Eerste blad    Vorig blad    Blad 123 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

197676    Feye EYSINGA, geboren 00-00-1390 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden op 29-11-1459 te Rinsumageest;Dantumadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1410 te Rinmsumageest;Dantumadeel met Etheke Lieuwes BORNHUISTRA (zie 197677).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198635    Foockel EYSINGA, geboren 00-00-1375 te Bozum;Baarderadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1395 te Cornjum;Leeuwarderadeel met Aede Keimpes JONGAMA van BOESUM (zie 198636).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Aedes JONGAMA (zie 197870).

199325    Frans Aedes EYSINGA, geboren 00-00-1530 te Oenkerk;Tietjerksteradeel, overleden op 16-05-1603 te Wirdum;Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1557 met Lisck Juwsdr van JUWSMA (zie 199324).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edo Franses (Aede) (zie 199326).

199399    Frans Aedes EYSINGA, geboren 00-00-1594 te Oenkerk;Tietjerksteradeel, overleden op 03-09-1661, begraven te Oenkerk;Tietjerksteradeel, zoon van Edo Franses (Aede) EYSINGA (zie 199326) en Foeck Jeltesdr EELSMA (zie 199327).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1623 te Oenkerk;Tietjerksteradeel met Hylck Tjallingsdr EYSINGA (zie 199398).
 
197678    Gerke Feyes EYSINGA, geboren 00-00-1415 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden voor 1469 te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Feye EYSINGA (zie 197676) en Etheke Lieuwes BORNHUISTRA (zie 197677).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1445 met Idteke Sydsdr (Itske) TJAERDA (zie 197679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltha Gerckes (zie 197680).
   2.  Aede Gerckes (zie 197681).
   3.  Schelte Gerckes TJAARDA (zie 197683).
   4.  Hack Gerckesdr (zie 197685).

197682    Graats Aedes EYSINGA, geboren 00-00-1480, overleden 00-00-1512, dochter van Aede Gerckes EYSINGA (zie 197681).
 
197685    Hack Gerckesdr EYSINGA, geboren ca 1455 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1500, dochter van Gerke Feyes EYSINGA (zie 197678) en Idteke Sydsdr (Itske) TJAERDA (zie 197679).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1469 met Aede Keimpes JONGAMA (zie 197686), op 30-01-1469 werden huwelijkse voorwaarden vastgelegd in Rinsumageest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Aedes (zie 197687).

199396    Hessel Tjallings EYSINGA, geboren ca 1596 te Marssum;Menaldumadeel, zoon van Tjalling Tjallings EYSINGA (zie 199392) en Wompck Aedesdr HERINGA (zie 199394).
 
199398    Hylck Tjallingsdr EYSINGA, geboren 00-00-1603 te Oenkerk;Tietjerksteradeel, overleden op 10-03-1652 te Oenkerk;Tietjerksteradeel, begraven te Oenkerk;Tietjerksteradeel, dochter van Tjalling Tjallings EYSINGA (zie 199392) en Luts Sickesdr (Lucia) DEKEMA (zie 199397).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1623 te Oenkerk;Tietjerksteradeel met Frans Aedes EYSINGA (zie 199399).
 
197680    Jeltha Gerckes EYSINGA, geboren 00-00-1446 te Rinsumageest;Datumadeel, overleden na 1469, dochter van Gerke Feyes EYSINGA (zie 197678) en Idteke Sydsdr (Itske) TJAERDA (zie 197679).
 
199400    Lysk Aedes EYSINGA, geboren na 1587, overleden op 05-11-1624 te Upsala ? Begraven te Kollum, dochter van Edo Franses (Aede) EYSINGA (zie 199326) en Foeck Jeltesdr EELSMA (zie 199327).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1609 te Leeuwarden met Hessel Hesselsz MECKEMA (zie 199401).
 
24797    Reyner I EYSINGA.
Gehuwd met Aylcka ONNEMA (zie 25627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aylcke (zie 25628).

24798    Reyner II EYSINGA, overleden voor 1451, zoon van Aylcke ONNEMA (zie 25628) en Blydeke te FRAMA (zie 24812).
 
199392    Tjalling Tjallings EYSINGA, geboren 00-00-1562 te Marssum;Menaldumadeel, overleden op 31-08-1603 te Marssum;Menaldumadeel, begraven te Dronrijp;Menaldumadeel.
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1595 met Wompck Aedesdr HERINGA (zie 199394).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1602 te Leeuwarden met Luts Sickesdr (Lucia) DEKEMA (zie 199397).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tjalling Tjallings (zie 199391).
   2.  Aede Tjallings (zie 199395).
   3.  Hessel Tjallings (zie 199396).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
199391    Tjalling Tjallings EYSINGA, geboren ca 1596 te Marssum;Menaldumadeel, overleden 00-00-1653 te Marssum;Menaldumadeel, zoon van Tjalling Tjallings EYSINGA (zie 199392) en Wompck Aedesdr HERINGA (zie 199394).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1625 te Marssum;Menaldumadeel met Eets Andriesdr HIDDEMA (zie 199390).
 
169734    Binnert Philips van EYSINGA, geboren op 26-09-1785 te Langweer, gedoopt op 23-10-1785 te Dronrijp, overleden op 09-10-1835 te Beetsterzwaag op 50-jarige leeftijd, jonkheer van Eysinga.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-10-1811 te Opsterland met Eritia Ena Romelia van LYNDEN, 24 jaar oud (zie 169735).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clara Feyona (zie 169730).

169730    Clara Feyona van EYSINGA, geboren op 11-10-1812 te Beetsterzwaag, overleden op 17-06-1861 te Beetsterzwaag op 48-jarige leeftijd, dochter van Binnert Philips van EYSINGA (zie 169734) en Eritia Ena Romelia van LYNDEN (zie 169735).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-12-1835 te Beetsterzwag met Baron Maurits Pico Diederik van HARINXMA THOE SLOOTEN, 31 jaar oud (zie 169729).
Uit dit huwelijk:
   1.  baron Albert (zie 169731).
   2.  baron Binnert Philips (zie 169732).
   3.  baron Reinhard (zie 169733).

198197    Binnert Jeldts EYSMA, geboren 00-00-1435 te Oudwoude;Kollumerland, overleden 00-00-1468 te Burum;Kollumerland, zoon van Jedt Redmers EYSMA (zie 198578).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1455 te Oudwoude;Kollumerland met Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA) (zie 198196).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tieth Binnerts (zie 198198).
   2.  Metske Binnerts op JELTINGA (zie 198199).
   3.  Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA (zie 198200).

198580    dochter Rodmersdr EYSMA, geboren 00-00-1420 te Oudwoude;Kollumerland, dochter van Rodmer EYSMA (zie 198579).
Gehuwd met NO ALLAMA (zie 198581).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
198578    Jedt Redmers EYSMA, geboren 00-00-1410 te Oudwoude;Kollumerland, overleden 00-00-1435 te Oudwoude;Kollumerland, zoon van Rodmer EYSMA (zie 198579).
Kind:
   1.  Binnert Jeldts (zie 198197).

198204    Jets Rompts EYSMA, geboren ca 1490 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA (zie 198200) en Wye (zie 198201).
 
198579    Rodmer EYSMA, geboren 00-00-1385 te Kollumerland.
Kinderen:
   1.  Jedt Redmers (zie 198578).
   2.  dochter Rodmersdr (zie 198580).

198198    Tieth Binnerts EYSMA, geboren na 1455 te Oudwoude;Kollumerland, dochter van Binnert Jeldts EYSMA (zie 198197) en Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA) (zie 198196).
 
198200    Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA, geboren 00-00-1459 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden na 1490, zoon van Binnert Jeldts EYSMA (zie 198197) en Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA) (zie 198196).
Gehuwd voor de kerk voor 1480 met Wye (zie 198201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouck Rompts JELTCAMA (zie 198202).
   2.  Benne Rumpts EYSMA op JELTINGA JELTCAMA (zie 198203).
   3.  Jets Rompts EYSMA (zie 198204).
   4.  Wybe Rompts (zie 198205).

198205    Wybe Rompts EYSMA op JELTINGA, geboren 00-00-1490 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA (zie 198200) en Wye (zie 198201).
 
198203    Benne Rumpts EYSMA op JELTINGA JELTCAMA, geboren 00-00-1480 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden na 1505, zoon van Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA (zie 198200) en Wye (zie 198201).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1505 met Rints Feyckes OENTSEMA (UMPTEDA) (zie 198206).
Uit dit huwelijk:
   1.  Metscke Bennes JELCAMA (zie 198207).
   2.  Buwe Bennes JELTINGA (zie 198208).
   3.  Wya van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198209).

179882    Johannes EYSSES, geboren ca 1606.
Gehuwd met Trijntje KLAZES (zie 179881).
 
68735    Wytske EYSSES, geboren 00-00-1626 te Beetsterzwaag, overleden op 30-05-1696 te Beetsterzwaag.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Beetsterzwaag met Teye LIBBES (zie 68734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Liebbe TEYENS (zie 68732).

24799    Wobbe EYSSINGHE, geboren ca 1570, de nalatenschap van haar eerste echtgenoot werd op 1 maart 1599 verdeeld.
Gehuwd (1) ca 1600 met Wolter LUITJES (zie 25490). {Hij was eerder gehuwd op 08-02-1599, dit huwelijk was gratis met Hylle WILLEMS (zie 26518). Hij is later gehuwd op 07-08-1613 te Groningen met Catharina ALBERTS (zie 24239).}
Gehuwd (2) met Roelof ALTING (zie 24255).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harmen WOLTHERS (zie 26508).

129512    Uilkje Gerrits EYZENGA (EISINGA), geboren ca 1830.
Gehuwd met Hendrik IJsbrands WALSTRA (zie 129511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 129510).

149620    Afke EYZES, geboren ca 1761.
Gehuwd met Tjalke Sakes SNIP (zie 149619).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouwe Tjalkes (zie 149618).

135213    Goitske EYZES, geboren ca 1771.
Gehuwd met Jan Tjeerds HOEKSTRA (zie 135212).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eize Jans (zie 135210).

127580    Fimke Sierds EYZINGA, geboren 00-00-1837 te Oldeboorn, dochter van Sierd Eizes EYZINGA (zie 127581) en Akke Oebeles de JONG (zie 127582).
Gehuwd op 14-05-1864 te Idaarderadeel met Jan Wybrens van STRALEN, 23 jaar oud (zie 127560).
 
100618    Geertje Riemers EYZINGA, geboren ca 1831.
Gehuwd met Johannes LATOUR (zie 100617).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 173827).

127581    Sierd Eizes EYZINGA, geboren ca 1807.
Gehuwd met Akke Oebeles de JONG (zie 127582).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fimke Sierds (zie 127580).

294    Jeane Elisabeth Engelbertha EZECHIELS, geboren op 04-09-1905 te Paramaribo, overleden op 25-05-1974 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1974 te Amsterdam, graf Ald. 81-R-171.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-08-1930 te Paramaribo met Bonno Willem WIND, 28 jaar oud (zie 257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carmen (zie 1327).
   2.  Hendrik Eduard (zie 295).
   3.  Alida (zie 296).

79463    Antonij EZENDAM, geboren ca 1820.
Gehuwd met Janna NIJHOFF (zie 79464).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneken Antonijs (zie 79457).

45187    Gerrit Jan EZENDAM, geboren ca 1868.
Gehuwd met Hendrika KEMPEN (zie 45188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (zie 45186).

45186    Jan Willem EZENDAM, geboren op 29-12-1893 te Wierden, overleden op 31-12-1979 te Vroomshoop op 86-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan EZENDAM (zie 45187) en Hendrika KEMPEN (zie 45188).
Gehuwd (1) ca 1915 met Johanna Aleida KOLVOORT (zie 45189).
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 13-06-1952 te Den Ham met Catharina Jacoba OORDT, 61 jaar oud (zie 45171). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-06-1919 te Vriezenveen met Lambertus WEBBINK, 23 jaar oud (zie 45181).}
 
79457    Jenneken Antonijs EZENDAM, geboren 00-00-1858 te Almelo, dochter van Antonij EZENDAM (zie 79463) en Janna NIJHOFF (zie 79464).
Gehuwd op 18-04-1878 te Almelo met Klaas Thijs WINK, 29 jaar oud (zie 79456).
 
59692    Johannes EZENGA, geboren ca 1850.
Gehuwd met Barteldina GOLDHOORN (zie 59693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 59691).

59691    Johannes EZENGA, geboren 00-00-1878 te Garmerwolde, zoon van Johannes EZENGA (zie 59692) en Barteldina GOLDHOORN (zie 59693).
Gehuwd op 29-04-1910 te Baflo met Gezina KRUIZENGA (zie 59690).
 
55268    Sara Geertruida EZERMAN, winkelierster, geboren ca 1860.
Gehuwd met Willem OVERBOSCH (zie 55267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard (zie 55266).

113346    Hendrikje Geerts EZINGA, geboren ca 1829.
Gehuwd met Harm Roelofs ten VEEN (zie 113345).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 113344).

163125    Jan EZINGA, geboren ca 1820.
Gehuwd met Johanna SRANDHART (zie 163126).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 163124).

163124    Jan Jans EZINGA, spoorwegarbeider, geboren op 25-08-1850 te Steenwijk, overleden op 16-08-1881 te Koekange op 30-jarige leeftijd, zoon van Jan EZINGA (zie 163125) en Johanna SRANDHART (zie 163126).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-12-1875 te Steenwijk met Anna ter HORST, 25 jaar oud (zie 163123).
 
54770    Mettje EZINGA, geboren ca 1839.
Gehuwd met Elias KRUIDERING (zie 54769).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouktje (zie 54768).

33482    Tetje EZINGA, geboren ca 1830.
Gehuwd met Nikolaas Abels SCHERINGS (zie 33414). {Hij was ook ooit gehuwd met Antje Hotses SCHERINGA (zie 33413).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gieske (zie 33481).

128258    Christina Maria FAANHOF, geboren ca 1871.
Gehuwd met Jacobus Joannes VEERKAMP (zie 128257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulina Cornelia (Pauline) (zie 7240).

90745    Sary M. FAARTS, geboren op 02-06-1933 te Groningen.
Gehuwd met Harm van der VEUR (zie 90743).
 
200156    Arend FAAS, geboren op 05-08-1872 te Schut;Hoogeveen, overleden op 12-10-1914 te Hoogeveen op 42-jarige leeftijd, zoon van Harm FAAS (zie 200157) en Hendrikje ter STEGE (zie 200158).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1896 te Hoogeveen met Hermanna FERNHOUT, 22 jaar oud (zie 200078). {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 23-07-1921 te Hoogeveen met Jacobus SMIT, 52 jaar oud (zie 200159).}
 
200157    Harm FAAS, geboren ca 1848.
Gehuwd met Hendrikje ter STEGE (zie 200158).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend (zie 200156).

108431    Maria FAAS, geboren ca 1868.
Gehuwd met Izaak MOENS (zie 108430).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara (zie 108429).

53286    Dirk FAASEN, geboren op 12-10-1779 te Emmikhoven, zoon van Gerrit FAASEN (zie 53284) en Josijna STERKENBURG (zie 53285).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-04-1819 te Emmikhoven met Elisabeth Hendriks (Bedje) WIJGERS, 27 jaar oud (zie 137509).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josina (zie 137511).

53284    Gerrit FAASEN, geboren ca 1750.
Gehuwd met Josijna STERKENBURG (zie 53285).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 53286).

137511    Josina FAASEN, geboren op 20-04-1821 te Emmikhoven, dochter van Dirk FAASEN (zie 53286) en Elisabeth Hendriks (Bedje) WIJGERS (zie 137509).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-11-1855 te Emmikhoven met Jan HIJSTEK, 26 jaar oud (zie 137512).
 
17027    Albert van FAASSEN, geboren op 01-12-1916 om 00.30 uur te de Krim, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1942 te Gramsbergen (getuige(n): Hendrik Jan KLEMENT en Albert HUGEN) met Pietertje HUGEN, 25 jaar oud (zie 17028).
 
195033    Arend Gerrit-Jans van FAASSEN, geboren 00-00-1842.
Gehuwd met Marregien Egberts de OLDE (zie 195032).
 
152133    Dedrieka van FAASSEN, geboren 00-00-1873 te Hardenberg, overleden op 02-08-1935 te Hardenberg, dochter van Engbert van FAASSEN (zie 152134) en Johanna GEUGIES (zie 152135).
Gehuwd op 26-05-1899 te Hardenberg met Gerrit Jan BAARSLAG (zie 152132).
 
16986    Dina van FAASSEN, geboren op 11-03-1885 te Avereest, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 16981) en Maria NIJSTAD (zie 16982).
 
17009    Egbert van FAASSEN, geboren op 25-05-1893 om 06.00 uur te Oud Lutten, overleden op 05-11-1894 om 06.00 uur te Oud Lutten op 1-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
 
17014    Egbert van FAASSEN, arbeider, geboren op 23-06-1904 om 04.00 uur te Oud Lutten, overleden op 08-12-1997 om 08.00 uur te Hollandscheveld op 93-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1997 te de Krim, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1926 te Coevorden met Fijgje (Fije) HEKHUIS, 19 jaar oud (zie 17015).
 
17066    Egbert van FAASSEN, geboren op 21-07-1939 om 13.00 uur te de Krim, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 17011) en Vrougje (Vrouke) BOLS (zie 17055).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-12-1964 te Gramsbergen (getuige(n): Margaretha Johanna van FAASSEN en Lucas WILLERING oom) met Johanna Gezina BEENEN (zie 17067).
 
152134    Engbert van FAASSEN, landbouwer, geboren ca 1843.
Gehuwd met Johanna GEUGIES (zie 152135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dedrieka (zie 152133).

27377    Engbert Rutger van FAASSEN, geboren op 27-01-1766 te Collendoorn, gedoopt op 02-02-1766 te Hardenberg, overleden op 13-11-1831 te Collendoorn op 65-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 28189) en Hilligjen REINDERS (zie 167901).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14-03-1788 te Heemse met Geertje Everts VEURINK, 29 jaar oud (zie 167900). RFN697
CHAN16 Oct 1998.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 27384).

27378    Engbert Rutger van FAASSEN, tolgaarder, geboren op 12-07-1838 te Hardenberg, overleden na 1863 te Rheeze, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 27384) en Hermanna Elisabeth ZWEERS (zie 28699).
 
105653    Evert van FAASSEN, geboren ca 1864.
Gehuwd (1) op 16-08-1889 te Gramsbergen met Jennigjen TEMPELMAN (zie 105654).
Gehuwd (2) op 28-03-1891 te Gramsbergen met Lamberdina STEGEMAN (zie 16029). {Zij was eerder gehuwd op 28-03-1891 te Gramsbergen met Jacob Herms WITHAAR, 54 jaar oud (zie 16003).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jennigje (zie 105652).

27379    E. van FAASSEN.
Gehuwd met H. BRIL (zie 27263).
 
94976    Geertje van FAASSEN, geboren ca 1842.
Gehuwd met Hendrik GERRITS (zie 94975).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 94974).

16980    Geertje van FAASSEN, geboren op 06-05-1853 om 05.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 22-07-1926 om 17.30 uur te Hoogeveen op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1926 te Lutten, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-02-1884 te Ambt Hardenberg met Jan Hendrik JURRIENS, 39 jaar oud (zie 17016). {Hij was ook ooit gehuwd met Geertruida ter HORST (zie 17019).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 17021).
   2.  Gerrit (zie 17022).
   3.  Geert (zie 17023).
   4.  Hendrik Jan (zie 17024).

27380    Geertruid van FAASSEN, geboren op 06-05-1847 te Anbt-Hardenberg, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 27384) en Hermanna Elisabeth ZWEERS (zie 28699).
 
17065    Geertruida Jantina van FAASSEN, geboren op 23-11-1930 te de Krim, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 17011) en Vrougje (Vrouke) BOLS (zie 17055).
 
28189    Gerrit van FAASSEN, geboren te Collendoorn, gedoopt op 11-03-1742 te Heemse, overleden op 19-05-1818 te Collendoorn op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15-10-1763 te Hardenberg met Hilligjen REINDERS (zie 167901).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engbert Rutger (zie 27377).

27381    Gerrit van FAASSEN, geboren op 13-02-1845 te Hardenberg-Ambt, overleden op 27-07-1863 te Rheeze op 18-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 27384) en Hermanna Elisabeth ZWEERS (zie 28699).
 
16979    Gerrit van FAASSEN, landarbeider, geboren op 17-05-1851 om 04.00 uur te Collendoorn, overleden op 31-08-1933 om 04.00 uur te de Krim op 82-jarige leeftijd, begraven op 04-09-1933 te de Krim, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-08-1873 te Hardenberg met Jentje STOFFERS, 20 jaar oud (zie 17000).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 10-10-1890 te Hardenberg met Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS, 29 jaar oud (zie 17001).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gezina (zie 17004).
   2.  Johannes (zie 17005).
   3.  Gezina (zie 17006).
   4.  Gesina Lucretia (zie 17007).
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
17011    Gerrit van FAASSEN, geboren op 27-11-1896 om 21.00 uur te Collendoorn, overleden op 04-10-1983 om 11.15 uur te de Krim op 86-jarige leeftijd, begraven te de Krim. Gerrit vertrok op 15-04-1921 naar Hoogeveen;
het gezin ging op 18-08-1925 van Hoogeveen naar de Krim, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-04-1921 te Gramsbergen met Vrougje (Vrouke) BOLS, 19 jaar oud (zie 17055).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
17026    Gerrit van FAASSEN, geboren op 07-08-1914 om 18.00 uur te de Krim, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-10-1940 te Gramsbergen met Klazina van der BELT, 25 jaar oud (zie 17093).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74390    Gerrit Jan van FAASSEN, geboren ca 1825.
Gehuwd met Janna MEIJERINK (zie 74391).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennigjen (zie 74389).

180532    Gerrit Jan van FAASSEN, landbouwer, geboren ca 1859.
Gehuwd met Geesje SNIJDERS (zie 180533).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Dederika (zie 180531).

27382    Gesina van FAASSEN, geboren op 13-07-1842 te Hardenberg, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 27384) en Hermanna Elisabeth ZWEERS (zie 28699).
 
180531    Gesina Dederika van FAASSEN, geboren 00-00-1889 te Hardenberg-Ambt, dochter van Gerrit Jan van FAASSEN (zie 180532) en Geesje SNIJDERS (zie 180533).
Gehuwd op 21-05-1909 te Hardenberg-Ambt met Berend Jan WOLBINK (zie 180530).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan (zie 180539).
   2.  Frederika Willemina (zie 180538).

17007    Gesina Lucretia van FAASSEN, geboren op 15-04-1889 om 18.00 uur te Collendoorn, overleden op 28-07-1889 te Collendoorn, 104 dagen oud, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Jentje STOFFERS (zie 17000).
 
17004    Gezina van FAASSEN, geboren op 12-05-1875 om 19.00 uur te Collendoorn, overleden op 12-02-1877 te Collendoorn op 1-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Jentje STOFFERS (zie 17000).
 
17006    Gezina van FAASSEN, geboren op 28-08-1881 om 05.00 uur te Collendoorn, overleden op 14-05-1885 te Collendoorn op 3-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Jentje STOFFERS (zie 17000).
 
17010    Gezina Egberdina van FAASSEN, geboren op 27-07-1895 om 20.00 uur te Oud Lutten, overleden op 26-01-1970 te Coevorden op 74-jarige leeftijd, begraven te de Krim, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1922 te Gramsbergen met Klaas KOSTER, 29 jaar oud (zie 17042).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus (Bartes) (zie 17045).
   2.  Margaretha Johanna (zie 17046).
   3.  Annigje (zie 17047).
   4.  Gerharda (zie 17051).
   5.  levenloos (zie 17054).
   6.  Johanna (zie 17052).
   7.  Hendrik (zie 17053).

17064    Grada Latina van FAASSEN, geboren op 05-07-1926 om 06.30 uur te de Krim, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 17011) en Vrougje (Vrouke) BOLS (zie 17055).
 
17038    Grietje van FAASSEN, geboren op 24-06-1930 om 01.00 uur te de Krim, overleden op 30-07-1978 om 09.45 uur te de Krim op 48-jarige leeftijd, begraven te de Krim, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1954 te Gramsbergen (getuige(n): Albert LUBBELINKHOF en Gerrit van FAASSEN) met Geert LUBBELINKHOF, 25 jaar oud (zie 17039).
 
5901    Grietje van FAASSEN, geboren ca 1940.
Gehuwd met Geert LUBBELINKHOF (zie 5900).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertdina (zie 5899).

27383    Henderikus van FAASSEN, commies Rijksbelastingen te Lonneker, geboren op 18-08-1835 te Hardenberg, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 27384) en Hermanna Elisabeth ZWEERS (zie 28699).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-08-1868 te Coevorden met Aaltje HAMBERG, 23 jaar oud (zie 50676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus (zie 27385).

27384    Hendrik van FAASSEN, dienstknecht, geboren op 11-03-1797 te Collendoorn, gedoopt op 19-03-1797 te Heemse, overleden vóór 1863 te Rheeze, zoon van Engbert Rutger van FAASSEN (zie 27377) en Geertje Everts VEURINK (zie 167900).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 06-06-1834 te Stad-Hardenberg met Hermanna Elisabeth ZWEERS, 24 jaar oud (zie 28699). RFN36
CHAN22 Sep 1998.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderikus (zie 27383).
   2.  Engbert Rutger (zie 27378).
   3.  Gesina (zie 27382).
   4.  Gerrit (zie 27381).
   5.  Geertruid (zie 27380).

16972    Hendrik van FAASSEN, landbouwer, geboren op 17-06-1820 om 17.30 uur te Collendoorn, overleden op 08-08-1866 om 08.00 uur te Collendoorn op 46-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 16973) en Jennigje WARMINK (zie 16974).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-08-1848 te Ambt Hardenberg met Gezina DRENTHEN, 19 jaar oud (zie 16971).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
184982    Hendrik van FAASSEN, veenarbeider, geboren ca 1850.
Gehuwd met Reintje WINTER (zie 184983).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (zie 184980).

16981    Hendrik van FAASSEN, geboren op 19-05-1856 om 05.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 08-07-1909 om 01.00 uur te Stieltjeskanaal op 53-jarige leeftijd, gaat op 30-05-1892 met de kinderen naar Stieltjeskanaal (Dalen), zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1882 met Maria NIJSTAD, 23 jaar oud (zie 16982).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 16985).
   2.  Dina (zie 16986).

16985    Hendrik van FAASSEN, geboren op 07-06-1883 te Avereest, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 16981) en Maria NIJSTAD (zie 16982).
 
17008    Hendrik van FAASSEN, geboren op 28-05-1891 om 14.00 uur te de Krim, overleden op 26-07-1976 om 14.00 uur te de Krim op 85-jarige leeftijd, begraven te de Krim, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1914 te Gramsbergen met Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG, 22 jaar oud (zie 17025).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 17026).
   2.  Albert (zie 17027).
   3.  Johannes Marinus (zie 17029).
   4.  Johannes Marinus (zie 17030).
   5.  Martinus (zie 17034).
   6.  Grietje (zie 17038).

17094    Hendrik van FAASSEN, geboren op 02-09-1941 te de Krim, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 17026) en Klazina van der BELT (zie 17093).
 
16973    Hendrik van FAASSEN.
Gehuwd met Jennigje WARMINK (zie 16974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 16972).

27385    Hendrikus van FAASSEN, geboren 00-00-1874, zoon van Henderikus van FAASSEN (zie 27383) en Aaltje HAMBERG (zie 50676).
Gehuwd met Lijsje KOOL (zie 27686). RFN698
CHAN16 Oct 1998.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 27386).

17013    Hilligje Latina (Hille) van FAASSEN, huisvrouw, geboren op 22-04-1902 om 05.00 uur te Collendoorn, overleden op 17-06-1984 om 09.30 uur te Hardenberg op 82-jarige leeftijd, begraven op 21-06-1984 te de Krim. Hilligje bezoekt de lagere school in Oud Lutten. Later verhuist het gezin naar de Krim, waar ze achter de aardappelmeelfabriek wonen. Op 25-03-1925 verhuizen ze naar Nieuwe Krim. Haar moeder kreeg een hersenbloeding en Hilligje deed de huishouding. Na het overlijden van haar moeder vertrekt ze weer naar de Krim. In januari 1933 gaat ze bij haar zuster Anna wonen tot haar huwelijk. Dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-10-1933 te Gramsbergen (getuige(n): Gerrit van FAASSEN en Hendrik BLEEKER) met Jan MIK, 26 jaar oud (zie 17083).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Jan (zie 17086).
   2.  Margaretha Gerritdina (zie 17087).
   3.  Louwisa Johanna (Lies) (zie 17088).

16991    Hilligjen (Hillemeue) van FAASSEN, geboren op 17-02-1860 om 12.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 13-08-1935 om 16.00 uur te Hoogeveen op 75-jarige leeftijd. Hilligje is vrijgezel gebleven en woonde in bij Wilhelmina van der BELT-van FAASSEN en haar zoon Egbert en haar vrijgezelle broer Jan van FAASSEN.
Na het overlijden van Wilhelmina in 1896 blijft Hilligje bij de mannen als
dienstmeid. Jan van FAASSEN overlijdt op 17-01-1912. Ze blijft dan bij Egbert die overlijdt op 21-01-1932. acte 14, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
 
27386    Jan van FAASSEN, geboren 1920. RFN: 2029, zoon van Hendrikus van FAASSEN (zie 27385) en Lijsje KOOL (zie 27686).
 
146893    Jan Hendrik van FAASSEN, geboren ca 1825.
Gehuwd met Gerritdina HOBERS (zie 146894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mina (zie 146892).

17060    Jantina Geertruida van FAASSEN, geboren op 02-09-1924 te Hoogeveen, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 17011) en Vrougje (Vrouke) BOLS (zie 17055).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-02-1948 te Gramsbergen (getuige(n): Jan MIK en Willem NIJMAN) met Gerhard van der WIJK, 24 jaar oud (zie 17061).
 
16975    Jennigje van FAASSEN, geboren op 21-07-1849 om 21.00 uur te Dedemsvaart, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-04-1870 te Dedemsvaart met Pouel STOFFERS (zie 16976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucretia (zie 16987).
   2.  Hendrikje Johanna (zie 16988).
   3.  Harm (zie 16989).
   4.  Hendrik (zie 16990).

105652    Jennigje van FAASSEN, geboren 00-00-1894 te Hardenberg-Ambt, dochter van Evert van FAASSEN (zie 105653) en Jennigjen TEMPELMAN (zie 105654).
Gehuwd op 30-04-1920 te Coevorden met Johannes (Jan) WACHTMEESTER (zie 105651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus (zie 105655).
   2.  Evert (zie 51120).

17823    Jennigje van FAASSEN, geboren ca 1924.
Gehuwd met Pieter WINTER (zie 18090).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennita (zie 17330).

51009    Jennigjen van FAASSEN, geboren ca 1855.
Gehuwd met Seine BOLKS (zie 51008).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
74389    Jennigjen van FAASSEN, geboren 00-00-1856 te Hardenberg-Ambt, dochter van Gerrit Jan van FAASSEN (zie 74390) en Janna MEIJERINK (zie 74391).
Gehuwd op 10-05-1878 te Gramsbergen met Roelof BRAND (zie 74388).
 
17012    Johanna Margaretha van FAASSEN, geboren op 28-01-1899 om 03.00 uur te Collendoorn, overleden op 10-10-1962 te Nieuwe Krim op 63-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Johanna Margaretha Elisabeth EGBERS (zie 17001).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-12-1920 te Ambt Hardenberg met Martinus KOSTER, 22 jaar oud (zie 17070).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Lamberta (zie 17071).
   2.  Gerrit (zie 17072).
   3.  Johanna Margaretha Elisabeth (zie 17073).
   4.  Lambertus (zie 17077).
   5.  Gerrit (zie 17079).
   6.  Jantje (zie 17080).
   7.  Dina (zie 17082).

16992    Johannes van FAASSEN, geboren op 30-09-1862 om 19.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 06-08-1866 om 06.00 uur te Dedemsvaart op 3-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
 
17005    Johannes van FAASSEN, geboren op 16-11-1878 om 15.00 uur te Collendoorn, overleden op 20-01-1905 om 15.00 uur te Collendoorn op 26-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van FAASSEN (zie 16979) en Jentje STOFFERS (zie 17000).
 
17029    Johannes Marinus van FAASSEN, geboren op 02-09-1918 om 17.00 uur te de Krim, overleden op 28-11-1921 om 11.00 uur te de Krim op 3-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
 
17030    Johannes Marinus van FAASSEN, geboren op 07-09-1922 om 04.00 uur te de Krim, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-07-1946 te Gramsbergen met Geertruida MULDER, 25 jaar oud (zie 17031).
 
17056    Margaretha Johanna (Gretha) van FAASSEN, geboren op 24-10-1921 te Hoogeveen, dochter van Gerrit van FAASSEN (zie 17011) en Vrougje (Vrouke) BOLS (zie 17055).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-09-1948 te Gramsbergen (getuige(n): Jan MIK en Gijsbert van 't ZAND) met Hendrik van 't ZAND (zie 17057).
 
17034    Martinus van FAASSEN, geboren op 18-03-1925 om 20.30 uur te de Krim, zoon van Hendrik van FAASSEN (zie 17008) en Egbertdina (Eiberdine) TANGENBERG (zie 17025).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-11-1950 te Gramsbergen (getuige(n): Gerrit van FAASSEN en Margaretha van DIJK) met Klazina van DIJK, 26 jaar oud (zie 17035).
 
146892    Mina van FAASSEN, geboren 00-00-1855 te Hardenberg-Abmt, dochter van Jan Hendrik van FAASSEN (zie 146893) en Gerritdina HOBERS (zie 146894).
Gehuwd op 04-05-1883 te Avereest met Hendrik Jans PUTTER, 33 jaar oud (zie 146891). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 04-04-1889 te Avereest, 1 kind gewettigd met Harmpje OOSTERVEEN (zie 146895).}
 
184980    Trijntje van FAASSEN, geboren op 07-03-1880 te Schoonebeek;Veenoord, overleden op 22-01-1941 te Coevorden op 60-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 184982) en Reintje WINTER (zie 184983).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-05-1909 te Coevorden met Albert NIJENHUIS, 33 jaar oud (zie 184976).
 
16993    Wilhelmina van FAASSEN, geboren op 27-04-1865 om 22.00 uur te Dedemsvaart, overleden op 21-10-1963 te Coevorden op 98-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van FAASSEN (zie 16972) en Gezina DRENTHEN (zie 16971).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-12-1888 te Avereest met Jan OTTENS (zie 16994).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 16997).
   2.  Bertus (zie 16999).

27387    Willemina van FAASSEN, geboren ca 1928.
Gehuwd met Wessel Roelof ZWEERS (zie 28986).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (zie 28332).
   2.  Hendrik Jan (zie 28639).
   3.  Rietha (zie 28947).
   4.  Trijnie (zie 28978).

155800    Albert FABER, geboren ca 1840.
Gehuwd met Jietske van MINNEN (zie 155801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 155799).

1605    Albert FABER, geboren op 29-12-1878 te Een;Norg, overleden op 14-01-1951 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden. Noorderbegraafplaats, zoon van Ruurd FABER (zie 105265) en Roelofje POSTMA (zie 105266).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-03-1907 te Kampen met Margje WIND, 27 jaar oud (zie 803).
 
182342    Anne FABER, geboren ca 1849.
Gehuwd met Jantje van DIJK (zie 182343).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150248    Annechien Jelkes FABER, geboren 00-00-1855 te Assen, dochter van Jelke FABER (zie 150249) en Grietje BOKSMA (zie 150250).
Gehuwd op 21-04-1877 te Smilde met Albert Harms KUIK, 26 jaar oud (zie 150240).
 
108600    Antje Jacobs FABER, geboren 00-00-1830 te Burum;Kollumerland, dochter van Jacob Tietes FABER (zie 108601) en Anke Eises SLOTERDIJK (zie 108602).
Gehuwd op 23-06-1854 te Grootegast met Heert Hendriks PIERSMA (zie 108599).
 
120009    Ate Tetmans FABER, geboren ca 1843.
Gehuwd met Klaaske Pieters JEPKEMA (zie 120010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze Ates (zie 120008).

161195    Bauke Jitzes FABER, geboren ca 1852.
Gehuwd met Hinke Jans POPMA (zie 161196).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Baukes (zie 161194).

74744    Bontje Alles FABER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Douwe Tjeerds van der MEULEN (zie 74743).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rikstje Douwes (zie 74689).

114799    Bruin FABER, geboren op 21-11-1859 te Hemrik, overleden op 24-05-1935 te Langezwaag op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1890 te Opsterland met Geertje Jentjes BERGER, 24 jaar oud (zie 114798).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
64860    Catrien (Tiny) FABER, kinderverzorgster in het Biovakantieoord, geboren ca 1947.
Gehuwd met Jan TAS (zie 64859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anita Johanna Antonia (zie 64858).

190791    Cornelis Jans FABER, geboren ca 1817.
Gehuwd met Rinske Tjittes STALMAN (zie 190792).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 190790).

50389    Doetje Abrahams FABER.
Gehuwd op 27-05-1841 met Anne Jacobs HOLLANDER, 29 jaar oud (zie 50388). {Hij was ook ooit gehuwd met Antje Lieuwes POSTMA (zie 50390).}
 
173603    Douwe Hanzes FABER, geboren ca 1690 te Pingjum, overleden te Bolsward, zoon van Hans DOUWES (zie 138763) en Liskjen TJALLINGS (zie 138764).
Gehuwd voor de kerk op 07-10-1717 te Bolsward met Janke LIEUWES (zie 173601).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Douwes (zie 173600).

74887    Douwe Jans FABER, geboren ca 1813.
Gehuwd met Jetske Heije HEIJES (zie 74888).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heije (zie 74886).

140625    Drewes FABER, geboren ca 1854.
Gehuwd met Harmina CORBACH (zie 140626).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
173598    Evert Ypes FABER, geboren ca 1705.
Gehuwd met Sytske JANS (zie 173599).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Everts (zie 173596).

63431    Fredericus Roelofs FABER, winkelier, geboren 00-00-1811 te Baflo, overleden op 07-10-1859 te Pieterburen;Eenrum, zoon van Roelof FABER (zie 105617) en Stientje HELDER (zie 106749).
Gehuwd voor 1860 met Derktje Jans WIERENGA (zie 42539). {Zij is later gehuwd op 01-06-1861 te Eenrum met Albertus Everts de WIND (zie 42538).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje (zie 106750).
   2.  Fredrica (zie 42928).

42928    Fredrica FABER, dienstmeid, geboren 00-00-1860 te Pieterburen;Eenrum, dochter van Fredericus Roelofs FABER (zie 63431) en Derktje Jans WIERENGA (zie 42539).
Gehuwd op 09-02-1882 te Leens met Jan ZIJLSTRA (zie 62361).
 
193598    Gebina FABER, geboren 00-00-1887 te Woltersum;ten Boer, overleden op 16-08-1950 te Groningen, dochter van Lambertus FABER (zie 193602) en Antje LEEUW (zie 193603).
Gehuwd (1) voor 1919 met Pieter WIJMA (zie 193601).
Gehuwd (2) op 26-04-1920 te Groningen met Ido Cornelis POELMAN, 41 jaar oud (zie 193597). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1902 te Groningen met Hinderkien WESTER (zie 193604).}
 
122181    Geertje FABER, geboren 00-00-1895 te Folsgare;Wymbritseradeel, dochter van Joost FABER (zie 122182) en Jacoba TJAARDSTRA (zie 122183).
Gehuwd op 16-05-1917 te Hennaarderadeel met Hessel BOSCHMA, 26 jaar oud (zie 122176).
 
66407    Geeske Hindriks FABER, geboren ca 1819 te Adorp, dochter van Hindrik Willems FABER (zie 66408) en Grietje Hanssens de WEERT (zie 66409).
Gehuwd op 04-10-1841 te Adorp met Martinus Gerhardus HAMMINGH (zie 66137).
 
33353    Gelske FABER, geboren 00-00-1856 te Kommerzijl, dochter van Menne Tijssens FABER (zie 33354) en Sjoukje HOEKSTRA (zie 33355).
Gehuwd op 13-05-1882 te Grijpskerk met Berend van der WOUDEN (zie 33352).
 
131595    Gelske Geerts FABER, geboren ca 1813.
Gehuwd met Bonne Jelles KLEINHUIS (zie 131594).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Bonnes (zie 121108).

173600    Hans Douwes FABER, geboren op 25-08-1718 te Bolsward, overleden op 17-04-1766 te Batavia op 47-jarige leeftijd, zoon van Douwe Hanzes FABER (zie 173603) en Janke LIEUWES (zie 173601).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-02-1741 te Bolsward met Bartha Eduards HAVERKAMP, 19 jaar oud (zie 173602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Hanses (zie 173594).

173588    Hans Marten FABER, geboren op 22-10-1835 te Bolsward, overleden op 04-08-1917 te Grans Rapids;Michigan;USA op 81-jarige leeftijd, begraven 00-08-1917 te Grans Rapids. Oak Hill Cemetery, zoon van Martin Klazes FABER (zie 173592) en Fokeltje Sjeerps VERMEER (zie 173593).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1859 te Bolsward met Pietertje Tjeerds KOSTER, 26 jaar oud (zie 173589).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeerd Hanzes (zie 173587).

95453    Harmannus FABER, geboren 00-00-1875 te Onstwedde.
Gehuwd op 14-02-1901 te Emmen met Geertje van DIJKEN (zie 95452).
 
175829    Harmannus Roelfs FABER, geboren ca 1808, overleden voor 1861.
Gehuwd met Frouwke Hindriks MOESKER (zie 175830).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelina (zie 175828).

74886    Heije FABER, geboren 00-00-1841 te Obdam, zoon van Douwe Jans FABER (zie 74887) en Jetske Heije HEIJES (zie 74888).
Gehuwd op 27-04-1876 te Hoogeveen met Roelofje WESSELS BOER (zie 74885).
 
33351    Henke Pietes FABER, geboren ca 1809.
Gehuwd met Lieuwe Jakobs MEIJER (zie 33350).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 33349).

114800    Hielkje FABER, geboren op 16-03-1891, dochter van Bruin FABER (zie 114799) en Geertje Jentjes BERGER (zie 114798).
 
116178    Hielkjen Hayes FABER, geboren ca 1816.
Gehuwd met Hermanus MEULENKAMP (zie 116177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Hermanus (zie 116176).

66408    Hindrik Willems FABER, geboren ca 1792.
Gehuwd met Grietje Hanssens de WEERT (zie 66409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geeske Hindriks (zie 66407).

60327    Hinke FABER, geboren op 05-01-1830 te Kimswerd, overleden op 28-07-1883 op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-05-1861 te Bolsward met Benjamin BRIK (zie 60326).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
173595    IJbeltje Jans FABER, geboren op 14-04-1763 te Bolsward, overleden op 14-03-1808 te Bolsward op 44-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts FABER (zie 173596) en Vrouwkjen ROELOFS (zie 173597).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-08-1785 te Bolsward met Klaas Hanses FABER (zie 173594).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Klazes (zie 173592).

54396    IJtze Jelles FABER, geboren 00-00-1866 te Rijperkerk, zoon van Jelle Annes FABER (zie 54397) en Doetje Klazes HOEKSTRA (zie 54398).
Gehuwd (1) op 08-03-1901 te Uithuizermeeden met Marrigje KUIKSTRA, 35 jaar oud (zie 54391). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1892 te Staphorst met Derk APPERLO (zie 54390).}
Gehuwd (2) met Klaaske DUIJFF (zie 54399).
 
108601    Jacob Tietes FABER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Anke Eises SLOTERDIJK (zie 108602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jacobs (zie 108600).

190790    Jan FABER, geboren op 02-01-1842 te Workum, zoon van Cornelis Jans FABER (zie 190791) en Rinske Tjittes STALMAN (zie 190792).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1869 te Assen met Henderika STAAL, 23 jaar oud (zie 190789).
 
155799    Jan FABER, sigarenmaker, geboren 00-00-1870 te Dokkum, zoon van Albert FABER (zie 155800) en Jietske van MINNEN (zie 155801).
Gehuwd op 10-05-1894 te Amsterdam, gescheiden na 28 jaar op 19-01-1923 van Grietje ten NAPEL (zie 155791). {Zij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 04-09-1924 te Amsterdam met Willem Frederik WORST (zie 155809).}
 
173596    Jan Everts FABER, geboren 00-00-1731 te Bolsward, zoon van Evert Ypes FABER (zie 173598) en Sytske JANS (zie 173599).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1752 te Bolsward met Vrouwkjen ROELOFS (zie 173597).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJbeltje Jans (zie 173595).

42378    Janke Jans FABER, geboren ca 1822.
Gehuwd met Hoite Jurjens NIJLAND VISSER (zie 42377).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Hoites VISSER (zie 194986).

5995    Jantje Jacoba FABER, geboren ca 1947.
Gehuwd met Petrus Adrianus Antonius ROELOFS (zie 5994).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther (zie 5993).

150249    Jelke FABER, geboren ca 1825.
Gehuwd met Grietje BOKSMA (zie 150250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54397    Jelle Annes FABER, geboren ca 1840.
Gehuwd met Doetje Klazes HOEKSTRA (zie 54398).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJtze Jelles (zie 54396).

140624    Jeltje FABER, geboren 00-00-1884 te Groningen, dochter van Drewes FABER (zie 140625) en Harmina CORBACH (zie 140626).
Gehuwd op 06-02-1913 te Groningen met Marchienus WESTERS, 33 jaar oud (zie 140614). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-01-1802 te Kolderveen, hij j.m. van Dinxterveen en zij j.d. van Nieveen; att. afgegeven om te Nieveen te trouwen, gehuwd voor de kerk te Nieveen met Jacoba WESTERS (zie 140615).}
 
82227    Jeltje Ybeles FABER, geboren 00-00-1826 te Kooten, dochter van Ybele Annes FABER (zie 82228) en Blijke Halbes VEENSTRA (zie 82229).
Gehuwd op 18-10-1845 te Achtkarspelen met Andries Jacobs SCHUMACHER (zie 82226).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Jacobs (zie 82235).

114802    Jentje FABER, geboren op 05-07-1898, dochter van Bruin FABER (zie 114799) en Geertje Jentjes BERGER (zie 114798).
 
62983    Jidse Geerts FABER, geboren ca 1770.
Gehuwd met Aaltje TEEDES (zie 62984).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teetske Jidzes (zie 62982).

143998    Johanna Christina Antonia Alijda FABER, geboren 00-00-1882 te Utrecht, dochter van Johannes Christiaan FABER (zie 143999) en Sija HAKEMULDER (zie 144000).
Gehuwd op 12-12-1911 te Amsterdam met Hugo Christiaan CARSTEN, 50 jaar oud (zie 143982).
 
116749    Johannes FABER, bakker, geboren 00-00-1897 te Hoogeveen, zoon van Klaas FABER (zie 192274) en Janna Marina PAULUSSE (zie 192275).
Gehuwd op 20-05-1925 te Hoogeveen met Aaltje FERNHOUT (zie 116748).
 
143999    Johannes Christiaan FABER, schoenmaker, geboren ca 1852.
Gehuwd met Sija HAKEMULDER (zie 144000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Christina Antonia Alijda (zie 143998).

122182    Joost FABER, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jacoba TJAARDSTRA (zie 122183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (zie 122181).

57968    Juriena Nette FABER, geboren ca 1835.
Gehuwd met Gerrit REGELING (zie 57967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 57983).
   2.  Henderika (zie 57980).
   3.  Idigje (zie 57981).
   4.  Aaltje (zie 57976).
   5.  Ida (zie 57966).
   6.  Gerrit (zie 57972).
   7.  Juriena Nette (zie 57982).

192274    Klaas FABER, geboren ca 1867.
Gehuwd met Janna Marina PAULUSSE (zie 192275).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 116749).

173594    Klaas Hanses FABER, geboren 00-00-1761 te Oosterwierum, overleden op 17-11-1825 te Bolsward, zoon van Hans Douwes FABER (zie 173600) en Bartha Eduards HAVERKAMP (zie 173602).
Gehuwd voor de kerk op 28-08-1785 te Bolsward met IJbeltje Jans FABER, 22 jaar oud (zie 173595).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179060    Klaas Jobs FABER, geboren 00-00-1801 te Mantgum;Baarderadeel, zoon van Job HARMENS (zie 179061) en Trijntje JACOBS (zie 179062).
Gehuwd op 20-05-1843 te Hennaarderadeel met Antje Reinders RISPENS, 28 jaar oud (zie 121799). {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 25-01-1860 te Hennaarderadeel met Theunis Meinderts WYNIA, 46 jaar oud (zie 121788).}
 
193602    Lambertus FABER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Antje LEEUW (zie 193603).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gebina (zie 193598).

162204    Lyske Jeltes FABER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Hayke Jans MELLEMA (zie 162203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Haikes (zie 162198).

184073    Maria FABER, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jan de WINT (zie 184074).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 184075).

83395    Maria FABER, geboren op 12-04-1927, overleden op 27-04-1988 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem POPKEN (zie 83394).
 
59716    Martha Jans FABER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hindrik Feibes HUISMAN (zie 59715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Feibe Hindriks (zie 59714).
   2.  Martje Hindriks (zie 31909).

173592    Martin Klazes FABER, geboren op 13-04-1792 te Bolsward, overleden op 23-12-1846 te Bolsward op 54-jarige leeftijd, zoon van Klaas Hanses FABER (zie 173594) en IJbeltje Jans FABER (zie 173595).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-07-1815 te Bolsward met Fokeltje Sjeerps VERMEER, 23 jaar oud (zie 173593).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Marten (zie 173588).

16547    Matheüs FABER, geboren ca 1920.
Gehuwd met Maaike de BOER (zie 16548).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16546    Meindert Klaas (Menno) FABER, magazijnbeheerder, geboren op 22-09-1948 te Enkhuizen, zoon van Matheüs FABER (zie 16547) en Maaike de BOER (zie 16548).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-02-1974 te Enkhuizen met Maria Josephina Geertruida (Ria) WINDT, 21 jaar oud (zie 7320).
 
33354    Menne Tijssens FABER, geboren ca 1826.
Gehuwd met Sjoukje HOEKSTRA (zie 33355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gelske (zie 33353).

161194    Pieter Baukes FABER, geboren 00-00-1882 te Oenkerk, zoon van Bauke Jitzes FABER (zie 161195) en Hinke Jans POPMA (zie 161196).
Gehuwd op 23-05-1903 te Tietjerksteradeel met Sjoukje Jans van DIJK, 22 jaar oud (zie 161191).
 
131617    Pietje FABER, geboren ca 1807.
Gehuwd met Willem KET (zie 131616).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Willems (zie 131615).

179219    Pyttie FABER.
Gehuwd voor de kerk op 01-04-1671 met Tjepke Coerts ALTHUIS, 27 jaar oud (zie 179212). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27-05-1666 met Elisabeth Jacobs (Lijsabeth) APPERLOO, 19 jaar oud (zie 161850). Hij is later gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 15-06-1673 te Visvliet met Antje Assuerus SWIERS (zie 179220).}
 
175828    Roelina FABER, geboren 00-00-1836 te Appingedam, dochter van Harmannus Roelfs FABER (zie 175829) en Frouwke Hindriks MOESKER (zie 175830).
Gehuwd op 31-08-1861 te Onstwedde met Wolter Jans MEESTER, 22 jaar oud (zie 31038). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-05-1873 te Onstwedde met Harmke Peters BOK (zie 175825). Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 16-07-1896 te Onstwedde met Aaltje Geerts van der SCHEER (zie 175826).}
 
105617    Roelof FABER, geboren ca 1781.
Gehuwd met Stientje HELDER (zie 106749).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredericus Roelofs (zie 63431).

105265    Ruurd FABER, geboren ca 1849.
Gehuwd met Roelofje POSTMA (zie 105266).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 1605).

16422    R. FABER, geboren op 14-02-1924 te Rotterdam, overleden op 10-05-1989 te Gouda op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Conny WINDT (zie 7293). {Zij was ook ooit gehuwd met J. van den ELSHOUT (zie 16420).}
 
58707    Sietske FABER, geboren ca 1918.
Gehuwd met Epke WIERSMA (zie 58706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietske (zie 7402).

161189    Sjoukje Jacobs FABER, geboren ca 1819.
Gehuwd met Feike Feikes AGEMA (zie 161188).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106750    Stientje FABER, geboren 00-00-1856 te Pieterburen;Eenrum, overleden op 03-02-1861 te Warfhuizen;Leens, dochter van Fredericus Roelofs FABER (zie 63431) en Derktje Jans WIERENGA (zie 42539).
 
120008    Sytze Ates FABER, geboren op 23-11-1873 te Wirdum;Leeuwarderadeel, zoon van Ate Tetmans FABER (zie 120009) en Klaaske Pieters JEPKEMA (zie 120010).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Baarderadeel met Akke PIJLMAN, 24 jaar oud (zie 120007).
 
62982    Teetske Jidzes FABER, geboren 00-00-1798 te Eernewoude;Tietjerksteradeel, dochter van Jidse Geerts FABER (zie 62983) en Aaltje TEEDES (zie 62984).
Gehuwd op 11-12-1822 te Rauwerderhem met Klaas Hendriks de WINDT (WIND) (zie 62981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke (zie 84361).
   2.  Aaltje Klazes (zie 63001).

173587    Tjeerd Hanzes FABER, geboren op 25-10-1867 te Franeker, overleden op 06-09-1951 te Sioux Center;Iowa;USA op 83-jarige leeftijd. Sioux Center en het nabij gelegen Orange City werden in de 19e eeuw door de nazaten van uit Nederland afkomstige immigranten gesticht. Hun ouders behoorden tot de Afgescheidenen, streg orthodoxe gereformeerden die zich in 1834 van de Nederlands Hervormde Kerk hadden afgescheiden. Onder leiding van dominee Hendrik SCHOLTE waren zij naar de Verenigde Staten geëmigreerd en hadden zij in het zuidoosten van Iowa de plaats Pella gesticht. Zoon van Hans Marten FABER (zie 173588) en Pietertje Tjeerds KOSTER (zie 173589).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1889 met Jantje KRIKKE, 24 jaar oud (zie 173586).
 
168798    Tjitske FABER.
Gehuwd met Willem Frederik BOSCHMA (zie 121715).
 
129053    Tjitske Ulbes FABER, geboren ca 1823.
Gehuwd met Sytze Heins HILARIDES (zie 129052).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein (zie 129051).

182341    Trijntje FABER, geboren 00-00-1879 te Mildam, dochter van Anne FABER (zie 182342) en Jantje van DIJK (zie 182343).
Gehuwd op 22-08-1907 te Schoterland met Martinus van der SLOOT, 39 jaar oud (zie 182336).
 
114801    Trijntje FABER, geboren op 09-07-1893, dochter van Bruin FABER (zie 114799) en Geertje Jentjes BERGER (zie 114798).
 
159454    Vrouwegje Hendriks FABER, geboren ca 1821.
Gehuwd met Lucas WALRECHT (zie 159453).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josiena Gerdiena (zie 159452).

82228    Ybele Annes FABER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Blijke Halbes VEENSTRA (zie 82229).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Ybeles (zie 82227).

48375    Arnoldus N.J. FABIUS, generaal-majoor, geboren ca 1854.
Gehuwd met Mena Elisabeth CREMER EINDHOVEN (zie 48374).
 
99224    Elisabeth Susanna FABIUS, geboren 00-00-1829 te Steenwijk, dochter van Jan Wijbrand FABIUS (zie 99225) en Trijntje LAMPE (zie 99226).
Gehuwd op 15-01-1851 te Steenwijk met Hendrik Mattheis MEESTERS (zie 99223).
 
99225    Jan Wijbrand FABIUS, geboren ca 1798.
Gehuwd met Trijntje LAMPE (zie 99226).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Susanna (zie 99224).

99222    Sebilla Gezina FABIUS, geboren ca 1802.
Gehuwd met Petrus Henricus Perizonius van MARLE (zie 99221).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Elizabeth (zie 99220).

55009    Albertus Conradus FABRICIUS, dominee, geboren ca 1650.
Gehuwd met Lammegien TEBINGE (zie 55010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillichjen (zie 55008).

55008    Hillichjen FABRICIUS, geboren op 27-11-1678 te Gasselte, gedoopt op 01-12-1678 te Gasselte, dochter van Albertus Conradus FABRICIUS (zie 55009) en Lammegien TEBINGE (zie 55010).
Gehuwd met Roelof HILBRANTS (zie 55007).
 
174025    Joannes FABRICIUS, Predikant, geboren circa 1530, overleden voor 1610.
Gehuwd met N N (zie 174188).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthias (zie 174024).

174026    Johannes Matthias FABRICIUS, Predikant, volgde in 1619 zijn vader op als predikant te Onstwedde, tot 1628, geboren circa 1590 te Onstwedde, overleden circa 1630 te Onstwedde, zoon van Matthias FABRICIUS (zie 174024) en N.N. (zie 174189).
Gehuwd met Trijncke Michaels FISSCHER (zie 174027).
 
174024    Matthias FABRICIUS, Predikant te Onstwedde 1615-1619, geboren circa 1560, overleden voor 1640. Eigenaar van de pastorie in Onstwedde van 1615-1618 (zie Westerwolders en hun Woningbezit, deel 4, pp. 44), zoon van Joannes FABRICIUS (zie 174025) en N N (zie 174188).
Gehuwd met N.N. (zie 174189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Matthias (zie 174026).
   2.  Swaencke Matthias (zie 174023).

174023    Swaencke Matthias FABRICIUS, geboren circa 1595 te Onstwedde, begraven op 05-05-1653, dochter van Matthias FABRICIUS (zie 174024) en N.N. (zie 174189).
Gehuwd 1625 te Onstwedde. Albert Jans Broers, geb. Veele ca. 1590, ERFGESETENEN in Westerwolde, bewoonde 'Erve Broers I' in de marke Veele binnen het kerspel Vlagtwedde, ov. Veele 1653-56, tr. Vlagtwedde ca. 1620

Swaencke Mathias Fabricius, geb. ca. 1595, bet. voor uitvaart op 05-05-1653, met Albert Jans BROERS (zie 174002).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
130177    Elizabeth FABRIEK, geboren ca 1840.
Gehuwd met Steffen Hendriks POSTHUMUS (zie 130176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 4689).

45026    Martin FABRIEK, geboren ca 1932.
Gehuwd met Wijmpje van den HUL (zie 45027).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 45025).

157632    Meintje Annes FABRIEK (FABRYK), geboren ca 1794.
Gehuwd met Barteld Piers van der SLOOT (zie 157631).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske Bartelds (zie 157624).
   2.  Albert Bartelds (zie 182328).

117704    Minne FABRIEK, geboren ca 1865.
Gehuwd met Dirk KUIPER (zie 117703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 117702).

45025    Pieter FABRIEK, geboren op 20-07-1950 te Barneveld, zoon van Martin FABRIEK (zie 45026) en Wijmpje van den HUL (zie 45027).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-06-1983 te Barneveld met Stiena Hermanna TOERSE, 36 jaar oud (zie 45024).
 
113403    Trijntje Annes FABRIEK, geboren ca 1808.
Gehuwd met Beene Jans VLEDDER (zie 113402).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Beenes (zie 171466).
   2.  Geertje Beenes (zie 97224).

195830    Engeltje Ides FABRITIUS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1704 met Abram Hermannes (Abraham) WERNERS (zie 195829).
Uit dit huwelijk:
   1.  Angnis Abrahams (zie 195831).
   2.  Hermannus Abrahams (zie 195832).
   3.  Ide Abrahams (zie 195833).

197370    Petronella Anna FABRITIUS, geboren ca 1650.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1672 te Groningen met Harmen Lamberts van der TUUK (van der TUICK) (zie 197364). {Hij was eerder ondertrouwd op 08-06-1650 te Groningen, gehuwd voor de kerk 00-07-1650 te Groningen met Bieltje Sijoerts HITZEMA (zie 197365). Hij was eerder ondertrouwd op 08-02-1662 te Groningen, gehuwd voor de kerk 00-00-1662 met Anna Catharina MANSEN (zie 197369).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen (van der TUICK) (zie 197373).

56416    Baron Frans Hendrik Robert Rene FAGEL, geboren ca 1825.
Gehuwd met Barones Anna Maria Wilhelmina BENTINCK (zie 56417).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56446    Hendrik FAGEL, geboren ca 1720.
Gehuwd met Catharina Anna SLUYSKEN (zie 56447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Catharina (zie 56448).

56448    Johanna Catharina FAGEL, geboren 00-00-1747, overleden op 10-09-1833 te Zuilen, dochter van Hendrik FAGEL (zie 56446) en Catharina Anna SLUYSKEN (zie 56447).
Gehuwd met Willem Rene van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56449).
 
56415    Barones Wendela Albertina FAGEL, geboren 00-00-1864 te 's-Gravenhage, dochter van Baron Frans Hendrik Robert Rene FAGEL (zie 56416) en Barones Anna Maria Wilhelmina BENTINCK (zie 56417).
Gehuwd op 15-09-1887 te Rheden met Graaf Ernest Louis van LIMBURG STIRUM (zie 56414).
 
55531    Adriaan FAHNER, geboren ca 1848.
Gehuwd met Hendrina DIEPERINK (zie 55532).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
55530    Alida FAHNER, geboren 00-00-1872 te Leeuwarden, dochter van Adriaan FAHNER (zie 55531) en Hendrina DIEPERINK (zie 55532).
Gehuwd (1) op 27-04-1899 te Dalfsen met Jannes LEEUW (zie 55529). {Hij is later gehuwd op 28-07-1910 te Dalfsen met Gerrigje van LENTE (zie 55534). Hij is later gehuwd op 19-01-1920 te Dalfsen met Grietje ENSING (zie 55537).}
Gehuwd (2) met Evert BOXUM (zie 55533).
 
180027    Christina FAHNER, geboren 00-00-1815 te Groningen, dochter van Willem Hendrik FAHNER (zie 180028) en Reina STOFFERS (zie 180029).
Gehuwd op 20-09-1838 te Blokzijl met Simen Klinkert STORM (zie 180026).
 
180028    Willem Hendrik FAHNER, geboren ca 1785.
Gehuwd met Reina STOFFERS (zie 180029).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina (zie 180027).

187956    Catrina de FAIAN, geboren ca 1843.
Gehuwd met Pieter BRANDHORST (zie 187955).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20122    Living FAIRBROTHER.
Gehuwd met Living CUNNINGHAM (zie 20091).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20123    Living FAIRBROTHER, dochter van Living FAIRBROTHER (zie 20122) en Living CUNNINGHAM (zie 20091).
Gehuwd ca 1962 met Wytze HUMMEL (zie 21013). {Hij was eerder gehuwd ca 1937 met Living WUOTILA (zie 21363).}
Uit dit huwelijk:
   1.  (zie 20730).
   2.  (zie 20731).

199904    Maria FAK, geboren ca 1750.
Gehuwd met Jan BROUWER (zie 109023).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199911    Anna Petronella FAK BROUWER, geboren op 03-10-1842 te Middelburg, dochter van Jan Francois FAK BROUWER (zie 109020) en Elizabeth TAK (zie 109021).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-06-1878 te Middelburg met Hendrik SMID (zie 199912).
 
199905    Elisabeth Cornelia FAK BROUWER, geboren op 05-11-1867 te Middelburg, dochter van Jan FAK BROUWER (zie 109019) en Maria Cornelia STEENDIJK (zie 109029).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-07-1900 te Middelburg met Egbert Johannes Wernhard POSTHUMUS MEIJJES, 29 jaar oud (zie 199906).
 
44309    Jan FAK BROUWER, chocoladefabrikant en lid KvK te Middelburg, geboren op 12-08-1775 te Middelburg, overleden op 01-09-1839 te Vlugtenburg bij Oost-Souburg op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan BROUWER (zie 109023) en Maria FAK (zie 199904).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-10-1796 te Middelburg met Anna TAK, 18 jaar oud (zie 140450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria TAK BROUWER (zie 109016).
   2.  Elizabeth TAK BROUWER (zie 44308).
   3.  Jan Francois (zie 109020).
   4.  Suzanna TAK BROUWER (zie 199915).
   5.  Marinus TAK BROUWER (zie 109025).

109019    Jan FAK BROUWER, geboren op 08-02-1828 te Middelburg, overleden op 22-02-1872 te Middelburg op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan Francois FAK BROUWER (zie 109020) en Elizabeth TAK (zie 109021).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-07-1856 te Middelburg, gescheiden op 19-06-1857 van Johanna Elizabeth HISSER (zie 109018).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 11-05-1866 te Goes met Maria Cornelia STEENDIJK (zie 109029).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Elisabeth Cornelia (zie 199905).

109020    Jan Francois FAK BROUWER, geboren op 19-07-1805 te Middelburg, overleden op 14-01-1871 te Middelburg op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan FAK BROUWER (zie 44309) en Anna TAK (zie 140450).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1827 te Middelburg met Elizabeth TAK (zie 109021).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 109019).
   2.  Pieter (zie 199909).
   3.  Pieter (zie 199910).
   4.  Anna Petronella (zie 199911).

199909    Pieter FAK BROUWER, geboren op 30-05-1830 te Middelburg, overleden op 20-06-1830 te Middelburg, 21 dagen oud, zoon van Jan Francois FAK BROUWER (zie 109020) en Elizabeth TAK (zie 109021).
 
199910    Pieter FAK BROUWER, geboren op 29-03-1839 te Middelburg, overleden op 19-04-1839 te Middelburg, 21 dagen oud, zoon van Jan Francois FAK BROUWER (zie 109020) en Elizabeth TAK (zie 109021).
 
18610    Aaltje FAKEN, geboren ca 1797.
Gehuwd met Hendrik Barelds KNOL (zie 18609).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert (zie 61090).

181069    Aaltje Jans FAKEN, geboren ca 1784.
Gehuwd met Hendrik Jans FIDOM (zie 181068).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Faken (zie 181067).

181023    Aaltje Lamberts FAKEN, geboren op 12-09-1802 te Hoogeveen, overleden op 05-09-1841 te Hoogeveen op 38-jarige leeftijd, dochter van Lammert FAKEN (zie 181017) en Hendrikjen Jans GORT (zie 155228).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1827 te Hoogeveen met Hendrik Gerrits PRINS, 24 jaar oud (zie 43858).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Hendriks (zie 43859).
   2.  Gerrit Hendriks (zie 19094).

61184    Aaltjen Jans FAKEN, geboren op 10-09-1809 te Hoogeveen, overleden op 28-03-1865 te Sloot;Hoogeveen op 55-jarige leeftijd, dochter van Jan FAKEN (zie 105729) en Hendrikjen ROELOFS (zie 105734).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-01-1843 te Hoogeveen met Berend KLEINE, 34 jaar oud (zie 61183). {Hij was eerder gehuwd voor 1843 met Maria KLINKJE (zie 105736).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Fake (zie 105742).
   2.  Jan (zie 105746).
   3.  Grietje (zie 105748).
   4.  Hendrikje (zie 61182).

190123    Ariaantje FAKEN, geboren ca 1666.
Gehuwd met Abram HERMS (zie 190119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmegien Abrahams SCHURING (zie 82832).
   2.  Margje Abrahams SCHURRINK (zie 190124).

30512    Fake Jans FAKEN, geboren op 26-11-1811 te Hoogeveen, zoon van Jan FAKEN (zie 105729) en Hendrikjen ROELOFS (zie 105734).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-05-1831 te Hoogeveen met Arentjen Jans HARTMAN, 21 jaar oud (zie 30513).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 30509).

155227    Fake Lamberts FAKEN, schaapherder, geboren op 01-07-1792 te Hoogeveen, overleden op 01-09-1849 te Zuidwolde op 57-jarige leeftijd, zoon van Lammert FAKEN (zie 181017) en Hendrikjen Jans GORT (zie 155228).
Gehuwd met Femmigje Geuchies KIEFT (zie 181018).
 
105754    Geertje FAKEN, geboren op 23-12-1869 te Hollandscheveld;Hoogeveen, dochter van Gerhardus Hendriks FAKEN (zie 105737) en Niesje Berends KLEINE (zie 105738).
 
181019    Geertjen Lamberts FAKEN, geboren 00-00-1795 te Hoogeveen, overleden op 19-01-1836 te Zuidwolde, dochter van Lammert FAKEN (zie 181017) en Hendrikjen Jans GORT (zie 155228).
Gehuwd op 18-04-1818 te Zuidwolde met Johannes Hendriks UITERWIJK, 27 jaar oud (zie 181020).
 
102086    Geesje FAKEN, geboren ca 1686.
Gehuwd met Berend FRERIKS (zie 102085).
Uit dit huwelijk:
   1.  Booy Berends KLEINE (zie 102084).

105752    Geesje FAKEN, geboren op 05-03-1867 te Kerkenveld;Zuidwolde, overleden op 02-07-1944 te Kampen op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus Hendriks FAKEN (zie 105737) en Niesje Berends KLEINE (zie 105738).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-12-1893 te Hoogeveen met Jan BENJAMINS (zie 105753).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105737    Gerhardus Hendriks FAKEN, arbeider, geboren op 15-09-1829 te Hoogeveen, overleden op 03-09-1869 te Kerkenveld;Zuidwolde op 39-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans FAKEN (zie 33835) en Roelofje Gerards KOSTER (zie 34285).
Gehuwd (1) voor 1844 met Petronella DEKKER (zie 105741).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 26-05-1866 te Hoogeveen met Niesje Berends KLEINE, 21 jaar oud (zie 105738).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geesje (zie 105752).
   2.  Geertje (zie 105754).

139478    Harmtjen FAKEN, geboren ca 1730.
Gehuwd met Wolter JURJENS (zie 139477).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje WOLTERS (zie 139476).

33835    Hendrik Jans FAKEN, verveener, geboren op 17-04-1803 te Hoogeveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-03-1825 te Hoogeveen met Roelofje Gerards KOSTER, 22 jaar oud (zie 34285).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Hendriks (zie 105737).
   2.  Hendrikje (zie 33836).

30509    Hendrikje FAKEN, geboren op 09-12-1831 te Hoogeveen, dochter van Fake Jans FAKEN (zie 30512) en Arentjen Jans HARTMAN (zie 30513).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-06-1860 te Hoogeveen met Jan SCHONEWILLE, 25 jaar oud (zie 30508).
 
33836    Hendrikje FAKEN, geboren op 23-02-1844 te Hoogeveen, dochter van Hendrik Jans FAKEN (zie 33835) en Roelofje Gerards KOSTER (zie 34285).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-09-1866 te Hoogeveen met Jan Otto SCHONEWILLE, 22 jaar oud (zie 35039).
 
80166    Hendrikje Berents FAKEN (ten CAAT), geboren ca 1710 te Hoogeveen, dochter van Berend Faken Ten KATE (BOOIJ) (zie 80153) en Geessien Hendriks ten CATE (zie 80154).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1740 te Hoogeveen? Echtgenoot is Albert Hendriks VIJL (VIJLEN) (zie 80167).
 
30064    Jan FAKEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Heiltjen Hendriks BOOIJ (zie 30065).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105729    Jan FAKEN, geboren ca 1780.
Gehuwd met Hendrikjen ROELOFS (zie 105734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Jans (zie 61184).
   2.  Fake Jans (zie 30512).

82452    Jantien Jans FAKEN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Klaas Geerts van der SLEEN (zie 82451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Geerts (zie 82450).

29980    Jantien Jans FAKEN, geboren 00-00-1794 te Hoogeveen, overleden op 27-02-1819 te Alteveer; Hoogeveen, dochter van Jan FAKEN (zie 30064) en Heiltjen Hendriks BOOIJ (zie 30065).
Gehuwd met Jan Bartelds BOTTER (zie 29981).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
88305    Jantjen Lamberts (Jantien) FAKEN, dienstmeid;arbeidster, geboren op 06-09-1796 te Hoogeveen, overleden op 23-12-1870 te Hoogeveen op 74-jarige leeftijd, dochter van Lammert FAKEN (zie 181017) en Hendrikjen Jans GORT (zie 155228).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-11-1815 te Ommen met Johan Willem JONKER (zie 88304).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas (zie 155238).
   2.  Lambertus (zie 155234).
   3.  Johanna (zie 45519).
   4.  Jantje (zie 155231).
   5.  Johannes (zie 88283).
   6.  levenloos (zie 155232).
   7.  Willem Johans (zie 155233).

181017    Lammert FAKEN, geboren op 20-04-1766 te Hoogeveen, overleden op 03-12-1839 te Grote Kerksteeg;Hoogeveen op 73-jarige leeftijd, zoon van Fake JACOBS (zie 181016) en Jantje Lamberts MOESPOT (zie 181013).
Gehuwd met Hendrikjen Jans GORT (zie 155228).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fake Lamberts FAKEN (zie 155227).
   2.  Geertjen Lamberts FAKEN (zie 181019).
   3.  Jantjen Lamberts (Jantien) FAKEN (zie 88305).
   4.  Aaltje Lamberts FAKEN (zie 181023).

37341    Lucas FAKEN (MOL), geboren ca 1775.
Gehuwd met Annichien Andries VELDMAN (zie 37345).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Lucas MOL (zie 37334).
   2.  Annigje Lucas MOL (zie 37340).

33837    Margrietha Jans FAKEN, geboren op 22-11-1813 te Hoogeveen, overleden op 10-01-1878 te Hollandscheveld op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-05-1833 te Hoogeveen met Hilbert Seine OELEN, 19 jaar oud (zie 34667).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hilberts (zie 172704).
   2.  Hendrik Hilberts (zie 34664).
   3.  Hendrikje Hilberts (zie 34666).

29925    Mettien Jans FAKEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Gerrit de GRAAF (zie 29924).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits (zie 29921).

159660    Oeble FAKES, geboren ca 1731 (gezindte: DGZ).
Gehuwd met Willemke KLAASSES (zie 159661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Oebles VEENEMA (zie 92437).

112355    Albert FAKKERT, geboren ca 1827.
Gehuwd met Maria Adriana WIJERMERS (zie 112356).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria (zie 37019).

37019    Johanna Maria FAKKERT, geboren 00-00-1857, overleden 00-00-1937, dochter van Albert FAKKERT (zie 112355) en Maria Adriana WIJERMERS (zie 112356).
Gehuwd op 06-06-1885 te Dalfsen met Albert (Albertus) KLEINE STAARMAN (zie 37018).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Juliana (zie 112373).
   2.  Willemina Maria (zie 112380).
   3.  Gerhard Heinrich Joseph (zie 37023).
   4.  Johanna Albertha (zie 112407).
   5.  Gerritdina Margaretha Francisca (zie 37025).

116048    Alexander FALCONER, artilleriemeester, geboren ca 1740 te Groningen, overleden op 27-09-1826 te Groningen, zoon van Willem FALCONER (zie 116047) en Rembertina Maria van IDDEKINGE (zie 115962).
Gehuwd met Margaretha Clementia KEISER (zie 116049).
 
116047    Willem FALCONER, geboren ca 1712, overleden 00-00-1776.
Gehuwd voor de kerk op 24-08-1735 te Groningen met Rembertina Maria van IDDEKINGE, 22 jaar oud (zie 115962).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander (zie 116048).

24800    Lord Anton Adriaan FALCONER OF HAULKERTON, geboren ca 1736. Regent van Groningen, in 1769 verhuist naar Schotland waar hij de vijfde Graaf van Kintore werd.
Gehuwd 1766 met Christina Elisabeth SICHTERMAN (zie 25858).
 
15725    Meine FALKENA, geboren op 25-09-1916 te Oosterzee.
Gehuwd met Hielkje WIND (zie 1615).
 
92731    Friedrich FALKENBURG, geboren ca 1830.
Gehuwd met Anna Geertruida SOMMER (zie 92732).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 92730).

92730    Johannes FALKENBURG, geboren 00-00-1865 te 's Gravenhage, zoon van Friedrich FALKENBURG (zie 92731) en Anna Geertruida SOMMER (zie 92732).
Gehuwd (1) op 20-01-1910 te Ommen-Ambt met Petronella Maria Nicolette van der WIJCK (zie 92729).
Gehuwd (2) met Johanna Wilhelmina VIRULY (zie 92733).
 
66183    Trijntje Willems van FALS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Johannes SETTELAAR (zie 66182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 66181).

98811    Hermanus Huibert van der FANGE, geboren ca 1947.
Gehuwd op 29-12-1970 te Sassenheim met Helen Alice Everett van EGMOND, 22 jaar oud (zie 98810).
 
160420    Rachel FANO, geboren ca 1841 te Amsterdam, overleden op 20-02-1923.
Gehuwd met Aron Hijman Van CLEEFF (zie 160419).
 
200051    Anna Hendrika FARNHOUT (FERNHOUT), gedoopt op 18-09-1808 te Hoogeveen, dochter van Meyne Claas (Meine) FERNHOUT (zie 26774) en Egbertien Thomas (Egbertje) IJMKER (zie 29049).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-12-1830 te Hoogeveen met Jan Jans VELDMAN, 22 jaar oud (zie 200065).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 200066).

176010    Femmina Gesina FARNHOUT (FERNHOUT), geboren op 31-12-1812 te Haagje;Hoogeveen, overleden op 17-05-1839 te Huizen;Hoogeveen op 26-jarige leeftijd, dochter van Meyne Claas (Meine) FERNHOUT (zie 26774) en Egbertien Thomas (Egbertje) IJMKER (zie 29049).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-07-1836 te Hoogeveen met Welmer Harms IJMKER, 36 jaar oud (zie 176009). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-06-1829 te Hoogeveen met Elisabeth Jans de VRIES, 25 jaar oud (zie 193274).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Welmers (zie 33151).
   2.  Meine Welmers (zie 176051).

176072    Wicher Meinen FARNHOUT, scheepstimmerman, geboren op 13-06-1815 te Haagje;Hoogeveen, overleden op 12-01-1841 te Slood;Hoogeveen op 25-jarige leeftijd, zoon van Meyne Claas (Meine) FERNHOUT (zie 26774) en Egbertien Thomas (Egbertje) IJMKER (zie 29049).
 
99114    Lena van FAROW? Geboren ca 1821.
Gehuwd met Wolfert de VRIEZE (zie 99113).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dana (zie 99112).

29827    Geertruida FARWIG, geboren ca 1855.
Gehuwd met Johannes Cornelis BRUMMER (zie 29826).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120769    Martha FASSEUR, geboren ca 1760.
Gehuwd met Hendrik SINKVEYL (zie 120768).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (ZINKVIJL;SINKREIJL) (zie 118784).

116063    Hugo Pieter FAURE, geboren ca 1725.
Gehuwd met Sara van BONEVAL (zie 116064).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20124    Marrigje FAUST, geboren ca 1860.
Gehuwd 1884 met Geele HUMMEL (zie 20422).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Frederika (zie 20307).
   2.  Hendrik (zie 20532).

88330    Roelofje FAUST, geboren ca 1848.
Gehuwd met Otte RAMAKER (zie 88329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje (zie 88320).

63770    Francina Hendrina FAVRE, geboren ca 1800.
Gehuwd met Johannes Frederik George BRUINSMA (zie 63769).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37003    Elisabeth Maria FAYD'HERBE, geboren 00-00-1854, overleden 00-00-1933.
Gehuwd met Herman Heinrich KLEINE STAARMAN (zie 37000). {Hij was eerder gehuwd op 17-11-1870 te Hardenberg-Ambt met Maria Anna TEBBE (zie 37001).}
 
40842    Maria de FEBER, werkvrouw, geboren ca 1791.
Gehuwd met Joseph de DALIE (zie 40841).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66415    Gerhardus le FEBER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Martje Nikolaas FROON (zie 66416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Magrietha Gerhardus (zie 66414).

66414    Magrietha Gerhardus le FEBER, geboren op 19-11-1822 te Winsum, overleden op 10-06-1857 te Winsum op 34-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus le FEBER (zie 66415) en Martje Nikolaas FROON (zie 66416).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-10-1850 te Winsum met Hendrik Jans BIERLING, 27 jaar oud (zie 66145).
 
89329    Sara le FEBER, geboren ca 1755.
Gehuwd met Coenraad HOOGERS (zie 89328).
Uit dit huwelijk:
   1.  Juriaan HOGERS (HOOGERS) (zie 89253).
   2.  Johanna (zie 89330).

98262    Augustina Antonia FECHTER, geboren op 19-08-1895 te Velsen.
Gehuwd op 74-jarige leeftijd op 06-07-1970 te Amsterdam met Arie van EGMOND, 82 jaar oud (zie 98260). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-07-1909 te Haarlem met Betje HENDRIKSMA, 23 jaar oud (zie 98261).}
 
147614    Tiddo FECKES, geboren ca 1680 te Zuidbroek, overleden op 13-08-1758 te Westerlee.
Gehuwd voor de kerk op 11-10-1711 te Westerlee met Jantje JANS, 15 jaar oud (zie 147615).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sune TIDDENS (zie 147613).
   2.  Elsien TIDDES (zie 147616).

100759    Gerbrigje FEDDEMA, geboren ca 1804.
Gehuwd met Pieter BERGEMA (zie 100758).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122190    Jacob Paulus FEDDEMA, geboren ca 1826.
Gehuwd met Tjitske Annes van der WEIT (zie 122191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytze Jacobs (zie 122189).

122189    Wytze Jacobs FEDDEMA, geboren 00-00-1856 te Finkum, zoon van Jacob Paulus FEDDEMA (zie 122190) en Tjitske Annes van der WEIT (zie 122191).
Gehuwd op 11-12-1886 te Baarderadeel met Yfke Jans BOSCHMA, 27 jaar oud (zie 122188).
 
74106    Akke FEDDES, geboren ca 1750.
Gehuwd met Johannes Oebeles BLAAUW (zie 74105).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201635    Eelkjen FEDDES, geboren ca 1720.
Gehuwd met Frans HENDRIKS (zie 201634).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Franzes HAAGSMA (zie 133008).

42834    Ekke FEDDES (BEUKEMA), geboren ca 1770.
Gehuwd met Reintje HENDRIKS (zie 42835).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje Ekkes BUIKEMA (BEUKEMA) (zie 42833).

3463    Fedde Jacobs FEDDES, geboren ca 1822.
Gehuwd met Hillegien GROENEWOLD (zie 106967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderkien (zie 132739).

104417    Froukje FEDDES, geboren ca 1750.
Gehuwd voor de kerk op 03-12-1775 te Lippenhuizen met Jan ADSES (ARJENS ?) (zie 104416).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
140006    Gerben FEDDES, geboren ca 1750.
Gehuwd (1) voor 1874 met Jantjen Clasen BAKKER (zie 140009).
Gehuwd (2) op 21-12-1874 te Westerbork met Jan Koerts GROOTE, 75 jaar oud (zie 33925). {Hij was eerder gehuwd op 52-jarige leeftijd op 28-02-1852 te Hoogeveen met Wolter Alberts KIKKE (zie 139999).}
Gehuwd (3) met Aukjen HINKES (zie 140007).
Uit het derde huwelijk:
   1.  Hinke Gerbens BEYERT (zie 137303).

132739    Hinderkien FEDDES, geboren 00-00-1852 te Windeweer, dochter van Fedde Jacobs FEDDES (zie 3463) en Hillegien GROENEWOLD (zie 106967).
Gehuwd op 11-11-1876 te Hoogezand met Kornelis de BOER (zie 132738).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
196104    Jan FEDDES, geboren ca 1715.
Gehuwd met Martens WILLEMS (zie 196105).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytzke Jans JONKER (zie 196103).

173075    Jantje FEDDES, geboren op 16-12-1731 te Veendam, overleden 00-00-1799, dochter van Fedde TECKES (zie 173081) en Arentje OLTMANS (zie 173082).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-11-1752 te Wildervank met Lippe NANNES (zie 173074). {Hij is later ondertrouwd op 24-02-1799 te Veendam, gehuwd voor de kerk 00-00-1799 te Veendam met Grietje ONNES (zie 173083).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanne Lippes KROON (zie 173070).
   2.  Fedde LIPPES (zie 173086).
   3.  Arentje LIPPES (zie 173087).
   4.  Jan LIPPES (zie 173088).
   5.  Jan LIPPES (zie 173089).
   6.  Grietje LIPPES (zie 173090).

158501    Jantje FEDDES, landbouwersche, geboren ca 1813.
Gehuwd met Harm Harm PRINS (zie 64480).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fedde Harms (zie 58817).

158643    Jeltje FEDDES, geboren ca 1680.
Gehuwd met Gerk GOSKES (zie 158642).
 
46449    Marten FEDDES, geboren ca 1664 te Arum, overleden ca 1713 te Veenwouden, woonde te Veenwouden, zoon van Fedde PIETERS (zie 48607) en Seli HEINS (zie 48631).
Gehuwd voor de kerk ca 1684 met Wypkjen Wipkjen HENDRIKS (zie 46450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Seceli MARTENS (zie 46310).

197534    Romkje FEDDES, geboren ca 1675.
Gehuwd met Goosen Marcks van TERWISGA (zie 197532). {Hij was ook ooit gehuwd met Auckje BAUCKEMA (zie 197533).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Fedde Goosen (zie 197530).

125040    Stijntje FEDDES, geboren ca 1729.
Gehuwd met Hindrik JOCHUMS (zie 125039).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gietje Hendriks GOEREE (zie 71414).

147779    Wietske FEDDES, geboren ca 1784.
Gehuwd met Luite Alberts van VELS (zie 147778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fedde Luiten (zie 147777).

120517    Grietje FEELIKS (VEELIKS), geboren ca 1720.
Ondertrouwd (1) op 03-12-1730 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 24-12-1730 te Beulake (N.G.), hij wed. en zij j.d. beide uit Beulake met Jacob ALBERS (zie 88501). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-12-1728 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 16-01-1729 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij wed. beide van Beulake met Roelofje JANS (zie 80815).}
Ondertrouwd (2) op 29-09-1741 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 22-10-1741 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij wed. beide in die Beulake met Klaas JANS (zie 120519).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Feelijk (zie 120614).

107901    Barta Antonia van der FEEN, geboren ca 1809.
Gehuwd met Francois Zacharias ERMERINS (zie 107900).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71772    Baukje Reinders van der FEEN, geboren op 24-02-1830 te Franeker, overleden op 16-12-1915 te Franeker op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Molle Gerbens MOLLEMA (zie 71771).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder (zie 16760).

49073    Aaltje FEENSTRA, geboren 00-00-1850 te Aduard, dochter van Derk FEENSTRA (zie 49074) en Frouwktje van der LINDE (zie 49075).
Gehuwd op 12-09-1874 te Leek met Jannes Pieters de JONG, 19 jaar oud (zie 49072).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (zie 42794).

26262    Aaltje FEENSTRA, geboren ca 1855.
Gehuwd met Hindrik ZWARTENKOT (zie 26540).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 26541).

130744    Abraham FEENSTRA, geboren op 18-07-1913, overleden op 25-07-1995 op 82-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden. Noorderbegraafplaats.
Gehuwd met Margje WIND (zie 130745).
 
31816    Albert FEENSTRA, geboren 00-00-1870 te Tolbert, zoon van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd op 06-06-1896 te Marum met Fransina SAPPEMA (zie 31817).
 
179675    Antje FEENSTRA, geboren op 06-02-1890 te Dokkum, overleden op 02-04-1975 te Zwartsluis op 85-jarige leeftijd, dochter van Hielke FEENSTRA (zie 179676) en Gertje van BOERUM (zie 179677).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 26-09-1907 te Zwartsluis met Harm SCHOONEWELLE, 18 jaar oud (zie 179674).
 
140118    Antje Baukes (Antie) FEENSTRA, geboren ca 1789.
Gehuwd met Klaas Alles van WIELEN (zie 140117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske POSTUMA van WIELEN (zie 107794).

91112    Antje Ybeles FEENSTRA, geboren ca 1825.
Gehuwd met Popke Taekes van der TUUK (zie 91111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Popkes (zie 91109).

117662    Ate FEENSTRA, geboren 00-00-1897 te Wolvega, zoon van Pieter FEENSTRA (zie 117663) en Aaltje de JONG (zie 117664).
Gehuwd op 14-05-1921 te Weststellingwerf met Aukje SCHIPPERS, 25 jaar oud (zie 105522).
 
129106    Auke Annes FEENSTRA, geboren ca 1839.
Gehuwd met Aaltje Hessels de JONG (zie 129107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ike (zie 129105).

80937    Baukje Alberts FEENSTRA, geboren ca 1825.
Gehuwd met Wyberen Hayes PIJL (zie 80936).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haaije Wieberens (zie 80935).

166450    Baukje Tijsses FEENSTRA, geboren 00-00-1808 te Bergum, overleden op 01-08-1853 te Tietjerksteradeel, dochter van Thijs Klazes FEENSTRA (zie 166448) en Janke JANS (zie 166449).
Gehuwd op 08-04-1830 te Tietjerksteradeel met Jan Geerts BLOM (zie 166451).
 
20125    Bontje Andries FEENSTRA, geboren ca 1828.
Gehuwd met Gerrit Libbes OOST (zie 21192).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gooitske (zie 21193).

69894    Carly FEENSTRA, geboren 00-00-1980, dochter van FEENSTRA (zie 69893) en Harmanna BIERLING (zie 69655).
 
49074    Derk FEENSTRA, schipper, geboren ca 1825.
Gehuwd met Frouwktje van der LINDE (zie 49075).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 49073).

115914    Derk FEENSTRA, geboren ca 1825.
Gehuwd met Frouwkje van der LINDE (zie 115915).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmke (zie 115913).

31711    Derk Gerkes FEENSTRA, arbeider;timmerman, geboren op 13-11-1798 te Tolbert; Leek, gedoopt op 09-12-1798 te Tolbert; Leek, overleden op 12-02-1885 te Tolbert; Leek op 86-jarige leeftijd, ze woonden in 1825 Baggelveld 3 te Terheijl en in 1830 op Oostindie 109, zoon van Gerke Derks FEENSTRA (zie 31712) en Johanna Pieters KLINKERT (zie 31713).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 07-05-1825 te Leek met Geertje Karstens van der KAAP, 23 jaar oud (zie 16695).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 04-09-1831 te Leek met Grietje Hendriks KOERTS, 21 jaar oud (zie 31714).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna (zie 31723).

37107    Dieuwke Douwes FEENSTRA, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jolle Jelles MEINESZ (zie 37106).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdtje Jolles (zie 182413).
   2.  Jelle Jolles (zie 37111).

123080    Dieuwke Luitjen FEENSTRA, geboren 00-00-1840 te Stroobos, dochter van Luitjen Jitzes FEENSTRA (zie 123081) en Grietje Berends POSTRA (zie 123082).
Gehuwd op 07-11-1867 te Achtkarspelen met Jakob Hylkes KOOTSTRA, 25 jaar oud (zie 123079).
 
113975    Durkjen Marcus FEENSTRA, geboren ca 1812.
Gehuwd met Reinder SYBRANDY (zie 113974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Reinders (zie 41776).

117706    Geertje FEENSTRA, geboren ca 1840.
Gehuwd met Ouwe LEEUWEN (zie 117705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke van LEEUWEN (zie 45726).

133378    Gerke FEENSTRA, geboren op 27-04-1867 te Zevenhuizen;Leek, erkend bij huwelijk 4-9-1867 met Take Feenstra, zoon van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-06-1890 te Marum met Trientje POEDER (zie 31809).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 17-03-1906 te Marum, weduwnaar van Trientje POEDER; weduwe van Marten HUT met Grietje DRENT (zie 31812). {Zij was eerder gehuwd op 24-05-1890 te Leek met Marten HUT (zie 31813).}
 
31712    Gerke Derks FEENSTRA, arbeider, geboren ca 1765.
Gehuwd met Johanna Pieters KLINKERT (zie 31713).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Gerkes (zie 31711).

2371    Gjilke Jitzes (Gjilke;Geeltje) FEENSTRA (VEENSTRA), geboren op 05-02-1844 te Tjalleberd;AEngwirden, dochter van Jitze Alberts FEENSTRA (zie 113978) en Tjitske Harkes de VRIES (zie 113979).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-11-1877 te Opsterland met Evert Hendriks WIND, 33 jaar oud (zie 756), ze worden ingeschreven op 20-07-1883 en vertrekken op 21-03-1885 naar Beets. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-12-1868 te AEngwirden (getuige(n): Pier SYBRANDA,41jr,klerk te Terband;Sierd Aukes BARGSMA,39jr,veldwachter;Sjoerd HEMMINGA,30jr,gem.secr. en Sjoerd van der WAL,23jr,klerk allen wonende te Heerenveen.) met Hylkjen Sakes (Hielkje) WIJNSTRA (zie 609).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske (zie 2372).
   2.  Hendrik Everts (zie 2374).
   3.  Annigje (zie 2373).

115913    Harmke FEENSTRA, geboren op 14-02-1856 te Zevenhuizen, overleden op 21-01-1929 te Leek op 72-jarige leeftijd, begraven te Nuis, dochter van Derk FEENSTRA (zie 115914) en Frouwkje van der LINDE (zie 115915).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-07-1882 te Marum met Claas HOFKAMP, 34 jaar oud (zie 115912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie 186468).
   2.  Dirk Louis (zie 186469).
   3.  Arnold Hendrik (zie 186470).
   4.  Arnold Hendrik (zie 186471).
   5.  levenloos (zie 186472).
   6.  Anna Lammerdina Geertruida (zie 186473).

171279    Hendrik Wiltjes FEENSTRA, geboren op 04-01-1843 te Sneek, zoon van Wiltje FEENSTRA (zie 171280) en Corneliske POST (zie 171281).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1864 te Sneek met Froukje Sytzes OORD, 25 jaar oud (zie 171278).
 
179676    Hielke FEENSTRA, geboren ca 1860.
Gehuwd met Gertje van BOERUM (zie 179677).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129105    Ike FEENSTRA, geboren 00-00-1869 te Lemmer, dochter van Auke Annes FEENSTRA (zie 129106) en Aaltje Hessels de JONG (zie 129107).
Gehuwd op 16-09-1898 te Lemsterland met Reinder Hendrik van der MEER (zie 129104).
 
133376    Jan FEENSTRA, geboren op 06-10-1861 te Zevenhuizen;Leek, erkend bij huwe met Take Feenstra, zoon van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-10-1884 te Leek met Engeltje PATER, 21 jaar oud (zie 31797).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 12-03-1898 te Marum, weduwnaar van Engeltje PATER; weduwe van Jan van der VINNE met Henderika ZUUR (zie 31800). {Zij was eerder gehuwd op 08-07-1871 te Marum met Jan van der VINNE (zie 31801).}
 
31772    Jantje FEENSTRA, geboren 00-00-1871 te Tolbert, dochter van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd op 09-11-1895 te Marum met Wobbe AUSMA, 26 jaar oud (zie 137540).
 
113978    Jitze Alberts FEENSTRA, geboren ca 1814.
Gehuwd met Tjitske Harkes de VRIES (zie 113979).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gjilke Jitzes (Gjilke;Geeltje) (VEENSTRA) (zie 2371).

31723    Johanna FEENSTRA, geboren op 27-09-1833 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 27-09-1913 te Groningen op 80-jarige leeftijd, dochter van Derk Gerkes FEENSTRA (zie 31711) en Grietje Hendriks KOERTS (zie 31714).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-03-1860 te Leek met Albert van der KAAP, 23 jaar oud (zie 31722).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje (zie 31743).
   2.  Grietje (zie 31747).
   3.  Roelfke (zie 31751).
   4.  Jantje (zie 31755).
   5.  Trijntje (zie 31756).
   6.  Jantje (zie 31760).
   7.  Karst (zie 31761).
   8.  Karst (zie 31762).
   9.  Derk (zie 31764).
   10.  Derk (zie 31765).

153797    Johanna Pieters FEENSTRA, naaister, geboren 00-00-1833 te Leek, dochter van Pieter Gerkes FEENSTRA (zie 153800) en Anje Ywema COPINGA (zie 153801).
Gehuwd op 16-05-1863 te Leek met Jan Lieuwes MELLEMA (zie 153796).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe (zie 153802).
   2.  Gerko (zie 153803).
   3.  Liekel (zie 153795).

60817    Johannes FEENSTRA, geboren op 22-12-1877 te Tolbert, zoon van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-10-1903 te Groningen met Aaltje NEEF, 20 jaar oud (zie 60816).
 
69895    Jolien FEENSTRA, geboren 00-00-1982, dochter van FEENSTRA (zie 69893) en Harmanna BIERLING (zie 69655).
 
133377    Karst FEENSTRA, geboren op 06-12-1863 te Zevenhuizen;Leek, erkend bij huwe 4-9-1867 met Take Feenstra, zoon van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1892 te Marum met Auktje VOGELZANG (zie 31805).
 
45754    Klaas Berends FEENSTRA, geboren ca 1830.
Gehuwd ca 1851 met Geertruida OTTENS (zie 2755). {Zij is later gehuwd op 30-08-1865 te Termunten met Derk Tjades (Tjaard) WINDT (WIND), 37 jaar oud (zie 3756).}
 
166444    Klaas Jans FEENSTRA, geboren ca 1746, overleden op 22-11-1820 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd met Baukjen THIJSSES (zie 166445).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Klazes (zie 166448).
   2.  Pieter Klazes (zie 166446).
   3.  Riemkjen Klaazes (zie 166443).

130809    Klaske FEENSTRA, geboren ca 1862.
Gehuwd met Jacob CLOO (zie 130808).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
69896    Luc FEENSTRA, geboren 00-00-1985, zoon van FEENSTRA (zie 69893) en Harmanna BIERLING (zie 69655).
 
123081    Luitjen Jitzes FEENSTRA, geboren ca 1810.
Gehuwd met Grietje Berends POSTRA (zie 123082).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke Luitjen (zie 123080).

82186    Maaike Hayes FEENSTRA, geboren 00-00-1795 te Blessum, dochter van Haie BEERENTS (FEENSTRA) (zie 82187) en Janke THEUNIS (zie 82188).
Gehuwd op 16-12-1835 te Menaldumadeel met Cornelis Jans FRANKEN, 56 jaar oud (zie 82182). {Hij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 18-04-1818 te Baarderadeel met Femkje Adams de BOER (zie 82183).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis (zie 82189).
   2.  Trijntje Cornelis FRANCKEN (FRANKEN) (zie 7798).

62434    Minke FEENSTRA, geboren ca 1858.
Gehuwd met Gerrit EGMOND (zie 62433).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
182725    Pieter FEENSTRA, geboren ca 1836.
Gehuwd met Anna REINDERS (zie 182726).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reina Johanna (zie 182724).

117663    Pieter FEENSTRA, geboren ca 1867.
Gehuwd met Aaltje de JONG (zie 117664).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ate (zie 117662).

153800    Pieter Gerkes FEENSTRA, timmerman, geboren ca 1804.
Gehuwd met Anje Ywema COPINGA (zie 153801).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166446    Pieter Klazes FEENSTRA, geboren ca 1780 te Garijp, overleden op 18-02-1849 te Tietjerksteradeel, zoon van Klaas Jans FEENSTRA (zie 166444) en Baukjen THIJSSES (zie 166445).
Gehuwd met Aaltje GERBENS (zie 166447).
 
182724    Reina Johanna FEENSTRA, geboren 00-00-1866 te Dantumawoude;Dantumadeel, dochter van Pieter FEENSTRA (zie 182725) en Anna REINDERS (zie 182726).
Gehuwd op 24-05-1904 te Rolde met Jan Jans WUITE, 30 jaar oud (zie 182718).
 
73718    Reina Johanna FEENSTRA, geboren op 18-07-1939 te Den Dolder.
Samenwonend . Partner is Johannes Fredrikus van WEL (zie 73492).
 
166443    Riemkjen Klaazes FEENSTRA, geboren ca 1792, overleden op 18-11-1843 te Tietjerksteradeel, dochter van Klaas Jans FEENSTRA (zie 166444) en Baukjen THIJSSES (zie 166445).
Gehuwd met Anne Roels WYMINGA (zie 166442).
 
31776    Stientje FEENSTRA, geboren 00-00-1874 te Tolbert, dochter van Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA) (zie 31727) en Roelfke van der KAAP (zie 31726).
Gehuwd op 31-05-1900 te Zuidhorn met Kornelis BEUKEMA (zie 31777).
 
137361    Sytske Lubberts FEENSTRA, geboren ca 1765, overleden op 22-04-1830 te Ferwerderadeel.
Gehuwd voor de kerk op 07-10-1798 te Wanswerd (herv.) met Ytzen Dirks ZWAANSTRA, 61 jaar oud (zie 137360). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 04-12-1791 te Wanswerd (herv.) met Trijntje Pieters WINKEL, 34 jaar oud (zie 40085).}
 
31727    Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA), arbeider, geboren op 29-11-1836 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 31-03-1921 te Leek op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan Gerkes VEENSTRA (FEENSTRA) (zie 133903) en Jantje Pieters NUMAN (zie 133196).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-09-1867 te Leek, wettiging van 3 kinderen met Roelfke van der KAAP, 29 jaar oud (zie 31726).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 133376).
   2.  Karst (zie 133377).
   3.  Gerke (zie 133378).
   4.  Albert (zie 31816).
   5.  Jantje (zie 31772).
   6.  Stientje (zie 31776).
   7.  Johannes (zie 60817).
   8.  Hendrik VEENSTRA (zie 31820).

166448    Thijs Klazes FEENSTRA, geboren ca 1774, zoon van Klaas Jans FEENSTRA (zie 166444) en Baukjen THIJSSES (zie 166445).
Gehuwd met Janke JANS (zie 166449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje Tijsses (zie 166450).

161648    Trijntje FEENSTRA, geboren ca 1763.
Gehuwd met Hendrik MIEDEMA (zie 161647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendriks (zie 161646).

171280    Wiltje FEENSTRA, geboren ca 1813.
Gehuwd met Corneliske POST (zie 171281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Wiltjes (zie 171279).

69893    FEENSTRA.
Gehuwd ca 1978, gescheiden ca 1990 van Harmanna BIERLING (zie 69655). {Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 31-12-1992 met Cornelius Hubert WROBEN, 41 jaar oud (zie 69897).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
31394    Antonia FEER, geboren ca 1794.
Gehuwd met Peel van 't ZWARTELAND (zie 31393).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Adriana (zie 31392).

96712    Hendrike Hendriks FEERENJANS, geboren ca 1787.
Gehuwd met Mannus KAMPHUIS (zie 96711).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 96710).

33497    Edzard Unico van FEERINGA, geboren ca 1758.
Gehuwd ca 1783 met Alegonda Swaana Anna Sophia CLANT van HANKEMA (zie 33493). {Zij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 30-06-1814 te Groningen, weduwe van Edzard Unico van FEERINGA met Petrus van HEES, 39 jaar oud (zie 33494).}
 
145264    Berent FEERT, gedoopt op 16-08-1711 te Coevorden, zoon van Harmannus FEERT (zie 145253) en Geesien BERENS (zie 145259).
 
145265    Gerrit FEERT, gedoopt op 31-07-1715 te Coevorden, overleden ca 1716, zoon van Harmannus FEERT (zie 145253) en Anna Maria OFFERGELTS (zie 145260).
 
145253    Harmannus FEERT, soldaat, geboren ca 1683 te Coevorden, zoon van Geurt PEERT (zie 145249).
Gehuwd voor de kerk (1) op 01-02-1709 te Coevorden met Geesien BERENS (zie 145259).
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-01-1712 te Coevorden met Anna Maria OFFERGELTS (zie 145260). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1712 met Christiaan MEURS (zie 145261).}
Gehuwd voor de kerk (3) op 17-05-1741 te Coevorden met Jantien (zie 145262).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gerrit (zie 145265).
   4.  Gerrit SUFFEERT (zie 145266).
   5.  Machtelt SUFFEER (zie 145267).

145258    Hindrik Geurts FEERT, gedoopt op 10-01-1705 te Coevorden, zoon van Geurt PEERT (zie 145249) en Anna Christina MENNES (zie 145250).
 
145243    Minne Geurts te FEERT, gedoopt op 25-09-1698 te Coevorden, ook zoe FEERT en ZUPHEERT, zoon van Geurt PEERT (zie 145249) en Anna Christina MENNES (zie 145250).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-07-1721 te Coevorden met Sara van STADEN, 39 jaar oud (zie 145244). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1721 met Hindrik HARDY (zie 145248).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Minnes SUFFEERT (zie 145241).

145270    Maria Fransa zu FEERT, gedoopt op 28-09-1721 te Coevorden, dochter van Frederik Geurts SUFFART (zie 145257).
 
185066    Johan Peter FEHRES, geboren ca 1822.
Gehuwd met Johanna VERBOKKEN (zie 185067).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria (zie 94681).

94681    Johanna Maria FEHRES, geboren 00-00-1852, dochter van Johan Peter FEHRES (zie 185066) en Johanna VERBOKKEN (zie 185067).
Gehuwd op 08-05-1875 te Opmeer met Jan HUIJGEN (HUIGEN), 23 jaar oud (zie 94680).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter HUIGEN (zie 185054).
   2.  Anna Margaretha Suzanna HUIGEN (zie 94679).
   3.  Lodewijk (zie 185093).
   4.  Jan HUIGEN (zie 154098).

46422    Sijtse FEICKES, woonde te Dijkhuizen.
Gehuwd met Grietje ANNES (zie 46421).
 
88058    Hendrikjen Jans FEIET, geboren ca 1725, overleden voor 1752.
Gehuwd voor de kerk ca 1750 met Jacob Timens KOLTHAMER (zie 78603). {Hij is later ondertrouwd op 06-10-1752 te Beulake, hij wed. van Wanneperveen en zij j.d. in die Beulake met Hendrikjen JACOBS (zie 78770).}
 
95214    Albert FEIJEN, geboren op 26-04-1891 te Smilde, overleden op 09-02-1941 te Ermelo op 49-jarige leeftijd, zoon van Klaas FEIJEN (zie 95052) en Klaasje SPIJKMAN (zie 95051).
 
95230    Anna FEIJEN, geboren op 14-11-1896 te Kloosterveen;Smilde, dochter van Klaas FEIJEN (zie 95052) en Klaasje SPIJKMAN (zie 95051).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-12-1920 te Smilde met Jan VISSCHER (zie 95231).
 
95221    Annechien FEIJEN, geboren 00-00-1858 te Smilde, overleden op 25-02-1948 te Assen, dochter van Kornelis FEIJEN (zie 95298) en Albertien GORT (zie 95354).
Gehuwd op 17-09-1880 te Smilde met Abraham GRIT, 25 jaar oud (zie 95220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (zie 95247).
   2.  Cornelis (zie 95219).
   3.  Albertus (zie 95362).
   4.  Albertien (zie 95372).
   5.  Jan (zie 95364).
   6.  Albert (zie 95368).
   7.  Hendrik (zie 95376).

95328    Antje Bruins (Antien) FEIJEN, geboren op 06-07-1809 te Smilde, overleden op 13-11-1857 te Smilde op 48-jarige leeftijd, dochter van Bruin FEIJEN (zie 55794) en Femmechien Klasen NOLLES (zie 95327).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-02-1833 te Smilde met Sijmen Jacobs de VRIES (zie 95329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bruin (zie 95355).

112410    Bernardina Henderika Alida FEIJEN, geboren ca 1864.
Gehuwd met Johannes Cornelis de LANGE (zie 112409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Franciscus (zie 112408).

55794    Bruin FEIJEN, veenbaas;landbouwer, geboren op 18-03-1779 te Smilde, overleden op 29-05-1843 te Smilde op 64-jarige leeftijd, zoon van Feije KORNELIS (zie 95323) en Femmechien PIETERS (zie 95324).
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 01-11-1817 te Smilde met Roelofje Willems VENNIK, 28 jaar oud (zie 95322).
Gehuwd (2) met Femmechien Klasen NOLLES (zie 95327).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Bruins (zie 95346).
   2.  Feije Bruins (zie 95345).
   3.  Feichina Wilhelmina (zie 95332).
   4.  Jentien (zie 95349).
   5.  Willem Bruins (zie 95341).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Antje Bruins (Antien) (zie 95328).
   7.  Femmechien (zie 95336).
   8.  Sophia Bruins (zie 95347).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 123 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software