Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

V.197    Hendrik Everts WIND, veenwerker;veenbaas;koopman, geboren op 27-11-1812 om 02.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Fopke de LANG,58jr,gem.bode te Heerenveen en Auke Jacobs van der PLOEG,22jr,notarieel klerk beide te Heerenveen.), overleden op 06-02-1865 om 17.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden op 52-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Koops MAST,46jr,veenwerker te Luinjeberd en Pier SIJBRANDA,37jr,klerk te Terband). Op 31-01-1844 koopt hij o.m. samen met zijn vader Evert Hendriks WIND en zijn broer Luite Everts WIND 2 percelen klynland te Luinjeberd voor fl 3200
van Geertje Hendriks de GLEE te St.Johannesga echtgenote van Johannes Tjerks GREEVELINK.

Op 04-12-1844 koopt hij met zijn vader Evert Hendriks WIND en zijn broer Luite Everts WIND een stuk hooi- en klijnland te Gorredijk van Hylkjen Jacobs VELDE te Terwispel voor fl 5025.

Op 20-02-1845 koopt hij een schuur te Nijehaske voor fl 337 uit de nalatenschap van de kinderen van Roelof HARTKAMP.

Op 08-03-1846 koopt hij uit erfenis van Harmen Pieters KARSTEN van Lummigjen Wiegers KRUIS te Terband die inmiddels is hertrouwd met Hendrik Willems DAM enig land en water voor fl 139 en 3 wallen klynland en water voor fl 85

Op 26-01-1848 verkoopt hij meubelen enz. voor fl 244 aan zijn broer Hein Everts WIND die het aan hem terug geeft in bruikleen.
Op diezelfde datum geeft hij een obligatie voor fl 600 af aan zijn broer Jan Everts WIND en een obligatie van fl 500 aan Jan Harmens DAM, veenbaas te Tjalleberd.

En op die datum verkoopt hij 5200 tonnen sponturf voor fl 1560 aan zijn vader Evert Hendriks WIND.

Op 03-03-1848 verkoopt hij samen met zijn broer Luite Everts WIND 2 wallen klynland te Tjalleberd voor fl 600 Jacob WOLTMAN te Terband.

Op 31-08-1849 verkoopt hij 1/3 deel van een perceel hooiland te Terwispel aan zijn broer Pieter Everts WIND voor fl 1000.

hij werd op 11-06-1850 veroordeeld tot een boete van f 10,- wegens mishandeling ener persoon.

Op 07-01-1856 koopt hij samen met o.m. zijn vader Evert Hendriks WIND diverse percelen te Tjalleberd voor fl 27619 van o.m. de baron en barones von ELVERFELDT te Bentheim en Agatha Dido Cecilia BOURICIUS van IDEMA te Dieren

Op 09-03-1857 koopt hij in een consortium met o.m zijn vader Evert Hendriks WIND diverse percelen te Tjalleberd van von ELVERFELDT; BOURICIUS van IDEMA; DELBEEK en GEERTSEMA van SJALLEMA; STRICK van LINSCHOTEN; en Sophia Angenis Beatrix BUMA.

Op 17-03-1860 verkoopt hij een perceel te Tjalleberd voor fl 400 aan Leendert Roelofs MOEDT.

Na zijn overlijden werden op 21-12-1869 diverse onroerende goederen verkocht en toegewezen. Zoon van Evert Hendriks WIND (zie IV.112) en Annigjen Hendriks MUIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-03-1840 te AEngwirden (getuige(n): Hein Everts WIND,24 jr; Luite Everts WIND, 23 jr,beide veenwerkers te Luinjeberd en Johannes Bernardus HERPS,45jr,politiebeambte;Jacobus Engelsma HEBIUS,31 jr,klerk, beide te Heerenveen.) met Jantje Jans (Jentje) DAM, 20 jaar oud, geboren op 10-07-1819 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden op 19-01-1893 te Terband;AEngwirden op 73-jarige leeftijd, weduwe, op 21-12-1869 verkoopt ze voor fl 1484 huis met schuur en weiland aan diverse kopers waaronder Roelof Everts WIND die het huis met schuur koopt voor fl 800.

op 22-04-1878 leent ze fl 200 van Sybrand Willem Hendrik Adriaan van BEYMA thoe KINGMA te Heerenveen.

op 21-09-1889 leent ze fl 120 van Pieter Hendriks WIND te Terband

op 17-03-1891 koopt ze perceel 13 te Luinjeberd voor fl 110 van de erven van Tiemen MEESTER

op 31-03-1891 verkoopt ze samen met Jacob Luites de BOER en Margje Jacobs STUIVER te Terband 3 woningen met erf te Luinjeberd voor fl 410 aan Tiemen Hanzes KRIKKE te Tjalleberd en een huis met erf etc te Terband voor fl 305 aan Tjitze Jans DIJKSTRA te Oudehaske.

op 08-04-1891 verkoopt ze samen met Marten Hendriks KRIKKE een woonhuis met erf te Haskerdijken voor fl 145 aan Anne Everts WIND en een woonhuis met erf te Terband voor fl 305 aan Heere de HAAN te Terband. Dochter van Jan Harmens DAM, veenwerker;veenbaas, en Femmigjen Everts SCHOLTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Hendriks (zie VI.287).
   2.  Femmigjen Hendriks (zie VI.289).
   3.  Evert Hendriks (zie VI.290).
   4.  Jan Hendriks (zie VI.293).
   5.  Harmen Hendriks (zie VI.295).
   6.  Hein Hendriks (zie VI.297).
   7.  Margje Hendriks (zie VI.300).
   8.  Luite Hendriks, geboren op 11-04-1855 om 12.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Evert Jans DAM,32jr,veenwerker te Luinjeberd en Jacubus ENGELSMA MEBIUS,46jr,klerk te Nijehaske), overleden op 30-12-1865 te AEngwirden op 10-jarige leeftijd.
   9.  Pieter Hendriks (zie VI.303).
   10.  Evertje Hendriks, geboren op 01-08-1863 om 15.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Evert Jans DAM,40jr,arbeider te Luinjeberd en Pier SYBRANDA,35jr,klerk te Terband.), overleden op 08-09-1868 te AEngwirden op 5-jarige leeftijd.

VI.287    Annigjen Hendriks WIND, dienstmeid, geboren op 19-02-1841 om 06.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Jacob Boldewijns MEESTER,40jr,arbeider te Terband en Jan Willems DAM,38jr,arbeider te Luinjeberd), dochter van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1865 te Idaarderadeel (getuige(n): Jan Berends NIEUWENHUIS,68jr,veldwachter te Grouw; Albertus SCHUTSTAL,42jr,brigabier der Rijksveldwacht te Oosterwierum; Pieter HENDRICKS,41jr,rijksveldwachter te Irnsum; Hessel MITZO,40jr,gemeente ontvanger te Grouw), hij wonende te Terhorne en zij te Grouw met Rinze Sjoerds van der MEULEN, boereknecht, geboren 00-00-1841 te Goingarijp, zoon van Sjoerd Douwes van der MEULEN en Bartje Rinzes DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd Rinzes, geboren op 06-04-1866 om 16.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Derk Jans GROEN,46jr,arbeider te Luinjeberd en Pier SIJBRANDA,38jr,klerk te Terband.), overleden ca 1866.
   2.  Sjoerd Rinzes, geboren op 28-04-1867 om 04.00 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Pier SIJBRANDA,39jr,klerk te Terband en Cornelis Migchiels HOEBEN,28jr,arbeider te Luinjeberd.).
   3.  Jantje Rinzes, geboren op 25-01-1869 te AEngwirden.
   4.  Bartje Rinzes, geboren op 28-07-1871 om 15.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Pier SIJBRANDA,43jr,klerk te Terband en Sjoerd HEMMINGA,32jr.gem.secr.te Heerenveen).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-09-1906 te Amsterdam met Hendrik Willem van ZOMEREN, broodbakker, geboren 00-00-1884 te Haarlem, zoon van Hendrik Willem van ZOMEREN, politieagent, en Johanna Catharina ERDTSIECK.
   5.  Femmigje Rinzes, geboren op 03-01-1874 om 18.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Jan Hendriks WIND,27jr,veenwerker te Terband en Pier SIJBRANDA, 46jr,klerk te Terband.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-08-1898 te Schoterland (getuige(n): Harmen BAKKER,51jr,veldwachter;Romke de VRIES,45jr,veldwachter;Fokke GROEN,25jr,klerk en Harm WIND,41jr,klerk; de drie eersten wonende te Heerenveen en de laatste te Nijehaske.) met Abele Pieters BLOEMSMA, geboren 00-00-1873 te Tjalleberd;AEngwirden, zoon van Pieter Willems BLOEMSMA en Dirkje Abeles van den BERG.
   6.  Hendrik, geboren op 27-02-1876 te AEngwirden, overleden voor 1881.
   7.  Douwe, schilder, geboren op 25-04-1879 te Terband;AEngwirden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1902 te Schoterland (getuige(n): Harmen BAKKER,55jr,veldwachter;Romke de VRIES,49jr,veldwachter;Fokke GROEN26jr,klerk en Harm WIND,45jr,klerk wonende de drie eersten te Heerenveen en de laatste te Nijhaske.), hij wonende te Haarlem en zij te Oudeschoot, gescheiden na 29 jaar op 07-12-1931 te Amsterdam van Antje BUWALDA, geboren 00-00-1880 te Oudeschoot, dochter van Pieter BUWALDA, schilder, en Janke DOUWENGA.
   8.  Hendrik, geboren op 02-07-1881 om 02.00 uur te AEngwirden (aangifte door: Anna ARJAANS,70jr,vroedvrouw te Tjalleberd; Sjoerd HEMMINGA,42jr,gem.secr. te Heerenveen en Petrus Johannes de VRIES,37jr,klerk te Heerenveen.).

VI.289    Femmigjen Hendriks WIND, naaister, geboren op 20-11-1842 om 12.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Wolter Sytzes van der LAAN,27jr,boereknecht en Hans Koops KNOL,24jr,veenwerker beide te Luinjeberd), overleden op 05-05-1885 te Groningen op 42-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1870 te AEngwirden (getuige(n): Gerrit HEMMINGA,62jr,secr.polderbestuur te Heerenveen; Pier SYBRANDA,42jr klerk te Terband; Sierd Aukes BARGSMA,40jr,veldwachter en Sjoerd HEMMINGA,38jr,gem.secr. beide wonende te Heerenveen.) met Gerrit Ruurds KOOPMANS, 25 jaar oud, verwer;huisschilder, geboren op 24-11-1844 te Bozum;Baarderadeel, zoon van Ruurd Willems KOOPMANS en Aukjen Molles EISMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd, geboren op 15-01-1871 te Haskerland.
   2.  Jantje, geboren op 09-04-1872 te Haskerland.
   3.  Hendrik Gerrits (zie VII.290).
   4.  Molle, treinconducteur, geboren op 09-02-1877 te Terband;AEngwirden, overleden op 23-04-1952 te Arnhem op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-11-1900 te Groningen met Annechien van STROE, 23 jaar oud, geboren op 10-05-1877 te Groningen, dochter van Jan van STROE, smid, en Nantje GLOUDE.
   5.  Johannes, rijwielmaker, geboren 00-00-1880 te Groningen.
Gehuwd op 26-07-1906 te Groningen met Maria MENSINGA, geboren 00-00-1881 te Oterdum;Delfzijl, dochter van Albert MENSINGA en Jantje PERDOK.
   6.  August, geboren 00-00-1883 te Groningen, overleden op 05-09-1885 te Groningen.

VII.290    Hendrik Gerrits KOOPMANS, kapper, geboren op 14-04-1874 te Terband;AEngwirden, overleden op 15-02-1949 te Nijmegen op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Ruurds KOOPMANS, verwer;huisschilder, en Femmigjen Hendriks WIND (zie VI.289).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-09-1900 te Nijmegen met Johanna Maria ANGERHAUSEN, 30 jaar oud, modiste, geboren op 04-03-1870 te Nijmegen, dochter van Johannes Wilhelmus ANGERHAUSEN, koffiehuishouder, en Johanna VENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Hendrikus Majella, geboren 00-00-1901 te Nijmegen, overleden op 24-05-1905 te Nijmegen.
   2.  Johanna Maria Antoinette, geboren op 03-11-1901 te Nijmegen.

VI.290    Evert Hendriks WIND, arbeider in 1869, geboren op 30-08-1844 om 09.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Evert Hendriks WIND,58jr en Jan Harmens DAM,52jr, beide veenbaas te Luinjeberd), overleden op 27-10-1926 te Opsterland op 82-jarige leeftijd, weduwnaar, bij vonnis van 1 april 1875 vrijgesproken van lastering, de kosten te dragen door de staat. Tg 18-01 Invnr. 113 rolnr. 6517.
Zoon van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-12-1868 te AEngwirden (getuige(n): Pier SYBRANDA,41jr,klerk te Terband;Sierd Aukes BARGSMA,39jr,veldwachter;Sjoerd HEMMINGA,30jr,gem.secr. en Sjoerd van der WAL,23jr,klerk allen wonende te Heerenveen.) met Hylkjen Sakes (Hielkje) WIJNSTRA, geboren 00-00-1841 te Langezwaag;Opsterland, dochter van Sake Jans WIJNSTRA en Jantje Durks BRAUNIUS.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10-11-1877 te Opsterland met Gjilke Jitzes (Gjilke;Geeltje) FEENSTRA (VEENSTRA), 33 jaar oud, geboren op 05-02-1844 te Tjalleberd;AEngwirden, dochter van Jitze Alberts FEENSTRA en Tjitske Harkes de VRIES, ze worden ingeschreven op 20-07-1883 en vertrekken op 21-03-1885 naar Beets.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Everts, geboren op 19-10-1869 om 01.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Pier SYBRANDA,41jr,klerk te Terband; Jan Hendriks PIJLMAN,36jr,arbeider te Luinjeberd.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-01-1897 te Opsterland met Hein Andries van der VEEN, geboren 00-00-1867 te Sneek, zoon van Andries van der VEEN en Fimke HAZEWINDUS.
   2.  Sjoukje Everts (zie VII.300).
   3.  Hendrik Everts, geboren op 13-06-1875 om 15.00 uur te Tjalleberd;AEngwirden (aangifte door: Jouke Douwes HOFSTRA,62jr, veenbaas te Gersloot en Petrus Johannes de VRIES,31jr,klerk te Nijehaske.), overleden op 09-12-1875 om 23.00 uur te Tjalleberd;AEngwirden, 179 dagen oud (aangifte door: Albert Arends van der WAL,54jr,arbeider te Tjalleberd en Jogchum Hielkes AKKERMAN,41jr, arbeider te Tjalleberd).
   4.  levenloos, geboren op 28-12-1876 om 22.00 uur te AEngwirden (aangifte door: aangegeven door Evert Hendriks WIND,32jr,vader en Marten Sienes SLOF 53jr, arbeider te Tjalleberd), overleden op 28-12-1876 te AEngwirden, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jitske (zie VII.304).
   6.  Hendrik Everts (zie VII.305).
   7.  Annigje, geboren op 29-04-1887 te Opsterland, overleden op 08-07-1889 te Opsterland op 2-jarige leeftijd.

VII.300    Sjoukje Everts WIND, geboren op 28-08-1871 om 15.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Geert Hendriks BOSMA, 73jr,omroeper te Heerenveen;Jan Geerts BOSMA,38jr,postbode te Luinjeberd.), overleden op 09-10-1916 te Opsterland op 45-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Oud Beets, dochter van Evert Hendriks WIND (zie VI.290) en Hylkjen Sakes (Hielkje) WIJNSTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-03-1895 te Opsterland met Atze Oenes DIJKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 09-10-1869 te Oldeboorn;Utingeradeel, overleden op 31-08-1953 op 83-jarige leeftijd, begraven te Oud Beets, zoon van Oene Baukes DIJKSTRA en Akke Martens BOONTJE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hielkje, geboren op 13-07-1895 te Opsterland.
   2.  Akke (zie VIII.89).
   3.  Jantje, geboren op 10-09-1901 te Smallingerland.

VIII.89    Akke DIJKSTRA, geboren op 09-04-1898 te Opsterland, dochter van Atze Oenes DIJKSTRA en Sjoukje Everts WIND (zie VII.300).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-05-1919 te Opsterland met Fedde de VRIES, geboren 00-00-1891 te Langezwaag, zoon van Jan de VRIES en Grietje WALSTRA.
Gehuwd (2) met Anne BRUINSMA, geboren ca 1915.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Andries, huisman, geboren op 12-06-1943 te Zandbulten.
Gehuwd te Leersum met Johanna Maria (Anneke) WINDT, wijkverpleegkundige, geboren op 18-12-1946 te Grootebroek, dochter van Volkert (Vok) WINDT, smid/loodgieter, en Geertruide (Truus) REEKERS.

VII.304    Jitske WIND, geboren op 16-08-1878 te Beets;Opsterland, overleden op 17-04-1916 te Opsterland op 37-jarige leeftijd, dochter van Evert Hendriks WIND (zie VI.290) en Gjilke Jitzes (Gjilke;Geeltje) FEENSTRA (VEENSTRA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1900 te Opsterland met Geert de VRIES, geboren 00-00-1876 te Terwispel, zoon van Rinze Jacobs de VRIES en Grietje Gerrits WAGENMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje, geboren op 11-01-1901 te Opsterland.

VII.305    Hendrik Everts WIND, betonarbeider, geboren op 30-10-1881 te Beets;Opsterland, overleden op 21-06-1939 te Enschede op 57-jarige leeftijd. Delistraat 11, begraven op 24-06-1939 te Enschede. Gronausestraat; Oosterbegraafplaats, zoon van Evert Hendriks WIND (zie VI.290) en Gjilke Jitzes (Gjilke;Geeltje) FEENSTRA (VEENSTRA).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-02-1902 te Enschede met Margjen de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 12-08-1880 te Opsterland, dochter van Roelof Freerks de VRIES en Attje Johannes HOF, ze woonden op 6 adressen te Enschede.(Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Attje, geboren op 21-05-1902 te Enschede.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-09-1922 te Enschede met Albartus MEINEN, 24 jaar oud, geboren op 19-02-1898 te Amersfoort, overleden op 20-02-1964 te Bolsward op 66-jarige leeftijd, zoon van Elbartus Hendrik Jan MEINEN en Cornelia van NIEKERK, ze woonden op 7 adressen te Enschede.(Stadsarchief Enschede).
   2.  Evert Hendrik, geboren op 24-12-1903 te Enschede, overleden op 26-12-1903 te Enschede, 2 dagen oud, 2 dagen oud.
   3.  Evert, geboren op 01-07-1905 te Noord Eschmarke;Lonneker.
Gehuwd met Rolina Jantina Gesina BROUWER, geboren op 06-11-1907 te Hardenberg-Ambt, ze woonden op 6 adressen te Enschede.(Stadsarchief Enschede).
   4.  Gjilke, geboren op 05-11-1912 te Noord Eschmarke;Lonneker, ze woonde op 4 adressen te Enschede.(Stadsarchief Enschede).

VI.293    Jan Hendriks WIND, arbeider;veenwerker, geboren op 20-07-1846 om 07.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Evert Hendriks WIND,60jr,veenbaas en Willem Willems DAM,37jr,veenbaas, neef van de man beide te Luinjeberd), ik vond in Stadsarchief Enschede een geboortedatum van 13-06-1846, overleden op 30-07-1919 te Enschede op 73-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1873 te AEngwirden (getuige(n): Pier SYBRANDA,45jr,klerk te Terband; Sierd Aukes BARGSMA,43jr,veldwachter;Sjoerd HEMMINGA,34jr, gem.secr. beide wonende te Heerenveen en Sjouke Annes VEENBAAS; 50jr,arbeider te Langezwaag.), hij wonende te Terband en zij te Tjalleberd met Trijntje Jacobus LIEMBURG, 29 jaar oud, geboren op 08-09-1843 om 05.30 uur te Tjalleberd;AEngwirden, overleden op 12-01-1923 te Enschede op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Jans LIEMBURG en Martje Jelkes IDSENGA, ze woonden op 1 adres te Enschede.(Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie VII.308).
   2.  Margje, geboren op 18-03-1876 om 03.00 uur te Tjalleberd;AEngwirden (aangifte door: Simen KOEN;39jr,koopman te Tjalleberd en Petrus Johannes de VRIES,32jr,klerk te Nijehaske.), overleden op 11-03-1958 te Enschede op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1901 te Enschede met Eduard GROOTHUIS, 24 jaar oud, geboren op 19-07-1877 te Hengelo, zoon van Eduard GROOTHUIS en Friederika EGBERT, ze woonden op twee adressen te Enschede. (Stadsarchief Enschede).
   3.  Jantje (zie VII.313).
   4.  Jacobus Jans, geboren op 12-06-1884 te Beets;Opsterland, overleden op 04-01-1952 op 67-jarige leeftijd, begraven te Enschede. Oosterbegraafplaats, hij woont op 5 adressen te Enschede. (Stadsarchief Enschede).
   5.  Evert (zie VII.315).

VII.308    Hendrik Jans WIND, geboren op 05-04-1874 om 01.30 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Pier SUJBRANDA,46jr,klerk te Terband en Sjoerd HEMMINGA,35jr,secretaris te Heerenveen), overleden op 18-12-1924 op 50-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen, alg. Zoon van Jan Hendriks WIND (zie VI.293) en Trijntje Jacobus LIEMBURG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1904 te Enschede met Imke de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 28-12-1882 te Opsterland, dochter van Roelof Freerks de VRIES en Attje Johannes HOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, geboren op 31-12-1904 te Enschede, ze woonde op 4 adressen te Enschede (Stadsarchief Enschede).

VII.313    Jantje WIND, geboren op 03-01-1881 om 03.00 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Klaas Roelofs TOERING,34jr,arbeider te Terband en Harm Hendriks WIND,31jr, arbeider te Terband), dochter van Jan Hendriks WIND (zie VI.293) en Trijntje Jacobus LIEMBURG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-02-1910 te Enschede met Johannes Marinus SPIT, 32 jaar oud, geboren op 31-10-1877 te Oldenzaal, zoon van Willem SPIT en Anna Catharina SMUDDE, ze woonden op 5 adressen te Enschede. (Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 24-10-1912 te Noord Eschmarke;Lonneker.

VII.315    Evert WIND, geboren op 10-01-1887 om 17.00 uur te Oldeouwer;Doniawerstal (aangifte door: Meijer Lammerts FRANKENA,75jr,secr.klerk te Langweer en Gerrit van der HORST,37jr,veldwachter te Langweer), overleden op 24-11-1934 te Amersfoort op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks WIND (zie VI.293) en Trijntje Jacobus LIEMBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1910 te Amersfoort met Teuntje KENTIN, 19 jaar oud, geboren op 07-01-1891 te Amersfoort, dochter van Gerrit KENTIN en Geertje KLOK, ze woonden op 2 adressen te Enschede.(Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrit, chauffeur, geboren op 04-12-1910 te Amersfoort, woonde aan de 2e Jan Steenstraat 107-hs te Amsterdam toen hij op 28-02-1942 aangifte deed van ontvreemding van een pot jam ter waarde van 36 cent,vanaf zijn wagen (van van Gend en Loos),toen die stond in de Buiten Oranjestraat.
Hij woonde ook te Enschede.

VI.295    Harmen Hendriks WIND, arbeider, geboren op 01-02-1849 om 22.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Evert Hendriks WIND,63jr,veenbaas te Luinjeberd en Hendrik Willems DAM,35jr,veenwerker te Tjalleberd.), overleden op 07-07-1902 te Doniawerstal op 53-jarige leeftijd, op 18 mei 1893 wonende te Oldelamer veroordeeld wegens diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf. Tg.18-1 invnr. 115 rolnr.167. Zoon van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-04-1876 te AEngwirden (getuige(n): Sierd Aukes BARGSMA,46jr,veldwachter;Sjoerd HEMMINGA, 37jr,gem.secr. beide wonende te Heerenveen;Petrus Johannes de VRIES,32jr,klerk te Nijehaske en Jan HERMANIDES,41jr,mandenmaker te Heerenveen.), hij wonende te Terband en zij te Gersloot met Margje Roelofs WUITE (WUYTE), 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 15-08-1851 te Tjalleberd, overleden op 17-02-1931 te Nijega;Doniawerstal op 79-jarige leeftijd, dochter van Roelof Roelofs WUYTE en Aaltje Alberts VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 04-08-1877 te AEngwirden, overleden op 24-04-1906 te Doniawerstal;Sneek op 28-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Roelof Harmens, geboren op 13-12-1879 te Oldeouwer;Doniawerstal, overleden op 23-01-1931 te Oldeouwer op 51-jarige leeftijd, begraven te Ouwsterhaule.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1907 te Doniawerstal met Margje de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 29-08-1882 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden op 18-11-1976 op 94-jarige leeftijd, begraven te Ouwsterhaule, dochter van Bote de VRIES en Minke Aukes BOONSTRA.
   3.  Evert Harmens (zie VII.320).
   4.  Aaltje (zie VII.323).
   5.  Jantje, geboren op 28-02-1890 te Doniawerstal, overleden op 12-01-1891 te Doniawerstal, 318 dagen oud.
   6.  Jan Harmens (zie VII.325).

VII.320    Evert Harmens WIND, geboren op 11-06-1883 te Doniawerstal, overleden op 29-09-1920 te Luinjeberd;AEngwirden op 37-jarige leeftijd, na een kortstondig lijden van drie weken, begraven te Terband, kerk, zoon van Harmen Hendriks WIND (zie VI.295) en Margje Roelofs WUITE (WUYTE), dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1909 te Doniawerstal met Trijntje Botes de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 05-05-1887 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden op 28-12-1954 te Tjalleberd op 67-jarige leeftijd, begraven te Terbant, kerk, dochter van Bote de VRIES en Minke Aukes BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 28-03-1911 te Haskerland, overleden op 28-03-1911 te Haskerland, 0 dagen oud.
   2.  Harmen Everts (zie VIII.103).

VIII.103    Harmen Everts WIND, geboren op 16-08-1914, overleden op 08-09-1963 te Luinjeberd op 49-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1963 te Terband, kerk 14.30 uur, zoon van Evert Harmens WIND (zie VII.320) en Trijntje Botes de VRIES.
Ondertrouwd op 23-11-1943 te Luinjeberd, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-12-1943 te Grouw, hij wonende te Luinjeberd 64 te Luinjeberd en zij Ged. Haven 644 te Grouw. Echtgenote is Josina SPIJKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 06-06-1916 te Grouw, overleden op 12-04-1994 op 77-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren ca 1947 te Luinjeberd.
   2.  Everdina, geboren ca 1947 te Luinjeberd.
   3.  Margje, geboren op 16-07-1950 te Grouw.
   4.  Willemke, geboren op 16-07-1950 te Grouw, overleden op 22-07-1950 te Leeuwarden, 6 dagen oud.
   5.  Rinske, geboren op 16-07-1950 te Grouw.

VII.323    Aaltje WIND, geboren op 13-05-1886 te Nijega;Doniawerstal, overleden op 14-03-1962 te Huizum op 75-jarige leeftijd, begraven te Huizum, dochter van Harmen Hendriks WIND (zie VI.295) en Margje Roelofs WUITE (WUYTE), dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1909 te Schoterland met Jan van der WIJK, 26 jaar oud, geboren op 11-01-1883 te Heerenveen, overleden op 30-01-1964 te Huizum op 81-jarige leeftijd, begraven te Huizum, zoon van Dirk Jans van der WIJK en Bontje Jacobs RIKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andreas, geboren 00-11-1913 te Schoterland, overleden op 22-01-1914 te Schoterland.
   2.  Bontje, geboren 00-04-1915 te Schoterland, overleden op 26-05-1915 te Schoterland.

VII.325    Jan Harmens WIND, geboren op 06-08-1892 te Nijega, overleden op 27-09-1959 op 67-jarige leeftijd, begraven te Ouwsterhaule, zoon van Harmen Hendriks WIND (zie VI.295) en Margje Roelofs WUITE (WUYTE), dienstmeid.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1914 te Schoterland met Janke van der WEG, 19 jaar oud, geboren op 24-09-1894 te Rotsterhaule, overleden op 16-04-1935 op 40-jarige leeftijd, begraven te Ouwsterhaule, dochter van Botte van der WEG en Geertje SIETSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Botte, geboren op 30-09-1916 te Doniawerstal, overleden op 06-10-1916 te Doniawerstal, 6 dagen oud.

VI.297    Hein Hendriks WIND, arbeider, geboren op 27-04-1851 om 01.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Klaas Jacobus KNOL,41jr,veenbaas te Terband en Jan Harmens DAM,58jr,veenbaas te Luinjeberd.), overleden op 19-12-1892 te AEngwirden op 41-jarige leeftijd, op 09-03-1876 wordt hij veroordeeld wegens het dragen van een verboden wapen met een boete van f 1,- sub. een dag gevangenisstraf. Tg.18-1 invnr. 113 rolnr.6728.
op 03-10-1878 wordt hij veroordeeld wegens belediging van een ambtenaar in functie tot een boete van f 8,- subs. 1 dag gevangenisstraf. Tg.18-1 invnr. 113 rolnr.427. Zoon van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1878 te AEngwirden (getuige(n): Sjoerd HEMMINGA,39jr,gem.secr.; Harmen Jans GORTMAKER,38jr,gemeente veldwachter; Petrus Johannes de VRIES,34jr, klerk en Klaas Derks DRIJFHOUT,35jr, kuiper allen wonende te Heerenveen.), beide wonende te Terband Echtgenote is Jantje Roelofs TOERING, 18 jaar oud, geboren op 20-08-1859 te Terband;AEngwirden, overleden op 24-02-1926 te Aengwirden op 66-jarige leeftijd, dochter van Roelof Fokkes TOERING en Hilligjen Klazes de BOER. {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-07-1896 te AEngwirden (getuige(n): Sjoerd HEMMINGA,57jr,gem.secr.;Harm GORTMAKER,56jr,veldwachter;Jan BERGSMA,27jr;secretarie ambtenaar en Ekke BIJKER,37jr,veldwachter; de drie eersten wonende te Heerenveen en de laatste te Tjalleberd.), beide wonende te Terband;Koninklijk Besluit van 30-05-1896 met Pieter Hendriks WIND, 35 jaar oud (zie VI.303).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 10-03-1879 te Luinjeberd;AEngwirden, hij emigreerde en arriveerde met de Rotterdam op 22-12-1903 in New York;Ellis Island.
   2.  Roelof, geboren op 27-09-1880 om 02.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Petrus Johannes de VRIES,37jr,klerk en Andries BARLAGE,24jr,klerk beide te Heerenveen.).
   3.  Jantje, geboren op 28-08-1883 te Terband;AEngwirden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Sloten met Jan de BOER, geboren 00-00-1880 te Sloten, zoon van Jan Siegers de BOER en Jeltje HOOGENDORF.
   4.  Hilligje (Hiltje), geboren op 19-12-1885 te Luinjeberd;AEngwirden, ze emigreerde en is op 25-06-1907 met de Nieuw Amsterdam gearriveerd in New York.
   5.  Annigje (Anna), geboren op 05-03-1888 te Luinjeberd;AEngwirden, ze emigreerde en arriveerde op 25-06-1907 met de Nieuw Amsterdam in New York.
   6.  Pieter Hein (Peter), geboren op 30-08-1890 te AEngwirden, hij emigreerde en arriveerde met de Kroonland op 27-09-1904 te New York;Ellis Island.
Gehuwd met Catherine van der LEY, geboren ca 1890.
   7.  Hein, geboren op 09-06-1893 om 12.30 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Antje DRAGSTRA,26jr,vroedvrouw te Tjalleberd deed aangifte en getuigen waren Beene IDZERDA,25jr,te Tjalleberd en Karst AALDERSON,25jr,secr.ambtenaar te Heerenveen.).

VI.300    Margje Hendriks WIND, geboren op 08-02-1853 om 02.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Jacobus ENGELSMA HEBIUS,44jr,klerk te Nijehaske en Jan Koops MAST,34jr,veenwerker te Luinjeberd), overleden op 24-10-1920 te Doniawerstal op 67-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 31-05-1873 te Doniawerstal met Gosse HOEKSTRA, geboren ca 1853.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 23-08-1877 te Groningen met Johannes van der SCHAAF, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 05-09-1850 te Heerenveen;Schoterland, zoon van Durk Wiebes van der SCHAAF, timmerman, en Annigje Jans EKKES.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wiebe, barbier, geboren op 14-12-1878 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-07-1903 te Amsterdam met Geertruida CORNELISSE, geboren 00-00-1879 te Amsterdam, dochter van Frederik CORNELISSE, smid, en Maria Johanna DENNEMAN.
   2.  Annigje, geboren 00-00-1887 te Amsterdam.
Gehuwd op 12-08-1909 te Amsterdam met Leendert Jan DELZENNE, boekdrukker, geboren 00-00-1885 te Amsterdam, zoon van Leendert Jan DELZENNE, werkman, en Maria SCHOONENWOLF.
   3.  Jantje, geboren 00-00-1889 te Nieuwer-Amstel.
Gehuwd op 12-08-1912 te Amsterdam met Jan Willem GELDERMAN, glasblazer, geboren 00-00-1887 te Amsterdam, zoon van Jan Willem GELDERMAN, groentenhandelaar, en Elizabeth Jurriana AGTERBERG.
   4.  Dirk, karrijder, geboren 00-00-1890 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-09-1916 te Amsterdam met Cecilia Bernardina MEIJVOGEL, geboren 00-00-1891 te Amsterdam, dochter van Johannes MEIJVOGEL en Antje GERRETSE.
   5.  Hendrika, geboren 00-00-1898 te Amsterdam.
Gehuwd op 05-07-1916 te Amsterdam met Antonius Jacobus LINDEMAN, stoffeerder, geboren 00-00-1898 te Amsterdam, zoon van Gerhardus Antonius LINDEMAN, behanger, en Henrica Maria van der VOORT.

VI.303    Pieter Hendriks WIND, schilder te Tjalleberd, geboren op 15-12-1860 om 22.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Pier SIJBRANDA,33jr,veldwachter te Terband en Sierd Aukes BARGSMA,30jr,veldwachter te Heerenveen), overleden op 27-02-1912 om 09.30 uur te Haskerland op 51-jarige leeftijd (aangifte door: Leonard Jacobus Johannes VERPLANKE,38jr,rijksveldwachter wonende te Luinjeberd en Pieter DIK,33jr,gemeente veldwachter te Nijehaske, verklaren dat Pieter Hendriks WIND, zonder bekende woonplaats), in den Heerensloot te Nijehaske levenloos gevonden, op 17-09-1885 veroordeeld voor moedwillige mishandeling samen met Hendrik HAKZE te Tjalleberd tot drie dagen celstraf en voor de helft in ketten.

op 24-09-1885 veroordeeld wegens wederspannigheid zonder wapenen en gewelddadigheid tegen een bedienend beambte, tot tien dagen celstraf.

op 21-09-1889 leent hij fl 120 aan zijn moeder Jantje Jans DAM te Terband; weduwe van Hendrik Everts WIND.

op 26-03-1891 veroordeeld wegens belediging en bedreiging tot een maand gevangenisstraf.

op 21-08-1897 lost hij een gezamenlijke schuld af aan Jelle Johannes Engbert BOSCHLOO te Heerenveen, Jan BUBBERMAN te Leeuwarden, Arnold Gerard SMIJTER te Beetsterzwaag en Engbert Hendrik Philippus BOSCHLOO te Heerenveen. Wellicht daarom de volgende transactie op dezelfde datum:
op 21-08-1897 leent hij fl 85 tegen 5% 's jaars van Roelof Everts WIND te Luinjeberd, deze akte wordt geroyeerd op 31-03-1906.

op 14-11-1904 koopt hij samen met Roelof Everts WIND de rechten op een perceel bouwland te Terband voor fl 4

op 10-11-1910 wordt hij veroordeeld wegens bedelarij.

27-02-1912 wordt zijn lijk gevonden in de Heerensloot te Terband, zoon van Hendrik Everts WIND (zie V.197) en Jantje Jans (Jentje) DAM.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-07-1896 te AEngwirden (getuige(n): Sjoerd HEMMINGA,57jr,gem.secr.;Harm GORTMAKER,56jr,veldwachter;Jan BERGSMA,27jr;secretarie ambtenaar en Ekke BIJKER,37jr,veldwachter; de drie eersten wonende te Heerenveen en de laatste te Tjalleberd.), beide wonende te Terband;Koninklijk Besluit van 30-05-1896 met Jantje Roelofs TOERING, 36 jaar oud, geboren op 20-08-1859 te Terband;AEngwirden, overleden op 24-02-1926 te Aengwirden op 66-jarige leeftijd, dochter van Roelof Fokkes TOERING en Hilligjen Klazes de BOER. {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-05-1878 te AEngwirden (getuige(n): Sjoerd HEMMINGA,39jr,gem.secr.; Harmen Jans GORTMAKER,38jr,gemeente veldwachter; Petrus Johannes de VRIES,34jr, klerk en Klaas Derks DRIJFHOUT,35jr, kuiper allen wonende te Heerenveen.), beide wonende te Terband Echtgenoot is Hein Hendriks WIND, 27 jaar oud (zie VI.297).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje, geboren op 21-12-1896 om 18.30 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Sjoerd HEMMINGA,58jr,gem.secr. te Heerenveen en Jan BERGSMNA secr.ambtenaar te Heerenveen.), ze emigreerde en arriveerde met de Kroonland op 27-09-1904 te New York;Ellis Island.
   2.  levenloos, geboren op 19-02-1899 om 02.30 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Pieter Martens BUSSTRA,37jr,scheepstimmerman te Terband en Kornelis SMINK,35jr,arbeider te Terband), overleden op 19-02-1899 te AEngwirden, 0 dagen oud.
   3.  Fokke, geboren op 16-08-1901 om 07.00 uur te Terband;AEngwirden (aangifte door: Anne SOETEN,64jr,koopman te Heerenveen en Jan BERGSMA,32jr,secr.ambtenaar te Heerenveen), hij emigreerde en arriveerde op 27-09-1904 met de Kroonland aan in New York Ellis Island.

V.199    Hein Everts WIND, winkelier, geboren op 07-02-1815 om 19.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Pieter Hendriks WIND,25jr,arbeider te Sintjohannesga;Jan Hendriks MUIS,21jr,turfmaker te Rotsterhaule), overleden op 24-08-1884 te Terwispel;Opsterland op 69-jarige leeftijd, zoon van Evert Hendriks WIND (zie IV.112) en Annigjen Hendriks MUIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1839 te AEngwirden (getuige(n): Jan Willems DAM,36jr,veenwerker te Luinjeberd neef; Jacob Douwes HOFSTRA,27jr, te Langezwaag,broer;Hendrik Everts WIND,26jr, en Luitge Everts WIND,22jr, beide veenwerkers te Luinjeberd.) met Wytske Douwes HOFSTRA, 18 jaar oud, boerin, geboren op 03-05-1820 te Langezwaag;Opsterland, overleden op 06-05-1916 te Oudehaske op 96-jarige leeftijd, dochter van Douwe Joukes HOFSTRA en Margje Jacobs MAST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Heins, geboren op 07-12-1839 te AEngwirden, overleden op 02-07-1842 te Schoterland op 2-jarige leeftijd.
   2.  Douwe Heins (zie VI.306).
   3.  Evert Heins (zie VI.308).
   4.  Margje Heins (zie VI.311).
   5.  Annigje Heins (zie VI.313).
   6.  Trijntje Heins, geboren op 30-10-1850 te Schoterland.
   7.  Trijntje Heins (zie VI.316).
   8.  Hendrik Heins, geboren op 20-03-1853 om 21.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Johannes Hermanus BANNING,54jr,bestuursbode te Heerenveen en Pieter de VRIES,37jr.klerk te Nijehaske.), overleden op 29-06-1913 te Franeker op 60-jarige leeftijd, gehuwd, woonde te Lippenhuizen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1881 te Opsterland met Antje Martens de JONG, geboren 00-00-1851 te Lippenhuizen, dochter van Marten Tjietzes de JONG en Antje Geerts MADHUIZEN.
   9.  Elisabeth Heins (zie VI.320).
   10.  Aaltje Heins, geboren op 20-04-1857 om 01.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Johannes Hermanus BANNING,58jr,bestuursbode te Heerenveen en Pieter de VRIES,41jr,klerk te Nijehaske.), overleden op 28-04-1857 te Sintjohannesga;Schoterland, 8 dagen oud.
   11.  Jouke Heins (zie VI.322).
   12.  Luite Heins (zie VI.324).

VI.306    Douwe Heins WIND, geboren op 20-10-1841 om 15.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Sake Hylkes WIJNSMA,51jr,boer en Pieter Cornelis de WOLF,45jr,boer beide woonachtig te Sintjoannesga.), overleden op 25-01-1908 te Opsterland op 66-jarige leeftijd, zoon van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 18-09-1890 te Opsterland met Aukje BOSMA, geboren 00-00-1849 te Kortezwaag, dochter van Gooitzen Kornelis BOSMA en Sytske Berends BODZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietske, geboren op 28-05-1892 te Terwispel;Opsterland, overleden op 31-03-1972 op 79-jarige leeftijd, begraven te Oosterbeek. Alg.Begr.plaats.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1917 te Schoterland met Roel VERWER, 25 jaar oud, geboren op 20-11-1891 te Mildam, zoon van Bonne VERWER en Geertje de JONG.

VI.308    Evert Heins WIND, veldwachter te Delfstrahuizen, geboren op 23-12-1843 te St.Johannesga, overleden op 04-03-1905 te Delfstrahuizen;Schoterland op 61-jarige leeftijd, hij komt voor in een dossier, bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland, zoon van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1868 te Schoterland met Aaltje Jogchems WIARDA, 25 jaar oud, geboren op 23-09-1842 te Oldelamer;Weststellingwerf, overleden op 24-09-1919 te Haskerland op 77-jarige leeftijd, ze verkoopt in 1916 als weduwe het huis te Delfstrahuizen aan Paul Lutes de JONG te St.Johannesga voor f 1205. Dochter van Jochem Reins WIARDA, boerenknecht;boer, en Tjitske Fokkes WIND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein Everts, geboren op 25-06-1869 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 08-06-1889 te Schoterland op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Jogchum Everts (zie VII.352).
   3.  Wietske Everts (zie VII.355).
   4.  Anne (zie VII.356).
   5.  Douwe, geboren op 26-03-1876 te Delfstrahuizen;Schoterland, tweelingbroer van Anne nummer 190, overleden op 28-03-1876 te Delfstrahuizen;Schoterland, 2 dagen oud.
   6.  Tjitske, geboren op 12-05-1879 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 17-09-1945 op 66-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, op 28-07-1922 werd Tjitske WIND vrijgesproken van mishandeling.
Tg,18-1 invnr.121 rolnr.203.
Ondertrouwd op 20-05-1906 te Oudehaske, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1906 te Oudehaske;Schoterland met Gerrit Jans KRIKKE, geboren 00-00-1880 te Rotsterhaule, zoon van Jan Jacobs KRIKKE en Aaltje Jentjes LOOIJENGA.
   7.  Margje (Makke), dienstbode, geboren op 01-05-1881 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 04-01-1967 op 85-jarige leeftijd, begraven te Oudeschoot.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-05-1912 te Oudehaske;Schoterland met Jentje KRIKKE, 35 jaar oud, geboren op 23-10-1876 te Rotsterhaule, overleden op 21-07-1958 op 81-jarige leeftijd, begraven te Oudeschoot, zoon van Jan Jacobs KRIKKE en Aaltje Jentjes LOOIJENGA.
   8.  Douwe Everts (zie VII.363).
   9.  Geertje (zie VII.366).

VII.352    Jogchum Everts WIND, geboren op 12-06-1871 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 08-12-1964 te Sneek op 93-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk, zoon van Evert Heins WIND (zie VI.308) en Aaltje Jogchems WIARDA.
Gehuwd met Christina ELLENTS, geboren op 25-09-1882 te Groningen, overleden op 29-12-1960 te Tjalleberd;Heerenveen op 78-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje, geboren op 06-02-1903 te Nijehaske.
Gehuwd met Thomas ENGELSMA, geboren ca 1900, overleden voor 1992.
   2.  Hendrik (zie VIII.110).
   3.  Catharina (zie VIII.113).
   4.  Evert Hein (zie VIII.114).
   5.  Wietsche (zie VIII.117).

VIII.110    Hendrik WIND, geboren op 11-03-1905 te Nijehaske, overleden op 20-02-1978 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Jogchum Everts WIND (zie VII.352) en Christina ELLENTS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-06-1934 te Joure met Wobbigjen de JONG, geboren 00-00-1909 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jochem (zie IX.63).
   2.  Jeltje (zie IX.66).

IX.63    Hendrik Jochem WIND, geboren op 26-05-1937, zoon van Hendrik WIND (zie VIII.110) en Wobbigjen de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-07-1963 met J.M. van WAVEREN, geboren ca 1940.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annemarie, geboren op 19-04-1964.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1988 met J. MEULEMAN, geboren ca 1964.
   2.  Gert (Gertie), geboren op 07-08-1966.
   3.  Marjan, geboren op 16-01-1970.

IX.66    Jeltje WIND, geboren op 20-09-1939, dochter van Hendrik WIND (zie VIII.110) en Wobbigjen de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-06-1963 met Hendrik KLEIS, geboren ca 1939, overleden op 12-12-1984.
Uit dit huwelijk:
   1.  Florence.
   2.  Clement.

VIII.113    Catharina WIND, geboren op 30-04-1911, dochter van Jogchum Everts WIND (zie VII.352) en Christina ELLENTS.
Gehuwd met Freerk KLUITENBERG, geboren ca 1910.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem Evert.
   2.  Evert Roelof.

VIII.114    Evert Hein WIND, kapper, geboren op 18-02-1913 te Speldorf;Dld (gezindte: N.H.), op 15-09-1933 kwam hij uit Enkhuizen naar Anna Pauwlona en op 12 mei 1937 vertrok hij naar Eindhoven. Zoon van Jogchum Everts WIND (zie VII.352) en Christina ELLENTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-01-1938 te St.Maarten N.H. Echtgenote is Geertruida BAKKER, 21 jaar oud, geboren op 22-04-1916 te Zijpe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joke, geboren ca 1940.
   2.  Christina, geboren ca 1942.
   3.  Gonnie, geboren ca 1942.
   4.  Ed, geboren ca 1943.
   5.  Jos, geboren ca 1945.
   6.  Jan Marius, geboren ca 1945.

VIII.117    Wietsche WIND, geboren op 15-02-1915, overleden op 10-09-1960 op 45-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk, dochter van Jogchum Everts WIND (zie VII.352) en Christina ELLENTS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1937 met Pieter van der HEIDE, 24 jaar oud, geboren op 21-09-1912, overleden op 24-05-1970 op 57-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina, geboren ca 1938.
   2.  Marrigje, geboren ca 1938.
   3.  Aaltje, geboren ca 1938.
   4.  Antje, geboren ca 1938.

VII.355    Wietske Everts WIND, geboren op 27-01-1874 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 05-08-1929 te Delfstrahuizen op 55-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk, dochter van Evert Heins WIND (zie VI.308) en Aaltje Jogchems WIARDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1898 te Schoterland met Roel Jans WAGENAAR, 28 jaar oud, landarbeider, geboren op 17-01-1870 te Jubbega Schurega, overleden op 15-08-1961 op 91-jarige leeftijd, zoon van Jan Gaukes WAGENAAR en Wiebertje Roelofs de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert, geboren op 24-12-1899 te Schoterland.
   2.  Aaltje, geboren op 30-01-1901 te Schoterland, overleden op 25-02-1947 op 46-jarige leeftijd, begraven te Terband, kerk.
   3.  Jan, geboren op 24-11-1902 te Schoterland.
   4.  Wiebigje, geboren 00-00-1906 te Schoterland.
Gehuwd op 04-05-1932 te Amsterdam met Gabriël PIETERS, elektricien, geboren 00-00-1905 te Amsterdam, zoon van Gabriël PIETERS, tuinman, en Gerritje MANNEN.
   5.  Gauke, geboren 00-00-1912 te Lemmer, overleden op 01-05-1938 te Zijpe.

VII.356    Anne WIND, geboren op 26-03-1876 te Delfstrahuizen;Schoterland. Tweelingbroer Douwe 2 dagen later overleden, overleden op 30-12-1951 te Echtenerbrug op 75-jarige leeftijd, zoon van Evert Heins WIND (zie VI.308) en Aaltje Jogchems WIARDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-08-1900 te Schoterland met Sietske HOLTROP, 21 jaar oud, geboren op 23-02-1879 te Echten;Lemsterland, overleden op 29-05-1963 te Wolvega op 84-jarige leeftijd, begraven te Echten, dochter van Foeke HOLTROP en Ynskje KOENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie VIII.124).
   2.  Ynskje, geboren op 06-07-1903 te Lemsterland, overleden op 21-12-1904 te Lemsterland op 1-jarige leeftijd.
   3.  Foeke (zie VIII.127).
   4.  Jochum (zie VIII.129).
   5.  Ykje, geboren op 06-08-1909 te Lemmer.
   6.  Ykje, geboren op 15-10-1910 te Lemsterland, overleden op 30-10-1910 te Lemsterland, 15 dagen oud.
   7.  Ynskje, geboren op 01-02-1914 te Echtenerbrug, bleef kinderloos.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1935 te Lemmer met Berend BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 22-09-1906 te Delfstrahuizen, overleden op 20-06-1989 te Joure op 82-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk.
   8.  Pier (zie VIII.135).

VIII.124    Evert WIND, botermaker, geboren op 14-10-1900 te Echtenerbrug;Lemsterland, overleden op 03-04-1997 op 96-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk, zoon van Anne WIND (zie VII.356) en Sietske HOLTROP.
Gehuwd ca 1920 met Lamkje SLOOTHAAK, geboren op 05-09-1897, overleden op 26-04-1977 te Echtenerbrug op 79-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gouke, geboren ca 1922.
   2.  Anne, geboren op 19-03-1927 te Echtenerbrug, overleden op 05-04-1986 te Heerenveen op 59-jarige leeftijd.

VIII.127    Foeke WIND, veehouder, geboren op 27-09-1905 te Echtenerbrug, overleden op 03-07-1995 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, begraven te Langezwaag, graftombe vermeldt als naam Jouke ????? Zoon van Anne WIND (zie VII.356) en Sietske HOLTROP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-01-1926 te Heerenveen met Oepkje van der MOLEN, 19 jaar oud, geboren op 24-10-1906 te Delfstrahuizen, overleden op 02-02-1989 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Foekes, geboren op 06-06-1926 te Utingeradeel, overleden op 07-06-1926 te Utingeradeel, 1 dag oud.
   2.  Grietje, geboren op 18-06-1927 te Terhorne.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-09-1951 te Heerenveen met Kornelis KRIKKE, 26 jaar oud, geboren op 16-04-1925 te Terbant.
   3.  Anne (zie IX.84).
   4.  Sietske, geboren op 22-06-1936 te Oldeouwer.
Ondertrouwd op 24-06-1959 te Heerenveen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1959 te Heerenveen met Jurrit Anne de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 20-07-1935 te Oranjewoud.
   5.  Aaltje (zie IX.89).
   6.  Thijs, geboren op 15-04-1943 te Luxwoude, overleden op 26-11-1962 te Luxwoude op 19-jarige leeftijd, begraven te Langezwaag, op 13-06-1960 haalde hij het diploma handmelken op de Landbouwschool te Heerenveen.

IX.84    Anne WIND, veehouder, geboren op 27-11-1928 te Terhorne, zoon van Foeke WIND (zie VIII.127) en Oepkje van der MOLEN.
Ondertrouwd op 14-05-1952 te Heerenveen, hij van Langezwaag en zij van Katlijk, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1952 te Heerenveen met Sietske SNIJDER, geboren ?14-1-1928 te Katlijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geeske, geboren op 05-03-1953 te Mildam.
   2.  Oepkje, geboren op 14-05-1954 te Mildam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-10-1976 te Heerenveen met Ype BOSMA, geboren ca 1954 te Oudeschoot.
   3.  Tetje, geboren op 29-12-1955 te Mildam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-03-1976 te Heerenveen met Jan SCHELHAAS, geboren ca 1954.
   4.  Grietje (zie X.74).
   5.  Wietske, geboren op 07-01-1960 te Mildam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-09-1980 te Heerenveen met Uilke BOSMA, 23 jaar oud, geboren op 18-06-1957 te Oudeschoot.
   6.  Sietske, geboren op 18-06-1962 te Mildam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1986 te Heerenveen met Henk ten BOOM, geboren ca 1960.
   7.  Annie, geboren op 13-05-1964 te Katlijk.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-10-1985 te Heerenveen met Roelof MULDER, geboren ca 1963.
Samenwonend (2) ca 1990 met Hans VERSTEEG, geboren ca 1965.
   8.  Ria Sieta, geboren op 14-08-1966 te Katlijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1990 te Katlijk met H. de VRIES, geboren ca 1965.

X.74    Grietje WIND, geboren op 21-02-1957 te Mildam, dochter van Anne WIND (zie IX.84) en Sietske SNIJDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-01-1981 te Heerenveen met Geert ZUIDERSMA, geboren ca 1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren ca 1983.

IX.89    Aaltje WIND, geboren op 09-05-1938 te Luxwoude, dochter van Foeke WIND (zie VIII.127) en Oepkje van der MOLEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-04-1960 te Meppel, gescheiden met Jan BROUWER, geboren ca 1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren ca 1963.
   2.  Geboren ca 1963.
   3.  Geboren ca 1963.

VIII.129    Jochum WIND, winkelier, geboren op 09-03-1908 te Echtenerbrug, overleden op 12-12-1975 te Sneek op 67-jarige leeftijd, begraven te Sneek, alg. in 1924 werd hij toegelaten tot de Herv. Kweekschool te Leeuwarden, zoon van Anne WIND (zie VII.356) en Sietske HOLTROP.
Gehuwd met Jantje BOUMA, geboren op 22-03-1908, overleden op 24-05-1995 op 87-jarige leeftijd, begraven te Sneek, alg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietske, geboren 00-06-1936 te Lemsterland.

VIII.135    Pier WIND, zuivelfabrieksmedewerker, geboren op 07-01-1920 te Echtenerbrug, overleden op 07-03-1966 te Echtenerbrug op 46-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk, zoon van Anne WIND (zie VII.356) en Sietske HOLTROP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1946 te Wolvega met Joekje BAKKER, 27 jaar oud, geboren op 12-03-1919, overleden op 16-09-1999 op 80-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne (zie IX.92).
   2.  Ytje (zie IX.95).
   3.  Sietske (zie IX.97).

IX.92    Anne WIND, machine bankwerker, geboren op 06-08-1947 te Echtenerbrug / Wolvega, zoon van Pier WIND (zie VIII.135) en Joekje BAKKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-10-1968 te Steenwijk met Anneke Harmpje Froukje Femmie KUIPER, 20 jaar oud, geboren op 27-07-1948 te Steenwijk, trouwde met Anne WIND 6-8-1947.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Peter Harry, geboren op 18-03-1975 te Meppel.
   2.  Jacqueline Emmy Jolanda, geboren op 09-05-1977 te Kallenkote.

IX.95    Ytje WIND, geboren op 18-03-1949 te Echtenerbrug / Wolvega, dochter van Pier WIND (zie VIII.135) en Joekje BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-08-1976 te Lemmer met Dirk Jeen BIJKERK, 23 jaar oud, vrachtwagenchauffeur, geboren op 27-11-1952 te Steenwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert.
   2.  Joekje (Joke).

IX.97    Sietske WIND, geboren op 10-01-1952, dochter van Pier WIND (zie VIII.135) en Joekje BAKKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-08-1973 te Lemmer met Feike VAARTJES, 22 jaar oud, ondernemer voegbedrijf, geboren op 11-04-1951 te Sintjohannesga.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren op 17-06-1974.
   2.  Joekje, geboren op 01-03-1977.

VII.363    Douwe Everts WIND, geboren op 24-06-1883 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 05-03-1963 op 79-jarige leeftijd, kwam op 22-05-1900 uit Broek naar Delfstrahuizen, zoon van Evert Heins WIND (zie VI.308) en Aaltje Jogchems WIARDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-06-1907 te Doniawerstal met Stijntje SIERSMA, geboren 00-00-1883 te Langweer, overleden op 07-04-1975, dochter van Thomas Annes SIERSMA en Geertje Siezes BOSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert, geboren 00-00-1908, overleden op 03-06-1913 te Doniawerstal.
   2.  Getje (zie VIII.139).
   3.  dochter, geboren op 04-06-1912, overleden op 09-10-1912, 127 dagen oud.

VIII.139    Getje WIND, geboren 00-00-1909 te Sterkrade;Dld, overleden op 26-10-1989, dochter van Douwe Everts WIND (zie VII.363) en Stijntje SIERSMA.
Gehuwd op 28-10-1932 te Delft met Cornelis Arie HAZENBROEK, geboren 00-00-1913 te Delft, zoon van Dirk HAZENBROEK en Maatje Kornelia SANDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Cornelia, geboren 00-00-1938, overleden op 13-07-1944 te Delft.

VII.366    Geertje WIND, geboren op 16-07-1886 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 07-05-1943 te Oudehaske op 56-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Evert Heins WIND (zie VI.308) en Aaltje Jogchems WIARDA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1909 te Schoterland met Sies SIERSMA, 27 jaar oud, geboren op 26-07-1881 te Langweer;Doniawerstal, overleden op 07-09-1965 te Oudehaske op 84-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Thomas Annes SIERSMA en Geertje Siezes BOSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geboren ca 1910.
   2.  Thomas, geboren ca 1911.
   3.  Evert, geboren op 18-07-1915 te Oengaast, overleden op 07-05-1988 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-09-1946 te Joure met Geeske KLAREN, 30 jaar oud, geboren op 01-11-1915 te Oudehaske, dochter van Jan Jans KLAREN, koopman, en Antje de WEGER.

VI.311    Margje Heins WIND, geboren op 13-02-1846 om 16.00 uur te Eesterga;Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Sipke Sjoerds VISSER,37jr,onderwijzer te Rotsterhaule en Jan Willems MAST,33jr,veenbaas te Langezwaag), overleden op 24-10-1920 te Doniawerstal op 74-jarige leeftijd, weduwe, begraven te Broek-Noord, dochter van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1873 te Doniawerstal met Gosse Hessels HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 20-03-1845 te Broek, overleden op 12-09-1906 op 61-jarige leeftijd, begraven te Broek-Noord, zoon van Hessel Joukes HOEKSTRA en Martje Ynzes van der WEIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Makke, geboren op 08-09-1874 te Doniawerstal, overleden voor 1881.
   2.  Wytske, geboren op 18-07-1876 te Doniawerstal.
   3.  Annigje, geboren op 19-08-1878 te Doniawerstal.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1902 te Doniawerstal met Jan de JONG, geboren 00-00-1874 te Rotsterhaule;Schoterland, zoon van Roelof Jans de JONG en Geeske Jans de HEI.
   4.  Makke, geboren op 09-07-1881 te Doniawerstal, overleden voor 1884.
   5.  Makke, geboren op 16-10-1884 te Doniawerstal.
   6.  Hesseltje, geboren op 11-09-1888 te Doniawerstal.

VI.313    Annigje Heins WIND, geboren op 17-03-1848 te Sintjohannesga;Schoterland, overleden op 13-02-1926 te Schoterland op 77-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1875 te Schoterland (getuige(n): Johannes Hermanus BANNING,77jr,bestuursbode te Heerenveen;IJntze Beekes de GROOT,67jr,veldwachter;Jelke van der BRUG,23jr,veldwachter en Anne RODENHUIS34jr,klerk allen wonende te Heerenveen.) met Sieberen WOUDSTRA, 29 jaar oud, arbeider;landbouwer, geboren op 21-02-1846 te Oudeschoot;Schoterland, overleden op 10-12-1921 te Schoterland op 75-jarige leeftijd, zoon van nn en Eelkjen Jans WOUDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 25-12-1875 te Opsterland, overleden op 25-12-1875 te Opsterland, 0 dagen oud.
   2.  Hein, onderwijzer, geboren op 07-06-1877 te Oudeschoot;Schoterland.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-08-1910 te Enkhuizen met Marianna Wilhelmina EGMOND, onderwijzeres, geboren 00-00-1883 te Enkhuizen, dochter van Gerrit EGMOND, boekhandelaar, en Minke FEENSTRA.
   3.  Eelkje, geboren op 20-01-1879 te Oudeschoot;Schoterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1903 te Schoterland met Sjoerd AMORAAL, geboren 00-00-1879 te Oranjewoud, zoon van Egbert AMORAAL en Antje de HAAN.
   4.  Douwe, bakker, geboren op 26-02-1881 te Oranjewoud;Schoterland, overleden op 03-10-1950 te Zaandam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1906 te Koog aan de Zaan met Alida VERWEEL, geboren 00-00-1883 te Koog aan de Zaan, dochter van Jacob VERWEEL, bakker, en Aagje BUIJS.
   5.  Wietske, geboren op 18-01-1884 te Oranjewoud;Schoterland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-09-1905 te Doniawerstal met Beent KLIJNSMA, geboren 00-00-1880 te Rottum;Schoterland, zoon van Fokke KLIJNSMA en Ymkje SYTSMA.
   6.  Elske, geboren op 23-07-1886 te Oranjewoud;Schoterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1911 te Schoterland met Gerrit BREUKER, geboren 00-00-1885 te Dronrijp;Menaldumadeel, zoon van Wybe BREUKER en Hiltje OOSTERHOF.
   7.  Evert, geboren op 21-01-1889 te Oranjewoud;Schoterland.
   8.  Jan, geboren op 27-11-1891 te Oranjewoud;Schoterland.

VI.316    Trijntje Heins WIND, geboren op 30-10-1852 te Sintjohannesga;Schoterland, overleden op 17-03-1932 te Haskerland op 79-jarige leeftijd, dochter van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1878 te Doniawerstal met Hette Jans HOOISMA, geboren 00-00-1846 te Broek, zoon van Jan Jacobs HOOISMA en Hinke Tjebbes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein, geboren op 21-12-1879 te Broek;Doniawerstal.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-06-1905 te Haskerland met Baukje de WOLF, geboren 00-00-1884 te Rotsterhaule;Schoterland, dochter van Luite de WOLF en Geertje de VRIES.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Haskerland met Grietje de JONG, geboren 00-00-1890 te Oudehaske, dochter van Lammert Pieters de JONG en Janke Annes BOSGA.
   2.  Hinke, geboren op 14-09-1881 te Doniawerstal.
   3.  Wietske, geboren op 08-08-1883 te Doniawerstal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-09-1904 te Haskerland met Jan LENOS, geboren 00-00-1884 te Nijehaske;Haskerland, zoon van Berend Jans LENOS en Korneliske VISSER.

VI.320    Elisabeth Heins WIND, geboren op 25-04-1855 te Sintjohannesga;Schoterland, overleden op 27-11-1937 te Lippenhuizen;AEngwirden op 82-jarige leeftijd, weduwe, begraven te Lippenhuizen, ze verkoopt op 23-03-1918 onroerend goed voor f 3521,- en op 11-05-1918 vindt boedelscheiding plaats. Dochter van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1877 te Opsterland met Tjalling Hayes de BOER, 26 jaar oud, geboren op 21-11-1850 te Lippenhuizen, overleden op 27-03-1915 te Lippenhuizen op 64-jarige leeftijd, begraven te Lippenhuizen, ze wonen in 1912 te Lippenhuizen, zoon van Haye Hendriks de BOER en Trijntje Tjallings FREERKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, geboren op 23-05-1879 te Opsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1905 te Opsterland met Luite WALDA, geboren 00-00-1870 te Smilde, zoon van Klaas WALDA en Annigje BLOMSMA.
   2.  Hein, geboren op 26-07-1880 te Opsterland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1903 te Opsterland met Rosalia Sibilla DRUSCHEL, geboren 00-00-1879 te Caternberg;Dld, dochter van Johan DRUSCHEL en Catharina GOSSEN.
   3.  Haaye, geboren op 11-05-1882 te Opsterland, overleden voor 1884.
   4.  Haaye, geboren op 08-02-1884 te Lippenhuizen;Opsterland.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 11-05-1922 te Opsterland met Sjoukje BOOI, geboren 00-00-1897 te Hemrik, dochter van Jeen BOOI en Fetje POSTMA.
   5.  Wytske, geboren op 04-10-1886 te Lippenhuizen;Opsterland, overleden op 28-04-1947 op 60-jarige leeftijd, begraven te Nijbeets.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Opsterland met Sjoerd WAGENAAR, 24 jaar oud, geboren op 13-07-1885 te Boornbergum;Smallingerland, overleden op 18-03-1945 op 59-jarige leeftijd, begraven te Nijbeets, zoon van Teede Sjoerds WAGENAAR en Trijntje Harmens de HAAN.
   6.  Gerrit, geboren op 02-06-1888 te Lippenhuizen;Opsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-02-1914 te Opsterland met Janke de HAAN, geboren 00-00-1892 te Beets, dochter van Kornelis de HAAN en Baukje van der VLIET.
   7.  Margje, geboren op 15-06-1890 te Lippenhuizen;Opsterland.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-09-1915 te Opsterland met Henderikus JONGBLOED, geboren 00-00-1885 te Wijnjeterp, zoon van Wiebe Jans JONGBLOED en Grietje Roels VEENSTRA.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 08-12-1921 te Opsterland met Hendrik HIELKEMA, geboren 00-00-1888 te Nieuwehorne;Schoterland, zoon van Johannes HIELKEMA en Fetje de VOS.
   8.  Hendrik, geboren op 17-11-1894 te Lippenhuizen;Opsterland.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1922 te Opsterland met Froukje van ZWOL, geboren 00-00-1900 te Terwispel, dochter van Jacob van ZWOL en Elizabeth BIJLSMA.

VI.322    Jouke Heins WIND, arbeider, geboren op 11-04-1858 om 18.00 uur te Sintjohannesga;Schoterland (aangifte door: Johannes Hendriks KUIJPER,59jr,arbeider te Stjohannesga en Oeds Lucas de BOER,51jr,arbeider te Rottum.), overleden op 21-11-1907 te Oudehaske op 49-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-06-1885 te Haskerland met Sibbeltje KLOMPMAKER, 21 jaar oud, geboren op 23-02-1864 te Oudehaske, overleden op 24-12-1941 te Hemelum op 77-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Johannes Jans KLOMPMAKER en Janke Beenen KRIKKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein (zie VII.409).
   2.  Janke, geboren op 07-06-1888 te Oudehaske, overleden op 27-04-1980 te Drachten op 91-jarige leeftijd, kinderloos, begraven te Ureterp, kerk.
Gehuwd (1) met Gerrit HOFMAN, geboren ca 1888.
Gehuwd (2) met Hendrik van der IEST, geboren op 18-04-1892, overleden op 06-11-1974 op 82-jarige leeftijd, begraven te Ureterp, kerk.
   3.  Wietske, geboren op 07-06-1888 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 02-06-1889 te Oudehaske, 360 dagen oud.
   4.  Jan Johannes (zie VII.415).
   5.  Wietske, geboren op 02-08-1898 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 26-10-1982 te Drachten op 84-jarige leeftijd, ongehuwd, geen kinderen, begraven te Oudehaske.

VII.409    Hein WIND, manufacturenzaak; bestuur VVV Oudehaske, geboren op 19-05-1886 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 01-09-1962 te Oudehaske op 76-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, kwam op 25-11-1905 uit Oudehaske naar Benedenknijpe, zoon van Jouke Heins WIND (zie VI.322) en Sibbeltje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1911 te Doniawerstal met Fokje KAMPEN, 25 jaar oud, geboren op 10-02-1886 te Uitwellingerga, overleden op 28-05-1969 op 83-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Jan KAMPEN en Maaike KRIKKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike, geboren op 12-04-1912 te Oudehaske, overleden op 09-12-1993 te Dieren op 81-jarige leeftijd, kreeg geen kinderen. Ze behaalde op 22 mei 1928 het einddiploma van de 3 jarige handelscursus te Heerenveen.
Gehuwd met Jelle ALBERDA, geboren op 31-01-1911, overleden op 06-10-1979 te Dieren op 68-jarige leeftijd.
   2.  Sibbeltje, ongehuwd, geboren op 05-12-1914 te Oudehaske, overleden op 28-06-2006 te Bilthoven op 91-jarige leeftijd, bij haar ligt begraven Janna HOFSTEE 22-02-1908 tot 29-10-1990, begraven te Bilthoven. Den en Rust.
   3.  Joukje (zie VIII.149).
   4.  Duike (zie VIII.151).
   5.  Jouke Jan, geboren op 24-03-1928 te Oudehaske, overleden op 22-01-1998 te Holten op 69-jarige leeftijd, kinderloos, begraven te Oudehaske.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 27-12-1977 met Louise Gijsbertha KRUITHOF, 33 jaar oud, geboren op 05-06-1944 te Rietveld, geen kinderen, dochter van Dirk KRUITHOF en Willemina Cornelia van der HOEVEN.

VIII.149    Joukje WIND, geboren op 12-03-1920 te Oudehaske, overleden op 27-08-1997 te Heerenveen op 77-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Hein WIND (zie VII.409) en Fokje KAMPEN.
Gehuwd met Frans van der LAAN, geboren op 15-11-1917, overleden op 02-05-1985 op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokje.
Gehuwd met LAVRIJSSEN.
   2.  Froukje.

VIII.151    Duike WIND, geboren op 12-03-1920 te Oudehaske, overleden op 04-07-2011 te Drachten op 91-jarige leeftijd, begraven op 08-07-2011 te Drachten. Slinghehof aan de Overstesingel 1 te Drachten, dochter van Hein WIND (zie VII.409) en Fokje KAMPEN.
Gehuwd met Sjoerd de HAAN, geboren op 03-10-1916 te Drachten, overleden op 19-01-2005 te Drachten op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik.
   2.  Hein Jouke.
   3.  Albert Fokko.

VII.415    Jan Johannes WIND, geboren op 20-04-1893 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 13-01-1964 te Ureterp op 70-jarige leeftijd, begraven te Ureterp, kerk, zoon van Jouke Heins WIND (zie VI.322) en Sibbeltje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1923 te Ureterp met Tepske ZIJLSTRA, 25 jaar oud, geboren op 26-06-1897 te Ureterp, overleden op 03-08-1983 te Ureterp op 86-jarige leeftijd, begraven te Ureterp, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke Hein (zie VIII.154).
   2.  Geert (zie VIII.156).
   3.  Hein (zie VIII.158).
   4.  Ynskje, geboren op 11-02-1940 te Ureterp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-02-1960 te Opsterland met Eelke KROL, 24 jaar oud, geboren op 30-06-1935.

VIII.154    Jouke Hein WIND, geboren op 01-03-1924 te Ureterp, overleden op 25-01-2010 op 85-jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Selmien Oost, zoon van Jan Johannes WIND (zie VII.415) en Tepske ZIJLSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-12-1946 te Opsterland met Maaike IJBEMA, 21 jaar oud, geboren op 16-08-1925 te Siegerswoude, overleden op 11-11-2011 op 86-jarige leeftijd, begraven te Ureterp. Selmien Oost.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje, geboren op 28-11-1947, getrouwd twee dochters.
   2.  Tepske Ienke, geboren op 27-03-1954, getrouwd geen kinderen.

VIII.156    Geert WIND, geboren op 25-08-1926 te Ureterp, zoon van Jan Johannes WIND (zie VII.415) en Tepske ZIJLSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-08-1955 te Opsterland met Ytje KROL, 27 jaar oud, geboren op 31-10-1927 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johannes (zie IX.107).
   2.  Hielkje Teatske, geboren op 06-08-1963 te Ureterp.

IX.107    Jan Johannes WIND, geboren op 18-08-1960 te Ureterp, zoon van Geert WIND (zie VIII.156) en Ytje KROL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-10-1990 te Opsterland met Jantje LAP, 21 jaar oud, geboren op 25-02-1969 te De Wilp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerwin, geboren op 08-12-1992 te Opsterland.

VIII.158    Hein WIND, geboren op 09-07-1929 te Ureterp (gezindte: N.H.), overleden op 19-04-2003 te Ureterp op 73-jarige leeftijd, begraven te Ureterp, kerk, zoon van Jan Johannes WIND (zie VII.415) en Tepske ZIJLSTRA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1958 te Marum met Trijntje KLOOSTERMAN, 28 jaar oud, geboren op 10-12-1929 te De Wilp; Leek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 27-06-1959, getrouwd 1 zoon en 1 dochter.
   2.  Jan Johannes, geboren op 04-04-1961.
   3.  Tepske, geboren op 13-11-1964, geen kinderen.

VI.324    Luite Heins WIND, arbeider, geboren op 23-02-1861 om 16.00 uur te St.Johannesga;Schoterland (aangifte door: Hendrik Sipkes de LANG,64jr,baardscheerder en Johannes Petrus STELTMAN,49jr,kastelein beide wonende te Heerenveen.), overleden op 06-09-1937 te Haskerland op 76-jarige leeftijd, begraven te Rottum, zoon van Hein Everts WIND (zie V.199) en Wytske Douwes HOFSTRA, boerin.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06-06-1886 te Schoterland (getuige(n): Hendrik FABER,40jr,veldwachter;Harmen BAKKER,39jr,veldwachter;Pieter Tjitzes de VRIES,31jr,concierge en Harm WIND,29jr,klerk, de drie eerstgenoemden wonende te Heerenveen en de laatstgenoemde te Nijehaske.) met Baukje van STRALEN, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-07-1862 te Rottum;Schoterland, blijkens kantmelding is de akte gerectificeerd bij vonnis van de arr.rechtbank te Heerenveen dd. 31-05-1912, waarbij de familienaam van de moeder wordt veranderd van "van SLAGEREN" in "van STRALEN" Dochter van Sietze Wiebrens van STRALEN en Sietske Gerhardus POOL.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 28-11-1895 te Schoterland met Klaaske MEESTER, 20 jaar oud, geboren op 14-05-1875 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 30-09-1957 op 82-jarige leeftijd, begraven te Rottum, dochter van Paulus Klazes MEESTER en Harmke Baukes SCHAAFSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wietske, geboren op 27-04-1887 te Rottum, overleden op 28-11-1976 te Joure op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1912 te Haskerland met Gerrit BOERSMA, 21 jaar oud, geboren op 27-04-1891 te Joure, overleden op 16-08-1950 op 59-jarige leeftijd, zoon van Andreas BOERSMA en Korneliske Johannes WIJNSMA.
   2.  Sietske (zie VII.421).
   3.  Heine Luites (zie VII.422).
   4.  Sietze, geboren op 15-07-1891 te Nieuweschoot;Schoterland, overleden 00-00-1892 te Nieuweschoot.
   5.  Sietze, geboren 00-00-1892, overleden op 26-05-1914 te Haskerland.
   6.  Douwe, geboren op 31-01-1893 te Rottum;Schoterland, overleden op 29-07-1893 te Schoterland, 179 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Paulus, geboren op 03-11-1896 te Rottum;Schoterland, overleden op 10-01-1977 te Hoensbroek op 80-jarige leeftijd.
   8.  Evert Luites (zie VII.429).
   9.  Marten (zie VII.432).
   10.  Hendrik, geboren op 08-04-1902 te Rottum;Schoterland, overleden op 07-09-1947 te Rottum op 45-jarige leeftijd.
   11.  Klaas, geboren op 12-12-1903 te Rottum, overleden op 31-12-1903 te Rottum;Schoterland, 19 dagen oud.
   12.  Harmke (zie VII.437).
   13.  Jouke (zie VII.438).
   14.  Margje (zie VII.441).
   15.  Jan, geboren op 25-11-1913 te Rottum, overleden op 12-11-1933 te Rottum;Schoterland op 19-jarige leeftijd, ongehuwd te Heerenveen.
   16.  Gosse (zie VII.443).

VII.421    Sietske WIND, geboren op 21-06-1888 te Nieuweschoot;Schoterland, overleden op 01-01-1935 te Rottum op 46-jarige leeftijd, begraven te Rottum, dochter van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Baukje van STRALEN, dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-01-1912 te Schoterland met Johannes MEESTER, 23 jaar oud, geboren op 25-01-1889 te Rotsterhaule, overleden te Amsterdam, zoon van Wolter MEESTER en Maria LATOUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter, geboren op 11-12-1912 te Haskerland.
   2.  Bauke, geboren 00-08-1921 te Schoterland, overleden op 07-04-1922 te Schoterland.
   3.  levenloos, geboren 00-00-1922 te Schoterland, overleden 00-00-1922 te Schoterland.

VII.422    Heine Luites WIND, geboren op 05-10-1889 te Nieuweschoot;Schoterland, overleden op 25-10-1967 te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, hij werd medeplichtig aan diefstal door zijn vrouw Jacobje Buding, beide op 20-01-1922 veroordeeld tot f 20,- boete of 20 dagen hechtenis. Zoon van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Baukje van STRALEN, dienstmeid.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 06-04-1916 te Schoterland met Antje LENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 15-08-1891 te Ter Idzard;Weststellingwerf, overleden 00-00-1918 te Heerenveen, dochter van Jan LENSTRA en Hendrikje POSMA.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 22-12-1921 te Haskerland met Jacobje BUDING, 21 jaar oud, geboren op 29-04-1900 te Oldeboorn;Utingeradeel, overleden op 28-03-1945 te Nieuwehorne op 44-jarige leeftijd, dochter van Harmen Johannes BUDING en Jebbigje NIJENHUIS. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1920 te Haskerland, gescheiden op 25-11-1920 te Heerenveen van Roelof LOEN, geboren 00-00-1894 te Oudehaske, zoon van Jan LOEN en Barte NIJMEYER.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikje (Hennie), geboren op 06-10-1916, overleden op 29-08-2003 op 86-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen. Schoterhof, geen kinderen.
Gehuwd met Hendrik G. (Henk) JONKMAN, geboren op 07-12-1914, overleden op 18-02-1996 op 81-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen. Schoterhof.
   2.  levenloos, geboren op 24-09-1918 te Schoterland, overleden op 24-09-1918 te Schoterland, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jebbigje, geboren op 20-04-1922 te Oudehaske.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-10-1941 met Evert van der TUIN, 26 jaar oud, geboren op 19-08-1915.
   4.  Boukje, geboren op 04-09-1923 te Jubbega, overleden op 22-03-1988 te Gorredijk op 64-jarige leeftijd, begraven te Oudehorne, alg.
Ondertrouwd op 05-09-1945 te Heerenveen, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1945 te Heerenveen met Iede (Yde ?) BLOKZIJL, 19 jaar oud, geboren op 01-01-1926 te Oudehorne, overleden op 05-05-1981 te Gorredijk op 55-jarige leeftijd, begraven te Oudehorne, alg.
   5.  Dirkje, geboren op 28-12-1925 te Jubbega.
   6.  Luite Heins (zie VIII.173).
   7.  Harmen (zie VIII.176).
   8.  Wietse (zie VIII.179).
   9.  Sierd Heins (zie VIII.181).
   10.  Trijntje, geboren op 08-04-1942 te Nieuwehorne.

VIII.173    Luite Heins WIND, geboren op 03-04-1926 te Jubbega Schuringa, zoon van Heine Luites WIND (zie VII.422) en Jacobje BUDING.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 20-03-1953 te Oosterwolde met Hilligje KELDER, 18 jaar oud, geboren op 01-02-1935 te Smilde.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 18-11-1988 te Wolvega met IJke WIERDA, 66 jaar oud, geboren op 20-11-1921 te Kalvederiege.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob (zie IX.113).
   2.  Berend (zie IX.116).
   3.  Hein Lute (zie IX.118).
   4.  Geesje (zie IX.121).
   5.  Akke Jacoba Anna, geboren op 15-10-1964.
Gehuwd met Jan PIJLMAN, geboren op 30-08-1961.

IX.113    Jacob WIND, geboren op 28-04-1955 te Appelscha, zoon van Luite Heins WIND (zie VIII.173) en Hilligje KELDER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-10-1976, gescheiden na 4 jaar op 10-02-1981 van Margje BAAIMAN, geboren op 02-02-1955, dochter van Hendrik BAAIMAN en Klaasje VELDHUIZEN. {Zij was ook ooit gehuwd met Hilbert NIJENBRINK.}
Gehuwd (2) met Hannie WOLBERS, geboren op 11-09-1949.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mariska Klazina NIJENBRINK (WIND), geboren op 24-05-1977.
Gehuwd met Johannes Leonardus Maria SABEL.
   2.  Martin Jacob, geboren op 26-06-1978.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Caroline, geboren op 15-02-1986.
   4.  Marcel, geboren op 20-01-1989.

IX.116    Berend WIND, geboren op 16-09-1956, zoon van Luite Heins WIND (zie VIII.173) en Hilligje KELDER.
Gehuwd met Jacoba ZWIERS, geboren ca 1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilbert, geboren op 07-01-1985.

IX.118    Hein Lute WIND, geboren op 20-04-1958, zoon van Luite Heins WIND (zie VIII.173) en Hilligje KELDER.
Gehuwd met Trijntje KLEENE, geboren op 06-12-1958.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegonda Grietje Annigje, geboren op 07-08-1985.
   2.  Margreet Trijntje Hendrikje, geboren op 02-10-1987.

IX.121    Geesje WIND, geboren op 15-05-1959, dochter van Luite Heins WIND (zie VIII.173) en Hilligje KELDER.
Gehuwd met Hendrik SALOMONS, geboren op 23-09-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda Helena Hilligje, geboren op 14-01-1982.

VIII.176    Harmen WIND, geboren op 10-06-1927 te Jubbega, overleden op 17-12-1988 te Krommenie op 61-jarige leeftijd, zoon van Heine Luites WIND (zie VII.422) en Jacobje BUDING.
Ondertrouwd (1) op 05-11-1950 te Haskerland, hij van Terhorne en zij van Joure, gehuwd 00-00-1950 met Annigje HAMSTRA, geboren op 29-05-1924 te Joure, overleden op 04-06-1963 op 39-jarige leeftijd, begraven te Akkrum, heeft een dochter Hanneke, meegenomen in het huwelijk met Harm.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 02-11-1964 met Anna Johanna VOLBEDA, 34 jaar oud, geboren op 04-05-1930.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heine (zie IX.124).
   2.  Wietse, geboren ca 1952. Als baby geadopteerd.
   3.  Jochimus (zie IX.127).
   4.  Jacob (zie IX.129).
   5.  Aaltje (zie IX.132).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Anton, geboren op 13-03-1966.
   7.  Johan, geboren op 19-03-1968.

IX.124    Heine WIND, timmerman, geboren op 04-02-1951 te Joure, zoon van Harmen WIND (zie VIII.176) en Annigje HAMSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1975 te Hippolytushoef met Yvonne de JONG, 18 jaar oud, geboren op 03-09-1956 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Debby Ilonka, geboren op 29-06-1977 te Den Oever.
   2.  Dennis Leander, geboren op 27-06-1979 te Den Oever.

IX.127    Jochimus WIND, geboren op 14-01-1955, zoon van Harmen WIND (zie VIII.176) en Annigje HAMSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-02-1977 met Helena Geertruida Maria DAAN, 22 jaar oud, geboren op 28-05-1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander, geboren op 01-09-1980.
   2.  Sebastian, geboren op 22-05-1984.

IX.129    Jacob WIND, geboren op 27-10-1956, zoon van Harmen WIND (zie VIII.176) en Annigje HAMSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-05-1978 met Loek NIEMAN, 20 jaar oud, geboren op 05-06-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeanette Michelle, geboren op 16-12-1983.
   2.  Dominique, geboren op 01-04-1987.

IX.132    Aaltje WIND, geboren op 02-06-1960, dochter van Harmen WIND (zie VIII.176) en Annigje HAMSTRA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-12-1979 met Jacobus van ZANEN, 21 jaar oud, geboren op 17-07-1958.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 

VIII.179    Wietse WIND, geboren op 17-09-1927 te Jubbega, overleden op 12-05-1957 te Bozum op 29-jarige leeftijd, begraven te Bozum, zoon van Heine Luites WIND (zie VII.422) en Jacobje BUDING.
Gehuwd met Willy ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren ca 1951, woont in Canada.

VIII.181    Sierd Heins WIND, geboren op 20-04-1935 te Nieuwehorne, zoon van Heine Luites WIND (zie VII.422) en Jacobje BUDING.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-02-1968 met Geesje PLANTINGA, 31 jaar oud, geboren op 15-10-1936 te Luinjeberd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein, geboren op 22-03-1969.
   2.  Harm, geboren op 30-12-1972.

VII.429    Evert Luites WIND, geboren op 05-06-1898 te Rottum;Schoterland, overleden op 06-08-1986 te Brunssum op 88-jarige leeftijd, zoon van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Ondertrouwd (1) op 10-04-1922 te Schoterland, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1922 te Schoterland met Jantje OOSTERDIJK, 27 jaar oud, geboren op 17-01-1895 te Oldeholtpade;Weststellingwerf, overleden op 22-05-1922 te Heerenveen op 27-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Oldeholtpade, kerk, dochter van Boele OOSTERDIJK en Annigje de BOER.
Gehuwd (2) 00-00-1923 met Pierkje MAST, geboren op 19-06-1901 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 19-07-1946 te Brunssum;Heerlen op 45-jarige leeftijd, dochter van Ruurd MAST en Tjitske HARINGSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 20-05-1922 te AEngwirden, overleden op 20-05-1922 te AEngwirden, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Klaasje, geboren op 02-05-1924 te Hoensbroek.
Gehuwd met Haaye BETHLEHEM, geboren op 14-06-1925 te Hoornsterzwaag, overleden op 21-07-1988 te Oosterwolde op 63-jarige leeftijd.
   3.  levenloos, geboren op 24-05-1925 te Hoensbroek, overleden op 24-05-1925 te Hoensbroek, 0 dagen oud.
   4.  levenloos, geboren op 05-06-1926 te Hoensbroek, overleden op 05-06-1926 te Hoensbroek, 0 dagen oud.
   5.  Luite Ruurd (zie VIII.189).
   6.  Tjitske (zie VIII.192).
   7.  Ruurd Roelof (zie VIII.193).
   8.  Paul (zie VIII.195).
   9.  Roelof Trienes (zie VIII.197).
   10.  Trijntje E. (zie VIII.200).

VIII.189    Luite Ruurd WIND, geboren op 19-03-1928 te Heerlen, overleden 00-06-2010 te Amsterdam, zoon van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1954 te Heerlen met Oebelina POUTSMA, 22 jaar oud, geboren op 29-01-1932 te Hoensbroek, overleden op 31-05-1991 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1991 te Amsterdam, graf A-62-1210.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Auke (zie IX.138).
   2.  Margriet (Marga) (zie IX.141).
   3.  Karin, geboren op 18-09-1965 te Brunssum.

IX.138    Peter Auke WIND, geboren op 10-05-1956 te Heerlen, zoon van Luite Ruurd WIND (zie VIII.189) en Oebelina POUTSMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-08-1977 te Amsterdam met Geesje van HILTE, 20 jaar oud, geboren op 09-01-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zandra Ilona, geboren op 11-02-1983 te Amsterdam.
   2.  Synthia, geboren op 09-11-1984 te Amsterdam.
   3.  Melissa Bianca, geboren op 18-05-1991 te Eindhoven.

IX.141    Margriet (Marga) WIND, geboren op 22-05-1959 te Heerlen, dochter van Luite Ruurd WIND (zie VIII.189) en Oebelina POUTSMA.
Gehuwd met Johannes Heijo van der LAAN, geboren op 29-05-1954 te Doodewaard.
Uit dit huwelijk:
   1. 

VIII.192    Tjitske WIND, geboren op 19-03-1928 te Heerlen, dochter van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-07-1955 te Brunssum met Hendrik BETHLEHEM, 27 jaar oud, geboren op 14-02-1928 te Donkerbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  3 dochters.

VIII.193    Ruurd Roelof WIND, geboren op 16-07-1929 te Brunssum, overleden op 03-04-2010 te Brunssum op 80-jarige leeftijd. Huize Louise, in besloten kring, zoon van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1952 te Paramaribo met Irene Marie van DIJK, 26 jaar oud, geboren op 10-07-1925 te Paramaribo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Astrid (zie IX.145).

IX.145    Astrid WIND, geboren op 14-04-1957 te Paramaribo, dochter van Ruurd Roelof WIND (zie VIII.193) en Irene Marie van DIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-12-1979 te Brunssum met James van MUNSTER, geboren ca 1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cheryl.

VIII.195    Paul WIND, geboren op 21-05-1931 te Brunssum, overleden op 30-12-2007 op 76-jarige leeftijd, zoon van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1955 te Brunssum met Tiny van OOSTEN, 19 jaar oud, geboren op 11-12-1935.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter (zie IX.146).
   2.  Wim (zie IX.148).
   3.  Anita (zie IX.151).

IX.146    Peter WIND, geboren op 23-01-1956 te Treebeek, zoon van Paul WIND (zie VIII.195) en Tiny van OOSTEN.
Gehuwd met Liesbeth LUTHJENS, geboren op 23-03-1949.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilona (zie X.117).

X.117    Ilona WIND, geboren op 25-10-1979 te Treebeek, dochter van Peter WIND (zie IX.146) en Liesbeth LUTHJENS.
Gehuwd met Pim STEVENS, geboren op 19-08-1978, zoon van John STEVENS en Greet CORNELISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floor, geboren op 31-07-2009 te Sittard-Geleen.

IX.148    Wim WIND, geboren op 21-02-1959 te Treebeek, zoon van Paul WIND (zie VIII.195) en Tiny van OOSTEN.
Gehuwd met Diana SUPHEERT, geboren ca 1960.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick, geboren op 31-07-1982 te Treebeek.
   2.  Tamara, geboren op 16-07-1984 te Brunssum.
   3.  Richard, geboren op 05-12-1986 te Brunssum.

IX.151    Anita WIND, geboren op 22-06-1973 te Treebeek, dochter van Paul WIND (zie VIII.195) en Tiny van OOSTEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-10-2001 met Johannes (Jos) BAPTIST, zoon van Klaas BAPTIST en Alie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura, geboren op 17-03-2004.
   2.  Marit, geboren op 19-11-2006.
   3.  Sophie, geboren op 22-08-2008.

VIII.197    Roelof Trienes WIND, geboren op 04-12-1934 te Brunssum, zoon van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-09-1957 te Heerlen met Grietje BAPTIST, 19 jaar oud, geboren op 15-01-1938.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Grietje, geboren op 04-08-1959 te Heerlen.
   2.  Hannie, geboren op 04-08-1959 te Heerlen, overleden op 30-09-1994 op 35-jarige leeftijd, begraven te Almere-Haven.
   3.  Jenny, geboren op 24-04-1965 te Heerlen.

VIII.200    Trijntje E. WIND, geboren op 30-04-1941 te Brunssum, dochter van Evert Luites WIND (zie VII.429) en Pierkje MAST.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-05-1961 te Brunssum met Lambert SLOT, geboren ca 1940.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan.
   2.  Bert.

VII.432    Marten WIND, geboren op 24-05-1900 te Rottum;Schoterland, overleden op 07-01-1969 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven te Haren. Elshof deel 2, zoon van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-07-1931 te Achtkarspelen met Antje GANZEVOORT, 27 jaar oud, geboren op 10-07-1903 te Kollum, overleden op 22-03-1995 op 91-jarige leeftijd, begraven te Haren. Elshof deel 2.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite, geboren op 22-09-1929 te Buitenpost.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-08-1959 te Haren met Alida Geertruida ten HOOR, 26 jaar oud, geboren op 10-04-1933.
   2.  Reinder (Rein) (zie VIII.203).

VIII.203    Reinder (Rein) WIND, geboren op 04-08-1932 te Vlagtwedde, overleden op 19-10-2010 te Emmen op 78-jarige leeftijd, begraven te Emmen. De Wolfsbergen, zoon van Marten WIND (zie VII.432) en Antje GANZEVOORT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-12-1955 te Delfzijl met Jantje TUIL, 27 jaar oud, geboren op 22-05-1928 te Delfzijl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martin Lucas Boudewijn (zie IX.157).
   2.  Germ Johannes Rene, geboren op 12-04-1960 te Murmerwoude.

IX.157    Martin Lucas Boudewijn WIND, geboren op 02-06-1958 te Murmerwoude, overleden op 25-02-2001 op 42-jarige leeftijd, zoon van Reinder (Rein) WIND (zie VIII.203) en Jantje TUIL.
Kinderen:
   1.  Mark Eric, geboren op 26-04-1985.
   2.  Sanne Marloes, geboren op 06-06-1990.

VII.437    Harmke WIND, geboren op 28-01-1905 te Rottum, overleden op 28-06-1996 op 91-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen. Schoterhof, dochter van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1930 met Jelle Wolters NIJENHUIS, 25 jaar oud, werkman, geboren op 11-11-1904, overleden op 21-11-1990 op 86-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen. Schoterhof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gelske, geboren op 20-09-1931.

VII.438    Jouke WIND, geboren op 08-06-1907 te Rottum, overleden op 13-04-1990 te Bergum op 82-jarige leeftijd, begraven te Bergum, kerk, zoon van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1937 met Pietje SCHOUWSTRA, 30 jaar oud, geboren op 06-07-1906 te Akkrum, overleden op 10-04-1984 te Veenwouden op 77-jarige leeftijd, begraven te Bergum, kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Klake, geboren op 15-12-1947 te Akkrum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1971 met Wiebe Slors ZIJLSTRA, 25 jaar oud, geboren op 05-06-1945 te Bergum.

VII.441    Margje WIND, geboren op 19-01-1910 te Rottum, overleden op 01-02-2000 op 90-jarige leeftijd, begraven te Haskerdijken, de Kapelle, dochter van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1932 met Jan ZWERVER, 20 jaar oud, geboren op 17-11-1911 te Tijnje, overleden op 10-12-1999 op 88-jarige leeftijd, begraven te Haskerdijken, de Kapelle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter.
Gehuwd met Coba.
   2.  Ane.
Gehuwd met Anskje.
   3.  Klaske.
Gehuwd met Hendrik.
   4.  Lute.
Gehuwd met Coby.

VII.443    Gosse WIND, geboren op 25-12-1917 te Rottum, zoon van Luite Heins WIND (zie VI.324) en Klaaske MEESTER.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 31-05-1958 te Akkrum met Tjitske de VRIES, 40 jaar oud, geboren op 28-05-1918 te Akkrum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 02-12-1958.

V.201    Luite Everts (Lute) WIND, vervener in de Luttervenen en De Krim, geboren op 24-12-1816 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden op 20-05-1895 te Lutten;Hardenberg-Ambt op 78-jarige leeftijd, begraven te Lutten, graffoto aanwezig, samen met zijn vader werden ze veroordeeld te Heerenveen op 18-12-1839 voor belediging van een ambtenaar in bediening, hij voor f25,- en zijn vader voor f75,- plus de kosten.

hij vertrok op 12-11-1846 van Luinjeberd naar Dedemsvaart.

Op 26-01-1848 gaf hij een obligatie van fl. 200 af aan Jan Harmens DAM, veenbaas te Tjalleberd.
In 1848 leende hij geld van zijn broer Jan Everts WIND te Langezwaag ter financiering van een nieuw gekocht stuk veen bij Lutten, S.P.van Goinga,not.te Heerenveen dd.26-01-1848 en HCO,arch G.J.Krikke,not.te Hardenberg inv.nr2002 dd 1-8-1848 nr 321.

In Lutten ontwikkelde Lute WIND zich tot een belangrijk vervener. Uit een in 1863 plaatsgevonden grote aankoop van veen aan de Dedemsvaart blijkt dat ook zijn broers Pieter en Hendrik Everts WIND, resp te Tjalleberd en Luinjeberd hierin participeerden zie HCO W.F. van der Muelen, not.te Hardenberg inv.nr.2022 dd 17-09-1863, nr.1390 ibid inv.nr.2029 dd 28-11-1867, 12-12-1867, en inv.nr. 2030 dd 26-06-1868 nr 2160.Later groeiden de verveningen van Lute WIND en zijn zoons ook uit aan het Overijssels Kanaal bij Vroomshoop, waar in de loop van de tijd veel uit Friesland afkomstige veenbazen hun veenderijen zouden gaan voortzetten. zie Mr.Drs Wim VISSCHER: "Wereld van Turf" p.59,69,323-327. Zoon van Evert Hendriks WIND (zie IV.112) en Annigjen Hendriks MUIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1841 te AEngwirden (getuige(n): Jan Gerhardus CRULL 70jr koperslager;Johannes ABBINK 40 jr kleermaker;Jacob BOERWINKEL 35jr timmerman; Arend HARTMAN 68jr.) met Aaltje Geerts MEESTER, 27 jaar oud, geboren op 14-03-1814 te Luinjeberd;AEngwirden, overleden op 12-03-1884 te Lutten op 69-jarige leeftijd, begraven te Lutten, graffoto aanwezig, dochter van Geert Tiemens MEESTER, vervener te Oudehaske en AEngwirden, en Grietje Gerrits (Geertje ?) MEESTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Luites, geboren op 02-03-1842 om 07.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Jan Fokkes TOERING,29jr,veenbaas en Hendrik Roelofs BOSCH,26jr,veenwerker beide wonende te Luinjeberd), overleden op 15-04-1845 te Luinjeberd;AEngwirden op 3-jarige leeftijd, huis nr. 28.
   2.  Geert Luites (zie VI.328).
   3.  Annigjen Luten, geboren op 10-06-1847 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt, overleden op 18-03-1911 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt op 63-jarige leeftijd. Overlijdenskaart gekregen van tante Co = Jacoba Timmerman-Wind
te Rijnsburg.
Ligt in het familie graf vanm Luite Everts Wind en Aaltje Meester
op het kerkhof te Lutten achter "De Rank", begraven op 23-03-1911 te Lutten, graffoto aanwezig.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-02-1878 te Avereest (getuige(n): Jan Gerhardus CRULL,70jr koperslager; Johannes ABBINK,40jr kleermaker; Jacob BOERWINKEL,35jr timmerman; Arend HARTMAN.68jr zonder.). Annigjen's beide ouders waren niet aanwezig met Adrianus HARTMAN, 28 jaar oud, schipper;vervener in de Luttervenen en De Krim, geboren op 27-06-1849 te Avereest, overleden op 11-10-1911 om 20.00 uur te Zwolle op 62-jarige leeftijd, begraven op 16-10-1911 te Lutten, de Rank, zoon van Jan Jurjens HARTMAN, schipper, en Impje BOTERHOVEN.
   4.  Evert Luites, geboren op 15-09-1849 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt, overleden op 20-03-1854 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt op 4-jarige leeftijd.
   5.  Tiemen, geboren op 25-11-1851 te Dedemsvaart, overleden op 18-02-1859 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt op 7-jarige leeftijd.
   6.  Evert Luiten (zie VI.334).

VI.328    Geert Luites WIND, vervener te Beerzerveld en het Crullsveen;landbouwer, geboren op 21-02-1844 om 09.00 uur te Luinjeberd;AEngwirden (aangifte door: Pieter Johannes DIJKSTRA,45jr,veenwerker te Luinjeberd en Jan Fokkes TOERING,31jr,veenbaas te Terband), overleden op 22-06-1910 te Beerzerveld;Ommen-Ambt op 66-jarige leeftijd, hij verhuisde op 04-07-1874 van Hardenberg naar Beerzerveld gemeente Ommen, zoon van Luite Everts (Lute) WIND (zie V.201) en Aaltje Geerts MEESTER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1872 te Hardenberg-Ambt met Femmigje WESTERHUIS, 21 jaar oud, geboren op 08-07-1850 te Weerwille; Ruinerwold, overleden op 13-11-1926 te Hardenberg op 76-jarige leeftijd, dochter van Cornelus Jans WESTERHUIS, landbouwer, en Klaasje Roelofs DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lute (zie VII.445).
   2.  Cornelis (zie VII.447).
   3.  Evert, geboren op 10-06-1887 te Beerzerveld;Ommen-Ambt, gedoopt op 24-07-1887 te Beerzerveld, overleden op 08-05-1888 te Beerzerveld;Ommen-Ambt, 333 dagen oud, 10 maanden oud.
   4.  Evert, geboren op 06-09-1892 te Beerzerveld;Ommen-Ambt, overleden op 19-11-1893 te Beerzerveld;Ommen-Ambt op 1-jarige leeftijd.

VII.445    Lute WIND, bakker en winkelier in kruidenierswaren, geboren op 26-07-1872 te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt, overleden op 14-12-1932 te Ommen op 60-jarige leeftijd, begraven te Ommen. Hardenbergerweg, ingeschreven KvK Zwolle 1921-1934 onder nr: 01211, zoon van Geert Luites WIND (zie VI.328) en Femmigje WESTERHUIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1898 te Ommen met Johanna SMIT, 24 jaar oud, geboren op 23-07-1874 te Ommen, overleden op 07-02-1933 te Ommen op 58-jarige leeftijd, dochter van Jan SMIT, winkelier, en Fredrika KONIJNENBELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrika, geboren op 12-08-1899 te Ommen, overleden op 24-07-1974 te Ommen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1922 te Ommen met Johan van der BEEK, geboren ca 1898, zoon van Pieter Anthonij van der BEEK en Aaltje APPELHOF.
   2.  Geert (zie VIII.219).
   3.  levenloos, geboren op 01-08-1904 te Ommen, overleden op 01-08-1904 te Ommen, 0 dagen oud.
   4.  Femma, geboren op 04-09-1907 te Ommen, overleden op 27-01-1990 te Ommen op 82-jarige leeftijd.

VIII.219    Geert WIND, bakker en winkelier in kruidenierswaren, geboren op 20-11-1900 te Ommen, overleden op 01-12-1948 te Groningen op 48-jarige leeftijd. Academisch Ziekenhuis, begraven op 06-12-1948 te Ommen, ingeschreven KvK Zwolle 1934-1949 onder nr: 05397, zoon van Lute WIND (zie VII.445) en Johanna SMIT.
Gehuwd 00-00-1922 met Antje Elsje KRAMER, geboren op 20-12-1901, overleden op 10-02-1989 te Ommen op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lute (zie IX.159).
   2.  Jan, geboren op 02-10-1935 te Ommen, overleden op 19-01-1936 te Ommen, 109 dagen oud, begraven te Ommen. Hardenbergerweg.
   3.  Jannie.
Gehuwd met Frans BRANDT.
   4.  Joke.

IX.159    Lute WIND, brood-banketbakkerij winkel, geboren op 30-03-1934 te Ommen, overleden op 25-07-1984 te Ommen op 50-jarige leeftijd, ingeschreven KvK Zwolle 1949-1984 onder nr: 10986, zoon van Geert WIND (zie VIII.219) en Antje Elsje KRAMER.
Kinderen:
   1.  Jan (zie X.126).
   2.  Geert (zie X.128).
   3.  Annelies (zie X.131).

X.126    Jan WIND, geboren op 07-05-1969 te Ommen, zoon van Lute WIND (zie IX.159).
Gehuwd met Marion ROMELING, geboren ca 1970.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vienna, geboren op 08-07-1996.

X.128    Geert WIND, geboren ca 1970 te Ommen, zoon van Lute WIND (zie IX.159).
Gehuwd met Marion ZOMER, geboren ca 1970.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brianne, geboren op 23-07-1997.
   2.  Joran, geboren op 14-02-1999.

X.131    Annelies WIND, geboren ca 1970 te Ommen, dochter van Lute WIND (zie IX.159).
Gehuwd met Bert MULLER, geboren ca 1970.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kailly, geboren 00-00-1999.

VII.447    Cornelis WIND, vervener;landbouwer, geboren op 02-02-1875 te Beerzerveld, overleden op 24-10-1934 te Beerzerveld;Ommen op 59-jarige leeftijd, begraven te Vroomshoop;Den Ham, ingeschreven KvK Zwolle als vervener 1938-1946 onder nr 01739, zoon van Geert Luites WIND (zie VI.328) en Femmigje WESTERHUIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-11-1900 te Ommen met Antje SMIT, 24 jaar oud, geboren op 02-10-1876 te Ommen, overleden op 06-03-1923 te Beerzerveld op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan SMIT, winkelier, en Fredrika KONIJNENBELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femma, geboren op 11-05-1902 te Beerzerveld, gedoopt op 07-06-1902 te Beerzerveld, overleden op 13-03-1971 te Vroomshoop op 68-jarige leeftijd, begraven te Vroomshoop, graffoto aanwezig.
Gehuwd met Albertus STAARMAN, wethouder te Den Ham, geboren op 06-10-1887, overleden op 28-11-1961 te Vroomshoop op 74-jarige leeftijd, begraven te Vroomshoop, graffoto aanwezig.
   2.  Jan (zie VIII.225).
   3.  Frederika (zie VIII.228).
   4.  Geertje (zie VIII.230).
   5.  Geert Lute (zie VIII.231).

VIII.225    Jan WIND, geboren op 29-07-1903 te Beerzerveld, gedoopt op 30-08-1903 te Beerzerveld, overleden op 28-04-1966 te Beerzerveld op 62-jarige leeftijd, begraven te Vroomshoop, graffoto aanwezig, hij koopt in 1935 café en woonhuis van H. Olsman voor f 3010,-, zoon van Cornelis WIND (zie VII.447) en Antje SMIT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-02-1927 te Ommen met Klazina DIJKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 13-07-1900 te Uithuizen, overleden op 21-12-1980 te Beerzerveld op 80-jarige leeftijd, dochter van Geert DIJKSTRA, onderwijzer;hoofd der school, en Auktje VONCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (Cor) (zie IX.164).
   2.  Geert (zie IX.166).
   3.  Antje (zie IX.169).

IX.164    Cornelis (Cor) WIND, geboren op 13-05-1928 te Beerzerveld, overleden op 05-11-2009 te Zwolle op 81-jarige leeftijd, begraven op 10-11-2009 te Beerzerveld, zoon van Jan WIND (zie VIII.225) en Klazina DIJKSTRA.
Gehuwd met Jenny SLUYER, geboren op 01-01-1931 te Beerzerveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ina, geboren op 26-04-1958 te Beerzerveld.
Gehuwd met Jan KOSTERS, geboren ca 1958.
   2.  Wilma, geboren op 04-07-1961 te Beerzerveld.
Gehuwd met Hans van de WINDT, geboren ca 1960.

IX.166    Geert WIND, geboren op 24-04-1931 te Beerzerveld, zoon van Jan WIND (zie VIII.225) en Klazina DIJKSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-08-1956 met Cornelia Aaltje (Corrie) de BRUIN, 22 jaar oud, geboren op 28-02-1934 te Beerzerveld, dochter van Marinus De BRUIN en Ekiena Geziena EMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie X.136).
   2.  Marinus, onderwijzer, geboren op 20-03-1960 te Marienberg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-10-1983 te Emmen met Boukje STAATS, 24 jaar oud, geboren op 21-10-1958.
   3.  Geert, geboren op 26-09-1963 te Marienberg, met Ina Hulter.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-02-1990 te Hardenberg met Sina HULTER, 24 jaar oud, geboren op 07-03-1965, dochter van Albert HULTER en Aukje van NUIL.
   4.  Klazina Ekina Gesiena (Ina), geboren op 25-05-1967 te Marienberg, samenwonend sinds 08-06-1994 met Karen Marijke GOTZ.

X.136    Jan WIND, uitvoerder spoorbouw, geboren op 13-02-1958 te Marienberg, zoon van Geert WIND (zie IX.166) en Cornelia Aaltje (Corrie) de BRUIN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-06-1978 te Hardenberg met Johanna Aleida (Janny) BROEKROELOFS, 20 jaar oud, geboren op 24-04-1958 te Radewijk, dochter van Johannes Zwaantinus (Johan) BROEKROELOFS en Aleida Harmina (leida) ALTENA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Harmina (Carina), geboren op 11-01-1980 te Beerzerveld.
Samenwonend sinds 01-10-2002 met Henry de JONG, 23 jaar oud, geboren op 05-01-1979 te Beerzerveld.
   2.  Geert Johan (Gert), geboren op 01-07-1982 te Beerzerveld.
   3.  Marinus Hendrikus (Mats), geboren op 04-03-1984 te Beerzerveld, overleden op 10-10-1984 te Beerzerveld, 220 dagen oud, begraven te Beerzerveld, graffoto aanwezig.
   4.  Manja, geboren op 09-12-1986 te Beerzerveld.

IX.169    Antje WIND, geboren op 27-08-1941 te Beerzerveld, dochter van Jan WIND (zie VIII.225) en Klazina DIJKSTRA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-02-1962 te Ommen met Aleidus (Lex) KLUNDER, 25 jaar oud, geboren op 01-03-1936 te Vroomshoop, zoon van Hendrik KLUNDER en Maria KAMPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rikjan, geboren ca 1965.
   2.  Karin.
   3.  Markrob.

VIII.228    Frederika WIND, geboren op 09-03-1905 te Beerzerveld, gedoopt op 09-04-1905, overleden op 22-08-1972 op 67-jarige leeftijd, begraven te Breda. De Bieberg;Breda, dochter van Cornelis WIND (zie VII.447) en Antje SMIT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-08-1928 te Ommen met Gerhard Johan van ELBURG, 28 jaar oud, adjunct-commies, geboren op 07-02-1900 te Ommen, overleden op 15-01-1980 op 79-jarige leeftijd, begraven te Breda. De Bieberg Breda, zoon van Hendrik van ELBURG, gemeente ontvanger, en Johanna MEIJERINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje, geboren op 08-03-1930 te Goes, overleden op 27-04-1930 te Goes, 50 dagen oud.

VIII.230    Geertje WIND, geboren op 21-03-1908 te Ommen, gedoopt op 03-05-1908 te Ommen, overleden op 01-09-1954 te Vroomshoop op 46-jarige leeftijd, begraven te Vroomshoop, graffoto aanwezig, dochter van Cornelis WIND (zie VII.447) en Antje SMIT.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 01-09-1954 te Vroomshoop met Roelof STEEN, 44 jaar oud, geboren op 24-11-1909, overleden op 05-03-2004 op 94-jarige leeftijd, begraven te Beerzerveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ali, geboren 00-04-1940 te Beerzerveld;Ommen.

VIII.231    Geert Lute WIND, geboren op 28-09-1912 te Beerzerveld, gedoopt op 27-10-1912 te Beerzerveld, overleden op 21-08-1975 te Almelo op 62-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1975 te Almelo, zoon van Cornelis WIND (zie VII.447) en Antje SMIT.
Gehuwd (1) ca 1938 met Annechien van der VEEN, geboren op 22-12-1915 te Beerzerveld, overleden op 25-11-1949 te Beerzerveld op 33-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1949 te Lelystad.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 13-04-1951 te Almelo met Jenny Jantina van DIJK, 29 jaar oud, geboren op 21-07-1921 te Den Ham, overleden op 12-08-1990 te Zwolle op 69-jarige leeftijd, dochter van Wiecher van DIJK, timmerman, en Geesje JANSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis (Cees) (zie IX.172).
   2.  Geert (zie IX.174).
   3.  Jan, geboren op 16-10-1942 te Beerzerveld.
   4.  Klaas (zie IX.177).
   5.  levenloos, geboren op 03-01-1947 te Ommen, overleden op 03-01-1947 te Ommen, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Willem Anton (zie IX.180).
   7.  Wiecher Gerard (zie IX.182).

IX.172    Cornelis (Cees) WIND, geboren op 23-09-1939 te Beerzerveld, overleden op 08-09-2013 te Almelo op 73-jarige leeftijd, begraven op 12-09-1013 te Almelo. Uitvaarthuis Twente, Twentelaan 26 te Almelo, zoon van Geert Lute WIND (zie VIII.231) en Annechien van der VEEN.
Gehuwd met Janita STAM, geboren op 11-05-1942.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenny Annechien, geboren op 16-12-1962 te Almelo.
   2.  Johanna Albertha, geboren op 27-05-1964 te Almelo.
Gehuwd met W.M. WESSELS, geboren ca 1964.
   3.  Saskia, geboren op 06-05-1968 te Almelo.
Gehuwd met J.W.P. DAMHUIS, geboren ca 1967.

IX.174    Geert WIND, geboren op 09-02-1941 te Beerzerveld, zoon van Geert Lute WIND (zie VIII.231) en Annechien van der VEEN.
Gehuwd met Grietje Maassen van den BRINK, geboren op 17-06-1941 te Wierden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Betty, geboren op 28-10-1966 te Wierden.
   2.  Geert Lute (zie X.152).
   3.  Hendrik, geboren op 11-11-1969 te Wierden.

X.152    Geert Lute WIND, geboren op 12-04-1968 te Wierden, zoon van Geert WIND (zie IX.174) en Grietje Maassen van den BRINK.
Kind:
   1.  Noëlle, geboren op 29-03-2000.

IX.177    Klaas WIND, geboren op 20-04-1945 te Beerzerveld, zoon van Geert Lute WIND (zie VIII.231) en Annechien van der VEEN.
Gehuwd met Louisa Pieternella van LINDE, geboren op 17-02-1949 te Almelo, overleden op 08-11-1995 te Borne op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marko, geboren op 03-06-1973 te Hengelo.
   2.  Anouk, geboren op 07-02-1976 te Hengelo.

IX.180    Willem Anton WIND, geboren op 29-05-1952 te Almelo, zoon van Geert Lute WIND (zie VIII.231) en Jenny Jantina van DIJK.
Gehuwd met Fenny BORGER, geboren ca 1952.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs, geboren op 03-05-1976 te Deventer.
   2.  Maaike, geboren op 27-04-1978 te Olst.

IX.182    Wiecher Gerard WIND, geboren op 20-09-1953 te Almelo, overleden op 23-07-2006 te Kampen op 52-jarige leeftijd, zoon van Geert Lute WIND (zie VIII.231) en Jenny Jantina van DIJK.
Gehuwd met Plonie Marlene BRANDS, geboren op 24-05-1956 te Onstwedde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Eline, geboren op 26-11-1975 te Ermelo.
   2.  Jenny Elisabeth, geboren op 12-02-1980 te Emmen.
   3.  Geerte Maria, geboren op 17-01-1993 te Stadskanaal.
   4.  Eva Jantiena, geboren op 16-01-1996 te Stadskanaal.

VI.334    Evert Luiten WIND, vervener en landbouwer, geboren op 09-02-1855 om 22.00 uur te Dedemsvaart;Hardenberg-Ambt (gezindte: N.H.), later lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Overleden op 04-12-1938 om 10.30 uur te Dedemsvaart;Avereest op 83-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1938 te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank";graffoto aanwezig; blok 1 graf85. Omstreeks 1898 werd het houten "Wind kerkje" in Schuinesloot gebouwd op grond die door vervener Fransen werd verkocht aan de Hervormde Gemeente. Het zou hebben gestaan aan het einde van de Evert WIND wijk in Schuinesloot. Vandaar "Wind" kerkje. Ik heb er geen sporen van kunnen vinden. Ook niets van de Evert WIND wijk. Waarschijnlijkk werd die wijk alleen zo genoemd omdat Evert WIND daar bezittingen aan had. Nadien werd door de Hervormde Gemeente de stenen kerk "De Kapel" gebouwd in 1916 meer in het dorp zelf.
Op 24 januari 2016 werd een dankdienst voor het 100 jarig bestaan gehouden.

Later maakten Evert samen met zijn neef Evert Jans WIND (01-05-1851) plannen om een kerkje te bouwen in De Krim. Door onenigheid tussen hen beiden moest Evert Jans afhaken en heeft Evert het in de volksmond genoemde "Jacoba" kerkje of "witte klompenkerkje" alleen laten bouwen, naast zijn landhuis "Deo Vavente", voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente. Op 28-01-1907 wordt het kerkje met wat grond kadastraalnummer 2394 verkocht aan de Chr.Geref. Gemeente in De Krim voor 3000 gulden, waarbij de gemeente de koopsom schuldig blijft tegen een rente van 4 1/2 %.
Namens de gemeente tekenen : Roelof EUVERMAN; Louwrens RINK; Willem van DIJK; Bartel BAKKER; Geert KERSSIES en Luite WIND, de zoon van de verkoper.
Per 01-01-1922 wordt de pastorie overgenomen door de gemeente.
Op 30-03-1922 wordt het woonhuis op kadastraalnummer 2393 verbonden aan een lening van 1700 gulden, verstrekt door Willem WESSELS, koopman te Avereest.
Hiervoor tekenen Lute BAAS, predikant; Lute WIND en Willem van DIJK Hendrikszoon, resp. als voorzitter en secretaris en ouderling van de Kerkenraad van de Chr.Geref.Gemeente te De Krim, gemeente Ambt Hardenberg.
Evert Luiten WIND trad op als gemachtigde van WESSELS.
Omstreeks 2000 werd het kerkgebouw aan een particulier verkocht. De gemeente kon het gebruik niet meer bekostigen.

In 1925 krijgt hij een verbouwvergunning voor de woning Julianastraat 19; wijk D nr.170 sectie L nr.2746

In 1931 krijgt hij een bouwvergunning voor de bouw van een woon/winkelhuis aan de Nieuwe Wijk 13 te Avereest, wijk F sectie K nr.1255

In 1937 raakt hij in de Dedemsvaart en wordt ternauwernood gered en opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle. Zoon van Luite Everts (Lute) WIND (zie V.201) en Aaltje Geerts MEESTER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-03-1879 te Hardenberg-Ambt met Jacoba TIMMERMAN, 20 jaar oud, huisvrouw, geboren op 03-12-1858 om 05.00 uur te Dedemsvaart; Avereest, wijk I nr.35a, gedoopt (N.H.) op 05-12-1858 te Dedemsvaart, later Chr.Geref, overleden op 06-10-1935 om 18.00 uur te Dedemsvaart; Avereest op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Jan VELSTRA 55 jr barbier), begraven op 11-10-1935 te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank";graffoto aanwezig; blok 1. Jacoba wordt op 09-04-1920 opgenomen in Dennenoord te Zuidlaren. Dochter van Hendrik Jacobs TIMMERMAN, boerenknegt;landbouwer, en Harmiena (Harmina) GOSELINK (GOSSELINK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje, huisvrouw, geboren op 25-07-1880 om 08.00 uur te Slagharen (gezindte: N.H.), overleden op 08-01-1969 te Coevorden op 88-jarige leeftijd, begraven te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank";graffoto aanwezig, ze gaat op 03-04-1890 naar De Krim.
   2.  Lute (zie VII.452).
   3.  Hermina Hendrika, geboren op 03-06-1886 om 16.30 uur te Dedemsvaart (gezindte: N.H.), overleden op 08-06-1889 om 20.00 uur te De Krim;Slagharen;Hardenberg-Ambt op 3-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik Herman (zie VII.455).
   5.  Hermina Hendrika, geboren op 06-05-1892 om 08.00 uur te De Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Chr. Geref), overleden op 17-11-1893 om 16.00 uur te De Krim;Slagharen;Hardenberg-Ambt op 1-jarige leeftijd.
   6.  Hermina Hendrika (Miena), huisvrouw, geboren op 19-01-1895 om 11.00 uur te De Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Chr.Geref), overleden op 16-09-1979 te Dedemsvaart op 84-jarige leeftijd, begraven te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank";graffoto aanwezig, ongehuwd gebleven, mede omdat zij weigerde uitgehuwelijkt te worden.

VII.452    Lute WIND, landbouwer te De Krim;landbouwmechanisatiebedrijf Hoogeveen, geboren op 21-02-1883 om 04.00 uur te Slagharen;de Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: N.H.), overleden op 05-04-1969 te Hoogeveen op 86-jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen, het gezin vertrekt op 30-07-1928 naar Coevorden en in 1930 naar Hoogeveen. Zoon van Evert Luiten WIND (zie VI.334) en Jacoba TIMMERMAN, huisvrouw.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-09-1912 te Emmen met Roelfien (Roel) KLOOSTERMAN, 27 jaar oud, geboren op 12-08-1885 om 11.00 uur te Nieuw Dordrecht;Emmen (gezindte: Chr.Geref), overleden op 17-08-1979 te Hoogeveen op 94-jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen, dochter van Pieter KLOOSTERMAN, arbeider;winkelier;vervener;sluiswachter te Stadskanaal, en Aaltje van der KAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie VIII.234).
   2.  Aaltje (zie VIII.237).
   3.  Jacoba (zie VIII.239).
   4.  Pietertje (Pietje), geboren op 17-02-1922 te de Krim;Hardenberg-Ambt, woont R59 de Krim.
Gehuwd met Jan GERMS, geboren ca 1920.

VIII.234    Evert WIND, geboren op 13-07-1913 te de Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Chr.Geref), overleden op 24-12-1994 te Hoogeveen op 81-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1994 te Hoogeveen. Nieuwe Begraafplaats Hoogeveen, zoon van Lute WIND (zie VII.452) en Roelfien (Roel) KLOOSTERMAN.
Gehuwd met Hennie BUSZ, geboren ca 1913.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lute (zie IX.184).

IX.184    Lute WIND, stuurman grote vaart, geboren 00-00-1946 te Hoogeveen, zoon van Evert WIND (zie VIII.234) en Hennie BUSZ.
Gehuwd met Elaine.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joël.
   2.  Clay.

VIII.237    Aaltje WIND, geboren op 10-10-1915 te de Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Chr.Geref), dochter van Lute WIND (zie VII.452) en Roelfien (Roel) KLOOSTERMAN.
Gehuwd met Barend Hendrik KOOMANS, geboren ca 1914, zoon van Melis KOOMANS en Neeltje KUITERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Melis, geboren op 26-05-1941 te Hoogeveen, overleden op 27-05-1941 te Hoogeveen, 1 dag oud.

VIII.239    Jacoba WIND, geboren op 16-06-1917 te de Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Chr.Geref.), dochter van Lute WIND (zie VII.452) en Roelfien (Roel) KLOOSTERMAN.
Gehuwd met Bernard Andreas NEDERHOED, geboren op 30-06-1915, zoon van Albert NEDERHOED, arbeider;winkelier, en Aaltje STEVENS, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lute, geboren 00-04-1942 te Hoogeveen.
   2.  Bougie.
Gehuwd met Tinus Albert KATERBERG, geboren op 07-09-1930 te Erm, overleden op 27-02-2018 te Erm op 87-jarige leeftijd, begraven op 03-03-2018, dienst om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, De Koepen 2 te Sleen.
   3.  Engel.
   4.  Daniel.
   5.  Bernard Andreas.

VII.455    Hendrik Herman WIND, landbouwer te De Krim;importeur;ondernemer te Coevorden. Geboren op 10-12-1889 om 18.00 uur te De Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: N.H.), later Chr. Geref. Overleden op 21-03-1960 om 14.15 uur te Enschede op 70-jarige leeftijd, begraven te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank",. Import en handel in land- en tuinbouwmachines en tractoren onder de naam fa.H.H.Wind te Coevorden.
Er werden allerlei machines geimporteerd uit Frankrijk en Polen. Meer dan eens stonden er hele treinstellen vol met machines op het spooremplacement te Coevorden.
Deze werden verkocht aan de landbouwers, meestal via de smeden in de omgeving.
Hij woonde als kind in De Krim en kwam uit een rijk gezin. Zijn beide zusters hebben nooit gewerkt en hebben van hun vermogen geleefd.
Na zijn huwelijk verhuisden ze naar Coevorden, Almelo, Coevorden en Enschede. Hun dochter Jacoba,onderwijzeres, met een onderwijzer getrouwd, woonde vele jaren bij hen in. Dit was voor beide partijen een goed compromis. De onderwijzers konden beide werken en de oudjes konden lang in eigen huis blijven wonen. Hendrik werd steeds dover. T.v.kijken was een welkom tijdverdrijf waarbij hij soms in lachen uitbarstte om de mimiek van de mensen op de buis, terwijl hij absoluut niet kon verstaan waar het over ging. De ernstigste berichten konden hem dus in lachen doen uitbarsten.
Hij is in Enschede gestorven als een vermogend man met o.a. 6 huizen in Hilversum en 3 in Coevorden,

Op 03-03-1914 werd onder architectuur van G en W Wieringa te Coevorden, onderhands aanbesteed: het bouwen van een boerderij met een bebouwd opp. van 1034 m2 voor den heer H.H. Wind te de Krim aan de laagste inschrijver G. Lietmeijer te Uithuizen voor
f 11.530,- (Posthoornweg 38 te De Krim)

Op 19-08-1915 biedt H.H.Wind landbouwer te De Krim te koop of te huur aan een Groninger boerderij met 20 H.A. land, waarvan 14 H.A. in cultuur.

Op 20-07-1922 biedt H.H. Wind een Veenkoloniale Boerderij met 30 H.A. en ruime nieuwe gebouwen aan tram en grintweg en hoofdkanaal te huur aan.

Op 16-09-1925 wordt aan hem het autokentekennummer D447 verstrekt op het adres van Heutszsingel 24 te Coevorden.

Op 29-12-1938 koopt hij de boerderij met bouw- en groenland en arbeiderswoning, samen gr. 41.33.58 H.A. voor f 61.400,-

De "Vechtstreek" te Hardenberg vermeldt in het nummer van 20-05-1939 dat er een aanbesteding zal plaats hebben voor rekening van de heer H.H.Wind van belangrijke herstellingen en verbouwing aan de boerderij wijk I-299 te De Krim en het bouwen van een ijzeren kapberg. De aanbesteding wordt uitgesteld tot 01-06-1939 en wordt gegund aan G.Zweers H.zn te Hardenberg voor f 6765,-.,

Op 19-11-1940 verkoopt H.H. Wind te Coevorden een zijner boerderijen te De Krim, de boerderij 'Deus Vobiscum" (God zij met U) gr. 40 ha. voor den prijs van f 100.000,-
, zoon van Evert Luiten WIND (zie VI.334) en Jacoba TIMMERMAN, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-11-1914 te Emmen met Fokkeliena (Fokje) KLOOSTERMAN, 24 jaar oud, geboren op 16-05-1890 te Nieuw Dordrecht;Emmen (gezindte: Chr.Geref), overleden op 29-09-1977 te Katwijk aan Zee op 87-jarige leeftijd, begraven te Lutten, familiegraf achter gebouw "De Rank";graffoto aanwezig, dochter van Pieter KLOOSTERMAN, arbeider;winkelier;vervener;sluiswachter te Stadskanaal, en Aaltje van der KAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 24-08-1915 te Slagharen;Hardenberg-Ambt, overleden op 24-08-1915 te Lutten;Slagharen;Hardenberg-Ambt, 0 dagen oud, begraven te Lutten, graffoto aanwezig.
   2.  Jacoba (Co) (zie VIII.244).
   3.  Pieter (Piet) (zie VIII.245).
   4.  Evert (zie VIII.247).

VIII.244    Jacoba (Co) WIND, onderwijzeres, geboren op 30-07-1916 te De Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Geref), overleden op 16-02-2008 te Rijnsburg op 91-jarige leeftijd, verzorgingshuis "De Vlietstede" te Rijnsburg, begraven op 21-02-2008 te Lutten. Herv.Begraafplaats de Rank; familiegraf naast haar man Egbert TIMMERMAN, dochter van Hendrik Herman WIND (zie VII.455) en Fokkeliena (Fokje) KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1941 te Coevorden met Egbert (Ep) TIMMERMAN, 27 jaar oud, onderwijzer, geboren op 05-03-1914, overleden op 20-02-1979 te Benidorm op 64-jarige leeftijd, begraven te Lutten, graffoto aanwezig. Egbert heeft de eerste prijs gewonnen in een actie voor de verkopers van "National" kasregisters. Hij was dus een man die goed van de tongriem gesneden was. Hij was als onderwijzer zeer geliefd bij zijn leerlingen.
Hij was zeer humoristisch en een grapje of een grol was altijd paraat. Zoon van Geert TIMMERMAN en Johanna PÖTTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (Gert) (zie IX.193).
   2.  Fokkeliena (Fokkelien) (zie IX.196).

IX.193    Geert (Gert) TIMMERMAN, geboren op 27-12-1942 te Amsterdam, zoon van Egbert (Ep) TIMMERMAN, onderwijzer, en Jacoba (Co) WIND (zie VIII.244).
Gehuwd met Catharina Johanna Geertruida Maria (Tineke) de JONG, geboren op 06-08-1946.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Timotheus (Timmy), geboren op 23-08-1983, overleden op 05-04-1992 op 8-jarige leeftijd.

IX.196    Fokkeliena (Fokkelien) TIMMERMAN, geboren op 10-03-1945 te De Krim;Hardenberg-Ambt, dochter van Egbert (Ep) TIMMERMAN, onderwijzer, en Jacoba (Co) WIND (zie VIII.244).
Gehuwd met Lambertus Johannes (Bert) HAARLEMMER, geboren op 16-12-1938 te Rotterdam, overleden op 29-02-2004 te Heiloo op 65-jarige leeftijd, begraven op 05-03-2004 te Heiloo. Algemene Begraafplaats, zoon van Hendrikus Hubertus HAARLEMMER, kantoorbediende, en Francina van SLOOTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokkeliena, geboren op 20-01-1983 te Utrecht.

VIII.245    Pieter (Piet) WIND, ondernemer, geboren op 22-08-1918 te De Krim;Hardenberg-Ambt (gezindte: Geref), overleden op 02-10-2011 te Calgary;Canada op 93-jarige leeftijd, begraven te High River. Highwood Cemetery. Piet had een behoorlijk lengteverschil in zijn benen, waardoor hij wat scheef liep. Zoals alle Windjes was hij sterk in zijn armen en handen en het verhaal wil dat Piet als kind zijn moeder een jong eendje liet zien.
"kijk mamma hij slaapt" Hij had het diertje dood geknepen.
Piet kwam in de zaak van zijn vader. Fa.H.H.Wind in Coevorden, import en groothandel in landbouwmachines en tractoren. Later kwam broer Evert bij hem in de zaak voor de administratieve werkzaamheden en Piet stortte zich op de verkoop. Ze verworven het dealership van o.m. David Brown, Kramer,
en later van Zetor tractoren. Toen de oliekachels "in" kwamen, richtten ze
een showroom in en wierpen zich ook op de verkoop daarvan.
Het ging echter niet zo goed en het werd tijd dat er maatregelen werden genomen. Piet ontwikkelde samen met zijn zwager Tamme een plan en ze gingen emigreren naar High River in Alberta, Canada. Daar werd een supermarkt opgezet onder de naam "T&P" (Tamme en Piet).
Hun jongste zoon Thomas werd in Canada geboren en werd later slager in hun
supermarkt. Zoon van Hendrik Herman WIND (zie VII.455) en Fokkeliena (Fokje) KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-10-1942 te Heeg met Janneke (Jannie) BOSCHMA, 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op 01-09-1919 te Heeg (gezindte: Geref), overleden op 08-10-2014 te Calgary;Canada op 95-jarige leeftijd, dochter van Hessel BOSCHMA en Elizabeth de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokkeliena (Ineke) (zie IX.198).
   2.  Elizabeth (Liesje) (zie IX.200).
   3.  Hendrik Herman (Henk) (zie IX.201).
   4.  Hessel (zie IX.203).
   5.  Jacoba (Cobi) (zie IX.206).
   6.  Thomas Angus (Tommy) (zie IX.207).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software