Eerste blad    Vorig blad    Blad 221 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

77613    Lourens Sijnes HOTTINGA.
Ondertrouwd 00-03-1725 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-04-1725 te Oosterzee (Hervormd), [gegevens over afkomst en status niet vermeld] met Jantjen JANS (zie 91198). Zij lieten tussen 1733 en 1749 te Lemmer, Follega en Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Jetske, Sijne, Age, Eling en Jacobjen. Jan huwde in 1756 te Wymbritseradeel (Fr.) met Antje HIDDES. Jetske overleed in 1812 te Oosterzee (gem. Lemsterland), "ongehuwd", nalatende haar weinige klederen en huisgeraden aan de kinderen van haar broer Age. Jacobjen huwde in 1782 te Oosterzee met Dubbeld BOUWES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Age Lourens (zie 77611).

142964    Luitjen Jans HOTTINGA.
Gehuwd met Aaltje Jelles de JONG (zie 142965).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keimpe Luitjens (zie 142963).

92711    Sibeltje Jetzes (Sibbeltje) HOTTINGA (DOUWES (1818)), geboren ca 1791, dochter van Jetze DOUWES [HOTTINGA (1814)] (overleden op 22-09-1833 te Workum (Fr.)) en Zwaantje IDSES [HOTTINGA (1835)]. Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Zwaantje) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1864 (overlijden dochter Trijntje) ook. Dochter van Jetze DOUWES (HOTTINGA (1818)) (zie 92408) en Zwaantje IDSES (HOTTINGA (1835)) (zie 92409).
Gehuwd op 07-07-1814 te Lemsterland (Fr.) met Johan Steffen (Jan) RATERMAN (zie 92710).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje Jans (zie 92407).
   2.  Trijntje Jans (zie 92678).

91199    Tetje Ages HOTTINGA (ATTINGA (1814)), geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 23-03-1788 te Kuinre, overleden op 12-09-1871 te Kuinre op 83-jarige leeftijd, als partner van Gerhardus van der VEGT. Dochter van Age Lourens HOTTINGA (zie 77611) en Jeltje LIBBES (LIBBERTS (1860), LIBBETS (1871)) (zie 77612).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1813 te Weststellingwerf (Fr.) met Gerrit Johannes' (Gerhardus) van der VEGT (zie 94922).
Uit dit huwelijk:
   1.  dochter (zie 113648).
   2.  Jelte Gerrits (zie 114419).
   3.  Johanna Gerrits (zie 114423).
   4.  Johannes Gerrits (zie 114424).
   5.  Age Gerrits (zie 94921).
   6.  Hendrik Gerrits (Hendrikus) (zie 91197).

118427    Geertje (Gette) HOTZES (VISSER (1813)), geboren ca 1765, overleden op 18-08-1841 om 02:00 uur te in het huis No. 22 [staande] in de Kerksteeg te Sloten (Fr.), als weduwe van Enne Arjens van SLUIS; nalatende drie kinderen: Klaas, Pieter en Hotze; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Sloten (Fr.), erna ook. Dochter van Hotse DOUWES (VISSER (1814)) (zie 118449) en Trijntje ANNES (zie 118450).
Ondertrouwd op 09-10-1788 te Kuinre, "Met attestatie naar Slooten om te trouwen op 14-12-1788" [?], gehuwd voor de kerk op 02-11-1788 te Sloten (Hervormd), hij j.m. te Kuinre, zij j.d. te Sloten (Fr.). Echtgenoot is Enne Ariaans van SLUIS (van der SLUIS (1814)), 26 jaar oud (zie 36069).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen Ennes (zie 118430).
   2.  Trijntje (Trientje) ENNES (van der SLUIS (1817), van SLUIS (1841)) (zie 118431).
   3.  Aaltje ENNES (van der SLUIS (1814)) (zie 118432).
   4.  Claas Ennes (van der SLUIS (1825)) (zie 118433).
   5.  Pieter Ennes (zie 118434).
   6.  Pieter Ennes (zie 118444).
   7.  Hotze Ennes (zie 118435).

87006    Hinke HOTZES (SCHILSTRA (1827)), boerin (<1827), geboren te Goijenga (Fr.), dochter van Hotse Leuzens SCHILSTRA (boer - 1827) en Antje Tjeerds DIJKSTRA (in 1827 beide wonende te Goijenga). Overleden op 23-03-1827 om 13:30 uur te in het huis No. 24 te Poppenwier (gem. Rauwerderhem), als echtgenote van Klaas Annes WIGLEDAM.
Gehuwd met Klaas Annes WIGLEDAM (zie 87005).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oentje Klazes (Uilkje) (zie 87004).

91642    Keijmpe HOTZES (KEIMPEMA (1828)), huisman (1811), boer (1828,<1836), geboren te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Hotze KEIJMPES [KEIMPEMA (1836)] en Antje SIJTZES, die huwden op 22-03-1761 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Kortezwaag). Zijn ouders woonden in 1761 (bij zijn eigen doop) te Kortezwaag, erna te [of onder] Lippenhuizen (gem. Opsterland) en in 1769 te [of onder] Oudehorne (gem. Schoterland). Zijn ouders lieten tussen 1761 en 1769 vier kinderen dopen (Hervormd): Keijmpe, Sijtse, Wijtske en Marijke. Gedoopt (Hervormd) op 04-10-1761 te Kortezwaag, overleden op 11-01-1836 om 20:00 uur te in het huis No. 128 staande te Nijehaske[rschans] (gem. Haskerland - Fr.) op 74-jarige leeftijd (aangifte door: zijn zoon Ide en zijn aanbehuwd zoon Jacob Jans DIJKSTRA), als echtgenoot van Antje Hommes KUIPER, [eerder] weduwenaar van Jantje GJALTS; nalatende zeven kinderen: Jolt (uit zijn 1e huwelijk) en Antje, Homme, Ids, IJde, Hans en Egbert (uit zijn 2e huwelijk); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1786 (bij zijn 1e huwelijk) te Rotstergaast, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1789 (bij zijn 2e huwelijk) te Rottum (onder Oudeschoot), erna ook. Hij woonde in juni 1811 (huwelijk zoon Jolt) te Rottum. Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming SintJohannesga) met zijn [vrouw Antje HOMMES en hun] kinderen Hotse, Wietske, A[n]tje Hommen Ids, Ide, Hans en Egbert te Rottum. Zijn zoon Gjolt [uit zijn 1e huwelijk] woonde toen onder SintJohannesga (gem. Schoterland). Hij woonde in 1821 (belijdenis vrouw) te Rottum. Hij woonde in 1822 (inschrijving vrouw met attestatie) te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.). Hij leende in 1824 samen met zijn vrouw Antje Hommes KUIPERS fl. 600,- ; zij woonden toen te Haskerdijken. Hij woonde in 1828 (huwelijk zoon Homme) te Haskerdijken.
Ondertrouwd (1) 00-04-1786 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-04-1786 te Oudeschoot (Hervormd), beide te Rotstergaast, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Jantje JOLTS, 29 jaar oud (zie 133921).
Ondertrouwd (2) 00-10-1789 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-10-1789 te Oudeschoot (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Antje HOMMES (KUIPERS (1818), KUIPER (1821)), 17 jaar oud (zie 91643). Zij lieten tussen 1790 en 1812 te Oudeschoot/Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hotze, Wijtske, Antje, Homme, Ids, Iede (zoon), Hans, Siemen en Egbert; alle negen werden geboren te Rottum. Wijtske huwde in 1818 te Schoterland met Jacob Jans DIJKSMA. Antje huwde met Siebe Sipkes BOSMA en huwde in 1864 te Schoterland met de weduwnaar Teije Egberts WASLANDER. Hans huwde in 1831 te Haskerland (Fr.) met Jacobje Tijsses GROENEVELD en huwde in 1863 te Schoterland met de weduwe Gertje Hanzes VISSER. Siemen overleed voor 1812 te Rottum. Egbert huwde in 1837 te Haskerland met Martzen Tammes HEIDA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolt (GaltT) KEIMPES (KEIMPEMA (1811)) (zie 71086).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
133786    Lucas HOTZES (van ZWINDEREN (1815), van SINDEREN, van SENDEREN), arbeider (1815), schipper (<1832), geboren op 05-03-1778 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Hotze ANNES en Harmina Lucas' HELLENDOORN. [N.B. Volgens zijn ouverlijdensakte was hij geboren ca 1788 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.) als zoon van Hotze Ulbes van SINDEREN en Harmina Lucas' HELLENDOORN; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn 2e huwelijksakte.], overleden op 15-11-1832 om 17:30 uur te in [zijn] schip liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden (Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria Philippus' DUBIEN, eerder weduwnaar van Aukje Johannes' KOEK; gedomiliceerd te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.). Hij woonde in 1815 (overlijden vrouw / geboorte dochter) te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.).
Gehuwd met Aukjen Johannes' KOEK (zie 133787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Lucas' van SENDEREN (van ZWINDEREN (1815), SENDEREN (1838)) (zie 133785).

38480    Trijntje HOTZES.
Gehuwd met Bauke MARKUS (zie 38479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Markus Baukes de GRAAF (zie 38478).

140033    Jan HEITEN Klaassen HOULO, wisselwachter (1913,1920), geboren op 17-02-1876 om 16:00 uur te in het huis van zijn ouders [met] No. 19 (Wijk 1) te Meppel (Dr.), overleden op 05-04-1960 om 07:15 uur te Meppel (Dr.) op 84-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jitske van der BIJ. Zoon van Klaas Diederik Jans HOULO (zie 140029) en Geertje Jans HAUWLO (zie 140030).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-11-1913 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Jitske Siebes van der BIJ, 34 jaar oud (zie 140034). Zij kregen in 1920 te Meppel een levenloos geboren dochter. {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-05-1909 te Zwartsluis met Jan Stoffels LEEUW, 38 jaar oud (zie 140039).}
 
140029    Klaas Diederik Jans HOULO, scheepsjager (1875,1876,1892,<1896), arbeider (1880,1881,1883,1884), geboren op 03-04-1850 om 06:00 uur te in het huis van zijn ouders [met] No. 441 (Wijk 6) te Meppel (Dr.), overleden op 08-12-1896 om 07:30 uur te in [het huis] No. 97 (Wijk 6) te Meppel (Dr.) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje HAUWLO. Zoon van Jan Eits HOUWLO (HOULO (1838), HAUWLO (1875)) (zie 28900) en Fennegien Stevens (Fenna) BAKKER (zie 28901).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Meppel (Dr.) met Geertje Jans HAUWLO, 25 jaar oud (zie 140030). Zij waren in de 6e graad verwant aan elkaar: beide achterkleinkind van Jan Eits HAULO en Hendrikje Jans OTTINK. Zij kregen tussen 1876 en 1884 te Meppel (Dr.) vier kinderen, genaamd: Jan HEITEN en Fenna (3x). Fenna-1 overleed met 9 maanden te Meppel. Fenna-2 overleed met 3 maanden te Meppel. Fenna-3 overleed met 7,5 jaar te Meppel.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88885    Jan op het HOUT, geboren ca 1725. Hij woonde in 1750 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 22-03-1750 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 12-04-1750 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Trijntjen Jacobs CREDIJT, 29 jaar oud (zie 88866), [N.B. Zij lieten te Steenwijk geen kinderen dopen (N.G.).].
 
132939    Antje Harmens op 't HOUT.
Gehuwd met Fokke Johannes' STEGGERDA (zie 132938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Doedtje Fokkes (zie 132937).

67165    Aukjen Johannes' van HOUT, geboren op 07-10-1801 te Workum (Fr.). Zij woonde in 1829 (bij haar huwelijk) te Workum (Fr.).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1829 te Workum (Fr.) met Albertus Taco's KUIPER, 30 jaar oud (zie 67164).
 
116008    Aaltje Johannes' van HOUTEN, geboren ca 1803 te Compagnie onder Jubbega Schurega (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Johannes Meiles van HOUTEN en Froukjen Jans van HOUTEN.
Gehuwd op 07-04-1833 te Schoterland (Fr.) met Jan JANS (KERKE (1833), KERKER (1850)), 30 jaar oud (zie 116007). {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 08-09-1850 te Bolsward (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Hendriks de VRIES (zie 116010).}
 
109697    Angenite Anna van HOUTEN.
Gehuwd met Johan Marcus Busch ADRIANI (zie 109696).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89648    Antje Jans van HOUTEN. Zij woonde in 1850 (huwelijk dochter Geertje) in de Compagnie onder Jubbega Schurega (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Jan Tjietzes BERGSMA (zie 89647).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57582    Frans van HOUTEN, koopman (1845).
Gehuwd met Willemina HONSIGER (zie 57583).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83981    Gaele Lieuwes van HOUTEN, arbeider (1866). Hij woonde in 1866 (huwelijk dochter Lieuwkjen) in het dorpe het Meer (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Wietske Wiebes van ROEDEN (zie 83982).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwkjen Gaeles (zie 83980).

34771    Hendricus Johannis (Hendrik) van HOUTEN (EBBELING (1834), EBBELINK (1841)), militair (1834), zadelmaker (1838,1841), geboren op 06-02-1812 te Steenwijk, [N.B. Van zijn ouders werd geen huwelijk ingeschreven. Zijn moeder was bij zijn geboorte nog gehuwd met haar 1e man. Vermoedelijk was hij geboren buiten echte.], overleden op 22-01-1849 te Steenwijk op 36-jarige leeftijd, als echtgenoot van Trijntje Willems van der LICHT. Hij woonde op 16-03-1831 te Workum (Fr.). Hij werd toen ingedeeld als dientplichting militair voor de duur van vijf jaar. Zijn signalement was toen: lengte 1 el + 6 palmen + 1 duim + 8 strepen, rond aangezigt, rond voorhoofd, bruine oogen, lange neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbraauwen en geen merkbare teekenen. Zijn onderdeel werd in 1831 ingezet bij de tiendaagsche veldtogt in Belgie. Hij ontving voor zijn inzet daarbij op 15-04-1832 het Metalen Kruis. Hij diende in 1832, 1833 en 1834 bij het mobiele leger dat werd ingezet bij de opstand in Belgie. Hij ging op 22-10-1836 met opbepaald verlof. Hij werd op 15-09-1839 gepasporteerd, wegens de beëindiging van de dienst. Zoon van Hendrik Migchiels (Johannis Gerardus Hendricus) EBBELING (EPPLEE (1799), EBBELINK (1812), van HOUTEN (1812)) (zie 113915) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804), KAAT (1812)) (zie 101454).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-03-1838 te Steenwijk met Trijntje Willems Pieters (Trintje) van der LICHT, 24 jaar oud (zie 68500). {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 04-06-1858 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Lebbert Jacobs SEVERINK, 52 jaar oud (zie 82097).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Hendriks EBBELING (EBBELINK (1862)) (zie 68497).
   2.  Pieter Hendriks EBBELINK (zie 80878).
   3.  Hendrik Hendriks EBBELING (EBBELINK (1871)) (zie 144458).

57581    Jantje Franssen (Naatje) van HOUTEN, naaister (1845), geboren ca 1825 te Wijhe, dochter van Frans van HOUTEN (zie 57582) en Willemina HONSIGER (zie 57583).
Gehuwd op 21-02-1845 te Hasselt met Anthonij Egberts van SMIRREN (zie 57580).
 
113920    Jantje Johannes (Janke) van HOUTEN (EBBELING (1840)), geboren op 23-02-1814 te Steenwijk. Zij woonde in 1840 (bij haar huwelijk) te Workum (Fr.). Dochter van Hendrik Migchiels (Johannis Gerardus Hendricus) EBBELING (EPPLEE (1799), EBBELINK (1812), van HOUTEN (1812)) (zie 113915) en Jantien Pieters (Jantje) KOK (KOKS (1799), BAST (1804), KAAT (1812)) (zie 101454).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-02-1840 te Workum (Fr.) met Douwe Jurjens de JAGER, 28 jaar oud (zie 113919).
 
72190    Leena Jans van HOUTEN. Zij woonde in 1821 (huwelijk zoon Eile) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Ynze EILES de JONG (zie 72189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eile Ynzes (zie 72187).

83980    Lieuwkjen Gaeles van HOUTEN, dienstmeid (1866), geboren ca 1840 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1866 (bij haar huwelijk) in het dorpe het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Gaele Lieuwes van HOUTEN (zie 83981) en Wietske Wiebes van ROEDEN (zie 83982).
Ondertrouwd op 29-09-1866 te Schoerland (Fr.) met Andries Jans VLODDER (zie 83979).
 
94086    Maria Sophia van HOUTEN.
Gehuwd met Barend JANSEN (zie 94085).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Elisabeth Barends (zie 94084).

125926    Moses Hartogs van HOUTEN, kleermaker (1813), geboren ca 1762 te Amsterdam, zoon van Hartog ISAAC en Roosje MEIJER.
Gehuwd op 21-03-1813 te Amsterdam, zij weduwe. Echtgenote is Judith JACOBS (zie 125925). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-09-1808 te Giethoorn, gehuwd 00-09-1808 te [Amsterdam], hij [weduwnaar] woonagtig alhier [= te Giethoorn], zij woonagtig te Amsterdam. Echtgenoot is Moses JOSEPH (de VRIES (1858)) (zie 125923).}
 
101798    Johannes Christiaan HOUTENBRINK.
Gehuwd met Margaretha FRINGS (zie 101799).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101797    Johannes Gerardus Jacobus Johannes' HOUTENBRINK, kellner (1927), geboren ca 1892 te Rotterdam (Z.H.). Hij woonde in 1927 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Johannes Christiaan HOUTENBRINK (zie 101798) en Margaretha FRINGS (zie 101799).
Gehuwd op 01-12-1927 te Amsterdam met Francisca Theodora Annes ZWAGA, 23 jaar oud (zie 101788).
 
153514    Catharina Pieters HOUTER, geboren ca 1850 te Alkmaar (N.H.), overleden op 22-11-1927 om 04:00 uur te Alkmaar (N.H.), als echtgenote van Fokke VIERKANT. Dochter van Pieter Reiers HOUTER (zie 153515) en Femmetje Cornelis' ELLES (zie 153516).
Gehuwd op 06-05-1877 te Alkmaar (N.H.) met Fokke Hendriks VIERKANT, 30 jaar oud (zie 153509).
 
153515    Pieter Reiers HOUTER, landbouwer (1846), melkverkooper (1877,<1892), geboren ca 1822 te Hensbroek (N.H.), zoon van Reier HOUTER (geboren ca 1789 te Schellinkhout (N.H.)) (overleden op 22-12-1826 te Hensbroek (N.H.)) en Neeltje Gerrits TEGEL (geboren ca 1789 te Bergen (N.H.)) (overleden op 21-03-1860 te Oudorp (N.H.)). Zijn grootouders van moederszijde waren: Gerrit TEGEL en Geertje BLOM. Overleden op 24-09-1892 om 07:00 uur te in het huis No. 130 staande aan het Zeglis (Wijk F) te Alkmaar (N.H.) (aangifte door: zijn aanbehuwd zoon Fokke VIERKANT (46 jr., politieagent te Alkmaar) en zijn aanbehuwd zoon Biem BAKKER (36 jr., schipper te Alkmaar)), als echtgenoot van Femmetje ELLES.
Gehuwd op 03-05-1846 te Alkmaar (N.H.) met Femmetje Cornelis' ELLES (zie 153516).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29826    Trijntje Teunis HOUTER, geboren ca 1763.
Gehuwd met Andries Jansz SMIT (zie 29825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Krelisje Andries (zie 29824).

39367    Maritje Elberts HOUTHOF, geboren ca 1741. Zij woonde in 1766 (bij haar huwelijk) te Hoorn (N.H.).
Ondertrouwd op 24-08-1766 te Blokzijl, [te Blokzijl] attestatie gegeven na[ar] Hoorn (N.H.). Gehuwd voor de kerk 00-09-1766 te [Hoorn] (N.G.). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. te Hoorn (N.H.). Echtgenoot is Evert Peters PANDER (zie 39355).
 
109334    Marretje HOUTHUIZEN, overleden voor 1834.
Gehuwd met Willem VLAANDEREN (zie 109333).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willems (zie 109332).

73645    Egbert HOUTJES.
Kind:
   1.  Gerrit EGBERTS (zie 36754).

123812    Jan Piets HOUTKAMP, kleermaker (1857), geboren ca 1829 te Meppel (Dr.), zoon van Piet Reits HOUTKAMP (wever - 1825) (overleden op 13-05-1845 te Balinge (gem. Westerbork - Dr.)) en Anna Elizabeth Jans OTTEN (overleden op 23-03-1854 te Stad Ommen), die huwden op 13-04-1825 te Meppel (Dr.) (beide geboren te Meppel).
Gehuwd op 15-05-1857 te Meppel (Dr.) met Geesje Hendriks de KLEINE (zie 123811). {Zij is later gehuwd op 12-04-1884 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Dominicus Derks APPERLO, 43 jaar oud (zie 123804).}
 
44821    Aaltje HOUTMAN.
Gehuwd met Jurrien Jans KAPERS (zie 44820).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartjen Jurriens (Marrigje) (KAPER (1851)) (zie 40653).

47166    Aaltje Petersen HOUTMAN, geboren ca 1763, overleden op 28-04-1811 te Zwartsluis, als echtgenote van Jurjen KAPER. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Nijkerk (Gld.).
Ondertrouwd op 27-12-1783 te Zwartsluis. Te Zwartsluis attestatie verleent naar Nijkerk. Gehuwd voor de kerk 00-01-1784 te Nijkerk? (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te Nijkerk. Echtgenoot is Jurrien Jans KAPER (zie 23615). {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 01-11-1811 te Zwartsluis. Hij weduwnaar geboren te Wanneperveen, zij weduwe geboren te Zwartsluis. Echtgenote is Aaltje Wiechers KRABBE, 37 jaar oud (zie 47178). Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 26-09-1812 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Geertje Theunis KIKKE (BOXEM (1842)), 38 jaar oud (zie 61618).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jurriens (zie 70953).
   2.  Merrigje Jurriens (zie 47177).
   3.  Piet Jurriens (zie 47167).
   4.  Andries Jurriens KAAPER (zie 47168).
   5.  Jurjen Jurjens (zie 47169).
   6.  Femmigje Jurriens (zie 47170).
   7.  Lammigje Jurriens (zie 47171).
   8.  Jantje Jurriens KAAPER (zie 47172).
   9.  Lambert Jurriens KAAPER (zie 47173).
   10.  Willemina Jurriens (zie 47174).
   11.  Reingje Jurriens (zie 47175).
   12.  Willem Jurriens (zie 47176).

14462    Anna Elizabeth HOUTMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-02-1772 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Roelof HOUTMAN (zie 14460) en Johanna NIKKELS (zie 14461).
 
14460    Roelof HOUTMAN, geboren ca 1748.
Gehuwd voor de kerk ca 1771 met Johanna NIKKELS (zie 14461).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elizabeth (zie 14462).

66579    Cornelis Martinus Franciscus' van HOUTS, schoenmaker (1839), geboren ca 1812 te 's Gravenhage, zoon van Franciscus van HOUTS (zie 66580) en Catharina KORVINK (zie 66581).
Gehuwd op 03-11-1839 te Medemblik (N.H.) met Aagje Jans WAAL (zie 66578).
 
66580    Franciscus van HOUTS.
Gehuwd met Catharina KORVINK (zie 66581).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Martinus Franciscus' (zie 66579).

126371    Cornelis Douwes HOUTSMA, timmerman (1819,1820), timmerknecht (1829,<1837), geboren ca 1790 te Boksum (gem. Menaldumadeel - Fr.), zoon van Douwe WIJTZES [HOUTSMA (1820)] en Agnietje KORNELIS. Overleden op 18-08-1837 om 01:00 uur te in het huis No. 59 te Deinum (gem. Menaldumadeel - Fr.), als echtgenoot van Teetske Jans FEITSMA, [eerder] weduwnaar van Christina Tiedes VISSER; nalatende drie minderjarige kinderen: Angenietje, Aukje en Jan (uit zijn 2e huwelijk) [en zoon Douwe (uit zijn eerste huwelijk)]; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1829 (overlijden 1e vrouw) in een ongenummerd huis te Deinum (gem. Menaldumadeel - Fr.).
Gehuwd (1) op 25-06-1820 te Leeuwarden (Fr.) met Stijntje Tiedes (Christina) VISSER (zie 126372). Zij kregen in 1819 te Leeuwarden en ca 1824 te Deinum (gem. Menaldumadeel - Fr.) twee kinderen: Douwe en Dirk. Dirk overleed met 5 jaar te Deinum.
Gehuwd (2) op 01-12-1830 te Menaldumadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Taetske Jans FEITSMA (zie 126373).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Douwe Cornelis' (zie 126370).

126370    Douwe Cornelis' HOUTSMA, onderwijzer aan de zwemschool (1851), geboren op 04-05-1819 om 17:00 uur te ten huize van de aangeefster [met] No. 144 (Wijk K) te Leeuwarden (Fr.) (aangifte door: Janke VISSER (22 jr., naaister te Leeuwarden)), de ouders mede aldaar wonende; buiten echte geboren; kind erkend door de ouders bij hun huwelijk op 25-06-1820 te Leeuwarden (Fr.). Overleden voor 1883 te [Amsterdam]. Hij woonde in 1851 (bij zijnhuwelijk) te Amsterdam, erna ook. Hij woonde in 1876 (huwelijk dochter Anna Judit) te Amsterdam. Zoon van Cornelis Douwes HOUTSMA (zie 126371) en Stijntje Tiedes (Christina) VISSER (zie 126372).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-08-1851 te Amsterdam met Geesien Johannes' VIERHOVEN, 29 jaar oud (zie 126366). Zij kregen tussen ca 1853 en 1862 te Amsterdam drie kinderen, genaamd: Anna Judit, Cornelis en Christina Johanna. Anna Judit huwde in 1876 te Amsterdam met Jan Theodorus' RUWERS en overleed in 1926 te Hilversum (N.H.), als zijn weduwe. Cornelis huwde in 1883 te Amsterdam met Dirkje Gerrits MUNTS. Christina Johanna huwde in 1891 te Amsterdam met Johan Nicolaas Jan Abrahams van KLUIJVE en huwde in 1910 te Amsterdam met de weduwnaar Anthonij Derks VISSCHER.
 
89589    Aaltje Gerrits HOUTTUIJN, geboren ca 1776 te Hoorn (N.H.), overleden op 07-02-1851 te Beverwijk (N.H.), als echtgenote van Cornelis MESSCHAERT. Dochter van Gerrit HOUTTUIJN (zie 89596) en Maria BREGGER (zie 89597).
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1800 te Hoorn (N.H.) met Cornelis Nicolaas' MESSCHAERT (zie 89588).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Cornelis' (zie 89590).

128336    Cornelia Franssen HOUTTUIJN, geboren op 25-08-1753 te Amsterdam, dochter van Frans HOUTTUIJN en Geertje OLIJSLAGER. (gezindte: Doopsgezind), overleden op 18-09-1837 te Hoorn (N.H.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Corneliszoon de WIT.
Gehuwd voor de kerk ca 1779 met Jan Cornelisz de WIT (zie 128335). Zij kregen tussen ca 1780 en 1790 te Hoorn (N.H.) zeven kinderen, genaamd: Cornelis, Pieter, Frans, Geertje (Geertrui), Maria, Klaas en Elisabeth. Cornelis huwde [mogelijk] met Elisabeth Volkers SCHELLINGER en overleed voor 1812, als haar echtgenoot. Pieter huwde met Geertrui TIELEMAN en overleed in 1858 te Hoorn, als haar echtgenoot. Frans huwde in 1818 te Hoorn met Neeltje Pieters MESSCHAART [MESSCHAERT (1857)] en overleed in 1857 te Enkhuizen (N.H.), als haar weduwnaar. Geertje huwde in 1821 met haar zwager Izaak Nicolaas' MESSCHAERT en overleed in 1865 te Enkhuizen, als zijn weduwe. Maria huwde met Izaac Nicolaas' MESSCHAERT en overleed in 1820 te Hoorn, als zijn echtgenote. Elisabeth overleed in 1837 te Hoorn, vermoedelijk ongehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas WITSMEER Jans (zie 128334).

89598    Eva Agatha Pieters HOUTTUIJN, geboren 00-11-1811 te [Hoorn], overleden op 11-12-1811 te Hoorn (N.H.), dochter van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
 
89599    Eva Agatha Pieterzoon HOUTTUIJN, geboren op 08-03-1814 te Hoorn (N.H.), overleden op 31-01-1873 te Monnikendam (N.H.) op 58-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
 
89596    Gerrit HOUTTUIJN, geboren ca 1745.
Gehuwd voor de kerk ca 1770 met Maria BREGGER (zie 89597).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
89595    Gerrit Pietersz HOUTTUIJN, geboren ca 1802 te Hoorn (N.H.), overleden op 08-09-1838 te Hoorn (N.H.), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
 
89582    Johanna Maria Pieters HOUTTUIJN, geboren op 22-11-1806 te Hoorn (N.H.), overleden op 28-01-1891 te Monnikendam (N.H.) op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-10-1835 te Hoorn (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Adriaan Pieters SLIGCHER (zie 89583).
 
89600    Maria Johanna Pieterzoon HOUTTUIJN, geboren op 05-06-1809 te Hoorn (N.H.), overleden op 20-01-1866 te Monnikendam op 56-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
 
89581    Pieter Gerrits HOUTTUIJN, koopman (1835), geboren ca 1771 te Hoorn (N.H.), overleden op 10-12-1847 te Hoorn (N.H.), als weduwnaar van Johanna EINDHOVEN. Zoon van Gerrit HOUTTUIJN (zie 89596) en Maria BREGGER (zie 89597).
Gehuwd voor de kerk op 08-05-1801 te Blokzijl met Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)), 23 jaar oud (zie 36325).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
89586    Willem Pieters HOUTTUIJN, makelaar (1858,1860), boekhouder (1860), geboren ca 1805 te Hoorn (N.H.), overleden op 24-10-1874 te Hoorn (N.H.), als weduwnaar van Wilhelmina Sophia Maria TIMMERMAN HUBERT, eerder weduwnaar van Petronella TASMAN. Zoon van Pieter Gerrits HOUTTUIJN (zie 89581) en Jantje IJntjes (Jannetje,Johanna) EINDHOVEN (EIJNDHOVEN (1835)) (zie 36325).
Gehuwd (1) op 04-05-1848 te Hoorn (N.H.), zij weduwe. Echtgenote is Petronella Willems TASMAN (zie 89587). {Zij was eerder gehuwd op 20-01-1831 te Hoorn (N.H.) met Nicolaas Cornelis' MESSCHAERT (zie 89590).}
Gehuwd (2) op 15-03-1860 te Hoorn (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Wilhelmina Sophia Maria TIMMERMAN HUBERT (zie 89591). {Zij was eerder gehuwd voor 1860 met Hendrik van DAALEN (zie 89594).}
 
113070    Antje HOUTWIPPER, overleden op 23-12-1886 te 's Gravenhage (Z.H.), als echtgenoote van Willem KETTMANN.
Gehuwd voor 1886 met Willem Johans KETTMANN (KETTMAN (1891)) (zie 113052). {Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 02-05-1891 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe, beide met een Certificaat van Onvermogen. Echtgenote is Johanna Margaretha Johannes' HERSKAMP (van HERSKAMP (1889)), 44 jaar oud (zie 113051).}
 
65543    Geesje HOUTZAGER. Zij woonde in 1850 (huwelijk zoon Jan) te Spaarndam (N.H.).
Gehuwd met Antonie van der VIJGH (zie 65542).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Antonies (zie 65541).

134400    Regina (Huijgina,Harngina) HOUVENAAR (HOEVENAER (1742), HOEVENAAR (1750)), geboren ca 1695, overleden op 14-08-1750 te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), als echtgenote van Bernardus VOLLENHOVEN; nalatende één onm[ondige] zoon; aangegeven op 24-08-1750. Begraven 00-08-1750 te in of bij de Buurkerk te Utrecht, begraven met 8 dragers voor fl. 2,-.
Ondertrouwd (1) op 28-04-1720 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn vader / haar matertera Alarda van WIJK), gehuwd voor de kerk op 14-05-1720 te Utrecht met Johannes Abrahams de KNIJFF (de KNIJF (1742)), 19 jaar oud (zie 134401). Zij lieten tussen 1721 en 1728 te Utrecht vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Neeltje, Abraham, Nikolaas, Abraham en Johannes.
Ondertrouwd (2) op 20-05-1742 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 03-06-1742 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe]. Echtgenoot is Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-04-1722 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn vader / haar vader), gehuwd voor de kerk op 05-05-1722 te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387). Er werd van hen op 00-05-1734 in of bij de Buurkerk te Utrecht (Ut.) een kind gratis beg[raven] (overleden op 13-05-1734 [in het huis staande] aan de Lijnmarkt te Utrecht). Er werd van hen in of bij de Buurkerk te Utrecht een kind beg[raven] voor fl. 1,- (overleden [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (over de Donkerstraat)). Hij is later ondertrouwd op 20-04-1755 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 08-05-1755 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Niesje Jans van BEEK (van der BEEK (1755)), 40 jaar oud (zie 134406), [Van hen werden te Utrecht geen kinderen gedoopt (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
68789    Marijtje Jans (Maria) HOUWAARD, koloniste (<1849), geboren ca 1786 te Lisse (Z.H.), dochter van Jan HOUWAARD (begraven op 01-06-1795 te Sassenheim (Z.H.)) en Marritje (Margritha) STAAL (overleden op 12-04-1827 te Hillegom (Z.H.)). Overleden op 10-01-1849 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), als weduwe [van Jan SMIT, eerder weduwe] van Reekes van LOUWEN. Zij woonde in 1837 (bij haar 2e huwelijk) te De Wijk (Dr.). Zij woonde in 1846 (overlijden 2e man) in het huis No. 558 (Wijk 11) te Meppel (Dr.).
Gehuwd op 03-06-1837 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe van Rijkus van LOENEN (overleden op 08-02-1835 te De Wijk (Dr.)). Echtgenoot is Jan GERRITS (SMIT (1796)), 63 jaar oud (zie 68788). {Hij was eerder ondertrouwd op 23-09-1786 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-10-1796 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenote is Willempien Hermens RIEMER, 21 jaar oud (zie 74533). Zij lieten tussen 1797 en 1800 te Zwartsluis drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Gerrit, Herm en Trijntje.}
 
152173    Lena Willems van HOUWELINGEN, geboren op 07-02-1826 te Hardinxveld (Z.H.), dochter van Willem Klaasz van HOUWELINGEN (geboren in 1798 te Giessendam (Z.H.)) en Jacoba Lodewijks BLOKLAND (geboren in 1801 te Hardinxveld (Z.H.)), die huwden op 04-09-1825 te Hardinxveld. Haar grootouders van vaderszijde waren: Klaas van HOUWELINGEN en Lena HANSUM. Haar grootouders van moederszijde wareen Lodewijk BLOKLAND en Neeltje MUDDE. Overleden op 16-02-1864 te Hardinxveld (Z.H.) op 38-jarige leeftijd, als echtgenote van Frederik PIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-04-1854 te Hardinxveld (Z.H.) met Frederik Johannes' PEIN (PIJN (1864)), 32 jaar oud (zie 152172).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem Frederiks (zie 152171).

100471    Koendert Berends HOUWEN, overleden op 19-08-1830 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.).
Gehuwd voor 1831 met Bartjen (Beertjen) JAKOBS (HOFMAN (1831)) (zie 100447). {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-11-1831 te Vledder (Dr.) met Jan KOOPS (DEKKER (1831)), 41 jaar oud (zie 100454).}
 
147970    Aafje Berends HOUWER, geboren op 22-12-1865 te Steenwijkerwold, overleden op 09-01-1866 te Huttenberg (gem. Steenwijkerwold), 18 dagen oud, dochter van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
 
147971    Aafje Berends HOUWER, geboren op 17-05-1870 te Steenwijkerwold, overleden op 09-06-1871 te Huttenberg (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, dochter van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
 
120489    Aaltje Gerards HOUWER, geboren op 04-02-1870 te Steenwijkerwold, dochter van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1893 te Steenwijkerwold met Machiel Jacobs KOSTER (zie 120494).
 
101806    Aaltje Geugjes HOUWER, arbeidersche (1868), geboren op 29-01-1845 te Steenwijkerwold, dochter van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Steenwijkerwold met Meindert KUPERUS, 24 jaar oud (zie 101805).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arendina Meinderts (zie 101804).

101909    Aaltjen Berends HOUWER, dienstmaagd (1832), geboren op 08-06-1806 te Thij, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 22-06-1806 te Steenwijkerwold, overleden op 19-02-1887 om 23:00 uur te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Doeke Tettes van der LINDE; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Berent GEERTS (HOUWER (1799)) (zie 79614) en Annegjen GEUGJES (zie 38940).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-09-1832 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenoot is Doeke TETTES (van der LINDE (1812), van der LENDE (1829)), 33 jaar oud (zie 101904). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1829 te Oldemarkt met Kunnigjen Egbertus' van der VOORT, 28 jaar oud (zie 101816).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Doekes van der LENDE (zie 56217).
   2.  Trijntje Doekes van der LENDE (zie 84754).
   3.  Jantje Doekes van der LINDE (zie 101905).

107434    Albert Egberts HOUWER, metselaar (1899), geboren op 30-10-1877 te Steenwijk, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1899 te Steenwijk met Petertje Dirks van WIJNGAARDEN, 22 jaar oud (zie 153426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judikje Alberts (zie 107433).

153432    Albert Egberts HOUWER, metselaar (1899), geboren op 30-10-1877 te Steenwijk.
 
107439    Anna Egberts HOUWER, dienstmeid (1888), geboren op 24-02-1865 te Steenwijk, "tweeling met Roelof", overleden op 12-11-1951 te Steenwijk op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Jan de VRIES. Zij woonde in 1942 (overlijden man) te Steenwijk. Dochter van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1888 te Steenwijk met Jan Hansen de VRIES (zie 107450).
 
93833    Anna Hendriks HOUWER, geboren ca 1737 te [Steenwijk]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0286) met haar vader in de Oosterstrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Dochter van Henrikus Casimier (Hendrik) HOUWER (zie 93830) en Anna Nikolaas' van der BRUGGE (zie 93822).
 
150394    Anna Roelofs HOUWER, geboren op 23-10-1909 te Steenwijk, "tweeling met Grietje", dochter van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
 
63273    Annigje Geugjes HOUWER, geboren op 25-07-1836 te Steenwijkerwold, overleden op 16-03-1924 om 21:30 uur te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als echtgenoote van Albert WEIJS. Dochter van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-03-1867 te Ambt Vollenhove met Albert Andries' WEIJS (zie 63272).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Alberts (zie 63286).
   2.  Dina Alberts (zie 63295).
   3.  dochter (zie 63284).
   4.  Andries Alberts (zie 63288).
   5.  Geuje Alberts (zie 63285).
   6.  Geuje Alberts (zie 63292).
   7.  Willem Alberts (zie 63271).

101287    Antien Dirks (Aaltje) HOUWER, geboren op 24-11-1825 te Steenwijk, dochter van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-11-1846 te Steenwijk met Lucas Arnoldus' STEFFENS (zie 101293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Lucas' (zie 101305).
   2.  Arnoldus Lucas' (zie 101314).
   3.  Arnoldus Lucas' (zie 101315).

120492    Arend Gerards HOUWER, onderwijzer (1898), geboren op 25-10-1874 te Steenwijkerwold. Hij was op 17-08-1898 te Deventer getuige bij het huwelijk van zijn broer Gerrit. Hijzelf woonde toen te Utrecht (Ut.). Zoon van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
 
147969    Arendina Berends HOUWER, geboren op 12-09-1863 te Steenwijkerwold, overleden op 12-11-1950 om 02:30 uur te Velsen (N.H.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter HAVEMAN. Zij werd op 14-04-1884 te Steenwijkerwold (geboorte zoon Berend), 12 dagen voor haar huwelijk met de natuurlijke vader van dit kind, ongehuwd moeder. Dochter van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-04-1884 te Steenwijkerwold, wettiging van een kind: Berend (geboren op 14-04-1884 te Steenwijkerwold). Echtgenoot is Pieter Berends HAVEMAN, 27 jaar oud (zie 147973).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
120490    Arendina Gerards HOUWER, geboren op 04-12-1871 te Steenwijkerwold, overleden op 30-04-1872 te Oosterhoek (gem. Steenwijkerwold), 148 dagen oud, dochter van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
 
147980    Berend Geerts HOUWER, metselaar (1931), geboren op 31-10-1903 te Steenwijkerwold, zoon van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-10-1931 te Olst met Willemina Frederika Derks DIJK (zie 147986).
 
136075    Berend Geugjen HOUWER, arbeider (1858,1859,1860,1863,1865,1866,1870,1872,1884), landbouwer (1892), geboren op 19-08-1825 te Steenwijkerwold, overleden op 17-10-1900 te Tuk (gem. Steenwijkerwold) op 75-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantien OVINGE. Zoon van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-05-1858 te Steenwijkerwold met Jantien Simens (Jantjen) OVINGE, 29 jaar oud (zie 136082).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Berends (zie 147967).
   2.  Siemen Berends (zie 147968).
   3.  Arendina Berends (zie 147969).
   4.  Aafje Berends (zie 147970).
   5.  Geert Berends (zie 147965).
   6.  Aafje Berends (zie 147971).
   7.  Grietje Berends (zie 147972).

93831    Clasina Hendriks HOUWER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 24-09-1728 te Steenwijk, overleden voor 1734 te Steenwijk, dochter van Henrikus Casimier (Hendrik) HOUWER (zie 93830) en Anna Nikolaas' van der BRUGGE (zie 93822).
 
93832    Clasina Hendriks HOUWER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G,) op 15-12-1734 te Steenwijk, dochter van Henrikus Casimier (Hendrik) HOUWER (zie 93830) en Anna Nikolaas' van der BRUGGE (zie 93822).
 
107447    Dirk Egberts HOUWER, metselaar (1887), geboren ca 1863 te Steenwijk, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 07-05-1887 te Steenwijk met Jantje JONKER (zie 107448).
 
79626    Dirk Geerts HOUWER, molenaarsknegt (1822), arbeider (1825,1827,1830,1834,1837,1840,1846,1860), molenaar (1829), werkman (1851), metselaar (1858), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 08-09-1802 te Steenwijk, overleden op 03-07-1877 te Steenwijk op 74-jarige leeftijd, als weduwnaar van Annigje KOK. Hij woonde in 1829 (overlijden moeder) te Steenwijk. Zoon van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-11-1822 te Steenwijk, één kind gewettigd: Janna (geboren op 13-11-1822 te Steenwijk). Echtgenote is Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)), 24 jaar oud (zie 79639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Dirks (Johanna) (KOK (1822)) (zie 101285).
   2.  Antien Dirks (Aaltje) (zie 101287).
   3.  Geert Dirks (zie 79640).
   4.  Niesien Dirks (zie 101289).
   5.  Jacob Dirks (zie 101290).
   6.  Egtbert Dirks (zie 101291).
   7.  Pieter Dirks (zie 101292).

107446    Egbert Egberts HOUWER, geboren op 04-10-1884 te Steenwijk, overleden op 06-03-1887 te Steenwijk op 2-jarige leeftijd, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
101286    Egbert Geerts HOUWER, geboren op 13-04-1807 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-04-1807 te Steenwijk (getuige(n): Faakje DIES), zoon van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
 
150392    Egbert Roelofs HOUWER, geboren op 15-09-1897 te Steenwijk, overleden op 05-05-1898 te Steenwijk, 232 dagen oud, zoon van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
 
136076    Egbertus Geugjen HOUWER, geboren op 07-01-1827 te Steenwijkerwold, zoon van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
 
136077    Egbertus Geugjen HOUWER, geboren op 03-12-1828 te Steenwijkerwold, zoon van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
 
101291    Egtbert Dirks HOUWER, metselaarsknecht (1860), metselaar (1860,1865,1870,1872,1875,1877,1880,1884,1887,1888,1892,1895,1899,1901), timmerman (1867), geboren op 18-02-1837 te Steenwijk, zoon van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1860 te Steenwijk met Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Egberts (zie 107437).
   2.  Dirk Egberts (zie 107447).
   3.  Roelof Egberts (zie 107438).
   4.  Anna Egberts (zie 107439).
   5.  Trijntje Egberts (zie 107440).
   6.  Gijs Egberts (zie 107441).
   7.  Sientje Egberts (zie 107442).
   8.  Johanna Egberts (zie 107443).
   9.  Albert Egberts (zie 107434).
   10.  Jacob Egberts (zie 107444).
   11.  zoon (zie 107445).
   12.  Egbert Egberts (zie 107446).

136037    Everdina Gerrits HOUWER, geboren op 22-02-1868 te Steenwijkerwold, overleden op 10-05-1937 om 16:00 uur te Sleen (Dr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof MANDE; wonende te Emmen. Dochter van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-05-1894 te Hoogeveen (Dr.) met Roelof Roelofs MANDE, 26 jaar oud (zie 136057).
 
101903    Geert Berends HOUWER, gemeentebode (<1849), geboren op 03-04-1803 te Thij, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 10-04-1803 te Steenwijkerwold, overleden op 04-11-1849 te Steenwijkerwold op 46-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Berent GEERTS (HOUWER (1799)) (zie 79614) en Annegjen GEUGJES (zie 38940).
 
147967    Geert Berends HOUWER, geboren op 14-02-1859 te Steenwijkerwold, overleden op 21-03-1859 te Steenwijkerwold, 35 dagen oud, zoon van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
 
147965    Geert Berends HOUWER, timmerman (1899,1905,1909,1911,1914,1927,1931,1933), timmermansknecht (1900,1902,1903), geboren op 30-12-1866 te Steenwijkerwold, overleden op 24-07-1954 te Steenwijkerwold op 87-jarige leeftijd, als weduwnaar van Trijntje PRINS, eerder weduwnaar van Dirkje KUIPER. Hij woonde in 1933 (huwelijk zoon Gerrit) te Steenwijkerwold. Zoon van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 14-07-1899 te Steenwijk met Dirkje Jans KUIPER, 25 jaar oud (zie 147966).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 30-05-1914 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Trijntje Harms PRINS, 46 jaar oud (zie 147975). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-04-1887 te Steenwijkerwold met Peter Jans de DOOD (zie 147978).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Geerts (zie 147964).
   2.  Jan Geerts (zie 147979).
   3.  Berend Geerts (zie 147980).
   4.  Gerrit Geerts (zie 147981).
   5.  zoon (zie 147982).
   6.  Simon Geerts (zie 147983).
   7.  Geesje Geerts (zie 147984).

79640    Geert Dirks HOUWER, arbeider (<1849), geboren op 20-08-1827 te Steenwijk, overleden op 28-08-1849 te Steenwijk op 22-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
 
153641    Geert Jacobs HOUWER, timmerman (1895), geboren ca 1861 te Steenwijk, overleden op 08-04-1926 te Steenwijk, als echtgenoot van Anna LANGMAN, eerder weduwnaar van Gerritdiena Wilhelmina BIERMAN. Zoon van Jacob Dirks HOUWER (zie 101290) en Grietje Geerts WAGTER (zie 153642).
Gehuwd (1) op 02-05-1895 te Steenwijk met Gerritdiena Wilhelmina BIERMAN, 33 jaar oud (zie 153643).
Gehuwd (2) op 04-08-1921 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Anna Harms LANGMAN, 55 jaar oud (zie 153618).
 
79621    Geert KARSTEN Jans HOUWER (HOUWINK (1824)), geboren op 28-04-1800 te Steenwijk, [N.B. In zijn doopakte staat de naam van zijn vader abusievelijk vermeld als Geert HOUWER, i.p.v. Jan HOUWER.], gedoopt (N.G.) op 30-04-1800 te Steenwijk. Hij woonde in 1823 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Zoon van Jan GEERTS (HOUWER (1797), HOUWINK (1823))) (zie 79613) en Barta Geerts KARSTEN (zie 79616).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1823 te Sneek (Fr.) met Sijtske Dirks van GORKUM, 19 jaar oud (zie 79622).
 
147984    Geesje Geerts HOUWER, geboren op 10-07-1911 te Steenwijkerwold, dochter van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
 
120487    Gerard Geugiens HOUWER, arbeider (1867,1868,1871,1873,1874,1876), tuinman (1870), afslager (1893,1898,1909), geboren op 17-06-1833 te Steenwijkerwold, overleden op 05-04-1918 te Tuk (gem. Steenwijkerwold) op 84-jarige leeftijd, als echtgenoot van Kiertjen TISSINGH. Hij woonde in 1898 (huwelijk zoon Gerrit) te Steenwijkerwold. Zoon van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-05-1867 te Steenwijkerwold met Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Gerards (zie 120488).
   2.  Aaltje Gerards (zie 120489).
   3.  Arendina Gerards (zie 120490).
   4.  Gerke Gerards (zie 120491).
   5.  Arend Gerards (zie 120492).
   6.  Johannes Lambertus Gerards (zie 120493).

120491    Gerke Gerards HOUWER, geboren op 11-06-1873 te Steenwijkerwold, zoon van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-04-1909 te Steenwijkerwold met Hendrika Klaassen PEN (zie 120501).
 
147981    Gerrit Geerts HOUWER, winkelier (1933), geboren op 14-07-1905 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1933 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk. Zoon van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1933 te Ooststellingwerf (Fr.) met Gooitske Karstes HOOGENBERG, 28 jaar oud (zie 147989).
 
120488    Gerrit Gerards HOUWER, leeraar bij het Middelbaar Onderwijs (1898), geboren op 08-05-1868 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1898 (bij zijn huwelijk) te Apeldoorn (Gld.), eerder te Groningen (Gr.). Zoon van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-08-1898 te Deventer (getuige(n): haar neef Jan OLTTHOFF (49 jr., timmerman te Lochem), haar broer Sibrand Wilhelm DOORNINK (36 jr., aannemer te Deventer), zijn broer Arend HOUWER en [zijn zwager] Machiel KOSTER) met Wilhelmina Gerritdina Gerrits DOORNINK (zie 120497).
 
136036    Gerrit Geuchiens HOUWER, arbeider (1867,1868,1870,1872,1873,1876), concierge (1893,1894,1899,1900), geboren op 15-02-1839 te Steenwijkerwold, overleden op 31-10-1924 om 19:00 uur te ten zijner huize No. 313 [staande] in de Schutstreek (Wijk B) te Hoogeveen (Dr.) op 85-jarige leeftijd, als weduwnaar van Trijntje de BOER. Zoon van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1867 te Steenwijkerwold met Trijntje Gijsberts de BOER, 26 jaar oud (zie 136035).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
136041    Geugje Gerrits HOUWER, schoenmaker (1899), geboren op 10-12-1873 te Steenwijkerwold, zoon van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1899 te Hoogeveen (Dr.) met Grietje Annes JONGSMA, 22 jaar oud (zie 136060).
 
63277    Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER, grutter (1824,1825,1827,1828,1831,1833,1836), landbouwer (1839,1854), voerman (1845), arbeider (1867,<1875), geboren op 02-11-1800 te Thij, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 08-11-1800 te Steenwijkerwold, overleden op 14-12-1875 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold) op 75-jarige leeftijd, als partner van Diena van der VOORT. Zoon van Berent GEERTS (HOUWER (1799)) (zie 79614) en Annegjen GEUGJES (zie 38940).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-11-1824 te Oldemarkt met Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)), 26 jaar oud (zie 63283).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Geugjen (zie 136075).
   2.  Egbertus Geugjen (zie 136076).
   3.  Egbertus Geugjen (zie 136077).
   4.  Maria Sara Geugjen (zie 136078).
   5.  Gerard Geugiens (zie 120487).
   6.  Annigje Geugjes (zie 63273).
   7.  Gerrit Geuchiens (zie 136036).
   8.  Aaltje Geugjes (zie 101806).

107441    Gijs Egberts HOUWER, houtzaagmolenknecht (1895), geboren op 23-06-1870 te Steenwijk, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1895 te Steenwijk met Hendrikje Jacobs de VOS (zie 116797).
 
136042    Gijsbert Gerrits HOUWER, huisschilder (1900), schilder (1900,1902,1904), sigarenwinkelier (1926), winkelier (1930,<1937), geboren op 27-09-1876 te Steenwijkerwold, overleden op 26-08-1937 om 09:00 uur te Schutstraat 8 te Hoogeveen (Dr.) op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Pietje de VRIES. Zoon van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-07-1900 te Hoogeveen (Dr.) met Pietje Sjoerds de VRIES, 28 jaar oud (zie 136063). Zij kregen tussen 1900 en 1904 te Hoogeveen (Dr.) drie kinderen, genaamd: Gerrit, Henderika en Trijntje. Henderika huwde in 1926 te Hoogeveen met Jelmer Sijtzes van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Gijsberts (zie 136064).

147972    Grietje Berends HOUWER, geboren op 30-03-1872 te Steenwijkerwold, overleden op 17-07-1872 te Huttenberg (gem. Steenwijkerwold), 109 dagen oud, dochter van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
 
150393    Grietje REoelofs HOUWER, geboren op 15-02-1899 te Steenwijk, overleden op 17-01-1903 te Steenwijk op 3-jarige leeftijd, dochter van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
 
150395    Grietje Roelofs HOUWER, geboren op 23-10-1909 te Steenwijk, "tweeling met Anna", dochter van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
 
93830    Henrikus Casimier (Hendrik) HOUWER, geboren ca 1694. Hij woonde in 1719 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0286) als weduwenaer [van Anna Nikolaas' van der BRUGGEN] met hun dochter Anna in de Oosterstrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 02-07-1719 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1719 te [Steenwijk], hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Anna Nikolaas' van der BRUGGE (zie 93822).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
79627    IJemkien Geerts HOUWER, geboren op 05-10-1804 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-10-1804 te Steenwijk (getuige(n): Liebbigje [Dirks] DIES), dochter van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
 
79628    Imkje Geerts HOUWER, dienstmeid (1831), geboren op 03-06-1809 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 07-06-1809 te Steenwijk (getuige(n): Fokjen [Dirks] DIJES). Zij woonde in 1831 (bij haar 1e huwelijk) te Franeker (Fr.). Dochter van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-04-1831 te Franeker (Fr.) met Jacob Wijbrens RINGNALDA (zie 79636).
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-10-1833 te Franeker (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Steven Jans BOERSMA (zie 79633).
 
101290    Jacob Dirks HOUWER, metselaar (1858), geboren op 29-07-1834 te Steenwijk, zoon van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1858 te Steenwijk met Grietje Geerts WAGTER, 23 jaar oud (zie 153642).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Jacobs (zie 153641).

107444    Jacob Egberts HOUWER, geboren op 25-06-1880 te Steenwijk, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
79625    Jacobjen Geerts HOUWER, geboren op 21-07-1800 te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 27-07-1800 te Thij, onder Steenwijkerwold, dochter van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-01-1821 te Franeker (Fr.) met Simon Jacobs TICHELAAR (zie 79630).
 
147979    Jan Geerts HOUWER, timmerman (1927), geboren op 19-01-1902 te Steenwijkerwold, zoon van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-03-1927 te Oldemarkt met Hoegina Pieters PETERSEN (zie 147985).
 
111953    Jan Jans HOUWER, scheepstimmerknecht (1826).
Gehuwd met Antje KLAASSEN (zie 111954).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 111952).

101285    Janna Dirks (Johanna) HOUWER (KOK (1822)), dienstmeid (1851), geboren op 13-11-1822 om 20:00 uur te Steenwijk (aangifte door: Metje ELEVELD (48 jr., vroedvrouw te Steenwijk)), [buiten echte geboren]; [geen gegevens vermeld over haar natuurlijke vader]; zij werd gewettigd op 29-11-1822 bij het huwelijk van haar moeder met Dirk Geerts HOUWER. [N.B. Vermoedelijk was haar moeder bij haar geboorte al verloofd met Dirk Geerts HOUWER; toch kreeg zij niet de naam van zijn moeder [of haar moeder]; ik ga er daarom vanuit dat Dirk Geerts HOUWER niet haar natuurlijke vader was.], dochter van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1851 te De Wijk (Dr.) met Jan Koobs VENEMAN, 25 jaar oud (zie 101277). {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 30-01-1886 te De Wijk (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Hendriks POLMAN (zie 101288).}
 
79629    Janna Geerts HOUWER, geboren op 21-06-1813 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-06-1813 te Steenwijk (getuige(n): Fokje [Dirks] DIJES), dochter van Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607) en Antjen Dirks DEIJES (DIJES (1799)) (zie 79609).
 
101910    Jantje Berends HOUWER, geboren op 16-02-1810 te Thij, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 25-02-1810 te Steenwijkerwold, overleden voor 1811 te Thij, onder Steenwijkerwold, dochter van Berent GEERTS (HOUWER (1799)) (zie 79614) en Annegjen GEUGJES (zie 38940).
 
101911    Jantje Berends HOUWER (HOUWEN (1879)), geboren op 02-07-1811 te Thij, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 21-07-1811 te Steenwijkerwold, dochter van Berent GEERTS (HOUWER (1799)) (zie 79614) en Annegjen GEUGJES (zie 38940).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 09-09-1853 te Steenwijkerwold met Lukas AALDERTS (BIJKER (1833), EVERTS (1834)), 45 jaar oud (zie 129768). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1833 te Steenwijkerwold met Lammegien JANS, 31 jaar oud (zie 84560).}
 
147964    Jantje Geerts HOUWER, geboren op 13-06-1900 te Steenwijkerwold, dochter van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1927 te Steenwijkerwold met Geert Alberts BIJKER, 27 jaar oud (zie 147962).
 
107443    Johanna Egberts HOUWER, geboren op 07-02-1875 te Steenwijk, dochter van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
120493    Johannes Lambertus Gerards HOUWER, geboren op 28-07-1876 te Steenwijkerwold, overleden op 04-01-1905 te Oosterhoek (gem. Steenwijkerwold) op 28-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Gerard Geugiens HOUWER (zie 120487) en Kiertje Gerken TISSING (TISSINGH (1918)) (zie 120486).
 
107433    Judikje Alberts HOUWER, geboren ca 1900 te Steenwijk, dochter van Albert Egberts HOUWER (zie 107434) en Petertje Dirks van WIJNGAARDEN (zie 153426).
Gehuwd op 31-08-1926 te Steenwijk met Hendrik Jakobus' KIERS, 38 jaar oud (zie 107427).
 
150390    Judikje Roelofs HOUWER, geboren op 01-01-1893 te Steenwijk, dochter van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1921 te Steenwijk met Bartelt Jans KANON, 34 jaar oud (zie 150396).
 
111952    Klaas Jans HOUWER, scheepstimmerknecht (1826), geboren ca 1798, zoon van Jan Jans HOUWER (zie 111953) en Antje KLAASSEN (zie 111954).
Gehuwd op 19-07-1826 te Appingedam (Gr.) met Hillechien Alberts OOST, 18 jaar oud (zie 111951).
 
106618    Margje Egberts HOUWER, geboren ca 1848 te Vledder (Dr.), overleden op 17-08-1886 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), als echtgenote van Jacob HOFMAN. Dochter van Egbert BERENDS (HOUWER (1832)) (zie 94654) en Aaltien PIETERS (MIDDELBRINK (1832)) (zie 94655).
Gehuwd op 07-05-1881 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob Hendriks HOFMAN (zie 106617). {Hij was eerder gehuwd op 23-07-1869 te Vledder (Dr.) met Hilligje Marinus' VEEN (zie 106620). Hij is later gehuwd op 18-10-1888 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Klaassen HULS, 24 jaar oud (zie 106615).}
 
136039    Maria Gerrits HOUWER, geboren op 08-09-1872 te Steenwijkerwold, overleden op 26-10-1872 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 48 dagen oud, dochter van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
 
136040    Maria Gerrits HOUWER, geboren op 10-12-1873 te Steenwijkerwold, overleden op 25-12-1873 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 15 dagen oud, dochter van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
 
136078    Maria Sara Geugjen HOUWER, geboren op 17-03-1831 te Steenwijkerwold, dochter van Geugjen Berents (Geuchien) HOUWER (zie 63277) en Arendina Egbertus' (Diena) van der VOORT (van de VOORT (1825), van der VOORST (1833)) (zie 63283).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1854 te Steenwijkerwold met Hendrik Koops MOES (zie 136079).
 
150391    Mina Roelofs HOUWER, geboren op 05-01-1895 te Steenwijk. Zij woonde in 1949 (overlijden man) te Nijkerk (Gld.). Dochter van Roelof Egberts HOUWER (zie 107438) en Lummigje Wieben SCHUITE (zie 106052).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-10-1921 te Steenwijk met Aart Jacobs van den POL (zie 150397).
 
101289    Niesien Dirks HOUWER, geboren op 22-06-1830 te Steenwijk, dochter van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
 
101292    Pieter Dirks HOUWER, geboren op 23-01-1840 te Steenwijk, overleden op 09-02-1840 te Steenwijk, 17 dagen oud, zoon van Dirk Geerts HOUWER (zie 79626) en Anna Geijsen KOK (GROEN (1818)) (zie 79639).
 
94653    Pieter Egberts HOUWER, landbouwer (1893), geboren ca 1845 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), zoon van Egbert BERENDS (HOUWER (1832)) (zie 94654) en Aaltien PIETERS (MIDDELBRINK (1832)) (zie 94655).
Gehuwd (1) voor 1893 met Hendrikje MIDDELBRINK (zie 94656).
Gehuwd (2) op 18-05-1893 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Alberts HOOGENKAMP, 27 jaar oud (zie 94650).
 
107437    Roelof Egberts HOUWER, geboren op 15-09-1860 te Steenwijk, overleden op 27-10-1863 te Steenwijk op 3-jarige leeftijd, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
107438    Roelof Egberts HOUWER, metselaar (1892,1893,1895,1897,1899,1909,1921), geboren op 24-02-1865 te Steenwijk, "tweeling met Anna", overleden op 09-10-1943 te Steenwijk op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Lummigje SCHUITE. Zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1892 te Steenwijk met Lummigje Wieben SCHUITE, 24 jaar oud (zie 106052).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judikje Roelofs (zie 150390).
   2.  Mina Roelofs (zie 150391).
   3.  Egbert Roelofs (zie 150392).
   4.  Grietje REoelofs (zie 150393).
   5.  Anna Roelofs (zie 150394).
   6.  Grietje Roelofs (zie 150395).

106977    Roelofje Klasen HOUWER.
Gehuwd met Harm HUISKES (zie 106976).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Harms (zie 106975).

147968    Siemen Berends HOUWER, kleermaker (1892,<1936), geboren op 22-06-1860 te Steenwijkerwold, overleden op 02-12-1936 te Nieuwleusen op 76-jarige leeftijd, als weduwnaar van Gezina WEIDE. Zoon van Berend Geugjen HOUWER (zie 136075) en Jantien Simens (Jantjen) OVINGE (zie 136082).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-09-1892 te Nieuwleusen met Gezina Jans WEIDE, 30 jaar oud (zie 147974).
 
107442    Sientje Egberts HOUWER, geboren op 30-09-1872 te Steenwijk, dochter van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
147983    Simon Geerts HOUWER, geboren op 23-07-1909 te Steenwijkerwold, overleden op 14-09-1910 te Tuk (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
 
107440    Trijntje Egberts HOUWER, geboren op 16-10-1867 te Steenwijk, dochter van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-05-1901 te Steenwijk met Siert Jacobs de VOS, 26 jaar oud (zie 116793).
 
136064    Trijntje Gijsberts HOUWER, onderwijzeres (1930), geboren op 01-02-1904 om 02:00 uur te ten huize van haar ouders staande in de Groote Kerkstraat [met] No. 32 (Wijk A) te Hoogeveen (Dr.), dochter van Gijsbert Gerrits HOUWER (zie 136042) en Pietje Sjoerds de VRIES (zie 136063).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Hoogeveen (Dr.) met Jacob Klaassen SMINK (zie 136065).
 
136038    Vrouwkje Gerrits HOUWER, geboren op 16-01-1870 te Steenwijk, overleden op 13-08-1921 om 12:30 uur te Emmen (Dr.) op 51-jarige leeftijd, als echtgenoote van Hendrik MINK. Dochter van Gerrit Geuchiens HOUWER (zie 136036) en Trijntje Gijsberts de BOER (zie 136035).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1893 te Hoogeveen (Dr.) met Hendriks Hessels MINK, 34 jaar oud (zie 136043).
 
107445    zoon HOUWER, geboren op 13-02-1883 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 13-02-1883 te Steenwijk, 0 dagen oud, zoon van Egtbert Dirks HOUWER (zie 101291) en Judikje Roelofs NIJENHUIS (zie 107436).
 
147982    zoon HOUWER, geboren op 25-04-1907 te Tuk (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 25-04-1907 te Tuk (gem. Steenwijkerwold), 0 dagen oud, zoon van Geert Berends HOUWER (zie 147965) en Dirkje Jans KUIPER (zie 147966).
 
146796    Sara Jans HOUWINCK (HOUWINK), geboren te Meppel (Dr.), dochter van Jan HOUWINCK. Gedoopt (N.G.) op 18-03-1722 te Meppel, [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1767 (bij haar 2e huwelijk) te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd (1) 00-10-1744 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-10-1744 te [Meppel] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Meppelt (Dr.). Echtgenoot is Jan Jans LIST (zie 146795).
Ondertrouwd (2) 00-06-1767 te Meppel (Dr.), te Steenwijk was de ondertrouw op 29-05-1767. Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 09-08-1767 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. geboortig van Groningen (Gr.), zij wed[uwe] woonachtig alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Cornelis Antonij van LIL (van LILL (1767)), 34 jaar oud (zie 146797).
 
108821    Antje Wesselius' HOUWING, geboren op 10-09-1863 te Blokzijl, overleden op 02-07-1929 te Havelte (Dr.) op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Barend Loos; wonende te Blokzijl. Dochter van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-09-1888 te Havelte (Dr.) met Barend Jans LOOS, 34 jaar oud (zie 108809).
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon (zie 108838).
   2.  Jan Barends (zie 108839).
   3.  Wesselius Marcus Barends (zie 108840).
   4.  Berdine Margarethe Barends (zie 108841).

108830    Egbert Wesselius' HOUWING, geboren op 13-12-1868 te Vledder (Dr.), overleden op 22-06-1872 om 06:00 uur te in het huis van zijn ouders te Vledder (Dr.) op 3-jarige leeftijd, zoon van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
 
108829    Grietje Jentina Wesselius' HOUWING, geboren op 30-07-1866 te Vledder (Dr.), dochter van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
 
108824    Johannes Fredericus Heideggers HOUWING, emeritus predikant (1856).
Gehuwd met Antje de COCK (zie 108825).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108826    Johannes Fredericus Wesselius' HOUWING, geboren op 17-04-1857 te Blokzijl, overleden op 10-03-1921 te Doorn (Ut.) op 63-jarige leeftijd, als partner van Jinke Catharine Susanne BROUWER HUISINGA. Zoon van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-10-1885 te AEngwirden (Fr.) met Jenke Catharina Suzanna Abrahams (Jinke) BROUWER HUISINGA (zie 108832).
 
108822    Wesselius Marcus HOUWING, kandidaat predikant te Gorredijk (<1856), predikant te Blokzijl (1856-1865), predikant te Vledder (1865-1878), predikant te Havelte (1878-1892), lid Tweede Kamer voor district Wolvega (1891-1902), geboren op 01-03-1831 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 04-02-1907 te Hoorn (N.H.) op 75-jarige leeftijd. Hij woonde in 1859 (aangifte levenloos geboren zoon) in het huis No. 12 staande op de Noorderkade te Blokzijl. Over hem staat op Wikipedia geschreven: "dat hij een predikant was van de moderne richting". Als politicus sloot hij zich aan bij de vooruitstrevende liberalen in de voormalige Nederlandse politieke partij "Liberale Unie" die in 1885 werd opgericht als federatie waar de plaatselijke liberale kiesverenigingen zich bij konden aansluiten. Hij zat van oktober 1891 t/m maart 1894 voor de "Liberale Unie" in de Tweede Kamer. Vanaf april 1894 voor de Vrije Liberalen [die uit de "Liberale Unie" waren gestapt, omdat ze voor een gelijdelijke herziening van het kiesstelsel waren]. Hij deed als kandidaat mee aan drie verkiezingen voor de Tweede Kamer: in 1891, in 1894 en in 1897 en werd elke keer gekozen in zijn Kiesdistrict uit drie kandidaten. In 1894 behaalde hij 73% van de in Kiesdistrict Wolvega uitgebrachte stemmen en was dus gelijk [zonder herstemming] gekozen. In 1891 behaalde hij in Kiesdistrict Wolvega 38% van de uitgebrachte stemmen en bij de herstemming [tussen de twee hoogstgeëindigde kandidaten] 56% van de stemmen. In 1897 behaalde hij 46% van de stemmen en bij de herstemming eveneens 56% van de stemmen, uitgebracht in Kiesdistrict Weststellingwerf. Zoon van Johannes Fredericus Heideggers HOUWING (zie 108824) en Antje de COCK (zie 108825).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-07-1856 te Steenwijk met Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Fredericus Wesselius' (zie 108826).
   2.  zoon (zie 108827).
   3.  Willem Wesselius' (zie 108828).
   4.  Antje Wesselius' (zie 108821).
   5.  Grietje Jentina Wesselius' (zie 108829).
   6.  Egbert Wesselius' (zie 108830).
   7.  zoon (zie 108831).

108828    Willem Wesselius' HOUWING, luitenant ter zee, 1e klasse (1904), geboren op 10-11-1861 te Blokzijl, zoon van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-01-1896 te Hellevoetsluis (Z.H.) met Maria Wilhelmina Joanna Jans CALTEN (zie 108835).
 
108827    zoon HOUWING, geboren op 13-01-1859 om 02:30 uur te in het huis No. 12 staande op de Noorderkade te Blokzijl, "levenloos geboren", overleden op 13-01-1859 om 02:30 uur te in het huis No. 12 staande op de Noorderkade te Blokzijl, 0 dagen oud, zoon van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
 
108831    zoon HOUWING, geboren op 30-05-1871 om 10:00 uur te Vledder (gem. Vledder - Dr.), overleden op 30-05-1871 om 10:00 uur te Vledder (gem. Vledder - Dr.), 0 dagen oud, zoon van Wesselius Marcus HOUWING (zie 108822) en Berendina Willems LAMPE (zie 108823).
 
96781    Andre Roelofs HOUWINK, bankemploije (1926), geboren ca 1900 te Meppel (Dr.), zoon van Roelof HOUWINK (zie 96782) en Sara Johanna Carolina HESSELINK (zie 96783).
Gehuwd op 31-03-1926 te Steenwijk met Charlotte Sophie Bernards POLAK, 26 jaar oud (zie 96779).
 
96782    Roelof HOUWINK, secretaris (1926).
Gehuwd met Sara Johanna Carolina HESSELINK (zie 96783).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28900    Jan Eits HOUWLO (HOULO (1838), HAUWLO (1875)), schutter (1838), arbeider (1838,1840,1844,1847,1850,1853,1858,1875,1877,<1879), dagloner (1842), scheepsjager (1867,1869,1874), geboren op 21-12-1812 te Ruinerwold (Dr.), overleden op 24-02-1879 om 02:00 uur te in [het huis] No. 91 (Wijk 6) te Meppel (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Fennegien Stevens BAKKER. Hij woonde in maart 1838 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.); hij was toen met onbepaald verlof; hij diende toen in het Bataillon mobiele Drentsche Schutterij. Hij woonde in september 1838 (overlijden zoon Eite-1) in het huis No. 529 (Wijk 7) te Meppel, erna in 1840 (geboorte zoon Eite-2) in het huis No. 441 (Wijk 6) te Meppel. Hij woonde in 1742 (geboorte dochter Klazina) in het huis No. 447 (Wijk 6) te Meppel, erna in 1844 (geboorte dochter Grietje) in het huis No. 441 (Wijk 6) te Meppel. Hij woonde in 1847 (geboorte dochter Jebbigje) in het huis No. 441 (Wijk 6) te Meppel, erna in 1850 (geboorte zoon Klaas Diederik) ook. Hij woonde in 1853 (geboorte zoon Hendrik) in het huis No. 441 (Wijk 6) te Meppel, erna in 1858 (overlijden zoon Hendrik) in het huis No. 439 (Wijk 6) te Meppel. Hij woonde in 1867 (huwelijk dochter Klazina) te Meppel, erna in 1869 (huwelijk dochter Jebbegje) ook. Hij woonde in 1874 (overlijden dochter Grietje) in het huis No. 91 (Wijk 6) te Meppel. Hij woonde in 1877 (overlijden dochter Klazina) te Meppel (Dr.). Zoon van Eijt Jans (Heite) HAULO (HOUWLO (1810), HOUWELLO (1824), HOULO (1838), HAUWLO (1843)) (zie 127762) en Klaasjen JACOBS (WOBBEN (1843)) (zie 130126).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1838 te Meppel (Dr.) met Fennegien Stevens (Fenna) BAKKER, 29 jaar oud (zie 28901). Zij kregen tussen 1838 en 1853 te Meppel (Dr.) acht kinderen, genaamd: Eite Steven, Eite, Klazina, Grietje, Jebbegje, Klaas Diederik en Hendrik. Eite-1 overleed met 19 dagen te Meppel. Steven huwde in 1885 te Staphorst met Aaltje Alberts SPIJKERMAN en huwde in 1895 te Meppel met Geertje Freerks AMSING. Eite-2 overleed met 43 jaar in zijn ouderlijk huis te Meppel, ongehuwd.Grietje overleed met 30 jaar in haar ouderlijk huis te Meppel, ongehuwd. Jebbegje huwde in 1869 te Meppel met Detlef Jans ARP. Hendrik overleed met 5 jaar te Meppel.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
105889    Jantien Jans HOUWLO (HAULO (1842), HAUWLO (1848), EISSEN (1925)), landbouwersche (1842), arbeidersche (1865,1876), huishoudster (<1888), geboren op 30-10-1812 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.), overleden op 31-07-1888 te Ruinerwold (Dr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Luchies EISSEN. Dochter van Jan Jans (Jan Berends) HAULO (HOUWLO (1812), HAULOO (1834), HAUWLOO (1840)) (zie 105892) en Marchijn WILLEMS (PANDER (1834)) (zie 105893).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-03-1842 te Ruinerwold (Dr.) met Jan LUICHIES Jans EISSEN, 26 jaar oud (zie 105888). Zij kregen tussen 1842 en 1850 te Ruinerwold (Dr.) twee kinderen Grietje en Jan. Grietje huwde in 1865 te Ruinerwold met Kier Bartelds ZOER en overleed in 1878 te De Wijk (Dr.) als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93281    Jantien Jans HOUWLO (HAUWLO (1845), HAULO (1846), ten HOUWELS (1878)), naaister (1845), geboren op 20-12-1824 te Oosterboer, onder Meppel (Dr.). Zij had tot haar 1e huwelijk in 1845 een voogd (Jan Jans HAUWLO) en een toeziend voogd (haar broer Jan EITS HAUWLO). Overleden op 06-01-1880 te Meppel (Dr.) op 55-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof BONNES. Zij woonde in 1845 (bij haar 1e huwelijk) te Ruinerwold (Dr.). Zij woonde in 1846 (overlijden 1e man) in het huis No. 906-A staande in de Oosterboer (= Wijk 12) te Meppel (Dr.). Dochter van Jan EIJTS Jans HAULO (EITS (1810), HAUWLO (1813), HOUWLO (1820)) (zie 93282) en Geesjen Jans (Gezien) PRAK (PRAKKE (1815)) (zie 93283).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 29-01-1845 te Meppel (Dr.) met Jan Roelofs PLEIJZIER (PLEIZIER (1845)), 26 jaar oud (zie 121380).
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 19-04-1848 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Rensen BONNES, 28 jaar oud (zie 93280). Zij kregen tussen 1859 en 1866 te Meppel (Dr.) drie kinderen, genaamd: Kornelia, Jan en Ebelina.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
28899    Klazina Jans HOUWLO, geboren op 11-04-1842 om 21:30 uur te in het huis van haar ouders [met] No. 447 (Wijk 6) te Meppel (Dr.), overleden op 24-10-1877 om 14:00 uur te in [het huis] No. 91 (Wijk 6) te Meppel (Dr.) op 35-jarige leeftijd. Als echtgenoote van Hendrik BOVENDEUR. Zij woonde in 1867 (bij haar huwelijk) te De Wijk (Dr.). Dochter van Jan Eits HOUWLO (HOULO (1838), HAUWLO (1875)) (zie 28900) en Fennegien Stevens (Fenna) BAKKER (zie 28901).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1867 te Meppel (Dr.). Hij geboren te De Wijk (Dr.), zij geboren te Meppel (Dr.) met Hendrik Jans BOVENDEUR (zie 28898).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127761    Margje Eiten HOUWLO, naaister (1851), geboren op 28-12-1815 te Ruinerwold (Dr.), overleden op 19-05-1886 te Meppel (Dr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Jakob HAGEDOORN. Zij was 17 jaar, toen haar vader overleed; zij woonde toen te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1851 (bij haar huwelijk) te Meppel. Zij liet in 1752 te Meppel, samen met haar man, een testament opmaken. Dochter van Eijt Jans (Heite) HAULO (HOUWLO (1810), HOUWELLO (1824), HOULO (1838), HAUWLO (1843)) (zie 127762) en Klaasjen JACOBS (WOBBEN (1843)) (zie 130126).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-07-1851 te Meppel (Dr.) met Jakob Klaassen HAGEDOORN (zie 127760), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
108950    Elisabeth Franses HOUWMAN, geboren ca 1863 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Frans Jozephs HOUWMAN (zie 108951) en Janke Andries' SCHURER (zie 108952).
Gehuwd op 28-05-1885 te Ooststellingwerf (Fr.) met Pieter Jans HOF (zie 108949).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
108951    Frans Jozephs HOUWMAN.
Gehuwd met Janke Andries' SCHURER (zie 108952).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Franses (zie 108950).

76119    Joseph HOUWMAN.
Gehuwd met Antje Harmens SMIT (zie 76120).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Josephs (zie 76118).

76118    Wytske Josephs HOUWMAN, geboren ca 1843 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Joseph HOUWMAN (zie 76119) en Antje Harmens SMIT (zie 76120).
Gehuwd op 07-09-1866 te Ooststellingwerf (Fr.) met Hendrik Fredriks ter SCHUUR, 25 jaar oud (zie 76107).
 
67890    Aaltjen ten HOVE.
Gehuwd met Gerrit van der MEULEN (zie 67889).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hendrik Gerrits (zie 67888).

30986    Berend Jan ten HOVE, arbeider (1916).
Kind: 1 kind.
 
90666    Eimbert Hendriks (Engbert,Eimert) ten HOVE (ten HOVEN (1834), ten HOOVE (1837), ten HOEVE (1845)), daghuurder (1814), arbeider (1834,1837,1840,1845,1846), geboren op 19-02-1792, overleden voor 1851. Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Brunnepe (net buiten Kampen). Hij woonde in 1834 (overlijden 1e vrouw) in een huis aan de Schinkel te Sloten (N.H.). Hij woonde in 1840 (overlijden dochter Hendrika) in het huis No. 462 staande aan de Schinkel te Sloten. Hij woonde in 1845 (1e huwelijk zoon Hendrik) te Sloten. Hij woonde in 1846 (overlijden dochter Marretje) in het huis No. 362 aan de Baarsjes (gem. Sloten - N.H.). Zoon van Hendrik EIMBERTS (ten HOOVE (1813), DUIJKERSLOOT (1830)) (zie 90667) en Hendrikje ten HOOVE (ten HOEVE (1824)) (zie 90668).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1814 te Kampen met Teisjen (Theesjen) DOUWES (de VRIES (1814), LOUWES (1843)), 24 jaar oud (zie 90664). Zij kregen te Kampen in 1816 een levenloos geboren kind en in 1817 een zoon Hendrik ten HOEVE. Hendrik huwde drie maal. Zijn eerste huwelijk in 1845 te Sloten (N.H.) was met Maria NAAFS, zijn 2e huwelijk in 1851 te Amsterdam was met haar zus Johanna Reiniera NAAFS. Zijn 3e huwelijk in 1879 te Amsterdam was met Elizabet Anna Maria KRASLOND. {Zij was ook ooit gehuwd, [Vermoedelijk waren zij niet gehuwd toen zij hun kind kregen. Bij zijn huwelijk in 1814 staat in de akte vermeld dat hij toen een j.m. was (oftewel: niet eerder gehuwd).] met Gerrit BARTELDS (LAST (1814)) (zie 45799).}
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 16-06-1837 te Sloten (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Harmens SMIT, 31 jaar oud (zie 90691). Zij kregen te Sloten (N.H.) drie kinderen: in 1840 Hendrikje (die 4 maanden leefde), in 1840 een dochter Marretje (die 1 jaar leefde) en ca 1844 een dochter Marretje (die overleed in 1846).
 
30985    Harmen Berends ten HOVE, pakhuisknecht (1916), geboren ca 1889 te Heerde (Gld.), zoon van Berend Jan ten HOVE (zie 30986) en Geertje HENGEVELD (zie 30987).
Gehuwd op 02-03-1916 te Zwolle. Hij geboren te Heerde (Gld.), zij geboren te Zwollerkerspel. Echtgenote is Hendrina Jans POST (zie 30984).
 
49425    Harmina ten HOVE.
Gehuwd met Hendrikus KAPPERT (zie 49424).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Hendrikus' (zie 49422).

90657    Hendrikje Jans ten HOVE, naaister (1814,1825), geboren te Kampen, dochter van Jan Hendriks ten HOVE (werkman - 1814, daghuurder - 1825) en Barteldje (Bartje) GERRITS. Gedoopt ([N.G.]) op 13-05-1784 te Kampen.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-06-1814 te Kampen met Jan Willem Aalts VOERMAN, 37 jaar oud (zie 90658).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 27-08-1825 te IJsselmuiden, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan ROELOFS (KOEKOEK (1825), KOEKKOEK (1825)), 54 jaar oud (zie 90655). {Hij was eerder gehuwd voor 1825 met Dienke (Dieuwertje,Diebertje) JANS (zie 90656).}
 
34741    Hermannus ten HOVE, boerwerker (1840,<1883), geboren ca 1809 te Rijssen, overleden op 12-05-1883 te Rijssen, als echtgenoot van Hendrikje FOEKEN. Zoon van Jan ten HOVE (zie 34742) en Jenneken GERRITSEN (zie 34743).
Gehuwd op 29-12-1840 te Rijssen. Hij geboren te Rijssen, zij geboren te Blokzijl. Echtgenote is Hendrikjen Alberts FOEKEN, 31 jaar oud (zie 34650), [van hen zijn geen kinderen bekend].
 
34742    Jan ten HOVE, boerwerker (1840).
Gehuwd voor de kerk voor 1809 met Jenneken GERRITSEN (zie 34743).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136053    Jantje ten HOVE (ten HOEVE (1870)), dienstmeid (1844), arbeidster (1852,1871), geboren op 29-04-1820 te Slochteren (Gr.), [buiten echte geboren] dochter van Elsien Eikes ten HOVE (arbeidersche - 1844) (overleden voor 1852). Overleden op 24-04-1871 te Zuidlaren (Dr.) op 50-jarige leeftijd, als echtgenote van Sikke VENEMA, eerder weduwnaar van Gerrit OESEBURG en van Gerrit van der VEEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-06-1844 te Zuidlaren (Dr.) met Gerrit Jans OESEBURG (zie 136054).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 16-04-1852 te Zuidlaren (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Hessels MINK (van der VEEN (1818)), 33 jaar oud (zie 136047). Zij kregen tussen 1853 en 1862 te Zuidlaren (Dr.) vijf kinderen, genaamd: Ainje, Elsje, Engbert (Egbert), Elsje en Trijntje. Ainje huwde in 1876 te Noorddijk (Gr.) met Hindrik Roelfs NIEBOER en overleed in 1930 te Groningen (Gr.), als zijn weduwe. Elsje-1 overleed met 2 jaar te Zuidlaren. Egbert huwde in 1883 te Hoogezand (Gr.) met Annegien Reinders KOEKKOEK en overleed in 1938 te Windeweer (gem. Hoogezand), als haar echtgenoot. Elsje-2 huwde in 1879 te Noorddijk met Roelf Pieters PESTMAN, huwde in 1887 te Groningen met Harm Eppo's BERGHUIS en overleed in 1922 te Groningen, als weduwe van haar 2e man. Trijntje huwde in 1885 te Groningen met Pieter Jans BOUWMAN en overleed in 1936 te Groningen, als zijn weduwe. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-02-1845 te Zuidlaren (Dr.) met Lummigje Alberts (Lammechien) TONNIS (de BOER (1845)), 24 jaar oud (zie 136056). Zij kregen in 1845 en in 1848 te Assen (Dr.) twee kinderen, genaamd: Hessel en Hendrikje. Hessel overleed met 18 jaar te Assen, ongehuwd, wonende te Zuidlaren (Dr.). Hendrikje huwde in 1871 te Zuidlaren met Henderikus Hendriks SCHOLTMEIJER en overleed in 1927 te Haren (Gr.), als zijn weduwe.}
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd op 09-02-1871 te Zuidlaren (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Sikke Jans VENEMA, 49 jaar oud (zie 136055).
 
58848    Jakob Jacobs ter HOVE (ten HOEVE (1821)), commissionair (<1862), geboren op 24-01-1794 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervromd) op 02-02-1794 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 15-09-1862 om 00:00 uur te in een nieuw gebouwd en ongenummerd huis te Haskerdijken (gem.Haskerland - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Wopkje Uilkes van der WAL. Zoon van Jacob Hilberts ter HOEVE (zie 58841) en Margje Wolters OORT (OORD (1807)) (zie 58842).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-03-1821 te AEngwirden (Fr.) met Wopkjen Uilkes van der WAL, 17 jaar oud (zie 58856).
 
153037    Anne Geerts HOVELING, veenarbeider (1903), geboren op 12-11-1862 te Avereest, zoon van Geert Koops HOVELING (zie 37467) en Geeske Lammerts (Geesje) DRENTH (zie 37464).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 24-07-1903 te Vriezenveen, zij weduwe. Echtgenote is Evertjen Jans DRENTH, 48 jaar oud (zie 153033). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-03-1883 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenoot is Johann Matthias Johanns KÖSTERS (zie 153035).}
 
37467    Geert Koops HOVELING, arbeider (1845,1862), veenarbeider (<1900), geboren op 16-03-1822 om 04:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 01-02-1900 om 08:00 uur te in het huis No, 33 staande buiten Vriezenveen op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Geeske DRENTH. Zoon van Koop Johannes HOVELING (zie 37468) en Grietje Jans HELKEN (DOL (1817), GELKER (1822)) (zie 37469).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-06-1845 te Avereest met Geeske Lammerts (Geesje) DRENTH, 21 jaar oud (zie 37464).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87398    Geertruida HOVELING, geboren ca 1668, overleden voor 1711 te [Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.)]. Zij woonde in 1693 (bij haar huwelijk) te Bovenkarspel (N.H.), erna te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij verhuisde in april 1706 met haar man naar Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1693 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-05-1693 te Bovenkarspel (N.G.), [hij te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.], zij te Bovenkarspel (N.H.). Echtgenoot is Regnerus Petrus (Pieterus) REDDINGH (REDDINGIUS (1693), REDDING (1694)) (zie 87397). Van hen werden tussen 1694 en 1703 te te Oldeboorn en Nes 5 kinderen gedoopt (Hervormd), genaamd: Petronella, Cnira, Theodorus, Fredrik, en Wijbrandus Gerrardus. {Hij is later ondertrouwd 00-06-1711 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [te Wolvega] op 14-06-1711 [attestatie verleent naar Kampen]. Gehuwd voor de kerk 00-06-1711 te [Kampen] (N.G.), hij [weduwnaar] te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Kampen. Echtgenote is Marta ERCKELENS (zie 87399).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cnira (Kniera,Kaniera) REDDINGS (REDDINGIUS (1729)) (zie 87396).

131964    Jakobus Johannes HOVELING, arbeider (1815,1825), geboren ca 1780 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1815 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem Haskerland - Fr.); hij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Hij woonde in 1825 (huwelijk stiefdochter Leentje) te Oudehaske; hij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Zoon van Johannes Jacobus' HOVELING (zie 131967) en Lutske KLAZES (zie 131968).
Gehuwd op 20-12-1815 te Haskerland (Fr.), zij weduwe. Echtgenote is Grietjen (Greete) JANSEN (DOL (1803), GELKEN (1815), HELKEN (1825)), 37 jaar oud (zie 131947). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1800 met Jacob Jans GERBEN (GABRIELS (1815), GERBRANDS (1825), STOUW (1825)) (zie 131946).}
 
131967    Johannes Jacobus' HOVELING.
Gehuwd met Lutske KLAZES (zie 131968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakobus Johannes (zie 131964).

37468    Koop Johannes HOVELING, arbeider (1822), werkman (1845). Hij woonde in 1817 (overlijden zoon Johannes-1) in het huis No.139 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Grietje Jans HELKEN (DOL (1817), GELKER (1822)) (zie 37469). Zij kregen tussen 1816 en 1822 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Johannis, Johannes en Geert. Johannes-1 overleed met 11 maanden te Oudehaske.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107241    Catrina Marchien Jans HOVEMAN (HOOVEMAN (1856)), geboren te Meppel (Dr.), dochter van Jan Hendrik Gerrits HOVEMAN (geboren in 1765 te Meppel) en Henderijka Roelofs SISSINK (geboren in 1768 te Meppel), die huwden op 18-10-1794 te Meppel (Dr.) (hij j.m., zij j.d., beide te Meppel). Gedoopt (N.G.) op 03-10-1802 te Meppel.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-03-1824 te Meppel (Dr.) met Peeter Willems (Piet) van den BERG, 31 jaar oud (zie 107240).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17374    Aartje ten HOVEN, geboren ca 1770.
Gehuwd voor de kerk ca 1792 met Harmen WESTERINK (zie 17373).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen Harmens (Maria) (WESTRINK (1866)) (zie 17372).

89009    Berendje Thijssen van HOVEN, geboren op 22-06-1816 te Steenwijkerwold, dochter van Thijs BENEN (van HOVEN (1813)) (zie 89007) en Geertje Jans SMIT (zie 89008).
 
89006    Jacobjen Thijssen van HOVEN (BENEN (1835)), geboren op 31-10-1813 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), dochter van Thijs BENEN (van HOVEN (1813)) (zie 89007) en Geertje Jans SMIT (zie 89008).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-11-1835 te Steenwijkerwold met Jacobus Douwes VEURMAN, 20 jaar oud (zie 88999). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 21-11-1857 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Geertje Lucas' DEDDEN, 30 jaar oud (zie 88989). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 22-10-1864 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Aaltje Benen van ROIJEN (van ROOIJEN (1864)), 41 jaar oud (zie 102187).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Jacobus' (zie 99916).

80991    Margje Egberts HOVENBERG.
Gehuwd met Wolter Jans NIJEMEIJER (zie 80990).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Wolters (zie 80989).

37037    Antje Lamberts HOVENIER, arbeidster (1880), geboren op 02-04-1837 te Steenwijkerwold, dochter van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 05-04-1861 te Steenwijkerwold met Sander Klazes BRUINEWOUD, 23 jaar oud (zie 63301).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 17-07-1880 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Aalderts BIJKER, 40 jaar oud (zie 102408). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1865 te Steenwijkerwold met Vrouwgje Alberts van NIJEN (zie 129770).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
148508    Catharina Jans HOVENIER, geboren op 22-06-1808 te Hoorn (N.H.), docher van Jan HOVENIER en Elizabeth GEERLOF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-07-1832 te Leiden (Z.H.) met Fedde Jans POSTHUMUS, 27 jaar oud (zie 148507).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Feddes (zie 148506).

110553    Egtbert Jans HOVENIER, arbeider (1860), geboren op 08-01-1841 te Steenwijk, overleden op 31-01-1860 te Avereest op 19-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Hendrikje Egberts BRUINENBERG (zie 85076).
 
110554    Fokke Jans HOVENIER, geboren op 01-06-1842 te Steenwijk, overleden op 27-01-1843 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 240 dagen oud, zoon van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Hendrikje Egberts BRUINENBERG (zie 85076).
 
110544    Fokke Jans HOVENIER, geboren op 09-12-1852 te Steenwijk, overleden op 08-11-1854 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)) (zie 110537).
 
58903    Fokke Lamberts HOVENIER, arbeider (1863), bezembinder (1865), geboren op 28-07-1835 te Steenwijkerwold, overleden op 17-07-1866 te Avereest op 30-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje ter HEIDE. Zoon van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1863 te Steenwijkerwold met Aaltje Thomas' ter HEIDE (zie 58902). {Zij is later gehuwd op 24-12-1868 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Reins TIP (zie 58914).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110566    Geesje Jans HOVENIER, geboren op 04-01-1873 te Avereest, overleden op 15-05-1881 te Avereest op 8-jarige leeftijd, dochter van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Jantien Hendriks (Jantje) WARNER (EZINGA (1862), OZINGA (1881)) (zie 81724).
 
96075    Geesje Lamberts HOVENIER, geboren op 30-11-1839 te Steenwijkerwold, overleden op 16-05-1918 om 02:00 uur te Darp (gem. Havelte - Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof van SLEEN. Dochter van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 16-03-1895 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Jacobs van SLEEN, 54 jaar oud (zie 96070). {Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27-07-1878 te Havelte (Dr.) met Aaltje Tijmens de BOER, 39 jaar oud (zie 96080).}
 
53170    Hiltje HOVENIER.
Gehuwd met Dirk Reinsz JOT (zie 53169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rein Dirksz (zie 53172).
   2.  Aaltje Dirks (zie 53168).
   3.  Sweer Dirksz (zie 66182).
   4.  Jacoba Dirksz (zie 37036).

66184    Jacob Lamberts HOVENIER, geboren op 17-03-1846 te Steenwijkerwold, zoon van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
 
37038    Jacobje Lamberts HOVENIER, geboren op 09-04-1842 te Steenwijkerwold, dochter van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
 
85078    Jan Fokkes HOVENIER, arbeider (1840,1841,1842,1850,1851,1852,1856,1877), besembinder (1872,1873,1876,<1886), geboren op 18-11-1816 te Steenwijk, overleden op 17-07-1886 te Avereest op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje EZINGA, [eerder] weduwnaar van Hendrikje BRUINENBERG en van Roelofje MEINEN. Zoon van Fokke LAMMERTS (HOVENIER (1814)) (zie 65246) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (VONK (1814)) (zie 65234).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-07-1840 te Steenwijk met Hendrikje Egberts BRUINENBERG, 21 jaar oud (zie 85076).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 05-02-1850 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)), 33 jaar oud (zie 110537).
Gehuwd (3) op 55-jarige leeftijd op 27-09-1872 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jantien Hendriks (Jantje) WARNER (EZINGA (1862), OZINGA (1881)), 42 jaar oud (zie 81724), [N.B. Van hen werden geen kinderen geboren (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-06-1862 te Steenwijk, 2 kinderen gewettigd: Timen (geboren op 26-10-1850 te Steenwijk) en Jantje (geboren op 27-12-1861 te Steenwijk). Echtgenoot is Vaandel Timens GREVEN (GREVE (1871)) (zie 77895).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
Uit het derde huwelijk:
   7.  Geesje Jans (zie 110566).

110543    Jantien Jans HOVENIER, geboren op 20-04-1851 te Steenwijk, overleden op 24-06-1851 te Steenwijk, 65 dagen oud, dochter van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)) (zie 110537).
 
66183    Jantien Lamberts HOVENIER, geboren op 23-01-1845 te Steenwijkerwold, dochter van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
 
73762    Jantje Fokken HOVENIER, geboren op 08-02-1865 te Avereest, overleden op 25-07-1934 om 07:45 uur te [in het huis staande] aan de Schikholtstraat te Enschede op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Jan HOVING. Dochter van Fokke Lamberts HOVENIER (zie 58903) en Aaltje Thomas' ter HEIDE (zie 58902).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1890 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Jans HOVING (zie 112723). {Hij was eerder gehuwd voor 1890 met Sijtske van ZUILEN (zie 123339).}
 
110535    Jantje Jans HOVENIER, geboren op 17-01-1859 te Avereest, overleden op 17-02-1937 te Doetinchem (Gld.) op 78-jarige leeftijd, als partner van Gerrit van der VEEN. Dochter van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)) (zie 110537).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 09-11-1876 te Avereest, hij weduwnaar. Echtgenoot is Gerrit Johannes' van der VEEN, 41 jaar oud (zie 110517). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-03-1866 te Avereest met Reintje Derks NIJKAMP, 38 jaar oud (zie 110527).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits van VEEN (zie 132443).

96079    Lucas Fokken HOVENIER, geboren op 04-04-1814 te [Zuidveen te] Steenwijkerwold, zoon van Fokke LAMMERTS (HOVENIER (1814)) (zie 65246) en Jantien (Jantje) HENDRIKS (VONK (1814)) (zie 65234).
 
96076    Lucas Lamberts HOVENIER, geboren op 07-06-1852 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1936 (overlijden vrouw) te Enschede. Zoon van Lammert (Lambert) FOKKEN (HOVENIER (1835)) (zie 58904) en Jantje Jacobs BRAK (BRAAKSMA (1835), BRAKSMA (1866), BRAAGSMA (1877)) (zie 58905).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-03-1877 te Steenwijk met Jantje Jans STEFFENS, 24 jaar oud (zie 146084).
 
95022    Trijntje Doekes HOVENIER, geboren op 14-11-1814 om 19:00 uur te Harlingen (Fr.), dochter van Doeke HOVENIER (hovenier - 1814) en Geertje DIRKS (beide overleden voor 1851). Overleden op 08-04-1899 om 21:00 uur te in eene woning in wijk H te Harlingen (Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van Siebe Hendriks VEENSTRA. Zij woonde in 1851 (bij haar huwelijk) te Harlingen (Fr.).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-07-1851 te Harlingen (Fr.) met Siebe Hendriks VEENSTRA, 35 jaar oud (zie 95017). Zij kregen drie kinderen: Hendrik (geboren in 1851 te Harlingen - Fr.), Cornelia (geboren ca 1852 te Haarlem - N.H.) en Hiltjen (geboren ca 1855 te Haarlem - N.H.).
 
110545    Zwaantje Jans HOVENIER, geboren op 19-03-1856 te Steenwijkerwold, overleden op 07-02-1895 te Avereest op 38-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter BOS, [eerder] weduwe van Albert BOER. Zij woonde in 1894 (bij haar 2e huwelijk) te Avereest. Dochter van Jan Fokkes HOVENIER (zie 85078) en Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)) (zie 110537).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-03-1877 te Ambt Hardenberg, 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Albert Hendriks BOER, 31 jaar oud (zie 110546).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 22-11-1894 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Jans BOS, 42 jaar oud (zie 110549). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-10-1878 te Avereest met Aaltje Willems BAAS, 27 jaar oud (zie 144308). Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-10-1888 te Hoogeveen (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Janna WINKEL, 43 jaar oud (zie 110552). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 06-11-1896 te Ambt Hardenberg, hij wedunaar, zij weduwe. Echtgenote is Margje Hendriks LIJST, 44 jaar oud (zie 144330).}
 
76899    Berent Matthijs' de HOVENIER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-01-1671 te Steenwijk, zoon van Matthijs WARNAERS (de HOVENIER (1671)) (zie 76898) en Trijntjen Jans (Trinte) PUTGER (PUTGERS (1670)) (zie 76897).
 
76901    Geertjen Matthijs' de HOVENIER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 30-06-1672 te Steenwijk, dochter van Matthijs WARNAERS (de HOVENIER (1671)) (zie 76898) en Trijntjen Jans (Trinte) PUTGER (PUTGERS (1670)) (zie 76897).
 
76900    Hendrikjen Matthijs' de HOVENIER, geboren te [Steenwijk], [tweeling met Geertjen], gedoopt op 30-06-1672, dochter van Matthijs WARNAERS (de HOVENIER (1671)) (zie 76898) en Trijntjen Jans (Trinte) PUTGER (PUTGERS (1670)) (zie 76897).
 
115700    Abraham Cornelis Koenraads HOVENS GREVE, predikant bij de Doopsgezinde gemeente (<1857), geboren op 25-03-1821 te Steenwijk, overleden op 06-10-1857 te Giethoorn op 36-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115704    dochter HOVENS GREVE, geboren op 29-04-1827 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 29-04-1827 te Steenwijk, 0 dagen oud, dochter van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115706    Elizabeth Koenraads HOVENS GREVE, geboren op 06-09-1829 te Steenwijk, overleden op 16-08-1906 te Haarlem (N.H.) op 76-jarige leeftijd, als echtgenote van Taco KUIPER. Dochter van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-07-1849 te Steenwijk met Taco Esges KUIPER (zie 115713).
 
115707    Gerard Koenraads HOVENS GREVE, boekhandelaar (1863), geboren op 30-12-1836 te Steenwijk, zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1863 te Steenwijk met Dieuwkje Jakobs KLAASESZ (zie 115721).
 
115708    Johan Hendrik Koenraads HOVENS GREVE, geboren op 22-07-1839 te Steenwijk, overleden op 19-04-1841 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115702    kind HOVENS GREVE, geboren op 23-10-1824 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 23-10-1824 te Steenwijk, 0 dagen oud, kind van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115703    kind HOVENS GREVE, geboren op 15-11-1825 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 15-11-1825 te Steenwijk, 0 dagen oud, kind van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115696    Koenraad Johans HOVENS GREVE, Mennoniten leeraar (1815,1817,1841), leeraar der Doopsgezinden (1819,1821,1823), predikant (1829,1836,1839,1842,1843,1849,1863), Doopsgezind predikant (1859), rustend predikant (<1874), geboren ca 1790 te Haarlem (N.H.), overleden op 29-03-1874 om 06:00 uur te in het huis staande in de Onnastraat te Steenwijk, als weduwnaar van Elizabeth MAAS. Hij woonde in 1859 (huwelijk zoon Koenraad) te Steenwijk. Zoon van Johan Matthias GREVE (zie 115722) en Wilhelmina van SOMEREN (zie 115723).
Gehuwd ca 1814 met Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Coenraads (zie 115698).
   2.  Willemina Cornelia Koenraads (zie 115695).
   3.  Louise Koenraads (zie 115699).
   4.  Abraham Cornelis Koenraads (zie 115700).
   5.  Wilhelmina Charlotte Koenraads (zie 115701).
   6.  kind (zie 115702).
   7.  kind (zie 115703).
   8.  dochter (zie 115704).
   9.  zoon (zie 115705).
   10.  Elizabeth Koenraads (zie 115706).
   11.  Koenraad Koenraads (zie 115714).
   12.  Gerard Koenraads (zie 115707).
   13.  Johan Hendrik Koenraads (zie 115708).

115714    Koenraad Koenraads HOVENS GREVE, koopmansbedrijf houdend (1859), geboren ca 1833 te Steenwijk, hij woonde in 1859 (bij zijn huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 03-08-1859 te Schoterland (Fr.) met Janna Franciscus' HESSEL (zie 115715). {Zij was eerder gehuwd voor 1859 met Ghiel Cornelis' de VRIEZE (zie 115718).}
 
115699    Louise Koenraads HOVENS GREVE, geboren op 20-06-1819 te Steenwijk, overleden op 29-11-1876 te Steenwijk op 57-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
115701    Wilhelmina Charlotte Koenraads HOVENS GREVE, geboren op 08-01-1823 te Steenwijk, overleden op 02-11-1844 te Nijmegen (Gld.) op 21-jarige leeftijd, als echtgenote van Paulus LEENDERTZ. Dochter van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-10-1843 te Steenwijk met Paulus Willems LEENDERTZ (zie 115712).
 
115698    Willem Coenraads HOVENS GREVE, apotheker (1842), geboren op 29-09-1815 te Steenwijkerwold, overleden op 01-07-1871 te Steenwijk op 55-jarige leeftijd, als partner van Wilhelmina LEENDERTZ. Zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1842 te Kampen met Wilhelmina Willems LEENDERTZ, 28 jaar oud (zie 115709).
 
115695    Willemina Cornelia Koenraads HOVENS GREVE, geboren op 17-08-1817 te Steenwijk, overleden op 11-06-1868 te Steenwijk op 50-jarige leeftijd, als partner van Arien SCHURINK. Dochter van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1841 te Steenwijk met Arien Roelofs SCHURINK, 27 jaar oud (zie 115694).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Ariens (zie 115693).

115705    zoon HOVENS GREVE, geboren op 05-03-1828 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 05-03-1828 te Steenwijk, 0 dagen oud, zoon van Koenraad Johans HOVENS GREVE (zie 115696) en Elisabet Kornelis' MAAS (zie 115697).
 
147454    Elisabeth Arends HOVESTADT (HOVESTAD (1827)), dienstbode (1869), geboren op 12-01-1849 te Wageningen (Gld.), dochter van Arend Jans HOVESTADT (steenvormer (1848,1849,1852,1853,<1862)) (geboren op 29-11-1822 te Wageningen (Gld.)) (overleden op 14-09-1862 te Wageningen) en Berendina Jacobus' van BAAK (geboren op 13-03-1824 te Wageningen) (overleden op 24-05-1852 te Wageningen), die huwden op 21-10-1848 te Wageningen. Haar vader hertrouwde, en wel op 18-06-1853 te Wageningen met Pieternella Gerrits DRIES (geboren op 14-05-1824 te Rotterdam (Z.H.)) (overleden op 05-12-1890 te Wageningen). Haar grootouders van vaderszijde waren: Jan Jans HOVESTAD [HOVESTADT (1822)] (pottekramer (1822), tapper (1848,1853,<1857)) (geboren ca 1787) (overleden op 07-08-1857 te Wageningen) en Elisabeth Jacobs van ENGELENBURG (geboren ca 1794) (overleden op 01-09-1870 te Wageningen), die huwden op 24-11-1810 te Wageningen. Overleden op 08-09-1912 te Velp (gem. Rheden - Gld.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan PEPPINCK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-10-1869 te Rheden (Gld.) met Jan Daniels PEPPINCK, 22 jaar oud (zie 147453).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Jans (PEPPINK (1942)) (zie 147452).

126578    Aaltje Jans HOVING, geboren op 10-12-1834 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), overleden op 01-04-1851 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 16-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
84555    Aaltje Jans HOVING, geboren op 17-09-1851 te Steenwijkerwold, dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1879 te Vledder (Dr.) met Jan Aukes BULT (zie 84554).
 
126596    Adolf Jans HOVING, geboren op 10-04-1838 te Steenwijkerwold, zoon van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
114445    Berendina Hindriks HOVING, geboren ca 1850 te Veendam (Gr.), dochter van Hindrik Tjipkes HOVING en Christina Sijbrnades BOLMAN. Overleden op 05-11-1898 te Wildervank, als echtgenote van Bernardus Johannes ENTHOVEN, [eerder] weduwe van Berend van der HUIZEN.
Gehuwd (1) op 28-01-1882 te Veendam (Gr.), wettiging van 1 kind. Echtgenoot is Berend Abrahams van der HUIZEN (zie 114446).
Gehuwd (2) op 03-05-1890 te Wildervank (Gr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Bernardus Johannes Gijsbertus' ENTHOVEN, 60 jaar oud (zie 114443). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-08-1857 te Veendam (Gr.) met Elizabeth SLANKENBALG (zie 114444).}
 
126593    Boukje Jans HOVING, bakkersche (1855), geboren op 11-09-1831 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), overleden op 06-09-1855 te Steenwijk op 23-jarige leeftijd, dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-12-1851 te Steenwijkerwold met Frederik Berends GRAFHORST (zie 126603).
 
151039    Dina Jans HOVING.
Gehuwd met Leuije MELLES (zie 151038).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan HOVING Leuijes (zie 151037).

126598    dochter HOVING, geboren op 29-10-1842 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold), overleden op 29-11-1842 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold), 31 dagen oud, dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
126597    Hendrika Jans HOVING, geboren op 07-09-1840 te Steenwijkerwold, dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
126601    Hermanus Jans HOVING, geboren op 09-02-1848 te Steenwijkerwold, zoon van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
112723    Jan Jans HOVING, schipper (1890), geboren ca 1853 te Opsterland (Fr.), zoon van Jan Jans HOVING (zie 123337) en Hendrikjen Freerks de VRIES (zie 123338).
Gehuwd (1) voor 1890 met Sijtske van ZUILEN (zie 123339).
Gehuwd (2) op 17-02-1890 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Fokken HOVENIER, 25 jaar oud (zie 73762).
 
123337    Jan Jans HOVING.
Gehuwd met Hendrikjen Freerks de VRIES (zie 123338).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 112723).

126595    Jan LAMBERS Jans HOVING, geboren op 30-05-1836 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), zoon van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-10-1866 te Weststellingwerf (Fr.) met Elisabeth Jans MULDER (zie 126611).
 
84556    Jan LAMMERTS Jans HOVING, wijkmeester (1830,1831,1833,1834,1836), onderdirecteur (1838,1840,1843,1846,1848,1850,1851), winkelhouder (<1857), geboren op 31-07-1802 te Groningen (Gr.), gedoopt (Hervormd) op 02-07-1802 te Groningen, overleden op 20-03-1857 om 14:00 uur te in het huis No. 173 (Wijk 2 van Kolonie 1) te Frederiksoord (Vledder- Dr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje Adolfs KRAMER. Zoon van Jan LAMBERTS HARMENS (HOVING (1788), HOVINGH (1857)) (zie 126579) en Bouwke (Bauke,Bouchijn,Bouwigien) JANS (ARKEMA (1788), ACREMA (1812), ARCHEMA (1812), ARCKEMA (1829)) (zie 126580).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1830 te Norg (Dr.) met Aaltjen Adolfs KRAMER, 20 jaar oud (zie 94709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Boukje Jans (zie 126593).
   2.  Roelfje Jans (zie 126594).
   3.  Aaltje Jans (zie 126578).
   4.  Jan LAMBERS Jans (zie 126595).
   5.  Adolf Jans (zie 126596).
   6.  Hendrika Jans (zie 126597).
   7.  dochter (zie 126598).
   8.  Roelina Jans (zie 126599).
   9.  Johanna Jans (zie 126600).
   10.  Hermanus Jans (zie 126601).
   11.  Roelof Jans (zie 126602).
   12.  Aaltje Jans (zie 84555).

126600    Johanna Jans HOVING, geboren op 30-01-1846 te Steenwijkerwold, dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
126594    Roelfje Jans HOVING, geboren op 10-04-1833 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), overleden op 14-11-1849 te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 16-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
126599    Roelina Jans HOVING, dienstmeid (1865), geboren op 24-12-1843 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1865 (bij haar huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). Dochter van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1865 te Vledder (Dr.) met Fredrik Klaassen HARTSUIKER (zie 126606).
 
126602    Roelof Jans HOVING, geboren op 15-10-1850 te Steenwijkerwold, zoon van Jan LAMMERTS Jans HOVING (zie 84556) en Aaltjen Adolfs KRAMER (zie 94709).
 
140883    Rolina Berents HOVING (HOVINGH (1881)), dienstmeid (1868), geboren ca 1831 te Groningen (Gr.), dochter van Berent HOVING [HOVINGH (1881)] (goudsmid - 1868) en Janna de BOER. Overleden op 27-08-1881 te Kampen, als echtgenote van Hendrik LAFERTE.
Gehuwd op 25-11-1868 te Assen (Dr.) met Hendrik Aarten LAFERTE, 23 jaar oud (zie 140882).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Hendriks (zie 140881).

103497    Trientje Jans HOVING. Zij woonde in 1849 (huwelijk dochter Albertje) te Assen (Dr.).
Gehuwd met Harm Hendriks MENNEGA (zie 103496).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Harms (zie 103495).

109781    Anna Gezina Henderika Lefferts HOVINGH, dienstbode (1884), geboren ca 1860 te Smilde (Dr.). Zij woonde in 1884 (bij haar huwelijk) te Amsterdam, eerder te Smilde (Dr.). Dochter van Leffert Jannes' HOVINGH (zie 109782) en Gesina Jans HOMAN (zie 109783).
Gehuwd op 13-02-1884 te Amsterdam met Pieter Gerrits de GROOT, 28 jaar oud (zie 109771).
 
133137    Jannes Lefferts HOVINGH, veenbaas (1823,1829,1834,1839), verveener (1845), geboren ca 1804 te Smilde (Dr.), zoon van Leffert Jannes' HOVINGH (veenbaas (1823,<1841) (overleden op 03-09-1841 te Smilde (Dr.)) en Annigje de JONGE. Hij woonde in 1829 (geboorte zoon Leffert) in het huis No. 164 (Wijk C te Smilde (Dr.).
Gehuwd (1) op 15-06-1823 te Smilde (Dr.) met Gesina Henderica Helena Lammina Barelds HOMAN (zie 122942).
Gehuwd (2) voor 1839 met Geesje Matthijs' de VROOME (zie 133139).
Gehuwd (3) op 05-11-1839 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Lammigje Lambertus' FLEDDERUS (zie 133138).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het derde huwelijk: 1 kind.
 
133136    Lamberta Jannes' HOVINGH, landbouwbedrijf doende (1872), geboren op 05-04-1845 om 10:00 uur te in het huis van haar ouder met No. 157 [147?] te Smilde (Dr.), overleden op 12-02-1913 om 09:00 uur te in [het huis] No. 7 an de Mallegatsgracht te Meppel (Dr.) op 67-jarige leeftijd, als weduwe van Marinus de GROOT. Dochter van Jannes Lefferts HOVINGH (zie 133137) en Lammigje Lambertus' FLEDDERUS (zie 133138).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 04-06-1864 te Havelte (Dr.) met Roelof Lucas' SCHENKEL, 28 jaar oud (zie 122943).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 06-04-1872 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Marinus Jans de GROOT, 27 jaar oud (zie 133131). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1869 te Steenwijkerwold met Lammechien Jakobs SMID (SMIT (1871)), 29 jaar oud (zie 133132).}
 
109782    Leffert Jannes' HOVINGH, landbouwer (1850), arbeider (<1883), geboren op 28-01-1829 om 23:00 uur te in het huis van zijn ouders [met] No. 164 (Wijk C) te Smilde (Dr.), overleden op 31-10-1883 te Kloosterveen (gem. Smilde - Dr.) op 54-jarige leeftijd, als weduwnaar van Gesina HOMAN; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Jannes Lefferts HOVINGH (zie 133137) en Gesina Henderica Helena Lammina Barelds HOMAN (zie 122942).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1850 te Smilde (Dr.) met Gesina Jans HOMAN (zie 109783). Zij waren volle neef en nicht van elkaar: beide kleinkind van Barelt Jan HOMAN en Geesje SIKKENS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68779    Annigjen Hendriks HOVINK, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 27-04-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Annigjen Jans van RUNEN), overleden 00-04-1798 te Deventer, als echtgenote van Jan KLUWEN. Begraven op 17-04-1798 te in of bij de Broederkerk te Deventer, dochter van Hendrik Jans HOVINK (zie 68778) en Meenz (Mensjen) PIETERS (SOK (1760), SOCK (1763), SUCK (1770)) (zie 24243).
Gehuwd voor de kerk ca 1792 te [Hoogeveen (Dr.)] met Jacob BELDER Pieters KLOUWEN (CLUWEN (1793), KLUWEN (1794), CLUEGEN (1801)) (zie 68783). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1784 te [Hoogeveen (Dr.)] met Lubbigje HENDRIKS (zie 103228). Zij lieten in 1785 en in 1787 te Hoogeveen (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik en Pieter. Pieter overleed in 1809 te Hoogeveen. Hij is later ondertrouwd op 09-09-1798 te Meppel (Dr.), [N.B. Volgens het ondertrouwboek van Meppel waren zij getrouwd te Staphorst; echter, in het ondertrouwboek van Staphorst werd hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-09-1798 te [Staphorst?] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenote is Annigje POUWELS (van VEEN (1806)) (zie 103224). Zij lieten op 17-07-1799 te Meppel (Dr.) een zoon Paul dopen (N.G.). Zij lieten op 05-07-1801 te Staphorst een dochter Jacoba dopen (N.G.), geboren op Hesselingen (onder Staphorst). Jacoba huwde in 1825 te Meppel met Derk Gerrits KALVERLA en overleed in 1872 te Meppel als zijn echtgenote.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacobs CLUWEN (zie 103229).
   2.  Hendrik Jacobs KLUWEN (KLOUWEN (1830)) (zie 68784).
   3.  Petertien Jacobs KLUWEN (zie 68785).
   4.  Harm Jacobs KLUWEN (zie 68786).

68782    Annigjen Jans HOVINK (VONK (1787)), geboren ca 1730. Zij was op 19-12-1742 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van Roelof Hendriks van ZWOL. Zij was op 15-04-1743 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van Annichjen Alberts VOS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1585) met haar moeder en haar broer Hendrik in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan HOVINK (zie 68780) en N.N. N.N. (zie 68781).
 
105329    Geertruit Jans (Truite) HOVINK (HOVING (1745), HOVEK (1748), HOEVINK (1752)). Zij woonde in 1736 (bij haar 1e huwelijk) te Zwartsluis. Zij woonde in 1745 (bij haar 2e huwelijk) te Zwartsluis. Zij woonde in augustus 1748 (bij haar 3e huwelijk) te Zwartsluis. Zij woonde in september 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1961) met haar 3e man Lucas van RAALTE en haar kinderen Annigjen en Jacob [uit haar 1e huwelijk] en Geertruit [uit haar 2e huwelijk] te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd (1) op 14-08-1736 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-09-1736 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Jacobs van RUIJNEN (zie 20209). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-04-1720 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 09-05-1720 (N.G.). Hij j.m. van Zwartsluis, zij j.d. van IJsveen. Echtgenote is Reintjen Wolters JONKER (zie 20212).}
Ondertrouwd (2) op 27-11-1745 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 29-12-1745 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Jacob (Jochem) DOJER (DOIJER (1746)) (zie 105330).
Ondertrouwd (3) op 19-07-1748 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 11-08-1748 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Lukas Garrits van RAALTE, 31 jaar oud (zie 105328).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annigje Jans van RUNEN (zie 105335).
   2.  Jacob Jans (zie 105336).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Gerrit Luicas' (zie 105322).
   5.  Anna Lucas' (zie 105337).
   6.  Jacobjen Lucas' (zie 105338).
   7.  Jacobjen Lucas' (Jacoba,Cooba) (zie 53067).
   8.  Geertruiij Lucas' (zie 105340).

68778    Hendrik Jans HOVINK, geboren ca 1728, overleden voor 1763 te Wanneperveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1585) met zijn moeder en zijn zus Annigjen in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1753 (bij zijn huwelijk) op Wanneperveen. Zoon van Jan HOVINK (zie 68780) en N.N. N.N. (zie 68781).
Ondertrouwd op 09-02-1753 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 11-03-1753 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide op Wanneperveen. Echtgenote is Meenz (Mensjen) PIETERS (SOK (1760), SOCK (1763), SUCK (1770)), 20 jaar oud (zie 24243). {Zij is later ondertrouwd op 08-01-1763 te Giethoorn. Te Wanneperveen was de ondertrouw ook op 08-01-1763. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-01-1763 te Wanneperveen of Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Geithoorn, zij wed[uwe] te Wanneperveen. Echtgenoot is Harmen Hendriks SOK (SOCK (1740)) (zie 68764).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Swaantjen HENDRIKS (HOVINK (1795), HOVING (1798), HOORING (1822), HOOVINK (1832)) (zie 103250).
   2.  Peter HENDRIKS (zie 103251).
   3.  Geesjen HENDRIKS (zie 103252).
   4.  Annigjen Hendriks (zie 68779).

22099    Hendrika HOVINK, geboren ca 1725. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove, 1748 - nr. 244) als inwonende meid bij Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwyk (zie 10522), zijn vrouw Geertruyd Agnis Baronesse van ISSELMUDEN en hun beide zoons de jonkers Jan Godert [dit is: Jan Arent] en Godert Arent [dit is: Godert Willem] in [Huize Nijerwal in de] Groenestraat te Vollenhove. In dit huis woonde toen ook de moeder van de huisheer, Vrouwe Susanna Eleonora van TUYL van SEROOSKERKE. Het inwonende personeel bestond verder uit: de meiden de 21-jarige Gerritje GERRITS (zie 11655) en de 17-jarige Hilletje ten NAPEL (zie 11885) en de 46-jarige Geertjen KOLMEYER (zie 1286) en de drie knechten Gerrit van KEULEN (zie 13420) en Gerrit HENDRIKS (zie 22098) en Willem NEERVOORT (zie 22097).
 
68780    Jan HOVINK, geboren ca 1702, overleden voor 1748.
Gehuwd voor de kerk ca 1727 met N.N. N.N. (zie 68781).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 68778).
   2.  Annigjen Jans (VONK (1787)) (zie 68782).

75111    Jantien Willems HOVINK (HOVING (1874)), geboren op 27-09-1828 te Steenwijkerwold, dochter van Willem KLAASSEN (HOVINK (1828)) (zie 75112) en Margjen EGBERTS (PUNTER (1825)) (zie 75113).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-05-1849 te Steenwijkerwold met Hendrik Lubberts HEETEBRIJ (HETEBRIJ (1874)), 24 jaar oud (zie 75110).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
60721    Geesje Luiten HOZE (HOZEN (1850)), veehoudster (1850), geboren ca 1803 te Giethoorn, overleden op 22-07-1879 te Giethoorn, als weduwe van Hendrik Hendriks MANDEMAKER, [eerder] weduwe van Wicher Wichers BROER. Dochter van Luite Jans HOZEN (HOZE (1825), HOOZE (1848)) (zie 60724) en Grietjen Gerrits DAM (zie 60725).
Gehuwd (1) op 12-06-1825 te Giethoorn met Wiegcher Wiegchers BROER, 31 jaar oud (zie 60720).
Gehuwd (2) op 25-12-1850 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Hendriks MANDEMAKER (zie 60734), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 17-05-1822 te Giethoorn met Jantien Thomas' (Jantje) KLOSSE, 34 jaar oud (zie 60202), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
60726    Gerrit Luiten HOZE, geboren ca 1806 te [Giethoorn], overleden op 22-05-1824 te Giethoorn, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Luite Jans HOZEN (HOZE (1825), HOOZE (1848)) (zie 60724) en Grietjen Gerrits DAM (zie 60725).
 
60727    Jantje Luiten HOZE (HOZEN (1856)), geboren ca 1800 te Giethoorn, overleden op 26-04-1875 te Giethoorn, als weduwe van Jacob Jans BAARD. Dochter van Luite Jans HOZEN (HOZE (1825), HOOZE (1848)) (zie 60724) en Grietjen Gerrits DAM (zie 60725).
Gehuwd op 12-06-1825 te Giethoorn, 2 kinderen gewettigd. Echtgenoot is Jacob Jans BAARD (zie 60728).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
59649    Harmke Jans (Sus,Zusje) HOZEN (OOSING (1853)), geboren ca 1769 te [Giethoorn] (gezindte: Doopsgezind), overleden op 16-05-1817 om 10:00 uur te in hare woning te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Sijmon Gerrits DAM; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jan Jansen HOSE (HOZEN (1795)) (zie 59855) en Gesien Roelofs BOLLEN (zie 59856).
Ondertrouwd 00-04-1796 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Te Giethoorn was de ondertrouw op 14-04-1796; in Terband attestatie afgegeven naar Giethoorn op 01-05-1796. Gehuwd voor de kerk op 04-05-1796 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Giethoorn, thans te Luinjeberd onder Terband (gem. AEngwirden - Fr.), zij j.d. te Giethoorn, beide lidmaat DG-Noord te Giethoorn. Echtgenoot is Simon Gerrits DAM (zie 59648).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
59854    Hendrikje Jans HOZEN, turfmaakster (1821), geboren ca 1770. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Jan Jansen HOSE (HOZEN (1795)) (zie 59855) en Gesien Roelofs BOLLEN (zie 59856).
Ondertrouwd op 17-04-1795 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 10-05-1795 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Gerrits DAM (zie 59852).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
49968    Lammigje Jans HOZEN (HOZE (1823)), geboren ca 1777 te [Giethoorn], overleden op 02-07-1817 te Giethoorn, als echtgenote van Harm Willems SMIT. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna ook. Dochter van Jan Jansen HOSE (HOZEN (1795)) (zie 59855) en Gesien Roelofs BOLLEN (zie 59856).
Ondertrouwd op 17-04-1802 te Gerecht Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-05-1802 te Giethoorn (Doopsgezind), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Harm Willems (Herm) SMIT (zie 86584). {Hij is later gehuwd op 26-09-1823 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aeje Volkens (Aaltje,Arendje,Aigje,Annegje,Aaijgien) KIKKE (KIK (1865)) (zie 49951). Hij is later gehuwd op 27-01-1832 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jantje GERRITS (DAM (1814)) (zie 77713).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Harms (zie 86585).
   2.  Jan Harms (zie 68569).
   3.  Geesje Harms (zie 68570).
   4.  Aaltje Harms (zie 111185).

60724    Luite Jans HOZEN (HOZE (1825), HOOZE (1848)), geboren ca 1774, [N.B. Mogelijk had hij andere ouders; hij noemde echter zijn dochetr Geesje en als dit een vernoeming was van zijn moeder, is Gesien Roelofs BOLLEN de enige optie.], overleden voor 1814 te Giethoorn. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Jan Jansen HOSE (HOZEN (1795)) (zie 59855) en Gesien Roelofs BOLLEN (zie 59856).
Ondertrouwd op 01-03-1799 te Giethoorn, gehuwd op 24-03-1799 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-03-1799 te DG-Noord te Giethoorn (Doopsgezind) met Grietjen Gerrits DAM (zie 60725). {Zij is later gehuwd op 24-05-1814 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Teunis Harms SMITH (SMIT (1814)) (zie 46232).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
60730    Luitje Luiten HOZEN (HOOZE (1848)), geboren ca 1811 te Giethoorn, overleden op 23-05-1864 te Giethoorn, als weduwe van Harm Riekents PETTER, [eerder] weduwe van Jan Koops SMIT. Dochter van Luite Jans HOZEN (HOZE (1825), HOOZE (1848)) (zie 60724) en Grietjen Gerrits DAM (zie 60725).
Gehuwd (1) op 24-05-1834 te Giethoorn met Harm Rijken PETTER (zie 60731).
Gehuwd (2) op 22-11-1848 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Koops SMIT (zie 124294). {Hij was eerder gehuwd op 07-06-1833 te Giethoorn met Lummigje Jans MEESTER (zie 124293).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertje Harms (zie 126323).

55218    Barbera Hubertus' HUBÉE, overleden voor 1908, als echtgenote van Lammert van der MEER.
Gehuwd met Lammert Jelles van der MEER (zie 55217).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Lammerts (zie 55216).

79008    Sjouckjen HUBER, geboren ca 1657, overleden ca 1692 te Oldemarkt. Zij woonde in mei 1682 (bij haar huwelijk) te Dokkum (Fr.). Zij woonde in november 1682 (doop dochter Aurelia) te Oldemarkt, erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1682 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-05-1682 te Dokkum (Hervormd), hij van Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij van Dokkum (Fr.). [Mogelijk was zij eerder gehuwd, namelijk op 22-09-1672 te Holwerd (gem. Westdongeradeel - Fr) met Joan Jacob de MARTIN (hij van Hamburg (Dld.), zij van Holwerd).] met Regnerus Johannes' CLEIJENBURGH (KLEIJENBURGH (1682)) (zie 78998). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1692 te [Oldemarkt] met Cornelia van HAMINGEN (zie 78999).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
28062    Gerrit Jan HUBERS, schippersknecht (1864), schipper (<1899), geboren ca 1839 te Raalte, zoon van Harm Jan HUBERS (schipper - 1864) en Aaltje KORTERIK. Overleden op 11-08-1899 te Zwolle, als echtgenoot van Aaltje KAMPVERBEEK.
Gehuwd op 29-12-1864 te Zwolle. Hij geboren te Raalte, zij geboren te Zwolle. Echtgenote is Aaltje Hermanus' KAMPVERBEEK (KAMP (1904)) (zie 28063).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jan Gerrits (zie 28061).

28061    Harm Jan Gerrits HUBERS, schipper (1904), geboren ca 1870 te Zwolle, zoon van Gerrit Jan HUBERS (zie 28062) en Aaltje Hermanus' KAMPVERBEEK (KAMP (1904)) (zie 28063).
Gehuwd op 19-02-1904 te Den Ham. Hij geboren te Zwolle, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltje Harms STAM (zie 28060).
 
44814    Jan HUBERS, overleden voor 1864.
Gehuwd voor de kerk voor 1864 met Femptje Andries KOK (zie 44811). {Zij is later gehuwd op 03-08-1864 te Haarlem (N.H.). Hij geboren te Zevenhoven, zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Hubert Jans KLEIN (zie 44812).}
 
95806    Jeltje Jacobs HUBERS, arbeidster (1859).
Gehuwd met Frank Martens ten HOOR (zie 95805).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13497    Catharina (Trijntjen) HUBERT, geboren ca 1730, overleden op 03-11-1791 te Vollenhove. Zij was op 12-11-1786, samen met haar man Stephaen NIJMET, in de Oude Kerk te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar kleindochter Trijntje. Zij was op 22-04-1792 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar kleindochter Henderika Klaassen ROLDEN.
Ondertrouwd 00-12-1754 te Vollenhove, [te Vollenhove] attestatie gegeven om te Blankenham te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 01-01-1755 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Stephanus NIEMET (NIJMET (1786), NIMET (1835)) (zie 13498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Stephan NIMET (zie 13499).
   2.  Willemina Staphanus' NIMET (zie 13672).
   3.  Willemientje Stephanus' NIMET (NIEMET (1792)) (zie 13807).
   4.  Judith Stephanus' NIMET (zie 13988).
   5.  Henderica Stephanus' NIMET (zie 14092).
   6.  Helena Stephanis' (Lena) (zie 14241).

65441    Maria HUBERT, geboren te Amsterdam, dochter van Arnold Joost HUBERT en Maria STUELEN. Gedoopt (Hervormd) op 04-12-1718 te Oude Kerk te Amsterdam (getuige(n): Fredrick STUELEN en Anna STUELEN.).
Ondertrouwd op 23-07-1745 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-08-1745 te [Amsterdam] (Hervormd) met Dirk TOLL (zie 65440). Zij lieten 1746 en 1762 te Amsterdam tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Willem, Maria Eva, Dirk, Cornelia Clasina, Jacob, Arnolda Catharina, Jacob, Arnoud (2x) en Ncolaas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Clasina Dirks (zie 65435).

78954    Zwane Maria HUBERT, geboren ca 1729. Zij woonde in 1754 (bij haar huwelijk) te Zwolle. Haar huwelijk werd ingeschreven bij de Franse Kerk te Zwolle.
Ondertrouwd op 29-09-1754 te Steenwijk. Te Zwolle was de ondertrouw op 28-09-1754. Te Steenwijk attestatie gegeven naar Meppel (Dr.). Te Zwolle op 13-10-1754 att[estatie] verleent om te Meppelt te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 16-10-1754 te Meppel (Dr.) (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zwolle. Echtgenoot is Frederik Jans RAM, 35 jaar oud (zie 78923), [N.B. Zij lieten te Meppel, te Steenwijk en te Zwolle geen kinderen dopen (N.G.).].
 
94127    Aaltjen Mannes' HUBERTS, dienstmeid (1853), geboren op 20-07-1826 te Nijeveen (Dr.), dochter van Harmannus (Mannus) HARMS (HUBERTS (1826), HUIBERTS (1832)) (zie 46207) en Femmigjen DIRKS (SCHUTE (1808), SCHUITE (1837), SCHUTTE (1826)) (zie 79572).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-08-1853 te Ruinerwold (Dr.) met Jan Lukas' WEIDE (zie 108331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Jans (zie 147974).

108330    Anne Derks HUBERTS, geboren op 27-03-1853 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Derk Mannes' HUBERTS (zie 94128) en Wietske Annen de LEEUW (zie 108311).
 
70134    Claes HUBERTS, geboren ca 1649. Hij woonde in 1677 (doop dochter Gijssien) aan de Schutsloot [te Wanneperveen].
Gehuwd ca 1674 met Jantjen JANS (zie 70135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijssien CLAESSEN (zie 70136).

94128    Derk Mannes' HUBERTS, arbeider (1850,1853,1857,1863,1865), geboren op 25-01-1829 te Nijeveen (Dr.), zoon van Harmannus (Mannus) HARMS (HUBERTS (1826), HUIBERTS (1832)) (zie 46207) en Femmigjen DIRKS (SCHUTE (1808), SCHUITE (1837), SCHUTTE (1826)) (zie 79572).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-07-1850 te Nijeveen (Dr.) met Wietske Annen de LEEUW, 21 jaar oud (zie 108311).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigje Derks (zie 108327).
   2.  Anne Derks (zie 108330).
   3.  Harmannes Derks (zie 108334).

84500    Evert Hendriks HUBERTS, fabrieksrbeider (1926), geboren ca 1898 te Hoogeveen (Dr.), zoon van Hendrik HUBERTS (zie 84501) en Klaasje DUINKERKEN (zie 84502).
Gehuwd op 16-10-1926 te Enschede met Jantje Teunis' ten NAPEL, 25 jaar oud (zie 84496).
 
85094    Femmigje HUBERTS. Zij woonde in 1898 (huwelijk dochter Willempje) te Meppel (Dr.).
Gehuwd met Jannes POTHOF (zie 85093).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje Jannes' (zie 85092).

108327    Femmigje Derks HUBERTS, geboren op 17-11-1850 te Nijeveen (Dr.), dochter van Derk Mannes' HUBERTS (zie 94128) en Wietske Annen de LEEUW (zie 108311).
 
108342    Femmigje Harms HUBERTS, geboren op 25-05-1846 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Zij werd in 1866 (overlijden moeder) wees. Zij had bij haar huwelijk in 1867 een voogd: Harm HUBERTS en een toeziend voogd: Jan HUBERTS (beide wonende te Meppel); [dit waren haar twee oudste broers]. Overleden op 21-03-1918 te Meppel (Dr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan MULDER, eerder weduwe [van Jannes POTHOF en] van Jochem MULDER. Zij woonde in 1867 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.). Dochter van Harm (Hermannus) HARMANUS (HUBERTS (1837)) (zie 46206) en Jentjen Jans (Jentien) KONING (zie 46204).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-11-1867 te Meppel (Dr.) met Jannes Jans POTHOF (zie 108343).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 11-10-1879 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Jochem Harms MULDER (zie 108349).
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 10-11-1888 te Meppel (Dr.), zij weduwe van de broer van de bruidegom; met dispensatie bij KB nr. 20, dd. 15-10-1888. Echtgenoot is Jan Harms MULDER (zie 108352).
 
108341    Fredrik Harms HUBERTS, arbeider (1869), geboren op 08-06-1843 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), overleden op 05-01-1922 te Meppel (Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantien de VRIES. Zoon van Harm (Hermannus) HARMANUS (HUBERTS (1837)) (zie 46206) en Jentjen Jans (Jentien) KONING (zie 46204).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1869 te Meppel (Dr.) met Jantien Takes de VRIES (zie 108346).
 
12713    Fredrik Hendrik HUBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-04-1742 te Vollenhove, zoon van Samuel HUBERTS (zie 12711) en Johanna Elisabeth HOOGENS (zie 12712).
 
94803    Frouwgje Jans HUBERTS, geboren te Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-09-1807 te Diever, overleden op 25-01-1848 om 11:00 uur te ten huize van haar man No. 43 te Diever (Dr.) op 40-jarige leeftijd (aangifte door: haar man), als echtgenote van Durk POSTHUMUS. Zij woonde in 1834 (bij haar huwelijk) te Diever (Dr.). Dochter van Jan HUBERTS ROELOFS (zie 94804) en Albertjen (Albartje) JACOBS (NOORD (1812)) (zie 94805).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-11-1834 te Diever (Dr.) met Dirk Lucas' (Durk,Derk) POSTHUMUS (zie 69578). {Hij is later gehuwd op 26-04-1850 te Diever (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Antina Klaas' FRANKEN (zie 94812). Hij is later gehuwd op 12-05-1860 te Diever (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Albertje Gerrits EGGINK, 42 jaar oud (zie 94816).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Dirks (zie 94808).
   2.  Aaltje Durks (zie 94809).
   3.  Jan HUBERTS Durks (zie 94810).
   4.  Jacobje Dirks (zie 94811).

94125    Gezina Hermannus HUBERTS, geboren op 14-10-1815 te Nijeveen (Dr.), overleden op 10-01-1854 om 19:00 uur te ten haren huize No. 90 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 38-jarige leeftijd, als echtgenote van Klaas KIST. Dochter van Harmannus (Mannus) HARMS (HUBERTS (1826), HUIBERTS (1832)) (zie 46207) en Femmigjen DIRKS (SCHUTE (1808), SCHUITE (1837), SCHUTTE (1826)) (zie 79572).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-01-1843 te Nijeveen (Dr.) met Claas Hans' KIST, 30 jaar oud (zie 94126). Zij kregen tussen 1844 en 18.. te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) kinderen, genaamd: Geesje, Hendrik.
 
94123    Harm HUBERTS.
Gehuwd met Geziena JACOBS (zie 94124).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmannus (Mannus) HARMS (HUBERTS (1826), HUIBERTS (1832)) (zie 46207).

108334    Harmannes Derks HUBERTS, geboren op 04-04-1857 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Derk Mannes' HUBERTS (zie 94128) en Wietske Annen de LEEUW (zie 108311).
 
108358    Harmannus Harms HUBERTS, geboren op 13-06-1878 te Meppel (Dr.), zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-07-1900 te Meppel (Dr.), 1 kind gewettigd. Echtgenote is Jantje Andries' MOES, 21 jaar oud (zie 108366).
 
108356    Henderika Harms HUBERTS, geboren op 14-08-1871 te Meppel (Dr.), overleden op 16-03-1890 te Meppel (Dr.) op 18-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
18391    Hendrik HUBERTS, geboren ca 1650, van Northorn.
Ondertrouwd op 18-04-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1675 (N.G.), hij j.g. van Northorn en zij j.d. tot Vollenhove met Trijntje GERRITS (zie 18392).
 
84501    Hendrik HUBERTS.
Gehuwd met Klaasje DUINKERKEN (zie 84502).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108357    Hendrik Harms HUBERTS, geboren op 21-02-1876 te Meppel (Dr.), zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
11172    Hendrikje HUBERTS, geboren ca 1698, overleden ca 1725.
Gehuwd voor de kerk ca 1720 met Anthonij Hermans van DIJK (zie 11722). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1727 met Aeltjen STEVENS (zie 8680). Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1731 met Janna AUKEN (zie 9183).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
94129    Hermannus Harms (Harm) HUBERTS, arbeider (1859,1860,1863,1865,1868,1870,1871,1876,1878,1880,1890,1891,1900,1904,<1907), dienstknecht (1867), koopman (1885), geboren op 16-04-1838 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), [Hij was in 1867 (huwelijk zus Femmigje) haar voogd en gaf als zodanig zijn toestemming voor haar huwelijk.], overleden op 03-01-1907 te Meppel (Dr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Albertje BAKKER. Hij woonde in 1859 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Kolderveen (gem. Nijeveen). Zoon van Harm (Hermannus) HARMANUS (HUBERTS (1837)) (zie 46206) en Jentjen Jans (Jentien) KONING (zie 46204).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-03-1859 te Nijeveen (Dr.) met Albertje Hendriks BAKKER, 22 jaar oud (zie 108335).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
108326    Jan Harms HUBERTS, dienstknecht (1867), arbeider (1868), geboren op 18-05-1840 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), [Hij was in 1867 (huwelijk zus Femmigje) haar toeziend voogd en gaf als zodanig zijn toestemming voor haar huwelijk.], overleden op 30-03-1928 om 16:00 uur te in [het huis] No. 58 [staande] aan de Woldstraat te Meppel (Dr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantien SMIT. Zoon van Harm (Hermannus) HARMANUS (HUBERTS (1837)) (zie 46206) en Jentjen Jans (Jentien) KONING (zie 46204).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-02-1868 te Meppel (Dr.) met Jantien Ides SMIT, 23 jaar oud (zie 108338).
 
108359    Jan Harms HUBERTS, geboren op 16-08-1880 te Meppel (Dr.), zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
108354    Klaas Harms HUBERTS, schrijver (1891), geboren op 14-01-1868 te Meppel (Dr.), zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1891 te Meppel (Dr.) met Roeltje Lijkles van der MEULEN (zie 108363).
 
101977    Klaas Hermannes' HUBERTS, geboren op 02-05-1860 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
108337    Lummigje Harmannes' HUBERTS, geboren op 18-01-1863 te Kolderveen (Dr.), overleden op 04-03-1865 om 02:00 uur te [in het huis] No. 25 (Wijk 1) te Meppel (Dr.) op 2-jarige leeftijd, dochter van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
108353    Lummigje Harms HUBERTS, geboren op 09-07-1865 te Meppel (Dr.), dochter van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-05-1885 te Meppel (Dr.) met Karel Eduard Pieters van HUIZEN (zie 108360).
 
12711    Samuel HUBERTS, 1e predikant (N.G.) te Vollenhove (1737-1743), predikant te de Rijp (na 1743), geboren ca 1713.
Gehuwd voor de kerk ca 1741 met Johanna Elisabeth HOOGENS (zie 12712).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130780    Trijntje (Trientje) HUBERTS (de GURTTER (1889)).
Gehuwd met Klaas van STEENWIJK (zie 130779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien Klaassen (zie 68995).
   2.  Willemtje Klaassen (zie 130781).

108355    zoon HUBERTS, geboren op 07-06-1870 te Meppel (Dr.), "levenloos geboren", overleden op 07-06-1870 te Meppel (Dr.), 0 dagen oud, zoon van Hermannus Harms (Harm) HUBERTS (zie 94129) en Albertje Hendriks BAKKER (zie 108335).
 
9962    Jan HUBERTSEN, geboren ca 1629 te Amstelveen? Overleden ca 1666 te Beulake, hij was voor zijn 1e huwelijk (in 1654) afkomstig uit Amstelveen, erna.
Ondertrouwd (1) op 23-06-1654 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Amsterveen, gehuwd voor de kerk op 11-07-1654 te Amsterveen (N.G.), hij van Amsterveen, zij weduwe in de Beulacker. [N.B. Maar volgens het ondertrouwboek van Blokzijl zijn zij op attestatie van Vollenhove te Blokzijl in "in de houwelijcse staet bevestigt" op 23-07-1654.] met Leuntien (Lummegien,Leeuwtien,Leentien,Lummetien) CORNELIJS (HEETIEN (1647)) (zie 11305). {Zij was eerder ondertrouwd op 24-11-1639 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 08-12-1639 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaer, beide in die Beulacker met Roelef JANSZ (zie 80).}
Ondertrouwd (2) op 26-09-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 29-10-1658 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaer, beide in de Beulacker met Angeltien (Engeltje) CLAESSEN, 18 jaar oud (zie 73). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-04-1667 te Beulake (N.G.), hij j.m. van Staphorst, zij weduwe te Beulake met Albert MEIJLOF (zie 8369). Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1671 met Hendrick HILBERTS (zie 23635).}
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
74127    Jacob HANNES Harmannus' HUBINK, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-04-1763 te Steenwijk, zoon van Hermannis HEIBINK (zie 74121) en Lijsbet JACOBS (zie 74122).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 221 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software