Eerste blad    Vorig blad    Blad 108 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

95191    Melis Cornelis' DIJKSTRA, geboren ca 1792 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Cornelis Jelles DIJKSTRA en Geesjen MELIS.
Gehuwd op 12-04-1813 te Weststellingwerf (Fr.) met Grietje Luiten JONKMAN (zie 95192). Zij kregen tussen 1814 en 1825 te Weststellingwerf (Fr.) vijf kinderen, genaamd: Kornelis, Luite, Jeltje, Geesje en Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite Melis' (zie 95193).
   2.  Jan Melis' (zie 95189).

95195    Melis Luites DIJKSTRA, geboren op 08-09-1845 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden voor 1846 te Weststellingwerf (Fr.), zoon van Luite Melis' DIJKSTRA (zie 95193) en Hielkje Dirks OOSTEN (zie 95194).
 
95196    Melis Luites DIJKSTRA, militair (<1867), korporaal (<1867), geboren op 13-11-1846 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 13-07-1867 te Arnhem (Gld.) op 20-jarige leeftijd, ouders wonende te Steenwijkerwold. Zoon van Luite Melis' DIJKSTRA (zie 95193) en Hielkje Dirks OOSTEN (zie 95194).
 
91665    Nanke Klazes DIJKSTRA, overleden voor 1852.
Gehuwd met Hielke Libbes TJALMA (zie 91664).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Hielkes (zie 91663).

116238    Oene Jans DIJKSTRA.
Gehuwd met Peterke Jans GOEDGELUK (zie 116239).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Oenes (zie 116237).

66902    Pieter Johannes' DIJKSTRA, turfmaker (1826,1827), geboren op 22-12-1798 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-12-1798 te SintJohannesga en Delfstrahuizen. Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1827 (overlijden vader) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Johannes Jans DIJKSTRA (zie 97542) en Sijke MINNES (de RUITER (1846)) (zie 71606).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-03-1826 te Haskerland (Fr.) met Fetje HARMENS (de JONG (1826)), 22 jaar oud (zie 66918).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rutger Pieters (zie 66901).

61342    Pieter Tjeerds DIJKSTRA, geboren ca 1842 te Munnikeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Tjeerd Rommerts DIJKSTRA (zie 61343) en Klaasje Pieters van der VEEN (zie 61344).
Gehuwd op 22-05-1871 te Weststellingwerf (Fr.) met Margje Lubberts HOOGKAMP, 29 jaar oud (zie 61328).
 
106401    Pietje Jans DIJKSTRA, geboren ca 1784 te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 21-07-1854 om 12:00 uur te in het huis No. 16 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenote van Jan Jelles de JONG, [eerder] weduwe van Romke Jans DIJKSTRA; nalatende vijf kinderen: Hendrikje (uit haar 1e huwelijk) en Jan, Klaaske, Watze en Jeltje (uit haar 2e huwelijk); er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1813 (bij haar huwelijk) te [Rotster]Gaast, onder SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan WATZES (DIJKSTRA (1813)) (zie 106402) en Hendrikje SIMENS (zie 106403).
Ondertrouwd (1) 00-01-1807 te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-02-1807 te Ouwsterhaule (Hervormd), beide te De Scharren onder Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Romke JANS (DIJKSTRA (1854)) (zie 106404). Zij kregen in 1807 te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.) een zoon Wopke en in 1811 te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.) een zoon Hendrikje. Wopke huwde in 1831 te Doniawerstal met Catharina Gerbens (Trijntje) BROUWER en overleed in 1849 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.), als haar echtgenoot, nalatende zes kinderen.
Gehuwd (2) op 12-05-1813 te Schoterland (Fr.) met Jan JELLES (de JONG (1813)), 32 jaar oud (zie 106399).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikje Romkes DIJKSTRA (zie 111623).

87839    Pijtsje Leutzens DIJKSTRA, geboren op 13-05-1829 te Smilde (Dr.), overleden op 21-01-1890 te Den Ham op 60-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Jacobs KUIPER. Dochter van Luitjen (Luitsen,Leutzen) JOCHEMS (DIJKSTRA (1812)) (zie 142729) en Grietien Alberts (Grietje) EENDVOGEL (ENDVOGEL (1830)) (zie 142730).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-04-1849 te Steenwijk met Jan Jacobs KUPER (KUIPER (1890)), 25 jaar oud (zie 87838).
 
95783    Renkjen Wijbes (Rinkje) DIJKSTRA, geboren ca 1786 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Wijbe LUBBERTS en Gerkjen GEERTS. Zij woonde in 1843 (overlijden man) in het huis No. 248 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 28-11-1816 te Ooststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Haete (Hette) ROELOFS (WISMAN (1816), ROELS (1843)), 46 jaar oud (zie 95776). {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1796 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-05-1796 te Oldeberkoop (Hervormd), hij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Nijberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Annigje JANS (zie 87338). Zij lieten tussen 1799 en 1804 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntie (2x) en Jan. Trijntje-2 huwde in 1819 te Ooststellingwerf met Jakob Roelofs NIJHUIS en overleed in 1842 te Oldeberkoop, als zijn echtgenote, nalatende zeven kinderen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Hates WISMAN (zie 133371).

99551    Renske Heines DIJKSTRA, huishoudster (1894), geboren op 13-07-1837 te Vrouwenparochie (gem. Het Bildt - Fr.), dochter van Hein Pieters DIJKSTRA en Baukje Watzes van der PLAATS, die huwden op 29-01-1835 te Het Bildt (Fr.) (hij geboren te Vrouwenparochie (Fr.), zij geboren te Finkum (Fr.)). Zij werd genoemd naar haar moeders moeder, Rinske LAZES [BERKENPAS]. Overleden op 16-02-1920 te Metslauwier (gem. Oostdongeradeel - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas van KEIMPEMA, [eerder weduwe van Keimpe van KEIMPEMA].
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-05-1862 te Het Bildt (Fr.) met Keimpe Alberts van KEIMPEMA, 29 jaar oud (zie 99550). Zij kregen tussen 1863 en 1873 te Het Bildt (Fr.) zes kinderen, genaamd: Trijntje, Hein, Akke, Baukje, Adriaantje en Gaatske. Trijntje huwde in 1885 te Het Bildt met Auke Jans van der WAL. Akke huwde in 1885 te Het Bildt met Jouke Pieters van der HEIDE en overleed in 1945 te Oostdongeradeel (Fr.). Gaatske huwde in 1899 met Pieter Cornelis Nikolaas' SCHUITEMAKER.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 07-06-1894 te Het Bildt (Fr.), zij weduwe van de broer van de bruidegom. [N.B. Voor hun huwelijk was dispensatie nodig, maar over het verlenen hiervan staat in de huwelijksakte niets vermeld.] met Klaas Alberts van KEIMPEMA (zie 99553).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Baukje Keimpes (zie 99549).

91261    Rimkjen Klaassen DIJKSTRA, geboren ca 1829 te Oldemarkt, dochter van Klaas DIJKSTRA (zie 91262) en Wiebigjen Jans JAGTMAN (zie 95550).
Gehuwd op 08-07-1864 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Petrus Hendriks DAMHUIJSEN (DAMHUIS (1855)), 54 jaar oud (zie 95548). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1839 te Weststellingwerf (Fr.) met Tjeertjen Thijssen van der VEGT (zie 95549).}
 
140345    Rinske Jans DIJKSTRA, geboren op 08-03-1844 om 04:00 uur te Zwaagwesteinde (gem. Dantumadeel - Fr.), overleden op 30-12-1934 om 06:30 uur te Leeuwarden (Fr.) op 90-jarige leeftijd, als weduwe van Siemen DAM, eerder weduwe van Johannes Sijps POSTMA en Hendrik TRAVAILLE. Zij woonde in 1901 (bij haar 2e huwelijk) te Marrum (gem. Ferwerderadeel - Fr.), eerder te Zwaagwesteinde (gem. Dantumadeel - Fr.). Zij wooonde in 1908 (overlijden 2e man) te Marrum. Zij woonde in 1910 (bij haar 3e huwelijk) te Marrum. Zij woonde in 1926 (overlijden 3e man) te Stiens (gem. Leeuwarderadeel - Fr.). Dochter van Jan Tjipkes DIJKSTRA (zie 140346) en Sijtske Jans van der HEIDE (HEISTRA (1821), HEIDSTRA (1827), WESTERHOF (1829)) (zie 140347).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13-04-1872 te Dantumadeel (Fr.), wettiging van een kind. Echtgenoot is Johannes Sijps POSTMA (zie 140349).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 09-03-1901 te Ferwerderadeel (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Jans TRAVAILJE (TRAVAILLE (1901)), 52 jaar oud (zie 140348). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-11-1878 te Franekeradeel (Fr.) met Sipkjen Ates BERGSMA (zie 140350).}
Gehuwd (3) op 66-jarige leeftijd op 16-07-1910 te Leeuwarderadeel (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Siemen Gerrits DAM, 74 jaar oud (zie 140332), [van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-03-1863 te Opsterland (Fr.) met Hendrikje Alberts KNOL, 27 jaar oud (zie 140341).}
 
106406    Rixtje Jans DIJKSTRA, geboren ca 1795 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 15-10-1826 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Kornelis Feddes HORNSTRA; nalatende twee kinderen: Neltje en Jan; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Nijega (gem. Doniawerstal - Fr.). Dochter van Jan WATZES (DIJKSTRA (1813)) (zie 106402) en Tijtte (Tietje) JELLES (zie 106405).
Gehuwd op 01-02-1822 te Dorniawerstal (Fr.) met Kornelis FEDDES (HORNSTRA (1822)), 34 jaar oud (zie 106407). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-11-1828 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Froukje Jurjens TOEKSTRA (zie 106410).}
 
91324    Roelof Beerends DIJKSTRA, arbeider (1850,<1866), geboren op 22-11-1812 om 04:00 uur te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 18-07-1866 om 20:30 uur te ten zijnen huize aan het Noord Willems Kanaal onder Loon (gem. Assen - Dr.) op 53-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje Hendriks KLOPPER, eerder weduwnaar van Hermke Hendriks ten HARME. Hij woonde in 1850 (bij zijn 2e huwelijk) in Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Bernt (Bernardus) JOCHEMS (DIJKSTRA (1850)) (zie 85785) en Luttje ROELOFS (HOLLANDER (1838), SCHENEBOS (1859)) (zie 91326).
Gehuwd (1) voor 1850 met Harmke Henricus' TERHURNE (ten HARME (1866)) (zie 91327).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 31-03-1850 te Schoterland (Fr.) met Antje Hendriks KLOPPER, 24 jaar oud (zie 91323).
 
151105    Roelof Willems DIJKSTRA, slager (1918), geboren op 02-09-1889 te Giethoorn, zoon van Willem Roelofs DIJKSMA (zie 65324) en Hendrikje Egberts REGELING (zie 65323).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-03-1918 te Lonneker met Hendrika Egberts JONKER (zie 151104).
 
131558    Romke Andries' DIJKSTRA, dagloner (1816,1819), arbeider (1822,<1827), geboren ca 1783 te Buitenpost (gem. Achtkarspelen - Fr.), zoon van Andries Folkerts DIJKSTRA (overleden voor 1827) en Aukje OEGES (werkvrouw - 1827). Zijn moeder woonde in 1827 te Buitenpost (gem. Achtkarspelen - Fr.), overleden op 14-02-1827 om 22:00 uur te in de huizinge No. 39 onder Burum (gem. Kollummerland - Fr.), als echtgenoot van Dijttje Fokkes ZIJLSTRA.
Gehuwd met Dietje Fokkes ZIJLSTRA (zie 131559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Foktje Romkes (zie 131557).

101908    Romkjen Harmens DIJKSTRA.
Gehuwd met Wiebe Gradessen BOS (zie 101907).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66901    Rutger Pieters DIJKSTRA, arbeider (1869), geboren ca 1839 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1869 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Pieter Johannes' DIJKSTRA (zie 66902) en Fetje HARMENS (de JONG (1826)) (zie 66918).
Gehuwd op 01-05-1869 te AEngwiirden (Fr.) met Grietje Harmens HOEN, 31 jaar oud (zie 66893). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1860 te Aengwirden (Fr.) met Koop Wolters KLAREN, 25 jaar oud (zie 66895).}
 
118457    Ruurd Wijbrens DIJKSTRA, geboren ca 1781 te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zoon van Wijbren Sjerps DIJKSTRA en Gertje RUURDS.
Gehuwd op 04-10-1839 te Wymbritseradeel (Fr.), hij weduwnaar van Jiskjen HOLDER. Echtgenote is Akke Hiddes van der WAL (zie 118454). {Zij is later gehuwd op 20-08-1862 te Amsterdam, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hotze Ennes van SLUIS, 52 jaar oud (zie 118435).}
 
135960    Sietske Foekes DIJKSTRA, geboren op 28-07-1814 te Kuinre, dochter van Foeke BOUWES (DIJKSTRA (1814)) (zie 87179) en Rinske ROELOFS (van HES (1814)) (zie 87180).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-05-1834 te Schoterland (Fr.) met Jan IJpes HOLTROP (zie 135964).
 
91085    Sijbolt Tijsses DIJKSTRA, boer (1828), werkman (1834,1841), geboren ca 1786 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 05-05-1848 te Sondel (gem. Gaasterland - Fr.), als echtgenoot van Piertje Jans JONKER, vroeger weduwenaar van Johannes Pieters MULLER. Hij kocht in 1828 van Tijs Douwes DIJKSTRA (zijn vader) een stuk land gelegen in Sondel (gem. Gaasterland - Fr.) voor een bedrag van fl. 200,-. Hij was in 1832 eigenaar van de percelen B305 (bouwland), C076 en C077 (beide weiland) en C078 (een huis en erf), alle gelegen in Balk (gem. Gaasterland. Hij woonde toen zelf te Sondel. Hij woonde in 1834 (bij zijn 1e huwelijk) te Sondel. Hij woonde in 1841 (bij zijn 2e huwelijk) te Sondel. Zoon van Thijs DOUWES (DIJKSTRA (1834)) (zie 91086) en Gatske (Gotske) SIJBOLTS (zie 91087).
Gehuwd (1) op 26-09-1834 te Gaasterland (Fr.) met Johanna Pieters MULLER (MUL (1851)) (zie 91088).
Gehuwd (2) op 15-08-1841 te Gaasterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Piertjen Jans JONKER, 48 jaar oud (zie 50601). {Zij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 23-05-1851 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hette DIRKS (LEBBING (1831), PAAUW (1832)), 56 jaar oud (zie 56078).}
 
117520    Sijke Bonnes DIJKSTRA, geboren ca 1835 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Bonne JOHANNES (DIJKSTRA (1812)) (zie 71604) en Geesjen Hendriks (Geeske) SMINK (zie 68390).
Gehuwd op 29-05-1859 te Schoterland (Fr.) met Pieter Pieters de WITH, 29 jaar oud (zie 117507). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-05-1865 te Haskerland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Aaltje Harmens de JONGE, 25 jaar oud (zie 117524).}
 
146513    Sipke Abrahams DIJKSTRA, koetsier (1836), tolgaarder (1847), geboren ca 1809 te Mantgum (gem. Baarderadeel - Fr.), zoon van Abraham Jacobs DIJKSTRA (overeleden voor 1836) en Ietske Watzes (Jetske) DIJKSTRA. Zijn moeder woonde in 1836 te Mantgum (gem. Baarderadeel - Fr.). Hij woonde in 1836 (bij zijn huwelijk) te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.). Hij woonde in 1873 (huwelijk dochter Janna) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd op 02-12-1836 te Kollumerland (Fr.) met Joukje Dirks TAEKEMA (TEKEMA (1847)) (zie 146514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Sipkes (zie 146512).

145662    Sipke Jans DIJKSTRA, geboren op 09-01-1883 te Oldemarkt, zoon van Jan Goverts DIJKSTRA (zie 139602) en Antje Sipkes de VRIES (zie 139605).
 
116273    Sjoerd Jelles DIJKSTRA, koopman (1834), geboren ca 1777 te Achlum (gem. Franekeradeel - Fr.). Hij woonde in 1834 (bij zijn huwelijk) te Sexbierum (gem. Barradeel - Fr.). Zoon van Jelle Jentjes DIJKSTRA (zie 116291) en Tjitske SJOERDS (zie 116292).
Gehuwd op 26-07-1834 te Barradeel (Fr.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Annegien Gerrits (Antje) MINK, 44 jaar oud (zie 116272).
 
115458    Sjoerdje Wopkes DIJKSTRA, dienstmeid (1856), geboren ca 1831 te Steenwijkerwold, overleden op 23-01-1875 te Kuinre, overleden in het kraambed van haar levenloos geboren dochtertje; als echtgenote van Roelof KELDERHANS. Dochter van Wopke FRANKES (DIJKSTRA (1828), FRANKENS ()) (zie 67052) en Egbertien POPKES (LENSTRA (1828)) (zie 67051).
Gehuwd op 26-04-1856 te Kuinre met Roelof Hendriks KELDERHANS (zie 112713). {Hij is later gehuwd op 25-02-1876 te Kuinre, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Annigjen Harmens (Annegie) HELEVELD (ELEVELD (1857)) (zie 55571).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wichertje Roelofs (zie 115472).
   2.  Wopke Roelofs (zie 115479).
   3.  Jacobjen Roelofs (zie 115487).
   4.  Egbert Roelofs (zie 115473).
   5.  Hendrik Roelofs (zie 115483).
   6.  Egbert Roelofs (zie 115475).
   7.  dochter (zie 115474).

142094    Sjouke Taekes DIJKSTRA, boerenbedrijf doende (1842), boer (1845), veehouder (1878), geboren op 31-05-1817 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), zoon van Taeke Sjoukes DIJKSTRA (boer - 1842) en Aaltje Jans OOSTHOEK (overleden op 03-08-1826 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.)). Zijn vader woonde in 1842 te Akkrum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1842 te Utingeradeel (Fr.) met Martzen Fetzes KOOPMANS, 20 jaar oud (zie 142095).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thaeke Sjoukes (zie 142093).

38382    Stijntje Attes DIJKSTRA, geboren ca 1817 te Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Atte Bouwes DIJKSTRA (zie 38672) en Antje Sijbrens VOERMAN (zie 38673).
Gehuwd op 21-12-1838 te Weststellingwerf (Fr.). Hij geboren te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij geboren te Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Jochem Jettes NIEUWENHOUT, 24 jaar oud (zie 38381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jette Jochems (zie 38380).
   2.  Antje Jochems (zie 76592).
   3.  Petrus Jochems (zie 65855).

95202    Stijntje Luites DIJKSTRA, geboren op 08-11-1861 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Luite Melis' DIJKSTRA (zie 95193) en Hielkje Dirks OOSTEN (zie 95194).
 
94220    Tamme Jacobs DIJKSTRA, geboren op 14-05-1814 te Weststellingwerf (Fr.), zoon van Jacob Wichers LAP (DIJKSTRA (1812)) (zie 51352) en Aaltje GAUKES (zie 51353).
 
66364    Teunis Dubbelts DIJKSTRA, geboren op 06-03-1847 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Dubbelt ROMMERTS (DIJKSTRA (1812)) (zie 66359) en Heiltjen Tijmens de BOER (zie 30936).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1871 te Weststellingwerf (Fr.) met Luitje Andries' PIJLMAN, 20 jaar oud (zie 66349).
 
142093    Thaeke Sjoukes DIJKSTRA, veehouder (1878), geboren op 17-01-1845 om 02:00 uur te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), zoon van Sjouke Taekes DIJKSTRA (zie 142094) en Martzen Fetzes KOOPMANS (zie 142095).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-04-1878 te Steenwijkerwold met Maria Berends van ESSEN, 28 jaar oud (zie 142085).
 
83820    Tiementje Harms (Tiemtje) DIJKSTRA, dienstmaagd (1834), geboren op 05-03-1806 te op de Hogeweg bij Lutkeziel op IJsselham (onder Oldemarkt), gedoopt (R.C.) op 09-03-1806 te Steenwijkerwold (getuige(n): Jantien Jans DIJKSTRA), [N.B. In het doopboek staat dat zij een zoon zou zijn. Dit moet wel een fout zijn, omdat in haar huwelijksakte een geboortedatum van 05-03-1806 staat vermeld, bij deze ouders.], overleden op 23-12-1862 te Oldemarkt op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Joannes Bernardus' RIESEWIJK. Dochter van Hermannus (Hermen) JOANNES (DIJKSTRA (1790), DIKSTRA (1794), OTTEN (1796)) (zie 83850) en Jantje JOCHEMS (SADDEGAD (1827), DIJKSTRA (1829)) (zie 83851).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1834 te Oldemarkt met Joannes BERNARDUS (RIESEWIJK (1812), RIEZEWIJK (1862)), 24 jaar oud (zie 83819).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
66360    Tijmen Dubbelts DIJKSTRA, geboren ca 1832 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Dubbelt ROMMERTS (DIJKSTRA (1812)) (zie 66359) en Andriesje Tijmens de VRIES (zie 95206).
Gehuwd op 08-05-1868 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantjen Jacobs BRUIN, 33 jaar oud (zie 76117).
 
66358    Tijmen Dubbelts DIJKSTRA, geboren op 25-01-1843 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Dubbelt ROMMERTS (DIJKSTRA (1812)) (zie 66359) en Heiltjen Tijmens de BOER (zie 30936).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1870 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrikje Andries' PIJLMAN, 23 jaar oud (zie 66347). Zij huwde samen met haar zus Lammigje.
 
50661    Tijs DIJKSTRA (Tijs Cornelis' POLAK (1816)), geboren op 23-07-1815 om 11:00 uur te Foppenhuizen (gem. Woudsend, te Wymbritseradeel - Fr.), "zoon van een ongehuwde vrijster", overleden op 16-04-1851 te Leeuwarden (Fr.) op 35-jarige leeftijd, als echtgenoot [van .....]. Zoon van Kornelis Jacobs POLAK (zie 48129) en Tjitske (Geesjen,Geeske) JANS (DIJKSTRA (1815)) (zie 48132).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-01-1839 te Leeuwarden (Fr.) met Margrietha GERARDS (zie 50675).
 
61343    Tjeerd Rommerts DIJKSTRA.
Gehuwd met Klaasje Pieters van der VEEN (zie 61344).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Tjeerds (zie 61342).

70762    Tjitske Alberts DIJKSTRA, overleden op 23-11-1821 te Pingjum (gem. Wonseradeel - Fr.).
Gehuwd met Ynze Wybrens WIJNALDA (zie 70761).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske Ynzes (zie 70760).

70614    Trijntje DIJKSTRA, broodbakster (1844), geboren op 01-02-1805 te IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel - Fr.), overleden voor 1858 te [Sneek], dochter van Hendrik Cornelis' DIJKSTRA (zie 70615) en Durkjen JANS (zie 70616).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 04-05-1828 te Sneek (Fr.) met Eelke Willems MUURLING, 29 jaar oud (zie 70617).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 19-05-1844 te Sneek (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Jannis Luiten (Johannes) ZEPHAT (ZEEPHAT (1839)), 32 jaar oud (zie 70610). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aagje Nannes de VRIES (zie 70611).}
 
136925    Trijntje Foekes DIJKSTRA, geboren op 03-08-1826 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1849 (bij haar 1e huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1868 (bij haar 2e huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland), eerder te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Foeke BOUWES (DIJKSTRA (1814)) (zie 87179) en Rinske ROELOFS (van HES (1814)) (zie 87180).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11-05-1849 te Lemsterland (Fr.) met Evert IJssebrands van der MOLEN (van der MOOLEN (1852), van de MOOLEN (1855)) (zie 136928).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 11-12-1868 te Schoterland (Fr.) met Cornelis Frankes SMIT (zie 136932). {Hij was eerder gehuwd voor 1868 met Hiltje Egberts RINKSMA (zie 136933).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje Everts van der MOOLEN (zie 136930).
   2.  Rensje Everts van de MOOLEN (zie 136929).
   3.  IJsbrand Everts van der MOOLEN (zie 136931).

86912    Trijntje Jans DIJKSTRA, schipperse (1862). Zij woonde in 1862 (huwelijk dochter Trijntje) te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.).
Gehuwd met Douwe Luitzens BROUWERS (zie 86911).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90237    Trijntje Kleisen DIJKSTRA, huishoudster (<1916), geboren op 21-04-1860 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 17-05-1916 te Westenwold (gem. Steenwijkerwold) op 56-jarige leeftijd, als partner van Jan RUSSCHEN; wonende te oldemarkt. Dochter van Kleis Jans DIJKSTRA (zie 88914) en Aaltje Jans van DIJK (zie 121074).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1886 te Steenwijkerwold met Jan Willems RUSSCHEN (zie 114847).
 
109899    Trijntje Pieters DIJKSTRA, arbeidster (1885).
Gehuwd op 31-05-1857 te AEngwirden (Fr.) met Wolter Alberts PIEK, 28 jaar oud (zie 109898).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Wolters (zie 109897).

152180    Trijntje Wichers DIJKSTRA, geboren op 20-03-1853 te Steenwijkerwold, overleden op 28-11-1863 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 10-jarige leeftijd, dochter van Wicher JACOBS (DIJKSTRA (1830)) (zie 94224) en Aukjen Eijssen (Aaltje) de GRAAF (zie 94225).
 
110117    Trijntje Wijtzes DIJKSTRA. Zij woonde in 1851 (huwelijk dochter Attje) te Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.).
Gehuwd met Jan Gerrits VISSER (zie 110116).
Uit dit huwelijk:
   1.  Attje Jans (zie 110115).

95470    Wijbigje Jannes' DIJKSTRA, geboren op 13-08-1829 te Steenwijkerwold, dochter van Joannes (Jannes Harms) HERMANUS (DIJKSTRA (1826)) (zie 85787) en Anna (Annigje) WIGBERTUS (van der WONING (1826)) (zie 85641).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-10-1865 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Egbers BOSMA, 37 jaar oud (zie 95469). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-02-1859 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenote is Trijntje Jans BENNIK, 31 jaar oud (zie 105699).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89887    Wijtke Pieters DIJKSTRA, huisvrouw (1839). Zij woonde in 1839 (huwelijken dochter Antje en zoon Johannes) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Gerrit Johannes' HOF (zie 89886).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerrits (zie 118262).
   2.  Antje Gerrits (zie 89885).

138665    Willem Dirks DIJKSTRA, landbouwer (1924), geboren ca 1886 te Steenwijkerwold, zoon van Dirk Luites DIJKSTRA (zie 95198) en Albertien Willems DASSEN (zie 95208).
Gehuwd op 07-06-1924 te Steenwijkerwold met Elisabeth Jans DIJKSTRA, 33 jaar oud (zie 112811).
 
152980    Willemke Bonnes DIJKSTRA, geboren ca 1832 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 11-05-1856 te Schoterland (Fr.) met Wieger Jans KETELLAPPER, 27 jaar oud (zie 152979).
 
115987    Wolter Jans DIJKSTRA, geboren op 23-07-1768 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan WOLTERS [DIJKSTRA (1811)] (overleden op 26-5-1815 te Weststellingwerf - Fr.) en Geertje SJOERDS, die huwden op 01-11-1767 te Wolvega (gem. Weststellingwerf) (beide te Sonnega (onder Wolvega)). Gedoopt (Hervormd) op 24-07-1768 te Wolvega en Sonnega, overleden op 31-03-1831 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Loltje ROELOFS; nalatende drie kinderen: Jan Martsen en Eva.
Gehuwd voor de kerk ca 1803 met Loltjen Roelofs JONKER (zie 115988). Zij lieten tussen 1804 en 1812 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Martsen, Geertje en Eva; alle vier geboren te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf). Jan huwde in 1828 te Weststellingwerf met Dirkje Alles de VRIES. Martsen huwde in 1829 te Weststellingwerf met Kornelis Alles de VRIES. Eva huwde in 1849 te Weststellingwerf met Isd Jans ZWIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wolters (zie 129356).
   2.  Geertje Wolters (zie 115986).

114119    Wolterus Harmens DIJKSTRA, boereknecht (1829), geboren ca 1797 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, overleden op 25-05-1881 te Weststellingwerf (Fr.), als echtgenoot van [............]. Hij woonde in 1829 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt.
Gehuwd op 21-05-1829 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Antje DROST (zie 114115). {Zij was eerder gehuwd op 23-05-1821 te Weststellingwerf (Fr.) met Thijs Hendriks BENNIK (BENNIG (1821)) (zie 114114).}
 
16686    Zwaantje Egberts DIJKSTRA, geboren op 22-04-1848 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 25-10-1926 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 78-jarige leeftijd, [als weduwe van Pieter MONDRIA.], dochter van Egbert Jans DIJKSTRA (zie 63475) en Japikje (Jacobje) JANS (KOLK (1840)) (zie 63476).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02-06-1888 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [hij weduwnaar] met Pieter Jans MONDRIA, 47 jaar oud (zie 16685). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1864 te Stad Vollenhove met Jansje Hendriks EDELENBOS, 22 jaar oud (zie 16684).}
 
21821    Zytse DIJKSTRA, geboren ca 1767 te Oosterwolde. Hij woonde in 1792 (voor zijn huwelijk) te Dinxterveen (onder Colderveen). Zoon van Geert DIJKSTRA (zie 21822) en Jantje JANS (zie 21823).
Ondertrouwd op 13-04-1792 te Vollenhove, attestatie gegeven op 30-04-1792 naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1792 te Wanneperveen. Hij j.m. wonende te Dinxterveen, zij j.d. te Vollenhove. Echtgenote is Geertjen de MEIJ (zie 20058).
 
79011    Grijttje DIJMES, linnennaijster (1749), geboren ca. Zij woonde in 1749 (bron: quatisatiekohieren (6479-1-21001)) zonder huisgenoten in Lemmer. Zij woonde in 1749 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-01-1749 te Lemmer (Gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Wanneperveen niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen al te Lemmer.], gehuwd voor de kerk op 16-02-1749 te Lemmer (Hervormd), hij van Wanneperveen, zij van Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Lammert Kleis' BOUWMEESTER (zie 79010).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
18374    Gerrit La DIJN, geboren ca 1640, van Antwerpen.
Ondertrouwd op 28-11-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1674 (N.G.), hij wed. van Antwerpen en zij wed. toe Vollenhove met Ive HANS (zie 18375).
 
111838    Jacop DIJRIX, hoedemaker (1644), geboren ca 1607. Hij woonde in 1632 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd in 1632 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1632 (N.G.), hij iongeman van Meppel (Dr.), zij iongedochter van Dinxterveene (onder Colderveen - Dr.). Echtgenote is Merretjen JANSZEN (zie 111839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harman JACOBS (zie 111840).
   2.  Dirck JACOBS (zie 111841).
   3.  Tijmen JACOBS (zie 111842).
   4.  Bartelt JACOBS (zie 111843).
   5.  Jan JACOBS (zie 111844).
   6.  Aeltien JACOBS (zie 111845).

80247    Egbert Gerrits DIJSSELHOF, landbouwer (1884), geboren ca 1850 te Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Egberts DIJSSELHOF (landbouwer - 1846) en Aaltjen Hendriks KOEZEN (boerenwerkster - 1846), die huwden op 25-04-1846 te Heino (hij geboren te Heino, zij geboren te Dalfsen).
Gehuwd op 28-08-1884 te Ambt Almelo met Klazina Jans van de GRAAF (zie 80249).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Egberts (zie 80246).

80246    Gerrit Egberts DIJSSELHOF, voerman (1916), geboren ca 1885 te Heino, zoon van Egbert Gerrits DIJSSELHOF (zie 80247) en Klazina Jans van de GRAAF (zie 80249).
Gehuwd op 24-08-1916 te Enschede met Aaltjen Derks ten NAPEL (zie 80237). {Zij is later gehuwd op 25-09-1925 te Lonneker, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Alberts REGELING, 41 jaar oud (zie 127558).}
 
50410    Jan Jans van DIJST (van DIEST (1688)), geboren te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 28-11-1658 te Blokzijl, zoon van Jan Jacobsen van DIEST (zie 50404) en Claesijen JANSSEN (zie 50405).
Ondertrouwd op 23-12-1688 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 06-01-1689 te Blokzijl (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide van Blockzijl. Echtgenote is Jacobjen JANS (zie 50411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz van DIEST (zie 50412).
   2.  Wijcher Jans van DIEST (zie 50413).
   3.  Jan Jansz van DIEST (zie 50414).
   4.  Klaes Jansz van DIEST (zie 50415).

50409    Jan Thijmonsz Jansz van DIJST, geboren te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 09-11-1662 te Blokzijl, zoon van Jan Jacobsen van DIEST (zie 50404) en Claesijen JANSSEN (zie 50405).
 
144659    Neeltje Pieters DIJXHOORN (DIJKSHOORN (1844)), arbeidersche (1832,1844), geboren op 03-12-1811 te Wateringen (Z.H.), dochter van Pieter DIJXHOORN (arbeider - 1832) en Trijntje van der EIJK (overleden op 24-02-1820 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.)). Haar vader woonde in 1832 te Frederiksoord. Overleden op 21-03-1891 om 04:00 uur te ten haren woonhuize No. 46 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Sijtse Sikkes HOEKSTRA. Zij woonde in 1832 (bij haar huwelijk) te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.). Zij woonde in 1870 (1e huwelijk zoon Jan) te Frederiksoord. Zij woonde in 1872 (overlijden man) in het huis No. 33 te Frederiksoord.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-07-1832 te Vledder (Dr.) met Sijtse Sikkes HOEKSTRA, 23 jaar oud (zie 144658).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sietses (zie 144657).

129513    Sibbeltje Sierks DIJXTRA (DIJKSTRA (1749)).
Ondertrouwd 00-12-1737 te Piaam (gem. Wonseradeel - Fr.), op 12-01-1737 te Piaam attestatie verleent na[ar] Tjerkwerd. Gehuwd voor de kerk 00-01-1738 te [Tjerkgaast] (Hervormd), hij te Tjerkwerd (gem. Wonseradeel - Fr.) [= Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.)], zij te Idsegahuizum (gem. Wonseradeel - Fr.). Echtgenoot is Johannes Gerards POTTER (zie 129512). Zij lieten in 1738 en in 1740 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Fetje en Atje (Aatje). Zij lieten in 1742 en in 1747 te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerrit en Grietje. Aatje werd in 1767 ingeschreven als lidmaat (Hervormd) te Oostermeer (gem. Tietjerksteradeel- Fr.), komende met attestatie van Menaldum; Aatje huwde in 1768 te Eestrum met Jan KONING. Grietje overleed met 6 jaar en 9 maanden met Menaldum. {Hij is later ondertrouwd op 01-07-1757 te Gerecht Franeker (Fr.), te Franeker op 27-07-1757 [attestatie verleent na[ar] Menaldum]. Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 31-07-1757 te Menaldum (Hervormd), hij [weduwnaar] te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.), zij weduwe te Franeker (Fr.). Echtgenote is Allegonda Elisabeth AEsges SAAGMANS (zie 129514).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Fettje Johannes' (zie 129509).

116322    Jan Egberts DIK, overleden voor 1844.
Gehuwd met Siewertje Poppes van der WERF (zie 116323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Poppe Jans (zie 116321).

133496    Jan Lamberts DIK, timmerman (1821,1846,1848,1849), geboren ca 1799 te Smilde (Dr.), zoon van Lamert Jans DIK (overleden voor 1821 te Smilde (Dr.)) en Trijntje KORNELIS. Hij woonde in 1846 (overlijden schoonvader) te Smilde (Dr.).
Gehuwd op 14-09-1821 te Smilde (Dr.) met Jacobjen Klazes NOLLES, 21 jaar oud (zie 133497).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Jans (zie 88059).
   2.  Klaas Jans (zie 133495).

47421    Jantje Jans DIK, geboren ca 1719, overleden voor 1748 te Zwartsluis, Binnendijx. Zij woonde in 1744 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 27-06-1744 te Giethoorn. Te Zwartsluis was de ondertrouw op 28-06-1744; te Giethoorn op 15-07-1744 attestatie verleent naar Zwartsluis. Gehuwd voor de kerk op 19-07-1744 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. tot Zwartsluis, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenoot is Willem PETERS (KORTOEVER (1748), KORTHOEVER (1748)), 30 jaar oud (zie 47418). {Hij is later ondertrouwd op 07-06-1753 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 22-07-1753 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Marregjen BEERENTS (zie 47422).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Willems KORTOEVER (zie 47425).

133495    Klaas Jans DIK, timmerman (1849), geboren ca 1824 te Smilde (Dr.), zoon van Jan Lamberts DIK (zie 133496) en Jacobjen Klazes NOLLES (zie 133497).
Gehuwd op 14-12-1849 te Smilde (Dr.) met Wiegertje Harmens de JONG, 23 jaar oud (zie 31179).
 
88059    Lambert Jans DIK, timmerman (1848), geboren ca 1822 te Smilde (Dr.), zoon van Jan Lamberts DIK (zie 133496) en Jacobjen Klazes NOLLES (zie 133497).
Gehuwd op 16-11-1848 te Smilde (Dr.) met Roelofjen Klasen van den BERG (zie 88058).
 
40870    Lammers Jans DIK.
Gehuwd met Trijntje KORNELIS (zie 40871).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntien Lammers (zie 40869).

116321    Poppe Jans DIK, arbeider (1844), geboren ca 1808 te Wildervank (Gr.), zoon van Jan Egberts DIK (zie 116322) en Siewertje Poppes van der WERF (zie 116323).
Gehuwd op 28-12-1844 te Wildervank (Gr.), 3 kinderen gewettigd. Echtgenote is Idagje (Ike,Idegje,Ida,Idigien) JANS (BOTTEN (1811)), 34 jaar oud (zie 116320).
 
40869    Trijntien Lammers DIK, geboren ca 1803 te Smilde (Dr.), overleden in 1889 te Zwartsluis, dochter van Lammers Jans DIK (zie 40870) en Trijntje KORNELIS (zie 40871).
Gehuwd (1) op 06-08-1841 te Smilde (Dr.). Hij geborente Zwartsluis, zij geboren te Smilde. Echtgenoot is Willem Derks de BOER (zie 40868).
Gehuwd (2) met Geert JUT (zie 40872).
 
44747    Weintje Jans DIK (DUBLEIN (1768)), geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 21-01-1725 te Oldemarkt of Paasloo. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2996) als [inwonende] meid bij Dirk DORREBOOM en zijn vrouw Annigie PAAUW, die toen woonden te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Ondertrouwd op 11-06-1762 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 18-07-1762 te Paasloo [onder Oldemarkt] (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Oldemarkt. Echtgenoot is Matthijs (Tijsse) GERRITS (HOLTCAMP (1748)), 41 jaar oud (zie 11138). {Hij was eerder ondertrouwd 00-03-1748 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-04-1748 te Oldemarkt (N.G.). Hij j.m. van Vollenhove, [thans] wonende [te] Oldemarkt, zij j.d. [te] Oldemarkt. Echtgenote is Annigje ARENDS (ARIENS (1749)) (zie 26279). Hij was eerder ondertrouwd op 21-05-1757 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 05-06-1757 te Oldemarkt (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Oldemarkt. Echtgenote is Albertien (Albertje) TINGEN, 34 jaar oud (zie 44746).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Matthijs' HOLTKAMP (zie 44748).
   2.  Lambert Matthijs' HOLTKAMP (zie 44749).
   3.  Swaantjen Matthijs' HOLTKAMP (zie 44750).
   4.  Hilligjen Matthijs' HOLTCAMP (zie 44751).

1584    Aaltjen Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 18-02-1753 te Vollenhove, dochter van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
39979    Albert DIKKE, geboren ca 1672.
Kinderen:
   1.  Lumpjen ALBERTS (DIKKE (1772), DEKKER (1812)) (zie 32309).
   2.  Gerbrant Albertsz (zie 39980).
   3.  Jacob Alberts (zie 39975).

39983    Albert Hendriks DIKKE, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-01-1778 te Meppel, overleden voor 1787 te Meppel (Dr.), zoon van Hendrik Jacobs DICKE (DIKKE (1777), SOPPE (1811)) (zie 39977) en Hendrikjen Alberts VEUGER (zie 39982).
 
36761    Albert Jacobs DIKKE, arbeider (1826), dagloner (1830,1832,1835,1837,1839), geboren op 04-11-1802 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 07-11-1802 te Blokzijl (getuige(n): Geesjen [Wouters] BROUWER, de 2e vrouw van zijn opa), overleden op 20-09-1858 te Meppel (Dr.) op 55-jarige leeftijd, als echtgenoot van Stijntje SEINEN. Zoon van Jacob Alberts DIKKE (zie 39994) en Lijsbet Koops (Elizabeth) SPANS (zie 35258).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1826 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Vollenhove. Echtgenote is Stijntjen JANS (SEINEN (1826)), 27 jaar oud (zie 15737).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Alberts (zie 39997).
   2.  zoon (zie 39998).
   3.  Trijntje Alberts (zie 39999).
   4.  Jacob Alberts (zie 40000).
   5.  Jan Alberts (zie 40001).
   6.  Koop Alberts (zie 40002).
   7.  Elizabeth Alberts (zie 40003).

36424    Albert Willems DIKKE, geboren op 16-07-1806 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 03-08-1806 te Blokzijl (getuige(n): de ouders en Marritje [Jans] KROOI, zijn oma), overleden op 27-04-1878 te Blokzijl op 71-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Willem Alberts DIKKE (zie 36417) en Timontje JANNIS (GERN (1833)) (zie 36408).
 
1544    Arrien Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 02-10-1746 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0903) met zijn beide ouders, met zijn broer Harmen en zijn zus Geesje in [het Carspel] de Leeuwte in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
Gehuwd voor de kerk ca 1779 met Janna Alberts van der WIJK (zie 13210).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunisjen Arriens DIKKEN (zie 14844).
   2.  Annigje Arriens DIKKEN (zie 14908).

36425    dochter DIKKE, geboren op 13-10-1812 te Blokzijl, "levenloos geboren onvoldragen tweeling", overleden op 13-10-1812 te Blokzijl, 0 dagen oud, dochter van Willem Alberts DIKKE (zie 36417) en Timontje JANNIS (GERN (1833)) (zie 36408).
 
14134    Echbert Jans DIKKE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-05-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. van der KEESSEL, zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
40003    Elizabeth Alberts DIKKE, geboren op 24-02-1839 te Meppel (Dr.), overleden op 21-10-1839 te Meppel (Dr.), 239 dagen oud, dochter van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
1626    Geertruijd Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 30-10-1757 te Vollenhove, dochter van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
1535    Geertruyd Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 14-01-1750 te Vollenhove, overleden ca 1750, dochter van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
1537    Geesje Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 18-04-1745 te Vollenhove, overleden op 04-09-1826 om 19:00 uur te op de Noorde (gem. Ambt Vollenhove) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Willem BEUMER, [eerder weduwe van Jan Reuriks ten NAPEL en van Berend Gerrits JONKMAN]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0903) met haar beide ouders en haar broers Arrien en Harmen in [het Carspel] de Leeuwte in het Schoutambt Vollenhove. Dochter van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1768 met Jan Reuriks ten NAPEL (zie 1689).
Ondertrouwd (2) op 26-04-1793 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 12-05-1793 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe, beide op het land Vollenhove. Echtgenoot is Berent Gerrits JONKMAN, 51 jaar oud (zie 12708). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1765 met Geesje GERRITS (BEUKMAN (1748)) (zie 12213).}
Ondertrouwd (3) op 05-07-1800 te Zwartsluis. Hij met attestatie van Zwartsluis naar Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-07-1800 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaar wonende te Zwartsluis, zij weduwe wonende op 't Land van Vollenhove. Echtgenoot is Willem Lulofs BEUMER (zie 28033). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1777 met Arentjen Hendriks FUIJTEN (zie 28034).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reurik Jans (zie 1691).
   2.  Jan Jansen (zie 1713).
   3.  Hendrikje (zie 1690).
   4.  Hermen Jans (Harm) (zie 1760).
   5.  Timon (zie 1779).
   6.  Hendrik Jans (zie 14988).
   7.  Hendrikje Jans (zie 15083).

39980    Gerbrant Albertsz DIKKE, geboren ca 1717. Hij woonde in 1742 (bij zijn huwelijk) op de Rijtvink [buiten Blokzijl], erna vermoedelijk ook. Hij woonde in 1748 niet in Kwartier Vollenhove --> vermoedelijk was hij toen overleden. Zoon van Albert DIKKE (zie 39979).
Ondertrouwd op 02-12-1742 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 08-02-1742 te in [het] huis van de bruidegom, in de Rietvink [buiten Blokzijl] (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide [wonende] op de Rijtvink [buiten Blokzijl]. "Getrouwt in huis, overmits [= wegens] ziekte van den bruidegom, in praesentie van de kerkeraat." met Grietje Alberts KOOL (zie 39981).
 
12471    Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)), geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 14-09-1738 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0756) met zijn beide ouders en zijn broers Klaas en Wolter in [het Carspel] Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Arijen (Arian,Arriën) JANS (DIKKE (1733)) Stamvader DIKKEN (zie 11364) en Aaltjen GEERDS (GEERTS (1723)) (zie 11363).
Gehuwd voor de kerk ca 1768 met Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
Uit dit huwelijk:
   1.  Treijntje Hendriks DIKKEN (zie 1698).
   2.  Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705).
   3.  Jan Hendriks DIKKEN (zie 370).
   4.  Jannetje Hendriks DIKKEN (zie 1729).
   5.  Geert Hendriks DIKKEN (zie 1740).
   6.  Klaas Henderiks DIKKEN (zie 1751).
   7.  Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762).
   8.  Jentjen Hendriks DIKKEN (zie 1781).
   9.  Aaltje Hendriks DIKKEN (zie 1797).
   10.  Jentje Hendriks DIKKEN (zie 1827).

1560    Herman Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 12-06-1748 te Vollenhove, overleden voor 1754 te de Leeuwte. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0903) met zijn beide ouders, met zijn broer Arrien en zijn zus Geesje in [het Carspel] de Leeuwte in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
1601    Herman Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 03-06-1754 te Vollenhove, zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
1612    Hermen Jans DIKKE, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 03-12-1755 te Vollenhove (getuige(n): Teunisje Jacobs), zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
39975    Jacob Alberts DIKKE, geboren ca 1718. Hij woonde in 1743 (bij zijn huwelijk) in de Rietvink buiten Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1113) met zijn vrouw Geertjen HENDRICKS [KLINKERT] en hun zoons Albert, Hendrik en Gerbrant in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Albert DIKKE (zie 39979).
Ondertrouwd op 10-02-1743 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-02-1743 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. in de Rijtvinke [buiten Blokzijl], zij j.d. in Blokzijl. Echtgenote is Geertje Hendriks KLINKERT (zie 39976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418).
   2.  Hendrik Jacobs DICKE (DIKKE (1777), SOPPE (1811)) (zie 39977).
   3.  Gerbrant Jacobs DICKE (zie 39978).

39994    Jacob Alberts DIKKE, timmerman (<1835), geboren op 05-05-1768 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 29-03-1801 te Blokzijl, [als bejaarde (= volwassene)] gedoopt op belijdenis [des Geloofs]. Overleden op 17-08-1835 te Blokzijl op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Elisabeth SPANS. Zoon van Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418) en Marritje Willems van DIJK (zie 36419).
Ondertrouwd op 03-05-1801 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 17-05-1801 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl; op 19-06-1801 attest gegeven [t.b.v. het civiele huwelijk]. Echtgenote is Lijsbet Koops (Elizabeth) SPANS, 29 jaar oud (zie 35258).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jacobs (zie 36761).
   2.  Koop Jacobs (zie 39995).
   3.  Stijntje Jacobs (DIKKEN (1863)) (zie 39996).

39997    Jacob Alberts DIKKE, geboren ca 1828, overleden op 19-01-1829 te Blokzijl, zoon van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
40000    Jacob Alberts DIKKE, geboren op 14-12-1832 te Meppel (Dr.), zoon van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
40001    Jan Alberts DIKKE, geboren op 02-01-1835 te Meppel (Dr.), zoon van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
13865    Jan Jans DIKKE, geboren te binnen Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1761 te Vollenhove, zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
12073    Klaas Arriens DIKKE (DIKKEN (1772)), geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 01-01-1733 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0756) met zijn beide ouders en zijn broers Wolter en Henrik in [het Carspel] Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Arijen (Arian,Arriën) JANS (DIKKE (1733)) Stamvader DIKKEN (zie 11364) en Aaltjen GEERDS (GEERTS (1723)) (zie 11363).
Gehuwd voor de kerk ca 1771 met Marrigje Jans ROOK (zie 12962).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Klaas' DIKKEN (zie 1721).
   2.  Trijntje DIKKEN (zie 1734).
   3.  Trijntjen DIKKEN (zie 1749).
   4.  Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758).

36420    Klaasje Willems DIKKE, geboren op 23-09-1810 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 07-10-1810 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 20-05-1867 te Blokzijl op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Teunis SPANS. Dochter van Willem Alberts DIKKE (zie 36417) en Timontje JANNIS (GERN (1833)) (zie 36408).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Teunis Klaassen SPANS (zie 36421).
 
40002    Koop Alberts DIKKE, geboren op 07-07-1837 te Meppel (Dr.), overleden op 20-07-1837 te Meppel (Dr.), 13 dagen oud, zoon van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
39995    Koop Jacobs DIKKE, metzelaarsknegt (1830), arbeider (<1836), geboren op 03-12-1807 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 06-12-1807 te Blokzijl (getuige(n): Geertjen SPANS, zijn tante), overleden op 11-02-1836 te Blokzijl op 28-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jacob Alberts DIKKE (zie 39994) en Lijsbet Koops (Elizabeth) SPANS (zie 35258).
 
35652    Marritje Willems (Marrigje) DIKKE, geboren op 16-07-1806 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 03-08-1806 te Blokzijl (getuige(n): de ouders en Marritje [Jans] KROOI, haar oma), overleden op 11-09-1854 te Blokzijl op 48-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof NOORBEEK. Dochter van Willem Alberts DIKKE (zie 36417) en Timontje JANNIS (GERN (1833)) (zie 36408).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-09-1833 te Blokzijl met Roelof Alberts NOORBEEK, 31 jaar oud (zie 36431).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Roelofs (zie 40009).
   2.  Tiementje Roelofs (zie 123215).

39992    Stijntje Alberts DIKKE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-02-1774 te Blokzijl, overleden voor 1778 te Blokzijl, dochter van Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418) en Marritje Willems van DIJK (zie 36419).
 
39993    Stijntje Alberts DIKKE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 24-09-1777 te Blokzijl, dochter van Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418) en Marritje Willems van DIJK (zie 36419).
 
39996    Stijntje Jacobs DIKKE (DIKKEN (1863)), geboren op 03-12-1807 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 06-12-1807 te Blokzijl (getuige(n): Aafje SPANS, haar tante), overleden op 29-03-1865 te Blokzijl op 57-jarige leeftijd, als echtgenote van Reinder Romkes JOUSTRA. Dochter van Jacob Alberts DIKKE (zie 39994) en Lijsbet Koops (Elizabeth) SPANS (zie 35258).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1831 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Reinder ROMKES (PELLEN (1813), JOUSTRA (1831)), 41 jaar oud (zie 36764). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1813 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Grietje Hendriks EVENDIK, 22 jaar oud (zie 36770), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Reijnders JOUSTRA (zie 40008).
   2.  Jacob Reinders JOUSTRA (zie 123219).
   3.  Koop Reinders JOUSTRA (zie 55199).
   4.  Jan Reinders JOUSTRA (zie 123220).
   5.  Albert Reinders JOUSTRA (zie 123214).
   6.  Jantje Reinders JOUSTRA (zie 40015).
   7.  Reinder Reinders JOUSTRA (zie 123222).

39999    Trijntje Alberts DIKKE, geboren op 20-09-1830 te Meppel (Dr.), dochter van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1855 te Blokzijl, beide geboren te Meppel. Echtgenoot is Jan Jannes' ARENTSHORST (zie 40004).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
39991    Willem Alberts DIKKE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 31-07-1768 te Blokzijl, overleden voor 1780 te Blokzijl, zoon van Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418) en Marritje Willems van DIJK (zie 36419).
 
36417    Willem Alberts DIKKE, timmerman (1833), scheepstimmermansknecht (1840,<1847), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 23-04-1780 te Blokzijl, overleden op 29-09-1847 te Blokzijl op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Timontje GERN. Zoon van Albert Jacobs DICKE (DIKKE (1767)) (zie 36418) en Marritje Willems van DIJK (zie 36419).
Ondertrouwd op 02-02-1806 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-02-1806 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Timontje JANNIS (GERN (1833)), 25 jaar oud (zie 36408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marritje Willems (Marrigje) (zie 35652).
   2.  Albert Willems (zie 36424).
   3.  Klaasje Willems (zie 36420).
   4.  dochter (zie 36425).
   5.  zoon (zie 36426).

36426    zoon DIKKE, geboren op 13-10-1812 te Blokzijl, "levenloos geboren onvoldragen tweeling", overleden op 13-10-1812 te Blokzijl, 0 dagen oud, zoon van Willem Alberts DIKKE (zie 36417) en Timontje JANNIS (GERN (1833)) (zie 36408).
 
39998    zoon DIKKE, geboren op 17-07-1829 te Blokzijl, overleden op 17-07-1829 te Blokzijl, 0 dagen oud, zoon van Albert Jacobs DIKKE (zie 36761) en Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
 
111238    Annigjen [Jacobs] DIKKEMELK, geboren ca 1730 te [Zwartsluis], [N.B. Er is geen akte gevonden waarin blijkt dat zij deze ouders had. Deze relatie is aangenomen op basis van haar vermoedelijke leeftijd in 1748 (nl. ca 20 jaar) en het feit dat de naam DIKKEMELK [voor zover mij bekend] toen alleen in Zwartsluis voorkwam. Dat van haar en haar broer geen doopakte werd gevonden, komt vermoedelijk doordat haar ouders Doopsgezind waren. Haar broer Hendrik was in 1761 (doop van zijn zoon Douwe) Doopsgezind.]. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1558) als [inwonende] meid bij Jan Jans HUISMAN (zie 25373) en Grietjen JOOSTEN (zie 25372), die toen woonde in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jakob Henriks DIKKEMELK (zie 111217) en Trijntjen HERMS (zie 111218).
 
111219    Hendrik Jacobs DIKKEMELK (JAPIKS (1770), BUSCH (1847)), koopman (<1781), geboren ca 1733 te [Zwartsluis] (gezindte: Doopsgezind), begraven op 13-07-1781 te Meppel (Dr.). Waar hij woonde in 1748 (bron: volkstelling,1748) is onduidelijk. Zijn ouders woonden toen niet te Zwartsluis. Mogelijk diende hij als inwonende knecht bij één van de gezinnen in Zwartsluis. Er waren toen twee gezinnen waar een "Hendrik" diende. Hij woonde in 1758 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, erna te Meppel (Dr.). Zoon van Jakob Henriks DIKKEMELK (zie 111217) en Trijntjen HERMS (zie 111218).
Ondertrouwd 00-04-1758 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 30-04-1758 te Zwartsluis (Doopsgezind), hij j.m. van Swartsluis, zij j.d. te Meppel (Dr.). Echtgenote is Rixtje Douwes (Risjen,Reisje) BUSCH (BUSZ (1758), BUS (1775)), 18 jaar oud (zie 111220).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
25374    Hendrik Jacobsen DIKKEMELK (DICKEMELK (1697)), geboren ca 1672. Hij woonde in 1697 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, [erna vermoedelijk ook].
Ondertrouwd op 27-12-1696 te Zwartsluis. Te Giethoorn was de ondertrouw op 28-12-1696. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1697 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. aan de Zwartsluis, zij j.d. te Giethoren. Echtgenote is Aeltjen Jacobsen SMIT (zie 111216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob Henriks (zie 111217).

111217    Jakob Henriks DIKKEMELK, geboren ca 1704 te [Zwartsluis]. Hij woonde in 1729 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, [erna vermoedelijk ook]. Zoon van Hendrik Jacobsen DIKKEMELK (DICKEMELK (1697)) (zie 25374) en Aeltjen Jacobsen SMIT (zie 111216).
Ondertrouwd op 07-01-1729 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 23-01-1729 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Swartsluis. Echtgenote is Trijntjen HERMS (zie 111218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen [Jacobs] (zie 111238).
   2.  Hendrik Jacobs (JAPIKS (1770), BUSCH (1847)) (zie 111219).

43354    Aaltje Gerards DIKKEN, geboren op 01-04-1928 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met haar beide ouders, haar broers Jan, Hendrik en Bauke, en haar zussen Hendrikje en Idigje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Dochter van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
1797    Aaltje Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 03-02-1782 te Vollenhove, dochter van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
16263    Aaltje Jans DIKKEN, dienstmaagd (1830), geboren op 18-11-1808 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-12-1808 te Vollenhove, overleden op 09-02-1880 te Baarn op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Willem ISRAEL; wonende te Zwartsluis [bij haar zoon Harm]. Dochter van Jan Hendriks DIKKEN (zie 370) en Aaltje Hendriks RUIJTER (de RUITER (1808)) (zie 44912).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1830 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Willem Harmens ISRAEL, 30 jaar oud (zie 2026).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Willems ISRAëL (zie 54793).
   2.  Jan Willems ISRAëL (zie 42836).
   3.  Harm Willems ISRAëL (zie 54794).

31330    Aaltje Klaassen DIKKEN, geboren ca 1823 te Kuinre, dochter van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Gehuwd op 31-05-1848 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Kuinre. Echtgenoot is Hendrik Jans HINNEN (zie 31329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Hendriks (zie 31340).

1757    Aaltje Wolters DIKKEN, landbouwster (1815), geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-06-1776 te Vollenhove, dochter van Wolter ARRIENS (DIKKEN (1770)) (zie 1722) en Grietje Hendriks DEKKER (zie 1723).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1804 met Jan Peters van EERDE (zie 1801).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 28-01-1815 te Vollenhove. Hij weduwnaar, beide wonende te [Ambt] Vollenhove met Klaas Keessen POST, 31 jaar oud (zie 427). {Hij was eerder ondertrouwd op 29-07-1809 te Vollenhove, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1809 te Vollenhove. Hij j.m., zij j.d. Echtgenote is Jentjen Hendriks BELT, 23 jaar oud (zie 1830). Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 28-04-1838 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar, zij weduwe, beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Agnis Willems (Angenis) ZANDBERGEN (SANTBERGEN (1834)), 53 jaar oud (zie 348).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter Jans (van HEERDE (1857)) (zie 2086).
   2.  Wolter Jans (zie 2117).
   3.  Aaltje Jans (zie 2151).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Grietjen Klaas' (zie 26276).

143297    Aaltjen Harms DIKKEN, geboren op 23-09-1821 te Ambt Vollenhove, overleden op 09-09-1828 om 20:00 uur te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 6-jarige leeftijd, dochter van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
 
42682    Aaltjen Harms DIKKEN, landbouwster (1882), geboren op 21-10-1828 te Ambt Vollenhove, overleden op 13-03-1900 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 71-jarige leeftijd, als partner van Pieter BRUINTJES. Zij woonde in 1830 (bron: bevolkingsregister Ambt Vollenhove, 1830-1839) met haar beide ouders en haar broers Arrien en Hendrik te Ambt Vollenhove. Dochter van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-10-1851 te Ambt Vollenhove met Peter Peters BRUINTJES (zie 53543).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
16336    Aaltjen Klaas DIKKEN, geboren op 15-12-1809 te in de Hagen Steeg, gedoopt (N.G.) op 24-12-1809 te Vollenhove, dochter van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
 
115386    Albert Reiniers DIKKEN, kantoorbediende (1918), secretaris en boekhouder van een brandwaarborgmaatschappij (<1919), geboren op 18-12-1889 te Blokzijl, overleden op 11-09-1919 te Leeuwarden (Fr.) op 29-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje de HAAN. Zoon van Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN (zie 43137) en Jantje Alberts PEES (zie 43136).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-08-1918 te Leeuwarden (Fr.) met Grietje Pieters de HAAN (zie 115394).
 
70815    Andries Jans DIKKEN, geboren op 03-10-1856 te Opsterland (Fr.), zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
 
17363    Annigien DIKKEN, geboren op 12-10-1903 te Stad Vollenhove, overleden op 21-02-1974 te Vollenhove op 70-jarige leeftijd, dochter van Gerard Jans DIKKEN (zie 17365) en Trijntje Jans van DOESBURG (zie 17366).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1932 te Stad Vollenhove met Toon ZELHORST, 30 jaar oud (zie 17362).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard (zie 17364).

14908    Annigje Arriens DIKKEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-03-1782 te Vollenhove, dochter van Arrien Jans DIKKE (zie 1544) en Janna Alberts van der WIJK (zie 13210).
 
143304    Annigje Berends DIKKEN, geboren op 22-10-1893 te Ambt Vollenhove, dochter van Berend Arriens DIKKEN (zie 43413) en Jansje Jans POST (zie 43414).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-06-1920 te Borne met Hendrikus Jaconus Gerhardus Hendrikus' van den BERG, 28 jaar oud (zie 143305).
 
31187    Annigje Jans DIKKEN, geboren ca 1838 te Stad Vollenhove, dochter van Jan Arriens DIKKEN (zie 15898) en Femmeigje Arents SCHOLTEN (zie 16175).
Gehuwd op 18-05-1867 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Riekent Hendriks de LANGE (zie 31188).
 
65189    Annigje Johannes' DIKKEN, dienstbode (1927), geboren ca 1908 te Stad Vollenhove, dochter van Johannes Hendriks DIKKEN (zie 65190) en Jantje Jans van der WIJK (zie 65191).
Gehuwd op 27-10-1927 te Ambt Vollenhove met Peter Jans SLOT (zie 65188).
 
127564    Annigje Klaassen DIKKEN, geboren ca 1889 te Stad Vollenhove, dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 26671) en Albertje Peters van EERDE (zie 26672).
Gehuwd op 02-05-1913 te Lonneker met Harm Alberts REGELING, 28 jaar oud (zie 127558). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-09-1925 te Lonneker, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltjen Derks ten NAPEL (zie 80237).}
 
395    Annigjen Klaas DIKKEN, dienstbaar (1835), geboren ca 1814, overleden op 22-03-1886 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als weduwe van Roelof ROOK. Dochter van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Gehuwd op 12-12-1835 te Ambt Vollenhove, beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Roelof Jans ROOK, 30 jaar oud (zie 332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs (zie 43024).
   2.  Klaas Roelofs (zie 42324).
   3.  Willem Roelofs (zie 26518).
   4.  Geertje Roelofs (zie 53498).
   5.  Arie Roelofs (zie 53503).
   6.  Roelof Roelofs (zie 53496).
   7.  Roelofje Roelofs (zie 42322).
   8.  Roelof Roelofs (zie 42323).

31184    Arent Jans DIKKEN, geboren ca 1843 te Stad Vollenhove, overleden op 04-09-1846 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Arriens DIKKEN (zie 15898) en Femmeigje Arents SCHOLTEN (zie 16175).
 
1705    Ariaan Hendriks DIKKEN, arbeider (1820,<1822), geboren te de Kleine Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 22-07-1770 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden op 25-09-1822 te Stad Vollenhove op 52-jarige leeftijd, als partner van Evertje BRUNING. Zoon van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
Ondertrouwd op 28-09-1793 te Zwolle, te Vollenhove was de ondertrouw op 27-09-1793; [te Zwolle] op 19-10-1793 attestatie verleend om te Vollenhove te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-10-1793 te Vollenhove (N.G.), hij j.m. te Vollenhove, onlangs te Zwolle, zij j.d. te Vollenhove met Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)), 27 jaar oud (zie 14201).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
14382    Ariaan Wolters DIKKEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 05-08-1770 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Wolter ARRIENS (DIKKEN (1770)) (zie 1722) en Grietje Hendriks DEKKER (zie 1723).
 
43419    Arrien Arriens DIKKEN, boerenknecht (1889), geboren op 19-05-1866 te Ambt Vollenhove, overleden op 07-05-1951 te Rotterdam (Z.H.) op 84-jarige leeftijd, als weduwnaar van Johanna Maria HEIJVELD. Zoon van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-11-1889 te Dalfsen met Johanna Maria Teunis' HEIJVELD, 22 jaar oud (zie 43420).
 
143301    Arrien Berends DIKKEN, geboren op 26-10-1886 te Ambt Vollenhove, overleden op 27-12-1887 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 1-jarige leeftijd, zoon van Berend Arriens DIKKEN (zie 43413) en Jansje Jans POST (zie 43414).
 
53544    Arrien Harmens DIKKEN, geboren op 26-11-1818 te Kalenberg (gem. Oldemarkt), [buiten echte geboren], overleden op 12-02-1819 om 05:00 uur te in het huis van zijn grootvader [met] No. 46 te Kalenberg (gem. Oldemarkt), 78 dagen oud (aangifte door: zijn vader en zijn grootvader Hendrik ZIJL (60 jr., arbeider te Kalenberg)), zijn vader wonende te Barsbeek in het Land [van] Vollenhove. Zoon van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
 
42681    Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)), arbeider (1850,1851,1854,1858,1862,1866,1870,<1871), geboren op 30-01-1825 te Ambt Vollenhove, overleden op 21-06-1871 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje van EGTEN. Hij woonde in 1830 (bron: bevolkingsregister Ambt Vollenhove, 1830-1839) met zijn beide ouders, zijn broer Hendrik en zijn zus Aaltjen te Ambt Vollenhove. Zoon van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1850 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684). {Zij is later gehuwd op 11-04-1874 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Wouters ter HAAR (zie 63809).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Arriens (zie 28370).
   2.  Berend Arriens (zie 43413).
   3.  Harmpje Arriens (zie 28507).
   4.  Harm Arriens (zie 42688).
   5.  Arrien Arriens (zie 43419).
   6.  Jan Arriens (zie 43445).

31185    Arrien Jans DIKKEN, boerenknecht (1862), arbeider (1862,1865,1866,1870), landbouwer (1887,1896), werkman (1897), geboren ca 1836 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Arriens DIKKEN (zie 15898) en Femmeigje Arents SCHOLTEN (zie 16175).
Gehuwd op 08-03-1862 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Volenhove, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Annigjen Derks APPERLO, 25 jaar oud (zie 31186).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1721    Arrien Klaas' DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 17-04-1772 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Klaas Arriens DIKKE (DIKKEN (1772)) (zie 12073) en Marrigje Jans ROOK (zie 12962).
 
133443    Barteld Hendriks DIKKEN, geboren op 30-10-1854 te Blankenham, overleden op 11-04-1856 te Blankenham op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Tiemetje Bartelds de BOER (zie 79493).
 
43352    Bauke Gerards DIKKEN, geboren op 27-02-1921 te Ambt Vollenhove. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met zijn beide ouders en zijn broers Jan en Hendrik, en zijn zussen Hendrikje, Idigje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Zoon van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
43413    Berend Arriens DIKKEN, arbeider (1885), landbouwer (1886,1889,1893), geboren op 28-09-1854 te Ambt Vollenhove, overleden op 18-04-1936 om 03:00 uur te Borne op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jansje POST. Hij woonde in 1918 (overlijden vrouw) aan de Zuiderhagen te Enschede, erna in 1820 (overlijden dochter Wilhelmina) ook. Zoon van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-03-1885 te Ambt Vollenhove met Jansje Jans POST (zie 43414).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Berends (zie 143301).
   2.  Wilhelmina Berends (zie 143302).
   3.  dochter (zie 143303).
   4.  Annigje Berends (zie 143304).

89303    Dirk Arriens DIKKEN, landbouwer (1896), geboren op 09-07-1870 te Stad Vollenhove, zoon van Arrien Jans DIKKEN (zie 31185) en Annigjen Derks APPERLO (zie 31186).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-10-1896 te Stad Vollenhove met Geertje Roelofs KLAVER, 25 jaar oud (zie 89302).
 
143303    dochter DIKKEN, geboren op 23-01-1892 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), "levenloos geboren", overleden op 23-02-1892 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), 31 dagen oud, dochter van Berend Arriens DIKKEN (zie 43413) en Jansje Jans POST (zie 43414).
 
115387    Egberdina Reiniers DIKKEN, geboren op 28-10-1892 te Blokzijl. Zij woonde in 1922 (bij haar huwelijk) te Hijum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.). Dochter van Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN (zie 43137) en Jantje Alberts PEES (zie 43136).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-10-1922 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Eelze Jans PLOEGH (zie 115397).
 
43138    Egbert Jans DIKKEN (DEKKER (1888)), gruttersknecht (1849), geboren ca 1818 te Wanneperveen, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 43142) en Sara Margaretha Rijniers ZWIERINK (zie 43143).
Gehuwd op 09-08-1849 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Havelte (Dr.). Echtgenote is Grietje Jans MORAAL (zie 43139).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier ZWIERINK Egberts (zie 43137).

143296    Everdina Harms DIKKEN, geboren op 17-08-1820 te Ambt Vollenhove, overleden op 11-01-1820 om 19:00 uur te ten huize van haar ouders staande te Heetveld (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
 
51179    Femmmigje Arriens DIKKEN, geboren op 20-04-1866 te Stad Vollenhove. Zij woonde in 1897 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Arrien Jans DIKKEN (zie 31185) en Annigjen Derks APPERLO (zie 31186).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-05-1897 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob Hendriks van der VELDE (zie 51171). {Hij was eerder gehuwd op 25-02-1887 te Blokzijl met Elsje Pieters SPIJKER (zie 51170).}
 
70817    Frouktje Jans DIKKEN, geboren op 31-03-1861 om 08:00 uur te Lettelbert (gem. Leek - Gr.), [de ouders] wonende te Bakkeveen (gem. Opsterland - Fr.). Overleden op 03-12-1892 om 10:00 uur te Hindeloopen (Fr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenote van Obbe FABER. Dochter van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-08-1881 te Weststellingwerf (Fr.) met Obbe Ynzes FABER (zie 70830).
 
1740    Geert Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 22-05-1774 te Vollenhove, zoon van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
28370    Geertje Arriens DIKKEN, dienstmeid (1880), veehoudster (1891), geboren op 01-02-1851 te Ambt Vollenhove, overleden op 25-04-1939 te Zwartsluis op 88-jarige leeftijd, als weduwe van Albartus CORPORAAL, eerder weduwe van Jan MEULINK. Dochter van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 16-12-1880 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Mannes' MEULINK, 66 jaar oud (zie 28373). Zij kregen in 1885 te Zwartsluis een levenloos geboren zoon. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-07-1839 te Zwartsluis met Femmigje Gerrits KRABBE, 37 jaar oud (zie 143298).}
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 09-05-1891 te Ambt Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Albartus Tiemens CORPORAAL, 41 jaar oud (zie 28369). Zij kregen ca 1894 te Zwartsluis een zoon Tiemen. Tiemen huwde in 1925 te Zwartsluis met Jacoba Derks de GOEDE.
 
43355    Geertje Gerards DIKKEN, geboren op 19-01-1932 te Ambt Vollenhove, dochter van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
59018    Geertje Hendriks DIKKEN, dienstmeid (1869), geboren op 18-10-1845 te Kuinre, overleden op 20-11-1918 om 09:00 uur te in het huis staande aan de Zuiderstraat te Blokzijl op 73-jarige leeftijd, als echtgenoote van Joost SCHEFFER. Dochter van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Kleisjen Peters SCHIMMEL (zie 59016).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-04-1869 te Blankenham met Joost Jans SCHEFFER (zie 59019).
 
63404    Geertje Peters DIKKEN, geboren ca 1884 te Kuinre, dochter van Peter DIKKEN (zie 63405) en Wietske HAANTJES (zie 63406).
Gehuwd op 19-05-1911 te Kuinre met Harmen de Jong Klaassen PEN (zie 63403).
 
70818    Geertjen Jans DIKKEN, geboren op 01-05-1863 om 10:00 uur te Stadskanaal (gem. Onstwedde - Gr.), overleden op 23-01-1927 te Boxtel (N.B.) op 63-jarige leeftijd, [vermoedleijk ongehuwd], dochter van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
 
43345    Gerard Hendriks DIKKEN, landbouwer (1918,1931), geboren op 15-06-1891 te Stad Vollenhove. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met zijn vrouw Roelofje [Jans] van BENTHEM en hun kinderen Hendrikje, Jan, Hendrik, Bauke, Idigje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-10-1918 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Stad Volelnhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Roelofje Jans van BENTHEM, 24 jaar oud (zie 43346).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
17365    Gerard Jans DIKKEN, kantoorbediende (1901), administrateur, geboren op 15-12-1863 te Stad Vollenhove, overleden op 06-08-1929 te Stad Vollenhove op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 17367) en Annegien Hendericus' EDELENBOS (zie 17368).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 25-05-1901 te Stad Vollenhove met Trijntje Jans van DOESBURG, 25 jaar oud (zie 17366).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigien (zie 17363).

26574    Gerrigje Klaassen DIKKEN, geboren ca 1839 te Stad Vollenhove, overleden op 30-11-1914 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Hendrik VISSCHER. Dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 01-05-1868 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Jans VISSCHER (zie 26573).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks (zie 28188).
   2.  Klaas Hendriks (zie 26572).
   3.  Jannes Hendriks (zie 61784).
   4.  Geertje Hendriks (zie 52536).

26605    Gerrit Jan Klaassen DIKKEN, geboren op 06-11-1843 te Stad Vollenhove, overleden op 10-11-1843 te Stad Vollenhove, 4 dagen oud, zoon van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
 
133441    Grietje Hendriks DIKKEN, geboren op 06-12-1850 te Blankenham, dochter van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Kleisjen Peters SCHIMMEL (zie 59016).
 
31189    Grietje Jans DIKKEN, geboren ca 1846 te Stad Vollenhove, dochter van Jan Arriens DIKKEN (zie 15898) en Femmeigje Arents SCHOLTEN (zie 16175).
Gehuwd op 05-05-1877 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Genemuiden, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Isaaks BOVEN (zie 31190).
 
115383    Grietje Reiniers DIKKEN, geboren op 07-05-1882 te Blokzijl, overleden op 05-02-1962 te Groningen (Gr.) op 79-jarige leeftijd, als partner van Roelof SCHWANER. Zij woonde in 1910 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Dochter van Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN (zie 43137) en Jantje Alberts PEES (zie 43136).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-10-1910 te Leeuwarden (Fr.) met Roelof Christians SCHWANER (zie 115388).
 
39984    Grietjen Hendriks DIKKEN, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 21-11-1781 te Meppel (getuige(n): Lutjen Hendrik van der MOLEN), dochter van Hendrik Jacobs DICKE (DIKKE (1777), SOPPE (1811)) (zie 39977) en Hendrikjen Alberts VEUGER (zie 39982).
 
42688    Harm Arriens DIKKEN, wisselwachter (1892), spoorwegarbeider (1917), geboren op 16-09-1862 te Ambt Vollenhove, overleden op 28-10-1933 te Kampen op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van Derkien van den BERG, [eerder] weduwnaar van Jentje BARNEVELD. Zoon van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 19-05-1892 te IJsselmuiden, zij weduwe. Echtgenote is Jentje Gerrits BARNEVELT, 32 jaar oud (zie 42689). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1883 te IJsselmuiden met Harmen Jans HAAS (zie 143300).}
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 22-03-1917 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenote is Derkien Hendriks van den BERG, 49 jaar oud (zie 42692).
 
28507    Harmpje Arriens DIKKEN, dienstmeid (1883), geboren op 27-07-1858 te Ambt Vollenhove, overleden op 26-03-1931 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Harm LASSCHE. Dochter van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1883 te Ambt Vollenhove met Harm Roelofs LASSCHE (zie 28506).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Harms (zie 43392).
   2.  Arrien Harms (zie 97165).
   3.  Annigje Harms (zie 97164).
   4.  Geertruida Harms (zie 89105).
   5.  Arrien Harms (zie 97161).

22875    Harmpjen DIKKEN, geboren ca 1817 te Vollenhove, dochter van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Gehuwd op 17-06-1836 te Vollenhove met Dirk Alberts van der WIJK (Derk van WIJK), 29 jaar oud (zie 16168).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 22870).
   2.  Derk Derks (zie 38087).

15545    Hendrik Arriens DIKKEN, koetzier (<1826), geboren op 06-09-1796 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-09-1796 te Vollenhove, overleden op 11-11-1826 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 30-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zoon van Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705) en Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)) (zie 14201).
 
43351    Hendrik Gerards DIKKEN, geboren op 02-03-1920 te Ambt Vollenhove. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met zijn beide ouders en zijn broers Jan en Bauke, en zijn zussen Hendrikje, Idigje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Zoon van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
42683    Hendrik Harms DIKKEN, arbeider (1863), geboren op 26-08-1831 te Ambt Vollenhove, overleden op 20-04-1905 te Stad Vollenhove op 73-jarige leeftijd, als partner van Wijntje HOEFMAN. Hij woonde in 1830 (bron: bevolkingsregister Ambt Vollenhove, 1830-1839) met zijn beide ouders, zijn broer Arrien en zijn zus Aaltjen te Ambt Vollenhove. Zoon van Hermen Arriens (Harm) DIKKEN (zie 15391) en Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)) (zie 23540).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-05-1863 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Wijntje Jannes' HOEFMAN (zie 42685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendriks (zie 65190).

70819    Hendrik Jans DIKKEN, ladingmeester (1893), geboren op 29-06-1865 om 10:00 uur te Franeker (Fr.), overleden op 26-02-1941 om 23:00 uur te Vlissingen (Zld.) op 75-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje SCHUT. Zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-04-1893 te Hengelo (Ov.) met Grietje Jurjens SCHUT (zie 70824).
 
65193    Hendrik Johannes' DIKKEN, fabrieksarbeider (1927), geboren ca 1907 te Stad Vollenhove, zoon van Johannes Hendriks DIKKEN (zie 65190) en Jantje Jans van der WIJK (zie 65191).
Gehuwd op 19-03-1927 te Ambt Vollenhove, 1 kind gewettigd met Dagien Peters SANTBERGEN (zie 65194).
 
59017    Hendrik Klaassen DIKKEN, arbeider (1841,1842,1843,1845,1848,1850,1852,1853,1854,1856,1864,<1866), geboren ca 1817 te gem. Vollenhove, overleden op 21-04-1866 om 03:00 uur te in het huis No. 75 te Blankenham, als echtgenoot van Tiemetje de BOER, [eerder weduwnaar van Kleisje SCHIMMEL]. Hij woonde in 1864 (overlijden dochter Niesje) in het huis No. 75 te Blankenham. Zoon van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Gehuwd (1) op 17-09-1841 te Kuinre met Kleisjen Peters SCHIMMEL, 23 jaar oud (zie 59016).
Gehuwd (2) op 10-12-1852 te Blankenham met Tiemetje Bartelds de BOER (zie 79493).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas Hendriks (zie 59022).
   2.  Peter Hendriks (zie 59023).
   3.  Geertje Hendriks (zie 59018).
   4.  Klaas Hendriks (zie 59027).
   5.  Grietje Hendriks (zie 133441).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
26669    Hendrik Klaassen DIKKEN, arbeider (1881), landbouwer (1908,1912), geboren ca 1850 te Stad Vollenhove, overleden op 18-05-1916 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Idigje van EERDE. Zoon van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 30-04-1881 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren. te Ambt Vollenhove met Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon (zie 43324).
   2.  Klaas Hendriks (zie 43344).
   3.  Hendrikjen Hendriks (zie 43342).
   4.  Peter Hendriks (zie 43325).
   5.  Peter Hendriks (zie 41047).
   6.  Jan Hendriks (zie 43341).
   7.  Gerard Hendriks (zie 43345).
   8.  Jan Hendriks (zie 43323).
   9.  Roelof Hendriks (zie 43356).

43358    Hendrik Roelofs DIKKEN, geboren op 19-03-1933 te het huis no. A1717 aan de Schaarweg in Ambt Vollenhove, zoon van Roelof Hendriks DIKKEN (zie 43356) en Marrigje Jannes' VOERMAN (zie 43357).
 
1724    Hendrikje DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 19-07-1772 te Vollenhove, overleden ca 1772, dochter van Wolter ARRIENS (DIKKEN (1770)) (zie 1722) en Grietje Hendriks DEKKER (zie 1723).
 
15719    Hendrikje Arriens DIKKEN (van DIKKEN (1851)), dienstbaar (1836), geboren op 05-02-1799 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-02-1799 te Vollenhove, overleden op 25-10-1853 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, als echtgenote van Douwe Johannes Andreas van MEER. Zij woonde in 1836 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Zij woonde in 1851 (bevolk.reg.Amsterdam (1851-1863)) met haar man Douwe Johannes Andreas van MEER en hun zoons Daniel en Arie in het huis No. 295 op de Oude Zijds Voorburgwal te Amsterdam. Dochter van Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705) en Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)) (zie 14201).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 11-05-1836 te Amsterdam met Douwe Johannes Andries Daniels van MEER, 35 jaar oud (zie 52998). Zij kregen in 1837 en in 1839 te Amsterdam twee kinderen, genaamd: Daniel en Arie; mogelijk waren er meer kinderen. Daniel huwde in 1875 te Amsterdam met Cornelia Hendriks NETTEN. Arie huwde in 1864 te Amsterdam met Johanna Pietronella Johannes' van RINGEN.
 
150928    Hendrikje Arriens DIKKEN, geboren op 15-05-1865 te Stad Vollenhove, overleden op 02-06-1865 te Stad Vollenhove, 18 dagen oud, dochter van Arrien Jans DIKKEN (zie 31185) en Annigjen Derks APPERLO (zie 31186).
 
43349    Hendrikje Gerards DIKKEN, geboren op 06-01-1919 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met haar beide ouders, haar broers Jan, Hendrik en Bauke, en haar zussen Idigje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Dochter van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
115384    Hendrikje Reiniers DIKKEN, geboren op 04-12-1884 te Blokzijl, dochter van Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN (zie 43137) en Jantje Alberts PEES (zie 43136).
 
1739    Hendrikje Wouters DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 04-04-1774 te Vollenhove, dochter van Wolter ARRIENS (DIKKEN (1770)) (zie 1722) en Grietje Hendriks DEKKER (zie 1723).
 
43342    Hendrikjen Hendriks DIKKEN, geboren ca 1884 te Stad Vollenhove, overleden op 17-03-1918 te Stad Vollenhove, als echtgenote van Willem de OLDE. Dochter van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Gehuwd op 30-05-1908 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Willem Leenderts de OLDE (zie 43343).
 
43332    Hendrikus DIKKEN, arbeider (1926).
Gehuwd met Hendrikje RIEZEBOS (zie 43333).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijs Hendrikus' (zie 43331).

39985    Hendrikus Hendriks DIKKEN, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-11-1795 te Meppel, zoon van Hendrik Jacobs DICKE (DIKKE (1777), SOPPE (1811)) (zie 39977) en Hendrikjen Alberts VEUGER (zie 39982).
 
27021    Hendrikus Jans DIKKEN, landbouwer (1904), geboren ca 1874 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 17367) en Annegien Hendericus' EDELENBOS (zie 17368).
Gehuwd op 11-02-1904 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Zwartsluis. Echtgenote is Hendrikje Tijssen RIEZEBOS (zie 27020).
 
15391    Hermen Arriens (Harm) DIKKEN, arbeider (1818,1820,1825,1828,1830,1831,1850), boerenknegt (1819,1820), landman (1820), landbouwer (1821,<1863), geboren op 06-02-1794 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-02-1794 te Vollenhove, overleden op 11-01-1863 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 68-jarige leeftijd, als partner van Geertjen Hendriks ZIEL. Hij woonde in 1818 (geboorte zoon Arrien-1) te Ambt Vollenhove. Hij woonde in 1819 (overlijden zoon Arrien-1) te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove). Hij woonde in 1820 (overlijden dochter Everdina) te Heetveld gelegen in het karspel Barsbeek. Hij woonde in 1830 (bron: bevolkingsregister Ambt Vollenhove, 1830-1839) met zijn vrouw Geertje [Hendriks] ZIEL en hun kinderen Arrien, Aaltjen en Hendrik te Ambt Vollenhove. Zoon van Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705) en Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)) (zie 14201).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-04-1820 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Geertjen Hendriks ZIEL (ZIJL (1818)), 25 jaar oud (zie 23540).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Harmens (zie 53544).
   2.  Everdina Harms (zie 143296).
   3.  Aaltjen Harms (zie 143297).
   4.  Arrien Harms (DIK (1876)) (zie 42681).
   5.  Aaltjen Harms (zie 42682).
   6.  Hendrik Harms (zie 42683).

26604    Hilligjen Klaassen DIKKEN, geboren 00-07-1832 te [Stad Vollenhove], overleden op 05-12-1832 te Stad Vollenhove, dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
 
26661    Hilligjen Klaassen DIKKEN, dienstmeid (1863), veehoudster (<1907), geboren ca 1835 te Stad Vollenhove, overleden op 01-03-1907 te Blankenham, als weduwe van Egbert MULDER. Dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 07-05-1863 te Blankenham. Hij geboren te Blankenham, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Egbert Lucas' MULDER (zie 26662).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Egberts (zie 26858).
   2.  Geertjen Egberts (zie 26857).
   3.  Geertje Egberts (zie 26862).
   4.  Klaas Egberts (zie 26866).
   5.  Jantje Egberts (zie 26870).
   6.  Gerrigje Egberts (zie 26874).

43353    Idigje Gerards DIKKEN, geboren op 07-03-1924 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met haar beide ouders, haar broers Jan, Hendrik en Bauke, en haar zussen Hendrikje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Dochter van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
15898    Jan Arriens DIKKEN, arbeider (1835,1862,1867), geboren op 14-03-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-03-1802 te Vollenhove, overleden op 24-01-1879 te Stad Vollenhove op 76-jarige leeftijd, als partner van Femmigje SCHOUTEN. Zoon van Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705) en Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)) (zie 14201).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-02-1835 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Femmeigje Arents SCHOLTEN, 27 jaar oud (zie 16175).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Jans (zie 31185).
   2.  Annigje Jans (zie 31187).
   3.  Arent Jans (zie 31184).
   4.  Grietje Jans (zie 31189).

150927    Jan Arriens DIKKEN, geboren op 24-05-1862 te Ambt Vollenhove, zoon van Arrien Jans DIKKEN (zie 31185) en Annigjen Derks APPERLO (zie 31186).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1887 te Stad Vollenhove met Saakjen Lucas' WICHERS (zie 150929).
 
43445    Jan Arriens DIKKEN, geboren op 27-05-1870 te Ambt Vollenhove, overleden op 18-05-1941 te Varsseveld (Gld.) op 70-jarige leeftijd, als weduwnaar van Sjoukje HUIZINGA. Zoon van Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)) (zie 42681) en Annigjen Berends van EGTEN (zie 42684).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-03-1901 te Tietjerksteradeel (Fr.). Hij geboren te [Ambt] Vollenhove, zij geboren te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Sjoukje Siebes HUIZINGA, 27 jaar oud (zie 43446).
 
43350    Jan Gerards DIKKEN, geboren op 02-03-1920 te Ambt Vollenhove. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0164) met zijn beide ouders en zijn broers Hendrik en Bauke, en zijn zussen Hendrikje, Idigje en Aaltje in het huis no. A180, genaamd: "Hoeve de Hare", aan de Grintweg in Ambt Vollenhove. Zoon van Gerard Hendriks DIKKEN (zie 43345) en Roelofje Jans van BENTHEM (zie 43346).
 
370    Jan Hendriks DIKKEN, arbeider (1830,<1840), geboren te de Kleine Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 26-12-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, overleden op 04-03-1840 te Stad Vollenhove op 68-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Aaltje de RUITER.], zoon van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
Gehuwd voor de kerk ca 1807 met Aaltje Hendriks RUIJTER (de RUITER (1808)) (zie 44912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans (zie 16263).

43341    Jan Hendriks DIKKEN, geboren ca 1889 te Stad Vollenhove, overleden op 26-08-1889 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
 
43323    Jan Hendriks DIKKEN, landbouwer (1922), geboren ca 1895 te Ambt Vollenhove, overleden op 06-01-1935 te Stad Vollenhove, als ........... van Marrigje UPPER. Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Gehuwd op 15-12-1922 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Marrigje Piets UPPER (zie 43322).
 
16345    Jan Jans DIKKEN, arbeider (<1832), geboren op 01-02-1810 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-02-1810 te Vollenhove, overleden op 22-01-1832 te Stad Vollenhove op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
 
1758    Jan Klaasen DIKKEN, veehouder (1830), landbouwer (1836), wagenaar (1835,1838), geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 08-12-1776 te Vollenhove. Hij woonde in 1830 (bij zijn huwelijk) te Vollenhove. Zoon van Klaas Arriens DIKKE (DIKKEN (1772)) (zie 12073) en Marrigje Jans ROOK (zie 12962).
Gehuwd voor de kerk ca 1802 met Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
43142    Jan Klaassen DIKKEN, assessor (1849), geboren ca 1786 te Wanneperveen, zoon van Klaas DIKKEN (pander (1795) - woonde in 1795 met drie huisgenoten in de Middelkluft te Wanneperveen) en Janna TIMMERMANS (geboren ca 1756 te Milgen [onder Dalfsen]; overleden op 18-07-1843 te Wanneperveen). [Zijn doop (N.G.) is te Wanneperveen niet ingeschreven], overleden op 30-08-1852 te Wanneperveen, als ........ van Sara Margrita ZWIERINK.
Ondertrouwd op 06-05-1808 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-05-1808 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Nieuw Loosdrecht (Ut.). Echtgenote is Sara Margaretha Rijniers ZWIERINK (zie 43143).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Jans (DEKKER (1888)) (zie 43138).

16262    Jan Klaassen DIKKEN, geboren op 25-10-1819 te [Stad Vollenhove], overleden op 31-10-1819 te [Stad] Vollenhove, 6 dagen oud, zoon van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
 
70813    Jan Klaassen DIKKEN, opzigter (1861,1863,1865,1867), aannemer van publieke werken (1871), grossier en slijter in likeuren (<1878), geboren ca 1821 te Kuinre, overleden op 18-04-1878 te Zutphen (Gld.), zoon van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Gehuwd (1) op 29-05-1854 te Weststellingwerf (Fr.) met Trijntje Machiels PEEREBOOM, 29 jaar oud (zie 38666). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-05-1844 te Weststellingwerf (Fr.) met Willeke Jans (Wilke) HOLVERDA (zie 70807).}
Gehuwd (2) met Marrigjen SCHIMMEL (zie 70827).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 70828).
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Klaas Jans (zie 70814).
   3.  Andries Jans (zie 70815).
   4.  Klaas Jans (zie 70829).
   5.  Kornelis Jans (zie 70816).
   6.  Frouktje Jans (zie 70817).
   7.  Geertjen Jans (zie 70818).
   8.  Hendrik Jans (zie 70819).
   9.  Pieter Jans (zie 70820).

17367    Jan Klaassen DIKKEN, arbeider (1859), landbouwer, geboren op 09-12-1829 te Stad Vollenhove, overleden op 25-06-1908 te Stad Vollenhove op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Annegien Edelenbos. Zoon van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1859 te Stad Vollenhove met Annegien Hendericus' EDELENBOS, 28 jaar oud (zie 17368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 26671).
   2.  Gerard Jans (zie 17365).
   3.  Hendrikus Jans (zie 27021).

28175    Jannes Jans DIKKEN, arbeider (1838), geboren ca 1815 te Stad Vollenhove, overleden op 01-08-1851 te Zwolle, als echtgenoot van Woltertje Frans' HUGE, vermoedelijk wonende te Stad Vollenhove. Zoon van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Gehuwd op 19-05-1838 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Woltertjen Frans HUIGEN, 25 jaar oud (zie 28174). Van hen zijn geen kinderen bekend.
 
43359    Jannes Roelofs DIKKEN, geboren op 23-11-1936 te het huis no. A171 aan de Schaarweg in Ambt Vollenhove, zoon van Roelof Hendriks DIKKEN (zie 43356) en Marrigje Jannes' VOERMAN (zie 43357).
 
1729    Jannetje Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 09-05-1773 te Vollenhove, dochter van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
26657    Jansje Klaassen DIKKEN, geboren ca 1840 te stad Vollenhove, overleden op 07-02-1907 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als weduwe van Jan JORDENS. Dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 30-10-1862 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Jan Reinders JORDENS, 24 jaar oud (zie 26658).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder Jans (zie 28513).
   2.  Geertje Jans (zie 28509).
   3.  Berendje Jans (zie 43380).
   4.  Klaasje Jans (zie 42736).
   5.  Klaas Jans (zie 143239).
   6.  Jan Jans (zie 143237).

115385    Jansje Reiniers DIKKEN, geboren op 02-05-1887 te Blokzijl, overleden op 03-06-1960 te Arnhem (Gld.) op 73-jarige leeftijd, als partner van Ouwe Willem Carel van WILLIGEN van der VEEN. Dochter van Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN (zie 43137) en Jantje Alberts PEES (zie 43136).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-12-1913 te Hindeloopen (Fr.) met Ouwe Willem Karel Jans van der VEEN (van WILLIGEN van der VEEN (1960)) (zie 115391).
 
79492    Jenten Klaassen DIKKEN, dienstmaagd (1851), geboren ca 1826 te [Ambt] Vollenhove, dochter van Klaas Hendrik DIKKEN (zie 1762) en Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Gehuwd op 29-08-1851 te Kuinre met Reinder Bartelds de BOER (zie 79491).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1827    Jentje Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 26-06-1785 te Vollenhove, dochter van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
1781    Jentjen Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 19-03-1780 te Vollenhove, overleden ca 1780, dochter van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
65190    Johannes Hendriks DIKKEN, arbeider (1905), vischventer (1927), geboren ca 1880 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Harms DIKKEN (zie 42683) en Wijntje Jannes' HOEFMAN (zie 42685).
Gehuwd op 03-11-1905 te Ambt Vollenhove met Jantje Jans van der WIJK (zie 65191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes' (zie 65193).
   2.  Annigje Johannes' (zie 65189).
   3.  Wijntje Johannes' (zie 65192).

1751    Klaas Henderiks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 10-03-1776 te Vollenhove, overleden ca 1777, zoon van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
1762    Klaas Hendrik DIKKEN, veehouder (1835), geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 09-03-1777 te Vollenhove, overleden op 17-04-1836 te Achterveen (gem. Kuinre) op 59-jarige leeftijd, als ........ van Geertjen BELD. Zoon van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
Gehuwd voor de kerk ca 1808 met Geertjen Jans BELT (BELD (1841)) (zie 15085).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
59022    Klaas Hendriks DIKKEN, geboren op 27-01-1841 te Kuinre, overleden op 08-02-1842 te Kuinre op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Kleisjen Peters SCHIMMEL (zie 59016).
 
59027    Klaas Hendriks DIKKEN, geboren op 21-01-1848 te Kuinre, overleden op 02-07-1906 te Weststellingwerf (Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van [.............]. Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Kleisjen Peters SCHIMMEL (zie 59016).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-1878 te Weststellingwerf (Fr.) met Aaltje Jurrits SYTSEMA (zie 59028).
 
43344    Klaas Hendriks DIKKEN, geboren ca 1882 te Stad Vollenhove, overleden op 16-05-1915 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
 
1577    Klaas Jans DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 24-09-1751 te Vollenhove, zoon van Jan ARIANS (DIKKE (1745)) (zie 11351) en Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
 
15993    Klaas Jans DIKKEN, boerenknecht (1829), arbeider (1859,1862,1868,1871), veehouder (1863), geboren op 23-12-1803 te [Stad] Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1804 te Vollenhove, overleden op 04-03-1879 te Stad Vollenhove op 75-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje ZIEL. Zoon van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1829 te Ambt Vollenhove met Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)), 24 jaar oud (zie 17369).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Klaassen (zie 17367).
   2.  Hilligjen Klaassen (zie 26604).
   3.  Hilligjen Klaassen (zie 26661).
   4.  Gerrigje Klaassen (zie 26574).
   5.  Jansje Klaassen (zie 26657).
   6.  Gerrit Jan Klaassen (zie 26605).
   7.  Roelofjen Klaassen (zie 26665).
   8.  Hendrik Klaassen (zie 26669).

70828    Klaas Jans DIKKEN, geboren ca 1850 te Kuinre, overleden op 05-10-1851 te Kuinre, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Marrigjen SCHIMMEL (zie 70827).
 
70814    Klaas Jans DIKKEN, geboren op 03-01-1855 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 09-04-1855 te Weststellingwerf (Fr.), 96 dagen oud, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
 
70829    Klaas Jans DIKKEN, geboren ca 1857 te Lippenhuizen (Fr.), overleden op 05-09-1871 te Franeker (Fr.), zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
 
26671    Klaas Jans DIKKEN, arbeider (1887), fabrieksarbeider (1913), geboren ca 1860 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 17367) en Annegien Hendericus' EDELENBOS (zie 17368).
Gehuwd op 07-05-1887 te Stad Vollenhove met Albertje Peters van EERDE (zie 26672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Klaassen (zie 127564).

70816    Kornelis Jans DIKKEN, geboren op 25-08-1858 te Opsterland (Fr.), overleden op 29-07-1929 te Boxtel (N.B.) op 70-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
 
16228    Marrigjen Jans DIKKEN, dienstmaagd (1835), geboren op 09-04-1808 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-04-1808 te Vollenhove, overleden op 16-04-1878 te Stad Vollenhove op 70-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan IJSPEERT. Dochter van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1835 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Jan Jans IJSPEERT, 31 jaar oud (zie 16008).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje Jans (zie 38064).
   2.  Grietje Jans (zie 38077).
   3.  Jan Jans IJSPEERD (zie 38079).
   4.  Jansjen Jans IJSPEERD (zie 38081).

133442    Niesje Hendriks DIKKEN, geboren op 03-02-1853 te Blankenham, overleden op 12-04-1856 te Blankenham op 3-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Tiemetje Bartelds de BOER (zie 79493).
 
133444    Niesje Hendriks DIKKEN, geboren op 24-08-1856 te Blankenham, overleden op 07-09-1864 om 00:30 uur te in het huis No. 75 te Blankenham op 8-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Tiemetje Bartelds de BOER (zie 79493).
 
63405    Peter DIKKEN, manifacturier (1911).
Gehuwd met Wietske HAANTJES (zie 63406).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Peters (zie 63404).

59023    Peter Hendriks DIKKEN, boerenknecht (1868), winkelier (<1914), geboren op 07-08-1843 te Kuinre, overleden op 24-10-1914 te Kuinre op 71-jarige leeftijd, als partner van Wietske HAANTJES. Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 59017) en Kleisjen Peters SCHIMMEL (zie 59016).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-04-1868 te Kuinre met Wietske Sjoerds HAANTJES (zie 59024).
 
43325    Peter Hendriks DIKKEN, geboren ca 1886 te Stad Vollenhove, overleden op 04-09-1886 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
 
41047    Peter Hendriks DIKKEN, tuinman (1912), geboren ca 1888 te Stad Vollenhove, overleden op 07-12-1944 te Hengelo (Ov.), als ............ van Elizabeth ter MEER. Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Gehuwd op 26-01-1912 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Elizabeth Everts ter MEER (zie 41046).
 
70820    Pieter Jans DIKKEN, schoenmakersknecht (1867), geboren op 21-06-1867 om 03:00 uur te Franeker (Fr.), overleden op 24-03-1935 te Edam (N.H.) op 67-jarige leeftijd, als partner van Akke PLANTEMA. Hij woonde in 1890 (bij zijn huwelijk) te Oldenzaal. Zoon van Jan Klaassen DIKKEN (zie 70813) en Trijntje Machiels PEEREBOOM (zie 38666).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-04-1890 te Workum (Fr.) met Akke Alberts PLANTEMA (zie 70821).
 
43137    Reinier ZWIERINK Egberts DIKKEN, notarisklerk (1882,1884,1887,1889,1892), schrijver (1910), geboren ca 1858 te Wanneperveen, overleden voor 1918 te [Leeuwarden (Fr.)]. Hij woonde in 1910 (huwelijk dochter Grietje) te Leeuwarden (Fr.). Zoon van Egbert Jans DIKKEN (DEKKER (1888)) (zie 43138) en Grietje Jans MORAAL (zie 43139).
Gehuwd op 10-02-1882 te Blokzijl. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jantje Alberts PEES (zie 43136).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Reiniers (zie 115383).
   2.  Hendrikje Reiniers (zie 115384).
   3.  Jansje Reiniers (zie 115385).
   4.  Albert Reiniers (zie 115386).
   5.  Egberdina Reiniers (zie 115387).

43356    Roelof Hendriks DIKKEN, landbouwer (1931), geboren ca 1902 te Stad Vollenhove. Hij verhuisde op 08-05-1931 (een week na zijn huwelijk) van Stad Vollenhove naar Ambt Vollenhove. Hij woonde daarna met zijn vrouw Marrigje [Jannes] VOERMAN in het huis no. A171 aan de Schaarweg in Ambt Vollenhove (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0168). Zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
Gehuwd op 01-05-1931 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Marrigje Jannes' VOERMAN, 28 jaar oud (zie 43357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Roelofs (zie 43358).
   2.  Jannes Roelofs (zie 43359).

16095    Roelofjen Jans DIKKEN (Aaltje Roelofje DIKKEN), dienstbaar (1830), arbeidster (1855), geboren op 04-11-1805 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 24-11-1805 te Vollenhove, overleden op 24-07-1882 te Stad Vollenhove op 76-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan TUKKER. Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Vollenhove, erna in 1837 ook. Dochter van Jan Klaasen DIKKEN (zie 1758) en Gerrigjen Jans BOS (zie 14837).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1830 te Ambt Vollenhove met Jan Hendriks TUKKER, 26 jaar oud (zie 16001).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Jans (zie 57858).
   2.  Jan Jans (zie 49816).
   3.  Hendrik Jans (zie 62435).
   4.  Jan Jans (zie 22478).
   5.  Gerrit Jans (zie 62434).
   6.  Geertje Jans (zie 62436).
   7.  Garrigje Jans (zie 30440).
   8.  Piet Jans (zie 62438).
   9.  Klaas Jans (zie 22938).

26665    Roelofjen Klaassen DIKKEN, geboren ca 1846 te Stad Vollenhove, overleden op 14-08-1879 te Stad Vollenhove, als echtgenote van Jan de OUDE. Dochter van Klaas Jans DIKKEN (zie 15993) en Geertjen Jans WIND (ZIEL (1829)) (zie 17369).
Gehuwd op 23-02-1871 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Jan Willems de OUDE, 27 jaar oud (zie 26666). {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 22-04-1886 te Stad Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Ambt Vollenhove, zij weduwe geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Johanna Hendericus' EDELENBOS, 40 jaar oud (zie 42875), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend.].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans (zie 38328).
   2.  Klaas Jans (zie 62806).
   3.  Egbert Jans (zie 62804).

14844    Teunisjen Arriens DIKKEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-08-1780 te Vollenhove, dochter van Arrien Jans DIKKE (zie 1544) en Janna Alberts van der WIJK (zie 13210).
 
43331    Tijs Hendrikus' DIKKEN, fabrieksarbeider, geboren ca 1906 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrikus DIKKEN (zie 43332) en Hendrikje RIEZEBOS (zie 43333).
Gehuwd op 15-05-1926 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Gerrigje Piets UPPER (zie 43330).
 
1698    Treijntje Hendriks DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 30-04-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, dochter van Hendrik Arriens DIKKE (DIKKEN (1769)) (zie 12471) en Aaltjen Jans ROOK (zie 1697).
 
1734    Trijntje DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 04-07-1773 te Vollenhove, overleden ca 1773, dochter van Klaas Arriens DIKKE (DIKKEN (1772)) (zie 12073) en Marrigje Jans ROOK (zie 12962).
 
1749    Trijntjen DIKKEN, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 01-10-1775 te Vollenhove, dochter van Klaas Arriens DIKKE (DIKKEN (1772)) (zie 12073) en Marrigje Jans ROOK (zie 12962).
 
16054    Trijntjen Arriens DIKKEN, dienstmaagd (1832), geboren op 24-01-1805 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-01-1805 te Vollenhove, overleden op 12-12-1875 te Stad Vollenhove op 70-jarige leeftijd, als echtgenote van Teunis SPIT. Dochter van Ariaan Hendriks DIKKEN (zie 1705) en Evertjen Harmens BRUNINGS (BRUINING (1794), BRUNING (1822)) (zie 14201).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1832 te Stad Vollenhove met Teunis Everts SPIT, 24 jaar oud (zie 16210).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Teunis' (zie 52974).
   2.  Everdina Teunis' (zie 52996).
   3.  Hendrik Teunis' (zie 52995).
   4.  Ari Teunis' (zie 52997).

65192    Wijntje Johannes' DIKKEN, geboren 00-02-1914 te Ambt Vollenhove, overleden op 17-01-1915 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Johannes Hendriks DIKKEN (zie 65190) en Jantje Jans van der WIJK (zie 65191).
 
143302    Wilhelmina Berends DIKKEN, geboren op 03-03-1889 te Ambt Vollenhove, overleden op 06-03-1920 om 17:00 uur te [in het huis staande] aan de Zuiderhagen te Enschede op 31-jarige leeftijd, "ongehuwd", dochter van Berend Arriens DIKKEN (zie 43413) en Jansje Jans POST (zie 43414).
 
43324    zoon DIKKEN, geboren op 11-12-1881 te Stad Vollenhove, "levenloos geboren", overleden op 11-12-1881 te Stad Vollenhove, 0 dagen oud, zoon van Hendrik Klaassen DIKKEN (zie 26669) en Idigje Peters van EERDE (zie 26670).
 
90529    Hendrika DIKKENS.
Gehuwd met Berend HOFMEIJER (zie 90528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan Berends (zie 90527).

108685    Antje Dirks DIKKERBOOM, geboren op 21-03-1812 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-03-1812 te Steenwijk, dochter van Dirk ERNSTES (DIKKERBOOM (1805)) (zie 108683) en Gesiena Jacoba ROELOFSEN (zie 108684).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-02-1844 te Steenwijk met Harm Kornelis' KEIZER, 29 jaar oud (zie 108703).
 
108687    Catrina Hendrika Dirks DIKKERBOOM, geboren op 10-02-1807 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 11-02-1807 te Steenwijk (getuige(n): Hendrika Geerts ENNIKS), dochter van Dirk ERNSTES (DIKKERBOOM (1805)) (zie 108683) en Gesiena Jacoba ROELOFSEN (zie 108684).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1832 te Steenwijk met Harm Willems KEIZER, 23 jaar oud (zie 76736).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Harms (zie 130030).
   2.  Oepke Harms (zie 123370).

108688    Ernestus Roelof Dirks DIKKERBOOM, geboren op 22-12-1809 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-12-1809 te Steenwijk (getuige(n): Hendrika Geerts ENNINKS), zoon van Dirk ERNSTES (DIKKERBOOM (1805)) (zie 108683) en Gesiena Jacoba ROELOFSEN (zie 108684).
 
108686    Hendrika Catrina Dirks DIKKERBOOM, geboren op 01-12-1805 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 08-12-1805 te Steenwijk (getuige(n): Hendriken Geerts ENNIKS), dochter van Dirk ERNSTES (DIKKERBOOM (1805)) (zie 108683) en Gesiena Jacoba ROELOFSEN (zie 108684).
 
35417    Antoinetta Hendrika Willems DIKKERS, geboren ca 1886 te Zuidlaren (Gr.), dochter van Willem DIKKERS (zie 35418) en Wilhelmina Sophia VERDIER (zie 35419).
Gehuwd op 07-06-1907 te Hoorn (N.H.). Hij geboren te [Stad] Vollenhove, zij geboren te Zuidlaren (Gr.). Echtgenoot is Johan Karel Luiten KLAVER (zie 35416).
 
27516    Arend DIKKERS, kleermaker (1821,1824,1827), pettenmaker (<1854), geboren ca 1797 te Ommen, zoon van Gerhardus DIKKERS en Arendiena REININK. Overleden op 04-09-1854 te Meppel (Dr.), als echtgenoot van Jentje de GOEDE.
Gehuwd op 29-04-1818 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Ommen, zij geboren te Meppel. Echtgenote is Jentje de GOEDE, 23 jaar oud (zie 27517).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Arends (zie 27515).

27515    Grietje Arends DIKKERS, geboren op 16-05-1821 te Meppel (Dr.), overleden op 01-12-1893 te Meppel (Dr.) op 72-jarige leeftijd, als gescheiden echtgenote van Wiegcher van SETTEN. Dochter van Arend DIKKERS (zie 27516) en Jentje de GOEDE (zie 27517).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-05-1845 te Meppel (Dr.). Beide geboren te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Jan Hendrik Gerrits PASMAN, 24 jaar oud (zie 27524).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 30-09-1868 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Giethoorn, zij weduwe geboren te Meppel. Gescheiden na 16 jaar op 26-01-1885 te Meppel (Dr.) van Wiegcher Otten van SETTEN (zie 27514).
 
16071    Hermina Elizabeth DIKKERS, geboren op 13-06-1805 te op de Bonkenhave in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 30-06-1805 te Vollenhove, dochter van Jan DIKKERS (zie 16069) en Janna VASTERS (zie 16070).
 
16069    Jan DIKKERS, geboren ca 1775.
Gehuwd voor de kerk ca 1804 met Janna VASTERS (zie 16070).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina Elizabeth (zie 16071).

133031    Jannes Egberts DIKKERS, dagloner (1822), geboren te Holten, zoon van Egbert DIKKERS en Sara BOS. Gedoopt op 25-08-1798 te Holten, overleden voor 1826.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1822 te Deventer met Elisabeth Fredriks LANGENDIJK, 33 jaar oud (zie 133028). {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-04-1826 te Deventer, zij weduwe. Echtgenoot is Saake Freriks (Saakes) SMING (SMINK (1826)), 28 jaar oud (zie 104099).}
 
35418    Willem DIKKERS.
Gehuwd voor 1886 met Wilhelmina Sophia VERDIER (zie 35419).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinetta Hendrika Willems (zie 35417).

64605    Femmigjen Hendriks DIKKERT, geboren ca 1748. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 12-11-1773 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-11-1773 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Wijcher Wolters KLAREN (zie 64604).
 
119935    Jan Hendriks DIKKERT, boer (1812), geboren ca 1755 te Giethoorn, overleden op 21-02-1825 om 16:00 uur te in het huis No. 49 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Niesjen Alberts OTTER; kinderloos; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in januari 1812 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) te Oudehaske. Hij verklaarde toen niet te kunnen schrijven en geen kinderen te hebben. Hij woonde in 1820 (verkoop vier mad land) e SintJohannesga. Zoon van Hendrik Jans MUSSERT (DIKKERT (1812)) (zie 68552) en Geertje Jans CIMON (zie 68551).
Gehuwd op 08-01-1812 te Schoterland (Fr.), zij weduwe; [in de huwelijkse bijlagen van beide geen geboortebewijs aanwezig]. Echtgenote is Niesje Alberts OTTER (OTTES (1826)) (zie 109990), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www. wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder ondertrouwd 00-01-1777 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-01-1777 te Oudehaske (Hervormd), hij te Rottum onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zij te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Gerrit CORNIELES (DEUTMAN (1777), DEUTEMAN (1777), DUITMAN (1816)), 32 jaar oud (zie 109989).}
 
137779    Hendrika Georgs DIKS, geboren op 24-11-1828 te Kampen, dochter van Georg DIKS (veldwachter - 1849) en Gerharda van der KAMP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-10-1849 te Kampen met Dirk Hermanus' BOND, 23 jaar oud (zie 137778).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85788    Margaretha Herms (Grietje) DIKSTRA (DIJKSTRA (1819)), dienstmaagd (1819), veehoudster (<1882), geboren te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 02-03-1794 te Steenwijkerwold (getuige(n): Geesse WILMS, vaders nicht), overleden op 14-12-1882 te Basse (gem. Steenwijkerwold) op 88-jarige leeftijd, als partner van Albert PRINS. Zij woonde in 1819 (bij haar huwelijk) in de gem. Oldemarkt. Dochter van Hermannus (Hermen) JOANNES (DIJKSTRA (1790), DIKSTRA (1794), OTTEN (1796)) (zie 83850) en Jantje JOCHEMS (SADDEGAD (1827), DIJKSTRA (1829)) (zie 83851).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1819 te Steenwijkerwold met Albertus JOANES (PRINS (1819)), 30 jaar oud (zie 85791).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Alberts PRINS (zie 85805).
   2.  Jantje Alberts PRINS (zie 109227).
   3.  Hendrikje Alberts PRINS (zie 109228).
   4.  Harm Alberts PRINS (zie 109229).
   5.  Lute Alberts PRINS (zie 109230).
   6.  Hendrikus Alberts PRINS (zie 109231).
   7.  Jan Alberts PRINS (zie 109232).
   8.  Egbertus Alberts PRINS (zie 109226).

88553    Geertje DILLEN.
Gehuwd met Jan ZEGERS (zie 88552).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Jans (zie 88551).

90428    Eltje DILLING.
Gehuwd met Roelf LENTZ (zie 90427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Roelf (zie 90426).

23176    Hendrikje Jans DILLING, geboren ca 1787.
Gehuwd voor de kerk ca 1810 met Jan LUCAS ZOON (zie 23173). {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-10-1814 te Beilen (Dr.) met Willemtje GEERTS (BAKKER), 25 jaar oud (zie 23175).}
 
134105    Peter Rember DIMMERMANSSOON. Hij woonde in 1617 (bij zijn huwelijk) te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd 00-08-1617 te Utrecht (Ut.), gehuwd op 23-08-1617 te Gerecht Utrecht, beijde woonende binnen deser Stadt Utrecht. Echtgenote is Metgen Jouriaens van VOLLENHOVEN (zie 134106).
 
17378    Hermtien Janss van DINCKSTIE, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 27-12-1661 te Vollenhove, attestatie verleend op 25-01-1662 om tot Taloomveen? te trouwen, gehuwd voor de kerk 00-01-1662 te Taloomveen? (N.G.), hij j.m. van Vollenho en zij j.d. van Wanneperveen met Peter Wolters SCHIPHORST (zie 10199).
 
133365    Leida Jans DINGELDEIN (HAAR (1837)), dienstmeid (1865), geboren ca 1837 te Denekamp, [buiten echte geboren]; gewettigd op 24-12-1847 bij het huwelijk van haar moeder met Jan Adolf DINGELDIJN; [sindsdien] dochter van Jan Adolf Johans DINGELDIJN [DINGELDEIN (1865)] (landbouwer - 1847) en Berendina Jans HAAR, die huwden op 24-12-1847 te Denekamp (hij weduwnaar geboren te Denekemap, zij geboren te Gildehaus (Dld.); wettiging van 4 kinderen). Haar vader was eerder gehuwd met Gerlina Berndina Aleida WEERMAN en met Willemina Hendrika VOS. Overleden op 20-02-1900 om 05:00 uur te in het huis No. 87 (Wijk D) te Stad Almelo, als echtgenoote van Evert WESTERIK.
Gehuwd op 29-07-1865 te Oldenzaal met Evert Jans WESTERIK (zie 133364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Everts (zie 133363).

57197    Hendrik Otto Johannes' DINGEMANS, assistent posterijen (1887), geboren ca 1864 te Zaltbommel (Gld.), zoon van Johannes Cornelis DINGEMANS (zie 57198) en Engelina Johanna van der WEIJDEN (zie 57199).
Gehuwd op 21-07-1887 te Wormerveer (N.H.) met Sophia Harmina Johans BRAMER (zie 57196).
 
57198    Johannes Cornelis DINGEMANS.
Gehuwd met Engelina Johanna van der WEIJDEN (zie 57199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Otto Johannes' (zie 57197).

146644    Catharina Jacobse DINGEMANSE, geboren ca 1856 te Arnemuiden (Zld.), dochter van Jacob Pieterse (Jacobus) DINGEMANSE (landmansknegt (1845)) (geboren op 23-06-1821 te Arnemuiden (Zld.)) en Willemina Jans MEIJERS (dienstmeid (1845)) (geboren op 22-12-1814 te Ritthem [onder Vlissingen (Zld.)]), die huwden op 12-07-1845 te Arnemuiden. Overleden op 19-12-1884 te Kampen, als echtgenote van Lourens BAARD.
Gehuwd op 24-02-1875 te Vlissingen (Zld.) met Lourens Jeremias' BAARD (zie 146641). {Hij is later gehuwd op 19-02-1885 te Kampen, hij weduwnaar. Gescheiden na 8 jaar op 22-09-1893 te Middelburg (Zld.) van Jannetje Jans BOS (zie 146642). Hij is later gehuwd op 29-12-1893 te Middelburg (Zld.), hij gescheiden echtgenoot, zij gescheiden echtgenote. Echtgenote is Maria Jans KEIJZER (zie 146643).}
 
25049    Jan Harms van DINGSTE (DINGSTE (1886)), veehouder (1827,<1853), bijker (1835), geboren te Hesselingen te Staphorst, zoon van Harme JANS en Geesjen HENDRIKS, gedoopt (N.G.) op 29-06-1783 te Staphorst, overleden op 26-09-1853 te Meppel (Dr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot.
Gehuwd voor de kerk ca 1806 met Hillechien LAMMERTS (KOOPS (1835), HESTER (1886)) (zie 25050).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien Jans (DINGSTE (1886)) (zie 25048).

25048    Lammechien Jans van DINGSTE (DINGSTE (1886)), dienstmeid (1827), tappersche (1835), arbeidster (1861), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 17-02-1809 te Meppel (Dr.), overleden op 07-01-1886 te Hesselingen (gem. Staphorst) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Jurriens WIJNGAARDEN, [eerder] weduwe van Klaas RIEZEBOS. Dochter van Jan Harms van DINGSTE (DINGSTE (1886)) (zie 25049) en Hillechien LAMMERTS (KOOPS (1835), HESTER (1886)) (zie 25050).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 14-07-1827 te Wanneperveen met Klaas Hendriks RIJZEBOS (zie 52077).
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 02-02-1835 te Wanneperveen. Zij weduwe. Echtgenoot is Jan JURJENS (WIJNGAARD (1835), WIJNGAARDEN (1886)), 36 jaar oud (zie 25043).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jantje Jans WIJNGAARD (zie 52073).

40539    Cornelis Hermansz DINGSTEDE, burgemeester te Blokzijl (1682-1683,1685-1686,1691-1692), geboren ca 1656. Hij woonde in 1682 (doop dochter) te Blokzijl, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1681 met Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Cornelisz (zie 40544).
   2.  Herman Cornelisz (zie 40545).
   3.  Joannes Cornelisz (zie 40546).
   4.  Hendrik Cornelisz (zie 40547).
   5.  Debora Cornelis' (zie 40548).

40548    Debora Cornelis' DINGSTEDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 18-05-1690 te Blokzijl, dochter van Cornelis Hermansz DINGSTEDE (zie 40539) en Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
 
31537    Geesien DINGSTEDE.
Gehuwd met Jan Roelofs DOZEMAN (zie 31536).
 
40547    Hendrik Cornelisz DINGSTEDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 13-05-1688 te Blokzijl, zoon van Cornelis Hermansz DINGSTEDE (zie 40539) en Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
 
40545    Herman Cornelisz DINGSTEDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 16-03-1684 te Blokzijl, zoon van Cornelis Hermansz DINGSTEDE (zie 40539) en Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
 
7331    Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ), backer, geboren ca 1644, zoon van Albert EVERTS (zie 18169).
Ondertrouwd op 16-02-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 08-03-1668 te Vollenhove (N.G.), beijde van alhier (=Vollenhoo) met Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofjen van DINGSTEDE (zie 7332).
   2.  Johannes van DINGSTEDE (zie 7566).
   3.  Margarieta Hermens van DINGSTEDE ([YSPEERT] (= de achternaam van de 1e vrouw van haar man)) (zie 19462).
   4.  Roelofjen van DINGSTEDE (zie 7972).
   5.  Albertus van DINGSTEDE (zie 8154).
   6.  Evert van DINGSTEDE (zie 8368).
   7.  Albertjen van DINGSTEDE (zie 8486).

40546    Joannes Cornelisz DINGSTEDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 24-01-1686 te Blokzijl, zoon van Cornelis Hermansz DINGSTEDE (zie 40539) en Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
 
40544    Stijntje Cornelisz DINGSTEDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-09-1682 te Blokzijl, dochter van Cornelis Hermansz DINGSTEDE (zie 40539) en Antje JANS (de GRAES (1690)) (zie 40543).
 
8486    Albertjen van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-03-1689 te Vollenhove, dochter van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
 
8154    Albertus van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-10-1685 te Vollenhove, zoon van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
 
8368    Evert van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-11-1687 te Vollenhove, zoon van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
 
7566    Johannes van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-06-1679 te Vollenhove, zoon van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
Gehuwd voor de kerk ca 1706 met Anna SCHIPPERS (zie 10141). {Zij is later ondertrouwd op 06-05-1710 te Blokzijl, [te Blokzijl] attestatie verleent om te Vollenhove te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1710 te [Vollenhove] (N.G.). Hij j.m. wonende te Blokzijl, zij wed[uwe] woonagtig te Vollenhove. Echtgenoot is Dirk Klaessen van der BLES (zie 4823). Van hen zijn geen kinderen gedoopt (N.G.) te Blokzijl en ook niet te Vollenhove.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lummina (zie 10142).

112877    Lammigje van DINGSTEDE, dagloonster (1858).
Gehuwd met Klaas RIJSEBOS (zie 112876).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Klaassen (RIEZEBOS (1917), RIJZEBOS (1933)) (zie 112875).

10142    Lummina van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-01-1707 te Vollenhove, dochter van Johannes van DINGSTEDE (zie 7566) en Anna SCHIPPERS (zie 10141).
 
19462    Margarieta Hermens van DINGSTEDE ([YSPEERT] (= de achternaam van de 1e vrouw van haar man)), geboren ca 1680, overleden op 08-03-1750 te Vollenhove, begraven 00-03-1750 te Vollenhove, "met 3 klocken en 3 poosen overgeluijt" op 09-03-1750, woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 107) in de Kerkstraat, zonder huisgenoten. Dochter van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
Gehuwd voor de kerk ca 1735 met Jacobus van NERINGEN (zie 19427). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1698 met Hillichjen Hermens ISPEERT (zie 19121).}
 
7332    Roelofjen van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-06-1676 te Vollenhove, overleden voor 1683, dochter van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
 
7972    Roelofjen van DINGSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-11-1683 te Vollenhove, dochter van Hillebrandt Albertsen DINGSTEDE (van DINGSTÉ) (zie 7331) en Lummichjen Jans STEENPOORT (STEENDIJCK) (zie 7330).
 
34353    Adam van DINGSTEE, koek- en broodbakker (1848).
Gehuwd voor de kerk voor 1810 met Anna Geertruij de VRIES (zie 34354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Adams (zie 34352).

113980    Harm Jans van DINGSTEE, landbouwer (1847), geboren ca 1818 te Meppel (Dr.), zoon van Jan Harms van DINGSTEE (zie 113981) en Hilligje LAMBERTS (KOOPS (1847)) (zie 113982).
Gehuwd op 02-05-1847 te Meppel (Dr.) met Marrigjen Alberts RODERMOND, 26 jaar oud (zie 113975).
 
2162    Hendrik Lucas van DINGSTEE, geboren op 27-01-1811 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-02-1811 te Vollenhove, zoon van Jan van DINGSTEE (zie 16295) en Maretje van VOORST (zie 16296).
 
16295    Jan van DINGSTEE, geboren ca 1780.
Gehuwd voor de kerk ca 1808 met Maretje van VOORST (zie 16296).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hendrik Theodoor (zie 16297).
   2.  Hendrik Lucas (zie 2162).

113981    Jan Harms van DINGSTEE, landbouwer (1847).
Gehuwd met Hilligje LAMBERTS (KOOPS (1847)) (zie 113982).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 113980).

34352    Lucas Adams van DINGSTEE, koek- en broodbakker (1848), geboren ca 1810 te Hasselt, zoon van Adam van DINGSTEE (zie 34353) en Anna Geertruij de VRIES (zie 34354).
Gehuwd op 14-01-1848 te Hasselt. Hij geboren te Hasselt, zij geboren te Blokzijl. Echtgenote is Elsjen Pieters SPIJKER (zie 34351).
 
16297    Willem Hendrik Theodoor van DINGSTEE, geboren op 04-05-1809 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-05-1809 te Vollenhove, zoon van Jan van DINGSTEE (zie 16295) en Maretje van VOORST (zie 16296).
 
31479    Jentjen Roelofs van DINGSTEEN (BOVENHOFF (1788), BOVERHOF (1793)), landbouwster (1815,1816), daglonersche (<1829), geboren te Meppel of Dingstede [onder Meppel], gedoopt (N.G.) op 10-08-1766 te Meppel (getuige(n): Aaltjen ANDRIES, [vaders zuster?]), overleden op 12-01-1829 te Staphorst op 62-jarige leeftijd. Zij verhuisde met haar vader (en moeder?) in 1770 naar [een huis staande] aan de Zomerdijk [onder Wanneperveen] (bron: lidmatenregister Wanneperveen - 1427). Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) aan de Zomerdijk [onder Wanneperveen]. Dochter van Roelof ANDRIES (HENDRIKS (1766), van DINGSTEEN (1766)) (zie 31474) en Geesje LUBBERTS (zie 31476).
Ondertrouwd (1) op 07-03-1788 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-03-1788 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Staphorst, zij j.d. van [Erve] Zegelenberg an de Somerdijk. Echtgenoot is Roelof Roelofs DEUSEMAN (zie 31480).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 28-12-1815 te Staphorst. Hij weduwnaar geboren te Rouveen, zij weduwe geboren te Meppel. Echtgenoot is Cornelis Willems van VEEN, 49 jaar oud (zie 31483). {Hij was eerder gehuwd op 48-jarige leeftijd op 27-01-1815 te Staphorst. Hij geboren te Rouveen, zij weduwe geboren te Staphorst. Echtgenote is Jentje Harms CREDIET (zie 31484).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
146102    Hermanus Theodorus' DINKELO, sjouwerman (1873), milicien (1873), geboren ca 1849 te Texel (N.H.), zoon van Theodorus Johannes DINKELO en Johanna Geertruida TERSTEEG. Overleden voor 1887 te Amsterdam.
Gehuwd op 02-01-1873 te Amsterdam met Geertrui Elisabeth Harmens STEENKAMP (zie 146101). {Zij is later gehuwd op 27-07-1887 te Amsterdam, hijw eduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes Willems HOFMAN (zie 146100).}
 
19555    Johannes DINKSTEDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-04-1719 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove in 1748 - nr. 136) NIET bij zijn ouders in de Kerkstraat. Verbleef ook niet elders binnen kwartier Vollenhove. --> overleden of verblijvend elders buiten kwartier Vollenhove. Zoon van Koenraad Harmens VOERMAN (zie 18492) en Jantjen Jans STEENPOORT (zie 19362).
 
114156    Anna Maria Johannes' van DINTER, werkster (1850), geboren ca 1805 te Rotterdam (Z.H.), dochter van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
Gehuwd op 30-10-1850 te Amsterdam met Hendrik Willem Hendriks DENKERS (zie 114157).
 
114150    Christina Johanna Johannes' van DINTER, geboren op 03-04-1826 te Steenwijkerwold, overleden op 18-09-1878 te Nijverdal (gem. Hellendoorn) op 52-jarige leeftijd, als partner van Anne JAGER. Dochter van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-09-1849 te Steenwijkerwold met Anne Gosses JAGER (zie 114151).
 
114160    Cornelis Johannes' van DINTER (van DINTEREN (1887)), gepensioneerd (1857), sergeant (<1883), geboren ca 1801, overleden op 01-08-1883 te Nijmegen (Gld.), als partner van Hendrikje MONTUZAN. Zoon van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
Gehuwd op 13-08-1857 te Nijmegen (Gld.), zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Jans MONTUSAN (MONTUZAN (1883)), 49 jaar oud (zie 114161). {Zij was eerder gehuwd voor 1857 met Josephus SOMMERS (zie 114164).}
 
114146    Elisabeth Jeannetta Johannes' van DINTER (van DINTEREN (1881)), geboren op 09-10-1822 te Steenwijkerwold, dochter van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-11-1850 te Steenwijkerwold met Hendrik Dirks van HOOGMOED (zie 114145).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Petrus Hendriks (zie 114144).

114148    Hermina Jacoba Johannes' van DINTER, geboren te [onder] Rotterdam (Z.H.), gedoopt (N.G.) op 14-07-1808 te Rotterdam (getuige(n): Hermina Jacoba SCHERMER), "vader Rooms", dochter van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
 
109353    Joannes Petrus van DINTER, marechaussée (1818), kolonist (1822,1826), geboren ca 1778 te Rotterdam (Z.H.), overleden op 14-12-1846 te de kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van Elisabeth Jeanette BROUWER; [namen ouders niet vermeld]. Hij was op 05-07-1801 te Hilligersberg (Z.H.), samen met zijn vrouw Elisabeth Jenetta BROUWER, doopgetuige bij de doop (N.G.) van zijn neefje Cornelis Petrus' van DINTER.
Ondertrouwd op 22-06-1799 te Rotterdam (Z.H.), gehuwd op 07-07-1799 te Rotterdam, hij j.m., zij j.d., beide geboren te Rotterdam (Z.H.), [en beide Roomsch]. Echtgenote is Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
114147    Johannes Johannes' van DINTER, geboren te [onder] Rotterdam (Z.H.), gedoopt (N.G.) op 21-04-1807 te Rotterdam (getuige(n): Johanna Maria BROUWER), "vader Roomsch", zoon van Joannes Petrus van DINTER (zie 109353) en Elizabeth Jeanette (Elizabet Johanna) BROUWER (zie 109354).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 108 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software