Eerste blad    Vorig blad    Blad 130 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

142920    Bontje EILES (VOS (1782), de VOS (1790)), arbeidster (1812,1814,1821), geboren op 17-07-1757 te [Terwispel onder] Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1754 als dochter van Eile SIERDS en Trijntje BONNES; ik houd mij hier aan de gegevens in haar doopakte en de huwelijksakte van haar ouders.], gedoopt (Hervormd) op 31-07-1757 te Lippenhuizen, overleden op 29-10-1826 om 02:00 uur te in het huis No. 107 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen ALBERTS; [haar geboorteplaats niet vermeld]. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), erna te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Gorredijk) als weduwe van Harmen Alberts OTTER met hun kinderen Kornelis, Hendrik en Jan te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1814 (huwelijk zoon Harmen) [vermoedelijk] te Terwispel. Zij woonde in 1817 (huwelijk zoon Cornelis) [vermoedelijk] te Terwispel; zij verklaarde toen "haar naam niet [te] kunnen zetten". Zij woonde in 1821 (huwelijken zoon Harmen en zoon Jan) te Luxwolde (gem. Opsterland). Dochter van Eile CIERDS (zie 142933) en Trijntje HENDRIKS (zie 142934).
Ondertrouwd 00-01-1782 te Oudeschoot (gem. Haskerland - Fr.), [te Oudehaske] op 20-01-1782 attestatie [afgegeven] na[ar] Oudeschoot. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-01-1782 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zij te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Harmen Alberts OTTER (zie 142919). {Hij was eerder ondertrouwd 00-10-1774 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-10-1774 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Annichjen Jans VOS (zie 122073).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Eile HARMENS (OTTER (1834)) (zie 68440).
   2.  Albert HARMENS (OTTER (1808)) (zie 142922).
   3.  Jacob HARMENS (OTTER (1812)) (zie 122049).
   4.  Harmen Harmens (zie 122050).
   5.  Hendrik Harmens (zie 122051).
   6.  Cornelis Harmens (zie 122052).
   7.  Hendrik Harmens (zie 122053).
   8.  Jan Harmens (zie 122054).

143626    Eldert (Ellert) EILES (BOSMA (1811)), boer (1813,<1815), geboren op 06-08-1778 te SintNicolaasga, onder Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.)], zoon van Eile ELDERS en Hiltje HANSES (geboren op 26-12-1735 te SintNocolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zijn ouders lieten tussen 1763 en 1778 te Tjerkgaast en te SintNicolaasga (beide in de gem. Doniawerstal)) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntie, Geeske (2x), Hans, Trijntje en Eldert. [Van het huwelijk van zijn ouders werd in Friesland geen akte gevonden; vermoedelijk werd hun huwelijk daar wel bevestigd.] Zijn grootouders van moederszijde waren: Jans HANZES en Geeske PIERS, die huwden op 13-05-1730 te Tjerkgaast (hij te SintNicolaasga, zij te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 30-08-1778 te SintNicolaasga, overleden op 04-12-1815 om 18:30 uur te in het huis No. 45 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) op 37-jarige leeftijd, als echtgenoot van Ike PIETERS. Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Langweer) met zijn [vrouw Ike PIETERS en hun] kinderen Hiltje, Pieter, Eile en Aukjen te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1802 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-10-1802 te Langweer (Hervormd), hij te Idskenhuizen (onder Tjerkgaast), zij te Teroele (onder Langweer), beide in de gem. Doniawerstal (Fr.). Echtgenote is Eelkjen (Ike) PIETERS (HETTINGA (1811)), 21 jaar oud (zie 143627). Zij lieten tusen 1803 en 1813 te Idskenhuizen en te Tjerkgaast (beide in de gem. Doniawerstal (Fr.)) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hiltje, Pieter, Eile, Aukjen (2x) en Jeltje. Hiltje huwde in 1845 te Doniawerstal met Andries Jans SPIEKHOUT. Pieter huwde in 1829 te Doniawerstal met Trijntje Klazes ZIJLSTRA. Eile huwde in 1832 te Doniawerstal met Joukjen Jelles HOEKSTRA. Aukjen-1 overleed met drie weken te SintNicolaasga (onder Tjerkgaast). {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-02-1818 te Doniawerstal (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Binzes de BOER (zie 143628). Zij kregen tussen 1818 en 1824 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.) drie kinderen, genaamd: Binze, Antje en Zijtske. Binze huwde in 1850 te Doniawerstal met Trijntje Wijbes KNOSSEN. Antje huwde in 1840 te Doniawerstal met Klaas Ates HOGENDORF. Zijtske huwde in 1846 te Doniawerstal met Sijne Meines EIZEMA.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukjen ELDERTS (BOSMA (1811)) (zie 143623).
   2.  Jeltje Ellerts BOSMA (zie 86540).

39516    Klaaske EILES (van der WAL (1812)), arbeidster (1830), geboren op 30-04-1780 te Broek (gem. Dorniawerstal - Fr.), dochter van Eijle PIETERS [van der WAL (1812)] (huisman (<1819)) (overleden op 21-05-1819 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.)) en Antje MARTENS (overleden voor 1785 te Broek), die huwden op 09-10-1768 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.) (hij te Broek, zij te Teroele (gem. Doniawerstal)). Haar vader huwde in 1785 te Broek met Jeltje JANS. Gedoopt (Hervormd) op 21-05-1780 te Broek, overleden op 10-10-1855 om 00:30 uur te in het huis No. 144-A te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Kornelis Hendriks WIEGERSMA. Zij woonde in 1807 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Zij werd op 07-04-1808 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), samen met haar man Kornelis HENDRIKS, [op belijdenis des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd); op 12-02-1812 vertrokken zij het attestatie naar Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Langezwaag) [volgens opgave van haar schoonvader] met haar man Kornelis Hendriks WIEGERSMA en hun kinderen Antje, Hendrik en Hiltie [te Broek] onder Langweer (gem. Doniawerstal). Zij woonde in 1819 (overlijden vader) te Scharren (onder Oldeouwer (gem. Doniawerstal)). Zij woonde in 1821 (geboorte zoon Wieger) te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.). Zij en haar man Cornelis Hendriks WIJGERSMA vertrokken op 15-11-1823 met attestatie naar Broek. Zij woonde in 1828 (overlijden dochter Antje) te Joure. Zij woonde in 1830 (overlijden man) in het huis No. 309 te Joure.
Ondertrouwd 00-05-1807 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31-05-1807 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), hij te Zuidbroek (gem. Doniawerstal - Fr.), zij te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Cornelis HENDRIKS (WIEGERSMA (1812), WIJGERSMA (1816)), 25 jaar oud (zie 39515). Zij lieten kregen 1808 en 1821 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), te Noordbroek (gem. Doniawerstal - Fr.) en te Joure (gem. Haskerland - Fr.) en te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Antje, Hendrik, Hiltje, Jeltje, Geeske, Eijle en Wieger. Antje overleed met 21 jaar te Joure, ongehuwd. Hendrik overleed met 22 jaar te Joure, vermoedelijk ongehuwd. Jeltje huwde in 1843 te Haskerland met Sijtze Teijes de WREDE en overleed in 1890 te Joure, als zijn weduwe. Geeske huwde in 1845 te Utingeradeel (Fr.) met Jan Hantjes VELDSTRA en overleed in 1888 te Utingeradeel, als zijn echtgenote. Eijle huwde in 1847 te Haskerland met Ebeltje Oomkes OOMKES. Wieger huwde in 1851 te Haskerland met Grietje Dirks van der SCHEEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje KORNELIS (WIEGERSMA (1856)) (zie 39514).

104836    Pijtter EILES (van der GAAST (1811)), huisman (1821,1822), rentenier (<1837), geboren op 04-05-1767 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Eile PIERS (molenmakersbaas - 1811) en Bregtje PIJTERS, die huwden op 13-01-1765 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.) (beide te Wijckel). Gedoopt (Hervormd) op 22-05-1767 te Tjerkgaast, overleden op 08-05-1837 om 22:00 uur te in het huis No. 10 staande aan de Oostkant van het Diept te Sloten (Fr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikjen Durks van der WIJK; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1791 (bij zijn huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1809 (not. akte) te Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1811 (register naamsaanneming) met zijn vrouw Hendrikje Durks van der WIJK [en mogelijk hun zoon Durk] te Follega. Hij liet in 1815 een akte opmaken waarin hij regelde dat Age Willems ten BRINK in plaast van hem de militaire dienst vervulde. Hij woonde toen te Follega. Het bedrag dat hij hiervoor betaalde werd niet vermeld. Hij woonde in 1821 (notariele akte) te Follega. Hij woonde in 1832 (bron: kadaster) te Sloten (Fr.). Hij was toen eigenaar van drie percelen weiland en een stal en wagenhuis te Sloten.
Ondertrouwd 00-05-1791 te Tjerkgaast (gem. Dorniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-06-1791 te Tjerkgaast (Hervormd), [zij weduwe], beide te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - F.). Echtgenote is Hendrikjen DIRKS (van der WIJK (1862)), 32 jaar oud (zie 104834). Zij lieten in 1792 te Tjerkgaast één zoon dopen (Hervormd), genaamd: Durk. Durk huwde als Dirk Pieters van der GAAST in 1814 te Lemsterland (Fr.) met Sietske Libbes TJALMA. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1782 met Hijlke Johannis' TROMP (zie 104833).}
 
49303    Anne Elisabeth EILING. Zij woonde in 1846 (huwelijk dochter) te Oudeschoot (Fr.).
Gehuwd met Antoon Casper VISSING (zie 49302).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stephandine Harmine Anne (zie 49298).

90667    Hendrik EIMBERTS (ten HOOVE (1813), DUIJKERSLOOT (1830)), daghuurder (1814), geboren ca 1766 te Kampen, [N.B. Dat Hendrik EIJMBERTS [ten HOOVE] en Hendrik DUIJKERSLOOT dezelfde man waren, heeft zijn zoon Eijmbert moeten aantonen bij het sluiten van zijn 2e huwelijk. Er is daartoe door het vredesgerecht een akte opgemaakt, ondertekend door vier getuigen die zijn vader Hendrik goed gekend hebben en die verklaarden dat zijn vader en Hendrik DUIJKERSLOOT dezelfde man waren. Deze akte is bewaard gebleven als huwelijkse bijlage bij het 2e huwelijk van zijn zoon Eijmbert in 1837. Maar..... Kijkend naar de overlijdensakte van Hendrik DUIJKERSLOOT in 1830 zien we dat hij toen gehuwd was met Pietertje van der BELT. Deze echtelieden kregen op 21-09-1810 te Sloten een dochter Cornelia (bron: doopboek Sloten - p.38), zo bleek ook bij Cornelia's huwelijk in 1829 te Amsterdam. Hoe kan hij dan dezelfde man zijn als de man die in Kampen in 1834 weduwnaar werd van Hendrikje ten HOOVE? Het antwoord op deze vraag staat vermeld in de overlijdensakte van Hendrikje ten HOOVE: Hij had haar verlaten. In de huwelijksakte van zoon Eimberts 1e huwelijk in 1814 staat dat hij toen vermist was en mogelijk overleden. Hij had toen dus al een dochter Cornelia bij een andere vrouw (Petertje) in Sloten. Of en wanneer hij met haar gehuwd was, kon ik nog niet achterhalen. Hun huwelijk vond niet plaats in Amsterdam en ook niet in Sloten tussen 1803 en 1811.], overleden op 15-11-1830 te Sloten (N.H.), als echtgenoot van Pietertje van der BELT, [eerder weduwnaar van Hendrikjen ten HOOVE]; [namen ouders niet vermeld]. Hij werd in 1814 (huwelijk zoon Eimbert) als vermist opgegeven. Later (voor 1834) werd bij zijn zoon bekend dat hij zijn [1e] vrouw verlaten had en in Noord Holland was gaan wonen met een andere vrouw..
Gehuwd met Hendrikje ten HOOVE (ten HOEVE (1824)) (zie 90668).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eimbert Hendriks (Engbert,Eimert) ten HOVE (ten HOVEN (1834), ten HOOVE (1837), ten HOEVE (1845)) (zie 90666).

2381    Albert EINBERTS, geboren te op het Sandt [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 06-12-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Albert Soon van Eijnbert Albertss opt Sant"], zoon van Eijnbert ALBERTSS (zie 4091).
 
86736    Evert van 't EIND, bakker (1911).
Gehuwd met Gerritjen AARSEN (zie 86737).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86735    Josina Elisabeth Everts van 't EIND, geboren ca 1886 te Zwolle, dochter van Evert van 't EIND (zie 86736) en Gerritjen AARSEN (zie 86737).
Gehuwd op 28-02-1911 te Zwolle met Jacobus Cornelis Davids WEMES, 25 jaar oud (zie 86732).
 
86859    Stijntje Arends van 't EINDE, geboren ca 1845 te Oldebroek (Gld.), dochter van Arend van 't EINDE en Jannetje WARNING. Overleden op 12-03-1933 te Deventer, als weduwe van Berend Jan van OMMEN, [eerder] weduwe van Aalt ZOMERDIJK.
Gehuwd op 11-10-1906 te Kampen, hij weuwnaar, zij weduwe van Aalt ZOMERDIJK. Echtgenoot is Berend Jan Driessen van OMMEN (zie 86846). {Hij was eerder gehuwd op 27-06-1861 te Kampen met Hermina Geurts BOLMAN (zie 86847).}
 
108742    Eva Lamberts EINDHOVEN, geboren op 02-09-1816 te Blokzijl, overleden op 07-01-1859 te Zwolle op 42-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
 
36329    Evertje IJntjes (Eva) EINDHOVEN, geboren op 13-10-1788 te Blokzijl, overleden voor 1884. Zij woonde in 1844 (huwelijk zoon Pieter SMIDT) te Wormerveen (N.H.), erna in 1857 (huwelijk zoon Lambertus Jacobus) ook. Dochter van IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324) en Jantje Jacobs (Johanna) MASTENBROEK (zie 36323).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-08-1815 te Wormerveer (N.H.) met Pieter Pieters van GELDER (zie 89576). Zij kregen tussen ca 1817 en ca 1831 te Wormerveer (N.H.) acht kinderen: Dieuwertje, Johanna Maria, Pieter SMIDT, Hendrik Enno, Debora Johanna, Johanna Cornelia, Maria Margaretha en Lambertus Jacobus. Dieuwertje overleed met 3 jaar te Wormerveen. Johanna Maria overleed met 7 maanden te Wormerveer. Pieter SMIDT huwde in 1844 te Stad Almelo met Henriette Jans COSTER en overleed in 1887 te Apeldoorn (Gld.) als haar partner. Hendrik Enno huwde in 1845 te Haarlem (N.H.) met Johanna Catharina Gidions BOEKENOOGEN. Debora Johanna huwde in 1849 te Wormerveer met Egbert Antonies VEEN. Maria Margaretha huwde in 1852 te Wormerveer met Willem Hermanus' TASMAN en overleed in 1884 te Haarlem als zijn weduwe. Lambertus Jacobus huwde in 1857 te Sneek (Fr.) met Lubina Aurelia Johannes' ENDTZ en overleed in 1912 te Soest (Ut.) als haar partner.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelia Pieters (zie 108780).

89561    Geetruid Lamberts EINDHOVEN, geboren op 24-07-1828 te Zwolle, overleden op 23-04-1899 te Zwolle op 70-jarige leeftijd, als partner van Jacob CORVER. Dochter van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Elizabeth Joans DURCKS (zie 89560).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-09-1853 te Zwolle, gescheiden na 6 jaar op 04-09-1860 te Amsterdam van Jacob Jans CORVER (zie 89570).
 
89601    Hendrik IJntje Lambertus' EINDHOVEN, houthandelaar (<1876), geboren ca 1820 te Blokzijl, overleden op 10-03-1876 te Voorst (gem. Zwollerkerspel), als partner van Maria HOBOKEN. Zoon van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
Gehuwd met Maria van HOBOKEN (zie 89602).
 
36326    Jacob IJntjes EINDHOVEN, geboren op 05-03-1778 te Blokzijl, overleden op 11-10-1781 te Blokzijl op 3-jarige leeftijd, zoon van IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324) en Jantje Jacobs (Johanna) MASTENBROEK (zie 36323).
 
36328    Jacob IJntjes EINDHOVEN, geboren op 09-10-1784 te Blokzijl, overleden op 10-07-1849 te Hoorn (N.H.) op 64-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324) en Jantje Jacobs (Johanna) MASTENBROEK (zie 36323).
 
89566    Jan CREMER Lamberts EINDHOVEN, houtkooper (1842), koopman (1864), houthandelaar (<1890), geboren ca 1818 te Blokzijl, overleden op 08-08-1890 te Zwolle, als partner van Johanna Barendina FLUGI van ASPERMONT, [eerder] weduwnaar van Clara Eijlarda VISSERING. Hij woonde in 1842 (bij zijn 1e huwelijk) te Zwolle, erna ook. Zoon van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
Gehuwd (1) op 03-11-1842 te Amsterdam met Clara Eijlarda Willems VISSERING (zie 89567). Zij kregen ca 1843 te Zwolle een dochter Debora. Debora huwde in 1864 te Zwolle met Maurits Cornelis Annes van HALL.
Gehuwd (2) op 15-07-1854 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenote is Johanna Barendina Carels FLUGI van ASPERMONT (zie 89573).
 
36325    Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)), geboren op 30-06-1777 te Blokzijl, overleden op 23-04-1828 te Hoorn (N.H.) op 50-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter G[errits]z HOUTTUIJN. Dochter van IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324) en Jantje Jacobs (Johanna) MASTENBROEK (zie 36323).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-05-1801 te Blokzijl met Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Pietersz (zie 89595).
   2.  Willem Pieters (zie 89586).
   3.  Johanna Maria Pieters (zie 89582).
   4.  Maria Johanna Pieterzoon (zie 89600).
   5.  Eva Agatha Pieters (zie 89598).
   6.  Eva Agatha Pieterzoon (zie 89599).

108740    Johanna Lamberts EINDHOVEN, geboren ca 1812. Zij woonde in 1844 (overlijden moeders vader) te Hoorn (N.H.). Dochter van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
Gehuwd op 29-04-1836 te Zwolle met Wigger Willems TASMAN, 31 jaar oud (zie 108741).
 
36327    Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN, koopman (1825,1836,1837,1858), houtkooper (1828,1842), geboren op 22-07-1781 te Blokzijl, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Wanneperveen. Ik houd me hier aan de gegevens vermeld in zijn 2e huwelijksakte.] Gedoopt (Doopsgezind) op 16-01-1803 te Breestraat te Blokzijl, overleden op 07-03-1870 te Zwolle op 88-jarige leeftijd, als weduwnaar van Elisabeth DURCKS, [eerder] weduwnaar van Miena CREMER. Hij woonde in 1821 (overlijden vrouw) te Blokzijl. Hij woonde in 1837 (huwelijk dochter Riemke) te Zwolle, erna in 1842 (huwelijk zoon Jan CREMER) ook. Zoon van IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324) en Jantje Jacobs (Johanna) MASTENBROEK (zie 36323).
Ondertrouwd (1) op 09-03-1810 te Gerecht Bolsward, gehuwd voor de kerk 00-03-1810 (N.G.), hij te Blokzijl, zij te Bolsward. Echtgenote is Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 09-04-1825 te Amsterdam met Elizabeth Joans DURCKS, 36 jaar oud (zie 89560).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
89562    Riemke Lamberts EINDHOVEN, geboren op 29-06-1814 te Blokzijl, overleden op 09-04-1882 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, als partner van Pieter de VRIES; wonende te Zeist (Ut.). Zij woonde in 1837 (bij haar huwelijk) te Zwolle, erna te Amsterdam. Dochter van Lambert IJntjes (Lambertus,Lammert) EINDHOVEN (zie 36327) en Mena Jans (Miena) CREMER (zie 89557).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1837 te Zwolle met Pieter Klaassen de VRIES, 26 jaar oud (zie 89563). Zij kregen tussen ca 1838 en ca 1856 te Amsterdam zes kinderen: Mena, Nicolaas, Margaretha, Johan Hendrik, Lambertus en Eva. Mena overleed in 1909 te Arnhem, vermoedelijk ongehuwd. Margaretha huwde in 1862 te Amsterdam met Bruno Joannes' TIDEMAN en overleed in 1888 te Haarlem (N.H.) als zijn echtgenote. Nicolaas huwde in 1872 te Arnhem (Gld.) met Louise Matthia Matthijus' WEIMAR ten CATE. Johan Hendrik huwde in 1873 te Amsterdam met Elisabeth Johanna Wiggers TASMAN, huwde in 1884 te Amsterdam met Henriëtta Maria Anna Willems WOLTERBEEK en overleed in 1892 te Arnhem als partner van zijn 2e vrouw. Lambertus huwde in 1873 te Zwolle met Helena Aletta Leonardus' ROOSENBURG. Eva overleed in 1922 te Haarlem, ongehuwd.
 
112108    Annigjen EINTEN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 08-11-1744 te Oldemarkt, overleden voor 1748 te Oldemarkt, dochter van Eijnte GEERTS (KLOS (1757), FERNHOUT (1831)) (zie 112100) en Lijsbeth JANS (zie 112104).
 
112109    Trijntjen EINTEN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 30-05-1751 te Oldemarkt, overleden voor 1757 te Oldemarkt, dochter van Eijnte GEERTS (KLOS (1757), FERNHOUT (1831)) (zie 112100) en Aeltien (Aaltjen) ARJAENS (VOETBERG (1746)) (zie 112101).
 
112107    Weike EINTEN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 12-05-1743 te Oldemarkt, overleden voor 1748 te Oldemarkt, zoon van Eijnte GEERTS (KLOS (1757), FERNHOUT (1831)) (zie 112100) en Lijsbeth JANS (zie 112104).
 
105776    Sjoerdje EINTES (AMERAAL (1848), AMORAAL (1856), AMIRAAL (1857)), dienstmeid (1811), geboren op 16-08-1791 te [Wijtgaard onder] Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 21-07-1787 te Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr) als dochter van Einte JOGCHUMS en Aukje FREERKS. Deze gegevens hoorden bij haar jong overleden zus Sjoerdtje.], gedoopt (Hervormd) op 04-09-1791 te Wirdum, overleden op 13-07-1857 om 20:00 uur te het Armhuis te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) op 65-jarige leeftijd, als weduwe van hermanus Jans VOS, nalatende vijf kinderen. Zij diende in 1811 (bij haar huwelijk) bij Sibbe Folkerts JONGEDIJK, die toen woonde te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Zij werd op 25-04-1815 te Terband (gem. AEngwirden), samen met haar man Hermannus Jans VOS, op gedane Belijdenis 's Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Dochter van Einte JOGCHEMS (JOHANNES (1759), AMIRAAL (1799), ADMIRAAL (1811), AMERAAL (1815), AMORAAL (1817)) (zie 69594) en Aukje FREERKS (VISSER (1823)) (zie 72176).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-06-1811 te AEngwirden (Fr.) met Harmannus Jansen VOS, 28 jaar oud (zie 69592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegje Hermanus' (zie 105774).
   2.  Jantje Hermanus' (zie 105778).

145473    Akke Jans EINTJE. Zij woonde in 1851 (huwelijk zoon Cornelis) te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Gerrit Cornelis' de JONG (zie 145472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Gerrits (zie 145471).

112110    Arien EINTJEN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-02-1753 te Oldemarkt, overleden voor 1754 te Oldemarkt, zoon van Eijnte GEERTS (KLOS (1757), FERNHOUT (1831)) (zie 112100) en Aeltien (Aaltjen) ARJAENS (VOETBERG (1746)) (zie 112101).
 
123675    Sijchien Raggers EIS.
Gehuwd met Jan Jacobs DUIKER (zie 123674).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112648    Bernardus (Leonardus) van EISDEN, kolonist (1821,1832,<1843), geboren ca 1794 te Dordrecht (Z.H.), overleden op 06-04-1843 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold), als partner van Wilhelmina LEMKES.
Gehuwd met Willemina LEMKES (LEMPSIG (1832)) (zie 112624).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus (zie 112646).
   2.  Heiltje Leonardus' (zie 129464).
   3.  Cornelia Leonardus' van EIJSEN (van EISEN (1870)) (zie 112622).
   4.  Catharina Leonardus' (zie 129425).

129425    Catharina Leonardus' van EISDEN, geboren op 06-07-1832 te Steenwijkerwold, dochter van Bernardus (Leonardus) van EISDEN (zie 112648) en Willemina LEMKES (LEMPSIG (1832)) (zie 112624).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1855 te Steenwijkerwold met Lucas Cornelis' VEENMAN (zie 129424).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Lucas' (zie 129423).

129464    Heiltje Leonardus' van EISDEN, geboren op 24-06-1821 te Steenwijkerwold, dochter van Bernardus (Leonardus) van EISDEN (zie 112648) en Willemina LEMKES (LEMPSIG (1832)) (zie 112624).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-05-1850 te Steenwijkerwold met Cornelis Cornelis' de VRIES (zie 129465).
 
79865    Hendrika Willems van EISDEN, fabriekarbeidster (1905), geboren ca 1883 te Steenwijkerwold, dochter van Willem Johannes' van EISDEN (zie 79866) en Maria Cornelis' VREELING (zie 79867).
Gehuwd op 31-05-1905 te Enschede met Arnoldus Willem Roelofs HOOGENKAMP (zie 79864).
 
112645    Johanna Johannes' van EISDEN, geboren ca 1855 te Stad Ommen, dochter van Johannes Bernardus van EISDEN (zie 112646) en Jantje Gossen JAGER (zie 112647).
Gehuwd op 21-03-1875 te Steenwijkerwold met Johannes Jans van KESTEREN, 31 jaar oud (zie 112638).
 
79870    Johannes van EISDEN, arbeider (1877).
Gehuwd met Jantje JAGER (zie 79871).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Johannes' (zie 79866).

112646    Johannes Bernardus van EISDEN, arbeider (1843), kolonist (1844), wijkmeester (1865), veehouder (1875), geboren ca 1819 te Dordrecht (Z.H.), zoon van Bernardus (Leonardus) van EISDEN (zie 112648) en Willemina LEMKES (LEMPSIG (1832)) (zie 112624).
Gehuwd op 05-10-1843 te Steenwijkerwold met Jantje Gossen JAGER (zie 112647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Johannes' (zie 112652).
   2.  Johanna Johannes' (zie 112645).

112652    Leonardus Johannes' van EISDEN, arbeider (1865), geboren op 05-02-1844 te Steenwijkerwold, zoon van Johannes Bernardus van EISDEN (zie 112646) en Jantje Gossen JAGER (zie 112647).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1865 te Steenwijkerwold met Renske Piebes LAVERMAN (zie 112653). {Zij is later gehuwd op 12-05-1877 te Steenwijkerwold met Andries Tjeerds ten WOLDE, 30 jaar oud (zie 112623).}
 
79866    Willem Johannes' van EISDEN, timmerman (1877), metselaar (1905), geboren ca 1850 te Stad Ommen, zoon van Johannes van EISDEN (zie 79870) en Jantje JAGER (zie 79871).
Gehuwd op 19-05-1877 te Steenwijkerwold met Maria Cornelis' VREELING, 22 jaar oud (zie 79867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Willems (zie 79865).

117432    Andries Botes EISEMA, geboren ca 1835 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Bote Eizes EISEMA en Trijntje Andries' ANNEMA die huwden op 05-12-1817 te Doniawerstal (Fr.) (hij geboren te Legemeer (Fr.)), zij geboren te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.)). Hij woonde in 1894 (huwelijk dochter Hiltje) te Amsterdam.
Gehuwd op 19-03-1864 te Doniawerstal (Fr.) met Janke Gerbens BROER (zie 117433).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117431    Hiltje Andries' EISEMA, geboren ca 1871 te AEngwirden (Fr.). Zij woonde in 1894 (bij haar huwelijk) te Amsterdam, eerder et 's Gravenhage (Z.H.). Dochter van Andries Botes EISEMA (zie 117432) en Janke Gerbens BROER (zie 117433).
Gehuwd op 16-05-1894 te Amsterdam met Jacob Roelofs PIT, 31 jaar oud (zie 117415).
 
140191    Annechijn Egberts EISEN, geboren te Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 17-03-1715 te Havelte, overleden voor 1812 te in de gem. Havelte (Dr.). Zij woonde in 1743 (bij haar huwelijk) te Eursinge (onder Havelte (Dr.)), erna ook. Dochter van Egbert EISSEN (EISEN (1715), EIJSSEN (1722)) (zie 140189) en Annegjen JANS (zie 140190).
Ondertrouwd op 21-12-1743 te Havelte (Dr. Gehuwd voor de kerk 00-01-1744 te [Havelte] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde [te] Oversinge (onder Havelte (Dr.)). Echtgenoot is Coop Burcherts EISEN (zie 140192). Zij lieten tussen 1744 en 1750 te Havelte drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Eisze, Egbert en Borchard; alle drie geboren te Eursinge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Koops EIJSSCHEN (EISEN (1820)) (zie 140183).

140192    Coop Burcherts EISEN, geboren te Havelte (Dr.), zoon van Burchert EISEN. Zijn vader liet tussen 1708 en 1718 te Havelte (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Eijtse, Coop en een zoon Al[bert]; de laate werd geborente Hesselte (onder Havelte). Gedoopt (N.G.) op 25-09-1712 te Havelte, [naam moeder niet vermeld], overleden voor 1812 te in de gem. Havelte (Dr.). Hij woonde in 1743 (bij zijn huwelijk) te Eursinge (onder Havelte (Dr.)), erna ook.
Ondertrouwd op 21-12-1743 te Havelte (Dr. Gehuwd voor de kerk 00-01-1744 te [Havelte] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde [te] Oversinge (onder Havelte (Dr.)). Echtgenote is Annechijn Egberts EISEN (zie 140191). Zij lieten tussen 1744 en 1750 te Havelte drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Eisze, Egbert en Borchard; alle drie geboren te Eursinge.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76936    Egbert Jans EISEN (EIJSSEN (1770), EISSEN (1776)), geboren te Beilen (Dr.), zoon van Jan EISEN en Annechjen HINDRIKS (overleden voor 1755 te Beilen (Dr.)), die huwden op 16-10-1730 te Beilen (hij j.m. te Beilen, zij j.d. te Dalen (Dr.)). Zijn ouders lieten tussen 1731 en 1743 te Beilen (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Eise, Jantjen, Hindrik, Jannes en Egbert. Zijn vader hertrouwde, en wel op 22-03-1755 te Beilen met Diele WILLEMS (hij weddenaar, zij j.d., beijde van Beijlen). Gedoopt (N.G.) op 01-01-1743 te Beilen, [naam moeder niet vermeld], overleden op 24-04-1816 te Ruinen (Dr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwnaar van Grietje BERENDS. Hij woonde in 1769 (bij zijn huwelijk) te Ruinen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-03-1769 te Beilen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-04-1769 te [Ruinen] (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide van Beilen (Dr.) en [thans] wonende te Ruinen (Dr.). Echtgenote is Grietjen BERENTS (zie 76937). Zij lieten tussen 1770 en 1782 te Ruinen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Willem, Jan, Femmigje en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
140180    Geesjen Eisen EISEN, landbouwster (1869,1891,<1899), geboren op 17-06-1820 om 02:00 uur te in het huis van haar ouders [met] No. 48 te Havelte (Dr.), overleden op 24-04-1899 om 23:00 uur te in het huis No. 111 te Ruinerwold (= Wijk A) van de gem. Ruinerwold (Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Jakob DUDDEN. Zij woonde in 1841 (bij haar huwelijk) te Havelte (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1869 (huwelijk dochter Grietje) te Havelte, erna in 1872 (overlijden dochter Roelofje) ook. Zij woonde in 1873 (huwelijk dochter Roelofje) te Havelte, erna in 1874 (huwelijk dochter Femmegje) ook. Zij woonde in 1878 (overlijden dochter Roelofje) te Havelte, erna in 1880 (overlijden dochter Femmegje) ook. Zij woonde in 1890 (overlijden man) in het huis No. 111 (Wijk A) te Ruinerwold (Dr.). Dochter van Eijsse EGBERTS (EISEN (1820)) (zie 140181) en Hendrikje Roelofs EPPINGE (EISEN (1820)) (zie 140182).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-11-1841 te Havelte (Dr.) met Jakob Roelofs DUDDEN, 20 jaar oud (zie 138777). Zij kregen tussen 1842 en 1862 te Havelte (Dr.) negen kinderen, genaamd: Grietje, Hendrikjen, Roelofje, Femmegje, Egbertje, Roelof, Aaltje, Roelof en Eise. Grietje huwde in 1869 te Havelte met Cornelis Hendriks BORGERS en overleed in 1872 te Havelte, als zijn echtgenoote. Hendrikjen overleed in 1930 re Ruinerwold (Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Roelofje huwde in 1873 met Cornelis Hendriks BORGERS (de weduwnaar van haar zus Grietje) en overleed in 1878 te Havelte, als zijn echtgenoote. Femmegje huwde in 1874 te Havelte met Hendrik Jans WITHAAR en overleed in 1880 te Havelte, als zijn echtgenoote. Egbertje huwde in 1891 te Ruinerwold met Harm Berends POL en overleed in 1932 te Ruinerwold, als zijn weduwe. Roelof-1 overleed met 10 maanden te Havelte. Roelof-2 overleed in 1923 te Ruinerwold, vermoedelijk ongehuwd. Aaltje overleed in 1939 te Ruinerwold, vermoedelijk ongehuwd. Eise overleed met 4 dagen te Havelte.
 
108446    Henderkien Egberts EISEN, dienstmeid (1857), geboren op 02-06-1836 te Ruinen (Dr.), overleden op 05-01-1903 te Schottershuizen (gem. Zuidwolde - Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Albertus van SPIL, [eerder] weduwe van Harm Koerts de JONGE. Zij woonde in 1857 (bij haar 1e huwelijk) te Ruinen (Dr.). Dochter van Egbert Jans EIJSEN (EISEN (1834)) (zie 140196) en Egbertien JANS (ZINGER (1834), ZINGERS (1930)) (zie 140197).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-04-1857 te Zuidwolde (Dr.) met Harm Koerts de JONGE, 36 jaar oud (zie 108447).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 24-11-1893 te Zuidwolde, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Albertus Jans van SPIL (zie 108444). {Hij was eerder gehuwd op 07-12-1861 te De Wijk (Dr.) met Pietertje Harms SMIT (SMID (1867)), 16 jaar oud (zie 108445). Hij is later gehuwd op 29-08-1903 te De Wijk (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Egberts JANSEN (zie 108448).}
 
86196    Maria EISEN, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 11-10-1776 te Steenwijkerwold (getuige(n): Tertje EISE, [haar zuster]), dochter van Eijse (Eligius) ALBERTS (ten BERGE (1823)) (zie 86185) en Catharina (Trijntje,Triene) ROELOFFS (zie 86186).
 
96044    Matthias (Thijs) EISEN (HOLSTRA (1812)), winkelier (1832,<1844), koopman (<1844), geboren op 04-12-1775 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 05-12-1775 te Steggerda (getuige(n): Joannes THISSEN, [vaders broer]), overleden op 25-01-1844 te De Blesse (gem. Weststellingwerf) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje Gerrits LEEGVELD, eerder weduwnaar van Geesje Pieters ten KAMPE; nalatende drie kineren: Eize, Gerrit en Aaltje (uit zijn 2e huwelijk); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in januari 1812 (reg. naamsaanneming Noordwolde) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij had toen geen kinderen. Hij was in 1832 (bron: kadaster,1832) eigenaar van drie heidevelden, kadastraal bekend als de percelen B0405, B0406 en B0407 gelegen te Blesdijke. Hij woonde toen te Peperga (gem. Weststellingwerf). Zoon van Eise (Eijte) TIJSEN (zie 96042) en Aaltjen GERRITS (zie 96043).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 07-05-1813 te Weststellingwerf (Fr.) met Geesjen Petrus' ten KAMPE (zie 96045).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 02-08-1825 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Hendrike (Hendrikje) GERRITS (LEEGVELD (1825)), 21 jaar oud (zie 96048). {Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-04-1845 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Hermanus Roelofs KLOS, 38 jaar oud (zie 96051).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aaltje Thijsses HOLSTRA (zie 113860).
   2.  Eise Thijsses HOLSTRA (zie 113861).
   3.  Gerrit Thijses HOLSTRA (zie 113862).
   4.  Aaltje Thijsses HOLSTRA (zie 113863).

140193    Roelof Eisen EISEN, landbouwer (<1868), geboren op 14-12-1821 om 23:00 uur te in het huis van zijn ouders [met] No. 48 te Havelte (gem. Havelte - Dr.), overleden op 09-08-1868 om 19:00 uur te ten huize van zijn moeder [met] No. 26-A (Wijk H) te Havelte (Dr.) op 46-jarige leeftijd, "ongehuwd"; wonende te Havelte (gem. Havelte); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Eijsse EGBERTS (EISEN (1820)) (zie 140181) en Hendrikje Roelofs EPPINGE (EISEN (1820)) (zie 140182).
 
127898    Bernardus (Berend) EISENS (HOLSTRA (1812)), boereknegt (1820), landbouwer (1836), geboren te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 19-07-1783 te Steggerda (getuige(n): Berent GERRITS, [moeders broer]). Hij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Eise (Eijte) TIJSEN (zie 96042) en Aaltjen GERRITS (zie 96043).
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 15-06-1820 te Oldemarkt met Anna Maria REMMELS (HAVERKAMP (1820), HAVEKAMP (1836)), 48 jaar oud (zie 85336).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 22-09-1836 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Anna Maria ESSELAAR LEENDERTS (SCHELTINGA (1812)), 28 jaar oud (zie 127899).
 
50652    Antje EISES, geboren ca 1761, [te Noorddijk werd van haar geen doopakte ingeschreven; in de provincie Groningen werden er tussen 1756 en 1771 zes meisjes gedoopt (Hervormd) met haar naam.]. Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) [vermoedelijk te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), eerder] te Noorddijk (Gr.). Zij woonde in 1787 (doop zoon Merk) te Oudehaske, erna ook.
Ondertrouwd 00-01-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), [te Noorddijk werd hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 12-02-1786 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), hij te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij van Noorddijk (Gr.). Echtgenoot is Pieter MERKS (MURKS (1825), HOEKSMA (1825)), 23 jaar oud (zie 89869). Zij lieten tussen 1787 en 1792 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Merk, Eise, Sjuwkjen en Antje. Sjuke huwde in 1813 te Haskerland met Tomas Jans van der VELDE en overleed in 1846 te Nijehaske (gem. Haskerland), als zijn echtgenote, geen kinderen nalatensde. {Hij is later ondertrouwd 00-01-1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 28-01-1798 te Snikzwaag (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Popkjen LUCAS (MOOI (1812), MOOIJ (1829)), 27 jaar oud (zie 119682).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjuke (Sjeuwke) PIETERS (HOEKSMA (1813)) (zie 149346).

83867    Eise EISES, geboren ca 1720. Hij woonde in 1745 (bij zijn huwelijk) te IJsselham (onder Oldemarkt), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3168) met zijn vrouw Grietje JANS en hun dochter Geertien in de Haare in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Beerent HERMS als inwonende knegt.
Ondertrouwd op 09-01-1745 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-01-1745 (R.C.), hij j.m., zij j.d., beide te IJsselham (onder Oldemarkt). Echtgenote is Margareta (Grietjen) JANS (NEUMEIJER (1749)) (zie 86349).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertruijde (Geertien) EIJSES (zie 83869).
   2.  Margaretha EIJSCHEN (zie 83868).
   3.  Wibbigen EIJSCHEN (zie 86374).
   4.  Isaias EIJSCHEN (zie 86375).
   5.  Joannes (Jan Eits) EIJSCHEN (DEKKER (1820)) (zie 83862).

127964    Fredericus (Fresse,Frisse) EISES (de VRIES (1820)), geboren te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 03-03-1789 te Oldeholtpade (getuige(n): Roelfje [gehuwd met] EIJLERS, moeders moeder en peete Johannes Eijlers SLOOT, [moeders broer]), zoon van Eijse FRESSEN (de VRIES (1817)) (zie 85470) en Eilcke (Hielkjen,Hildje,Hilkien,Ideke,Hieltjen) EILERTS (SLOOT (1789)) (zie 113452).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-05-1820 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantie JOHANNES (BOUWMAN (1820), BOUMA (1823)), 29 jaar oud (zie 127965).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Fresses de VRIES (zie 151685).

152960    Swobkjen EISES (de VRIES (1826)), geboren te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Eijsse HEIJNES en Wijtske EESEGES, die huwden op 08-02-1756 te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.) (hij te Siegerswoude (gem. Achtkarspelen - Fr.), zij te Ureterp). Haar ouders lieten tussen 1765 en 1775 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.)en te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Swopkjen, Fokje, Trientje, Grietje en Wijtske. Gedoopt (Hervormd) op 04-08-1765 te Lippenhuizen, overleden op 30-09-1826 om 22:30 uur te in het huis No. 55 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob Jacobs SLOF; nalatende drie kinderen: Wijtske, Eize en Neeltje; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1816 (huwelijk dochter Wijtske) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-11-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-12-1786 te Oudehaske (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jacob Jacobs SLOF (zie 152959). Zij lieten tussen 1789 en 1802 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijtske, Geertje, Jacob, Wijtske, Jacob (2x) en Eise; zij kregen ca 1788 te Oudehaske ook een dochter Neeltje. Neeltje huwde in 1809 te Oudehaske met Oene AITZES [de VRIES] en overleed in 1853 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als zijn weduwe. Jacob-3 huwde in 1822 te Haskerland met Antje Ages FOKKEMA. Eize huwde in 1828 te Haskerland met Sjoeke Sipkes HOEKSMA en huwde in 1835 te Haskerland met Klaaske Thees AUKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Jacobs (zie 57491).

31117    Berend EISING.
Kind:
   1.  Femmigje Berends (zie 31116).

31116    Femmigje Berends EISING, geboren ca 1899 te Coevorden (Dr.), dochter van Berend EISING (zie 31117) en Wemeltje NIJENBANNING (zie 31118).
Gehuwd op 16-05-1931 te Emmen (Dr.). Hij geborente Ambt Hardenberg, zij geboren te Coevorden (Dr.). Echtgenoot is Egbert Jans de OLDE (zie 31115).
 
93317    Rensje Harms EISINGA.
Gehuwd met Pieter Jacobs WOLTMAN (zie 93316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antien Pieters (Aafjen) (zie 93314).

18477    Marten EISSE, geboren ca 1610.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1644 met Jantijn OLDERICKS (zie 18482).
Ondertrouwd (2) op 05-01-1644 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-01-1644 te Vollenhove (N.G.), hij wed. van Blokzijl en zij wed. Echtgenote is Geertruijdt KOERTS (zie 18483). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-12-1625 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-01-1626 (N.G.) met Joost Chae van HELLE (PRIJS) (zie 18484).}
 
140189    Egbert EISSEN (EISEN (1715), EIJSSEN (1722)), pander (1822), geboren ca 1689, [N.B. Hij werd vermoedelijk gedoopt voor 1694, het begin van het bewaard gebleven doopboek van Havelte.]. Hij woonde in 1714 (bij zijn huwelijk) te Eursinge (onder Havelte (Dr.)).
Ondertrouwd op 15-04-1714 te Havelte (Dr.), [te Ruinerwold werd hun huwelijk niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Eursinge.], gehuwd voor de kerk 00-05-1714 (N.G.), hij j.m. van Oversinge (onder Havelte (Dr.)), zij j.d. van Nientap (onder Ruinerwold (Dr.)). Echtgenote is Annegjen JANS (zie 140190).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechijn Egberts EISEN (zie 140191).
   2.  Jan Egberts EIJSSEN (EISEN (1849)) (zie 140187).

76935    Femmigje Egberts EISSEN (EIJSEN (1819)), geboren op 16-10-1776 te Ruinen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-10-1776 te Ruinen, overleden op 09-07-1826 te Meppel (Dr.) op 49-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit GEEL, eerder weduwe vvan Jan Jacobs ANDIJK. Dochter van Egbert Jans EISEN (EIJSSEN (1770), EISSEN (1776)) (zie 76936) en Grietjen BERENTS (zie 76937).
Ondertrouwd (1) 00-12-1807 te Ruinerwold (Dr.). Te Ruinerwold op 20-12-1807 attestatie verleend naar Ruinen. Gehuwd voor de kerk 00-12-1807 te [Ruinen] (N.G.), hij weduwnaar te Ruinerwold (Dr.), zij j.d. te Ruinen (Dr.). Echtgenoot is Jan JACOBS (ANDIJK (1813)) (zie 76944). {Hij was eerder ondertrouwd op 09-04-1786 te Ruinerwold (Dr.), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Runerwolt (Dr.). Echtgenote is Kunnichijn WILLEMS, 28 jaar oud (zie 76945).}
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 30-06-1820 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Jans GEELE (GEEL (1793), GELE (1803)), 58 jaar oud (zie 25803), [van wen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder ondertrouwd op 10-04-1790 te Meppel (Dr.), te Havelte (Dr.) was de ondertrouw op 09-04-1790; te Wanneperveen was de ondertrouw op 16-04-1790; [te Wanneperveen] attestatie verleent naar Havelte (Dr.). Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Havelte (Dr.) (N.G.), hij j.m. geboren te Wanneperveen, thans wonende te Meppel (Dr.), zij j.d. van Overcinge te Havelte (Dr.) met Geertjen GEERTS, 19 jaar oud (zie 46223).}
 
105887    Jan Jans EISSEN, boerenknecht (1876), arbeider (1876,1881,1887), landbouwer (1878,1882,1889,1891,1892,1898,1902,1905,1911,1914,1915,1917,<1925), geboren op 05-07-1848 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.), overleden op 14-02-1925 te Dwingeloo (Dr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwnaar van Frederika van ESSEN. Zoon van Jan LUICHIES Jans EISSEN (zie 105888) en Jantien Jans HOUWLO (HAULO (1842), HAUWLO (1848), EISSEN (1925)) (zie 105889).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1876 te Ruinerwold (Dr.) met Frederika Sents van ESSEN, 23 jaar oud (zie 99738).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 105894).

105888    Jan LUICHIES Jans EISSEN, boerenknecht (1842), landbouwer (1848,<1850), geboren op 20-11-1815 te Ruinen (Dr.), overleden op 07-10-1850 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.) op 34-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantjen Jans HAUWLO. Zoon van Jan EGBERTS (EIJSEN (1805), EISEN (1815), ENTEN (1822), EISSEN (1850)) (zie 140194) en Grietje Jans LUCHIES (zie 105891).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-03-1842 te Ruinerwold (Dr.) met Jantien Jans HOUWLO (HAULO (1842), HAUWLO (1848), EISSEN (1925)), 29 jaar oud (zie 105889). Zij kregen tussen 1842 en 1850 te Ruinerwold (Dr.) twee kinderen Grietje en Jan. Grietje huwde in 1865 te Ruinerwold met Kier Bartelds ZOER en overleed in 1878 te De Wijk (Dr.) als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 105887).

105894    Jantje Jans EISSEN, dienstmeid (1902), geboren op 17-12-1882 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.), dochter van Jan Jans EISSEN (zie 105887) en Frederika Sents van ESSEN (zie 99738).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-08-1902 te Ruinerwold (Dr.) met Georg Lodewijk Rijkents BEUTE, 34 jaar oud (zie 105895).
 
86192    Rembertus (Reummelt) EISSEN, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 18-01-1766 te Steenwijkerwold (getuige(n): Fresse ALBERS, [vaders broer]). Hij was op 29-01-1791 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn neefje Eise Arents GRAS. Zoon van Eijse (Eligius) ALBERTS (ten BERGE (1823)) (zie 86185) en Catharina (Trijntje,Triene) ROELOFFS (zie 86186).
 
78890    Aldoph Folkerts EISSES.
Gehuwd op 24-04-1828 te Haren (Gr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Corneelsje JOCHEMS (de JONGE (1813), de JONG (1858)), 37 jaar oud (zie 78858). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-11-1810 te Dalen (Dr.) met Hendrik Johannes' PUNT (de VRIES (1814)), 18 jaar oud (zie 78857). Zij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-05-1826 te Haren (Gr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Frerik Luiten PAULS (zie 78861).}
 
99910    Rensjen EISSES (van ELS (1827)), geboren te Langedijke. onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Eijzo (Eisso) JACOBS en Neeltje HARMENS, die huwden op 19-09-1756 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) (hij te Langedijke, zij te Elsloo, beide onder Makkinga). Gedoopt (Hervormd) op 27-04-1759 te Makkinga, overleden op 07-09-1827 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als weduwe van Jannes TATES; nalatende drie kinderen: Neeltje, Antje en Jeltje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) te Elsloo, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij werd op 19-10-1794 te Peperga en Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met haar man Jannis TAATES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Makkinga. Zij werden op 20-09-1810 ingeschreven te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.), komende met attestatie van Peperga. Zij werden op 16-07-1811 ingeschreven te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), komende met attestatie van Noordwolde. Zij vertrok [als zijn weduwe] op 03-11-1817 van Steggerda met attestatie naar Peperga.
Ondertrouwd 00-04-1786 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-04-1786 te Elsloo (Hervormd), beide te Elsloo, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jannes TAETES (van ELS (1812)), 47 jaar oud (zie 99908). Zij lieten tussen 1787 en 1792 te Elsloo en Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Neeltjen (2x) en Antien. Zij lieten in 1795 en 1797 te Peperga en Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Eijse en Jeltje. {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1778 te Makkinga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Makkinga (Hervormd), beide te Elsloo, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Geesjen PIETERS, 23 jaar oud (zie 99909).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltjen (Nieltjen) JANNES (van ELS (1812)) (zie 138667).
   2.  Antien (Antjen) JANNES (van ELS (1812), TATES (1832)) (zie 77443).

129873    Andries Johannes' EISVELT, schoenmaker (1841), arbeider (1850,1858), geboren ca 1815 te Zwolle, zoon van Johannes EISVELT en Arendina TOLLENAAR. Overleden op 06-04-1875 te Zwolle, als echtgenoot van Jantien LODEWIJKS, [eerder] weduwnaar van Hermijntje BOMHOF en van Henderina BOMHOF.
Gehuwd (1) op 04-11-1841 te Zwolle met Hermijntje Jakobs BOMHOF, 27 jaar oud (zie 129878).
Gehuwd (2) op 28-11-1850 te Zwolle, hij weduwnaar van de zuster van de bruid; met dispensatie bij KB dd. 21-07-1850; wettiging van één kind. Echtgenote is Henderina Jakobs BOMHOF (zie 129881).
Gehuwd (3) op 18-03-1858 te Zwolle, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jansien Hendrikus' LODEWIJKS, 31 jaar oud (zie 129874). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-04-1849 te Zwolle met Jannes Jacobs EGBERS, 26 jaar oud (zie 129882).}
Uit het derde huwelijk:
   1.  Christina Andries' (zie 129872).

129872    Christina Andries' EISVELT, geboren ca 1859 te Zwolle, overleden op 12-05-1935 te Zwolle, als weduwe van Hendrik Otto ROZEBOOM. Dochter van Andries Johannes' EISVELT (zie 129873) en Jansien Hendrikus' LODEWIJKS (zie 129874).
Gehuwd op 21-05-1891 te Zwolle met Hendriks Otto Jacobs ROZEBOOM, 25 jaar oud (zie 129863). Zij kregen tussen 1891 en 1899 te Zwolle vijf kinderen, genaamd: Jacobje, Jansje, Jacob Reint, Jansje Margaretha en Hendrik Otto. Jacobje huwde in 1912 te Enschede met Willem Gerrits RIJFKOGEL. Jansje overleed met 1 jaar te Zwolle. Jacob Reint huwde in 1919 te Enschede met Neeltje Clasine Gerrits KERKHOVEN. Jansje Margaretha huwde in 1922 te Zwolle met Johannes Willems ter STAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Otto Hendriks (zie 129883).

145057    Aaltje EITEN (BORG (1812)), geboren te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 30-09-1804 te Steenwijkerwold (getuige(n): Janna JANSEN, [moeders moeder]), overleden op 16-06-1828 om 13:00 uur te in het huis No. 40 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 23-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]. Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Oldemarkt) met haar beide ouders, met haar broer Jan en haar zussen Jantie en Femmegie te [Paasloo onder] Oldemarkt. Dochter van Eijte (Isajas) THIJSSEN (BORG (1812)) (zie 140466) en Anna (Annegien Jans,Annigje) JOANNIS (BORG (1817)) (zie 140467).
 
145062    Jan EITEN, geboren te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 13-01-1807 te Steenwijkerwold (getuige(n): Baltien [= Aaltien] JANS, [moeders zuster]), overleden voor 1812 te Paasloo, onder Oldemarkt, zoon van Eijte (Isajas) THIJSSEN (BORG (1812)) (zie 140466) en Anna (Annegien Jans,Annigje) JOANNIS (BORG (1817)) (zie 140467).
 
145063    Jantje EITEN, geboren te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 15-10-1808 te Steenwijkerwold (getuige(n): Jantjen JANS, [moeders moeder]). Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Oldemarkt) met haar beide ouders, met haar broer Jan en haar zussen Aaltie en Femmegie te [Paasloo onder] Oldemarkt. Zij werd in 1834 te Weststellingwerf (Fr.) (geboorte dochter Annigjen) ongehuwd moeder. Dochter van Eijte (Isajas) THIJSSEN (BORG (1812)) (zie 140466) en Anna (Annegien Jans,Annigje) JOANNIS (BORG (1817)) (zie 140467).
Kind:
   1.  Annigjen BORG (zie 145080).

44882    Wouter (Wolter) EITEN (BONKESTOTER (1834)), oppasser der jagt (1834), opziener der jagt (<1847), geboren op 28-04-1805 te de Wetering [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 05-05-1805 te Blokzijl (getuige(n): Vrouwtje RUITER, zijn tante), overleden op 22-02-1847 te Steenwijk op 41-jarige leeftijd, als echtgenoot van Margje de LANGE. Zoon van Eijnte (Eite) DOUWEN (zie 112724) en Antje WOUTERS (VAARTJES (1834)) (zie 44870).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1834 te Steenwijkerwold met Margje Geerts de LANGE (zie 57319). {Zij is later gehuwd op 07-07-1849 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Koenen STAPHORST, 38 jaar oud (zie 55788).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegien Wouters BONKESTOTER (zie 57323).
   2.  Aaltje Wolters BONKESTOTER (zie 57320).
   3.  zoon BONKESTOTER (zie 57321).
   4.  Aaltien Wolters BONKESTOTER (zie 57324).
   5.  Gerritdina Wolters BONKESTOTER (zie 57322).
   6.  Wouter Wolters BONKESTOTER (zie 57328).

97463    Anne EITES (de VRIES (1812)), geboren ca 1800 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 04-09-1870 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwnaar van [...............]. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) [vermoedelijk] met zijn moeder, met zijn broers Hendrik, Anderies, Foppe en Sieger, en zijn zussen Klaasjen en Grietje te Oldetrijne onder Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.); hij had toen een voogd: Dankert Jans van der WOUDEN (wonende te Oldelamer). Zoon van Eijte ANDRIES (de VRIES (1812), HENDRIKS (1818)) (zie 35872) en Hiltien (Hijltje) HENDRIKS (de VRIES (1827)) (zie 56568).
Gehuwd op 30-11-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Meintje Hendriks SCHIPPERS (zie 97462).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eite Annes de VRIES (zie 123394).

115436    Johannes Jansz EITES (ITES (1847)), schoenmaker (1833,1860), arbeider (1847). Hij woonde in 1847 (overlijden vrouw) in de Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold).
Gehuwd met Margaretha (Grietje) SCHOENMAKERS (SCHOENMAKER (1847)) (zie 115437).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johannes ITES (zie 115438).
   2.  Petrus Johannes Johannes' (zie 115435).

115435    Petrus Johannes Johannes' EITES, onderwijzer (1860), geboren op 13-08-1833 te Steenwijkerwold, zoon van Johannes Jansz EITES (ITES (1847)) (zie 115436) en Margaretha (Grietje) SCHOENMAKERS (SCHOENMAKER (1847)) (zie 115437).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1860 te Wanneperveen met Elisabeth Hendriks PIERIK, 29 jaar oud (zie 115432).
 
138612    Antje Meines EITS, geboren op 04-05-1847 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1868 (overlijden man) in een huis staande buiten de Oosterpoort van Steenwijk. Dochter van Meine Jans EITS (zie 129494) en Femmigjen FOLKERTS (KIERS (1825)) (zie 129495).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 17-08-1866 te Weststellingwerf (Fr.) met Anne Jans NIJK, 29 jaar oud (zie 138609).
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 21-03-1874 te Steenwijk met Herman Thijssen RIJKMANS, 24 jaar oud (zie 142717).
 
146079    Grietjen EITS.
Kind:
   1.  Martjen EITS (zie 146078).

149061    Hendrikjen Klazes EITS, geboren ca 1816 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Klaas JANS (EITS (1844)) (zie 149062) en Margjen JANS (SJONGERS (1844)) (zie 149063).
Gehuwd op 23-02-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Reinder Roelofs ZELDENRUST, 23 jaar oud (zie 149060).
 
129492    Jan Meines EITS, geboren ca 1828 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Meine Jans EITS en Femmigje Folkerts KIERS, die huwden op 18-03-1825 te Weststellingwerf (Fr.) (beide geboren te Noordwolde (gem. Weststellingwerf)). Zoon van Meine Jans EITS (zie 129494) en Femmigjen FOLKERTS (KIERS (1825)) (zie 129495).
Gehuwd op 06-05-1854 te Weststellingwerf (Fr.) met Sjutje Annes FEENSTRA (zie 129493).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Jans (zie 129491).

129491    Janke Jans EITS, geboren ca 1854 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jan Meines EITS (zie 129492) en Sjutje Annes FEENSTRA (zie 129493).
Gehuwd op 02-11-1878 te Weststellingwerf (Fr.) met Cornelis Jacobs POELSTRA, 26 jaar oud (zie 117163).
 
58785    Jantje Johannes' EITS.
Gehuwd met Kleis Hendriks JONKMAN (zie 58784).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Kleisen (zie 58783).

119661    Klaas EITS (EITSTRA (1833)), arbeider (1833), geboren op 16-12-1803 te Katlijk (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-01-1804 te Katlijk, zoon van Eit FRANKES (zie 119660) en Joukjen (Jantje) JANS (zie 119659).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-01-1833 te Schoterland (Fr.) met Geertjen Koops DOEVEN, 40 jaar oud (zie 66712).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
131788    Klaasken Klazen EITS, geboren ca 1818 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Klaas Jans EITS en Margjen Jans SJONGERS. Dochter van Klaas JANS (EITS (1844)) (zie 149062) en Margjen JANS (SJONGERS (1844)) (zie 149063).
Gehuwd op 12-04-1844 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Tjabel Luiten KUPERUS, 27 jaar oud (zie 76676). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1839 te Weststellingwerf (Fr.) met Aaltje Douwes TIMMERMAN, 20 jaar oud (zie 76663).}
 
146078    Martjen EITS, arbeidster (1820), geboren ca 1796 te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Grietjen EITS (zie 146079).
Gehuwd op 29-05-1820 te Steenwijk met Machiel JOCHEMS, 44 jaar oud (zie 104334).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegien Machiels MIDDELWIJK (zie 146077).
   2.  Grietien Machiels MIDDELWIJK (zie 146083).

129494    Meine Jans EITS, geboren ca 1796 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Meinen EITS en Hendrikje Klazes de BOER.
Gehuwd op 18-03-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Femmigjen FOLKERTS (KIERS (1825)), 22 jaar oud (zie 129495).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Meines (zie 129492).
   2.  Antje Meines (zie 138612).

149470    Zwaantien Jans (Zwaantje) EITS (HOUWLO (1836), HAUWLOO (1837), HOULOO (1864), HOUWELO (1868), HAULOO (1907)), naaister (1836,1839), geboren te Ruinerwold (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 15-12-1809 in de gem. Meppel (Dr.), als zoon van Jan Jans HAULOO en Geesje Harms PRAKKE; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte, haar huwelijksakte en de huwelijksakte van haar ouders; overigens was zij voor haar 12e jaar met haar ouders verhuisd naar de Oosterboer in de gem. Meppel.], gedoopt (N.G.) op 21-10-1810 te Ruinerwold, overleden op 15-02-1845 om 18:00 uur te ten hare huize No. 129-A te De Wijk (Dr.) op 34-jarige leeftijd, [als echtgenote van Roelof Roelofs SMIT]; [nalatende twee kinderen: Roelof en Jan]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1836 (bij haar huwelijk) in de gem. Meppel (Dr.), erna te De Wijk (Dr.). Dochter van Jan EIJTS Jans HAULO (EITS (1810), HAUWLO (1813), HOUWLO (1820)) (zie 93282) en Geesjen Jans (Gezien) PRAK (PRAKKE (1815)) (zie 93283).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Ruinerwold (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Roelof ROELOFS (SMIT (1836), SMID (1837)), 31 jaar oud (zie 149469). Zij kregen in 1837 te De Wijk (Dr.) en 1839 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.) twee kinderen, genaamd: Roelof en Jan. Roelof huwde in 1864 te Meppel (Dr.) met Trijntje Matthijs' JANSEN en overleed in 1907 te De Wijk, als haar echtgenoot. Jan huwde in 1868 te Meppel met Aaltje Jans DEKKER en overleed in 1904 te De Wijk, als haar echtgenoot. {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 18-05-1846 te De Wijk (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Grietjen Hendriks ten HOEVE, 49 jaar oud (zie 25123), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
118284    Jan Eits EITSTRA.
Gehuwd met Jantje Jans van VLEEREN (zie 118285).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje Jans (zie 118283).

119662    Joukjen Klazes EITSTRA, geboren op 16-10-1833 om 23:00 uur te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Klaas EITS (EITSTRA (1833)) (zie 119661) en Geertjen Koops DOEVEN (zie 66712).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1859 te Schoterland (Fr.) met Sake Hendriks BAKKER (zie 119663).
 
118283    Pietje Jans EITSTRA, geboren ca 1833 te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan Eits EITSTRA (zie 118284) en Jantje Jans van VLEEREN (zie 118285).
Gehuwd op 20-05-1858 te AEngwirden (Fr.) met Marten Jentjes RAADSVELD (zie 118267). {Hij was eerder gehuwd op 04-02-1838 te AEngwirden (Fr.) met Lusje Hendriks (Lutske) VEEN (zie 118265).}
 
58525    Aukje Wijbes EIZEMA, geboren ca 1830 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Wijbe Eizes EIZEMA (zie 58526) en Eltje Sijtzes WIERDA (zie 99010).
Gehuwd op 06-05-1853 te Weststellingwerf (Fr.) met Dirk Willems KUIPER, 30 jaar oud (zie 38912).
 
58526    Wijbe Eizes EIZEMA.
Gehuwd met Eltje Sijtzes WIERDA (zie 99010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Wijbes (zie 58525).

147326    Akke Oebeles EIZENGA, fabrieksarbeidster (1909), geboren op 16-09-1884 om 05:00 uur te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), dochter van Oebele Sierds EIJZINGA (EIZENGA (1874)) (zie 147327) en Sijke de HAAN (zie 147328).
Gehuwd met Alardus Jans ten WOLDE (zie 140680).
 
143037    Aaltjen EIZES.
Gehuwd met Pieter Wolters BOS (zie 143036).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127505    Andries EIZES (DE VRIES (1858)), geboren ca 1799 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Eijse FRESSEN (de VRIES (1817)) (zie 85470) en Eilcke (Hielkjen,Hildje,Hilkien,Ideke,Hieltjen) EILERTS (SLOOT (1789)) (zie 113452).
Gehuwd op 03-05-1826 te Weststellingwerf (Fr.) met Kornelisjen Harmens BOS (zie 127506).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108612    Jannes EIZES (de VRIES (1820), DIJKSTRA (1866)), arbeider (1820,<1826), geboren op 21-05-1758 te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zoon van Eize JANNES [de VRIES (1822)] en Jebbichjen DIRCKS. Gedoopt (Hervormd) op 28-05-1758 te Oosterwolde, overleden op 23-05-1826 te Smilde (Dr.) op 68-jarige leeftijd, als weduwe van [Lammechien Arends MUSKEE]. Hij woonde in 1788 (bij zijn huwelijk) te Kloosterveen (Dr.). Zoon van Eijse JANNES (zie 108615) en Jebbechie DIRKS (zie 108616).
Ondertrouwd 00-03-1788 te Kloosterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-04-1788 te Kloosterveen (N.G.), hij j.m. op het Cloosterveen (Dr.), zij j.d. op de Hikersmilde (Dr.). Echtgenote is Lammegien ARENDS (MUSKEE (1820)), 19 jaar oud (zie 108598). Zij lieten tussen 1790 en 1804 te Kloosterveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hiltien, Eijsse en Jebbegje. Hillegien huwde in 1809 te Kloosterveen met Marten EVERTS [BOS (1866)] en overleed in 1866 als zijn echtgenote. Eijse huwde in 1820 te Smilde (Dr.) met Geertien Willems van de VEEN en overleed in 1861 te Smilde als haar echtgenoot. [Jebbegje overleed vermoedelijk voor 1812 (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
108614    Jantien EIZES, geboren te [Fochtenoo onder] Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-11-1762 te Fochteloo, dochter van Eijse JANNES (zie 108615) en Jebbechie DIRKS (zie 108616).
Ondertrouwd op 05-07-1793 te Kloosterveen (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven, mogelijk woonde zij toen [al] te Kloosterveen (Dr.).], gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 11-08-1793 te Kloosterveen (N.G.), hij van Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) [en thans wonende te Kloosterveen (Dr.), zij van Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Harmen ARENDS (MUSKEE (1802), MUSKET (1804)), 26 jaar oud (zie 108597). Zij lieten tussen 1793 en 1804 te Kloosterveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Arent, Jebbegje, Kier en Jannes. Kier overleed in 1832 te Bergen op Zoom (N.B.) waar hij toen diende als schutter.
 
102248    Antje Egberts van EK, dienstmeid (1834), geboren ca 1811 te Zuidveen (Dr.). Zij woonde in 1861 (huwelijk dochter Femmegje) te Havelte (Dr.). Dochter van Egbert PETERS (van EK (1834)) (zie 102249) en Jantje Harms MAST (zie 102250).
Gehuwd op 25-04-1834 te Steenwijk met Albert GERRETS (de BOER (1834)), 23 jaar oud (zie 33747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmegje Alberts de BOER (zie 116452).
   2.  Egbert Alberts de BOER (zie 83010).

135473    Egbert Harms van EK, verveener (1856), geboren op 14-03-1834 te Steenwijkerwold, zoon van Harm Tomas Egberts van EK (zie 43118) en Marrigje Klaassen PEES (PIEST (1841)) (zie 43117).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-03-1856 te Marum (Gr.) met Grietje Lammerts BARMA, 21 jaar oud (zie 135475).
 
118689    Egbert Peters van EK, arbeider (1862,1890), geboren op 18-07-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-07-1862 te Steenwijkerwold met Roelofjen Gerrits KOLHOFF (KOLHOF (1890)) (zie 123358).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan Egberts (zie 118685).

118685    Gerrit Jan Egberts van EK, arbeider (1890), fabrieksarbeider (1921), geboren ca 1866 te Steenwijkerwold, zoon van Egbert Peters van EK (zie 118689) en Roelofjen Gerrits KOLHOFF (KOLHOF (1890)) (zie 123358).
Gehuwd op 14-06-1890 te Steenwijk met Geertje Jans van den BOSCH (zie 118686).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118697    Harm Pieters van EK, geboren op 07-01-1842 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 21-05-1842 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 134 dagen oud, zoon van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
 
43118    Harm Tomas Egberts van EK, arbeider (1832,1834), veenbaas (1836,1840,1866), turfmaker (1842), landbouwer (1856), geboren op 08-11-1805 te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 17-11-1805 te Steenwijk (getuige(n): Femmigje Harms MAST, [moeders zuster]), overleden op 24-09-1878 te Weststellingwerf (Fr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van [.............]. Hij woonde in 1866 (huwelijk zoon Jan) te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Egbert PETERS (van EK (1837), EGBERTS (1858)) (zie 40730) en Jantien Harmens MAST (zie 40732).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-02-1832 te Steenwijkerwold met Marrigje Klaassen PEES (PIEST (1841)), 27 jaar oud (zie 43117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Harms (zie 135473).
   2.  Klaas Harms (zie 126742).
   3.  Jan Harms (zie 135474).
   4.  Jan Harms (zie 135478).

118683    Hendrik Gerrits van EK, agent van politie (1921), geboren ca 1897 te Steenwijk, zoon van Gerrit Jan Egberts van EK (zie 118685) en Geertje Jans van den BOSCH (zie 118686).
Gehuwd op 15-10-1921 te Lonneker met Jentje Alberts PIEST, 21 jaar oud (zie 118667).
 
135498    Homme Jans van EK, geboren op 14-08-1881 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Harms van EK (zie 135478) en IJtje Hommes HEIDA (zie 135479).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1910 te Weststellingwerf (Fr.) met Truidigje Jans BOSSCHA, 20 jaar oud (zie 135499).
 
135474    Jan Harms van EK, geboren op 21-04-1840 te Steenwijkerwold, overleden op 18-05-1841 te Steenwijkerwold op 1-jarige leeftijd, zoon van Harm Tomas Egberts van EK (zie 43118) en Marrigje Klaassen PEES (PIEST (1841)) (zie 43117).
 
135478    Jan Harms van EK, geboren op 17-03-1842 te Steenwijkerwold, overleden op 28-09-1915 te Weststellingwerf (Fr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwnaar van [.............]. Hij woonde in 1866 (bij zijn huwelijk) te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Harm Tomas Egberts van EK (zie 43118) en Marrigje Klaassen PEES (PIEST (1841)) (zie 43117).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-02-1866 te Schoterland (Fr.) met IJtje Hommes HEIDA, 25 jaar oud (zie 135479). Zij kregen tussen 1866 en 1885 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) tien kinderen, genaamd: Harm Thomas, Homme, Aaltje, Marretje, Jeltje, Jantje, Hommina, Homme, Egbert en Jeep. Harm Thomas huwde me Leentje ten HOOR en overleed in 1923 te Haulerwijk (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als haar weduwnaar. Marretje huwde in 1904 te Weststellingwerf met Jacomenes Arnoldus Nicolaas' ROOSEBOOM. Jantje huwde in 1905 te Weststellingwerf met Iede Martens BOSMA en overleed in 1944 te Heerenveen (Fr.), als zijn weduwe, wonende te Nieuwehorne (gem. Schoterland). Hommina huwde in 1903 te Weststellingwerf met Franke Jurjens KOKSMA. Jeep huwde in 1916 te Schoterland (Fr.) met Martje Feddes ZWANENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Homme Jans (zie 135498).

118696    Janke Pieters van EK, geboren op 11-12-1839 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
 
99221    Jantien Peters van EK, geboren op 25-09-1829 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 23-05-1850 te Steenwijk met Dirk Seijnen WIJNGAARDEN, 24 jaar oud (zie 99218).
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 02-05-1856 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenoot is Hidde Hiddes BRUINENBERG (zie 118698).
 
126742    Klaas Harms van EK, geboren op 04-11-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Harm Tomas Egberts van EK (zie 43118) en Marrigje Klaassen PEES (PIEST (1841)) (zie 43117).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-04-1858 te Weststellingwerf (Fr.) met Trijntje Andries' KEIZER, 19 jaar oud (zie 126741).
 
125036    Maria van EK (van ECK (1814)), geboren ca 1732, overleden op 18-04-1814 te Zutphen (Gld.), als weduwe van Willem GASENDAM; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld].
Gehuwd met Willem GAZENDAM (GASENDAM (1816)) (zie 125032). {Hij was ook ooit gehuwd met Johanna van HUISEN (zie 125033).}
 
118694    Willem Peters van EK, geboren op 11-02-1831 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), overleden op 26-04-1832 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
 
118695    Willem Peters van EK, arbeider (1860), geboren op 27-11-1834 te Steenwijkerwold, zoon van Pieter EGBERTS (van ECK (1829), van EK (1829)) (zie 81278) en Janna Willems (Johanna) KEIZER (KEISER (1829), KEIJZER (1842)) (zie 76735).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-07-1860 te Steenwijk met Geesien Arends van DIJK (zie 118701).
 
33227    Johannus Cornelius' EKAMA, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 01-10-1724 te Kuinre, overleden voor 1730 te Harlingen (Fr.), zoon van Cornelis Johannes' EKEMA (EEKEMA (1727), ECKAMA (1730)) (zie 33221) en Antjen SJOERTS (GLASTRA (1714)) (zie 33217).
 
33226    Rikjen Cornelius' EKAMA, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 01-01-1723 te Kuinre. Zij verhuisde ca 1726 met haar ouders van Kuinre naar Harlingen (Fr.). Zij woonde in 1746 (bij haar huwelijk) te Harlingen (Fr.). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1100) met haar man Schoert [= Sjoert] H[endriks] GLASTERAER [= GLASTRA] zonder andere huisgenoten in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Cornelis Johannes' EKEMA (EEKEMA (1727), ECKAMA (1730)) (zie 33221) en Antjen SJOERTS (GLASTRA (1714)) (zie 33217).
Ondertrouwd op 29-04-1746 te Blokzijl, de ondertrouw te Harlingen was op 16-04-1746 (bron: DTB307). Gehuwd voor de kerk 00-05-1746 (N.G.). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. van Harlingen. Echtgenoot is Sjoert Hendriks GLASTRA (zie 22314). Zij waren volle neef en nicht, beide kleinkind van Sjoert Lamberts GLASTRA en Rickjen HENDRICX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antjen Sjoerts (zie 32369).
   2.  Lubbina Sjoerts (zie 32766).
   3.  Hendrik Sjoerts (zie 32767).

83752    Grietje Sakes EKAS.
Gehuwd met Carel Hendriks ONGERING (zie 83751).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke Carels (zie 83750).

90624    Jan EKBERTS (EGBERTS (1763), van de BELT (1770), van den BELT (1802)), geboren ca 1735, overleden voor 1802 te [onder] IJsselmuiden. Hij woonde in 1760 (bij zijn 1e huwelijk) op 'de Belt', erna te IJsselmuiden. Hij woonde in 1770 (bij zijn 2e huwelijk) te IJsselmuiden. Hij woonde in 1778 (bij zijn 3e huwelijk) te IJsselmuiden. Zoon van Egbert JANS (van den BELT (1753)) (zie 90623) en Harmtien LUBBERTS (zie 90645).
Ondertrouwd (1) op 18-04-1760 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 04-05-1760 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m. van de Belt, zij j.d. van 's Heerenbroek. Echtgenote is Trientjen HERMS (zie 90628). Zij lieten tussen 1761 en 1770 te IJsselmuiden zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harmpjen, Jannetje, Egbert, Herm, Beerte en Harmen.
Ondertrouwd (2) op 18-10-1770 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 04-11-1770 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduwenaar van IJsselmuijden, zij j.d. van Zalck. Echtgenote is Zwaantje PETERS (zie 90627). Zij lieten tussen 1771 en 1776 te IJsselmuiden drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Peter, Hendrik en Dreis.
Ondertrouwd (3) op 06-11-1778 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduwe[naar] te IJsselmuijden, zij j.d. aan de Zeedijk (onder IJsselmuiden). Echtgenote is Geertjen JANS (van der KOLK (1819)) (zie 90625). Zij lieten tussen 1779 en 1794 te IJsselmuiden acht kinderen dopen, genaamd: Jan en Aagjen (3x), Egbert, Jan en Petertjen (2x). {Zij is later ondertrouwd op 22-10-1802 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 14-11-1802 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m. geboortig onder Schoutambt van Zwolle, zij weduwe, beide woonende onder IJsselmuiden; huwelijk gesloten door ds. A[rnoldus] DUIRCANT. Echtgenoot is Hendrik GERRITS (van den BELT (1837)) (zie 137355).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannetjen (Jannigje) JANS (van de BELT (1789)) (zie 90647).
Uit het derde huwelijk:
   2.  Aagjen (Aagte) JANS (van den BELT (1810), van de BELT (1812), van de BELD (1813)) (zie 45906).

115144    Geertje Alberts EKE, geboren op 07-05-1814 om 13:00 uur te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 19-10-1815 om 22:00 uur te in het huis No. 57 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 1-jarige leeftijd, dochter van Albert JANS (KIKKEN (1807)) (zie 115137) en Elske GERRITS (EEKE (1814), de JONG (1850)) (zie 115138).
 
115146    Geertje Alberts EKE, winkeliersche (<1850), geboren op 28-11-1822 om 19:00 uur te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 31-07-1850 om 11:00 uur te in een ongenummerd huis te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 27-jarige leeftijd, "ongehuwd"; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap, ad fl. 43,- . Zij woonde in 1850 (overlijden zus Hijlkje) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Albert JANS (KIKKEN (1807)) (zie 115137) en Elske GERRITS (EEKE (1814), de JONG (1850)) (zie 115138).
 
115145    Jan Alberts EKE, arbeider (1850), geboren op 11-04-1818 om 23:00 uur te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 21-12-1894 om 14:30 uur te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, "ongehuwd". Hij woonde in 1850 (overlijden zus Hijlkje) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Albert JANS (KIKKEN (1807)) (zie 115137) en Elske GERRITS (EEKE (1814), de JONG (1850)) (zie 115138).
 
10344    Jannetje van EKELEN, geboren ca 1686.
Ondertrouwd 00-07-1711, gehuwd voor de kerk op 19-08-1711 te Meppel (N.G.) met Thijmannus Hermens SPIEGEL, 33 jaar oud (zie 7480).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margarita Temannus (zie 10400).
   2.  Anna Timannus (zie 10402).
   3.  Margrieta Timannus (zie 10424).
   4.  Margreta Tijmannus (zie 10478).

130380    Jodokus EKELL, candidaat-predicant (voor 1619), predicant te Sleen (1619-1621), predicant te Wanneperveen (1621-1625), predicant te Oldemarkt (1625-1625), predicant te Deventer (vanaf 1625), geboren ca 1595.
 
73774    Paulus EKELSCHOT.
Gehuwd voor 1924, gescheiden voor 1924 van Zwaantje Jans van GOOR (zie 73771). {Zij is later gehuwd op 09-10-1924 te Enschede, hij gescheiden echtgenoot, zij gescheiden echtgenote. Echtgenoot is Peter Thijssen ZWOLLE (zie 73753).}
 
33221    Cornelis Johannes' EKEMA (EEKEMA (1727), ECKAMA (1730)), schoolmeester en voorzanger te Kuinre (1722), Mr. (1723,1724), stadsschoolmeester te Harlingen (1730), geboren te Goor. Hij woonde in 1748 niet in het schoutambt Kuinre (bron: volkstelling,1748); vermoedelijk was hij toen overleden; of hij was toen naar elders verhuisd. Hij woonde in 1722 (bij zijn huwelijk) te Kuinre, erna in 1723 en 1724 ook. Hij woonde in 1727 (doop zoon Sjoerd) te Harlingen, erna ook. Hij woonde in 1744 (bron: volkstelling Friesland, 1744) met 4 huisgenoten in het 2e kwartier van de Stad Harlingen. Hij betaalde toen volgens eigen opgave jaarlijks 20 gulden aan belasting (quotisatie), opgehoogd met 4 gulden. Hij was toen niet vermogend, involvent of gealimenteerd.
Ondertrouwd op 29-01-1722 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 15-02-1722 te Kuinre (N.G.), hij geboren te Goor en wonende te Kuinre, zij weduwe te Kuinre. Echtgenote is Antjen SJOERTS (GLASTRA (1714)) (zie 33217). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-02-1714 te Kuinre, op 25-02-1714 met attestatie na[ar] Blankenham. Gehuwd voor de kerk 00-02-1714 (N.G.). Hij j.m. te Blankenham, zij j.d. te Kuinre. Echtgenoot is Jan Engelberts ARDESCH (zie 33218).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Rikjen Cornelius' EKAMA (zie 33226).
   2.  Johannus Cornelius' EKAMA (zie 33227).
   3.  Sjoerd Cornelius' EEKEMA (zie 55547).
   4.  Johannes Cornelijs' ECKAMA (zie 55548).

32013    Grietje Hendriks van EKEN, geboren op 23-09-1804 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 21-10-1804 te Blokzijl, dochter van Hendrik Alberts van EEKEN (zie 31973) en Annigje HENDRIKS (zie 32008).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-03-1824 te Steenwijk. Hij geboren te Haarlem (N.H.), zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Fredericus Coenraads KOLTMAN (zie 32014).
 
9362    Johannes van EKEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1699 te Vollenhove, zoon van Machdalena Arents van EKEN (zie 9361).
 
9361    Machdalena Arents van EKEN, geboren ca 1675.
Kind:
   1.  Johannes van EKEN (zie 9362).

50902    Andries Klaasen EKER, jager (1891), veehouder (1931), geboren ca 1865 te Steenwijkerwold, overleden op 28-09-1931 te Giethoorn, zoon van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
Gehuwd op 15-05-1891 te Blokzijl met Aaltje Roelofs TIMMERMAN (zie 50903).
 
97931    Annigje Jans EKER, geboren op 17-02-1882 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1906 te Amsterdam met Johan Frederik Jans BAKKER (zie 97939).
 
97929    dochter EKER, geboren op 21-09-1878 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 21-09-1878 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), 0 dagen oud, dochter van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
 
37618    Egbert Andries' EKER, landbouwer (1883), geboren ca 1850 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 30-09-1931 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van Trijntje KLAVER. Zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 21-12-1883 te Ambt Hardenberg. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Staphorst. Echtgenote is Trijntje Jans KLAVER (zie 37619).
 
97930    Egbert Jans EKER, tramwagenbestuurder (1904), geboren op 27-05-1880 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-08-1904 te Amsterdam met Geertje Hessels de HAAN (zie 97936).
 
50900    Femmigje Klaassen EKER, geboren ca 1867 te Steenwijkerwold, overleden op 28-01-1940 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), als partner van Jan van der WERKEN. Dochter van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
Gehuwd op 25-12-1887 te Blankenham met Jan Christiaans van der WERKEN, 22 jaar oud (zie 50899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubje Jans (zie 50912).
   2.  Christiaan Jans (zie 43397).

37597    Geertje Andries' EKER, geboren ca 1859 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 18-03-1861 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), dochter van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
 
50901    Geertje Klaassen EKER, geboren ca 1877 te Steenwijkerwold, overleden op 18-01-1887 te Scherwolde (gem. Steenwijkerwold), dochter van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
 
38533    Geesje Egberts EKER, geboren ca 1846 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 13-09-1914 te Blokzijl, als echtgenote van Luit de LANGE. Dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 04-05-1866 te Blokzijl. Hij weduwnaar [van de zus van de bruid] geboren te Blokzijl, zij geboren te Steenwijkerwold; voor hun huwelijk is dispensatie verleend bij KB op 12-04-1866. Echtgenoot is Luit Luiten de LANGE (zie 38529). {Hij was eerder gehuwd op 28-04-1864 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Grietje Egberts EKER (zie 37213).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Luiten (zie 68161).
   2.  Egbert Luiten (zie 68165).
   3.  Hendrikje Luiten (zie 68156).
   4.  Luit Luiten (zie 68149).
   5.  Kornelis Luiten (zie 68160).
   6.  Hendrikje Luiten (zie 68181).
   7.  Jan Luiten (zie 68157).
   8.  Jan Luiten (zie 68173).
   9.  Trijntje Luiten (zie 68169).
   10.  Geertje Luiten (zie 68158).
   11.  Geertje Luiten (zie 68159).
   12.  Cornelis Luiten (zie 68177).

97934    Gerrit Jans EKER, geboren op 01-06-1887 om 18:00 uur te aan boord van het schip van zijn ouders, liggende te Sneek (Fr.). De ouders wonende te Steenwijkerwold. Overleden op 01-06-1887 om 18:30 uur te aan boord van het schip van zijn ouders liggende te Sneek (Fr.), 0 dagen oud, zoon van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
 
37213    Grietje Egberts EKER, geboren ca 1842 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 01-01-1885 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), als echtgenote van Luit de LANGE. Dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 28-04-1864 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Luit Luiten de LANGE (zie 38529). {Hij is later gehuwd op 04-05-1866 te Blokzijl. Hij weduwnaar [van de zus van de bruid] geboren te Blokzijl, zij geboren te Steenwijkerwold; voor hun huwelijk is dispensatie verleend bij KB op 12-04-1866. Echtgenote is Geesje Egberts EKER (zie 38533).}
 
97926    Grietje Jans EKER, geboren op 07-04-1871 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 24-08-1911 te Amsterdam met Johannes Karels van den BROEK (zie 97945).
 
47908    Grietjen Willems EKER, geboren op 12-06-1805 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-06-1805 te Oldemarkt (getuige(n): Grietjen LAMBERTS, haar oma, won[ende] te Blesdijke (Fr.)), overleden voor 1808 te Oldemarkt, dochter van Willem Jacobs EEKER (zie 47887) en Margien (Marregjen) KLEISSEN (DIJKSTRA (1812)) (zie 47898).
 
47909    Grietjen Willems EKER, dienstbaar (1821), geboren op 10-10-1808 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-10-1808 te Oldemarkt (getuige(n): Grietjen LAMBERTS, haar oma). Zij woonde in 1821 (overlijden moeders moeder) te Oldemarkt. Dochter van Willem Jacobs EEKER (zie 47887) en Margien (Marregjen) KLEISSEN (DIJKSTRA (1812)) (zie 47898).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-12-1838 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Douwe Keimpes de BOER (zie 47910).
 
37624    Hendrik Andries' EKER, geboren ca 1854 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 24-01-1927 te Giethoorn, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
 
71532    Hendrik Willems EKER, arbeider (1860). Hij woonde in 1860 (huwelijk zoon Willem) te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Lolkje Hendriks KERKSTRA (zie 71533).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hendriks (zie 71531).

37608    Hendrikje Andries' EKER, geboren ca 1856 te Steenwijkerwold, dochter van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 12-04-1879 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Roelof Cornelis' BIJKERK, 23 jaar oud (zie 37609).
 
97928    Hendrikje Jans EKER, geboren op 03-04-1876 te Steenwijkerwold, overleden op 22-05-1937 te Hilversum (N.H.) op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Jan de KRUIJFF. Dochter van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Gehuwd met Hendrik Jan de KRUIJFF (zie 97948).
 
37606    Jan Andries' EKER, verveener (1874), landbouwer (1896), geboren ca 1839 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 18-02-1896 te Steenwijk, wonende te Giethoorn; [overleden] als weduwnaar van Aaltje BUNT. Zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 28-03-1874 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Aaltje Koops BUNT (zie 37607).
 
37207    Jan Egberts EKER, geboren ca 1840 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), overleden op 05-05-1843 te Nederland (gem. Steenwijkerwold, zoon van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
 
39665    Jan Egberts EKER (EEKER (1889)), landbouwer (1870), veehouder (1871,1873,1880,1885), verveener (1876,1882,1883), schipper (1887,1889), werkman (1904,1906,1907,1911), geboren ca 1849 te [Nederland te] Steenwijkerwold, zoon van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 02-04-1870 te Steenwijkerwold, beide geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans (zie 97926).
   2.  Margje Jans (zie 97927).
   3.  Hendrikje Jans (zie 97928).
   4.  dochter (zie 97929).
   5.  Egbert Jans (zie 97930).
   6.  Annigje Jans (zie 97931).
   7.  Klaas Jans (zie 97932).
   8.  Johannes Jans (Jannes) (zie 97933).
   9.  Gerrit Jans (zie 97934).
   10.  Johannes Jans EEKER (EKER (1913)) (zie 97935).

37208    Jannes Egberts EKER, geboren 00-02-1851 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 27-04-1851 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), zoon van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
 
39667    Jannes Egberts EKER, veehouder (1881), geboren op 21-04-1859 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 21-05-1946 te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold) op 87-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hilligje PALS. Begraven 00-05-1946 te Begraafplaats te Baarlo. Anno 2015 is zijn graf het 3e graf op de 1e rij vanaf de ingang. Zijn lichaam werd bijgezet in het graf van wijlen zijn echtgenote Hilligje PALS. Anno 2015 is de grafsteen verweerd, maar van nabij is de tekst met enige moeite goed te lezen. Zoon van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1881 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Blankenham. Echtgenote is Hilligje Jans PALS, 27 jaar oud (zie 39668).
 
37596    Jantje Andries' EKER, geboren 00-05-1842 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 27-02-1843 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), dochter van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
 
37598    Jantje Andries' EKER, winkelierster (1880), geboren ca 1846 te [Wetering te] Steenwijkerwold, dochter van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd (1) op 03-04-1869 te Steenwijkerwold, beide geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Lucas Jans KEIZER (zie 37599).
Gehuwd (2) op 10-07-1880 te Steenwijkerwold, beide geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jan Barts HOEKMAN (zie 37615).
 
37214    Jantje Egberts EKER, geboren ca 1844 te [Nederland te] Steenwijkerwold, dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 23-11-1865 te Steenwijkerwold, beide geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Harm Jans POEPJES (zie 37230). {Hij was ook ooit gehuwd met Margje HOLLANDER (zie 38532).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Harms (zie 70389).

50906    Jantje Klaassen EKER, geboren ca 1869 te Steenwijkerwold, overleden op 23-04-1919 te Giethoorn, als partner van Gerrit KRIKKE. Dochter van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
Gehuwd op 05-05-1894 te Steenwijkerwold met Gerrit Harms KRIKKE (zie 50907).
 
97933    Johannes Jans (Jannes) EKER, geboren op 03-09-1885 te Steenwijkerwold, overleden op 29-01-1888 te aan boord van het schip van zijn ouders liggende te Blokzijl op 2-jarige leeftijd, zoon van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
 
37577    Klaas Andries' EKER, turfmaker (1868), arbeider (1887,1894), verveener (1891), visscher (1903), geboren ca 1840 te Steenwijkerwold, overleden op 18-03-1930 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), als weduwnaar van Lubjen de LANGE. Zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 24-10-1863 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Blokzijl. Echtgenote is Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Klaasen (zie 50902).
   2.  Femmigje Klaassen (zie 50900).
   3.  Jantje Klaassen (zie 50906).
   4.  Lute Klaassen (zie 50914).
   5.  Geertje Klaassen (zie 50901).
   6.  Klaasje Klaassen (zie 50910).

97932    Klaas Jans EKER, werkman (1907), geboren op 15-12-1883 te Steenwijkerwold, zoon van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1907 te Amsterdam met Anna Maria Agatha Jans ASBEEK BRUSSE (zie 97942).
 
50910    Klaasje Klaassen EKER, geboren ca 1879 te Steenwijkerwold, dochter van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
Gehuwd op 23-05-1903 te Steenwijkerwold met Jan Jacobs HUISMAN, 24 jaar oud (zie 145520). Hij huwde samen met zijn broer Jochem.
 
47904    Kleis Willems EKER, geboren op 15-12-1799 te Oldemarkt, gedoopt (N.G) op 22-12-1799 te Oldemarkt (getuige(n): Grietjen LAMBERTS, zijn oma), zoon van Willem Jacobs EEKER (zie 47887) en Margien (Marregjen) KLEISSEN (DIJKSTRA (1812)) (zie 47898).
 
47899    Lummegjen Willems (Lammegje) EKER, dienstbaar (1821), naaijster (1822,1829,1848), geboren op 07-05-1794 te Oldemarkt, gedoopt (N.G) op 11-05-1794 te Oldemarkt (getuige(n): Grietjen LAMBERTS, haar oma), overleden op 28-03-1865 te Oldemarkt op 70-jarige leeftijd, als partner van Harmen van der HEIDE. Zij woonde in 1821 (overlijden moeders moeder) te Oldemarkt. Zij woonde in 1829 (bron: bevolk.reg. Oldemarkt, 1829 - p.03) met haar man Harm van der HEIDE, junior en hun kinderen Hijlkjen, Willem en Marrigjen [samen met twee andere gezinnen] in het huis No. 2 te Oldemarkt. Dochter van Willem Jacobs EEKER (zie 47887) en Margien (Marregjen) KLEISSEN (DIJKSTRA (1812)) (zie 47898).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-07-1822 te Oldemarkt met Hermen Harmens (Harm) van der HEIDE, 25 jaar oud (zie 47900).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hielkjen Harms (zie 66952).
   2.  Marrigjen Harms (zie 104290).

50914    Lute Klaassen EKER, visscher (<1948), geboren ca 1872 te Giethoorn (?), [N.B. In de overlijdensakte staat Giethoorn als geboorteplaats, maar vermoedelijk moet dit Steenwijkerwold zijn.], overleden op 05-01-1948 te Giethoorn, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Klaas Andries' EKER (zie 37577) en Lubjen Luiten (Lubbigje) de LANGE (zie 37576).
 
37602    Margje Andries' EKER, geboren ca 1849 te [Wetering te] Steenwijkerwold, dochter van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 02-05-1873 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Harmen Klaas' WEIDE (zie 37603).
 
97927    Margje Jans EKER, geboren op 18-12-1873 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Egberts EKER (EEKER (1889)) (zie 39665) en Geesje Klaassen STOBBE (zie 39623).
 
37210    Marrigjen Jans (Margje) EKER, geboren op 29-04-1816 te Steenwijkerwold, dochter van Jan Poortmans EEKER (zie 35133) en Jantje Andries' BOS (zie 35134).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1841 te Steenwijkerwold, beide gebroen te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jan Koops KOOI (KOOIJ (1876)), 29 jaar oud (zie 37194).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans KOOIJ (zie 147100).
   2.  Koopje Jans KOOIJ (zie 133085).
   3.  Koop Jans KOOIJ (zie 147099).

37600    Poortman Andries' EKER, veehouder (1869), geboren ca 1844 te [Wetering te] Steenwijkerwold, zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
Gehuwd op 03-04-1869 te Steenwijkerwold, beide geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Aaltje Volkens BUNT (zie 37601).
 
48452    Poortman Jans EKER, geboren op 01-04-1799 te Wetering [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 07-04-1799 te Blokzijl (getuige(n): Geertje Jans SNIJDER), zoon van Jan Poortmans EEKER (zie 35133) en Jantje Andries' BOS (zie 35134).
 
37211    Trijntje Egberts EKER, geboren 00-11-1852 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 08-03-1853 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
 
37212    Trijntje Egberts EKER, geboren 00-11-1854 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 06-12-1854 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
 
39624    Trijntje Egberts EKER, geboren ca 1857 te [Nederland te] Steenwijkerwold, overleden op 08-02-1934 te Kuinre, als echtgenote van Reinder STEENBEEK. Dochter van Egbert Jans Eker POORTMANS (zie 35132) en Hendrikje Jannis' KONING (zie 35131).
Gehuwd op 22-03-1878 te Blankenham. Hij geboren te Kuinre, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Reinder Roelofs STEENBEEK (zie 39625).
 
37625    Volken Andries' EKER, geboren ca 1856 te [Wetering te] Steenwijkerwold, overleden op 04-05-1930 te Giethoorn, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Andries Jans POORTMANS (EKER (1839)) (zie 37578) en Jantjen Klazen TIMMERMAN (zie 37579).
 
71531    Willem Hendriks EKER, arbeider (1860), geboren ca 1832 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1860 (bij zijn huwelijk) te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.).r.). Zoon van Hendrik Willems EKER (zie 71532) en Lolkje Hendriks KERKSTRA (zie 71533).
Gehuwd op 10-06-1860 te Schoterland (Fr.) met Antje Beerends HENTO, 31 jaar oud (zie 71523).
 
139042    Ariaan Johannes' (Adriaan) van EKEREN (van EEKEREN (1818)), bakkersknegt (1815), bakker (1815,1818), geboren te Hattem (Gld.), zoon van Johannes (Jannes) van EEKEREN (meester kleermaker (1815), kleermaker (1824) en Gerrigje SCHILS. Gedoopt op 15-08-1790 te Hattem, overleden op 11-11-1868 te Zwolle op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Gerritjen LEPPINK, [eerder weduwnaar van Willemina ter HORST en van Geertje BAKKER]; [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in februari 1815 (bij zijn 1e huwelijk) te Zwolle. Hij woonde in augustus 1815 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 157 te Lenthe (gem. Dalfsen).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-02-1815 te Zwolle met Willemina Jans ter HORST, 27 jaar oud (zie 139044).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 30-10-1818 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Jans BAKKER, 25 jaar oud (zie 139043).
Gehuwd (3) op 33-jarige leeftijd op 06-03-1824 te Zwartsluis met Gerritje Goossens LEPPINK, 18 jaar oud (zie 139045).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
47905    Dirk Willems EKERS, zoon van Willem Jacobs EEKER (zie 47887) en Margien (Marregjen) KLEISSEN (DIJKSTRA (1812)) (zie 47898).
 
35210    Jacob Willems EKERS, winkelier (1795), geboren te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 12-07-1726 te Blokzijl. Hij werd op 16-09-1753, samen met zijn vrouw Lummegje HENDRIKS, ingeschreven als lidmaat van de N.G.-kerk te Oldemarkt, komende met attestatie van Blokzijl. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Oldemarkt, 1795) met zijn vrouw Lummegien Hendriks [BREUR] en 3 andere huisgenoten in Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Mogelijk waren dit hun zoon Willem, hun schoondochter Marrigjen KLEISEN en hun kleindochtertje Lummegien. Zoon van Willem JACOBSZ (EKER (1721)) (zie 35205) en Femmigjen POORTMANS (zie 35206).
Ondertrouwd op 06-11-1751 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-11-1751 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. van de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij j.d. te Kalenburg onder Oldemarkt. Echtgenote is Lummegien HENDRIKS (BREUR (1793)) (zie 47880).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jacobs EEKER (zie 47887).
   2.  Jantjen JACOBS (zie 47888).
   3.  Hendrik JACOBS (zie 47897).

127103    Sjouktje Rienks EKHART, geboren ca 1821 te Surhuizum (gem. Achtkarspelen - Fr.), dochter van Rienk Pieters EKHART en Antje Ruurds DIJKSTRA.
Gehuwd op 20-08-1853 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Jelke Annes SCHIPPERS, 37 jaar oud (zie 127097). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-07-1843 te Weststellingwerf (Fr.) met Aaltje Gerrits BROUWER, 28 jaar oud (zie 127098).}
 
82054    Lambertus EKHUIS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 07-11-1717 te Steenwijk, zoon van Berent (Bertelt) LAMBERTS (ECKHUIS (1820)) (zie 82056) en Aaltjen d' WEELDE (zie 82057).
Ondertrouwd op 04-09-1729 te [Steenwijk], gehuwd voor de kerk 00-09-1729 (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij burgerdochter van Oldensael. Echtgenote is Gesina JONGEBLOED (zie 82055).
 
49896    Annegien EKKEL.
Gehuwd met Hendrik HUPSER (zie 49895).
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje Hendriks (zie 49894).

82372    Jan Willems EKKEL, turfschipper (1871), arbeider (<1895), geboren op 17-09-1836 te Vriezenveen, zoon van Willem Arends EKKELS [EKKEL (1871)] (arbeider (1833), landbouwer (1836)) (geboren ca 1802 te Den Ham) en Gesina Lamberts LETTEBOER (dienstmeid (1833) (geboren ca 1806 te Vriezenveen), die huwden op 18-05-1833 te Vriezenveen. Zijn grootouders van vaderszijde waren: Arend EKKEL en Grietje BERENDS. Zijn grootouders van moederszijde waren: Lambert LETTEBOER (landbouwer (1833)) en Janna Hendriks PRINSEN. Overleden op 06-10-1895 te Vriezenveen op 59-jarige leeftijd, als echtgenoot van Fredrika BOESSCHEN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-05-1871 te Vriezenveen met Fredrika Derks BOESSCHEN, 19 jaar oud (zie 82369). {Zij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 21-06-1901 te Vriezenveen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Klaas Dirks BAKKER (zie 66761).}
 
98315    Aaltjen EKKELBOOM (ECKELBOOM (1717)), geboren ca 1684. Zij woonde in 1717 (bij haar 2e huwelijk) te Kampen, erna te Kuinre.
Ondertrouwd 00-12-1716 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 03-01-1717 te Kuinre (N.G.), hij j.m. te Kuinre, zij wed[uwe] te Kampen. Echtgenoot is Jan Klaasz ADMIRAAL (ADMERAAL (1717), ZWOLL (1724)) (zie 98314).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
76479    Andries Gerrits EKKELBOOM, arbeider (1819,1820,1821,1822), omroeper (<1840), geboren op 03-03-1794 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 09-03-1794 te Oldemarkt (getuige(n): Mwe. Gertruida BAARSELMAN), overleden op 07-11-1840 om 11:00 uur te in het huis No. 65-C staande te Oldemarkt op 46-jarige leeftijd, als weduwnaar van Annigje PIT. Zoon van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1819 te Oldemarkt met Antjen Koenen (Annigjen) PIT, 28 jaar oud (zie 90224).
Uit dit huwelijk:
   1.  kind (zie 119291).
   2.  kind (zie 119292).
   3.  kind (zie 119293).
   4.  Jan Andries' (zie 119294).
   5.  Koene Andries' (zie 119295).
   6.  Gerrit Andries' (zie 119302).

119301    Andries Jans EKKELBOOM, arbeider (<1884), geboren op 13-02-1855 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), de ouders wonende te Paasloo (gem. Oldemarkt). [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Oldemarkt; ik houd me hier aan de gegevens in zijn geboorteakte.], overleden op 02-01-1884 te Nijensleekerveld (gem. Vledder - Dr.) op 28-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Andries' EKKELBOOM (zie 119294) en Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
 
119297    Andries Koenen EKKELBOOM, soldaat (<1873), geboren op 02-12-1853 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 22-06-1873 te Gorinchem (Z.H.) op 19-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; laatst gewoond hebbende te Steenwijkerwold. Zoon van Koene Andries' EKKELBOOM (zie 119295) en Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
 
76477    Andriesjen Gerrits EKKELBOOM, geboren op 05-06-1790 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 20-06-1790 te Oldemarkt, dochter van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
 
76480    Annigjen Gerrits EKKELBOOM, dienstmaagd (1823), geboren op 04-02-1797 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-02-1797 te Oldemarkt (getuige(n): Gesina KOLLENBERG), dochter van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1823 te Oldemarkt met Aaldert ARRIENS (BIJKERK (1823)), 26 jaar oud (zie 76627).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119305    Antje Jans EKKELBOOM, dienstmeid (1887), geboren op 29-04-1861 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jan Andries' EKKELBOOM (zie 119294) en Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-12-1887 te Vledder (Dr.) met Sander Pieters BRUINEWOUD (zie 119308).
 
129396    Antje Koenen EKKELBOOM, geboren op 06-03-1860 te Steenwijkerwold, dochter van Koene Andries' EKKELBOOM (zie 119295) en Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-09-1881 te Steenwijkerwold met Hendrik Jans de VRIES, 25 jaar oud (zie 129398).
 
123416    Berend Jacobus' EKKELBOOM, grondwerker (1928), geboren ca 1860 te Vledder (Dr.), zoon van Jacobus Berends EKKELBOOM (zie 123418) en Albertje Roelofs van den BERG (zie 123417).
Gehuwd (1) voor 1928 met Gepke BOSMA (zie 72194).
Gehuwd (2) op 13-12-1928 te Enschede, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietje Harmens van AARSEN (zie 123415). {Zij was eerder gehuwd op 30-11-1882 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan Barelds van ESSEN (zie 72195).}
 
141283    Dirk EKKELBOOM, arbeider (1855,<1859), geboren ca 1818 te Steenwijkerwold, overleden op 28-09-1859 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van Marijtje van der HOGEN, eerder weduwnaar van Pouline POULIE. Zoon van Margje Derks EKKELBOOM (zie 141284).
Gehuwd op 13-10-1855 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Marijtje van der HOGEN, 24 jaar oud (zie 141280).
 
69816    Dirk Beerents EKKELBOOM, landbouwer (<1815), geboren ca 1762, overleden op 27-12-1815 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1787 (bij zijn huwelijk) in de Blesse (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 29-07-1787 te Steenwijkerwold, [N.B. Hun huwelijk werd te Peperga en Blesdijke niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen al te Steenwijkerwold.], gehuwd voor de kerk 00-08-1787 te [Steenwijkerwold] (N.G.), hij j.m. van de Blesse (onder Peperga en Blesdijke - Fr.), zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenote is Geertjen LUBBERTS (zie 69824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien DIRKS (zie 73173).
   2.  Hilligien DIRKS (zie 73172).
   3.  Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825).
   4.  Berend DIRKS (EKKELBOOM (1818)) (zie 61391).

76475    Dirkjen Gerrits EKKELBOOM (KUINDERS (1816), EKELBOOM (1837)), dienstmaagd (1813), koopvrouw (1837), uitdragersche (1838,1847), uitdraagster (1849,1850), geboren op 10-11-1783 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-11-1783 te Oldemarkt, overleden op 21-04-1858 om 08:00 uur te Leeuwarden (Fr.) op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik SCHREINHOUT. Zij woonde in 1813 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Zij woonde in 1829 (bron: volkstelling 1829) met haar man Hendrik SCHREINHOUT en hun kinderen Gerrit, Aaltje, Gettje, Tetje en Jantje in het huis No. 43 (Wijk C) te Leeuwarden. Zij woonde in 1833 (huwelijk zoon Gerrit) te Leeuwarden, erna in 1837 en in 1838 (overlijden zoon Gerrit en huwelijk dochter Attje) ook. Zij woonde in 1849 (overlijden dochter Jantje en huwelijk dochter Gettje) te Leeuwarden, erna in 1850 (huwelijk dochter Tetje) ook. Dochter van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1813 te Leeuwarden (Fr.) met Hendrik PAULUS (SCHREINHOUT (1796)), 40 jaar oud (zie 119270). {Hij was eerder ondertrouwd op 04-11-1796 te Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-11-1796 te Galileeër Kerk te Leeuwarden (Hervormd), beide te Leeuwarden (Fr.). Echtgenote is Jitske (Ietske) DURKS (KONING (1836), KEUNING (1858)) (zie 119273). Van hen werd in 1797 en in 1802 een jong overleden kind begraven. Zij lieten tussen 1800 en in 1806 te Leeuwarden (Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Paulus, Jantie, Grietie en Hijke. Paulus huwde in 1823 te Leeuwarden met Grietie Oedses BOELENS en overleed in 1858 te Leeuwarden, als aar echtgenoot. Jantie huwde in 1825 te Leeuwarden met Christnus Pieters de KANT en overleed in 1876 te Leeuwarden, als zijn weduwe.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendriks SCHREINHOUT (zie 119274).
   2.  Attje Hendriks (Aaltje) SCHREINHOUT (zie 119281).
   3.  Gettje Hendriks (Gertje) SCHREINHOUT (zie 119275).
   4.  Tetje Hendriks SCHREINHOUT (zie 119276).
   5.  Jantje Hendriks SCHREINHOUT (zie 119277).

123686    dochter EKKELBOOM, geboren op 22-05-1884 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "levenloos geboren", overleden op 22-05-1884 te Paasloo (gem. Oldemarkt), 0 dagen oud, dochter van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Jantje Harmens de JONG (zie 87162).
 
123687    dochter EKKELBOOM, geboren op 09-06-1887 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "levenloos geboren", overleden op 09-06-1887 te Paasloo (gem. Oldemarkt), 0 dagen oud, dochter van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Jantje Harmens de JONG (zie 87162).
 
76481    Eijse Garrits EKKELBOOM, schoenmakersknegt (1834), geboren op 02-02-1800 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 02-02-1800 te Oldemarkt (getuige(n): Teetjen Gerrits EKKELBOOM, zijn 18-jarige oudste zus), zoon van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-02-1834 te Oldemarkt met Lieukje LIEUWES, 28 jaar oud (zie 119243).
 
87156    Eise EKKELBOOM.
Gehuwd met Lieuwkje Lieuwes POSTMA (zie 87157).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Eisen (zie 87155).

123688    Geert Lubberts EKKELBOOM, geboren op 22-08-1890 te Paasloo (gem. Oldemarkt), overleden op 05-09-1890 te Paasloo (gem. Oldemarkt), 14 dagen oud, zoon van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Roelofje Wijbes MOLENAAR (zie 117308).
 
123689    Geert Lubberts EKKELBOOM, geboren op 22-03-1892 te Weststellingwerf (Fr.), zoon van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Roelofje Wijbes MOLENAAR (zie 117308).
 
87164    Geertje Lubberts EKKELBOOM, geboren op 21-05-1821 te Steenwijkerwold, overleden op 08-01-1883 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 61-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [nalatende één kind: Lubbert]. Dochter van Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825) en Trijntje KOOPS (KOBUS (1847), DEKKER (1847)) (zie 100474).
Kind:
   1.  Lubbert EKKELBOOM (zie 87163).

123690    Geertje Lubberts EKKELBOOM, geboren op 22-09-1893 te Weststellingwerf (Fr.), dochter van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Roelofje Wijbes MOLENAAR (zie 117308).
 
119302    Gerrit Andries' EKKELBOOM, boerenknecht (1866), arbeider (<1875), geboren ca 1835 te Oldemarkt, overleden op 12-08-1875 te Baars (gem. Steenwijkerwold), als partner van Annigje KIST. Zoon van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
Gehuwd op 19-04-1866 te Oldemarkt met Annigje Jannes' KIST (zie 119303).
 
44488    Gerrit Koenderts EKKELBOOM, daghuurder (1795), doodgraver (1813,1819), arbeider (1823), omroeper (<1828), geboren ca 1758 te Oldemarkt, overleden op 11-11-1828 te Oldemarkt, als partner van Atjen JANS; [van zijn vader alleen de voornaam vermeld]. Hij woonde in 1778 (bij zijn 1e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1781 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling, 1795 - nr. 86) met zeven huisgenoten te Oldemarkt. Zoon van Coendert ANDERS (ANDRIES (1756)) (zie 119255) en Tietje (Teetjen) KLAZEN (zie 119256).
Ondertrouwd (1) op 29-03-1778 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 12-04-1778 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. wonende aan de Oudemarkt, zij j.d. van Noordwolde [thans] wonende aan de Oudemarkt. Echtgenote is Trijntje LAMBERTS (zie 67891).
Ondertrouwd (2) op 21-10-1781 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 04-11-1781 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide won[ende] aan de Oudemarkt. Echtgenote is Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Koendert Gerrits (zie 76474).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Teetjen Gerrits (zie 76473).
   3.  Dirkjen Gerrits (KUINDERS (1816), EKELBOOM (1837)) (zie 76475).
   4.  Klaasjen Gerrits (zie 67886).
   5.  Grietjen GERRITS (EKKELBOOM (1813)) (zie 76476).
   6.  Andriesjen Gerrits (zie 76477).
   7.  Jan Garrits (zie 76478).
   8.  Andries Gerrits (zie 76479).
   9.  Annigjen Gerrits (zie 76480).
   10.  Eijse Garrits (zie 76481).

87155    Grietje Eisen EKKELBOOM, geboren ca 1836 te Oldemarkt, dochter van Eise EKKELBOOM (zie 87156) en Lieuwkje Lieuwes POSTMA (zie 87157).
Gehuwd op 30-09-1859 te Weststellingwerf (Fr.) met Tiemen Harms de JONG (zie 87154).
 
108671    Hillegje Lubberts EKKELBOOM, geboren op 06-07-1824 te Steenwijkerwold, overleden op 22-07-1824 te Steenwijkerwold, 16 dagen oud, dochter van Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825) en Trijntje KOOPS (KOBUS (1847), DEKKER (1847)) (zie 100474).
 
123677    Hillegje Lubberts (Hilletje) EKKELBOOM, geboren op 12-03-1826 te Steenwijkerwold, overleden op 26-04-1847 te Steenwijkerwold op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825) en Trijntje KOOPS (KOBUS (1847), DEKKER (1847)) (zie 100474).
 
123418    Jacobus Berends EKKELBOOM, arbeider (1860), geboren ca 1834 te Vledder (Dr.), zoon van Berend DIRKS (EKKELBOOM (1818)) (zie 61391) en Eva Jacobs BRINK (zie 123420).
Gehuwd op 31-03-1860 te Steenwijkerwold met Albertje Roelofs van den BERG (zie 123417).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119294    Jan Andries' EKKELBOOM, boerenknecht (1854), arbeider (1887), geboren op 31-05-1822 te Oldemarkt, overleden op 06-05-1893 om 16:00 uur te ten zijnen woonhuize met No. 298 te Nijenslekerveld (gem. Vledder - Dr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje STIJKEL. Zoon van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-12-1854 te Oldemarkt met Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Jans (zie 119301).
   2.  Rieuwert Jans (zie 119304).
   3.  Antje Jans (zie 119305).
   4.  Rieuwert Jans (zie 119306).
   5.  Koene Jans (zie 119307).

76478    Jan Garrits EKKELBOOM, geboren op 28-07-1791 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 31-07-1791 te Oldemarkt (getuige(n): Femmigjen Louwrens BOVENKAMP), zoon van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
 
119291    kind EKKELBOOM, geboren op 20-07-1819 te Oldemarkt, "levenloos geboren", overleden op 20-07-1819 te Oldemarkt, 0 dagen oud, kind van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
 
119292    kind EKKELBOOM, geboren op 31-08-1820 te Oldemarkt, "levenloos geboren", overleden op 31-08-1820 te Oldemarkt, 0 dagen oud, kind van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
 
119293    kind EKKELBOOM, geboren op 28-05-1821 te Oldemarkt, "levenloos geboren", overleden op 28-05-1821 te Oldemarkt, 0 dagen oud, kind van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
 
67886    Klaasjen Gerrits EKKELBOOM, dienstmaagd (1814), geboren op 07-12-1785 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 11-12-1785 te Oldemarkt, overleden op 21-04-1842 te Blokzijl op 56-jarige leeftijd, als partner van Albert de GROOT. Dochter van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-06-1814 te Blokzijl met Albert Jans de GROOT (zie 44487).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Alberts (zie 67900).
   2.  Gerrit Alberts (zie 64893).
   3.  Annigjen Alberts (zie 44486).
   4.  Annigjen Alberts (zie 67884).
   5.  Jan Alberts (zie 67901).

76474    Koendert Gerrits EKKELBOOM, bakker (1819), geboren op 17-10-1778 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-10-1778 te Oldemarkt, overleden op 09-03-1820 om 02:00 uur te in het Blokhuis te Leeuwarden (Fr.) op 41-jarige leeftijd, [als gescheiden echtgenoot van Getje MINNES]; nalatende twee kinderen: Lambertus en Catharina; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) te Leeuwarden (Fr.), erna ook. Hij werd op 11-12-1807 te Leeuwarden, op belijdenisse [des Geloofs], ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zoon van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Trijntje LAMBERTS (zie 67891).
Ondertrouwd op 18-11-1803 te Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 04-12-1803 te de Jacobijnerkerk te Leeuwarden (Hervormd), [zij weduwe], beide te Leeuwarden (Fr.). Gescheiden na 15 jaar op 17-04-1819 te Leeuwarden (Fr.). Echtscheiding verleend op verzoek van de vrouw. Echtgenote is Gertje MINNES (zie 119259). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-02-1797 te Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-02-1797 te Westerkerk te Leeuwarden (Hervormd), beide te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is Hendrik Tjepkes GATZONIDES (GATSONIDES (1797)), 22 jaar oud (zie 119269). Zij lieten in 1797 en in 1799 te Leeuwarden (Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjepke (zoon) en Meinsche. Tjepke huwde in 1819 te Leeuwarden met Harmke Heeres HUIZENG, huwde in 1852 te Leeuwarden met Johanna Pieters BROEKMAN en overleed in 1865 te Leeuwarden, als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Meinsche overleed [vermoedelijk] voor 1812 [te Leeuwarden].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus Coenraads (zie 119263).
   2.  Trijntje Coenraads (Catharina) (zie 119260).
   3.  Minne Coenraats (zie 119261).
   4.  Minskje Coenraads (zie 119262).

119295    Koene Andries' EKKELBOOM, boerenknecht (1853), arbeider (1856,1857,1860,1863,1881,<1894), geboren ca 1829 te Oldemarkt, overleden op 29-09-1894 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), als partner van Trijntje de VRIES; wonende te Steenwijkerwold. Zoon van Andries Gerrits EKKELBOOM (zie 76479) en Antjen Koenen (Annigjen) PIT (zie 90224).
Gehuwd op 25-03-1853 te Oldemarkt met Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Koenen (zie 119297).
   2.  Wicher Koenen (zie 112123).
   3.  Wicher Koenen (zie 112124).
   4.  Antje Koenen (zie 129396).
   5.  Petertje Koenen (zie 129397).

119307    Koene Jans EKKELBOOM, geboren op 24-09-1870 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Andries' EKKELBOOM (zie 119294) en Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-05-1906 te Vledder (Dr.) met Liefke Cornelis' BOLDING (zie 119314).
 
123678    Koop Lubberts EKKELBOOM, geboren op 27-12-1828 te Steenwijkerwold, overleden op 19-01-1829 te Steenwijkerwold, 23 dagen oud, zoon van Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825) en Trijntje KOOPS (KOBUS (1847), DEKKER (1847)) (zie 100474).
 
123679    Koop Lubberts EKKELBOOM, arbeider (1855,1862,1882), geboren op 04-04-1831 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 22-01-1913 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 81-jarige leeftijd, als partner van Vroukjen Bonnes ZWIKSTRA. Zoon van Lubbert DIRKS (EKKELBOOM (1819)) (zie 69825) en Trijntje KOOPS (KOBUS (1847), DEKKER (1847)) (zie 100474).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1855 te Steenwijkerwold, wettiging van 1 kind. Echtgenote is Vroukjen Bonnes ZWIKSTRA (zie 123680).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbert Koops (zie 123685).
   2.  Trijntje Koops (zie 151176).

119263    Lambertus Coenraads EKKELBOOM, kantoorbediende (1829), geboren op 13-02-1805 te Leeuwarden (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-03-1880 te Leeuwarden, zoon van Koendert Gerrits EKKELBOOM (zie 76474) en Gertje MINNES (zie 119259).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1829 te Leeuwarden (Fr.) met Jannette Adriana Leonardus' NAUTA (zie 119264).
 
87163    Lubbert EKKELBOOM, arbeider (1878,1888), geboren op 08-02-1856 te Steenwijkerwold, [buiten echte geboren], overleden op 03-06-1935 te Weststellingwerf (Fr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwnaar van [..............]. Zoon van Geertje Lubberts EKKELBOOM (zie 87164).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 01-11-1878 te Oldemarkt met Jantje Harmens de JONG (zie 87162).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 13-10-1888 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Roelofje Wijbes MOLENAAR, 36 jaar oud (zie 117308). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-08-1876 te Oldemarkt met Willem Benen RAM (zie 117311).}
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 29-09-1900 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Jantje Rommerts (Jannetje) DIJKSTRA, 49 jaar oud (zie 123694). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-12-1878 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik Willems DRIEST, 46 jaar oud (zie 126994). Zij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-04-1888 te Weststellingwerf (Fr.) met Franke Tjittes HOGETERP, 51 jaar oud (zie 146532).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  zoon (zie 108664).
   2.  zoon (zie 123684).
   3.  dochter (zie 123686).
   4.  dochter (zie 123687).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Geert Lubberts (zie 123688).
   6.  Geert Lubberts (zie 123689).
   7.  Geertje Lubberts (zie 123690).

123685    Lubbert Koops EKKELBOOM, geboren op 24-08-1862 te Steenwijkerwold, overleden op 20-01-1949 om 09:30 uur te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als weduwnaar van Elisabeth de BOER. Zoon van Koop Lubberts EKKELBOOM (zie 123679) en Vroukjen Bonnes ZWIKSTRA (zie 123680).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-04-1894 te Opsterland (Fr.) met Elisabeth Bonnes de BOER (zie 123691).
 
141284    Margje Derks EKKELBOOM.
Kind:
   1.  Dirk EKKELBOOM (zie 141283).

119261    Minne Coenraats EKKELBOOM, geboren op 23-03-1810 te Leeuwarden (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-05-1810 te Leeuwarden, overleden 00-05-1810 te Leeuwarden (Fr.), begraven op 29-05-1810 te Leeuwarden, zoon van Koendert Gerrits EKKELBOOM (zie 76474) en Gertje MINNES (zie 119259).
 
119262    Minskje Coenraads EKKELBOOM, geboren op 06-07-1815 te Leeuwarden (Fr.), overleden op 16-07-1815 om 12:00 uur te in het huis No. 13 (Wijk A) te Leeuwarden (Fr.), 10 dagen oud, [naam moeder niet vermeld], dochter van Koendert Gerrits EKKELBOOM (zie 76474) en Gertje MINNES (zie 119259).
 
129397    Petertje Koenen EKKELBOOM, geboren op 13-09-1863 te Steenwijkerwold, overleden op 16-09-1865 te De Pol (gem. Steenwijkerwold) op 2-jarige leeftijd, dochter van Koene Andries' EKKELBOOM (zie 119295) en Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
 
119304    Rieuwert Jans EKKELBOOM, geboren ca 1858 te Oldemarkt, overleden op 17-05-1860 te Paasloo (gem. Oldemarkt), zoon van Jan Andries' EKKELBOOM (zie 119294) en Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
 
119306    Rieuwert Jans EKKELBOOM, boerenknecht (1899), arbeider (<1901), geboren op 13-04-1865 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 18-02-1901 te Steenwijkerwold op 35-jarige leeftijd, als partner van Antje GORTER. Zoon van Jan Andries' EKKELBOOM (zie 119294) en Jantje Rieuwerts STIJKEL (zie 119298).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-10-1899 te Vledder (Dr.), wettiging van 1 kind. Echtgenote is Antje Oebeles GORTER (zie 119311).
 
76473    Teetjen Gerrits EKKELBOOM, geboren op 07-12-1781 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 09-12-1781 te Oldemarkt, overleden op 04-01-1850 te De Haare (gem. Oldemarkt) op 68-jarige leeftijd, als partner van Klaas COLLEE. Zij woonde in 1808 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Dochter van Gerrit Koenderts EKKELBOOM (zie 44488) en Atjen JANS (de VRIES (1834)) (zie 67885).
Ondertrouwd op 10-09-1808 te Oldemarkt, [N.B. In Peperga en Blesdijke werd hun huwelijk niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen al in Oldemarkt.], gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-10-1808 te in de kerk te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij j.d. van de Oldemarkt. Echtgenoot is Nieklaas Otten (Klaas) CALLE (CALLÉ (1808), COLLEE (1842)), 28 jaar oud (zie 76472).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
100016    Teunis Berends EKKELBOOM, arbeider (1866), geboren ca 1842 te Vledder (Dr.), zoon van Berend DIRKS (EKKELBOOM (1818)) (zie 61391) en Geesje TEUNIS (KOOPSTRA (1840)) (zie 123422).
Gehuwd op 17-11-1866 te Steenwijkerwold met Trijntje Jans BEZEMBINDER, 16 jaar oud (zie 100013).
 
67967    Thiementje Berends EKKELBOOM.
Gehuwd met Siebe Hendriks SCHOTANUS (zie 67964). {Hij was eerder gehuwd op 19-05-1861 te Gaasterland (Fr.) met Metje Jans PEN, 36 jaar oud (zie 38751).}
 
119260    Trijntje Coenraads (Catharina) EKKELBOOM, geboren op 22-11-1806 te Leeuwarden (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-12-1806 te Leeuwarden, overleden op 12-05-1829 om 11:00 uur te [in het huis] No. 13 (Wijk B) te Leeuwarden (Fr.) op 22-jarige leeftijd, "ongehuwd"; zuster van Lambertus en halfzuster van Tjepke; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Dochter van Koendert Gerrits EKKELBOOM (zie 76474) en Gertje MINNES (zie 119259).
 
151176    Trijntje Koops EKKELBOOM, dienstmeid (1882), dochter van Koop Lubberts EKKELBOOM (zie 123679) en Vroukjen Bonnes ZWIKSTRA (zie 123680).
Gehuwd op 29-04-1882 te Steenwijk met Albert Reints van VEEN, 27 jaar oud (zie 151167).
 
112123    Wicher Koenen EKKELBOOM, geboren op 03-04-1856 te Steenwijkerwold, overleden op 19-06-1856 te Steenwijkerwold, 77 dagen oud, zoon van Koene Andries' EKKELBOOM (zie 119295) en Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
 
112124    Wicher Koenen EKKELBOOM, geboren op 14-09-1857 te Steenwijkerwold, zoon van Koene Andries' EKKELBOOM (zie 119295) en Trijntje Wichers de VRIES (zie 119296).
 
108664    zoon EKKELBOOM, geboren op 20-11-1878 te Voshoek (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 20-11-1878 te Voshoek (gem. Steenwijkerwold), 0 dagen oud, zoon van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Jantje Harmens de JONG (zie 87162).
 
123684    zoon EKKELBOOM, geboren op 19-03-1881 te Paasloo (gem. Oldemarkt), "levenloos geboren", overleden op 19-03-1881 te Paasloo (gem. Oldemarkt), 0 dagen oud, zoon van Lubbert EKKELBOOM (zie 87163) en Jantje Harmens de JONG (zie 87162).
 
152950    Jan Freriks EKKELKAMP (EKKELENKAMP (1861)), arbeider (1862,1863,1864,1866,1869,<1872), geboren op 21-04-1821 te Den Ham, zoon van Frerik Harms EKKELKAMP (boerenknegt (1816)), landbouwer (1821)) (geboren ca 1789 te Den Ham) en Jennichje Jans KOTTERMAN [HOFMANS (1821)] (boerenmeid (1816), landbouwersche (1855)) (geboren ca 1788 te Daarle (onder Hellendoorn)), die huwden op 31-12-1816 te Den Ham. Zijn grootouders van vaderszijde waren: Harm HENDRIKS en Harmina HENDRIKS uit [Erve] Ekkelkamp in Den Ham. Zijn grootouders van moederszijde waren: Jan ROELOFS van [Erve] Kottermans en Jennichje HENDRIKS uit [Erve] Vrielink te Daarle. Overleden op 27-10-1872 te Avereest op 51-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje KAPPERT.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 16-04-1855 te Ambt Ommen met Hendrikjen Jans NIJENHUIS, 30 jaar oud (zie 152951).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Geertje Hendriks KAPPERT, 14 jaar oud (zie 152948). Zij kregen tussen 1863 en 1869 te Avereest vier kinderen, genaamd: Frederik Jan, Hendrikje, Johanna en Albert. Frerik Jan overleed in 1937 te Avereest, vermoedelijk ongehuwd. Hendrikje huwde in 1892 te Avereest met Hendrik Jans BUISMAN en overleed in 1941 te Zwolle, als zijn echtgenote, wonende te Avereest. Johanna huwde in 1892 te Avereest met Arend Hemmen BOSSCHER en overleed in 1942 te Zuidwolde (Dr.), als zijn echtgenoote. Albert huwde in 1891 te Avereest met Berendina Harms POL. {Zij was eerder gehuwd op 12-jarige leeftijd op 24-03-1860 te Stad Ommen met Hendrik Jans SCHUTTE, 21 jaar oud (zie 152949). Van hen werd in augustus 1860 te Varsen (gem. Ambt Ommen) een zoon Hendrik geboren (die werd genoemd naar wijlen zijn vader). Hendrik overleed met 12 jaar te Varsen, wonende te Avereest. Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-04-1874 te Avereest (getuige(n): [verwantschap niet vermeld]), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Andries Hendriks ter HAAR, 37 jaar oud (zie 152944). Zij kregen tussen 1875 en 1880 te Avereest drie kinderen, genaamd: Liberta, Lambert Jan en Willem. Liberta huwde in 1898 te Avereest met Albert Meinen OLDEJANS en overleed in 1959 te Avereest, als zijn echtgenote. Lambert Jan huwde in 1900 te Zuidwolde (Dr.) met Geertje Leferts BATTERINK, huwde in 1909 te Zuidwolde met Lammigje Klaassen WITHAAR en overleed in 1954 te Zuidwolde, als echtgenoot van zijn 2e vrouw.}
 
131417    Albert Gerrits EKKELS, postbode (1895), brievenbesteller (1920), geboren ca 1869 te Vledder (Dr.), overleden op 18-08-1955 te Steenwijk, als partner van Hendrikje van BENTHEM, eerder weduwnaar van Grietje ANDREAE. Zoon van Gerrit Alberts EKKELS (zie 131415) en Geesje Jans REINDERS (zie 131416).
Gehuwd (1) op 05-05-1895 te Diever (Dr.) met Grietje Hendrikus' ANDREAE (zie 131418).
Gehuwd (2) op 20-08-1920 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Wolters van BENTHEM (zie 131419). {Zij was eerder gehuwd op 09-05-1903 te Weststellingwerf (Fr.) met Lammert Jans van ZANDEN (zie 131420).}
 
131415    Gerrit Alberts EKKELS, landbouwer (1868), geboren ca 1836 te Vledder (Dr.), zoon van Albert Gerrits in EKKELS (EKKELS (1835)) (zie 131413) en Simkjen Roelofs (Simkien) POSTHUMUS (POSTEMA (1880)) (zie 131414).
Gehuwd op 12-05-1868 te Vledder (Dr.) met Geesje Jans REINDERS (zie 131416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Gerrits (zie 131417).

140066    Gesina Alberts EKKELS, dienstmeid (1862), geboren op 15-01-1838 om 10:00 uur te Vledder (gem. Vledder - Dr.), overleden op 01-01-1904 om 01:00 uur te Leggeloo (gem. Dwingeloo - Dr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoote van Oost KEIZER. Dochter van Albert Gerrits in EKKELS (EKKELS (1835)) (zie 131413) en Simkjen Roelofs (Simkien) POSTHUMUS (POSTEMA (1880)) (zie 131414).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1862 te Vledder (Dr.) met Oost Alberts KEIZER, 28 jaar oud (zie 140067).
Uit dit huwelijk:
   1.  Simpkjen Oosten (zie 152652).

140065    Hendrikje Alberts EKKELS, geboren op 01-04-1853 te Vledder (Dr.). Zij woonde in 1885 (geboorte dochter Jantien) in het huis No. 15 te Vledder (gem. Vledder - Dr.). Dochter van Albert Gerrits in EKKELS (EKKELS (1835)) (zie 131413) en Simkjen Roelofs (Simkien) POSTHUMUS (POSTEMA (1880)) (zie 131414).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-05-1884 te Vledder (Dr.) met Albert Jans STROETINGA (STROETINGE (1910)) (zie 140064).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Alberts (Jantje) (STROETINGE (1910)) (zie 140063).

131412    Wilhelmina Alberts EKKELS, dienstmeid (1880), geboren ca 1851 te Vledder (Dr.), dochter van Albert Gerrits in EKKELS (EKKELS (1835)) (zie 131413) en Simkjen Roelofs (Simkien) POSTHUMUS (POSTEMA (1880)) (zie 131414).
Gehuwd op 10-04-1880 te Steenwijkerwold met Hendrik Abels KAMER, 33 jaar oud (zie 131406).
 
131413    Albert Gerrits in EKKELS (EKKELS (1835)), boereknegt (1835), winkelier (1838), landbouwer (1839,1841,1845,1848,1850,1853,1858,1861,1862,<1865), kastelein (1843,1855), geboren op 09-06-1808 te Den Ham, zoon van Gerrit in EKKELS (overleden op 05-03-1827 te Den Ham) en Jennichje ALBERTS. Overleden op 14-02-1865 om 16:00 uur te ten zijnen huize No. 179 te Vledder (Dr.) op 56-jarige leeftijd, als echtgenoot van Simkjen Roelofs POSTHUMUS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-03-1835 te Vledder (Dr.) met Simkjen Roelofs (Simkien) POSTHUMUS (POSTEMA (1880)), 24 jaar oud (zie 131414). Zij kregen tussen 1838 en 1858 te Vledder (Dr.) negen kinderen, genaamd: Gesina, een levenloos geboren zoon, Johanna, Roelof, Henderika, Leverd (zoon), Wilhelmina, Hendrikje en Albert. Johanna huwde in 1861 te Vledder met Durk Jans KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Alberts EKKELS (zie 131415).
   2.  Gesina Alberts EKKELS (zie 140066).
   3.  Wilhelmina Alberts EKKELS (zie 131412).
   4.  Hendrikje Alberts EKKELS (zie 140065).

15251    Aaltjen Alberts EKKER (MULDER (1822), EKKERS (1874), EKHARD (1874)), boeremeid (1814), geboren te Vollenhove, [Bij vonnis van de rechtbank te Heerenveen (Fr.) op 07-06-1889 werd haar achternaam in haar overlijdensakte alsnog gewijzigd van EKHARD naar EKKER.], gedoopt (N.G.) op 23-05-1790 te Vollenhove, overleden op 01-01-1877 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 86-jarige leeftijd, als partner van Jan KONING. Dochter van Albert Jans EKKER (EKKERS (1797)) (zie 2235) en Annigjen Alberts KEIZER (JANS (1803), ROELS (1825)) (zie 2236).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1814 te Oldemarkt met Jan ALBERTS (KOONING (1812), KONING (1814)), 26 jaar oud (zie 63990).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
13608    Albert Hendrik EKKER (senior), geboren ca 1729, overleden op 07-11-1801 te Vollenhove.
Ondertrouwd 00-08-1754, met attestatie van Vollenhove om te trouwen te Beulake. Gehuwd voor de kerk op 18-09-1754 te Beulake (N.G.). Hij j.m. wonende te Vollenhove, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenote is Hendrika ARENDS (zie 13609).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
13775    Albert Hendrik EKKER (junior), chirurgijn en vroetmeester, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-09-1759 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, zoon van Albert Hendrik EKKER (senior) (zie 13608) en Hendrika ARENDS (zie 13609).
Ondertrouwd 00-05-1786 te Vollenhove. Hij met attestatie van Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-06-1786 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. van Vollenhove laatst [gewoond hebbende] te Steenwijk, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenote is Jannegje Hendriks PINGEL, 31 jaar oud (zie 13469).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentje Alberts (zie 15086).
   2.  Hendrik Albert Alberts (zie 15161).
   3.  Henderica Maria Alberts (ECKER (1811)) (zie 15236).
   4.  Evert Alberts (zie 15362).
   5.  Hendrik Jan (zie 15479).
   6.  Arnoldus Alberts (zie 15721).

38198    Albert Hendrik Arnoldus Everts EKKER, rector gymnasium (1886), geboren ca 1824 te Vollenhove. Hij woonde in 1830 (bron: bevolk.reg. Stad Vollenhove, 1830 - nr. 0314) met zijn beide ouders en zijn zussen Jannetje, Sophia Anna en Catharina Elizabeth in Stad Vollenhove. Zoon van Evert Alberts EKKER (zie 15362) en Frederica Egberts ALTENA (zie 38115).
Gehuwd op 02-01-1858 te Zeist (Ut.). Hij geboren te Vollenhove, zij geboren te Zesit (Ut.). Echtgenote is Elizabeth Everarts SCHRODER (zie 38199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Cornelis Alberts (zie 38210).
   2.  Charlotte Frederique Elisabeth Alberts (zie 38200).
   3.  Johanna Jacomina Bathazarina Alberts (zie 38204).

51071    Albert Hendrik Everts EKKER, wagenmaker (1881), geboren ca 1851 te Stad Vollenhove, zoon van Evert Hendriks EKKER (zie 31365) en Jentje Jans MEUTSTEEGE (zie 31366).
Gehuwd op 10-11-1881 te Zwolle met Johanna Hendriks SPEEK (zie 51072).
 
31362    Albert Hendrik Hendriks EKKER, geboren ca 1815 te [Stad Vollenhove], overleden op 30-08-1827 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Albert Alberts EKKER (zie 15161) en Oede Arents van SMIRREN (zie 15249).
 
2235    Albert Jans EKKER (EKKERS (1797)), mulder van de Woldmoole te Steenwijkerwold (1797), moolenaar (<1809), geboren ca 1756 te Staphorst, overleden op 07-10-1809 te Balk (Fr.), als echtgenoot [van Annigjen Alberts KEIZER], nalatende acht kinderen. Begraven 00-10-1809 te Balk (Fr.). Hij woonde in 1784 (bij zijn huwelijk) in Vollenhove.
Ondertrouwd op 22-08-1784 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-09-1784 te Vollenhove (N.G.), hij j.m. van Staphorst, woonende te Vollenhove, zij j.d. te Blokzijl met Annigjen Alberts KEIZER (JANS (1803), ROELS (1825)) (zie 2236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Alberts (zie 15010).
   2.  Judith Alberts (Judikje) (EKKERS (1817)) (zie 379).
   3.  Henderica Alberts (zie 15158).
   4.  Aaltjen Alberts (MULDER (1822), EKKERS (1874), EKHARD (1874)) (zie 15251).
   5.  Elizabeth Alberts (zie 2237).
   6.  Albertus Albert (EKKERS (1823)) (zie 15388).
   7.  Jan Alberts EKKERS (EKKER (1824)) (zie 63993).
   8.  Hendrik Alberts EKKERS (zie 63994).
   9.  Annegjen Alberts (zie 63995).

15388    Albertus Albert EKKER (EKKERS (1823)), korenmolenaarsknecht (1823), geboren op 24-01-1794 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-01-1794 te Vollenhove. Hij woonde in 1823 (geboorte dochter Annigje) in [het huis] No. 179 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Zoon van Albert Jans EKKER (EKKERS (1797)) (zie 2235) en Annigjen Alberts KEIZER (JANS (1803), ROELS (1825)) (zie 2236).
Gehuwd met Tjepke Gerrits FELLINGA (zie 63999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Albertus' (zie 64000).

63995    Annegjen Alberts EKKER, geboren op 23-03-1803 te de Molenhoek te Steenwijkerwold, [N.B. Volgens het doopboek heette haar moeder Annegjen JANS.], gedoopt (N.G.) op 27-03-1803 te Steenwijkerwold (getuige(n): de vader), dochter van Albert Jans EKKER (EKKERS (1797)) (zie 2235) en Annigjen Alberts KEIZER (JANS (1803), ROELS (1825)) (zie 2236).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-07-1825 te Gaasterland (Fr.) met Johannes Thomas Franssen TRENKS, 28 jaar oud (zie 64002).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Johannes TRINKS (zie 64007).

64000    Annigje Albertus' EKKER, geboren op 04-04-1823 om 04:00 uur te in het huis No. 179 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), dochter van Albertus Albert EKKER (EKKERS (1823)) (zie 15388) en Tjepke Gerrits FELLINGA (zie 63999).
 
31363    Arent Hendriks EKKER, landbouwer (1836,1870,<1903), landman (1888), geboren ca 1817 te Stad Vollenhove, overleden op 25-10-1903 te Stad Vollenhove, als weduwnaar van Aafje van DALEN. Zoon van Hendrik Albert Alberts EKKER (zie 15161) en Oede Arents van SMIRREN (zie 15249).
Gehuwd op 01-07-1836 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Aafje Hendriks van DALEN (zie 31364).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
15086    Arentje Alberts EKKER, naaister (1839), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-09-1786 te Vollenhove, overleden op 27-09-1863 te Stad Vollenhove op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob HOK. Dochter van Albert Hendrik EKKER (junior) (zie 13775) en Jannegje Hendriks PINGEL (zie 13469).
Gehuwd voor de kerk ca 1805 met Jacob Jurriens HOK (zie 16142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje Jacobs (Jennegien) (zie 16143).
   2.  Luitje Jacobs (Lutina) (zie 16260).
   3.  Elizabeth Jacobs (KOK (1844)) (zie 16411).
   4.  Aaltje Jacobs (zie 38125).
   5.  Albert Hendrik Jacobs (zie 38121).

15721    Arnoldus Alberts EKKER, geboren op 29-01-1799 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-02-1799 te Vollenhove, overleden op 06-08-1879 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, als weduwnaar van Gesina Margaretha EPKEMA. Zoon van Albert Hendrik EKKER (junior) (zie 13775) en Jannegje Hendriks PINGEL (zie 13469).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-07-1824 te Middelburg (Zl.). Hij geboren te Vollenhove, zij geboren te Enkhuizen (N.H.). Echtgenote is Gesina Margarita Epkes EPKEMA (zie 38118).
 
38170    Arnoldus Hendrik Hendriks EKKER, landbouwer (1846), geboren ca 1825 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Albert Alberts EKKER (zie 15161) en Oede Arents van SMIRREN (zie 15249).
Gehuwd op 21-02-1846 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Elizabeth Maria Jans van DOESBURG (zie 38169).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
13610    Arnoldus ROOTHART Alberts EKKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-11-1756 te Vollenhove, overleden op 02-04-1804 te Vollenhove op 47-jarige leeftijd, zoon van Albert Hendrik EKKER (senior) (zie 13608) en Hendrika ARENDS (zie 13609).
Ondertrouwd (1) op 26-04-1800 te Vollenhove, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 11-05-1800 te Vollenhove met Anna HEILERSIG, 25 jaar oud (zie 15843).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1802 met Wilhelmina MIDDENDORP (zie 15972). {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1805 met Jacob KLEIJS (zie 16132). Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1808 met Michiel Jans HOLTERMAN (zie 1661).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannis Anthony Roodhart (zie 15844).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Henderica Arnoldus' ROOTHART EKKER (zie 15973).
   3.  Femmigjen Arnoldus' ROOTHART EKKER (zie 15974).

38228    Catharina Elisabeth Everts EKKER, geboren ca 1828 te Stad Vollenhove, overleden op 15-05-1866 te Stad Almelo, als echtgenote van Cornelis Hendrik STORK. Zij woonde in 1830 (bron: bevolk.reg. Stad Vollenhove, 1830 - nr. 0317) met haar beide ouders, met haar broer Albert Hendrik Arnoldus en haar zussen Jannetje en Sophia Anna in Stad Vollenhove. Dochter van Evert Alberts EKKER (zie 15362) en Frederica Egberts ALTENA (zie 38115).
Gehuwd op 05-07-1855 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Oldenzaal, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Cornelis Hendrik Dirks STORK (zie 38229).
 
38200    Charlotte Frederique Elisabeth Alberts EKKER, geboren ca 1861 te Kampen, dochter van Albert Hendrik Arnoldus Everts EKKER (zie 38198) en Elizabeth Everarts SCHRODER (zie 38199).
Gehuwd op 22-07-1886 te Kampen. Hij geboren te Wonseradeel (Fr.), zij geboren te kampen. Gescheiden na 22 jaar op 29-01-1909 te 's Gravenhage van Rintje Douwes van der VEER (zie 38201).
 
13955    Elisabeth Alberts EKKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-06-1762 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, dochter van Albert Hendrik EKKER (senior) (zie 13608) en Hendrika ARENDS (zie 13609).
 
2237    Elizabeth Alberts EKKER, geboren op 22-02-1792 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-02-1792 te Vollenhove, dochter van Albert Jans EKKER (EKKERS (1797)) (zie 2235) en Annigjen Alberts KEIZER (JANS (1803), ROELS (1825)) (zie 2236).
 
136576    Elsje Harms EKKER, arbeidster (1867,1869), geboren op 11-05-1817 te Steenwijkerwold, overleden op 04-04-1905 te Emmen (Dr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van Egbert de VRIES. Zij woonde in 1850 (bevolk.reg. Steenwijkerwold (1850-1860)) met haar man Egbert de VRIES en hun kinderen Harm, Geertje, Jan en Maria als inwoonders bij haar moeder en haar broer Jan, die toen woonden in het huis No. 132 te Steenwijkerwold (gem. Steenwijkerwold). Dochter van Harm (Hermen) EKKER (zie 136575) en Geertjen Hendriks van ESSEN (zie 70540).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1841 te Steenwijkerwold met Egbert Ottes de VRIES, 26 jaar oud (zie 136577).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Egberts (zie 136574).
   2.  Geertje Egberts (zie 136613).
   3.  Jan Egberts (zie 136614).
   4.  Maria Egberts (zie 136615).
   5.  Hendrik Egberts (zie 136616).

15362    Evert Alberts EKKER, (medicinae) doctor (1820,1830,1847,1855,<1865), geneesheer (1855), geboren op 09-07-1793 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-07-1793 te Vollenhove, overleden op 16-10-1865 te Stad Vollenhove op 72-jarige leeftijd, als weduwnaar van Frederica ALTENA. Hij woonde in 1830 (bron: bevolk.reg. Stad Vollenhove, 1830 - nr. 0313) met zijn vrouw Frederica [Egberts] ALTENA en hun kinderen Jannetje, Albert Hendrik Arnoldus, Sophia Anna en Catharina Elizabeth in Stad Vollenhove. Zoon van Albert Hendrik EKKER (junior) (zie 13775) en Jannegje Hendriks PINGEL (zie 13469).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-04-1820 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Oldenzaal. Echtgenote is Frederica Egberts ALTENA (zie 38115).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
38210    Evert Cornelis Alberts EKKER, geboren ca 1859 te Kampen, zoon van Albert Hendrik Arnoldus Everts EKKER (zie 38198) en Elizabeth Everarts SCHRODER (zie 38199).
Gehuwd (1) op 03-08-1892 te Bergen op Zoom, gescheiden na 14 jaar op 27-06-1907 te Arnhem van Lucie van DAM van ISSELT (zie 38214).
Gehuwd (2) op 12-09-1912 te Amsterdam. Hij geboren te Kampen, zij geboren te Rotterdam (Z.H.). Echtgenote is Hester Petronella Hendrikus' ROBBERS (zie 38211).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
51067    Evert Everts EKKER, onderwijzer (1881), geboren ca 1856 te Stad Vollenhove, overleden op 02-11-1930 te Rotterdam, als weduwnaar van Hillegonda BAKHUIS. Zoon van Evert Hendriks EKKER (zie 31365) en Jentje Jans MEUTSTEEGE (zie 31366).
Gehuwd op 25-05-1881 te Olst met Hillegonda Gerhards BAKHUIS (zie 51068).
 
38215    Evert Everts EKKER, geboren ca 1899 te 's Gravenhage (Z.H.), zoon van Evert Cornelis Alberts EKKER (zie 38210) en Lucie van DAM van ISSELT (zie 38214).
Gehuwd op 30-10-1928 te De Bilt (Ut.). Hij geboren te 's Gravenhage (Z.H.), zij geboren te Parimaribo (Sur.). Echtgenote is Maria Augusta Edwards PLASSCHAERT (zie 38216).
 
31365    Evert Hendriks EKKER, timmerman (1842,1863,<1864), geboren ca 1821 te [Stad] Vollenhove, overleden op 07-12-1864 te Stad Vollenhove, als echtgenoot van Alberta ZWARTHOFF, [eerder] weduwnaar van Jentje MEUTSTEGE. Zoon van Hendrik Albert Alberts EKKER (zie 15161) en Oede Arents van SMIRREN (zie 15249).
Gehuwd (1) op 05-08-1842 te Stad Vollenhove. Hij geboren te [Stad] Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jentje Jans MEUTSTEEGE (zie 31366).
Gehuwd (2) op 06-05-1863 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Alberta Barts ZWARTHOFF, 29 jaar oud (zie 51062). {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-10-1868 te Buiksloot (N.H.), zij weduwe. Echtgenoot is Wijbrand Pieters RINGELING (zie 51082).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Albert Everts (zie 51063).
   2.  Femmigje Everts (zie 51075).
   3.  Albert Hendrik Everts (zie 51071).
   4.  Evert Everts (zie 51067).
   5.  Niklaas Everts (zie 51060).
   6.  Niesje Albertina Everts (zie 51061).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hillegonda Maria Everts (zie 51081).

51075    Femmigje Everts EKKER, geboren ca 1848 te Stad Vollenhove, dochter van Evert Hendriks EKKER (zie 31365) en Jentje Jans MEUTSTEEGE (zie 31366).
Gehuwd op 06-07-1882 te Zwolle met Arend Jan Cornelis' de WOLFF (zie 51076).
 
51044    Geesjen Arents EKKER, geboren ca 1846 te Stad Vollenhove, overleden op 19-08-1869 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Arent Hendriks EKKER (zie 31363) en Aafje Hendriks van DALEN (zie 31364).
 
28542    Geesjen Hendriks EKKER, geboren ca 1819 te Stad Vollenhove, overleden op 05-05-1858 te Stad Vollenhove, als echtgenote van Jan DRAGT. Dochter van Hendrik Albert Alberts EKKER (zie 15161) en Oede Arents van SMIRREN (zie 15249).
Gehuwd op 09-03-1839 te Stad Vollenhove, hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Vollenhove. Echtgenoot is Jan Teunis' DRAGT, 26 jaar oud (zie 28541).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
14504    Grietje Alberts EKKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-03-1773 te Vollenhove, dochter van Albert Hendrik EKKER (senior) (zie 13608) en Hendrika ARENDS (zie 13609).
 
136575    Harm (Hermen) EKKER, boer (1817), landbouwer (1826), geboren ca 1779 te Diever (Dr.), overleden op 21-08-1826 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van [Geertje Hendriks van ESSEN]; namen ouders niet vermeld.
Gehuwd met Geertjen Hendriks van ESSEN (zie 70540).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermens (zie 136617).
   2.  Elsje Harms (zie 136576).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 130 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software