Eerste blad    Vorig blad    Blad 211 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

85481    Thijs (Tiesse) HILKES (de GROOT (1812)), boer (1847,<1848), geboren te Haskerhorne, gedoopt (R.C.) op 15-09-1761 te Joure (getuige(n): Afke JACOBS), overleden op 09-03-1848 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Popkjen IDSES]; nalatende zeven kinderen: Gooitke, Jacobje, Hijlke, Ids, Sijtske, Wijbe en Anne; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1812 (reg. naamsaanneming Wolvega) met zijn vrouw Popkjen IDSES en hun kinderen Gooitske, Jakobje, Hijlke, Idzerd, Sijtsche, Wijbe en Anna te Oldeholtwolde. Hij woonde in 1847 (overlijden vrouw) in het huis No. 2 te Wolvega (gem. Weststellingwerf). Zoon van Hijlke TIJSSES (de GROOT (1835)) (zie 114346) en Goijtske (Gauske) WIJBES (HIELKIS (1753)) (zie 114347).
Ondertrouwd 00-05-1790 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23-05-1790 te Kortezwaag (Hervormd), hij te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.); hun huwelijk werd dezelfde dag ingezegend in de R.K.-kerk te Heerenveen in bijzijn van de getuigen Christina SPIRINGS en Boukjen LIKALAMA. Echtgenote is Popkjen IDZES (de JONG (1825), JANS (1826), JONKMAN (1833), JETSES (1848)), 26 jaar oud (zie 85482). Zij lieten tussen 1791 en 1807 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) en te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Goitske, Sijtske, Hijlke, Ids (2x), Sitske, Wiebe, Jeltje en Anna (Anne). Hijlke huwde in 1825 te Weststellingwerf met Anna Jentjes LANGEDIJK en overleed op 29-04-1871 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf), als haar weduwe. Anne huwde in 1846 te Weststellingwerf met Annegje Harmens BOSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Goitske (Gudula) TIJSSEN (de GROOT (1812)) (zie 85957).
   2.  Jacobje (Sijtske,Jacoba) TIJSSES (de GROOT (1812)) (zie 92434).
   3.  Ids (Idzerd) TIJSSES (de GROOT (1812)) (zie 83511).
   4.  Sitske TIJSSES (de GROOT (1812)) (zie 114350).
   5.  Wiebe TIJSSES (de GROOT (1812)) (zie 85480).
   6.  Anne Thijsses de GROOT (zie 127992).

42993    Elisabeth HILLEBERT.
Gehuwd met Klaas van DIJK (zie 42992).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
46300    Andries HILLEBRANDS, geboren ca 1681, overleden voor 1748 te de Middelkluft van Wanneperveen.
Kinderen:
   1.  Geesjen ANDREES (zie 46301).
   2.  Imme (Immigjen,Ummegjen) ANDREES (ANDRIES (1742)) (zie 46299).

138785    Anna Catrina (Anna Catharina) HILLEBRANDS, geboren op 22-09-1806 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-09-1806 te Sonnega en Vinkega, dochter van Hillebrand (Hilbrant) JANS (BLOKZIJL (1812)) (zie 136691) en Jantje JANS (DAS (1814)) (zie 138779).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-02-1828 te Weststellingwerf (Fr.) met Lieuwe Baartes SINNEMA, 34 jaar oud (zie 136687).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Lieuwes (zie 30922).

68903    Douwe HILLEBRANDS, geboren op 01-09-1797 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 11-09-1797 te Wolvega en Sonnega, overleden 00-10-1800 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn broertje Roelof of Hendrik. "gecollecteerd in de bekken bij 't begraven van Hilbrand Roelofs kinders"; Ontvangen: 1 gulden 17 stuivers en 4 penningen. Zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Grietje DOUWES (de HAAN (1824)) (zie 95116).
 
68906    Douwe HILLEBRANDS (MEESTER (1825)), geboren op 11-01-1804 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-01-1804 te Wolvega en Sonnega, overleden op 11-10-1826 te Weststellingwerf (Fr.) op 22-jarige leeftijd, zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Grietje DOUWES (de HAAN (1824)) (zie 95116).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Froukje Jurjens TOEKSTRA (zie 68908).
 
68907    Eelke HILLEBRANDS, geboren op 17-04-1807 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-04-1807 te Wolvega en Sonnega, overleden op 30-09-1844 te Weststellingwerf (Fr.) op 37-jarige leeftijd, zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Grietje DOUWES (de HAAN (1824)) (zie 95116).
 
20127    Hase (Hasse) HILLEBRANDS, geboren ca 1611. Zij woonde in 1645 en 1647 te Vollenhove. Zij woonde in 1649, 1651 en 1656 op het Moer [onder Vollenhove].
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1637 met Arent CLEIJS (zie 5455).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1644 (N.G.) met Ariaen CLAESSEN (zie 18798).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
68904    Hendrik HILLEBRANDS, geboren op 11-04-1799 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-09-1799 te Wolvega en Sonnega, overleden 00-09-1801 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), begraven op 29-09-1801 te Wolvega, "bij de begraving van Hilbrand Roelofs kind gecollecteerd"; Ontvangen: 1 gulden en 11 stuivers. Zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Grietje DOUWES (de HAAN (1824)) (zie 95116).
 
134865    Jan HILLEBRANDS (BRAND (1790)), geboren te onder Zwolle, zoon van Hillebrand JANS en Jannegje PETERS, [waarvan het huwelijk niet te Hasselt werd ingeschreven]. Gedoopt (N.G.) op 08-01-1758 te Hasselt, overleden op 17-06-1819 te Zwartsluis op 61-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jentje Hendriks JAGER; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Hasselt, erna te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 02-04-1790 te Zwartsluis, te Hasselt was de ondertrouw op 03-04-1790. Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 21-04-1790 te Hasselt (N.G.), hij j.m. te Hasselt, zij j.d. te Hasselt gewoond hebbende te Zwartsluis. Echtgenote is Jentje Hendriks SCHUURING (JAGER (1799), SCHUURINK (1801), SCHURING (1808)) (zie 134866). Zij lieten tussen 1791 en 1808 te Zwartsluis zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jentje, Hendrik, Hillebrand, Hendrik, Geesje en Hermen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Jans BRAND (van der SPAN (1810)) (zie 134867).
   2.  Hillebrand Jans BRAND (zie 30424).

138781    Jan HILLEBRANDS (BLOKZIJL (1838)), geboren op 15-06-1808 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-07-1808 te Wolvega en Sonnega, zoon van Hillebrand (Hilbrant) JANS (BLOKZIJL (1812)) (zie 136691) en Jantje JANS (DAS (1814)) (zie 138779).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaasje ALBERTS (BEKHOF (1838)), 29 jaar oud (zie 147916).
 
138782    Jan HILLEBRANDS (BLOKZIJL (1832)), soldaat (<1832), geboren op 24-08-1810 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 16-09-1810 te Wolvega en Sonnega, overleden op 02-03-1832 om 15:00 uur te Maaastricht (Lb.) op 21-jarige leeftijd, "ongehuwd"; laatst gewoond hebbende te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij diende in 1832 (bij zijn overlijden) bij de 1e Kompagnie van het 3e Battaillon der 8e Afdeeling Infanterie. Zoon van Hillebrand (Hilbrant) JANS (BLOKZIJL (1812)) (zie 136691) en Jantje JANS (DAS (1814)) (zie 138779).
 
132746    Janna HILLEBRANDS.
Gehuwd met IJpe Pieters van der MEULEN (zie 132745).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemke IJpes (zie 132744).

149957    Marchien Jannes' HILLEBRANDS (HILBRANDS (1842)), dienstmeid (1834), arbeidster (<1848), geboren op 01-06-1820 te Assen (Dr.), dochter van Jannes HENDRIKS [HILLEBRANDS (1810), HILBRANDS (1823)] (schoenmaker (1821,<1829)) (gedoopt (N.G.) op 31-03-1765 te Assen (Dr.)) (overleden op 02-06-1829 te Assen) en Antje (Annechien) JANS (geboren ca 1783) (overleden op 18-03-1821 te Assen), die huwden op 07-01-1810 te Assen (Dr.) (hij wed[uwnaar] van en te Assen, zij j.d. van Farmsum (onder Delfzijl (Gr.)) [en] woonachtig hier [= te Assen]). Haar ouders kregen tussen 1810 en 1821 drie kinderen, te weten: Marchien, een levenloos geboren dochter en Anneus. Haar broer Anneus huwde in 1847 te Hummelo en Keppel (Gld.) met Johanna Maria MAASSEN. Haar vader was eerder gehuwd: mogelijk op 06-05-1792 te Assen met Hendrikje JANSSEN (hij j.m. geboren te Assen, zij j.d. geboren te Eext (Dr.), beide weonende alhier [= te Assen]). Haar vader hertrouwde na het overlijden van zijn 2e vrouw, en wel op 23-08-1823 te Assen met Geertje HARMS (gedoopt op 01-08-1773 te Anloo (Dr.)). Haar grootouders van vaderszijde waren: Hendrik Harms HILBRANDS [HILBRANTS (1817)] (schoenmaker (<1817)) (geboren ca 1734 te Groningen (Gr.)) (overleden op 10-01-1817 te Assen) en Talligje Jannes' BEUKERS (gedoopt (N.G.) op 08-08-1734 te Rolde (Dr.), geboren te Assen). [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 01-06-1820 te Assen (Dr.), als dochter van Jannes HILBRANDS en Annechien HARMS; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte.], overleden op 13-06-1848 om 10:00 uur te ten haren huize No. 66 te Smilde (Wijk A) in de gem. Smilde (Dr.) op 28-jarige leeftijd, als echtgenote van Adolf SOER. Zij woonde in 1842 (geboorte zoon Jans) in het huis No. 81 (Wijk A) te Smilde (Dr.). Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 08-07-1834 te Smilde (Dr.) met Adolf Pieters SOER (ZOER (1839)), 23 jaar oud (zie 149956). Zij kregen tussen 1836 en 1845 te Smilde (Dr.) drie kinderen, genaamd Cornelia, Kornelia en Pieter. Kornelis-1 overleed met 2,5 jaar te Smilde. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-02-1850 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje (Jantien) MARTINUS, 25 jaar oud (zie 149971). Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 27-03-1854 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrikje Hendriks STEVENS (zie 149972).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelia Adolfs ZOER (SOER (1859)) (zie 149955).
   2.  Jans Adolfs (zie 149985).

68900    Roelof HILLEBRANDS, geboren op 01-05-1790 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-05-1790 te Terband, overleden 00-10-1800 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn broertje Douwe of Hendrik; "gecollecteerd in de bekken bij 't begraven van Hilbrand Roelofs kinders"; Ontvangen: 1 gulden 17 stuivers en 4 penningen. Zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Lutske JANS (zie 68899).
 
68905    Roelof HILLEBRANDS, geboren op 18-10-1801 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-11-1801 te Wolvega en Sonnega, overleden op 05-05-1876 te Weststellingwerf (Fr.) op 74-jarige leeftijd, zoon van Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)) (zie 68874) en Grietje DOUWES (de HAAN (1824)) (zie 95116).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1826 te Weststellingwerf (Fr.) met Teetsche Annes KORFMAKER (zie 68911).
 
56153    Saakje HILLEBRANDS (de JONG (1827)), winkeliersche (1827), geboren op 06-10-1799 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Hillebrand LIEUWES [de JONG (1824)] (schrijnwerker (1824,<1825)) (overleden op 25-06-1825 ter Joure (gem. Haskerland - Fr.) en Elizabeth ANTHONIJ [RUSKE (1824), ROSCHE (1862)] (overleden op 20-11-1824 te Joure, die huwden op 26-05-1799 te Haskerdijken (gem. Haskerland) (beide te Joure). Haar grootouders van vaderszijde waren: Lieuwe HILLEBRANDS (lid Kerkenraad Joure (1763,1776)) en Trijntje ANDRIES, die huwden op 15-08-1762 te Joure ([zij weduwe?], beide te Joure). Haar grootouders van moederszijde waren Anthonij HENDRIKS [RUSKE (1824)] en Saakjen EDES, die huwden op 22-01-1769 te Joure (beide te Joure). Gedoopt (Hervormd) op 27-10-1799 te Joure, overleden op 31-07-1862 om 21:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterkand - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenoote van Klaas Hendriks KLUWER. Zij woonde in 1824 (overlijden moeder) in het huis No. 223 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna in 1825 (overlijden vader) ook. Zij woonde in 1827 (bij haar huwelijk) te Joure, erna te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-11-1827 te Haskerland (Fr.) met Klaas Hendriks KLUIVER (KLUWER (1836)) (zie 56152). Zij kregen tussen 1829 en 1836 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Elisabeth, Hendrik, Elisabeth, Aaltje en Hillebrand. Elisabeth-1 overleed met 21 maanden te Oosterzee. Elsabeth-2 huwde in 1866 te Lemsterland (Fr.) met Kornelis Jeltes de JONG en overleed in 1893 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), als zijn echtgenote. Hillebrand overleed met 25 jaar te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), ongehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Klaassen (zie 56151).

2493    Meinart HILLEBRANDSE, geboren ca 1628.
Ondertrouwd op 22-01-1653 te Vollenhove, attestatie afgegeven naar Blockzijl, gehuwd voor de kerk 00-02-1653 te Blokzijl (N.G.), beijde wonende op het Haakvelt met Sophia HENDRICKS (zie 2495).
 
18645    Jochum HILLEBRANDTS, geboren ca 1624, van Oldemarkt.
Ondertrouwd op 24-10-1646 te Vollenhove, hij van Oldemarkt en zij in Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-00-1646 te Oldemarkt, met attestatie uit Vollenhove met Adriantien van COESVELT (zie 18644).
 
1114    Jan VRERICKS HILLEBRANS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 27-10-1689 te Vollenhove, overleden voor 1691 te de Leeuwte, zoon van Frerick HILLEBRANTS (zie 864) en Jantjen JANS (zie 1072).
 
1096    Jan Vrericks HILLEBRANS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-09-1691 te Vollenhove, zoon van Frerick HILLEBRANTS (zie 864) en Jantjen JANS (zie 1072).
 
18886    J HILLEBRANTDS, geboren ca 1630.
Ondertrouwd op 21-08-1652 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 02-09-1652 te Mastenbroeck (N.G.) met Machtelt CLAES (zie 18885).
 
973    Arijaen HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-04-1665 te Vollenhove, zoon van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Toenisjen BRUIJNS (zie 972).
 
8146    Claes HILLEBRANTS, geboren te voor de Lantpoorte, gedoopt (N.G.) op 23-08-1685 te Vollenhove, zoon van Hillebrant JOCHEMS (zie 4338) en Emmerentia CRELIS (CORNELIS) (zie 7641).
 
1197    Claesjen HENDRICKS HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-01-1683 te Vollenhove, dochter van Hendrick HILLEBRANTS (zie 4465) en Jannetien HENDRICKS (zie 4897).
 
7933    Cornelis HILLEBRANTS, geboren te voor de poorte, gedoopt (N.G.) op 13-06-1683 te Vollenhove, zoon van Hillebrant JOCHEMS (zie 4338) en Emmerentia CRELIS (CORNELIS) (zie 7641).
Gehuwd voor de kerk ca 1706 met Maria OTTEN (zie 10197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto CORNELIS (zie 10198).
   2.  Emmerens Cornelis HILLEBRANTS (zie 10292).

10292    Emmerens Cornelis HILLEBRANTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-04-1709 te Vollenhove, zoon van Cornelis HILLEBRANTS (zie 7933) en Maria OTTEN (zie 10197).
 
21447    Femmetjen HILLEBRANTS (SILLEBRANTS), geboren ca 1617, overleden 00-03-1679 te Blokzijl. Zij woonde in 1639 (bij haar huwelijk) buiten de Noorderpoort van Blokzijl, erna te Blokzijl. In 1675 woonde zij (register hooftgelt Blokzijl - nr. 134) te Blokzijl als weduwe van Daniel HANSEN, zonder andere huisgenoten. Haar bezittingen werden toen getaxeerd op ca. 750 gulden.
Ondertrouwd op 14-09-1639 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 06-10-1639 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. tot Blocqzijl, zij j.d. buyten d' Noorderpoorte van Blocqzijl. Echtgenoot is Daniel HANSSEN (zie 21438).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
864    Frerick HILLEBRANTS, geboren ca 1653 te [de Leeuwte op het Land van Vollenhove]. Hij werd genoemd naar zijn opa, Frederick HENDRICKS. Zoon van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Toenisjen BRUIJNS (zie 972).
Ondertrouwd (1) op 11-08-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-09-1678 (N.G.), hij op de Haar, zij wed. in de Leeute. Echtgenote is Petertien JANS (zie 16441). {Zij was eerder ondertrouwd op 13-04-1662 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 30-04-1662 te Vollenhove (N.G.), hij van 't Landt en zij van Strickel met Harmen JANSSEN (zie 16440).}
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1688 (N.G.) met Jantjen JANS (zie 1072).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teunisjen FRERIKS (zie 866).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan VRERICKS HILLEBRANS (zie 1114).
   3.  Jan Vrericks HILLEBRANS (zie 1096).
   4.  Teunisjen FRERIKS (zie 1073).
   5.  Hillebrand FRERIKS (zie 1047).
   6.  Jan FRERIKS (zie 1237).

4840    Geertien HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 27-01-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt geertien dochter van hillebrant Frencks inde leute en sijn huijsfrouw."], dochter van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Hermentien HANNES (JANS (1642)) (zie 18479).
 
32809    Geesjen HILLEBRANTS, geboren ca 1621, dochter van Hillebrant WILLEMS (zie 32810).
Ondertrouwd op 14-06-1646 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 12-07-1646 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaer], zij [j.d.]. Echtgenoot is Gerrit Jansz SNOECK (zie 32807). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1630 met Marritjen JANSZ (zie 32808).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen Gerritsz (zie 32811).
   2.  Maritjen Gerritsz (zie 32812).
   3.  Hillebrant Gerritsz (zie 32813).

805    Goossen Hendrickx HILLEBRANTS, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 20-10-1660 te Vollenhove, zoon van Willem HILLEBRANTS (zie 804).
 
4465    Hendrick HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 11-12-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt hendrick soon van hillebrant frerics en harmpie Jans zijn huijsvrou inde leute"], zoon van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Hermentien HANNES (JANS (1642)) (zie 18479).
Ondertrouwd op 13-03-1670 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-04-1670 te Vollenhove, beide van Vollenhove met Jannetien HENDRICKS, 22 jaar oud (zie 4897).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
8114    Hendrickjen HILLEBRANTS, geboren te Suirbeeck, gedoopt (N.G.) op 22-03-1685 te Vollenhove, dochter van Hendrick HILLEBRANTS (zie 4465) en Jannetien HENDRICKS (zie 4897).
 
5321    Hermtjen HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 02-02-1651 te Vollenhove, zij werd genoemd naar de overleden 1e vrouw van haar vader, Hermentien HANNES. Dochter van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Toenisjen BRUIJNS (zie 972).
Ondertrouwd op 02-05-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1675 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhove en zij op de Haare met Roelef Dircx KEUSKENS (zie 132).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Roelofs (zie 7300).
   2.  Jan Roelofs (zie 7466).
   3.  Neeltje Roelofs (zie 7914).

9066    Hille HILLEBRANTS, geboren ca 1673.
Gehuwd voor de kerk ca 1695 met Helprich ARENS (zie 9067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4144    Jochem HILLEBRANTS, geboren ca 1619. Hij woonde in 1637 (bij zijn 2e huwelijk) te St.Jansklooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove]. Hij woonde in 1640 (doop dochter Nietien) in het Pijpersbos [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], erna in 1641 (doop zoon Hillebrant) ook.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1637 met Arentien JACOBS (zie 6381).
Ondertrouwd (2) op 10-04-1637 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1637 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaer wonende in St. Jans Camp, zij weduwe van Wanneperveen met Femme JANS (zie 5746). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1637 met Hendrick POMMERS (zie 9745).}
Ondertrouwd (3) op 05-04-1639 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-04-1639 (N.G.), hij weduwnaer met Geese CLAES (zie 4145).
Uit het derde huwelijk: 6 kinderen.
 
7740    Jochem HILLEBRANTS, geboren te voor de Poorte, gedoopt (N.G.) op 24-08-1681 te Vollenhove, zoon van Hillebrant JOCHEMS (zie 4338) en Emmerentia CRELIS (CORNELIS) (zie 7641).
 
7642    Jochim HILLEBRANTS, geboren te voor de Poorte, gedoopt (N.G.) op 04-07-1680 te Vollenhove, zoon van Hillebrant JOCHEMS (zie 4338) en Emmerentia CRELIS (CORNELIS) (zie 7641).
 
104971    Luijcas HILLEBRANTS, viskoper (1704), geboren te Amsterdam. Zij ouders waren beide voor 1704 overleden. Gedoopt (Hervormd) op 17-11-1665 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Tietje LAMMERTS). Hij woonde in 1704 (bij zijn huwelijk) in de Laurierstraat te Amsterdam. Zoon van Hillebrant LUIJCASZ (zie 104954) en Marritje JOCHEMS (zie 104955).
Ondertrouwd op 14-03-1704 te Amsterdam (getuige(n): [zijn zuster] Marretie HILLEBRANTS en haar swager Willem STRAALBEEK), gehuwd voor de kerk 00-03-1704 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsyerdam. Echtgenote is Hilletje ROELOFS (zie 104983).
 
2373    Peter HILLEBRANTS, geboren ca 1594. Hij woonde in 1621 (doop dochter Griet) te Vollenhove.
Kind:
   1.  Griet PETERS (zie 2374).

5534    Trijntjen HILLEBRANTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 25-01-1656 te Vollenhove, zij werd vernoemd naar haar oma Trijne Ariaens. Dochter van Hillebrant FRERICKS (zie 971) en Toenisjen BRUIJNS (zie 972).
 
804    Willem HILLEBRANTS, geboren ca 1637.
Kind:
   1.  Goossen Hendrickx HILLEBRANTS (zie 805).

104973    Pieter HILLEBRANTSZ, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 16-02-1670 te Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Tietien LAMBERTS), overleden voor 1676 te Amsterdam, zoon van Hillebrant LUIJCASZ (zie 104954) en Marritje JOCHEMS (zie 104955).
 
104972    Pieter HILLEBRANTSZ, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 17-04-1676 te Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Leijsebet JANS, [de vrouw van vaders broer Rutgert]), zoon van Hillebrant LUIJCASZ (zie 104954) en Marritje JOCHEMS (zie 104955).
 
104943    Trijntje HILLEBRANTSZ, geboren te Amsterdam, dochter van Hillebrant LUIJCASZ en Marritje JOCHEMS, die ondertrouwden op 02-12-1662 te Amsterdam. Gedoopt (Hervormd) op 10-10-1673 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Lijsbet JANS, [de vrouw van vaders broer Rutgert]), overleden voor 1724. Zij woonde in 1694 (bij haar 1e huwelijk) in de Passeerderstraat te Amsterdam. Zij woonde in 1710 (bij haar 2e huwelijk) in de Laurierstraat te Amsterdam. Dochter van Hillebrant LUIJCASZ (zie 104954) en Marritje JOCHEMS (zie 104955).
Ondertrouwd (1) op 07-05-1694 te Amsterdam (getuige(n): zijn zuster Trintje Harmens SMIT en haar vader Hillebrant LUCASZ), gehuwd voor de kerk 00-05-1694 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsterdam. Echtgenoot is Jan HARMENS (SMIT (1794), SMIET (1709)) (zie 104944). Zij lieten tussen 1695 en 1709 te Amsterdam negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Marritje, Harmen, Hillebrant (2x), Haesje, Barentje, Trijntje, Willemtje en Pietertje. Hillebrant-2 ondertrouwde in 1726 te Amsterdam met Antje Jacobus BARIJ.
Ondertrouwd (2) op 17-06-1710 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-07-1710 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Amsterdam. Echtgenoot is Jasper JANS (van OS (1688), van OOS (1692)) (zie 104940). Zij lieten in 1710 en in 1712 in de Westerkerk en de Noorderkerk te Amsterdam twee zoons dopen (Hervormd), genaamd Pieter (getuigen: Claas GROEN en Amerensij van OS) en Cornelis (getuigen: Cornelis EVERTSZ en Hilletje ROELOFS). Pieter huwde ca 1738 te Amsterdam met Anna GROEN. {Hij was eerder ondertrouwd op 14-08-1688 te Amsterdam (getuige(n): zijn mottje [?] Pietertje REIJNDERS en haar moeder Haasje JILLUS), gehuwd voor de kerk 00-08-1688 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsterdam. Echtgenote is Trijntien HERMANS (SMIT (1688)) (zie 104942). Zij lieten tussen 1689 en 1702 in de Nieuwe Kerk en de Westerkerk te Amsterdam vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Harmanus, Marritje, Harmanus, Jan en Harmanus. Jan ondertrouwde in 1722 te Amsterdam met Barbara LAGAART. Hij was eerder ondertrouwd op 28-03-1705 te Amsterdam (getuige(n): haar vader: Claas GROEN), gehuwd voor de kerk 00-04-1705 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Amsterdam. Echtgenote is Jannetie Claassen (IJannetije) GROEN (zie 104941). Zij lieten in 1706 en 1707 in de Westerkerk te Amsterdam twee kinderen dopen (Hervormd): Marijcken en Pieternelletje.}
 
104974    Marritje HILLEBRANTZ, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 27-06-1663 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Pieter PIETERSZ), overleden 00-01-1711 te op de Baangracht bij de Leidse Poort te Amsterdam, begraven op 08-01-1711 te Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1683 (bij haar 1e huwelijk) in de Passeerderstraat. Zij woonde in 1705 (bij haar 3e huwelijk) op de Baangracht te Amsterdam. Dochter van Hillebrant LUIJCASZ (zie 104954) en Marritje JOCHEMS (zie 104955).
Ondertrouwd (1) op 17-07-1683 te Amsterdam (getuige(n): zijn moeder Lijsbeth PELTENS en haar vader Hillebrant LUIJCASZ), gehuwd voor de kerk 00-07-1683 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsterdam. Echtgenoot is Jan KOENEN (zie 104978). Zij lieten in 1684 en in 1686 in de Nieuwekerk en de Amstelkerk te Amsterdam twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Marritje en Lijsbet. Op 19-05-1688 moesten ze één van beide kinderen begraven.
Ondertrouwd (2) op 04-06-1695 te Amsterdam. Tegen hun voorgenomen huwelijk werd bezwaar gemaakt door Maria de KRUIJF in opdracht van de W[eduwe] van de[r] STEL. Na afhandeling van dit bezwaar werd de proclamatie van hun huwelijk voortgezet op 06-08-1695. Gehuwd voor de kerk 00-08-1695 te Amsterdam (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Utregt, zij wed[uwe] van Amsterdam. Echtgenoot is Willem Hendriks STRAATBEEK (STRABEEK (1705)) (zie 104979), [N.B. Van hen werden in Amsterdam geen kinderen gedoopt.]. {Hij was eerder ondertrouwd op 03-02-1685 te Amsterdam (getuige(n): zijn moeder Maria OBIJN en haar getuige Marritie JOCHEMS (zie 104955)), gehuwd voor de kerk 00-02-1685 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Utrecht, zij [j.d.] van Antwerpen (B.). Echtgenote is Marike (Maria,Marritie) PIETERS (zie 104980). Zij lieten tussen 1685 en 1693 te Amsterdam zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Elisabeth, Hendrick (2x), Johannes, Aplonia en Willem. Van hen waren er voor 1704 vijf overleden.}
Ondertrouwd (3) op 03-07-1705 te Amsterdam (getuige(n): zijn moeder Lijsbet MATIJSE), gehuwd voor de kerk 00-07-1705 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij wed[uwe], beide van Amsterdam. Echtgenoot is Mattijs SJAMMERS (ZIJAMMERS (1712), SIJAMMEN (1724)) (zie 104981), [N.B. Van hen werden te Amsterdam geen kinderen gedoopt.]. {Hij is later ondertrouwd op 11-03-1712 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-03-1712 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar], zij [j.d.], beide van Amsterdam. Echtgenote is Elisabeth Willems STRAETBEEK (STRAELBEECK (1712), STRAATSBEEK (1729)) (zie 104982). Zij was de stiefdochter van zijn overleden 1e vrouw. Ze woonden hierdoor vermoedelijk al in dezelfde woning. Zij lieten tussen 1712 en 1724 te Amsterdam acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacobus, Elisabeth, Marrijtje, Eijda, Johannes, Eva, Sigesmundis en Susanna. Eén van deze kinderen werd in 1724 begraven. Zij woonden toen op de Lindengracht te Amsterdam. Na 1729 (haar begrafenis) werd van hen in Amsterdam geen akte meer van hen of hun kinderen gevonden.}
 
27480    Johanna Agata HILLEGERS, geboren ca 1739, overleden voor 1809.
Gehuwd voor de kerk voor 1765 met Hendrik Otten van SETTEN (zie 27478). {Hij is later ondertrouwd op 27-09-1809 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 70-jarige leeftijd op 22-10-1809 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar geboren te Amsterdam en wonende te Wanneperveen, zij weduwe geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen GEERTS (STEENBERGEN (1757)) (zie 25218).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Hendriks (zie 27479).
   2.  Gerrit Hendriks (zie 27481).
   3.  Otto Hendriks van ZETTEN (van SETTEN (1826)) (zie 27482).

96426    Jeremias Samuels HILLESUM.
Gehuwd met Naatje Philips JONKERS (zie 96427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaatje Jeremias' (zie 96425).

96425    Kaatje Jeremias' HILLESUM, geboren ca 1862 te Meppel (Dr.), dochter van Jeremias Samuels HILLESUM (zie 96426) en Naatje Philips JONKERS (zie 96427).
Gehuwd op 07-08-1888 te Meppel (Dr.) met Salomon Levies BREST (zie 96424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86906    Tjitske Klazes HILVERDA, overleden voor 1854.
Gehuwd voor 1854 met Albert Pieters KOOPMANS (zie 86903). {Hij is later gehuwd op 09-07-1854 te Wymbritseradeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Rinskjen Jans SLUMP, 21 jaar oud (zie 86893).}
 
36807    Willem Harmens HILVERDINK, geboren ca 1681, overleden voor 1770 te Blokzijl. Hij woonde in 1716 (bij zijn 2e huwelijk) te Hoogeveen (Dr.), erna te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1014) met zijn 3e vrouw Elssen TEUNIJS zonder andere huisgenoten in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1716 met Guurtje KORNELISZ (zie 36808), [hun huwelijk is te Hoogeveen (Dr.) niet ingeschreven; ook elders in Drente niet gevonden].
Ondertrouwd (2) op 16-08-1716 te Blokzijl, [Hun huwelijk is te Hoogeveen (Dr.) niet ingeschreven], gehuwd voor de kerk 00-09-1716 te [Blokzijl] (N.G.). Hij wed[uwnaar] van Hogeveen (Dr.), zij wed[uwe] van Blokzijl. Echtgenote is Woutertje ANDRIES (FEDDEN (1716)) (zie 36797). {Zij was eerder ondertrouwd op 20-01-1704 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-02-1704 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Blokzijl. Echtgenoot is Roeloff Teunisz BROUWER (zie 36796).}
Ondertrouwd (3) op 17-09-1747 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 01-10-1747 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], bijde te Blokzijl. Echtgenote is Elsje THEUNIS (zie 36819). {Zij was eerder ondertrouwd op 12-04-1697 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 16-05-1697 te Blokzijl (N.G.). Hij j.g., zij j.d., beijde van Blokzijl. Echtgenoot is Lubbert TEUNIS (SCHAAP (1698)), 28 jaar oud (zie 44430). Zij was eerder ondertrouwd op 01-09-1709 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 13-10-1709 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij wed[uwe], beide van Blokzijl. Echtgenoot is Jan Sijmonsz BUISMAN (zie 44427).}
Ondertrouwd (4) op 11-07-1762 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 15-08-1762 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d. van Noortwoude (Fr.), bijde wonende te Blokzijl. Echtgenote is Jeltje JANS (zie 44426). {Zij is later ondertrouwd op 23-12-1770 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 06-01-1771 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij weduw[e], beide te Blokzijl. Echtgenoot is Luijt VOLKENS, 31 jaar oud (zie 44411).}
 
153337    Cornelia HILVERINK, geboren ca 1739, overleden op 02-03-1817 om 09:00 uur te ten huize van L[eendert] KLEIN [met] No. 138 (Wijk 2) te Wormerveer (N.H.), als weduwe van Cornelis KLEIN; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]; [haar woonplaats niet vermeld]. Zij woonde in 1764 (bij haar huwelijk) te Haarlem (N.H.).
Ondertrouwd op 20-04-1764 te Amsterdam, gehuwd 00-05-1764 te [Haarlem], hij [j.m.] wonende te Amsterdam, zij [j.d.] wonende te Haarlem (N.H.) met Cornelis KLIJN (KLEIN (1817)) (zie 153336).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Cornelis' (KLEIN (1817)) (zie 153335).

58406    Aaffina Cornelia Roelofs HILVERS, geboren ca 1877 te Sleen (Dr.). Zij woonde in 1901 (overlijden zoon Jan Siemen) in het huis No. 328 staande in de Zuiderstraat (Wijk 4) te Blokzijl. Dochter van Roelof HILVERS (zie 58407) en Antje DIJKSTRA (zie 58408).
Gehuwd op 13-05-1899 te Sleen (Dr.) met Romke Jans KOOPMANS, 28 jaar oud (zie 58405).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Siemen Romken (zie 89363).
   2.  Antje Romkes (zie 89364).
   3.  Jan Romken (zie 89365).

117596    Elizabeth (Elsje) HILVERS, geboren ca 1780, overleden voor 1844. Zij woonde of verbleef in 1820 (geboorte zoon Hendrik) in 't Buitenhuis, zijnde huis No. 14 (Kw[artier] 2) te Haarlem (N.H.).
Kind:
   1.  Hendrik HILVERS (zie 117595).

117595    Hendrik HILVERS, timmerman (1844,1845,1847,1849,1873,<1883), geboren op 13-03-1820 om 19:00 uur te in 't Buitenhuis, [zijnde huis] No. 14 (Kw[artier] 2) te Haarlem (N.H.) (aangifte door: de vroedvrouw Maiken SCHRADERS (47 jr., wonende in de Kruisstraat te Haarlem)), [buiten echte geboren] [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1820 te Nieuw-Amsterdam (gem. Sleen - Dr.); ik houd me hier aan de gegevens in zijn huwelijksaktes.], overleden op 23-08-1883 om 10:00 uur te het Academisch Ziekenhuis te Groningen (Gr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje WIJKER, [eerder] weduwnaar van Berendina SMIT en van Gerritdina TOP; wonende te Nieuw-Amsterdam (gem. Sleen - Dr.); [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1844 (bij zijn 1e huwelijk) te Smilde (Dr.). Hij woonde in 1873 (huwelijk zoon Roelof) te Odoornerveen (gem. Odoorn - Dr.). Zoon van Elizabeth (Elsje) HILVERS (zie 117596).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 20-09-1844 te Smilde (Dr.) met Berendina Roelofs SMIT (SMIDT (1844)), 28 jaar oud (zie 117592). Zij kregen in 1845 en in 1847 te Smilde (Dr.) twee kinderen: Roelof en Elsje. Roelof huwde in 1873 te Odoorn (Dr.) met Antje Jans DIJKSTRA en overleed in 1922 te Assen (Dr.), als haar weduwe. Elsje overleed met 1,5 jaar te Smilde.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 05-10-1849 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Gerritdina Hendriks TOP, 25 jaar oud (zie 117597).
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 17-06-1868 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrikje Everts WIJKEL (WIJKER (1883)), 33 jaar oud (zie 117598).
 
58407    Roelof HILVERS, timmerman (1899).
Gehuwd met Antje DIJKSTRA (zie 58408).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37011    Janke Joukes HILWERDA, geboren ca 1850 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), dochter van Jouke HILWERDA (zie 37012) en Trijntje Rintzes BANTEMA (zie 37013).
Gehuwd op 30-11-1893 te Menaldumadeel (Fr.). Hij geboren te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.), zij geboren te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Echtgenoot is Aalt Hendriks RAMEIJER, 43 jaar oud (zie 37000).
 
37012    Jouke HILWERDA.
Gehuwd met Trijntje Rintzes BANTEMA (zie 37013).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127200    Claas HIMKES (HEMKES (1800)), ontvanger der directe belastingen en accijnzen van Akkrum en Terhorne (<1827), geboren op 15-07-1769 te Weperen, onder Oosterwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Himke (Hemke) JACOBS (overleden te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.)) (boer) en Maertjen CLAES (overleden op 24-04-1825 te Veneburen, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf)) (boerin (<1825)). Gedoopt (Hervormd) op 23-07-1769 te Oosterwolde, overleden op 15-11-1827 om 04:00 uur te in het huis No. 102 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Fokeltje OUWES, die acht dagen na hem overleed; nalatende vier kinderen: Ouwe, Hemke, Martje en Popke; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1800 (bij zijn huwelijk) te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij werd op 06-10-1817 te Akkrum (gem Utingeradeel - Fr.), samen met zijn vrouw Vokeltje OUWES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van De Knijpe.
Ondertrouwd 00-10-1800 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02-11-1800 te De Knijpe (Hervormd), beide te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Fokeltje OUWES (zie 127201). Zij lieten tussen 1801 en 1810 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Ouwe, Martje, Hemke en Popke. Ouwe huwde in 1828 te Opsterland (Fr.) met Jetje Jelles HOOGEVEEN en overleed in 1877 te Drachten (gem. Smallingerland), als haar echtgenoot. Martje huwde in 1826 te Smallingerland (Fr.) met Bart Karels FRISO. Popke huwde in 1838 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Maaike Martens WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hemke KLAZES (HEMKES (1828)) (zie 127168).

8717    Geertjen Hendricks HINCKE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-12-1691 te Vollenhove, dochter van Hendrick Cornelis HINCKE (zie 8715) en Heijltjen Harmens RAMAKER (zie 8716).
 
8715    Hendrick Cornelis HINCKE, geboren ca 1670.
Gehuwd voor de kerk ca 1690 met Heijltjen Harmens RAMAKER (zie 8716).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Hendricks (zie 8717).

68622    Annegjen HINDERICKS (BROER (1829)), arbeidster (1829,1831), geboren ca 1756 te [Haskerland (Fr.)], overleden op 15-11-1831 te Giethoorn, als weduwe van Jacob Everts KUIPER. Zij woonde in 1782 (bij haar 1e huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1812 (huwelijk zoon Hendrik) te Nijehaske. Zij woonde in 1820 (overlijden 1e man) in het huis No. 132 te Nijehaske.
Ondertrouwd 00-04-1782 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 05-05-1782 te Nijehaske (Hervormd), beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jacob EVERTS (KUIPER (1812)) (zie 72317).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
152151    Jan HINDERIKS (BREIDER (1823)), geboren ca 1753 te Annen, onder Anloo (Dr.), [er werden in Anloo tussen 1740 en 1762 meerdere doopaktes ingeschreven van een Jan HENDRIKS geboren te Annen.], overleden 00-12-1811 te Boerveen, onder Gasselte (Dr.), begraven op 05-11-1811 te Gasselte, "is [de Gasselte] het zwartlaken gebruikt over het lijk van Jan HENDRIKS van Boerveen en daarvoor betaald". Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) in den Veenhof [onder Gasselte (Dr.)].
Ondertrouwd op 03-04-1778 te Gasselte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-04-1778 te Gasselte (N.G.), hij geboortig van Annen (Dr.) en ewoonagtig in den Veenhof [onder Gasselte], zij weduwe geboortig en woonagtig van Boereveen [onder Gasselte]. Echtgenote is Fennechien HENDRIKS (JANS (1824)) (zie 152152). {Zij was eerder ondertrouwd 00-10-1765 te Gasselte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-11-1765 te Gasselte (N.G.), hij j.m. van Gasselte (Dr.), zij j.d. van het Boerveen, onder Gasselte. Echtgenoot is Hendrik Alberts (Hindrik) MEIJERINGE (MEIJERING (1765), MEIJRING (1766), MEIJRINGE (1770)), 28 jaar oud (zie 152164). Zij lieten tussen 1766 en 1773 te Gasselte (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Hinderik en Marchien.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126583    Jantien HINDERIKS, geboren ca 1774, overleden voor 1806 te Norg (Dr.). Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Norg (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 28-04-1799 te Vries (Dr.), [te Vries attestatie verleent], gehuwd voor de kerk op 19-05-1799 te Norg (N.G.), hij van IJde (Dr.), zij van Norgh (Dr.). Echtgenoot is Adolf HARMS (KRAMER (1800)), 26 jaar oud (zie 126581). Zij lieten in 1800 en in 1802 te Norg twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harm en Lummegjen. Harm overleed met 31 jaar te Norg, vermoedelijk ongehuwd. {Hij is later ondertrouwd 00-05-1806 te Norg (Dr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-05-1806 te Norg (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Roelfje JANS (ASSIS (1807), ASSJES (1809), ASSIES (1830), ASSIJS (1850)), 30 jaar oud (zie 126582). Zij lieten tussen 1807 en in 1819 te Norg (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Aaltjen, Hendrik, Bouwkje, Roelina en Roelf. Hendrik huwde in 1836 te Norg met Anna Wibes de VRIES en overleed in 1850 te Norg, als haar weduwnaar. Bouwkje huwde in 1835 te Norg met Jibbe Jacobs JAGT. Roelina huwde in 1838 te Norg met Geert Jans JONKMAN en overleed in 1857 te Norg, als zijn echtgenote. Roelf huwde in 1850 te Rolde (Dr.) met Geesien Hendriks HUIZING en overleed in 1855 te Rolde, als haar echtgenoot.}
 
124215    Aafke HINDERKS.
Gehuwd met Tonnis ALBERTS (zie 124214).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
143594    Aaltien HINDERKS, overleden voor 1813 te Harkstede (Gr.).
Gehuwd met Harm JANS (zie 143593).
Uit dit huwelijk:
   1.  Menne Harms KONING (zie 143592).

139708    Harmtien (Harmke) HINDERKS (NOORD (1824)), geboren op 21-12-1805 te Roden (Dr.), dochter van Hindrik Jans NOORD (arbeider - 1824) en Jantien JANS. Haar beide ouders woonden in 1824 te Roden (Dr.). Gedoopt (N.G.) op 29-12-1805 te Roden, overleden op 06-05-1865 om 15:30 uur te ten haren huize te Roden (gem. Roden - Dr.) op 59-jarige leeftijd, als echtgenoote van Jannes BUSSCHER. Zij woonde in 1824 (bij haar huwelijk) te Roden (Dr.), erna ook.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-12-1824 te Roden (Dr.) met Jannes BUSSCHER, 27 jaar oud (zie 139707). Zij kregen tussen 1825 en 1848 te Roden (Dr.), twaalf kinderen, genaamd: Hindrik, Geerd, Jannes, Geertruid, Jacob, Johannes, Harm, Jan, Jantien, Annegien, Geerd en Lucas.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122773    Albertijen HINDRICKS, geboren te Eemster, onder Diever (Dr.), dochter van Hindrick TIMENS en Jantijn. Gedoopt (N.G.) op 07-02-1783 te Diever (Dr.), [mogelijk werd zij genoemd naar Albertijen, de overleden 1e vrouw van haar vader.]. Zij woonde in 1715 (doop zoon Hendrik TIJMENS) te Eemster (onder Diever - Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1714, [N.B. Hun huwelijk werd niet ingeschreven in Drenthe en te Steenwijk.] met Hindrick GELMERS (zie 122772). Zij lieten tussen 1715 en 1725 te Diever (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik TIJMENS, Gelmer, Aeltjen, Ivestijen en Harm. Alle vijf werden zij geboren te Eemster (onder Diever).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16599    Claas HINDRICKS, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 03-11-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-12-1678 te Vollenhove (N.G.), hij uit d'Leeute en zij wed. van Harxsen met Janna HINDRICKS (zie 16720). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1678 met Claas EVERTS (zie 16730).}
 
122762    Harm HINDRICKS (de WOLF (1831), WOLF (1852)), geboren te Eemster (onder Diever - Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-10-1725 te Diever. Hij woonde in 1749 (bij zijn 1e huwelijk) [mogelijk te Kallenkote (onder Steenwijk), eerder] te Eemster (onder Diever - Dr.). Hij woonde in 1758 (bij zijn 2e huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk). Zoon van Hindrick GELMERS (zie 122772) en Albertijen HINDRICKS (zie 122773).
Ondertrouwd (1) op 09-03-1749 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen al te Kallenkote.], gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-03-1749 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Eemster (onder Diever - Dr.), zij wed[uwe] te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenote is Hendrikjen WILLEMS (zie 122764). {Zij was eerder ondertrouwd op 16-02-1744 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-03-1744 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] van Wanneperveen, zij j.d. te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan VERVER WARNERS (zie 122765).}
Ondertrouwd (2) op 15-10-1758 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Kallenkote.], gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 05-11-1758 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Callencote (onder Steenwijk), zij j.d. te Vledder (Dr.). Echtgenote is Jantjen Pijters SUUR, 27 jaar oud (zie 122763).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob HARMENS (zie 122769).
   2.  Hendrikje HARMS (WOLF (1835)) (zie 122758).
   3.  Lammigje HARMS (WOLF (1848)) (zie 122797).
   4.  Aeltjen HARMS (WOLF (1833), de WOLF (1852)) (zie 122768).

16414    Jan HINDRICKS, geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1678 met Deeltie BERENS (zie 16476).
Ondertrouwd (2) op 24-03-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1678 te Vollenhove (N.G.), hij wed. en zij j.d., beijde van Vollenhove met Geesje GERRITS (zie 16477).
 
18170    Jan HINDRICKS, geboren ca 1656.
Ondertrouwd op 17-04-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-05-1681 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. van 't Lant Vollenho en zij wed. tot Wendele met Marretie THEUNIS (zie 7497). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1677 met Jan JACOBS (zie 2656).}
 
16720    Janna HINDRICKS, geboren ca 1640.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1678 met Claas EVERTS (zie 16730).
Ondertrouwd (2) op 03-11-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-12-1678 te Vollenhove (N.G.), hij uit d'Leeute en zij wed. van Harxsen met Claas HINDRICKS (zie 16599).
 
16225    Niesje HINDRICKS, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 17-03-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1678 te Vollenhove (N.G.), hij tot Vollenhove, zij op 't Swol met Arent LUITEN (zie 1119).
 
18182    Jannes HINDRICKX, geboren ca 1659.
Ondertrouwd (1) op 17-07-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-08-1681 te Beulake (N.G.), hij j.g. en zij j.d. beide op 't Lant Vollenhove met Jantie JANS (zie 18209).
Ondertrouwd (2) op 26-03-1682 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-04-1682 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar te Barschip, zij weduwe tot Blockzijl. Echtgenote is Gerrichjen JANS, 35 jaar oud (zie 4775). {Zij was eerder ondertrouwd op 21-06-1674 te Vollenhove, attestaie naar Blockzijl, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-07-1674 te Blokzijl (N.G.), hij wed. van Berschop en zij van Quadoelen met Jacob KLEIJS (zie 18120). Zij krijgen geen kinderen te Blokzijl.}
 
100552    Aaltje HINDRIKS (BETTEN (1825)), boerin (<1842), geboren op 13-11-1785 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-11-1785 te Noordwolde en Boyl, overleden op 07-09-1842 om 02:00 uur te in het huis No. 14 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof KNOL. Dochter van Hendrik JANS (BETTEN (1825)) (zie 100546) en Geesjen SIEUWERTS (SOUWERTS (1785)) (zie 100547).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 28-04-1825 te Oldemarkt met Roelof ALBERTS (KROL (1825)), 41 jaar oud (zie 100553). Zij huwde samen met haar broer Jan.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
143600    Aaltje HINDRIKS, kuipersche (<), overleden voor 1820 te Foxhol, onder Hoogezand (Gr.). Zij woonde in 1772 (bij haar huwelijk) te [of onder] Kropswolde (Gr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-04-1772 te Kropswolde (Gr.), gehuwd voor de kerk op 17-05-1772 te Kropswolde (Hervormd), beide van deeze onse gemeente [= Kropswolde (Gr.)]. Echtgenoot is Jan WILLEMS (KUIPERS (1820)) (zie 143599). Zij lieten tusen 1773 en 1779 te Kropswolde (Gr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jantjen, Willem en Hindrik. Hij kregen ca 1784 ook een zoon Geert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik (Hendrik) JANS (KUIPERS (1817)) (zie 143598).

59004    Annechien HINDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 02-08-1744 te Blankenham, overleden voor 1748 te Blankenham, dochter van Hendrik Harmens SCHEMPER (SCHIMMEL (1739)) (zie 40290) en Geertje HENDRIKS (zie 40291).
 
100354    Annichjen HINDRIKS. Zij woonde in 1735 (bij haar huwelijk) te Eemster (onder Diever - Dr.), erna te Ruinen.
Ondertrouwd 00-08-1735 te Beilen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 18-09-1735 te Beilen (N.G.). Hij j.m. van Ruinen (Dr.), zij j.d. van Eemster (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Hendrik RUTGERS (POOL (1754)), 24 jaar oud (zie 100345). Zij lieten in 1741 te Ruinen (Dr.) een dochter Jentien dopen (N.G.). Vermoedelijk kregen zij ook twee zoons Tijmen HENDRIKS en Rutger HENDRIKS en nog een dochter Egbertien HENDRIKS. {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1762 met Geesjen Meeuwes' MIDDELVELT (POOL (1817)) (zie 100344). Zij lieten tussen 1763 en 1767 te Ruinen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Zander (2x) en Aaltje.}
 
112901    Annigjen HINDRIKS (Van VEEN (1767)), geboren te Smilde (onder Diever - Dr.), gedoopt (N.G.) op 02-11-1738 te Diever. Zij woonde in 1767 (bij haar huwelijk) te Smilde (Dr.), erna [vermoedelijk] te Zuidveen (onder Steenwijk). Dochter van Hindrik Wolters van VEEN (zie 112902) en Grietien JANS (zie 112903).
Ondertrouwd op 21-12-1766 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-01-1767 te Diever (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Smilde (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Meijne WIJCHERS (zie 112900).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijcher MEINEN (zie 112887).
   2.  Grietje MEINEN (BIJKAMP (1828)) (zie 112904).
   3.  Jantien MEINEN (zie 112905).
   4.  Hendrik MEINEN (zie 112906).
   5.  Jan MEINEN (BIJKAMP (1846)) (zie 112898).
   6.  Margien MEINEN (WIJCHERS (1805), BIJKAMP (1814)) (zie 112907).
   7.  Pieter MEIJNEN (zie 112908).

117932    Arentien (Arendjen) HINDRIKS, geboren ca 1733. Zij woonde in 1758 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-04-1758 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 30-04-1758 te Diever (N.G.), hij j.m. te Diever (Dr.), zij j.d. te Wapze (onder Diever). Echtgenoot is Roelef FOKKEN (FOKS (1758)), 27 jaar oud (zie 117931). Zij lieten tussen 1759 en 1761 te Diever (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hilligjen, Fokke en Hindrik; alle drie geboren te Wapse.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
142484    Auke HINDRIKS (KATS (1816), KAT (1818)), geboren ca 1760. Hij woonde in december 1785 (doop dochter Nienke) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-04-1785 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1785 te Noordwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Janke (Jantje) JANS (JANNES (1793)) (zie 142485). Zij lieten tussen 1785 en 1797 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Nienke, Hendrik, Nienke, Geertje, Zwaantien en Trijntje. Hendrik huwde in 1816 te Ooststellingwerf (Fr.) met Klaasjen JANNES. Geertje huwde in 1816 te Weststellingwerf met Jannis Luiten WESTERBEEK. Trijntje huwde in 1830 te Ooststellingwerf (Fr.) met Jelle Sieses HORNSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nienke Aukes KAT (KATS (1826)) (zie 117475).
   2.  Zwaantje Aukes KAT (zie 138122).

131478    Bartelt HINDRIKS (de BOER (1850)), boerenwerker (1850), geboren op 25-11-1782 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-12-1782 te Scherpenzeel. Hij woonde in 1850 (bevolk.reg. Oldemarkt (1850-1860)) als inwoner bij Sieger de VRIES en zijn zuster Jantje de BOER, die toen woonden in het huis No. 43 te IJsselham (gem. Oldemarkt); zijn zuster en zwager vertrokken op 10-05-1852 naar Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.); hijzelf bleef toen nog wonen in het huis No. 43 te IJsselham. Hij vertrok zelf op 15-05-1857 [eveneens] naar Oldetrijne. Zoon van Hendrik (Hindrik) CORNELIS (de BOER (1815)) (zie 33234) en Greetjien (Grietje) BARTELS (zie 33235).
 
58574    Bauwijna HINDRIKS (FLOTHUISEN (1792), VLOTHUIZEN (1818)). Zij woonde in 1758 (doop dochter Marrigjen) in de Maagdenstraat te Groningen (Gr.). Zij woonde in 1759 (doop zoon Henricus) in de Ebbingestraat te Groningen.
Ondertrouwd op 25-10-1755 te Groningen (Gr.) (getuige(n): Jan GEERSEMA, "als daartoe versogt"), gehuwd voor de kerk op 20-11-1755 te in de Nieuwe Kerk te Groningen (Hervormd), hij van d'Oude Merkt, zij van de Beerta (Gr.). Echtgenoot is Henric JANS (JANSSONIUS (1755), JANSOONIUS (1792), JANSONIUS (1818)), 24 jaar oud (zie 151834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen Hendriks (Margjen) JANSSONIUS (JANSOONIUS (1792), JANSONIUS (1792)) (zie 58566).
   2.  Henricus Hendriks JANSSONIUS (zie 58573).

57513    Derk HINDRIKS (van WIJNGAARDEN (1839), WIJNGAARDEN (1850)), stadscommis (1829,1836), geboren ca 1757 te Deventer, overleden op 10-06-1836 te Steenwijk, als echtgenoot van Johanna MA[R]SMAN; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Deventer, erna te Vollenhove. Hij woonde in 1794 (doop dochter Dirkje) te Ramen, onder Roden (Dr.), erna ca 1795 (geboorte dochter Gerritje) te Leek (Gr.). Hij woonde in 1809 (doop dochter Geertje) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 29-05-1790 te Midwolde (Gr.). Te Midwolde ingeschreven op attestatie van Vollenhove dd. 24-05-1790. Te Midwolde op 14-06-1790 hiervan attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk 00-06-1790 te [Vollenhove] (N.G.), hij van Deventer, zij van Vollehoven. Echtgenote is Johanna SEIJNEN (MARSMAN (1790), MASMAN (1795)) (zie 14405).
Uit dit huwelijk:
   1.  Seijne (Seijmen) DIRKS (van de WIJNGAARDEN (1813), WIJNGAARDEN (1822), van WIJNGAARDEN (1826)) (zie 2173).
   2.  Gerritje (Garritje) DERKS (van WIJNGAARDEN (1817)) (zie 99210).
   3.  Dirkje Dirks (Derkjen) WIJNGAARDEN (zie 99209).
   4.  Gerridina DERKS (zie 99212).
   5.  Maria Herremina (Mientje) van WIJNGAARDEN (zie 99194).
   6.  Geertje DIRKS (zie 57518).
   7.  Geertje DIRKS (van WIJNGAARDEN (1839)) (zie 57514).

36149    Femmechien HINDRIKS (WOUT (1751), WOUD (1827)), geboren ca 1721, overleden voor 1796 te Erve Rhemen bij de Laegeweg te Ossenzijl, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1746 (bij haar huwelijk) in 't Rondebroek te Blankenham. Dochter van Hendrik WOUT (zie 40248) en Grietien KLASEN (zie 40249).
Ondertrouwd (1) op 03-06-1746 te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-06-1746 te Blankenham (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide in 't Rondebroek [te Blankenham]. Echtgenoot is Barteld MIECHIELS (zie 36148), van hen werden te Blankenham tussen 1747 en 1753 vier kinderen gedoopt (N.G.) genaamd: Marchien, Hinderik, Michiel en Grietie.
Ondertrouwd (2) op 25-01-1755 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 02-02-1755 te Blankenham (N.G.). Hij j.m. van IJsselham, zij weduwe in den Blankenham. Echtgenoot is Barteld JANS (zie 36150). Van hen werden te Blankenham tussen 1755 en 1760 drie kinderen gedoopt (N.G.) genaamd: Jan, Ide en Claas. {Hij is later ondertrouwd op 30-04-1796 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 22-05-1796 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren te IJsselham, thans wonende [aan de Laegeweg] onder Oldemarkt, zij j.d. geboren te Oldetriene (gem. Weststellingwerf - Fr.), thans wonende onder Blankenham. Echtgenote is Griettie JANS, 26 jaar oud (zie 54830).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hinderik (Hendrik) BARTELTS (BOS (1812), BOSCH (1824)) (zie 25662).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan BARTELDS (van de LEGEWEG (1817), van de LAGEWEG (1820)) (zie 70704).
   3.  Ide (Idigjen,Idegen) BARTELDS (zie 48719).
   4.  Klaas BARTELDS (LEGEWEG (1813), LAGEWEG (1827), van de LAGEWEG (1829)) (zie 35563).
   5.  Jantjen BARTELTS (LAGEWEG (1838)) (zie 45349).

33199    Femmiggien HINDRIKS (de BOER (1834)), arbeidster (1836), geboren op 12-04-1777 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-04-1777 te Scherpenzeel, overleden op 06-10-1854 te Oldemarkt op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Andreas van de WENDEN. Zij woonde in maart 1795 (bij haar huwelijk) te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in oktober 1795 (bron: volkstelling Oldemarkt, 1795) met haar man Andrieas van der WENDE en 1 andere huisgenoot te Ossenzijl in het Karspel IJsselham in het Schoutambt Oldemarkt. Dochter van Hendrik (Hindrik) CORNELIS (de BOER (1815)) (zie 33234) en Greetjien (Grietje) BARTELS (zie 33235).
Ondertrouwd 00-05-1795 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Ondertrouw te Blankenham op 24-04-1795; na proclamaties te Scherpenzeel en Blankenham op attestatie getrouwd te Blankenham. Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24-05-1795 te Blankenham (N.G.). Hij j.m. van den Blankenham, zij j.d. van Scherpenseel (Fr.). Echtgenoot is Andreas Petrus' van der WENDEN, 24 jaar oud (zie 33198).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Andries' (zie 66413).
   2.  Grietje Andreas' (zie 29113).
   3.  Antjen Andreas' (zie 66414).
   4.  Hendrik Andreas' (zie 66412).
   5.  Aafjen Andries' (zie 40785).

145380    Frans (Frens) HINDRIKS, geboren ca 1650. Hij woonde in 1676 (doop zoon Hindrik) te Wapse (onder Diever (Dr.)), erna ook.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1675 met Klaesijen HINDRIKS (zie 145382). Zij lieten in 1676 te Diever een zoon Hindrik dopen (N.G.), geboren te Wapse (onder Diever).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1678 met Aeltjen HARMS (zie 145381). Zij lieten tussen 1679 en 1696 te Diever zeven kinderen dopen (N.G.), te weten: [naam niet vermeld], Hindrick, Albert, Klaesjen, Jan, Barbartijn en Grietijn; alle zeven werden zij geboren te Wapse (onder Diever).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
46934    Frouke HINDRIKS (JOOSTEN (1813), JOOSTENS (1855)), geboren ca 1778 te Wildervank (Gr.), overleden op 20-03-1855 te Zwartsluis, als echtgenote van Jan WUPKES. Zij woonde in 1805 (bij haar 2e huwelijk) te Wildervank (Gr.). Zij woonde in 1813 (geboorte dochter) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1831 (huwelijk dochter) te Lemmmer. Gehuwd voor de kerk (1) voor 1805 met Harm Gerrits ORSEL (zie 122242).
Ondertrouwd (2) 00-01-1805 te Veendam (Gr.), gehuwd voor de kerk op 03-02-1805 te Veendam (Gr.), hij j.m. van Veendam (Gr.), zij weduwe van Wildervank (Gr.). Echtgenoot is Jan Jans WUPKES (zie 46933).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik JOOSTEN Jans (zie 100855).
   2.  Lammigjen Jans (zie 46932).

147302    Geert HINDRIKS (SCHUILING (1814)), arbeider (1837,<1854), hovenier (1841), geboren te [of onder] Rolde (Dr.), zoon van Hindrik HINDRIKS [SCHUILING (1854)] (overleden voor 1814) en Albertien GEERTS (overleden voor 1814). Zijn ouders lieten tussen 1787 en 1801 te Rolde (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geert, Marchien, Geert, Geesien en Albert (2x). [N.B. Volgens zijn overlijdenakte werd hij geboren op 25-07-1792 te Rolde (Dr.) als zoon van Hendrik SCHUILING en Jantien GEERTS; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 22-07-1792 te Rolde, overleden op 09-10-1854 te Assen (Dr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantien PHILIPS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-12-1814 te Assen (Dr.) met Jantien PIETERS (PHILIPS (1816)), 19 jaar oud (zie 147303).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertien Geerts (Albertje) SCHUILING (zie 147300).
   2.  Margje Geerts SCHUILING (zie 147301).

18107    Geertie HINDRIKS, geboren ca 1650.
Ondertrouwd (1) op 04-02-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-02-1675 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. van Zwartesluis en zij j.d. van 't Lant van Vollenhove met Arent WOUTERS (zie 18108).
Ondertrouwd (2) op 17-10-1680 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1680 te Beulake (N.G.), hij weduwnaer in 't Clooster, zij weduwe op 't Heijdevelt met Ariaen ROELEFS (IJPEERT (1679)) (zie 3089). {Hij was eerder ondertrouwd op 08-01-1676 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1676 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. in 't Klooster en zij j.d. uit de Beulake met Claesjen MEIJNARDS (MEIJLOFS (1680)) (zie 7473).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Elisabeth Arrijens ISPEERT (zie 7744).
   2.  Jantjen Arrijens ISPEERT (zie 1185).
   3.  Aeltjen Arrijens ISPEERT (zie 1150).

59002    Geertien HINDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 05-07-1735 te Blankenham, dochter van Hindrik HARMS (zie 58998) en Annechien WILLEMS (zie 58999).
 
124414    Geesijn (Geesje) HINDRIKS (WILDEBOER (1819)), landbouwster (1819), geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-08-1797 te Wapserveen, overleden op 17-11-1855 om 16:00 uur te ten huize van [haar broer] Hildert WILDEBOER [met] No. 91 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 58-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Alberts VOS. Zij woonde in 1819 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Dochter van Hendrik Jans WILDEBOER (zie 124404) en Lammegje BARTELTS (GROENEBOER (1836)) (zie 124406).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1819 te Nijeveen (Dr.) met Hindrik (Hendrik) ALBERTS (VOS (1854)), 30 jaar oud (zie 124417).
 
138466    Grietje HINDRIKS (van der VEEN (1828), STEENHUIS (1833)), geboren op 02-01-1787 te Hoogezand (Gr.), overleden op 23-01-1829 te in het huis No. 122 te Zuidbroek (Gr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Tiddo OLTHOF; nalatende zeven kinderen; [haar overlijdenstijdstip en namen ouders niet vermeld].
Ondertrouwd op 05-12-1807 te Groningen (Gr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-12-1807 te Groningen (Hervormd), hij van Zuidbroek (Gr.), zij van 't Hoogezandt (Gr.). Echtgenoot is Tiddo Geerts (Tidde) OLTHOF (OLTHOFF (1812)), 27 jaar oud (zie 138465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Tiddes (zie 138464).

115466    Have HINDRIKS. Hij woonde in 1731 (doop zoon Hindrik) te Smilde (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1730, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland en in Drenthe niet ingeschreven.] met Geesjen JANS (zie 115467). Zij lieten tussen 1731 en 1739 te Diever (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd Hindrik, Jan en Klaas; alle drie geboren te Smilde (Dr.). Zij toen kregen te Smilde ook een zoom Lammert. Lammert huwde ca 1756 met Jacobjen HARMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik (Hendrik) HAVEN (zie 108647).
   2.  Jan HAVEN (VOS (1764)) (zie 115464).

89794    Heime (Herm) HINDRIKS (VELTKAMP (1779), VELDKAMP (1784)), geboren te Wittelte, onder Diever (Dr.), zoon van Hindrik HEIMES en Aafjen ARENTS (geb. in 1706 te Wittelte), die huwden Gedoopt (N.G.) op 15-11-1744 te Diever, zoon van Hendrik (Hindrik) HEIJMES (zie 89796) en Aefijen ARENTS (zie 89797).
Ondertrouwd (1) 00-11-1770 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-12-1770 te Diever (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wittelte (onder Diever - Dr.). Echtgenote is Grietje HILBERTS (zie 89798).
Ondertrouwd (2) op 22-08-1779 te Assen (Dr.). Te Assen op 05-09-1779 berigt over de afgekondigingen afgegeven na[er] Dieveren. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 12-09-1779 te Diever (N.G.), hij weduwnaar te Wittelte (onder Diever - Dr.), zij j.d. van Diever, thans wonende te Assen (Dr.). Echtgenote is Jantje JANS (EVERTS) (zie 89795). Zij lieten tussen 1780 en 1798 te Diever (Dr.) tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aavjen, Hendrik, Margje, Geesje, Jantje, Jan, Arentje, Roelof, Arent en Janna. Alle tien deze kinderen werden geboren te Wittelte (onder Diever).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Margje Heimen VELTKAMP (VELDKAMP (1808)) (zie 89787).
   2.  Jantje Heimen VELDKAMP (zie 89791).

144352    Hendrikje HINDRIKS (EVERTS (1812), EVERS (1813)), geboren te [of onder] Ruinen (Dr.), dochter van Hendrik (Hindrik) EVERTS (overleden in 1764 of 1765 te Ruinen (Dr.)) en Lummegien ALDERS [ALLERS (1765)]. [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1750 te Koekange als dochter van de genoemde ouders; ik houd me hier aan de gegeven in haar doopakte en de doopakte van haar broer Hindrik EVERS.] Haar ouders lieten tussen 1749 en 1765 te Ruinen acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Evert, Hendrikjen, Lugger, Allert, Lubbigjen, Jan PIETERS, Evertjen en Hindrik EVERTS. Gedoopt (N.G.) op 08-11-1750 te Ruinen, [naam moeder niet vermeld], overleden op 21-05-1812 om 21:30 uur te in het huis No. 466 (Wijk B) te Hoogeveen (Dr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenoote van Jan KUIK, [eerder weduwe van Hendrik Everts CAMP]. Zij woonde in 1777 (doop zoon Evert) te Hoogeveen (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1794 (overlijden 1e man) te Hoogeveen.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1776 met Hendrik Everts CAMPEN (CAMP (1787), KAMP (1794)) (zie 69094). Zij lieten tussen 1777 en 1790 te Hoogeveen zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Evert, Lummegje (2x), Allart (2x) en Leffert. Evert overleed met 37 jaar te Hoogeveen, vermoedelijk ongehuwd.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1812 met Jan JANS (KUIK (1812)) (zie 99472). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 14-07-1813 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Roelofjen JACOBS (JANS (1832), WOLTINGE (1832), WOLTING (1839)), 21 jaar oud (zie 99476). Zij kregen tussen 1813 en 1822 te Hoogeveen (Dr.) vijf kinderen, genaamd: Alida, Margien, Jantien, Geesje en Jan. Alida huwde in 1839 te Hoogeveen met Jan Pieters BLOKZIJL en werd in 1851 te Hoogeveen zijn weduwe. Jantien huwde in 1843 te Hoogeveen met Roelof Hendriks BOSMAN en overleed in 1898 te Hoogeveen, als zijn weduwe. Jan huwde in 1863 te Hoogeveen met de gescheiden echtgenote Geesje Hendriks BOSMAN en overleed in 1866 op het Eiland te Hoorn (N.H.).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
36685    Hindrik (Hendrik) HINDRIKS (WEGGEN (1773)), geboren te Blankenham, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij te Muggenbeet geboren; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 24-03-1748 te Blankenham, overleden op 20-12-1826 te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold) op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Jacobje CLAASSEN]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders in Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijk. Hij deed in januari 1812 de aangifte voor zijn familienaam WEGGEN. Hij woonde toen te Steenwijkerwold. Hij had toen vier levende kinderen (Hendrik, Klaas, Geertjen en Jannis) en twee kleinkinderen van Hendrik (Jacobjen en Hendrik). Hij was in 1832 eigenaar van een huis en erf en naastgelegen moestuin, kadastraal bekend als de percelen O273 en O274, gelegen te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold). Vermoedelijk woonde hij hier toen ook zelf. Zoon van Hendrik HENDRICKSZ (WOGGEN (1747)) (zie 36684) en Geertien CLAESEN (VOLLENHOVE (1747)) (zie 36680).
Ondertrouwd op 01-03-1773 te Oldemarkt, met attestatie naar Blokziel; ondertrouw te Blokzijl was op 28-02-1773. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-03-1773 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van Calenberg [onder Oldemarkt]. Echtgenote is Jacobjen CLAASSEN, 26 jaar oud (zie 36686).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
120528    Jacob HINDRIKS (PIEPOT (1821), SCHÜLING (1826), SCHULING (1827)), dagloner (1821), geboren te Mantinge, onder Westerbork (Dr.), zoon van Hindrik SCHÜLING en Wobbegijn JACOBS. [N.B. Volgens zijn doopakte was hij geboren in de gem. Westerborg in 1743.], gedoopt (N.G.) op 16-04-1752 te Westerbork, overleden op 03-04-1826 om 23:00 uur te ten zijnen huize te Dalen (Dr.) op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van [............]; nalatende twee kinderen. Hij woonde in 1797 (bij zijn huwelijk) te Mantinge (Dr.).
Ondertrouwd op 23-04-1797 te Ruinen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 14-05-1797 te Ruinen (N.G.), hij van Manting (Dr.), zij wed[uwe] van Lehe (onder Dwingeloo - Dr.). Echtgenote is Annegjen Jans (Annegien) BRAND (BRANDS (1821), BRANS (1834)), 37 jaar oud (zie 120525). Zij lieten in 1797 en in 1800 te Ruinen (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Wubbegien en Hendrik. Wubbegien huwde in 1821 te Dwingeloo (Dr.) met Jan Jans SCHEPER, huwde in 1827 te Ruinen met de weduwnaar Jan Everts WESSELING en overleed in 1836 te Ruinen, als weduwe van haar 2e man. Hendrik overleed in 1834 te Ruinen, in het huis van zijn zus, vermoedelijk ongehuwd. {Zij was eerder ondertrouwd op 08-07-1787 te Ruinen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-07-1787 te Ruinen (N.G.), hij j.m. van Ruinen (Dr.), zij j.d. van Lee (onder Dwingeloo - Dr.). Echtgenoot is Egbert FRANSZ (SMIT (1789)) (zie 120524). Zij lieten in 1789 en in 1792 te Ruinen (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roeloffien en Frans. Frans huwde in 1820 met Jentjen ROELOFS, huwde in 1843 met Janna Jans DIJKMAN en overleed in 1854 te Ruinen, als echtgenoot van zijn 2e vrouw.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132340    Jakob HINDRIKS (GRAEFF (1776)), geboren ca 1745. Hij woonde in 1770 (bij zijn huwelijk) te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1770 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), [te Oudeschoot] op 06-05-1770 met attestatie [vertrokken] na[ar] De Knipe. Gehuwd voor de kerk 00-05-1770 te De Knijpe (Hervormd), hij de Nieuweschoot, zij te De Knipe, beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Hiltjen (Hilligjen) HOMMES (zie 132341).
Uit dit huwelijk:
   1.  Homme JAKOBS (zie 132342).
   2.  Hendrik JACOBS (zie 132343).
   3.  Antien Jacobs GRAEFF (zie 132344).
   4.  Homme (Omme) JACOBS (de GRAAF (1817)) (zie 132338).

100445    Jakob HINDRIKS (HOFMAN (1821)), schoolmeester te Nijensleek (1803), schoolonderwijzer (1817), landbouwer (1819,1821,1826), geboren op 28-12-1777 te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), gedoopt op 04-01-1778 te Vledder, overleden op 03-04-1830 om 13:00 uur te ten zij[n]en huize te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 52-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Jantjen Hendriks SAREN], [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.). Hij woonde in 1817 (overlijden dochtertje Aaltje) in het huis No. 3 te Nijensleek. Zoon van Hendrik MICHIELS (HOFMAN (1757)) (zie 87662) en Jeltje (Jeltien) KOENDERTS (zie 87663).
Ondertrouwd 00-07-1803 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07-08-1803 te Vledder (Dr.) (N.G.), hij te Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Jantien HENDRIKS (SAREN (1821)), 23 jaar oud (zie 76238).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
82376    Jan HINDRIKS (KALTEREN (1812)), geboren te Leggeloo, onder Diever (Dr.), zoon van Hendrik JANS en Jantjen (Jantien) THOMAS, die huwden op 19-04-1738 te Vledder (Dr.) (hij j.m. van Doldersum (onder Vledder), zij j.d. van Dieveren (Dr.)). Zijn ouders lieten tussen 1740 en 1751 te Diever zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lumme, Jan, Lummigjen, Margjen, Woltertien en Woltertie. [N.B. Volgens zijn overlijdensakte was hij een ca 1741 te Leggelde (onder Dwingeloo) geboren zoon van Hendrik JANS en Jantien EGBERTS; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 15-10-1741 te Diever, overleden op 03-01-1813 om 21:00 uur te Rheebrugge (gem. Ruinen - Dr.) op 71-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Margje JACOBS]; [nalatende meerdere kinderen]. Hij woonde in 1779 (bij zijn huwelijk) te Diever (Dr.), erna ook. Hij woonde vervolgens te Wateren (onder Diever) en te Kalteren (onder Diever).
Ondertrouwd 00-04-1779 te Diever (Dr.), [Hun huwelijk werd te Vledder niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Diever.], gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 02-05-1779 te Diever (N.G.), hij j.m. te Diever (Dr.), zij j.d. van Niensleek (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Marrichien (Margje) JACOBS, 23 jaar oud (zie 126329). Zij lieten tussen 1780 en 1797 te Diever (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Hilligje, Coop, Koop, Jantje, Jacob en Lummigje. De laatste vier kinderen werden geboren te Kalteren (onder Diever).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik JANS (KALTEREN (1812), van KALTEREN (1832)) (zie 130270).
   2.  Koop JANS (KALTEREN (1820), KALTER (1822)) (zie 140598).

47268    Jan HINDRIKS (BENAK (1833)), landbouwer (1833), geboren te Ruinerwold (Dr.), zoon van Hindrik KLAAS en Femmichijn KOOPS, die huwden op 04-04-1762 te Ruinerwold (Dr.) (hij weduwnaar van Ruinen (Dr.), zij j.d. van Ansen (Dr.)). Gedoopt (N.G.) op 10-06-1770 te Ruinerwold, overleden op 25-11-1835 te Ruinerwold (Dr.) op 65-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Geesje LINTHORST]. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna in 1797 te Koekange (Dr.) en in 1801 te Ruinerwold.
Ondertrouwd 00-07-1794 te Ruinerwold (Dr.). Te Koekange was de ondertrouw op 27-06-1794. Te Ruinerwold op 20-07-1794 attestatie verleent naar Coekange (Dr.). Gehuwd voor de kerk 00-07-1794 te [Koekange (Dr.)] (N.G.). Hij j.m. van Ruinerwolt (Dr.), zij j.d. van Koekange (Dr.). Echtgenote is Geesjen JACOBS (LINTHORST (1833)) (zie 47269). Zij lieten in 1797 te Koekange (Dr.) een zoon dopen (N.G.), genaamd Hendrik, zij lieten in 1801 te Ruinerwold (Dr.) een zoon dopen (N.G.), genaamd Jacob.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob JANS (BENAK (1833)) (zie 47267).

111949    Jan HINDRIKS (BRINK (1802)), landbouwer (1817).
Gehuwd met Geertien EVERTS (zie 111950). Zij lieten tussen 1790 en 1802 te Coevorden (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hindrik, Jannegien, Evert, Grietien en Gerrit. Alle vijf werden zij geboren te 't Klooster, onder Coevorden.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111948    Jannegien (Jennegien) HINDRIKS (BRINKS (1818)), landbouwster (1850), geboren te op 't Klooster, onder Coevorden (Dr.), [N.B. Volgens haar huwelijksakte werd zij geboren te Coevorden op 26-08-1792 als dochter van Jan HINDRIKS en Geertien EVERTS; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 26-08-1792 te Coevorden, dochter van Jan HINDRIKS (BRINK (1802)) (zie 111949) en Geertien EVERTS (zie 111950).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-12-1817 te Coevorden (Dr.) met Jan ALBERTS (OOST (1817)), 24 jaar oud (zie 82527).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
59001    Jantien HINDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 30-11-1732 te Blankenham, dochter van Hindrik HARMS (zie 58998) en Annechien WILLEMS (zie 58999).
 
132798    Jantijn HINDRIKS, geboren ca 1713. Zij woonde in 1739 (doop zoon Sijtse) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Albert SIJTSES (zie 132797). Zij lieten tussen 1739 en 17.. te Appelscha en te Makkinga (beide in gem. Weststellingwerf (Fr.)) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijtse, Hendrik, Grietjen, Trijntje, Jan, Annichjen, Lamke, Hendrikjen en Hendrik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1813)) (zie 91693).
   2.  Grietje ALBERTS (OOSTRA (1845)) (zie 99693).
   3.  Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793).

149964    Jentjen (Jantien) HINDRIKS, geboren ca 1747, overleden voor 1798 te Ruinerwold (Dr.). Zij woonde in 1772 (bij haar huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk op 09-08-1772 te Ruinerwold (N.G.) met Jan LUCHIJS REMMELTS, 20 jaar oud (zie 149963). Zij lieten tussen 1772 en 1795 te Ruinerwold (Dr.) en te Ruinen (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Annichijn, Geesjen, Hendrik, Grietjen, Hilligjen, Jentjen, Roelofjen en Jantjen; alle acht werden zij geboren te Ruinerwold. Annegjen huwde met Jan Lefferts JANSEN en overleed in 1825 te Ruinerwold, als zijn echtgenote. Geesjen huwde in 1795 te Ruinerwold met Geuchjen JANS [SANTING], werd in 1814 te Ruinerwold zijn wedeuwe en overleed zelf in 1832 te Ruinerwold. Hendrik kreeg in 1811 te Ruinerwold met Lammigjen ARENTS een kind en overleed in 1834 te Ruinerwold. Jentje huwde in 1814 te Ruinerwold met de weduwnaar Warner ROELOFS, huwde met Roelof Willems VENNIK en overleed in 1863 te Ruinerwold. Roelofjen huwde met Jan Harms RABEN en overleed in 1868 te Ruinerwold, als zijn weduwe. {Hij is later ondertrouwd 00-04-1798 te Coevorden (Dr.), [te Coevorden] attestatie [afgegeven] na[er] Ruinerwold. Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 29-04-1798 te Ruinerwold (N.G.), hij weduwenaar op Ruinerwolt (Dr.), zij weduwe te Coevorden (Dr.). Echtgenote is Annigjen TIEMENS (zie 93938).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans LUCHIES (zie 105891).
   2.  Hilligjen Jans (Hillechien) LUGJES (LUCHIES (1824), LUICHIES (1827)) (zie 149961).
   3.  Jantjen Jans (Jantien) LUCHIES (zie 111111).

145382    Klaesijen HINDRIKS, geboren ca 1650. Zij woonde in 1676 (doop zoon Hindrik) te Wapse (onder Diever (Dr.)).
Gehuwd voor de kerk ca 1675 met Frans (Frens) HINDRIKS (zie 145380). Zij lieten in 1676 te Diever een zoon Hindrik dopen (N.G.), geboren te Wapse (onder Diever). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1678 met Aeltjen HARMS (zie 145381). Zij lieten tussen 1679 en 1696 te Diever zeven kinderen dopen (N.G.), te weten: [naam niet vermeld], Hindrick, Albert, Klaesjen, Jan, Barbartijn en Grietijn; alle zeven werden zij geboren te Wapse (onder Diever).}
 
70380    Knelis (Cornelis) HINDRIKS (de BOER (1830)), geboren op 16-06-1774 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Hendrik KORNELIS [de BOER (1846)] en Greetijen BARTELS, die huwden op 10-04-1774 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) (zij te Spanga (onder Scherpenzeel)), die in 1777 te Scherpenzeel werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd) na het doen van belijdenis, die in 1785 werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf) en die hierna te Oldelamer en Oldetrijne nog twee kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Zwaantje en Jantje (beide geboren te Oldetrijne). Zijn zus Jantje huwde in Gedoopt (Hervormd) op 19-06-1774 te Scherpenzeel, overleden op 01-10-1846 om 11:00 uur te in een huis zonder nummer te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwenaar van Klaasje KLAZEN; nalatende twee kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) aan de Lendedijk [onder Oldetrijne] te Weststellingwerf (Fr.). Hij woonde in 1830 (huwelijk zoon Hendrik) aan de Lindedijk onder Oldetrijne. Zoon van Hendrik (Hindrik) CORNELIS (de BOER (1815)) (zie 33234) en Greetjien (Grietje) BARTELS (zie 33235).
Ondertrouwd 00-04-1803 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Oldemarkt was de ondertrouw op 16-04-1803; [te Oldelamer] op 10-05-1803 attestatie afgegeven naar Oldemarkt. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-05-1803 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. geboren [te Spanga] aan de Lendedijk [en wonende] [te Oldetrijne] aan de Lendedijk (beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.)), zij j.d. geboren en woonende te IJsselham (onder Oldemarkt). Echtgenote is Klaasjen KLAASSEN (KLARENBERG (1830)), 33 jaar oud (zie 76613).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Cornelis' de BOER (zie 70379).

101921    Lieuwe HINDRIKS (PATROON), geboren op 27-06-1779 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-07-1779 te Oudeschoot, zoon van Hendrik EKKES (PATROON (1812)) (zie 79976) en Meinkjen Henderiksz (Minke) TROMP (zie 79978).
Ondertrouwd 00-05-1806 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [te SintJOhannesga] op 30-05-1806 attestatie afgegeven om te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-05-1806 te Oosterzee (Hervormd), hij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Antje BARTELES (zie 101922). Zij lieten in 1807 te Nijehaske een zoon Ekke dopen (Hervormd). Zij kregen tussen 1809 en 1831 te Schoterland (Fr.) vijf kinderen, genaamd: Grietje, Hendrik, Lieuwe, Martjen en Antje. Ekke huwde in 1834 te Schoterland met Grietje Rijkeles HOOISMA. Grietje huwde in 1839 te Wymbritseradeel (Fr.) met Wiebe Sjerps WIERDA. Hendrik huwde in 1846 te Schoterland met Sjoukje Jitses LUKKES. Lieuwe huwde in 1846 te Workum (Fr.) met Rimke Annes de BOER. Martjen overleed met 4 jaar te Schoterland. Antje huwde in 1860 te Wymbritseradeel met Jan Anes STEIGINGA.
 
72793    Marchien HINDRIKS, geboren ca 1699. Zij woonde in 1724 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-08-1724 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 07-09-1724 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij [weduwnaar], zij [weduwe?], beide van Colderveen. Echtgenoot is Wolter ROELEFS (HOORN (1719), HOREN (1724)), 48 jaar oud (zie 72791). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 28-02-1711 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Kolderveen. Echtgenote is Beerentjen JANS (zie 72792).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Wolters HOORN (zie 72797).

47810    Murkjen HINDRIKS (VISSER (1843)), geboren op 11-01-1770 te Kolderwolde (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), dochter van Henderik Johannes' MEINARDI en Feikje DIJRKS, die huwden op 26-05-1765 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 21-01-1770 te Oudega, overleden op 16-06-1843 om 03:00 uur te in het huis no. 116 op het Agterom te Sloten (Fr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas Jelles LANGERAAP. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Tjerkgaast (Fr.), erna te Sloten (Fr.).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15-07-1798 te Sloten (Fr.) (Hervormd), hij van Sloten (Fr.), zij van Tjerkgeest (Fr.). Echtgenoot is Klaas Jelles LANGERAAP (LANGRAAP (1798)) (zie 47800). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-05-1789 te Sloten (Fr.) (N.G.), hij van Sloten (Fr.), zij van Gaast (Fr.). Echtgenote is Hiltje Alberts (Feikje) HOOY (zie 47801).}
Uit dit huwelijk:
   1.  kind (zie 47818).
   2.  Jelle Klaaszes (zie 47811).
   3.  Feikjen Klaaszes (zie 47812).
   4.  Tryntje Klaaszes (zie 47813).
   5.  Hiltje Klaaszes (zie 47814).
   6.  Hendrikjen Klaaszes (zie 47815).

59003    Niessien HINDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 24-08-1738 te Blankenham. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3303) met haar beide ouders en haar broer Willem in den Blankenham. Dochter van Hindrik HARMS (zie 58998) en Annechien WILLEMS (zie 58999).
 
59000    Peter HINDRIKS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 09-04-1730 te Blankenham, zoon van Hindrik HARMS (zie 58998) en Annechien WILLEMS (zie 58999).
 
127753    Roelfijn (Roelofjen) HINDRIKS (STUMMEL (1808), MONAK (1864)), geboren te Ruinerwold (Dr.), dochter van Hindrik KLAAS en Femmichijn KOOPS, die huwden op 04-04-1762 te Ruinerwold (hij wed[uwnaar] van Ruinen (Dr.), zij j.d. van Ansen (Dr.)). Gedoopt (N.G.) op 08-01-1764 te Ruinerwold, overleden 00-12-1808 te Rouwe Boerschap, onder Ruinerwold (Dr.), [als echtgenote van Willem GEERTS], begraven op 27-12-1808 te Ruinerwold. Zij woonde in 1790 (bij haar 1e huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1797 (bij haar 2e huwelijk) te Ruinerwold, erna ook.
Ondertrouwd (1) 00-10-1790 te Ruinerwold (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 31-10-1790 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. van Wittelte (Dr.), zij j.d van Runerwolt (Dr.). Echtgenoot is Bartelt JANS (zie 127754).
Ondertrouwd (2) 00-12-1796 te Ruinerwold (Dr.), [Hun huwelijk werd te Koekange niet ingeschreven; mogeijk woonde hij toen [al] te Ruinerwold.], gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 08-01-1797 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. van Koekange (Dr.), zij weduwe op Ruinerwolt (Dr.). Echtgenoot is Willem GEERTSZ (HUT (1824)), 36 jaar oud (zie 127752).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
79142    Roelof HINDRIKS (PASOP (1827)), boerderij doende (1827), geboren op 18-03-1782 te [het Lageveld onder] Zuidwolde (Dr.), zoon van Hendrik Roelofs PASOP en Barbertje Geerts MAGER. Overleden op 18-12-1859 te Zuidwolde (Dr.) op 77-jarige leeftijd, als weduwnaar van Annigje Roelofs POT.
Ondertrouwd op 29-11-1805 te Koekange (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-12-1805 te Koekange (N.G.), hij jongman van 't Hoogeveen (Dr.) [doorgehaald: van 't Legeveen onder Zuidwolde (Dr.)], zij jongedogter van Ruinerwolt (Dr.). Echtgenote is Annigjen ROELOFS (POT (1827)), 23 jaar oud (zie 118206).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilbert ROELOFS (PASOP (1827)) (zie 139820).

136396    Trintie (Trijntje) HINDRIKS, geboren ca 1760 te Diever (Dr.), dochter van Hindrik (Hendrik) GEERTS en Femmigjen (Fenne) KLASEN, die huwden op 25-04-1751 te Diever (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide te Oldendiever (onder Diever)). Haar ouders lieten tussen 1754 en 1765 te Diever (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Klaas, Trintie en Roelof (2x). Overleden op 03-05-1829 om 06:00 uur te in het Diakonie Armenhuis [met] No. 25 (Wijk 1) te Meppel (Dr.) (aangifte door: Harm Wiechers DALSEM (64 jr., vader in het Diakonie Armenhuis te Meppel)), als echtgenote van Gosem BERENDS; nalatende een kind. Zij woonde in 1794 (doop zoon Arend) te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 02-10-1789 te Koekange (Dr.). Te Meppel en te IJhorst/De Wijk was de ondertrouw op 04-10-1789. Gehuwd voor de kerk op 08-11-1789 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Meppel (Dr.) laatst wonende onder de IJhorst, zij j.d. van Dieveren (Dr.) laatst gewoond hebbende onder de IJhorst en te Coekange (Dr.). Echtgenoot is Gosen BERENTS, 36 jaar oud (zie 136395). Zij lieten in 1790 te IJhorst en De Wijk (Dr.) en in 1794 te Kolder- en Dinxterveen twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik en Arend. Hendrik overleed in 1812 te Metz (F.), vermoedelijk ongehuwd, als soldaat. {Hij was eerder ondertrouwd op 21-06-1774 te Nieuwleusen, gehuwd voor de kerk 00-07-1774 te [Nieuwleusen] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Nieuwleusen. Echtgenote is Geertjen (Geertien) DERKS (van der HULST (1840)) (zie 147545).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113027    Weemeltjen HINDRIKS, geboren ca 1715. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Dalen (Dr.), erna te De Klenke (onder Oosterhesselen - Dr.). Zij woonde in 1743 (doop zoon Hindrik) aan het Boterdiep in de Stad Groningen (Gr.). Zij woonde in 1750 (doop dochter Anna) aan de Rozenstraat in de Stad Groningen, erna ook. Zij woonde in 1759 (bij haar 2e huwelijk) [vermoedelijk] te Groningen. Zij was in 1765 te Groningen getuige bij het opstellen van het huwelijkscontract van haar [aangehuwde] broer Rotger MEIJERS.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1759 met Thij Jans (Tie,Tij,Thijs) MEIJERS (MIENS (1743), HENDRIX (1750), MEIJER (1759)) (zie 113026). Zij lieten in 1741 te Zweeloo (Dr.) een zoon Jan dopen (N.G.), die was geboren op De Klenke onder Oosterhesselen (Dr.). Zij lieten tussen 1743 en 1753 te Groningen (Gr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd Hindrik, Anna en Jantjen.
Ondertrouwd (2) op 19-05-1759 te Groningen (Gr.) (getuige(n): Rotger MEIJER, haar zwager), gehuwd voor de kerk 00-06-1759 te in de Noorderkerk te Groningen (Hervormd), hij [j.m.] van Eislebein in Saxen (P[ruisen] - Dld.), zij wed[uwe]. Cop[ulatie] door Ds. SUIJGHUISEN. Echtgenoot is Christiaen (Johan Cristiaan) STÄDLER (STERLER (1765)) (zie 113028).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hindrik Tij's MEIJER (MIENS (1743)) (zie 82432).

126333    Willem HINDRIKS (BLOM (1812)), geboren ca 1766, overleden voor 1812 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1793 (doop dochter Geesje) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1791 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 02-06-1791 te Noordwolde en Boyl (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Margje (Marrigje) WIENANDS (zie 126335). Zij lieten in 1793 en in 1796 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geesje en Hendrik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje WILLEMS (BLOM (1812), BLOEM (1832)) (zie 37356).

63038    Wolter HINDRIKS (VELTKAMP (1776), VELDKAMP (1829)), geboren te Wittelte (onder Diever - Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-04-1753 te Diever, zoon van Hindrik HEIMES (zie 63042) en Aefijen ARENTS (zie 63043).
Ondertrouwd op 19-01-1776 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-02-1776 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van Wittelte, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenote is Dina Derks KEUKEN, 23 jaar oud (zie 63039).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafjen Wolters VELTKAMP (zie 64469).
   2.  Derk Wolters (Dirk) VELTKAMP (VELDKAMP (1809)) (zie 31578).
   3.  Hendrik Wolters VELTKAMP (zie 64470).
   4.  Hendrik Wolters VELTKAMP (zie 64471).
   5.  Jan Hendrik Wolters VELTKAMP (zie 64472).
   6.  Catrina Wolters (Catharina) VELTKAMP (VELDKAMP (1823)) (zie 64467).

94929    Wouter HINDRIKS, geboren ca 1709. Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Blankenham.
Ondertrouwd op 13-11-1734 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 05-12-1734 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide woonagtig in Blankenham. Echtgenote is Anna Jans ten NAPEL, 29 jaar oud (zie 9972).
 
20903    Albert HINDRIKX, geboren ca 1654.
Ondertrouwd op 23-11-1679 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1679 (N.G.), hij in Quadoelen en zij wed. Echtgenote is Jacobjen LUBBERTS (zie 4721). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1679 met Derk Boemer DAM (zie 17184).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck ALBERTS (zie 7644).
   2.  Dirck ALBERTS (zie 7790).
   3.  Lammichjen ALBERTS (zie 7942).
   4.  Lammichjen ALBERTS (zie 8073).
   5.  Lubbert ALBERTS (zie 8287).
   6.  Hendrick ALBERTS (zie 8428).

108658    Jantien HINDRKS, geboren ca 1726. Zij woonde in 1751 (bij haar huwelijk) te Smilde (onder Diever - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-11-1751 te Diever (Dr.), [N.B. hun huwelijk werd te Steenwijk en te Steenwijkerwold niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toe [al] te Smilde.], gehuwd voor de kerk op 19-12-1751 te Diever (N.G.), hij j.m. van IJsveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Smilde (Dr.). Echtgenoot is Jan KOENDERS (zie 108657).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobjen JANS (zie 108656).

16704    Jannes HINKE, geboren ca 1777 te te Rissert [= ter Idzard?]. Hij woonde in 1802 (bij zijn huwelijk) te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1802 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.). Te Kuinre was de ondertrouw op 06-06-1802; [Te Oldeholtpade] op 27-06-1802 attestatie afgegeven naar Kuinre. Gehuwd voor de kerk op 27-06-1802 te Kuinre, hij j.m. geboren op de Rissert, [thans] woonagtig te Oldepa (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij weduwe woonagtig alhier [= te Cuinre]. Echtgenote is Akke JANS, 30 jaar oud (zie 78396). {Zij was eerder ondertrouwd op 30-08-1793 te Amsterdam. Te Kuinre was de ondertrouw op 09-08-1793. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-09-1793 te Kuinre (N.G.), hij weduwenaar van de Cuinre, zij j.d. van Oudehoutpa (gem. Weststellingwerf - Fr.), laatst gewoond hebbende te Amsteldam. Echtgenoot is Harmen GEERTSZ (zie 55940).}
 
77587    Jantje Alberts HINKEMA, dienstmeid (1822), geboren ca 1800 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 22-01-1830 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Albert FRANZES (HINKEMA (1812)) (zie 77588) en Reinskje HENDRIKS (zie 77589).
Gehuwd op 06-03-1822 te Schoterland (Fr.) met Klaas ROELOFS (MEESTER (1822)), 22 jaar oud (zie 77585). {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-10-1830 te AEngwirden (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Johanna Johannes' PHILIPPUS (zie 77593).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Klazes MEESTER (zie 128711).
   2.  Albert Klazes MEESTER (zie 46708).
   3.  Reinskje Klazes (Rinke) MEESTER (zie 147333).

109618    Aafjen (Aaltjen) HINKES (de VRIES (1815), de VRIESE (1816)), arbeidster (1833,1855), geboren op 06-10-1794 te de Bovenboer te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-10-1794 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen Jans BARGHORST, [de vrouw van vaders broer]), overleden op 03-08-1866 te Groningen (Gr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Willem HOFSTEDE. Zij woonde in 1823 (overlijden dochter Martha) in het huis No. 190 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1827 (overlijden zoon Egbert) in het huis No. 62 te Gorredijk. Zij woonde in 1831 (overlijden dochter Martha-2) in het huis No. 38 te Gorredijk. Zij woonde in 1844 (huwelijk zoon Jan) te Groningen (Gr.). Dochter van Hinke (Hendrik,Henke) EGBERTS (de VRIES (1827)) (zie 109560) en Margjen (Marrigje) MARTENS (van DIJK (1873)) (zie 109561).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-12-1815 te Havelte (Dr.) met Willem JANS (HOFSTEDE (1816)), 25 jaar oud (zie 109620).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willems HOFSTEDE (zie 109624).
   2.  Hendrik Willems HOFSTEDE (zie 109625).
   3.  Jan Willems HOFSTEDE (zie 109626).
   4.  Martha Willem HOFSTEDE (zie 109623).
   5.  Johannes Willems HOFSTEDE (zie 109627).
   6.  Egbert Willems HOFSTEDE (zie 109628).
   7.  Marten Willems HOFSTEDE (zie 109629).
   8.  Marta Willems HOFSTEDE (zie 109630).
   9.  Willem Willems HOFSTEDE (zie 109631).
   10.  Martha Willems HOFSTEDE (zie 109632).

66459    Egbert HINKES (de VRIES (1827)), landbouwer (1829,1831,1834,1836,1838,1841,1843,1848,1862,1868), geboren op 10-09-1800 te de Bovenboer te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-09-1800 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen Jans BARGHORST, [de vrouw van vaders broer]), overleden op 28-09-1873 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 73-jarige leeftijd, als weduwnaar van Margje van DIJK. Zoon van Hinke (Hendrik,Henke) EGBERTS (de VRIES (1827)) (zie 109560) en Margjen (Marrigje) MARTENS (van DIJK (1873)) (zie 109561).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-11-1827 te Steenwijkerwold met Hendrikjen ROELOFS (MOL (1812)), 25 jaar oud (zie 66460).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Egberts de VRIES (zie 66458).
   2.  Margje Egberts de VRIES (zie 109559).
   3.  Wietske Egberts de VRIES (zie 109565).
   4.  Roelofje Egberts de VRIES (zie 109566).
   5.  Marten Egberts de VRIES (zie 109567).
   6.  Roelof Egberts de VRIES (zie 109568).
   7.  Meine Egberts de VRIES (zie 109569).
   8.  Wicher Egberts de VRIES (zie 109570).

95165    Grietje HINKES (HENDRIKS (1831), de JONG (1831)), arbeidster (1831), geboren op 08-04-1796 te oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-04-1796 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 18-04-1871 te Weststellingwerf (Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van [..............]. Zij was in 1836, samen met haar man Jan Jans BRUINEWOUD, lidmaat (Hervormd) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.); zij woonden toen te Nijeholtwolde (onder Wolvega), dochter van Hinke (Henke,Hendrik) RUSKERTS (RUTGERS (1796), JONGBLOED (1811), RUSKERS (1830), de JONG (1832)) (zie 136342) en Jeltie JANS (van der SLUIS (1830)) (zie 136343).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-04-1832 te Steenwijerwold met Jan JANS (BRUINEWOUD (1812)), 33 jaar oud (zie 95164). Zij kregen tussen 1833 en 1836 te Steenwijkerwold en te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen, genaamd Jan, IJmkje en Hinke. {Hij was eerder samenwonend in 1820 met Aukjen Wijbes BROUWER (zie 136339).}
Uit dit huwelijk:
   1.  IJmkje Jans BRUINEWOUD (de JONG (1856)) (zie 112127).
   2.  Jan Jans BRUINEWOUD (zie 136337).
   3.  Hinke Jans BRUINEWOUD (zie 136351).

136344    Harmen HINKES (de JONG (1831)), geboren op 15-08-1808 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-10-1808 te Langezwaag, zoon van Hinke (Henke,Hendrik) RUSKERTS (RUTGERS (1796), JONGBLOED (1811), RUSKERS (1830), de JONG (1832)) (zie 136342) en Jeltie JANS (van der SLUIS (1830)) (zie 136343).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1831 te Opsterland (Fr.) met Lotje Jakobs WAGT (zie 136345).
 
145974    Hendrikje (Hindrikje) HINKES, geboren ca 1760. Zij woonde in 1785 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1785 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1785 te Noordwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jan GERBENS (zie 145973). Zij lieten tussen 1786 en 1803 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerben, Hinke, Janke, Abel (Ebel), Andries, Aaldert en Jan. Janke huwde in 1814 te Weststellingwerf met Kornelis Pieters GROENEWOUD. Aaldert huwde in 1825 te Weststellingwerf met Sjoukje Jakobs BRAK. Jan huwde in 1829 te Weststellingwerf met Jeltje Luites BRAKEL.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149774    Hiltjen HINKES, geboren op 04-11-1811 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-11-1811 te Noordwolde. Zij woonde in 1834 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Hinke JANS (BOSCH (1813), BOS (1817)) (zie 149775) en Jantjen LUITEN (zie 149776).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-06-1834 te Vledder (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Gerbrand BERENDS (KAMERLING (1812)), 32 jaar oud (zie 149770). Zij kregen tussen ca 1834 en 1840 te Vledder (Dr.) drie kinderen, genaamd Berend, Jantien en Henke. Berend huwde met Janke de VRIES en overleed in 1891 te Stadskanaal (gem. Onstwedde - Gr.), als haar echtgenoot.
 
65901    Jan HINKES (HENKES (1748), KONING (1835)), geboren ca 1719, [Mogelijk was hij een zoon van Henke CORNELIS (zie 65900).]. Hij woonde in 1744 (bij zijn huwelijk) in den Blankenham. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3266) met zijn vrouw Jantien WILLEMS en hun dochter Lijsabet in Blankenham.
Ondertrouwd (1) op 30-04-1744 te Blankenham, [N.B. Hun huwelijk werd te Oldelamer en Oldetrijne niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-05-1744 (N.G.), hij j.m. in den Blankenham, zij j.d. van Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Jantien WILLEMS (zie 65902).
Ondertrouwd (2) op 06-12-1766 te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-12-1766 te [Blankenham of Nunspeet] (N.G.), hij wed[uwnaar] in den Blankenham, zij wed[uwe] van Nunspeet (Gld.). Echtgenote is Maria Anna (Maria,Marrijgjen) HENDRIKS (zie 42285). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1766 met Lambert Jans KLOMP (zie 42286).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lisebeth JANS (zie 65903).
   2.  Gesijn (Gees,Geesje) JANS (KONING (1845)) (zie 65899).
   3.  Grietjen JANS (zie 65904).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
115208    Janke HINKES (HENDRIK (1857)), arbeidster (1827), overleden voor 1857. Zij woonde in 1827 (huwelijk zoon Pier) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd met Jan Piers BIJLSMA (zie 115207).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
109562    Marten HINKES, geboren op 09-10-1797 te de Bovenboer te Wanneperveen, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1798 te Kolderveen bij niet vermelde ouders; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en de overlijdensaktes van zijn ouders.], gedoopt (N.G.) op 16-10-1797 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen [Jans] BARGHORST, [de vrouw van vaders broer]), overleden op 24-03-1834 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 36-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [namen ouders niet vermeld]. Zoon van Hinke (Hendrik,Henke) EGBERTS (de VRIES (1827)) (zie 109560) en Margjen (Marrigje) MARTENS (van DIJK (1873)) (zie 109561).
 
16125    Adolf Jans HINNEN, gedoopt (N.G.) op 26-04-1772 te Tubbergen, zoon van Jan HINNEN (Hinnen JANNES (1769) / HENNINK (1858)) (zie 31333) en Geesken (Gezina) MULENBELT (MEULENBELT (1815)) (zie 31334).
 
31329    Hendrik Jans HINNEN, landbouwer (1848), geboren ca 1823 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Jannes' HINNEN (zie 31328) en Maria Hendriks SANDBERGEN (zie 15355).
Gehuwd op 31-05-1848 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Kuinre. Echtgenote is Aaltje Klaassen DIKKEN (zie 31330).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31327    Hermina Alida Jans HINNEN, dienstbaar (1840), tapster (1869), geboren ca 1819 te [Stad] Vollenhove, dochter van Jan Jannes' HINNEN (zie 31328) en Maria Hendriks SANDBERGEN (zie 15355).
Gehuwd op 30-12-1840 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Albt Vollenhove, zij geboren te [Stad] Vollenhove. Echtgenoot is Marten Willems HUISMAN (zie 31326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Martens (zie 62872).
   2.  Willem Martens (zie 62437).

40033    Hermina Jannes' HINNEN, dienstmaagd (1834), baker (1861), geboren ca 1810 te Tubbergen, overleden op 16-03-1883 te Zwolle, als weduwe van Jacob HELDER. Dochter van Jannes HINNENS (HINNEN (1815)) (zie 31338) en Femmigjen Albertus' (Euphemia) SCHOLTEN (zie 14950).
Gehuwd op 18-10-1834 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Tubbergen. Echtgenoot is Jacob Jacobs HELDER, 32 jaar oud (zie 40032).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
31333    Jan HINNEN (Hinnen JANNES (1769) / HENNINK (1858)), geboren ca 1743.
Gehuwd voor de kerk ca 1768 met Geesken (Gezina) MULENBELT (MEULENBELT (1815)) (zie 31334).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes HINNENS (HINNEN (1815)) (zie 31338).
   2.  Adolf Jans (zie 16125).
   3.  Jan Hindrik Jans (HENNINK (1816)) (zie 31331).

31331    Jan Hindrik Jans HINNEN (HENNINK (1816)), bakker (1818,1828,1829), geboren te Tubbergen, gedoopt (N.G.) op 03-09-1775 te Tubbergen, overleden op 13-03-1858 te Stad Vollenhove op 82-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geesjen SMIT, eerder weduwnaar van Gerrigje MAASKAMP. Zoon van Jan HINNEN (Hinnen JANNES (1769) / HENNINK (1858)) (zie 31333) en Geesken (Gezina) MULENBELT (MEULENBELT (1815)) (zie 31334).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1805 met Gerrigjen Willems MAASKAMP (zie 14932).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 27-01-1818 te Vollenhove. Hij geboren te Tubbergen, zij geboren te Steenwijk. Echtgenote is Geesje Jacobus' (Gesiena) SMIT (SMIDT (1822)), 47 jaar oud (zie 31332). {Zij was eerder ondertrouwd op 05-10-1798 te Amsterdam, [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-10-1798 (N.G.) met Gerardus Jacobus SAS (zie 31337).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Florentina HENNINK (HENNING (1873)) (zie 16126).
   2.  Willem MAASKAMP Jans HENNINK (zie 16270).
   3.  Jan Jans HENNINK (zie 57208).
   4.  Geziena Jans HENNINK (zie 57207).

31328    Jan Jannes' HINNEN, bakkersknegt (1819), bakker (1825), veehouder (<1831), geboren op 08-04-1794 te Tubbergen, gedoopt (N.G.) op 13-04-1794 te Tubbergen, overleden op 15-07-1831 te Stad Vollenhove op 37-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacobje POST, eerder weduwnaar van Maria ZANDBERGEN. Zoon van Jannes HINNENS (HINNEN (1815)) (zie 31338) en Harmine (Harmina) KNOTTENBELT (zie 31339).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-01-1819 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Tubbergen, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Maria Hendriks SANDBERGEN, 25 jaar oud (zie 15355).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 18-02-1825 te Stad Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Tubbergen [en thans wonende te Stad Vollenhove], zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jacobjen Hermens POST, 21 jaar oud (zie 2059).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermina Alida Jans (zie 31327).
   2.  Hendrik Jans (zie 31329).

31340    Niesje Hendriks HINNEN, geboren ca 1853 te Stad Vollenhove, overleden op 18-11-1926 te Stad Vollenhove, als echtgenote van Jan DRAGT. Zij woonde in 1921 (huwelijk zoon Jan Theunis) te Stad Vollenhove. Dochter van Hendrik Jans HINNEN (zie 31329) en Aaltje Klaassen DIKKEN (zie 31330).
Gehuwd op 19-05-1877 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Jan Jans DRAGT, 25 jaar oud (zie 31341).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
31338    Jannes HINNENS (HINNEN (1815)), bakker (<1815), gedoopt (N.G.) op 06-08-1769 te Tubbergen, overleden op 20-05-1815 te Tubbergen op 45-jarige leeftijd, als echtgenoot van Euphemia SCHOUTEN. Zoon van Jan HINNEN (Hinnen JANNES (1769) / HENNINK (1858)) (zie 31333) en Geesken (Gezina) MULENBELT (MEULENBELT (1815)) (zie 31334).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1793 met Harmine (Harmina) KNOTTENBELT (zie 31339).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1810 met Femmigjen Albertus' (Euphemia) SCHOLTEN (zie 14950). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-09-1820 te Blokzijl, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Arent Rijkents JONKMAN (JONGMAN (1804)), 48 jaar oud (zie 14448).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jannes' HINNEN (zie 31328).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hermina Jannes' HINNEN (zie 40033).

97113    Aaltje HINNES (van der VEER (1812)), schippersvrouw (1812). Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1848 (huwelijk zoon Jan) te Leeuwarden (Fr.).
Ondertrouwd op 21-07-1809 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-08-1809 te Boornbeetgum, onder Beetsterzwaag (Hervormd), hij te Leeuwarden (Fr.), zij te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Hessel Hessels POSTMA (POSTUMA (1809), van STRATEN (1812), POSTHUMUS (1817)) (zie 97112). Zij kregen tussen 1810 en 1828 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.) en te Leeuwarden (Fr.) en Dokkum (Fr.) negen kinderen, genaamd: Hessel, Hinne, Dieuwke, Akke, Jan, Gerben, Marijke, Akke en Antje. De 1e Akke overleed met 6 jaar als Aukje te Midendrachten? (gem. Smallingerland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hessels (zie 97111).

136330    Trijntje (Trientje) HINNES (de JONG (1825)), geboren ca 1798 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Hinne WOPKES [de JONG (1825)] en Zwaantje DURKS. Overleden op 03-07-1873 om 18:00 uur te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg), als weduwe van IJntzes BRUINEWOUD; [namen ouders niet vermeld].
Gehuwd op 31-12-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met IJnze JANS (BRUINEWOUD (1812)), 32 jaar oud (zie 136329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan IJnses BRUINEWOUD (zie 136331).
   2.  Kornelis IJntzes BRUINEWOUD (zie 136333).

17029    Anna Maria HINRICHS, geboren op 11-11-1839 te Hattem, overleden op 27-03-1888 te Zwolle op 48-jarige leeftijd, dochter van Johan Berends HINRICHS (zie 17032) en Stoffia Maria KRANS (zie 17033).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-11-1860 te Hattem met Gerrit SA, 31 jaar oud (zie 17028).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Berendina SAA (zie 17026).

17032    Johan Berends HINRICHS, timmerman / wagenmaker, gedoopt op 25-10-1796 te Reipsholt BRD, overleden op 18-08-1888 te Hattem op 91-jarige leeftijd, zoon van Johann HINRICHS (zie 17046) en Feile JANSSEN (zie 17047).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-01-1829 te Hattem met Stoffia Maria KRANS, 25 jaar oud (zie 17033).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (zie 17029).

17046    Johann HINRICHS, timmerman, geboren ca 1775.
Gehuwd voor de kerk ca 1795 met Feile JANSSEN (zie 17047).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Berends (zie 17032).

119241    Trintje HINRICHS, overleden voor 1859.
Gehuwd met Gerd Gerjets BRAU (zie 119240).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3137    Kier HINRICHSZ, geboren te Heetveld [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 08-12-1619 te Vollenhove, [Er staat: "Kier, Hinrich Ariensz opt Heijtvelt."], zoon van Hinrich ARIENSZ (zie 74276).
 
120932    Geesje HINRIKS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-11-1748 te Havelte, dochter van Hendrik JANS (zie 120930) en Margjen EGBERTS (zie 120931).
 
114089    Hinrik HINRIKS (JANS (1743), KESEKAMP (1814)), geboren ca 1709. Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Kuinre, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3487) met zijn vrouw Aeltjen JANS en hun kinderen Jan, Annigjen, Gerrit en Grietjen te Kuinre in het Schoutambt Kuinre.
Ondertrouwd op 03-09-1734 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-09-1734 te [Kuinre] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre, [en beide Roomsch]. Echtgenote is Aeltjen (Adelheid) JANSEN (zie 114090).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) HENDRIKS (KESEKAMP (1812), KEZEKAMP (1832)) (zie 114091).
   2.  Annigjen HENDRIKS (zie 114097).
   3.  Gerrit (Gerhardus) HENDRIKS (KESEKAMP (1814)) (zie 113340).
   4.  Catharina HENDRIKS (zie 114095).
   5.  Margaretha (Grietjen) HENDRIKS (zie 114096).

48041    Cornelis van HINTEN.
Gehuwd met Wigertje Hermens VAARTJES (zie 44951).
 
150621    Cornelia Jesaias' HIOLEN (HIOLE (1737)), geboren te Amsterdam, dochter van Esaias (Jesaias) HIOLE [HIOLEN (1717)] en Elisabeth van BEECK [van BEEK (1739)]. Gedoopt (Hervormd) op 08-08-1717 te in de Oude Kerk te Amsterdam (getuige(n): Jurriaen KELDER en Cornelia KELDER), overleden voor 1741 te Amsterdam.
Ondertrouwd op 11-01-1737 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / haar moeder), gehuwd voor de kerk 00-01-1737 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van A[msterdam], zij [j.d.] van A[msterdam], beide wonende te Amsterdam. Echtgenoot is Jan Willemsz LENGELAAR (zie 150619). {Hij is later ondertrouwd op 10-11-1741 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1741 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van A[msterdam], zij [j.d.] van A[msterdam], beide wonende te Amsterdam. Echtgenote is Giertje Roelofs VELTHUIJSEN (VELDHUISEN (1741)) (zie 150620). Hij is later ondertrouwd op 26-09-1755 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-10-1755 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van A[msterdam], zij wed[uwe] van A[msterdam], beide wonende te Amsterdam en beide Gereformeert. Echtgenote is Harmina Joannes' (Harmijntje) STELLINGWERF (STELLINGWERFF (1728), STELLINGHWERF (1741)) (zie 150610).}
 
98979    Louis HIPKEN, werkman (1895).
Gehuwd met Catharina ter HORST de VRIES (zie 98980).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Theodorus Louis' (zie 98978).

98978    Pieter Theodorus Louis' HIPKEN, vergulder (1895), geboren ca 1873 te Amsterdam, zoon van Louis HIPKEN (zie 98979) en Catharina ter HORST de VRIES (zie 98980).
Gehuwd op 01-08-1895 te Amsterdam met Dieuwke Alberts BUSCH (zie 98977).
 
99181    Johanna Petronella HIRDES, overleden voor 1901.
Gehuwd voor 1901 met Gerrit Johannes Gerrits BRUNING (zie 99178). {Hij is later gehuwd op 24-10-1901 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Margrietha Elisabeth Jans BEUTE, 46 jaar oud (zie 87391).}
 
18980    Hans Joost HIS, geboren ca 1620.
Kind:
   1.  Joost (zie 18979).

18979    Joost HIS, soldaet onder Capt. Johannis van SCHULTINGA, geboren ca 1650, zoon van Hans Joost HIS (zie 18980).
Ondertrouwd op 29-11-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-12-1673 te Vollenhove (N.G.) met Hendrickien Gerrits METSELAAR (zie 18981).
 
100880    Sijtske HISSES (HISSEMA (1820)), geboren te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.), dochter van Hisse WIJTJES en Wijpk TJIETJES, die tussen 1755 en 1766 te Balk en te Wijckel zes kinderen lieten dopen (Hervormd). [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 06-04-1762 te Wijckel als dochter van Hisse BOUKES en Wiepkjen WIETSES. Van ouders met deze namen werd in Friesland geen huwelijk ingeschreven en werden ook geen doopaktes gevonden. Daarom baseer ik me op de doopaktes die ik wel kon vinden.] Gedoopt (Hervormd) op 08-01-1764 te Wijckel, overleden op 07-11-1826 om 19:00 uur te in de huizinge No. 6 te Harich (gem. Gaasterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwe van Sijger IJges LIJKLEMA. Zij woonde in 1791 (bij haar huwelijk) te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1797 (doop zoon Wijtse) te Harich (gem. Gaasterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1790 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-01-1791 te Balk (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Echtgenoot is Sijger IJGES (LIJKLEMA (1820)), 47 jaar oud (zie 100878). Zij lieten tussen 1791 en 1806 te Balk en Harich (beide gem. Gaasterland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hisse, Wijpkjen, Andries, Wijtse, Janke, Wimk, Hendrik en Bouke. Hisse huwde in 1829 te Gaasterland met Trijntje Klazes BRUINSMA, huwde in 1846 te Gaasterland met Trientje Reitses BOELSMA en overleed in 1854 te Gaasterland als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Wijpkjen overleed in 1818 te Harich, ongehuwd. Andries huwde in 1821 te Gaasterland met Akke Jans SLAGTER en overleed in 1887 als haar weduwnaar. Wijtze overleed in 1821 te Harich, ongehuwd. Janke huwde in 1823 te Wymbritseradeel (Fr.) met Meinte Jans VIERSTRA en overleed in 1858 als zijn weduwe. Wimk huwde in 1831 te Hennaarderadeel (Fr.) met Jan Sjoukes WYNIA en overleed in 1864 te IJlst als zijn weduwe. Hendrik huwde in 1832 te Gaasterland met Duttje Junius' BANNING en overleed in 1838 te Gaasterland als haar echtgenoot. Bouke huwde in 1838 te Sneek (Fr.) met Antje Hendriks van der WAL en overleed in 1853 te Gaasterland als haar echtgenoot. {Hij was eerder ondertrouwd 00-10-1773 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 31-01-1773 te Balk (Hervormd), beide te Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Echtgenote is Aaltie PIJTTERS, 21 jaar oud (zie 100879). Zij lieten tussen 1773 en 1785 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: IJge (2x), Pijtter (2x), Aaltje, IJpkjen en IJge. IJpkjen huwde in 1805 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) met Jacob Gerris DUIKER en overleed in 1854 te IJlst (Fr.) als zijn weduwe. IJge-3 huwde in 1811 te IJlst met Jiskje HENDRIKS [TUINEMA/TUNEMA], huwde in 1833 te Leeuwarden met Jantin Pieters BRINK en overleed in 1861 te Balk als echtgenoot van zijn 2e vrouw.}
 
107778    Antonie HISSINK.
Gehuwd met Louisa Dorothea SCHERMACHER (zie 107779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Diderica Willemina Angenieta Antonie's (zie 107777).

151862    Berendina Antonia Willems HISSINK, geboren op 10-05-1829 te Zutphen (Gld.), dochter van Willem Reinders HISSINK (koopman (1824,1829)) (geboren ca 1796) (overleden op 17-04-1874 te Zutphen (Gld.)) en Maria Elisabeth Hendriks HENDRIKS (geboren ca 1797) (overleden op 22-03-1881 te Zutphen), die huwden op 21-07-1824 te Zutphen. Overleden op 30-05-1910 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, als echtgenote van Willem Frederik BRUINIER; wonende te Zutphen; [van haar vader alleen de voornaam vermeld].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-08-1858 te Zutphen (Gld.) met Willem Frederik Gerrits BRUNIER (zie 151861).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107777    Diderica Willemina Angenieta Antonie's HISSINK, geboren ca 1842 te Avereest, dochter van Antonie HISSINK (zie 107778) en Louisa Dorothea SCHERMACHER (zie 107779).
Gehuwd op 29-10-1874 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenoot is Willem Theodoors HAMILTON of SILVERTONHILL (zie 107767). {Hij was eerder gehuwd op 27-06-1858 te Oldemarkt met Weindina Vroukina Jacobus' BRAMER (zie 107768).}
 
144047    Hendrika Peternella Willems (Nelligje,Petronella) HISSINK, geboren ca 1790 te Deventer, dochter van Willem HISSINK en Aleida RINKELAAR. Overleden op 02-03-1874 te Genemuiden.
Gehuwd op 08-12-1814 te Genemuiden met Jochem Jans HEUTINK (zie 144046).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
121492    Johanna Margaretha HISSINK.
Gehuwd met Marten VOSKAMP (zie 121491).
Uit dit huwelijk:
   1.  Goossen Martens (zie 121487).

115050    Wilhelmina Dirks HISSINK, geboren ca 1849, dochter van Dirk Jan HISSINK (arbeider - 1872) en Gerretje JANSEN. Overleden voor 1876.
Gehuwd op 08-08-1872 te Westervoort (Gld.) met Willem Johans SCHMOHL, 25 jaar oud (zie 115047). {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-08-1876 te Zevenaar (Gld.) met Johanna Cornelia Klaassen VOS, 42 jaar oud (zie 115042).}
 
34672    Geesje Tonnis' HITMAN.
Gehuwd met Jan Pieters BOSCH (zie 34671).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48953    Albertus Jans van HITTERSUM, onderwijzer (1890), geboren ca 1859, zoon van Jan van HITTERSUM (zie 48954) en Garridina TEUNISSEN (zie 48955).
Gehuwd op 08-08-1890 te Heerde (Gld.) met Jentina Theodora Christoffels DRAGT (zie 48952).
 
48954    Jan van HITTERSUM, landbouwer (1890).
Gehuwd met Garridina TEUNISSEN (zie 48955).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Jans (zie 48953).

22018    Grietjen HIURMANS, geboren ca 1743.
Gehuwd voor de kerk voor 1767 met Lambertus GROENEVELD (zie 22017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124636    Jan Alberts HOBBELING, arbeider (1910), geboren ca 1851 te Elburg (Gld.), zoon van Albert Jans HOBBELING (dagloner - 1845) en Aaltje Arends STAAL (dienstmaagd - 1845), die huwden op 26-04-1845 te Elburg (Gld.) (hij geboren in 1815 te Zwollerkerspel, zij geboren in 1818 te Oldebroek (Gld.)).
Gehuwd op 04-07-1889 te Kampen met Amelia Elizabeth RILL (de VRIES (1854)), 35 jaar oud (zie 124637).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Lubbertus Jans (zie 124635).

124635    Johannes Lubbertus Jans HOBBELING, koetsier (1910), geboren ca 1891 te Kampen, zoon van Jan Alberts HOBBELING (zie 124636) en Amelia Elizabeth RILL (de VRIES (1854)) (zie 124637).
Gehuwd op 28-07-1910 te Kampen met Neeltje Flips VISSCHER, 21 jaar oud (zie 43679).
 
82772    Gerk (Gerke) HOBBES (de JONG (1811)), tjalkschipper (1817), schipper (1820), tapper (<1827), herbergier (<1827), geboren ca 1780 te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Hij had een zus Reintje, geboren ca 1772 te Terhorne, die huwde met Anne Jacobs de JONG, en overleed op 21-08-1828 in het huis No. 17 te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Overleden op 11-11-1827 om 05:00 uur te Spaarndam (N.H.), als echtgenoot van Antje Andriessen HOTTENGA. Hij woonde in 1817 (doop Hobbe en Andries) te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.), erna in 1820 (te Brenskens levenloos geboren Froukje) ook. Hij woonde in 1827 (overlijden zwager Klaas) te Spaarndam (N.H.). Zoon van Hobbe MEINTES (MIJNDERS (1827), de JONG (1811)) (zie 82774) en Froukjen UILTJES (JELTJES (1827)) (zie 82775).
Ondertrouwd 00-11-1805 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Te Nijehaske op 08-12-1805 attestatie [afgegeven] naar Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Gehuwd voor de kerk 00-12-1805 te [Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.)] (Hervormd), hij te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.), zij te Nijehaskerschans (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Annigje (Antje) ANDRIES (HUTTINGA (1820), HOTTINGA (1827), HOTTENGA (1827), WILLEMS (1833)) (zie 82766). Zij kregen tussen 1807 en 1817 te Nijehaske[rschans] (gem. Haskerland - Fr.) zes kinderen, genaamd: Sijbren, Reinskjen, Froukje, Andries (2x) en Hobbe. De laatste twee ten huize van hun oma. {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 18-08-1833 te Spaarndam (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gijsbert Jans de RAAT (zie 82776).}
 
91596    Ruurd HOBBES (AKKERMAN (1811)), arbeider (1817,1820,1825,1826,1828,1829,<1840), geboren ca 1763 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), [N.B. Hij had een jongere broer Boote die bij diens 2e huwelijk in 1812 ook de familienaam AKKERMAN voerde.] (gezindte: Doopgezind), overleden op 26-12-1840 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), als echtgenoot van Margjen PAULUS; nalatende vijf kinderen: Hobbe, Trijntje, Geeske, Willemke em Paulus; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1792 (bij zijn huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in december 1811 (bron: register naamsaaneneming) met zijn vrouw Margje Paulus AKKERMAN en hun kinderen Trijntje, Geeske, Willemke en Paulus in Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Hun zoon Hobbe woonde toen in Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1817 (huwelijk zoon Hobbe) te Oldeboorn, erna in 1820 (huwelijk dochter Geeske) ook. Hij woonde in 1826 (huwelijk zoon Paulus) te Oldeboorn, erna in 1829 (huwelijk dochter Trijntje) ook. Zoon van Hobbe RUURDS (zie 91620) en Trijntje BOTES (zie 91621).
Ondertrouwd 00-05-1792 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 03-06-1792 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) (Hervormd), beide te Gersloot (gem,. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Margien Paulus' (Markje) ACKERMAN, 24 jaar oud (zie 46637).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
148672    Annigje Willems (Annitje,Annigchien) HOBEN (HOBEN (1772)), geboren te Ekehaar, onder Rolde (Dr.), dochter van Willem HOBEN en Jantijn JANS. Gedoopt (N.G.) op 04-06-1747 te Rolde. Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Ekehaar (Dr.), erna te Balloo (onder Rolde (Dr.)).
Ondertrouwd 00-06-1771 te Rolde (Dr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-06-1771 te Rolde (N.G.), hij te Balle (onder Rolde (Dr.)), zij te Eekehar (onder Rolde). Echtgenoot is Jan Jans RAMMERINGE (RAMMERINK (1772)), 25 jaar oud (zie 148671). Zij lieten tussen 1772 en 1795 te Rolde (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Willem (2x), Jantien, Jantjen, Janna, Arend en Aeltien.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen Jans (Jantien) RAMMING (RAMMELING (1810), RAMMERING (1821)) (zie 148667).

81432    Berentdina HOBERT.
Gehuwd met Arnoldus HODES (zie 81431).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Arnoldus' (zie 81430).

114414    Gerarda Johanna HOBERT.
Gehuwd met Bernardus Johannes Jozef Ferdinandus' COOPMAN (zie 114405).
 
78532    Hendrika Jans HOBERT, geboren ca 1827 te Hellendoorn, overleden op 07-07-1864 te Haarle (gem. Hellendoorn), als weduwe van Barteld BULT. Dochter van Jan Hendrik HOBERT (zie 78533) en Berendine WIENDELS (zie 78534).
Gehuwd op 03-05-1848 te Hellendoorn met Bartelt Fransen BULT, 36 jaar oud (zie 78531).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
78533    Jan Hendrik HOBERT, landbouwer (1848).
Gehuwd met Berendine WIENDELS (zie 78534).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Jans (zie 78532).

101793    Angenietje HOBMA.
Gehuwd met Willebrordus BOS (zie 101792).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89602    Maria van HOBOKEN.
Gehuwd met Hendrik IJntje Lambertus' EINDHOVEN (zie 89601).
 
123886    Maria HOBRINK.
Gehuwd met Teunis EIJCKELHOF (zie 123885).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124265    Jacob Gilles HOBUS.
Gehuwd met Johanna Andrietta COSTER (zie 124266).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124264    Johanna Catharina HOBUS, geboren ca 1820 te Amsterdam, dochter van Jacob Gilles HOBUS (zie 124265) en Johanna Andrietta COSTER (zie 124266).
Gehuwd op 21-12-1865 te Barsingerhorn (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik UITERWIJK Geerts TUIN, 43 jaar oud (zie 124252). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1850 te Meppel (Dr.) met Geertje Jans STEENBERGEN (zie 124257).}
 
34417    Bene Hermans HOCKELINCK, geboren ca 1630, zoon van Herman Claessen HOCKELING (zie 34400).
Ondertrouwd op 06-05-1655 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-05-1655 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij [j.m.], zij [j.d.]. Echtgenote is Maritjen Claes' BACKER (zie 34418).
 
34399    Claes Hermans HOCKELING. Hij woonde in 1653 (bij zijn huwelijk) buiten de Noorderpoorte [van Blokzijl]. Zoon van Herman Claessen HOCKELING (zie 34400).
Ondertrouwd op 27-11-1653 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 12-12-1653 (N.G.(Doopsgezind]). Hij [j.m.] buijten de Noorderpoorte [van Blocqzijl], zij [j.d.] tot Blocqzijl. [N.B. Het ondertrouwboek van Blokzijl vermeldt: "copulati tott Vollenho" [= voltrokken te Vollenhove], maar in Vollenhove is dit huwelijk niet ingeschreven.] met Maritjen LUBBERTS (zie 34401).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Claassen HOKKELING (zie 34396).

34400    Herman Claessen HOCKELING, geboren ca 1601. Hij woonde in 1653 (huwelijk zoon) buiten de Noorderpoorte [van Blokzijl].
Kinderen:
   1.  Bene Hermans HOCKELINCK (zie 34417).
   2.  Claes Hermans (zie 34399).

68350    Geertruij Willems HODDE, geboren ca 1788 te Amsterdam, overleden op 30-01-1859 om 15:00 uur te in het huis staande aan de Oudegracht No. 163 (wijk 3) te Haarlem (N.H.), als echtgenote van Geert Arents STUIVER. Zij woonde in 1814 (bij haar huwelijk) aan de Oude Gragt te Haarlem (N.H.). Dochter van Willem HODDE (zie 68351) en Elisabeth DICKELBOOM (zie 68352).
Gehuwd op 02-11-1814 te Haarlem (N.H.) (getuige(n): zijn broer Jan Arents STUIVER (39 jr., turfkoper, wonende aan de Bakkenessergragt te Haarlem) en zijn neef Izaak KRUIER (30 jr., wonende in de Veerstraat te Haarlem) en haar vader en een goede bekende van haar.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Geert Arents (STUIVER (1814)), 28 jaar oud (zie 68347).
 
68351    Willem HODDE, schippersknecht op het Amsterdamse Veer (1814). Hij woonde in 1814 (huwelijk dochter Geertruij) aan de Oude Gragt te Haarlem (N.H.).
Gehuwd met Elisabeth DICKELBOOM (zie 68352).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81423    Antonius Jozef HODES, doodgraver (1888).
Gehuwd met Aleida EKKERINK (zie 81424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81431    Arnoldus HODES, huisschilder.
Gehuwd met Berentdina HOBERT (zie 81432).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81430    Gerhardus Arnoldus' HODES, huisschilder (1897), geboren ca 1872 te Rijssen, zoon van Arnoldus HODES (zie 81431) en Berentdina HOBERT (zie 81432).
Gehuwd op 22-05-1897 te Rijssen met Hendrika Luppina Hermanus' ten DEN (zie 81429).
 
81422    Hermannus Antonius' HODES, kleermaker (1888), geboren ca 1862 te Rijssen, zoon van Antonius Jozef HODES (zie 81423) en Aleida EKKERINK (zie 81424).
Gehuwd op 10-11-1888 te Rijssen met Johanna Hermanus' ten DEN (zie 81421).
 
69470    Foekjen Andries' HOEBEN, overleden op 29-05-1826 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd voor 1829 met Sijtse Siegers van der LAAN (zie 69467). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-04-1829 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Roelofje Jans MOEDT (MOED (1851)), 21 jaar oud (zie 69459).}
 
13327    Bathasar HOEBERT, hoboist onder Overste DITFORT, geboren ca 1725.
Gehuwd voor de kerk ca 1751 met Maria Justina ROTIJN (zie 13328).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabetha Margareta (zie 13329).

13329    Elisabetha Margareta HOEBERT, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-12-1752 te Vollenhove, dochter van Bathasar HOEBERT (zie 13327) en Maria Justina ROTIJN (zie 13328).
 
52346    Anna Cornelia Hendriks van HOECLUM (van HEUKELOM (1854)), dienstmaagd (1822), geboren ca 1800 te Harderwijk, dochter van Hendrik van HOECLUM (zie 52347) en Matje HENGEVELD (zie 52348).
Gehuwd op 18-05-1822 te Zwartsluis met Nannik Roelofs (Nannink,Nanne) STEENBERGEN, 25 jaar oud (zie 52336). {Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 04-06-1854 te Sneek (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Antje Romkes JOUSTRA, 45 jaar oud (zie 52358).}
 
52347    Hendrik van HOECLUM.
Gehuwd met Matje HENGEVELD (zie 52348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152864    Peter Abrahams HOEDEKERCK (ODEKERK (1697)), geboren ca 1672 (gezindte: [Doopsgezind]). Hij woonde in 1697 (bij zijn huwelijk) te Zwolle. Zoon van Abraham PIETERS (OEDEKERCK (1667)) (zie 152867).
Ondertrouwd op 01-05-1697 te Zwolle, te Blokzijl was de ondertrouw op 12-04-1697; [te Zwolle] op 19-05-1697 att[estatie verleent] op Blokzijl; [te Blokzijl] op 20-05-1697 attestatie verleent om te trouwen voor den gerichte alhier [= te Blokzijl]. Gehuwd 00-05-1697 te Gerecht Blokzijl, hij j.m. van Swol, zij j.d. van en tot Blokzijl. Echtgenote is Grietje Jacobs NAGTEGAAL (NACHTEGAAL (1697)) (zie 152865), [Van hen werden te Blokzijl en te Zwolle geen kinderen gedoopt (N.G.); mogelijk waren zij Doopsgezind.].
 
141026    Hendrina Dirks (Henrica,Henriette) HOEDEMAKER (HOEIJMAEKER (1888)), arbeidster (1826,1841,1848), koloniste (1836,1839), geboren op 08-03-1770 te Gendt (Gld.), dochter van Dirk HOEDEMAKER en Hendrina ENGELBORCH. Overleden op 11-06-1855 om 06:00 uur te ten haren huize [met] No. 22 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.) op 85-jarige leeftijd, als echtgenoote van Bernardus van LIMBEEK. Zij woonde in 1839 (huwelijk dochter Hermina Geertruida) te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.); zij verklaarde toen niet te kunnen schrijven.
Ondertrouwd op 06-05-1803 te Gendt en Erlecom (Gld.), "wederzijds consent is gebleken", gehuwd voor de kerk 00-05-1803 te Gendt en Erlecom, hij j.m. geb[oren] te Velp (Gld.), zij geb[oren] te Gent (Gld.), beide woonende te Gent. Echtgenoot is Bernardus Hendriks (Bernard,Berend) van LIMBEEK (zie 141025). Zij kregen tussen 1803 en 1824 te Gendt (Gld.), te Nijmegen (Gld.) en te Frederiksoord (gem. Vledder - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Henderikus, Hermine, Johanna, Barthelomeus (dochter) en Johannes Paulus Franciscus. Johanna overleed met 21 jaar te Frederiksoord, vermoedelijk ongehuwd. Barthelomeus huwde in 1841 te Vledder met Klaas Sikkes HOEKSTRA. Johannes Paulus Franciscus huwde in 1848 te Vledder met Antje Pieters BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Bernardus' (Henderikus,Hendrik) (zie 141027).
   2.  Bernardus Bernardus' (zie 141023).
   3.  Hermina Geertruida Bernards (Geertruida,Geertruida Wilhelmina) (zie 141033).

36340    Pieter Jansen HOEDENKERCK, geboren ca 1671 (gezindte: [Doopsgezind]). Hij woonde in 1696 (bij zijn huwelijk) te Kampen, erna vermoedelijk te Blokzijl. Zoon van Jan Petersen OEDEKERCK (zie 152868).
Ondertrouwd op 18-10-1696 te Blokzijl, [te Blokzijl] op 10-11-1696 attestatie verleent om te trouwen voor den gerichte alhier. Gehuwd 00-11-1696 te Blokzijl. Hij j.m. van Campen, zij j.d. van Bloxijl. Echtgenote is Swaantje BERENDS (zie 36341).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
122004    Henrich Maurits' (Henri) HOEDT (HOED (1812)), geboren te [Nieuwe Looiersstraat te] Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 21-01-1781 te Nieuwezijds Kapel te Amsterdam (getuige(n): Johan Henrich HANDSTANG en Anna Cristina WESDENKAUD), zoon van Moritz Frederich (Maurits Fredrik) HOEDT (HOET (1771), HOED (1776)) (zie 122001) en Trijntje Kornelis' KUIJLER (CULERT (1748), KUIJLART (1776), KUIJLERT (1776), KUIJLARD (1776), KUIJLART (1779), KUIJLAARD (1812)) (zie 19837).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-05-1812 te Zierikzee (Zld.) met Dina Francois' de LATER (zie 122006).
 
122001    Moritz Frederich (Maurits Fredrik) HOEDT (HOET (1771), HOED (1776)), geboren ca 1738 te [Duurdorf (= Dierdorf? - Dld.)], zijn ouders waren in 1771 beide overleden. Overleden 00-01-1802 te [in het huis staande] in de Nieuwe Looiersstraat te Amsterdam, begraven op 29-01-1802 te Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof te Amsterdam. Hij woonde in 1771 (bij zijn 1e huwelijk) in de Noorderstraat te Amsterdam. Hij woonde in 1774 (overlijden 1e vrouw) in de Nieuwe Looiersstraat te Amsterdam, erna in 1776 (bij zijn 2e huwelijk) ook. Hij was op 16-11-1797 in de Amstelkerk te Amsterdam, samen met zijn vrouw Trijntje KUIJLART, doopgetuige bij de doop van Maria Chatarina Johans HOED. Ondertrouwd (1) op 26-04-1771 te Amsterdam (getuige(n): zijn neef Jan HOEDT / haar getuige: Abraham KURMANS), gehuwd voor de kerk 00-05-1771 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Duurdorf, zij [j.d.] van Rheeden (Gld.), beide [wonende] te Amsterdam en beide Geref[ormeert]. Echtgenote is Jannetje BERGER (zie 122002).
Ondertrouwd (2) op 19-01-1776 te Amsterdam (getuige(n): haar getuige: Adolf VLIEGER), gehuwd voor de kerk 00-02-1776 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Ferdorf, zij [j.d.] van Vollenhoven, beide [wonende] te Amserdam en beide Gereformeert. Echtgenote is Trijntje Kornelis' KUIJLER (CULERT (1748), KUIJLART (1776), KUIJLERT (1776), KUIJLARD (1776), KUIJLART (1779), KUIJLAARD (1812)) (zie 19837).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johan Wilhelm Mouris' HOET (zie 122005).
   2.  Maria Willemina Mouritzs HOET (zie 122003).
   3.  Henrich Maurits' (Henri) (HOED (1812)) (zie 122004).

136641    Willemijntje Gerrits van de HOEF, geboren ca 1832 te Doorn (Ut.), dochter van Gerrit van de HOEF (arbeider - 1860) en Willemijntje van DRIEENHUIJZEN. Haar ouders woonden in 1860 beide te Aernhem (Gld.). Overleden op 31-10-1905 te Doorn (Ut.), als echtgenote van Ellis EGDOM.
Gehuwd op 23-08-1860 te Doorn (Ut.), wettiging van 2 kinderen: Willemijntje (geboren op 25-08-1856 te Doorn) en Elsje (geboren op 04-05-1859 te Doorn), beide "uit hen geboren". Echtgenoot is Ellis Gijsberts van EGDOM (EGDOM (1860)), 23 jaar oud (zie 136640).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112852    Jeena Jeenes van der HOEF, naaister (1894), geboren ca 1875 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Jeene Martens van der HOEF (zie 112851) en Immigje Adolfs TIMMERMAN (zie 112850).
Gehuwd op 20-01-1894 te Meppel (Dr.), gescheiden na 33 jaar op 21-09-1927 te Dordrecht (Z.H.) van Jan Gerrits JONKERS (zie 112853).
 
112851    Jeene Martens van der HOEF, arbeider (1894).
Gehuwd met Immigje Adolfs TIMMERMAN (zie 112850).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeena Jeenes (zie 112852).

107574    Pietje Geerts van der HOEF.
Gehuwd met Hendrik Jacobs POSTMA (zie 107573).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Hendriks (zie 107575).
   2.  Antje Hendriks (zie 107572).

99819    Wijtske Klazes van der HOEF, geboren ca 1798 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Klaas Louwrens van der HOEF en Harmtjen GEERTS.
Gehuwd op 16-06-1819 te Weststellingwerf (Fr.) met Boele ALBERTS (POSTMA (1819)), 22 jaar oud (zie 99818).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30377    Beertje Jans HOEFHAMER, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 02-06-1791 te Zwartsluis (getuige(n): Egbertjen HERM), dochter van Jan Gerrits HOEFHAMER (zie 30374) en Trijntien ARENTS (LOUWEN (1791)) (zie 30373).
 
42199    Berendina HOEFHAMER.
Gehuwd met Egbert HOLLANDER (zie 41284).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Egberts (zie 63033).

30374    Jan Gerrits HOEFHAMER, geboren ca 1765, overleden voor 1795 te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 15-10-1790 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 07-11-1790 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Trijntien ARENTS (LOUWEN (1791)), 27 jaar oud (zie 30373). {Zij is later ondertrouwd op 25-12-1795 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-01-1796 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beide geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Peeter Wijchers (Piet) IJSPEERT, 34 jaar oud (zie 30361).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
30378    Marregje Jans HOEFHAMER, geboren op 26-02-1793 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 27-02-1793 te Zwartsluis (getuige(n): Wobbegje Arends LOUWEN, haar tante), dochter van Jan Gerrits HOEFHAMER (zie 30374) en Trijntien ARENTS (LOUWEN (1791)) (zie 30373).
 
29259    Annigje Jans HOEFMAN, geboren ca 1850 te Ambt Vollenhove, overleden op 19-02-1876 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedleijk ongehuwd], dochter van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
 
14640    Ernst Jans HOEFMAN, geboren te Ambt Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-03-1776 te Vollenhove, overleden op 07-03-1855 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Antje VELD. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) [mogelijk] te Ruinen (Dr.). Zoon van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
Ondertrouwd op 25-03-1798 te Ruinen (Dr.). Te Ruinen att[estatie] n[aer] Vledder (Dr.) [verleent]. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09-04-1798 te Vledder (Dr.) (N.G.), hij van Vollenhove, zij van Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Antjen WILLEMS (VELD (1798)), 21 jaar oud (zie 84741), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden.].
 
66218    Evert Jan HOEFMAN, overleden voor 1918.
Gehuwd voor 1918 met Maike Tjeerds HOLTROP (zie 66216). {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 27-04-1918 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Alberts MIDDELHOF (zie 66212).}
 
29253    Evertjen Jans HOEFMAN, geboren ca 1840 te Ambt Vollenhove, overleden op 05-10-1882 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Jannes WINTERS. Dochter van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
Gehuwd op 19-04-1872 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Jannes Jans WINTERS (zie 29254).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jannes' (zie 43613).

14959    Geertruijd Jans HOEFMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-01-1784 te Vollenhove, overleden ca 1785 te Vollenhove, dochter van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
 
15272    Geertruijt Jans HOEFMAN, dienstbode (1829), geboren te Ambt Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-11-1790 te Vollenhove, overleden op 10-03-1859 te Kampen op 68-jarige leeftijd, als weduwe van Dirk Jan ten HOLT. Dochter van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-05-1829 te Kampen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Dirk Jan Willems (Derk Jan) ten HOLT, 40 jaar oud (zie 84738).
 
63294    Geesjen Jans HOEFMAN, dienstbode (1914), geboren ca 1879 te Ambt Vollenhove, dochter van Jan Jans HOEFMAN (zie 29257) en Jantjen Luiten van DALEN (zie 29258).
Gehuwd op 17-04-1914 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar. Echtgenoot is Geuje Alberts WEIJS (zie 63292). {Hij was eerder gehuwd op 19-05-1906 te Ambt Vollenhove met Koopjen Gerrits van der LINDE (zie 63293).}
 
29262    Harm Jans HOEFMAN, geboren ca 1834 te Ambt Vollenhove, overleden op 11-05-1888 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
 
125667    Harm Jans HOEFMAN, arbeider (1872,1906), geboren ca 1844 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Hermens (Jannes) HOEFMAN (zie 16317) en Annegien Reints (Annigje) HOOSSIES (HAASJES (1872)) (zie 34309).
Gehuwd op 26-04-1872 te Ambt Vollenhove met Geertje Berends REGELING (zie 125668).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Harms (zie 125666).

14740    Hendrik Jans HOEFMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-02-1778 te Vollenhove, overleden ca 1780, zoon van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
 
14900    Hendrik Jans HOEFMAN, veehouder (1836), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-01-1782 te Vollenhove, overleden op 27-04-1847 te Stad Vollenhove op 65-jarige leeftijd, als weduwnaar van Klaasjen Pieters VELT. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Vollenhove, erna ook. Hij woonde in 1836 (huwelijk dochter Hilligje) te [Stad] Vollenhove. Zoon van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
Ondertrouwd 00-04-1811 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 05-05-1811 te Vledder (N.G.), hij j.m. te Vollenhove, zij j.d. te Nijensleek (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Klaasje Peters VELD (VELT (1812)), 21 jaar oud (zie 84725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Hendriks HOEFMAN (zie 84719).
   2.  Hendrika Johanna Hendriks (zie 84733).
   3.  Roelof Peterus Hendriks (zie 84734).
   4.  Jan Willem Hendriks (zie 84726).
   5.  Willem Hendriks (zie 84730).
   6.  Jan Willem Hendriks (zie 84731).
   7.  zoon (zie 84727).

84733    Hendrika Johanna Hendriks HOEFMAN, geboren ca 1814 te Stad Vollenhove (gem. Vollenhove), overleden op 05-06-1855 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
 
14814    Hermen Jans (Harm) HOEFMAN, landbouwer (1833,1836,<1842), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-12-1779 te Vollenhove, overleden op 27-07-1842 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 62-jarige leeftijd, als weduwnaar van Evertje DRIEGEN. Zoon van Jan Ernst HOEFMAN (zie 14639) en Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
Gehuwd voor de kerk ca 1806 met Evertjen Jans DRIEGEN (zie 15203).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
84719    Hilligje Hendriks HOEFMAN, dienstbaar (1836), geboren ca 1812 te gem. Vollenhove, overleden voor 1844. Zij woonde in 1836 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
Gehuwd op 04-05-1836 te Amsterdam met Arend Harmens SCHRA (SCHRAA (1844)), 28 jaar oud (zie 71312). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-10-1844 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Joanna Eugenius' van STEENBRUGGE (zie 84718).}
 
29260    Jacob Jans HOEFMAN, geboren ca 1838 te Ambt Vollenhove, overleden op 02-03-1879 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
 
81144    Jan HOEFMAN, geboren ca 1724, overleden voor 1759 te [Hattem (Gld.)].
Gehuwd voor de kerk voor 1759 met Margarita SCHAASBERGEN (zie 81143). {Zij is later ondertrouwd op 06-01-1759 te Zwolle. Te Zwolle op 21-01-1759 att[estatie] verleent om te Hattem te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-01-1759 te [Hattem (Gld.)] (N.G.), hij wed[uwnaar] woonagtig te Zwolle, zij wed[uwe] te Hattem (Gld.). Echtgenoot is Hermen Jansen BODTSCHUIJVER (BOTSCHOEVER (1746)) (zie 81140).}
 
14639    Jan Ernst HOEFMAN, geboren ca 1750.
Gehuwd voor de kerk ca 1775 met Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
16176    Jan Hermen HOEFMAN, landbouwer (1833,1858,1872,1873,<1880), geboren op 27-03-1807 te Kadoelen, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-04-1807 te Vollenhove, overleden op 14-05-1880 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigjen WEERD. Zoon van Hermen Jans (Harm) HOEFMAN (zie 14814) en Evertjen Jans DRIEGEN (zie 15203).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1833 te Ambt Vollenhove. Beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Annigje Jacobs WEERT, 23 jaar oud (zie 16335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 29262).
   2.  Teuntjen Jans (zie 29250).
   3.  Jacob Jans (zie 29260).
   4.  Evertjen Jans (zie 29253).
   5.  Jantje (zie 29249).
   6.  Jan Jans (zie 29257).
   7.  Roelof Jans (zie 29261).
   8.  Annigje Jans (zie 29259).

16317    Jan Hermens (Jannes) HOEFMAN, landbouwer (1836,1872), arbeider (1863), geboren op 27-08-1809 te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 17-09-1809 te Vollenhove, zoon van Hermen Jans (Harm) HOEFMAN (zie 14814) en Evertjen Jans DRIEGEN (zie 15203).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Ambt Vollenhove, beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Annegien Reints (Annigje) HOOSSIES (HAASJES (1872)) (zie 34309).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijntje Jannes' (zie 42685).
   2.  Harm Jans (zie 125667).

29257    Jan Jans HOEFMAN, landbouwer (1873,1914), geboren ca 1846 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
Gehuwd op 04-01-1873 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jantjen Luiten van DALEN (zie 29258).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84726    Jan Willem Hendriks HOEFMAN, geboren ca 1819 te [Stad Vollenhove], overleden op 10-06-1824 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
 
84731    Jan Willem Hendriks HOEFMAN, arbeider (1850), geboren ca 1825 te Stad Vollenhove, overleden op 03-05-1859 te Stad Vollenhove, als partner van Jentje JONGMAN. Zoon van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
Gehuwd op 27-04-1850 te Stad Vollenhove met Jantje Derks (Jentje) JONGMAN (zie 84732).
 
29249    Jantje HOEFMAN, geboren ca 1843 te Ambt Vollenhove, overleden op 25-04-1872 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Evert van der LINDE. Dochter van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
Gehuwd op 29-04-1871 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Evert Klaassen van der LINDE (zie 29240). {Hij is later gehuwd op 06-09-1872 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Grietje Willems PRINS (zie 29241).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Everts (zie 29252).

125666    Jentje Harms HOEFMAN, geboren ca 1877 te Ambt Vollenhove, dochter van Harm Jans HOEFMAN (zie 125667) en Geertje Berends REGELING (zie 125668).
Gehuwd op 18-05-1906 te Stad Vollenhove met Johannes Klaassen BOES, 27 jaar oud (zie 125661).
 
29261    Roelof Jans HOEFMAN, landbouwer (<1880), geboren ca 1848 te Ambt Vollenhove, overleden op 02-05-1880 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
 
84734    Roelof Peterus Hendriks HOEFMAN, arbeider (<1886), geboren ca 1816 te Stad Vollenhove (gem. Vollenhove), overleden op 13-09-1886 te Steenwijk, als partner van Margje KUPER. Zoon van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
Gehuwd op 01-05-1862 te Steenwijk met Margien Hendriks KUPER (zie 84735).
 
29250    Teuntjen Jans HOEFMAN, geboren ca 1836 te Ambt Vollenhove, overleden op 17-12-1875 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Hendrik ROOK. Dochter van Jan Hermen HOEFMAN (zie 16176) en Annigje Jacobs WEERT (zie 16335).
Gehuwd op 11-12-1858 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Peters ROOK (zie 29251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Hendriks (zie 28282).
   2.  Albert Hendriks (zie 43992).
   3.  Berendina Hendriks (zie 64286).

42685    Wijntje Jannes' HOEFMAN, geboren ca 1842 te Ambt Vollenhove, dochter van Jan Hermens (Jannes) HOEFMAN (zie 16317) en Annegien Reints (Annigje) HOOSSIES (HAASJES (1872)) (zie 34309).
Gehuwd op 01-05-1863 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Harms DIKKEN, 31 jaar oud (zie 42683).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84730    Willem Hendriks HOEFMAN, arbeider (<1849), geboren ca 1823 te Stad Vollenhove, overleden op 29-05-1849 om 03:00 uur te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), "ongehuwd"; wonende te Stad Vollenhove. Zoon van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
 
84727    zoon HOEFMAN, geboren op 23-04-1825 te Stad Vollenhove, "levenloos geboren", overleden op 23-04-1825 te Stad Vollenhove, 0 dagen oud, zoon van Hendrik Jans HOEFMAN (zie 14900) en Klaasje Peters VELD (VELT (1812)) (zie 84725).
 
49426    Hendrika Johannis' HOEFMANN, dienstbaar (1826), geboren ca 1791, dochter van Johannis HOEFMANN (zie 49427) en Johanna HÖFTE (zie 49428).
Gehuwd op 08-04-1826 te Ambt Vollenhove met Jan Gerrits NIJENHUIS (zie 49411).
 
49427    Johannis HOEFMANN.
Gehuwd met Johanna HÖFTE (zie 49428).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johannis' (zie 49426).

114919    Aaltje Sijtzes HOEFNAGEL, arbeidster (1827), geboren ca 1803 te Heerenveen (Fr.). Zij woonde in 1827 (bij haar huwelijk) te Heerenveen (Fr.). Dochter van Sijtze Klazes HOEFNAGEL (zie 114920) en Antje GERRITS (zie 114921).
Gehuwd op 05-08-1827 te Schoterland (Fr.) met Jan BAUKES (de VRIES (1827)), 23 jaar oud (zie 65085).
 
29316    Albert Klaassen HOEFNAGEL, geboren ca 1834 te Ambt Vollenhove, overleden op 26-10-1872 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
 
65319    Derk Jans HOEFNAGEL, vischventer (1908), geboren ca 1866 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Klaassen HOEFNAGEL (zie 29297) en Geertjen Hendriks van der VEGT (zie 29296).
Gehuwd op 28-03-1908 te Stad Vollenhove met Geertrui Jans APELDOORN (zie 65318).
 
29307    Geertje Klaassen HOEFNAGEL, geboren ca 1831 te Ambt Vollenhove, overleden op 01-06-1900 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als weduwe van Jan van SMIRREN. Dochter van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
Gehuwd op 25-01-1855 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove; 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Jan Klaassen van SMIRREN (zie 29308).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje Jans (zie 124602).
   2.  Klaas Jans (zie 143983).

129975    Geertje Sijtzes HOEFNAGEL, geboren ca 1801 te Heerenveen (Fr.), dochter van Sijtze Klazes HOEFNAGEL en Antje GERRITS.
Gehuwd op 28-03-1824 te Schoterland (Fr.) met Jacob Adams VOS (zie 129974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adam Jacobs (zie 129960).

29315    Grietjen Klaassen HOEFNAGEL, dienstmeid (1871), geboren ca 1845 te Ambt Vollenhove, dochter van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
Gehuwd op 23-09-1871 te Ambt Vollenhove. Hij twee maal weduwnaar geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Gerrit Jan Jacobs VISSCHER, 28 jaar oud (zie 28611). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-08-1867 te Ambt Vollenhove, wettiging van een kind. Echtgenote is Jantje Willems ter MEER (zie 28610). Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1869 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Jentje Wolters SMIT (zie 29318). Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 29-09-1900 te Hengelo (Ov.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Berendina Abrahams ten CATE, 44 jaar oud (zie 148578).}
 
29297    Jan Klaassen HOEFNAGEL, arbeider (1865,1869,<1881), geboren ca 1842 te Ambt Vollenhove, overleden op 21-09-1881 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Grietjen REGELINK, eerder weduwnaar van Geertjen van der VEGT. Zoon van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
Gehuwd (1) op 22-07-1865 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Geertjen Hendriks van der VEGT (zie 29296).
Gehuwd (2) op 08-10-1869 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Grietjen Bartelds REGELINK (zie 29314). {Zij is later gehuwd op 31-05-1889 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Egbert Tiemens REGELING (REGELINK (1887)) (zie 42417).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Derk Jans (zie 65319).

29298    Klaas Sijmens HOEFNAGEL, schippersknegt (1828,1838), arbeider (1855), geboren ca 1799 te Sneek (Fr.), overleden op 20-02-1858 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Hilligje DRIESEN. Op 28-12-1838 werd in zijn huis te Ambt Vollenhove geboren Albert DRIEZEN, zoon van zijn vrouws zuster Jentjen DRIEZEN; de volgende dag verzorgde hij de geboorteaangifte van dit kind. Zoon van Sijmen Klaasz HOEFNAGEL (zie 29299) en Geertie DOUWES (zie 29302).
Gehuwd (1) op 11-06-1826 te Sneek (Fr.) met Trijntje Iebeles AARTS (AARSEN (1826)), 25 jaar oud (zie 29303).
Gehuwd (2) op 30-12-1828 te Ambt Vollenhove. Beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Hilligjen Alberts DRIESSEN, 20 jaar oud (zie 2126).
Uit het tweede huwelijk: 9 kinderen.
 
29306    Klaasje Klaassen HOEFNAGEL, geboren 00-03-1849 te [de Leeuwte te] Ambt Vollenhove, overleden op 14-09-1849 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
 
29309    Sijmen Klaassen HOEFNAGEL, arbeider (<1859), geboren ca 1829 te Ambt Vollenhove, overleden op 17-07-1859 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
 
29299    Sijmen Klaasz HOEFNAGEL, geboren ca 1773, begraven op 31-12-1811 te Sneek (Fr.).
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1796 te Sneek (Fr.) (Herv.). Beide van Sneek. Echtgenote is Geertie DOUWES (zie 29302).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114920    Sijtze Klazes HOEFNAGEL, overleden op 06-03-1814 te Heerenveen (Fr.).
Gehuwd met Antje GERRITS (zie 114921).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29304    Trijntje Klaassen HOEFNAGEL, geboren op 18-02-1833 te [Ambt Vollenhove], overleden op 04-03-1833 te Ambt Vollenhove, 14 dagen oud, dochter van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
 
29305    Trijntje Klaassen HOEFNAGEL, geboren ca 1837 te [de Leeuwte te Ambt Vollenhove], overleden op 15-07-1838 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Klaas Sijmens HOEFNAGEL (zie 29298) en Hilligjen Alberts DRIESSEN (zie 2126).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 211 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software