Eerste blad    Vorig blad    Blad 387 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

68862    Richt SYBOLTS, dochter van Sybolt MICHIELSZ (zie 68863).
Gehuwd 1643 met Sipcke YNTES (zie 68861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richt SIPKES (zie 68860).

8067    Trijntje SYBOLTS, geboren ca 1740.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-10-1762 te Uithuizen met Hendrik JANS (zie 8043).
Gehuwd (2) met nn (zie 8069).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob Cornellis KRUIZE (zie 58795).

153195    Jets SYBOLTSDR, geboren 00-00-1580.
Gehuwd met Gaets Olpherts ENGWORT (zie 153194).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151304    Klaas Libbes SYBRANDA, schipper, geboren op 16-10-1833 te Heerenveen;AEngwirden, overleden op 31-05-1898 te Bergum;Tietjerksteradeel op 64-jarige leeftijd, zoon van Libbe Thijsses SYBRANDA (zie 151305) en Pietje Piers BERGSMA (zie 151306).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-12-1858 te Rauwerderhem met Ymkjen Hendriks BOONSTRA, 23 jaar oud (zie 151303).
 
151305    Libbe Thijsses SYBRANDA, geboren ca 1803.
Gehuwd met Pietje Piers BERGSMA (zie 151306).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105602    Aaltje SYBRANDY, geboren op 27-12-1877 te Opsterland, overleden voor 1879, dochter van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
 
105604    Aaltje SYBRANDY, geboren op 22-09-1879 te Opsterland, overleden voor 1881, dochter van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
 
105609    Aaltje SYBRANDY, geboren op 25-03-1881 te Opsterland, dochter van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-05-1910 te Opsterland met Popke POPKEMA (zie 114003).
 
105865    Dirkje SYBRANDY, geboren op 16-08-1871 te Opsterland, dochter van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1893 te Opsterland met Jan VEENSTRA (zie 113984).
 
105471    Grietje SYBRANDY, geboren op 12-05-1887 te Ureterp;Opsterland, dochter van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1914 te Opsterland met Albert HEDDEMA (zie 114013).
 
105615    Jelle SYBRANDY, geboren op 26-12-1882 te Opsterland, zoon van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
 
193306    Klaaske Ymtes SYBRANDY, geboren 00-00-1842 te Wommels;Hennaarderadeel, dochter van Ymte Jelles SYBRANDY (zie 193347) en Sibbeltje Sjoerds RUSTIKUS (zie 193348).
Gehuwd met Jouke Piers van GOSLIGA (zie 193305).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
41776    Marcus Reinders SYBRANDY, geboren 00-00-1842 te Wieuwerd;Baarderadeel, zoon van Reinder SYBRANDY (zie 113974) en Durkjen Marcus FEENSTRA (zie 113975).
Gehuwd op 06-05-1870 te Opsterland met Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje (zie 105865).
   2.  Sierd (zie 105882).
   3.  Reinder (zie 105600).
   4.  Aaltje (zie 105602).
   5.  Aaltje (zie 105604).
   6.  Aaltje (zie 105609).
   7.  Jelle (zie 105615).
   8.  Grietje (zie 105471).

113974    Reinder SYBRANDY, geboren ca 1812.
Gehuwd met Durkjen Marcus FEENSTRA (zie 113975).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105600    Reinder SYBRANDY, geboren op 09-12-1876 te Ureterp;Opsterland, zoon van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 28-05-1914 te Opsterland met Hiltje HEDDEMA (zie 114016).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 29-07-1920 te Opsterland met Pietje BERGA (zie 114023).
 
105882    Sierd SYBRANDY, geboren op 07-08-1874 te Opsterland, zoon van Marcus Reinders SYBRANDY (zie 41776) en Trijntje Sierds de WIND (zie 41777).
 
193347    Ymte Jelles SYBRANDY, geboren ca 1805.
Gehuwd met Sibbeltje Sjoerds RUSTIKUS (zie 193348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89911    Claas SYBRANTS, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk op 20-06-1684 met Rixte Jacobs SCHUYRING (zie 89910).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
51758    Baukjen SYBRENS, geboren ca 1715.
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1737 met Jacob FOKKES (zie 51757).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68848    Hancke SYBRENS.
Gehuwd met Eelck JORRITSDR (zie 68849).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179921    Hylck SYBRENS, geboren ca 1642.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1666 te Grouw;Idaarderadeel met Rinse WILTS (zie 179920). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 04-11-1674 te Jistrum;Tietjerkstradeel met Antje HENDRICKS (zie 179923).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Oeds RINSES (zie 179922).

60175    Hymck SYBRENS, geboren 00-00-1607, overleden 00-00-1671.
Gehuwd met Symen Halbes ALGERA (zie 60174).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
122264    Janke SYBRENS, geboren ca 1769.
Gehuwd met Ulbe Jans HIEMINGA (zie 122260).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68139    Jelke SYBRENS, boer, geboren voor 1693, overleden voor 1711 te Ureterp, zoon van Sybren JELKES (zie 68908) en Bontje OEDSES (zie 68909).
Gehuwd met Fokje GIRBES (zie 68905).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180312    Jelle SYBRENS, geboren ca 1640 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, zoon van Sybren JELLES (zie 180323).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1667 te Garijp;Tietjerksteradeel met Aaltje RITSKES (zie 180311).
 
68554    Jonger SYBRENS, overleden 1620 te Mullem/Friesland/Nederland.
Gehuwd met Trijn FEITEDR (zie 68555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132988    Lolkjen SYBRENS, gedoopt (herv.) op 06-01-1754 te Drachten.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 05-12-1773 te Drachten met Hendrik JACOBS (BEULAKKER) (zie 121356).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
68841    Oege SYBRENS, geboren ca 1635, overleden 00-00-1692 te Huizum, zoon van Sybren JOUCKES (zie 68843) en Gats SICKESDR (zie 68844).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1675 met Pyttje TJERCKS (zie 68842).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk OEGES (zie 68839).

40611    Pieter SYBRENS, geboren ca 1707 te Bergum.
Gehuwd met Henke HOTSES (zie 40610).
 
138530    Richt SYBRENS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Johannes Thijssen STOEF (zie 138529).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
161390    Sjouke SYBRENS, geboren 00-00-1790, zoon van Sybren JANS (zie 161391) en Grietje JOHANNES (zie 161392).
Gehuwd op 15-01-1812 te Hemelumer Oldeferd met Elisabeth Alberts EKKER (zie 161389). {Zij is later gehuwd op 23-04-1842 te Hemelumer Oldeferd met Rients Jeljers BOUMA (zie 161393).}
 
68708    Jorryt SYBRENSZ, geboren ca 1490, te Hidaard.
Gehuwd met Marij (zie 68709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Taets JORRITSDR (zie 68706).

137791    Sybren SYBRIJNS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Tjitske ROELS (zie 137792).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
171021    Gryet SYDSES, geboren ca 1655.
Gehuwd met Karst JOCHEMS (zie 171020).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60209    Antje SYMENS, geboren 00-00-1743, dochter van Symen SYBES (zie 60200) en Antje FOEKES (zie 60201).
 
44881    Fennigjen SYMENS, geboren ca 1796.
Gehuwd met Berend de BRAAK (zie 44880).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60207    Houck SYMENS, geboren 00-00-1738, zoon van Symen SYBES (zie 60200) en Antje FOEKES (zie 60201).
 
68895    Nanne SYMENS, geboren op 24-11-1672 te Ternaard, zoon van Symen NANNES (zie 68897) en Eelck HEERCKES (zie 68898).
Gehuwd met Kinsck ANDSERS (zie 68896).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60208    Sybe SYMENS, geboren 00-00-1741, zoon van Symen SYBES (zie 60200) en Antje FOEKES (zie 60201).
 
100827    Ybeltje SYMENS, geboren ca 1745.
Gehuwd met Lieuwe PIETERS (zie 100826).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151309    Ymkjen SYMENS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Pieter Douwes de JONG (zie 151308).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68600    Duyfgen SYMONS. Zij wordt veroordeeld wegens het printen van lakens met een teyen deser stede ofte ijserken,n van.
Gehuwd met Broeder CLAESZ (zie 68599).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
157047    Fronica SYMONS, geboren ca 1728, overleden op 10-04-1809 te Den Haag.
Gehuwd voor de kerk op 23-06-1748 te Den Haag met Abraham Tobias BOAS (zie 157046).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
139960    Jantje SYMONS, geboren ca 1762.
Gehuwd met Sybren Aukes SCHOUSTRA (SCHOUWSTRA) (zie 139959).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
196487    Lummigje Geerts SYMONS, geboren ca 1805 te Tjalleberd, dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 87046) en Grietjen Hanzes GRANIS (zie 84187).
Gehuwd met Hendrik Wiegers DAM (zie 144744).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47650    Roelofje Geerts SYMONS, geboren 00-00-1801 te Tjalleberd;AEngwirden, dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 87046) en Grietjen Hanzes GRANIS (zie 84187).
Gehuwd op 21-05-1827 te AEngwirden met Pieter Roelofs KROL (zie 47649).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
157053    Sara SYMONS, geboren 00-00-1704 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 25-01-1722 te Amsterdam met Tobias Haim BOAS, 25 jaar oud (zie 157051). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1712 met Duijfje LEVIE (zie 157052).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188706    Claesje SYMONSDR, geboren ca 1490, in december 1566 beëindigt zij haar bedrijf en liquideert de tot dan onverdeelde boedel. Zij compareert dan voor de gezworenen van Rijswijk met haar voogd Pouwel CLAESZ en haar kinderen die gezamenlijk haar woning en bedrijf verkopen aan Jacob JORISZ getrouwt met Leenaertje CLAESDR. Gehuwd met Claes Dircxz van der SPECKE (zie 188705).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
131960    Eelke SYNES, geboren ca 1716.
Gehuwd met Jeltje SIJMONS (zie 131961).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136825    Eelke SYNES.
Gehuwd voor de kerk op 29-12-1743 te Drachten (herv.) met Jeltje SIJMONS (zie 136826).
 
107461    Tjadduwe SYNTCKES, geboren 00-00-1570 te Midwolda, dochter van Syntko EPPENS (zie 107462) en Nancke (zie 107463).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-01-1597 te Midwolda met Steye SEBES (zie 107460).
Gehuwd voor de kerk (2) op 19-12-1604 te Midwolda met Tyacko MENTCKES (zie 107464).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
193366    Anske Gerbens SYPERDA, geboren 00-00-1806 te IJsbrechtum, zoon van Gerben Anskes SYPERDA (zie 193367) en Antje Gerrits BAKKER (zie 193368).
Gehuwd op 17-05-1831 te Wymbritseradeel met Dieuwke IJsbrands van GOSLIGA (zie 193365).
 
193367    Gerben Anskes SYPERDA, geboren ca 1780.
Gehuwd met Antje Gerrits BAKKER (zie 193368).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117765    Maaike Oenes SYPERDA, geboren ca 1783.
Gehuwd met Sybe Jelles KUINDERSMA (zie 117764).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26224    Maria Klaassens SYPKENS.
Gehuwd met Pieter Jans BUIKEMA (zie 24490).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197414    Sypko Heio SYPKENS, geboren ca 1726.
Gehuwd voor de kerk op 28-05-1764 te Winschoten met Maria ZUIDEMA, 23 jaar oud (zie 197413).
 
198863    dochter SYPSMA (SYBESMA), geboren 00-00-1450.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Holwerd;Westdongeradeel met Werp Binnerts van HANIA (zie 198862).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
51377    Trijntje Luitjens SYRSEMA, geboren op 15-05-1708 te Zandeweer, overleden op 24-11-1772 te 't Zandt op 64-jarige leeftijd, dochter van Reender SIERTS (zie 51389) en Christijntje LUITJENS (zie 51390).
Gehuwd ca 1730 met Pieter THOMAS (zie 51376).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje Pieters KREMER (KRAMER) (zie 51372).

71523    Pieter SYRTS, geboren ca 1688.
Gehuwd op 01-02-1711 te Bedum met Bijvke HARKES (Bijke HERKES) (zie 71518).
 
199650    Rintze SYRTSEMA.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Kimswerd met Pier Gerlofs DONIA (GRUTTE PIER) (zie 199628).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
199779    Akke Harmens SYSLING, geboren 00-00-1815 te Beers;Baarderadeel, dochter van Harmen Jans SYSLING (zie 199780) en Feikjen Piers NETTINGA (zie 199781).
Gehuwd op 31-10-1863 te Hennaarderadeel met Ane Gerrits DONIA, 40 jaar oud (zie 166283). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1851 te Hennaarderadeel met Sipkje Tjeerds BOSMA, 30 jaar oud (zie 166284).}
 
199780    Harmen Jans SYSLING, geboren ca 1790.
Gehuwd met Feikjen Piers NETTINGA (zie 199781).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109134    Mintje SYTEMA, geboren ca 1861.
Gehuwd met Hendrik POSTMA (zie 109133).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108856    Taetse Sytzes SYTEMA, geboren ca 1829.
Gehuwd met Antje Jelles ADAMSE (zie 108857).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108855    Tjeerd Taetses SYTEMA, geboren 00-00-1859 te Grouw, zoon van Taetse Sytzes SYTEMA (zie 108856) en Antje Jelles ADAMSE (zie 108857).
Gehuwd op 10-05-1884 te Idaarderadeel met Wytske Gerrits van der VEEN, 26 jaar oud (zie 108841). {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 01-05-1897 te Idaarderadeel met Wymer HIEMSTRA (zie 108866).}
 
198431    Intie SYTHIA, geboren ca 1462.
Gehuwd met dochter 3 JELLAMA van METZLAWIER (zie 198430).
 
199311    Bauck Sydses SYTHIEMA, geboren na 1485, overleden na 1540, dochter van Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA) (zie 199309) en Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
 
199312    Eets Sydses SYTHIEMA, geboren na 1485, overleden na 1540, dochter van Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA) (zie 199309) en Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
 
198732    Kinsck Sapes (Rinsck) SYTHIEMA (SYTHJEMA), geboren 00-00-1450, overleden na 1484, dochter van Sape SYTHIEMA (zie 198731).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Metslawier met Sybren Fockes ROPTA (zie 198733). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1465 met Fedt Werps JUCKAMA (zie 197674).}
 
199315    Moedt Sydsdr SYTHIEMA (SYTZAMA), geboren 00-00-1490 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden op 27-12-1557 te Rinsumageest;Dantumadeel, begraven te Rinsumageest;Dantumadeel, dochter van Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA) (zie 199309) en Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1515 met Syds Scheltes TJAERDA van SCHELTINGA (SCHELTEMA) (zie 199316). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1511 met Anna FLILING (zie 199317). Hij was ook ooit gehuwd met n.n. (zie 199318).}
 
199313    Oene Sydses SYTHIEMA, geboren na 1485, overleden op 07-06-1535, zoon van Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA) (zie 199309) en Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
 
199307    Oene Tjallings SYTHIEMA, geboren 00-00-1425 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden na 1472.
Gehuwd voor de kerk ca 1450 met Eesck Sjoerds (Eets) BOCKEMA (zie 68631).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198731    Sape SYTHIEMA, geboren 00-00-1425, zoon van zoon Sydses SYTHIEMA (zie 198730).
Kind:
   1.  Kinsck Sapes (Rinsck) (SYTHJEMA) (zie 198732).

199309    Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA), geboren 00-00-1455 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden op 05-04-1505 te Hallum;Ferwerderadeel, begraven te Hallum;Ferwerderadeel, zoon van Oene Tjallings SYTHIEMA (zie 199307) en Eesck Sjoerds (Eets) BOCKEMA (zie 68631).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1485 met Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
Gehuwd voor de kerk (2) te Bornwerd met Teth Hessels (Fedt;Fettie) van MELLEMA (ook RIEMERSMA) (zie 198076). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1484 met Sape MINNOLTSMA (zie 198075).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
199308    Taecke Oenes SYTHIEMA, geboren 00-00-1450 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1510, zoon van Oene Tjallings SYTHIEMA (zie 199307) en Eesck Sjoerds (Eets) BOCKEMA (zie 68631).
 
199314    Tjets Sydses SYTHIEMA, geboren na 1485, overleden na 1540, dochter van Syds Oenes (Sixtus) SYTHIEMA (SYTSEMA) (zie 199309) en Womck Lieuwesdr JUCKAMA (SYTHIEMA) (zie 199310).
 
198730    zoon Sydses SYTHIEMA, geboren ca 1405, zoon van Sydse Onnes van SYTHIEMA (SYTZEMA) (zie 198728) en Fedt (Fedje) van AYLVA (zie 198729).
Kind:
   1.  Sape (zie 198731).

198726    SYTHIEMA.
Gehuwd voor de kerk ca 1350 met Feycke (Fecco) BOTNIA (zie 198725).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198728    Sydse Onnes van SYTHIEMA (SYTZEMA), geboren 00-00-1380 te Marrum;Ferwerderadeel, zoon van Onno Feyckes BOTNIA (zie 198727).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1405 met Fedt (Fedje) van AYLVA (zie 198729).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179888    Tet SYTHIES, geboren ca 1595 te Lippenhuizen;Opsterland, overleden op 19-04-1642 te Suameer;Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1620 met Wilt GERRYTS (zie 179884). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1600 met Fed JANS (zie 179885).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
149547    Aaltje Rykeles SYTSEMA, geboren ca 1831.
Gehuwd met Jurrit Jelkes SYTSEMA (zie 149546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutske (zie 160079).
   2.  Popkjen (zie 149545).

36837    Antje SYTSEMA, geboren op 02-03-1871 te Katlijk;Schoterland, dochter van Johannes Rijkeles SYTSEMA (zie 113987) en Imkje Rykeles NIJENHUIS (zie 113988).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1894 te AEngwirden met Alle Jan PIJLMAN, 23 jaar oud (zie 36457).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
127452    Errit Sytses SYTSEMA, geboren ca 1773.
Gehuwd met Antje Jochums van der ZWAAG (zie 127453).
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukje Errits SYTZEMA (zie 127386).

113987    Johannes Rijkeles SYTSEMA, geboren ca 1838.
Gehuwd met Imkje Rykeles NIJENHUIS (zie 113988).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
6744    Jurrit SYTSEMA, geboren 00-00-1868 te Katlijk;Schoterland, zoon van Johannes Rijkeles SYTSEMA (zie 113987) en Imkje Rykeles NIJENHUIS (zie 113988).
Gehuwd op 01-06-1893 te Opsterland met Dirkje Pieters WIND, 22 jaar oud (zie 753).
 
149546    Jurrit Jelkes SYTSEMA, geboren ca 1831.
Gehuwd met Aaltje Rykeles SYTSEMA (zie 149547).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
103137    Lipkje SYTSEMA, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jacobus BRANDENBURG (zie 103136).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160079    Lutske SYTSEMA, geboren 00-00-1857 te Gaast, dochter van Jurrit Jelkes SYTSEMA (zie 149546) en Aaltje Rykeles SYTSEMA (zie 149547).
Gehuwd op 14-05-1882 te Schoterland met Wiebren van STRALEN, 23 jaar oud (zie 160076).
 
127067    Lutske Jurrits SYTSEMA, geboren ca 1808.
Gehuwd met Tjamme Roels HOEKSMA (zie 127066).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
149545    Popkjen SYTSEMA, geboren 00-00-1861 te Gaast;Wonseradeel, dochter van Jurrit Jelkes SYTSEMA (zie 149546) en Aaltje Rykeles SYTSEMA (zie 149547).
Gehuwd op 21-05-1887 te Weststellingwerf met Feye JONGSMA, 24 jaar oud (zie 149532).
 
153127    Sjoukje SYTSEMA, geboren ca 1854.
Gehuwd met Renze DIJKSTRA (zie 153126).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160721    Wytske SYTSEMA, geboren ca 1862.
Gehuwd met Klaas VELDSTRA (zie 160720).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 160719).

178827    Atje SYTSES, geboren op 24-12-1769 te Oudwoude, dochter van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-01-1795 te Stavoren, zij te Stavoren en hij te Warns; Hemelumer Oldeferd met Gosse KLAAZES (zie 178828).
 
88484    Bartel SYTSES, zoon van Sytse HOECKES (zie 46423) en Auck LEFFERTS (zie 88481).
 
88485    Bauck SYTSES, dochter van Sytse HOECKES (zie 46423) en Auck LEFFERTS (zie 88481).
 
178824    Cornelis SYTSES, geboren op 01-11-1761 te Kollum, zoon van Sytse JETSES (zie 178811) en Wijtske KORNELIS (zie 178822).
 
178831    Eelke SYTSES, geboren op 25-11-1773 te Oudwoude, zoon van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
178829    Eelkje SYTSES, geboren op 29-11-1771 te Oudwoude, dochter van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
178832    Eelkjen SYTSES, geboren op 09-02-1776 te Oudwoude, dochter van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
68138    Gosse SYTSES.
Gehuwd met Aaltje LUIJTSENS (zie 68904).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88480    Grietje SYTSES, geboren ca 1656.
Gehuwd voor de kerk op 30-06-1678 te Drachten met Sytse Leffert HEMRICA (zie 40444). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1685 met Pietertje PIETERS (zie 88458). Hij is later gehuwd voor de kerk op 29-11-1696 te Bergum met Susanna (Sanneke) ALBERTS (zie 40445).}
 
148044    Hiltje SYTSES, geboren ca 1742.
Gehuwd met Durk GERRITS (zie 148043).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88486    Hoecke SYTSES, zoon van Sytse HOECKES (zie 46423) en Auck LEFFERTS (zie 88481).
 
178823    Jetse SYTSES, geboren op 13-05-1759 te Kollum, zoon van Sytse JETSES (zie 178811) en Wijtske KORNELIS (zie 178822).
 
68035    Jetske SYTSES, geboren op 07-07-1715 te Ryptsjerk, overleden 1789 te Bergum, dochter van Sytse TJEERDS (zie 68766) en Jetske JANS (zie 68767).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1742 te Bergum/Friesland/Nederland met Popke Tjeerds TEYEMA (zie 68034).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze Popkes (zie 67921).

178830    Johanna SYTSES, geboren 00-00-1772 te Oudwoude, dochter van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
178833    Johanna SYTSES, geboren op 03-03-1778 te Oudwoude, dochter van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
178825    Johannes SYTSES, geboren op 20-09-1764 te Oudwoude, zoon van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
178834    Johannes SYTSES, geboren op 04-03-1780 te Oudwoude, zoon van Sytse JETSES (zie 178811) en Froukjen JOHANNES (zie 178812).
 
40572    Leffert SYTSES, geboren ca 1630, overleden ca 1656, zoon van Sytse HOECKES (zie 46423) en Auck LEFFERTS (zie 88481).
Gehuwd met Auckien WOBBES (zie 40573). {Zij was ook ooit gehuwd met Teade ULCKES (zie 40574).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytse Leffert HEMRICA (zie 40444).

46454    Sjoukje SYTSES, geboren ca 1675 te Drogeham.
Gehuwd ca 1695 met Heine SIPKES (zie 46453). {Hij was ook ooit gehuwd met Uilkje ATSES (zie 46455).}
 
149965    Aaltje Klazes SYTSMA, geboren ca 1841.
Gehuwd met Jan Popkes HOEKSTRA (zie 149964).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184275    Arjen Doedes SYTSMA, geboren ca 1838.
Gehuwd met Fokjen Harmens SIESLING (zie 184276).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184274    Betje Arjens SYTSMA, geboren 00-00-1864 te Hijlaard;Baarderadeel, overleden op 11-01-1938 te Rotterdam, dochter van Arjen Doedes SYTSMA (zie 184275) en Fokjen Harmens SIESLING (zie 184276).
Gehuwd op 30-08-1890 te IJlst met Minne BAKKER, 31 jaar oud (zie 184262). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1882 te IJlst met Trijntje van der HORST (zie 184263).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
193308    Elisabeth Pieters SYTSMA, geboren 00-00-1837 te Hijlaard;Baarderadeel, dochter van Pieter Oeges SYTSMA (zie 193314) en Marijke Jans MEINSMA (zie 193315).
Gehuwd op 07-05-1864 te Wonseradeel met Lammert Tammes de VRIES (zie 193307).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke (zie 193309).
   2.  Tamme (zie 193313).
   3.  Tamme (zie 193303).

149971    Froukjen Klazes SYTSMA, geboren ca 1777.
Gehuwd met Geert Ebes BOERSEMA (zie 149970).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
193314    Pieter Oeges SYTSMA, geboren ca 1810.
Gehuwd met Marijke Jans MEINSMA (zie 193315).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62987    Pieter Sytzes SYTSMA, geboren ca 1770.
Gehuwd met Rinske Hettes de BOER (zie 62988).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117722    Ruurdtje Nammens SYTSMA, geboren ca 1801.
Gehuwd met Gjolt Sipkes DORHOUT (zie 117721).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94198    Sytske Sipkes SYTSMA, gedoopt op 12-02-1792.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-07-1814 te Lemsterland met Ulbe Jans BROER, 25 jaar oud (zie 94197).
 
62986    Sytze Pieters SYTSMA, arbeider, geboren 00-00-1797 te Midlum, zoon van Pieter Sytzes SYTSMA (zie 62987) en Rinske Hettes de BOER (zie 62988).
Gehuwd op 21-11-1830 te Franekeradeel met Adriana Taekes (Adriaantje) van der WIND, 23 jaar oud (zie 62985).
 
191330    Taetske Minzes SYTSMA, geboren ca 1810.
Gehuwd met Wietze Binderts KLOOSTERMAN (zie 191313).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
149969    Teetske Minzes SYTSMA, geboren ca 1774.
Gehuwd met Wytze Binderts KLOOSTERMAN (zie 149968).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122660    Ymkje SYTSMA, geboren ca 1850.
Gehuwd met Fokke KLIJNSMA (zie 122659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
169727    Anna van SYTZAMA, geboren op 23-03-1773 te Rinsmastate;Driesum, overleden op 05-07-1838 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, dochter van Maurits Pico Diederik van SYTZAMA (zie 169725) en Catharina Maria van HEEMSTRA (zie 169726).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 16-02-1801 te Driesum met Albert van HARINXMA THOE SLOOTEN, 35 jaar oud (zie 169728).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
169724    Fokko Dominic van SYTZAMA, geboren op 24-04-1693 te Huize Blanckenhemert;Heemse, overleden op 22-04-1755 te Grave op 61-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Maurits Pico Diederik (zie 169725).
   2.  Johanna Geertruijd Juliana (zie 26634).

26634    Johanna Geertruijd Juliana van SYTZAMA, baronesse SIJTZAMA, mevrouw van PLATTENBURG, geboren op 05-09-1732 te Driesum, overleden op 02-03-1771 te Vollenhove op 38-jarige leeftijd, dochter van Fokko Dominic van SYTZAMA (zie 169724).
Gehuwd met Baron Lodewijk Arent SLOET van PLATTENBURG (zie 26637).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
169725    Maurits Pico Diederik van SYTZAMA, geboren op 27-07-1731 te Groningen, overleden op 24-05-1795 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, zoon van Fokko Dominic van SYTZAMA (zie 169724).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06-01-1760 te Oudwoude met Catharina Maria van HEEMSTRA, 27 jaar oud (zie 169726).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127386    Froukje Errits SYTZEMA, geboren 00-00-1803 te Beets, overleden op 14-02-1856 te Utingeradeel, gehuwd, dochter van Errit Sytses SYTSEMA (zie 127452) en Antje Jochums van der ZWAAG (zie 127453).
Gehuwd met Johannes Aukes FLEER (zie 127385).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
128989    Getzen Sytzes SYTZEMA, geboren ca 1790.
Gehuwd met Sake Baukes ZANDSTRA (zie 128988).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze Sakes (zie 128987).

122649    Willemke Alberts SYTZEMA, geboren ca 1846.
Gehuwd met Nanne Meintes DIJKSTRA (zie 122648).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68674    Aaltje SYTZES, geboren 00-00-1749, overleden op 13-10-1822 te Mildam.
Gehuwd op 12-05-1771 te Katlijk met Andries Wiebes de VRIES (zie 67849).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wimke Andries (zie 67778).

146188    Akke SYTZES, geboren ca 1761.
Gehuwd met Hendrik Wiebes de HAAS (zie 146187).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133022    Barber SYTZES, gedoopt (herv.) op 25-02-1731 te Veenwouden, dochter van Sytze POPPES (zie 133023) en Antje AEBES (zie 133024).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26-03-1752 te Eestrum (herv.) met Tjeerd JELLES, 20 jaar oud (zie 133021).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137938    Douwe SYTZES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Weike WIJBES (zie 137939).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sapke DOUWES (zie 137935).

68433    Giolt SYTZES, geboren 00-00-1550, overleden 00-00-1617.
Gehuwd met Anne EILES (zie 68434).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113964    Jantje SYTZES, geboren ca 1782.
Gehuwd met Pope Jolles BUITENHOF (zie 113963).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127457    Trijntje SYTZES, geboren ca 1772.
Gehuwd met Tjerk Johannes BOTTEMA (zie 127456).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198562    Aelcke Hanckes SYURDTSMA, geboren 00-00-1510.
Gehuwd voor de kerk voor 1530 te Kollum;Kollumerland met dochter Meyerts HAERSMA (zie 198561).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198563    Duedt Aelckes SYURDTSMA, geboren ca 1530, dochter van Aelcke Hanckes SYURDTSMA (zie 198562) en dochter Meyerts HAERSMA (zie 198561).
Gehuwd met Hessel JELLES (zie 198564).
 
198565    Jesel Aelckesdr SYURDTSMA, geboren 00-00-1527 te Oudwoude;Kollumerland, overleden 00-00-1577, dochter van Aelcke Hanckes SYURDTSMA (zie 198562) en dochter Meyerts HAERSMA (zie 198561).
Gehuwd voor de kerk ca 1550 met Sye Gjeldts ALLEMA (zie 198566).
 
117517    SZAROTA.
Gehuwd met Bertie WIND (zie 117507).
 
90734    Kasper TAAI, bakker, geboren op 01-01-1904 te Nieuwe Pekela.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-05-1930 te Groningen met Lumina Gerharda (Mina) van der VEUR, 27 jaar oud (zie 90733).
 
173466    Jantjen Siemons TAAIKE, geboren ca 1790.
Gehuwd met Tonnis JANSSEN (zie 173465).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47952    Albert Arends TAALEN, geboren ca 1765 te Wanneperveen, hij woont in 1785 in Rotsterhaule en gaat 1790 naar Terband;AEngwirden enlomkt in 1795 in St.Johannesga, zoon van Arend Jans TAALEN (zie 47950) en Petertje JANS (zie 47951).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1785 te St.Johannesga met Roelofje SIEBES (zie 47953).
 
47950    Arend Jans TAALEN, geboren ca 1725 te Wanneperveen, zoon van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Ondertrouwd op 09-02-1747 te Kolderveen, hij j.m. van Wanneperveen en zij j.d. van Dingsterveen; op attestatie van Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 01-03-1747 te Wanneperveen (N.G.) met Petertje JANS (zie 47951).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
79151    Arend Roelofs TAALEN, geboren ca 1785 te Wanneperveen, zoon van Roelof Arends TAALEN (zie 47954) en Geesje Alberts MEESTER (zie 47955).
Ondertrouwd op 16-08-1811 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 08-09-1811 te Wanneperveen met Hillegjen Jans TALEN, 25 jaar oud (zie 78913).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Arends TALEN (zie 91185).

47765    Geesje Lubberts TAALEN, geboren ca 1740, dochter van Lubbert Jans TALEN (THALEN) (zie 47931) en Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1776 te St.Johannesga met Paulus Jans (Pauwel) AKKERMAN (zie 47763). {Hij was eerder ondertrouwd op 30-04-1751 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 16-05-1751 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Geesje Roelofs DRABBE (zie 47764).}
 
47946    Grietje Jans TAALEN, geboren ca 1744 te Wanneperveen, dochter van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Gehuwd voor de kerk op 03-03-1765 te Oudehaske met Gerrit Beenen KRIKKE (zie 37703).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
78891    Hendrik Jans TAALEN, geboren op 22-08-1800 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-09-1800 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen Hendriks TALEN), zoon van Jan Hendriks THALEN (zie 154611) en Annegien Alberts de HAAS (zie 78887).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-02-1824 te Hoogeveen met Annechien Jans LUNENBORG (LUNENBURG), 33 jaar oud (zie 78334). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27-06-1812 te Hoogeveen met Stoffer Jans HUP, 19 jaar oud (zie 202605).}
 
47940    Jan Jans TAALEN, schoenmaker, geboren ca 1700 te Wanneperveen.
Gehuwd met Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
88145    Jan Jans TAALEN, geboren ca 1755.
Gehuwd voor de kerk op 01-02-1772 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. van de Wijk, thans op Dinxterveen en zij j.d. van Kolderveen met Roelofje Jacobs BOXEN (zie 88146).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47935    Jan Lubberts TAALEN, geboren ca 1750, zoon van Lubbert Jans TALEN (THALEN) (zie 47931) en Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933).
 
47944    Reinigje Jans TAALEN, geboren ca 1735 te Wanneperveen, dochter van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
 
47954    Roelof Arends TAALEN, geboren ca 1761, zoon van Arend Jans TAALEN (zie 47950) en Petertje JANS (zie 47951).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1782 te St.Johannesga met Geesje Alberts MEESTER (zie 47955).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164708    Roelofje Jans TAALEN, geboren ca 1732.
Gehuwd met Hendrik TINGEN (zie 164707).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillichje Hendriks (zie 164714).
   2.  Jan Hendriks (zie 164709).
   3.  Lammigjen Hendriks (zie 164723).

47936    Roelofje Lubberts TAALEN, geboren ca 1750, dochter van Lubbert Jans TALEN (THALEN) (zie 47931) en Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933).
Gehuwd met Anne KEIMPES (zie 47937).
 
47934    Trijntje Lubberts TAALEN, geboren ca 1742, dochter van Lubbert Jans TALEN (THALEN) (zie 47931) en Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933).
 
47938    Wieger Lubberts TAALEN, geboren ca 1750, zoon van Lubbert Jans TALEN (THALEN) (zie 47931) en Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933).
 
113361    Arend TAALEN ?
Gehuwd met Margjen Luites de JONGE (zie 6590). {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10-08-1811 te Schoterland met Geert Wiegers BROER, 26 jaar oud (zie 94209).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113360    Arendtje Arends TAALEN de JONGE, geboren op 30-05-1832 om 05.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland, overleden op 07-02-1917 te Schoterland op 84-jarige leeftijd, dochter van Arend TAALEN ? (zie 113361) en Margjen Luites de JONGE (zie 6590).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07-07-1854 te Weststellingwerf met Hendrik Dirks BIJL, 41 jaar oud (zie 113368).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 17-10-1863 te Schoterland met Lodewijk Anton VISSING (zie 113362).
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 05-10-1873 te Schoterland met Harmen Berends SCHIPPER (zie 113365).
 
65447    Grietje TAALING, landbouwersche, geboren 00-00-1847 te Kolham;Slochteren, dochter van Jan Hindriks TAALING (zie 65448) en Tjitske Alberts SCHUUR (zie 65449).
Gehuwd op 22-04-1869 te Slochteren met Roelf VENEMA, 29 jaar oud (zie 65446). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-01-1880 te Roden met Aaltien LUINGE (zie 65450).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie 65505).

65448    Jan Hindriks TAALING, geboren ca 1818.
Gehuwd met Tjitske Alberts SCHUUR (zie 65449).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129480    Maartje TAANMAN, geboren 00-00-1864 te Zaandam, dochter van Pieter TAANMAN (zie 129481) en Aaltje de BOER (zie 129482).
Gehuwd op 14-12-1890 te Koog aan de Zaan met Jan ZWART, 23 jaar oud (zie 126438).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina (zie 133789).
   2.  Pieter (zie 133790).
   3.  Jan (zie 133812).
   4.  Willem (zie 134042).

129481    Pieter TAANMAN, geboren ca 1834.
Gehuwd met Aaltje de BOER (zie 129482).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70098    Maria TAATS, geboren ca 1700.
Gehuwd met Daniël van der HEY (zie 70097).
 
126712    Bartje Roeli TABAK, geboren voor 1974, dochter van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
54207    Egbertien TABAK, geboren ca 1868.
Gehuwd met Gerrit EBELTJES (zie 54206).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126711    Geert TABAK.
Gehuwd met Jantje BEENEN (zie 126709).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
126717    Geertje Jantina TABAK, geboren op 04-11-1975 te Heerenveen, dochter van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
95532    Gerrit TABAK, geboren ca 1798.
Gehuwd met Jannetje SANDERS (zie 95533).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22490    Gooiske TABAK, geboren 00-00-1863 te Odoorn, overleden op 23-02-1905 te Emmen.
Gehuwd met Markus NIEZING (zie 22489).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
88367    Hendrik TABAK, geboren ca 1840.
Gehuwd met Roelfien STRATING (zie 88368).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139026    Hendrik TABAK, geboren ca 1857.
Gehuwd met Alida REIJNDERS (zie 139027).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6664    Hendrikje TABAK, geboren ca 1860.
Gehuwd met Lucas KANIS (zie 6663).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134303    Jan TABAK, 1920: arbeider, geboren ca 1868.
Gehuwd met Lena van der KAMP (zie 134304).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126715    Jan Halbe TABAK, geboren voor 1974, zoon van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
126714    Jannie Trijntje TABAK, geboren voor 1974, dochter van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
126716    Jitske Hendrika TABAK, geboren op 28-02-1874 te Heerenveen, dochter van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
139025    Johannes TABAK, voerman, geboren 00-00-1887 te Hilversum, zoon van Hendrik TABAK (zie 139026) en Alida REIJNDERS (zie 139027).
Gehuwd op 04-10-1911 te Hilversum met Aaltje KORPORAAL (zie 139024).
 
104059    Koop Jans TABAK, geboren ca 1811.
Gehuwd ca 1831 met Roelofje Willems HENDRIKS (zie 104058). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-05-1848 te Havelte met Klaas Jacobs WOBBEN (zie 104050).}
 
88319    Lutske TABAK, geboren 00-00-1863 te Odoorn, overleden op 23-02-1949 te Emmen, dochter van Hendrik TABAK (zie 88367) en Roelfien STRATING (zie 88368).
Gehuwd (1) met Tijs VORSTEVELD (zie 88318). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-03-1891 te Emmen met Roelofje RAMAKER (zie 88320). Hij was ook ooit gehuwd met Fennigjen van der HEIDEN (zie 88321).}
Gehuwd (2) met Albertus LUCHJENBROERS (zie 88366).
 
95519    Sander TABAK, geboren 00-00-1824 te Oldebroek, zoon van Gerrit TABAK (zie 95532) en Jannetje SANDERS (zie 95533).
Gehuwd (1) op 06-10-1859 te Grafhorst met Hendrikje KLOOSTER (zie 95515). {Zij is later gehuwd op 28-09-1865 te IJsselmuiden met Jan Arend DUIM (zie 95516).}
Gehuwd (2) met Gerrigje HORST (zie 95534).
 
126713    Thea Willie TABAK, geboren voor 1974, dochter van Geert TABAK (zie 126711) en Jantje BEENEN (zie 126709).
 
134302    Trientien TABAK, 1920: arbeidster, geboren 00-00-1898 te Emmen, dochter van Jan TABAK (zie 134303) en Lena van der KAMP (zie 134304).
Gehuwd op 10-04-1920 te Emmen met Derk OOST, 19 jaar oud (zie 134296).
 
66732    Trijntje TABAK, geboren ca 1840.
Gehuwd met Fake HUIZINGA (zie 66731).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184936    Christoffel TABBERT, landbouwer;voerman;in 1907 bierhuishouder, geboren 00-00-1876 te Coevorden, overleden op 16-09-1958 te Assen.
Gehuwd met Johanna Maria RATERINK (zie 184937).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201572    Christoffer TABBERT, landbouwer, geboren ca 1880.
Gehuwd met Zwaantien BRUNINK (zie 201573).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57284    Derkje TABBERT, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jan HENDRIKS (zie 57283).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184935    Harm TABBERT, landbouwer;winkelier, geboren op 05-08-1900 te Coevorden, zoon van Christoffel TABBERT (zie 184936) en Johanna Maria RATERINK (zie 184937).
Gehuwd ca 1937 met Anna Albertha Hendrika GOSELINK (zie 35919).
 
201571    Harmannus TABBERT, landbouwer, geboren 00-00-1905 te Dalen, zoon van Christoffer TABBERT (zie 201572) en Zwaantien BRUNINK (zie 201573).
Gehuwd op 15-04-1931 te Coevorden met Jantien NEVELS, 19 jaar oud (zie 201570).
 
50618    Hendrikje TABBERT, geboren ca 1855.
Gehuwd met Hendrik Jan NIJLAND (zie 50617).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5588    Evert TABERNAKEL.
Gehuwd met Hendrikje DRENTHEN (zie 5584).
 
179907    Aaltje TABES, geboren 00-00-1670, overleden 00-00-1700 te Oenkerk;Tietjerkstradeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1690 te Oenkerk;Tietjerkstradeel met Johannes WILTS (zie 179906). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 01-05-1701 te Oenkerk;Tietjerkstradeel met Jantien Jurjens JELSEMA (zie 179908).}
 
146874    Antie TABES, geboren ca 1755.
Gehuwd met Jan Gauwes VISSER (zie 146873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gauwe Jans (zie 146872).

22526    Boukje TABES, geboren op 10-09-1880 te Odoorn, overleden op 26-09-1881 te Nieuw Amsterdam; Emmen op 1-jarige leeftijd, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
 
22523    Boukje TABES, geboren op 12-03-1884 te Emmen, overleden op 14-11-1921 te Emmen op 37-jarige leeftijd, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 30-03-1900 te Emmen met Lambert SMIT (zie 22524).
 
157598    Ceetske TABES, geboren ca 1730 te Nijeholtwolde, overleden voor 1815.
Gehuwd voor de kerk op 10-10-1756 te Wolvega met Mindert Tjibbes LENSTRA (zie 157597).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
22529    Egberdina TABES, geboren op 06-07-1886 te Erica; Emmen, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
 
22520    Jacob TABES, geboren op 25-12-1851 te Marum, overleden op 17-06-1898 te Wilhelmsoord; Emmen op 46-jarige leeftijd, zoon van Roelf TABES (zie 22564) en Baukjen DRENTH (zie 22565).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-03-1878 te Sleen met Trijntje NIEZING, 24 jaar oud (zie 22563).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
22525    Jacoba TABES, geboren op 23-04-1890 te Emmen, overleden op 07-04-1895 te Wilhelmsoord; Emmen op 4-jarige leeftijd, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
 
79313    Jan TABES, gedoopt op 21-01-1725 te Veenwouden, zoon van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
22530    Jantien TABES, geboren 00-00-1879 te Sleen, overleden op 07-11-1942 te Emmen, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
Gehuwd met Willem van TELLINGEN (zie 22531).
 
79310    Lieuwe TABES, gedoopt op 29-05-1712 te Veenwouden, overleden voor 1714, zoon van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
79311    Lieuwe TABES, gedoopt op 03-06-1714 te Veenwouden, zoon van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
79312    Maartje TABES, gedoopt op 18-12-1717 te Veenwouden, dochter van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
79309    Nijske TABES, gedoopt op 02-06-1709 te Veenwouden, dochter van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
79308    Riemke TABES, gedoopt op 29-10-1706 te Veenwouden, dochter van Tabe GAELES (zie 46464) en Antje REITSES (zie 79302).
 
22564    Roelf TABES, geboren ca 1825.
Gehuwd met Baukjen DRENTH (zie 22565).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22521    Trientje TABES, geboren op 10-11-1897 te Wilhelmsoord; Emmen, dochter van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1919 te Emmen met Albertus HOGENBERG (zie 22532).
 
22522    Willem TABES, geboren op 17-01-1895 te Wilhelmsoord; Emmen, overleden op 17-03-1895 te Wilhelmsoord;Emmen, 59 dagen oud, zoon van Jacob TABES (zie 22520) en Trijntje NIEZING (zie 22563).
 
133018    Ymkjen TABES, geboren ca 1690.
Gehuwd met Jelle JANS (zie 133017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123417    Frans TABOIS, geboren ca 1874.
Gehuwd met Hendrika VRIELINK (zie 123418).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Martina (zie 123416).

123416    Johanna Martina TABOIS, geboren 00-00-1904 te Almelo, dochter van Frans TABOIS (zie 123417) en Hendrika VRIELINK (zie 123418).
Gehuwd op 12-07-1930 te Almelo met Johannes PIJLMAN, 30 jaar oud (zie 122421).
 
155626    Abraham Samuelsz TACK, geboren op 03-08-1683 te Vlissingen, overleden op 19-12-1761 te Middelburg op 78-jarige leeftijd, zoon van Samuel Jansz TACK (zie 190801) en Berdina LIEVENS (zie 190802).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 21-03-1706 te Vlissingen met Sara de LOOS, 26 jaar oud (zie 155627).
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 12-04-1722 te Aardenburg met Maria DYSERINCK, 33 jaar oud (zie 190828).
Gehuwd voor de kerk (3) op 51-jarige leeftijd op 10-10-1734 te Middelburg met Maria EKENHOUT, 43 jaar oud (zie 190831).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
190821    Jan Samuelsz TACK, geboren op 02-12-1629 te Vlissingen, overleden op 07-05-1697 te Vlissingen op 67-jarige leeftijd, zoon van Samuel TACK (zie 190823) en Maeyken Rogiersdr de WILDE (zie 190824).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 20-08-1651 te Vlissingen met Maeyken REMEUSDR, 26 jaar oud (zie 190822).
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 15-06-1673 te Haarlem met Josijnken de VOS, 40 jaar oud (zie 190825).
Gehuwd voor de kerk (3) op 50-jarige leeftijd op 04-08-1680 te Dordrecht met Emmerenske de VOS, 51 jaar oud (zie 190826).
Gehuwd voor de kerk (4) op 62-jarige leeftijd op 16-05-1692 te Haarlem met Metje van der GRAES, 56 jaar oud (zie 190827).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
185120    Jozina TACK, geboren ca 1859.
Gehuwd met Izaak OOSTERLING (zie 185119).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190823    Samuel TACK, geboren op 13-07-1600 te Vlissingen, overleden op 28-10-1654 te Vlissingen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 03-07-1622 met Maeyken Rogiersdr de WILDE (zie 190824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Samuelsz (zie 190821).

190801    Samuel Jansz TACK, geboren op 21-10-1652 te Vlissingen, overleden op 08-03-1689 te Middelburg op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan Samuelsz TACK (zie 190821) en Maeyken REMEUSDR (zie 190822).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-11-1676 te Vlissingen met Berdina LIEVENS, 20 jaar oud (zie 190802).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
123588    Geiske Reinders TACOMA, geboren ca 1828.
Gehuwd met Sybren Wybrens de BOER (zie 123587).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198224    Benno Ofckes TADEMA, geboren 00-00-1590, zoon van Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA (zie 198225) en Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA (zie 198226).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1614 met Sjouckien JELTINGA (zie 198223).
 
123096    Freerk Jans TADEMA, geboren op 17-10-1867 te Achtkarspelen, overleden op 17-03-1939 te Tietjerksteradeel op 71-jarige leeftijd, gehuwd, zoon van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-05-1899 te Achtkarspelen met Maaike Sapes BOORSMA (zie 123098).
 
198237    Frouck Ofckesdr TADEMA, geboren 00-00-1583, dochter van Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA (zie 198225) en Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA (zie 198226).
 
123106    Geeske Jans TADEMA, geboren op 27-07-1853 te Surhuizum;Achtkarspelen, overleden voor 1855, dochter van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
 
123091    Geeske Jans TADEMA, geboren op 12-10-1855 te Surhuizum;Achtkarspelen, dochter van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1878 te Achtkarspelen met Binne Arends KOOISTRA (zie 123107).
 
123113    Hielke Wybes TADEMA, geboren ca 1794.
Gehuwd met Geeske Jans ZIJLSTRA (zie 123114).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hylkes (zie 123062).

123105    Hylke Jans TADEMA, geboren op 19-12-1847 te Surhuizum;Achtkarspelen, zoon van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-11-1875 te Achtkarspelen met Baukje van der WAL (zie 123110).
 
123062    Jan Hylkes TADEMA, geboren 00-00-1824 te Kootstertille, zoon van Hielke Wybes TADEMA (zie 123113) en Geeske Jans ZIJLSTRA (zie 123114).
Gehuwd op 25-05-1846 te Achtkarspelen met Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
123101    Jelle Jans TADEMA, geboren 00-00-1858 te Surhuizum;Achtkarspelen, zoon van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 13-05-1882 te Achtkarspelen met Eelkje Sybrens ALGRA (zie 123102).
 
123092    Johanna Jans TADEMA, geboren op 17-03-1865 te Surhuizum;Achtkarspelen, overleden op 20-02-1945 te Groningen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-04-1897 te Achtkarspelen met Rommert HAZENBERG (zie 123093).
 
198238    Kempo Ofckes (Keympe) TADEMA, geboren 00-00-1584, overleden op 15-12-1622 te Kollum;Kollumerland, zoon van Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA (zie 198225) en Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA (zie 198226).
 
198225    Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA, geboren 00-00-1555 te Kollumerland, overleden op 11-02-1589.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1581 met Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA (zie 198226). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1579 met Eelco Harmens MOLLEMA (zie 198227).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
182819    Sjoerd TADEMA, geboren ca 1715.
Gehuwd met Aaltje PIJTTERS (zie 182820).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
182818    Sjoerd Sjoerds TADEMA, geboren op 30-08-1742 te Lemmer, gedoopt op 02-09-1742 te Lemmer, overleden 00-00-1811, zoon van Sjoerd TADEMA (zie 182819) en Aaltje PIJTTERS (zie 182820).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-09-1765 te Lemmer met Denthie Jentjes (Dedtje) WIARDA, 23 jaar oud (zie 182817).
 
123051    Tietje Jans TADEMA, geboren op 26-03-1850 te Welsrijp;Hennaarderadeel, overleden op 30-08-1922 te Tietjerksteradeel op 72-jarige leeftijd, gehuwd, dochter van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1871 te Achtkarspelen met Melle Hylkes KOOTSTRA, 25 jaar oud (zie 123050).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
165638    Tjerkjen Wybes TADEMA, geboren 00-00-1796 te Kooten, dochter van Wybe Kornelis TADEMA (zie 165639) en Tjetske HENDRIKS (zie 165640).
Gehuwd op 29-08-1819 te Achtkarspelen met Sape Ludzers KROL (zie 165637).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123097    Wiebe Jans TADEMA, geboren op 15-12-1860 te Surhuizum;Achtkarspelen, zoon van Jan Hylkes TADEMA (zie 123062) en Frouwkjen Jelles BROUWER (zie 123063).
 
165639    Wybe Kornelis TADEMA, geboren ca 1766.
Gehuwd met Tjetske HENDRIKS (zie 165640).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198239    Wyts Ofckesdr TADEMA, geboren 00-00-1584, dochter van Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA (zie 198225) en Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA (zie 198226).
Gehuwd met Wieger Popckes BUMA (zie 198240).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199706    Anne TAECKESDR, geboren ca 1545.
Gehuwd met Pier GERLOFFSZ (zie 199674).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
21295    Klaas TAEKEMA.
Gehuwd met Marchien HUMMEL (zie 20839).
 
169145    Lambert Gerrits TAEKEN, geboren ca 1674.
Gehuwd voor de kerk op 06-03-1695 te Meppel, hij j.m. en zij j.d. beide van Meppel. Echtgenote is Hendrickjen Jans BUIJS (zie 169144).
 
179056    Foekje TAEKES, geboren ca 1776.
Gehuwd met Claas Pieters DIJKSTRA (zie 179055).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180244    Jan TAEKES, gedoopt op 16-12-1694 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden 00-00-1750 te Drogeham;Achtkarspelen.
Gehuwd met Ynskjen ALBERTS (zie 180246).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180243    Kornelis TAEKES, geboren 00-00-1782 te Drogeham;Achtkarspelen, overleden 00-00-1812, zoon van Taeke Alberts ALBERDA (ALMA) (zie 180237) en Geeltje CORNELIS (zie 180238).
 
179745    Tjeerd TAEKES, gedoopt op 01-10-1682 te Oostermeer;Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-06-1704 te Oostermeer;Tietjerksteradeel met Antje POPKES (zie 179746).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38484    Catharina Jacoba Johanna TAETS van AMERONGEN, geboren op 05-08-1758, overleden op 26-08-1820 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1779 met Baron Anthony Frederik van HAERSOLTE, 23 jaar oud (zie 38380).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56459    Elizabeth Jacqueline TAETS van AMERONGEN, geboren 00-00-1796 te Utrecht, dochter van Jan Antonie TAETS van AMERONGEN (zie 56441) en Louisa Reinera van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56440).
Gehuwd op 04-06-1823 te Zeist met Louis Anthoine NEPVEU (zie 56460).
 
56442    Frederik Christiaan Hendrik TAETS van AMERONGEN, geboren 00-00-1800 te Utrecht, zoon van Jan Antonie TAETS van AMERONGEN (zie 56441) en Louisa Reinera van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56440).
Gehuwd op 13-04-1825 te Utrecht met Anna Digna de BEAUFORT (zie 56443).
 
56450    Henriette Jacqueline TAETS van AMERONGEN, geboren 00-00-1794 te Utrecht, dochter van Jan Antonie TAETS van AMERONGEN (zie 56441) en Louisa Reinera van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56440).
Gehuwd op 24-05-1826 te Utrecht met Willem Eliza RAM (zie 56451). {Hij was ook ooit gehuwd met Anna NOLMANS (zie 56454).}
 
56441    Jan Antonie TAETS van AMERONGEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Louisa Reinera van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56440).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henriette Jacqueline (zie 56450).
   2.  Elizabeth Jacqueline (zie 56459).
   3.  Jean Antoon (zie 56455).
   4.  Frederik Christiaan Hendrik (zie 56442).

56455    Jean Antoon TAETS van AMERONGEN, geboren 00-00-1797 te Utrecht, zoon van Jan Antonie TAETS van AMERONGEN (zie 56441) en Louisa Reinera van TUIJL van SEROOSKERKEN (zie 56440).
Gehuwd op 15-09-1830 te Utrecht met Isabella Anna M. van DIELEN (zie 56456).
 
179997    Margriet TAETS van AMERONGEN, geboren ca 1410, overleden op 13-06-1481.
Gehuwd met Gerrit van CULEMBORG (zie 179996).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35783    Anna Magdalena TAFEL, geboren 00-00-1644, dochter van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35780    Jakob TAFEL, geboren 00-00-1641, zoon van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35781    Johannes TAFEL, geboren 00-00-1641, zoon van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35778    Maria TAFEL, geboren 00-00-1638, dochter van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35777    Maria Magdalena TAFEL, geboren 00-00-1636, dochter van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35782    Rosina TAFEL, geboren 00-00-1644, dochter van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
35776    Tobias Friedrich TAFEL, geboren ca 1600.
Gehuwd met Katharina WINDT (zie 35775).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Magdalena (zie 35777).
   2.  Maria (zie 35778).
   3.  Tobias Friedrich (zie 35779).
   4.  Jakob (zie 35780).
   5.  Johannes (zie 35781).
   6.  Rosina (zie 35782).
   7.  Anna Magdalena (zie 35783).

35779    Tobias Friedrich TAFEL, geboren op 07-10-1639, zoon van Tobias Friedrich TAFEL (zie 35776) en Katharina WINDT (zie 35775).
 
112400    Wilhelmina Francisca Johanna Josephina TAGAGE, geboren ca 1885, dochter van Wilhelmus Petrus Hubertus TAGAGE (zie 112401) en Petronella BOSCH (zie 112402).
Gehuwd op 15-05-1914 te Maasbree met Johannes Josephus KLEINE STAARMAN (zie 112399).
 
112401    Wilhelmus Petrus Hubertus TAGAGE, geboren ca 1860.
Gehuwd met Petronella BOSCH (zie 112402).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164439    Abraham TAK, geboren ca 1735, overleden voor 1767.
Ondertrouwd voor 1767 met Suzanna van STOORN (van HOORN) (zie 88722). {Zij is later ondertrouwd op 31-07-1767 te Amsterdam met Dr. Gerardus de WIND (zie 44507).}
 
44306    Abraham TAK, koopman, geboren op 18-01-1777 te Middelburg, zoon van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1799 met Petronella (Pieternella) de WIND (zie 44305).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 06-07-1814 te Middelburg met Pietronella Cornelia WAGENAAR, 27 jaar oud (zie 44523).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marinus Abrahamsz (zie 44307).

190839    Abraham Abrahams TAK, geboren op 13-12-1764 te Middelburg, overleden op 07-06-1795 te Middelburg op 30-jarige leeftijd, zoon van Abraham Samuels TAK (zie 190832) en Suzanna Jacobs van HOORN (zie 190836).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-06-1789 te Leiden met Clara Jacobs Le POOLE, 27 jaar oud (zie 190840).
 
190832    Abraham Samuels TAK, gedoopt op 17-07-1742 te Vlissingen, overleden op 28-11-1764 te Middelburg op 22-jarige leeftijd, zoon van Samuel Abrahamsz TAK (zie 126309) en Petronella OUDENAERDE (zie 190796).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-01-1764 te Middelburg met Suzanna Jacobs van HOORN, 26 jaar oud (zie 190836).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190807    Adriaan TAK, geboren op 20-05-1709 te Zierikzee, overleden op 08-08-1748 te Vlissingen op 39-jarige leeftijd, zoon van Samuel Samuelsz TAK (zie 190805) en Ida van OUDENAARDE (zie 190806).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-03-1733 te Vlissingen met Susanna Cornelis DIJSERINCK, 18 jaar oud (zie 190808).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44264    Adriaan TAK, geboren ca 1748.
Ondertrouwd op 29-10-1799 te Middelburg met Elisabeth de WIND, 50 jaar oud (zie 118787). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 23-02-1768 te Middelburg met Marinus Samuelsz TAK, 24 jaar oud (zie 44524).}
 
42438    Adriaan TAK, winkelier, geboren op 24-11-1782 te Middelburg, in de doopacte heet de moeder Petronella DOBBELAAR, overleden op 12-06-1845 te Varik;Neerijnen op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Samuels TAK (zie 44579) en Anna de WIND (zie 44580).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-08-1811 te Middelburg met Maria Anna HISSER (HESSER), 18 jaar oud (zie 42726).
 
199951    Adriaan TAK, geboren op 05-07-1810 te Middelburg, overleden op 08-02-1876 te Middelburg op 65-jarige leeftijd, zoon van Samuel TAK (zie 44571) en Maria WAGENAAR (zie 199924).
 
44196    Adriana Cornelia TAK, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jannes LENSE (zie 44195).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149360    Adrianus TAK, bediende;bankwerker;ingenieur, geboren 00-00-1837 te Amsterdam, overleden op 07-12-1919 om 21.00 uur te Bussum (aangifte door: Pieter LEDDER,52jr,aanspreker te Bussum en Gerrit BERKHOFF,62jr,aanspreker te Bussum), weduwnaar, zoon van Jacobus TAK (zie 191394) en Doortje SIJBRANTS (zie 191395).
Gehuwd op 28-08-1861 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis TAK,26jr,koperslager;Willem Frederik GEELHUIZEN,31jr,scheepstimmerman;Danke Leenders Hendrik REEMAN,23jr,timmerman en Johannes Cornelis DIKS,25jr,koperslager allen wonende te alhier.), 1 kind gewettigd met Helena Ariette PEEMAN (zie 149361).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
191396    Adrianus Jacobus TAK (PEEMAN), geboren op 12-03-1861 te Amsterdam, bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd, zoon van Adrianus TAK (zie 149360) en Helena Ariette PEEMAN (zie 149361).
 
149370    Adrianus Johannes Cornelis TAK, smid, geboren 00-00-1865 te Amsterdam, zoon van Adrianus TAK (zie 149360) en Helena Ariette PEEMAN (zie 149361).
Gehuwd op 26-09-1895 te Amsterdam met Magdalena STEENHUIJSEN (zie 149371).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
140450    Anna TAK, geboren op 12-06-1778 te Middelburg, overleden op 17-07-1822 te Middelburg op 44-jarige leeftijd, dochter van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 18-10-1796 te Middelburg met Jan FAK BROUWER, 21 jaar oud (zie 44309).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
199928    Anna TAK, geboren op 07-02-1807 te Middelburg, overleden op 19-03-1853 te Middelburg op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinusz TAK (zie 109022) en Petronella Jans TAK (zie 199903).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-07-1831 te Middelburg met Marinus TAK, 27 jaar oud (zie 199927).
 
36162    Anthoni TAK, geboren op 21-11-1786 te Middelburg, overleden op 17-03-1866 te Middelburg op 79-jarige leeftijd, zoon van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-02-1813 te Middelburg met Petronella HISSER, 18 jaar oud (zie 36163).
 
191399    Antje TAK, naaister, geboren 00-00-1824 te Amsterdam, dochter van Jacobus TAK (zie 191394) en Doortje SIJBRANTS (zie 191395).
Gehuwd op 06-05-1846 te Amsterdam (getuige(n): Jan Lucas van ROSSEN,44jr,scheepstimmerman en oom;Everardus Gerardus BEEKMAN,23jr,timmerman;Johannes Martinus HENNEBOL,50jr,winkelier en Cornelis BOUMAN,24jr,scheepstimmerman allen wonende alhier.) met Willem Frederik GEELHUIZEN (zie 191400).
 
140534    Berdina TAK, geboren ca 1715.
Gehuwd met Dr. Paulus de WIND (zie 113300).
Uit dit huwelijk:
   1.  dr. Samuel (zie 44260).
   2.  Anthony (zie 44573).
   3.  Ida de WINT (zie 140492).
   4.  Ida de WINT (zie 140493).
   5.  kind van Paulus de WINT (zie 140521).
   6.  kind van Paulus de WINT (zie 140522).

149356    Cornelia Hendrika Helena TAK, geboren 00-00-1867 te Amsterdam, dochter van Adrianus TAK (zie 149360) en Helena Ariette PEEMAN (zie 149361).
Gehuwd op 06-11-1890 te Amsterdam met Pieter PAUW, 30 jaar oud (zie 149355).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
199901    Cornelia Jans TAK, geboren op 11-05-1772 te Middelburg, overleden op 05-07-1837 te Middelburg op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan Samuels TAK (zie 44579) en Petronella DOBBELAER (zie 44581).
 
191403    Cornelis TAK, fabriekswerker, geboren 00-00-1835 te Amsterdam, zoon van Jacobus TAK (zie 191394) en Doortje SIJBRANTS (zie 191395).
Gehuwd op 27-04-1864 te Amsterdam (getuige(n): Danke PEEMAN,27jr,timmerman;Willem Frederik GEELHUIZEN,42jr; Jacob Marinus van ROSSEN,32jr,koperslager en Gerrit LANGENBERG,28jr,smid allen wonende alhier.), beide wonende te Amsterdam met Cornelia Hendrika Helena PEEMAN (zie 191404).
 
109021    Elizabeth TAK, geboren 00-00-1806 te Middelburg, overleden op 25-04-1870 te Middelburg, dochter van Jan Marinusz TAK (zie 109022) en Petronella Jans TAK (zie 199903).
Gehuwd op 11-05-1827 te Middelburg met Jan Francois FAK BROUWER, 21 jaar oud (zie 109020).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
199950    Elizabeth TAK, geboren op 06-03-1808 te Middelburg, overleden op 03-07-1885 te Middelburg op 77-jarige leeftijd, dochter van Samuel TAK (zie 44571) en Maria WAGENAAR (zie 199924).
 
149374    Helena Ariette TAK, geboren 00-00-1897 te Amsterdam, dochter van Adrianus Johannes Cornelis TAK (zie 149370) en Magdalena STEENHUIJSEN (zie 149371).
Gehuwd op 27-02-1919 te Amsterdam met Christiaan Hendrik BEKKER (zie 149375).
 
100506    Huig Huigsz TAK, geboren ca 1780.
Gehuwd met Bastiaantje Klaasdr de VOS (zie 100507).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuna (zie 100505).

191394    Jacobus TAK, werkman;scheepstimmerman, geboren 00-00-1794 te Amsterdam, overleden voor 1861, zoon van Johannes TAK (zie 191409) en Johanna van STOKKUM (zie 191410).
Gehuwd op 24-10-1821 te Amsterdam (getuige(n): Johannes TAK,vader,72jr;Abraham LEEFLANG,52jr,scheepstimmerman;...HOUTER,23jr,zeilmaker en Roelof BURGER,34jr,koperslager allen wonende alhier.) met Doortje SIJBRANTS (zie 191395).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
109022    Jan Marinusz TAK, geboren op 03-10-1779 te Middelburg, zoon van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-04-1804 te Middelburg met Petronella Jans TAK, 19 jaar oud (zie 199903).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 109021).
   2.  Anna (zie 199928).
   3.  Suzanna (zie 199929).
   4.  Petronella (zie 109024).
   5.  Maria (zie 109026).

44579    Jan Samuels TAK, gedoopt op 30-01-1745 te Vlissingen, overleden op 29-09-1813 te Middelburg op 68-jarige leeftijd, zoon van Samuel Abrahamsz TAK (zie 126309) en Petronella OUDENAERDE (zie 190796).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 20-09-1768 te Middelburg met Petronella DOBBELAER, 19 jaar oud (zie 44581).
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 28-11-1775 te Middelburg met Anna de WIND, 20 jaar oud (zie 44580).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Samuel Jans (zie 199902).
   3.  Adriaan (zie 42438).
   4.  Petronella Jans (zie 199903).

199946    Johanna Maria TAK, geboren op 27-01-1807 te Middelburg, overleden op 20-05-1874 te Middelburg op 67-jarige leeftijd, dochter van Samuel TAK (zie 44571) en Maria WAGENAAR (zie 199924).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1835 te Middelburg, gescheiden na 34 jaar op 15-06-1869 van Jacobus Johannes de KANTER (zie 199947).
 
191409    Johannes TAK, geboren ca 1768.
Gehuwd met Johanna van STOKKUM (zie 191410).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
191405    Johannes TAK, ijzergieter, geboren 00-00-1826 te Amsterdam, zoon van Jacobus TAK (zie 191394) en Doortje SIJBRANTS (zie 191395).
Gehuwd op 05-11-1851 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Roelof DROOP,29jr,behanger;Lucas van ROSSEN,49jr,scheepstimmerman;Willem GEELHUIZEN,31jr en Willem de VRIES,37jr,winkelier allen wonende alhier.) met Antje DROOP (zie 191406).
 
149378    Johannes TAK, handelsvertegenwoordiger, geboren 00-00-1898 te Amsterdam, zoon van Adrianus Johannes Cornelis TAK (zie 149370) en Magdalena STEENHUIJSEN (zie 149371).
Gehuwd (1) op 26-03-1924 te Amsterdam, gescheiden na 2 jaar op 22-10-1926 te Amsterdam van Louise Charlotte van der WOERT (zie 149379).
Gehuwd (2) op 21-06-1928 te Amsterdam met Johanna Engelina Lamberta TULP (zie 149382).
 
109026    Maria TAK, geboren 00-00-1817 te Middelburg, dochter van Jan Marinusz TAK (zie 109022) en Petronella Jans TAK (zie 199903).
Gehuwd op 03-05-1843 te Middelburg met Marinus TAK BROUWER, 29 jaar oud (zie 109025). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1835 te Middelburg met Petronella TAK, 22 jaar oud (zie 109024).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 109027).

199927    Marinus TAK, geboren op 30-11-1803 te Middelburg, overleden op 15-11-1853 te Middelburg op 49-jarige leeftijd, zoon van Samuel TAK (zie 44571) en Maria WAGENAAR (zie 199924).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-07-1831 te Middelburg met Anna TAK, 24 jaar oud (zie 199928).
 
44307    Marinus Abrahamsz TAK, koopman;apotheker, geboren op 30-05-1805 te Middelburg, voogd Samuel TAK en tzndvgd mr.Samuael de WIND, overleden op 22-12-1829 te Middelburg op 24-jarige leeftijd, zoon van Abraham TAK (zie 44306) en Petronella (Pieternella) de WIND (zie 44305).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1828 te Middelburg met Elizabeth TAK BROUWER, 22 jaar oud (zie 44308).
 
44524    Marinus Samuelsz TAK, gedoopt op 07-08-1743 te Vlissingen, overleden op 05-05-1815 te Middelburg op 71-jarige leeftijd, zoon van Samuel Abrahamsz TAK (zie 126309) en Petronella OUDENAERDE (zie 190796).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-02-1768 te Middelburg met Elisabeth de WIND, 18 jaar oud (zie 118787). {Zij is later ondertrouwd op 29-10-1799 te Middelburg met Adriaan TAK (zie 44264).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel (zie 44571).
   2.  Suzanna (zie 199953).
   3.  Petronella (zie 44266).
   4.  Abraham (zie 44306).
   5.  Anna (zie 140450).
   6.  Jan Marinusz (zie 109022).
   7.  Anthoni (zie 36162).

44574    Petronella TAK, geboren ca 1755.
Gehuwd met Anthony de WIND (zie 44573).
 
44266    Petronella TAK, geboren op 04-07-1775 te Middelburg, overleden op 31-05-1841 te Middelburg op 65-jarige leeftijd, dochter van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-11-1800 te Middelburg met Dr. Boudewijn DOBBELAER de WIND, 24 jaar oud (zie 44265).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
109024    Petronella TAK, geboren op 23-04-1813 te Middelburg, dochter van Jan Marinusz TAK (zie 109022) en Petronella Jans TAK (zie 199903).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1835 te Middelburg met Marinus TAK BROUWER, 22 jaar oud (zie 109025). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-05-1843 te Middelburg met Maria TAK (zie 109026).}
 
199903    Petronella Jans TAK, geboren op 20-01-1785 te Middelburg, overleden op 07-01-1843 te Middelburg op 57-jarige leeftijd, dochter van Jan Samuels TAK (zie 44579) en Anna de WIND (zie 44580).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 24-04-1804 te Middelburg met Jan Marinusz TAK, 24 jaar oud (zie 109022).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
199952    Pieternella Cornelia TAK, geboren op 10-10-1813 te Middelburg, overleden op 12-03-1849 te Middelburg op 35-jarige leeftijd, dochter van Samuel TAK (zie 44571) en Maria WAGENAAR (zie 199924).
 
44571    Samuel TAK, geboren op 12-10-1769 te Middelburg (gezindte: Doopsgez), overleden op 25-05-1837 te Middelburg op 67-jarige leeftijd, zoon van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Ondertrouwd (1) op 23-10-1794 te Middelburg met Berdina de WIND, 23 jaar oud (zie 44572).
Gehuwd (2) met Maria WAGENAAR (zie 199924).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Marinus (zie 199927).
   2.  Pieter de MARET TAK (zie 199930).
   3.  Johanna Maria (zie 199946).
   4.  Elizabeth (zie 199950).
   5.  Adriaan (zie 199951).
   6.  Pieternella Cornelia (zie 199952).

126309    Samuel Abrahamsz TAK, geboren op 08-05-1710 te Vlissingen, overleden op 18-05-1746 te Vlissingen op 36-jarige leeftijd, zoon van Abraham Samuelsz TACK (zie 155626) en Sara de LOOS (zie 155627).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 30-05-1735 te Middelburg met Anna Jacobs van HOORN, 20 jaar oud (zie 190833).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 20-04-1740 te Rotterdam met Petronella OUDENAERDE, 22 jaar oud (zie 190796).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
190809    Samuel Adriaansz TAK, geboren op 04-01-1737 te Vlissingen, overleden op 05-11-1808 te Vlissingen op 71-jarige leeftijd, zoon van Adriaan TAK (zie 190807) en Susanna Cornelis DIJSERINCK (zie 190808).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 16-11-1766 te Vlissingen met Maria Suzanna HEMERIJK, 18 jaar oud (zie 190810).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199902    Samuel Jans TAK, geboren op 01-08-1777 te Middelburg, overleden op 20-05-1803 te Middelburg op 25-jarige leeftijd, zoon van Jan Samuels TAK (zie 44579) en Anna de WIND (zie 44580).
 
190805    Samuel Samuelsz TAK, geboren op 12-10-1687 te Vlissingen, overleden op 22-06-1760 te Middelburg op 72-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1760 te Middelburg, zoon van Samuel Jansz TACK (zie 190801) en Berdina LIEVENS (zie 190802).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 05-06-1707 te Zierikzee met Ida van OUDENAARDE, 22 jaar oud (zie 190806).
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 25-07-1723 te Aardenburg met Suzanna Cornelis DYSERINCK, 26 jaar oud (zie 190842).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
199953    Suzanna TAK, geboren op 23-10-1770 te Middelburg, overleden op 06-02-1807 te Middelburg op 36-jarige leeftijd, dochter van Marinus Samuelsz TAK (zie 44524) en Elisabeth de WIND (zie 118787).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-11-1794 te Middelburg met Paulus DOBBELAAR, 22 jaar oud (zie 199954).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199929    Suzanna TAK, geboren op 15-12-1809 te Middelburg, overleden op 21-05-1848 te Middelburg op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Marinusz TAK (zie 109022) en Petronella Jans TAK (zie 199903).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-10-1830 te Middelburg met Pieter de MARET TAK, 25 jaar oud (zie 199930). {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 27-04-1855 te 's-Gravenhage, gescheiden na 19 jaar op 17-04-1875 van Johanna Maria Petronella Cornelia WAGENAAR (zie 199931).}
 
190843    Suzanna Samuels TAK, geboren op 08-07-1735 te Middelburg, overleden op 31-12-1797 te Leiden op 62-jarige leeftijd, dochter van Samuel Samuelsz TAK (zie 190805) en Suzanna Cornelis DYSERINCK (zie 190842).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-06-1759 te Middelburg met Jacob Le POOLE, 32 jaar oud (zie 190841).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100505    Teuna TAK, geboren 00-00-1810 te 's-Gravendeel, dochter van Huig Huigsz TAK (zie 100506) en Bastiaantje Klaasdr de VOS (zie 100507).
Gehuwd op 11-12-1830 te Dubbeldam met Bastiaan SMITS (zie 100504). {Hij is later gehuwd op 24-06-1835 te Dubbeldam met Enneken BRUS, 29 jaar oud (zie 100511).}
 
109027    Elisabeth TAK BROUWER, geboren 00-00-1853 te Middelburg, overleden op 05-02-1918 te De Bilt, dochter van Marinus TAK BROUWER (zie 109025) en Maria TAK (zie 109026).
Gehuwd met Matthias van THIEL (zie 109028).
 
44308    Elizabeth TAK BROUWER, particuliere, geboren op 19-07-1805 te Middelburg, overleden op 19-02-1849 te Middelburg op 43-jarige leeftijd, dochter van Jan FAK BROUWER (zie 44309) en Anna TAK (zie 140450).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-04-1828 te Middelburg met Marinus Abrahamsz TAK, 22 jaar oud (zie 44307).
 
109016    Maria TAK BROUWER, geboren 00-00-1803 te Middelburg, overleden op 19-09-1865 te Middelburg, dochter van Jan FAK BROUWER (zie 44309) en Anna TAK (zie 140450).
Gehuwd op 10-04-1823 te Middelburg met Jan HISSER (zie 109017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109025    Marinus TAK BROUWER, geboren op 09-09-1813 te Middelburg, zoon van Jan FAK BROUWER (zie 44309) en Anna TAK (zie 140450).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 13-11-1835 te Middelburg met Petronella TAK, 22 jaar oud (zie 109024).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 03-05-1843 te Middelburg met Maria TAK (zie 109026).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
199915    Suzanna TAK BROUWER, geboren 00-00-1810 te Middelburg, overleden op 02-04-1866 te Middelburg, dochter van Jan FAK BROUWER (zie 44309) en Anna TAK (zie 140450).
Gehuwd op 28-05-1830 te Middelburg, gescheiden na 35 jaar op 02-04-1866 van Christiaan HISSER (zie 199916).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164525    Margreta TAKEL, geboren ca 1700.
Gehuwd met Jacobus voor de WIND (zie 125537).
 
26225    Annechien Jantina TAKENS, geboren op 19-05-1888 te Winschoter-, overleden op 05-09-1963 te Winschoten op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik TAKENS (zie 26227) en Ettje STARKE (zie 26011).
 
17135    Arend TAKENS, geboren ca 1928.
Gehuwd met Albertine Vrouwine STRUIF (zie 17136).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50510    Barteldina Harms TAKENS, gedoopt op 27-02-1764 te Loppersum, overleden op 22-06-1843 te Stedum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 09-12-1785 te Stedum met Beene Derks te BOS, 26 jaar oud (zie 50509).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
26226    Berend Menso TAKENS, geboren op 27-06-1886 te Winschoter-, zoon van Hendrik TAKENS (zie 26227) en Ettje STARKE (zie 26011).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1910 te Meeden met Cornelia Anje van DELDEN, 22 jaar oud (zie 24620).
 
17134    Berend Menso TAKENS, geboren ca 1955, zoon van Arend TAKENS (zie 17135) en Albertine Vrouwine STRUIF (zie 17136).
Gehuwd met Jentine Josette POORTMAN (zie 17133).
 
56666    Egbertien TAKENS, geboren ca 1818.
Gehuwd met Hilbrand Gosses MOLENBERG (zie 42848). {Hij was eerder gehuwd op 49-jarige leeftijd op 06-07-1865 te Groningen met Jantien ZWEERS, 27 jaar oud (zie 42849).}
 
66301    Engelina Pieters TAKENS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Folkert Jans OTTENS (zie 66300).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67230    Geertje TAKENS, geboren ca 1868.
Gehuwd met Heere van der WOUDE (zie 67229).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heere (zie 67228).

21296    Grietje Takes TAKENS, dienstmaagd, geboren 00-00-1788 te Groningen, overleden op 08-02-1865 te Haren, dochter van Take TAKENS (zie 125447) en Anna ELLENS (zie 125448).
Gehuwd op 23-05-1813 te Haren met Geert Geerts SMEENGE (zie 21276).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
26227    Hendrik TAKENS, geboren op 13-02-1849 te Winschoten, overleden op 05-04-1921 te Winschoten op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan TAKENS (zie 26228) en Maria LUDENS (zie 25476).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 02-07-1879 te Scheemda met Trijntje SCHUURKE, 24 jaar oud (zie 25844).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 17-04-1884 te Zuidbroek met Ettje STARKE, 26 jaar oud (zie 26011).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
26228    Jan TAKENS, geboren ca 1812.
Gehuwd met Maria LUDENS (zie 25476).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
71114    Jan Takes TAKENS, geboren ca 1828.
Gehuwd met Tietje Klaasens PRINS (zie 71115).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
174611    Jantje TAKENS, geboren ca 1762.
Gehuwd met Harmannus van SLOGTEREN (zie 174610).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26229    Maria Lutgerdina TAKENS, geboren op 08-03-1885 te Winschoter-, dochter van Hendrik TAKENS (zie 26227) en Ettje STARKE (zie 26011).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-08-1913 te Winschoten met Wubbo HOLTKAMP, 32 jaar oud (zie 25072).
 
26230    Meggelina TAKENS, geboren op 30-01-1836 te Winschoter-, overleden op 19-09-1922 te Nieuw Beerta op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan TAKENS (zie 26228) en Maria LUDENS (zie 25476).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1864 te Winschoten met Jan Berends STARKE, 30 jaar oud (zie 26078).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
26231    Meggelina Zwaantina TAKENS, geboren op 17-04-1893 te Winschoter-, overleden op 21-08-1894 te Winschoter- op 1-jarige leeftijd, dochter van Hendrik TAKENS (zie 26227) en Ettje STARKE (zie 26011).
 
67053    Stijntje Pieters TAKENS, geboren ca 1830.
Gehuwd met Roelf Eppes HARKEMA (zie 67052).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125447    Take TAKENS, schrijnwerkersknegt, geboren ca 1760.
Gehuwd met Anna ELLENS (zie 125448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71113    Tako TAKENS, landbouwer, geboren 00-00-1855 te Veendam, zoon van Jan Takes TAKENS (zie 71114) en Tietje Klaasens PRINS (zie 71115).
Gehuwd (1) op 24-05-1917 te Onstwedde met Margje SCHIPHORST, 47 jaar oud (zie 71112). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1890 te Ruinerwold met Hilbert LUBBELINKHOF (zie 71117).}
Gehuwd (2) met Sieke FOKKENS (zie 71116).
 
150863    Antje Willems TAKES, geboren 00-00-1822 te Wieringen, overleden op 07-10-1904 te Wieringen, dochter van Willem Pieters TAKES (zie 100421) en Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
 
150817    Johannes Willems TAKES, geboren 00-00-1817 te Wieringen, overleden op 30-07-1846 te Wieringen, zoon van Willem Pieters TAKES (zie 100421) en Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
 
150864    Klaas Willems TAKES, geboren 00-00-1833 te Wieringen, overleden op 10-12-1907 te Wieringen, zoon van Willem Pieters TAKES (zie 100421) en Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
Gehuwd met Grietje KOOIJ (zie 150865).
 
100422    Pieter TAKES, geboren ca 1760.
Gehuwd met Elsje Johannis BUS (zie 100423).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100424    Pieter Willems TAKES, zeeman, geboren 00-00-1828 te Wieringen, overleden op 04-05-1901 te Wieringen, zoon van Willem Pieters TAKES (zie 100421) en Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
Gehuwd op 24-06-1855 te Wieringen met Grietje ZOMERDIJK (zie 100425).
 
150823    Teunis Willems TAKES, geboren 00-00-1819 te Wieringen, overleden op 13-03-1881 te Wieringen, zoon van Willem Pieters TAKES (zie 100421) en Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
Gehuwd met Antje VREGAT (zie 150824).
 
100421    Willem Pieters TAKES, dagloner;landman, geboren 00-00-1791 te Wieringen, overleden op 06-02-1873 te Wieringen, zoon van Pieter TAKES (zie 100422) en Elsje Johannis BUS (zie 100423).
Gehuwd op 21-04-1816 te Wieringen met Maartje Teunis de WIND (zie 100420).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Willems (zie 150817).
   2.  Teunis Willems (zie 150823).
   3.  Antje Willems (zie 150863).
   4.  Pieter Willems (zie 100424).
   5.  Klaas Willems (zie 150864).

161566    Jentje Egberts TAKKE, geboren ca 1793.
Gehuwd met Andries VISSCHER (zie 161565).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje Andries (zie 161564).

159959    Andries TAKKEN, geboren ca 1823.
Gehuwd met Geesje FRERIKS (zie 159960).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180468    Egbertje TAKKEN, geboren ca 1839.
Gehuwd met Jan KUIK (zie 180467).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21942    Geesje TAKKEN, geboren op 07-01-1840 te Wildenberg;Zuidwolde, dochter van Roelof Andries TAKKEN (zie 21943) en Marchien Alberts PAASCHMAN (zie 21944).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1867 te Avereest met Cornelis Hendriks TIMMERMAN, 28 jaar oud (zie 21941).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 24009).
   2.  Roelofje (zie 24021).
   3.  Margje (zie 24017).
   4.  Hendrik (zie 24013).

44991    Geesje Jennigje TAKKEN, geboren op 27-09-1947 te Daarlerveen;Hellendoorn, dochter van Klaas TAKKEN (zie 44988) en Johanna REINDERS (zie 44904).
 
136912    Grietje Jans TAKKEN, geboren ca 1809.
Gehuwd met Hendrik TINHOLT (zie 136911).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegien (zie 135980).

159958    Jan Andries TAKKEN, landbouwer(1894), geboren 00-00-1853 te Avereest, zoon van Andries TAKKEN (zie 159959) en Geesje FRERIKS (zie 159960).
Gehuwd op 21-04-1894 te Ommen-Ambt met Derkje van EGTEN (zie 159957).
 
44988    Klaas TAKKEN, arbeider, geboren op 17-12-1910 te Avereest, zoon van Roelof TAKKEN (zie 44989) en Geesje BAKKER (zie 44990).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 01-11-1946 met Johanna REINDERS, 34 jaar oud (zie 44904).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44989    Roelof TAKKEN, geboren ca 1885.
Gehuwd met Geesje BAKKER (zie 44990).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21943    Roelof Andries TAKKEN, geboren ca 1815.
Gehuwd met Marchien Alberts PAASCHMAN (zie 21944).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90582    Andreas Fredericus TAKKENBORG, kleermaker, geboren op 27-09-1816 te Groningen, overleden op 03-08-1849 te Groningen op 32-jarige leeftijd, zoon van Frans TAKKENBORG (zie 90584) en Anna Catharina van WALD (zie 90585).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-10-1839 te Groningen met Henrica Catharina OVERBEEK, 32 jaar oud (zie 90586).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 01-08-1852 te Groningen met Maria Jacobina van der VEUR, 39 jaar oud (zie 90581). {Zij was ook ooit gehuwd met Kornelis SLOTBOOM (zie 90583).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
104656    Anna Catharina TAKKENBORG, dienstmeid, geboren 00-00-1840 te Groningen, overleden op 20-12-1887 te Groningen, dochter van Andreas Fredericus TAKKENBORG (zie 90582) en Henrica Catharina OVERBEEK (zie 90586).
 
104652    Elizabeth Piternella TAKKENBORG, dienstmeid, geboren op 04-07-1841 te Groningen, overleden op 11-12-1907 te Groningen op 66-jarige leeftijd, dochter van Andreas Fredericus TAKKENBORG (zie 90582) en Henrica Catharina OVERBEEK (zie 90586).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-08-1874 te Groningen met Jelle Watse HERINGA, 29 jaar oud (zie 104653).
 
104657    Franciskus Johannes Henderikus TAKKENBORG, geboren 00-07-1843 te Groningen, overleden op 28-09-1843 te Groningen, zoon van Andreas Fredericus TAKKENBORG (zie 90582) en Henrica Catharina OVERBEEK (zie 90586).
 
90584    Frans TAKKENBORG, koopman, geboren ca 1788.
Gehuwd met Anna Catharina van WALD (zie 90585).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas Fredericus (zie 90582).

104658    Johanna Henderika TAKKENBORG, geboren 00-00-1845 te Groningen, overleden op 13-02-1846 te Groningen, dochter van Andreas Fredericus TAKKENBORG (zie 90582) en Henrica Catharina OVERBEEK (zie 90586).
 
104643    Rudolphus Henderikus TAKKENBORG, kleermaker, geboren op 10-11-1846 te Groningen, overleden op 13-05-1900 te Groningen op 53-jarige leeftijd, zoon van Andreas Fredericus TAKKENBORG (zie 90582) en Henrica Catharina OVERBEEK (zie 90586).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-05-1874 te Groningen met Gezina KLUIN, 30 jaar oud (zie 104647).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 13-06-1880 te Groningen met Elisabeth DIJK, 35 jaar oud (zie 104644).
 
96629    Aaltjen TAKMAN, geboren 00-00-1842 te Gramsbergen, dochter van Jan TAKMAN (zie 51044) en Hendrikjen VEENEMAN (zie 51045).
Gehuwd (1) op 23-03-1866 te Hardenberg-Ambt met Jan KELDER (zie 96627). {Hij was eerder gehuwd op 09-09-1854 te Hardenberg-Ambt met Evertjen VELDMAN (zie 96628).}
Gehuwd (2) met Roelof BOUWMEESTER (zie 96630).
 
152074    Ebbegien TAKMAN, geboren ca 1808.
Gehuwd met Gerrit BOSCH (zie 152073).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51016    Egbert TAKMAN, landbouwer, geboren ca 1780.
Gehuwd met Hendrikje GEUGIES (zie 51017).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
172368    Gerrit TAKMAN, landbouwer, geboren ca 1816.
Gehuwd met Geesjen WERNERS (zie 172369).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen (zie 172367).

172367    Hendrikjen TAKMAN, geboren 00-00-1846 te Gramsbergen, dochter van Gerrit TAKMAN (zie 172368) en Geesjen WERNERS (zie 172369).
Gehuwd op 14-12-1866 te Gramsbergen met Albert KEUKEN (zie 172366).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51044    Jan TAKMAN, geboren 00-00-1804 te Anerveen;Gramsbergen, zoon van Egbert TAKMAN (zie 51016) en Hendrikje GEUGIES (zie 51017).
Gehuwd op 03-04-1840 te Gramsbergen met Hendrikjen VEENEMAN (zie 51045).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen (zie 96629).

50622    Jennigjen TAKMAN, landbouwersche, geboren 00-00-1822 te Anerveen;Gramsbergen, dochter van Egbert TAKMAN (zie 51016) en Hendrikje GEUGIES (zie 51017).
Gehuwd op 09-07-1835 te Hardenberg-Ambt met Gerrit Jan ALTENA (zie 51002).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
160392    Abraham Emanuel Mendele TAL LEVIE, geboren 00-00-1703.
Gehuwd met Jachet Tobias TUVIA TAL (zie 160391).
Uit dit huwelijk:
   1.  David TALL (zie 160393).

109216    Aaltje Jans TALEN, geboren ca 1823.
Gehuwd met nn (zie 109215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje TALEN (zie 45335).

77666    Aaltjen Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 09-07-1741 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen Elerts TALEN), dochter van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
109231    Albert TALEN, geboren 00-00-1864 te Staphorst, overleden op 15-09-1942 te Meppel, zoon van Klaas TALEN (zie 109135) en Hendrikje PRINS (zie 109136).
Gehuwd met Jentje ZOMER (zie 109232).
 
78890    Albert Jans TALEN, geboren op 24-05-1797 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 28-05-1797 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen BERELTS), zoon van Jan Hendriks THALEN (zie 154611) en Annegien Alberts de HAAS (zie 78887).
 
160712    Annigje TALEN, geboren op 01-12-1881 te AEngwirden, dochter van Arend Reinders TALEN (zie 109099) en Grietje Durks LETTERLA (zie 109100).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-06-1908 te AEngwirden met Harm de WILDE, 26 jaar oud (zie 160690).
 
109119    Annigje Jans TALEN, geboren op 18-08-1851 te Tjalleberd;AEngwirden, dochter van Jan Tymens TALEN (zie 109107) en Pietertje Feikes van der WAL (zie 109108).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 11-11-1869 te Schoterland met Rein Wiebes de JONG (zie 109120).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 08-04-1883 te Schoterland met Albert Jans BROUWER (zie 109123).
 
109126    Antje Reinders TALEN, geboren op 09-01-1862 te AEngwirden, dochter van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
 
109078    Arend TALEN, veenarbeider, geboren op 11-01-1862 te Kerkenveld;Zuidwolde, overleden op 01-09-1938 te Vriezenveen op 76-jarige leeftijd, zoon van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-04-1889 te Hoogeveen met Aaltje PRINS (zie 109079).
 
78333    Arend TALEN, geboren op 26-09-1889 te AEngwirden, zoon van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
109099    Arend Reinders TALEN, geboren op 24-12-1848 te Luinjeberd;AEngwirden, zoon van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1874 te AEngwirden met Grietje Durks LETTERLA (zie 109100).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91157    Arendje TALEN, geboren op 19-12-1858 te Kerkenveld;Zuidwolde, dochter van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-07-1884 te Hardenberg-Ambt met Hendrik SCHONEWILLE, 31 jaar oud (zie 91153). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1877 te Hoogeveen met Hendrikje PRIJS (zie 91170). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 31-12-1896 te Hardenberg-Ambt met Saapke OTTER (zie 91154). Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 29-06-1899 te Almelo met Berber Jans (Betje) PORTIJK (zie 91177).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109090    Arendje TALEN, geboren op 18-04-1899 te AEngwirden, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
109131    Auke TALEN, geboren op 07-10-1882 te AEngwirden, zoon van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
109115    Auke TALEN, geboren 00-00-1883 te Luinjeberd;AEngwirden, zoon van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
Gehuwd op 11-05-1907 te AEngwirden met Wimke de JONG (zie 109116).
 
87585    Barbertjen Hendriks TALEN, geboren ca 1745, dochter van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Hendrikjen LUBBERTS (zie 78331).
 
75020    Barteld Jans TALEN, geboren ca 1743 te Lhee.
Ondertrouwd op 10-02-1765 te Beilen, gehuwd voor de kerk op 21-04-1765 te Dwingeloo met Hendrikje WILLEMS (zie 75021).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bartelds THALEN (zie 74993).

109143    Beertjen TALEN, geboren op 13-01-1837 te Staphorst, dochter van Harm Klaas TALEN (zie 109139) en Jentje Jacobs UBAK (zie 109140).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1857 te Staphorst met Geerling HULS, 25 jaar oud (zie 109144).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109130    Berber TALEN, geboren op 02-11-1885 te AEngwirden, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-05-1921 te Rauwerderhem met Eerde POSTMA (zie 109132).
 
87812    Coop Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 11-09-1768 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Hendriks TAALEN), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
78656    Elert TALEN, geboren ca 1687.
Kinderen:
   1.  Hendrik Elerts (zie 78357).
   2.  Hendrikjen Elerts (zie 88037).

78360    Elias Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 17-02-1754 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen JANS), zoon van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
147935    Elis Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 04-11-1742 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen), zoon van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
114942    Femmechien TALEN, geboren op 28-09-1860 te Ruinen, dochter van Harm Jans TALEN (zie 114943) en Woltertien Harms WANINGE (zie 114944).
Gehuwd (1) op 58-jarige leeftijd op 19-10-1918 te Meppel met Jan KROEKE (zie 100151). {Hij was eerder gehuwd op 25-04-1892 te Vollenhove-Ambt met Petertje EDELENBOS (zie 100150). Hij is later gehuwd op 30-01-1932 te Staphorst met Jentje BRUINENBERG (zie 114956).}
Gescheiden (2) voor 1917 van Jan ZOMER (zie 114945).
 
77588    Femmigjen Reinders TALEN, gedoopt (N.G.) op 26-12-1765 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen Jans OORT), dochter van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Hendrikjen BERENDS (zie 47942).
 
141894    Geert TALEN, geboren ca 1811.
Gehuwd met Jantje van VELZEL (zie 141895).
Uit dit huwelijk:
   1.  Remmelt Geerts (zie 141893).

125881    Geert Hendriks TALEN, geboren op 22-10-1823 te Ruinen, overleden op 02-05-1842 te Gijsselte;Ruinen op 18-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans TALEN (zie 125874) en Marchien Jans HOFSTEDE (zie 105690).
 
77234    Geert Reinders TALEN, geboren op 22-09-1858 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden voor 1863, zoon van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
 
109091    Geert Reinders TALEN, geboren op 26-04-1863 te Luinjeberd;AEngwirden, zoon van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1888 te AEngwirden met Tjitske HAANSTRA (zie 109092).
 
124303    Geertje TALEN, geboren 00-00-1903 te Staphorst, dochter van Koob TALEN (zie 124304) en Grietje HULS (zie 124305).
Gehuwd op 26-02-1927 te Staphorst met Jan KUIERS (zie 124302).
 
109227    Geesje TALEN, dienstmeid, geboren 00-00-1848 te Staphorst, dochter van Klaas TALEN (zie 109135) en Hendrikje PRINS (zie 109136).
Gehuwd op 24-02-1872 te Staphorst met Egbert Hendriks ROO (zie 109228). {Hij is later gehuwd op 16-07-1881 te Staphorst met Aaltje BAKKER (zie 117014).}
 
47856    Geesje Jans TALEN, geboren ca 1730 te Wanneperveen, overleden ca 1799 te Wanneperveen, dochter van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Ondertrouwd op 20-12-1754 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 12-01-1755 te Wanneperveen met Jan Beenen KRIKKE (zie 37702).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
78915    Geesjen Jans TALEN, geboren op 22-12-1799 te Blauwehand, gedoopt (N.G.) op 25-12-1799 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen Hendriks TALEN), dochter van Jan Jans TALEN (TAALEN) (zie 77632) en Grietjen Lamberts MEIJER (zie 78912).
 
77705    Geesjen Reinders TALEN, gedoopt (N.G.) op 18-01-1761 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen BERENTS), dochter van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Hendrikjen BERENDS (zie 47942).
 
135899    Geesjen Roelofs TALEN (Thalen), gedoopt (herv.) op 16-03-1800 te Dingsterveen (Nijeveen), overleden op 17-05-1862 te De Wijk op 62-jarige leeftijd, dochter van Roelof Arends THALEN (zie 32113) en Geesjen Alberts MEISTER (zie 32114).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1821 te De Wijk met Arend Derks HUT, 27 jaar oud (zie 32074).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
45335    Grietje TALEN, geboren 00-00-1845 te Staphorst, dochter van nn (zie 109215) en Aaltje Jans TALEN (zie 109216).
Gehuwd op 20-06-1872 te Ommen-Ambt met Mannus KESIMAAT (zie 45334).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
57161    Grietje TALEN, geboren 00-00-1849 te Staphorst, dochter van Klaas TALEN (zie 109135) en Hendrikje PRINS (zie 109136).
Gehuwd op 20-01-1883 te Staphorst met Klaas AKKERMAN (zie 57160).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109111    Grietje TALEN, geboren op 12-04-1880 te Luinjeberd;AEngwirden, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1903 te AEngwirden met Hendrik NIJENHUIS (zie 109112).
 
124409    Grietje TALEN, geboren 00-00-1905 te Staphorst, dochter van Jan TALEN (zie 105457) en Jentje van OENEN (zie 105458).
Gehuwd op 03-04-1926 te Staphorst met Roelof PRINS (zie 124408).
 
77637    Grietjen Jans (Grete) TALEN, geboren ca 1740, gedoopt (DGZ Zuid) op 30-01-1774 te Giethoorn, dochter van Jan TALEN (zie 77636).
 
71855    Harm TALEN, geboren 00-00-1858 te Staphorst, zoon van Jakob TALEN (zie 71856) en Margje RUSSCHER (zie 71857).
Gehuwd op 07-12-1878 te Staphorst met Lubbigje KOK (zie 71854).
 
114943    Harm Jans TALEN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Woltertien Harms WANINGE (zie 114944).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmechien (zie 114942).

109139    Harm Klaas TALEN, geboren op 24-12-1786 te Staphorst.
Gehuwd (1) ca 1815 met Aaltje Jans MOKKEN (zie 109147).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 01-03-1828 te Staphorst met Jentje Jacobs UBAK, 24 jaar oud (zie 109140).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jakob (zie 71856).
   4.  Beertjen (zie 109143).

105688    Hendrik TALEN, geboren op 21-08-1848 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden voor 1850, zoon van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
 
109166    Hendrik TALEN, arbeider, geboren op 25-08-1850 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 16-04-1900 te Oosterhesselen op 49-jarige leeftijd, zoon van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Hoogeveen met Femmichje van der WEIDE (zie 105687).
 
109085    Hendrik TALEN, geboren op 30-05-1855 te Kerkenveld;Zuidwolde, overleden op 08-04-1864 te Kerkenveld;Zuidwolde op 8-jarige leeftijd, zoon van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
 
109084    Hendrik TALEN, geboren op 12-08-1868 te Kerkenveld;Zuidwolde, zoon van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
 
105456    Hendrik TALEN, geboren 00-00-1900 te Staphorst, zoon van Jan TALEN (zie 105457) en Jentje van OENEN (zie 105458).
Gehuwd op 20-01-1922 te Vollenhove-Ambt, 1 kind gewettigd met Femmigje van EGTEN (zie 105455).
 
78357    Hendrik Elerts TALEN, geboren ca 1715, zoon van Elert TALEN (zie 78656).
Gehuwd met Hillegjen JANS (zie 78358).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
154580    Hendrik Jannes TALEN, geboren op 20-03-1803 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 27-03-1803 te Giethoorn (getuige(n): Roelofje Hendriks TALEN), zoon van Jannes Hendriks TALEN (zie 77709) en Margjen GEERTS (zie 154579).
 
77574    Hendrik Jans TALEN (THALEN), geboren ca 1720, zoon van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Ondertrouwd (1) op 21-05-1745 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 06-06-1745 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen met Hendrikjen LUBBERTS (zie 78331).
Ondertrouwd (2) op 19-02-1751 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-03-1751 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen met Jantjen Jans OORT (zie 77573).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 12 kinderen.
 
78886    Hendrik Jans TALEN, gedoopt (N.G.) op 16-08-1778 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen Jans TALEN), zoon van Jan Hendriks TALEN (zie 77806) en Femmegien Alberts ROOZE (zie 78885).
 
125874    Hendrik Jans TALEN, arbeider;deurwaarder, geboren op 23-03-1789 te Ruinen, overleden op 27-01-1829 te Ruinen op 39-jarige leeftijd, zoon van Jan Geerts OTTEN (zie 125876) en Aaltje KOOBS (zie 125877).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-01-1820 te Ruinen met Marchien Jans HOFSTEDE, 24 jaar oud (zie 105690).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
136075    Hendrik Koobs TALEN (COOPS; KOOPS), geboren te Lhee;Dwingeloo, gedoopt (herv.) op 25-07-1773 te Dwingeloo (getuige(n): de vader, Coop Hendriks), overleden op 12-01-1829 te De Wijk op 55-jarige leeftijd, zoon van Koop HENDRIKS (Coop Hendriks) (zie 136078) en Marigje Jans THALEN (Margje Jans) (zie 136079).
Ondertrouwd (1) op 07-10-1797 te Dwingelo, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-11-1797 te Dwingeloo (herv.) met Marrigje HARMS (zie 136077).
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 01-05-1808 te IJhorst/De Wijk (herv.) met Marchjen Alberts WEVER, 19 jaar oud (zie 136076).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Margje Hendriks (Thalen) (zie 135966).

47994    Hendrika TALEN, geboren ca 1730.
Gehuwd met Albert HARINK (zie 47993).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
154079    Hendrikje TALEN, geboren 00-00-1869 te Staphorst, dochter van Jan TALEN (zie 154080) en Jantje BOUWMAN (zie 154081).
Gehuwd op 04-12-1886 te Staphorst met Jan Lamberts TUIN (zie 154078).
 
124423    Hendrikje Klaas TALEN, geboren ca 1773.
Gehuwd met Jan Derks BUIS (zie 124422).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88037    Hendrikjen Elerts TALEN, geboren ca 1720, dochter van Elert TALEN (zie 78656).
 
78410    Hendrikjen Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 15-01-1747 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen HENDERS (HENDRIKS)), dochter van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78362    Hendrikjen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 10-08-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen GEERTS), dochter van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78889    Hendrikjen Jans TALEN, geboren op 07-09-1794 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-09-1794 te Wanneperveen (getuige(n): Berentjen Alberts de HAAS), dochter van Jan Hendriks THALEN (zie 154611) en Annegien Alberts de HAAS (zie 78887).
 
78409    Hessel Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 01-08-1751 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen ROELOFS), zoon van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78913    Hillegjen Jans TALEN, gedoopt (N.G.) op 09-10-1785 te Wanneperveen, dochter van Jan Jans TALEN (TAALEN) (zie 77632) en Grietjen Lamberts MEIJER (zie 78912).
Ondertrouwd op 16-08-1811 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-09-1811 te Wanneperveen met Arend Roelofs TAALEN (zie 79151).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
161378    Hillichien Klaas TALEN, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1780 met Berend Berends WOBBEN (zie 165517).
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-04-1794 te Staphorst met Jacob Jans COOPS (zie 165520).
 
77587    Hilligje TALEN, geboren op 23-11-1891 te AEngwirden, overleden voor 1894, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
109129    Hilligje TALEN, geboren op 27-06-1894 te AEngwirden, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
109074    Hilligje Roelofs TALEN, geboren op 19-07-1851 te Hollanscheveld;Hoogeveen, overleden op 29-10-1927 te Zuidwolde op 76-jarige leeftijd, dochter van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-12-1874 te Zuidwolde met Ibele Jakobs van der KLAP, 23 jaar oud (zie 109075).
 
70548    Hilligje Thijmens TALEN, geboren 00-00-1874 te Terband;AEngwirden, dochter van Thijmen Geerts TALEN (zie 168822) en Foekje Geerts BRUINSMA (zie 168823).
Gehuwd op 29-09-1893 te Hardenberg-Ambt met Hendrik BOSCH (zie 70547). {Hij is later gehuwd op 01-02-1929 te Gramsbergen met Grietje GROENENDAAL (zie 168832).}
 
126100    Hilligje Tymens TALEN, geboren 00-00-1825 te Tjalleberd, dochter van Tymen Reinders TALEN (zie 47948) en Annigje Geerts BOS (BOSCH) (zie 47949).
Gehuwd op 23-04-1848 te AEngwirden met Hans Theunis RUITER (zie 126099).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
109151    Jacob TALEN, winkelier, geboren op 25-08-1850 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 15-01-1908 te Zwinderscheveld;Oosterhesselen op 57-jarige leeftijd, zoon van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-05-1877 te Hoogeveen met Aaltje BOOIJ (zie 109152).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-09-1880 te Hoogeveen met Femmigje KIKKERT (zie 34177).
 
109164    Jacob TALEN, geboren op 20-12-1862 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 09-02-1867 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 4-jarige leeftijd, zoon van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
 
78916    Jacobjen Jans TALEN, geboren te Paardeweide;Havelte, gedoopt (N.G.) op 26-11-1786 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Jans TALEN), dochter van Jan Jans TALEN (TAALEN) (zie 77632) en Grietjen Lamberts MEIJER (zie 78912).
Ondertrouwd op 06-04-1811 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-05-1811 te Wanneperveen met Jan Klaasen SCHIPPER (zie 73999).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71856    Jakob TALEN, geboren op 07-10-1830 te Staphorst, zoon van Harm Klaas TALEN (zie 109139) en Jentje Jacobs UBAK (zie 109140).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-04-1854 te Staphorst met Margje RUSSCHER, 24 jaar oud (zie 71857).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 23-03-1867 te Staphorst met Jantje KLOOSTER (zie 109148).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
124772    Jakob TALEN, landbouwer, geboren 00-00-1908 te Staphorst, zoon van Koob TALEN (zie 124304) en Grietje HULS (zie 124305).
Gehuwd op 03-12-1932 te Staphorst met Trijntje TIPPE (zie 124771).
 
105689    Jakob Hendriks TALEN, landbouwer, geboren op 21-11-1821 te Ruinen, zoon van Hendrik Jans TALEN (zie 125874) en Marchien Jans HOFSTEDE (zie 105690).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1847 te Hoogeveen met Annigje BLOEMBERG, 21 jaar oud (zie 33648). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-08-1866 te Hoogeveen met Harm Stoffers SCHONEWILLE, 41 jaar oud (zie 34975).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
77636    Jan TALEN, geboren ca 1715.
Kind:
   1.  Grietjen Jans (Grete) (zie 77637).

154080    Jan TALEN, landbouwer, geboren ca 1839.
Gehuwd met Jantje BOUWMAN (zie 154081).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105457    Jan TALEN, geboren 00-00-1855 te Staphorst, zoon van Klaas TALEN (zie 109135) en Hendrikje PRINS (zie 109136).
Gehuwd op 09-03-1878 te Staphorst met Jentje van OENEN (zie 105458).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
18549    Jan TALEN, geboren ca 1875.
Gehuwd met Beertje MUSSCHE (zie 18550).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109169    Jan Geerts TALEN, geboren 00-00-1797.
Gehuwd met Jentien Alberts PIETERS (zie 109170).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109173    Jan Harms TALEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Aaltje Koobs WITTE (zie 109174).
Uit dit huwelijk:
   1.  Koob Jans (zie 91282).

81378    Jan Harms TALEN, geboren 00-00-1818 te Staphorst, zoon van Harm Klaas TALEN (zie 109139) en Aaltje Jans MOKKEN (zie 109147).
Gehuwd op 17-01-1845 te Staphorst met Grietje van BOVEN (zie 81379).
 
78384    Jan Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 01-10-1747 te Wanneperveen, overleden ca 1748, zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Hendrikjen LUBBERTS (zie 78331).
 
78359    Jan Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 24-11-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen JANS), overleden ca 1749, zoon van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78273    Jan Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 24-10-1751 te Wanneperveen (getuige(n): Reingjen Jans TALEN), overleden voor 1757, zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
77806    Jan Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 16-01-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Hermpien HERMS), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
Ondertrouwd op 03-01-1778 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-01-1778 te Wanneperveen met Femmegien Alberts ROOZE (zie 78885).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
125880    Jan Hendriks TALEN, geboren op 09-04-1820 te Ruinen, overleden op 09-01-1834 te Gijsselte;Ruinen op 13-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans TALEN (zie 125874) en Marchien Jans HOFSTEDE (zie 105690).
 
77632    Jan Jans TALEN (TAALEN), gedoopt (N.G.) op 20-11-1763 te Wanneperveen (getuige(n): Marrigjen Luiten MUIS), zoon van Jan Beenen KRIKKE (zie 37702) en Geesje Jans TALEN (zie 47856).
Ondertrouwd op 23-08-1782 te Wanneperveen, hij van Colderveen en zij van Dixterveen, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 22-09-1782 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. geb. te Wanneperveen, won. aan de Swarte Sluis en zij j.d. geb. te Meppel en won. te Dingsterveen met Grietjen Lamberts MEIJER (zie 78912).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
78914    Jan Jans TALEN, geboren op 18-02-1796 te Blauwehand, gedoopt (N.G.) op 21-02-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen de HAAS), zoon van Jan Jans TALEN (TAALEN) (zie 77632) en Grietjen Lamberts MEIJER (zie 78912).
 
109223    Jan Klaas TALEN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Grietje Roeles KONTERMAN (zie 109224).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4214    Jan Koobs TALEN, geboren 00-00-1839 te Staphorst, zoon van Koob Jans TALEN (zie 91282) en Albertje Alberts SCHEMPER (zie 91283).
Gehuwd (1) op 26-01-1867 te Staphorst met Jantje BOUWMAN (zie 91284).
Gehuwd (2) op 05-04-1884 te Staphorst met Hilligje Jans DOOMINE (zie 4098). {Zij was eerder gehuwd op 31-10-1874 te Staphorst met Hendrik PATER (zie 91285).}
 
47947    Jan Reinders TALEN, geboren 00-00-1768 te Oudehaske, belijdenis in 1798, woont in Rotsterhaule, zoon van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Aaltjen Hendriks SMIT (zie 47943).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1792 te St.Johannesga met nn (zie 47945).
 
109107    Jan Tymens TALEN, geboren 00-00-1821 te Luinjeberd;AEngwirden, zoon van Tymen Reinders TALEN (zie 47948) en Annigje Geerts BOS (BOSCH) (zie 47949).
Gehuwd op 16-04-1818 te AEngwirden met Pietertje Feikes van der WAL (zie 109108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Jans (zie 109119).
   2.  Tiemen Jans (zie 109127).

77709    Jannes Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 09-11-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Aafjen HENDRIKS), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
Gehuwd met Margjen GEERTS (zie 154579).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125882    Jantien Hendriks TALEN, geboren op 28-10-1825 te Ruinen, overleden op 04-04-1831 te Ruinen op 5-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans TALEN (zie 125874) en Marchien Jans HOFSTEDE (zie 105690).
 
18548    Jantje TALEN, geboren op 28-10-1905 te Staphorst, overleden op 29-09-1997 te Staphorst op 91-jarige leeftijd, begraven op 04-10-1997 te IJhorst, dochter van Jan TALEN (zie 18549) en Beertje MUSSCHE (zie 18550).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1928 met Warner van SCHOT, 21 jaar oud (zie 18547).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
78433    Jentjen Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 26-12-1745 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen LUBBERS), dochter van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Hendrikjen LUBBERTS (zie 78331).
 
109179    Jentjen Klaas TALEN, geboren ca 1792.
Gehuwd met Lambert Klaas SCHEMPER (zie 109178).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
109135    Klaas TALEN, geboren 00-00-1820 te Staphorst, zoon van Jan Klaas TALEN (zie 109223) en Grietje Roeles KONTERMAN (zie 109224).
Gehuwd op 06-02-1847 te Staphorst met Hendrikje PRINS (zie 109136).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
181587    Klaas TALEN, geboren ca 1854.
Gehuwd met Grietje KOERS (zie 181588).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109199    Klaas TALEN, geboren 00-00-1880 te Staphorst, zoon van Roelof Koobs TALEN (zie 109195) en Jantje BALDER (zie 109196).
Gehuwd op 25-11-1905 te Staphorst met Hendrikje SLAGER (zie 109200).
 
181586    Klaas TALEN, wielmaker, geboren 00-00-1884 te Staphorst, zoon van Klaas TALEN (zie 181587) en Grietje KOERS (zie 181588).
Gehuwd op 22-04-1911 te Staphorst met Hendrikje DOZEMAN (zie 181585).
 
109217    Klaas TALEN, geboren 00-00-1885 te Staphorst, zoon van Jan TALEN (zie 105457) en Jentje van OENEN (zie 105458).
Gehuwd op 02-02-1918 te Meppel met Johanna SCHOLING (zie 109218).
 
109235    Klaas Harms TALEN, geboren 00-00-1816 te Staphorst, zoon van Harm Klaas TALEN (zie 109139) en Aaltje Jans MOKKEN (zie 109147).
Gehuwd op 20-06-1846 te Staphorst met Klaasje Klaas MUSSCHE (zie 109236).
 
109191    Klaas Koobs TALEN, geboren 00-00-1840 te Staphorst, zoon van Koob Jans TALEN (zie 91282) en Albertje Alberts SCHEMPER (zie 91283).
Gehuwd op 19-12-1868 te Staphorst met Grietje KOERS (zie 109192).
 
77575    Klein Jan Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 20-04-1766 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen DERKS), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
124304    Koob TALEN, landbouwer, geboren ca 1873.
Gehuwd met Grietje HULS (zie 124305).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
91282    Koob Jans TALEN, geboren op 12-06-1800 te Staphorst, zoon van Jan Harms TALEN (zie 109173) en Aaltje Koobs WITTE (zie 109174).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-02-1837 te Staphorst met Albertje Alberts SCHEMPER, 23 jaar oud (zie 91283).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
71132    Lammigchien TALEN, landbouwersche, geboren op 29-11-1827 te Ruinerwold, overleden op 08-01-1904 te Ruinerwold op 76-jarige leeftijd, dochter van Jan Geerts TALEN (zie 109169) en Jentien Alberts PIETERS (zie 109170).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-10-1866 te Ruinerwold met Hendrik MEEUWES, 34 jaar oud (zie 71131).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109165    levenloos TALEN, geboren op 06-05-1855 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 06-05-1855 te Hollandscheveld;Hoogeveen, 0 dagen oud, dochter van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
 
109087    levenloos TALEN, geboren op 25-01-1858 te Kerkingerveld;Zuidwolde, overleden op 25-01-1858 te Kerkingerveld;Zuidwolde, 0 dagen oud, zoon van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
 
109163    levenloos TALEN, geboren op 28-04-1861 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 28-04-1861 te Hollandscheveld;Hoogeveen, 0 dagen oud, zoon van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
 
47931    Lubbert Jans TALEN (THALEN), geboren ca 1722 te Wanneperveen, zoon van Jan Jans TAALEN (zie 47940) en Roelofje HENDRIKS (zie 47941).
Ondertrouwd op 09-12-1740 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 01-01-1741 te Giethoorn, hij j.m. van Wanneperveen en zij j.d. van Giethoorn met Lummigje Wiegers BAAS (zie 47933), in 1748 huisgezin nr.250.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
74016    Lummigjen Wichers TALEN, geboren ca 1784, overleden op 23-10-1855 te AEngwirden.
Gehuwd op 28-10-1804 te Tjalleberd met Jan Gerrits DOOP (zie 74015).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
109155    Margje TALEN, geboren op 02-01-1853 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 14-02-1945 te Hoogeveen op 92-jarige leeftijd, dochter van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-11-1879 te Hoogeveen met Albert BOERTIEN (zie 109156).
 
135966    Margje Hendriks TALEN (Thalen), 1836: dienstmaagd, geboren ca 1814 te Ommen-Ambt, overleden op 16-09-1855 te Avereest, dochter van Hendrik Koobs TALEN (COOPS; KOOPS) (zie 136075) en Marchjen Alberts WEVER (zie 136076).
Gehuwd op 12-11-1836 te Avereest met Arend Arends COMPAGNE (COMPAGNIE) (zie 30325). {Hij is later gehuwd op 10-08-1865 te Avereest, weduwnaar van Margje Hendriks TALEN; weduwe van Hendrik KNOL met Hendrikjen BOTTER, 44 jaar oud (zie 30183).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
148128    Margje Jans TALEN, geboren ca 1794.
Gehuwd met Albert HOOGSTEDE (zie 148127).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109157    Maria TALEN, geboren op 11-09-1856 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 29-08-1936 te Hoogeveen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jakob Hendriks TALEN (zie 105689) en Annigje BLOEMBERG (zie 33648).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1881 te Hoogeveen met Geert BOERTIEN (zie 109158).
 
60783    Marrigjen Jannes TALEN, geboren ca 1777.
Gehuwd met Hendrik JACOBS (zie 60782).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109086    Metje TALEN, geboren op 16-04-1865 te Kerkenveld;Zuidwolde, overleden op 24-04-1867 te Kerkenveld;Zuidwolde op 2-jarige leeftijd, dochter van Roelof Arends TALEN (zie 91185) en Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
 
109095    Reinder TALEN, geboren op 19-10-1887 te Luinjeberd;AEngwirden, zoon van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1912 te AEngwirden met Antje SCHOUSTRA (zie 109096).
 
78408    Reinder Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 26-11-1752 te Wanneperveen (getuige(n): Reijngjen JANS), zoon van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78718    Reinder Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 23-12-1770 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Jans TALEN), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
79708    Reinder Tymens TALEN, geboren 00-00-1819 te Oosterzee;Lemsterland, zoon van Tymen Reinders TALEN (zie 47948) en Annigje Geerts BOS (BOSCH) (zie 47949).
Gehuwd op 29-03-1846 te AEngwirden met Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thymen Reinders (zie 109088).
   2.  Arend Reinders (zie 109099).
   3.  Wytze Reinders (zie 77235).
   4.  Wytske Reinders (zie 58262).
   5.  Geert Reinders (zie 77234).
   6.  Antje Reinders (zie 109126).
   7.  Geert Reinders (zie 109091).

141893    Remmelt Geerts TALEN, geboren 00-00-1841 te Steenwijk, zoon van Geert TALEN (zie 141894) en Jantje van VELZEL (zie 141895).
Gehuwd op 31-03-1865 te Steenwijk (getuige(n): Klaas Tortel HARTSUIKER, 50 jr.bakker; Wiebe PRINSEN 37 jr.schoenmaker;Jan PRINSEN 35 jr. schoenmaker;Archibald Johannes PRINSEN 47jr gemeentebode.) met Annigje Everts PRINSEN (zie 141892).
 
91185    Roelof Arends TALEN, arbeider, geboren op 31-05-1812 te Wanneperveen, overleden op 08-12-1877 te Kerkenveld;Zuidwolde op 65-jarige leeftijd, zoon van Arend Roelofs TAALEN (zie 79151) en Hillegjen Jans TALEN (zie 78913).
Gehuwd met Annigje Hendriks SCHONEWILLE (zie 91186).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
109195    Roelof Koobs TALEN, geboren 00-00-1852 te Staphorst, zoon van Koob Jans TALEN (zie 91282) en Albertje Alberts SCHEMPER (zie 91283).
Gehuwd op 18-12-1875 te Staphorst met Jantje BALDER (zie 109196).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78483    Roelofje Hendriks TALEN, gedoopt (NG-NH) op 13-12-1744 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen JANS), overleden voor 1757, dochter van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
70566    Roelofjen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 24-08-1755 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Jans TALEN), dochter van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
78361    Roelofjen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 27-03-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Petertien JANS), dochter van Hendrik Elerts TALEN (zie 78357) en Hillegjen JANS (zie 78358).
 
78888    Roelofjen Jans TALEN, geboren op 12-10-1792 te Westert aan de Dijk, gedoopt (N.G.) op 14-10-1792 te Wanneperveen (getuige(n): Berentjen Alberts de HAAS), dochter van Jan Hendriks THALEN (zie 154611) en Annegien Alberts de HAAS (zie 78887).
 
77635    Roelofjen Reinders TALEN, gedoopt (N.G.) op 04-09-1763 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen Jans TALEN), overleden voor 1773, dochter van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Hendrikjen BERENDS (zie 47942).
 
14619    Roelofjen Reinders TALEN, geboren ca 1773, dochter van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Aaltjen Hendriks SMIT (zie 47943).
Ondertrouwd op 09-01-1801 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-01-1801 te Wanneperveen met Roelof Peters EDELENBOS, 27 jaar oud (zie 9622).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
168822    Thijmen Geerts TALEN, arbeider, geboren ca 1844.
Gehuwd met Foekje Geerts BRUINSMA (zie 168823).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109088    Thymen Reinders TALEN, geboren op 11-02-1847 te AEngwirden, zoon van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-05-1879 te AEngwirden met Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 109111).
   2.  Auke (zie 109131).
   3.  Auke (zie 109115).
   4.  Berber (zie 109130).
   5.  Reinder (zie 109095).
   6.  Arend (zie 78333).
   7.  Hilligje (zie 77587).
   8.  Hilligje (zie 109129).
   9.  Wietske (zie 109128).
   10.  Arendje (zie 109090).

109127    Tiemen Jans TALEN, geboren op 21-08-1861 te Tjalleberd;AEngwirden, zoon van Jan Tymens TALEN (zie 109107) en Pietertje Feikes van der WAL (zie 109108).
 
77762    Tijmen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 17-12-1758 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen Jans OORT), zoon van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
77236    Timen Reinders TALEN, gedoopt (N.G.) op 21-10-1781 te Wanneperveen (getuige(n): Hillegien Jans TALEN), zoon van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Aaltjen Hendriks SMIT (zie 47943).
 
78721    Trijntjen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 16-12-1753 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Jans TALEN), overleden voor 1764, dochter van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
77612    Trijntjen Hendriks TALEN, gedoopt (N.G.) op 05-08-1764 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen JANS), dochter van Hendrik Jans TALEN (THALEN) (zie 77574) en Jantjen Jans OORT (zie 77573).
 
78892    Trijntjen Jans TALEN, geboren op 12-07-1805 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-07-1805 te Wanneperveen (getuige(n): Berentjen Alberts de HAAS), dochter van Jan Hendriks THALEN (zie 154611) en Annegien Alberts de HAAS (zie 78887).
 
47948    Tymen Reinders TALEN, geboren ca 1780 te Schoterland, zoon van Reinder Jans THALEN (zie 47939) en Aaltjen Hendriks SMIT (zie 47943).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1809 te St. Johannesga met Annigje Geerts BOS (BOSCH) (zie 47949).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
109128    Wietske TALEN, geboren op 14-07-1896 te AEngwirden, dochter van Thymen Reinders TALEN (zie 109088) en Antje Aukes van der WAL (zie 109089).
 
58262    Wytske Reinders TALEN, geboren op 30-05-1855 te Luinjeberd;AEngwirden, dochter van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1878 te AEngwirden met Klaas Roelofs TOERING, 29 jaar oud (zie 58260).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligjen (zie 165589).
   2.  Grietje (zie 165588).
   3.  Klaasje (zie 58274).
   4.  levenloos (zie 58273).
   5.  Roelof (zie 165586).
   6.  Hilligjen (zie 165587).
   7.  Roelof (zie 165590).
   8.  Reinder (zie 58277).
   9.  Reinder (zie 165591).

77235    Wytze Reinders TALEN, geboren op 23-08-1852 te AEngwirden, zoon van Reinder Tymens TALEN (zie 79708) en Grietje Arends van der WAL (zie 79709).
 
132811    Berend Jans TALENS, geboren op 22-11-1831 te Roden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-11-1858 te Roden met Geessien Klaassens ANANIÄS, 23 jaar oud (zie 132812).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31734    Dina TALENS, geboren op 05-02-1844 te Norg, dochter van Jan Arends TALENS (zie 31735) en Margien Jans LOISE (zie 31736).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-10-1873 te Leek met Harm van der KAAP, 32 jaar oud (zie 31733).
 
48011    Geert TALENS, geboren ca 1840.
Gehuwd met Alberdina KLAUCKE (zie 48012).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 387 van 463 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software