Namenindex

LAAN, van der
   3 kinderen
   Eit Hendrik
LANDMAN
   Jelle Meines
   Jolle Wybrens
   Meine Jolles
   Meino
LANGE, de
   Jan
LANGERAAP
   Rinske Jelles
LEEUWEN, van
   Cor
LEFFERTSTRA
   Gerrit Piers
   Pier
LEI, van der
   Afke
LEMSTRA
   Annigjen Annes
LENDE, van der
   Grietje Klazes
   Klaas Heines
LIEUWES
   Janke
LOOIJENGA
   Aaltje Jentjes

gemaakt met PRO-GEN
d.d. 10-11-2017