Eerste blad    Vorig blad    Blad 130 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

40468    Teatske GAELES, geboren ca 1740, dochter van Gaele LIEUWES (zie 79292) en Jetske JURGENS (zie 79293).
Gehuwd met Balling HOTSES (zie 40467). {Hij was ook ooit gehuwd met Tjitske ANNES (zie 40469).}
 
79294    Titske GAELES, gedoopt op 27-11-1735 te Veenwouden, dochter van Gaele LIEUWES (zie 79292) en Jetske JURGENS (zie 79293).
 
79297    Tjeerdtje GAELES, gedoopt op 07-08-1746 te Veenwouden, dochter van Gaele LIEUWES (zie 79292) en Jetske JURGENS (zie 79293).
 
48639    Trijntje GAELES, geboren ca 1600.
Ondertrouwd op 05-07-1623 te Dokkum met Lieuwe LIEUWES (zie 48638). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1790 te Den Ham met Jan WILLEMS (zie 48637).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe LIEUWES (zie 79289).
   2.  Gaele LIEUWES (zie 46462).
   3.  Pijtter LIEUWES (zie 79290).
   4.  Tabe LIEUWES (zie 79291).

46466    Trijntje GAELES, geboren 00-00-1687 te Veenwouden, dochter van Gaele LIEUWES (zie 46462) en Jantje (Janke) ANDRIESSE (zie 46463).
Gehuwd met Wolter SICHTERMAN (zie 25883). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 07-10-1646 te Meppel met Engeltien HAGEWOLT (zie 151692).}
 
170425    Frederik GAERELS, geboren ca 1769, overleden voor 1802.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1796 te Wijhe met Albertjen Jans DIJKSLAG (zie 170397). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 29-09-1802 te Wijhe met Frederik Johannes KRAGT (zie 170426).}
 
128339    Margaretha Elisabeth Johanna GAERTNER, geboren ca 1864.
Gehuwd met Pieter Christiaan BONDAM (zie 128338).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79120    Allegonda (Hillegonda) GAGERO, geboren ca 1720, in 1758 belijdenis in Wanneperveen met attestatie van Beulake, ze woonde op het huis de Bonckenhave wat bij overstromingen voor kerkdiensten werd gebruikt. In 1756 woont ze aan de Ronduite met haar schoonmoeder Neeltje TOERINCKS. Ondertrouwd (1) op 13-04-1737 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 05-05-1737 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide op de Bonkenhave met Gerrit Lamberts NOTEBOOM (NEUTEBOOM) (zie 88428).
Ondertrouwd (2) op 29-07-1753 te Wanneperveen, met attestatie van Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-08-1753 te Beulake (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen en zij wed. op 't huijs Bonkenhave met Aart Klaassen KLUNDER (zie 79119), op 't huis de Bonkenhave.
 
178150    Teunis Geertdus GAIKHORST, geboren 00-00-1817 te Lopik, overleden 00-00-1889.
Gehuwd op 02-12-1846 te IJsselstein met Cornelia Jans KASTELEIJN, 25 jaar oud (zie 178149).
 
199388    Aelcke Ottesdr GALAMA, geboren 00-00-1570, overleden op 22-10-1611.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1595 met Andries Goslycks HIDDEMA (zie 199387).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eets Andriesdr (zie 199390).
   2.  Sjouck Andriesdr van HIDDEMA (zie 199389).
   3.  Goslick Andriesz (zie 199386).

198405    Joucke Yges GALAMA, geboren 00-00-1415 te Alkmarijp;Utingeradeel, zoon van Ygo Gales van GALAMA (zie 198401).
 
198399    n.n Ygos GALAMA, geboren ca 1410, dochter van Ygo Gales van GALAMA (zie 198401).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1435 met Feye van GOSLINGA (zie 198398).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouck Feyesdr (zie 198400).
   2.  N.N. Feyes (zie 198397).
   3.  Sipt Feyes (zie 198623).

198343    Rints Ottesdr (Rink;Remke) GALAMA, geboren 00-00-1505 te Noordwolde;Weststellingwerf, overleden 00-00-1573 te Witmarsum;Wonseradeel, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1528 te Lions;Littenseradeel met Joost Godsfryonds van HEREMA (zie 198342).
 
197846    Tabe Ynthez GALAMA (ook HETTEMA), geboren 00-00-1525, overleden 00-00-1581, kind van Ynthe Bottes (Inthe) GALAMA (ook HETTEMA) (zie 197845).
 
199329    Wick Galesdr GALAMA, geboren op 08-01-1532 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden ca 1582.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1555 met Jelte Ripperts EELSMA (zie 199328).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
197771    Ydt Feytesdr GALAMA, geboren 00-00-1410, overleden ca 1463 te Hemelum, dochter van Feyte Gales van GALAMA (zie 197773).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1454 te Hemelum met Keimpe Siercks DONIA (zie 197770).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197845    Ynthe Bottes (Inthe) GALAMA (ook HETTEMA), geboren 00-00-1500, zoon van Botte Hettes HESLINGA (HETTEMA) (zie 197843) en Bauck (zie 197844).
Kind:
   1.  Tabe Ynthez (ook HETTEMA) (zie 197846).

198672    Douwe Galesz (Douloe;Douwa) van GALAMA, geboren 00-00-1433 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden op 08-10-1501 te Franeker;Franekeradeel, zoon van Gale Yges van GALAMA (zie 197745) en Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 met Jouck Sickesdr INHIEMRA (zie 198673).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haring Douwes (zie 198674).
   2.  Sicke Douwes (zie 198675).

197776    Douwe Juws van GALAMA, geboren 00-00-1150 te Staveren;Nijefurd, overleden 00-00-1229 te Staveren;Nijefurd, zoon van Juw Gales van GALAMA (zie 197777) en n.n. REYNALDA (zie 197778).
Kind:
   1.  Hartman Douwes (zie 197775).

197773    Feyte Gales van GALAMA, geboren ca 1375, zoon van Gala Hartmans van GALAMA (zie 198402).
Kind:
   1.  Ydt Feytesdr GALAMA (zie 197771).

197782    Gaele Hettes van GALAMA, geboren 00-00-1220 te Idaard;Roordahuizum, overleden 00-00-1290, zoon van Hette Gales van GALAMA (zie 197781).
Kind:
   1.  Hette Gaeles (zie 197783).

198402    Gala Hartmans van GALAMA, geboren 00-00-1320, zoon van Hartman Gales van GALAMA (zie 198403).
Kinderen:
   1.  Feyte Gales (zie 197773).
   2.  Ygo Gales (zie 198401).

197774    Gale Hartmans van GALAMA, geboren 00-00-1220, overleden 00-00-1270, zoon van Hartman Douwes van GALAMA (zie 197775).
Kind:
   1.  Hartman Gales (zie 198403).

197780    Gale Juws van GALAMA, geboren 00-00-1142, zoon van Juw Gales van GALAMA (zie 197777) en n.n. REYNALDA (zie 197778).
Kind:
   1.  Hette Gales (zie 197781).

197745    Gale Yges van GALAMA, geboren 00-00-1410 te Akmarijp;Utingeradeel, overleden 00-00-1470 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, zoon van Ygo Gales van GALAMA (zie 198401).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1430 te Koudum;Hemelumer Oldeferd met Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Galesz (Douloe;Douwa) (zie 198672).
   2.  Yghe Gales (zie 198396).
   3.  Jel Gales (Ydt) (zie 198671).
   4.  Jisk Gales (Idske) (zie 198665).
   5.  Hartman Gales (Hertmen) (zie 197744).

198674    Haring Douwes van GALAMA, geboren na 1470, overleden na 1505, zoon van Douwe Galesz (Douloe;Douwa) van GALAMA (zie 198672) en Jouck Sickesdr INHIEMRA (zie 198673).
 
197775    Hartman Douwes van GALAMA, geboren 00-00-1190 te Staveren;Nijefurd, overleden 00-00-1259 te Staveren;Nijefurd, zoon van Douwe Juws van GALAMA (zie 197776).
Kind:
   1.  Gale Hartmans (zie 197774).

198403    Hartman Gales van GALAMA, geboren 00-00-1262 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, zoon van Gale Hartmans van GALAMA (zie 197774).
Kind:
   1.  Gala Hartmans (zie 198402).

197744    Hartman Gales (Hertmen) van GALAMA, geboren 00-00-1455 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden 00-00-1515 te Koudum;Hemelumer Oldefer, zoon van Gale Yges van GALAMA (zie 197745) en Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Koudum;Hemelumer Oldeferd met Riem Seerps OSINGA (zie 197743).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gale Hartmansz (Galo;Gaele) GALAMA TOE COUDUM (zie 198664).

197783    Hette Gaeles van GALAMA, geboren 00-00-1290 te Poppingawier;Rauwerderhem, overleden 00-00-1350 te Idaarderadeel;Boornsterhem, zoon van Gaele Hettes van GALAMA (zie 197782).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1330 te Poppingawier;Boornsterhem met n.n. Eppodr HESLINGA (zie 197784).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gaele Hettes HESLINGA van GALAMA (zie 197785).

197781    Hette Gales van GALAMA, geboren 00-00-1190 te Idaard;Roordahuizum, overleden 00-00-1250 te Idaard;Roordahuizum, zoon van Gale Juws van GALAMA (zie 197780).
Kind:
   1.  Gaele Hettes (zie 197782).

198671    Jel Gales (Ydt) van GALAMA, geboren 00-00-1445 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden 00-00-1516, dochter van Gale Yges van GALAMA (zie 197745) en Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Terkaple;Skarsterlan met Keimpe Tjepckesz (Keympe) DOUMA van OENEMA (zie 198670).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198665    Jisk Gales (Idske) van GALAMA, geboren 00-00-1450 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden na 1490 te Sexbierum;Franekeradeel, dochter van Gale Yges van GALAMA (zie 197745) en Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Gehuwd voor de kerk na 1487 met Abbe Gerlofs LATSMA (zie 198666).
 
197777    Juw Gales van GALAMA, geboren ca 1110 te Staveren;Nijefurd, overleden 00-00-1168 te Staveren;Nijefurd.
Gehuwd met n.n. REYNALDA (zie 197778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gale Juws (zie 197780).
   2.  Douwe Juws (zie 197776).

198675    Sicke Douwes van GALAMA, geboren 00-00-1475 te Akkrum;Boornsterhem, overleden 00-00-1536 te Akkrum;Boornsterhem, zoon van Douwe Galesz (Douloe;Douwa) van GALAMA (zie 198672) en Jouck Sickesdr INHIEMRA (zie 198673).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1500 te Akkrum;Boornsterhem met Jelts Taeckes HEEMSTRA (zie 198676).
 
198395    Tryn Ygesdr (Catharina) van GALAMA, geboren 00-00-1466 te Wirdum;Leeuwarderadeel, dochter van Yghe Gales van GALAMA (zie 198396) en N.N. Feyes van GOSLINGA (zie 198397).
Gehuwd voor de kerk ca 1495 te Kimswerd met Decken Tietes van HARINXMA THOE IJLST (zie 198394).
 
198804    Ydt Sickesdr van GALAMA, geboren 00-00-1530, overleden op 14-06-1576.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1554 met Doytze Sybrens BONGA van GRATINGA (zie 198803).
 
198396    Yghe Gales van GALAMA, geboren 00-00-1442 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden op 25-01-1492 te bij Workum;Nijefurd, zoon van Gale Yges van GALAMA (zie 197745) en Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
Gehuwd met N.N. Feyes van GOSLINGA (zie 198397).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tryn Ygesdr (Catharina) (zie 198395).

198401    Ygo Gales van GALAMA, geboren 00-00-1375 te Akmarijp;Utingeradeel, overleden 00-00-1460 te Akmarijp;Utingeradeel, zoon van Gala Hartmans van GALAMA (zie 198402).
Kinderen:
   1.  Gale Yges (zie 197745).
   2.  n.n Ygos GALAMA (zie 198399).
   3.  Joucke Yges GALAMA (zie 198405).

198664    Gale Hartmansz (Galo;Gaele) GALAMA TOE COUDUM, geboren 00-00-1499 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, overleden op 31-05-1559 te Mantgum;Baarderadeel, begraven te Mantgum, zerk no. 7 in de kerk, zoon van Hartman Gales (Hertmen) van GALAMA (zie 197744) en Riem Seerps OSINGA (zie 197743).
Gehuwd voor de kerk op 28-02-1523 te Koudum;Hemelumer Oldeferd met Foeck Aesgesdr HOXWIER, 27 jaar oud (zie 198663).
 
44297    Maria GALANDER, geboren ca 1750.
Gehuwd met Jan BAAS (zie 44296).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42049    Geertruida van GALEN, geboren op 28-07-1905 te Coevorden, overleden op 19-04-1907 te Coevorden op 1-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
42051    Geertruida van GALEN, geboren op 10-01-1910 te Coevorden, overleden op 29-10-1910 te Coevorden, 292 dagen oud, dochter van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
42053    Geertruida Johanna van GALEN, geboren op 03-02-1913 te Coevorden, overleden op 18-07-1916 te Coevorden op 3-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
42048    Gerrit van GALEN, arbeider, geboren op 26-05-1878 te Coevorden, zoon van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-07-1904 te Coevorden met Henderika ENSINK, 25 jaar oud (zie 42032).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
42055    Gerrit van GALEN, geboren op 28-08-1917 te Coevorden, zoon van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
42047    Gerrit Jan van GALEN, geboren op 19-08-1875 te Coevorden, overleden op 08-02-1877 te Coevorden op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
 
42046    Henderika van GALEN, geboren op 05-07-1873 te Coevorden, overleden op 30-01-1877 te Coevorden op 3-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
 
42057    Henderika van GALEN, geboren op 07-05-1881 te Coevorden, overleden op 24-05-1881 te Coevorden, 17 dagen oud, dochter van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
 
42058    Henderika van GALEN, geboren op 26-04-1884 te Coevorden, dochter van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1910 te Coevorden met Hendrik SCHAKELAAR (zie 42060).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje (zie 42061).

42039    Hendrik van GALEN, kuiper, geboren op 15-01-1839 te Kampen, overleden op 27-12-1905 te Coevorden op 66-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van GALEN (zie 42040) en Elsje Gerrits Sierman BRAND (zie 42041).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-04-1871 te Zwolle met Geertruida ENSINK, 25 jaar oud (zie 42020).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
42040    Jacobus van GALEN, timmerman, geboren ca 1815.
Gehuwd met Elsje Gerrits Sierman BRAND (zie 42041).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42042    Jacobus Albertus van GALEN, arbeider, geboren op 05-01-1872 te Coevorden, of 06-01-1871 te Zwolle, overleden op 23-02-1952 te Coevorden op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-03-1896 te Coevorden met Geziena KLUITENBERG, 19 jaar oud (zie 42043).
 
99021    Joannes van GALEN, lantaarnopsteker, geboren ca 1818.
Gehuwd met Geerbarta GOOSEN (zie 99022).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Helena (zie 39289).

16526    Joannes Frederikus (Jan) van GALEN, geboren op 13-02-1908 te Enkhuizen, overleden op 04-10-1976 te Enkhuizen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1934 met Geertruida (Truus) OOTEMAN (zie 16527).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Antonius (zie 16525).

42054    Johanna van GALEN, geboren op 16-10-1915 te Coevorden, overleden op 24-10-1915 te Coevorden, 8 dagen oud, dochter van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
39289    Johanna Helena van GALEN, geboren 00-00-1848 te Arnhem, overleden op 25-10-1919 te Arnhem, dochter van Joannes van GALEN (zie 99021) en Geerbarta GOOSEN (zie 99022).
Gehuwd op 02-10-1872 te Arnhem met Poppe HAARLEMMER (zie 39288).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geerbartha Aafje Helena (zie 99023).
   2.  Poppo Koert (zie 99027).
   3.  Lambertus Johannes (zie 39285).
   4.  Aafje Bertha (zie 99035).
   5.  Johanna Elisabeth Margritha (zie 167651).
   6.  Lambertus Johannes Wilhelmus (zie 99015).
   7.  Willem (zie 99031).
   8.  Leonardus Hendrikus (zie 99039).

174465    Johannes van GALEN, geboren circa 1860 te Gouda.
Gehuwd met Maria Cornelia de WINKEL (zie 174824).
 
42050    Johannes van GALEN, geboren op 19-03-1908 te Coevorden, overleden op 21-10-1910 te Coevorden op 2-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
42052    Johannes van GALEN, geboren op 21-07-1911 te Coevorden, overleden op 01-10-1911 te Coevorden, 72 dagen oud, zoon van Gerrit van GALEN (zie 42048) en Henderika ENSINK (zie 42032).
 
16525    Petrus Antonius van GALEN, machinist wegenbouw, geboren op 05-09-1950 te Enkhuizen, zoon van Joannes Frederikus (Jan) van GALEN (zie 16526) en Geertruida (Truus) OOTEMAN (zie 16527).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-03-1978 te Enkhuizen met Johanna Maria Cecilia (Joke) WINDT, 28 jaar oud (zie 7319).
 
42059    Zwaantje van GALEN, geboren op 24-03-1887 te Coevorden, overleden op 27-12-1906 te Coevorden op 19-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, dochter van Hendrik van GALEN (zie 42039) en Geertruida ENSINK (zie 42020).
 
155939    Hendrik GALENKAMP, geboren ca 1792.
Gehuwd met Jannetje SMIT (zie 155940).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hendriks (zie 155938).

155938    Jacoba Hendriks GALENKAMP, winkelierster, geboren 00-00-1822 te Hasselt, dochter van Hendrik GALENKAMP (zie 155939) en Jannetje SMIT (zie 155940).
Gehuwd (1) voor 1855 met Albert KNEGT (zie 155941).
Gehuwd (2) op 27-03-1855 te Hasselt met Jochem Koerts ROOK (zie 155918). {Hij was eerder gehuwd op 12-11-1850 te Vollenhove-Ambt met Jentje Hendriks van DAALEN (van DALEN) (zie 155919). Hij was eerder gehuwd op 11-03-1852 te Vollenhove-Ambt met Magdalena van den BONGAARD (zie 155935).}
 
682    Antje GALL, geboren op 14-08-1881 te Drachten;Smallingerland, overleden op 01-01-1945 te Hengelo op 63-jarige leeftijd, dochter van Zweitze GALL (zie 4795) en Johanna Andries (Johanneske) BEKKEMA (zie 117671).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-10-1903 te Smallingerland met Hendrik Thijs WIND, 22 jaar oud (zie 232), ze woonden op 2 adressen in Enschede. (Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 684).
   2.  Johanna (zie 736).
   3.  Zweitse (zie 734).
   4.  Jentje (zie 735).
   5.  Griving (zie 737).
   6.  Maria (zie 738).
   7.  A.M. (zie 739).
   8.  Aaltje (zie 740).

139571    Fettje Hendriks GALL, geboren 00-00-1843 te Drachten, dochter van Hendrik Zweitzes GALL (zie 139572) en Aukje Lourens VELLINGA (zie 139573).
Gehuwd op 07-04-1866 te Smallingerland met Jan Wolters HAVEMAN, 29 jaar oud (zie 139561).
 
148371    Fokke GALL, geboren op 06-09-1908 te Achtkarspelen, overleden op 27-10-1961 te Groningen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-06-1932 te Groningen met Jeltje KOENES, 22 jaar oud (zie 148370).
 
139572    Hendrik Zweitzes GALL, geboren ca 1813.
Gehuwd met Aukje Lourens VELLINGA (zie 139573).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fettje Hendriks (zie 139571).

1066    Tieke GALL, geboren op 21-05-1878 te Drachten;Smallingerland, overleden op 05-02-1944 te Zwolle op 65-jarige leeftijd, dochter van Zweitze GALL (zie 4795) en Johanna Andries (Johanneske) BEKKEMA (zie 117671).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 20-04-1899 te Achtkarspelen, 1 kind gewettigd met Jakob SLOTEGRAAF (zie 129602).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 25-02-1910 te Mettingen;Dld met Evert WIND, 24 jaar oud (zie 234).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna (zie 129603).
   2.  Zweitse (zie 129612).
   3.  Elisabeth (zie 129607).
   4.  Jakob (zie 129606).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jacoba (zie 1141).
   6.  Maria (zie 1142).
   7.  Katharina Maria Johanna Gentina (Tini) (zie 1143).
   8.  Anna Hendrika (zie 1145).
   9.  Gerhard Johann (zie 787).
   10.  Thekla Maria (zie 1147).
   11.  Heinrich Ewald (zie 1555).
   12.  Heinrich Ewald (zie 1556).
   13.  Jentje (zie 1148).

4795    Zweitze GALL, geboren ca 1851.
Gehuwd met Johanna Andries (Johanneske) BEKKEMA (zie 117671).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
180297    Cornelia GALLAS, geboren op 22-12-1794 te Eindhoven, overleden op 03-02-1859 te Maarssen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-10-1816 te Ouderkerk aan de IJssel met Hendrik Adolf van AERSSEN van BEIJEREN, 53 jaar oud (zie 180296).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7484    Irma Gloria Urrutia GALLEGOS, geboren op 19-11-1951 te Mexico.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1975 te Hermosillo (Mexico) met Cornelis Johannes (Kees) WINDT, 30 jaar oud (zie 7314).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaime (zie 7485).
   2.  Judith (zie 7486).
   3.  Laura (zie 7487).

91811    Fredrik GALLEUS, geboren ca 1790.
Gehuwd met Catharina van NUNSPEET (zie 91812).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida (zie 91810).

95723    Jannetje Wolters GALLEUS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Willem Rens van der PLOEG (zie 95676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reintjen Willems (zie 95677).

91810    Johanna Geertruida GALLEUS, geboren op 05-10-1820 te Kampen, dochter van Fredrik GALLEUS (zie 91811) en Catharina van NUNSPEET (zie 91812).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1850 te Kampen met Roelof LENSEN, 32 jaar oud (zie 91809). {Hij was eerder gehuwd op 06-12-1817 te Hoogeveen met Harmina SCHOLTEN (zie 91818).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie 108770).

2617    Elisabeth GALTEN, dienstbode, geboren 00-00-1809 te Medemblik, overleden op 06-02-1852 te Medemblik, dochter van Jacob GALTEN (zie 62373) en Willemina Gerrits WINNEBEST (zie 62374).
Gehuwd op 03-10-1830 te Enkhuizen met Willem Klaas WIND (WINT; WINDT), 20 jaar oud (zie 7005).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus (Maarten) WINT (zie 3823).
   2.  Jacobus (Jacob) (WINDT) (zie 7033).
   3.  Nicolaas (Klaas) (WINDT) (zie 7034).
   4.  Willem WINT (zie 7035).
   5.  Catharina (Trijntje) WINT (zie 7036).
   6.  Geertje WINT (zie 7037).
   7.  Jan WINT (zie 3816).
   8.  Geertje WINT (zie 7038).
   9.  Gerrit WINT (zie 7039).

62373    Jacob GALTEN, geboren ca 1782.
Gehuwd met Willemina Gerrits WINNEBEST (zie 62374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 2617).

159709    Ariaantje van GAMMEREN, geboren ca 1708.
Gehuwd met Jan Heimense van ZUILICHEM (zie 159708).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje (zie 159707).

53328    Wilhelmina van GAMMEREN, geboren ca 1880 te Drongelen, dochter van Wouter van GAMMEREN (zie 53325) en Johanna van WIJNGAARDEN (zie 53326).
Gehuwd op 20-05-1905 te Drongelen met Magiel Antonie de WIND (zie 53327).
 
53325    Wouter van GAMMEREN, geboren ca 1845.
Gehuwd met Johanna van WIJNGAARDEN (zie 53326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (zie 53328).

197512    Andreas Adriaan GANDERHEIJDEN, advocaat en procureur te Zuidhorn; kantonrechter, geboren op 16-10-1780 te Zaltbommel, overleden op 27-07-1853 te Groningen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24-09-1819 te Veendam met Hijleke MUNTINGHE, 29 jaar oud (zie 197511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper (zie 197513).

197515    Phil student Andreas Adriaan GANDERHEIJDEN, geboren op 17-11-1859 te Groningen, zoon van Jasper GANDERHEIJDEN (zie 197513) en Fenna Elydia Wilhelmina van SENDEN (zie 197514).
 
197513    Jasper GANDERHEIJDEN, geboren op 06-08-1825 te Veendam, overleden op 05-05-1906 te Zuidhorn op 80-jarige leeftijd, zoon van Andreas Adriaan GANDERHEIJDEN (zie 197512) en Hijleke MUNTINGHE (zie 197511).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-07-1858 te Zwolle met Fenna Elydia Wilhelmina van SENDEN, 26 jaar oud (zie 197514).
Uit dit huwelijk:
   1.  phil student Andreas Adriaan (zie 197515).

154181    Johanna Catharina Christina GANGEL, geboren ca 1794.
Gehuwd met Frederik Willem FRESE (zie 154180).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30784    Adriana van GANGELEN, geboren op 19-12-1834 te Kedichem;Leerdam, dochter van nn (zie 104453) en Cornelia van GANGELEN (zie 104452).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1861 te Gorinchem met Gijsbertus Hendrikus SNOEK, 28 jaar oud (zie 30783).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Johanna (zie 104470).
   2.  Otto (zie 104466).
   3.  Cornelis (zie 104443).
   4.  Dirk Huibert (zie 30780).
   5.  Gijsbertus Hendrikus (zie 104458).
   6.  Adriaan (zie 104454).
   7.  Cornelia (zie 104462).

104518    Adriana van GANGELEN, geboren op 18-08-1840 te Kedichem, dochter van Jan van GANGELEN (zie 104514) en Adriana (Adriaantje) VINK (zie 104515).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-01-1874 te Brandwijk met Maarten de VRIES, 28 jaar oud (zie 104519).
 
104452    Cornelia van GANGELEN, geboren 00-00-1811 te Amsterdam, overleden op 16-12-1896 te Leerdam, dochter van Huibert van GANGELEN (zie 104494) en Adriana van der WATER (zie 104495).
Gehuwd (1) op 26-04-1843 te Leerdam met Hendrik van DILLEN (zie 104497).
Gehuwd (2) op 05-07-1851 te Leerdam met Cornelis van SLUITERS (zie 104496). {Hij was eerder gehuwd ca 1822 met Neeltje STEEVENS (zie 104506).}
Gehuwd (3) met nn (zie 104453).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan (zie 104503).
   2.  Huibertje Janna (zie 104502).
   3.  Janna (zie 104500).
Uit het derde huwelijk:
   4.  Adriana van GANGELEN (zie 30784).

104509    Dirk van GANGELEN, geboren 00-00-1816, zoon van Huibert van GANGELEN (zie 104494) en Adriana van der WATER (zie 104495).
Gehuwd op 22-06-1849 te Zevenhuizen met Jaan van ELTEREN (zie 104510). {Zij was eerder gehuwd ca 1831 met Jacob den OUDSTEN (zie 104513).}
 
104494    Huibert van GANGELEN, geboren ca 1780.
Gehuwd met Adriana van der WATER (zie 104495).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 104514).
   2.  Cornelia (zie 104452).
   3.  Dirk (zie 104509).

104522    Huibert van GANGELEN, bouwknecht, geboren 00-00-1843 te Oosterwijk, overleden op 28-11-1926 te Nieuwland, zoon van Jan van GANGELEN (zie 104514) en Adriana (Adriaantje) VINK (zie 104515).
Gehuwd op 16-06-1865 te Kedichem met Maaijke BOS (zie 104523). {Zij was eerder gehuwd ca 1850 met Steven BOS (zie 104526).}
 
104514    Jan van GANGELEN, geboren 00-00-1808, overleden op 01-11-1880 te Kedichem, zoon van Huibert van GANGELEN (zie 104494) en Adriana van der WATER (zie 104495).
Gehuwd op 26-02-1845 te Kedichem met Adriana (Adriaantje) VINK (zie 104515). {Zij was eerder gehuwd ca 1825 met Pieter OOSTEROM (zie 104527).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje (zie 104528).
   2.  Adriana (zie 104518).
   3.  Huibert (zie 104522).

104528    Stijntje van GANGELEN, geboren 00-00-1837, overleden op 23-03-1895 te Kedichem, dochter van Jan van GANGELEN (zie 104514) en Adriana (Adriaantje) VINK (zie 104515).
Gehuwd met Arie VERSLUIS (zie 104529).
 
73719    Hilda GANGELHOF, geboren op 22-11-1966 te Emmen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-06-1995 te Emmen met Eduard van WEL, 32 jaar oud (zie 73493).
 
71348    Beundina Berentien Pieters GANKEMA, geboren ca 1815.
Gehuwd met Geert HINDRIKS (HENDRIKS) (zie 71347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmtien Geerts (zie 144891).
   2.  Annechien Geerts HENDRIKS (zie 71346).

19324    Geertje GANKEMA, arbeidster, geboren op 01-10-1844 te Annerveenschecompagnie;Anloo, overleden op 10-01-1919 te Nieuw-Buinen;Borger op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan Harms GANKEMA (zie 168889) en Albertien Klaassens GELIJK (zie 168890).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-10-1868 te Hoogezand met Jan Willems HUIZING (HUISING), 28 jaar oud (zie 19323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje HUISING (zie 168879).
   2.  Alberdina HUISING (zie 168881).
   3.  Willem HUISING (zie 19314).
   4.  Jantina HUISING (zie 168885).
   5.  Harm HUISING (zie 168887).
   6.  Geertje HUISING (zie 168888).

172754    Harme GANKEMA, scheepstimmerknecht, geboren ca 1876.
Gehuwd met Trijntje TILMAN (zie 172755).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 172753).

168889    Jan Harms GANKEMA, boerenknecht;werkman, geboren op 17-10-1802 te Annen;Anloo, gedoopt op 17-10-1802 te Anloo, overleden op 29-05-1867 te Anloo op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1830 te Zuidlaren met Albertien Klaassens GELIJK, 23 jaar oud (zie 168890).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (zie 19324).

172753    Jantje GANKEMA, dienstbode, geboren ca 1905, dochter van Harme GANKEMA (zie 172754) en Trijntje TILMAN (zie 172755).
Gehuwd op 08-05-1926 te Hoogezand met Eltje LUIKEN (zie 172752).
 
133690    Catharina GANS, geboren ca 1784.
Gehuwd met Pieter Bartles van der SLOOT (zie 133689).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth (zie 133669).

161127    Ester GANS, geboren op 26-11-1906 te Amsterdam, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz;Polen op 35-jarige leeftijd, dochter van Isaac GANS (zie 161126) en Marianna WIND (zie 161125).
 
161126    Isaac GANS, geboren op 21-10-1882 te Amsterdam, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz;Polen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd met Marianna WIND (zie 161125).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ester (zie 161127).

4895    Jannetje Pieters de GANS, geboren ca 1796.
Gehuwd met Willem WIND (zie 4894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 4896).

108692    Aaltje GANSEBOER, geboren 00-00-1846 te Avereest, dochter van Arend GANSEBOER (zie 108710) en Hilligje TEEKMAN (zie 108711).
Gehuwd op 21-06-1883 te Nieuwleusen, 1 kind gewettigd met Klaas KAMERLING (zie 108691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna (zie 108690).

108710    Arend GANSEBOER, geboren ca 1816.
Gehuwd met Hilligje TEEKMAN (zie 108711).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 108692).

19254    Aaltjen Jansen GANSESLAG, geboren 00-00-1770, overleden op 18-04-1814 te Doesburg.
Gehuwd met Engelbert(us) WINT (WIND) (zie 3053). {Hij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 27-05-1817 te Doesburg met Antonia GOOSSENS, 40 jaar oud (zie 2624).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva WIND (zie 3057).
   2.  Johanna Grada WIND (zie 74171).

119829    Antonij Zwier GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL, geboren te op de Bonkenhave, gedoopt (N.G.) op 14-11-1755 te Beulake, zoon van Lambert Joost GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL (zie 92232) en Anthonia Johanna HAERSOLTE (zie 119808).
 
92232    Lambert Joost GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL, geboren ca 1730.
Gehuwd met Anthonia Johanna HAERSOLTE (zie 119808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonij Zwier (zie 119829).
   2.  Willem Adriaan (zie 119812).
   3.  Baronnesse Maria Mechteld Borchardina Florentine GANSNEB GENAEMT TENGNAGEL (zie 26588).

119812    Willem Adriaan GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL, geboren te op de Bonkenhave, gedoopt (N.G.) op 08-11-1758 te Beulake, zoon van Lambert Joost GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL (zie 92232) en Anthonia Johanna HAERSOLTE (zie 119808).
 
119783    Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, heer toe den Bonkenhave, gedoopt op 30-01-1692 te Beulake, zoon van Herman Otto GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 84352) en Elizabet Geertruid (zie 119763).
Ondertrouwd (1) op 24-04-1716 te Beulake met Johanna Judith BLANCKVOORT (zie 92140).
Ondertrouwd (2) op 19-05-1739 te Beulake, met attestatie van Nimwegen, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 08-06-1739 te Beulake (N.G.) met Adriana Eleonora Catharina HOFMAN van SOMER (zie 120572).
Gehuwd (3) met Maria Mechtelt Florentina van HAMBROUK (zie 120580).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Borchardt Harms (zie 120623).
   5.  Robbert (zie 120596).
   6.  Willem (zie 120581).

120623    Borchardt Harms GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, gedoopt (N.G.) op 03-06-1731 te Beulake, zoon van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Maria Mechtelt Florentina van HAMBROUK (zie 120580).
 
84352    Herman Otto GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, geboren ca 1670.
Gehuwd met Elizabet Geertruid (zie 119763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alard Johan (zie 119783).

26589    Johanna Catharina GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, geboren ca 1660.
Gehuwd met Boldewijn SLOET TOE SLOETENHAAGEN (zie 26650).
Uit dit huwelijk:
   1.  Coenraedt Willem SLOET (zie 26615).
   2.  Lodewijck Arent (zie 26657).
   3.  Jan Alphert SLOET (zie 26627).
   4.  Margareta Adriana Cibilla (zie 26658).

120596    Robbert GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 10-06-1735 te Beulake, zoon van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Maria Mechtelt Florentina van HAMBROUK (zie 120580).
 
120581    Willem GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL, gedoopt (N.G.) op 23-09-1736 te Beulake, zoon van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Maria Mechtelt Florentina van HAMBROUK (zie 120580).
 
92142    Allardina Elisabeth Beatrix GANSNEB GENAEMT TENGNAGEL, baronnesse, gedoopt (N.G.) op 21-02-1717 te Beulake, overleden op 30-11-1790 op 73-jarige leeftijd, dochter van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Johanna Judith BLANCKVOORT (zie 92140).
Gehuwd met G.M. van HEMERT tot den KRIJTENBERG (zie 112285).
 
26588    Baronnesse Maria Mechteld Borchardina Florentine GANSNEB GENAEMT TENGNAGEL, tot den Luttenberg, geboren te op de Bonkenhave, gedoopt (N.G.) op 28-10-1759 te Beulake, dochter van Lambert Joost GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL (zie 92232) en Anthonia Johanna HAERSOLTE (zie 119808).
Gehuwd met Baron Coenraad Willem SLOET van TWEENIJENHUIZEN (zie 26614).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuelle Theophile SLOET (zie 26646).
   2.  Johan Philip (zie 26630).
   3.  Borchardina Hermina SLOET (zie 26610).

92144    Eliesabeth Geertruijth GANSNEP GENAEMD TENGNAGEL, gedoopt (N.G.) op 30-04-1719 te Beulake, dochter van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Johanna Judith BLANCKVOORT (zie 92140).
 
92143    Judith Maria Eliesebet GANSNEP GENAEMD TENGNAGEL, gedoopt (N.G.) op 08-05-1718 te Beulake, dochter van Alard Johan GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 119783) en Johanna Judith BLANCKVOORT (zie 92140).
 
97041    Hendrikjen GANZEBOER, geboren 00-00-1836 te Nieuwleusen, dochter van Klaas GANZEBOER (zie 97042) en Gesina VONDER (zie 97043).
Gehuwd op 16-09-1858 te Nieuwleusen met Jan STOEL (zie 97040).
 
97042    Klaas GANZEBOER, geboren ca 1808.
Gehuwd met Gesina VONDER (zie 97043).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen (zie 97041).

153336    Geesjen GANZETAP, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jan KOLKMAN (zie 153335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Jans (zie 153333).

103981    Abel Pieters GANZEVELD, geboren 00-00-1837 te Harkstede;Slochteren, overleden op 22-10-1838 te Harkstede;Slochteren, zoon van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Geertruida Geziena Abels van der WOUDE (zie 103806).
 
95429    Albert GANZEVELD, dienstknecht, geboren op 26-11-1842 te Harkstede;Slochteren, zoon van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Annigje Alberts (Annechien) OOSTLAND (zie 95431).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1868 te Ten Boer met Berendina van DIJKEN (zie 95428).
 
103809    Berend GANZEVELD, visser, geboren op 21-03-1851 te Harkstede;Slochteren, overleden op 02-05-1893 te Scharmer;Slochteren op 42-jarige leeftijd, zoon van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Annigje Alberts (Annechien) OOSTLAND (zie 95431).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20-05-1876 te Slochteren met Martje GRASDIJK (zie 103982).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 30-12-1880 te Slochteren met Grietje BOSMA (zie 103985). {Zij is later gehuwd op 29-03-1894 te Sappemeer met Jan SMELTEKOP (zie 58103).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hinderkien (zie 103988).

103807    Elisabeth GANZEVELD, geboren op 17-05-1841 te Harkstede;Slochteren, dochter van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Annigje Alberts (Annechien) OOSTLAND (zie 95431).
 
103980    Elizabeth GANZEVELD, geboren 00-00-1835 te Harkstede;Slochteren, overleden op 15-12-1840 te Scharmer;Slochteren, dochter van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Geertruida Geziena Abels van der WOUDE (zie 103806).
 
103988    Hinderkien GANZEVELD, geboren 00-02-1879 te Harkstede;Slochteren, dochter van Berend GANZEVELD (zie 103809) en Martje GRASDIJK (zie 103982).
Gehuwd op 27-02-1897 te Slochteren met Derk VELDMAN (zie 103989).
 
103808    Jakob GANZEVELD, geboren op 06-03-1847 te Harkstede;Slochteren, zoon van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Annigje Alberts (Annechien) OOSTLAND (zie 95431).
 
95430    Pieter Tjas GANZEVELD, dagloner, gedoopt op 21-10-1802 te Harkstede, zoon van Tja Pieters GANZEVELD (zie 103969) en Elizabeth MEIDERS (zie 103970).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 06-11-1830 te Slochteren met Geertruida Geziena Abels van der WOUDE, 30 jaar oud (zie 103806).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Slochteren met Annigje Alberts (Annechien) OOSTLAND (zie 95431).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tjakob (zie 103965).
   2.  Trientje (zie 103976).
   3.  Elizabeth (zie 103980).
   4.  Abel Pieters (zie 103981).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Elisabeth (zie 103807).
   6.  Albert (zie 95429).
   7.  Jakob (zie 103808).
   8.  Berend (zie 103809).

103969    Tja Pieters GANZEVELD, daglooner, geboren ca 1770.
Gehuwd met Elizabeth MEIDERS (zie 103970).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Tjas (zie 95430).

103965    Tjakob GANZEVELD, dienstknecht;landbouwer, geboren 00-00-1832 te Harkstede;Slochteren, overleden op 12-08-1910 te Slochteren, zoon van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Geertruida Geziena Abels van der WOUDE (zie 103806).
Gehuwd (1) op 04-06-1859 te Ten Boer met Bouwke GROENVELD (zie 103966).
Gehuwd (2) op 11-01-1868 te Slochteren met Hilje VEEN (zie 103973).
 
103976    Trientje GANZEVELD, geboren 00-00-1833 te Slochteren, dochter van Pieter Tjas GANZEVELD (zie 95430) en Geertruida Geziena Abels van der WOUDE (zie 103806).
Gehuwd op 02-12-1852 te Brouwershaven met Jan de ROVER (zie 103977).
 
1606    Antje GANZEVOORT, geboren op 10-07-1903 te Kollum, overleden op 22-03-1995 op 91-jarige leeftijd, begraven te Haren. Elshof deel 2.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-07-1931 te Achtkarspelen met Marten WIND, 31 jaar oud (zie 209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite (zie 1662).
   2.  Reinder (Rein) (zie 1664).

107559    Maria GANZEVOORT, geboren ca 1661.
Gehuwd met Jacob HERES (zie 107558).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Grietje JACOBS (zie 107560).

136899    Antje GARBRANDS, gedoopt (herv.) op 01-01-1759 te Sebaldeburen, dochter van Garbrand JACOBS (zie 136897) en Martjen Willems RENKEMA (Rinkema) (zie 136896).
 
190687    Bouchien GARBRANDS, overleden in 1806 te Roden, dochter van Garbrand PIETERS (zie 190688) en Hidske HILLEBRANDS (zie 190689).
Gehuwd met Jan Bartelds STAAL (zie 190686).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartelt Jans (zie 190722).
   2.  Hiske Jans (zie 190743).
   3.  Garbrand Jans (zie 93210).
   4.  Abraham Jans (zie 190747).
   5.  Jantien Jans (zie 190779).

55030    Hindrick GARBRANTS, zoon van Garbrant (zie 55029).
 
55031    Jasper GARBRANTS, zoon van Garbrant (zie 55029).
 
55023    Jeije GARBRANTS, geboren ca 1631 te Zuidlaarderveen, dochter van Garbrant (zie 55029).
Gehuwd voor de kerk ca 1652 met Lambert JANSEN (zie 55022).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrand LAMBERTS (zie 55018).
   2.  Jan LAMBERTS (zie 55024).

54984    Lambert GARBRANTS, gedoopt op 27-03-1682 te Zuidlaren, zoon van Gerbrand LAMBERTS (zie 55018) en Aaltie BARTELS (zie 55019).
Gehuwd voor de kerk ca 1710 met Mettien GEERTS (zie 54985).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert LAMBERTS (zie 54986).
   2.  Geert LAMBERTS (zie 54988).
   3.  Aaltje LAMBERTS (zie 54936).
   4.  Berendjen LAMBERTS (zie 54990).
   5.  Jantjen LAMBERTS (zie 54992).
   6.  Willem LAMBERTS (zie 54993).

136606    Meerten GARBRANTS, geboren ca 1741.
Ondertrouwd op 04-11-1753 te Veendam en Hoogezand met Fennigje Stevens ten CATE (zie 136607).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101390    Barendina van GARDEREN, geboren ca 1842.
Gehuwd met Melle Eppes PALMER (zie 101389).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simentje (zie 101388).

20129    Margje GARGEN.
Gehuwd met Berend KLUWEN (zie 21108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje (zie 21109).

173506    Anna Dorothea GARLIK, dienstmeid in Eelde, geboren op 23-06-1802 te Groningen, overleden op 08-01-1875 te Roden op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacob GARLIK (zie 173511) en Hillegien BOEWES (zie 173512).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-01-1833 te Roden met Pieter Hendriks RAMAKER, 25 jaar oud (zie 173505).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillechien Pieters (RADEMAKER) (zie 173507).
   2.  Jan Pieters RADEMAKER (zie 109489).

173511    Jacob GARLIK, verver, geboren ca 1772.
Gehuwd met Hillegien BOEWES (zie 173512).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
173548    Marchien Jacobs GARLIK (GARLICK), geboren 00-00-1803, dochter van Jacob GARLIK (zie 173511) en Hillegien BOEWES (zie 173512).
Gehuwd op 05-05-1830 te Eelde met Roelf Hendriks RAMAKER (zie 173547).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillechien Roelfs (zie 173550).
   2.  Hindrik Roelfs (zie 173553).
   3.  Jacobus Roelfs (zie 173551).
   4.  Hillechien Roelfs (zie 173552).

169373    Trijntje GARMDS, geboren ca 1775.
Gehuwd met Jan Alles SMIT (zie 169372).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 101246).

38036    Hendrikus GARMING, landbouwer en vervener te Oranjedorp. Geboren 00-00-1845, overleden 00-00-1893, zoon van Jan GARMING (zie 38037) en Aaltje FRIELING (zie 38038).
Gehuwd met Aaltje Antje GROOTHUIS (zie 38035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 38050).
   2.  Klazina (zie 96537).

38037    Jan GARMING, geboren ca 1820.
Gehuwd met Aaltje FRIELING (zie 38038).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38050    Jan GARMING, geboren 00-00-1879, zoon van Hendrikus GARMING (zie 38036) en Aaltje Antje GROOTHUIS (zie 38035).
 
96537    Klazina GARMING, geboren 00-00-1888 te Emmen, dochter van Hendrikus GARMING (zie 38036) en Aaltje Antje GROOTHUIS (zie 38035).
Gehuwd op 03-04-1912 te Emmen met Bareld SPREEN, 25 jaar oud (zie 96536).
 
59452    Lammechien GARMING, geboren ca 1798.
Gehuwd met Jan Harms ARENDS (zie 59451).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48475    Geertjen GARMINGE, geboren te Zuidbarge, gedoopt op 14-02-1689 te Emmen (getuige(n): Geertjen, dochter van Berend GARMINGE), belijdenis 3 weken na pinxteren 1714, overleden op 21-08-1772 te Emmen op 83-jarige leeftijd, dochter van Berent Geerts UNINGE (zie 88643) en Geesjen Werners GERMINGE (zie 88644).
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 14-05-1724 te Emmen, hij van Emmen en zij van Zuidbarge met Roelof Lucas PRANNINGE (MULDER) (zie 48474). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1714 met Hilligje Wolters BETTINGE (zie 88638).}
Gehuwd (2) op 229-jarige leeftijd op 20-06-1918 te Arnhem met Jan NIJENHARKEN (zie 48476). {Hij was ook ooit gehuwd met Trijntje ALTING (zie 48477).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Berent (zie 88640).
   2.  Geesjen Roelofs (zie 88641).
   3.  Berent Roelofs (zie 88642).
   4.  Gesien Roelofs (zie 46219).

71544    Anje GARMTS (GARREMS), geboren ca 1720 te Ten Boer.
Gehuwd op 21-05-1745 te Bedum met Albert JANS (zie 71528). {Hij was eerder gehuwd 00-00-1741 te Bedum met Aaltje CLAASSEN (zie 71542).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ALBERTS (zie 71545).
   2.  Garmt ALBERTS (zie 71546).
   3.  Jan ALBERTS (zie 71547).
   4.  Harke Alberts ZIJLMAN (zie 71548).
   5.  Hendrik Alberts ZIJLMA (zie 71549).
   6.  Bouke ALBERTS (zie 71550).
   7.  Peter Alberts ZIJLEMA (zie 71551).

65434    Hindrik GARNAAT, kunstdraaijer, geboren 00-00-1807 te Hoogezand, zoon van Jan Hindriks GARNAAT (zie 65435) en Alberdina Pieters SMIT (zie 65436).
Gehuwd op 03-10-1829 te Hoogezand met Grietje Roelfs VENEMA (zie 65433).
 
65435    Jan Hindriks GARNAAT, wolkammer, geboren ca 1778.
Gehuwd met Alberdina Pieters SMIT (zie 65436).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik (zie 65434).

118582    Betje GARNADE, koopvrouw, geboren op 17-09-1843 te 's-Gravenhage, dochter van Saul GARNADE (zie 161114) en Kaatje LAMMERT (zie 161115).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-11-1864 te 's-Gravenhage met Jacob de WIND, 20 jaar oud (zie 118583).
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje (zie 118584).

149274    Kaatje GARNADE, geboren op 31-03-1833 te 's-Gravenhage, dochter van Saul GARNADE (zie 161114) en Kaatje LAMMERT (zie 161115).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1856 te 's-Gravenhage met Eliaser de WIND, 23 jaar oud (zie 149273).
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel (zie 141301).

161114    Saul GARNADE, koopman, geboren ca 1803.
Gehuwd met Kaatje LAMMERT (zie 161115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje (zie 149274).
   2.  Betje (zie 118582).

26917    Harmen van GARNER.
Gehuwd met Aaltje VEDDERS (zie 26918).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter van GERNER (van GARNER) (zie 26915).

75865    Elizabeth GARRELDS, geboren ca 1838.
Gehuwd met Alexander MEUWES (zie 75864).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegien (zie 75863).

48763    Ettien GARRELS (GERLEFS), geboren ca 1645.
Ondertrouwd (1) op 07-11-1674 te Groningen, gehuwd op 04-12-1674 te Groningen met Cornelis FLORIJN, 32 jaar oud (zie 48760). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-03-1664 te Groningen, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-04-1664 te Groningen (getuige(n): Wessel HEERENS als oom) met Elsjen ELLERI, 21 jaar oud (zie 48759).}
Gehuwd (2) met Egbert ADAMS (zie 48764).
 
196713    Albert GARRELTS, ketelmaker, geboren 00-00-1881 te Beerta, zoon van Jan GARRELTS (zie 196714) en Bouwina RIJKS (zie 196715).
Gehuwd op 10-08-1921 te Amsterdam met Grietje BEENS (zie 88835). {Zij was eerder gehuwd op 19-07-1917 te Blokzijl met Hendrik Jan HENDRIKS (zie 196722).}
 
181391    Derrick GARRELTS, geboren ca 1600, overleden voor 1667, zoon van Garrelt UBBENS (zie 181394) en Hindricktien (zie 181395).
Gehuwd met Benne JANSEN (zie 181392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DERRICX (zie 181386).

22825    Fenna GARRELTS, geboren 00-00-1843 te Bellingwolde, dochter van Garrelt GARRELTS (zie 22826) en Derkje Derks WELP (zie 22827).
Gehuwd op 20-05-1868 te Winschoten, weduwnaar van Tjaktje LAMEIJER met Thomas Berends van der MOLEN, 29 jaar oud (zie 22824). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-02-1862 te Winschoten met Tjaktjen LAMEIJER (zie 22828).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie 22829).
   2.  Derkje (zie 22851).
   3.  Garrelt (zie 22855).
   4.  Geert (zie 22839).
   5.  Harmke (zie 22875).
   6.  Freerk (zie 22859).

22826    Garrelt GARRELTS, geboren ca 1818.
Gehuwd met Derkje Derks WELP (zie 22827).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenna (zie 22825).

196714    Jan GARRELTS, geboren ca 1855.
Gehuwd met Bouwina RIJKS (zie 196715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 196713).

135161    Jantje GARRELTS, 1822: dienstmeid, gedoopt (herv.) op 16-08-1795 te Oude Pekela, overleden op 13-04-1873 te Oude Pekela op 77-jarige leeftijd, dochter van Garrelt WILKES (zie 136124) en Aaltje Willems de JONGE (zie 136125).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-12-1822 te Oude Pekela met Gerrit Geerts SCHUUR, 28 jaar oud (zie 135160). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1818 te Oude Pekela met Fokkijn Klaassens MAURITS, 22 jaar oud (zie 174679).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmannus (zie 135159).

127260    Mettje GARRELTS, geboren ca 1748.
Gehuwd met Willem PIETERS (zie 127259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Garrelt Willems DIKKENS (zie 112844).

24823    Tobias GARRELTS, geboren ca 1655.
Gehuwd met Antje WIBBES (zie 26399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntjen TOBIAS (zie 26294).

45242    Geerlich GARRETZ, geboren ca 1750, van het SCHUTTENHUIS.
Gehuwd met Mina LUKASSEN (SCHOT) (zie 45243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leena GEERLINKS (zie 45241).

55270    Zwenne GARRIJTSEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Jan BATS (zie 55269).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10700    Aaltien GARRITS, geboren ca 1757.
Gehuwd voor de kerk op 06-06-1779 te Kolderveen, hij wed. en j.d. op Dinxterveen met Albert Frerix MEIJER (zie 87962). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-10-1756 te Kolderveen met Hendrikje Hendriks KUIPER (zie 87963).}
 
148254    Albertjen GARRITS, geboren ca 1715.
Gehuwd met Garrit POUWELS (zie 148253).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntjen Garrits (zie 87185).
   2.  Stijntjen Garrits (zie 148255).

113021    Geertje GARRITS, geboren ca 1828.
Gehuwd met Wicher TOOREN (zie 113020).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (zie 113019).

84201    Immechien GARRITS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Jacob Jans FLEDDER (zie 84200).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
92073    Wijcher GARRITS, gedoopt (N.G.) op 06-03-1737 te Beulake, zoon van Garrit (Gerrijt) BARTELS (zie 92072) en Wijchertien WIJCHERS (zie 91970).
Gehuwd voor de kerk ca 1758 met Meensien Cornielis ROOSEBOOM (zie 184684).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit WIJCHERS (zie 92076).
   2.  Cornelis WIJCHERS (ROZEBOOM (1831)) (zie 92075).
   3.  Teunis WIJCHERS (zie 92077).
   4.  Jan WIJCHERS (zie 92078).
   5.  Jan WIJCHERS (zie 92079).

130599    Maria GARRITSEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Carel MEIJBOOM (zie 130598).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel (zie 130597).

179451    Elisabeth GARSKAMP, geboren ca 1857.
Gehuwd op 09-04-1879 te Breda met Pieter Jenses van ALTHUIS, 21 jaar oud (zie 179450).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
185191    Klasien GARST, geboren ca 1870.
Gehuwd met Hendrik Jan BONESCHANSKER (zie 185190).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85386    Geesje van de GARSTE, geboren op 22-06-1800 te Staphorst.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1826 te Staphorst met Marten Berends ten KATE, 32 jaar oud (zie 85381).
 
53250    Gijsbertje GARSTMAN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Dirk van der STEENHOVEN (zie 53249).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje (zie 53252).

131753    Christina GÄRTNER, geboren ca 1781.
Gehuwd met Johan Andreas SCHWARTZE (zie 131752).
Uit dit huwelijk:
   1.  Justina Eva Maria (SWARTS) (zie 131751).

184358    Aaltjen GARVELING, geboren ca 1778.
Gehuwd met Jan van der LINDE (zie 184357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 184332).

111595    Dina GARVES, geboren op 25-02-1729 te Groningen.
Gehuwd met Johannes van ERP (zie 111594).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178759    Henrica Anna GASENJET, geboren ca 1775.
Gehuwd met Jan Andries EXTRA (zie 178758).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149910    Anna GASMAN, geboren ca 1844.
Gehuwd met Hubertus HABERS (zie 149909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grada (zie 149908).

44228    Abraham la GASSE, arbeider, geboren 00-00-1791.
Gehuwd met Sara de WIND (zie 44227).
Uit dit huwelijk:
   1.  Katharina (zie 44239).
   2.  Cornelia (zie 44229).
   3.  Jacob (zie 44233).
   4.  Daniel (zie 44129).
   5.  Sara (zie 44258).
   6.  Sara (zie 44243).

44229    Cornelia la GASSE, dienstmeid, geboren 00-00-1818 te Zuidzande, overleden op 05-11-1875 te Oostburg, dochter van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
Gehuwd op 09-06-1841 te Oostburg met Pieter BAARMAN (zie 44230).
 
44129    Daniel la GASSE, landmansknecht, geboren 00-00-1824 te Zuidzande, zoon van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
Gehuwd op 18-05-1853 te Oostburg met Maria NORTIER (zie 44255).
 
44233    Jacob la GASSE, arbeider, geboren 00-00-1821 te Groede, overleden op 06-03-1856 te Zuidzande, zoon van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
Gehuwd met Cornelia BROUWERS (zie 44234).
 
44239    Katharina la GASSE, arbeidster, geboren 00-00-1815 te Retranchement, dochter van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
Gehuwd (1) op 23-04-1835 te Retranchement met Johannis ISRAEL (zie 44244).
Gehuwd (2) op 27-12-1850 te Retranchement met Abraham le MAHIEU (zie 44240).
 
44208    Maria la GASSE, geboren ca 1770.
Gehuwd met Machiel KOOLE (zie 44207).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 7693).

44258    Sara la GASSE, geboren 00-05-1825 te Zuidzande, overleden op 17-04-1826 te Zuidzande, dochter van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
 
44243    Sara la GASSE, geboren op 23-06-1827 te Zuidzande, overleden op 24-06-1827 te Zuidzande, 1 dag oud, dochter van Abraham la GASSE (zie 44228) en Sara de WIND (zie 44227).
 
6885    Franz Anton GASSER, geboren ca 1750.
Gehuwd met Catharina Brigitha SCHWEIZER (zie 6886).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Baptista (zie 6884).

6884    Johannes Baptista GASSER, geboren op 30-03-1772 te Landau Pfalz, overleden op 29-08-1845 te Landau Pfalz op 73-jarige leeftijd, zoon van Franz Anton GASSER (zie 6885) en Catharina Brigitha SCHWEIZER (zie 6886).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1797 te Landau Pfalz met Regina Christina WIND, 30 jaar oud (zie 6883).
 
191584    Benjamin GAST, geboren 00-08-1599 te Arnemuiden.
Kind:
   1.  Catelijntje (zie 191582).

191582    Catelijntje GAST, geboren 00-00-1638 te Arnemuiden, dochter van Benjamin GAST (zie 191584).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1660 te Arnemuiden met Joris ADRIAANSE (zie 191581).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1664 te Arnemuiden met Anthony ADRIAENSZ (zie 191583).
 
55518    Joanna de GAST, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jan COLIJN (zie 55517).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21859    Janna van de GASTE, geboren ca 1880.
Gehuwd met Laurens TOUWEN (zie 21858).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesien (zie 21857).

5653    Engel GASTELAAR, geboren ca 1748 te Bergen op Zoom, zoon van Laurens GASTELAAR (zie 5779) en Magdalena BAKS (zie 5780).
Gehuwd met Cornelia AARDWIJN (zie 5654).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5779    Laurens GASTELAAR.
Gehuwd met Magdalena BAKS (zie 5780).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5482    Magdalena Alida GASTELAAR, geboren ca 1803 te Middelburg, overleden op 03-03-1850 te Middelburg, dochter van Pieter GASTELAAR (zie 5535) en Elisabeth Catrina van der KLOO(D)T (zie 5536).
Gehuwd op 20-04-1820 te Middelburg met Pieter Vogelesang HONDIUS, 24 jaar oud (zie 5481).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Petronella (zie 5459).

5535    Pieter GASTELAAR, meester broodbakker, gedoopt op 09-02-1770 te Bergen op Zoom, overleden op 11-10-1834 te Middelburg op 64-jarige leeftijd, zoon van Engel GASTELAAR (zie 5653) en Cornelia AARDWIJN (zie 5654).
Gehuwd ca 1790 met Elisabeth Catrina van der KLOO(D)T (zie 5536).
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Alida (zie 5482).

11896    Aaltje Klaas GASTHUIJS, gedoopt (N.G.) op 08-12-1686 te Vollenhove, dochter van Klaas Peters GASTHUIJS (zie 170127) en Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 12-09-1702 te Beulake met Hendrik Jans BOES, 23 jaar oud (zie 8791).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
170129    Blijchje Klaasen GASTHUIJS, gedoopt (N.G.) op 14-10-1703 te Vollenhove, dochter van Klaas Peters GASTHUIJS (zie 170127) en Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
 
13151    Geesje Klaasen GASTHUIJS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 31-07-1689 te Vollenhove, overleden op 16-08-1760 te Quadoelen op 71-jarige leeftijd, dochter van Klaas Peters GASTHUIJS (zie 170127) en Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
Gehuwd met Goossen Lubberts de GRAAF (zie 10103).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas GOOSENS (zie 10069).
   2.  Evertje GOOSENS (zie 10101).
   3.  Lubbert GOOSENS (zie 10072).
   4.  Klaas GOOSENS (zie 10070).
   5.  Hendrik Goossens (zie 10107).

13128    Jochum Klaasen GASTHUIJS, gedoopt (N.G.) op 19-12-1697 te Vollenhove, zoon van Klaas Peters GASTHUIJS (zie 170127) en Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
 
170127    Klaas Peters GASTHUIJS, erve 't Gasthuijs, geboren op 26-03-1646, woonde te Vollenhove(1695);Suirbeeck(1697);Quadoelen.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 21-01-1685 te Vollenhove (N.G.) met Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Klaas (zie 11896).
   2.  Geesje Klaasen (zie 13151).
   3.  Peter Klaasen (zie 11682).
   4.  Jochum Klaasen (zie 13128).
   5.  Blijchje Klaasen (zie 170129).

11682    Peter Klaasen GASTHUIJS, gedoopt (N.G.) op 05-06-1695 te Vollenhove, zoon van Klaas Peters GASTHUIJS (zie 170127) en Geertje Jochums van de OVERSTEDE (zie 170128).
 
139762    Gezina GASTHUIS, geboren ca 1853.
Gehuwd met Bernardus ZWERINK (zie 139761).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Gezina (zie 139760).

158652    Derck GATIES, geboren 00-00-1662 te Sappemeer, overleden 00-00-1747 te Sappemeer.
Gehuwd voor de kerk op 10-11-1682 te Sappemeer met Trijntje ANDRIES, 17 jaar oud (zie 158651).
 
1165    Harmke GATSONIDES, geboren ca 1920.
Gehuwd op 15-02-1940 te Echtenerbrug met Hendrik WIND, 19 jaar oud (zie 582).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie 4789).
   2.  Johan (zie 509).
   3.  Jeltje (Jellie) (zie 1409).
   4.  Johanna (zie 643).
   5.  Anne (zie 1388).

122168    Johannes Dirks GATSONIDES, geboren ca 1786.
Gehuwd met Jeltje WILLEMS (zie 122169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina (zie 122167).

122167    Willemina GATSONIDES, geboren 00-00-1816 te Oldeboorn, dochter van Johannes Dirks GATSONIDES (zie 122168) en Jeltje WILLEMS (zie 122169).
Gehuwd op 26-07-1846 te Utingeradeel met Gerben Wijbrandus van der ZEE, 34 jaar oud (zie 122166).
 
27395    Tiny GAU.
Gehuwd met Herman ZWEERS (zie 28694).
 
199408    Ritscke GAUCKEMA (later BOOTSMA), geboren 00-00-1465.
Gehuwd voor de kerk ca 1484 met Geel Taeckesdr BOLTSMA (zie 199409). {Zij was ook ooit gehuwd met Sierck Hessels RIEMERSMA van MELLEMA (zie 199411).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199407    Eets Ritsckes van GAUCKEMA, geboren ca 1485, dochter van Ritscke GAUCKEMA (later BOOTSMA) (zie 199408) en Geel Taeckesdr BOLTSMA (zie 199409).
Gehuwd voor de kerk ca 1508 met Poppe Hessels RIEMERSMA van MELLEMA (zie 199406).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luts Poppes (Louise) van MELLEMA (zie 199405).

48609    Sjouck GAUCKES, geboren ca 1600.
Gehuwd (1) met Hinne JEENS (zie 48608). {Hij was ook ooit gehuwd met Sjouck GAUCKES (zie 48609). Hij was ook ooit gehuwd met Diele DIRCKS (zie 48610).}
Gehuwd (2) met Hinne JEENS (zie 48608). {Hij was ook ooit gehuwd met Sjouck GAUCKES (zie 48609). Hij was ook ooit gehuwd met Diele DIRCKS (zie 48610).}
 
192358    Aaltje GAUKES, geboren ca 1765, overleden op 17-02-1825 te Zuidveen, verdronken in de watervloed onder Zuidveen.
Gehuwd voor de kerk op 15-09-1793 te Wolvega, hij van Nijeholtwolde en zij van Drachten met Jacob Wychers DIJKSTRA (zie 192357).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144044    Gooitske GAUKES, geboren ca 1764.
Gehuwd met Hendrik Hendriks de JONG (zie 144043).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske Hendriks (zie 144042).

191244    Trijntje GAUKES, geboren ca 1785.
Gehuwd met Joeke Dirks SPOELSTRA (zie 191243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gauke Joekes (zie 191242).

198212    Atcke Tjaerts GAYCKEMA, geboren ca 1540, dochter van Tjaert GAYCKEMA (zie 198210) en Feyck Hayes HERBRANDA (zie 198211).
 
180249    Theunis Kornelis GAYCKEMA, geboren 00-00-1639 te Surhuisterveen;Achtkarspelen, overleden 00-00-1686 te Surhuisterveen;Achtkarspelen.
Gehuwd met Inscke EVERTS (zie 180250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198210    Tjaert GAYCKEMA, geboren 00-00-1505, overleden 00-00-1550.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1538 met Wya van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198209).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1538 met Feyck Hayes HERBRANDA (zie 198211).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Atcke Tjaerts (zie 198212).

24824    Frederica GAYKINGA, geboren ca 1595.
Gehuwd 1619 met Lambert Tjarda van STARKENBORCH (zie 26181).
Uit dit huwelijk:
   1.  Allard Tjarda (zie 26179).

141132    Joseph GAZAN, koopman, geboren ca 1855.
Gehuwd met Eva ARENDS (zie 141133).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141131    Selina GAZAN, geboren op 24-01-1885 te Amsterdam, dochter van Joseph GAZAN (zie 141132) en Eva ARENDS (zie 141133).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1909 te Amsterdam met Hijman de WIND, 24 jaar oud (zie 45639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis (zie 141335).

43492    Henderkien GAZENDAM, dagloonster, geboren ca 1843.
Gehuwd met Adam MATTHIJS (zie 43491).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 42543).

130883    Helena van GDAALEN, geboren op 27-03-1921, overleden op 27-07-1986 op 65-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk.
Gehuwd met Albert Meine SLUMP (zie 113418).
 
101112    Margaretha GEAMERS, geboren ca 1885.
Gehuwd met Gerardus Petrus de VREEDE (zie 101108). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-07-1907 te Delft met Catharina van den AKKER (zie 101111).}
 
113000    Jennegien GEBBEN, geboren ca 1778.
Gehuwd met Asse STEENTEUGEL (zie 112999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margarita (zie 112998).

57354    Stientjen GEBBEN, geboren ca 1823.
Gehuwd met Jan Herm VEURINK (zie 57353). {Hij was ook ooit gehuwd met Fennigjen ROTMAN (zie 95837).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen (zie 57352).

202855    Laurina GEBUIS, geboren op 13-11-1858 te Stellendam, overleden op 19-12-1927 te Stellendam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1879 te Stellendam met Abraham BRINKMAN, 23 jaar oud (zie 202854).
 
73094    Johannes GEEFHUYSEN, geboren op 16-01-1899 te Amsterdam, overleden 00-00-1973, hij emigreerde met zijn vrouw in 1939 naar Zuid Afrika.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-12-1926 te de Bilt met Hendrika Philippina Maria LICHT, 41 jaar oud (zie 72963).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lumen Coeli Jacoba (zie 73095).

73095    Lumen Coeli Jacoba GEEFHUYSEN, geboren op 28-04-1930, dochter van Johannes GEEFHUYSEN (zie 73094) en Hendrika Philippina Maria LICHT (zie 72963).
 
43929    Gerrit GEEL, geboren ca 1828.
Gehuwd met Jacoba ter HEIDE (zie 43930).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pouwel (zie 43928).

43928    Pouwel GEEL, geboren 00-00-1855 te Meppel, zoon van Gerrit GEEL (zie 43929) en Jacoba ter HEIDE (zie 43930).
Gehuwd op 12-07-1884 te Sleen met Trijntje NIJK (zie 43886).
 
71835    Zwaantje GEEL, geboren ca 1790.
Gehuwd met Hendrik ter STEGEN (zie 71834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit ter STEEGEN (zie 71833).

166260    Johanna van GEEL, geboren ca 1769.
Gehuwd met Johannes de HAAN (zie 88698).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Johannes (zie 88699).

161939    Maria van GEEL, geboren ca 1689.
Gehuwd met Cornelis WINDE (zie 161938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis (WINDEN) (zie 161937).

77789    Aaltjen Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 10-07-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Elisabeth JANSZ), overleden ca 1790, dochter van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
Ondertrouwd op 09-03-1781 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-04-1781 te Wanneperveen met Willem Jans KLUNDER, 23 jaar oud (zie 78193). {Hij is later ondertrouwd op 11-02-1791 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-02-1791 te Giethoorn met Grietjen Jans MULDER (zie 88046). Hij is later ondertrouwd op 17-10-1794 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 02-11-1794 te Wanneperveen met Jacobje Hendriks VOS, 33 jaar oud (zie 79137).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Willems (zie 79035).
   2.  Jan Willems (zie 79036).
   3.  Derk Willems (zie 79039).
   4.  Zwaantjen Willems (zie 79037).
   5.  Jan Willems (zie 79038).

78954    Aaltjen Lubberts GEELE, gedoopt (N.G.) op 16-08-1744 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen Jans LOK), dochter van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
 
78429    Albert GEELE, geboren ca 1690.
Gehuwd (1) met Geertruid (zie 77435).
Gehuwd (2) met Geertruit LUBBERTS (zie 78958).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Alberts (zie 77555).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lubbert Alberts (zie 78430).

78422    Albert Jans GEELE, gedoopt (NG-NH) op 20-11-1746 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigjen Kiers KAPPE), zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
78432    Albert Lubberts GEELE, gedoopt (NG-NH) op 20-03-1746 te Wanneperveen (getuige(n): Swaantjen Kiers KOP), zoon van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
 
78955    Annegjen Lubberts GEELE, gedoopt (NG-NH) op 14-01-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen JANS), dochter van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
 
77630    Arent Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 26-12-1763 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE), zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
161567    Elisabeth Gerrits GEELE, geboren 00-00-1825 te Zutphen, dochter van Gerrit GEELE (zie 161568) en Carolina Willemina GROEVE (zie 161569).
Gehuwd (1) voor 1867 met Klaas REINDERS (zie 161570).
Gehuwd (2) op 10-09-1868 te Kampen met Jan Derks de BOER, 58 jaar oud (zie 161540). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-03-1836 te Zwartsluis met Adriaantje Jans VISSCHER, 23 jaar oud (zie 161541).}
 
78953    Femmichjen Lubberts GEELE, gedoopt (N.G.) op 28-11-1742 te Wanneperveen (getuige(n): Hester Magdalena GERRITS), dochter van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
 
77556    Femmigjen Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 01-02-1767 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigjen Kiers KAPPE), dochter van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
164858    Geert Lubberts GEELE (WEEVER), geboren ca 1735, overleden op 04-06-1815 te Sintjohannesga, weduwnaar.
Gehuwd voor de kerk op 17-03-1771 te Sintjohannesga met Annigje Klasen MINK, 20 jaar oud (zie 84860).
 
2726    Geertjen Lubberts GEELE, gedoopt (N.G.) op 13-11-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Geertruit LUBBERTS), dochter van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Hilligjen FRENS (zie 88003).
Gehuwd met Frerik Teunis DOEVENDANS (zie 14642).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78856    Geertruit Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 24-06-1753 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen EVERTS), dochter van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
84861    Geertruit Lubberts GEELE, geboren ca 1740 te Wanneperveen, overleden op 11-12-1815 te Sintjohannesga, dochter van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
Ondertrouwd op 11-01-1760 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-01-1760 te Giethoorn met Berend Coops MINK (zie 84862). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-03-1723 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 04-04-1723 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Giethoorn en zij j.d. op den Duijn (land van Vollenhove) met Annigje Claasen HOOFJES (zie 84863), in 1748 huisgezin 361.}
 
161568    Gerrit GEELE, geboren ca 1795.
Gehuwd met Carolina Willemina GROEVE (zie 161569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Gerrits (zie 161567).

77689    Gerrit Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 06-12-1761 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen Kiers KAPPE), zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
Ondertrouwd op 16-04-1790 te Wanneperveen met Geertjen GEERTS (zie 88002).
 
78956    Gerrit Lubberts GEELE, gedoopt (NG-NH) op 29-11-1750 te Wanneperveen (getuige(n): IJdigjen GIESBERTS), zoon van Lubbert Alberts GEELE (zie 78430) en Rensjen GEERTS (zie 78431).
 
78855    Hendrik Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 15-11-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigjen Kiers KAPPE), zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
77747    Hendrik Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 14-10-1759 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigjen Kiers KAPPE), overleden voor 1795 te Wanneperveen, zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
Ondertrouwd op 16-04-1790 te Wanneperveen met Jentjen Arents KRUL (KROL), 29 jaar oud (zie 76414). {Zij is later ondertrouwd op 27-02-1795 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22-03-1795 te Wanneperveen met Hendrik Geerts FLUXE, 35 jaar oud (zie 76413). Zij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 10-10-1817 te Wanneperveen met Hilbert Harms ten HOEVE (zie 57777).}
 
78857    Hillegjen Jans GEELE, gedoopt (N.G.) op 27-04-1755 te Wanneperveen (getuige(n): Femmegjen Kiers KAPPE), dochter van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
77555    Jan Alberts GEELE, turfmaker;vervener, geboren ca 1720 te Wanneperveen, overleden op 03-05-1798 te Wanneperveen, zoon van Albert GEELE (zie 78429) en Geertruid (zie 77435).
Ondertrouwd (1) op 22-11-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 15-12-1743 te Wanneperveen met Annichjen Jans LOK (zie 79047).
Ondertrouwd (2) op 14-01-1746 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 30-01-1746 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen met Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Albert Jans (zie 78422).
   2.  Kier Jans (zie 78364).
   3.  Hendrik Jans (zie 78855).
   4.  Geertruit Jans (zie 78856).
   5.  Hillegjen Jans (zie 78857).
   6.  Aaltjen Jans (zie 77789).
   7.  Hendrik Jans (zie 77747).
   8.  Gerrit Jans (zie 77689).
   9.  Arent Jans (zie 77630).
   10.  Femmigjen Jans (zie 77556).

78364    Kier Jans GEELE, gedoopt (NG-NH) op 20-10-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigjen Kiers KAPPE), zoon van Jan Alberts GEELE (zie 77555) en Swaantjen Kiers KAPPE (zie 77522).
 
78430    Lubbert Alberts GEELE, geboren ca 1720, zoon van Albert GEELE (zie 78429) en Geertruit LUBBERTS (zie 78958).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1740 met Rensjen GEERTS (zie 78431).
Ondertrouwd (2) op 26-07-1755 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-08-1755 te Wanneperveen met Hilligjen FRENS (zie 88003). {Zij was ook ooit gehuwd met Hendrik Everts NIJMEIJER (zie 120000).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruit Lubberts (zie 84861).
   2.  Femmichjen Lubberts (zie 78953).
   3.  Aaltjen Lubberts (zie 78954).
   4.  Albert Lubberts (zie 78432).
   5.  Annegjen Lubberts (zie 78955).
   6.  Gerrit Lubberts (zie 78956).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
159499    Maria Catharina GEELEN, geboren ca 1787.
Gehuwd met Arnold PANIS (zie 159498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena Hubertina (zie 37811).

16536    Karel P. van GEELEN, geboren op 14-08-1954.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-10-1978 te Haarlem met Margaretha Maria WINDT, 22 jaar oud (zie 7454).
 
190061    Willem Nicolaas van GEELEN, geboren ca 1847 te Gouda, overleden op 11-11-1932 te Gouda.
Gehuwd op 09-02-1870 te Gouda met Geertrui VERKAAIK, 20 jaar oud (zie 190060).
 
135198    Aukjen GEELES (Aukjen Geerts), geboren ca 1788.
Gehuwd voor de kerk op 13-05-1810 te Drachten (herv.) met Meis LAMMERS (Lammes, Lammerts) (zie 135197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Meis (zie 135196).

6253    Lhutske GEELES, van Heerenveen.
Gehuwd op 11-02-1667 te Heerenveen met Bennier JANS (zie 6252).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan BANIERS (zie 5769).

44455    Maria GEELHOED, geboren ca 1825.
Gehuwd met Jannis van den BROEKE (zie 44454).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
191401    Johannes Christoffel GEELHUIZEN, geboren ca 1795, overleden voor 1846.
Gehuwd met Christina Wilhelmina WITTE (zie 191402).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Frederik (zie 191400).

191400    Willem Frederik GEELHUIZEN, scheepstimmerman, geboren 00-00-1821 te Amsterdam, zoon van Johannes Christoffel GEELHUIZEN (zie 191401) en Christina Wilhelmina WITTE (zie 191402).
Gehuwd op 06-05-1846 te Amsterdam (getuige(n): Jan Lucas van ROSSEN,44jr,scheepstimmerman en oom;Everardus Gerardus BEEKMAN,23jr,timmerman;Johannes Martinus HENNEBOL,50jr,winkelier en Cornelis BOUMAN,24jr,scheepstimmerman allen wonende alhier.) met Antje TAK (zie 191399).
 
61260    Arend Jan GEELS, geboren ca 1868.
Gehuwd met Gerritdina POORTE (zie 61261).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan (zie 61259).

61259    Hendrik Jan GEELS, geboren 00-00-1893 te Hellendoorn, zoon van Arend Jan GEELS (zie 61260) en Gerritdina POORTE (zie 61261).
Gehuwd op 29-07-1922 te Hellendoorn met Gerridina SCHUURMAN (zie 61258).
 
175686    Anna Linders van GEEM, geboren 00-00-1675, overleden 00-00-1729.
Gehuwd met Joannes Baptista Hendrix Jan van HEER (zie 175685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Jans (Hendrik) van HEERE (zie 175682).

138117    Gerrit van GEEMEN, vuurstoker marine, geboren 00-00-1870 te Amsterdam, zoon van Lammert van GEEMEN (zie 72981) en Johanna Magaretha WIJNBERG (zie 72982).
Gehuwd op 22-05-1895 te Schoten met Wilhelmina Geertruida van GEEMEN (zie 138118).
 
72981    Lammert van GEEMEN, geboren ca 1833.
Gehuwd met Johanna Magaretha WIJNBERG (zie 72982).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marretje (zie 72980).
   2.  Gerrit (zie 138117).

72980    Marretje van GEEMEN, geboren op 04-08-1867 te Amsterdam, overleden op 04-07-1952 te Soest op 84-jarige leeftijd, dochter van Lammert van GEEMEN (zie 72981) en Johanna Magaretha WIJNBERG (zie 72982).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 28-01-1885 te Amsterdam met Johannes Hendrik LICHT, 17 jaar oud (zie 72930).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrik (zie 72983).
   2.  Lammert (zie 72984).
   3.  Harmen Jan (zie 72985).
   4.  Abraham (zie 72986).
   5.  Hendrika Johanna (zie 72987).
   6.  Johanna Margaretha (zie 72988).
   7.  Gerrit (zie 73166).
   8.  Marretje (zie 72989).
   9.  Willem Frederik (zie 72990).
   10.  Janke (zie 72991).
   11.  Hendrika Johanna (zie 72992).
   12.  Franciscus Johannes (zie 72993).

64848    Natasja van GEEMEN, adm.medewerkster DAS Amsterdam, geboren op 25-04-1978.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-2002 te Amstelveen met Petrus Gijsbertus (Peter) BAARS, 35 jaar oud (zie 64847).
 
138118    Wilhelmina Geertruida van GEEMEN, geboren 00-00-1870 te Sloten;(N.H), dochter van Zegers van GEEMEN (zie 138119) en Maria Catharina POSTMA (zie 138120).
Gehuwd op 22-05-1895 te Schoten met Gerrit van GEEMEN (zie 138117).
 
138119    Zegers van GEEMEN, geboren ca 1840.
Gehuwd met Maria Catharina POSTMA (zie 138120).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Geertruida (zie 138118).

186577    Marianne GEEN, geboren op 02-05-1819 te Falmouth;UK.
Gehuwd met Albert HOFKAMP (zie 186563).
 
70401    Baron Alexander James van GEEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Maria Nelletta HAREMAKER (zie 70402).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathieu Lambert (zie 70400).

70400    Mathieu Lambert van GEEN, luitenant ter zee, geboren 00-00-1876 te Maastricht, zoon van Baron Alexander James van GEEN (zie 70401) en Maria Nelletta HAREMAKER (zie 70402).
Gehuwd (1) op 29-07-1919 te Renkum met Constantia Jacoba van HOLTHE tot ECHTEN, 25 jaar oud (zie 70393).
Gehuwd (2) met Elisabeth C.C. van den BOSCH (zie 70403).
 
162069    Jenneke GEENE, geboren ca 1779.
Gehuwd met Johannes RIJKE (zie 162068).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje (Dieske) (RIJKEN) (zie 162067).

169900    Maria GEENEN, geboren ca 1780 te Rotterdam, overleden op 06-11-1816.
Gehuwd met Arij Stevens van der TORRE (zie 169899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephanus Aries (zie 169901).
   2.  Maria Margrita (zie 169902).
   3.  Adriana Joanna (zie 169905).
   4.  levenloos (zie 169906).
   5.  Arij Aries van der TORREN (zie 169907).

137386    Catharina Maria van GEENHUIJSEN, geboren ca 1861.
Gehuwd met Henri Joseph BLOM (zie 137385).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178026    Hendricus Franciscus van GEENHUIZEN, dienstknecht, geboren 00-00-1829 te Amersfoort.
Gehuwd op 13-11-1868 te Avereest met Roelofje Hendriks BAAS (zie 178024).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124973    Johannes Frederik van GEENHUIZEN, geboren 00-00-1872 te Avereest, overleden voor 1919, zoon van Hendricus Franciscus van GEENHUIZEN (zie 178026) en Roelofje Hendriks BAAS (zie 178024).
Gehuwd op 01-05-1897 te Avereest met Jentje VEIJER (zie 124972). {Zij is later gehuwd op 09-12-1919 te Avereest met Jacob DOGGEN (zie 124979).}
 
180851    Jannetje GEENSE, geboren op 04-06-1828 te Goes, overleden op 04-03-1898 te Goes op 69-jarige leeftijd, dochter van Pieter GEENSE (zie 180852) en Leuntje Janse MIERAS (zie 180853).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 18-12-1873 te Goes met Krijn de DREU, 45 jaar oud (zie 180843).
 
180850    Leuntje GEENSE, geboren op 07-04-1826 te Goes, overleden op 27-01-1896 te Goes op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1847 te Goes met Marinus de DREU, 21 jaar oud (zie 180842).
 
180789    Maatje GEENSE, geboren op 24-06-1816 te Goes, overleden op 31-10-1890 te Goes op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-03-1838 te Goes met Cornelis KORSTANJE, 22 jaar oud (zie 180788).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus (zie 180787).

180852    Pieter GEENSE, boomkweker, geboren ca 1778 te Sint Philipsland, overleden op 18-09-1862 te Goes.
Gehuwd met Leuntje Janse MIERAS (zie 180853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje (zie 180851).

36803    Catharina F.S.I.L. de GEEP, geboren 00-00-1849, overleden 00-00-1880.
Gehuwd met Adrianus Marinus van ROYEN (zie 36801). {Hij was ook ooit gehuwd met Elisabeth de GEEP (zie 36802).}
 
36802    Elisabeth de GEEP, geboren ca 1838.
Gehuwd met Adrianus Marinus van ROYEN (zie 36801). {Hij was ook ooit gehuwd met Catharina F.S.I.L. de GEEP (zie 36803).}
 
36798    Maria J.J. v.d. Hagen de GEEP, geboren 00-00-1838, overleden 00-00-1907.
Gehuwd met Mr. Berend van ROYEN (zie 36797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac Anthoni (zie 36809).

41579    Adriana de GEER, geboren ca 1625.
Gehuwd met Adrianus TRIP (zie 41578).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis (zie 26307).

153709    Henrietta Jacoba de GEER, geboren ca 1871.
Gehuwd met Henrij Johan BESIER (zie 153708).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
69169    Johanna Willemse van de GEER, geboren ca 1760.
Gehuwd met Adriaan van den HEUVEL (zie 69168).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora (Dorothea) (zie 69167).

38500    Geertruida van der GEER, geboren ca 1750, overleden 00-00-1824, na het overlijden van haar man Klaas HEERE verhuisde ze van Mijdrecht naar Utrecht. Dochter van Jacobus van der GEER (zie 101329) en Marritje BOSMAN (zie 101330).
Gehuwd (1) met Klaas Jans HEERE (zie 38499).
Gehuwd (2) met Everhardus HAN (zie 38502).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) (zie 38504).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria (zie 38507).
   3.  Anna (zie 38509).

101329    Jacobus van der GEER, geboren ca 1730.
Gehuwd met Marritje BOSMAN (zie 101330).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139129    Abraham GEERAARDS, geboren ca 1850, overleden voor 1883.
Gehuwd voor 1883 met Janneke Maria POERIJ (zie 139128). {Zij is later gehuwd op 03-10-1883 te Oostburg met Jan Pieter VERREIJ (zie 139116).}
 
44590    Jozina GEERARDS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Peter van KAMPEN (zie 44589).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella (zie 29927).

137727    Klaas GEERD, geboren ca 1770.
Gehuwd met Geertje DOUWES (zie 137728).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
36943    Antonius Hendrikus GEERDES, vervener, geboren 00-00-1841, overleden 00-00-1918, hij was sinds 1873 vervener te Slagharen.
Hij schonk villa "De Eik" dat een r.k. klooster werd.
Hij was firmant in Gebrs. Geerdes dat deelnam in het Duitse Gemeenschappelijke Bezt aan Duitse venen. Zoon van Johannes Hermanus GEERDES (zie 36939) en Maria Theresia SCHOLTEN (zie 36940).
Gehuwd met Helena de BOER (zie 36944).
 
36950    Antonius Hendrikus (Anton) GEERDES, kalkfabrikant te Dedemsvaart, geboren 00-00-1901, overleden 00-00-1957, hij bewoonde huize "de Kalkhutte", zoon van Johannes Hermanus Reinerus Maria GEERDES (zie 36945) en Akke de BOER (zie 36946).
Gehuwd (1) met Henriëtte Johanna Geertruida Maria PAARDEKOPER (zie 36951).
Gehuwd (2) met Margaretha Geertruida NIEUWENHUIZEN (zie 36952).
 
36953    Bouwine Josephine GEERDES, geboren 00-00-1910, overleden 00-00-1938, dochter van Johannes Hermanus Reinerus Maria GEERDES (zie 36945) en Akke de BOER (zie 36946).
Gehuwd met Bernardus Johannes Hendrikus RÖBEN (zie 36954).
 
36941    Hermanus Hendrikus (Heinrich) GEERDES, vervener te Dedemsvaart, geboren 00-00-1835, overleden 00-00-1884, firmant van Gebrs. Geerdes dat deelnam in het Gemeenschappelijke Bezit aan Duitse venen. Zoon van Johannes Hermanus GEERDES (zie 36939) en Maria Theresia SCHOLTEN (zie 36940).
Gehuwd met Gerharda Th. P. van RAAIJ (zie 36942).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hermanus Reinerus Maria (zie 36945).
   2.  Maria Theresia Gertrudis (zie 36948).

36937    Johann GEERDES, vervener, geboren ca 1775, hij kwam in 1835 uit Halverde (Recke) Duitsland naar Dedemsvaart.
Gehuwd met Euphemia Maria THANS (zie 36938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hermanus (zie 36939).
   2.  Theresia (zie 36936).

36939    Johannes Hermanus GEERDES, vervener te Dedemsvaart, geboren 00-00-1804, overleden 00-00-1869, afkomstig uit Halvede (Hannover) in 1835 naar Dedemsvaart gekomen. Zoon van Johann GEERDES (zie 36937) en Euphemia Maria THANS (zie 36938).
Gehuwd met Maria Theresia SCHOLTEN (zie 36940).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hendrikus (Heinrich) (zie 36941).
   2.  Antonius Hendrikus (zie 36943).

36945    Johannes Hermanus Reinerus Maria GEERDES, vervener; wethouder;fabrikant, geboren 00-00-1874, overleden 00-00-1968, hij vestigde zich in 1873 te Slagharen waar hij vervener was,firmant in de turfstrooiselfabrikant fa "Catrak" aan de Schuinesloot samen met Hillebrandus Hermanus STEENHUIS. Hij werd wethouder van de gemeente Ambt Hardenberg, bestuurslid veenschap "Coevorder- en Dalervenen; firmant in een veenderij te Emmer-Erfscheidenveen.
Catrak is de afkorting van de namen van de beide vrouwen van de firmanten.
Hij had veenderijen te Dedemsvaart,Lutten,Slagharen, De Krim, Dalerpeel, Nieuw Amsterdam en Barger-Oosterveen. Zoon van Hermanus Hendrikus (Heinrich) GEERDES (zie 36941) en Gerharda Th. P. van RAAIJ (zie 36942).
Gehuwd (1) met Akke de BOER (zie 36946).
Gehuwd (2) met Suzanna M. GEERTMAN (zie 36947).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
36948    Maria Theresia Gertrudis GEERDES, geboren 00-00-1877 te Dedemsvaart, dochter van Hermanus Hendrikus (Heinrich) GEERDES (zie 36941) en Gerharda Th. P. van RAAIJ (zie 36942).
Gehuwd met Johannes Regnerus SCHOLTENS (zie 36949).
 
36936    Theresia GEERDES, geboren 00-00-1809, overleden 00-00-1877, dochter van Johann GEERDES (zie 36937) en Euphemia Maria THANS (zie 36938).
Gehuwd met Jozef BOSSE (zie 36935).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89581    Trijne GEERDES, geboren 00-00-1606.
Gehuwd voor de kerk op 03-02-1628 te Winterswijk met Barent ROOCKES (zie 89572).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermen ROOCKES (zie 89499).

118782    Jan van GEERDINGEN (van GEERINGE), geboren ca 1720.
Ondertrouwd op 01-07-1741 te Leiden (N.H.) met Marijtie de WIND (zie 118781).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans (zie 118783).

118783    Willem Jans van GEERDINGEN, gedoopt (N.H.) op 25-07-1745 te Leiden (getuige(n): Grietie de WIND). Marekerk, zoon van Jan van GEERDINGEN (van GEERINGE) (zie 118782) en Marijtie de WIND (zie 118781).
 
110046    Abraham GEERDINK, geboren ca 1858.
Gehuwd met Jansje NIJHOFF (zie 110047).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus (zie 110045).

27396    Adriana Geertruida Hermina GEERDINK, geboren op 09-04-1903 te Hengelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1930 te Hengelo met Evert Jan ZWEERS, 30 jaar oud (zie 28461).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Jenneken (zie 28924).

100165    Engelbertus GEERDINK, geboren ca 1876.
Gehuwd met Lammigje SLAGTER (zie 95521). {Zij was eerder gehuwd op 09-02-1922 te Enschede met Roelof Willem LASSCHE (zie 95520).}
 
110045    Lambertus GEERDINK, hulpprediker, geboren ca 1888 te Borne, overleden 00-00-1950, zoon van Abraham GEERDINK (zie 110046) en Jansje NIJHOFF (zie 110047).
Gehuwd op 23-07-1915 te Borne met Trijntje van MULLIGEN, 30 jaar oud (zie 110044).
 
47406    Maria Johanna Gesina (Joke) GEERDINK, geboren op 26-08-1954 te Varseveld.
Gehuwd 00-00-1980 te Apeldoorn met Jan TIENKAMP (zie 47230).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Catharina Agnes (José) (zie 47407).
   2.  Gertjan (zie 47408).

1451    Riny GEERDINK, geboren ca 1957.
Gehuwd op 29-04-1993 te Enschede met Andries WIND, 36 jaar oud (zie 1450).
 
9859    Aaltje GEERDS, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 23-04-1676 te Vollenhove, dochter van Gerrit JACOBS (zie 11062) en Geertjen HENDRICX (zie 10409).
Gehuwd met Jurjen JURJENS (zie 11798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrickjen JURJENS (zie 11797).
   2.  Aeltjen JURJENS (zie 11790).
   3.  Gerrit JURJENS (zie 11796).
   4.  Hendrikje JURJANS (zie 11788).
   5.  Geertje JURJENS (zie 11795).
   6.  Evert JURJANS (zie 11786).
   7.  Trijntje JURJANS (zie 11789).
   8.  Geert JURJENS (zie 11794).
   9.  Annetjen JURJENS (zie 11792).

142934    Fenna GEERDS, geboren ca 1789.
Gehuwd met Jan Harm HÖLSCHER (zie 142933).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik (zie 141461).

132181    Fenne GEERDS, geboren ca 1825.
Gehuwd met Jan BUTER (zie 132180).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111066    Grietien GEERDS, geboren ca 1720.
Gehuwd met Bonne BERENDS (zie 111065).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
158686    Grietje GEERDS, gedoopt op 03-12-1728 te Veendam, dochter van Geert DERKS (zie 158689) en Altje DOUWES (zie 158690).
Gehuwd met Otte Andries van OOSTEN (zie 158685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Ottes (zie 158683).

118323    Luchien GEERDS, geboren ca 1790.
Gehuwd met Albert Alberts van der BAAN (zie 118322).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9861    Marrigje GEERDS, geboren ca 1690.
Gehuwd met Roelof EGBERTS (zie 9681). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1708 met Geertje Egberts BORST (zie 8856). Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1717.}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
9862    Peter GEERDS, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 10-05-1739 te Vollenhove, zoon van Geert Dirks TOP (zie 14810) en Stijntje Helprichs HIPPE (zie 10739).
 
105314    Geertruida GEERING, geboren ca 1862.
Gehuwd met Bernardus Josephus RUWE (zie 105313).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena (zie 105312).

118453    Aaltje van GEERING, gedoopt (N.H.) op 16-04-1744 te Leiden (getuige(n): Moses de WINT en Grietje de WINT). Hooglandse Kerk, dochter van Jan van GEERING (zie 118451) en Maria de WINT (zie 118452).
 
118454    Frans van GEERING, gedoopt (N.H.) op 19-08-1742 te Leiden (getuige(n): Grietje de WINT). Marekerk, zoon van Jan van GEERING (zie 118451) en Maria de WINT (zie 118452).
 
118451    Jan van GEERING, geboren ca 1715.
Gehuwd met Maria de WINT (zie 118452).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans (zie 118454).
   2.  Aaltje (zie 118453).
   3.  Maria (zie 118440).

118440    Maria van GEERING, gedoopt (N.H.) op 28-06-1747 te Leiden (getuige(n): Dirk BAVIER en Geertrui de WINT). Pieterskerk, dochter van Jan van GEERING (zie 118451) en Maria de WINT (zie 118452).
 
186090    Marinus Johannes GEERINK, smid, geboren 00-00-1857 te Zwolle, zoon van Roelof GEERINK (zie 186091) en Golida de GRAAF (zie 186092).
Gehuwd op 02-08-1883 te Zwolle met Gezina KLUMPER, 23 jaar oud (zie 186085).
 
186091    Roelof GEERINK, timmerman, geboren ca 1833.
Gehuwd met Golida de GRAAF (zie 186092).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Johannes (zie 186090).

166496    Elisabeth Thomasdr GEERKENS, geboren ca 1728 te Dordrecht, overleden op 22-08-1782 te Alblasserdam, dochter van Thomas Hendriksz GEERKENS (zie 166497) en nn (zie 166498).
Gehuwd voor de kerk op 19-09-1762 te Alblasserdam met Dirk Dirksz van KRIMPEN (zie 166489). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1741 met Lijsbeth Cornelisdr van WIJEN (zie 166492). Hij is later gehuwd voor de kerk op 11-01-1785 te Alblasserdam met Annigje Gerritsdr van der WIND (zie 166488).}
 
166497    Thomas Hendriksz GEERKENS, geboren ca 1700.
Gehuwd met nn (zie 166498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Thomasdr (zie 166496).

151814    Arent GEERLICHS, geboren ca 1646.
Kind:
   1.  Geerlich ARENDS (zie 151786).

177083    Bertha GEERLICHS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk op 23-10-1712 te Hellendoorn, hij j.m. van 't DUBBINK wonende bij CAMPHUYS te Daarle en zij j.d. van den Belt onder Raalte met Lucas Jansen DUBBINK (zie 177082).
 
165669    Geesjen GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 29-07-1731 te Rouveen, dochter van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
165661    Geesjen GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 23-08-1767 te Rouveen, dochter van Geerlig Hendriks KROL (zie 165656) en Aeltjen JANS (zie 165657).
 
151838    Hendrik GEERLICHS, geboren ca 1640, overleden voor 1696, zoon van Geerlich FRAENS (FRENS) (zie 151829) en nn (zie 151830).
Ondertrouwd op 04-02-1665 te Staphorst (getuige(n): Jan BARTELS, de vader des Bruijts getuijgt), hij j.m. van Rouveene en zij j.d. van Staphorst. met attestatie naar Rouveen met Hillichjen (Hille) JANS (zie 151839).
 
165662    Hendrik GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 25-05-1710 te Rouveen, zoon van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
Ondertrouwd op 16-06-1736 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-07-1736 te Rouveen (N.G.) met Hendrikjen Jans KROL (zie 165670).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen HENDRIKS (zie 165671).
   2.  Geerlig Hendriks KROL (zie 165656).
   3.  Jan HENDRIKS (zie 165672).

151762    Jacobjen GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 12-11-1719 te Rouveen, dochter van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Jantjen HENDRIKS (zie 151787).
Ondertrouwd op 29-11-1749 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14-12-1749 te Rouveen (N.G.), hij wed. en zij j.d. gewoont hebbende te Hasselt met Jan Roelofs BIJKER, 40 jaar oud (zie 151761). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14-02-1740 te Rouveen (N.G.), zij wed. beide van Rouveen met Hilligjen GEERTS, 27 jaar oud (zie 151780).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
165667    Klaas GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 11-02-1725 te Rouveen, zoon van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
165668    Klaasjen GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 15-08-1728 te Rouveen, dochter van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
185244    Peter GEERLICHS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 15-03-1671 te Vollenhove, zoon van Geerlich JANS (zie 185243) en Geertjen PETERS (zie 185242).
 
165665    Roelof GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 31-03-1715 te Rouveen, zoon van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
165660    Ro.... GEERLICHS, gedoopt (N.G.) op 19-02-1766 te Rouveen, zoon van Geerlig Hendriks KROL (zie 165656) en Aeltjen JANS (zie 165657).
 
82959    Grietje GEERLIG, geboren ca 1770.
Gehuwd met Derk Peters van HEERDE (zie 82958).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (van EERDE) (zie 82957).

165673    Henrik GEERLIGHS, geboren ca 1655.
Gehuwd met Klaasjen ROELOFS (zie 165674).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geerligh HENDRIX (zie 165663).

165664    Roelof GEERLIGHS, gedoopt (N.G.) op 16-07-1713 te Rouveen, zoon van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
151818    Arend GEERLIGS, gedoopt op 25-11-1703 te Rouveen, overleden voor 1705, zoon van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Jantjen HENDRIKS (zie 151787).
 
151819    Arend GEERLIGS, gedoopt (N.G.) op 26-04-1705 te Rouveen, zoon van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Jantjen HENDRIKS (zie 151787).
 
151820    Claasjen GEERLIGS, gedoopt (N.G.) op 01-05-1707 te Rouveen, dochter van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Jantjen HENDRIKS (zie 151787).
 
47997    Derck GEERLIGS, geboren ca 1660.
Gehuwd met Hendrikjen Jans van ELEN (zie 47996). {Zij was eerder ondertrouwd op 30-09-1693 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 16-10-1693 te Zwolle met Claes Jansen van ASSENDORP (zie 11836).}
 
151803    Frens GEERLIGS, geboren ca 1647, zoon van Geerlich FRAENS (FRENS) (zie 151829) en nn (zie 151830).
Gehuwd met Hermtien HILBERTS (zie 151804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geerlich FRENS (zie 151831).
   2.  Claes FRENS (zie 151832).
   3.  Evert FRENS (zie 151833).
   4.  Geesjen (Geessien) FRENS (zie 151802).
   5.  Roelof FRENS (zie 151834).
   6.  Femmegien FRENS (zie 151835).
   7.  Roeloff FRENS (zie 151836).
   8.  Femmegien FRENS (zie 151837).

45408    Geertje GEERLIGS, geboren ca 1793.
Gehuwd met Gerrit Jan SEINE (zie 45407).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 45406).

89673    Geertjen GEERLIGS, geboren ca 1685.
Ondertrouwd op 03-11-1713 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 19-11-1713 te Zwartsluis met Koop Herms HUISMAN (zie 89668). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-01-1705 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 01-02-1705 te Zwartsluis, beide van Giethoorn met Marrigjen KOOPS (zie 89674).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermen Coops HUIJSMAN (zie 89665).
   2.  Gerrit Koops (zie 89669).
   3.  Jan Koops HUIJSMAN (zie 89671).
   4.  Geerlig Koops (zie 89675).
   5.  Jochem Koops (zie 89677).

165666    Geesjen Hendriks GEERLIGS, gedoopt (N.G.) op 24-01-1717 te Rouveen, dochter van Geerligh HENDRIX (zie 165663).
 
152632    Hadewig GEERLIGS, geboren ca 1683.
Gehuwd met Jacob Henriks KUIJPER (zie 152631).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Jacobs (zie 152630).

151821    Hilligjen GEERLIGS, gedoopt (N.G.) op 13-02-1724 te Rouveen, dochter van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Aaltjen OELEN (zie 151817).
 
45327    Jennigje GEERLIGS, geboren ca 1784.
Gehuwd met Gerrit Jan REIMINK (zie 45326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertje Gerrits (zie 177133).
   2.  Gerrit Gerrits (zie 165114).

151822    Jentjen GEERLIGS, gedoopt (N.G.) op 02-12-1725 te Rouveen, dochter van Geerlich ARENDS (zie 151786) en Aaltjen OELEN (zie 151817).
 
191190    Albert GEERLING, geboren ca 1777.
Gehuwd met Hendrikjen Hendriks de JONGE (zie 191191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Alberts (zie 191189).

115925    Anne Jeanette GEERLING, geboren op 25-02-1853 te Urk, overleden op 30-05-1910 te Amersfoort op 57-jarige leeftijd, dochter van Arien Maximiliaan GEERLING (zie 115926) en Antje van ELK (zie 115927).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-04-1881 te Nes;Ameland met Jan Albert van IDDEKINGE HOFKAMP, 26 jaar oud (zie 115924).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Louise (zie 186508).
   2.  Anna Louise (zie 115928).

115926    Arien Maximiliaan GEERLING, geboren ca 1823.
Gehuwd met Antje van ELK (zie 115927).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
191189    Hendrik Alberts GEERLING, wever, geboren op 27-05-1807 te Meppel, overleden op 20-05-1878 te Hellendoorn op 70-jarige leeftijd, zoon van Albert GEERLING (zie 191190) en Hendrikjen Hendriks de JONGE (zie 191191).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-02-1831 te Meppel met Hendrikje Andries BROER, 32 jaar oud (zie 191188).
 
167141    Willemina GEERLING, geboren ca 1768.
Gehuwd met Wasse ROELES (zie 167140).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Wasses (zie 56775).

31901    Arend GEERLINGS, geboren ca 1855.
Gehuwd met Hillegien BERGGREVE (zie 31902).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201977    Catrina GEERLINGS, gedoopt op 26-02-1700 te Amsterdam, overleden voor 1703 te Amsterdam, dochter van Jan GEERLINGS (zie 201975) en Grietje BRELE (zie 201974).
 
201978    Catrina GEERLINGS, gedoopt op 28-02-1703 te Amsterdam, 28 februari 1703:Doop - Amsterdam
Gedoopt in de Zuiderkerk Catrina Vader: Gereling, Jan moeder: Brele, Grietie getuige: Perizonius, Jacob getuige: [van] Haart, Maergrieta

Getuige: Jacob Perisonius ca 1660-1728
Getuige: Margrieta Willems van Haerst 1656- / 1706

Bronnen: DTB 99, p.352 (folio 176v), nr.8, dochter van Jan GEERLINGS (zie 201975) en Grietje BRELE (zie 201974).
 
80174    Harm GEERLINGS, geboren ca 1830.
Gehuwd met Janna LUTEN (zie 80175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Harms (zie 80173).

174466    Hendrik GEERLINGS, geboren op 24-12-1754.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 28-04-1804 te Hardenberg met Aaltjen LOTTERMAN, 26 jaar oud (zie 174527).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantjen (zie 174468).
   2.  Herm (zie 174467).

97127    Hendrika GEERLINGS, geboren 00-00-1881 te Apeldoorn, dochter van Martinus Joannes GEERLINGS (zie 130428) en Hendrika van ASSELT (zie 130429).
Gehuwd op 09-06-1906 te Apeldoorn, 1 kind gewettigd met Willem WETERKAMP (zie 97126).
 
61257    Hendrika Johanna GEERLINGS, geboren ca 1870.
Gehuwd met Anthoon JANSSEN (zie 61256).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthoon (zie 61255).

80173    Hendrikje Harms GEERLINGS, geboren ca 1860 te De Wijk, dochter van Harm GEERLINGS (zie 80174) en Janna LUTEN (zie 80175).
Gehuwd met Geert Jans NOORDHUIS (zie 80172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje (zie 80171).

201976    Hendrina GEERLINGS, gedoopt op 26-02-1700 te Amsterdam, 26 februari 1700:Doop - Amsterdam
Gedoopt in de Nieuwezijds Kapel Hendrina en Catrina, tweelingen. vader: Gerelingh, Jan moeder: Brele, Grietje. Getuigen Conradt Reghters, Jacob Perisonius, Annetje Jans, en Christina Brele.

Getuige: Jacob Perisonius ca 1660-1728
Getuige: Christina Brele ca 1672-1711

Bronnen: DTB 68, p.278, dochter van Jan GEERLINGS (zie 201975) en Grietje BRELE (zie 201974).
 
174467    Herm GEERLINGS, zoon van Hendrik GEERLINGS (zie 174466) en Aaltjen LOTTERMAN (zie 174527).
Gehuwd op 28-10-1830 te Baarn met Carolina AleiJda WEIJER (zie 174742).
 
201975    Jan GEERLINGS, kaarsenmaker, geboren ca 1665.
Ondertrouwd op 10-04-1699 te Amsterdam met Grietje BRELE (zie 201974).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
31900    Jan GEERLINGS, geboren 00-00-1882 te Rolde, zoon van Arend GEERLINGS (zie 31901) en Hillegien BERGGREVE (zie 31902).
Gehuwd op 25-05-1906 te Wildervank met Hillechien HEUVING (zie 31899).
 
66906    Jantien GEERLINGS, geboren ca 1828.
Gehuwd met Klaas DOOIJES (zie 66905).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67171    Jantje GEERLINGS, geboren op 24-03-1878 te Groningen, dochter van Pieter GEERLINGS (zie 67172) en Aaltje van ASSEN (zie 67173).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-09-1901 te Groningen met Hendrik BAKKER, 20 jaar oud (zie 67165).
 
100269    Lammerdiena GEERLINGS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Hendrik KETZ (zie 100268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 100267).

2320    Margaretha (Grietje) GEERLINGS, dienstmeid, geboren 00-00-1830 te Zwolle, overleden op 12-05-1884 te Zwolle, dochter van Willem GEERLINGS (zie 3268) en Hendrikje SCHELLENBERG (zie 15695).
Gehuwd op 09-02-1854 te Zwolle met Rutgert Jannes WIND, 25 jaar oud (zie 1953).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 3476).
   2.  Hendrikje (Hendrika) (zie 4160).
   3.  Willem Hendrik (zie 15827).
   4.  Hermannus (zie 4157).
   5.  Johannes (zie 3484).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 130 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software