Eerste blad    Vorig blad    Blad 244 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

70094    Geert JANS, geboren op 22-10-1772 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-10-1772 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, zoon van Jan RIJKENS (RIETENS (1827)) (zie 64884) en Roelofje Geerts OOSTERINK (KOOIKER (1827)) (zie 59974).
 
153130    Geert JANS (MIDDELBOER (1829)), landbouwer (1829,<1847), geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-12-1775 te Wapserveen, overleden op 06-05-1847 om 08:00 uur te ten zijnen huize No. 45 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenote [!] van Janna Kornelis' OFFEREIN. Hij woonde in 1829 (geboorte dochter / bij zijn huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Jan LUCAS (MIDDELBOER (1841)) (zie 153131) en Geesjen MARTENS (zie 153132).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Havelte (Dr.), zij weduwe van de broer van de bruidegom; met dispensatie bij KB No. 108 dd. 25-02-1829; wettiging van een kind: Geesje. Echtgenote is Janna Cornelis OFFREIN (OFFEREIN (1829)), 42 jaar oud (zie 102160). {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-10-1815 te Havelte (Dr.) met Pieter JANS (MIDDELBOER (1829)), 42 jaar oud (zie 102159).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Geerts MIDDELBOER (OFFEREIN (1829)) (zie 153129).

91965    Geert JANS (BAKKER (1813)), arbeider (1820,1833,<1844), werkman (1833), geboren op 20-02-1782 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Jan GEERTS (overleden op 06-01-1812 te Lemsterland (Fr.)) en IJmkjen HEERES (overleden voor 1812), die huwden op 08-07-1781 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) ([zij weduwe], beide te Tjerkgaast). Vaders vader was aanwezig bij het huwelijk van zijn ouders. Zijn ouders lieten in 1782 en in 1784 te Tjerkgaast twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geert en Antje. Zijn zus Antje huwde met Christiaan Jannes' WAGENAAR en huwde in 1830 te Lemsterland met Johann Bernhard Conrad ROHDE. Zijn moeder huwde eerder ca 1766 met Luijtien FREERKS. Halfboer en halfzussen uit dit huwelijk waren: Hoijtie (halfzus), Heere, Jeltje (3x) en Antje. Zijn moeder was gedoopt op 25-10-1739 te Idskenhuizen (onder Tjerkgaast). Zijn grootouders van moederszijde waren Herre JANS en Hoijtie IJNSES, die huwden op 19-05-1733 te SintNicolaasga (onder Tjerkgaast). Gedoopt (Hervormd) op 03-03-1782 te Tjerkgaast, overleden op 16-05-1844 om 07:00 uur te Schoterzijl, onder Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwnaar van Rinskjen Cornelis' SMIT; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1804 (bij zijn huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Reinsjen CORNELIS en hun] kinderen Jan, Aaltien en IJmkien te Lemmer. Hij woonde in 1820 (geboorte zoon Jacob) te Oosterzee (gem. Lemsterland), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1804 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-06-1804 te Lemmer (Hervormd), beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Reintje (Reindertje,Rinskjen) CORNELIS (SMIT (1813), SMITS (1817), BOELE SMITS (1820)), 22 jaar oud (zie 132844). Zij lieten tussen 1805 en 1817 te Lemmer en te Oosterzee en Echten (beide in de gem. Lemsterland) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Aaltje, Imkjen, Corneliske, Cornelis en Jacob. Cornelis huwde in 1851 te Schoterland (Fr.) met Johantje Cornelis' KOEHOORN.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
48594    Geert JANS, visscher (<1826), geboren op 21-10-1783 te de Haare, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 26-10-1783 te Paasloo, overleden op 15-10-1826 te Kalenberg, onder Oldemarkt op 42-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan EGBERTS (POEPJES (1852)) (zie 48341) en Jantjen GEERTS (JONAS (1783)) (zie 48589).
 
15055    Geert JANS (JANSSEN (1815), JANSEN (1843)), arbeider (1814,1815,1818), metzelaar (1828,1843,1849,<1850), metselaarsknecht (1832), geboren te voor de Landpoorte, gedoopt (N.G.) op 19-02-1786 te Vollenhove, overleden op 31-08-1850 om 11:00 uur te [in het huis] No. 44 (Wijk 1) te Meppel (Dr.) op 64-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aaltje Outger AUKES. Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna ook. Hij woonde in 1843 (huwelijk zoon Jan) te Meppel (Dr.). Zoon van Jan CORNELIS (ROZEBOOM (1851)) (zie 2273) en Koba Jans (Jacoba) van DALEN (van DAALEN (1815)) (zie 2272).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-02-1814 te Meppel (Dr.) met Aaltje Outgers AUKES (NIJDAM (1828)), 24 jaar oud (zie 98246).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
81714    Geert JANS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-07-1786 te Steenwijk (getuige(n): Vrougjen ARENTS), overleden voor 1792 te Steenwijk, zoon van Jan Geerts IJZINGA (MEESTERS (1785), EZINGA (1816)) (zie 81706) en Geertruij (Geertjen) HENDRIKS (WANNERS (1815), WARNAR (1838), WARNAARS (1853), WERNERS (1857)) (zie 81707).
 
115181    Geert (Gerrit) JANS (de JONGE (1808), de JONG (1818), PIJLMAN (1834)), turfmaker (1812,1819), arbeider (1821,1822,1828,1835,1837,1853,<1856), veenwerker (1825,1830), geboren op 23-06-1787 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1788 te Ossenzijl (onder Oldemarkt) als zoon van Jan Geerts de JONG en Margje JACOBS; ik houd mij hier aan de gegevens in zijn doopakte en de huwelijksakte van zijn ouders.], gedoopt (N.G.) op 01-07-1787 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 27-02-1856 om 06:00 uur te in het huis No. 13 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Roelofje Hendriks van ZWOL. Hij woonde in 1808 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij werd op 15-05-1818 te Terband (gem. AEngwirden), samen met zijn vrouw Roelofje Hendriks van ZWOL, naar gedane Geloofs Belijdenis ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij was op 27-04-1820 te Opsterland (Fr.) getuige bij het huwelijk van zijn vrouws neef Jan Jentjes van ZWOL; hij woonde te Tjalleberd. Hij werd op 08-12-1832 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Roelofje Hendriks van ZWOL, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Tjalleberd. Zij vertrokken van Scherpenzeel op 30-01-1835 met attestatie naar Tjalleberd, waar zij op 28-02-1835 [weer] werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1846 (huwelijk zoon Hendrik) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1853 (overlijden zoon Jan) in het huis No. 13-D te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Jan Geerts PIJLMAN (PIELEMAN (1787)) (zie 45708) en Marrigjen Hendriks BAKKER (zie 55669).
Ondertrouwd 00-12-1808 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), te Terband op 18-12-1808 [attestatie verleent na[ar] Oldemarkt]. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-12-1808 te Oldemarkt (N.G.), beide van Tjalberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Roelofjen Hendriks van SWOLLE (van ZWOLLE (1808), van ZWOL (1812)), 16 jaar oud (zie 100953).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Geerts de JONGE (zie 115205).
   2.  Jantje Geerts de JONGE (zie 115209).
   3.  Jantje Geerts de JONGE (zie 115224).
   4.  Hendrik Geerts PIELMAN (de JONG (1846)) (zie 115219).
   5.  Jan Geerts de JONGE (zie 115210).
   6.  Jantje Geerts de JONGE (zie 115211).
   7.  Jantjen Geerts de JONGE (zie 115212).
   8.  Margjen Geerts de JONGE (zie 115213).
   9.  Aaltje Geerts de JONGE (zie 115214).
   10.  Jan Geerts de JONGE (zie 115215).
   11.  Woltertje Geerts PIJLMAN (zie 115216).
   12.  Wolter Geerts de JONG (zie 115217).
   13.  Jantje Geerts de JONG (zie 115218).

67776    Geert JANS (PRAKKEN (1812)), boerenbedrijf houdende (1832), geboren op 24-11-1790 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 12-12-1790 te Steggerda en Vinkega. Hij woonde in februari 1812 (register naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broers Sijbrand, Jan, Jelle en Roelof, en zijn zussen Annegje, Eltjen en Aaltje te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Jan GEERTS (PRAKKEN (1812)) (zie 107006) en Janke SIJBRANTS (PRAKKEN (1863)) (zie 71416).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 28-05-1834 te Weststellingwerf (Fr.) met Aaltje Hendriks MAST (zie 71412).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Geerts PRAKKEN (zie 67775).

80821    Geert JANS (JONAS (1819)), landbouwer (1816,1819,1821,1841), arbeider (1824,1826,1839,1855,1856), geboren op 20-02-1791 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan GEERTS en Annigjen LIEKELS. Zijn ouders woonden in 1816 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Gedoopt (Hervormd) op 20-02-1791 te Peperga en Blesdijke. Hij verhuisde [voor of] in 1810 met zijn ouders van Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) naar Wapserveen (Dr.). Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.). Hij woonde in 1819 (geboorte dochter Annegjen) in het huis No. 55 te Wapserveen. Hij woonde in 1821 (geboorte zoon Stoffer) in het huis No. 57 te Wapserveen. Hij woonde in 1841 (huwelijk dochter Annegjen) te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold). Zoon van Jan GEERTS (JONAS (1821)) (zie 118157) en Antje (Annechien) LIJKLES (zie 118158).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1816 te Havelte (Dr.) met Corneelsje (Cornelia) STOFFERS, 30 jaar oud (zie 80822).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegjen Geerts JONAS (JANOS (1883)) (zie 93470).
   2.  Stoffer Geerts JONAS (zie 80820).
   3.  Hillechien Geerts JONAS (zie 102083).
   4.  Aaldert Geerts JONAS (zie 105980).

115091    Geert JANS (de ROO (1812)), turfmaker (1817,1818,1822,1824), arbeider (1818,1827,1830,1837,1840,<1842), veenwerker (1832,1834), geboren op 06-10-1793 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1793 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) als zoon van Jan Geerts de ROO en Trijntje ANDRIES in tijden echtelieden, arbeiders gewoond hebbende en overleden te Langezwaag; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte, de huwelijksakte van zijn ouders en zijn eigen huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 13-10-1793 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden op 24-08-1842 om 08:00 uur te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als echtgenoot van Willemke Hendriks [= Jacobs] RAM. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Haske) met zijn vader en zijn 2e moeder Hilligjen HIJLKES, met zijn zus Griettien, met zijn halfbroer Hielke en zijn halfzussen Roelofien, Japikjen en Jantien in Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1817 (bij zijn 1e huwelijk) te Haske (gem. Haskerland). Hij woonde in 1818 (overlijden 1e vrouw) in een ongenummerd huis te Haskerhorne (gem Haskerland). Hij woonde in 1822 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Hij woonde in 1827 (overlijden 2e vrouw) te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd). Hij woonde in 1830 (bij zijn 3e huwelijk) te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd), erna te Kolderwolde (gem. Hemelumer Oldeferd). Zoon van Jan GERRITS (de ROO (1812), KIKKERT (1814)) (zie 52129) en Trientjen Geerts (Trijntje) PIJLMAN (BIELEMAN (1830)) (zie 48531).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-05-1817 te Haskerland (Fr.) met Grietje Beerends ZONDERKOP (zie 115092).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 17-08-1822 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Andries' OORT, 28 jaar oud (zie 67504).
Gehuwd (3) op 36-jarige leeftijd op 09-04-1830 te Hemelumer Oldeferd (Fr.), hij weduwnaar; hun huwelijk werd gesloten met voor beide een Certificaat van Onvermogen, waaruit bleek dat zij niet in staat waren de kosten van de voor hun huwelijk vereiste documenten te kunnen dragen. Echtgenote is Willempjen (Willemke) JACOBS (RAM (1856)), 31 jaar oud (zie 52140). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Gerrit HARMENS en Willemtjen LUCAS. [N.B. Zij kregen samen op 13-08-1826 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) "buiten echte" een zoon Jan Jacobs ZEELTE, die vijf dagen heeft geleefd (bron: overlijdensakte kind).]. {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob JANS (ZEELTE (1827)) (zie 87001).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Geerts de ROO (zie 52132).
   2.  Beerend Geerts de ROO (zie 52142).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Andries Geerts de ROO (zie 52146).
Uit het derde huwelijk: 5 kinderen.
 
91329    Geert JANS (OOST (1816)), boerenknegt (1816), arbeider (1841,1848), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 07-12-1794 te Steenwijk (getuige(n): Trijntje OOST), overleden op 04-03-1862 te Oosterhoek (gem. Steenwijkerwold) op 67-jarige leeftijd, als partner van Hendrikje Geerts BIJKER. Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Zoon van Jan HARMS (HENDRIKS (1799), BEZEMBINDER (1813)) (zie 69860) en Hendrikje GEERTS (OOST (1809)) (zie 84993).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-12-1816 te Steenwijkerwold met Hendrikje GEERTS (BIJKER (1817)), 24 jaar oud (zie 91336).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52669    Geert JANS (de LEEUW (1822)), turfmaker (1822), veenwerker (1824,1832,1834,1836,1839,1852), arbeider (1827,1849,1862,1869), geboren ca 1795 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 21-02-1875 om 05:00 uur te [in het Armenhuis te] Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) (aangifte door: Marius IJPEIJ (61 jr., armenvader te Heerenveen)), als weduwenaar van Aaltje Klazes FEIJER. Hij woonde in januari 1822 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij werd op 05-05-1822 te Terband (gem. AEngwirden), samen met zijn vrouw Aaltje Klazes FEIJERS, op Belijdenis hunnis Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonde toen te Tjalleberd. Hij woonde in 1827 (geboorte dochter Geertje) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij werd op 26-10-1831 te Terband, samen met zijn vrouw Aaltje Klazes FEIJERS, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Langezwaag. Hij en zijn vrouw vertrokken op 13-04-1846 te Terband met attestatie naar Lippenhuizen (gem. Opsterland), waar zij op 10-04-1846 werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1849 (huwelijk zoon Jan) te Tjalleberd, erna in 1852 (huwelijk dochter Willempje) te Luinjeberd, hierna in 1859 (huwelijk dochter Geertje) weer te Tjalleberd. Hij woonde in 1862 (huwelijk dochter Margjen) te Luinjeberd, erna in 1869 (huwelijken dochter Jentje en zoon Klaas) ook. Zoon van Jan Bartelts LEEUW (de LEEUW (1832)) (zie 20548) en Martzen (Margje,Marrigje,Martjen) WILLEMS (HOEKSTRA (1821)) (zie 52658).
Gehuwd op 17-01-1822 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Klaassen FEIJER (FEIJERS (1822), VEIJERS (1827)), 20 jaar oud (zie 64071).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
76514    Geert JANS (BULT (1812)), boereknegt (1851), landbouwer (1851,1854,1858,1860,1863,<1873), geboren op 07-05-1809 te Nijeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-05-1809 te Oldeholtpade, overleden op 16-06-1873 te Vledder (Dr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenoot van Albertje Oost TROMPETTER. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Wolvega) met zijn beide ouders, met zijn broer Sippe en zijn zus Antje te Nijeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Jan SIPPEN (BULT (1812), SIBBEN (1818), BULTSMA (1828)) (zie 70577) en Geertje (Geertien) GEERTS (TIP (1817)) (zie 74148).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-10-1851 te Vledder (Dr.) met Albertje Oost TROMPETTER, 25 jaar oud (zie 76515).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Geerts BULT (zie 117348).

48599    Geert JANS (OOSTENWIND (1774), BOS (1814)). Hij woonde in 1814 (huwelijk dochter Rinsje) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Rensje Klases (Rinsje) MINK (zie 48600). Zij lieten tussen 1771 en 1795 te SintJohannesga twaalf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Klaas, Aeltje, Geertje, Klaas, Jantje, Jan, Rensje, Annigjen, Geert, Aafjen, Trijntje en Wolter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rensje (Riensjen,Rinske,Rinskje) GEERTS (BOS (1814)) (zie 37224).

87326    Geert JANS, landbouwer (1835,1836).
Gehuwd met Luitjen MEINEN (ALTEN (1850), PEEREBOOM (1879)) (zie 87327).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan GEERTS (zie 87328).
   2.  Geertjen GEERTS (GROEN (1822)) (zie 87329).
   3.  Peter GEERTS (GROEN (1836)) (zie 87325).
   4.  Pieter GEERTS (zie 87343).

98215    Geert JANS (ten OEVER (1835)).
Ondertrouwd op 09-11-1777 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-11-1777 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Meppel, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Anna Hendriks HEINHUIS (HUIJNHUIJS (1777), HEIJNHUIS (1840)), 22 jaar oud (zie 76745).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
36    Geertien JANS, geboren ca 1603. Zij woonde in 1628 (bij haar huwelijk) in Vollenhove, erna bij de geboorte van twee van haar kinderen in 1637 en 1641 ook. Dochter van Hendrik Jan CLAESZ (zie 20050).
Ondertrouwd op 27-04-1628 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 18-05-1628 te Vollenhove (N.G.). Beijde tot Vollenhove. Echtgenoot is Jan EVERTS (zie 3827).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
12822    Geertien JANS, geboren ca 1613. Zij woonde in 1638 (bij haar huwelijk) op het Erve D'Maenbeke [in de Leeuwte op het Land van Vollenhove]. Dochter van Jan JANSSEN (zie 18778).
Ondertrouwd op 13-05-1638 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-05-1638 (N.G.). Zij van d' Maenbeke. Echtgenoot is Karst CORNELIS (zie 2772). {Hij is later ondertrouwd op 26-04-1656 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 18-05-1656 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaer. Echtgenote is Femmichien JANS (zie 2950).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4116    Geertien JANS, geboren ca 1614. Zij woonde in 1640 (doop zoon Jan) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove].
Gehuwd voor de kerk ca 1639 met Jan LUIJTIES (zie 16430).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANS (zie 4117).
   2.  Jan JANS (zie 4918).

4194    Geertien JANS, geboren ca 1614. Zij woonde in 1640 (doop zoon Jan) te oppen Swolle [op het Land van Vollenhove].
Gehuwd voor de kerk ca 1639 met Willem ROMERS (ROEMERS) (zie 261).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan WILLEMS (CAPER) (zie 4195).
   2.  Hillegien WILLEMS (zie 260).

4884    Geertien JANS (MAENBEECKE), geboren ca 1614.
Gehuwd voor de kerk ca 1639 met Carst CORNELIS (zie 4112).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
1045    Geertien JANS, geboren ca 1620. Zij woonde in 1642 (doop dochter geertien) te Heetveld [in Barsbeek op het Land van Vollenhove].
Gehuwd voor de kerk ca 1636 met Geert JANS (zie 3812).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119    Geertien JANS, geboren ca 1625.
Gehuwd voor de kerk ca 1644 met Jan ROELEFS (zie 118).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JANS (zie 117).

139    Geertien JANS, geboren ca 1628.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1647 met Coop ROELOFS (zie 138).
Ondertrouwd (2) op 15-11-1662 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1662 (N.G.), beijde wed. Echtgenoot is Albert CLAESSEN (zie 142). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1647 met Femmigien (Femme) EGBERTS (zie 143).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piter KOOPS (zie 4971).
   2.  Jannetien KOOPS (zie 165).
   3.  Swaentien KOOPS (zie 189).

18855    Geertien JANS, geboren ca 1629, in de Beulacker, dochter van Jan JACOBS (zie 18856).
Ondertrouwd op 19-03-1651 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 13-04-1651 te Vollenhove (N.G.), hij van Geithoorn en zij in de Beulacker met Hendrick JANS (zie 18404).
 
3334    Geertien JANS, geboren te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 17-02-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt geertien dochter van Jan geerts en hendrickien hendrick in kadoelen"], dochter van Jan GEERTSS (GERRITS (1641)) (zie 3333) en Hendrickien HENDRICX (zie 3332).
 
70    Geertien JANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 01-09-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt geertien dochter van Jan wichers en maregien Arents inde beulaken"], dochter van Jan WIJCHERS (zie 71) en Maregien ARENTS (zie 72).
 
17784    Geertien JANS, geboren ca 1640, dochter van Jan JANSSEN (zie 17786).
Ondertrouwd op 09-02-1662 te Vollenhove, hij van Vollenhoo en zij van Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 09-03-1662 te Blokzijl, attestatie om te trouwen te Blokzijl met Albert EVERTS (zie 17783).
 
4143    Geertien JANS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 15-03-1640 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt geertien dochter van Jan helprich en stijntien geerts inde leute"], dochter van Jan HELPRICHS (zie 3790) en Stijntien GEERTS (zie 4142).
 
70489    Geertien JANS, geboren ca 1642. Zij woonde in 1667 (bij haar huwelijk) in Muggenbeet (onder Steenwijkerwold). Dochter van Jan VOLKENS (zie 18076).
Ondertrouwd op 23-03-1667 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1667 (N.G.), hij j.g. van Blocqzijl, zij j.d. van Muggebeeth. Echtgenoot is Albert EVERTS (zie 70510).
 
20486    Geertien JANS, geboren ca 1675 te 'van de Schutsloot', overleden voor 1748. Zij woonde in 1700 (bij haar 1e huwelijk) aan de Schutsloot te Wanneperveen, erna in 1705, 1707 en 1710 te Beulake. Zij woonde in 1712 (bij haar 2e huwelijk) te Beulake.
Ondertrouwd (1) op 27-09-1700 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-10-1700 (N.G). Hij j.m. in die Beulake, zij j.d. van de Schutsloot. Echtgenoot is Roelof JASPERS (zie 20477).
Ondertrouwd (2) op 13-12-1720 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-01-1721 te Beulake (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide in die Beulake. Echtgenoot is Peter Japiks MAST (zie 20491). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-06-1712 te Steenwijk. Te Beulake was de ondertrouw op 17-06-1712. Gehuwd voor de kerk 00-07-1712 (N.G). Hij j.m. van Zuitveen, zij j.d. in die Beulake. Echtgenote is Trijntjen MERTENS (zie 20492).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob ROELOFFS (zie 20487).
   2.  Griete ROELOFFS (zie 20488).
   3.  Willemtie ROELOFFS (zie 20489).
   4.  Harmen ROELOFFS (zie 20490).

6980    Geertien JANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 23-08-1696 te Beulake, dochter van Jan Peters SUCK (de JONGE) (zie 16550) en Neeltje PIETERS (MAASKAMP) (zie 16552).
 
20423    Geertien JANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 10-08-1721 te Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0957) met haar man Cornelis GEERTS en hun kinderen Mense, Geert en Jan te Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Dochter van Jan JANS (GEUGJES) (zie 20110) en Mensse CLAES (zie 20412).
Ondertrouwd op 20-02-1739 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 15-03-1739 te Beulake (N.G.), hij j.m. in die Beulake, zij j.d. in die Beulake met Cornelis GEERTS, 23 jaar oud (zie 1493).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
93690    Geertien JANS, geboren ca 1734. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 28-10-1759 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd in Drenthe niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Zuidveen.], gehuwd voor de kerk op 14-11-1759 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Diever (Dr.), zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk), beiden van de Roomse religie. Echtgenoot is Hendrik BERENTS (zie 93689).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78242    Geertien JANS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 04-11-1770 te Zwartsluis (getuige(n): Jentjen JANS), overleden voor 1778 te Zwartsluis, dochter van Jan Roelofs (Jan Thijs) MULDER (van der MEULEN (1766)) (zie 78236) en Gertruijd Luten POST (zie 27932).
 
132071    Geertien JANS, boeremeid (1814), geboren ca 1795, dochter van Jan JAKOBS (landbouwer - 1814) en Lammechien JANS (landbouwersche - 1814). Haar ouders woonden in 1814 beide te Wittelte (gem. Diever - Dr.). Overleden op 19-08-1814 om 15:00 uur te Wittelte (gem. Diever - Dr.), als echtgenote van Jan KLASTER. Zij woonde in februari 1814 (bij haar huwelijk) te Diever (Dr.).
Gehuwd voor 1822 met Jan Hendriks CLASTER (KLASTER (1814)) (zie 120950). {Hij is later gehuwd op 16-05-1822 te Diever (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Lammegijn Jans TIJMENS (TIJMES (1832)), 24 jaar oud (zie 98242). Zij kregen tussen 1822 en 1828 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) en te Moer (gem. Diever - Dr.) drie kinderen, genaamd: Jan TIJMENS, Minna en Jantje. Jan [TIJMENS] overleed met 10 jaar te Diever. Minna huwde in 1850 te Dwingeloo (Dr.) met Steven Koops DOORTEN, huwde in 1871 te Diever met de weduwnaar Harm Berends KLASTER [de neef van haar vader] en overleed in 1894 te Dieverbrug (gem. Diever), als weduwe van haar 2e man. Jantje huwde in 1866 te Smilde met de weduwnaar Klaas Willems MOES.}
 
77518    Geertien JANS (ROTER (1829)), geboren op 26-03-1800 te op Kwikkelo te Steenwijkerwold, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1800 te Steenwijkerwold als dochter van Jan ROTER en Maria JANS; ik houd mij hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte.], gedoopt (N.G.) op 30-03-1800 te Steenwijkerwold, overleden op 01-09-1863 te Oosterhoek (gem. Steenwijkerwold) op 63-jarige leeftijd, als weduwe van Jan ten BERGE. Dochter van Jan HARMS (ROTER (1811), ROOTHAAR (1813), ROOTER (1870)) (zie 117945) en Maria JACOBS (zie 77520).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-02-1829 te Steenwijkerwold met Jan TIEMENS (ten BERGE (1829)), 33 jaar oud (zie 77514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Timen Jans ten BERGE (zie 83114).
   2.  Maria Jans ten BERGE (zie 83118).
   3.  Peter Jans ten BERGE (zie 83119).
   4.  Geertje Jans ten BERGE (zie 83120).

73618    Geertien JANS. Zij woonde in 1687 (bij haar huwelijk) te Diever (Dr.), erna te Vledder (Dr.).
Ondertrouwd 00-04-1687 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 30-04-1687 te Vledder (N.G.), hij j.m. [te Vledder (Dr.)], zij j.d. van Dieveren (Dr.). Echtgenoot is Joannes FLEDDERUS (zie 73617). Zij lieten tussen 1688 en 1705 te Vledder (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.) genaamd: Hermannus, Marrigjen (2x), Garrit, Lammigijen en Joannes. Garrit Huwde met Aaltijen HANS en kreeg kinderen in Nijeveen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92968    Geertijn JANS, geboren ca 1723. Zij woonde in januari 1748 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Zij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2629) met haar man Gerrit LUBBERS zonder andere huisgenoten in de Oosterkluft van Zuitveen in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd op 21-01-1748 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijkerwold niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Zuidveen. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1748 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Zuidveen, zij j.d. van Steenwijkerwold, [en beide Roomsch]. Echtgenoot is Geert (Gerrit) LUBBERTS (zie 92966). {Hij was eerder ondertrouwd op 30-09-1736 te Steenwijk. Te Steenwijkerwold was de ondertrouw op 07-10-1736; [Te Steenwijkerwold] attestatie ontfangen om elders te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-10-1736 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d. gewoond hebbende op Steenwijkerwolt, nu beide te Zuidveen (onder Steenwijk), [en beide Roomsch]. Echtgenote is Vrouke TIJS (zie 92967), [Van hen werden te Steenwijk[erwold] geen kinderen gedoopt (niet R.C. en niet N.G.).]. Hij was eerder ondertrouwd op 20-01-1743 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 03-02-1743 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Zuidveen, [en beide Roomsch]. Echtgenote is Trijntje FRANKEN (zie 92965). Hij is later ondertrouwd op 14-04-1749 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 04-05-1749 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., [hij ook] te Zuidveen (onder Steenwijk), [en beide Roomsch]. Echtgenote is Aaltje JANS (zie 92969).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje GERRITS (zie 92975).

143173    Geertijn JANS, geboren ca 1730, overleden voor 1779 te [Dinxterveen, onder Kolderveen (Dr.)]. Zij betaalde in 1764 geen haardstedengeld, omdat zij toen arm was; zij woonde toen als weduwe van Frerik BENNING te Kolderveen (Dr.). Zij woonde in 1765 (bij haar 2e huwelijk) te Kolderveen, erna [vermoedelijk] te Dinxterveen (onder Kolderveen).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1765 met Frederik BENNING (BENNINK (1765)) (zie 143174).
Ondertrouwd (2) op 11-05-1765 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-05-1765 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij weduwe van Colderveen. Echtgenoot is Jan IJDEN (zie 143171). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1739 met Aleijda (Lijde) GILLOERS (zie 143172). Hij is later ondertrouwd 00-11-1779 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-11-1779 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide van Dinxterveen (onder Kolderveen - (Dr.)). Echtgenote is Hendrikien LUIGJES (LUCHIES (1779)) (zie 143175).}
 
142043    Geertijn JANS, landbouwster (1840). Zij woonde in 1840 (huwelijk zoon Jan) te Uffelte (gem. Havelte - Dr.).
Gehuwd met Jan Jakobs TABAK (zie 142042).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 142041).

5343    Geertje JANS (HENDRICKS), geboren ca 1656 (gezindte: N.G.).
Gehuwd voor de kerk ca 1681 (N.G.) met Claas Jans CLACKE (zie 5313).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
10465    Geertje JANS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk ca 1712 met Jan HENDRIKS (zie 10466).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10714    Geertje JANS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk ca 1715 met Jan LENSINK (zie 10713).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 10715).

66547    Geertje JANS, geboren ca 1701. Zij woonde in 1726 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2840) met haar man Beerend LAMBERTS [van ESSEN] en hun kinderen Lambert en Marrigien in het Westeinde van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd op 02-06-1726 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-06-1726 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Berent Lamberts van ESSEN (zie 66546).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38102    Geertje JANS, geboren ca 1706. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0836) met haar man Henrik JOOSTEN en hun zoon Jan in Barsbeek in het schoutambt Vollenhove. Hun zoon Joost diende toen elders (waar?) als inwonende knecht.
Gehuwd voor de kerk ca 1731 met Henrik JOOSTEN (zie 36444).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost HENRIKS (zie 52836).
   2.  Jan HENRIKS (zie 52837).

16823    Geertje JANS, geboren ca 1710.
Gehuwd voor de kerk ca 1729 met Jan DERKS (zie 16822).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7536    Geertje JANS, geboren te Suurbeeke, gedoopt (N.G.) op 15-02-1711 te Vollenhove, dochter van Jan Hendriks TUIN (zie 8409) en Klaasje Meylofs TUIN (Meijles) (zie 7264).
 
29557    Geertje JANS, geboren te Wapsterveen, dochter van Jan ANDRIES en Aeltien JANS die ondertrouwden te Wapserveen op 03-09-1702 (hij j.m. van Hogeveen, zij j.d. van Wapserveen). Gedoopt (N.G.) op 13-04-1716 te Wapserveen. Zij was tweeling met Andries. Overleden voor 1745 te Giethoorn? Zij woonde in 1743 (bij haar huwelijk) te Kolderveen, erna vermoedelijk te Giethoorn.
Ondertrouwd op 02-03-1743 te Giethoorn, ondertrouw te Wapserveen op 01-03-1743 (bron: ondertrouwboek Wapserveen - DTB158-p.48). Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 31-03-1743 te Kolderveen (Dr.) (N.G.). Hij j.m. van Kolderveen, thans wonende te Giethoorn, zij j.d. van Wapsterveen (Dr.), thans wonende te Kolderveen. Echtgenoot is Willem TIMENS (SLEMP (1829)), 27 jaar oud (zie 29556). {Hij is later ondertrouwd op 23-12-1744 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-01-1745 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar te Giethoorn, zij van Giethoorn. Echtgenote is Catharina Jacobs LEENDERS, 29 jaar oud (zie 29555).}
 
24718    Geertje JANS, geboren ca 1717. Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Schoutambt Vollenhove, 1748 - nr. 747) met haar man Sander JANS te Barsbeek.
Ondertrouwd op 24-08-1742 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 30-09-1742 te Beulake (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide in die Beulake. Echtgenoot is Sander JANS (zie 24717).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SANDERS (zie 24719).
   2.  Niesjen SANDERS (zie 24720).

5808    Geertje JANS (MOOIJ (1758)), geboren ca 1720. Zij huwde als jongedochter van Wanneperveen. Overleden voor 1758 te Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Aardt Jacobs KLUNDER in Oosterkluft te Wanneperveen. Ondertrouwd op 26-01-1748 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 11-02-1748 (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide op Wanneperveen. Echtgenoot is Aart Jacobs KLUNDER (zie 5806). {Hij is later ondertrouwd op 13-02-1758 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1758 (N.G.). Hij weduwnaar van Dinxterveen (Dr.), zij j.d. van Hogeveen (Dr.). Echtgenote is Bente (Baatje,Batje,Bartje,Beutje,Beute,Beutien,Bootjen) WILLEMS (MAALMOES (1813)) (zie 5899).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Aardts (zie 5810).
   2.  Geesjen Aardts (zie 5858).
   3.  Geesien Aarts (zie 46084).
   4.  Jan Aarts (zie 46085).

50449    Geertje JANS, geboren ca 1728, overleden voor 1783 te Kalenberg, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3231) als kos[t]ganger bij Jacob JANNIS [ZEEPVAT] en Luitjen EGBERS, die toen woonde in Calenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Zij woonde in 1753 (bij haar huwelijk) te Kalenberg, erna ook. Zij deed op 00-03-1755, samen met haar man Frans JOCHEMS, belijdenis en werd daarna ingeschreven als lidmaat van de N.G.-kerk te Oldemarkt.
Ondertrouwd op 03-02-1753 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 25-02-1753 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kalenberg, onder Oldemarkt. Echtgenoot is Frans JOCHEMS (VIS (1755)) (zie 50448). {Hij is later ondertrouwd op 22-02-1783 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 23-03-1783 te Oldemarkt (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe, beide te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Aaltjen LOUWEN, 58 jaar oud (zie 50204), [N.B. Van hen zijn geen kinderen gedoopt (N.G.) te Oldemarkt.].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Fransen VIS (zie 50450).
   2.  Wijchertjen FRANS (HUISMAN (1837)) (zie 50451).
   3.  Jacobjen FRANS (zie 50452).
   4.  Jochem FRANS (zie 50453).
   5.  Jochem FRANSSEN (zie 50454).

128393    Geertje JANS, geboren ca 1729, [N.B. Er woonde in 1748 meerdere dochters met haar naam te Blokzijl. Mogelijk was zij de dochter van Jan RIJKS en Jantje REIJNEN.]. Zij woonde in 1754 (bij haar huwelijk) te Blokzijl.
Ondertrouwd op 10-11-1754 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-11-1754 te Blokzijl (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide alhier [= te Blokzijl]. Echtgenoot is Luit GERRITS (zie 128391). {Hij was eerder ondertrouwd op 21-05-1752 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-06-1752 te [Blokzijl] (N.G.), hij j.m., zij j.d., bijde te Blokzijl. Echtgenote is Jantje JANS (VISSER (1e78), VISSCHER (1752)) (zie 27694).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24940    Geertje JANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 08-05-1746 te Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Schoutambt Vollenhove, 1748 - nr. 936) met haar beide ouders, haar broers Jan en Geugje en haar zus Vrouwtje te Beulaeke. Zij deed op 19-04-1767 te Beulake samen met haar broer Geugjen en haar zus Vrouwkjen belijdenis (N.G.) (bron: lidmatenregister Beulake - nr. 370). Dochter van Jan BERENTS (zie 20101) en Lamme JANS (zie 20407).
 
24218    Geertje JANS (KIERS), geboren ca 1747. Zij is niet in Beulake gedoopt.
Gehuwd voor de kerk ca 1772 met Hendrik ZIJL Jans WIJND (ZIJL (1773)) (zie 14779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan WIND Hendriks ZIJL (ZIEL (1829), WIND (1832)) (zie 2021).
   2.  Jan Hendriks ZIJL (zie 24217).
   3.  Lammigje Hendriks ZIEL (zie 23539).

85423    Geertje (Gertrudis) JANS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 21-10-1748 te Steenwijkerwold (getuige(n): Lamme JELLES, [moeders moeder]), dochter van Jan LUBBERTS (zie 85412) en Annegen (Annegien,Anna) JANSEN (zie 85419).
 
40549    Geertje JANS (PEN (1792)), geboren te de Wetering [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 09-05-1756 te Blokzijl, overleden voor 1780 te Ossenzijl, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1778 (bij haar huwelijk) te Ossenzijl, erna [vermoedelijk] ook. Dochter van Jan COOPS (PEN (1824)) (zie 33140) en Femmigien HENDRIX (DOEVE (1824)) (zie 33141).
Ondertrouwd op 28-12-1777 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18-01-1778 te Oldemarkt (N.G.), hij weduwnaar te Ossensiel (onder Oldemarkt), zij j.d. van de Weteringe [onder Steenwijkerwold], thans wonende te Ossensiel. Echtgenoot is Teije Koobs HEERSCHOP (HEERSCHAP (1817)), 36 jaar oud (zie 42170). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-01-1774 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16-01-1774 te Oldemarkt (N.G.). Hij j.m. te Ossenziel, zij j.d. van Calenberg, beide onder Oldemarkt. Echtgenote is Riewertje (Revertje) ROLOFS, 26 jaar oud (zie 42172). Hij is later ondertrouwd op 27-02-1780 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 12-03-1780 te Paasloo (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide wonende te Ossensiel (onder Oldemarkt). Echtgenote is Hendrikien COENDERTS (GRITTER (1780), HOUWER (1816)), 21 jaar oud (zie 42171). Zij lieten tussen 1782 en 1798 te Oldemarkt acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Koop, Tjalletje (3x), Jeltjen, Koendert, Hendrikjen en Jeltjen.}
 
33357    Geertje JANS (SNIJDER (1785)), geboren te [de Wetering, onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 05-12-1762 te Blokzijl. Zij was op 29-07-1792 te Blokzijl doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Jannis JANS. Zij was op 24-03-1793 te Blokzijl doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Hendrikje Hendriks HUISMAN. Zij was 8 dagen later, op 01-04-1793 te Blokzijl doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Trijntje Jans HUISMAN. Zij was op 07-04-1799 doopgetuige bij de doop (N.G.) van Poortman Jans EKER. Dochter van Jan ROELOFS (zie 33351) en Maertjen (Marrigjen) ROELOFFS (zie 33352).
Ondertrouwd op 24-07-1785 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 04-08-1785 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Jan Hendriks HUISMAN (zie 44983).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
72750    Geertje JANS (KUIPER (1824)), geboren ca 1765, overleden op 10-07-1821 om 18:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), als echtgenote van Johannes Roelofs KUNST; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Munnekeburen (onder Scherpenzeel). Zij woonde in 1795 (doop zoon Sjoerd) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Lemsterland) met haar man Johannes Roelof KUNST en hun kinderen Jacobje, Roelof, Sjoerd Geertje, Reinder, Piertje en Feijkje te Oosterzee. Hun zoon Jan woonde toen [met zijn vrouw en dochter Geertje] ook te Oosterzee. Zij woonde in 1818 (huwelijk zoon Roelof) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1790 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-05-1790 te Scherpenzeel (Hervormd), beide van Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes ROELOFS (KUNST (1812)), 21 jaar oud (zie 72749). Zij lieten tussen 1791 en 1812 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) en te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Jacobjen, Roelof, Sjoerd, Geertjen, Reinder, Piertjen, Feikjen en Cornelisjen. Geertje huwde in 1819 te Lemsterland met Jan Broers van der MEER en huwde in 1849 te Doniawerstal met de weduwnaar Klaas Broers van der MEER, broer van haar 1e man. Reinder huwde in 1824 te Doniawerstal (Fr.) met Antje Johannes' HOEKSTRA en huwde in 1828 te Doniawerstal met Akke Hettes GRIJPSTRA. Feikjen huwde in 1836 te Lemsterland met Harmen Tiedes OENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobjen JOHANNES (KUNST (1812)) (zie 126957).
   2.  Roelof (Roel) JOHANNES (KUNST (1812), KATEN (1853)) (zie 72751).
   3.  Piertjen JOHANNES (KUNST (1812)) (zie 56120).

68118    Geertje JANS, geboren ca 1767.
Gehuwd voor de kerk ca 1792 met Jacob FREERKS (zie 68117).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
103677    Geertje JANS, geboren te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Jan RIENTZES [RIENKS] en Roelofke HESSELS, die ondertrouwden in januari 1768 te IJlst (Fr.) (hij te IJlst, zij te Heerenveen (Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 11-12-1768 te Nijehaske, overleden op 29-02-1816 om 16:00 uur te in het huis No. 1 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenote van Klaas Kornelis' POEPJES; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld].
Gehuwd voor de kerk voor 1816 met Klaas Cornelis' POEPJES (zie 50613). {Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 16-02-1834 te Haskerland (Fr.), [hij weduwnaar] [N.B. In de akte opgemaakt bij zijn 2e huwelijk stond abusievelijk niet vermeld dat hij weduwnaar was van Geertje JANS.] met Dora Hendriks (Doortje) NIEUWENHOF (zie 103678). Beide hadden zij een bewijs van onvermogen, waarin stond dat zij de kosten van de voor hun huwelijk benodigde bewijsstukken te produceren niet konden betalen.}
 
45706    Geertje (Gerritje) JANS (BRANDENBURG (1801), BAATENBERG (1835)), veehoudster (1825,1839), landbouwster (1830), boerin (1834), geboren op 10-12-1777 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Jan HESSELS [BRANDENBURG] en Aafjen ROELOFS [KLARENBERG]. Gedoopt (N.G.) op 14-12-1777 te Lemmer, overleden op 11-11-1858 te Blankenham op 80-jarige leeftijd, wonende te Steenwijkerwold; als weduwe van Lambert BATEN de VRIES. Zij woonde op 24-01-1812 te Nijetrijne (gem. Sonnega in Weststellingwerf - Fr.) met haar man Lammert Baartes de VRIES en hun kinderen Feikjen, Aafke, Baarte, Antje en Tjitske (bron: register naamaanneming, 1811). Zij verhuisde met haar man en kinderen ca 1822 naar Blokzijl. Zij woonde in 1831 (overlijden man) te Blokzijl.
Ondertrouwd 00-02-1801 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). De inschrijving van hun huwelijk vond tevens plaats in Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-03-1801 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf) (N.G.). Hij van Nijhaske (gem. Haskerland - Fr.), zij van Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenoot is Lammert (Lambert) BAARTES (de VRIES (1811), BATES de VRIES (1825)), 24 jaar oud (zie 45705).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
114946    Geertje JANS (KLIENSTRA (1811), KLIJNSTRA (1812)), geboren op 08-07-1791 te De Fok, onder Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jan Pieters KLIJNSTRA (overleden voor 1839 te Harich (gem. Gaasterland - Fr.)) en Arendje Gerrits de GLEE (wonende in 1839 te Oudega (Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 08-08-1791 te Terband, overleden voor 1839 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Balk) met haar beide ouders, met haar broers Pieter en Foppe en haar zussen Margjen, Janke, Sitske en Rinske te Harich (gem. Gaasterland - Fr.). Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Harich. Dochter van Jan PIETERS (KLIENSTRA (1811), KLIJNSTRA (1812)) (zie 120280) en Arentje GERRIJTS (de GLEE (1785)) (zie 120281).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-03-1812 te Gaasterland (Fr.) met Gerben Krijns WAIJER (WAAIJER (1839)) (zie 114945).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Gerbens WAAIJER (zie 114944).

52659    Geertje JANS (de LEEUW (1827)), dienstmeid (<1827), geboren op 28-05-1805 te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 31-07-1808 te Langezwaag, overleden op 26-11-1827 om 19:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 22-jarige leeftijd, "ongehuwd", dochter van Jan Bartelts LEEUW (de LEEUW (1832)) (zie 20548) en Martzen (Margje,Marrigje,Martjen) WILLEMS (HOEKSTRA (1821)) (zie 52658).
 
77677    Geertje JANS, geboren op 11-11-1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-11-1810 te Oosterzee, dochter van Jan JOHANNES (KUNST (1812)) (zie 59743) en Berendina Volkens (Dina,Vienna) KAPER (KOBER (1828)) (zie 59742).
 
37730    Geertje (Geertruit) JANS.
Gehuwd voor de kerk ca 1776 met Wouter PIETERSZ (BROUWER () (zie 37718).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Woutersz BROUWER (zie 37722).
   2.  Geertje Wouters BROUWER (zie 37725).
   3.  Hendrik WOUTERSZ (BROUWER (1705)) (zie 37717).
   4.  Arent WOUTERS (zie 37731).
   5.  Jan Woutersz BROUWER (zie 37726).
   6.  Geertje Woutersz BROUWER (zie 37727).
   7.  Jan Wouters BROUWER (zie 37719).
   8.  Maertje Wouters BROUWER (zie 37728).
   9.  Zijmon Woutersz BROUWER (zie 37729).

37885    Geertje JANS.
Gehuwd voor de kerk ca 1680 met Lubbert JANSZ (VOS (1681)) (zie 37884).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roeloffje Lubbertsz VOS (zie 37894).
   2.  Grietje Lubbertsz VOS (zie 37893).
   3.  Femme Lubbertsz VOS (zie 37892).
   4.  Trijntje Lubbertsz VOS (zie 37891).
   5.  Henrikjen Lubbertsz VOS (zie 32650).
   6.  Maertje Lubbertsz VOS (zie 37889).
   7.  Jantje Lubbertsz VOS (zie 37888).
   8.  Antjen Lubberts VOS (zie 34856).
   9.  Klaesje Lubbertsz VOS (zie 37886).
   10.  Klaessje Lubbertsz VOS (zie 37887).

90337    Geertje JANS (LAMBERTS (1798)). Zij woonde in 1764 (bij haar huwelijk) op de Haare (onder Oldemarkt).
Ondertrouwd op 13-04-1764 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 06-05-1764 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Paasloo, zij j.d. op de Haere, beide onder Oldemarkt. Echtgenoot is Luitien HENDRIKS (BIJKARK (1798), BIJKERK (1828)) (zie 90335).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97697    Geertje Hendriks JANS (van der VELDE (1870), van de VELDE (1836), van de VELDE (1840)), dienstmeid (1835), geboren te Streukel, in het Hasselerkerspel, gedoopt (N.G.) op 11-04-1803 te Hasselt, overleden op 06-06-1863 te Hasselt op 60-jarige leeftijd, als echtgenote van Thijs Lute[n] van de BELD. Dochter van Henderik JANS (van der VELDE (1814), van de VELDE (1850)) (zie 97698) en Rensien (Rensje) HENDRIKS (ter WEE (1814), TERWEE (1863)) (zie 97699).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-05-1835 te Zwollerkerspel, hij weduwnaar. Echtgenoot is Tijs LUTEN (van den BELT (1826), van de BELT (1836), van de BELD (1844)), 33 jaar oud (zie 97696). Zij kregen tussen 1836 en 1846 te Hasselt vijf kinderen, genaamd: Jansje, Hendrik, Jacobje, Rensien en Oegjen. Jansje overleed met 16 jaar te Hasselt, vermoedelijk ongehuwd. Hendrik huwde in 1868 te Hasselt met Hendrika Johanna Cornelis' HUBERT en overleed in 1925 te Hasselt, als haar weduwnaar. Jacobje huwde in 1861 te Zwartsluis met Jan Derks HARSSEVOORT [HARSEVOORT (1868)], huwde in 1869 te Hasselt met Jan Jans VELTHUIS en overleed in 1907 te Hasselt, als weduwe van haar 2e man. Rensien huwde in 1867 te Hasselt met Jan Joosten BROUWER en overleed in 1905 te Hasselt, als zijn weduwe. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1826 te Zwollerkerspel met Harmtjen Egberts (Harmpje) DOORN, 22 jaar oud (zie 97700). Zij kregen tussen 1827 en 1835 te Hasselt vier kinderen, te weten: Jacobje (2x), Berendje en een levenloos geboren zoon. Jacobje-1 overleed met 1 jaar te Hasselt. Jacobje-2 overleed met 3 jaar te Hasselt. Berendje overleed met 11 maanden te Hasselt.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Oegjen Thijssen van de BELD (zie 97701).

118554    Geertje Sietsen JANS, geboren op 01-12-1821 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.), dochter van Sietse Jans SIETSES (van LUBEK (1812), van LUBECK (1812)) (zie 89516) en Annigje Martens BEUTE (BUETE (1819)) (zie 82882).
 
15387    Geertjen JANS, geboren ca 1630 te Wanneperveen? Zij woonde in 1655 (bij haar huwelijk) in Wanneperveen, erna in 1656, 1658 en 1660 in Blokzijl.
Ondertrouwd op 14-10-1655 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-10-1655 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwenaer] tot Blocqzijl, zij j.d. van Wannep[er]veen. Echtgenoot is Maes ALPHERS (zie 18331). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-11-1636 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 18-12-1636 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde tot Blocksijl. Echtgenote is Griet WOUTERS (zie 14631).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
18302    Geertjen JANS, geboren ca 1630, overleden voor 1670.
Gehuwd voor de kerk voor 1670 met Arnout HUGE (zie 18301). {Hij is later ondertrouwd op 06-11-1670 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-11-1670 te Vollenhove, beide van Vollenhove met Jannetien GERRITS, 30 jaar oud (zie 4088). Hij is later ondertrouwd op 18-04-1680 te Vollenhove, hij wed. en zij wed. Gehuwd voor de kerk 00-00-1680 te Vollenhove met Catharina JANS (zie 3719).}
 
3791    Geertjen JANS, geboren te [de Leeuwte op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 18-01-1637 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Geertjen Dochter van Jan helperich"], overleden voor 1638 te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], dochter van Jan HELPRICHS (zie 3790) en Stijntien GEERTS (zie 4142).
 
3928    Geertjen JANS, gedoopt (N.G.) op 20-02-1638 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Geertjen Dochter van Jan hendricx decker"], dochter van Jan HENDRICX (zie 3927).
 
3990    Geertjen JANS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 11-11-1638 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Geertjen Dochter van Jan helperich inde lieute"], overleden voor 1640 te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], dochter van Jan HELPRICHS (zie 3790) en Stijntien GEERTS (zie 4142).
 
4569    Geertjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-02-1645 te Vollenhove, dochter van Jan HENDRICXS (zie 4567) en Greetien TIS (zie 4568).
Gehuwd voor de kerk ca 1665 met Thijmen THIJMENS (zie 966).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien THIJMENS (zie 968).

8626    Geertjen JANS, geboren ca 1656.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1678 met Geert JANS (zie 7544).
Ondertrouwd (2) 00-08-1717 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 15-09-1717 te Hasselt (N.G.), hij wed[uwnaar] te Hasselt, zij wed[uwe] uit het Clooster [op het Land van Vollenhove]; getrout met attestatie van Vollenhove ingeschreven op 30-07-17.. ondertekent van D[ominee] H.L. SCHRADER. Echtgenoot is Joost van METELEN (zie 127350).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
7683    Geertjen JANS, gedoopt op 13-02-1657 te Vollenhove, dochter van Jan LUIJTIENS (zie 2727) en Elsje HENDRIKS (zie 16431).
Ondertrouwd op 03-10-1680 te Vollenhove, hij j.g. en zij j.d. beide te Wendel, gehuwd voor de kerk 00-00-1680 te Vollenhove met Hendrick ROELOFS (zie 7684).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsjen HENDRICX (zie 7685).
   2.  Trijntjen HENDRICX (zie 7781).
   3.  Roeloff HENDRICX (zie 8044).
   4.  Jan Hendriks TUIN (zie 8409).

7788    Geertjen JANS, geboren ca 1660.
Ondertrouwd op 10-04-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-05-1681 te Beulake (N.G.), hij wed. te Quadoelen, zij j.d. tot Zuitveen. Echtgenoot is Jan STEVENS, 36 jaar oud (zie 7787). {Hij was eerder ondertrouwd op 29-03-1668 te Vollenhove. Zij ondertrouwt en trouwt op dezelfde dag als haar stiefdochter Aeltjen Andries (943). Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-04-1668 te Vollenhove (N.G.), hij wonende in Quadoelen en zij in de Leeuwte met Grietien JANS (zie 18179).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Rijck JANS (zie 7789).
   2.  Jannetjen JANS (zie 5517).

1132    Geertjen JANS, geboren ca 1665.
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Rijckent CLAESEN (KELDER (1680)) (zie 4976). {Hij was eerder ondertrouwd op 04-05-1679 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1679 (N.G.), hij in de Leeute [op het Land van Vollenhove], zij j.d. van Rooveen. Echtgenote is Geertien HARMENS (zie 16731).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
6211    Geertjen JANS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 23-07-1665 te Vollenhove, dochter van Jan SANDERS (zie 4728) en Mattijn (Mette) HARMS (zie 6210).
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Peter CIESEN (zie 8879).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
9458    Geertjen JANS, geboren ca 1667, overleden 00-02-1743, 'uijt het armhuijs'.
Bij het overluiden werden de klokken gratis geluid 'van de armen'. Begraven op 06-02-1743 te Vollenhove.
Gehuwd voor de kerk ca 1698 met Rentinck POUWELS (zie 6465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pouwel RENTINCK (zie 9459).

23755    Geertjen JANS, geboren te van 't Mour, gedoopt (N.G.) op 10-07-1670 te Beulake, overleden voor 1671 te op 't Moer, dochter van Jan Ariens MODDERMANS (zie 18246) en Lummichjen WOLTERS (ALBERTS) (zie 18247).
 
44400    Geertjen JANS, geboren ca 1671, overleden voor 1710 te [buiten] Blokzijl. Zij woonde in 1696 (bij haar huwelijk) buiten Blokzijl, erna mogelijk ook.
Ondertrouwd op 08-11-1696 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-11-1696 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwenaar, zij j.d., beide uijt het Carspel [Kuijnderdijck en Baarlo] buiten Blockziel. Echtgenoot is Jan Roeloffsz JONGEJAN (zie 44398), [N.B. Van hen zijn te Blokzijl geen kinderen N.G. gedoopt.]. {Hij was eerder ondertrouwd op 10-11-1689 te Blokzijl, de ondertrouw te Giethoorn was op 09-11-1689; [te Blokzijl] op 28-11-1689 attestatie verleent om te Geijthoorn te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 01-12-1689 te Giethoorn (N.G.). Hij j.g. van Blockzijl, zij [j.d.] van Giethoorn. Echtgenote is Lamme (Lamtjen) HERMENS (zie 44402), [N.B. Van hen zijn te Blokzijl en te Giethoorn geen kinderen N.G. gedoopt.]. Hij is later ondertrouwd op 23-11-1710 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 07-12-1710 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar] [te Blokzijl], zij j.d. van Steenwijkerwold. Echtgenote is Maritjen LUITJENS (zie 44399).}
 
148024    Geertjen JANS, geboren ca 1673. Zij woonde in 1698 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen (Dr.)), erna [vermoedelijk] ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1360) als weduwe van Jan FRERIKS met hun dochter Geertruid te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 18-11-1698 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-12-1698 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van Dincxterveen. Echtgenoot is Jan FRERICX (zie 148023).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7263    Geertjen JANS, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 03-11-1675 te Vollenhove, dochter van Jan LUBBERTS (zie 6244) en Geertjen HENDRICKS (zie 6243).
Gehuwd voor de kerk ca 1696 met Hendrick ROELOFFS (zie 1027).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent HENDRICX (zie 1029).

22190    Geertjen JANS, geboren ca 1684. Zij deed samen met haar man belijdenis op 25-12-1715 te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1709 met Jochem Jans PRAKKE (zie 22189).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jochems (zie 22187).

1138    Geertjen JANS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 03-08-1687 te Vollenhove, dochter van Jan GEERTS (STAM (1678)) (zie 6411) en Stijntjen JACOBS (zie 5546).
 
74786    Geertjen JANS, geboren ca 1693. Zij woonde in 1718 (bij haar huwelijk) te Den Ham, erna te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd 00-01-1718 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 11-02-1718 te Meppel (N.G.), hij j.m. [te Meppel], zij j.d. van Den Ham. Echtgenoot is Gerrit ADOLFS (TOLFS (1718)) (zie 74785). Zij liepen tussen 1718 en 1731 te Meppel (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Cornelis, Elsebeen, Jentje, Klaas, Jan, Caatje en Wilhelm.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
8781    Geertjen JANS, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 06-01-1693 te Vollenhove, dochter van Jan LUCAS (zie 8702) en Hendrickjen WILLEMS (zie 6821).
 
1847    Geertjen JANS (WINDT (1756)), geboren ca 1694 te [Wanneperveen], [N.B. Gelet op de vernoeming, zouden haar ouders Jan WINT en Marrigje .... geweest kunnen zijn. Jan JACOBS en Marchien JANS (wonende te Wanneperveen) kregen een dochter die zich later WINT ging noemen.], overleden 1756<>1766 te aan de Schutsloot te wanneperveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove in 1748 - nr. ...) met haar man Bartelt Jans DRIESEN en hun twee zoons Jan en Jochem en hun drie dochters Merrigjen, Annigjen en Geesjen aan de Schutsloot te Wanneperveen. Zij woonde op 01-09-1756 met haar man Bartelt Jans DRIESSEN aan de Schutsloot te Wanneperveen (bron: lidmatenboek Wanneperveen - 1049). Dochter van Jan JACOBS (WINT (1694)) (zie 391) en Marchien JANS (zie 88628).
Gehuwd voor de kerk ca 1719 (N.G.) met Barteld Jans DRIESEN (zie 452). {Hij is later ondertrouwd op 15-11-1766 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 15-11-1766 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar van de Schutsloot te Wanneperveen, zij weduwe van Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen PETERS (van DORSTEN (1756)) (zie 27302).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
150290    Geertjen JANS, geboren ca 1697, [Zij was overleden voor 1811 (bron: bevolk.reg. Giethoorn (1811)).], [Zij werd te Wanneperveen niet ingeschreven als lidmaat (N.G.).].
Gehuwd voor de kerk ca 1722, [Hun huwelijk werd te Giethoorn niet ingeschreven.] met Roelof Bartelts DRENT (zie 150289).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
83177    Geertjen JANS, geboren te Paasloo (onder Oldemarkt), gedoopt (N.G.) op 21-01-1703 te Oldemarkt, dochter van Jan Alberts SMIDT (zie 16854).
 
27186    Geertjen JANS, geboren ca 1704. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) als d' weduwe [van] Geert GERRITS in eene huishoudinge met Jantjen AALDERS, de vrouw van [haar stiefzoon] Evert GEERTSEN te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen woonde toen Hendrikjen REINDERS, die [bij hen] van de armen werd besteed.
Ondertrouwd 00-09-1729 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 07-10-1729 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beijde van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Echtgenoot is Geert GERRIJTS (zie 27184). {Hij was eerder ondertrouwd 00-01-1706 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 16-01-1706 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.). Hij j.m. van Dingsterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. van Nieuveen (Dr.). Echtgenote is Hendrikjen Evers BEENS (zie 27185).}
 
44516    Geertjen JANS, geboren ca 1708, overleden voor 1748 te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 31-01-1733 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 22-02-1733 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Roelof Jans MULDER (zie 44515).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reijnder ROELOFFS (MULDER (1748)) (zie 40388).

148452    Geertjen JANS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-10-1712 te Zwartsluis (getuige(n): Oede ARENTS), overleden in 1748 te Zwartsluis. Zij woonde in 1733 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Dochter van Jan TIJSZ (zie 148454) en Geertjen ARENTS (zie 148455).
Ondertrouwd op 31-01-1733 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 22-02-1733 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Roelof Jans MULDER (zie 148451). Zij lieten tussen 1734 en januari 1748 te Zwartsluis zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Tijs, Grietje, Rijnder, Geertjen, Reijnder en Cnelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs (Jan Thijs) (van der MEULEN (1766)) (zie 78236).
   2.  Cnelis (Cornelis) ROELOFS (MULDER (1748), van der MEULEN (1780)) (zie 148453).

42657    Geertjen JANS, geboren ca 1713. Zij woonde in 1738 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Zij woonde 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Peter [Derks] STRIJKOP en hun kinderen Jacobjen en Derk te Zwartsluis, binnendijx in het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 06-08-1738 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 03-09-1738 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Peter DERKS (STRIJKOP (1748)) (zie 42656).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
10995    Geertjen JANS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 28-05-1719 te Vollenhove, dochter van Jan EGBERTS (VIS) (zie 9577) en Jantjen GEERTS (zie 8627).
 
46951    Geertjen (Getje) JANS, geboren ca 1725. Zij woonde in 1750 (bij haar huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1811 (huwelijk zoon) te Delfstrahuizen.
Gehuwd voor de kerk op 12-04-1750 te St.Johannesga (gem. Schoterland - Fr.) (N.G.), beide van Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Cleis JOHANNIS (zie 46950).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries KLEIZES (VISSER (1835)) (zie 46948).

57092    Geertjen JANS, geboren ca 1725. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) als inwonende meid bij Jan Volkens GEELMUIJDEN en Fummegien Klasen HOLLANDER.
Gehuwd voor de kerk ca 1750 met Jan Folkens BAAS van GENEMUIJDEN (van GEELMUIJDEN (1748)) (zie 44690), [Dit huwelijk is niet ingeschreven te Blankenham, mogelijk is hun kind een buitenechtelijk kind.]. {Hij was eerder ondertrouwd op 30-03-1738 te Blokzijl. Te Blankenham was de ondertrouw op 20-03-1738; [te Blokzijl] op 06-04-1738 attestatie gegeven [naar Blankenham]. Gehuwd voor de kerk 00-04-1738 te [Blankenham] (N.G.). Hij j.m. in den Blankenham, zij j.d. te Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Fumtie (Femmigje,Femmechien,Jummegien) CLAESSEN (HOLLANDER (1738)) (zie 44689).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
32738    Geertjen JANS, geboren ca 1728. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1077) als [inwonende] meit bij een ander gezin binnen of buiten het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Jan Michiels BOCK (zie 32733) en Hermtje Hendriks BUL (zie 32641).
 
24910    Geertjen JANS, geboren te Colderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) 00-05-1740 te Colder- en Dinxterveen (Dr.). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar beide ouders en haar halfbroer Joost in Dinxterveen in de Oosterkluft van Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan HENDRIKS (zie 24907) en Grietjen JANS (zie 24908).
 
39412    Geertjen JANS, geboren te [Muggebeet, onder steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 04-02-1742 te Blokzijl, [N.B. als doopnaam staat vermeld: "Geert"]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar beide ouders en haar broer en Roelof en haar zus Harmtjen te Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Jan ROELOFSZ (zie 39410) en Jantjen Jakobs REMM (zie 39411).
 
39889    Geertjen JANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 05-02-1744 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar beide ouders, haar broer Rieck en haar zus Wiegertje in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Jan RIJX (zie 39882) en Jantjen REIJNEN (zie 39880).
 
90654    Geertjen JANS, geboren ca 1745. Zij woonde in 1770 (bij haar huwelijk) te Kampereiland, eerder te IJsselmuiden.
Ondertrouwd op 25-05-1770 te Kampereiland, te IJsselmuiden was de ondertrouw ook op 25-05-1770. Gehuwd voor de kerk op 10-06-1770 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduw[enaar] uijt de Koekkoek [onder IJsselmuijden], zij j.d. van IJsselmuijden, laatst gewoond hebbende op 't Camper-Eijland. Echtgenoot is Roelof JACOBS (zie 90651). Zij lieten tussen 1771 en 1788 te IJsselmuiden negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Aaltjen, Hendrik, Jacobjen, Jacob, Lubbert, Lubbigje, Jennigjen en Harmen. {Hij was eerder ondertrouwd op 08-02-1765 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 24-02-1765 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide in de Koekkoek [onder IJsselmuijden]. Echtgenote is Geesje Jansen SMIT (SMITH) (zie 58976).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22191    Geertjen JANS (PRAKKE), geboren te de Bovenbuurte te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 03-11-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Klaasjen HENDRIKS), dochter van Jan Jochems PRAKKE (zie 22187) en Iedegien (IJdegjen) ALBERTS (zie 22188).
 
90625    Geertjen JANS (van der KOLK (1819)), geboren ca 1753, [Van haar werd te Mastenbroek en te IJsselmuiden geen doopakte (N.G.) ingeschreven.], overleden op 08-04-1837 om 09:00 uur te in het huis No. 12 (Wijk 1) te IJsselmuiden, als echtgenote van Hendrik van den BELT; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1778 (bij haar 1e huwelijk) aan de Zeedijk, onder IJsselmuiden. Zij woonde in 1802 (bij haar 2e huwelijk) onder IJsselmuiden.
Ondertrouwd (1) op 06-11-1778 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduwe[naar] te IJsselmuijden, zij j.d. aan de Zeedijk (onder IJsselmuiden). Echtgenoot is Jan EKBERTS (EGBERTS (1763), van de BELT (1770), van den BELT (1802)) (zie 90624). Zij lieten tussen 1779 en 1794 te IJsselmuiden acht kinderen dopen, genaamd: Jan en Aagjen (3x), Egbert, Jan en Petertjen (2x). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-04-1760 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 04-05-1760 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m. van de Belt, zij j.d. van 's Heerenbroek. Echtgenote is Trientjen HERMS (zie 90628). Zij lieten tussen 1761 en 1770 te IJsselmuiden zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harmpjen, Jannetje, Egbert, Herm, Beerte en Harmen. Hij was eerder ondertrouwd op 18-10-1770 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 04-11-1770 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduwenaar van IJsselmuijden, zij j.d. van Zalck. Echtgenote is Zwaantje PETERS (zie 90627). Zij lieten tussen 1771 en 1776 te IJsselmuiden drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Peter, Hendrik en Dreis.}
Ondertrouwd (2) op 22-10-1802 te IJsselmuiden, gehuwd voor de kerk op 14-11-1802 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m. geboortig onder Schoutambt van Zwolle, zij weduwe, beide woonende onder IJsselmuiden; huwelijk gesloten door ds. A[rnoldus] DUIRCANT. Echtgenoot is Hendrik GERRITS (van den BELT (1837)) (zie 137355).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
27086    Geertjen JANS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 12-01-1755 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Jans WINT, haar oma). Zij werd genoemd naar haar oma, Geertjen Jans WINDT. Dochter van Jan Bartelts DRIESEN (zie 1853) en Aaltjen ALBERTS (van den BERG (1761)) (zie 27084).
 
39974    Geertjen JANS, geboren ca 1756 te Muggenbeet? Zij woonde in 1881 (bij haar huwelijk) te Baarlo [buiten Blokzijl].
Ondertrouwd op 19-04-1781 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-04-1781 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Blokzijl, zij j.d. van Muggebeet [onder Steenwijkerwold] wonende te Baarlo [buiten Blokzijl]. Echtgenoot is Gerrit Gerritsz NIEUWENHUIJS (zie 39973).
 
22496    Geertjen JANS (BOXEN (1785), BOXEM (1819)), veehoudersche (<1835), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 27-09-1761 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen HANS), overleden op 14-09-1835 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen) op 73-jarige leeftijd, als echtgenote, overleden 1 dag voor haar echtgenoot Barteld Jans WIND. Zij werd op 22-03-1785 te Wanneperveen, op belijdenis des Geloofs, ingeschreven als lidmaat (N.G.). Zij woonde in mei 1788 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Zij vertrok op 05-12-1788 met attestatie naar Kolder- en Dinxterveen, waar zij op 21-12-1788 werd ingeschreven als lidmaat (N.G.). Deze attestatie is bewaard gebleven in het Kerkenboek van Kolder- en Dinxterveen en luidt: "L[ectori] S[alutum], Geertjen Jans Boxen is Lidmaet der Hervormde Kerke, nijver in belijdenis & onergerlijk van wandel (immers voor so veel ons bekent is). Versoeken oversulks den E[erwaerde] Broederen Opsieners der Gemeente J[esu] Chr[isti] van Colderveen & Dinxterveen welke oit ons getuijgschrift zal vertoont worden, voornoemde suster voor sodanig te erkennen, onder hun Christelijk opsicht te nemen & tot het gebruijk des H[eeren] Nachtmaels toe te laaten. Uit naem & last des E[erwaerde] Kerkenraeds, [ondertekend] te Wanneperveen op 05-12-1788, B[ernardus] Ronner, V.M.D. [= Predicant (Verbi Divini Minister = bedienaar van het Goddelijk woord)].". Dochter van Jan Teunis BOXEN (zie 16522) en Geertruijt (Truitjen) JANS (POUWELS (1800)) (zie 16523).
Ondertrouwd op 18-04-1788 te Wanneperveen. De ondertrouw te Colder- en Dinxterveen was op 04-05-1788 [?]; [te Wanneperveen] attestatie verleent naar Colderveen. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 09-05-1788 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Bartel Jans WINT (WIND (1789)), 25 jaar oud (zie 27698). Zij woonde in mei 1788 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Zij vertrok op 05-12-1788 met attestatie van Wanneperveen naar Kolder- en Dinxterveen, waar zij op 21-12-1788 werd ingeschreven als lidmaat (N.G.). Deze attestatie is bewaarde gebleven in het Kerkenboek van Kolder- en Dinxterveen en luidt: "L[ectori] S[alutem], Geertjen Jans Boxen is Lidmaet der Hervormde Kerke, nijver in belijdenis, onergerlijk van wandel (immers voor so veel ons bekent is). Versoeken oversulks den E[erwaerde] Broederen Opsieners der Gemeente J[esu] Chr[isti] van Colderveen & Dinxterveen, welken oit ons getuijgschrift zal vertoont worden, voornoemde suster voor sodanig te erkennen, onder hun Christelijk opsicht te nemen & tot het gebruijk des H[eeren] nachtmaels toe te laaten. Uit naem & last des E[erwaerde] Kerkenraeds, [ondertekend] op 05-12-1788 te Wanneperveen, B[ernardus] Ronner, V.D.M. [= predicant / uitgeschreven: Verbi Divini Minister, bedienaar van het Goddelijke woord].".
Uit dit huwelijk:
   1.  Annichje Bartelts WIND (zie 45473).
   2.  Jan Bartelds WIND (zie 45474).
   3.  Jan Bartelts WIND (zie 45475).
   4.  Geertruid Bartels WIND (zie 45476).
   5.  Geertruid Bartelds WIND (zie 45477).
   6.  Barteld Bartelds (WIND (1828)) (zie 45478).

2180    Geertjen JANS (BONTHUIS (1791), HUID), arbeidster (1814), geboren te Oudleusen, onder Dalfsen, gedoopt (N.G.) op 07-03-1764 te Dalfsen, overleden op 06-01-1848 te Stad Vollenhove op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Derk van der VEGT. Dochter van Jan Gerrits BONTHUIS (zie 136854) en Fennichje Janssen (Femmigje) TIMMERMAN (zie 136855).
Gehuwd voor de kerk ca 1790 met Derk Jans van der VEGT (zie 2181).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Derks (zie 2182).
   2.  Femmigjen Dirks (Femia) (zie 15528).
   3.  Lambert Derks (zie 15691).

12520    Geertjen (Grietje) JANS (WINTER (1788)), geboren te van 't Land [van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 20-01-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. MEIJER, predik[ant] op 't Steenwijkerwold. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. B085) met haar man Lute van DAALEN en vijf andere gezinsleden in het Ca[r]spel Barsbeek [in het Buurtschap 't Klooster]. Dochter van Jan Bakker TIJS (WINTER (1750)) (zie 785) en Jannegje JANS (DRIEGEN) (zie 473).
Gehuwd voor de kerk ca 1787 met Luite Hendriks (Lute) van DAALEN (van DALEN (1865)) (zie 14013). {Hij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 07-02-1823 te Ambt Vollenhove, hij wonende te Sint Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), zij wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jacobjen Jans van der LINDE, 23 jaar oud (zie 2017).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
14114    Geertjen JANS, geboren te St.Jansklooster, gedoopt (N.G.) op 03-03-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. de HAAN van Cuinre, dochter van Jan HENDRIX (VISSCHER (1850)) (zie 10869) en Geertje Arnoldus' ter MEER (zie 11754).
 
94250    Geertjen JANS, geboren te Nijeveen (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte zou zij de ca 1765 te Nijeveen (Dr.) geboren dochter zijn van Jan JUTTEN en Woltertje GEERTS. Een huwelijk tussen mensen met deze namen werd in Drenthe niet gesloten. Kijkend naar kinderen met de naam Geertje JANS die tussen 1755 en 1775 in Nijeveen of in Kolderveen werd geboren, bleek dat de ouders van de in 1765 te Nijeveen geboren Geertje JANS waren: Jan CLAESES en Woltertje ROELOFS. Ik neem aan dat dit haar ouders waren.], gedoopt (N.G.) op 06-10-1765 te Nijeveen, overleden op 06-11-1828 om 01:00 uur te in het huis No. 13 staande te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Arrien Wichers BOSSCHA. Zij woonde in 1793 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zij woonde in 1794 (doop zoon Wicher) in Den Dal (onder Oldemarkt), erna ook. Dochter van Jan CLAESES (zie 94255) en Woltertjen ROELOFS (zie 94256).
Ondertrouwd op 14-04-1793 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1793 (N.G.), hij j.m. te Steenwijkerwold, zij j.d. te Zuijdveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Adriaens VOETBERG (Arrien,Arie) WIJCHERS (BOSSCHA (1822)) (zie 94249).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wicher ARRIAANS (BOSSCHA (1833)) (zie 94247).
   2.  Jan ARRIENS (BOSSCHA (1822)) (zie 94251).

14183    Geertjen JANS, geboren te St.Jansklooster, gedoopt (N.G.) op 22-06-1766 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Jan HENDRIX (VISSCHER (1850)) (zie 10869) en Geertje Arnoldus' ter MEER (zie 11754).
 
343    Geertjen JANS (ZIEL (1856)), landbouwster (1829,1848,1850), geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 25-09-1773 te Beulake (getuige(n): Vroukjen JANS, haar tante), dochter van Jan JANS (zie 16547) en Jantjen Hendriks (Jentje) OORT (zie 1773).
Gehuwd voor de kerk ca 1800 met Pieter (Peter) JOCHEMS (ten NAPEL (1801)) (zie 342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligjen Peters ten NAPEL (zie 15865).
   2.  Jentje Peters (Jantje) ten NAPEL (zie 15995).
   3.  Annigje ten NAPEL (zie 344).
   4.  Lammigje Pieters ten NAPEL (zie 357).
   5.  Aaltje Peters ten NAPEL (zie 13890).

47324    Geertjen JANS (CONSTAPEL (1837), KONSTAPEL (1863)), landbouwster (1837), geboren op 26-03-1776 te De Wijk (Dr.), dochter van Jan KONSTAPEL en Aaltje JANS. [N.B. Van deze ouders werd in Drenthe geen akte gevonden. De familienaam KONSTAPEL kwam van oudsher voor in Meppel.] [N.B.-2: Volgens de overlijdensakte van haar dochter Hilligjen was de haar familienaam van JONKMAN; ik heb geen enkel andere akte gevonden waarin zij, Geertje JANS, zo werd genoemd; ik neem daarom aan dat dit een vergissing was.], overleden op 10-02-1862 te Steenbergen (gem. Zuidwolde - Dr.) op 85-jarige leeftijd, als weduwe van Geuchien Bartelds MASTEBROEK. Zij woonde in 1798 (doop zoon Barteld) te Zuidwolde (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Geugien BARTELTS (MASTENBROEK (1825), MASTEBROEK (1862)) (zie 47323). Zij lieten te Zuidwolde (Dr.) tussen 1798 en 1807 vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Barteld, Hilligje, Aaltje en Jan. Barteld huwde in 1822 te Zuidwolde met Beertjen GERRITS [DROGT (1826)] en overleed in 1885 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg), als haar weduwnaar. Aaltje huwde in 1825 te Zuidwolde met Derk Jans PRIJ en overleed in 1864 te Zuidwolde, als zijn echtgenoote. Jan huwde in 1837 te Hoogeveen (Dr.) met Frederika Jacobs van der VEEN en werd in 1865 te Wijster (gem. Beilen - Dr.) haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
142434    Geertjen JANS (HAGEN (1820)), koopvrouw (1830), geboren op 13-06-1778 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Jan JANSEN [HAGEN (1833)] (overleden voor 1833) en Antjen JANNES (overleden voor 1833), die huwden op 19-05-1771 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Haar ouders lieten tussen 1772 en 1782 te Makkinga drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Pietertjen, Geertjen en Aeltjen. Haar zuster Pietertien huwde in 1792 te Makkinga met Franke EVERTS [van der HORST (1822)] en overleed in 1822 te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf), als zijn echtgenote, nalatende drie kinderen. Gedoopt (Hervormd) op 21-06-1778 te Makkinga, overleden op 25-08-1833 om 11:00 uur te in het huis No. 32 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) op 55-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter Teunes' van der VELDE; nalatende zeven kinderen. Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1812 (overlijden dochter Hiltje-1) in het huis No. 32 te Makkinga. Zij woonde in 1830 (2e huweljk zoon Teunis) te Makkinga, erna in 1831 (huwelijk dochter Antje) ook.
Ondertrouwd 00-05-1796 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 15-05-1796 te Makkinga (Hervormd), beide te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Pieter Idzert TEUNIS (van der VELDE (1826)), 34 jaar oud (zie 142433). Zij lieten tussen 1797 en 1820 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Marijke, Jan, Theunis, Antje, Hiltje (2x), Hendrik en Willem. Marijke huwde in 1819 te Ooststellingwerf met Roelof Engberts DUURSMA. Jan huwde in 1828 te Ooststellingwerf met Johanna Jans BRUINS en huwde in 1838 te Ooststellingwerf met Trijntjen Frankes FRANKEMA. Hiltje-1 overleed met 1,5 jaar te Makkinga. Hiltje-2 overleed in 1886 te Makkinga, ongehuwd. Hendrik overleed in 1864 te in het huis No. 82 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf), ongehuwd. Willem huwde in 1848 te Ooststellingwerf met Iemkje Jans SNIJDER en overleed in 1868 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf), als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theunis PIETERS (van der VELDE (1824)) (zie 142430).
   2.  Antje PIETERS (van der VELDE (1831)) (zie 76154).

56476    Geertjen JANS, geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 25-12-1783 te Blankenham, dochter van Jan LUITEN (van VELTS (1830), van VELS (1838)) (zie 56465) en Geertjen Jans van de WETERING (Geertje Harms VAARTJES (1838)) (zie 56471).
 
90183    Geertjen JANS, geboren ca 1784. Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) te Oldeholtpade.
Ondertrouwd 00-04-1809 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-05-1809 te Wolvega (Hervormd), hij te Wolvega, zij te Oldeholtpade, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Sander JANS (BRUINEWOUD (1812)), 24 jaar oud (zie 90182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Sanders BRUINEWOUD (zie 90181).

153676    Geertjen (Geertien) JANS (WIND (1825)), geboren op 12-12-1784 te Rouveen, gedoopt (N.G.) op 26-12-1784 te Rouveen, overleden op 09-06-1851 te Staphorst op 66-jarige leeftijd, als weduwe van Derk MARSMAN. Zij woonde in 1809 (bij haar 1e huwelijk) te Rouveen, erna te Staphorst. Zij woonde in 1844 (huwelijk dochter Jentje) te Staphorst. Dochter van Jan WILLEMS (WIND (1797)) (zie 120852) en Grietje HILBERTS (de WITTE (1818)) (zie 120853).
Ondertrouwd (1) op 07-11-1809 te Staphorst, [Hun huwelijk werd te Rouveen niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-11-1809 (N.G.), hij j.m. geboren en wonende te Staphorst, zij j.d. geboren en wonende te Rouveen. Echtgenoot is Hendrick Jans PAASMAN (zie 153679). Zij kregen in 1812 en in 1816 te Staphorst drie kinderen: Jan en Willem (2x). Jan huwde in 1847 te Nijeveen (Dr.) met Hendrikien Klaassen (Hendrikje) SPIJKERMAN en overleed in 1866 te Hoogeveen (Dr.), als haar echtgenoot. Willem-1 overleed met 2 weken te Staphorst. Willem-2 huwde in 1844 te Hoogeveen met Regina Hendrina Geertruida Jans BRUINS SLOT en werd in 1871 te Ambt Hardenberg haar weduwnaar.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 28-04-1821 te Staphorst, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Dirk DIRKS (HARMEN (1811), MARSMAN (1819)), 43 jaar oud (zie 153677). {Hij was eerder ondertrouwd op 03-04-1802 te Staphorst, [te IJhorst] op 18-04-1802 [met attestatie] naar Staphorst gegaan om daar te trouwen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-04-1802 te Staphorst, hij j.m. geboren te Dalfsen en wonende te Staphorst, zij j.d. geboren te Zuidwolde en wonende op [Erve] de Rustede onder IJhorst. Echtgenote is Jentien (Jentjen) ALBERTS (zie 153678). Zij lieten tussen 1802 en 1811 te Staphorst vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Jan, Hendrik, Femmigje en Derk; de eerste drie werden geboren te Achthoeven (onder Staphorst), de laatste twee in het Westerslag te Staphorst. Albert huwde in 1837 te Staphorst met Grietje Gerrits van BOVEN en overleed in 1879 te Staphorst, als haar partner. Jan huwde in 1840 te Staphorst met Rensje Jans van BLANKEN en overleed in 1877 te Avereest, als haar echtgenoot.}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
118136    Geertjen JANS (BRUNEWOLD (1816), BRUNEWOUD (1817), BRUINEWOUD (1818)), dienstmaagd (1816), geboren op 20-04-1785 te Fochtelo, onder Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-05-1785 te Fochteloo, overleden op 30-05-1844 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 59-jarige leeftijd, als weduwe van [Jan Jacobs de VRIES]; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Dochter van Jan PIETERS (BRUNEWOLD (1816), BRUINEWOUD (1821), BRUINEWOLD (1872)) (zie 87283) en Sanderina SANDERS (zie 87284).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-09-1816 te Oldemarkt met Jan JACOBS, 52 jaar oud (zie 118127).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
74732    Geertjen JANS, geboren te Zuidveen [onder Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 30-01-1791 te Steenwijk (getuige(n): Jantjen HENDRIKS), dochter van Jan PIETERS (VINKE (1822), VINK (1825)) (zie 74724) en Hermpje (Hermentjen,Harmpjen) LAMBERTS (van ESSEN (1825)) (zie 74725).
 
120342    Geertjen JANS (WESTERBEEK (1829)), dienstmeid (1815), spinster (1855), geboren te Wapserveen (Dr.), dochter van Jan PIETERS () en Beertje Jans BOLDING (overleden op 16-06-1856 te Diever (Dr.)), die huwden op 16-05-1789 te Wapserveen (Dr.) ( Haar ouders Gedoopt (N.G.) op 29-07-1792 te Wapserveen. Zij werd genoemd naar moeders moeder: Geertien JANS. Zij woonde in 1845 (1e huwelijk dochter Jantje) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), erna in 1857 (huwelijk zoon Jan) ook. Dochter van Jan PIETERS (WESTERBEEK (1826)) (zie 139088) en Bertien Jans (Beertje) BOLDING (zie 139089).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1815 te Havelte (Dr.) met Claas GEERTS, 36 jaar oud (zie 120341).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
2274    Geertjen JANS (ROSEBOOM (1838), ROZEBOOM (1851)), dienstmaagd (1815), arbeidersche (1842), arbeidster (1845), geboren op 21-08-1792 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-08-1792 te Vollenhove, overleden op 27-06-1863 te Stad Vollenhove op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Anthonij JONGMAN. Dochter van Jan CORNELIS (ROZEBOOM (1851)) (zie 2273) en Koba Jans (Jacoba) van DALEN (van DAALEN (1815)) (zie 2272).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-03-1815 te Vollenhove met Anthonij Rijkents JONKMAN (JONGMAN (1824)), 24 jaar oud (zie 15267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Anthonij's JONGMAN (zie 74500).
   2.  Riekent Jan Antonij's JONGMAN (zie 22502).
   3.  Hendrina Antonie's JONGMAN (zie 74492).
   4.  Jan Antonie's JONGMAN (zie 74487).
   5.  Hendrina Antonie's JONGMAN (zie 74493).
   6.  Jentien Antonies JONGMAN (zie 62239).
   7.  Cornelia Antonies JONGMAN (zie 42140).
   8.  Pieter Antonie's JONGMAN (zie 36916).
   9.  Zwaantje Antonie's JONGMAN (zie 74495).

106239    Geertjen JANS, geboren op 02-05-1799 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-06-1799 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden voor 1811, dochter van Jan (Jantje) CORNELIS (de JONG (1811), DROST (1812)) (zie 67017) en Wigertje ROELFS (BLOEMBERG (1812), BLOEMBERGEN (1840)) (zie 106237).
 
97368    Geertjen JANS (HOF (1825), HOFF (1850)), geboren op 26-03-1805 te de Baars, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 31-03-1805 te Steenwijkerwold, dochter van Jan GERRITS (HOF (1812)) (zie 97374) en Jacobje PIETERS (BONT (1830)) (zie 97375).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-05-1825 te Steenwijkerwold met Peter Beerends VEEN (van VEEN (1826)), 27 jaar oud (zie 97367).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters van VEEN (zie 97371).
   2.  Beertje Peters van VEEN (VEEN (1847)) (zie 97369).
   3.  Jacobje Pieters van VEEN (zie 97370).
   4.  Berend Pieters (zie 97372).
   5.  Weimpje Peters (Weintje) (zie 97376).
   6.  Wijmpje Pieters (Weintje,Wimkje) (zie 97377).
   7.  Jacob Marinus Peters (zie 97373).
   8.  Marina Pieters (zie 97378).
   9.  Geertje Peters (zie 97379).
   10.  Roelof Pieters (zie 97382).
   11.  Petertje Pieters (Pietertje) (zie 106754).
   12.  Beertje Pieters (zie 97383).

136143    Geertjen JANS (GRITTERS (1834)), dienstmeid (1833), geboren op 26-05-1805 te [De Stapel te] De Wijk (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-05-1805 te IJhorst en De Wijk, overleden op 27-09-1853 om 17:00 uur te ten haren huize No. 7 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 48-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Gelmers van NOORD. Zij woonde in 1833 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), erna ook. Zij woonde in 1834 (geboorte dochter Jentje) in het huis No. 8 te Kolderveen. Zij woonde in 1840 (geboorte dochter Stiena) in het huis No. 6 te Kolderveen. Dochter van Jan EGBERTS (GRITTER (1818)) (zie 136142) en Jentjen Jans (Jantje) SANTING (SANTINK (1859)) (zie 136141).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-11-1833 te Nijeveen (Dr.) met Hendrik GELMERS (van NOORD (1833)), 28 jaar oud (zie 136144). Zij kregen tussen 1834 en 1844 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) vijf kinderen, te weten: Jentje, een levenloos geboren zoon, Stiena, een levenloos geboren dochter en Gelmer.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
61120    Geertjen JANS (GROEN (1822)), geboren op 30-08-1806 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-09-1806 te Oldelamer en Oldetrijne. Zij woonde in 1830 (overlijden moeder) te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Jan ALBERTS (GROEN (1812)) (zie 61121) en Antje ABELES (van der VEEN (1822)) (zie 61122).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-06-1830 te Weststellingwerf (Fr.) met Sjoert DUBBELTS (de VRIES (1830)), 31 jaar oud (zie 45341).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
113449    Geertjen JANS, geboren te in de Molenhoek te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 17-09-1809 te Steenwijkerwold (getuige(n): Klaasjen Jans BULT, [de vrouw van Lutte JANS]), dochter van Jan JANS (KUIPER (1830)) (zie 113447) en Geertjen GEERTS (zie 113448).
 
55581    Geertjen JANS (HOLLANDER (1762)).
Ondertrouwd op 12-04-1760 te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-04-1760 te [Blankenham] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide in den Blankenham. Echtgenoot is Hindrik JACOBS (VISSER (1832)) (zie 55580).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
9836    Geertrijt JANS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1702 met Jan ROELOFS (Mastebroecker) (zie 9835).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen JANS (zie 9837).
   2.  Jantje JANS (zie 10038).

78582    Geertruida (Gertrudis) JANS (SPARRO (1759)), geboren te Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 27-02-1740 te Steenwijkerwold (getuige(n): Maria van GAIN, haar tante). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0512) met haar beide ouders, met haar halfbroer Hans, met haar broer Hendrik en haar zus Dirkjen aan de Westzijde van de Merk [= Markt] in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Zij was op 18-12-1759 te Steenwijkerwold doopgetuige bij de doop van haar neefje Henricus Paulus' van UNSEN. Dochter van Jan Otten SPARO (zie 78569) en Pieternelle Volkerts (Petronella) de VRIES (zie 78568).
 
26549    Geertruij JANS, geboren ca 1744.
Gehuwd voor de kerk voor 1771 met Kornelis BOSMAN (zie 14253).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152886    Geertruij (Truitje) JANS, geboren ca 1746, overleden 00-01-1796 te Enkhuizen (N.H.), begraven op 18-01-1796 te Enkhuizen, [begraven in graf] No. 227 (2 diep) in het Z[uider]Kap[el] van de Kerk te Enkhuizen, [het graf waarin eerder wijlen haar man begraven was]. Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Enkhuizen, erna ook.
Ondertrouwd op 20-12-1771 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 04-01-1772 te Enkhuizen, hij j.m. van de Cuinre, zij j.d. te Enkhuizen (N.H.); betaald voor hun huwelijk: zes gulden [= het derde tarief (na pro deo en drie gulden)]. [N.B. Volgens hun ondertrouwakte in Kuinre huwden zij op 16-01-1772 te Enkhuizen.] met Klaas Jansz KIST (KISJE (1777)) (zie 152885).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten KLAASZ (zie 152887).
   2.  Pieter Klaasz (zie 152884).

21819    Geertruij JANS, geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (Hervormd) op 09-05-1753 te Enkhuizen (getuige(n): Trijntje HENDRIKS, [vaders zuster]), dochter van Jan HENDRIKS (EDELENBOSCH (1812)) (zie 11958) en Wilhelmina Harmens WESTENBERG (zie 11675).
 
19748    Geertruijd JANS, geboren ca 1634.
Gehuwd voor de kerk voor 1660 (N.G.) met Jan Jans BEUCKMAN (de Jonge (1670)) (zie 9226).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
10202    Geertruijt JANS, geboren ca 1684.
Gehuwd voor de kerk ca 1706 met Errjen ALBERTS (Arrien Alberts SCHEER) (zie 9152). {Hij was eerder ondertrouwd 00-02-1695 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-03-1695 (N.G.). Hij j.m. in 't Klooster, zij j.d. van K...... . Echtgenote is Hendrickjen Gerrits SUIJCK (zie 6986).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
6246    Geertruijt JANS, geboren ca 1694, overleden voor 1722 te in 't Klooster, op het Land van Vollenhove. Zij woonde in 1720 (doop kind) in 't Klooster, op het land van Vollenhove, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1719 met Arijen (Arian,Arriën) JANS (DIKKE (1733)) Stamvader DIKKEN (zie 11364). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1722 met Aaltjen GEERDS (GEERTS (1723)) (zie 11363).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148022    Geertruijt JANS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-01-1717 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1360) met haar moeder te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1750 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen (Dr.)), erna ook. Dochter van Jan FRERICX (zie 148023) en Geertjen JANS (zie 148024).
Ondertrouwd op 04-10-1750 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-10-1750 te [Kolder- en Dinxterveen] (N.G.), hij weduwenaar, zij j.d., beide van Dinxterveen [onder Kolderveen (Dr.)]. Echtgenoot is Jan LOUWEN (zie 148020). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-07-1725 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-07-1725 (N.G.), hij j.m. van Dinxsterveen [onder Kolderveen (Dr.)], zij j.d. van Wanneperveen wonende tegenwoordig in de Beulake. Echtgenote is Ariaantjen JANS (zie 148021).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemtjen JANS (zie 148032).
   2.  Louwe JANS (zie 148033).

52333    Geertruijt (Truijtjen) JANS (CORDOES (1758), CARDOES (1761)), geboren ca 1720. Zij woonde in 1745 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2039) met haar man Nannink ROELOFS en hun dochter Niesjen te Zwartsluis, binnendijx in het schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 15-01-1745 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 31-01-1745 te ZWartsluis (N.G.), hij j.m, zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Nannink ROELOFS, 23 jaar oud (zie 52332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen NANNINKS (DOGGENAAR (1836)) (zie 49735).
   2.  Roelof NANNINGS (DOGGENAAR (1796)) (zie 125410).
   3.  Geertje NANNINKS (DOGGENER (1829), DOGGENAAR (1859)) (zie 52331).

16523    Geertruijt (Truitjen) JANS (POUWELS (1800)), geboren 00-03-1726 te Colderveen, overleden 00-00-1795 te Wanneperveen, dochter van Jan PAUWELS (zie 16582) en Hendrikje HILBERTS (zie 16583).
Ondertrouwd op 08-01-1751 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-01-1751 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Colderveen. Echtgenoot is Jan Teunis BOXEN (zie 16522).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
25799    Geertruit JANS, geboren te in de Bovenbuurte te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 24-06-1753 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen EVERTS, de 2e vrouw van haar opa), dochter van Jan Alberts GELE (GEELE (1756)) (zie 25793) en Swaantjen KIERS (CAPPE (1767), KAP (1795)) (zie 25795).
 
13660    Geese JANS, geboren ca 1620.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1654 met Jan TOENIJS (zie 13673).
Ondertrouwd (2) op 21-07-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-08-1654 te Vollenhove, hij wed. en zij wed. beide wonende op 't Heetvelt met Claes JANSSEN (zie 13594). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1654 met Eefse REINERS (zie 13595).}
 
123    Geese JANS, geboren ca 1625, van 't Moer, dochter van Jan BELTINCK ? (zie 18568).
Ondertrouwd op 08-11-1644 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-11-1644 te Vollenhove (N.G.), hij in de Beulacker en zij van 't Moer met Jacob CORNELIJS (zie 122).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9089    Geesien JANS, geboren ca 1621, woonde voor haar huwelijk (1646) te Dieverde, erna? (geen kinderen gevonden te Vollenhove). Dochter van Jan HENDRICX (zie 3261).
Ondertrouwd (1) op 21-02-1646 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 15-03-1646 (N.G.), zij van Dieverde. Echtgenoot is Tuenis BERENTS (zie 9161).
Ondertrouwd (2) op 19-01-1648 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 06-02-1648 (N.G.), hij in Quadoelen, zij wonende op d' Suarte Sluijs. Echtgenoot is Jan JANSSEN (zie 9148).
 
5275    Geesien JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-09-1650 te Vollenhove, dochter van Jan JANSZ (zie 5274) en Hendrickien JANS (zie 18762).
 
65798    Geesien JANS, geboren ca 1654 te Kuinre, overleden voor 1682 te [Kuinre]. Zij woonde in 1679 (bij haar huwelijk) te Kuinre.
Ondertrouwd 00-00-1679 te Kuinre, gehuwd voor de kerk in 1679 (N.G.), hij j.g. aan de Oudetrijnster Sloot, zij j.d. te Kuinre. Echtgenoot is Wiebe FREDERIKS (zie 65795). {Hij is later ondertrouwd op 22-09-1682 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 14-10-1782 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Aaltien CLAAS (zie 65796).}
 
23657    Geesien JANS, geboren ca 1655.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1680 met Jacob HERMS (zie 23658).
Ondertrouwd (2) op 12-08-1688 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-09-1688 (N.G.). Hij weduwnaer, zij weduwe. Echtgenoot is Lucas CLAAS (zie 23655). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1680 met Jantien GERRITS (zie 23656).}
 
70568    Geesien JANS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 24-10-1751 te Steenwijkerwold, dochter van Jan FREERICKS (zie 70516) en Hendrickjen Hendricks SIJMENS (van ESSEN (1739)) (zie 70563).
 
126196    Geesien JANS (VOS (1831)), dienstmeid (1813), spinster (1850), geboren op 12-05-1776 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-06-1776 te Donkerbroek, overleden op 11-03-1850 om 10:00 uur te ten haren huize No. 47-A te Havelte (gem. Havelte - Dr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Jochem Jacobs de RODE. Zij woonde in 1813 (bij haar huwelijk) te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1815 (geboorte dochter Grietje) te Havelte (Dr.). Zij woonde in 1831 (overlijden man) in het huis No. 56 te Uffelte (gem. Havelte). Dochter van Jan HAVEN (VOS (1764)) (zie 115464) en Aeltjen (Aeltien) ROELOFS (ROELELFS (1764), WILLEMS (1774)) (zie 115465).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-05-1813 te Havelte (Dr.) (getuige(n): zijn oom Hendrik DORENBOS (48 jr., koopman te Havelte)) met Jooghum JACOBS (de RODE (1813)), 32 jaar oud (zie 126195).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26135    Geesien (Geesjen) JANS, geboren op 21-04-1778 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 26-04-1778 te Peperga en Blesdijke (getuige(n): Jantje JANS, haar oma), overleden op 17-06-1815 te Barsbeek (gem. Vollenhove) op 37-jarige leeftijd, [als echtgenote van Gerrit Gerrits van de BELD]. Zij deed op 19-03-1812 samen met haar man Gerrit Gerrits van de BELT te Wanneperveen belijdenis (N.G.). Zij woonde toen op de Zandbelt (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 2066). Dochter van Jan EGBERTS (POEPJES (1852)) (zie 48341) en Jantjen GEERTS (JONAS (1783)) (zie 48589).
Ondertrouwd op 02-03-1798 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 18-03-1798 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende op de [Zand]Beld te Wanneperveen, zij j.d. geboren [= als kind wonende] te Kaalenberg onder Oldemarkt en thans wonende op de [Zand]Beld te Wanneperveen. Echtgenoot is Gerrit GERRITS (van den BELT (1812), van de BELD (1830)), 20 jaar oud (zie 26139). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-02-1816 te gem. Vollenhove. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Geertje Jacobs KOLLEN, 22 jaar oud (zie 16712).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
84673    Geesien JANS, geboren op 27-09-1785 te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 02-10-1785 te Steenwijkerwold, dochter van Jan LUBBERTS (zie 73176) en Ebeltjen (Ebel) LUIJTEN (zie 84669).
 
20746    Geesijen (Gese) JANS, geboren ca 1601. Zij woonde in 1626 (bij haar huwelijk) in Zuurbeek, erna mogelijk in Vollenhove. Dochter van Jan TIMENS (zie 20748).
Ondertrouwd (1) op 26-02-1626 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1626 te Vollenhove (N.G.). Hij j.m. wonende te Wendele, zij wonende in de Suerbeeck. Echtgenoot is Simon CORNELIS (zie 20747).
Ondertrouwd (2) op 22-05-1631 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1631 te Vollenhove? (N.G.). Hij soldaet onder Capteijn Doornick, zij weduwe. Echtgenoot is Egbert BERENTS (POLAC (1640), POLACK (1642)) (zie 2505). {Hij is later ondertrouwd op 20-07-1638 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-08-1638 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaer, beide wonende tot Vollenho. Echtgenote is Maregien CLAES (zie 2506). Hij is later ondertrouwd op 10-03-1661 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 31-03-1661 te Vollenhove (N.G.), hij wed. van Vollenhove en zij wed. wonende te Blokzijl met Grietie HENDRICKS (zie 11631).}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
6118    Geesje JANS, geboren ca 1635, woonde voor haar huwelijk (1660) te Wanneperween, erna in 1664, 1666, 1668, 1670, en 16774 te Zuurbeek.
Ondertrouwd op 11-02-1660 te Vollenhove, op 01-03-1660 attestatie gegeven om op Wanneperveen te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-03-1660 te Wanneperveen (N.G.), hij wonende in de Leeuwte, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Peter Goosens BOUWMEESTER (zie 120).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
18012    Geesje JANS, geboren ca 1640, van Genemuiden.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1680 met Derck BOSCH (zie 17990).
Ondertrouwd (2) op 23-05-1680 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-06-1680 te Vollenhove (N.G), hij wed. uit de Schiphorst en zij wed. beijde uit Vollenhove met Frans GEERTS (zie 12188). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1659 met Aechte KORNELIS (zie 12196). Hij was eerder ondertrouwd op 06-02-1659 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-02-1659 te Vollenhove (N.G.), beijde tot Vollenhoo met Susanna HENDRIKS (zie 12197).}
 
18408    Geesje JANS, geboren ca 1645 te Staphorst. Zij woonde in 1676 (bij haar huwelijk) op 't Swol, erna?
Ondertrouwd op 30-01-1676 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1676 (N.G.), hij wed. toe Strickel buiten Hasselt en zij van Staphorst, wonende op 't Swol met Gerrit HENDRIKS (zie 18406). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1676 met Aaltje BERENDS (zie 18407).}
 
10134    Geesje JANS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1705 met Geert HARMENS (zie 10133).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
76782    Geesje JANS, geboren ca 1681, overleden voor 1722 te Steenwijk. Zij woonde in 1716 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 24-05-1716 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1716 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781). {Hij is later ondertrouwd op 22-02-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-03-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Alberts ARENTSBERGEN (zie 76801).
   2.  Salomon Alberts ARENTSBERGEN (zie 76802).
   3.  Alida Alberts ARENTSBERGEN (zie 76803).

69722    Geesje JANS, geboren ca 1694, overleden voor 1748 te Giethoorn. Zij woonde in 1719 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 27-01-1719 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 11-02-1719 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Koops BAAS (zie 69721).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
74994    Geesje JANS, geboren ca 1707. Zij woonde in 1732 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0568) met haar man Roelof NESSINK, met zijn dochter Gesina Elisabet [uit zijn 1e huwelijk], en hun dochter vroukjen in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 17-08-1732 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-09-1732 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Roelof Jans NESSINK (zie 74984). {Hij was eerder ondertrouwd op 21-04-1726 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1726 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Gesina Elisabeth Petrus' CURTENIUS (zie 74993).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Roelofs (zie 74996).
   2.  Vrouwtjen Roelofs (zie 74997).

10379    Geesje JANS, geboren te op 't Zant, gedoopt (N.G.) op 15-05-1712 te Vollenhove, overleden ca 1713, dochter van Jan HENDRIX (zie 3375) en Aaltje GERRITS (ROO (1696)) (zie 3374).
 
10429    Geesje JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-02-1713 te Vollenhove, overleden ca 1713 te Vollenhove, dochter van Jan Egberts BAARLINK (zie 10428) en Trijntje Berents BOMHOF (zie 10427).
 
10681    Geesje JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-12-1715 te Vollenhove, dochter van Jan HENDRIX (zie 3375) en Aaltje GERRITS (ROO (1696)) (zie 3374).
 
23200    Geesje JANS (VRIESE), geboren ca 1720. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) met haar man Jan BOELEN en haar broer Jan Jans VRIESE in één huishouding in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen (incl. een deel van Dinxterveen). Dochter van Jan VRIESE (zie 23199).
Gehuwd voor de kerk ca 1745 (getuige(n): Volkstelling, 1748) met Jan BOELEN (zie 23201). Van hen zijn geen kinderen gevonden te Wanneperveen.
 
84639    Geesje JANS (TINGEN (1827)), geboren ca 1720. Zij woonde in 1745 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 10-10-1745 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-10-1745 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kallenkote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Egbert JANS (TIMMER (1827)) (zie 84638).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
11070    Geesje JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-02-1720 te Vollenhove, dochter van Jan Egberts BAARLINK (zie 10428) en Trijntje Berents BOMHOF (zie 10427).
 
11896    Geesje JANS, geboren te voor de Landpoorte, gedoopt (N.G.) op 26-11-1730 te Vollenhove, overleden 00-02-1744, begraven op 28-02-1744 te Vollenhove. Naam van dit kind is onbekend, mogelijk gaat het om een ouder zusje. Dochter van Jan Hermans SPEET (zie 11232) en Femmichjen HENDRICX (zie 8178).
 
88810    Geesje JANS (HENDRIKS ()), geboren ca 1735, overleden voor 1799 te Steenwijk. Zij woonde in 1760 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te Steenwijk.
Gehuwd (1) op 09-11-1760 te Steenwijk.
Ondertrouwd (2) op 25-10-1760 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 09-11-1760 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Andries WESSELS (WESSELSON (1813), WESSELZON (1845)), 21 jaar oud (zie 88805). {Hij is later ondertrouwd op 16-12-1798 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-01-1799 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Jantjen ENGBERS (EIJNBERTS (1798)) (zie 88811).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Hendriks ANDRIES (zie 88821).
   2.  Jan HENDRIKS ANDRIES (WESSELS (1791), WESSELSON (1863)) (zie 53376).
   3.  Wessel ANDRIES (zie 88822).
   4.  Wessel ANDRIES (WESSELSON (1816)) (zie 88823).
   5.  Dirk ANDRIES (zie 88824).
   6.  Dirk (Durk) ANDRIES (WESSELS (1803), WESSELSON (1812), WESSELZON (1826)) (zie 88825).
   7.  Roelofjen (zie 88826).

608    Geesje JANS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 05-02-1736 te Vollenhove, dochter van Jan EGBERTS (zie 596) en Lutgertje JANNES (zie 597).
 
69577    Geesje JANS, geboren te Nijenslijk, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 28-09-1738 te Vledder, dochter van Jan KARSTEN (zie 48351) en Jantjen HENDRIKS (zie 48355).
Ondertrouwd op 29-11-1761 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Vledder niet ingeschreven; vermoedelijk woonde zij in 1761 al aan het Verlaat (onder Steenwijk). Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 13-12-1761 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. aan het Verlaat (onder Steenwijk), zij j.d. (gereformeerd) te Nijenslijk (gem. Vledder - Dr.). Echtgenoot is Gerrit Roelofs STOBBE (zie 69576).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof GERRIJTS (zie 104826).
   2.  Roelof GERRIJTS (zie 104827).
   3.  Asseltje GERRIJTS (zie 104830).
   4.  Jan GERRIJTS (zie 104828).
   5.  Jan GERRIJTS (STOBBE (1793)) (zie 39647).
   6.  Roelof GERRIJTS (zie 104829).
   7.  Asseltje (Hasseltje) GERRETS (STOBBE (1828)) (zie 61358).

77933    Geesje JANS (CANON (1748)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 26-06-1744 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0389) met haar beide ouders, met haar broer Arent, en met haar zussen Trijne en Ludewe in de Scholestrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Dochter van Jan ARENTS (CANON (1748)) (zie 77923) en Grietien LUCAS (zie 77924).
 
12863    Geesje JANS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 01-01-1745 te Vollenhove, dochter van Jan TEUNIS (zie 10551) en Rikse EGBERTS (zie 10336).
 
47964    Geesje JANS, geboren te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 20-10-1748 te Blokzijl, dochter van Jan CORNELISZ (VAARTJES (1770)) (zie 33085) en Hendrikje VOLKENS (zie 47962).
 
34983    Geesje JANS, geboren te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 11-12-1757 te Blokzijl, dochter van Jan BARTELTS (HOEN (1766)) (zie 34978) en Lutgertje (Lutje, Luutje, Luitje) JANS (KEIZER (1793)) (zie 34979).
 
13826    Geesje JANS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 26-05-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, dochter van Jan HENDRIX (VISSCHER (1850)) (zie 10869) en Felike ROELOFS (zie 11357).
 
92256    Geesje JANS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (R.C.) op 04-08-1766 te Steenwijkerwold (getuige(n): Jannetje ROELFS), dochter van Jan Meinderts de VRIES (zie 92253) en Joanna (Jantje,Jannetje) LAMBERTS (GERRITS (1774)) (zie 92254).
 
106297    Geesje JANS, geboren op 01-08-1767 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-08-1767 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden in 1767 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Jan MENSEN (MEINZEN (1764)) (zie 53398) en Hendrikjen HENDRIKS (TOURING (1799)) (zie 70125).
 
104598    Geesje JANS, geboren te [Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.)], gedoopt (Hervormd) op 13-12-1767 te Oudehaske, dochter van Jan JACOBS (ten HOEVE (1798)) (zie 104590) en Trijntje WIJBRENS (zie 104591).
 
93140    Geesje JANS (ODIE (1812)), geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-03-1776 te Havelte, overleden op 26-06-1832 om 02:00 uur te ten hare huize No. 60 te Havelte (gem. Havelte - Dr.) op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Geerts ten OEVE; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1805 (bij haar huwelijk) te Rheebruggen (onder Ruinen - Dr.). Dochter van Jan ROELOFS (ODI (1792), ODé (1792), ODIJ (1806), ODIE (1832)) (zie 118576) en Annetje (Annegje) JANS (zie 93143).
Ondertrouwd op 27-11-1805 te Ruinen (Dr.). Te Havelte was de ondertrouw op 12-10-1805. [Te Ruinen] op 27-11-1805 att[estatie verleent] na[er] Hafelte. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-11-1805 te Havelte (N.G.), hij j.m. van Steenwijk thans te Havelte (Dr.), zij j.d. van Uffelte (onder Havelte) [thans] te Rebruggen (onder Ruinen - Dr.). Echtgenoot is Hendrik GEERTS (ten HOEVE (1812), ten OEVE (1832), ten OEVER (1835)), 25 jaar oud (zie 98214). {Hij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 15-08-1835 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Feigjen HENDRIKS (OOSTERVEEN (1835)), 35 jaar oud (zie 98183).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
74546    Geesje JANS, geboren ca 1777. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 20-01-1802 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 07-02-1802 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. aan de Nieuwesluis te Zwartsluis, zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenoot is Siemen Hermens RIEMER, 34 jaar oud (zie 74545).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje Siemons (zie 74549).
   2.  Jan Simens (zie 74550).
   3.  Patronella Sijmens (zie 74551).
   4.  Jan Sijmens (zie 74552).

111576    Geesje JANS, geboren op 26-01-1778 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 01-02-1778 te Giethoorn (getuige(n): Hendrikje Wijchers KLOOT, [moeders zuster]), overleden voor 1790 te Wanneperveen, dochter van Jan ALBERTS (MULDER (1780)) (zie 93385) en Jantje Wijchers (Jantien) KLOOT (zie 80756).
 
85937    Geesje JANS (KUKEN (1813), KUIKEN (1830)), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 23-03-1779 te Steenwijkerwold (getuige(n): Maria STEPHANUS, [de zus van vaders moeder]), overleden op 02-07-1851 om 23:00 uur te in het huis No. 14 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Uilkes BOS. Zij woonde in 1802 (doop zoon Jan) in de Haare (onder Oldemarkt). Zij woonde in 1803 (doop zoon Oelke) in de Oosterhoek te Steenwijkerwold, erna ook. Zij woonde in 1831 met haar man Hendrik Uilkes BOS te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij verkochten toen voor fl. 110,- twee koebeesten met het recht van bruikleen aan Lambertus Petrus PRINS (doctor en vroedmeester te Wolvega). Dochter van Joannes (Jan) JACOBS (zie 151630) en Wibbigien JANS (zie 92526).
Ondertrouwd op 09-04-1801 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1801 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m. van de Hare (onder Oldemarkt), zij j.d., beide wonende te Steenwijkerwold, [en beide Roomsch]. Echtgenoot is Henricus (Hendrik) ULKENS (OELEKE (1802), BOSCH (1812), BOS (1813), OKKES (1838)) (zie 85936).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan HENDRIKS (BOS (1838)) (zie 85935).
   2.  Oelke HENDRIKS (zie 85938).
   3.  Peter (Pieter) HENDRIKS (BOS (1849)) (zie 85939).
   4.  Lubbegien HENDRIKS (BOS (1876)) (zie 85940).
   5.  Geertjen HENDRIKS (zie 85941).
   6.  Geertjen HENDRIKS (BOS (1813)) (zie 85942).
   7.  Hendrikjen Hendriks BOSCH (BOS (1837)) (zie 83464).
   8.  Oelke Hendriks BOS (zie 85953).
   9.  Geert Hendriks BOS (zie 85954).

77583    Geesje JANS.
Gehuwd met Geert HOEN (zie 77582).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81014    Geesje JANS.
Gehuwd met Andries HENDRIKS (zie 81013).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87748    Geesje JANS.
Gehuwd met Klaas Alberts KRIST (zie 87747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannis Klaassen KIST (zie 87746).

145366    Geesje JANS, overleden 00-02-1811 te [Oldemarkt], als echtgenote van Reinder Alberts MÜSER. Begraven op 16-02-1811 te Oldemarkt.
Ondertrouwd 00-04-1779 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-05-1779 te Peperga en Blesdijke (Hervormd), beide te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Reinder ALBERTS (MÜSER (1814), MUISER (1816)) (zie 145365). Zij lieten tussen 1780 en 1790 te Peperga en Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) en te Vledder (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Albert (2x) en Pieter. Van Jan en Pieter werd na 1812 geen akte mee gevonden. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4288    Geesjen JANS, geboren ca 1615, overleden voor 1643. Zij woonde in 1640 (voor haar huwelijk) te Vollenhove. Dochter van Jan CARELS (zie 18763).
Ondertrouwd op 31-05-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 21-06-1640 te Vollenhove (N.G.), beide van Vollenho met Hendrick JORRIENS (zie 3620). {Hij is later ondertrouwd op 12-08-1643 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-09-1643 te Vollenhove (N.G.). Hij wedenaar, zij j.d.. Echtgenote is Grietjen JANS (zie 18456).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbet HENDRICKS (zie 4289).

5578    Geesjen JANS, geboren ca 1635.
Gehuwd voor de kerk ca 1654 met Jochem JANS (zie 5496).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert JOCHEMS (zie 5497).
   2.  Marrichjen JOCHEMS (zie 5579).

25962    Geesjen JANS, geboren ca 1639, overleden voor 1672 te Blokzijl.
Gehuwd voor de kerk ca 1664. Dit huwelijk valt in een hiaat in het ondertrouwboek van Blokzijl. Echtgenoot is Wouter Woutersz SMITH (zie 25961). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1672. Dit huwelijk valt in een hiaat in het ondertrouwboek van Blokzijl. Echtgenote is Jantien N.N. (zie 25963).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Antjen Wouters (Annetjen) (SMIDT (1692)) (zie 8934).

76860    Geesjen JANS, geboren ca 1647. Zij woonde in 1672 (bij haar 1e huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), erna te Steenwijk. Zij woonde in 1683 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 09-06-1672 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1672 (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. van Nijensleek (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Clement Jacobs VLIJTSTRA (zie 76861).
Ondertrouwd (2) op 06-05-1683 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-05-1683 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Cornelis JANSSEN (zie 76859).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Japik KLEMENTS (zie 76862).
   2.  Hendrik KLEMENTS (zie 76863).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan KORNELIJSZ (zie 76848).

18272    Geesjen JANS, geboren ca 1649.
Ondertrouwd op 26-12-1669 te Vollenhove, attestatie afgegeven naar Meppel. Gehuwd voor de kerk op 12-01-1670 te Meppel (N.G.), hij van Vollenhove en zij j.d. van Meppel met Frans Rutgers SPIEGEL, 23 jaar oud (zie 4737).
 
1084    Geesjen JANS, geboren ca 1655.
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Jan Roelofs ISPEERT (zie 5491). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1697 met Geertjen PETERS (zie 1).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
151619    Geesjen JANS, geboren ca 1655. Zij woonde in 1680 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 18-04-1680 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1680 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Wapserveen (Dr.). Echtgenoot is Jan JACOBS (zie 151618). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1680 met N.N. N.N. (zie 72829).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
2740    Geesjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-06-1657 te Vollenhove, dochter van Jan BEERENDTS (zie 2739) en Annetjen EGBERTS (zie 2738).
 
59674    Geesjen JANS, geboren ca 1670.
Ondertrouwd op 28-06-1695 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 14-07-1695 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Coop Wolters BIJL (zie 59673).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
6924    Geesjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-02-1672 te Vollenhove, dochter van Jan HENDRICX (zie 5253) en Petertjen MEUWIS (zie 6923).
 
75373    Geesjen JANS, geboren ca 1673 te Nijeveen? (Dr.). Zij woonde in 1698 (bij haar huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Steenwijk.
Ondertrouwd op 03-04-1698 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk valt te Nijeveen in een hiaat in het trouwboek.], gehuwd voor de kerk 00-04-1698 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. van Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Ooijer GEERTS (GERRIJTS (1696)) (zie 75371). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-03-1696 te Steenwijk, [N.B. Te Rouveen werd hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-03-1696 te Steenwijk (N.G.), hij j.g. te Steenwijk, zij j.d. van Rouveen. Echtgenote is Marrigjen ROELOFS, 24 jaar oud (zie 75372).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
7109    Geesjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-08-1674 te Vollenhove, dochter van Jan JACOBS (zie 3578) en Geertjen TIJMENS (zie 3848).
 
9435    Geesjen JANS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1698 met Gerrit Harmens ROMME (zie 9434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Gerrits (zie 9436).
   2.  Jan Gerrits (zie 9636).
   3.  Geesjen Gerrits (zie 9881).

7756    Geesjen JANS, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 30-10-1681 te Vollenhove, dochter van Jan ALBERTS (zie 7755) en Lijsabeth JANS (zie 3384).
 
7920    Geesjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-04-1683 te Vollenhove, dochter van Jan TEUNISZ (zie 3311) en Femmichjen WOLTERS (zie 7386).
Gehuwd voor de kerk ca 1708 met Jan HOMMELS (zie 10273).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129698    Geesjen JANS, geboren ca 1691. Zij woonde in 1716 (bij haar huwelijk) te Havelte (Dr.), erna te Wapserveen (Dr.).
Ondertrouwd op 27-09-1716 te Wapserveen (Dr.), te Wapserveen was de ondertrouw op 27-09-1716; [van Havelte] met attest[atie vertrokken] na[er] Wapsterv[een] op 25-10-1716. Gehuwd voor de kerk 00-10-1716 te Wapserveen (N.G.), hij j.g. van en te Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van en te Havelte (Dr.). Echtgenoot is Peter BRALTEN (BRALTS (1717)) (zie 129697). Zij lieten in 1717 en in 1719 te Wapserveen twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geesien en Jan.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33005    Geesjen JANS, geboren ca 1700. Zij woonde in 1725 (bij haar huwelijk) in de Vrijstrate, erna in 't Nederland.
Ondertrouwd op 17-11-1725 te Oldemarkt. Te Blokzijl was de ondertrouw op 18-11-1725; [te Oldemarkt] attestatie gegeven naar Blokzijl. Gehuwd voor de kerk 00-11-1725 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van 't Nederland [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van de Vrijstrate [in Kalenberg, onder Oldemarkt]. Echtgenoot is Gerrit CLAESSEN (HUISMAN (1725)) (zie 33002). {Hij is later ondertrouwd op 16-10-1729 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-11-1729 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beide in [het] Nederlant [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Aaltjen GEERTS (GERRITSZ (1729)) (zie 33008).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87848    Geesjen JANS, geboren ca 1702. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0497) met haar man Arendt [Peters] NIJLANDT en hun kinderen Jan, Wijcher en Jantjen in de Gasthuisstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 20-07-1727 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-08-1727 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Arent Peters NIJLAND (NIJLANT (1713), NIJLANDT (1748)) (zie 87847). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-06-1713 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1713 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Elsjen (Elsien) JANS (WESTENBRINCK (1713), WESTENBRINK (1722)) (zie 151622).}
Uit dit huwelijk:
   1.  kind Arents (zie 87858).
   2.  Jan Arents (NIJLANDT (1748), NIEULAND (1759)) (zie 87840).
   3.  Aaltjen Arents (zie 87859).
   4.  Wijcher Arents (NIJLANDT (1748)) (zie 87860).
   5.  Jantjen Arends (NIJLANDT (1748)) (zie 87861).

110059    Geesjen JANS (de VRIESE (1732)), geboren ca 1702. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Uffelte (onder Havelte - Dr.), erna te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd op 22-11-1727 te Havelte (Dr.). Van Havelte op 15-11-1727 met attestatie vertrokken na[er] Nijeveen. Gehuwd voor de kerk 00-12-1727 te [Nijeveen (Dr.)], hij j.m. te Nijeveen (Dr.), zij j.d. te Uffelte (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Jacob Alberts SLIMBIJ (TOL (1735)) (zie 110092). Zij lieten tussen 1729 en 1742 te Nijeveen (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Jan, Jacob, Koop (2x) en Lammegjen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammegjen (Lamme,Lammegijn) JACOBS (TOL (1784)) (zie 110052).

139732    Geesjen (Geessijn) JANS (de VRIESE (1732)), geboren ca 1702. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Uffelte (onder Havelte (Dr.)), erna te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd op 22-11-1727 te Havelte (Dr.), [te Havelte] op 15-12-1727 met attestat[ie] na[er] Nijeveen [vertrokken]. [N.B. Het trouwboek van Nijeveen van voor 1757 is niet bewaard gebleven.], gehuwd voor de kerk 00-12-1727 te [Nijeveen] (N.G.), hij j.m. te Nijeveen (Dr.), zij j.d. te Uffelte (onder Havelte (Dr.)). Echtgenoot is Jacob ALBERTS (SLIMBIJ (1729), TOL (1735)) (zie 139731). Zij lieten tussen 1729 en 1739 te Nijeveen vijf kinderen dopen (N.G), genaamd: Albert, Jan, Jacob en Koop (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115467    Geesjen JANS, geboren ca 1705 te [Smilde (Dr.), [N.B. Haar doop werd in Drenthe niet ingeschreven.]. Zij woonde in 1734 (doop zoon Jan) te Smilde (Dr.), erna ook. Dochter van Jan CLAESEN (VOS (1701)) (zie 115468) en Annechijn WILLEMS (zie 115469).
Gehuwd voor de kerk ca 1730, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland en in Drenthe niet ingeschreven.] met Have HINDRIKS (zie 115466). Zij lieten tussen 1731 en 1739 te Diever (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd Hindrik, Jan en Klaas; alle drie geboren te Smilde (Dr.). Zij toen kregen te Smilde ook een zoom Lammert. Lammert huwde ca 1756 met Jacobjen HARMS.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
93934    Geesjen JANS, geboren te Zwartsluis, [tweeling met Arent], gedoopt (N.G.) op 05-05-1709 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen GERRITS), overleden voor 1776 te Zwartsluis. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1714) met haar man Steven JANS [van DELDEN] en hun kinderen Jan, Hermina en Geertjen in Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Jan TIJSZ (zie 148454) en Geertjen ARENTS (zie 148455).
Ondertrouwd op 04-06-1731 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24-06-1731 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Steven JANSSEN (HENDRIKS (1738), van DELDEN (1776)), 22 jaar oud (zie 93933). Zij lieten tussen 1734 en 1746 te Zwartsluis zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Hermina, Geertje, Hendrik, Geertjen, Geerthien en Hendrikje. {Hij is later ondertrouwd op 21-09-1776 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 67-jarige leeftijd op 09-10-1776 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar], zij bejaarde j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Lijsbert Roelofs KIERS (zie 93935).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina STEVENS (van DELDEN (1756)) (zie 102697).
   2.  Geerthien (Geertjen) STEVENS (van DELDEN (1775)) (zie 93932).

76853    Geesjen JANS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 29-11-1713 te Steenwijk, dochter van Jan KORNELIJSZ (zie 76848) en Frouckien ZIJDSES (zie 76849).
 
27268    Geesjen JANS, geboren ca 1715. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1414) met haar man Luite HAAKMAN en hun kinderen Catharina en Mense in de Middelkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Hendrik Gerrits FLEDDERUS als [inwonende] knecht. Zij werd op 02-04-1751 te Wanneperveen, samen met haar man Luijte HAAKMAN, op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (N.G.).
Ondertrouwd op 18-11-1740 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 11-12-1740 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. in het Haagje, zij j.d. aan de Blaauwehand, beide te Wanneperveen. Echtgenoot is Luite Mensen HAAKMAN (zie 27267).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
10921    Geesjen JANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-08-1718 te Vollenhove.
 
98143    Geesjen JANS, geboren ca 1722. Zij woonde in 1747 (bij haar huwelijk) te Wapserveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 22-10-1747 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 12-11-1747 te Wapserveen (N.G.), hij j.g. van Uffelte (onder Havelte - Dr.), wonende te Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Wapsterveen (Dr.). Echtgenoot is Albert FRANS, 34 jaar oud (zie 98135). Zij lieten tussen 1750 en 1763 te Wapserveen (Dr.) vier kinderen dopen ((N.G.), genaamd: Margijn, Jan, Jacob en Lucas.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
11233    Geesjen JANS, geboren te voor de Lantpoorte, gedoopt (N.G.) op 18-03-1722 te Vollenhove. Zij werd genoemd naar haar oma, Geesjen HERMENS, overleden ca 1722, dochter van Jan Hermans SPEET (zie 11232) en Femmichjen HENDRICX (zie 8178).
 
11317    Geesjen JANS, geboren te voor de landpoorte, gedoopt (N.G.) op 29-03-1723 te Vollenhove, overleden ca 1725, dochter van Jan Hermans SPEET (zie 11232) en Femmichjen HENDRICX (zie 8178).
 
96011    Geesjen (Grietjen,Gietzen) JANS (HARMS (1767)), geboren ca 1733. Zij woonde in 1758 (bij haar 1e huwelijk) te Elsloo, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1766 (bij haar 2e huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd (1) 00-04-1758 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-05-1758 te Makkinga (Hervormd), beide te Elsloo, onder Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Peter EIJTEN (zie 96013). Zij Ondertrouwd (2) op 18-10-1766 te Oldemarkt. Te Oldemarkt op 04-11-1766 attestatie [verleent] om te [mogen] trouwen te Steggerda. Gehuwd voor de kerk op 10-11-1766 te Stegerda (R.C.) (getuige(n): Grietjen RODGERS, Bartjen PETERS, Trintjen JANS en Laurentius FRERICHS), hij j.m. van [de] Blesse (onder Peperga), wonende te Blesdijke, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij wed[uwe] wonende te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Lambertus Dericks (Lambert Dirks) SCHUTTEN, 35 jaar oud (zie 96010).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrica (Hendrikjen Lammers) LAMBERTUS (SCHUTTEN (1803), SCHULTEN (1807), SCHUTTING (1833), SCHULTING (1868)) (zie 96004).
   3.  Theodora LAMBERTUS (zie 96012).

91116    Geesjen (Geeske) JANS, geboren ca 1734. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1759 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 06-05-1759 te Echten (Hervormd), hij te Schoteruiterdijken [onder Scherpenzeel] (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Sjerp JOHANNES (SAMPLONIUS (1760)) (zie 91115). Zij kregen tussen 1760 em 1774 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), te Eesterga en te Follega (beide gem. Lemsterland (Fr.)) vier kinderen, genaamd: Trintie, Jan, Grijttie en Johannes. Van Jan werd in Friesland geen andere akte gevonden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trintie Sjerps (Trijntje) SAMPLONIUS (zie 119649).
   2.  Grietje Sjerps SAMPLONIUS (zie 148779).
   3.  Johannes Sjerps SAMPLONIUS (SIMPLONIUS (1803)) (zie 114769).

74226    Geesjen JANS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 24-02-1737 te Steenwijk, dochter van Jan PETERS (ten WOLDE (1749)) (zie 87939) en Hilligjen Hendriks KWANS (QUANTS (1753), QUANDS (1760), QUANS (1831)) (zie 74219).
 
108717    Geesjen JANS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 18-05-1738 te Steenwijk, dochter van Jan KOENDERTS (zie 108710) en Jantjen DIRKS (zie 108711).
 
37151    Geesjen JANS, geboren te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 28-12-1738 te Blokzijl, overleden voor 1739 te Muggebeet, onder Steenwijkerwold, dochter van Jan CLAESSEN (HOLLANDER (1741)) (zie 32845) en Lammegien WOLTERS (zie 36012).
 
120379    Geesjen JANS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-09-1739 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2520) met haar vader en haar 2e moeder Antjen ALBERTS en haar halfzusje Geesje Grietje te Eesveen in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Jan GEERTS (POORT (1748), POORTE (1751)) (zie 120369) en Aeltjen JACOBS (zie 120374).
 
26157    Geesjen JANS, geboren ca 1743.
Gehuwd voor de kerk voor 1760 met Arent Roelofs KRUL (zie 26156). Hun huwelijk is in Colder- en Dinxterveen niet te vinden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Arents (zie 26158).
   2.  Elsjen Arents CROL (zie 26155).

117493    Geesjen JANS, geboren ca 1743, [N.B. Er werden tussen 1730 en 1750 te Weststellingwerf meerdere meidjes gedoopt (Hervormd) met haar naam; gelet op de namen van hun kinderen was zij mogelijk Geesjen JANS die werd geboren op 10-01-1746 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) als dochter van Jan PETERS en Marigje TIJMENS; gedoopt op 23-01-1746 te Oldelamer en Oldetrijne.], overleden voor 1813. Zij woonde in 1769 (doop zoon Johannes) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij werd op 19-08-1791 te Wolvega (gem. Weststellingwerf), samen met haar man Albert JOHANNES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oldelamer; op 09-08-1784 vertrokken zij weer naar Oldelamer.
Gehuwd voor de kerk ca 1768, [N.B. Van hun huwelijk werd in Friesland geen akte gevonden; hun huwelijk werd ook niet ingeschreven te Oldemarkt en te Steenwijkerwold; mogelijk waren zij gehuwd te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf); het ondertrouwboek van Scherpenzeel voor 1772 is niet bewaard gebleven.] met Albert Johannes' GROEN (JANS (1826)) (zie 117492). Zij lieten tussen 1769 en 1788 te Oldelamer en Oldetrijne en te Wolvega en Sonnega (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Johannes, Jan, Tijmen, Trijntje, Johannes en Marten. Marten huwde in 1821 te Weststellingwerf met Neeltje Jelles KOOPSTRA, en overleed in 1871 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf), als [haar] weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
14121    Geesjen JANS, geboren ca 1745.
Gehuwd voor de kerk ca 1764 met Hendrik ARRIENS (zie 14120).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125599    Geesjen JANS (RIESEBOS (1837)), boerenbedrijf doende (1819), geboren ca 1747, overleden op 18-10-1837 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), als weduwe van Lubbert Harms RIESEBOS. Zij woonde in 1773 (doop zoon Harm) aan de Nieuwe Wetering, onder Mastenbroek, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1772 met Lubbert HERMS (RIESEBOS (1837)) (zie 125598). Zij lieten tussen 1773 en 1787 te Mastenbroek zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harm, Jan, Geertjen, Gerrit, Janna (2x) en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86266    Geesjen JANS (SCHOKKER (1871)), arbeidster (1815), boerin (1820), geboren ca 1752. Zij woonde in 1777 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-11-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Vinkega (Hervormd), beide wonende te Steggerda, [en beide Roomsch]; hun huwelijk werd ingezegend op 17-11-1777 te Steggerda; de getuigen hierbij waren P.A. FISCHER en Bartjen PETERS. Echtgenoot is Casparus Arianus (Casper Aarents) van de BERG (van den BERG (1815)), 26 jaar oud (zie 86265). Zij lieten tussen 1778 en 1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Margarita, Joannes, Aarent, Claas, Thijs, Harmina, Wibbelt, Henrica en Catharina. Zij werden alle negen geboren te Steggerda Sloot.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
92306    Geesjen JANS, geboren ca 1752. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Steggerda [Sloot] (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.); Hun huwelijk werd een dag later ook in de R.K.-kerk gevierd. Daarbij waren de getuigen: P.A. FISCHER en Bartjen PETERS. Echtgenoot is Casper ARIANUS (AARENTS (1778), van den BERG (1821)) (zie 92305). Zij lieten tussen 1778 en 1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.) genaamd: Margarita, Joannes, Aarent, Claas, Thijs, Harmina, Wibbelt (dochter), Henrica en Catharina.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
96059    Geesjen JANS, geboren ca 1752. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hun huwelijk werd ingezegend op 17-11-1777 in de RK-Kerk te Steggerda. Echtgenoot is Caspar ARIANUS (ARENTS (1778)) (zie 96058). Zij lieten tussen 1778 en 1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Margarita, Joannes, Aarent, Claas, Thijs, Harmina, Wibbelt, Henrica en Catharina.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
72534    Geesjen JANS (WIJNT (1771), WIND (1782)), geboren op 08-08-1752 te Dinxterveen, overleden voor 1782 te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), erna ook. Dochter van Jan Bartelts DRIESSEN (WINT (1746), WIND (1748)) (zie 27325) en Annegien JANSZ (zie 27347).
Ondertrouwd op 11-10-1771 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 03-11-1771 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Dinxterveen (onder Koldrveen - Dr.). Echtgenoot is Jan HEIJNEN, 25 jaar oud (zie 27435). {Hij is later ondertrouwd op 21-09-1782 te Wapserveen (Dr.). Te Kolderveen (Dr.) was de ondertrouw op 21-09-1782. [Te Wasperveen] attestatie [verleent] naar Kolderveen. Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 20-10-1782 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij wed[uwnaar] geb[oren] van Wanneperv[een] en woonagtig te Dingsterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. geb[oren] en woon[agtig] te Wapsterveen (Dr.) met Geesjijn Berents OOST (OOSTEN (1812)), 25 jaar oud (zie 72533).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
89530    Geesjen JANS (WOLTERS (1828), de BRUIN (1844)), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-12-1752 te Steenwijk, overleden op 26-09-1828 te Steenwijk op 75-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan BOLLEN; [namen ouders niet vermeld]. Zij was op 11-06-1786 te Meppel (Dr.) doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Elsjen Derks GOORHOLT. Dochter van Jan WOLTERS (zie 89514) en Aaltje (Ale) GEERTS (zie 89524).
Ondertrouwd op 11-04-1784 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25-04-1784 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan Jacobs BOLLEN, 25 jaar oud (zie 89532).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
53288    Geesjen JANS, geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 21-04-1754 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Jan OTTEN (zie 53283) en Marrigje HANSEN (zie 53285).
 
73859    Geesjen JANS (DASSEN (1825)), geboren op 26-07-1754 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1753 te Steenwijkerwold; van haar werd zowel te Steenwijk als te Steenwijkerwold geen doopakte ingeschreven; de familienaam DASSEN kwam rond 1750 voor in Wolvega (Fr.), in Nijensleek (Dr.) en te Meppel (Dr.); met de families DASSEN in Nijesleek en Meppel was geen verbinding te leggen, met de familie DASSEN in Wolvega wel, waarbij ook de vernoeming klopte; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 28-07-1754 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 22-09-1825 te Onna (gem. Steenwijkerwold) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Sent Freriks ROELOFS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Eese (onder Steenwijkerwold), erna ook. Zij woonde in 1816 (1e huwelijk dochter Ummigjen) te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd op 02-11-1777 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-11-1777 te Steenwijkerwold (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Eese (onder Steenwijkerwold). Echtgenoot is Cent ROELOFS (de GRAAF (1855)) (zie 73835). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-10-1765 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-11-1765 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Onna (onder Steenwijk), zij j.d. te IJsveen. Echtgenote is Geesje Jans POORTE (zie 73852).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmigien SENTS (zie 87378).
   2.  Immigien SENTS (zie 87379).
   3.  IJmmigien CENTS (zie 87380).
   4.  Vrerikien SENTS (de GRAAF (1855)) (zie 87381).
   5.  Jan CENTS (SENT (1809), POORTE (1814), de GRAAF (1826), POORT (1826)) (zie 87382).
   6.  Immigien CENTS (zie 87383).
   7.  Jan CENTS (de GRAAF (1826)) (zie 87384).
   8.  Annigje SENTS (de GRAAF (1849)) (zie 87377).
   9.  Ummigje (Immigje,Iemkjen) CENTS (de GRAAF (1819)) (zie 79548).
   10.  Frerik (Frederik) SENTS (de GRAAF (1825)) (zie 79532).
   11.  Jacob SENTS (zie 79549).

23195    Geesjen JANS, gedoopt (N.G.) op 05-10-1755 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen JANS [ZOON], haar tante.). Zij werd genoemd naar haar oma, Geesjen ALBERTS. Dochter van Jan ARENTS (zie 23188) en Trijntjen Jans ZOON (zie 23152).
 
130035    Geesjen (Geertje) JANS, geboren ca 1757. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1782 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-05-1782 te Wolvega (Hervormd), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Lammert Roelofs BONTE, 25 jaar oud (zie 130034). Zij lieten tussen 1783 en 1789 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje, Jan, Aaltje (2x), Roelof en Loltien.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
35238    Geesjen JANS, geboren te [buiten] Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 11-02-1759 te Blokzijl, dochter van Jan HARMS (HOLLANDER (1748)) (zie 35176) en Reintje (Reimpje) PETERS (zie 35235).
 
55782    Geesjen JANS, geboren op 18-02-1759 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-02-1759 te Paasloo, overleden op 26-11-1838 te Oldemarkt op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Peter Martens van BUITEN. Dochter van Jan Dirks STAPPERS (zie 55780) en Zwaantje KOENEN (PIT (1838)) (zie 55781).
Gehuwd met Peter MARTENS (zie 90112).
 
106296    Geesjen JANS, geboren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-03-1766 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Jan MENSEN (MEINZEN (1764)) (zie 53398) en Hendrikjen HENDRIKS (TOURING (1799)) (zie 70125).
 
48654    Geesjen JANS, geboren op 07-10-1767 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 11-10-1767 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Jan JURJENS (GROENEWOUD (1816)) (zie 48646) en Jantjen Hendriks POLAK (PLAK (1854)) (zie 48240).
 
132794    Geesjen JANS (WEVER (1801), WEEVER (1804)), geboren op 29-12-1769 te IJsselham, gedoopt (N.G.) op 31-12-1769 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 19-08-1816 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 46-jarige leeftijd. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te De Haare (onder Oldemarkt), erna op Tuttels Erve te IJsselham (onder Oldemarkt). Zij woonde in mei 1811 (doop dochter Trijntje en zoon Rutger) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd op 07-11-1811 te Peperga (gem. Weststellingwerf), samen met haar man Hendrik ALBERTS, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oldemarkt. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar man Hendrik Alberts OOSTRA en hun] kinderen Jeltje, Jantje, Andriesje, Jan en Rutgert te Blesdijke. Dochter van Jan RUTGERS (zie 132795) en Jeltje LUITEN (zie 132796).
Ondertrouwd op 18-04-1795 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-05-1795 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. aan de Oudemarkt, zij j.d. op de Haere (onder de Oudemarkt). Echtgenoot is Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1821)) (zie 132793). {Hij is later gehuwd op 08-05-1822 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Aeltje JACOBS (de VRIES (1822)), 47 jaar oud (zie 118106).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
24924    Geesjen JANS (TOL (1837)), geboren te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-02-1772 te Nijeveen, overleden op 18-07-1837 om 09:00 uur te in het huis No. 56 staande in de Oosterkluft van Wanneperveen op 65-jarige leeftijd, als weduwe van Jan BAKKER van URK; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk en bij de doop van zoon Joost) te Nijeveen (Dr.), erna te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.). Zij woonde in 1837 (overlijden man) in het huis No. 56 in de Oosterkluft van Wanneperveen. Dochter van Jan Jacobs SLIMBIJ (TOL (1812)) (zie 63239) en Annegjen Jans HOF (zie 110621).
Ondertrouwd op 26-12-1801 te Kolderveen (Dr.). Hun huwelijk werd ook geproclameerd te Meppel op 27-12-1801. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17-01-1802 te Nijeveen (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. van Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Jan BAKKER JOESTEN (van URK (1801)), 35 jaar oud (zie 24916).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Jans van URK (zie 63237).
   2.  Annechien Jans van URK (zie 24925).
   3.  Jan Bakker Jans van URK (zie 24905).

74694    Geesjen JANS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 02-05-1774 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen JANS, haar oma). Zij werd genoemd naar haar oma, Geesjen JANS, dochter van Jan HERMS (HOLLANDER (1818)) (zie 74693) en Petertjen EGBERTS (PRIJS (1773)) (zie 74692).
 
65949    Geesjen JANS (FLINK (1843)), geboren te Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-03-1778 te Ruinerwold, overleden op 25-05-1843 te Meppel (Dr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan BAST. Dochter van Jan Jans JONKER (FLINK (1798)) (zie 65947) en Lammigjen KLAAS (JANS (1843)) (zie 65948).
Ondertrouwd op 24-06-1800 te Wanneperveen met Jan Klaassen BAST, 25 jaar oud (zie 64166).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
24680    Geesjen JANS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-08-1778 te Wanneperveen (getuige(n): Klaasjen HARMENS), [gedoopt] met tweel[ingbroer] Kornelis, dochter van Jan JURRIENS (zie 24665) en Kunnigjen ALBERTS (zie 24670).
 
106266    Geesjen JANS (KEETLAPPER (1808)), geboren op 28-10-1781 te Giethoorn, [als volwassene] gedoopt op belijdenis. Gedoopt (Hervormd) op 13-04-1809 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 24-08-1826 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) op 44-jarige leeftijd, als weduwe van Idse Gerrits BAKKER; zij overleed 1 dag na haar man. Zij woonde in 1808 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan Jacobs KETELAPPER (KEETLAPPER (1826)) (zie 59469) en Grietie HAMKES (HENDRIKS (1822), WEILAND (1863)) (zie 66239).
Ondertrouwd 00-05-1808 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-06-1808 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Idse Gerrits BAKKER, 27 jaar oud (zie 97562).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121376    Geesjen JANS (KLAAS (1815), WIND (1843)), dienstmeid (1815), dagloonster (1846), landbouwster (1849), geboren te Staphorst, dochter van Jan KLAAS [WIND (1861)] en Klaasjen HENDRIKS, die huwden op 08-02-1784 te Staphorst (hij j.m., zij j.d., beide geb[oren] en won[ende] te Staphorst). Gedoopt (N.G.) op 03-12-1786 te Staphorst, overleden op 07-12-1861 te Staphorst op 75-jarige leeftijd, als partner van Hendrik BIJKER. Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Trijntje) te Staphorst.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-10-1815 te De Wijk (Dr.) met Hendrik KLAASSEN (BIJKER (1815)), 28 jaar oud (zie 121375). Zij kregen tussen 1816 en 1822 te Staphorst drie kinderen: Klaasjen, Jentje en Klaas. Jentje huwde in 1849 te Staphorst met Frederik Jacobs KOOBS. Klaas huwde in 1846 te Staphorst met Femmigje Thijssen WOLF en huwde in 1859 te Staphorst met Hendrikje ROUVEEN. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-01-1812 te Staphorst met Klaasjen Klaas' HASE (HAASE (1812), HAZE (1815)), 20 jaar oud (zie 93284).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Hendriks BIJKER (zie 121374).

86991    Geesjen (Geeske) JANS (ZEELTE (1824)), dienstmeid (1824), geboren op 29-12-1789 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-01-1790 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 28-12-1872 om 13:30 uur te Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Pier van der MEER. Zij woonde in 1824 (bij haar huwelijk) te Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Zij woonde in 1852 (huwelijk zoon Hieltje) te Oppenhuizen. Dochter van Jan PIETERS (ZEELTE (1815)) (zie 86985) en Wijchertjen Jacobs KUIK (zie 86980).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-06-1824 te Wymbritseradeel (Fr.) met Pier Hijltjes van der MEER (zie 86995). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1812 met Akke Hendriks KRAMER (zie 86998).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hieltje Piers (zie 87000).

27375    Geesjen JANS, geboren te op de Schutsloot te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 19-05-1793 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen GERRITS, haar tante), dochter van Jan SIBES (SIEBEN (1817)) (zie 27369) en Immigjen (Ummigjen) GERRITS (de GOEDE (1817)) (zie 24484).
 
104095    Geesjen JANS (DUURSMA (1815)), geboren op 06-03-1794 te Laagduurswoude, onder Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Jan FOPPES [DUURSMA (1815)] en Trijntjen ALBERTS, die huwden op 09-05-1793 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) (beide te Makkinga). Haar vader overleed op 21-06-1840 te Ooststellingwerf als weduwnaar van Trijntje ALBERTS. Gedoopt (Hervormd) op 26-03-1794 te Oosterwolde, overleden op 07-01-1870 te Ooststellingwerf (Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Jelle Geerts MULDER; [naam moeder niet vermeld]. Zij werd op 29-04-1821 te Oldeberkoop op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde in 1857 (huwelijk dochter Antje) te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1815 te Ooststellingwerf (Fr.) met Jelle GEERTS (MULDER (1815)), 29 jaar oud (zie 104094).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44637    Geesjen JANS (LANKMAN (1820), LANGMAN (1822)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-10-1800 te Steenwijk (getuige(n): Aaltje HARTGERS, haar tante), overleden op 09-12-1843 te Steenwijk op 43-jarige leeftijd, als partner van Roelof BEVERWIJK. Dochter van Jan HARTGERS (LANGMAN (1843)) (zie 44636) en Burgjen Jannis' (Borgje) KLINKERT (KLINKERS (1868)) (zie 40559).
Gehuwd met Roelof Beerents BEVERWIJK (zie 81778).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
81260    Geesjen (Gezien) JANS (van AGTEREN (1834)), geboren op 11-06-1811 te Ruinerwold (Dr.), "tweeling met Aaltien"; dochter van Jan HENDRIKS [van AGTEREN (1834)] (landbouwer - 1834) en Aaltjen HENDRIKS, die huwden op 23-08-1795 te Ruinerwold (Dr.) (hij j.m. van Weerwille (Dr.), zij j.d. van Ruinerwolt). Gedoopt (N.G.) op 16-06-1811 te Ruinerwold. Zij woonde in 1866 (overlijden man) in het huis No. 75 (Wijk A) te Wanneperveen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-01-1834 te Nijeveen met Jan Hendriks STUMMEL, 28 jaar oud (zie 81259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermiena Jans (zie 148485).

38727    Geesjen JANS, overleden voor 1782 te de Wetering [onder Steenwijkerwold].
Ondertrouwd op 26-03-1780 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-04-1780 (N.G.). Hij j.m., zij j.d., bijde van de Weteringe [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Geert JANS (PEN (1786)) (zie 38726). {Hij is later ondertrouwd op 24-10-1782 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 10-11-1782 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij wedu[w]e, beide van de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Marrigje KOENDERTS, 24 jaar oud (zie 35200). Hij is later ondertrouwd op 19-01-1786 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-01-1786 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beide van de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Metjen HENDRIKS (DOEVE (1786), BLIJ (1794), van de WETERING (1822), BLEI (1845)), 22 jaar oud (zie 38730).}
 
38807    Geesjen JANS, arbeidster (1812,1820). Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Oldemarkt, 1795) met haar man Peter Martens TROMP en hun kinderen Marten en Femmigjen in huis nr. 13 te Kalenberg. Zij woonde in 1820 (huwelijk zoon Marten) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd op 17-02-1788 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 02-03-1788 te Oldemarkt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide uit Calenberg (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Peter MARTENS (TROMP (1789)), 34 jaar oud (zie 48834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Peters TROMP (zie 72095).
   2.  Femmigjen Peters TROMP (zie 38805).

60388    Geesjen JANS.
Gehuwd met Rijkert BARTELS (zie 60386). {Hij was eerder ondertrouwd op 04-12-1711 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 20-12-1711 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Ale Wolters OOM (zie 60382).}
 
61490    Geesjen JANS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1959) met haar man Bartelt JANS en hun kinderen Jan, Hendrik en Claas in Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen woonde toen Klaas Berents BULT als inwoonder.
Ondertrouwd op 17-01-1738 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 09-02-1738 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Bartelt JANS (zie 61489).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
74702    Geesjen JANS. Zij woonde in oktober 1747 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis. Zij was op 22-11-1747 te Zwartsluis doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje MERTEN HENDRIKS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2066) met haar man Hermen MARTENS en hun dochter Janna te Zwartsluis (Binnendijx), gelegen in het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 06-10-1747 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 29-10-1747 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Harmen (Herm) MERTENS (MARTENS (1747)), 29 jaar oud (zie 74701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna HERMS (HARMENS (1766)) (zie 49759).
   2.  Jan HERMS (HOLLANDER (1818)) (zie 74693).
   3.  Femmigjen HERMENS (zie 74704).

81111    Geesjen JANS (PATER (1862)).
Gehuwd voor de kerk ca 1795 met Wolter ARENDS (NIEUWBOER (1833), NIJBOER (1862)) (zie 81110). Zij lieten tussen 1796 en 1801 te Rouveen drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Lubbechien (2x) en Arent. Alledrie werden geboren te Oosterslag, onder Rouveen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84247    Geesjen JANS.
Gehuwd met Kasper ADRIANUS (zie 84246).
 
91746    Geesjen JANS (van EEMSTER (1714)).
Ondertrouwd op 13-03-1712 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-04-1712 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Frans DIRKS (zie 91745).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
93391    Geesjen JANS.
Gehuwd met Albert Jans MULDER (zie 93390).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ALBERTS (MULDER (1780)) (zie 93385).

132133    Geesjen (Geesien) JANS (BIJKER (1849)), boerin (1837), arbeidster (1837).
Ondertrouwd op 20-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-05-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Lucas JANS (KNOL (1827)) (zie 132132).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (Jantien) LUKAS (KNOL (1837)) (zie 140569).
   2.  Jan LUKAS (KNOL (1847)) (zie 140570).
   3.  Hendrik Lucas' KNOL (zie 132130).

136140    Geesjen JANS, overleden 00-01-1776 te Nijeveen (Dr.), begraven op 11-01-1776 te Nijeveen. Zij woonde in 1764 (bij haar huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-11-1764 te Ruinerwold (Dr.), gehuwd voor de kerk op 05-11-1764 te Nijeveen (N.G.), hij j.m. te Nieuveen (Dr.), zij j.d. van Ruinerwolt (Dr.). Echtgenoot is Jan Jans SANTING (ZANTING (1801)) (zie 136136). Zij lieten tussen 1765 en 1775 te Nijeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Jan, Geuchjen, Evertjen, Jentjen, Meeuwes en Jan. Jan-1 huwde met Jantien KIERS en overleed in 1849 te Zuidwolde (Dr.), als haar weduwnaar. Geuchje huwde met Geesjen JANS [LUICHIES (1832). Jentjen huwde in 1796 te IJhorst en De Wijk (Dr.) met Jan EGBERTS, werd in 1814 te De Wijk zijn weduwe en overleed in 1832 te Nijeveen, nalatende kinderen. Meuwis huwde in 1799 te Nijeveen met Geertien HILBERTS [SLOPPERS (1832)], en overleed in 1841 te Venedijk (gem. Havelte - Dr.), als haar echtgenoot. Jan-3 huwde in 1814 te Ruinerwold met Trijntje JANS [ZOER (1856)] en overleed in 1856 te Ansen (gem. Ruinen - Dr.), als haar weduwnaar. {Hij is later ondertrouwd op 31-01-1779 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 19-02-1779 te Nijeveen (N.G.), hij weduwenaar te Nijeveen, zij j.d. van Nijeveen en [thans te] IJsveen [onder] Steenwijk. Echtgenote is Hillechien BARTELS (zie 136137). Zij lieten tussen 1780 en 1796 te Nijeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jentien, Bartelt, Grietien, Jantien, Bartelt, Evertien en Santing. Jantien overleed in 1850 te Meppel (Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Bartelt-2 huwde in 1820 te De Wijk (Dr.) met Aaltjen Bartelds GORT en overleed in 1873 te Hoogeveen (Dr.), als haar weduwnaar. Everdje overleed met 33 jaar te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Santing overleed met 45 jaar te Nijeveen, vermoedelijk ongehuwd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Jans (Jantje) (SANTINK (1859)) (zie 136141).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 244 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software