Eerste blad    Vorig blad    Blad 297 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

97094    Margien Christoffels SCHROEDER, geboren ca 1838 te Steenwijk, dochter van Harm Henrich Christoph Johans (Christoffel) SCHREUDER (SCHROEDER) (zie 97095) en Jantje (Jantien) LAMMERTS (JONGBLOED (1831)) (zie 97096).
Gehuwd op 09-11-1867 te Steenwijk, 1 kind gewettigd met Jan Klaassen SNIJDER, 27 jaar oud (zie 97086).
 
97095    Harm Henrich Christoph Johans (Christoffel) SCHREUDER (SCHROEDER), timmerman (1867), geboren ca 1797 te Istrop (Lippe - Dld.) [?], zoon van Johan Herm SCHREUDER (zie 97097) en Henriette MESMAN (zie 97098).
Gehuwd op 01-04-1831 te Steenwijk, hij weduwnaar; 1 kind gewettigd. Echtgenote is Jantje (Jantien) LAMMERTS (JONGBLOED (1831)), 29 jaar oud (zie 97096).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margien Christoffels SCHROEDER (zie 97094).

97096    Jantje (Jantien) LAMMERTS (JONGBLOED (1831)), geboren op 05-06-1801 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-06-1801 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Jetske UIJLKES (zie 97099).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-04-1831 te Steenwijk, hij weduwnaar; 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Harm Henrich Christoph Johans (Christoffel) SCHREUDER (SCHROEDER) (zie 97095).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97097    Johan Herm SCHREUDER, landbouwer (1831).
Gehuwd met Henriette MESMAN (zie 97098).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Henrich Christoph Johans (Christoffel) (SCHROEDER) (zie 97095).

97098    Henriette MESMAN.
Gehuwd met Johan Herm SCHREUDER (zie 97097).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97099    Jetske UIJLKES. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-04-1798 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)), 29 jaar oud (zie 66906). {Hij was eerder ondertrouwd 00-01-1791 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-01-1791 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide van OUdehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Fetje JANS (HOORNSTRA (1859)) (zie 66935).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97100    Aaltje LAMMERTS (JONGBLOED (1822)), boeremeid (1822), geboren op 15-04-1799 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-05-1799 te Oudehaske en Haskerhorne. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Dochter van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Jetske UIJLKES (zie 97099).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1822 te Menaldumadeel (Fr.) met Ate Douwes BOERSMA, 28 jaar oud (zie 97108).
 
97101    Roelfje LAMMERTS, geboren op 01-04-1803 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 10-04-1803 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Jetske UIJLKES (zie 97099).
 
97102    Jan LAMMERTS, geboren op 25-08-1805 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-09-1805 te Oudehaske en Haskerhorne, zoon van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Jetske UIJLKES (zie 97099).
 
97103    Aukje LAMMERTS (JONGBLOED (1848), SCHAAFSMA (1842)), arbeidster (1812), schippersche (1848), geboren op 21-09-1793 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-09-1793 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 01-07-1879 om 05:00 uur te in een schip liggende aan de Turfkaai te Franeker (Fr.) op 85-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Hessels POSTMA, [eerder weduwe van Jan Anes MUD]; [namen ouder niet vermeld]. Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.). Zij was in 1848 (bij haar 2e huwelijk) gedomiliceerd te Franeker (Fr.). Dochter van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Fetje JANS (HOORNSTRA (1859)) (zie 66935).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 29-08-1812 te Opsterland (Fr.) met Jan Aans de MUD (MUD (1848)) (zie 97105). Zij kregen tussen 1814 en 1833 kinderen, genaamd Aan, Fedde, Lammert, Aaltje en Rutger. Aan huwde in 1838 te Franekerdeel (Fr.) met Sara Baukes HOEKSTRA. Fedde huwde in 1840 te Barradeel (Fr.) met Barber Willems de VRIES en in 1842 te Franeker (Fr.) met Grietje Rintjes HIEMSTRA. Lammert huwde in 1847 te Franeker (Fr.) met Janke Rijkeles de JONG. Aaltje huwde in 1848 met Auke Caspers TUINSTRA. Rutger huwde in 1854 te Franeker (Fr.) met Willemina Harms STRIJKER.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 17-09-1848 te Leeuwarden (Fr.) met Jan Hessels POSTMA, 29 jaar oud (zie 97111), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 16-11-1879 te Franeker (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe van Gerrit Wijtzes BLEEKER. Echtgenote is Gaitske Jans BEINTEMA, 54 jaar oud (zie 97114).}
 
97104    Jan LAMMERTS, geboren op 07-11-1796 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-11-1796 te Oudehaske en Haskerhorne, zoon van Lambert RUTHGERS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1822)) (zie 66906) en Fetje JANS (HOORNSTRA (1859)) (zie 66935).
 
97105    Jan Aans de MUD (MUD (1848)), schipper (1812), geboren ca 1786, overleden op 18-09-1846 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Hij woonde in 1812 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Aan Jans MUD (zie 97106) en Zwaantje JANS (zie 97107).
Gehuwd op 29-08-1812 te Opsterland (Fr.) met Aukje LAMMERTS (JONGBLOED (1848), SCHAAFSMA (1842)), 18 jaar oud (zie 97103). Zij kregen tussen 1814 en 1833 kinderen, genaamd Aan, Fedde, Lammert, Aaltje en Rutger. Aan huwde in 1838 te Franekerdeel (Fr.) met Sara Baukes HOEKSTRA. Fedde huwde in 1840 te Barradeel (Fr.) met Barber Willems de VRIES en in 1842 te Franeker (Fr.) met Grietje Rintjes HIEMSTRA. Lammert huwde in 1847 te Franeker (Fr.) met Janke Rijkeles de JONG. Aaltje huwde in 1848 met Auke Caspers TUINSTRA. Rutger huwde in 1854 te Franeker (Fr.) met Willemina Harms STRIJKER. {Zij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 17-09-1848 te Leeuwarden (Fr.) met Jan Hessels POSTMA, 29 jaar oud (zie 97111), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
97106    Aan Jans MUD, schipper (1812). Hij woonde in 1812 (huwelijk zoon Jan) te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Zwaantje JANS (zie 97107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aans de MUD (MUD (1848)) (zie 97105).

97107    Zwaantje JANS. Zij woonde in 1812 (huwelijk zoon Jan) te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Aan Jans MUD (zie 97106).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97108    Ate Douwes BOERSMA, boereknegt (1822), geboren op 17-11-1793 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-12-1793 te Dronrijp. Hij woonde in 1822 (bij zijn huwelijk) te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zoon van Douwe ATES (zie 97109) en Griettje ALLES (zie 97110).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-10-1822 te Menaldumadeel (Fr.) met Aaltje LAMMERTS (JONGBLOED (1822)), 23 jaar oud (zie 97100).
 
97109    Douwe ATES, geboren ca 1750, [Mogelijk was hij een zoon van Ate DURKS en Lijsbet HENDRIKS die huwden op in 1732 te Beetgum (gem. Menaldumadeel - Fr.) (hij te Menaldum, zij te Beetgum). Deze ouders lieten hun kinderen niet dopen.], overleden voor 1822. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Slappeterp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Hij werd op 08-02-1784 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), samen met zijn vrouw Grietje ALLES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Slappeterp en Schingen. Hij was in november 1791 lidmaat (Hervormd) te Dronrijp.
Ondertrouwd 00-04-1775 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-05-1775 te Berlikum (Hervormd), hij te Slappeterp, zij te Dronrijp, beide in gem. Menaldumadeel (Fr.). Echtgenote is Griettje ALLES, 18 jaar oud (zie 97110). Zij kregen tussen 1776 en 1787 te Slappeterp en te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Lijsbeth, Tjitske, Tjetske, Atje en Ate.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ate Douwes BOERSMA (zie 97108).

97110    Griettje ALLES, geboren op 19-05-1756 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), dochter van Alle MEINDERTS en Tjitske IJPKES, die huwden op 18-05-1749 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.) (hij te Dronrijp, zij te Menaldum). Overleden voor 1822. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zij werd op 08-02-1784 te Dronrijp, samen met haar man Douwe ATES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Slappeterp en Schingen (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zij was in november 1791 lidmaat (Hervormd) te Dronrijp.
Ondertrouwd 00-04-1775 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 14-05-1775 te Berlikum (Hervormd), hij te Slappeterp, zij te Dronrijp, beide in gem. Menaldumadeel (Fr.). Echtgenoot is Douwe ATES (zie 97109). Zij kregen tussen 1776 en 1787 te Slappeterp en te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Lijsbeth, Tjitske, Tjetske, Atje en Ate.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97111    Jan Hessels POSTMA, schipper (1848), geboren op 30-08-1819 te Leeuwarden (Fr.). Hij was in 1848 (bij zijn huwelijk) gedomiliceerd te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1879 (bij zijn 2e huwelijk) te Franeker (Fr.). Zoon van Hessel Hessels POSTMA (POSTUMA (1809), van STRATEN (1812), POSTHUMUS (1817)) (zie 97112) en Aaltje HINNES (van der VEER (1812)) (zie 97113).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17-09-1848 te Leeuwarden (Fr.) met Aukje LAMMERTS (JONGBLOED (1848), SCHAAFSMA (1842)), 54 jaar oud (zie 97103), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-08-1812 te Opsterland (Fr.) met Jan Aans de MUD (MUD (1848)) (zie 97105). Zij kregen tussen 1814 en 1833 kinderen, genaamd Aan, Fedde, Lammert, Aaltje en Rutger. Aan huwde in 1838 te Franekerdeel (Fr.) met Sara Baukes HOEKSTRA. Fedde huwde in 1840 te Barradeel (Fr.) met Barber Willems de VRIES en in 1842 te Franeker (Fr.) met Grietje Rintjes HIEMSTRA. Lammert huwde in 1847 te Franeker (Fr.) met Janke Rijkeles de JONG. Aaltje huwde in 1848 met Auke Caspers TUINSTRA. Rutger huwde in 1854 te Franeker (Fr.) met Willemina Harms STRIJKER.}
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 16-11-1879 te Franeker (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe van Gerrit Wijtzes BLEEKER. Echtgenote is Gaitske Jans BEINTEMA, 54 jaar oud (zie 97114).
 
97112    Hessel Hessels POSTMA (POSTUMA (1809), van STRATEN (1812), POSTHUMUS (1817)), schipper (1812,1817,1845), overleden voor 1848. Hij woonde in 1809 (bij zijn huwelijk) te Leeuwarden (Fr.), erna woonde hij op zijn schip.
Ondertrouwd op 21-07-1809 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-08-1809 te Boornbeetgum, onder Beetsterzwaag (Hervormd), hij te Leeuwarden (Fr.), zij te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Aaltje HINNES (van der VEER (1812)) (zie 97113). Zij kregen tussen 1810 en 1828 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.) en te Leeuwarden (Fr.) en Dokkum (Fr.) negen kinderen, genaamd: Hessel, Hinne, Dieuwke, Akke, Jan, Gerben, Marijke, Akke en Antje. De 1e Akke overleed met 6 jaar als Aukje te Midendrachten? (gem. Smallingerland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hessels (zie 97111).

97113    Aaltje HINNES (van der VEER (1812)), schippersvrouw (1812). Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1848 (huwelijk zoon Jan) te Leeuwarden (Fr.).
Ondertrouwd op 21-07-1809 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-08-1809 te Boornbeetgum, onder Beetsterzwaag (Hervormd), hij te Leeuwarden (Fr.), zij te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Hessel Hessels POSTMA (POSTUMA (1809), van STRATEN (1812), POSTHUMUS (1817)) (zie 97112). Zij kregen tussen 1810 en 1828 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.) en te Leeuwarden (Fr.) en Dokkum (Fr.) negen kinderen, genaamd: Hessel, Hinne, Dieuwke, Akke, Jan, Gerben, Marijke, Akke en Antje. De 1e Akke overleed met 6 jaar als Aukje te Midendrachten? (gem. Smallingerland).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97114    Gaitske Jans BEINTEMA, arbeidster (1879), geboren op 30-05-1825 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), dochter van Jan Sikkes BEINTEMA en Engeltje AUKES. Zij woonde in 1879 (bij haar 2e huwelijk) te Franeker (Fr.).
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 16-11-1879 te Franeker (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe van Gerrit Wijtzes BLEEKER. Echtgenoot is Jan Hessels POSTMA, 60 jaar oud (zie 97111). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-09-1848 te Leeuwarden (Fr.) met Aukje LAMMERTS (JONGBLOED (1848), SCHAAFSMA (1842)), 54 jaar oud (zie 97103), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
97115    Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)), commies (1750,1775), geboren ca 1712. Hij woonde in 1738 (doop zoon Hendrik) te Meppel (Dr.). Hij woonde in 1742 (bij zijn 2e huwelijk) te Meppel, erna ook. Hij woonde in 1775 (huwelijk zoon Harm) te Meppel.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1737 met Gesien BARTELINK (BERTLING (1738)) (zie 97116). Van hen werd in 1738 te Meppel (Dr.) een zoon Hendrik gedoopt (N.G.).
Ondertrouwd (2) in 1742 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1742 te Diever (Dr.) (N.G.), hij weduwenaer, zij weduwe. Echtgenote is Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095). {Zij was eerder ondertrouwd op 13-11-1737 te Meppel (Dr.). Te Zwartsluis was de ondertrouw op 15-11-1737. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-11-1737 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. te Meppel (Dr.), zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenoot is Hinderik ARENTS (zie 97118). Zij lieten in 1739 en 1740 te Meppel (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Arent en Harmen.}
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
97116    Gesien BARTELINK (BERTLING (1738)), gedoopt ca 1712, overleden voor 1742 te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1738 (doop zoon Hendrik) te Meppel (Dr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1737 met Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115). Van hen werd in 1738 te Meppel (Dr.) een zoon Hendrik gedoopt (N.G.). {Hij is later ondertrouwd in 1742 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1742 te Diever (Dr.) (N.G.), hij weduwenaer, zij weduwe. Echtgenote is Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).}
 
97117    Harmen Cornelis' PRAKKENS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-11-1742 te Meppel (getuige(n): zijn pete: Aaltje JANS, huisvrouw [van] Nannik HENDRIKS), overleden voor 1750 te Meppel (Dr.), zoon van Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115) en Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).
 
97118    Hinderik ARENTS, geboren ca 1712. Hij had [vermoedelijk] een zus Petertje, die in 1739 te Meppel doopgetuige was bij de doop (N.G.) van zijn zoon Arent. Overleden voor 1742 te Meppel (Dr.). Hij woonde in 1737 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 13-11-1737 te Meppel (Dr.). Te Zwartsluis was de ondertrouw op 15-11-1737. Gehuwd voor de kerk op 30-11-1737 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. te Meppel (Dr.), zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenote is Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)), 27 jaar oud (zie 24095). Zij lieten in 1739 en 1740 te Meppel (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Arent en Harmen. {Zij is later ondertrouwd in 1742 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1742 te Diever (Dr.) (N.G.), hij weduwenaer, zij weduwe. Echtgenoot is Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115).}
 
97119    Elijsabeth Cornelis PRAKKENS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-08-1746 te Meppel (getuige(n): Hilligin BUISMAN), dochter van Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115) en Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).
 
97120    Jan Cornelis' PRAKKENS, geboren te Meppel (Dr.), [tweeling met Harmen], gedoopt (N.G.) op 01-11-1750 te Meppel (getuige(n): zijn peet: Grietje HARMENS, gen[aamt] SPRAAKMAN), zoon van Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115) en Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).
 
97121    Harmen Cornelis' PRAKKENS, geboren te Meppel (Dr.), [tweeling met Jan], gedoopt (N.G.) op 01-11-1750 te Meppel (getuige(n): zijn peet: Anna van DASHORST, gen[aamt] van VEEN (zie 97616)), overleden voor 1753 te Meppel (Dr.), zoon van Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115) en Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).
 
97122    Harmen Cornelis' PRAKKENS (PRAKKE (1775)), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 18-07-1753 te Meppel (getuige(n): zijn peet: Grietje Harmens van der VEEN), overleden 00-07-1784 te Zuidsleen, onder Sleen (Dr.), [als echtgenoot van Geessen ten HOOREN (die de moeder was van hun ook in Sleen overleden dochter Cornelia).], begraven op 11-07-1784 te Sleen. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna te Hoogeveen (Dr.). Zoon van Cornelis PRACKEN (PROEKEN (1738), PRAKKENS (1742), PRAKKE (1775)) (zie 97115) en Katrina (Catharina,Caatje) HERMENS (van der VEEN (1737)) (zie 24095).
Ondertrouwd 00-03-1775 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29-03-1775 te Hoogeveen (N.G.), hij j.m. te Meppel, zij j.d.. Echtgenote is Geesjen Roelofs ten HOREN (ten HOOREN (1775), ten HOORN (1776)), 23 jaar oud (zie 97123). Zij lieten tussen 1776 en 1780 te Hoogeveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Catharina, Roelof, Jantje en Cornelia. Zij lieten in 1783 te Sleen een dichter Lamijna dopen (N.G.). Catharina huwde in 1803 te Hoogeveen met Willem WARMELS en overleed in 1819 te Hoogeveen. Roelof werd in 1806 begraven te Hoogeveen. Cornelia werd in 1783 begraven te Sleen (Dr.). [Van Jantje is onbekend wat er met haar is gebeurd.]. {Zij was ook ooit gehuwd met Simon ter STEGE (zie 97133).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamijna Harms (Wilhelmina,Harmina) PRAKKEN (PRAKKE (1809)) (zie 97126).

97123    Geesjen Roelofs ten HOREN (ten HOOREN (1775), ten HOORN (1776)), geboren te Hoogeveen (Dr.), dochter van Roelof ten HOOREN en Jantien TILIKEN. [N.B. Volgens haar overlijdensakte was zij 72 jaar geworden. Dan zou zij haar oudere zus kunnen zijn, en dus niet de weduwe van Harm Cornelis' PRAKKEN.], gedoopt (N.G.) op 13-06-1751 te Hoogeveen, overleden op 19-01-1822 te Het Schut (gem. Hoogeveen - Dr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Simon ter STEGE. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) te Hoogeveen (Dr.), erna ook. Dochter van Roelof ten HOREN (ten HOORN (1754)) (zie 97124) en Jantien TILIKEN (TILIKINGH (1754), TILEKEN (1758)) (zie 97125).
Ondertrouwd (1) 00-03-1775 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-03-1775 te Hoogeveen (N.G.), hij j.m. te Meppel, zij j.d.. Echtgenoot is Harmen Cornelis' PRAKKENS (PRAKKE (1775)), 21 jaar oud (zie 97122). Zij lieten tussen 1776 en 1780 te Hoogeveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Catharina, Roelof, Jantje en Cornelia. Zij lieten in 1783 te Sleen een dichter Lamijna dopen (N.G.). Catharina huwde in 1803 te Hoogeveen met Willem WARMELS en overleed in 1819 te Hoogeveen. Roelof werd in 1806 begraven te Hoogeveen. Cornelia werd in 1783 begraven te Sleen (Dr.). [Van Jantje is onbekend wat er met haar is gebeurd.].
Gehuwd (2) met Simon ter STEGE (zie 97133).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
97124    Roelof ten HOREN (ten HOORN (1754)).
Gehuwd voor de kerk ca 1746 te [Hoogeveen (Dr.)] met Jantien TILIKEN (TILIKINGH (1754), TILEKEN (1758)) (zie 97125). Zij lieten tussen 1747 en 1761 te Hoogeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Pieter, Geesjen (2x), Samuel TILIKINGH, Hendrik, Marlena en Metjen. Samuel huwde ca 1779 [te Hoogeveen] met Lammegje WINTERS. Hendrik huwde ca 1786 [te Hoogeveen] met Johanna OLFINGH. Marlena huwde in 1786 te Hoogeveen met Harm BOLDINGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Roelofs (ten HOOREN (1773), ten HOORN () (zie 94589).
   2.  Geesjen Roelofs (ten HOOREN (1775), ten HOORN (1776)) (zie 97123).

97125    Jantien TILIKEN (TILIKINGH (1754), TILEKEN (1758)), geboren ca 1721, [mogelijk] dochter van Samuel TILEKING en Gesien LANTINGE, die in 1733 te Borger (Dr.) een dochter Catharina lieten dopen (N.G.).
Gehuwd voor de kerk ca 1746 te [Hoogeveen (Dr.)] met Roelof ten HOREN (ten HOORN (1754)) (zie 97124). Zij lieten tussen 1747 en 1761 te Hoogeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Pieter, Geesjen (2x), Samuel TILIKINGH, Hendrik, Marlena en Metjen. Samuel huwde ca 1779 [te Hoogeveen] met Lammegje WINTERS. Hendrik huwde ca 1786 [te Hoogeveen] met Johanna OLFINGH. Marlena huwde in 1786 te Hoogeveen met Harm BOLDINGH.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
97126    Lamijna Harms (Wilhelmina,Harmina) PRAKKEN (PRAKKE (1809)), arbeidster (1833,<1849), geboren op 16-08-1783 te Zuidsleen (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij ca 1782 te Hoogeveen geboren als dochter van Jan Harm PRAKKEN. Dit lijkt niet waarschijnlijk. Er woonde tot 1780 maar 1 man met de familienaam PRAKKE in Hoogeveen, en dat was Harm Cornelis' PRAKKE. Daarna woonde deze te Sleen. Zij noemde geen van haar zoons Jan en zij noemde haar eerste zoon Harm PRAKKE. Hierom neem ik aan dat zij de op 16-08-1783 te Zuidsleen geboren dochter was van Harm Cornelis' PRAKKE.], gedoopt (N.G.) op 24-08-1783 te Sleen, overleden op 12-06-1849 te Smilde (Dr.) op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Geuchien STRIJKER; [naam moeder niet vermeld]. Dochter van Harmen Cornelis' PRAKKENS (PRAKKE (1775)) (zie 97122) en Geesjen Roelofs ten HOREN (ten HOOREN (1775), ten HOORN (1776)) (zie 97123).
Ondertrouwd op 06-06-1806 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-06-1806 te Hoogeveen (N.G.), beide van Hoogeveen (Dr.). Echtgenoot is Geuchjen PIETERS (STRIJKER (1806)), 25 jaar oud (zie 97127). Zij kregen tussen 1806 en 1825 te Hoogeveen (Dr.) acht kinderen, genaamd: Anna, Harm, Geesje, Petronella, Roelof, Peter, Hendrik en Geugje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm PRAKKE Geugjens STRIJKER (zie 97128).

97127    Geuchjen PIETERS (STRIJKER (1806)), geboren op 01-11-1780 te Hoogeveen (Dr.), zoon van Pieter GEUCHJES [STRIJKER] en Annegje JANS [KROEZEN]. Gedoopt (N.G.) op 28-01-1781 te Hoogeveen, overleden op 07-10-1830 om 10:00 uur te te zijnen huize No. 86-aa (wijk A) te Smilde (Dr.) op 49-jarige leeftijd, als echtgenoot van Harmina [= Wilhelmina] PRAKKEN, nalatende zeven kinderen met namen: Harm, Roelf, Pieter, Hendrik, Anna, Geesje en Petronella. Hij woonde in 1806 (bij zijn huwelijk) te Hoogeveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 06-06-1806 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-06-1806 te Hoogeveen (N.G.), beide van Hoogeveen (Dr.). Echtgenote is Lamijna Harms (Wilhelmina,Harmina) PRAKKEN (PRAKKE (1809)), 22 jaar oud (zie 97126). Zij kregen tussen 1806 en 1825 te Hoogeveen (Dr.) acht kinderen, genaamd: Anna, Harm, Geesje, Petronella, Roelof, Peter, Hendrik en Geugje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97128    Harm PRAKKE Geugjens STRIJKER, schipper (1833,1834,1836,1838), turfschipper (<1871), geboren te Hoogeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-01-1809 te Hoogeveen, overleden op 24-02-1871 om 13:00 uur te in de Leeuwardervaart bij Zevenhuizen, onder Franeker (Fr.) op 62-jarige leeftijd, "is verdronken"; als echtgenoot van Trijntje Sieds PINKSTER, [eerder weduwnaar van Maria Lubbes BOXEM]. Zoon van Geuchjen PIETERS (STRIJKER (1806)) (zie 97127) en Lamijna Harms (Wilhelmina,Harmina) PRAKKEN (PRAKKE (1809)) (zie 97126).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-02-1833 te Smilde (Dr.), 1 kind gewettigd: Willemina. Echtgenote is Marij Libbes (Maria Lubbes) BOKSEN (BOXEM (1836)), 23 jaar oud (zie 97129). Zij kregen in 1834 te Smilde (Dr.) een zoon Geuchje. Zij kregen in 1836 te Zwartsluis een zoon Lubbertus. Zij kregen in 1838 te Olst een zoon Jacobus. Zij kregen in 1842 te Hasseltervaart een zoon Christiaan. Lubbertus huwde in 1863 te Franeker met Sijtske Lukas' KUURSTRA. Jacobus huwde in 1871 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Akke Errits ROERSMA en overleed in 1916 te Egmond aan Zee (N.H.). Christiaan overleed met 20 weken te Smilde (Dr.).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-10-1848 te Franeker (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Sieds PINXSTER (PINKSTER (1848), PINXTER (1887)), 33 jaar oud (zie 97132). Zij kregen tussen 1848 en 1855 te Franeker (Fr.) vier kinderen, genaamd: Johanna, Sijbrand, Hendrik en Gerrit. Johanna overleed met 16 maanden te Franeker. Sijbrand huwde in 1872 te Franeker met Janke Gerbens POSTMA en overleed 7 jaar later te Groningen (Gr.). Hendrik overleed met 18 jaar te Franeker. Gerrit overleed met 3 weken te Franeker.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemina Harms (zie 97130).

97129    Marij Libbes (Maria Lubbes) BOKSEN (BOXEM (1836)), arbeidster (1833), geboren op 19-11-1809 te Kloosterveen (Dr.), dochter van Libbe Pieters BOKSEN (arbeider - 1833) en Koba Jans EBELTIES (arbeidster - 1833). Gedoopt (N.G.) op 26-11-1809 te Kloosterveen, overleden op 01-06-1843 te Smilde (Dr.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenote van Harm PRAKKEN STRIJKER. Dochter van Libbe (Lubbe) PIETERS (BOKZEN (1802), BOKSEN (1806), BOXEM (1833)) (zie 97134) en Jacoba (Koba) JANS (EBELTIES (1802), EBELTJES (1806)) (zie 97135).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1833 te Smilde (Dr.), 1 kind gewettigd: Willemina. Echtgenoot is Harm PRAKKE Geugjens STRIJKER, 24 jaar oud (zie 97128). Zij kregen in 1834 te Smilde (Dr.) een zoon Geuchje. Zij kregen in 1836 te Zwartsluis een zoon Lubbertus. Zij kregen in 1838 te Olst een zoon Jacobus. Zij kregen in 1842 te Hasseltervaart een zoon Christiaan. Lubbertus huwde in 1863 te Franeker met Sijtske Lukas' KUURSTRA. Jacobus huwde in 1871 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Akke Errits ROERSMA en overleed in 1916 te Egmond aan Zee (N.H.). Christiaan overleed met 20 weken te Smilde (Dr.). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-10-1848 te Franeker (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Sieds PINXSTER (PINKSTER (1848), PINXTER (1887)), 33 jaar oud (zie 97132). Zij kregen tussen 1848 en 1855 te Franeker (Fr.) vier kinderen, genaamd: Johanna, Sijbrand, Hendrik en Gerrit. Johanna overleed met 16 maanden te Franeker. Sijbrand huwde in 1872 te Franeker met Janke Gerbens POSTMA en overleed 7 jaar later te Groningen (Gr.). Hendrik overleed met 18 jaar te Franeker. Gerrit overleed met 3 weken te Franeker.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97130    Willemina Harms STRIJKER, geboren op 12-10-1831 te Smilde (Dr.), overleden op 04-06-1913 te Rotterdam (Z.H.) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Rutger Jans MUD. Zij woonde vanaf 28-08-1899, met haar man Rutger Jans MUD zonder kinderen, op het adres: Molenstraat 54 te Den Helder (N.H.), komende van Wormerveer (N.H.). Op 30-07-1900 verhuisden zij naar het adres: Achtergracht zuidzijde 54 te Den Helder. Op 08-09-1900 verhuisden zij naar het adres: N[ieuwe] Markt 3 te Rotterdam (Z.H.) (bron: bevolk.reg. Den Helder 1880-1917). Te Rotterdam woonden zij daarna op de adressen: Breedestraat 19, Schoolstraat 21-III, Prinsenstraat 32, Raamstraat 4 en Baan 184-b (bron: (bevolk.reg. Rotterdam 1880-1940). Dochter van Harm PRAKKE Geugjens STRIJKER (zie 97128) en Marij Libbes (Maria Lubbes) BOKSEN (BOXEM (1836)) (zie 97129).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1854 te Franeker (Fr.) met Rutger Jans MUD, 20 jaar oud (zie 97131). Zij kregen in 1855 te Groningen (Gr.) een dochter Oukje. Zij kregen tussen 1857 en 1867 te Franeker (Fr.) acht kinderen, genaamd: Harmen, Jan, Maria, Harmina, Jantje, Jan, Harm en Zwaantje. Oukje huwde in 1786 te Den Helder (N.H.) met Pieter Willems BRUIN, daarna in 1895 te Den Helder met Pieter Johannes' BETTINGER, en in 1909 te Den Helder met Dirk Jans WENTEL. Oukje overleed in 1936 te Den Helder. Harmen overleed met 17 maanden te Ooststellingwerf (Fr.). Jan overleed met 4 weken te Ooststellingwerf. Maria huwde in 1882 te Rotterdam (Z.H.) met Jan Errits ROERSMA en overleed in 1927 te Rotterdam. Harmina overleed met 1 jaar te Leeuwarden (Fr.). Jantje overleed met 1 maand te Franeker. Jan overleed met 2 maanden te Frankeradeel (Fr.). Harm overleed met 21 maanden te Nijmegen (Gld.). Zwaantje overleed met 3,5 maand te Geertruidenberg (N.B.).
97131    Rutger Jans MUD, geboren op 17-08-1833 te Tzummarum (gem. Barradeel - Fr.), overleden op 06-07-1905 te Rotterdam (Z.H.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van Wilhelmina STRIJKER. Hij woonde vanaf 28-08-1899, met zijn vrouw Wilhelmina STRIJKER en zonder kinderen, op het adres: Molenstraat 54 te Den Helder (N.H.), komende van Wormerveer (N.H.). Op 30-07-1900 verhuisden zij naar het adres: Achtergracht zuidzijde 54 te Den Helder. Op 07-09-1900 verhuisden zij naar het adres: N[ieuwe] Markt 3 te Rotterdam (Z.H.) (bron: bevolk.reg. Den Helder 1880-1917). Te Rotterdam woonden zij daarna op de adressen: Breedestraat 19, Schoolstraat 21-III, Prinsenstraat 32, Raamstraat 4 en Baan 184-b (bron: (bevolk.reg. Rotterdam 1880-1940).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1854 te Franeker (Fr.) met Willemina Harms STRIJKER, 22 jaar oud (zie 97130). Zij kregen in 1855 te Groningen (Gr.) een dochter Oukje. Zij kregen tussen 1857 en 1867 te Franeker (Fr.) acht kinderen, genaamd: Harmen, Jan, Maria, Harmina, Jantje, Jan, Harm en Zwaantje. Oukje huwde in 1786 te Den Helder (N.H.) met Pieter Willems BRUIN, daarna in 1895 te Den Helder met Pieter Johannes' BETTINGER, en in 1909 te Den Helder met Dirk Jans WENTEL. Oukje overleed in 1936 te Den Helder. Harmen overleed met 17 maanden te Ooststellingwerf (Fr.). Jan overleed met 4 weken te Ooststellingwerf. Maria huwde in 1882 te Rotterdam (Z.H.) met Jan Errits ROERSMA en overleed in 1927 te Rotterdam. Harmina overleed met 1 jaar te Leeuwarden (Fr.). Jantje overleed met 1 maand te Franeker. Jan overleed met 2 maanden te Frankeradeel (Fr.). Harm overleed met 21 maanden te Nijmegen (Gld.). Zwaantje overleed met 3,5 maand te Geertruidenberg (N.B.).
97132    Trijntje Sieds PINXSTER (PINKSTER (1848), PINXTER (1887)), geboren op 21-05-1815 om 03:00 uur te in het huis No. 83 (Wijk E.W.) te Franeker (Fr.), dochter van Sied Gerrits PINXSTER [PINKSTER - 1848] (tichelaar - 1815) en Antje JOCHEMS. Overleden op 28-02-1887 om 14:00 uur te in de huizinge No. 2 (Wijk T.O.) te Franeker (Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen STRIJKER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-10-1848 te Franeker (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Harm PRAKKE Geugjens STRIJKER, 39 jaar oud (zie 97128). Zij kregen tussen 1848 en 1855 te Franeker (Fr.) vier kinderen, genaamd: Johanna, Sijbrand, Hendrik en Gerrit. Johanna overleed met 16 maanden te Franeker. Sijbrand huwde in 1872 te Franeker met Janke Gerbens POSTMA en overleed 7 jaar later te Groningen (Gr.). Hendrik overleed met 18 jaar te Franeker. Gerrit overleed met 3 weken te Franeker. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1833 te Smilde (Dr.), 1 kind gewettigd: Willemina. Echtgenote is Marij Libbes (Maria Lubbes) BOKSEN (BOXEM (1836)), 23 jaar oud (zie 97129). Zij kregen in 1834 te Smilde (Dr.) een zoon Geuchje. Zij kregen in 1836 te Zwartsluis een zoon Lubbertus. Zij kregen in 1838 te Olst een zoon Jacobus. Zij kregen in 1842 te Hasseltervaart een zoon Christiaan. Lubbertus huwde in 1863 te Franeker met Sijtske Lukas' KUURSTRA. Jacobus huwde in 1871 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Akke Errits ROERSMA en overleed in 1916 te Egmond aan Zee (N.H.). Christiaan overleed met 20 weken te Smilde (Dr.).}
 
97133    Simon ter STEGE, overleden voor 1822.
Gehuwd met Geesjen Roelofs ten HOREN (ten HOOREN (1775), ten HOORN (1776)) (zie 97123). {Zij was eerder ondertrouwd 00-03-1775 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-03-1775 te Hoogeveen (N.G.), hij j.m. te Meppel, zij j.d.. Echtgenoot is Harmen Cornelis' PRAKKENS (PRAKKE (1775)), 21 jaar oud (zie 97122). Zij lieten tussen 1776 en 1780 te Hoogeveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Catharina, Roelof, Jantje en Cornelia. Zij lieten in 1783 te Sleen een dichter Lamijna dopen (N.G.). Catharina huwde in 1803 te Hoogeveen met Willem WARMELS en overleed in 1819 te Hoogeveen. Roelof werd in 1806 begraven te Hoogeveen. Cornelia werd in 1783 begraven te Sleen (Dr.). [Van Jantje is onbekend wat er met haar is gebeurd.].}
 
97134    Libbe (Lubbe) PIETERS (BOKZEN (1802), BOKSEN (1806), BOXEM (1833)), arbeider (1812,1815,1822,1826,1828,1833,1839,1839,1840), geboren te Hijkersmilde (Dr.), zoon van Pieter LIBBES en Maria CHRISTIAENS. [N.B. Volgens zijn overlijdensakte was hij geboren ca 1767 te Hoogeveen als zoon van Pieter BOXEM. Een hiermee overeenstemmende doopakte werd niet gevonden. De doopakte die wel werd gevonden, sluit goed aan, doordat hij een dochter Maria noemde en een zoon Christiaan.], gedoopt (N.G.) op 18-05-1777 te Beilen, overleden op 09-10-1855 te Smilde (Dr.) op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacoba EBELTIES; [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Hijkersmilde, onder Beilen (Dr.), erna te Kloosterveen (Dr.). Hij woonde in 1840 (2e huwelijk dochter Jacobje) te Avereest.
Ondertrouwd op 22-04-1798 te Kloosterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-05-1798 te Kloosterveen (N.G.), hij j.m. van Hijkersmilde, onder Beilen (Dr.), zij j.d. van Kloosterveen (Dr.). Echtgenote is Jacoba (Koba) JANS (EBELTIES (1802), EBELTJES (1806)), 22 jaar oud (zie 97135). Zij lieten tussen 1799 en 1809 te Kloosterveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Peter, Jan Jacob EBELTIES, Jacobje en Marij. Van hen werden in 1812 en 1815 te Smilde (Dr.) een zoon Kristiaan en een dochter Annechien geboren. Peter huwde in 1822 te Smilde met Aaltien ROELOFS [LENTEN/PALS] en overleed in 1874 te Kloosterveen (gem. Smilde). Jan Jacob EBELTIES huwde in 1826 te Smilde met Aaltje Meiles HAIJES, huwde in 1839 te Avereest met Zwaantje Gerrits AALDRINK en overleed in 1872 te Hoogeveen (Dr.). Kristiaan huwde in 1833 te Smilde met Anna Henderks SCHUILING, huwde in 1863 te Avereest met Jantje Hendrikus' EKKEL en overleed in 1882 te Erica (gem. Emmen - Dr.). Annechien huwde in 1838 te Ambt Hardenberg met Gerrit Jans de GRAAF en overleed in 1883 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Lubbes (Japikje) BOKSEN (BOXEM (1840), BOXEN (1893)) (zie 97136).
   2.  Marij Libbes (Maria Lubbes) BOKSEN (BOXEM (1836)) (zie 97129).

97135    Jacoba (Koba) JANS (EBELTIES (1802), EBELTJES (1806)), arbeidster (1826,1828,1833), arbeidersche (1838), geboren op 11-05-1776 te Kloosterveen (Dr.), dochter van Jan Jacobs HEBELTJES [EBELTIES] en Jacobje JANS, die huwden op 23-05-1773 te Beilen (Dr.) (hij j.g. van 't Hogeveen (Dr.), zij j.d. van Hijkersmilde (Dr.). Overleden op 16-03-1861 te Smilde (Dr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van Lubbe BOXEM, [patroniem moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Kloosterveen (Dr.), erna ook. Zij wonde in 1840 (2e huwelijk dochter Jacobje) te Avereest.
Ondertrouwd op 22-04-1798 te Kloosterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-05-1798 te Kloosterveen (N.G.), hij j.m. van Hijkersmilde, onder Beilen (Dr.), zij j.d. van Kloosterveen (Dr.). Echtgenoot is Libbe (Lubbe) PIETERS (BOKZEN (1802), BOKSEN (1806), BOXEM (1833)), 20 jaar oud (zie 97134). Zij lieten tussen 1799 en 1809 te Kloosterveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Peter, Jan Jacob EBELTIES, Jacobje en Marij. Van hen werden in 1812 en 1815 te Smilde (Dr.) een zoon Kristiaan en een dochter Annechien geboren. Peter huwde in 1822 te Smilde met Aaltien ROELOFS [LENTEN/PALS] en overleed in 1874 te Kloosterveen (gem. Smilde). Jan Jacob EBELTIES huwde in 1826 te Smilde met Aaltje Meiles HAIJES, huwde in 1839 te Avereest met Zwaantje Gerrits AALDRINK en overleed in 1872 te Hoogeveen (Dr.). Kristiaan huwde in 1833 te Smilde met Anna Henderks SCHUILING, huwde in 1863 te Avereest met Jantje Hendrikus' EKKEL en overleed in 1882 te Erica (gem. Emmen - Dr.). Annechien huwde in 1838 te Ambt Hardenberg met Gerrit Jans de GRAAF en overleed in 1883 te Zwolle.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
97136    Jacobje Lubbes (Japikje) BOKSEN (BOXEM (1840), BOXEN (1893)), geboren op 10-10-1806 te Kloosterveen (D.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 11-09-1803 te Smilde (Dr.) als dochter van Lubbe BOXEN en Jacoba. Deze geboortedatum is niet waarschijnlijk want 10 maanden na de geboorte van het vorige kind van deze ouders. Smilde klopt wel, want na 1812 was de kerkgemeente Kloosterveen onderdeel van de gemeente Smilde. Ik houd me hier aan de gegevens uit haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 12-10-1806 te Kloosterveen, overleden op 02-09-1893 te Kloosterveen (gem. Smilde - Dr.) op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Albert van der VEEN; [alleen moeders voornaam vermeld.]. Zij woonde in 1828 (bij haar 1e huwelijk) te Smilde (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1840 (bij haar 2e huwelijk) aan de Dedemsvaart onder Heemserveen (gem. Ambt Hardenberg). Dochter van Libbe (Lubbe) PIETERS (BOKZEN (1802), BOKSEN (1806), BOXEM (1833)) (zie 97134) en Jacoba (Koba) JANS (EBELTIES (1802), EBELTJES (1806)) (zie 97135).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 06-07-1828 te Smilde (Dr.) (getuige(n): zijn zwager Engbert de VRIES (31 jr., verwer te Assen (Dr.)), zijn zwager IJsbrand BOXMA (30 jr., arbeider te Smilde) en haar volle broeder Jan BOXEN (25 jr., arbeider te Smilde)) met Albert Willems van der VEEN (zie 97137).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 11-04-1840 te Ambt Hardenberg, zij weduwe. Echtgenoot is Arend Cornelis' WESTHUIS, 28 jaar oud (zie 16665).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
97137    Albert Willems van der VEEN, arbeider (1828,<1834), geboren ca 1801, zoon van Willem van der VEEN (arbeider - 1828) en Willemtje JANS (arbeidster - 1828). Overleden op 05-08-1834 te Smilde (Dr.), als echtgenoot van Jacobje BOXEM. Hij woonde in 1828 (bij zijn huwelijk) te Smilde (Dr.), erna ook.
Gehuwd op 06-07-1828 te Smilde (Dr.) (getuige(n): zijn zwager Engbert de VRIES (31 jr., verwer te Assen (Dr.)), zijn zwager IJsbrand BOXMA (30 jr., arbeider te Smilde) en haar volle broeder Jan BOXEN (25 jr., arbeider te Smilde)) met Jacobje Lubbes (Japikje) BOKSEN (BOXEM (1840), BOXEN (1893)), 21 jaar oud (zie 97136). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-04-1840 te Ambt Hardenberg, zij weduwe. Echtgenoot is Arend Cornelis' WESTHUIS, 28 jaar oud (zie 16665).}
 
97138    Petertje Arends WESTHUIS, geboren op 26-10-1842 te Avereest, dochter van Arend Cornelis' WESTHUIS (zie 16665) en Jacobje Lubbes (Japikje) BOKSEN (BOXEM (1840), BOXEN (1893)) (zie 97136).
 
97139    Cornelis Arends WESTHUIS, geboren op 24-08-1845 te Avereest, overleden op 08-06-1846 te Avereest, 288 dagen oud, zoon van Arend Cornelis' WESTHUIS (zie 16665) en Jacobje Lubbes (Japikje) BOKSEN (BOXEM (1840), BOXEN (1893)) (zie 97136).
 
97140    Aalt (Aalst,Aard) ARENDSEN (WESTHUIS (1859)), dagloner (1812,<1813), geboren ca 1751 te Nunspeet (Gld.), zoon van Arend JANSEN [WESTHUIS] en Evertjen AALTS [uit de SCHULP]. Overleden op 23-04-1813 om 22:00 uur te in het huis No. 3 staande in Hogebijssel (gem. Doornspijk - Gld.), [als echtgenoot van Magteldje CORNELISSEN]. Hij woonde in 1812 (overlijden zoon Gerrit) in het huis No.3 staande in het buurtschap Hogebijssel te Doornspijk (Gld.).
Gehuwd met Megteltje CORNELISSEN (zie 97141). Zij kregen ca 1782 een zoon Arend. Arend huwde in 1811 te Doornspijk (Gld.) met Hannisje HANNESSEN [ZOET], huwde in 1820 te Doornspijk met Aartje Driessen BEEK en overleed in 1834 te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.). Zij kregen in 1784 een zoon Hendrik. Deze overleed [vermoedelijk ongehuwd] in 1827 te Doornspijk (gem. Elburg - Gld.). Zij kregen ca 1786 te Nunspeet een zoon Evert. Evert huwde in 1813 te Nunspeet met Herbertje Gerardus' MULDER en overleed in 1846 te Nunspeet. Zij kregen ca 1790 te Nunspeet een zoon Jan. Jan overleed in 1815 in het buurtschap Hogebijssel (gem. Doornspijk). Zij kregen ca 1792 te Nunspeet een zoon Gerrit. Gerrit overleed in 1812 in het buurschap Hogebijssel (gem. Doornspijk). Zij kregen ca 1795 te Nunspeet een zoon Aard. Aard huwde in 1817 te Doornspijk met Aaltje Driessen PATER en overleed in 1825 te Doornspijk. Zij kregen in 1798 te Nunspeet een zoon Hendrik. Hendrik huwde in 1826 te Ermelo met Hendrikje GROOTHUIS en overleed in 1847 te Ermelo (Gld.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis AALTZEN (WESTHUIS (1829)) (zie 16166).
   2.  Hendrik Aaltsen WESTHUIS (zie 97142).

97141    Megteltje CORNELISSEN, geboren ca 1759, overleden op 05-11-1814 om 01:00 uur te in het huis No. 3 te Hogebijssel (gem. Elburg - Gld.), als weduwe van Aalt WESTHUIS.
Gehuwd met Aalt (Aalst,Aard) ARENDSEN (WESTHUIS (1859)) (zie 97140). Zij kregen ca 1782 een zoon Arend. Arend huwde in 1811 te Doornspijk (Gld.) met Hannisje HANNESSEN [ZOET], huwde in 1820 te Doornspijk met Aartje Driessen BEEK en overleed in 1834 te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.). Zij kregen in 1784 een zoon Hendrik. Deze overleed [vermoedelijk ongehuwd] in 1827 te Doornspijk (gem. Elburg - Gld.). Zij kregen ca 1786 te Nunspeet een zoon Evert. Evert huwde in 1813 te Nunspeet met Herbertje Gerardus' MULDER en overleed in 1846 te Nunspeet. Zij kregen ca 1790 te Nunspeet een zoon Jan. Jan overleed in 1815 in het buurtschap Hogebijssel (gem. Doornspijk). Zij kregen ca 1792 te Nunspeet een zoon Gerrit. Gerrit overleed in 1812 in het buurschap Hogebijssel (gem. Doornspijk). Zij kregen ca 1795 te Nunspeet een zoon Aard. Aard huwde in 1817 te Doornspijk met Aaltje Driessen PATER en overleed in 1825 te Doornspijk. Zij kregen in 1798 te Nunspeet een zoon Hendrik. Hendrik huwde in 1826 te Ermelo met Hendrikje GROOTHUIS en overleed in 1847 te Ermelo (Gld.).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
97142    Hendrik Aaltsen WESTHUIS, daghuurder (1826,1827,1829,1831,1835,1840,1846,<1847), houtmaker (1840), geboren op 22-11-1797 te Nunspeet (Gld.), overleden op 30-05-1847 te Ermelo (Gld.) op 49-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hendrikje GROOTHUIS. Hij ging op 26-03-1816 in [militaire] dienst bij het 7e regiment infanterie der Nationale Militie. Zijn signalement was toen: lengte: 9 voet + 3 duim + 3 streek, rond aangezicht, rond voorhoofd, blaauwe oogen, ordinaire neur, kleine mond, lange kin, blond haar, blonde wenkraauwen en geene merkbare teekenen. Hij diende in plaats van zijn broer Aart WESTHUIS. Hij werd ontslagen uit de dienstplicht op 15-03-1821, met een paspoort. Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.), erna ook. Zoon van Aalt (Aalst,Aard) ARENDSEN (WESTHUIS (1859)) (zie 97140) en Megteltje CORNELISSEN (zie 97141).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-08-1826 te Ermelo (Gld.) met Hendrikje Aaltsen GROOTHUIS (zie 97143). Zij kregen tussen 1827 en 1835 in Oosteinde te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.) vier kinderen, genaamd: Aalt, Gerrit, Mechteldje en Evert. Zij kregen in 1840 in Westeinde te Nunspeet opnieuw een zoon Aalt, die overleed met 6 jaar te Nunspeet. Mechteldje huwde in 1858 te Elburg met Derk Pieters TIJDEMAN. Evert overleed in 1855 in Oosteinde te Nunspeet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalt Hendriks (zie 97144).

97143    Hendrikje Aaltsen GROOTHUIS, dienstmeid (1826), geboren ca 1798, dochter van Aalt Hendriks GROOTHUIS (daghuurder - 1826) en Gaartje STOFFELS. Overleden op 15-08-1844 te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.), als echtgenote van Hendrik WESTHUIS. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.), erna ook.
Gehuwd op 09-08-1826 te Ermelo (Gld.) met Hendrik Aaltsen WESTHUIS, 28 jaar oud (zie 97142). Zij kregen tussen 1827 en 1835 in Oosteinde te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.) vier kinderen, genaamd: Aalt, Gerrit, Mechteldje en Evert. Zij kregen in 1840 in Westeinde te Nunspeet opnieuw een zoon Aalt, die overleed met 6 jaar te Nunspeet. Mechteldje huwde in 1858 te Elburg met Derk Pieters TIJDEMAN. Evert overleed in 1855 in Oosteinde te Nunspeet.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97144    Aalt Hendriks WESTHUIS, geboren op 14-02-1827 te Oosteinde te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.), overleden op 17-05-1840 om 20:00 uur te in het huis No. 44 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 13-jarige leeftijd. De ouders wonende te Nunspeet (gem. Ermelo - Gld.). Zoon van Hendrik Aaltsen WESTHUIS (zie 97142) en Hendrikje Aaltsen GROOTHUIS (zie 97143).
 
97145    Antje Reijnerus' (Anna) DIJKHUIZEN, dienstmeid (1862), geboren ca 1838 te Weesperkarspel (N.H.), overleden op 02-02-1863 te Watergraafsmeer (N.H.), als echtgenote van Hendrik WESTHUIS. Dochter van Reijnerus DIJKHUIZEN (zie 97146) en Catharina van WEERDENBURG (zie 97147).
Gehuwd op 23-12-1862 te Waterraafsmeer (N.H.) met Hendrik Cornelis' WESTHUIS, 33 jaar oud (zie 45285). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-04-1864 te Diemen (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Cornelia Jans SCHEERS (zie 97148).}
 
97146    Reijnerus DIJKHUIZEN, werkman (1862).
Gehuwd met Catharina van WEERDENBURG (zie 97147).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Reijnerus' (Anna) (zie 97145).

97147    Catharina van WEERDENBURG.
Gehuwd met Reijnerus DIJKHUIZEN (zie 97146).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97148    Cornelia Jans SCHEERS, wasvrouw (1864), geboren ca 1828 te Nieuwer-Amstel (N.H.), dochter van Jan Gerrits SCHEERS (zie 97149) en Jannetje van ZANTEN (zie 97150).
Gehuwd op 21-04-1864 te Diemen (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik Cornelis' WESTHUIS, 35 jaar oud (zie 45285). {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-12-1862 te Waterraafsmeer (N.H.) met Antje Reijnerus' (Anna) DIJKHUIZEN (zie 97145).}
 
97149    Jan Gerrits SCHEERS.
Gehuwd met Jannetje van ZANTEN (zie 97150).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Jans (zie 97148).

97150    Jannetje van ZANTEN.
Gehuwd met Jan Gerrits SCHEERS (zie 97149).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97151    Evertje Willems BEIJER, geboren ca 1886 te Ambt Vollenhove, dochter van Willem Wolters BEIJER (zie 28666) en Hendrikje Willems WINTERS (zie 28667).
Gehuwd op 19-04-1907 te Ambt Vollenhove met Hendrik Kornelis' WESTHUIS (zie 97152).
 
97152    Hendrik Kornelis' WESTHUIS, koetsier (1907), geboren ca 1882 te Ambt Vollenhove, zoon van Kornelis Berends WESTHUIS (zie 53542) en Jantje Hendriks LASSCHE (zie 53541).
Gehuwd op 19-04-1907 te Ambt Vollenhove met Evertje Willems BEIJER (zie 97151).
 
97153    Willem Willems BEIJER, geboren 00-11-1894 te [Barsbeek te] Ambt Vollenhove, overleden op 27-10-1895 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Willem Wolters BEIJER (zie 28666) en Hendrikje Willems WINTERS (zie 28667).
 
97154    Jantje Kornelis' WESTHUIS, geboren ca 1885 te Ambt Vollenhove, dochter van Kornelis Berends WESTHUIS (zie 53542) en Jantje Hendriks LASSCHE (zie 53541).
Gehuwd op 10-09-1909 te Ambt Vollenhove met Evert Everts MOOIWEER (zie 97155).
 
97155    Evert Everts MOOIWEER, fabrieksarbeider (1909), geboren ca 1880 te Ambt Vollenhove, zoon van Evert Everts MOOIWEER (zie 27039) en Evertje Anthonijs VISSCHER (zie 27038).
Gehuwd op 10-09-1909 te Ambt Vollenhove met Jantje Kornelis' WESTHUIS (zie 97154).
 
97156    Barend Kornelis' WESTHUIS, spoorwegarbeider (1918), geboren ca 1891 te Ambt Vollenhove, overleden op 07-11-1960 te Zwolle, als partner van Martha Jantina van PIJKEREN. Zoon van Kornelis Berends WESTHUIS (zie 53542) en Jantje Hendriks LASSCHE (zie 53541).
Gehuwd op 18-07-1918 te Zwartsluis met Marthe Jantina Jans van PIJKEREN (zie 97157).
 
97157    Marthe Jantina Jans van PIJKEREN, geboren ca 1894 te Zwartsluis, dochter van Jan van PIJKEREN (zie 97158) en Hendrikje BARNEVELD (zie 97159).
Gehuwd op 18-07-1918 te Zwartsluis met Barend Kornelis' WESTHUIS (zie 97156).
 
97158    Jan van PIJKEREN.
Gehuwd met Hendrikje BARNEVELD (zie 97159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marthe Jantina Jans (zie 97157).

97159    Hendrikje BARNEVELD.
Gehuwd met Jan van PIJKEREN (zie 97158).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97160    Lupje Kornelis' WESTHUIS, dienstbode (1922), geboren ca 1898 te Ambt Vollenhove, dochter van Kornelis Berends WESTHUIS (zie 53542) en Jantje Hendriks LASSCHE (zie 53541).
Gehuwd op 04-05-1922 te Ambt Vollenhove met Arrien Harms LASSCHE (zie 97161).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Arriens (zie 97166).

97161    Arrien Harms LASSCHE, fabrieksarbeider (1922), geboren ca 1898 te Ambt Vollenhove, zoon van Harm Roelofs LASSCHE (zie 28506) en Harmpje Arriens DIKKEN (zie 28507).
Gehuwd op 04-05-1922 te Ambt Vollenhove met Lupje Kornelis' WESTHUIS (zie 97160).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97162    Willem Kornelis' WESTHUIS, veldarbeider (1922), geboren ca 1901 te Ambt Vollenhove, zoon van Kornelis Berends WESTHUIS (zie 53542) en Jantje Hendriks LASSCHE (zie 53541).
Gehuwd op 15-12-1922 te Giethoorn met Wietske Luten LEEUW (zie 97163).
 
97163    Wietske Luten LEEUW, geboren ca 1899 te Giethoorn, dochter van Lute Abrahams LEEUW (zie 89193) en Aaltje Dirks SCHEFFERS (zie 89194).
Gehuwd op 15-12-1922 te Giethoorn met Willem Kornelis' WESTHUIS (zie 97162).
 
97164    Annigje Harms LASSCHE, geboren ca 1889 te [de Leeuwte te] Ambt Vollenhove, overleden op 01-02-1890 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Harm Roelofs LASSCHE (zie 28506) en Harmpje Arriens DIKKEN (zie 28507).
 
97165    Arrien Harms LASSCHE, geboren ca 1887 te [de Leeuwte te] Ambt Vollenhove, overleden op 14-09-1890 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Harm Roelofs LASSCHE (zie 28506) en Harmpje Arriens DIKKEN (zie 28507).
 
97166    Arrien Arriens LASSCHE, geboren ca 1939 te Ambt Vollenhove, overleden op 25-03-1940 te Kampen. De ouders wonende te Ambt Vollenhove. Zoon van Arrien Harms LASSCHE (zie 97161) en Lupje Kornelis' WESTHUIS (zie 97160).
 
97167    zoon LEEUW, geboren op 04-06-1899 te Giethoorn, "levenloos geboren", overleden op 04-06-1899 te Giethoorn, 0 dagen oud, zoon van Lute Abrahams LEEUW (zie 89193) en Aaltje Dirks SCHEFFERS (zie 89194).
 
97168    Klaasje Luten LEEUW, geboren op 27-06-1904 te Giethoorn, overleden op 29-06-1904 te Giethoorn, 2 dagen oud, dochter van Lute Abrahams LEEUW (zie 89193) en Aaltje Dirks SCHEFFERS (zie 89194).
 
97169    zoon LEEUW, geboren op 23-06-1906 te Giethoorn, "levenloos geboren", overleden op 23-06-1906 te Giethoorn, 0 dagen oud, zoon van Lute Abrahams LEEUW (zie 89193) en Aaltje Dirks SCHEFFERS (zie 89194).
 
97170    Abraham Luten LEEUW, veldarbeider (1925), geboren ca 1897 te Giethoorn, zoon van Lute Abrahams LEEUW (zie 89193) en Aaltje Dirks SCHEFFERS (zie 89194).
Gehuwd op 23-05-1925 te Giethoorn met Aafje Aukes BOONSTRA, 20 jaar oud (zie 97171).
 
97171    Aafje Aukes BOONSTRA, geboren op 18-09-1904 te Steenwijkerwold, dochter van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1925 te Giethoorn met Abraham Luten LEEUW (zie 97170).
 
97172    Auke Teeuwes' BOONSTRA, arbeider (1902,1904,1906,1910,1912), veldarbeider (1925), landbouwer (<1946), geboren ca 1875 te Steenwijkerwold, overleden op 01-10-1946 te Onna (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van Trijntje PIEST. Zoon van Teeuwes BOONSTRA (zie 97182) en Trijntje van DALEN (zie 97183).
Gehuwd met Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Aukes (zie 97174).
   2.  Aafje Aukes (zie 97171).
   3.  Teeuwis Aukes (zie 97175).
   4.  dochter (zie 97176).
   5.  Klaas Aukes (zie 97177).
   6.  Jantje Aukes (zie 97178).

97173    Trijntje Klaassen PIEST, geboren ca 1877 te Havelte (Dr.), overleden op 10-01-1951 te Giethoorn, als weduwe van Auke BOONSTRA. Dochter van Klaas Luten PIEST (zie 97184) en Aafje Jans HEIDA (zie 97185).
Gehuwd met Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
97174    Trijntje Aukes BOONSTRA, geboren op 04-09-1902 te Steenwijkerwold, dochter van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-03-1925 te Giethoorn met Jan Tiemes STEVENS (zie 97179).
 
97175    Teeuwis Aukes BOONSTRA, arbeider (<1925), geboren op 11-11-1906 te Steenwijkerwold, overleden op 03-07-1925 te Onna (gem. Steenwijkerwold) op 18-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
 
97176    dochter BOONSTRA, geboren op 26-02-1908 te Onna (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 26-12-1908 te Onna (gem. Steenwijkerwold), 304 dagen oud, dochter van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
 
97177    Klaas Aukes BOONSTRA, geboren op 26-03-1910 te Steenwijkerwold, zoon van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
 
97178    Jantje Aukes BOONSTRA, geboren op 09-02-1912 te Steenwijkerwold, dochter van Auke Teeuwes' BOONSTRA (zie 97172) en Trijntje Klaassen PIEST (zie 97173).
 
97179    Jan Tiemes STEVENS, veldarbeider (1925), geboren ca 1895 te Giethoorn, zoon van Tieme Koob STEVENS (zie 97180) en Geertruida DRIESEN (zie 97181).
Gehuwd op 14-03-1925 te Giethoorn met Trijntje Aukes BOONSTRA, 22 jaar oud (zie 97174).
 
97180    Tieme Koob STEVENS.
Gehuwd met Geertruida DRIESEN (zie 97181).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Tiemes (zie 97179).

97181    Geertruida DRIESEN.
Gehuwd met Tieme Koob STEVENS (zie 97180).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97182    Teeuwes BOONSTRA.
Gehuwd met Trijntje van DALEN (zie 97183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Teeuwes' (zie 97172).

97183    Trijntje van DALEN.
Gehuwd met Teeuwes BOONSTRA (zie 97182).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97184    Klaas Luten PIEST, arbeider (1861), geboren ca 1835 te Steenwijkerwold, zoon van Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) PIEST (zie 97186) en Jantje Everts OTTEN (zie 97187).
Gehuwd op 02-05-1861 te Steenwijkerwold met Aafje Jans HEIDA (zie 97185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Klaassen (zie 97173).

97185    Aafje Jans HEIDA, geboren ca 1840 te Steenwijkerwold, dochter van Jan HEIDA (zie 97188) en Trijntje BEL (zie 97189).
Gehuwd op 02-05-1861 te Steenwijkerwold met Klaas Luten PIEST (zie 97184).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97186    Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) PIEST, boerenknegt (1834), arbeider (1834,1836), geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 04-12-1796 te Vledder, zoon van Klaas Wolters PIEST (zie 97190) en Hillegje JANS (zie 97191).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-05-1834 te Steenwijkerwold met Jantje Everts OTTEN, 23 jaar oud (zie 97187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Luten (zie 97184).
   2.  Roelof Luten (zie 97192).
   3.  Trijntje Luten (zie 97193).

97187    Jantje Everts OTTEN, dienstmaagd (1834), geboren op 04-02-1811 te Steenwijkerwold, dochter van Evert Roelofs OTTEN (zie 40153) en Trijntje GEERTS (zie 40154).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1834 te Steenwijkerwold met Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) PIEST, 37 jaar oud (zie 97186).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97188    Jan HEIDA, arbeider (1861).
Gehuwd met Trijntje BEL (zie 97189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Jans (zie 97185).

97189    Trijntje BEL.
Gehuwd met Jan HEIDA (zie 97188).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97190    Klaas Wolters PIEST.
Gehuwd met Hillegje JANS (zie 97191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) (zie 97186).

97191    Hillegje JANS.
Gehuwd met Klaas Wolters PIEST (zie 97190).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97192    Roelof Luten PIEST, geboren op 19-08-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) PIEST (zie 97186) en Jantje Everts OTTEN (zie 97187).
 
97193    Trijntje Luten PIEST, geboren ca 1840 te Steenwijkerwold, dochter van Luitjen Klasen (Lutjen,Lute) PIEST (zie 97186) en Jantje Everts OTTEN (zie 97187).
Gehuwd op 02-05-1862 te Steenwijkerwold met Jan Jans MENGER, 31 jaar oud (zie 97194).
 
97194    Jan Jans MENGER, arbeider (1862), geboren op 27-02-1831 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-05-1862 te Steenwijkerwold met Trijntje Luten PIEST (zie 97193).
 
97195    Jan Jans MENGER, arbeider (1824,1825,1827,1831,1833,1837,1842,<1846), geboren ca 1785 te Zuidveen, onder Steenwijk, overleden op 01-10-1846 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van Grietje SCHUITE; [namen ouders niet vermeld]. Zoon van Jan Jans MENGER (zie 97202) en Jacobje JANS (zie 97203).
Gehuwd op 22-04-1824 te Steenwijkerwold met Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)), 25 jaar oud (zie 79552).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
97196    Hendrikje Jans MENGER, geboren op 27-11-1827 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 22-04-1831 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 3-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
 
97197    Meine Jans MENGER, geboren op 10-11-1833 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1858 te Steenwijkerwold met Janna Lamberts SCHIPPER (zie 97201).
 
97198    Hendrikje Jans MENGER, geboren op 27-09-1837 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
 
97199    Roelof Jans MENGER, geboren op 07-03-1842 te Steenwijkerwold, [tweeling met een levenloos geboren broertje], overleden op 13-01-1844 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
 
97200    zoon MENGER, geboren op 07-03-1842 te Steenwijkerwold, [tweeling met Roelof], overleden op 07-03-1842 te Steenwijkerwold, 0 dagen oud, zoon van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
 
97201    Janna Lamberts SCHIPPER, geboren ca 1837 te Giethoorn, dochter van Lambert Hendriks SCHIPPER (zie 89226) en Grietje Jans KLAASSEN (zie 69375).
Gehuwd op 08-05-1858 te Steenwijkerwold met Meine Jans MENGER, 24 jaar oud (zie 97197).
 
97202    Jan Jans MENGER.
Gehuwd met Jacobje JANS (zie 97203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 97195).

97203    Jacobje JANS.
Gehuwd met Jan Jans MENGER (zie 97202).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97204    Jantien Jans MENGER, geboren op 05-10-1825 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Jans MENGER (zie 97195) en Grietje MEIJNEN (ARENDS (1824), SCHUTE (1831), SCHUITE (1837), SCHUIT (1844)) (zie 79552).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24-04-1852 te Steenwijkerwold met Johannes Hendriks KUPER (KUIPER (1869)) (zie 71165).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 30-04-1869 te Steenwijk met Jacob Jans AKKERMAN, 34 jaar oud (zie 84737).
 
97205    Wicher Jans AKKERMAN, geboren op 07-03-1816 te Steenwijk, zoon van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
 
97206    Wicher Jans AKKERMAN, geboren op 12-10-1819 te Steenwjk, zoon van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
 
97207    Wicher Jans AKKERMAN, geboren op 06-08-1823 te Steenwijk, overleden voor 1871 te Steenwijk, zoon van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1847 te Steenwijk met Catharina Pieters van PUTTEN (zie 83059). {Zij is later gehuwd op 03-11-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)), 48 jaar oud (zie 97234).}
 
97208    Roelof Jans AKKERMAN, arbeider (1844), geboren op 04-05-1825 te Steenwijk, zoon van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-05-1844 te Steenwijk met Heijsien Alberts DAPPER, 21 jaar oud (zie 85145).
 
97209    Jantje Jans AKKERMAN, geboren op 28-07-1832 te Steenwijk, "tweeling met een levenloos geboren kind", overleden op 01-08-1832 te Steenwijk, 4 dagen oud, dochter van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
 
97210    kind AKKERMAN, geboren op 28-07-1832 te Steenwijk, "levenloos geboren, tweeling met Jantje", overleden op 28-07-1832 te Steenwijk, 0 dagen oud, kind van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
 
97211    dochter AKKERMAN, geboren op 12-09-1833 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 12-09-1833 te Steenwijk, 0 dagen oud, dochter van Jan JOCHEMS (AKKERMAN (1814)) (zie 93755) en Trijntjen Wijchers de VOS (zie 76355).
 
97212    Willemijntje HOORN, geboren op 10-11-1805 te Leiden (Z.H.), dochter van Martijntje HOORN (zie 97214).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20-02-1823 te Leiden (Z.H.) met Pieter Pieters van PUTTEN, 23 jaar oud (zie 83060).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
97213    Pieter Pieters van PUTTEN, geboren op 19-11-1822 te in het huis No. 235 staande in de Galgstraat (Wijk 5) te Leiden (Z.H.), "De moeder is ongehuwd. Pieter van PUTTEN erkent de vader van het kind te zijn.", zoon van Pieter Pieters van PUTTEN (zie 83060) en Willemijntje HOORN (zie 97212).
 
97214    Martijntje HOORN.
Kind:
   1.  Willemijntje HOORN (zie 97212).

97215    Pieter van PUTTEN.
Gehuwd met Catharina van den DOP (zie 97216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Pieters (zie 83060).

97216    Catharina van den DOP.
Gehuwd met Pieter van PUTTEN (zie 97215).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97217    Johannes Pieters van PUTTEN, geboren 00-09-1824 te Leiden (Z.H.), overleden op 11-06-1825 te Leiden (Z.H.), zoon van Pieter Pieters van PUTTEN (zie 83060) en Willemijntje HOORN (zie 97212).
 
97218    Johannes Cornelis Pieters van PUTTEN, geboren op 19-04-1828 te Leiden (Z.H.), zoon van Pieter Pieters van PUTTEN (zie 83060) en Willemijntje HOORN (zie 97212).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-03-1852 te Weststellingwerf (Fr.) met Stijntje Wijbes LENSTRA (zie 97224).
 
97219    Willem Pieters (Willem Frederik) van PUTTEN, arbeider (1851), geboren op 29-09-1830 te Steenwijkerwold, zoon van Pieter Pieters van PUTTEN (zie 83060) en Willemijntje HOORN (zie 97212).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-04-1851 te Steenwijkerwold met Agnesa Catharina Gerhards DROSTE (zie 97221).
 
97220    Martijntje Pieters van PUTTEN, geboren op 28-03-1833 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter Pieters van PUTTEN (zie 83060) en Willemijntje HOORN (zie 97212).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 16-08-1854 te Amsterdam met Frans Lammerts HEIJNS (zie 97227).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 18-11-1864 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jannes Assiens BRUNENBERG (zie 97230). {Hij was eerder gehuwd voor 1864 met Fransina van ANTWERPEN (zie 97233).}
 
97221    Agnesa Catharina Gerhards DROSTE, geboren ca 1830 te Amsterdam, dochter van Gerhard Christopher DROSTE (zie 97222) en Elisabeth Gerhardina FORBERGER (zie 97223).
Gehuwd op 26-04-1851 te Steenwijkerwold met Willem Pieters (Willem Frederik) van PUTTEN, 20 jaar oud (zie 97219).
 
97222    Gerhard Christopher DROSTE.
Gehuwd met Elisabeth Gerhardina FORBERGER (zie 97223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnesa Catharina Gerhards (zie 97221).

97223    Elisabeth Gerhardina FORBERGER.
Gehuwd met Gerhard Christopher DROSTE (zie 97222).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97224    Stijntje Wijbes LENSTRA, geboren ca 1833 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wijbe Alberts LENSTRA (zie 97225) en Lamkjen Lammerts VEENSTRA (zie 97226).
Gehuwd op 19-03-1852 te Weststellingwerf (Fr.) met Johannes Cornelis Pieters van PUTTEN, 23 jaar oud (zie 97218).
 
97225    Wijbe Alberts LENSTRA.
Gehuwd met Lamkjen Lammerts VEENSTRA (zie 97226).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Wijbes (zie 97224).

97226    Lamkjen Lammerts VEENSTRA.
Gehuwd met Wijbe Alberts LENSTRA (zie 97225).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97227    Frans Lammerts HEIJNS, zeeman (1854), geboren ca 1821 te Amsterdam, zoon van Lammert HEIJNS (zie 97228) en Fetje TJALLINGIUS (zie 97229).
Gehuwd op 16-08-1854 te Amsterdam met Martijntje Pieters van PUTTEN, 21 jaar oud (zie 97220). {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-11-1864 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jannes Assiens BRUNENBERG (zie 97230).}
 
97228    Lammert HEIJNS.
Gehuwd met Fetje TJALLINGIUS (zie 97229).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Lammerts (zie 97227).

97229    Fetje TJALLINGIUS.
Gehuwd met Lammert HEIJNS (zie 97228).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97230    Jannes Assiens BRUNENBERG, arbeider (1864), geboren ca 1819 te Heino, zoon van Assien BRUNENBERG (zie 97231) en Gerregien HANNES (zie 97232).
Gehuwd (1) voor 1864 met Fransina van ANTWERPEN (zie 97233).
Gehuwd (2) op 18-11-1864 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Martijntje Pieters van PUTTEN, 31 jaar oud (zie 97220). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-08-1854 te Amsterdam met Frans Lammerts HEIJNS (zie 97227).}
 
97231    Assien BRUNENBERG, arbeider (1864).
Gehuwd met Gerregien HANNES (zie 97232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Assiens (zie 97230).

97232    Gerregien HANNES.
Gehuwd met Assien BRUNENBERG (zie 97231).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97233    Fransina van ANTWERPEN, overleden voor 1864.
Gehuwd voor 1864 met Jannes Assiens BRUNENBERG (zie 97230). {Hij is later gehuwd op 18-11-1864 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Martijntje Pieters van PUTTEN, 31 jaar oud (zie 97220).}
 
97234    Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)), schippersknecht (1845), arbeider (1847), schipper (1852,1866,1868,1869,1871,1876,<1886), geboren op 22-03-1823 te Steenwijk, overleden op 04-03-1886 te Steenwijk op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Catharina van PUTTEN, eerder weduwnaar van Christina BIZEN en van Woutrina van DIJK. Zoon van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-09-1845 te Steenwijk, 1 kind gewettigd. Echtgenote is Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 05-01-1866 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Wouterina Rendes van DIJK (zie 97238).
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 03-11-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Pieters van PUTTEN (zie 83059). {Zij was eerder gehuwd op 16-04-1847 te Steenwijk met Wicher Jans AKKERMAN, 23 jaar oud (zie 97207).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemina Abrahams (zie 97241).
   2.  Elisabeth Abrahams (zie 97242).
   3.  Geert Abrahams STANDHART (zie 97314).
   4.  Jan Abrahams (STANDHART (1854)) (zie 97302).
   5.  Willem Abrahams STANDHART (zie 97243).
   6.  Gerrit Abrahams (zie 97247).
   7.  Willemina Abrahams STANTHARDT (zie 97305).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  zoon STANDHART (zie 97307).
   9.  Geertje Abrahams (zie 97246).
   10.  Reintje Abrahams (zie 97248).

97235    Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)), arbeider (1812,1815,1817,1820,1823,1825,1829,1832,1838,1843,1845,1846,1850), schipper (1866,1867), geboren ca 1791 te Amsterdam, overleden op 22-02-1870 te Steenwijk, als weduwnaar van Elisabeth van den BERG. Zoon van Jan STANDHART (zie 75303) en Wilhelmina GERRETS (ERKELENS (1834)) (zie 75295).
Gehuwd op 24-04-1812 te Steenwijk met Eliesabet van den BERG, 22 jaar oud (zie 88016).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
97236    Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)), geboren op 03-10-1812 te Steenwijk, overleden op 15-06-1873 te Steenwijk op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Anna SMIT, [eerder] weduwnaar van Hendrika van der VEN. Zoon van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 25-02-1843 te 's Hertogenbosch met Maria Henrica Petrus' (Hendrika) van de VEN (van der VEN (1873)), 17 jaar oud (zie 97255).
Gehuwd (2) met Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Hubertus Gerrits STANTHART (zie 97301).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Gerrits STANDHARDT (zie 97310).
   3.  Wilhelmina Gerrits STANTHARDT (zie 97303).
   4.  zoon STANTHARDT (zie 97304).
   5.  Johan Paul Gerrits STANTHARDT (zie 97306).
   6.  dochter STANTHARDT (zie 97308).

97237    Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)), geboren ca 1824 te Steenwijk, dochter van Geert BIZEN (zie 97239) en Willemina KUIPER (zie 97240).
Gehuwd op 27-09-1845 te Steenwijk, 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)), 22 jaar oud (zie 97234). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 05-01-1866 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Wouterina Rendes van DIJK (zie 97238). Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 03-11-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Pieters van PUTTEN (zie 83059).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
97238    Wouterina Rendes van DIJK, geboren ca 1833 te Sleeuwijk, overleden op 20-05-1871 te Steenwijk, als echtgenote van Abraham STANDHARDT. Dochter van Rende van DIJK (zie 97244) en Geertje PIETERSON (zie 97245).
Gehuwd op 05-01-1866 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)), 42 jaar oud (zie 97234). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1845 te Steenwijk, 1 kind gewettigd. Echtgenote is Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237). Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 03-11-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Pieters van PUTTEN (zie 83059).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97239    Geert BIZEN, schoemaker (1845).
Gehuwd met Willemina KUIPER (zie 97240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Geerts (Stijntje) (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).

97240    Willemina KUIPER.
Gehuwd met Geert BIZEN (zie 97239).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97241    Willemina Abrahams STANDHARDT, geboren ca 1845 te Steenwijk, overleden op 23-04-1846 te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold). De ouders wonende te Steenwijk. Dochter van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97242    Elisabeth Abrahams STANDHARDT, geboren op 19-02-1847 te Steenwijk, overleden op 15-09-1848 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, dochter van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97243    Willem Abrahams STANDHART, geboren 00-04-1857 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 08-06-1857 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). De ouders wonende te Steenwijk. Zoon van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97244    Rende van DIJK.
Gehuwd met Geertje PIETERSON (zie 97245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouterina Rendes (zie 97238).

97245    Geertje PIETERSON.
Gehuwd met Rende van DIJK (zie 97244).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97246    Geertje Abrahams STANDHARDT, geboren op 28-02-1868 te Steenwijk, overleden op 21-06-1948 te Enschede op 80-jarige leeftijd, als partner van Berend van der KOLK; wonende te Amsterdam. Dochter van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Wouterina Rendes van DIJK (zie 97238).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1893 te Steenwijk met Berend Hilberts van der KOLK (zie 97249).
 
97247    Gerrit Abrahams STANDHARDT, geboren ca 1861 te Oosterhesselen, overleden op 20-05-1868 te Steenwijk, zoon van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97248    Reintje Abrahams STANDHARDT, geboren op 20-10-1869 te Steenwijk, dochter van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Wouterina Rendes van DIJK (zie 97238).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-11-1894 te Amsterdam met Gerrit Hendrikus' PUINBROEK (zie 97252).
 
97249    Berend Hilberts van der KOLK, meubelmaker (1893), geboren ca 1866 te Oldemarkt, zoon van Hilbert van der KOLK (zie 97250) en Diena VELSINK (zie 97251).
Gehuwd op 22-04-1893 te Steenwijk met Geertje Abrahams STANDHARDT, 25 jaar oud (zie 97246).
 
97250    Hilbert van der KOLK, arbeider (1893).
Gehuwd met Diena VELSINK (zie 97251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Hilberts (zie 97249).

97251    Diena VELSINK.
Gehuwd met Hilbert van der KOLK (zie 97250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97252    Gerrit Hendrikus' PUINBROEK, slachter (1894), geboren ca 1872 te Den Helder (N.H.), zoon van Hendrikus Bernardus' PUINBROEK (zie 97253) en Grietje GOEDHARDT (zie 97254).
Gehuwd op 01-11-1894 te Amsterdam met Reintje Abrahams STANDHARDT, 25 jaar oud (zie 97248).
 
97253    Hendrikus Bernardus' PUINBROEK.
Gehuwd met Grietje GOEDHARDT (zie 97254).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrikus' (zie 97252).

97254    Grietje GOEDHARDT.
Gehuwd met Hendrikus Bernardus' PUINBROEK (zie 97253).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97255    Maria Henrica Petrus' (Hendrika) van de VEN (van der VEN (1873)), geboren op 06-09-1825 te 's Hertogenbosch, dochter van Petrus Hubertus van de VEN (zie 97256) en Cornelia Adriana CALUIJ (zie 97264).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 25-02-1843 te 's Hertogenbosch met Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)), 30 jaar oud (zie 97236). {Hij was ook ooit gehuwd met Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97256    Petrus Hubertus van de VEN.
Gehuwd met Cornelia Adriana CALUIJ (zie 97264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Henrica Petrus' (Hendrika) (van der VEN (1873)) (zie 97255).

97257    Willemina Jans STANDHART (STANTHARDT (1858)), arbeidster (1838), geboren op 06-03-1815 te Steenwijk, overleden op 03-01-1858 te Steenwijk op 42-jarige leeftijd, als partner van Philip DISPO, [eerder weduwe van Kier van de RUMPTE KOK]. Dochter van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-01-1838 te Steenwijk, 1 kind gewettigd: Willemina. Echtgenoot is Kier van de RUMPTE Bastjaans KOK, 25 jaar oud (zie 76723).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 14-12-1850 te Steenwijk, zij weduwe. Echtgenoot is Philip Pieters DISPO, 35 jaar oud (zie 92350).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
97258    Elizabeth Jans STANDHARD, dienstmeid (1843), geboren op 04-11-1817 te Steenwijk, overleden op 22-06-1901 te Steenwijk op 83-jarige leeftijd, als partner van Machiel HEINHUIS de VOS. Dochter van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1843 te Steenwijk met Machiel HEINHUIS Jacobs de VOS (zie 97265).
 
97259    Johanna Jans STANDAART (STANTHARDT (1870)), geboren op 30-10-1820 te Steenwijk, overleden op 30-04-1870 te Steenwijk op 49-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan EZINGA. Dochter van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd voor 1871 met Jan Geerts ESINGA (EZINGA (1871)) (zie 75273). {Hij is later gehuwd op 28-09-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jantje Rieuwerts WOUDSTRA (zie 75272).}
 
97260    Klaartje Jans STANDAART (STANDHART (1832)), geboren op 26-12-1825 te Steenwijk, overleden op 06-08-1832 te Steenwijk op 6-jarige leeftijd, dochter van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
 
97261    Johan Paul Jans STANDHART (STANDAART (1829)), geboren op 10-06-1829 te Steenwijk, overleden op 06-08-1829 te Steenwijk, 57 dagen oud, [naam moeder niet vermeld], zoon van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
 
97262    Johan Paul Jans STANDHART (STANDHARD (1867), STANDHARDT (1880)), schipper (1867), arbeider (<1877), geboren op 30-05-1832 te Steenwijk, overleden op 24-11-1877 te Steenwijk op 45-jarige leeftijd, als partner van Jentien MORAAL. Zoon van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-02-1867 te Steenwijk met Jentien Jans (Jantje) MORAAL, 36 jaar oud (zie 75274).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97263    Jan Lodewijk STANTHART, geboren op 06-12-1837 te Steenwijk, gewettigd op 05-01-1838, bij het huwelijk van haar moeder met Kier van de RUMPTE. Zoon van Kier van de RUMPTE Bastjaans KOK (zie 76723) en Willemina Jans STANDHART (STANTHARDT (1858)) (zie 97257).
 
97264    Cornelia Adriana CALUIJ.
Gehuwd met Petrus Hubertus van de VEN (zie 97256).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97265    Machiel HEINHUIS Jacobs de VOS, arbeider (1843), geboren ca 1820 te Steenwijk, zoon van Jacob Bartels de VOS (zie 97266) en Elisabet KUIT (zie 97267).
Gehuwd op 13-05-1843 te Steenwijk met Elizabeth Jans STANDHARD, 25 jaar oud (zie 97258).
 
97266    Jacob Bartels de VOS, landbouwer (1843).
Gehuwd met Elisabet KUIT (zie 97267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel HEINHUIS Jacobs (zie 97265).

97267    Elisabet KUIT.
Gehuwd met Jacob Bartels de VOS (zie 97266).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97268    Jacob Jans MORAAL, geboren op 03-11-1832 te Steenwijk, overleden op 01-12-1833 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], zoon van Jan Jacobs MORAAL (zie 23976) en Jantien Arends (Jantien Harms) BOXEM (BOKSEM (1832)) (zie 43145).
 
97269    Jacob Jans MORAAL, gruttersknecht (<1864), geboren op 28-11-1834 te Steenwijk, overleden op 12-04-1864 te Wanneperveen op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs MORAAL (zie 23976) en Jantien Arends (Jantien Harms) BOXEM (BOKSEM (1832)) (zie 43145).
 
97270    Koop Alberts MORAAL, schipper (1863), geboren ca 1835 te Wanneperveen, zoon van Albert Coops MORAAL (zie 2016) en Dina Derks VELDKAMP (zie 16906).
Gehuwd op 18-05-1863 te Avereest met Jentien Hendriks DEUZEMAN (zie 97271).
 
97271    Jentien Hendriks DEUZEMAN, geboren ca 1842 te Avereest, dochter van Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)) (zie 97272) en Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)) (zie 97273).
Gehuwd op 18-05-1863 te Avereest met Koop Alberts MORAAL (zie 97270).
 
97272    Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)), boereknecht (1829), arbeider (1834), landbouwer (1837,1841,1848), geboren op 10-05-1800 te Staphorst. Berend DOZEMAN [DEUZEMAN] en Jentje Hendriks MULDER. Overleden op 18-06-1861 te Avereest op 61-jarige leeftijd, als partner van Aaltje STERKEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1829 te Staphorst met Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)), 19 jaar oud (zie 97273). Zij kregen tussen 1830 en 1848 te Staphorst en te Avereest zes kinderen, genaamd: Berend, Harm, Roelof, Annigje, Jentien en Jan. Harm huwde in 1857 te Avereest met Grietje Geerts SCHOEMAKER en overleed in 1895 te Avereest. Annigje huwde in 1869 te Avereest met Harm Jans de BOER en overleed in 1892 te Avereest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Hendriks (DEUZEMAN (1884)) (zie 97274).
   2.  Roelof Hendriks DEUZEMAN (zie 97284).
   3.  Jentien Hendriks DEUZEMAN (zie 97271).
   4.  Jan Hendriks DEUZEMAN (zie 97283).

97273    Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)), dienstmeid (1829), geboren op 19-03-1810 te Staphorst, dochter van Harm STERKEN en Annigje Klaas' HULS. Overleden op 14-04-1870 te Avereest op 60-jarige leeftijd, als partner van Hendrik DEUZEMAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-05-1829 te Staphorst met Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)), 28 jaar oud (zie 97272). Zij kregen tussen 1830 en 1848 te Staphorst en te Avereest zes kinderen, genaamd: Berend, Harm, Roelof, Annigje, Jentien en Jan. Harm huwde in 1857 te Avereest met Grietje Geerts SCHOEMAKER en overleed in 1895 te Avereest. Annigje huwde in 1869 te Avereest met Harm Jans de BOER en overleed in 1892 te Avereest.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97274    Berend Hendriks DOZEMAN (DEUZEMAN (1884)), arbeider (1852), landbouwer (1884), geboren ca 1830 te Staphorst, zoon van Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)) (zie 97272) en Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)) (zie 97273).
Gehuwd op 08-10-1852 te Avereest met Geesje Hendrikus' KUIPER (zie 97275).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Berends DEUZEMAN (zie 26275).

97275    Geesje Hendrikus' KUIPER, geboren ca 1829 te Ambt Ommen, dochter van Hendrikus KUIPER en Anna JEKEL.
Gehuwd op 08-10-1852 te Avereest met Berend Hendriks DOZEMAN (DEUZEMAN (1884)) (zie 97274).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97276    Hendrik Derks APPERLOO (APPELO (1747), APPELOO (1748)), burgemeester te Zwartsluis (1760,1767), meester molenaar (1813), geboren ca 1719. Hij woonde in 1744 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 14-11-1744 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 06-12-1744 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Catrina (Caatje) DANIELS (BALTHUS (1750), BALTUS (1758)) (zie 97277). Zij lieten tussen 1747 en 1767 te Zwartsluis tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Derk, Geertje, Hilligje, Derk, Aaltjen, Daniel, Aaltien, Kornelis, Bertelt en Peeter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Hendriks APPELO (zie 25725).
   2.  Daniel Hendriks APPELO (zie 27982).
   3.  Kornelis Hendriks APPELO (zie 97278).

97277    Catrina (Caatje) DANIELS (BALTHUS (1750), BALTUS (1758)), raadslid (1813), geboren ca 1719. Zij woonde in 1744 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 14-11-1744 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 06-12-1744 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Hendrik Derks APPERLOO (APPELO (1747), APPELOO (1748)) (zie 97276). Zij lieten tussen 1747 en 1767 te Zwartsluis tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Derk, Geertje, Hilligje, Derk, Aaltjen, Daniel, Aaltien, Kornelis, Bertelt en Peeter.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97278    Kornelis Hendriks APPELO, meester touwslager (1813), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 09-03-1760 te Zwartsluis, overleden op 05-09-1838 te Zwartsluis op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Lutgertje KETEL. Zoon van Hendrik Derks APPERLOO (APPELO (1747), APPELOO (1748)) (zie 97276) en Catrina (Caatje) DANIELS (BALTHUS (1750), BALTUS (1758)) (zie 97277).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 30-04-1813 te Zwartsluis met Lutgertje (Lutje) KETELS (zie 97279). Zij lieten tussen 1814 en 1819 te Zwartsluis vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Katharina, Hendrik en Herm (2x). Zij kregen in 1823 te Zwartsluis een dochter Zwaantje. Hendrik huwde in 1841 te Avereest met Hendrikje Harms KONTERMAN en overleed in 1888 te Hoogeveen (Dr.). Zwaantje huwde in 1848 te Amsterdam met Jan Willem GERTSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herm Cornelis' (zie 97280).

97279    Lutgertje (Lutje) KETELS, geboren ca 1787 te Staphorst, dochter van Harmen Geerts KETELS (landman - 1813) en Zwaantje JANS. Overleden op 04-01-1825 te Zwartsluis, als echtgenote van Cornelis APPELO.
Gehuwd op 30-04-1813 te Zwartsluis met Kornelis Hendriks APPELO, 53 jaar oud (zie 97278). Zij lieten tussen 1814 en 1819 te Zwartsluis vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Katharina, Hendrik en Herm (2x). Zij kregen in 1823 te Zwartsluis een dochter Zwaantje. Hendrik huwde in 1841 te Avereest met Hendrikje Harms KONTERMAN en overleed in 1888 te Hoogeveen (Dr.). Zwaantje huwde in 1848 te Amsterdam met Jan Willem GERTSEN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97280    Herm Cornelis' APPELO, arbeider (1848), landbouwer (<1905), geboren op 02-11-1819 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 14-11-1819 te Zwartsluis, overleden op 23-05-1905 te Avereest op 85-jarige leeftijd, als partner van Aaltje BULTMAN. Zoon van Kornelis Hendriks APPELO (zie 97278) en Lutgertje (Lutje) KETELS (zie 97279).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-03-1848 te Nieuwleusen met Aaltje BULTMAN (zie 97281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Harms (zie 97282).

97281    Aaltje BULTMAN, geboren ca 1825 te Zwollerkerspel, dochter van Gerrit Derks BULTMAN (landbouwer - 1848) en Geertien BOERS.
Gehuwd op 24-03-1848 te Nieuwleusen met Herm Cornelis' APPELO, 28 jaar oud (zie 97280).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97282    Geertje Harms APPELO, geboren ca 1851 te Nieuwleusen, overleden op 30-08-1930 te Nieuwleusen, als echtgenote van Jan DEUZEMAN. Dochter van Herm Cornelis' APPELO (zie 97280) en Aaltje BULTMAN (zie 97281).
Gehuwd op 17-04-1880 te Avereest met Jan Hendriks DEUZEMAN (zie 97283). Zij kregen tussen 1881 en 1892 te Nieuwleusen vijf kinderen, genaamd: Aaltje, Hilligje (2x), Harmina en Roelofje. Aaltje huwde in 1916 te Nieuwleusen met Hendrik Jan Egberts KLEIN en overleed in 1931 te Zwolle. De 1e Hilligje overleed met 10 maanden te Avereest. De 2e Hilligje huwde in 1912 met Gerrit hendrik Everts DIJK en overleed in 1978 te Avereest. Harmina huwde in 1920 te Nieuwleusen met Johannes Gerrits KLEIN. Roelofje huwde in 1919 te Nieuwleusen met Egbert Willem Jans KAPPERT en overleed in 1960 te Nieuwleusen.
 
97283    Jan Hendriks DEUZEMAN, landbouwer (1880), geboren ca 1849 te Avereest, overleden op 25-09-1931 te Nieuwleusen, als weduwnaar van Geertje APPELO. Zoon van Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)) (zie 97272) en Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)) (zie 97273).
Gehuwd op 17-04-1880 te Avereest met Geertje Harms APPELO (zie 97282). Zij kregen tussen 1881 en 1892 te Nieuwleusen vijf kinderen, genaamd: Aaltje, Hilligje (2x), Harmina en Roelofje. Aaltje huwde in 1916 te Nieuwleusen met Hendrik Jan Egberts KLEIN en overleed in 1931 te Zwolle. De 1e Hilligje overleed met 10 maanden te Avereest. De 2e Hilligje huwde in 1912 met Gerrit hendrik Everts DIJK en overleed in 1978 te Avereest. Harmina huwde in 1920 te Nieuwleusen met Johannes Gerrits KLEIN. Roelofje huwde in 1919 te Nieuwleusen met Egbert Willem Jans KAPPERT en overleed in 1960 te Nieuwleusen.
 
97284    Roelof Hendriks DEUZEMAN, arbeider (1870), geboren op 27-11-1834 te Avereest, zoon van Hendrik Berends DOZEMAN (DEUZEMAN (1837)) (zie 97272) en Aaltjen Harms STERKEN (STARKEN (1834)) (zie 97273).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-04-1870 te Nieuwleusen met Aaltje Harms KRIKKE (zie 97285).
 
97285    Aaltje Harms KRIKKE, geboren ca 1849 te Nieuwleusen, dochter van Harm Jans KRIKKE (zie 97286) en Geertjen SCHUURMAN (zie 97287).
Gehuwd op 28-04-1870 te Nieuwleusen met Roelof Hendriks DEUZEMAN, 35 jaar oud (zie 97284).
 
97286    Harm Jans KRIKKE, landbouwer (1836,<1904), arbeider (1870), geboren ca 1811 te Genemuiden, overleden op 23-10-1904 te Nieuwleusen, als partner van Geertjen SCHUURMAN. Zoon van Jan ROELOFS (KRIKKE (1813)) (zie 56222) en Jakoba (Koba Jannes') JANS (ROW (1813), ROUW (1832)) (zie 56223).
Gehuwd op 23-04-1836 te Nieuwleusen met Geertjen SCHUURMAN (zie 97287).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Harms (zie 97285).

97287    Geertjen SCHUURMAN, landbouwster (1836), geboren ca 1819 te Nieuwleusen, dochter van Jan Herms SCHUURMAN (landbouwer - 1836) en Fennegien Herms ALTEVEER (landbouwster - 1836).
Gehuwd op 23-04-1836 te Nieuwleusen met Harm Jans KRIKKE (zie 97286).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97288    Hendrik Jans KRIKKE, schipper (1840,1864), geboren op 22-08-1813 te Genemuiden, overleden op 08-12-1904 te Hasselt op 91-jarige leeftijd, als partner van Klazina ELBERS, eerder weduwnaar van Hilligje BROUWER. Zoon van Jan ROELOFS (KRIKKE (1813)) (zie 56222) en Jakoba (Koba Jannes') JANS (ROW (1813), ROUW (1832)) (zie 56223).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 29-04-1840 te Hasselt met Hilligje Arends BROUWER, 32 jaar oud (zie 97294).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 30-07-1864 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Klasina Johannes' ELBERS, 41 jaar oud (zie 45049). {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1853 te Zwartsluis, beide geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Johannes Anthonius' HELLENTAL, 37 jaar oud (zie 30223).}
 
97289    Joannes Franciscus' WAGENAAR, loodgieter (1835), mobiel schutter (1835), geboren ca 1804 te Amsterdam, zoon van Franciscus WAGENAAR (zie 97290) en Anna MERKEL (zie 97291).
Gehuwd op 30-12-1835 te Amsterdam met Wichertje JANS (KRIKKE (1835)), 32 jaar oud (zie 56224).
 
97290    Franciscus WAGENAAR.
Gehuwd met Anna MERKEL (zie 97291).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus' (zie 97289).

97291    Anna MERKEL.
Gehuwd met Franciscus WAGENAAR (zie 97290).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97292    Jan Jans KRIKKE, landbouwer (1836), arbeider (<1855), geboren ca 1806 te Genemuiden, overleden op 23-02-1855 te Nieuwleusen, als partner van Jantjen VLEKMAN. Zoon van Jan ROELOFS (KRIKKE (1813)) (zie 56222) en Jakoba (Koba Jannes') JANS (ROW (1813), ROUW (1832)) (zie 56223).
Gehuwd op 26-11-1836 te Nieuwleusen met Jantjen Hendrikus' VLEKMAN (zie 97293).
 
97293    Jantjen Hendrikus' VLEKMAN, dienstmeid (1836), geboren ca 1812 te Nieuwleusen, dochter van Hendrikus VLEKMAN (landbouwer - 1836) en Hendrikjen HARMS (landbouwersche - 1836).
Gehuwd op 26-11-1836 te Nieuwleusen met Jan Jans KRIKKE (zie 97292).
 
97294    Hilligje Arends BROUWER, dienstmeid (1840), geboren op 01-10-1807 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 11-10-1807 te Zwartsluis (getuige(n): Mietje MAURITS), overleden op 18-05-1860 te Hasselt op 52-jarige leeftijd, als echtgenote van hendrik KRIKKE. Dochter van Arent Peters BROUWER (zie 62377) en Roelofje Joesten MAURITS (MOURUS (1844)) (zie 62378).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-04-1840 te Hasselt met Hendrik Jans KRIKKE, 26 jaar oud (zie 97288). {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 30-07-1864 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Klasina Johannes' ELBERS, 41 jaar oud (zie 45049).}
 
97295    Egberdina Harms SMIT, geboren op 27-07-1805 te Hasselt, dochter van Harm SMIT (smid - 1824) en Hendrica BRUININKS. Overleden op 28-01-1842 te Hasselt op 36-jarige leeftijd, als partner van Hendrik APPELO; [namen ouders niet vermeld].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-12-1824 te Hasselt met Hendrik Daniels APPELO, 29 jaar oud (zie 81118). Zij kregen tussen 1827 en 1841 te Hasselt acht kinderen: Daniel, Hendrika, Harm, Nelletje, Catharina, Martha, Cornelis en Lambert. Daniel huwde in 1852 te Leeuwarden (Fr.) met Anna Maria Jacobs HAZELHOFF en overleed in 1865 te Hasselt. Hendrika huwde in 1868 te Hasselt met Jan Hendriks VOS en overleed in 1872 te Hasselt. Harm huwde in 1858 te Hasselt met Harmina Jans HOFMAN en huwde in 1867 te Genemuiden met Gerridina Hendriks HENDRIKS. Catharina huwde in 1868 te Amsterdam met Willem BOOM. Martha overleed [vermoedelijk ongehuwd] in 1906 te Hasselt. Cornelis huwde in 1865 te Hasselt met Aaltje Gerrits van den BELD en overleed in 1903 te Hasselt. Lambert huwde in 1871 te Sleen (Dr.) met Hendrikje Jans OTTEN en overleed in 1880 te Sleen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97296    Nelletje Hendriks APPELO, geboren op 29-08-1832 te Hasselt, overleden op 06-02-1897 te Steenbergen (gem. Zuidwolde - Dr.) op 64-jarige leeftijd, als partner van Albert SLENDEBROEK. Dochter van Hendrik Daniels APPELO (zie 81118) en Egberdina Harms SMIT (zie 97295).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 30-07-1874 te Zuidwolde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Albert Derks SLENDERBROEK (zie 97297). {Hij was eerder gehuwd voor 1874 met Sophia Johanna KLEIBEUKER (zie 97298).}
 
97297    Albert Derks SLENDERBROEK, brievengaarder (1874), geboren ca 1834 te Zwollerkerspel, zoon van Derk SLENDERBROEK (landbouwer - 1874) en Klaasje Willems van der VELDE (landbouwster - 1874).
Gehuwd (1) voor 1874 met Sophia Johanna KLEIBEUKER (zie 97298).
Gehuwd (2) op 30-07-1874 te Zuidwolde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Nelletje Hendriks APPELO, 41 jaar oud (zie 97296).
 
97298    Sophia Johanna KLEIBEUKER, overleden voor 1874.
Gehuwd voor 1874 met Albert Derks SLENDERBROEK (zie 97297). {Hij is later gehuwd op 30-07-1874 te Zuidwolde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Nelletje Hendriks APPELO, 41 jaar oud (zie 97296).}
 
97299    Anna (Johanna) SMIT.
Gehuwd met Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-02-1843 te 's Hertogenbosch met Maria Henrica Petrus' (Hendrika) van de VEN (van der VEN (1873)), 17 jaar oud (zie 97255).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
97300    Jantien Jans STANDHART, geboren op 27-12-1830 te Steenwijk, overleden op 29-12-1830 te Steenwijk, 2 dagen oud, dochter van Jan Lodewijk Jans STANDHART (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235) en Eliesabet van den BERG (zie 88016).
 
97301    Petrus Hubertus Gerrits STANTHART, geboren 00-02-1847 te Steenwijk, overleden op 10-11-1847 te Steenwijk, zoon van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Maria Henrica Petrus' (Hendrika) van de VEN (van der VEN (1873)) (zie 97255).
 
97302    Jan Abrahams STANDHARDT (STANDHART (1854)), geboren op 21-12-1852 te Steenwijk, overleden op 13-04-1854 te Leeuwarden (Fr.) op 1-jarige leeftijd. De ouders wonende te Steenwijk. Zoon van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97303    Wilhelmina Gerrits STANTHARDT, geboren 00-10-1857 te Steenwijk, overleden op 28-11-1857 te Steenwijk, dochter van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
 
97304    zoon STANTHARDT, geboren op 26-09-1858 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 26-09-1858 te Steenwijk, 0 dagen oud, zoon van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
 
97305    Willemina Abrahams STANTHARDT, geboren 00-10-1864 te Steenwijk, overleden op 07-08-1865 te Steenwijk, dochter van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
 
97306    Johan Paul Gerrits STANTHARDT, geboren 00-07-1865 te Steenwijk, overleden op 22-10-1865 te Steenwijk, zoon van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
 
97307    zoon STANDHART, geboren op 22-06-1866 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 22-06-1866 te Steenwijk, 0 dagen oud, zoon van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Wouterina Rendes van DIJK (zie 97238).
 
97308    dochter STANTHARDT, geboren op 20-09-1867 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 20-09-1867 te Steenwijk, 0 dagen oud, dochter van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
 
97309    Elizabeth Johans STANDHARD, geboren op 15-10-1867 te Odoorn (Dr.), overleden op 11-12-1867 te Westerbork (Dr.), 57 dagen oud. De ouders wonende te Steenwijk. Dochter van Johan Paul Jans STANDHART (STANDHARD (1867), STANDHARDT (1880)) (zie 97262) en Jentien Jans (Jantje) MORAAL (zie 75274).
 
97310    Jan Gerrits STANDHARDT, gasstoker (1872), geboren ca 1849 te Steenwijk, zoon van Gerrit Jans STANDHART (STANTHART (1847), STANTHARDT (1867)) (zie 97236) en Anna (Johanna) SMIT (zie 97299).
Gehuwd op 27-10-1872 te Steenwijk met Geesje Hendriks OOSTERHOF, 27 jaar oud (zie 97311).
 
97311    Geesje Hendriks OOSTERHOF, dienstbode (1872), geboren op 23-08-1845 te Steenwijk, overleden op 22-11-1880 te Steenwijk op 35-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan STANDHARDT. Dochter van Hendrik Wiebes OOSTERHOF (OOSTERHOFF (1875)) (zie 96940) en Jannesje Jurjens (Jannetien) de WILT (WILD (1812)) (zie 96935).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-10-1872 te Steenwijk met Jan Gerrits STANDHARDT (zie 97310).
 
97312    Hendrikje Hendriks OOSTERHOF, klokkeluidster (<1925), geboren op 05-07-1852 te Steenwijk, overleden op 03-05-1925 te Steenwijk op 72-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Hendrik Wiebes OOSTERHOF (OOSTERHOFF (1875)) (zie 96940) en Jannesje Jurjens (Jannetien) de WILT (WILD (1812)) (zie 96935).
 
97313    Jurrien Hendriks OOSTERHOF, arbeider (1881,1882,1883,1888), geboren op 09-06-1855 te Steenwijk, overleden op 11-02-1942 te Steenwijk op 86-jarige leeftijd, als partner van Jantje PANHUIS, eerder weduwnaar van Anna WIJNGAARDEN. Zoon van Hendrik Wiebes OOSTERHOF (OOSTERHOFF (1875)) (zie 96940) en Jannesje Jurjens (Jannetien) de WILT (WILD (1812)) (zie 96935).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26-02-1881 te Steenwijk met Anna Machiels van WIJNGAARDEN, 25 jaar oud (zie 99265).
Gehuwd (2) met Jantje PANHUIS (zie 99272).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Jurriens (zie 97318).
   2.  Hendrik Jurriens (zie 97319).
   3.  Hendrik Jurriens (zie 97320).
   4.  Hendrik Jurriens (zie 97321).

97314    Geert Abrahams STANDHART, schipper (1876), geboren ca 1851 te Steenwijk, zoon van Abraham Jans STANDHARDT (STANDHART (1854)) (zie 97234) en Christina Geerts (Stijntje) BIZEN (BIEZEN (1852), BIESEN (1854)) (zie 97237).
Gehuwd op 22-01-1876 te Steenwijk met Luitje Hendriks OOSTERHOF, 26 jaar oud (zie 65113).
 
97315    Machiel Dirks van WIJNGAARDEN, schoenmaker (1909,1910), geboren op 03-03-1883 te Steenwijk, zoon van Dirk Machiels van WIJNGAARDEN (zie 99263) en Aukje Cornelis' VREELING (zie 99268).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-06-1909 te Steenwijk met Annigje Hiddes de WIT (zie 99269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Machiels (zie 99273).

97316    Jan Jans HUISMAN, scheepstimmerman (1888), geboren ca 1845 te Steenwijkerwold, zoon van Jan HUISMAN (zie 90849) en Grietje van der WERF (zie 90850).
Gehuwd (1) voor 1888 met Tjalligje WESTERBEEK (zie 97317).
Gehuwd (2) op 19-12-1888 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Machiels van WIJNGAARDEN, 30 jaar oud (zie 99266).
 
97317    Tjalligje WESTERBEEK, overleden voor 1888.
Gehuwd voor 1888 met Jan Jans HUISMAN (zie 97316). {Hij is later gehuwd op 19-12-1888 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Machiels van WIJNGAARDEN, 30 jaar oud (zie 99266).}
 
97318    Hendrik Jurriens OOSTERHOF, geboren op 15-03-1881 te Steenwijk, overleden op 16-03-1881 te Steenwijk, 1 dag oud, zoon van Jurrien Hendriks OOSTERHOF (zie 97313) en Anna Machiels van WIJNGAARDEN (zie 99265).
 
97319    Hendrik Jurriens OOSTERHOF, geboren op 07-05-1882 te Steenwijk, overleden op 10-05-1882 te Steenwijk, 3 dagen oud, zoon van Jurrien Hendriks OOSTERHOF (zie 97313) en Anna Machiels van WIJNGAARDEN (zie 99265).
 
97320    Hendrik Jurriens OOSTERHOF, geboren op 16-05-1883 te Steenwijk, overleden op 19-04-1887 te Steenwijk op 3-jarige leeftijd, zoon van Jurrien Hendriks OOSTERHOF (zie 97313) en Anna Machiels van WIJNGAARDEN (zie 99265).
 
97321    Hendrik Jurriens OOSTERHOF, boekdrukker (<1913), geboren op 27-11-1888 te Steenwijk, overleden op 08-12-1913 te Steenwijk op 25-jarige leeftijd, zoon van Jurrien Hendriks OOSTERHOF (zie 97313) en Anna Machiels van WIJNGAARDEN (zie 99265).
 
97322    Jan Wijbes OOSTERHOF, geboren op 18-10-1823 te Steenwijkerwold, zoon van Wiebe LEBBERTS (OOSTERHOF (1810)) (zie 88214) en Hendrikje HENDRIKS (KARSTEN (1815), JANS (129)) (zie 88215).
 
97323    Jannes Wijbes OOSTERHOF, geboren op 04-05-1828 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 21-05-1829 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Wiebe LEBBERTS (OOSTERHOF (1810)) (zie 88214) en Hendrikje HENDRIKS (KARSTEN (1815), JANS (129)) (zie 88215).
 
97324    Jannes Wieben OOSTERHOF, geboren op 13-07-1830 te Steenwijkerwold, zoon van Wiebe LEBBERTS (OOSTERHOF (1810)) (zie 88214) en Hendrikje HENDRIKS (KARSTEN (1815), JANS (129)) (zie 88215).
 
97325    Reinder WIJBEN, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-06-1766 te Steenwijk. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wijbe GEERTS (zie 88222) en Jantien GEERTS (zie 88229).
Ondertrouwd op 31-01-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21-02-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. te Onna, beide onder Steenwijk. Echtgenote is Aeltjen RENSJES (zie 97328).
 
97326    Jan Jans VELTKAMP, geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-12-1736 te Vledder, zoon van Jan Jans VELTKAMP (GROEN (1748)) (zie 86608) en Geertje GEERTS (zie 86609).
 
97327    Roelof Harms TIP, geboren op 05-07-1816 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 17-12-1817 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Harm Harms TIP (zie 29763) en Jantje HENDRIKS (VEEN (1836), BIJKER (1840)) (zie 66096).
 
97328    Aeltjen RENSJES, geboren ca 1765. Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) te Onna (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 31-01-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 21-02-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. te Onna, beide onder Steenwijk. Echtgenoot is Reinder WIJBEN, 23 jaar oud (zie 97325).
 
97329    Lutien HARMS (JASSIES (1849)).
Gehuwd met Poppe (Foppe) WIJNHOLDS (WIJNANDS (1819), de LANGE (1824)) (zie 91684).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97330    Ragger Foppes WIJNANDS (de LANGE (1844)), arbeider (1844), geboren op 01-01-1819 te Steenwijkerwold, zoon van Poppe (Foppe) WIJNHOLDS (WIJNANDS (1819), de LANGE (1824)) (zie 91684) en Lutien HARMS (JASSIES (1849)) (zie 97329).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-12-1844 te Steenwijkerwold met Jantje Peters ZWOLLE (zie 97331).
 
97331    Jantje Peters ZWOLLE, geboren ca 1824 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter Harms (Peter) ZWOLLE (zie 73785) en Harmpje GREVELINK (zie 97332).
Gehuwd op 06-12-1844 te Steenwijkerwold met Ragger Foppes WIJNANDS (de LANGE (1844)), 25 jaar oud (zie 97330).
 
97332    Harmpje GREVELINK.
Gehuwd met Pieter Harms (Peter) ZWOLLE (zie 73785).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97333    Andries Poppes WIJNANDS (de LANGE (1849)), arbeider (1849,<1902), geboren op 01-11-1821 te Steenwijkerwold, overleden op 09-12-1902 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 81-jarige leeftijd, als partner van Geesje van NOORT. Zoon van Poppe (Foppe) WIJNHOLDS (WIJNANDS (1819), de LANGE (1824)) (zie 91684) en Lutien HARMS (JASSIES (1849)) (zie 97329).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1849 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenote is Geesjen Broers van NOORT (van NOORD (1853)), 35 jaar oud (zie 97335). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-04-1840 te Steenwijkerwold met Jannes Foppes' LANGIUS (de LANGE), 27 jaar oud (zie 97338).}
 
97334    Geert Poppes de LANGE, arbeider (1849,1853), geboren op 13-12-1824 te Steenwijkerwold, overleden op 02-12-1911 te Paaslooregel (gem. Steenwijkerwold) op 86-jarige leeftijd, als weduwnaar van Gebbigjen VISSER, [eerder] weduwnaar van Trijntje VISSCHER. Zoon van Poppe (Foppe) WIJNHOLDS (WIJNANDS (1819), de LANGE (1824)) (zie 91684) en Lutien HARMS (JASSIES (1849)) (zie 97329).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-09-1849 te Steenwijkerwold met Trijntje Pieters VISSER (VISSCHER (1911)) (zie 97342).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 16-07-1853 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar van de halfzus van de bruid; met dispensatie bij KB dd. 02-05-1853. Echtgenote is Gebbigjen Pieters VISSER (zie 97345).
 
97335    Geesjen Broers van NOORT (van NOORD (1853)), geboren op 19-02-1814 te Steenwijkerwold, overleden op 20-06-1853 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 39-jarige leeftijd, als echtgenote van Andries de LANGE, [eerder weduwe van Jannes de LANGE]. Dochter van Broer Beerents van NOORD (van NOORT (1811)) (zie 97336) en Lammigje JACOBS (MULDER (1814), HENDRIKS (1822)) (zie 90735).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 09-04-1840 te Steenwijkerwold met Jannes Foppes' LANGIUS (de LANGE), 27 jaar oud (zie 97338).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 11-08-1849 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenoot is Andries Poppes WIJNANDS (de LANGE (1849)), 27 jaar oud (zie 97333).
 
97336    Broer Beerents van NOORD (van NOORT (1811)), arbeider (1812,1814,1818,1821), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-08-1779 te Steenwijk, overleden op 21-04-1824 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 44-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Lammigjen Jacobs MULDER]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Onna (onder Steenwijk). Zoon van Beerent ALBERS (van NOORD (1779), van NOORT (1787)) (zie 90726) en Sijke BROERS (zie 90725).
Ondertrouwd op 14-04-1811 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1811 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Onna, zij j.d. te Zuidveen, beide onder Steenwijk. Echtgenote is Lammigje JACOBS (MULDER (1814), HENDRIKS (1822)) (zie 90735).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97337    Jacob ROELOFS, geboren ca 1750. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (Dr.).
Ondertrouwd op 30-04-1775 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-05-1775 te Wapserveen (Dr.) (N.G,), hij j.m. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Geesjen AALDERS (zie 97340).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigien JACOBS (zie 97341).
   2.  Lammigje JACOBS (MULDER (1814), HENDRIKS (1822)) (zie 90735).

97338    Jannes Foppes' LANGIUS (de LANGE), arbeider (1840), geboren op 30-10-1812 te Steenwijkerwold, overleden voor 1849, zoon van Poppe (Foppe) WIJNHOLDS (WIJNANDS (1819), de LANGE (1824)) (zie 91684) en Lutien HARMS (JASSIES (1849)) (zie 97329).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-04-1840 te Steenwijkerwold met Geesjen Broers van NOORT (van NOORD (1853)), 26 jaar oud (zie 97335). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-08-1849 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenoot is Andries Poppes WIJNANDS (de LANGE (1849)), 27 jaar oud (zie 97333).}
 
97339    Jantje Broers van NOORT, geboren op 03-02-1818 te Steenwijkerwold, overleden op 30-08-1896 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 78-jarige leeftijd, als partner van Hendrik WINTERS. Dochter van Broer Beerents van NOORD (van NOORT (1811)) (zie 97336) en Lammigje JACOBS (MULDER (1814), HENDRIKS (1822)) (zie 90735).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Steenwijkerwold met Hendrik Harms WINTERS (zie 97347).
 
97340    Geesjen AALDERS, geboren ca 1750. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 30-04-1775 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-05-1775 te Wapserveen (Dr.) (N.G,), hij j.m. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jacob ROELOFS (zie 97337).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
97341    Marrigien JACOBS, geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-04-1776 te Wapserveen, dochter van Jacob ROELOFS (zie 97337) en Geesjen AALDERS (zie 97340).
 
97342    Trijntje Pieters VISSER (VISSCHER (1911)), dienstmeid (1849), geboren ca 1825 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Peter Andries' VISSER (zie 97343) en Gebbe Alberts de BOER (zie 97344).
Gehuwd op 08-09-1849 te Steenwijkerwold met Geert Poppes de LANGE, 24 jaar oud (zie 97334). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-07-1853 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar van de halfzus van de bruid; met dispensatie bij KB dd. 02-05-1853. Echtgenote is Gebbigjen Pieters VISSER (zie 97345).}
 
97343    Peter Andries' VISSER.
Gehuwd (1) met Gebbe Alberts de BOER (zie 97344).
Gehuwd (2) met Hiltjen Alberts de BOER (zie 97346).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Pieters (VISSCHER (1911)) (zie 97342).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gebbigjen Pieters (zie 97345).

97344    Gebbe Alberts de BOER.
Gehuwd met Peter Andries' VISSER (zie 97343). {Hij was ook ooit gehuwd met Hiltjen Alberts de BOER (zie 97346).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97345    Gebbigjen Pieters VISSER, geboren ca 1833 te Weststellingwerf (Fr.), dochter van Peter Andries' VISSER (zie 97343) en Hiltjen Alberts de BOER (zie 97346).
Gehuwd op 16-07-1853 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar van de halfzus van de bruid; met dispensatie bij KB dd. 02-05-1853. Echtgenoot is Geert Poppes de LANGE, 28 jaar oud (zie 97334). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-09-1849 te Steenwijkerwold met Trijntje Pieters VISSER (VISSCHER (1911)) (zie 97342).}
 
97346    Hiltjen Alberts de BOER.
Gehuwd met Peter Andries' VISSER (zie 97343). {Hij was ook ooit gehuwd met Gebbe Alberts de BOER (zie 97344).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97347    Hendrik Harms WINTERS, landbouwer (1848), geboren ca 1817 te Steenwijkerwold, zoon van Harm Willems WINTER (WINTERS (1848)) (zie 97348) en Hilligjen HENDRIKS (GROENINK (1857)) (zie 97351).
Gehuwd op 07-04-1848 te Steenwijkerwold met Jantje Broers van NOORT, 30 jaar oud (zie 97339).
 
97348    Harm Willems WINTER (WINTERS (1848)), landbouwer (1848), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-01-1787 te Steenwijk (getuige(n): Hendrikjen JANS), zoon van Willem Jans WINTER (zie 97349) en Jentien TIES (zie 97350).
Gehuwd met Hilligjen HENDRIKS (GROENINK (1857)) (zie 97351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Harms WINTERS (zie 97347).

97349    Willem Jans WINTER.
Gehuwd met Jentien TIES (zie 97350).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Willems (WINTERS (1848)) (zie 97348).

97350    Jentien TIES.
Gehuwd met Willem Jans WINTER (zie 97349).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97351    Hilligjen HENDRIKS (GROENINK (1857)).
Gehuwd met Harm Willems WINTER (WINTERS (1848)) (zie 97348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97352    Berend Broers van NOORT, arbeider (<1842), geboren op 13-02-1812 te Steenwijkerwold, overleden op 22-09-1842 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 30-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Broer Beerents van NOORD (van NOORT (1811)) (zie 97336) en Lammigje JACOBS (MULDER (1814), HENDRIKS (1822)) (zie 90735).
 
97353    Sijke Wessels van NOORT, geboren op 05-02-1824 te Steenwijkerwold, overleden op 06-05-1892 te Verlaat (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als partner van Berend WIND. Dochter van Wessel Berents van NOORT (zie 90729) en Jeltjen Wolters (Jentien) FLOBBE (zie 95754).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-04-1852 te Steenwijkerwold met Berend Peters WIND, 27 jaar oud (zie 97356).
 
97354    Berend Wessels van NOORT, arbeider (1861), geboren op 05-02-1826 te Steenwijkerwold, zoon van Wessel Berents van NOORT (zie 90729) en Jeltjen Wolters (Jentien) FLOBBE (zie 95754).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 31-10-1861 te Steenwijkerwold met Grietje Johannes' SCHURINK (zie 97359).
 
97355    Jantien Wessels van NOORT, geboren op 23-01-1828 te Steenwijkerwold, dochter van Wessel Berents van NOORT (zie 90729) en Jeltjen Wolters (Jentien) FLOBBE (zie 95754).
 
97356    Berend Peters WIND, arbeider (1852), geboren op 14-07-1824 te Steenwijkerwold, zoon van Peter Jans WIND (zie 27332) en Klaasje Berends van VEEN (zie 97358).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-04-1852 te Steenwijkerwold met Sijke Wessels van NOORT, 28 jaar oud (zie 97353).
 
97357    Peter REINDERS, geboren ca 1694. Hij woonde in 1719 (bij zijn 1e huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Hij woonde in 1734 (bij zijn 2e huwelijk) te Zuidveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met zijn 2e vrouw Beertje BEERENS, met zijn kinderen Reinder en Gerrit (uit zijn 1e huwelijk) en hun kinderen Jantje, Hillegien, Beerend, Jacob en Klaasje in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd (1) op 12-03-1719 te Steenwijk, met attestatie [naar Giethoorn]. Gehuwd voor de kerk op 02-04-1719 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Marijgjen WIJCHERS (zie 60897).
Ondertrouwd (2) op 02-05-1734 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1734 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Beertje BERENDS (zie 97362).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jantje PETERS (zie 97363).
   4.  Hillegien PETERS (zie 97364).
   5.  Beerent PETERS (van VEEN (1821), VEEN (1824)) (zie 89437).
   6.  Jacob PETERS (zie 97365).
   7.  Klaasje PETERS (zie 97366).

97358    Klaasje Berends van VEEN, geboren ca 1799 te Verlaat, onder Steenwijk, dochter van Beerent PETERS (van VEEN (1821), VEEN (1824)) (zie 89437) en Weijntje ROELOFS (de GRAAF (1821)) (zie 89438).
Gehuwd op 13-06-1821 te Steenwijkerwold met Peter Jans WIND, 28 jaar oud (zie 27332).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97359    Grietje Johannes' SCHURINK, geboren ca 1834 te Steenwijk, dochter van Johannes SCHURINK (zie 97360) en Johanna NENGELMAN (zie 97361).
Gehuwd op 31-10-1861 te Steenwijkerwold met Berend Wessels van NOORT, 35 jaar oud (zie 97354).
 
97360    Johannes SCHURINK, omroeper (1861).
Gehuwd met Johanna NENGELMAN (zie 97361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Johannes' (zie 97359).

97361    Johanna NENGELMAN.
Gehuwd met Johannes SCHURINK (zie 97360).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97362    Beertje BERENDS, geboren ca 1709. Zij woonde in 1734 (bij haar huwelijk) aan het Verlaat (onder Steenwijk). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met haar man Peter REINDERS, met zijn kinderen Reinder en Gerrit (uit zijn 1e huwelijk) en hun kinderen Jantje, Hillegien, Beerend, Jacob en Klaasje in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd op 02-05-1734 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1734 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenoot is Peter REINDERS (zie 97357). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-03-1719 te Steenwijk, met attestatie [naar Giethoorn]. Gehuwd voor de kerk op 02-04-1719 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Marijgjen WIJCHERS (zie 60897).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
97363    Jantje PETERS, geboren ca 1735 te [Zuidveen onder] Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met haar beide ouders, met haar halfbroers Reinder en Gerrit, met haar broers Beerend en Jacob, en haar zussen Hillegien en Klaasje in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Peter REINDERS (zie 97357) en Beertje BERENDS (zie 97362).
 
97364    Hillegien PETERS, geboren ca 1738 te [Zuidveen onder] Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met haar beide ouders, met haar halfbroers Reinder en Gerrit, met haar broers Beerend en Jacob, en haar zussen Jantje en Klaasje in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Peter REINDERS (zie 97357) en Beertje BERENDS (zie 97362).
 
97365    Jacob PETERS, geboren ca 1744 te [Zuidveen onder] Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met zijn beide ouders, met zijn halfbroers Reinder en Gerrit, met zijn broer Beerend en zijn zussen Jantje, Hillegien en Klaasje in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Peter REINDERS (zie 97357) en Beertje BERENDS (zie 97362).
 
97366    Klaasje PETERS, geboren ca 1747 te [Zuidveen onder] Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2644) met haar beide ouders, met haar halfbroers Reinder en Gerrit, met haar broers Beerend en Jacob, en haar zussen Jantje en Hillegien in de Westerkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Peter REINDERS (zie 97357) en Beertje BERENDS (zie 97362).
 
97367    Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)), koopman (1825,1826), landbouwer (1827,1829,1831,1833,1834,1836,1839,1841,1844,1849), arbeider (1858,<1866), geboren op 13-09-1797 te Zuidveen, onder Steenwijk, overleden op 28-10-1866 om 09:00 uur te in het huis No. 34-b te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje Jans HOF. Hij woonde in 1858 (huwelijk zoon Jan) te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Beerent PETERS (van VEEN (1821), VEEN (1824)) (zie 89437) en Weijntje ROELOFS (de GRAAF (1821)) (zie 89438).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1825 te Steenwijkerwold met Geertje Jans HOF (HOFF (1850)), 20 jaar oud (zie 97368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters van VEEN (zie 97371).
   2.  Beertje Peters van VEEN (VEEN (1847)) (zie 97369).
   3.  Jacobje Pieters van VEEN (zie 97370).
   4.  Berend Pieters (zie 97372).
   5.  Weimpje Peters (Weintje) (zie 97376).
   6.  Wijmpje Pieters (Weintje,Wimkje) (zie 97377).
   7.  Jacob Marinus Peters (zie 97373).
   8.  Marina Pieters (zie 97378).
   9.  Geertje Peters (zie 97379).
   10.  Roelof Pieters (zie 97382).
   11.  Petertje Pieters (Pietertje) (zie 106754).
   12.  Beertje Pieters (zie 97383).

97368    Geertje Jans HOF (HOFF (1850)), geboren op 26-03-1805 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Gerrits HOF (zie 97374) en Jacobje PETERS (zie 97375).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-05-1825 te Steenwijkerwold met Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)), 27 jaar oud (zie 97367).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
97369    Beertje Peters van VEEN (VEEN (1847)), geboren op 08-10-1827 te Steenwijkerwold, overleden op 23-03-1847 te Steenwijkerwold op 19-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
 
97370    Jacobje Pieters van VEEN, dienstmeid (1858), geboren op 15-09-1829 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1858 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-03-1858 te AEngwirden (Fr.) met Jan Hendriks PIEK (zie 97387).
 
97371    Jan Pieters van VEEN, geboren op 15-01-1826 te Steenwijkerwold, zoon van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 05-09-1850 te Weststellingwerf (Fr.) met Aafje Margaretha Bartelds BOSMA (zie 97384).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 01-08-1863 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Albertje Jans DUURSMA (zie 97397). {Zij was eerder gehuwd op 16-03-1834 te Ooststellingwerf (Fr.) met Klaas Andries' FOPPES (zie 97400). Zij kregen tussen 1835 en 1843 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Trijntje, Andries, Janke en Jantjen.}
 
97372    Berend Pieters VEEN, geboren op 10-09-1831 te Steenwijkerwold, zoon van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1858 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaasje Ales KLIJNSMA (zie 105503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Berends (zie 105501).

97373    Jacob Marinus Peters VEEN, geboren op 17-08-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
 
97374    Jan Gerrits HOF, molenaar (1825).
Gehuwd met Jacobje PETERS (zie 97375).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans (HOFF (1850)) (zie 97368).

97375    Jacobje PETERS.
Gehuwd met Jan Gerrits HOF (zie 97374).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97376    Weimpje Peters (Weintje) VEEN, geboren op 05-05-1833 te Steenwijkerwold, overleden op 14-08-1833 te Steenwijkerwold, 101 dagen oud, dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
 
97377    Wijmpje Pieters (Weintje,Wimkje) VEEN, dienstmeid (1858), geboren op 29-06-1834 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1858 (bij haar huwelijk) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-08-1858 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Willem Gerrits VIS (zie 97393). Zij kregen tussen 1858 en 1862 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Pieter, Hendrik en Jan. Zij kregen tussen 1864 en 1868 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Geertje, Lammert en Jan. Zij kregen in 1870 en 1879 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Johannes, Roel en Berendtje. {Hij was eerder gehuwd op 26-12-1830 te Ooststellingwerf (Fr.) met Wijtske Tjammes JAGER (zie 97396). Zij kregen in 1831 en 1832 te Weststellingwerf (Fr.) twee kinderen: Tjamme en Gerrit. Zij kregen tussen 1839 en 1846 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Aaltje, Dirk, Antje en Jan. Zij kregen tussen 1848 en 1853 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen: Jacob, Hendrik, Evert en Hendrikje.}
 
97378    Marina Pieters VEEN, geboren op 17-03-1839 te Steenwijkerwold, dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1864 te Weststellingwerf (Fr.) met Franke Tjittes HOGETERP (zie 97401).
 
97379    Geertje Peters VEEN, geboren op 21-05-1841 te Steenwijkerwold, dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
 
97380    Hendrikjen Roeloffs d'GRAAFF, geboren te [onder] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 07-01-1752 te Paasloo, overleden voor 1753 te [onder] Oldemarkt of [onder Steggerda] Weststellingwerf (Fr.), dochter van Roelof EIJSSEN (d'GRAAFF (1752), de GRAAF (1842)) (zie 94231) en Aukje HARMENS (KLARENBURG (1842)) (zie 94232).
 
97381    Hendrikjen ROELOFS, geboren te [onder Steggerda] Weststellingwerf (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-04-1753 te Steggerda, dochter van Roelof EIJSSEN (d'GRAAFF (1752), de GRAAF (1842)) (zie 94231) en Aukje HARMENS (KLARENBURG (1842)) (zie 94232).
 
97382    Roelof Pieters VEEN, geboren op 22-08-1844 te Steenwijkerwold, zoon van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
 
97383    Beertje Pieters VEEN, geboren op 31-03-1849 te Steenwijkerwold, dochter van Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)) (zie 97367) en Geertje Jans HOF (HOFF (1850)) (zie 97368).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1874 te Weststellingwerf (Fr.) met Geert Hendriks WAPSTRA (zie 97404).
 
97384    Aafje Margaretha Bartelds BOSMA, geboren ca 1828 te Vledder (Dr.), dochter van Barteld Jans BOSMA (zie 97385) en Geesjen BATEN GROENLAND (zie 97386).
Gehuwd op 05-09-1850 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan Pieters van VEEN, 24 jaar oud (zie 97371). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-08-1863 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Albertje Jans DUURSMA (zie 97397).}
 
97385    Barteld Jans BOSMA.
Gehuwd met Geesjen BATEN GROENLAND (zie 97386).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Margaretha Bartelds (zie 97384).

97386    Geesjen BATEN GROENLAND.
Gehuwd met Barteld Jans BOSMA (zie 97385).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97387    Jan Hendriks PIEK, arbeider (1858), geboren ca 1830 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1858 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik Jans PIEK (zie 66976) en Hendrikje Fokken TOERING (zie 44173).
Gehuwd op 07-03-1858 te AEngwirden (Fr.) met Jacobje Pieters van VEEN, 28 jaar oud (zie 97370).
 
97388    Meine SENTS (KLIJNSMA), geboren te onder Wolverga (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Sent MEINES en Aaltje (Allegonda) WIJBES, waarvan het huwelijk ca 1750 in Friesland niet werd ingeschreven. Gedoopt (Hervormd) op 27-06-1756 te Wolvega en Sonnega. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-09-1783 te Wolvega (Hervormd), hij te Peperga, zij te Nijelamer, beide te Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Swaantje FOOKES (FAKES (1785), FOKKES (1803)), 22 jaar oud (zie 105502). Zij kregen tussen 1784 en 1803 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) en te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Sent, Fake [= Fokke], Wiebe, Jan, Aaltje, Albert, Siert, Aale (zoon), Pieter en Wijbe. Fokke huwde in 1806 te Oosterzee (gem. Lemsterland) met Antje JACOBS [HAAKSMA (1848)]. Jan huwde in 1812 te Lemsterland (Fr.) met Rimke Bouwes HAAGSMA en huwde in 1824 te Lemsterland met Hiltje Wiebens de JONG. Albert huwde in 1815 te Lemsterland met Antje Engeles BOUWMA. Sierd huwde in 1816 te Lemsterland met Jikke Freerks de JONG. Wijbe huwde in 1824 te Lemsterland met Nanke Hielkes VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sent (Sint,Cent) MEINES (KLIJNSMA (1816)) (zie 67455).
   2.  Aale MEINES (KLIJNSMA (1828)) (zie 97389).

97389    Aale MEINES (KLIJNSMA (1828)), geboren op 04-03-1797 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-04-1797 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, zoon van Meine SENTS (KLIJNSMA) (zie 97388) en Swaantje FOOKES (FAKES (1785), FOKKES (1803)) (zie 105502).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10-05-1818 te Lemsterland (Fr.) met Roelofje Hessels van der WEG (zie 105526).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 09-07-1828 te Weststellingwerf (Fr.) met Barbertien Johannes' (Berbertje) SAMPLONIUS (zie 97390).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Klaasje Ales KLIJNSMA (zie 105503).

97390    Barbertien Johannes' (Berbertje) SAMPLONIUS, geboren ca 1801 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Johannes Gerrits SAMPLONIUS (zie 70754) en Klaazien BOUWEN (HOFSTEE (1828), HOFSTRA (1838), HOFSTEDE (1876)) (zie 70755).
Gehuwd op 09-07-1828 te Weststellingwerf (Fr.) met Aale MEINES (KLIJNSMA (1828)), 31 jaar oud (zie 97389). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1818 te Lemsterland (Fr.) met Roelofje Hessels van der WEG (zie 105526).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97391    Gerben ABES, mr. gortmaker (1743), geboren ca 1718. Hij woonde in 1743 (bij zijn huwelijk) te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-01-1743 te Idaard (gem. Idaarderadeel - Fr.). Te Idaard op 10-02-1743 [attestatie afgegeven om te mogen trouwen te Oosterwolde]. Gehuwd voor de kerk 00-02-1743 te Oosterwolde (Hervormd), hij te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zij te Idaard (gem. Idaarderadeel - Fr.). Echtgenote is Trijntje Hettes WIARDA (zie 99162). Zij lieten tussen 1744 en 1749 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) drie kinderen (Hervormd), genaamd: Gerben, Sara en Anna. Zij verhuisden in 1750 naar het huis 185 te Bergum (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), en van daar in 1756 naar Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij lieten in 1751 te Bergum een dochter Hijlkjen dopen (Hervormd).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hette Gerbens WIARDA (zie 45688).

97392    Harmen ROELOFS, geboren te [onder Steggerda] Weststellingwerf (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-04-1761 te Steggerda, zoon van Roelof EIJSSEN (d'GRAAFF (1752), de GRAAF (1842)) (zie 94231) en Aukje HARMENS (KLARENBURG (1842)) (zie 94232).
 
97393    Willem Gerrits VIS, boer (1858), geboren ca 1808 te Nunspeet. Hij woonde in 1858 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Gerrit Jansen VIS (zie 97394) en Annetje Willems JUFFER (zie 97395).
Gehuwd (1) op 26-12-1830 te Ooststellingwerf (Fr.) met Wijtske Tjammes JAGER (zie 97396). Zij kregen in 1831 en 1832 te Weststellingwerf (Fr.) twee kinderen: Tjamme en Gerrit. Zij kregen tussen 1839 en 1846 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Aaltje, Dirk, Antje en Jan. Zij kregen tussen 1848 en 1853 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen: Jacob, Hendrik, Evert en Hendrikje.
Gehuwd (2) op 05-08-1858 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Wijmpje Pieters (Weintje,Wimkje) VEEN, 24 jaar oud (zie 97377). Zij kregen tussen 1858 en 1862 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Pieter, Hendrik en Jan. Zij kregen tussen 1864 en 1868 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Geertje, Lammert en Jan. Zij kregen in 1870 en 1879 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Johannes, Roel en Berendtje.
 
97394    Gerrit Jansen VIS.
Gehuwd met Annetje Willems JUFFER (zie 97395).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerrits (zie 97393).

97395    Annetje Willems JUFFER.
Gehuwd met Gerrit Jansen VIS (zie 97394).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97396    Wijtske Tjammes JAGER, geboren ca 1812 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Tjamme DURKS [JAGER] en Aaltjen JANS [HOLTROP].
Gehuwd op 26-12-1830 te Ooststellingwerf (Fr.) met Willem Gerrits VIS (zie 97393). Zij kregen in 1831 en 1832 te Weststellingwerf (Fr.) twee kinderen: Tjamme en Gerrit. Zij kregen tussen 1839 en 1846 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Aaltje, Dirk, Antje en Jan. Zij kregen tussen 1848 en 1853 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen: Jacob, Hendrik, Evert en Hendrikje. {Hij is later gehuwd op 05-08-1858 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Wijmpje Pieters (Weintje,Wimkje) VEEN, 24 jaar oud (zie 97377). Zij kregen tussen 1858 en 1862 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Pieter, Hendrik en Jan. Zij kregen tussen 1864 en 1868 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Geertje, Lammert en Jan. Zij kregen in 1870 en 1879 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Johannes, Roel en Berendtje.}
 
97397    Albertje Jans DUURSMA, geboren ca 1812 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Jan Foppes DUURSMA (zie 97398) en Trijntje Alberts KOOPSTRA (zie 97399).
Gehuwd (1) op 16-03-1834 te Ooststellingwerf (Fr.) met Klaas Andries' FOPPES (zie 97400). Zij kregen tussen 1835 en 1843 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Trijntje, Andries, Janke en Jantjen.
Gehuwd (2) op 01-08-1863 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Pieters van VEEN, 37 jaar oud (zie 97371). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-09-1850 te Weststellingwerf (Fr.) met Aafje Margaretha Bartelds BOSMA (zie 97384).}
 
97398    Jan Foppes DUURSMA.
Gehuwd met Trijntje Alberts KOOPSTRA (zie 97399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Jans (zie 97397).

97399    Trijntje Alberts KOOPSTRA.
Gehuwd met Jan Foppes DUURSMA (zie 97398).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97400    Klaas Andries' FOPPES, huisman (1835,1838,1839), arbeider (1843), geboren ca 1808 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Andries JANS [FOPPES] en Janke WOBBES [de VOS]. Overleden op 04-06-1851 te Ooststellingwerf (Fr.), als echtgenoot van Albertje Jans DUURSMA.
Gehuwd op 16-03-1834 te Ooststellingwerf (Fr.) met Albertje Jans DUURSMA (zie 97397). Zij kregen tussen 1835 en 1843 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen: Trijntje, Andries, Janke en Jantjen. {Zij is later gehuwd op 01-08-1863 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Pieters van VEEN, 37 jaar oud (zie 97371).}
 
97401    Franke Tjittes HOGETERP, geboren ca 1837 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Tjette Feikes HOGETERP (zie 97402) en Fokje Jans BRUINEWOUD (zie 97403).
Gehuwd op 07-05-1864 te Weststellingwerf (Fr.) met Marina Pieters VEEN, 25 jaar oud (zie 97378).
 
97402    Tjette Feikes HOGETERP.
Gehuwd met Fokje Jans BRUINEWOUD (zie 97403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franke Tjittes (zie 97401).

97403    Fokje Jans BRUINEWOUD.
Gehuwd met Tjette Feikes HOGETERP (zie 97402).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97404    Geert Hendriks WAPSTRA, geboren ca 1849 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Hendrik Pieters WAPSE (WAPZE (1830), WAPSTRA (1834)) (zie 97405) en Annigje Pieters PUNTER (zie 97406).
Gehuwd op 29-08-1874 te Weststellingwerf (Fr.) met Beertje Pieters VEEN, 25 jaar oud (zie 97383).
 
97405    Hendrik Pieters WAPSE (WAPZE (1830), WAPSTRA (1834)), geboren ca 1802 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoonvan Pieter Hendriks WAPSE en Elisabeth Geerts BAKKER.
Gehuwd op 24-06-1829 te Weststellingwerf (Fr.) met Annigje Pieters PUNTER (zie 97406). Zij kregen tussen 1830 en 1849 te Steggerda en te Vinkega (beide gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen: Elisabeth, Vroukjen, Pieter, Elisabeth en Geert (2x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Hendriks WAPSTRA (zie 97404).

97406    Annigje Pieters PUNTER, geboren ca 1805 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Pieter Luiten PUNTER en Vroukje Feijes OOSTERHOF. Dochter van Pieter Luiten PUNTER (zie 97407) en Vroukje FEIJES (zie 97408).
Gehuwd op 24-06-1829 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik Pieters WAPSE (WAPZE (1830), WAPSTRA (1834)) (zie 97405). Zij kregen tussen 1830 en 1849 te Steggerda en te Vinkega (beide gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen: Elisabeth, Vroukjen, Pieter, Elisabeth en Geert (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97407    Pieter Luiten PUNTER.
Gehuwd met Vroukje FEIJES (zie 97408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Pieters (zie 97406).

97408    Vroukje FEIJES, geboren op 14-04-1774 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-04-1774 te Steggerda en Vinkega, dochter van Feije KLAASEN (zie 97409) en Annigje DIRKS (zie 97410).
Gehuwd met Pieter Luiten PUNTER (zie 97407).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97409    Feije KLAASEN. Hij woonde in 1773 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1773 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-05-1773 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Annigje DIRKS (zie 97410). Zij lieten tussen 1774 en 1787 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Vroukje, Reinsje, Klaas, Aaltje en Dirk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vroukje FEIJES (zie 97408).
   2.  Klaas FEIJES (OOSTERHOF (1837)) (zie 71574).
   3.  Dirk FEIJEN (OOSTERHOF (1815)) (zie 76110).

97410    Annigje DIRKS. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1773 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-05-1773 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Feije KLAASEN (zie 97409). Zij lieten tussen 1774 en 1787 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Vroukje, Reinsje, Klaas, Aaltje en Dirk.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97411    Douwe ANNES (de VRIES (1788)), geboren ca 1728 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.)), [Mogelijk was hij de Douwe ANNES die Hervormd gedoopt werd op 04-10-1733 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Anne CORNELIUS.]. Hij woonde in 1763 (bij zijn 2e huwelijk) te Schwanszewal [??], erna te Kuinre. Hij woonde in 1788 (bij zijn 3e huwelijk) op de Gelderse Kade te Amsterdam. Ondertrouwd (1) op 05-08-1763 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 28-08-1763 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar] te Schanszewal [??], zij j.d. te Kuinre. Echtgenote is Wempjen ADOLFS (zie 97412).
Ondertrouwd (2) op 28-03-1788 te Kuinre. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-03-1788. [Te Kuinre] attestatie verleent naar Amsterdam, om [daar] in het huwelijk bevestigt te worden. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te [Amsterdam] (Hervormd), hij weduwnaar van Gordiek in Vriesland, zij weduwe van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)) (zie 97416). {Zij was eerder ondertrouwd op 18-09-1772 te Amsterdam (getuige(n): sijn vader Jan Hendrik KUNST; haar getuige Jacobus HAGEMAN.), gehuwd voor de kerk 00-10-1772 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Oudekerk, zij [j.d.] van Amsterdam, "[haer] oud[ers] dood", en beide Luters. Echtgenoot is Willem Hendrik Jans KUNST (zie 97419). Zij was eerder ondertrouwd op 03-12-1784 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-12-1784 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Veendam, zij wed[uwe] van Amsterdam, beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Dirk (Derk) SMIT (SMITT (1788)) (zie 97417).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolke DOUWES (zie 97420).
   2.  Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
   3.  Grietje DOUWES (de VRIES (1793)) (zie 97421).
   4.  Albertje DOUWES (zie 97422).

97412    Wempjen ADOLFS, geboren ca 1740, overleden voor 1788. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3404) met haar beide ouders en haar zus Hilletje te Kuinre. Zij woonde in 1763 (bij haar huwelijk) te Kuinre, erna ook. Dochter van Adolf Pietersz VLOCK (JURRIAENS (1736)) (zie 56273) en Aaltjen MARTENS (zie 97414).
Ondertrouwd op 05-08-1763 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 28-08-1763 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar] te Schanszewal [??], zij j.d. te Kuinre. Echtgenoot is Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411). {Hij is later ondertrouwd op 28-03-1788 te Kuinre. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-03-1788. [Te Kuinre] attestatie verleent naar Amsterdam, om [daar] in het huwelijk bevestigt te worden. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te [Amsterdam] (Hervormd), hij weduwnaar van Gordiek in Vriesland, zij weduwe van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)) (zie 97416).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97413    Marten ADOLFS, geboren te [Kuinre], gedoopt (N.G.) op 13-05-1738 te Blankenham, overleden voor 1748 te [Kuinre], zoon van Adolf Pietersz VLOCK (JURRIAENS (1736)) (zie 56273) en Aaltjen MARTENS (zie 97414).
 
97414    Aaltjen MARTENS, geboren ca 1711 te Oldemarkt, [Mogelijk was zij de op 06-05-1708 te Oldemarkt gedoopte dogter van Marten HENDRIKS.]. Zij woonde in 1736 (bij haar huwelijk) aan de Dam te Amsterdam. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3404) met haar man Adolf JURRIAENS en hun dochters Hilletje en Wempjen te Kuinre.
Ondertrouwd op 31-03-1736 te Kuinre. Te Amsterdam ingeschreven op 14-04-1736 op de acte van Everh[ard] ENGBERS, predukant tot de Cuijnre. Te Amsterdam op 29-04-1736 acte verleent om tot Slooterdijk te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 29-04-1736 te Sloterdijk (N.H.) (Hervormd), hij j.m. van de Cuijnre, zij j.d. van Oldemarkt [en thans] te Amsterdam. Echtgenoot is Adolf Pietersz VLOCK (JURRIAENS (1736)), 38 jaar oud (zie 56273).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97415    Hilligjen (Hilletje) ADOLFS, geboren te [Kuinre], gedoopt (N.G.) op 06-01-1737 te Kuinre. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3404) met haar beide ouders en haar zus Wempjen te Kuinre. Dochter van Adolf Pietersz VLOCK (JURRIAENS (1736)) (zie 56273) en Aaltjen MARTENS (zie 97414).
 
97416    Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)), geboren te Amsterdam, dochter van Andries MARTENS en Beertje [Baartje] PIETERS. Gedoopt (Evang.-Luth.) op 03-11-1748 te Lutherse Kerk te Amsterdam (getuige(n): Jacob PIETERSE en Catharina NEERSEE.). Zij woonde in 1772 (bij haar 1e huwelijk) op Marken te Amsterdam. Zij woonde in 1784 (bij haar 2e huwelijk) achter de Cathuijzers te Amsterdam. Zij woonde in 1788 (bij haar 3e huwelijk) in de Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) op 18-09-1772 te Amsterdam (getuige(n): sijn vader Jan Hendrik KUNST; haar getuige Jacobus HAGEMAN.), gehuwd voor de kerk 00-10-1772 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Oudekerk, zij [j.d.] van Amsterdam, "[haer] oud[ers] dood", en beide Luters. Echtgenoot is Willem Hendrik Jans KUNST (zie 97419).
Ondertrouwd (2) op 03-12-1784 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-12-1784 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Veendam, zij wed[uwe] van Amsterdam, beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Dirk (Derk) SMIT (SMITT (1788)) (zie 97417). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1784 met Geesje Jans SCHUT (zie 97418).}
Ondertrouwd (3) op 28-03-1788 te Kuinre. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-03-1788. [Te Kuinre] attestatie verleent naar Amsterdam, om [daar] in het huwelijk bevestigt te worden. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te [Amsterdam] (Hervormd), hij weduwnaar van Gordiek in Vriesland, zij weduwe van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411). {Hij was eerder ondertrouwd op 05-08-1763 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 28-08-1763 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar] te Schanszewal [??], zij j.d. te Kuinre. Echtgenote is Wempjen ADOLFS (zie 97412).}
 
97417    Dirk (Derk) SMIT (SMITT (1788)), geboren te Veendam (Gr.), overleden voor 1788 te [Amsterdam]. Hij woonde in 1784 (bij zijn 2e huwelijk) op Wittenburg te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1784 met Geesje Jans SCHUT (zie 97418).
Ondertrouwd (2) op 03-12-1784 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-12-1784 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Veendam, zij wed[uwe] van Amsterdam, beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)) (zie 97416). {Zij was eerder ondertrouwd op 18-09-1772 te Amsterdam (getuige(n): sijn vader Jan Hendrik KUNST; haar getuige Jacobus HAGEMAN.), gehuwd voor de kerk 00-10-1772 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Oudekerk, zij [j.d.] van Amsterdam, "[haer] oud[ers] dood", en beide Luters. Echtgenoot is Willem Hendrik Jans KUNST (zie 97419). Zij is later ondertrouwd op 28-03-1788 te Kuinre. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-03-1788. [Te Kuinre] attestatie verleent naar Amsterdam, om [daar] in het huwelijk bevestigt te worden. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te [Amsterdam] (Hervormd), hij weduwnaar van Gordiek in Vriesland, zij weduwe van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411).}
 
97418    Geesje Jans SCHUT.
Gehuwd voor de kerk voor 1784 met Dirk (Derk) SMIT (SMITT (1788)) (zie 97417). {Hij is later ondertrouwd op 03-12-1784 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-12-1784 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Veendam, zij wed[uwe] van Amsterdam, beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)) (zie 97416).}
 
97419    Willem Hendrik Jans KUNST, geboren ca 1751 te Oudekerk (N.H.), overleden 00-05-1783 te [in het huis staande]in de Groote Straat op Wittenburg te Amsterdam, begraven op 18-05-1783 te St. Anthonis Kerkhof te Amsterdam. "[met] 2 klokken [beluid]". Hij woonde in 1772 (bij zijn huwelijk) op Marken te Amsterdam.
Ondertrouwd op 18-09-1772 te Amsterdam (getuige(n): sijn vader Jan Hendrik KUNST; haar getuige Jacobus HAGEMAN.), gehuwd voor de kerk 00-10-1772 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Oudekerk, zij [j.d.] van Amsterdam, "[haer] oud[ers] dood", en beide Luters. Echtgenote is Geertruij Andries' MARTENS (MERTENS (1784), MATTHIJS (1788)) (zie 97416). {Zij is later ondertrouwd op 03-12-1784 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-12-1784 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Veendam, zij wed[uwe] van Amsterdam, beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Dirk (Derk) SMIT (SMITT (1788)) (zie 97417). Zij is later ondertrouwd op 28-03-1788 te Kuinre. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-03-1788. [Te Kuinre] attestatie verleent naar Amsterdam, om [daar] in het huwelijk bevestigt te worden. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te [Amsterdam] (Hervormd), hij weduwnaar van Gordiek in Vriesland, zij weduwe van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411).}
 
97420    Jolke DOUWES, geboren te Kuinre, [N.B. Hij huwde niet te Amsterdam.], gedoopt (N.G.) op 03-06-1765 te Kuinre, zoon van Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411) en Wempjen ADOLFS (zie 97412).
 
97421    Grietje DOUWES (de VRIES (1793)), geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 13-09-1767 te Kuinre, overleden 00-10-1800 te in de Nieuwegang op Marken te Amsterdam, begraven op 31-10-1800 te St.Anthonis Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1793 (bij haar huwelijk) op de Prinsengracht bij de Bloemgracht te Amsterdam. Dochter van Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411) en Wempjen ADOLFS (zie 97412).
Ondertrouwd op 01-08-1793 te Amsterdam (getuige(n): zijn getuige: Jan van ENGEN (in de buitenschippersstraat te Amsterdam); zij met consent van haar vader), gehuwd voor de kerk 00-08-1793 te [Amsterdam] (Hervormd). Hij [j.m.] van Millingen (Gld.), "[sijn] ouders dood", zij j.d. van de Kunder, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Willem ALINGS (zie 97423). {Hij is later ondertrouwd op 15-01-1802 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-02-1802 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Millingen (Pruisen - Gld.) en Roomsch, zij wed[uwe] van Amsterdam en Luthers. Echtgenote is Maria HEIJTMAN (zie 97424).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmaanis Willems ALIGS (zie 97426).
   2.  Douwe Hileke Willems ALINKS (zie 97427).

97422    Albertje DOUWES, geboren te Kuinre, [N.B. Zij huwde niet te Amsterdam.], gedoopt (N.G.) 00-11-1768 te Kuinre, dochter van Douwe ANNES (de VRIES (1788)) (zie 97411) en Wempjen ADOLFS (zie 97412).
 
97423    Willem ALINGS, geboren ca 1768 te Millingen (Gld.) / Millingen (Pruisen - Dld.). Hij woonde in 1793 (bij zijn 1e huwelijk) onder de Smit op Dwarsboomsloot, bij Rechtboomsloot te Amsterdam. Hij woonde in 1802 (bij zijn 2e huwelijk) in het Hogerhuis op de Hooimarkt te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) op 01-08-1793 te Amsterdam (getuige(n): zijn getuige: Jan van ENGEN (in de buitenschippersstraat te Amsterdam); zij met consent van haar vader), gehuwd voor de kerk 00-08-1793 te [Amsterdam] (Hervormd). Hij [j.m.] van Millingen (Gld.), "[sijn] ouders dood", zij j.d. van de Kunder, en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Grietje DOUWES (de VRIES (1793)) (zie 97421).
Ondertrouwd (2) op 15-01-1802 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-02-1802 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Millingen (Pruisen - Gld.) en Roomsch, zij wed[uwe] van Amsterdam en Luthers. Echtgenote is Maria HEIJTMAN (zie 97424). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-06-1781 te Amsterdam (getuige(n): sijn moeder Gijsbertje VERSTEEG en haar moeder Maria van ES.), gehuwd voor de kerk 00-07-1781 (Hervormd), hij [j.m.] van Weesp (N.H.), zij [j.d.] van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Hendrik CLARENBEEK (KLAARENBEEK (1782), KLARENBEEK (1785), CLAARENBEEK (1797)) (zie 97425). Zij lieten tussen 1782 en 1797 te Amsterdam acht kinderen dopen (Evang. Luthers), genaamd: Johannes, Maria, Jan Christiaan, Johannes, Gijsbert, Geisie, Maria Magdalena en Henderica.}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
97424    Maria HEIJTMAN, geboren ca 1758 te Amsterdam. Zij woonde in 1781 (bij haar 1e huwelijk) op de Weesperstraat te Amsterdam. Zij woonde in 1802 (bij haar 2e huwelijk) op de Prinsengracht bij de Weesperstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) op 14-06-1781 te Amsterdam (getuige(n): sijn moeder Gijsbertje VERSTEEG en haar moeder Maria van ES.), gehuwd voor de kerk 00-07-1781 (Hervormd), hij [j.m.] van Weesp (N.H.), zij [j.d.] van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Hendrik CLARENBEEK (KLAARENBEEK (1782), KLARENBEEK (1785), CLAARENBEEK (1797)) (zie 97425). Zij lieten tussen 1782 en 1797 te Amsterdam acht kinderen dopen (Evang. Luthers), genaamd: Johannes, Maria, Jan Christiaan, Johannes, Gijsbert, Geisie, Maria Magdalena en Henderica.
Ondertrouwd (2) op 15-01-1802 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-02-1802 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Millingen (Pruisen - Gld.) en Roomsch, zij wed[uwe] van Amsterdam en Luthers. Echtgenoot is Willem ALINGS (zie 97423). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-08-1793 te Amsterdam (getuige(n): zijn getuige: Jan van ENGEN (in de buitenschippersstraat te Amsterdam); zij met consent van haar vader), gehuwd voor de kerk 00-08-1793 te [Amsterdam] (Hervormd). Hij [j.m.] van Millingen (Gld.), "[sijn] ouders dood", zij j.d. van de Kunder, en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Grietje DOUWES (de VRIES (1793)) (zie 97421).}
 
97425    Hendrik CLARENBEEK (KLAARENBEEK (1782), KLARENBEEK (1785), CLAARENBEEK (1797)), geboren ca 1758 te [Weesp (N.H.)], zoon van [.......] CLARENBEEK en Gijsbertje VERSTEEG. Overleden 00-03-1797 te op de Pinsengracht bij de Weesperstraat te Amsterdam, begraven op 22-03-1797 te St.Anthonis Kerkhof te Amsterdam. Hij woonde in 1781 (bij zijn huwelijk) op de Weesperstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd op 14-06-1781 te Amsterdam (getuige(n): sijn moeder Gijsbertje VERSTEEG en haar moeder Maria van ES.), gehuwd voor de kerk 00-07-1781 (Hervormd), hij [j.m.] van Weesp (N.H.), zij [j.d.] van Amsterdam, en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Maria HEIJTMAN (zie 97424). Zij lieten tussen 1782 en 1797 te Amsterdam acht kinderen dopen (Evang. Luthers), genaamd: Johannes, Maria, Jan Christiaan, Johannes, Gijsbert, Geisie, Maria Magdalena en Henderica. {Zij is later ondertrouwd op 15-01-1802 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-02-1802 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Millingen (Pruisen - Gld.) en Roomsch, zij wed[uwe] van Amsterdam en Luthers. Echtgenoot is Willem ALINGS (zie 97423).}
 
97426    Harmaanis Willems ALIGS, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 27-07-1794 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Marretje SMIT), zoon van Willem ALINGS (zie 97423) en Grietje DOUWES (de VRIES (1793)) (zie 97421).
 
97427    Douwe Hileke Willems ALINKS, geboren op 22-07-1800 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 27-07-1800 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Hileke van BREEMEN en Jannetje de JONG), zoon van Willem ALINGS (zie 97423) en Grietje DOUWES (de VRIES (1793)) (zie 97421).
 
97428    Jan REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), geboren op 19-12-1788 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-12-1788 te Steggerda. Hij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) te Steenwijkerwold. Hij diende vanaf 13-07-1812 bij de landmacht. Hij was in november 1813 vermist; hij was toen ingedeeld bij het 3e Battaillon Infanterie van de Nationale Militie. Hij nam op 18-06-1815 deel aan de slag bij Waterloo en op 04-07-1815 aan de gevechten bij de inname van Parijs. Hij ontving op 30-07-1815 de M[...] Willems Orde 4e klasse (bron: Friese militairen onder Napoleon (NN_01-4953). Zoon van Reindert JANS (TIMMERMAN (1812)) (zie 76661) en Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
 
97429    Wempje REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), geboren op 26-12-1792 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-01-1793 te Steggerda en Vinkega. Zij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) met haar beide ouders, met haar broers Douwe, Arend en Jolke, en haar zus Dieukje te Steggerda. Dochter van Reindert JANS (TIMMERMAN (1812)) (zie 76661) en Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-10-1815 te Weststellingwerf (Fr.) met Harmen Hijlkes de VRIES (zie 97433).
 
97430    Adolph (Adolfus) REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), geboren op 14-09-1797 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-09-1797 te Steggerda en Vinkega. Hij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) te Steenwijkerwold; hij was toen 14 jaar. Zoon van Reindert JANS (TIMMERMAN (1812)) (zie 76661) en Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-10-1817 te Weststellingwerf (Fr.) met Jakobjen Gerrits BOVENKAMP (zie 97436).
 
97431    Arent REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), geboren op 20-03-1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-03-1800 te Steggerda en Vinkega. Hij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broers Douwe en Jolke, en zijn zussen Dieukje en Wempje te Steggerda. Zoon van Reindert JANS (TIMMERMAN (1812)) (zie 76661) en Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
 
97432    Jolke REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), geboren op 12-10-1803 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-10-1803 te Steggerda en Vinkega. Hij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broers Douwe en Arend, en zijn zussen Dieukje en Wempje te Steggerda. Zoon van Reindert JANS (TIMMERMAN (1812)) (zie 76661) en Aaltjen DOUWES (de VRIES (1788)) (zie 76662).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-07-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Femmigje Roelofs ELSINGA (zie 97439).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 297 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software