Eerste blad    Vorig blad    Blad 199 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

82962    Jacob HENDRIKS (PRIKKEN (1824)), koopman (1824,1827,1830,<1836), geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 01-02-1778 te Steenwijk, overleden op 15-11-1836 te Steenwijk op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Meintien de DOOD. Zoon van Hendrik GERRITS (PRIKKEN (1824)) (zie 82964) en Jantje JANS (ALBERTS (1815), PRIKKEN (1846), LUITJES (1857)) (zie 82965).
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 17-09-1824 te Steenwijk met Meijntje KARSTEN (de DOOD (1824)), 29 jaar oud (zie 77201).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Jacobs PRIKKEN (zie 82975).
   2.  Luttien Jacobs PRIKKEN (zie 82974).
   3.  Sietske Jacobs PRIKKEN (zie 38546).
   4.  Hendrik Jacobs PRIKKEN (zie 82976).

31692    Jacob HENDRIKS (BERSMA (1813), BARSMA (1828)), huisman (1819), geboren op 28-08-1781 te Oldeberkoop (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 02-09-1781 te Oldeberkoop, overleden op 20-02-1828 te Blankenham op 46-jarige leeftijd, overleden twee dagen voor zijn vrouw; als echtgenoot van Femmigjen Johannes' WAGTER; [zijn geboorteplaats niet vermeld]. Hij woonde in 1813 (geboorte zoon Hendrik) te Blankenham (gem. Kuinre). Hij woonde in 1819 (overlijden moeder) te Blankenham. Zoon van Hendrik ALLES (zie 138754) en Grietjen MEINDERTS (MEINES (1775), MEINEN (1820)) (zie 138755).
Gehuwd met Femmigjen Jannes WAGTER (zie 31676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacobs BERSMA (zie 138756).

72315    Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)), veenarbeider (1813), turfmaker (1818,1821), veenwerker (1837), arbeider (1845,1851,1870,<1875), geboren op 22-10-1783 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 16-11-1783 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 25-09-1875 om 07:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 91-jarige leeftijd, als weduwenaar van Klaasje Eelkes KORVER. Hij woonde in 1808 (bij zijn huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Hij woonde ca 1811 (geboorte dochter Elske) te Tjalleberd (gem. AEngwirden), erna ook. Hij woonde in 1816 (belijdenis vrouw) te Luinjeberd. Hij woonde in 1837 (2e huwelijk dochter Elske) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna in 1845 (huwelijk dochter Dooije) ook. Hij woonde in 1870 (overlijden vrouw) in het huis No. 72 te Haskerdijken (gem. Haskerland). Zoon van Hendrik GEERTS (de JONG (1827)) (zie 89874) en Diuke (Dooij) JAPIKS (van der MEER (1827), HETTES (1832), van der VEEN (1875)) (zie 152313).
Ondertrouwd 00-01-1808 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-02-1808 te Tjalleberd (Hervormd), hij te Luinjeberd, zij te Tjalleberd, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenote is Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)), 26 jaar oud (zie 82333).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
84377    Jacob (Jacob Geerts) HENDRIKS (SNIJDER (1827)), landbouwer (1827), arbeider (1850), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 03-06-1792 te Steenwijk (getuige(n): Annigje KLASEN), zoon van Hendrik KLAASSEN (SNIJDER (1827)) (zie 84381) en Geertien (Grietje) HANNEN (ANNEN (1782)) (zie 84382).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-04-1827 te Steenwijkerwold met Grietje WOLTERS (MEULENKAMP (1827), MOLENKAMP (1881)) (zie 84378).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jacobs SNIJDER (zie 84376).
   2.  Hendrik Jacobs SNIJDER (zie 107593).
   3.  Marrigje Jacobs SNIJDER (zie 133083).

98575    Jacob HENDRIKS (UFFELS (1811)), soldaat (<1813), geboren op 25-06-1793 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij had in februari 1812 (bron: register Naamsaanneming) een voogd: zijn oom Lubbert Jacobs UFFELS. Hij woonde toen [in het gezin van zijn oom?] te Vinkega en was toen 18 jaar. [N.B. In het bestand Friese militairen onder Napoleon staat bij hem vermeld: geboren op 25-06-1793 te Steggerda. Deze geboortedatum en -plaats lijken overgenomen uit doopakte DTB776-0729 uit het doopboek van Steggerda en Vinkega. De in deze doopakte vermelde ouders waren Hendrik JACOBS [OOSTERHOF (1811)] en Immigje JOOSTEN, die huwden op 10-12-1791 te Steggerda. Deze ouders kregen in 1795 nog een zoon Jacob die huwde in 1823 met Eltje PRAKKEN. Dan ligt het voor de hand om te denken dat de in 1793 geboren Jacob HENDRIKS jong overleden was. Toch is er iets vreemds aan de hand met de doopakte uit 1793. Daarin staat namelijk vermeld: "Echtelieden te Eesveen in Overijsel doch zonder permissie te Steggerda". Dat Hendrik JACOBS en Immigje JOOSTEN verhuisd zouden zijn naar Eesveen is niet heel waarschijnlijk. Dat zij hun tweede kind in Steggerda kregen, terwijl al hun eerdere en latere kinderen te Vinkega geboren werden, is ook niet waarschijnlijk. En omdat Jacob Hendriks UFFELS bij zijn inschrijving als militair kennelijk de geboortedatum 25-06-1793 opgaf, lijkt het mij aannemelijk dat de naam van de moeder in de akte DTB776-0729 door de predikant onjuist is vermeld. Er had [vermoedelijk] Stijntje AUKES moeten staan. Hendrik JACOBS en Stijntje AUKES woonden in 1792 (bij hun huwelijk) te Eesveen, wat aansluit bij de vermelding in de doopakte van 1793.], gedoopt (Hervormd) op 07-07-1793 te Steggerda en Vinkega, "Echtelieden te Eesveen in Overijsel, doch zonder permissie te Steggerda.", overleden in 1813. Hij ging op 23-09-1813 in dienst bij het 10e regiment Infanterie. Laatste contact was op 23-10-1813 uit Mentz [= Mainz (Dld.)]. In november 1813 werd hij als vermist opgegeven. Zoon van Hendrik JACOBS (zie 84644) en Steijntje AUKES (zie 84647).
 
116122    Jacob HENDRIKS, geboren op 25-06-1793 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-07-1793 te Steggerda en Vinkega, "De ouders wonende te Eesveen, onder Steenwijk, doch zonder permissie [verblijvende] te Steggerda.", zoon van Hendrik JACOBS (OOSTERHOF (1815)) (zie 86962) en Immigje (Emmigje) JOOSTEN (zie 86963).
 
40021    Jacob HENDRIKS (VOLKENS (1818), EVENDIK (1818)), geboren op 10-04-1794 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 20-04-1794 te Blokzijl (getuige(n): Hendrikje VOLKENS, zijn tante), overleden op 16-07-1842 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, als echtgenoot van Pleuntje van den BERG. Zoon van Hendrik Volkens EVENDIK (zie 36771) en Pietertje Jacobs BRUIJN (zie 39777).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1818 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Zuid-Beijerland. Echtgenote is Pleuntje Jans van den BERG (zie 40024).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
107004    Jacob HENDRIKS (OOSTERHOF (1823)), geboren op 26-09-1795 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-10-1795 te Steggerda en Vinkega, zoon van Hendrik JACOBS (OOSTERHOF (1815)) (zie 86962) en Immigje (Emmigje) JOOSTEN (zie 86963).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1823 te Weststellingwerf (Fr.) met Eltje JANS (PRAKKEN (1812)), 26 jaar oud (zie 107005).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jacobs OOSTERHOF (zie 107003).

100893    Jacob HENDRIKS (NOPPERT (1834)), arbeider (1834), geboren op 25-01-1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-01-1798 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in 1834 (bij zijn huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Hendrik JACOBS (NOPPERT (1797)) (zie 82663) en Aaltjen Klaassen NENNEBOOG (zie 100871).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-05-1834 te Haskerland (Fr.) met Albertje BEERENDS (HAVEN (1834)), 36 jaar oud (zie 100894).
 
139745    Jacob HENDRIKS (KRUIDHOF (1822)), dagloner (1822,1852), geboren op 29-03-1798 te in het Bisschopsslag, onder Rouveen, gedoopt (N.G.) op 01-04-1798 te Rouveen, zoon van Hendrik KLAES (KRUIDHOF (1803)) (zie 17178) en Geesje Jans SCHRA (zie 17179).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-04-1822 te Staphorst met Hendrikjen GARRITS (de GROOT (1822)), 29 jaar oud (zie 139746).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66932    Jacob HENDRIKS (MINKEMA (1824)), arbeider (1824), veenbaas (1824), geboren op 04-08-1799 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-09-1799 te Langezwaag. Hij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Langezwaag) met zijn beide ouders, met zijn broers Ebele, Durk en Gerrit, en zijn zus Harmenke te Luxwolde. Hij sloot in 1818 te Heerenveen (Fr.) een overeenkomst voor nummerverwisseling [voor de militaire dienstplicht]; hij wooonde toen te Luxwolde. Hij woonde in maart 1824 (bij zijn huwelijk) te Luxwolde. Hij woonde in mei 1824 (overlijden vader) te Gorredijk. Zoon van Hendrik (Hindrik) DURKS (MINKEMA (1812)) (zie 128946) en IJttje (Ietje) AEBELES (zie 128947).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-03-1824 te Opsterland (Fr.) met Vrouwkjen HENDRIKS (van DAM (1824)), 17 jaar oud (zie 121578). Zij kregen tussen 1824 en 1833 te Gorredijk en te Langezwaag (beide in de gem. Opsterland (Fr.)) vier kinderen, genaamd: Hendrik, Douwe, Abele en Durk. Hendrik overleed met 20 jaar te Langezwaag, ongehuwd. Douwe huwde in 1848 te Schoterland (Fr.) met Grietje Jalles BALTJES en huwde in 1868 te Opsterland met Janke Johannes' de VRIES en overleed in 1882 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland), als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Abele overleed met 27 jaar te Langezwaag, ongehuwd. Durk overleed met 28 jaar te Langezwaag, ongehuwd. {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-04-1837 te Schoterland (Fr.) met Johannes Jans IDZERDA (zie 121579).}
 
34680    Jacob HENDRIKS, geboren op 30-09-1799 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 03-11-1799 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): de moeder), overleden op 02-09-1840 te Weststellingwerf (Fr.) op 40-jarige leeftijd, zoon van Hendrik JACOBS (zie 34679) en Hendrikje Jans TIMMERMAN (zie 40601).
 
76194    Jacob HENDRIKS (KUS (1840)), kleermaker (1840,<1843), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 15-06-1800 te Steenwijk (getuige(n): Kiruna EPPINGA), overleden op 19-01-1843 te Steenwijk op 42-jarige leeftijd, als partner van Johanna VELZEL. Zoon van Hendrik JACOBS (KUS (1813)) (zie 76192) en Grietjen KLAASEN (VELDHUIJSEN (1800), VELDHUIS (1846)) (zie 76193).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06-11-1840 te Steenwijk, zij weduwe. Echtgenote is Joanna Gotvriets VELZEL, 46 jaar oud (zie 76204). {Zij was eerder gehuwd voor 1840 met Willem LUIJDERS (zie 76205). Zij was ook ooit gehuwd met Gabriel KLEINHANS (zie 76213).}
 
46831    Jacob HENDRIKS (SLOT (1829)), turfmaker (1829,1849), arbeider (1864,1872), geboren op 05-12-1801 te op de Schutsloot [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 12-12-1801 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen TIMENS). Hij woonde in 1864 (huwelijk zoon Albert) te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg). Zoon van Hendrik JANS (SLOT (1849)) (zie 46832) en Trijntjen DERKS (zie 23344).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-11-1829 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen, met Ummigjen Gerrits LOK (Jannigje (1864)), 19 jaar oud (zie 46828).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jacobs SLOT (zie 133013).
   2.  Trijntje Jakobs SLOT (zie 139660).

116205    Jacob HENDRIKS (CLOO (1829), LUIK (1868)), arbeider (1829), geboren op 12-12-1803 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-01-1804 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in 1829 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik Jacobs KLOOT (LUK (1813), LUIK (1818), LOEK (1820), CLOO (1829)) (zie 80752) en Marchjen Harmens (Mergje) BARGER (BERGER (1813)) (zie 104559).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-03-1829 te AEngwirden (Fr.) met Jantjen Gerrits de GROOT (zie 116214).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14514    Jacob HENDRIKS (DRAGT (1832)), arbeider (1832), schipper (1857,1867,1869,<1875), geboren op 09-07-1808 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 24-07-1808 te Kuinre (getuige(n): de moeder), overleden op 10-05-1875 te Kuinre op 66-jarige leeftijd, als weduwnaar van Lijsabeth Roelofs BUIS. Zoon van Hendrik JOCHEMS (DRAGT (1832)) (zie 13686) en Geesjen Jacobsz (Geisje) KAREL (zie 14217).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-12-1832 te Kuinre met Lijzabeth Roelofsz (Elizabeth) BUIS, 26 jaar oud (zie 15088).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
31975    Jacob HENDRIKS.
Gehuwd met Jacobjen SIETSEN (zie 31976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen JACOBS (KLOSSE (1813)) (zie 31974).

34699    Jacob HENDRIKS.
Gehuwd voor de kerk voor 1777 met Jacobje Sietsen SMIT (zie 34700).
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesjen JACOBS (van ENKEN (1845)) (zie 21214).

132136    Jacob HENDRIKS (ELLEN (1836)).
Gehuwd met Maria BEERENDS (zie 132137).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
124539    Jacob Hendriks HENDRIKS, arbeider (1849), geboren ca 1821 te Leiden (Z.H.), zoon van Hendrik HENDRIKS (werkman - 1849) den Mergje JACOBS (werkvrouw - 1849). Overleden op 25-07-1849 te Avereest, als echtgenoot van Grietje ZWIER.
Gehuwd op 19-05-1849 te Avereest met Grietje Lammerts (Greetje) ZWIER (zie 124537). Na het overlijden van zijn vader werd geboren in 1850 te Avereest hun zoon Jacob Jacobs HENDRIKS. {Zij is later gehuwd op 13-03-1858 te Avereest, zij weduwe. Echtgenoot is Tiemen Wolters WIERBOS (WIERBOSCH (1870)) (zie 124538). Zij kregen ca 1859 te Ambt Ommen een dochter Femmigjen. Femmigjen overleed met 11 jaar te Vroomshoop (gem. Den Ham). Zij is later gehuwd op 17-12-1864 te Den Ham, zij weduwe. Echtgenoot is Aaldert Hessels KOOIJ (KOOI (1871)) (zie 124536). Zij kregen ca 1865 en ca 1869 te Den Ham twee kinderen, genaamd: Hendrikje en Aaltje. Hendrikje overleed met 18 jaar te Vroomshoop, "ongehuwd". Aaltje huwde in 1889 te Hellendoorn met Johannes Alberts BROUWER en overleed in 1896 te Daarle (gem. Hellendoorn).}
 
21803    Jacob Hendriks Modderman HENDRIKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 06-09-1747 te Beulake. Hij werd genoemd naar zijn overgrootvader Jacob Ariaans MODDERMAN. Overleden voor 1753 te Beulake. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0977) met zijn beide ouders en zijn zussen Aaltje, Elisabeth en Luintje in Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Hendrik STOFFELS (de SWARTE (1741), SERKEL (1757)) (zie 20315) en Henderikien ARIENS (MODDERMAN (1741)) (zie 20316).
 
21805    Jacob Hendriks Modderman HENDRIKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 21-01-1753 te Beulake. Hij werd genoemd naar zijn overgrootvader Jacob Ariaans MODDERMAN. Overleden voor 1754 te Beulake, zoon van Hendrik STOFFELS (de SWARTE (1741), SERKEL (1757)) (zie 20315) en Henderikien ARIENS (MODDERMAN (1741)) (zie 20316).
 
692    Jacobje HENDRIKS, geboren ca 1703.
Gehuwd voor de kerk ca 1723 met Jan EVERTS (zie 691).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
68669    Jacobje HENDRIKS, geboren ca 1719, overleden voor 1748 te Giethoorn. Zij woonde in 1744 (bij haar huwelijk) in 't Nederland [onder Steenwijkerwold].
Ondertrouwd op 13-12-1744 te Blokzijl. Te Giethoorn was de ondertrouw op 12-12-1744; [Te Blokzijl] attestatie gegeven na[ar] Geithoorn op 29-12-1744. Gehuwd voor de kerk op 31-12-1744 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. in het Nederlant [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Hermannus Jans VOS, 23 jaar oud (zie 68668). {Hij is later ondertrouwd op 31-03-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 14-04-1754 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Lummigje Gerrits BISPELING (zie 68666).}
 
98356    Jacobje (Japikje,Japekien) HENDRIKS, geboren ca 1739, overleden op 21-06-1814 om 09:00 uur te in het Bovengasthuis te Kampen, als echtgenote van Pouwel SCHILLINK, [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1765 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen.
Ondertrouwd 00-02-1765 te Kampen, gehuwd voor de kerk op 03-03-1765 te Broederkerk te Kampen (N.G.), hij j.m. v[an] Campen, zij j.d. v[an] Wanneperveen. Echtgenoot is Paulus Johans (Pouwel) SCHILLINK (SCHILLING (1765), SCHELLING (1816)), 23 jaar oud (zie 98357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik Pouwels (zie 98361).
   2.  Jan Hendrik Poulus' SCHILLING (zie 98358).
   3.  Jan Hendrik Pouwels (zie 98360).
   4.  Cornelis Pouwels SCHILLING (zie 98359).

124336    Jacobje HENDRIKS, spinster (1829), geboren ca 1743. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Eursinge (onder Havelte - Dr.), erna te Nijentap (onder Havelte).
Ondertrouwd op 22-10-1768 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-11-1768 te [Havelte] (N.G.), hij j.m. aan de Wal, zij j.d. te Oversinge (beide onder Havelte (Dr.)). Echtgenoot is Albert WOLTERS (ZUUR (1780), SOER (1845)) (zie 124335). Zij lieten tussen 1769 en 1794 te Havelte (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Wolter, Hendrik (2x), Jan, Hilbert, Klaas, Albert en Hilletje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter ALBERTS (SOER (1823)) (zie 80239).
   2.  Hilletje (Hilligjen) ALBERTS (SOER (1829)) (zie 124333).

111662    Jacobje (Japikje,Japekien) HENDRIKS, geboren te Meppel (Dr.), dochter van Hendrik ENGBERTS en Rensje (Rinsjen) JANS. Haar ouders lieten tussen 1751 en 1762 te Meppel (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Engbert, Grietjen, Jacobje en Koop. Haar grootouders van vaders zijde waren: Engbert HENDRIKS en Jacobjen KOOPS, die huwden op 27-03-1707 te Meppel (Dr.) (hij j.g. van Hesselingen (onder Staphorst), zij j.d. van Meppel). Gedoopt (N.G.) op 03-05-1758 te Meppel (getuige(n): haar peet: Geertje (weduwe van Roelof WINKEL) [uit Hoogeveen??]), overleden op 16-06-1825 om 19:00 uur te in [het huis] No. 777 (Wijk 9) te Meppel (Dr.) op 67-jarige leeftijd (aangifte door: haar zoon Tiemen ter HEIDE en haar zoon Engbert ter HEIDE (40 jr., schilder te Meppel)), als echtgenote van Roelof Tiemens ter HEIDE; nalatende zeven kinderen; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) op de Heerengracht te Amsterdam, erna te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1821 (huwelijk zoon Jan) te Meppel.
Ondertrouwd op 19-04-1782 te Amsterdam, [te Amsterdam] op 05-05-1782 acte verleent om te Meppel te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17-05-1782 te Meppel (N.G.), hij j.m. te Meppel (Dr.), zij j.d. van Meppel [en] wonende te Amsteldam. Echtgenoot is Roelof TIMENS (SIMERS (1782), ter HEIDE (1813)) (zie 111661). Zij lieten tussen 1783 en 1792 te Meppel (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Timen, Hendrik, Engbert, Mergjen, Rensien, Grietjen, Jan, Koop en Pauwel. Engbert huwde in 1812 te Meppel met Klaasje JANS [van de GARSTE (1869)] en overleed in 1869 te Meppel, als haar weduwnaar. Rensien huwde in 1813 te Haarlem (N.H.) met Mijndert Wijtses SCHUURSMA. Mergjen huwde in 1814 te Haarlem met Hendrik Hendriks MEIJER en overleed in 1834 te Haarlem, als zijn echtgenote. Pauwel huwde in 1825 te Meppel met Maria Hendriks STEENKUIL en overleed in 1878 te Meppel, als haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timen ROELOFS (ter HEIDE (1813), ter HEIJDE (1880)) (zie 111660).
   2.  Jan ROELOFS (ter HEIDE (1821)) (zie 30716).
   3.  Koop ROELOFS (ter HEIDE (1825)) (zie 30714).

77857    Jacobje HENDRIKS (van der WIJK (), van der WIJCK (1830)), geboren ca 1770, overleden op 25-08-1827 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Oosterzee) met haar man Harmen Hendriks BRON en hun kinderen Hendrik, Janke, Aukje, Jan, Arend en Antje te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1822 (huwelijk zoon Hendrik) te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf).
Ondertrouwd 00-09-1795 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-09-1795 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Harmen HENDRIKS (BRON (1812)) (zie 77851). {Hij is later gehuwd op 05-03-1829 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jentjen Engberts KOK, 46 jaar oud (zie 50346).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
76231    Jacobje (Japikjen) HENDRIKS (SAREN (1813)), landbouwster (1848), geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 16-10-1791 te Steenwijk (getuige(n): Jacobjen WILLEMS), dochter van Hindrik (Hendrik) ALBERTS (SAREN (1813)) (zie 76232) en Lammegien WILLEMS (zie 101631).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1813 te Steenwijkerwold met Koendert KOENEN (BONT (1813), BOND (1860)), 23 jaar oud (zie 33986). Zij kregen in 1825 te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.) een zoon Koene. Koene overleed in 1858 te Nijensleek, ongehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Koenderts BONT (zie 76229).
   2.  Lammigjen Coenderds BONT (zie 33985).
   3.  Margjen Koenderts (Marrigje) BONT (zie 98712).
   4.  Koene Koenderts BONT (zie 100444).

98016    Jacobje HENDRIKS (KLOMP (1835)), dienstmeid (1835), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-09-1806 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Hendrik JANS (CLOMP (1808), KLOMP (1812)) (zie 98014) en Marietje Klaassen (Marchien,Margje) ROELDEN (ROLDEN (1812)) (zie 98015).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1835 te Steenwijk met Karst Hendriks AALDERSON, 21 jaar oud (zie 98028).
 
52730    Jacobje HENDRIKS.
Gehuwd met Egbert Sytzes MULDER (zie 52729).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Egberts (zie 52725).

59788    Jacobjen HENDRIKS, geboren ca 1692. Zij woonde in 1717 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: voolkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2361) als weduwe [van] Frerik TIEMENS met hun kinderen Grietien, Geert en Berent in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 25-12-1716 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 17-01-1717 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Frerik TIMENS (zie 59787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietien FRERIKS (zie 59789).
   2.  Geert FRERIKS (SCHIPPERS (1833)) (zie 59786).
   3.  Berent FRERIKS (SCHIPPER (1760)) (zie 59790).

79560    Jacobjen HENDRIKS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 02-10-1754 te Steenwijk, dochter van Hendrik MEINEN (zie 25490) en Femmigjen WILLEMS (zie 25491).
 
65402    Jacobjen HENDRIKS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 26-12-1758 te Wanneperveen (getuige(n): Metjen GERRITS, nicht van haar moeder), dochter van Hendrik DIRKS (DERKS (1758)) (zie 65401) en Mettjen Gerardus' van den BERG (JANSZ (1760)) (zie 65391).
 
63787    Jacobjen HENDRIKS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 09-03-1760 te Zwartsluis (getuige(n): Berentjen JANS), dochter van Hendrik Roelofs POTMAN (zie 81213) en Roelofjen JANS (zie 63786).
 
77693    Jacobjen HENDRIKS, geboren op 15-10-1783 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-10-1783 te Echten, overleden voor 1812, dochter van Hendrik (Hindrik) PETERS (SLUMP (1812)) (zie 77678) en Eijsjen Roelofs KATENS (KUNST (1814)) (zie 120082).
 
38034    Jacobjen HENDRIKS (MIKKES (1834)), dienstmaagd (1817), geboren op 01-01-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-01-1786 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 10-03-1819 te Haskerland (Fr.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenote [van Jan LASSCHE]. Dochter van Henricus (Hendrik) MICHIELS (MIKKES (1811), MIK (1816), MIKKUS (1847)) (zie 38035) en Grietje JACOBS (BOS (1815)) (zie 38036).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-01-1817 te gem. Vollenhove. Hij geboren te Vollenhove, zij geboren te Oude Haske (ge. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan Goosen LASSCHE, 26 jaar oud (zie 15261), [van hen zijn geen kinderen bekend]. {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 24-04-1834 te Zwolle. Hij weduwnaar geboren te Vollenhove, zij geboren te Bijleveld (Westfalen - Dld.). Echtgenote is Lena Martinus' van SANTEN, 29 jaar oud (zie 38039), [van hen zijn geen kinderen bekend].}
 
120738    Jacobjen HENDRIKS.
Gehuwd voor de kerk voor 1751 met Willem PELLEN (de LANGE (1825)) (zie 120734). {Hij is later ondertrouwd op 21-08-1751 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 04-09-1751 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Grietje ALBERTS (zie 120735).}
 
45632    Jacobs HENDRIKS, geboren op 29-04-1756 te IJsselham, gedoopt (N.G.) op 02-05-1756 te Oldemarkt of Paasloo, zoon van Hendrik COOPS (DOEVE (1744)) (zie 22976) en Aaltje JANS (OTTEN (1830)) (zie 45631).
 
22456    Jacomina HENDRIKS, geboren ca 1753. Zij woonde in 1788 (bij haar 2e huwelijk) buitendijks, onder Kampereiland.
Ondertrouwd op 26-09-1788 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 19-10-1788 te Kampereiland (N.G.), hij j.m. van 't Camper Eiland, zij wed[uwe] in Buitendijks. Echtgenoot is Gerrit Rutgers VOS, 29 jaar oud (zie 22454). {Hij is later gehuwd voor 1829 met Hermpje (Harmpje) GERRITS (van der VEEN (1829)) (zie 22453). Zij lieten tussen 1794 en 1799 te Kampereiland en te Kampen drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Annegjen, Elisabeth en Gerrit. Annegjen huwde in 1822 te Kampen met Gerrit Jans VOS. Elisabeth huwde in 1824 te Kampen met Hendrik Jans VOS en huwde in 1831 te Kampen met Jan Jans BRANDS en overleed in 1876 te Kampen, als weduwe van haar 2e man. Gerrit huwde in 1830 te Kampen met Geertjen Rijnders van der VEEN en overleed in 1888 te Kampen, als haar weduwnaar.}
 
23033    Jacomina HENDRIKS, gedoopt (N.G.) op 19-10-1768 te Zwartsluis (getuige(n): Maria TIJMENS, haar tante). Zij werd genoemd naar haar oma, Jacomina KLEIJS. Overleden voor 1769 te Zwartsluis, dochter van Hendrik Jans KESEN (KISSIEN (1767), KISJES (1847)) (zie 23016) en Geertje (Geertien) TIJMENS (OSSIES (1767)) (zie 23028).
 
23858    Jakob HENDRIKS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 13-08-1702 te Zwartsluis, zoon van Hendrik Jakobs van GRONINGEN (zie 23855) en Margjen DERKS (zie 23856).
 
111226    Jakob HENDRIKS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-04-1764 te Meppel (getuige(n): zijn peete: Hendrikje [TOMAS]), [van moeder alleen de voornaam vermeld], overleden voor 1765 te Meppel (Dr.), zoon van Hendrik Jacobs DIKKEMELK (JAPIKS (1770), BUSCH (1847)) (zie 111219) en Rixtje Douwes (Risjen,Reisje) BUSCH (BUSZ (1758), BUS (1775)) (zie 111220).
 
103010    Jakob HENDRIKS (BEULAKKER (1814)), arbeider (1814,1821,1830,1832,1843,<1855), schipper (1817), geboren op 25-07-1780 te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), [N.B. Volgens de overlijdensakte van zijn zoon Hendrik woonden hij en zijn vrouw Jitske Jacobs NONKES in 1858 te [Luxwoude onder] Langezwaag. Gelet op zijn eigen overlijdensakte was dit toen kennelijk onjuist vermeld. Wat wel klopte was dat zijn vrouw daar toen woonde.], gedoopt (Hervormd) op 25-06-1781 te Drachten, overleden op 28-11-1855 om 23:59 uur te in het huis No. 3 te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jitske NONKES; [alleen de voornamen van zijn ouders vermeld; geboorteplaats niet vermeld]. Hij woonde in 1807 (bij zijn huwelijk) te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in april 1812 (reg.naamaanneming Langezwaag) met zijn [vrouw Jitske JANS en hun] kinderen Lol[k]je en Aafke te Luxwoude; hij verklaarde toen "dat hij behoud de naam van 'Bullak' voor familienaam", en ondertekende daarmee ook de akte. Hij woonde in 1817 (geboorte zoon Jan) in het huis No. 33 te Luxwoude. Hij woonde in 1821 (geboorte zoon Haije) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna in 1832 (huwelijk dochter Lolkjen) ook. Hij was in 1830 aanwezig op het vredesgerecht te Beetsterzwaag als één van de vier opgeroepen getuigen, om een verklaring af te leggen over de afwezigheid van zijn zwager Jacob Alles WAGT ten behoeve van te huwelijk van zijn neef Alle Jacobs WAGT; volgens de toen opgestelde akte van bekendheid woonde hij in 1830 te Luxwoude (onder Langezwaag). Zoon van Hendrik JACOBS (BEULAKKER (1841), BEULAKER (1843)) (zie 24740) en Lolkjen SIJBRENS (zie 103012).
Ondertrouwd 00-10-1807 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-10-1807 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Jetske (Jitske) JANS (NONKES (1855)), 28 jaar oud (zie 103011).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lolkjen JACOBS (BULLAK (1812), BEULAKKER (1832)) (zie 67921).
   2.  Afke JACOBS (BEULAKKER (1895)) (zie 103017).
   3.  Hendrik Jacobs BEULAKKER (zie 103018).
   4.  Jan Jacobs BEULAKKER (zie 103019).
   5.  Haije Jacobs BEULAKKER (zie 103020).

26775    Jakob HENDRIKS (KRIKKE (1822)), turfmaker (1832), geboren op 20-07-1796 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 31-07-1796 te Sint Johannesga en Delfstrahuizen. Hij woonde in 1827 (overlijden vader) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik Roelofs KRIKKE (zie 26776) en Jantjen LAMMERTS (KOLK (1811)) (zie 26777).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-01-1822 te Schoterland (Fr.). Hij geboren te Sint Johannesga, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Trijntjen Reinders APPERLO, 20 jaar oud (zie 26735).
 
111473    Jakob HENDRIKS, veenwerker (1850), geboren op 01-10-1811 om 07:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1850 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-03-1850 te AEngwirden (Fr.) met Hendrikje Jans SIJMONS (zie 111486).
 
63972    Jakobje HENDRIKS (BOSMA (1812)), geboren op 04-07-1811 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-07-1811 te Scherpenzeel, overleden op 02-09-1852 te Weststellingwerf (Fr.) op 41-jarige leeftijd, als echtgenote van [Albert Christiaans ERNST]. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met haar beide ouders, met haar broer Jelte en haar zussen Marjen, Jeltjen, Jantjen en Petertjen te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Hendrik JELTEN (BOSMA (1799)) (zie 45344) en Antje PIETERS (SCHREUR (1811)) (zie 63974).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1839 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert Christiaans ERNST, 27 jaar oud (zie 63971), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 20-10-1853 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar, zij weduwe] met Regina Lammerts HOEKSTRA, 37 jaar oud (zie 63987), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
39488    Jakobje HENDRIKS.
Gehuwd met Harmen Hendriks BRON (zie 39487).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19583    Jakobjen HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-05-1721 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove in 1748 - nr. 61) NIET bij haar moeder en zus in de Visschersstraat. Verbleef ook niet elders binnen kwartier Vollenhove. --> overleden of verblijvend elders buiten kwartier Vollenhove. Dochter van Hendrick BERENTS (zie 19333) en Jentien (Jantjen) TIJSZ (zie 18500).
 
102020    Jakobjen HENDRIKS (WINTER (1811), WINTERS (1834)), veenwerkster (1825), arbeidster (1864), geboren op 31-08-1801 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-09-1801 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 03-02-1870 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg) op 68-jarige leeftijd, als partner van Hendrik BOS; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1811 (bron: register naamsaanneming SinJohannesga) met haar beide ouders, met haar broers Hendrik en Lanbert, en haar zus Willemke te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1825 (bij haar huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Lamberts WINTER (WINTERS (1893)) (zie 47193) en Niesje Hendriks (Nieske,Neeltje) PUTTER (PUT (1815)) (zie 41233).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-03-1825 te AEngwirden (Fr.) met Hendrik Simons BOSCH (BOS (1829)) (zie 69243).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
5237    Jan HENDRIKS, geboren ca 1620, van Nieuwleusen.
Kind:
   1.  Jantje JANS (zie 5204).

15314    Jan HENDRIKS, geboren ca 1655, van Hasselt.
Ondertrouwd op 17-02-1678 te Vollenhove, met attestatie naar Beulake, gehuwd voor de kerk 00-03-1678 te Beulake (N.G.), hij j.g. van Hasselt en zij van Maanbeek met Hendrikje HENDRIKS (zie 15618).
 
74875    Jan HENDRIKS (HUISMAN (1697)), geboren ca 1661, overleden voor 1703 te buiten Zwartsluis. Hij woonde in 1696 (bij zijn 2e huwelijk) aan de Schutsloot [te Wanneperveen].
Ondertrouwd op 09-02-1696 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-02-1696 (N.G.), hij wed[uwnaar] aan de Scutsloot, zij wed[uwe] in 't Legelant bij Zwartsluis. Echtgenote is Mergjen van KAMPEN (zie 74873). {Zij was eerder ondertrouwd op 07-08-1692 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-08-1692 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaer], zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Pieter Aartzen van der GOOT (zie 74872). Zij is later ondertrouwd op 28-01-1703 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-02-1703 (N.G.), hij j.m. van Genemuiden, zij wed[uwe], beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Albert JANS (zie 74876).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans HUISMAN (zie 74877).
   2.  Joanna Jans HUISMAN (zie 74878).

94311    Jan HENDRIKS, geboren ca 1661, overleden voor 1696 te Kallenkote, onder Steenwijk. Hij woonde in 1686 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 05-09-1686 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-09-1686 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Trijntjen GEERTS (zie 94310). {Zij is later ondertrouwd op 03-05-1696 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 27-05-1696 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij wed[uwe], beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan Volckers KROEVEN (CROEVEN (1748)) (zie 94309).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
72834    Jan HENDRIKS (VOERMAN (1711), VEURMAN (1716)), geboren ca 1681, overleden voor 1748 te Steenwijk. Hij woonde in 1706 (bij zijn huwelijk) te Hesselte, erna te Steenwijk.
Ondertrouwd op 26-09-1706 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 10-10-1706 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Hesselte, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Petertjen DOUWES (GESTEMA (1711)) (zie 72835).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
80293    Jan HENDRIKS (POST (1715)), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-02-1683 te Meppel, zoon van Henrick Klaes' POST (zie 80295) en Trijntjen REMMELS (zie 80296).
Ondertrouwd op 28-09-1710 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-10-1710 te Meppel (Dr.) (N.G.), hij j.g. van Meppel (Dr.), zij j.d. van Zwartsluis. Echtgenote is Grietjen REINDERS (zie 80294). Zij lieten tussen 1711 en 1733 negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Trientje, Reinder, Remmelt, Jacobje (2x), Wolter, Woltertje en Ida.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje Jans POST (zie 80292).

10466    Jan HENDRIKS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk ca 1712 met Geertje JANS (zie 10465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina JANS (zie 10467).

100229    Jan HENDRIKS, geboren te De Wijk (Dr.), [N.B. Van hem werd in IJhorst/De Wijk geen huwelijk ingeschreven.], gedoopt (N.G.) op 14-08-1692 te IJhorst en De Wijk, zoon van Hendrick JANS (zie 100225) en Geertruijt ALBERTS (zie 100226).
 
76555    Jan HENDRIKS, geboren ca 1694, overleden 00-02-1781 te Oldemarkt, begraven op 22-02-1781 te Oldemarkt. Hij woonde in 1729 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3036) met zijn vrouw Margjen HENDRIX en hun kinderen Jantjen, Harmen, Hilligien, Roeloff, Jan en Peter te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt; hun zoon Hendrik verbleef toen elders [waar?].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1729 met Luitgen WOLTERS (zie 76559).
Ondertrouwd (2) op 20-04-1729 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-05-1729 te [Oldemarkt] (N.G.), hij wed[uwnaar], beijde te Oldemarkt. Echtgenote is Margje (Margien,Merrigjen) HENDRIKS (PETERS (1735)) (zie 76556).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jantien (Jantjen) JANS (zie 151833).
   2.  Henric JANS (JANSSONIUS (1755), JANSOONIUS (1792), JANSONIUS (1818)) (zie 151834).
   3.  Hermen (Harmen) JANS (zie 151835).
   4.  Hillegjen (Hilligien) JANS (zie 151836).
   5.  Roelof JANS (JANSONIUS (1778), JANZONENS (1795), JANZONIUS (1813)) (zie 76552).
   6.  Jan JANS (zie 151837).
   7.  Pieter JANS (zie 151838).

95861    Jan HENDRIKS, geboren ca 1702. Hij woonde in 1731 (doop zoon Anne) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd voor de kerk voor 1731 met Aafjen ANNES (zie 95862). Zij lieten tussen 1731 en 1739 te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Anne, Vrouwkje of Hiltje, Antie en Sjoukje (2x). [N.B. Mogelijk lieten zij voor 1731 nog eerder geboren kinderen dopen, maar dit is niet na te gaan doordat dit ligt voor het begin van het bewaard gebleven doopboek van Noordwolde en Boyl.].
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100424    Jan HENDRIKS, geboren ca 1703. Hij woonde in 1712 (bij zijn huwelijk) te Avereest, erna te Ansen (onder Ruinen - Dr.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2553) met zijn vrouw Annegien DIRX en hun kinderen Hendrik en Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] schaepejongen.
Ondertrouwd 00-03-1712 te Ruinen (Dr.), [N.B. Of hun huwelijk in Avereest werd ingeschreven, valt niet na te gaan, doordat het trouwboek van Avereest voor 1757 niet bewaard is gebleven.], gehuwd voor de kerk 00-04-1712 te Ruinen (N.G.), hij j.m. van Overeest [= Avereest], zij j.d. van Anssen (onder Ruinen - Dr.). Echtgenote is Annigjen DERX (zie 100425).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
27838    Jan HENDRIKS (d' GOE (1748)), geboren ca 1705. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2113) met zijn vrouw Jentjen BERENTS en hun kinderen Hendrik, Berent en Hilligjen te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Hun dochter Jentjen en hun schoonzoon Foppe BERTELS [GROEN] woonden toen naast hen (nr. 2114).
Gehuwd voor de kerk ca 1722 met Jentjen BEERENTS (zie 27839). Hun huwelijk werd in Zwartsluis niet ingeschrven.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
131993    Jan HENDRIKS (BOERKES (1762)), geboren ca 1711. Hij woonde in 1736 (bij zijn 1e huwelijk) te Sneek (Fr.), erna ook. Hij woonde in 1762 (bij zijn 2e huwelijk) te Sneek, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 05-05-1736 te Sneek (Fr.), de inschrijving van hun huwelijk bij het Gerecht van Sneek was [ook] op 05-05-1736. Gehuwd voor de kerk op 20-05-1736 te Sneek (Hervormd), beide te Sneek (Fr.), [en beide Rooms]. Echtgenote is Trijntie REINS (zie 131995). Zij lieten tussen 1742 en 1749 te Sneek (Fr.) drie kinderen dopen (R.C.), genaamd: Hendrik, Job, en Sijbrig. Job huwde in 1767 te Leeuwarden (Fr.) met Hillegonda (Allegonda) van HESELT. Sijbrig huwde in 1779 te Sneek met Hepke AANS [TUINSTRA (1822)] en overleed in 1822 te Sneek, als zijn weduwe.
Ondertrouwd (2) op 30-10-1762 te Sneek (Fr.). Voor het gerecht te Sneek was de ondeertrouw [ook] op 30-10-1762. Gehuwd voor de kerk op 14-11-1762 te SintNicolaasga (R.C.) (getuige(n): Roelef JOANNIS en Margareta FREKSEL), hij [weduwnaar] te Sneek (Fr.), zij te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Berber JELLIS (zie 131994).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arjen (Adrianus) JANS (BUSKE (1801), BURKE (1821)) (zie 131976).

24907    Jan HENDRIKS, geboren ca 1714. Hij woonde in 1739 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen, erna te Dinxterveen (Dr.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Grietjen JANS, met haar zoon Jooost en hun dochter Geertjen in Dinxterveen in de Oosterkluft van Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd (1) 00-01-1739 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 14-02-1739 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij weduwe van Dinxterveen (Dr.). Echtgenote is Grietjen JANS, 54 jaar oud (zie 24908). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1730 met Jan N.N. (zie 24550).}
Ondertrouwd (2) op 19-05-1763 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-06-1763 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe, beide van Dinxterveen (onder Kolderveen (Dr.)). Echtgenote is Albertjen ROELOFS (zie 24904). Van hen werden te Kolder- en Dinxterveen geen kinderen gedoopt. {Zij was eerder ondertrouwd 00-09-1729 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 14-10-1729 te Colder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen (onder Kolderveen (Dr.)), zij j.d. van Dinxterveen thans wonende te Ruinderwold (Dr.). Echtgenoot is Frerik ALBERTS, 27 jaar oud (zie 52270).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertjen JANS (zie 24910).

10573    Jan HENDRIKS (BRUIJNIS (1748), BRUIJNTJES (1756)), geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-08-1714 te Vollenhove. Er staat: "[Is gedoopt] Jan Zoon van Hendrik Jakobs en Rix Egberts, in Barschop, Ged[oopt] door D[omin]us J.H.Schrader.", overleden op 28-12-1784 te Vollenhove op 70-jarige leeftijd. Hij woonde in 1747 (doop dochter Rikse) in de Leeuwte, op het Land van Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 851) met zijn vrouw Annigje RIJKENTS [BORST]en hun dochter Rixe in [het Carspel] de Leeuwte in het schoutambt Vollenhove. Bij hen woonde "als inwoonster" zijn schoonmoeder Trijntje FRERIKS. Bij hen diende Jannis JANS als inwonende knegt. Hij woonde in 1756 (doop zoon Rijkent) in de Kleine Leeuwte, het Oostelijke deel van de Leeuwte. Zoon van Hendrick JACOBS (zie 6426) en Ricxe EIJMBERTS (zie 6995).
Gehuwd voor de kerk ca 1746 met Anna Rijkents (Annegje,Jannetje) BORST (zie 1548).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
22429    Jan HENDRIKS (KALK (1751), KROOIJ (vanaf 1752)), geboren ca 1719 te Vollenhove, overleden na 1774. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1105) met zijn vrouw Tijemantjen JANS en hun kinderen Hendrik en Lumme in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl].
Ondertrouwd (1) op 12-05-1743 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 02-06-1743 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Vollenhove, wonende alhier [= te Blokzijl], zij j.d ook van Vollenhove, gewoond hebbende te Enkhuijzen. Echtgenote is Tijmentje JANS, 23 jaar oud (zie 11052).
Ondertrouwd (2) op 29-05-1774 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 12-06-1774 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide van Blokzijl. Echtgenote is Janna (Johanna) HENDRIKS (zie 22430). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1749 met Gerrit NIEUWENHUIJS (zie 22431), [N.B. Zij zijn als echtpaar in 1752 naar Blokzijl verhuisd. Zij hadden toen al minstens 2 kinderen, nl. Gerrit en Hendrik. Volgens de volkstelling 1748 woonden zij in dat jaar niet als echtpaar in Kwartier Vollenhove.].}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik (Hindrik) JANS (KROOF (1764), KROOJ (1764), KROOIJ (1780)) (zie 22423).
   2.  Lumpje JANS (KROOIJ (1764)) (zie 22424).
   3.  Margjen Jans (Marretje) KALK (KROOIJ (1779)) (zie 22425).
   4.  Jan Jansz KROOIJ (zie 22426).
   5.  Aafje Jans KROOIJ (zie 22427).
   6.  Aafje Jans KROOIJ (zie 22428).

70707    Jan HENDRIKS (VROM (1750)), geboren ca 1720. Hij woonde in 1745 (bij zijn huwelijk) te Kalenberg (onder Oldemarkt).
Ondertrouwd op 29-10-1745 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 21-11-1745 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenote is Kunnigje KLAASSEN (zie 70706). {Zij is later ondertrouwd op 19-01-1754 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 10-02-1754 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Hendrik BERENTS (zie 48724).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (zie 70708).
   2.  Claesz Jans VROM (zie 70712).

92884    Jan HENDRIKS (SPITSE (1748)), geboren ca 1720. Hij woonde in 1745 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2809) met zijn vrouw Anne GOSSEN en hun zoon Hendrik in het Westeinde van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd 00-04-1745 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 16-05-1745 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide wonende alhier [= te Steenwijkerwold], en [beide] Roomsch. Echtgenote is Antje GOSSES, 29 jaar oud (zie 92883).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
83048    Jan HENDRIKS (LAGGER (1749)), geboren ca 1721. Hij woonde in 1746 op de Blesse te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove,1748) NIET te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1749 (doop zoon Wijbe) te Steenwijkerwold, erna ook.
Ondertrouwd 00-11-1746 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 20-11-1746 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide wonend op de Blesse te Steenwijkerwold. Echtgenote is Wemmechien (Wemmeke,Wummichien) WIJBES (zie 83050).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbe Jans LAGGER (BONT (1824), BONTE (1831)) (zie 95150).
   2.  Marchien JANS (zie 83051).
   3.  Klaes JANS (zie 136319).
   4.  Trijntje JANS (zie 136320).
   5.  Jacob JANS (zie 136321).

11413    Jan HENDRIKS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 25-05-1724 te Vollenhove, zoon van Hendrik WILLEMS (zie 10625) en Jantje TIEMENS (zie 8752).
 
79675    Jan HENDRIKS, geboren te aan het Verlaat (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 27-02-1726 te Steenwijk, overleden voor 1732 te aan het Verlaat (onder Steenwijk), zoon van Hendrik BOELEN (zie 79664) en Nijsjen (Lijsjen) REMMELTSZ (zie 79665).
 
118720    Jan HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-12-1729 te Steenwijk, [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2612) samen met zijn ongetrouwde broer Merten in de Oosterkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Naast hen woonde toen hun moeder. Zoon van Hendrik Martens VENT (zie 118718) en Aeltje SENTS (JANSZ (1848)) (zie 118719).
 
82192    Jan HENDRIKS (de WILDE (1748)), geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 04-06-1730 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2537) met zijn beide ouders, met zijn broer Harm en zijn zussen Jutte en Aaltje in Callencote in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Hendrik JANS (WILDE (1828), de WILDE (1734)) (zie 82188) en Aeltje HARMS (zie 82189).
 
11958    Jan HENDRIKS (EDELENBOSCH (1812)), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-09-1731 te Vollenhove, overleden voor 1812, zoon van Hendrick JOCHIMS (zie 9964) en Greetjen Jans (Grietje) SCHUIRMAN (zie 9473).
Ondertrouwd op 11-03-1752 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-03-1752 te [Enkhuizen] (Hervormd), hij j.m. van Vollenhove, zij j.d. van Vollenhove, [thans] beide te Enchuijsen; hun huwelijk werd "pro deo" voltrokken. Echtgenote is Wilhelmina Harmens WESTENBERG, 24 jaar oud (zie 11675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen JANS (EDELENBOSCH (1812)) (zie 11957).
   2.  Geertruij JANS (zie 21819).
   3.  Hendrikje JANS (zie 21820).
   4.  Harmpje JANS (zie 119128).
   5.  Jantje JANS (zie 119129).
   6.  Teunisje JANS (zie 119130).
   7.  Teunisje JANS (EDELENBOSCH (1795), EDELENBOS (1829), EDLENBOS (1842)) (zie 119131).
   8.  Trijntje JANS (zie 21818).
   9.  Barentje JANS (EDELENBOSCH (1802)) (zie 119132).

79677    Jan HENDRIKS, geboren te [aan het Verlaat (onder Steenwijk)], gedoopt (N.G.) op 13-08-1732 te Steenwijk, zoon van Hendrik BOELEN (zie 79664) en Nijsjen (Lijsjen) REMMELTSZ (zie 79665).
 
94136    Jan HENDRIKS (KIST (1788)), landbouwer (<1829), geboren op 01-10-1732 te Koekange (Dr.), zoon van Hendrik [......] [KIST (1829)] en Lummechien [..........]. [N.B. Van hem werd in Drenthe geen doopakte ingeschreven; van deze ouders werd in Drenthe geen huwelijksakte ingeschreven. Overleden op 02-10-1829 om 02:00 uur te ten zijne huize te Nijeveen (Dr.) op 97-jarige leeftijd, als [partner van Jantje JANNES, eerder] weduwnaar van [Margje HANS]; nalatende kinderen. Hij woonde in 1769 (bij zijn 1e huwelijk) [mogelijk te Nijeveen (Dr.), eerder] te Koekange (Dr.). Hij woonde in 1802 (bij 2e huwelijk) te Nijeveen. Hij woonde in 1813 (overlijden 2e vrouw) in het huis No. 73 te Nijeveen.
Ondertrouwd (1) 00-11-1769 te Nijeveen (Dr.), [Te Koekange werd hun huwelijk niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Nijeveen.], gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 10-12-1769 te Nijeveen (Dr.), hij j.m. van Koekange (Dr.), zij j.d. alhier [= te Nijeveen]. Echtgenote is Marrechjen (Marchien) HANSES (zie 94137). Zij lieten tussen 1770 en 1791 te Nijeveen (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lummechjen, Hans, Trijntjen, Hendrikjen, Jacob en Hendrik.
Ondertrouwd (2) op 22-08-1802 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 69-jarige leeftijd op 05-09-1802 te Nijeveen (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Nieuwveen (Dr.). Echtgenote is Jantje (Jantien) JANS (JANNES (1802), GEERTS (1813)), 54 jaar oud (zie 126271). {Zij was eerder ondertrouwd op 26-02-1772 te IJhorst en de Wijk (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-03-1772 (Hervormd), hij j.m. uit [De] Lejen (onder IJhorst), zij j.d. van [Erve] Reggers (onder Ezinge bij Meppel (Dr.)). Echtgenoot is Reint ROELOFS (zie 126272). Zij lieten in 1772 en in 1777 te IJhorst en De Wijk (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelof en Jan.}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
153208    Jan HENDRIKS, geboren ca 1733. Hij woonde in 1758 (bij zijn huwelijk) te Kuinre.
Ondertrouwd op 07-03-1758 te Kuinre, te Oldemarkt werd hun huwelijk ingeschreven op 07-04-1758; te Blankenham werd hun huwelijk ingeschreven op 10-04-1758. Gehuwd voor de kerk op 04-05-1758 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. aan de Cuinre, zij j.d. aan de Oldemarkt. Echtgenote is Vrouwkjen RUTHS, 26 jaar oud (zie 153207). {Zij is later ondertrouwd op 05-04-1765 te Blankenham, te Kuinre was de ondertrouw [ook] op 05-04-1765. Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 21-04-1765 te Kuinre (N.G.), hij j.m. van Blankenham, zij wed[uwe] van de Cuijnre. Echtgenoot is Claas JANS (zie 153206).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (zie 153209).

76502    Jan HENDRIKS, geboren ca 1736. Hij woonde in 1761 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 22-11-1761 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 13-12-1761 te Steenwijk, hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Swaentjen Jans SOMER (SOOMERS (1761), ZOMER (1772)), 20 jaar oud (zie 76503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje JANS (ZOOMER (1789), ZOMER (1814)) (zie 62122).
   2.  Jan JANS (zie 94418).
   3.  Trijntjen JANS (SOOMER (1790)) (zie 94419).

82585    Jan HENDRIKS (KIKKEN (1812)), geboren ca 1739 te Muggenbeet, onder Steenwijkerwold, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Muggenbeet (onder Steenwijkerwold). Echter: in 1748 woonden hij en zijn ouders daar niet.], overleden op 21-02-1822 te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold), [als partner van Wichertje ALBERTS]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1770 (bij zijn huwelijk) aan de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in februari 1812 (reg. naamsaanneming Langezwaag) te Muggenbeet, volgens opgave van zijn zoon Albert. Zoon van Hendrik KIKKEN (zie 115153).
Ondertrouwd op 13-04-1770 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-04-1770 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. van de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van de Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Wichertje ALBERTS, 21 jaar oud (zie 33403).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
124908    Jan HENDRIKS (GRIETEN (1777), GRIETE (1840)), geboren ca 1740, zoon van Hendrik JANS. Hij woonde in 1765 (bij zijn huwelijk) te Rouveen, erna ook.
Ondertrouwd op 29-06-1765 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 14-07-1765 te Rouveen (N.G.), hij j.m.] van Rouveen, zij [j.d.] van Rouveen. Echtgenote is Geertjen Jans VEIJER, 25 jaar oud (zie 124909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas JANS (VEIJER (1846)) (zie 124907).

82590    Jan HENDRIKS (SCHOKKER (1768)), veenbaas (1810), oud veenbaas (1825), geboren te [de Blauwehand te] Wanneperveen, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij ca 1746 geboren zijn te Giethoorn, uit ouders die woonden aan de Blauwehand. Als dit juist is werd zijn doop (N.G.) te Giethoorn en Wanneperveen niet ingeschreven. Dus voorlopig hanteer ik voor hem de gegevens uit de doopakte in 1742 te Wanneperveen.], gedoopt (N.G.) op 14-10-1742 te Wanneperveen (getuige(n): Aafjen JACOBS), overleden op 15-05-1825 om 19:00 uur te in het huis No. 74 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwenaar van Janke HENDRIKS. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1597) met zijn beide ouders, met zijn broer Cornelis en zijn zussen Reintjen en Roelofjen in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1768 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Hendrik Beerens SCHOKKER (zie 82577) en Grietjen JANS (Jans FRANZEN (1825)) (zie 82582).
Ondertrouwd 00-04-1768 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-05-1768 te Nijehaske en Haskerdijken (Hervormd), beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Janke Hendriks (Jauke) WILST (WILTS (1768)), 20 jaar oud (zie 60257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje JANS (SCHOKKER (1794)) (zie 68529).
   2.  Hendrik JANS (zie 82706).
   3.  Hendrik JANS (SCHOKKER (1803)) (zie 82685).
   4.  Jan JANS (SCHOKKER (1825)) (zie 82704).
   5.  Reintje (Reinskjen,Renskjen,Rinskjen) JANS (SCHOKKER (1797)) (zie 82707).
   6.  Hendrik Jans SCHOKKER (zie 68531).
   7.  Marten Jans SCHOKKER (zie 82594).
   8.  Jannes Jans SCHOKKER (zie 82596).

22995    Jan HENDRIKS, gedoopt (N.G.) op 13-02-1743 te Zwartsluis (getuige(n): Grietjen HENDRIKS), overleden voor 1748 te Zwartsluis, zoon van Hendrik Jans VOETEBRANDER (VOET) (zie 22993) en Hadewich POUWELS (KISJEN (1767)) (zie 22989).
 
55858    Jan HENDRIKS, geboren te Ossenzijl, gedoopt (N.G.) op 12-05-1743 te Ossenzijl, zoon van Hendrik ARENTS (NOOIJ (1818)) (zie 55853) en Jantjen JANS (PETERS (1818)) (zie 55854).
 
45758    Jan HENDRIKS (de LANGE (1803)), geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 19-07-1744 te Beulake. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0975) met zijn beide ouders en zijn broer Engbert in Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Hendrik ENGBERS (de LANGE (1756)) (zie 12199) en Willemtje HENDRICKX (zie 20449).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1766 met Reijmpje EGBERTS (SMIT (1803)) (zie 20573).
Ondertrouwd (2) op 07-01-1803 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 58-jarige leeftijd op 30-01-1803 te IJsselmuiden (N.G.). Hij weduwnaar gebooren te Beulaken, woonende onder IJsselmuiden, zij j.d. gebooren te Zalk, woonende te IJsselmuiden. Echtgenote is Dirkje Jacobs van den HEUVEL (zie 47037).
 
94154    Jan HENDRIKS (MULDER (1812)), boer (1812), geboren ca 1749 te Kallenkote, onder Steenwijk, overleden op 02-12-1828 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van [Roelofje KLASEN]; [namen ouders niet vermeld].
Ondertrouwd op 01-11-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 21-11-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Roelofjen KLASEN (KEIJZER (1833)), 32 jaar oud (zie 94155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasjen JANS (MULDER (1812)) (zie 94151).

22997    Jan HENDRIKS, gedoopt (N.G.) op 08-01-1749 te Zwartsluis (getuige(n): Hendrikje JANS), zoon van Hendrik Jans VOETEBRANDER (VOET) (zie 22993) en Hadewich POUWELS (KISJEN (1767)) (zie 22989).
 
24303    Jan HENDRIKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 25-12-1749 te Beulake, zoon van Hendrick HARMENS (zie 24299) en Niessien EGHBERTS (zie 24287).
 
136544    Jan HENDRIKS (PUNTER (1812)), arbeider (<1837), geboren ca 1751 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), [Volgens zijn overlijdensakte was hij een ca 1751 te Blesdijke geboren zoon van Hendrik JANS [PUNTER (1837)] en Lammigjen; er werd echter in Friesland, te Steenwijkerwold, te Oldemarkt en te Steenwijk geen huwelijk gevonden van ouders met deze namen; er komen in Peperga en Blesdijke twee doopaktes in aanmerking, beide zonder vermelding van de moeder; de ene vader heette Hendrik LUIJTJENS, de ander vader Hendrik JANS. Langs een andere weg gezocht: namelijk op een overledene in Weststellingwerf met ...... Hendriks PUNTER. Dit levert één mogelijke broer op: Luite Hendriks PUNTER (geboren ca 1740); zelfs een waarschijnlijke broer, omdat deze Luite HENDRIKS bij zijn huwelijk in 1774 [net als onze Jan] woonde te Steggerda. Helaas werden in de overlijdenakte van Luite geen geboorteplaats en geen namen van ouders vermeld. Luite had drie dochters gekregen: Jantje (2x) en Lammigje. In de overlijdensakte van zijn vrouw werden wel haar ouders vermeld: Zij had een moeder Jantje. We mogen dus aannemen dat Luite een moeder Lammigje had, en daarmee zeer waarschijnlijk een broer van Jan was.], overleden op 07-04-1837 om 15:30 uur te in het huis No. 13 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwenaar van Jantje JETZES; [van zijn moeder alleen de voornaam vermeld]. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn [vrouw Jantje JETZES en hun] kinderen Lammigje, Willemtje, Hendrik en Jetse te Vinkega (gem. Weststellingwerf); hun dochter Antje woonde toen te Peperga (gem. Weststellingwerf). Zoon van Hendrik PUNTER (zie 136545) en Lammigje (zie 136546).
Ondertrouwd 00-04-1775 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-04-1775 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Jantje JETZES, 22 jaar oud (zie 136543). Zij lieten tussen 1775 en 1798 te Steggerda en Vinkega, te Noordwolde en Boyl en weer te Steggerda en Vinkega (beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.)) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd Willemtje, Willemke, Lammigjen, Willemtje, Antjen, Hendrik en Jetse (2x). Lammigjen huwde in 1803 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) met Hendrik PIERS [WIJKSTRA (1812)] en overleed in 1819 te Vinkega, als zijn echtgenote, nalatende 3 kinderen. Willemtje huwde in 1809 te Steggerda met Jan HIJLKEN [de VRIES (1812)] en overleed in 1862 te Weststellingwerf, als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemke (Willemtje) JANS (PUNTER (1829)) (zie 99863).
   2.  Antjen JANS (PUNTER (1817)) (zie 140170).
   3.  Hendrik JANS (PUNTER (1812)) (zie 113072).
   4.  Jetse JANS (PUNTER (1812)) (zie 132307).

72867    Jan HENDRIKS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 27-02-1752 te Steenwijk, zoon van Hendrik JANSZ (HALLEMAN (1754)) (zie 72857) en Jantje KOENEN (zie 72856).
 
120934    Jan HENDRIKS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-11-1752 te Havelte, zoon van Hendrik JANS (zie 120930) en Margjen EGBERTS (zie 120931).
 
71931    Jan HENDRIKS (LIEMBURG (1829), LIMBURG (1860)), geboren ca 1753, overleden op 10-04-1810 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1784 (doop dochter Trijntje) aan de Oudeweg, onder Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1778 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-03-1778 te Drachten (Hervormd), beide te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Echtgenote is Aafjen (Aafke) ALTS (AALTS (1813), LIEMBURG (1829), LIMBURG (1860)) (zie 114698). Zij lieten tussen 1778 en 1796 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) en te [of onder] Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Anke, Trijntje, Hiltje, Alt, Aafke en Jakobus. Jakobus huwde in 1829 te AEngwirden (Fr.) met Martje JELKES [IDSENGA (1829)].
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
92295    Jan (Joannis) HENDRIKS (CHRISTJES (1793), VERHOF (1813)), geboren ca 1753. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 29-11-1778 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 03-12-1778 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), [en beide Rooms]. Echtgenote is Egbertjen (Evertje,Egberta,Egberdiena) JANS (JOANNIS (1779), HAAK (1858)), 24 jaar oud (zie 92144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margareta JOANNIS (zie 92296).
   2.  Hendricus (Hendrik) JOANNIS (VERHOF (1813)) (zie 92297).
   3.  Anna JOANNIS (zie 92298).
   4.  Joannes JOANNIS (zie 92299).
   5.  Anna JOANNIS (zie 92300).
   6.  Joannes JOANNIS (zie 92301).
   7.  Joannes Joannis' CHRISTJES (zie 92302).
   8.  Lubertus Joannis' (Lubbert Jans) CHRISTIANS (VERHOF (1821)) (zie 92303).

119519    Jan HENDRIKS (LIEF (1789), LIEV (1804)), geboren ca 1753, overleden voor 1804 te De Reuverstede, onder Zwartsluis. Hij woonde in 1788 (bij zijn 2e huwelijk) te Zwartsluis.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1788 met Jentje PETERS (zie 119596).
Ondertrouwd (2) op 10-10-1788 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 01-11-1788 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar] te Zwartsluis, zij j.d. te Zwartsluis, eerder gewoond hebbende te Nieuwleusden. Echtgenote is Margien (Marrigje) HERMENS (de BOER (1821)), 17 jaar oud (zie 119520). Zij lieten tussen 1789 en 1799 te Zwartsluis vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Klaas, Herm, Vrougje, Beerendje en Hendrik. Klaas overleed [vermoedelijk] voor 1812 [te Zwartsluis]. Herm huwde in 1822 te Zwartsluis met Hermpje Derks de BOER en overleed in 1888 te Zwartsluis als haar partner. Hendrik overleed in 1852 te Zwartsluis, vermoedelijk ongehuwd. {Zij is later ondertrouwd 00-03-1804 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 01-04-1804 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren aan de Zwastrap, zij wed[uwe] geboren op de Reuverstee, [thans] beide wonende op de Reuverstee. Echtgenoot is Derk Klaasen KERWIS (KARREWITS (1839)) (zie 119597).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Vrougje JANS (LIEF (1820)) (zie 119518).
   2.  Beerendje Jans (Berendina) LIEF (zie 119599).

120935    Jan HENDRIKS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-09-1753 te Havelte, zoon van Hendrik JANS (zie 120930) en Margjen EGBERTS (zie 120931).
 
73789    Jan HENDRIKS (SPIJKERVET (1790), MULDER (1815)), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 24-03-1754 te Steenwiijk, zoon van Hendrik FRERIKS (SPIJKERVET (1812)) (zie 73786) en Tijsjen JANS (zie 73787).
Ondertrouwd (1) op 06-04-1783 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Nijeveen (Dr.) niet ingeschreven. Mogelijk woonde zij toen al in Zuidveen (onder Steenwijk).], gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 27-04-1783 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., te Zuidveen, zij j.d. van Nijeveen (Dr.). Echtgenote is Evertjen PETERS (zie 73794).
Ondertrouwd (2) op 06-07-1800 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1800 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Aaltien (Aaltje) ROELOFS (HOFMAN (1800), HOFFMAN (1821)) (zie 142783).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (zie 73796).
   2.  Tijsjen JANS (zie 73795).
   3.  Jentjen JANS (SPIJKERVET (1810), SPIEKERVET (1813)) (zie 73797).
   4.  Hendrikjen Jans SPIJKERVET (zie 73798).
   5.  Pietertjen Jans SPIJKERVET (zie 73799).
   6.  Frerikje Jans SPIJKERVET (zie 73800).
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hendrik Jans SPIJKERVET (zie 142784).
   8.  Roelof Jans SPIJKERVET (zie 100575).

13430    Jan HENDRIKS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 24-04-1754 te Vollenhove, zoon van Hendrik JANS (de BOER (1744)) (zie 508) en Geertruijt (Geertje) HENDRIKS (zie 509).
 
99756    Jan HENDRIKS (WOUDSTRA (1823)), meester schoenmaker (1823), geboren 00-02-1755 te Oranjewoud (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hendrik JELLES en Janke JANS, die huwden op 19-05-1754 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) (hij te De Knijpe, zij te Oranjewoud, beide in de gem. Schoterland). Gedoopt (Hervormd) op 16-03-1755 te Oudeschoot, overleden op 11-06-1847 om 09:30 uur te in het huis No. 28 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), als weduwenaar van Elske Martens de VRIES, [eerder] weduwenaar van Geertje DOUWES; nalatende vier kinderen [uit zijn 2e huwelijk]: Hendrik, Marten, Eelkje en Andries; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1783 (bij zijn 1e huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1795 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudeschoot, erna ook. Hij woonde in 1823 (huwelijk zoon Hendrik) te Oudeschoot.
Ondertrouwd (1) 00-04-1783 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-04-1783 te Oudeschoot (Hervormd), beide te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Geertje DOUWES (zie 99767), [N.B. Van hen werden in Friesland geen kinderen gedoopt.].
Ondertrouwd (2) 00-05-1795 te Oudeschoot (Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-06-1795 te Oudeschoot (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Elske MARTENS (de VRIES (1829)), 33 jaar oud (zie 99757).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik Jans WOUDSTRA (zie 39334).
   2.  Eelkjen JANS (WOUDSTRA (1829)) (zie 99755).

56668    Jan HENDRIKS (van VEEN (1789)), koopman (1814), boer (1815,1824), landbouwer (1829), geboren 00-05-1755 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Hendrik JANS en Roelofjen EGBERTS. Gedoopt (Hervormd) op 18-05-1755 te Noordwolde en Boyl, overleden op 25-05-1846 te Oldemarkt, als weduwnaar van Aalten ALBERS [KWIKKEL].
Ondertrouwd op 22-03-1763 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 06-04-1783 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Kloosterveen (Dr.) thans [wonende] te Oudemarkt, zij j.d. van Oudemarkt. Echtgenote is Aaltjen ALBERTS (KWIKKEL (1787), van KWIKKELS (1848)), 25 jaar oud (zie 56669). Zij lieten tussen 1783 en 1796 te Oldemarkt 7 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Jebbigjen, Roelofjen, Jantjen, Hendrik, Jan en Annigjen.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
22282    Jan Hendriks, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 07-01-1756 te Blokzijl, zoon van Hendrik JANSZ (zie 38445) en Aaltjen JOCHEMS (zie 10803).
 
82610    Jan HENDRIKS (NOPPERT (1815)), turfmaker (1816,1817), arbeider (1826,<1827), geboren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 31-10-1756 te Haskerhorne, overleden op 15-08-1827 te in het huis No. 209 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Elske TJEBBES. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1816 (huwelijk zoon Anne) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Hendrik Jans OTTEN (zie 82602) en Annigjen (Antje) JANS (zie 82608).
Ondertrouwd 00-12-1777, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-01-1778 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Elske TJABBES (TJEBBES (1778)), 22 jaar oud (zie 82613).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (NOPPERT (1826)) (zie 82614).
   2.  Peter JANS (zie 82615).
   3.  Otto JANS (NOPPERT (1817)) (zie 82616).
   4.  Annichjen JANS (zie 82617).
   5.  Anne JANS (NOPPERT (1815)) (zie 82618).
   6.  Marchjen JANS (zie 82619).
   7.  Marten JANS (NOPPERT (1826)) (zie 82620).
   8.  Margjen JANS (NOPPERT (1826)) (zie 82621).

102965    Jan HENDRIKS (JANS (1800), OOSTENBRINK (1814)), landbouwer (1812), arbeider (1814,1825,<1830), geboren ca 1757, overleden op 25-12-1830 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), [als echtgenoot van Reinchien Hendriks HOFMAN]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1782 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek onder Vledder (Dr.), erna [vermoedelijk] ook. Hij woonde in 1812 (geboorte kleindochter Hendrikien Teunis BAARS) te Nijensleek onder Vledder (gem. Diever - Dr.). Hij woonde in 1819 (huwelijk dochter Jantien) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 03-02-1782 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 03-03-1782 te Vledder (Dr.) (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Nieuwenschlijk [te Vledder - Dr.] [= Nijenslijk]. Echtgenote is Reintien (Reinsien,Reingien,Rijgien) HENDRIKS (HOFMAN (1814)), 20 jaar oud (zie 102966). Zij lieten tussen 1782 en 1805 te Vledder (Dr.) 11 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Hendrik, Michiel, Hendrik, Jeltjen, Grietje, Jan, Koendert, Jantien, Aaltjen en Jan; [vermoederlijk] werden zij alle geboren te Nijensleek. [Hendrik-2 zal jong gestorven zijn].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (OOSTENBRINK (1815)) (zie 37659).
   2.  Michiel JANS (OOSTENBRENK (1814), OOSTENBRINK (1822)) (zie 102964).
   3.  Jeltjen (Jeltien) JANS (OOSTENBRINK (1812)) (zie 139837).
   4.  Jantien JANS (OOSTENBRINK (1819)) (zie 132187).
   5.  Grietje JANS (OOSTENBRINK (1825)) (zie 130939).
   6.  Aaltjen JANS (OOSTENBRINK (1834)) (zie 99722).
   7.  Jan JANS (OOSTENBRINK (1830)) (zie 37660).

124884    Jan HENDRIKS (DEUSSIES (1840)), landbouwer (1813), geboren ca 1758, overleden 1793<>1812 te Wapserveen (Dr.). Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 06-12-1783 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-12-1783 te Wapserveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide van Wapzerveen. Echtgenote is Albertien Hindriks LOGGERS (LUGGERS (1824)) (zie 124882). Zij lieten tussen 1784 en 1793 te Wapserveen (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik LUGGERS, Hendrik, Klaasjen, Roelof en Harm. Hendrik LUGGERS overleed in 1851 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Hendrik-2 overleed met 26 jaar te Wapserveen. Roelof huwde in 1817 te Havelte met Evertien JANS [SOER (1860)], en overleed in 1860 te Havelte, als haar weduwnaar. Harm overleed in 1870 te Wapserveen (gem. Havelte), vermoedelijk ongehuwd. {Zij was eerder ondertrouwd op 30-09-1775 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29-10-1775 te Wapserveen (N.G.), hij j.m. geboortig van Pesserveld (Dr.) [en] wonende te Vledder (Dr.), zij j.d. van en te Wapsterveen (Dr.). Echtgenoot is Arend KNELIS (MULDER (1824)) (zie 124881). Van hen werden in 1776 en in 1777 te Wapserveen (Dr.) twee kinderen gedoopt: Gretien en Arend MULDER [LOGGERS (1840)].}
 
37280    Jan HENDRIKS, geboren op 30-05-1760, zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 37279) en Roelofje Klaas' SAGJES (zie 36666).
 
67791    Jan HENDRIKS (DUIMKE (1811), van der DUIM (1812)), arbeider (1812,1819,<1824), geboren ca 1761, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1761 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), volgens zijn huwelijksakte woonde hij in 1784 te Rottevalle (gem. Smallingerland); geen van beide leverde een doopakte op die van hem kan zijn. Hij en zijn vrouw lieten hun kinderen wel dopen (Hervormd). Dan is het waarschijnlijk dat één van hen beide zelf ook werd gedoopt.], overleden op 25-07-1824 om 01:00 uur te in een ongenummerd huis te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), als echtgenoot van Hiltje JANS; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1784 (bij zijn huwelijk) te Rottevalle (gem. Smallingerland, erna te Noorderdrachten (gem. Smallingerland). Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Hiltje JANS en hun] kinderen Hendrik, Klaaske, Jan, Jelle, Jitske en Durk in het huis No. 191 te Zuiderdrachten; hun dochter Mettje woonde toen te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Hij woonde in 1819 (huwelijk zoon Jan) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1783 te Rottevalle (gem. Smallingerland - Fr.), [te Rottevalle] op 28-12-1783 attestatie verleent na[ar] Drachten. Gehuwd voor de kerk op 29-12-1783 te Drachten (Hervormd), hij te Rottevalle, zij te Zuiderdrachten, beide in de gem. Smallingerland (Fr.). Echtgenote is Hiltje JANS (HELD (1851)) (zie 67792). Zij lieten tussen 1785 en 1806 te Drachten vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Metje, Hendrik, Klaaske, Jan en Durk. Zij kregen ca 1800 en 1802 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) ook twee kinderen: Jelle en Tjitske.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (DUIMKE (1811), van der DUIM (1812), van der DUIJM (1828)) (zie 119781).
   2.  Jan JANS (DUIMKE (1811), van der DUIM (1819)) (zie 67790).
   3.  Tjitske Jans (Jitske,Jetske) DUIMKE (van der DUIM (1825), van der DUIN (1829), van der DUIJN (1867)) (zie 119795).
   4.  Durk JANS (DUIMKE (1811), van der DUIM (1824)) (zie 66229).

13866    Jan HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-01-1761 te Vollenhove, zoon van Hendrik JANS (zie 11869) en Berentje KLEIJS (zie 11994).
 
28112    Jan HENDRIKS, geboren te de Middenkluft te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 04-01-1761 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen ROELOFS), zoon van Hendrik CORNELIS (TOORN (1748)) (zie 28105) en Albertjen ROELOFS (TUTEN (1816)) (zie 28106).
 
55582    Jan HENDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 15-03-1761 te Blankenham, zoon van Hindrik JACOBS (VISSER (1832)) (zie 55580) en Geertjen JANS (HOLLANDER (1762)) (zie 55581).
 
48459    Jan HENDRIKS (HUISMAN (1801)), turfmaker (<1810), geboren ca 1762, [N.B. Zijn zoon Cornelis noemde in 1826 zijn oudste en enige dochter Trijntje, terwijl dit volgens de vernoeming Aaltje of Antje zou moeten zijn. Dit wijst erop dat 1 van zijn beide oma's nog niet vernoemd was. Dit wijst erop dat Cornelis' zus Trijntje overleden moet zijn tussen 1801 (doop zus Geertjen) en 1826. Ook wijst dit erop dat hij een grootmoeder Trijntje had. Mijn conclusie: De moeder van Jan Hendriks HUISMAN heette Trijntje.], overleden 1801<>1810 te de Wetering, onder Steenwijkerwold, [als echtgenoot van Aaltje Jans VAARTJES]. [N.B. Bij het huwelijk van zoon Cornelis werd in 1821 een akte van bekendheid opgemaakt, waarin staat dat hij toen "reeds verscheidene jaren overleden was" (akte aanwezig in de huw.bijlagen).].
Gehuwd voor de kerk ca 1787 met Aaltje Jans VAARTJES (HUISMAN (1814)) (zie 44859). {Zij is later ondertrouwd op 21-01-1810 te Blokzijl. Te Giethoorn was de ondertrouw op 25-01-1810. Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-03-1810 te Giethoorn, hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij wed[uwe] aan de Wetering [onder Steenwijkerwold] met Jacob Jacobs KETELLAPPER (zie 58796), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans HUISMAN (zie 58799).
   2.  Jan Jans HUISMAN (zie 58736).
   3.  Trijntje Jans HUISMAN (zie 58798).
   4.  Cornelis Jans HUISMAN (zie 58797).
   5.  Aaldert Jans (Aldert) HUISMAN (zie 67909).
   6.  Geertje Jans (Geertien) HUISMAN (zie 48460).

81215    Jan HENDRIKS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 30-05-1762 te Zwartsluis (getuige(n): Berentjen JANS), overleden voor 1763 te Zwartsluis, zoon van Hendrik Roelofs POTMAN (zie 81213) en Roelofjen JANS (zie 63786).
 
131654    Jan HENDRIKS (WOUDSMA (1812)), huisman (1823), geboren op 13-09-1763 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-11-1763 te Wolvega en Sonnega, overleden op 23-11-1832 te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Froukje Sijtzes van der MOLEN]; nalatende zes kinderen: Sijtze, Hendrik, Dirk, Trijntje, Harmen en Johannes; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenscha.p. Hij woonde in 1791 (bij zijn huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Oldelamer (gem. Weststellingwerf). Hij werd op 17-02-1793 te Wolvega (gem. Weststellingwerf), samen met zijn vrouw Froukje Zijtses van der MOLEN, op belijdenisse des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1794 (doop zoon Hendrik) te Wolvega, erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Froukjen Sijtzes van der MOLEN en hun] kinderen Sijtze, Hendrik, Dirk, Trijntje, Jeltje, Harmen en Johannes te Wolvega. Hij woonde in 1823 (overlijden vrouw) te Nijelamer (gem. Weststellingwerf). Zoon van Hendrik DIRKS (zie 131668) en Trijntje TEEKES (zie 131669).
Ondertrouwd 00-05-1791 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-05-1791 te Wolvega (Hervormd), hij te Nijeholtwolde, zij te Sonnega, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Vroukjen Sijtsen van der MEULEN (van der MOLEN (1793)), 22 jaar oud (zie 131653).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtze JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131664).
   2.  Hendrik JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131655).
   3.  Dirk JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131656).
   4.  Trijntje JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131657).
   5.  Jeltje JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131658).
   6.  Harmen JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131659).
   7.  Johannes JANS (WOUDSMA (1812)) (zie 131660).

81216    Jan HENDRIKS (POTMAN (1797)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-09-1763 te Zwartsluis, zoon van Hendrik Roelofs POTMAN (zie 81213) en Roelofjen JANS (zie 63786).
Ondertrouwd op 12-05-1797 te ZWartsluis, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28-05-1797 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenote is Jentien Harmens KORPERAAL (CORPERAAL (1797)), 28 jaar oud (zie 81222).
 
123665    Jan HENDRIKS (HOFMAN (1792)), geboren te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-02-1764 te Vledder, overleden op 28-08-1816 om 10:00 uur te Nijensleek, onder Vledder (gem. Diever - Dr.) op 52-jarige leeftijd (aangifte door: zijn zoon Jan Jans HOFMAN (24 jr., te Nijensleek)), als weduwnaar van Jacobje JANS; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1792 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook. Hij woonde in februari 1816 (overlijden vrouw) in het huis No. 27 te Nijensleek, onder Vledder (gem. Diever - Dr.). Zoon van Hendrik MICHIELS (HOFMAN (1757)) (zie 87662) en Jeltje (Jeltien) KOENDERTS (zie 87663).
Ondertrouwd op 01-01-1792 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-01-1792 te Vledder (N.G.), hij j.m. op Nieuwenschlijk (onder Vledder - Dr.), zij weduwe [mede] op Nieuwenschlijk. Echtgenote is Jacobjen (Jaapkien) JANS (EBEL (1797), TIMMER (1867)), 31 jaar oud (zie 123666). Zij lieten tussen 1793 en 1801 te Vledder (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Jeltjen, Hendrikje en Hendrik. Hendrik huwde in 1828 te Vledder met Jeltjen Lucas' BOSSCHA. {Zij was eerder ondertrouwd op 02-03-1782 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-03-1782 te Vledder (N.G.), hij j.m. op Nieuwenschlijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. van Nieuwenschlijk. Echtgenoot is Jan KIERS AALDERS, 38 jaar oud (zie 123667). Zij lieten tussen 1783 en 1788 te Vledder (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aaldert (2x) en Hillichien.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans HOFMAN (zie 103752).
   2.  Jeltjen (Jeltien) JANS (HOFMAN (1830)) (zie 123668).
   3.  Hendrikje Jans (Henderkien) HOFMAN (zie 123713).

14131    Jan HENDRIKS, geboren te Wendel, gedoopt (N.G.) op 16-05-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Hendrik JACOBS (zie 14130) en Geertjen Egtberts LOK (zie 14129).
 
93160    Jan HENDRIKS (THEIS (1807), JOCHEMS (1830)), arbeijder (1813,1840,<1847), turfmaker (1840), geboren 00-12-1765 te [Dinxterveen, onder] Kolderveen (Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij te Nijeveen geboren. Dat is vermoedelijk onjuist. Wat juist is dat hij te Nijveen gedoopt werd. Zijn ouders woonden in 1766 nog niet in Kolderveen, dus vermoedelijk werd hij geboren te Dinxterveen. In zijn overlijdensakte had dan moeten staan: "geboren te Wanneperveen".], gedoopt (N.G.) op 01-01-1766 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 18-01-1847 om 04:00 uur te ten zijnen woonhuize No. 113 staande te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), als weduwenaar van Femmigje Hendriks WESTERHUIS. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (Dr.). Hij woonde in 1837 (overlijden vrouw) in het huis No. 110 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), erna in 1840 (huwelijk zoon Hendrik) ook. Zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 93150) en Merrigjen (Marijtjen) KLAAS (NETEL (1748)) (zie 93151).
Ondertrouwd 00-04-1803 te Kolderveen (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijk niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen al te Kolderveen.], gehuwd voor de kerk op 01-05-1803 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Steenwijk. Echtgenote is Femmechien HENDRIKS (BLUIN (1821), PLUIM (1830), WESTERHUIS (1837)), 21 jaar oud (zie 93157). Zij waren volle achterneef en -nicht van elkaar: beide achterkleinkind van Klaas NETEL en Femmichjen ARENTS.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
121283    Jan HENDRIKS (BRUINS (1815)), arbeider (1815), landbouwer (1825), boerwerker (1829), geboren op 08-05-1766 te Ruinen (Dr.). Hendrik HENDRIKS [BRUINS (1830)] en Grietje JANS. Gedoopt (N.G.) op 11-05-1766 te Ruinen, overleden op 21-03-1830 om 10:00 uur te ten huize van Frederik de GROOT [met] No. 72-B [staande] in de gem. Ruinen (Dr.) op 63-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Jentien Pouwels HULS]; wonende te Ruinen (gem. Ruinen); nalatende kinderen; onvermogend; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1788 (bij zijn 1e huwelijk) te Ruinen (Dr.), erna ook. Hij woonde in 1793 (bij zijn 2e huwelijk) te Ruinen, erna ook. Hij woonde in 1825 (huwelijk zoon Roelof) te Ruinen. Hij woonde in 1826 (overlijden vrouw) in het huis No. 67 te Ruinen.
Ondertrouwd (1) op 06-04-1788 te Dwingeloo (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-05-1788 te Ruinen (N.G.), hij van Ruinen (Dr.), zij j.d. van Lheebroek (onder Dwingeloo - Dr.) woonagtig in den Anholt (onder Ruinen). Echtgenote is Albertjen CLAASZ (STRIJKER (1793)), 27 jaar oud (zie 121285). Zij lieten in 1789 te Ruinen (Dr.) een dochter Grietien dopen (N.G.). Grietien huwde in 1813 te Ruinen met Jan Jans ten BUUR en overleed in 1867 te Ruinen, als zijn weduwe.
Ondertrouwd (2) op 16-02-1793 te Ruinen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-03-1793 te Ruinen (N.G.), hij wed[uw]naar, zij j.d. van de IJhorst, wonende beide te Ruinen (Dr.). Echtgenote is Jentje (Jentien,Jantijn) POUWELS (HULS (1815), HULST (1815)), 23 jaar oud (zie 121284). Zij lieten tussen 1793 en 1815 te Ruinen (Dr.), te Koekange (Dr.), te Havelte (Dr.) en te Hoogeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albertien, Hendrikkien, Hendrik, Pauwel, Roelf, Roelofje en Hermannus. Albertien huwde in 1819 te Ruinen met de weduwnaar Albert Geerts NEEVE. Hendrikje overleed in 1827 te Ruinerwold (Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Hendrik huwde in 1818 te Koekange (gem. De Wijk - Dr.) met Albertjen BERENDS [SCHANS (1824)]. Pouwel huwde in 1829 te De Wijk met Hendrikje Berends KOEKOEK en overleed in 1857 te Zuidwolde, als haar echtgenoot. Roelofje overleed [mogelijk] voor 1812. Harmanus overleed met 3 dagen te Hoogeveen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Roelf JANS (BRUINS (1825)) (zie 121282).

105175    Jan HENDRIKS, geboren ca 1769.
Ondertrouwd op 12-10-1794 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 26-10-1794 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij weduwe [en moeder van een buitenechtelijk geboren kind]. Echtgenote is Elisabet Jans van den BERG (zie 88002). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-03-1778 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 15-03-1778 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Jan FOKKEN, 33 jaar oud (zie 88007).}
 
81932    Jan HENDRIKS (ROELES (1827)), arbeider (1827), turfmaker (1835), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-02-1770 te Steenwijk, overleden op 29-01-1848 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 77-jarige leeftijd, als partner van Marrigje SCHEPER; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook. Zoon van Hendrik JANS (ROELES (1850)) (zie 81913) en Marrigje ZJIRPS (VISSER (1850)) (zie 89994).
Ondertrouwd op 21-04-1799 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1799 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Marrigjen JANNES (ROELOFS (1835), SCHEPER (1848)) (zie 90277).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje (Margje) JANS (ROELES (1827), ROELEFS (1855), BOELES (1900)) (zie 90275).
   2.  Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278).

103613    Jan HENDRIKS (BRINK (1819)), geboren te Haskerland (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-04-1770 te Nijehaske. Hij woonde in 1819 (overlijden vader) te Akmarijp (gem. Utingeradeel - Fr.). Zoon van Hendrik Jans BRINK (BRINCK (1748)) (zie 60790) en Antje JANS (BEVER (1819)) (zie 103611).
 
133189    Jan HENDRIKS (MINTSEN (1806), SCHEEPER (1843)), geboren te Rijsberkampen, onder Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-09-1771 te Boyl, zoon van Hendrik MENSEN (SCHEPER (1812)) (zie 133191) en Tjaltjen (Jeltien) ABELS (zie 133192).
Gehuwd met Aaltjen CLASEN (zie 133190).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82967    Jan HENDRIKS, geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 28-02-1773 te Steenwijk, zoon van Hendrik GERRITS (PRIKKEN (1824)) (zie 82964) en Jantje JANS (ALBERTS (1815), PRIKKEN (1846), LUITJES (1857)) (zie 82965).
 
136619    Jan HENDRIKS (AKKERMAN (1823)), arbeider (<1826), geboren ca 1776 te Jubbega (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hendrik GERRITS [AKKERMAN (1826)] (overleden voor 1826 te Jubbega (gem. Schoterland - Fr.)) en Geertje JANS (overleden voor 1826 te Jubbega). Overleden op 03-08-1826 om 14:00 uur te in het huis No. 34 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) (aangifte door: zijn schoonzoon Jentje van TERWISGA (23 jr., pottebakkersknegt te Nijehaske)), als weduwenaar van Jantje HARMENS; nalatende twee kinderen: Geertje en Harmen; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1823 (huwelijk dochter Geertje) te Amsterdam.
Ondertrouwd 00-02-1802 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-03-1802 te Oldeberkoop (Hervormd), beide te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Jantje HARMENS (BLOKZIEL (1876)), 17 jaar oud (zie 136620). Zij lieten tussen 1802 en 1810 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) en te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geerdje, Harmen en Pijtertje (2x). Geertje huwde in 1823 te Haskerland (Fr.) met Jentje Feddes van TERWISGA en overleed in 1876 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als zijn weduwe. Pijtertje-1 overleed voor haar 2 jaar te Jubbega (gem. Schoterland). Pijtertje-2 overleed met 1 jaar te Jubbega.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128647    Jan HENDRIKS (BRON (1828)), geboren ca 1777. Hij woonde in 1802 (bij zijn huwelijk) te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-09-1802 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 03-10-1802 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijelamer, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antje BRANDS (BRON (1821)) (zie 128648). Zij kregen tussen 1803 en 1824 te Nijelamer en te Wolvega (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen, genaamd: Wimke, Hendrik, Aukje Brand, Brandt, Bauke, Sjoekje, Willem en Jantje. Wimke huwde in 1823 te Weststellingwerf met Klaas Jans DEINE. Aukje huwde in 1830 Weststellingwerf met Geert Jans de GROOT en huwde in 1837 met Jan Jochums SWART. Bauke huwde in 1838 te Weststellingwerf met Trijntje Jochems VEENSTRA. Jantje overleed met 3 jaar te Weststellingwerf.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
95281    Jan HENDRIKS (BOSCH (1812), BOS (1813)), arbeider (1838,<1840), geboren op 14-12-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-12-1777 te Steggerda en Vinkega, overleden op 25-12-1840 te Weststellingwerf (Fr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Annigje AALDERTS]; met certificaat van onvermogen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1800 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn [vrouw Antien AALDERTS en hun] kinderen Roelofje, Aaldert, Wemmegje, Hendrik en Antje te Steggerda. Hij werd op 11-04-1813 te Steggerda, samen met zijn vrouw Annigje AALDERTS, na het afleggen van plechtige belijdenis huns geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zoon van Hendrik JANS (BOSCH (1812), BOS (1821)) (zie 90082) en Roelofjen LUBBERTS (zie 95291).
Ondertrouwd 00-04-1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 11-05-1800 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antien (Annigje,Aartje) AALDERTS (AALDRIKS (1800), BOS (1825), van der LEEST (1849), van LEES (1879)), 19 jaar oud (zie 95282).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
121485    Jan HENDRIKS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-02-1778 te Meppel, overleden voor 1780 te Meppel (Dr.), zoon van Henderik CLAESSEN (van den BERG (1786), van den BERGH (1816)) (zie 110733) en Trijntjen (Trientjen) JANS (zie 52290).
 
98139    Jan HENDRIKS, geboren te Onna, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 07-06-1778 te Steenwijk, zoon van Hendrik JANS (HARTGERS (1786)) (zie 98137) en Marrigjen ALBERTS (zie 98136).
 
111896    Jan HENDRIKS (van den BERG (1812)), landbouwer (1812,1821,<1835), geboren te Nieuwleusen, zoon van Hendrik GERRITS en Hendrikjen ROELOFS (landbouwersche - 1821). Gedoopt (N.G.) op 01-11-1778 te Nieuwleusen, overleden op 16-06-1835 te Nieuwleusen op 56-jarige leeftijd, als partner van Jantjen BOERMAN, [eerder weduwnaar van Jantje WILLEMS]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld].
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 25-04-1812 te Nieuwleusen (gem. Dalfsen), zij weduwe. Echtgenote is Jantjen (Jennigje) WILLEMS (HAMMERS (1848), de GROOT (1865)), 44 jaar oud (zie 111886), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder ondertrouwd op 11-05-1787 te Nieuwleusen, gehuwd voor de kerk 00-06-1787 (N.G.), hij j.m. van Vollenhove, zij j.d. van Nieuwleusen. Echtgenoot is Jan JANS (POTJES (1861)) (zie 111885).}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 19-09-1821 te Nieuwleusen, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (BOERMAN (1821)), 24 jaar oud (zie 111897). Zij kregen te Nieuwleusen ca 1822 een dochter Hendrikje en in 1830 een levenloos geboren dochter. Na zijn overlijden werd van hen in 1835 aldaar nog geboren een levenloos geboren zoon. Hendrikje huwde in 1841 te Nieuwleusen met Jan Arendts HEKMAN en overleed in 1887 te Nieuwleusen als zijn partner.
 
78048    Jan HENDRIKS (WITHAAR (1804)), dagloner (1832), arbeider (<1845), geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-10-1779 te Wapserveen, overleden op 14-12-1845 om 08:00 uur te in [het huis] No. 439 (Wijk 6) te Meppel (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Albertien JANS. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) [mogelijk te Ruinerwold (Dr.), eerder] te Wapserveen (Dr.). Hij woonde in 1804 (doop zoon Hendrik) te Meppel (Dr.), zoon van Hendrik JANS (WITHAAR (1820)) (zie 130234) en Aaltje JANS (zie 130235).
Ondertrouwd op 14-08-1803 te Ruinerwold (Dr.), [te Wapserveen werd hun huwelijk niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Ruinerwold.], gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-09-1803 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. van Wapserveen (Dr.), zij j.d. van Ruinerwolt (Dr.). Echtgenote is Albertje (Albertien) JANS (KRAMER (1853)), 29 jaar oud (zie 78049). Zij kregen tussen 1804 en ca 1813 te Meppel (Dr.) drie kinderen, genaamd Hendrik, Jan en Arend. Hendrik huwde in 1827 te Meppel met Aaltje Geerts HOMMES en overleed in 1871 te Meppel, als haar weduwnaar. Arend huwde in 1836 te Meppel met Aaltje Arends NABER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANS (WITHAAR (1832)) (zie 78047).

133533    Jan HENDRIKS, geboren op 22-12-1779 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-12-1779 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden voor 1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Hendrik JANS (zie 133531) en Grietje JACOBS (BOS (1815)) (zie 38036).
 
113029    Jan HENDRIKS (KARSTEN (1802), KERSTEN (1832)), arbeider (1831), turfmaker (1832), geboren te De Bovenboer, onder Kolderveen (Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte was hij geboren ca 1786 te Kolderveen; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 13-02-1780 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 30-11-1864 te Paardelanden (gem. Zuidwolde - Dr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwnaar van Wemeltje Hendriks MEIJER; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1802 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna ook. Zoon van Hendrik JANS (KARSTEN (1781), CARSTEN (1812)) (zie 60000) en Beertje Jans (Beerte,Beerendje) DOOP (zie 59997).
Ondertrouwd 00-07-1802 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-08-1802 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Wemel Hendriks (Wemeltjen) MEIJER, 22 jaar oud (zie 82433).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Jans KARSTEN (zie 113030).
   2.  Beertien Jans KARSTEN (zie 113031).
   3.  Hendrik Jans KARSTEN (KERSTEN (1833)) (zie 113032).
   4.  Marchien Jans KARSTEN (KERSTEN (1832)) (zie 113033).
   5.  Harm Jans KARSTEN (zie 113035).

121486    Jan HENDRIKS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-11-1780 te Meppel, overleden voor 1784 te Meppel (Dr.), zoon van Henderik CLAESSEN (van den BERG (1786), van den BERGH (1816)) (zie 110733) en Trijntjen (Trientjen) JANS (zie 52290).
 
100820    Jan HENDRIKS (ASJES (1812), van der HULST (1833)), huistimmerman (1812,<1833), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 21-01-1781 te Zwartsluis (getuige(n): Jentien KLAAS), overleden op 02-09-1833 te Zwartsluis op 52-jarige leeftijd, als echtgenoot van Roelofje SPITSER. Hij woonde in 1812 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis. Zoon van Hendrik ASSIES (van der HULST (1813)) (zie 100821) en Mettien (Mattien) KLAES (KOK (1813)) (zie 100822).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-02-1812 te Giethoorn, hij j.m. gebooren te Zwartsluis, zij j.d. geboren in deze gemeente [= Giethoorn]. Gehuwd voor de kerk op 16-02-1812 te Giethoorn (N.G.) met Roelofje Willems SPITSE, 25 jaar oud (zie 100818), [N.B. Van hen werden te Zwartsluis geen kinderen geboren.].
 
68032    Jan HENDRIKS (BOSCH (1814), BOS (1839)), boereknegt (1814), geboren op 20-09-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-09-1781 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Hendrik JANS (zie 133531) en Grietje JACOBS (BOS (1815)) (zie 38036).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-02-1814 te Schoterland (Fr.) met Gertsje (Geertje) TJEERDS (BOLTJE (1814), BALTJE (1852)) (zie 97970).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans BOS (zie 122061).
   2.  Klaaske Jans BOS (zie 67728).

121488    Jan HENDRIKS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 17-11-1784 te Meppel (getuige(n): zijn peete: Albertje JANS), overleden voor 1792 te Meppel (Dr.), zoon van Henderik CLAESSEN (van den BERG (1786), van den BERGH (1816)) (zie 110733) en Trijntjen (Trientjen) JANS (zie 52290).
 
46834    Jan HENDRIKS (SLOT (1821)), schipper (1821,1834), geboren te [op de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 16-01-1785 te Wanneperveen (getuige(n): Neeltjen JANS), overleden op 11-05-1863 te Wanneperveen op 78-jarige leeftijd, als partner van Marrigje Jans de JONGE. Hij lag op 13-09-1834 met zijn schip te Joure naast het schip van zijn neef Gerrit Franzes SLOT, en was toen getuige bij de aangifte van het overlijden van Gerrits zoontje Hendrik. Zoon van Hendrik JANS (SLOT (1849)) (zie 46832) en Trijntjen DERKS (zie 23344).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-04-1821 te Wanneperveen met Margjen Jans (Marrigjen,Mergjen) de JONGE, 34 jaar oud (zie 21981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 65154).

71514    Jan HENDRIKS, geboren op 10-09-1786 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-09-1786 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, zoon van Hendrik BERENDS (HENTO (1813)) (zie 53664) en Jentje JANS (HUISMAN (1819), AKKERMAN (1826), LEENDERTS (1848), HUIS (1864)) (zie 53665).
 
128145    Jan HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITMUS (1817)), boereknegt (1817), arbeider (1819,1821,1824,1829,1832,1836,1848,<1865), veenwerker (1847), geboren op 09-01-1787 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1788 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.) als zoon van Jan Hendriks WITMUS en Grietje HENDRIKS; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn huwelijksakte; overigens woonde hij met 2 jaar te Rottum.], gedoopt (Hervormd) op 14-01-1787 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 19-01-1865 om 17:00 uur te in de huizinge No. 179 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwenaar van [Klaasje Reins PHEIFFER]. Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Rottum (gem. Schoterland). Hij woonde in 1836 (overlijden vrouw) in een ongenummerd huis te Rottum. Hij woonde in 1847 (huwelijk dochter Sjoukjen) te Rottum, erna in 1848 (huwelijk zoon Hendrik) ook. Zoon van Hendrik JANS (WITMUS (1811), de WITMUS (1817)) (zie 80791) en Grietie HENDRIKS (NIJMEIR (1786), NIJMEIJER (1830)) (zie 69488).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-12-1817 te Lemsterland (Fr.). De huwelijksdatum onduidelijk, lag tussen 7 en 11 december 1817. Echtgenote is Klaaske Reijns PEIFFER (PEIFER (1817), PIJFER (1819), PHEIFER (1824), PHEIFFER (1829), PFEIFFER (1836), PHIJFFER (1884)), 27 jaar oud (zie 128146).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukjen Jans WITMUS (de WITH (1878)) (zie 128154).
   2.  Nieske Jans WITMUS (zie 128156).
   3.  Hendrik Jans WITMUS (zie 128144).
   4.  Rein Jans WITMUS (zie 128157).
   5.  Grietje Jans WITMUS (zie 128158).

107855    Jan HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-09-1788 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen), zoon van Hendrik JANS (VONK (1823)) (zie 49461) en Zusanna JANS (GREVELINK (1809)) (zie 49462).
 
60005    Jan HENDRIKS (KARSTEN (1817)), turfmaker (1817), geboren te [de Bovenboer te ] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-12-1788 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 17-04-1847 om 07:00 uur te in de huizinge No. 173 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje Sijbes BOK; nalatende twee kinderen: [Geesje en Beerentje]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Hendrik JANS (KARSTEN (1781), CARSTEN (1812)) (zie 60000) en Beertje Jans (Beerte,Beerendje) DOOP (zie 59997).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-08-1817 te Schoterland (Fr.) met Jantjen SIEBES (BOK (1817)), 21 jaar oud (zie 60013). Zij kregen in 1818 en in 1821 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen, genaamd: Geesje en Beerentje. Geesje huwde in 1851 te Wymbritseradeel met Sijbe Wijbrands de BOER en overleed in 1909 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.), als zijn weduwe. Beerentje huwde in 1862 te Wymbritseradeel met Wibbe Gerrits JONKMANS en overleed in 1910 te Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel), als zijn weduwe.
 
107854    Jan HENDRIKS (VONK (1814)), arbeider (1814,1816,1820,1824), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 11-10-1789 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen), zoon van Hendrik JANS (VONK (1823)) (zie 49461) en Zusanna JANS (GREVELINK (1809)) (zie 49462).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-01-1814 te Steenwijkerwold met Hendrikje Peters DOOP (ZWARTS (1823), DOOPS (1849)), 29 jaar oud (zie 71399).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
100545    Jan HENDRIKS (BETTEN (1825)), boerenknegt (1825), geboren op 10-11-1790 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 21-11-1790 te Peperga en Blesdijke, overleden op 02-08-1865 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 74-jarige leeftijd, als weduwnaar van Antje ten NOORT. Zoon van Hendrik JANS (BETTEN (1825)) (zie 100546) en Geesjen SIEUWERTS (SOUWERTS (1785)) (zie 100547).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-04-1825 te Oldemarkt met Antjen Jans ten NOORD (ten NOORT (1825)), 34 jaar oud (zie 100544). Hij huwde samen met zijn zus Aaltje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans BETTEN (zie 100548).

91692    Jan HENDRIKS (OOSTRA (1813)), landbouwer (1816,1819,1822,1824,1826,1827,1830,1833,1834), huisman (1826), arbeider (1835,1843), geboren op 14-05-1791 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-05-1791 te Vinkega, overleden op 14-03-1847 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 55-jarige leeftijd. Hij woonde in 1826 (overlijden schoonvader) te Doldersum (Dr.). Zoon van Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1813)) (zie 91693) en Hendrikje LIEUWEN (zie 91694).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 29-09-1813 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantien (Jantje) JANNIS (BIJKER (1812)), 16 jaar oud (zie 91696).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 19-11-1835 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietje LEBBERTS (OOSTERHOF (1851)) (zie 91689). {Zij was eerder ondertrouwd op 03-06-1808 te Gerecht Steenwijkerwold. Te Steenwijk werd hun huwelijk ingeschreven op 05-06-1808. Gehuwd voor de kerk op 26-06-1808 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Ragger WIJNANDS, 20 jaar oud (zie 91686). Zij was eerder gehuwd op 07-07-1820 te Steenwijkerwold, [hij weduwnaar, zij weduwe]. Echtgenoot is Coene REMMELTS (PIT (1775)), 71 jaar oud (zie 75210).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Jans OOSTRA (zie 106909).
   2.  Hendrikje Jans OOSTRA (zie 106910).
   3.  Wikke Jans OOSTRA (zie 112405).
   4.  Hendrik Jans OOSTRA (zie 112406).
   5.  Jannes Jans OOSTRA (zie 112407).
   6.  Jannis Jans OOSTRA (zie 112408).
   7.  Jannes Jans OOSTRA (zie 112409).
   8.  Lieuwe Jans OOSTRA (zie 112410).
   9.  Lieuwe Jans OOSTRA (zie 106908).

60866    Jan HENDRIKS (MUIS (1819)), turfmaker (1819), veenwerker (<1827), geboren op 29-09-1793 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-10-1793 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 05-10-1827 om 04:00 uur te in het huis No. 21 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 34-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jente Lucas' KLIJNSTRA; nalatende drie kinderen. Hij woonde in 1819 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Hendrik LUIJTEN (MUIS (1812), MUS (1828)) (zie 12909) en Annigjen Jans van der WINDE (WENDE, POST (1797), WIND (1812)) (zie 14022).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-02-1819 te Schoterland (Fr.) met Jentje (Jente) LUCAS (KLIJNSTRA (1819)), 21 jaar oud (zie 60870). {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 23-01-1848 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Pijtter Johannes' LANGIUS, 57 jaar oud (zie 110105).}
 
75246    Jan HENDRIKS (LOS (1812)), boerenbedrijf [houdende] (1827), arbeider (1835), geboren op 04-01-1794 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren bij deze ouders ca 1794 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 22-01-1794 te Peperga en Blesdijke, overleden op 01-05-1849 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 55-jarige leeftijd, als partner van Grietje van BUITEN. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn vader en zijn zus Margien [de jongere] te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Hendrik LAMBERTS (LOS (1827)) (zie 75247) en Hendrikjen DIRKS (zie 75248).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 15-05-1835 te Oldemarkt met Grietje HARMS (van BUITEN (1835)), 26 jaar oud (zie 75245).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
116395    Jan HENDRIKS (UITERWIJK (1825), AALTIES (1825)), arbeider (1825,<1869), turfmaker (1846), geboren op 10-05-1795 te Eemten, onder De Wijk (Dr.), zoon van Hendrik HENDRIKS [AALTIES (1825)] (overleden op 22-11-1818 te De Wijk) en Hendrikjen GARRITS (arbeidersche - 1825), die huwden op 27-11-1791 te IJhorst en De Wijk (Dr.) (hij j.m. van Avereest, zij j.d. van De Wijk, beide wonende te De Eemten (onder De Wijk)). Gedoopt (N.G.) op 14-05-1795 te IJhorst en De Wijk, overleden op 05-12-1869 om 01:00 uur te Slagharen (gem. Ambt Hardenberg) op 74-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hilligje SEPER. Hij woonde in 1825 (bij zijn huwelijk) te De Wetering (gem. De Wijk - Dr.). Zoon van Hendrik HENDRIKS (AALTIES (1825)) (zie 84913) en Hendrikjen GARRITS (zie 84914).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-04-1825 te De Wijk (Dr.) met Hilligjen ALBERTS (SEUPER (1825), SEPER (1869), SEUPERS (1870)), 23 jaar oud (zie 116396).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40020    Jan HENDRIKS (EVENDIK (1823)), schippersknegt (1823,1824,1826,1827,1842,1843,1844,1848), schipper (1829), geboren op 03-11-1795 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 15-11-1795 te Blokzijl (getuige(n): Hendrikje VOLKENS, zijn tante). Hij woonde in 1834 (overlijden zoon Volken) in het huis No. 38 in de Kuinderstraat te Blokzijl. Hij verhuisde op 15-09-1834 met zijn vrouw em kinderen naar Amsterdam. Hij woonde in 1843 (overlijden dochter Aaltje) in in de Kuinderstraat. Hij woonde in 1845 (overlijden dochter Pietertje) aan de Noorderkade te Blokzijl. Zoon van Hendrik Volkens EVENDIK (zie 36771) en Pietertje Jacobs BRUIJN (zie 39777).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1823 te Blokzijl, beide wonende te Blokzijl. Echtgenote is Geesje Jacobs HELDER, 19 jaar oud (zie 40027).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
116123    Jan HENDRIKS, geboren op 17-04-1799 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-04-1799 te Steggerda en Vinkega, zoon van Hendrik JACOBS (OOSTERHOF (1815)) (zie 86962) en Immigje (Emmigje) JOOSTEN (zie 86963).
 
68327    Jan HENDRIKS (STUIVER (1812)), arbeider (1834), geboren op 13-08-1799 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-09-1799 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 23-04-1846 om 07:00 uur te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje Jans BLOK. Hij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broer Arend en zijn zussen Aaltje, Grietje en Harmenke te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1834 (overlijden schoonvader) te Langezwaag. Zoon van Henderik Arends STUIVER (zie 68321) en Jantje JANS (WOUDSTRA (1823)) (zie 68324).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-10-1824 te Opsterland (Fr.) met Antje JANS (BLOK (1812)), 23 jaar oud (zie 68333).
 
48628    Jan HENDRIKS, geboren op 31-10-1799 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 10-11-1799 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Niesjen ROELOFS), zoon van Hendrik ROELOFS (RIETVELD (1819)) (zie 48623) en Klaasjen HENDRIKS (DOEVEN (1876)) (zie 45633).
 
85935    Jan HENDRIKS (BOS (1838)), geboren te de Haare, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 28-03-1802 te Steggerda (getuige(n): Jan JACOBS), zoon van Henricus (Hendrik) ULKENS (OELEKE (1802), BOSCH (1812), BOS (1813), OKKES (1838)) (zie 85936) en Geesje JANS (KUKEN (1813), KUIKEN (1830)) (zie 85937).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-11-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Rinske (Reinskje) APHERTS (ALBERTS (1811), FLEER (1838)), 27 jaar oud (zie 85934).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
123731    Jan HENDRIKS (HOLLANDER (1829)), arbeider (1886), geboren te in 't Dorp Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-04-1803 te Havelte, zoon van Hindrik JANS (HOLLANDER (1829)) (zie 123732) en Hillegijn EVERTS (BRUINS (1829)) (zie 123733).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-09-1829 te Weststellingwerf (Fr.) met Janna Klaassen (Johanna) KEIZER, 25 jaar oud (zie 123728).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Jans HOLLANDER (zie 132533).

118132    Jan HENDRIKS, geboren op 01-06-1803 te Tuttels Erve te IJsselham, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-06-1803 te Paasloo (getuige(n): Pietertjen JANS), overleden voor 1807 te Tuttels Erve te IJsselham, onder Oldemarkt, zoon van Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793) en Geesjen JANS (WEVER (1801), WEEVER (1804)) (zie 132794).
 
47872    Jan HENDRIKS (BOS (1827)), arbeider (1827,1859,1863), geboren op 14-08-1804 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 19-08-1804 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Jacobjen GOOSSENS), zoon van Hendrik WIJCHERS (SCHAAP (1791), BOS (1813)) (zie 47853) en Jantjen HENDRIKS (ELLEN (1846)) (zie 47854).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1827 te Oldemarkt met Grietjen Jacobs (Geertjen) PIJLMAN, 23 jaar oud (zie 48538).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje Jans (Marrijgien) BOS (BOSCH (1884)) (zie 48543).
   2.  Hendrik Jans BOS (zie 48545).
   3.  Marten Jans BOS (zie 48541).

98186    Jan HENDRIKS (OOSTERVEEN (1843)), turfmaker (1843), geboren te de Bovenboer [te Kolderveen] (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-11-1806 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Hendrik WILMS (OOSTERVEEN (1845)) (zie 98181) en Aaltijn Reinders HOORN (zie 98180).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-11-1843 te Nijeveen (Dr.) met Roelofjen Jannes' KROES, 27 jaar oud (zie 82389).
 
99867    Jan HENDRIKS, geboren op 27-01-1807 te [Oldelamer], gedoopt (Hervormd) op 08-03-1807 te Oldelamer en Oldetrijne. Hij woonde in 1811 met haar beide ouders, met zijn broer Dirk, en zijn zussen Oedske en Renske te [onder] Oldemarkt. Zij woonde in 1813 (notariele akte) te Ossenzijl (gem. Oldemarkt). Zoon van Hendrik DIRKS (de VRIES (1818)) (zie 99856) en Vroukje (Fokkjen) OETZES (STOOKER (1811), STOKER (1818)) (zie 99855).
 
120723    Jan HENDRIKS, geboren op 06-11-1807 te Tuttels Erve te IJsselham, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 08-11-1807 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Femmigjen HENDRIKS). Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn beide ouders, met zijn broer Rutgert en zijn zussen Jeltje, Jantje en Andriesje te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793) en Geesjen JANS (WEVER (1801), WEEVER (1804)) (zie 132794).
 
98240    Jan HENDRIKS, geboren te [onder] Havelte (Dr.), gedoopt (N.G) op 18-12-1808 te Havelte, overleden voor 1810 te Havelte (Dr.), zoon van Hendrik GEERTS (ten HOEVE (1812), ten OEVE (1832), ten OEVER (1835)) (zie 98214) en Geesje JANS (ODIE (1812)) (zie 93140).
 
138614    Jan HENDRIKS (OFFEREIN (1834)), landbouwer (1834,1839), geboren te Doldersum, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-02-1809 te Vledder. Hij woonde in 1834 (bij zijn huwelijk) te Gasselte (Dr.). Zoon van Hendrik CORNELIS (OFFEREIN (1828)) (zie 138618) en Geertje ALBERTS (zie 138619).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-09-1834 te Havelte (Dr.) met Klaasje Lamberts DIJKSTRA (zie 138615).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70083    Jan HENDRIKS (PIJLMAN (1835)), geboren op 18-09-1809 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-10-1809 te Oudehaske en Haskerhorne, zoon van Hendrik HENDRIKS (PIJLMAN (1847)) (zie 70081) en Aeltje JANS (MEIJER (1847)) (zie 70082).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-03-1835 te AEngwirden (Fr.) met Jantje Geerts RUITER (zie 70084).
 
98239    Jan HENDRIKS (ten OEVER (1837)), boerknegt (1837), arbeider (1837,1841,1845,1848,1851,1854,1861,1871,1873,1876,1881), geboren te [onder] Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-05-1810 te Havelte, overleden op 25-10-1889 te Ruinen (Dr.) op 79-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje HAVERKAMP. Zoon van Hendrik GEERTS (ten HOEVE (1812), ten OEVE (1832), ten OEVER (1835)) (zie 98214) en Geesje JANS (ODIE (1812)) (zie 93140).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-09-1837 te Havelte (Dr.) met Geertien Harms HAVERKAMP (zie 98241). Zij kregen tussen 1837 en 1854 te Havelte (Dr.) zes kinderen, genaamd: Hendrik, Harm, Geesje, Aaltje, Anna en Lambert. Hendrik huwde in 1861 te Havelte met Grietje Kornelis' BERENDS en overleed in 1903 te Darp (gem. Havelte) als haar weduwnaar. Harm huwde in 1876 te Ruinen (Dr.) met Marchien Egberts WERNERS. Geesje huwde in 1871 te Havelte met Jan Jans TIEMENS en overleed in 1922 te Pijlebrug (gem. Havelte) als zijn echtgenote. Aaltje huwde in 1873 te Havelte met Roelof Jans HILBERTS. Anna huwde in 1876 te Havelte met Hendrik Jacobs DIJKERT. Lambert huwde in 1881 te Havelte met Geertje Egberts LUTEN.
 
98017    Jan HENDRIKS, geboren te de Bovenboer, onder Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-12-1810 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 01-07-1812 om 18:00 uur te in het huis No. 9 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen) op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik JANS (CLOMP (1808), KLOMP (1812)) (zie 98014) en Marietje Klaassen (Marchien,Margje) ROELDEN (ROLDEN (1812)) (zie 98015).
 
87169    Jan HENDRIKS (LOEN (1838)), sluiswachter (1847,1854), geboren op 13-04-1811 om 09:00 uur te Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-04-1811 te Scherpenzeel, [N.B. In de doopakte staat Schoterzijl (gem. Schoterland - Fr.) als zijn geboorteplaats.], overleden op 10-09-1864 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 53-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Aafje Tijmens de JONG]. Hij woonde in 1847 (overlijden schoonvader) te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1854 (overlijden schoonmoeder) te Sonnega. Zoon van Hendrik Everts LOEN (zie 31834) en Trijntie JANS (UFFELAAR (1812), UFLER (1815), EUFFELAAR (1838), ELFFELAAR (1866)) (zie 87170).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Aafje TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1838)), 27 jaar oud (zie 87168).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans LOEN (zie 123195).

71381    Jan HENDRIKS (de WEERD (1840), de WEERT (1857)), arbeider (<1857), geboren op 26-10-1811 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-12-1811 te Scherpenzeel, overleden op 12-05-1857 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg) op 45-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje Hendriks WESTRA. Zoon van Hendrik JACOBS (zie 34679) en Hendrikje Jans TIMMERMAN (zie 40601).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-03-1840 te Weststellingwerf (Fr.) met Aaltjen Hendriks WESTRA (zie 71405). Zij kregen in 1840 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Hendrik. Zij kregen tussen 1842 en 1855 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf) zes kinderen, genaamd: Gebbigje, Hendrikje, Jantje, Geesje en Willem. Zij kregen in 1849 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) een zoon Jacob. {Zij is later gehuwd op 26-06-1858 te Ambt Hardenberg, [hij weduwnaar], zij weduwe. Echtgenoot is Jannes Klaassen BATING, 33 jaar oud (zie 124523). Zij kregen in 1859 en in 1863 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg) twee kinderen, genaamd: Jennigjen en Hendrik. Jennigje overleed met 32 jaar te Lutten (gem. Ambt Hardenberg). Hendrik overleed met 5 jaar te Dedemsvaart.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans de WEERD (zie 124530).

152259    Jan HENDRIKS (OOSTERVEEN (1840)), arbeider (1840), veehouder (1850,<1881), geboren op 11-11-1811 te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-11-1811 te Nijeveen, [Data staan zo vermeld in de geboorteakte en de doopakte.], overleden op 20-03-1881 om 15:00 uur te ten zijnen huize No. 95 (Wijk A) [= Nijeveen] in de gem. Nijeveen (Dr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje WITHAAR. Hij woonde in 1840 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna ook. Hij liet op 21-09-1843 te Assen (Dr.), samen met zijn vrouw Jantje Arends WITHAAR, zijn testament opmaken; zij woonden toen te Nijeveen. Hij woonde in 1876 (huwelijk zoon Arend) te Nijeveen. Zoon van Hendrik KOOPS (OOSTERVEEN (1829)) (zie 152256) en Roelofien Pieters WOLF (zie 152255).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-02-1840 te Nijeveen (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Jantje Arends WITHAAR, 22 jaar oud (zie 152262). Zij kregen in 1850 te Nijeveen (Dr.) een zoon Arend. Arend huwde in 1876 te Nijeveen met Grietje Hendriks VENEBOER en overleed in 1936 te Nijeveen, als haar weduwnaar.
 
119484    Jan HENDRIKS (BOSMAN (1852)), geboren op 13-07-1820 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 16-07-1820 te Zwartsluis (getuige(n): Merrigje Jans BAKKER, [moeders moeder]), zoon van Hendrik Faken BOSMAN (BOSCHMAN (1838)) (zie 119480) en Maria Klaassen van den BERG (zie 119479).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-01-1852 te Zwartsluis met Aaltien Reinders HOORN, 21 jaar oud (zie 119486).
 
32743    Jan HENDRIKS, overleden voor 1700 te Blokzijl.
Gehuwd met Steijntje FEIJKES (zie 32742). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-11-1700 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-11-1700 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beijde tot Blokzijl. Echtgenoot is Michiel Cornelisz BOCK, 42 jaar oud (zie 32723).}
 
57838    Jan HENDRIKS.
Gehuwd met Gerrigje van LAAR (zie 57839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans (zie 57837).

64869    Jan HENDRIKS.
Gehuwd met Koopje TJEERDS (zie 64870).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelisjen (Knelisjen,Kornelia) JANS (zie 64866).

72743    Jan HENDRIKS.
Gehuwd met Cornelisje ROELOFS (zie 72744).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof JANS (KATENS (1758), KUNST (1773)) (zie 72745).
   2.  Anne JANS (KUNST (1762), CUNST (1767)) (zie 72721).
   3.  Reinder JANS (KUNST (1816), HEINS (1843)) (zie 114978).
   4.  Griettie JANS (zie 72746).

75511    Jan HENDRIKS (STUIJVER (1741), STUVERS (1748)). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2745) met zijn vrouw Geesje WOLTERS en hun kinderen Jantje, Trijntje en Hendrikje in de Oosterkluft van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd (1) op 24-04-1740 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-05-1740 te [Steenwijkerwold] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Geesje WOLTERS (PIETERS (1741)) (zie 75512).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1753 met Jantje JANS (zie 75516).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantien Jans STUIJVER (zie 75513).
   2.  Trijntien Jans STUIJVER (zie 75514).
   3.  Hendrickien Jans STUIJVER (zie 75515).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Hendrikien Jans STUIJVER (zie 75517).
   5.  Hendrik Jans STUIVER (zie 75518).

80132    Jan HENDRIKS (CUIPER (1743), KUPER (1748), KUIPER (1757)). Hij woonde in 1742 (bij zijn 3e huwelijk te Zuidveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2682) met zijn 3e vrouw Grietje HENDRIKS en hun dochter Marrigjen in de Westerkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd op 28-10-1742 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 11-11-1742 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Grietje (Gretje) HENDRIKS (zie 80133).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
87286    Jan HENDRIKS, arbeider (1822).
Gehuwd met Jantje ALDRIKS (zie 87287).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112481    Jan HENDRIKS.
Gehuwd met Grietje BERENDS (zie 112489).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126403    Jan HENDRIKS.
Gehuwd met Saapke GERBENS (zie 126404).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133560    Jan HENDRIKS (van RHEEN (1845)).
Gehuwd met Hendrikje STEVENS (van der HOEK (1845)) (zie 133561).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Trientje) JANS (van RHEEN (1845)) (zie 50693).

137217    Jan HENDRIKS (VAANDRING (1815), VAANDERNG (1818)), arbeider (1815,1834), dagloner (1818), zoon van Hendrik JANS (zie 137215) en Lubbigjen (Elizabeth) GERRITS (zie 137216).
Gehuwd met Berentjen Gerrits KANIS (zie 137218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans VAANDRING (VAANDERING (1834)) (zie 137219).

77997    Jan GROEN HENDRIKS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 02-02-1710 te Steenwijk, zoon van Hendrik WIFFEN (WUFFEN (1710)) (zie 77992) en Pietertjen BERENTS (zie 77993).
 
76052    Jan Hendriks HENDRIKS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-01-1718 te Steenwijk, zoon van Hendrik HENDRIKS (zie 76049) en Margareta Wessels van SANTEN (zie 76034).
 
10797    Jan Hoegen HENDRIKS, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 14-05-1719 te Vollenhove, zoon van Hendrick JANS (zie 8157) en Aagte GERRITS (zie 10800).
 
98233    Jan PIETERS (Jan PEETER) HENDRIKS (JONGERMAN (1812)), landbouwer (1812,1813,1816,1819,<1822), geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-08-1780 te Havelte, overleden op 17-06-1822 om 17:00 uur te ten zijnen huize No. 74 [staande] in de kluft van Darp (gem. Havelte - Dr.) op 41-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietjen Jans PIETERS. Hij woonde in 1802 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Havelte (Dr.). Hij deed op 09-11-1812 te Havelte de aangifte van het overlijden van zijn vader; hij woonde toen te Havelte. Zoon van Henrik JANS (JONGERMAN (1779), JONGERMANS (1817)) (zie 102573) en Lammechjen (Lammegien,Lammetje) WILMS (zie 149477).
Ondertrouwd op 16-10-1802 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-11-1802 te [Havelte] (N.G.), hij j.m. van 't Nijeveen (Dr.), zij j.d. te Hesselte (onder Havelte - Dr.). [N.B. Er is enige twijfel of dit wel hun huwelijksakte was, doordat deze bruidegom "van 't Nijeveen" was; echter: doordat hun 1e kind gedoopt werd in 1803 te Havelte, is een huwelijk in 1802 volgens de verwachting en er werden [voor zover bekend] geen andere kinderen gedoopt te Havelte, dan de hunne, namelijk van de man die na 1812 de familienaam JONGERMAN voerde en van de vrouw die na 1812 de familienaam PIETERS voerde.] met Grietje JANS (PIETERS (1812)) (zie 98234). Zij kregen tussen 1803 en 1819 te Havelte (Dr.) zeven kinderen: Lammegijn (2x), Jan, Grietje, Hendrik, Jan en Jentjen. Lammigchien-2 huwde in 1831 te Ruinerwold met Derk Jacobs HUT en overleed in 1841 te Ruinen (Dr.), als zijn echtgenote. Jan-1 overleed met 6 jaar te Havelte. Grietje huwde in 1843 ter Havelte met Engbert Klazen EMS en overleed in 1846 te Havelte, als zijn echtgenote. Jan-2 overleed met 13 jaar te Havelte. Jentjen overleed met 10 jaar te Havelte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans JONGERMAN (zie 98232).

112860    Jan Reijnders HENDRIKS, geboren op 12-02-1812 te Nijeveen (Dr.), zoon van Reinder Hendriks TALEN (WITHAAR (1845)) (zie 72528) en Hendrikjen JANS (WITHAAR (1812)) (zie 72529).
 
130232    Jan REIJNDS HENDRIKS (WITHAAR (1820)), geboren te Rheebruggen bij Anssen, onder Ruinen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-02-1715 te Ruinen (getuige(n): Jan ROELOFS). Hij woonde in 1740 (bij zijn huwelijk) te Rheebruggen bij Ansen (onder Ruinen - Dr.), erna te Uffelte (onder Havelte - Dr.). Hij woonde in 1747 (doop dochter Albertien) te Lhee (onder Dwingeloo - Dr.), erna ook. Zoon van Hendrik WILLEMS (WITHAAR (1739)) (zie 30999) en Lammigjen ROELOFS (zie 130231).
Ondertrouwd 00-09-1740 te Ruinen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-10-1740 te [Ruinen] (N.G.), hij j.m. van Rhebrugge, zij j.d. van Ansen, beide onder Ruinen (Dr.). Echtgenote is Derkien (Dirkje) ALBERTS (zie 130233). Zij lieten tussen 1744 en 1758 te Havelte (Dr.) en te Dwingeloo (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikjen, Albertien, Hendrik, Albert en Willem; de eerste geboren te Uffelte (onder Havelte), de laatste vier geboren te Lhee (onder Dwingeloo). [Dit betekent dat zij beide moeders niet vernoemden! Toch is er door de vermelding van 'van Rhebrugge' in hun huwelijkakte en door het doorlopen van de familienaam WITHAAR, geen twijfel over zijn herkomst.].
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28007    Jan Talen HENDRIKS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 24-11-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen JANS), zoon van Hendrik ELIJAS (zie 28001) en Hilligjen JANS (TALEN (1748)) (zie 28002).
 
119722    Janke HENDRIKS (COOPS (1845), KOOPS (1845)), geboren ca 1766 te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.), dochter van Hendrik Gerbens COOPS en Aukjen JANS, [van welke ouders in Friesland geen huwelijk werd ingeschreven]. Overleden op 04-07-1845 om 02:00 uur te in het huis No. 159 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), als weduwe van Hendrik Douwes van DAM; nalatende drie kinderen: Hendrik, Douwe en Froukje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.). Zij woonde in 1794 (doop dochter Aukjen) aan de Luxterhooiweg te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij werd op 11-02-1806 te Gorredijk (gem. Opsterland), samen met haar man Hendriks DOUWESZ, op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde in 1824 (huwelijk dochter Vroukjen) te Gorredijk, erna in 1829 (overlijden dochter Aukjen) ook.
Ondertrouwd 00-04-1792 te Rijperkerk (gem. Tietjersteradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-04-1792 te Hardegarijp (Hervormd), beide te Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.). Echtgenoot is Hendrik DOUWES (van DAM (1821)) (zie 119721). Zij lieten tussen 1792 en 1815 te Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.) en te Opsterland (Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Froukje, Aukjen, Douwe, Hendrik, Douwe, Uulkjen, Vrouwkjen, Uulkjen, Dominicus en Jantje.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
87151    Janke HENDRIKS (SNIJDER (1827)), geboren ca 1771, overleden op 22-11-1854 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwe van [Tijmen Jacobs de JONG]; nalatende zes kinderen: Volkje, Hendrik, Jacob, Trijntje, Harmen en Aafje; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Oldelamer (gem. Weststellingwerf). Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met haar man Tijmmen Jakobs de JONGE en hun kinderen Folkje, Hendrik, Trijntje, Jakob, Harmen en Aafjen te Oldelamer.
Ondertrouwd 00-04-1792 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-05-1792 te Oldetrijne (Hervormd), beide te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Tijmen JACOBS (de JONGE (1812), de JONG (1830)), 30 jaar oud (zie 87150). Zij lieten tussen 1794 en 1811 te Oldelamer en Oldetrijne (gem Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Volkjen (2x), Hendrik, Trijntje, Jacob, Harmen en Aafjen. Hendrik huwde in 1827 te Schoterland (Fr.) met IJbeltje Jochems van der MEULEN. Jacob huwde in 1832 te Weststellingwerf met Grietje Dirks BIJL en overleed op 22-01-1855 te Weststellingwerf, als [haar] echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Volkjen TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87166).
   2.  Trijntje TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 140221).
   3.  Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149).
   4.  Aafje TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1838)) (zie 87168).

132221    Janke HENDRIKS. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Oosthem (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1782 te Oosthem (gem. Wybritseradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-01-1783 te IJlst (Fr.) (Hervormd), beide te Oosthem (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Echtgenoot is Wiebe AGES (van den BERG (1849)), 36 jaar oud (zie 113998). {Hij was eerder ondertrouwd 00-08-1775 te Oosthem (gem. Wymbritseradeel - Fr.), te Wirdum op 16-08-1775 attestatie afgegeven naar Oosthem. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-08-1775 te Oosthem (Hervormd), hij te Oosthem (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zij te Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.); hun huwelijk werd de volgende dag ingezegend in de RK-kerk te Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel) met Goitske RIJNSES (zie 113999). Zij lieten in 1777 en in 1780 te Blauwhuis (gem. Wymbritseradeel - Fr.) twee kinderen dopen (R.C.), genaamd: Age en Rigtjen. Age overleed voor 1785 te Oosthem (gem. Wymbritseradeel - Fr.).}
 
22430    Janna (Johanna) HENDRIKS, geboren ca 1724.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1749 met Gerrit NIEUWENHUIJS (zie 22431), [N.B. Zij zijn als echtpaar in 1752 naar Blokzijl verhuisd. Zij hadden toen al minstens 2 kinderen, nl. Gerrit en Hendrik. Volgens de volkstelling 1748 woonden zij in dat jaar niet als echtpaar in Kwartier Vollenhove.].
Ondertrouwd (2) op 29-05-1774 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 12-06-1774 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide van Blokzijl. Echtgenoot is Jan HENDRIKS (KALK (1751), KROOIJ (vanaf 1752)) (zie 22429). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-05-1743 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 02-06-1743 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Vollenhove, wonende alhier [= te Blokzijl], zij j.d ook van Vollenhove, gewoond hebbende te Enkhuijzen. Echtgenote is Tijmentje JANS, 23 jaar oud (zie 11052).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Gerrits (zie 39966).
   2.  Gerrit Gerritsz (zie 39973).
   3.  Willem Gerrits NIEUWENHUIS (zie 27679).
   4.  Geertje Gerrits NIJENHUIJS (zie 39967).
   5.  Fredrik Gerrits NIJENHUIJS (zie 39968).
   6.  Berend Gerrits (zie 39969).
   7.  Geertje Gerrits (zie 39278).
   8.  Fempje Gerrits (zie 39970).
   9.  Fempje Gerrits (zie 39971).
   10.  Dirk Gerrits (zie 39972).

21817    Janna HENDRIKS, geboren ca 1742.
Gehuwd voor de kerk ca 1766 met Hendricus DONDERS (zie 21816).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88050    Janna (Johanna) HENDRIKS, geboren ca 1772. Zij woonde in 1798 (doop zoon Sijmen) te Vledder (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Jannes JURJENS (VOS (1837)) (zie 88049). Zij lieten tussen 1798 en 1810 te Vledder (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Sijmen, Jurjen, Heiltien, Hendrik, Pieter en Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurjen Jannes' VOS (JANS (1862)) (zie 88048).
   2.  Hendrik Jannes' VOS (zie 122500).

148111    Janna HENDRIKS, landbouwersche (1835), geboren op 25-07-1778 te Wapse, gedoopt (N.G.) op 28-07-1778 te Diever, overleden op 06-02-1852 om 03:00 uur te ten haren huize No. 10 te Wittelte (gem. Diever - Dr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van [Berend ROELOFS]. Zij woonde in 1803 (bij haar huwelijk) te Wapse (onde Diever (Dr.)), erna te Wittelte (onder Diever). Zij woonde in 1835 (huwelijk zoon Roelof) te Wittelte (gem. Diever - Dr.). Dochter van Hindrik (Hendrik) PIETERS (zie 75146) en Hendrikkien (Hindrikjen) JANS (BANTS (1835)) (zie 120327).
Ondertrouwd op 23-05-1803 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-07-1803 te Diever (N.G.), hij j.m. te Wittelte, zij j.d. te Wapze, beide onder Diever (Dr.). Echtgenoot is Baerent ROELOFSZ, 36 jaar oud (zie 148112). Zij lieten tussen 1804 en 1808 te Diever (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Hendrik en Claasje. Zij kregen ca 1813 te Wittelte (gem. Diever) ook een zoon Jan. Hendrik overleed in 1865 te Wittelte, vermoedelijk ongehuwd. Claasje huwde in 1835 te Diever met Harms Jans DUIKER [DUKER (1841)] en overleed in 1879 te Havelte (Dr.), als zijn weduwe, wonende te Wapse (gem. Diever - Dr.). Jan huwde in 1844 te Diever met Hendrikjen Klasen MULDER en overleed in 1870 te Wittelte, als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof BERENTS (van de BERG (1838), van den BERG (1845)) (zie 148113).

98228    Janna HENDRIKS (ten OEVER (1840)), dienstmeid (1845), geboren te Overcinge, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-07-1806 te Havelte, overleden op 27-02-1846 te Havelte (Dr.) op 39-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik JONGERMAN, [eerder weduwe van Jan KIEL]. Dochter van Hendrik GEERTS (ten HOEVE (1812), ten OEVE (1832), ten OEVER (1835)) (zie 98214) en Geesje JANS (ODIE (1812)) (zie 93140).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 02-05-1840 te Havelte (Dr.) met Jan JANS (KIEL (1840)), 41 jaar oud (zie 98229).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 26-04-1845 te Havelte (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Jans JONGERMAN, 32 jaar oud (zie 98232). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 11-05-1852 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar, [zij ongehuwd moeder van twee dochters]. Echtgenote is Grietje Derks JANS (OOSTENDIJK (1852)), 38 jaar oud (zie 108483).}
 
87742    Janna HENDRIKS, arbeidster (1822).
Gehuwd met Reinder Wijcherts RUITER (zie 87741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Reinders (de RUITER (1857)) (zie 87728).

62428    Janna Klaas' HENDRIKS, geboren ca 1830 te Genemuiden, dochter van Klaas HENDRIKS (zie 47659) en Aaltjen Hendriks TUKKER (zie 15733).
Gehuwd op 10-07-1851 te Genemuiden met Helmich Jannes' TILDER (zie 62429).
 
143601    Jannes HENDRIKS (de VRIES (1748)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 17-11-1734 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0352) met zijn beide ouders en zijn broer Cobus aan de Valkenij [bij de Markt] in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Zoon van Henrik PIETERS (de VRIES (1748)) (zie 140195) en Grietje Christiaans DIETS (DIEST (1734)) (zie 140198).
 
110568    Jannes HENDRIKS, geboren op 03-02-1765 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 03-02-1765 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen JANNES), zoon van Hendrik JANNES (JANS [1814], WARNER (1814), WARNERS (1832)) (zie 110567) en Marchje Jacobs DROST (zie 49992).
 
84765    Jannes HENDRIKS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 04-05-1783 te Steenwijk (getuige(n): Jeltien LUIJKAS), zoon van Hendrik JANNES (SNIJDER (1812)) (zie 84758) en Jantjen COENDERS (zie 84759).
 
108462    Jannes HENDRIKS (MULDER (1830)), landbouwer (1830), geboren te Leggelo, onder Diever (Dr.), zoon van Hendrik Jannes JANS [MULDER (1822)] en Femmigje JANNES, die huwden op 26-05-1793 te Diever (Dr.) (hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Leggelo (onder Diever)). Gedoopt (N.G.) op 30-06-1799 te Diever. Zijn ouders hadden twee zoon met de naam Jannes, die beide huwden en kinderen kregen. Zij werden genoemd naar de beide grootvaders.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-06-1830 te Dwingeloo (Dr.), zij weduwe van de halfbroer van de bruidegom; dispensatie verleend bij KB nr. 122 dd. 20-05-1830. Echtgenote is Margje (Marechien) JANS (ten BRINK (1826)), 38 jaar oud (zie 108461). {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1822 te Diever (Dr.) met Roelof HENDRIKS (MULDER (1822)), 33 jaar oud (zie 108460).}
 
141358    Jannes HENDRIKS. Hij woonde in 1787 (geboorte zoon Gerrit) op [Erve] de Kiekebosch te Den Ham.
Gehuwd met Hendrina DERKS (uit STOKVISCH (1813)) (zie 141359).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13711    Jannetje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-08-1758 te Vollenhove, dochter van Hendrik JANS (zie 11869) en Berentje KLEIJS (zie 11994).
Gehuwd voor de kerk ca 1774 met Isaak SUREREIJ (zie 14589).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus (SURERIJ (1814)) (zie 14590).

17275    Jannigje HENDRIKS, geboren ca 1700.
Gehuwd ca 1730 met Jan Peterszen BULDER (zie 17274).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77238    Jannis HENDRIKS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 06-04-1760 te Steenwijk, zoon van Hendrik FOKKEN (FOKKING (1755)) (zie 77234) en Asseltien Beerents GREVINK (zie 77235).
 
117934    Jannis HENDRIKS, geboren op 18-03-1793 te bij de Kerk te Steenwijkerwold, [tweeling met Roelof], gedoopt (N.G.) op 24-03-1793 te Steenwijkerwold, zoon van Hindrik (Hendrik) ROELOFS (WIND (1836), ROELES (1845)) (zie 117929) en Aaltjen JANNIS (WINT (1788), WIND (1793)) (zie 105091).
 
135464    Jannisje HENDRIKS (LAANSTRA (1812)), geboren op 14-05-1784 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-06-1784 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 31-12-1863 te De Blesse (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van [Koene Luijten PITH]. Zij woonde in 1811 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar man Koene Luiten PITH zonder kinderen te Blesdijke. Dochter van Hendrik SIJTSEN (zie 135460) en Froukje LUBBERTS (BROUWER (1844)) (zie 135461).
Ondertrouwd 00-01-1811 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-02-1811 te Noordwolde (Hervormd), hij te De Blesse, zij te Noordwolde (beide in de gem. Weststellingwerf (F.)). Echtgenoot is Koene LUIJTEN (PITH (1807), PIT (1820)), 36 jaar oud (zie 135465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Koenen PITH (zie 135468).

66942    Jante (Jantje,Jantien) HENDRIKS (de ROO (1813), KIKKERT (1825)), geboren op 08-09-1785 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-09-1785 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 09-02-1825 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 39-jarige leeftijd, "overleden bevonden"; als echtgenote van Andries JONGBLOED; wonende te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.); [haar geboorteplaats en namen ouder net vermeld]. Dochter van Hendrik GERRITS (de ROODE (1831), de ROO (1848)) (zie 52112) en Kunnigjen (Kunne) KLASEN (de GROOT (1831)) (zie 52110).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-10-1813 te Opsterland (Fr.) met Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)), 26 jaar oud (zie 66910). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15-12-1825 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)), 26 jaar oud (zie 66948).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Keunigjen Andries' (Kunnigje) JONGBLOED (de JONG (1825)) (zie 120902).
   2.  Aaltje Andries' RUTGERS (de JONGE (1825)) (zie 120900).
   3.  Hendrikje Andries' de JONG (zie 120901).

126156    Jantien HENDRIKS, geboren ca 1700. Zij woonde in 1726 (doop dochter Lammigien) te Hoogeveen (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1725 met Steven EGBERTS (zie 126155). Zij lieten tussen 1726 en 1747 te Hoogeveen acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lamm[igien], Hendrik, Roeloff, Lammegie, Klaas, Jantien en Willem (2x). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1716 met Femmigien LUBBERTS (zie 126157). Zij lieten tussen 1717 en 1725 te Hoogeveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lammigien, Klaas, Lubbert en Klaas. Zij kregen ook een zoon Egbert. Egbert huwde ca 1757 [te Hoggeveen] met Kunnegien ARENTS.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
101492    Jantien (Jantje) HENDRIKS (AALDERSON (1844)), geboren ca 1743. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 24-04-1768 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 15-05-1768 te Steenwijk (N.G.) met Jannes Lucas' HEINHUISEN (HUISHUIS (1768), HEIJNHUIS (1778), HEIJNHUIJSEN (1780)), 37 jaar oud (zie 75058).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
68014    Jantien HENDRIKS (SPORREL (1848)), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 16-04-1747 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2623) met haar beide ouders en haar zussen Hillegien, Hendrikje en Trijntje in de Oosterkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk. Zij woonde in 1772 (bij haar huwelijk) te Zuidveen, onder Steenwijk. Dochter van Henrik GEERTS (zie 68016) en Geertje REINERS (zie 68017).
Ondertrouwd op 22-12-1771 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-01-1772 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. te Zuidveen onder Steenwijk. Echtgenoot is Wijcher ABRAMS (KLEIN (1848)) (zie 68013).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
73778    Jantien HENDRIKS (SPIEKERVET (1783), SPIJKERVET (1787)), boerin (1814,1822), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 26-06-1757 te Steenwijk, overleden op 08-04-1833 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 75-jarige leeftijd, als partner van Harm Jans ZWOLLE. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook. Dochter van Hendrik FRERIKS (SPIJKERVET (1812)) (zie 73786) en Tijsjen JANS (zie 73787).
Ondertrouwd op 10-11-1782 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-12-1782 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Harm JANS (SWOLLE (1783), ZWOLLE (1787)) (zie 73777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigjen Harms SWOLLE (zie 73781).
   2.  Jan Harms (Jantje) SWOLLE (ZWOLLE (1814)) (zie 73744).
   3.  Hendrik Harms ZWOLLE (zie 73782).
   4.  Tijsjen Harms ZWOLLE (zie 73783).
   5.  Hendrikjen Harms SWOLLE (zie 73784).
   6.  Pieter Harms (Peter) ZWOLLE (zie 73785).

91344    Jantien HENDRIKS, geboren te [onder] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-12-1759 te Vledder, dochter van Hendrik LUBBERTS (zie 59575) en Hendrikien GEERTS (zie 91337).
 
50200    Jantien (Jantje) HENDRIKS (MAST (1844)), geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 27-08-1762 te Steenwijk, overleden op 23-04-1844 te Verlaat (gem. Steenwijkerwold) op 81-jarige leeftijd, als partner van Jan van ESSEN. Dochter van Hendrik KARSTEN (zie 51751) en Jantien JANS (zie 51752).
Ondertrouwd op 17-04-1785 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-05-1785 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. aan 't Verlaat (beide onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan LAMBERTS (van ESSEN (1785)), 30 jaar oud (zie 50199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans van ESSEN (zie 35850).
   2.  Jantjen Jans van ESSEN (zie 97894).

76238    Jantien HENDRIKS (SAREN (1821)), landbouwersche (1831,1832,1834,1835,1845,1859), geboren op 25-11-1779 te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 28-11-1779 te Steenwijk, overleden op 18-02-1870 om 15:00 uur te ten huize van haren zoon No. 3 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 90-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob HOFMAN. Zij woonde in 1803 (doop zoon Hendrik) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna ook. Zij woonde in 1817 (overlijden dochtertje Aaltje) in het huis No. 3 te Nijensleek. Zij woonde in 1835 (overlijden dochter Geesje) te Nijensleek. Dochter van Hindrik (Hendrik) ALBERTS (SAREN (1813)) (zie 76232) en Bartien LUIJKAS (zie 76234).
Ondertrouwd 00-07-1803 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07-08-1803 te Vledder (Dr.) (N.G.), hij te Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Jakob HINDRIKS (HOFMAN (1821)), 25 jaar oud (zie 100445).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JAKOBS (zie 100446).
   2.  Bartjen (Beertjen) JAKOBS (HOFMAN (1831)) (zie 100447).
   3.  Jeltjen JAKOBS (zie 100448).
   4.  Geessien JACOBS (HOFMAN (1835)) (zie 100449).
   5.  Jeltien JACOBS (HOFMAN (1854)) (zie 100450).
   6.  Hendrik Jacobs HOFMAN (zie 100459).
   7.  Hendrikje JACOBS (zie 100469).
   8.  Aaltje JACOBS (HOFMAN (1817)) (zie 100470).
   9.  Hendrik Jacobs HOFMAN (zie 100455).
   10.  Aaltje Jacobs HOFMAN (zie 100460).
   11.  Lammigje Jacobs HOFMAN (zie 100451).
   12.  Klaas Jakobs HOFMAN (zie 100452).

108623    Jantien HENDRIKS, geboren te Hijkersmilde (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-04-1781 te Beilen, dochter van Hendrik HARMENS (MUSKEE (1816)) (zie 108589) en Hillegien LUBBERS (zie 108618).
 
88768    Jantien (Jantjen) HENDRIKS (WESTERHUIS (1838)), dienstmeid (1812), landbouwster (1832), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-12-1783 te Steenwijk (getuige(n): Jantien), overleden op 18-08-1849 te Steenwijk op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik KUPER. Dochter van Hendrik BERENTS (WESTERHUIS (1812)) (zie 88775) en Maria Angenie Willems (Maria,Maria Johanna,Maria Anna) BRUL (BRAL (1783)) (zie 88776).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-10-1812 te Steenwijk met Hendrik Klaassen KUIJPER (KUPER (1812), KUIPER (1844)), 32 jaar oud (zie 123316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Hendriks KUIPER (KUPER (1851)) (zie 71164).
   2.  Klaas Hendriks KUPER (KUIPER (1840)) (zie 88725).
   3.  Hendrik BERENDS Hendriks KUPER (KUIPER (1861)) (zie 76333).

65234    Jantien (Jantje) HENDRIKS (VONK (1814)), arbeidster (1831,1835), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 15-08-1784 te Steenwijk, overleden op 23-08-1849 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 65-jarige leeftijd, als echtgenote van Fokke HOVENIER. Zij woonde in 1804 (geboorte dochter Hendrikje) te Zuidveen, onder Steenwijk. Dochter van Hendrik JANS (VONK (1823)) (zie 49461) en Zusanna JANS (GREVELINK (1809)) (zie 49462).
Ondertrouwd op 21-06-1807 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09-07-1807 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). [N.B. Zij had toen al een dochter Hendrikje, die kennelijk door Fokke niet werd erkend.] met Fokke LAMMERTS (HOVENIER (1814)), 23 jaar oud (zie 65246).
Kinderen:
   1.  Hendrikje WILLEMS (VONK (1831)) (zie 51922).
Uit dit huwelijk:
   2.  Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904).
   3.  Zuzanna FOKKEN (zie 96077).
   4.  Hendrik FOKKEN (HOVENIER (1840)) (zie 96078).
   5.  Lucas Fokken HOVENIER (zie 96079).
   6.  Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078).

98297    Jantien HENDRIKS, geboren ca 1785 te Meppel (Dr.), dochter van Hendrik GERRITS en Klaasje PEETERS. [N.B. Het huwelijk van haar ouders en haar eigen doop (N.G.) werden in Drenthe niet ingeschreven.], overleden op 10-07-1818 te Meppel (Dr.), als echtgenote van Roelof MOUWE[N], [eerder weduwe van Jan PRIKKE].
Ondertrouwd (1) 00-05-1805 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-05-1805 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Jan Arents PRIKKE, 28 jaar oud (zie 98296).
Ondertrouwd (2) op 05-02-1809 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 05-03-1809 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Roelof MOUWEN (zie 98300).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent Jans (zie 98295).

116876    Jantien (Jantje) HENDRIKS, geboren ca 1793. Zij woonde in 1819 (geboorte dochter Grietje) te Havelte (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1840 (overlijden man) te Onna (gem. Steenwijkerwold).
Gehuwd voor de kerk ca 1818 met Antonius Alberts (Antoon,Atonie) BENTING (BENTINCK (1822), BENTINK (1825)) (zie 116875).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
58070    Jantien (Jantje) HENDRIKS.
Ondertrouwd op 04-05-1782 te Zwartsluis. Te Steenwijk was de ondertrouw op 05-05-1782; [Te Zwartsluis] attestatie gegeven naar Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 20-05-1782 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Zwartsluis, zij j.d. van Steenwijk. Echtgenoot is Andries JOESTEN, 24 jaar oud (zie 58069). Zij lieten tussen 1783 en 1801 te Zwartsluis 11 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Joost (5x), Geesje, Hendrik en Elizabeth (4x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje ANDRIES (JOESTEN (1826), JOOSTEN (1836)) (zie 58067).
   2.  Hendrik Andries' JOOSTEN (zie 70907).

93508    Jantien HENDRIKS.
Gehuwd met Meindert DERKS (zie 93507).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127386    Jantien HENDRIKS, overleden 00-07-1794 te Kloosterveen (Dr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1788 met Hendrik Jans ZWIERS (zie 34696). Zij lieten tussen 1788 en 1794 te Zutphen (Gld.) en te Kloosterveen (Dr.) drie kinderen dopen, genaamd: Jan, Hendrik en Jantien. Jantien werd genoemd naar wijlen haar moeder. Jan huwde in 1815 te Smilde (Dr.) met Jannesje JITZES en overleed in 1865 te Kloosterveeen (gem. Smilde), als haar weduwnaar. Hendrik huwde met Elsien Jans OTTEN en huwde in 1846 te Hoogeveen met de weduwe Aaltien Harms BOERS. Jantien huwde in 1823 te Smilde met Cornelius HARMS [BOERS (1854)] en overleed in 1854 te Smilde, als zijn echtgenote. {Hij is later ondertrouwd op 10-04-1796 te Kloosterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1796 te Kloosterveen (N.G.), hij wed[uwnaar] van 't Hoogeveen (Dr.) [thans wonende te Hijkersmilde (onder Kloosterveen - Dr.)], zij j.d. van Hijkersmilde. Echtgenote is Trijntjen RUURDS (zie 127385). Zij lieten tussen 1797 en 1800 te Kloosterveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Anna, Ruurt en Trijntien; Trijntien werd genoemd naar wijlen haar moeder. Anna werd in 1824 te Smilde ongehuwd moeder en zij noemde haar zoon Hendrik. Hij is later ondertrouwd op 29-11-1801 te Kloosterveen (Dr.), te Kloosterveen op 15-12-1801 [er staat 15-11-1801!] attest[atie gegeven] na[ar] Campen. Gehuwd voor de kerk op 20-01-1802 te Kampen (N.G.), hij wed[uwnaar] van het Hoogeveen (Dr.) [thans wonende te Hijkersmilde (onder Kloosterveen - Dr.)], zij j.d. van Hijkersmilde. Echtgenote is Albertien WEIJLAND (WEILAND (1812), WIJNLAND (1856)) (zie 34697). Zij lieten tussen 1802 en 1818 te Kloosterveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Grietien, Roelof, Bonne, Berend, Jantien en Pieter. Albert huwde in 1828 te Smilde (Dr.) met Janke Klaassen BROEKSMA en overleed in 1871 te Weesp (N.H.), als haar echtgenoot. Berend huwde in 1838 te Smilde met Wiebkien Jacobs JAGT en overleed in 1899 te Kampen, als haar weduwnaar. Jantien huwde in 1837 te Smilde met Kornelis Klaassen BROEKSMA. Pieter huwde in 1846 te Smilde met Hillechien Hendriks POMPER en overleed in 1857 te Smilde, als haar echtgenoot.}
 
112861    Jantien Reijnders HENDRIKS, geboren op 03-08-1813 te Nijeveen (Dr.), overleden voor 1815 te Nijeveen (Dr.), dochter van Reinder Hendriks TALEN (WITHAAR (1845)) (zie 72528) en Hendrikjen JANS (WITHAAR (1812)) (zie 72529).
 
76827    Jantin HENDRIKS, geboren ca 1632. Zij woonde in 1657 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 15-03-1657 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-04-1657 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Hillebrand Jansz MOERMANS (zie 76826).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilletjen Hilbrants MOERMAN (zie 76798).

16869    Jantje HENDRIKS, gedoopt op 25-07-1658 te Vollenhove, overleden voor 1685. Zij woonde in 1682 (bij haar huwelijk) op 't Heijdevelt, erna in 1683 te Vollenhove. Dochter van Hendrick JANS (zie 4753) en Aeltjen JANS (zie 493).
Ondertrouwd op 02-04-1682 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-04-1682 te Vollenhove (N.G.). Hij in de Leeuwte, zij op 't Heijdevelt. Echtgenoot is Willem Arriëns ROOK (zie 5643). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1685 met Greetjen DIRCX (zie 1124). Hij is later ondertrouwd op 05-12-1697 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-12-1697 (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide uit het District van Vollenhove. Echtgenote is Hillegien BOTTIS? (zie 27865).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen Willems ROECK (zie 10392).
   2.  Jan Willems ROECK (zie 8140).

1111    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1710 met Theunis Theunis HAKVOORT (zie 6655). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1712 met Geertjen WOLTERS (zie 6747).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9265    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1696 met Roelof JANS (de Kater) (zie 9266).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ROELOFS (zie 9267).
   2.  Greetjen ROELOFS (zie 9413).
   3.  Willem ROELOFS (zie 9891).
   4.  Grietje ROELOFS (zie 10008).
   5.  Roelof ROELOFS (zie 10219).

10439    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1690, overleden voor 1722 te de Leeuwte.
Gehuwd voor de kerk ca 1712 met Hermen BERENTS (zie 8528). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1722 met Teunisje ROELOFS (zie 1362).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
11235    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1695, overleden op 14-03-1741.
Gehuwd voor de kerk ca 1721 met Hendrik KRAS (zie 11234).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frerik HENDRIKS (zie 11236).

108761    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1706. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2683) met haar man Lambert IJNTJES en hun kinderen Aaltje, Hillegien, Geertje en IJntje in de Westerkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] meid. Bij hen woonde toen [haar vader] Hendrik LUITJES als kostganger. Dochter van Hendrik LUIJTJENS (zie 108765) en Aaltjen HENDRIKS (zie 108766).
Ondertrouwd op 15-07-1731 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-08-1731 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen [en beide Mennoniet]. Echtgenoot is Lambert IJNTJES (zie 108760).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje LAMBERTS (EIJNDHOVEN (1752), EIJNDHOOVEN (1755)) (zie 108762).
   2.  Hillegien (Hillegonda) LAMBERTS (EINDHOVEN (1858)) (zie 108763).
   3.  Geertje LAMBERTS (zie 108764).
   4.  IJntje LAMBERTS (EINDHOVEN (1776)) (zie 36324).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 199 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software