Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 501 bladen Volgend blad    Laatste blad

198065    Frans Sytzes van AYLVA, geboren ca 1513 te Bornwird;Dongeradeel, overleden op 25-01-1563 te Bornwird;Dongeradeel, begraven te Bornwird;Dongeradeel, zoon van Sytze Juws (Sitse) van AYLVA (SCHELTINGA) (zie 198070) en Luts Sapes (Liuts) MINNOLTSMA (zie 198074).
Gehuwd (1) met Rixt Juws UNIA (zie 198064).
Gehuwd (2) met Tjemck Wytzes van CAMMINGHA (zie 198067).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Juw Fransz (zie 198069).
   2.  Luts Fransdr (zie 198068).
Uit het eerste huwelijk:
   3.  Tjemck Fransdr (zie 198066).

199019    Franske Sytses van AYLVA, geboren 00-00-1510, dochter van Sytze Juws (Sitse) van AYLVA (SCHELTINGA) (zie 198070) en Bjuck Hessels van MOCKEMA (later HUMALDA) (zie 199018).
Gehuwd voor de kerk ca 1530 met Lieuwe Hessels AYSMA (zie 199020). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1525 te Marrum;Ferwerderadeel met Margaretha AERNSMA (zie 199021).}
 
192566    Gerlandt Tjaertsdr van AYLVA, geboren 00-00-1453, dochter van Tjaert Epes (Tytardus) van AYLVA (zie 197626) en Auck Feddes MERNSTRA (later HAERDA) (zie 197627).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Heeg;Wymbritseradeel met Hartman Haringhs van HARINXMA van DONIA THOE HEEG (HAERSMA) (zie 192565).
 
198351    Itzen Pyters (Itsen) van AYLVA, geboren 00-00-1485, overleden 00-00-1515, dochter van Peter Epos van AYLVA (zie 198349) en Jelck van MOCKEMA (zie 198350).
Gehuwd voor de kerk voor 1505 te Driesum;Dantumadeel met Taecke Ghercks (Tako) BONGA (BUWINGA;BUINGA) (zie 198352).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ids Taeckes (zie 198353).
   2.  Peter Taeckes (zie 198357).
   3.  Wopcke Taeckes (zie 198359).

199226    Jeltje Tjaerdsdr van AYLVA, geboren 00-00-1518 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden op 22-04-1613 te Ferwerd;Ferwerderadeel.
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1550 met Sjuck Poppes (Sjouk) van MELLEMA (zie 199227). {Hij was ook ooit gehuwd met Luypck Ernsts van MOCKEMA (zie 199228).}
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1559 te Ferwerd;Ferwerderadeel met Gemme Douwes van BURMANIA (zie 199224). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 11-08-1550 te Ternaard;Westdongeradeel met Jouck Feddes van HAERDA, 17 jaar oud (zie 199225).}
 
199745    Johan Sjoerds van AYLVA, geboren ca 1520.
Gehuwd met Ulck Gabbesdr SCHELTEMA (zie 199746).
Uit dit huwelijk:
   1.  Epe Johans (Epo) AYLVA (zie 199744).

198069    Juw Fransz van AYLVA, geboren 00-00-1540, overleden op 07-08-1591, begraven te Leeuwarden, in de Jacobijnerkerk, zoon van Frans Sytzes van AYLVA (zie 198065) en Tjemck Wytzes van CAMMINGHA (zie 198067).
 
198071    Juw Tjaerts van AYLVA (later SCHELTINGA), geboren 00-00-1455 te Bornwird;Dongeradeel, overleden op 28-05-1521 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, in de Jacobijnerkerk.
Gehuwd voor de kerk voor 1474 met Syts Hommesdr OEDTSMA (zie 198072). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Syds Scheltesz SCHELTEMA (SCHELTINGA) (zie 198377).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze Juws (Sitse) (SCHELTINGA) (zie 198070).

198068    Luts Fransdr van AYLVA, geboren 00-00-1541 te Bornwird;Dongeradeel, overleden 00-00-1582 te Wommels;Hennaarderadeel, dochter van Frans Sytzes van AYLVA (zie 198065) en Tjemck Wytzes van CAMMINGHA (zie 198067).
 
198349    Peter Epos van AYLVA, geboren 00-00-1460 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1485, zoon van Epo Epos (Epe) van AYLVA (zie 197630) en Ebel Juws (Ebela) JUWSMA (JUUWSMA) (zie 197631).
Gehuwd voor de kerk voor 1485 met Jelck van MOCKEMA (zie 198350).
Uit dit huwelijk:
   1.  Itzen Pyters (Itsen) (zie 198351).

198599    Rienck Sjoerdts van AYLVA, geboren 00-00-1504 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden op 04-06-1545 te Genum;Ferwerderadeel, begraven te Genum;Blija;Ferwerderadeel, zoon van Suyrdt Epes van AYLVA (zie 198601) en Syts Watzesdr van WALTA (zie 198602).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1534 te Genum;Ferwerderadeel met Hil Sydsesdr (Hylck) ROORDA (zie 198600).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rints Riencks (zie 198598).

198346    Rienk Epes van AYLVA, geboren 00-00-1457 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1516 te Hitzum;Franekeradeel, zoon van Epo Epos (Epe) van AYLVA (zie 197630) en Ebel Juws (Ebela) JUWSMA (JUUWSMA) (zie 197631).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1480 met Jets (zie 198347).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1490 met Wick (Wisk) DONIA (zie 198348).
 
198598    Rints Riencks van AYLVA, geboren 00-00-1543 te Genum;Blija;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1584, dochter van Rienck Sjoerdts van AYLVA (zie 198599) en Hil Sydsesdr (Hylck) ROORDA (zie 198600).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1570 te Witmarsum;Wonseradeel met Agge Seerps OSINGA (OZINGA) (zie 198597).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybrant Agges (zie 198596).

209365    Sjoerd Alefs van AYLVA, overleden na 1552, hij woont in 1543 in Witmarsum en in 1546 in Pingjum, zoon van Alef van AYLVA (zie 209366) en Bauck van OFFENHUSEN (zie 209367).
Gehuwd voor de kerk voor 1547 met Ansck Harmensdr (Hanck) van HIDDEMA (zie 209347).
 
198601    Suyrdt Epes van AYLVA, geboren 00-00-1476 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden op 28-09-1509 te Schraard;Wonseradeel.
Gehuwd voor de kerk te Witmarsum;Wonderadeel met Syts Watzesdr van WALTA (zie 198602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rienck Sjoerdts (zie 198599).

199295    Sybolt Epes (Sibold) van AYLVA, geboren 00-00-1544 te Menaldum;Menaldumadeel, overleden 00-00-1614 te Genum;Ferwerderadeel, zoon van Epe Alefs van AYLVA (zie 199296) en Auck Andriesdr SICCAMA (SICKEMA) (zie 199297).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1565 te Genum;Ferwerderadeel met Maria Christoffel (Maycke) STERNSEE (zie 199294). {Zij is later gehuwd voor de kerk na 1582 met Jan Doeckes (Johan) MARTENA (zie 199293).}
 
198030    Syts Douwes van AYLVA, geboren 00-00-1370 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden na 1409, dochter van Douwe van AYLVA (zie 198031) en Tede (Taetske) (zie 198032).
Gehuwd voor de kerk ca 1395 te Tzummarum;Barradeel met Goffe Ruurts van ROORDA (zie 198029).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Goffes (Tryn) (zie 198128).

197751    Syts Tjaerdtsdr van AYLVA, geboren 00-00-1426 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1500.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1447 te Bolsward met Goslyck Juws JUWINGA (zie 192484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjaert Goslicks JONGEMA JUWINGA (zie 199282).
   2.  Rixt Goslicks (zie 198154).

198070    Sytze Juws (Sitse) van AYLVA (SCHELTINGA), geboren 00-00-1481 te Huizum;Leeuwarderadeel, overleden op 07-09-1548 te Dokkum;Dongeradeel, begraven te Dokkum, in de Grote Kerk, zoon van Juw Tjaerts van AYLVA (later SCHELTINGA) (zie 198071) en Syts Hommesdr OEDTSMA (zie 198072).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1510 met Bjuck Hessels van MOCKEMA (later HUMALDA) (zie 199018).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1513 met Luts Sapes (Liuts) MINNOLTSMA (zie 198074).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Franske Sytses (zie 199019).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Frans Sytzes (zie 198065).
   3.  Bjuck Sytzes (Biuck) (zie 198073).

198036    Tjaert Epes (Tjaard) van AYLVA, geboren ca 1385 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1450 te Witmarsum;Wonseradeel, zoon van Epe Douwes van AYLVA (zie 198033).
Gehuwd met Swob Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 192463).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) (zie 192462).
   2.  Epo Tjaerts (zie 192517).
   3.  Douwe Tjaerts (SJAERDA) (zie 192461).

197626    Tjaert Epes (Tytardus) van AYLVA, geboren 00-00-1431 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1489 te Bornwird;Dongeradeel, zoon van Epo Tjaerts van AYLVA (zie 192517) en Teda Wybrandsdr van HERMANA (zie 192518).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1451 met Auck Feddes MERNSTRA (later HAERDA) (zie 197627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerlandt Tjaertsdr (zie 192566).
   2.  Catharina Tjaertsdr (Trin) (zie 197628).

198066    Tjemck Fransdr van AYLVA, geboren ca 1555 te Bornwird;Dongeradeel, overleden op 16-07-1615 te Bornwird;Dongeradeel, begraven te Bornwird;Dongeradeel, dochter van Frans Sytzes van AYLVA (zie 198065) en Rixt Juws UNIA (zie 198064).
 
192462    Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA, geboren 00-00-1404 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden op 23-04-1473 te Rauwerd;Rauwerderhem, dochter van Tjaert Epes (Tjaard) van AYLVA (zie 198036) en Swob Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 192463).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1423 te Rauwerd;Rauwerderhem met Eelcke Aesghes (Eelke) HERINGA (HEERINGHA) (zie 198037).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1440 te Ballum;Ameland met Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1430 te Ternaard;Westdongeradeel met Jeltoca (zie 197648).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijn Eelckesdr (zie 198038).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Eelck Saskersdr (HERINGA) (zie 198160).
   3.  Swob Sasckers (HERINGA) (zie 198522).
   4.  Haye Sasckers (later HERINGHA en CAMMINGHA DONIA) (zie 199182).
   5.  Tyaerdt (HERINGA;JORNAHUS) (zie 199185).

198641    Ynts Epes (Ints) van AYLVA, geboren 00-00-1470 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1500, dochter van Epo Epos (Epe) van AYLVA (zie 197630) en Ebel Juws (Ebela) JUWSMA (JUUWSMA) (zie 197631).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Hitzum;Franekeradeel met Alef Pieters van WALTA (AGGEMA) (zie 198640).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Alefs (AGGAMA;AESGEMA) (zie 198642).

107434    Tonko AYOLTS, geboren op 17-06-1695 te Meeden, gedoopt op 23-06-1695 te Meeden, overleden op 03-05-1766 te Meeden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Eetje EENJES (zie 107433).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eenje TONKES (zie 107435).
   2.  Aijolt TONKES (zie 107436).
   3.  Edzo TONKES (zie 107437).

207398    Syger AYSES, geboren 00-00-1685 te Duurswoude;Opsterland, overleden 00-00-1735 te Ureterp;Opsterland, zoon van Eise SYGERS (zie 207395) en Antje EBELES (zie 207397).
Gehuwd met Trijntje ROELS (zie 207399).
 
199020    Lieuwe Hessels AYSMA, geboren 00-00-1490 te Beetgum;Menaldumadeel, overleden na 1529.
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1525 te Marrum;Ferwerderadeel met Margaretha AERNSMA (zie 199021).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1530 met Franske Sytses van AYLVA (zie 199019).
 
209371    Jel Lauta van AYSMA, geboren ca 1520, overleden op 19-11-1562 te Wier, ze woonde met haar man op het ouderlijk bezit te Wier, dochter van Schelte van AYSMA (zie 209372) en Tjets van AESGEMA (zie 209373).
Gehuwd voor de kerk ca 1545 met Goslick Harmens van HIDDEMA (zie 209346). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1563 met Sjouck Wybesdr van JELGERHUYS (JELGERHUIS) (zie 198450).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdke (zie 209374).
   2.  Tjets (zie 209378).
   3.  Bauck (zie 209379).

209372    Schelte van AYSMA, geboren ca 1500.
Gehuwd met Tjets van AESGEMA (zie 209373).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205922    Tjets Hessels van AYSMA, geboren ca 1590, overleden voor 1633.
Gehuwd met Ids (Edzart) van ALBADA (zie 205921).
 
209393    Wybrich van AYSMA, geboren ca 1600.
Gehuwd met Pieter van KNIJFF (zie 209392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Horatius (zie 209391).

68641    Auck AYTTA, geboren 00-00-1360.
Gehuwd voor de kerk ca 1385 met Gerbrand AYTTA (zie 68640).
Uit dit huwelijk:
   1.  Folkert Gerbrands (zie 68638).

68629    Fercke Folkerts (Ferrick) AYTTA, boer op Aytta-state bij Swichem, later (1450) te Warga, geboren 00-00-1390 te Warga;Boornsterhem, overleden 00-00-1460 te Hemrickseyn;Warga, begraven te Boornsterhem, zoon van Folkert Gerbrands AYTTA (zie 68638).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1445 met Syts Buchodr. Bockes HELVRADA (zie 68630).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrandt Ferckes van AYTTA (zie 68625).

68638    Folkert Gerbrands AYTTA, geboren 00-00-1390, zoon van Gerbrand AYTTA (zie 68640) en Auck AYTTA (zie 68641).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fercke Folkerts (Ferrick) (zie 68629).

68640    Gerbrand AYTTA, geboren ?? 1360. AYTTA, voormalige state in Oostergoo, grietenij Leeuwarderadeel, in het Swichtum, gebouwd door Gerben van AYTTA, den grootvader van den geleerden Viglius Zwichenius ab AYTTA (Wigle van AUTTA van Swichtum), en later door dezen laatsten bewoond, maar waarvan thans naauwelijks de sporen meer aanwezig zijn, daar zij in 1794 afgebroken is.
Gehuwd voor de kerk ca 1385 met Auck AYTTA (zie 68641).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198417    Gerbrant Ferckes AYTTA, geboren 00-00-1438 te Roordahuizum;Idaarderadeel, overleden op 24-02-1484 te Roordahuizum;Idaarderadeel.
Kind:
   1.  Syts Gerbrantsdr (zie 198416).

198512    Hack Seerps AYTTA, geboren op 10-10-1545, overleden 00-00-1574, begraven te Leeuwarden, dochter van Seerp Folkerts (Serapio) AYTTA (zie 198517) en Barbara Hettes (Berber) HETTEMA (zie 198518).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1560 met Bernardus Sybes MEYLEMA (zie 198514).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1568 met Andries DONIA van SMINIA (zie 198513).
Gehuwd voor de kerk (3) ca 1570 met Sjoerd Sickes van RHEEN (zie 198511).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Seerp Andriesz SMINIA (DONIA) (zie 198515).
Uit het derde huwelijk:
   2.  Barbara Wybrantsdr RHEEN (zie 198516).

198528    Hette Johannes AYTTA, geboren 00-00-1520, zoon van Johannes Feykes AYTTA (zie 198527).
 
198527    Johannes Feykes AYTTA, geboren ca 1489, zoon van Feycke Hettes HETTEMA (zie 198523) en Syts Rintzesdr AYTTA (zie 198520).
Kind:
   1.  Hette Johannes (zie 198528).

68618    Minthia Gerbrands AYTTA, geboren 00-00-1465 te Swichum;Leeuwarderadeel, overleden op 01-10-1515 te Barradeel, dochter van Gerbrandt Ferckes van AYTTA (zie 68625) en Jets Wytzedr. BUCAMA (zie 68627).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1485 met Doythse Tjallingsz (Dothias;Doytse) WYAERDA (WIARDA) (zie 68617).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pybe Doytzes (zie 198922).
   2.  Ael Doitzes (Aeleed) WIARDA (zie 198923).
   3.  Aede Doytses (Ede) WIARDA (zie 68607).
   4.  Tjalling Doytzes WIARDA (WYAERDA) (zie 198919).

198526    Rinske Feyckes AYTTA, geboren 00-00-1490, overleden 00-00-1547, dochter van Feycke Hettes HETTEMA (zie 198523) en Syts Rintzesdr AYTTA (zie 198520).
 
198521    Rintze Ferckes AYTTA, geboren 00-00-1439 te Roordahuizum;Idaarderadeel, overleden na 1465.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Swob Sasckers JELMERA (HERINGA) (zie 198522).
Uit dit huwelijk:
   1.  Syts Rintzesdr (zie 198520).

198517    Seerp Folkerts (Serapio) AYTTA, geboren 00-00-1512 te Swichum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1559.
Gehuwd voor de kerk ca 1545 met Barbara Hettes (Berber) HETTEMA (zie 198518).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hack Seerps (zie 198512).

198915    Syds Ab AYTTA, geboren ca 1479.
Gehuwd met Onno Tzallings WYAERDA (zie 68624).
 
198416    Syts Gerbrantsdr AYTTA, geboren ca 1470, dochter van Gerbrant Ferckes AYTTA (zie 198417).
Gehuwd met Renick Sioerds CAMSTRA (zie 198415).
 
198520    Syts Rintzesdr AYTTA, geboren 00-00-1464, overleden voor 1537 te Roordahuizum;Idaarderadeel, dochter van Rintze Ferckes AYTTA (zie 198521) en Swob Sasckers JELMERA (HERINGA) (zie 198522).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1485 met Feycke Hettes HETTEMA (zie 198523).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1527 te Roordahuizum;Boornsterhem met Oene Tjallings (Onno) WYAERDA (zie 198529).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Feykes AYTTA (zie 198527).
   2.  Rinske Feyckes AYTTA (zie 198526).
   3.  Hette Feyckes (zie 198519).

68625    Gerbrandt Ferckes van AYTTA, geboren 00-00-1450, overleden op 24-02-1484 te Reduzem, zoon van Fercke Folkerts (Ferrick) AYTTA (zie 68629) en Syts Buchodr. Bockes HELVRADA (zie 68630).
Gehuwd met Jets Wytzedr. BUCAMA (zie 68627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Minthia Gerbrands AYTTA (zie 68618).

24267    Cornelis AZ van VELZEN, geboren 1696, overleden 1752.
Gehuwd 1727 met Arendina Cornelia Wolthers (zie 26503).
 
192725    Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER, geboren ca 1685 te Amsterdam, overleden 00-00-1734 te Amsterdam0.
Gehuwd met Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
Uit dit huwelijk:
   1.  Branca Brendele Benedictus (zie 192728).
   2.  Breine Benedictus (zie 192727).
   3.  Vrouwtje Benedictus Baruch (zie 192724).
   4.  Ester Benedictus (zie 192730).
   5.  Jacob Benedictus (zie 192732).

192728    Branca Brendele Benedictus A"B HAKKER, geboren 00-00-1708 te Amsterdam, dochter van Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER (zie 192725) en Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
Gehuwd met Jacob Philip Uri-Feibesh COHEN van EMDEN (zie 192729).
 
192727    Breine Benedictus A"B HAKKER, geboren ca 1710, overleden op 01-10-1786 te Amsterdam, dochter van Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER (zie 192725) en Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
 
192737    Clara Gelle Jacob A"B HAKKER, geboren 00-00-1753 te Amsterdam, overleden op 08-11-1799 te Amsterdam, dochter van Jacob Benedictus A"B HAKKER (zie 192732) en Debora Pinchas SOFER (zie 192733).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1779 te Amsterdam met Jacob Salomon Samuel Zanwil Cacauboom HILLESUM (zie 192738). {Hij was ook ooit gehuwd met Ester Mozes SUSAN (zie 192741).}
 
192730    Ester Benedictus A"B HAKKER, geboren 00-00-1718 te Amsterdam, dochter van Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER (zie 192725) en Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
Gehuwd met David MOZES (zie 192731).
 
192732    Jacob Benedictus A"B HAKKER, geboren 00-00-1719 te Amsterdam, overleden 00-00-1778 te Amsterdam, zoon van Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER (zie 192725) en Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1744 te Amsterdam met Debora Pinchas SOFER (zie 192733).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sipora Tsipor Jacob (zie 192734).
   2.  Pinchas Jacob (zie 192736).
   3.  Clara Gelle Jacob (zie 192737).

192736    Pinchas Jacob A"B HAKKER, geboren 00-04-1751 te Amsterdam, zoon van Jacob Benedictus A"B HAKKER (zie 192732) en Debora Pinchas SOFER (zie 192733).
 
192734    Sipora Tsipor Jacob A"B HAKKER, geboren 00-00-1747 te Amsterdam, overleden op 23-02-1791 te Amsterdam, dochter van Jacob Benedictus A"B HAKKER (zie 192732) en Debora Pinchas SOFER (zie 192733).
Gehuwd met Hijman Chaim Abraham Aberle BLITS HUHNERKOPER (zie 192735).
 
192724    Vrouwtje Benedictus Baruch A"B HAKKER, geboren 00-00-1712 te Amsterdam, overleden 00-00-1774 te Amsterdam, dochter van Benedictus Baruch-Benedit A"B HAKKER (zie 192725) en Clara Gerritje Gelle Isaac Itsak SOFER (zie 192726).
Gehuwd met David Marcus Meyer SCHMALKALEN-LEVIE (zie 192723).
 
84633    Aafje Wolters BAA, geboren ca 1695, overleden voor 1735, dochter van Wolter BAA (zie 21442).
Ondertrouwd op 19-12-1722 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-01-1723 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. en zij wed. beide van Giethoorn met Simon Jansz (Cimen) HASE (HAXE) (zie 84632). {Hij is later ondertrouwd op 09-03-1735 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-04-1735 te Giethoorn (NG-NH), hij wed. van Giethoorn en zij j.d. van Giethoorn met Lummigje Andries POSCH (POS) (zie 84634). Hij is later ondertrouwd op 18-08-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 09-09-1736 te Giethoorn met Annigje Harmens GEERLOFS (zie 84630).}
 
21442    Wolter BAA, geboren ca 1644.
Kind:
   1.  Aafje Wolters (zie 84633).

33597    Catharina Sophia BAAIJ, geboren op 23-04-1913 te Amsterdam.
Gehuwd 00-00-1934 te Amsterdam met Jan JONGE VOS (zie 35591). {Hij is later gehuwd 1961 te Amsterdam met Geertruida Agnes Johanna van Deijzen (zie 33768).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Hendrika Jonge Vos (zie 35650).
   2.  Hendrika Catharina (zie 35549).
   3.  Jannetje Jonge VOS (zie 35597).
   4.  Machteld (zie 35620).

50805    Rinske Geeles BAAIJEMA, geboren ca 1826.
Gehuwd met Jacob Theunis de VRIES (zie 50804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geele (zie 50803).

172559    Adriana BAAIJENS, geboren ca 1854.
Gehuwd met Adrianus VOS (zie 172558).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 137615).

148849    Andries BAAIMAN, geboren op 04-11-1920 te Dwingeloo, zoon van Wolter BAAIMAN (zie 148895) en Jantje van der VEEN (zie 148894).
 
90571    Frens BAAIMAN, geboren 00-00-1883 te Dwingeloo.
Gehuwd op 22-10-1921 te Steenwijk met Jentje de GROOT, 33 jaar oud (zie 90567). {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-09-1917 te Meppel met Hendrik Jan WESTENDORP (zie 90568).}
 
148901    Hendrik BAAIMAN, geboren op 22-07-1873 te Dwingeloo, overleden op 25-11-1947 te Dwingeloo op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-05-1896 te Dwingeloo met Margje FOKKEN, 22 jaar oud (zie 148902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter (zie 148895).

148896    Hendrik BAAIMAN, geboren op 12-02-1919, zoon van Wolter BAAIMAN (zie 148895) en Jantje van der VEEN (zie 148894).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-08-1945 met Klaasje VELDHUIZEN, 19 jaar oud (zie 148850).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje (zie 148840).

148900    Hendrik Jacob BAAIMAN, geboren op 24-02-1931 te Dwingeloo, overleden op 21-11-1945 te Meppel op 14-jarige leeftijd, zoon van Wolter BAAIMAN (zie 148895) en Jantje van der VEEN (zie 148894).
 
148899    Margje BAAIMAN, geboren op 10-06-1925 te Dwingeloo, overleden op 12-07-1925 te Dwingeloo, 32 dagen oud, dochter van Wolter BAAIMAN (zie 148895) en Jantje van der VEEN (zie 148894).
 
148840    Margje BAAIMAN, geboren op 02-02-1955, dochter van Hendrik BAAIMAN (zie 148896) en Klaasje VELDHUIZEN (zie 148850).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-10-1976, gescheiden na 4 jaar op 10-02-1981 van Jacob WIND (zie 777). {Hij was ook ooit gehuwd met Hannie WOLBERS (zie 1737).}
Gehuwd (2) met Hilbert NIJENBRINK (zie 148844).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mariska Klazina NIJENBRINK (WIND) (zie 148841).
   2.  Martin Jacob (zie 148842).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cynthia (zie 148845).
   4.  Elwin Martijn (zie 148846).
   5.  Marielle (zie 148847).
   6.  Tim (zie 148848).

148897    Martinus BAAIMAN, geboren op 01-08-1922 te Dwingeloo, zoon van Wolter BAAIMAN (zie 148895) en Jantje van der VEEN (zie 148894).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1945 met K LEFFERTS (zie 148898).
 
148895    Wolter BAAIMAN, geboren op 18-03-1897 te Leggeloo;Dwingeloo, overleden op 13-03-1984 te Meppel op 86-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BAAIMAN (zie 148901) en Margje FOKKEN (zie 148902).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-01-1918 te Dwingeloo met Jantje van der VEEN, 19 jaar oud (zie 148894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 148896).
   2.  Andries (zie 148849).
   3.  Martinus (zie 148897).
   4.  Margje (zie 148899).
   5.  Hendrik Jacob (zie 148900).

109920    Elisabeth BAAK, geboren ca 1852.
Gehuwd met Derk Jan MENSINK (zie 109919).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje (zie 109918).

174400    Aart van BAAK, geboren op 21-09-1732 te Wageningen, gedoopt op 25-09-1732 te Wageningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1755 met Maria van Wijk (zie 174743).
 
85722    Aart van BAAK, geboren op 12-10-1794 te Wageningen, zoon van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
Gehuwd met Hendrina Johanna GLEUTZER (zie 85730).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna (zie 85731).

2539    Ambrozina Geertruida van BAAK, geboren 00-00-1807 te Wageningen, overleden op 12-12-1858 te Wageningen;Rhenen, dochter van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
Gehuwd op 05-11-1842 te Rhenen met Carel Victor WIND (zie 2976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adam (zie 2878).

8426    Anthoni van BAAK, geboren ca 1695, overleden ca 1717.
Gehuwd met Elisabeth Jans SMIT (zie 14411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony (zie 8430).

8427    Anthoni van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-03-1744 te Vollenhove, zoon van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
Gehuwd met Anna Peters van den BERG (zie 8650).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentjen (zie 8432).
   2.  Catharina (zie 8434).
   3.  Pieter Antonij (zie 8446).
   4.  Pieter (zie 8445).
   5.  Anthonij (zie 8428).
   6.  Elizabeth (zie 8437).
   7.  Elizabeth (zie 8438).
   8.  Roelof (zie 8447).

8428    Anthonij van BAAK, scholtus te Wanneperveen;burgemeester, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-09-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, overleden op 01-02-1846 te Meppel op 74-jarige leeftijd, woonde te Wanneperveen, zoon van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
Ondertrouwd op 29-05-1806 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22-06-1806 te Wanneperveen met Hermina (Hermijntje) AARSEN (zie 85114).
 
8429    Anthonij Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-10-1788 te Vollenhove, zoon van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
 
8430    Anthony van BAAK, meester timmerman, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-07-1717 te Vollenhove, zoon van Anthoni van BAAK (zie 8426) en Elisabeth Jans SMIT (zie 14411).
Ondertrouwd op 05-04-1743 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-04-1743 te Vollenhove met Catharina LOOS, 36 jaar oud (zie 12450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthoni (zie 8427).
   2.  Catharina (zie 8433).
   3.  Johannes (zie 8443).
   4.  Gerrit Anthony (zie 8439).
   5.  Jan Anthony (zie 8442).
   6.  Elisabeth Anthonij (zie 8436).

8431    Antoni Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-12-1783 te Vollenhove, zoon van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
 
8432    Arentjen van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 15-10-1766 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, dochter van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
85723    Betteruijt van BAAK, dienstmeid, geboren op 07-01-1796 te Wageningen, dochter van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-11-1819 te Arnhem met Lambertus de WINKEL, 22 jaar oud (zie 174813).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrit (zie 174800).
   2.  Maria Kuno (zie 174828).
   3.  Jan (Johannes) (zie 174795).
   4.  Lambertus (zie 174814).
   5.  Maria (zie 174819).
   6.  Gerrit Jan (zie 174777).
   7.  Aart (zie 174748).
   8.  Maria Johanna (zie 174826).

8433    Catharina van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-03-1745 te Vollenhove, dochter van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
Gehuwd met Richard BESSEM (zie 41411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alijda Catharina (zie 8698).
   2.  Anthony (zie 8699).
   3.  Catharina Richard (zie 8700).
   4.  Hermina Anthonia (zie 8706).
   5.  Elizabeth (zie 8701).
   6.  Hermen Richart (zie 8705).

8434    Catharina van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-09-1767 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
8435    Catharina Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-10-1781 te Vollenhove, dochter van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
 
8436    Elisabeth Anthonij van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-09-1753 te Vollenhove, dochter van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
 
8437    Elizabeth van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-02-1773 te Vollenhove, overleden ca 1773 te Vollenhove, dochter van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
8438    Elizabeth van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-09-1774 te Vollenhove, dochter van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
Gehuwd met Arend HIJNER (zie 10713).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Adam ARENDS (zie 10714).
   2.  Anthonij Arents (zie 10712).
   3.  Anna Arends (zie 10711).

8439    Gerrit Anthony van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-03-1750 te Vollenhove, zoon van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
Gehuwd met Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Gerrits (zie 8435).
   2.  Marrigjen Gerrits (zie 8444).
   3.  Antoni Gerrits (zie 8431).
   4.  Hilligjen Gerrits (zie 8440).
   5.  Jacob Gerrits (zie 8441).
   6.  Anthonij Gerrits (zie 8429).

85729    Gijsbertus van BAAK, geboren op 24-02-1803 te Wageningen, overleden op 05-06-1814 te Wageningen op 11-jarige leeftijd, zoon van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
 
85728    Gijsje van BAAK, geboren op 04-06-1801 te Wageningen, overleden op 09-08-1801 te Wageningen, 66 dagen oud, dochter van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
 
62566    Hendrik Jan van BAAK, stadsomroeper, geboren 00-00-1789 te Wageningen, zoon van Jacobus van BAAK (zie 62567) en Johanna RIJNDERHOF (zie 62568).
Gehuwd op 17-05-1845 te Wageningen met Gerada de WIND (zie 62565).
 
85731    Hendrika Johanna van BAAK, geboren op 30-01-1827 te Wageningen, dochter van Aart van BAAK (zie 85722) en Hendrina Johanna GLEUTZER (zie 85730).
 
8440    Hilligjen Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-04-1785 te Vollenhove, dochter van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
Gehuwd met Gerrit Jochems GREVE (zie 10117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderica Gerrits (zie 10119).
   2.  Anthony Gerrits (zie 10116).
   3.  Grietje Gerrits (zie 10118).
   4.  Aafje Gerrits (zie 10115).

8441    Jacob Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-10-1786 te Vollenhove, zoon van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
 
62567    Jacobus van BAAK, geboren ca 1762.
Gehuwd met Johanna RIJNDERHOF (zie 62568).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan (zie 62566).

62723    Jan van BAAK, geboren op 02-08-1764 te Wageningen, overleden op 05-01-1818 te Wageningen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14-11-1794 te Wageningen met Maria van LOGHEM (zie 174519).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie 85722).
   2.  Betteruijt (zie 85723).
   3.  Marinus (zie 85727).
   4.  Gijsje (zie 85728).
   5.  Gijsbertus (zie 85729).
   6.  Ambrozina Geertruida (zie 2539).

8442    Jan Anthony van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-09-1752 te Vollenhove, zoon van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
 
8443    Johannes van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-09-1747 te Vollenhove, zoon van Anthony van BAAK (zie 8430) en Catharina LOOS (zie 12450).
 
85727    Marinus van BAAK, geboren op 03-09-1797 te Wageningen, zoon van Jan van BAAK (zie 62723) en Maria van LOGHEM (zie 174519).
 
8444    Marrigjen Gerrits van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-10-1782 te Vollenhove, dochter van Gerrit Anthony van BAAK (zie 8439) en Aafje Jakobs VOERMAN (zie 15066).
 
8445    Pieter van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 15-10-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
8446    Pieter Antonij van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-09-1768 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden ca 1768 te Vollenhove, zoon van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
8447    Roelof van BAAK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-02-1777 te Vollenhove, zoon van Anthoni van BAAK (zie 8427) en Anna Peters van den BERG (zie 8650).
 
39094    Bouwina BAAKMAN, geboren 00-00-1898 te Assen, overleden op 27-05-1941 te Assen.
Gehuwd op 29-06-1920 te Assen met Karst VAARTJES (zie 39093).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wicher (zie 39097).
   2.  levenloos (zie 39098).

91648    Christine BAAKMAN, geboren 00-00-1913, overleden op 13-12-1970.
Gehuwd voor 1971 met Ubo LANTING (zie 91647). {Hij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 29-04-1971 te Assen met Hinderika (Riek) NIJHUIS, 53 jaar oud (zie 91646).}
 
8072    Chris van BAAL, geboren ca 1960.
Gehuwd met Greet (Greta) WIND (zie 1483).
 
63059    Hendrik van BAAL, schipper, geboren 00-00-1813 te Dodewaard, zoon van Willem van BAAL (zie 63060) en Tieske DERN (zie 63061).
Gehuwd op 17-06-1843 te Heteren met Theodora MAASSEN (zie 63058).
 
63060    Willem van BAAL, geboren ca 1785.
Gehuwd met Tieske DERN (zie 63061).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 63059).

189426    Joost Claasz van BAALEN, geboren ca 1735.
Gehuwd met Marijtje Leendertse van NECK (zie 189427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Joostsz (zie 189425).

189425    Klaas Joostsz van BAALEN, gedoopt op 25-02-1761 te Maasland, dochter van Joost Claasz van BAALEN (zie 189426) en Marijtje Leendertse van NECK (zie 189427).
Ondertrouwd op 19-10-1787 te Maasland met Jan Maartensz van SCHIE, 39 jaar oud (zie 189423). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-04-1780 te Maasland met Ariaantje Jansdr VALK, 29 jaar oud (zie 189424).}
 
153728    Maria Jacoba Hendrika van BAALEN, geboren ca 1837.
Gehuwd met Aalt Willem WESTRA van HOLTHE (zie 153727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Govert (zie 153725).

189170    Neeltje Willemsdr van BAALEN (van BALEN), geboren ca 1680, overleden op 03-02-1734 te Vrijenban, dochter van Willem Crijnen van BALEN (BAARLE; BOSMAN) (zie 189171) en Commertje Cornelisdr de KOCK (zie 189172).
Ondertrouwd op 04-08-1708 te Delft, gehuwd voor de kerk op 19-08-1708 te Delft, in de Gasthuis Kerk met Arij Adriaansz DIJKSHOORN, 46 jaar oud (zie 189166).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Arijsz (zie 189173).

65469    Aaldrik BAALMAN, geboren ca 1845.
Gehuwd met Catharina NIEHUIS (zie 65470).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judocus Harmannus (zie 65468).

65468    Judocus Harmannus BAALMAN, arbeider, geboren 00-00-1874 te Nieuwe Pekela, zoon van Aaldrik BAALMAN (zie 65469) en Catharina NIEHUIS (zie 65470).
Gehuwd op 21-07-1900 te Meeden met Geesje VENEMA (zie 65467).
 
134785    Catrijntje Jans BAALMANS, gedoopt (herv.) op 17-12-1723 te Vlagtwedde.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-02-1744 te Ter Apel (herv.) met Hindrik Hindriks GELLING, 21 jaar oud (zie 134784). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 20-11-1763 te Ter Apel (herv.) met Dievertje KLAASSENS (zie 134786).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Mientje Hindriks (zie 106230).
   2.  Hinderikus Hindriks (zie 106231).
   3.  Jannes Hindriks (zie 106232).
   4.  Jan Hindriks (zie 106233).
   5.  Wolter Hindriks (zie 106234).
   6.  Mientje Hindriks (zie 106235).
   7.  Hebelina Hindriks (zie 106236).

195115    Gerrit Hendrik BAAN, geboren 00-00-1824 te Rijssen, overleden op 06-08-1906 te Rijssen, zoon van Jan BAAN (zie 195116) en Willemina WESSELS (zie 195117).
Gehuwd op 24-12-1846 te Rijssen met Jenneken Jans AGTERESCH (zie 195114).
 
195100    Gerrit Jansens BAAN, landbouwer, geboren op 27-11-1746 te Rijssen, overleden op 18-12-1822 te Rijssen op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan BAAN (zie 195101) en Margriet MODDERS (zie 195102).
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 28-02-1779 te Rijssen met Willemine Hendriks ZWEERBROEKHUIS (zie 195103).
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 18-04-1784 te Rijssen met Hendrine Jansens AGTERESCH (zie 195099).
 
195101    Jan BAAN, geboren ca 1720.
Gehuwd met Margriet MODDERS (zie 195102).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jansens (zie 195100).

195116    Jan BAAN, steenbakker, geboren ca 1800.
Gehuwd met Willemina WESSELS (zie 195117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik (zie 195115).

119758    Jordaan BAAN, geboren ca 1838.
Gehuwd met Neeltje SMIT (zie 119759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje (zie 119757).

119757    Maartje BAAN, viskoopvrouw, geboren op 26-10-1868 te Zwijndrecht, overleden op 11-03-1946 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Jordaan BAAN (zie 119758) en Neeltje SMIT (zie 119759).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-06-1888 te Zwijndrecht met Jacobus TREFFERS, 19 jaar oud (zie 119756).
 
119505    Hendrikje van de BAAN (van de BANE), geboren ca 1820.
Gehuwd met Harm van LEUSSEN (zie 119504).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (zie 27046).

118322    Albert Alberts van der BAAN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Luchien GEERDS (zie 118323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geezijn (Geesien) (zie 118305).

202547    Aren Arens van der BAAN, gedoopt op 27-05-1703 te Goedereede, zoon van Aren Willems van der BAAN (zie 202552) en Maatje Cornelisdr LAUWE (zie 202553).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-01-1728 te Goedereede met Cornelia Klaasen BOOGERTMAN, 24 jaar oud (zie 202546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aren Arens (zie 202548).
   2.  Neeltje Arens (zie 202549).
   3.  Aren Arens (zie 202551).

202548    Aren Arens van der BAAN, gedoopt op 20-08-1730 te Goedereede, overleden voor 1736, zoon van Aren Arens van der BAAN (zie 202547) en Cornelia Klaasen BOOGERTMAN (zie 202546).
 
202551    Aren Arens van der BAAN, gedoopt op 27-05-1736 te Goedereede, zoon van Aren Arens van der BAAN (zie 202547) en Cornelia Klaasen BOOGERTMAN (zie 202546).
 
202536    Aren Pietersz van der BAAN, geboren op 25-11-1663 te Goedereede, gedoopt op 25-11-1663 te Goedereede, overleden voor 1675, zoon van Pieter Arents van der BAAN (zie 202534) en Annetje DIRCKS (zie 202535).
 
202539    Aren Pietersz van der BAAN, gedoopt op 03-03-1675 te Goedereede, zoon van Pieter Arents van der BAAN (zie 202534) en Annetje DIRCKS (zie 202535).
 
202552    Aren Willems van der BAAN, geboren op 29-09-1662 te Goedereede, overleden 00-02-1703 te Goedereede, begraven op 25-02-1703 te Goedereede.
Gehuwd voor de kerk voor 1697 te Goedereede met Maatje Cornelisdr LAUWE (zie 202553).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aren Arens (zie 202547).

215972    Aren Willemsz van der BAAN, geboren op 29-09-1662 te Goedereede, overleden 00-02-1703 te Goedereede, begraven op 25-02-1703 te Goedereede, zoon van Willem Arens van der BAAN (zie 215969) en Aagje Adriaansdr ZUIDERWERFF (zie 215970).
 
202540    Arent van der BAAN, geboren ca 1610.
Kinderen:
   1.  Pieter Arents (zie 202534).
   2.  Marinus Arents (Mees) (zie 202541).

177746    Ariaantje Jacobus van der BAAN, gedoopt op 20-07-1721 te Goedereede, dochter van Jacob Meese van der BAAN (zie 177747) en Lena Jans HERDER (zie 177748).
Ondertrouwd op 09-05-1751 te Goedereede, gehuwd voor de kerk 00-00-1751 te Goedereede met Abram Joosten ROOS (zie 177739). {Hij was eerder ondertrouwd op 29-11-1749 te Goedereede, gehuwd voor de kerk ca 1749 met Maria Isaacs KOUTEEUW (zie 177743).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Abrams (zie 177750).
   2.  Jacob Abrams (zie 177751).
   3.  Ariaantje Abrams (zie 177752).
   4.  Leentje Abrams (zie 177753).
   5.  Joost Abrams (zie 177754).

134975    Berend van der BAAN, 1853: schipper, geboren op 01-01-1824 te Sappemeer, overleden op 01-08-1871 te Sappemeer op 47-jarige leeftijd, zoon van Steven van der BAAN (zie 134976) en Gepke Berends DEDDES (zie 134977).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 02-02-1853 te Nieuwe Pekela met Annechien Pieters LESTESTUIVER (zie 134974).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 26-02-1859 te Usquert met Grietje Abrahams de VRIES, 32 jaar oud (zie 135174).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos (zie 135177).

118324    Geertje van der BAAN, geboren op 28-09-1816 te Nieuwe Pekela, overleden op 01-09-1847 te Assen op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1844 te Assen met Johannes GÖTZ, 26 jaar oud (zie 118304). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-08-1848 te Assen met Geezijn (Geesien) van der BAAN, 28 jaar oud (zie 118305). Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 23-03-1870 te Assen met Jantien BOER (zie 118306).}
 
118305    Geezijn (Geesien) van der BAAN, geboren op 03-08-1820 te Nieuwe Pekela, dochter van Albert Alberts van der BAAN (zie 118322) en Luchien GEERDS (zie 118323).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-08-1848 te Assen met Johannes GÖTZ, 30 jaar oud (zie 118304). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1844 te Assen met Geertje van der BAAN, 27 jaar oud (zie 118324). Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 23-03-1870 te Assen met Jantien BOER (zie 118306).}
 
202544    Jacob Marinus van der BAAN, zoon van Marinus Arents (Mees) van der BAAN (zie 202541) en Dorothea (Aagje) JACOBS (zie 202542).
 
177747    Jacob Meese van der BAAN, geboren ca 1693.
Gehuwd met Lena Jans HERDER (zie 177748).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Jacobus (zie 177746).

177702    Kommertje Krijns van der BAAN, geboren ca 1718.
Gehuwd met Cornelis DONKER (zie 177701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Cornelis (zie 177700).

202538    Leentje Pieters van der BAAN, gedoopt op 21-08-1672 te Goedereede, dochter van Pieter Arents van der BAAN (zie 202534) en Annetje DIRCKS (zie 202535).
 
177693    Leuntje Pieters van der BAAN, gedoopt op 14-03-1666 te Goedereede, overleden voor 1707, dochter van Pieter Arents van der BAAN (zie 202534) en Annetje DIRCKS (zie 202535).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1694 te Goedereede. Toestemming voor dit huwelijk is 16 april 1694 verkregen te Goedereede.Toestemming voor dit huwelijk is 16 april 1694 verkregen te Goedereede. Echtgenoot is Teunis Pietersz van der WENDE (zie 177692). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1707. Toestemming voor dit huwelijk is april 1707 verkregen te Ooltgensplaat. Echtgenote is Sara Klaasdr van der WIEL (zie 202629).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Teunisdr (zie 202621).
   2.  Pieter Theunisz (zie 177691).
   3.  Aren Teunisz (zie 202627).
   4.  Ariaantje Teunis (zie 202628).

135177    levenloos van der BAAN, geboren op 13-10-1853 te Sappemeer, overleden op 13-10-1853 te Sappemeer, 0 dagen oud, kind van Berend van der BAAN (zie 134975) en Annechien Pieters LESTESTUIVER (zie 134974).
 
202541    Marinus Arents (Mees) van der BAAN, geboren ca 1650, zoon van Arent van der BAAN (zie 202540).
Gehuwd voor de kerk op 15-04-1675 te Goedereede met Dorothea (Aagje) JACOBS (zie 202542).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Marinus (zie 202543).
   2.  Jacob Marinus (zie 202544).

202549    Neeltje Arens van der BAAN, gedoopt op 08-11-1733 te Goedereede, dochter van Aren Arens van der BAAN (zie 202547) en Cornelia Klaasen BOOGERTMAN (zie 202546).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-04-1759 te Goedereede met Teunis Meijnderts JONGSTE, 29 jaar oud (zie 202550).
 
202543    Neeltje Marinus van der BAAN, gedoopt op 13-03-1678 te Goedereede, dochter van Marinus Arents (Mees) van der BAAN (zie 202541) en Dorothea (Aagje) JACOBS (zie 202542).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-09-1702 te Goedereede met Klaas Cornelis BOOGERTMAN (zie 202545).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Klaasen (zie 202546).

202537    Neeltje Pieters van der BAAN, gedoopt op 21-12-1670 te Goedereede, dochter van Pieter Arents van der BAAN (zie 202534) en Annetje DIRCKS (zie 202535).
 
215971    Neeltje Willems van der BAAN, geboren 00-00-1659 te Goedereede, gedoopt op 27-07-1659 te Goedereede, overleden op 18-07-1705, dochter van Willem Arens van der BAAN (zie 215969) en Aagje Adriaansdr ZUIDERWERFF (zie 215970).
Gehuwd voor de kerk op 31-05-1681 te Goedereede met Joris Adriaansz PHERNAMBUCQ (zie 215973).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijntje Jorisdr (zie 215975).

202534    Pieter Arents van der BAAN, geboren ca 1640, zoon van Arent van der BAAN (zie 202540).
Gehuwd voor de kerk ca 1662 met Annetje DIRCKS (zie 202535).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aren Pietersz (zie 202536).
   2.  Leuntje Pieters (zie 177693).
   3.  Neeltje Pieters (zie 202537).
   4.  Leentje Pieters (zie 202538).
   5.  Aren Pietersz (zie 202539).

134976    Steven van der BAAN, 1853: boekverkoper, geboren ca 1794.
Gehuwd met Gepke Berends DEDDES (zie 134977).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie 134975).

215969    Willem Arens van der BAAN, geboren ca 1626, zoon van Aren Jacobsz DECKER (zie 215967) en Neeltje Cornelisdr WAGENMAKER (zie 215968).
Gehuwd voor de kerk ca 1657 te Goedereede met Aagje Adriaansdr ZUIDERWERFF (zie 215970).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Willems (zie 215971).
   2.  Aren Willemsz (zie 215972).

64568    Janna BAANEMANS, geboren op 10-05-1765 te Geesteren;Borculo, dochter van Hendrik BANEMAN (zie 64636) en Jenneken SCHUPPERS (zie 64637).
Gehuwd met Jan RENGERS (RENGERINK) (zie 64567). {Hij was ook ooit gehuwd met Aaltjen NIJENESCH (zie 64569).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen (zie 64531).

73218    Hendrika BAANSTRA, geboren op 21-11-1911 te Amsterdam (gezindte: N.H.), overleden op 10-09-1997 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-09-1997 te Amsterdam. Westgaarde.
Gehuwd met Franciscus Hendricus Andreas LICHT (zie 73006).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Hendricus Andreas (zie 73219).

196009    Derkje Pieters BAAR, dienstmeid;dagloonster, geboren op 03-04-1841 te Nieuw Beerta;Beerta, overleden op 22-08-1903 te Bellingwolde op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-10-1861 te Beerta met Eppo KRUIZE, 24 jaar oud (zie 196008).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 196010).
   2.  Jacob (zie 196011).
   3.  Harm (zie 196012).
   4.  Jaapkien (zie 196013).
   5.  Maria (zie 196014).
   6.  Egbert (zie 196015).

7288    Joanna Catharina de BAAR, geboren op 17-01-1908 te Scheveningen, dochter van Jacob de BAAR, geboren tew Heinkenszand op 25-05-1877 en Helena Jacoba HAUTUS, geboren te Arcen op 12-01-1880.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1934 te Scheveningen met Jacobus Franciscus (Jaap) WINDT, 26 jaar oud (zie 7163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Anna Theresia (Adri) (zie 7289).
   2.  Jacob Petrus Johannes (Jaap) (zie 7290).
   3.  Robert Franciscus (Rob) (zie 7291).

151240    Marijtje de BAAR, geboren ca 1758.
Gehuwd met Harmen ALBERTS (zie 151239).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49311    Hilligje Jacobs BAARD, geboren ca 1765.
Ondertrouwd op 31-12-1784 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 05-02-1785 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. van Giethoorn laatst wonende te Amsterdam en zij j.d. van Giethoorn met Andries Jans BAAS (zie 49310).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Andries (zie 85130).
   2.  Grietjen Andries (zie 79763).
   3.  Volken Andries (zie 127742).
   4.  Jantjen Andries (zie 127746).
   5.  Neeltjen Andries (zie 49309).

106656    Jacob Jans BAARD, turfmaker;verveener, geboren op 05-01-1797 te Giethoorn, overleden op 24-05-1872 te Giethoorn op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs BAARD (zie 167694) en Aaltje Jacobs (Aaltijn) BRA (zie 140102).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1825 te Giethoorn, 2 kinderen gewettigd met Jantje Luiten HOZEN (HOOZEN; HOZE), 25 jaar oud (zie 106657).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite Jacobs (zie 106655).

167694    Jan Jacobs BAARD, geboren ca 1765.
Ondertrouwd op 22-02-1793 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 10-03-1793 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. en zij wedbeide te Giethoorn met Aaltje Jacobs (Aaltijn) BRA (zie 140102). {Zij was eerder ondertrouwd op 29-11-1782 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 15-12-1782 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide te Giethoorn met Jacob Albers MOL (zie 140089).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 106656).

41346    Johan BAARD.
Gehuwd met Jantje KEMKERS (zie 25274).
 
106655    Luite Jacobs BAARD, geboren 00-00-1827 te Giethoorn, zoon van Jacob Jans BAARD (zie 106656) en Jantje Luiten HOZEN (HOOZEN; HOZE) (zie 106657).
Gehuwd op 27-04-1850 te Giethoorn met Geesje Wiegchers KNOL (zie 106654).
 
179730    Moetske Andries BAARDA, geboren ca 1820.
Gehuwd op 10-12-1842 te Achtkarspelen met Jan Johannes de MEER (zie 179724). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 03-05-1807 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Kleiske Luitzens van DEKKEN (zie 179725).}
 
6315    Beatrix van BAARDENBERGH, overleden op 01-06-1672 te Edam.
Gehuwd op 15-03-1662 te Utrecht met Johannes HONDIUS, 23 jaar oud (zie 6313). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 11-10-1676 te Edam met Catharina JONGEBLOM (zie 6314).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus (zie 6254).

133345    Baltus van BAAREN, tapper;kellner, geboren 00-00-1842 te Hoornaar, overleden op 12-12-1922 te Arnhem, zoon van Martinus van BAAREN (zie 156048) en Maria van MUIJLWIJK (zie 156049).
Gehuwd (1) voor 1872, gescheiden voor 1872 van Jantje MAURITZ (zie 156052).
Gehuwd (2) op 08-01-1873 te Arnhem met Maria Philippina MAGER (zie 133346).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johannes Hendrikus (zie 133344).

178319    Coenraad Maartensz van BAAREN, geboren op 13-12-1780 te Polsbroek;Lopikerwaard, overleden op 19-03-1856 te Stolwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Maarten Coenraadsz van BAREN (zie 178318) en Neeltje Pieterse CASTELEIJN (zie 178317).
 
178321    Geertje Maartens van BAAREN, geboren op 07-10-1787 te Stolwijk, overleden op 01-10-1848 te 's-Heeraartsberg en Bergambacht op 60-jarige leeftijd, dochter van Maarten Coenraadsz van BAREN (zie 178318) en Neeltje Pieterse CASTELEIJN (zie 178317).
 
133344    Johannes Hendrikus van BAAREN, 1910: stafmuzikant, geboren circa 1880 te Arnhem, op 2 juli 1920 werd hem Kenteken D1575 toegekend, zoon van Baltus van BAAREN (zie 133345) en Maria Philippina MAGER (zie 133346).
Gehuwd op 22-06-1910 te Assen met Elske Geerts OOST, 27 jaar oud (zie 133339).
 
178263    Krijntje van BAAREN, geboren 00-00-1753 te Stolwijk, overleden op 17-01-1782 te Stolwijk.
Gehuwd voor de kerk op 23-10-1774 te Stolwijk met Willem Jansz CASTELEIJN, 27 jaar oud (zie 178262). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 19-12-1782 te Stolwijk met Janna van BAREN, 27 jaar oud (zie 178269).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena Willems (zie 178264).
   2.  Baartje Willems (zie 178265).
   3.  Geertrui Willems (Geertje) (zie 178266).
   4.  Johanna Willems (zie 178267).
   5.  levenloos (zie 178268).

178323    Krijntje Maartens van BAAREN, geboren op 03-08-1792 te Stolwijk, overleden op 08-08-1860 te Woubrugge op 68-jarige leeftijd, dochter van Maarten Coenraadsz van BAREN (zie 178318) en Neeltje Pieterse CASTELEIJN (zie 178317).
 
156048    Martinus van BAAREN, geboren ca 1812.
Gehuwd met Maria van MUIJLWIJK (zie 156049).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baltus (zie 133345).

178322    Pietertje Maartens van BAAREN, geboren op 02-11-1788 te Stolwijk, overleden op 03-11-1826 te Stolwijk op 38-jarige leeftijd, dochter van Maarten Coenraadsz van BAREN (zie 178318) en Neeltje Pieterse CASTELEIJN (zie 178317).
 
210760    Aaltje van BAARLEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Lourens van der WILDE (zie 210759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida (zie 210758).

98871    George Nicolaas van BAARLEN, geboren ca 1915.
Gehuwd met Elisabeth THIJSSE (zie 98872).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise (zie 98789).

98789    Louise van BAARLEN, geboren op 02-12-1946 te Delft, dochter van George Nicolaas van BAARLEN (zie 98871) en Elisabeth THIJSSE (zie 98872).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-12-1968 te Leiden met Johannes van EGMOND, 25 jaar oud (zie 98788).
 
87624    Femmegjen Wolters BAARLO, geboren op 14-11-1792 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-11-1792 te Wanneperveen (getuige(n): Hillegien Jans NOOIJ), dochter van Wolter Arends van BAARLO (zie 87623) en Metjen Jans NOOIJ (zie 77611).
 
88274    Aaltjen Arents van BAARLO, geboren ca 1774, dochter van Arent WOLTERS (zie 87917) en Lubbegien ALBERTS (zie 87919).
Ondertrouwd op 10-04-1795 te Wanneperveen, hij van Wanneperveen en zij van Baarlo met Harm JANS (zie 38769).
 
204419    Geertjen Theunis van BAARLO, geboren te Baarlo, gedoopt op 17-02-1684 te Zwartsluis, overleden te Zwartsluis op 83-jarige leeftijd, begraven op 27-11-1767 te Zwartsluis, dochter van Theunis Roelofs van BAARLO (zie 204414) en Aaltjen JANS (zie 204415).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 12-01-1710 te Zwartsluis, toestemming werd verkregen op 12-01-1710 te Zwartsluis met Hendrik Cornelis de BOER, 31 jaar oud (zie 204420).
Gehuwd voor de kerk (2) 02-93-1727 te Zwartsluis, toestemming werd verkregen op 08-02-1727 te Zwartsluis met Jan Thijs MUSSCHER (zie 204421).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Niesje Hendriks (zie 204452).

204416    Jannetjen Theunis van BAARLO, geboren te Baarlo, gedoopt op 16-03-1679 te Zwartsluis, overleden voor 1712, dochter van Theunis Roelofs van BAARLO (zie 204414) en Aaltjen JANS (zie 204415).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-01-1707 te Zwartsluis, toestemming werd verkregen op 15-01-1707 te Zwartsluis met Derk KLAASEN (zie 204417).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theunis DERKS (zie 204418).

204412    Roelof Theunis van BAARLO, geboren te Baarlo, gedoopt op 28-03-1681 te Zwartsluis, zoon van Theunis Roelofs van BAARLO (zie 204414) en Aaltjen JANS (zie 204415).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 21-05-1714 te Zwartsluis met Geertjen ALBERTS (zie 204413).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204414    Theunis Roelofs van BAARLO, geboren ca 1650 te Baarlo, overleden voor 1694.
Gehuwd voor de kerk 00-04-1678 te Hasselt, toestemming verkregen op 06-04-1678 te Hasselt met Aaltjen JANS (zie 204415), beiden van Baarlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetjen Theunis (zie 204416).
   2.  Roelof Theunis (zie 204412).
   3.  Geertjen Theunis (zie 204419).

204411    Wobbigjen Roelofs van BAARLO, geboren te Baarlo, gedoopt op 13-06-1723 te Zwartsluis, overleden te Zwartsluis op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1800 te Zwartsluis, als de wedw. Peter Wolters, dochter van Roelof Theunis van BAARLO (zie 204412) en Geertjen ALBERTS (zie 204413).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 15-04-1742 te Zwartsluis met Peter Wolters van de STOUWE, 28 jaar oud (zie 204410), de bruid kwam van Baarlo.
 
87623    Wolter Arends van BAARLO, geboren ca 1750, zoon van Arent WOLTERS (zie 87917) en Lubbegien ALBERTS (zie 87919).
Ondertrouwd (1) op 27-01-1792 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-02-1792 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen met Metjen Jans NOOIJ, 27 jaar oud (zie 77611).
Ondertrouwd (2) op 04-04-1794 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 27-04-1794 te Wanneperveen, hij van Wanneperveen en zij van Baarlo met Geesjen Jans PATER (zie 87916).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Femmegjen Wolters BAARLO (zie 87624).

44231    Daniel BAARMAN, arbeider, geboren ca 1790.
Gehuwd met Josina van de VELDE (zie 44232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 44230).

44230    Pieter BAARMAN, arbeider, geboren 00-00-1814 te Oostburg, zoon van Daniel BAARMAN (zie 44231) en Josina van de VELDE (zie 44232).
Gehuwd op 09-06-1841 te Oostburg met Cornelia la GASSE (zie 44229).
 
151534    Aaltjen BAARMANS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Jan van MARLE (zie 151533).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 96873).

77255    Aagjen Jans BAARS, gedoopt (N.G.) op 01-03-1780 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen KETEL), overleden op 30-12-1851 te Meppel op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
Ondertrouwd 00-00-1804 te Meppel, gehuwd 00-00-1804 te Meppel met Lukas Jans ten OEVER (zie 152121).
 
98473    Adolf BAARS, geboren ca 1938, zoon van Henry Adriaan BAARS (zie 98474) en Christiena MOEDERSZOON (zie 98475).
Gehuwd op 23-08-1961 te Amsterdam met Willy Adriana van EGMOND, 22 jaar oud (zie 98472).
 
191459    Ariaantje Cornelisdr BAARS, gedoopt op 10-09-1724 te Gouderak, dochter van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
191462    Arij Cornelisz BAARS, gedoopt op 14-12-1732 te Oudekerk aan den IJssel, zoon van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
43092    Caroline Johanna BAARS, geboren ca 1850.
Gehuwd met Hinderikus BOSS (zie 43091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Metta Fokkoba Diena (zie 43090).

191460    Christoffel Cornelisz BAARS, gedoopt op 31-03-1726 te Gouderak, overleden voor 1730, zoon van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
191461    Christoffel Cornelisz BAARS, gedoopt op 26-02-1730 te Gouderak, zoon van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
129366    Cornelia BAARS, geboren 00-00-1756, overleden op 20-01-1818 te Benschop.
Gehuwd met Jan van der KLEIJ (zie 129365).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Jans (zie 129360).
   2.  Merrigje Jans (zie 129369).
   3.  Cornelia Jans (zie 129377).
   4.  Petrus Jans (Pieter) (zie 129373).

166480    Cornelis Sijmonze BAARS, geboren ca 1697.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1722 te Gouderak met Aaltjen Stoffelsdr van der WIND, 22 jaar oud (zie 191458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Cornelisz (zie 166481).
   2.  Ariaantje Cornelisdr (zie 191459).
   3.  Christoffel Cornelisz (zie 191460).
   4.  Hilletje Cornelisdr (zie 166482).
   5.  Christoffel Cornelisz (zie 191461).
   6.  Arij Cornelisz (zie 191462).
   7.  Janna Cornelisdr van der WIND (zie 191463).
   8.  Pietertje Cornelisdr (zie 191464).
   9.  Pietertje Cornelisdr (zie 191465).

64846    Dirk Johan BAARS, effectenhandelaar (hoekman), geboren op 20-06-1941 te Halfweg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-04-1964 te Amstelveen (getuige(n): Joop BAARS broer en Evertje GERARDS zuster), gehuwd voor de kerk op 17-04-1964 te Amstelveen (Eben Haezer), ds. van WIER (Nijkerk/Putten) met Hermina (Hetty) GERARDS, 22 jaar oud (zie 64822).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Gijsbertus (Peter) (zie 64847).

73384    Elisabeth BAARS, geboren ca 1932.
Gehuwd met Nicolaas LICHT (zie 73111). {Hij was ook ooit gehuwd met Beatrix Irene LEBBING (zie 73386).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin (zie 73385).

111341    Engeltje Jans BAARS, gedoopt op 04-04-1753 te Oostzaan, tevens belijdenis gedaan.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1744 te Oostzaan, j.m en j.d. aan de Dijk met Jacob Bartels SMIT, 23 jaar oud (zie 111340). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 25-04-1765 te Oostzaan, hij weduwnaar op de Overtoom en zij weduwe in de Kerkbuurt met Grietje Pieters STAM (zie 111339).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartel Jacobs (zie 111342).
   2.  Cornelis Jacobs (zie 111343).

77345    Femmigjen Teunis BAARS, geboren ca 1750, dochter van Teunis BAARS (zie 77299).
 
149726    Grietje BAARS, geboren ca 1817.
Gehuwd op 26-02-1845 te Zwartsluis met Wicher Gerrits SCHAART (zie 149725). {Hij was eerder gehuwd op 27-03-1838 te Zwartsluis met Jantje Wolters BOS, 20 jaar oud (zie 113326).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wichers (zie 149724).

11314    Grietje Jans BAARS, geboren ca 1700.
Gehuwd met Hendrik Jans KLAVER (zie 7986). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1714 met Marrigje EGBERTS (zie 9673).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Hendriks (zie 80828).
   2.  Kees Hendrix (zie 7989).
   3.  Jan Post (zie 80829).
   4.  Kunnigje Hendriks (Cunera) (zie 11953).
   5.  Jan Hendrix (zie 11946).
   6.  Marrigje Hendriks (zie 11957).
   7.  Catharina Hendriks (Trijntje) (zie 11966).

77300    Harm Jans BAARS, gedoopt (N.G.) op 06-06-1777 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen Harms ten HOEVE), overleden op 03-07-1847 te Nijeveen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
 
161342    Hendrikje BAARS, geboren ca 1865, overleden voor 1901.
Gehuwd voor 1901 met Hilbert KROEZE (zie 161341). {Hij is later gehuwd op 09-10-1902 te Emmen met Anna SPIEGELAAR, 38 jaar oud (zie 71517).}
 
98474    Henry Adriaan BAARS, geboren ca 1910.
Gehuwd met Christiena MOEDERSZOON (zie 98475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adolf (zie 98473).

166482    Hilletje Cornelisdr BAARS, gedoopt op 19-10-1727 te Gouderak, dochter van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-12-1755 te Ouderkerk aan den IJssel met Maarten Jansz van der WEIJDE (zie 166483).
 
69151    Jacobus BAARS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Adriana van DIJK (zie 69152).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 69150).

77344    Jan Jans BAARS, gedoopt (N.G.) op 22-10-1775 te Wanneperveen (getuige(n): Femmegjen Teunis BAARS), overleden voor 1782, zoon van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
 
77224    Jan Jans BAARS, gedoopt (N.G.) op 10-11-1782 te Wanneperveen (getuige(n): Willemtjen ten HOEVE), overleden ca 1783, zoon van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
 
77188    Jan Jans BAARS, schippersknecht, gedoopt (N.G.) op 25-12-1784 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofje Harms ten HOEVE), overleden op 09-10-1818 te Wanneperveen op 33-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-05-1817 te Zwartsluis met Lugje JACOBSEN (zie 152118).
 
152123    Jan Jans BAARS, geboren op 26-01-1808 te Havelte, overleden op 13-06-1888 te Wapserveen;Havelte op 80-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jans BAARS (zie 85226) en Margien GOSEMS (zie 152122).
 
77187    Jan Teunis BAARS, geboren ca 1746, zoon van Teunis BAARS (zie 77299).
Ondertrouwd op 03-02-1774 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-02-1774 te Wanneperveen met Grietje Herms ten HOEVE, 19 jaar oud (zie 76589). {Zij is later ondertrouwd op 29-03-1788 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 13-04-1788 te Wanneperveen, hij j.m. van Runerwolt en zij wed. met attestatie naar Wanneperveen met Albert Jans LINTHORST (zie 76590). Zij is later ondertrouwd op 06-12-1805 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 26-12-1805 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen met Hendrik Jacobs LUITEN, 50 jaar oud (zie 85038). Zij is later gehuwd op 70-jarige leeftijd op 30-09-1825 te Wanneperveen met Leendert Klaas STAM, 66 jaar oud (zie 61363).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 77344).
   2.  Teunis Jans (zie 85226).
   3.  Harm Jans (zie 77300).
   4.  Aagjen Jans (zie 77255).
   5.  Jan Jans (zie 77224).
   6.  Jan Jans (zie 77188).

161294    Jannesje BAARS, geboren ca 1849.
Gehuwd met Matthijs PETERS (zie 161293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (zie 161292).

47752    Jentje Teunis BAARS, geboren ca 1738, dochter van Teunis BAARS (zie 77299).
Ondertrouwd op 16-02-1759 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 04-03-1759 te Wanneperveen, beide van de Blaauwehand met Geert Jacobs ten HOEVE (zie 47747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Geerts (zie 77731).
   2.  Trijntjen Geerts (zie 77660).
   3.  Teunis Geerts (zie 77598).
   4.  Jan Geerts (zie 77511).
   5.  Luite Geerts (zie 47619).
   6.  Hilbert Geerts (zie 47753).

129382    Johanna BAARS, geboren ca 1807.
Gehuwd met Hendrikus VERGEER (zie 129381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijntje Hendrikus (zie 129380).

69150    Johanna BAARS, geboren ca 1848, dochter van Jacobus BAARS (zie 69151) en Adriana van DIJK (zie 69152).
Gehuwd op 04-02-1869 te Alem; Maren en Kessel met Gerardus BAIJENS (zie 69149).
 
99704    Johanna Geertruida Gesina BAARS, geboren op 06-09-1864 te Arnhem, overleden op 02-08-1943 te Arnhem op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendricus BAARS (zie 99705) en Gesina HUMMELING (zie 99706).
Gehuwd (1) ca 1890 te Arnhem met Hendrikus Augustinus LOEFFEN (zie 99707).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 14-11-1900 te Arnhem met Dirk OTTEN (zie 99703).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikus Augustinus (zie 209021).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Hendrika (zie 209022).

209020    Johanna Gesina Christina BAARS, geboren op 30-09-1879 te Arnhem, dochter van Johannes Hendricus BAARS (zie 99705) en Gesina HUMMELING (zie 99706).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-06-1905 te Arnhem met Arnoldus BERKHOUT (zie 209035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christoffel Arnoldus Johannes (zie 209038).
   2.  Arnoldus Johannes (zie 209036).

99705    Johannes Hendricus BAARS, koopman, geboren 00-00-1841 te Arnhem, overleden op 13-05-1909 te Arnhem, zoon van Johannes Matthias BAARS (zie 209023) en Johanna Elisabeth WOLTERS (zie 209024).
Gehuwd op 18-11-1863 te Arnhem met Gesina HUMMELING (zie 99706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida Gesina (zie 99704).
   2.  Johanna Gesina Christina (zie 209020).

209023    Johannes Matthias BAARS, geboren 00-00-1816 te Arnhem, zoon van Johannes Wilhelmus BAARS (zie 209039) en Anna Maria KOENZE (COENSEN) (zie 209040).
Gehuwd 00-00-1836 te Arnhem met Johanna Elisabeth WOLTERS (zie 209024).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendricus (zie 99705).

209039    Johannes Wilhelmus BAARS, timmerman, geboren 00-12-1771 te Arnhem, overleden op 11-01-1850 te Arnhem.
Gehuwd met Anna Maria KOENZE (COENSEN) (zie 209040).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Matthias (zie 209023).

64847    Petrus Gijsbertus (Peter) BAARS, jurist bij DAS (rechtsbijstandassuradeuren) Amsterdam, geboren op 31-05-1966 te Amstelveen, in het "Eibersnest" aan de Amsterdamseweg, zoon van Dirk Johan BAARS (zie 64846) en Hermina (Hetty) GERARDS (zie 64822).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 01-03-2002 te Amstelveen met Natasja van GEEMEN, 23 jaar oud (zie 64848).
 
191464    Pietertje Cornelisdr BAARS, gedoopt op 01-01-1740 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden voor 1742, dochter van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
191465    Pietertje Cornelisdr BAARS, gedoopt op 17-06-1742 te Ouderkerk aan den IJssel, dochter van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
77365    Seeltjen Teunis BAARS, geboren ca 1750 te Wanneperveen, overleden ca 1786, dochter van Teunis BAARS (zie 77299).
Ondertrouwd op 08-01-1785 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 23-01-1785 te Wanneperveen met Jan Jans KONING, 41 jaar oud (zie 78901). {Hij was eerder ondertrouwd op 25-01-1771 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-02-1771 te Wanneperveen met Neeltjen Jans KLUNDER, 26 jaar oud (zie 78494). Hij is later ondertrouwd op 30-03-1787 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 15-04-1787 te Wanneperveen met Lummigje Geerts de GOEDE, 42 jaar oud (zie 78647).}
 
166481    Sijmon Cornelisz BAARS, gedoopt op 24-01-1723 te Gouderak, zoon van Cornelis Sijmonze BAARS (zie 166480) en Aaltjen Stoffelsdr van der WIND (zie 191458).
 
77299    Teunis BAARS, geboren ca 1718.
Kinderen:
   1.  Jentje Teunis (zie 47752).
   2.  Jan Teunis (zie 77187).
   3.  Femmigjen Teunis (zie 77345).
   4.  Seeltjen Teunis (zie 77365).

85226    Teunis Jans BAARS, landbouwer, geboren op 22-10-1775 te Wanneperveen, overleden op 19-12-1846 te Havelte op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunis BAARS (zie 77187) en Grietje Herms ten HOEVE (zie 76589).
Gehuwd met Margien GOSEMS (zie 152122).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 152123).

191777    Wolter BAARS, geboren ca 1827, overleden voor 1855.
Gehuwd voor 1855 met Grietje Jans KOLKMAN (zie 191776). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1855 te Zwartsluis met Albert Jacobs VISSCHER, 24 jaar oud (zie 191775).}
 
110399    Jacomijna van den BAARS, geboren ca 1776.
Gehuwd met Barend HOOGERVORST (zie 110398).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 110390).

56364    Adriana van BAARSEL, geboren ca 1760.
Gehuwd met Christiaan Fredrik KAEMPFF (zie 56363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrik Cornelis Theodoor (zie 39155).

212014    Hermen BAARSLACH, geboren ca 1610.
Kind:
   1.  Jan Hermsen (BAARSLAG) (zie 212012).

212012    Jan Hermsen BAARSLACH (BAARSLAG), timmerman, geboren ca 1635, zoon van Hermen BAARSLACH (zie 212014).
Gehuwd met Anna Dercksen VINKE (zie 212013).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009).

187305    Albert Jannes BAARSLAG, geboren te Oudleusen, gedoopt op 08-03-1772 te Dalfsen, zoon van Jannes ALBERTS (zie 2642) en Dirkje JANSEN (zie 187303).
 
211969    Anne Margriete BAARSLAG, gedoopt op 17-09-1727 te Gramsbergen, dochter van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Jannigje Gerrijts KRIKKE (zie 217721).
 
217720    Annetjen BAARSLAG, geboren op 11-09-1707, overleden op 15-04-1773 op 65-jarige leeftijd, dochter van Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009) en Anna Aleidt Frericks OTTEN (zie 212010).
 
33599    Arend Roelofs BAARSLAG, arbeider;landbouwer, geboren op 13-03-1815 te Hoogeveen, overleden op 03-07-1881 te Achter de Kerk;Hoogeveen op 66-jarige leeftijd, zoon van Roelof Jannes BAARSLAG (zie 33600) en Reintje NOORDMAN (NOORTMAN) (zie 34647).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-05-1839 te Hoogeveen met Trijntje JONGE VOS, 20 jaar oud (zie 35660).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Zwollerkerspel met Derkjen Berends WEGMAN (zie 187306).
Gehuwd (3) op 52-jarige leeftijd op 10-07-1867 te Hoogeveen met Kornelia Frens MOL, 29 jaar oud (zie 187312). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1862 te Hoogeveen met Hendrik Hendriks SCHEPER, 29 jaar oud (zie 187313).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reintje (zie 33598).

217719    Derk BAARSLAG, geboren op 18-12-1698, zoon van Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009) en Anna Aleidt Frericks OTTEN (zie 212010).
 
211973    Derk BAARSLAG, gedoopt op 08-01-1736 te Gramsbergen, overleden voor 1738, zoon van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aeltje JANSEN (zie 211970).
 
211975    Derk BAARSLAG, gedoopt op 06-10-1737 te Hardenbberg, zoon van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aeltje JANSEN (zie 211970).
 
212011    Dirk Jans BAARSLAG, mr. timmerman, geboren op 13-11-1735 te Dalfsen, overleden op 10-08-1817 te Dalfsen op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriksen BAARSLAG (zie 212007) en Grietien JANSEN (zie 212008).
 
211768    Egbert Gerrits BAARSLAG, schoenmaker, geboren op 30-05-1794 te Hardenberg, gedoopt op 01-06-1794 te Hardenberg, overleden op 12-07-1857 te Hoogeveen op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Willem BAARSLAG (zie 211766) en Janna Hendriks ten BRINKE (zie 211767).
 
211764    Egbert Jans BAARSLAG, geboren ca 1740, zoon van Jan BAARSLAG (zie 211762) en Gesina RICHTERINK (zie 211763).
Ondertrouwd op 06-05-1769 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 04-06-1769 te Hardenberg met Jannigje Derks RICHTERINK, 33 jaar oud (zie 211765).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Willem (zie 211766).

211974    Fennegien BAARSLAG, gedoopt op 06-10-1737 te Gramsbergen, overleden voor 1742, dochter van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aeltje JANSEN (zie 211970).
 
211976    Fennegien BAARSLAG, geboren ca 1741 te Gramsbergen, begraven op 23-01-1789 te Hardenberg, dochter van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aeltje JANSEN (zie 211970).
Gehuwd voor de kerk op 03-06-1764 te Gramsbergen met Gerrit Jansen BAARSLAG, 30 jaar oud (zie 211777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrik Gerrits (zie 211779).
   2.  Gesina Gerrits (zie 211780).
   3.  Fredrik Gerrits (zie 211778).
   4.  Jan Willem (zie 212017).

180690    Fennichjen BAARSLAG, geboren 00-00-1800, dochter van Fredrik Gerrits BAARSLAG (zie 211778) en Wibbigjen Jans VELDMAN (HUISMAN;HUISJES) (zie 180692).
Gehuwd op 30-05-1821 te Hardenberg, beiden wonend te Hardenberg met Harmen Gerrits KOENDERINK, 27 jaar oud (zie 180689). {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 03-05-1842 te Coevorden met Fenna GERRITSEN, 34 jaar oud (zie 180699).}
 
211965    Frederijk Hendricks BAARSLAG, timmerman te Gramsbergen, gedoopt op 20-11-1701 te Gramsbergen, overleden 00-00-1753, zoon van Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009) en Anna Aleidt Frericks OTTEN (zie 212010).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 21-05-1724 te Gramsbergen met Jannigje Gerrijts KRIKKE (zie 217721).
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 11-06-1730 te Gramsbergen met Aeltje JANSEN, 17 jaar oud (zie 211970).
Gehuwd voor de kerk (3) op 40-jarige leeftijd op 25-10-1742 te Gramsbergen met Aaltjen Harms KLEINTJES (zie 211966).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 211968).
   2.  Anne Margriete (zie 211969).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan (zie 211971).
   4.  Derk (zie 211973).
   5.  Fennegien (zie 211974).
   6.  Derk (zie 211975).
   7.  Fennegien (zie 211976).
Uit het derde huwelijk:
   8.  Jannegjen (zie 211964).

27141    Frederik BAARSLAG, schipper, geboren 00-00-1845 te Hardenberg, zoon van Gerrit Jans BAARSLAG (zie 50670) en Hermiena BIELEVELD (zie 50671).
Gehuwd op 20-01-1863 te Hardenberg met Hilligje VELTINK (zie 28173). RFN80
CHAN12 Sep 1997.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 152128).
   2.  Gerrit Jan (zie 152132).
   3.  Hermina Johanna (zie 152126).
   4.  Frederik (zie 217717).
   5.  Zwaantje (zie 27143).
   6.  Jan Willem (zie 152140).
   7.  Hilbertus (zie 152144).

217717    Frederik BAARSLAG, geboren op 06-08-1876 te Hardenberg, overleden op 11-10-1919 te Hardenberg op 43-jarige leeftijd, in de Achterstraat, zoon van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
 
211779    Fredrik Gerrits BAARSLAG, gedoopt op 26-05-1765 te Hardenberg, overleden voor 1770, zoon van Gerrit Jansen BAARSLAG (zie 211777) en Fennegien BAARSLAG (zie 211976).
 
211778    Fredrik Gerrits BAARSLAG, marktschipper te Hardenberg, gedoopt op 16-04-1770 te Hardenberg, overleden op 10-02-1827 te Hardenberg op 56-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jansen BAARSLAG (zie 211777) en Fennegien BAARSLAG (zie 211976).
Gehuwd met Wibbigjen Jans VELDMAN (HUISMAN;HUISJES) (zie 180692).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fennichjen (zie 180690).

50669    Geertruida BAARSLAG, geboren 00-00-1832 te Hardenberg, dochter van Gerrit Jans BAARSLAG (zie 50670) en Hermiena BIELEVELD (zie 50671).
Gehuwd op 18-10-1853 te Hardenberg met Hendrik HAMBERG (zie 50668).
 
152128    Gerrit BAARSLAG, schipper, geboren 00-00-1863 te Hardenberg, overleden op 27-05-1937 te Hardenberg, zoon van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 08-05-1891 te Hardenberg met Johanna BERGMAN (zie 152129).
 
152132    Gerrit Jan BAARSLAG, schipper, geboren 00-00-1866 te Hardenberg, zoon van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 26-05-1899 te Hardenberg met Dedrieka van FAASSEN (zie 152133).
 
187304    Gerrit Jannes BAARSLAG, geboren 00-00-1767 te Dalfsen, zoon van Jannes ALBERTS (zie 2642) en Dirkje JANSEN (zie 187303).
 
212005    Gerrit Jans (Gerryd) BAARSLAG, kastelein;hengstenhouder;landbouwer op erve "In de Kroonen", geboren op 06-12-1722 te Oudleusen, overleden op 25-01-1793 te Oudleusen;Dalfsen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriksen BAARSLAG (zie 212007) en Grietien JANSEN (zie 212008).
Gehuwd met Janna Willems HOOGENKAMP (zie 212006).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerrits (zie 212003).

50670    Gerrit Jans BAARSLAG, geboren op 01-04-1802 te Hardenberg, overleden 00-00-1863 te Hardenberg, zoon van Jan Willem BAARSLAG (zie 212017) en Geertrui Hendriks (Geertje) VINKE (zie 212018).
Gehuwd met Hermiena BIELEVELD (zie 50671).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida (zie 50669).
   2.  Frederik (zie 27141).

211777    Gerrit Jansen BAARSLAG, gedoopt op 16-05-1734 te Hardenberg, zoon van Jan BAARSLAG (zie 211762) en Gesina RICHTERINK (zie 211763).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-06-1764 te Gramsbergen met Fennegien BAARSLAG (zie 211976).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
211766    Gerrit Willem BAARSLAG, gedoopt op 26-08-1770 te Hardenberg, overleden op 19-01-1846 te Hardenberg op 75-jarige leeftijd, zoon van Egbert Jans BAARSLAG (zie 211764) en Jannigje Derks RICHTERINK (zie 211765).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-08-1793 te Hardenberg met Janna Hendriks ten BRINKE, 30 jaar oud (zie 211767).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Gerrits (zie 211768).
   2.  Jan Gerrits (zie 211769).

193028    Gerrit Willems BAARSLAG, landbouwer;kastelein;landbouwer, geboren op 01-04-1787 te Oudleusen;Dalfsen, overleden op 10-12-1853 te Oudleusen;Dalfsen op 66-jarige leeftijd, zoon van Willem Gerrits BAARSLAG (zie 212003) en Gesina Berents (Gezina) SCHUTTE (zie 212004).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-12-1816 te Dalfsen met Marchien Hendriks BOESSENKOOL (zie 193027).
 
45423    Gerritdina Willems BAARSLAG, geboren 00-00-1797 te Oudleusen;Dalfsen, overleden op 20-03-1864 te Dalfsen, dochter van Willem Hendriks BAARSLAG (zie 45424) en Berentdina JANNES (zie 45425).
Gehuwd op 18-04-1818 te Dalfsen met Jan Willem van LENTHE (zie 45422).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 217695).

211780    Gesina Gerrits BAARSLAG, gedoopt op 28-06-1767 te Hardenberg, dochter van Gerrit Jansen BAARSLAG (zie 211777) en Fennegien BAARSLAG (zie 211976).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-08-1788 te Hardenberg met Jan Gerrits VALKMAN, 23 jaar oud (zie 211781).
 
52573    Harmina BAARSLAG, geboren ca 1770.
Gehuwd met Casper WEBER (zie 52572).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruid (zie 52569).

212009    Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH), timmerman, geboren op 27-03-1664 te Gramsbergen, overleden op 11-09-1707 op 43-jarige leeftijd, zoon van Jan Hermsen BAARSLACH (BAARSLAG) (zie 212012) en Anna Dercksen VINKE (zie 212013).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28-05-1694 te Gramsbergen met Anna Aleidt Frericks OTTEN, 26 jaar oud (zie 212010), hij j.m. en zij j.d. beijde alhier geboren en wonende.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriksen (zie 212007).
   2.  Wibbegien (zie 217718).
   3.  Derk (zie 217719).
   4.  Frederijk Hendricks (zie 211965).
   5.  Annetjen (zie 217720).

211968    Hendrik BAARSLAG, gedoopt op 02-03-1725 te Gramsbergen, zoon van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Jannigje Gerrijts KRIKKE (zie 217721).
 
217713    Hendrik Jan BAARSLAG, gedoopt op 24-02-1798 te Dalfsen, signalement:lengte 1 el en 660 strepen,aangezicht ovaal,voorhoofd plat,oogen blauw, neus en kin spits,mond ordinair,haar en wenkbrauwen bruin, zoon van Willem Hendriks BAARSLAG (zie 45424) en Berentdina JANNES (zie 45425).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-10-1830 met Hendrikje ULDERINK (zie 217714).
 
27142    Hermanna Elisabeth BAARSLAG, gedoopt op 20-10-1743 te Hardenberg, overleden op 29-04-1815 te Hardenberg op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan BAARSLAG (zie 211762) en Gesina RICHTERINK (zie 211763).
Ondertrouwd op 17-05-1766 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-05-1766 te Hardenberg met Evert Hendriks SANTMAN, 38 jaar oud (zie 28014). RFN33
CHAN11 Sep 1997.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Everts (zie 181803).
   2.  Gerrit Willem (zie 181804).
   3.  Gesiena (ZANDMAN) (zie 28015).

152126    Hermina Johanna BAARSLAG, geboren 00-00-1869 te Hardenberg, dochter van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 24-10-1890 te Hardenberg-Ambt met Hendrik OTTEN (zie 152127).
 
152144    Hilbertus BAARSLAG, metselaar, geboren 00-00-1887 te Hardenberg, zoon van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 14-03-1913 te Hardenberg met Berendina Hendrika HAMHUIS (zie 152145).
 
27965    Hilligje BAARSLAG, geboren op 09-12-1914 te Hardenberg, dochter van Jan Willem BAARSLAG (zie 152140) en Klaasje GRIT (zie 152141).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-11-1942 te Heemse;Hardenberg met Albert BOERS, 32 jaar oud (zie 27180). RFN530
CHAN05 Sep 1998
Er zijn geen kinderen geboren uit dit huwelijk.
 
211762    Jan BAARSLAG, geboren ca 1705.
Gehuwd voor de kerk op 17-08-1732 te Hardenberg met Gesina RICHTERINK (zie 211763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jansen (zie 211777).
   2.  Egbert Jans (zie 211764).
   3.  Hermanna Elisabeth (zie 27142).

211971    Jan BAARSLAG, geboren op 08-05-1731 te Gramsbergen, zoon van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aeltje JANSEN (zie 211970).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-04-1753 te Amsterdam met Jannetje BERGHUIJS (zie 211972).
 
152137    Jan BAARSLAG, schipper, geboren 00-00-1880 te Hardenberg, zoon van Jan Herm BAARSLAG (zie 152138) en Aaltjen VASSE (zie 152139).
Gehuwd op 11-01-1907 te Hardenberg met Johanna WOELDERS (zie 152136).
 
211769    Jan Gerrits BAARSLAG, schipper, geboren op 15-03-1798 te Hardenberg, gedoopt op 18-03-1798 te Hardenberg, overleden op 11-01-1867 te Hardenberg op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Willem BAARSLAG (zie 211766) en Janna Hendriks ten BRINKE (zie 211767).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-11-1824 te Zwolle met Jennechien ESSCHENDAL, 30 jaar oud (zie 211770).
 
212007    Jan Hendriksen BAARSLAG, geboren op 27-02-1695 te Hardenberg, overleden 00-00-1742 te Hardenberg, zoon van Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009) en Anna Aleidt Frericks OTTEN (zie 212010).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1717 met Grietien JANSEN (zie 212008).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jans (Gerryd) (zie 212005).
   2.  Dirk Jans (zie 212011).

152138    Jan Herm BAARSLAG, geboren ca 1850.
Gehuwd met Aaltjen VASSE (zie 152139).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 152137).

212017    Jan Willem BAARSLAG, schipper, gedoopt op 03-12-1772 te Hardenberg, overleden op 23-04-1841 te Hardenberg op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jansen BAARSLAG (zie 211777) en Fennegien BAARSLAG (zie 211976).
Ondertrouwd op 19-09-1801 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-01-1802 te Hardenberg met Geertrui Hendriks (Geertje) VINKE, 28 jaar oud (zie 212018).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jans (zie 50670).

152140    Jan Willem BAARSLAG, beurtschipper, geboren op 09-01-1882 te Hardenberg, overleden op 22-08-1946 te Hardenberg op 64-jarige leeftijd, zoon van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1912 te Hardenberg met Klaasje GRIT (zie 152141).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje (zie 27965).

211964    Jannegjen BAARSLAG, gedoopt op 03-04-1744 te Gramsbergen, overleden op 16-03-1826 om 17.00 uur te Gramsbergen op 81-jarige leeftijd, dochter van Frederijk Hendricks BAARSLAG (zie 211965) en Aaltjen Harms KLEINTJES (zie 211966).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-06-1766 te Gramsbergen met Harm SCHONEKAMP (zie 211963).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen (zie 180668).

153377    Jennigje Willems BAARSLAG, boerenwerkster, geboren 00-00-1807 te Oudleusen;Dalfsen, dochter van Willem Hendriks BAARSLAG (zie 45424) en Hendrikje WILLEMS (zie 153378).
Gehuwd op 24-11-1831 te Dalfsen met Jan Roelofs DUNNEWIND (zie 153376). {Hij is later gehuwd op 07-05-1842 te Dalfsen met Truigje Jans RAMERMAN (zie 153381).}
 
187311    Johanna Roelofs BAARSLAG, geboren op 13-03-1815 te Hoogeveen, overleden op 17-03-1819 te Noord;Hoogeveen op 4-jarige leeftijd, dochter van Roelof Jannes BAARSLAG (zie 33600) en Reintje NOORDMAN (NOORTMAN) (zie 34647).
 
50673    Matta BAARSLAG, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jan MIDDENDORP (zie 50672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik (zie 50663).

33598    Reintje BAARSLAG, geboren op 25-05-1840 te Hoogeveen, dochter van Arend Roelofs BAARSLAG (zie 33599) en Trijntje JONGE VOS (zie 35660).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-1865 te Hoogeveen met Berend Hendriks KLEINE, 25 jaar oud (zie 34211).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 34217).

33600    Roelof Jannes BAARSLAG, kastelein, geboren te Oud Leusen, gedoopt op 26-06-1774 te Dalfsen, overleden op 06-05-1852 te Noord;Hoogeveen op 77-jarige leeftijd, zoon van Jannes ALBERTS (zie 2642) en Dirkje JANSEN (zie 187303).
Gehuwd ca 1815 te Hoogeveen? Echtgenote is Reintje NOORDMAN (NOORTMAN) (zie 34647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Roelofs (zie 33599).
   2.  Johanna Roelofs (zie 187311).

174403    Sandrie Baarslag, geboren op 22-01-1847, overleden op 21-08-1921 op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd te ? Echtgenote is Aaltjen (Aaltje) LOTTERMAN (zie 174525).
 
217718    Wibbegien BAARSLAG, geboren op 25-04-1697, dochter van Hendrick Jansen BAARSLAG (BAARSLACH) (zie 212009) en Anna Aleidt Frericks OTTEN (zie 212010).
 
212003    Willem Gerrits BAARSLAG, geboren op 20-02-1752 te Oudleusen;Dalfsen, gedoopt op 20-02-1752 te Dalfsen, overleden op 28-02-1808 te Dalfsen op 56-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jans (Gerryd) BAARSLAG (zie 212005) en Janna Willems HOOGENKAMP (zie 212006).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 19-05-1782 te Dalfsen met Gesina Berents (Gezina) SCHUTTE, 32 jaar oud (zie 212004).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Willems (zie 193028).

45424    Willem Hendriks BAARSLAG, geboren ca 1770.
Gehuwd (1) met Berentdina JANNES (zie 45425).
Gehuwd (2) met Hendrikje WILLEMS (zie 153378).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerritdina Willems (zie 45423).
   2.  Hendrik Jan (zie 217713).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jennigje Willems (zie 153377).

27143    Zwaantje BAARSLAG, geboren op 07-04-1879 te Hardenberg, overleden op 28-06-1950 te Hardenberg op 71-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg a.d. Bruchterweg, dochter van Frederik BAARSLAG (zie 27141) en Hilligje VELTINK (zie 28173).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1906 te Hardenberg-Ambt met Jan ZWEERS (Lange Jan), 32 jaar oud (zie 28733). RFN41
CHAN12 Sep 1997
Geref.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 28284).
   2.  levenloos (zie 28884).
   3.  Frederik (Freek van lange Jan) (zie 28485).

157431    Jacob Antonie BAARSPUL, geboren ca 1812.
Gehuwd met Petronella de GROOT (zie 157432).
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Jacobs (zie 157430).

157430    Paulus Jacobs BAARSPUL, fotograaf, geboren 00-00-1842 te Amersfoort, zoon van Jacob Antonie BAARSPUL (zie 157431) en Petronella de GROOT (zie 157432).
Gehuwd op 04-09-1867 te Amsterdam met Lumpje Jans KLUN (zie 157429).
 
40782    Anna Maria BAART, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jan ASSELMAN (zie 40781).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40857    Anna Maria BAART, veldarbeidster, geboren 00-00-1853 te Hontenisse, dochter van Jan Francies BAART (zie 40858) en Petronella Jacoba de BLOK (zie 40859).
Gehuwd op 07-07-1894 te Hontenisse met Albertus Josephus ASSELMAN (zie 40799). {Hij was eerder gehuwd op 21-10-1859 te Hontenisse met Barbera Janna de BEUL (zie 40800).}
 
159772    Emmetje BAART.
Gehuwd voor de kerk op 23-10-1708 te Rotterdam met Claes Willems van der WINT, 25 jaar oud (zie 166248). {Hij is later ondertrouwd op 26-04-1711 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-05-1711 te Rotterdam (Geref), hij wed. van Rotterdam en zij j.d. van Woerden met Aaltie COMMENIJ (KOMMENE) (zie 112726).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje (zie 159773).

157743    Hendrika BAART, geboren ca 1875.
Gehuwd met Lambertus BEEKMAN (zie 157742).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus Jan (Bertus) (zie 157741).

84894    Jacob Bartelts BAART, geboren ca 1718, uit Giethoorn.
Ondertrouwd op 13-01-1741 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 05-02-1741 te Giethoorn met Jantje Harmens MINK (zie 84893).
 
40951    Jan Francies BAART, geboren ca 1810.
Gehuwd met Maria de CLEEN (zie 40952).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Francies (zie 40950).

40858    Jan Francies BAART, geboren ca 1830.
Gehuwd met Petronella Jacoba de BLOK (zie 40859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (zie 40857).

40950    Jan Francies BAART, dagloner, geboren 00-00-1836 te Hontenisse, zoon van Jan Francies BAART (zie 40951) en Maria de CLEEN (zie 40952).
Gehuwd op 07-04-1866 te Hontenisse met Anna Catharina ASSELMAN, 29 jaar oud (zie 40949).
 
161661    Ludovicus Pieters BAART, geboren 00-00-1847 te Hontenisse, zoon van Pieter Francies BAART (zie 161662) en Anna Catharina de POTTER (zie 161663).
Gehuwd op 07-01-1880 te Amsterdam met Lutske Jacobs KALLENKOOT, 36 jaar oud (zie 101042). {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-07-1871 te Amsterdam met Jan Jans BOOM (zie 161657).}
 
131967    Maria BAART, geboren ca 1751.
Gehuwd met Johannes ASSELMAN (zie 131966).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
161662    Pieter Francies BAART, geboren ca 1817.
Gehuwd met Anna Catharina de POTTER (zie 161663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Pieters (zie 161661).

44246    Sara BAART, geboren ca 1787.
Gehuwd met Jakobus ISRAEL (zie 44245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannis (zie 44244).

107710    Dr. Jacob BAART de la FAILLE, medicinae doctor, geboren op 09-08-1839 te Leeuwarden, zoon van Dr. Johan Marcus BAART de la FAILLE (zie 107711) en Maria Adriana Leonarda CROMMELIN (zie 107712).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1866 te Groningen met Geertje Sybranda TRESLING, 23 jaar oud (zie 107709).
 
107711    Dr. Johan Marcus BAART de la FAILLE, medicinae doctor, geboren ca 1809.
Gehuwd met Maria Adriana Leonarda CROMMELIN (zie 107712).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr. Jacob (zie 107710).

118341    Geesje BAARTEN, geboren ca 1720 te Steggerda, overleden voor 1752.
Ondertrouwd op 17-06-1741 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 17-06-1741 te Oldemarkt (N.H.) met Roelof HENDRIKS (SPIJKER) (zie 118339). {Hij is later ondertrouwd op 22-04-1752 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 11-05-1752 te Oldemarkt (N.H.) met Lambertjen WARNERS (zie 118340).}
 
168652    Rinkje BAARTEN, geboren ca 1786.
Gehuwd met Jochem Jans GOIJER (zie 168651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijsje (zie 168650).

142526    Adriana BAARTWIJK, geboren ca 1830.
Gehuwd met Cornelis TROMMELEN (zie 142525).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 142524).

74355    Barberina BAARVELD, geboren op 12-10-1844 te Eenrum, overleden op 01-09-1904 te Eenrum op 59-jarige leeftijd, begraven te Eenrum, dochter van Luitje Gerbens BAARVELD (zie 74356) en Martje Sierts HUIZINGA (zie 74357).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1869 te Eenrum met Kornelis Reinders ZEEF, 27 jaar oud (zie 74354).
 
74356    Luitje Gerbens BAARVELD, geboren ca 1818.
Gehuwd met Martje Sierts HUIZINGA (zie 74357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barberina (zie 74355).

47844    Aafje Wolters BAAS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk op 02-02-1710 te Giethoorn met Wijcher Jans KLAREN (zie 47830).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wychers KLAAREN (Jan Wiegers) (zie 4653).
   2.  Wolter Wiegers (zie 47838).
   3.  Wieger Wiegers (Wicher) (CLAREN) (zie 47831).

164836    Aafke Luites BAAS, geboren op 23-08-1849 te Haskerdijken, dochter van Luite Roelofs BAAS (zie 36834) en Fokjen Hendriks MOED (MOEDT;MOET) (zie 51903).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-06-1875 te AEngwirden met Rein Durks RUITER, 34 jaar oud (zie 184855).
 
108198    Aaltje BAAS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Tijs van DAM (zie 108197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje Wilhelmina (zie 108195).

22227    Aaltje BAAS, geboren op 15-02-1837 te Giethoorn, overleden op 15-09-1914 te Giethoorn op 77-jarige leeftijd, dochter van Wiegcher Bertels BAAS (zie 56711) en Aaltje Wichers JAGER (zie 22230).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 17-05-1867 te Giethoorn met Gerrit Broers van der ZANDE, 28 jaar oud (zie 22228).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 23-07-1879 te Giethoorn, weduwnaar van Geesje PETTER; weduwe van Gerrit van der ZANDE met Klaas Roelofs MIGGELS (zie 22193). {Hij was eerder gehuwd op 02-05-1873 te Giethoorn met Geesje Harms PETTER (zie 22194).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Broer (zie 140125).

140305    Aaltje Freriks BAAS, geboren op 16-11-1801 te Giethoorn, dochter van Fredrik Hendriks (Freerk) BAAS (zie 70790) en Jantje Jans RUITER (zie 70791).
 
140317    Aaltje Harms BAAS, geboren op 20-12-1803 te Giethoorn, overleden op 16-02-1883 te Deurne op 79-jarige leeftijd, ze werd POST genoemd bij de geboorte van zoon Herman, dochter van Harm Andries BAAS (zie 85130) en Geesjen Wieggers DAM (zie 85129).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-01-1834 te Wildervank met Evert Harms HUIZINGH (HUIZING), 34 jaar oud (zie 168849). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-05-1828 te Wildervank met Berendje Doewes de GROOT, 37 jaar oud (zie 168853).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Everts (zie 168859).
   2.  Hendrik HUIZING (zie 168873).
   3.  Andreas Everts HUIZING (zie 168865).
   4.  Hinderkien Everts (zie 168852).
   5.  Hendrikje Everts (zie 168864).
   6.  Gerardus Everts HUIZING (zie 168869).

178028    Aaltje Hendriks BAAS, geboren 00-00-1849 te Giethoorn, overleden op 26-10-1926 te Avereest, dochter van Hendrik Harms BAAS (zie 146899) en Albertje Tiemens HAXE (zie 146900).
Gehuwd op 08-05-1879 te Avereest met Hendrik Jan PETERS (zie 178029).
 
54713    Aaltje Hindriks BAAS, geboren ca 1772 te Wildervank, overleden op 09-05-1835 te Stadskanaal;Wildervank, dochter van Hindrik Hindriks BAAS (zie 174567) en Luitje Hindriks NAAIJER (zie 174587).
Gehuwd 00-01-1803 met Jurrien Geerts SCHUUR (zie 54712).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Jurriens (zie 175709).
   2.  Hindrik Jurjens (zie 54711).
   3.  Trijntje Jurriens (zie 54720).
   4.  Luitje Jurjens (zie 174551).

79130    Aaltje Jans BAAS, geboren ca 1774 te Giethoorn, dochter van Jan Andries BAAS (zie 79131) en Neeltjen TIJSSEN (THIJS) (zie 79132).
Ondertrouwd op 09-03-1804 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-03-1804 te Wanneperveen met Albert Jans MULDER (zie 79126). {Hij was eerder ondertrouwd op 11-01-1793 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 27-01-1793 te Wanneperveen met Margjen Hendriks VOS, 42 jaar oud (zie 78302).}
 
33143    Aaltje Martens BAAS, werkvrouw, geboren ca 1825.
Gehuwd met Jan Hendriks KLEINMAN (zie 33142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien Jans (zie 191956).
   2.  Simon Jans (zie 102553).
   3.  Gerrit Jans (zie 33141).

127750    Aaltje Wijchers BAAS, geboren op 28-08-1769 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 03-09-1769 te Giethoorn (getuige(n): Grietje BERENDS), dochter van Wijcher Hendriks BAAS (zie 57496) en Trijntje MARTENS (zie 57500).
Gehuwd met Durk Lammerts SLOOTHAAK (zie 122303).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligjen Durks (zie 119006).
   2.  Wieger Durks (zie 122317).
   3.  Lambert Dirks (zie 122305).

152383    Aaltjen Alberts BAAS, geboren 00-00-1831 te Wanneperveen, overleden op 16-04-1843 te Wanneperveen, dochter van Albert Jans BAAS (zie 78851) en Hendrikjen Alberts VOS (zie 76418).
 
57401    Aaltjen Jans BAAS, geboren ca 1740, dochter van Jan Roelofs BAAS (zie 77600) en Geertjen Peters DOEVE (zie 88061).
Ondertrouwd (1) op 27-03-1761 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 03-05-1761 te Wanneperveen, beide van Wanneperveen na verhindering getrouwd met Jacob Thijsz KOOIJKER (zie 78766).
Ondertrouwd (2) op 01-11-1776 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 10-11-1776 te Wanneperveen met Jacob Jacobs PRINS (zie 57399). {Hij was eerder ondertrouwd op 04-02-1747 te Wanneperveen, hij van Wanneperveen en zij van Dinxterveen, gehuwd voor de kerk 00-02-1747 te Colderveen met Jentjen Alberts MOET (zie 88119).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Thijsjen Jacobs (zie 78768).
   2.  Geertjen Jacobs (zie 78767).
   3.  Jentjen Jacobs (zie 78769).

78849    Aaltjen Jans BAAS, gedoopt (N.G.) op 12-10-1788 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Alberts BAAS), overleden voor 1795, dochter van Jan Alberts BAAS (zie 57926) en Jentjen Jans MORAAL (zie 76713).
 
190441    Albert BAAS, arbeider, geboren ca 1808.
Gehuwd met Grietje LUTMAN (zie 190442).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Alberts (zie 190440).

152398    Albert BAAS, geboren op 12-02-1882 te Nieuwbuinen;Borger, overleden voor 1884, zoon van Albert Martens BAAS (zie 43955) en Jantje DOKTER (zie 43956).
 
152407    Albert BAAS, geboren op 05-02-1883 te Nieuwbuinen;Borger, zoon van Koop Martens BAAS (zie 43952) en Geessien Hindriks BLAAUW (zie 43953).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-01-1911 te Borger met Hillechina Wicherdina OLDENBURGER (zie 152411).
 
152400    Albert BAAS, geboren op 07-10-1885 te Nieuwbuinen;Borger, zoon van Albert Martens BAAS (zie 43955) en Jantje DOKTER (zie 43956).
 
152378    Albert Alberts BAAS, geboren op 01-01-1823 te Amersfoort, wonende te Wanneperveen, overleden op 13-01-1823 te Amersfoort, 12 dagen oud, zoon van Albert Jans BAAS (zie 78851) en Hendrikjen Alberts VOS (zie 76418).
 
133817    Albert Alberts BAAS, schippersknecht, geboren op 12-09-1825 te Amersfoort, overleden op 02-05-1909 te Westerbuurt;Wanneperveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Albert Jans BAAS (zie 78851) en Hendrikjen Alberts VOS (zie 76418).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1850 te Wanneperveen met Jentjen Derks VELDKAMP (zie 152391).
 
77662    Albert Jans BAAS, geboren ca 1730, zoon van Jan Roelofs BAAS (zie 77600) en Geertjen Peters DOEVE (zie 88061).
Ondertrouwd op 21-01-1757 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 06-02-1757 te Wanneperveen met Aaltjen Geerts STEENBERGEN (zie 77663). {Zij is later ondertrouwd op 27-09-1809 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-10-1809 te Wanneperveen met Hendrik van SETTEN (zie 74002).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Alberts (zie 57926).
   2.  Geertruida Alberts (Geertje) (zie 77664).

78851    Albert Jans BAAS, schipper, geboren op 18-07-1793 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-07-1793 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen Geerts STEENBERGEN), overleden op 06-02-1874 te Wanneperveen op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Alberts BAAS (zie 57926) en Jentjen Jans MORAAL (zie 76713).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-12-1818 te Wanneperveen, bruid en bruidegom wonen te Wanneperveen met Hendrikjen Alberts VOS, 19 jaar oud (zie 76418).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Alberts (zie 120376).
   2.  Jan Alberts (zie 120377).
   3.  Willempje Alberts (zie 152379).
   4.  Albert Alberts (zie 152378).
   5.  Wilhelmina Alberts (zie 152380).
   6.  Albert Alberts (zie 133817).
   7.  Jentje Alberts (Jennetje) (zie 152381).
   8.  Geertjen Alberts (zie 152389).
   9.  Aaltjen Alberts (zie 152383).
   10.  Klaas Alberts (zie 152382).
   11.  Klaas Alberts (zie 152392).
   12.  Neeltjen Alberts (zie 152395).
   13.  Jacob Alberts (zie 93727).
   14.  Hendrikje Alberts (zie 120375).

43955    Albert Martens BAAS, arbeider, geboren 00-00-1844 te Wildervank, zoon van Marten Luitjes BAAS (DOL) (zie 146661) en Sebina Alberts BOS (zie 146662).
Gehuwd op 07-04-1874 te Borger, wettiging 2 kinderen met Jantje DOKTER (zie 43956).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ede (zie 152213).
   2.  Geertruida (zie 152397).
   3.  Martend (zie 43954).
   4.  Albert (zie 152398).
   5.  leevenloos (zie 152399).
   6.  Albert (zie 152400).
   7.  Jantje (zie 152401).

77450    Althe Peters BAAS, geboren op 09-11-1758 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 19-11-1758 te Giethoorn (getuige(n): Grietje Jans DIK), dochter van Peter Jans BAAS (zie 77615) en Aaltjen Althen SCHERP (LANGE) (zie 77616).
 
127738    Anders Harmens BAAS, geboren ca 1745 te Giethoorn.
Ondertrouwd op 07-11-1766 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-11-1766 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Aaltje Jacobs BLASE (zie 127739).
 
55787    Andries BAAS, geboren ca 1838.
Gehuwd met Neesje ZINGER (zie 55784). {Zij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 05-12-1877 te Dwingeloo met Berent BRINK, 41 jaar oud (zie 55783).}
 
106822    Andries Hendriks BAAS, geboren 00-00-1695 te Giethoorn, zoon van Hendrik Wichers BAAS (zie 106824) en Jantje ANDRIES (zie 106825).
Ondertrouwd (1) op 25-06-1723 te Giethoorn, hij j.m. en beiden van Giethoorn met Jacobje WERNARS (zie 106823), in 1748 huisgezin nr.172.
Ondertrouwd (2) op 20-08-1734 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-09-1734 te Giethoorn (NG-NH), hij wed. van Giethoorn en zij j.d. van Dinxterveen met Femmigje JANS (zie 127725), in 1748 huisgezin nr.172.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Andries (zie 79131).

49310    Andries Jans BAAS, geboren ca 1755 te Giethoorn, gedoopt (DGZ Zuid) op 30-01-1780 te Giethoorn, zoon van Jan Andries BAAS (zie 79131) en Neeltjen TIJSSEN (THIJS) (zie 79132).
Ondertrouwd op 31-12-1784 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 05-02-1785 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. van Giethoorn laatst wonende te Amsterdam en zij j.d. van Giethoorn met Hilligje Jacobs BAARD (zie 49311).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
172575    Antje BAAS, geboren op 01-02-1887 te Stadskanaal;Onstwedde, dochter van Frederik BAAS (zie 102448) en Janneke VOS (zie 102449).
 
178685    Antje Hendriks BAAS, geboren ca 1784.
Gehuwd met Sytze Bernardus HOLTROP (zie 178675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sytzes (zie 178686).

71031    Antje Wiegers (Aukje) BAAS, geboren 00-00-1847 te Terband;AEngwirden, overleden op 26-01-1926 te Zuid Eschmarke;Lonneker, dochter van Wieger Klazes BAAS (zie 149170) en Hendrikje Durks van der MOLEN (zie 149171).
Gehuwd op 29-10-1870 te Wolvega;Weststellingwerf met Jogchum Jans OORD, 23 jaar oud (zie 70992).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaartje Jochems (zie 71032).
   2.  Wieger (zie 71033).
   3.  Jan (zie 71035).
   4.  Hendrikjen Jochems (zie 71036).
   5.  Wolter (zie 71037).
   6.  Jan Jogchums (zie 71038).
   7.  Tjibbe Jogchums (Tjebbe) (zie 71039).
   8.  Nicolaas (zie 71040).
   9.  Jaartje (zie 71042).
   10.  Tjebbe (zie 71043).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 15 van 501 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software