Eerste blad    Vorig blad    Blad 310 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

101412    Girbe Ottes van der SCHAAF, arbeider (1866), geboren ca 1824 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Otte Girbes van der SCHAAF (overleden voor 1866) en Trijntje Jans van der SCHAAF (overleden voor 1866). Hij woonde in 1866 (bij zijn 2e huwelijk) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd (1) voor 1866 met Wijtske Fokkes de JONG (zie 101413).
Gehuwd (2) op 13-01-1866 te Schoterland (Fr.) met Geertje Harmens de WILDE, 26 jaar oud (zie 101401).
 
101413    Wijtske Fokkes de JONG, overleden voor 1866.
Gehuwd voor 1866 met Girbe Ottes van der SCHAAF (zie 101412). {Hij is later gehuwd op 13-01-1866 te Schoterland (Fr.) met Geertje Harmens de WILDE, 26 jaar oud (zie 101401).}
 
101414    Pieter Barteles SIKSMA, arbeider (1880), geboren ca 1857 te Berlikum (gem. Menaldumadeel), zoon van Bartele Jacobs SIKSMA (overleden voor 1880) en Baukje Pieters OOSTERWOUD (overleden voor 1880). Hij woonde in 1880 (bij zijn huwelijk) te Beets (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 14-08-1880 te Opsterland - Fr.) met Mina Harms de WILDE, 24 jaar oud (zie 101410).
 
101415    Bauke Jans STOBBE, schippersknecht (1882), geboren ca 1861 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1882 (bij zijn huwelijk) te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Jan Annen STOBBE (zie 101416) en Antje Oebeles GORTER (zie 101417).
Gehuwd op 02-11-1882 te Opsterland (Fr.) met Maria Louisa Harmans de WILDE, 22 jaar oud (zie 101411).
 
101416    Jan Annen STOBBE, schipper (1856,1882), geboren ca 1825 te Luxwoude, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Anne Jans STOBBE (schipper - 1856) en Trijntje Jochums HOFSTRA [HOF], die huwden op 14-02-1822 te Opsterland (Fr.). Hij woonde in 1856 (bij zijn huwelijk) te Luxwoude, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 15-03-1856 te Opsetrland (Fr.) met Antje Oebeles GORTER (zie 101417).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bauke Jans (zie 101415).

101417    Antje Oebeles GORTER, dienstmeid (1856), schippersche (1882), geboren ca 1830 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Oebele Egberts GORTER (overleden voor 1856) en Trijntje Jans FOKKEMA (winkelierster te Gorredijk - 1856). Zij woonde in 1856 (bij haar huwelijk) te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 15-03-1856 te Opsetrland (Fr.) met Jan Annen STOBBE (zie 101416).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101418    Jebbigje Jitzes JONKER, arbeidster (1881), geboren ca 1854 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jitze IJbeles JONKER (arbeider - 1881) en Loltje Willems BOSMA (arbeidster - 1881), die huwden op 08-03-1846 te Schoterland (Fr.). Zij woonde in 1881 (bij haar huwelijk) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 10-12-1881 te Opsterland (Fr.) met Willem Karel Alexander Harmens de WILDE, 28 jaar oud (zie 101409).
 
101419    Douwe Tiessen ZWARS (ZWARTS (1859)), arbeider (1858,1865), geboren op 05-01-1833 te Steenwijkerwold, overleden op 19-02-1922 om 18:00 uur te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.) op 89-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aaltje Pieters BIJKER, [eerder weduwnaar van Antje Sijtzes LANDMETER]. Hij woonde in 1858 (bij zijn 1e huwelijk) te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1864 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 54 te Jubbega-Schurega. Hij woonde in 1865 (bij zijn 2e huwelijk) te Jubbega-Schurega, erna ook. Hij woonde in 1912 (overlijden 2e vrouw) te Jubebga-Schurega. Zoon van Thijs Aukes (Tiesse) SWARTS (ZWARTS (1820), ZWART (1820), ZWARS (1833)) (zie 101370) en Geertje ANDRIES (van der VEEN (1820)) (zie 101371).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-05-1858 te Schoterland (Fr.) met Antje Sijtzes LANDMETER (zie 101421). Zij kregen in 1859 en in 1861 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen: Geertje en Sijtze. Geertje huwde in 1880 te AEngwirden (Fr.) met Freerk Gerbens van ES, huwde in 1901 te AEngwirden met Siebe Jans van TERWISGA en overleed in 1947 te Gersloot (gem. Heerenveen - Fr.) als weduwe van haar 2e man.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 14-05-1865 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Pieters BIJKER (zie 101424). Zij kregen tussen 1866 en 1880 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr) vijf kinderen, genaamd: Sijtze, Wietske, Thijs, Pieter en Jan. Sijtze huwde in 1892 te Schoterland met Foekje Aukes de HAAN en overleed in 1893 te Schoterland als haar echtgenoot. Wietske huwde in 1892 te Opsterland (Fr.) met Folkert Gosses de JONG en overleed in 1957 te Heerenveen als zijn weduwe. Thijs huwde in 1900 te Schoterland met Jantje Theunis' BRINKSMA. Pieter huwde in 1901 te Schoterland met AEbeltje Frederiks de JONG en overleed in 1946 te Heerenveen als haar weduwnaar. Jan huwde in 1910 te Schoterland met Wobbigje Wobbes BRUINSMA.
 
101420    Trijntje Tiesses SWARTS, geboren op 04-09-1830 te Steenwijkerwold, overleden op 08-09-1849 om 12:00 uur te in een ongenummerd huis te Schrega op 19-jarige leeftijd, "ongehuwd", dochter van Thijs Aukes (Tiesse) SWARTS (ZWARTS (1820), ZWART (1820), ZWARS (1833)) (zie 101370) en Geertje ANDRIES (van der VEEN (1820)) (zie 101371).
 
101421    Antje Sijtzes LANDMETER, geboren ca 1839 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte was haar moeder toen (in 1864) overleden. Dit was een kennelijk onjuiste vermelding, want haar moeder werd 90 jaar en overleed in 1896.], overleden op 17-01-1864 om 08:00 uur te in het huis No. 54 te Jubbega-Schuringa (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoote van Douwe Thijsses ZWARTS. Zij woonde in 1858 (bij haar huwelijk) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Sijtze Harkes LANDMETER (zie 101422) en Wijpkjen Berends BRUINSMA (zie 101423).
Gehuwd op 02-05-1858 te Schoterland (Fr.) met Douwe Tiessen ZWARS (ZWARTS (1859)), 25 jaar oud (zie 101419). Zij kregen in 1859 en in 1861 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen: Geertje en Sijtze. Geertje huwde in 1880 te AEngwirden (Fr.) met Freerk Gerbens van ES, huwde in 1901 te AEngwirden met Siebe Jans van TERWISGA en overleed in 1947 te Gersloot (gem. Heerenveen - Fr.) als weduwe van haar 2e man. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-05-1865 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Pieters BIJKER (zie 101424). Zij kregen tussen 1866 en 1880 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr) vijf kinderen, genaamd: Sijtze, Wietske, Thijs, Pieter en Jan. Sijtze huwde in 1892 te Schoterland met Foekje Aukes de HAAN en overleed in 1893 te Schoterland als haar echtgenoot. Wietske huwde in 1892 te Opsterland (Fr.) met Folkert Gosses de JONG en overleed in 1957 te Heerenveen als zijn weduwe. Thijs huwde in 1900 te Schoterland met Jantje Theunis' BRINKSMA. Pieter huwde in 1901 te Schoterland met AEbeltje Frederiks de JONG en overleed in 1946 te Heerenveen als haar weduwnaar. Jan huwde in 1910 te Schoterland met Wobbigje Wobbes BRUINSMA.}
 
101422    Sijtze Harkes LANDMETER, arbeider (1832), boer (1858,<1862), geboren ca 1811 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Harke KORNELES [LANDMETER] (overleden in 1825 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.)) en Antje HESZELS [van der WOUDE] (arbeidster - 1832), die huwden op 19-04-1801 te Gorredijk/Lippenhuizen (Doopsgezind). Overleden op 07-11-1862 om 10:00 uur te in het huis No. 23 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Wiepkje Berends BRUINSMA. Hij woonde in 1832 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1858 (huwelijk dochter Antje) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 13-04-1832 te Opsterland (Fr.) met Wijpkjen Berends BRUINSMA (zie 101423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Sijtzes (zie 101421).

101423    Wijpkjen Berends BRUINSMA, dienstmeid (1832), geboren ca 1806 te Oudehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Berend Jans BRUINSMA (arbeider - 1832) en Femke ANDRIES. Overleden op 19-06-1896 om 21:00 uur te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Sietze Harkes LANDMETER; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1832 (bij haar huwelijk) te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1858 (huwelijk dochter Antje) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1862 (overlijden man) in het huis No. 23 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd op 13-04-1832 te Opsterland (Fr.) met Sijtze Harkes LANDMETER (zie 101422).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101424    Aaltje Pieters BIJKER, dienstmeid (1865), geboren ca 1845 te Schurega (gem. SChoterland - Fr.), overleden op 25-04-1912 om 04:30 uur te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenote van Douwe ZWARTS. Zij woonde in 1858 (bij haar huwelijk) te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Pieter Freerks BIJKER (zie 101425) en Antje Sijtzes van der HEIDE (zie 101426).
Gehuwd op 14-05-1865 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Douwe Tiessen ZWARS (ZWARTS (1859)), 32 jaar oud (zie 101419). Zij kregen tussen 1866 en 1880 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr) vijf kinderen, genaamd: Sijtze, Wietske, Thijs, Pieter en Jan. Sijtze huwde in 1892 te Schoterland met Foekje Aukes de HAAN en overleed in 1893 te Schoterland als haar echtgenoot. Wietske huwde in 1892 te Opsterland (Fr.) met Folkert Gosses de JONG en overleed in 1957 te Heerenveen als zijn weduwe. Thijs huwde in 1900 te Schoterland met Jantje Theunis' BRINKSMA. Pieter huwde in 1901 te Schoterland met AEbeltje Frederiks de JONG en overleed in 1946 te Heerenveen als haar weduwnaar. Jan huwde in 1910 te Schoterland met Wobbigje Wobbes BRUINSMA. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1858 te Schoterland (Fr.) met Antje Sijtzes LANDMETER (zie 101421). Zij kregen in 1859 en in 1861 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen: Geertje en Sijtze. Geertje huwde in 1880 te AEngwirden (Fr.) met Freerk Gerbens van ES, huwde in 1901 te AEngwirden met Siebe Jans van TERWISGA en overleed in 1947 te Gersloot (gem. Heerenveen - Fr.) als weduwe van haar 2e man.}
 
101425    Pieter Freerks BIJKER, arbeider (1829,1865,<1869), geboren ca 1808 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoonvan Freerk Johannes BIJKER (overleden in 1816 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.)) en Wietske PIETERS (overleden in 1841 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.)). Overleden op 20-07-1869 om 16:00 uur te in het huis No. 147-b te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Antje Sijtzes van der HEIDE. Hij woonde in 1829 (bij zijn huwelijk te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 25-06-1829 te Opsterland (Fr.) met Antje Sijtzes van der HEIDE, 26 jaar oud (zie 101426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Pieters (zie 101424).

101426    Antje Sijtzes van der HEIDE, arbeidster (1829), geboren op 08-07-1802 te in de Compagnie onder Jubbega (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Sijtze Jans van der HEIDE (arbeider - 1829) en Gebbegje (Gepke) IJBES [WINTERS (1875)] beide in 1829 wonende in de Compagnie onder Jubbega, die huwden op 12-05-1799 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 25-07-1802 te Hoornsterzwaag, etc. Overleden op 05-03-1875 om 16:00 uur te in het huis No. 147-b te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter Freerks BIJKER. Zij woonde in 1829 (bij haar huwelijk te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1869 (overlijden man) in het huis No. 147-b te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-06-1829 te Opsterland (Fr.) met Pieter Freerks BIJKER (zie 101425).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101427    Geertje Hendriks (Geertien) BAKKER, geboren op 01-06-1845 te Steenwijk, overleden op 11-11-1847 te Steenwijk op 2-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101428    Machiel Hendriks BAKKER, geboren op 04-08-1847 te Steenwijk, overleden op 20-04-1852 te Steenwijk op 4-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101429    Thijs Hendriks BAKKER, soldaat (<1873), geboren op 10-08-1849 te Steenwijk, overleden op 14-06-1873 te 's Hertogenbosch (N.B.) op 23-jarige leeftijd, [zijn ouders] wonende te Steenwijk. Zoon van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101430    Machiel Hendriks BAKKER, geboren op 30-06-1852 te Steenwijk, overleden op 29-07-1853 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101431    Geertje Hendriks BAKKER, geboren op 08-06-1854 te Steenwijk, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-12-1879 te Steenwijk, twee kinderen gewettigd. Echtgenoot is Meindert Hannes' de BRUIN (zie 101438).
 
101432    Jakobje Hendriks BAKKER, geboren op 30-11-1856 te Steenwijk, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101433    Jakobje Hendriks BAKKER, geboren op 21-02-1858 te Steenwijk, overleden op 19-03-1857 te Steenwijk, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101434    Jan Hendriks BAKKER, geboren op 27-05-1860 te Steenwijk, overleden op 16-10-1860 te Steenwijk, 142 dagen oud, zoon van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101435    Hendrikje Hendriks BAKKER, geboren op 04-08-1861 te Steenwijk, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
 
101436    Aaltje Hendriks BAKKER, geboren op 02-11-1862 te Steenwijk, dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-10-1884 te Steenwijk met Kornelis Klaassen KONING (zie 101439).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 26-04-1898 te Steenwijk, hij gescheiden echtgenoot, zij weduwe. Echtgenoot is Peter Hendriks van HIEN, 40 jaar oud (zie 101445). {Hij was eerder gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-04-1894 te Steenwijk, één kind gewettigd. Gescheiden na 3 jaar op 30-12-1897 te Amsterdam van Geertje Hendriks HEINHUIS (zie 101448).}
 
101437    Ebeltje Hendriks BAKKER, geboren op 14-03-1866 te Steenwijk. Zij woonde in 1895 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Hendrik Machiels BAKKER (zie 93697) en Antje Thijs' ZWART (ZWARTS (1847)) (zie 93698).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-01-1895 te Amsterdam met Abraham Abrahams MEIJER (zie 101442).
 
101438    Meindert Hannes' de BRUIN, arbeider (1879), geboren ca 1857 te Steenwijkerwold, zoon van Hannes Jans de BRUIN (zie 77901) en Jantjen Geerts EZINGA (zie 77900).
Gehuwd op 20-12-1879 te Steenwijk, twee kinderen gewettigd. Echtgenote is Geertje Hendriks BAKKER, 25 jaar oud (zie 101431).
 
101439    Kornelis Klaassen KONING, geboren ca 1853 te Havelte (Dr.), zoon van Klaas KONING (zie 101440) en Margje Arents STERKEN (zie 101441).
Gehuwd op 04-10-1884 te Steenwijk met Aaltje Hendriks BAKKER, 21 jaar oud (zie 101436). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-04-1898 te Steenwijk, hij gescheiden echtgenoot, zij weduwe. Echtgenoot is Peter Hendriks van HIEN, 40 jaar oud (zie 101445).}
 
101440    Klaas KONING, kuiper (1884).
Gehuwd met Margje Arents STERKEN (zie 101441).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Klaassen (zie 101439).

101441    Margje Arents STERKEN.
Gehuwd met Klaas KONING (zie 101440).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101442    Abraham Abrahams MEIJER, pakhuisknecht (1895), geboren ca 1855 te Amsterdam. Hij woonde in 1895 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Abraham Jans MEIJER (zie 101443) en Johanna Catharina SINTVENANT (zie 101444).
Gehuwd op 09-01-1895 te Amsterdam met Ebeltje Hendriks BAKKER, 28 jaar oud (zie 101437).
 
101443    Abraham Jans MEIJER, steenkoopersknecht (1854), geboren ca 1819 te Amsterdam, zoon van Jan MEIJER (overleden voor 1854) en Jansje van den BERG (overleden voor 1854). Overleden voor 1895. Hij woonde in 1854 (bij zijn 2e huwelijk) te Amsterdam.
Gehuwd op 01-02-1854 te Amsterdam, hij weduwnaar van Anna Maria NEES. Echtgenote is Johanna Catharina SINTVENANT (zie 101444).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Abrahams (zie 101442).

101444    Johanna Catharina SINTVENANT, dienstbode (1854), geboren ca 1818 te Amsterdam, dochter van Antonie Gerrit SINTVENANT (overleden voor 1854) en Johanna NIEMAND (overleden voor 1854). Zij woonde in 1854 (bij haar huwelijk) te Amsterdam, zij woonde in 1895 (huwelijk zoon Abraham) te Amsterdam.
Gehuwd op 01-02-1854 te Amsterdam, hij weduwnaar van Anna Maria NEES. Echtgenoot is Abraham Jans MEIJER (zie 101443).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101445    Peter Hendriks van HIEN, koopman (1894), arbeider (1898), geboren op 24-01-1858 te Steenwijk, zoon van Hendrik Pieters van HIEN (zie 101446) en Jantien Roelofs (Jantje) SMIT (zie 101447).
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 28-04-1894 te Steenwijk, één kind gewettigd. Gescheiden na 3 jaar op 30-12-1897 te Amsterdam van Geertje Hendriks HEINHUIS (zie 101448).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 26-04-1898 te Steenwijk, hij gescheiden echtgenoot, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Hendriks BAKKER, 35 jaar oud (zie 101436). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-10-1884 te Steenwijk met Kornelis Klaassen KONING (zie 101439).}
 
101446    Hendrik Pieters van HIEN, arbeider (1857,1858,1894,1898), geboren op 06-02-1831 te Steenwijk, zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1857 te Steenwijk met Jantien Roelofs (Jantje) SMIT (zie 101447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Hendriks (zie 101445).

101447    Jantien Roelofs (Jantje) SMIT, geboren ca 1833 te Steenwijk, dochter van Roelof Jacobs SMID (SMIT (1813)) (zie 48141) en Femmigje Jans KLUITENBERG (zie 33394).
Gehuwd op 26-11-1857 te Steenwijk met Hendrik Pieters van HIEN, 26 jaar oud (zie 101446).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101448    Geertje Hendriks HEINHUIS, geboren ca 1868 te Steenwijk, dochter van Hendrik Wichers HEINHUIS (zie 101472) en Grietien Lammerts van ERKELENS (zie 101473).
Gehuwd op 28-04-1894 te Steenwijk, één kind gewettigd. Gescheiden na 3 jaar op 30-12-1897 te Amsterdam van Peter Hendriks van HIEN (zie 101445). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 26-04-1898 te Steenwijk, hij gescheiden echtgenoot, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Hendriks BAKKER, 35 jaar oud (zie 101436).}
 
101449    Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)), arbeider (1821,1822,1824,1826,1828,1831,1834,1836,1839,1841,1844,1852,<1857), geboren te Steenwijk, in "onegt" geboren, bij huwelijk gewettigd. Gedoopt (N.G.) op 10-02-1798 te Steenwijk (getuige(n): Maria STEFFENS, [moeders moeder]), overleden op 07-08-1857 te Steenwijk op 59-jarige leeftijd, als partner van Dirkje TIP. Zoon van Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)) (zie 101453) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)) (zie 101454).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-12-1821 te Steenwijk met Dirkje Hendriks TIP, 24 jaar oud (zie 80177).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
101450    Arien Pieters (Arie) van HIEN, arbeider (1844,<1863), geboren op 06-02-1822 te Steenwijk, overleden op 13-08-1863 te Steenwijk op 41-jarige leeftijd, zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-08-1844 te Steenwijk met Elisabeth GREVEN (zie 101451).
101451    Elisabeth GREVEN, arbeidster (1844), geboren ca 1814 te Steenwijk, dochter van Hendrik GREVEN (zie 101462) en Aaltje GREVEN (zie 101463).
Gehuwd op 31-08-1844 te Steenwijk met Arien Pieters (Arie) van HIEN, 22 jaar oud (zie 101450).
 
101452    Hendrik Pieters van HIEN, geboren op 11-07-1824 te Steenwijk, overleden op 09-02-1826 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
 
101453    Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)), geboren ca 1774. Hij woonde in 1798 (doop zoon Pieter) te Steenwijk. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) [vermoedelijk] te Steenwijk, eerder te Grebbe [?].
Ondertrouwd op 12-05-1799 te Steenwijk, 1e en 2e voorstellingen gehad in november 1797. Gehuwd voor de kerk op 19-05-1799 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Grebbe [?], zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)), 21 jaar oud (zie 101454).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Ariens (van HIEN (1821)) (zie 101449).
   2.  Maria Ariens van HIEN (zie 101455).
   3.  Andries Ariens van HIEN (zie 101456).
   4.  Guurtje Ariens van HIEN (zie 101457).

101454    Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)), geboren te [Steenwijk], [N.B. De familienaam BAST was een verkorting van het patroniem BASTIAANS van haar vader.], gedoopt (N.G.) op 15-02-1778 te Steenwijk. Zij woonde in 1798 (doop zoon Pieter) te Steenwijk. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Peter Bastiaens (Beter,Pieter) KOK (zie 39280) en Marrijgjen Hans' (Maria) STEFFENS (KOK (1778)) (zie 75068).
Ondertrouwd op 12-05-1799 te Steenwijk, 1e en 2e voorstellingen gehad in november 1797. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19-05-1799 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Grebbe [?], zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)) (zie 101453).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101455    Maria Ariens van HIEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-06-1801 te Steenwijk (getuige(n): Maria STEFFENS, [moeders moeder]), dochter van Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)) (zie 101453) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)) (zie 101454).
 
101456    Andries Ariens van HIEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 17-06-1804 te Steenwijk (getuige(n): Maria STEFFENS, [moeders moeder]), zoon van Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)) (zie 101453) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)) (zie 101454).
 
101457    Guurtje Ariens van HIEN, geboren op 30-03-1808 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 03-04-1808 te Steenwijk (getuige(n): Maria STEFFENS, [moeders moeder]), dochter van Arien van HIEM (van HEIJN (1799), van HIEN (1821)) (zie 101453) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804)) (zie 101454).
 
101458    Barta Pieters van HIEN, geboren op 20-04-1826 te Steenwijk, overleden op 20-10-1856 te Steenwijk op 30-jarige leeftijd, als echtgenote van Lucas GREVEN. Dochter van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1852 te Steenwijk met Lucas Hendriks GREVEN (zie 101466).
 
101459    Sophia Pieters van HIEN, geboren op 18-10-1828 te Steenwijk, overleden op 27-11-1829 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], dochter van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
 
101460    Jantien van HIEN, geboren op 17-05-1834 te Steenwijk, overleden op 18-09-1834 te Steenwijk, 124 dagen oud, [naam moeder niet vermeld], dochter van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
 
101461    Meine Pieters van HIEN, arbeider (1865), geboren op 11-06-1836 te Steenwijk, zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-06-1865 te Steenwijk met Jantien Lammerts van ERKELENS (zie 101467).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Meinen (zie 101468).

101462    Hendrik GREVEN, hovenier (1844).
Gehuwd met Aaltje GREVEN (zie 101463).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 101451).
   2.  Lucas Hendriks (zie 101466).

101463    Aaltje GREVEN.
Gehuwd met Hendrik GREVEN (zie 101462).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101464    Hans Pieters van HIEN, geboren op 02-01-1839 te Steenwijk, overleden op 20-11-1840 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
 
101465    Jan Pieters van HIEN, geboren op 08-09-1841 te Steenwijk, overleden op 14-09-1841 te Steenwijk, 6 dagen oud, zoon van Pieter Ariens van HIEM (van HIEN (1821)) (zie 101449) en Dirkje Hendriks TIP (zie 80177).
 
101466    Lucas Hendriks GREVEN, arbeider (1852), geboren ca 1826 te Steenwijk, zoon van Hendrik GREVEN (zie 101462) en Aaltje GREVEN (zie 101463).
Gehuwd op 17-06-1852 te Steenwijk met Barta Pieters van HIEN, 26 jaar oud (zie 101458).
 
101467    Jantien Lammerts van ERKELENS, dochter van Lammert JANSEN (van ERKELENS (1835)) (zie 75289) en Geertje Hendriks EZINGA (zie 75290).
Gehuwd op 09-06-1865 te Steenwijk met Meine Pieters van HIEN, 28 jaar oud (zie 101461).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101468    Peter Meinen van HIEN, arbeider (1891,1892,1893,1894,1896,1898,1899), geboren ca 1866 te Steenwijk, zoon van Meine Pieters van HIEN (zie 101461) en Jantien Lammerts van ERKELENS (zie 101467).
Gehuwd op 31-03-1891 te Steenwijk, één kind gewettigd. Echtgenote is Rensje Jacobs DOEVEN (zie 101469).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Peters (zie 101470).
   2.  Jantje Peters (zie 101471).

101469    Rensje Jacobs DOEVEN, geboren ca 1861 te Steenwijk, overleden op 12-02-1899 te Steenwijk, als partner van Peter van HIEN. Dochter van Jacob Peters DOEVEN (zie 77185) en Lammegien Christiaans BEVERWIJK (zie 77186).
Gehuwd op 31-03-1891 te Steenwijk, één kind gewettigd. Echtgenoot is Peter Meinen van HIEN (zie 101468).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101470    Jantien Peters van HIEN, geboren op 11-02-1892 te Steenwijk, overleden op 23-12-1892 te Steenwijk, 316 dagen oud, dochter van Peter Meinen van HIEN (zie 101468) en Rensje Jacobs DOEVEN (zie 101469).
 
101471    Jantje Peters van HIEN, geboren op 04-03-1893 te Steenwijk, dochter van Peter Meinen van HIEN (zie 101468) en Rensje Jacobs DOEVEN (zie 101469).
 
101472    Hendrik Wichers HEINHUIS, arbeider (1865,1894), geboren op 17-05-1842 te Steenwijk, overleden op 12-07-1904 te Steenwijk op 62-jarige leeftijd, als partner van Grietien ERKELENS. Zoon van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-08-1865 te Steenwijk met Grietien Lammerts van ERKELENS (zie 101473).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Hendriks (zie 101448).

101473    Grietien Lammerts van ERKELENS, geboren ca 1839 te Steenwijk, dochter van Lammert JANSEN (van ERKELENS (1835)) (zie 75289) en Geertje Hendriks EZINGA (zie 75290).
Gehuwd op 18-08-1865 te Steenwijk met Hendrik Wichers HEINHUIS, 23 jaar oud (zie 101472).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101474    Wicher Hendriks HEINHUIS, arbeider (1842,1844,1847,1850,1856,1860,1864,1865,1869,1874,1885), overleden op 10-04-1890 te Steenwijk, als partner van Roelofje LOCHTMEIJER. Hij woonde in 1874 (huwelijk dochter Hilligje) te Steenwijk. Zoon van Hendrik Jannis' HEINHUIJS (zie 101487) en Hilligjen Wijchers de GOEDE (zie 94497).
Gehuwd met Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Wichers (zie 101472).
   2.  Willem Wichers (zie 101476).
   3.  Hilligje Wichers (zie 101477).
   4.  Femmigje Wichers (zie 101478).
   5.  Hendrik Wichers (zie 101479).
   6.  Roelofje Wichers (zie 101480).
   7.  Hendrikje Wichers (zie 101481).

101475    Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)). Zij woonde in 1874 (huwelijk dochter Hilligje) te Steenwijk.
Gehuwd met Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
101476    Willem Wichers HEINHUIS, arbeider (1869,<1887), geboren op 07-11-1844 te Steenwijk, overleden op 04-05-1887 te Steenwijk op 42-jarige leeftijd, als partner van Johanna BEUTE. Zoon van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-04-1869 te Steenwijk met Johanna Harms BEUTE (zie 101482).
 
101477    Hilligje Wichers HEINHUIS, dienstbaar (1874), geboren op 08-09-1847 te Steenwijk. Zij woonde in 1874 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1874 te Amsterdam met Berend Willems WILLEMSEN (zie 101483).
 
101478    Femmigje Wichers HEINHUIS, geboren op 03-03-1850 te Steenwijk, dochter van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
 
101479    Hendrik Wichers HEINHUIS, geboren op 14-11-1856 te Steenwijk, overleden op 12-04-1862 te Steenwijk op 5-jarige leeftijd, zoon van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
 
101480    Roelofje Wichers HEINHUIS, geboren op 16-08-1860 te Steenwijk, overleden op 13-01-1886 te Steenwijk op 25-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof ten VEEN. Dochter van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-03-1885 te Steenwijk met Roelof Harms ten VEEN (zie 101486).
 
101481    Hendrikje Wichers HEINHUIS, geboren op 13-04-1864 te Steenwijk, overleden op 22-05-1876 te Steenwijk op 12-jarige leeftijd, dochter van Wicher Hendriks HEINHUIS (zie 101474) en Roelofje LUCHTMEIJER (LUGTMEIER (1850), LUGTMEIJER (1864), LOCHTMEIJER (1885)) (zie 101475).
 
101482    Johanna Harms BEUTE, geboren ca 1845 te Steenwijk, dochter van Harm Rijkents BEUTE (zie 34116) en Femmegien Timens GREVEN (zie 34117).
Gehuwd op 02-04-1869 te Steenwijk met Willem Wichers HEINHUIS, 24 jaar oud (zie 101476).
 
101483    Berend Willems WILLEMSEN, metselaar (1874), geboren ca 1852 te Velp (gem. Rheden - Gld.). Hij woonde in 1874 (bij zijn huwelijk) te Velp (gem. Rheden - Gld.). Zoon van Willem WILLEMSEN (zie 101484) en Jantje JANSEN (zie 101485).
Gehuwd op 03-06-1874 te Amsterdam met Hilligje Wichers HEINHUIS, 26 jaar oud (zie 101477).
 
101484    Willem WILLEMSEN, metselaar (1874). Hij woonde in 1874 (huwelijk zoon Berend) te Velp (gem. Rheden - Gld.).
Gehuwd met Jantje JANSEN (zie 101485).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Willems (zie 101483).

101485    Jantje JANSEN, overleden voor 1874.
Gehuwd met Willem WILLEMSEN (zie 101484).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101486    Roelof Harms ten VEEN, arbeider (1885), geboren ca 1854 te Steenwijk, zoon van Harm Roelofs ten VEEN (zie 33780) en Hendrikien Geerts EZINGA (zie 77898).
Gehuwd op 07-03-1885 te Steenwijk met Roelofje Wichers HEINHUIS, 24 jaar oud (zie 101480).
 
101487    Hendrik Jannis' HEINHUIJS, arbeider (1814), geboren ca 1774 te Steenwijk, zoon van Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)) (zie 75058) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (zie 101492).
Gehuwd op 06-05-1814 te Steenwijk met Hilligjen Wijchers de GOEDE, 28 jaar oud (zie 94497).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101488    Geesje Jannes' HEINHUIS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-04-1769 te Steenwijk, dochter van Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)) (zie 75058) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (zie 101492).
 
101489    Hendrikkien Jannis' HEINHUIS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-04-1775 te Steenwijk, dochter van Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)) (zie 75058) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (zie 101492).
 
101490    Lukas Joannis' HEIJNHUIS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-02-1778 te Steenwijk, zoon van Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)) (zie 75058) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (zie 101492).
 
101491    Jan Hendriks de GOE (de GOEDE (1748)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-12-1702 te Steenwijk. Hij woonde in 1733 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0470) met zijn vrouw Jacobjen PUT en hun dochter Annigjen in de Gasthuisstraat in de Westerkluft van Stad Steenwijk. Zoon van Hendrik Janszen de GOE (zie 101497) en Andriesjen KLEIJSZ (zie 101498).
Ondertrouwd op 26-04-1733 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1733 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Jacoba (Jacobjen) PUT (PUTT (1734)) (zie 101494).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 101495).
   2.  Annigjen Jans (zie 101496).

101492    Jantien (Jantje) HENDRIKS, geboren ca 1743. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 24-04-1768 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 15-05-1768 te Steenwijk (N.G.) met Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)), 37 jaar oud (zie 75058).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
101493    Bartiena Jannes' HEIJNHUIJSEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 06-02-1780 te Steenwijk, dochter van Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)) (zie 75058) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (zie 101492).
 
101494    Jacoba (Jacobjen) PUT (PUTT (1734)), geboren ca 1708. Zij woonde in 1733 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0470) met haar man Jan de GOEDE en hun dochter Annigjen in de Gasthuisstraat in de Westerkluft van Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 26-04-1733 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1733 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Jan Hendriks de GOE (de GOEDE (1748)) (zie 101491).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101495    Hendrik Jans de GOE, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 03-03-1734 te Steenwijk, zoon van Jan Hendriks de GOE (de GOEDE (1748)) (zie 101491) en Jacoba (Jacobjen) PUT (PUTT (1734)) (zie 101494).
 
101496    Annigjen Jans de GOE, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-11-1736 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0470) met haar beide ouders in de Gasthuisstraat in de Westerkluft van Stad Steenwijk. Dochter van Jan Hendriks de GOE (de GOEDE (1748)) (zie 101491) en Jacoba (Jacobjen) PUT (PUTT (1734)) (zie 101494).
 
101497    Hendrik Janszen de GOE, geboren ca 1675. Hij woonde in 1700 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 15-08-1700 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Wolvega niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 13-09-1700 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Andriesjen KLEIJSZ (zie 101498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Hendriks (zie 101499).
   2.  Jan Hendriks (de GOEDE (1748)) (zie 101491).
   3.  Katrijna Hendriks (de GOEDE (1737)) (zie 101500).

101498    Andriesjen KLEIJSZ, geboren ca 1675. Zij woonde in 1700 (bij haar huwelijk) [vermoedelijk te Steenwijk, eerder] te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Steenwijk. Zij gaf in 1730 met een schriftelijk "consent" toestemming voor het huwelijk van haar dochter Aaltje.
Ondertrouwd op 15-08-1700 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Wolvega niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 13-09-1700 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Hendrik Janszen de GOE (zie 101497).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
101499    Aaltjen Hendriks de GOE, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-09-1701 te Steenwijk. Zij woonde in 1730 (bij haar huwelijk) in de Kerkstraat te Amsterdam, eerder te Steenwijk. Zij woonde in 1731 (doop zoon Andries) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Hendrik Janszen de GOE (zie 101497) en Andriesjen KLEIJSZ (zie 101498).
Ondertrouwd op 18-06-1730 te Steenwijk (getuige(n): zijn moeder / haar moeder). Te Amsterdam was de ondertrouw op 30-06-1730. Gehuwd voor de kerk 00-07-1730 (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Steenwijk, beide thans woonende te Amsterdam. Echtgenoot is Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)) (zie 101501).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Jans (zie 101502).
   2.  Aeltje Jans (zie 101503).
   3.  Aaltje Jans (zie 101504).
   4.  Hendrikjen Jans STARKEN (zie 101505).

101500    Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 03-08-1704 te Steenwijk, overleden 00-11-1773 te op de Prinsengracht tussen de Bloemgracht en de Leliestraat te Amsterdam, als echtgenote van Tjomme WIELSMA. Begraven op 25-11-1773 te Wester Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1737 (bij haar 1e huwelijk) op de Geldersekade te Amsterdam. Zij woonde in 1742 (bij haar 2e huwelijk) op de Prinsengracht te Amsterdam. Zij was in 1766 te Amsterdam, met haar 2e man Tiomme WIELSMA, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar mans kleinzoon Tiomme Christiaans WIELSMA. Dochter van Hendrik Janszen de GOE (zie 101497) en Andriesjen KLEIJSZ (zie 101498).
Ondertrouwd (1) op 19-04-1737 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar neef Gerrit STEENIS), gehuwd voor de kerk 00-05-1737 (Hervormd), hij [j.m.] van Vollenhoven, woont in de Beemster (N.H.), zij [j.d.] van Steenwijk, [thans] te Amsterdam met Willem Jansz van ANKOM (zie 101506).
Ondertrouwd (2) op 19-10-1742 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1742 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Leeuwarden, zij wed[uwe] van Steenwijk, [thans] beide te Amsterdam. Echtgenoot is Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-05-1728 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar vader), gehuwd voor de kerk 00-05-1728 (Hervormd), hij [j.m] van Leeuwaarden (Fr.), zij [j.d.] van A[msterdam]. Echtgenote is Catrina Jans (Catharina) PAAL (zie 101508). Zij lieten tussen 1729 en 1737 te Amsterdam vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Cornelis, Catrina, Jacob en Christiaan. Cornelis huwde in 1751 te Amsterdam met Jacomijntje van der WILDEN en overleed voor 1771 te Amsterdam als haar echtgenoot. Christaan huwde in 1765 te Amsterdam met Anna Maria SPINDELO en liet met haar in 1766 en 1768 te Amsetdran twee kinderen dopen (Hervormd): Tiomme en Geesie.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik Tiommes (zie 101511).
   2.  Geesje Tiommes WILSMAN (zie 101512).

101501    Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)), geboren ca 1704 te [Steenwijk]. Hij woonde in 1730 (bij zijn huwelijk) te Noorderkerkstraat te Amsterdam, eerder te Steenwijk. Hij woonde in 1731 (doop zoon Andries) te Steenwijk, erna ook. Zoon van Hendrik Govers STERK (zie 72416) en Aaltjen Alberts MANDEMAKER (BENOORDEN) (zie 72417).
Ondertrouwd op 18-06-1730 te Steenwijk (getuige(n): zijn moeder / haar moeder). Te Amsterdam was de ondertrouw op 30-06-1730. Gehuwd voor de kerk 00-07-1730 (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Steenwijk, beide thans woonende te Amsterdam. Echtgenote is Aaltjen Hendriks de GOE (zie 101499).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101502    Andries Jans STERKEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 18-04-1731 te Steenwijk, zoon van Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)) (zie 101501) en Aaltjen Hendriks de GOE (zie 101499).
 
101503    Aeltje Jans STERKEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 05-08-1733 te Steenwijk, dochter van Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)) (zie 101501) en Aaltjen Hendriks de GOE (zie 101499).
 
101504    Aaltje Jans STERKEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 29-02-1736 te Steenwijk, dochter van Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)) (zie 101501) en Aaltjen Hendriks de GOE (zie 101499).
 
101505    Hendrikjen Jans STARKEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-03-1741 te Steenwijk, dochter van Jan Hendriks STERKEN (STERK (1730), STARKEN (1741)) (zie 101501) en Aaltjen Hendriks de GOE (zie 101499).
 
101506    Willem Jansz van ANKOM, geboren ca 1701 te Vollenhove, overleden voor 1742. Hij woonde in 1737 (bij zijn huwelijk) in de Beemster (N.H.). Zoon van Jan Willemsz van ANKOM (zie 101513).
Ondertrouwd op 19-04-1737 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar neef Gerrit STEENIS), gehuwd voor de kerk 00-05-1737 (Hervormd), hij [j.m.] van Vollenhoven, woont in de Beemster (N.H.), zij [j.d.] van Steenwijk, [thans] te Amsterdam met Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)) (zie 101500). {Zij is later ondertrouwd op 19-10-1742 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1742 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Leeuwarden, zij wed[uwe] van Steenwijk, [thans] beide te Amsterdam. Echtgenoot is Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507).}
 
101507    Tiomme Cornelis' WIELSMA, mr. blickslager (1741,1773), geboren te Leeuwarden (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-03-1698 te Leeuwarden, overleden 00-02-1784 te op de Prinsengracht tussen te Leliestraat en de Bloemgracht te Amsterdam, begraven op 26-02-1784 te Wester Kerkhof te Amsterdam. Hij woonde in 1728 (bij zijn 1e huwelijk) in de Boomstraat te Amsterdam. Hij woonde in 1741 (overlijden 1e vrouw) op de Prinsengracht bij de Bloemgracht te Amsterdam. Hij woonde in 1742 (bij zijn 2e huwelijk) op de Prinsengracht te Amsterdam. Hij was in 1747 te Amsterdam getuige bij de ondertrouw van zijn zus Trijntie WIELSMA. Hun ouders waren toen overleden. Hij was in 1751 en in 1765 te Amsterdam getuige bij de ondertrouw van zijn zoons Cornelis en Christiaan uit zijn 1e huwelijk. Hij was in 1766 te Amsterdam, met zijn 2e vrouw Catrina de GOEE, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn kleinzoon Tiomme Christiaans WIELSMA. Zoon van Cornelis SAECKES (WIELSMA (1728)) (zie 101509) en Rinske Juriens BRINCK (zie 101510).
Ondertrouwd (1) op 01-05-1728 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar vader), gehuwd voor de kerk 00-05-1728 (Hervormd), hij [j.m] van Leeuwaarden (Fr.), zij [j.d.] van A[msterdam]. Echtgenote is Catrina Jans (Catharina) PAAL (zie 101508). Zij lieten tussen 1729 en 1737 te Amsterdam vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Cornelis, Catrina, Jacob en Christiaan. Cornelis huwde in 1751 te Amsterdam met Jacomijntje van der WILDEN en overleed voor 1771 te Amsterdam als haar echtgenoot. Christaan huwde in 1765 te Amsterdam met Anna Maria SPINDELO en liet met haar in 1766 en 1768 te Amsetdran twee kinderen dopen (Hervormd): Tiomme en Geesie.
Ondertrouwd (2) op 19-10-1742 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1742 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Leeuwarden, zij wed[uwe] van Steenwijk, [thans] beide te Amsterdam. Echtgenote is Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)) (zie 101500). {Zij was eerder ondertrouwd op 19-04-1737 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar neef Gerrit STEENIS), gehuwd voor de kerk 00-05-1737 (Hervormd), hij [j.m.] van Vollenhoven, woont in de Beemster (N.H.), zij [j.d.] van Steenwijk, [thans] te Amsterdam met Willem Jansz van ANKOM (zie 101506).}
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
101508    Catrina Jans (Catharina) PAAL, dochter van Jan PAAL, overleden 00-10-1741 te op de Prinsengracht bij de Bloemgracht te Amsterdam, als echtgenote van Tjomme WIELSMA, nalatende vier onmondige kinderen. Begraven op 19-10-1741 te Wester Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1728 (bij haar huwelijk) op de Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd op 01-05-1728 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar vader), gehuwd voor de kerk 00-05-1728 (Hervormd), hij [j.m] van Leeuwaarden (Fr.), zij [j.d.] van A[msterdam]. Echtgenoot is Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507). Zij lieten tussen 1729 en 1737 te Amsterdam vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Cornelis, Catrina, Jacob en Christiaan. Cornelis huwde in 1751 te Amsterdam met Jacomijntje van der WILDEN en overleed voor 1771 te Amsterdam als haar echtgenoot. Christaan huwde in 1765 te Amsterdam met Anna Maria SPINDELO en liet met haar in 1766 en 1768 te Amsetdran twee kinderen dopen (Hervormd): Tiomme en Geesie. {Hij is later ondertrouwd op 19-10-1742 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1742 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Leeuwarden, zij wed[uwe] van Steenwijk, [thans] beide te Amsterdam. Echtgenote is Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)) (zie 101500).}
 
101509    Cornelis SAECKES (WIELSMA (1728)), soldaat (1690), geboren ca 1665. Hij woonde in de december 1690 (doop zoon Saake) in de Breestraat te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1691 (overlijden zoon Saake) te Leeuwarden, erna ook. Hij gaf in 1728 met een "consent" toestemming voor het huwelijk van zijn zoon Tjomme. Hij woonde toen te Leeuwarden (Fr.).
Ondertrouwd op 11-01-1690 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-02-1690 te Leeuwarden (Hervormd), zij te Leeuwarden (Fr.). Echtgenote is Rinske Juriens BRINCK (zie 101510). Zij lieten tussen 1690 en 1710 te Leeuwarden (Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Saake (2x), Jurien, Tiomme, Hiltie, Wickien, Jacob, Japke en Nieske.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507).

101510    Rinske Juriens BRINCK, geboren ca 1665. Zij woonde in 1690 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.), erna ook.
Ondertrouwd op 11-01-1690 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-02-1690 te Leeuwarden (Hervormd), zij te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is Cornelis SAECKES (WIELSMA (1728)) (zie 101509). Zij lieten tussen 1690 en 1710 te Leeuwarden (Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Saake (2x), Jurien, Tiomme, Hiltie, Wickien, Jacob, Japke en Nieske.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101511    Hendrik Tiommes WIELSMA, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 15-09-1743 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Jan de GOE [moeders broer] en Aaltje de GOE [moeders zuster]), overleden 00-05-1744 te op de Prinsengracht bij de Leliestraat te Amsterdam, begraven op 21-05-1744 te Westerkerkhof te Amsterdam, zoon van Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507) en Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)) (zie 101500).
 
101512    Geesje Tiommes WILSMAN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 04-08-1745 te Noorderkerk te Amsterdam (getuige(n): Arnoldus NOOT en Rijntje WIGMANS), overleden 00-02-1775 te op de Prinsengracht tussen de Bloemgracht en de Leliestraat te Amsterdam, [vermoedelijk ongehuwd], begraven op 21-02-1775 te Wester Kerkhof te Amsterdam. Zij was in 1768 te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar nichtje Geesie Christiaans WIELSMA. Dochter van Tiomme Cornelis' WIELSMA (zie 101507) en Katrijna Hendriks de GOE (de GOEDE (1737)) (zie 101500).
 
101513    Jan Willemsz van ANKOM, geboren ca 1675, [Mogelijk was hij de Jan van ANKOM die in 1699 te Amsterdam ondertrouwde met Cornelia KUIJT.]. Hij gaf in 1737 met een "consent" zijn toestemming voor het huwelijk van zijn zoon Willem. Hij woonde toen te Vollenhove.
Kind:
   1.  Willem Jansz (zie 101506).

101514    Roelof BEERENTS, geboren ca 1724. Hij woonde in 1748 NIET in de Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1749 (bij zijn huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Hij woonde in 1764 en 1774 (register haardstedengeld) te Kolderveen.
Ondertrouwd op 08-03-1749 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-03-1749 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. woonende op Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. [oock] op Dinxterveen. Echtgenote is Zwaantie PIETERS (zie 101515).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Roelofs DEKKER (zie 101517).
   2.  Femmigjen ROELOFS (DEKKER (1791)) (zie 84964).
   3.  Hendrikjen Roelofs DEKKER (zie 101518).
   4.  Berentjen Roelofs DEKKER (zie 79707).
   5.  Petertjen Johanna ROELOFS (zie 101516).

101515    Zwaantie PIETERS, geboren ca 1724. Zij woonde in 1748 NIET te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1749 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.).
Ondertrouwd op 08-03-1749 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-03-1749 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. woonende op Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. [oock] op Dinxterveen. Echtgenoot is Roelof BEERENTS (zie 101514).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
101516    Petertjen Johanna ROELOFS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 02-11-1760 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Roelof BEERENTS (zie 101514) en Zwaantie PIETERS (zie 101515).
 
101517    Aaltjen Roelofs DEKKER, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-08-1751 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 09-08-1835 te Kuinre op 84-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik WAGTER; [patroniem moeder niet vermeld]. Dochter van Roelof BEERENTS (zie 101514) en Zwaantie PIETERS (zie 101515).
Ondertrouwd op 11-04-1784 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 02-05-1784 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Hendrik Gerrits WAGTER, 26 jaar oud (zie 99319).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101518    Hendrikjen Roelofs DEKKER, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 28-09-1755 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Roelof BEERENTS (zie 101514) en Zwaantie PIETERS (zie 101515).
 
101519    Jantje Gerrits WAGTER, geboren op 26-05-1814 te Steenwijk, dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101520    Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER, kleermaker (1812,1814,1815,1818,1820,1821,1823,1824,1826,1830,1832,1838,1844,1850,1853,<1861), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 30-01-1785 te Steenwijk (getuige(n): Luijtjen WAGTER, [vaders zuster]), overleden op 11-01-1861 te Steenwijk op 75-jarige leeftijd, als partner van Maria Suzanna de BOCK. Zoon van Hendrik Gerrits WAGTER (zie 99319) en Aaltjen Roelofs DEKKER (zie 101517).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-04-1812 te Steenwijk met Maria Zuzanna Willems de BOCK, 20 jaar oud (zie 77021).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
101521    Hendrik Gerrits WAGTER, geboren op 29-05-1816 te Steenwijk, overleden op 22-12-1825 te Steenwijk op 9-jarige leeftijd, zoon van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101522    Jantjen Hendriks WAGTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-03-1790 te Steenwijk (getuige(n): Luijtjen WAGTER, [vaders zuster]), dochter van Hendrik Gerrits WAGTER (zie 99319) en Aaltjen Roelofs DEKKER (zie 101517).
 
101523    Klaas Hendriks WAGTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 30-12-1792 te Steenwijk (getuige(n): Luijtjen WAGTER, [vaders zuster]), zoon van Hendrik Gerrits WAGTER (zie 99319) en Aaltjen Roelofs DEKKER (zie 101517).
 
101524    Johanna Hendrika Gerrits WAGTER, geboren op 28-09-1818 te Steenwijk, dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-08-1844 te Steenwijk met Harmen Dirks (Harm) van ESSEN (zie 101532).
 
101525    Aaltien Gerrits WAGTER, geboren op 19-10-1820 te Steenwijk, dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101526    Wilhelmus Johannes Gerrits WAGTER, geboren op 13-12-1821 te Steenwijk, zoon van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16-10-1846 te Weststellingwerf (Fr.) met IJnske Dirks (IJske) KUIPERS (zie 101535).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 08-06-1849 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Aaltje Jacobs JONKERS, 29 jaar oud (zie 101539).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Wolhelmus' (zie 101538).

101527    Grietien Gerrits (Grietje) WAGTER, geboren op 15-01-1823 te Steenwijk, overleden op 18-10-1823 te Steenwijk, 276 dagen oud, dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101528    Roelof Gerrits WAGTER, geboren op 30-03-1824 te Steenwijk, zoon van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101529    Hendrik Gerrits WAGTER, geboren op 07-01-1826 te Steenwijk, overleden op 04-12-1841 te Steenwijk op 15-jarige leeftijd, zoon van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101530    Geertien Gerrits WAGTER, geboren op 16-01-1830 te Steenwijk, overleden op 08-02-1831 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101531    Geertien Gerrits WAGTER, geboren op 05-03-1832 te Steenwijk, dochter van Gerret Hendriks (Gerriet,Gerrit) WAGTER (zie 101520) en Maria Zuzanna Willems de BOCK (zie 77021).
 
101532    Harmen Dirks (Harm) van ESSEN, schoenmaker (1844,<1872), geboren in 1815 te Oldemarkt, overleden op 14-06-1872 om 12:30 uur te in het huis staande in de Gasthuisstraat te Steenwijk, als weduwnaar van Johanna WAGTER. Zoon van Dirk (Derk,Durk) HARMS (van ESSEN (1812)) (zie 50193) en Aaltjen ROELOFS (LAMBERTS (1827)) (zie 105933).
Gehuwd op 01-08-1844 te Steenwijk met Johanna Hendrika Gerrits WAGTER, 25 jaar oud (zie 101524).
 
101533    Japikje (Jacoba,Jacobjen) JANS (STRUIK (1882)), geboren te Assen (Dr.), dochter van Jan GERRITS en Geesje JANSZ. Gedoopt (N.G.) op 24-08-1779 te Assen, overleden op 04-11-1844 te Assen (Dr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenote van Berend Christoffels MARTINI.
Gehuwd met Berend Christoffel' MARTINI (zie 79284).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101534    Jakoba Jans MARTINI, geboren op 31-08-1844 te Assen (Dr.), overleden op 11-06-1858 te Assen (Dr.) op 13-jarige leeftijd, dochter van Jan Berends MARTINI (zie 34017) en Metje Dirks van ESSEN (zie 105940).
 
101535    IJnske Dirks (IJske) KUIPERS, geboren ca 1808 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Dirk Jans KUIPERS (zie 101536) en Geeske JOGCHEMS (zie 101537).
Gehuwd op 16-10-1846 te Weststellingwerf (Fr.) met Wilhelmus Johannes Gerrits WAGTER, 24 jaar oud (zie 101526). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1849 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Aaltje Jacobs JONKERS, 29 jaar oud (zie 101539).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101536    Dirk Jans KUIPERS.
Gehuwd met Geeske JOGCHEMS (zie 101537).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJnske Dirks (IJske) (zie 101535).

101537    Geeske JOGCHEMS.
Gehuwd met Dirk Jans KUIPERS (zie 101536).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101538    Gerrit Wolhelmus' WAGTER, geboren op 02-02-1847 te Steenwijk, zoon van Wilhelmus Johannes Gerrits WAGTER (zie 101526) en IJnske Dirks (IJske) KUIPERS (zie 101535).
 
101539    Aaltje Jacobs JONKERS, geboren op 25-03-1820 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), dochter van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-06-1849 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Wilhelmus Johannes Gerrits WAGTER, 27 jaar oud (zie 101526). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-10-1846 te Weststellingwerf (Fr.) met IJnske Dirks (IJske) KUIPERS (zie 101535).}
 
101540    Jacob HERMS (JONKERS (1820)), arbeider (1820,1822,1852,<1859), landbouwer (1836,1848), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-09-1787 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen BERENTS), overleden op 27-11-1859 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria Catharina DONNER, [eerder weduwnaar van Fokje VEENSTRA]. Hij woonde in 1806 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te "op 't Bosch" onder Vledder (Dr.). Zoon van Herm (Hermen,Harm) BERENTS (JONKERS (1821)) (zie 100405) en Willemtjen HERMENS (zie 100406).
Ondertrouwd (1) op 10-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 15-10-1852 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Maria Catharina Johans DONNER, 55 jaar oud (zie 101554).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harm Jacobs JONKERS (zie 101543).
   2.  Sietse Jacobs JONKERS (zie 101550).
   3.  Willemptje Jacobs JONKERS (zie 101547).
   4.  Jan Jacobs JONKERS (zie 101549).
   5.  Aaltje Jacobs JONKERS (zie 101539).
   6.  Grietje Jacobs JONKERS (zie 101542).

101541    Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)), landbouwster (1836,1848), geboren op 10-06-1780 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-12-1783 te Hemrik, onder Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 21-10-1848 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als partner van Jacob JONKERS, [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te "op 't Bosch" onder Vledder (Dr.). Dochter van Sijtse JITSES (zie 76233) en Aaltje JANS (zie 101656).
Ondertrouwd op 10-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540). {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 15-10-1852 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Maria Catharina Johans DONNER, 55 jaar oud (zie 101554).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101542    Grietje Jacobs JONKERS, naaister (1848), geboren op 15-12-1822 te Steenwijkerwold, overleden op 17-04-1858 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 35-jarige leeftijd, als partner van Hendrik BONT. Dochter van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-03-1848 te Vledder (Dr.) met Hendrik Koenderts BONT, 34 jaar oud (zie 76229). {Hij was ook ooit gehuwd met Aafje Egberts HULZINGA (zie 76230).}
 
101543    Harm Jacobs JONKERS, boerenknegt (1836), arbeider (1843,1871), geboren op 24-07-1806 te op 't Bosch [onder Vledder (Dr.)], [N.B. Het is uit de akte zelf niet goed op te maken of "op 't Bosch" een toenaam van de moeder was of de plaats waar de ouders toen woonden. Maar doordat in alle doopaktes in Vledder uit die periode vermeld stond waar de ouders toen woonden, is het waarschijnlijk dat de vermelding "op 't Bosch" een plaatsaanduiding was. Anders zou de plaatsaanduiding alleen in deze akte ontbreken.], gedoopt (N.G.) op 27-07-1806 te Vledder, zoon van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-04-1836 te Steenwijkerwold met Teuntje Gerrits van DALSEM, 21 jaar oud (zie 101544).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Harms (zie 101551).

101544    Teuntje Gerrits van DALSEM, boerenmeid (1836), geboren op 17-01-1815 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), dochter van Gerrit Willems van DALSEM (zie 101545) en Roelofje EGBERS (zie 101546).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-04-1836 te Steenwijkerwold met Harm Jacobs JONKERS, 29 jaar oud (zie 101543).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101545    Gerrit Willems van DALSEM, arbeider (1836).
Gehuwd met Roelofje EGBERS (zie 101546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntje Gerrits (zie 101544).

101546    Roelofje EGBERS, arbeidster (1836).
Gehuwd met Gerrit Willems van DALSEM (zie 101545).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101547    Willemptje Jacobs JONKERS, geboren ca 1812, overleden op 31-03-1851 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), als partner van Hendrik GROEN. Dochter van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd met Hendrik GROEN (zie 101548).
 
101548    Hendrik GROEN.
Gehuwd met Willemptje Jacobs JONKERS (zie 101547).
 
101549    Jan Jacobs JONKERS, geboren ca 1815 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 08-07-1824 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), zoon van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
 
101550    Sietse Jacobs JONKERS, geboren ca 1809 te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), zoon van Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540) en Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).
Gehuwd op 13-04-1833 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantjen EEUWEN (van BUITEN (1831)), 26 jaar oud (zie 90382). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-12-1831 te Oldemarkt met Jakob LUITEN (van BUITEN (1831)), 24 jaar oud (zie 103145). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Marten PETERS en Jantjen LUITJES.}
 
101551    Jacob Harms JONKERS, boerenknecht (1871), geboren op 04-11-1843 te Nijeveen (Dr.), zoon van Harm Jacobs JONKERS (zie 101543) en Teuntje Gerrits van DALSEM (zie 101544).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1871 te Meppel (Dr.) met Aaltje Koobs de ROO (zie 101557).
 
101552    Cornelis CLAASSEN (MEEKHOF (1789)), arbeider (1814), geboren te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.). Hij verloor met ca 4 jaar zijn vader, kreeg met 5 jaar een stiefvader (Lucas AALDERS) en verloor met ca 6 jaar zijn moeder. Bij wie groeide hij toen verder op? Gedoopt (N.G.) op 09-10-1768 te Vledder (Dr.). Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) onder Dalfsen, erna ook. Hij woonde in 1799 (doop zoon Jan Lubbert) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook. Hij woonde in 1814 (huwelijk dochter Grietjen) te Nijensleek. Zoon van Claas JANS (zie 101561) en Greetien (Grietjen) CORNELIS (zie 101562).
Ondertrouwd op 15-08-1789 te Dalfsen (Dr.). Te Vledder was de ondertrouw [ook] op 15-08-1789. [N.B. Volgens de ondertrouwakte in Dalfsen werd hun huwelijk gesloten op 30-08-1789 alhier [= te Dalfsen]. In de ondertrouwakte te Vledder staat: "en zijn op 13-09-1789 alhier [= te Vledder] in 't houwelijk ingezegent."], gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-09-1789 te Vledder (N.G.), hij j.m. van Nieuwenslijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d., thans beijde woonende onder Dalfsen. Echtgenote is Janna (Anna) WILLEMS (JANSSEN (1789), JANNES (1789)), 23 jaar oud (zie 108179). {Zij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 26-08-1828 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduw. Echtgenoot is Egbert BERENDS (BOSSCHA (1813)), 70 jaar oud (zie 108175).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Cornelis' MEEKHOF (MEEKERHOF (1815)) (zie 66399).
   2.  Klaas Kornelis' MEEKHOF (zie 100410).
   3.  Jan Kornelis' MEEKHOF (zie 101560).
   4.  Theunis Cornelis' MEEKHOF (zie 106944).
   5.  Willem Kornelis' MEEKHOF (zie 88209).

101553    Baatjen EGBERTS (BOSGA (1819), BOSSCHA (1822)), landbouwersche (1834), geboren te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 31-07-1785 te Vledder. Zij woonde in 1805 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook. Dochter van Egbert BERENDS (BOSSCHA (1813)) (zie 108175) en Geessien WILLEMS (BOSSCHA (1845)) (zie 108176).
Ondertrouwd op 08-12-1805 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-12-1805 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Jacob KLAASSEN (BOSSCHA (1819)), 31 jaar oud (zie 88956).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
101554    Maria Catharina Johans DONNER, geboren op 22-04-1797 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 26-04-1797 te Zuiderkerk te Amsterdam, overleden op 27-12-1869 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob JONKER[S]; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Johan George (Gerrit) DONNER (zie 101555) en Anna Machtilda WENSTHOVEN (zie 101556).
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 15-10-1852 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob HERMS (JONKERS (1820)), 65 jaar oud (zie 101540). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)) (zie 101541).}
 
101555    Johan George (Gerrit) DONNER, geboren ca 1754 te Potsdam (Dld.), beide ouders overleden voor 1795. (gezindte: Geref[ormeerd]), overleden 00-04-1803 te Amsterdam, begraven op 25-04-1803 te Heiligewegs- en Leidsche kerkhof te Amsterdam. Hij woonde in 1795 (bij zijn huwelijk) in de Utrechtsedwarsstraat hoek Reguliersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd op 02-10-1795 te Amsterdam (getuige(n): zijn getuige: Philip BRAND), gehuwd voor de kerk 00-10-1795 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Postdam, zij wed[uwe] van Hendrik Helender GOLJE [geboortig] van Emmerich (bij Kleef - Dld.), thans beide te Amsterdam. Echtgenote is Anna Machtilda WENSTHOVEN (zie 101556).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina Johans (zie 101554).

101556    Anna Machtilda WENSTHOVEN, geboren ca 1760 te Emmerich, bij Kleef (Dld.) (gezindte: Luthers), overleden 00-03-1808 te Waagstraat te Amsterdam, als weduwe van Gerrit DONNER. Begraven op 19-03-1808 te Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1795 (bij haar 2e huwelijk) in de Utrechtsedwarsstraat, hoek Reguliersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd op 02-10-1795 te Amsterdam (getuige(n): zijn getuige: Philip BRAND), gehuwd voor de kerk 00-10-1795 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Postdam, zij wed[uwe] van Hendrik Helender GOLJE [geboortig] van Emmerich (bij Kleef - Dld.), thans beide te Amsterdam. Echtgenoot is Johan George (Gerrit) DONNER (zie 101555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101557    Aaltje Koobs de ROO, dienstmeid (1871), geboren ca 1847 te Ruinerwold (Dr.), dochter van Koob Koobs de ROO (zie 101558) en Geertje Jans FERMOLD (zie 101559).
Gehuwd op 03-06-1871 te Meppel (Dr.) met Jacob Harms JONKERS, 27 jaar oud (zie 101551).
 
101558    Koob Koobs de ROO.
Gehuwd met Geertje Jans FERMOLD (zie 101559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Koobs (zie 101557).

101559    Geertje Jans FERMOLD.
Gehuwd met Koob Koobs de ROO (zie 101558).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101560    Jan Kornelis' MEEKHOF, boerenknecht (<1829), geboren op 19-05-1799 te Vledder (Dr.), overleden op 25-05-1829 om 03:00 uur te ten zijnen huize te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 30-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Cornelis CLAASSEN (MEEKHOF (1789)) (zie 101552) en Janna (Anna) WILLEMS (JANSSEN (1789), JANNES (1789)) (zie 108179).
 
101561    Claas JANS, geboren ca 1740, overleden voor 1773 te Nijensleek, onder Vledder (Dr.). Hij woonde in 1766 (doop zoon Jan) te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1765 met Greetien (Grietjen) CORNELIS (zie 101562). Zij lieten tussen 1766 en 1771 te Vledder (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Cornelis en Aaltjen. {Zij is later ondertrouwd op 20-06-1773 te Steenwijk. Te Vledder was de ondertrouw op 19-06-1773. Gehuwd voor de kerk op 11-07-1773 te Vledder (Dr.), hij j.m. van IJsveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Lucas AALDERTS (BIJKER (1826)), 40 jaar oud (zie 66397).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis CLAASSEN (MEEKHOF (1789)) (zie 101552).

101562    Greetien (Grietjen) CORNELIS, geboren ca 1740, overleden voor 1774. Zij woonde in 1766 (doop zoon Jan) te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1773 (bij haar 2e huwelijk) te Nijenslijk (onder Vledder - Dr.).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1765 met Claas JANS (zie 101561). Zij lieten tussen 1766 en 1771 te Vledder (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Cornelis en Aaltjen.
Ondertrouwd (2) op 20-06-1773 te Steenwijk. Te Vledder was de ondertrouw op 19-06-1773. Gehuwd voor de kerk op 11-07-1773 te Vledder (Dr.), hij j.m. van IJsveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Lucas AALDERTS (BIJKER (1826)), 40 jaar oud (zie 66397). {Hij is later ondertrouwd op 13-11-1774 te Steenwijk. Te Vledder was de ondertrouw op 10-11-1774. Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 11-12-1774 te Vledder (Dr.) (N.G.), hij wed[uwnaar] te IJsveen, onder Steenwijk, zij j.d. van Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Marchien KOENDERS (zie 66398).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
101563    Sjoerd Jans HOFMA, geboren ca 1797 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Jan JETZES en Jeltje SJOERDS. Overleden op 20-04-1831 te Ooststellingwerf (Fr.), [als echtgenoot van Antje Willems BOSMA]; [geboorteplaats niet vermeld].
Gehuwd op 21-05-1826 te Ooststellingwerf (Fr.) met Antje Willems BOSMA, 24 jaar oud (zie 87625). Zij kregen in 1828 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.) een zoon Jan. Jan huwde met Jantje Geerts NIJENHUIS en overleed in 1897 te Ooststellingwerf als haar partner. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-04-1844 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jacob Pieters BEEN, 52 jaar oud (zie 87624).}
 
101564    Kornelis Jacobs BEEN, arbeider (1851), geboren op 15-12-1822 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden voor 1870, zoon van Jacob Pieters BEEN (zie 87624) en Grietje Cornelis' MEEKHOF (MEEKERHOF (1815)) (zie 66399).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-07-1851 te Steenwijkerwold met Aaltje Dirks KLEIS, 22 jaar oud (zie 101565). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 07-05-1870 te Havelte (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Albert Egberts VOLKERTS, 42 jaar oud (zie 103455).}
 
101565    Aaltje Dirks KLEIS, houdster landbouwbedrijf (1870), geboren op 05-10-1828 te [Kallenkote te] Steenwijkerwold, dochter van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-07-1851 te Steenwijkerwold met Kornelis Jacobs BEEN, 28 jaar oud (zie 101564).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 07-05-1870 te Havelte (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Albert Egberts VOLKERTS, 42 jaar oud (zie 103455).
 
101566    Derk Jans (Dirk) KLEIS, landbouwer (1826,1831,1833,1836,1839,1851,1860,<1864), arbeider (1828), geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-04-1798 te Wapserveen, overleden op 14-08-1864 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 66-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jeltje Geerts PRIKKEN. Zoon van Jan KLEIS (zie 101570) en Aaltien ASSEN (zie 101571).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-08-1826 te Steenwijkerwold met Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)), 27 jaar oud (zie 101567).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Derks (zie 101572).
   2.  Aaltje Dirks (zie 101565).
   3.  Geert Derks (zie 101573).
   4.  Jan Derks (zie 101574).
   5.  Aaldert Derks (zie 101575).
   6.  Hendrik Derks (zie 101576).

101567    Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)), geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-10-1798 te Vledder, overleden op 07-12-1856 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 58-jarige leeftijd, als partner van Dirk Jans KLEIS. Dochter van Geert HENDRIKS (PRIKKEN (1798)) (zie 66653) en Aaltjen (Wijmpje) HENDRIKS (HOFMAN (1789)) (zie 66654).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-08-1826 te Steenwijkerwold met Derk Jans (Dirk) KLEIS, 28 jaar oud (zie 101566).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101568    Hendrik GEERTS (PRIKKEN (1849)), geboren ca 1735. Hij woonde in 1760 (bij zijn huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk), eerder te Eeze (onder Steenwijkerwold).
Ondertrouwd op 05-11-1760 te Steenwijkerwold. Te Vledder was de ondertrouw op 05-10-1760. Gehuwd voor de kerk op 02-11-1760 te Vledder (N.G.), hij j.m. onlangs gewoont hebbende in de Heerlijkheid Eeze, en nu op IJsveene, zij j.d. wonende te Nieuwenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Gebbechien ALBERTS (zie 101569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert HENDRIKS (PRIKKEN (1798)) (zie 66653).

101569    Gebbechien ALBERTS. Zij woonde in 1760 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.).
Ondertrouwd op 05-11-1760 te Steenwijkerwold. Te Vledder was de ondertrouw op 05-10-1760. Gehuwd voor de kerk op 02-11-1760 te Vledder (N.G.), hij j.m. onlangs gewoont hebbende in de Heerlijkheid Eeze, en nu op IJsveene, zij j.d. wonende te Nieuwenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Hendrik GEERTS (PRIKKEN (1849)) (zie 101568).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101570    Jan KLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-04-1758 te Steenwijk, zoon van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
Ondertrouwd op 12-04-1795 te Steenwijk. Te Diever was de ondertrouw op 10-04-1795. Te Diever op 26-04-1795 attestatie gegeven naar Wapsterveen. Te Wapserveen was de ondertrouw op 12-04-1795. Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Wapserveen (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Eemster (onder Diever - Dr.) [thans] te Wapserveen (Dr.). Echtgenote is Aaltien ASSEN, 28 jaar oud (zie 101571). Zij lieten tussen 1796 en 1802 te Wapserveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Kleis, Derk en Albertijn (2x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566).

101571    Aaltien ASSEN, geboren te Eemster, onder Diever (Dr.), dochter van Asse LUCAS en Roelofjen KLAAZEN. Gedoopt (N.G.) op 22-03-1767 te Diever.
Ondertrouwd op 12-04-1795 te Steenwijk. Te Diever was de ondertrouw op 10-04-1795. Te Diever op 26-04-1795 attestatie gegeven naar Wapsterveen. Te Wapserveen was de ondertrouw op 12-04-1795. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Wapserveen (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Eemster (onder Diever - Dr.) [thans] te Wapserveen (Dr.). Echtgenoot is Jan KLEIS, 37 jaar oud (zie 101570). Zij lieten tussen 1796 en 1802 te Wapserveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Kleis, Derk en Albertijn (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101572    Aaltje Derks KLEIS, geboren op 11-12-1826 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold), overleden op 22-01-1827 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold), 42 dagen oud, dochter van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
 
101573    Geert Derks KLEIS, landbouwer (1860), geboren op 15-05-1831 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), zoon van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-02-1860 te Steenwijkerwold met Margjen Arends DEKKER, 29 jaar oud (zie 101577).
 
101574    Jan Derks KLEIS, landbouwer (1866), geboren op 08-11-1833 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), zoon van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-05-1866 te Vledder (Dr.) met Jantien Arends DEKKER, 31 jaar oud (zie 103435).
 
101575    Aaldert Derks KLEIS, geboren op 05-08-1836 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), zoon van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-04-1870 te Havelte (Dr.) met Rensje Jans (Reinsje) IDSERDA, 29 jaar oud (zie 103437).
 
101576    Hendrik Derks KLEIS, geboren op 13-11-1839 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), overleden op 08-03-1843 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 3-jarige leeftijd, zoon van Derk Jans (Dirk) KLEIS (zie 101566) en Jeltien Geerts PRIKKEN (RIKKEN (1870)) (zie 101567).
 
101577    Margjen Arends DEKKER, geboren op 18-12-1830 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 23-06-1870 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 39-jarige leeftijd, als partner van Geert KLEIS. Dochter van Arent EVERTS (DEKKER (1860)) (zie 100441) en Pietertje KOENDERTS (KOENEN (1819), BONT (1819), BONTE (1847)) (zie 100443).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-02-1860 te Steenwijkerwold met Geert Derks KLEIS, 28 jaar oud (zie 101573).
 
101578    Kleis GEERTS, geboren ca 1719. Hij woonde in 1744 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2536) met zijn vrouw Albertje JANS en hun kinderen Geert en Arentje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt en een [inwonende] meid. Bij hen woonden toen als kostgangers Claas GEERTZ en Harm JANS.
Ondertrouwd op 01-11-1744 te Wapserveen (Dr.). Hun huwelijk werd NIET ingeschreven te Steenwijk. Gehuwd voor de kerk 00-11-1744 te Wapserveen (N.G.), hij j.g. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Callenkote wonende te Wapsterveen. Echtgenote is Albertien JANS (zie 101579).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert KLEIS (zie 101580).
   2.  Arentje KLEIS (zie 101581).
   3.  Geert CLEIS (zie 101582).
   4.  Arentjen KLEIS (zie 101583).
   5.  Klaas GEERTS CLEIS (zie 101584).
   6.  Jan KLEIS (zie 101570).

101579    Albertien JANS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 04-11-1725 te Steenwijk. Zij woonde in 1744 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2536) met haar man Cleis GEERTS en hun kinderen Geert en Arentje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt en een [inwonende] meid. Bij hen woonden toen als kostgangers Claas GEERTZ en Harm JANS. Dochter van Jan JANSZ (zie 84605) en Arentjen Jans KLEIS (zie 84606).
Ondertrouwd op 01-11-1744 te Wapserveen (Dr.). Hun huwelijk werd NIET ingeschreven te Steenwijk. Gehuwd voor de kerk 00-11-1744 te Wapserveen (N.G.), hij j.g. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Callenkote wonende te Wapsterveen. Echtgenoot is Kleis GEERTS (zie 101578).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101580    Geert KLEIS, geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-06-1745 te Wapserveen, overleden voor 1751 te Kallenkote, onder Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2536) met zijn beide ouders en zijn zus Arentje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
 
101581    Arentje KLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-04-1748 te Steenwijk, overleden voor 1753 te Kallenkote, onder Steenwijk, dochter van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
 
101582    Geert CLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 21-02-1751 te Steenwijk, zoon van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
 
101583    Arentjen KLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 25-03-1753 te Steenwijk, dochter van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
Ondertrouwd op 11-06-1775 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-07-1775 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan REMMELTS, 26 jaar oud (zie 101587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Obigien Jans TINGEN (zie 101585).
   2.  Albertjen JANS (zie 101586).

101584    Klaas GEERTS CLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 12-11-1755 te Steenwijk, zoon van Kleis GEERTS (zie 101578) en Albertien JANS (zie 101579).
 
101585    Obigien Jans TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 21-04-1776 te Steenwijk, dochter van Jan REMMELTS (zie 101587) en Arentjen KLEIS (zie 101583).
 
101586    Albertjen JANS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-12-1777 te Steenwijk, dochter van Jan REMMELTS (zie 101587) en Arentjen KLEIS (zie 101583).
 
101587    Jan REMMELTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-12-1748 te Steenwijk. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk). Zoon van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
Ondertrouwd op 11-06-1775 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-07-1775 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Arentjen KLEIS, 22 jaar oud (zie 101583).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101588    Jan Roelofs KLEIJS, geboren ca 1656. Hij woonde in 1681 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 17-04-1681 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 06-05-1681 te Steenwijk (N.G.), hij j.g. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Wapserveen (Dr.). Echtgenote is Albertjen CLEIJS (zie 101589).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligjen Jans (zie 101590).
   2.  Roelof Jans KLEIS (zie 101593).
   3.  Arentjen Jans KLEIS (zie 84606).
   4.  Kleis Jans KLEIS (zie 101591).
   5.  Aaltjen Jans (zie 101592).

101589    Albertjen CLEIJS, geboren ca 1656. Zij woonde in 1681 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 17-04-1681 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 06-05-1681 te Steenwijk (N.G.), hij j.g. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Wapserveen (Dr.). Echtgenoot is Jan Roelofs KLEIJS (zie 101588).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
101590    Hilligjen Jans KLEIJS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-05-1682 te Steenwijk, dochter van Jan Roelofs KLEIJS (zie 101588) en Albertjen CLEIJS (zie 101589).
 
101591    Kleis Jans KLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-02-1689 te Steenwijk, zoon van Jan Roelofs KLEIJS (zie 101588) en Albertjen CLEIJS (zie 101589).
 
101592    Aaltjen Jans KLEIJS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) 00-06-1694 te Steenwijk, dochter van Jan Roelofs KLEIJS (zie 101588) en Albertjen CLEIJS (zie 101589).
 
101593    Roelof Jans KLEIS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-11-1684 te Steenwijk. Mogelijk woonde hij in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2544) zonder huisgenoten te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Hij was in dat geval toen ongehuwd. Hij woonde dan toen naast zijn zus Arentje. Zoon van Jan Roelofs KLEIJS (zie 101588) en Albertjen CLEIJS (zie 101589).
 
101594    Remmelt Jans TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 25-02-1714 te Steenwijk. Hij woonde in januari 1748 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2534) met zijn vrouw Albrigien HARMS te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] knegt. Zoon van Jan JANSEN (TINGEN (1710)) (zie 101601) en Evertjen PETERS (zie 101602).
Ondertrouwd op 06-01-1748 te Vledder (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw op 07-01-1748; [te Vledder] op 21-01-1748 attestatie afgegeven naar Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28-01-1748 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Vledder (Dr.). Echtgenote is Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS, 26 jaar oud (zie 101595).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan REMMELTS (zie 101587).
   2.  Harmen REMMELTS (zie 101596).
   3.  Evertjen REMMELTS (zie 101597).
   4.  Jantjen REMMELTS (zie 101598).
   5.  Hilligien Remmelts (zie 101599).
   6.  Harm REMMELTS (zie 101600).

101595    Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS, geboren te [Vledder (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 02-04-1721 te Vledder. Zij woonde in januari 1748 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.), erna te Kallenkote (onder Steenwijk). Zij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2534) met haar man Remmeld [Jans] TINGEN te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] knegt. Dochter van Harmen Jacobs SMIT (SMIDTJE (1732)) (zie 101615) en Jantje JANS (zie 101616).
Ondertrouwd op 06-01-1748 te Vledder (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw op 07-01-1748; [te Vledder] op 21-01-1748 attestatie afgegeven naar Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28-01-1748 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Vledder (Dr.). Echtgenoot is Remmelt Jans TINGEN, 33 jaar oud (zie 101594).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101596    Harmen REMMELTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 25-12-1751 te Steenwijk, zoon van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
 
101597    Evertjen REMMELTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-05-1755 te Steenwijk, dochter van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
 
101598    Jantjen REMMELTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-04-1758 te Steenwijk, dochter van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
 
101599    Hilligien Remmelts TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 11-10-1761 te Steenwijk, dochter van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
 
101600    Harm REMMELTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-06-1765 te Steenwijk, zoon van Remmelt Jans TINGEN (zie 101594) en Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).
 
101601    Jan JANSEN (TINGEN (1710)), geboren ca 1683. Hij woonde in 1708 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 14-10-1708 te Steenwijk, [N.B. hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Kallenkote.], gehuwd voor de kerk 00-11-1708 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Nijeveen (Dr.). Echtgenote is Evertjen PETERS (zie 101602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans TINGEN (zie 101603).
   2.  Peter Jans TINGEN (zie 101604).
   3.  Remmelt Jans TINGEN (zie 101594).
   4.  kind Jans TINGEN (zie 101605).

101602    Evertjen PETERS, geboren ca 1683. Zij woonde in 1708 (bij haar huwelijk) [vermoedelijk te Kallenkote (onder Steenwijk), eerder] te Nijeveen (Dr.). Zij woonde in 1710 (doop zoon Jan) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 14-10-1708 te Steenwijk, [N.B. hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Kallenkote.], gehuwd voor de kerk 00-11-1708 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. van Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Jan JANSEN (TINGEN (1710)) (zie 101601).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101603    Jan Jans TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-05-1710 te Steenwijk, zoon van Jan JANSEN (TINGEN (1710)) (zie 101601) en Evertjen PETERS (zie 101602).
 
101604    Peter Jans TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 05-06-1712 te Steenwijk. Hij woonde in 1740 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2533) met zijn vrouw Roelofje HARMS en hun kinderen Jan, Harm en Beerend te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt en een [inwonende] meid. Zoon van Jan JANSEN (TINGEN (1710)) (zie 101601) en Evertjen PETERS (zie 101602).
Ondertrouwd op 09-04-1740 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1740 (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. uit Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenote is Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Peters (zie 101607).
   2.  Harm PETERS (TINGEN (1748)) (zie 101608).
   3.  Berent PETERS (TINGEN (1748)) (zie 101609).
   4.  Harm PETERS (zie 101610).
   5.  Berent PETERS (zie 101611).
   6.  Evertjen PETERS (zie 101612).
   7.  Berent Peters (zie 101613).
   8.  Evertien PETERS (zie 101614).

101605    kind Jans TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-11-1718 te Steenwijk, kind van Jan JANSEN (TINGEN (1710)) (zie 101601) en Evertjen PETERS (zie 101602).
 
101606    Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)), geboren ca 1715. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Hesselte (onder Havelte - Dr.), erna te Kallenkote (onder Steenwijk). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2533) met haar man Peter [Jans] TINGEN en hun kinderen Jan, Harm en Beerend te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt en een [inwonende] meid.
Ondertrouwd op 09-04-1740 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1740 (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. uit Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Peter Jans TINGEN (zie 101604).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
101607    Jan Peters TINGEN, geboren ca 1741 te [Kallenkote, onder Steenwijk]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2533) met zijn beide ouders en zijn broers Harm en Beerend te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101608    Harm PETERS (TINGEN (1748)), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 21-07-1743 te Steenwijk, overleden 1748<>1749 te Kallenkote, onder Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2533) met zijn beide ouders en zijn broers Jan en Beerend te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101609    Berent PETERS (TINGEN (1748)), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-01-1747 te Steenwijk, overleden voor 1752 te Kallenkote, onder Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2533) met zijn beide ouders en zijn broers Jan en Harm te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101610    Harm PETERS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 02-11-1749 te Steenwijk, zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101611    Berent PETERS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 29-10-1752 te Steenwijk, overleden voor 1757 te Kallenkote, onder Steenwijk, zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101612    Evertjen PETERS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-03-1755 te Steenwijk, overleden voor 1759 te Kallenkote, onder Steenwijk, dochter van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101613    Berent Peters TINGEN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-05-1757 te Steenwijk, zoon van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101614    Evertien PETERS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-09-1759 te Steenwijk, dochter van Peter Jans TINGEN (zie 101604) en Roelofje HARMS (ANDRIES (1743)) (zie 101606).
 
101615    Harmen Jacobs SMIT (SMIDTJE (1732)), geboren te [Vledder (Dr.)], zoon van Jacob Hermens SMIT. Gedoopt (N.G.) op 22-10-1693 te Vledder. Hij woonde in 1720 (bij zijn huwelijk) te Vledder (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 10-03-1720 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-04-1720 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Vledder (Dr.). Echtgenote is Jantje JANS (zie 101616). Zij lieten tussen 1721 en 1732 te Vledder (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Oobbe (dochter), Jacob, Jan, en Griete (2x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oobbe (Obegien,Albrigien) HARMENS (zie 101595).

101616    Jantje JANS, geboren ca 1695. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 10-03-1720 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 01-04-1720 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Vledder (Dr.). Echtgenoot is Harmen Jacobs SMIT (SMIDTJE (1732)), 26 jaar oud (zie 101615). Zij lieten tussen 1721 en 1732 te Vledder (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Oobbe (dochter), Jacob, Jan, en Griete (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101617    Remmelt JANSSEN, geboren ca 1671. Hij woonde in 1696 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 26-01-1696 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-02-1696 (N.G.), hij j.m. te Nijeveen (Dr.), zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Greetjen EGBERTS (zie 101618).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen REMMELTS (zie 101619).
   2.  Lammigje REMMELTS (zie 101620).
   3.  Jan REMMELTS (zie 101621).
   4.  Jan REMMELTS (zie 101108).

101618    Greetjen EGBERTS, geboren ca 1671. Zij woonde in 1696 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 26-01-1696 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-02-1696 (N.G.), hij j.m. te Nijeveen (Dr.), zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Remmelt JANSSEN (zie 101617).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101619    Jantjen REMMELTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-01-1698 te Steenwijk, dochter van Remmelt JANSSEN (zie 101617) en Greetjen EGBERTS (zie 101618).
 
101620    Lammigje REMMELTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-01-1701 te Steenwijk, dochter van Remmelt JANSSEN (zie 101617) en Greetjen EGBERTS (zie 101618).
Ondertrouwd op 09-02-1721 te Havelte (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 09-02-1721; [Te Havelte] op 08-03-1721 met attestat[ie] na[er] Steenw[ijk] [vertrokken]. Gehuwd voor de kerk 00-03-1721 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Hesselte (onder Havelte - Dr.), zij j.d. in Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Evert WILLEMS (zie 101622).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem EVERTS (zie 101623).
   2.  Jantjen EVERTS (zie 101624).
   3.  Klaas EVERTS (zie 101625).
   4.  Remmelt EVERTS (zie 101626).
   5.  Jan EVERTS (zie 101627).
   6.  Grietjen EVERTS (zie 101628).

101621    Jan REMMELTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 26-08-1703 te Steenwijk, overleden voor 1705 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Remmelt JANSSEN (zie 101617) en Greetjen EGBERTS (zie 101618).
 
101622    Evert WILLEMS, geboren ca 1696. Hij woonde in 1721 (bij zijn huwelijk) te Hesselte (onder Havelte - Dr.).
Ondertrouwd op 09-02-1721 te Havelte (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 09-02-1721; [Te Havelte] op 08-03-1721 met attestat[ie] na[er] Steenw[ijk] [vertrokken]. Gehuwd voor de kerk 00-03-1721 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Hesselte (onder Havelte - Dr.), zij j.d. in Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Lammigje REMMELTS (zie 101620).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101623    Willem EVERTS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-02-1722 te Havelte. Hij woonde in 1751 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (Dr.), eerder te Hesselte (onder Havelte - Dr.). Hij woonde in 1752 (doop zoon Cornelis BOLDING) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Zoon van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
Ondertrouwd op 31-10-1751 te Wapserveen (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 31-10-1751; [te Wapserveen] op 21-11-1751 attestatie verleent na[er] Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 21-11-1751 te Steenwijk (N.G.), hij j.g. van Hesselte (onder Havelte - Dr.) wonende te Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Callenkote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BOLDING WILLEMS (zie 101633).
   2.  Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630).
   3.  Lammegien WILLEMS (zie 101631).
   4.  Jacobje WILLEMS (zie 101632).

101624    Jantjen EVERTS, geboren te het Westeinde van Hesselte. onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-03-1724 te Havelte, dochter van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
 
101625    Klaas EVERTS, geboren te Wester-Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 18-08-1726 te Havelte, zoon van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
 
101626    Remmelt EVERTS, geboren te Wester-Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 02-05-1728 te Havelte, zoon van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
 
101627    Jan EVERTS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-09-1730 te Nijeveen, zoon van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
 
101628    Grietjen EVERTS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-09-1736 te Havelte, dochter van Evert WILLEMS (zie 101622) en Lammigje REMMELTS (zie 101620).
 
101629    Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)), geboren ca 1726. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met haar moeder, met haar stiefvader Gerbrand ROELOFS, met haar broers Jan en Harm, met haar halfbroer Albert en haar halfzus Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zij woonde in 1751 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Dochter van Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634) en Jacobje JANS (zie 101635).
Ondertrouwd op 31-10-1751 te Wapserveen (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 31-10-1751; [te Wapserveen] op 21-11-1751 attestatie verleent na[er] Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 21-11-1751 te Steenwijk (N.G.), hij j.g. van Hesselte (onder Havelte - Dr.) wonende te Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Callenkote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Willem EVERTS, 29 jaar oud (zie 101623).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101630    Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-10-1754 te Steenwijk, overleden op 22-11-1804 te Kallenkote, onder Steenwijk op 50-jarige leeftijd, vermeld onder de naam Evert GERBRANTS; bij het huwelijk van hun zoon Harm in 1823 verklaarde zijn vrouw Annigje JANS onder ede dat Evert GERBRANTS en Evert WILLEMS dezelfde persoon waren. Zoon van Willem EVERTS (zie 101623) en Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
Ondertrouwd op 13-04-1788 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-04-1788 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Annigjen JANS (zie 101647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem EVERTS (zie 101648).
   2.  Lammigje EVERTS (zie 101649).
   3.  Jan EVERTS (zie 101650).
   4.  Jan EVERTS (zie 101651).
   5.  Jan EVERTS (zie 101652).
   6.  Harm EVERTS (zie 101653).
   7.  Harm EVERTS (KUIPER (1823)) (zie 101654).
   8.  Jacob EVERTS (zie 101655).

101631    Lammegien WILLEMS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-10-1760 te Steenwijk. Zij woonde in 1785 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Zij woonde in 1799 (doop zoon Albert) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook. Dochter van Willem EVERTS (zie 101623) en Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
Ondertrouwd op 17-10-1785 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-10-1785 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Hindrik (Hendrik) ALBERTS (SAREN (1813)), 35 jaar oud (zie 76232). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-04-1778 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-05-1778 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Bartien LUIJKAS (zie 76234).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
101632    Jacobje WILLEMS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 15-01-1764 te Steenwijk, dochter van Willem EVERTS (zie 101623) en Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
 
101633    Cornelis BOLDING WILLEMS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 12-03-1752 te Steenwijk, zoon van Willem EVERTS (zie 101623) en Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
 
101634    Kornelis Janssen BOLDINGE, geboren ca 1677, overleden voor 1735 te Kallenkote, onder Steenwijk. Hij woonde in 1702 (bij zijn 1e huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk). Hij woonde in 1704 (bij zijn 2e huwelijk) te Kallenkote. Hij woonde in 1722 (bij zijn 2e huwelijk) te Kallenkote, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 26-03-1702 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-04-1702 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Lammigjen LAMBERTS (zie 101636).
Ondertrouwd (2) op 04-05-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1704 te Steenwijk (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide e Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (zie 101637).
Ondertrouwd (3) op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635). {Zij is later ondertrouwd op 15-05-1735 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1735 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kallenkote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Gerbrand ROELOFS (zie 101641).}
Uit het derde huwelijk:
   1.  Jan Cornelis' BOLDING (zie 101638).
   2.  Jacobjen Cornelis' BOLDINK (BOLDINGH (1760)) (zie 101629).
   3.  Albert Cornelis' BOLDINGH (zie 101639).
   4.  Hermen Cornelis' BOLDIN (zie 101640).

101635    Jacobje JANS, geboren ca 1697. Zij woonde in 1722 (bij haar 1e huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Zij woonde in 1735 (bij haar 2e huwelijk) te Kallenkote. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met haar 2e man Gerbrand ROELOFS, met haar kinderen Jan, Jacobje en Harm (uit haar 1e huwelijk) en hun kinderen Jantje en Albert te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] knegt.
Ondertrouwd (1) op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-03-1702 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-04-1702 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Lammigjen LAMBERTS (zie 101636). Hij was eerder ondertrouwd op 04-05-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1704 te Steenwijk (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide e Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (zie 101637).}
Ondertrouwd (2) op 15-05-1735 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1735 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kallenkote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Gerbrand ROELOFS (zie 101641).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jantjen GERBRANTS (zie 101642).
   6.  Albert GERBRANDS (zie 101643).
   7.  Tultje GERBRANTS (zie 101644).

101636    Lammigjen LAMBERTS, geboren ca 1677, overleden voor 1704 te Kallenkote, onder Steenwijk. Zij woonde in 1702 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 26-03-1702 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-04-1702 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634). {Hij is later ondertrouwd op 04-05-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1704 te Steenwijk (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide e Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (zie 101637). Hij is later ondertrouwd op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635).}
 
101637    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1679, overleden voor 1722 te Kallenkote, onder Steenwijk. Zij woonde in 1704 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 04-05-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1704 te Steenwijk (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide e Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-03-1702 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-04-1702 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Lammigjen LAMBERTS (zie 101636). Hij is later ondertrouwd op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635).}
 
101638    Jan Cornelis' BOLDING, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-01-1723 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn moeder, met zijn stiefvader Gerbrand ROELOFS, met zijn broer Harm en zijn zus Jacobje, en met zijn halfbroer Albert en zijn halfzus Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101639    Albert Cornelis' BOLDINGH, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-03-1730 te Steenwijk, overleden voor 1737 te Kallenkote, onder Steenwijk, zoon van Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101640    Hermen Cornelis' BOLDIN, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-07-1731 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn moeder, met zijn stiefvader Gerbrand ROELOFS, met zijn broer Jan en zijn zus Jacobje, en met zijn halfbroer Albert en zijn halfzus Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101641    Gerbrand ROELOFS, geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), [N.B. Het is niet heel zeker dat de in 1704 te Nijensleek gedoopte Gerbrand ROELOFS dezelfde persoon is als de Gerbrand ROELOFS die in 1735 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote woonde. Een minpunt van deze hypothese is dat de vernoeming niet klopt. Er werd echter te Steenwijk geen Gerbrand ROELOFS gedoopt.], gedoopt (N.G.) op 22-06-1704 te Vledder. Hij woonde in 1735 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn vrouw Jacobje JANS, met haar kinderen Jan, Jacobje en Harm (uit haar 1e huwelijk) en hun kinderen Jantje en Albert te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] knegt. Zoon van Roelof GERBRANDTS (zie 101645) en Roelofjen ALBERTS (zie 101646).
Ondertrouwd op 15-05-1735 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1735 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kallenkote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635). {Zij was eerder ondertrouwd op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
101642    Jantjen GERBRANTS, geboren te [Kallenkote onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 21-08-1735 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met haar beide ouders, met haar halfbroers Jan en Harm, met haar halfzus Jacobje, en haar broer Albert te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101643    Albert GERBRANDS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-01-1737 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn beide ouders, met zijn halfbroers Jan en Harm, met zijn halfzus Jacobje, en zijn zus Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101644    Tultje GERBRANTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-01-1739 te Steenwijk, overleden voor 1745 te Kallenkote, onder Steenwijk, dochter van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
101645    Roelof GERBRANDTS.
Ondertrouwd 00-04-1703 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 15-04-1703 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.). zij j.d. van Neuwenslijck (onder Vledder). Echtgenote is Roelofjen ALBERTS (zie 101646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrand ROELOFS (zie 101641).

101646    Roelofjen ALBERTS, geboren ca 1678. Zij woonde in 1703 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder), erna ook.
Ondertrouwd 00-04-1703 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 15-04-1703 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.). zij j.d. van Neuwenslijck (onder Vledder). Echtgenoot is Roelof GERBRANDTS (zie 101645).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101647    Annigjen JANS, landbouwersche (1823), geboren ca 1763. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 13-04-1788 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 27-04-1788 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)), 33 jaar oud (zie 101630).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
101648    Willem EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-04-1789 te Steenwijk (getuige(n): Jacobje WILLEMS, [vaders zuster]), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101649    Lammigje EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-04-1791 te Steenwijk (getuige(n): Lammigjen WILLEMS, [vader zuster]), dochter van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101650    Jan EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-12-1792 te Steenwijk (getuige(n): Jacobjen WILLEMS, [vaders zuster]), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101651    Jan EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-06-1794 te Steenwijk (getuige(n): Lammigje WILLEMS, [vaders zuster]), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101652    Jan EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt op 11-09-1796 te Steenwijk (getuige(n): Lammigje WILEMS, [vaders zuster]), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101653    Harm EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 17-11-1799 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen HARMS), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101654    Harm EVERTS (KUIPER (1823)), landbouwer (1823), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 12-07-1801 te Steenwijk (getuige(n): Hendrikje RINKS), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-11-1823 te Havelte (Dr.) met Geessien JANS (KAMER (1823), KRAMER (1902)), 23 jaar oud (zie 106763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Harms KUIPER (zie 106760).

101655    Jacob EVERTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 29-04-1804 te Steenwijk (getuige(n): Hendrikje [RINKS]), zoon van Evert WILLEMS (GERBRANDS (1804)) (zie 101630) en Annigjen JANS (zie 101647).
 
101656    Aaltje JANS.
Ondertrouwd 00-06-1772 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-07-1772 te Scherpenzeel (Hervormd), hij te Spanga, zij te Langelille, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Sijtse JITSES (zie 76233). Zij lieten in 1783 te Hemrik (gem. Opsterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd): de vijf jaar oude Jan en de drie jaar oude Fokjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101657    Berent JAKOBS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, [N.B. De voornaam van dit kind in het doopboek was niet volledig. Er staat: "[Is gedoopt] ['t] kind v[an] Jakob Jans [en] Vrouke Ber[ents] [genaemt] Ber[....]". Uit de akte blijkt niet dat het een jongen was. Echter het is de enige akte in het doopboek van Steenwijk die de doopakte van Berend JACOBS kan zijn, die in 1734 (bij zijn huwelijk) te Eesveen woonde. Daarom neem ik aan dat de dopeling een jongen was die Berent werd genoemd.], gedoopt (N.G.) op 09-10-1707 te Steenwijk. Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk), erna ook. Zoon van Jakob JANS (JONKER (1701)) (zie 101669) en Vrowtjen BERENTS (zie 101670).
Ondertrouwd op 19-09-1734 te Wapserveen (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 19-09-1734. Gehuwd voor de kerk 00-10-1734 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g. te IJsveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Smilde [thans] ook aldaar [= te IJsveen], dog gewoont hebbende alhier te Wapsterveen (Dr.). Echtgenote is Grietjen ALBERTS (zie 101658).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BERENTS (zie 101661).
   2.  Albert BERENTS (zie 101662).
   3.  Vrougjen BERENDS (zie 101663).
   4.  Vrougjen BEERENTS (zie 101664).
   5.  Albertjen BERENTS (zie 101665).
   6.  Jan BERENTS (zie 101666).
   7.  Vrougje BERENTS (zie 101667).
   8.  Jan BERENTS (zie 101668).
   9.  Herm (Hermen,Harm) BERENTS (JONKERS (1821)) (zie 100405).

101658    Grietjen ALBERTS, geboren te Smilde, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-04-1714 te Diever. Zij woonde in 1734 (bij haar huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk), eerder te Wapserveen (Dr.). Dochter van Albert HARMS (zie 101659) en Albertijn HARMS (zie 101660).
Ondertrouwd op 19-09-1734 te Wapserveen (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 19-09-1734. Gehuwd voor de kerk 00-10-1734 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g. te IJsveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Smilde [thans] ook aldaar [= te IJsveen], dog gewoont hebbende alhier te Wapsterveen (Dr.). Echtgenoot is Berent JAKOBS (zie 101657).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
101659    Albert HARMS, geboren ca 1667. Hij woonde in 1693 (doop dochter Marchijn) te Smilde (onder Diever - Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1692, [N.B. Hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven.] met Albertijn HARMS (zie 101660). Zij lieten kregen tussen 1693 en 1714 te Smilde (onder Diever - Dr.) tien kinderen, genaamd: Marchijn, Jochem, Harm, Jochem, Geesijen, Otto, Heijltijen, Jacob, Harm en Grietien. Allen werden zij gedoopt te Diever (Dr.). Mogelijk kregen zij nog een eerder kind te Smilde, genaamd Hillechijn of Derk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen ALBERTS (zie 101658).

101660    Albertijn HARMS, geboren ca 1667. Zij woonde in 1693 (doop dochter Marchijn) te Smilde (onder Diever - Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1692, [N.B. Hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven.] met Albert HARMS (zie 101659). Zij lieten kregen tussen 1693 en 1714 te Smilde (onder Diever - Dr.) tien kinderen, genaamd: Marchijn, Jochem, Harm, Jochem, Geesijen, Otto, Heijltijen, Jacob, Harm en Grietien. Allen werden zij gedoopt te Diever (Dr.). Mogelijk kregen zij nog een eerder kind te Smilde, genaamd Hillechijn of Derk.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101661    Jacob BERENTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-01-1735 te Steenwijk, zoon van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101662    Albert BERENTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-04-1736 te Steenwijk, zoon van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101663    Vrougjen BERENDS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-07-1738 te Steenwijk, dochter van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101664    Vrougjen BEERENTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-09-1739 te Steenwijk, dochter van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101665    Albertjen BERENTS, geboren te [Eesveen onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-08-1741 te Steenwijk, dochter van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101666    Jan BERENTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-03-1743 te Steenwijk, zoon van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101667    Vrougje BERENTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 04-10-1744 te Steenwijk, dochter van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101668    Jan BERENTS, geboren te Eesveen. onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-04-1747 te Steenwijk, zoon van Berent JAKOBS (zie 101657) en Grietjen ALBERTS (zie 101658).
 
101669    Jakob JANS (JONKER (1701)), geboren ca 1672. Hij woonde in 1697 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Eesveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 04-04-1697 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 18-04-1697 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Nijeveen (Dr.). Echtgenote is Vrowtjen BERENTS (zie 101670), [N.B. Met hun kinderrij is iets niet in de haak. Tussen de doopdatums van hun beide dochters zit drie maanden! Mogelijk werd hun 1e dochter pas gedoopt toen zij 1 jaar oud was???].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Japiks JONKER (zie 101671).
   2.  Hilligjen Jakobs JONKER (zie 101672).
   3.  Jantje JAPIKS (zie 101673).
   4.  Berent JAKOBS (zie 101657).

101670    Vrowtjen BERENTS, geboren ca 1672. Zij woonde in 1697 (bij haar huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Eesveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 04-04-1697 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 18-04-1697 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Jakob JANS (JONKER (1701)) (zie 101669), [N.B. Met hun kinderrij is iets niet in de haak. Tussen de doopdatums van hun beide dochters zit drie maanden! Mogelijk werd hun 1e dochter pas gedoopt toen zij 1 jaar oud was???].
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101671    Jan Japiks JONKER, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-04-1701 te Steenwijk, zoon van Jakob JANS (JONKER (1701)) (zie 101669) en Vrowtjen BERENTS (zie 101670).
 
101672    Hilligjen Jakobs JONKER, geboren te [Eesveen onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 05-10-1704 te Steenwijk, dochter van Jakob JANS (JONKER (1701)) (zie 101669) en Vrowtjen BERENTS (zie 101670).
 
101673    Jantje JAPIKS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) 00-01-1705 te Steenwijk, dochter van Jakob JANS (JONKER (1701)) (zie 101669) en Vrowtjen BERENTS (zie 101670).
 
101674    Albertje WOLTERS (SAREN (1828)), geboren ca 1785. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna te Nijensleek (onder Vledder - Dr.).
Ondertrouwd op 15-04-1810 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 20-05-1810 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te IJsveen, zij j.d. te Callencote (beide onder Steenwijk). Echtgenoot is Beerent HARMENS (JONKERS (1863)), 25 jaar oud (zie 100409). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 13-03-1828 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Minke (Minkje) HENDRIKS (PATROON (1828)), 22 jaar oud (zie 101676).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101675    Harmen (Harm) BERENDS (JONKERS (1850)), arbeider (1838,1841,1846,<1850), geboren op 10-08-1811 te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-09-1811 te Vledder, overleden op 15-07-1850 om 04:00 uur te [de strafgevangenis te] Leeuwarden (Fr.) op 38-jarige leeftijd (aangifte door: twee bedienden in de strafgevangenis te Leeuwarden), [als echtgenoot van Albertje Alberts POTHOF]; wonende te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Beerent HARMENS (JONKERS (1863)) (zie 100409) en Albertje WOLTERS (SAREN (1828)) (zie 101674).
Gehuwd met Albertje Alberts POTHOF (zie 101679). Zij kregen tussen 1838 en 1846 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) drie kinderen, genaamd: Albert, Albertje en Hendrikje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Harms JONKERS (zie 101680).

101676    Minke (Minkje) HENDRIKS (PATROON (1828)), dienstmaagd (1828), geboren op 26-04-1805 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 19-05-1805 te Nijehaske en Haskerdijken, dochter van Hendrik HENDRIKS (PATROON (1812)) (zie 101677) en Tjitske (Tjetske) COOPS (de VRIES (1828)) (zie 101678).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-03-1828 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Beerent HARMENS (JONKERS (1863)), 42 jaar oud (zie 100409). {Hij was eerder ondertrouwd op 15-04-1810 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te IJsveen, zij j.d. te Callencote (beide onder Steenwijk). Echtgenote is Albertje WOLTERS (SAREN (1828)) (zie 101674).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101677    Hendrik HENDRIKS (PATROON (1812)), geboren op 10-11-1776 te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-11-1776 te De Knijpe en Het Meer. Hij woonde in 1804 (bij zijn huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), erna te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1812 (register naamsaanneming) te Heerenveen (Fr.). Zoon van Hendrik EKKES (PATROON (1812)) (zie 79976) en Meinkjen Henderiksz (Minke) TROMP (zie 79978).
Ondertrouwd 00-05-1804 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-06-1804 te Nijehaske en Haskerdijken (Hervormd), beide te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenote is Tjitske (Tjetske) COOPS (de VRIES (1828)) (zie 101678). Zij kregen tussen 1805 en 1813 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en te Heerenveen (gem. SChoterland - Fr.). vier kinderen, genaamd: Minke, Koop, Hendrik en Ekke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Minke (Minkje) HENDRIKS (PATROON (1828)) (zie 101676).

101678    Tjitske (Tjetske) COOPS (de VRIES (1828)), geboren ca 1779. Zij woonde in 1804 (bij haar huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), erna te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1804 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-06-1804 te Nijehaske en Haskerdijken (Hervormd), beide te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenoot is Hendrik HENDRIKS (PATROON (1812)), 27 jaar oud (zie 101677). Zij kregen tussen 1805 en 1813 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en te Heerenveen (gem. SChoterland - Fr.). vier kinderen, genaamd: Minke, Koop, Hendrik en Ekke.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101679    Albertje Alberts POTHOF.
Gehuwd met Harmen (Harm) BERENDS (JONKERS (1850)) (zie 101675). Zij kregen tussen 1838 en 1846 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) drie kinderen, genaamd: Albert, Albertje en Hendrikje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101680    Albertje Harms JONKERS, dienstmeid (1873), geboren ca 1846 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), dochter van Harmen (Harm) BERENDS (JONKERS (1850)) (zie 101675) en Albertje Alberts POTHOF (zie 101679).
Gehuwd op 26-04-1873 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Koert Hendriks LUGTMEIJER, 28 jaar oud (zie 101681). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Havelte (Dr.) met Hillechien Egberts de VRIES (zie 101684).}
 
101681    Koert Hendriks LUGTMEIJER, dienstknecht (1868), boerenknecht (1873), geboren op 05-04-1845 te Steenwijkerwold, overleden op 18-08-1921 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwnaarvan Albertje JONKERS, eerder weduwnaar van Hillechien de VRIES. Hij woonde in 1868 (bij zijn 1e huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Hendrik Fokken LUGTMEIER (LOGTMEIJER (1842), LUGTMEIJER (1868)) (zie 87893) en Ibigjen (IJbigje) COERTS (OOSTERLOO (1828), OOSTERLO (1833)) (zie 101683).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Havelte (Dr.) met Hillechien Egberts de VRIES (zie 101684).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 26-04-1873 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Albertje Harms JONKERS (zie 101680).
 
101682    Christina BEVERWIJK, overleden voor 1842.
Gehuwd voor 1842 met Hendrik Fokken LUGTMEIER (LOGTMEIJER (1842), LUGTMEIJER (1868)) (zie 87893). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-04-1842 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Ibigjen (IJbigje) COERTS (OOSTERLOO (1828), OOSTERLO (1833)), 31 jaar oud (zie 101683).}
 
101683    Ibigjen (IJbigje) COERTS (OOSTERLOO (1828), OOSTERLO (1833)), dienstmaagd (1833), geboren op 01-02-1811 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 10-02-1811 te Steggerda en Vinkega, overleden op 27-01-1881 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold) op 69-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik LUGTMEIER, [eerder] weduwe van Minne Hans' de RUITER. Zij woonde in 1868 (1e huwelijk zoon Koert) te Steenwijkerwold. Dochter van Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687) en Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)) (zie 101688).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-04-1833 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Minne Hans' de RUITER (zie 38628). {Hij was eerder gehuwd op 23-10-1828 te Steenwijkerwold met Jeltjen Alberts HEERSCHOP, 19 jaar oud (zie 56864).}
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-04-1842 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Fokken LUGTMEIER (LOGTMEIJER (1842), LUGTMEIJER (1868)), 35 jaar oud (zie 87893). {Hij was eerder gehuwd voor 1842 met Christina BEVERWIJK (zie 101682).}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
101684    Hillechien Egberts de VRIES, dienstmeid (1868), geboren ca 1843 te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1868 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Dochter van Egbert Takes de VRIES (zie 101685) en Geertje JUT (zie 101686).
Gehuwd op 09-05-1868 te Havelte (Dr.) met Koert Hendriks LUGTMEIJER, 23 jaar oud (zie 101681). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1873 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Albertje Harms JONKERS (zie 101680).}
 
101685    Egbert Takes de VRIES, overleden voor 1868.
Gehuwd met Geertje JUT (zie 101686).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillechien Egberts (zie 101684).

101686    Geertje JUT. Zij woonde in 1868 (huwelijk dochter Hillechien) te Groningen (Gr.).
Gehuwd met Egbert Takes de VRIES (zie 101685).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101687    Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)), geboren ca 1760, overleden op 10-08-1827 te Weststellingwerf (Fr.).
Gehuwd met Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)) (zie 101688).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan COERTS (OOSTERLOO (1823)) (zie 101690).
   2.  Tjeert COERTS (zie 101691).
   3.  Reijnt COERTS (OOSTERLOO (1834)) (zie 101689).
   4.  Ibigjen (IJbigje) COERTS (OOSTERLOO (1828), OOSTERLO (1833)) (zie 101683).

101688    Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)), kleermaakster (1834), geboren ca 1776, overleden op 01-08-1851 te Weststellingwerf (Fr.). Zij werd begraven met een certificaat van onvermogen. Er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij werd op 30-04-1804 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij was toen gehuwd met Coert JANS. Zij woonde in 1827 (overlijden man) te Steggerda. Zij woonde in 1834 (huwelijk zoon Reijnt) te Steggerda. Zij vertrok op 01-06-1836 met attestatie naar Oldemarkt.
Gehuwd met Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
101689    Reijnt COERTS (OOSTERLOO (1834)), grofsmid (1834), geboren op 15-09-1806 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-09-1806 te Steggerda en Vinkega, zoon van Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687) en Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)) (zie 101688).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-07-1834 te Leeuwarden (Fr.) met Barbara Berends WEMERS (WEMES (1834)), 23 jaar oud (zie 67851).
 
101690    Jan COERTS (OOSTERLOO (1823)), boerenwerker (1834), veehouder (1869), geboren op 23-07-1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-07-1800 te Steggerda en Vinkega, overleden op 14-03-1870 te Weststellingwerf (Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwnaar van [.....]. Hij woonde in 1823 (geboorte dochter Hilte) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1830 (notariële akte) te Steggerda. Hij woonde in 1838 (notariële akte) te Ossenzijl (gem. Oldemarkt). Zoon van Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687) en Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)) (zie 101688).
Gehuwd (1) ca 1822 met Grietje Jans KEIZER (zie 101692).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 21-11-1834 te Oldemarkt met Kunnigjen Alberts HEERSCHOP (HEERSCHAP (1839)), 29 jaar oud (zie 56862).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hiltje Jans OOSTERLOO (zie 101693).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
101691    Tjeert COERTS, geboren op 20-03-1803 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-03-1803 te Steggerda en Vinkega, zoon van Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687) en Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)) (zie 101688).
 
101692    Grietje Jans KEIZER.
Gehuwd ca 1822 met Jan COERTS (OOSTERLOO (1823)) (zie 101690). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-11-1834 te Oldemarkt met Kunnigjen Alberts HEERSCHOP (HEERSCHAP (1839)), 29 jaar oud (zie 56862).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101693    Hiltje Jans OOSTERLOO, geboren op 13-11-1823 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jan COERTS (OOSTERLOO (1823)) (zie 101690) en Grietje Jans KEIZER (zie 101692).
 
101694    Margje Jacobs ELLEN, dienstmeid (1870,1876), geboren ca 1844 te Paasloo (gem. Oldemarkt), dochter van Jacob Hendriks ELLEN (zie 90396) en Sietske Jans BIJKERK (BIJKARK (1876)) (zie 56750).
Gehuwd (1) op 29-04-1870 te Oldemarkt, één kind gewettigd [genaamd: Jacob]. Echtgenoot is Abbe Harmens KLARENBERG (zie 101695).
Gehuwd (2) op 21-01-1876 te Blankenham, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Albert Jans OOSTERLOO, 36 jaar oud (zie 29232). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-04-1869 te Blankenham met Hendrikjen Lucas' MULDER (zie 47774).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Abbes (zie 101696).
   2.  Harmen Abben (zie 101700).

101695    Abbe Harmens KLARENBERG, boerenknecht (1870), arbeider (<1873), geboren ca 1849 te Oldemarkt, overleden op 27-07-1873 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als echtgenoot van Margje ELLEN. Zoon van Harmen Abben KLARENBERG (zie 77455) en Aaltjen Arps DEKKER (zie 77456).
Gehuwd op 29-04-1870 te Oldemarkt, één kind gewettigd [genaamd: Jacob]. Echtgenote is Margje Jacobs ELLEN (zie 101694). {Zij is later gehuwd op 21-01-1876 te Blankenham, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Albert Jans OOSTERLOO, 36 jaar oud (zie 29232).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101696    Jacob Abbes KLARENBERG, boerenknecht (1891), geboren op 14-10-1867 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), "Dit kind werd erkend bij huwelijk ouders op 10-05-1870", zoon van Abbe Harmens KLARENBERG (zie 101695) en Margje Jacobs ELLEN (zie 101694).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1891 te Oldemarkt met Elisabetha Arends BOSSCHA (zie 101697).
 
101697    Elisabetha Arends BOSSCHA, naaister (1891), geboren ca 1865 te Oldemarkt, dochter van Arend BOSSCHA (zie 101698) en Roelofje WINTER (zie 101699).
Gehuwd op 25-04-1891 te Oldemarkt met Jacob Abbes KLARENBERG, 23 jaar oud (zie 101696).
 
101698    Arend BOSSCHA, arbeider (1891).
Gehuwd met Roelofje WINTER (zie 101699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha Arends (zie 101697).

101699    Roelofje WINTER.
Gehuwd met Arend BOSSCHA (zie 101698).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101700    Harmen Abben KLARENBERG, arbeider (1898), geboren ca 1871 te Oldemarkt, zoon van Abbe Harmens KLARENBERG (zie 101695) en Margje Jacobs ELLEN (zie 101694).
Gehuwd met Ronkje Hendriks ONDERWEEGS (zie 101701).
 
101701    Ronkje Hendriks ONDERWEEGS, naaister (1898), geboren ca 1870 te Oldemarkt, overleden op 18-11-1922 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als partner van Harmen KLARENBERG. Dochter van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
Gehuwd met Harmen Abben KLARENBERG (zie 101700).
 
101702    Hendrik Lamberts ONDERWEEGS, arbeider (1865,1898,<1911), geboren ca 1838 te Oldemarkt, overleden op 30-08-1911 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "overleden in een waterkuil", zoon van Lambert (Lammert) FRANKEN (ONDERWEEGS (1835)) (zie 101704) en Luitje DEKKER (zie 101705).
Gehuwd op 19-08-1865 te Steenwijkerwold met Reina PEEREBOOM (zie 101703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Hendriks (zie 101712).
   2.  zoon (zie 101706).
   3.  Luitje Hendriks (zie 101713).
   4.  Ronkje Hendriks (zie 101701).
   5.  Annigje Hendriks (zie 101708).
   6.  zoon (zie 101707).

101703    Reina PEEREBOOM, dienstbode (1865), geboren ca 1831 te Oldemarkt, overleden op 14-12-1909 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als partner van Hendrik ONDERWEEGS. Dochter van Ronkjen Jans PEREBOOM (PEERENBOOM (1865)) (zie 61306).
Gehuwd op 19-08-1865 te Steenwijkerwold met Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101704    Lambert (Lammert) FRANKEN (ONDERWEEGS (1835)), arbeider (1836,1865), geboren op 08-12-1802 te op de Havezate "Paasloo" te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 12-12-1802 te Paasloo (getuige(n): Trijntjen VOLKERTS), zoon van Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714) en Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
Gehuwd met Luitje DEKKER (zie 101705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franke Lammerts ONDERWEEGS (zie 101724).
   2.  Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702).

101705    Luitje DEKKER.
Gehuwd met Lambert (Lammert) FRANKEN (ONDERWEEGS (1835)) (zie 101704).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101706    zoon ONDERWEEGS, geboren op 05-01-1866 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "levenloos geboren", overleden op 05-01-1866 te Paasloo (gem. Oldemarkt), 0 dagen oud. De ouders wonende te Steenwijkerwold. Zoon van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
 
101707    zoon ONDERWEEGS, geboren op 26-01-1875 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "levenloos geboren", overleden op 26-01-1875 te Oldemarkt, 0 dagen oud, zoon van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
 
101708    Annigje Hendriks ONDERWEEGS, dienstmeid (1903), geboren ca 1873 te Oldemarkt, dochter van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
Gehuwd op 02-05-1903 te Oldemarkt met Koene Peters KONING (zie 101709).
 
101709    Koene Peters KONING, arbeider (1903), geboren ca 1872 te Oldemarkt, zoon van Peter KONING (zie 101710) en Annigje van der WOUDE (zie 101711).
Gehuwd op 02-05-1903 te Oldemarkt met Annigje Hendriks ONDERWEEGS (zie 101708).
 
101710    Peter KONING.
Gehuwd met Annigje van der WOUDE (zie 101711).
Uit dit huwelijk:
   1.  Koene Peters (zie 101709).

101711    Annigje van der WOUDE.
Gehuwd met Peter KONING (zie 101710).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101712    Lambert Hendriks ONDERWEEGS, veehouder (<1930), geboren ca 1866 te Oldemarkt, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
 
101713    Luitje Hendriks ONDERWEEGS, geboren ca 1868 te Oldemarkt, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Hendrik Lamberts ONDERWEEGS (zie 101702) en Reina PEEREBOOM (zie 101703).
 
101714    Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)).
Gehuwd voor de kerk ca 1801 met Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert (Lammert) FRANKEN (ONDERWEEGS (1835)) (zie 101704).
   2.  Annigjen FRANKEN (zie 101716).
   3.  Rensjen FRANKEN (zie 101717).
   4.  Antje Franken ONDERWEEGS (zie 101718).
   5.  Margje Franken ONDERWEEGS (zie 101722).

101715    Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)).
Gehuwd voor de kerk ca 1801 met Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
101716    Annigjen FRANKEN, geboren op 20-03-1806 te Huize "Paasloo" te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 30-03-1806 te Paasloo (getuige(n): Trijntjen VOLKERTS), dochter van Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714) en Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
 
101717    Rensjen FRANKEN, geboren op 15-02-1809 te op de Havezate "Paasloo" te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 19-02-1809 te Paasloo (getuige(n): Jantjen LUCAS), dochter van Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714) en Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
Kind:
   1.  Franke ONDERWEEGS (zie 101723).

101718    Antje Franken ONDERWEEGS, dienstmeid (1837), dienstbode (1857), geboren ca 1815 te Oldemarkt, overleden op 12-05-1858 te Wormer (N.H.), als echtgenote van Hendrik TIMMER, [eerder] weduwe van Heinrich HAFFERKAMP. Dochter van Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714) en Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
Gehuwd (1) op 26-03-1837 te Zaandam (N.H.) met Johanna Hendrick Diederichs (Heinrich) HAVERKAMP (HAFFERKAMP (1857)) (zie 101719).
Gehuwd (2) op 05-04-1857 te Wormer (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Cornelis' TIMMER (zie 101725). {Hij was eerder gehuwd voor 1857 met Dieuwertje GROOT (zie 101728).}
 
101719    Johanna Hendrick Diederichs (Heinrich) HAVERKAMP (HAFFERKAMP (1857)), tuinman (1837), geboren ca 1803 te Menslagen, onder Hanover (Dld.), zoon van Diederich HAVERKAMP (zie 101720) en Maria Catharina KAMPER (zie 101721).
Gehuwd op 26-03-1837 te Zaandam (N.H.) met Antje Franken ONDERWEEGS (zie 101718). {Zij is later gehuwd op 05-04-1857 te Wormer (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Cornelis' TIMMER (zie 101725).}
 
101720    Diederich HAVERKAMP.
Gehuwd met Maria Catharina KAMPER (zie 101721).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrick Diederichs (Heinrich) (HAFFERKAMP (1857)) (zie 101719).

101721    Maria Catharina KAMPER.
Gehuwd met Diederich HAVERKAMP (zie 101720).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101722    Margje Franken ONDERWEEGS, dienstmaagd (1833), geboren ca 1818 te Oldemarkt, overleden op 25-11-1833 te Oldemarkt, wonende te Steenwijkerwold, dochter van Franke LAMBERTS (ONDERWEEGS (1837)) (zie 101714) en Pietertjen VOLKERTS (BIJKER (1833)) (zie 101715).
 
101723    Franke ONDERWEEGS, geboren 00-02-1830 te Zaandam (N.H.), overleden op 10-03-1830 te Zaandam (N.H.), zoon van Rensjen FRANKEN (zie 101717).
 
101724    Franke Lammerts ONDERWEEGS, arbeider (1862), geboren op 15-04-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Lambert (Lammert) FRANKEN (ONDERWEEGS (1835)) (zie 101704) en Luitje DEKKER (zie 101705).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-02-1862 te Steenwijkerwold met Klaasje Raggers BULT, 28 jaar oud (zie 101729).
 
101725    Hendrik Cornelis' TIMMER, verver (1857), geboren ca 1800 te Koog a/d Zaan (N.H.), zoon van Cornelis TIMMER (zie 101726) en Elizabet Hendriksdochter BET (zie 101727).
Gehuwd (1) voor 1857 met Dieuwertje GROOT (zie 101728).
Gehuwd (2) op 05-04-1857 te Wormer (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Antje Franken ONDERWEEGS (zie 101718). {Zij was eerder gehuwd op 26-03-1837 te Zaandam (N.H.) met Johanna Hendrick Diederichs (Heinrich) HAVERKAMP (HAFFERKAMP (1857)) (zie 101719).}
 
101726    Cornelis TIMMER.
Gehuwd met Elizabet Hendriksdochter BET (zie 101727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Cornelis' (zie 101725).

101727    Elizabet Hendriksdochter BET.
Gehuwd met Cornelis TIMMER (zie 101726).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101728    Dieuwertje GROOT, overleden voor 1857.
Gehuwd voor 1857 met Hendrik Cornelis' TIMMER (zie 101725). {Hij is later gehuwd op 05-04-1857 te Wormer (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Antje Franken ONDERWEEGS (zie 101718).}
 
101729    Klaasje Raggers BULT, geboren op 06-02-1834 te Steenwijkerwold, dochter van Ragger KLAASSEN (BULT (1821), JACOBS (1825)) (zie 94212) en Grietje JACOBS (DIJKSTRA (1823), LAP (1825)) (zie 94213).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-02-1862 te Steenwijkerwold met Franke Lammerts ONDERWEEGS, 25 jaar oud (zie 101724).
 
101730    Jacobus Rokus' de NEKKER, arbeider (1863), geboren op 11-09-1835 te Steenwijkerwold, zoon van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-04-1863 te Steenwijkerwold met Antje Raggers BULT, 25 jaar oud (zie 94273).
 
101731    Rokus Jacobus' de NEKKER, kolonist (1833), arbeider (1834,1835,1837,1840,1842,1845,1860,1863,1871,1872,1876), geboren op 26-03-1809 te Sleeuwijk (Z.H.), zoon van Jacobus de NEKKER (zie 101733) en Maria van KRUGTEN (zie 101734).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1833 te Steenwijkerwold met Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ, 19 jaar oud (zie 101732).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonie Jacobus Rokus' (zie 101737).
   2.  Jacobus Rokus' (zie 101730).
   3.  Maria Antonetta Rokus' (zie 101738).
   4.  Hendrik Rokus' (zie 101739).
   5.  Maria Antonetta Rokus' (zie 101740).
   6.  Johannes Rokus' (zie 101741).

101732    Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ, geboren op 12-12-1813 te Amsterdam, overleden op 05-04-1851 te Steenwijkerwold op 37-jarige leeftijd, als echtgenote van Rokus de NEKKER. Dochter van Antonij (Teunis) HEIJ (zie 101735) en Sara (Saartje) MOBRON (MOBERON (1851)) (zie 101736).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-05-1833 te Steenwijkerwold met Rokus Jacobus' de NEKKER, 24 jaar oud (zie 101731).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
101733    Jacobus de NEKKER, kolonist (1833).
Gehuwd met Maria van KRUGTEN (zie 101734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rokus Jacobus' (zie 101731).

101734    Maria van KRUGTEN, koloniste.
Gehuwd met Jacobus de NEKKER (zie 101733).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101735    Antonij (Teunis) HEIJ.
Gehuwd met Sara (Saartje) MOBRON (MOBERON (1851)) (zie 101736).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) (zie 101732).

101736    Sara (Saartje) MOBRON (MOBERON (1851)), geboren op 06-07-1785 te Monnickendam (N.H.).
Gehuwd met Antonij (Teunis) HEIJ (zie 101735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101737    Antonie Jacobus Rokus' de NEKKER, arbeider (1860), geboren op 21-01-1834 te Steenwijkerwold, zoon van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-03-1860 te Steenwijkerwold met Hilligje Roelofs van den BERG (zie 101742).
 
101738    Maria Antonetta Rokus' de NEKKER, geboren op 25-08-1837 te Steenwijkerwold, overleden op 03-06-1841 te Steenwijkerwold op 3-jarige leeftijd, dochter van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
 
101739    Hendrik Rokus' de NEKKER, geboren op 01-01-1840 te Steenwijkerwold, overleden op 07-10-1848 te Steenwijkerwold op 8-jarige leeftijd, zoon van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
 
101740    Maria Antonetta Rokus' de NEKKER, geboren op 18-12-1842 te Steenwijkerwold, dochter van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1871 te Steenwijkerwold met Roelof Cornelis' JONGBLOED (zie 101743).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Roelofs (zie 101749).

101741    Johannes Rokus' de NEKKER, geboren op 13-11-1845 te Steenwijkerwold, zoon van Rokus Jacobus' de NEKKER (zie 101731) en Antoinetta Fredrika Antonij's (Diderika) HEIJ (zie 101732).
 
101742    Hilligje Roelofs van den BERG, geboren ca 1838 te Steenwijkerwold, dochter van Roelof REMMELTS (van den BERG (1837)) (zie 89737) en Geesje Hendriks KAPER (zie 89736).
Gehuwd op 31-03-1860 te Steenwijkerwold met Antonie Jacobus Rokus' de NEKKER, 26 jaar oud (zie 101737).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 310 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software