Eerste blad    Vorig blad    Blad 363 van 462 bladen Volgend blad    Laatste blad

40578    Jeltje SJOERDS, geboren ca 1678, gedoopt te Bergum, dochter van Sjoerd DOUWES (zie 46433) en Leentje Magdalena PIETERS (zie 46434).
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-11-1706 te Bergum (N.H.) met Melle MELLES (zie 40577).
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-02-1718 te Garijp (N.H.) met Tjeerd TJALLINGS (TJALLINGA) (zie 40579).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Tjalling TJEERDS (zie 113786).
   8.  Jacob TJEERDS (zie 113787).

46465    Jetske SJOERDS, geboren ca 1685 te Hardegarijp.
Gehuwd met Tabe GAELES (zie 46464). {Hij was eerder gehuwd ca 1705 te Veenwouden met Antje REITSES (zie 79302).}
 
22537    Marten SJOERDS, geboren ca 1757.
Gehuwd met Aaltje GERHARDUS (zie 22538).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68731    Martsen SJOERDS, geboren op 09-04-1682 te Beetsterzwaag, overleden 00-00-1747, dochter van Sjoerd TJEBLES (zie 68736).
Gehuwd 1711 met Teye LIEBBES (zie 68730).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136706    Martsen SJOERDS (Martzen, Martjen), geboren te Hardegarijp, gedoopt (herv.) op 17-09-1713 te Oostermeer, Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 16-07-1752 te Drogeham (herv.), attestatie afgegeven op 16 juli 1752 te Tietjerksteradeel met Hendrik Hendriks POSTHUMUS (zie 136705).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
46435    Pieter SJOERDS, geboren op 02-11-1679 te Bergum, zoon van Sjoerd DOUWES (zie 46433) en Leentje Magdalena PIETERS (zie 46434).
 
46436    Pietje SJOERDS, geboren ca 1683, dochter van Sjoerd DOUWES (zie 46433) en Leentje Magdalena PIETERS (zie 46434).
 
199123    Pytter SJOERDS (SJOERDTS), geboren 00-00-1624 te Marssum;Menaldumadeel, overleden op 09-09-1680 te Marssum;Menaldumadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1648 met Grietje Rinnerts TOLSMA (zie 199122).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieucke PYTTERS (zie 199124).
   2.  Trijntje PYTTERS (zie 199126).
   3.  Sjoerd PYTTERS (zie 199128).

107747    Rebbe SJOERDS, geboren ca 1660.
Kind:
   1.  Sjoertje REBBENS (zie 80135).

48735    Rienk SJOERDS.
Gehuwd met Sjoukje ADSERS (zie 48734).
 
5312    Rinksje SJOERDS, geboren ca 1725, dochter van Sjoerd GOSSES (zie 5329).
Ondertrouwd op 30-07-1740 te Bergum met Sipke Ypes KLOOSTERMAN, 31 jaar oud (zie 5311). {Hij was ook ooit gehuwd met Hinke SJOERDS (zie 55345).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166438    Romke SJOERDS, gedoopt op 06-08-1665 te Rinsumageest, overleden ca 1737 te Garijp.
Gehuwd met Tetje JANS (zie 166439).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48721    Saapke SJOERDS, geboren ca 1600.
Gehuwd met Albert HENDRIKS (zie 48715).
 
48698    Sake SJOERDS, geboren ca 1630.
Gehuwd (1) met Gerlske RIENKS (zie 48697). {Zij was ook ooit gehuwd met Teije SAKES (zie 48695).}
Gehuwd (2) met Sytske MELLES (zie 48700).
Gehuwd (3) met Gerlske AEDES (zie 48699).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
40458    Sjoukje SJOERDS, gedoopt op 19-10-1738 te Garijp, overleden voor 1743 te Garijp, dochter van Sjoerd MELLES (zie 40308) en Jeltje JANS (zie 40319).
 
40459    Sjoukje SJOERDS, gedoopt op 30-07-1743 te Garijp, dochter van Sjoerd MELLES (zie 40308) en Jeltje JANS (zie 40319).
Gehuwd met Oeds AUKES (zie 40460).
 
67922    Stijntje SJOERDS, geboren op 20-02-1745 te Beesterzwaag, overleden op 19-09-1822 te Beesterzwaag op 77-jarige leeftijd, dochter van Sjoerd TEYES (zie 68728) en Lyske Hayes HEMMINGA (zie 68729).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-02-1769 te Beesterzwaag met Sytze Popkes TEYEMA, 23 jaar oud (zie 67921).
Uit dit huwelijk:
   1.  Siemen Sietzes (zie 67834).

113401    Tettje SJOERDS, geboren ca 1743.
Gehuwd met Nanne Jans KOOPMANS (zie 113400).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
69280    Tjitske SJOERDS, geboren ca 1747 te Nanninga;Oosterwolde.
Gehuwd op 14-05-1775 te Diever met Pieter HUMMELEN, 29 jaar oud (zie 69271). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 26-07-1786 te Diever met Lammigje Reinders Woldman de JONGE (zie 69283).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
139932    Wijke SJOERDS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Lammert HARMENS (zie 139931).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198882    Wopke SJOERDS, geboren na 1485 te Garijp;Tietjerksteradeel, overleden 00-00-1560 te Garijp;Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1508 te Garijp met Adue Bottes (Aduwe;Aduwa) DOUMA (zie 198883).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108868    Saakje Wymers SJOERDSMA, geboren ca 1822.
Gehuwd met Sipke Jacobs HIEMSTRA (zie 108867).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180386    Geeske SJOERDTS, geboren ca 1745.
Gehuwd voor de kerk op 15-09-1771 te Drachten;Smallingerland met Mindert GEEUWKES, 32 jaar oud (zie 180385).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
86813    Annichien Berends SJOERTS, geboren ca 1790.
Gehuwd met Abraham WESTERS (zie 86812).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderika Abraham (zie 86805).

63540    Hindrik SJOERTS, geboren ca 1768.
Gehuwd met Aiske RIETS (zie 63541).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38240    Hendrikkien Renses SJOERTSEMA, geboren 00-00-1789, overleden 00-00-1856, dochter van Rense SJOERTSEMA (zie 38246).
Gehuwd met Evert Johannes OOSTERWIJK (zie 38238).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
38249    Jantje Renses SJOERTSEMA, geboren 00-00-1790, overleden 00-00-1856, dochter van Rense SJOERTSEMA (zie 38246).
Gehuwd met Jacob Harms OOSTINJER (zie 38250).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38199    Marchien Renses SJOERTSEMA, geboren ca 1785, overleden 00-00-1849, dochter van Rense Nannes SJOERTSEMA (zie 38289).
Gehuwd met Hendrik Harms SPIER (zie 38198).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Hendriks (zie 38237).
   2.  Jantje Hendriks (zie 38197).
   3.  Aaltje Hendriks (zie 38277).
   4.  Tonnissien Hendriks (zie 38235).
   5.  Rense Hendriks (zie 38279).

38246    Rense SJOERTSEMA, geboren ca 1760.
Kinderen:
   1.  Hendrikkien Renses (zie 38240).
   2.  Jantje Renses (zie 38249).

38289    Rense Nannes SJOERTSEMA, vervener uit Nieuwe Pekela, geboren ca 1775, zijn familie was al generaties lang vervener te Nieuwe Pekela.
Kind:
   1.  Marchien Renses (zie 38199).

177959    Driesje SJOLLEMA, geboren 00-00-1894 te Kampen, dochter van Hendrik SJOLLEMA (zie 177960) en Elizabeth VERMEER (zie 177961).
Gehuwd op 30-06-1921 te Kampen met Peter van der KOLK (zie 177958).
 
177960    Hendrik SJOLLEMA, schoenmaker, geboren ca 1866.
Gehuwd met Elizabeth VERMEER (zie 177961).
Uit dit huwelijk:
   1.  Driesje (zie 177959).

94298    Klaas SJOLLEMA, geboren ca 1852.
Gehuwd met Derkje MULDER (zie 94297). {Zij was eerder gehuwd op 18-09-1886 te Gramsbergen met Geert de GROOT, 35 jaar oud (zie 94284).}
 
107322    Akke Geerts SJONGER, geboren ca 1790.
Gehuwd met Harmen Karstes BRON (zie 107310).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
198999    Hessel Yaeckes SJOORDA, geboren 00-00-1455, zoon van Taecke Sickes SJURSMA (zie 198998).
 
199001    Jens Tjepckesdr SJOORDA (SIORDA;SJAERDA;SJORDEMA), geboren 00-00-1490 te Kollum;Kollumerland, overleden na 1543, begraven te Driesum;Dantimadeel, dochter van Tjepcke Taeckes SJOORDA (SJOERDA) (zie 199000).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1515 te Driesum;Dantumadeel met Feyo Tjepckes (Feye) van GOSLINGA (zie 199002).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198997    Sybe Sickes SJOORDA, geboren 00-00-1435 te Kollum;Kollumerland, overleden 00-00-1490 te Kollum;Kollumerland, zoon van Sicke Allarts van SJAERDA (SJAERDEMA;SJAARDEMA) (zie 192458) en Both Dyesdr HOBBEMA (zie 192459).
 
199000    Tjepcke Taeckes SJOORDA (SJOERDA), geboren 00-00-1460 te Kollum;Kollumerland, overleden 00-00-1525 te Kollum;Kollumerland, zoon van Taecke Sickes SJURSMA (zie 198998).
Kind:
   1.  Jens Tjepckesdr (SIORDA;SJAERDA;SJORDEMA) (zie 199001).

68829    Lyopk SJOUCKEDR, geboren ca 1580, dochter van Sjoucke PIETERSZ (zie 68835) en Ansck AETTEDR. (zie 68836).
Gehuwd met Stoffel ROUCKESZ (zie 68828).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166639    Geertje SJOUKES, geboren ca 1719.
Gehuwd met Jan Douwes SCHILSTRA (zie 166638).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126242    Hiltje SJOUKES, geboren 00-00-1754 te Smallingerland, overleden op 19-06-1808 te Beetsterzwaag;Opsterland.
Gehuwd voor de kerk op 20-12-1789 te Rottevalle;Smallingerland met Teije Jaspers HEMMINGA, 22 jaar oud (zie 126241).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
108996    Inskje SJOUKES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Cornelis Klaasen van der WIND (zie 108995).
Uit dit huwelijk:
   1.  Richtje Cornelis (zie 108997).

166118    Aaltijn SJOURTS, geboren op 01-01-1762 te Nieuwe Pekela, gedoopt op 03-01-1762 te Nieuwe Pekela, dochter van Siourt POORTMANS (zie 166116) en Elske Wolters de BOER (zie 166117).
 
189585    Dingeman van der SJOUW, zeeman, geboren op 18-08-1810 te Vlaardingen, zoon van Pieter van der SJOUW (zie 189586) en Willemtje van der LINDEN (zie 189587).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-07-1840 te Vlaardingen met Cornelia Jans DIJKSHOORN, 27 jaar oud (zie 189584).
 
189586    Pieter van der SJOUW, geboren ca 1782.
Gehuwd met Willemtje van der LINDEN (zie 189587).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141688    Maartje SJOUWERMAN, geboren op 17-02-1869 te Amsterdam.
Gehuwd met Salomon ELJON (zie 141687).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166287    Ellert SJOUWES, geboren ca 1772.
Gehuwd met Beitske WILLEMS (zie 166288).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjouwe Ellerts de BOER (zie 166286).

132952    Tjible SJUKS, geboren ca 1735.
Gehuwd met Froukje Johannes FRANSBERG (zie 132953).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198998    Taecke Sickes SJURSMA, geboren 00-00-1430 te Augsbuurt;Lutjewoude, overleden 00-00-1477 te Augsbuurt;Lutjewoude, zoon van Sicke Allarts van SJAERDA (SJAERDEMA;SJAARDEMA) (zie 192458) en Both Dyesdr HOBBEMA (zie 192459).
Kinderen:
   1.  Hessel Yaeckes SJOORDA (zie 198999).
   2.  Tjepcke Taeckes SJOORDA (SJOERDA) (zie 199000).

128980    Trijntje SJUWES, geboren ca 1781.
Gehuwd met Roelof HARMENS (zie 128979).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7570    Gretha SKOGLUND, geboren op 14-07-1953 te Noorwegen.
Gehuwd met Paul WINDT (zie 7465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecilie (zie 7571).
   2.  Henning (zie 7572).

110067    SKUTT.
Gehuwd met Grietje (Gertrude) SOET (zie 110066).
 
120257    Aaltje SLAA, geboren op 17-04-1873 te Hoogeveen, overleden op 10-01-1951 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Willem SLAA (zie 120258) en Aaltje MAAT (zie 120259).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1896 te Hoogeveen met Gerrit BRUINS SLOT, 23 jaar oud (zie 120256).
 
28069    Johanna SLAA, geboren op 19-09-1868 te Hoogeveen, overleden op 08-04-1943 te Zuidlaren op 74-jarige leeftijd. RFN: 2253.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-02-1897 te Hoogeveen met Jacob KREULEN, 27 jaar oud (zie 27728). RFN755
CHAN17 Mar 1999.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120258    Willem SLAA, huisschilder, geboren ca 1843.
Gehuwd met Aaltje MAAT (zie 120259).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197129    Gerrit Hendrik SLAAT, arbeider, geboren ca 1880.
Gehuwd met Gerritdina BROEKATE (zie 197130).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197128    Gerritdina SLAAT, dienstbode, geboren op 06-01-1905 te Magele;Den Ham, overleden op 30-10-1991 op 86-jarige leeftijd, begraven te Diepenheim. Odammerweg, dochter van Gerrit Hendrik SLAAT (zie 197129) en Gerritdina BROEKATE (zie 197130).
Gehuwd (1) op 15-jarige leeftijd op 30-04-1920 te Den Ham met Hendrikus BORKENT (zie 197131).
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 15-07-1927 te Ommen met Derk WIND, 20 jaar oud (zie 1982).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
200908    Hermina SLAAT, geboren ca 1815.
Gehuwd met Berend IMHOF (zie 200907).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
159509    Wilhelmina Maria SLAAT, geboren ca 1820.
Gehuwd met Florentinus WIBAUT (zie 159508).
Uit dit huwelijk:
   1.  Francois Henri Joseph (zie 159507).

110103    SLABBEKOORN, leraar in Ned.Indie en Losser.
Gehuwd met Grietje van MULLIGEN (zie 110102).
 
79279    Huibrecht SLABBERT, gedoopt op 16-12-1714.
Gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 02-09-1731 met Gerrit CLOETE, 21 jaar oud (zie 79278).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
72584    Frouwke SLACHTER, geboren ca 1875.
Gehuwd met Kornelis OTTENS (zie 72583).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84644    Geertruid Fokken SLACHTER, geboren op 29-07-1761 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 02-08-1761 te Giethoorn (getuige(n): Hendrikje Fokken SLACHTER;dochter), overleden op 06-06-1762 te Giethoorn, 312 dagen oud, dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84640    Geesje Fokken SLACHTER, geboren op 19-07-1754 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 21-07-1754 te Giethoorn (getuige(n): Petertje KOERTS), overleden op 30-10-1754 te Giethoorn, 103 dagen oud, dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84642    Geesje Fokken SLACHTER, geboren op 25-09-1757 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 02-10-1757 te Giethoorn (getuige(n): Harmpjen MENSEN), dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84635    Janna Fokken SLACHTER, gedoopt (NG-NH) op 12-04-1750 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Freriks SMEENG), dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84643    Jantje Fokken SLACHTER, geboren op 25-09-1759 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 30-09-1759 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Jacobs SNIJDER), dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
90286    Marchje Fokken SLACHTER, geboren ca 1745, dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Wychertje Hendriks MOL (zie 84629).
 
84637    Willem Fokken SLACHTER, gedoopt (NG-NH) op 05-09-1751 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje JANS (zijn nicht)), overleden op 08-12-1752 te Giethoorn op 1-jarige leeftijd, zoon van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84638    Wychertje Fokken SLACHTER, geboren op 08-02-1753 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 11-02-1753 te Giethoorn (getuige(n): Grietje Freriks SMEENG), overleden op 05-11-1754 te Giethoorn op 1-jarige leeftijd, dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
84641    Wychertjen Fokken SLACHTER, geboren op 24-09-1755 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 28-09-1755 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Jacobs SNIJDER), dochter van Fokke Willems WALLINGA (of SLACHTER) (zie 84627) en Aaltje Freriks SMEENG (SMING;SMINK) (zie 84626).
 
142821    Everdina Harmsen van de SLADINK, geboren ca 1740.
Gehuwd met Teunis Jan GROOT MEIJLINK (zie 142818).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149738    Anna Cornelia SLAG, geboren 00-00-1868 te Amsterdam, dochter van Gerardus Johannes SLAG (zie 149739) en Anna Cornelia CELOSSE (zie 149740).
Gehuwd op 11-09-1890 te Amsterdam (getuige(n): vgdbrd: Willem van NIE;tzndvgdbrd: Cornelis Hendrik CELOSSE) met Christiaan Gerhard Wilhelm PAUW, 23 jaar oud (zie 149737).
 
83699    Cornelia SLAG, geboren ca 1848.
Gehuwd met Hendrik WEITS (zie 83698).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matje (zie 83697).

58885    Elisabeth Marianna SLAG, geboren ca 1848.
Gehuwd met Hindrik Christoffel POELMAN (zie 58884).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149739    Gerardus Johannes SLAG, geboren ca 1836.
Gehuwd met Anna Cornelia CELOSSE (zie 149740).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28070    Hendrik SLAG.
Gehuwd met Maria Gezina DAMHUIS (zie 27319).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28071    Tamara SLAG, administratief medewerkster. RFN: 1724, dochter van Hendrik SLAG (zie 28070) en Maria Gezina DAMHUIS (zie 27319).
Gehuwd met Mischa KOERSELMAN (zie 27664). RFN542
CHAN24 Aug 1998
Samenwonen datum: 01-11-1997
Samenwonen plaats: Almel o
Samenwonen info: sinds zaterdag 1-11-1997.
 
124736    Aaltje SLAGER, geboren ca 1836.
Gehuwd met Roelof HULS (zie 124735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116833    Eisse Julles SLAGER, geboren ca 1809.
Gehuwd met Grietje Jakobus VALK (zie 116834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth (zie 116832).

116832    Elizabeth SLAGER, dagloonster, geboren 00-00-1839 te Warffum, dochter van Eisse Julles SLAGER (zie 116833) en Grietje Jakobus VALK (zie 116834).
Gehuwd op 14-04-1860 te Eenrum met Marten Jans VOOGD (zie 116831).
 
14308    Evert SLAGER, geboren ca 1700.
Gehuwd met Grietjen JANS (zie 11319).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85446    Evert Harms SLAGER, landbouwer, geboren 00-00-1820 te Vollenhove, zoon van Harm SLAGTER (zie 85447) en Jentien van EGTEN (zie 85448).
Gehuwd op 18-04-1840 te Vollenhove-Ambt met Aaltje Teunis MOOIWEER (zie 85445).
 
14309    Evert Roelofs SLAGER, geboren op 17-04-1797 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-04-1797 te Vollenhove, overleden ca 1797, zoon van Roelof Everts SLAGER (zie 14314) en Maria Arends BRINK (zie 8988).
 
14310    Evert Roelofs SLAGER, bakker;landbouwer, geboren op 07-09-1802 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 12-09-1802 te Vollenhove, zoon van Roelof Everts SLAGER (zie 14314) en Maria Arends BRINK (zie 8988).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 20-08-1830 te Zwartsluis met Lijsbet ENGELSZ, 32 jaar oud (zie 149716).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16-07-1836 te Staphorst met Aaltje Lamberts TUIN, 25 jaar oud (zie 124087).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Grietje Everts (zie 124086).

124351    Geesje SLAGER, geboren 00-00-1875 te Staphorst, overleden voor 1946, dochter van Jan SLAGER (zie 124098) en Rensje HOOIKAMMER (zie 124099).
Gehuwd op 12-08-1899 te Staphorst met Jan BEUKMAN (zie 124350).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137192    Geesjen Reiners SLAGER, geboren ca 1725.
Gehuwd met Hendrik Jans VOS (zie 137191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Hendriks (zie 137189).
   2.  Klaasje Hendriks (zie 137193).

124355    Grietje SLAGER, geboren ca 1861.
Gehuwd met Jan HOEVE (zie 124354).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125375    Grietje SLAGER, geboren 00-00-1878 te Staphorst, dochter van Hendrik SLAGER (zie 125376) en Aaltje HULS (zie 125377).
Gehuwd op 10-03-1900 te Staphorst met Jan UBAK (zie 125374).
 
14311    Grietje Everts SLAGER, geboren ca 1755, overleden op 11-07-1798 te Vollenhove.
Gehuwd met Jan Andries DRIESEN (zie 9501).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
124086    Grietje Everts SLAGER, landbouwster, geboren op 09-09-1836 te Staphorst, dochter van Evert Roelofs SLAGER (zie 14310) en Aaltje Lamberts TUIN (zie 124087).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-01-1856 te Staphorst met Klaas Klaas VEIJER, 23 jaar oud (zie 124085).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Klaas (zie 124341).
   2.  Evert Klaas (zie 124356).
   3.  Klaas Klaas (zie 124344).
   4.  Aaltje Klaas (zie 124092).

60620    Grietje Jans SLAGER, geboren ca 1785.
Gehuwd met Lammert Egberts REDDER (zie 60619).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87995    Grietjen Roelofs SLAGER, geboren ca 1760 te Staphorst.
Ondertrouwd op 09-01-1789 te Wanneperveen met Gerrit Jacobs ELLEN (zie 87994). {Hij was eerder ondertrouwd op 06-02-1784 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-03-1784 te Wanneperveen met Leuntjen Peters van BLANKEN, 24 jaar oud (zie 77286). Hij is later ondertrouwd op 03-03-1797 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-03-1797 te Kolderveen (N.G.), hij wed. en zij j.d. beide van Dinxterveen met IJdegjen Peters LEENDERTS (DOEVE) (zie 87996).}
 
14312    Grietjen Roelofs SLAGER, dienstmaagd, geboren op 27-04-1804 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 29-04-1804 te Vollenhove, dochter van Roelof Everts SLAGER (zie 14314) en Maria Arends BRINK (zie 8988).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 05-01-1822 te Vollenhove-Ambt met Geuje Alberts ROOK, 22 jaar oud (zie 13756).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
160209    Hendrik SLAGER, geboren ca 1843.
Gehuwd met Jantien COSTER (zie 160210).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125376    Hendrik SLAGER, landbouwer, geboren ca 1848.
Gehuwd met Aaltje HULS (zie 125377).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124346    Hendrik SLAGER, landbouwer, geboren 00-00-1871 te Staphorst, zoon van Jan SLAGER (zie 124098) en Rensje HOOIKAMMER (zie 124099).
Gehuwd op 11-02-1893 te Staphorst met Roelofje BEUKMAN (zie 124347).
 
124184    Hendrikje SLAGER, geboren ca 1840.
Gehuwd met Jan BLOEMERT (zie 124183).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109200    Hendrikje SLAGER, geboren 00-00-1882 te Staphorst, dochter van Jan SLAGER (zie 109201) en Roelofje SCHEMPER (zie 109202).
Gehuwd op 25-11-1905 te Staphorst met Klaas TALEN (zie 109199).
 
14313    Hendrikje Roelofs SLAGER, dienstmaagd, geboren op 29-07-1800 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 03-08-1800 te Vollenhove, dochter van Roelof Everts SLAGER (zie 14314) en Maria Arends BRINK (zie 8988).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-05-1820 te Zwartsluis met Hendrik Derks APPELO, 35 jaar oud (zie 149733).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124851    Hendrikje Willems SLAGER, geboren 00-00-1821 te Staphorst, dochter van Willem SLAGER (zie 124852) en Jentje LIER (zie 124853).
Gehuwd op 24-04-1847 te Staphorst met Arend Everts COMPAGNER (zie 124850).
 
15555    Henk SLAGER, geboren ca 1960.
Gehuwd met Grietje WIND (zie 3167).
 
117535    Hiltje Roelofs SLAGER, geboren ca 1812.
Gehuwd met Thijs Jans BAKKER (zie 117534).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124098    Jan SLAGER, geboren ca 1845.
Gehuwd met Rensje HOOIKAMMER (zie 124099).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
109201    Jan SLAGER, geboren ca 1852.
Gehuwd met Roelofje SCHEMPER (zie 109202).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124316    Jan Everts SLAGER, geboren ca 1768.
Gehuwd met Hendrikje Arends MEIJER (zie 124317).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160196    Jan Reinder SLAGER, landbouwer, geboren ca 1856.
Gehuwd met Annigje BRAND (zie 160197).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124639    Jantje SLAGER, geboren ca 1890.
Gehuwd met Geert HOKSE (zie 124638).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160207    Jentje SLAGER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Lubbert BLOEMERT (zie 160206).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
162844    Margje Geerts SLAGER, landbouwster, geboren ca 1780.
Gehuwd met Klaas Jans MUSSCHE (zie 162843).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124252    Margje Jans SLAGER, landbouwster, geboren op 09-01-1798 te Staphorst, dochter van Jan Everts SLAGER (zie 124316) en Hendrikje Arends MEIJER (zie 124317).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-08-1821 te Staphorst met Jan Klaas VEIJER, 20 jaar oud (zie 124251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 124322).
   2.  Jan Jans (zie 124318).
   3.  Lijsje Jans (zie 124250).
   4.  Hendrikje Jans (zie 124220).
   5.  Hendrik Jans (zie 124330).
   6.  Geertje Jans (zie 124326).
   7.  Harm Jans (zie 124213).

579    Pietje SLAGER, geboren op 07-12-1900 te Echten;Lemsterland, overleden op 05-09-1970 te Echten op 69-jarige leeftijd, begraven te Echten, kerk, dochter van Renze SLAGER (zie 100650) en Jantje BLES (zie 100651).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-03-1920 te Schoterland met Frans WIND, 23 jaar oud (zie 516).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje (zie 2410).
   2.  Roelofje (zie 580).
   3.  Rinse (zie 581).
   4.  Jantje (zie 2358).

149449    Rensje SLAGER, geboren 00-00-1883 te Elsloo;Ooststellingwerf, dochter van Wiebe Ruurds SLAGER (zie 149450) en Hendrikje WITVOET (zie 149451).
Gehuwd op 26-05-1906 te Weststellingwerf met Jan VONK, 27 jaar oud (zie 149442).
 
100650    Renze SLAGER, geboren ca 1860.
Gehuwd met Jantje BLES (zie 100651).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14314    Roelof Everts SLAGER, landman, geboren ca 1775.
Gehuwd met Maria Arends BRINK (zie 8988).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
149714    Roelof Everts SLAGER, bakker, geboren 00-00-1831 te Zwartsluis, overleden voor 1878, zoon van Evert Roelofs SLAGER (zie 14310) en Lijsbet ENGELSZ (zie 149716).
Gehuwd op 18-12-1858 te Zwartsluis met Poulina Hendriks de GOEDE (zie 149713). {Zij is later gehuwd op 21-06-1879 te Zwartsluis met Simon Engeles OVERDELINDE (zie 149729).}
 
65495    Tonnis Lammerts SLAGER, geboren ca 1758.
Gehuwd met Aaltje ALBERTS (zie 65496).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
8121    Trientjen Everts SLAGER, geboren ca 1730, overleden op 23-10-1830 te Stad Vollenhove, dochter van Evert SLAGER (zie 14308) en Grietjen JANS (zie 11319).
Gehuwd met Hendrik Koops DROK (zie 7950).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160208    Trijntje SLAGER, geboren 00-00-1873 te Staphorst, dochter van Hendrik SLAGER (zie 160209) en Jantien COSTER (zie 160210).
Gehuwd op 12-05-1906 te Staphorst met Harm van BOVEN (zie 160204). {Hij was eerder gehuwd op 27-11-1897 te Staphorst met Jentje BLOEMERT (zie 160205).}
 
160195    Trijntje SLAGER, geboren 00-00-1886 te Staphorst, dochter van Jan Reinder SLAGER (zie 160196) en Annigje BRAND (zie 160197).
Gehuwd op 03-02-1906 te Staphorst met Roelof van BOVEN (zie 160194).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149450    Wiebe Ruurds SLAGER, geboren ca 1853.
Gehuwd met Hendrikje WITVOET (zie 149451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rensje (zie 149449).

124852    Willem SLAGER, geboren ca 1791.
Gehuwd met Jentje LIER (zie 124853).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192691    Lijsbeth Meyes van SLAGEREN, geboren 00-00-1865 te Dedgum;Wonseradeel, dochter van Meye Wytzes van SLAGEREN (zie 192692) en Gerritje Sierks de BOER (zie 192693).
Gehuwd op 01-09-1895 te Schoterland met Marten Romkes de JONG, 36 jaar oud (zie 192674).
 
192692    Meye Wytzes van SLAGEREN, geboren ca 1835.
Gehuwd met Gerritje Sierks de BOER (zie 192693).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87954    Aaltjen SLAGERS, geboren ca 1743 te Staphorst.
Ondertrouwd op 24-01-1767 te Wanneperveen met Hans van BLANKEN (zie 87953).
 
195191    Gradus SLAGHUIS, geboren ca 1812.
Gehuwd met Johanna BENTINK (zie 195192).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176414    Hendrica (Dika) SLAGHUIS, geboren ca 1778, overleden op 28-08-1819 te Almelo-Ambt.
Ondertrouwd op 03-10-1800 te Almelo, gehuwd voor de kerk op 23-10-1800 te Almelo-Ambt (N.H.) met Gerrit Jan BOKHOVE (van de BOKHOVE;BOKHOEVE), 23 jaar oud (zie 176413).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
132274    Jan Rinkelaar SLAGHUIS, geboren ca 1800, overleden voor 1825.
Gehuwd voor 1825 met Gerdiena Zwaneda JONGBLOED (zie 132271). {Zij is later gehuwd op 09-11-1825 te Meppel met Andries Jurjens THOMAS (zie 132270).}
 
195190    Jenneken SLAGHUIS, geboren 00-00-1837 te Almelo, overleden op 02-05-1891 om 06.30 uur te Almelo, dochter van Gradus SLAGHUIS (zie 195191) en Johanna BENTINK (zie 195192).
Gehuwd op 10-11-1865 te Almelo met Jannes BOKHOVE, 26 jaar oud (zie 195180).
 
109083    Lina SLAGHUIS, geboren ca 1847.
Gehuwd met Christiaan STAUDT (zie 109082).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 109081).

31590    Aaltje SLAGMAN, geboren op 15-05-1891 te Laren, dochter van Eijbert Jan SLAGMAN (zie 31591) en Harmina de GROOT (zie 31592).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-02-1913 te Laren met Harm Jan WIND, 32 jaar oud (zie 31589), ze woonden op 3 adressen te Enschede. (Stadsarchief Enschede).
 
6951    Dieuwke Jans SLAGMAN, geboren ca 1821.
Gehuwd met Albert Jeltes van der WOUDE (zie 6950).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelte Alberts (zie 132804).

31591    Eijbert Jan SLAGMAN, landbouwer, geboren ca 1870.
Gehuwd met Harmina de GROOT (zie 31592).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
127877    Gerrit Hendrik SLAGMAN, geboren 00-00-1854 te daglooner, zoon van Gerrit Jan SLAGMAN (zie 127878) en Janna SCHUTMAAT (zie 127879).
Gehuwd op 21-04-1881 te Almelo-Ambt met Johanna RIDDERHOF (zie 127876).
 
127878    Gerrit Jan SLAGMAN, geboren ca 1824.
Gehuwd met Janna SCHUTMAAT (zie 127879).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71475    Johanna SLAGMAN, geboren op 10-08-1880 te Laren, dochter van Eijbert Jan SLAGMAN (zie 31591) en Harmina de GROOT (zie 31592).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1904 te Lonneker, 1 kind gewettigd met Jan WIND, 27 jaar oud (zie 71476), ze woonden op 9 adressen te Enschede. (Stadsarchief Enschede).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 126591).
   2.  Albertus (zie 126596).
   3.  Hermina (Harmina ?) (zie 126600).
   4.  Albert (zie 126595).
   5.  Herman (zie 4595).

84617    Aalderd Rutgers SLAGTER, geboren op 18-01-1811 te Giethoorn, gedoopt op 27-01-1811 te Giethoorn, overleden ca 1811 te Giethoorn, zoon van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628) en Albertjen Klasen DOOP (zie 55633).
 
84615    Aalderd Rutgers SLAGTER, geboren op 27-01-1812 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 02-02-1812 te Giethoorn (getuige(n): Annigje Klazen DOOP), zoon van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628) en Albertjen Klasen DOOP (zie 55633).
Kind:
   1.  Albertje Aalderts (zie 129651).

80993    Aaltien SLAGTER, geboren op 08-12-1898 te Ruinerdijk;Ruinen, dochter van Albert Jans SLAGTER (zie 80979) en Egbertien NIJBOER (zie 80980).
 
80994    Aaltien Jans SLAGTER, geboren op 01-11-1858 te Ruinen, overleden op 15-07-1894 te Ruinen op 35-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1881 te Ruinen met Jannes NIJBOER (zie 80995).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
95590    Aaltje SLAGTER, geboren ca 1860.
Gehuwd met Hendrik van den BELT (zie 95589).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
201597    Aaltje SLAGTER, geboren op 07-12-1884 te Wanneperveen, op 05-04-1906 aangenomen en op 08-04-1906 bevestigd te Wanneperveen.
Gehuwd met Roelof KLAVER (zie 201598).
 
76705    Aaltjen Jans SLAGTER, arbeidtser, gedoopt (N.G.) op 19-10-1789 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Wichers de GROOT), dochter van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-03-1813 te Wanneperveen met Luite Peters van de BELD, 26 jaar oud (zie 85424).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
77279    Aaltjen Thijsen SLAGTER, gedoopt (N.G.) op 25-06-1780 te Wanneperveen (getuige(n): Lammegien Klaas STAM), dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
 
111621    Alberdina SLAGTER, geboren ca 1822.
Gehuwd met Jan TROOST (zie 111620).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (zie 111619).

18733    Albert SLAGTER, leraar, geboren op 07-04-1913 te Meppel, overleden op 18-04-1982 te Meppel op 69-jarige leeftijd, gecremeerd te Meppel, zoon van Jan SLAGTER (zie 18734) en Aaltje WESTENBRINK (zie 18735).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-04-1942 te Ruinerwold met Jantje PRINS, 29 jaar oud (zie 18732).
 
80979    Albert Jans SLAGTER, landbouwer, geboren op 27-08-1860 te Ruinen, overleden op 02-09-1932 te Ruinerwold op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1884 te Ruinen met Egbertien NIJBOER (zie 80980).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
129651    Albertje Aalderts SLAGTER, geboren ca 1843, dochter van Aalderd Rutgers SLAGTER (zie 84615).
Gehuwd met Hendrik Jacobs NIJMEYER (zie 129650).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184212    Almina SLAGTER, geboren ca 1885.
Gehuwd met Freerk van der LOO (zie 184211).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21565    Annechien Arends SLAGTER, geboren ca 1840.
Gehuwd met Geert Roelofs KLEIS (zie 21564).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81019    Annechien Jans SLAGTER, geboren op 25-12-1851 te Ruinen, overleden op 21-02-1915 te Ruinen op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-10-1875 te Ruinen met Willem de VRIES (zie 81020).
 
138659    Annigje Luten SLAGTER, schippersche, geboren 00-00-1832 te Zwartsluis, dochter van Lute SLAGTER (zie 138660) en Jantje BAST (zie 138661).
Gehuwd op 17-08-1861 te Zwartsluis met Berend Berends van EIJKEN (zie 138658).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75872    Arend Cornelis SLAGTER, geboren ca 1807.
Gehuwd met Geessien Willems BRINKMAN (zie 75873).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78877    Arendtjen Jans SLAGTER, geboren op 25-03-1804 te Zandbeld, gedoopt (N.G.) op 01-04-1804 te Wanneperveen (getuige(n): Margien Wichers de GROOT), dochter van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-01-1825 te Wanneperveen met Jan Theunis de JONGE (zie 80973).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
138617    Arrie Jans SLAGTER, arbeider, geboren 00-00-1843 te Wanneperveen, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 138618) en Lummigjen Arriens FLINKEN (zie 138619).
Gehuwd op 17-04-1868 te Wanneperveen met Trijntje Leenderts STAM (zie 138616).
 
161036    Barend Simons SLAGTER, geboren 00-00-1754, overleden op 01-05-1811 te Uithoorn.
Gehuwd met Judith (Judik) HEIJMANS (zie 101644).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
80778    Benjamin SLAGTER, geboren ca 1885.
Gehuwd met Jeanne HAMME (zie 80779).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56523    Berend Everts SLAGTER, geboren 00-00-1817 te Schoterland, zoon van Evert Jans SLAGTER (zie 80971) en Maria Beerends GROENEWOUD (zie 56525).
Gehuwd (1) op 14-10-1876 te Vollenhove-Ambt met Albertje LASSCHE, 45 jaar oud (zie 56501).
Gehuwd (2) met Roelofjen van der VEGT (zie 56526).
 
31665    Bernard Andreas SLAGTER, geboren op 11-03-1912 te Emmen, overleden op 23-03-1912 te Emmen, 12 dagen oud, zoon van Jakob SLAGTER (zie 133490) en Henderika Jantina STEVENS (zie 22400).
 
31667    Bernard Andreas SLAGTER, geboren op 11-05-1926 te Emmen, overleden op 14-05-1926 te Emmen, 3 dagen oud, zoon van Jakob SLAGTER (zie 133490) en Henderika Jantina STEVENS (zie 22400).
 
133611    Derk SLAGTER, geboren op 02-07-1891 te Oranjedorp (Emmen), overleden op 13-02-1903 te Emmen op 11-jarige leeftijd, zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
76674    Evert SLAGTER, geboren ca 1735.
Kind:
   1.  Jan Everts (zie 76628).

80967    Evert SLAGTER, geboren ca 1750.
Gehuwd met Ereltien JANS (zie 80968).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80971    Evert Jans SLAGTER, geboren 00-00-1786 te Zwartsluis, zoon van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Gehuwd op 09-02-1814 te Wanneperveen met Maria Beerends GROENEWOUD (zie 56525).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26999    Evert Jans SLAGTER, geboren op 14-01-1806 te Zuidwolde, overleden op 10-11-1859 te Kerkenbosch;Zuidwolde op 53-jarige leeftijd, zoon van Jan Everts SLAGTER (zie 80959) en Jentien Hendriks VEURMAN (zie 80960).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-10-1835 te Zuidwolde met Jennegien Jans (Jentje) VLIERMAAT (zie 26998). {Zij is later gehuwd op 22-04-1870 te Avereest, weduwnaar van Grietje ROOK; weduwe van Evert Jans SLAGTER met Derk Jans van EGTEN, 66 jaar oud (zie 9576).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Everts (zie 44736).
   2.  Hendrik Everts (zie 80961).
   3.  Hendrikje Everts (zie 80962).

70545    Femmegien Rutgers SLAGTER, geboren op 21-07-1805 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 28-07-1805 te Giethoorn (getuige(n): Geesje Aalders SLAGTER), dochter van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628) en Albertjen Klasen DOOP (zie 55633).
 
76673    Fredrica Jans (Frerikje) SLAGTER, geboren op 05-07-1791 te Zandbelt, gedoopt (N.G.) op 10-07-1791 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Wichers de GROOT), dochter van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-12-1812 te Zwartsluis met Klaas Theunis VINKE (zie 80976).
 
178528    Geertje Luiten SLAGTER, geboren op 14-09-1819 te Zwartsluis, dochter van Luite Thijs SLAGTER (zie 77141) en Jantjen Klaas BAST (zie 76006).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-09-1841 te Zwartsluis met Jan Jans VISSCHER, 30 jaar oud (zie 178527).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lute (zie 178529).

70543    Geertje Rutgers SLAGTER, geboren op 07-04-1807 te Giethoorn, gedoopt op 13-04-1807 te Giethoorn (getuige(n): Femmegien GERRITS), dochter van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628) en Albertjen Klasen DOOP (zie 55633).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1835 te Giethoorn met Arend Wolters SNIJDER (zie 70542).
 
15890    Gerrit SLAGTER, landbouwer, geboren ca 1869, woonde Brug 6 Dedemsvaart.
Gehuwd met Jentje (Jinne) WIND (zie 3462). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-07-1890 te Nieuwleusen met Gerrit SCHOEMAKER (zie 29776).}
 
81031    Grietien Jans SLAGTER, geboren op 01-02-1870 te Ruinen, overleden op 07-03-1947 te Anserweg;Ruinen op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-10-1891 te Ruinen, vgdbr: Willem de VRIES; tznvgd: Jan SLAGTER met Kornelis SLAGTER (zie 81032).
 
116086    Grietje SLAGTER, geboren 00-00-1854 te Siddeburen, dochter van Jan Alberts SLAGTER (zie 116087) en Jantje Berends WINTER (zie 116088).
Gehuwd op 07-06-1879 te Nieuwolda met Pieter Rembt Antoon van IDDEKINGE, 31 jaar oud (zie 115948).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85447    Harm SLAGTER, landbouwer, geboren ca 1794.
Gehuwd met Jentien van EGTEN (zie 85448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95422    Harm Klasens SLAGTER, dagloner, geboren ca 1795.
Gehuwd met Jantje Wijntjes BOLWIJN (zie 95423).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81046    Henderkien Jans SLAGTER, geboren op 11-07-1864 te Ruinen, overleden op 31-01-1945 te Ruinen op 80-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1888 te Ruinerwold met Berend van GOOR (zie 81047).
 
81033    Hendrik SLAGTER, geboren ca 1833.
Gehuwd met Trientien ten BUUR (zie 81034).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133488    Hendrik SLAGTER, arbeider, geboren op 20-03-1878 te Ooststellingwerf, overleden op 06-02-1903 te Emmen op 24-jarige leeftijd, zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
80961    Hendrik Everts SLAGTER, geboren op 01-08-1838 te Zuidwolde, overleden op 17-08-1838 te Kerkenbosch;Zuidwolde, 16 dagen oud, zoon van Evert Jans SLAGTER (zie 26999) en Jennegien Jans (Jentje) VLIERMAAT (zie 26998).
 
133486    Hendrik Jacobs SLAGTER, 1849: arbeider, geboren op 25-04-1820 te Leek, overleden op 10-07-1876 te Ooststellingwerf op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob Meinderts SLAGTER (zie 133614) en Wijtske Hindriks (Wietske) KOOIJ (zie 133615).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-04-1849 te Leek met Hendrikje Martens TEL, 22 jaar oud (zie 133487).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Hendriks (zie 133485).

80963    Hendrik Jans SLAGTER, geboren op 07-04-1808 te Zuidwolde, overleden op 08-09-1880 te Achterdijk;Ruinen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Everts SLAGTER (zie 80959) en Jentien Hendriks VEURMAN (zie 80960).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-12-1837 te Zuidwolde met Jantien Jans POL (zie 80964).
 
81027    Hendrik Jans SLAGTER, geboren op 23-07-1862 te Ruinen, overleden op 09-05-1919 te Pesse;Ruinen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-04-1888 te Ruinen met Roeloffien WANINGE (zie 81028).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 13-04-1895 te Ruinen met Jantje van der WEIDE (zie 81039).
 
87594    Hendrik Jans Thijs SLAGTER, geboren op 26-08-1795 te Schutsloot, gedoopt (N.G.) op 30-08-1795 te Wanneperveen (getuige(n): Ummegjen Klaas STAM), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-02-1823 te Zwartsluis met Jantje Alberts van RAALTE (zie 138646).
 
76661    Hendrik Thijsen SLAGTER, geboren op 05-04-1792 te Schutsloot, gedoopt (N.G.) op 08-04-1792 te Wanneperveen (getuige(n): IJdegjen Klaas STAM), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
 
80962    Hendrikje Everts SLAGTER, geboren op 01-08-1838 te Kerkenbosch;Zuidwolde, dochter van Evert Jans SLAGTER (zie 26999) en Jennegien Jans (Jentje) VLIERMAAT (zie 26998).
 
80954    Hendrikus Leenderts SLAGTER, schipper, geboren op 16-07-1819 te Zwartsluis, zoon van Leendert Thijsen SLAGTER (zie 76686) en Annigje Hendrikus van der WOUDE (zie 80956).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-08-1845 te Zwartsluis met Annigje Harms SCHURING, 25 jaar oud (zie 80953).
 
133614    Jacob Meinderts SLAGTER, 1817: dienstknegt, geboren op 17-10-1793, gedoopt (herv.) op 27-10-1793 te Tolbert, overleden op 24-12-1876 te Zevenhuizen, gem. Leek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-12-1817 te Leek met Wijtske Hindriks (Wietske) KOOIJ, 20 jaar oud (zie 133615).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18718    Jacoba Henderkien SLAGTER, geboren ca 1920.
Gehuwd met Albert PRINS (zie 18716). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1948 te Avereest, gescheiden 00-00-1958 van Hillegien BOER (zie 18717).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
57955    Jacobje Everts SLAGTER, geboren ca 1822.
Gehuwd met Geert ZANDBERGEN (zie 57954).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 57953).

133490    Jakob SLAGTER, geboren op 17-07-1881 te Ooststellingwerf, zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-06-1907 te Emmen met Henderika Jantina STEVENS, 24 jaar oud (zie 22400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard Andreas (zie 31665).
   2.  Willem (zie 31666).
   3.  Bernard Andreas (zie 31667).

183195    Jan SLAGTER, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jantje Arends SCHONEWILLE (zie 183196).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
183194    Jan SLAGTER, schoenmaker, geboren op 14-01-1816 te Hoogeveen, zoon van Jan SLAGTER (zie 183195) en Jantje Arends SCHONEWILLE (zie 183196).
Gehuwd (1) voor 1864 met Aaltjen JONKMAN (zie 183197).
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 02-04-1864 te Hoogeveen met Willemina ZWARTHOFF, 26 jaar oud (zie 183193).
 
112547    Jan SLAGTER, geboren ca 1837.
Gehuwd met Lummigje BOSCH (zie 112548).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81023    Jan SLAGTER, geboren op 01-06-1854 te Ruinen, overleden op 05-11-1910 te Ansen;Ruinen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-02-1880 te Ruinen, 1 kind gewettigd met Frederika ENGELS (zie 81024).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 02-05-1908 te Ruinen met Jentien SMID (zie 81042). {Zij was ook ooit gehuwd met Lambert Jans JOOSTEN (zie 81045).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
94093    Jan SLAGTER, geboren 00-00-1879 te Ruinen, zoon van Jan SLAGTER (zie 81023) en Frederika ENGELS (zie 81024).
Gehuwd op 10-11-1906 te Ruinen met Karsje GOL, 28 jaar oud (zie 94092).
 
18734    Jan SLAGTER, geboren op 30-09-1884 te Ruinerdijk;Ruinen, zoon van Albert Jans SLAGTER (zie 80979) en Egbertien NIJBOER (zie 80980).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-03-1913 te Ruinerwold met Aaltje WESTENBRINK (zie 18735).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 18733).

81013    Jan Alberts SLAGTER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Hendrikje JANS (zie 81014).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116087    Jan Alberts SLAGTER, geboren ca 1824.
Gehuwd met Jantje Berends WINTER (zie 116088).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 116086).

76628    Jan Everts SLAGTER, geboren ca 1760, zoon van Evert SLAGTER (zie 76674).
Gehuwd met Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
80959    Jan Everts SLAGTER, geboren op 25-03-1780 te Zuidwolde, overleden op 16-09-1857 te Ruinen op 77-jarige leeftijd, zoon van Evert SLAGTER (zie 80967) en Ereltien JANS (zie 80968).
Gehuwd met Jentien Hendriks VEURMAN (zie 80960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Jans (zie 26999).
   2.  Hendrik Jans (zie 80963).
   3.  Jan Jans (zie 80969).

44736    Jan Everts SLAGTER, geboren op 19-04-1836 te Kerkenbosch;Zuidwolde, zoon van Evert Jans SLAGTER (zie 26999) en Jennegien Jans (Jentje) VLIERMAAT (zie 26998).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-12-1861 te De Wijk met Femmigje Pieters WINKEL (zie 44737).
 
76015    Jan Jans SLAGTER, geboren op 19-12-1809 te Schutsloot, gedoopt (N.G.) op 21-12-1809 te Wanneperveen (getuige(n): Margien Jans de JONGE), zoon van Jan Thijs SLAGTER (zie 77280) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 77277).
 
80969    Jan Jans SLAGTER, geboren op 10-09-1812 te Zuidwolde, overleden op 08-03-1869 te Ruinen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Everts SLAGTER (zie 80959) en Jentien Hendriks VEURMAN (zie 80960).
Gehuwd met Annigje ten WOLDE (zie 80970).
 
138618    Jan Jans SLAGTER, veehouder, geboren ca 1813.
Gehuwd met Lummigjen Arriens FLINKEN (zie 138619).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80983    Jan Jans SLAGTER, geboren op 01-10-1824 te Ruinen, overleden op 03-11-1879 te Ruinen op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Alberts SLAGTER (zie 81013) en Hendrikje JANS (zie 81014).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-04-1846 te Ruinen met Roelofje Jans DOORTEN, 21 jaar oud (zie 80984).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
81015    Jan Jans SLAGTER, geboren op 06-02-1850 te Ruinen, overleden op 22-03-1933 te Engeland;Ruinen op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1875 te Ruinen met Jentien NEEFJES (zie 81016).
 
77280    Jan Thijs SLAGTER, gedoopt (N.G.) op 28-02-1779 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen JANS), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
Ondertrouwd op 01-03-1805 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-03-1805 te Wanneperveen met Aaltjen Jans de JONGE, 26 jaar oud (zie 77277).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
136881    Jantje Meinderts SLAGTER, geboren ca 1793.
Gehuwd met Reinder Stoffers JELLEN (zie 136880).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93769    Jantje Rutgerts SLAGTER, geboren ca 1825, dochter van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 93767) en Hendrikje Willems VONK (zie 93768).
Gehuwd op 28-04-1855 te Giethoorn met Hendrik Koops MANDEMAKER, 36 jaar oud (zie 93735). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1842 te Giethoorn met Gerrigje Jans OTTER, 26 jaar oud (zie 93736).}
 
77149    Jantjen Jans SLAGTER, gedoopt (N.G.) op 19-11-1786 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen Jans MULDER), dochter van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Ondertrouwd op 16-05-1806 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 01-06-1806 te Wanneperveen met Roelof Netters de JONGE, 23 jaar oud (zie 75131).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
81050    Jentien Jans SLAGTER, geboren op 25-11-1856 te Ruinen, overleden op 31-01-1925 te Zuidwolde op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1880 te Ruinerwold met Hendrik SMILDE (zie 81051).
 
184592    Jentje SLAGTER, geboren ca 1833.
Gehuwd met Jan Jans DUINKERKEN (zie 184591).
 
133609    Johannes SLAGTER, geboren op 31-05-1889 te Oranjedorp (Emmen), zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
138643    Klaas SLAGTER, veehouder, geboren ca 1826.
Gehuwd met Annigje JONKER (zie 138644).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100149    Klaas SLAGTER, geboren ca 1846.
Gehuwd met Aaltje SCHAAP (zie 100163).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87474    Klaas Luiten SLAGTER, geboren op 14-04-1811 te Blauwehand, gedoopt (N.G.) op 15-04-1811 te Wanneperveen (getuige(n): Jacobje Klaas BAST), zoon van Luite Thijs SLAGTER (zie 77141) en Jantjen Klaas BAST (zie 76006).
 
77204    Klaas Thijsen SLAGTER, gedoopt (N.G) op 11-12-1783 te Wanneperveen (getuige(n): IJdigjen Klaas STAM), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
 
61036    Klaaske SLAGTER, geboren ca 1838.
Gehuwd met Geert BREMER (zie 61035).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81032    Kornelis SLAGTER, geboren 00-00-1861 te Ruinen, zoon van Hendrik SLAGTER (zie 81033) en Trientien ten BUUR (zie 81034).
Gehuwd op 31-10-1891 te Ruinen, vgdbr: Willem de VRIES; tznvgd: Jan SLAGTER met Grietien Jans SLAGTER, 21 jaar oud (zie 81031).
 
75871    Kornelis Arends SLAGTER, geboren op 14-07-1836 te Ruinen, zoon van Arend Cornelis SLAGTER (zie 75872) en Geessien Willems BRINKMAN (zie 75873).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1860 te Ruinen met Lijsje HUIZINGH, 20 jaar oud (zie 75870). {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-04-1871 te Ruinen met Harm de BOER, 50 jaar oud (zie 75874). Zij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 30-04-1902 te Ruinen met Egbert BARTELDS (zie 75882).}
 
135382    Lammert Harms SLAGTER.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1761 te Westerlee en Heiligerlee (herv.) met Egbertjen TAMMES (zie 135383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje Lammerts (zie 135381).

163332    Lammigje SLAGTER, dienstbode, geboren 00-00-1858 te Kamperveen, dochter van Wicher SLAGTER (zie 163333) en Mensje KNOBBE (zie 163334).
Gehuwd op 24-03-1881 te Kampen met Jacob ten HOVE (zie 163331).
 
95521    Lammigje SLAGTER, geboren 00-00-1876 te Giethoorn, dochter van Klaas SLAGTER (zie 100149) en Aaltje SCHAAP (zie 100163).
Gehuwd (1) op 09-02-1922 te Enschede met Roelof Willem LASSCHE (zie 95520). {Hij was eerder gehuwd op 04-09-1897 te Vollenhove met Johanna JONGMAN (zie 100164).}
Gehuwd (2) met Engelbertus GEERDINK (zie 100165).
 
76686    Leendert Thijsen SLAGTER, schipper, gedoopt (N.G.) op 31-10-1790 te Wanneperveen (getuige(n): IJdegjen Klaas STAM), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-02-1817 te Zwartsluis met Annigje Hendrikus van der WOUDE (zie 80956).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 23-06-1837 te Zwartsluis met Wiechertje Jacobs van EIJKEN, 24 jaar oud (zie 138649).
Gehuwd (3) op 62-jarige leeftijd op 23-12-1852 te Zwartsluis met Wilmina Lourens BOTTER, 39 jaar oud (zie 138652). {Zij was eerder gehuwd voor 1852 met Jacobus SCHUURING (zie 138653).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikus Leenderts (zie 80954).
   2.  Trijntje (zie 80957).

81054    levenloos SLAGTER, geboren op 08-07-1866 te Ruinen, overleden op 08-07-1866 te Ruinen, 0 dagen oud, dochter van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
 
179653    Lucas SLAGTER, geboren op 10-10-1891 te Zwartsluis.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-06-1925 te Zwartsluis met Aaltje SCHOONEWELLE, 26 jaar oud (zie 179652).
 
77141    Luite Thijs SLAGTER, gedoopt (N.G.) op 15-07-1787 te Wanneperveen, zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
Ondertrouwd op 18-08-1809 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-09-1809 te Wanneperveen met Jantjen Klaas BAST, 23 jaar oud (zie 76006).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
55627    Lummigje Rutgers SLAGTER, geboren op 16-03-1809 te Giethoorn, gedoopt op 19-03-1809 te Giethoorn (getuige(n): Annigje Klazen DOOP), dochter van Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628) en Albertjen Klasen DOOP (zie 55633).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1834 te Giethoorn met Hendrik Siemens BAKKER (zie 55626).
 
138660    Lute SLAGTER, geboren ca 1802.
Gehuwd met Jantje BAST (zie 138661).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57785    Margje Fredriks SLAGTER, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jan Pieters DRAGT (zie 57761). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-11-1814 te Havelte met Jacobje Jurjens ten HOEVE, 31 jaar oud (zie 57762).}
 
79622    Margje Thijs SLAGTER, geboren ca 1838 te Wanneperveen, overleden voor 1871, dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 76067) en Neeltjen Wichers de GOEDE (zie 79027).
Gehuwd op 20-04-1861 te Wanneperveen met Jacob Gerrits KNOBBE, 31 jaar oud (zie 79618). {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 27-01-1874 te Wanneperveen met Roelofjen Alberts KLINKIEN (zie 79619).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
138642    Marrigje Klaas SLAGTER, dienstmeid, geboren 00-00-1856 te Wanneperveen, dochter van Klaas SLAGTER (zie 138643) en Annigje JONKER (zie 138644).
Gehuwd op 11-05-1877 te Wanneperveen met Aart Hilberts de GOEDE (zie 138641).
 
133485    Marten Hendriks SLAGTER, geboren op 09-02-1852 te Zevenhuizen, gem. Leek, overleden op 24-09-1894 te Oranjedorp (Emmen) op 42-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jacobs SLAGTER (zie 133486) en Hendrikje Martens TEL (zie 133487).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-03-1877 te Ooststellingwerf met Beertje Willems (Beerta) OOST, 28 jaar oud (zie 133484).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
21272    Martje Meinderts SLAGTER, geboren ca 1800 te Zevenhuizen, dochter van Meindert Alles SLAGTER (zie 21273) en Grietje CARSTEN (zie 20082).
Gehuwd op 28-09-1834 te Leek met Jan Jannes HUMMEL, 36 jaar oud (zie 20621).
 
21273    Meindert Alles SLAGTER, geboren ca 1775.
Gehuwd met Grietje CARSTEN (zie 20082).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31985    Menke SLAGTER, geboren 00-00-1891 te Tolbert; Leek.
Gehuwd op 09-05-1914 te Leek met Hendrik HUT (zie 31984).
 
3593    Mozes Barend SLAGTER, koopman, geboren 00-00-1791 te Mijdrecht, overleden op 30-07-1849 te Gouda, zoon van Barend Simons SLAGTER (zie 161036) en Judith (Judik) HEIJMANS (zie 101644).
Gehuwd op 01-02-1822 te UIthoorn met Sara Salomon MESSCHERS (zie 161098).
 
77182    Oegjen Thijs SLAGTER (SLACHTER), gedoopt (N.G.) op 16-01-1785 te Wanneperveen (getuige(n): Ummigjen JANS), dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 78377) en Trijntjen Klaas (Trientje) STAM (zie 76582).
Ondertrouwd op 12-01-1810 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 04-02-1810 te Wanneperveen met Jacob Jacobs FRANSEN, 27 jaar oud (zie 77232).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
57787    Pieter Freriks SLAGTER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Margje Pieters DRAGT (zie 57786).
 
199972    Pietertje Lammerts SLAGTER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jans Ludolfs GREZEL (zie 199971).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80777    Rebecca (Bep) SLAGTER, geboren op 29-01-1912 te Amsterdam, overleden op 12-04-1982 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Benjamin SLAGTER (zie 80778) en Jeanne HAMME (zie 80779).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-02-1935 te Amsterdam met Jan Hendrik JETTEN, 25 jaar oud (zie 80776).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
97647    Reindert SLAGTER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Catharina Elisabeth van der VELDEN (zie 97641). {Zij was eerder gehuwd op 11-08-1850 te Medemblik met Johan Herman SICKMAN (zie 97640).}
 
163577    Roelof SLAGTER, geboren ca 1843.
Gehuwd met Jantien TUIT (zie 163578).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roeloffien (zie 163576).

80989    Roelof SLAGTER, onderwijzer, geboren op 01-06-1894 te Oldenhave;Ruinen, zoon van Albert Jans SLAGTER (zie 80979) en Egbertien NIJBOER (zie 80980).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-06-1918 te Barneveld met Hendrika Petronella van der MEER (zie 80990).
 
81035    Roelof Jans SLAGTER, landbouwer, geboren op 01-04-1868 te Ruinen, overleden op 10-07-1946 te Ruinen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans SLAGTER (zie 80983) en Roelofje Jans DOORTEN (zie 80984).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1892 te Ruinen met Lammigje VENEMA (zie 81036).
 
163576    Roeloffien SLAGTER, geboren 00-00-1873 te Ruinen, dochter van Roelof SLAGTER (zie 163577) en Jantien TUIT (zie 163578).
Gehuwd op 25-04-1896 te Ruinen met Albert Geert PRENT, 22 jaar oud (zie 163559).
 
78876    Roelofjen Jans SLAGTER, geboren op 10-01-1796 te Zandbelt, gedoopt (N.G.) op 17-01-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Margien Wichers de GROOT), dochter van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-01-1816 te Wanneperveen met Jan Stoffels KNOBBE, 28 jaar oud (zie 77145).
 
112546    Rutger SLAGTER, geboren 00-00-1867 te Giethoorn, zoon van Jan SLAGTER (zie 112547) en Lummigje BOSCH (zie 112548).
Gehuwd op 02-11-1888 te Giethoorn met Jacobje BAKKER (zie 112545).
 
55628    Rutgert Aalders SLAGTER, geboren ca 1775, overleden na 1830.
Ondertrouwd op 27-10-1804 te Giethoorn, hij j.m. en zij wed beide van Giethoorn (NH) met Albertjen Klasen DOOP, 33 jaar oud (zie 55633). {Zij was eerder ondertrouwd op 25-09-1795 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-10-1795 te Giethoorn (NG) met Hendrik Roelofs BAKKER (zie 47886).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
93767    Rutgert Aalders SLAGTER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hendrikje Willems VONK (zie 93768).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Rutgerts (zie 93769).

95421    Sijbold SLAGTER, dienstknecht, geboren 00-00-1836 te Thesinge;Ten Boer, zoon van Harm Klasens SLAGTER (zie 95422) en Jantje Wijntjes BOLWIJN (zie 95423).
Gehuwd op 19-11-1859 te Ten Boer met Saartje van DIJKEN (zie 95420).
 
133492    Take SLAGTER, geboren op 03-12-1885 te Ooststellingwerf, zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
78377    Thijs Jans SLAGTER, schipper, gedoopt op 21-07-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen JACOBS).
Ondertrouwd op 10-01-1777 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26-01-1777 te Wanneperveen, hij van de Zandbelt en zij van de Schutsloot met Trijntjen Klaas (Trientje) STAM, 25 jaar oud (zie 76582).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Thijs (zie 77280).
   2.  Aaltjen Thijsen (zie 77279).
   3.  Klaas Thijsen (zie 77204).
   4.  Oegjen Thijs (SLACHTER) (zie 77182).
   5.  Luite Thijs (zie 77141).
   6.  Leendert Thijsen (zie 76686).
   7.  Hendrik Thijsen (zie 76661).
   8.  Hendrik Jans Thijs (zie 87594).

76067    Thijs Jans SLAGTER, geboren op 03-12-1805 te Schutsloot, gedoopt (N.G.) op 08-12-1805 te Wanneperveen (getuige(n): Oegjen Thijs SLAGTER), zoon van Jan Thijs SLAGTER (zie 77280) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 77277).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1830 te Wanneperveen met Neeltjen Wichers de GOEDE, 26 jaar oud (zie 79027).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76007    Tijs Luiten SLAGTER, geboren op 03-03-1810 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 11-03-1810 te Wanneperveen (getuige(n): Oegjen Thijs SLAGTER), zoon van Luite Thijs SLAGTER (zie 77141) en Jantjen Klaas BAST (zie 76006).
 
80957    Trijntje SLAGTER, geboren 00-00-1822 te Zwartsluis, overleden op 30-05-1903 te Ede, dochter van Leendert Thijsen SLAGTER (zie 76686) en Annigje Hendrikus van der WOUDE (zie 80956).
Gehuwd met Johannes de BOER (zie 80958).
 
133491    Trijntje SLAGTER, geboren op 15-12-1883 te Ooststellingwerf, dochter van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
76016    Trijntjen Jans SLAGTER, geboren op 13-09-1812 te Schutsloot, gedoopt (N.G.) op 20-09-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Jans de JONGE), dochter van Jan Thijs SLAGTER (zie 77280) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 77277).
 
87448    Trijntjen Luiten SLAGTER, geboren op 07-03-1813 te Blaauwehand, gedoopt (N.G.) op 28-03-1813 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder zelfs), dochter van Luite Thijs SLAGTER (zie 77141) en Jantjen Klaas BAST (zie 76006).
 
163333    Wicher SLAGTER, turfmaker, geboren ca 1828.
Gehuwd met Mensje KNOBBE (zie 163334).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76629    Wicher Jans SLAGTER, geboren op 07-09-1793 te Zandbeld, gedoopt (N.G.) op 16-09-1793 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Wichers de GROOT), zoon van Jan Everts SLAGTER (zie 76628) en Jacobjen Wichers de GROOT (zie 74661).
 
133489    Willem SLAGTER, geboren op 20-07-1879 te Ooststellingwerf, overleden op 26-01-1945 te Enschede op 65-jarige leeftijd, zoon van Marten Hendriks SLAGTER (zie 133485) en Beertje Willems (Beerta) OOST (zie 133484).
 
80985    Willem SLAGTER, geboren op 16-11-1889 te Oldenhave;Ruinen, zoon van Albert Jans SLAGTER (zie 80979) en Egbertien NIJBOER (zie 80980).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1913 te Ruinerwold met Rensje HENDRIKS (zie 80986).
 
31666    Willem SLAGTER, geboren op 06-06-1924 te Emmen, overleden op 09-06-1924 te Emmen, 3 dagen oud, zoon van Jakob SLAGTER (zie 133490) en Henderika Jantina STEVENS (zie 22400).
 
135381    Zwaantje Lammerts SLAGTER, 1815: werkvrouw, geboren op 27-02-1764 te Heiligerlee, gedoopt (herv.) op 04-03-1764 te Westerlee en Heiligerlee, overleden op 11-03-1853 om 18.00 uur te Westerlee op 89-jarige leeftijd, dochter van Lammert Harms SLAGTER (zie 135382) en Egbertjen TAMMES (zie 135383).
Ondertrouwd op 26-12-1686 te Oostwold, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-01-1787 te Westerlee (herv.) met Ludolf Berents MEIJER (zie 135380).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
91873    Aaltje Gerrits SLANGE, geboren op 14-09-1827 te Tjalleberd, dochter van Gerrit Jans SLANGE (zie 71764) en Harmtje Mensen BERGER (zie 71763).
 
71762    Geertje Jans SLANGE, geboren op 12-11-1797 te Rottum, overleden op 02-01-1880 te AEngwirden op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits SLANGE (zie 91869) en Merrigjen Jochems KNOBBE (zie 84216).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-09-1820 te Schoterland met Jacob Menses BERGER, 25 jaar oud (zie 71761).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 22-03-1828 te AEngwirden met Gerrit Andries OORD (OORT), 31 jaar oud (zie 171178). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-03-1821 te Nijehaske met Neeltje Lourens van VEEN, 25 jaar oud (zie 171202).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
71764    Gerrit Jans SLANGE, geboren 00-00-1792 te Rottum, overleden op 17-07-1852 te Luinjeberd, zoon van Jan Gerrits SLANGE (zie 91869) en Merrigjen Jochems KNOBBE (zie 84216).
Gehuwd op 14-05-1820 te Schoterland met Harmtje Mensen BERGER, 30 jaar oud (zie 71763).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
91346    Gerrit Jochums SLANGE, geboren 00-00-1833 te Tjalleberd, zoon van Jogchem Jans SLANGE (zie 91347) en Roelofje Hendriks STEENBERGEN (zie 91348).
Gehuwd op 19-04-1856 te AEngwirden met Hendrikjen Thijsses de LEEUW (zie 91345).
 
91869    Jan Gerrits SLANGE, geboren ca 1760.
Gehuwd met Merrigjen Jochems KNOBBE (zie 84216).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
91872    Jan Gerrits SLANGE, geboren op 16-10-1824 te Sintjohannesga, zoon van Gerrit Jans SLANGE (zie 71764) en Harmtje Mensen BERGER (zie 71763).
 
91347    Jogchem Jans SLANGE, geboren op 23-12-1794 te Rottum, overleden op 13-11-1870 te Tjalleberd op 75-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd.
Gehuwd met Roelofje Hendriks STEENBERGEN (zie 91348).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jochums (zie 91346).

57431    Margje Gerrits SLANGE, geboren ca 1755.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1782 te Oudehaske met Gerrit Jannis KELDERHUIS (zie 57429). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01-12-1767 te Sint Johannesga (N.H.) met Annigje Harmens KOLK, 25 jaar oud (zie 57430).}
 
91870    Margjen Gerrits SLANGE, geboren op 16-08-1820 te Rottum, dochter van Gerrit Jans SLANGE (zie 71764) en Harmtje Mensen BERGER (zie 71763).
 
91871    Neeltje Gerrits SLANGE, geboren op 06-04-1822 te Sintjohannesga, dochter van Gerrit Jans SLANGE (zie 71764) en Harmtje Mensen BERGER (zie 71763).
 
126988    Niesje Jans SLANGE, geboren ca 1854.
Gehuwd met Jan de VOS (zie 126987).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert (zie 126986).

47346    Tiny SLANGEN, geboren op 14-08-1958 te Kerkrade.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1979 te Heerlen met Alfred Alexander (Fred) TIENKAMP, 21 jaar oud (zie 47343).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn (zie 47347).
   2.  Richard (zie 47348).

145023    Hinderkien SLATIUS, geboren ca 1867.
Gehuwd met Jan HOVING (zie 145022).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
157218    Jantina SLATIUS, geboren op 30-08-1901 te Gieten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1927 te Gieten met Harm de ROO, 31 jaar oud (zie 157217).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176656    Gerrit SLEBOS, geboren ca 1804.
Gehuwd met Aleida OELENKOTTE (zie 176679).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176676    Gerrit Jan SLEBOS, landbouwer, geboren 00-00-1834 te Lonneker, zoon van Gerrit SLEBOS (zie 176656) en Aleida OELENKOTTE (zie 176679).
Gehuwd op 04-02-1869 te Lonneker met Johanna Maria HARBERT (zie 176675).
 
51504    Michael SLECHT, geboren ca 1728.
Gehuwd met Isabella EYGENBROODT (zie 51505).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112602    Jan Jacobsen van der SLECHT, geboren ca 1638, overleden voor 1665.
Gehuwd voor de kerk voor 1665 met Baertje Jacobs BOS (zie 112601). {Zij is later ondertrouwd op 25-01-1665 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 10-02-1665 te Rotterdam (Geref), hij j.m. van Rotterdam en zij wed. van Rotterdam met Lenart Claessen van der WINT (zie 112600).}
 
81395    Harmannus Eilardus SLEEHUIS, geboren ca 1790.
Gehuwd met Aaffien Edzerts POT (zie 81396).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81394    Marchien Harmannus SLEEHUIS, geboren 00-00-1820 te Veendam, dochter van Harmannus Eilardus SLEEHUIS (zie 81395) en Aaffien Edzerts POT (zie 81396).
Gehuwd op 19-04-1844 te Veendam met Freerk Jans BISSCHOP (zie 81393).
 
128378    Cornelia Petronella SLEEKING, geboren ca 1868.
Gehuwd met Karel PASTOR (zie 128377).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95022    Albert van SLEEN, geboren op 21-02-1890 te Hoogersmilde;Smilde, zoon van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-12-1913 te Smilde met Grietje Koops van 't JAGT (zie 95023).
 
79150    Arend Arends van SLEEN, geboren ca 1760 te Wanneperveen.
Ondertrouwd op 16-11-1788 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-12-1788 te Wanneperveen met Evertjen Kiers van OOTMARSUM, 37 jaar oud (zie 79149). {Zij is later ondertrouwd op 27-02-1802 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 14-03-1802 te Wanneperveen met Arent Jans KLUNDER (zie 79154).}
 
163657    Atjen van SLEEN, geboren 00-00-1826 te Steenwijk, overleden op 01-11-1905 te Steenwijk, dochter van Eijse van SLEEN (zie 163663) en Leentje Sjoerts IJPINGA (zie 163664).
Gehuwd met Pieter Jans VONK (zie 163656).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Pieters (zie 163658).
   2.  Eisse (zie 163662).

163663    Eijse van SLEEN, geboren ca 1796.
Gehuwd met Leentje Sjoerts IJPINGA (zie 163664).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95014    Everdina van SLEEN, geboren op 10-12-1885 te Hoogersmilde;Smilde, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-08-1906 te Smilde met Alle BROUWER (zie 95015).
 
55814    Froukje van SLEEN, geboren op 04-04-1888 te Hoogersmilde;Smilde, overleden op 02-02-1927 te Smilde op 38-jarige leeftijd, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1915 te Smilde met Cornelis IJPMA, 27 jaar oud (zie 55813).
 
123303    Grietje van SLEEN, geboren 00-00-1886 te Steenwijkerwold, dochter van Sjoerd van SLEEN (zie 123304) en Hendrikje KOERS (zie 123305).
Gehuwd op 20-04-1912 te Steenwijkerwold met Geert PIJLMAN (zie 123302).
 
95010    Harm van SLEEN, geboren ca 1832.
Gehuwd met Vrouwkje JONKERS (zie 95011).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95026    Harm van SLEEN, geboren op 05-12-1895 te Hoogersmilde;Smilde, overleden op 01-12-1918 te Smilde op 22-jarige leeftijd, zoon van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
95018    Harmina Jantina van SLEEN, geboren op 12-01-1892 te Hoogersmilde;Smilde, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1913 te Smilde met Pieter Berend OOSTERHOFF (zie 95019).
 
95028    Hendrik van SLEEN, geboren op 19-02-1894 te Hoogersmilde;Smilde, zoon van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
55815    Johannes van SLEEN, bakker, geboren 00-00-1862 te Smilde, overleden op 20-04-1950 te Dwingeloo, zoon van Harm van SLEEN (zie 95010) en Vrouwkje JONKERS (zie 95011).
Gehuwd op 28-03-1884 te Smilde met Anna SPIJKMAN (zie 55816).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos (zie 95030).
   2.  Everdina (zie 95014).
   3.  Froukje (zie 55814).
   4.  Albert (zie 95022).
   5.  Harmina Jantina (zie 95018).
   6.  Hendrik (zie 95028).
   7.  Harm (zie 95026).
   8.  Klaasje (zie 95029).
   9.  Trijntje (zie 95027).
   10.  Trijntje (zie 95031).

95029    Klaasje van SLEEN, geboren op 14-12-1897 te Hoogersmilde;Smilde, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
95030    levenloos van SLEEN, geboren op 20-12-1884 te Hollandscheveld;Hoogeveen, overleden op 20-12-1884 te Hollandscheveld;Hoogeveen, 0 dagen oud, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
123304    Sjoerd van SLEEN, arbeider, geboren ca 1856.
Gehuwd met Hendrikje KOERS (zie 123305).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95027    Trijntje van SLEEN, geboren op 04-10-1899 te Hoogersmilde;Smilde, overleden op 14-01-1901 te Hoogersmilde;Smilde op 1-jarige leeftijd, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
95031    Trijntje van SLEEN, geboren op 11-07-1901 te Hoogersmilde;Smilde, dochter van Johannes van SLEEN (zie 55815) en Anna SPIJKMAN (zie 55816).
 
126135    Aaltje Geerts van der SLEEN, geboren ca 1804.
Gehuwd met Albert Hendriks VELDMAN (zie 126134).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Alberts (zie 126133).

22492    Dina van der SLEEN, geboren 00-00-1886 te Hoogeveen, dochter van Thijs van der SLEEN (zie 22493) en Albertien KAMPS (zie 22494).
Gehuwd op 24-07-1906 te Emmen met Cornelis Lambertus NIEZING (zie 22491).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
82450    Gerhardus Geerts van der SLEEN, geboren op 08-05-1813 te Hoogeveen, overleden op 14-11-1891 te Hoogeveen op 78-jarige leeftijd, zoon van Klaas Geerts van der SLEEN (zie 82451) en Jantien Jans FAKEN (zie 82452).
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 17-11-1872 te Hoogeveen met Jantje Hendriks de LANGE (ENGELO), 61 jaar oud (zie 82338). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-11-1833 te Hoogeveen met Jan Koerts GROOTE, 34 jaar oud (zie 82447).}
 
126036    Gerrit van der SLEEN, geboren ca 1864, overleden voor 1892.
Gehuwd voor 1892 met Hendrikje ZWIEP (zie 126031). {Zij is later gehuwd op 19-03-1892 te Hoogeveen met Arend BISSCHOP (zie 126032).}
 
155188    Grietje van der SLEEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Albert Hendrik NIJENHUIS (zie 155187).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116571    Grietje van der SLEEN, geboren op 31-01-1864 te Westerbork (gezindte: NH), overleden op 11-03-1926 te Hoogeveen op 62-jarige leeftijd, dochter van Klaas van der SLEEN (zie 105668) en Hilligje VELDMAN (zie 105669).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1886 te Hoogeveen met Hendrik ARENDS, 26 jaar oud (zie 116568). {Hij is later gehuwd op 67-jarige leeftijd op 06-07-1927 te Hoogeveen met Lubbigje WOBBEN, 65 jaar oud (zie 116558).}
 
35158    Jan van der SLEEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Grietje de JONGE (zie 34080).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105668    Klaas van der SLEEN, geboren ca 1847.
Gehuwd met Hilligje VELDMAN (zie 105669).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 116571).
   2.  Klaas (zie 105667).

105667    Klaas van der SLEEN, geboren 00-00-1877 te Hoogeveen, zoon van Klaas van der SLEEN (zie 105668) en Hilligje VELDMAN (zie 105669).
Gehuwd (1) op 28-03-1908 te Hoogeveen met Catharina van der WEIDE, 33 jaar oud (zie 105663). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1895 te Hoogeveen, gescheiden na 7 jaar op 24-03-1903 te Assen van Derk PROFIJT (zie 105664).}
Gescheiden (2) . Partner is Lammina KWANT (zie 105670).
 
82451    Klaas Geerts van der SLEEN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jantien Jans FAKEN (zie 82452).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
39735    Lammigje van der SLEEN, geboren ca 1857.
Gehuwd met Geert GUICHELAAR (zie 39734).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
41419    Lammigje van der SLEEN, geboren ca 1859 te Hoogeveen.
Gehuwd op 28-10-1885 te Hoogeveen met Seine MOL (zie 34615). {Hij was eerder gehuwd op 25-04-1874 te Hoogeveen met Aaltje SCHONEWILLE (zie 34864).}
 
88517    Margareta van der SLEEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Jan de WOLDE (zie 88516).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 88515).

35159    Martinus van der SLEEN, geboren 00-00-1874 te Hoogeveen, zoon van Jan van der SLEEN (zie 35158) en Grietje de JONGE (zie 34080).
Gehuwd op 08-05-1897 te Hoogeveen met Wilhelmina DEKKER (zie 33781).
 
121842    Pieter van der SLEEN, geboren op 14-06-1877 te 't Schut;Hoogeveen, overleden op 09-03-1943 te Hoogeveen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Petronella BOS (zie 121841).
 
74556    Roelof van der SLEEN, geboren op 19-09-1834 te Beilen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-04-1857 te Hoogeveen met Geesje HAM, 20 jaar oud (zie 74555).
 
35160    Roelofje van der SLEEN, geboren op 15-08-1833 te Hoogeveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1857 te Hoogeveen met Roelof POST, 24 jaar oud (zie 99503).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22493    Thijs van der SLEEN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Albertien KAMPS (zie 22494).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37100    Antje SLEESWIJK, geboren 00-00-1777, overleden 00-00-1824.
Gehuwd met Anne Jolles VENING (zie 37099).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdje Annes (zie 37101).

114982    Cornelis van der SLEET, geboren ca 1847.
Gehuwd met Cornelia VLETTER (zie 114983).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Cornelia (zie 114981).

114981    Helena Cornelia van der SLEET, geboren 00-00-1877 te Rijnsburg, dochter van Cornelis van der SLEET (zie 114982) en Cornelia VLETTER (zie 114983).
Gehuwd op 13-09-1900 te Rijnsburg met Dirk KNIJFF (zie 114980).
 
104955    Alphonsius SLEEUWAGEN, geboren 00-04-1884 te Eede, overleden op 04-06-1884 te Eede, zoon van Carolus Ludovicus (Charles) SLEEUWAGEN (zie 104950) en Sophia de WINDT (zie 139047).
 
104961    Augustus SLEEUWAGEN, geboren 00-00-1886 te Eede, overleden op 23-11-1893 te Eede, zoon van Carolus Ludovicus (Charles) SLEEUWAGEN (zie 104950) en Sophia de WINDT (zie 139047).
 
104950    Carolus Ludovicus (Charles) SLEEUWAGEN, veldarbeider, geboren 00-00-1836, overleden op 08-03-1902 te Eede, zoon van Pieter Antonius (Anthonie) SLEEUWAGEN (zie 104965) en Sophia Christina RIJKBORST (zie 104966).
Gehuwd op 13-11-1878 te Eede met Sophia de WINDT (zie 139047). {Zij was eerder gehuwd op 26-04-1872 te Eede met Ferdinandus BOTERBERGE (zie 104941).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Odula (zie 104951).
   2.  Alphonsius (zie 104955).
   3.  Augustus (zie 104961).

104951    Odula SLEEUWAGEN, geboren 00-00-1879 te Eede, overleden op 12-12-1882 te Eede, dochter van Carolus Ludovicus (Charles) SLEEUWAGEN (zie 104950) en Sophia de WINDT (zie 139047).
 
104965    Pieter Antonius (Anthonie) SLEEUWAGEN, geboren ca 1805.
Gehuwd met Sophia Christina RIJKBORST (zie 104966).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51484    Gerhardus SLEGT, gedoopt op 28-10-1787 te Hoogeveen, zoon van Philippus SLEGT (zie 51482) en Maria TEMMINGH (zie 51483).
 
33121    Isabella SLEGT (SCHLEGTIN), gedoopt op 02-08-1786 te Hoogeveen, dochter van Philippus SLEGT (zie 51482) en Maria TEMMINGH (zie 51483).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1809 te Hoogeveen met Henderikus (Hinderikus) BEENS, 24 jaar oud (zie 33120). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-02-1808 te Hoogeveen met Pietertjen Jacobs LAMPEL (zie 51446).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
51482    Philippus SLEGT, heel- en vroedmeester;chirurgijn, geboren op 01-05-1756 te W├╝rzburg;Dld, overleden op 18-09-1817 te Hoogeveen op 61-jarige leeftijd, zoon van Michael SLECHT (zie 51504) en Isabella EYGENBROODT (zie 51505).
Gehuwd met Maria TEMMINGH (zie 51483).
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabella (SCHLEGTIN) (zie 33121).
   2.  Gerhardus (zie 51484).

126847    Helena SLEIFER, geboren 00-00-1853 te Noordwolde, dochter van Roelof SLEIFER (zie 126848) en Hiltje van der VEEN (zie 126849).
Gehuwd op 13-02-1875 te Weststellingwerf, gescheiden na 31 jaar op 04-04-1906 te Almelo van Bonne OOSTERDIJK (zie 126840). {Hij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 08-12-1906 te Weststellingwerf met Geertje KLEINHUIS (zie 126854).}
 
126848    Roelof SLEIFER, geboren ca 1823.
Gehuwd met Hiltje van der VEEN (zie 126849).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena (zie 126847).

154635    Aaltje Jochems SLEIFFER, geboren ca 1796.
Gehuwd met Lammert Berends SCHOLTEN (zie 154634).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116156    Feikjen Harmens SLEMP, geboren ca 1780.
Gehuwd met Johannes Alberts GROEN (zie 116155).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
106530    Albert SLENDEBROEK, geboren ca 1868.
Gehuwd met Vrouwkien de VRIES (zie 106531).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsje (zie 106529).

106529    Elsje SLENDEBROEK, geboren 00-00-1899 te Smilde, dochter van Albert SLENDEBROEK (zie 106530) en Vrouwkien de VRIES (zie 106531).
Gehuwd op 29-04-1921 te Smilde met Jan SNIPPE, 21 jaar oud (zie 106528).
 
41706    Aaltje SLENDER, geboren 00-00-1865 te Hoogeveen.
Gehuwd op 06-05-1896 te Hoogeveen met Wessel DOLDERSUM (zie 41705).
 
64993    Alberdiena Catharina SLENDER, geboren op 23-05-1878 te Zwollerkerspel, dochter van Roelof SLENDER (zie 65115) en Betje OOSTERKAMP (zie 65116).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-06-1896 te Zwartsluis met Willem ROSKAM, 26 jaar oud (zie 64992).
 
1618    Christina SLENDER, geboren op 16-08-1918 te Sleen, overleden op 29-09-1988 te Lakewood U.S.A. op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Evert WIND (zie 819).
 
150660    Elsje Harms SLENDER, geboren ca 1818.
Gehuwd met Jan Wiendels HEET (zie 150659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
193148    Hendrikje Harms SLENDER, gedoopt 00-12-1731 te Hoogeveen, overleden op 31-10-1812 om 03.00 uur te Hoogeveen, dochter van Herm Alberts KLINKIEN (SLENDER) (zie 193149) en Geertien HILBERTS (zie 193150).
Gehuwd voor de kerk ca 1766 te Hoogeveen met Egbert Egberts IJMKER (IMKER) (zie 193132).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
183340    Herm Alberts SLENDER, schipper, geboren ca 1798.
Gehuwd met Willempje Arens OEGJES (zie 183341).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200544    Hermen Geerts SLENDER, wever, geboren ca 1600, zoon van Geert HERMENS (HAMMER) (zie 200543).
Gehuwd voor de kerk (1) op 05-12-1641 te Meppel met Geesien HENRICKS (zie 200545).
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-12-1667 te Hasselt met Annetjen RIJCKS (zie 200546).
 
183223    Lamberdina Herms SLENDER, dienstmeid;arbeidster, geboren op 18-11-1818 te Dedemsvaart, overleden op 24-03-1871 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 52-jarige leeftijd, dochter van Herm Alberts SLENDER (zie 183340) en Willempje Arens OEGJES (zie 183341).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-1839 te Hoogeveen met Jacob Abrahams ZILVERBERG, 23 jaar oud (zie 183222).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje (zie 51522).
   2.  levenloos (zie 183265).
   3.  Abraham Jacobs (zie 183349).
   4.  Grietje (zie 183243).
   5.  Harm Jacobs (zie 183347).
   6.  Hilbert (zie 183328).
   7.  levenloos (zie 183246).
   8.  Grietje (zie 183360).

65115    Roelof SLENDER, geboren 00-00-1859.
Gehuwd met Betje OOSTERKAMP (zie 65116).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42121    Willempje SLENDER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Albert van der VEEN (zie 42120).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberdina (zie 42119).

155480    Harmanus SLENDERBROEK, geboren ca 1762.
Gehuwd met Altruida Alberts KLOOSTERZIJL (zie 155481).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155479    Wubbigje Harmanus SLENDERBROEK, geboren 00-00-1792 te Hasselt, dochter van Harmanus SLENDERBROEK (zie 155480) en Altruida Alberts KLOOSTERZIJL (zie 155481).
Gehuwd op 05-05-1814 te Hasselt met Willem Jans ten KLOOSTER, 24 jaar oud (zie 155478).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
95282    Aaltje Alberts SLENGER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Roelof Jochems VOS (zie 95281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 95280).

79569    Jentien Alberts SLENGER, geboren ca 1790.
Gehuwd met Harm Geugies DORENBOS (zie 79568).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155245    Hendrikje SLENTER, geboren ca 1811, overleden voor 1851.
Gehuwd voor 1851 met Roelof Jacobs SNOEIJER (zie 45518). {Hij is later gehuwd op 14-06-1851 te Avereest met Johanna JONKER (zie 45519).}
 
68995    Fenna Gezina SLEPERS.
Gehuwd met Hindrik WENK (zie 68994).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina (zie 68952).

165063    Albert SLETTENHAAR, geboren ca 1851.
Gehuwd met Femmigje VOGELZANG (zie 165064).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 165062).

44945    Barent SLETTENHAAR, zoon van Hendrik SLETTENHAAR (zie 36725) en Johanna REINDERS (zie 36724).
 
44946    Egbert SLETTENHAAR, zoon van Hendrik SLETTENHAAR (zie 36725) en Johanna REINDERS (zie 36724).
 
195105    Everdina Jans SLETTENHAAR, geboren 00-00-1825 te Hellendoorn, overleden op 20-03-1908 te Zuna, dochter van Jan SLETTENHAAR (zie 195106) en Aaltje RUTGERS (zie 195107).
Gehuwd (1) op 30-12-1845 te Wierden met Jan Everts ACHTERESCH, 56 jaar oud (zie 195104).
Gehuwd (2) op 13-02-1866 te Wierden met Egbert Jans TIMMERMAN (zie 195108).
 
155804    Gerardina SLETTENHAAR, geboren ca 1846.
Gehuwd met Hendrik van der KOLK (zie 155803).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
36725    Hendrik SLETTENHAAR, aannemer, geboren 00-00-1885.
Gehuwd ca 1900 met Johanna REINDERS (zie 36724).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
44947    Hendrik SLETTENHAAR, zoon van Hendrik SLETTENHAAR (zie 36725) en Johanna REINDERS (zie 36724).
 
195106    Jan SLETTENHAAR, geboren ca 1800.
Gehuwd met Aaltje RUTGERS (zie 195107).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
165062    Johanna SLETTENHAAR, dienstbode, geboren 00-00-1881 te Den Ham, overleden op 20-06-1942 te Almelo, dochter van Albert SLETTENHAAR (zie 165063) en Femmigje VOGELZANG (zie 165064).
Gehuwd op 26-02-1904 te Almelo-Ambt met Gerrit Jan SOEPENBERG (zie 165061).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Willemina (zie 165087).

44944    Jurrien SLETTENHAAR, zoon van Hendrik SLETTENHAAR (zie 36725) en Johanna REINDERS (zie 36724).
 
110888    Christina SLEURINK, geboren 00-00-1841 te Zwolle, dochter van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 25-06-1863 te Zwolle met Gerrit VERHOEVEN (zie 110887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrikus (zie 110886).
   2.  Johanna Geertruida (zie 110909).
   3.  Arnolda Gerdina (zie 110913).
   4.  Gerrit Christiaan Frederik (zie 110905).

110929    Derkje SLEURINK, geboren 00-00-1835 te Zwolle, dochter van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 10-12-1857 te Zwolle met Siebe de VRIES (zie 110930).
 
86170    Dirk SLEURINK, geboren ca 1740.
Gehuwd met Matje PETERS (zie 90031).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110937    Frans SLEURINK, geboren op 23-11-1827 te Zwolle, zoon van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1853 te Zwolle, 1 kind gewettigd met Antonetta SCHROVER, 27 jaar oud (zie 110938).
 
110941    Geertruida Gerridina SLEURINK, geboren 00-00-1839 te Zwolle, dochter van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 29-04-1875 te Zwolle met Bernardus van TONGEREN (zie 110942). {Hij is later gehuwd op 10-12-1890 te Zutphen met Janna SIKKELBEIN (zie 110952). Hij is later gehuwd op 27-12-1893 te Zutphen met Hermina Barta PELGRIM (zie 110949).}
 
96980    Harmpje SLEURINK, geboren ca 1850.
Gehuwd met Gerrit Jan KOOPS (zie 96979).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86169    Hendrik Dirks SLEURINK, geboren ca 1773 te Elburg, zoon van Dirk SLEURINK (zie 86170) en Matje PETERS (zie 90031).
Ondertrouwd op 15-05-1795 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 07-06-1795 te Zwartsluis met Catharina Pouwels BOTTER (zie 86164).
 
110928    Hendrikjen SLEURINK, geboren ca 1780.
Gehuwd met nn (zie 110927).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901).

110933    Janna SLEURINK, geboren op 09-07-1825 te Zwolle, overleden voor 1893, dochter van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-09-1849 te Zwolle met Johannes SPANHAK, 23 jaar oud (zie 110934). {Hij is later gehuwd op 67-jarige leeftijd op 02-11-1893 te Zwolle met Dina van LUIT (zie 158769).}
 
110917    Johanna Hendrika SLEURINK, geboren 00-00-1822 te Zwolle, dochter van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 11-02-1857 te Amersfoort met Johannes de WINTER (zie 110918).
 
110901    Johannes Hendrikus SLEURINK, geboren op 10-04-1801 te Kampen, zoon van nn (zie 110927) en Hendrikjen SLEURINK (zie 110928).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-12-1827 te Zwolle, 4 kinderen gewettigd met Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika (zie 110917).
   2.  Janna (zie 110933).
   3.  Frans (zie 110937).
   4.  Derkje (zie 110929).
   5.  Geertruida Gerridina (zie 110941).
   6.  Christina (zie 110888).
   7.  Johannes Hendrikus (zie 110921).

110921    Johannes Hendrikus SLEURINK, geboren 00-00-1845 te Zwolle, zoon van Johannes Hendrikus SLEURINK (zie 110901) en Geertruida Gerridina de ZWART (zie 110902).
Gehuwd op 29-10-1873 te Amersfoort, gescheiden na 8 jaar op 01-02-1882 te Utrecht van Adriana Cornelia RUITENBEEK (zie 110922).
 
147333    Machteldje SLEURINK, geboren ca 1855.
Gehuwd met Andries van 't ENDE (zie 147332).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190142    Johannes Petrus SLEUTEL, geboren ca 1889.
Gehuwd voor 1925, gescheiden voor 1925 van Francijntje KAREMAKER (zie 190141). {Zij is later gehuwd op 20-08-1926 te Hoorn met Johannes Gerardus BUUTVELD (zie 190140).}
 
54899    Lammina SLEUTELAAR, geboren ca 1785.
Gehuwd met Pieter MEES (zie 54898).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70133    Johanna Maria SLICHER, geboren ca 1748.
Gehuwd met Johan Carel van CATTENBURCH (zie 70132). {Hij is later samenwonend . Partner is Adriana Constantia PALM (zie 70134).}
 
73411    Erik Jan SLICHTING, geboren op 21-09-1961 te Amsterdam, zoon van Gerrit Jan SLICHTING (zie 73409) en Martina LICHT (zie 73133).
 
73409    Gerrit Jan SLICHTING, geboren op 20-04-1928 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-05-1956 te Amsterdam met Martina LICHT, 25 jaar oud (zie 73133).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
73410    Nico SLICHTING, geboren op 08-08-1958 te Amsterdam, zoon van Gerrit Jan SLICHTING (zie 73409) en Martina LICHT (zie 73133).
 
188121    Rageltje SLIEDRECHT, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jan KALKMAN (zie 188120).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
158315    Teunis SLIEDRECHT, schilder, geboren 00-00-1817.
Gehuwd op 20-05-1841 te Alkemade met Alida van VEEN, 21 jaar oud (zie 158314).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 158316).

158316    Willem SLIEDRECHT, huisschilder, geboren 00-00-1844 te Zwammerdam, zoon van Teunis SLIEDRECHT (zie 158315) en Alida van VEEN (zie 158314).
 
98881    Maria van SLIEDREGT, geboren ca 1922.
Gehuwd met Maarten van der WAAL (zie 98880).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 98863).

186218    Antonij SLIEF, geboren te Ancum, gedoopt op 19-02-1786 te Dalfsen, zoon van Peter SLIEF (zie 186217) en Jennigje PASMAN (PASMANS) (zie 186227).
 
161680    Egbert SLIEF, arbeider, geboren ca 1785.
Gehuwd met Hendrika SLUITERS (zie 161681).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 160157).

186219    Gerrit Jan SLIEF, geboren te Ancum, gedoopt op 16-03-1788 te Dalfsen, zoon van Peter SLIEF (zie 186217) en Jennigje PASMAN (PASMANS) (zie 186227).
 
160157    Johanna SLIEF, geboren op 07-08-1815 te Zwolle, dochter van Egbert SLIEF (zie 161680) en Hendrika SLUITERS (zie 161681).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-04-1839 te Zwolle, 1 kind gewettigd met Johannes Wilhelmus BURBACH, 21 jaar oud (zie 4189).
 
186217    Peter SLIEF, geboren 00-00-1756 te Diepenveen, overleden op 07-09-1819 te Dalfsen.
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1785 te Dalfsen, hij j.m. en zij j.d., beide in Ancum. omdat de Bruidegom Roomsch en de Bruid Gereformeerd was, is tot dit huwelijk voor af Consent van den Verwalter Lanmd-drost verzogt en, na het doen van den gewoonlijken Eed ook verkreegen. Echtgenote is Jennigje PASMAN (PASMANS), 20 jaar oud (zie 186227).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
70422    Berentje SLIEP, geboren 00-00-1856 te Finsterwolde, dochter van Oltman Friedriks SLIEP (zie 70423) en Alida POLMAN (zie 70424).
Gehuwd op 22-09-1875 te Finsterwolde met Jan WOLTMAN (zie 70421).
 
70423    Oltman Friedriks SLIEP, winkelier, geboren ca 1828.
Gehuwd met Alida POLMAN (zie 70424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125656    Sara SLIER, geboren ca 1834.
Gehuwd met Salomon Asser KLIJN (zie 125655).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
168210    Gerritje SLIGMAN, fabrieksarbeidster, geboren 00-00-1899 te Losser, dochter van Jan Hendrik SLIGMAN (zie 168211) en Antje KELDER (zie 168212).
Gehuwd op 20-07-1920 te Losser met Egbert HAARMAN, 24 jaar oud (zie 168206).
 
168211    Jan Hendrik SLIGMAN, geboren ca 1869.
Gehuwd met Antje KELDER (zie 168212).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176971    Jenneken SLIGMAN, geboren ca 1870, overleden voor 1908.
Gehuwd voor 1908 met Jan VRUGTEVEEN (zie 176970). {Hij is later gehuwd op 27-02-1908 te Holten met Hendrika DUBBINK (zie 176969).}
 
130754    Anna Hendrika te SLIGTE, geboren op 02-03-1922 te Aalten, overleden op 19-09-1992 te Ter Apel op 70-jarige leeftijd, begraven te Ter Apel. Kapelweg, dochter van te SLIGTE (zie 130755) en Miny WIND (zie 130753).
 
130755    te SLIGTE.
Gehuwd met Miny WIND (zie 130753).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Hendrika (zie 130754).

140843    Jacobje van SLIGTENHORST, geboren ca 1870.
Gehuwd met Hendrik BOON (zie 140842).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79795    Antje Jurjens SLIGTER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hiske Engels ENGELS (zie 79794).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
71353    Evert Jurjens SLIGTER, werkman, geboren ca 1797.
Gehuwd met Jantje Christiaans BAKHUIS (zie 75329).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81392    Gebbiena SLIGTER, geboren ca 1825.
Gehuwd met Johannes Gerhardus WINKELS (zie 81391).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Henricus (zie 81390).

191697    Grietje SLIGTER, geboren op 11-07-1849 te Nieuw Buinen;Borger, overleden op 30-08-1907 te Emmen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-02-1872 te Odoorn met Jan BOEKHOLT, 27 jaar oud (zie 191696).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126294    Jakob Lamberts SLIGTER, geboren op 05-02-1844 te Borger, zoon van Lambert SLIGTER (zie 126295) en Jantje Jakobs RAMAKER (zie 126296).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1866 te Borger met Martje Bartelds STAAL, 20 jaar oud (zie 126293).
 
71352    Jurjen Everts SLIGTER, schoenmaker, geboren 00-00-1827 te Veendam, zoon van Evert Jurjens SLIGTER (zie 71353) en Jantje Christiaans BAKHUIS (zie 75329).
Gehuwd op 15-05-1854 te Veendam met Garrelina de GRAAF (zie 71351).
 
126295    Lambert SLIGTER, geboren ca 1814.
Gehuwd met Jantje Jakobs RAMAKER (zie 126296).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42108    Aaltien SLIJFFENBOOM, geboren te in de Weusten, gedoopt op 27-11-1864 te Emlichheim, dochter van Gerrit Jan SLIJFFENBOOM (zie 42109) en Zwaantien PEULDER (zie 42110).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1888 te Coevorden met Jan ARENDS, 34 jaar oud (zie 42107).
 
50725    Frederika SLIJFFENBOOM, geboren ca 1825.
Gehuwd met Toon SOETEBIER (zie 50724).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina (zie 50723).

42109    Gerrit Jan SLIJFFENBOOM, akkerman, geboren ca 1835.
Gehuwd met Zwaantien PEULDER (zie 42110).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101431    Alijda Gerritsen SLIJKHUIS, geboren ca 1798.
Gehuwd met Jan van DEUVEREN (zie 101430).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95941    Gerridina SLIJKHUIS, geboren ca 1855.
Gehuwd met Albert Jan KLEINLUGTEBELT (zie 95940).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1461    Wilhelmina Christina SLIJKHUIS, geboren op 11-03-1910, overleden op 25-06-1988 op 78-jarige leeftijd, begraven te Wenum Wiesel. Ramsbrugweg.
Gehuwd met Jan WIND (zie 1460).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaap (zie 1462).

166511    Gerrigje SLIJKHUIZEN, geboren op 06-02-1832 te Alphen.
Gehuwd met Martinus SCHILDER (zie 166510).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
190426    Arend SLIJKMAN, schipper, geboren ca 1793.
Gehuwd met Janna GOSENS (GOOSSEMS) (zie 190427).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57115    Gezijna SLIJKMAN, naaister, geboren op 06-04-1818 te Smilde, overleden op 26-08-1849 te Smilde op 31-jarige leeftijd, dochter van Arend SLIJKMAN (zie 190426) en Janna GOSENS (GOOSSEMS) (zie 190427).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-05-1839 te Smilde met Wolter Jans SNIPPE (zie 57114). {Hij is later gehuwd op 27-04-1850 te Blokzijl met Leentje Arends VEEN, 39 jaar oud (zie 190444).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent (zie 190562).
   2.  Elsje Wolters (zie 190503).
   3.  Janna Wolters (zie 190557).
   4.  Albert Wolters (zie 190559).

115836    Anthonie SLIJKOORD, geboren 00-00-1876 te Wijk bij Duurstede, zoon van Willem SLIJKOORD (zie 115837) en Wilhelmina Francisca van den BERG (zie 115838).
Gehuwd op 30-08-1913 te Anloo met Bertha SPANHOFF, 39 jaar oud (zie 115825).
 
115837    Willem SLIJKOORD, geboren ca 1845.
Gehuwd met Wilhelmina Francisca van den BERG (zie 115838).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80589    Grietje Anna SLIJM, geboren op 13-07-1974 te Veendam, dochter van K. SLIJM (zie 80588) en Annechien Roelfina OORTWIJN (zie 80583).
 
31621    Jantje Eppes SLIJM, geboren ca 1814.
Gehuwd met Jan Hindriks BULTEN (zie 31620).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80590    Klaasje Annechien Roelfina SLIJM, geboren op 16-09-1977 te Hoogezand, dochter van K. SLIJM (zie 80588) en Annechien Roelfina OORTWIJN (zie 80583).
 
80588    K. SLIJM, geboren ca 1952.
Gehuwd met Annechien Roelfina OORTWIJN (zie 80583). {Zij was eerder gehuwd op 21-12-1979 te Hoogezand met Roelof van ECK (zie 80591).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
189259    Johanna SLIJP, geboren ca 1710.
Gehuwd met Willem de ROO (zie 189258).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105859    Antje SLIJT, geboren op 20-11-1870 te Het Bildt, dochter van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
 
105848    Bregje SLIJT, geboren op 27-01-1869 te Het Bildt, dochter van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
 
105830    Eibert SLIJT, geboren op 21-03-1866 te Het Bildt, zoon van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
 
45681    IJsbrand SLIJT, geboren op 18-12-1871 te St.Annaparochie;Het Bildt, zoon van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-10-1903 te Het Bildt met Klaasje SANTHUIZEN (zie 45682).
 
100802    Jan SLIJT, geboren op 18-05-1864 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, zoon van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-06-1897 te Ooststellingwerf met Fredrika Wilhelmina Sophia AMMAN (zie 100803).
 
45620    Jan Migchiels SLIJT, geboren ca 1815.
Gehuwd met Brechtje Klazes STOLTE (zie 45621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Migchiel (zie 45619).

45619    Migchiel SLIJT, geboren 00-00-1841 te St.Annaparochie, zoon van Jan Migchiels SLIJT (zie 45620) en Brechtje Klazes STOLTE (zie 45621).
Gehuwd op 18-05-1865 te Het Bildt, 1 kind gewettigd met Grietje Eiberts de WIND, 27 jaar oud (zie 45618).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 100802).
   2.  Eibert (zie 105830).
   3.  Mintje (zie 62706).
   4.  Bregje (zie 105848).
   5.  Antje (zie 105859).
   6.  IJsbrand (zie 45681).

62706    Mintje SLIJT, geboren op 20-02-1867 te St.Annaparochie;Het Bildt, overleden op 02-11-1936 te Culemborg op 69-jarige leeftijd, dochter van Migchiel SLIJT (zie 45619) en Grietje Eiberts de WIND (zie 45618).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Franekeradeel met Andele Douwe BOORSMA (zie 117830).
 
93590    Berend SLIK, geboren 00-00-1890 te Veendam.
Gehuwd op 16-05-1914 te Veendam met Wietske BERGA, 22 jaar oud (zie 93585).
 
82072    Jannetje Gerrits van der SLIK, geboren ca 1710.
Gehuwd met Leendert van der LINDEN (zie 82071).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
181048    Jan Hagen SLIKKEBAARD, geboren 00-00-1710.
Gehuwd met Aafje DIRKS (zie 181049).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
99906    Douwina SLIKKERS, geboren 00-00-1905 te Onstwedde, dochter van Eerko SLIKKERS (zie 99907) en Wobbina WELP (zie 99908).
Gehuwd op 31-03-1922 te Odoorn met Johannes GROENBROEK (zie 99905).
 
99907    Eerko SLIKKERS, geboren ca 1874.
Gehuwd met Wobbina WELP (zie 99908).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwina (zie 99906).

25909    Anna SLIM, geboren ca 1855.
Gehuwd met Oltman BEGEMAN (zie 24302).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37600    Hester SLIM, geboren ca 1890.
Gehuwd met Klaas PRUMMEL (zie 37599).
 
121793    Janke Poppes SLIM, geboren 00-00-1819 te Tzummarum;Barradeel, dochter van Poppe Cornelis SLIM (zie 121794) en Marijke Rinses de BEER (zie 121795).
Gehuwd op 23-11-1839 te Ferwerderadeel met Theunis Meinderts WYNIA, 26 jaar oud (zie 121788). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Hennaarderadeel met Anna Jentjes VELLINGA (zie 121789). Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 25-01-1860 te Hennaarderadeel met Antje Reinders RISPENS, 44 jaar oud (zie 121799).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Meindert Theunis (zie 117132).

96479    Marchiena SLIM, geboren ca 1857.
Gehuwd met Geuchien VOS (zie 96478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Jan (zie 96477).

25910    Martje SLIM.
Gehuwd met Meint LANDEWEER (zie 25370).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121794    Poppe Cornelis SLIM, geboren ca 1789.
Gehuwd met Marijke Rinses de BEER (zie 121795).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202659    Lijsibet SLIMMEN, geboren ca 1655.
Gehuwd met Pieter Maartensz van den BERG (zie 202658).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29837    Hendrikje Harms SLINDER.
Gehuwd met Roelof SNOEIJER (zie 29836).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien (zie 18373).

180289    Agatha van SLINGELANDT, geboren op 02-07-1732, overleden op 11-02-1775 te Den Haag op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-07-1762 te Den Haag met Willem BENTINCK, 40 jaar oud (zie 180288).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115580    Albertus SLINGENBERG, advocaat en notaris, geboren op 06-09-1818 te Coevorden, overleden op 28-01-1890 te Coevorden op 71-jarige leeftijd, zoon van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-10-1844 te Coevorden met Johanna Adamina RIKKERS, 26 jaar oud (zie 115645).
 
78033    Antinus SLINGENBERG, geboren ca 1862.
Gehuwd met Anje BUIKEMA (zie 78030). {Zij was eerder gehuwd op 27-10-1894 te Hoogeveen met Jan Harms STOTER, 25 jaar oud (zie 78029).}
 
115555    Berend SLINGENBERG, scholte;secretaris;burgemeester, gedoopt op 08-10-1769 te Coevorden, overleden op 13-10-1849 te Coevorden op 80-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1849 te Coevorden, zoon van Harmen SLINGENBERG (zie 115551) en Eva EDELINK (zie 115533).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 19-11-1798 te Dalen met Lutgerdina SMIT, 22 jaar oud (zie 115569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen (zie 115572).
   2.  Jacobus (zie 115573).
   3.  Eva (zie 115574).
   4.  Gezina Johanna (zie 115575).
   5.  Jan (zie 115576).
   6.  Hinderika (zie 115577).
   7.  Berendina (zie 115578).
   8.  Johanna (zie 115579).
   9.  Albertus (zie 115580).

197482    Dr Berend SLINGENBERG, med.doctor te Beerta, geboren op 09-09-1842 te Eenrum, overleden op 24-05-1906 te Beerta;Oldambt op 63-jarige leeftijd, zoon van Jan SLINGENBERG (zie 115576) en Liefdina Luppeja van der TUUK (zie 197480).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-10-1870 te Finsterwolde met Grietje GOLDSCHMID van der TUUK, 22 jaar oud (zie 197483).
 
115578    Berendina SLINGENBERG, geboren op 07-02-1814 te Groningen, overleden op 02-05-1841 te Coevorden op 27-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1841 te Coevorden, dochter van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
 
115574    Eva SLINGENBERG, gedoopt op 14-04-1805 te Coevorden, overleden op 27-01-1869 te Coevorden op 63-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1869 te Coevorden, dochter van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
 
115584    Eva Edelinck SLINGENBERG, geboren op 04-04-1817 te Coevorden, overleden op 20-03-1896 te Coevorden op 78-jarige leeftijd, ongehuwd, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115556    Eva Gezina SLINGENBERG, gedoopt op 25-09-1774 te Coevorden, overleden op 07-08-1844 te Coevorden op 69-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1844 te Coevorden, 1e klasse, dochter van Harmen SLINGENBERG (zie 115551) en Eva EDELINK (zie 115533).
 
115552    Evert SLINGENBERG, diaken;landbouwer, geboren ca 1695.
Gehuwd met Fennegien Berents van der SCHEER (zie 115553).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115554    Fenna SLINGENBERG, gedoopt op 04-08-1765 te Coevorden, overleden op 20-08-1812 te Coevorden op 47-jarige leeftijd, dochter van Harmen SLINGENBERG (zie 115551) en Eva EDELINK (zie 115533).
 
115575    Gezina Johanna SLINGENBERG, gedoopt op 14-10-1807 te Coevorden, overleden op 27-04-1886 te Coevorden op 78-jarige leeftijd, dochter van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-03-1827 te Coevorden met Willem David LICHTENVOORT, 34 jaar oud (zie 115607).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
115592    Harmanna SLINGENBERG, geboren op 14-08-1825 te Coevorden, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115590    Harmanna Jacoba SLINGENBERG, geboren op 08-07-1822 te Coevorden, overleden op 13-08-1822 te Coevorden, 36 dagen oud, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115551    Harmen SLINGENBERG, gemeensman, gedoopt op 06-04-1729 te Coevorden, overleden op 24-04-1809 te Coevorden op 80-jarige leeftijd, hij koopt in 1762 het Hazelaarserve op het Clooster, zoon van Evert SLINGENBERG (zie 115552) en Fennegien Berents van der SCHEER (zie 115553).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 30-06-1762 te Coevorden met Eva EDELINK, 25 jaar oud (zie 115533).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
115572    Harmen SLINGENBERG, gedoopt op 15-09-1799 te Coevorden, overleden op 24-10-1822 te Coevorden op 23-jarige leeftijd, zoon van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
 
115591    Harmen SLINGENBERG, geboren op 19-08-1823 te Coevorden, overleden op 23-10-1823 te Coevorden, 65 dagen oud, zoon van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115598    Harmen SLINGENBERG, geboren op 28-03-1834 te Coevorden, overleden op 13-09-1834 te Coevorden, 169 dagen oud, begraven op 16-09-1834 te Coevorden, zoon van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115599    Harmen SLINGENBERG, geboren op 16-07-1835 te Coevorden, overleden op 28-10-1837 te Coevorden op 2-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1837 te Coevorden, zoon van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115577    Hinderika SLINGENBERG, geboren op 28-12-1811 te Coevorden, dochter van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
 
115594    Jacoba SLINGENBERG, geboren op 22-05-1828 te Coevorden, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-01-1857 te Coevorden met Enno Doedes LICHTENVOORT, 26 jaar oud (zie 115610).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
115573    Jacobus SLINGENBERG, predikant te Neuenhaus;Dld, gedoopt op 25-07-1802 te Coevorden, overleden op 12-11-1863 te verm. Neuenhaus op 61-jarige leeftijd, zoon van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
 
115585    Jacobus SLINGENBERG, geboren op 02-07-1819 te Coevorden, overleden op 25-11-1819 te Coevorden, 146 dagen oud, zoon van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115557    Jan SLINGENBERG, brouwer;koopman;stadsontvanger;landeigenaar;Weeshuisvoogd, gedoopt op 31-05-1780 te Coevorden, overleden op 19-08-1855 te Coevorden op 75-jarige leeftijd, begraven op 22-08-1855 te Coevorden, zoon van Harmen SLINGENBERG (zie 115551) en Eva EDELINK (zie 115533).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-06-1816 te Coevorden met Maria Louiza van der SCHEER, 21 jaar oud (zie 115581).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
115576    Jan SLINGENBERG, geneesheer, gedoopt op 29-11-1809 te Coevorden, overleden op 14-01-1850 te Eenrum op 40-jarige leeftijd, zoon van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-07-1836 te Winsum met Gezina Wilhelmina van der TUUK, 24 jaar oud (zie 197479).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01-11-1841 te Eenrum met Liefdina Luppeja van der TUUK, 28 jaar oud (zie 197480).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  dr Berend (zie 197482).

108776    Jantje SLINGENBERG, geboren ca 1825.
Gehuwd met Harm Hermannus de JONGE (zie 108775). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-10-1837 te Meppel met Geertje Jans BAST, 25 jaar oud (zie 152612).}
 
115579    Johanna SLINGENBERG, geboren op 10-02-1817 te Coevorden, overleden op 01-10-1897 te Coevorden op 80-jarige leeftijd, dochter van Berend SLINGENBERG (zie 115555) en Lutgerdina SMIT (zie 115569).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-06-1853 te Coevorden met Gerrit Herman WOLTERSOM, 42 jaar oud (zie 115732).
 
115593    Johanna Louisa SLINGENBERG, geboren op 12-11-1826 te Coevorden, overleden op 09-11-1898 te Coevorden op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115595    levenloos SLINGENBERG, geboren op 24-06-1830 te Coevorden, overleden op 24-06-1830 te Coevorden, 0 dagen oud, begraven op 25-06-1830 te Coevorden, kind van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115596    levenloos SLINGENBERG, geboren op 24-06-1830 te Coevorden, overleden op 24-06-1830 te Coevorden, 0 dagen oud, begraven op 25-06-1830 te Coevorden, kind van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115597    Maria Louiza Johanna SLINGENBERG, geboren op 02-05-1832 te Coevorden, overleden op 18-09-1834 te Coevorden op 2-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1834 te Coevorden, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
 
115586    Rolina Johanna SLINGENBERG, geboren op 02-01-1821 te Coevorden, dochter van Jan SLINGENBERG (zie 115557) en Maria Louiza van der SCHEER (zie 115581).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-11-1849 te Coevorden met Harm BOOM, 38 jaar oud (zie 115587).
 
195307    Harmina Jannes SLINGER, geboren 00-00-1843 te Oldemarkt, dochter van Jannes SLINGER (zie 195308) en Jantjen ABBEN (zie 195309).
Gehuwd op 11-11-1876 te Weststellingwerf met Jacob Jans DAS, 47 jaar oud (zie 195306).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195308    Jannes SLINGER, geboren ca 1815.
Gehuwd met Jantjen ABBEN (zie 195309).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187921    Neeltje SLINGER, geboren ca 1780.
Gehuwd met Andries SCHIOTLING (zie 187920).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187979    Jacob SLINGERLAND, geboren ca 1880.
Gehuwd met Jannigje de JONG (zie 187980).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187978    Neeltje SLINGERLAND, geboren op 22-05-1904 te Berkenwoude, dochter van Jacob SLINGERLAND (zie 187979) en Jannigje de JONG (zie 187980).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-03-1928 te Berkenwoude met Martinus Cornelis van der SPEK, 27 jaar oud (zie 187977).
 
143182    Cornelia van SLINGERLAND, geboren ca 1796.
Gehuwd met David SCHOTEL (zie 143181).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138574    Jan van SLINGERLAND, geboren op 18-11-1879 te Hillegersberg, overleden voor 1884, zoon van Willem van SLINGERLAND (zie 132589) en Johanna BRAS (zie 132590).
 
138576    Jan van SLINGERLAND, geboren op 08-08-1884 te Hillegersberg, overleden voor 1893, zoon van Willem van SLINGERLAND (zie 132589) en Johanna BRAS (zie 132590).
 
132584    Jan van SLINGERLAND, geboren op 19-03-1893 te Hillegersberg, zoon van Willem van SLINGERLAND (zie 132589) en Johanna BRAS (zie 132590).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1916 te Rotterdam met Gesina NONKES (zie 132583).
 
138575    Johanna van SLINGERLAND, geboren op 20-08-1882 te Hillegersberg, dochter van Willem van SLINGERLAND (zie 132589) en Johanna BRAS (zie 132590).
 
138577    Maria van SLINGERLAND, geboren op 16-10-1890 te Hillegersberg, dochter van Willem van SLINGERLAND (zie 132589) en Johanna BRAS (zie 132590).
 
132589    Willem van SLINGERLAND, geboren ca 1849.
Gehuwd met Johanna BRAS (zie 132590).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
160638    Gerrit van SLINGERLANDT, geboren ca 1865.
Gehuwd met Cornelia NUMAN (zie 160623). {Zij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1900 te Dordrecht, gescheiden . Echtgenoot is Willem Johannes van WELSUM (zie 160631).}
 
25911    Annechien SLINK.
Gehuwd met Berend BIEL (zie 24340).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10730    Eijnber Jacobs SLIPPE, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 09-05-1640 te Vollenhove, zoon van Jacob HELPRICH (zie 10347) en Jannetien JANS (zie 11423).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26-04-1669 te Vollenhove met Trijntje Jans BOUWMEESTER, 27 jaar oud (zie 8918).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
10731    Helprich Eijnbers SLIPPE, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 15-02-1675 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 15-11-1705 te Zwartsluis met Petertje Hendriks KROEZE (zie 12087).
Gehuwd (2) met Jantje HELPERIGS (zie 10342).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
10732    Jacob Eijnbers SLIPPE, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 07-03-1680 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
10733    Jacob Eijnbers SLIPPE, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 12-11-1684 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
10734    Jan Eijnbers SLIPPE, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 15-02-1675 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
10735    Jan Eijnbers SLIPPE, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 07-03-1680 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
10738    Ricxe Eijmberts SLIPPE, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 02-02-1673 te Vollenhove, dochter van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
Gehuwd met Hendrik Jacobs BRUINTJES (zie 9045).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
10737    Ricxe Eijnbers SLIPPE, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 02-09-1672 te Vollenhove, overleden ca 1672 te Vollenhove, dochter van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
10740    Wolter Eijnbers SLIPPE, geboren te Berschop, gedoopt (N.G.) op 06-03-1670 te Vollenhove, zoon van Eijnber Jacobs SLIPPE (zie 10730) en Trijntje Jans BOUWMEESTER (zie 8918).
 
80294    Jannetje Willemse SLIPSIG, geboren ca 1760.
Gehuwd met Jan Willem CROESE (zie 80293).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96019    Hendrik SLOBBEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Everdina Hendriks de HAAS (zie 96020).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96016    Jentien SLOBBEN, geboren 00-00-1825 te Zwartsluis, dochter van Hendrik SLOBBEN (zie 96019) en Everdina Hendriks de HAAS (zie 96020).
Gehuwd op 05-05-1845 te Deventer met Hendrik Muis GORTWORST, 25 jaar oud (zie 96012). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08-09-1855 te Staphorst met Aaltje van HEUSDEN, 24 jaar oud (zie 96013).}
 
65930    Marrichje Roelfs van SLOCHTEREN, gedoopt op 22-07-1734 te Groningen, overleden op 31-05-1798 te Groningen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aaldert Hendriks BEERLING (zie 65929).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
122087    Pieter van SLOCHTEREN, landbouwer, geboren 00-00-1865 te Aduard.
Gehuwd (1) voor 1912 met Elizabeth EISINGA (zie 122097).
Gehuwd (2) op 17-04-1912 te Haren, gescheiden na 11 jaar op 11-04-1924 te Assen van Wilhelmina HUMMEL (zie 20997).
 
76853    Geeske Jelles van der SLOEP, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jacob Durks BETHLEHEM (zie 76852).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121728    Antje SLOERDS, geboren ca 1761.
Gehuwd met Ruurd FOKKES (zie 121727).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82516    Adriaan SLOET, geboren ca 1740, zoon van Baron Boldewijn SLOET TOE LINDENHORST (zie 26609) en Baronnesse Frederica Margaretha SLOET (zie 26621).
 
26603    Anna Catharina SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-12-1752 te Vollenhove (getuige(n): Margareta A.I.C. Sloet), dochter van Baron Boldewijn SLOET TOE LINDENHORST (zie 26609) en Baronnesse Frederica Margaretha SLOET (zie 26621).
 
26604    Anna Johanna Judith SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-02-1756 te Vollenhove (getuige(n): Margareta A.I.C. SLOET), dochter van Baron Lodewijk Arent SLOET van PLATTENBURG (zie 26637) en Johanna Geertruijd Juliana van SYTZAMA (zie 26634).
 
26605    Anna Judith SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-05-1770 te Vollenhove (getuige(n): Johanna Catharina van RHEMEN-SLOET en Geertruijd Anna J. van RHEMEN), gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden ca 1770 te Vollenhove, dochter van Arent SLOET tot TWEENIJENHUIZEN (zie 26607) en Baronnesse Johanna Philippina van DEDEM tot de GELDER (zie 26576).
 
26606    Antonij Arents SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-05-1769 te Vollenhove (getuige(n): Izabella Frederica Charlotte bnesse van DEDEM), gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Arent SLOET tot TWEENIJENHUIZEN (zie 26607) en Baronnesse Johanna Philippina van DEDEM tot de GELDER (zie 26576).
 
169716    Arend SLOET, geboren 00-00-1640 te Doesburg, overleden op 22-04-1687 te Huize Warmelo;Diepenheim.
Gehuwd voor de kerk op 27-12-1668 te Diepenheim met Catharina Florentine BEDARIDES (zie 169715).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
167052    Arent SLOET, geboren ca 1562, zoon van Johan SLOET (de oude) (zie 35995) en Everdina de VOS van STEENWIJK (zie 35993).
 
167056    Arent SLOET, geboren ca 1595, zoon van Reynt SLOET (zie 167053) en Catharina van BLEYENBERG (zie 167054).
 
26608    Arent Hendrick SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-07-1674 te Vollenhove (getuige(n): Margaretha SLOET, Anna Judit SLOET), zoon van Gerhardt (Gerrit) SLOET (Gerhart) (zie 26626) en Jkvr. Jurjana SLOET TOE NEIJERWAL (zie 26648).
 
26610    Borchardina Hermina SLOET, geboren op 26-07-1796 te Leeuwte op Twee Nijenhuijsen, gedoopt (N.G.) op 03-08-1796 te Vollenhove, dochter van Baron Coenraad Willem SLOET van TWEENIJENHUIZEN (zie 26614) en Baronnesse Maria Mechteld Borchardina Florentine GANSNEB GENAEMT TENGNAGEL (zie 26588).
 
26611    Boudewijn Reijnt Wouter SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-08-1773 te Vollenhove (getuige(n): Margareta A.I.S. van KNUTH-SLOET en Anna Johanna Judith SLOET), zoon van Arent SLOET tot TWEENIJENHUIZEN (zie 26607) en Baronnesse Johanna Philippina van DEDEM tot de GELDER (zie 26576).
 
26612    Catharina Coenradina Christina SLOET, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-07-1777 te Vollenhove (getuige(n): Eleonora van VOERST van BERKENSTEIN), dochter van Arent SLOET tot TWEENIJENHUIZEN (zie 26607) en Baronnesse Johanna Philippina van DEDEM tot de GELDER (zie 26576).
 
26613    Coenraad Willem SLOET, heer toe Lindenhorst, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-01-1725 te Vollenhove (getuige(n): Judith Magtelt SLOET dogter toe RUIJTENBURGH), zoon van Coenraedt Willem SLOET (zie 26615) en Anna Judith van ECHTEN (zie 26577).
 
82517    Mr Coenraad Willem SLOET, burgemeester van Deventer, geboren ca 1744, zoon van Baron Boldewijn SLOET TOE LINDENHORST (zie 26609) en Baronnesse Frederica Margaretha SLOET (zie 26621).
 
26615    Coenraedt Willem SLOET, rentmeester van Vollenhove en de Heerlijkheid Cuinre, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-02-1687 te Vollenhove (getuige(n): Judith Margareta SLOET, Jan SLOET en Joffer van HEERDE), zoon van Boldewijn SLOET TOE SLOETENHAAGEN (zie 26650) en Johanna Catharina GANSNEB GENAEMD TENGNAGEL (zie 26589).
Gehuwd met Anna Judith van ECHTEN (zie 26577).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 363 van 462 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software