Eerste blad    Vorig blad    Blad 85 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

88893    Johanna Elizabeth CRULL, geboren 00-00-1841 te Hattem, overleden op 09-02-1922 om 03.00 uur te Hardenberg-Ambt, begraven op 09-02-1922 te Lutten, dochter van Jan Gerardus (Johan) CRULL (zie 38941) en Zwaantjen SIERINK (zie 38942).
Gehuwd op 15-06-1867 te Hardenberg-Ambt met Mannes LENTERS (zie 88894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerhardus (zie 50755).

128017    Margaretha Gesina CRULL, geboren op 12-11-1831 te Hoogeveen, overleden op 15-02-1904 te Schut;Hoogeveen op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Johannes CRULL (zie 37071) en Gesina Dorothea MEIJERINGH (zie 37070).
 
88871    Margaretha Sara CRULL, geboren op 16-05-1836 te Hattem, overleden op 14-07-1913 te Slood;Hoogeveen op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerardus (Johan) CRULL (zie 38941) en Zwaantjen SIERINK (zie 38942).
Gehuwd (1) op 50-jarige leeftijd op 12-05-1887 te Avereest met Johannes UITERWIJK, 47 jaar oud (zie 88872). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1869 te Hoogeveen met Fijgjen van GOOR, 32 jaar oud (zie 88891). Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-01-1877 te Zwartsluis met Femmigje ELBERS (zie 88892).}
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 05-11-1902 te Hoogeveen met Gerrit SCHOLTEN (zie 88873). {Hij was ook ooit gehuwd met Johanna HARTMAN (zie 88879).}
 
196812    Ipo CRUSINGHE, geboren ca 1500 te Doezum;Grootegast, zoon van N.N. CRUISINGA (zie 196811).
Kind:
   1.  Wege CRUIJSINGHA (zie 196813).

202306    Arent Henricks CRUYNER, zoon van Henrick CRUYNER (zie 202302) en Kunne (Kunne Henrix) (zie 202301).
 
202311    Bartruyt CRUYNER, overleden voor 1487, dochter van Pa CRUYNER (zie 202314).
Gehuwd met Engbert JANS (zie 202310).
Uit dit huwelijk:
   1.  Belye ENGBERTS (zie 202309).
   2.  Johan ENGBERTS (zie 202312).
   3.  Geert ENGBERTS (zie 202313).

202317    Geertruyt CRUYNER, 3 juni 1482:Onroerend goed - Kampen
comparanten: Kistemaker, Engbert Comparant. Johansz, Gert Comparant. samenvatting Comparanten zeggen dat zij Geertruyt, hun beider schoonzuster, haar leven, nl en kleding; zij zal beurtelings een jaar bij hen wonen. Als Geertruyt overlijdt, zal degene die de Rijnlandse gulden geeft en elk van hen zal blijven.

Getuige: Engbert Jans Kistemaecker
Getuige: Geert Johansz

Bronnen: 1503 RAK 75 - II FOLIO: 140v
, dochter van Pa CRUYNER (zie 202314).
 
202302    Henrick CRUYNER, overleden voor 1476, 20 December 1476 :Nalatenschap - Hattem
Vrijdag post Lucie virginis. Willem van Lair, richter van Hattem en Hermen van Herwerden en Lenairt van Woernichem, schepenen van Hattem oorkonden dat Gerijt Kuper en zijn vrouw Albert verkocht hebben aan proost en convent van Clarenwater 1. anderhalf morgen land in Hattemerbroek in de Oestert in een kamp van zes morgen waarin Wessel Muser geland is; 2. een jaarrente van drie en half pond uit het huis voor de Dorppoort, waarin Henrick Roterss woont; 3. een jaarrente van twee pond op de Hoenwaard; 4. een jaarrente van vijf en half pond uit het huis van de vrouw van Mathijs [ten Sterte], gelegen op het hoekhuis aan onze stad Markt; 5. en op het huis van wijlen Johan van Delden in eens te betalen met 70 gouden Rijnse guldens en 6. uit hun eigen woonhuis in de Grote straat. Belendingen: 1. tussen de erfgenamen van Henrick Crueners en die van Johan van Elten, strekkende van de Weertweg tot de Oostersedijk; 2. tussen Mathijs ten Sterte en Alijt Kranen; 5 tussen de huizen van Wolter van Dam en Werner Schomaker; 6. tussen de huizen van Wessel Musers en Henrick Mommen, strekkende van de ene tot de andere stadsstraat.

Bron: Gelders Archief 0318 Klooster Clarenwater bij Hattem Inventaris 3. Eigendommen 3.1. In Gelre 3.1.01. Hattem 17 Oorkonde waarbij Gerijt Kuper en zijn vrouw Albert land in Hattemerbroek en enkele jaarrenten op goederen binnen en buiten de stad Hattem verkopen aan het convent, 1476. 1 charter N.B. Reg.nr. 101.

Gehuwd met Kunne (Kunne Henrix) (zie 202301). {Zij was ook ooit gehuwd met Henric SCHERE (zie 202300).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Henricks (zie 202303).
   2.  Lambert Henricks (zie 202304).
   3.  Tyman Henricks (zie 202305).
   4.  Arent Henricks (zie 202306).

202303    Johan Henricks CRUYNER, goudsmit, overleden te Kampen, begraven te Kampen. Begraven in de St. Nicolaaskerk Johan Henrickszoen goltsmyt.

Bron: Necrologium van de St. Nicolaaskerk te Kampen, 13 December 1474 :Momberschap - Kampen
comparanten: Beerntsz, Johan Wdn. Eefse Schomaker Kleermaker. Stockman, Henric Voogd. Henrixsz, Johan Voogd Goudsmid. samenvatting: Comparant heeft voor zijn minderjarige zoon Johan als moeders erfdeel gereserveerd 100 h.p. en belooft hem te verzorgen tot zijn meerderjarigheid, hem te voeden en te kleden, waarmee de voogden, familie van de vrouw, tevreden zijn.
Getuige : Eefse NN overleden voor 1474

Bron: 58 RAK 76 FOLIO: 9

1479 :Eigendom Kampen
Aernt Gansenebbe van Zoest verkoopt aan Johan Henricksz goltsmit een vijfde deel van een huis in de Oudestraat tussen Wobbe van Ense en Gosen van der Schere, strekkende tot de Hofstraat. Johan Henricksz en zijn broeders Ludeken en Peter bezitten samen de andere vier vijfde delen. Uit het huis gaan 20 h.lb. losrente. Aernt Kannemaker staat er voor in dat Alijt, de vrouw van de broeder van Aernt, in de verkoop zal toestemmen en een schriftelijke verklaringen hierover zal toezenden.

Bron: R.A.K., inv. nr. 54. K. Schilder, Testamenten, transporten, getuigenissen, boeten

1480 :Borgstelling - Kampen
Jacob Bildesnider in Peter van Uterwijcks huis 2 lb., borge een goltsmit Johan Henricsz.

Bron: K. Schilder, Testamenten Transporten Getuigenissen Boeten

20 Maart 1480 :Eigendom Kampen
onroerend goed: Huis en erf Kampen, Broederstraat, tussen Henric Aeltsz en Kathrijne Brugge. comparanten: Henrixsz, Johan Comparant En echtg. Vrede. Steenwijc, Peter van Schuldenaar En echtg. Heyle. samenvatting: Comparant verklaart dat Peter van Steenwijc hem afgelost heeft de jaarlijkse 3½ h.p. en 3 butken min 1 plak gevestigd op een huis en erf, zodat zij geen enkele tins of aanspraak meer hebben

Bron: 462 RAK 76 FOLIO: 48v

1481 :Residence - Kampen
Johan Henrixsz die jonge. Keur 50 heren ponden, te betalen in vijf termijnen op Martini in de jaren 1481-1485. Borg is zijn broeder Johan Henrixsz Goltsmit. Johan de jonge zet aan zijn broeder tot onderpand een jaarlijkse rente van twee heren ponden die hij heeft uit het huis van zijn broeder, waarin deze ook woont, gelegen in de Oldestrate strekkende tot de Hofstrate, tussen de erfgenamen van Willem van Ens en Gosen van der Schere.
Getuige : Willem Johans van Ensse overleden voor 1483

Bron: K. Schilder, Oerveden Jaarkeuren Schadeloos

6 Mei 1482 : Kampen
Gosen van der Scheere en zijn vrouw Grete Hoyers verkopen aan Gerbrich van der Scheere een jaarlijks tinsgeld van 8 h.lb. op Pasen, gaande uit hun huis in de Oudestraat, tussen Pilgrum van Ingen en Johan Henrixsz goltsmit, strekkende tot de Hofstraat. Er gaan al 10 h.lb. per jaar uit het huis, te lossen met 20-1.

Bron: R.A.K., inv. nr. 54. K. Schilder, Testamenten, transporten, getuigenissen, boeten

28 Augustus 1482 : Kampen
Testament van Ghese van Ensse. Zij geeft na haar dood 50 rijnse guldens in de ere Gods, te besteden volgens een cedule, die bij haar testamentsbrief bewaard moet worden. Aan haar dochter Grete van Ensse geeft zij de helf van het huis in de Oudestraat, tussen Aelt Vluet en Johan Henrixsz de goudsmid, waarin zij woont, met de helft van het gereedschap. Tot executeurs kiest zij Pilgrum ten Acker en Johan van Roederloe. Coram: Jacop van den Vene et Johan Voirne.

Bron: R.A.K., inv. nr. 54. K. Schilder, Testamenten, transporten, getuigenissen, boeten.

21 August 1483 :Testament Kampen
Testament van Johan Henrixsz de goudsmid. Hij geeft na zijn dood aan zijn vrouw Vrede het huis waarin zij wonen, gelegen in de Oudestraat, tussen het huis van de erfgenamen van Willem van Ense en het huis van Gosen van der Scheere, strekkende tot de Hofstraat. Ook geeft hij haar al zijn onroerend en roerend goed, gemunt en ongemunt goud en zilver, huisraad en kleinodiën, niets uitgezonderd. Johan behoudt zich het recht voor om met raad van priester een deel van zijn bezit te bestemmem voor de armen. Op dezelfde dag maakt Vrede een nagenoeg gelijkluidend testament. Zij noemt al het `gesteynte' dat Johan haar gegeven heeft. Ad revocationem.

Bron: R.A.K., inv. nr. 54. K. Schilder, Testamenten, transporten, getuigenissen, boeten.

November 1483 :Borgstelling - Kampen
Johan Henricksz goldsmit Lambert Henricksz Geert Henricksz Deze beloven dat zij borg staan van Jan ter Stege voor de boete die de stad hem zal opleggen. Arent Henricksz belooft dat hij Johan Henricksz schadeloos zal houden. Johan ter Stege zal zijn borgen schadeloos houden. Coram Gosen NN en Jan Vene. In de bovenmarge staat 80 ponden. (Deze aantekening is doorgehaald.)
Getuige : sosa Arent Henricks Cruyner

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1493, no 132

November 1484 :Volmacht - Kampen
comparanten: Willem Volmachtgever Zoon + Aernt Kannegieter. Johansz, Geert Gevolmachtigde. Henrixsz, Johan Gevolmachtigde Goudsmid. samenvatting: Comparant verstrekt een volmacht aan Geert Johansz en Johan Henrixsz om namens hem, in der minne of gerechtelijk, de goederen van zijn vader te vorderen, met name de ƒ15 Rijnse gulden die hij nog van zijn stiefmoeder Grete tegoed heeft en verder te doen wat nodig is, zoals hij zelf gedaan zou hebben

Bron: 917 RAK 76 FOLIO: 99

11 Juni 1485 : Kampen
De Raad heeft gewezen dat Jacob Busch de muur bij Johan Henrixsz de goudsmid mag afbreken tot aan de onderste boog en tot aan het einde.

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1493, no 278

1485 :Eigendom Kampen
Nanningk van Dueren, meister Symon Hamer, Goesen van der Schere en Jacob ther Stege verklaren dat zij een tijd geleden alhier te Kampen gehoord hebben dat Johan Henrixsz de goudsmid had ingestaan nvoor Lambert Krudener uit Hattem, zijn broeder, dat die aan heer Peter Meurman zijn schulden zou voldoen. Zijn broeder Tyman Krudener zou (Kerstken - doorgehaald) Johan Henrixsz daarvan ten allen tijden schadeloos houden. Het ging om een bedrag van 68 rijnse guldens, zoals in het stadsregister van bekentenissen geschreven staat. Coram burgemeesters Wolter NN en Johan van den Vene.
Getuige : Tyman Henricks Cruyner
Getuige : Peter Muerman overleden voor 1494

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1493, no 220 fol. 47v

1486 : Kampen
Tusschen Jacob Busch ende Johan Henrixsz goltsmit. Johan geerloichs de metselaar, Evert Andriesz en Johan Loysz verklaren dat zij omstreeks Beloken Pasen aanwezig waren toen Jacob Busch en Johan Henrixsz in vriendschap een overeenkomst hebben gemaakt over de muur tussen hun huizen. Zij zouden die voor gezamenlijke kosten tot op het fundament laten afbreken. Daarop hebben de drie getuigen voornoemd de stutten geplaatst en de muur afgebroken. Voorwaarde was ook dat Jacob Busch aan Johan Henrixsz de kalk zou leveren om de muur weer op te bouwen. Zij zouden de stenen die er van de afbraak na het opmetselen van de muur over waren gebleven verkopen en het geld zamen delen. Coram Henric Hoppenbrouwer en Johan van Roederlo.

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1493, no 431 fool. 97v

1487 :Eigendom Zwolle
Johan Henrixsz de goudsmid en zijn broeder Johan Henrixsz de droochscheerder geven een volmacht aan onze burger Ruederick Gheye om in te manen van Gosen Hacke en zijn vrouw Femme een jaarlijkse rente van twee koopmans rijnse guldens, waarvan Ruederick voornoemd de helft toekomt. De rente gaat uit een huis in Zwolle in Wolleweversstraat en is afkomstig van Kunne Henrix hun moeder en Katherine Kamerlinx. Coram Bartolt en Gisbert.
Getuige : Rueric Gheye

Bron: K. Schilder, Getuigenissen 1483-1493, no 353beider

26 November 1487 : Kampen
Er is onenigheid tussen Johan van Gise en Jacob Busch over de waterafvoer die gaat door het huis, gelegen tussen de huizen van Albert Hoyer en Johan Henrixsz de goudsmid, staande in de Hofstraat, achter Johan van Gisens huis, dat nu toebehoort aan Albert Hoyer voornoemd. Der Raad wijst dat Johan van Ense [!] en zijn moeder en hun erfgenamen erfelijk het recht hebben om hun water door deze afvoer te lozen, want zij en hun voorouders hebben dat recht lange tijd gehad zonder hierin te worden belemmerd. In de marge staat: Johan van Ense, Jacob Busch.

Bron: K. Schilder, Liber Causarum 1475-1604 no 280

16 December 1488 :Eigendom Kampen
comparanten: Droochscheerder, Joh. H. - jr Comparant En echtg. Belye. Henrixsz, Johan Executeur Goudsmid. samenvatting: Comparanten verklaren ontvangen te hebben van hun broer Johan Henrixsz de goudsmid de erfenis van hun beider broer Peter en van Lysbeth, de dochter van hun zuster Alyt, waarvoor zij hem bedanken met belofte van vrijwaring. Zij hebben geen aanspraken meer op hem betreffende de erfenis van hun ouders.

Bron: 1361 RAK 76 - II FOLIO: 158v

14 Juni 1491 :Eigendom Kampen
comparanten: Scherincksz, Wobbeken Comparante. Dueren, Nanning van Momber. Henrixsz, Johan Zwager Goudsmid. samenvatting: Comparante verklaart dat haar zwager Johan Henrixsz een bepaald geldbedrag en rente namens haar heeft ontvangen, waarvoor zij hem en haar zuster bedankt met belofte van vrijwaring.

Bron: 1557 RAK 76 - II FOLIO: 184v

1497 :Borgstelling - Kampen
Henrick Scherynck heeft naar iemand gestoken met een mes. Hij kreeg een keur van 22 1/2 heren ponden, te betalen nu 2 1/2 heren ponden en de rest in jaarlijkse termijnen van vier heren ponden op Martini. Zijn borgen zijn Jan Henrixsz Goltsmit, Ghyse Arents, Peter Philips en Willem Dapper.
Getuige : Henrick Scherinck

Bron: K. Schilder, Oerveden Jaarkeuren Schadeloos

, zoon van Henrick CRUYNER (zie 202302) en Kunne (Kunne Henrix) (zie 202301).
Gehuwd met Vrede Geerts SCHERINCK (zie 202318).
 
202304    Lambert Henricks CRUYNER, zoon van Henrick CRUYNER (zie 202302) en Kunne (Kunne Henrix) (zie 202301).
 
202315    Lumme CRUYNER, overleden voor 1487, dochter van Pa CRUYNER (zie 202314).
Gehuwd met Geert JOHANSZ (zie 202316).
 
202314    Pa CRUYNER.
Kinderen:
   1.  Bartruyt (zie 202311).
   2.  Lumme (zie 202315).
   3.  Geertruyt (zie 202317).

202305    Tyman Henricks CRUYNER, zoon van Henrick CRUYNER (zie 202302) en Kunne (Kunne Henrix) (zie 202301).
 
9177    Willem Cornelis CUIJLARD, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-08-1755 te Vollenhove, zoon van Kornelis KUIJLER (zie 12099) en Geertje Jans SCHUURINK (SCHUURMANS) (zie 14139).
 
193715    Peter Jansen CUIJPER (CUIJPERS), geboren ca 1680, overleden voor 1705.
Gehuwd voor de kerk voor 1683 met Geertjen COOPS (DUIJVE ?) (zie 193714). {Zij is later samenwonend 1704 te ongehuwd met Gerrit SOETEVENT (zie 77824).}
 
103540    Maria Theresia de CUIJPER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Johannes Francies de WINDT (zie 103539).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosalia (zie 103541).
   2.  Seraphina (zie 103538).
   3.  Barbara (zie 103542).
   4.  Pieter (zie 103544).

84757    Aaltje Jannes CUILDERT, geboren op 10-03-1775 te Giethoorn, gedoopt op 12-03-1775 te Giethoorn (getuige(n): Femmigje Jans KOLLEN), dochter van Jannes Klaasen KUILDERT (zie 49416) en Wijchertje Martens STOBBE (zie 49417).
 
40640    Daniel Berends CUIPER (KUIPER), geboren ca 1714.
Gehuwd met Elsje Johannes RASP (zie 40641).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berent KUIPER (zie 40642).
   2.  Aaltje KUIPER (zie 40643).
   3.  Johannes KUIPER (zie 40644).
   4.  Berent Daniëls KUIPER (zie 32762).
   5.  Conraad Daniels KUIPER (zie 40645).

85068    Evert Adams CUIPER, geboren ca 1730.
Ondertrouwd op 19-10-1753 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 06-11-1753 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Roelofje Jacobs KETELAPPER (zie 47574).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adam Everts KUIPER (zie 47576).

179976    Cornelia van CULEMBORG, geboren ca 1482.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1507 met Willem II van RENNENBERG (zie 179975).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman (zie 179977).
   2.  dochter (zie 179979).
   3.  Anna (zie 179978).
   4.  Eva (zie 179974).

179998    Gerard van CULEMBORG, heer van Culemborg, geboren 00-00-1381, overleden voor 1466, zoon van Gerard I van CULEMBORG (zie 180002) en Bertrada (Bertha) van EGMOND (zie 180003).
Gehuwd voor de kerk voor 1420 met Arnolda OEM van BOKHOVEN (zie 179999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 179996).

180002    Gerard I van CULEMBORG, geboren ca 1350, overleden op 28-05-1394.
Gehuwd met Bertrada (Bertha) van EGMOND (zie 180003).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie 179998).
   2.  Mechtild (zie 180004).

179996    Gerrit van CULEMBORG, geboren ca 1400, overleden op 27-02-1459, zoon van Gerard van CULEMBORG (zie 179998) en Arnolda OEM van BOKHOVEN (zie 179999).
Gehuwd met Margriet TAETS van AMERONGEN (zie 179997).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (de Jonge) (zie 179994).

36365    Johan van CULEMBORG, heer van Boxmeer en Sambeek, geboren ca 1400, overleden ca 1472.
Gehuwd circa 1440 met Anna van HAMAL van ELDEREN (zie 36688).
 
180004    Mechtild van CULEMBORG, geboren 00-00-1382, overleden na 1414, dochter van Gerard I van CULEMBORG (zie 180002) en Bertrada (Bertha) van EGMOND (zie 180003).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1407 met Johan Engelbrechtsz SOBBE (zie 180005).
Uit dit huwelijk:
   1.  Metza SOBBE van ELBERFELD (zie 180006).

179994    Willem van CULEMBORG (de Jonge), geboren ca 1440, overleden ca 1516, zoon van Gerrit van CULEMBORG (zie 179996) en Margriet TAETS van AMERONGEN (zie 179997).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1493 met Johanna van BRIENEN (zie 179995).
Gehuwd (2) met Cunera van LYNDEN (zie 179993). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1457 met Otto van BYLANDT (zie 179992).}
 
7191    Elizabeth Mary CULLEN, geboren op 22-06-1892 te Commons-Duncormack Ireland, overleden 00-03-1969 te Seffner Florida USA.
Gehuwd 00-00-1933 te Buffalo (N.Y.) USA met Nicolaas (Nico) WINDT (John Nicolas WENDT) (zie 7108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helen WENDT (Brown) (zie 7192).
   2.  Mary Elisabeth WENDT (zie 7193).
   3.  Nora Fredericka WENDT (zie 7194).
   4.  Johanna Katherine WENDT (zie 7195).
   5.  Adele Mary WENDT (zie 7196).
   6.  John Gerard WENDT (zie 7197).
   7.  Margaret Anna (Dolly) WENDT (zie 7198).
   8.  Charlotte Louise WENDT (zie 7199).

48457    Helena CUMMINGA, geboren ca 1650.
Gehuwd op 19-07-1691 te Franeker met Ds. Christophorus BONGERSMA, 46 jaar oud (zie 48454). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-06-1667 te Groningen met Etjen MARCI (zie 48451).}
 
196979    Marion CUNINGHAME, geboren ca 1488 te Caprington Castle;Kilmarnock;Ayrshire;Schotland.
Gehuwd met Laid of Cambuskeith Alexander HAMILTON (zie 196978).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sir William (zie 196980).

20091    Living CUNNINGHAM.
Gehuwd met Living FAIRBROTHER (zie 20122).
Uit dit huwelijk:
   1.  Living (zie 20123).

52448    Elisabeth CUNST (KUNST), geboren 00-00-1744, overleden op 26-11-1829 te Coevorden.
Gehuwd voor de kerk op 19-09-1779 te Bergen op Zoom met Minne Gerrits ZUPHERT, 30 jaar oud (zie 52447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Minnes SUPHEERT (zie 145301).
   2.  Gesina Gerretdina SUPHEERT (zie 145302).
   3.  Gerrit Minnes SUPHEERT (zie 16967).

61266    Arentje CUPER, geboren 00-00-1850 te Dalfsen, dochter van Arnoldus CUPER (zie 61267) en Hendrika POSTHUMA (zie 61268).
Gehuwd op 30-10-1873 te Zwolle met Klaas OORDT, 23 jaar oud (zie 45161).
 
61267    Arnoldus CUPER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hendrika POSTHUMA (zie 61268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentje (zie 61266).

54991    Jan Hindriks CUPER, kuiper, geboren ca 1715 te Eext.
Gehuwd voor de kerk op 14-05-1741 te Zuidlaren met Berendjen LAMBERTS, 23 jaar oud (zie 54990).
 
32859    Janna CÜPER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hendrik KEIZER (zie 32858).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 32857).

199956    Catharina Jozina CUPERUS, geboren ca 1799 te Vlissingen, overleden op 15-09-1857 te Middelburg.
Gehuwd met Marinus DOBBELAAR (zie 199955).
 
83311    Sietze CUPERUS, geboren op 20-03-1914.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-11-1945 met Wybrigje (Willy en Zus) van der WIND, 25 jaar oud (zie 83310).
 
105089    Trijntje CUPERUS, geboren ca 1870.
Gehuwd met Klaas WIND (zie 7840).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (zie 105090).

111141    Harmke CUPERY, geboren 00-00-1842 te Dokkum, dochter van Klaas Ypes CUPERY (zie 111142) en Ytje Baukes DOLSTRA (zie 111143).
Gehuwd op 18-05-1873 te Schoterland met Evert Sjirks WESTRA, 27 jaar oud (zie 111134).
 
111142    Klaas Ypes CUPERY, geboren ca 1812.
Gehuwd met Ytje Baukes DOLSTRA (zie 111143).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmke (zie 111141).

80479    Doechina CURDH, geboren ca 1865.
Gehuwd met Thomas KNIP (zie 80478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tallechien Elisabeth (zie 80477).

17383    Reint CUSIEL.
Gehuwd met Renate Jannie POORTMAN (zie 17382).
 
196448    Sophia CUSTENIUS, geboren te Steenwijk.
Gehuwd voor de kerk op 22-01-1696 te Giethoorn (N.G.), hij wed. van Zwartsluis en zij j.d. van Steenwijk met Franciscus ab UTREGT (zie 196446), in 1748 huisgezin 280. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1696 met Joanne ALGERS (zie 196447).}
 
139054    Aron Mozes CUTZIEN, pettenmaker, geboren ca 1821.
Gehuwd met Klaartje Benjamin (Klara) de GORTER (zie 139055).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes Aron (zie 122696).
   2.  Jansje Aron (zie 139056).
   3.  Benjamin Aron (zie 139060).

139060    Benjamin Aron CUTZIEN, geboren 00-00-1854 te Oldenzaal, zoon van Aron Mozes CUTZIEN (zie 139054) en Klaartje Benjamin (Klara) de GORTER (zie 139055).
Gehuwd op 22-09-1886 te Dwingeloo met Judit Meijer KAN (zie 139061).
 
122698    Hans Eduard CUTZIEN, geboren op 17-01-1937 te Zutphen, overleden op 21-09-1942 te Oswiçcim;Polen op 5-jarige leeftijd, zoon van Salomon CUTZIEN (zie 122694) en Margaretha de WIND (zie 122693).
 
139056    Jansje Aron CUTZIEN, geboren 00-00-1852 te Oldenzaal, overleden op 30-09-1938 te Borculo, dochter van Aron Mozes CUTZIEN (zie 139054) en Klaartje Benjamin (Klara) de GORTER (zie 139055).
Gehuwd op 18-02-1885 te Oldenzaal met Mozes Levij HARTOG (zie 139057).
 
125928    levenloos CUTZIEN, geboren op 02-05-1924 te Zutphen, overleden op 02-05-1924 te Zutphen, 0 dagen oud, kind van Salomon CUTZIEN (zie 122694) en Margaretha de WIND (zie 122693).
 
122699    Louis CUTZIEN, geboren op 15-05-1925 te Zutphen, overleden op 31-12-1942 te Oswiçcim;Polen op 17-jarige leeftijd, zoon van Salomon CUTZIEN (zie 122694) en Margaretha de WIND (zie 122693).
 
122700    Marcel Arnold CUTZIEN, geboren op 15-01-1931 te Zutphen, overleden op 21-09-1942 te Oswiçcim;Polen op 11-jarige leeftijd, zoon van Salomon CUTZIEN (zie 122694) en Margaretha de WIND (zie 122693).
 
122681    Meijer Mozes CUTZIEN, geboren ca 1895.
Gehuwd met Elisabeth de WIND (zie 122682).
 
122696    Mozes Aron CUTZIEN, geboren 00-00-1851 te Oldenzaal, overleden op 01-01-1930 te Zutphen, zoon van Aron Mozes CUTZIEN (zie 139054) en Klaartje Benjamin (Klara) de GORTER (zie 139055).
Gehuwd op 06-08-1890 te Numansdorp met Roosje ZWARENSTEIN (zie 122697).
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon (zie 122694).

122695    Rosa Marie CUTZIEN, geboren op 23-07-1926 te Zutphen, overleden op 21-09-1942 te Oswiçcim;Polen op 16-jarige leeftijd, dochter van Salomon CUTZIEN (zie 122694) en Margaretha de WIND (zie 122693).
 
122694    Salomon CUTZIEN, geboren op 24-12-1895 te Oldenzaal, overleden op 31-12-1942 te Oswiçcim;Polen op 47-jarige leeftijd, zoon van Mozes Aron CUTZIEN (zie 122696) en Roosje ZWARENSTEIN (zie 122697).
Gehuwd met Margaretha de WIND (zie 122693).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos (zie 125928).
   2.  Louis (zie 122699).
   3.  Rosa Marie (zie 122695).
   4.  Marcel Arnold (zie 122700).
   5.  Hans Eduard (zie 122698).

108473    Tannetje CUVELIER, geboren ca 1806.
Gehuwd met Abraham de SMIDT (zie 108472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Susanna (zie 108453).

188564    Jan Dirks CUVENHOVEN, geboren ca 1695.
Gehuwd met Elisabeth Isaaks FEITZ (zie 188565).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans KUYVENHOVEN (zie 188563).

158060    Andries Pieter DA COSTA GOMEZ, geboren ca 1840.
Gehuwd met Helena Juliana de WINDT (zie 158059).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes George (zie 158061).

158057    Hendrietta Genoveva (Arietta) DA COSTA GOMEZ, geboren ca 1840.
Gehuwd met David Joseph de WINDT (zie 158056).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Frederik (zie 158055).
   2.  Margarita Carolina (zie 158072).
   3.  Johan Aegidius (zie 158084).
   4.  Enrique Marcelino (zie 158110).
   5.  Maria Dionicia (zie 158125).
   6.  David Antonius Dorotheus (zie 158083).
   7.  Cornelia Juliana Agnes (zie 158170).

158061    Johannes George DA COSTA GOMEZ, geboren op 07-09-1863 te 3e district;Curacao, zoon van Andries Pieter DA COSTA GOMEZ (zie 158060) en Helena Juliana de WINDT (zie 158059).
 
185697    Angela Lucia DAAL, geboren op 13-12-1801, overleden op 24-06-1872 op 70-jarige leeftijd, dochter van Maria Filimena LEVY (zie 185698).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-08-1828 met Gerard Reinardus de WINDT (zie 185696).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Mercelina (zie 158049).

137409    Eustatia Virginia DAAL, kostuumnaaister, geboren ca 1849.
Gehuwd met Gerard Leander de WINDT (zie 137408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Cornelis Evaristus (zie 158148).
   2.  Isaac Frederik Gijsbert (zie 137406).

185585    Jannetje Catharina DAAL, geboren in 1705, dochter van Maarten DAAL (zie 185586).
Gehuwd met Nicolaas (Claas) RIJNINCK (zie 185583).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Sophia (zie 185582).
   2.  Wigboldus (zie 185590).
   3.  Elizabeth (zie 185587).
   4.  Janetta (zie 185588).
   5.  Gerard (zie 185589).
   6.  Helena Eva (zie 185591).
   7.  Clara Elizabeth (zie 185592).
   8.  Maria (zie 185594).

185586    Maarten DAAL, geboren ca 1680.
Kind:
   1.  Jannetje Catharina (zie 185585).

125563    Jan van DAAL, geboren 00-00-1905 te Baarn, zoon van Teunis van DAAL (zie 125564) en Catharina KOFFRIE (zie 125565).
Gehuwd op 24-10-1930 te Soest met Annigje HEINHUIS (zie 125562).
 
125564    Teunis van DAAL, geboren ca 1875.
Gehuwd met Catharina KOFFRIE (zie 125565).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 125563).

72969    Martina Johanna van den DAAL, geboren op 17-12-1862 te Amsterdam, overleden op 26-07-1928 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-08-1884 te Amsterdam met Harme Jan LICHT, 19 jaar oud (zie 72929).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrik (zie 72970).
   2.  Martina Johanna (zie 72971).
   3.  Harme Jan (zie 72972).
   4.  Elisabeth (zie 72973).
   5.  Willem Frederik (zie 72974).
   6.  Diederika (zie 72975).
   7.  Nicolaas (zie 72976).
   8.  Ferdinand (zie 72977).
   9.  Joseph Joost (zie 72978).
   10.  Janke (zie 72979).

5628    Adrianus van DAALEN, geboren ca 1858 te Emmikhoven en Waardhuizen, zoon van Marinus van DAALEN (zie 55491) en Johanna COLIJN (zie 55492).
Gehuwd op 17-05-1882 te Dussen met Johanna de JONG (zie 5633).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria (zie 30837).
   2.  Cornelia (zie 55471).
   3.  Jenneke Cornelia (zie 55487).
   4.  Maria (zie 55475).
   5.  Marinus (zie 55483).
   6.  Belia (zie 55479).

55495    Anna van DAALEN, geboren ca 1857, dochter van Marinus van DAALEN (zie 55491) en Johanna COLIJN (zie 55492).
Gehuwd op 25-07-1879 te Dussen met Johannes OUWERKERK (zie 55496).
 
9178    Barteld Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 01-04-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Gehuwd met Klaasje Peters POST (zie 91839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje van DALEN (zie 63211).

55479    Belia van DAALEN, geboren ca 1900, dochter van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 15-09-1921 te Dussen met Govert Arie VERSLUIS (zie 55480).
 
55471    Cornelia van DAALEN, geboren ca 1890 te Alm en Uitwijk, dochter van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 13-02-1915 te De Werken en Sleewijk met Bastiaan van der STELT (zie 55472).
 
9179    Femmigjen Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 28-03-1777 te Vollenhove, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
 
9180    Geertje Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 23-01-1757 te Vollenhove, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Gehuwd 00-00-1782 te Vollenhove met Wolter Roelofs ROSKAM (zie 13827). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 15-11-1795 te Vollenhove met Grietje Klaassen de LANGE, 24 jaar oud (zie 12178).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wolters (zie 13818).
   2.  Roelof Wolters (zie 13830).
   3.  Dirk Wolters (zie 13816).
   4.  Derk Wolters (zie 13817).
   5.  Trijntjen Wolters (zie 13826).

9181    Geertjen Hendriks van DAALEN, geboren op 08-01-1811 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 17-02-1811 te Vollenhove, dochter van Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN) (zie 9189) en Lubbigjen Jans van der LINDE (zie 12374).
 
9182    Gerrigjen Gerrits van DAALEN, geboren op 06-12-1794 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 07-12-1794 te Vollenhove, dochter van Gerrit Jans van DAALEN (zie 77674) en Jentjen Teunis BELT (zie 8570).
 
10533    Gerrit Hendriks van DAALEN, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 13-09-1761 te Vollenhove, zoon van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
9205    Gerrit Jans van DAALEN, geboren ca 1705.
Gehuwd met Hester HENDRIKS (zie 10551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195).
   2.  Hendrik Gerrits (zie 9187).

9183    Gerrit Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 07-09-1755 te Vollenhove, overleden voor 1762, zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
 
77674    Gerrit Jans van DAALEN, gedoopt (N.G.) op 05-05-1762 te Wanneperveen (getuige(n): Metjen Luiten MUIS), zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Gehuwd met Jentjen Teunis BELT (zie 8570). {Zij was ook ooit gehuwd met Klaas Hendriks BOES (zie 8806).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
9184    Gerrit Luiten van DAALEN, landbouwer, geboren op 06-12-1795 te Vollenhove op erve Poorthuijs, gedoopt (N.G.) op 13-12-1795 te Vollenhove, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-02-1822 te Vollenhove-Ambt met Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite Gerrits van DALEN (zie 71166).
   2.  Piet Gerrits van DALEN (zie 71172).
   3.  Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 56653).
   4.  Koopjen Gerrits van DALEN (zie 93292).
   5.  Hendrik Gerrits (zie 56652).
   6.  Hendrik van DALEN (zie 93352).

10538    Grietje Hendriks van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 30-03-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, dochter van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
30958    Helena van DAALEN, geboren ca 1766.
Gehuwd met Hendricus DONKERSLOOT (zie 30957).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catalina (zie 30934).

9186    Henderik Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 28-03-1777 te Vollenhove, zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
 
9187    Hendrik Gerrits van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 21-01-1731 te Vollenhove, zoon van Gerrit Jans van DAALEN (zie 9205) en Hester HENDRIKS (zie 10551).
Gehuwd met Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hester Hendriks (zie 10552).
   2.  Grietje Hendriks (zie 10538).
   3.  Gerrit Hendriks (zie 10533).
   4.  Luite Hendriks (zie 10579).
   5.  Harmen Hendriks van DALEN (zie 9206).
   6.  Hendrikjen Hendriks van DALEN (zie 9208).
   7.  Hendrik Hendriks van DALEN (zie 9207).
   8.  Roelof Hendriks (zie 9203).

56652    Hendrik Gerrits van DAALEN, geboren op 18-05-1840, overleden op 12-03-1917 op 76-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 19-11-1894 met Aaltje Klaasen BOES, 52 jaar oud (zie 8772). {Zij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-11-1877 te Vollenhove met Wolter POST, 56 jaar oud (zie 13340).}
 
9188    Hendrik Luiten van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 21-09-1788 te Vollenhove, overleden ca 1788, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
 
9190    Hendrikje Jans van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 04-12-1774 te Vollenhove, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
 
9191    Hendrikjen Jans van DAALEN, geboren te van 't Land, gedoopt (N.G.) op 27-10-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. van der KEESSEL, overleden ca 1766, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
 
9192    Hermen Luiten van DAALEN, geboren op 29-11-1797 te 't Klooster erve bij Spieker, gedoopt (N.G.) op 03-12-1797 te Vollenhove, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
 
10552    Hester Hendriks van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 07-01-1759 te Vollenhove, overleden 00-00-1793, dochter van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
Gehuwd voor de kerk ca 1787 met Willem Jans de OLDE (zie 47578). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-09-1776 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-10-1776 te Beulake (N.G.) met Beertjen Cornelis HOLLANDER, 26 jaar oud (zie 10809).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willems (zie 2450).
   2.  Peter Willems (zie 13051).
   3.  Hermen Willems (zie 13042).

73112    Jacob van DAALEN, geboren op 26-09-1887 te Amsterdam, overleden voor 1921.
Gehuwd voor 1921 met Martina Johanna LICHT (zie 72971). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-03-1921 te Amsterdam met Karel Hendrik van de GROENEKAN, 30 jaar oud (zie 73113).}
 
9196    Jan Gerrits van DAALEN, geboren op 16-10-1792 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 21-10-1792 te Vollenhove, zoon van Gerrit Jans van DAALEN (zie 77674) en Jentjen Teunis BELT (zie 8570).
 
9197    Jan Luiten van DAALEN, geboren op 29-10-1793 te in't Clooster erve Poorthuijs, gedoopt (N.G.) op 03-11-1793 te Vollenhove, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
 
55487    Jenneke Cornelia van DAALEN, geboren ca 1893 te Almkerk en Uitwijk, dochter van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 17-12-1913 te Dussen met Jan SCHUITEMA (zie 55488).
 
9198    Jennigje Luiten van DAALEN, geboren op 23-12-1791 te in't Klooster erve Poorthuijs, gedoopt (N.G.) op 26-12-1791 te Vollenhove, dochter van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
 
155919    Jentje Hendriks van DAALEN (van DALEN), geboren 00-00-1824 te Vollenhove-Ambt, overleden op 08-10-1851 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN) (zie 9189) en Lubbigjen Jans van der LINDE (zie 12374).
Gehuwd op 12-11-1850 te Vollenhove-Ambt met Jochem Koerts ROOK (zie 155918). {Hij is later gehuwd op 11-03-1852 te Vollenhove-Ambt met Magdalena van den BONGAARD (zie 155935). Hij is later gehuwd op 27-03-1855 te Hasselt met Jacoba Hendriks GALENKAMP (zie 155938).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd (zie 155910).

55484    Johanna van DAALEN, geboren ca 1898, dochter van Peter Otto van DAALEN (zie 55485) en Sijke van VARK (zie 55486).
Gehuwd op 27-09-1918 te Dussen met Marinus van DAALEN (zie 55483).
 
30837    Johanna Maria van DAALEN, geboren ca 1890 te Dussen, dochter van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 21-05-1910 te Dussen met Fijnandus Marius PELLICAAN (zie 30836).
 
10579    Luite Hendriks van DAALEN, geboren te op 't Land, gedoopt (N.G.) op 29-05-1763 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H. BRUNINGS, zoon van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
Gehuwd (1) ca 1787 met Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 07-02-1823 te Vollenhove-Ambt, hij van Sintjansklooster en zij van Vollenhove-Ambt. Echtgenote is Jacobje Jans van der LINDE, 23 jaar oud (zie 12348).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Luiten (zie 9188).
   2.  Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN) (zie 9189).
   3.  Jennigje Luiten (zie 9198).
   4.  Jan Luiten (zie 9197).
   5.  Gerrit Luiten (zie 9184).
   6.  Hermen Luiten (zie 9192).
   7.  Metje Luiten (zie 9201).
   8.  Metjen Luiten (zie 9202).
   9.  Grietjen Luiten van DALEN (zie 9185).
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Jan Harms van DALEN (zie 9210).

55475    Maria van DAALEN, geboren 00-00-1894 te Almkerk, dochter van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 20-04-1916 te Almkerk met Geert SCHUITEMA (zie 55476).
 
9200    Maria Jans van DAALEN, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 10-09-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, overleden op 13-06-1803 te Vollenhove op 33-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Ondertrouwd op 31-10-1794 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-11-1794 te Zwartsluis, hij j.m. en zij j.d. beide van 't Land van Vollenhove met Hermen Jans POST, 27 jaar oud (zie 13276). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1807 met Neeltje FREDRIKS (zie 2477).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermens (zie 13290).
   2.  Trijntje Hermens (zie 13338).
   3.  Jan Hermens (zie 13291).
   4.  Gerrit Harms (zie 13256).
   5.  Peter Hermens (zie 13332).
   6.  Barteld Hermens (zie 13245).
   7.  Jacobje Hermens (zie 13279).

55491    Marinus van DAALEN, geboren ca 1838.
Gehuwd met Johanna COLIJN (zie 55492).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
55483    Marinus van DAALEN, geboren ca 1895 te Almkerk en Uitwijk, zoon van Adrianus van DAALEN (zie 5628) en Johanna de JONG (zie 5633).
Gehuwd op 27-09-1918 te Dussen met Johanna van DAALEN (zie 55484).
 
88178    Mensjen van DAALEN, geboren ca 1730.
Gehuwd met Hubertus VERNHOUT (zie 88177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 88174).

9201    Metje Luiten van DAALEN, geboren op 16-02-1800 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 23-02-1800 te Vollenhove, overleden ca 1800, dochter van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
 
9202    Metjen Luiten van DAALEN, geboren op 14-07-1802 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 18-07-1802 te Vollenhove, dochter van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-03-1822 te Vollenhove-Ambt, hij van Blokzijl en zij van Vollenhove-Ambt met Wolter Jans ter HAAR (zie 9199).
 
55499    Nicolaas van DAALEN, geboren ca 1875 te Emmikhoven en Waardhuizen, zoon van Marinus van DAALEN (zie 55491) en Johanna COLIJN (zie 55492).
Gehuwd op 13-05-1897 te Dussen met Alida van WIJNGAARDEN (zie 55500).
 
55485    Peter Otto van DAALEN, geboren op 13-02-1862 te Dussen, zoon van Marinus van DAALEN (zie 55491) en Johanna COLIJN (zie 55492).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1888 te Almkerk en Uitwijk met Sijke van VARK, 25 jaar oud (zie 55486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 55484).

9203    Roelof Hendriks van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 29-08-1773 te Vollenhove, zoon van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
9204    Trijntje Gerrits van DAALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 24-12-1790 te Vollenhove, dochter van Gerrit Jans van DAALEN (zie 77674) en Jentjen Teunis BELT (zie 8570).
 
65353    Jan van DAALEN ROOZEBOOM, geboren 00-00-1784 te Vollenhove, zoon van Jan Cornelis ROOSEBOOM (zie 65354) en Jacoba Jans van DALEN (zie 65355).
Gehuwd (1) op 02-02-1827 te Vollenhove (getuige(n): lenhove-Ambt) met Zwaantje Alberts DONKER, 24 jaar oud (zie 9445).
Gehuwd (2) met Elizabeth HENDRIKS (zie 65356).
 
158633    Elisabeth DAALMAN, geboren ca 1806.
Gehuwd met Hendrikus TOLHUIS (zie 158632).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 158631).

47360    Esther Wilma DAALMAN, geboren op 20-02-1965 te Haarlem, dochter van Wim DAALMAN (zie 47358) en Alie Johanna TIENKAMP (zie 45971).
Gehuwd ca 1988 te Haarlem met Tienus van der WAL (zie 47498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander (zie 47499).

18188    Jan DAALMAN, geboren 00-00-1940, overleden op 09-04-1996, gecremeerd op 13-04-1996 te Meppel.
Gehuwd met Aaltje PRUNTEL (zie 18187).
 
47361    Monique DAALMAN, geboren op 20-04-1971 te Haarlem, dochter van Wim DAALMAN (zie 47358) en Alie Johanna TIENKAMP (zie 45971).
 
47359    Pauline DAALMAN, geboren op 29-05-1957 te Haarlem, dochter van Wim DAALMAN (zie 47358) en Alie Johanna TIENKAMP (zie 45971).
Gehuwd 00-05-1982 te Haarlem met Fred VOOGES (zie 47497).
 
47358    Wim DAALMAN, geboren ca 1935.
Gehuwd ca 1955 met Alie Johanna TIENKAMP (zie 45971). {Zij is later gehuwd ca 1980 te Haarlem met Willem GIESBERTS (zie 47357).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline (zie 47359).
   2.  Esther Wilma (zie 47360).
   3.  Monique (zie 47361).

162557    Anna Wilhelmina DAALWIJK, geboren 00-00-1868 te Zwolle, overleden op 27-02-1900 te Wijhe, dochter van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
Gehuwd op 16-03-1892 te Wijhe met Lambertus van der WORP (zie 162558).
 
162554    Jacob DAALWIJK, geboren 00-12-1864 te Wijhe, overleden op 19-08-1865 te Wijhe, 8 maanden oud, zoon van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
 
162548    Jan DAALWIJK, slagter, geboren ca 1794.
Gehuwd met Diene van der MEULEN (zie 162549).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mannes Jans (zie 162547).

162550    Jan DAALWIJK, geboren 00-00-1862, overleden op 28-10-1907 te Assen, zoon van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
Gehuwd met Lammigje HOEN (zie 162551).
 
162552    Jan Willem DAALWIJK, geboren 00-00-1854 te Wijhe, overleden op 03-05-1855 te Wijhe, zoon van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
 
162555    levenloos DAALWIJK, geboren op 25-06-1855 te Wijhe, overleden op 25-06-1855 te Wijhe, 0 dagen oud, zoon van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
 
162553    levenloos DAALWIJK, geboren op 04-03-1860 te Wijhe, overleden op 04-03-1860 te Wijhe, 0 dagen oud, zoon van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
 
162556    levenloos DAALWIJK, geboren op 24-03-1861 te Wijhe, overleden op 24-03-1861 te Wijhe, 0 dagen oud, dochter van Mannes Jans DAALWIJK (zie 162547) en Mientje (Mine) DIJKSLAG (zie 162546).
 
162547    Mannes Jans DAALWIJK, schoenmaker, geboren 00-00-1824 te Wijhe, overleden op 11-04-1890 te Wijhe, zoon van Jan DAALWIJK (zie 162548) en Diene van der MEULEN (zie 162549).
Gehuwd op 10-02-1855 te Wijhe, 1 kind gewettigd met Mientje (Mine) DIJKSLAG, 24 jaar oud (zie 162546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (zie 162552).
   2.  levenloos (zie 162555).
   3.  levenloos (zie 162553).
   4.  levenloos (zie 162556).
   5.  Jan (zie 162550).
   6.  Jacob (zie 162554).
   7.  Anna Wilhelmina (zie 162557).

94520    Derk DAAMS, kastelein, gedoopt op 21-06-1774 te Bimmen, overleden op 23-04-1844 te Herwen en Aerdt op 69-jarige leeftijd, zoon van Gijsbertus DAAMS (zie 94519) en Elisabeth ter WINDT (zie 94518).
Gehuwd met Helena VERHOEVEN (zie 94521).
 
94519    Gijsbertus DAAMS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Elisabeth ter WINDT (zie 94518).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (zie 94520).

99025    Johannes Nicolaas DAAMS, loopknecht, geboren ca 1849.
Gehuwd met Mechtelina Christina KROON (zie 99026).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Johannes (zie 99024).

99024    Joseph Johannes DAAMS, bankwerker, geboren 00-00-1879 te Arnhem, zoon van Johannes Nicolaas DAAMS (zie 99025) en Mechtelina Christina KROON (zie 99026).
Gehuwd op 07-11-1906 te Arnhem met Johanna Geerbartha Aafje Helena HAARLEMMER, 30 jaar oud (zie 99023).
 
54493    Maria DAAMS, geboren ca 1758.
Gehuwd met Joachim van ROOIJ (zie 54492).
Uit dit huwelijk:
   1.  Embertus (zie 54491).

1751    Helena Geertruida Maria DAAN, geboren op 28-05-1954.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-02-1977 met Jochimus WIND, 22 jaar oud (zie 1750).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander (zie 1760).
   2.  Sebastian (zie 1761).

62327    Antonij DAANEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Geertruijda ter WINDT (zie 62326).
 
15846    Gezienus DAANJE, geboren ca 1935.
Gehuwd met Jantje WIND (zie 3436).
 
44174    Abraham DAANSEN, garçon cultivateur, geboren 00-00-1770 te Oostburg, zoon van Jacob DAANSEN (zie 44173) en Sara de WINT (WIND) (zie 44172).
Gehuwd op 04-08-1813 te Schoondijke met Sara WISSE (zie 44175).
 
44235    Izaak DAANSEN, boereknecht, geboren 00-00-1778 te Waterlandkerkje, gedoopt op 25-09-1774 te Oostburg, overleden op 14-04-1835 te Schoondijke, zoon van Jacob DAANSEN (zie 44173) en Sara de WINT (WIND) (zie 44172).
Gehuwd op 29-07-1818 te Schoondijke met Sara Kornelia de VISSER (zie 44236).
 
44173    Jacob DAANSEN, geboren 00-00-1740, overleden op 16-12-1788 te Oostburg.
Gehuwd met Sara de WINT (WIND) (zie 44172). {Zij was ook ooit gehuwd met Pierre ELIAS (zie 44179).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 91384).
   2.  Abraham (zie 44174).
   3.  Sara (zie 91389).
   4.  Izaak (zie 44235).

44441    Maatje DAANSEN, geboren ca 1758.
Gehuwd met Pierre GOETHALS (zie 44135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 44136).

91384    Pieter DAANSEN, werkman, geboren 00-00-1763 te Oostburg, overleden op 02-05-1827 te Oostburg, zoon van Jacob DAANSEN (zie 44173) en Sara de WINT (WIND) (zie 44172).
Gehuwd met Elizabeth MARISSEN (zie 91385).
 
91389    Sara DAANSEN, arbeidster, geboren 00-00-1774, overleden op 15-11-1798 te Oostburg, dochter van Jacob DAANSEN (zie 44173) en Sara de WINT (WIND) (zie 44172).
 
57806    Suzanna DAANSEN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Jan Pieter Hendriks VERREIJ (zie 57805).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jans (zie 139120).
   2.  Jan Pieter (zie 139116).
   3.  Johanna Elizabeth Pieternella (zie 139124).
   4.  Martinus Hendrik (zie 57804).
   5.  Elizabeth Suzanna (zie 139132).

200293    Clasina Janettha den DAAS, geboren 00-00-1887 te Woerden, dochter van Wilhelmus Thomas den DAAS (zie 200294) en Clasina Jannettha SPIERENBURG (zie 200295).
Gehuwd op 17-09-1908 te Woerden met Jacob JUT, 23 jaar oud (zie 200194).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femminus (zie 200296).

200294    Wilhelmus Thomas den DAAS, geboren ca 1862.
Gehuwd met Clasina Jannettha SPIERENBURG (zie 200295).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina Janettha (zie 200293).

104388    Evert DAATSELAAR, geboren op 03-04-1902 te Amersfoort, overleden op 14-08-1960 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-04-1935 met Suzanne LOOTS, 26 jaar oud (zie 34496).
 
116761    Bart van DAATSELAAR, geboren 00-00-1930.
Gehuwd met Geesje (Gé) DEKKER (zie 116760).
 
91828    Lieuwe Oetses DADEMA, geboren op 10-08-1811 te Smilde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1838 te Hoogeveen met Hendrika Harmina LENSEN, 23 jaar oud (zie 91827).
 
99837    Margrietha DADEMA, geboren ca 1829.
Gehuwd met Jacobus de ROODE (zie 99836).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje (zie 99835).

44368    Anna Isabella DAEMEN, geboren op 18-09-1798 te Stabroek, overleden op 10-01-1851 te Terneuzen op 52-jarige leeftijd, dochter van Cornelis DAEMS (DAEMEN) (zie 44369) en Anna Cornelia van ALSENOIJ (zie 44370).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-06-1829 te Terneuzen met Franciscus Bernardus de WIND, 36 jaar oud (zie 44367).
 
178389    Klaas Jansz DAEMEN, geboren te Bergambacht, gedoopt op 06-11-1644 te Bergambacht, begraven op 23-03-1726 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Trijntje Paulussen CASTELEIJN (zie 178390).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
44369    Cornelis DAEMS (DAEMEN), geboren ca 1775.
Gehuwd met Anna Cornelia van ALSENOIJ (zie 44370).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40999    Aleida Elisabeth Reiniera (Betsy) DAENDELS, geboren ca 1832 te Semarang, uit Hattem afkomstig. Ze woonde later in Apeldoorn.
Gehuwd met Mr. ROOSENGAARDE BISSCHOP (zie 41000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rose (zie 41001).
   2.  Jenny ROOSEGAARDE BISSCHOP (zie 40998).
   3.  Marie (zie 41002).
   4.  August (zie 41010).
   5.  Herman (zie 41003).
   6.  Frits (zie 41011).
   7.  Philip (zie 41004).
   8.  Henri (zie 41007).
   9.  Willem (zie 41018).
   10.  Constant (zie 41014).
   11.  Aleida Elisabeth Reiniera (Betsy) (zie 41005).

179578    Eugenius DAENE, geboren ca 1800.
Gehuwd met Anna RIJKERS (zie 179579).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eugenius d'HAENE (zie 179573).

71899    Clasina voor den DAG, geboren ca 1785.
Gehuwd met Gijsbert voor den DAG (zie 71898).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 30860).

30860    Cornelia voor den DAG, geboren op 02-01-1812 te De Werken en Sleeuwijk, dochter van Gijsbert voor den DAG (zie 71898) en Clasina voor den DAG (zie 71899).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-09-1834 te De Werken en Sleeuwijk met Cornelis Gerrits PELLICAAN, 26 jaar oud (zie 30859).
Gehuwd (2) met Cornelis RITS (zie 30869).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gijsbert (zie 30857).
   2.  Gerrit (zie 30967).
   3.  Jan (zie 30867).
   4.  Antonie (zie 30863).
   5.  Arie (zie 30808).
   6.  Maaike (zie 58464).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Koosje (zie 30868).

71898    Gijsbert voor den DAG, geboren ca 1783.
Gehuwd met Clasina voor den DAG (zie 71899).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30908    Willemke voor den DAG, geboren ca 1840.
Gehuwd met Frederik KRAMER (zie 30907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Willem (zie 30906).

148487    Maria DAGERMAN, geboren ca 1787.
Gehuwd met Johannes van METEREN (zie 148486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel Johannes (zie 148485).

123616    Friederica Catharina DAHMEN, dienstmeid, geboren op 12-04-1855 te Dussern;Duisburg;Dld, dochter van Johann DAHMEN (zie 162798) en Catharina STRUNGMANN (zie 162799).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-1878 te Zwolle, gehuwd te Emmerich 11-11-1876, gescheiden na 5 jaar op 09-01-1884 te Zwolle van Derk (Diedrich) KRUISDIJK (zie 123613). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1884 te Zwolle met Fennigje van LENTHE (zie 123610).}
 
162798    Johann DAHMEN, geboren ca 1825.
Gehuwd met Catharina STRUNGMANN (zie 162799).
Uit dit huwelijk:
   1.  Friederica Catharina (zie 123616).

195097    Egbert DAKHORST, geboren ca 1738.
Kind:
   1.  Elske LAMMERS (zie 195096).

57839    Jennigje DAKMAN, geboren 00-00-1836 te Zwolle.
Gehuwd op 08-08-1861 te Zwolle met Hendrikus ASSIES (zie 57838).
 
84093    Elles Johannes DALDEROP, geboren ca 1880, zoon van Joannes DALDEROP (zie 84094) en Anna Maria STAAL (zie 84095).
Gehuwd op 13-11-1903 te 's-Hertogenbosch met Willemina Catharina de WIND (zie 84092).
 
84094    Joannes DALDEROP, geboren ca 1850.
Gehuwd met Anna Maria STAAL (zie 84095).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elles Johannes (zie 84093).

179589    Abraham van DALE, geboren op 25-08-1819 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 05-10-1819 te Sluis;Sluis-Aardenburg, 41 dagen oud, zoon van Johan Isaac van DALE (zie 179587) en Louisa Maria LAEFF (zie 179588).
 
179599    Abraham van DALE, broodbakker, geboren op 07-11-1821 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 15-04-1874 te Oostburg op 52-jarige leeftijd, zoon van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Gehuwd met Elisabeth VERSPRILLE (zie 179600).
 
179598    Abraham Hermanus van DALE, geboren op 19-12-1820 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 17-01-1821 te Sluis;Sluis-Aardenburg, 29 dagen oud, zoon van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
 
179572    Adriana van DALE (van DALEN), geboren op 30-08-1835 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden 00-00-1915 te Leiden, dochter van Abraham van DALEN (zie 179567) en Adriana WISSE (zie 179568).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-12-1859 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Eugenius d'HAENE (zie 179573).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Hendrik (zie 179574).
   2.  Willem Fredrik (zie 179577).

130685    Alyt van DALE, geboren ca 1560.
Gehuwd voor de kerk op 14-08-1540 te Antwerpen met Lauwereys (Laurens) van STEENWINCKEL (zie 123172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans (van EMDEN) (zie 130686).
   2.  Willem van STEENWINKEL (zie 14569).

179581    Hendrika van DALE, geboren op 06-04-1838 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 09-06-1838 te Sluis;Sluis-Aardenburg, 64 dagen oud, dochter van Abraham van DALEN (zie 179567) en Adriana WISSE (zie 179568).
 
179619    Hermanus van DALE, geboren op 15-09-1834 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 17-09-1834 te Sluis;Sluis-Aardenburg, 2 dagen oud, zoon van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
 
179618    Jeremias van DALE, geboren op 15-09-1834 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 17-09-1834 te Sluis;Sluis-Aardenburg, 2 dagen oud, zoon van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
 
179611    Johan Hendrik van DALE, ondermeester;hoofdonderwijzer OLS, geboren op 15-02-1828 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 19-05-1872 te Sluis;Sluis-Aardenburg op 44-jarige leeftijd, zoon van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-11-1850 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Maria Jacoba MOENS (zie 179612).
 
179587    Johan Isaac van DALE, broodbakker;bakker, geboren 00-00-1783 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 21-03-1821 te Sluis;Sluis-Aardenburg, zoon van Abraham van DALEN (zie 179583) en Johanna EVERS (zie 179584).
Gehuwd met Louisa Maria LAEFF (zie 179588).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie 179589).

179586    Johanna van DALE, naaister, geboren 00-00-1780 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 29-07-1816 te Sluis;Sluis-Aardenburg, dochter van Abraham van DALEN (zie 179583) en Johanna EVERS (zie 179584).
 
179571    Johanna Hendrina van DALE, naaister, geboren op 29-12-1834 te Sluis, dochter van Abraham van DALEN (zie 179567) en Adriana WISSE (zie 179568).
 
179617    Josina van DALE, geboren op 16-03-1831 te Sluis;Sluis-Aardenburg, dochter van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
 
179607    Livina Elisabeth van DALE, geboren op 10-04-1825 te Sluis;Sluis-Aardenburg, dochter van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1853 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Gerrit Pieter ROOS (zie 179608).
 
179603    Maria Jozina van DALE, winkelierster, geboren op 24-12-1822 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 09-02-1894 te Aardenburg;Sluis-Aardenburg op 71-jarige leeftijd, dochter van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-03-1849 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Merkus PETILLON (zie 179604).
 
179615    Sara Johanna van DALE, geboren 00-00-1830 te Eeklo;België, overleden op 26-02-1909 te Sluis;Sluis-Aardenburg, dochter van Abraham van DALEN (zie 179590) en Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Gehuwd op 12-10-1876 te Aardenburg;Sluis-Aardenburg met Nicolaas Johannes BIJLEVELD (zie 179616).
 
88595    Aafje Hendriks van DALEN, geboren 00-00-1813 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN) (zie 9189) en Lubbigjen Jans van der LINDE (zie 12374).
Gehuwd op 01-07-1836 te Vollenhove met Arent Hendriks EKKER (zie 88594).
 
179585    Abraham van DALEN, geboren ca 1716.
Kind:
   1.  Abraham (zie 179583).

179583    Abraham van DALEN, Mr. Bakker, geboren 00-00-1746, overleden op 02-05-1805 te Sluis;Sluis-Aardenburg, zoon van Abraham van DALEN (zie 179585).
Gehuwd met Johanna EVERS (zie 179584).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie 179567).
   2.  Johanna van DALE (zie 179586).
   3.  Johan Isaac van DALE (zie 179587).

179567    Abraham van DALEN, bakker, geboren op 12-06-1777 te Sluis, overleden op 08-01-1845 te Sluis op 67-jarige leeftijd, zoon van Abraham van DALEN (zie 179583) en Johanna EVERS (zie 179584).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1798 met Maria WIJNDT (zie 179566).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 24-12-1834 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Adriana WISSE (zie 179568). {Zij was ook ooit gehuwd met Pieter BEUN (zie 179582).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Abraham (zie 179590).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johanna Hendrina van DALE (zie 179571).
   3.  Adriana van DALE (van DALEN) (zie 179572).
   4.  Hendrika van DALE (zie 179581).

179590    Abraham van DALEN, peperkoekbakker;landmeter;Marinier derde klasse, geboren op 05-03-1799 te Sluis;Sluis-Aardenburg, overleden op 10-08-1837 te aan boord op 38-jarige leeftijd, zoon van Abraham van DALEN (zie 179567) en Maria WIJNDT (zie 179566).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-09-1819 te Sluis;Sluis-Aardenburg met Pieternella Johanna du BOIS (zie 179591).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
166662    Adriana van DALEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Pieter Willems van WINDEN (zie 166661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pieters (zie 166663).

93326    Albarta van DALEN, geboren 00-00-1854 te Vollenhove-Ambt, dochter van Koop van DALEN (zie 93295) en Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Gehuwd op 29-04-1881 te Vollenhove-Ambt met Johan Willem WIJS (zie 93327).
 
105769    Albert van DALEN, geboren 00-00-1872 te Hoogeveen, zoon van Albert Jans van DALEN (zie 54084) en Trijntje MEIJER (zie 54085).
Gehuwd op 09-04-1892 te Hoogeveen met Janna BENJAMINS, 21 jaar oud (zie 105768). {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 11-10-1913 te Hoogeveen met Jan SLOMP (zie 105735).}
 
54084    Albert Jans van DALEN, geboren ca 1838.
Gehuwd met Trijntje MEIJER (zie 54085).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 183453).
   2.  Tjalle (zie 54083).
   3.  Albert (zie 105769).

103053    Annigje van DALEN, geboren op 22-01-1924 te Vollenhove-Ambt.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-10-1954 te St.Jansklooster met Klaas ten NAPEL, 34 jaar oud (zie 103052).
 
31068    Berteld van DALEN, geboren ca 1820.
Gehuwd met Klaasje Jacobs BROEK (zie 31069).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184370    Cecilia Willems van DALEN, geboren 00-00-1812 te Oosterhout, dochter van Willem van DALEN (zie 184371) en Henrica NIEUWENHUIZEN (zie 184372).
Gehuwd op 21-11-1860 te Rotterdam met Hendrik Jan Barends VELDERS (zie 184333). {Hij was eerder gehuwd op 22-08-1831 te Zutphen met Willemina Esses JANSSEN (zie 184339). Hij was eerder gehuwd voor 1847 met Willemina HOLDIJK (zie 184335). Hij was eerder gehuwd op 19-03-1847 te Alphen met Annigje Sijmens KOK (zie 184334). Hij was eerder gehuwd op 09-02-1856 te Zevenhuizen met Teuntje Aries KOSTER (zie 184342).}
 
81809    Clasina Arnoldus van DALEN, geboren ca 1820.
Gehuwd met Arnoldus Jansen ROZEBOOM (zie 81808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Arnoldus (zie 81807).

99798    Diena Jans van DALEN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Evert Willems KUIPER (zie 99797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Everts (zie 99796).

196676    Elisabeth van DALEN, geboren ca 1898.
Gehuwd met Bart van BRAKEL (zie 196675).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54737    Eltjo van DALEN, geboren ca 1842.
Gehuwd met Antje POLL (zie 54734). {Zij was eerder gehuwd op 09-12-1876 te Leek met Harm Tonnis POPPEMA (zie 54733).}
 
43733    Geertien Jans van DALEN, geboren op 17-08-1832 te Ruinen, overleden op 02-11-1906 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan Berends van DALEN (zie 43736) en Henderkien JANS (zie 43737).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-03-1852 te Hoogeveen met Jan WACHTMEESTER, 23 jaar oud (zie 43732).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Jans (zie 156249).
   2.  Siemen (zie 16322).
   3.  Jantje (zie 43734).
   4.  Johannes (zie 43747).

93294    Geertje van DALEN, geboren 00-00-1863 te Vollenhove-Ambt, dochter van Koop van DALEN (zie 93295) en Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Gehuwd op 02-05-1884 te Vollenhove-Ambt met Gerrit van der LINDE (zie 93293).
 
93288    Geertjen (Geerken) van DALEN, geboren 00-00-1818 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd op 27-04-1844 te Vollenhove-Ambt met Klaas van BENTHEM (zie 93287).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
61437    Geertjen van DALEN, geboren 00-00-1859 te Vollenhove-Ambt, dochter van Luite Gerrits van DALEN (zie 71166) en Vroukje Andries DRAGT (zie 71165).
Gehuwd op 15-09-1882 te Vollenhove-Ambt met Luite van der LINDE (zie 61436).
 
75595    Geertruida Berendina van DALEN, geboren ca 1782.
Gehuwd met Wouterus BLOKHUIS (zie 75594).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101241    Geesje van DALEN, geboren op 17-08-1849 te Zuidlaarderveen;Zuidlaren, overleden op 15-09-1878 te Zuidlaarderveen;Zuidlaren op 29-jarige leeftijd, dochter van Hindrik van DALEN (zie 101242) en Grietje HAMMING (zie 101243).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-02-1875 te Anloo met Hindrik van PEER (zie 101240). {Hij is later gehuwd op 24-12-1879 te Zuidlaren, dispensatie met Trientje van DALEN, 29 jaar oud (zie 101248).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 101255).
   2.  Neeltje (zie 101251).

149072    Geesje van DALEN, geboren ca 1852.
Gehuwd met Barend van BENTHEM (zie 149071).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52750    Geesje van DALEN, geboren ca 1900.
Gehuwd met Jan HULLEMAN (zie 52749).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (zie 7969).

17930    Gerrarddus van DALEN, geboren 00-00-1829 te Veendam, zoon van Roelof Gerrits van DALEN (zie 154028) en Geesjen Derks BOUWMAN (zie 154029).
Gehuwd (1) op 10-06-1865 te Meppel met Roelofje LOMMERS (zie 17926).
Gehuwd (2) op 16-07-1887 te Hoogeveen met Karsje Meeuwes ROBAARD, 52 jaar oud (zie 96316). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-07-1855 te Hoogeveen met Jacob Jacobs TROOST, 23 jaar oud (zie 99821).}
 
128254    Gerretje (Gerarda) van DALEN, geboren ca 1873.
Gehuwd met Willem Johannes VERVER (zie 128253).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Klara (zie 7213).
   2.  Klara Sophia (zie 7228).

145458    Gerrit van DALEN, landbouwer, geboren 00-00-1862 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 56653) en Jentjen Jannes WINTERS (zie 56655).
Gehuwd op 04-05-1895 te Vollenhove-Ambt met Lammigje APPERLO (zie 78614).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74607    Gerrit Jan van DALEN, geboren op 12-10-1814 te Hoogeveen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-04-1846 te Hoogeveen met Margje STOTER, 20 jaar oud (zie 74606).
 
195005    Grietje Hendriks van DALEN, geboren ca 1817.
Gehuwd met Pieter Jans de OLDE (zie 195004).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Pieters (zie 195006).

154007    Grietje Hendriks van DALEN, geboren 00-00-1862 te Ruinen.
Gehuwd op 09-09-1882 te Beilen met Jan Harms KLOEZEN, 23 jaar oud (zie 154005).
 
93336    Grietjen van DALEN, geboren 00-00-1828 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd (1) op 01-05-1852 te Vollenhove-Ambt met Hugo van der MEULEN (zie 93340).
Gehuwd (2) op 06-06-1872 te Kampen met Willem van NUNSPEET (zie 93337).
 
9185    Grietjen Luiten van DALEN, geboren op 22-10-1804 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 09-12-1804 te Vollenhove, dochter van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
Gehuwd ca 1833 met Peter Leenderts de OLDE (zie 13050).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert (zie 56657).
   2.  Lubbina (zie 75434).

9206    Harmen Hendriks van DALEN, geboren te van 't Land, gedoopt (N.G.) op 17-02-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
138411    Hein van DALEN, landbouwer, geboren ca 1852.
Gehuwd met Dirkje PAPE (zie 138412).
Uit dit huwelijk:
   1.  Magrietta Luppiena (zie 138410).

29081    Hendrik van DALEN, geboren ca 1776.
Gehuwd met Jantje WIGBELTS (zie 193273).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (zie 29082).

93352    Hendrik van DALEN, geboren 00-00-1841 te Vollenhove-Ambt, zoon van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd op 21-03-1861 te Vollenhove-Ambt met Luitjen van DALEN (zie 93351).
 
201316    Hendrik van DALEN, landbouwer, geboren 00-00-1874 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 56653) en Jentjen Jannes WINTERS (zie 56655).
Gehuwd op 29-04-1905 te Vollenhove-Ambt met Marrigje APPERLO (zie 201317).
 
131703    Hendrik Egberts van DALEN, geboren ca 1769.
Gehuwd met Deeltje JANS (zie 131704).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks (zie 131702).

9207    Hendrik Hendriks van DALEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 09-05-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
9189    Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN), smid, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 17-03-1790 te Vollenhove, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Geertjen Jans WINTER (zie 15330).
Gehuwd met Lubbigjen Jans van der LINDE (zie 12374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Hendriks van DAALEN (zie 9181).
   2.  Aafje Hendriks (zie 88595).
   3.  Metje Hendriks (zie 148336).
   4.  Jentje Hendriks van DAALEN (van DALEN) (zie 155919).

93345    Hendrikje van DALEN, geboren 00-00-1825 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd op 01-05-1852 te Vollenhove-Ambt met Hermanus Jacobus ten NAPEL (zie 93346).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje (zie 93363).
   2.  Aaltje (zie 93360).
   3.  Jentje (zie 93298).

183453    Hendrikje van DALEN, arbeidster, geboren 00-00-1861 te Hoogeveen, dochter van Albert Jans van DALEN (zie 54084) en Trijntje MEIJER (zie 54085).
Gehuwd op 23-04-1881 te Hoogeveen met Abraham KARSTENBERG, 31 jaar oud (zie 183452).
 
153066    Hendrikje Willems van DALEN, geboren op 17-10-1841 te Steenwijk, dochter van Willem van DALEN (zie 153067) en Grietje MULDER (zie 153068).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Steenwijk met Hendrik KUPER, 25 jaar oud (zie 126736). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-04-1871 te Steenwijkerwold met Antje Klaas ter WISSCHA, 31 jaar oud (zie 126737).}
 
9208    Hendrikjen Hendriks van DALEN, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 14-05-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Hendrik Gerrits van DAALEN (zie 9187) en Mattien Luiten MUIS (zie 12853).
 
9194    Hester Jans (Ester) van DALEN, gedoopt (N.G.) op 08-04-1764 te Wanneperveen (getuige(n): Metjen Luiten MUIS), dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 9195) en Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Gehuwd met Lens HENDRIKS (zie 10578). {Hij was ook ooit gehuwd met Femmigje ROELOFS (zie 13667).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan LENSEN (zie 12283).
   2.  Trijntje LENSEN (zie 12285).

154033    Hillegonda Klaas van DALEN, geboren op 23-09-1812 te Hoogeveen, dochter van Klaas van DALEN (zie 154034) en Geertruit BREMER (zie 154035).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-03-1836 te Hoogeveen met Koop Lucas ROBAARD, 22 jaar oud (zie 154032).
 
101242    Hindrik van DALEN, geboren ca 1820.
Gehuwd met Grietje HAMMING (zie 101243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje (zie 101241).
   2.  Trientje (zie 101248).

23261    Hindrik Gerrits van DALEN, wachtbode, geboren op 08-09-1753 te Zuidlaren, overleden op 25-06-1828 te Assen op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit GERRITS (zie 23265) en Aaltje FRERIKS (zie 23266).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-11-1778 te Assen met Aaltje Jans ZWIERS, 27 jaar oud (zie 23262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien (zie 23260).

65355    Jacoba Jans van DALEN, geboren op 25-02-1754 te Kampen, gedoopt op 27-02-1754 te Kampen, overleden op 28-10-1839 te Vollenhove op 85-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts van DALEN (zie 184685) en Marijke Maria SWANCK (zie 184686).
Ondertrouwd op 04-04-1778 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-04-1778 te Beulake (N.G.), hij j.m. in die Beulake en zij j.d. wonende in Vollenhove met Jan Cornelis ROOSEBOOM, 32 jaar oud (zie 65354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van DAALEN ROOZEBOOM (zie 65353).

9209    Jacobje van DALEN, geboren op 12-10-1854 te Sintjansklooster, overleden op 30-12-1943 te Enschede op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan Harms van DALEN (zie 9210) en Hendrikje PAPE (zie 13106).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1881 te Stad Vollenhove met Johannes SCHUURMAN, 35 jaar oud (zie 14176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 14162).

93306    Jan van DALEN, geboren 00-00-1793 te Vollenhove, zoon van Luite Hendriks van DALEN (zie 93330) en Geertien Jans WINTER (zie 93331).
Gehuwd op 14-11-1817 te Vollenhove met Jentjen Koops DROK, 22 jaar oud (zie 7954).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen (Geerken) (zie 93288).
   2.  Koop (zie 93295).
   3.  Hendrikje (zie 93345).
   4.  Grietjen (zie 93336).
   5.  Jantjen (zie 93332).
   6.  Matje (zie 93355).
   7.  Luitjen (zie 93351).

63068    Jan van DALEN, arbeider, geboren ca 1805.
Gehuwd met Gijsbertje de GEUS (zie 63069).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kuinira (zie 63067).

93301    Jan van DALEN, geboren 00-00-1851 te Vollenhove-Ambt, zoon van Koop van DALEN (zie 93295) en Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Gehuwd (1) op 23-04-1880 te Vollenhove-Ambt met Harmpje Stoffers LOK (zie 93305).
Gehuwd (2) op 26-03-1885 te Vollenhove-Ambt met Marrigjen BELT (zie 93302).
 
43736    Jan Berends van DALEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Henderkien JANS (zie 43737).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertien Jans (zie 43733).

184685    Jan Everts van DALEN, geboren ca 1725.
Gehuwd met Marijke Maria SWANCK (zie 184686).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Jans (zie 65355).

9195    Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 29-09-1726 te Vollenhove, zoon van Gerrit Jans van DAALEN (zie 9205) en Hester HENDRIKS (zie 10551).
Ondertrouwd op 17-11-1754 te Wanneperveen met Trijntje Bartelts HUISMAN (HUIJSMAN) (zie 10857).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jans van DAALEN (zie 9183).
   2.  Geertje Jans van DAALEN (zie 9180).
   3.  Gerrit Jans van DAALEN (zie 77674).
   4.  Hester Jans (Ester) (zie 9194).
   5.  Hendrikjen Jans van DAALEN (zie 9191).
   6.  Maria Jans van DAALEN (zie 9200).
   7.  Barteld Jans van DAALEN (zie 9178).
   8.  Hendrikje Jans van DAALEN (zie 9190).
   9.  Femmigjen Jans van DAALEN (zie 9179).
   10.  Henderik Jans van DAALEN (zie 9186).

56653    Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN), geboren 00-00-1828 te Vollenhove-Ambt, zoon van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd op 27-08-1857 te Vollenhove-Ambt met Jentjen Jannes WINTERS (zie 56655).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 145458).
   2.  Koopje (zie 201308).
   3.  Hendrik (zie 201316).

9210    Jan Harms van DALEN, smid, geboren op 09-04-1825 te Vollenhove-Ambt, overleden op 13-12-1904 te Vollenhove-Ambt op 79-jarige leeftijd, zoon van Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579) en Jacobje Jans van der LINDE (zie 12348).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-03-1854 te Ambt Vollenhove met Hendrikje PAPE, 27 jaar oud (zie 13106).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje (zie 9209).

131702    Jan Hendriks van DALEN, geboren 00-00-1799 te Norg, zoon van Hendrik Egberts van DALEN (zie 131703) en Deeltje JANS (zie 131704).
Gehuwd op 07-12-1828 te Ooststellingwerf met Antjen Eyzes BOSMA (zie 131701).
 
191735    Jan Willemsz van DALEN (van DAALEN), goud en zilversmid, gedoopt op 29-04-1731 te Monnickendam, begraven op 01-08-1801 te Monnickendam op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 27-08-1752 te Broek in Waterland met Lijsje Pieters MARS (zie 191736).
Gehuwd voor de kerk (2) op 60-jarige leeftijd op 29-05-1791 te Oostzaandam met Neeltje Dirks WIND, 55 jaar oud (zie 191734). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 16-11-1783 te Oostzaandam, hij wed. en zij j.d. beiden op het Pantepad met Adriaan (Arian) BEETS (zie 16133).}
 
116404    Janna Antonetta van DALEN, geboren ca 1838.
Gehuwd met Willem van LEEUWEN (zie 116403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie 116402).

23260    Jantien van DALEN, geboren op 15-01-1785 te Assen, overleden op 09-06-1828 te Assen op 43-jarige leeftijd, dochter van Hindrik Gerrits van DALEN (zie 23261) en Aaltje Jans ZWIERS (zie 23262).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-05-1816 te Assen met Hendrik Adolph GROSMAN, 24 jaar oud (zie 23259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 22402).

202448    Jantje Berends van DALEN, geboren 00-02-1804 te Steenwijk, gedoopt op 22-02-1804 te Steenwijk, overleden op 03-05-1844 te Steenwijk.
Gehuwd op 06-05-1825 te Steenwijk met Aaldert Wolters HEINEN, 26 jaar oud (zie 202447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 202449).
   2.  Berend (zie 202451).
   3.  Elsje (zie 202445).

93332    Jantjen van DALEN, geboren op 29-06-1830 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 10-04-1851 te Kampen met Hermanus NIJHUIS, 24 jaar oud (zie 93333).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 10-10-1872 te Kampen met Elias FRANSEN (zie 93341). {Hij was ook ooit gehuwd met Hermina van der KRAATS (zie 93344).}
 
127854    Jantjen van DALEN, geboren ca 1846.
Gehuwd met Jan HOEFMAN (zie 127853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (zie 143787).
   2.  Vrouwkje (zie 127852).

93403    Jennigjen van DALEN, geboren ca 1788.
Gehuwd met Siemen Luiten KLAVER (zie 11965).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegien Siemens (Annigje) (zie 93402).

93307    Jentje van DALEN, geboren 00-00-1847 te Vollenhove-Ambt, dochter van Koop van DALEN (zie 93295) en Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Gehuwd op 10-12-1875 te Vollenhove-Ambt met Albarthus van BENTHEM (zie 93308). {Hij was ook ooit gehuwd met Harmtje FRANTZEN (zie 93311).}
 
145457    Jentjen van DALEN, geboren 00-00-1896 te Vollenhove-Ambt, dochter van Gerrit van DALEN (zie 145458) en Lammigje APPERLO (zie 78614).
Gehuwd op 18-05-1923 te Vollenhove-Ambt met Jan van der LINDE (zie 145456).
 
29021    Johan Pieter van DALEN, geboren 00-00-1885 te Zuidwolde, zoon van Roelof van DALEN (zie 29022) en Froukje OTTEMA (zie 29023).
Gehuwd op 19-11-1908 te Emmen met Jacoba Jantina ten KATE, 22 jaar oud (zie 29020).
 
50801    Johanna van DALEN, geboren ca 1825.
Gehuwd met Jan van OOSTEN (zie 50800).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 50799).

154034    Klaas van DALEN, geboren ca 1782.
Gehuwd met Geertruit BREMER (zie 154035).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93297    Klaas van DALEN, geboren 00-00-1859 te Vollenhove-Ambt, zoon van Koop van DALEN (zie 93295) en Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Gehuwd op 02-05-1884 te Vollenhove-Ambt met Jentje ten NAPEL (zie 93298).
 
132269    Klaasje van DALEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Klaas Jans SMIT (zie 132268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan (zie 132266).
   2.  Jan Klaas (zie 190576).

29082    Klaasje van DALEN, gedoopt op 30-01-1803 te Hoogeveen, dochter van Hendrik van DALEN (zie 29081) en Jantje WIGBELTS (zie 193273).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-07-1827 te Hoogeveen met Albert Harms IJMKER, 29 jaar oud (zie 193272).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Alberts (zie 29074).
   2.  Aaltje Alberts (zie 37323).

77895    Klaasje van DALEN, geboren ca 1825.
Gehuwd met Willem COELINGH (zie 77894).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93295    Koop van DALEN, geboren 00-00-1821 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd op 18-06-1845 te Vollenhove-Ambt met Marrigje van BENTHEM (zie 93296).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
201308    Koopje van DALEN, geboren 00-00-1868 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 56653) en Jentjen Jannes WINTERS (zie 56655).
Gehuwd op 29-04-1899 te Vollenhove-Ambt met Lucas APPERLO (zie 201306).
 
93292    Koopjen Gerrits van DALEN, geboren 00-00-1831 te Vollenhove-Ambt, overleden op 09-01-1878 te de Leeuwte;Vollenhove-Ambt, dochter van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd (1) op 05-02-1857 te Vollenhove-Ambt met Jan van der LINDE (zie 93291).
Gehuwd (2) voor 1884 met Jan Roelofs ROOK (zie 143786). {Hij is later gehuwd op 03-05-1884 te Wanneperveen met Neeltje HILBERTS (zie 143785).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas (zie 71144).
   2.  Gerrit (zie 93293).
   3.  Jentje (zie 93290).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Roelofje (zie 111730).
Kinderen:
   5.  Luite van DALEN (zie 192173).

63067    Kuinira van DALEN, geboren op 28-04-1831 te Zuilichem, dochter van Jan van DALEN (zie 63068) en Gijsbertje de GEUS (zie 63069).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-11-1853 te Zuilichem met Hermanus Leonard DONATZ, 27 jaar oud (zie 63066).
 
192173    Luite van DALEN, arbeider, geboren 00-00-1853 te Vollenhove-Ambt, zoon van Koopjen Gerrits van DALEN (zie 93292).
Gehuwd op 12-10-1883 te Vollenhove-Ambt met Jacobje Everts MOOIWEER, 41 jaar oud (zie 12813). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-02-1864 te Zwartsluis met Hendrik VOERMAN, 28 jaar oud (zie 15076).}
 
71166    Luite Gerrits van DALEN, landbouwer, geboren 00-00-1823 te Vollenhove-Ambt, zoon van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd op 30-01-1847 te Vollenhove-Ambt met Vroukje Andries DRAGT (zie 71165).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen (zie 61437).

93330    Luite Hendriks van DALEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Geertien Jans WINTER (zie 93331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 93306).

93351    Luitjen van DALEN, geboren 00-00-1837 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd op 21-03-1861 te Vollenhove-Ambt met Hendrik van DALEN (zie 93352).
 
138410    Magrietta Luppiena van DALEN, geboren 00-00-1882 te Vollemhove-Ambt, dochter van Hein van DALEN (zie 138411) en Dirkje PAPE (zie 138412).
Gehuwd op 21-04-1906 te Vollenhove-Ambt met Jan CORPORAAL (zie 138409).
 
62605    Maria van DALEN, geboren ca 1822.
Gehuwd met Gijsbert van HEES (zie 62602). {Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27-07-1859 te Zuilichem met Anneke van HEUSDEN, 30 jaar oud (zie 62601).}
 
173937    Marijtje van DALEN, geboren ca 1752, overleden op 25-07-1811 te Venhuizen.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1777 te Westzaandam, betoog na Monnickendam; hij j.m. thans woonende te Monnickendam, dog laatst gewoond Westzaandam en zij j.d. te Monnickendam met Tijmen Ariaans GUIJKING, 24 jaar oud (zie 173957).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Tijmens GUIKING (zie 173959).
   2.  Nelletje Tijmons GUIKING (zie 173954).
   3.  Jacob Tijmens GUIKING (zie 173945).
   4.  Jacob Tijmens GUIKING (zie 173946).
   5.  Neltje Tijmens GUIKING (zie 173955).
   6.  Jannetje Tijmens GUIKING (zie 173950).
   7.  Jannetje Tijmens GUIKING (zie 173951).
   8.  Jannetje Tijmens GUIKING (zie 173952).
   9.  Arjaantje Tijmens GUIKING (zie 173943).
   10.  Adriaan Tijmens GUIKING (zie 173941).

93355    Matje van DALEN, geboren 00-00-1834 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan van DALEN (zie 93306) en Jentjen Koops DROK (zie 7954).
Gehuwd op 21-01-1864 te Vollenhove-Ambt met Willem Jans HANSMA (zie 93356). {Hij was eerder gehuwd op 31-05-1854 te Vollenhove-Ambt met Aaltje Hendriks WINTERS (zie 118985).}
 
148336    Metje Hendriks van DALEN, geboren 00-00-1823 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik Luiten van DALEN (van DAALEN) (zie 9189) en Lubbigjen Jans van der LINDE (zie 12374).
Gehuwd op 23-04-1847 te Vollenhove met Roelof Teunis MOOIWEER, 27 jaar oud (zie 148335).
 
31067    Peter van DALEN, geboren 00-00-1845 te Zwartsluis, zoon van Berteld van DALEN (zie 31068) en Klaasje Jacobs BROEK (zie 31069).
Gehuwd op 19-09-1874 te Gasselte met Jantje SMIT, 31 jaar oud (zie 31066).
 
71172    Piet Gerrits van DALEN, geboren 00-00-1825 te Vollenhove-Ambt, zoon van Gerrit Luiten van DAALEN (zie 9184) en Geesjen Peters de OLDE (zie 56654).
Gehuwd (1) op 28-07-1855 te Vollenhove-Ambt met Lammigjen Andries DRAGT (zie 71171).
Gehuwd (2) met Aaltjen LASSCHE (zie 71173).
 
162099    Pieter Adriaan van DALEN, geboren ca 1880 te 's Gravenmoer, zoon van Rokus van DALEN (zie 162100) en Pieternella MOUTHAAN (zie 162101).
Gehuwd op 27-03-1902 te Waspik met Adriana van MALSEM (zie 162098).
 
29022    Roelof van DALEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Froukje OTTEMA (zie 29023).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Pieter (zie 29021).

154028    Roelof Gerrits van DALEN, geboren ca 1797.
Gehuwd met Geesjen Derks BOUWMAN (zie 154029).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113327    Roelof Jans van DALEN, geboren op 28-04-1857 te Steenwijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1886 te Steenwijk met Janna Lucas ELEVELD, 28 jaar oud (zie 113313).
 
162100    Rokus van DALEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Pieternella MOUTHAAN (zie 162101).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Adriaan (zie 162099).

54083    Tjalle van DALEN, geboren 00-00-1863 te Hoogeveen, zoon van Albert Jans van DALEN (zie 54084) en Trijntje MEIJER (zie 54085).
Gehuwd op 08-05-1901 te Hoogeveen met Janna SCHONEWILLE (zie 54082).
 
101248    Trientje van DALEN, geboren op 20-09-1850 te Zuidlaren, overleden op 13-02-1901 te Oud-Annerveen;Anloo op 50-jarige leeftijd, dochter van Hindrik van DALEN (zie 101242) en Grietje HAMMING (zie 101243).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-12-1879 te Zuidlaren, dispensatie met Hindrik van PEER (zie 101240). {Hij was eerder gehuwd op 26-02-1875 te Anloo met Geesje van DALEN, 25 jaar oud (zie 101241).}
 
63211    Trijntje van DALEN, geboren op 13-03-1797 te Zwartsluis, dochter van Barteld Jans van DAALEN (zie 9178) en Klaasje Peters POST (zie 91839).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-05-1832 te Zwartsluis met Geert LENSEN, 57 jaar oud (zie 63210). {Hij was ook ooit gehuwd met Leentjen SLOT (zie 91840).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie 63208).

184371    Willem van DALEN, geboren ca 1785.
Gehuwd met Henrica NIEUWENHUIZEN (zie 184372).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecilia Willems (zie 184370).

153067    Willem van DALEN, landbouwer, geboren 00-00-1793.
Gehuwd met Grietje MULDER (zie 153068).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Willems (zie 153066).

114240    Gerritdina (Dina) DALENOORD, geboren op 06-02-1882 te Lonneker, overleden op 09-06-1962 te Enschede op 80-jarige leeftijd, dochter van Willem DALENOORD (zie 114241) en Janna SCHIPHOLD (zie 114242).
Ondertrouwd op 17-07-1966 te Enschede met Thijs BERGER, 86 jaar oud (zie 114239).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
114241    Willem DALENOORD, geboren ca 1852.
Gehuwd met Janna SCHIPHOLD (zie 114242).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina (Dina) (zie 114240).

49382    Willemina DALENOORD, geboren ca 1858.
Gehuwd met Gerrit LANGKAMP (zie 49381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 49380).

104863    Niesje DALENWIJK, geboren ca 1808.
Gehuwd met Johannes van der WOLDE (zie 99826).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerhardus (zie 96412).

103912    Berendina DALEWIJK, geboren ca 1771.
Gehuwd met Hendrik ter STEEGE (zie 103911).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rolina (zie 102042).

143812    Harm DALFSEN, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jennigje Roelofs DEUZEMAN (zie 143811).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Harms (zie 159854).

159854    Margje Harms DALFSEN, geboren 00-00-1850 te Avereest, dochter van Harm DALFSEN (zie 143812) en Jennigje Roelofs DEUZEMAN (zie 143811).
Gehuwd op 19-04-1873 te Ruinerwold met Albert Hendriks van GOOR (zie 159855).
 
109274    Aaltje van DALFSEN, geboren ca 1833.
Gehuwd met Daniel MEULENBELT (zie 109273).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derkje (zie 109272).

200212    Alberdina van DALFSEN, geboren 00-00-1877 te Genemuiden, dochter van Jan Lambert van DALFSEN (zie 200213) en Jennigje van den BERG (zie 200214).
Gehuwd op 15-10-1896 te Genemuiden met Jan STOTER, 22 jaar oud (zie 200105).
 
200578    Albertien Peters van DALFSEN, geboren ca 1657 te Genemuiden, dochter van Peter Jacobs van DALFSEN (zie 200574) en Jutta (zie 200575).
 
200483    Berend Jans van DALFSEN, schipper;koopman te Genemuiden, geboren op 16-07-1807 te Genemuiden, overleden op 14-02-1870 te Genemuiden op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Lammerts van DALFSEN (zie 200485) en Berendje van der MEULEN (zie 200486).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 14-01-1832 te Genemuiden met Geesje HEUTINK, 20 jaar oud (zie 200484).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 12-01-1837 te Genemuiden met Aagte Bartelds JAGER, 24 jaar oud (zie 156324). {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13-05-1830 te Genemuiden met Jan Jochems VISSCHER, 20 jaar oud (zie 81061).}
 
200471    Berendina Maria Jans van DALFSEN, geboren 00-00-1837 te Genemuiden, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 20-01-1859 te Genemuiden met Willem VISSCHER (zie 200472).
 
35872    Dirk Jans van DALFSEN, landbouwer, geboren op 03-12-1822 te Genemuiden, overleden op 26-05-1895 te Genemuiden op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1850 te Genemuiden met Jacobje POST, 22 jaar oud (zie 35871).
 
112019    Egbert van DALFSEN, geboren op 17-05-1826 te Vledder, zoon van Gerrit Willems van DALFSEN (zie 112020) en Roelofje Egberts SMIT (zie 112021).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-04-1853 te Ruinen met Hillechien Willems van ACHTEREN, 23 jaar oud (zie 112018).
 
200469    Elisabeth Jans van DALFSEN, geboren op 23-03-1830 te Genemuiden, overleden op 29-08-1910 te Genemuiden op 80-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1854 te Genemuiden met Jacob Rijks HAMMER, 27 jaar oud (zie 200447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje (zie 200433).
   2.  Johanna (zie 200437).

200487    Geertje van DALFSEN, geboren ca 1795, overleden ca 1795, dochter van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 11577) en Jennigje Dirks van DIJK (zie 14646).
 
200430    Geertje van DALFSEN, geboren op 20-10-1834 te Genemuiden, overleden op 18-02-1918 te Genemuiden op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-06-1861 te Genemuiden met Hendrikus Rijks HAMMER, 27 jaar oud (zie 200429).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 200431).
   2.  Jan (zie 200432).
   3.  Grietje Hendrika (zie 200424).
   4.  Hendrikus (zie 200436).

200568    Gerrigje Lammerts van DALFSEN, geboren ca 1772 te Genemuiden, dochter van Lammert Jans van DALFSEN (zie 200564) en Hendrika VELDMANS (zie 200566).
 
112020    Gerrit Willems van DALFSEN, geboren ca 1796.
Gehuwd met Roelofje Egberts SMIT (zie 112021).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert (zie 112019).

200565    Hadewych van DALFSEN, gedoopt op 08-09-1737 te Mastenbroek, dochter van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 200562) en Gerrigjen van ANKER (zie 200563).
 
200553    Hendrickijn Berends van DALFSEN, geboren ca 1695.
Gehuwd met Albert Hendricks HAMMER (zie 200549). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-10-1708 te Meppel met Geessijn REGGERTS (zie 200554). Hij was ook ooit gehuwd met Eva HAGENDOORN (zie 200550). Hij was ook ooit gehuwd met Geertijn Hendricks MOULARD (zie 200551).}
 
85439    Hendrik van DALFSEN, geboren 00-00-1857 te Genemuiden, zoon van Jan Lamberts van DALFSEN (zie 85440) en Grietje Rijks HAMMER (zie 200440).
Gehuwd op 22-04-1880 te Genemuiden met Cornelia van EGTEN (zie 85438).
 
200576    Hendrik Peters van DALFSEN, geboren ca 1660, zoon van Peter Jacobs van DALFSEN (zie 200574) en Jutta (zie 200575).
 
200439    Hendrika Jans van DALFSEN, geboren op 21-08-1799 te Genemuiden, overleden op 05-12-1888 te Genemuiden op 89-jarige leeftijd, dochter van Jan Lammerts van DALFSEN (zie 200485) en Berendje van der MEULEN (zie 200486).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-03-1820 te Genemuiden met Rijk Jacobs HAMMER, 20 jaar oud (zie 200438).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Rijks (zie 200440).
   2.  Margje Rijks (zie 200443).
   3.  Jacob Rijks (zie 200447).
   4.  Jan Rijks (zie 200434).
   5.  Wolter Rijks (zie 200449).
   6.  Hendrikus Rijks (zie 200429).
   7.  Berendje Rijks (zie 200451).
   8.  Lambertus Rijks (zie 200453).
   9.  Lambertus Rijks (zie 200454).

200455    Hendrika Jans van DALFSEN, geboren op 14-02-1845 te Genemuiden, overleden op 14-12-1918 te Genemuiden op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 200456) en Trijntje van den BERG (zie 200457).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1870 te Genemuiden met Lambertus Rijks HAMMER, 26 jaar oud (zie 200454).
 
200468    Hendrikus Jans van DALFSEN, geboren op 21-04-1828 te Genemuiden, overleden op 04-02-1845 te Genemuiden op 16-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
 
81833    Hendrikus Wolters van DALFSEN, geboren op 07-05-1847 te Genemuiden, overleden op 23-06-1900 te Genemuiden op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-09-1867 te Genemuiden met Hendrika RIGTERINK, 20 jaar oud (zie 81834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje (zie 81831).

200560    Jacob Jans van DALFSEN, gerigtsdienaar in Genemuiden, geboren voor 1736 te Genemuiden, overleden voor 1795 te Genemuiden, zoon van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 200562) en Gerrigjen van ANKER (zie 200563).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1759 te Genemuiden met Trijntje Klazen HOEKMAN (zie 81871).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1763 te Genemuiden met Hendrikje Arends de GROOT (zie 200561).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jacobs (zie 11577).

200489    Jacob Jans van DALFSEN, geboren op 20-08-1786 te Genemuiden, overleden op 19-01-1864 te Genemuiden op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 11577) en Jennigje Dirks van DIJK (zie 14646).
Gehuwd met Elisabeth van AGEN (zie 200490).
 
81874    Jacob Peters van DALFSEN, burgemeester (Schepen) te Genemuiden, geboren ca 1660 te Genemuiden, overleden op 22-11-1708 te Genemuiden, zoon van Peter Jacobs van DALFSEN (zie 200574) en Jutta (zie 200575).
Gehuwd voor de kerk voor 1688 met Hadewijch Berends BAKKER (zie 81875).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
201788    Jan van DALFSEN, geboren ca 1875.
Gehuwd met Janna Harms SCHAAPMAN (zie 201787).
 
200562    Jan Jacobs van DALFSEN, roedendrager;gerechtsdienaar in Genemuiden, geboren ca 1688 te Genemuiden, zoon van Jacob Peters van DALFSEN (zie 81874) en Hadewijch Berends BAKKER (zie 81875).
Gehuwd voor de kerk voor 1738 met Gerrigjen van ANKER (zie 200563).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
11577    Jan Jacobs van DALFSEN, burgemeester van Genemuiden, geboren op 08-10-1760 te Genemuiden, overleden op 11-02-1850 te Genemuiden op 89-jarige leeftijd, hij was veehouder;landeigenaar;stadsroedendrager, zoon van Jacob Jans van DALFSEN (zie 200560) en Trijntje Klazen HOEKMAN (zie 81871).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1785 met Jennigje Dirks van DIJK (zie 14646).
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 26-08-1819 te Genemuiden met Jennigje Jacobs JONGVOS (zie 200488).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 200489).
   2.  Jan Jans (zie 35873).
   3.  Geertje (zie 200487).

200567    Jan Jacobs van DALFSEN, zoon van Lammert Jans van DALFSEN (zie 200564) en Hendrika VELDMANS (zie 200566).
 
35873    Jan Jans van DALFSEN, landeigenaar;wethouder van Genemuiden;koopman, geboren op 17-04-1792 te Genemuiden, overleden op 07-12-1868 te Genemuiden op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 11577) en Jennigje Dirks van DIJK (zie 14646).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1817 te Genemuiden met Hendrika Wolters GROOTHUIS, 21 jaar oud (zie 35874).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Jans (zie 200458).
   2.  Jan Jans (zie 200462).
   3.  Dirk Jans (zie 35872).
   4.  Jochem Jans (zie 200464).
   5.  Jannigje Jans (zie 200466).
   6.  Hendrikus Jans (zie 200468).
   7.  Elisabeth Jans (zie 200469).
   8.  Johanna Jans (zie 200448).
   9.  Geertje (zie 200430).
   10.  Berendina Maria Jans (zie 200471).

200456    Jan Jans van DALFSEN, schipper, geboren op 11-04-1813 te Genemuiden, overleden voor 1844 te Genemuiden, zoon van Jan Lammerts van DALFSEN (zie 200485) en Berendje van der MEULEN (zie 200486).
Gehuwd met Trijntje van den BERG (zie 200457). {Zij was eerder gehuwd voor 1844 met Helmut Willems VISSCHER (zie 200463). Zij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-04-1844 te Genemuiden met Jan Jans van DALFSEN, 24 jaar oud (zie 200462).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200462    Jan Jans van DALFSEN, gemeente ontvanger, geboren op 14-10-1819 te Genemuiden, overleden op 15-07-1905 te Genemuiden op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1844 te Genemuiden met Trijntje van den BERG, 35 jaar oud (zie 200457). {Zij was eerder gehuwd voor 1844 met Helmut Willems VISSCHER (zie 200463). Zij was ook ooit gehuwd met Jan Jans van DALFSEN (zie 200456).}
 
200213    Jan Lambert van DALFSEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jennigje van den BERG (zie 200214).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85440    Jan Lamberts van DALFSEN, geboren op 12-08-1825 te Genemuiden, zoon van Lammert Jans van DALFSEN (zie 200441) en Trijntje van der HAAR (zie 200442).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-08-1846 te Genemuiden met Grietje Rijks HAMMER, 26 jaar oud (zie 200440). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1843 te Genemuiden met Jochem VISSCHER, 23 jaar oud (zie 85441).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 85439).

200485    Jan Lammerts van DALFSEN, geboren ca 1770, zoon van Lammert Jans van DALFSEN (zie 200564) en Hendrika VELDMANS (zie 200566).
Gehuwd met Berendje van der MEULEN (zie 200486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Jans (zie 200439).
   2.  Lammert Jans (zie 200441).
   3.  Berend Jans (zie 200483).
   4.  Jan Jans (zie 200456).

200572    Jannechien Jacobs van DALFSEN, geboren ca 1690 te Genemuiden, overleden na 1748 te Genemuiden, dochter van Jacob Peters van DALFSEN (zie 81874) en Hadewijch Berends BAKKER (zie 81875).
Gehuwd voor de kerk te Genemuiden met Lubbert JANS (zie 200573).
 
200466    Jannigje Jans van DALFSEN, geboren op 20-03-1826 te Genemuiden, overleden op 27-02-1896 te Genemuiden op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1851 te Genemuiden met Hendrik KLAVER, 27 jaar oud (zie 200467).
 
200459    Jantje van DALFSEN, geboren op 23-12-1816 te Genemuiden, overleden op 08-03-1841 te Genemuiden op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1840 te Genemuiden met Wouter Jans van DALFSEN, 22 jaar oud (zie 200458). {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-07-1842 te Genemuiden met Willempje VERHOEK, 27 jaar oud (zie 200460). Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 04-02-1859 te Genemuiden met Jannetje van AGEN, 42 jaar oud (zie 200461).}
 
67615    Jentje van DALFSEN, geboren 00-00-1875 te Genemuiden, dochter van Lambertus van DALFSEN (zie 67616) en Grietje GROOTHUIS (zie 67617).
Gehuwd op 30-01-1903 te Genemuiden met Kees POST (zie 67614).
 
200464    Jochem Jans van DALFSEN, onderwijzer der jeugd, geboren op 04-11-1823 te Genemuiden, overleden op 26-05-1895 te Genemuiden op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-04-1852 te Genemuiden met Hendrika JONKERS, 32 jaar oud (zie 200465).
 
67618    Johanna van DALFSEN, geboren 00-00-1885 te Genemuiden, dochter van Lambertus van DALFSEN (zie 67616) en Grietje GROOTHUIS (zie 67617).
Gehuwd op 10-05-1906 te Genemuiden met Willem POST (zie 67619).
 
200448    Johanna Jans van DALFSEN, geboren 00-00-1833 te Genemuiden, dochter van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd op 25-04-1856 te Genemuiden met Cornelis ROELAND (zie 200470).
 
200570    Jutta Jacobs van DALFSEN, geboren ca 1681 te Genemuiden, dochter van Jacob Peters van DALFSEN (zie 81874) en Hadewijch Berends BAKKER (zie 81875).
Gehuwd met Jan Klasen HOEKMAN (zie 200571).
 
67616    Lambertus van DALFSEN, geboren ca 1845.
Gehuwd met Grietje GROOTHUIS (zie 67617).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje (zie 67615).
   2.  Johanna (zie 67618).

200564    Lammert Jans van DALFSEN, geboren ca 1745 te Genemuiden, zoon van Jan Jacobs van DALFSEN (zie 200562) en Gerrigjen van ANKER (zie 200563).
Gehuwd voor de kerk op 25-04-1769 te Genemuiden met Hendrika VELDMANS (zie 200566).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lammerts (zie 200485).
   2.  Gerrigje Lammerts (zie 200568).
   3.  Jan Jacobs (zie 200567).

200441    Lammert Jans van DALFSEN, winkelier;schipper;kerkmeester in Genemuiden, geboren op 22-04-1803 te Genemuiden, overleden op 30-08-1859 te Genemuiden op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Lammerts van DALFSEN (zie 200485) en Berendje van der MEULEN (zie 200486).
Gehuwd met Trijntje van der HAAR (zie 200442).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lamberts (zie 85440).

175994    Lubbert van DALFSEN, geboren ca 1851.
Gehuwd met Jantje ALTENA (zie 175995).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200577    Merrechien Peters van DALFSEN, geboren ca 1662, dochter van Peter Jacobs van DALFSEN (zie 200574) en Jutta (zie 200575).
 
200574    Peter Jacobs van DALFSEN, burgemeester (Schepen) te Genemuiden, geboren ca 1630 te Genemuiden, overleden 00-00-1690 te Genemuiden.
Gehuwd voor de kerk voor 1655 te Genemuiden met Jutta (zie 200575).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertien Peters (zie 200578).
   2.  Jacob Peters (zie 81874).
   3.  Hendrik Peters (zie 200576).
   4.  Merrechien Peters (zie 200577).

81872    Pieter Jacobs van DALFSEN (van DALFZEN), burgemeester, geboren 00-00-1686 te Genemuiden, overleden na 1748 te Genemuiden, zoon van Jacob Peters van DALFSEN (zie 81874) en Hadewijch Berends BAKKER (zie 81875).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1711 met Merrechien Stevens BROUWER (zie 200569).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1740 met Anna NOORWEGEN (zie 81873).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob Peters van DALFZEN (zie 81870).

158825    Trijntje van DALFSEN, geboren ca 1872.
Gehuwd met Berend DRIESSEN (zie 158824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida (zie 158823).

175993    Willem van DALFSEN, arbeider, geboren 00-00-1881 te Genemuiden, zoon van Lubbert van DALFSEN (zie 175994) en Jantje ALTENA (zie 175995).
Gehuwd op 29-08-1912 te Genemuiden met Hendrika BEENS (zie 175992).
 
81831    Willempje van DALFSEN, geboren op 03-04-1868 te Genemuiden, overleden op 29-07-1913 te Doorn op 45-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Wolters van DALFSEN (zie 81833) en Hendrika RIGTERINK (zie 81834).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-08-1893 te Genemuiden met Hans KLAVER, 29 jaar oud (zie 81830).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Johan (zie 81832).

200458    Wouter Jans van DALFSEN, veehouder;koopman, geboren op 19-02-1818 te Genemuiden, overleden op 22-06-1873 te Genemuiden op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans van DALFSEN (zie 35873) en Hendrika Wolters GROOTHUIS (zie 35874).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-12-1840 te Genemuiden met Jantje van DALFSEN, 23 jaar oud (zie 200459).
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 14-07-1842 te Genemuiden met Willempje VERHOEK, 27 jaar oud (zie 200460).
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 04-02-1859 te Genemuiden met Jannetje van AGEN, 42 jaar oud (zie 200461).
 
152531    Einbert van DALFZEN, geboren ca 1821.
Gehuwd met Gerrigje MATEBOER (zie 152532).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (zie 23704).

81870    Jacob Peters van DALFZEN, geboren ca 1730, zoon van Pieter Jacobs van DALFSEN (van DALFZEN) (zie 81872) en Anna NOORWEGEN (zie 81873).
Gehuwd.
 
23704    Wilhelmina van DALFZEN, geboren 00-00-1851 te Genemuiden, overleden op 16-02-1946 te Genemuiden, dochter van Einbert van DALFZEN (zie 152531) en Gerrigje MATEBOER (zie 152532).
Gehuwd op 03-05-1873 te Genemuiden met Jacob Berends TIMMERMAN (zie 23703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie 152535).
   2.  Gerrigje (zie 23705).
   3.  Einbert (zie 152539).
   4.  Dirk (zie 152540).
   5.  Johanna (zie 23699).

104130    Alberta DALHUIZEN, geboren ca 1792.
Gehuwd met Jan KRONEMAN (zie 104129).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 63230).

37263    Johanna DALHUIZEN, geboren op 21-06-1844, overleden op 13-06-1919 op 74-jarige leeftijd, begraven te Kampen, graffoto aanwezig.
Gehuwd met Bonne Berends ten KATE (zie 19662).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Aleida (zie 39068).
   2.  Hendrik Warner (zie 39069).
   3.  ? (zie 39067).
   4.  Warner Bonne (zie 39066).

40840    Johanna de DALIE, dienstmeid;winkelierster, geboren 00-00-1816 te Hontenisse, dochter van Joseph de DALIE (zie 40841) en Maria de FEBER (zie 40842).
Gehuwd op 01-07-1846 te Ossenisse met Andries ASSELMAN (zie 40750). {Hij was eerder gehuwd op 18-08-1814 te Hontenisse met Maria Anna GOEDBROOD (zie 40751).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
40841    Joseph de DALIE, geboren ca 1790.
Gehuwd met Maria de FEBER (zie 40842).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 40840).

190534    Ebeltje DALING, geboren 00-00-1885 te Smilde, dochter van Jan DALING (zie 126228) en Trijntje BOONSTRA (zie 126227).
Gehuwd op 28-04-1911 te Smilde met Jan SNIPPE (zie 190530). {Hij was eerder gehuwd op 07-05-1909 te Smilde met Egbertien SINKGRAVEN (zie 190531).}
 
125474    Grietje Remmelts DALING, geboren ca 1808.
Gehuwd met Jan SMEENGE (zie 125473).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Jans (zie 52148).

150153    Harm Berends DALING, geboren ca 1776.
Gehuwd met Willemtien ARENDS (zie 150154).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126228    Jan DALING, geboren 00-00-1840 te Smilde, overleden voor 1911.
Gehuwd op 06-05-1871 te Smilde met Trijntje BOONSTRA (zie 126227).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 85 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software