Eerste blad    Vorig blad    Blad 165 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

52196    Niesje (Nieske) LUCAS (DUIKER (1837)), dienstmeid (<1837), geboren op 04-11-1804 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-11-1804 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 23-11-1837 om 23:00 uur te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.) op 33-jarige leeftijd, "ongehuwd", dochter van Lucas Gerrits DEUKER (DUIKER (1826)) (zie 52153) en Aafke HAIJES (HAT (1822)) (zie 52154).
 
52197    Gerrit Jacobs DUIKER, geboren op 25-08-1808 te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-10-1808 te Jutrijp, overleden op 29-05-1838 om 02:00 uur te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.) op 29-jarige leeftijd, "ongehuwd", zoon van Jacob Gerrits DEUKER (DUICKER (1805), DUIKER (1821)) (zie 52161) en Ypkjen Siegers LIJKLAMA (LIJKELEMA (1821)) (zie 52178).
 
52198    Aaltje Jacobs DUIKER, geboren op 16-01-1807 te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-01-1807 te Hommerts, dochter van Jacob Gerrits DEUKER (DUICKER (1805), DUIKER (1821)) (zie 52161) en Ypkjen Siegers LIJKLAMA (LIJKELEMA (1821)) (zie 52178).
 
52199    Nieske Jacobs DUIKER, geboren op 08-02-1810 te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-03-1810 te Hommerts, dochter van Jacob Gerrits DEUKER (DUICKER (1805), DUIKER (1821)) (zie 52161) en Ypkjen Siegers LIJKLAMA (LIJKELEMA (1821)) (zie 52178).
 
52200    Sieger Yges LIJKLAMA (LYKELAMA (1854)).
Gehuwd met Aaltje PIETERS (zie 52201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ypkjen Siegers (LIJKELEMA (1821)) (zie 52178).

52201    Aaltje PIETERS.
Gehuwd met Sieger Yges LIJKLAMA (LYKELAMA (1854)) (zie 52200).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52202    Gerrit Berends DUIKER, arbeider (<1852), geboren ca 1816 te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), overleden op 11-07-1852 om 01:00 uur te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), als echtgenoot van Feikje Ennes de JONG. Zoon van Beernt Gerrits (Berend) DEUKER (DUIJKER (1814), DUKER (1814)) (zie 52162) en Antje Ennes WOLTHUIZEN (WALTHUIJEN (1814), WOUDHUIZEN (1852)) (zie 52165).
 
52203    Willem Jacobs DUIKER, huisschilder (1846), verwer (1847,1857,1860), geboren op 07-08-1821 om 23:00 uur te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.), overleden op 02-11-1873 om 00:30 uur te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.) op 52-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje NIJDAM. Zoon van Jacob Gerrits DEUKER (DUICKER (1805), DUIKER (1821)) (zie 52161) en Ypkjen Siegers LIJKLAMA (LIJKELEMA (1821)) (zie 52178).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-06-1846 te Wymbritseradeel (Fr.) met Antje Botes NIJDAM (zie 52204). Zij kregen op 15-04-1847 te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.) een zoon Jacob. Zij kregen in 1855 te IJlst een zoon Gerrit, die overleed op 22-07-1857 te Hommerts (2 jaar oud). Zij kregen in 1859 te Hommerts een zoon Gerrit, die overleed op 21-02-1860 te Hommerts (32 weken oud).
 
52204    Antje Botes NIJDAM, geboren ca 1823 te IJlst (Fr.), dochter van Bote Sybrens NIJDAM en Geertje Pieters BOOMSMA.
Gehuwd op 13-06-1846 te Wymbritseradeel (Fr.) met Willem Jacobs DUIKER, 24 jaar oud (zie 52203). Zij kregen op 15-04-1847 te Hommerts (gem. Wymbritseradeel - Fr.) een zoon Jacob. Zij kregen in 1855 te IJlst een zoon Gerrit, die overleed op 22-07-1857 te Hommerts (2 jaar oud). Zij kregen in 1859 te Hommerts een zoon Gerrit, die overleed op 21-02-1860 te Hommerts (32 weken oud).
 
52205    Lijsbeth Tjidres de VRIES.
Gehuwd met Gerrijt LUKAS (DUIKER (1843)) (zie 52156). {Hij was ook ooit gehuwd met Geeske Rientzes BOUMA (zie 52195). Zij kregen in 1842 te Koudum (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) een zoon Lucas, die overleed op 19-06-1856 tijdens een bezoek aan Molkwerum (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) (14 jaar oud en wonende te Koudum). Zij kregen in 1843 te Koudum een zoon Pier die in 1843 overleed te Koudum (2 maanden oud).}
 
52206    Eevert JAKOBS, geboren te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Jakob PIJTER en Afke JANS. Gedoopt (Hervormd) op 18-09-1739 te Heerenveen.
Ondertrouwd 00-04-1763 te de Knijpe en het Meer (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-05-1763 te Rauwerd (Hervormd), hij van het Meer (gem. Schoterland - Fr.), zij van Irnsum (gem. Rauwerderham - Fr.). Echtgenote is Trijntje HANSES, 26 jaar oud (zie 52207). Zij lieten in 1766 en 1768 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacob en Janke. Zij lieten in 1781 te de Knijpe en het Meer een dochter dopen (Hervormd), genaamd: Janke.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke EVERTS (zie 52181).

52207    Trijntje HANSES, geboren op 11-02-1737 te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Hans HANSES en Janke JANS.
Ondertrouwd 00-04-1763 te de Knijpe en het Meer (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-05-1763 te Rauwerd (Hervormd), hij van het Meer (gem. Schoterland - Fr.), zij van Irnsum (gem. Rauwerderham - Fr.). Echtgenoot is Eevert JAKOBS, 23 jaar oud (zie 52206). Zij lieten in 1766 en 1768 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacob en Janke. Zij lieten in 1781 te de Knijpe en het Meer een dochter dopen (Hervormd), genaamd: Janke.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52208    Harmke Hepkes ZANDSTRA, geboren ca 1807 te Hemrik (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Hepke Lenzes ZANDSTRA en Antje HARMENS.
Gehuwd op 15-04-1830 te Opsterland (Fr.) met Jolke WILLEMS (DUIKER (1830)), 29 jaar oud (zie 52174). Zij kregen tussen 1831 en 1844 te Opsterland (Fr.) vier kinderen, genaamd Willem (overleden op 29-08-1843 te opsterland), Antje, Hepke (zoon) en Willem.
 
52209    Willem Berends DEUKER, geboren op 06-05-1822 om 07:00 uur te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), overleden op 27-09-1823 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) op 1-jarige leeftijd, zoon van Beernt Gerrits (Berend) DEUKER (DUIJKER (1814), DUKER (1814)) (zie 52162) en Antje Ennes WOLTHUIZEN (WALTHUIJEN (1814), WOUDHUIZEN (1852)) (zie 52165).
 
52210    Willem Berends DUIKER, geboren op 22-10-1824 om 07:00 uur te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), zoon van Beernt Gerrits (Berend) DEUKER (DUIJKER (1814), DUKER (1814)) (zie 52162) en Antje Ennes WOLTHUIZEN (WALTHUIJEN (1814), WOUDHUIZEN (1852)) (zie 52165).
 
52211    Willem Lucas' DUIKER, geboren op 20-08-1826 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), overleden op 07-12-1826 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), 109 dagen oud, zoon van Lucas Gerrits DEUKER (DUIKER (1826)) (zie 52153) en Jantjen Egberts de WIT (de WITH (1832)) (zie 52166).
 
52212    Ate Jelkes IDSINGA, geboren ca 1804 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Jelke Annes IDSINGA en Wytske ATES.
Gehuwd op 09-04-1835 te Opsterland (Fr.) met Trijntje WILLEMS, 25 jaar oud (zie 52175).
 
52213    Egbert Aarts de WIT, overleden voor 1822 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd op 26-04-1768 te Wanneperveen, [Te Wanneperveen] attestatie verleent na[ar] Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Gehuwd voor de kerk op 22-05-1768 te Haskerhorne (Hervormd). Hij j.m. van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij j.d. van Wanneperveen, thans woonagtig te Oudehaske. Echtgenote is Stijntjen Jannis' STEENBERGEN, 22 jaar oud (zie 25184).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
52214    Jentjen Egberts de WIT, geboren op 04-12-1768 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-12-1768 te Oudehaske, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52215    Merchjen Egberts de WIT, geboren op 03-07-1770 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-07-1770 te Haskerhorne, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52216    Grietje Egberts de WIT (de WITH (1804)), geboren op 28-10-1771 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-11-1771 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 23-05-1833 om 23:58 uur te ten haren huize No. 64 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Alberts OTTER; nalatende drie kinderen. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
Ondertrouwd 00-11-1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-12-1798 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan Alberts OTTER (zie 89802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Jans (zie 89801).
   2.  Egbert Jans (zie 89809).
   3.  Albert Jans (zie 89810).

52217    Annichjen EGBERTS, geboren op 27-09-1773 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-10-1773 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52218    Pijttertje Egberts de WIT, geboren op 28-10-1775 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-10-1775 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52219    Aart Egberts de WIT, geboren op 03-07-1777 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-07-1777 te Oudehaske of Haskerhorne, zoon van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52220    Aaltje Egberts de WIT, geboren op 06-09-1778 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-10-1778 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52221    Arentjen Egberts de WIT, geboren op 20-01-1782 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-02-1782 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 14-06-1849 om 19:00 uur te in het huis No. 61a te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen Willems SCHOLTEN. Zij woonde in 1804 (bij haar huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), erna te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1831 (huwelijk zoon Willem) te Oudehaske. Dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
Ondertrouwd 00-02-1804 te SintJohanesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-03-1804 te Haskerhorne (Hervormd), hij van SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij van Oudehaskke (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Harmen WILLEMS (SCHOLTE (1831)) (zie 72179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Harmens SCHOLTEN (SCHOLTE (1853)) (zie 72206).
   2.  Stijntje Harms SCHOLTEN (zie 72209).
   3.  Egbert Harmens SCHOLTE (zie 72208).
   4.  Jan Harmens SCHOLTE (zie 72203).
   5.  Femmigjen Harmens SCHOLTE (zie 72201).
   6.  Femme Harmens SCHOLTEN (zie 72202).
   7.  Hijltje Harmens (Hiltje) SCHOLTEN (zie 72212).

52222    Annigjen Egberts de WIT, geboren op 06-08-1784 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-08-1784 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Egbert Aarts de WIT (zie 52213) en Stijntjen Jannis' STEENBERGEN (zie 25184).
 
52223    Jan WILLEMS (MULLER (1806), MULDER (1837)), geboren ca 1736, overleden 00-10-1806 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), begraven op 24-10-1806 te Luinjeberd.
Ondertrouwd 00-04-1785 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1785 te Oudehaske (Hervormd), [zij weduwe], beide van Oudehaske. Echtgenote is Jentjen (Neurie) PETERS (FRANTSEN (1780)), 35 jaar oud (zie 25168), [N.B. Van hen zijn te Friesland geen kinderen gedoopt (Hervormd).]. {Zij was eerder ondertrouwd op 27-10-1780 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 19-11-1780 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar te de Blauwe Hand, zij j.d. van de Blauwe Hand, beide te Wanneperveen. Echtgenoot is Jacob WILLEMS (STEENBERGEN (1755)) (zie 22244).}
 
52224    Hendrik Jans STEENBERGEN, veenbaas (1814), geboren ca 1750 te Wanneperveen, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zouden zijn ouders Jan Geerts STEENBERGEN en Harmke Alberts MULDER geheten hebben. De naam van zijn moeder kan niet juist zijn, omdat er te Wanneperveen maar één man was met de naam Jan Geerts STEENBERGEN, die volgens het doopboek van Wanneperveen in 1764 nog gehuwd was met Harmpjen HENDRIKS.], overleden op 28-03-1832 te in het huis No. 160 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), als weduwnaar van Annigjen Freerks MEESTER. Hij woonde in 1781 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Hij deed op 09-03-1793 te Oudehaske, samen met zijn vrouw Annichjen Freerks MEESTER, belijdenis (Hervormd) (bron: lidmatenregister Haskerhorne en Oudehaske - DTB357). Hij woonde in 1814 (huwelijk dochter Femmigjen) te Oudehaske. Zoon van Jan Geerts STEENBERGEN (zie 22246) en Hermptjen Hendriks DUINKERKEN (zie 25196).
Ondertrouwd 00-02-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-03-1781 te Oudehaske (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)), 21 jaar oud (zie 52225).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmtjen Hendriks (Harmke) (zie 52226).
   2.  Freerk Hendriks (zie 52227).
   3.  Jan Hendriks (zie 52228).
   4.  Cornelia Hendriks (zie 52229).
   5.  Femmichjen Hendriks (zie 52230).
   6.  Jan Hendriks (zie 52231).
   7.  Corneliske Hendriks (zie 52232).
   8.  Fimmigjen Hendriks (Femmigjen) (zie 52233).
   9.  Cornelisje Hendriks (zie 52234).
   10.  Roelfjen Hendriks (zie 52235).

52225    Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)), geboren op 12-02-1760 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 17-02-1760 te Giethoorn (getuige(n): Annigje GEERTS), overleden 00-02-1807 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), [N.B. Mogelijk was de overledene haar zus Antje, maar in 1814 (huwelijk dochter Femmigjen) was zij zelf overleden.], begraven op 19-02-1807 te Oudehaske. Zij woonde in 1781 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij deed op 09-03-1793 te Oudehaske, samen met haar man Hendrik Jans STEENBERGEN, belijdenis (Hervormd) (bron: lidmatenregister Haskerhorne en Oudehaske - DTB357). Dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
Ondertrouwd 00-02-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-03-1781 te Oudehaske (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
52226    Harmtjen Hendriks (Harmke) STEENBERGEN, geboren op 19-11-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-12-1781 te Oudehaske of Haskerhorne. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem, Haskerland - Fr.). Dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
Ondertrouwd 00-04-1802 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 16-05-1802 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Wietze TJEBELES (KAMP (1813)) (zie 89812). Zij kregen negen kinderen, genaamd: Tjibele (zoon), Annigje, Jeltje, Tjebele, Jeltje, Hendrikje, Baukje, Jan en Hendrik. De eerste drie geboren te Oudehaske (ge. Haskerland - Fr.), de andere zes geboren in Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Wijtzes KAMP (zie 89811).

52227    Freerk Hendriks STEENBERGEN, geboren op 10-03-1784 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-03-1784 te Oudehaske of Haskerhorne, zoon van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52228    Jan Hendriks STEENBERGEN, geboren op 24-01-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 05-02-1786 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden voor 1792 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52229    Cornelia Hendriks STEENBERGEN, geboren op 09-02-1788 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-02-1788 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden voor 1795 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52230    Femmichjen Hendriks STEENBERGEN, geboren op 09-03-1790 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-03-1790 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden voor 1797 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52231    Jan Hendriks STEENBERGEN, geboren op 17-06-1792 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-07-1792 te Oudehaske of Haskerhorne, zoon van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52232    Corneliske Hendriks STEENBERGEN, geboren op 08-08-1795 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-08-1795 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden voor 1800 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52233    Fimmigjen Hendriks (Femmigjen) STEENBERGEN, geboren op 14-09-1797 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-10-1797 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 24-11-1814 te Haskerland (Fr.) met Bartelt JACOBS (Pijlman (1814)), 24 jaar oud (zie 69450).
 
52234    Cornelisje Hendriks STEENBERGEN, geboren op 12-02-1800 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-02-1800 te Oudehaske of Haskerland, dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
 
52235    Roelfjen Hendriks STEENBERGEN, geboren op 21-06-1802 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-06-1802 te Oudehaske of Haskerland, overleden op 03-05-1870 om 14:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Jogchum Jans SLANGE. Dochter van Hendrik Jans STEENBERGEN (zie 52224) en Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
Gehuwd met Jochum Jans SLANGE (zie 52236).
 
52236    Jochum Jans SLANGE.
Gehuwd met Roelfjen Hendriks STEENBERGEN (zie 52235).
 
52237    Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)), schoolmeester in Jonen en Dwarsgracht (1756), schoolmeester in Oudehaske (1770,1773,1776), geboren ca 1725 te [Giethoorn]. Hij woonde in 1748 NIET te Giethoorn (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748). Hij woonde in 1756 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Jacob BEUL (zie 68897) en Roelofjen (zie 68898).
Ondertrouwd op 23-01-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 08-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofjen Freriks BEUL (MEESTER (1787), MEETER (1834)) (zie 52248).
   2.  Annigje Freriks BEUL (MEESTER (1781)) (zie 52225).
   3.  Jacob FREDERIKS (zie 52249).
   4.  Marijgjen FREDERIKS (zie 52250).
   5.  Beernt FREERKS (zie 52251).
   6.  Marijke FREERKS (zie 52252).
   7.  Wijger FREERKS (MEESTER (1796)) (zie 52253).
   8.  Marijke FREERKS (zie 52254).
   9.  Antje FREERKS (zie 52255).

52238    Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)), geboren ca 1739 te [Giethoorn], gedoopt (N.G.) op 08-04-1757 te Giethoorn, "[als volwassene], gehuwd met Frerik Jacobs BEUL, schoolmeester te Jonen, gedooopt op belijdenis [des Geloofs].". Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2480) met haar beide ouders en haar broers Klaas en Wicher in de Buijtenhuisen in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Beerent Koops MINK (MOOIJERT (1815)) (zie 52239) en Annigjen Klaassen HOOFJES (zie 52240).
Ondertrouwd op 23-01-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 08-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d. te Giethoorn. Echtgenoot is Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
52239    Beerent Koops MINK (MOOIJERT (1815)), geboren ca 1698, zoon van Coop en Cornelisje [N.B. De voornaam van zijn moeder weten we doordat ook zijn broers Hermen en Jan een dochter Cornelisje noemden.]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2480) met zijn vrouw Annegien KLASENS [HOOFJES] en hun kinderen Klaas, Wicher en Krelesjen in de Buijtenhuisen in het Schoutambt Giethoorn. Bij hen dienden toen Lubbert Jacobs BOLLEN als inwonende knegt en Annegien TIEMENS als inwonende meid. Zoon van Coop MINK (zie 60889) en Cornelisjen (zie 60890).
Ondertrouwd (1) op 12-03-1723 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 04-04-1723 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. op de Duijn, op het Land van Vollenhove. Echtgenote is Annigjen Klaassen HOOFJES (zie 52240).
Ondertrouwd (2) op 11-01-1760 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-01-1760 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van Wanneperveen, nu [wonende] te Giethoorn. Echtgenote is Geertruijd (Geertje) LUBBERTS (GEELE (1760)) (zie 25778). {Zij is later ondertrouwd 00-06-1782 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr,), gehuwd voor de kerk op 14-07-1782 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij [weduwnaar] te SintJohannesga, zij [weduwe] te Rohel, beide gem. Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Hendrik EGBERTS (DINXTERVEEN (1763)) (zie 89835).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas Berents MINCK (MINK (1750)) (zie 52241).
   2.  Wicher Berents MINCK (zie 52242).
   3.  Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
52240    Annigjen Klaassen HOOFJES, overleden voor 1760 te Giethoorn. Zij woonde in 1723 (bij haar huwelijk) op den Duijn, op het Land van Vollenhove, erna te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2480) met haar man Berent Coops MINCK en hun kinderen Klaas, Wicher en Krelesjen in de Buijtenhuisen in het Schoutambt Giethoorn. Bij hen dienden toen Lubbert Jacobs BOLLEN als inwonende knegt en Annegien TIEMENS als inwonende meid.
Ondertrouwd op 12-03-1723 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 04-04-1723 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. op de Duijn, op het Land van Vollenhove. Echtgenoot is Beerent Koops MINK (MOOIJERT (1815)) (zie 52239). {Hij is later ondertrouwd op 11-01-1760 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-01-1760 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van Wanneperveen, nu [wonende] te Giethoorn. Echtgenote is Geertruijd (Geertje) LUBBERTS (GEELE (1760)) (zie 25778).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52241    Klaas Berents MINCK (MINK (1750)), geboren ca 1725 te [Giethoorn], zoon van Beerent Koops MINK (MOOIJERT (1815)) (zie 52239) en Annigjen Klaassen HOOFJES (zie 52240).
Ondertrouwd op 09-01-1750 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-01-1750 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Annegien GEERTS (zie 52243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Klaasen MINK (zie 60905).
   2.  Berend Klaasen MINK (zie 60906).
   3.  Hilligje Klaasen MINK (zie 60907).
   4.  Maria Klaasen MINK (zie 60908).
   5.  Wijcher Klaasen MINK (zie 60909).
   6.  Gerrit Klaasen MINK (zie 60910).
   7.  Rentrien Klaasen (Rensje,Rinske,Reinskjen) MINK (zie 60911).
   8.  Berend Klaasen MINK (zie 60912).
   9.  Geertje Klaasen MINK (zie 60913).
   10.  kind MINK (zie 60914).
   11.  Geertje Klaasen MINK (zie 60915).
   12.  Geert Klaasen MINK (zie 68824).

52242    Wicher Berents MINCK, geboren ca 1734 te [Giethoorn], zoon van Beerent Koops MINK (MOOIJERT (1815)) (zie 52239) en Annigjen Klaassen HOOFJES (zie 52240).
 
52243    Annegien GEERTS, geboren ca 1725, [N.B. Dat zij en Aafje GEERT [LUBBERTS] zussen zijn, staat expliciet in het doopboek van Giethoorn. Bij het huwelijk van Aafje staat vermeld dat zij van Calecote [onder Steenwijk] afkomstig was. Beide noemden hun 2e dochter Hilligje (en de eerste naar de moeder van hun man). Daarom heette hun moeder vermoedelijk ook zo. Maar hun doop is te Steenwijk niet ingeschreven (wat erop wijst dat hun ouders mogelijk Doopsgezind waren).]. Zij diende in 1748 [vermoedelijk] (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2254) als inwonende meid bij Lubbert JANNES, die toen woonde in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Geert LUBBERTS (zie 52244) en Hilligjen (zie 52245).
Ondertrouwd op 09-01-1750 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-01-1750 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Klaas Berents MINCK (MINK (1750)) (zie 52241).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
52244    Geert LUBBERTS.
Gehuwd met Hilligjen (zie 52245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegien GEERTS (zie 52243).
   2.  Aafje GEERTS (LUBBERTS (1755)) (zie 52246).

52245    Hilligjen.
Gehuwd met Geert LUBBERTS (zie 52244).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52246    Aafje GEERTS (LUBBERTS (1755)), geboren ca 1729 te [Calecote (onder Steenwijk)?], dochter van Geert LUBBERTS (zie 52244) en Hilligjen (zie 52245).
Ondertrouwd op 18-10-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-11-1754 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. van Kallenkoote [onder Steenwijk], thans won[ende] te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Timens HAXE, 22 jaar oud (zie 52247).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijsje Jans (zie 27999).
   2.  Hilligje Jans (zie 67505).
   3.  Timen Jans (zie 67506).
   4.  Hilligje Jans (zie 67507).
   5.  Geert Jans (zie 67508).
   6.  Roelof Jans (zie 67509).
   7.  Roelof Jans (zie 67510).
   8.  Reinsje Jans (zie 67490).
   9.  Gerrit Jans (zie 67511).
   10.  Geert Jans (zie 67512).

52247    Jan Timens HAXE, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 06-01-1732 te Giethoorn. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2477) met zijn beide ouders, met zijn broers Jan, Tijmen en Gerrit en zijn zus Wijllempien in de Buijtenhuisen in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Timen Jans HAXE (zie 60550) en Thijsien Jans OTTER (zie 60551).
Ondertrouwd op 18-10-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-11-1754 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. van Kallenkoote [onder Steenwijk], thans won[ende] te Giethoorn. Echtgenote is Aafje GEERTS (LUBBERTS (1755)) (zie 52246).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
52248    Roelofjen Freriks BEUL (MEESTER (1787), MEETER (1834)), geboren op 08-10-1757 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 12-10-1757 te Giethoorn (getuige(n): Annigje GEERTS), overleden op 24-01-1834 om 12:00 uur te in het huis No. 98 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof Boeles SMIT. Zij verhuisde ca 1760 met haar ouders naar Nijehaske, ca 1765 naar Joure en ca 1769 naar Oudehaske, alledrie gelegen in de gem. Haskerland (Fr.). Zij woonde in 1781 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
Ondertrouwd 00-03-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-04-1781 te Oudehaske (Hervromd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Klaas Klaases SMIT (zie 52256).
Uit dit huwelijk:
   1.  Freederik Klaases (zie 52257).

52249    Jacob FREDERIKS, gedoopt (Hervormd) op 21-02-1762 te Nijehaske, zoon van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52250    Marijgjen FREDERIKS, gedoopt (Hervormd) op 19-02-1764 te Nijehaske, dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52251    Beernt FREERKS, gedoopt (Hervormd) op 01-06-1766 te Joure (Fr.), zoon van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52252    Marijke FREERKS, gedoopt (Hervormd) op 26-06-1768 te Joure (Fr.), overleden voor 1773 te Joure of Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52253    Wijger FREERKS (MEESTER (1796)), turfmaker (1816), veenbaas (1819), arbeider (<1841), geboren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-05-1770 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 03-02-1841 om 19:00 uur te in de huizinge No. 65 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje Hendriks BAAS; zonder kinderen na te laten. Hij woonde in 1796 (bij zijn 1e huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij deed op 01-12-1816 aangifte van het overlijden van [zijn buurman] Aart Jans BAKKER. Hij woonde toen in Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1818 (overlijden 1e vrouw) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1819 (bij zijn 2e huwelijk) weer te Luinjeberd. Zoon van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
Ondertrouwd (1) 00-01-1796 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.)), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-02-1796 te SintJohannesga (Hervormd), beide van SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Aaltjen HILBERTS (ten HOEVE (1796)), 33 jaar oud (zie 46773), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend (bronnen: www.tresoar.nl en www.wiewaswie.nl)].
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 03-01-1819 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietjen Hendriks (Grietsje) BAAS (zie 64127). {Zij was eerder ondertrouwd op 09-03-1804 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-03-1804 te Wanneperveen (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Giethoorn. Echtgenoot is Arent (Aart) JANS (BAKKER (1769)), 59 jaar oud (zie 23939).}
 
52254    Marijke FREERKS, geboren op 08-10-1773 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-10-1773 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52255    Antje FREERKS, geboren op 22-07-1776 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-07-1776 te Oudehaske of Haskerhorne, dochter van Frerik Jacobs MEESTER (BEUL (1756)) (zie 52237) en Krelesjen Berents (Cornelisje) MINCK (SMINK (1841)) (zie 52238).
 
52256    Klaas Klaases SMIT. Hij woonde in 1781 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-04-1781 te Oudehaske (Hervromd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Roelofjen Freriks BEUL (MEESTER (1787), MEETER (1834)), 23 jaar oud (zie 52248).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52257    Freederik Klaases SMIT, geboren op 11-10-1785 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-10-1785 te Oudehaske of Haskerhorne, zoon van Klaas Klaases SMIT (zie 52256) en Roelofjen Freriks BEUL (MEESTER (1787), MEETER (1834)) (zie 52248).
 
52258    Jannes (Johannes) CORNELIS (LUKKES (1825), LUCKES (1820)), boer (), huisman (1825), geboren op 16-04-1771 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-05-1801 te De Knijpe en Het Meer, [als volwassene] gedoopt op belijdenis [des Geloofs]. Overleden op 30-08-1829 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hilligje Hanzes RONDUITE; nalatende zes kinderen. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1825 (huwelijk dochter Froukje) te het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Cornelis JANS (LUKKES (1801)) (zie 106425) en Froukje JITZES (zie 106426).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 11-06-1797 te De Knijpe (Hervormd) met IJmkjen Wiebes (Umkjen) WIERDA, 21 jaar oud (zie 106427). Zij lieten in 1798 en in 1800 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Saakje en Froukjen.
Ondertrouwd (2) 00-02-1803 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20-02-1803 te De Knijpe (Hervormd), beide te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Hiltje HANZES (RONDUITE (1825), RONDUIT (1839)), 23 jaar oud (zie 106421). Zij kregen tussen 1803 en 1820 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) zes kinderen, genaamd: Jantje, Froukje, Hans, Cornelis, Jan en Trijntje. Uit het tweede huwelijk:
   1.  Froukje JANNES (LUKKES (1825)) (zie 71758).
   2.  Jan Johannes' LUKKES (zie 42608).

52259    Egbert JANS, geboren op 18-03-1781 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-03-1781 te Peperga en Blesdijke, zoon van Jan EGBERTS (POEPJES (1852)) (zie 48341) en Jantjen GEERTS (JONAS (1783)) (zie 48589).
 
52260    Lammiggie (Lamkjen) PIETERS (GERBENS (1841)), geboren ca 1760. Zij woonde in 1785 (bij haar huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1832 (huwelijk zoon Teunis) te Nijehaske. Zij zoonde in 1841 (overlijden zoon Teunis) te "Oosterzee (zegge: Lemmer)" (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1785 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-12-1785 te Nijehaske (Hervormd), beide van Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Egbert THEUNIS, 38 jaar oud (zie 48524).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52261    Teunis EGBERTS, varensgezel (1832), geboren op 07-04-1787 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-04-1787 te Nijehaske of Haskerdijken, overleden op 24-11-1841 om 19:00 uur te de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Uilkjen Ebeles de VRIES. Hij woonde in 1832 (bij zijn huwelijk) in de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Egbert THEUNIS (zie 48524) en Lammiggie (Lamkjen) PIETERS (GERBENS (1841)) (zie 52260).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 12-06-1832 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij weduwe. Echtgenote is Uilkjen Ebeles de VRIES (zie 52262). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1831 met Aldert JANS (zie 52265).}
 
52262    Uilkjen Ebeles de VRIES, werkster (1831), geboren ca 1783 te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Eble Oenes de VRIES (zie 52263) en Wytske JANS (zie 52264).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1831 met Aldert JANS (zie 52265).
Gehuwd (2) op 12-06-1832 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij weduwe. Echtgenoot is Teunis EGBERTS, 45 jaar oud (zie 52261).
 
52263    Eble Oenes de VRIES.
Gehuwd met Wytske JANS (zie 52264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Uilkjen Ebeles (zie 52262).

52264    Wytske JANS.
Gehuwd met Eble Oenes de VRIES (zie 52263).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52265    Aldert JANS, [N.B. Mogelijk was hij de ca 1752 in de Leek (Gr.) geboren Aldert JANS die overleed op 12-11-1819 om 04:00 uur in de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).], overleden voor 1831.
Gehuwd voor de kerk voor 1831 met Uilkjen Ebeles de VRIES (zie 52262). {Zij is later gehuwd op 12-06-1832 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij weduwe. Echtgenoot is Teunis EGBERTS, 45 jaar oud (zie 52261).}
 
52266    Geertje Pieters POEPJES, koloniste (<1848), geboren op 06-03-1815 om 11:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-12-1848 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.) op 33-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; eerder gewoond hebbende te Amsterdam. Dochter van Pytter KORNELES (POEPJES (1814), POEPES (1817), POEPIES (1856)) (zie 50614) en Annigje THEUNES (de VRIES (1814), VRIES (1815)) (zie 50615).
 
52267    Beerent Gerrits KELDERHUIJS, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 25-02-1711 te Giethoorn. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2479) met zijn vrouw Hermpien OTTENS, zonder andere huisgenoten, in de Buijtenhuisen in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Gerrit Beerents KELDERHUIJS (CORAAL (1706), KELDERHUIS (1719)) (zie 52269) en Hendrikjen Beerents EEIKHOFF (zie 60685).
Ondertrouwd (1) op 07-02-1732 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-03-1732 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. te Onnen. Echtgenote is Harmpje BERENDS (OTTENS (1748)) (zie 46943).
Ondertrouwd (2) op 15-05-1762 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 31-05-1762 te Giethoorn (N.G.). Hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. te Wanneperveen, laatst gewoond hebbende te Beulake. Echtgenote is Trijntje FRERIKS (zie 46941).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
52268    Joannes Gerrits KELDERHUIJS, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 08-09-1715 te Giethoorn, zoon van Gerrit Beerents KELDERHUIJS (CORAAL (1706), KELDERHUIS (1719)) (zie 52269) en Hendrikjen Beerents EEIKHOFF (zie 60685).
Ondertrouwd op 23-10-1738 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-11-1738 te Staveren (Fr.) (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. te Stavoren (Fr.). Echtgenote is Antje KOERTS (zie 60706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jannes' KELDERHUIS (zie 47771).
   2.  Hendrikjen JOHANNIS (KELDERHUIS (1772)) (zie 80727).
   3.  Hijlk Johannes' (Hiltjen,Hijlkjen) KELDERHUIS (zie 60367).

52269    Gerrit Beerents KELDERHUIJS (CORAAL (1706), KELDERHUIS (1719)), geboren ca 1673. Hij woonde in 1698 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn, eerder te Oosterwijk (in Munsterland - Dld.).
Ondertrouwd (1) op 09-09-1698 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 25-09-1698 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Oosterwijk in Munsterland (Dld.), [thans] won[ende] te Giethoorn, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Hendrikjen Beerents EEIKHOFF (zie 60685).
Ondertrouwd (2) op 30-12-1716 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.). Te Giethoorn was de ondertrouw ook op 30-12-1716. Gehuwd voor de kerk op 17-01-1717 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. te Dinxterveen (Dr.). Echtgenote is Lammichjen WOLTERS, 29 jaar oud (zie 60686).
Ondertrouwd (3) op 08-12-1719 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-12-1719 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij wed[uwe] te Calenberg [onder Oldemarkt]. Echtgenote is IJntjen JANS (zie 60688). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1719 met Jacob BEERENTS (zie 60689).}
Ondertrouwd (4) op 19-12-1722 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-01-1723 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij wed[uwe] te Wanneperveen. Echtgenote is Grietjen CLAAS (zie 60695). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1722 met Beene LUBBERTS (zie 60696).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantjen Gerrits (zie 60697).
   2.  Beerent Gerrits (zie 46940).
   3.  Peter Gerrits (zie 60698).
   4.  Jantjen Gerrits (zie 60699).
   5.  Anna Gerrits (zie 60700).
   6.  Beerent Gerrits (zie 52267).
   7.  Hendrik Gerrits (zie 60701).
   8.  Joannes Gerrits (zie 52268).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Wolter Gerrits (zie 60702).
   10.  Annigjen Gerrits KELDERHUIS (zie 60703).
Uit het vierde huwelijk:
   11.  Hermen Gerrits KELDERHUIS (zie 60704).
   12.  Claes Gerrits KELDERHUIS (zie 60705).

52270    Frerik ALBERTS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-04-1702 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1763 te Dinxterveen (Dr.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1343) met zijn vrouw Albertjen ROELOFS en hun kinderen Roelof en Trijntjen in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hun zoon Albert FRERIKS was toen mogelijk de Albert FRERIKS die als inwonende knecht diende bij Hendrik YPPER en Femmigjen PETERS te Zwartsluis (Binnendyx). Zoon van Albert FRERICX (zie 52273) en Trijntien HENDRIX (zie 52274).
Ondertrouwd 00-09-1729 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-10-1729 te Colder- en Dinxterveen (N.G.). Hij j.m. van Dinxterveen, zij j.d. van Dinxterveen, thans wonende te Ruinderwold. Echtgenote is Albertjen ROELOFS (zie 24904). {Zij is later ondertrouwd op 19-05-1763 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-06-1763 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide van Dinxterveen. Echtgenoot is Jan HENDRIKS (zie 24907). Van hen zijn te Colder- en Dinxterveen geen kinderen gedoopt.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52271    Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)), geboren te Dinxterveen (Dr.), "moeder ongehuwd"; gezien zijn naam was zijn vader [vermoedelijk] Aeldert Gelbers VEENEMAN, die op 14-02-1675 te Kolder- en Dinxterveen gehuwd was met Lammigjen PETERS. Gedoopt (N.G.) op 21-04-1675 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1744 te Dinxterveen. Hij woonde in 1714 (bij zijn huwelijk) te Dinxterveen, erna ook. Zoon van Beerte ANDRIES (zie 52272).
Ondertrouwd 00-10-1714 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 19-10-1714 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenote is Petertjen KLAAS (zie 24906). {Zij is later ondertrouwd 00-12-1743 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 03-01-1744 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar te Meppelte (Dr.), zij weduwe van Dinxterveen (Dr.). Echtgenoot is Harmen Thijs BRANDHOLT (zie 24627).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52272    Beerte ANDRIES, geboren ca 1652. Zij liet in 1675 te Kolder- en Dinxterveen haar buitenechtelijk geboren zoon Gelmer dopen. Hierbij stond vermeld: "maer alsoo het buijten den houwelijcken staet geteelt is, so heeft sij het s als moeder selve ten doop gepresenteert, nae dat sij te vooren openbare bekentenisse van de grouwelijcke sonde gedaen ende beterschap haeres levens voor de gantsche gemeente daerop belooft hadde." Zij woonde in 1675 (doop zoon Gelmer) te Dinxterveen (Dr.).
Kind:
   1.  Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)) (zie 52271).

52273    Albert FRERICX, geboren ca 1673. Hij woonde in 1698 (bij zijn huwelijk) te Dinxterveen (Dr.).
Ondertrouwd op 06-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenote is Trijntien HENDRIX (zie 52274). {Zij was eerder ondertrouwd op 31-03-1689 te Kolder- en Dinxterveen, gehuwd voor de kerk 00-04-1689 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Dnxterveen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Egbert LUGGERS (LUIGGERS (1698)) (zie 52275).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Frerik ALBERTS (zie 52270).

52274    Trijntien HENDRIX, geboren ca 1664. Zij woonde in 1698 (bij haar 2e huwelijk) te Dinxterveen (Dr.).
Ondertrouwd (1) op 31-03-1689 te Kolder- en Dinxterveen, gehuwd voor de kerk 00-04-1689 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Dnxterveen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Egbert LUGGERS (LUIGGERS (1698)) (zie 52275). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1689 met Aeltien WILLEMS (zie 52276).}
Ondertrouwd (2) op 06-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenoot is Albert FRERICX (zie 52273).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
52275    Egbert LUGGERS (LUIGGERS (1698)), geboren ca 1654, overleden voor 1698 te Dinxterveen (Dr.). Hij woonde in 1689 (bij zijn 2e huwelijk) te Dinxterveen (Dr.).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1689 met Aeltien WILLEMS (zie 52276).
Ondertrouwd (2) op 31-03-1689 te Kolder- en Dinxterveen, gehuwd voor de kerk 00-04-1689 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Dnxterveen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Trijntien HENDRIX (zie 52274). {Zij is later ondertrouwd op 06-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1698 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenoot is Albert FRERICX (zie 52273).}
 
52276    Aeltien WILLEMS, geboren ca 1654, overleden voor 1689 te Dinxterveen (Dr.).
Gehuwd voor de kerk voor 1689 met Egbert LUGGERS (LUIGGERS (1698)) (zie 52275). {Hij is later ondertrouwd op 31-03-1689 te Kolder- en Dinxterveen, gehuwd voor de kerk 00-04-1689 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Dnxterveen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Trijntien HENDRIX (zie 52274).}
 
52277    Frerik Berends KELDERHUIS, geboren op 14-09-1765 te Dwarsgracht, onder Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 15-09-1765 te Giethoorn (getuige(n): Grietje FRERIKS [zijn tante?]), overleden in 1794 te [Dwarsgracht onder] Giethoorn. Hij woonde in 1793 (bij zijn huwelijk) te Dwarsgracht (onder Giethoorn), erna [vermoedelijk] ook. Zoon van Beerent Gerrits KELDERHUIJS (zie 52267) en Trijntje FRERIKS (zie 46941).
Ondertrouwd op 01-02-1793 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-02-1793 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Dwarsgragt (onder Giethoorn). Echtgenote is Lummigje Jacobs KLOOT (LOEK (1836)), 39 jaar oud (zie 60707). {Zij is later ondertrouwd op 10-03-1797 te Gerecht Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 02-04-1797 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Jonen, zij j.d. te Dwarsgragt (beide onder Giethoorn), en beide Geref[ormeerd]. Echtgenoot is Hendrik Jans WIND, 30 jaar oud (zie 29658).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerkjen Freerks (zie 47772).

52278    Jantje Berends (Jentje) KELDERHUIS, geboren op 11-10-1771 te Dwarsgracht, onder Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 13-10-1771 te Giethoorn (getuige(n): Geesje BERENDS, de vrouw van de schoolmeester), overleden op 19-12-1827 te Giethoorn op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Koop Jans MIGCHELS. Dochter van Beerent Gerrits KELDERHUIJS (zie 52267) en Trijntje FRERIKS (zie 46941).
Ondertrouwd op 12-09-1794 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-09-1794 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Jonen, zij j.d. aan de Dwarsgragt, beide onder Giethoorn. Echtgenoot is Koop Jans MICHELS (MIGGELS (1820), MEGGELS (1824), MIGCHELS (1827)) (zie 52279).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegjen Koops MIGGELS (zie 61006).
   2.  Hendrik Koops MICHEL (MEGGELS (1824), MIGGELS (1860)) (zie 61007).
   3.  Jan Koops (zie 61008).

52279    Koop Jans MICHELS (MIGGELS (1820), MEGGELS (1824), MIGCHELS (1827)), turfmaker (1820,1824), veehouder (<1853), geboren ca 1767 te Giethoorn, overleden op 04-02-1853 te Dwarsgracht (gem. Giethoorn), als weduwnaar van Jentje Berends KELDERHUIS. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Jonen, onder Giethoorn. Zoon van Jan Everts MICHCHELS (zie 52280) en Annigje Timens SLOSSER? (zie 52281).
Ondertrouwd op 12-09-1794 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-09-1794 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Jonen, zij j.d. aan de Dwarsgragt, beide onder Giethoorn. Echtgenote is Jantje Berends (Jentje) KELDERHUIS, 22 jaar oud (zie 52278).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52280    Jan Everts MICHCHELS, geboren ca 1724.
Ondertrouwd op 07-11-1749 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 30-11-1749 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Annigje Timens SLOSSER? (zie 52281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Koop Jans MICHELS (MIGGELS (1820), MEGGELS (1824), MIGCHELS (1827)) (zie 52279).

52281    Annigje Timens SLOSSER?
Ondertrouwd op 07-11-1749 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 30-11-1749 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Everts MICHCHELS (zie 52280).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52282    Frerick HENDRIX, geboren ca 1658 te [Rijssen]. Hij woonde in 1683 (bij zijn huwelijk) te Rijssen, erna te Colderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 04-02-1683 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1683 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Rijssen, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Jantijen THIJES (zie 52283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen FRERIKS (zie 19576).

52283    Jantijen THIJES, geboren ca 1658 te [Colderveen (Dr.)]. Zij woonde in 1683 (bij haar huwelijk) te Colderveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 04-02-1683 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1683 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Rijssen, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Frerick HENDRIX (zie 52282).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52284    Jan GELMERS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) 00-10-1714 te Kolder- en Dinxterveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1351) met zijn vrouw Grietjen Peters MAST en hun kinderen Geertjen, Peter, Trijntjen en Peter[tjen] in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Haar zoon Tijmen en haar dochter Klaasjen woonden daar toen niet. Mogelijk hadden zij toen elders een dienst als knecht en meid, of ze waren overleden. Zoon van Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)) (zie 52271) en Petertjen KLAAS (zie 24906).
Ondertrouwd op 08-10-1735 te Beulake, met attestatie na[ar] Colderveen op 26-10-1735. Gehuwd voor de kerk 00-11-1735 te Colderveen (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen te Colderveen (Dr.), zij weduwe in die Beulake. Echtgenote is Griete Peters MAST (zie 20495). {Zij was eerder ondertrouwd op 20-01-1732 te Beulake, hij met attestatie van Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 03-02-1732 (N.G.), hij j.m. in 't land van Vollenhove, zij j.d. in die Beulake met Pieter TIJMONS (zie 20496).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
52285    Annigjen GELMERS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) in 1725 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)) (zie 52271) en Petertjen KLAAS (zie 24906).
 
52286    Albert GELMERS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-11-1727 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)) (zie 52271) en Petertjen KLAAS (zie 24906).
 
52287    Coop GELMERS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-04-1730 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Gelmer AELERTS (AELDERS (1714), ALBERTS (1725)) (zie 52271) en Petertjen KLAAS (zie 24906).
 
52288    Geertjen JANSEN, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-03-1738 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1351) met haar beide ouders, met haar broer Peter en haar zussen Trijntjen en Peter[tjen] in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan GELMERS (zie 52284) en Griete Peters MAST (zie 20495).
 
52289    Peter MOS JANS, geboren te Kolderveen, gedoopt (N.G.) op 27-03-1740 te Kolder- en Dinxterveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1351) met zijn beide ouders en zijn zussen Geertjen, Trijntjen en Peter[tjen] in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Jan GELMERS (zie 52284) en Griete Peters MAST (zie 20495).
 
52290    Trijntjen, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 03-02-1743 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1351) met haar beide ouders, met haar broer Peter en haar zussen Geertjen en Peter[tjen] in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan GELMERS (zie 52284) en Griete Peters MAST (zie 20495).
 
52291    Petertje JANS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-11-1744 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1351) met haar beide ouders, met haar broer Peter en haar zussen Geertjen en Trijntjen in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan GELMERS (zie 52284) en Griete Peters MAST (zie 20495).
 
52292    Harmen Peters van ORK, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-12-1760 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Peter JANS (van ORCK (1755), van URK (1795)) (zie 24873) en Marchjen Tijs VOERMAN (zie 24891).
 
52293    Aaltie Pieters van ORK, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-10-1766 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Peter JANS (van ORCK (1755), van URK (1795)) (zie 24873) en Marchjen Tijs VOERMAN (zie 24891).
 
52294    Pieter Pieters van ORK, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 03-01-1768 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 02-03-1829 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen) op 61-jarige leeftijd, [ongehuwd?], zoon van Peter JANS (van ORCK (1755), van URK (1795)) (zie 24873) en Marchjen Tijs VOERMAN (zie 24891).
 
52295    Jan PETERS, overleden voor 1748 te Dinxterveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-02-1728 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 20-02-1728 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenote is Trijntjen JANS (zie 52296).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter JANS (van ORCK (1755), van URK (1795)) (zie 24873).
   2.  Jan JANS (van URK (1758), van URCK (1762), van ORRIK (1768)) (zie 52297).
   3.  Jantjen JANS (zie 52298).

52296    Trijntjen JANS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1357) als de weduwe [van] Jan PETERS met hun zoon Peter in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen woonde toen als inwoonder Roelof JANS, die werd "van de diaconije van Wanneperveen gealimenteerd" [m.a.w. voor hem werd door de Diaconie kostgeld betaald, als een vorm van armenzorg].
Ondertrouwd 00-02-1728 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 20-02-1728 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Dinxterveen (Dr.). Echtgenoot is Jan PETERS (zie 52295).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52297    Jan JANS (van URK (1758), van URCK (1762), van ORRIK (1768)), geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) 00-02-1731 te Kolder- en Dinxterveen, [Er staat: "Jan Pieters kind ged[oopt] en gen[aempt] Jan Jans."]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartie Vollenhove, 1748 - nr. 1357) NIET bij zijn moeder en broer Peter, die toen woonden in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1758 (bij zijn huwelijk) [mogelijk te Meppel (Dr.), eerder] te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Hij woonde in 1759 (doop dochter Aeltjen) te Meppel (Dr.). Zoon van Jan PETERS (zie 52295) en Trijntjen JANS (zie 52296).
Ondertrouwd 00-07-1758 te Meppel (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Kolderveen niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Meppel.], gehuwd voor de kerk 00-08-1758 te Meppel (N.G.), hij j.m. van Dinghsterveen (onder Colderveen - Dr.), zij j.d. van & te Meppel (Dr.) met Annighje TEUNIS (zie 102639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen Jans van URK (zie 102640).
   2.  Aaltjen Jans van URCK (zie 102641).
   3.  Trijntje Jans van ORRIK (van URK ()) (zie 102643).
   4.  Janna Jans van ORRIK (zie 102642).
   5.  Barta Jans van URK (zie 102637).

52298    Jantjen JANS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 28-03-1734 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Jan PETERS (zie 52295) en Trijntjen JANS (zie 52296).
 
52299    Hendrik Fredriks van SLOOTEN, koopman (1816), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-05-1794 te Meppel, zoon van Frerik Berents (Frederik) van SLOTEN (van SLOOTEN (1780)) (zie 52300) en Marrighje (Mergien,Margjen) HENDRIKS (van de RUMPTE (1780), de RUITER (1781), van de RUMTE (1816), RUMPT (1822)) (zie 52301).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-12-1816 te Meppel (Dr.) met Marchien Thijs van URK, 20 jaar oud (zie 24886).
 
52300    Frerik Berents (Frederik) van SLOTEN (van SLOOTEN (1780)), bakker (<1813), geboren te Hoogeveen (Dr.), zoon van Berent van SLOTEN en Aaltien Freriks VENINGEN. Gedoopt (N.G.) op 07-12-1749 te Hoogeveen, overleden op 26-11-1813 te Meppel (Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Mergien van de RUMPTE.
Ondertrouwd op 13-04-1780 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08-05-1780 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel (Dr.)]. Echtgenote is Marrighje (Mergien,Margjen) HENDRIKS (van de RUMPTE (1780), de RUITER (1781), van de RUMTE (1816), RUMPT (1822)), 29 jaar oud (zie 52301). Zij lieten tussen 1781 en 1794 te Meppel (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Baarent, Hendrikjen, Berent (2x), Aaltjen en Hendrik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Fredriks van SLOOTEN (zie 52299).

52301    Marrighje (Mergien,Margjen) HENDRIKS (van de RUMPTE (1780), de RUITER (1781), van de RUMTE (1816), RUMPT (1822)), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-01-1751 te Meppel (getuige(n): Aaltjen JANS, haar peet), overleden op 21-08-1822 om 12:00 uur te in het huis No. 524 (Wijk 7) te Meppel (Dr.) op 71-jarige leeftijd (aangifte door: haar schoonzoons Jan KUIPER (45 jr., grutter te Meppel (huis No. 652 in Wijk 8)) en Hilbertus van VEEN (32jr., koopman te Meppel (huis No. 626 in Wijk 8))), als weduwe van Fredrik van SLOTEN. Zij was op 17-08-1791 te Meppel (Dr.) doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje hendrik Pieters BEETS. Dochter van Hendrick KLAASSEN (van de RUMP (1745), van de RUMPTE (1757), van de RUNTE (1816)) (zie 100201) en Hendrikie ARENTS (zie 100202).
Ondertrouwd op 13-04-1780 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 08-05-1780 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Frerik Berents (Frederik) van SLOTEN (van SLOOTEN (1780)), 30 jaar oud (zie 52300). Zij lieten tussen 1781 en 1794 te Meppel (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Baarent, Hendrikjen, Berent (2x), Aaltjen en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52302    Hendrikje Arents MULDER, geboren te Colderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 18-01-1807 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 17-02-1866 te Kolderveen (gem. Nijeveen) op 59-jarige leeftijd, als echtgenote van Thijs van URK. Dochter van Arend Koops MULDER (zie 52303) en Jantien Hendriks (Jentien) JONKER (zie 52304).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1829 te Nijeveen (Dr.) met Thijs Thijs van URK, 24 jaar oud (zie 24889).
 
52303    Arend Koops MULDER, geboren ca 1772, [mogelijk] zoon van Coop Jacobs MULDER en Albertie Jacobs JONKER, die huwden op 17-11-1771 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide van Colderveen (Dr.)). Begraven te Kolder- en Dinxterveen in 1807 of in 1809.
Ondertrouwd op 19-02-1797 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-03-1797 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Kolderveen (Dr.). Echtgenote is Jantien Hendriks (Jentien) JONKER, 22 jaar oud (zie 52304). Zij lieten tussen 1798 en 1807 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.) genaamd: Hendrik, Evertjen en Hendrikje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Arents (zie 52302).

52304    Jantien Hendriks (Jentien) JONKER, veehoudster (1829), veehoudersche (<1839), geboren te Kolderveen (Dr.), dochter van Hendrik Willems JONKER en Marchijn Jacobs BOXEN, die huwden op 27-06-1773 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide van Colderveen.). Gedoopt (N.G.) op 12-06-1774 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 03-12-1839 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Arend Koops MULDER. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 19-02-1797 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-03-1797 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Kolderveen (Dr.). Echtgenoot is Arend Koops MULDER (zie 52303). Zij lieten tussen 1798 en 1807 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.) genaamd: Hendrik, Evertjen en Hendrikje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52305    Harm GEERTS (BOXEM (1830)), turfbaas (1830), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-08-1802 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Geert JACOBS (BOXEM (1792)) (zie 23473) en Marchje Hendriks (Marrechien) KLOSSE (zie 52307).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-12-1830 te Nijeveen (Dr.) met Anechien Thijs' van URK, 23 jaar oud (zie 24890).
 
52306    Hendrik Jans KLOSSE, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 21-10-1714 te Giethoorn. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2326) met zijn vrouw Aeltien TOOMAS en hun kinderen Jan, Lummegjen en Toomas in het Schoutambt Giethoorn. Bij hen diende toen Jantien TIEMENS als inwonende meid.inwonende meid. Zoon van Jan Wolters KLOSSE (zie 60148) en Lumme Hendriks KLEENEN (zie 60147).
Ondertrouwd (1) op 17-01-1738 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-02-1738 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. (N.G.), zij j.d. (Mennist), beide te Giethoorn met Aaltje THOMAS (zie 52319).
Ondertrouwd (2) op 16-11-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 01-12-1754 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van Wapsterveen (Dr.), thans [wonende] te Giethoorn. Echtgenote is Neeltje MICHIELS, 26 jaar oud (zie 52318).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Thomas Hendriks (zie 60179).
   2.  Jan Hendriks (zie 60180).
   3.  Lubbert Hendriks (zie 60181).
   4.  Lummigje Hendriks (zie 60182).
   5.  Thomas Hendriks (zie 60183).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Michiel Hendriks (zie 52320).
   7.  Lummigje Hendriks (CLOSSE (1851)) (zie 60184).
   8.  Marchje Hendriks (Marrechien) (zie 52307).
   9.  Grietje Hendriks (zie 60185).
   10.  Harmen Hendriks (zie 60186).

52307    Marchje Hendriks (Marrechien) KLOSSE, houdster ener boerenbedrijf (1830), geboren op 02-07-1760 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 06-07-1760 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Harmens KIPPE, de 2e vrouw van haar opa). Zij werd genoemd naar haar oma, Marrechien FRANS. Overleden op 21-08-1842 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 82-jarige leeftijd, als echtgenote van Geert Jacobs BOXEM. Dochter van Hendrik Jans KLOSSE (zie 52306) en Neeltje MICHIELS (zie 52318).
Ondertrouwd op 14-04-1786 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Dinxterveen (Dr.). Echtgenoot is Geert JACOBS (BOXEM (1792)), 30 jaar oud (zie 23473). Zij lieten tussen 1787 en 1802 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jacob, Hendrik, Geertien, Jan, Neeldjen, Harm, Jantien en Harm.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52308    Berendina Jans OTTEN, broodverkoopster (1833), tappersche (1848), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-03-1800 te Meppel, zij werd genoemd naar haar oma, Beertijn JANS. Overleden op 31-10-1877 te Meppel (Dr.) op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter Thijs van URK, [eerder weduwe van Jan VELDHUIS en van Jan KUIPER]. Dochter van Jan Alberts OTTEN (zie 52314) en Anna Christina Fredriks de VRIES (zie 52315).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-03-1821 te Meppel (Dr.) met Jan Berends VELDHUIS, 21 jaar oud (zie 52311).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 20-04-1833 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Jan Klaassen KUIPER, 34 jaar oud (zie 52310).
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Thijs van URK, 49 jaar oud (zie 24887). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-01-1821 te Meppel (Dr.) met Henderika Jacobs SNIJDER (zie 52309).}
 
52309    Henderika Jacobs SNIJDER, geboren ca 1801 te Meppel (Dr.), overleden op 26-04-1839 te Meppel (Dr.), als echtgenote van Pieter van URK. Dochter van Jacob Hendriks SNIJDER (zie 52312) en Hendrikjen Jans (Henderkien) van der LINDE (zie 52313).
Gehuwd op 24-01-1821 te Meppel (Dr.) met Pieter Thijs van URK, 21 jaar oud (zie 24887). {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Berendina Jans OTTEN, 48 jaar oud (zie 52308).}
 
52310    Jan Klaassen KUIPER, schippersknecht (1833), arbeider (<1846), geboren te Meppel (Dr.), zoon van Klaas KUIPER en Rensien HAGEN, die huwden op 03-05-1797 te Meppel (Dr.) (hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel]). Gedoopt (N.G.) op 13-02-1799 te Meppel, overleden op 11-11-1846 te Meppel (Dr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenoot van Berendina OTTEN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-04-1833 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Berendina Jans OTTEN, 33 jaar oud (zie 52308). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-03-1821 te Meppel (Dr.) met Jan Berends VELDHUIS, 21 jaar oud (zie 52311). Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Thijs van URK, 49 jaar oud (zie 24887).}
 
52311    Jan Berends VELDHUIS, bezembinder (1821,<1830), geboren te Meppel (Dr.), zoon van Berend Willems VELTHUIS (bezembinder - 1821) en Klaasjen Jans ten KLEIJ (begraven op 03-06-1806 te Meppel (Dr.)), die huwden op 19-10-1796 te Meppel (Dr.) (hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel]). Gedoopt (N.G.) op 02-02-1800 te Meppel, overleden op 14-09-1830 te Meppel (Dr.) op 30-jarige leeftijd, als echtgenoot van Berendina OTTEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-03-1821 te Meppel (Dr.) met Berendina Jans OTTEN, 21 jaar oud (zie 52308). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-04-1833 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Jan Klaassen KUIPER, 34 jaar oud (zie 52310). Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07-04-1848 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Thijs van URK, 49 jaar oud (zie 24887).}
 
52312    Jacob Hendriks SNIJDER, schipper (1821), tapper (<1846), geboren te Meppel (Dr.), zoon van Hendrik JANS [SNIJDER] en Dievertjen Alberts GIETHOORN, die huwden in 1761 te Meppel (Dr.), (hij j.m. geboren te Swartsluis, zij j.d. [wonende te Meppel en mogelijk op 17-07-1740 te Hoogeveen (Dr.) gedoopt als Dievertje Jakobs GIETHOREN]). Gedoopt (N.G.) op 30-03-1774 te Meppel, overleden op 07-05-1846 te Meppel (Dr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje van der LINDE.
Ondertrouwd op 28-04-1799 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1799 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel (Dr.)]. Echtgenote is Hendrikjen Jans (Henderkien) van der LINDE (zie 52313). Zij lieten tussen 1800 en 1805 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Henderika, Jan en Hendrik. Zij lieten in 1810 een zoon Jakob dopen in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderika Jacobs (zie 52309).

52313    Hendrikjen Jans (Henderkien) van der LINDE, geboren te Meppel (Dr.), dochter van Jan van der LINDE en Gesina ter HAAR, die huwden op 22-08-1770 te Meppel (Dr.), (hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel]). Gedoopt (N.G.) op 07-02-1776 te Meppel, overleden op 13-03-1852 te Spaarndam (N.H.) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob SNIJDER; wonende te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd op 28-04-1799 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1799 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d., [beide te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Jacob Hendriks SNIJDER (zie 52312). Zij lieten tussen 1800 en 1805 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Henderika, Jan en Hendrik. Zij lieten in 1810 een zoon Jakob dopen in Amsterdam.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52314    Jan Alberts OTTEN, venter (1833), geboren te Ruinerwold (Dr.), zoon van Albert HARMS [OTTEN] en Beertijn JANS, die huwden op 20-03-1757 te Ruinerwold (hij j.m. van Ruinerwold, zij j.d. van Oosterbour). Gedoopt (N.G.) op 01-01-1763 te Ruinderwold, overleden op 29-06-1836 te Meppel (Dr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwnaar van Christina de VRIES.
Ondertrouwd op 22-01-1797 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 15-02-1797 te Meppel (N.G.), hij j.m.van Haarlem, laatst gewoond hebbende te Ruinerwolt, zij j.d. [te Meppel]. Echtgenote is Anna Christina Fredriks de VRIES, 27 jaar oud (zie 52315). Zij lieten tussen 1797 en 1811 te Meppel (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Anna Elizabeth, Berendina, Albert (2x), Willemina en Leendert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Jans (zie 52308).

52315    Anna Christina Fredriks de VRIES, geboren te Meppel (Dr.), dochter van Fredrik BEERENTS [de VRIES] en Anna Elisabeth SCHUPHOF (alias SCHOPHOF (1762)), die huwden in 1759 te Meppel (Dr.) (hij j.m. van Vriesenveen,zij j.d. [te Meppel]). Gedoopt (N.G.) op 24-09-1769 te Meppel, overleden op 19-06-1836 te Meppel (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan OTTEN.
Ondertrouwd op 22-01-1797 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-02-1797 te Meppel (N.G.), hij j.m.van Haarlem, laatst gewoond hebbende te Ruinerwolt, zij j.d. [te Meppel]. Echtgenoot is Jan Alberts OTTEN, 34 jaar oud (zie 52314). Zij lieten tussen 1797 en 1811 te Meppel (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Anna Elizabeth, Berendina, Albert (2x), Willemina en Leendert.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52316    Hendrik Arents GOLT (GOLD (1814)), schipper (1814), veehouder (<1830), geboren ca 1751 te [Kolderveen], zoon van Arent HENDRIKS [GOLT] en Roelofje JACOBS [GOLD], die huwden op 09-07-1740 te Kolder- en Dinxterveen (hij j.m. van Hogeveen (Dr.), zij j.d. van Kolderveen). Overleden op 21-09-1830 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), als [echtgenoot van Luitien van den BERG, eerder] weduwnaar [van Margien HUISMAN].
Ondertrouwd (1) 00-03-1780 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), [N.B. Te Wanneperveen is hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 27-03-1780 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. in de Bovenboer [onder Wanneperveen], zij j.d. aan de [Colderveensche] Dijk. Echtgenote is Margijen Jacobs HUISMAN, 26 jaar oud (zie 52317). Zij lieten tussen 1781 en 1792 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Janna, Jacob, Arend (3x) en Jan.
Gehuwd (2) op 17-03-1814 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Lutijn Harms (Leuntje,Luitjen) van den BERG, 42 jaar oud (zie 24882). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-01-1792 te Meppel (Dr.), met attestatie van Meppel; ondertrouw te Colder- en Dinxterveen op 14-01-1792.. Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-02-1792 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij j.m. van Dinxterveen, zij j.d. van Dinxterveen, thans wonende te Meppel. Echtgenoot is Thijs Pieters van ORCK (van URK (1792)), 33 jaar oud (zie 24883).}
 
52317    Margijen Jacobs HUISMAN, geboren te Colderveen (Dr.), dochter van Jacob Hendriks HUISMAN en Hendrikjen JANS, die huwden op 12-11-1735 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (hij j.m. van Colderveen, zij j.d. van Dinxterveen). Gedoopt (N.G.) op 20-05-1753 te Kolder- en Dinxterveen, overleden 00-02-1809 te [Kolderveen], begraven op 17-02-1809 te Kolder- en Dinxterveen.
Ondertrouwd 00-03-1780 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), [N.B. Te Wanneperveen is hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 27-03-1780 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. in de Bovenboer [onder Wanneperveen], zij j.d. aan de [Colderveensche] Dijk. Echtgenoot is Hendrik Arents GOLT (GOLD (1814)) (zie 52316). Zij lieten tussen 1781 en 1792 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Janna, Jacob, Arend (3x) en Jan. {Hij is later gehuwd op 17-03-1814 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Lutijn Harms (Leuntje,Luitjen) van den BERG, 42 jaar oud (zie 24882).}
 
52318    Neeltje MICHIELS, geboren te Wapserveen (Dr.), dochter van Michiel AELDERS en Marrechien FRANS, die ondertrouwden op 17-03-1726 te Wapserveen (hij j.m. van Wapserveen (Dr.), zij j.d. van Uffelte (Dr.)). Gedoopt (N.G.) op 07-11-1728 te Wapserveen.
Ondertrouwd op 16-11-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-12-1754 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van Wapsterveen (Dr.), thans [wonende] te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Jans KLOSSE, 40 jaar oud (zie 52306). {Hij was eerder ondertrouwd op 17-01-1738 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-02-1738 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. (N.G.), zij j.d. (Mennist), beide te Giethoorn met Aaltje THOMAS (zie 52319).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
52319    Aaltje THOMAS.
Ondertrouwd op 17-01-1738 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-02-1738 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. (N.G.), zij j.d. (Mennist), beide te Giethoorn met Hendrik Jans KLOSSE, 23 jaar oud (zie 52306). {Hij is later ondertrouwd op 16-11-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 01-12-1754 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van Wapsterveen (Dr.), thans [wonende] te Giethoorn. Echtgenote is Neeltje MICHIELS, 26 jaar oud (zie 52318).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
52320    Michiel Hendriks KLOSSE, boer (1795), geboren op 01-02-1755 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 02-02-1755 te Giethoorn (getuige(n): Jutte WILLEMS). Hij werd genoemd naar zijn opa, Michiel AELDERS. Overleden op 06-02-1827 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen) op 72-jarige leeftijd, [als partner van Lammigjen JANS.]. Hij woonde in 1781 (doop 1e kind) te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), erna ook. Hij woonde op 21-10-1795 met zijn vrouw Lammichien JANS en hun zoon Harm en 4 andere huisgenoten aan de Zomerdijk te Wanneperveen (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 077). Hij woonde in 1819 (huwelijk dochter Harmina te Dinxterveen (gem. Wanneperveen). Zoon van Hendrik Jans KLOSSE (zie 52306) en Neeltje MICHIELS (zie 52318).
Gehuwd voor de kerk ca 1780, [N.B. Hun huwelijk is te Drente, te Wanneperveen en te Giethooorn niet ingeschreven.] met Lammichien (Lummechien) JANS (WILDEBOER (1814)) (zie 52321). Zij lieten tussen 1781 en 1798 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik (2x), Nieltjen, Grietje, Aaltjen, Jantien, Wolter, Jan en Harmientjen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nieltje Michiels (Neeltje) (zie 93211).
   2.  Hendrik Michiels (zie 16991).
   3.  Wolter Michiels (zie 60204).
   4.  Harmientjen Micchiels (Harmina) CLOSSE (KLOSSE (1819) (zie 100112).
   5.  Jantje Michiels (zie 60211).

52321    Lammichien (Lummechien) JANS (WILDEBOER (1814)), geboren ca 1753, overleden op 18-11-1814 te Wanneperveen, [als echtgenote van Michiel KLOSSE.]. Zij woonde in 1781 (doop 1e kind) te Kolderveen (Dr.), erna ook. Zij woonde op 21-10-1795 met haar man Michiel Hendriks KLOSSEN en hun zoon Harm en 4 andere huisgenoten aan de Zomerdijk te Wanneperveen (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 077).
Gehuwd voor de kerk ca 1780, [N.B. Hun huwelijk is te Drente, te Wanneperveen en te Giethooorn niet ingeschreven.] met Michiel Hendriks KLOSSE (zie 52320). Zij lieten tussen 1781 en 1798 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik (2x), Nieltjen, Grietje, Aaltjen, Jantien, Wolter, Jan en Harmientjen.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
52322    Hendrikjen Hendriks KLOSSE, geboren ca 1812 te Wanneperveen, overleden op 07-08-1840 te Wanneperveen, als partner van Gerrit Harms de GROOT. Dochter van Hendrik Michiels KLOSSE (zie 16991) en Albertje Cornelis TOORN (zie 28041).
Gehuwd met Gerrit Harms de GROOT (zie 52323).
 
52323    Gerrit Harms de GROOT.
Gehuwd met Hendrikjen Hendriks KLOSSE (zie 52322).
 
52324    Lammechien Hendriks (Lammigje) CLOSSE (KLOSSE (1829)), dienstmeid (1835), geboren te Dinxterveen [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 27-03-1808 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 05-01-1849 te Zwartsluis op 40-jarige leeftijd, als partner van Jacob SCHURINK. Dochter van Hendrik Michiels KLOSSE (zie 16991) en Albertje Cornelis TOORN (zie 28041).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-02-1835 te Zwartsluis met Jacob Filips (Jacobus) SCHURINK, 23 jaar oud (zie 52326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Jakobs (zie 52327).
Kinderen:
   2.  Hendrikje KLOSSE (zie 52325).

52325    Hendrikje KLOSSE, geboren 00-02-1829 te [Wanneperveen], overleden op 22-08-1829 te Wanneperveen, dochter van Lammechien Hendriks (Lammigje) CLOSSE (KLOSSE (1829)) (zie 52324).
 
52326    Jacob Filips (Jacobus) SCHURINK, schipper (1835), geboren op 07-11-1811 te Genemuiden, zoon van Filip SCHURINK (schipper - 1835) en Janna BRUINTJES (overleden op 16-07-1849 te Zwartsluis). Overleden op 24-10-1853 te Zwartsluis op 41-jarige leeftijd, als weduwnaar van Lammechien CLOSSE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-02-1835 te Zwartsluis met Lammechien Hendriks (Lammigje) CLOSSE (KLOSSE (1829)), 26 jaar oud (zie 52324).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52327    Johanna Jakobs SCHURINK, dienstmeid (1858), geboren ca 1836 te Zwartsluis, dochter van Jacob Filips (Jacobus) SCHURINK (zie 52326) en Lammechien Hendriks (Lammigje) CLOSSE (KLOSSE (1829)) (zie 52324).
Gehuwd op 14-05-1858 te Zwartsluis met Lourens Geerts STEENBERGEN (zie 52328).
 
52328    Lourens Geerts STEENBERGEN, schippersknecht (1858), geboren ca 1826 te Zwartsluis, zoon van Geert Roelofs STEENBERGEN (zie 52329) en Marrigje Louwen JOOSTEN (zie 52330).
Gehuwd op 14-05-1858 te Zwartsluis met Johanna Jakobs SCHURINK (zie 52327).
 
52329    Geert Roelofs STEENBERGEN, schippersknecht (1820), arbeider (1858), geboren op 18-12-1792 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-12-1792 te Zwartsluis (getuige(n): Geesje NANNINKS, zijn tante), overleden op 12-12-1859 te Zwartsluis op 66-jarige leeftijd. Margje Louwen JOOSTEN. Zoon van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-04-1820 te Zwartsluis met Marrigje Louwen JOOSTEN (zie 52330).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lourens Geerts (zie 52328).

52330    Marrigje Louwen JOOSTEN, dienstmaagd (1820), dochter van Louw JOOSTEN (zie 52341) en Femmigje Hendriks BOTTER (zie 52342).
Gehuwd op 26-04-1820 te Zwartsluis met Geert Roelofs STEENBERGEN, 27 jaar oud (zie 52329).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52331    Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)), arbeidster (<1826), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 26-06-1768 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen NANNINKS, haar zus), overleden op 31-07-1826 te Zwartsluis op 58-jarige leeftijd, als partner van Roelof STEENBERGEN. Dochter van Nannink ROELOFS (zie 52332) en Geertruijt (Truijtjen) JANS (CARDOES (1758)) (zie 52333).
Ondertrouwd op 24-04-1787 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 13-05-1787 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Zwartsluis, beide wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN, 22 jaar oud (zie 26144).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
52332    Nannink ROELOFS.
Ondertrouwd op 15-01-1745 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 31-01-1745 te ZWartsluis (N.G.), hij j.m, zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Geertruijt (Truijtjen) JANS (CARDOES (1758)) (zie 52333).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen NANNINKS (DOGGENAAR (1836)) (zie 49735).
   2.  Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).

52333    Geertruijt (Truijtjen) JANS (CARDOES (1758)).
Ondertrouwd op 15-01-1745 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 31-01-1745 te ZWartsluis (N.G.), hij j.m, zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Nannink ROELOFS (zie 52332).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52334    Hermina Roelofs STEENBERGEN, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 04-01-1789 te Zwartsluis (getuige(n): Niesje NANNINKS, haar tante), overleden op 23-06-1829 te Meppel (Dr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan VERMEULEN. Zij was op 21-11-1810 te Zwartsluis doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar zusje Jentje. Dochter van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd met Jan Klaassen VERMEULEN (zie 52343).
 
52335    Nannink Roelofs STEENBERGEN, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 26-12-1790 te Zwartsluis (getuige(n): Niesje NANNINKS, zijn tante), overleden voor 1796 te Zwartsluis, zoon van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
 
52336    Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, schippersknecht (1822), schipper (<1855), geboren op 04-12-1796 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 11-12-1796 te Zwartsluis (getuige(n): Geesje NANNIKS, zijn tante), overleden op 20-01-1855 te Leeuwarden (Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje JOUSTRA, [eerder weduwnaar van Anna Cornelia van HEUKELOM]; gedomiliceerd te Sneek. Zoon van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-05-1822 te Zwartsluis met Anna Cornelia Hendriks van HOECLUM (van HEUKELOM (1854)) (zie 52346).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Antje Romkes JOUSTRA, 45 jaar oud (zie 52358). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Sneek (Fr.) met Jan Hessels BLOKSMA, 19 jaar oud (zie 52359). Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25-11-1855 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Sijke LIJKLAMA, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Wyben DIJKSTRA (zie 52362). Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 19-05-1872 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA, zij weduwe. Echtgenoot is Sjoerd IJsbrands RIENSTRA (zie 52363).}
 
52337    Jan Roelofs STEENBERGEN, schippersknecht (1829), schutter (<1831), geboren op 30-09-1799 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 06-10-1799 te Zwartsluis (getuige(n): Geesje NANNIKS, zijn tante), overleden op 16-09-1831 te Hontenisse (Zld.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje Roelofs KELDERHANS. Zoon van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-07-1829 te Zwartsluis met Geertjen Roelofs KELDERHANS, 35 jaar oud (zie 15359), [N.B. Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 12-12-1836 te Zwartsluis, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Peters SCHAAPMAN, 28 jaar oud (zie 52364), [N.B. Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
52338    Geertruit Roelofs STEENBERGEN, dienstmeid (<1828), geboren op 18-10-1802 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 20-10-1802 te Zwartsluis (getuige(n): Lammegje Bertels STEENBERGEN), overleden op 20-03-1828 te Meppel (Dr.) op 25-jarige leeftijd, [vermoedleijk ongehuwd]; wonende te Zwartsluis. Dochter van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
 
52339    Roelof Roelofs STEENBERGEN, timmerman (1832,1841,<1873), geboren op 02-06-1807 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 07-06-1807 te Zwartsluis (getuige(n): Geertruid ROELOFS), overleden op 20-07-1873 te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Katharina SMIT, [eerder weduwnaar van Stientje PEGGEMAN]. Zoon van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-03-1832 te Zwartsluis met Stientje Hendriks PEGGEMAN, 38 jaar oud (zie 52349).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-06-1841 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Katharina Klaassen SMIT, 20 jaar oud (zie 52355).
 
52340    Jentje Roelofs STEENBERGEN, dienstmeid (1839), geboren op 15-11-1810 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 21-11-1810 te Zwartsluis (getuige(n): Hermina [Roelofs] STEENBERGEN, haar oudste zus), overleden op 03-02-1889 te ZWartsluis op 78-jarige leeftijd, als partner van Jacob EIKELBOOM. Dochter van Roelof Geerts Geerts STEENBERGEN (zie 26144) en Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-08-1839 te ZWartsluis met Jacob Reinders EIKELBOOM, 22 jaar oud (zie 52352).
 
52341    Louw JOOSTEN, arbeider (1820).
Gehuwd met Femmigje Hendriks BOTTER (zie 52342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Louwen (zie 52330).

52342    Femmigje Hendriks BOTTER, arbeidster (1820).
Gehuwd met Louw JOOSTEN (zie 52341).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52343    Jan Klaassen VERMEULEN, schipper (1814), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-11-1784 te Meppel (getuige(n): Jentjen Jans BAKKER, zijn tante), "tweeling met Hendrikjen", zoon van Klaas VER MEULEN (zie 52344) en Aaltje Jans BAKKER (zie 52345).
Gehuwd met Hermina Roelofs STEENBERGEN (zie 52334).
 
52344    Klaas VER MEULEN, overleden op 04-09-1811 te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd op 19-10-1781 te Amsterdam. Te Meppel (Dr.) was de oudertrouw op 16-10-1781. Gehuwd voor de kerk op 14-11-1781 te Meppel (N.G.), hij j.m. [te Meppel], zij j.d. van Amsteldam. Echtgenote is Aaltje Jans BAKKER (zie 52345). Zij lieten in 1783 en 1784 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Egbertjen, Jan en Hendrikjen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Klaassen VERMEULEN (zie 52343).

52345    Aaltje Jans BAKKER, overleden op 20-02-1811 te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd op 19-10-1781 te Amsterdam. Te Meppel (Dr.) was de oudertrouw op 16-10-1781. Gehuwd voor de kerk op 14-11-1781 te Meppel (N.G.), hij j.m. [te Meppel], zij j.d. van Amsteldam. Echtgenoot is Klaas VER MEULEN (zie 52344). Zij lieten in 1783 en 1784 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Egbertjen, Jan en Hendrikjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52346    Anna Cornelia Hendriks van HOECLUM (van HEUKELOM (1854)), dienstmaagd (1822), geboren ca 1800 te Harderwijk, dochter van Hendrik van HOECLUM (zie 52347) en Matje HENGEVELD (zie 52348).
Gehuwd op 18-05-1822 te Zwartsluis met Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 25 jaar oud (zie 52336). {Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Antje Romkes JOUSTRA, 45 jaar oud (zie 52358).}
 
52347    Hendrik van HOECLUM.
Gehuwd met Matje HENGEVELD (zie 52348).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cornelia Hendriks (van HEUKELOM (1854)) (zie 52346).

52348    Matje HENGEVELD.
Gehuwd met Hendrik van HOECLUM (zie 52347).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52349    Stientje Hendriks PEGGEMAN, dienstmeid (1832), geboren te Hoogeveen, gedoopt (N.G.) op 07-08-1793 te Hoogeveen, dochter van Hendrik PEGGEMAN (zie 52350) en Lutjen Caspers HAGEN (zie 52351).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-03-1832 te Zwartsluis met Roelof Roelofs STEENBERGEN, 24 jaar oud (zie 52339). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-06-1841 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Katharina Klaassen SMIT, 20 jaar oud (zie 52355).}
 
52350    Hendrik PEGGEMAN, veehouder (1832).
Gehuwd met Lutjen Caspers HAGEN (zie 52351).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stientje Hendriks (zie 52349).

52351    Lutjen Caspers HAGEN.
Gehuwd met Hendrik PEGGEMAN (zie 52350).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52352    Jacob Reinders EIKELBOOM, schippersknecht (1839), geboren op 28-12-1816 te Zwartsluis, zoon van Reinder EIKELBOOM (zie 52353) en Jantje POL (zie 52354).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-08-1839 te ZWartsluis met Jentje Roelofs STEENBERGEN, 28 jaar oud (zie 52340).
 
52353    Reinder EIKELBOOM, winkelier (1839).
Gehuwd met Jantje POL (zie 52354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Reinders (zie 52352).

52354    Jantje POL.
Gehuwd met Reinder EIKELBOOM (zie 52353).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52355    Katharina Klaassen SMIT, dienstmeid (1841), geboren op 02-04-1821 te Hoogeveen (Dr.), dochter van Klaas SMIT (zie 52356) en Trijntje Derks TIELBAARD (zie 52357).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-06-1841 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Roelofs STEENBERGEN, 34 jaar oud (zie 52339). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-03-1832 te Zwartsluis met Stientje Hendriks PEGGEMAN, 38 jaar oud (zie 52349).}
 
52356    Klaas SMIT, scheepstimmerman (1841).
Gehuwd met Trijntje Derks TIELBAARD (zie 52357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Katharina Klaassen (zie 52355).

52357    Trijntje Derks TIELBAARD.
Gehuwd met Klaas SMIT (zie 52356).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52358    Antje Romkes JOUSTRA, dienstmaagd (1829), geboren op 15-08-1808 te Sneek (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-09-1808 te Sneek, overleden op 06-05-1896 te in het huis No. 18 (wijk 9) te Sneek (Fr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van Sjoerd RIENSTRA, vroeger weduwe van Hendrik DIJKSTRA. Zij wooonde in 1829 (bij haar 1e huwelijk) te Sneek, erna ook. Dochter van Romke TJERKS (JOUWSTRA (1798), JOUSTRA (1801)) (zie 52360) en Jacoba Arnoldus' de RAAD (zie 52361).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Sneek (Fr.) met Jan Hessels BLOKSMA, 19 jaar oud (zie 52359).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 57 jaar oud (zie 52336). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1822 te Zwartsluis met Anna Cornelia Hendriks van HOECLUM (van HEUKELOM (1854)) (zie 52346).}
Gehuwd (3) op 47-jarige leeftijd op 25-11-1855 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Sijke LIJKLAMA, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Wyben DIJKSTRA (zie 52362).
Gehuwd (4) op 63-jarige leeftijd op 19-05-1872 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA, zij weduwe. Echtgenoot is Sjoerd IJsbrands RIENSTRA (zie 52363).
 
52359    Jan Hessels BLOKSMA, uurwerkmakersknecht (1829), uurwerkmaker (<1852), geboren op 27-10-1810 te Sneek (Fr.), zoon van Hessel Pieters BLOKSMA (koopman - 1829) en IJda JANS [BAANKER]. Overleden op 21-11-1852 om 08:00 uur te in het huis No. 365bis (wijk 4) te Sneek (Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje JOUSTRA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Sneek (Fr.) met Antje Romkes JOUSTRA, 21 jaar oud (zie 52358). {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 57 jaar oud (zie 52336). Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25-11-1855 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Sijke LIJKLAMA, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Wyben DIJKSTRA (zie 52362). Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 19-05-1872 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA, zij weduwe. Echtgenoot is Sjoerd IJsbrands RIENSTRA (zie 52363).}
 
52360    Romke TJERKS (JOUWSTRA (1798), JOUSTRA (1801)), schoolmeester (<1813), geboren op 04-12-1778 te Sneek (Fr.), zoon van Tjerk ROMKES [JOUSTRA] (koperslager - 1813) en Hendrikjen RUURDS. Gedoopt (Hervormd) op 20-12-1778 te Sneek, overleden op 29-12-1813 om 02:00 uur te in het huis No. 46 (wijk 5) te Sneek (Fr.) op 35-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacoba de RAAD. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1798 te Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 08-03-1798 te Sneek (Hervormd), beide van Sneek. Echtgenote is Jacoba Arnoldus' de RAAD (zie 52361). Zij lieten tussen 1798 en 1808 te Sneek vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrikjen, Maartje, Tjerk, Arnoldina en Antje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Romkes JOUSTRA (zie 52358).

52361    Jacoba Arnoldus' de RAAD, naaister (1829), breidster (<1842), geboren ca 1780 te Delft (Z.H), dochter van Arnoldus de RAAD en Maria van der LAAN. Overleden op 10-06-1842 te Sneek (Fr.), als weduwe van Romke JOUSTRA. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Sneek (Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1798 te Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-03-1798 te Sneek (Hervormd), beide van Sneek. Echtgenoot is Romke TJERKS (JOUWSTRA (1798), JOUSTRA (1801)), 19 jaar oud (zie 52360). Zij lieten tussen 1798 en 1808 te Sneek vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrikjen, Maartje, Tjerk, Arnoldina en Antje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52362    Hendrik Wyben DIJKSTRA, zeepziedersknecht (<1870), geboren ca 1797 te Nijland (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zoon van Wybe JENTJES en Antje HENDRIKS. Overleden op 22-04-1870 om 12:00 uur te in het huis No. 257a te Sneek (Fr.), als echtgenoot van Antje JOUSTRA, [eerder weduwnaar van Sijke LYKLAMA].
Gehuwd op 25-11-1855 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Sijke LIJKLAMA, zij weduwe. Echtgenote is Antje Romkes JOUSTRA, 47 jaar oud (zie 52358). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Sneek (Fr.) met Jan Hessels BLOKSMA, 19 jaar oud (zie 52359). Zij was eerder gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 57 jaar oud (zie 52336). Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 19-05-1872 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA, zij weduwe. Echtgenoot is Sjoerd IJsbrands RIENSTRA (zie 52363).}
 
52363    Sjoerd IJsbrands RIENSTRA, koopman (1872), geboren ca 1811 te Sneek (Fr.), zoon van IJsbrand RIENSTRA en Hinke BOKMA. Overleden op 24-12-1885 om 05:30 uur te in het huis No. 18 (wijk 9) te Sneek (Fr.), als echtgenoot van Antje JOUSTRA, vreger weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA.
Gehuwd op 19-05-1872 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Wijpkje BRUINSMA, zij weduwe. Echtgenote is Antje Romkes JOUSTRA, 63 jaar oud (zie 52358). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Sneek (Fr.) met Jan Hessels BLOKSMA, 19 jaar oud (zie 52359). Zij was eerder gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 57 jaar oud (zie 52336). Zij was eerder gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25-11-1855 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar van Sijke LIJKLAMA, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Wyben DIJKSTRA (zie 52362).}
 
52364    Gerrit Peters SCHAAPMAN, arbeider (1836,<1873), geboren op 15-02-1808 te Zwollerkerspel, overleden op 06-10-1873 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje KELDERMAN [= KELDERHANS]. Zoon van Peter Everts SCHAAPMAN (zie 52365) en Willempjen GERRITS (zie 52366).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-12-1836 te Zwartsluis, zij weduwe. Echtgenote is Geertjen Roelofs KELDERHANS, 43 jaar oud (zie 15359), [N.B. Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-07-1829 te Zwartsluis met Jan Roelofs STEENBERGEN, 29 jaar oud (zie 52337), [N.B. Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
52365    Peter Everts SCHAAPMAN.
Gehuwd met Willempjen GERRITS (zie 52366).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Peters (zie 52364).

52366    Willempjen GERRITS.
Gehuwd met Peter Everts SCHAAPMAN (zie 52365).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52367    Lammigje Hendriks HAMMER, geboren op 22-11-1818 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 06-12-1818 te Zwartsluis (getuige(n): Lammigje KREULEN, haar oma), dochter van Hendrik Jacobs HAMMER (zie 47538) en Annigje Pieters SUURMOND (zie 47539).
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 29-05-1869 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Gerrits KELDERHANS, 56 jaar oud (zie 15493). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-10-1840 te Zwartsluis met Jentje Jacobs TUIJN (TUIN (1866)), 28 jaar oud (zie 63623).}
 
52368    Derkje Jakobs TUIN, geboren ca 1824 te Zwartsluis, overleden op 06-03-1845 te Zwartsluis, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Jacob Jans TUIJN (zie 14877) en IJda (Joda) JANS (RIDDERIKHOF (1809), RIDDERINKHOF (1831)) (zie 44735).
 
52369    Jan DROST.
Gehuwd met Klaassien KLAVER (zie 52370).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Jans (zie 47543).

52370    Klaassien KLAVER.
Gehuwd met Jan DROST (zie 52369).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52371    Geertje Hendriks JORDENS, geboren ca 1867 te [Barsbeek te] Ambt Vollenhove, overleden op 14-09-1940 te Zwartsluis, als partner van Wicher HOEN. Dochter van Hendrik Reinders JORDENS (zie 42717) en Klaasjen Hans' KLAVER (zie 42718).
Gehuwd op 07-07-1894 te Ambt Vollenhove met Wicher Jans HOEN (zie 52372).
 
52372    Wicher Jans HOEN, arbeider (1894), geboren ca 1867 te Wanneperveen, zoon van Jan HOEN (zie 52373) en Trijntje de JONGE (zie 52374).
Gehuwd op 07-07-1894 te Ambt Vollenhove met Geertje Hendriks JORDENS (zie 52371).
 
52373    Jan HOEN, arbeider (1894).
Gehuwd met Trijntje de JONGE (zie 52374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wicher Jans (zie 52372).

52374    Trijntje de JONGE.
Gehuwd met Jan HOEN (zie 52373).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52375    Hans Hendriks JORDENS, arbeider (<1924), geboren ca 1868 te [Barsbeek te] Ambt Vollenhove, overleden op 21-09-1924 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Hendrik Reinders JORDENS (zie 42717) en Klaasjen Hans' KLAVER (zie 42718).
 
52376    Teunis Berends JORDENS, arbeider (1824), geboren ca 1895 te Ambt Vollenhove, zoon van Berend Hendriks JORDENS (zie 43741) en Suzanna Teunis' ZANDBERGEN (zie 43740).
Gehuwd op 13-06-1924 te Ambt Vollenhove met Petertje Gerrits de GROOT (zie 52377).
 
52377    Petertje Gerrits de GROOT, geboren ca 1902 te Ambt Vollenhove, dochter van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Gehuwd op 13-06-1924 te Ambt Vollenhove met Teunis Berends JORDENS (zie 52376).
 
52378    Gerrit Alberts de GROOT, visschersknecht (1896), arbeider (1922), petroleumventer/verkooper (1924,1928,1930), winkelier (<1936), geboren ca 1871 te Blokzijl, overleden op 05-11-1936 te Ambt Vollenhove, als echtgenoot van Grada CROES. Zoon van Albert Gerrits de GROOT (zie 52380) en Petertje Hendriks SCHOENMAKER (zie 52381).
Gehuwd op 16-05-1896 te Stad Vollenhove met Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kees Gerrits (zie 52382).
   2.  Kees Gerrits (zie 52389).
   3.  Hendrik Gerrits (zie 52385).
   4.  Petertje Gerrits (zie 52377).
   5.  Albert Gerrits (zie 52393).
   6.  Steven Gerrits (zie 52383).
   7.  Marregien Gerrits (zie 52397).
   8.  Tonia Gerrits (zie 52384).

52379    Grada Hendriks CROES, geboren ca 1876 te Stad Vollenhove, overleden op 09-03-1949 te gem. Vollenhove, als weduwe van Gerrit de GROOT. Dochter van Hendrik Hendriks CROES (zie 25639) en Marregien Stevens OOSTEN (zie 25638).
Gehuwd op 16-05-1896 te Stad Vollenhove met Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
52380    Albert Gerrits de GROOT, arbeider (1869), geboren ca 1843 te Blokzijl.
Gehuwd op 08-11-1869 te Blokzijl met Petertje Hendriks SCHOENMAKER (zie 52381).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Alberts (zie 52378).

52381    Petertje Hendriks SCHOENMAKER, geboren ca 1844 te Kalenberg (gem. Oldemarkt), dochter van Hendrik Stevens SCHOENMAKER (zie 52406) en Niesje Jans STRAMPEL (zie 52407).
Gehuwd op 08-11-1869 te Blokzijl met Albert Gerrits de GROOT (zie 52380).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52382    Kees Gerrits de GROOT, geboren op 31-12-1896 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), overleden op 02-01-1897 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), 2 dagen oud, zoon van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
 
52383    Steven Gerrits de GROOT, geboren ca 1906 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), overleden op 08-04-1913 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
 
52384    Tonia Gerrits de GROOT, geboren ca 1913 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), overleden op 17-04-1914 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
 
52385    Hendrik Gerrits de GROOT, arbeider (1922), geboren ca 1900 te Stad Vollenhove, zoon van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Gehuwd op 05-01-1922 te Stad Vollenhove met Derkje Hendriks CROES (zie 52386).
 
52386    Derkje Hendriks CROES, geboren ca 1901 te Stad Vollenhove, dochter van Hendrik Frederiks CROES (zie 52387) en Harmpje Derks van der WIJK (zie 52388).
Gehuwd op 05-01-1922 te Stad Vollenhove met Hendrik Gerrits de GROOT (zie 52385).
 
52387    Hendrik Frederiks CROES, visscher (1898,1922), geboren ca 1866 te Stad Vollenhove, zoon van Frederik Hendriks CROES (zie 52395) en Willemina van der WIJK (zie 52396).
Gehuwd op 30-04-1898 te Stad Vollenhove met Harmpje Derks van der WIJK (zie 52388).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derkje Hendriks (zie 52386).
   2.  Frederika Hendriks (zie 84535).

52388    Harmpje Derks van der WIJK, geboren ca 1874 te Stad Vollenhove, dochter van Derk Derks van der WIJK (zie 38087) en Willemina Harms van der WIJK (zie 38085).
Gehuwd op 30-04-1898 te Stad Vollenhove met Hendrik Frederiks CROES (zie 52387).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52389    Kees Gerrits de GROOT, fabrieksarbeider (1928), geboren ca 1898 te Stad Vollenhove, zoon van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Gehuwd op 26-05-1928 te Ambt Vollenhove met Evertjen Louisa Asses WINTERS (zie 52390).
 
52390    Evertjen Louisa Asses WINTERS, dochter van Asje Jans WINTERS (zie 52391) en Johanna Adriana Arij's van der POLS (zie 52392).
Gehuwd op 26-05-1928 te Ambt Vollenhove met Kees Gerrits de GROOT (zie 52389).
 
52391    Asje Jans WINTERS, geboren ca 1873 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Jans WINTERS (zie 42650) en Evertjen Willems BELT (zie 42649).
Gehuwd op 23-10-1902 te Hellevoetsluis met Johanna Adriana Arij's van der POLS (zie 52392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertjen Louisa Asses (zie 52390).

52392    Johanna Adriana Arij's van der POLS, geboren ca 1874 te Hellevoetsluis, dochter van Arij van der POLS (zie 52404) en Louise MOSTERDIJK (zie 52405).
Gehuwd op 23-10-1902 te Hellevoetsluis met Asje Jans WINTERS (zie 52391).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52393    Albert Gerrits de GROOT, metaalbewerker (1930), geboren ca 1904 te Ambt Vollenhove, zoon van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Gehuwd op 10-06-1930 te Blokzijl met Jantje Everts WIND (zie 52394).
 
52394    Jantje Everts WIND, geboren ca 1907 te Blokzijl, dochter van Evert Jurriens WIND (zie 41027) en Jantje Riekents BRUINTJES (zie 41028).
Gehuwd op 10-06-1930 te Blokzijl met Albert Gerrits de GROOT (zie 52393).
 
52395    Frederik Hendriks CROES, visscher (1854,1896,1898), geboren ca 1827 te Stad Vollenhove, overleden op 30-12-1908 te Stad Vollenhove, als partner van Willemina van der WIJK. Zoon van Hendrik Frederiks KROES (zie 16217) en Grada Stevens van DOORN (zie 16697).
Gehuwd op 24-06-1854 te Stad Vollenhove met Willemina van der WIJK (zie 52396).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Frederiks (zie 52387).
   2.  Grada Frederiks (zie 63490).

52396    Willemina van der WIJK, geboren ca 1836 te Stad Vollenhove, dochter van Janna Alberts van WIJK (zie 2159).
Gehuwd op 24-06-1854 te Stad Vollenhove met Frederik Hendriks CROES (zie 52395).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52397    Marregien Gerrits de GROOT, geboren ca 1909 te Ambt Vollenhove, dochter van Gerrit Alberts de GROOT (zie 52378) en Grada Hendriks CROES (zie 52379).
Gehuwd op 05-08-1931 te Ambt Vollenhove met Jannes Klaassen VIS (zie 52398).
 
52398    Jannes Klaassen VIS, rijtuigpoetser (1931), geboren ca 1900 te Stad Vollenhove, zoon van Klaas Siemens VIS (zie 52399) en Marregien Roelofs VIS (zie 52400).
Gehuwd op 05-08-1931 te Ambt Vollenhove met Marregien Gerrits de GROOT (zie 52397).
 
52399    Klaas Siemens VIS, visschersknecht (1887), visscher (1931), geboren ca 1863 te Stad Vollenhove, zoon van Siemen Stevens VIS (zie 52401) en Wilhelmina Roelofs LASKEE (LASSCHE (1870)) (zie 52403).
Gehuwd op 27-08-1887 te Stad Vollenhove met Marregien Roelofs VIS (zie 52400). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Steven Stevens VIS en Henderina Simons JONKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Klaassen (zie 52398).

52400    Marregien Roelofs VIS, geboren ca 1866 te Stad Vollenhove, dochter van Roelof Stevens VIS (zie 22850) en Gezina Jans STOKEBRAND (zie 52402).
Gehuwd op 27-08-1887 te Stad Vollenhove met Klaas Siemens VIS (zie 52399). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Steven Stevens VIS en Henderina Simons JONKMAN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52401    Siemen Stevens VIS, vischventer (1843,1870,1871,1887), geboren ca 1820 te Vollenhove, zoon van Steven Stevens VIS (zie 22615) en Henderina Simons JONKMAN (zie 15422).
Gehuwd op 15-04-1843 te Stad Vollenhove met Wilhelmina Roelofs LASKEE (LASSCHE (1870)) (zie 52403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderina Siemens (zie 65214).
   2.  Antoinetta Siemens (zie 54264).
   3.  Harm Siemens (zie 63542).
   4.  Klaas Siemens (zie 52399).

52402    Gezina Jans STOKEBRAND, dochter van Jan Sinnemer HARMENS (STOKEBRAND) (zie 14871) en Aaltje Jans van SMIRNEN (van SMIRREN (1863)) (zie 15171).
Gehuwd op 09-05-1863 te Stad Vollenhove met Roelof Stevens VIS (zie 22850). {Hij was eerder gehuwd op 03-06-1848 te Vollenhove met Hendrikje Berends EDELENBOS, 23 jaar oud (zie 22849).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52403    Wilhelmina Roelofs LASKEE (LASSCHE (1870)), geboren ca 1825 te Utrecht (Ut.), dochter van Roelof Goosen LASSCHE (LASKEE (1843)) (zie 15633) en Antonetta Nicolaas' (Antonia) KLINK (zie 22620).
Gehuwd op 15-04-1843 te Stad Vollenhove met Siemen Stevens VIS (zie 52401).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52404    Arij van der POLS.
Gehuwd met Louise MOSTERDIJK (zie 52405).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Adriana Arij's (zie 52392).

52405    Louise MOSTERDIJK.
Gehuwd met Arij van der POLS (zie 52404).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52406    Hendrik Stevens SCHOENMAKER, arbeider (1840,1869), turfmaker (1880), geboren ca 1817 te Blankenham, zoon van Steven Jans SCHOENMAKER (zie 52408) en Petertjen AALDERTS (WOLDES (1832), NOLDES (1832), BULTIES (1835)) (zie 52409).
Gehuwd op 07-11-1840 te Oldemarkt met Niesje Jans STRAMPEL (zie 52407).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petertje Hendriks (zie 52381).
   2.  Jan Hendriks (SCHOEMAKER (1893)) (zie 59158).

52407    Niesje Jans STRAMPEL, geboren ca 1818 te Kalenberg (gem. Oldemarkt), dochter van Jan ALBERTS (STRAMPEL (1827)) (zie 48582) en Trijntjen (Hilligjen) JANS (POEPJES (1840), POEPJEN (1829)) (zie 48588).
Gehuwd op 07-11-1840 te Oldemarkt met Hendrik Stevens SCHOENMAKER (zie 52406).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52408    Steven Jans SCHOENMAKER, turfmaker (<1832), geboren ca 1796 te Steenwijkerwold, zoon van Jan SCHOENMAKER en Maartje MUS. Overleden op 25-07-1832 om 09:00 uur te op het eiland te Hoorn (N.H.), als partner van Petertje WOLDES; wonende te Oldemarkt. [N.B. in de overlijdensakte staat: "wonende op het eiland te Hoorn", maar als hij daar oen woonde, zou er geen kopie van de akte ingeschreven zijn te Oldemarkt.].
Gehuwd met Petertjen AALDERTS (WOLDES (1832), NOLDES (1832), BULTIES (1835)) (zie 52409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaldert Stevens (SCHOEMAKER (1918)) (zie 56604).
   2.  Hendrik Stevens (zie 52406).

52409    Petertjen AALDERTS (WOLDES (1832), NOLDES (1832), BULTIES (1835)), geboren op 21-12-1791 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-12-1791 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Jantjen WESSELS, haar oma), overleden op 23-05-1820 te Kalenberg (gem.Oldemarkt) op 28-jarige leeftijd, als echtgenote van Steven Jans SCHOEMAKER. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met haar beide ouders, met haar broers Hendrik en Otte en haar zus Jantjen in Kalenberg, onder Oldemarkt. Dochter van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
Gehuwd met Steven Jans SCHOENMAKER (zie 52408).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
52410    Aaldert HENDRIKS, turfmaker (1795), geboren op 21-07-1760 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 27-07-1760 te Giethoorn (getuige(n): Jantje Jans RUITER), overleden voor 1803 te Kalenberg, onder Oldemarkt. Hij woonde in 1783 (bij zijn 1e huwelijk) te Kalenberg (onder Oldemarkt), erna ook. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met zijn vrouw Annigjen OTTEN en hun kinderen Hendrik, Jantjen, Petertjen en Otte in Kalenberg, onder Oldemarkt. Zoon van Hendrik ROELOFS (zie 52412) en Jantje Berends KREMER (OTTEN (1765)) (zie 52413).
Ondertrouwd (1) op 06-04-1783 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21-04-1783 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. [van Giethoorn], zij j.d., beide wonende in Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Annigjen OTTEN, 20 jaar oud (zie 52411). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Berent OTTEN en Annigje JACOBS.
Ondertrouwd (2) op 12-01-1799 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 27-01-1799 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren te Giethoorn, zij j.d. geboren te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Jantjen JANS (POEPJES (1835)), 23 jaar oud (zie 48593). {Zij is later ondertrouwd 00-01-1803 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-02-1803 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. van de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij wed[uwe] te Calenberg [onder Oldemarkt]. Echtgenoot is Jan Jans VAARTJES, 37 jaar oud (zie 44860).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik AALDERTS (zie 52419).
   2.  Jantjen AALDERTS (OTTEN (1817)) (zie 52420).
   3.  Jantjen AALDERTS (zie 52421).
   4.  Petertjen AALDERTS (zie 52414).
   5.  Petertjen AALDERTS (WOLDES (1832), NOLDES (1832), BULTIES (1835)) (zie 52409).
   6.  Otte AALDERTS (zie 52422).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
52411    Annigjen OTTEN, geboren op 01-03-1763 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 06-03-1763 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1799 te Kalenberg, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Kalenberg (onder Oldemarkt), erna ook. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met haar man Aaldert HENDRIKS en hun kinderen Hendrik, Jantjen, Petertjen en Otte in Kalenberg, onder Oldemarkt. Dochter van Otte BERENTS (zie 52415) en Jantjen WESSELS (zie 52416).
Ondertrouwd op 06-04-1783 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-04-1783 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. [van Giethoorn], zij j.d., beide wonende in Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenoot is Aaldert HENDRIKS, 22 jaar oud (zie 52410). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Berent OTTEN en Annigje JACOBS. {Hij is later ondertrouwd op 12-01-1799 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 27-01-1799 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren te Giethoorn, zij j.d. geboren te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Jantjen JANS (POEPJES (1835)), 23 jaar oud (zie 48593).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
52412    Hendrik ROELOFS, geboren ca 1731 te Nijensleek (Dr.), [Mogelijk was hij de op 14-06-1716 te Vledder (Dr.) gedoopte Hendrik ROELOFS, zoon van Roelof HENDRIKSen Annigje AALDERTS.] Hij woonde in 1756 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd (1) op 05-02-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. geboren te Nijensleek (Fr.), zij j.d. van Calenberg, beide thans wonende te Giethoorn. Echtgenote is Jantje Berends KREMER (OTTEN (1765)) (zie 52413). Zij lieten tussen 1756 en 1765 te Giethoorn vijf zoons dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Berend, Aaldert, Hendrik en Geert.
Ondertrouwd (2) op 16-11-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-12-1771 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Nelle (Nelligje) KOOPS (BUTER (1818)) (zie 52423). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-09-1758 te Giethoorn, zoon van Jacob Herms ROOSE en Femmegien WILLEMS. Gehuwd voor de kerk op 24-09-1758 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Wijcher Jacobs ROSE (zie 52427). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2331) met zijn beide ouders en zijn broer Albert in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaldert HENDRIKS (zie 52410).

52413    Jantje Berends KREMER (OTTEN (1765)), geboren ca 1731 te [Kalenberg, onder Oldemarkt], overleden voor 1771 te Giethoorn. Waar zij woonde in 1748, heb ik niet kunnen achterhalen; mogelijk diende zij toen in Muggenbeet, Scheerwolde of Steenwijkerwold als inwonende meid. Dochter van Berent OTTEN (NIEUWENHOF (1732)) (zie 33172) en Annigjen JACOBS (zie 33173).
Ondertrouwd op 05-02-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. geboren te Nijensleek (Fr.), zij j.d. van Calenberg, beide thans wonende te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik ROELOFS (zie 52412). Zij lieten tussen 1756 en 1765 te Giethoorn vijf zoons dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Berend, Aaldert, Hendrik en Geert. {Hij is later ondertrouwd op 16-11-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-12-1771 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Nelle (Nelligje) KOOPS (BUTER (1818)) (zie 52423).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52414    Petertjen AALDERTS, geboren op 24-10-1790 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 07-11-1790 te Oldemarkt of Paasloo, zij werd genoemd naar haar overgrootmoeder Petertje AUKES. Overleden voor 1791 te Kalenberg, onder Oldemarkt, dochter van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
 
52415    Otte BERENTS, turfmaker (1795), geboren ca 1735 te [Kalenberg]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3246) met zijn beide ouders, zijn broers Hendrik, Harmen, Jacob en Gerrit, en zijn zussen Grietjen en Geesjen in Calenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Oldemarkt, 1795) met 2 huisgenoten in huis No. 60 te Kalenberg, onder Oldemarkt. Mogelijk was één van hen zijn vrouw Jantjen WESSELS. Zoon van Berent OTTEN (NIEUWENHOF (1732)) (zie 33172) en Annigjen JACOBS (zie 33173).
Ondertrouwd op 25-04-1761 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 11-05-1761 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Kalenberg, zij j.d. van IJsveen (onder Steenwijk), [thans] wonende te IJsselham. Echtgenote is Jantjen WESSELS (zie 52416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen OTTEN (zie 52411).

52416    Jantjen WESSELS, geboren ca 1739. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2515) met haar beide ouders, met haar broers Auke en Teunis, en met haar zussen Hillegien, Rei[n]sje en Antje in IJsveen in het schoutambt Steenwijk. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) te IJsselham (onder Oldemarkt), erna te Kalenberg (onder Oldemarkt). Zij was op 25-12-1791 doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleindochter Petertjen. Dochter van Wessel TEUNIS (zie 37223) en Petertjen (Pietertje) AUKEN (WESSELS (1748)) (zie 52418).
Ondertrouwd op 25-04-1761 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 11-05-1761 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Kalenberg, zij j.d. van IJsveen (onder Steenwijk), [thans] wonende te IJsselham. Echtgenoot is Otte BERENTS (zie 52415).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52417    Lummegien Berents OTTEN, geboren ca 1729 te [Kalenberg, onder Oldemarkt]. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2405) als inwonende meid bij Luitien Sijmons BOER en Grietien Jans CLOSSE in de Duijnsaterkluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Berent OTTEN (NIEUWENHOF (1732)) (zie 33172) en Annigjen JACOBS (zie 33173).
Ondertrouwd op 08-01-1750 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-01-1750 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Jans SIMONS (zie 68534).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516).
   2.  Geert Hendriks SIJMENS (zie 68547).

52418    Petertjen (Pietertje) AUKEN (WESSELS (1748)), geboren ca 1717. Zij woonde in 1744 (doop dochter Rensje) te IJsveen, onder Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2515) met haar man Wessel TEUNIS en hun kinderen Hillegien, Auke, Teunis, Jantje, Rei[n]sje en Antje in IJsveen in het schoutambt Steenwijk.
Gehuwd voor de kerk ca 1732 met Wessel TEUNIS (zie 37223). Hun huwelijk werd niet ingeschreven te Friesland, te Drenthe en te Steenwijk.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
52419    Hendrik AALDERTS, geboren op 06-04-1784 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-04-1784 te Oldemarkt of Paasloo. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met zijn beide ouders, met zijn broer Otte en zijn zussen Jantjen en Petertjen in Kalenberg, onder Oldemarkt. Zoon van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
 
52420    Jantjen AALDERTS (OTTEN (1817)), geboren op 07-01-1786 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 29-01-1786 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 13-07-1816 te IJsselham (gem. Oldemarkt) op 30-jarige leeftijd, als partner van Wieger BRAAD. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met haar beide ouders, met haar broers Hendrik en Otte en haar zus Petertjen in Kalenberg, onder Oldemarkt. Dochter van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
Ondertrouwd op 01-05-1807 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-05-1807 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide woonende te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenoot is Wiecher HANSEN (BRAAD (1812)), 20 jaar oud (zie 47992). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-05-1817 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltjen Sippes SIPPE (zie 52447), [Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52421    Jantjen AALDERTS, geboren op 08-12-1788 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 14-12-1788 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1795 te Kalenberg, onder Oldemarkt, dochter van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
 
52422    Otte AALDERTS, geboren op 04-08-1795 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 15-08-1795 te oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Jantjen WESSELS, zijn oma). Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 59) met zijn beide ouders, met zijn broer Hendrik en zijn zussen Jantjen en Petertjen in Kalenberg, onder Oldemarkt. Zoon van Aaldert HENDRIKS (zie 52410) en Annigjen OTTEN (zie 52411).
 
52423    Nelle (Nelligje) KOOPS (BUTER (1818)), geboren ca 1733. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2200) met haar vader en haar zus Hermpien in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd (1) op 01-09-1758 te Giethoorn, zoon van Jacob Herms ROOSE en Femmegien WILLEMS. Gehuwd voor de kerk op 24-09-1758 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Wijcher Jacobs ROSE (zie 52427). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2331) met zijn beide ouders en zijn broer Albert in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd (2) op 16-11-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-12-1771 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik ROELOFS (zie 52412). {Hij was eerder ondertrouwd op 05-02-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. geboren te Nijensleek (Fr.), zij j.d. van Calenberg, beide thans wonende te Giethoorn. Echtgenote is Jantje Berends KREMER (OTTEN (1765)) (zie 52413). Zij lieten tussen 1756 en 1765 te Giethoorn vijf zoons dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Berend, Aaldert, Hendrik en Geert.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annichje Wichers (ROZE (1818)) (zie 66115).

52424    Hendrik Hendrix VOS, geboren ca 1733 te [Giethoorn]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2141) met zijn beide ouders, met zijn broers Jan, Geugien, Beuker en Koop, en zijn zussen Gergien, Jantien, Niesien en Mergien in het Schoutambt Giethoorn. Hij woonde in 1758 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Hendrik Hendriks VOS (zie 52425) en Wichertien JANS (zie 52426).
Ondertrouwd (1) op 10-02-1758 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-02-1758 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Nelligje KOOPS (zie 59933).
Ondertrouwd (2) op 08-01-1762 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-01-1762 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Femmigje Harms WUITE (zie 59934).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks (zie 89604).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Margjen Hendriks (Merrigje) (zie 59932).

52425    Hendrik Hendriks VOS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2141) met zijn vrouw Wichertien JANS en hun kinderen Gergien, Jantien, Hendrik, Jan, Geugien, Niesien, Beuker, Mergien en Koop in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 05-01-1725 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-01-1725 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Wichertien JANS (zie 52426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gergien Hendrix (zie 59935).
   2.  Jantien Hendrix (zie 48580).
   3.  Hendrik Hendrix (zie 52424).
   4.  Jan Hendrix (zie 59936).
   5.  Geugien Hendrix (zie 59937).
   6.  Niesien Hendrix (zie 59938).
   7.  Beuker Hendrix (zie 59939).
   8.  Mergien Hendrix (zie 59940).
   9.  Koop Hendrix (zie 59941).

52426    Wichertien JANS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2141) met haar man Hendrik Hendrix VOS en hun kinderen Gergien, Jantien, Hendrik, Jan, Geugien, Niesien, Beuker, Mergien en Koop in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 05-01-1725 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-01-1725 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Hendriks VOS (zie 52425).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
52427    Wijcher Jacobs ROSE, geboren ca 1733, overleden voor 1771 te Giethoorn. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2331) met zijn beide ouders en zijn broer Albert in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Jacob Herms ROSE (ROOSE (1748)) (zie 59430) en Femme WILLEMS (zie 59431).
Ondertrouwd op 01-09-1758 te Giethoorn, zoon van Jacob Herms ROOSE en Femmegien WILLEMS. Gehuwd voor de kerk op 24-09-1758 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Nelle (Nelligje) KOOPS (BUTER (1818)) (zie 52423). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2331) met zijn beide ouders en zijn broer Albert in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. {Zij is later ondertrouwd op 16-11-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-12-1771 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik ROELOFS (zie 52412).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52428    Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)), boereknegt (1815), geboren ca 1789 te Steenwiijkerwold, zoon van Koendert Berends de JONKER (zie 52429) en Sjoukjen EVERTS (zie 52431).
Gehuwd (1) op 30-04-1815 te Oldemarkt met Hendrika Hendrietta Hans' BRAAD (zie 47993).
Gehuwd (2) op 08-06-1821 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jantjen JACOBS (HUISMAN (1814)), 31 jaar oud (zie 52438). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-02-1814 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert Reinders MUISER, 27 jaar oud (zie 52439).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
52429    Koendert Berends de JONKER.
Gehuwd met Sjoukjen EVERTS (zie 52431).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berent Koenderts (JONKER (1820)) (zie 52428).

52430    Hendrikje Jans DOOP, geboren ca 1845 te Munnekeburen (gem. Weststellingerf - Fr.), dochter van Jan Klazen DOOP (zie 57033) en Grietje Hendriks PEN (zie 57034).
Gehuwd op 09-03-1867 te Weststellingwerf (Fr.) met Tiemen Jans NOOY, 26 jaar oud (zie 57023). Hij huwde samen met zijn zus Aaltje. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 16-06-1877 te Weststellingwerf (Fr.) met Grietje Gerbens de HOOP, 29 jaar oud (zie 57035).}
 
52431    Sjoukjen EVERTS.
Gehuwd met Koendert Berends de JONKER (zie 52429).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52432    Johanna Berends JONKER, geboren 00-11-1817 te Oldemarkt, overleden op 05-12-1817 te Oldemarkt, dochter van Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)) (zie 52428) en Hendrika Hendrietta Hans' BRAAD (zie 47993).
 
52433    Sjoukjen Berends de JONKER, geboren ca 1816 te Oldemarkt, overleden op 27-01-1821 te de Hare (gem. Oldemarkt), dochter van Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)) (zie 52428) en Hendrika Hendrietta Hans' BRAAD (zie 47993).
 
52434    Johanna Berents JONKER, geboren ca 1818 te Oldemarkt, dochter van Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)) (zie 52428) en Hendrika Hendrietta Hans' BRAAD (zie 47993).
Gehuwd op 26-10-1848 te Weststellingwerf (Fr.) met Wybe Sybrands MOLENAAR (zie 52435).
 
52435    Wybe Sybrands MOLENAAR, geboren ca 1815 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Sybrand Jans MOLENAAR (zie 52436) en Roelofje Jans KAMPER (KAMPE (1847)) (zie 52437).
Gehuwd op 26-10-1848 te Weststellingwerf (Fr.) met Johanna Berents JONKER (zie 52434).
 
52436    Sybrand Jans MOLENAAR.
Gehuwd met Roelofje Jans KAMPER (KAMPE (1847)) (zie 52437).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybe Sybrands (zie 52435).

52437    Roelofje Jans KAMPER (KAMPE (1847)), geboren op 28-12-1775 te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren te Delfstrahuizen. Mogelijk werd zij hier gedoopt. Haar doopakte vermeldt Rohel als haar geboorteplaats.], gedoopt (Hervormd) op 18-02-1776 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 10-02-1847 om 08:00 uur te in een woning zonder nummer te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenote van Sijbrand Jans MOLENAAR. Dochter van Jan ROELS (KAMPER (), KAMPE (1847)) (zie 91589) en Klaaske JOHANNES (zie 91590).
Gehuwd met Sybrand Jans MOLENAAR (zie 52436).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52438    Jantjen JACOBS (HUISMAN (1814)), geboren op 22-06-1789 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 28-06-1789 te Oldemarkt, dochter van Jacob DOUWEN (HUISMAN (1814)) (zie 52440) en Kleisjen JANS (zie 52441).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-02-1814 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert Reinders MUISER, 27 jaar oud (zie 52439).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 08-06-1821 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)) (zie 52428). {Hij was eerder gehuwd op 30-04-1815 te Oldemarkt met Hendrika Hendrietta Hans' BRAAD (zie 47993).}
 
52439    Albert Reinders MUISER, arbeider (1819), geboren te Vledder (Dr.), zoon van Reinder Alberts MUISER en Geesjen JANS. Gedoopt (N.G.) op 09-07-1786 te Vledder, overleden op 24-05-1819 te Oldemarkt op 32-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje JACOBS [HUISMAN].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-02-1814 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantjen JACOBS (HUISMAN (1814)), 24 jaar oud (zie 52438). {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-06-1821 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Berent Koenderts de JONKER (JONKER (1820)) (zie 52428).}
 
52440    Jacob DOUWEN (HUISMAN (1814)), geboren op 23-06-1761 te Oldemarkt, zoon van Douwe ABELS en Reintjen JACOBS, die ondertrouwden op 07-04-1742 te Oldemarkt (hij j.m. te Paasloo (onder Oldemarkt), zij j.d. van Wapserveen (Dr.), [thans] wonende te Paasloo). Gedoopt (N.G.) op 28-06-1761 te Oldemarkt.
Ondertrouwd (1) op 10-08-1788 te Oldemarkt, [Hun huwelijk is te Scherpenzeel (Fr.) niet ingeschreven. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-08-1788 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Oldemarkt, zij j.d. van Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Kleisjen JANS (zie 52441).
Ondertrouwd (2) op 18-04-1795 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Wolvega (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Oldemarkt, zij j.d. van Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf). Echtgenote is Luitje WICHERS (zie 52442).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantjen JACOBS (HUISMAN (1814)) (zie 52438).

52441    Kleisjen JANS, overleden voor 1795 te Oldemarkt.
Ondertrouwd op 10-08-1788 te Oldemarkt, [Hun huwelijk is te Scherpenzeel (Fr.) niet ingeschreven. Gehuwd voor de kerk op 24-08-1788 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Oldemarkt, zij j.d. van Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jacob DOUWEN (HUISMAN (1814)), 27 jaar oud (zie 52440). {Hij is later ondertrouwd op 18-04-1795 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Wolvega (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Oldemarkt, zij j.d. van Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf). Echtgenote is Luitje WICHERS (zie 52442).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52442    Luitje WICHERS, geboren ca 1770, dochter van Wieger FRERIKS en Antjen LUITEN. [N.B. Het huwelijk van haar ouders is in Friesland niet ingeschreven.]. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, daarvoor te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 18-04-1795 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 10-05-1795 te Wolvega (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Oldemarkt, zij j.d. van Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf). Echtgenoot is Jacob DOUWEN (HUISMAN (1814)), 33 jaar oud (zie 52440). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-08-1788 te Oldemarkt, [Hun huwelijk is te Scherpenzeel (Fr.) niet ingeschreven. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-08-1788 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Oldemarkt, zij j.d. van Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Kleisjen JANS (zie 52441).}
 
52443    Marrigjen Hannes' BRAAD, arbeidersche (1868), geboren ca 1843 te Oldemarkt, dochter van Hannes Wiechers BRAAD (zie 47991) en Geertjen Jans VAARTJES (zie 47990).
Gehuwd op 22-08-1868 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Jans BEL (zie 52444).
 
52444    Jan Jans BEL, arbeider (1868), geboren ca 1825 te Steenwijk, zoon van Jan HARMS (BEL (1810)) (zie 82808) en Aefjen (Afien) GEERTS (OOST (1810)) (zie 82809).
Gehuwd op 22-08-1868 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Marrigjen Hannes' BRAAD (zie 52443).
 
52445    Hendrik Jans BEL, geboren op 31-05-1822 te Steenwijkerwold, zoon van Jan HARMS (BEL (1810)) (zie 82808) en Aefjen (Afien) GEERTS (OOST (1810)) (zie 82809).
 
52446    Femmigje Geerts OOST, dienstmeid (1848), geboren ca 1823 te Steenwijkerwold, dochter van Geert OOST (zie 84983) en Hendrikje Geerts BIJKER (zie 84984).
Gehuwd op 27-05-1848 te Steenwijk met Geert Jans BEL, 28 jaar oud (zie 84978). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-11-1855 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Berendje Jans MULDER (zie 87298). Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-07-1860 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Margien Roelofs NIJENHUIS, 31 jaar oud (zie 84977).}
 
52447    Aaltjen Sippes SIPPE, dienstmaagd (1817), geboren ca 1779 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 23-08-1857 te Oldemarkt, als weduwe van Wieger BRAAD. Dochter van Sippe Jans SIPPE (zie 52448) en Hiltjen JANNES (zie 52449).
Gehuwd op 28-05-1817 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenoot is Wiecher HANSEN (BRAAD (1812)), 30 jaar oud (zie 47992), [Van hen zijn geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder ondertrouwd op 01-05-1807 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17-05-1807 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide woonende te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Jantjen AALDERTS (OTTEN (1817)), 21 jaar oud (zie 52420).}
 
52448    Sippe Jans SIPPE.
Gehuwd met Hiltjen JANNES (zie 52449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Sippes (zie 52447).

52449    Hiltjen JANNES, arbeidster (1817).
Gehuwd met Sippe Jans SIPPE (zie 52448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52450    Jantje Hannes' BRAAD, geboren ca 1836 te Oldemarkt, overleden op 05-02-1875 te Steenwijk, als partner van Renst de VRIES. Dochter van Hannes Wiechers BRAAD (zie 47991) en Geertjen Jans VAARTJES (zie 47990).
Gehuwd met Renst de VRIES (zie 52451).
 
52451    Renst de VRIES.
Gehuwd met Jantje Hannes' BRAAD (zie 52450).
 
52452    Aaltje Freriks ZOMERMAAND, geboren op 16-09-1835 te Oldemarkt, overleden op 03-05-1840 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 4-jarige leeftijd, dochter van Freerk Jans ZOMERMAAND (zie 37340) en Annigjen WIECHERS (BRAAD (1834)) (zie 47994).
 
52453    Lummigje Freerks ZOMERMAAND, geboren op 14-06-1838 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Freerk Jans ZOMERMAAND (zie 37340) en Teuntje Gerrits BISPELING (SCHOLTEN (1850)) (zie 37344).
 
52454    Gerrit Fredriks ZOMERMAAND, arbeider (1872,<1887), geboren ca 1849 te Steenwijkerwold, als partner van Geertje LUCHTMEIJER. Overleden op 29-01-1887 te Giethoorn, als echtgenoot van Geertje LUCHTMEIJER. Zoon van Freerk Jans ZOMERMAAND (zie 37340) en Teuntje Gerrits BISPELING (SCHOLTEN (1850)) (zie 37344).
Gehuwd op 12-04-1872 te Giethoorn met Geertien Hendriks LUGTMEIER (LUCHTMEIJER (1887)) (zie 52455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Gerrits (zie 52458).

52455    Geertien Hendriks LUGTMEIER (LUCHTMEIJER (1887)), geboren ca 1836 te Steenwijkerwold, overleden op 28-11-1907 te Giethoorn, als weduwe van Gerrit ZOMERMAAND. Dochter van Hendrik LUGTMEIER (zie 52456) en Krissien BEVERWIJK (zie 52457).
Gehuwd op 12-04-1872 te Giethoorn met Gerrit Fredriks ZOMERMAAND (zie 52454).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52456    Hendrik LUGTMEIER, arbeider (1872).
Gehuwd met Krissien BEVERWIJK (zie 52457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertien Hendriks (LUCHTMEIJER (1887)) (zie 52455).

52457    Krissien BEVERWIJK.
Gehuwd met Hendrik LUGTMEIER (zie 52456).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52458    Frederik Gerrits ZOMERMAAND, veldarbeider (<1920), geboren ca 1874 te Giethoorn, overleden op 13-04-1920 te Giethoorn, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Gerrit Fredriks ZOMERMAAND (zie 52454) en Geertien Hendriks LUGTMEIER (LUCHTMEIJER (1887)) (zie 52455).
 
52459    Lammigje Fredriks (Lummigje) ZOMERMAAND, geboren ca 1842 te Steenwijkerwold, overleden op 04-05-1919 te Giethoorn, dochter van Freerk Jans ZOMERMAAND (zie 37340) en Teuntje Gerrits BISPELING (SCHOLTEN (1850)) (zie 37344).
Gehuwd op 09-02-1867 te Giethoorn, hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik Harms NIJENHUIS (zie 52460). {Hij was eerder gehuwd op 10-09-1851 te Giethoorn met Antje Dirks SCHOLTEN (zie 52461).}
 
52460    Hendrik Harms NIJENHUIS, schippersknecht (1851), arbeider (1867), geboren ca 1827 te Giethoorn, overleden op 25-10-1913 te Giethoorn, als partner van Lammigje ZOMERMAAND, eerder weduwnaar van Antje SCHOLTEN. Zoon van Harm Tonen NIJENHUIS (zie 52462) en Aaltje Roelofs KRIKKE (zie 52463).
Gehuwd (1) op 10-09-1851 te Giethoorn met Antje Dirks SCHOLTEN (zie 52461).
Gehuwd (2) op 09-02-1867 te Giethoorn, hij weduwnaar. Echtgenote is Lammigje Fredriks (Lummigje) ZOMERMAAND (zie 52459).
 
52461    Antje Dirks SCHOLTEN, overleden voor 1867 te Giethoorn, dochter van Dirk Gerrits SCHOLTEN (zie 52469) en Trijntje Jans GROEN (zie 71582).
Gehuwd op 10-09-1851 te Giethoorn met Hendrik Harms NIJENHUIS (zie 52460). {Hij is later gehuwd op 09-02-1867 te Giethoorn, hij weduwnaar. Echtgenote is Lammigje Fredriks (Lummigje) ZOMERMAAND (zie 52459).}
 
52462    Harm Tonen NIJENHUIS, arbeider (1824,1826,1851,<1852), geboren op 01-03-1766 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 05-03-1766 te Giethoorn (getuige(n): Jacobje STEVENS), overleden op 05-07-1852 te Giethoorn op 86-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje Roelofs KRIKKE, [eerder weduwnaar van Janna MULDER]. Hij woonde in 1787 (doop dochter Trijntje) te Giethoorn, erna ook. Hij woonde in 1824 (huwelijk zoon Jan) te Giethoorn. Zoon van Antonij (Thoon,Tone) NIJENHUIS (zie 69727) en Catharina (Trijntje) HARMS (zie 69728).
Ondertrouwd (1) op 15-12-1786 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-01-1787 te Giethoorn (N.G.) met Johanna Jans (Janna) MULDER (zie 52464).
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 15-07-1826 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Roelofs KRIKKE (zie 52463). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Peters BAKKER (zie 52465).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Harmens (zie 72253).
   2.  Harmpje Harms (Hermpje) NIEJENHUIS (NIJENHUIS (1815)) (zie 69726).
   3.  Thonij Harms (zie 72254).
   4.  Tone Harms (zie 72255).
   5.  Liesjen Harms (zie 72256).
   6.  Jan Harms (zie 72257).
   7.  Toonen Harms (zie 72258).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Hendrik Harms (zie 52460).

52463    Aaltje Roelofs KRIKKE, arbeidster (1826,1853), geboren ca 1786 te Giethoorn, overleden op 07-10-1861 te Giethoorn, als weduwe van Harm Tonen NIJENHUIS. Dochter van Roelof KRIKKE (zie 52468) en Annigje Lucas' KOOIJMAN (zie 52467).
Gehuwd (1) op 15-07-1826 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Tonen NIJENHUIS, 60 jaar oud (zie 52462). {Hij was eerder ondertrouwd op 15-12-1786 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-01-1787 te Giethoorn (N.G.) met Johanna Jans (Janna) MULDER (zie 52464).}
Gehuwd (2) met Jan Peters BAKKER (zie 52465).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
52464    Johanna Jans (Janna) MULDER, arbeidster (1824), geboren ca 1763 te Giethoorn, overleden op 11-12-1825 te Giethoorn, als partner van Harm Tonen NIJENHUIS. Zij woonde in 1787 (doop dochter Trijntje) te Giethoorn, erna ook. Zij woonde in 1824 (huwelijk zoon Jan) te Giethoorn. Dochter van Jan Harms MULDER (zie 72259) en Aaigje Jans GROEN (zie 72260).
Ondertrouwd op 15-12-1786 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 07-01-1787 te Giethoorn (N.G.) met Harm Tonen NIJENHUIS, 20 jaar oud (zie 52462). {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 15-07-1826 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Roelofs KRIKKE (zie 52463).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
52465    Jan Peters BAKKER.
Gehuwd met Aaltje Roelofs KRIKKE (zie 52463). {Zij was eerder gehuwd op 15-07-1826 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Tonen NIJENHUIS, 60 jaar oud (zie 52462).}
 
52466    Lucas KOOIJMAN.
Kind:
   1.  Annigje Lucas' (zie 52467).

52467    Annigje Lucas' KOOIJMAN, dochter van Lucas KOOIJMAN (zie 52466).
Gehuwd met Roelof KRIKKE (zie 52468).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Roelofs (zie 52463).

52468    Roelof KRIKKE.
Gehuwd met Annigje Lucas' KOOIJMAN (zie 52467).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52469    Dirk Gerrits SCHOLTEN, turfmaker (1818), arbeider (1851), geboren ca 1799, zoon van Gerrit Jans BISPELING (zie 37345) en Harmina Dirks HASSELMAN (zie 37346).
Gehuwd op 16-06-1818 te Giethoorn met Trijntje Jans GROEN, 19 jaar oud (zie 71582).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Dirks (zie 52461).

52470    Dirk Gerrits BISPELING, geboren op 16-09-1793 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 22-09-1793 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Peters van STEENWIJK). Zijn vader Mennist en zijn moeder Roomschgezind. Zoon van Gerrit Jans BISPELING (zie 37345) en Harmina Dirks HASSELMAN (zie 37346).
 
52471    Roelofje Gerrits van HESSENKASSEL, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 09-06-1748 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Freriks SMEENG, haar tante), "de vader [niet aanwezig, hij zat] in het leger.", overleden op 26-09-1748 te Giethoorn, 109 dagen oud. Dit pasgeboren kind woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2266) als zoon [sic!!] van Mergien Freriks SMINCK met zijn moeder als inwoonder bij zijn grootouders in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zijn vader woonde daar toen niet; mogelijk was hij nog "onder de wapenen". Dochter van Gerrit Roelofs BOEKHOLT (van HESSENKASSEL (1748)) (zie 13729) en Marchje Freriks (Mergien) SMEENG (SMINCK (1748), MINK (1753)) (zie 547).
 
52472    Trijntjen Alberts KAPPE, geboren op 10-06-1796 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 12-06-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, haar tante), dochter van Albert KIERS (KAPPE (1795)) (zie 25810) en Margjen Harms MINK (zie 37357).
 
52473    Kier Alberts KAPPE, geboren op 25-04-1798 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 02-05-1798 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, zijn tante), zoon van Albert KIERS (KAPPE (1795)) (zie 25810) en Margjen Harms MINK (zie 37357).
 
52474    Aaltjen Alberts KAPPE, geboren op 18-07-1800 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-07-1800 te Wannneperveen (getuige(n): Bouwgjen Jans SMITH), dochter van Albert KIERS (KAPPE (1795)) (zie 25810) en Margjen Harms MINK (zie 37357).
 
52475    Harm Alberts KAPPE, geboren op 27-07-1802 te Wannneperveen, gedoopt (N.G.) op 01-08-1802 te Wanneperveen (getuige(n): Annnigjen Kiers KAPPE, zijn tante), zoon van Albert KIERS (KAPPE (1795)) (zie 25810) en Margjen Harms MINK (zie 37357).
 
52476    Evert Alberts KAPPE, geboren op 27-06-1807 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 05-07-1807 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, zijn tante), zoon van Albert KIERS (KAPPE (1795)) (zie 25810) en Margjen Harms MINK (zie 37357).
 
52477    Albert Klaas' VOS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-10-1774 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen EVERTS, zijn oma), zoon van Klaas Bassijs Alberts VOS (zie 25091) en Annegjen KIERS (KAPPE (1771)) (zie 25809).
Ondertrouwd op 08-01-1796 te Giethoorn, [N.B. Te Wanneperveen is hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31-01-1796 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Giethoorn. Echtgenote is Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)), 21 jaar oud (zie 52478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Alberts (zie 52479).
   2.  Lummigjen Alberts (zie 52480).
   3.  Jan Alberts (zie 52481).
   4.  Annigjen Alberts (zie 52482).
   5.  Lummigjen Alberts (zie 52483).
   6.  Annigje Alberts (zie 52484).
   7.  Annigjen Alberts (zie 52485).
   8.  Kier Alberts (zie 52486).
   9.  Jan Alberts (zie 52487).
   10.  Annigje Alberts (zie 52488).

52478    Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)), geboren op 04-03-1774 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 06-03-1774 te Giethoorn (getuige(n): Roelofje Roelofs BOUKNEGT). Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna te Wanneperveen. Zij was op 22-12-1796, op 28-11-1800 en op 25-08-1805 te Giethoorn doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar halfbroertje Fredrik Jans SMIT en haar halfzusjes Albertjen Jans SMIT en Grietjen Jans SMIT. Dochter van Jan Nicolaas SMIT (SMITH (1768)) (zie 27493) en Lummigje Jans HUISMAN (zie 27495).
Ondertrouwd op 08-01-1796 te Giethoorn, [N.B. Te Wanneperveen is hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31-01-1796 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Giethoorn. Echtgenoot is Albert Klaas' VOS, 21 jaar oud (zie 52477).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
52479    Klaas Alberts VOS, geboren op 14-11-1796 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-11-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, zijn oma), zoon van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52480    Lummigjen Alberts VOS, geboren op 19-01-1799 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-02-1799 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Harms MINK, de schoonzus van haar oma), overleden voor 1803 te Wanneperveen, dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52481    Jan Alberts VOS, geboren op 03-02-1800 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-02-1800 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Harms MINK, de schoonzus van zijn oma), overleden voor 1809 te Wanneperveen, zoon van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52482    Annigjen Alberts VOS, geboren op 09-06-1802 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 13-06-1802 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen Kiers KAPPE, haar oma), overleden voor 1804 te Wanneperveen, dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52483    Lummigjen Alberts VOS, geboren op 29-05-1803 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 05-06-1803 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Harms MINK, de schoonzus van haar oma), dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52484    Annigje Alberts VOS, geboren op 06-10-1804 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-10-1804 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, haar oma), overleden voor 1805 te Wanneperveen, dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52485    Annigjen Alberts VOS, geboren op 02-12-1805 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-12-1805 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen Kiers KAPPE, haar oma), overleden voor 1813 te Wanneperveen, dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52486    Kier Alberts VOS, geboren op 11-12-1806 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-12-1806 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Kiers KAPPE, zijn oma), zoon van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52487    Jan Alberts VOS, geboren op 21-11-1809 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 03-12-1809 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen Egbert BOXEN, een dochter van zijn oma), zoon van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52488    Annigje Alberts VOS, geboren op 31-01-1813 te aan de Blaauwehand te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 28-02-1813 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder zelfs), dochter van Albert Klaas' VOS (zie 52477) en Beugjen Jans (Baukjen,Bouwe) SMITH (SMIT (1796)) (zie 52478).
 
52489    Kier Egberts BOXEN (BOXEM (1809)), vervener (1836), landbouwer (1843), veehouder (1850,<1852), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 19-12-1784 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Bartelds BOXEN, zijn tante), overleden op 28-04-1852 te Wanneperveen op 67-jarige leeftijd, als partner van Oegjen Hendriks LOK. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 217) met zijn beide ouders, met zijn broers Barteld en Jan en zijn zus Trijntjen in de Middelkluft van Wanneperveen. Hij woonde in 1811 (doop zoon Hendrik) op de Schutsloot te Wanneperveen. Hij was in 1832 (bron: kadaster,1832) eigenaar van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel C86 gelegen aan de zuidzijde van de Veneweg in de gemeente Wanneperveen. Zoon van Egbert BERTELDS (BOXEN (1784), BOXEM (1821)) (zie 22491) en Annegjen KIERS (KAPPE (1771)) (zie 25809).
Ondertrouwd op 15-09-1809 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 08-10-1809 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Oegjen HENDRIKS (LOK (1809)), 25 jaar oud (zie 26118).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52490    Jan Egberts BOXEN (BOXEM (1821)), schipper (1821,<1844), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-08-1786 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen HENDRIKS), overleden op 03-06-1844 te Meppel (Dr.) op 57-jarige leeftijd, alsechtgenoot van Zwaantje UITERWIJK. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 217) met zijn beide ouders, met zijn broers Kier en Barteld en zijn zus Trijntjen in de Middelkluft van Wanneperveen. Zoon van Egbert BERTELDS (BOXEN (1784), BOXEM (1821)) (zie 22491) en Annegjen KIERS (KAPPE (1771)) (zie 25809).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08-09-1821 te Meppel (Dr.) met Zwaantje Roelofs UITERWIJK (zie 52493).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 165 van 331 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software