Eerste blad    Vorig blad    Blad 200 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

40619    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1707, gedoopt (Doopsgezind) op 14-01-1731 te Breestraat te Blokzijl, overleden op 10-09-1785 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1194) met haar man Jan [Jacobs] de LIEFDE en hun dochter Lijsebet in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Jacob BRUIN als [inwonende] knegt.
Gehuwd voor de kerk ca 1733 met Jan Jacobs de LIEFDE (zie 34486), [Hun huwelijk werd te Blokzijl niet ingeschreven; mogelijk viel dit in een hiaat in het ondertrouwboek van Blokzijl.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsebet Jans (zie 40620).

30963    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1711, overleden voor 1762 te Giethoorn. Zij woonde in 1736 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2154) met haar man Jan LUTEN [LEEUW] en hun dochter Gesien in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 02-11-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 25-11-1736 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Wanneperveen, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Luiten LEEUW (zie 30962). {Hij is later ondertrouwd op 26-11-1762 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-12-1762 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Gesien Jacobs HAASE (HASE (1762), HAZE (1773)) (zie 60676).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesien Jans LUITEN (zie 60473).

57010    Jantje HENDRIKS (BAAS (1840)), geboren ca 1716, [Dat zij een dochter was van deze vader, werd vermeld in haar doopakte.], gedoopt (Doopsgezind) op 18-06-1741 te DG-Zuid te Giethoorn, samen met haar bruidegom Wolter JACOBS. Zij woonde in 1741 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2130) met haar man Wolter JACOBS en hun kinderen Hendrik en Jacob te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Hendrik LUIJTEN (zie 150465) en Mette LUCAS (zie 150466).
Ondertrouwd op 16-06-1741 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 09-07-1741 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn, [beide Doopsgezind] met Wouter (Wolter) JACOBS (OORT (1840)) (zie 40910).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik WOLTERS (zie 89840).
   2.  Jacob WOLTERS (zie 89841).
   3.  Hendrik Wolters OORT (OORD (1806)) (zie 58860).
   4.  Jan Wolters OORT (zie 58227).
   5.  Margje Wolters OORT (OORD (1807)) (zie 58842).
   6.  Klaas WOLTERS (OORD (1802), OORT (1808), OORDT (1849)) (zie 28822).
   7.  Wijgertje Wolters OORT (OORD (1826)) (zie 115200).
   8.  Jantje Wolters OORT (zie 58861).

32883    Jantje HENDRIKS (BROER (1763)), geboren ca 1722, [Haar doop (N.G.) is vermoedelijk niet te Oldemarkt ingeschreven.], overleden voor 1763 te Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Zij woonde in 1747 (bij haar huwelijk) te Kalenberg [onder Oldemarkt], erna te Muggebeet [onder steenwijkerwold]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Coop CLAESSEN te Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Hendrik HENDRIKS (BREUR (1749), BAAS (1752)) (zie 47875) en Jantje JANS (zie 47876).
Ondertrouwd op 08-01-1747 te Blokzijl, ondertrouw te Oldemarkt was op 06-01-1747; met attestatie naar Blokzijl. Gehuwd voor de kerk op 23-01-1747 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van Kalenburg [onder Oldemarkt]. Echtgenoot is Koop Klaasen KROON, 34 jaar oud (zie 32873). {Hij is later ondertrouwd op 03-04-1763 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 17-04-1763 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar uit Muggebeet, zij j.d. uit 't Nederland [beide onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Grietje Gerrits HUISMAN (zie 32885).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Claesz COOPS (zie 32887).

35267    Jantje HENDRIKS (KERDOELEN (1773), QUADOELEN (1774)), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 29-07-1736 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1002) met haar moeder en stiefvader Eevert [Roelofs] SPANS en haar broer Jan en haar zus Aaltjen in het schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Henrik JANS (d' BOER (1735), QUADOELEN (1738)) (zie 35260) en Koopjen JANS (zie 35259).
Ondertrouwd op 02-05-1773 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 16-05-1773 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., bijde van Blokzijl. Echtgenoot is Hendriks BOSZ (BOS (1748)), 38 jaar oud (zie 34705).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
19842    Jantje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-10-1738 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 73) bij haar vader, broer en drie zusjes in de Visschersstraat. Dochter van Hendrik ROELOFS (zie 18431) en Marrigje KIERS (zie 19709).
 
12688    Jantje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-12-1741 te Vollenhove, overleden op 24-10-1750 te Vollenhove op 8-jarige leeftijd. De naam van het overleden kind is niet bekend; de overledene kan ook een ouder kind zijn in dit gezin. Begraven 00-10-1750 te Vollenhove, "met 1 klock overgeluijt" op 25-10-1750. woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 67) met haar beide ouders en haar zus Sybilla in de Visschersstraat. Bij het diende, alleen in de zomer, Jan Jans als inwonende vissersknecht. Dochter van Hendrick TEUNIS (zie 8773) en Lubbetje GERRITS (zie 10283).
 
103640    Jantje HENDRIKS, geboren ca 1744, dochter van Hendrik JANS en Leentje KERSTES (beide overleden te Idskenhuizen) (bron: 2e huwelijk in 1831 van zoon Jurjen Everts de KOE). Zij woonde in 1769 (bij haar huwelijk) te Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-07-1769 te Lemsterland (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-07-1769 te Lemsterland (Hervormd), beide te Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Evert REINDERS (de KOE (1785)), 30 jaar oud (zie 103639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurjen EVERTS (de KOE (1811)) (zie 103637).

148273    Jantje HENDRIKS (JANS (1818), JONGBLOED (), JONGEBLOED (1836), MELKER (1848)), geboren op 07-07-1749 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Hendrik MELKERS (praamschipper (<)) en Korneliske KLASES, in leven echtelieden, [beide] woonende en overleden in de Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). [Op 24-07-1757 huwden te Rottum onder Oudeschoot (gem. Schoterland) Hendrik Cornelis' KNEGT en Kornelisken KLAASES (beide te Mildam (onder Oudeschoot)). Mogelijk was dit het huwelijk van haar ouders.], overleden op 06-02-1827 te in het huis No. 44 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.) op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Franke Klases REMERI, [eerder weduwe van Jan Jans de JONG]. Zij woonde in 1772 (bij haar 1e huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1799 (bij haar 2e huwelijk) te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde december 1811 (reg.naamsaanneming Langweer) met haar 2e man Franke Klases REMMERI te Broek. Zij woonde in 1818 (overlijden 2e man) in het huis No. 12 te Broek.
Ondertrouwd (1) 00-06-1772 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 28-06-1772 te Joure (Hervormd), beide te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan JANS (ALGERS (1777), de JONG (1836)), 22 jaar oud (zie 148272). Zij lieten tussen 1772 en 1787 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aukje, Korneliske, Jan, Berber, Trijntje en Hendrik. Aukje huwde in 1795 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.) met Sibbele PIJTTERS [PIJTTERSMA (1822), PIETERSMA (1828)] en overleed in 1849 in het huis No. 112 te Balk, als zijn weduwe. Corneliske huwde in 1797 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.) met Gerlof JANS [POSTEMA (1813), POSTHUMA (1817), POSTMA (1834)] (beide te Balk) en overleed op 28-01-1848 in de huizinge No. 108 te Balk, als zijn weduwe. Jan huwde in 1807 te Workum (Fr.) (hij te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zij te Workum) met Minke Sjerps MERKURIUS [MONKURUS (1817)] en overleed in 1855 te Amsterdam, als haar echtgenoot, wonende te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Hendrik huwde in 1813 te Doniawerstal met Geeske Murks BOERSTRA, kreeg met haar te Sneek (Fr.) acht kinderen en overleed op 07-11-1829 te Sneek, als haar weduwenaar.
Ondertrouwd (2) 00-03-1799 te Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 07-04-1799 te Broek (Hervormd), [hij weduwnaar], [zij weduwe], beide te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Vranke KLAASES (REMERI (1811), REMMERI (1811)), 55 jaar oud (zie 122908). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1768 met Joukje JOUKES POSTHUMA (zie 122909). Zij lieten tussen 1769 en 1787 te [of onder] Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aaffien, Gertsen, Claas, Jouke, Hessel, Evert en Sikke; alle zeven werden zij geboren te SintNicolaasga (onder Tjerkgaast). Hessel huwde in 1814 te Gaasterland (Fr.) met Peekjen Minnes BAAI en overleed in 1820 te Harich (gem. Gaasterland), als haar echtgenoot. Evert overleed in 1822 te Wijckel (gem. Gaasterland), ongehuwd. Sikke huwde in 1814 te Wymbritseradeel met Antje Douwes HAGA.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje JANS (de JONG (1856)) (zie 148271).

96951    Jantje (Jantien) HENDRIKS (SCHUITE (1810), SCHUTE (1833)), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-11-1749 te Steenwijk, overleden op 22-06-1833 te Steenwijk op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrikus PANHUIS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Hendrik MEINEN (zie 25490) en Femmigjen WILLEMS (zie 25491).
Ondertrouwd op 26-10-1788 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 19-11-1788 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Henricus WESSELS (PANHUIJS (1785), PANHUIS (1811)), 43 jaar oud (zie 96950). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1784 met Maria Catrina (Cathrina) BOESBAG (BOESBACH (1811)) (zie 96954).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wessel Hendrikus' PANHUIS (zie 96948).
   2.  Hendrik Hendrikus' PANHUIJS (zie 96955).

31981    Jantje HENDRIKS (DOEVE (1793), DAENE (1831)), geboren ca 1756, [N.B. Zij werd bij haar overlijden expliciet "Jantje Hendriks DOEVE" genoemd, en: "partner van Roelof HOLLANDER". Gezien haar leeftijd bij overlijden zou zij in 1756 geboren moeten zijn. Er is geen doop (N.G.) van haar ingeschreven te Blokzijl. Het is zowiezo onduidelijk welke Hendrik haar vader kan zijn geweest. Er waren twee mannen Hendrik Koops DOEVE, de ene in Muggebeet, gehuwd met Grietje WENDEL; zij kregen twee dochters Jantje die beide gehuwd zijn, en waarvan het van beide onomstotelijk vaststaat dat zij niet met Roelof HOLLANDER zijn gehuwd. De ander Hendrik Koops DOEVE woonde in Kalenberg, onder Oldemarkt. Hij kreeg geen dochter Jantjen, bovendien heette zijn vrouw toen Aaltjen, en onze Jantje noemde geen van haar dochters Aaltje [of Grietje]. Als ik let op de vernoeming, zou haar moeder duidelijk Antje geheten moeten hebben. Maar een Hendrik gehuwd met een Antje is in geen van de relevante bronnen te vinden.], overleden op 04-01-1825 te Blokzijl, als weduwe van Roelof HOLLANDER.
Ondertrouwd op 11-06-1786 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 11-06-1786 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Roelof BERENDS (HOLLANDER (1786)), 27 jaar oud (zie 35225).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
33270    Jantje HENDRIKS (DOEVE (1784)), landbouwster (1821), boerin (1821), geboren te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 24-02-1760 te Blokzijl, overleden op 26-02-1849 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 89-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen Gerrits KONING. Zij woonde in 1784 (bij haar huwelijk) in de Wetering [onder Steenwijkerwold], vermoedleijk diende zij hier als inwonende meid. Dochter van Hendrik COOPS (DOEVE (1748)) (zie 35007) en Grietjen Jans WENDEL (zie 31873).
Ondertrouwd 00-01-1784 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-02-1784 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Hermen (Harmen,Harm) GERRITS (KONING (1786)), 30 jaar oud (zie 35113).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
13885    Jantje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-04-1761 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, dochter van Hendrik BERENTS (HULSEBOOM (1840)) (zie 11300) en Aafjen HOEGEN (zie 11397).
 
144015    Jantje HENDRIKS, arbeidster (1826), geboren ca 1767. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Nieuwesluis (onder Zwartsluis).
Ondertrouwd op 09-03-1792 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 28-03-1792 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. van Staphorst, zij j.d., beide nu te Nieuwesluis (onder Zwartsluis) met Thijs JANS (SMIT (1826)) (zie 144014).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik THIJS (SMIT (1820)) (zie 30051).
   2.  Jantje (Jentje) THIJSSEN (SMIT (1826)) (zie 144013).

55550    Jantje HENDRIKS (VISSCHER (1804)), arbeidster (1824,1825,1828), geboren ca 1768, overleden op 14-03-1832 te Kuinre, als partner van Jochem Jacobs OOST. Dochter van Hindrik JACOBS (VISSER (1832)) (zie 55580) en Geertjen JANS (HOLLANDER (1762)) (zie 55581).
Ondertrouwd op 08-05-1795 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-05-1795 met Jochem JACOBSZ (OOST (1824)) (zie 55549).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob JOCHEMSZ (OOST (1825)) (zie 55551).
   2.  Hendrik JOCHEMSZ (OOST (1827)) (zie 55552).
   3.  Jan JOCHEMSZ (OOST (1857)) (zie 55553).
   4.  Geert JOCHEMSZ (OOST (1828)) (zie 55554).
   5.  Grietjen JOCHEMS (OOST (1833)) (zie 42352).

129712    Jantje (Jantien) HENDRIKS, landbouwster (1832), geboren ca 1772. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna te Vledder (Dr.). Zij woonde in 1838 (huwelijk zoon Jan) te Vledder (Dr.).
Ondertrouwd op 21-05-1797 te Diever (Dr.), [te Diever] op 04-06-1797 attestatie [afgegeven] na[ar] Vledder. Gehuwd voor de kerk op 11-06-1797 te Vledder (N.G.), hij j.m. te Vledder (Dr.), zij j.d. van en te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Hendrik ELEVELD (zie 129711). Zij lieten tussen 1798 en 1804 te Vledder (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelfien, Hendrikkien en Jan. Roelofjen huwde in 1825 te Vledder met Jan Hessels van WOLDA.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
119154    Jantje HENDRIKS, geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (Hervormd) op 19-08-1772 te Enkhuizen, overleden voor 1779 te Enkhuizen (N.H.), dochter van Hendrik BARTELS (zie 119146) en Hendrikje BRAMANS (BRAAMMANS (1791)) (zie 119147).
 
28126    Jantje HENDRIKS (SCHONEWILLE), geboren te Hoogeveen (Dr.), dochter van Hendrik Jans SCHONEWILLE en Klaasje Arends WESTERMAN. Gedoopt (N.G.) op 30-07-1775 te Hoogeveen (Dr.), overleden op 23-09-1847 te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Thijs BLOKZIJL.
Gehuwd voor de kerk voor 1804 te Hoogeveen (N.G.) met Jan THIJS Derks BLOKZIJL (zie 28125).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98138    Jantje HENDRIKS, geboren te Onna, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 15-06-1777 te Steenwijk, dochter van Hendrik JANS (HARTGERS (1786)) (zie 98137) en Marrigjen ALBERTS (zie 98136).
 
136913    Jantje (Jantien) HENDRIKS (KUNST (1829)), arbeidster (1829,<1847), geboren op 01-03-1778 te Dwingeloo (Dr.), dochter van Hendrik Alberts KUNST en Roelofje JACOBS. Overleden op 24-06-1847 om 01:00 uur te ten haren huize te Dwingeloo (gem. Dwingeloo - Dr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Engbert Wolters KUNST; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1829 (huwelijk zoon Hendrik) te Dwingeloo (Dr.).
Ondertrouwd op 23-01-1802 te Diever (Dr.), te Dwingeloo was de ondertrouw op 23-01-1802; [te Diever] attestatie verleent na[er] Dwingelo. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14-02-1802 te Dwingeloo (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Dieverbrug (onder Diever - Dr.), beide te Dwingelo (Dr.). Echtgenoot is Engbert WOLTERS (KUNST (1829)) (zie 136912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik ENGBERTS (KUNST (1829)) (zie 136911).

119156    Jantje HENDRIKS (EDELENBOSCH (1847)), geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (N.G.) op 05-11-1779 te Enkhuizen, overleden op 28-02-1847 te Enkhuizen (N.H.) op 67-jarige leeftijd. Zij woonde in 1815 (overlijden man) in het huis staande op de Breedstraat te Enkhuizen (N.H.). Dochter van Hendrik BARTELS (zie 119146) en Hendrikje BRAMANS (BRAAMMANS (1791)) (zie 119147).
Ondertrouwd 00-12-1799 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-12-1799 te Enkhuizen met Jan Cornelis' BIJL (zie 119157).
 
43115    Jantje HENDRIKS (KOK (1804)), boerin (1832), veehoudersche (1836,1840), geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 26-12-1784 te Blankenham, overleden op 15-12-1864 om 20:00 uur te in het huis No. 6 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas PEES. Dochter van Hendrik KLAASSEN (KOK (1864)) (zie 34768) en Gesijn Jans van GENEMUIJDEN (zie 44696).
Ondertrouwd op 09-09-1804 te Blokzijl, [Hun huwelijk is te Blankenham niet ingeschreven]; att[estatie] gegeven [t.b.v. de civiele inschrijving van hun huwelijk]. Gehuwd voor de kerk 00-09-1804 (N.G.). Hij j.m. onder [= buiten] Blokzijl, zij j.d. te Blankenham. Echtgenoot is Klaas Alberts PEES (zie 43114).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Klaassen (PIEST (1841)) (zie 43117).
   2.  Hendrik Klaassen (zie 44077).
   3.  Albert Klaassen (zie 44078).
   4.  Geesje Klaassen (zie 43121).
   5.  Albert Klaassen (zie 29230).
   6.  Judik Klaassen (Judikje) (zie 43123).
   7.  Harmen Hollander Klaassen (zie 43122).
   8.  Klaas Klaassen (zie 43116).
   9.  Antje Klaassen (zie 43124).

148732    Jantje HENDRIKS (STEENBERGEN (1864)), boeremeit (1820), arbeidster (1840,1867), geboren te Dwingeloo (Dr.), dochter van Hendrik JANS [STEENBERGEN (1881)] (overleden voor 1820) en Femmechien (Femmegjen) FRENTSEN (dagloonster (1820), spinster (1840,<1841)) (gedoopt (N.G.) op 05-08-1764 te Dwingeloo (Dr.)) (overleden op 05-01-1841 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.)), die huwden op 08-11-1789 te Dwingeloo (hij j.m. van 't Hogeveen (Dr.) thans te Pesse (onder Ruinen (Dr.)), zij j.d. van Lhee (onder Dwingeloo)). Haar moeder woonde in 1820 en in 1840 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Haar ouders lieten tussen 1790 en 1808 te Dwingeloo zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Frens (2x), Hendrikje, Jantje, Jan, Roelofje en Roelof. Haar grootouders van moederszijde waren: Frentz CLAAS (schaapherder (1764)) en Hendrikje JANNES [JANS (1767)], die huwden op 08-05-1763 te Dwingeloo (hij j.m., zij j.d., beijde van Dwinglo). Gedoopt (N.G.) op 02-06-1799 te Dwingeloo (getuige(n): N.N. N.N., vaders schoonzuster), overleden op 17-04-1881 om 21:00 uur te in het Armwerkhuis [met] No. 13 te Havelte (= Wijk H) in de gem. Havelte (Dr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof GRONINGER, [eerder weduwe van Albert WANNINGE]. Zij woonde in 1820 (bij haar 1e huwelijk) te Leggelo (gem. Dwingeloo - Dr.). Zij woonde in 1840 (bij haar 2e huwelijk) te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Zij woonde in 1864 (overlijden 2e man) in het huis No. 22 te Uffelte.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 26-12-1820 te Dwingeloo (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Albert ROELOFS (WANNINGEN (1820), WANNINGE (1830)), 36 jaar oud (zie 148733).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 08-02-1840 te Havelte (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Hendriks GRONINGER, 45 jaar oud (zie 94170). Zij kregen in 1841 te Uffelte een zoon Hendrik. Hendrik huwde in {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1822 te Havelte (Dr.) (getuige(n): zijn schoonbroeder Sent POUWELS (27 jr., arbeider te Havelte) [de man van zijn zus Margje]) met Trijntje Geuchiens (Trientje) DOORENBOS (DORENBOS (1822)), 20 jaar oud (zie 94171). Zij kregen tussen 1822 en 1832 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) drie kidneren, genaamd: Hendrik, Geugjen en Jan. Hendrik huwde in 1843 te Havelte met Margje Klaas' STERK [STAT (1856), START (1863)] en overleed in 1856 iin de strafgevangenis] te Leeuwarden (Fr.), als haar echtgenoot, wonende te Meppel. Jan overleed met 2 jaar te Smilde (Dr.).}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
139519    Jantje (Jantien) HENDRIKS (van der HORST (1822)), boerenbedrijf doende (1822), geboren op 27-03-1800 te Bullingerslag, onder Staphorst, dochter van Hendrik LUBBERTS [van der HORST (1822)] (gedoopt op 14-12-1755 te Staphorst) (overleden op 20-07-1822 te Staphorst) en Jentjen HENDRIKS [MULDER (1793)] (gedoopt op 06-02-1757 te Staphorst) (overleden op 08-04-1819 te Staphorst), die huwden op 10-02-1782 te Staphorst (hij j.m., zij j.d., beide van Staphorst). Haar grootouders van vaderszijde waren: Lubbert JAKOBS (gedoopt op 26-12-1723 te Staphorst) (overleden voor 1822) en Niesjen HENDRIKS (overleden voor 1822), die huwden op 25-11-1753 te Staphorst (hij wed[uwnaar] van Jentjen HENDRIKS [waarmee hij op 31-01-1751 te Staphorst was getrouwd] en zoon van Jakob JANS (overleden voor 1751)). Haar grootouders van moederszijde waren: Hendrik Jans MULDER (gedoopt op 02-11-1727 te Staphorst als zoon van Jan Hendriks MULDER en Marrigjen JANS) (overleden voor 1822) en Aaltje (Aaltien) ALBERTS (overleden voor 1822), die huwden op 10-03-1754 te Staphorst (hij wed[uwnaar] van Beertjen JANS [waarmee hij getrouwd was op 01-05-1746 te Staphorst] en zoon van Jan HENDRIKS (overleden voor 1746)). Gedoopt (N.G.) op 30-03-1800 te Staphorst, overleden op 23-08-1833 om 18:00 uur te in [het huis] No. 777 (Wijk 10) te Meppel (Dr.) op 33-jarige leeftijd, [overleden in het kraambed]; als echtgenote van Jan KETEL. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Staphorst, erna te Meppel (Dr.).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-12-1822 te Staphorst met Jan HARMS (KETEL (1822)), 31 jaar oud (zie 139518). Zij kregen tussen 1823 en 1833 te Meppel (Dr.) zes kinderen, genaamd: Harm, Hendrik (2x), Jentien (2x) en Hendrik. Hendrik-1 overleed met 17 maanden te Meppel. Hendrik-2 overleed met 1 jaar te Meppel. Jentien-1 overleed met 2 jaar te Meppel. Hendrik-3 overleed met 23 jaar te Staphorst, vermoedelijk ongehuwd. Jentien-2 overleed in 1885 te Veendijk (gem. Havelte - Dr.), ongehuwd, als inwoonder bij haar schoonzuster Margje DOLSSMA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68058    Jantje (Jantien) HENDRIKS (KRAMER (1826)), geboren te [Lhee onder] Dwingeloo, gedoopt (N.G.) op 26-08-1804 te Dwingeloo (getuige(n): Femmigje ROELOFS, moeders zuster). Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.). Zij woonde in 1854 (huwelijk zoon Jan) te Vledder. Dochter van Hendrik Jurriens CRAMER (KRAMER (1825)) (zie 105484) en Annigjen (Annechien) ROELOFS (BIJKER (1839)) (zie 105485).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1826 te Vledder (Dr.) met Hendrik Jans BOLDINk, 25 jaar oud (zie 89236).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
76196    Jantje HENDRIKS (KUS (1836)), dienstmeid (1836), geboren op 11-12-1807 te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 16-12-1807 te Steenwijk (getuige(n): Aaltje LIJKELS), dochter van Hendrik JACOBS (KUS (1813)) (zie 76192) en Grietjen KLAASEN (VELDHUIJSEN (1800), VELDHUIS (1846)) (zie 76193).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1836 te Steenwijk met Johannes Berends SCHURINK (zie 76198).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes' (zie 76201).
   2.  Cornelia Johannes' (zie 76202).
   3.  Arend Johannes' (zie 76203).
   4.  Grietje Johannes' (zie 76206).
   5.  Jacoba Johannes' (zie 76207).
   6.  Hendrik Johannes' (zie 76208).
   7.  Berendina Johannes' (zie 76209).

110101    Jantje HENDRIKS.
Gehuwd met Jan Pieters HOEKSTRA (zie 110100).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen JANS (HOEKSTRA (1838)) (zie 110098).

140127    Jantje HENDRIKS.
Gehuwd met Hilbert JANS (FOLKERTS (1867)) (zie 140126).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Hilberts FOLKERTS (FOLKERS (1866)) (zie 140092).

112857    Jantje Reijnders HENDRIKS (WITHAAR (1836)), dienstmaagd (1836), arbeidster (<1847), geboren op 07-04-1815 te Nijeveen (Dr.), overleden op 18-08-1847 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 32-jarige leeftijd, als weduwe van Gosem Jans BOUWKNEGT. Dochter van Reinder Hendriks TALEN (WITHAAR (1845)) (zie 72528) en Hendrikjen JANS (WITHAAR (1812)) (zie 72529).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-11-1836 te Nijeveen (Dr.) met Gosem Jans BOUWKNEGT, 20 jaar oud (zie 99729).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98049    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1668. Zij woonde in 1693 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 30-07-1693 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 16-08-1693 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Alerd JANSZ (BROERS (1691)) (zie 98048). {Hij was eerder ondertrouwd op 07-11-1686 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-11-1686 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Trijntje JANS (zie 98050).}
Uit dit huwelijk:
   1.  kind Aalderts BROERS (zie 98053).
   2.  Jan Aalderts BROERS (zie 98054).
   3.  Hendrik Aalderts BROERS (zie 98055).
   4.  Aalerd Aalderts BROERS (zie 98056).
   5.  Marigje Aalderts BROERS (zie 98057).
   6.  M[.......] Aalderts BROERS (zie 98058).
   7.  Roelof Alerts BROERS (zie 98059).
   8.  Hendrik AALDERTS (zie 98031).

101637    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1679, overleden voor 1722 te Kallenkote, onder Steenwijk. Zij woonde in 1704 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 04-05-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1704 te Steenwijk (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide e Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-03-1702 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-04-1702 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Lammigjen LAMBERTS (zie 101636). Hij is later ondertrouwd op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635).}
 
153088    Jantjen (Jannichjen) HENDRIKS, geboren ca 1700. Zij woonde in 1725 (bij haar huwelijk) 'aan de Dikkeninger meule', [onder De Wijk (Dr.)], erna te Zwolle. Zij was op 10-08-1733 te Zwolle, samen met haar man Teunijs van LINDEN, getuige bij de ondertrouw van Remmelt Jan WIJGMAN en Hendrina MAAS.
Ondertrouwd op 22-03-1725 te IJhorst en De Wijk (Dr.), te Zwolle werd hun huwelijk ingeschreven op 24-03-1725. Gehuwd voor de kerk op 29-04-1725 te Zwolle (N.G.), hij j.m. van Zwolle, zij j.d. van de Dikkeninger meule [onder De Wijk (Dr.)]. Echtgenoot is Teunis Alberts van LINDE (ALFERTS (1725), van LINDEN (1726)) (zie 153087). Zij lieten tussen 1726 en 1729 te Zwolle drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Hendrika en Aaltie. {Hij is later ondertrouwd op 07-04-1736 te Zwolle (getuige(n): sijn getuijghe: Berent WILLEMS / haar getuijghe: [haar] suster), "haar voogden consent moet inkomen; is gebleken van beide voogden.", gehuwd voor de kerk op 23-04-1736 te Zwolle (N.G.), hij wed[uwnaar] an de Diezerpoorten plas [buiten Zwolle], zij j.d. te Langenholte [onder Zwolle]. Echtgenote is Annigien Jans REUVEKAMP (RUEVEKAMP (1737)) (zie 153089). Zij lieten in 1737 en in 1738 te Zwolle twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Maria (2x).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Teunis' van LINDEN (van LINDE (1754), van der LINDE (1760)) (zie 67624).

48355    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1709. Zij woonde in 1734 (bij haar huwelijk) te Nijenslijk (onder Vledder - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1734 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-05-1734 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Nienslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Jan KARSTEN (zie 48351). Zij lieten tussen 1735 en 1760 te Vledder (Dr.) 11 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geert, Lucas, Geesje, Jantjen, Arentje, Hendrik, Geertjen, Egbert, Trientien, Gretien en Kerst. Bij de eerste 7 kinderen met de vermelding: "geboren te Nijenslijk", onder Vledder (Dr.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert JANS (KARSTEN (1792)) (zie 52772).
   2.  Lucas JANS (KARSTEN (1804)) (zie 48352).
   3.  Geesje JANS (zie 69577).
   4.  Hendrik JANS (CARSTEN (1773), KARSTEN (1780)) (zie 48345).

56230    Jantjen (Janna) HENDRIKS, geboren te Ruitenveen (onder Nieuwleusen), gedoopt (N.G.) op 25-10-1711 te Nieuwleusen, overleden voor 1754 te [de Schutsloot te Wanneperveen?]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Hasselercarspel, 1748 - nr. Baarloo-0060) met haar man Roelof HARMENS en hun kinderen Henderik, Beerent en Hilligijn te Baarloo in het Hasselercarspel [nabij Zwartsluis]. Dochter van Hendrik KLAASZEN (KRAGT (1698)) (zie 56254) en Wijchemtien (Wijgmantjen) BERENDS (zie 56255).
Ondertrouwd op 14-04-1739 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10-05-1739 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. van 't Roetenveen. Echtgenoot is Roelof HARMENS (TIMMERMAN (1754), KONINGH (1758)), 20 jaar oud (zie 56228). {Hij is later ondertrouwd op 08-11-1754 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 24-11-1754 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar van de Sandbelt [te Wanneperveen], zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Hendrikjen Jans OORT (zie 56229).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
107604    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1715, [N.B. In drie aktes werd haar naam vermeld: Volgens de akte opgemaakt in 1772 bij het 2e huwelijk van haar man, heette zij Jantje HENDRIKS. Volgens de akte opgemaakt in 1796 bij het 2e huwelijk van haar zoon Albert, heette zij Jantje REIJNDERS. Volgens de akte opgemaakt in 1825 na het overlijden van haar dochter Roelofjen, heette zij Jantje ALBERTS. Jantje ALBERTS kan ook betekenen: Jantje de vrouw van Albert.], overleden voor 1772 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde [vermoedelijk] in 1744 (doop zoon Reiner) [te Blesdijke] onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1749 (bron: quotisatiekohieren) met haar man Albert REINDERS en hun drie kinderen in het dorp Blesdijke.
Gehuwd voor de kerk ca 1740 met Albert REIJNDERS (zie 107603). {Hij is later ondertrouwd op 06-04-1772 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 29-04-1772 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij wed[uwe] aan de Oudemarkt. Echtgenote is Jantje JANS (zie 107605).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert (Lammert) ALBERTS (BOTERKOPER (1796)) (zie 134507).
   2.  Roelofjen ALBERTS (zie 91975).

10659    Jantjen HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-07-1715 te Vollenhove, dochter van Hendrik WOUTERS (zie 10658) en Neeltjen KIERS (KALVERKAMP (1748)) (zie 8612).
 
11001    Jantjen HENDRIKS, geboren te Suurbeek, gedoopt (N.G.) op 14-06-1719 te Vollenhove, dochter van Hendrik WILLEMS (zie 10999) en Kunnigjen TIJSZ (zie 11000).
 
79676    Jantjen HENDRIKS, geboren te aan het verlaat (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 14-12-1727 te Steenwijk, dochter van Hendrik BOELEN (zie 79664) en Nijsjen (Lijsjen) REMMELTSZ (zie 79665).
 
50432    Jantjen HENDRIKS (PIJLEMAN (1818), PIELEMAN (1818)), geboren ca 1732 te Kalenberg (onder Oldemarkt), overleden op 09-04-1818 om 23:00 uur te in hare woning te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwe van Klaas KIKKEN; nalatende zeven kinderen, te weten: Hendrik Kunnigje, Margje, Jan, Berend, Jantje en Volken; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3226) met haar beide ouders, met haar broer Arent en haar zus Trijntjen in Calenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Dochter van Hendrik GEERTS (PIJLMAN (1763)) (zie 50429) en Kunnigje JANS (zie 50430).
Ondertrouwd op 16-04-1757 te Oldemarkt, [N.B. Hun huwelijk is te Blokzijl niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 08-05-1757 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. aan de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij j.d. te Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenoot is Klaas HENDRIKS (KIKKE (1762), KIKKEN (1818), KIKKERT (1826)) (zie 52108). Mogelijk kregen zij in 1764 te Gersloot (gem. Aengwirden - Fr.) een zoon Jan en/of in 1778 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) een zoon Folken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik KLASEN (VENEMA (1819)) (zie 52109).
   2.  Kunnigjen (Kunne) KLASEN (de GROOT (1831)) (zie 52110).
   3.  Margjen Klaassen KIKKE (zie 52111).
   4.  Jan KLAASES (de GROOT (1812)) (zie 72296).
   5.  Berend KLASES (de GROOT (1812)) (zie 83254).
   6.  Jantje KLAZES (KIKKEN (1818)) (zie 83248).
   7.  Folken (Folkert) KLAASSEN (VENEMA (1818), FENEMA (1819), VEENEMA (1822)) (zie 83247).

109992    Jantjen (Jentjen) HENDRIKS (GROENEBOER (1818)), arbeidster (1812), geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1730; ik houd me hier aan de gegeven uit de doopakte van Jantje HENDRIKS geboren bij ouders waarvan meerdere kinderen zich Groeneboer gingen noemen. Voor haar was ca 1730 geen plaats in de kinderrij van deze ouders. Zijzelf werd in het doopboek van Giethoorn vermeld als Jantje HENDRIKS.], gedoopt (N.G.) op 14-05-1735 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 10-03-1818 om 23:30 uur te in het huis No. 13 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Albert Jans [= Harms] OTTER; nalatende drie kinderen: Hendrik, Stijntje en Niese; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1356) met haar moeder, met haar 2e vader Jochem EGBERTS en haar broers Wolter en Roelof te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1753 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), erna ook. Zij werd in Kolderveen niet ingeschreven als lidmaat (N.G.). Zij woonde in 1760 (doop dochter Stijntje) te Giethoorn, erna ook. Zij werd op 19-02-1766 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), samen met haar man Albert Harmens OTTER, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Giethoorn. Zij woonde in maart 1807 (overlijden man) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna in 1811 en 1812 (huwelijk dochter Stijntje en 2e huwelijk dochter Niesje) ook. Dochter van Hendrik WOLTERS (zie 110019) en Stijntjen ROELOFS (zie 110020).
Ondertrouwd op 24-11-1753 te Wanneperveen. Te Kolderveen was de ondertrouw op 23-11-1753. Gehuwd voor de kerk 00-12-1753 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. op Wanneperveen, zij j.d. van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Echtgenoot is Albert HARMS (OTTER (1766)) (zie 109991).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
76096    Jantjen HENDRIKS, geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 07-10-1736 te Steenwijk, overleden op 02-02-1817 te Steenwijk op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas Machiels de BEER. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2550) met haar beide ouders, met haar broers Harm, Kier en Jacob, en haar zus Roelofje in Callencote in het Schoutambt Steenwijk. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna te Steenwijk. Dochter van Hendrik HERMANS (zie 76180) en Grietje KIERS (zie 76181).
Ondertrouwd op 17-01-1768 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 31-01-1768 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Claes MIECHIELS (MACHIELS (1768), de BEER (1812)), 27 jaar oud (zie 73923).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel (Michiel) KLAESSEN (zie 76097).
   2.  Hendrik KLAASSEN (zie 76098).
   3.  Jan KLAASSEN (zie 76099).
   4.  Grietje KLAASEN (de BEER (1812)) (zie 76076).

98036    Jantjen HENDRIKS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 01-06-1738 te Steenwijk, dochter van Hendrik AALDERTS (zie 98031) en Hendrikje KARSTEN (zie 98032).
 
70571    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1741. Zij woonde in 1766 (bij haar huwelijk) te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna [onder] Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij was op 01-01-1805 en op 22-05-1808 te Oldemarkt of Paasloo doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleinkinderen Lammigjen Hendriks PUNTER en Gerben Hendriks PUNTER.
Ondertrouwd 00-09-1766 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-09-1766 te [Lemsterland (Fr.)] (Hervormd), hij te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Gerben Johannes' BRINKSMA (BRINXMA (1766)) (zie 70570). Zij lieten tussen 1773 en 1779 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tijttje, Hendrik, Lamke en Antje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86180    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1743. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd voor de kerk op 09-05-1768 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Joh[annes] MUURLINK, Claas PETERS en Joachim ANDRIES (uit [Steggerda]-Overburen)) met Matthias Claassen SCHOKKER, 29 jaar oud (zie 86179).
 
23420    Jantjen HENDRIKS, geboren ca 1744. Zij woonde in 1769 (bij haar huwelijk) op de Schutsloot te Wanneperveen.
Ondertrouwd op 17-12-1768 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 08-01-1769 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van de Schutsloot te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Peters KNOBBE, 25 jaar oud (zie 23411). Van hen zijn geen kinderen bekend te Wanneperveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchjen Jans (zie 31413).
   2.  Pijter Jans (zie 31414).
   3.  Pieter Jans (zie 31415).
   4.  Luite Jans (zie 31416).
   5.  Grietje Jans (zie 31417).

1534    Jantjen HENDRIKS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 13-12-1744 te Vollenhove, dochter van Hendrik Hendrix van HELLENDOORN (van HELDEREN) (zie 1532) en Hermtje Gerrits van EIJBERGEN (zie 1533).
Gehuwd voor de kerk ca 1767 met Dirk GERRITS (BERKINK (1760)) (zie 13129). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1749 met Luijgjen REIJNDERS (zie 1536). Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1759 met Aaltje Jans KARSTIAANS (KARSTEN (1760)) (zie 19855).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24043    Jantjen HENDRIKS, geboren te op de Sandbeld te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 31-05-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen HENDRIKS, haar zus), dochter van Hendrik LUITEN (zie 24014) en Grietjen ARRIENS (zie 24015).
 
106675    Jantjen (Jantien) HENDRIKS, arbeidster, geboren te Onna, onder Steenwijk, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij bij deze ouders op 15-06-1754 geboren in de gemeente Steenwijk. Ik houd me hier aan de gegevens uit haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 03-10-1751 te Steenwijk, overleden op 04-02-1825 te ten haren huize te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 73-jarige leeftijd, 's nachts verdronken in de watervloed; als weduwe van [Timen WILLEMS], nalatende [twee] kinderen. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) te Onna, erna [vermoedelijk] ook. Zij woonde in 1782 (doop zoon Hendrik) te Nijeveen (Dr.). Dochter van Hendrik WIJCHERS (zie 106674) en Jantje BERTELS (zie 106684).
Ondertrouwd op 09-04-1775 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Giethoorn niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Onna.], gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-04-1775 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij te Onna (onder Steenwijk). Echtgenoot is Timen WILLEMS (DIJKSMA (1838)), 29 jaar oud (zie 29558).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem TIJMENS (zie 106676).
   2.  Willem TIMENS (DIJKSMA (1838)) (zie 106677).
   3.  Hendrik TIMENS (DIJKSMA (1832)) (zie 106673).

47854    Jantjen HENDRIKS (ELLEN (1846)), arbeidster (1827), geboren ca 1757 te Oldemarkt, overleden op 14-06-1846 te Giethoorn, als partner van Hendrik Wiegchers BOS.
Ondertrouwd op 22-03-1789 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw ook op 22-03-1789; [te Blokzijl] attestatie gegeven op 09-04-1789. Gehuwd voor de kerk op 12-04-1789 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Kalenberg, onder Oldemarkt, zij j.d. van de Weteringe [onder Steenwijkerwold. Echtgenoot is Hendrik WIJCHERS (SCHAAP (1791), BOS (1813)), 29 jaar oud (zie 47853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen Hendriks SCHAAP (BOS (1815), BOSCH (1838), BOSSCHA (1852)) (zie 47868).
   2.  Roelofjen Hendriks SCHAEP (BOS (1829)) (zie 47683).
   3.  Wicher Hendriks SCHAAP (zie 47869).
   4.  Hendrik HENDRIKS (zie 47870).
   5.  Willempjen HENDRIKS (zie 47871).
   6.  Jan HENDRIKS (BOS (1827)) (zie 47872).

48681    Jantjen HENDRIKS, geboren op 02-03-1758 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-03-1758 te Paasloo, dochter van Hendrik GERRITS (zie 44541) en Annigjen BERENDS (zie 44542).
 
55726    Jantjen HENDRIKS (de JONGE (1789)), geboren ca 1761 te Kalenberg, onder Oldemarkt, overleden op 11-02-1816 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt). Zij woonde in 1787 (bij haar huwelijk) te Ossenzijl (onder Oldemarkt), erna ook. Zij was op 25-08-1799 te Oldemarkt doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Grietje Arends PIELEMAN. Dochter van Hendrik HENDRIKS (BEKKER (1763), de JONGE (1770)) (zie 35982) en Grietjen (Geertjen) JANS (KUIPER (1763)) (zie 35983).
Ondertrouwd op 21-01-1787 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 11-02-1787 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Ossenzijl, zij j.d. uit Calenberg, [thans] wonende onder Ossenzijl (beide onder Oldemarkt). Echtgenoot is Hendrik Geerts PIJLMAN, 26 jaar oud (zie 48530).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen Hendriks (zie 55727).
   2.  Geert Hendriks (zie 55728).
   3.  Neeltjen Hendriks PIJLEMAN (zie 55729).
   4.  Hendrik HENDRIKS (PIJLMAN (1821)) (zie 55730).
   5.  Berent HENDRIKS (PIJLMAN (1823)) (zie 38808).
   6.  Gerrit HENDRIKS (PIJLMAN (1828)) (zie 55731).
   7.  Andries HENDRIKS (PIJLMAN (1836)) (zie 55732).

55848    Jantjen HENDRIKS, geboren op 01-07-1763 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 03-07-1763 te Paasloo, dochter van Hendrik Tijmens NOOIJ (zie 55846) en Aaltje HENDRIKS (NOOIJ (1818)) (zie 55847).
 
33272    Jantjen HENDRIKS (DOEVE (1788)), geboren te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 08-06-1766 te Blokzijl, overleden op 22-03-1841 te Blokzijl op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas ROOM, [eerder weduwe van Jacob ROESINK]. Zij woonde in 1788 (bij haar 1e huwelijk) te Blokzijl, vermoedelijk als inwonende meid. Dochter van Hendrik COOPS (DOEVE (1748)) (zie 35007) en Grietjen Jans WENDEL (zie 31873).
Ondertrouwd (1) op 10-02-1788 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-02-1788 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Jacob Jansen ROESINK, 22 jaar oud (zie 29733).
Ondertrouwd (2) op 09-01-1791 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-01-1791 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beide te Blokzijl. Echtgenoot is Klaas Lubbers ROOM, 29 jaar oud (zie 33269).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Jacobs (zie 33281).
   2.  Hendrik Jacobs (zie 33268).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik Klaasen (zie 33283).
   4.  Fempje Klaassen (zie 33285).
   5.  Klaas Klaassen (zie 33287).
   6.  Grietje Klaassen (zie 33292).
   7.  Grietje Klaassen (zie 40625).

70711    Jantjen HENDRIKS, geboren op 12-08-1767 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-08-1767 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Hendrik BERENTS (zie 48724) en Kunnigje KLAASSEN (zie 70706).
 
43890    Jantjen HENDRIKS (WAPSE (1829), WAPSTRA (1847)), boerin (<1847), geboren op 19-06-1771 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-06-1771 te Oldeberkoop, overleden op 22-09-1847 om 06:00 uur te in een ongenummerd huis te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als echtgenote van [Sijbe Bartelds HOORNSTRA]; nalatende twee kinderen: Barteld en Trijntje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1804 (bij haar huwelijk) te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Hendrik JOCHEMS (zie 124143) en Trijntjen MEINES (BLOEM (1820)) (zie 134022).
Ondertrouwd 00-04-1804 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-05-1804 te Vinkega (Hervormd), beide te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Sijbbe BARTELDS, 30 jaar oud (zie 43889).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48346    Jantjen HENDRIKS (KARSTEN (1810), VELDKAMP (1888)), landbouwster (1839), geboren op 31-08-1771 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 08-09-1771 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 02-03-1855 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Peter Tiemens VISSER. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Kalenberg (onder Oldemarkt), erna ook. Dochter van Hendrik JANS (CARSTEN (1773), KARSTEN (1780)) (zie 48345) en Grietjen EGBERTS (POEPJES (1830)) (zie 48343).
Ondertrouwd op 25-03-1797 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-04-1797 te Oldemarkt (N.G.), beide van Kalenberg. Echtgenoot is Peter TIJMENS (VISSER (1838)), 25 jaar oud (zie 28882).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaentjen PETERS (VISSER (1829)) (zie 48772).
   2.  Hendrik PETERS (VISSER (1830)) (zie 48773).
   3.  Grietjen Peters TIMENS (VISSER (1838), VISSCHER (1874)) (zie 28881).
   4.  Timon PETERS (VISSER (1838)) (zie 48151).
   5.  Geesjen Pieters VISSER (zie 26237).

66096    Jantjen (Jantien) HENDRIKS (VEEN (1830), BIJKER (1840)), arbeidster (1830,1838,1845), landbouwster (1836), veehoudster (1840), geboren ca 1779 te Zuidveen, onder Steenwijk, [N.B. Haar doop (N.G.) werd te Steenwijk niet ingeschreven; mogelijk was zij Doopsgezind.], overleden op 12-09-1849 te Dwarsgracht (gem. Giethoorn), als weduwe van Harm TIP; wonende te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold). Zij woonde in 1803 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Dochter van Hendrik (VEEN (1849)) (zie 68035) en Grietje HENDRIKS (VEEN (1849)) (zie 68036).
Ondertrouwd op 08-01-1803 te Wapserveen (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw op 09-01-1803; [te Wapserveen] op 23-01-1803 attestatie [verleent] na[er] Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 30-01-1803 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Wapserveen, zij j.d. van Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Harmen (Harm) HARMS (TIP (1803)), 29 jaar oud (zie 29763).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
116861    Jantjen (Jankjen,Jaantjen,Zwaantje) HENDRIKS (SPITZEN (1824), SPITSEN (1831), JANS (1836), DAM (1840)), arbeidster (1836,1850), geboren ca 1783 te Steenwijkerwold, [N.B. Haar herkomst is niet heel duidelijk. Bij haar kinderen waren Maria HENDRIKS, Clara HENDRIKS en Grietje HENDRIKS doopgetuigen. Maria HENDRIKS liet in 1788 "haar zuster" Clara haar kind dopen (R.C.) en in 1785 deed haar moeder Jacoba dat. Twee zusters Maria HENDRIKS en Clara HENDRIKS met een moeder Jacoba zijn in het doopboek RK van Steenwijkerwold duidelijk te vinden: Hun ouders waren Hendrik HERMS en Jacobje Jansen BENES, die huwden op 12-08-1736 te Steenwijk (hij j.m. te Onna (onder Steenwijk), zij j.d. van Veendam (Gr.)) en die tussen 1737 en 1754 te Onna en te Zuidveen tien kinderen kregen. Dan waren Maria HENDRIKS en Clara HENDRIKS vermoedelijk haar tantes. Het meest logische verband hiermee zou zijn, dat zij een dochter was van hun zus Catharina HENDRIKS. Dit omdat zij haar twee 1e dochters beide Catharina noemde (die beide huwden). Echter dit is in het doopboek RK Steenwijkerwold niet terug te vinden. Er werd in 1783 te Steenwijkerwold wel een Johanna HENDRIKS gedoopt (R.C.). Dit kind was een dochter van Henrica LAMBERTUS en Henricus GERHARDUS. Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat zij dit kind was, aangezien zij geen van haar dochters Hendrikje noemde.], overleden op 15-03-1855 te Steenwijk, als weduwe van Johannes MUNSTERMAN; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1801 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te Onna, onder Steenwijk. Zij woonde in 1836 (huwelijk dochter Trijntje-1) te Onna (gem. Steenwijkerwold).
Ondertrouwd op 07-08-1801 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-08-1801 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m. van Onna, zij j.d. van Zuidveen, beide wonende te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jan (Johannes) MUNSTERMAN (zie 116860). {Hij was ook ooit gehuwd met Joanna HENRICUS (zie 95506), [N.B. De relatie tussen deze man en vrouw is een aanname; deze aanname is gedaan op basis van de overlijdenakte van zijn vrouw en de onduidelijkheid in de herkomst van zijn vrouw. Zie verder de toelichting vermeld bij Jantjen HENDRIKS.].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Joannis' (zie 116862).
   2.  Catharina Jans (Trijntje) (zie 116863).
   3.  Hendrik Jans (zie 116864).
   4.  Gerrit Jans (zie 116865).
   5.  Jacoba Jans (Jabijkjen) (zie 116866).
   6.  Geert Jans (zie 116867).
   7.  Jacob Jans (Jakobus) (zie 116851).
   8.  Grietje Jans (zie 109421).

84767    Jantjen HENDRIKS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 21-01-1787 te Steenwijk (getuige(n): Antjen JAN[NI]S, haar tante), dochter van Hendrik JANNES (SNIJDER (1812)) (zie 84758) en Jantjen COENDERS (zie 84759).
 
100745    Jantjen HENDRIKS (SNIJDER (1813)), geboren ca 1788, overleden op 08-02-1817 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), als echtgenote van Peter JASPERS; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 08-04-1810 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-04-1810 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Pieter JASPERS (BOSCH (1813), BOS (1813)), 33 jaar oud (zie 100739). {Hij was eerder ondertrouwd op 07-04-1803 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1803 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Hilligje (Aaltje) EGBERTS (zie 100746). Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-05-1818 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Hillichien (Petertje) HERMENS (KROES (1845)), 26 jaar oud (zie 100740).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper PIETERS (BOS (1849)) (zie 100748).
   2.  Hendrik Pieters BOSCH (BOS (1813)) (zie 100749).
   3.  Jannis Peters JASPERS (zie 100750).

111897    Jantjen HENDRIKS (BOERMAN (1821)), landbouwersche (1836,1841), geboren op 23-11-1796 te Ruitenveen, onder Nieuwleusen, dochter van Hendrik Hendriks [BOERMAN (1836)] en Hendrikjen CLAAS (landbouwersche (1821,1836)). Gedoopt (N.G.) op 27-11-1796 te Nieuwleusen, overleden op 09-04-1867 te Nieuwleusen op 70-jarige leeftijd, als echtgenote van Johannes Wesselius SANDBERG, [eerder] weduwe van Jan van den BERG. Zij huwde in 1836 te Nieuwleusen met Johannes Wesselius Lubertus' SANDMAN (landbouwer - 1836).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-09-1821 te Nieuwleusen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan HENDRIKS (van den BERG (1812)), 42 jaar oud (zie 111896). Zij kregen te Nieuwleusen ca 1822 een dochter Hendrikje en in 1830 een levenloos geboren dochter. Na zijn overlijden werd van hen in 1835 aldaar nog geboren een levenloos geboren zoon. Hendrikje huwde in 1841 te Nieuwleusen met Jan Arendts HEKMAN en overleed in 1887 te Nieuwleusen als zijn partner. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-04-1812 te Nieuwleusen (gem. Dalfsen), zij weduwe. Echtgenote is Jantjen (Jennigje) WILLEMS (HAMMERS (1848), de GROOT (1865)), 44 jaar oud (zie 111886), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
118131    Jantjen HENDRIKS (OOSTRA (1812)), geboren op 08-05-1801 te Tuttels Erve te IJsselham, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 10-05-1801 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Pietertjen JANS), overleden op 23-11-1817 te Weststellingwerf (Fr.) op 16-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broers Jan en Rutgert, en haar zussen Jeltje en Andriesje te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793) en Geesjen JANS (WEVER (1801), WEEVER (1804)) (zie 132794).
 
71377    Jantjen HENDRIKS, geboren op 21-01-1805 te Langelille, onder Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-02-1805 te Scherpenzeel, overleden op 14-03-1832 te Weststellingwerf (Fr.) op 27-jarige leeftijd, dochter van Hendrik JACOBS (zie 34679) en Hendrikje Jans TIMMERMAN (zie 40601).
 
49179    Jantjen HENDRIKS (DRAGT (1828)), naaijster (1828), arbeidster (1867), geboren op 27-09-1805 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 29-09-1805 te Kuinre, overleden op 18-11-1867 te Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwe van Wijtze Lijkles VELDKAMP; "overleden aan scheepsboord". Dochter van Hendrik JOCHEMS (DRAGT (1832)) (zie 13686) en Geesjen Jacobsz (Geisje) KAREL (zie 14217).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1828 te Kuinre, beide wonende te Kuinre. Echtgenoot is Wietse Liekels (Wijtze) VELTKAMP (VELDKAMP (1828)), 21 jaar oud (zie 49178).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijkle Wietzen VELDKAMP (zie 141126).
   2.  Geisje Wietzes VELDKAMP (zie 49170).
   3.  Jacob Wietzes VELDKAMP (zie 146543).

30187    Jantjen HENDRIKS (NETTERS (1860)), geboren te Kalenburg? [onder Oldemarkt]. Zij woonde in 1791, bij haar huwelijk, te Wanneperveen.
Ondertrouwd op 16-11-1791 te Wanneperveen, ondertrouw te Zwartsluis op 18-11-1791. Gehuwd voor de kerk op 13-10-1791 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. van Kalenburg [onder Oldemarkt], laatst gewoond hebbend te Wanneperveen. Echtgenoot is Evert Jans SINNING, 23 jaar oud (zie 30182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Everts ZENNIG (SINNIG (1861)) (zie 30202).
   2.  Jan Everts ZINNIG (zie 30203).
   3.  Annegje Everts SINNIG (zie 30204).

38406    Jantjen HENDRIKS.
Gehuwd met Hendrik Wichers BOS (SCHAAP (1841)) (zie 38405).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60067    Jantjen HENDRIKS. Zij woonde in 1726 (bij haar 2e huwelijk) te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd op 21-08-1726 te Giethoorn, [N.B. Hun huwelijk werd te Nijeveen (Dr.) niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 08-09-1726 te Giethoorn, hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij wed[uwe] te Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Hermen Hendriks (Harmen) BAAS (zie 60063). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-11-1718 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-11-1718 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Geesjen Hendriks GROOTE (zie 60066). Hij is later ondertrouwd op 04-12-1727 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 25-12-1727 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Grietje Albers PEUSSE (Grietje Andries' POSCH) (zie 60065). Hij is later ondertrouwd op 05-11-1734 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-11-1734 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Lamme Herms BROEKJES (BROEK (1734)) (zie 60061).}
 
82961    Jantjen HENDRIKS. Zij woonde in 1734 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.).
Ondertrouwd op 16-04-1734 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-05-1734 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.), zij j.d. van Nieuslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Jan KARSTEN, 23 jaar oud (zie 82938). Zij lieten tussen 1735 en 1760 te Vledder (Dr.) elf kinderen dopen (N.G.), de eerste zeven geboren te Nijensleek (onder Vledder), de laatste vier geboren te Vledder, genaamd: Geert, Lucas, Geesjen, Jantjen, Arentje, Hendrik, Geertjen, Egbert, Trientien, Gretien en Kerst.
 
102621    Japik HENDRIKS, geboren te aan de Wal, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-04-1754 te Havelte, [Er staat: "[is gedoopt] Japik zoonvan Hendrik Alberts & Jantje Japiks [wonende] aan de Wal".], overleden voor 1757 te onder Havelte of onder Steenwijk, zoon van Hendrik ALBERTS (SCHIPPERS (1821)) (zie 102614) en Jantje (Jantien) JACOBS (JAPIKS (1754), SOER (1821), ZOER (1835)) (zie 102615).
 
111227    Japik (Jakob) HENDRIKS (DIKKEMELK (1780), BOS (1782), BUSCH (1822)), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-10-1765 te Meppel (getuige(n): zijn peete: Hendrikje TOMAS), overleden op 03-01-1847 te Meppel (Dr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Berendina KOSTER. Hij woonde in 1797 (bij zijn huwelijk) te Meppel. Zoon van Hendrik Jacobs DIKKEMELK (JAPIKS (1770), BUSCH (1847)) (zie 111219) en Rixtje Douwes (Risjen,Reisje) BUSCH (BUSZ (1758), BUS (1775)) (zie 111220).
Ondertrouwd op 15-10-1797 te Meppel (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Giethoorn en te Staphorst niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-11-1797 te [Giethoorn] (N.G.), hij j.m. te Meppel (Dr.), zij j.d. laatst gewoond hebbende te Hesselingen (onder Staphorst). Echtgenote is Berentjen Garrits (Berendina) KOSTERS (zie 111235). Zij lieten in 1800 en in 1802 te Meppel (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik en Gerrit. Hendrik huwde in 1822 te Meppel met Grietje Harms PRINS en overleed in 1870 te Beilen (Dr.) als haar echtgenoot. Gerrit huwde met Roelofje TOL en overleed in 1887 te Meppel als haar echtgenoot.
 
77994    Ja[....] HENDRIKS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 04-06-1702 te Steenwijk, kind van Hendrik WIFFEN (WUFFEN (1710)) (zie 77992) en Pietertjen BERENTS (zie 77993).
 
135972    Jeen HENDRIKS, huisman (1811). Hij woonde in 1811 (huwelijk zoon Hendrik) te Rottum (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Aaltje JACOBS (zie 135973).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JEENS (SIEGERSMA (1812), SIJGERSMA (1817)) (zie 135971).

134023    Jelle HENDRIKS, geboren ca 1711. Zijn vader Hendrik leefde in 1736. Hij woonde in 1736 (bij zijn huwelijk) te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.), erna te Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1736 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-07-1736 te Nieuwehorne (Hervormd), beide te Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. SChoterland - Fr.). Echtgenote is Japikjen (Jacobjen) EGBERTS (zie 134024).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
113151    Jeltie HENDRIKS, geboren ca 1746. Zij woonde in 1772 (doop dochter Griettie) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1771, [N.B. Van deze ouders werd te Oldemarkt en in Friesland geen huwelijk ingeschreven.] met Jelte MEINEN (BOSMA (1829)) (zie 113150). Zij lieten tussen 1772 en 1779 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Griettie, Hendrik, Meine, Jantje en Johannes; alle vijf werden zij geboren te Oldelamer. Meine huwde met Jacobje SJERPS [HUISMAN (1813)] en overleed voor 1727 te Sonnega (gem. Weststellingwerf). Jantje huwde met Albert Alberts POSTHUMUS en overleed in 1845 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), als zijn echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Griettie JELTEN (BOSMA (1820), JITTEN (1827), JETTEN (1833)) (zie 113147).
   2.  Hendrik JELTEN (BOSMA (1799)) (zie 45344).
   3.  Johannes Jelten BOSMA (zie 107712).

120722    Jeltjen HENDRIKS (OOSTRA (1812)), boerenmeid (1827), geboren op 23-09-1798 te Tuttels Erve te IJsselham, onder Oldemarkt, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij bij deze ouders geboren ca 1799 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 30-09-1798 te Paasloo (getuige(n): Andriesjen JANS), overleden op 01-06-1847 te Kuinre op 48-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Pellen de LANGE. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broers Jan en Rutgert, en haar zussen Jantje en Andriesje te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1827 (bij haar huwelijk) te Kuinre. Dochter van Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793) en Geesjen JANS (WEVER (1801), WEEVER (1804)) (zie 132794).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1827 te Kuinre met Hendrik PELLEN (de LANGE (1828)), 30 jaar oud (zie 120721).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen Hendriks de LANGE (zie 120728).
   2.  Hendrik Hendriks de LANGE (zie 120727).
   3.  Pelle Hendriks de LANGE (zie 120725).
   4.  Geesje Hendriks de LANGE (zie 120726).

51924    Jeltjen HENDRIKS, geboren op 26-06-1802 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 27-06-1802 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Roelofjen HERMENS [SCHAAP], [vaders zuster]), overleden voor 1804 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, dochter van Hendrik HARMENS (SCHAAP (1800)) (zie 51901) en Aaltjen Hendriks HEERSCHOP (HEERSCHAP (1831)) (zie 51911).
 
51925    Jeltjen HENDRIKS (SCHAAP (1872)), geboren op 05-07-1804 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 08-07-1804 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Geertjen Alberts HUISMAN, [moeders moeder]), dochter van Hendrik HARMENS (SCHAAP (1800)) (zie 51901) en Aaltjen Hendriks HEERSCHOP (HEERSCHAP (1831)) (zie 51911).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-02-1840 te Oldemarkt, 5 kinderen gewettigd; [N.B. Volgens het bevolkingsregister Oldemarkt,1829 waren zij in 1829 al gehuwd; zij woonden toen ook samen [als gehuwden] in één huis. Mogelijk betrof het eerdere huwelijk alleen een kerkelijk huwelijk?] met Hermen Cornelis' VAARTJES, 42 jaar oud (zie 44972).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Harmens (zie 120759).
   2.  Hendrik Harms (zie 68272).
   3.  Cornelis Harms (zie 120767).
   4.  Geertje Harms (zie 120765).
   5.  Aaltje Hermens (zie 120755).

137060    Jenneken (Johanna) HENDRIKS (HEKKERS (1828), EKKERS (1843), HENDRIKSEN (1862)), geboren ca 1759 te Holten, overleden op 06-03-1843 te Raalte, als weduwe van Jan Hendrik SCHUTTE; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in ca 1791 (geboorte dochter Johanna) te Bathmen, erna ook. Zij woonde in 1815 (huwelijk dochter Johanna) te Bathmen. Zij woonde in 1828 (overlijden man) in het dorp Bathmen.
Gehuwd met Jan Hendrik Jansen SCHUTTE (zie 137059). Zij kregen tussen ca 1791 en 18.. te Bathmen kinderen, genaamd: Johanna (1791), Jenneken (1793), Hendrika (1795), Berendina (1800). Jenneken huwde in 1821 te Bathmen met met Henricus Jans KRUIDERS. Hendrika huwde in 1821 te Raalte met Geerlig Berends ALBERTS. Berendina huwde in 1825 te Deventer met Harmen Gerrits BERENDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Jans (Janna) (VONDERMAN (1864)) (zie 137058).

93924    Jennigjen HENDRIKS (VALK (1813), VALKS (1814), JANSEN (1818)), dienstmaagd (1813), geboren op 11-07-1793 te op 't [Erve] Calevelts te Rechteren (onder Dalfsen), gedoopt (N.G.) op 14-07-1793 te Dalfsen, overleden op 20-11-1849 om 05:00 uur te in het huis No. 57 staande [te Dinxterveen] in de Oosterkluft van Wanneperveen op 56-jarige leeftijd, als echtgenoote van Gerrit KIEKEBOS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in januari 1814 (geboorte dochter Maria-1) te Rechteren (gem. Dalfsen). Zij woonde in maart 1814 (overlijden dochter Maria-1) in het huis No. 24 te Rechteren (= Wijk E) in de gem. Dalfsen. Zij woonde in 1815 (geboorte dochter Maria-2) te Wanneperveen. Zij woonde in 1821 (overlijden dochter Hendrikjen) in het huis No. 51 te Dinxterveen in de Oosterkluft van Wanneperveen. Zij woonde in 1837 (overlijden dochter Janna) in het huis No. 57 te Dinxterveen in de Oosterkluft van Wanneperveen. Dochter van Hendrik JANSSEN (VALK (1813)) (zie 141354) en Maria JANSSEN (zie 141355).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-12-1813 te Dalfsen met Gerrit Jannes' KIEKEBOSCH (KIEKEBOS (1818)) (zie 93923).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gerrits (zie 141360).
   2.  Maria Gerrits KIEKEBOS (zie 93925).
   3.  Jan Gerrits KIEKEBOS (zie 141361).
   4.  Hendrikjen gerrits KIEKEBOS (zie 141362).
   5.  Hendrikjen Gerrits KIEKEBOS (zie 141363).
   6.  Jennigje Gerrits KIEKEBOS (zie 93922).
   7.  Hendrik Gerrits KIEKEBOS (zie 141364).
   8.  Aaltjen Gerrits KIEKEBOS (zie 141353).
   9.  Derk Gerrits KIEKEBOS (zie 141365).
   10.  Gerrit Gerrits KIEKEBOS (zie 141357).
   11.  Harm Gerrits KIEKEBOS (zie 141366).
   12.  Janna Gerrits KIEKEBOS (zie 141356).

27105    Jentien HENDRIKS, geboren ca 1722. Zij woonde in 1747 (bij haar huwelijk) te Eemster (onder Dwingeloo), erna in 1753 te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 12-11-1747 te Kolder- en Dinxterveen, met attestatie van Eemster (Dr.) om te trouwen te Kolder- en Dinxterveen. Gehuwd voor de kerk 00-12-1747 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Kolderveen (Dr.), zij j.d. van Eemster (bij Dwingeloo - Dr.). Echtgenoot is Derk Everts TUIJTEN (TUITEN (1753),TUTEN (17) (zie 27104). {Hij was eerder ondertrouwd 00-05-1726 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-06-1726 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. uit Broekhuisen (Dr.). Echtgenote is Aeltjen HENDRIKS (zie 89050).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien Dirkz (TUTEN (1782)) (zie 27182).
   2.  Albertjen Derks (TUIT (1773), TUETE (1874), TUITEN (1779), TUTEN (1827)) (zie 89056).
   3.  Evertjen Dirks TUITEN (zie 27098).
   4.  Evert Derks TUITEN (TUTEN (1785)) (zie 89049).
   5.  Hendrikjen Derks (zie 89057).
   6.  Hendrik DERKS (zie 89058).

81217    Jentien HENDRIKS (POTMAN (1797)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 08-05-1766 te Zwartsluis (getuige(n): Beerentjen JANS). Zij woonde in 1797 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Dochter van Hendrik Roelofs POTMAN (zie 81213) en Roelofjen JANS (zie 63786).
Ondertrouwd op 30-12-1796 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 15-01-1797 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Helperig Geerts VINKE, 28 jaar oud (zie 27875).
 
63240    Jentien (Jentje,Jantjen,Jantien) HENDRIKS (KOOPMAN (1833)), arbeidster (1825,1828), spinster (1835,<1841), geboren te Smilde (Dr.), dochter van Hindrik Jans [KOOPMAN] en Geertjen HENDRIKS. Gedoopt (N.G.) op 04-09-1774 te Diever, overleden op 10-11-1841 om 17:00 uur te ten hare huize No. 7-A te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 67-jarige leeftijd, als weduwe van Aaldert Mannes' KOOPMAN; [naam moeder niet vermeld]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Uffelte, onder Havelte (Dr.). Zij woonde in 1833 (overlijden man) in het huis No. 83 te Uffelte (gem. Havelte).
Ondertrouwd op 07-12-1799 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-12-1799 te [Havelte] (N.G.), hij j.m. van Dievere (Dr.), zij j.d. van Ruinen (Dr.), thans beijde woonagtig te Uffelte (onder Havelte (Dr.)). Echtgenoot is Aaldert HERMANNUS (MANNUS (1799), KOOPMAN (1812)) (zie 110620). Zij lieten in 1800 te Dwingeloo (Dr.) en tussen 1801 en 1816 te Ruinen (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelofje, Hindrik, Mannes, Carst, Trientien, Roelof, Roelofje en Jantien. Roelofje-1 overleed als kind. Hendrik huwde in 1825 te Avereest met Willemina ARENDS [BOSSINK (1826)] een overleed in 1858 te Den Ham, als haar weduwnaar. Mannes huwde in 1836 te Zuidwolde (Dr.) met Jantien Faken van NOORT. Karst huwde in 1828 te Zuidwolde met de weduwe Annigje Jans BLOEMBERG en overleed in 1876 te Zuidwolde, als haar weduwnaar. Roelof overleed met 12 dagen te Ruinen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientien (Trijntje) AALDERTS (KOOPMAN (1835), COOPMAN (1843), MANNES (1845), MANNUS (1930)) (zie 63238).
   2.  Roelofje Aalderts KOOPMAN (zie 110619).
   3.  Jantien Aalderts KOOPMAN (zie 123304).

150838    Jentien (Jantien) HENDRIKS (VEURMAN (1808)), arbeidster (1842), geboren ca 1777, overleden voor 1857. Zij woonde in 1842 (huwelijk zoon Jan) te Zuidwolde (Dr.).
Ondertrouwd 00-11-1802 te Ruinen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-11-1802 te Ruinen (N.G.), hij geb[oren] te Zuidwolde (Dr.), zij te Ruine[n] (Dr.). Echtgenoot is Jan EVERTS (SNIJDER (1812), SLAGTER (1835)), 22 jaar oud (zie 150837). Zij kregen tussen ca 1806 en 1812 te Zuidwolde (Dr.) drie kinderen: Evert Hendrik en Jan. Evert huwde in 1835 te Zuidwolde met Jennegien Jans VLIERMAAT en overleed in 1859 te Kerkenbosch (gem. Zuidwolde), als haar echtgenoot. Hendrik huwde in 1837 te Zuidwolde met Jantien Jans POL en overleed ca 1880 te Hoogeveen, als haar partner.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108485    Jentien HENDRIKS, geboren te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-07-1798 te Nijeveen, overleden voor 1800 te Nijeveen (Dr.), dochter van Hendrik KOOPS (OOSTERVEEN (1829)) (zie 152256) en Roelofien Pieters WOLF (zie 152255).
 
46237    Jentien HENDRIKS (BLOEMERT (1812)), overleden op 10-03-1812 te Staphorst.
Gehuwd met Geerling JANS (BLOEMERT (1823)) (zie 46236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Geerlings BLOEMERT (GEERTS (1819), BLOEMINK (1832)) (zie 107300).

105037    Jentijen HENDRIKS, geboren te Nijeveen (Dr.), dochter van Hendrik ALBERS [SLIMBIJ (1727)] en Reijnsijn KERSTEN, waarvan het huwelijk in Drenthe niet werd ingeschreven. Haar ouders kregen tussen 1725 en 1735 te Nijeveen vier kinderen. Gedoopt (N.G.) op 17-12-1735 te Nijeveen, overleden voor 1781 te Nijeveen (Dr.). Zij woonde in 1762 (bij haar huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 26-11-1762 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-12-1762 (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Nieuveen (Dr.). Echtgenoot is Lambert COOPS (zie 105036). Zij lieten één kind dopen (N.G.) in 1763 te Nijeveen (Dr.), genaamd: Rensjen. Van een Rensjen LAMBERTS werd in Drenthe geen huwelijk ingeschreven. {Hij is later ondertrouwd op 10-11-1781 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 25-11-1781 te Nijeveen (N.G.), hij weduwnaar te Nieuwveen (Dr.), zij van Nieuwveen, [thans te Meppel]. Echtgenote is Luitje (Lutien,Lutje) LUCAS, 20 jaar oud (zie 60410). Zij lieten tussen 1782 en 1796 te Nijeveen (Dr.) 6 kinderen dopen (N.G., genaamd: Hillechien, Koop, Lucas, Albertien, Jantje en Jentien.}
 
121508    Jentje HENDRIKS, geboren ca 1696. Zij woonde in 1721 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd in 1721 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1721 te Meppel (Dr.) (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Meppel (Dr.). Echtgenoot is Jan Willemsz BOON (BOM (1727), BOONT (1729)) (zie 121507). Zij lieten tussen 1722 en 1731 te Meppel (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Willem, Marrigje, Willem, Henderik, Jan en Dirk. Willem huwde in 1749 te Meppel met Annichjen Jans STOFFERS en huwde in 1759 te Meppel met Harmina Berent van ULSEN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124916    Jentje HENDRIKS, geboren ca 1731. Zij woonde in 1757 (doop dochter Hendrikje) te Staphorst, erna ook.
Ondertrouwd op 24-01-1756 te Staphorst, gehuwd voor de kerk op 18-02-1756 te Staphorst (N.G.), hij [j.m.] met Lambert JANS (zie 124915). Zij lieten tussen 1757 en 1772 te Staphorst zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikje, Hendrikie, Aaltien, Jantien, Marregje en Marrigje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje (Marchijn) LAMMERTS (BUITER (1821)) (zie 124906).

71512    Jentje HENDRIKS, geboren op 18-06-1780 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-07-1780 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden voor 1787 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Hendrik BERENDS (HENTO (1813)) (zie 53664) en Jentje JANS (HUISMAN (1819), AKKERMAN (1826), LEENDERTS (1848), HUIS (1864)) (zie 53665).
 
133143    Jentje (Jentijn,Jantje) HENDRIKS (TIMMERMAN (1872)), geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), dochter van Hendrik WILLEMZ [TIMMERMAN (1826)] (landbouwer (1825)) en Hilletje DOORNBOSCH [DOORNBOS (1825), DORENBOS (1826)], die huwden op 09-05-1779 te Havelte (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide te Uffelte (onder Havelte)). Haar ouders lieten tussen 1781 en 1785 te Havelte drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jentje (2x) en Roelof. Haar broer Roelof huwde met Jentje ALBERTS [LEUNINGE (1844)], de zus van Hendrik Alberts LEUNING [LEUNINGE] (zie 106882). Haar vader woonde in 1825 (bij haar overlijden) te Havelte. Gedoopt (N.G.) op 27-10-1782 te Havelte, overleden op 09-09-1825 om 10:00 uur te [in het huis] No. 47 aan het Zuiderdiep (Wijk S) te Groningen (Gr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Willem SCHENKEL; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1801 (bij haar huwelijk) te Uffelte (onder Havelte (Dr.)), erna ook.
Ondertrouwd op 02-10-1801 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 31-10-1801 te Havelte (N.G.), beide j.l. [= jongelieden] te Uffelte (onder Havelte (Dr.)). Echtgenoot is Willem Lucas' SCHENKEL, 27 jaar oud (zie 133142). Zij lieten tussen 1802 en 1821 te Havelte (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hillegijn, Lukas, Hillegijn, Willemina, Hendrik, Hennerijkus, Roelof en Jakob; [vermoedelijk] alle acht geboren te Uffelte (onder Havelte). Hillegien-2 huwde met Anne IDSERDA en overleed in 1866 te Wapserveen (gem. Havelte), als zijn echtgenoote. Willemina huwde met Jan Luchies NIJSINGH en overleed in 1885 te Uffelte, als zijn weduwe. Hendrik huwde met Arendje SNOEKEN en overleed in 1872 te Uffelte. Hendrikus huwde met Hilligje WEIDE, huwde met Geertjen SOER en overleed in 1895 te Uffelte, als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Roelof huwde met Margjen LENSEN, huwden met Roelofje Klaas' PIJPER, en overleed in 1903 te Uffelte, als weduwnaar van zijn 2e vrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Willems (zie 133140).
   2.  Jakob Willems (zie 153468).

71515    Jentje HENDRIKS (HENTO (1829)), geboren op 17-12-1787 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-12-1787 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 05-12-1870 om 04:00 uur te in het huis No. 56 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als echtgenote van Siebe Alberts THALEN. Dochter van Hendrik BERENDS (HENTO (1813)) (zie 53664) en Jentje JANS (HUISMAN (1819), AKKERMAN (1826), LEENDERTS (1848), HUIS (1864)) (zie 53665).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 07-06-1829 te Schoterland (Fr.) met Sijbe Alberts TALEN (THALEN (1829)), 34 jaar oud (zie 71857).
 
80422    Jentje (Jantje) HENDRIKS, geboren op 26-10-1799 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-11-1799 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Hendrik GEERTS (SCHOKKER (1812)) (zie 80420) en Geertjen Pieters ELLEN (zie 44206).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-11-1824 te Weststellingwerf (Fr.) met Lammert Reinders ELZINGA (zie 80429). Zij kregen tussen 1827 en 1843 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen, te weten: Baukje, een levenloos geboren kind, Reinder Matthijs, Hendrik, Baukjen, Geert, Geertje en Roelof.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49630    Jentje HENDRIKS (WOLTERS (1826)), dienstmaagd (1826), geboren op 28-01-1803 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 30-01-1803 te Zwartsluis (getuige(n): Trijntje ALBERTS), overleden op 20-11-1826 te Zwartsluis op 23-jarige leeftijd, als echtgenote van Netterd de JONGE. Dochter van Hendrik WOLTERS (zie 49631) en Marregje WILLEMS (zie 49632).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1826 te Zwartsluis met Nettert Arries (Netterd) de JONGE, 22 jaar oud (zie 49626). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1829 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Alberts ten HEUVEL, 24 jaar oud (zie 49629).}
 
46261    Jentje HENDRIKS.
Gehuwd met Gerrit Jans VISSCHER (zie 42981). {Hij was eerder gehuwd op 05-01-1893 te Hasselt. Hij weduwnaar geboren te Zalk en Veecaten, zij weduwe geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jentje Jans DRIEGEN (zie 42977).}
 
22250    Jentjen HENDRIKS, geboren ca 1707, overleden 00-02-1742 te in de Westerkluft te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1732 met Hendrik Jans van ZWOL (zie 22249). {Hij is later ondertrouwd op 27-07-1742 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-08-1742 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beide te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen Timons NOOIJ (zie 22247).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Hendriks (zie 25176).
   2.  Jan Hendriks (van SWOLLEN (1769), van SWOL (1774), van ZWOLLE (1820)) (zie 25177).
   3.  Harmtjen HENDRIKS (zie 25181).
   4.  Hendrik Hendriks (van SWOL (1773), JANS (1790)) (zie 22251).
   5.  Roelof Hendriks (zie 25172).

93158    Jentjen HENDRIKS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 28-10-1759 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Hendrik JOCHEMS (zie 93150) en Merrigjen (Marijtjen) KLAAS (NETEL (1748)) (zie 93151).
 
35    Jentjen HENDRIKS, daghuurster (<1812), geboren ca 1760, overleden op 19-06-1812 te gemeente Vollenhove, als echtgenote van Jan MONDRIA. Dochter van Hendrik GERRITS (zie 27585).
Gehuwd voor de kerk ca 1785 met Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839). {Hij was eerder ondertrouwd op 08-04-1779 te Amsterdam, [te Amsterdam] op 25-04-1779 acte verleent om te Vollenhoven te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1779 te Vollenhove (Hervormd), hij [j.m.] van en te Vollenhoven, zij [j.d.]. van Zwolle en wonende te Amsterdam, en beide Gereformeert. Echtgenote is Louisa Andries' LOOS (zie 14840).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Jans (Matthijs) MONDRIA (zie 15101).
   2.  Hendrik Jans (zie 15162).
   3.  Annigje Jans (zie 15212).
   4.  Hendrik Jans (MONDRIA (1812)) (zie 15262).
   5.  Aaltjen Jans MONDRIA (zie 2222).
   6.  Aaltjen Jans MONDRIA (zie 2313).
   7.  Klaas Jans (MONDRIA (1845)) (zie 15537).
   8.  Sophia Jans (zie 15666).

89407    Jentjen (Jantje) HENDRIKS (JONGVORST (1794)), arbeidster (1825), geboren te Zwartsluis, dochter van Hendrik TEUNIS en Annigjen TEUNIS, die huwden ca 1757. Gedoopt (N.G.) op 23-03-1766 te Zwartsluis (getuige(n): Maria JANS). Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 09-04-1790 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenoot is Barteld Alberts (Berteld) de WILDE (zie 27688). Zij lieten tussen 1794 en 1803 te Zwartsluis vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Coob, Jan en Annigje. {Hij was eerder ondertrouwd op 14-05-1773 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 06-06-1773 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Annegien (Antje) COOPS (HARDA (1773)), 25 jaar oud (zie 27689). Zij lieten tussen 1774 en 1782 te Zwartsluis vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Koop, Albert (2x) en Jentien.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Bertels (zie 89406).
   2.  Jan Bertelts (zie 121887).

29408    Jentjen HENDRIKS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-08-1767 te Wanneperveen (getuige(n): Geertruid ten ZWEGE, haar tante), dochter van Hendrik JANS (zie 29387) en Niesjen Wilhelmus' ten ZWEGE (zie 29384).
 
52115    Jentjen HENDRIKS (de ROO (1814), DERRO (1815), de RODE (1821)), arbeidersche (1814), geboren op 21-09-1789 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-10-1789 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 16-11-1847 om 01:00 uur te in de huizinge No. 21 te AEngwirden (Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenote van Klaas Geerts MOERMAN; nalatende drie kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zij woonde in 1814 (bij haar huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1819 (geboorte dochter Kunnigje) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1838 (huwelijk en overlijden dochter Annigjen) te Luinjeberd. Dochter van Hendrik GERRITS (de ROODE (1831), de ROO (1848)) (zie 52112) en Kunnigjen (Kunne) KLASEN (de GROOT (1831)) (zie 52110).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1814 te Opsterland (Fr.), [van de moeder vande bruid alleen de voornaam vermeld; van de ouders van de bruid geen woonplaats vermeld.] met Klaas Geerts MOERMAN, 23 jaar oud (zie 70155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Klazes (zie 130604).
   2.  Annigjen Klaassen (zie 131851).
   3.  Kunnigje Klaassen (zie 131852).
   4.  Kunnigje Klazes (zie 128703).
   5.  Geertje Klaassen (zie 131853).

86247    Joanna HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 13-11-1738 te Steenwijkerwold (getuige(n): Geesjen ROTGERS), overleden voor 1748 te Zuidveen, onder Steenwijk, dochter van Hendrik LUBBERTS (zie 86244) en Annigje JANS (zie 86245).
 
86228    Joanna HENDRIKS (OVERMEER (1846)), landbouwster (1825).
Gehuwd met Joannes Jansen MOLLEMAN (zie 85425).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jannes) (HOGEMAN (1826), HOGERMAN (1830)) (zie 86217).
   2.  Lambertus Joannes' (zie 86268).

114091    Joannes (Jan) HENDRIKS (KESEKAMP (1812), KEZEKAMP (1832)), schoenmaker (1820), geboren te Kuinre, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij ca 1736 geboren als zoon van Hendrik Jans KESEKAMP en Marijgjen; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (R.C.) op 05-12-1734 te Kuinre (getuige(n): Joachim PETERS), overleden op 12-01-1820 te Kuinre op 85-jarige leeftijd, als partner van IJmkien [..........]; [van zijn moeder alleen de voornaam vermeld]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3487) met zijn beide ouders, met zijn broer Gerrit en zijn zussen Annigjen en Grietjen te Kuinre in het Schoutambt Kuinre. Hij was op 06-12-1775 te Kuinre doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn neefje Henricus GERRITS (zoon van zijn broer Gerrit). Hij woonde in 1812 (reg. naamsaanneming) [met zijn vrouw Imke IDES] te Kuinre. Zoon van Hinrik HINRIKS (JANS (1743), KESEKAMP (1814)) (zie 114089) en Aeltjen (Adelheid) JANSEN (zie 114090).
Gehuwd met IJmkien IDES (zie 114092).
 
86246    Joannes HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 06-12-1734 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje), overleden voor 1740 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Hendrik LUBBERTS (zie 86244) en Annigje JANS (zie 86245).
 
86419    Joannes HENDRIKS, geboren te Ruinerwold (Dr.), gedoopt (R.C.) op 15-08-1740 te Steenwijkerwold (getuige(n): Wibbegen JANSEN, [moeders zuster]), overleden voor 1748 te Ruinerwold (Dr.) of Steenwijk, zoon van Hendrik EGBERTS (zie 86417) en Geertruid Jans DUISENTKONST (DUISENTKUNST (1748)) (zie 78780).
 
86248    Joannes HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 06-12-1740 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje ARENDS), overleden voor 1742 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Hendrik LUBBERTS (zie 86244) en Annigje JANS (zie 86245).
 
86249    Joannes HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 27-09-1742 te Steenwijkerwold (getuige(n): Gerritje WILMS), overleden voor 1748 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Hendrik LUBBERTS (zie 86244) en Annigje JANS (zie 86245).
 
86250    Joannes HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 29-08-1748 te Steenwijkerwold (getuige(n): Gerrigje WILMS), zoon van Hendrik LUBBERTS (zie 86244) en Annigje JANS (zie 86245).
 
85261    Joannes (Jannes) HENDRIKS (OOSTERHOF (1823)), geboren ca 1755. Hij woonde in 1780 (bij zijn huwelijk) te De Blesse, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1779 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-01-1780 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): P.A. FISCHER en Bartjen PETERS), beide te De Blesse, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Gertrudes (Geertjen) ARENDS (NOORDMAN (1817)), 36 jaar oud (zie 85262).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
85546    Joannes HENDRIKS, geboren te [Kuinre], gedoopt (R.C.) op 28-05-1774 te Kuinre (getuige(n): Joannes Jans d[e] RUGE, [vaders broer]), zoon van Hendricus (Hendrik) JANZ (de RUUGE (1766), de RUGE (1766)) (zie 85526) en Euphemia Jurians (Femmetje,Femmigje) SCHULTE (SCHOLTING (1829)) (zie 85508).
 
26600    Joannes HENDRIKS, timmerman (1836), geboren ca 1779. Hij woonde in 1805 te Arnhem.
Gehuwd voor de kerk voor 1805 met Joanna RIETBERGEN (zie 26601).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Joannes (zie 26599).

83943    Joannes (Jan) HENDRIKS (FLODDER (1812), VLODDER (1826)), schipper (1843), arbeider (1862,1866), geboren te Lindedijk, onder Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 23-05-1798 te Oldeholtpade (getuige(n): Willem JANS, [vaders vader]), overleden op 25-07-1867 te Weststellingwerf (Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Annigjen Jochems GRAS]. Hij woonde in 1812 (register naamsaanneming) met zijn beide ouders en zijn zussen Annigjen en Wijbbegjen te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1866 (huwelijk zoon Andries) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Henricus (Hendrik) JANS (FLODDER (1812), VLODDER (1826)) (zie 104030) en Geeske WILLEMS (DIJKSTRA (1818)) (zie 104035).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-08-1826 te Weststellingwerf (Fr.) met Annegen Joachims (Annigje) GRAS, 24 jaar oud (zie 83942). Zij kregen tussen 1828 en 1843 acht kinderen, genaamd: Geesjen, Jochem, Hendrik, Jochem, Hendrik, Johannes, Andries en Aaltje.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
119125    Jocchem HENDRIKS (EDELENBOS (1868)), visscher, geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (N.G.) op 23-07-1728 te Enkhuizen, overleden op 25-07-1801 te Enkhuizen (N.H.) op 73-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Jacobje Timons HAKVOORT, eerder weduwnaar van Feijtje MEIJNDERS], zoon van Hendrick JOCHIMS (zie 9964) en Greetjen Jans (Grietje) SCHUIRMAN (zie 9473).
Ondertrouwd (1) op 06-02-1762 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 21-02-1762 te Enkhuizen (Hervormd), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Feijtje MEIJNDERS (zie 119127).
Ondertrouwd (2) op 14-06-1783 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 27-06-1783 te Enkhuizen (Hervormd), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Jacobjen TIJMENSZ (AKVOORT (1791), HAKVOORT (1820)), 26 jaar oud (zie 119126).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Claas JOCHEMS (EDELENBOSCH (1805), EDELBOSCH (1813)) (zie 119123).
   2.  Elisabeth (Liepje) JOCHEMS (EDELENBOSCH (1824), EDELENBOS (1845)) (zie 137872).

12418    Jochem HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 29-09-1737 te Vollenhove, zoon van Hendrick JOCHIMS (zie 9964) en Greetjen Jans (Grietje) SCHUIRMAN (zie 9473).
Gehuwd voor de kerk ca 1762 met Anna JANS (zie 14029).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasjen JOCHEMS (zie 14030).

93156    Jochem HENDRIKS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 18-11-1753 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 93150) en Merrigjen (Marijtjen) KLAAS (NETEL (1748)) (zie 93151).
 
37281    Jochem HENDRIKS, geboren op 09-05-1763, zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 37279) en Roelofje Klaas' SAGJES (zie 36666).
 
10264    Johanna HENDRIKS, geboren te op 't Zandt, gedoopt (N.G.) op 06-01-1709 te Vollenhove, dochter van Hendrick JANS (de oude) (zie 1143) en Gerritje JANS (zie 10357).
 
30122    Johanna HENDRIKS, geboren ca 1715. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Genemuijden.
Ondertrouwd op 19-03-1740 te Genemuijden, met attestatie van Hasselt van 09-04-1740. Gehuwd voor de kerk 00-04-1740 te [Genemuijden] (N.G.). Hij j.m. van 't Land van Vollenhove, laa[t]st gewoont hebbende aan de Hasselerdijk [onder Hasselt], zij j.d. van Genemuijden. Echtgenoot is Jannes (Johannes) GIJSSEN (zie 10774).
 
89235    Johanna HENDRIKS (SNIJDER (1836)), arbeidster (1826), geboren ca 1774. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk), erna ook. Zij woonde in 1826 (huwelijk zoon Hendrik) te Eesveen (gem. Steenwijkerwold).
Ondertrouwd op 25-08-1799 te Wapserveen (Dr.), te Steenwijk was de ondertrouw [ook] op 25-08-1799. Gehuwd voor de kerk op 15-09-1799 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Wapserveen (Dr.), zij j.d. te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan Claassen BOLDING (BOLLEN (1799), BOLDINK (1805)), 29 jaar oud (zie 89234). Zij lieten tussen 1769 en 1777 te Wapserveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Stientien, Jan, Stientien en Hilbert.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
25712    Johanna HENDRIKS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 05-01-1777 te Zwartsluis (getuige(n): Johanna RODENBURG, haar oma.). Zij werd genoemd naar haar oma, Johanna RODENBURG. Overleden voor 1786 te Zwartsluis, dochter van Hendrik EGGEN (zie 25711) en Jacoba Hermannus' HOLLIUS (zie 25698).
 
84764    Johanna HENDRIKS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 16-04-1780 te Steenwijk, dochter van Hendrik JANNES (SNIJDER (1812)) (zie 84758) en Jantjen COENDERS (zie 84759).
 
25716    Johanna HENDRIKS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 30-04-1786 te Zwartsluis (getuige(n): Marregje HOLLIUS, haar tante), overleden op 06-07-1866 te Hasselt op 80-jarige leeftijd, als echtgenote, dochter van Hendrik EGGEN (zie 25711) en Jacoba Hermannus' HOLLIUS (zie 25698).
Ondertrouwd op 24-11-1806 te Zwartsluis, met attestatie van Zwartsluis naar Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-12-1806 te Hasselt (N.G.). Hij j.m. geboren te Zwartsluis en thans wonende te Hasselt, zij j.d. geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Albert Pieters GOETKOOP (zie 25727).
 
129895    Johanna Louisa Willems (Louisa Johanna) HENDRIKS, geboren ca 1830 te Wijk bij Duurstede (Ut.), dochter van Willem HENDRIKS en Johanna Cornelis van OORSCHOT. Overleden op 13-01-1880 te Wijk bij Duurstede (Ut.), als echtgenote van Hendrik van LEERSUM.
Gehuwd op 22-02-1855 te Wijk bij Duurstede (Ut.) met Hendrik Robertus' van LEERSUM (zie 129894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louisa Hendriks (zie 129893).

63178    Johanna Wilhelmina HENDRIKS.
Gehuwd met Wilhelmus BALFOORT (zie 63177).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87792    Johannes HENDRIKS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 02-02-1783 te Steenwijk (getuige(n): Willemina JANNES [RUSKES], [moeders zuster]), zoon van Hendrik EVERTS (zie 87781) en Anna Joannis' ROESCHKE (ROELOFS (1827), RUSKES (1848)) (zie 87779).
 
95018    Johannes HENDRIKS, geboren op 22-04-1800 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-04-1800 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden voor 1801 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hendrik Johannes' FEENSTRA (VEENSTRA (1812), SIEBES (1892)) (zie 95015) en Cornelisje (Cornelia) HENDRIKS (VOS (1812), de VOS (1830)) (zie 95016).
 
90173    Johannes (Jannes) HENDRIKS (BRINKSMA (1824)), arbeider (1857), geboren op 29-06-1800 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-07-1800 te Peperga en Blesdijke, zoon van Hendrik Gerbens BRINKSMA (GERMS (1812), GARMS (1814), PUNTER (1804)) (zie 70569) en Jantjen Hendriks van ESSEN (zie 70538).
Ondertrouwd op 07-04-1824 te Weststellingwerf (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 07-04-1824 te Weststellingwerf (Fr.) met Antje JANNES (KUIT (1824), JANS (1857)), 24 jaar oud (zie 90174).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jannes' BRINKSMA (zie 90196).
   2.  Roelofjen Johannes' BRINKSMA (zie 90232).

95014    Johannes HENDRIKS (VEENSTRA (1830)), arbeider (1830), geboren op 12-09-1801 te SintJohannesga (gem. Schoterland - nr.), gedoopt (Hervormd) op 11-10-1801 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 22-09-1873 om 08:00 uur te in het huis No. 29 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigjen Andries OORD. Hij woonde in 1830 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Hendrik Johannes' FEENSTRA (VEENSTRA (1812), SIEBES (1892)) (zie 95015) en Cornelisje (Cornelia) HENDRIKS (VOS (1812), de VOS (1830)) (zie 95016).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1830 te Schoterland (Fr.) met Annigjen ANDRIES (OORD (1830), OORT (1855)), 21 jaar oud (zie 95004). Zij kregen tussen 1830 en 1855 te SintJohannesga en Rotsterhaule (beide gem. Schoterland - Fr.) negen kinderen. Dit waren: Cornelisje, Andries, Hendrik, Jente, Grietje, Hendrikje, Hendrik, een levenloos geboren kind en Rinske.
 
67768    Johannes HENDRIKS (van der LAAN (1839)), arbeider (1858), geboren op 09-04-1811 om 09:00 uur te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-04-1811 te SintJohannesga en Delfstrahuizen. Hij woonde in 1858 (bij zijn 2e huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Hendrik TEIJES (van der LAAN (1814)) (zie 67731) en Tjitske (Tjeetske) JOHANNES (zie 67737).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12-05-1839 te Schoterland (Fr.), gescheiden na 13 jaar op 26-01-1853 te Heerenveen (Fr.) van Klaaske Jans BOS (zie 67728). {Zij is later gehuwd op 08-09-1854 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij wettig gescheiden echtgenote. Echtgenoot is Albert Ulbes de VRIES, 57 jaar oud (zie 72274).}
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 11-04-1858 te Schoterland (Fr.), hij gescheiden echtgenoot. Echtgenote is Trijntje Egberts JETTEN, 36 jaar oud (zie 67767). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1846 te Schoterland (Fr.) met Beerend Antoon Livius ANTOONS (LENOS (1828)), 40 jaar oud (zie 100067).}
 
147250    Johannes Cornelus Bernardus' HENDRIKS, schoenmaker (1852), geboren op 14-11-1826 te Renkum (Gld.), zoon van Bernardus Paulus Cornelis' HENDRIKS (zie 147251) en Henrica Antonius' van GEIJN (van GIJN (1835)) (zie 147252).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1852 te Renkum (Gld.) met Antonia Martinus' ASPERSLAG, 28 jaar oud (zie 147241).
 
131937    Joltje HENDRIKS (de VRIES (1814)), geboren op 28-04-1794 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.), dochter van Hendrik HARMENS (overleden voor 1811) en Antje JANS. Haar moeder woonde in 1811 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.). Haar moeder woonde in 1825 te Sloten (Fr.). Overleden op 12-10-1825 om 02:00 uur te in het huis No. 64 [staande] aan het Diept te Sloten (Fr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenote van Geert Jacobs van der BIJL.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 24-10-1811 te Sloten (Fr.) met Geert JACOBS (van der BIJL (1814), van der BEI (1883)), 22 jaar oud (zie 131936). Zij kregen tussen 1811 en 1825 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.) en te Sloten (Fr.) zeven kinderen, genaamd: Jakob, Durk, Antje, Huitje, Hendrik, Durk en Jolle. Jacob huwde in 1838 te Sloten met Lutske Hendriks WIJMA en overleed in 1896 te Sloten, als haar weduwnaar. Durk-1 overleed met 1,5 jaar te Sloten. Hendrik huwde in 1846 te Lemsterland met Antje Wieberens LANDMAN. Durk-2 overleed met 13 jaar te Sloten. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-03-1828 te Sloten (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Geeske Hiddes KORENSTRA (KOORNSTRA (1843)) (zie 59978). Zij kregen tussen 1829 en 1846 te Sloten (Fr.) en te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) negen kinderen, genaamd: Hidde, Gerlofke, Ijmkje, Jeltje, Stoffel, Aaltje, Willemke (2x) en Trijntje Wilhelmina. Hidde huwde in 1853 te Lemsterland met Dirkje Dirks ZELDENTHUIS. Gerlofke huwde in 1954 te Wymbritseradeel (Fr.) met Jan Reimers FEITSMA en huwde in 1869 te Wymbritseradeel met Pieter Jans HOF. IJmkjen huwde in 1856 te Sneek (Fr.) met Atze Clazes LAHAISE. Aaltje huwde in 1867 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Gerke Jans de VRIES. Willemke-2 huwde in 1872 te Sneek met Tjalling Jans van der ZEE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Geerts van der BIJL (van der BEI (1883)) (zie 131935).
   2.  Huitje Geerts van der BIJL (zie 114809).

61624    Joost (Joest) HENDRIKS, geboren ca 1663.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1689 met Willemtjen WILLEMS (zie 61626).
Ondertrouwd (2) op 01-01-1693 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk in 1693 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar] te Zwartsluis, zij j.d. op de Zandbeld [onder Wanneperveen]. Echtgenote is Geertjen DERKS (zie 61625).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
65111    Joost HENDRIKS (OOSTERHOF (1824)), boereknecht (1824), schipper (1866), geboren op 06-07-1797 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-07-1797 te Steggerda en Vinkega. Hij woonde in 1824 (bij zijn huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1866 op hun schiip en was toen gedomiliceerd te Leeuwarden (Fr.). Zoon van Hendrik JACOBS (OOSTERHOF (1815)) (zie 86962) en Immigje (Emmigje) JOOSTEN (zie 86963).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-07-1824 te Haskerland (Fr.) met Roelofje Beerends MOED, 18 jaar oud (zie 65101).
 
35163    Jouke HENDRIKS (RONNER (1810)), grutter (1814,<1835), geboren op 17-08-1787 te Burum (gem. Kollumerland - Fr.), zoon van Hendrik Joukes RONNER (overleden voor 1835) en Baukjen Elses KIESTRA (overleden voor 1835), die huwden op 02-05-1784 te Burum (gem. Kollumerland - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 02-09-1787 te Burum, overleden op 09-12-1835 om 23:00 uur te in de huizinge No. 107 (Wijk A) te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje Baukes KUIPERS. Hij woonde in 1810 (bij zijn huwelijk) te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1810 te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27-05-1810 te Kollum (Hervormd), beide te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.). Echtgenote is Antje BAUKES (KUIPERS (1814), KUIPER (1867)), 25 jaar oud (zie 146974). Zij kregen tussen 1811 en 1817 te Kollum (gem. Kollumerland - Fr.) vier kinderen, genaamd: Hendrik, Eelkjen, Bauke en Baukje. Hendrik huwde in 1835 te Kollumerland met Hiltje Rinzes RISPENS en scheidde van haar door het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Assen op 20-06-1859. Eelkje huwde in 1832 te Kollumerland met Eelke Tjerks KLAVER en huwde in 1861 te Kollumerland met de weduwnaar Jan Daniël Johannes' LOS. Baukje huwde in 1838 te Kollumerland met Kornelis Aarnt Martinus' KIM en huwde in 1850 te Het Bildt (Fr.) met Johannes Bernadus Jeans DEEL.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26774    Joukien (Jacobjen) HENDRIKS, geboren te [of onder] Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-12-1765 te Tjalleberd, overleden op 06-09-1810 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 44-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KLEISES (zie 127226) en Antje LAMMERTS (zie 127227).
Gehuwd voor de kerk voor 1798 met Cimen Jochems KNOBBE (zie 23414).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Simons (zie 26772).
   2.  Aaltjen SIMONS (zie 26773).
   3.  Jochem SIEMENS (KNOBBE (1812)) (zie 127228).

34648    Judicjen (Judith) HENDRIKS (KOK (1799)), geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 03-11-1776 te Blankenham, overleden op 03-10-1802 te Blokzijl op 25-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan FOEKEN. Begraven op 07-10-1802 te in of bij de Kerk te Blokzijl, bij haar uitvaart werden 2 klokken geluid. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Blokzijl. Dochter van Hendrik KLAASSEN (KOK (1864)) (zie 34768) en Gesijn Jans van GENEMUIJDEN (zie 44696).
Ondertrouwd op 07-04-1799 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21-04-1799 te N.G.-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. van den Blankenham, thands woonachtig te Blokzijl; op 15-05-1799 attestatie gegeven [t.b.v. de civiele inschrijving van hun huwelijk]. Echtgenoot is Jan Pieters FOEKEN, 27 jaar oud (zie 34623).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75956    Judik HENDRIKS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 25-01-1696 te Steenwijk, dochter van Hendrik Freriks van SLEEN (zie 75955) en Aafjen Jans van LAAR (van LAER (1693)) (zie 75945).
 
98182    Judik HENDRIKS (OOSTERVEEN (1845)), dienstbaar (1845), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-11-1797 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 28-12-1861 te Havelte (Dr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van Reint TUIN. Dochter van Hendrik WILMS (OOSTERVEEN (1845)) (zie 98181) en Aaltijn Reinders HOORN (zie 98180).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 01-02-1845 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Reijnt Jans TUIN, 50 jaar oud (zie 98210). Zij kregen in 1845 te Havelte (Dr.) een zoon Hendrik. Hendrik huwde in mei 1871 te Havelte met Neesje Harms de WIT en overleed in november 1871 te Havelte als haar echtgenoot. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-07-1824 te Havelte (Dr.) met Hilletje HARMES (de WAL (1826)), 29 jaar oud (zie 98213). Zij kregen in tussen 1825 en 1837 te Havelte (Dr.) zes kinderen: Harm, Lammigjen, Jan, Femmegje, Margje en Hendrik. Harm overleed in 1858 te Havelte, vermoedelijk ongehuwd. Lammegien huwde in 1826 te Havelte met Barteld Harms DORENBOS. Jan huwde in 1854 te Havelte met Geesje Hendriks GOL en overleed in 1882 te De Wal (onder Havelte) als haar weduwnaar. Femmegje huwde in 1860 te Havelte met Engbert Roelofs ENGBERTS EMS. Margje overleed met 1 jaar te Havelte (Dr.), Hendrik overleed met 4 maanden te Havelte.}
 
129121    Judikjen (Judith) HENDRIKS, geboren ca 1753 te [Zwartsluis], overleden op 12-04-1830 te Zwartsluis, als echtgenote van Siemen SCHURINK; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1781 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 30-03-1781 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 16-04-1781 te Zwartsluis (Doopsgezind), hij j.m., zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenoot is Siemen Jans SCHUURING (SCHEURINK (1781), SCHURINK (1836)) (zie 129120).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mensjen Siemens SCHUERINK (zie 129122).
   2.  Grietje Simens (zie 115731).
   3.  Jan Siemens SCHEURINK (zie 129123).
   4.  Menschje Sijmens (Metje) SCHUURINK (zie 129124).
   5.  Jan Sijmens SCHUURINK (SCHURING (1877)) (zie 129125).
   6.  Hendrik Sijmens SCHUURINK (zie 129126).

29409    Judikjen HENDRIKS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 03-12-1769 te Wanneperveen (getuige(n): Geertruit ten ZWEEGE, haar tante), dochter van Hendrik JANS (zie 29387) en Niesjen Wilhelmus' ten ZWEGE (zie 29384).
 
101199    Jurriaan HENDRIKS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 22-11-1722 te Steenwijk, zoon van Hendrik JURRIENS (zie 101196) en Jantjen Freriks VENEMAN (zie 73577).
 
46044    Jurrien HENDRIKS, arbeider (1824), geboren ca 1774.
Gehuwd met Berendje WILLEMS (zie 46045).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eneke (Eine,Antje,Aaltje,Eintje) JURRIENS (KNUBS (1827), KNUPS (1842), KNAAP (1844), JURGENS (1845), KNOBBE (1859), KNUP (1859)) (zie 46043).

106092    Jurrien HENDRIKS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 23-12-1774 te Steenwijk, zoon van Hendrik JURJENS (zie 33992) en Mergien Rijkens (Margjen) TEUGE (TINGEN (1858)) (zie 33993).
 
84646    Jurrien (Jurgen) HENDRIKS (UFFELS (1814), HUFFELS (1826)), arbeider (1814,1817,1821,<1826), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 29-01-1775 te Steenwijk, overleden op 27-09-1826 te Steenwijk op 51-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Zwaantje ENTEN]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1804 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook. Zoon van Hendrik JACOBS (zie 84644) en Heiltjen JURRIENS (zie 84645).
Ondertrouwd op 06-03-1804 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-03-1804 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. te Onna, beide onder Steenwijk. Echtgenote is Zwaantje JANS (zie 84651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JURJENS (zie 98600).
   2.  Pietertje JURJENS (HUFFELS (1832)) (zie 98601).
   3.  Heiltje JURJENS (HUFFELS (1836)) (zie 98599).
   4.  Hendrik Jurriens UFFELS (zie 84652).
   5.  Jan Jurriens UFFELS (zie 98557).
   6.  Jantje Jurries UFFELS (zie 98595).
   7.  Jacob Jurriens UFFELS (HUFFELS (1822)) (zie 98558).

60008    Karst HENDRIKS (KARSTEN (1864)), arbeider (<1864), geboren te [de Bovenboer te] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 22-08-1795 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 20-12-1864 te Avereest op 69-jarige leeftijd, als partner van Pietertje Bartels NIEUWENHUIS. Zoon van Hendrik JANS (KARSTEN (1781), CARSTEN (1812)) (zie 60000) en Beertje Jans (Beerte,Beerendje) DOOP (zie 59997).
Gehuwd met Pietertje Bartels NIEUWENHUIS (zie 60011).
 
60414    Karst HENDRIKS.
Ondertrouwd 00-01-1763 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-01-1763 te Nijeveen (N.G.), hij j.m., zij weduwe, [beide te Nijeveen (Dr.)]. Echtgenote is Albertijen Klaases BUNINK, 35 jaar oud (zie 60413). Zij lieten in 1764 en 1768 te Nijeveen (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Rensjen en Claesjen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1748, [N.B. Hun huwelijk is in Drente niet ingeschreven.] met Lucas WOLTERS (zie 60412). Zij lieten tussen 1749 en 1761 te Nijeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Jentjen, Wolter, Albertjen, Roelof Jan, Claes Buning en Luitje.}
 
119713    Karste HENDRIKS (van der WOUDE (1812)), koopman (1811), huisman (1817,1821), boer (<1826), geboren op 16-11-1766 te Nijeholtwolde, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.); ik houd mij hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 23-11-1766 te Wolvega en Sonnega, overleden op 13-09-1826 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 59-jarige leeftijd, als echtgenoot van Albertje Jans BOUWER. Hij woonde in 1801 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij deed in 1811 de aangifte van het overlijden van zijn schoonvader Jan Jans BOUWER. Hij woonde in februari 1812 (reg. naamsaanneming) met zijn vrouw Albertje Jans BOUWER te Nijehaske. Hij verklaarde toen geen kinderen te hebben. Hij was in 1821 (bron: notariële akte) toeziend voogd van Reinskjen Kornelis' ONDERWEEGS en Antje Kornelis' ONDERWEEGS (minderjarige kinderen van wijlen IJke ANDRIES en Kornelis Lammerts ONDERWEEGS). Zijn erfgenamen waren in 1832 eigenaar van zeven percelen in gebruik als hooiland (3x) en water (4x), kadastraal bekend als de percelen A0287, A0288, A0300, A0301, A0578, A0579 en A0580, alle gelegen te Nijehaske. Zoon van Hendrik KARSTEN (zie 119714) en Pijtje GERBENS (zie 119715).
Ondertrouwd 00-05-1801 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 17-05-1801 te Nijehaske (Hervormd), [zij weduwe] beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Albertje JANS (BOUWER (1801), BAUWER (1801)), 46 jaar oud (zie 119690). {Zij was eerder ondertrouwd 00-11-1777 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14-12-1777 te Nijehaske (Hervormd), beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan LUCAS (MOOI (1832)), 24 jaar oud (zie 119673).}
 
20660    Keesjen HENDRIKS (MOSSEL), geboren ca 1731, overleden voor 1762 te Zwartsluis. Zij is in 1760 doopgetuige bij de doop van haar neef Rijk Jans BARON, zij draagt dan de achternaam MOSSEL.
Gehuwd voor de kerk voor 1756 met Albert Rijks BARON (zie 20643). {Hij was eerder ondertrouwd op 04-04-1755 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27-04-1755 te Zwartsluis? (N.G.). Hij j.m. van Zwartsluis, beide wonende in de Stouwe. Echtgenote is Hendrikjen JACOBS (zie 20659). Hij is later ondertrouwd op 16-04-1762 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 09-05-1762 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaer wonende tot Zwartsluis, zij weduwe te Zwartluis. Echtgenote is Aaltjen PEETERS (zie 20661).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
10074    Kier HENDRIKS, geboren te van 't Sant, gedoopt (N.G.) op 21-04-1706 te Vollenhove, zoon van Hendrik DIRKS (zie 10073) en Aeltjen WILLEMS (zie 7667).
 
11292    Kier HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-11-1722 te Vollenhove, zoon van Hendrik WOUTERS (zie 10658) en Neeltjen KIERS (KALVERKAMP (1748)) (zie 8612).
 
76188    Kier HENDRIKS, geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 14-01-1731 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2550) met zijn beide ouders, met zijn broers Harm en Jacob, en zijn zussen Roelofje en Jantje in Callencote in het Schoutambt Steenwijk. Hij woonde in 1755 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk). Zoon van Hendrik HERMANS (zie 76180) en Grietje KIERS (zie 76181).
Ondertrouwd op 13-07-1755 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-08-1755 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantjen HERMS (zie 76189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermen KIERS (zie 76190).

24045    Kier HENDRIKS (NIJEMEIJER (1761), NIJMEIER (1763), NIJMEIJER (1765)), geboren ca 1739, begraven op 20-06-1806 te gem. Haskerland (Fr.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1604) met zijn beide ouders en zijn broers Hendrik, Peter en Berteld in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1761 (bij zijn huwelijk) op de Schutsloot te Wanneperveen, eerder had hij gewoond te Rohel (onder SintJohannesga - Fr.). Zoon van Hendrik Kiers NIJMEIJER (zie 24048) en Grietjen HENDRIKS (WEVER (1827)) (zie 28829).
Ondertrouwd op 06-02-1761 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 15-03-1761 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. wonende op de Schutsloot te Wanneperveen, zij j.d. op de Schutsloot te Wanneperveen. Echtgenote is Beertjen HENDRIKS, 22 jaar oud (zie 24044). Van hen werden geen kinderen gedoopt te Wanneperveen.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
120484    Kiertje HENDRIKS, geboren op 03-07-1751 te Vledder (Dr.), overleden op 24-07-1821 om 19:00 uur te ten haren huize te Diever (gem. Diever - Dr.) op 70-jarige leeftijd, [als weduwe van Jannes GERKEN]; nalatende twee kinders; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.).
Ondertrouwd op 11-04-1789 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 26-04-1789 te Vledder (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Vledder (Dr.). Echtgenoot is Jannes GERKEN (TISSING (1883)) (zie 120483). Zij lieten tussen 1790 en 1804 te Diever (Dr.) zes kinderen dopen: Margje, Aafje, Hendrikje, Gerke, Maria en Hendrik; alle zes werden zij geboren te Wapse (onder Vledder (Dr.)).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
126692    Kiertje (Kiertien) HENDRIKS (KOTTMES (1820)).
Gehuwd met Pieter SIKKENS (zie 126691).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje PETERS (PIETERS (1815), SIKKENS (1812)) (zie 120336).

136098    Kiertje HENDRIKS.
Gehuwd met Jannes GERKEN (zie 136097).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79672    kind HENDRIKS, geboren te [Zuidveen (onder Steenwijk)], gedoopt (N.G.) op 13-12-1711 te Steenwijk, kind van Hendrik BOELEN (zie 79664) en Nijsjen (Lijsjen) REMMELTSZ (zie 79665).
 
144127    kind HENDRIKS, geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-05-1722 te Steenwijk, [naam kind niet vermeld]; mogelijk was zij hun dochter Elsje. Als zij hun dochter Elsje was, woonde zij in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2539) met haar beide ouders en haar broer Hendrik te Kollenkote in het Schoutambt Steenwijk. Kind van Hendrik HENDRIKS (zie 144125) en Aaltjen GEERTS (zie 144126).
 
117828    kind HENDRIKS, geboren te [in] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-08-1770 te Kolder- en Dinxterveen, kind van Hendrik JANS (zie 117824) en Aaltien GEERTS (zie 117825).
 
722    Klaartje HENDRIKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 29-04-1736 te Vollenhove. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Schoutambt Vollenhove, 1748 - nr. 926) met haar beide ouders en haar broers Harmen, Geert en Jacob en haar zussen Femmetje en Henrikje te Beulaeke. Zij was op 13-09-1761 te IJsselmuiden doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Niesjen HERMENS. Dochter van Hendrick HARMENS (zie 24299) en Niessien EGHBERTS (zie 24287).
 
8527    Klaas HENDRIKS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 25-08-1689 te Vollenhove, zoon van Hendrick CLAESEN (zie 8526) en Lubbertjen ARIJAANS (zie 279).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1720 met Maria HERMENS (zie 11158).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1726 met Aaltje LAMBERTS (zie 11689).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lubbegjen KLAASZ (zie 11159).
   2.  Hendrikje KLAAS (zie 11336).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik KLAAS (zie 11690).

1281    Klaas HENDRIKS, geboren ca 1690. Hij woonde in 1725 (bij zijn tweede huwelijk) in Rouveen.
Ondertrouwd op 21-02-1725 te Rouveen, gehuwd voor de kerk 00-03-1725 (N.G.). Hij weduwnaer van Rouveen, zij weduwe van 't Land van Vollenhove. De naam van haar vorige man staat vermeld als Andries GERRITS. Er woont echter maar één Grietien THIJS in de omgeving van Vollenhove. Daarom nemen wij aan dat dit Andreas HEIJNEN is, waarmee zij in de Leeuwte woonde. Echtgenote is Grietien THIJS (zie 1234). {Zij was eerder ondertrouwd 00-01-1698, met attestatie van Vollenhove en Staphorst. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-02-1698 te Beulake (N.G.). Hij j.m.. Echtgenoot is Willem COOPS, 38 jaar oud (zie 814). Zij was eerder ondertrouwd op 26-03-1707 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-04-1707 te Beulake of Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaer tot Beulake, zij weduwnaer [te de Leeuwte] op 't Landt van Vollenho. Echtgenoot is Geert MEIJLOFS (MEIJLINK) (zie 12684). Zij was eerder ondertrouwd op 04-08-1714 te Zwolle, "de proclamatien gaan mede tot Vollenhove"; [te Zwolle] op 19-08-1714 attest[atie] gegeven om te trouwen te Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-08-1714 te Vollenhove (N.G.). Hij j.m. van Bremen, zij wed[uwe] wonende op 't Lant van Vollenhove. Echtgenoot is Andries (Andreas) HEIJN (GERRITS) (zie 10633).}
 
30539    Klaas HENDRIKS (de GROOT (1819)), geboren ca 1710.
Gehuwd voor de kerk voor 1736 met Aaltjen HENDRIKS (KORTWIJK (1819)) (zie 30546).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
760    Klaas HENDRIKS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 30-08-1716 te Vollenhove, zoon van Hendrik GERRITS (zie 759) en Geesjen ALFERTS (zie 758).
 
24491    Klaas HENDRIKS (STAM (1757)), geboren ca 1723. Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - ....) met zijn beide ouders en zijn broer Krijn aan de Schutsloot in het schoutambt Wanneperveen. Hij deed op 10-04-1757 belijdenis (N.G.) te Wanneperveen. Hij woonde toen aan de Schutsloot (bron: lidmatenboek Wanneperveen - nr. 1246). Zoon van Hendrik Hermsen STAM (zie 44217) en Aaltjen Claasen LASSCHE (zie 24501).
Ondertrouwd op 13-12-1748 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 29-12-1748 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van de Schutsloot te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen LEENDERTS (zie 24492).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen KLAASSEN (zie 24493).
   2.  Trijntjen KLAASSEN (STAM (1780)) (zie 24494).
   3.  Hendrik KLAASSEN (STAM (1785)) (zie 24497).
   4.  Ummegjen Claassen STAM (zie 24498).
   5.  Leendert KLAASSEN (STAM (1783)) (zie 24006).
   6.  Geertjen KLAASSEN (zie 24499).
   7.  IJdegjen Klaas (Ida) STAM (zie 24490).

87978    Klaas HENDRIKS, geboren ca 1724, overleden voor 1763 te Nijeveen (Dr.). Hij woonde in 1753 (doop zoon Hendrik) te Nijeveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-11-1749 te Koekange (Dr.), gehuwd voor de kerk op 07-12-1749 te Koekange (N.G.), zij van Zuitwolde (Dr.). Echtgenote is Geesjen ALBERTS (zie 87977). Zij lieten in 1753 en in 1763 te Nijeveen twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik en Hendrikjen. {Zij is later ondertrouwd 00-04-1763 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 17-04-1763 te Nijeveen (N.G.), hij weduwenaar, zij weduwe, beijde van Nieuveen (Dr.). Echtgenoot is Hendrik BARTELDS (KNOL (1793)) (zie 87974), [Zij lieten in Drenthe geen kinderen dopen (N.G.).].}
 
52108    Klaas HENDRIKS (KIKKE (1762), KIKKEN (1818), KIKKERT (1826)), geboren ca 1732, overleden voor 1818, [Waar hij woonde in 1748 is onduidelijk. Mogelijk diende hij toen als inwonende knecht bij een gezin te Muggenbeet of Scherwoude.] Hij woonde in 1757 (bij zijn huwelijk) aan de Wetering [onder Steenwijkerwold], erna te Kalenberg, onder Oldemarkt. Hij woonde in 1764 (doop zoon Jan) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.), erna (geboorte zoon Berend ca 1772) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Hendrik KIKKE (zie 52107).
Ondertrouwd op 16-04-1757 te Oldemarkt, [N.B. Hun huwelijk is te Blokzijl niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 08-05-1757 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. aan de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij j.d. te Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (PIJLEMAN (1818), PIELEMAN (1818)) (zie 50432). Mogelijk kregen zij in 1764 te Gersloot (gem. Aengwirden - Fr.) een zoon Jan en/of in 1778 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) een zoon Folken.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
72445    Klaas HENDRIKS, geboren ca 1734 te [Giethoorn]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2156) met zijn moeder en zijn 2e vader Koop Hendrix VOS, met zijn halfbroers Hendrik en Wicher, en zijn halfzus Niesien in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Hendrik JANS (zie 72444) en Geertje CLASEN (zie 72443).
 
12549    Klaas HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-08-1739 te Vollenhove, zoon van Hendrick JOCHIMS (zie 9964) en Greetjen Jans (Grietje) SCHUIRMAN (zie 9473).
 
149321    Klaas HENDRIKS (SPOELSTRA (1829)), geboren ca 1743. Hij woonde in 1768 (bij zijn huwelijk) te Hallum (gem. Ferwerderadeel - Fr.), erna ook. Hij was in 1793 te Hallum doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn kleindochter Pietje, dochter van dochter Stijntje.
Ondertrouwd 00-04-1768 te Hallum (gem. Ferwerderadeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-04-1768 te Hallum (Hervormd), beide te Hallum (gem. Ferwerderadeel - Fr.). Echtgenote is Pietje JANS (zie 149322). Zij kregen ca 1769 en erna te Hallum (gem. Ferwerderadeel - Fr.) drie kinderen, genaamd: Jan, Stijntje en Hendrik; [mogelijk waren er meer kinderen]; [zij lieten hun kind[eren] niet dopen]. Jan huwde in 1800 te Hallum met Jitske GERRITS en overleed in 1831 ten zijnen huize No. 37 te Hallum, als haar wedu[w]naar. Hendrik huwde in 1803 te Hallum met Gelske HENDRIKS en overleed voor 1812, nalatende een dochter Jeltje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje KLASES (WEEVER (1813), SPOELSTRA (1833), SPOLSTRA (1891)) (zie 149290).

93154    Klaas HENDRIKS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 18-08-1748 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 93150) en Merrigjen (Marijtjen) KLAAS (NETEL (1748)) (zie 93151).
 
85392    Klaas HENDRIKS (TROMP (1852)), geboren ca 1752 te [Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.)].
Ondertrouwd op 15-04-1776 te Oldemarkt, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen in Oldemarkt.], gehuwd voor de kerk op 09-02-1777 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij j.d. van IJsselham (onder Oldemarkt). Echtgenote is Theresia (Thijssien) TIESEN (FLONK (1852)), 35 jaar oud (zie 84306).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica (Hendrikjen) CLAASSEN (TROMP (1816)) (zie 85378).

36702    Klaas HENDRIKS (WEGGEN (1781)), geboren te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], [N.B. Het is op basis van de gevonden gegevens niet helemaal duidelijk wanneer hij overleden is. Enerzijds is er de expliciete vermelding dat zijn vrouw in 1790 (bij haar 2e huwelijk) zijn weduwe was. Dit wordt ondersteund doordat er van hem na 1812 geen overlijdensakte werd gevonden (bron: www.wiewaswie.nl). Maar er zijn twee gegevens die dit in twijfel trekken: Ten eerste komt zijn naam voor in het in 1812 aangelegd register naamsaanneming Steenwijkerwold. Ik vermoed dat zijn weduwe deze aangifte toen deed ten behoeve van haar twee dochters; in de transcriptie van dit register staat alleen dat haar naam in de opgemaakte akte voorkwam. Ten tweede staat in de huwelijksakte opgemaakt in 1814 bij het tweede huwelijk van zijn dochter Geertje over haar ouders: "Klaas Hendriks Weggen en Wubbigjen Geerts, woonachtig in het Nederland onder Steenwijk". Ook zit er in huwelijkse bijlagen bij dit huwelijk geen bewijs van het overlijden van haar vader. Voorlopig ga ik ervan uit dat hij voor 1790 overleden was.], gedoopt (N.G.) op 16-01-1752 te Blokzijl, overleden voor 1790 te het Nederland [onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in 1781 (bij zijn huwelijk) te Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in 1814 (2e huwelijk dochter Geertjen) in het Nederland (gem. Steenwijkerwold). Zoon van Hendrik HENDRICKSZ (WOGGEN (1747)) (zie 36684) en Geertien CLAESEN (VOLLENHOVE (1747)) (zie 36680).
Ondertrouwd op 04-02-1781 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-02-1781 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Muggebeet, zij j.d. van 't Nederland [beide onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Wobbigjen (Wougje,Wubbigje) GEERTS (ULSINGA (1863)), 27 jaar oud (zie 36703). {Zij is later ondertrouwd op 18-04-1790 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar van de Wetering, zij weduwe van het Nederland [beide onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Wolter CLAASSEN (zie 36704).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
48847    Klaas HENDRIKS (HOEN (1794), OEN (1857)), turfmaker (1818), geboren te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 25-11-1753 te Blokzijl, overleden op 31-12-1827 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 74-jarige leeftijd. Hij woonde in 1802 (doop zoon Jacob) in Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1806 (doop zoon Wieger) in Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Hij woonde in 1809 (doop dochter Antien) in Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1818 (huwelijk zoon Luite) in Terband (Fr.). Zoon van Hendrik GEERS (HOEN (1794)) (zie 45006) en Vroutje HERMANS (zie 45007).
Ondertrouwd (1) op 02-01-1785 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 16-01-1785 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d.,beide van de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Grietje PIETERS (PEN (1857)), 24 jaar oud (zie 36018).
Ondertrouwd (2) op 23-11-1794 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 14-12-1794 te Blokzijl (N.G.), hij weduwn[aar] te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j.d. aan 't Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantjen LUITEN (WANDERS (1831), ZIJLSTRA (1834)), 23 jaar oud (zie 50272).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Vroutje (Vroukjen) KLAAS (HOEN (1814), DOEVE (1815), OEN (1857)) (zie 50279).
   2.  Jantje KLAAS (HENDRIKS (1819), HOEN (1819), 't HOEN (1824)) (zie 50280).
   3.  Hendrik KLAAASEN (zie 50281).
   4.  Grietje Klaasen HOEN (zie 50282).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Luit KLAASEN (HOEN (1818)) (zie 50283).
   6.  Harm KLAESEN (HOEN (1834)) (zie 50332).
   7.  Jacob Klazes HOEN (zie 50324).
   8.  Wieger Klazes HOEN (zie 50319).
   9.  Antien Klazes HOEN (zie 50328).

32478    Klaas HENDRIKS (STIKKER (1785)), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 25-08-1754 te Blokzijl, zoon van Hendrik STIKKERT (zie 32494) en Maertje Claes' SEIJLEWEVER (zie 32495).
Ondertrouwd op 16-01-1785 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 30-01-1785 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. [N.G.], zij j.d. [Doopsgezind], beide te Blokzijl. Echtgenote is Antje Pieters SUIKER, 23 jaar oud (zie 32477).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Klaassen STIKKER (zie 32479).
   2.  Pietertje Klaassen (Petronella) STIKKER (STIKKERS (1822)) (zie 32480).
   3.  Neeltje Klaassen STIKKER (zie 32481).
   4.  Pieter Klaassen STIKKER (zie 32482).

39502    Klaas HENDRIKS (HUISMAN (1821)), turfmaker (1812,1821), boer (1824), geboren ca 1763, overleden 1824<>1829 te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in 1812 (huwelijk dochter Roelofje) te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold), erna in 1821 (huwelijk zoon Jan) ook. Zoon van Hendrik HUIJSMAN (zie 44979).
Ondertrouwd op 07-08-1788 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-08-1788 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Grietje Jans BLEIJ (BLIJ (1829), BLEI (1862)), 19 jaar oud (zie 32903).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
97742    Klaas (Nicolaas) HENDRIKS (BAKKER (1797)), predikant te Vledder (Dr.) (<1797), predikant te Tjerkgaast (Fr.) (1797-1799), predikant te SintJohannesga (Fr.) (1799-1805), predikant te Wagenborgen (Gr.) (1805-1810), predikant te Roswinkel (Dr.) (1810-1818), predikant te Steggerda (na 1818), predikant (1822), emeritus predikant (<1843), geboren te Hoogeveen (Dr.), zoon van Hendrik WARNERS [BAKKER] en Grietjen KLAAS [BAKKER], die huwden ca 1760 te [vermoedelijk] Hoogeveen (Dr.). Gedoopt (N.G.) op 22-05-1763 te Hoogeveen, overleden op 27-02-1843 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 79-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Sara Adel RADIJS], eerder weduwnaar van Walradina CARSTEN; nalatende drie kinderen uit zijn 1e huwelijk: Margaretha, Hendrik Werner en Hendrik Lambert Caspar Everhard; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1822 (overlijden 1e vrouw) te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna in 1826 (overlijden dochte Geertruida Joanna) ook. Gehuwd voor de kerk (1) ca 1795 met Walradina Henrie's CARSTEN (zie 97743). Zij kregen tussen 1796 en 1808 zes kinderen: Van hen werd in 1796 te Vledder (Dr.) een dochter Margaretha gedoopt (N.G.). Van hen werd in 1798 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) een dochter Geertruijt Joanna gedoopt (Hervormd). Van hen werden tussen 1799 en 1803 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen gedoopt (Hervormd), genaamd: Hendrik Warner, Aleida Caspara Everharda en Hendrik Lambert Caspar Everhard. Van hen werd in 1808 te Wagenborgen (Gr.) een dochter Aleida gedoopt (N.G.). Margaretha huwde in 1818 te Roswinkel (Dr.) met Hendrik Lambert CARSTEN en overleed in 1872 te Zwinderen (gem. Oosterheselen - Dr.) als zijn weduwe. Aleida Caspara Everharda overleed met 1 jaar in SintJohannega. Hendrik Lambert Casper Everhard werd na een theologische opleiding te Groningen predikant te Den Ham, waar hij in 1830 huwde met Theodora Anthonia ten NOEVER; hij overleed voor 1872 te Den Ham. Aleida huwde in 1839 te Weststellingwerf met Sake Roelofs KORTSTRA en overleed in 1842 te Oldeholtpade als zijn echtgenote.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 05-05-1825 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Sara Adel Livius' (Sara Adeleida) RADIJS, 53 jaar oud (zie 97734), [Zij kregen samen geen kinderen.]. {Zij was eerder ondertrouwd 00-11-1789 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 15-11-1789 te Wolvega en Sonnega (Hervormd), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes ELLENS (zie 97733).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
69497    Klaas HENDRIKS (BLES (1812), BLESSINGA (1824)), arbeider (1824), werkman (1830), geboren te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hendrik CLAASES (overleden voor 1788 [te Oudeschoot]) en Pijtje BEENES, die huwden op 04-07-1756 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) (beide te Oudeschoot). Zijn ouders lieten tussen 1764 en 1778 te [of onder] Oudeschoot zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: IJkke, Klaas, IJke, Beene, Trijntje en Martjen. Zijn broer Beene was overleden voor 1788. In 1788 kregen hij en zijn zussen IJkke, Trijntje en Martje een curator: Tjibbe HESSELS (huisman te Oudeschoot). Zijn moeder hertrouwde, en wel op 24-08-1788 te Oudeschoot met de weduwnaar Jentje ABES (hij te Herenwal onder Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Oudeschoot). Zijn stiefvader was eerder gehuwd, en wel op 11-09-1763 te Nijehaske met Minke THOMAS. Zijn stiefvader was een zoon van Abe JENTJES (zie 117533) en Grietje LUITJENS (zie 117534). Gedoopt (Hervormd) op 22-06-1766 te Nieuwschoot, overleden op 05-10-1847 om 10:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwenaar van Afke FRANKES; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap; [van zijn ouders alleen de voornamen vermeld]. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1791 (bij zijn huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Haskerland) met zijn [vrouw Aafke FRANKES en hun] kinderen Pietje, Joukjen, Beene, Agnietje en Martjen te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.); hun zoon Hendrik woonde toen te Snikzwaag (onder Joure); hun zoon Franke woonde toen te Joure (gem. Haskerland); hun dochter Geertje woonde toen te Rohel. Hij woonde in 1824 (huwelijk dochter Gertsen) in de Heide (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij woonde in 1830 (overlijden vrouw) in het huis No. 26 te SintNicolaastga (gem. Doniawerstal).
Ondertrouwd 00-05-1791 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-05-1791 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Aaffien (Afke,Aafjen) FRANKES (REMMERI (1811), REMERIE (1830)), 21 jaar oud (zie 114960). Zij lieten tussen 1791 en 1807 te Schoterland (Fr.), de Doniawerstal en te Haskerland (Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hindrik, Franke, Piettie, Joukjen, Beene, Angeniet en Matsje. Zij kregen ca 1795 te Doniawerstal ook een dochter Gertsje. Frank werd als dienstplichtig militair in 1813 als vermist opgegeven. Pijttie overleed in 1887 te Doniawerstal, ongehuwd. Joukje overleed in 1841 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.), ongehuwd. Beene huwde in 1826 te Lemsterland (Fr.) met Tiettje Jans de JONG en overleed in 1875 te Doniawerstal, als haar echtgenoot. Angeniet huwde in 1829 te Doniawerstal met Wiebe Jacobs van DIJK en overleed in 1832 te Doniawerstal, als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
100420    Klaas HENDRIKS (HOGENKAMP (1819), HOOGENKAMP (1852)), boer (1816), landbouwer (1819,1822,1839,<1852), geboren te Kallenkote, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-06-1766 te Steenwijk, overleden op 10-04-1852 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 85-jarige leeftijd, als echtgenote van Aaltje Jans KEIJZER; [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold). Zoon van Hindrik JANS (HOOGENKAMP (1852)) (zie 100415) en Grietje KLASEN (zie 100416).
Ondertrouwd (1) op 16-04-1809 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 30-04-1809 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantje ROELOFS (zie 98119). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-12-1806 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-12-1806 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Roelof Peters HARTKAMP (zie 98120).}
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 07-05-1816 te Steenwijkerwold met Aaltjen JANS (KEISER (1819), KEIZER (1839), KEIJZER (1852)), 22 jaar oud (zie 103767).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik Klaassen HOGENKAMP (zie 103775).
   2.  Marrigje Klaassen HOGENKAMP (HOOGENKAMP (1903)) (zie 103776).

130951    Klaas HENDRIKS (BAKKER (1829)), bakkersknecht (1820,<1828), geboren ca 1767, overleden op 10-09-1828 om 03:00 uur te in het huis No. 119 te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), als weduwnaar van Janke Jelles de JONG. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Hij werd op 07-05-1801 te Terband (gem. AEngwirden), samen met zijn vrouw Janke JELLES, op Belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Terbandsterschans. Hij werden op 03-01-1807 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), samen met zijn vrouw Janke JELLES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van AEngwirden. Hij woonde in 1820 (overlijden vader) te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Hinderijk KLAASENS (BAKKER (1812)) (zie 130961) en Joukjen HILKENS (zie 130962).
Ondertrouwd 00-12-1794 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-12-1794 te Tjalleberd (Hervormd), beide te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Janke JELLES (de JONG (1828)), 27 jaar oud (zie 130952). Zij lieten tussen 1795 en 1805 te Terband/Tjalleberd (gem. AEngwirden) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Klaas, Akke, Joukjen, Jeltje, Jelle, Geertje en Sijtske. Akke huwde in 1821 te Opsterland (Fr.) met Tjeerd Annes NIJENHUIS. Joukje huwde in 1825 te Schoterland met Klaas Beints ENGELSMA. Jeltje huwde in 1822 te Schoterland met Roelof Jelles STOKER. Jelle huwde in 1830 te Schoterland met Jantje Pieters SNEEKSTRA. Geertje huwde in 1843 te Schoterland met Harmen Jans PEPER. Sijtske huwde in 1832 te Schoterland met Sijtze Jans de JONG en huwde in 1845 te Schoterland met Jasper Gerrits BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik KLAZES (BAKKER (1829)) (zie 130949).

37285    Klaas HENDRIKS, geboren op 21-10-1767, gedoopt (Doopsgezind) op 18-01-1789 te Breestraat te Blokzijl, zoon van Hendrik JOCHEMS (zie 37279) en Roelofje Klaas' SAGJES (zie 36666).
 
26482    Klaas Hendriks (KOK (1797)), koopman (1830,1842), geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 06-01-1771 te Blankenham, zoon van Hendrik KLAASSEN (KOK (1864)) (zie 34768) en Gesijn Jans van GENEMUIJDEN (zie 44696).
Ondertrouwd (1) op 14-04-1797 te Blokzijl, ondertrouw te Blokzijl was op 16-04-1797. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30-04-1797 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. [N.G.] te Blankenham, zij j.d. [Doopsgezind] te Blokzijl. Echtgenote is Maartje Jans (Maritje) SPIJKER, 19 jaar oud (zie 26481).
Ondertrouwd (2) op 06-10-1799 te Blokzijl, ondertrouw is te Blankenham ook gebeurt,, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-11-1799 te Blankenham (N.G.). Hij wed[uwnaar] [N.G.] te Blankenham, zij j.d. [Doopsgezind] te Blokzijl. Hun huwelijk schijnt op 24-11-1799 ingezegend te zijn aan de Noorderkaaij te Blokzijl (bron: lidmatenboek DG-Noorderkaaij - nr. 135). Echtgenote is Maartje Gerrits MASTENBROEK, 23 jaar oud (zie 34748).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Klaassen KOK (zie 34299).
   2.  Jan Klaassen KOK (zie 34300).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gerrit Klaassen KOK (zie 34754).
   4.  Geesje Klaassen KOK (zie 34755).
   5.  Jantjen Klaassen KOK (zie 34756).
   6.  Klaas Klaassen KOK (zie 34757).
   7.  Hendrik Klaassen KOK (zie 34761).

126392    Klaas HENDRIKS (KOOPMAN (1814), KOOPMANS (1831)), geboren ca 1774, overleden op 26-10-1826 te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-02-1799 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 03-03-1799 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Tjitse (Tjitske) IJNZES (zie 126393).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigjen Klazes KOOPMAN (zie 126391).

87789    Klaas HENDRIKS, geboren te [Zuidveen, onder] Steenwijk, [tweeling met Femmigje], gedoopt (N.G.) op 25-06-1780 te Steenwijk, zoon van Hendrik EVERTS (zie 87781) en Femmigje BERENDS (zie 87782).
 
138666    Klaas HENDRIKS, geboren op 26-12-1785 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-01-1786 te Steggerda en Vinkega, zoon van Hendrik CARSTEN (ELSINGA) (zie 131777) en Tjeerdje CLAASZEN (zie 131778).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-07-1812 te Weststellingwerf (Fr.) met Neeltjen (Nieltjen) JANNES (van ELS (1812)), 23 jaar oud (zie 138667). Zij kregen tussen 1813 en 1829 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen, genaamd: Tjeertjen, Jannis, Vroukjen, Hendrik, Hendrikje en Aaltje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Klazes ELSINGA (zie 138668).

84388    Klaas HENDRIKS (SNIJDER (1825)), arbeider (1825,1827,1830,1834,1837,1840,1844,1855,1859,1861,<1863), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-02-1787 te Steenwijk, overleden op 21-12-1863 te Marijenkampen (gem. Steenwijkerwold) op 76-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje MIDDELBOER; [naam moeder niet vermeld]. Zoon van Hendrik KLAASSEN (SNIJDER (1827)) (zie 84381) en Geertien (Grietje) HANNEN (ANNEN (1782)) (zie 84382).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-05-1825 te Steenwijkerwold met Jantijn MARTENS (MIDDELBOER (1825), BARTELES (1837), WILDEBOER (1837)), 24 jaar oud (zie 97080).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Klaassen SNIJDER (zie 97082).
   2.  Marten Klaassen SNIJDER (zie 97083).
   3.  Geertje Klaassen SNIJDER (zie 97084).
   4.  Marinus Klaassen SNIJDER (zie 97085).
   5.  Aaltje Klaassen SNIJDER (zie 112800).
   6.  Jan Klaassen SNIJDER (zie 97086).
   7.  Roelof Klaassen SNIJDER (zie 93765).

87794    Klaas HENDRIKS (van der VEEN (1822)), arbeider (1822), geboren te [Zuidveen, onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 16-03-1788 te Steenwijk (getuige(n): Willemina [Jannes] RUSKES, [moeders zuster]), zoon van Hendrik EVERTS (zie 87781) en Anna Joannis' ROESCHKE (ROELOFS (1827), RUSKES (1848)) (zie 87779).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-05-1822 te Steenwijk met Wijbigjen Willems WIJBES (zie 87795).
 
70102    Klaas HENDRIKS (MIKKES (1811)), turfmaker (1811,1812,1814,1818,1819), veenwerker (1816), schipper (1821,1823,1825), geboren op 24-03-1789 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 19-04-1789 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 25-10-1829 om 23:00 uur te in een ongenummerd huis te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje Harmens FEZING, [eerder] weduwenaar van Pietje Jacobs PIJLMAN. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1813 (overlijden dochter Marijke) in het huis No. 20 te Terband (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1821 (overlijden zoon Harmen-1) in een ongenummerd huis te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1823 (geboorte zoon Harmen-2) op zijn schip en was gedomiliceerd te Oudehaske. Zoon van Henricus (Hendrik) MICHIELS (MIKKES (1811), MIK (1816), MIKKUS (1847)) (zie 38035) en Grietje JACOBS (BOS (1815)) (zie 38036).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-11-1811 te Haskerland (Fr.) met Pietertje JACOBS (PIJLMAN (1818)), 17 jaar oud (zie 69452).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 28-12-1818 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrikjen HARMENS (TOERING (1818)), 25 jaar oud (zie 70105). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 23-08-1835 te Haskerland (Fr.) met Berend Heinrich Christiaans KRÜGER (KRUGER (1849)), 41 jaar oud (zie 70119).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Klazes MIKKES (zie 110298).
   2.  Marijke Klazes MIKKES (zie 119968).
   3.  Marijke Klazes MIKKES (zie 119967).
   4.  Hendrik Klazes MIKKES (zie 119969).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
138806    Klaas HENDRIKS (VENEMA (1819)), visscher (1819), geboren op 08-10-1792 te Idzega (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-10-1792 te Oudega (getuige(n): Hiltje JANS, [de vrouw van vaders broer Jan]). Hij woonde in 1819 (bij zijn huwelijk) te Idzega (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Zoon van Hendrik KLASEN (VENEMA (1819)) (zie 52109) en Baukjen ANSKES (zie 138802).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-09-1819 te Wymbritseradeel (Fr.) met Baukje Uiltjes WIERSMA (zie 138808).
 
15404    Klaas HENDRIKS (LENS (1823)), arbeider (1823,1832), geboren op 22-06-1794 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-06-1794 te Vollenhove, zoon van Hendrik Adams LENS (zie 14535) en Arentjen KLAASSEN (zie 15403).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 27-06-1823 te Vollenhove met Willemina VISSCHERS (zie 22547).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 07-01-1832 te Stad Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jannetje Keesen WINT POST, 26 jaar oud (zie 16059).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arendje Klaassen LENS (zie 22952).
   2.  Hendrikje Willemina Klaassen LENS (zie 22516).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik Klaassen LENS (zie 49142).
   4.  Jan Klaassen LENS (zie 42767).

76195    Klaas HENDRIKS (KUS ()), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 18-03-1804 te Steenwijk (getuige(n): Femmigje KLASEN), zoon van Hendrik JACOBS (KUS (1813)) (zie 76192) en Grietjen KLAASEN (VELDHUIJSEN (1800), VELDHUIS (1846)) (zie 76193).
 
47659    Klaas HENDRIKS, arbeider (1828,1835,1854,<1870), geboren op 22-07-1805 te Zwolle, overleden op 06-03-1870 te Genemuiden op 64-jarige leeftijd, als partner van Margje KOOPMAN, [eerder weduwnaar van Aaltjen TUKKER en van Aaltje van DIJK.], zoon van Janna GERRITS (zie 47660).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 31-10-1828 te Genemuiden. Hij geboren te Zwolle, zij weduwe geboren [op het Land van] Vollenhove. Echtgenote is Aaltjen Hendriks TUKKER, 29 jaar oud (zie 15733). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-12-1821 te Genemuiden. Hij geboren te Genemuiden, zij geboren te [Barsbeek op het Land van] Vollenhove. Echtgenoot is Rijk Hendriks VRIESE (VRIEZE (1826)), 20 jaar oud (zie 47654).}
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-10-1835 te Genemuiden, hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Hendriks van DIJK, 25 jaar oud (zie 62432).
Gehuwd (3) op 49-jarige leeftijd op 16-11-1854 te Genemuiden, hij weduwnaar. Echtgenote is Margje Hendriks KOOPMAN (zie 62433).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Janna Klaas' (zie 62428).
   2.  Aaltje Klaas' (zie 47662).

113946    Klaas Alberts HENDRIKS (ENGEL (1840), ENGELS (1857)), arbeider (1840,1865,<1867), geboren op 15-12-1810 te Staphorst, overleden op 24-09-1897 te Sloot (gem. Hoogeveen - Dr.) op 86-jarige leeftijd, als echtgenoot van Reintje NIJKAMP, [eerder weduwnaar van Femmigje Adams MEIJER]. Zoon van Albert HENDRIKS (zie 113947) en Jantien HARMS (REINTS (1840)) (zie 113948).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 23-10-1840 te Avereest met Femmegien ADAMS (MEIJER (1865)) (zie 113949).
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 25-02-1865 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Reintje Mannes' NIJKAMP, 40 jaar oud (zie 113935). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1849 te Meppel (Dr.) met Harm Egberts MASTEBROEK (zie 113940). Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 01-08-1868 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Jans JONKERS, 40 jaar oud (zie 113953). Zij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 28-08-1880 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Geerts JACOBS, 54 jaar oud (zie 113950).}
 
9384    Klaasje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-08-1722 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 67) NIET bij haar vader en stiefmoeder en halfzusjes Sybilla en Jantjen in de Visschersstraat. Mogelijk verbleef zij elders binnen of buiten kwartier Vollenhove of was zij voor 1741 reeds overleden. Dochter van Hendrick TEUNIS (zie 8773) en Jacobjen Jochems DOEDEN (zie 8408).
 
46418    Klaasje HENDRIKS, geboren ca 1723. Zij woonde in juni 1748 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0336) met haar man Jacob [Peters] NIJLAND en zijn kinderen Lambertje en Hendrikjen (uit zijn 1e huwelijk) aan de Merkt in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 26-05-1748 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 16-06-1748 te Steenwijk (N.G.). Hij weduwnaar, beide te Steenwijk. Echtgenoot is Japik Peters (Jacob) NIJLAND (NIELANT (1748)), 51 jaar oud (zie 46417). Zij lieten te Steenwijk in 1748 één kind dopen (N.G.), genaamd: Lubbertus. {Hij was eerder ondertrouwd op 16-03-1721 te Steenwijk. Te Beulake was de ondertrouw op 12-03-1721. Gehuwd voor de kerk 00-04-1721 te Beulake (N.G.). Hij van Steenwijk, zij geboren te Beulake, [thans] won[ende te] Steenwijk. Echtgenote is Joanna Lubbertus' WATERHAM (zie 23646).}
 
13342    Klaasje HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-01-1753 te Vollenhove, dochter van Hendrik JANS (zie 11869) en Berentje KLEIJS (zie 11994).
 
120939    Klaasje HENDRIKS, geboren te Havelte, gedoopt (N.G.) op 18-10-1761 te Havelte, dochter van Hendrik JANS (zie 120930) en Margjen EGBERTS (zie 120931).
 
82968    Klaasje HENDRIKS, geboren te Kallenkote (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 22-09-1775 te Steenwijk, dochter van Hendrik GERRITS (PRIKKEN (1824)) (zie 82964) en Jantje JANS (ALBERTS (1815), PRIKKEN (1846), LUITJES (1857)) (zie 82965).
 
93665    Klaasje HENDRIKS.
Ondertrouwd op 11-07-1806 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 10-08-1806 te Wapserveen (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide alhier [= te Wapserveen (Dr.)]. Echtgenoot is Jan TIMES JANS (TIMENS (1795), TIJMENS (1796), TIJMES (1827)), 37 jaar oud (zie 93664). {Hij was eerder ondertrouwd op 15-11-1795 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-12-1795 te Wapserveen (N.G.), beide van Wapserveen (Dr.). Echtgenote is Jantijn ARENTS (zie 120951).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans TIMENS (zie 99736).
   2.  Jan Jans TIJMENS (TIEMENS (1845), TIMES (1847), TIMENS (1850)) (zie 93663).
   3.  Hendrik Jans TIMENS (zie 106203).

116836    Klaasje HENDRIKS.
Kind:
   1.  Andries HENDRIKS (zie 116835).

136139    Klaasje HENDRIKS, overleden voor 1801 te [Nijeveen (Dr.)].
Gehuwd voor de kerk voor 1801 met Geert ROELOFS (zie 136138). {Hij is later ondertrouwd op 28-06-1801 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-07-1801 te Nijeveen (N.G.), hij wed[uw]naar, zij wed[uwe], beide van Nieuwveen (Dr.). Echtgenote is Hillechien BARTELS (zie 136137).}
 
122532    Klaasje Hendriks HENDRIKS (NOORMAN (1834)), geboren ca 1804 te Diever (Dr.), dochter van Hendrik HENDRIKS (weever - 1825) en Aaltje JANS.
Gehuwd op 08-05-1825 te Dwingeloo (Dr.) met Jan Jans ZOER, 27 jaar oud (zie 122530). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-03-1834 te Dwingeloo (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Hillechien Beerends ALBERTS (KLOKKER (1834), KLOKKEN (1874)), 19 jaar oud (zie 122531).}
 
82466    Klaasjen HENDRIKS, geboren ca 1712. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1481) met haar schoonvader Willem Jans PRAKKE en haar man Jan Wiillems PRAKKE in eene huishoudinge, samen met hun kinderen Jentjen en Geesjen. Hun huis stond in de Bovenbuurte in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Jacob WILLEMS als inwonende knegt.
Gehuwd voor de kerk ca 1737 met Jan Willems PRAKKE (zie 82465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Jans (zie 82470).
   2.  Geesjen Jans (zie 82468).
   3.  Willem Jans (zie 82469).
   4.  Aaltjen Jans PRAKKEN (zie 82467).

10734    Klaasjen HENDRIKS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-07-1716 te Vollenhove, dochter van Hendrik GERRITS (zie 10733) en Hendrikje LAMBERTS (zie 10384).
 
107908    Klaasjen HENDRIKS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 28-04-1737 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1738 te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), dochter van Hendrik KLAAS (KOSTER (1748)) (zie 107904) en Jantien (Jantjen,Jentjen) ROELOFS (HIJBBESTIJL (1748), KIBBESTIJL (1831)) (zie 107905).
 
107909    Klaasjen HENDRIKS, geboren te [Dinxterveen, onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-12-1738 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Hendrik KLAAS (KOSTER (1748)) (zie 107904) en Jantien (Jantjen,Jentjen) ROELOFS (HIJBBESTIJL (1748), KIBBESTIJL (1831)) (zie 107905).
 
45633    Klaasjen HENDRIKS (DOEVEN (1876)), geboren op 09-11-1758 te IJsselham [onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 12-11-1758 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 09-08-1829 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 70-jarige leeftijd, als partner van Hendrik RIETVELD. Dochter van Hendrik COOPS (DOEVE (1744)) (zie 22976) en Aaltje JANS (OTTEN (1830)) (zie 45631).
Ondertrouwd op 04-08-1782 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-08-1782 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide uit Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenoot is Hendrik ROELOFS (RIETVELD (1819)), 27 jaar oud (zie 48623).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof HENDRIKS (zie 48748).
   2.  Trijntjen HENDRIKS (RIETVELD (1819)) (zie 39599).
   3.  Aaltjen HENDRIKS (RIETVELD (1829), RIETVELT (1858)) (zie 48749).
   4.  Rijwertjen HENDRIKS (zie 48625).
   5.  Hendrik HENDRIKS (zie 48626).
   6.  Wiegertjen HENDRIKS (RIETVELD (1817)) (zie 48622).
   7.  Roelof HENDRIKS (RIETVELD (1826)) (zie 48627).
   8.  Jan HENDRIKS (zie 48628).
   9.  Rieuwertjen HENDRIKS (zie 48629).

75147    Klaasjen HENDRIKS (PRIKKEN (1829)), geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-09-1774 te Diever, overleden op 26-10-1844 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 70-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrikus KATERBERG. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Wasperveen (Dr.). Dochter van Hindrik (Hendrik) PIETERS (zie 75146) en Hendrikkien (Hindrikjen) JANS (BANTS (1835)) (zie 120327).
Ondertrouwd 00-11-1799 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-11-1799 te Wapserveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapserveen. Echtgenoot is Henderikus JANSEN (KATERBERG (1812)), 25 jaar oud (zie 59566).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hendricus KATERBERG (zie 120338).
   2.  Albertje HENDRIKUS (KATERBERG (1829), JANS (1852)) (zie 75145).
   3.  Hendrik Hendrikus' KATERBERG (zie 23426).

46833    Klaasjen HENDRIKS, geboren te [op de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 19-10-1783 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen DERKS [SLOT], haar tante), overleden voor 1789 te [op de Schutsloot te] Wanneperveen, dochter van Hendrik JANS (SLOT (1849)) (zie 46832) en Trijntjen DERKS (zie 23344).
 
46836    Klaasjen HENDRIKS (SLOT (1820)), arbeidster (1848), arbeidersche (<1849), geboren te [op de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 11-01-1789 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Derks SLOT, haar tante), overleden op 02-07-1849 te De Wijk (Dr.) op 60-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te De Wijk (Dr.). Zij woonde in 1848 (huwelijk dochter Vrougje) te De Wijk. Dochter van Hendrik JANS (SLOT (1849)) (zie 46832) en Trijntjen DERKS (zie 23344).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-11-1820 te De Wijk (Dr.) met Roelof Jans UITERWIJK, 28 jaar oud (zie 124382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Roelofs (zie 124380).
   2.  Vrougje Roelofs (zie 140575).

55992    Klaasjen HENDRIKS, overleden in 1810 te Kuinre, als vrouw van Klaas de JONGE.
Ondertrouwd op 10-06-1796 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-06-1796 te [Kuinre] (N.G.) met Klaas Jans de JONGE (zie 55991).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Klaasz (zie 55993).
   2.  Hendrik KLAASZ (zie 55994).
   3.  Hilligje Klaassen (zie 55985).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 200 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software