Eerste blad    Vorig blad    Blad 167 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

198407    Ymck Haringhs van HARINXMA DONIA, geboren 00-00-1370 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden na 1459 te Dronrijp;Menaldumadeel, dochter van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1390 met Homme (Humme) van HOMMEMA (HUMMINGHA) (zie 198408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hylck Hommes (zie 198409).
   2.  Jel Hommesdr HARINCMA van HOMMEMA (HUMMINGHA) (zie 198828).

197749    Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA, geboren 00-00-1323 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1404 te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Douw DONIA van HARINXMA THOE SNEEK THOE SLOTEN (zie 197874).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1353 te Heeg;Wymbritseradeel met Jelck (zie 197748).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agge Haringhs van HARINXMA THOE HEEG THOE SNEEK (zie 197876).
   2.  Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH (zie 197747).
   3.  Hottia Haringhs (Hotze) van HARINXMA DONIA (THOE HEEG) (zie 198404).
   4.  Tjebbe Haringhs van DONIA (zie 198406).
   5.  Ymck Haringhs van HARINXMA DONIA (zie 198407).
   6.  Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757).
   7.  Epo Haringhs van HARINXMA THOE IJLST (zie 197872).

197769    Mary Syrcksdr HARINXMA DONIA THOE HEEG, geboren 00-00-1401 te Oosterend;Hennaarderadeel, dochter van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
 
197757    Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG, geboren 00-00-1374 te Heeg;Wymbritseraddel, overleden 00-00-1460 te Oosterend;Hennaarderadeel, zoon van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1395 te Oosterend;Hennaarderadeel met Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
197975    Bocke Aggesz van HARINXMA DOYNGA THOE SNEEK THOE SLOTEN, geboren 00-00-1403 te Sneek;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1468 te Sneek;Wymbritseradeel, begraven te Tirns. Klooster Thabor, zoon van Agge Haringhs van HARINXMA THOE HEEG THOE SNEEK (zie 197876) en His Riensckdr BOCKAMA (BOCKEMA) (zie 197877).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1420 met Gaets Watzes (Galtje;Gatske) DEKEMA (zie 197976).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
198166    Aedger Aggesz van HARINXMA THOE HEEG (HAERSMA), geboren 00-00-1400, zoon van Agge Haringhs van HARINXMA THOE HEEG THOE SNEEK (zie 197876) en His Riensckdr BOCKAMA (BOCKEMA) (zie 197877).
Kind:
   1.  Bave Aedsgers van HAERSMA (zie 198167).

197876    Agge Haringhs van HARINXMA THOE HEEG THOE SNEEK, geboren 00-00-1357 te Sneek;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1422 te Sneek;Wymbritseradeel, begraven te Thabor;Tims;Nijland;Wymbritseradeel, zoon van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1402 met His Riensckdr BOCKAMA (BOCKEMA) (zie 197877).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
197746    Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA, geboren 00-00-1412 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1479 te Koudum;Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH (zie 197747) en Tietske (zie 197750).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1430 te Koudum;Hemelumer Oldeferd met Gale Yges van GALAMA (zie 197745).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
197747    Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH, geboren 00-00-1360 te Heeg;Wymbritseraddel, overleden na 1454 te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
Gehuwd voor de kerk ca 1390 te Heeg;Wymbritseradeel met Tietske (zie 197750).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eets Douwesdr (Jets) HARINXMA DONIA (zie 197752).
   2.  Trijn Douwesdr HARINXMA THOE HEEG van DONIA (zie 197746).
   3.  Bauck Douwesdr HARINXMA THOE HEEGH van DONIA (zie 197753).
   4.  Lisck Douwesdr HARINXMA van DONIA (zie 197754).
   5.  Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG (zie 197624).

197753    Bauck Douwesdr HARINXMA THOE HEEGH van DONIA, geboren 00-00-1414 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1475 te Heeg;Wymbritseradeel, dochter van Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH (zie 197747) en Tietske (zie 197750).
 
198394    Decken Tietes van HARINXMA THOE IJLST, geboren 00-00-1470 te IJlst;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1537 te Kimswerd;Arum, zoon van Tiete Sytzes van HARINXMA THOE IJLST (zie 198393) en Hylck Tietesdr van HETTINGA (zie 192528).
Gehuwd voor de kerk ca 1495 te Kimswerd met Tryn Ygesdr (Catharina) van GALAMA (zie 198395).
 
197872    Epo Haringhs van HARINXMA THOE IJLST, geboren 00-00-1375 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1440 te IJlst;Wymbritseradeel, zoon van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA DONIA HINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1410 te IJlst met Jitske (Idske) van HEEMSTRA (zie 197873).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1430 te IJlst;Wymbritseradeel met Jel Tietes van HETTINGA (HETTEMA) (zie 197884).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sytze Ypesz van HARINXMA THOE IJST (zie 197723).
   2.  Sierck Epesz van HARINXMA (zie 197885).
   3.  Jel Epesdr (Jeltje) (zie 197871).

197871    Jel Epesdr (Jeltje) van HARINXMA THOE IJLST, geboren 00-00-1420 te IJlst;Wymbritseradeel, overleden op 16-09-1467 te Cornjum;Leeuwarderadeel, dochter van Epo Haringhs van HARINXMA THOE IJLST (zie 197872) en Jitske (Idske) van HEEMSTRA (zie 197873).
Gehuwd met Hessel Aedes JONGAMA (zie 197870).
Uit dit huwelijk:
   1.  Foockel Hesselsdr (JONGEMA) (zie 198634).
   2.  Aede Hessels (zie 197869).

199380    Jel Sytzesdr van HARINXMA Thoe IJLST, geboren ca 1522, overleden 00-00-1598, begraven te Leeuwarden. Galileerkerk.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1540 met Juw Jarichs (Julius) DEKEMA (zie 199379). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1546 met Luts Hettes (Lutske) van HOXWIER (zie 199378).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
198393    Tiete Sytzes van HARINXMA THOE IJLST, geboren 00-00-1432 te IJlst;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1504.
Gehuwd met Hylck Tietesdr van HETTINGA (zie 192528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Decken Tietes (zie 198394).

197723    Sytze Ypesz van HARINXMA THOE IJST, geboren 00-00-1416 te IJlst;Wymbritseradeel, overleden op 04-04-1496 te IJlst;Wymbritseradeel, zoon van Epo Haringhs van HARINXMA THOE IJLST (zie 197872) en Jitske (Idske) van HEEMSTRA (zie 197873).
Gehuwd voor de kerk ca 1450 te IJlst;Wymbritseradeel met Teth Hillesdr BONNINGA van SJAERDEMA (zie 197722).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
169728    Albert van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren op 08-07-1765 te Leeuwarden, overleden op 24-04-1816 te Huize Tjessens;Holwerd op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 16-02-1801 te Driesum met Anna van SYTZAMA, 27 jaar oud (zie 169727).
Uit dit huwelijk:
   1.  baron Maurits Pico Diederik (zie 169729).

169731    Baron Albert van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren op 05-10-1836 te Drachten, overleden op 22-05-1881 te Olterterp op 44-jarige leeftijd, zoon van Baron Maurits Pico Diederik van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 169729) en Clara Feyona van EYSINGA (zie 169730).
 
169732    Baron Binnert Philips van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren op 30-08-1839 te Drachten, overleden op 02-11-1923 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, zoon van Baron Maurits Pico Diederik van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 169729) en Clara Feyona van EYSINGA (zie 169730).
 
192502    Feycke Bockes van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren na 1420 te Sloten;Gaasterland, overleden 00-00-1471, zoon van Bocke Aggesz van HARINXMA DOYNGA THOE SNEEK THOE SLOTEN (zie 197975) en Gaets Watzes (Galtje;Gatske) DEKEMA (zie 197976).
Gehuwd (1) met Luts Feyckes OENEMA (zie 197692).
Gehuwd (2) met Catharina Douwes SJAERDA (SJAERDEMA) (zie 192503).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hylck Feyckesdr (zie 197974).
   2.  Catharina Feyckesdr (Trijn) HARINXMA (zie 192480).

197974    Hylck Feyckesdr van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren na 1440 te Sloten;Gaasterland, dochter van Feycke Bockes van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 192502) en Luts Feyckes OENEMA (zie 197692).
Gehuwd met Louw Broers van BONNINGA (zie 197973).
 
169729    Baron Maurits Pico Diederik van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren op 03-01-1804 te Holwerd, overleden op 12-09-1876 te Beetsterzwaag op 72-jarige leeftijd, zoon van Albert van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 169728) en Anna van SYTZAMA (zie 169727).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-12-1835 te Beetsterzwag met Clara Feyona van EYSINGA, 23 jaar oud (zie 169730).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
169733    Baron Reinhard van HARINXMA THOE SLOOTEN, geboren op 16-11-1841 te Drachten, overleden op 29-05-1928 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, zoon van Baron Maurits Pico Diederik van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 169729) en Clara Feyona van EYSINGA (zie 169730).
 
197754    Lisck Douwesdr HARINXMA van DONIA, geboren 00-00-1416 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1501 te Wirdum;Leeuwarderadeel, dochter van Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH (zie 197747) en Tietske (zie 197750).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1440 te Wirdum;Leeuwarderadeel met Oene Juws van JUWSMA (zie 197755).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjets Oenesdr (zie 198712).

35145    Tjets Haringsdr HARINXMA van DONIA, geboren 00-00-1455 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1540, dochter van Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG (zie 197624) en Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625).
Gehuwd met Hera Jarichs (Here) HOTTINGA (zie 192468).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jarich Heres van HOTTINGA (zie 192605).
   2.  Jel Heresdr van HOTTINGA (zie 192600).
   3.  Haringh Heres van HOTTINGA (zie 192609).
   4.  Syth Heres van HOTTINGA (zie 192614).
   5.  Here Heres van HOTTINGA (zie 192612).
   6.  George Heres van HOTTINGA (zie 192613).
   7.  Ansck Heresdr van HOTTINGA (zie 192615).

198796    Douwe Harings van HARINXMA van DONIA, geboren 00-00-1467 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden op 13-01-1516 te Sneek;Wymbritseradeel, begraven te Thabor, in het klooster, zoon van Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG (zie 197624) en Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625).
Gehuwd met Ael (zie 198797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haringh Douwes van HARINXMA (zie 198798).

197624    Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG, geboren 00-00-1420 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-00-1476 te Heeg;Wymbritseradeel, begraven te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Douwe Haringhs (Douwa) van HARINXMA THOE HEEGH (zie 197747) en Tietske (zie 197750).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1455 te Bolsward met Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1450 met Douwe Edes GERBRANDA (tot BOOLSWIRT) (zie 198765).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjets Haringsdr HARINXMA van DONIA (zie 35145).
   2.  Hartman Haringhs van HARINXMA van DONIA THOE HEEG (HAERSMA) (zie 192565).
   3.  Laes Harings van HARINXMA (zie 198794).
   4.  Hen Haringsdr van HARINXMA (zie 197622).
   5.  Wytze Harings van HARINXMA (zie 198795).
   6.  Douwe Harings van HARINXMA van DONIA (zie 198796).
   7.  Gaets Haringsdr HARINXMA (zie 198799).
   8.  Haebel Haringsdr van HARINXMA (zie 198805).

199754    Sierck Siercksz HARINXMA van DONIA THOE HEEG, geboren 00-00-1403 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1477 te Oosterend;Hennaarderadeel, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Kind:
   1.  Agge Siercksz DONIA (zie 199755).

192565    Hartman Haringhs van HARINXMA van DONIA THOE HEEG (HAERSMA), geboren 00-00-1455 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden 00-05-1491 te Heeg;Wymbritseradeel, begraven te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Haringh Douwesz HARINXMA van DONIA THOE HEEG (zie 197624) en Popck Rienckdr van POPMA (zie 197625).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Heeg;Wymbritseradeel met Gerlandt Tjaertsdr van AYLVA (zie 192566).
 
103454    Berend HARJAR, geboren ca 1768.
Gehuwd met Dirkje DRUPSTEEN (zie 103455).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14029    Volken HARJAR, geboren 00-00-1798 te Blokzijl, zoon van Berend HARJAR (zie 103454) en Dirkje DRUPSTEEN (zie 103455).
Gehuwd (1) voor 1831 met Klaasje SCHREUR (zie 103456).
Gehuwd (2) op 11-11-1831 te Blokzijl met Kaatje BARNEVELD (zie 4153).
 
90910    Joukje HARJER, geboren ca 1810.
Gehuwd met Harmen ZANDBERGEN (zie 90909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dora (zie 90908).
   2.  Grietje (zie 90929).

164424    Jan HARK, geboren 00-00-1697 te Gietersloo.
Ondertrouwd op 13-12-1731 te Amsterdam met Marretje TIERKS (zie 164423). {Zij was eerder ondertrouwd voor 1731 met Andries Sickes de WINT (zie 164422).}
 
48786    Jannes HARKAMA, geboren ca 1665, van Wildervank.
Ondertrouwd op 29-05-1723 te Groningen, gehuwd op 13-06-1723 te Groningen met Alegonda (Aaltje) WASSENBERGH (zie 48782). {Zij was eerder gehuwd op 29-01-1691 te Groningen (getuige(n): Helperich ELLERI en Johannes en Theodorus WASSENBERGH) met Rudolphus ELLERI, 33 jaar oud (zie 48779). Zij was eerder ondertrouwd op 28-12-1700 te Groningen, gehuwd op 01-02-1701 te Groningen met Jan Alberts HOFSTEENCK (zie 48785).}
 
50143    Hendrik HARKE, dienstknecht, geboren 00-00-1861 te Staphorst, zoon van Koob HARKE (zie 50144) en Lijsje BOESENKOOL (zie 50145).
Gehuwd op 28-07-1883 te Staphorst met Klaasje COSTER (zie 50142).
 
102340    Hendrikje Jans HARKE, landbouwster, geboren ca 1785.
Gehuwd met Jacob Jans KOOIKER (zie 102339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jakobs (zie 80891).
   2.  Marchien Jacobs (zie 154715).
   3.  Geesje Jacobs (zie 125122).
   4.  Jantjen Jacobs (zie 154723).

109247    Klaasje HARKE, geboren ca 1862.
Gehuwd met Jan MUSSCHE (zie 109246). {Hij was eerder gehuwd op 23-01-1897 te Staphorst met Aaltje TIPPE (zie 109245).}
 
50144    Koob HARKE, landbouwer, geboren ca 1838.
Gehuwd met Lijsje BOESENKOOL (zie 50145).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75705    Engelina ter HARKEL, dienstmeid, geboren op 06-11-1860 te Oudeschans, overleden op 07-11-1923 te Bellingwolde op 63-jarige leeftijd, dochter van Hindrik ter HARKEL (zie 75783) en Nantje DERKS (zie 75784).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1885 te Bellingwolde met Harm BEISHUIZEN, 30 jaar oud (zie 75704).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
75783    Hindrik ter HARKEL, geboren ca 1832.
Gehuwd met Nantje DERKS (zie 75784).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137014    Albert Jans HARKEMA, dienstknecht, geboren 00-00-1820 te Lutjegast;Grootegast.
Gehuwd op 03-06-1854 te Marum met Anke Jans AUSMA, 23 jaar oud (zie 54263).
 
20149    Anna HARKEMA, geboren op 25-04-1860 te Nuis, overleden op 27-09-1938 te Arnhem op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacob HARKEMA (zie 20150) en Anna HUISMAN (zie 20203).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-1884 te Hoogeveen met Jannes HUMMEL, 26 jaar oud (zie 20628).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie 169132).
   2.  Trientje (zie 20957).
   3.  Anna (zie 20295).
   4.  Jenne (zie 20667).

134664    Eentje Eeuwes HARKEMA, geboren ca 1729.
Gehuwd met Geeske GEERTS (zie 134665).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134696    Eeuwktje Pieters HARKEMA, geboren op 03-11-1805 te Sebaldeburen, gedoopt (herv.) op 24-11-1805 te Sebaldeburen, overleden op 16-05-1839 te Achtkarspelen op 33-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
 
134697    Eintje Pieters (Ientje) HARKEMA, 1841: landbouwer, geboren op 23-05-1797 te Sebaldeburen, gedoopt (herv.) op 25-06-1797 te Sebaldeburen, overleden op 08-04-1860 te Grootegast op 62-jarige leeftijd, zoon van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20-05-1841 te Grootegast met Annegijn Jans RINKEMA, 55 jaar oud (zie 134698).
 
134640    Fetje Pieters HARKEMA, 1847: landbouwersche, geboren te Sebaldeburen, gem. Grootegast, gedoopt (herv.) op 22-03-1799 te Sebaldeburen, overleden op 21-04-1873 te Oldekerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-11-1823 te Grootegast met Jan Ebels DIJKSTRA (Jan Ebbels), 36 jaar oud (zie 134639).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134666    Garmt Pieters HARKEMA, 1826: landbouwer, geboren te Westerzand, gedoopt op 04-02-1792 te Sebaldeburen, overleden op 23-01-1863 te Grootegast op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-03-1829 te Grootegast met Aaltje Harms DENKEMA, 29 jaar oud (zie 134682). {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1822 te Grootegast met Jakob Jans MEERVELD, 29 jaar oud (zie 134693).}
 
134689    Geeske Pieters HARKEMA, geboren te Westerzand, gedoopt (herv.) op 29-09-1793 te Sebaldeburen, overleden op 24-11-1825 te Kollumerland c.a. op 32-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1823 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Sikke Feikes BOERSMA, 41 jaar oud (zie 134690).
 
215546    Gezina Jacobs HARKEMA, geboren op 19-11-1837 te Hoogkerk, overleden op 17-02-1906 te Zuidhorn op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans HARKEMA (zie 215545) en Hendrikje Willems BAKKER (zie 215541).
 
66115    Grietje Tijmens HARKEMA, geboren ca 1789, dochter van Tijmen Onnes HARKEMA (zie 66116) en Geeske HARMS (zie 66117).
Gehuwd op 09-10-1813 te Hoogkerk met Albert Bierling STAAL, 24 jaar oud (zie 65997).
 
134667    Haije Pieters HARKEMA, geboren op 14-01-1812 te gem. Grootegast, overleden op 12-12-1813 om 15.00 uur te Sebaldeburen, huis no. 50 op 1-jarige leeftijd, zoon van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
 
134678    Hendrikje Pieters HARKEMA, geboren op 13-10-1809 te Sebaldeburen, gedoopt (herv.) op 03-12-1809 te Sebaldeburen, overleden op 18-09-1826 om 05.00 uur te Sebaldeburen op 16-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
 
20150    Jacob HARKEMA, geboren ca 1835.
Gehuwd met Anna HUISMAN (zie 20203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 20149).

215545    Jacob Jans HARKEMA, geboren op 11-10-1804 te Wierum, overleden op 11-09-1858 te Lagemeeden;Aduard op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-06-1837 te Aduard met Hendrikje Willems BAKKER, 24 jaar oud (zie 215541).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67051    Jacob Roelfs HARKEMA, geboren op 03-08-1856 te Middelstum, zoon van Roelf Eppes HARKEMA (zie 67052) en Stijntje Pieters TAKENS (zie 67053).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-02-1887 te Groningen met Afien LAAR, 25 jaar oud (zie 66651).
 
45615    Jan Harmannus HARKEMA, geboren ca 1800.
Gehuwd met Imke Alberts BOSSCHER (zie 45719).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122110    Jantje HARKEMA, geboren ca 1833.
Gehuwd met Fokke LUINSTRA (zie 122109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 122099).

134668    Martje Pieters (Mattje) HARKEMA, 1821: boerenmeid, geboren te Westerzand, gedoopt (herv.) op 11-09-1795 te Sebaldeburen, overleden op 28-03-1891 te Grootegast op 95-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-05-1818 te Grootegast met Jan Jans BASTIAANS, 24 jaar oud (zie 134669).
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 22-03-1821 te Oldekerk met Jochem Roels FOKKENGA, 36 jaar oud (zie 134679).
 
60985    Onne Jans HARKEMA, geboren ca 1790.
Gehuwd met Marieke Klaassens GEERTSEMA (zie 23975). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Garbrands STAAL (zie 23968).}
 
134653    Pieter Eentjes HARKEMA, 1823: landbouwer, geboren circa 1759, overleden op 29-08-1826 te Grootegast, naam ook 'Pieter Ientjes', 'Pieter IJntjes' of 'Pieter Jentjes', zoon van Eentje Eeuwes HARKEMA (zie 134664) en Geeske GEERTS (zie 134665).
Gehuwd met Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Uit dit huwelijk:
   1.  Garmt Pieters (zie 134666).
   2.  Geeske Pieters (zie 134689).
   3.  Martje Pieters (Mattje) (zie 134668).
   4.  Eintje Pieters (Ientje) (zie 134697).
   5.  Fetje Pieters (zie 134640).
   6.  Wietske Pieters (zie 134660).
   7.  Willem Pieters (zie 134674).
   8.  Eeuwktje Pieters (zie 134696).
   9.  Hendrikje Pieters (zie 134678).
   10.  Haije Pieters (zie 134667).

45616    Pieterke Jans HARKEMA, dienstmeid, geboren 00-00-1824 te Lutjegast, dochter van Jan Harmannus HARKEMA (zie 45615) en Imke Alberts BOSSCHER (zie 45719).
Gehuwd op 06-12-1848 te Grijpskerk met Hindrik Gales de WIND, 28 jaar oud (zie 42941).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gale (zie 42943).
   2.  Jan (zie 49774).
   3.  levenloos (zie 87320).
   4.  Harmannus (zie 51511).
   5.  Lammert (zie 43119).
   6.  Emke (zie 87331).
   7.  Geert (zie 87338).

67052    Roelf Eppes HARKEMA, geboren ca 1828.
Gehuwd met Stijntje Pieters TAKENS (zie 67053).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Roelfs (zie 67051).

207531    Teitje HARKEMA.
Kind:
   1.  Roelof (zie 62462).

31302    Teitje Roelfs HARKEMA, geboren ca 1785, overleden te Veenhuizen.
Gehuwd met Gerrit Harms KUIPERS (zie 31301).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Gerrits (zie 29019).
   2.  Hilligje (Hillechien) (zie 4408).

66116    Tijmen Onnes HARKEMA, geboren ca 1762.
Gehuwd met Geeske HARMS (zie 66117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Tijmens (zie 66115).

134660    Wietske Pieters HARKEMA, geboren op 28-03-1801 te Sebaldeburen (Grootegast), gedoopt (herv.) op 19-04-1801 te Sebaldeburen, overleden op 01-02-1860 te Oldehove op 58-jarige leeftijd, dochter van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-06-1823 te Oldekerk met Hesder Ebels DIJKSTRA, 32 jaar oud (zie 134658).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134674    Willem Pieters HARKEMA, 1831: landbouwer, geboren te Sebaldeburen, gedoopt (herv.) op 17-04-1803 te Sebaldeburen, overleden op 19-05-1887 te Grootegast op 84-jarige leeftijd, zoon van Pieter Eentjes HARKEMA (zie 134653) en Jantje Garms RINKEMA (zie 134654).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 31-03-1831 te Grootegast met Martje Jacobs van ZANTEN, 20 jaar oud (zie 134675).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 20-05-1841 te Grootegast met Anje Jobs (Antje) OUWINGA, 26 jaar oud (zie 134701).
 
83265    Roelfje HARKEN, geboren ca 1765.
Gehuwd met Remmelt Willems SCHUTRUPS (zie 83264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 83257).

46114    Willem HARKEN, geboren op 19-12-1773 te Exloo.
Gehuwd met Grietien HARMS (zie 46113). {Zij was ook ooit gehuwd met Harm KLASEN (zie 46112).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Harken NIJHOF (zie 46062).

71540    Aaltjen HARKES, geboren 00-00-1754 te Bedum, dochter van Harke JANS (zie 71527) en Nieske JACOBS (zie 71539).
 
151631    Albertje HARKES, geboren ca 1726.
Gehuwd met Lammert DIETERS (zie 151628). {Hij was ook ooit gehuwd met Geertjen KLAASENS (zie 151629).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71519    Barber HARKES, geboren ca 1687 te Bedum, dochter van Harke (zie 32861).
Gehuwd op 22-03-1711 te Bedum met Jan ALBERTS (zie 71524).
 
210013    Biettje (Beertje) HARKES, geboren 00-00-1720, overleden op 19-07-1768 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk op 29-04-1742 te Veenwouden met Fokke JELLES (zie 210012).
 
71518    Bijvke HARKES (Bijke HERKES), geboren ca 1688, dochter van Harke (zie 32861).
Gehuwd op 01-02-1711 te Bedum met Pieter SYRTS (zie 71523).
 
36571    Harke Sijtzes HARKES, vervener te Lippenhuizen; turfschipper, geboren 00-00-1760, overleden 00-00-1831, zoon van Sijtze HARKES (zie 37446) en Antje JANS (zie 37447).
Gehuwd met Sjoukje Popkes de JONG (zie 36572).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtze Harkes (zie 37444).
   2.  Popkjen Harkes (zie 36570).

37450    Hijlkje Sijtzes HARKES, geboren 00-00-1763, overleden 00-00-1823, dochter van Sijtze HARKES (zie 37446) en Antje JANS (zie 37447).
Gehuwd met Jan Wijtzes van der SLUIS (zie 37451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Jans (zie 37458).
   2.  Wijtze Jans (zie 37459).
   3.  Tjaltje Jans (zie 37460).
   4.  Sijtze Jans (zie 37463).
   5.  Harke Jans (zie 37465).

71538    Hilje HARKES, geboren 00-00-1742 te Bedum, dochter van Harke JANS (zie 71527) en Martje ROELOFS (zie 71534).
 
71520    Jan HARKES, geboren ca 1684 te Ellerhuizen;Bedum (deze voorouder werd opgenomen door John-Luc BAKKER en is te vinden op www.patmedia.net/jlbakker), zoon van Harke (zie 32861).
Gehuwd op 12-05-1709 te Bedum met Bouke ALBERTS (zie 71522).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
71535    Jan HARKES, geboren 00-00-1735 te Bedum, zoon van Harke JANS (zie 71527) en Martje ROELOFS (zie 71534).
Gehuwd op 19-10-1761 te Wittewierum met Hindrikjen HINDRIKS (zie 71554).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik Jans (Hinderik) BAKKER (zie 71556).
   2.  Harke Jans BAKKER (zie 71557).
   3.  Martjen BAKKER (zie 71558).
   4.  Anje BAKKER (zie 71559).
   5.  Tonnis Jans BAKKER (zie 71560).
   6.  Roelof BAKKER (zie 71561).
   7.  Anje Jans BAKKER (zie 71562).
   8.  Jan Jans BAKKER (zie 71563).

218136    Jan (Johan) HARKES, landbouwer, geboren ca 1738 te Den Ham;Aduard, zoon van Harke HENDRIKS (zie 218137) en Ytie WRITSERS (zie 218138).
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-03-1766 te Grijpskerk met Trijntje Jelmers STEENHUIZEN (zie 218139).
Ondertrouwd (2) 00-00-1775 te Ulrum toestemming. Bruidegom Jan Harkes, van De Waard onder Grijpskerk en Bruid Trijntje Siersema, van Ulrum. Echtgenote is Trijntjen Martens SIERSEMA (zie 218135).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ida Jans OSSEBOER (zie 218140).

115188    Jan HARKES, geboren ca 1815.
Gehuwd met Lena ROODENBURG (zie 115189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje (zie 115187).

37452    Jan Sijtzes HARKES, vervener te Lippenhuizen,leerlooierij te Gorredijk, geboren ca 1758, overleden 00-00-1816, zoon van Sijtze HARKES (zie 37446) en Antje JANS (zie 37447).
Gehuwd met Grietje TJALLINGS (zie 37453).
 
71513    Pieter HARKES, schoolmeester te Sauwerd, geboren ca 1687, zoon van Harke (zie 32861).
Gehuwd op 31-08-1710 te Bedum met Anje CLASEN (zie 71525).
 
36570    Popkjen Harkes HARKES, geboren 00-00-1790, overleden 00-00-1824, vervenersdochter, dochter van Harke Sijtzes HARKES (zie 36571) en Sjoukje Popkes de JONG (zie 36572).
Gehuwd ca 1816 met Jan Beenen KRIKKE (zie 36569). {Hij is later gehuwd op 30-12-1824 te AEngwirden met Margje Luiten ten HOEVE (Margje LUTEN) (zie 21714).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje Jans (zie 31081).
   2.  Antje Jans (zie 103708).

37454    Rink HARKES, geboren 00-00-1807, zoon van Sijtze Harkes HARKES (zie 37444) en Sijtske Rinks DIJKSTRA (zie 37445).
Gehuwd met Anna SHERWOOD (zie 37455).
 
180324    Ritske HARKES, geboren ca 1650, zoon van Harcke RITSKES (zie 180310).
Gehuwd voor de kerk ca 1670 met Hiltje WARNERS (zie 180339).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wikje RITSKES (zie 180341).
   2.  Warner RITSKES (zie 180342).

71536    Roelf HARKES, geboren 00-00-1737 te Bedum, zoon van Harke JANS (zie 71527) en Martje ROELOFS (zie 71534).
Gehuwd op 05-02-1774 te Bedum met Bike VOS (zie 71564).
 
37446    Sijtze HARKES, vervener te Lippenhuizen, geboren 00-00-1732, overleden 00-00-1787.
Gehuwd met Antje JANS (zie 37447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sijtzes (zie 37452).
   2.  Harke Sijtzes (zie 36571).
   3.  Jelle Sijtzes de GROOT (zie 37448).
   4.  Hijlkje Sijtzes (zie 37450).

37444    Sijtze Harkes HARKES, geboren 00-00-1784, overleden 00-00-1840, zoon van Harke Sijtzes HARKES (zie 36571) en Sjoukje Popkes de JONG (zie 36572).
Gehuwd met Sijtske Rinks DIJKSTRA (zie 37445).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147607    Stoffer HARKES, geboren op 05-04-1745 te Wagenborgen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 31-10-1773 te Oostwold met Alke OKKES, 31 jaar oud (zie 147606). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25-04-1762 te Nieuw Beerta met Gerrit Geerts de KRAKER, 26 jaar oud (zie 147605).}
 
113960    Sytze Jans HARKES, geboren ca 1782.
Gehuwd met Ottje Brands voor de WIND (zie 113959).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Sytzes (zie 113961).

113961    Tjitske Sytzes HARKES, geboren 00-00-1810 te Kortezwaag, dochter van Sytze Jans HARKES (zie 113960) en Ottje Brands voor de WIND (zie 113959).
Gehuwd op 11-09-1852 te Opsterland met Sytze Popes BUITENHOF (zie 113962).
 
71537    Trijntje HARKES, geboren 00-00-1739 te Bedum, dochter van Harke JANS (zie 71527) en Martje ROELOFS (zie 71534).
 
115187    Willemijntje HARKES, geboren 00-00-1845 te Hazerswoude, dochter van Jan HARKES (zie 115188) en Lena ROODENBURG (zie 115189).
Gehuwd op 17-05-1867 te Oudshoorn met Romijndert TOUW (zie 115186).
 
87905    Catrina Christina HARKING, geboren ca 1780.
Gehuwd met Albertus Pietersz van RAALTE (zie 87904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Christiaan (zie 87903).

204682    Garbrant HARKOS, geboren te Noordbroeksterhamrik;Noordbroek, gedoopt op 15-06-1704 te Noordbroek, zoon van Harco (Harko Harms) HERMANS (zie 204676) en Egbertje (Egbertien) JANS (zie 204678).
 
204684    Harmen HARKOS, geboren te Noordbroeksterhamrik;Noordbroek, gedoopt op 01-10-1699 te Noordbroek, zoon van Harco (Harko Harms) HERMANS (zie 204676) en Egbertje (Egbertien) JANS (zie 204678).
 
204683    Jan HARKOS, geboren te Noordbroeksterhamrik;Noordbroek, gedoopt op 12-02-1702 te Noordbroek, overleden voor 1711 te Noordbroeksterhamrik, zoon van Harco (Harko Harms) HERMANS (zie 204676) en Egbertje (Egbertien) JANS (zie 204678).
 
204681    Leenje HARKOS, geboren te Noordbroeksterhamrik, gedoopt op 11-03-1707 te Noordbroek, overleden voor 1708, dochter van Harco (Harko Harms) HERMANS (zie 204676) en Egbertje (Egbertien) JANS (zie 204678).
 
176277    Lutjen HARM, landbouwster, geboren ca 1778.
Gehuwd met Abel Jans ZWARTS (zie 176276).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Abels Wijkstra (zie 176275).

40536    Reyner HARM, geboren ca 1700, woonde bij de Wal (Havelte).
Kind:
   1.  Theunis REINDERS (zie 39389).

135239    Antje Jans HARMA, geboren op 18-01-1777 te Lippenhuizen, gedoopt (herv.) op 16-02-1777 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden voor 1778, dochter van Jan Harmens HARMA (zie 135236) en Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES (zie 135237).
 
135238    Antje Jans HARMA, geboren op 25-02-1778 te Lippenhuizen, gedoopt (herv.) op 01-03-1778 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden op 08-09-1850 te Smallingerland op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Harmens HARMA (zie 135236) en Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES (zie 135237).
 
135240    Harmen Jans HARMA, geboren op 28-11-1779 te Lippenhuizen, gedoopt (herv.) op 05-12-1779 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, overleden voor 1812, zoon van Jan Harmens HARMA (zie 135236) en Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES (zie 135237).
 
135236    Jan Harmens HARMA, geboren op 08-09-1749 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 27-09-1749 te Ureterp en Siegerswoude, overleden op 13-08-1827 te Smallingerland op 77-jarige leeftijd. Register Familienamen: Oudega, 21 Februarij 1812, Jan Harmens, wonende te Opeinde No. 38, kiest de naam Harma voor hem en zijn twee dochters, zijnde Rinske, 39 jaar, wonende te Beetsterzwaag en Antje, 33 jaar, wonende te Opeinde, zoon van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
Ondertrouwd op 16-02-1772 te Beetsterzwaag, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-02-1772 te Boornbergum (herv.) met Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES, 21 jaar oud (zie 135237).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Jans (Rinskje, Renskje) (zie 135235).
   2.  Antje Jans (zie 135239).
   3.  Antje Jans (zie 135238).
   4.  Harmen Jans (zie 135240).
   5.  Trijntje Jans (zie 135241).

135235    Rinske Jans (Rinskje, Renskje) HARMA, geboren op 22-11-1772 te Smallingerland, gedoopt (herv.) op 06-12-1772 te Boornbergum/Kortehemmen, overleden op 16-07-1859 te Smallingerland op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan Harmens HARMA (zie 135236) en Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES (zie 135237).
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 27-01-1788 te Rottevalle (herv.) met Remmelt Hendriks de BOSCH, 21 jaar oud (zie 135234).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
135241    Trijntje Jans HARMA, geboren op 11-03-1783 te Smallingerland, gedoopt (herv.) op 06-04-1783 te Opeinde, overleden voor 1812, dochter van Jan Harmens HARMA (zie 135236) en Gaetske (Gaaitske, Gaitske) HEINTSES (zie 135237).
 
179257    Antje HARMANI, geboren ca 1712 te Rijsberkampen.
Gehuwd voor de kerk op 23-03-1732 te Heerenveen met Tjepke Tjaarts ALTHUIS, 24 jaar oud (zie 179256). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1735 te Heerenveen met Margarita de NEEV (zie 179258).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
48873    Harmina HARMANNES, geboren ca 1718 te op 't Holt.
Gehuwd met Jan Willems de WAART (zie 48872).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans de WAARD (de WEERT) (zie 48871).

170186    Geertruid HARMANNUS, geboren ca 1784.
Gehuwd met Hendrik Hendriks DOORNBOS (zie 170185).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81421    Geessien HARMANNUS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Migchel Jans VOLDERS (zie 81420).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertien Migchels (zie 81422).
   2.  Geessien Migchels (zie 81426).

6735    Mettje HARMANNUS, arbeidster, geboren ca 1785.
Gehuwd met Kornelis Pieters van BERGEN (zie 6734).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
214406    Albertje Jans HARMANS, geboren ca 1774 te Grouw, overleden op 13-01-1846 te Steenwijkerwold.
Gehuwd voor de kerk op 09-10-1803 te Langezwaag met Eebele Bonnes (Ebel) POSTMA, 23 jaar oud (zie 214403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bonne Aebeles POSMA (zie 214401).

159571    Hendrick Coops HARMANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 15-09-1667 te Beulake, zoon van Harman HENDRICKX (zie 159572) en Jantjen HENDRICKX (zie 159573).
 
91764    Reintje HARMELINCK, geboren ca 1630.
Gehuwd met Gerrit ter AERT (AERTMAN) (zie 91762).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29647    Jacoba Johanna HARMELINK.
Gehuwd met Gerrit Willem REILINK (zie 29646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mannes (zie 29645).

68136    Aaltje HARMENS, geboren 00-00-1690, dochter van Harmen MEINES (zie 68250).
Gehuwd ca 1722 met Jan ALLES (zie 68135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135259    Aaltje HARMENS, geboren op 18-09-1745 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 03-10-1745 te Ureterp en Siegerswoude, dochter van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
24898    Aeldert HARMENS, geboren ca 1633.
Gehuwd met Hilke EBBENS (zie 24685).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213127    Aeltien HARMENS, geboren ca 1591, overleden na 1669.
Gehuwd met Hindrick Caspers WUSSIM (WUSSIJM;WESSEM) (zie 213126).
Uit dit huwelijk:
   1.  mr. jur Casparus Henricus (WUSSIJM) (zie 213120).
   2.  Maria Hindricks (zie 213128).

10249    Aeltjen HARMENS, geboren te op 't Zwol, gedoopt (N.G.) op 07-10-1703 te Vollenhove, dochter van Hermen HERMENS (zie 10678) en Marretje JANS (zie 11506).
 
10250    Albertje HARMENS, geboren te op 't Zwolle, gedoopt (N.G.) op 15-09-1715 te Vollenhove, dochter van Harmen BOELES (zie 8757) en Aaltje FRERIKS (zie 9841).
 
10279    Anna HARMENS, geboren ca 1585, overleden 00-00-1645 te Beulake.
Gehuwd (1) met Jan Geerts SUCK (SOK) (zie 14604).
Gehuwd (2) met Gerrijt N. (zie 13030).
Gehuwd (3) met Arent Jans BRABANDER (zie 8950).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sander Jans SOCK (SUCK) (zie 14608).

10251    Annigje HARMENS, geboren te op 't Zand, gedoopt (N.G.) op 27-04-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, dochter van Herman Lamberts van der BRINK (zie 9004) en Neeltje Dirks RUN (zie 13888).
 
205700    Antje HARMENS, geboren ca 1628 te Wouterswoude;Dantumadeel, dochter van Harmen (zie 205701).
Gehuwd voor de kerk ca 1650 te Wouterswoude;Dantumadeel met Pieter GEERTS (zie 205699).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212138    Antje HARMENS, geboren 00-00-1785 te Bakkeveen;Opsterland, overleden op 24-11-1868 te Steenwijk.
Kind:
   1.  Sjoerdje Sipkes GEERTSMA (zie 135860).

137273    Antje HARMENS.
Gehuwd voor de kerk op 21-12-1760 te Oudeschoot (herv.) met Idts HENDRIKS, 53 jaar oud (zie 137267). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk circa 1739 met Antie LUCAS (zie 137268).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijewe IDZES (zie 137274).

210930    Ate HARMENS, geboren ca 1745.
Gehuwd met Trijntje HUBERTS (zie 210931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert Ates (Hubert) WESTERHUIS (zie 210929).

68804    Atze HARMENS, geboren ca 1725 te Grouw, zoon van Harmen ATZES (zie 68806) en Tytje DOUWES (zie 68807).
Gehuwd op 22-12-1754 te Oldeboorn/Friesland/Nederland met Luitjen RINSES (zie 68805).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietje Atzes MAIJER (zie 68801).

78413    Barber HARMENS, geboren ca 1720.
Gehuwd met Hermen Hermens BARGHORST (zie 78412).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
203604    Barteldt HARMENS (van der VEEN;van VEEN), scheepstimmerbaas (1815);rentenier (1820,<1832), geboren te aan de Bovenboer te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-10-1749 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen HARMS), overleden op 16-07-1832 om 20.00 uur te Middelkluft;Wanneperveen op 82-jarige leeftijd, als weduwnaar van Pietertje Jans WINT, eerder weduwnaar van Margjen Gerrits de GLEE, zoon van Harmen HANSEN (zie 203606) en Barber Harmens BERGHORST (zie 203607).
Ondertrouwd (1) 00-04-1782 te Oudehaske;Haskerland, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 12-05-1782 te St.Johannesga met Margien Gerrits de GLEE (de GLE (1777)) (zie 203605).
Ondertrouwd (2) 00-03-1809 te Oudehaske;Haskerland, gehuwd voor de kerk op 59-jarige leeftijd op 02-04-1809 te Oudehaske;Haskerland met Petertje Jans WIND, 54 jaar oud (zie 86).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Barbertje (Barteltje,Bartje) BARTELTS (van der VEEN) (zie 203625).

90550    Berendina HARMENS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Harmen JANSSEN (BOSCH) (zie 90549).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik BOSCH (zie 90548).

10252    Boele HARMENS, geboren te op 't Zwolle, gedoopt (N.G.) op 14-01-1714 te Vollenhove, zoon van Harmen BOELES (zie 8757) en Aaltje FRERIKS (zie 9841).
 
172977    Bouwe HARMENS, geboren ca 1718.
Gehuwd met Jan EBES (zie 172976).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205535    Carst (Karst) HARMENS, geboren ca 1540 te Surhuisterveen;Achtkarspelen, overleden voor 1596 te Surhuisterveen;Achtkarspelen, zoon van Harmen (zie 205539).
Gehuwd voor de kerk ca 1565 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Wyts LIUWEDR (zie 205536).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan CARSTENS (zie 205534).
   2.  Anne CARSTEN (zie 205537).
   3.  Wisse CARSTES (zie 205540).

83410    Claes HARMENS, geboren ca 1692, overleden ca 1740.
Gehuwd voor de kerk op 04-02-1717 te Wildervank met Hindrikjen HILLEBRANTS, 21 jaar oud (zie 83411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillebrand CLASEN (zie 83403).
   2.  nn (zie 83412).

10253    Claes HARMENS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 09-11-1704 te Vollenhove, zoon van Harmen BOELES (zie 8757) en Aaltje FRERIKS (zie 9841).
 
213156    Claes HARMENS, geboren ca 1713 te Wijnjeterp;Opsterland.
Gehuwd met Antje CORNELIS (zie 213157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136342    Cornellis HARMENS, geboren ca 1677.
Ondertrouwd op 16-07-1702 te Sappemeer met Sijtske (Sitske) FOEKES (zie 136343). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1702 met Luitjen HENDRIKS (zie 209545).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
192550    Derk HARMENS, geboren ca 1720.
Gehuwd met Hillegien REIJNDERS (zie 192551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Derks MAATJES (VOGELZANG) (zie 35394).
   2.  Geerd Derks MAATJES (zie 34539).

68101    Dirckse HARMENS.
Gehuwd op 30-10-1705 te Batenburg/Gelderland/Nederland met Jacob Jacobsen van den DOBBELSTEEN, 28 jaar oud (zie 68100).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
158974    Dirk HARMENS, geboren te Kalenberg, gedoopt op 01-11-1705 te Oldemarkt, begraven op 27-02-1780 te Oldemarkt op 74-jarige leeftijd, zoon van Harmen GEERTS (zie 158985).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 24-11-1731 te Oldemarkt met Bregjen JANS (zie 125536).
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 23-05-1739 te Oldemarkt met Marrijgje ALBERTS (zie 158975).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
24899    Elisabet HARMENS, geboren ca 1640, overleden op 30-06-1693.
Gehuwd met Berent BERENTS (zie 24320).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
194932    Elizabeth HARMENS, geboren op 29-01-1809 te Blokzijl, dochter van Pieter HARMENS (zie 194931) en Lumpje Hendriks SMIT (zie 194741).
 
10255    Elsien HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-02-1639 te Vollenhove, dochter van Harmen HENDRICX (zie 10420) en Jannetien LUIJCKES (zie 12491).
Gehuwd met Jan ANDRIES (zie 8277).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84940    Femmigje HARMENS, geboren ca 1739.
Ondertrouwd op 08-01-1762 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-01-1762 te Giethoorn met Hendrik Hendriks VOS (zie 84938). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-02-1758 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-02-1758 te Giethoorn met Nelligje KOOPS (zie 84939).}
 
194323    Fempje HARMENS, gedoopt (Menn) op 19-01-1794 te Blokzijl.
 
175075    Fennigjen HARMENS, gedoopt op 14-04-1765 te Hattem, dochter van Herman Gerrits BOEVE (zie 175068) en Gerritje WOLTERS (zie 175069).
 
5336    Frans HARMENS, geboren ca 1695.
Gehuwd op 09-04-1719 te Leegkerk met Frauckjen ANNES (zie 5337).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24907    Frouke HARMENS, geboren ca 1650.
Gehuwd met Aeldrik LUPKENS (zie 25491).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tyaecktjen AALDRIKS (zie 24125).

204691    Geert HARMENS, geboren ca 1590 te Scheemderhamrik;Nieuw Scheemda, zoon van Harmen (zie 204692).
Kind:
   1.  Aachte GEERTZ (zie 204690).

154399    Geert HARMENS, geboren ca 1677 te Wijnjeterp.
Gehuwd voor de kerk 00-02-1698 te Wijnjeterp met Hein BERENTS (zie 154400).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10256    Geert HARMENS, geboren ca 1680.
Gehuwd met Geesje JANS (zie 11288).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje GERRITS (zie 9972).

147637    Geert HARMENS, geboren ca 1685.
Gehuwd voor de kerk op 24-05-1705 te Meeden met Geertien MEINDERS, 20 jaar oud (zie 147636).
 
178697    Geertien HARMENS, geboren ca 1745.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-07-1749 te Oosterwolde met Hendrik Jans BETTEN (zie 178698).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1769 met N.N. HOLTROP (zie 178699).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik Hendriks (zie 134612).

107564    Geertje HARMENS, geboren ca 1660.
Gehuwd met Jarcko Jarckes HECKMAN (zie 107563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jarckes (zie 107561).

10257    Geertjen HARMENS, geboren te van 't Land, gedoopt (N.G.) op 11-09-1763 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H. BRUNINGS, dochter van Harmen JANS (zie 41415) en Gerrigje HENDRIKS (zie 10531).
 
151113    Geesjen HARMENS, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk op 21-09-1783 te Kolderveen (N.G.), hij wed. en zij j.d. beide van Dinxsterveen met Willem van den BERG (zie 151110). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 13-05-1770 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen en zij wed. van Dinxterveen met Pietertijn BEERENTS (zie 151111).}
 
205525    Geeske HARMENS, geboren ca 1590 te Surhuisterveen;Achtkarspelen, overleden 00-00-1660 te Syrhuisterveen;Achtkarspelen, dochter van Harmen JEROENS (zie 205527) en Sibrich EDSEDR (zie 205528).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1607 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Johannes LUYTHYENS (zie 205526).
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-05-1617 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Edse JANS (zie 205524).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Freerk EDSES (zie 205522).

217027    Geeske HARMENS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Johannes WYBES (zie 217026).
 
175072    Gerrigjen HARMENS, gedoopt op 26-12-1756 te Hattem, dochter van Herman Gerrits BOEVE (zie 175068) en Gerritje WOLTERS (zie 175069).
 
10260    Govert HARMENS, geboren ca 1665.
Ondertrouwd op 06-11-1687 te Steenwijk, gehuwd op 24-11-1687 te Steenwijk met Trijntje JACOBS (JAPIKS) (zie 11109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje GOVERTS (zie 10095).

68817    Goytsen HARMENS, geboren ca 1630, overleden op 13-12-1693 te Terkapel.
Gehuwd op 07-04-1653 met Bouck LOUWS (zie 68818).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouck GOITSENS (zie 68813).

10261    Grietien HARMENS, geboren ca 1627.
Gehuwd met Jacob Dircx VISSCHER (zie 9318).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltien Jacobs (zie 11044).
   2.  Dirck Jacobs (zie 11054).

206315    Grietje HARMENS, geboren 00-00-1626 te Groningen, overleden 1655--1658 te Midwolda, dochter van Harmen JANS (zie 206316) en LUILOFS (zie 206317).
Gehuwd voor de kerk ca 1651 met Eppe (Eppo) EBBENS (EBBES) (zie 206312). {Hij is later gehuwd voor de kerk voor 1665 met Gepke CORNELIS (zie 206334). Hij is later gehuwd voor de kerk voor 1671 met Grietje PHOEBES (zie 206335).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
169529    Grietje HARMENS, gedoopt op 28-09-1684 te Scheemda, dochter van Harmen DERCKS (zie 169530) en Martje JANNES (zie 169531).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16-05-1706 te Zuidbroek met Bartelt CLAASSEN (zie 169528).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134896    Grietje HARMENS, gedoopt (herv.) op 09-04-1693 te Oude Pekela, dochter van Herman Hendricks MIDDAGH (zie 134890) en Dieuwke WOLTERS (zie 134891).
 
75055    Grietje HARMENS, geboren ca 1710.
Gehuwd op 26-03-1731 te Vledder met Roelof Jans SCHUURMAN (zie 75054).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs (zie 75056).

113377    Grietje HARMENS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Wolter Klazes RAM (zie 113376).
 
42808    Grietje HARMENS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Evert van ALPHEN (zie 42807).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126278    Grietje HARMENS, geboren 00-00-1759, overleden op 08-12-1823 te Smallingerland.
Gehuwd voor de kerk op 30-09-1781 te Smallingerland met Jan Jans NIJBOER (zie 126277).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukjen Jans (zie 126276).

57682    Grietje HARMENS.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1806 te Rotsterhaule met Jan Jans MULDER (zie 57680). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1792 te Oudehaske met Trijntje LIBBES (zie 57681).}
 
33942    Grietjen HARMENS, geboren 00-00-1718 te Hoogeveen, gedoopt op 13-11-1718 te Hoogeveen, overleden op 29-07-1794 te Hoogeveen, dochter van Harmen KLAAS (zie 34197) en Jantien Derks VOGELZANG (zie 35393).
Gehuwd ca 1743 te Hoogeveen met Albert Hendriks VOS (zie 35414).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegien Alberts GROOTE VOS (zie 33905).
   2.  Grietjen Alberts GROOTE VOS (zie 33917).
   3.  Harmen Alberts GROOTE VOS (zie 33918).
   4.  Jantien Alberts GROOTE VOS (zie 33926).
   5.  Hendrik Alberts GROOTE VOS (zie 33920).
   6.  Aaltjen Alberts GROOTE VOS (zie 33900).
   7.  Trijntjen Alberts GROOTE VOS (zie 33932).
   8.  Derk Alberts GROOTE VOS (Dirk GROOTE) (zie 33909).
   9.  Klaas Alberts GROOTE VOS (zie 33927).

132431    Haije HARMENS, geboren 00-06-1717 te Ureterp, gedoopt (herv.) 00-06-1717 te Wijnjeterp, Duurswoude, Bakkeveen, zoon van Harmen PYTERS (zie 132499) en Aafke HAJES (zie 132500).
Gehuwd voor de kerk op 10-05-1739 te Ureterp (herv.) met Geeske JELLES, 26 jaar oud (zie 132432).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafke (Akke) HAIJES (zie 132429).

60335    Hans HARMENS, geboren 00-00-1688, overleden op 19-07-1744, wonende op 't Vliet te Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk op 28-09-1721 te Leeuwarden met Neeltje CORNELIS (zie 60336).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76419    Hans HARMENS, geboren te Bovenboer;Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-10-1742 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen HANS, zijn tante), zoon van Harmen HANSEN (zie 203606) en Barber Harmens BERGHORST (zie 203607).
 
105558    Harm HARMENS, geboren ca 1782.
Gehuwd met Rigte IJGES (zie 105559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (zie 105557).

114115    Harmentje HARMENS, geboren ca 1766.
Gehuwd met Willem Willems POSTMA (zie 114114).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Willems (zie 114113).

24900    Hemmo HARMENS, geboren 00-00-1616.
Gehuwd voor de kerk op 08-08-1641 te Noordbroek met Hiske TAMMES (zie 26233).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sypke HEMMES (zie 24954).

175073    Hendrika HARMENS, gedoopt op 13-12-1758 te Hattem, dochter van Herman Gerrits BOEVE (zie 175068) en Gerritje WOLTERS (zie 175069).
 
212531    Hendrikje HARMENS, geboren ca 1688 te Hoogeveen, overleden ca 1743 te Hoogeveen.
Gehuwd met Hendrik Jans BOOIJ (zie 212530).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
212794    Hendrina HARMENS, geboren ca 1726 te Hellendoorn, overleden te Rechteren;Dalfsen.
Gehuwd voor de kerk op 04-04-1750 te Dalfsen met Albert Willems MARSMAN (zie 29735). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 22-09-1753 te Dalfsen met Willemtje HENDRIKS (zie 212795).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Alberts (zie 212796).
   2.  Aaltje Alberts (zie 212797).

210405    Hillechien HARMENS, geboren ca 1625, overleden voor 1675.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1645 met Gelmert Jans PROPER (zie 210403). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1634 (N.G.) met Lubbegien CLAES (zie 210404).}
Ondertrouwd (2) op 09-06-1667 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-07-1667 te Vollenhove (N.G.), hij van de Leeuwte en zij wonende in het huijs ter Weerde met Helprich JACOBS (zie 210406). {Hij is later ondertrouwd op 25-04-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-05-1675 te Vollenhove (N.G.) met Maregien (Maritje) EGBERTS (zie 210407).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan GELMERS (zie 210410).

87888    Hillegjen HARMENS, gedoopt (N.G.) op 09-09-1742 te Wanneperveen (getuige(n): Marchjen WIJCHERS), dochter van Harmen WIJCHERS (zie 87886) en Geesjen HENDRIX (zie 87887).
 
87890    Hillegjen HARMENS, gedoopt op 26-02-1747 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen WIJCHERS), dochter van Harmen WIJCHERS (zie 87886) en Aaltjen JANS (zie 87889).
 
148077    Hiltje HARMENS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Kornelis Welmers (Knelis) HOOGEVEEN (zie 148076).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Kornelis (zie 148075).
   2.  Liesbert Kornelis (Lijsbert) (HOGEVEEN) (zie 210318).

50186    Hindrick HARMENS, gedoopt (N.G.) op 27-08-1637 te Vollenhove, hij woonde in 1662 (bij zijn 1e Huwelijk) in die Beulake, zoon van Harmen ANDRIJS (zie 171798).
Ondertrouwd op 03-09-1682 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 29-09-1682 te Beulake met Trijne FRERICKS (zie 9856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195874    Jacob HARMENS, geboren ca 1579, overleden voor 1629.
 
205395    Jacob HARMENS, geboren ca 1635 te Westergeest;Kollumerland, overleden voor 1694 te Oudwoude;Kollumerland, zoon van Harmen JACOBS (zie 205319) en Aeff (Aaff Sierx) SIERKSDR (SJORDEMA) (zie 205398).
Gehuwd voor de kerk ca 1660 te Oudwoude;Kollumerland met Hendrikjen SAPES (zie 205396).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiske JACOBS (zie 205394).

5685    Jacob HARMENS, meijer te Nijelamer, geboren ca 1677.
Gehuwd op 23-02-1699 te Sonnega met Antje LUITENSDR (zie 5686).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JACOBS (zie 5562).

175076    Jacob HARMENS, gedoopt op 26-06-1767 te Hattem, zoon van Herman Gerrits BOEVE (zie 175068) en Gerritje WOLTERS (zie 175069).
 
185257    Jan HARMENS, geboren ca 1605.
Kinderen:
   1.  Femmigje JANS (zie 11263).
   2.  Engele JANS (zie 185258).

24901    Jan HARMENS, geboren ca 1620.
Gehuwd met Griete DERCKS (zie 24622).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164926    Jan HARMENS, slootemaecker, geboren ca 1630.
Kind:
   1.  Stijntien JANS (zie 164927).

217762    Jan HARMENS, gedoopt op 20-01-1667 te Gramsbergen, den 20 januarij Jann, sone van Herman Tonniessen Ruentwijg, zoon van Herman TONISSEN (zie 217771) en Hendrickien REINERS (zie 217772).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-05-1692 te Gramsbergen met Janniken REINERS (zie 217763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruyt JANSEN (zie 217764).
   2.  Hendrickien JANSEN (zie 217765).
   3.  Janneken JANSEN (zie 217766).
   4.  Geessien JANSEN (zie 217767).
   5.  Reiner JANSEN (zie 217757).
   6.  Toenis JANSEN (zie 217768).
   7.  Jan JANSEN (zie 217769).
   8.  Harmen JANSEN (zie 217770).

179839    Jan HARMENS, gedoopt op 11-11-1683, zoon van Harmen JANS (zie 179841) en Antje RAPCKES (zie 179842).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-09-1706 met Aaltje JANS (zie 179840).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje JANS (zie 179838).

48602    Jan HARMENS, geboren ca 1713 te Pesserlegeveld.
Gehuwd met Grietje Arents MULDER (zie 48601). {Zij was eerder gehuwd op 145-jarige leeftijd op 19-05-1859 te Utrecht met Roelfien OTTEN (zie 48600).}
 
10263    Jan HARMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 24-09-1713 te Vollenhove, zoon van Hermen HERMENS (zie 10678) en Marretje JANS (zie 11506).
 
210207    Jan HARMENS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Grietje SIETSES (zie 210208).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamke JANS (zie 210206).

5566    Jan HARMENS, meijer te Mildam, geboren ca 1743.
Gehuwd op 01-10-1766 te Nijehorn met Jeltje OEBELS, 23 jaar oud (zie 5567).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen JANS (zie 5496).

175074    Jan HARMENS, gedoopt op 15-02-1760 te Hattem, zoon van Herman Gerrits BOEVE (zie 175068) en Gerritje WOLTERS (zie 175069).
 
135257    Janke HARMENS, geboren op 15-04-1761 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 10-05-1761 te Beets, Beetsterzwaag en Olterterp, dochter van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
101025    Janna HARMENS, geboren ca 1769.
Gehuwd met Jan Everts BOOM (zie 101024).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200796    Janneske HARMENS.
Gehuwd met Pieter SJIERKS (zie 200795).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters de JONG (zie 200760).

10264    Jannetien HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-10-1641 te Vollenhove, dochter van Harmen HENDRICX (zie 10420) en Neeltien PITERS (zie 13224).
 
10265    Jannetje HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-05-1638 te Vollenhove, overleden ca 1638, dochter van Harmen HENDRICX (zie 10420) en Jannetien LUIJCKES (zie 12491).
 
210646    Jansje HARMENS, geboren ca 1665.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1687 te Oldemarkt met Harmen Warnaars TERWISGA (zie 210645).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Harmens (zie 210644).

19472    Jantien HARMENS, geboren te Scheemda.
Gehuwd met Jan BERENTS (zie 17892).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
24902    Jantje HARMENS, geboren te Annerveen.
Gehuwd op 02-04-1730 te Anlo met Luichen JANS (zie 25176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelof LUICHJES (zie 25477).

105557    Jeltje HARMENS, geboren 00-00-1812 te Kollumerland en Nieuw Kruisland, dochter van Harm HARMENS (zie 105558) en Rigte IJGES (zie 105559).
Gehuwd (1) voor 1867 met Herman JACOBS (zie 105561).
Gehuwd (2) op 21-03-1867 te Velsen met Hendrik Koops KOOIJ (zie 105556). {Hij was eerder gehuwd voor 1867 met Elsje Lucas KOOI (zie 105560).}
 
135260    Jenke Harmens, geboren op 17-08-1747 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 04-09-1747 te Ureterp en Siegerswoude, dochter van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
179061    Job HARMENS, geboren ca 1771.
Gehuwd met Trijntje JACOBS (zie 179062).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jobs FABER (zie 179060).

10267    Johanna HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-06-1714 te Vollenhove, dochter van Hermen WOLTERS (KIJKUIT) (zie 15393) en Aaltje CORNELIS (zie 9157).
 
204990    Jouck HARMENS, geboren ca 1643 te Veenwouden, overleden na 1793 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk op 12-03-1683 te De Westereen;Zwaagwesteinde met Tijepcke PIJTTERS (zie 204948). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1659 te De Westereen;Zwaagwesteinde met Bieuckjen LIUPCKES (zie 204949). Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1673 te De Werstereen;Zwaagwesteinde met Aeltie CEIMPES (zie 204988).}
 
10268    Judith HARMENS, geboren te Zuurbeek, gedoopt (N.G.) op 06-03-1782 te Vollenhove, dochter van Harmen DIRKS (zie 9338) en Geertjen Gerrits SCHAART (zie 13946).
 
187347    Klaas HARMENS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Antje CORNELIS (zie 187348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119420    Klaasje HARMENS, geboren ca 1755.
Gehuwd voor de kerk op 29-12-1755 te Staphorst met Berend Klaas MUSSCHE, 3 jaar oud (zie 119407). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24-02-1782 te Staphorst, hij wed. en zij j.d. beide van Staphorst met Grietjen JACOBS (zie 119408).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Berends (zie 165529).

88092    Klaasjen HARMENS (HARMS), gedoopt (N.G.) op 02-07-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen KORNELIS), dochter van Hermen CORNELIS (Harm KEESSEN) (zie 167212) en Geesjen JURRIENS (zie 167208).
Ondertrouwd op 23-10-1792 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 01-12-1792 te Wanneperveen met Jannis Hendriks NAGELAAR, 44 jaar oud (zie 79100).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Johannes (zie 76367).
   2.  Hendrikus Johannes (zie 79102).
   3.  Harmen Jannes (zie 147438).
   4.  Anna Jannes (zie 147432).

47991    Koop HARMENS, geboren ca 1765, overleden ca 1792.
Gehuwd.
 
218542    Lambert HARMENS, geboren ca 1605.
Gehuwd met RIJCKENS (zie 218543).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kier LAMBERTS (zie 218540).

215099    Lambert HARMENS, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk voor 1789 met Geesjen JASPERS (zie 215097). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 17-05-1789 te Gieten. Geert HARMENS, wedr. van Geesjen BERENTS, woonplaats Bonne en Geesjen JASPERSD, wed. van Lam,bert HARMENS , woonplaats Gasselternieveen. Echtgenoot is Geert Harms van der BIJL, 37 jaar oud (zie 3874).}
 
10269    Lambert HARMENS, geboren te op 't Land, gedoopt (N.G.) op 13-01-1762 te Vollenhove, zoon van Herman Lamberts van der BRINK (zie 9004) en Neeltje Dirks RUN (zie 13888).
 
139931    Lammert HARMENS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Wijke SJOERDS (zie 139932).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje LAMMERTS (zie 139928).

214079    Laze HARMENS, geboren ca 1725.
Gehuwd met Antje HARTS (zie 214080).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje LAZES (zie 214076).

47572    Lijsbet HARMENS, geboren ca 1770.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1790 te Nijehaske met Kier Geerts van der WAL (zie 47568).
 
10270    Luijckes HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-07-1642 te Vollenhove, zoon van Harmen HENDRICX (zie 10420) en Jannetien LUIJCKES (zie 12491).
 
57435    Margje HARMENS, geboren ca 1711.
Gehuwd met Koop Jans STOBBE (zie 57434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Koops (zie 57433).
   2.  Hendrik Koops (zie 57436).
   3.  Jantje Koops (zie 57437).
   4.  Dirk Koops (zie 57438).

10271    Merretje HARMENS, geboren te op 't Zwolle, gedoopt (N.G.) op 10-10-1706 te Vollenhove, dochter van Harmen BOELES (zie 8757) en Aaltje FRERIKS (zie 9841).
 
70807    Nijsje (Niessien) HARMENS, geboren ca 1720 te Giethoorn, gedoopt (DGZ Zuid) op 25-01-1750 te Giethoorn, dochter van Harmen RIJCKENS (zie 70810) en Nijsje HENDRIKS (zie 70811).
Ondertrouwd op 11-12-1749 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 01-01-1750 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Wijgher Hendriks PETTER (PUTTER) (zie 70806).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesjen Wiegers (zie 70795).
   2.  Geesje Wychers (zie 61212).
   3.  Harm Wychers (zie 61207).
   4.  Geertijn Wijchers (zie 84965).
   5.  Rijckent Wijchers (zie 84969).
   6.  Geert Wichers (zie 140112).
   7.  Hendrik Wijchers (zie 140103).

135256    Oebele Harmens, geboren op 01-05-1755 te Lauswold (Opsterland), gedoopt (herv.) op 18-05-1755 te Beets, Beetsterzwaag en Olterterp, zoon van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
209738    Okko HARMENS (TIJDENS), geboren ca 1780.
Gehuwd met Aaltjen ABELS (zie 209739).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
24903    Peter Harmens.
Gehuwd voor 1656 met NN LUIKENS (zie 25482).
 
196998    Pieter (Pijtter) HARMENS, broodbakker te Balk, geboren ca 1720 te Balk, begraven op 25-07-1776 te Balk.
Gehuwd voor de kerk op 04-12-1745 te Balk (Herv.) met Ypke (Ypkjen) BAUKES (zie 196999).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
194931    Pieter HARMENS, geboren ca 1785.
Gehuwd voor de kerk op 19-08-1808 te Blokzijl (DGZ) met Lumpje Hendriks SMIT, 21 jaar oud (zie 194741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 194932).

10273    Piter HARMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-06-1645 te Vollenhove, zoon van Harmen HENDRICX (zie 10420) en Neeltien PITERS (zie 13224).
 
125066    Reijer HARMENS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Marrigjen TIJMENS (zie 125067).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Reijers van de POL (zie 125065).

10278    Rijckentien HARMENS, geboren ca 1621.
Ondertrouwd op 07-05-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-06-1642 te Vollenhove met Wicher Ariaens (Willem) ISPEERT, 21 jaar oud (zie 10993).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaen Wicherts (zie 10917).
   2.  Herman Wicherts (zie 10946).
   3.  Jan Wicherts (zie 10955).
   4.  Jannetien Wicherts (zie 10956).
   5.  Johannes Wicherts (zie 10967).

135261    Rintse HARMENS, geboren op 31-01-1752 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 05-03-1752 te Ureterp en Siegerswoude, zoon van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
128979    Roelof HARMENS, geboren ca 1781.
Gehuwd met Trijntje SJUWES (zie 128980).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Roelofs AKKERMAN (zie 128978).

5741    Roelofje HARMENS, geboren ca 1695 te Peelo;Assen.
Gehuwd op 22-11-1716 te Assen met Beerent JANS (zie 5740).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje BERENTS (zie 5619).

77220    Roelofjen HARMENS, geboren ca 1750, van Ruinen.
Ondertrouwd (1) op 04-11-1768 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 27-11-1768 te Wanneperveen met Roelof Jans OORT (zie 77219).
Ondertrouwd (2) op 20-01-1786 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 12-02-1786 te Wanneperveen met Jan Harms ten HOEVE, 43 jaar oud (zie 85208). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-11-1776 te Wanneperveen met Albertjen Willems BAKKER (zie 85209).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Roelofs (zie 77474).
   2.  Trijntjen Roelofs (zie 77372).
   3.  Klaasjen Roelofs (zie 77383).
   4.  Jan Roelofs (zie 77316).
   5.  Geesjen Roelofs (zie 77346).
   6.  Herm Roelofs (zie 77260).
   7.  Jacob Roelofs (zie 77221).

205399    Sierck HARMENS, geboren ca 1629 te Veenklooster;Kollumerland, overleden voor 1694 te Westergeest;Kollumerland, zoon van Harmen JACOBS (zie 205319) en Aeff (Aaff Sierx) SIERKSDR (SJORDEMA) (zie 205398).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1663 te Kollumerzwaag;Kollumerland met Grijtie RODMERS (zie 205400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietske SIERKS (zie 205669).

122220    Sjoerdtje HARMENS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Jan Johannes van TUINEN (zie 122219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietje Jans (zie 121696).

82133    Sjoukje HARMENS, geboren ca 1764.
Gehuwd met Ruurd BAUKES (zie 82132).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47573    Sjoukje HARMENS, geboren ca 1773.
Gehuwd met Willem Geerts van der WAL (zie 47569).
 
24904    Swaantje Harmens, dochter van Harmen TAMS (ENGELKES) (zie 24761) en Chartie (Gartie) ABELS (zie 24132).
 
173639    Swaentjen HARMENS, geboren te Kolderveen, gedoopt 00-04-1722 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Harmen Harmens BEUTE (BOETE) (zie 173636) en Annigje HENDRIKS (zie 173637).
 
10274    Teunisjen HARMENS, geboren te Suurbeek, gedoopt (N.G.) op 14-09-1783 te Vollenhove, dochter van Harmen DIRKS (zie 9338) en Geertjen Gerrits SCHAART (zie 13946).
 
205725    Trijntje HARMENS, gedoopt op 28-04-1726 te Kollum;Kollumerland.
Gehuwd voor de kerk ca 1750 met Pieter BOELES (zie 205724).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135258    Trijntje HARMENS, geboren op 18-01-1744 te Opsterland, gedoopt (herv.) op 30-08-1744 te Ureterp en Siegerswoude, dochter van Harmen JANS (zie 135254) en Antje OEBELES (zie 135255).
 
24905    Trijntje HARMENS.
Gehuwd met Ive ARIES (zie 24261).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33940    Trijntje Klaasz HARMENS, geboren ca 1693 te Hoogeveen.
Gehuwd ABT. 1715 te Hoogeveen met Harm Luykes MEIJBOOM (zie 34557).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Harms (zie 173321).
   2.  Zander Harms (zie 173325).
   3.  Jan Harms (zie 173326).
   4.  Hendrik Harms (zie 173327).
   5.  Klaas Harms (zie 173328).
   6.  Albert Harms (zie 173329).
   7.  David Harms (zie 34550).
   8.  Harmen Harms (zie 34558).

147658    Ucko HARMENS, geboren ca 1660, overleden voor 1708.
Gehuwd voor de kerk 00-03-1688 te Noordbroek met Ellechien WARMELS (zie 147657).
Uit dit huwelijk:
   1.  Warmelt UKES (zie 147659).
   2.  Enke UKEWS (zie 147660).
   3.  Jantien UKES (zie 147661).

126569    Volcken HARMENS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 01-04-1666 te Beulake, zoon van Harmen JANS (zie 126567) en Annichien CLAASSEN (zie 126568).
 
118893    Volken HARMENS, geboren op 23-08-1705 te Muggenbeet, overleden ca 1776 te IJsselham.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-08-1734 te Blokzijl met Margje KLAASSEN (zie 118894). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1734 met Dirk JANS (zie 118895).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermen Volkens (Harm) PEN (zie 118831).

2633    Wije HARMENS, geboren ca 1673.
Gehuwd op 31-12-1693 te Veendam met Eerke JANSEN (zie 2695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan EERKES (zie 2601).
   2.  Harmen EREKES (zie 2600).
   3.  Annigjen EREKES (zie 2597).
   4.  Fraucke EERKES (zie 2598).
   5.  Jan EERKES (zie 2602).
   6.  Frouke EERKES (zie 2599).

10275    Wolter HARMENS, voerman, geboren ca 1614.
Gehuwd met Woltertien JACOBS (zie 11111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob WOLTERS (zie 15395).

51398    Ytien HARMENS, geboren ca 1660.
Gehuwd op 16-10-1681 te Stedum met Michiel WIBES (zie 51396). {Hij is later gehuwd 00-03-1697 te Stedum met Hendrickien JANS (zie 51397).}
 
203672    Jan HARMENSE.
Kind:
   1.  Geertjen Jansdr BOM (zie 203668).

10277    Claesien HARMES, geboren ca 1622.
Gehuwd met Claes Dircks PUTHOFF (de Oude Hof) (zie 13477).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes CLAES (zie 9127).
   2.  Herman Claessen van PUTHOFF (zie 13483).
   3.  Bette KLAAS (zie 11899).
   4.  Jacob Claes (zie 13484).
   5.  Wolter Klasen van PUTHOF (zie 13471).

31384    Elseline HARMEYER, geboren ca 1730.
Gehuwd met Johannes MICHAEL (zie 31383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (MICHELS) (zie 31382).

173406    Aafke HARMS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Berend Willems MOSSEL (zie 173405).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Berends (zie 173403).

110543    Aagjen HARMS, geboren ca 1763.
Gehuwd met Willem Dirks van DIJK (zie 110542).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48484    Aaltien HARMS, geboren ca 1713.
Gehuwd (1) op 03-09-1913 te Zuidlaren met Gerrit HENDRIKS (zie 48495). {Hij was ook ooit gehuwd met Harmtien JACOBS (zie 48494).}
Gehuwd (2) met Jan Jans KLOOSTER (zie 48483). {Hij was ook ooit gehuwd met Margje JACOBS (zie 48492).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geesien Jansen (zie 46241).
   2.  Harm Jans (zie 48485).
   3.  Willem (zie 48486).

154388    Aaltien HARMS, geboren op 05-05-1765 te Westerbork, overleden op 05-05-1801 te Smilde op 36-jarige leeftijd, dochter van Harmen Willems STEVENS (zie 23316) en Willemtje Lamberts AALDERS (zie 154387).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-09-1790 te Kloosterveen, hij j.m. van Rolde en zij j.d. van Westerbork; attestatie naar Westerbork met Geert Tonnis NIJLAND, 35 jaar oud (zie 23315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Geerts (Tonnis) (zie 72220).
   2.  Harm Geerts (zie 71245).
   3.  Roelof Geerts STEVENS (zie 22403).

83237    Aaltien HARMS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hendrik Jansen SCHEPERS (zie 83236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrechien (zie 83228).

196606    Aaltien HARMS, arbeidster, geboren ca 1800.
Gehuwd met Barteld Roelofs MASTEBROEK (zie 196605).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Bartelds (zie 196604).

211604    Aaltje HARMS, geboren ca 1640.
Gehuwd met Hendrik Gerrits DAM (zie 211600).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42184    Aaltje HARMS, gedoopt op 01-02-1728 te Coevorden, overleden ca 1728 te Coevorden, dochter van Harm ROELOFS (zie 42176) en Stijntijn WILLEMS (zie 42177).
 
42185    Aaltje HARMS, gedoopt 00-01-1729 te Coevorden, dochter van Harm ROELOFS (zie 42176) en Stijntijn WILLEMS (zie 42177).
 
51476    Aaltje HARMS, gedoopt op 18-06-1741 te Wildervank, overleden voor 1802, dochter van Harm Jans SCHUTTE (SCHULTE) (zie 51498) en Swaentien GERRITS (zie 51499).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-01-1765 te Wildervank met Wybe HENDRIKS, 23 jaar oud (zie 51475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje WYBES (zie 51445).

213096    Aaltje HARMS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Luurt Claessen EISINGA (zie 213095).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18997    Aaltje HARMS, geboren ca 1763.
Gehuwd met Wolter Arents van VEEN (zie 18996).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Wolters (zie 18995).

82569    Aaltje HARMS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Jan LOHUIS (zie 82568).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 82567).

18218    Aaltje HARMS, geboren ca 1770.
Gehuwd met Jan HARMS (zie 18217).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm JANS (zie 18216).

79848    Aaltje HARMS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Elze Harms MOLANUS (zie 79847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alke Elzes (zie 79846).

131292    Aaltje HARMS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Jan AANSTOOT (zie 131291).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
35853    Aaltje HARMS, geboren ca 1778.
Gehuwd met Boele JANSZ (zie 35852).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Boeles OOSTERHUIS (zie 35851).

84857    Aaltje HARMS, geboren ca 1810.
Gehuwd met Gerrit NIJMAN (zie 84856).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egberdina Gerrits (Egbertdiena) (zie 142909).
   2.  Willem Gerrits (zie 84855).

46879    Aaltje HARMS, geboren 00-00-1897 te Eelde.
Gehuwd op 02-06-1920 te Assen met Hendrik UBELS, 26 jaar oud (zie 46761).
 
185424    Aaltje Jannes HARMS, geboren 00-00-1790, overleden op 07-02-1848 te Haren.
Gehuwd met Albert Sikkens SCHUT (zie 185423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanna Alberts (zie 185425).
   2.  Hillechien Alberts (zie 185431).
   3.  Harm Alberts (zie 185429).
   4.  Harm Alberts (zie 185430).
   5.  Hindrik Alberts (zie 185426).
   6.  Hillechien Alberts (zie 185427).
   7.  Lukas Alberts (zie 131010).
   8.  Hillechien Alberts (zie 185428).

193143    Aaltjen HARMS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Hendrik WARNERS (zie 193142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Hendriks BOER (zie 193141).

95278    Aaltjen HARMS, geboren ca 1790.
Gehuwd met Geert FEIJEN (zie 95277).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18570    Aaltjen HARMS (KWANT), geboren op 25-10-1799 te Ruinerwold, gedoopt op 27-10-1799 te Ruinerwold, overleden op 14-04-1883 te Ruinerwold op 83-jarige leeftijd, dochter van Harm HARMS (zie 18571) en Annigje JANS (zie 18572).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-11-1823 te Ruinerwold met Albert PRINSEN, 36 jaar oud (zie 18569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter PRINS (zie 17178).

48525    Adam HARMS, geboren ca 1680, van Emmen.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm ADAMS (zie 46282).

166106    Aeltje HARMS, geboren ca 1733, dochter van Harm JANS (zie 166105) en Trijntje Geerts DRENTH (zie 4813).
 
211649    Aeltjen HARMS, gedoopt op 17-02-1773 te Rolde, dochter van Harm TONNIS (zie 211620) en Annetie GERRITS (zie 211647).
 
40483    Albert HARMS (NIJMEIJERS), geboren ca 1713 te Zwinderen, woonde te Zwinderen en Oosterhesselen.
Gehuwd op 26-10-1734 te Oosterhesselen met Grietje MEIJLOF (zie 40484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen ALBERTS (zie 40485).
   2.  Hendrik Alberts NIJMEIJERS (zie 40251).

180713    Albert HARMS, gedoopt op 04-11-1753 te Staphorst, zoon van Harmen Albertsz WINK (zie 63116) en Geertjen HENDRIKS (zie 180712).
 
105885    Albert HARMS, geboren ca 1757.
Gehuwd met Jantje STEVENS (zie 40129).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm SCHOENMAKER (zie 105886).
   2.  Jan SCHOENMAKER (zie 105887).

95811    Albert HARMS (of BOSCH), landbouwer, geboren ca 1840.
Gehuwd met Jenneken HOFMAN (zie 95812).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 177159).
   2.  Hendrika (zie 95810).

143636    Albert HARMS, geboren 00-00-1859 te Emmen, zoon van Klaas HARMS (zie 143637) en Annegien ALBERS (zie 143638).
Gehuwd op 19-10-1900 te Schoonebeek met Gesien WEERMAN, 33 jaar oud (zie 143628). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-10-1889 te Schoonebeek met Jan TALLEN (zie 143630).}
 
75531    Albert Gelmers HARMS, geboren 00-00-1827 te Havelte, zoon van Gelmer HARMS (zie 75532) en Jantje KOERTS (zie 75533).
Gehuwd op 02-03-1850 te Ruinerwold met Jentje Arends WITHAAR, 23 jaar oud (zie 75530).
 
186774    Albertijn HARMS, geboren 00-00-1700 te Noordlaren.
Gehuwd voor de kerk op 10-05-1722 te Haren met Jan LAMMERTS (zie 186773). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 23-04-1732 te Haren met Egbertyn TYS (zie 186775).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen JANS (zie 186776).
   2.  Annechijn JANS (zie 186777).
   3.  Geesjen JANS (zie 186778).
   4.  Aaltijn JANS (zie 186779).

167597    Albertje HARMS, geboren ca 1724.
Gehuwd met Hendrik HENDRIKS (zie 167596).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks MULDER (zie 167594).

86540    Albertje HARMS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Jan Pieters POTHUIS (zie 86532).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 86535).
   2.  Grietje Jans (zie 86541).
   3.  Pieter Jans (zie 86525).
   4.  Roelof Jans (zie 86533).
   5.  Cornellis Jans (zie 86537).
   6.  Reina Jans (zie 86538).
   7.  Annegijn Jans (zie 86539).

201711    Albertje HARMS, dochter van Harm BARTELS (zie 201709) en Jantjen FRERIKS (zie 201710).
Gehuwd met Jan PIETERS (zie 201712).
 
175791    Albertjen HARMS, geboren te Oosterwijk;De Wijk, gedoopt op 13-11-1763 te IJhorst, dochter van Harm HILBERTS (zie 183882) en Femmigje ANDRIES (zie 183883).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 07-10-1785 te IJhorst met Klaas Harms HASE (zie 175790).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen Klasens (zie 175810).
   2.  Klaasjen Klasens (zie 175792).

18813    Alke HARMS.
Gehuwd met Klaas Harms DONTJE (zie 18812).
 
18804    Anje HARMS, geboren ca 1735 te Nieuwolda.
Gehuwd op 25-05-1760 te Nieuwolda met Folkert EDSARS, 28 jaar oud (zie 18803).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
210307    Anje HARMS, geboren ca 1755.
Gehuwd met Jan Reinder SMIT (zie 210306).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Jans (zie 210305).

59814    Anje HARMS, geboren ca 1783.
Gehuwd met Jacob Eltjes SMIDT (zie 59813).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jacobs SMID (zie 59788).

48210    Anna HARMS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Hendrik HOLST (zie 48209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm (zie 19364).

18841    Anna HARMS, geboren 00-00-1826 te BUNDE BRD.
Gehuwd (1) op 18-11-1871 te Nieuwe Pekela met Geert Harms DONTJE, 54 jaar oud (zie 18826). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-03-1845 te Delfzijl met Fennigje Jacobs LUDELING, 43 jaar oud (zie 18827).}
Gehuwd (2) met Johannes BOULAND (zie 18842).
 
195975    Anna HARMS, dagloonster, geboren ca 1830, overleden voor 1853.
Gehuwd op 20-08-1853 te Bellingwolde met Jan KRUIZE, 24 jaar oud (zie 195974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm (zie 195976).
   2.  Klaartje (zie 195977).
   3.  Jantje (zie 195978).

98996    Anna Maria HARMS, geboren 00-00-1750.
Gehuwd met Jan Harm SNIJDERS (zie 98995).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (SNIEDERS) (zie 98994).

42181    Annechien (Jennechien) HARMS, gedoopt op 01-10-1726 te Coevorden, overleden op 10-10-1802 te Coevorden op 76-jarige leeftijd, dochter van Harm ROELOFS (zie 42176) en Stijntijn WILLEMS (zie 42177).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1754 te Coevorden met Jan BOOM, 24 jaar oud (zie 42182).
 
122067    Annegen HARMS, landbouwster, geboren ca 1771.
Gehuwd met Roelf BAKERING (zie 122066).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103803    Annegien HARMS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Geert Berends KUPER (zie 103802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendt Geerts (zie 103805).
   2.  Jan Geerts (zie 103800).
   3.  Geert Berends (zie 103804).

81616    Annetje HARMS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Harmen BOSMAN (zie 81615).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141596    Annigje HARMS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk op 01-11-1701 te Hoogeveen, hij j.m. van het Pesserveld en zij j.d. van Pesse met Andries HENDRIKS (VELDMAN) (zie 141595). {Hij was ook ooit gehuwd met Jentien HENDRIKS (zie 141597).}
 
30585    Annigje HARMS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Lucas Jacobs SCHAAP (zie 17909). {Hij was ook ooit gehuwd met Trijntje ROELOFS (zie 30622).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Lucas (zie 30598).
   2.  Geertje Lucas (zie 30575).

63254    Annigje HARMS, geboren ca 1796.
Gehuwd met Jacob Alberts KONING (zie 63253).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jacobs (zie 63255).

165675    Annigjen HARMS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Geerlig Hendriks KROL (zie 165656). {Hij was ook ooit gehuwd met Aeltjen JANS (zie 165657).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Geerligs (zie 143698).

152051    Antje HARMS, arbeidster, geboren ca 1753.
Gehuwd met Egbert Jans WILTS (zie 152050).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Egberts (zie 71385).
   2.  Geessien Egberts (zie 152060).

129438    Antje HARMS, geboren ca 1763.
Ondertrouwd op 16-12-1788 te Midwolda met Pieter Kaspers ZWIER, 28 jaar oud (zie 137139). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 08-01-1804 te Winschoten (herv.) met Engeltje JANS (zie 137358).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Pieters (zie 129430).
   2.  Hindrik Pieters (zie 137138).

147992    Antje HARMS, geboren ca 1763.
Gehuwd met Jan Jurjens de BOER (zie 147991).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31685    Antje HARMS, geboren op 12-11-1769 te Diepswal;Roden, dochter van Harm ROELOFS (zie 31683) en Geertien JANS (zie 31684).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1792 te Leek met Jan Alberts HUMMEL, 30 jaar oud (zie 20616).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jans (zie 20271).
   2.  Harms Jans (zie 20509).
   3.  Geertje (zie 20435).
   4.  Geert Jans (zie 20433).
   5.  Hendrik (zie 20515).
   6.  Hendrik Jans (zie 20537).

191292    Antje Jans HARMS.
Gehuwd met Johannes Foppes de BOER (zie 191291).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
162526    Antonia Geertruida HARMS, geboren 00-00-1879 te Raalte, overleden op 24-07-1880 te Raalte, dochter van Chris HARMS (zie 162523) en Lambertdina DIJKSLAG (zie 162522).
 
120108    Arent HARMS, geboren ca 1659.
Gehuwd met Hendrickien (Hencke) JANS (zie 120109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geessien ARENTS (zie 120113).
   2.  Goossen ARENTS (zie 120107).
   3.  Krijn ARENTS (zie 120115).
   4.  Hendrick ARENTS (zie 120116).
   5.  Merchien ARENTS (zie 120117).
   6.  Hendrick ARENTS (zie 120118).
   7.  Peter ARENTS (zie 120119).

148393    Aukje HARMS, geboren ca 1709.
Gehuwd met Gerrit Philippus WOBBES (zie 148392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wobbe GERRIJTS (zie 148390).

133805    Aukje HARMS, geboren ca 1732.
Gehuwd met Gerrit PIETERS (zie 133804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Trientie) GERRITS (zie 133803).

209794    Barteld HARMS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Hillechien JANS (zie 209795).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bartelds van der MOLEN (zie 71696).

201708    Bartelt HARMS, zoon van Harm BARTELS (zie 201709) en Jantjen FRERIKS (zie 201710).
Gehuwd voor de kerk op 25-01-1744 te Oude Pekela met Reine ISRAELS (zie 201706).
 
54943    Berend HARMS, geboren ca 1748.
Gehuwd met Hebeltje PIETERS (zie 54944).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalf Berends NIJBORG (zie 54942).

54931    Berent HARMS, geboren ca 1685 te Zuidlaren, overleden voor 1746, zoon van Harm ? (zie 54997).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1710 met Jantjen Hendriks WINTS (zie 4268).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-01-1746 te Zuidlaren met Willemtje ARENTS (zie 54932).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geert BERENDS (zie 54933).
   2.  Aaltjen BERENDS (zie 54977).
   3.  Berent BERENDS (zie 54979).
   4.  Annegje BERENDS (zie 54980).
   5.  Aafje BERENDS (zie 54981).
   6.  Hindrik BERENDS (zie 54982).
   7.  Roelof BERENDS (zie 54983).

173223    Berent HARMS, geboren ca 1713 te Sappemeer.
Gehuwd voor de kerk te Zuidbroek met Grietje HINDRIKS (zie 173222).
 
69570    Berentje HARMS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jannes Berends van der LAAN (zie 69569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 69568).
   2.  Bernardus Jans (zie 69572).

129441    Bina HARMS, geboren ca 1771.
Gehuwd met Jan Stoffers SWALVE (zie 129440).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christoffer Jans (zie 129422).

20154    Bregje HARMS, geboren ca 1773.
Gehuwd met Enne Pieters KUIPERS (zie 21133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Ennes (zie 21136).

53436    Carolina HARMS, geboren ca 1870.
Gehuwd met Johannes KOOPMAN (zie 53435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien (zie 53420).

75069    Carst HARMS, geboren ca 1742, overleden voor 1773.
Gehuwd voor de kerk op 23-04-1769 te Kolderveen met Jantien ARENTS, 24 jaar oud (zie 75068). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-11-1773 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen en zij wed. won. op Nieuwveen met Klaas EGBERTS (zie 75067).}
 
147918    Catharina HARMS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Antonij Jans NIJENHUIJS (zie 147917).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Antonijs (zie 147919).
   2.  Harmen Antonijs NIJENHUIS (zie 184700).
   3.  Harmen Antonijs NIJENHUIS (zie 155847).
   4.  Antonij Antonijs NIJENHUIS (zie 184699).
   5.  Hendrik Antonijs (NIEUWENHUIS) (zie 85150).
   6.  Jan Tonen (zie 153071).

176903    Catharina HARMS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Mannes FOKKERT (zie 176902).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
162523    Chris HARMS, schoenmaker, geboren 00-00-1848 te Wijhe, zoon van Jan HARMS (zie 162524) en Geertrui BOS (zie 162525).
Gehuwd op 04-11-1876 te Raalte met Lambertdina DIJKSLAG, 29 jaar oud (zie 162522).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
72410    Christiaan HARMS, gedoopt op 19-11-1752 te Wildervank, overleden voor 1754 te Wildervank, zoon van Harmen Christiaans PHILIPS (zie 72405) en Klaasje JANS (zie 72409).
 
72411    Christiaan HARMS, gedoopt 00-01-1754 te Wildervank, zoon van Harmen Christiaans PHILIPS (zie 72405) en Klaasje JANS (zie 72409).
 
118218    Christiaan HARMS, geboren ca 1851.
Gehuwd met Alberdiena SIEPEL (zie 118219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 118217).

141586    Claas HARMS, geboren ca 1647.
Gehuwd met Aaltje MENSEN (zie 141587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Goosen KLAAS (zie 139417).

200370    Derk HARMS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Marchien Reints KNOLL (zie 200369).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Derks HARMS (zie 200371).
   2.  Harm Derks HARMS (zie 200402).

165034    Derk Jan HARMS, arbeider, geboren 00-00-1847 te Den Ham, zoon van Jan Harmen HARMS (zie 165035) en Willemina TJOINK (zie 165036).
Gehuwd op 19-07-1894 te Den Ham met Jennigje SOEPENBERG (zie 165033). {Zij was eerder gehuwd op 06-10-1881 te Den Ham met Hendrikus ARDESCH (zie 165059).}
 
166109    Derkje HARMS, geboren ca 1735, dochter van Harm JANS (zie 166105) en Trijntje Geerts DRENTH (zie 4813).
 
103799    Dina HARMS, geboren ca 1807.
Gehuwd met Harm KUPER (KUIPER) (zie 103798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 74468).

135064    Dina HARMS.
Gehuwd voor de kerk op 29-11-1772 te Nieuwe Pekela (herv.) met Tjakke ULBENS, 22 jaar oud (zie 135063).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien TJAKKES (zie 135062).

190116    Dina Hendriks HARMS, geboren op 29-09-1822 te Ommen-Ambt, overleden op 21-07-1866 te Sloot;Hoogeveen op 43-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HARMS (zie 159951) en Helena van den BERG (zie 159952).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-11-1855 te Hoogeveen met Pieter Nikolaas STOTER, 43 jaar oud (zie 80434).
 
10280    Dirk HARMS, geboren te van 't Land, gedoopt (N.G.) op 29-01-1764 te Vollenhove, zoon van Herman Lamberts van der BRINK (zie 9004) en Neeltje Dirks RUN (zie 13888).
 
169352    Ebeltje HARMS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Albert Hepkes van WIJK (zie 169351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Alberts (zie 169350).

2634    Egbert HARMS, geboren ca 1715.
Gehuwd met Barteltje ROELOFS (zie 2781).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje EGBERTS (zie 2603).

131362    Einje HARMS, geboren ca 1746.
Gehuwd met Hinderk EDENS (zie 131361).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
215469    Elsien (Elsijn) HARMS, gedoopt op 06-12-1689 te Vlagtwedde, dochter van Engbert HARMS (zie 215471) en Gepcke JANS (zie 215472).
Gehuwd voor de kerk ca 1722 met Egbert ALBERTS (zie 46145).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
211086    Elsje HARMS, geboren op 25-05-1733 te Wildervank;Veendam, overleden op 27-09-1811 te Veendam op 78-jarige leeftijd, dochter van Harm Jans ZEVEN (JANS) (zie 211084) en Regina JURJENS (JURGENS) (zie 211085).
 
158392    Elske HARMS, geboren ca 1700.
Gehuwd voor de kerk op 29-12-1722 te Oude Pekela met Tiarck Aeldrix (Tjerk) POT, 55 jaar oud (zie 158388). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-03-1689 te Oude Pekela met Grietje HINDRICKS (zie 158389).}
 
215471    Engbert HARMS, geboren ca 1660.
Gehuwd met Gepcke JANS (zie 215472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsien (Elsijn) HARMS (zie 215469).

141413    Engeltijn HARMS, geboren 00-00-1730, overleden 00-00-1770.
Gehuwd voor de kerk op 14-08-1754 te Coevorden met Aaldert Wilkes van ALMELO, 26 jaar oud (zie 141366). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1750 te Coevorden met Swaantijn PEPERSAK (zie 141404). Hij is later gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 27-06-1773 te Coevorden met Geertijn Jans GRAWERTS, 41 jaar oud (zie 141421).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
134922    Engeltje HARMS.
Gehuwd met Geert Alberts GROENWOUD (zie 134921).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
46151    Evert HARMS, landbouwer op Brinx te Noordbarge, geboren ca 1713.
Gehuwd op 28-03-1734 te Emmen met Hillichjen HENDRIKS (zie 13627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik EVERTS (zie 46083).

24906    Evert HARMS, landbouwer te Blijham, geboren op 13-11-1737, overleden op 05-10-1788 op 50-jarige leeftijd, zoon van Harm EVERTS (zie 24794) en Anna DERKS (zie 24624).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 29-03-1765 te Blijham met Remke LUIKENS (zie 41208).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 21-08-1777 met Esse Sybolts ten HAVE (zie 41209). {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob Hessels DETHMERS (zie 24630).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eppien Everts EVERS (zie 24775).

41234    Evert HARMS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Remke LUIKENS (zie 41235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Everts Evers (zie 24783).
   2.  Luiken EVERS (zie 41233).

118217    Evert HARMS, arbeider, geboren 00-00-1881 te Westerlee;Scheemda, zoon van Christiaan HARMS (zie 118218) en Alberdiena SIEPEL (zie 118219).
Gehuwd op 18-05-1905 te Scheemda met Jantina Petronella TJAPKES (zie 118216).
 
139416    Femmechien HARMS, geboren ca 1708.
Gehuwd, hij van Ballo met Albert JANSEN (zie 139415).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje ALBERTS (zie 139330).

196545    Femmegien HARMS, geboren ca 1736.
Gehuwd met Jan Wijbes PRIJS (zie 171807). {Hij was ook ooit gehuwd met Roelofjen OTTEN (zie 82761).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Jans (WIJBES) (zie 33210).
   2.  Harm Jans (zie 4633).

86503    Fennechijn HARMS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Jacob MOOIJ (zie 86499).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Jacobs (zie 86498).
   2.  Jan Jacobs (zie 86501).
   3.  Harm Jacobs (zie 86500).
   4.  Trijntje Jacobs (zie 86505).

193893    Fennegien HARMS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Willem Harms? WOLTINGE (zie 193892).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Willems (zie 184599).

42187    Fennigje HARMS, gedoopt op 24-01-1734 te Coevorden, woonde op de Bokse te Coevorden, dochter van Harm ROELOFS (zie 42176) en Stijntijn WILLEMS (zie 42177).
 
40128    Fennigje (Fennegijn) HARMS, geboren ca 1752.
Gehuwd met Willem WOLTING (zie 40127).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willems (zie 43973).
   2.  Aaltje Willems (zie 39657).
   3.  Roelof Willems (zie 23336).
   4.  Albert Willems (zie 43974).
   5.  Harm Willems (zie 103442).
   6.  Harmanus Willems (zie 105883).

212820    Fennigje HARMS, geboren ca 1790.
Kind:
   1.  Harm Koezen HARMS (zie 212819).

147668    Feye HARMS, geboren ca 1630, overleden voor 1669.
Gehuwd met Geeske EVERTS (zie 147669).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101995    Fokje HARMS, geboren ca 1767.
Gehuwd met IJsebrant Klaassens ZARKEMA (zie 101994).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas IJzebrands (zie 101980).

125077    Fredrik HARMS, geboren ca 1756.
Gehuwd met Lutjen LUCAS (zie 125078).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm FREDRIKS (zie 125076).

18810    Freerk HARMS, gedoopt op 25-09-1740 te Nieuw Scheemda, zoon van Harm JANS (zie 18806) en Dietje JANS (zie 18807).
 
105140    Friedrik Herman HARMS, timmerman, geboren ca 1821.
Gehuwd met Aaltje Pieters KEIZER (zie 105141).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 105139).

41170    Frouke HARMS, geboren op 25-11-1742 te Beerta.
Gehuwd op 10-12-1740 te Beerta met Harbert WIRTJES (zie 41169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wirtjo HARBERTS (zie 41171).

209770    Frouwke HARMS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk op 30-03-1703 te Winschoten met Mello JURJENS, 34 jaar oud (zie 209769). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-06-1695 te Winschoten met Wobko HEERES (zie 209771).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm MELLES (zie 209768).

161241    Geerlig HARMS, gezworene te Veecaten in 1748, geboren ca 1710, overleden 00-04-1772 te Veecaten, begraven op 13-04-1772 te Zalk.
Ondertrouwd op 08-01-1746 te Zalk met Aeltien GERRITS (zie 160467). {Zij was eerder ondertrouwd op 19-01-1731 te Zalk, gehuwd voor de kerk op 05-02-1731 te Zwolle met Jan Reinders LEEUW (zie 160466).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51485    Geert HARMS, geboren ca 1710.
Gehuwd met Antje PIETERS (zie 51486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geessijn GEERTS (zie 51449).

65691    Geert HARMS, gedoopt op 22-11-1729 te Zuidbroek.
Gehuwd met Heiltje DANIELS (zie 65692).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160966    Geert HARMS, geboren ca 1736.
Gehuwd met Zwaantien ROELOFS (zie 160967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Geerts OORTWIJN (zie 160951).

117339    Geertien HARMS, geboren ca 1772.
Gehuwd met Jan Alberts DUNNING (zie 117338).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33941    Geertien HARMS.
Gehuwd met Derk JONGE VOS (zie 35462).
 
48175    Geertje HARMS, geboren ca 1672.
Gehuwd voor de kerk op 08-01-1693 te Giethoorn (NG-NH) met Jan Hermans MULDER, 19 jaar oud (zie 92905). {Hij was ook ooit gehuwd met Getruit FRENCKS (zie 117112).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Jans (zie 48166).
   2.  Hendrik Jans (zie 48167).
   3.  Hendrikje Jans (zie 48168).
   4.  Mergjen Jans (zie 48169).
   5.  Merchjen Jans (Mergjen) (zie 48170).
   6.  Trijntjen (zie 48171).
   7.  Trijntjen (zie 48172).
   8.  Hendrik Jans (zie 48173).
   9.  Trijntjen Jans (zie 48174).

69392    Geertje HARMS, geboren op 15-10-1702 te Veendam.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 12-01-1720 te Veendam met Harm JANS (zie 69391).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen JANS (zie 69395).
   2.  Annigjen JANS (zie 69393).
   3.  Harm Harms FEUNEKES (zie 69389).
   4.  Jantjen JANS (zie 69394).

197041    Geertje HARMS, geboren ca 1725.
Gehuwd met Ygram HANSES (zie 197040).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108066    Geertje HARMS, geboren ca 1747.
Gehuwd met Willem BOS (zie 108065).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
159890    Geertje HARMS, arbeidster, geboren op 13-06-1757 te Veendam, gedoopt op 10-07-1757 te Veendam, overleden op 24-07-1832 te Wildervank op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 30-03-1777 te Veendam met Koop Berents van der DOST, 20 jaar oud (zie 159889).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
35769    Geertje HARMS, arbeidster, geboren ca 1762.
Gehuwd met Koop BERENDS (zie 35768).
 
102607    Geertje HARMS, geboren ca 1763.
Gehuwd met Derk JANS (van der WAL) (zie 102606).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Derks van der WAL (zie 136443).

96062    Geertje HARMS, geboren ca 1779.
Gehuwd met Roelof WILLEMS (zie 96060).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Willems OOSTERVEEN (zie 96059).

108141    Geertje HARMS, geboren ca 1781.
Gehuwd met Klaas NEUTEBOOM (zie 108140).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Klaas (zie 108139).

39092    Geertje HARMS, geboren ca 1789.
Gehuwd met Pieter Tjeerds de VRIES (zie 39091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Pieters (zie 39087).

145502    Geertje HARMS, geboren op 19-04-1812 te Groningen, dochter van Roelf Harms DOST (zie 145499) en Leentje JACOBS (zie 145500).
 
148628    Geertruida HARMS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Hindrik Brongers BOER (zie 148627).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164667    Geesien HARMS, geboren ca 1765, overleden voor 1795.
Gehuwd voor de kerk voor 1795 met Lammert Jacobs TINGEN (zie 164637). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 11-05-1795 te Borger, hij wed. van Zwiggelte met Hinderkien Jans TINGEN (zie 164638).}
 
86515    Geesijn HARMS, geboren ca 1755.
Gehuwd met Klaas Klaasens KUIJPER (zie 86514).
 
171101    Geesje HARMS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk op 29-10-1713 te Giethoorn met Hendrik Wichers KRUIS (zie 171100).
 
210615    Geesje HARMS, geboren ca 1690.
Gehuwd met Wiecher Alberts KATSCHIJTE (zie 210614).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert WICHERS (zie 210616).
   2.  Jentjen WICHERS (zie 210617).
   3.  Vrouwke Wiechers (zie 210618).
   4.  Albert Wichers (zie 210619).
   5.  Albert WICHERS (zie 210620).
   6.  Hendrikje Wichers KATS (zie 210621).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 167 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software