Eerste blad    Vorig blad    Blad 489 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

82119    Sybren Taekes van de WINT, geboren op 27-05-1849 te Franeker, overleden op 15-12-1927 te Franeker op 78-jarige leeftijd, weduwnaar, zoon van Taeke Sybrens van de WINT (zie 45581) en Detje Gerkes ROST (zie 45582).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-11-1875 te Franeker met Akke Hoites VISSER (zie 194986).
 
42402    Taede van de WINT, hoofdonderwijzer, geboren op 12-10-1868 te Deinum;Menaldumadeel, overleden op 20-04-1925 te Tietjerksteradeel op 56-jarige leeftijd, hij werd in Rheden geregistreerd Zoon van Taede Jans van de WINT (van de WIND) (zie 42412) en Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 20-05-1897 te Rheden met Elisabeth van ESSEN (zie 62639).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 06-03-1919 te Oostdongeradeel met Neeke PALS (zie 42435).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
84260    Taede van de WINT, geboren op 10-12-1889 te Oostdongeradeel, zoon van Jelle Taedes van de WIND (zie 105798) en Aaltje Baukes GORTER (zie 45653).
 
84269    Taede Frederik van de WINT, geboren op 22-04-1900 te Dantumadeel, zoon van Taede van de WINT (zie 42402) en Elisabeth van ESSEN (zie 62639).
 
42412    Taede Jans van de WINT (van de WIND), houtzaagmolenaar, geboren 00-00-1836, overleden op 05-10-1893 te Menaldumadeel, zoon van Jan Taekes van de WIND (Jan DUYS) (zie 42408) en Tjaltje Taedes VELSING (VELSEN) (zie 45556).
Gehuwd op 02-10-1853 te IJlst met Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
42419    Taeke Jans van de WINT, geboren 00-00-1828 te Menaldumadeel, overleden op 28-09-1837 te Menaldumadeel, zoon van Jan Taekes van de WIND (Jan DUYS) (zie 42408) en Tjaltje Taedes VELSING (VELSEN) (zie 45556).
 
42387    Taeke Sybrens van de WINT (van der WINDT), houtzaagmolenaar;koopman, geboren op 28-04-1768 te Deinum, overleden op 07-03-1854 te Franekeradeel op 85-jarige leeftijd, ook Teeke SYBRINGS

in 1811 is hij kiesgerechtigde te Menaldumadeel. Zoon van Sybrens Taekes WINT (zie 63022) en Bouwkjen HILLEBRANDS (zie 63023).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1793 te Woudsend;Wymbritseradeel (N.H.), beide van Woudsend met Anna Jans van der WIND, 25 jaar oud (zie 42416).
Gehuwd (2) op 77-jarige leeftijd op 04-06-1845 te Menaldumadeel met Hotske Tjeerds TJAARDA (zie 42392).
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen.
 
45581    Taeke Sybrens van de WINT, geboren op 10-02-1825 te Deinum;Menaldumadeel, overleden op 16-11-1895 te Franeker op 70-jarige leeftijd. Leeuwarder Courant 22-11-1895 : Heden overleed, in den ouderdom van ruim 70 jaren, onze geliefde Echtgenoot en Vader TAEKE SYBREN van de WINT, na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 47 1/2 jaar. Franeker, 16 November 1895
Wed. T.S. van de WINT-Rost. KINDEREN en BEHUWDKINDEREN. op 04-11-1867 verhuurt hij percelen land sectie D nrs. 734 en 735 te Franeker voor fl 234 aan Paulus Johannes de VRIES.

op 15-04-1868 verkoopt hij samen met Lodewijk PETRAEUS te Franeker een molen en schuur, eendubbele huizinge met stal en wagenhuis, een huis met grofsmederij en een stuk tuingrond te Midlum voor fl 4446 aan Reinier FONTEIN te Franeker. Zoon van Sybren Taekes van de WINT (zie 42413) en Ymkje Alberts STRAATSMA (zie 45561).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1848 te Barradeel, 19-05-1878 plaatsen de kinderen een advertentie in de Leeuwarder Courant:
30 jarige echtvereeniging van T.S. van de WINT en D. ROST Franeker 19 Mei
1878

19-05-1883 plaatsen de kinderen een advertentie in de Leeuwarder Courant:
35 jarige echtvereeniging van T.S. v.d. WINT en D.G. ROST Franeker, 19 Mei 1883 met Detje Gerkes ROST (zie 45582).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
49512    Taeke Taedes van de WINT, houthandelaar, geboren op 27-07-1863 te Deinum;Menaldumadeel, zoon van Taede Jans van de WINT (van de WIND) (zie 42412) en Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 30-10-1906 te Hoogezand met Grietje KROESE (zie 49513).
 
151664    Taekje Sijbrendina van de WINT, geboren op 04-10-1896 te Groningen. Burgerlijke Stand Nieuwsblad van het Noorden oktober 1896 :
C. van de WINT, geb. BEKKER dochter. ze verhuisde naar Oss, dochter van Pieter van de WINT (zie 82107) en Catharina BEKKER (zie 194989).
 
16762    Taetske Jans van de WINT, geboren 00-00-1825, overleden op 16-04-1905 te Franeker, weduwe, dochter van Jan Taekes van de WIND (Jan DUYS) (zie 42408) en Tjaltje Taedes VELSING (VELSEN) (zie 45556).
Gehuwd op 12-05-1855 te Menaldumadeel met David Hendriks van der MEULEN, 26 jaar oud (zie 45588).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
42407    Tjaltje Taedes van de WINT, geboren op 01-06-1872 te Menaldumadeel, overleden op 03-07-1872 te Menaldumadeel, 32 dagen oud, dochter van Taede Jans van de WINT (van de WIND) (zie 42412) en Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
 
84261    Trijntje van de WINT, geboren op 22-01-1891 te Oostdongeradeel, dochter van Jelle Taedes van de WIND (zie 105798) en Aaltje Baukes GORTER (zie 45653).
 
42398    Trijntje van de WINT, geboren ca 1900.
Gehuwd (1) op 12-08-1920 te Oostdongeradeel met Hendrik BOORSMA (zie 42397).
Gehuwd (2) op 10-08-1927 te Leeuwarden met Willem BRAAKSMA (zie 42404).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
42431    Walle van de WINT, geboren op 31-01-1862 te Menaldumadeel, overleden op 08-05-1896 te Menaldumadeel op 34-jarige leeftijd, ongehuwd, zoon van Taede Jans van de WINT (van de WIND) (zie 42412) en Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
 
84265    Walle van de WINT, geboren op 18-09-1896 te Oostdongeradeel, zoon van Jelle Taedes van de WIND (zie 105798) en Aaltje Baukes GORTER (zie 45653).
 
63109    Walle van de WINT, geboren ca 1897.
Gehuwd met Laura LIEZENBERG (zie 63110).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
42430    Walle Taedes van de WINT, geboren op 19-08-1859 te Menaldumadeel, overleden op 04-07-1861 te Menaldumadeel op 1-jarige leeftijd, zoon van Taede Jans van de WINT (van de WIND) (zie 42412) en Trijntje Jelles CROLES (zie 45587).
 
42457    Wepko Reinier van de WINT, bottelier marine, geboren op 08-05-1864 te Utrecht, overleden op 19-05-1919 te Heiloo op 55-jarige leeftijd, zoon van Reinder Sybrens van de WINT (zie 42349) en Hielkje Wepkes REITSMA (zie 42350).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-03-1895 te Den Helder met Antje de RUIJTER, 22 jaar oud (zie 42458).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
84266    Wepko Reinier van de WINT, geboren op 23-08-1896 te Schoterland, zoon van Sybren van de WINT (zie 42394) en Margje STOLBERG (zie 42393).
 
63113    Wilhelmina Catharina van de WINT, geboren 00-00-1903 te Wouterswoude, overleden op 31-12-1930 te Leeuwarden, dochter van Taede van de WINT (zie 42402) en Elisabeth van ESSEN (zie 62639).
 
42379    Ymkje van de WINT, geboren 00-00-1857, overleden op 02-09-1921 te Franeker.
Gehuwd op 16-12-1897 te Franeker met Bernard Johan ROZE (zie 42224). {Hij was eerder gehuwd op 05-05-1872 te Franeker met IJbeltje BOERSMA (zie 42225).}
 
112616    Leonardus van den WINT, geboren ca 1650.
Gehuwd met Maria THEODORUS (zie 112617).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112618    Leonardus van den WINT, gedoopt (RK) op 23-11-1680 te Rotterdam (getuige(n): Nicolaus VALCKOOG en Judith PETRUS), zoon van Leonardus van den WINT (zie 112616) en Maria THEODORUS (zie 112617).
 
112599    Aart Goosensz van der WINT, gedoopt op 30-11-1660 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Janssen van der WINT, Arij Jansse van LEEUWEN en Maertje GOOSENS), zoon van Goosen Cornelisse van der WINT (zie 81977) en Aertge AERTS (zie 81978).
 
147264    Abraham van der WINT, adelborst, geboren ca 1680, overleden op 15-09-1704 te Azie, uit Amsterdam, voer uit op 19-11-1703 op de Prins Eugenius voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 10-08-1704 das en reisnummer 1928.1;.
 
147226    Abraham Abrahamse van der WINT, matroos, geboren ca 1711, overleden op 29-08-1734 te Azie, uit Gouda, voer uit op 11-12-1731 op de Ketel voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam en kwam aan in Batavia op 24-07-1732 das en reisnummer 2859.4
62404    Adriaan van der WINT, geboren op 27-05-1816 te Rauwerderhem, zoon van Fredrik Michiels van der WIND (van der WINT) (zie 16692) en Jeltje Baukes de JONG (zie 83285).
 
63000    Adriaantje van der WINT, geboren ca 1760.
Gehuwd met Michiel WITSTOK (zie 63010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Michiels (zie 108953).
   2.  Frederich Michiels (zie 108962).
   3.  Jan Michiels (zie 63011).

88734    Adrianus van der WINT, begraven op 04-06-1795 te Delft.
 
112700    Adrianus Pieterse van der WINT, geboren ca 1676.
Gehuwd voor de kerk ca 1700 te Rotterdam met Neeltje van der WINT (zie 112701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adrianus (zie 112702).

102964    Aegje Dircksdr. van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 11-11-1716 te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 75-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1792 te Vlaardingen, dochter van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-05-1744 te Vlaardingen met Dirck Gerritsz van der STRUIJS, 25 jaar oud (zie 102965).
 
147234    Aert van der WINT, bosschieter, geboren ca 1715, uit Maaslandersluijs, voer uit op 31-10-1739 op de Huis te Spijk voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan te Batavia op 30-05-1740 das en reisnummer 3170.4
.
 
42436    Albert van der WINT, overleden op 14-01-1866 te Franekeradeel, overleden te Utrecht.
 
2883    Albert Sybrens van der WINT, geboren op 12-09-1829 te Barradeel, overleden op 02-10-1829 te Barradeel, 20 dagen oud, zoon van Sybren Taekes van de WINT (zie 42413) en Ymkje Alberts STRAATSMA (zie 45561).
 
112681    Aletta Jans van der WINT, gedoopt (N.G.) op 09-07-1706 te Rotterdam (getuige(n): Johannis van der WINT;Aeltie van BOMMEL en Aeltie van der WINT), wonende aan de Vlasmarckt, dochter van Jan van der WINT (zie 112671) en Margrieta van BOMMEL (zie 112672).
 
166250    Alida Willems van der WINT, geboren te Rotterdam, in de Schuddewegsteeg, gedoopt (Geref) op 09-07-1743 te Rotterdam, dochter van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
 
184008    Andries van der WINT, gedoopt op 29-03-1715 te Amsterdam, zoon van Dirck van der WINT (zie 184007) en Rebecca ANDRIES (zie 184006).
 
82125    Anne Adrianus van der WINT, geboren op 18-10-1832 te Barradeel, overleden op 20-01-1899 te Sliedrecht op 66-jarige leeftijd, op 15 september 1855 werd hij veroordeeld tot een boete van f30,- en de kosten van de procedure wegens mishandeling, aangespannen door de officier van de Arrondissements Regtbank van Leeuwarden. Er waren meerdere personen bij betrokken. Zoon van Sybren Taekes van de WINT (zie 42413) en Lijsbert Reinders YNTEMA (zie 45568).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 28-02-1873 te Sliedrecht met Johanna de JAGER (zie 113788). {Zij was eerder gehuwd voor 1873 met Jacob den BREEIJEN (zie 113791).}
 
81983    Annetie Goosens van der WINT, gedoopt op 17-05-1672 te Rotterdam, begraven op 14-08-1722 te Kralingen op 50-jarige leeftijd, dochter van Goosen Cornelisse van der WINT (zie 81977) en Aertge AERTS (zie 81978).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-12-1694 te Kralingen met Pieter Pietersz GROEN (zie 81984).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
82052    Annetje Arentsdr van der WINT, gedoopt op 11-10-1705 te Vlaardingen, begraven op 09-08-1798 te Vlaardingen op 92-jarige leeftijd, dochter van Arij Willemsz van der WINT (zie 75692) en Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 05-03-1728 te Vlaardingen met Gerrit Arentsz VERBEL (zie 82056).
Gehuwd (2) met Lambrecht van SCHAGEN (zie 82057). {Hij was ook ooit gehuwd met Margaretha BIBOUW (zie 82058).}
 
213283    Arend Jacobs van der WINT, geboren ca 1663 te Vlaardingen, zoon van Jacob Willemsz van der WINT (zie 213281) en Trijntje Jacobs SONNEVELT (zie 213282).
Gehuwd met Hansje Hendriks SCHILDER (zie 213284).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53159    Ariaantje Arijs van der WINT, gedoopt (N.G.) op 21-07-1782 te Vlaardingen (getuige(n): Willemtje van der WIND en Grietje AMMEREUS), overleden op 06-07-1862 te Spijkenisse op 79-jarige leeftijd, dochter van Arij van der WIND (WINDT) (zie 53161) en Teuntje van den BERG (zie 53162).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-06-1816 te Spijkenisse met Willem BORSBOOM (zie 53160).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115202    Arie Aries van der WINT (van der WIND), geboren op 01-12-1823 te Heinenoord, overleden op 08-12-1868 te Oud-Beijerland op 45-jarige leeftijd, zoon van Arie Cornelisz (Arij) van der WIND (van der WINDT) (zie 75208) en Teuntje Cornelisdr van SANTEN (van ZANTE;van ZANTEN) (zie 75209).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1853 te Heinenoord met Jenneke van der SCHOOR, 25 jaar oud (zie 62787).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
102974    Arie Pietersz van der WINT (v.d. WINDT), zeeman, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 14-08-1718 te Vlaardingen, begraven 00-09-1770 te Vlaardingen, zoon van Pieter Willemsz van der WINT (zie 102947) en Leena Ariensdr. NOORTHOEK (zie 102970).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 10-09-1741 te Vlaardingen met Maria van BERKEL (zie 102975).
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 14-05-1752 te Vlaardingen met Christina Willemsdr. de VOOIJS (zie 102976).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
53167    Arij van der WINT, geboren ca 1770.
Gehuwd met Jannetje SPEELEMAN (zie 53168).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82049    Arij Willemsz van der WINT, gedoopt op 29-11-1662 te Vlaardingen, overleden voor 1668 te Vlaardingen, ook van der WIND, zoon van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
 
75692    Arij Willemsz van der WINT, gedoopt op 13-01-1669 te Vlaardingen, begraven 00-08-1726 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
Ondertrouwd op 17-04-1605 te Vlaardingen met Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
112625    Bastiaen Johannes van der WINT, gedoopt (N.G.) op 28-01-1703 te Rotterdam (getuige(n): Bastiaan HOMPENS en Maertien HOMPENS), wonende buijten de Binnewegs Poort, zoon van Johannes van der WINT (zie 112655) en Cornelia Jans HOMPENS (zie 112656).
 
88250    Burgje Gillisdr van der WINT, geboren op 06-03-1739 te Vlaardingen, overleden op 03-03-1822 te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd, dochter van Gilles Arentsz (Jilles) van der WINT (zie 82053) en Arendje Arentsdr de GORTER (zie 82059).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-10-1763 te Vlaardingen met Willem Laurens de WILLIGEN, 28 jaar oud (zie 88251).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
42362    Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT), geboren 00-00-1803 te Vlaardingen, gedoopt 00-00-1803 te Vlaardingen, overleden op 28-12-1873 te Kesteren.
Gehuwd met Teunis van OEVEREN (zie 42363).
Uit dit huwelijk: 16 kinderen.
 
155670    Catharina van der WINT, geboren ca 1810 te vm Leiden.
Kind:
   1.  Jan van der WINT (zie 155671).

102958    Catharina Dircksz. van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 18-12-1709 te Vlaardingen, overleden 00-08-1744 te Vlaardingen, dochter van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 12-06-1729 te Vlaardingen met Arend Jansz. VALCKENIER (zie 102959). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 27-05-1745 te Oud Beijerland met Engeltje Jans de VOS, 20 jaar oud (zie 159777).}
 
112697    Catrijna Jans van der WINT, gedoopt (Geref) op 02-06-1709 te Rotterdam (getuige(n): Jan KLEIJN; Aletta van BOMMEL en Maria van der WEIJDE), wonende op 't Speuij, dochter van Jan van der WINT (zie 112671) en Margrieta van BOMMEL (zie 112672).
 
195251    Claes Cornelis van der WINT, geboren ca 1620.
Gehuwd met Leentge WILLEMS (zie 195252).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166248    Claes Willems van der WINT, gedoopt op 20-06-1683 te Rotterdam ? Begraven op 08-10-1723 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd, woonde Goudsesingel over de Luijterse Kerk, met achterlating van 4 minderjarige kinderen, zoon van Willem van der WINT (zie 112695) en Emmetje KERS (zie 112696).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 23-10-1708 te Rotterdam met Emmetje BAART (zie 159772).
Ondertrouwd (2) op 26-04-1711 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-05-1711 te Rotterdam (Geref), hij wed. van Rotterdam en zij j.d. van Woerden met Aaltie COMMENIJ (KOMMENE) (zie 112726).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
195254    Claes Willemse van der WINT, geboren ca 1630.
Gehuwd met Lijsbeth MAARTENS (zie 195255).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88744    Clasina Leenderts van der WINT, begraven op 17-03-1756 te Delft, dochter van Leendert van der WIND (zie 88743).
Gehuwd met Joannes (Jan) HAKET (HACQUET) (zie 88745).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
42429    Coenraad van der WINT, geboren 00-03-1889 te Schoterland, overleden op 20-05-1889 te Schoterland.
 
103286    Coenraad Johannes van der WINT (later v.d. WINDT), schrijnwerkersbaas, geboren op 27-11-1791 te Den Haag, gedoopt (Geref) op 04-12-1791 te Den Haag, overleden voor 1849, zoon van Nicolaas Willems (Klaas) van der WINDT (zie 147082) en Harmina HAVERBEEK (zie 147083).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 04-06-1817 te Rotterdam, hij j.m. van 's-Gravenhage en zij j.d. van Rotterdam met Martina Maartens (Martijntje) van DAM, 19 jaar oud (zie 166254).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
112720    Cornelia van der WINT, geboren ca 1680.
Gehuwd met Adriaen van HEES (zie 112719).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88736    Cornelia van der WINT, gedoopt op 26-08-1731 te Delft (getuige(n): Joannes van der WINT en Apolonia van VEEN), dochter van Petrus van der WINT (zie 91780) en Emerentia PETIJN (zie 91781).
 
88737    Cornelis van der WINT, geboren ca 1650.
Gehuwd met Cornelia du FLORON (zie 88738).
 
164356    Cornelis van der WINT, geboren ca 1665, begraven op 10-11-1700 te Amsterdam. Wester Kerk.
Gehuwd met Elisabeth van DOORESLAER (van DONSELAAR) (zie 164357).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
112650    Cornelis van der WINT, geboren ca 1675, woenede aan de Bleikersteeg te Rotterdam in 1697.
Ondertrouwd op 26-05-1697 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 09-06-1697 te Rotterdam (Geref), hij j.m. en zij j.d. beide van Rotterdam met Annetje (Anna) ARIENS (zie 112651).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147233    Cornelis van der WINT, sergeant, geboren ca 1700, overleden op 31-12-1730 te Azie, uit Woerden, voer uit op 02-05-1724 op de Stadhuis van Delft voor de V.O.C. (Kamer Delft) en kwam aan in Batavia op 23-02-1725 das en reisnummer 2579.3.
 
147305    Cornelis van der WINT, opperscheepstimmerman, geboren ca 1708, overleden op 12-12-1735 te Azie, uit Amsterdam, hij vertrok op 29-12-1730 op de Stad Leiden voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en komt aan te Batavia op 04-07-1731 das en reisnummer 2829.6.
 
100385    Cornelis van der WINT (van der WINDT), geboren ca 1718.
Gehuwd met Helena GOUWENTAK (zie 100386).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53166    Cornelis van der WINT, geboren op 02-06-1794 te Maassluis, overleden op 14-03-1867 te Schipluiden op 72-jarige leeftijd, zoon van Arij van der WINT (zie 53167) en Jannetje SPEELEMAN (zie 53168).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-10-1816 te Maassluis met Cornelia de BRUIJN, 33 jaar oud (zie 53169).
 
75690    Cornelis Arentsz van der WINT, geboren op 01-01-1700 te Vlaardingen, gedoopt op 03-01-1700 te Vlaardingen, overleden 00-00-1730 te op zee, zeemansgraf, zoon van Arij Willemsz van der WINT (zie 75692) en Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 01-05-1729 te Vlaardingen met Maertje Dirksdr NEDERDIJK, 23 jaar oud (zie 75691).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213285    Cornelis Arentze van der WINT, geboren ca 1700 te Vlaardingen, zoon van Arend Jacobs van der WINT (zie 213283) en Hansje Hendriks SCHILDER (zie 213284).
Gehuwd met Maertje Dirksdr. NEDERDIJCK (zie 213286).
 
88778    Cornelis Cornelisz van der WINT, geboren ca 1614, ook van de WINT.
Ondertrouwd op 22-07-1634 te Delft, gehuwd voor de kerk op 08-08-1634 te Delft, beide wonende te Noordeinde met Elisabeth ABRAHAMS (zie 88779).
 
112610    Cornelis Goosens van der WINT, gedoopt (Geref) op 30-06-1669 te Rotterdam (getuige(n): Arij Jansse van LEEUWEN en Geertie JANS), zoon van Goosen Cornelisse van der WINT (zie 81977) en Aertge AERTS (zie 81978).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 08-05-1701 te Kralingen met Annetje Pietersdr VERBRUGGE (zie 81982).
 
52946    Cornelis Jans (Kornelis) van der WINT, geboren ca 1631, wonende te Vollenhove
In het ledematenboek van Vollenhove wordt een lijst gemaakt van de ledematen behorende tot het andere quartier en wonende meede in de Bisschopsstraat en Groene Strate staan o.a.:
Cornelis van der WINT
Barber Gerrits
(Beide in een iets ander handschrift. Wellicht later bijgeschreven?)
Barber Gerrits woont op 24-12-1674 nog in de Bisschopsstraat, maar Cornelis wordt daar niet meer genoemd.
Gehuwd voor de kerk ? waarschijnlijk met Barber GERRITS (zie 52949).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
81985    Cornelis Jansen van der WINT, geboren ca 1610.
Gehuwd met Maertgen JANSE (zie 81986).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82040    Cornelis Willemsz van der WINT (VERWINT), stierman, geboren ca 1625 te Vlaardingen, overleden op 10-06-1675 te Vlaardingen, begraven te Vlaardingen, zoon van Willem Willemse van der WINT (VERWINT) (zie 75696) en Maertge CORNELISDR (zie 75697).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-05-1647 te Vlaardingen met Annetgen DIRCKSDR (zie 82041).
Ondertrouwd (2) op 20-04-1669 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk 00-04-1669 te Vlaardingen met Maertgen POUWELSDR (zie 82042).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
102942    Cornelis Willemsz van der WINT, gedoopt op 15-07-1675 te Vlaardingen, overleden 00-07-1697 te Vlaardingen, begraven 00-07-1697 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
 
102944    Cornelis Willemsz van der WINT, gedoopt op 11-01-1682 te Vlaardingen, overleden ca 1697 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemsz van der WINT (zie 82047) en Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
 
112646    Daniel van der WINT, geboren ca 1650.
Gehuwd met Annetie TEUNIS (zie 112647).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
147238    Daniel van der WINT, geboren ca 1759, overleden op 30-06-1783 te Azie, vermist, uit Rotterdam, voer uit op 08-01-1779 op de Tempel voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan te Batavia op 11-07-1779 das en reisnummer 4340.4.
 
112648    Daniel Danielse van der WINT, gedoopt (Geref) op 10-03-1695 te Rotterdam (getuige(n): Maerten van der WINT en Anna WILJOO), wonende in de Jufferstraet, zoon van Daniel van der WINT (zie 112646) en Annetie TEUNIS (zie 112647).
 
88843    Daniel Pietersz van der WINT, stoelenmaker, geboren ca 1636, zoon van Pieter Aryensz van der WINT (zie 88842).
Ondertrouwd op 03-12-1658 te Leiden (getuige(n): Pieter Aryensz van der WINT, vader), hij van buyten de Koepoort en zij van Valckenburch (N.H.) met Annetgen Jans VERSCHOU (zie 88844).
 
214343    Davida van der WINT, geboren 00-00-1726 te Krimpen aan de Lek, gedoopt op 17-11-1726 te Krimpen aan de Lek, overleden op 25-04-1727 te Krimpen aan de Lek, dochter van Willem Willemsz van der WINT (zie 102945) en Adriana Davids L'ECHEVIN (LISSEVIN) (zie 214334).
 
184007    Dirck van der WINT, geboren ca 1690.
Gehuwd met Rebecca ANDRIES (zie 184006).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102981    Dirck Pieters van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 05-10-1721 te Vlaardingen, overleden 00-03-1746 te Vlaardingen, begraven 00-03-1746 te Vlaardingen, zoon van Pieter Willemsz van der WINT (zie 102947) en Leena Ariensdr. NOORTHOEK (zie 102970).
 
102946    Dirck Willemsz van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 13-01-1686 te Vlaardingen, overleden voor 1759, zoon van Willem Willemsz van der WINT (zie 82047) en Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
Ondertrouwd op 29-04-1708 te Vlaardingen, gehuwd voor de kerk 00-00-1708 te Vlaardingen met Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
112662    Dircktje Jans van der WINT, geboren ca 1678, woonde in 1699 Haringvliet.
Ondertrouwd op 03-05-1699 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 27-05-1699 te Rotterdam (Geref), hij j.m. van Dordrecht en zij j.d. van Rotterdam met Johannis (Jan) van KOEVERDEN (van COEVORDEN) (zie 112663).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
42432    Dirk van der WINT, geboren 00-00-1800 te Rotterdam, zoon van Johannes van der WINT (zie 117626) en Geertrui STEUR (zie 117627).
Gehuwd op 17-06-1822 te Weststellingwerf met Antonia van OOSTEN (zie 42433).
 
88735    Dirk van der WINT, begraven op 15-03-1709 te Delft.
 
166245    Dirk Dirks van der WINT, geboren te Rotterdam, in de Tweede Lombertstraat, gedoopt (Geref) op 31-01-1771 te Rotterdam, begraven op 11-04-1774 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd, woonde op het Bagijnhof, zoon van Dirk Willems van der WINT (zie 166240) en Maria van ZIJL (zie 166241).
 
103285    Dirk Nicolaas van der WINT, geboren te Rotterdam, aan de Boompjes, gedoopt (Geref) op 30-07-1790 te Rotterdam. Zuiderkerk, overleden op 06-04-1811 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1811 te Rotterdam, zoon van Nicolaas Willems (Klaas) van der WINDT (zie 147082) en Harmina HAVERBEEK (zie 147083).
 
166240    Dirk Willems van der WINT, geboren te Rotterdam (aangifte door: Dirk van DIJL en Aeltje van der WINT), aan de Schuddewigh Steeg, gedoopt (Geref) op 11-07-1745 te Rotterdam, zoon van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-12-1767 te Rotterdam (Geref) met Maria van ZIJL (zie 166241).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Dirks van der WINDT (zie 166228).
   2.  naamloos (zie 166244).
   3.  Dirk Dirks (zie 166245).
   4.  Maria Dirks (zie 166246).
   5.  Johannes Dirks (zie 166247).

112683    Dirkje Daniels van der WINT, geboren ca 1687 te Rotterdam, ze woonde in 1707 aan de Juffroustraat te Rotterdam, dochter van Daniel van der WINT (zie 112646) en Annetie TEUNIS (zie 112647).
Ondertrouwd op 02-01-1707 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 16-01-1707 te Rotterdam (Geref), hij j.m.; beide van Rotterdam met Cornelis Abrahamsen BRONCKHORST (zie 112684).
 
143590    Elisabeth van der WINT, geboren ca 1835.
Gehuwd met nn (zie 143592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Georg Johannes Cornelis van der WINT (zie 143591).

112657    Geertie Johannes van der WINT, gedoopt (Geref) op 19-01-1698 te Rotterdam (getuige(n): Jan Cornelisse HOMPE en Geertruij BASTIJAENS), wonende op de Binnewegh, dochter van Johannes van der WINT (zie 112655) en Cornelia Jans HOMPENS (zie 112656).
 
143591    Georg Johannes Cornelis van der WINT, geboren op 31-12-1855 te Utrecht, zoon van nn (zie 143592) en Elisabeth van der WINT (zie 143590).
 
88767    Gerrit van der WINT, geboren ca 1765.
Gehuwd met Jannetje VERHAGEN (zie 82048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82053    Gilles Arentsz (Jilles) van der WINT, stuurman, gedoopt op 26-09-1708 te Vlaardingen, begraven 00-04-1778 te Vlaardingen, zoon van Arij Willemsz van der WINT (zie 75692) en Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-05-1733 te Vlaardingen met Arendje Arentsdr de GORTER (zie 82059).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81977    Goosen Cornelisse van der WINT, gedoopt op 10-12-1637 te Rotterdam, overleden 00-07-1681, zoon van Cornelis Jansen van der WINT (zie 81985) en Maertgen JANSE (zie 81986).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08-02-1660 te Kralingen met Aertge AERTS (zie 81978).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
112627    Goossen Jansz van der WINT, gedoopt (Geref) op 17-05-1685 te Rotterdam (getuige(n): Arij PIETERSE en Aertjen AERTS), buijtten d' Oostpoort o.d. Slaawegh, zoon van Jan Goossens van der WINT (zie 81975) en Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-02-1707 te Kralingen, hij j.m. en zij j.d. beide van Kralingen met Ingetje Claes SPEELMAN (zie 81970).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
112711    Hendrick Jans van der WINT, gedoopt (N.G.) op 01-06-1710 te Rotterdam (getuige(n): Anna HENDRICKS en Marietie JANS), wonende op de Schiedamsedijck, zoon van Jan Danielsz van der WINT (zie 112709) en Jannetje Hendricks LISWEGEN (LIEWEGEN) (zie 112710).
 
147225    Hendrik van der WINT, konstabelsmaat, geboren ca 1711, uit Den Haag, voer uit op 1-12-1731 op de Ketel voor de V.O.C.(Kamer Rotterdam) en kwam aan in Batavia op 24-07-1732 das en reisnummer 2859.4.
 
88768    Hendrik Gerrits van der WINT, gedoopt op 15-06-1790 te Delft (getuige(n): Anna van PABSOUW), onecht kind, zoon van Gerrit van der WINT (zie 88767) en Jannetje VERHAGEN (zie 82048).
 
175714    Huig Willems van der WINT, geboren ca 1675.
Gehuwd met Geijsje Hendriks van SCHAIJK (zie 175715).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147281    Huijbert van der WINT, soldaat, geboren ca 1765, uit Rotterdam; hij voer uit op 09-08-1789 op de Vrouwe Agatha voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en werd overgeplaatst op Kaap de Goede Hoop op 15-03-1790.
 
82051    Huijgh Arentsz van der WINT, gedoopt op 18-10-1702 te Vlaardingen, overleden ca 1731 te op zee, zoon van Arij Willemsz van der WINT (zie 75692) en Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
 
88227    Huijgh Willemsz van der WINT, geboren ca 1658 te Vlaardingen, overleden 00-04-1700 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
Gehuwd met Jannetgen Arentsd STROO (zie 88228).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
129968    Jacob van der WINT, militair, geboren ca 1772.
Gehuwd met Lijsbeth Pieters van FUGT (zie 129969).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213281    Jacob Willemsz van der WINT, geboren ca 1630, zoon van Willem Willemse van der WINT (VERWINT) (zie 75696) en Maertge CORNELISDR (zie 75697).
Gehuwd met Trijntje Jacobs SONNEVELT (zie 213282). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 02-12-1662 te Vlaardingen met Jacob Willems KNIJF (zie 213332).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112670    Jacobus Jans van der WINT, gedoopt (N.G.) op 10-08-1704 te Rotterdam (getuige(n): Johannes van der WINT en Aeltie van BOMMEL), wonende op de Varkesteeg, zoon van Jan van der WINT (zie 112671) en Margrieta van BOMMEL (zie 112672).
 
112671    Jan van der WINT, geboren ca 1676.
Gehuwd met Margrieta van BOMMEL (zie 112672).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
147244    Jan van der WINT, matroos, geboren ca 1728, overleden op 31-07-1750 te Azie, uit Gouda, voer uit op 12-07-1749 op de Kerkwijk voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 26-04-1750 das en reisnummer 3462.5;.
 
88740    Jan van der WINT, geboren ca 1775.
Gehuwd met Adriana van DAM (zie 88739).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155671    Jan van der WINT, marinier 1ste klasse, geboren op 02-03-1834 te Leiden, overleden op 22-06-1870 te Den Helder op 36-jarige leeftijd, aan boord van het Ramschip de Buffel.
Volgens de Nederlandsche Staatscourant van 13-03-1872 liet hij na een zijn moeder f 35,87, zoon van Catharina van der WINT (zie 155670).
 
112702    Jan Adrianus van der WINT, gedoopt (RK) op 30-08-1709 te Rotterdam (getuige(n): Leendert van der WINT en Ante BLOEMENDAEL), zoon van Adrianus Pieterse van der WINT (zie 112700) en Neeltje van der WINT (zie 112701).
 
195246    Jan Cornelis van der WINT, geboren ca 1620.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-05-1657 te Overschie, hij wed. wonende te Hillegersberg en zij wonende aen de Cleijwech. Echtgenote is Aerjaentie ARENSDR. (zie 195248).
Gehuwd (2) met Aerjaentie GHIJSE (zie 195247).
 
112709    Jan Danielsz van der WINT, matroos;bosschieter, geboren ca 1680 te Rotterdam, woonde in 1710 in de Jufferstraat te Rotterdam.hij vertrok op 18-05-1713 op de Neptunus voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan te Batavia op 06-01-1714 das en reisnummer 2188.3; hij vertrok op 02-01-1718 op de Sleewijk voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan in Batavia op 29-12-1718 das en reisnummer 2328.2;hij vertrok op 29-03-1723 op de Kasteel van Woerden en kwam aan te Batavia op 01-10-1723 das en reisnummer 2536.1; hij vertrok op 18-10-1725 met de Groenswaart voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan Batavia op 29-05-1726. das en reisnummer 2641.5. Hij vertrok op 10-10-1730 met de Hofvliet en kwam aan in Batavia op 04-07-1731 das en reisnummer 2812.1, zoon van Daniel van der WINT (zie 112646) en Annetie TEUNIS (zie 112647).
Ondertrouwd op 27-04-1710 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 15-05-1710 te Rotterdam (N.G.), hij j.m. van Rotterdam en zij j.d. van Kapelle met Jannetje Hendricks LISWEGEN (LIEWEGEN) (zie 112710).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112685    Jan Goosen van der WINT, gedoopt (Geref) op 30-09-1708 te Rotterdam (getuige(n): Jan Goosens van der WINT; Neeltie ARIENS en Cornelia Claas SPEELMAN), wonende aan Salweghie, zoon van Goossen Jansz van der WINT (zie 112627) en Ingetje Claes SPEELMAN (zie 81970).
 
81975    Jan Goossens van der WINT, gedoopt op 22-07-1663 te Rotterdam, begraven op 20-07-1728 te Kralingen op 64-jarige leeftijd, zoon van Goosen Cornelisse van der WINT (zie 81977) en Aertge AERTS (zie 81978).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-09-1684 te Kralingen met Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
112664    Jan Johannes van der WINT, gedoopt (N.G.) op 08-06-1700 te Rotterdam (getuige(n): Bastriaan HOMPENS en Annetie HOMPENS), wonende op de Binnewegh, zoon van Johannes van der WINT (zie 112655) en Cornelia Jans HOMPENS (zie 112656).
 
112619    Jan Pieterse van der WINT, geboren ca 1650.
Gehuwd met Ermpie WILLEMS (zie 112620).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88838    Jan Pietersz van der WINT, molenaar, geboren ca 1638, zoon van Pieter Aryensz van der WINT (zie 88842).
Ondertrouwd op 03-06-1661 te Leiden (getuige(n): Pieter Arentsz van der WINT,vader en Crijntgen HEYNDRICX,zuster), hij van Buyten de Koepoort en zij van de Koepoortsgraft (N.H.) met Trijntgen HEYNDRICX (zie 88839).
 
42390    Jan Sybrens van der WINT, geboren op 15-04-1837 te Midlum;Franekeradeel, zoon van Sybren Taekes van de WINT (zie 42413) en Lijsbert Reinders YNTEMA (zie 45568).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-06-1871 te Menaldumadeel met Reinskje Jacobs OLIJNSMA (KLIJNSMA ?) (zie 42391).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
184009    Jan Willemse van der WINT, geboren ca 1730.
Gehuwd met Trijntje Sijmens van POL (zie 184010).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166251    Jannetie Willems van der WINT, geboren te Rotterdam, aan de Schuddwig Steeg, gedoopt (Geref) op 20-07-1747 te Rotterdam, dochter van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
 
159773    Jannetje van der WINT, geboren op 11-09-1712 te Rotterdam, overleden op 26-10-1801 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd, dochter van Claes Willems van der WINT (zie 166248) en Emmetje BAART (zie 159772).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05-04-1740 te Rotterdam met Aalbert Dirks de STERKE, 25 jaar oud (zie 159774).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195249    Jasper Jasperse van der WINT, geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk op 25-06-1662 te Overschie (N.G.), attestatie gegeven om te trouwen van Delfshaven met Aeftie Jans van SANTEN (zie 195253).
 
140486    Johanna van der WINT, geboren ca 1780.
Gehuwd op 01-10-1804 te Sommelsdijk, dit is de datum betaling trouwgeld 1-10-1804/09-1805 met Cornelis Jacobse de VOGEL (Senior) (zie 126501). {Hij was ook ooit gehuwd met Antje van den WIND (zie 126502).}
 
112655    Johannes van der WINT, geboren ca 1665.
Gehuwd met Cornelia Jans HOMPENS (zie 112656).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
112659    Johannes (Jan) van der WINT, geboren ca 1677, wonende Molensteegh te Rotterdam in 1698.
Ondertrouwd (1) op 16-03-1698 te Rotterdam, hij j.m. van Rotterdam en zij j.d. van Dordrecht met Christina van KOEVERDEN (zie 112660).
Ondertrouwd (2) op 14-09-1698 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 28-09-1698 te Rotterdam (N.G.), hij wed. wonend aan de Meulesteegh en zij j.d. wonend aan de Nieuwstraat beide van Rotterdam met Alida RAMP (zie 112661).
 
117626    Johannes van der WINT, geboren ca 1770.
Gehuwd met Geertrui STEUR (zie 117627).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166247    Johannes Dirks van der WINT, geboren te Rotterdam, op 't Fransewater, gedoopt (Geref) op 14-04-1776 te Rotterdam, overleden op 23-02-1837 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, zoon van Dirk Willems van der WINT (zie 166240) en Maria van ZIJL (zie 166241).
 
103287    Johannes Nicolaas van der WINT, geboren op 15-05-1802 te Rotterdam. Eerste Lommertstraat, gedoopt (Geref) op 04-06-1802 te Rotterdam, zoon van Nicolaas Willems (Klaas) van der WINDT (zie 147082) en Harmina HAVERBEEK (zie 147083).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-10-1824 te Delft met Elizabeth Johannes de HAAN, 25 jaar oud (zie 88699).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
166255    Johannes Willems van der WINT, geboren te Rotterdam, in de Goudsewagestraat, gedoopt (Geref) op 13-06-1756 te Rotterdam, zoon van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
 
195250    Judith Claes van der WINT, gedoopt (N.G.) op 10-03-1658 te Hillegersberg (getuige(n): Maria WILLEMS), dochter van Claes Cornelis van der WINT (zie 195251) en Leentge WILLEMS (zie 195252).
 
195257    Judith Pieters van der WINT, geboren ca 1650 (gezindte: R.K.), overleden voor 1684.
Gehuwd voor de kerk op 03-01-1675 te Rotterdam (R.K.) met Johannes Jacobs de JONG (zie 195258). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 13-01-1684 te Hillegersberg (N.G.) met Anna Abramsdr van der VIJVER (zie 195259).}
 
104871    Kaatje van der WINT, geboren ca 1768.
Gehuwd met Barend ESSING (zie 104872).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166252    Klaasje Willems van der WINT, geboren te Rotterdam, agter 't Klooster in de Swanesteeg, gedoopt (Geref) op 26-10-1749 te Rotterdam, dochter van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
 
81964    Klaesje van der WINT, geboren ca 1679.
Gehuwd voor de kerk op 25-11-1699 te Vlaardingen met Jan RIJKE (zie 81965).
 
102982    Kornelia Pietersdr. van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 04-01-1724 te Vlaardingen, overleden op 02-12-1758 te Vlaardingen op 34-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willemsz van der WINT (zie 102947) en Leena Ariensdr. NOORTHOEK (zie 102970).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20-05-1754 te Vlaardingen met Dirk Ariensz. NEDERDIJK (zie 102983).
 
75204    Kornelis van der WINT, geboren op 02-06-1821 te Heinenoord, overleden op 15-03-1889 te Hendrik-Ido-Ambacht op 67-jarige leeftijd, zoon van Arie Cornelisz (Arij) van der WIND (van der WINDT) (zie 75208) en Teuntje Cornelisdr van SANTEN (van ZANTE;van ZANTEN) (zie 75209).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-05-1849 te Heinenoord met Elisabeth MIJNSTER (MEINSTER) (zie 75205).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 23-10-1862 te Hendrik-Ido-Ambacht met Niesje SCHEURWATER (zie 143431). {Zij was eerder gehuwd voor 1862 met Jan LAGENDIJK (zie 143435).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
159771    Leena Willems van der WINT, geboren ca 1685, dochter van Willem van der WINT (zie 112695) en Emmetje KERS (zie 112696).
 
112630    Leendert Pieterse van der WINT, gedoopt (R.K.) op 09-01-1686 te Rotterdam (getuige(n): Marietje Dirckz VALKOOG), zoon van Pieter Janse van der WINDE (zie 112628) en Claesje Piterz BLOEMENDAEL (zie 112629).
 
110813    Leendert Willemsen van der WINT, soldaat, geboren ca 1685, overleden op 09-04-1717 te a.b. Limburg op weg naar Batavia, hij kwam in dienst op 02-06-1708 als soldaat en vertrok voor de Kamer van Zeeland op de Zandhorst op 02-06-1708 en kwam aan in Batavia op 12-06-1709 das en reisnummer 2055.3; hij vertrok op 27-06-1716 op de Limburg voor de V.O.C. (Kamer Zeeland) en kwam (overleden) aan te Batavia op 12-04-1717 das en reisnummer 2278.4;, zoon van Willem van der WINT (zie 112695) en Emmetje KERS (zie 112696).
Gehuwd met Janneke CLAAS (zie 147265).
 
112600    Lenart Claessen van der WINT, geboren ca 1643, wonende Delfsevaart in Rotterdam in 1665.
Ondertrouwd op 25-01-1665 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 10-02-1665 te Rotterdam (Geref), hij j.m. van Rotterdam en zij wed. van Rotterdam met Baertje Jacobs BOS (zie 112601). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1665 met Jan Jacobsen van der SLECHT (zie 112602).}
 
102966    Lidewij Dircksdr. van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 03-12-1719 te Vlaardingen, overleden 00-12-1758 te Vlaardingen, dochter van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-05-1745 te Vlaardingen met Jan Leendertsz RODENBURG (zie 102967).
 
82020    Lijntje Willems van der WINT, geboren 00-00-1712 te Krimpen aan de Lek, dochter van Willem Willemsz van der WINT (zie 102945) en Adriana Davids L'ECHEVIN (LISSEVIN) (zie 214334).
Ondertrouwd op 18-12-1735 te Krimpen aan de Lek met William Pieters de KONING (zie 82021).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102956    Maartie Dircksdr. van der WINT, geboren ca 1710 te Vlaardingen, begraven 00-00-1728 te Vlaardingen, dochter van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
 
195256    Maartje Claes van der WINT, gedoopt (N.G.) op 30-09-1663 te Bergschenhoek (getuige(n): Joost MAARTENSE en Neeltje CORNELIS), dochter van Claes Willemse van der WINT (zie 195254) en Lijsbeth MAARTENS (zie 195255).
 
184443    Maartje Simons van der WINT, geboren ca 1660 te Schieveen.
Gehuwd voor de kerk op 30-12-1677 te Nootdorp, hij j.m. en zij j.d. van Schieveen met Willem Wouters van der VAL (zie 184444).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
112591    Machtelt Cornelis van der WINT, geboren ca 1636, wonende aan de Hoogstraat te Rotterdam.
Ondertrouwd op 05-03-1656 te Rotterdam, hij j.m. van 's-Gravenhage en zij j.d. van Delft wonend: Hoogstraat met Lucas Jaconbsz van BUSCOOP (zie 112592).
 
82044    Maertgen Willemsdr van der WINT (VERWINT), gedoopt ca 1628 te Vlaardingen, dochter van Willem Willemse van der WINT (VERWINT) (zie 75696) en Maertge CORNELISDR (zie 75697).
 
102937    Maertie Cornelisdr van der WINT, geboren ca 1650 te Vlaardingen, overleden voor 1676 te Vlaardingen, dochter van Cornelis Willemsz van der WINT (VERWINT) (zie 82040) en Annetgen DIRCKSDR (zie 82041).
Ondertrouwd op 20-04-1675 te Vlaardingen met Jan Jacobsz van ADRICHEM (zie 102938).
 
112312    Maria van der WINT, geboren op 20-06-1825 te Heinenoord, overleden op 11-07-1825 te Heinenoord, 21 dagen oud, dochter van Arie Cornelisz (Arij) van der WIND (van der WINDT) (zie 75208) en Teuntje Cornelisdr van SANTEN (van ZANTE;van ZANTEN) (zie 75209).
 
166246    Maria Dirks van der WINT, gedoopt (Geref) op 16-05-1773 te Rotterdam, woonde aan het Bagijnenhof, overleden op 07-02-1830 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd, dochter van Dirk Willems van der WINT (zie 166240) en Maria van ZIJL (zie 166241).
 
81981    Maria Jans (Marijtie) van der WINT, geboren ca 1684, dochter van Jan Goossens van der WINT (zie 81975) en Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
Gehuwd met Frans Janssen ALMELOO (zie 81995).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
88748    Maria Leenderts van der WINT, geboren ca 1720, dochter van Leendert van der WIND (zie 88743).
Gehuwd met Martinus SUIJCKER (zie 88749).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
130996    Maria Louise Hendrika van der WINT, geboren op 04-10-1901, overleden op 27-05-1986 op 84-jarige leeftijd, begraven te Westerbork. Kerkhoflaan 12, nieuw.
 
81997    Marijtje Jansdr (Maria) van der WINT, gedoopt (N.G.) op 22-08-1700 te Rotterdam, op Slaaweghtie, begraven op 06-12-1752 te Kralingen op 52-jarige leeftijd, dochter van Jan Goossens van der WINT (zie 81975) en Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-01-1728 te Kralingen met Dirk van DAM, 26 jaar oud (zie 81998).
 
112608    Maritie Goosens van der WINT, gedoopt (Geref) op 22-09-1666 te Rotterdam (getuige(n): Jan ARIENSSE en Jannetge BATTEMEEUS), dochter van Goosen Cornelisse van der WINT (zie 81977) en Aertge AERTS (zie 81978).
 
112722    Maritje Goosen van der WINT, gedoopt (Geref) op 18-08-1711 te Rotterdam (getuige(n): Claas INGESSE en Maartje Claas SPEELMAN), wonende buiten de Oostpoort, dochter van Goossen Jansz van der WINT (zie 112627) en Ingetje Claes SPEELMAN (zie 81970).
 
63047    Martina van der WINT (van der WINDT), geboren 00-00-1747 te Rotterdam, overleden op 15-02-1817 te Nijmegen, dochter van Cornelis van der WINT (van der WINDT) (zie 100385) en Helena GOUWENTAK (zie 100386).
Gehuwd met Pieter van ROGGEN (zie 63048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166244    naamloos van der WINT, geboren ca 1770, begraven op 05-03-1770 te Rotterdam, naamloos begraven kind van Dirk van der WIND a.d. Banketstraat bij de Vest, kind van Dirk Willems van der WINT (zie 166240) en Maria van ZIJL (zie 166241).
 
82050    Neeltge Willemsdr van der WINT, gedoopt op 09-10-1672 te Vlaardingen, begraven 00-11-1707 te Vlaardingen, dochter van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
Gehuwd voor de kerk voor 1704 te Vlaardingen met Willem Clinkert SPEELMAN (zie 102941).
 
112658    Neeltie Cornelis van der WINT, gedoopt (Geref) op 16-03-1698 te Rotterdam (getuige(n): Jan van der WINT en Teintie van der WINT), wonende op den Dijck (Schiedamsedijk?), dochter van Cornelis van der WINT (zie 112650) en Annetje (Anna) ARIENS (zie 112651).
 
112703    Neeltie Goosen van der WINT, gedoopt (N.G.) op 13-11-1709 te Rotterdam (getuige(n): Jan Goosens van der WINT en Neeltie ARENS), dochter van Goossen Jansz van der WINT (zie 112627) en Ingetje Claes SPEELMAN (zie 81970).
 
112701    Neeltje van der WINT, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1700 te Rotterdam met Adrianus Pieterse van der WINT (zie 112700).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
156928    Neeltje Sijmons van der WINT, geboren 00-00-1645 te Pijnacker.
Gehuwd voor de kerk op 16-07-1669 te 's-Gravenzande met Arent Jacobszn (Arie) van GEEST (zie 156929).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
125028    nn van der WINT, geboren ca 1743.
Gehuwd met Grietje STESLER (zie 125027).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91780    Petrus van der WINT, geboren ca 1700.
Gehuwd met Emerentia PETIJN (zie 91781).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112313    Pieter van der WINT, geboren op 15-10-1826 te Heinenoord, overleden op 17-10-1826 te Heinenoord, 2 dagen oud, zoon van Arie Cornelisz (Arij) van der WIND (van der WINDT) (zie 75208) en Teuntje Cornelisdr van SANTEN (van ZANTE;van ZANTEN) (zie 75209).
 
112314    Pieter van der WINT, geboren op 08-04-1828 te Heinenoord, overleden op 12-08-1859 te Heinenoord op 31-jarige leeftijd, zoon van Arie Cornelisz (Arij) van der WIND (van der WINDT) (zie 75208) en Teuntje Cornelisdr van SANTEN (van ZANTE;van ZANTEN) (zie 75209).
 
88842    Pieter Aryensz van der WINT, geboren ca 1600.
Kinderen:
   1.  Daniel Pietersz (zie 88843).
   2.  Jan Pietersz (zie 88838).

184024    Pieter Cornelisse van der WINT, gedoopt op 05-01-1691 te Amsterdam, zoon van Cornelis van der WINT (zie 164356) en Elisabeth van DOORESLAER (van DONSELAAR) (zie 164357).
 
112649    Pieter Jans van der WINT, gedoopt (Geref) op 18-03-1696 te Rotterdam (getuige(n): Pieter Pieterse GROEN en Annetje GOOSEN), wonende buiten de Oostport, overleden voor 1703, zoon van Jan Goossens van der WINT (zie 81975) en Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
 
147232    Pieter Theunisz van der WINT, matroos, geboren ca 1700, uit Rotterdam,hij vertrok op 23-02-1721 op de Neprunus voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan te Batavia op 24-10-1721 das en resinummer 2452.5; hij vertrok op 11-12-1731 op de Ketel voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en liep weg op 30-12-1731 in Engeland das en reisnummer 2859.4;, zoon van Teunis Daniels van der WINT (zie 112652) en Marike Pieters de LICHT (zie 112653).
 
102947    Pieter Willemsz van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 22-10-1690 te Vlaardingen (getuige(n): Maerten ARIJENSZ en Jannetje BURGERTSDR en Aegje CORNELISDR), overleden 00-00-1737 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemsz van der WINT (zie 82047) en Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07-01-1714 te Vlaardingen met Leena Ariensdr. NOORTHOEK, 24 jaar oud (zie 102970). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 11-08-1737 te Vlaardingen met Gerrit Barentsz. LENSINCK (zie 102971).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
53153    Pieternelletje van der WINT, geboren ca 1750.
Gehuwd met Cornelis KLOOS (zie 53154).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102988    Pieternelletje Arentsdr van der WINT (vd WINDT), gedoopt op 15-10-1746 te Vlaardingen, overleden 00-09-1803 te Vlaardingen, begraven op 22-09-1803 te Vlaardingen, dochter van Arie Pietersz van der WINT (v.d. WINDT) (zie 102974) en Maria van BERKEL (zie 102975).
Gehuwd met Cornelis KLOOS (zie 102989).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166253    Pieternellitie Willems van der WINT, geboren te Rotterdam, in de Goudse Wagestraat in de Prinsegangk, gedoopt (Geref) op 21-11-1751 te Rotterdam, dochter van Willem Klaes van der WINT (zie 166242) en Dirkje van DUIJL (zie 166243).
 
45559    Pietje Taekes van der WINT (van der WIND), geboren op 29-12-1804 te Deinum, gedoopt (N.H.) op 27-01-1805 te Deinum;Menaldumadeel, overleden op 16-10-1882 te Menaldumadeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Taeke Sybrens van de WINT (van der WINDT) (zie 42387) en Anna Jans van der WIND (zie 42416).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 05-05-1824 te Menaldumadeel met Tjerk Ypes GERLOFSMA (zie 45560).
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 09-05-1827 te Menaldumadeel met Obbe Willems VENSTRA (VINSTRA;FEENSTRA) (zie 45562).
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
125024    Pietronella (Pieternelletje) van der WINT, werkster, geboren 00-00-1773 te Haarlem, dochter van nn van der WINT (zie 125028) en Grietje STESLER (zie 125027).
Gehuwd (1) voor 1816 met Johannes Coenraad OSTERMAN (zie 125030).
Gehuwd (2) op 15-05-1816 te Haarlem met Pieter BOERÉE (zie 125023). {Hij was eerder gehuwd voor 1816 met Hesther de VINK (zie 125029).}
 
82054    Rebecca Arentsdr van der WINT, gedoopt op 23-11-1710 te Vlaardingen, begraven 00-09-1773 te Vlaardingen, dochter van Arij Willemsz van der WINT (zie 75692) en Annetje Cornelisdr van der LEIJ (zie 75693).
 
102948    Rebecca Willemsdr. van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 14-06-1693 te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen op 42-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1736 te Vlaardingen, dochter van Willem Willemsz van der WINT (zie 82047) en Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 13-11-1718 te Vlaardingen met Cornelis Cornelisz GORTER, 23 jaar oud (zie 102949).
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 30-10-1734 te Vlaardingen met Cornelis KILA (zie 102952).
 
81987    Sijmon Willemsz van der WINT, geboren ca 1640.
Ondertrouwd (1) op 02-12-1689 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 18-12-1689 te Pijnacker met Heyltgen Hendricks VREDENBURGH (zie 81989). {Zij was ook ooit gehuwd met Dirck Crijnen SUIJDERKERCK (zie 81990).}
Gehuwd (2) met Willempje Jans van DIJCK (zie 81988).
 
112652    Teunis Daniels van der WINT, geboren ca 1675 te Rotterdam, wonende aan de Jufferstraat te Rotterdam in 1697; hij vertrok op 10-01-1712 op de Standvastigheid voor de V.O.C. (Kamer Rotterdam) en kwam aan te Batavia op 09-09-1712; das en reisnummer 2154.2, zoon van Daniel van der WINT (zie 112646) en Annetie TEUNIS (zie 112647).
Ondertrouwd op 23-06-1697 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 07-07-1697 te Rotterdam (Geref), hij j.m. en j.d. beide van Rotterdam met Marike Pieters de LICHT (zie 112653).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147236    Theunis van der WINT, onderzeilmaker, geboren ca 1730, uit Rotterdam, voer uit op 26-10-1753 op de Erfprins voor de V.O.C. (Kamer Delft) en kwam aan te Batavia op 20-05-1754 das en reisnummer 3608.2;.
 
121118    Toontje van der WINT, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jan van der KLEIJ (zie 121119).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88754    Trijntje van der WINT, geboren ca 1675.
Ondertrouwd op 05-05-1703 te Delft met Hendrick BROUWER (zie 88755).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
102972    Trijntje Pieters van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 06-03-1715 te Vlaardingen (getuige(n): Maerten ARIJENSZ en Jannetje BURGERTSDR en Aegje CORNELISDR), overleden voor 1762, dochter van Pieter Willemsz van der WINT (zie 102947) en Leena Ariensdr. NOORTHOEK (zie 102970).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 19-07-1733 te Dinxperloo, zij j.d. uit Vlaardingen met Garrit Willem te GROTENHUIS (zie 101010).
 
16667    Waander Jacobs van der WINT, geboren 00-00-1796, overleden op 17-05-1813 om 14.00 uur te Sneek, in het huis Wijk B nummer 131 te Sneek, zoon van Jacob van der WINT (zie 129968) en Lijsbeth Pieters van FUGT (zie 129969).
 
112695    Willem van der WINT, geboren ca 1650, overleden 00-05-1709 te Rotterdam, begraven op 25-05-1709 te Rotterdam. Westerkerkhof.
Gehuwd met Emmetje KERS (zie 112696).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
102957    Willem Dircksz van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 12-12-1708 te Vlaardingen, overleden 00-03-1709 te Vlaardingen, begraven 00-03-1709 te Vlaardingen, zoon van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
 
102962    Willem Dircksz van der WINT, geboren te Vlaardingen, gedoopt op 18-02-1714 te Vlaardingen, begraven te Vlaardingen, zoon van Dirck Willemsz van der WINT (zie 102946) en Theuntje Jacobsdr. van VELDE (zie 102953).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 18-05-1749 te Vlaardingen met Meijnsje Jansdr. van der SPRUIJT (zie 102963).
 
112621    Willem Jans van der WINT, gedoopt (Geref) op 27-04-1681 te Rotterdam (getuige(n): Annetie WILLEMS), zoon van Jan Pieterse van der WINT (zie 112619) en Ermpie WILLEMS (zie 112620).
 
112654    Willem Jans van der WINT, gedoopt (Geref) op 06-01-1698 te Rotterdam (getuige(n): Marija van der WINT en Frans JANSE), wonende buiten de Oostpoort, zoon van Jan Goossens van der WINT (zie 81975) en Neeltje Ariensdr OUDENAARDEN (zie 81976).
 
184011    Willem Jans van der WINT, gedoopt op 27-07-1759 te Amsterdam, zoon van Jan Willemse van der WINT (zie 184009) en Trijntje Sijmens van POL (zie 184010).
 
166242    Willem Klaes van der WINT, geboren te Rotterdam, in den Lombertstraet, gedoopt (Geref) op 29-06-1717 te Rotterdam (getuige(n): Leena Willems van der WINT), zoon van Claes Willems van der WINT (zie 166248) en Aaltie COMMENIJ (KOMMENE) (zie 112726).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-08-1742 te Rotterdam (Geref), hij. j.m. en zij j.d. beide van Rotterdam met Dirkje van DUIJL (zie 166243).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
85724    Willem Nicolaas van der WINT, geboren te Rotterdam, aan de Boompjes, gedoopt (Geref) op 29-03-1789 te Rotterdam. Zuiderkerk, overleden op 18-06-1789 te Rotterdam, 81 dagen oud, aan de Boompjes, begraven op 22-06-1789 te Rotterdam, zoon van Nicolaas Willems (Klaas) van der WINDT (zie 147082) en Harmina HAVERBEEK (zie 147083).
 
75696    Willem Willemse van der WINT (VERWINT), geboren 00-00-1590 te Vlaardingen, overleden 00-00-1654 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemsz van der WINT (van der WINDT) (zie 213278) en Aeghie CORNELISDR (zie 213279).
Gehuwd voor de kerk voor 1620 te Vlaardingen met Maertge CORNELISDR (zie 75697).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
75694    Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO), zeeman, geboren 00-05-1625 te Vlaardingen, gedoopt 00-00-1630 te Vlaardingen, overleden op 15-02-1683 te Vlaardingen, begraven 00-02-1683 te Vlaardingen, als Willem CUBIDO, ook VERWINT, zoon van Willem Willemse van der WINT (VERWINT) (zie 75696) en Maertge CORNELISDR (zie 75697).
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1653 te Vlaardingen met Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695). {Zij is later gehuwd voor de kerk na 1683 met Huijg Willemsz van der WINDT (zie 213280).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
213278    Willem Willemsz van der WINT (van der WINDT), geboren 00-00-1555.
Gehuwd met Aeghie CORNELISDR (zie 213279).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82047    Willem Willemsz van der WINT, gedoopt op 01-05-1653 te Vlaardingen, overleden 00-10-1731 te Vlaardingen, begraven op 31-10-1731 te Vlaardingen, zoon van Willem Willemse van der WINT (Willem Willems CUBIDO) (zie 75694) en Rebecca Huijgensdr WELVAREN (zie 75695).
Gehuwd voor de kerk 00-05-1681 te Vlaardingen met Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
102945    Willem Willemsz van der WINT, gedoopt op 14-11-1683 te Vlaardingen, begraven op 21-10-1762 te Krimpen aan de Lek op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem Willemsz van der WINT (zie 82047) en Aeghie CORNELISDR (zie 102943).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-04-1708 te Krimpen aan de Lek met Adriana Davids L'ECHEVIN (LISSEVIN) (zie 214334).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
102939    Willempje Cornelisdr van der WINT, geboren 00-00-1655 te Vlaardingen, begraven 00-03-1722 te Vlaardingen, dochter van Cornelis Willemsz van der WINT (VERWINT) (zie 82040) en Annetgen DIRCKSDR (zie 82041).
Ondertrouwd 00-01-1679 te Vlaardingen met Theunis Woutersz CAPITEYN (zie 102940).
 
112640    Abraham voor de WINT, geboren ca 1650, overleden voor 1694.
Gehuwd met Lijntie STOFFELS (zie 112641). {Zij was eerder ondertrouwd op 07-03-1694 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 21-03-1694 te Rotterdam (Geref), hij wed. van Groenendael en zij wed. van Aghter 't Klooster met Cornelis SPEELMAN (zie 112642).}
 
147245    Abraham voor de WINT, matroos, geboren ca 1750, uit Gouda voer uit op 22-07-1777 op de Morgenster voor de V.O.C.(Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 03-04-1778 das en reisnummer 4291.2.
 
147246    Carel voor de WINT, hooploper, geboren ca 1758, overleden op 06-03-1781 te Azie, uit Gouda, voer uit op 05-10-1779 op de Wakkerheid voor de V.O.C.(Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 30-04-1780.
 
147229    Claas Claasz voor de WINT, geboren ca 1720, uit Harlingen hij vertrok op 09-04-1746 met de Tolsduin voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 10-10-1746 das en reisnummer 3356.3.
 
147243    Cornelis Claase voor de WINT, geboren ca 1734, uit Harlingen voer uit op 02-11-1754 op de Lapienenburg voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 30-05-1755 das en reisnummer 3633.1;.
 
147240    Daniel voor de WINT, bosschieter, geboren ca 1735, uit Gouda voer uit op 22-10-1758 op de Scholtenburg voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan op de Kaap 11-03-1759 das en reisnummer 3743.2;.
 
147268    Jan Barendse voor de WINT, matroos, geboren ca 1736, overleden op 25-07-1760 te Huis te Boede, uit Bondel; hij voer uit op 07-12-1756 op de Amelisweert voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan op 16-07-1757 te Batavia das en reisnummer 3686.2;.
 
81966    Sijmon Claasz voor de WINT, hoogbootsman van 1703 tot 1713, geboren ca 1675.
Gehuwd met .... Pieters DICK (zie 81967).
 
108956    Trijntje Cornelis voor de WINT, geboren ca 1769.
Gehuwd met Pieter Jans BUUL (zie 108955).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147280    Willem voor de WINT, korporaal, geboren ca 1697, overleden op 20-10-1718 te Azie, uit Kockengen; hij voer uit op 09-01-1715 op de Voorburg voor de V.O.C. (Kamer Amsterdam) en kwam aan te Batavia op 16-08-1715 das en reisnummer 2238.3;.
 
2437    Jannetje Keessen WINT POST (WIND POST), arbeidster (1832), geboren op 13-04-1805 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, gedoopt (N.G.) op 21-04-1805 te Vollenhove, overleden op 16-01-1886 te Holthe;Beilen op 80-jarige leeftijd, dochter van Kees Jansen WINT POST (POST van der WINDE;WIND POST) (zie 2426) en Trijntje Klaaszen SOUWMAN (ZOUWMAN 1831) (zie 2435).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-01-1832 te Vollenhove met Klaas Hendriks LENS, 37 jaar oud (zie 35866). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1823 te Vollenhove met Willemina Jans VISSCHERS (VISSER) (zie 91784).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
2426    Kees Jansen WINT POST (POST van der WINDE;WIND POST), turfboer (1795), geboren te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, gedoopt (N.G.) op 01-11-1761 te Vollenhove, als Cees Jansen, zoon van Jan Ceessen van der WIND en Annigje Jans LOK, in Barsbeek; gedoopt door Ds. J.H. BRUNNINGS, overleden op 05-01-1812 te Steenwijkerwold op 50-jarige leeftijd, tot 1795 was het nog: van de WINDE, daarna WINT POST en WIND POST
In het Registre Civique de l'arrondissement de Zwolle wordt ingeschreven onder no.6807: Kees WIND POST, turfboer, geboren 16-12-1761. Zoon van Jan Kornelis POST van der WINDE (van der WENDE;WINDT;WIND) (zie 8159) en Annigien Jans LOK (zie 2425).
Gehuwd voor de kerk ca 1783 met Trijntje Klaaszen SOUWMAN (ZOUWMAN 1831) (zie 2435), tijdens de volkstelling van 1795 bestond het gezin uit 7 personen en woonde in de Barsbeek. Op23-01-1815 staat ze vermeld als weduwe te St. Jansklooster.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
216231    Luite Keesen (Lute) WINT POST, schoenmaker, geboren op 14-10-1802 te op den Kluitenberg, gedoopt op 20-10-1802 te Vollenhove, overleden op 15-12-1874 te Vollenhove op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacobjen Jans SCHUURINK, zoon van Kees Jansen WINT POST (POST van der WINDE;WIND POST) (zie 2426) en Trijntje Klaaszen SOUWMAN (ZOUWMAN 1831) (zie 2435).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1831 te Vollenhove met Jacobjen Jans SCHUURINK, 33 jaar oud (zie 207466).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
15319    Aaldert Lamberts WINTER, gedoopt op 06-03-1698 te Steenwijkerwold, zoon van Lambert WINTER (zie 15351).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-04-1729 te Steenwijkerwold met Hendrikje KOENEN, 21 jaar oud (zie 12006).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93350    Aaltien Cornelissen WINTER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Reijn Hugo van der MEULEN (zie 93349).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15320    Aaltjen Jannes WINTER, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 21-07-1782 te Vollenhove, overleden ca 1782, dochter van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
 
15321    Aaltjen Jannes WINTER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 01-10-1786 te Vollenhove, overleden op 30-07-1813 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt op 26-jarige leeftijd, dochter van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
Gehuwd ca 1804 met Coert Jochems ROOK (zie 13750). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 29-04-1814 te Vollenhove, disp. KB 26-02-1814 met Jennigje Jannes WINTER, 21 jaar oud (zie 15346).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
79144    Aaltjen Pieters WINTER, geboren ca 1780 te Dinxterveen, dochter van Pieter Jans WINTER (zie 38644) en Marrigje Bartelds KUIJERS (zie 38645).
Ondertrouwd op 25-03-1803 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 11-04-1803 te Wanneperveen, hij van Staphorst en zij van Dinxterveen beide wonend te Dinxsterveen met Albert MARTENS (zie 79145).
 
115808    Alberdina WINTER, geboren 00-00-1864 te Leek, overleden voor 1922, dochter van Pieter WINTER (zie 115809) en Auktje SCHUIL (zie 115810).
Gehuwd op 17-11-1894 te Leek met Evert KIENEKER (zie 115807). {Hij is later gehuwd op 21-06-1922 te Rheden met Geesje VISSER (zie 115816).}
 
149297    Anna WINTER, geboren ca 1834.
Gehuwd met Johannes van den BOS (zie 149296).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15322    Anna Barbara WINTER, geboren ca 1750.
Gehuwd met Johann Wilhelm WIJS (zie 15204). {Hij was ook ooit gehuwd met Judik TEUNIS (zie 14664).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
15323    Asse Tijs WINTER, geboren te Zuurbeek, gedoopt (N.G.) op 30-03-1788 te Vollenhove, zoon van Thijs Jans WINTER (zie 15358) en Grietje Asjes BELT (zie 8540).
Gehuwd met Jentje Jans WINTER (zie 182938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Asses (WINTERS) (zie 182926).

195435    Carla WINTER, geboren op 18-02-1949, overleden op 15-12-1998 op 49-jarige leeftijd, dochter van Geuje WINTER (zie 195434) en Geertje LASSCHE (zie 195433).
 
52891    Catharina WINTER, geboren ca 1785.
Gehuwd met Bronno Frederikus STRATINGH (zie 52890).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15324    Derk Jannes WINTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 06-09-1789 te Vollenhove, zoon van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
 
134393    Evert WINTER, 1930: landarbeider.
Gehuwd met Jantje KAREL (zie 134394).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15325    Geert WINTER, geboren op 29-07-1800 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 03-08-1800 te Vollenhove, zoon van Jan Geerts WINTER (zie 15339) en Roelofjen Joosten HUISMAN (zie 10867).
 
15326    Geert Jans WINTER, geboren te op 't Land Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-06-1759 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
 
15327    Geert Teunis WINTER, geboren op 17-11-1793 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 24-11-1793 te Vollenhove, zoon van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
93331    Geertien Jans WINTER, geboren ca 1770.
Gehuwd met Luite Hendriks van DALEN (zie 93330).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79666    Geertje WINTER, geboren 00-00-1822 te Giethoorn, dochter van Koene Geerts WINTER (zie 49419) en Annigje Jans GROEN (zie 41071).
Gehuwd op 11-12-1848 te Vollenhove-Ambt met Jan KROEK (zie 57939).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15329    Geertjen Jannes WINTER, geboren op 01-04-1796 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 03-04-1796 te Vollenhove, dochter van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
 
15330    Geertjen Jans WINTER, geboren te van 't Land, gedoopt (N.G.) op 20-01-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. MEIJER van Steenwijkerwold, dochter van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
Gehuwd ca 1787 met Luite Hendriks van DAALEN (zie 10579). {Hij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 07-02-1823 te Vollenhove-Ambt, hij van Sintjansklooster en zij van Vollenhove-Ambt. Echtgenote is Jacobje Jans van der LINDE, 23 jaar oud (zie 12348).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
154225    Geesien Everts WINTER, geboren ca 1796, overleden voor 1834.
Gehuwd voor 1834 met Harm Ebes BUITER (zie 154222). {Hij is later gehuwd op 16-10-1834 te Oldehove met Roelfke Jans SPANNINGA (zie 154221).}
 
114949    Gerrigjen WINTER, geboren ca 1828.
Gehuwd met Lambert ELFRING (zie 114948).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15331    Geugje WINTER, geboren op 01-12-1806 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 01-01-1807 te Vollenhove, zoon van Teunis Jans WINTER (zie 15357) en Reintje JANS (zie 11540).
 
61352    Geuje WINTER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Maria Willems ZANDBERGEN (zie 15455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 61351).
   2.  Jan (zie 76287).

65046    Geuje WINTER, geboren 00-00-1860 te Vollenhove-Ambt, zoon van Willem WINTER (zie 61351) en Evertje STAM (zie 61350).
Gehuwd op 10-05-1889 te Vollenhove-Ambt met Hendrikje ROSKAM, 26 jaar oud (zie 65045).
 
195434    Geuje WINTER, geboren op 10-06-1917 te Vollenhove-Ambt, overleden op 24-03-2004 te Emmeloord op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1944 te Vollenhove met Geertje LASSCHE (zie 195433).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124069    Grietjen Jans WINTER, geboren 00-00-1818 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Tijs WINTER (zie 15343) en Machteldje WINTERS (zie 124070).
Gehuwd op 31-12-1863 te Vollenhove-Ambt met Hendrik Willems BOVENDEUR (zie 124068).
 
146808    Hans Jurjens WINTER, gedoopt (Herv) op 11-01-1705 te Dokkum, zoon van Jurjen HANSEN (zie 146817).
Gehuwd met Vogel GLAAS (zie 146810).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
26445    Harm Geert WINTER, landbouwer, geboren te Winschoten, gedoopt op 25-03-1763 te Winschoten, overleden op 21-01-1848 te Siddeburen op 84-jarige leeftijd, zoon van Geert BERENDS (zie 24317) en Frouke KORNELIUS (zie 25326).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13-03-1803 te Winschoten met Elisabeth Andries MEIJER, 29 jaar oud (zie 25528).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15332    Henderikjen Teunis WINTER, geboren op 21-07-1800 te op 't land, gedoopt (N.G.) op 27-07-1800 te Vollenhove, dochter van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
76286    Hendrik WINTER, geboren 00-00-1896 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan WINTER (zie 76287) en Geertje van de STOUWE (zie 76288).
Gehuwd op 03-09-1920 te Vollenhove-Ambt met Pietertje SNIJDER (zie 76285).
 
15699    Hendrik WINTER, overleden op 15-01-1982.
Gehuwd met Hendrikjen WIND (zie 1106).
 
22024    Hendrik Hendriks WINTER, geboren 00-00-1805 te Sint Johannesga, zoon van Hendrik Lammerts WINTER (zie 22025) en Niesjen Hendriks (Neeltje) PUTTER (zie 22026).
Gehuwd op 17-01-1840 te Avereest met Trientje Sanders FLODDER (zie 22023). {Zij was eerder gehuwd op 21-04-1830 te Avereest met Hendrik KLAAS (zie 22028).}
 
15333    Hendrik Jans WINTER, geboren te op 't Land, gedoopt (N.G.) op 04-04-1768 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, overleden ca 1768, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
 
15334    Hendrik Jans WINTER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 31-10-1773 te Vollenhove, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
 
22025    Hendrik Lammerts WINTER, geboren ca 1775, zoon van Lambert Aalderts WINTER (zie 15352) en Jacobje PIETERS (zie 13207).
Gehuwd met Niesjen Hendriks (Neeltje) PUTTER (zie 22026).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
15335    Hendrik Thijs WINTER (WINTERS), landbouwer, geboren te Suurbeek, gedoopt (N.G.) op 14-06-1789 te Vollenhove, overleden op 01-10-1863 te Zuurbeek;Vollenhove-Ambt op 74-jarige leeftijd, zoon van Thijs Jans WINTER (zie 15358) en Grietje Asjes BELT (zie 8540).
Gehuwd met Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
15336    Hendrikje WINTER, geboren op 19-04-1806 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 18-05-1806 te Vollenhove, dochter van Jan Geerts WINTER (zie 15339) en Roelofjen Joosten HUISMAN (zie 10867).
 
15337    Hendrikje WINTER, geboren op 04-07-1810 te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 22-07-1810 te Vollenhove, dochter van Jan Jannes WINTERS (zie 15363) en Trijntje Hendriks TUIN (zie 14857).
 
208695    Hendrikje Hendriks WINTER, geboren op 18-04-1762 te Hattem, overleden op 14-02-1853 te Oldebroek op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-10-1785 te Hattem met Klaas Lamberts MULDER, 29 jaar oud (zie 208694).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
206657    Henrikjen Hendriksdr WINTER, geboren ca 1700.
Gehuwd met Hendrik Freriksz BRAMER (zie 206656).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15338    Hilligjen Jans WINTER, geboren op 04-12-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-12-1802 te Vollenhove, dochter van Jan Geerts WINTER (zie 15339) en Roelofjen Joosten HUISMAN (zie 10867).
 
76287    Jan WINTER, geboren 00-00-1841 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTER (zie 61352) en Maria Willems ZANDBERGEN (zie 15455).
Gehuwd (1) op 23-10-1891 te Vollenhove-Ambt met Geertje van de STOUWE (zie 76288). {Zij was ook ooit gehuwd met Tijs RIEZEBOS (zie 76290).}
Gehuwd (2) met Grietje van der KAMP (zie 76289).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
58673    Jan WINTER, geboren 00-00-1891 te Gramsbergen, zoon van Roelof WINTER (zie 58674) en Jentje LANGEMAIRE (zie 58675).
Gehuwd op 24-05-1912 te Coevorden met Jantje van der WEIDE (zie 58672).
 
38643    Jan Coenraad WINTER, arbeider, geboren op 18-08-1777 te Dinxterveen, gedoopt op 28-08-1777 te Kolderveen, overleden op 07-07-1834 te Dinxterveen op 56-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jans WINTER (zie 38644) en Marrigje Bartelds KUIJERS (zie 38645).
Ondertrouwd op 25-04-1800 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 11-05-1800 te Wanneperveen, hij van Dinxterveen en zij van Giethoorn met Geesje Hendriks DOEVE, 23 jaar oud (zie 38642).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15339    Jan Geerts WINTER, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 07-08-1768 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
Gehuwd met Roelofjen Joosten HUISMAN (zie 10867).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
145424    Jan Jans WINTER, landbouwer, geboren 00-00-1792 te Vollenhove, zoon van Jan Jans WINTERS (zie 64491) en Jentjen Jans ZIEL (zie 64492).
Gehuwd op 01-05-1818 te Vollenhove met Gerrigjen Klaasen van der LINDE, 25 jaar oud (zie 12328).
 
119557    Jan Klaas WINTER, geboren ca 1770.
Gehuwd met Jacobjen Jans GROEN (zie 119556).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15340    Jan Teunis WINTER, geboren op 22-09-1797 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 24-09-1797 te Vollenhove, zoon van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
15341    Jan Tijs WINTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 19-11-1719 te Vollenhove, zoon van Tijs JANS (zie 11590) en Magtelt GEERTS (zie 9917).
Gehuwd met Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Tijs WINTER (zie 15342).}
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
15342    Jan Tijs WINTER, geboren te Barsbeek, gedoopt op 08-06-1727 te Vollenhove, overleden op 23-02-1778 te Vollenhove op 50-jarige leeftijd, zoon van Tijs JANS (zie 11590) en Magtelt GEERTS (zie 9917).
Gehuwd met Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Tijs WINTER (zie 15341).}
 
15343    Jan Tijs WINTER, geboren te Zuurbeek, gedoopt (N.G.) op 20-03-1785 te Vollenhove, zoon van Thijs Jans WINTER (zie 15358) en Grietje Asjes BELT (zie 8540).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 02-05-1817 te Vollenhove met Machtelt Jans WINTER, 27 jaar oud (zie 216100). {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-04-1830 te Vollenhove-Ambt met Jan REINTS, 28 jaar oud (zie 13571).}
Gehuwd (2) met Machteldje WINTERS (zie 124070).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Grietjen Jans (zie 124069).

15344    Jannes Jans WINTER, landbouwer, gedoopt op 05-03-1755 te Vollenhove, overleden op 03-11-1831 te Vollenhove op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
Gehuwd met Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
119558    Jantien Jans WINTER, gedoopt (Ref) op 14-03-1790 te Rouveen, door vader van moeder Jan GROEN ten doop gedaan, dochter van Jan Klaas WINTER (zie 119557) en Jacobjen Jans GROEN (zie 119556).
 
170137    Jantje WINTER, geboren ca 1800.
Kind:
   1.  Jantje (Jentje) WINTER (zie 65083).

65083    Jantje (Jentje) WINTER, geboren 00-00-1821 te Vollenhove-Ambt, overleden op 24-10-1909 te Vollenhove, dochter van Jantje WINTER (zie 170137).
Gehuwd (1) op 28-06-1848 te Vollenhove-Ambt met Jan Pieters ROOK, 25 jaar oud (zie 138329).
Gehuwd (2) op 06-03-1850 te Vollenhove-Ambt met Jan Klaassen POST (zie 65084).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
3408    Jantje WINTER, geboren 00-00-1827 te Giethoorn, dochter van Koene Geerts WINTER (zie 49419) en Annigje Jans GROEN (zie 41071).
Gehuwd op 22-01-1859 te Giethoorn met Klaas Geerts SCHIPPER, 49 jaar oud (zie 43668). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1832 te AEngwirden met Hilligje Hendriks MEISTER, 34 jaar oud (zie 85306). Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op 31-08-1849 te Giethoorn met Aaltje Tiemens OTTER (zie 79665).}
 
116088    Jantje Berends WINTER, geboren ca 1824.
Gehuwd met Jan Alberts SLAGTER (zie 116087).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15346    Jennigje Jannes WINTER, geboren op 16-11-1792 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 18-11-1792 te Vollenhove, dochter van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1814 te Vollenhove, disp. KB 26-02-1814 met Coert Jochems ROOK, 39 jaar oud (zie 13750). {Hij was eerder gehuwd ca 1804 met Aaltjen Jannes WINTER (zie 15321).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
17330    Jennita WINTER, geboren ca 1946, dochter van Pieter WINTER (zie 18090) en Jennigje van FAASSEN (zie 17823).
Gehuwd met Pieter POORTMAN (zie 17329).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
15347    Jentje WINTER, geboren op 24-08-1809 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 26-11-1809 te Vollenhove, dochter van Jan Geerts WINTER (zie 15339) en Roelofjen Joosten HUISMAN (zie 10867).
 
15348    Jentje WINTER, geboren op 01-03-1810 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 25-03-1810 te Vollenhove, dochter van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
102206    Jentje WINTER, geboren op 01-02-1934 te Hoogeveen, overleden op 06-02-1934 te Elim;Hoogeveen, 5 dagen oud, dochter van Roelof WINTER (zie 102204) en Maria BOLS (zie 102205).
 
182926    Jentje Asses WINTER (WINTERS), geboren 00-00-1820 te Vollenhove-Ambt, overleden op 22-02-1900 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, dochter van Asse Tijs WINTER (zie 15323) en Jentje Jans WINTER (zie 182938).
Gehuwd op 28-10-1843 te Vollenhove-Ambt met Jan Albrechts DRIEGEN (zie 182925).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
182938    Jentje Jans WINTER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Asse Tijs WINTER (zie 15323).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
154572    Jentje Koenes WINTER, geboren op 12-01-1812 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 16-02-1812 te Giethoorn, dochter van Koene Geerts WINTER (zie 49419) en Annigje Jans GROEN (zie 41071).
 
85452    Jentje Teunis WINTER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Willem GELDERMAN (zie 85451).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15349    Jentjen Teunis WINTER, geboren op 02-10-1795 te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 04-10-1795 te Vollenhove, overleden voor 1805, dochter van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
15350    Jentjen Teunis WINTER, geboren op 09-05-1805 te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 26-05-1805 te Vollenhove, overleden voor 1810, dochter van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
5242    Jobst Henrich Ludwig WINTER, steenvormer;steenbakker, geboren op 19-09-1832 te Lippe (Hazebeek) BRD, zoon van Jobst Simon WINTER (zie 22678) en Dorothea WOLF (zie 22679).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-1857 te Roden met Elisabeth van der KAAP, 27 jaar oud (zie 5241).
 
22678    Jobst Simon WINTER, geboren ca 1804.
Gehuwd met Dorothea WOLF (zie 22679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jobst Henrich Ludwig (zie 5242).

49419    Koene Geerts WINTER, geboren ca 1783.
Ondertrouwd op 27-04-1810 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 13-05-1810 te Giethoorn (NH), beide van Giethoorn met Annigje Jans GROEN, 22 jaar oud (zie 41071). {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 22-09-1838 te Giethoorn met Reinder Jannes KUILDERT, 60 jaar oud (zie 41088).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
15351    Lambert WINTER, geboren ca 1672.
Kind:
   1.  Aaldert Lamberts (zie 15319).

15352    Lambert Aalderts WINTER, gedoopt op 10-04-1730 te Steenwijkerwold, zoon van Aaldert Lamberts WINTER (zie 15319) en Hendrikje KOENEN (zie 12006).
Ondertrouwd op 11-06-1758 te Steenwijk, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-07-1758 te Steenwijkerwold met Jacobje PIETERS, 28 jaar oud (zie 13207).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15353    Machteld Geerts WINTER, geboren ca 1770 te Heetveld, dochter van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
Gehuwd met Teunis Alberts de RUITER (zie 13874).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
216100    Machtelt Jans WINTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 02-05-1790 te Vollenhove, overleden op 28-02-1872 te Barsbeek op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02-05-1817 te Vollenhove met Jan Tijs WINTER, 32 jaar oud (zie 15343). {Hij was ook ooit gehuwd met Machteldje WINTERS (zie 124070).}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 17-04-1830 te Vollenhove-Ambt met Jan REINTS, 28 jaar oud (zie 13571).
 
58676    Niesje WINTER, geboren 00-00-1898 te Gramsbergen, dochter van Roelof WINTER (zie 58674) en Jentje LANGEMAIRE (zie 58675).
Gehuwd op 05-08-1921 te Coevorden met Egbert SNIPPE (zie 58677).
 
116496    nn WINTER.
Gehuwd met G. KROEZEN (zie 116493).
 
38651    Peter Jans WINTER, arbeider, geboren op 04-02-1806 te Dinxterveen, gedoopt op 14-12-1806 te Kolderveen, overleden op 03-02-1868 te Wanneperveen op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Coenraad WINTER (zie 38643) en Geesje Hendriks DOEVE (zie 38642).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1835 te Ruinerwold met Jantje Klaas VELD, 19 jaar oud (zie 38652).
 
115809    Pieter WINTER, timmerman, geboren ca 1834.
Gehuwd met Auktje SCHUIL (zie 115810).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18090    Pieter WINTER, geboren ca 1924.
Gehuwd met Jennigje van FAASSEN (zie 17823).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51144    Pieter Hendriks WINTER (WINTERS), arbeider, geboren op 17-08-1822 te Haskerdijken;Haskerland, zoon van Hendrik Lammerts WINTER (zie 22025) en Niesjen Hendriks (Neeltje) PUTTER (zie 22026).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-11-1850 te Avereest met Geertjen ten NAPEL (zie 51143).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38644    Pieter Jans WINTER, geboren ca 1750, overleden op 12-01-1828 te Dinxterveen.
Gehuwd op 01-07-1777 te Kolderveen met Marrigje Bartelds KUIJERS (zie 38645).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
89890    Rebecca WINTER, geboren ca 1785.
Ondertrouwd op 09-01-1712 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 31-01-1712 te Zwartsluis met Paulus PRIJS (zie 89888). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-04-1705 te Zwartsluis met Dirkjen GILDHUIJS (zie 89889).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184983    Reintje WINTER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Hendrik van FAASSEN (zie 184982).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26446    Rienke Harms WINTER, geboren op 28-03-1806 te Siddeburen, overleden op 19-04-1879 te Siddeburen op 73-jarige leeftijd, dochter van Harm Geert WINTER (zie 26445) en Elisabeth Andries MEIJER (zie 25528).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 30-04-1823 te Siddeburen met Eltje Willem WOLTEMA, 22 jaar oud (zie 26473).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Geert (zie 26480).
   2.  Frouwke (zie 26476).

15355    Roelof WINTER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 03-09-1775 te Vollenhove, zoon van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
 
58680    Roelof WINTER, geboren 00-00-1819 te Terband, zoon van Hendrik Lammerts WINTER (zie 22025) en Niesjen Hendriks (Neeltje) PUTTER (zie 22026).
Gehuwd op 29-08-1846 te Avereest met Elsje PROFIJT (zie 58681).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
58674    Roelof WINTER, geboren 00-00-1862 te Hardenberg-Ambt, overleden op 11-11-1918 te Coevorden, zoon van Roelof WINTER (zie 58680) en Elsje PROFIJT (zie 58681).
Gehuwd op 14-08-1886 te Hardenberg-Ambt met Jentje LANGEMAIRE (zie 58675).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
102204    Roelof WINTER, geboren op 22-08-1893 te Gramsbergen, overleden op 29-11-1951 te Hoogeveen op 58-jarige leeftijd, zoon van Roelof WINTER (zie 58674) en Jentje LANGEMAIRE (zie 58675).
Gehuwd met Maria BOLS (zie 102205).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
8167    Seijntje Jans (Sijntje) WINTER, landbouwster, geboren te Heetveld;Vollenhove-Ambt, gedoopt op 31-10-1751 te Vollenhove, overleden op 18-02-1803 te Vollenhove op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1769 met Arrien Martens SCHEER (zie 13980).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1777 met Willem Hendriks SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 04-12-1803 te Vollenhove met Anna Jans BOON, 23 jaar oud (zie 8827).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 10 kinderen.
 
15356    Teunis Geerts WINTER, geboren ca 1770 te Heetveld, zoon van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
Gehuwd met Reintjen JANS (zie 11541).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
15357    Teunis Jans WINTER, geboren ca 1785, zoon van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
Gehuwd met Reintje JANS (zie 11540).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15358    Thijs Jans WINTER, rietdekker;landbouwer, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 25-01-1750 te Vollenhove, overleden op 22-09-1832 te Zuurbeek;Vollenove-Ambt op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
Gehuwd met Grietje Asjes BELT (zie 8540).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
15359    Tijs WINTER, geboren op 19-08-1802 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 29-08-1802 te Vollenhove, zoon van Teunis Geerts WINTER (zie 15356) en Reintjen JANS (zie 11541).
 
15360    Tijs Geerts WINTER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 20-05-1773 te Vollenhove, zoon van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
 
15361    Trijntje Lamberts WINTER, gedoopt op 25-07-1768 te Steenwijkerwold, dochter van Lambert Aalderts WINTER (zie 15352) en Jacobje PIETERS (zie 13207).
Ondertrouwd op 30-03-1798 te Steenwijkerwold, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Steenwijkerwold met Meine Jans MEINEN, 28 jaar oud (zie 15354).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134392    Wilhelmina WINTER, geboren op 20-06-1910 te Emmen, overleden op 24-01-1997 op 86-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Buinen, dochter van Evert WINTER (zie 134393) en Jantje KAREL (zie 134394).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-10-1930 te Borger met Andries OOST, 21 jaar oud (zie 134391).
 
61351    Willem WINTER, geboren 00-00-1836 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTER (zie 61352) en Maria Willems ZANDBERGEN (zie 15455).
Gehuwd op 21-10-1859 te Vollenhove-Ambt met Evertje STAM (zie 61350).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103047    Willem WINTER, landarbeider, geboren 00-00-1893 te Vollenhove-Ambt, overleden op 27-10-1986 te Vollenhove.
Gehuwd op 12-12-1929 te Vollenhove-Ambt met Aaltje ten NAPEL, 17 jaar oud (zie 103046).
 
147554    Antonie Jansz. de WINTER, geboren ca 1623.
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1646 te Dordrecht met Belia WILLEMS (zie 147555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17411    Frits de WINTER, geboren ca 1904.
Gehuwd ca 1928 met Willempje POORTMAN (zie 17410). {Zij is later gehuwd ca 1935 met Lucas KUIPERS (zie 17412).}
 
110918    Johannes de WINTER, geboren 00-00-1822 te Amersfoort, zoon van Pieter de WINTER (zie 110919) en Hendrina van HOEIJ (zie 110920).
Gehuwd op 11-02-1857 te Amersfoort met Johanna Hendrika SLEURINK (zie 110917).
 
147553    Mariken Anthonie de WINTER, gedoopt op 03-01-1647 te Dordrecht, dochter van Antonie Jansz. de WINTER (zie 147554) en Belia WILLEMS (zie 147555).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-07-1671 te Dordrecht (N.H.) met Folpart Evertsen TROOST, 25 jaar oud (zie 147485).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
110919    Pieter de WINTER, geboren ca 1792.
Gehuwd met Hendrina van HOEIJ (zie 110920).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129133    Derk WINTERBOER, geboren ca 1845.
Gehuwd met Geertje WEERT (zie 129134).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129132    Meikea Geerdina WINTERBOER, geboren 00-00-1875 te Groningen, dochter van Derk WINTERBOER (zie 129133) en Geertje WEERT (zie 129134).
Gehuwd op 25-05-1901 te Hoogeveen met Albert TIGELAAR, 25 jaar oud (zie 129124).
 
81604    Christiaan WINTERINK, geboren ca 1734.
Gehuwd met Maria FRINKS (zie 81603).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
81622    Francijne WINTERINK, geboren 00-00-1774, dochter van Christiaan WINTERINK (zie 81604) en Maria FRINKS (zie 81603).
Gehuwd op 23-09-1812 te Zutphen, 1 kind gewettigd met Hendrik Jan BIELDERMAN (zie 81623).
 
81617    Willem WINTERINK, geboren 00-00-1762 te Deventer, zoon van Christiaan WINTERINK (zie 81604) en Maria FRINKS (zie 81603).
Gehuwd (1) op 02-11-1825 te Zutphen met Esseline HENDRIKSEN (zie 81618).
Gehuwd (2) met Marianna APPESELLER (zie 81621).
 
144348    Aafjen Ypes WINTERS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Baarte Hendriks KROL (zie 144347).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35808    Aagje WINTERS, geboren op 02-06-1884 te Vollenhove-Ambt, overleden op 19-09-1972 te Kampen op 88-jarige leeftijd, dochter van Derk Hendriks WINTERS (zie 35807) en Margje SCHAAPMAN (zie 35806).
Gehuwd met Hendrik Jan BOXUM (zie 35809).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
216103    Aagje Willems WINTERS, geboren ca 1847 te Vollenhove-Ambt, overleden op 20-12-1882 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, dochter van Willem Hendriks WINTERS (zie 118963) en Stijntje Everts van BENTHEM (zie 118964).
Gehuwd op 20-02-1873 te Vollenhove-Ambt met Derk Jans SCHUTTE (zie 216104).
 
61274    Aaltje WINTERS, geboren 00-00-1894 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 61275) en Hendrikje ZANDBERGEN (zie 61276).
Gehuwd op 31-05-1913 te Vollenhove-Ambt met Gerrit REGELING (zie 61273).
 
143749    Aaltje Aukes WINTERS, geboren ca 1808.
Gehuwd met Jacob Jans VISSCHER (zie 143748).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
164660    Aaltje Berends WINTERS, geboren ca 1781.
Gehuwd met Koop Jans DOORTEN (zie 164659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118985    Aaltje Hendriks WINTERS, geboren 00-00-1827 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Gehuwd op 31-05-1854 te Vollenhove-Ambt met Willem Jans HANSMA (zie 93356). {Hij is later gehuwd op 21-01-1864 te Vollenhove-Ambt met Matje van DALEN (zie 93355).}
 
161863    Aaltje Jans WINTERS, geboren 00-00-1830, dochter van Jan Jannes WINTERS (zie 15363) en Trijntje Hendriks TUIN (zie 14857).
Gehuwd op 25-02-1854 te Vollenhove-Ambt met Jan Lucas APPERLO, 22 jaar oud (zie 161860). {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 31-03-1877 te Vollenhove-Ambt met Jantje BRUINTJES (zie 161864).}
 
15362    Aaltje Meinen WINTERS, geboren op 25-10-1808 te Oosterhoek; Steenwijkerwold, overleden op 05-06-1874 te Basse op 65-jarige leeftijd, dochter van Meine Jans MEINEN (zie 15354) en Trijntje Lamberts WINTER (zie 15361).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1832 te Steenwijkerwold met Hanne Jans GROEN, 23 jaar oud (zie 10123).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
170970    Albert WINTERS, geboren ca 1857.
Gehuwd met Stijntje DIJKSTRA (zie 170971).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86088    Albert Jans WINTERS, geboren op 30-05-1805 te Steenwijk, overleden op 04-04-1881 te Weststellingwerf op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan WINTERS (zie 86089) en Grietje DAPPERS (zie 86090).
Gehuwd met Annegien Jans (Annigje) ter HORST (zie 86087). {Zij was ook ooit gehuwd met Wijcher VELDSTRA (zie 86091).}
 
144410    Anna Georg WINTERS, geboren ca 1764, overleden voor 1818.
Gehuwd voor 1818 met Derk Alberts HAZEKAMP (zie 144406). {Hij is later gehuwd op 11-11-1818 te Middelstum met Geertruid Louwers WELT (zie 144405).}
 
43634    Annechien WINTERS, geboren ca 1773.
Gehuwd met Harm KUIPER (zie 43633).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
185012    Arend WINTERS, geboren 00-00-1857 te Staphorst, zoon van Klaas WINTERS (zie 185013) en Lijsje HAASJES (zie 185014).
Gehuwd op 31-10-1884 te Avereest met Margje RUNHERD (zie 185011).
 
100035    Asse WINTERS, geboren ca 1795.
Gehuwd met Jentje WINTERS (zie 100036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Asses (zie 100033).

100047    Asse WINTERS, geboren ca 1853.
Gehuwd met Aaltje LOK (zie 100048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100057    Asse Jans WINTERS, geboren 00-00-1851 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Asses WINTERS (zie 100033) en Aaltje Peters ten NAPEL (zie 100034).
Gehuwd op 25-04-1884 te Vollenhove-Ambt met Bartjen Willems DRIEZEN (zie 100058).
 
49170    Barteld WINTERS, geboren 00-00-1846 te Wanneperveen, zoon van Jan Jans WINTERS (zie 49171) en Jentje Jans HOGEVELD (zie 49172).
Gehuwd op 26-09-1874 te Staphorst met Roelofjen van VEEN, 27 jaar oud (zie 49169).
 
32158    Barteld Jans WINTERS, geboren ca 1818.
Gehuwd met Beatriks Lubberts BIJKER (zie 32159).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
43356    Bernardina WINTERS, dienstmeid, geboren 00-00-1876 te Midwolda, dochter van Johannes WINTERS (zie 43285) en Johanna WIND (zie 43281).
Gehuwd op 29-05-1896 te Midwolda met Pieter BERGHUIS (zie 43357).
 
202415    Coop WINTERS, geboren op 03-09-1818 te Vollenhove-Ambt, overleden op 09-10-1878 te Vollenhove op 60-jarige leeftijd, zoon van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Geertjen Berends VISSCHER (zie 202411).
 
203046    Cornelis Jans WINTERS, geboren 00-00-1841 te Steenwijkerwold, overleden op 23-06-1868 te Westenwoud;Steenwijkerwold, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
 
100075    Derk WINTERS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Trijntjen Wolters ROSKAM (zie 13826).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
216910    Derk WINTERS, timmerman (1896), geboren ca 1845.
Gehuwd met Klaasje de BOER (zie 216911).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35807    Derk Hendriks WINTERS, veehouder;landbouwer, geboren op 11-07-1833 te Vollenhove-Ambt, overleden op 11-12-1922 te Vollenhove-Ambt op 89-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 28-04-1865 te Vollenhove-Ambt met Hendrikje Alberts VISSCHER (zie 113298).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Zwartsluis met Margje SCHAAPMAN, 30 jaar oud (zie 35806).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
91048    Ebel Jans WINTERS, geboren 00-00-1849 te Steenwijkerwold, overleden op 16-05-1931 te Blankenham, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
Gehuwd op 10-07-1875 te Steenwijkerwold met Jebbigje de BOER (zie 91049).
 
203047    Ebeltje Jans WINTERS, geboren 00-00-1844 te Steenwijkerwold, overleden op 08-05-1846 te Wetering;Steenwijkerwold, dochter van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
 
197241    Eltje WINTERS, geboren ca 1815.
Gehuwd met Arend BAZUIN (zie 197240).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56593    Geert WINTERS, geboren ca 1788.
Gehuwd met Geertjen Hendriks TUKKER (zie 14860).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132264    Geert IJbes WINTERS, geboren ca 1797.
Gehuwd met Elizabeth Oeges VEENSTRA (zie 132265).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202410    Geert Jans WINTERS (WINTER), infanteriesoldaat, geboren op 27-07-1800 te Vollenhove-Ambt, gedoopt op 03-08-1800 te Vollenhove-Ambt, overleden op 06-03-1832 te Maastricht op 31-jarige leeftijd, zoon van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Roelofje Joosten DOEVENDANS (DUIJVENDANS) (zie 202409).
 
15328    Geert Tijs WINTERS (WINTER), geboren ca 1738.
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1761 met Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
Gehuwd (2) met Hendrikje Hendriks DUIJVENDANS (zie 89296).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
203039    Geertje Jans WINTERS, geboren 00-00-1834 te Steenwijkerwold, overleden op 30-06-1919 te Zuid Esmarke;Lonneker, dochter van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
 
43352    Geesien WINTERS, geboren 00-00-1879 te Midwolda, overleden op 09-09-1951 te Leiden, dochter van Johannes WINTERS (zie 43285) en Johanna WIND (zie 43281).
Gehuwd op 27-12-1902 te Midwolda met Adrianus van MEENINGEN (zie 43353).
 
170968    Geesje WINTERS, geboren ca 1887 te Steenwijkerwold, dochter van Albert WINTERS (zie 170970) en Stijntje DIJKSTRA (zie 170971).
Gehuwd op 13-08-1904 te Vledder, 1 kind gewettigd met Albert STOBBE, 33 jaar oud (zie 170834).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54133    Geesje Bartelds WINTERS, geboren op 14-06-1846 te Zwartsluis, overleden op 04-08-1914 te Armweide;Ruinen op 68-jarige leeftijd, dochter van Barteld Jans WINTERS (zie 32158) en Beatriks Lubberts BIJKER (zie 32159).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-09-1865 te Ruinen met Hendrik REMKEN, 25 jaar oud (zie 54132).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
168433    Geesje Berends WINTERS, geboren ca 1791.
Gehuwd met Jan Pieters HOOGENKAMP (zie 168432).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5699    Geesje Hendriks WINTERS, gedoopt op 06-02-1696 te Diever, overleden na 1764, dochter van Hendrik VOLKERS (zie 5806) en Anna Jans SCHEUNINCK (zie 5807).
Gehuwd voor 1721 met Hermannus Jacobs HUMMELEN (zie 5698).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
125334    Geesje Hendriks WINTERS, geboren ca 1825.
Gehuwd met Albert Bartelds DROGT (zie 125333).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
100066    Gergje WINTERS, geboren 00-00-1851 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Jans WINTERS (zie 100067) en Grietje DRIEZEN (DRIESEN) (zie 100068).
Gehuwd op 02-05-1878 te Vollenhove-Ambt met Hendrik van der LINDE (zie 100065).
 
212576    Gerrit Meinen WINTERS, geboren op 07-11-1811 te Steenwijkerwold, overleden op 03-02-1865 te Steenwijkerwold op 53-jarige leeftijd, zoon van Meine Jans WINTERS (zie 212577) en Trijntje LAMBERTS (zie 212578).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1836 te Nijeveen met Trijntje Jakobs ZEPHAT, 23 jaar oud (zie 212575).
 
111720    Geuje WINTERS, geboren ca 1810.
Gehuwd met Maria ZANDBERGEN (zie 111721).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geuje (zie 91858).
   2.  Naatjen (zie 111726).
   3.  Reintje (zie 111722).

91858    Geuje WINTERS, geboren 00-00-1840 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTERS (zie 111720) en Maria ZANDBERGEN (zie 111721).
Gehuwd op 03-03-1865 te Vollenhove-Ambt met Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
61275    Geuje WINTERS, geboren 00-00-1870 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd op 23-03-1895 te Vollenhove-Ambt met Hendrikje ZANDBERGEN (zie 61276).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 61274).

202452    Grietien WINTERS, geboren 00-00-1823 te Steenwijk, overleden op 20-05-1903 te Steenwijk, dochter van Harm Willems WINTERS (zie 202453) en Hillegien Hendriks GROENINK (zie 202454).
Gehuwd op 01-05-1852 te Steenwijk met Berend HEINEN, 24 jaar oud (zie 202451).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
155294    Grietje WINTERS, geboren 00-10-1873 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, overleden op 23-03-1874 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, dochter van Jannes WINTERS (zie 100069) en Wijntjen Klaas HAASJES (zie 100070).
 
3824    Grietje WINTERS, geboren op 15-02-1891 te Gramsbergen, overleden op 19-02-1963 te Gramsbergen op 72-jarige leeftijd, begraven te Anerveen;De Krim, graffoto aanwezig, dochter van Hendrik WINTERS (zie 16884) en Frederika CAMPHUIJZEN (zie 16885).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-12-1910 te Gramsbergen met Hendrik WIND, 27 jaar oud (zie 3243).
 
216102    Grietje Hendriks WINTERS, geboren ca 1815 te op het Land van Vollenhove, overleden op 19-11-1897 te Vollenhove, dochter van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
 
43286    Harm WINTERS, geboren ca 1822.
Gehuwd met Geesien de BOER (zie 43287).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91047    Harm WINTERS, geboren 00-00-1879 te Steenwijkerwold, zoon van Lambert Jans WINTERS (zie 203048) en Barbertje WEGGEN (zie 203049).
Gehuwd op 16-03-1901 te Oldemarkt met Andriesje OORD (zie 91046).
 
203040    Harm Jans WINTERS, geboren 00-00-1837 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
Gehuwd op 26-03-1858 te Steenwijkerwold met Grietje Hendriks HOEN (zie 203041).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
202453    Harm Willems WINTERS, gedoopt op 31-01-1787 te Zuidveen;Steenwijkerwold, overleden op 08-10-1857 te Zuidveen;Steenwijkerwold op 70-jarige leeftijd, zoon van Willem Jans WINTERS (zie 202456) en Jentjen TIES (zie 202457).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-10-1814 te Steenwijk met Hillegien Hendriks GROENINK (zie 202454).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
63624    Harmannus WINTERS, magazijnknecht, geboren 00-00-1873 te Midwolda, zoon van Johannes WINTERS (zie 43285) en Johanna WIND (zie 43281).
Gehuwd op 29-10-1896 te Scheemda met Jantina Alida MULDER (zie 63625).
 
118960    Harmpje WINTERS, geboren 00-00-1881 te Vollenhove-Ambt (aangifte door: Peter VISSCHER 41 jarige arbeider te Vollenhove), overleden op 05-12-1945 te Noordoostelijke Polder, dochter van Pieter Jans WINTERS (zie 100032) en Geertje BRUINTJES (zie 100031).
 
100085    Hendrik WINTERS, geboren 00-00-1846 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 24-06-1871 te Vollenhove-Ambt met Jansje ZIEL (zie 100086).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen (zie 111728).
   2.  Jannes (zie 100084).

16884    Hendrik WINTERS, arbeider, geboren 00-00-1864 te Zuidwolde, zoon van Pieter Hendriks WINTER (WINTERS) (zie 51144) en Geertjen ten NAPEL (zie 51143).
Gehuwd op 24-03-1888 te Gramsbergen met Frederika CAMPHUIJZEN (zie 16885).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
76727    Hendrik WINTERS, geboren 00-00-1872 te Vollenhove-Ambt, zoon van Derk Hendriks WINTERS (zie 35807) en Margje SCHAAPMAN (zie 35806).
Gehuwd op 29-04-1904 te Vollenhove-Ambt met Lammigje LOK (zie 76728).
 
111711    Hendrik WINTERS, geboren 00-00-1874 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd op 09-06-1902 te Vollenhove-Ambt met Aaltje HANSMAN (zie 111712).
 
100046    Hendrik WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1883 te Vollenhove-Ambt, zoon van Asse WINTERS (zie 100047) en Aaltje LOK (zie 100048).
Gehuwd op 13-10-1904 te Vollenhove-Ambt met Jansje ten NAPEL (zie 100045).
 
155833    Hendrik WINTERS, voerman, geboren 00-00-1898 te Zoeterwoude, zoon van Willem WINTERS (zie 118979) en Marrigje ten NAPEL (zie 118980).
Gehuwd op 03-06-1922 te Lonneker met Trijntje van BEEK (zie 155834).
 
31163    Hendrik Jans WINTERS, geboren 00-00-1800 te Diever, zoon van Jan Huberts WINTERS (zie 31164) en Grietje Hendriks FOLKERS (zie 31165).
Gehuwd op 10-05-1828 te Ruinen met Beertien Jans WESTERHUIS, 16 jaar oud (zie 31162).
 
55614    Hendrikje WINTERS, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jan Jacobs LEEUW (zie 12251).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
202414    Hendrikje WINTERS, geboren 00-00-1814 te Heetveld;Vollenhove-Ambt, overleden op 30-06-1815 te Heetveld;Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Geertjen Berends VISSCHER (zie 202411).
 
19260    Hendrikje WINTERS, geboren ca 1835.
Gehuwd met Willem VEENEMAN (zie 19259).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
32140    Hendrikje WINTERS, geboren op 18-08-1849 te De Wijk, dochter van Barteld Jans WINTERS (zie 32158) en Beatriks Lubberts BIJKER (zie 32159).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24-08-1867 te Ruinen, weduwnaar van Jentje SLONT met Jan Derks HUT, 35 jaar oud (zie 32139). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-01-1861 te Ruinen, voogd v.d. bruid Willem Jans SLONT; tzndvgd Harm BOS LINDE met Jentje SLONT, 22 jaar oud (zie 32141).}
 
111741    Hendrikje WINTERS, geboren 00-00-1852 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 14-04-1882 te Vollenhove-Ambt met Geuje WEIJS (zie 111740).
 
100049    Hendrikje WINTERS, geboren op 20-07-1861 te Zuidwolde, overleden op 01-09-1862 te Lottergreppel;Zuidwolde op 1-jarige leeftijd, dochter van Pieter Hendriks WINTER (WINTERS) (zie 51144) en Geertjen ten NAPEL (zie 51143).
 
111707    Hendrikje WINTERS, geboren 00-00-1872 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd (1) op 07-08-1896 te Vollenhove-Ambt met Peter van EERDE (zie 111708).
Gehuwd (2) op 02-05-1913 te Vollenhove-Ambt met Jan LOK (zie 111715). {Hij was eerder gehuwd ca 1890 met Geertje LOK (zie 111716).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
125948    Hilligje WINTERS, geboren 00-00-1864 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Auken WINTERS (zie 125949) en Elisabeth LUTIES (zie 125950).
Gehuwd (1) voor 1885 met Geert BRUINENBERG (zie 125951).
Gehuwd (2) op 21-11-1885 te Steenwijkerwold met Sjoerd KLEISTRA, 26 jaar oud (zie 125943).
 
202407    Hilligje Jans WINTERS (WINTER), geboren op 04-12-1802 te Vollenhove-Ambt, gedoopt op 12-12-1802 te Vollenhove-Ambt, overleden op 23-03-1878 te Vollenhove-Ambt op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Roelofje Joosten DOEVENDANS (DUIJVENDANS) (zie 202409).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-07-1830 te Vollenhove-Ambt met Hendrik Derks van der VEGT, 26 jaar oud (zie 202406).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118957    Hilligjen WINTERS, geboren 00-00-1870 te Vollenhove-Ambt, overleden op 20-01-1910 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, dochter van Jan WINTERS (zie 184964) en Evertjen BELT (zie 184965).
Gehuwd op 10-04-1897 te Vollenhove-Ambt met Hendrik Jan LASSCHE (zie 118956).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
203050    Jacob Jans WINTERS, geboren 00-00-1857 te Steenwijkerwold, overleden op 10-05-1858 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
 
124240    Jakob Jans WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1817 te Rouveen;Staphorst, zoon van Jan Jans WINTERS (zie 124241) en Grietje Jacobs KLOSSE (zie 124242).
Gehuwd op 28-02-1846 te Staphorst met IJda Jans IJDENBERG, 24 jaar oud (zie 124239).
 
86089    Jan WINTERS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Grietje DAPPERS (zie 86090).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111744    Jan WINTERS, geboren 00-00-1836 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 06-08-1859 te Vollenhove-Ambt met Lammigjen WEIJS (zie 100076).
 
184964    Jan WINTERS, geboren ca 1840.
Gehuwd met Evertjen BELT (zie 184965).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203043    Jan WINTERS, geboren op 20-01-1859 te Steenwijkerwold, overleden op 24-03-1949 te Steenwijkerwold op 90-jarige leeftijd, zoon van Harm Jans WINTERS (zie 203040) en Grietje Hendriks HOEN (zie 203041).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1888 te Steenwijkerwold met Aaltje STEGINK, 23 jaar oud (zie 203044).
 
155295    Jan WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1867 te Vollenhove-Ambt, overleden op 17-05-1940 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jannes WINTERS (zie 100069) en Wijntjen Klaas HAASJES (zie 100070).
Gehuwd op 22-05-1914 te Vollenhove-Ambt met Geesje ROOK (zie 155296).
 
16081    Jan WINTERS, arbeider;houtbewerker, geboren 00-00-1890 te Vollenhove-Ambt, zoon van Pieter Jans WINTERS (zie 100032) en Geertje BRUINTJES (zie 100031).
Gehuwd (1) op 09-06-1922 te Vollenhove-Ambt met Margje WIND, 26 jaar oud (zie 1116).
Gehuwd (2) op 25-07-1930 te Almelo met Jansje WILLEMS (zie 118949).
 
100033    Jan Asses WINTERS, arbeider, geboren 00-00-1822 te Vollenhove-Ambt, zoon van Asse WINTERS (zie 100035) en Jentje WINTERS (zie 100036).
Gehuwd op 24-04-1850 te Vollenhove-Ambt met Aaltje Peters ten NAPEL (zie 100034).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
125949    Jan Auken WINTERS, geboren ca 1834.
Gehuwd met Elisabeth LUTIES (zie 125950).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202408    Jan Geerts WINTERS (WINTER), geboren 00-08-1768 te Vollenhove, gedoopt op 07-08-1768 te Vollenhove, overleden op 26-02-1848 te Heetveld;Vollenhove-Ambt, zoon van Geert Tijs WINTERS (WINTER) (zie 15328) en Hendrikje Teunis DOEVENDANS (zie 9393).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1800 met Roelofje Joosten DOEVENDANS (DUIJVENDANS) (zie 202409).
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-09-1811 te Vollenhove met Geertjen Berends VISSCHER (zie 202411).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
93359    Jan Hendriks WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1831 te Amsterdam, zoon van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Gehuwd op 21-01-1864 te Vollenhove-Ambt met Jantjen Klaas HAASJES, 25 jaar oud (zie 118986).
 
31164    Jan Huberts WINTERS, geboren ca 1775.
Gehuwd met Grietje Hendriks FOLKERS (zie 31165).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15363    Jan Jannes WINTERS, aannemer, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 05-11-1783 te Vollenhove, overleden op 15-02-1837 te Vollenhove-Ambt op 53-jarige leeftijd, zoon van Jannes Jans WINTER (zie 15344) en Jentjen Derks van der STEEG (zie 14552).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1808 te Vollenhove met Trijntje Hendriks TUIN, 20 jaar oud (zie 14857).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
64491    Jan Jans WINTERS, geboren te Heetveld;Vollenhove-Ambt, gedoopt op 22-07-1753 te Vollenhove-Ambt, overleden op 01-08-1833 op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Tijs WINTER (zie 15341) en Jannigje Jannes DRIEGEN (zie 9487).
Gehuwd met Jentjen Jans ZIEL (zie 64492).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwkjen Jans (zie 64490).
   2.  Jan Jans WINTER (zie 145424).

124241    Jan Jans WINTERS, landbouwer, geboren ca 1787.
Gehuwd met Grietje Jacobs KLOSSE (zie 124242).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49171    Jan Jans WINTERS, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jentje Jans HOGEVELD (zie 49172).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100067    Jan Jans WINTERS, geboren ca 1821.
Gehuwd met Grietje DRIEZEN (DRIESEN) (zie 100068).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
111738    Jan Keessen WINTERS, geboren 00-00-1849 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 30-04-1875 te Vollenhove-Ambt met Jentje WEIJS (zie 111732).
 
202464    Jan Lamberts WINTERS, geboren 00-00-1630.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Steenwijkerwold met Trijntien JACOBSDR. (zie 202465).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212579    Jan Meijnen WINTERS, geboren 00-00-1747 te Kallenkote, overleden op 25-10-1831 te Kallenkote.
Gehuwd met Aaltje LAMBERTS (zie 212580).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91040    Jan Peters WINTERS, geboren op 27-01-1810 te Muggenbeet;Steenwijkerwold, gedoopt op 04-02-1810 te Muggenbeet;Steenwijkerwold, overleden op 12-12-1879 te Scheerwolde;Steenwijkerwold op 69-jarige leeftijd, zoon van Peter Lambers WINTERS (zie 203051) en Geertje Cornelis RUITER (zie 171821).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1833 te Steenwijkerwold met Antje Harms TIP, 21 jaar oud (zie 91041).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
178408    Jan Pieters WINTERS, geboren ca 1774.
Gehuwd met Geesjen Hendriks DOEVEN (zie 178409).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202458    Jan Willems WINTERS, gedoopt op 31-10-1728 te Zuidveen;Steenwijk, zoon van Willem Lamberts WINTERS (zie 202460) en Annigje JANS (zie 202461).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 20-10-1748 te Steenwijkerwold, toestemming op 06-10-1748 met Kunnigje BERENTS (zie 202459).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132263    Janna Geerts WINTERS, geboren 00-00-1827 te Heerenveen;Schoterland, dochter van Geert IJbes WINTERS (zie 132264) en Elizabeth Oeges VEENSTRA (zie 132265).
Gehuwd op 14-07-1855 te Meppel met Jurrien Hendriks THOMAS, 25 jaar oud (zie 132259).
 
43819    Janna Jans WINTERS, geboren op 20-11-1797 te Diever, overleden op 08-04-1854 te Diever op 56-jarige leeftijd, dochter van Jan Huberts WINTERS (zie 31164) en Grietje Hendriks FOLKERS (zie 31165).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-04-1816 te Diever met Jan Roelofs BULT (zie 43818).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19996    Jannes WINTERS, geboren ca 1828.
Gehuwd met Annigjen VISSCHER (zie 57930).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100069    Jannes WINTERS, geboren 00-00-1843 te Vollenhove-Ambt, overleden op 18-11-1913 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Jans WINTERS (zie 100067) en Grietje DRIEZEN (DRIESEN) (zie 100068).
Gehuwd op 31-08-1866 te Vollenhove-Ambt met Wijntjen Klaas HAASJES, 26 jaar oud (zie 100070).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
100084    Jannes WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1873 te Vollenhove-Ambt, overleden na 1905, zoon van Hendrik WINTERS (zie 100085) en Jansje ZIEL (zie 100086).
Gehuwd op 25-05-1900 te Vollenhove-Ambt met Hilligje DRIEZEN (zie 100083).
 
111743    Jannes Derks WINTERS, geboren 00-00-1822 te Vollenhove-Ambt, zoon van Derk WINTERS (zie 100075) en Trijntjen Wolters ROSKAM (zie 13826).
Gehuwd op 01-05-1858 te Vollenhove-Ambt met Hilligjen ROOK (zie 111742).
 
15345    Jannes Jans WINTERS, geboren op 24-12-1808 te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 05-02-1809 te Vollenhove, zoon van Jan Jannes WINTERS (zie 15363) en Trijntje Hendriks TUIN (zie 14857).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-04-1832 te Vollenhove-Ambt, beiden woonden te Vollenhove-Ambt met Marrigje Jans POST, 21 jaar oud (zie 8076).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
118962    Jansje Willems WINTERS, geboren 00-00-1863 te Vollenhove-Ambt, dochter van Willem Hendriks WINTERS (zie 118963) en Stijntje Everts van BENTHEM (zie 118964).
Gehuwd op 26-04-1888 te Vollenhove-Ambt met Hendrik Hendriks BRUINTJES (zie 118961).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
74510    Jansjen WINTERS, geboren 00-00-1840 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 27-04-1866 te Vollenhove-Ambt met Harm POST (zie 74509).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
100074    Jansjen Derks WINTERS, geboren 00-00-1831 te Vollenhove-Ambt, dochter van Derk WINTERS (zie 100075) en Trijntjen Wolters ROSKAM (zie 13826).
Gehuwd op 21-08-1852 te Vollenhove-Ambt met Harm Andries DRIEZEN (DRIESEN) (zie 100073). {Hij is later gehuwd op 12-11-1862 te Vollenhove-Ambt met Marrigjen BOES (zie 190632).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
164763    Jantien Jans WINTERS, geboren ca 1738.
Gehuwd met Beene EGBERTS (zie 164762).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115137    Jantje WINTERS, geboren ca 1820.
Gehuwd met Rudolf RIJKS (zie 115136).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95017    Jantje WINTERS, geboren ca 1853.
Gehuwd met Lambertus BROUWER (zie 95016).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91061    Jantje WINTERS, geboren 00-12-1886 te Steenwijkerwold, overleden op 15-05-1919 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter Jans WINTERS (zie 91062) en Hendrikje PEN (zie 91063).
Gehuwd op 24-11-1906 te Steenwijkerwold met Wolter OORD (zie 91060).
 
118987    Jantje Hendriks WINTERS, geboren 00-00-1823 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Gehuwd op 30-10-1857 te Vollenhove-Ambt met Stoffel Jacobs LEEUW (zie 118988). {Hij was eerder gehuwd op 03-05-1841 te Vollenhove-Ambt met Hendrina Everts ten NAPEL (zie 118989).}
 
21949    Jentien WINTERS, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hendrik Jans KNOLL (zie 21948).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
100036    Jentje WINTERS, geboren ca 1795.
Gehuwd met Asse WINTERS (zie 100035).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100064    Jentje WINTERS, geboren ca 1823.
Gehuwd met Albert SCHUTTE (zie 100063).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
161504    Jentje WINTERS, geboren op 26-08-1854 te Wanneperveen.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-01-1877 te Giethoorn met Jan Gerrits OTTER, 51 jaar oud (zie 161501). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Giethoorn met Hendrikje Gerrits DAM, 21 jaar oud (zie 161502).}
Gehuwd (2) met Wiegcher BROER (zie 161505).
 
57890    Jentje WINTERS, geboren 00-00-1857 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jannes WINTERS (zie 19996) en Annigjen VISSCHER (zie 57930).
Gehuwd op 23-04-1875 te Vollenhove-Ambt met Albert REGELINK (zie 57562).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
56655    Jentjen Jannes WINTERS, geboren 00-00-1834 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jannes Jans WINTERS (zie 15345) en Marrigje Jans POST (zie 8076).
Gehuwd op 27-08-1857 te Vollenhove-Ambt met Jan Gerrits van DALEN (van DAALEN) (zie 56653).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
43285    Johannes WINTERS, kuiper;wagenmaker, geboren 00-00-1848 te Winschoten, overleden op 01-12-1916 te Groningen, zoon van Harm WINTERS (zie 43286) en Geesien de BOER (zie 43287).
Gehuwd op 18-09-1872 te Midwolda met Johanna WIND, 35 jaar oud (zie 43281). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-05-1856 te Midwolda met Gerhardus SIJTSEMA, 26 jaar oud (zie 43282).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
185013    Klaas WINTERS, geboren ca 1827.
Gehuwd met Lijsje HAASJES (zie 185014).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203045    Klaas WINTERS, geboren 00-00-1861 te Steenwijkerwold, overleden op 05-08-1862 te Steenwijkerwold, zoon van Harm Jans WINTERS (zie 203040) en Grietje Hendriks HOEN (zie 203041).
 
155293    Klaas WINTERS, geboren 00-03-1871 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, overleden op 15-08-1871 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, zoon van Jannes WINTERS (zie 100069) en Wijntjen Klaas HAASJES (zie 100070).
 
71013    Klaasje Jans WINTERS, geboren 00-00-1852 te Steenwijkerwold, overleden op 05-09-1927 te Wetering;Steenwijkerwold, dochter van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
Gehuwd op 28-12-1872 te Oldemarkt met Wolter Jacobs OORD, 25 jaar oud (zie 70997).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
202462    Lambert Jans WINTERS, gedoopt op 27-07-1656 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Lamberts WINTERS (zie 202464) en Trijntien JACOBSDR. (zie 202465).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-02-1678 te Steenwijkerwold met Jantien AALDERTS (zie 202463).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203048    Lambert Jans WINTERS, geboren 00-00-1847 te Steenwijkerwold, overleden op 06-07-1884 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
Gehuwd op 14-03-1868 te Steenwijkerwold met Barbertje WEGGEN (zie 203049).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102108    Lammechien WINTERS, geboren ca 1760.
Gehuwd met Samuel Tielken ten HOORN (zie 37292).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202412    levenloos WINTERS, geboren op 21-01-1812 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, overleden op 21-01-1812 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, 0 dagen oud, zoon van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Geertjen Berends VISSCHER (zie 202411).
 
202413    levenloos WINTERS, geboren op 30-01-1813 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, overleden op 30-01-1813 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, 0 dagen oud, zoon van Jan Geerts WINTERS (WINTER) (zie 202408) en Geertjen Berends VISSCHER (zie 202411).
 
124070    Machteldje WINTERS, geboren ca 1785.
Gehuwd met Jan Tijs WINTER (zie 15343). {Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-05-1817 te Vollenhove met Machtelt Jans WINTER, 27 jaar oud (zie 216100).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
216909    Margje WINTERS, geboren ca 1867, dochter van Derk WINTERS (zie 216910) en Klaasje de BOER (zie 216911).
Gehuwd op 09-05-1896 te Staphorst met Jan BRINKMAN (zie 216908).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111700    Maria WINTERS, geboren 00-00-1866 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd (1) op 25-10-1889 te Vollenhove-Ambt met Klaas LOK (zie 111702).
Gehuwd (2) op 24-04-1896 te Vollenhove-Ambt met Frederik WESTHUIS (zie 111701).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
118978    Marinus WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1903 te Lonneker, zoon van Willem WINTERS (zie 118979) en Marrigje ten NAPEL (zie 118980).
Gehuwd op 11-10-1929 te Vollenhove-Ambt met Hendrika BRUINTJES (zie 118977).
 
178407    Marrechien Jans (Maria) WINTERS, arbeidster;landbouwersche, geboren op 11-10-1804 te Wanneperveen, overleden op 12-03-1887 te Ruinerwold op 82-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters WINTERS (zie 178408) en Geesjen Hendriks DOEVEN (zie 178409).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-03-1832 te Ruinerwold met Lambert Klaas SMILDE, 25 jaar oud (zie 178406).
 
127825    Marrigje WINTERS, geboren ca 1832.
Gehuwd met Jakobus VIS (zie 127824).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111728    Marrigjen WINTERS, geboren 00-00-1872 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik WINTERS (zie 100085) en Jansje ZIEL (zie 100086).
Gehuwd op 13-05-1893 te Vollenhove-Ambt met Jan van der LINDE (zie 111729).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212577    Meine Jans WINTERS, geboren op 23-07-1769 te Vledder, overleden op 10-02-1849 te Steenwijkerwold op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Meijnen WINTERS (zie 212579) en Aaltje LAMBERTS (zie 212580).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Steenwijkerwold met Trijntje LAMBERTS, 29 jaar oud (zie 212578).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111726    Naatjen WINTERS, geboren 00-00-1845 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 111720) en Maria ZANDBERGEN (zie 111721).
Gehuwd op 16-11-1805 te Vollenhove-Ambt met Willem Roelofs ROOK (zie 111727).
 
6502    Peter WINTERS, grondwerker, geboren op 07-10-1895 te Hardenberg-Ambt, overleden op 30-03-1958 te Lutten;Hardenberg op 62-jarige leeftijd, begraven te Anerveen;De Krim, graffoto aanwezig, zoon van Hendrik WINTERS (zie 16884) en Frederika CAMPHUIJZEN (zie 16885).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1921 te Gramsbergen met Albertje WIND, 24 jaar oud (zie 2896).
 
203051    Peter Lambers WINTERS, gedoopt op 23-04-1761 te Steenwijkerwold, overleden op 16-09-1826 te Steenwijkerwold op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 26-11-1797 te Blokzijl met Geertje Cornelis RUITER, 24 jaar oud (zie 171821).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118965    Pieter WINTERS, geboren 00-00-1883 te Vollenhove-Ambt, overleden op 11-10-1950 te Almelo, zoon van Pieter Jans WINTERS (zie 100032) en Geertje BRUINTJES (zie 100031).
 
91062    Pieter Jans WINTERS, geboren 00-00-1839 te Steenwijkerwold, overleden op 10-10-1901 te Wetering;Steenwijkerwold, zoon van Jan Peters WINTERS (zie 91040) en Antje Harms TIP (zie 91041).
Gehuwd (1) op 19-04-1866 te Oldemarkt met Aaltje van BEEK (zie 203038).
Gehuwd (2) op 08-08-1885 te Steenwijkerwold met Hendrikje PEN (zie 91063).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
100032    Pieter Jans WINTERS, arbeider, geboren 00-00-1853 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Asses WINTERS (zie 100033) en Aaltje Peters ten NAPEL (zie 100034).
Gehuwd op 03-04-1879 te Vollenhove-Ambt met Geertje BRUINTJES (zie 100031).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
75400    Reintje WINTERS, geboren 00-00-1819 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geert WINTERS (zie 56593) en Geertjen Hendriks TUKKER (zie 14860).
Gehuwd op 21-08-1841 te Vollenhove-Ambt met Peter Willems LASSCHE (zie 56592).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111722    Reintje WINTERS, geboren 00-00-1847 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 111720) en Maria ZANDBERGEN (zie 111721).
Gehuwd op 03-04-1880 te Vollenhove met Cornelis Janssen van der SCHOOT (zie 111723).
 
111692    Reintje WINTERS, geboren 00-00-1876 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd (1) op 02-05-1907 te Genemuiden, gescheiden na 7 jaar op 22-06-1914 te Zwollerkerspel van Jan van der VEGTE (zie 111696). {Hij is later gehuwd na 1914 met Martha WAGTERVELD (zie 213545).}
Gehuwd (2) op 14-10-1915 te Enschede met Hendrik BINNEKAMP (zie 111693). {Hij was eerder gehuwd ca 1880 met Aaltje van DIJK (zie 111697).}
 
124797    Stijntje WINTERS, arbeidster, geboren 00-00-1844 te Rouveen;Staphorst.
Gehuwd op 07-04-1866 te Staphorst met Jacob BUIS (zie 124796). {Hij was eerder gehuwd op 14-04-1860 te Staphorst met Margje Jans KUIERS (zie 154541).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
91857    Teunis WINTERS, geboren op 11-07-1879 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1904 te Vollenhove-Ambt met Judikje POST, 21 jaar oud (zie 13306).
 
202455    Tie WINTERS, geboren 00-00-1819 te Zuidveen;Steenwijkerwold, overleden op 17-12-1900 te Zuidveen;Steenwijkerwold, zoon van Harm Willems WINTERS (zie 202453) en Hillegien Hendriks GROENINK (zie 202454).
 
111705    Tonia WINTERS, geboren 00-00-1857 te Vollenhove-Ambt, dochter van Geuje WINTERS (zie 91858) en Aaltje van de WETERING (zie 91859).
Gehuwd (1) op 23-11-1893 te Vollenhove-Ambt met Hein Klaas HAASJES, 57 jaar oud (zie 111706).
Gehuwd (2) op 05-03-1920 te Vollenhove-Ambt met Wolter SCHUTTE (zie 111717).
 
104805    Trijntje WINTERS, geboren ca 1778.
Gehuwd met Christiaan DRUPSTEEN (zie 104804).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15364    Trijntje WINTERS, winkelierster, geboren op 30-12-1824 te Vollenhove-Ambt, overleden op 24-01-1868 te Vollenhove-Ambt op 43-jarige leeftijd, dochter van Jan Jannes WINTERS (zie 15363) en Trijntje Hendriks TUIN (zie 14857).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-03-1847 te Ambt Vollenhove met Jannes Everts van BENTHEM, 26 jaar oud (zie 145454).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 25-02-1853 te Ambt Vollenhove met Teunis VISSCHER, 26 jaar oud (zie 15053). {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 12-11-1869 te Ambt Vollenhove met Barbara LOK (zie 12418).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
16092    Trijntje WINTERS, geboren ca 1856, overleden voor 1919.
Gehuwd met Roelof van der HULST (zie 16091).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64490    Vrouwkjen Jans WINTERS, landbouwster, geboren te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, gedoopt op 24-02-1788 te Vollenhove-Ambt, overleden op 28-05-1859 te Vollenhove op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans WINTERS (zie 64491) en Jentjen Jans ZIEL (zie 64492).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-07-1817 te Vollenhove met Pieter Hendriks (Peter) BRUINTJES, 29 jaar oud (zie 64489).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
85294    Wichertje WINTERS, geboren ca 1840.
Gehuwd met Harm Koerts SOK (zie 85293).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
118979    Willem WINTERS, textielarbeider, geboren ca 1873.
Gehuwd met Marrigje ten NAPEL (zie 118980).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
118963    Willem Hendriks WINTERS, landbouwer, geboren 00-00-1818 te Vollenhove-Ambt, overleden op 18-12-1898 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, zoon van Hendrik Thijs WINTER (WINTERS) (zie 15335) en Aagje Willems BUIJTENHUIJS (zie 113302).
Gehuwd op 20-06-1846 te Vollenhove-Ambt met Stijntje Everts van BENTHEM (zie 118964).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
202456    Willem Jans WINTERS, gedoopt op 25-05-1749 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Willems WINTERS (zie 202458) en Kunnigje BERENTS (zie 202459).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 23-10-1774 te Kolder- en Dinxterveen met Jentjen TIES, 23 jaar oud (zie 202457).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202460    Willem Lamberts WINTERS, gedoopt op 11-03-1683 te Steenwijkerwold, zoon van Lambert Jans WINTERS (zie 202462) en Jantien AALDERTS (zie 202463).
Gehuwd voor de kerk te Steenwijk, toestemming op 19-10-1721 met Annigje JANS (zie 202461).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149084    Willempje WINTERS, geboren ca 1832.
Gehuwd met Willem GELDERMAN (zie 149083).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71292    Willempje Hendriks WINTERS, geboren ca 1813, dochter van Hendrik Lammerts WINTER (zie 22025) en Niesjen Hendriks (Neeltje) PUTTER (zie 22026).
Gehuwd op 04-05-1838 te Avereest met Jan Ottes NOPPERT (zie 71291).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
208279    Geertruy WINTERSHOVEN, geboren ca 1687.
Gehuwd voor de kerk op 16-06-1708 te Utrecht met Jacobus Dircksz VERHOEFF (zie 208277). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 31-03-1682 te Utrecht met Jannichje Cornelisdr de JONG (zie 208278).}
 
104655    Anna Maria Kondegonda WINTERWERP, geboren ca 1815.
Gehuwd met Watse Jelles HERINGA (zie 104654).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107725    Bernhard Antonie WINTGENS, substituut Officier van Justitie, geboren op 20-08-1797 te Oldenzaal, overleden op 04-07-1824 te Groningen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-10-1822 te Groningen met Anna Sophia WICHERS, 23 jaar oud (zie 107722). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1826 te Slochteren met Mr. Joan Diderik TRESLING, 26 jaar oud (zie 107721).}
 
65678    Magdalena WINTGENS, geboren ca 1620.
Gehuwd met Peter ERCKENSWIJCK (zie 65677).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16588    Joannes Wilhelmus WINTHORST, hovenier, geboren op 25-10-1931.
Gehuwd te 's-Graveland met Petronella Wilhelmina Maria (Nel) WINDT (zie 3786).
 
108973    Anna Maria WINTHOUT, geboren ca 1715.
Gehuwd met Ludovicus RUERTS (zie 108972).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203532    Anneke Andries WINTS, geboren 00-00-1649 te Steenwijk.
Gehuwd met Michiel Jans SPANJER (zie 203531).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
53792    Daniel WINTS, gedoopt (NH) op 30-09-1630 te Zwolle, zoon van Johan (Jan) WINTS (zie 53787) en Celiken BORCHARTS (BURCHORST) (zie 53788).
 
6304    Evert Hendriks WINTS, geboren ca 1630 te Zuidlaren (gezindte: NH), zoon van Hendrik WINTS (zie 86449).
Gehuwd ca 1667 te Zuidlaren met Jantien ROELOFFS (zie 6305).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29441    Evert Hindriks WINTS, geboren 00-00-1698 te Zuidlaren, overleden voor 1704, zoon van Hindrick Everts WINTS (zie 6237) en Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
 
54929    Evert Hindriks WINTS, geboren 00-00-1704 te Zuidlaren, zoon van Hindrick Everts WINTS (zie 6237) en Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
 
5730    Geesje Hindriks WINTS, geboren te Annerveen, gedoopt op 06-03-1695 te Anloo, dochter van Hindrick Everts WINTS (zie 6237) en Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 13-05-1725 te Rolde met Reinder Jans SIKKENS (zie 5729).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
54930    Heijltje Hindriks WINTS, geboren 00-00-1707 te Zuidlaren, dochter van Hindrick Everts WINTS (zie 6237) en Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
 
86449    Hendrik WINTS, geboren ca 1600.
Kind:
   1.  Evert Hendriks (zie 6304).

6237    Hindrick Everts WINTS, gedoopt ca 1667 te Zuidlaren. SP 264 deel 3 folio 66 dd 12-05-1718: Hindrik EVERTS x Annechien HOLLEBRANTS van Anloo verkopen aan Grietje MENSING, wed. H. SISSING te Zuidlaren, huis en hof en bank en graven in de kerk te Zuidlaren.
SP 264 deel 3 folio 373 dd 14-05-1729: Hindrik EVERTS x Annechien Berents te Anloo lenen f 500,- van de diaconie van Zuidlaren, schoonzoon Berent HARMS ondertekent als borg. Zoon van Evert Hendriks WINTS (zie 6304) en Jantien ROELOFFS (zie 6305).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 te Zuidlaren met Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
4268    Jantjen Hendriks WINTS, geboren ca 1688 te Zuidlaren, dochter van Hindrick Everts WINTS (zie 6237) en Annegien Berents HILBRANTS (zie 6238).
Gehuwd voor de kerk ca 1710 met Berent HARMS (zie 54931). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 01-01-1746 te Zuidlaren met Willemtje ARENTS (zie 54932).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
53787    Johan (Jan) WINTS, geboren ca 1595.
Gehuwd met Celiken BORCHARTS (BURCHORST) (zie 53788).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
112162    Janna van WINVOORDEN, gedoopt (N.G.) op 21-02-1692 te Kampen, in de Broe(de)rkerk, dochter van Jan Albertsen van WIJNVOORDEN (van WIJNVOOREN;WINVOORDEN) (zie 112155) en Aeltien Rijcks van der WENDE (zie 112151).
 
93407    Jentje Geerts WIP, geboren ca 1777.
Gehuwd met Peter HOEVE (zie 93406).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166627    Ancke Gales WIRCKS, geboren op 23-04-1643 te Grootegast.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 23-01-1683 te Groningen met Harmen Alefs MOLENBERG (zie 166626).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26447    Willemtje WIRDEMA, geboren 1749 te Siddeburen.
Gehuwd met Harm WOLTEMA (zie 26479).
 
26448    Aaltje Jacobs WIRDINGA, dienstmaagd, geboren op 16-07-1769 te Wirdum, overleden op 15-06-1842 te Siddeburen op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacob PIETERS (zie 25674) en Albertje WILLEMS (zie 26441).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-03-1800 te Siddeburen met Willem Eltje WOLTEMA, 60 jaar oud (zie 26496).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eltje Willem (zie 26473).

26449    Elisabeth WIRTJES, geboren op 09-07-1865 te Beerta, overleden op 21-05-1950 te Scheemda op 84-jarige leeftijd, zie bbb139, dochter van Geert Harms WIRTJES (zie 26450) en Jantjen Jans EINJES (zie 24707).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1887 te Beerta met Hindrik Jan SCHOENMAKER SMITH, 27 jaar oud (zie 25926).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
26451    Geert Harms WIRTJES, geboren ca 1770.
Gehuwd met Zwaantje Jacobs MULDER (zie 25569).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
26450    Geert Harms WIRTJES, landbouwer, geboren op 20-07-1820 te Nieuw Beerta, verhuisde in 1898 naar Slochteren, zoon van Wirtje Geerts WIRTJES (zie 26461) en Hilje Eiken GROENEVELD (zie 24862).
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 13-05-1859 te Beerta met Jantjen Jans EINJES, 24 jaar oud (zie 24707).
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 05-11-1868 te Beerta met Engeltje Reinders GEERTSEMA, 27 jaar oud (zie 24833).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
26452    Gisina WIRTJES, geboren op 29-10-1872 te Beerta, overleden op 20-07-1937 te Winschoten op 64-jarige leeftijd, dochter van Geert Harms WIRTJES (zie 26450) en Engeltje Reinders GEERTSEMA (zie 24833).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-11-1895 te Beerta met Evert Kugel, 24 jaar oud (zie 25338).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 14-02-1902 te Beerta met Eppo Brons Molema, 38 jaar oud (zie 25559).
 
41169    Harbert WIRTJES, geboren ca 1740 te Vriescheloo, zoon van Wirtje BERENTS (zie 41167) en Rixte Engels BRUGGERS (zie 41378).
Gehuwd op 10-12-1740 te Beerta met Frouke HARMS (zie 41170).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26453    Hilje WIRTJES, geboren op 19-06-1935 te Nieuw Beerta, overleden op 20-11-1908 te Bellingwolde, dochter van Wirtje Geerts WIRTJES (zie 26461) en Hilje Eiken GROENEVELD (zie 24862).
 
41166    Jan WIRTJES, geboren ca 1718 te Vriescheloo, zoon van Wirtje BERENTS (zie 41167) en Rixte Engels BRUGGERS (zie 41378).
Gehuwd ca 1740 met Swaantie ENGELKENS (zie 24754).
 
26454    Jan WIRTJES, landbouwer te Finsterwolde, geboren op 20-10-1737 te Finsterwolde, zoon van Jan JURJENS (zie 25550) en Lupke WIRTJES (zie 26458).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-08-1761 te Finsterwolde met Elisabeth Geerts ONNES, 27 jaar oud (zie 24828).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26455    Jan Geerts WIRTJES, geboren op 17-08-1798, overleden op 16-12-1851 te Bellingwolde op 53-jarige leeftijd, zoon van Geert Harms WIRTJES (zie 26451) en Zwaantje Jacobs MULDER (zie 25569).
 
26456    Jan Jans WIRTJES, landbouwer te Finsterwolde, geboren op 26-09-1762 te Finsterwolde, overleden op 25-01-1817 te Finsterwolde op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan WIRTJES (zie 26454) en Elisabeth Geerts ONNES (zie 24828).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-06-1781 te Finsterwolde met Frouke KARSIENS, 19 jaar oud (zie 25256).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26457    Karsjen Tammes WIRTJES, geboren op 14-12-1789 te Finsterwolde, zoon van Jan Jans WIRTJES (zie 26456) en Frouke KARSIENS (zie 25256).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-06-1809 te Finsterwolde met Frouke Aaldriks EBBENS (zie 24681).
 
26458    Lupke WIRTJES, geboren ca 1710.
Gehuwd op 14-06-1734 te Finsterwolde met Jan JURJENS (zie 25550).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26459    Tetje WIRTJES, geboren op 29-11-1832 te Nieuw Beerta, overleden op 25-07-1899 te Siddeburen op 66-jarige leeftijd, dochter van Wirtje Geerts WIRTJES (zie 26461) en Hilje Eiken GROENEVELD (zie 24862).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 27-06-1886 te Slochteren met Harm Geert WOLTEMA, 58 jaar oud (zie 26480).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rienke (zie 26488).
   2.  Wirtjo (zie 26497).
   3.  Eltjo (zie 26474).
   4.  Willem (zie 26494).
   5.  Zwaantje (zie 26500).

26460    Wiebina WIRTJES, geboren op 02-02-1839 te Nieuw Beerta, overleden op 07-06-1910 te Groningen op 71-jarige leeftijd, dochter van Wirtje Geerts WIRTJES (zie 26461) en Hilje Eiken GROENEVELD (zie 24862).
Gehuwd met Hindrik Post (zie 25707).
 
26461    Wirtje Geerts WIRTJES, landbouwer, geboren op 14-01-1795, gedoopt op 18-01-1795, overleden op 22-10-1859 te Nieuw Beerta op 64-jarige leeftijd, zoon van Geert Harms WIRTJES (zie 26451) en Zwaantje Jacobs MULDER (zie 25569).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-02-1817 te Landschafts- met Hilje Eiken GROENEVELD, 15 jaar oud (zie 24862).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
145535    Aaltien Jans ter WISCH, geboren op 21-09-1835 te Ter Wisch;Vlagtwedde, dochter van Jan Alberts ter WISCH (zie 145522) en Trientje Harms BRUINING (zie 145525).
 
145512    Aaltje ter WISCH, geboren op 28-04-1891 te Ter Wisch;Vlagtwedde, dochter van Albert Jans ter WISCH (zie 145513) en Hinderkien HAASKEN (zie 145514).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-08-1914 te Vlagtwedde met Jan HADDERS, 36 jaar oud (zie 37854).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 489 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software