Eerste blad    Vorig blad    Blad 135 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

179913    Sikke GERBENS, geboren ca 1707.
Gehuwd voor de kerk op 23-04-1730 te Rijperkerk;Tietjerkstradeel met Nieske JOHANNES, 23 jaar oud (zie 179912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Sikkes SIKKEMA (zie 179914).

115383    Taetske GERBENS, geboren ca 1738, overleden 00-00-1785 te Deinum.
Gehuwd met Teunis SIJBES (zie 115382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke THEUNIS (zie 82188).

40304    Tjitske GERBENS, geboren ca 1738.
Gehuwd op 06-04-1760 te Drachten met Jan ARENDS (zie 40303).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205155    Waete GERBENS, geboren ca 1565 te Kollumerzwaag;Kollumerland, zoon van Gerben JAERGZN (zie 205150) en Baukje SIJBES (zie 205151).
 
204944    Wijcher GERBENS, geboren ca 1686 te Kollumerzwaag, overleden voor 1731 te Oudwoude;Kollumerland.
Gehuwd voor de kerk 00-04-1705 te Hegebeintum;Blije;Ferweradeel met Bieuckjen DJOERDS (zie 204943).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205482    Wytse GERBENS, geboren ca 1515 te Kooten;Achtkarspelen, overleden voor 1599 te Kooten;Achtkarspelen.
Gehuwd voor de kerk na 1566 te Kooten;Achtkarspelen met Sjouckjen (zie 205481). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1539 te Kooten;Achtkarspelen met Rinthie SYTHIES (zie 205480).}
 
53403    Albert GERBERS, landbouwer, geboren op 16-09-1881 te Schoonoord, overleden op 21-07-1954 te Schoonoord op 72-jarige leeftijd, zoon van Klaas GERBERS (zie 53409) en Marchien SCHULTING (zie 53411).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-05-1914 te Sleen met Willemtje OOSTING, 22 jaar oud (zie 53402).
 
163246    Berendina GERBERS, geboren ca 1865.
Gehuwd met Gerrit ZWIERS (zie 163245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenna Henderika (zie 163244).

155250    Elizabeth Dorothea Catharina GERBERS, geboren op 15-02-1795 te Amsterdam, overleden op 23-02-1877 te Coevorden op 82-jarige leeftijd, dochter van Klaas GERBERS (zie 155251) en Engeltje Elizabeth KOK (zie 155252).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-12-1820 te Coevorden met Johannes Martinus JONKER, 20 jaar oud (zie 155249).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Johannes (zie 155253).
   2.  Klaas Johannes (zie 155254).
   3.  Jantien Johannes (zie 155255).
   4.  Jacobus Johannes (zie 155256).
   5.  Jantien Johannes (zie 155257).
   6.  Pieter Johannes (zie 155258).
   7.  Willem Johannes (zie 155259).
   8.  Pieter Nicolaas (zie 155260).
   9.  Engelina Elisabeth (zie 155261).

137842    Jobkien GERBERS, geboren 00-00-1872 te Odoorn, dochter van Willem GERBERS (zie 137844) en Annegien HUIZING (zie 137845).
Gehuwd (1) voor 1920 met Willem MULDER (zie 137843).
Gehuwd (2) op 31-01-1920 te Emmen met Harm KROON, 43 jaar oud (zie 137831). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-03-1898 te Emmen met Hinderika (Hendrika) BLOK (zie 137835).}
 
155251    Klaas GERBERS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Engeltje Elizabeth KOK (zie 155252).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Dorothea Catharina (zie 155250).

53409    Klaas GERBERS, geboren ca 1858.
Gehuwd met Marchien SCHULTING (zie 53411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 53403).

137844    Willem GERBERS, geboren ca 1842.
Gehuwd met Annegien HUIZING (zie 137845).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jobkien (zie 137842).

90847    Hilligjen GERBERTS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Lambert KAMPHUIS (zie 90846).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida (zie 57380).

154981    Hike GERBES, geboren ca 1730.
Gehuwd met Anne HUIDEKOPER (zie 154980).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saapke (zie 154979).

199350    Aede Johans GERBRANDA, geboren 00-00-1530, overleden op 22-09-1575.
Gehuwd voor de kerk ca 1555 met Eets Ulckesdr (Jets) DOUMA OENEMA (zie 199351). {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1575 met Syds Bottes van MOCKEMA (zie 199352).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198764    Bauck Douwesdr GERBRANDA, geboren 00-00-1446 te Almenum;Harlingen, overleden na 1485, dochter van Douwe Edes GERBRANDA (tot BOOLSWIRT) (zie 198765) en Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1465 met Wybe Riencks van POPMA (zie 198763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haring Wybes (zie 198761).

198765    Douwe Edes GERBRANDA (tot BOOLSWIRT), geboren 00-00-1404 te Almenum;Harlingen, overleden 00-00-1453 te Bij Bolsward, hij werd vermoord.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1450 met Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1455 te Bolsward met Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG (zie 197624).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilsck Douwesdr (zie 198766).
   2.  Bauck Douwesdr (zie 198764).

198007    Eets GERBRANDA, geboren 00-00-1110.
Gehuwd voor de kerk ca 1130 met Johan Ruurds ROORDA THOE TZUMMARUM EN KUBAARD (zie 198006).
Uit dit huwelijk:
   1.  NN Johans ROORDA (zie 198008).

199349    Margaretha Aedes GERBRANDA, geboren 00-00-1555, overleden 00-00-1582 te Emden;Dld, begraven te Menaldum;Menaldumadeel, dochter van Aede Johans GERBRANDA (zie 199350) en Eets Ulckesdr (Jets) DOUMA OENEMA (zie 199351).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1575 te Menaldum;Menaldumadeel met Keimpe Sydsesz DONIA (zie 199348).
 
205164    Wilsck Aededr GERBRANDA, geboren ca 1390 te Poppingawier;Boornsterhem.
Gehuwd voor de kerk ca 1430 te Oosterend;Terschelling met Foppe Rienckz POPMA (zie 198778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rienck Foppez (zie 198779).
   2.  Gaets Foppedr (zie 205942).

198766    Wilsck Douwesdr GERBRANDA, geboren 00-00-1443 te Almenum;Harlingen, overleden na 1470, dochter van Douwe Edes GERBRANDA (tot BOOLSWIRT) (zie 198765) en Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1462 te Terschelling met Foppe Riencks (Folkert) van POPMA (zie 199013).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bauck Foppesdr (zie 199012).
   2.  Jel Foppesdr (zie 198767).
   3.  Gaets Foppes POPMA (zie 198889).
   4.  Jarich Foppes (zie 199014).

192523    Catharina Wybrantsdr (Tryn) van GERBRANDA, geboren 00-00-1392 te Minnertsga;Het Bildt, overleden te Herbaijum;Franekeradeel, afkomstig van Almenum, dochter van Wybrandt Hobbes (Wijbrant) van GERBRANDA (later van HERMANA) (zie 197949) en Syts Tjerksdr van HERMANA (zie 192516).
Gehuwd met Pybe Attesz van SICCAMA tot HERBAYUM (SICKEMA) (zie 192524).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisk Pybesdr van SICCAMA (later DOEKAMA) (zie 198719).

192489    Edwert Hobbesdr van GERBRANDA, geboren 00-00-1362 te Almenum;Harlingen, overleden ca 1407 te Franeker;Franekeradeel, dochter van Hobbe van GERBRANDA (zie 192507) en Tryn van WIARDA (zie 192508).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1385 met Allart Douwes van SJAERDA (SJAERDEMA) (zie 192488).
Gehuwd (2) met Goffe Romberts van TAMMINGA (van SJAERDA) (zie 192511).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ybel Allartsdr (Ebel) (SJAARDEMA) (zie 198783).
   2.  Sicke Allarts (SJAERDEMA;SJAARDEMA) (zie 192458).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Foppe Gosses van SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 192512).
   4.  Douwe Goffes van SJAARDEMA (zie 198784).

197950    Hobbe van GERBRANDA, geboren 00-00-1335 te Almenum;Harlingen, overleden te Almenum;Harlingen.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1360 te Almenum;Harlingen met Tryn Feddekodr (Trijn;Katharina) WIARDA (zie 197951).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybrandt Hobbes (Wijbrant) (later van HERMANA) (zie 197949).

192507    Hobbe van GERBRANDA, van de Gerbrandastate te Almenum.
Gehuwd met Tryn van WIARDA (zie 192508).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwert Hobbesdr (zie 192489).
   2.  Tjets Hobbesdr (zie 192514).

192514    Tjets Hobbesdr van GERBRANDA, dochter van Hobbe van GERBRANDA (zie 192507) en Tryn van WIARDA (zie 192508).
Gehuwd met Sicke (zie 192515).
 
197949    Wybrandt Hobbes (Wijbrant) van GERBRANDA (later van HERMANA), geboren 00-00-1365 te Almenum;Harlingen, overleden 00-00-1427 te Minnertsga;Het Bildt, zoon van Hobbe van GERBRANDA (zie 197950) en Tryn Feddekodr (Trijn;Katharina) WIARDA (zie 197951).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1390 met Syts Tjerksdr van HERMANA (zie 192516), na zijn huwelijk woonde hij te Minnertsga in 1420 en 1422.
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1415 te Witmarsum;Wonseradeel met Gerlandt Lollesdr (Gerlant) van OCKINGA (zie 197947). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1400 met Take Pieters (Taecke) CAMSTRA (zie 197946).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hobbe Wybrantsz Teda van HERMANA (GERBRANDA THOE) (zie 192519).
   2.  Catharina Wybrantsdr (Tryn) (zie 192523).
   3.  Rixt Wybrandtsdr HERMANA (van GERBRANDA) (zie 192525).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Teda Wybrandsdr van HERMANA (zie 192518).

88170    Aaltjen GERBRANDS, geboren ca 1725.
Gehuwd voor de kerk ca 1745 met Wessel de WIT (zie 52804). {Hij is later ondertrouwd op 30-06-1751 te Giethoorn, hij van Wanneperveen en zij van de Schutsloot, gehuwd voor de kerk op 25-07-1751 te Zwartsluis met Geesjen Jans HUISMAN (zie 88171).}
 
64667    Anje GERBRANDS, geboren ca 1742 te Usquert.
Gehuwd (1) met Jacob HEINES (zie 64666).
Gehuwd (2) met Frerik Derks BAKKER (zie 64668).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geeske Jacobs BOLHUIS (zie 64582).

55020    Geesjen GERBRANDS, geboren 00-00-1684 te Zuidlaren, dochter van Gerbrand LAMBERTS (zie 55018) en Aaltie BARTELS (zie 55019).
 
2621    Marrechien GERBRANDS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Roelof EGBERTS (zie 2607).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187298    Martje GERBRANDS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Hendrik Martens SPARRIUS (zie 187297).
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje Hendriks (zie 187299).
   2.  Marten Hendriks (zie 187251).

55021    N GERBRANDS, geboren ca 1630 te Zuidlaren, zoon van Gerbrand LAMBERTS (zie 55018) en Aaltie BARTELS (zie 55019).
 
181390    Roelofjen GERBRANDTS, overleden voor 1667.
Gehuwd voor de kerk voor 1667 met Jan DERRICX (zie 181386). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 29-01-1667 te Veendam met Martien JANS (zie 181387).}
 
193338    Grietje Joukes GERBRANDY, geboren ca 1836, dochter van Jouke Gerbens GERBRANDY (zie 193363) en Aukjen Folkerts POSTMA (zie 193364).
Gehuwd op 04-05-1834 te Rauwerderhem met Pier IJsbrands van GOSLIGA, 22 jaar oud (zie 193337).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand Piers (zie 193340).
   2.  Jouke Piers (zie 193305).
   3.  Bokkjen Piers (zie 193341).
   4.  Aukjen Piers (zie 193342).
   5.  Auke Piers (zie 193343).
   6.  Klaas Piers (zie 193339).

193354    Jetske Joukes GERBRANDY, geboren ca 1810.
Gehuwd met Bouke Rintjes BURENGA (zie 193353).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
193363    Jouke Gerbens GERBRANDY, geboren ca 1795.
Gehuwd met Aukjen Folkerts POSTMA (zie 193364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Joukes (zie 193338).

19046    Marregien GERBRANTS, geboren 00-00-1729, overleden op 08-10-1814 te Nijeveen.
Gehuwd met Egbert WIND (zie 19045).
 
187077    Pytke GERBRANTZ, geboren ca 1790.
Gehuwd met Tjerk Piers de BOER (zie 187076).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6764    Pieter GERCAMA, geboren op 05-06-1932 te Tzummarum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1957 met Elisabeth Trijntje WIND, 26 jaar oud (zie 2226).
 
205589    Bauck GERCKS, geboren ca 1578 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden voor 1639 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, dochter van Gerck REYNERS (zie 205590) en Frouck MEYNTS (zie 205591).
Gehuwd voor de kerk ca 1598 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel met Aelse (Allthie) OERCKS (zie 205588).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie AELSES (zie 205594).
   2.  Meyne AELSES (zie 205585).

179900    Johannes GERCKS, geboren 00-00-1600 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden 00-00-1670, zoon van Gercke CORNELIS (zie 179852) en Stijntje GERRYTS (zie 179853).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1635 te Oostermeer;Tietjerksteradeel met Nieske JANS (zie 179902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilt Johannes YTSMA (zie 179903).

179851    Meijnts GERCKS, geboren ca 1600 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden na 1632 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, dochter van Gercke CORNELIS (zie 179852) en Stijntje GERRYTS (zie 179853).
Gehuwd voor de kerk ca 1605 te Oostermeer;Tietjerksteradeel met Ritske AESGES (zie 179850).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
179901    Wilt GERCKS, geboren ca 1600 te Oostermeer;Tietjerkeradeel, zoon van Gercke CORNELIS (zie 179852) en Stijntje GERRYTS (zie 179853).
Gehuwd voor de kerk ca 1640 met Jeltje RINSES (zie 179919).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinse WILTS (zie 179920).

55696    Zwaantje van GERDEREN, geboren ca 1818.
Gehuwd met Albert MULDERIJ (zie 55695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 55694).

163261    Anna Maria GERDERS, geboren 00-00-1851 te Avereest, dochter van Karel GERDERS (zie 163262) en Anna SWIETERS (zie 163263).
Gehuwd op 12-12-1873 te Gramsbergen met Jacobus HOVELING (zie 163260).
 
163262    Karel GERDERS, geboren ca 1821.
Gehuwd met Anna SWIETERS (zie 163263).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (zie 163261).

75788    Lamberta GERDES, geboren ca 1836.
Gehuwd met Josephus Cornelius van MARM (zie 75787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Christiaan (zie 75786).

181651    Aaltien GERDING, geboren 00-00-1877 te Sleen, dochter van Arend GERDING (zie 181660) en Roelfien MENSING (MENSINGH) (zie 181661).
Gehuwd op 22-01-1898 te Sleen met Hendrik NIJZING, 26 jaar oud (zie 181656). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-05-1906 te Sleen met Marchien GERDING (zie 181650).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie 181652).
   2.  Berend (zie 181653).

181660    Arend GERDING, landbouwer, geboren ca 1850.
Gehuwd met Roelfien MENSING (MENSINGH) (zie 181661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien (zie 181651).
   2.  Marchien (zie 181650).

124262    Harm GERDING, molenaarsknecht, geboren 00-00-1866 te Beilen, zoon van Hendrik GERDING (zie 124263) en Hillichje SCHURING (zie 124264).
Gehuwd op 23-04-1887 te Staphorst met Geesje BIJKER (zie 124261).
 
40059    Hendrik GERDING, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jantien Luurts KLINKES (zie 40060).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wemmigje (zie 40058).

124263    Hendrik GERDING, geboren ca 1836.
Gehuwd met Hillichje SCHURING (zie 124264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm (zie 124262).

181664    Jan GERDING, geboren ca 1840.
Gehuwd met Fenna WARMING (zie 181630). {Zij was ook ooit gehuwd met Berend Hendriks NIJZING (zie 168792).}
 
181650    Marchien GERDING, geboren 00-00-1880 te Sleen, dochter van Arend GERDING (zie 181660) en Roelfien MENSING (MENSINGH) (zie 181661).
Gehuwd op 19-05-1906 te Sleen met Hendrik NIJZING, 34 jaar oud (zie 181656). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-01-1898 te Sleen met Aaltien GERDING (zie 181651).}
 
103422    Marijchien Roelofs GERDING, geboren ca 1802.
Gehuwd met Remmelt KUIK (zie 103421).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 103420).

69238    Wemmegje Roelfs GERDING.
Gehuwd voor de kerk op 18-07-1802 te Beilen met Arent FREDERIKS (HUMMELEN), 30 jaar oud (zie 69237).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146127    Wemmegje Roelofs (Wemmechien) GERDING, geboren ca 1783.
Gehuwd met Arend Vreriks HUMMELEN (zie 146126).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Arends (zie 146015).
   2.  Zwaantien Arends (zie 146139).
   3.  Aaltien Arends (zie 146143).

40058    Wemmigje GERDING, geboren 00-00-1826, overleden op 12-05-1883 te Holthe;Beilen, dochter van Hendrik GERDING (zie 40059) en Jantien Luurts KLINKES (zie 40060).
Gehuwd op 02-06-1849 te Oosterhesselen met Leffert LANTING (zie 40057).
 
56947    Willemtje Hendriks GERDING, geboren ca 1747.
Gehuwd met Albert WEURDING (zie 56946).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchje Alberts (zie 56945).

117096    Henderica GERDINGE, geboren ca 1821.
Gehuwd met Harm BRUNA (zie 117095).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
40202    Jantien GERDINGE, geboren ca 1775.
Gehuwd met Jan Hendriks WOLTERS (zie 40201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Jansen (zie 40200).

119171    Klasina GERDINGE, geboren ca 1867.
Gehuwd met Harm KELDER (zie 119170).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 6022).

140730    Arie van GERENSTEIN, geboren op 31-01-1821 te Renswoude.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 07-02-1872 te Nijkerk met Woutera Hendriks DOORNEKAMP, 50 jaar oud (zie 140726). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-07-1842 te Leusden met Johannes van DONKERVOORT (zie 140727).}
 
161251    Gerrit GERENTS, geboren ca 1712, zoon van Berent JANSEN (zie 161243) en Jennegien GERRITS (zie 161244).
 
166699    Geertruida (Truus) GERHARDT, geboren op 22-08-1899 te Amsterdam, overleden op 13-02-1960 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-12-1920 te Rotterdam met Sidney James van den BERGH, 22 jaar oud (zie 166700). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-03-1928, gescheiden na 11 jaar op 28-02-1940 van Sibendiena Maria van den BERG (zie 166701). Hij was ook ooit gehuwd met Nicolette Antonia van WIJK (zie 166706).}
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 06-02-1929 te 's-Gravenhage met Leonardus Josephus NIEHORSTER, 46 jaar oud (zie 166705). {Hij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 18-06-1921 te Mook, gescheiden voor 1929 van Sibendiena Maria van den BERG (zie 166701).}
Gehuwd (3) met Martinus Pom NIJHOFF (zie 43235). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1916 te Den Haag, gescheiden na 33 jaar op 21-03-1950 te Den Haag van Antoinette Hendrika (Nettie) WIND (zie 4477). Hij was eerder gehuwd op 57-jarige leeftijd op 03-04-1952 met Marcelle Georgette HAGEDOORN, 41 jaar oud (zie 166713). Hij is later samenwonend verbonden met Josine van DAM van ISSELT (zie 166716).}
 
22538    Aaltje GERHARDUS, geboren ca 1757.
Gehuwd met Marten SJOERDS (zie 22537).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Martens de VRIES (zie 137194).

131000    Baukjen GERHARDUS, geboren ca 1772.
Gehuwd met Kobus JOHANNES (zie 130999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Jacobus POOL (zie 127532).

193068    Gerhardina GERHARDUS, geboren ca 1755.
Gehuwd met Jan BEKENDAM (zie 193067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41203    Kuiper GERHARDUS, professor theologie Universiteit Groningen, geboren ca 1720.
Gehuwd 1759 met Josina Petronella ALBERDA (zie 24186). {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-01-1743 te Groningen met Anthony Ewout SICHTERMAN, 20 jaar oud (zie 25856).}
 
99391    Hendrina GERITS, geboren ca 1798.
Gehuwd met Mathijs NIJSSEN (zie 99390).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 99386).

187579    Antonius GERITSEN, geboren ca 1710.
Gehuwd met Johanna WILLEMSE (zie 187580).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Teunisdr. GERITSEN (zie 187578).

187578    Wilhelmina Teunisdr. GERITSEN, gedoopt op 29-08-1734 te Dreumel, dochter van Antonius GERITSEN (zie 187579) en Johanna WILLEMSE (zie 187580).
Gehuwd met Joannes van de COOLWIJK (zie 187576).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9945    Aaltje GERKEN, geboren ca 1775.
Gehuwd met Roelof BRALTEN (zie 8952).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9946    Janna GERKEN, geboren ca 1775.
Gehuwd met Jan UFFELS (zie 14866).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 14865).

40390    Willemtje GERKEN, geboren op 19-02-1768 te Diever, overleden op 29-12-1847 te Dwingelo op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerke NN (zie 40391) en Marchien NN (zie 40392).
Gehuwd met Hendrik PRAKKEN (zie 40389).
 
205382    Antje GERKES, geboren 00-12-1714 te Kollum;Kollumerland, gedoopt op 09-12-1714 te Kollum;Kollumerland, dochter van Gerke SIETSES (zie 205383) en Henke RIENKS (zie 205384).
Gehuwd voor de kerk voor 1735 te Gerkesklooster;Achtkarspelen met Ruurd SYBOLTS (SIBOLTS) (zie 205381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinke RUIRDS (zie 205380).

161738    Aukjen GERKES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Hantje Sjoerds RYPKEMA (zie 161737).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Hantjes (zie 161734).

95360    Boele GERKES, geboren ca 1855.
Gehuwd met Elsje HAVEMAN (zie 95361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob (zie 95353).
   2.  Hendrikje (zie 95363).

168304    Gerke GERKES, geboren ca 1824.
Gehuwd met Antje Jacobs KOK (zie 168327).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke (zie 168305).

95363    Hendrikje GERKES, geboren 00-00-1891 te Smilde, dochter van Boele GERKES (zie 95360) en Elsje HAVEMAN (zie 95361).
Gehuwd op 03-05-1912 te Smilde met Albertus GRIT, 26 jaar oud (zie 95362).
 
60762    Jakob GERKES, geboren ca 1853.
Gehuwd met Antje EMMENS (zie 60763).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95353    Jakob GERKES, geboren 00-00-1883 te Smilde, zoon van Boele GERKES (zie 95360) en Elsje HAVEMAN (zie 95361).
Gehuwd op 08-05-1908 te Smilde met Trijntje GRIT, 27 jaar oud (zie 95247).
 
168305    Janke GERKES, arbeidster, geboren 00-00-1854 te Assen, dochter van Gerke GERKES (zie 168304) en Antje Jacobs KOK (zie 168327).
Gehuwd op 13-03-1879 te Smilde met Jans KLOK, 26 jaar oud (zie 168326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leffert (zie 168307).
   2.  Leffert (zie 168306).

154335    Jycke GERKES, geboren ca 1630, overleden voor 1693.
Gehuwd met Willem LUYTIES (zie 154334).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luytien WILLEMS (zie 154329).
   2.  Hindrick WILLEMS (zie 154337).
   3.  Oege WILLEMS (zie 154338).
   4.  Louwe WILLEMS (zie 154339).
   5.  Gerke WILLEMS (zie 154340).
   6.  Jantien WILLEMS (zie 154336).

60761    Liesina GERKES, geboren 00-00-1880 te Smilde, dochter van Jakob GERKES (zie 60762) en Antje EMMENS (zie 60763).
Gehuwd op 18-04-1902 te Smilde met Lammert KLOK, 29 jaar oud (zie 60760).
 
90730    Gerardus GERLACH, geboren ca 1850.
Gehuwd met Lummina van der BIJL (zie 90731).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90729    Harmke GERLACH, geboren op 26-03-1879 te Groningen, overleden op 05-04-1943 te Groningen op 64-jarige leeftijd, begraven te Groningen. Esserveld, dochter van Gerardus GERLACH (zie 90730) en Lummina van der BIJL (zie 90731).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-01-1899 te Groningen met Harm van der VEUR, 22 jaar oud (zie 90651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 90732).
   2.  Lumina Gerharda (Mina) (zie 90733).
   3.  Aaltje Berber (zie 90735).
   4.  Harmke Jantje (zie 90736).
   5.  Harmke (Ans) (zie 90737).
   6.  Adriana Johanna (zie 90739).

116017    Abraham GERLACIUS, geboren ca 1710.
Gehuwd met Jacoba Johanna van PADDENBURG (zie 116018).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard Regnier (zie 116015).

115959    Antonie GERLACIUS, geboren ca 1658.
Gehuwd met Adriana Sophia van PERSIJN (zie 115960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartha Johanna (zie 115958).

115958    Bartha Johanna GERLACIUS, gedoopt op 19-02-1688 te 's-Gravenhage, overleden op 24-01-1750 te Groningen op 61-jarige leeftijd, dochter van Antonie GERLACIUS (zie 115959) en Adriana Sophia van PERSIJN (zie 115960).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12-01-1710 te Groningen met Pieter Rembt van IDDEKINGE, 26 jaar oud (zie 115957).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony Adriaan (zie 115961).
   2.  Rembertina Maria (zie 115962).
   3.  Rembt Tobias (zie 25124).
   4.  Berend (zie 25122).
   5.  Petronella Wibbina Johanna (zie 115963).
   6.  Adriana Sophia (zie 115964).
   7.  Tobias Jan (zie 115965).
   8.  Pieter Rembt (zie 115966).
   9.  Tjaard Godaard (zie 115967).
   10.  Cornelia (zie 115968).
   11.  Beerta Johanna (Bartha) (zie 115969).
   12.  Henrica Wilhelmina (zie 115970).

116015    Gerard Regnier GERLACIUS, geboren 00-00-1741, overleden voor 1826, zoon van Abraham GERLACIUS (zie 116017) en Jacoba Johanna van PADDENBURG (zie 116018).
Gehuwd met Anna Willemine van IDDEKINGE (zie 116012).
Uit dit huwelijk:
   1.  Quirina Jacoba Johanna (zie 116016).

116016    Quirina Jacoba Johanna GERLACIUS, geboren op 31-05-1775 te Groningen, dochter van Gerard Regnier GERLACIUS (zie 116015) en Anna Willemine van IDDEKINGE (zie 116012).
Gehuwd met Jonkheer Oncko van SWINDEREN van RENSUMA (zie 116019).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jonkheer Gerard Regnier GERLACIUS van SWINDEREN (zie 116020).

24837    Tjaert GERLACIUS, geboren ca 1640.
Gehuwd met Beerta ALTINGH (zie 24256).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24838    Wibbina GERLACIUS, gedoopt op 05-07-1664 te Groningen, overleden voor 1723, dochter van Tjaert GERLACIUS (zie 24837) en Beerta ALTINGH (zie 24256).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-12-1694 te Groningen met Dr. Nicolaas van BUTTINGHA, 51 jaar oud (zie 24507).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
116020    Jonkheer Gerard Regnier GERLACIUS van SWINDEREN, geboren op 26-06-1804 te Groningen, overleden op 21-06-1879 te Neder-Langbroek op 74-jarige leeftijd, zoon van Jonkheer Oncko van SWINDEREN van RENSUMA (zie 116019) en Quirina Jacoba Johanna GERLACIUS (zie 116016).
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 17-12-1863 te Amsterdam met Jonkvrouw Gabriëlle Johanna van IDDEKINGE, 37 jaar oud (zie 116021).
 
51671    Jhr. Gerard Regnier GERLACIUS van SWINDEREN.
Gehuwd met Constantia Johanna RENGERS (zie 51672).
 
158684    Remke Gerrits GERLOF, gedoopt op 14-07-1748 te Veendam, overleden op 16-05-1823 te Nieuwe Pekela op 74-jarige leeftijd, dochter van Gerlof LUCAS (zie 158691) en Hillegien ANDRIES (zie 158692).
Gehuwd met Jan Ottes van OOSTEN (zie 158683).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto Jans (zie 158681).

199674    Pier GERLOFFSZ, eigenerfde boer, geboren 00-00-1545 te Kimswerd, overleden 00-00-1601 te Kimswerd, zoon van Gerlof Aenes DONIA (zie 199648) en Teecke HEERES (zie 199673).
Gehuwd met Anne TAECKESDR (zie 199706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tyedt PIERS (zie 199711).
   2.  Gerlof PIERS (zie 199707).
   3.  Doedt PIERS (zie 199708).
   4.  Jelte PIERS (zie 199709).
   5.  Siets PIERS (zie 199710).
   6.  Siuck PIERS (zie 199712).
   7.  Geris PIERS (zie 199713).

107210    Alberdina GERLOFS, geboren ca 1830.
Gehuwd met Hindrik Daniels Seip van OOST (zie 107209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dane Willem (zie 114685).

199740    Ancke GERLOFS, dochter van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Lisbet SCHELTES (zie 199736).
 
199722    Ane Douwes GERLOFS, zoon van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
135411    Anje GERLOFS.
Gehuwd voor de kerk op 27-01-1754 te Sauwerd (herv.) met Siger HINDRIKS (zie 135410).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwke SIJGERS (zie 135412).
   2.  Derk SIJGERS (Derk Siegers) (zie 135394).
   3.  Gerlof SIJGERS (zie 135413).
   4.  Hindrik SIJGERS (zie 135414).

150499    Aukjen GERLOFS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Fokke Martens KLOOSTERMAN (zie 150498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeerd Fokkes (zie 150006).

199723    Bets Douwesdr GERLOFS, dochter van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
199677    Dirk GERLOFS, geboren 00-00-1551 te Kimswerd, zoon van Gerlof Aenes DONIA (zie 199648) en Teecke HEERES (zie 199673).
Gehuwd met Gerland GOSSES (zie 199724).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jets Dircks GERLOFS (zie 199725).
   2.  Syts HEYNS (zie 199726).
   3.  Gerlof Dircks GERLOFS (zie 199727).
   4.  Pier Dircks GERLOFS (zie 199728).
   5.  Hoyte Dircks GERLOFS (zie 199729).
   6.  Gosse Dircks GERLOFS (zie 199730).
   7.  Tryn HEYNS (zie 199731).

199676    Douwe GERLOFS, geboren 00-00-1549, overleden voor 1588, zoon van Gerlof Aenes DONIA (zie 199648) en Teecke HEERES (zie 199673).
Gehuwd met Sas PIETERS (zie 199717).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerlof Douwes GERLOFS (zie 199718).
   2.  Pieter Douwes GERLOFS (zie 199719).
   3.  Impck Douwes GERLOFS (zie 199720).
   4.  Syts Douwesdr GERLOFS (zie 199721).
   5.  Ane Douwes GERLOFS (zie 199722).
   6.  Bets Douwesdr GERLOFS (zie 199723).

144131    Geesjen GERLOFS, geboren op 14-03-1859 te Muntendam, overleden op 05-01-1935 te Hoogezand op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-02-1890 te Odoorn met Nanne Philippus KROON, 54 jaar oud (zie 173135).
 
199727    Gerlof Dircks GERLOFS, zoon van Dirk GERLOFS (zie 199677) en Gerland GOSSES (zie 199724).
 
199718    Gerlof Douwes GERLOFS, zoon van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
199651    Gerloff GERLOFS, geboren 00-00-1506 te Kimswerd, overleden 00-00-1515 te Kimswerd, zoon van Pier Gerlofs DONIA (GRUTTE PIER) (zie 199628) en Rintze SYRTSEMA (zie 199650).
 
199715    Gerloff Heres GERLOFS, zoon van Heere GERLOFS (zie 199675) en Fed Douwedr POPMA (zie 199714).
 
199730    Gosse Dircks GERLOFS, zoon van Dirk GERLOFS (zie 199677) en Gerland GOSSES (zie 199724).
 
199675    Heere GERLOFS, geboren 00-00-1547 te Kimswerd, overleden voor 1595, zoon van Gerlof Aenes DONIA (zie 199648) en Teecke HEERES (zie 199673).
Gehuwd met Fed Douwedr POPMA (zie 199714).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerloff Heres GERLOFS (zie 199715).
   2.  Liupck Heeres GERLOFS (zie 199716).

199734    Hoyte GERLOFS, zoon van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Teunke HOYTES (zie 199732).
 
199729    Hoyte Dircks GERLOFS, zoon van Dirk GERLOFS (zie 199677) en Gerland GOSSES (zie 199724).
 
199720    Impck Douwes GERLOFS, dochter van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
199725    Jets Dircks GERLOFS, dochter van Dirk GERLOFS (zie 199677) en Gerland GOSSES (zie 199724).
 
199741    Lijsbet GERLOFS, dochter van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Lisbet SCHELTES (zie 199736).
 
199716    Liupck Heeres GERLOFS, dochter van Heere GERLOFS (zie 199675) en Fed Douwedr POPMA (zie 199714).
 
199728    Pier Dircks GERLOFS, zoon van Dirk GERLOFS (zie 199677) en Gerland GOSSES (zie 199724).
 
199719    Pieter Douwes GERLOFS, zoon van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
199735    Romck GERLOFS, zoon van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Teunke HOYTES (zie 199732).
 
199733    Romcke GERLOFS, dochter van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Teunke HOYTES (zie 199732).
 
199721    Syts Douwesdr GERLOFS, dochter van Douwe GERLOFS (zie 199676) en Sas PIETERS (zie 199717).
 
199737    Tiets GERLOFS, dochter van Romke Gerlofs DONIA (zie 199678) en Lisbet SCHELTES (zie 199736).
 
199652    Wobble GERLOFS, geboren ca 1510 te Kimswerd, overleden op 14-03-1571, dochter van Pier Gerlofs DONIA (GRUTTE PIER) (zie 199628) en Rintze SYRTSEMA (zie 199650).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1540 met Dominicus PIEBES (zie 199653).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1550 met Seerp Sijperts POPTA (zie 199654).
Gehuwd voor de kerk (3) ca 1560 met Syerck DOUWES (zie 199655).
 
45560    Tjerk Ypes GERLOFSMA, geboren ca 1804, zoon van Ype TJERKS (zie 118181) en Andrieske JANS (zie 118182).
Gehuwd op 05-05-1824 te Menaldumadeel met Pietje Taekes van der WINT (van der WIND), 19 jaar oud (zie 45559). {Zij is later gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1827 te Menaldumadeel met Obbe Willems VENSTRA (VINSTRA;FEENSTRA) (zie 45562).}
 
68703    Wybrandt GERLOFSZ.
Gehuwd met Doutyen (zie 68704).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bauck WYBRENS (zie 68701).

169036    Catharina GERMANN, gedoopt op 12-04-1647 te Frutigen;ZW, dochter van Daniel GERMANN (zie 169056) en Margaretha SCHRANTZ (zie 169057).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-12-1670 te Frutigen;ZW met Martin Gilges RYCHEN (zie 169035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie 169058).
   2.  Cathrin (zie 169059).
   3.  Sara (zie 169060).
   4.  Margreth (zie 169062).
   5.  Martin (zie 169063).
   6.  Daniël Martins RICHEN (zie 169033).
   7.  Peter (zie 169065).
   8.  Anna (zie 169067).

169056    Daniel GERMANN, geboren ca 1611.
Gehuwd met Margaretha SCHRANTZ (zie 169057).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie 169036).

117592    Gepke GERMERAAD, geboren 00-00-1885 te Millingen, dochter van IJde GERMERAAD (zie 117593) en Geessien DUSSELJEE (zie 117594).
Gehuwd op 25-04-1907 te Velsen met Johannes SCHAAPMAN (zie 117591).
 
117593    IJde GERMERAAD, rijksambtenaar, geboren ca 1855.
Gehuwd met Geessien DUSSELJEE (zie 117594).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
185405    Jeltje GERMERAAD, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hendrik CAMSTRA (zie 185404).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
143505    Berendina GERMERS, geboren ca 1876.
Gehuwd met Gerrit ZWIERS (zie 143504).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf (zie 143503).

145162    Geert Harm GERMES, geboren ca 1843.
Gehuwd met Eltien JAGER (zie 145163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 145161).

145161    Maria GERMES, geboren 00-00-1873 te Hardenberg-Ambt, dochter van Geert Harm GERMES (zie 145162) en Eltien JAGER (zie 145163).
Gehuwd op 27-04-1897 te Emmen met Adolf de MUNNIK (zie 145160).
 
88644    Geesjen Werners GERMINGE, geboren ca 1660.
Gehuwd met Berent Geerts UNINGE (zie 88643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen GARMINGE (zie 48475).
   2.  Jantje GERMINGE (zie 88645).

88645    Jantje GERMINGE, dochter van Berent Geerts UNINGE (zie 88643) en Geesjen Werners GERMINGE (zie 88644).
 
129819    Fredrik GERMS, geboren ca 1850.
Gehuwd met Aleida Harmanna Gezina EIKEMA (zie 129820).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
172794    Geert Jacobs GERMS, boerenknecht;landbouwer, geboren 00-00-1816 te Veendam, zoon van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd op 14-05-1849 te Veendam met Fennegien Jans BEUKER (zie 172795).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
172793    Geesjen Jacobs GERMS, geboren op 26-05-1824 om 05.00 uur te Borgercompagnie;Veendam, dochter van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-01-1849 te Wildervank met Jacob Alberts SMIT (SMID) (zie 172798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderkien SMID (zie 191925).
   2.  Jakob SMID (zie 191930).
   3.  Albert SMID (zie 191944).
   4.  Pietertje SMID (zie 5438).
   5.  Jacoba Meina SMID (zie 191929).
   6.  Geertruida SMID (zie 191941).

172806    Germ Jacobs GERMS, landbouwer, geboren op 05-09-1811 om 18.00 uur te Hoogezand, huis no 472, overleden op 02-09-1863 om 21.00 uur te Kropswolde;Hoogezand op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd (1) ca 1834 met Hiltje KOEKKOEK (zie 172811).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 11-05-1843 te Hoogezand met Gepke Wijpkes de LANGE, 33 jaar oud (zie 172807).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob Germs (zie 172810).

129818    Hillegonda Teilina GERMS, geboren 00-00-1880 te Wier;Menaldumadeel, dochter van Fredrik GERMS (zie 129819) en Aleida Harmanna Gezina EIKEMA (zie 129820).
Gehuwd op 09-08-1900 te Achtkarspelen met Hein de HAAN, 27 jaar oud (zie 129807).
 
174080    Jacob GERMS, landbouwer, geboren op 21-03-1843 te Kropswolde;Hoogezand, zoon van Reintke Jacobs GERMS (zie 69451) en Annegien Richts SMIT (zie 172781).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1865 te Wildervank met Trijntje HUIZINGA (zie 174144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Remke (zie 174033).
   2.  Johannes (zie 172782).

172805    Jacob Geerts GERMS, geboren op 13-11-1853 te Wildervank, zoon van Geert Jacobs GERMS (zie 172794) en Fennegien Jans BEUKER (zie 172795).
 
172810    Jacob Germs GERMS, geboren op 30-08-1847 te Kropswolde;Hoogezand, zoon van Germ Jacobs GERMS (zie 172806) en Gepke Wijpkes de LANGE (zie 172807).
 
172786    Jacob Jans GERMS, landbouwer, geboren 00-00-1761, overleden op 12-06-1852 te Borgercompagnie;Veendam.
Gehuwd voor de kerk ca 1806 met Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
4634    Jacob Jans GERMS, geboren op 19-06-1841 om 07.00 uur te Borgercompagnie;Veendam, zoon van Jan Jacobs GERMS (zie 4615) en Trijntje Egberts (Trientje) MAATHUIS (zie 4616).
 
172817    Jacoba GERMS, geboren op 28-11-1857 te Wildervank, dochter van Geert Jacobs GERMS (zie 172794) en Fennegien Jans BEUKER (zie 172795).
Gehuwd met Hindrik Derks NIEBOER (zie 67409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (zie 172812).
   2.  Fennegien (zie 172820).
   3.  Maria (zie 67408).
   4.  Wilhelmina (zie 67410).
   5.  Harm (zie 172814).
   6.  Geert (zie 172823).
   7.  Anna (zie 172821).
   8.  Jacoba (zie 172815).
   9.  Jan Hindrik (zie 172816).
   10.  Jacob (zie 172822).

16163    Jan GERMS, geboren ca 1920.
Gehuwd met Pietertje (Pietje) WIND (zie 1855).
 
4615    Jan Jacobs GERMS, landbouwer, geboren op 15-04-1807 te Borgercompagnie;Veendam, overleden op 10-01-1891 te Assen op 83-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-05-1838 te Hoogezand met Trijntje Egberts (Trientje) MAATHUIS (zie 4616).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 4634).

31864    Jantje GERMS, geboren 00-00-1874 te Gieten, dochter van Richt GERMS (zie 31865) en Geertje WINDMULDER (zie 31866).
Gehuwd op 22-05-1897 te Wildervank met Wubbolt VELTHUIS (zie 31863).
 
172801    Jeseltje Jacobs GERMS, geboren ca 1818, dochter van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd met Jacob Klaassens HUISMAN (zie 172802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Germ (zie 172803).

172782    Johannes GERMS, landbouwer, geboren 00-00-1880 te Borger, zoon van Jacob GERMS (zie 174080) en Trijntje HUIZINGA (zie 174144).
Gehuwd op 26-04-1902 te Onstwedde met Geertruida GRAKIST (zie 172783).
 
69451    Reintke Jacobs GERMS, boerenknecht, geboren op 05-11-1813 om 22.00 uur te Borgercompagnie;Veendam, huis no. 469, zoon van Jacob Jans GERMS (zie 172786) en Pietje Roelfs BRANDENBORGER (BRANDENBERGEN) (zie 172787).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21-11-1836 te Veendam met Jantje Jans VIERKANT, 22 jaar oud (zie 172788).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 18-03-1841 te Hoogezand met Annegien Richts SMIT, 25 jaar oud (zie 172781).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob (zie 174080).
   2.  Richt (zie 31865).

174033    Remke GERMS, arbeider, geboren op 06-03-1866 te Stadskanaal;Wildervank, zoon van Jacob GERMS (zie 174080) en Trijntje HUIZINGA (zie 174144).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-1888 te Onstwedde met Grietje BOTS, 26 jaar oud (zie 173997). {Zij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-01-1891 te Bellingwolde met Elze Derks HIDDING, 43 jaar oud (zie 174044).}
 
31865    Richt GERMS, geboren ca 1845 te Wildervank, zoon van Reintke Jacobs GERMS (zie 69451) en Annegien Richts SMIT (zie 172781).
Gehuwd met Geertje WINDMULDER (zie 31866).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 31864).

155784    Roelfien GERMS, geboren ca 1871.
Gehuwd met Jan BONSEMA (zie 155783).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67458    Wilhelmina GERMS, geboren ca 1867.
Gehuwd met Pieter WESTERVAARDER (zie 67457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba (zie 67456).

111691    Hillegonda van GERMTE, geboren ca 1759.
Gehuwd met Jan Lodewijk van WETERING (zie 111690).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (zie 111674).

114227    Marijtje GERN, geboren ca 1815.
Gehuwd met Jan BUNT (zie 114226).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155633    Geert Harms GERNAAT, klompmaker, geboren ca 1801.
Gehuwd met Ilmtje Jacobs SPA (zie 155634).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Geerts (zie 155629).

93426    Harm Friedriks GERNAAT, praamschipper, geboren ca 1798.
Gehuwd met Liefke Jans KOK (zie 93427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 93425).

155629    Harm Geerts GERNAAT, klompmaker;arbeider, geboren 00-00-1831 te Oude Pekela, zoon van Geert Harms GERNAAT (zie 155633) en Ilmtje Jacobs SPA (zie 155634).
Gehuwd op 09-02-1854 te Winschoten met Debora Isaacs MONTEZINOS (zie 155630).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Harms (zie 18866).

43553    Harm Jans GERNAAT, geboren ca 1808.
Gehuwd met Grietje Daniëls van der LAAN (zie 43554).
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna (zie 43551).

93425    Jantje GERNAAT, geboren op 13-09-1822 te Nieuwe Pekela, dochter van Harm Friedriks GERNAAT (zie 93426) en Liefke Jans KOK (zie 93427).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1847 te Oude Pekela met Kornelis HUISMAN, 24 jaar oud (zie 93424).
 
125521    Jantje GERNAAT, geboren op 06-03-1904 te Veendam, dochter van Sander GERNAAT (zie 15971) en Klaassien Derks WIND (zie 3514).
 
125518    Johannes GERNAAT, geboren op 20-03-1902 te Muntendam, zoon van Sander GERNAAT (zie 15971) en Klaassien Derks WIND (zie 3514).
 
15971    Sander GERNAAT, scheepsjager;los arbeider, geboren op 09-06-1864 te Meeden, overleden op 21-12-1928 te Veendam op 64-jarige leeftijd, zoon van nn (zie 50596) en Susanna GERNAAT (zie 43551).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-10-1888 te Muntendam met Klaassien Derks WIND, 23 jaar oud (zie 3514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanna Jantina (zie 125515).
   2.  Johannes (zie 125518).
   3.  Jantje (zie 125521).

43551    Susanna GERNAAT, werkvrouw, geboren ca 1832 te Meeden, dochter van Harm Jans GERNAAT (zie 43553) en Grietje Daniëls van der LAAN (zie 43554).
Gehuwd (1) op 19-01-1867 te Meeden met Hilbrand HOVING (zie 43550). {Hij was eerder gehuwd voor 1867 met Martje Pieters JAGER (zie 43552).}
Gehuwd (2) met nn (zie 50596).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Sander GERNAAT (zie 15971).

125515    Suzanna Jantina GERNAAT, geboren op 14-07-1900 te Muntendam, dochter van Sander GERNAAT (zie 15971) en Klaassien Derks WIND (zie 3514).
 
18866    Wilhelmina Harms GERNAAT, geboren op 25-04-1864 te Groningen, dochter van Harm Geerts GERNAAT (zie 155629) en Debora Isaacs MONTEZINOS (zie 155630).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-03-1892 te Groningen met Ate Feikes VISSER, 32 jaar oud (zie 18865).
Uit dit huwelijk:
   1.  Debora (zie 69612).

103608    Petrus GERNAERT, geboren ca 1865.
Gehuwd met Renilda Amalia HAERS (zie 103607).
 
24839    Talle GERNANT, geboren ca 1895.
Gehuwd met Harm VRIEZE (zie 26371).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelke (zie 26370).

83213    Fennechien van GERNER, geboren op 10-01-1830 te Odoorn, dochter van Hendrik van GERNER (zie 83215) en Lammechien WEERDING (zie 83216).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1855 te Odoorn met Harm Jans SCHUTRUPS, 29 jaar oud (zie 83214).
 
139711    Harm Peters van GERNER, geboren 00-00-1845 te Ommen, zoon van Peter van GERNER (van GARNER) (zie 26915) en Hendrika ALEN (zie 26916).
Gehuwd op 18-06-1874 te Ommen met Jennigje Gerrits TIMMERMAN (zie 139710).
 
83215    Hendrik van GERNER, geboren ca 1803.
Gehuwd met Lammechien WEERDING (zie 83216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fennechien (zie 83213).

83993    Hendrik van GERNER, geboren ca 1870.
Gescheiden . te Zwolle van Gerritdina BEEKMAN (zie 83990). {Zij was eerder gehuwd op 05-04-1917 te Zwolle met Jan Willem MARSMAN (zie 83989).}
 
45352    Hendrika van GERNER, geboren 00-00-1870 te Ommen, dochter van Peter van GERNER (van GARNER) (zie 26915) en Hendrika MARSMAN (zie 26914).
Gehuwd op 10-05-1892 te Ommen met Jan TIMMERMAN (zie 45353).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 110596).

71881    Jan van GERNER, geboren ca 1826.
Gehuwd met Lamberdiena van den BERG (zie 71880). {Zij was eerder gehuwd op 26-01-1865 te Zwolle met Jan STREMMELAAR (zie 3730).}
 
26915    Peter van GERNER (van GARNER), landbouwer, geboren 00-00-1814 te Ommen, zoon van Harmen van GARNER (zie 26917) en Aaltje VEDDERS (zie 26918).
Gehuwd (1) op 19-03-1857 te Ommen met Hendrika MARSMAN (zie 26914). {Zij is later gehuwd op 10-08-1877 te Ommen, gescheiden na 10 jaar op 17-08-1887 te Ommen van Gerrit Willem WITTENBERG (zie 26919).}
Gehuwd (2) met Hendrika ALEN (zie 26916).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 45352).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
57101    Roelfien van GERNER, geboren ca 1825.
Gehuwd met Albert Eisen SCHUTRUPS (zie 83271).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesien Alberts (zie 56788).
   2.  Eise Alberts (zie 83284).

104703    Catharina Johanna GERNLER, geboren 00-00-1885 te Middelburg, dochter van Jojan Frederik GERNLER (zie 104704) en Wilhelmina van de WOESTIJNE (zie 104705).
Gehuwd op 23-10-1907 te Middelburg met Hendrik Willem SCHOT (zie 104702).
 
104704    Jojan Frederik GERNLER, geboren ca 1855.
Gehuwd met Wilhelmina van de WOESTIJNE (zie 104705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Johanna (zie 104703).

152240    Anna Johanna van GERPEN, geboren ca 1816.
Gehuwd met Juko Alberts DIJKHUIS (zie 152239).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150103    Antje GERRETS, geboren ca 1769.
Gehuwd met Beerent van OORT (zie 150102).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 142726).

128317    Antje GERRETSE, geboren ca 1861.
Gehuwd met Johannes MEIJVOGEL (zie 128316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecilia Bernardina (zie 128315).

173461    Lammigjen GERRIETS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Roelf Jacobs KOLDER (zie 173460).
Uit dit huwelijk:
   1.  Afijn Roelfs (zie 173458).

186272    Egbert GERRIJDS (PLEIJENDAAL), geboren te Ankum, gedoopt op 31-05-1705 te Dalfsen, zoon van Gerrijd Hendriks PLEYENDAL (zie 186251) en Evertien BERENTS (zie 186252).
 
186273    Grietien GERRIJDS, geboren te Ankum, gedoopt op 30-08-1711 te Dalfsen, zoon van Gerrijd Hendriks PLEYENDAL (zie 186251) en Evertien BERENTS (zie 186252).
 
200962    Janna GERRIJDS, geboren te Gerner, gedoopt op 11-10-1705 te Dalfsen, dochter van Gerrijd HENDRIKS (zie 200964) en Hermtien JANSSEN (zie 200965).
Gehuwd met Wolter GERRIJDS (zie 200959).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan WOLTERS (zie 93052).

186271    Margien GERRIJDS, geboren te Ankum, gedoopt op 08-01-1699 te Dalfsen, dochter van Gerrijd Hendriks PLEYENDAL (zie 186251) en Evertien BERENTS (zie 186252).
 
186259    Willem GERRIJDS, gedoopt op 27-04-1696 te Dalfsen, zoon van Gerrijd Hendriks PLEYENDAL (zie 186251) en Evertien BERENTS (zie 186252).
 
186245    Willem GERRIJDS (PLEYENDAAL), geboren te Ankum, gedoopt op 11-07-1697 te Dalfsen, hij koopt het Kiekenbelt in Ancum van Gerrit PLEIJENDAAL en de wed. Jan BURGERS, zoon van Gerrijd Hendriks PLEYENDAL (zie 186251) en Evertien BERENTS (zie 186252).
Gehuwd voor de kerk ca 1723 met Wietse (Wytse) JACOBS (zie 186246), ze woonden op het Kiekebelt in Ancum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob WILLEMS (zie 186253).
   2.  Evertien WILLEMS (zie 186254).
   3.  Hendrikje (Hendrica) WILLEMS (SPIJKER) (zie 186221).
   4.  Hendrik WILLEMS (SPIJKER) (zie 186247).

200959    Wolter GERRIJDS, geboren te Emmen, gedoopt op 10-06-1703 te Dalfsen, zoon van Gerrijd HERMSEN (zie 200966) en Marie HENDRIKSEN (zie 200967).
Gehuwd met Janna GERRIJDS (zie 200962).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22044    Roelofje Teunis GERRIJS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Roelof Geerts SCHIPPER (zie 22043).
Uit dit huwelijk:
   1.  Woltertje Roelofs (zie 22042).

133099    Aaltje GERRIJTS, geboren ca 1700.
Gehuwd voor de kerk op 26-07-1721 te Oudega (herv.) met Joucke JANS (zie 133098).
Uit dit huwelijk:
   1.  Erryt JOUKES (zie 133096).

5341    Bieke GERRIJTS, gedoopt (WK) op 11-11-1731 te Niekerk, dochter van Gerrit REITS (zie 5338) en Anje PIETERS (zie 5339).
 
9947    Egbert GERRIJTS, geboren ca 1600, overleden voor 1654.
Kind:
   1.  Aeltjen EGBERS (zie 9640).

57175    Elizabeth GERRIJTS, geboren 00-00-1832 te Gasselte, dochter van Jan Reinders GERRIJTS (zie 57198) en Jantien Willems TAMMING (zie 57199).
Gehuwd op 18-06-1859 te Nieuwe Pekela met Luitjen HEIKENS (zie 57174). {Hij was eerder gehuwd op 09-08-1856 te Nieuwe Pekela met Janna GERRIJTS (zie 57200).}
 
15100    Femmegien GERRIJTS, geboren ca 1680, overleden voor 1726.
Ondertrouwd (1) op 25-04-1711 te Beulake, beide uit de Beulake met Jan Claesen VOOGT (zie 15097). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1680 met Wijgertien WILLEMS (zie 88617).}
Gehuwd voor de kerk (2) op 17-09-1720 te Beulake, hij j.m.en zij wed. beide in die Beulake Echtgenoot is Hendrick Geerts PIJLMAN, 17 jaar oud (zie 91972). {Hij is later ondertrouwd op 29-11-1726 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-01-1727 te Beulake (N.G.) met Kunnegjen Jans HOLLANDER, 25 jaar oud (zie 120796). Hij is later ondertrouwd op 23-12-1758 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 28-01-1759 te Oldemarkt, zij j.d. van Steenwijkerwold, beide wonende te Kalenberg Echtgenote is Pietertien JACOBS, 30 jaar oud (zie 46523).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Volcken Jans PILMAN (zie 119782).
   2.  Grietien Jans PILMAN (zie 119781).
   3.  Gerrit Jans (zie 91938).

144169    Geert GERRIJTS, geboren ca 1824.
Gehuwd met Geertruida NORDHUIS (zie 144170).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 144163).

137037    Gerrijt GERRIJTS, geboren ca 1755.
Gehuwd voor de kerk op 08-10-1779 te Oude Pekela (herv.) met Swaantje Berents OLDENBORGER (zie 137038).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Gerrits VISSCHER (zie 137027).
   2.  Gerrijt (zie 137063).
   3.  Sijke (zie 137061).
   4.  Willem (zie 137062).

137063    Gerrijt GERRIJTS, gedoopt (herv.) op 09-09-1781 te Oude Pekela, zoon van Gerrijt GERRIJTS (zie 137037) en Swaantje Berents OLDENBORGER (zie 137038).
 
49591    Hendrik GERRIJTS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Geesijn Hendriks RABBING (zie 49592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks JONKERS (zie 49590).

144163    Hendrik GERRIJTS, arbeider, geboren op 16-08-1854 te Nieuw Buinen;Borger, overleden op 01-12-1924 te Borger op 70-jarige leeftijd, zoon van Geert GERRIJTS (zie 144169) en Geertruida NORDHUIS (zie 144170).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-08-1882 te Borger met Trijntje DOST, 25 jaar oud (zie 144161).
 
80818    Jacob GERRIJTS, geboren ca 1668, overleden in 1693.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1693 te Beulake met Ariaantje Sijmons GROENEWEGEN (zie 80817). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 24-10-1696 te Beulake, zij wed. en beide in die Beulake met Hermen ALBERTS (zie 80819).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob JACOBS (zie 127503).

139829    Jan GERRIJTS, geboren ca 1786.
Gehuwd met Grietjen Jans BAKKER (zie 139830).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57198    Jan Reinders GERRIJTS, geboren ca 1801.
Gehuwd met Jantien Willems TAMMING (zie 57199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 57175).
   2.  Janna (zie 57200).

57200    Janna GERRIJTS, geboren ca 1833, dochter van Jan Reinders GERRIJTS (zie 57198) en Jantien Willems TAMMING (zie 57199).
Gehuwd op 09-08-1856 te Nieuwe Pekela met Luitjen HEIKENS (zie 57174). {Hij is later gehuwd op 18-06-1859 te Nieuwe Pekela met Elizabeth GERRIJTS (zie 57175).}
 
154558    Jantien GERRIJTS, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1686 met Gerrijt ARENTS (zie 154559).
Ondertrouwd (2) 00-01-1687 te Beulake, hij j.m. van Dinxterveen en zij wed. in die Beulake met Jannes GEERTS (zie 154557).
 
205439    Roeleff GERRIJTS, geboren ca 1595 te De Triemen;Kollumerland, overleden 00-00-1633 te De Triemen;Kollumerland.
Gehuwd voor de kerk ca 1625 te Westergeest;Kollumerland met Aeltje WYBES (zie 141083). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1635 met Jarich EGBERTS (zie 141082).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit ROELEFFS (zie 205440).
   2.  Roelofke ROELOFS (zie 205438).

205301    Sierck GERRIJTS, geboren ca 1697 te Westergeest;Kollumerland, overleden voor 1748 te Kollumerzwaag;Kollumerland, zoon van Gerrit SIERCX (zie 205308) en Grietje (Grijtie) LIBBES (zie 205309).
Gehuwd voor de kerk ca 1730 te Westergeest;Kollumerland met Bontje JARICHS (zie 205300).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrijt SIRKS (zie 205302).
   2.  Liebe SIRKS (zie 205305).
   3.  Grietje SIERKS (zie 205306).
   4.  Ietske SIERKS (zie 205307).

137061    Sijke GERRIJTS, geboren op 14-05-1784 te Nieuwe Pekela, gedoopt (herv.) op 16-05-1784 te Nieuwe Pekela, dochter van Gerrijt GERRIJTS (zie 137037) en Swaantje Berents OLDENBORGER (zie 137038).
 
190276    Willem GERRIJTS, geboren ca 1595.
Gehuwd met Vrouwke HENDRIX (zie 190277).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltien WILLEMS (zie 174856).

137062    Willem GERRIJTS, geboren op 10-05-1790 te Nieuwe Pekela, gedoopt (herv.) op 23-05-1790 te Nieuwe Pekela, zoon van Gerrijt GERRIJTS (zie 137037) en Swaantje Berents OLDENBORGER (zie 137038).
 
148390    Wobbe GERRIJTS, gedoopt op 27-09-1739 te Tolbert, overleden op 25-03-1817 te Leek op 77-jarige leeftijd, www.xs4all.nl/~toby48/schimmel.htm, zoon van Gerrit Philippus WOBBES (zie 148392) en Aukje HARMS (zie 148393).
Gehuwd voor de kerk ca 1764 met Luigje Reinders OOSTING (zie 148391).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Wobbes HOEKSMA (zie 148389).

90803    Hinderkien GERRINGA, geboren ca 1900.
Gehuwd met Abraham POSTMA (zie 90802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (Gré) (zie 90801).

47529    Geert GERRIS, geboren ca 1700.
Kind:
   1.  Annigien GEERTS (zie 46417).

39239    Grietien GERRIS (GERRITS), geboren ca 1696, ze werd op 31-03-1720 samen met haar man ingeschreven als lidmaat te Giethoorn met attestatie van Wanneperveen (gezindte: DGZ ?), ze deed belijdenis op 17-04-1718 in Wanneperveen, overleden op 19-03-1753 te Giethoorn, dochter van Gerrit (zie 139461) en Margje ? (zie 139421).
attestatie afgegeven 31-03-1720 van Wanneperveen naar Giethoorn, gehuwd voor de kerk ca 1717 te Wanneperveen met Hendrik Jans(en) WINT (WINT (1719) WINDT) (zie 19), volkstelling 1748 huisgezin 2483. Ze woonden in De buyten huysen te Giethoorn. Kinderen boven 10 jaar: Geert en Jan Hendrix Wint. {Hij is later samenwonend sinds 27-03-1755 te Giethoorn, zij was dienstmeid van Hendrik WIND met Zeeltje Hendriks VOS (zie 161437).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Margien Hendriks (Marikje;Marchje) WINDT (zie 72).
   2.  Gerrit Hendriks (WIND;WINDT) (zie 75).
   3.  Lammigjen Hendriks WIND (WINT) (zie 1501).
   4.  Jan Hendriks WIND (WINT) (zie 17).
   5.  Jantjen Hendriks (zie 77).
   6.  Hermen Hendriks (zie 99605).
   7.  Geert Hendriks WIND (zie 78).
   8.  Jan Hendriks WIND (de jonge) (zie 80).

9948    Aagje GERRITS, geboren te Wendelo, gedoopt (N.G.) op 07-10-1714 te Vollenhove, dochter van Gerrit RUTGERS (zie 13892) en Aaltje ROELOFS (zie 13655).
Gehuwd met Arent Dirks KAMPHUIJS (van SMIRNEN) (zie 11803). {Hij was ook ooit gehuwd met Marrigje WOUTERS (zie 15418).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Arents van SMIRNEN (zie 14335).
   2.  Aaltjen Arents van SMIRNEN (zie 14339).
   3.  Klaasje Arents van SMIRNEN (zie 14384).
   4.  Annegje Arents van SMIRNEN (zie 14340).
   5.  Hermtje Arents van SMIRNEN (zie 14358).
   6.  Arentje Arents van SMIRNEN (zie 14343).
   7.  Dirkje Arents van SMIRNEN (zie 14349).
   8.  Woltertje Arents van SMIRNEN (zie 14389).

9949    Aagte GERRITS, geboren ca 1690.
Gehuwd met Hendrick JANS (zie 11341). {Hij was ook ooit gehuwd met Aeltjen CLAES (zie 9124).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Merrigjen HENDRIKS (zie 10586).
   2.  Jan Hoegen HENDRIKS (zie 10564).
   3.  Gerrit Hoegen HENDRIKS (zie 10534).
   4.  Teunis HENDRIKS (zie 10609).
   5.  Arentje HENDRIKS (zie 10500).

46575    Aaltien GERRITS, gedoopt op 16-09-1753 te Den Ham, ze werd ook Aeltjen Garrits uit Holties te Noordmeer genoemd, dochter van Gerrit Wijlents BARTELS (zie 46573) en Geessien ROELOFS (zie 46569).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Den Ham met Jan HARMSSEN (zie 46576).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm JANS (zie 46579).
   2.  Geesje JANS (zie 46580).
   3.  Garrit JANS (zie 46581).
   4.  Garrit JANS (zie 46582).
   5.  Garrit JANS (zie 46583).

32122    Aaltien Jans GERRITS, geboren ca 1786.
Gehuwd met Jacob Derks HUT (zie 32121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaassien Jakobs (NUIS) (zie 177991).
   2.  Derk Jacobs (zie 32123).

200025    Aaltje GERRITS, geboren ca 1665 te Kampen.
Gehuwd voor de kerk ca 1685 met Jurjen JANSSEN (zie 200024).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jurjens VERRENHOUT (VERNHOLT;FARNHOUT) (zie 200020).

126754    Aaltje GERRITS, geboren ca 1695.
Ondertrouwd op 31-07-1739 te Beulake, met attestatie van Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 06-09-1739 te Beulake (NG-NH), hij wed. en zij wed. uit 't land van Vollenhove met Klaas Jans MUNNIK (zie 11465). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1720 met Aaltje ALBERTS (zie 8210).}
 
204430    Aaltje GERRITS, geboren ca 1696.
Gehuwd voor de kerk op 10-01-1717 te Zwartsluis, toestemming werd verkregen op 11-12-1716 te Zwartsluis met Jan HENDRIKS (zie 204428). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-11-1696 te Zwartsluis, toestemminmg werd verkregen op 01-11-1696te Zwartsluis met Kunnegien HENRIKS (zie 204429). Kunnegien is weduwe en komt van de kalkovens aan de Nieuwesluis. Hij is later gehuwd voor de kerk op 21-04-1720 te Zwartsluis, toestemming werd verkregen op 05-04-1720 te Zwartsluis met Geertruid Michiels KARPS, 42 jaar oud (zie 204427).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertjen JANS (zie 204431).

9951    Aaltje GERRITS, geboren ca 1761.
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1791 te Hasselt met Jan Roelofs VOERMAN, 30 jaar oud (zie 15084).
Uit dit huwelijk:
   1.  Magteld Roelofs (zie 49949).
   2.  Gerrit Jans (zie 85715).
   3.  Lubbigje Jans (zie 85716).
   4.  Harmen Jans (zie 85717).
   5.  Harm Jans (zie 15077).
   6.  Gerridina Jans (zie 85718).

172364    Aaltje GERRITS, geboren ca 1772.
Gehuwd met Albert ALBERS (zie 172363).
 
115043    Aaltje GERRITS, arbeidster, geboren ca 1773.
Gehuwd met Hendrik Gerritsen HUISMAN (STOEFSTART) (zie 115042).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina (zie 8028).

70330    Aaltje GERRITS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Mannes Hendriks van MARLE (zie 70329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina (zie 70350).
   2.  Gerritdina (zie 70328).
   3.  Hendrik (zie 70344).

192932    Aaltje GERRITS, geboren ca 1793.
Gehuwd met Harm Willems RAMHORST (zie 192931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Harms (zie 192930).

180529    Aaltje GERRITS, geboren ca 1833.
Gehuwd met Albert van der VEEN (zie 180528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan (zie 180525).

145570    Aaltje GERRITS, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jan RAVENHORST (zie 145569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina (zie 145567).

9952    Aaltjen GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-09-1716 te Vollenhove, dochter van Gerrit Stevens BOUMAN (zie 8879) en Johanna KOOPS (zie 12048).
 
77487    Aaltjen GERRITS, geboren ca 1740.
Ondertrouwd op 15-08-1766 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-09-1766 te Wanneperveen, beide van de Blauwehand met Jacob Hendriks VOS, 23 jaar oud (zie 77486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Jacobs (zie 77488).
   2.  Hendrik Jacobs (zie 78748).

200970    Aaltruid GERRITS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Jochem Alberts KLOOSTERZIEL (zie 52382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jochems (zie 52370).
   2.  Albert Jochems (zie 200973).
   3.  Jentien Jochems (zie 52385).
   4.  Lubbigje Jochems (zie 200979).
   5.  Jan Jochems (zie 52384).
   6.  Hillichjen Jochems (zie 52383).

160467    Aeltien GERRITS, geboren ca 1706 te Heerde, overleden 00-00-1782 te Veecaten, begraven op 14-11-1782 te Zalk, dochter van Gerrit ASJES (zie 160468).
Ondertrouwd (1) op 19-01-1731 te Zalk, gehuwd voor de kerk op 05-02-1731 te Zwolle met Jan Reinders LEEUW (zie 160466).
Ondertrouwd (2) op 08-01-1746 te Zalk met Geerlig HARMS (zie 161241).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reinder Jans (zie 161232).
   2.  Petertje Jans (zie 160469).
   3.  Aaltje Jans (zie 160470).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Herm GEERLOFS (zie 161242).

9953    Aeltjen GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-09-1664 te Vollenhove, dochter van Gerrit Hendriks VIS (zie 14952) en Geesjen CLAES (zie 9130).
 
9954    Aeltjen GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-10-1686 te Vollenhove, dochter van Gerrit GERRITS (zie 9977) en Elijzabeth EIJMBERTS (van Lingen) (zie 9695).
Gehuwd met Jan Jans VISSCHER (zie 11399).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANS (zie 11403).

9955    Aeltjen GERRITS, geboren te Zwollinger Camp, gedoopt (N.G.) op 02-12-1694 te Vollenhove, dochter van Gerrit Hoegen SINNIGH (zie 10759) en Arentjen JANS (zie 703).
 
10309    Albert GERRITS, geboren ca 1615.
Gehuwd op 07-02-1635 te Vollenhove met Aeltien APHERTS (zie 159184).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9956    Albert GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 22-11-1733 te Vollenhove, overleden ca 1734, zoon van Gerrit Everts SCHAART (zie 13947) en Merretje Peters (Marrigje) SCHEER (zie 14011).
 
94974    Albert GERRITS, geboren 00-00-1871 te Gramsbergen, zoon van Hendrik GERRITS (zie 94975) en Geertje van FAASSEN (zie 94976).
Gehuwd op 09-06-1899 te Gramsbergen met Janna VELDSINK (zie 94973).
 
106772    Albert GERRITS, geboren 00-00-1891 te Giethoorn, zoon van Roelof GERRITS (zie 106773) en Geertje van der ZAND (zie 106774).
Gehuwd op 01-11-1913 te Zwartsluis met Klasina HOLLANDER (zie 106771).
 
92259    Albert Teunis GERRITS, visverkoper, geboren 00-00-1869 te Vollenhove-Ambt, zoon van Teunis GERRITS (zie 92608) en Aaltje Klazes HEITE (zie 92609).
Gehuwd op 06-05-1899 te Giethoorn met Maria HOLLANDER (zie 92258).
 
9957    Albertje GERRITS (SCHAFSPAAN), geboren ca 1677.
Gehuwd met Jan Roelofs KEUSKENS (zie 11852).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermtjen (zie 11849).
   2.  Gerrit (zie 11848).
   3.  Roelof Jans (zie 11860).
   4.  Roelof Jans (zie 11861).
   5.  Beeltje Jans (zie 11842).

131410    Aleida GERRITS, geboren 00-00-1759 te Vriezenveen, overleden op 24-05-1838 te Vriezenveen, dochter van Gerrit JANSEN (zie 131416) en Jennigjen (zie 131417).
Gehuwd met Albert Gerrits ABBINK (zie 131409).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9958    Aleijda GERRITS (de WILDE), geboren ca 1668.
Gehuwd met Jan HESSELS (zie 10707). {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje VISSCHER (zie 15007).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albartus JANS (zie 11188).
   2.  Helena Margareta JANS (zie 11328).
   3.  Berentjen JANS (zie 11229).

92261    Andries Teunis GERRITS, veldarbeider;schipper, geboren 00-00-1871 te Giethoorn, zoon van Teunis Jans GERRITS (zie 92606) en Neeltje Andries SCHOLTEN (zie 92607).
Gehuwd op 29-11-1901 te Giethoorn met Marrigje HOLLANDER (zie 92260).
 
124260    Angenita Anna GERRITS, geboren ca 1818.
Gehuwd met Engbert ten RAA (zie 124259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Albertus (zie 124258).

119907    Annegje GERRITS, geboren ca 1722.
Ondertrouwd op 31-01-1744 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 23-02-1744 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij j.d. uit land van Vollenhove met Jan van REES (zie 119904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Jans (zie 119911).

9959    Annegje GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 20-10-1734 te Vollenhove, dochter van Gerrit Everts SCHAART (zie 13947) en Merretje Peters (Marrigje) SCHEER (zie 14011).
 
160507    Annigje GERRITS, geboren ca 1705, overleden 00-06-1771 te Mastenbroek.
Gehuwd met Egbert Hendriks STOEL (zie 160506).
Uit dit huwelijk:
   1.  Warner Egberts (zie 160508).

173085    Annigje GERRITS, geboren ca 1734.
Gehuwd met Onno PIETERS (zie 173084).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje ONNES (zie 173083).

45455    Annigjen GERRITS, geboren 00-00-1843 te Heemse;Hardenberg-Ambt, dochter van Evert GERRITS (zie 45456) en Geertruida DOEZEMAN (zie 45457).
Gehuwd op 26-03-1869 te Ambt Hardenberg met Evert KLEINJANS (zie 45454). {Hij is later gehuwd op 19-11-1875 te Amnbt Hardenberg met Geesjen SCHREUR (zie 45460).}
 
9960    Anthonij GERRITS (BRABANDER), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-04-1677 te Vollenhove, zoon van Gerrit ANTHONIJ (zie 8288) en Aeltien HENDRICX (zie 10386).
Gehuwd met Trijntjen GERRITS (zie 10026).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit ANTHONIJ (zie 8289).
   2.  Anthonij ANTHONIJ (zie 8287).
   3.  Lodewijck ANTHONIJ (zie 8291).
   4.  Tomas ANTHONIJ (zie 8293).

103943    Antje GERRITS, geboren ca 1778.
Gehuwd met Jakob JANNES (zie 103942).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jakobs ZUIDEMA (zie 66400).

32133    Antoni GERRITS, geboren ca 1812.
Gehuwd met Aaltje SMIT (zie 32134).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna (zie 32132).

74161    Antonia GERRITS, geboren 00-00-1768 te Afferden, overleden op 15-11-1843 te Afferden;Druten, dochter van Gerrit GERRITS (zie 74160) en Petronella de WINDT (zie 74159).
Gehuwd (1) met Hendrik MERKUS (zie 74162).
Gehuwd (2) met Abraham PEPERKAMP (zie 74163).
 
54314    Arend Jan GERRITS, geboren 00-00-1879 te Gramsbergen, zoon van Jan GERRITS (zie 54315) en Roelofjen NIJLAND (zie 54316).
Gehuwd op 21-09-1906 te Gramsbergen met Klaasje BALLAST (zie 54313).
 
63887    Arendina GERRITS.
Gehuwd met Herm van LOO (zie 63886).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan (zie 63885).

9961    Arent GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-03-1731 te Vollenhove, overleden ca 1731 te Vollenhove, zoon van Gerrit ARENTS (zie 8370) en Aaltje Hendriks DONKER (zie 9428).
 
9962    Arent GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 04-03-1736 te Vollenhove, zoon van Gerrit Jans BEUKMAN (SLIJK ?) (zie 41421) en Jacobje Geerts MEILOF (zie 9906).
 
9963    Arent GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-10-1737 te Vollenhove, zoon van Gerrit ARENTS (zie 8370) en Aaltje Hendriks DONKER (zie 9428).
 
52949    Barber GERRITS, geboren ca 1632, ze woont volgens het ledematenboek op 24-12-1674 in de Bisschopsstraat, maar Cornelis wordt dan niet meer genoemd.
Gehuwd voor de kerk ? waarschijnlijk met Cornelis Jans van der WINT (zie 52946).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Cornelis WIND (zie 52950).
   2.  Marrigje Cornelis WIND (zie 202293).

52912    Barteld GERRITS (HUISMAN), geboren ca 1675, zoon van Gerrit LUITIENS (ROZEBOOM) (zie 123165) en Geertien BERTELS (zie 123166).
Gehuwd met Coopien Jans JACOBS (zie 52913).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Bartelts HUISMAN (zie 47586).

135925    Barteld GERRITS (KNOBBE), werkman, geboren ca 1788.
Gehuwd met Marrigje JOCHEMS (zie 135926).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem (zie 135924).

109772    Beerd GERRITS, gedoopt op 19-11-1600 te Oldebroek, zoon van Gerrit BEERDS (zie 109773) en Fennigje ALBERTS (zie 109774).
Gehuwd voor de kerk op 132-jarige leeftijd op 01-02-1733 te Oldebroek met Lutjen ALBERTS, 16 jaar oud (zie 109771).
 
39245    Beertjen GERRITS (GARRITS), geboren ca 1725, wonende te Beulake.
Ondertrouwd op 26-02-1745 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 21-03-1745 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide in die Beulake met Jacob Jans CORTHOEFF, 20 jaar oud (zie 52954).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
132942    Beitske GERRITS, geboren ca 1774.
Gehuwd met Hinne ANNES (zie 132941).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53031    Berend GERRITS, geboren ca 1763, uit Wilsum.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1788 te Wilsum (NG) met Willempje Dirks VISSCHER, 24 jaar oud (zie 9735). {Zij is later ondertrouwd op 17-06-1796 te Wilsum met Arent Gerrits DOEVE (zie 53033).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit BERENTS (zie 53032).

6066    Berend GERRITS, geboren ca 1930.
Gehuwd met Jantje BOERTIES (zie 6067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90386    Berendina GERRITS, geboren ca 1758.
Gehuwd met Gerrit Goosen van DIJK (zie 90385).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
168576    Berendina GERRITS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Egbert KELDER (zie 168575).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 168573).

54356    Berendina GERRITS, geboren ca 1807.
Gehuwd met Asse NIJLAND (zie 54355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen (zie 54354).

102627    Berendje GERRITS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Gerrit Alberts WOERTINK (op WOERTINK) (zie 102626).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 102617).

88261    Berent GERRITS, geboren ca 1725.
Ondertrouwd (1) op 21-02-1756 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 14-03-1756 te Wanneperveen met Trijntjen HENDRIKS (zie 88260).
Gehuwd (2) met Jentjen JANS (zie 88262).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Swaantjen Berents GERRITS (zie 102479).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gerrit BERENTS (zie 87758).
   3.  Wolter BERENTS (zie 60846).
   4.  Jan BERENTS (zie 102257).

9964    Berentien GERRITS, geboren ca 1616.
Gehuwd voor de kerk op 18-07-1659 te Vollenhove met Peter Arents QUAST (DORHEIJDE) (zie 13509). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-03-1636 te Vollenhove met Marregien Berends ten VELDE (zie 8615).}
 
117107    Bertelt GERRITS, gedoopt (N.G.) op 15-03-1726 te Beulake, zoon van Garrit (Gerrijt) BARTELS (zie 92072) en Wijchertien WIJCHERS (zie 91970).
 
92214    Bertelt GERRITS (GARRITS), gedoopt (N.G.) op 30-12-1731 te Beulake, zoon van Garrit (Gerrijt) BARTELS (zie 92072) en Wijchertien WIJCHERS (zie 91970).
Gehuwd met Janna BARTELTS (zie 92215).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
175080    Bertjen GERRITS, gedoopt op 07-07-1720 te Heerde, dochter van Gerrit LUBBERTS (zie 175077) en Fennegjen JANS (zie 175078).
 
5800    Bette GERRITS, geboren ca 1600. Met de Hervorming waren er heel wat kapers op de kust die zich de opbrengst of nog lieve de eigendom van de vicarie goederen wilden toeëigenen.Op 1 juli 1580 werd in Harderwijk de resolutie ondertekend waarbij de eigendomsrechten van het zusterhuis " van de grauwe zusters "aan de stad kwamen. Catharina Hendriks MATER en de grauwe zusters Bette GERRITS, Geyse JANSEN en Swaene WILLEMS stonden hun convent en de lege plaats achter het huis van Mr. Bernt van LEER aan de stad af op voorwaarde van een jaarlijkse uitkering in geld, vrije woning in het gebouw en voortzetting van de betaling aan de armen.
Er werd een pandheer aangesteld voor inning en onderhoud.
Gehuwd op 25-11-1627 te Harderwijk met Matthijs POUWELSZN (zie 5798). {Hij was eerder gehuwd op 02-12-1612 te Harderwijk met Thoenisken FRERYCX (zie 5799). Hij is later gehuwd op 25-05-1632 te Harderwijk met Lumme EVERTSDR (zie 5801).}
 
27402    Bryce Millian GERRITS. RFN: 2470, zoon van Gezinus GERRITS (zie 27405) en Jantje Jentina ZWEERS (zie 28786).
 
122138    Catrine GERRITS, gedoopt op 30-10-1687 te Raalte, dochter van Gerrit LAMBERTS (zie 122136) en Willemtien JANSEN (zie 122137).
 
45055    Claas GERRITS, geboren op 16-04-1918 te Vriezenveen, overleden op 07-10-1995 te Almelo op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-10-1942 te Vriezenveen met Johanna REINDERS, 26 jaar oud (zie 44971).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerry (zie 45056).
   2.  Dini (zie 45060).

120584    Coopjen GERRITS, gedoopt (N.G) op 28-04-1743 te Beulake, dochter van Garrit (Gerrijt) BARTELS (zie 92072) en Wijchertien WIJCHERS (zie 91970).
 
92040    Cornelis GERRITS, geboren ca 1700.
Ondertrouwd (1) op 07-01-1731 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 04-02-1731 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij wed. beide in die Beulake met Femmegje DIRKS (zie 120631). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-09-1720 te Beulake, hij j.m. in die Beulake en zij j.d. van Wanneperveen met Bastiaan CREELS (zie 4077).}
Ondertrouwd (2) op 14-10-1735 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 06-11-1735 te Beulake (N.G.), hij wed. en zij j.d. beide in die Beulake met Mergjen Gerrits DUIJTMAN (zie 92039).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
6469    Derk GERRITS, geboren ca 1710, zoon van Gerrit DERKS (zie 3574) en Hendrikien DERKS (zie 3845).
 
190114    Derk GERRITS, geboren ca 1792.
Gehuwd met Geertruij JANSEN (zie 190115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Derks (zie 190108).

78144    Derk GERRITS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Wilhelmina MOL (zie 78145).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida (zie 78143).
   2.  Willem (zie 30380).

190108    Derk Derks GERRITS, arbeider, geboren op 08-03-1817 te Terwolde;Voorst, overleden op 27-11-1860 te Noord;Hoogeveen op 43-jarige leeftijd, zoon van Derk GERRITS (zie 190114) en Geertruij JANSEN (zie 190115).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 04-10-1856 te Hoogeveen met Geertruid Nikolaas STOTER, 49 jaar oud (zie 80432).
 
105379    Derk Jan GERRITS, geboren ca 1864.
Gehuwd met Zwaantje BALLAST (zie 105380).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21680    Dieuwke GERRITS (GERBENS), geboren ca 1744.
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1766 te Midwolde met Hendrik Jennes BUIST (zie 2577). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 19-04-1789 te Midwolde met Aukje JANNES (zie 148404).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
167770    Diewer GERRITS.
Gehuwd met Somin Claasz WILDEBOER (zie 167769).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Simonsz (zie 167763).

45060    Dini GERRITS, geboren op 05-08-1950 te Daarlerveen;Hellendoorn, dochter van Claas GERRITS (zie 45055) en Johanna REINDERS (zie 44971).
 
9965    Dirck GERRITS, bode, geboren te op 't Sandt, gedoopt (N.G.) op 16-12-1663 te Vollenhove, zoon van Gerrit DIRCX (zie 9313) en Jantjen HENDRICX (zie 10449).
Gehuwd met Geesjen Harmens SCHOLTE (zie 14046).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruijt Dircx KAMPHUIJS (zie 11805).
   2.  Woltertjen Dirks KAMPHUIJS (zie 11808).
   3.  Harmen Dircx KAMPHUIJS (zie 11806).
   4.  Arent Dirks KAMPHUIJS (van SMIRNEN) (zie 11803).
   5.  Evert Dircx KAMPHUIJS (zie 11804).
   6.  Swaantjen Dircx KAMPHUIJS (zie 11807).

40583    Doekele GERRITS, geboren ca 1700.
Gehuwd met Tjitske MELLES (zie 40582).
 
178694    Doutsen GERRITS, geboren ca 1759.
Gehuwd met Willem Luijtsens de VRIES (zie 178693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske Willems (zie 178692).

148043    Durk GERRITS, geboren ca 1742.
Gehuwd met Hiltje SYTSES (zie 148044).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Durks WIERSMA (zie 146538).

164931    Eefse GERRITS, gedoopt op 14-05-1747 te Ommen, dochter van Gerrit Gerrits DANKELMAN (zie 164937) en Aaltjen JANSSEN (zie 164938).
Gehuwd met Gerrit Hendriks TIMMERMAN (zie 164930). {Hij was ook ooit gehuwd met Geesje LEFERTS (zie 164932).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerritsz. (zie 102628).

182850    Eelkje GERRITS, gedoopt op 14-04-1709 te Tjerkgaast, dochter van Herre GERRITS (zie 182847) en Teetske Aedens WYAERDA (zie 182846).
 
40309    Eeltje GERRITS, geboren ca 1746.
Gehuwd met Ytske EINTES (zie 40310).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83097    Egberdiena GERRITS, geboren 00-00-1880 te Odoorn, dochter van Geert GERRITS (zie 83098) en Henderkien BRINKS (zie 83099).
Gehuwd op 26-06-1902 te Emmen met Jan WOLF, 25 jaar oud (zie 83070).
 
120398    Egbert GERRITS, geboren te op't Swoll, gedoopt (N.G.) op 08-09-1667 te Beulake, zoon van Gerrit HENDRICX (zie 10404) en Mette EGBERTS (zie 9675).
 
81911    Egbert GERRITS, geboren ca 1685 te Magele, overleden ca 1754.
Kind:
   1.  Jan Egberts van BEERZE (zie 81909).

201713    Egbert GERRITS, geboren ca 1715.
Gehuwd voor de kerk op 24-02-1740 te Oude Pekela met Anna ISRAELS (zie 201705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje EGBERTS (zie 201714).

137936    Egbert GERRITS, geboren ca 1762.
Gehuwd met Aukje ANNES (zie 137937).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
9966    Elisabeth GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-06-1714 te Vollenhove, dochter van Gerrit Stevens BOUMAN (zie 8879) en Johanna KOOPS (zie 12048).
 
93049    Elizabeth GERRITS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Jan Thomas KLIP (zie 93048).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jansen (zie 93043).

89634    Elsjen GERRITS, geboren ca 1693, overleden voor 1724.
Ondertrouwd op 10-03-1713 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 09-04-1713 te Zwartsluis met Hendrick WOLTERS HAGEN, 20 jaar oud (zie 10234). {Hij is later ondertrouwd op 11-08-1724 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30-08-1724 te Zwartsluis met Jantjen WILLEMS (zie 89635).}
 
46584    Elsjen GERRITS, gedoopt op 07-09-1755 te Den Ham, ze werd ook Elsjen Garrits van 't Holtjes onder Noordmeer genoemd, dochter van Gerrit Wijlents BARTELS (zie 46573) en Geessien ROELOFS (zie 46569).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-10-1777 te Hardenberg met Mannus Hendriks MOLLINK, 27 jaar oud (zie 46601).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik MANNESSEN (zie 46604).

80121    Elsjen GERRITS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jacob PIETERS (zie 80120).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen Jacobs PIETERS (zie 80119).

9969    Evert GERRITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-12-1742 te Vollenhove, zoon van Gerrit ARENTS (zie 8370) en Aaltje Hendriks DONKER (zie 9428).
Gehuwd met Jannetje Jans HAASJES (zie 10226).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit EVERTS (zie 9768).
   2.  Trijntjen EVERTS (zie 9805).

186660    Evert GERRITS, geboren ca 1750.
Kind:
   1.  Gerrit Everts BOSMAN (zie 186647).

46589    Evert GERRITS, geboren op 03-09-1769 te Den Ham, zoon van Gerrit Wijlents BARTELS (zie 46573) en Geessien ROELOFS (zie 46569).
 
45456    Evert GERRITS, geboren ca 1816.
Gehuwd met Geertruida DOEZEMAN (zie 45457).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
89706    Femmigje GERRITS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Hendrik KELDERHANS (zie 89705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Hendriks (zie 11834).
   2.  Gerrit Hendriks (zie 89707).

111655    Femmigje GERRITS, geboren ca 1782.
Gehuwd met Jan DOGGENAAR (zie 111654).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160477    Femmigje GERRITS, geboren op 28-11-1793 te Nieuwleusen, overleden voor 1830.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-12-1821 te Nieuwleusen met Jan Jansen STOEL, 26 jaar oud (zie 160476). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-12-1830 te Nieuwleusen met Klaasje Derks (Aaltje) SEINEN (zie 96966).}
 
76409    Femmigjen GERRITS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Gerrit Lubberts LASSCHE (zie 76408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Gerrits LASCHE (zie 76410).

39679    Fennegien GERRITS, geboren ca 1749.
Gehuwd met Berent WEGGEMANS (zie 39678).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 39677).

157177    Fennigje GERRITS, geboren ca 1725.
Gehuwd met Barteld WISSING (zie 157176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendje Bartels (zie 157175).

26913    Fennigje GERRITS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Hendrik SCHEPERS (WILLEMS op SCHEPERS) (zie 26912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 26910).

109607    Fennigjen GERRITS, gedoopt op 12-09-1675 te Hattem, overleden 00-00-1748 te Mulligen;Oldebroek, dochter van Gerrit ALBERTS (zie 109610) en Hendrikjen JANS (zie 109611).
Gehuwd met Roelof THIJSSEN (MULDER) (zie 109606).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Roelofs van MULLIGEN (zie 109612).
   2.  Hendrikje Roelofs van MULLIGEN (zie 109613).
   3.  Thijs Roelofsen van MULLIGEN (zie 109621).
   4.  Jannetje Roelofs van MULLIGEN (zie 109624).
   5.  Gerrit Roelofs van MULLIGEN (zie 109537).

47921    Fennigjen GERRITS, geboren 00-00-1903 te Den Ham, dochter van Gerrit Jan GERRITS (zie 47924) en Hendrika van MUNSTER (zie 47925).
Gehuwd op 03-06-1921 te Hellendoorn met Herman WEBBINK (zie 47920).
 
44975    Fiena GERRITS, geboren op 14-10-1913, dochter van Gerhardus GERRITS (zie 44974) en Weia REINDERS (zie 44923).
 
163721    Foekjen GERRITS, geboren ca 1668.
Ondertrouwd op 24-03-1688 te Leeuwarden, beide van Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 08-04-1688 te Leeuwarden (Herv.) met Sytse Claessen FONCK (VONK) (zie 163720). {Hij is later ondertrouwd op 17-03-1694 te Leeuwarden, beide van Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 03-05-1694 te Leeuwarden (Herv.), beide van Leeuwarden met Hylckjen SIERX (zie 163726).}
 
86534    Fokje GERRITS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Roelof Jans POTHUIS (zie 86533).
 
157191    Frerick GERRITS, geboren ca 1612, zoon van Gerrit FRERICKSEN (zie 157193).
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1638 te Zwolle met Swaentien BERENTS (zie 157192).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27403    Frits GERRITS, geboren ca 1931.
Gehuwd met Cornelia Jantina ZWEERS (zie 28396).
Uit dit huwelijk:
   1.  Koop (Ko) (zie 27409).
   2.  Riette (zie 27410).
   3.  Sandrie Johannes (zie 27411).

9970    Geert GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 31-08-1732 te Vollenhove, zoon van Gerrit Jans BEUKMAN (SLIJK ?) (zie 41421) en Jacobje Geerts MEILOF (zie 9906).
 
83098    Geert GERRITS, geboren ca 1850.
Gehuwd met Henderkien BRINKS (zie 83099).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41860    Geert GERRITS, landbouwer, geboren ca 1862.
Gehuwd met Egbertje BRINK (zie 41861).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9971    Geertien GERRITS, geboren ca 1615.
Gehuwd met Helprich JANS (zie 11329). {Hij was ook ooit gehuwd met Maregien EVERTS (zie 9798).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Helperichjen HELPRICHS (zie 10358).
   2.  Marichjen HELPRICHS (zie 10363).
   3.  Hendrick HELPRICHS (zie 10359).
   4.  Marretien HELPRICHS (zie 10364).
   5.  Geertien HELPRICHS (zie 10355).

59394    Geertien GERRITS, geboren ca 1830.
Gehuwd met Jan SCHOLTEN (zie 59393).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jans (zie 59376).
   2.  Hendrikus (zie 48231).

9972    Geertje GERRITS, geboren te op 't Zandt, gedoopt (N.G.) op 26-12-1706 te Vollenhove, dochter van Geert HARMENS (zie 10256) en Geesje JANS (zie 11288).
Gehuwd met Lodewijck ANTHONIJ (zie 8291).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
9973    Geertje GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 20-10-1734 te Vollenhove, overleden ca 1735, dochter van Gerrit Everts SCHAART (zie 13947) en Merretje Peters (Marrigje) SCHEER (zie 14011).
 
143076    Geertje GERRITS, geboren ca 1736.
Gehuwd met Evert PAULUSSE (zie 143075).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje EVERTS (zie 143074).

95696    Geertje GERRITS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Klaas Jans PENNINKHOF (zie 95695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Klasen (zie 95718).
   2.  Jan Klazen (zie 95697).

194315    Geertje GERRITS, gedoopt (Menn) op 20-01-1793 te Blokzijl.
 
142780    Geertje GERRITS, geboren ca 1805.
Gehuwd met Roelof BRINK (zie 142779).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176881    Geertje GERRITS (GERRITSEN), geboren 00-00-1809 te Hellendoorn, dochter van Gerrit Jan GERRITS (zie 176904) en Geertje Gerrits LAMMERINK (zie 176905).
Gehuwd op 10-05-1833 te Den Ham met Hendrik Everts DUBBINK (zie 176880).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201777    Geertje GERRITS.
Gehuwd voor de kerk na 1783 met Arend Willems van SPIJKER (zie 201776). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 29-08-1783 te Mastenbroek met Lubbigjen GERRITS, 34 jaar oud (zie 201775), hij trok bij haar in "op het spijker" waar Lubbigje woonde.}
 
9974    Geertjen GERRITS, geboren te op 't Zwoll, gedoopt (N.G.) op 15-08-1666 te Vollenhove, dochter van Gerrit HENDRICX (zie 10404) en Mette EGBERTS (zie 9675).
 
113858    Geertruida GERRITS, geboren ca 1802.
Gehuwd met Bernardus MENSINK (zie 113857).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida (zie 113848).

78143    Geertruida GERRITS, geboren op 11-07-1842 te Hoogeveen, dochter van Derk GERRITS (zie 78144) en Wilhelmina MOL (zie 78145).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Hoogeveen met Jan Pieters GORT, 34 jaar oud (zie 26710). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-03-1859 te Hoogeveen met Pietertje Arends STRIJKER, 22 jaar oud (zie 78132).}
 
49530    Geesien GERRITS, geboren te Uffelte, gedoopt op 15-09-1702 te Havelte, overleden op 29-10-1728 te Uffelte op 26-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 12-08-1726 te Wapserveen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-09-1726 te Havelte met Klaas Willems JAGER, 32 jaar oud (zie 49529). {Hij is later ondertrouwd op 01-04-1730 te Havelte, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 23-04-1730 te Havelte met Grietje JANS (zie 49531).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrougien KLASEN (zie 49551).
   2.  Geesien Klaas (zie 49552).

117110    Geesien GERRITS, geboren 00-00-1764, overleden op 03-03-1812 te Dalen.
Gehuwd met Willem Jans JAGER (zie 117109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Willems (zie 22731).
   2.  Hendrik (zie 117121).

177183    Geesje GERRITS, geboren ca 1668 te Meer;Den Ham.
Gehuwd voor de kerk op 28-08-1691 te Hellendoorn met Jannes Jansen LUSSEVELD (zie 177182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansen (DUBBINK) (zie 177038).
   2.  Jan Jannessen (zie 177184).

204379    Geesje GERRITS, geboren te Zwartsluis, gedoopt op 21-04-1700 te Zwartsluis, overleden voor 1701, dochter van Gerrit KARELS (zie 204377) en Wubbigjen Klaas BARENDS (zie 204378).
 
140002    Geesje GERRITS (GERRIJS), geboren ca 1716, gedoopt (DGZ Zuid) op 10-01-1736 te Giethoorn.
Ondertrouwd op 02-03-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 18-03-1736 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Wouter Coops (Wolter) BIJL (zie 140001), in 1748 huisgezin 098.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
9975    Geesje GERRITS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 11-07-1734 te Vollenhove, dochter van Gerrit Jans BEUKMAN (SLIJK ?) (zie 41421) en Jacobje Geerts MEILOF (zie 9906).
Gehuwd met Geert JAKOBS (zie 41420).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakobje GEERTS (zie 9908).
   2.  Jakob GEERTS (zie 9907).
   3.  Gerrit GEERTS (zie 9894).

22738    Geesje GERRITS, geboren ca 1765, dochter van Gerrit (zie 44630).
Gehuwd met Gerrit Willems JAGER (zie 44629).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Gerrits (zie 22742).
   2.  Jantien Willems (zie 22737).
   3.  Hendrik Willems (zie 22741).

200876    Geesje GERRITS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Gerrit Jan TULS (zie 200875).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina (zie 200871).

9976    Geesjen GERRITS, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 15-01-1671 te Vollenhove, dochter van Geert HELPRICHS (zie 10354) en Merijntjen Hendricks PETERS (zie 13187).
Gehuwd met Wolter Jacobs PANNEKOEK (SCHRIKER) (zie 13105).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchjen WOLTERS (zie 15405).
   2.  Annegje WOLTERS (zie 15373).
   3.  Jacob WOLTERS (zie 15396).
   4.  Jacob WOLTERS (zie 15397).
   5.  Gerrit WOLTERS (zie 15384).
   6.  Gerrit WOLTERS (zie 15385).
   7.  Teunis WOLTERS (zie 15409).
   8.  Marijtje Wolters (zie 13104).
   9.  Berent Wolters (zie 13103).

204376    Geesjen GERRITS, geboren 00-00-1701 te Zwartsluis, gedoopt op 13-01-1701 te Zwartsluis, begraven op 15-05-1778 te Zwartsluis, dochter van Gerrit KARELS (zie 204377) en Wubbigjen Klaas BARENDS (zie 204378).
Gehuwd voor de kerk op 21-01-1725 te Zwartsluis met Gerbrand Jans KORVER, 27 jaar oud (zie 204375).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Gerbrands (zie 204374).

154097    Geesjen Wijnands GERRITS, geboren op 31-05-1823 te Havelte, overleden op 03-12-1910 te Emmen op 87-jarige leeftijd, dochter van Wijnand Gerrits HELMS (zie 22528) en Pietertjen Jans JONAS (zie 154096).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 11-05-1844 te Steenwijk met Frerik Raggers BULT (zie 22527).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 16-11-1855 te Steenwijkerwold met Albert Harms KAPPE, 27 jaar oud (zie 82588).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jentje (zie 116383).
   2.  Gerrigje (zie 154152).
   3.  Harm (zie 154118).
   4.  Wienand (zie 136228).

29448    Geessien GERRITS.
Gehuwd met Klaas Hendriks SPIJKERMAN (zie 4879).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 29422).

44974    Gerhardus GERRITS, geboren op 23-02-1882, overleden op 05-05-1955 te Daarlerveen;Hellendoorn op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-01-1912 te Hellendoorn met Weia REINDERS, 24 jaar oud (zie 44923).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fiena (zie 44975).

27404    Gerrichje Jantje GERRITS, dochter van Jan GERRITS (zie 27407) en Hendrika ZWEERS (zie 28646).
 
9977    Gerrit GERRITS, geboren ca 1660, van Oldenzaal.
Gehuwd met Elijzabeth EIJMBERTS (van Lingen) (zie 9695).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
23265    Gerrit GERRITS, geboren ca 1720.
Gehuwd met Aaltje FRERIKS (zie 23266).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74160    Gerrit GERRITS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Petronella de WINDT (zie 74159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia (zie 74161).

46586    Gerrit GERRITS, daghuurder, geboren op 18-11-1759 te Den Ham, overleden 00-00-1830, zoon van Gerrit Wijlents BARTELS (zie 46573) en Geessien ROELOFS (zie 46569).
Gehuwd voor de kerk ca 1785 met Hillichjen HENDRIKS (zie 46605).
 
23650    Gerrit GERRITS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Aaltje ALBERS (zie 23651).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38563    Gerrit GERRITS, geboren ca 1855.
Gehuwd met Fennigjen LUCAS (zie 38564).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina (zie 15314).

96642    Gerrit GERRITS, geboren ca 1858.
Gehuwd met Everdina KAMPHUIS (zie 96643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Harmina (zie 96641).

29471    Gerrit GERRITS, geboren 00-00-1877 te Ommen-Ambt, zoon van Hendrik GERRITS (zie 29472) en Christina KEIZER (zie 29473).
Gehuwd op 29-05-1908 te Ambnt Ommen met Jennigje MARSMAN (zie 29355).
 
19125    Gerrit GERRITS, geboren 00-00-1885 te Dalen.
Gehuwd op 27-08-1907 te Emmen met Jantien LOTTERMAN, 19 jaar oud (zie 19124).
 
176904    Gerrit Jan GERRITS, landbouwer, geboren ca 1779.
Gehuwd met Geertje Gerrits LAMMERINK (zie 176905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (GERRITSEN) (zie 176881).

193943    Gerrit Jan GERRITS, kleermaker, geboren op 19-02-1820 te Zwolle, zoon van Jochem GERRITS (zie 193944) en Hendrieka Maria LUBBERTS (zie 193945).
Gehuwd (1) voor 1856 met Aaltje KLUMPER (zie 193946).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 28-06-1856 te Hoogeveen met Geesje Jans PADDING, 40 jaar oud (zie 193942). {Zij was eerder gehuwd voor 1856 met Jan DOORNBOSCH (zie 193947).}
 
55229    Gerrit Jan GERRITS, geboren ca 1825.
Gehuwd met Janna van der VEEN (zie 55230).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rika (zie 55228).

47924    Gerrit Jan GERRITS, geboren ca 1875.
Gehuwd met Hendrika van MUNSTER (zie 47925).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fennigjen (zie 47921).

177035    Gerrit Willems GERRITS, geboren te op 't Bartels te Linde, gedoopt (N.G.) op 10-01-1773 te Den Ham, zoon van Willem GERRITS (zie 177026) en Grietjen Jans BARTELS (zie 177016).
 
15314    Gerritdina GERRITS, geboren 00-00-1883 te Den Ham, dochter van Gerrit GERRITS (zie 38563) en Fennigjen LUCAS (zie 38564).
Gehuwd op 10-11-1904 te Hellendoorn met Hendrik HOFMAN (zie 11900).
 
96641    Gerritdina Harmina GERRITS, geboren 00-00-1889 te Coevorden, dochter van Gerrit GERRITS (zie 96642) en Everdina KAMPHUIS (zie 96643).
Gehuwd op 19-09-1913 te Gramsbergen met Gerrit Jan KELDER (zie 96640).
 
45056    Gerry GERRITS, geboren op 15-03-1947 te Daarlerveen;Hellendoorn, dochter van Claas GERRITS (zie 45055) en Johanna REINDERS (zie 44971).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-12-1971 te Vriezenveen met Leo SPALINK, 24 jaar oud (zie 45057).
 
145546    Gesien GERRITS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Harm NIJHOF (zie 145545).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Harms (zie 145544).

151951    Gesina GERRITS, dagloonster, geboren ca 1801.
Gehuwd met Albert DIJK (zie 151950).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122139    Gesine GERRITS, gedoopt op 30-10-1687 te Raalte, dochter van Gerrit LAMBERTS (zie 122136) en Willemtien JANSEN (zie 122137).
 
27405    Gezinus GERRITS. RFN: 2454
Hij is geen familie van zijn zwager Frits Gerrits.
Gehuwd met Jantje Jentina ZWEERS (zie 28786).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bryce Millian (zie 27402).

111417    Giertje GERRITS, geboren ca 1624.
Gehuwd met Jan Cornelisz HORIER (zie 111416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz (zie 111414).

9978    Greetjen GERRITS, geboren te op 't Zwol, gedoopt (N.G.) op 09-02-1690 te Vollenhove, overleden ca 1691 te Vollenhove, dochter van Gerrit Hoegen SINNIGH (zie 10759) en Arentjen JANS (zie 703).
 
9979    Greetjen GERRITS, geboren te Suirbeeck, gedoopt (N.G.) op 09-04-1693 te Vollenhove, dochter van Gerrit Hoegen SINNIGH (zie 10759) en Arentjen JANS (zie 703).
 
184187    Griete GERRITS, geboren ca 1660.
Gehuwd met Jan Peters WINDT (zie 184186).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltien Jans (zie 184188).

156585    Grietien GERRITS, geboren ca 1670 te Giethoorn.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1701 te Steenwijkerwold (N.G.) met Dirk Claesen de WOLT, 35 jaar oud (zie 156581). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-12-1690 te Steenwijkerwold (N.G.) met Geertien ARIENS (AERJANS) (zie 156584).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Dirks HOLTKAMP (zie 93997).

9980    Grietje GERRITS, geboren ca 1680.
Gehuwd met Jochem HENDRIX (zie 10635).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick JOCHEMS (zie 11684).
   2.  Aaltje JOCHEMS (zie 11676).
   3.  Annetje LOCHEMS (zie 12401).
   4.  Aaltje JOCHEMS (zie 11677).
   5.  Gerrit Jogems EDELENBOS (zie 9592).
   6.  Rijkent Jochems EDELENBOSCH (zie 11693).
   7.  Nijsjen JOCHEMS (zie 11690).
   8.  Teunisjen JOCHEMS (zie 11695).
   9.  Aaltjen JOCHEMS (zie 11678).
   10.  Bartelt JOCHEMS (zie 11680).
   11.  Peter JOCHEMS (zie 11692).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 135 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software