Eerste blad    Vorig blad    Blad 155 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

119715    Pijtje GERBENS, geboren ca 1736. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1761 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-11-1761 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Hendrik KARSTEN (zie 119714). Zij lieten tussen 1765 en 1772 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerben, Karste, Jan en Roeltje. Gerben huwde in 1825 te Schoterland (Fr.) met Wijtske FREERKS en overleed in 1826 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), als haar echtgenoot en kinderloos. Van Jan en Roeltje werd in Friesland verder geen aktes ingeschreven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karste HENDRIKS (van der WOUDE (1812)) (zie 119713).

64062    Reijntje GERBENS, geboren ca 1734. Hij woonde in 1759 (bij zijn huwelijk) te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.).
Ondertrouwd 00-11-1759 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-11-1759 te Oosterzee (Hervormd), hij te Doniaga (gem. Doniaewerstal - Fr.), zij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Stijntje REINS (zie 125905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein REINTJES (POSTHUMA (1821), VOS (1846)) (zie 60818).

106235    Roel (Roelof) GERBENS (HARTKAMP (1812)), veenwerker (1821), veenbaas (1828), geboren op 15-06-1757 te Drachten, zoon van Gerben ROELOFS en Jeltje TJEBBES (overleden voor 1802), die huwden op 20-02-1752 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) (hij te Noorderdrachten, zij te Zuiderdrachten). Gedoopt (Hervormd) op 09-05-1802 te Tjalleberd, overleden op 25-07-1844 om 17:00 uur te in de huizinge No. 26 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwenaar van Fokjen GOOITZENS; nalatende drie kinderen en twee kleinkinderen van een overleden kind. Hij woonde in 1787 (bij zijn huwelijk) te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), erna te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.). Hij werd op 09-05-1802 te Tjalleberd op belijdenis [des Geloofs] gedoopt en ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in november 1811 (bron: register naamsaanneming) met zijn vrouw Fokjen GOOITZENS en hun kinderen Gerben, Gooitzen, Jurjen en Sijtske te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1828 (overlijden vrouw) in het huis No. 24 te Tjalleberd.
Ondertrouwd 00-05-1787 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10-06-1787 te Terband (Hervormd), hij te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), zij te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Fokjen GOOITZENS, 20 jaar oud (zie 106236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gooitzen Roelofs HARTKAMP (zie 106233).

126404    Saapke GERBENS.
Gehuwd met Jan HENDRIKS (zie 126403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Jans VEENSTRA (zie 126402).

144730    Sara (Saartje) GERBENS (WIARDA (1826)). Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), erna te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.). Zij werd op 18-02-1779 te Warga, samen met haar man Fokke HARMS, op belijdenisse [des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Roordahuizum) met haar man Fokke Harmens BIJL te Warga; hun kinderen Harmen, Trijntje en Gepke woonden toen ook te Warga. Zij vertrok op 13-04-1817 van Warga, samen met haar man Fokke Harms BIJL, met attestatie naar Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), waar zij op 09-05-1817 werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-05-1776 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-06-1776 te Heerenveen (Hervormd), hij te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.), zij te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Fokke (Fooke) HARMENS (BIJL (1811)), 25 jaar oud (zie 144729). Zij lieten tussen 1778 en 1790 te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje, Harm, Trijntje, Gerben, Sjoeke en Gerbrigje (Gepke). Harmen huwde in 1801 te Warga met Anna (Hanna) HANZES [de HAAN (1834)] en overleed in 1834 te Tzummarum, als haar echtgenoot. Gerbrigje huwde in 1809 te Warga met IJnte Everts KINGMA en overleed in 1850 te Leeuwarden (Fr.), als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Fokkes BIJL (BOS (1828)) (zie 136684).

152962    Tietje GERBENS, geboren ca 1729, gedoopt voor 1732 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1754 (bij haar huwelijk) te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1754 te Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-05-1754 te Goïngarijp (Hervormd), beide te Broek, onder Goïngarijp (gem. DoniawerstAl - Fr.). Echtgenoot is Sijtze PIETERS (zie 152961). Zij kregen tussen 1767 en ca 1776 te Broek, onder Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.) drie kinderen, genaamd: Aafke, Gerben en Antje; mogelijk waren er meer kinderen. [Zij lieten hun kinderen niet dopen (Hervormd); mogelijk waren zij Doopsgezind.] Aafke huwde in 1788 te Goïngarijp met Pieter Aukes de VRIES (beide te Broek) en overleed in 1832 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben SIJTZES (SIJTSMA (1811), SIJTSEMA (1814), ZIJTZEMA (1822), SIETSEMA (1848), SIETSEMA (1848), SIETSMA (1865)) (zie 148778).
   2.  Antje SIJTZES (de VRIES (1817), SIJTZEMA (1838), SIETSMA (1875)) (zie 114770).

148777    Tiettje GERBENS (SIJTSMA (1811)), dienstmaagd (<1826), geboren op 17-06-1800 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-07-1800 te Tjerkgaast (getuige(n): de moeder), "vader is Mennist", overleden op 09-08-1826 om 08:00 uur te in de huizinge No. 61 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) op 26-jarige leeftijd, als echtgenote van Johannes Feikes van der VELDE. Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Sloten) met haar vader, met haar 2e moeder, met haar broer Sjerp en haar halfzus Lammegjen te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in april 1826 (bij haar huwelijk) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal). Dochter van Gerben SIJTZES (SIJTSMA (1811), SIJTSEMA (1814), ZIJTZEMA (1822), SIETSEMA (1848), SIETSEMA (1848), SIETSMA (1865)) (zie 148778) en Grietje Sjerps SAMPLONIUS (zie 148779).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-04-1826 te Doniawerstal (Fr.) met Johannes Feikes van der VELDE (zie 148765). {Hij is later gehuwd op 04-09-1829 te Doniawerstal (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is IJmkjen Annes HOOGLAND (zie 148766).}
 
65695    Trientje GERBENS, winkeliersche (1842). Zij woonde in 1842 (huwelijk zoon Tjeerd) in de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd met Hendrik Tjeerds AGES (zie 65694).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130457    Trijne (Trintje,Trijntje) GERBENS (FLUITMAN (1815), FLEUITMAN (1840), FLUIT (1816)), dienstmeid (1815), geboren te Stavoren (Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1777 te Gaast aan Zee; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (R.C.) op 11-12-1776 te Bakhuizen, overleden op 17-02-1831 te Steenwijk op 54-jarige leeftijd, als weduwe van Berend HILBRINK; [nalatende één zoon: Hendrik] [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1815 (bij haar huweljk) te Steenwijkerwold. Dochter van Gerben (Garbren) TJALLINGS (zie 130460) en Neeltjen JANS (zie 130461).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 08-09-1815 te Steenwijk met Berend Hendriks HILBRINK (zie 130456).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Berends (Hendrikus) (zie 130454).

105464    Wiebrig (Wietske) GERBENS (BRANDSMA (1824), BRANSMA (1831)), arbeidster (1826,1869), arbeidersche (1868), geboren op 20-10-1802 te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-10-1802 te Idskenhuizen, overleden op 30-06-1871 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als weduwe van Bastiaan KRANENDONK; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Gerben (Gerbrand,Garm) SCHELTES (BRANDSMA (1814), BRAMDMA (1823)) (zie 77087) en IJke (Jikke,Jokke) JOGHEMS (STELLINGA (1818)) (zie 77088).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1826 te Vledder (Dr.) met Bastiaan Adrianus' KRANENDONK, 24 jaar oud (zie 105463).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerherdina BRANDSMA (KRANENDONK (1824)) (zie 126206).
   2.  Gerben Bastiaans (zie 105462).
   3.  Adriana Bastiaans (zie 126207).
   4.  Adrianus Bastiaans (zie 126208).
   5.  IJke Bastiaans (zie 126209).
   6.  Jochem Bastiaans (zie 126210).
   7.  Jochem Bastiaans (zie 126211).
   8.  Schelte Bastiaans (zie 77086).
   9.  Lucas Bastiaans (zie 126212).
   10.  Aagje Bastiaans (Agie) (zie 126213).

144949    Wijbe GERBENS (de HOOP (1816)), huisman (1819,1823), boer (1832,1846,<1847), geboren op 12-09-1760 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 16-02-1847 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als echtgenoot van [...............]. Hij woonde in 1784 (bij zijn huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1819 (huwelijk zoon Sieger) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf). Hij woonde in 1820 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldelamer, erna in 1823 (overlijden moeder) ook. Hij woonde in 1832 (2e huwelijk zoon Hendrik) te Oldelamer, erna in 1846 (overlijden zoon Hendrik) ook. Hij woonde in 1853 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldelamer. Zoon van Gerben SIGERSZ (zie 121117) en Berber (Barber,Berbertjen) SIJBRENS (SIBERINUS (1755), VISSER (1823)) (zie 121118).
Ondertrouwd (1) 00-04-1784 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-04-1784 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Oetske HENDRIKS (zie 144950). Zij lieten tussen 1785 en 1799 te Weststellingwerf zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Gerben, Sijger, Foppe, Grietje, Barbertje en Minne. Grietje huwde in 1817 te Weststellingwerf met Dirk Luiten MIDDENDORP. Minne huwde in 1820 te Weststellingwerf met Antje Rinkes WESTRA. {Zij was ook ooit gehuwd met Wijbe GERBENS (de HOOP (1816)) (zie 151347).}
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 31-05-1820 te Weststellingwerf (Fr.) (getuige(n): haar broeder [= zwager] Dubbeld de VRIES (61 jr., molenmaker te Kuinre (zie 151353)) en zijn zwager Dirk Steffens BIJL (44 jr., huisman te Oldelamer)), hij weduwnaar, zij weduwe; hun huwelijk werd gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Echtgenote is Wobbigje (Wobbegien,Wibbigje) WIJBRANTS (JACOBS (1800), de VRIES (1820)), 42 jaar oud (zie 151346), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder ondertrouwd 00-09-1800 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-10-1800 te Oldelamer en Oldetrijne (Hervormd), [geen gegevens vermeld over hun herkomst en status] met Cornelis SJOERDS (de VRIES ()), 38 jaar oud (zie 151348). Zij lieten tussen 1801 en 1813 te Oldetrijne en Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Margien, Sjoerd (2x), Grijttje, Sjoerd, Anne en Sjoerd. Margje huwde in 1823 te Weststellingwerf met Hans Durks WIERDSMA. Anne huwde in 1846 te Weststellingwerf met Jantjen Hendriks de GRAAF.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik (Hindrik) WIJBES (de HOOP (1813)) (zie 144953).
   2.  Gerben WIJBES (de HOOP ()) (zie 117010).
   3.  Sijger WIJBES (de HOOP (1819)) (zie 56650).
   4.  Foppe WIJBES (de HOOP ()) (zie 144954).
   5.  Barbertje WIJBES (de HOOP (1818)) (zie 91500).

151347    Wijbe GERBENS (de HOOP (1816)), boer (<1847), geboren op 12-09-1760 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 16-02-1847 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als echtgenoot van [..............].
Gehuwd met Oetske HENDRIKS (zie 144950). {Zij was eerder ondertrouwd 00-04-1784 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-04-1784 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Wijbe GERBENS (de HOOP (1816)), 23 jaar oud (zie 144949). Zij lieten tussen 1785 en 1799 te Weststellingwerf zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Gerben, Sijger, Foppe, Grietje, Barbertje en Minne. Grietje huwde in 1817 te Weststellingwerf met Dirk Luiten MIDDENDORP. Minne huwde in 1820 te Weststellingwerf met Antje Rinkes WESTRA.}
 
145969    Willem GERBENS (BOSCH (1812), BOS (1818)), arbeider (<1846), geboren op 16-04-1774 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-04-1774 te Noordwolde, overleden op 26-03-1846 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Sjoukje Ates WIELIG]; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Sjoukjen ATES en hun] kinderen Gerben, Sijgjen, Aaltjen en Ate te Noordwolde. Zoon van Gerben ANNES (zie 145971) en Aeltien JANS (zie 145972).
Ondertrouwd 00-01-1798 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28-01-1798 te Noordwolde (Hervormd), beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Sjoukjen ATHES (WIELKER (1822), WIELIG (1838)), 20 jaar oud (zie 145970). Zij lieten tussen 1799 en 1822 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerben, Sijgjen, Aaltien, Ate, Jan, Jakob en Wijbigjen. Aaltien huwde in 1849 te Weststellingwerf met Hendrik Garbrands KROL. Ate huwde in 1833 te Weststellingwerf met Lammigje Hendriks PANDER. Jan huwde in 1838 te Weststellingwerf met Geertjen Jans de VENT. Wijbigje huwde in 1840 te Weststellingwerf met Willem Frederik Pieters STUIJVER.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
58394    Willemke GERBENS (KOTS (1878)), dienstbaar (1839), geboren op 04-09-1811 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte zou zij geboren zijn te Wolvega. Dit is onjuist. Zij werd gedoopt te Wolvega.], gedoopt (Hervormd) op 06-10-1811 te Wolvega en Sonnega, overleden op 08-11-1874 te Blokzijl op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Reinder de RUITER; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Gerben WILLEMS (KATS (1811), KOTS (1815)) (zie 38496) en Trijntje HARMS (NOTEBOOM (1850), PLUIM (1865)) (zie 38497).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1839 te Blokzijl met Reinder Derks de RUITER, 27 jaar oud (zie 50384).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Reinders (zie 89416).
   2.  Willem Reinders (zie 89418).
   3.  Anna Reinders (zie 89420).
   4.  Jacob Reinders (zie 89415).

103606    Zwaantje GERBENS.
Gehuwd met Wijbe SIJGERS (zie 103605).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijlje (Cecilia,Sijgertje) WIJBES (BOSMA (1826)) (zie 103583).

129633    Johanna Jacoba Willems GERBERS, geboren ca 1840 te Groningen (Gr.), overleden op 03-03-1875 te Gramsbergen, [overleden in het kraambed]; als echtgenote van Hilbrand van BARNEVELD. Dochter van Willem GERBERS (zie 129634) en Jikke COOTSTRA (KOOISTRA (1875)) (zie 129635).
Gehuwd op 29-09-1871 te Steenwijk met Hilbrand Gerrits van BARNEVELD, 36 jaar oud (zie 129632).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
129634    Willem GERBERS.
Gehuwd met Jikke COOTSTRA (KOOISTRA (1875)) (zie 129635).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92179    Bernardus GERBERTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 13-11-1769 te Steenwijkerwold (getuige(n): Tecla PETERS), zoon van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
 
92174    Christina GERBERTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 14-11-1759 te Steenwijkerwold (getuige(n): Grietje GEERTS), overleden voor 1761 te Zuidveen, onder Steenwijk, dochter van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
 
92175    Christina (Stijntje) GERBERTS, arbeidster (<1810), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 18-11-1761 te Steenwijkerwold (getuige(n): Stiene FRANSEN, [moeders moeder]), overleden voor 1810 te [Steenwijkerwold], dochter van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
Ondertrouwd op 26-12-1784 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijkerwold niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Zuidveen (onder Steenwijk).], gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-01-1785 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijkerwold, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk), beide Rooms. Echtgenoot is Arnoldus (Arent Hermanus) HERMS (URSELS (1792), ORSEL (1817), HORSEL (1834)), 23 jaar oud (zie 92180). {Hij is later ondertrouwd op 21-12-1810 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-01-1811 te Steenwijkerwold (R.C.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijkerwold, [en beide Roomsch]. Echtgenote is Regina Bernardus' (Rienkje Berends,Rinkje,Renkje,Renske,Remkien) WETZING (WENZING (1825), WANSINK (1834), WENSING (1837)) (zie 113255).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus ARNOLDUS (zie 109430).
   2.  Gerbertus ARNOLDUS (zie 109432).
   3.  Jacoba Aarends URSULS (ORSEL (1817), HORSEL (1818), HORSSEL (1840)) (zie 113260).
   4.  Bernardus Arnoldus' (Berend Arends) URSULS (ORSEL (1824), HORSEL (1837)) (zie 92181).
   5.  Gerardus (Geer) ARNOLDUS (zie 92182).
   6.  Greete (Grietje,Margrietha) ARENDS (ORSEL (1835), HORSEL (1865)) (zie 92183).

92172    Henrica GERBERTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 05-12-1756 te Steenwijkerwold (getuige(n): Grietje HENDRIKS), overleden voor 1764 te Zuidveen, onder Steenwijk, dochter van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
 
92176    Henrica GERBERTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 30-09-1764 te Steenwijkerwold (getuige(n): Triene GEERTS, [de vrouw van moeders broer]), overleden voor 1765 te Zuidveen, onder Steenwijk, dochter van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
 
72764    Oebele GERBES (ZWAAGSTRA (1811)), timmerman (1829), geboren ca 1765, overleden op 19-11-1831 om 11:00 uur te in het huis No. 53 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Imkje MARTENS; nalatende twee kinderen: Gurbe en Harmen; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1799 (doop zoon Girbe) te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Schoterland) met zijn [vrouw Imkjen MARTENS en hun] kinderen Girbe en Harmen te Mildam. Hij woonde in 1829 (1e huwelijk zoon Harmen) te Mildam. Zoon van Girbe OEBLES (zie 149816) en Lutske (Luds) MOLLES (zie 149817).
Gehuwd voor de kerk ca 1798 met Imkjen Martens de VRIES (zie 72765). Zij lieten tussen 1799 en 1803 te [of onder] Oudeschoot drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Girbe, Marten en Harmen. Girbe huwde in 1820 te Schoterland met Grietje Jans de VRIES. Marten overleed voor zijn 10e jaar. Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen OEBELES (ZWAAGSTRA (1811)) (zie 72763).

152163    Pieter GERBES (GIRBES (1823), GEIBERS (1864)), schaapherder (1822,1823,1825), landbouwer (1829,1832), geboren op 30-04-1775 te Norg (Dr.), zoon van Gerbe GEERTS en Annigje GEERTS. Overleden in 1837.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 27-04-1822 te Anloo (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Geessijn (Geesje) ROELFS (MULDERS (1816), MULDER (1822)), 28 jaar oud (zie 152157). Zij kregen tussen 1823 en 1832 te Assen (Dr.) en te Anloo (Dr.) vier kinderen: Roelof, Geert, Annechien en Egbert. Geert huwde in 1861 te Zuidlaren (Dr.) met Trijntje Jans NIJBOER. Annechien huwde in 1860 te Zuidlaren met Albertus Jans ADDENS. Egbert huwde in 1865 te Anloo met Fenna Geerts TIMMERMANS. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-01-1816 te Anloo (Dr.) met Gerret Klaassen van OORT, 23 jaar oud (zie 152135). Zij lieten tussen 1785 en 1809 te Anloo (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geessien, Egbert, Tallegien, Harm, Jan en Annigje.}
 
46967    Tjeerd GERBES.
Gehuwd met Geertje ANDERS (zie 46968).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107608    Aaltje GERBRANDS, geboren ca 1722. Zij woonde in 1747 (bij haar huwelijk) te Oldetrijne, onder Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd op 11-05-1749 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oldelamer. Zij was toen gehuwd met Franke WOLTERS en woonde met hem en hun zoon Wolter in Nijlamer (onder Wolvega). Zij vertrok op 21-11-1756 met attestatie naar Oldelamer. Op 20-11-1768 te Wolvega werd zij [weer] ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oldelamer. Mogelijk was zij toen weduwe. Zij vertrok op 19-04-1783 [opnieuw] naar Oldelamer.
Ondertrouwd 00-04-1747 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-05-1747 te Oldelamer (Hervormd), hij te Wolvega, zij te Oldetrijne (onder Oldelamer), beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Franke WOLTERS (zie 107607). Zij lieten tussen 1748 en 1754 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wolter, Gerbrand, Aefjen en Antje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aefjen FRANKEN (zie 41637).

101643    Albert GERBRANDS (WESTERVEEN (1849)), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-01-1737 te Steenwijk, overleden 00-08-1796 te Wapserveen (Dr.), begraven op 01-09-1796 te Wapserveen, "bij het laken ontfangen van de begrafenisse van Albert Garbrand: 6 stuivers". Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn beide ouders, met zijn halfbroers Jan en Harm, met zijn halfzus Jacobje, en zijn zus Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in 1784 (doop dochter Annechien) te Wapserveen (Dr.), erna ook. Zoon van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
Ondertrouwd op 30-04-1775 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 28-05-1775 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Antje (Antien,Annigjen) GERRITS, 28 jaar oud (zie 148423).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrijt ALBERTS (WESTERVEEN (1826)) (zie 38888).
   2.  Gerbrant ALBERTS (WESTERVEEN (1826)) (zie 143108).
   3.  Sietske ALBERTS (zie 143109).
   4.  Margien ALBERTS (zie 143110).
   5.  Jacobje (Annichien) ALBERTS (WESTERVEEN (1830)) (zie 103414).
   6.  Jantien ALBERTS (WESTERVEEN (1860)) (zie 143107).

128197    Dirk GERBRANDS, geboren ca 1740. Hij woonde in 1765 (bij zijn huwelijk) te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-09-1765 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-10-1785 te Oldelamer (Hervormd), beide te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Aukien HESSELS (zie 128198). Zij lieten tussen 1766 en 1774 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hessel, Roelof, Jantie en Klaas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel DIRKS (BESTEVAAR (1812)) (zie 67874).
   2.  Roelof DIRKS (BESTEVAAR (1815)) (zie 135089).
   3.  Klaas DIRKS (BESTEVAAR (1823)) (zie 128195).

59114    Hendrik (Gerbrand (1887)) GERBRANDS (van der VEEN (1822)), turfmaker (1823,1828,1829,1830,1832,1852,1865), arbeider (1822,1824,1826,1834,1835,1837,1851,1853,1858,1860,1861,<1876), visscher (1855), koopman (1869), geboren op 05-10-1795 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-10-1795 te Wolvega en Sonnega, overleden op 21-04-1876 te Wetering (gem. Steenwijkerwold) op 80-jarige leeftijd, als echtgenoot van Wietske de RUITER. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) [volgens opgave van [hun voogd] Danker Jans van der WOUDEN] met zijn [moeder en zijn] broers Klaas, Marten en Albert te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Gerbrand (Garbrand) HENDRIKS (van der VEEN (1812)) (zie 145889) en Petertje Klaasen (Pietertje) BOTJES (BLOEM (1817), BLOM (1876)) (zie 145890).
Gehuwd met Wijtske HANZES (de RUITER (1822), ANGES (1822), ANJES (1866)) (zie 59115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrand Hendriks van der VEEN (zie 59113).
   2.  Minne Hendriks van der VEEN (zie 104380).
   3.  Minne Hendriks (Minne Gerbrandt) van der VEEN (zie 63313).
   4.  Hans Hendriks van der VEEN (zie 104381).
   5.  Hans Hendriks van der VEEN (zie 104382).
   6.  Peter Hendriks van der VEEN (zie 67066).
   7.  Antje Hendriks van der VEEN (zie 104383).
   8.  Petertje Hendriks van der VEEN (zie 60369).
   9.  Klaas Hendriks van der VEEN (zie 104384).
   10.  Trijntje Hendriks van der VEEN (zie 104385).
   11.  Marten Hendriks van der VEEN (zie 59125).
   12.  Anne Hendriks van der VEEN (zie 123205).

74541    Hermen (Harmen) GERBRANDS (RIJMER (1748), RIEMER (1760)), geboren te [aan de Nieuwesluis te] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 13-08-1724 te Zwartsluis (getuige(n): Judit HERMENS [RIEMER], zijn tante). Hij woonde in 1748 met zijn beide ouders in het buurschap de Velde in het Hasselercarspel [buiten Zwartsluis] (bron: volkstelling Hasselaarcarspel, 1748 - nr. De Velde 16). Hij woonde in 1760 (bij zijn huwelijk) aan de Nieuwesluis te Zwartsluis. Zoon van Gerbrand HERMENS (RIEMER (1718), RIJMER (1748)) (zie 74536) en Jantjen Janz KLOUWEN (zie 74538).
Ondertrouwd op 26-09-1760 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-10-1760 (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide aan de Nieuwesluis te Zwartsluis. Echtgenote is Helena Koenders SCHOLTEN (zie 74543).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje HARMS (zie 74544).
   2.  Siemen Hermens RIEMER (zie 74545).

110813    Janke GERBRANDS (van der VEEN (1812)), geboren op 18-11-1785 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-11-1785 te Wolvega en Sonnega, overleden op 11-09-1817 te Weststellingwerf (Fr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenote van [Egbert Jans GREVELING]. Zij woonde in 1805 (bij haar huwelijk) te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming) [volgens opgave van haar vader] te Sonnega. Dochter van Garbrand TJABELS (van der VEEN (1812)) (zie 110804) en Nelligjen JOCHEMS (BOSMA (1825), GRALT BOSMA (1825), GIALT BOSMA (1826)) (zie 110805).
Ondertrouwd 00-11-1805 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 24-11-1805 te Wolvega (Hervormd), hij te Oldetrijne, zij te Sonnega, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Egbertus Jans (Egbert) GREVELING, 24 jaar oud (zie 110812). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 22-09-1819 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Annegjen Klazen STARKENBURG (zie 110844).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Egberts (zie 110811).
   2.  Nelligjen Egberts (zie 133760).

58908    Jantjen GERBRANDS, geboren ca 1747. Zij woonde in 1772 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 19-01-1772 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 02-02-1772 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Wijcher Arents NIJLAND (NIJLANDT (1748)), 34 jaar oud (zie 87860). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-04-1760 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-05-1760 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijkerwold, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Klaesjen HARMS (zie 87884). Hij was eerder ondertrouwd op 25-09-1768 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 12-10-1768 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar, zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenote is Aaltjen HILBERS (zie 57665).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Wijchers (zie 66740).
   2.  Garbrand Wijchers (zie 66741).

104650    Jochem GERBRANDS (van der VEEN (1812)), huisman (1833), boer (1842), geboren op 13-05-1787 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-05-1787 te Wolvega en Sonnega. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broers Tjabel en Jan, en zijn zus Geertje te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1833 (overlijden schoonmoeder) te Sonnega. Hij woonde in 1842 (overlijden schoonvader) te Sonnega. Zoon van Garbrand TJABELS (van der VEEN (1812)) (zie 110804) en Nelligjen JOCHEMS (BOSMA (1825), GRALT BOSMA (1825), GIALT BOSMA (1826)) (zie 110805).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-02-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Rigtje IJTZESEN (IDZES (1825), BRUINEWOUD (1825)), 26 jaar oud (zie 104651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelte Jochems van der VEEN (zie 147360).
   2.  Jeltje Jochems van der VEEN (zie 104649).

138144    Maria Geertruida Peters GERBRANDS, geboren op 16-03-1894 te Arnhem (Gld.), dochter van Peter Willem Gerrits GERBRANDS (zie 138145) en Johanna Catharina Hendriks HENNIJ (zie 138146).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1916 te Arnhem (Gld.) met Meine Thijssen van VEEN, 23 jaar oud (zie 138138).
 
74542    Nellegjen GERBRANDS, geboren te [aan de Nieuwesluis te] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 21-09-1727 te Zwartsluis (getuige(n): Klaasjen PETERS, haar tante), dochter van Gerbrand HERMENS (RIEMER (1718), RIJMER (1748)) (zie 74536) en Jantjen Janz KLOUWEN (zie 74538).
 
138145    Peter Willem Gerrits GERBRANDS, bakker (1894,1897), geboren op 10-05-1869 te Arnhem (Gld.), zoon van Gerrit Peter Gerbrands GERBRANDS (bakker (1865,<1882)) (overleden op 05-09-1882 te Arnhem (Gld.)) en Anna Catharina Geertruida Peters ADRION (winkelierster (<1888)) (overleden op 22-02-1888 te Arnhem), die huwden op 10-05-1865 te Arnhem (beide geboren te Arnhem). Overleden op 31-10-1928 te Arnhem (Gld.) op 59-jarige leeftijd, als partner vAn Johanne Catharina HENNIJ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-09-1893 te Veenendaal (Ut.) met Johanna Catharina Hendriks HENNIJ, 25 jaar oud (zie 138146).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Geertruida Peters (zie 138144).

110800    Tjabel GERBRANDS, geboren ca 1727, [Er woonde in 1749 (bron: Quotisatiekohieren Weststellingwerf) in het dorp Oldetrijne een boerinne Aafjen TJABELS samen met 2 andere volwassenen. Kennelijk was zij toen weduwe [anders zou haar man in dit register staan.] Gelet op de vernoeming, was zij [vermoedelijk] zijn moeder. Overleden voor 1795. Hij woonde in 1752 (bij zijn huwelijk) te Nijelamer, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Gerbrant SIJBRANTS (zie 110806).
Ondertrouwd op 22-04-1752 te Oldemarkt. Te Oldemarkt op 13-05-1752 attestatie afgegeven na[ar] Wolvega. Gehuwd voor de kerk op 14-05-1752 te Wolvega (Hervormd), hij j.m. te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij j.d. te IJsselham (onder Oldemarkt). Echtgenote is Janke JANS (zie 110801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Garbrand TJABELS (van der VEEN (1812)) (zie 110804).
   2.  Jan TJABELS (zie 110802).
   3.  Aafjen TJABELS (van der VEEN (1826)) (zie 110799).
   4.  Klaas Tjabels (van der VEEN (1812)) (zie 110803).

6313    Sichien GERBRANDT, geboren ca 1646.
Gehuwd voor de kerk ca 1666 met Arendt HERMENS (zie 5531).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrickjen ARENDTS (zie 6461).
   2.  Gerrebrandt ARENDTS (zie 6918).
   3.  Machdalena ARENDTS (zie 7137).
   4.  Jan ARENDTS (van EECKEN (1705)) (zie 7369).
   5.  Claes ARENDTS (zie 7637).

9039    Hendrick GERBRANDTS, geboren te op 't Zwol, gedoopt (N.G.) op 20-01-1696 te Vollenhove, zoon van Gerbrandt JANSEN (zie 9037) en Greetjen CLOIJS (zie 9038).
 
74539    Jakobjen GERBRANDTS, geboren te [aan de Nieuwesluis te] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 21-04-1720 te Zwartsluis (getuige(n): Geertjen HARMS, haar tante), dochter van Gerbrand HERMENS (RIEMER (1718), RIJMER (1748)) (zie 74536) en Jantjen Janz KLOUWEN (zie 74538).
 
18733    Jan GERBRANDTS, geboren ca 1600.
Kinderen:
   1.  Gerbrant JANS (Vinckien) (zie 5323).
   2.  Hendrick JANS (zie 18404).

101645    Roelof GERBRANDTS.
Ondertrouwd 00-04-1703 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 15-04-1703 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.). zij j.d. van Neuwenslijck (onder Vledder). Echtgenote is Roelofjen ALBERTS (zie 101646).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76776    Annigjen GERBRANTS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 12-01-1668 te Steenwijk, dochter van Garbrandt STEEVENS (zie 76774) en Trijntie GEERTS (zie 76775).
 
45641    Hendrickje GERBRANTS, geboren ca 1656, [N.B. Haar doop (N.G.) is te Blokzijl niet ingeschreven]. Zij woonde in 1682 (doop zoon) [vermoedelijk] op den Duijn buijten Blokzijl. Zij woonde in 1688 (bij haar 2e huwelijk) op den Duin [buiten Blokzijl]. Gehuwd voor de kerk (1) ca 1681 met Pieter COOPS (zie 12988).
Ondertrouwd (2) op 15-01-1688 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 05-02-1688 te Blokzijl (N.G.). Hij van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij van den Duin [buiten Blokzijl]. Echtgenoot is Claes AELDERTSZ (zie 45644). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1682 met Jantje MEIJNEN (zie 45647).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
97068    Jacobje GERBRANTS, geboren te Vledder (Dr.), dochter van Gerbrant GEERTS en Annigje LAMMERTS, gedoopt (N.G.) op 05-11-1738 te Vledder, overleden op 17-02-1821 te Steenwijk op 82-jarige leeftijd, als partner van Jan de WEERT. Zij woonde in 1774 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.), erna te Nijensleek (onder Vledder).
Ondertrouwd op 19-03-1774 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-04-1774 te Vledder (N.G.), hij j.m. te Nieuwenschlijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. te Vledder. Echtgenoot is Jan JANS (zie 97067).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANSEN (de WEERD (1800), de WEERT (1800)) (zie 97061).

39854    Jantje GERBRANTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-08-1716 te Blokzijl, dochter van Gerbrant JURJANSZ (BOUMAN (1738)) (zie 39831) en Aeffje Andriesz SNOEK (zie 32796).
 
148319    Jantje GERBRANTS, geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-04-1741 te Vledder. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.), erna ook. Dochter van Gerbrant GEERTS (zie 153067) en Annigjen LAMMERTS (zie 153068).
Ondertrouwd op 06-04-1776 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 28-04-1776 te Vledder (N.G.), hij j.m. van Vledder (Dr.), zij j.d. van Vledder. Echtgenoot is Berent Geerts OOSTINK (OOSTERHOF (1822), OOSTERHOFF (1848)), 36 jaar oud (zie 148322).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert BERENDS (OOSTERHOF (1796), OOSTERHOFF (1833)) (zie 153069).
   2.  Annigjen BERENDS (zie 153070).

101642    Jantjen GERBRANTS, geboren te [Kallenkote onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 21-08-1735 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met haar beide ouders, met haar halfbroers Jan en Harm, met haar halfzus Jacobje, en haar broer Albert te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
44656    Jurjan GERBRANTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 03-03-1715 te Blokzijl, zoon van Gerbrant JURJANSZ (BOUMAN (1738)) (zie 39831) en Aeffje Andriesz SNOEK (zie 32796).
 
39855    Martjen GERBRANTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 21-12-1718 te Blokzijl, dochter van Gerbrant JURJANSZ (BOUMAN (1738)) (zie 39831) en Aeffje Andriesz SNOEK (zie 32796).
 
5324    Mette GERBRANTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-02-1651 te Vollenhove, dochter van Gerbrant JANS (Vinckien) (zie 5323) en Diewer LAMBERTS (zie 5322).
 
74540    Nelligjen GERBRANTS, geboren te [aan de Nieuwesluis te] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 02-08-1722 te ZWartsluis (getuige(n): Judith HARMENS [RIEMER], haar tante), dochter van Gerbrand HERMENS (RIEMER (1718), RIJMER (1748)) (zie 74536) en Jantjen Janz KLOUWEN (zie 74538).
 
76763    Steven GERBRANTS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 18-07-1669 te Steenwijk, zoon van Garbrandt STEEVENS (zie 76774) en Trijntie GEERTS (zie 76775).
Ondertrouwd (1) op 15-10-1693 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-11-1693 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Aaltjen HENDRIKS (zie 76764).
Ondertrouwd (2) op 23-10-1707 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 06-11-1707 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Annetjen ROELOFS (RIJKMAN (1712)) (zie 76765).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerbran[t] STEVENS (zie 76766).
   2.  Hendrik STEVENS (BOVERHOF (1719), BOVENHOF (1748)) (zie 76753).
   3.  Ge[rbrant] STEVENS (zie 76767).
   4.  Trijntje STEVENS (zie 76768).
   5.  Trijntje STEVENS (zie 76769).
   6.  Gee[rt] STEVENS (zie 76770).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  kind STEVENS (zie 76771).
   8.  Geert STEVENS (zie 76772).
   9.  Trijntjen STEVENS (zie 76773).

101644    Tultje GERBRANTS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-01-1739 te Steenwijk, overleden voor 1745 te Kallenkote, onder Steenwijk, dochter van Gerbrand ROELOFS (zie 101641) en Jacobje JANS (zie 101635).
 
44684    Gerbrandt GERBRANTSEN, geboren ca 1655. Hij woonde in 1680 (bij zijn huwelijk) in Nieuw Nederland (= 't Nederland), erna ook of in Muggebeet.
Ondertrouwd op 22-02-1680 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-03-1680 te [Steenwijkerwold] (N.G.). Hij j.m. in Nieuw Nederlant [= 't Nederlant], zij wed[uwe] in Muggebeet [beijde onder Steenwijkerwolt]. Echtgenote is Jacobjen ANDRIES (zie 44685). {Zij was eerder ondertrouwd op 28-11-1675 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-12-1675 te [Steenwijkerwold] (N.G.), hij j.m. te Muggebeet, zij j.d. te Steenwijkerwolt. Echtgenoot is Jan RUITER (zie 44688), [N.B. Zij lieten te Blokzijl en te Steenwijkerwold geen kinderen dopen (N.G.).].}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
44687    Geessje GERBRANTSZ, geboren te 't Nederlant of Muggebeet [onder Steenwijkerwolt], gedoopt (N.G.) op 04-12-1681 te Blokzijl, overleden voor 1686 te 't Nederlant of Muggebeet [onder Steenwijkerwolt], dochter van Gerbrandt GERBRANTSEN (zie 44684) en Jacobjen ANDRIES (zie 44685).
 
44686    Geessje GERBRANTSZ, geboren te 't Nederlant of Muggebeet [onder Steenwijkerwolt], gedoopt (N.G.) op 30-08-1685 te Blokzijl, overleden voor 1690 te 't Nederland of Muggebeet [onder Steenwijkerwolt], dochter van Gerbrandt GERBRANTSEN (zie 44684) en Jacobjen ANDRIES (zie 44685).
 
44683    Geessje GERBRANTSZ, geboren te 't Nederlant of Muggenbeet [onder Steenwijkerwolt], gedoopt (N.G.) op 10-08-1690 te Blokzijl, dochter van Gerbrandt GERBRANTSEN (zie 44684) en Jacobjen ANDRIES (zie 44685).
Ondertrouwd op 01-02-1711 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01-03-1711 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van de Weteringh, zij j.d. van Muggebeet [beijde onder Steenwijekrwolt]. Echtgenoot is Claes Jansz HOLLANDER, 43 jaar oud (zie 44677).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje (Jabikje) CLAASZ (HOLLANDER (1762)) (zie 33044).
   2.  Jan CLAESSEN (HOLLANDER (1741)) (zie 32845).
   3.  Fumtie (Femmigje,Femmechien,Jummegien) CLAESSEN (HOLLANDER (1738)) (zie 44689).

4056    Jan GERBRANTSZ, geboren ca 1598.
Gehuwd voor de kerk ca 1638 met Sijntien COOPS (zie 4055).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102442    Catharina GERDENIER.
Gehuwd met Jan Adam Samuël de VEIJE (zie 102441).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel Geerard GERDENIER Jans (zie 76858).

121581    Garlich Remmers GERDES, broodbakker (1848), geboren ca 1822 te Egselingen (Hannover - Dld.), zoon van Remmer GERDES en Teite Margaretha GERDES.
Gehuwd op 14-09-1848 te Amsterdam met Maria Henrietta Johannes' LOUWERENS (zie 121582).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Anthonij Garlichs (zie 121580).

121580    Johannes Anthonij Garlichs GERDES, commissionair (1877), geboren ca 1850 te Amsterdam, zoon van Garlich Remmers GERDES (zie 121581) en Maria Henrietta Johannes' LOUWERENS (zie 121582).
Gehuwd op 15-02-1877 te Amsterdam met Alberta Koerts van OORT, 25 jaar oud (zie 121575).
 
149767    Trientien (Trijntje) GEREBRANDS, arbeidster (1834), geboren te Vledder (Dr.), dochter van Gerebrand GEREBRANDS (gedoopt (N.G.) op 20-04-1727 te Vledder (Dr.)) en Roelfien CLAASSEN, die ondertrouwden op 07-04-1759 te Vledder (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide van Vledder). Haar ouders lieten tussen 1760 en 1768 te Vledder drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikien (2x) en Trientien. Haar grootouders van vaderszijde waren: Gerbrant GERBRANTS en Marigje JANS, die huwden op 19-11-1724 te Vledder (hij j.g. te Nieuslijk (onder Vledder), zij j.d. te Vledder). Gedoopt (N.G.) op 24-07-1768 te Vledder, overleden op 05-09-1843 om 07:00 uur te ten haren huize in het Vledderveld (gem. Vledder - Dr.) op 75-jarige leeftijd, [als weduwe van Berend KAMERLING]; nalatende twee kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder (Dr.)), erna [vermoedelijk] ook. Zij woonde in 1794 (doop dochter Roelofjen) te Wapserveen, erna ook. Zij woonde in 1830 (overlijden man) te Vledderveen (gem. Vledder), erna in 1834 (huwelijk zoon Gerbrand) ook.
Ondertrouwd op 19-07-1789 te Steenwijk, te Vledder was de ondertrouw op 17-07-1789. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 09-08-1789 te Vledder (N.G.), hij j.m. woonende te Steenwijk, zij j.d. te Nieuwenslijk (onder Vledder (Dr.)). Echtgenoot is Berend CORNELIS (KAMERLING (1812)), 26 jaar oud (zie 149766).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
95441    Aaltjen GERHARDUS, geboren ca 1773, overleden voor 1814. Zij woonde in 1798 (bij haar 1e huwelijk) te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd (1) op 05-04-1798 te gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1798 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m., zij j.d. beide te Steenwijekrwold. Echtgenoot is Nicolaus (Klaas) MEINDERTS (zie 85710), [Zij lieten te Steenwijkerwold geen kinderen dopen (R.C.).].
Ondertrouwd (2) op 07-04-1803 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1803 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Steenwijkerwold, [en beide Rooms]. Echtgenoot is Marten OELKEN (de VRIES (1814)) (zie 95438). {Hij is later gehuwd op 08-09-1814 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina (Trientie) JANS, 47 jaar oud (zie 95399). Hij is later gehuwd op 05-05-1825 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Maria Jans WESSELS, 43 jaar oud (zie 95442).}
 
44190    Abraham GERHARDUS, geboren op 09-11-1754 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 30-11-1754 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jans MULDER), overleden op 30-07-1756 te Giethoorn op 1-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus (Gerrit) ABRAHAMS (zie 28859) en Geertje Jans TOERING (zie 28858).
 
119757    Baukjen GERHARDUS (GRADES (1812)), geboren te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), dochter van Gerhardus GEERTS en Mettje JURJENS, die huwden op 14-03-1762 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) (hij te Witveen [onder Rottevalle (gem. Smallingerland)], zij te Noorderdrachten). Gedoopt (Hervormd) op 24-12-1769 te Drachten, overleden op 07-11-1835 om 22:00 uur te in het huis No. 31 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Jacobus Johannes' POOL. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), erna ook. Zij werd op 27-09-1809 te Langezwaag (gem. Opsterland) op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde toen met haar man Kobus Johannes POOL te Langezwaag.
Ondertrouwd 00-01-1794 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-01-1794 te Drachten (Hervormd), beide te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Echtgenoot is Jacobus (Kobus) JOHANNES (POOL (1809)), 21 jaar oud (zie 119756). Zij lieten tussen 1794 en 1810 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) en te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Lijsbet, Johannes, Gerhardus en Metje. Johannes huwde in 1816 te Opsterland met Teetske Tjibbes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbet (Elisabeth) JAKOBUS (POOL (1812)) (zie 119745).
   2.  Metje (Mettje Jacobus') KOBUS (POOL (1823)) (zie 109904).

84232    Gerettrude GERHARDUS, geboren te in de Oosterhoek in Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 11-02-1787 te Steenwijkerwold (getuige(n): moeders moeder en Hendrica [NIETEN], vaders zuster), dochter van Gerardus (Geert) NIETEN (NIJDINKS (1748), NETTEN (1787)) (zie 84221) en Lammichien JANS (zie 84231).
 
116472    Grietje GERHARDUS (GREERDUS (1840)).
Gehuwd met Douwe Pieters MULDER (zie 116471).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Douwes (Renske,Rensje) (zie 116464).

95500    Henricus (Hendrik Geerts) GERHARDUS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 22-11-1751 te Steenwijkerwold (getuige(n): Femmige BERENTS). Hij woonde in 1776 (bij zijn 1e huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in 1796 (bij zijn 2e huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook. Zoon van Gerrit (Geert) FRANSEN (zie 95512) en Grietjen HENDRIKS (zie 95513).
Ondertrouwd (1) op 17-11-1776 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-11-1776 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), en beide Rooms. Echtgenote is Hendrikje (Henrica) LAMBERTS, 20 jaar oud (zie 92133).
Ondertrouwd (2) op 21-10-1796 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-11-1796 te Steenwijkerwold (R.C.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aldjen (Aaltie,Aleidis) DAVIDS (DAMHUIS (1853)) (zie 86400). {Zij was eerder ondertrouwd 00-05-1787 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-06-1787 te Steggerda (Hervormd), hij te Steenwijkerwold, zij te Steggerda, [en beide Roomsch] met Harmen HARMENS (URSELS (1792)) (zie 86399).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerhardus HENRICUS (zie 95503).
   2.  Gerhardus HENRICUS (zie 95504).
   3.  Lambertus HENRICUS (zie 95505).
   4.  Joanna HENRICUS (zie 95506).
   5.  Grietje HENRICUS (zie 95509).
   6.  Lambertus HENRICUS (zie 95507).
   7.  Margareta HENRICUS (zie 95508).
   8.  Henricus HENRICUS (zie 95510).
   9.  Geertje HENRICUS (zie 95511).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
145075    Joannis (Jan Geerts) GERHARDUS (BORG (1816)), geboren ca 1751, overleden voor 1816. Hij woonde in 1776 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, erna in de Ooster Lege Egge (onder Steenwijkerwold).
Ondertrouwd op 21-04-1776 te Steenwijkerwold, [Hun huwelijk werd te Oldemarkt niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] onder Steenwijkerwold.], gehuwd voor de kerk 00-05-1776 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. te Steenwijkerwold, zij j.d. te Ossenzijl (onder Oldemarkt), [en beide Rooms]. Echtgenote is Joanna (Jantjen Jannis') JOANNES (DIJKSTRA (1816)) (zie 92853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida JOANNIS (zie 145077).
   2.  Thiemetje JOANNIS (zie 145078).
   3.  Anna (Annegien Jans,Annigje) JOANNIS (BORG (1817)) (zie 140467).

139694    Taetske (Teedscha,Teerske,Tjitske) GERHARDUS, geboren te [of onder] Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), dochter van Gerardus GEERTS en Metje JURJENS, die huwden op 14-03-1762 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) (hij te Witveen, zij te Noorderdrachten, beide in de gem. Smallingerland). Haar ouders lieten tussen 1762 en 1774 te Drachten en te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geert (2x), Taetske, Geert, Baukjen en Jitske. Gedoopt (Hervormd) op 20-10-1765 te Wolgega en Sonnega, overleden op 22-03-1806 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 40-jarige leeftijd. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1803 (doop dochter Hendrikjen) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf)..
Ondertrouwd 00-08-1795 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-09-1795 te Steggerda (Hervormd), hij [weduwnaar] te Noordwolde, zij te Steggerda, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). [N.B. Mogelijk werd hun huwelijk gesloten te Boyl (onder Noordwolde).] met Reiner HARMENS (BULT (1812), BULD (1822)) (zie 139693). Zij lieten tussen 1796 en 1803 te Stegggerda en Vinkega en te Noordwolde (beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.)) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd Luijte, Metje, Gerhardus en Hendrikjen. Gerhardus overleed voor 1812 te Noordwolde. Hendrikjen overleed voor 1812 te Noordwolde. {Hij was eerder ondertrouwd 00-05-1786 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-05-1786 te Noordwolde (Hervormd), hij te Noordwolde, zij te Boyl (onder Noordwolde). Echtgenote is Geesje ALBERTS (zie 139699). Hij is later ondertrouwd 00-05-1807 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-05-1807 te Noordwolde (Hervormd), beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Trijntien ALBERTS (VELDHUIZEN (1830)) (zie 139700).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Luijte REIJNDERS (BULT (1812), BULD ()) (zie 139695).
   2.  Metje REIJNDERS (BULT (1812), BULD (1821)) (zie 139692).

92178    Henrica GERHARTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 15-12-1767 te Steenwijkerwold (getuige(n): Sietje PETERS), dochter van Gerbert JANS (zie 92171) en Jocoba (Jacobjen,Stiene) BERENDS (zie 92151).
 
85697    Helena Jans GERINK, geboren ca 1845 te Losser, dochter van Jan Hendrik GERINK (zie 85698) en Johanna AGTERES (zie 85699).
Gehuwd op 01-05-1891 te Lonneker, hij weduwnaar. Echtgenoot is Bernardus Henderiks ALFRINK (ALFERINK (1874)), 46 jaar oud (zie 85687). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-04-1874 te Steenwijkerwold met Maria Peters BOS (zie 85691).}
 
85698    Jan Hendrik GERINK.
Gehuwd met Johanna AGTERES (zie 85699).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44878    Hendrik GERITS (MUURLING (1812)), geboren op 04-12-1811 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-12-1811 te Echten, overleden op 21-09-1851 om 13:00 uur te in het huis No. 9-A (Wijk 1) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 39-jarige leeftijd, als echtgenoot van Feikje Alberts VAARTJES; nalatende zes kinderen: Gerrit, Albert, Engeltje, Baukje, Aaltje en Klaas; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Oosterzee) met zijn beide ouders en zijn broers Jochem, Jacob en Alle te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Gerrit Jacobs PUIS (MUURLING (1812)) (zie 83297) en Engeltjen (Ingeltje) JOCHEMS (van den BRINK (1811), van der BRINK (1839)) (zie 20403).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-03-1835 te Lemsterland (Fr.). Beide geboren te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Feikjen Alberts VAARTJES (VAATJES (1855)) (zie 44877). {Zij is later gehuwd op 18-05-1855 te Lemsterland (Fr.) met Sake Thomas' HOFSTRA, 35 jaar oud (zie 77792).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje Hendriks MUURLING (zie 67446).

41340    Frans GERITSEN, geboren ca 1576. Hij woonde in 1601 (bij zijn huwelijk) buiten de Vischpoort van Zwolle. Zoon van Gerit FRANSEN (zie 41342).
Ondertrouwd 00-11-1600 te Zwolle, gehuwd voor de kerk 00-05-1601 te Vollenhove (N.G.). Hij [j.m.] buiten de Vischpoort van Zwolle, zij wonende tot Vollenhove. Echtgenote is Jacobien JANS (zie 41341).
 
88950    Aaltje GERKEN, boerin (1833), landbouwster (<1838), geboren te Diever (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 17-10-1765 te Diever. Haar geboortedatum is niet bekend doordat deze in haar doopakte niet werd vermeld. Bij de invoering van de Burgelijke Stand werd in zo'n geval de doopdatum als de geboortedatum beschouwd.], gedoopt (N.G.) op 17-10-1765 te Diever, overleden op 18-06-1838 om 11:00 uur te ten hare huize No. 26 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof Jans BRALTEN. Dochter van Gerke SIJMENS (zie 88945) en Jantjen SIJMENS (zie 88946).
Ondertrouwd 00-05-1793 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-05-1793 te Wapserveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapserveen (Dr.). Echtgenoot is Roelof Jans BRALTEN, 38 jaar oud (zie 88949). Zij lieten tussen 1793 en 1807 te Wapserveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Hilligijn, Hendrik en Jantje. Jan overleed "ongehuwd" in 1879 te Wapserveen (gem. Havelte). Jantje overleed "ongehuwd" in 1886 te Wapserveen (gem. Havelte).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88943    Janna GERKEN (GARKENS (1811)), boerin (1823,1826,1833), geboren te Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-03-1774 te Diever, overleden op 24-02-1848 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Geert SNIJDER, [eerder weduwe van Jan Jacobs UFFELS]. Zij was op 19-05-1811 te Steenwijk doopgetuige bij de doop (N.G.) van Heiltje JURJENS, de kleindochter van haar mans broer Hendrik. Dochter van Gerke SIJMENS (zie 88945) en Jantjen SIJMENS (zie 88946).
Ondertrouwd (1) op 07-03-1802 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-04-1802 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Diever (Dr.). Echtgenoot is Jan JACOBS (UFFELS (1802)), 52 jaar oud (zie 88942).
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 23-01-1823 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Geert HENDRIKS (SNIJDER (1820)), 57 jaar oud (zie 84762), [Zij kregen samen geen kinderen.]. {Hij was eerder ondertrouwd op 12-04-1795 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-05-1795 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Jankien (Janke) KLAESSEN, 29 jaar oud (zie 84781).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Jans UFFELS (zie 88944).
   2.  Jantje Jans UFFELS (zie 88941).
   3.  Albertje Jans UFFELS (zie 88947).

120483    Jannes GERKEN (TISSING (1883)), landbouwer (1819,1827), geboren op 26-04-1799 te Wapse, onder Diever (Dr.), zoon van Gerke ARENTS en Margjen JANNES, die huwden op 29-11-1755 te Wapse (onder Diever - Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide te Wapse). Gedoopt (N.G.) op 30-04-1758 te Diever. Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Vledder (Dr.).
Ondertrouwd op 11-04-1789 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-04-1789 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Vledder (Dr.). Echtgenote is Kiertje HENDRIKS, 37 jaar oud (zie 120484). Zij lieten tussen 1790 en 1804 te Diever (Dr.) zes kinderen dopen: Margje, Aafje, Hendrikje, Gerke, Maria en Hendrik; alle zes werden zij geboren te Wapse (onder Vledder (Dr.)).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerke JANNES (TISSING (1827), TISSINGH (1837)) (zie 120485).
   2.  Maria JANNES (TISSING (1819), JANS (1820), TESSEN (1844), GERKEN (1837), JANSSEN (1856)) (zie 120448).

136097    Jannes GERKEN.
Gehuwd met Kiertje HENDRIKS (zie 136098).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Jans TISSING (TITSING (1823), TITSINK (1832), TJISSINK (1832), TIESINK (1846), TIEZING (1855), TIESSING (1858)) (zie 101746).

87640    Margien Arents GERKEN (TISSINGH (1850), TISSING (1860)), geboren op 03-01-1812 te Wapse (gem. Diever - Dr.), [geboortetijd niet vermeld]; dochter van Arent GERKEN [TISSINGH (1850)] (landbouwer - 1812,1835) en Grietien JANS, die huwden op 16-05-1802 te Diever (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide te Wapse (onder Diever)). Overleden op 07-04-1850 te Wapse (gem. Diever - Dr.) op 38-jarige leeftijd, als echtgenote va Harm Sijmens VELDKAMP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1835 te Diever (Dr.) met Harm Sijmen VELDKAMP (zie 87639). {Hij is later gehuwd op 03-05-1860 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Janna Jacobs BEEN, 45 jaar oud (zie 106937).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijme Harms (zie 106968).
   2.  Jentje Harms (Jantje) (zie 87631).

106952    Simen GERKEN, boerenknegt (1813), geboren te Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 03-08-1760 te Diever, zoon van Gerke SIJMENS (zie 88945) en Jantjen SIJMENS (zie 88946).
Ondertrouwd 00-04-1804 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 13-05-1804 te Vledder (N.G.), [Er werd behalve hun namen niets over hen vermeld.] met Geessien JANS (VLEDDER (1841)) (zie 106953).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen SIJMENS (VELDKAMP (1837), GERKE (1841)) (zie 106954).
   2.  Gerke SIJMENS (zie 106955).
   3.  Wolter Sijmens VELDKAMP (zie 113774).

106950    Simen ROELOFS GERKEN (GERRITS (1805)), geboren te Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-02-1769 te Diever, overleden op 15-07-1815 om 21:00 uur te ten huize No. 121 te Vledder (gem. Diever - Dr.) op 46-jarige leeftijd, [als partner van Jantien HARMS]; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. [N.B. Doordat een kopie van deze akte werd ingeleverd bij het 1e huwelijk van zijn zoon Harm, blijkt dat hij de Sijme GERKEN was die gehuwd was met Jantje HARMS.], zoon van Gerke SIJMENS (zie 88945) en Jantjen SIJMENS (zie 88946).
Ondertrouwd 00-08-1805 te IJhorst, [N.B. Voor het toekennen van dit huwelijk aan de ouders van Harm Simens VELDKAMP is enige toelichting nodig: Van deze ouders werden drie kinderen gevonden: Jantien (gedoopt in Vledder in oktober 1805), Harm (gedoopt te Vledder in januari 1811 en Aaltje (geboren in Vledder in januari 1815). De vader heette in de aktes Sijmen GERKEN, Kleine Sijmen GERKEN en Sijme GERKEN. Bij de huwelijken van Jantien en Harm staat duidelijk vermeld op welke data hun ouders overleden zijn. De herkomst van moeder uit Ruinen is daarmee duidelijk. De herkomst van hun vader is onduidelijk. Dit heeft drie oorzaken: 1) In zijn overlijdensakte staat alleen waar en wanneer hij overleden is en dat hij 54 jaar was geworden; 2) Er waren in Vledder twee mannen met de naam Sijmen GERKEN. Zij waren broers, beide vernoemd naar één van de grootvaders, die beide Sijmen heetten. Kleine Sijmen zou de jongste broer moeten zijn; 3) De huwelijksakte van de ouders van Jantien, Harm en Aaltjen ontbreekt in Vledder, in Diever en in Ruinen. Gecheckt is dat hun huwelijk niet werd gesloten in Steenwijk of in Steenwijkerwold. De link naar IJhorst staat in de doopakte van Jantien: "[gedoopt het kint] Van Sijmen Gerken en Jentien Harms Ehel[ieden], waarvan de vrouw als toen bij haar mans moeder te Vledder inwoonde en de man noch diende op de IJhorst in Overijssel, met name Jantien." Hier lezen we dat zij in oktober 1805 een echtpaar waren. Hun huwelijk werd [vermoedelijk] twee maanden eerder in IJhorst gesloten. Vermoedelijk omdat de bruidegom toen werd ingeschreven als Simen GERRITS, terwijl gegevens over hun herkomst in de akte ontbreken. Er werd van een Simen na 1805 in IJhorst geen kind gedoopt. Dit ondersteunt de aanname dat deze bruidegom en bruid van elders kwamen. Tenslotte is het de vraag welke van beide Sijme GERKENs er overleed in 1815 te Vledder. Volgens de akte was de overledene toen 54 jaar. Dat verwijst naar de doopakte van de oudste broer. Terwijl Kleine Sijmen gehuwd was met Jentjen HARMS. Ter info: Er huwde in Vledder in 1804 een Sijmen GERKEN met Geessien JANS. Zij lieten te Vledder in 1804 en in 1807 (het 2e kind dus na Jantien!) twee kinderen dopen en kregen in 1813 te Steenwijkerwold hun 3e kind. [Daarmee is de hypothese dat er maar één Sijmen GERKEN was die twee keer huwde, verworpen.] De Sijmen GERKEN die huwde met Geessien JANS overleed in 1823 te Noordwolde en was toen 63 jaar. Die leeftijd verwijst ook naar de doopakte van de oudste broer. Er is één andere akte gevonden die dit ondersteunt: In 1814 werd de geboorteakte van hun in 1813 geboren zoon Wolter ingeschreven. De vader Sijmen GERKEN was toen 54 jaar. Mijn conclusie is dat de leeftijd genoemd in overlijdensakte van de vader van Jantien en Harm onjuist was. Kijkend naar de doopakte van de Jongste Sijmen zou hij in 1815 46 jaar zijn geweest.], gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 18-08-1805 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide wonende in de Eemten (onder IJhorst). Echtgenote is Jantien HARMS (zie 106951). Zij lieten tussen 1805 en 1811 te Vledder (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd Jantien en Harm (2x). Zij kregen in 1815 te Vledder een dochter Aaltje. Harm-1 overleed jong te Vledder. Aaltje overleed met 2 jaar te Vledder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Sijmens VELDKAMP (zie 113773).
   2.  Harm Sijmen VELDKAMP (zie 87639).

132930    Bokke GERKES, overleden op 18-10-1807 te [Nijehaske te] Haskerland (Fr.).
Gehuwd met Jitske ANSKES (de BRUIN (1817)) (zie 132931).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139336    Derkje Gerkes GERKES, arbeidster (1872), geboren op 05-09-1846 te Assen (Dr.), dochter van Gerke Joukes GERKES (arbeider (1835,1846), vervener (1872), landbouwer (<1879)) (overleden op 04-04-1879 te Kloosterveen (gem. Assen - Dr.)) en Antje Jakobs KOK (arbeidster (1835), verveenster (1872)) (overleden op 21-11-1876 te Kloosterveen), die huwden op 05-07-1835 te Leek (Gr.) (beide geboren te Zevenhuizen (gem. Leek)). Overleden op 10-12-1924 om 00:30 uur te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Johannes HOOGEVEEN; wonende te Diever (Dr.). Zij woonde in 1873 (geboorte zoon Thomas) in het huis No. 664 staande te Kloosterveen (Wijk B) te Smilde (Dr.). Zij woonde in 1920 (overlijden man) te Dieverbrug (gem. Diever - Dr.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-04-1872 te Smilde (Dr.) met Johannes Thomas' HOOGEVEEN, 33 jaar oud (zie 139335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Johannes' (zie 139334).

125269    Foekjen GERKES, geboren op 23-09-1798 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-10-1798 te Nijehaske en Haskerdijken, dochter van Gerke LAMMERTS (zie 125266) en Marritje Wichers (Mergje) RUIJTER (de RUIJTER (1794)) (zie 38834).
 
114843    Gerben GERKES.
Gehuwd met Geerke RUURDS (zie 114844).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob GERBENS (COKJE (1791), KOKJE (1815)) (zie 114841).
   2.  Ruurd Gerbens KOKJE (zie 33829).

125268    Gertje (Geertje) GERKES (de VRIES (1818)), arbeidster (1827,<1845), geboren op 11-07-1796 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-07-1796 te Heerenveen, overleden op 01-11-1845 om 01:00 uur te in de huizinge No. 18 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 49-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Klazes FEIJERS; nalatende drie kinderen: [Willemke, Klaas en Jan]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zij werd op 15-05-1818 te Terband (gem. Aengwirden - Fr.), naar gedane Geloofs Belijdenis, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonde toen met haar man Jan Klazes FEIJER te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1827 (overlijden man) te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Willemke) te Terband. Dochter van Gerke LAMMERTS (zie 125266) en Marritje Wichers (Mergje) RUIJTER (de RUIJTER (1794)) (zie 38834).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-11-1817 te AEngwirden (Fr.) met Jan Klaassen FEIJER (TEIJERS (1825), FEIJERS (1845)), 22 jaar oud (zie 104087).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
130982    IJtje GERKES, overleden 00-10-1806 te Leeuwarden (Fr.), als echtgenote van Jelle WISSES; nalatende één kind: Trijntje. Begraven op 25-10-1806 te Leeuwarden.
Ondertrouwd op 29-04-1803 te Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1803 te Galileeërkerk te Leeuwarden (Hervormd), beide te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is Jelle WISSES (de VRIES (1819), WESSELS (1835)), 26 jaar oud (zie 130981). Zij lieten in 1804 te Leeuwarden (Fr.) één kind dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje. Trijntje huwde in 1848 te Leeuwarden met de weduwnaar Philippus Jacobus OOLGAARD en overleed in 1871 te Leeuwarden, als zijn echtgenote; er werden uit hun huweljk geen kinderen geboren. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-04-1817 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Willemke (Willemina,Wilhelmina Maria) HARMENS (FLIEDSTRA (1812), VLIETSTRA (1817), VLIEDSTRA (1825), FLIETSTRA (1851)), 19 jaar oud (zie 130980).}
 
20115    Aaltruijt GERLIGHS, gedoopt (N.G.) op 07-04-1661 te Zwartsluis, dochter van Geerlich ANDRIES (zie 20106) en Geertien GERRITS (zie 20109).
 
20113    Andreas GERLIGS, gedoopt (N.G.) op 19-05-1658 te Zwartsluis, zoon van Geerlich ANDRIES (zie 20106) en Geertien GERRITS (zie 20109).
 
18753    Alijt GERLIS, geboren ca 1620, overleden voor 1649.
Gehuwd voor de kerk voor 1649 met Sipke HIJLKES (zie 18752). {Hij is later ondertrouwd op 05-01-1649 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-01-1649 te Vollenhove, hij van Oosterzee en zij van den Noorde met Jantien HENDRICX (zie 18757).}
 
44484    Aaltje Jans GERN, geboren ca 1820 te Blokzijl, dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
Gehuwd op 27-05-1843 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Koert Jans van der MOLEN (van der MOOLEN (1843)), 31 jaar oud (zie 32215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Koerts van der MOOLEN (zie 44501).
   2.  Lampje Koerts van der MOOLEN (zie 44502).
   3.  Arijaantje Koerts van der MOOLEN (zie 44498).

36428    Anthonie GERN.
Gehuwd voor de kerk voor 1746 met Aaltje EWALS (zie 36429).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35656    Ariaantje Jans GERN, geboren op 15-09-1814 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 09-10-1814 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
 
35654    Diewertje Jans GERN, geboren op 13-12-1810 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 26-12-1810 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 16-12-1826 te Blokzijl op 16-jarige leeftijd, dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
 
36430    Gerritje Jans GERN, geboren 00-11-1821, overleden op 01-06-1822 te Blokzijl, dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
 
35655    Jan Jans GERN, flankeur bij de infanterie (<1832), geboren op 27-07-1812 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 09-08-1812 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 13-12-1832 te nabij Antwerpen (B.) op 20-jarige leeftijd, [wonende te Blokzijl], [N.B. Hij werd op 11-01-1835 (dus ruim 2 jaar na de van hem bekende overlijdensdatum) ingeschreven als ingezetene van Blokzijl met vermelding dat hij toen schipper was.], zoon van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
 
37257    Marijtjen Jans GERN, geboren op 17-05-1818 te Blokzijl, overleden op 20-09-1851 te Blokzijl op 33-jarige leeftijd, als partner van Jan BUNT. Dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-04-1840 te Steenwijkerwold, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Jan Lucas' BUNT, 32 jaar oud (zie 37256).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35653    Marritje Jans GERN, dienstmaagd (1837), geboren op 28-03-1809 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 16-04-1809 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 21-12-1883 te Blokzijl op 74-jarige leeftijd, als echtgenote van Justus FAHNER. Dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1837 te Blokzijl met Justus Willems FAHNER, 26 jaar oud (zie 51817).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
36427    Tiemontje Jans GERN, geboren op 13-09-1814 te Blokzijl, overleden op 30-09-1814 te Blokzijl, 17 dagen oud, dochter van Jan JOANNIS (GERN (1808)) (zie 34728) en Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).
 
123658    Femmichien (Femme) GERREBRANDS, geboren op 24-01-1736 te Vledder (Dr.), dochter van Gerbrant GEERTS en Annigjen LAMMERTS, die huwden op 07-02-1734 te Vledder (Dr.) (hij j.g. van Vledder, zij j.d. mede te Vledder). Gedoopt (N.G.) op 29-01-1736 te Vledder, overleden op 01-02-1826 om 02:00 uur te ten huize van haar zoon Jan KOOPS VELDHOF [met] No. 139 [staande] te Wapse (gem. Diever - Dr.) op 90-jarige leeftijd (aangifte door: haar zoon Jan KOOPS VELDHOF (55 jr., landbouwer te Wapse)), als weduwe van [Sijmen Arends VELDHOF]; nalatende vijf kinderen: [Arent, Gerbrand, Jan COOPS, Margjen en Grietje]; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1763 (doop zoon Garbrant) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 22-03-1760 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-04-1760 (N.G.), [geen gegevens over hun herkomst en/of status vermeld] met Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657). Zij lieten tussen 1761 en 1777 te Vledder (Dr.) en te Diever (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Arent, Garbrant, Annigjen, Gerbrand, Jan COOPS, Margjen en Grietjen; [vermoedelijk] de laatste zes geboren te wapse (onder Diever). Arent huwde met in 1801 te Diever met de weduwe Wijgertje ANDRIES en overleed in 1826 te Wapse (gem. Diever), als haar weduwnaar. Gerbrand-2 overleed in 1827 te Wapse "nalatende twee zusters [Margjen en Grietje] en en eenige vast goederen". Jan KOOPS overleed in 1827 te Wapse, "nalatende een broer [Gerbrand], twee zusters en eenige vaste goederen".
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
76564    Hartman GERREBRANDS (WIERSTRA (1812)), mr. timmerman (1795), timmerman (1812,1813,1821), geboren op 05-03-1744 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-03-1744 te Steggerda en Vinkega, overleden op 07-09-1828 om 16:00 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwenaar van [Aafje BARTELDS, eerder weduwenaar van] Grietje JANS. Hij woonde in 1767 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1795 (volkstelling Oldemarkt, 1795 - nr. 005) met zijn [1e] vrouw Grietjen JANS, met hun zoon Gerbrand en twee andere huisgenoten te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Hij woonde in 1821 (overlijden 2e vrouw) in het huis No. 135 te Oldemarkt. Zoon van Garbrant GEERTS (WIERSTRA (1812)) (zie 76576) en Grietje HARTMANS (zie 76577).
Ondertrouwd (1) op 11-04-1767 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 03-05-1767 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. geb[oren] [= gedoopt] te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) en wonende te Oldemarkt, zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenote is Grietjen JANS (zie 76578).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 28-05-1812 te Oldemarkt met Aafjen BARTELDS (BAAS (1821)), 48 jaar oud (zie 76553). {Zij was eerder ondertrouwd op 06-08-1800 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 24-08-1800 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide wonende te Oldemarkt. Echtgenoot is Roelof JANS (JANSONIUS (1778), JANZONENS (1795), JANZONIUS (1813)), 62 jaar oud (zie 76552).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietjen HARTMANS (WIERSTRA (1812)) (zie 76579).
   2.  Margjen HARTMANS (zie 76580).
   3.  Hilligjen HARTMANS (zie 76581).
   4.  Liesbeth HARTMANS (zie 76582).
   5.  Gerbrant HARTMANS (zie 76583).
   6.  Lijsabeth HARTMANS (zie 76584).
   7.  Gerbrand HARTMANS (WIERSTRA (1813), WIERDSTRA (1837)) (zie 76585).

74119    Aefjen GERRETS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 16-04-1786 te Steenwijk (getuige(n): Aefje [Claes ten OEVER], haar oma), overleden voor 1788 te Steenwijk, dochter van Gerrijt Hermannis' (Gerret) HEIBING (EBING (1830)) (zie 74117) en Hilligje Hendriks DOORNEVELD (DOORNEVELT (1784), DOORNVELD (1788)) (zie 74115).
 
35851    Aefjen GERRETS (EBINK (1815), EVINK (1820)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-09-1788 te Steenwijk (getuige(n): Janna), overleden op 01-06-1869 te Verlaat (gem. Steenwijkerwold) op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik van ESSEN. Dochter van Gerrijt Hermannis' (Gerret) HEIBING (EBING (1830)) (zie 74117) en Hilligje Hendriks DOORNEVELD (DOORNEVELT (1784), DOORNVELD (1788)) (zie 74115).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-11-1815 te Steenwijkerwold met Hendrik Jans van ESSEN, 26 jaar oud (zie 35850). Zij kregen tussen 1816 en 1832 te Steenwijkerwold vier kinderen, genaamd: Jantjen, Hilligje, Janna en Grietje.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
33747    Albert GERRETS (de BOER (1834)), wagenmaker (1834,1861,1862), geboren op 17-06-1810 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 24-06-1810 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen WAGTERS, [vaders moeder]). Hij woonde in 1861 (huwelijk dochter Femmegje) te Havelte (Dr.). Zoon van Gerret ALBERTS (de BOER (1813)) (zie 99309) en Femmigjen Hendriks van DALEN (van DAALEN (1810)) (zie 33746).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-04-1834 te Steenwijk met Antje Egberts van EK (zie 102248).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
120518    Annigje GERRETS (DALSEM (1833)), boermeid (1833), geboren op 25-07-1812 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), [N.B. Volgens haar doopakte werd zij geboren op 24-07-1812; ik houd me hier aan de datum in haar geboorteakte.], gedoopt (N.G.) op 16-08-1812 te Steenwijk. Zij woonde in 1833 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Zij woonde in 1837 (geboorte zoon Roelof) in het huis No. 64 te Wapserveen. Dochter van Gerrit (Garrijt,Gerritje) WILLEMS (van DALSEN (1831), DALSEM (1833), van DALSEM (1836), van DALFSEN (1843), DALFSEM (1849)) (zie 101545) en Roeloffien Egberts SMIT (PIPOT (1873)) (zie 101546).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1833 te Havelte (Dr.) met Geert Derks JONKER (JONKERS (1833)), 21 jaar oud (zie 106897).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Geerts (Dirk) JONKERS (zie 133109).
   2.  Roelof Geerts JONKERS (zie 133110).
   3.  Zwaantje Geerts JONKERS (zie 133111).
   4.  Zwaantje Geerts JONKERS (zie 133112).
   5.  Grietje Geerts JONKERS (zie 133113).
   6.  Geert Geerts JONKERS (zie 133114).
   7.  Jan Geerts JONKERS (zie 133115).
   8.  Grietje Geerts (zie 133116).

82288    Antje GERRETS (KELDERHUIJS (1792), KELDERHUIS (1806)), ijzerwarenkoopvrouw (1843), geboren op 10-01-1772 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-02-1772 te Oudeschoot, overleden op 02-08-1852 te Steenwijk op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Berent van OORT. Zij woonde in 1791 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Gerrit Jannes' KELDERHUIS (zie 47771) en Annigjen HARMS (COLK (1767), SCHOK (1779), KOLK (1850)) (zie 75803).
Ondertrouwd op 19-06-1791 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 06-07-1791 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Berent Gerrits van OORT (van OORD (1885)), 32 jaar oud (zie 82280).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerret Beerents (zie 82289).
   2.  Gerret Beerents (zie 82290).
   3.  Gerrit Krijstjaan Beerents (zie 82291).
   4.  Klaas Beerents (zie 82292).
   5.  Johannes Beerents (zie 82293).
   6.  Harm Beerents (zie 82294).
   7.  Jantje Berendts (zie 82295).
   8.  Koert Berents (zie 82296).
   9.  Jan Berends (zie 82297).
   10.  Annigje Beerents (zie 82298).
   11.  Barbara Berents (zie 82299).
   12.  Willem Berends (zie 118783).

61358    Asseltje (Hasseltje) GERRETS (STOBBE (1828)), arbeidster (1828), geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-08-1777 te Steenwijk, overleden op 01-12-1830 te Kuinre op 53-jarige leeftijd, als weduwe van Frerik Kornelis BOERSMA. Dochter van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
Ondertrouwd op 11-12-1802 te Kuinre, [N.B. De inschrijving van hun huwelijk te Blankenham is niet meer na te gaan door een hiaat in het ondertrouwboek van eind 1799 tot eind 1803.], gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-01-1803 te Blankenham (N.G.), hij j.m. geboren te Blankenham, zij j.d. geboren op 't Verlaat, beide wonagtig te Blankenham, en beide van den Hervormden Godsdienst; getrouwd met schriftelijk consent van wederzijdse ouders. Echtgenoot is Frerik Kornelis' BOERSMA (zie 55556).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
88013    Douwe GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 02-05-1784 te Steenwijk (getuige(n): Janne MOEIJ), zoon van Gerrit (Garrit) FOKKEN (zie 88006) en Petertje Douwes (Pietertjen) VOERMAN (VEURMAN (1748)) (zie 72850).
 
88012    Fokke GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 10-01-1779 te Steenwijk, zoon van Gerrit (Garrit) FOKKEN (zie 88006) en Petertje Douwes (Pietertjen) VOERMAN (VEURMAN (1748)) (zie 72850).
 
124124    Geert GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 15-02-1789 te Steenwijk (getuige(n): Geertruijt GEERS), zoon van Gerret GEERTS (TROEFFEL (1861)) (zie 124119) en Wietse GARRITS (GERBRANDS (1786), BROUWER (1861)) (zie 124120).
 
75993    Grietje GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 19-05-1793 te Steenwijk (getuige(n): Annigje AALDERS), dochter van Gerrit JELIS (de DOOD (1748)) (zie 75987) en Margje Johannes' (Margien,Marregje) VIERHOVEN (zie 75988).
 
75240    Harm GERRETS (GEERTS (1801), van BUITEN (1829)), arbeider (<1829), geboren ca 1754 te Delden, overleden op 09-06-1829 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van [Aaltje Jans ZWART]. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd op 01-06-1794 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-06-1794 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Aaltien Jans (Aaltje) ZWART, 23 jaar oud (zie 75231).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (Gerriet) HERMS (van BUITEN (1818)) (zie 102346).
   2.  Janna (Johanna) HARMS (van BUITEN (1830)) (zie 75241).
   3.  Jan HARMS (van BUITEN (1837)) (zie 135425).
   4.  Grietje HARMS (van BUITEN (1835)) (zie 75245).

74118    Harm GERRETS (EBING (1807)), arbeider (1840), stadskarreman te Steenwijk (1841,<1854), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-08-1784 te Steenwijk (getuige(n): Grietjen DOORNEVELD, zijn tante), overleden op 01-11-1854 te Steenwijk op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje de VRIES, [eerder weduwnaar van Geesje WESTERHUIS]. Zoon van Gerrijt Hermannis' (Gerret) HEIBING (EBING (1830)) (zie 74117) en Hilligje Hendriks DOORNEVELD (DOORNEVELT (1784), DOORNVELD (1788)) (zie 74115).
Ondertrouwd (1) op 05-04-1807 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-04-1807 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Geesje Klaasen WESTERHUIS (zie 74120).
Ondertrouwd (2) op 02-08-1811 te Steenwijk. De ondertrouw voor de kerk was op 04-08-1811 te Steenwijk. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1811 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje de VRIES (zie 74123).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Fredrik Harms EBING (zie 74124).
   2.  Gerrit Harms EBING (zie 74130).
   3.  Fredrik Harms EBINK (zie 74134).

85087    Harmina Geertruijd (Hermina) GERRETS (TROEFFEL (1808)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-10-1786 te Steenwijk (getuige(n): Geertruijd GERRETS), overleden op 02-01-1861 te Steenwijk op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Willem BIERMAN. Dochter van Gerret GEERTS (TROEFFEL (1861)) (zie 124119) en Wietse GARRITS (GERBRANDS (1786), BROUWER (1861)) (zie 124120).
Gehuwd met Willem BIERMAN (zie 85086).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
75994    Hendrik GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 23-11-1794 te Steenwijk, zoon van Gerrit JELIS (de DOOD (1748)) (zie 75987) en Margje Johannes' (Margien,Marregje) VIERHOVEN (zie 75988).
 
124125    IJske (Jetske) GERRETS (TROEFFEL (1815), TROEFFELS (1816), TROEFEL (1818), TROEFELS (1829)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 09-02-1791 te Steenwijk (getuige(n): Geertruijd GEERTS), overleden op 10-05-1864 te Steenwijk op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Lambertus de BRUIN. Zij woonde in 1815 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Gerret GEERTS (TROEFFEL (1861)) (zie 124119) en Wietse GARRITS (GERBRANDS (1786), BROUWER (1861)) (zie 124120).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-02-1815 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Lambertus Johannus Francoijs' (Albertus,Lubbertus) de BRUIJN (de BRUIN (1815)), 35 jaar oud (zie 76316). {Hij was eerder ondertrouwd op 07-07-1804 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1804 (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Wietse Anneus' (Wietsje) VELTKAMP (VELDKAMP (1805)) (zie 76325).}
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
56734    Jacob GERRETS (HEITE (1812)), landbouwer (<1812), geboren ca 1748, [Mogelijk was hij zijn ca 1744 geboren broer Jacob.], overleden op 23-08-1812 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van [Dirkje Lutes VEEN]; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1784 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Gerrit Wijchers HAITE (HAIJTE (1739), HOIJTE (1748), HEITE (1766)) (zie 94401) en Albertje Jacobs METSELAAR (zie 94402).
Ondertrouwd op 11-04-1784 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-04-1784 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk) en [beide] Mennoniet. Echtgenote is Dirkjen LUITJES (VEEN (1822)) (zie 56735).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jacobs HEITE (zie 79390).
   2.  Albertje Jacobs HEITE (zie 102183).
   3.  Jantje Jacobs HEITE (HEIDE (1913)) (zie 36037).

75990    Jelus GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-03-1787 te Steenwijk (getuige(n): Annigjen ARENS), zoon van Gerrit JELIS (de DOOD (1748)) (zie 75987) en Margje Johannes' (Margien,Marregje) VIERHOVEN (zie 75988).
 
75991    Jelus GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 10-05-1789 te Steenwijk, zoon van Gerrit JELIS (de DOOD (1748)) (zie 75987) en Margje Johannes' (Margien,Marregje) VIERHOVEN (zie 75988).
 
75992    Johannes (Jannes) GERRETS (VIERHOVEN (1813)), schoe[n]maker (1813,1814,1815,1817,1819,1821,1823,1824,1826,1842,1845,1847,1853), baardscheerder (1851), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 26-06-1791 te Steenwijk (getuige(n): Annigje AALDERS), overleden op 21-08-1879 te Steenwijk op 88-jarige leeftijd, als partner van Anna Judit van SANTEN; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1851 (huwelijk dochter Geesien) te Steenwijk. Zoon van Gerrit JELIS (de DOOD (1748)) (zie 75987) en Margje Johannes' (Margien,Marregje) VIERHOVEN (zie 75988).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-07-1813 te Steenwijk met Anna Judit Pieters (Judick) van SANTEN (van ZANTEN (1814)), 21 jaar oud (zie 76063).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jannis' VIERHOVEN (zie 99288).
   2.  Peter Johannes' VIERHOVEN (zie 126365).
   3.  Pieter Johannes' VIERHOVEN (zie 99287).
   4.  Dirk Jannes' VIERHOVEN (zie 99289).
   5.  Geesien Johannes' VIERHOVEN (zie 126366).
   6.  Margien Jannes' VIERHOVEN (VIER HOOVEN (1843)) (zie 126364).
   7.  Aaltien Jannes' VIERHOVEN (zie 126367).
   8.  Jelis Johannes' VIERHOVEN (zie 126368).

124122    Sietske GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-10-1780 te Steenwijk, dochter van Gerret GEERTS (TROEFFEL (1861)) (zie 124119) en Wietse GARRITS (GERBRANDS (1786), BROUWER (1861)) (zie 124120).
 
88014    Willemina GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-03-1786 te Steenwijk, dochter van Gerrit (Garrit) FOKKEN (zie 88006) en Petertje Douwes (Pietertjen) VOERMAN (VEURMAN (1748)) (zie 72850).
 
124123    Zietske GERRETS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 08-06-1783 te Steenwijk (getuige(n): Antje GERRITS), dochter van Gerret GEERTS (TROEFFEL (1861)) (zie 124119) en Wietse GARRITS (GERBRANDS (1786), BROUWER (1861)) (zie 124120).
 
128995    Antoinetta Lamberta Lamberts van GERREVINK, geboren op 04-11-1830 te Beekbergen (gem. Apeldoorn - Gld.), dochter van Lambert van GERREVINK (papiermaker - 1830) en Antoinetta Lamberta de BRUIN. Overleden op 14-10-1890 te Epe (Gld.) op 59-jarige leeftijd, als echtgenote van Johannes BERKHOFF.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-02-1862 te Apeldoorn (Gld.) met Johannes Pieters BERKHOF (BERKHOFF (1864)), 27 jaar oud (zie 128994).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94350    Jan GERRIDTS, geboren te Onna, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-08-1750 te Steenwijk, zoon van Gerrit JANS (zie 94344) en Aeltien BRALTS (zie 84335).
 
41419    Henderick GERRIES, geboren ca 1572. Hij woonde in 1623 (huwelijk dochter) te Vollenhove.
Kind:
   1.  Stine (Stijntie) HENDRICKS (zie 4150).

94685    Aaltjen GERRIETS, geboren op 02-01-1754 te De Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 06-01-1754 te Steenwijkerwold, dochter van Gerrit JANS (zie 94677) en Marchien JANS (zie 94684).
 
128539    Marchien GERRIETS.
Gehuwd met Roelof JACOBS (zie 128538).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit ROELOFS (HUFFELER (1824), UFFELTE (1824)) (zie 128529).

94687    Maria GERRIETS, geboren op 10-12-1756 te De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 12-12-1756 te Steenwijkerwold, overleden voor 1758 te De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, dochter van Gerrit JANS (zie 94677) en Marchien JANS (zie 94684).
 
94688    Maria GERRIETS, geboren op 24-03-1758 te De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 27-03-1758 te Steenwijkerwold, dochter van Gerrit JANS (zie 94677) en Marchien JANS (zie 94684).
 
41347    Gerriet GERRIETSEN, geboren ca 1579 te [Vollenhove]. Hij woonde in 1604 (bij zijn huwelijk) bij Arian GLASEMAKERS te Zwolle. Zoon van Gerriet EVERTSEN (zie 41348).
Ondertrouwd 00-06-1604 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 17-07-1604 te Zwolle (N.G.). Hij [j.m.] van Vollenhoe, thans woenende met Arian Glasemakers, zij woenende in de Deserstraate in den Golden Passer [beide te Zwolle]. Echtgenote is Marrieken Hendricks PALTEN (zie 41349).
 
91356    Jantijn (Jantien) GERRIJDS (WESTERBURG (1840)), geboren te Elp, onder Westerbork (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-06-1776 te Westerbork, overleden op 04-12-1828 te Steenwijk op 52-jarige leeftijd, als partner van Egbert Arends KANON; [namen Ouders niet vermeld]. Dochter van Gerrijd BERENTS (zie 91357) en Roelfien JANS (zie 91358).
Ondertrouwd 00-03-1802 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-04-1802 te Havelte (N.G.), hij van Steenwijk, zij van Westerborg (Dr.). Echtgenoot is Egbert Arents KANON, 22 jaar oud (zie 91355).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelfijn EGBERTS (KANON (1828)) (zie 91359).
   2.  Arend EGBERTS (KANON (1844)) (zie 91360).
   3.  Hilbert Egberts (zie 91354).
   4.  Gerrigje Egtberts (Gergien) (zie 91369).

133834    Lijsabeth GERRIJDS (van der VEGTE (1726), van der VEGTE (1727)), muldersse (1729). Zij woonde in 1723 (doop dochter Janna) bij de Molen te Dalfsen, erna ook. Zij woonde in 1727 (doop zoon Reijnt) aan de molen staande te Oosterdalfsen, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1722 met Willem (Wilhelmus) REIJNTS (SNELLE (1714)) (zie 133833). Zij lieten tussen 1723 en 1730 te Dalfsen 5 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Janna, Reijnt (2x), Janna en Geessien. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1713 met Janna GOOSSENS (zie 133835). Zij lieten in 1714 en in 1718 te Dalfsen twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lambert Jan en Goossen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Reijnt Wilhelmus' (Reijn) SNEL (SNELL (1760)) (zie 133831).

137382    Derkje GERRIJDSZ, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 16-11-1777 te Urk, dochter van Gerrijd ALBERTSZ (BOUWMAN (1775)) (zie 137379) en Jannetjen (Jantje) JACOBSZ (van SMIRNEN (1775), van SMEERNE (1841)) (zie 137380).
 
137250    Jacob GERRIJDSZ, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 23-04-1753 te Urk, zoon van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
 
137252    Jan GERRIJDSZ, geboren te Urk, [tweeling met Merrijtjen], gedoopt (N.G.) op 16-10-1757 te Urk, zoon van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
 
137248    Jannetjen GERRIJDSZ, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 14-09-1749 te Urk, overleden voor 1750 te Urk, dochter van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
 
137249    Jannetjen GERRIJDSZ, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 01-11-1750 te Urk. Zij woonde in 1771 (bij haar 1e huwelijk) te Urk. Zij woonde in 1783 (bij haar 2e huwelijk) te Urk. Dochter van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
Ondertrouwd (1) op 21-04-1771 te Urk, "met consent van wederzijdse ouders", gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 12-05-1771 te Urk (N.G.), hij jongman, zij jongedogter, beide alhier [= te Urk]. Echtgenoot is Hendrik DERKSZ (van den BERGH (1771)) (zie 137271).
Ondertrouwd (2) op 10-06-1783 te Urk, "met volkomen toestemming van wederzijdse vrienden", gehuwd voor de kerk 00-06-1783 te [Urk] (N.G.), hij weduwenaar, zij weduwe, beide alhier [= te Urk]. Echtgenoot is Hendrik KLAASSZ (de HAAN (1783)) (zie 137262).
 
137244    Lubbert GERRIJDSZ (HAKVOORT (1770)), geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 18-03-1742 te Urk. Hij woonde in 1770 (bij zijn huwelijk) te Urk. Zoon van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Gerrijdjen LUBBERTZ (zie 137242).
Ondertrouwd op 29-09-1770 te Urk, "met consent van wederzijdse ouders"; [te Zwartsluis werd hun huwelijk niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] op Urk]. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-10-1770 te urk (N.G.), hij jongman alhier [= te Urk], zij jongedogter van de Zwarte Sluijs. Echtgenote is Swaentien Stevens HARTSMAN (HARSMA (1748)), 29 jaar oud (zie 137268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Lubbertsz HAKVOORT (zie 137475).

137251    Merritjen GERRIJDSZ, geboren te Urk, [tweeling met Jan], gedoopt (N.G.) op 16-10-1757 te Urk, dochter van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
 
137245    Teunis GERRIJDSZ, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 23-08-1744 te Urk, overleden voor 1746 te Urk, zoon van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Gerrijdjen LUBBERTZ (zie 137242).
 
137246    Teunis GERRIJDSZ (HAKVOORT (1771)), geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 04-12-1746 te Urk. Hij woonde in 1771 (bij zijn huwelijk) te Urk. Zoon van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Gerrijdjen LUBBERTZ (zie 137242).
Ondertrouwd op 02-02-1771 te Urk, "met consent van wederzijdse ouders", gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17-02-1771 te Urk (N.G.), hij jongman, zij jongedogter, beide alhier [= te Urk]. Echtgenote is Lubbetjen CLAASZEN (van DOCKUM (1771)) (zie 137253).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
137247    Jannetjen GERRIJDSZEN, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 01-09-1748 te Urk, overleden voor 1749 te Urk, dochter van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
 
137238    Tijmentjen GERRIJDZ (HAKVOORT (1776)), geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 08-12-1754 te Urk, overleden op 09-10-1827 om 09:00 uur te Urk op 72-jarige leeftijd (aangifte door: haar zoon Jacob RAS (48 jr., winkelier te Urk)), als echtgenote van Klaas RAS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Urk. Dochter van Gerrit TEUNIS (zie 10687) en Albertjen JACOBSZ (zie 137241).
Ondertrouwd op 22-03-1776 te Urk, "met consent van wederzijdse ouders", gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-04-1776 te Urk (N.G.), hij jongman, zij jongedogter, beide alhier. Echtgenoot is Claas Abrams POSTMA (RAS (1827)), 23 jaar oud (zie 137237). Zij lieten tussen 1776 en 1789 te Urk zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albertjen, Jacob, Hendrik, Abraham, Gerrit en Pieter. Jacob huwde ca 1808 [te Urk?] met Jannetje Hendriks SNIDER [SNIJDER (1812)] en overleed in 1827 te Urk, als haar echtgenoot. Hendrik huwde met Lijsbeth KAPTIJN, huwde in 1828 te Urk met Klaasje Jelles KROON en overleed in 1865 te Zwolle, als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Abraham huwde ca 1811 [te Urk?] met Grietje Grubbelts BRANDS [BRAND (1832)], huwde in 1837 te Kampen met Geertrui Peters BOS en overleed in 1849 te Kampen, als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Pieter huwde ca 1811 [te Urk?] met Vrouwtie Antoniesz van den BERG (geboren op 13-12-1791 te Urk) en overleed in 1864 te Urk, als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Klaasz (RAS (1811)) (zie 137442).
   2.  Gerrit KLAASZ (RAS (1813)) (zie 137236).

90444    Aaltje GERRIJS, geboren ca 1834 te Giethoorn, dochter van Albert Teunis' GERRIJS (GERRITS (1837), GARRITS (1857)) (zie 90445) en Albertje Jacobs KOLLEN (zie 90446).
Gehuwd op 30-08-1871 te Oldemarkt met Roelof Jans LOK (zie 90442). {Hij was eerder gehuwd op 20-03-1852 te Oldemarkt met Femmigje Alberts HUISMAN (zie 90416).}
 
65867    Aaltje Alberts GERRIJS.
Gehuwd met Geert Hendriks PEN (zie 65866).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Geerts (zie 65865).

40464    Aeltien GERRIJS, geboren ca 1603, overleden voor 1640 te de Krijger te Barsbeek op het Lant van Vollenhoo.
Gehuwd voor de kerk ca 1628 met Pieter WICHERS (zie 3779). {Hij is later ondertrouwd op 10-01-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-01-1640 (N.G.). Hij weduwnaer. Echtgenote is Maregien HENDRICKS (zie 4424). Hij is later ondertrouwd op 24-07-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-08-1658 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer], zij wed[uwe]. Echtgenote is Willemtien WESSELS (zie 17806).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien PETERS (zie 12562).
   2.  Harman PIETERS (zie 3780).

90445    Albert Teunis' GERRIJS (GERRITS (1837), GARRITS (1857)), arbeider (1832,1837,1842), veehouder (1857), geboren ca 1803 te De Wijk (Dr.). Hij woonde in 1837 (bij zijn 3e huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Teunis Jans GERRIJS (GARRIJS (1832), GERRITS (1837)) (zie 90448) en Jeltjen Alberts de VRIES (zie 90449).
Gehuwd (1) voor 1825 met Wilhelmina Hendriks WIEGMAN (zie 90447).
Gehuwd (2) op 15-12-1832 te Giethoorn met Albertje Jacobs KOLLEN (zie 90446).
Gehuwd (3) op 12-08-1837 te Giethoorn (getuige(n): [niet verwant]) met Margien Jakobs (Merrigje) KONING, 26 jaar oud (zie 143468).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jentje Alberts (Jentien) GERRITS (zie 106569).
   2.  Teunis Alberts GARRITS (zie 139912).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aaltje (zie 90444).

18610    Hendrickien GERRIJS, geboren ca 1625, dochter van Gerrijt HERMS (zie 18612).
Ondertrouwd op 06-01-1646 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-02-1646 te Vollenhove (N.G.), hij in 't Clooester en zij op 't Swolle met Jan PITERSZ (zie 4980).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit JANS (zie 4981).

90448    Teunis Jans GERRIJS (GARRIJS (1832), GERRITS (1837)), arbeider (1832,1837), klompemaker (1834).
Gehuwd met Jeltjen Alberts de VRIES (zie 90449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Teunis' (GERRITS (1837), GARRITS (1857)) (zie 90445).
   2.  Roelofje Teunis' GARRIJS (GERRIJS (1855)) (zie 59549).

6087    Albert GERRIJTS, geboren ca 1641, uit Beulake, zoon van Gerrijt ALBERTS (zie 17736) en Gerrichjen HENDRICX (zie 5797).
Ondertrouwd op 05-07-1663 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 02-08-1663 te Vollenhove, beide van de Beulacker met Femmichien (Femme) HOEGEN (zie 6088).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesjen ALBERTS (zie 6089).
   2.  Gerrit ALBERTS (zie 6228).

82044    Albert GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-07-1689 te Steenwijk, zoon van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
 
94351    Albertien GERRIJTS, geboren te Onna, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-01-1757 te Steenwijk, dochter van Gerrit JANS (zie 94344) en Aeltien BRALTS (zie 84335).
Kind:
   1.  Jan GERRIJTS (zie 94352).

135642    Albertjen GERRIJTS, geboren te [Tweeloo onder] Ruinerwold (Dr.), "tweeling met Arent", gedoopt (N.G.) op 12-09-1773 te Ruinerwold, dochter van Gerrijt Roelfs VENNIK (VENNINK (1773)) (zie 135637) en Aeltijn EGBERTS (ZWIERS (1818)) (zie 135638).
 
77221    Anne GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-06-1700 te Steenwijk, kind van Gerrit ARENTS (de DOOD (1748)) (zie 77217) en Annigjen (Anna) GOSLINGS (GOSLINK (1711)) (zie 77218).
 
77222    Anne GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-09-1704 te Steenwijk, kind van Gerrit ARENTS (de DOOD (1748)) (zie 77217) en Annigjen (Anna) GOSLINGS (GOSLINK (1711)) (zie 77218).
 
127169    Antie GERRIJTS (PRANGER (1827)), geboren op 29-12-1783 te Leeuwarden (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-01-1784 te Leeuwarden, overleden op 12-01-1874 om 19:00 uur te in het huis No. 228 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) op 90-jarige leeftijd, als echtgenote van Wieger Jacobs BROERS. Zij woonde in 1807 (bij haar 1e huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Zij woonde in 1817 (geboorte dochter Saapke) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1827 (bij haar 2e huwelijk) te Terwispel. Dochter van Gerrit Everts PRANGER (zie 127170) en Saakjen BARTELES (zie 127171).
Ondertrouwd (1) 00-04-1807 te Garijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), voor het Gerecht te Leeuwarden was de ondertrouw op 01-05-1807; te Garijp op 10-05-1807 attestatie afgegeven [naar Leeuwarden]. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-05-1807 te Galileeërkerk te Leeuwarden (Hervormd), hij te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), zij te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is Hebke THEUNES (de JONG (1826)), 32 jaar oud (zie 127172). Zij kregen in 1817 "in het schip" liggende te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) een dochter Saapke. Saapke huwde in 1847 te Opsterland (Fr.) met Fedde Hendriks van DAM en Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 06-09-1827 te Opsterland (Fr.) met Wieger Jakobs BROER (BROERS (1828)) (zie 127162), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
120281    Arentje GERRIJTS (de GLEE (1785)), boerin (1829), geboren ca 1764. Zij werd in 1778 (overlijden vader) [vermoedelijk] wees. Haar curatoren werden toen: Jan ter HORST (zie) en [haar broer] Hendrik de GLEE. [N.B. Vermoedelijk was Geertje Jans ter HORST haar moeder: na het kinderloos overlijden van Margjen Gerrits de GLEE bleek deze haar zuster [en niet haar halfzuster] Arentje Gerrits de GLEE als één van de erfgenamen te hebben aangewezen. Dit betekent dan dat in de akte uit 1778, waarin staat dat haar vader bij zijn overlijden gehuwd was geweest met Grietje JANS, de naam van haar moeder onjuist was weergegeven.], overleden op 15-09-1841 om 01:00 uur te in het huis No. 78 staande aan het Diept te Sloten (Fr.), als weduwe van Jan Pieters KLIJNSTRA; nalatende zes kinderen: Gerrit, Zwaantje, Pieter, Margje, Rinske en Foppe; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1778 (overlijden vader) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga, erna te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij was in 1808 (overlijden zus Margjen) testamentair mede erfgenaam; zijzelf woonde toen met haar man Jan PIETERS te Harich (gem. Gaasterland - Fr.). Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Balk) met haar man Jan Pieters KLIENSTRA en hun kinderen Grietie [= Geertie], Pieter, Margjen, Janke, Sitske, Foppe en Rinske te Harich; hun zoon Gerrit woonde toen te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) en hun dochter Zwaantje woonde toen te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd). Zij woonde in 1812 (huwelijk dochter Geertie) te Harich, erna in 1814 (1e huwelijk dochter Margjen) ook. Zij woonde in 1828 (2e huwelijk dochter Margjen) te Harich. Zij woonde in 1829 (overlijden man) in het huis No. 8 te Harich. Dochter van Gerrit Hendriks WEVER (de GLEE (1778)) (zie 120283) en Geertje Jans ter HORST (HORST (1744)) (zie 120314).
Ondertrouwd 00-04-1783 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-04-1783 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), hij te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jan PIETERS (KLIENSTRA (1811), KLIJNSTRA (1812)), 26 jaar oud (zie 120280). Zij lieten tussen 1784 en 1808 te Haskerland (Fr.), te Schoterland (Fr.), te AEngwirden (Fr.) en te Harich (Gaasterland - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerrijt, Swaantje, Pijtter, Geertje, Pieter, Margjen, Janke, Sijtske, Foppe en Reinskje. Gerrit huwde met Hilkje HEINS [HOFMAN (1829)] en huwde in 1829 te Hemelumer Oldeferd met Tjamke Jans BOSMA. Zwaantje huwde met Anne MEISES. Pieter-2 huwde in 1818 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Hendrikje Jurjens de ROEST. Janke huwde in 1818 te Sloten (Fr.) met Johannes Wiebrend van der VAART en overleed in 1840 te Sloten, als zijn echtgenote. Sijtske huwde in 1826 te Hemelumer Oldeferd met Rimmer Johannes' BERGSTRA. Foppe huwde in 1828 te Sloten met Hendrikjen Johannes' TROMP. Reinskje huwde in 1826 te Gaasterland met Sjoerd Jelles MEINESZ en huwde in 1830 te Hemelumer Oldeferd met Klaas Johannes' ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje JANS (KLIENSTRA (1811), KLIJNSTRA (1812)) (zie 114946).
   2.  Margjen JANS (KLIENSTRA (1811), KLIJNSTRA (1829)) (zie 91991).

104830    Asseltje GERRIJTS, geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 25-01-1766 te Steenwijk, dochter van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
 
21349    Bartelt GERRIJTS (DUIJN), geboren ca 1613. Hij woonde in 1638 (bij zijn huwelijk) op den Duijn. In 1675 woonde hij te Blokzijl (register hooftgelt, Blokzijl). Tot zijn huishouden behoorden toen 2 andere volwassenen. Zijn bezittingen werden toen getaxeerd op ca. 750 gulden.
Ondertrouwd op 11-11-1638 te Blokzijl, [te Vollenhoo] op 02-12-1638 getuigenis verleend om te trouwen in Blocksyl. Gehuwd voor de kerk op 16-12-1638 te Blokzijl. Hij j.m. zij j.d., beijde van den Duijn [buijten Blockzijl]. Echtgenote is Trijntgen ARENTS (zie 21350).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
41505    Betien (Mattijn) GERRIJTS, geboren ca 1615 te Vollenhove. Zij woonde in 1640 (bij haar huwelijk) in de Camperstraat te Zwolle. Dochter van Gerrijt ROLEFSEN (zie 41506).
Ondertrouwd 00-01-1640 te Zwolle. Te Vollenhove was de ondertrouw op 19-01-1640. Gehuwd voor de kerk op 19-02-1640 te Vollenhove (N.G.). Hij j.m. van Swoll[e], zij j.d. van Vollenho, [thans] in de Camper-strate [tot Swolle]. Echtgenoot is Jan VOLCKERS (zie 41503).
 
12474    Coop GERRIJTS, geboren ca 1615.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1654 met Aeltien JANS (zie 12942).
Ondertrouwd (2) op 11-03-1655 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Wanneperveen (N.G.), hij wed. in de Leeuwte en zij wonende op Wanneperveen met Trijntien (Trijne) JANS (zie 12477).
Ondertrouwd (3) op 09-05-1657 te Zwolle. Te Vollenhove was de ondertrouw op 10-05-1657. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1657 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer] in de Leeuwte in 't Lant van Vollenhove, zij wed[uwe] aen de Mastebroeckerdijck. Echtgenote is Albertien SIJSEN (zie 12481). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1657 met Arent LUBBERTS (zie 12493).}
 
12377    Crijn GERRIJTS, geboren ca 1620, overleden voor 1658.
Gehuwd voor de kerk voor 1658 met Neeltien JANS (zie 12385). {Zij is later ondertrouwd op 08-05-1658 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk 00-00-1658 te Wanneperveen (N.G.), hij wed. wonende in de Beulacker en zij wed. van de Schipsloot met Hendrick HENDRICKS (zie 12386).}
 
18340    Derck GERRIJTS, geboren ca 1620.
Kind:
   1.  Gerrijt DIRCKS (zie 18339).

30290    Derk GERRIJTS, geboren ca 1686 te in die Beulake.
Ondertrouwd 00-12-1711 te Beulake, ondertrouw te Zwartsluis op 18-12-1711. Gehuwd voor de kerk op 10-01-1712 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. in die Beulake, zij j.d. van Zwartsluis. Echtgenote is Jantjen HENRIKS (zie 30291), [N.B. Van hen werden te Zwartsluis en te Beulake geen kinderen gedoopt (N.G.).].
 
8388    Devertien GERRIJTS, geboren ca 1633, woonde voor haar huwelijk (1658) in Gesker? Dochter van Gerrijt HERMS (zie 8530).
Ondertrouwd op 18-09-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 31-10-1658 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhoo en zij van Gesker met Jan ECKELS (TALEN) (zie 3174). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-03-1655 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1655 te Giethoorn (N.G.), zij wonende te Zipe-Zee met Tannetie Jans van der PIJLEN (zie 8372).}
 
80927    Douwe GERRIJTS.
Gehuwd voor de kerk ca 1677 met Wapke MARTENS (zie 80928). Zij lieten tussen 1678 en 1690 te Koudum (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aeltje, Marten, Auck, Marten, Aucke, Aeltje en Jancke (2x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten DOUWES (JAARSMA (1703), JAARSMAN (1704)) (zie 80921).

16622    Egbert GERRIJTS, geboren ca 1600, overleden voor 1654.
Kind:
   1.  Aeltjen EGBERTS (zie 5623).

135640    Egbert GERRIJTS, geboren te [Tweeloo onder] Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 04-09-1768 te Ruinerwold, zoon van Gerrijt Roelfs VENNIK (VENNINK (1773)) (zie 135637) en Aeltijn EGBERTS (ZWIERS (1818)) (zie 135638).
 
82067    Engbert GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], tweeling met Lijsebet. Gedoopt (N.G.) op 30-09-1681 te Steenwijk, overleden voor 1683 te Steenwijk, zoon van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
 
82069    Engbert GERRIJTS (SIJVERINGH (1711)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 22-04-1683 te Steenwijk. Hij woonde in 1711 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Zoon van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
Ondertrouwd op 01-03-1711 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-03-1711 (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij wed[uwe] van Guijtbergen. Echtgenote is Annichjen JANSEN (zie 82070).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrijt Engberts SEVERINGH (zie 82071).

20998    Evert GERRIJTS, geboren ca 1603.
Gehuwd voor de kerk voor 1638 met Bastien HENDRICX (Bette COOPS) (zie 252). {Zij is later ondertrouwd op 07-07-1638 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-08-1638 (N.G.), hij tot St. Jans Camp, zij weduwe op Wanneperveen. Echtgenoot is Bartholt JANSSEN (VELTCAMP (1639)) (zie 251).}
 
23888    Femmegien GERRIJTS, geboren ca 1686.
Ondertrouwd (1) op 25-04-1711 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-05-1711 te [Beulake] (N.G.). Hij weduwnaer, zij j.d., beijde in die Beulake. Echtgenoot is Jan Claasz VOOGHT (zie 20307). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1680 met Wijchertien WILLEMS (zie 20308).}
Ondertrouwd (2) op 17-09-1720 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-10-1720 te Beulake (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beijde in die Beulake. Echtgenoot is Hendrik GEERTS (zie 23892), [N.B. Van hen werden te Beulake geen kinderen gedoopt (N.G.).].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Volcken Jans PILMAN (zie 23889).
   2.  Grieten Jans PILMAN (zie 23890).
   3.  Gerrit Jans PILMAN (VOOGT (1743)) (zie 23891).

143321    Femmigje GERRIJTS (SMID (1864)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 06-02-1771 te Steenwijk, overleden op 15-03-1828 te Zwartsluis op 57-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan DOGGENAAR; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Dochter van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
Ondertrouwd op 04-11-1796 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-11-1796 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren en wonende te Zwartsluis, zij j.d. geboren te Steenwijk en laatst gewoond hebbende te Enkhuizen (N.H.) met Jan Gerrits DOGGENAAR, 23 jaar oud (zie 143320). Zij lieten tussen 1798 en 1812 te Zwartsluis zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Gerrit, Jannetje, Marten (2x), Jan en Teunis. Marten-2 overleed in 1864 te Zwartsluis, vermoedelijk ongehuwd. {Hij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 28-10-1829 te Katwijk (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Lubbertje Bartolomeus' SCHIPPERS (zie 143322).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88010    Fokken GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 25-10-1771 te Steenwijk, overleden voor 1779 te Steenwijk, zoon van Gerrit (Garrit) FOKKEN (zie 88006) en Petertje Douwes (Pietertjen) VOERMAN (VEURMAN (1748)) (zie 72850).
 
90979    Freerk GERRIJTS (RAADSVELD (1828)), arbeider (1828), geboren op 13-07-1779 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-07-1779 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 21-02-1848 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 68-jarige leeftijd. Hij woonde in 1828 (huwelijk dochter Geertje) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Gerrijt FREERKS (RAADSVELD (1814)) (zie 90977) en Marchje Jacobs HAXE (LEEU (1748), LEEUW (1769), LEUW (1773)) (zie 29608).
Ondertrouwd 00-10-1803 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hun huwelijk werd ook ingeschreven te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-10-1803 te Nijehaske (Hervormd), hij te Oudehaske, zij [weduwe] te Nijehaske, beide in de gem. Haskerland (Fr.). Echtgenote is IJtjen JACOBS (de JONG (1826)), 39 jaar oud (zie 97957). {Zij was eerder ondertrouwd 00-04-1786 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), [te Nijehaske] op 14-05-attestatie afgegeven na[ar] Oudehaske. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-05-1786 te Oudehaske (Hervormd), hij te Nijehaske, zij te Oudehaske, beide in de gem. Haskerland (Fr.). Echtgenoot is Pier GERRITS (de JONG (1812)), 27 jaar oud (zie 39339).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje FREERKS (zie 97958).
   2.  Geertje FREERKS (RAADSVELD (1828)) (zie 97959).
   3.  Stijntje FREERKS (RAADSVELD (1837), RAATSVELD (1906)) (zie 97960).

27184    Geert GERRIJTS, geboren ca 1681, overleden voor 1748 te Dinxterveen (Dr.).
Ondertrouwd (1) 00-01-1706 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-01-1706 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.). Hij j.m. van Dingsterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. van Nieuveen (Dr.). Echtgenote is Hendrikjen Evers BEENS (zie 27185).
Ondertrouwd (2) 00-09-1729 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 07-10-1729 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beijde van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Echtgenote is Geertjen JANS (zie 27186).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
5341    Geertien GERRIJTS, geboren ca 1614, overleden voor 1657.
Gehuwd voor de kerk voor 1657 met Gerrit JANSSEN (van OLDENZAAL) (zie 3586). {Hij is later ondertrouwd op 29-05-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-06-1657 te Vollenhove (N.G.), hij wed.(van OLDENZAAL) van Vollenhoo en zij wed. van Barschip met Alijt LUBBERTS (zie 12506).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen GERRITS (zie 3587).
   2.  Geesjen GERRITS (zie 5342).

12939    Geertien GERRIJTS, geboren ca 1630, dochter van Gerrijt GEERTS (zie 12941).
Ondertrouwd op 02-03-1655 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-04-1655 te Vollenhove (N.G.). Hij op 't Swolle, zij tot Bersbeke [beijde op het Lant van Vollenhove]. Echtgenoot is Gerbrig ANDRIES (zie 12938).
 
143328    Geertje GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 02-06-1765 te Steenwijk, dochter van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
 
88011    Geertje GERRIJTS (FOKKEN (1804)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-07-1773 te Steenwijk, overleden op 14-03-1817 te Steenwijk op 43-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrikus van BRUMMEN; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Gerrit (Garrit) FOKKEN (zie 88006) en Petertje Douwes (Pietertjen) VOERMAN (VEURMAN (1748)) (zie 72850).
Ondertrouwd op 15-07-1798 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-07-1798 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Deventer, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Hendrikus van BRUMMEN (zie 147513).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
17869    Geesien GERRIJTS, geboren ca 1640 te Blankenham? Dochter van Gerrijt CLAESSEN (zie 17870).
Ondertrouwd op 29-09-1663 te Vollenhoo, gehuwd voor de kerk 00-10-1663 te Blankenham (N.G.). Hij van Vollenhoo en zij van Blankenham. Echtgenoot is Hendrik Karsten VISSCHER (zie 17867).
 
90981    Geesjen GERRIJTS, geboren op 21-06-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-07-1786 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Gerrijt FREERKS (RAADSVELD (1814)) (zie 90977) en Marchje Jacobs HAXE (LEEU (1748), LEEUW (1769), LEUW (1773)) (zie 29608).
 
19030    Geessien GERRIJTS, geboren ca 1652, in 't Clooster, dochter van Gerrijt ARENS (zie 19032).
Ondertrouwd op 25-05-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-06-1673 te Beulake (N.G.), beijde wonende in 't Clooster met Jan ARENS (zie 12798).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
39008    Gerrijtgen GERRIJTS, geboren ca 1607.
Ondertrouwd 00-04-1632 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-04-1632 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., bijde van Bloxijl. Echtgenoot is Teunis VOLCKERS (zie 39007).
Uit dit huwelijk:
   1.  Volckert TEUNISZ (zie 39013).
   2.  Gerrit TEUNISZ (zie 39014).
   3.  IJsbrant TEUNISZ (zie 38996).
   4.  Albert TEUNIS (zie 39009).
   5.  Willem TEUNIS (zie 39010).
   6.  Jantjen TEUNIS (zie 39011).
   7.  Gerrit TEUNISZ (zie 39012).

3049    Hardenberg (Hadewich) GERRIJTS, geboren ca 1597 te [Barsbeek op het Land van Vollenhove]. Zij woonde in 1622 (bij haar huwelijk) [als inwonende meid] bij mr. Jan KIERS te Wendel [op het Land van Vollenhove], erna vermoedelijk te 't Klooster. Zij woonde in 1640 (doop zoon Arent) te St.Jansklooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove]. Dochter van Gerritt WILLEMS (zie 19615).
Ondertrouwd op 10-04-1622 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 05-05-1622 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. wonende in Sint Jans Cam, zij j.d. van Berswick wonende te Wendele [bij] mr. Jan KIERS. Echtgenoot is Jacob ARENTS (zie 16466).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
121386    Harm GERRIJTS, geboren ca 1740, [Mogelijk was hij Herm GERRIJTS, die gedoopt werd op 24-01-1734 te Nijeveen, als zoon van Gerrijt HENRIKS en Mariggien FRERIKS.], overleden voor 1775 te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-04-1765 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 28-04-1765 te Nijeveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde alhier [= te Nijeveen (Dr.)]. Echtgenote is Aaltje HARMS (zie 121388), [N.B. Van hen werd in Drenthe één kind gedoopt (N.G.).]. {Zij is later ondertrouwd 00-11-1775 te Ruinerwold (Dr.). Te Ruinerwold na 3 onverhinderde hu[w]eliksproclamatien op 07-12-1775 met attestatie naa[r] Nieuwveen vertrokken. Gehuwd voor de kerk op 10-12-1775 te Nijeveen (N.G.), hij j.m. van Koekange (Dr.) [thans te Ruinerwold (Dr.)], zij weduwe van Nieuwveen (Dr.). Echtgenoot is Freerck JANS, 34 jaar oud (zie 121389), [Van hen werden in Drenthe geen kinderen gedoopt (N.G.).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marregjen (Marchien) HARMS (WICHERS (1880)) (zie 116421).

4850    Harmen GERRIJTS (DROCK (1647)), geboren ca 1608. Hij woonde in 1633 (bij zijn huwelijk) in de Krijger [in Barsbeek op het land van Vollenhove]. Zoon van Gerrijt HARMANS (zie 2363).
Ondertrouwd 00-03-1633 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-03-1633 te Vollenhove, hij in de Crijger. Echtgenote is Battien (Bette) JANS (zie 4849).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harmens DROK (zie 895).
   2.  Hendrick Harmens DROCK (zie 4851).

141215    Hendrica GERRIJTS (DOUWES (1837)), arbeidster (1825), koloniste (<1837), geboren op 16-11-1779 te Leeuwarden (Fr.), dochter van Gerrijt DOUWES (voor 1825 op zee verongelukt (bron: huwelijk dochter Hendrica)) en Sijbrigje HENDRIKS [KUIPERS (1825)] (overleden op 27-01-1821 te Workum (Fr.)), die huwden op 27-12-1778 in de Galileeërkerk te Leeuwarden (Fr.) (hij te Leeuwarden, zij te Workum (Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 21-11-1779 te Leeuwarden, overleden op 29-09-1837 om 02:00 uur te ten haren huize te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.) op 57-jarige leeftijd, als echtgenote van Meindert van der POOT. Zij woonde in 1814 (overlijden 1e man) te Oudeschild (gem. Texel - N.H.).
Gehuwd (1) voor 1814 met Pieter Willemsz BAKKER (zie 141218).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 17-03-1825 te Vledder (Dr.) met Meinardus (Meindert) SJOURTS (van der POORT (1815), van der POOT (1837)), 46 jaar oud (zie 141213). {Hij was eerder ondertrouwd 00-07-1802 te Gerecht Dokkum (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-08-1802 te Dokkum (R.C.), beide te Dokkum (Fr.). Echtgenote is Antje (Anna) RINTJES (REINTJES (1806), DEEMTER (1815), REINDERS (1822), DEVENTER (1842)), 23 jaar oud (zie 141214). Zij lieten tussen 1802 en 1818 te Dokkum (Fr.) zeven kinderen dopen (R.C.), genaamd: Letje, Severinus (2x), Wilhelmina Regina, Henricus Joannes, Theotimus (Tjepke) en Johannes. Letje huwde in 1829 te Doniawerstal (Fr.) met Herre Thomas' van der WERF. Wilhelmina Regina huwde in 1842 te Haskerland (Fr.) met Ids Meintes BONTHUIS en overleed in 1887 te Leeuwarden (Fr.), als zijn weduwe.}
 
18691    Hendrick GERRIJTS, geboren ca 1615, overleden voor 1647 te Zwolle?
Gehuwd voor de kerk voor 1647 met Leentien GERRIJTS (zie 18690). {Zij is later ondertrouwd op 21-08-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-09-1647 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhoo en zij weduwe tot Zwolle met Jan HERMENS (zie 18685).}
 
17846    Henrick GERRIJTS, geboren ca 1638. Hij woonde in 1663 (bij zijn huwelijk) te Oldenzaal. Zoon van Gerrijt SMIENCK (zie 17847).
Ondertrouwd op 19-06-1663 te Vollenhoo, [te Vollenhove] attestatie afgegeven op 03-07-1663 om te trouwen te Swoll; [te Zwolle] attest[atie] gegeven op Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-07-1663 (N.G.), hij van Oldenseel, zij van Swoll met Marie EVERS (zie 17845).
 
11852    Hermen GERRIJTS, geboren ca 1612.
Kind:
   1.  Jantien HERMENS (zie 11844).

9159    Hermen GERRIJTS, geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk voor 1659 met Trijntien BERENTS (zie 9097). {Zij is later ondertrouwd op 29-07-1659 te Vollenhove, hij van Blockzijl en zij van Vollenhoo;attestatie afg. om te trouwen te Blockzijl, gehuwd voor de kerk op 19-08-1659 te Blokzijl met Hendrick DERCKS (zie 14).}
 
65624    Huge GERRIJTS, geboren ca 1626, overleden voor 1661.
Gehuwd voor de kerk voor 1661 met Henrikien HENRIKS (zie 17541). {Zij is later ondertrouwd op 03-02-1661 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-03-1661 te [Vollenhove] (N.G.), hij weduwenaar, zij weduwe. Echtgenoot is Andries PITERS (zie 5436).}
 
125250    IJmechje GERRIJTS, geboren op 24-01-1794 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-03-1794 te Wolvega en Sonnega, dochter van Gerrit Berends PEUK Berends MOSSEL (LAGEVEEN (1813)) (zie 140789) en Antjen WIJBES (WIJBRENS (1830)) (zie 140790).
 
23696    Jacob GERRIJTS, geboren ca 1668.
Ondertrouwd 00-03-1693 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-04-1693 (N.G.). Hij j.m. van Giethoorn. Echtgenote is Ariaantien Sijmons GROENEWEGEN (zie 23319). {Zij is later ondertrouwd op 24-10-1696 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-11-1696 (N.G.). Hij in die Beulake, zij weduwe in die Beulake. Echtgenoot is Hermen ALBERTS (zie 23697).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob JACOBS (zie 23698).

18655    Jan GERRIJTS, geboren ca 1596. Hij woonde in 1647 (huwelijk dochter Erenst) te Vollenhove.
Kind:
   1.  Erenst JANS (zie 4928).

17818    Jan GERRIJTS, geboren ca 1615.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1643 met Aeltjen HENDRICKS (zie 18459).
Ondertrouwd (2) op 09-09-1643 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-10-1643 te Vollenhove (N.G.), beijde wed. Echtgenote is Aeltien ARENTS (zie 17819).
Ondertrouwd (3) op 26-10-1662 te Vollenhoo, gehuwd voor de kerk op 12-11-1662 te Vollenhoo (N.G.), beide van Vollenhoo met Femmetien (Femme) HENDRICKS (zie 4416). {Zij was eerder ondertrouwd op 22-08-1641 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk ca 1642 te Vollenhove (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde van Vollenhoo. Echtgenoot is Jeroen MAURITS (zie 4415).}
 
11497    Jan GERRIJTS, geboren ca 1625.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1654 met Jantien HENDRICKS (zie 2932).
Ondertrouwd (2) op 28-09-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 18-10-1654 te Vollenhove, hij wed. en zij wonende in 't Clooster met Agnes TIJSSEN (zie 11486). {Zij is later ondertrouwd op 10-11-1661 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 12-12-1661 te Vollenhove. Hij wonende op 't Moer, zij wed. op 't Heetveld [beijde op het Lant van Vollenhoo]. Echtgenoot is Jacob PETERS (zie 11484).}
 
12799    Jan GERRIJTS, geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1656 met Leffe ALBERTS (zie 12803).
Ondertrouwd (2) op 17-04-1656 te Vollenhove, attestatie afgegeven 08-05-1656 om te trouwen te Havelte, gehuwd voor de kerk op 08-05-1656 te Havelte, hij wed. van Vollenhoo en zij bvan Westerhesselte met Femmechien ALBERTS (zie 12797).
 
84407    Jan GERRIJTS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 26-07-1741 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2529) met zijn beide ouders en zijn broer Albert te Eesveen in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Gerrit JACOBS (zie 84405) en Ida JANS (zie 84406).
 
143326    Jan GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 07-06-1761 te Steenwijk, zoon van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
 
104828    Jan GERRIJTS, geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-10-1767 te Steenwijk, overleden voor 1769 te het Verlaat, onder Steenwijk, zoon van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
 
39647    Jan GERRIJTS (STOBBE (1793)), veenbaas (1821,1826,1828), veehouder (1841), geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Steenwijk; wat juist is, is dat hij gedoopt werd te Steenwijk.], gedoopt (N.G.) op 23-07-1769 te Steenwijk, overleden op 12-09-1842 te Steenwijk op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Dirkje KLEINSTEIN, [eerder weduwnaar van Geertje COENDERTS en van Petertje Luten BIJKERK]. Hij woonde in 1793 (bij zijn 1e huwelijk) aan het Verlaat, onder Steenwijk. Hij woonde in 1797 (bij zijn 2e huwelijk) aan het Verlaat. Hij was op 22-10-1841 te Steenwijk als getuige aanwezig bij het vredesgerecht te Steenwijk, en verklaarde toen "zeer wel te weten dat Jan RUITER" (zie 102970) "zoon van Hendrik RUITER en Trijntje STEVENS geboren was in 1814 in de gemeente Steenwijkerwold"; hij woonde toen zelf te Steenwijk. Zoon van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
Ondertrouwd (1) op 24-02-1793 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-03-1793 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. aan het Verlaat (onder Steenwijk), zij wed[uwe] te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Geertje COENDERTS, 33 jaar oud (zie 53311). {Zij was eerder ondertrouwd op 24-07-1783 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-08-1783 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Peter Jacobs (Pieter) BOLLEN (zie 60294).}
Ondertrouwd (2) op 23-04-1797 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1797 (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Petertje (Pietertje) LUITJENS (BIJKERK (1821)) (zie 39648).
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op 13-07-1826 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Dirkjen Jacobs KLEIJNSTEIJN (KLIJNSTEIN (1855)), 46 jaar oud (zie 105436).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Grietjen Jans STOBBE (zie 46690).
   2.  Grietje Jans STOBBE (zie 69571).
   3.  Gerret Jans STOBBE (zie 39621).
   4.  Luijtje Jans STOBBE (zie 69572).

135641    Jan GERRIJTS, geboren te [Tweeloo onder] Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-09-1770 te Ruinerwold, zoon van Gerrijt Roelfs VENNIK (VENNINK (1773)) (zie 135637) en Aeltijn EGBERTS (ZWIERS (1818)) (zie 135638).
 
94352    Jan GERRIJTS, geboren te Onna, onder Steenwijk, "in onegt geboren", gedoopt op 27-09-1775, zoon van Albertien GERRIJTS (zie 94351).
 
143327    Jan SMID GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 03-09-1762 te Steenwijk, zoon van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
 
2352    Janneken GERRIJTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-10-1620 te Vollenhove, [Er staat: "dochter Janneken, Gerrijt Engelberts in Vollenhoe."], dochter van Gerrijt ENGELBERTS (zie 2351).
 
3200    Jannetien GERRIJTS, geboren ca 1606, overleden voor 1668. Zij woonde in 1631 (bij haar huwelijk) in Barsbeek [op het land van Vollenhove]. Zij woonde in 1639 (doop zoon Arent) in Barsbeek. Dochter van Gerritt WILLEMS (zie 19615).
Ondertrouwd op 25-03-1631 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1631 te Vollenhove (N.G.), beijde te Barspick. Echtgenoot is Rijckelt (Rijckent) ARENTS (zie 3201). {Hij is later ondertrouwd op 23-08-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-09-1668 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaer, zij weduwe, beijde van Barsebeque. Echtgenote is Lummichien (Lumme) PAUWELS (zie 3231).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
23632    Jantien GERRIJTS, geboren ca 1657.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1681 met Gerrijt ARENTS (zie 23633).
Ondertrouwd (2) op 25-12-1686 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1687 (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen, zij weduwe in die Beulake. Echtgenoot is Jannes GEERTS (zie 23631).
 
138621    Jantien (Jantjen) GERRIJTS, geboren ca 1742. Zij woonde in 1777 (bij haar 2e huwelijk) te Eemster (onder Dwingeloo - Dr.).
Gehuwd met Albert JANS (zie 138620).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje ALBERTS (zie 138619).

105650    Jantje GERRIJTS.
Gehuwd met Johannes Hendriks (Jannis) van der VEGT (zie 105649).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderijkus Johannes (Hendrik) (van der VECHT (1824)) (zie 105648).

82066    Jantjen GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-12-1678 te Steenwijk, dochter van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
 
3217    Jurrien (Joriaen) GERRIJTS, geboren ca 1602. Hij woonde in 1627 (bij zijn huwelijk) te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove]. Hij woonde in 1638 (doop zoon Gerrit) te Beulake. Zoon van Gerritt JORRIENS (zie 20751).
Ondertrouwd (1) op 31-12-1626 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-01-1627 te Vollenhove (N.G.). Hij wonende in Cadoelen, zij wonende in Barspick (= Barsbeek). Echtgenote is Anna (Annelien,Anne) JANS (zie 3218).
Ondertrouwd (2) op 28-06-1645 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-07-1645 (N.G.), hij tot Barschip, zij wonende op d'Suarte Sluijs. Echtgenote is Jacobien JANS (zie 9648). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1640 (N.G.) met Hendrick JANS (zie 9649).}
Gehuwd voor de kerk (3) voor 1659 met Geertien HANSEN (zie 18293). {Zij is later ondertrouwd op 06-11-1659 te Vollenhove, attestatie gegeven naar Genemuiden op 27-11-1659, gehuwd voor de kerk 00-12-1659 te Genemuiden (N.G.). Hij van 't Landt van Vollenhoo en zij weduwe in het Schoutambt bij Genemuijden. Echtgenoot is Reurick HENDRICKS (zie 18292).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aeltjen JURIAENS (zie 3152).
   2.  Jannetjen JEURIAENS (zie 18721).
   3.  Hendrickien JURIJAENS (zie 16678).
   4.  Gerrit JEURIAENS (zie 18581).
   5.  Niesien JORIAENS (zie 3219).

143329    Jurrien GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 20-01-1768 te Steenwijk, zoon van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
 
20786    Karsjen GERRIJTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 20-04-1727 te Kuinre, dochter van Gerrit BUIJSMAN MEINEN (zie 20780) en Lijsbet JANS (zie 20783).
 
82032    Lebbert GERRIJTS (LEFERTS (1710), SEVERINK (1710), EINBERTS (1711), GERRIJTS (1713)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-01-1685 te Steenwijk. Hij woonde in 1710 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Zoon van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
Ondertrouwd op 19-10-1710 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-11-1710 (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Raalte, beide te Steenwijk. Echtgenote is Anna JANS (zie 82033).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen LEBBERTS (SEVERINK (1736), SEVERING (1748)) (zie 76358).
   2.  Annigjen Lebberts SEVERINK (zie 82034).
   3.  Gerrit Jan Lebberts SEVERINK (SEVERING (1751)) (zie 82024).
   4.  Albert Lebberts SEVERINK (van SEVEREN (1751)) (zie 82035).
   5.  Hendrik Lebberts SEVERINK (zie 82036).
   6.  Gerrit Lebberts SEVERINK (zie 82037).
   7.  Grietjen Lebberts SEVERINK (zie 82038).

18690    Leentien GERRIJTS, geboren ca 1618. Zij woonde in 1647 (bij haar 2e huwelijk) aan de Vismarkt te Zwolle.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1647 met Hendrick GERRIJTS (zie 18691).
Ondertrouwd (2) op 21-08-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-09-1647 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhoo en zij weduwe tot Zwolle met Jan HERMENS (zie 18685).
 
82046    Lijsbet GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-06-1694 te Steenwijk, dochter van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
 
18158    Lijsbeth GERRIJTS, geboren ca 1643.
Ondertrouwd op 05-01-1668 te Vollenhove, attestatie afgegeven naar Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-02-1669 te Blokzijl (N.G.), hij van Blockzijl en zij wonende alhier (= te Vollenhove) met Cornelis JACOBS (zie 18156).
Uit dit huwelijk:
   1.  Juttjen CORNELIS (zie 5939).
   2.  Gerrit KNELIS (zie 5938).
   3.  Juttje CORNELIS (zie 9556).

82068    Lijsebet GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], tweeling met Engbert. Gedoopt (N.G.) op 30-09-1681 te Steenwijk, overleden voor 1694 te Steenwijk, dochter van Gerrit ENGBERTS (zie 82039) en Lammertjen LEBBERTS (zie 82040).
 
12321    Luijtjen GERRIJTS, geboren ca 1635.
Ondertrouwd op 15-01-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-02-1658 te Vollenhove, beijde wonende op 't Moer met Roelof ARENTS (zie 12325).
 
18916    Machteltien GERRIJTS, geboren ca 1630, dochter van Gerrijt EGBERTS (zie 18918).
Ondertrouwd op 17-11-1653 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-12-1653 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhoo en zij van Raelte met Hendrick Jacobs HAGEN (zie 18915).
 
143330    Margreta GERRIJTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 19-05-1774 te Steenwijk, dochter van Garrit (Gerrijt) PETERS (zie 143323) en Femmigjen JANS (zie 143324).
 
4658    Marrichien GERRIJTS, geboren ca 1613. Zij woonde in 1638 (bij haar 1e huwelijk) in Den Haag, erna in 1646 te Vollenhove. Zij woonde in 1647 (bij haar 2e huwelijk) te Vollenhove, erna in 1648 ook. Dochter van Gerrijt EGBERTS (zie 20696).
Ondertrouwd (1) op 01-07-1638 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-08-1638 te Vollenhove? (N.G.). Hij j.m. uijt Geijthoorn, zij wonende in Den Hage. Echtgenoot is Dirck Coops GANSEBOOM (zie 4378).
Ondertrouwd (2) op 28-05-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-06-1647 te Vollenhove (N.G.), zij weduwe, beide van Vollenhove. Echtgenoot is Jan MAURITSZ (zie 5012).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Mauris JANS (zie 5014).

20785    Meijne GERRIJTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N,G.) op 13-05-1725 te Kuinre, overleden voor 1728 te Kuinre, zoon van Gerrit BUIJSMAN MEINEN (zie 20780) en Lijsbet JANS (zie 20783).
 
20787    Meijne GERRIJTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 22-08-1728 te Kuinre, overleden voor 1729 te Kuinre, zoon van Gerrit BUIJSMAN MEINEN (zie 20780) en Lijsbet JANS (zie 20783).
 
52709    Nanne GERRIJTS (de VRIES (1814)), schoenmaker (1814,<1828), geboren op 10-09-1776 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Gerrijt KERSTES [de VRIES] en Doetje NANNES, die huwden op 15-05-1768 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) (beide van JOure). Gedoopt (Hervormd) op 13-10-1776 te Joure, Westermeer of Snikzwaag, overleden op 24-01-1828 om 13:00 uur te in het huis No. 90 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 51-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje Greelts LOYENGA. Hij woonde in 1814 (geboorte zoon Jan) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). erna ook.
Ondertrouwd 00-12-1803 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-12-1803 te Joure (Hervormd), beide van Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Antje GREELTS (LOYENGA (1814), LOOYENGA (1851)), 21 jaar oud (zie 52710).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert Nannes de VRIES (zie 52708).

140518    Pijter GERRIJTS (PONNE (1772), PUNNE (1795)), geboren ca 1750 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 29-05-1842 om 03:00 uur te in het huis No. 44 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), als weduwnaar van Janke LAMMERTS; nalatende twee kinderen: Gerrit en Akke; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1771 (bij zijn huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), erna te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Zoon van Gerrit PIJTTERS (zie 140520) en Froukje HOTSES (zie 140521).
Ondertrouwd 00-09-1771 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), [te Lippenhuizen] op 06-10-1771 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 13-10-1771 te Oldeboorn (Hervormd), hij te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zij te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenote is Janke LAMMERTS (zie 140519). Zij kregen tussen 1772 en 1781 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) en te Schoterland (Fr.) vijf kinderen (genaamd: Gerrit, Hiltje, Lammert, Froukjen en Akke. Lammert huwde met Rigtje Pieters KRAMER en overleed in 1822 in het huis No, 44 te Het Meer (gem. Schoterland), als haar echtgenoot, kinderloos [hun zoon Pieter was in 1815 met 12 jaar overleden in het huis No. 44 te Het Meer]. Froukjen overleed met 47 jaar in het huis No. 44 te Het Meer, ongehuwd. Akke huwde met Siebe Kerstes SCHAAF en overleed in 1845 te De Benedenknijpe (gem. Schoterland), als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Pijtters PONNE (BONNE (1795)) (zie 107053).
   2.  Hiltje Pijtters PONNE (zie 91538).

113191    Reintjen GERRIJTS, geboren ca 1707. Zij woonde in 1732 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 24-02-1732 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-03-1732 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.), zij j.d. van Nienslijk (onder Vledder). Echtgenoot is Coendert JANS GEERTS (HOUWER (1816), GERRITS (1816)), 21 jaar oud (zie 113189). Zij lieten tussen 1732 en 1739 te Vledder (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Klaas (2x), Jeltje en Geert (2x). [Vermoedelijk] alle vijf geboren te Nijensleek (onder Vledder). {Hij is later ondertrouwd op 15-07-1742 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 12-08-1742 te Vledder (N.G.), hij weduman tot Nijenslijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. meede tot Nijenslijk. Echtgenote is Talligje (Tjalligjen) EGBERTS (TROMP (1816)), 20 jaar oud (zie 113190). Zij lieten tussen 1743 en 1766 te Vledder (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geert, Jacobjien, Marrigien, Jacobjien, Jantjen, Egbert, Hendrikien, Berend en Annichien. Alle negen werden zij geboren te Nijensleek (onder Vledder).}
 
13695    Roelef GERRIJTS, geboren ca 1600.
Kind:
   1.  Marichien ROELEFS (zie 13682).

135639    Roelf GERRIJTS (VENNIK (1792), VENNINK (1792)), schipper (<1803), geboren te [Tweeloo, onder] Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-03-1767 te Ruinerwold, overleden 00-12-1803 te Smilde (Dr.), begraven op 08-12-1803 te Smilde. Hij woonde in 1792 (bij zijn huwelijk) te Tweeloo (onder Ruinerwold - Dr.). Zoon van Gerrijt Roelfs VENNIK (VENNINK (1773)) (zie 135637) en Aeltijn EGBERTS (ZWIERS (1818)) (zie 135638).
Ondertrouwd op 25-06-1792 te Ruinerwold (Dr.), [te Ruinerwold] op 10-07-1792 attestatie afgegeven [en daarmee] vertrokken naa[r] Kloosterveen. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-07-1792 te Kloosterveen (N.G.), hij j.m. van Twelo onder Ruinerwold (Dr.), zij j.d. van Kloosterveen (Dr.). Echtgenote is Grietje FIJEN (TEIJEN (1792)), 24 jaar oud (zie 135643).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
104826    Roelof GERRIJTS, geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-06-1762 te Steenwijk, overleden voor 1763 te het Verlaat, onder Steenwijk, zoon van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
 
104827    Roelof GERRIJTS, geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-10-1763 te Steenwijk, overleden voor 1772 te het Verlaat, onder Steenwijk, zoon van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
 
104829    Roelof GERRIJTS, geboren te het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-12-1772 te Steenwijk, zoon van Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576) en Geesje JANS (zie 69577).
 
29106    Sipkje (Sikjen,Sibbechien) GERRIJTS, geboren ca 1761, overleden voor 1812 te Sneek (Fr.). Zij woonde in 1786 (bij haar 1e huwelijk) te Sneek (Fr.). Zij woonde in 1796 (bij haar 2e huwelijk) te Sneek.
Ondertrouwd (1) op 04-11-1786 te Gerecht Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-11-1786 te Sneek (Hervormd), beide te Sneek (Fr.). Echtgenoot is Sjoerd Sijbrins KNAAP, 22 jaar oud (zie 68797). Van hen werden tussen 1787 en 1791 te Sneek (Fr.) drie kinderen gedooptn (Hervormd), genaamd: Sijbren, Trijntje en Sjoerd. Sijbren huwde in 1811 te Sneek met Allegonda WILLEMS. Trijntje huwde in 1809 te Bolsward (Fr.) met Harmanus Uiltjes TUINSTRA en in 1821 te Sneek met Jan Arents WESTENDORP. Sjoerd huwde in 1812 te Sneek met IJpkjen Luitjens WIELINGA.
Ondertrouwd (2) 00-07-1796 te Gerecht Sneek (Fr.). Te Meppel was de ondertrouw op 31-07-1796. Te Sneek op 13-08-1796 [attestatie gegeven naer Meppel]. Gehuwd voor de kerk op 31-08-1796 te Meppel (Hervormd), hij wed[uwnaar] gewoond hebbende te Zwartsluis, thans te Meppel (Dr.), zij wed[uwe] te Sneek (Fr.). Echtgenoot is Harmen JACOBS (HOORN (1784)), 32 jaar oud (zie 93557). {Hij was eerder ondertrouwd op 21-10-1784 te Zwartsluis. Te Kolderveen was de ondertrouw op 22-10-1784. Te Zwartsluis attestatie verleend naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14-11-1784 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. te Colderveen (Dr.), zij wed[uwe] woonachtig te Zwartsluis. Echtgenote is Grietje Alberts SMIT (zie 64057). Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 01-03-1812 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Stijntie LUIWES (BIJLSMA (1790), BIELEMA (1790)), 47 jaar oud (zie 29104).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frederik Harms HOORN (zie 68796).
   2.  Antien Harms HOORN (zie 68803).
   3.  Stijntje Harms HOORN (zie 68800).

71256    Sjoerd GERRIJTS (PONNE (1814)), schipper (1814), rentenier (<1831), koopman (<1831), geboren ca 1755, overleden op 25-03-1831 om 12:00 uur te ten huize [van zijn neef Gerrit Pieters PONNE met] No. 44 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), als weduwenaar van Neeltje LIEUWES; wonende te Het Meer (gem. Schoterland); nalatende vijf kinderen: Lieuwe, Leendert, Akke en Gerrit (zoon Gerrit woonde toen op Curaçao); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij liet in 1814 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland) zijn testament opmaken; hij woonde toen te Lippenhuizen. Hij woonde in december 1814 (overlijden vrouw) in het huis No. 191 te Lippenhuizen. Zijn erfgenamen waren in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel C1748 gelegen te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) en een moestuin (perceel B0697 gelegen te Lippenhuizen. Zoon van Gerrit PIJTTERS (zie 140520) en Froukje HOTSES (zie 140521).
Ondertrouwd 00-09-1778 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-09-1778 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) (Hervormd), hij van Lippenhuizen, zij van Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenote is Neeltje LIEUWES (zie 71257). Zij kregen te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) zes kinderen: Lieuwe, Leendert, Frouwkjen, Akke en Gerrit. Leendert huwde in 1808 te Gorredijk (gem. Opsterland) met Baukjen JANS [HARKES (1814)], huwde in 1833 met de weduwe Janke Sikkes de HAAN en overleed in 1860 te Gorredijk, als weduwenaar van zijn 2e vrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Sjoerds PONNE (zie 145486).
   2.  Vrouwkjen Sjoerds PONNE (zie 50668).
   3.  Akke (Aukjen) SJOERDS (PONNE (1817)) (zie 132856).

18199    Staal GERRIJTS, geboren ca 1646.
Ondertrouwd op 13-12-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-01-1669 te Wanneperveen, hij van Wanneperveen en zij van 't Landt van Vollenhoo met Jantien EVERTS (zie 18200).
 
133037    Trijntje GERRIJTS, geboren ca 1705. Zij woonde in 1731 (doop zoon Sake) te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1730 met Rones SAKES (zie 133036). Zij lieten tussen 1731 en 1748 te [Mildam onder] Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sake, Eukien, Antie, Anne, Sijtske en Gerrijt. Sijtske huwde in 1775 te Oudeschoot met Haijtje MEUVES [HOEKSTRA (1831)] en overleed in 1831 te Mildam, als zijn weduwe, zonder kinderen. [Van Eukien, Anne en Gerrit werden geen andere akten gevonden].
Uit dit huwelijk:
   1.  Sake RONES (ROENES (1776), DAMSTRA (1776)) (zie 104097).
   2.  Antie RONES (zie 133038).

769    Trijntjen GERRIJTS, geboren ca 1625.
Gehuwd voor de kerk voor 1659 met Hendrick DERCKS (zie 14). {Hij is later ondertrouwd op 29-07-1659 te Vollenhove, hij van Blockzijl en zij van Vollenhoo;attestatie afg. om te trouwen te Blockzijl, gehuwd voor de kerk op 19-08-1659 te Blokzijl met Trijntien BERENTS (zie 9097).}
 
18952    Wicher GERRIJTS, geboren ca 1600.
Kind:
   1.  Lijsebeth WICHERS (zie 18951).

82338    Wijbe GERRIJTS (LAGEVEEN (1813)), arbeider (1813), geboren op 03-03-1791 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-04-1791 te Wolvega en Sonnega, overleden op 27-05-1856 te (gem. Opsterland - Fr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Attje Gerrits BRUINSMA; nalatende elf kinderen (genaamd: Gerrit, Antje, Roel, Heine, Gerrit, Roeltje, Aaltje, Hendrik, Bruin, Emke en Sietze). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap. Hij woonde in 1813 (bijzijn 1e huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Gerrit Berends PEUK Berends MOSSEL (LAGEVEEN (1813)) (zie 140789) en Antjen WIJBES (WIJBRENS (1830)) (zie 140790).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06-11-1813 te Opsterland (Fr.) met Aat Roels van de NADEL (zie 145998).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 13-11-1828 te Opsterland (Fr.) met Aat Gerrits (Attje) BRUINSMA (zie 82339).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
105031    Willem GERRIJTS, geboren ca 1705. Hij woonde in 1730 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-12-1729 te Ruinerwold (Dr.), gehuwd voor de kerk op 08-01-1730 te Ryuinerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Ruinerwolt (Dr.). Echtgenote is Hillechijn JANS (zie 105032). Zij lieten tussen 1731 en 1739 te Ruinerwold (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Marchijn, Jantijn, Jan, Stijntijn en Gerrijt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan WILLEMS (OPSCHERPER (1813)) (zie 105028).

65059    Willem GERRIJTS, geboren op 01-11-1801 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-11-1801 te Lippenhuizen, overleden voor 1805, zoon van Gerrijt WILLEMS (de HEIJ (1803), de HEI (1833)) (zie 49445) en Antje HENDRIKS (zie 65056).
 
75295    Willemiene (Wilhelmina) GERRIJTS (ERKELENS (1834)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 12-12-1762 te Steenwijk, overleden op 26-02-1834 te Steenwijk op 71-jarige leeftijd, als echtgenote van Abraham OTTER, [eerder weduwe van Jan STANDHART]; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1802 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Gerrit Roelofs BOEL (van ERKELENS (1823)) (zie 88829) en Jantjen Wijbrands (Jantien) CREDIJT (CORDIET (1761), CREDIET (1762)) (zie 88830).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1802 met Jan STANDHART (zie 75303).
Ondertrouwd (2) op 28-02-1802 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 12-03-1802 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Abraham LAMBERTS (OTTER (1802), OTTERS (1823)), 35 jaar oud (zie 74051), [Er werden van hen geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder ondertrouwd op 20-02-1791 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-03-1791 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Arentjen HARMS (KANON (1856)) (zie 75281).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Lodewijk Jans (STANDHARD (1817), STANDAART (1820), STANDHARDT (1823), STANTHARDT (1865), STANTHART (1870)) (zie 97235).

72770    Wopke GERRIJTS (LAGEVEEN (1820)), turfmaker (1820), geboren op 25-02-1787 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-04-1787 te Wolvega en Sonnega. Hij woonde in 1820 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Gerrit Berends PEUK Berends MOSSEL (LAGEVEEN (1813)) (zie 140789) en Antjen WIJBES (WIJBRENS (1830)) (zie 140790).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-06-1820 te Schoterland (Fr.) met Johanna Reins PEIFER (PIJFFER (1820)) (zie 146004).
 
18092    Lambert GERRIJTSE, wever, geboren ca 1624. Hij woonde in 1649 (bij zijn huwelijk) te Alstede, erna in 1649 (doop zoon Gerrit) te Vollenhove.
Ondertrouwd op 16-02-1649 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-03-1649 te Vollenhove (N.G.), hij van Alstede, zij van Vollenhoo met Femme CORNELIS (zie 5096).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
2992    Heiltien GERRIJTSEN, geboren ca 1591, overleden voor 1633 te Vollenhove.
Ondertrouwd 00-01-1616 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1616 (N.G.) met Wolter BERENTS (zie 3697). {Hij is later ondertrouwd 00-06-1633 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 30-06-1633 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaer, zij weduwe, beijde van Vollenhove. Echtgenote is Dirckien WILLEMS (zie 4211).}
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 155 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software