Eerste blad    Vorig blad    Blad 269 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

127039    Baukje Annes de JONG, geboren ca 1879 te Barradeel (Fr.), dochter van Anne Jans de JONG en Pietje Aukes DIJKSTRA, die huwden op 26-05-1866 te Barradeel (Fr.) (hij geboren te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.), zij geboren te Almenum (haar geboorte aangegeven te Barradeel)).
Gehuwd op 19-02-1902 te Amsterdam met Johan Frederik Frederiks van WASSENBERG (zie 127038).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Baukje Johans (zie 127037).

113139    Baukjen Janssen de JONG, geboren op 24-05-1826 te Kuinre, dochter van Jan Jans de JONG (zie 113137) en Meintje (Mientje,Mintje,Mijntje) JACOBS (KUPEERUS (1816), CUPERUS (1819)) (zie 113138).
 
134542    Beatrix Susanna Adams de JONG, geboren ca 1909 te Leeuwarden (Fr.), dochter van Adam Theodorus Johannes' de JONG (zie 134543) en Geertruida Sjoerds IJPMA (zie 134544).
Gehuwd op 25-04-1934 te Leeuwarden (Fr.) met Willem Jacobs KOK, 34 jaar oud (zie 134537).
 
77174    Beernt Geerts de JONG, koopman (1872).
Gehuwd met Rinske Wopkes DOUMA (zie 77175).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
131611    Berberje Luitjens de JONG, naaister (1844), geboren ca 1821 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1844 (bij haar huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEgwirden - Fr.), dochter van Luitjen Luitjens de JONG (zie 100097) en Minke Heeres HOENDER (zie 100098).
Gehuwd op 09-06-1844 te AEngwirden (Fr.) met Luite Everts AKKERMAN, 27 jaar oud (zie 131606).
 
148283    Berend Pieters de JONG, zeilmakersknecht (1856), geboren ca 1826 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Pieter Berends de JONG (overleden voor 1856) en Sijbrigjen Jans EBBES (winkeliersche (1856)). Zijn moeder woonde in 1856 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Overleden voor 1897. Hij woonde in 1856 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd op 18-05-1856 te Schoterland (Fr.) met Trijntje Hartmans de JONG (zie 148284).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbrigje Berends (zie 148282).

128111    Berendina Maria Elisabet Andries' de JONG, geboren op 30-12-1872 om 07:00 uur te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), overleden op 03-04-1961 te Bolsward (Fr.) op 88-jarige leeftijd, als weduwe van Sijbren van der MEULEN. Dochter van Andries Aalten de JONG (zie 128097) en Aaltjen Arends GRAS (zie 128096).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 15-05-1892 te Bolsward (Fr.) met Sijbren Antoons van der MEULEN (zie 128116).
 
31852    Binne Jans de JONG.
Gehuwd met Trijntje LAMMERTS (zie 31853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bennis (zie 31851).

147855    Boijen Jippes de JONG, kleermaker (1855), geboren ca 1823 te St.Annaparochie (gem. Het Bildt - Fr.), zoon van Jippe Sijbes de JONG en Trijntje Boijens ZONDERVAN. Hij woonde in 1855 te St.Annapatochie (gem. Het Bildt - Fr.) (overlijden oudtante van zijn vrouw (zus van haar moeders moeder) Martijntje Rienks SIERSMA).
Gehuwd op 27-01-1848 te Het Bildt (Fr.) met Margjen Tijmens JASPER, 17 jaar oud (zie 147841).
 
36872    Bouktje Gerrits de JONG, geboren ca 1833 te Leek (Fr.), dochter van Gerrit Meinders de JONG en Willemke Meentes MUT; weduwe van Rense WITVOET. Overleden op 02-02-1907 te Assen (Dr.), als weduwe van Klaas Douwsma [eerder weduwe van Rense WITVOET].
Gehuwd op 29-06-1865 te Smilde (Dr.). Hij geboren te Haulerwijk (Fr.), zij geboren te Leek (Fr.). Echtgenoot is Klaas Wolters DOUWSMA (zie 36869). {Hij was eerder gehuwd op 21-08-1846 te Smilde (Dr.). Hij geboren te Haulerwijk (Fr.), zij geboren te Smilde (Dr.). Echtgenote is Annigje Jacobs MOES (zie 36870).}
 
118437    Bouwe Wijbrens de JONG.
Gehuwd met Sijtske HARMENS (zie 118438).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91866    Catharina Simons (Catrina) de JONG, geboren ca 1783 te Hoorn (N.H.). Zij werd genoemd naar haar oma Trijntje Jans TORENBURG. Overleden op 29-04-1852 om 10:00 uur te in een ongenummerd huis (wijk N.) te Den Helder (N.H.) (aangifte door: haar zoon Klaas LASTDRAGER (35 jaar; ijzerkooper te Den Helder) en haar behuwd zoon Laas JELGERSMA (34 jaar, apotheker te Den Helder)), als weduwe van Jan LASTDRAGER. Zij woonde in 1816 (overlijden zoon Jan) op de Pekelharinghaven No. 104 (wijk 2) te Medemblik (N.H.). Dochter van Simon Simons de JONGH (de JONG (1815)) (zie 91846) en Aafje Dirks DROPSTEEN (DRUPSTEEN (1815)) (zie 53010).
Gehuwd voor de kerk ca 1809 te [Hoorn (N.H.)] met Jan Arie's LASTDRAGER (zie 91867).
 
85643    Catharina Sipkes (Trijntje) de JONG, boerin (1813), geboren ca 1777 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), overleden voor 1851. Zij woonde in 1813 (bij haar huwelijk) te St. Nicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Dochter van Sipke Gerrits de JONG (zie 85647) en Sjoukjen IDZES (zie 85648).
Gehuwd (1) voor 1813 met Beint Migchiels BOEREBEINT (zie 85649).
Gehuwd (2) op 18-02-1813 te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.) met Petrus Wigbers (Peter) van der WOONING (van der WONING (1876)) (zie 85642). {Hij is later gehuwd ca 1830 met Aafje Harmens SCHEEPER (SCHEPER (1842)) (zie 85655).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacobus Petrus' (zie 85644).
   2.  Johanna Petrus' (zie 85645).
   3.  Wigbolt Peters van der WONING (zie 85646).
   4.  Sjouke Pieters van der WONING (zie 85654).
   5.  Jantjen Pieters van der WONING (zie 85650).

150187    Christina de JONG.
Gehuwd voor 1795 met Moses GERSONS (BLOK (1813)) (zie 129130). {Hij is later gehuwd ca 1796 met Rebekka LEVIJ (zie 150147). Hij is later samenwonend in 1839 te Harlingen (Fr.) met Betje de VRIES (zie 150188).}
 
145471    Cornelis Gerrits de JONG, stalknecht (1851), geboren ca 1810 te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1851 (bij zijn hwuelijk) te Oranjewoud (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Gerrit Cornelis' de JONG (zie 145472) en Akke Jans EINTJE (zie 145473).
Gehuwd op 11-05-1851 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Janke Hendriks SPORREL, 34 jaar oud (zie 145464). {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1844 te Wymbritseradeel (Fr.) met Hotze Jacobus' van DIJK (zie 145470). Hij huwde samen met zijn broer Cornelis; zij huwde samen met haar zus Grietje.}
 
110310    Cornelis Roelofs de JONG, geboren op 18-07-1829 om 20:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Roelof Beenen KRIKKE (de JONG (1816)) (zie 28855) en Hendrikje Kornelis' HOEKSTRA (zie 119976).
 
130799    Corneliske Tijsses de JONG, geboren ca 1825 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Tijs Bouwes de JONG en Frisken Sipkes SCHEWEER.
Gehuwd op 12-05-1858 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Marten Peekes HOFMANS (zie 130798).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150166    David Jozephs de JONG.
Gehuwd met Roosje Levij's HAAXMA (zie 150167).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52713    Dieuke Douwes (Dieuwke) de JONG, dienstmeid (1832), schippersche (1863), geboren ca 1807 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Douwe Johannes de JONG (overleden in 1826 te Joure) en Akke Dirks GLAS. Zij woonde in 1863 (huwelijk zoon Douwe) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd op 18-11-1832 te Haskerland (Fr.) met Ernst Ales KOSTER, 24 jaar oud (zie 52712).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Ernst (zie 52711).

39528    Dieuwke Jelles de JONG, geboren op 29-04-1851 te Leeuwarden (Fr.), overleden op 05-09-1892 te Leeuwarden (Fr.) op 41-jarige leeftijd, als echtgenote [van ??]. Dochter van Jelle ALBERTS (zie 39498) en Janke Hendriks BERGSMA (zie 39509).
 
114044    Dirk Jans de JONG, mr. timmerman (<1829), geboren ca 1796 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Freerks de JONG (timmerman - 1829) en Hiltje LUITJENS. Overleden op 19-06-1829 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenoot van Neeltje Johannes' van der MOLEN; nalatende één kind: Dirkje; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatendschap.
Gehuwd op 30-12-1827 te Weststellingwerf (Fr.) met Neeltje Johannes' van der MOLEN (van der MOOLEN (1844)) (zie 56883). {Zij is later gehuwd op 15-06-1837 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Sibbe COENES (ZIJLSTRA (1812), ZIELSTRA (1843)), 40 jaar oud (zie 56558). Zij is later gehuwd op 24-05-1844 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Klaas HERMENS (KOOIJ (1822), KOOI (1856)), 42 jaar oud (zie 32973).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje Dirks (zie 114045).

91853    Dirk Simonsz de JONG, kleermaker (1815), winkelier (<1857), geboren ca 1795 te Hoorn (N.H.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij een zoon zijn van Trijntje Derks DRUPSTEEN. Gelet op o.a. zijn huwelijksakte is dit onjuist.], overleden op 17-10-1857 om 24:00 uur te op het Noord No. 115 (wijk 5) te Hoorn (N.H.), als echtgenoot van Trijntje LIGTENBERG. Zoon van Simon Simons de JONGH (de JONG (1815)) (zie 91846) en Aafje Dirks DROPSTEEN (DRUPSTEEN (1815)) (zie 53010).
Gehuwd op 05-11-1815 te Hoorn (N.H.) met Trijntje Jans LIGTENBERG (zie 91854). Zij kregen te Hoorn (N.H.) acht kinderen: Aaltje (geb. ca 1821 en overleden op 10-01-1822 te Hoorn), Simon (geb. ca 1823 en overleden op 22-08-1830 te Hoorn), Aafje (geb. ca 1823 en overleden op 02-05-1870 te Hoorn), Alida Catharina (geb. ca 1824 en overleden op 20-11-1856 te Goor), Barendina Johanna (geb. ca 1827 en overleden op 12-10-1857 te Hoorn), Catharina Maria (geb. ca 1829 en overleden op 07-03-1872 te Hoorn), Dirk Simon (geb. ca 1833 en overleden op 15-06-1880 te Tiel (Gld.)) en Marianne Elisabeth (geb. ca 1836 en overleden op 07-09-1861 te Hoorn).
 
114045    Dirkje Dirks de JONG, geboren 00-10-1829 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 28-12-1829 te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Dochter van Dirk Jans de JONG (zie 114044) en Neeltje Johannes' van der MOLEN (van der MOOLEN (1844)) (zie 56883).
 
66475    Dirkje Essels (Derkje) de JONG, geboren ca 1759, overleden op 19-11-1817 te Kuinre, als partner van Cornelis MAKKINGA. Dochter van Essel de JONG (zie 66500) en Martje STAMKOK (zie 66501).
Gehuwd voor de kerk ca 1780 met Kornelis Gerhardus' MAKKINGA (zie 58661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina Kornelis' (zie 58717).
   2.  Petronella Kornelis' (zie 79517).
   3.  Gerhardus Cornelis' (zie 58647).
   4.  Antje Cornelis' (zie 58665).
   5.  Aafjen Cornelis' (zie 58666).
   6.  Angenieta Cornelis' (Augenieta,Aukje,Auke) (MAKKENGA (1866)) (zie 58667).
   7.  Hesseltje Cornelis' (zie 58668).
   8.  Hessel Cornelis' (zie 58669).

100065    dochter de JONG, geboren op 31-07-1833 om 02:00 uur te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 31-07-1833 om 02:00 uur te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), 0 dagen oud, dochter van Egbert Jans TUITEN (JETTEN (1818)) (zie 97969) en Aukjen Pieters (Akke) TORS (de JONG (1816)) (zie 67729).
 
72314    Dooije Jakobs (Doeigje) de JONG, arbeidster (1835), werkster (1840), geboren op 05-11-1808 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 05-03-1887 om 11:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Koop Berends KETELLAPPEER. Zij woonde in 1835 (bij haar 1e huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1845 (bij haar 2e huwelijk) te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)) (zie 72315) en Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)) (zie 82333).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 01-03-1835 te Haskerland (Fr.) met Thijs Frans SLOT, 29 jaar oud (zie 23987).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 02-02-1845 te Haskerland (Fr.) met Koop Beerends KEETLAPPER (KETELLAPPER (1838)), 32 jaar oud (zie 41255). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-04-1838 te Schoterland (Fr.) met Lijsbeth Jans WIND, 23 jaar oud (zie 135934). Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1841 te Schoterland (Fr.). Hij weduwnaar geboren te Rotsterhaule, zij geboren te Rohel, beide gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Lammigjen Martens KRIKKE, 21 jaar oud (zie 41249).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Berend Koops KETELLAPPER (zie 133469).

118436    Douwe Bouwes de JONG, koopman (1841), geboren ca 1782. Hij woonde in 1841 (overlijden schoonmoeder) te Sloten (Fr.). Zoon van Bouwe Wijbrens de JONG (zie 118437) en Sijtske HARMENS (zie 118438).
Gehuwd op 27-05-1814 te Sloten (Fr.) met Aaltje ENNES (van der SLUIS (1814)), 21 jaar oud (zie 118432).
 
113146    Ebele Jacobs de JONG, arbeider (1850), geboren ca 1816 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), zoon van Jacob Ebels de JONG en Oedske HEMMES. Hij woonde in 1850 (overlijden schoonmoeder) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 31-05-1849 te Weststellingwerf (Fr.) met Engeltje Jans van HUIZEN, 36 jaar oud (zie 67971). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1834 te Weststellingwerf (Fr.) met Baate Tieses SINNEMA (zie 67970).}
 
83528    Eesge Feddes de JONG, arbeider (1908).
Gehuwd met Trijntje Sjoerds SMITS (zie 83529).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Eesges (zie 83527).

138796    Eettje Harmens (Eertje) de JONG, arbeidster (1826), geboren ca 1800 te Opeinde (gem. Smallingerland - Fr.), overleden op 31-08-1857 te in een vaartuig liggende te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Klaas Jans de GROOT, wonende te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.); nalatende vijf kinderen: Jan, Jan, Tjeerd, Thijmen en Saakje;. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Harmen Tjeerds de JONG (zie 138797) en Saakjen GERRITS (de JONG (1827), de VRIES (1829)) (zie 138798).
Gehuwd op 06-04-1826 te Opsterland met Klaas JANS (de GROOT (1812)), 30 jaar oud (zie 120561). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1820 te Opsterland (Fr.), wettiging van een kind. Echtgenote is Grietje JANS (BLOK (1812)) (zie 138795).}
 
72187    Eile Ynzes de JONG, arbeider (1821), geboren ca 1800 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1821 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Ynze EILES de JONG (zie 72189) en Leena Jans van HOUTEN (zie 72190).
Gehuwd op 06-11-1821 te Haskerland (Fr.) met Klaasjen Hendriks (Klaaske) KRAGT (zie 72186).
 
96500    Eliazar Salomons de JONG, geboren ca 1747, zoon van Salomon LEVI'S en Eva LEVI'S. Overleden op 13-06-1817 om 13:00 uur te in het huis No. 547 staande op de Snorkstraat [?] te Bolsward (Fr.), als echtgenoot van Rooske BENJAMINS.
Gehuwd met Rooske BENJAMINS (zie 96660).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127302    Elisabeth Adriaans de JONG, geboren ca 1877 te Vledderveen (gem. Vledder - Dr.), dochter van Adriaan Adriaans de JONGE (de JONG (1898)) (zie 127303) en Sjoukje Pieters OOST (zie 127304).
Gehuwd op 07-05-1898 te Vledder (Dr.) met Jan BRANDS, 25 jaar oud (zie 127301).
 
58201    Elisabeth Ages de JONG.
Gehuwd met Simen Sytzes van RANDEN (zie 58200).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jieke Siemens (Jikke) (zie 58199).

35552    Elisabeth Hendriks de JONG, geboren ca 1835 te Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 19-12-1927 om 02:30 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwe van Jan de ROOS. Dochter van Hendrik Hanzes de JONG (zie 35553) en Aaltje Doekles HIJLKAMA (HIJLKEMA (1811)) (zie 35554).
Gehuwd op 19-05-1867 te Lemsterland (Fr.), hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jan Pieters de ROOS (zie 35551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans (zie 119422).

127452    Elisabeth Jacobs de JONG, geboren ca 1817 te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd op 25-10-1854 te Kuinre, hij weduwnaar. Echtgenoot is Johannes Geerts HAAK, 36 jaar oud (zie 127440). {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-08-1838 te Steenwijk met Elisabet Wilhelmina Arends WOLDBERG, 25 jaar oud (zie 127439).}
 
119163    Elizabeth Roelofs de JONG (de JONGH (1822)), geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (Hervormd) op 08-11-1786 te Enkhuizen, overleden op 04-01-1822 om 12:00 uur te Enkhuizen (N.H.) op 35-jarige leeftijd, [overleden in het kraambed, bij de geboorte van haar levenloos geboren zoontje]; als echtgenote van Bartel Hendriksz EDELENBOSCH; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Roelof de JONG (zie 119164) en Antje RUWERTS (RIDDER) (zie 119165).
Ondertrouwd op 05-04-1806 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 20-04-1806 te Enkhuizen (Hervormd) met Bartel HENDRIKS (EDELENBOSCH (1822)), 20 jaar oud (zie 119162). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-12-1822 te Enhkuizen (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Baukje TJIDDES (zie 119166).}
 
89847    Elske Jakobs de JONG, veenwerkster (1837), schippersche (1851), geboren ca 1811 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1837 (bij haar 2e huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1851 (bij haar 3e huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)) (zie 72315) en Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)) (zie 82333).
Gehuwd (1) op 13-04-1834 te Haskerland (Fr.) met Harmen (Harm) BEERENDS (WEVER (1826)), 26 jaar oud (zie 41259).
Gehuwd (2) op 24-09-1837 te AEngwirden (Fr.) met Gerrit Jans MULDER (zie 89846).
Gehuwd (3) op 02-02-1851 te Lemsterland (Fr.) met Johannes Louwrens POORTE, 20 jaar oud (zie 89871). {Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 16-08-1888 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Nennigjen Pieters POORTE (zie 125922). Zij waren in de 5e graag verwant aan elkaar: de ouders van zijn vader (Jan Floris' POORTE en IJmkjen LOURENS) waren haar overgrootouders van vaders zijde.}
 
31110    Elske Sijes de JONG, arbeidster (1890), geboren ca 1867 te Hoogeveen (Dr.), dochter van Sije Piers de JONG (arbeider - 1890) en Janke (Jenke) Gerrits WESTERHOF (arbeidster - 1890), die huwden op 28-05-1847 te Smilde (Dr.). Overleden op 20-01-1934 te Emmen (Dr.), als echtgenote van Gerrot HORSTMAN.
Gehuwd op 22-04-1890 te Emmen (Dr.) met Gerrit Willems HORSTMAN, 18 jaar oud (zie 31109). Zij kregen tussen 1890 en 1902 te Drenthe en in Duitsland zeven kinderen, genaamd: Aukje, Sije (zoon), Janke, Sijke, Alberdina, Klazina en Henderich. Sijke huwde in 1918 te Emmen (Dr.) met Jan Harms MILLEKAMP. Alberdina huwde in 1919 te Emmen met Henderikus Willems WANDERS. Janke huwde in 1919 te Emmen met Jan Hendriks SCHUTMAAT. Henderich huwde in 1930 te Kerkrade (Lb.) met Klazina Willems KOELMAN en overleed in 1943 te Maastricht als partner van Aaltje SNIPPE.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66500    Essel de JONG.
Gehuwd met Martje STAMKOK (zie 66501).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje Essels (Derkje) (zie 66475).

111475    Evertje Hendriks de JONG, naaister (1840), geboren op 01-01-1815 om 01:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1840 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1840 te AEngwirden (Fr.) met Pieter Harmens KNOL, 28 jaar oud (zie 71485).
 
114986    Evertje Roelofs de JONG, geboren op 16-04-1824 om 22:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Roelof JACOBS (de JONG (1811)) (zie 68928) en Jantje Jans BOUWER (zie 92013).
 
141147    Fedde Eesges de JONG, boerenarbeider (1847), arbeider (1879), geboren op 10-09-1812 om 02:00 uur te Wartena (gem. Idaarderadeel - Fr.), zoon van Eesge Johannes' de JONG (boer - 1812) (overleden op 26-12-1869 te Idaarderadeel - Fr.) en Feijkjen FEDDES [GALEMA (1853)] (overleden op 13-07-1853 te Idaarderadeel). Overleden op 03-01-1897 om 03:00 uur te Wartena (gem. Idaarderadeel - Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aaltje Kornelis' de RIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-05-1843 te Idaarderadeel (Fr.) met Aaldertje Cornelis' (Aaltje,Antje) de RIJK, 32 jaar oud (zie 141148).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Feddes (zie 141146).

152802    Fennigje de JONG. Zij woonde in 1929 (huwelijk dochter Jantje) te Almelo.
Gehuwd met Albert SMIT (zie 152801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Alberts (zie 152800).

133617    Fetje Pieters de JONG (de JONGE (1846)).
Gehuwd met Johannes Hendriks ABEL (zie 133616). {Hij was eerder gehuwd op 07-05-1831 te AEngwirden (Fr.) met Hendrikjen HENDRIKS (KRUIS (1811)), 35 jaar oud (zie 46776). Hij huwede samen met zijn zus Aaltje.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95807    Fokeltje Johannes' de JONG, arbeidster (1863), geboren ca 1840 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Johannes Wijbes de JONG (zie 95808) en Antje Bartelds KROL (zie 95809).
Gehuwd op 19-03-1863 te Smilde (Dr.) met Johannes Jans MULDER, 26 jaar oud (zie 95799). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-01-1872 te Ooststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Aaltje Remmelts VELDHUIS (zie 95828).}
 
66703    Folken Jans de JONG, geboren op 23-08-1825 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 24-03-1860 te Weststellingwerf (Fr.) met Wijbigjen Adams LENS (zie 122328).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 25-01-1867 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Geertje Hanzes DOORNVELD, 32 jaar oud (zie 58939).
 
118308    Frederica Hessels de JONG, geboren ca 1825 te Wognum (N.H.). Zij kreeg in 1833 (na het overlijden van haar moeder) een voogd: moeders vader Nicolaas KOOPMANS. Zij woonde in 1845 (overlijden moeders vader) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1852 (overlijden schoonmoeder) te Echten (gem. Lemsterland). Dochter van Hessel Rintjes de JONG (zie 118309) en Jacobjen Nicolaas' KOOPMANS (zie 118310).
Gehuwd op 10-03-1844 te Lemsterland (Fr.) met Marten Harkes KOOPMANS (zie 118307).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Martens (zie 118304).

120273    Frederica Hessels de JONG, geboren ca 1825 te Wognum (N.H.), dochter van Hessel Reintjes de JONG (zie 120274) en Jacobje KOOPMANS (zie 120275).
Gehuwd op 07-04-1861 te Lemsterland (Fr.) met Roelof Roelofs MOED, 37 jaar oud (zie 120266).
 
137822    Frederika Fredriks de JONG, geboren ca 1785 te Enkhuizen (N.H.), dochter van Frederik FREDERIKS en Alida van ZWOL. Overleden op 23-04-1872 te [in het huis staande] in de Kaarsenmakerstraat te Leiden (Z.H.), als weduwe van Frans BRANT.
Gehuwd voor de kerk ca 1810 te [Enkhuizen (N.H.)] met Albert Fransz BRAND (STOKEBRAND (1841), BRANT (1872)) (zie 621). Zij kregen tussen ca 1811 en ca 1822 te Enkhuizen (N.H.) drie kinderen, genaamd: Frans, Elisabeth en Jan. Frans overleed met 31 jaar te Huizen (N.H.). Elisabeth huwde in 1848 te Amsterdam met Christoffel Jans UIJLENHOED. Jan overleed met 25 jaar te Enkhuizen.
 
128185    Froukjen Roels de JONG, geboren op 25-01-1831 om 02:00 uur te Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 02-01-1920 om 22:30 uur te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 88-jarige leeftijd, als weduwe van Jochum WITMUS. Zij woonde in 1894 (huwelijk zoon Roel) te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Roel Lefferts de JONG (zie 128186) en Uilkjen Ruurds de JONG (zie 128187).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-1861 te Utingeradeel (Fr.) met Jogchem Hendriks WITMUS (WITMUTS (1865)), 28 jaar oud (zie 128178). Zij kregen tussen 1862 en 1869 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.) en te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) drie kinderen, genaamd: Hendrikje, Hendrik en Roel. Hendrikje huwde in 1888 te Opsterland (Fr.) met Gerben Sijtzes HOFMA. Hendrik huwde in 1891 te Schoterland (Fr.) met IJnskje Tammes de JONG. Roelof huwde in 1894 te Schoterland met Trijntje Gerbens BROUWER.
 
90487    Geert Barends de JONG.
Gehuwd met Grietje LIEUW (zie 90488).
Uit dit huwelijk:
   1.  Veronica Geerts (zie 90486).

119977    Geert Roelofs de JONG, arbeider (1859,1861), geboren op 11-11-1834 om 10:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1859 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Roelof Beenen KRIKKE (de JONG (1816)) (zie 28855) en Hendrikje Kornelis' HOEKSTRA (zie 119976).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1859 te AEngwirden (Fr.) met Tjeerdtje Jans de WITH (de WIT (1869)), 32 jaar oud (zie 119978). Zij kregen tussen 1859 en 1869 te Haskerland (Fr.) en AEngwirden (Fr.) vijf kinderen, te weten: een levenloos geboren dochter, Hendrikje, Jan, Roelofje en Sander. Jan huwde in 1886 te AEngwirden (Fr.) met Janke Martens JONGEDIJK. Roelofje huwde in 1892 te Amsterdam met Hermanus Christiaans SANDERS. Sander huwde in 1896 te Ulrum (Gr.) met Pieterke Poulus' MUNTING en huwde in 1899 te Amsterdam met Pietje Wijbes JELLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Geerts (zie 120001).

145404    Geertje Ekkes de JONG, geboren ca 1797 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Ekke JANS [de JONG (1817)] en Aaltje JEENS.
Gehuwd op 20-11-1817 te Opsterland (Fr.) met Jakob Pieters de VRIES (zie 145403).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jakobs (zie 145402).

77316    Geertje Ekkes de JONG.
Gehuwd met Jacob Pieters de VRIES (zie 77315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Jacobs (zie 77314).

89867    Geertje Jacobs de JONG, geboren op 01-10-1813 om 04:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)) (zie 72315) en Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)) (zie 82333).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-03-1838 te Haskerland (Fr.) met Foke Pieters (Fokke) HOEKSMA, 26 jaar oud (zie 89868).
 
104403    Geertje Jacobs de JONG, arbeidster (1858), geboren op 16-10-1830 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-10-1858 te Kuinre met Jan Egberts BUISMAN (zie 114067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98878    Geertje Johannes' de JONG, geboren ca 1881 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij woonde in 1904 (bij haar huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), eerder te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.). Dochter van Johannes Frankes de JONG (zie 98879) en Gerbrigje Piers HOFSTRA (zie 98880).
Gehuwd op 14-05-1904 te Idaarderadeel (Fr.) met Jan Gerrits OKKEMA, 23 jaar oud (zie 98863).
 
117714    Geertje Klazes de JONG, geboren ca 1819 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Klaas RINKES (de JONG (1818)) (zie 117717) en Stijntje Andries' TEIJEMA (zie 117718).
Gehuwd op 15-05-1842 te AEngwirden (Fr.) met Hendrik Koops VOS, 29 jaar oud (zie 117713).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Hendriks (zie 117712).

147797    Geertruid Thomas' (Geertje) de JONG, arbeidster (1838,1842), geboren op 22-06-1812 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1838 (overlijden moeder) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1842 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd. Dochter van Thomas RINKES (RIENKS (1807), de JONG (1811)) (zie 115921) en Margje (Martrien) AUKES (SMIJNGA (1812), SMINK (1826)) (zie 115922).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-03-1842 te AEngwirden (Fr.) met Jan BARTELDS (de LEEUW (1842)), 30 jaar oud (zie 147796).
 
93263    Geesje Claassen de JONG.
Gehuwd met Lambert GORTER (zie 93262).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111477    Geesje Hendriks de JONG, geboren op 03-10-1819 om 00:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1846 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-11-1846 te AEngwirden (Fr.) met Pieter Koops MAST, 26 jaar oud (zie 50515).
 
51822    Geesje Pelles de JONG, geboren ca 1822 te Blokzijl, overleden op 03-10-1897 te Blokzijl, als echtgenote van Dirk MEIRINK. Dochter van Pelle Herresz de JONGE (de JONG (1835)) (zie 33686) en Grietje Jacobs van der MEULEN (van der MOLEN (1835)) (zie 40614).
Gehuwd op 08-11-1850 te Blokzijl met Dirk Pieters MEIRINK (zie 51821).
Uit dit huwelijk:
   1.  Piet Dirks (zie 51820).

89905    Geesjen Pieters de JONG, veenwerkster (1817), geboren ca 1795 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1817 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.).
 
71530    Geeske Jacobs de JONG, overleden voor 1841.
Gehuwd met Sake Hylkes WIJNSMA (zie 71529).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Sakes (zie 71528).

122324    Geeske Jans de JONG, geboren op 15-06-1823 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
 
149233    Geeske Kornelis' (Geiske) de JONG, dienstmeid (1823), geboren ca 1797 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 08-05-1852 om 01:00 uur te in het huis No. 83 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van Kornelis Dirks LAWANT; [van haar moeder alleen de voornaam vermeld]. Zij woonde in 1823 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.); zij verklaarde toen "niet te kunnen schrijven, noch haar naam [te kunnen] tekenen". Zij woonde in 1836 (overlijden man) in het huis No. 93 te Oudehaske. Dochter van Cornelis WILLEMS (KLEIN (1819), de JONG (1823)) (zie 149236) en Grietje JANS (SAKSEN (1814)) (zie 149237).
Gehuwd op 25-07-1823 te Haskerland (Fr.) (getuige(n): haar behuwd broeder [gehuwd met haar zuster Jebbigje] Cornelis FRANX (31 jr., mr. verwer te Oudehaske)) met Kornelis DURKS (LAWANT (1823)), 35 jaar oud (zie 149232).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120201    Geeske Siebrens de JONG (de BOER (1829)), dienstmeid (1826), geboren ca 1800 te Lippenhuizen (gem. Opsetrland - Fr.), dochter van Sijbren Sijtes de JONG (overleden op 14-03-1820 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.)) en Bontje TJEERDS (in 1826 wonende te Langezwaag). Overleden voor 1872. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd op 22-01-1826 te AEngwirden (Fr.) met Olke Mintjes van der MEER (zie 120200).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gooitske Olkes (zie 120199).
   2.  Bontje Olkes (zie 120202).

153024    Gepke Jippes de JONG, dienstmeid (1855), geboren op 12-08-1825 om 19:00 uur te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Jippe TEKES [de JONG (1815)] (boereknegt (1815)) (geboren op 19-06-1791 te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.)) en Lutske Lenzes BOSCH [de BOS] (dienstmaagd (1815)) (geboren ca 1795 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.)), die huwden op 22-11-1815 te Schoterland. Haar grootouders van vaderszijde waren: Taeke JIPPES [de JONG (1815)] (arbeider (1815)). Zij werd genoemd naar Gepke DURKS, de moeder van vaders vader. Overleden voor 1903. Zij woonde in 1855 (bij haar huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Jippe TEKES (de JONG (1815)) (zie 153031) en Lutske LENZES (BOSCH (1815), de BOS (1821), de BOSCH (1823)) (zie 153030).
Gehuwd voor 1903 met Michiel Brugts de VRIES (zie 153023). {Hij is later gehuwd op 72-jarige leeftijd op 31-07-1903 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietje Kornelis' RINSEMA (RINZEMA (1856), RINSMA (1894)), 74 jaar oud (zie 153021). Hij is later gehuwd op 77-jarige leeftijd op 28-11-1907 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikjen Jacobs ZWERVER (ZWERWER (1848)), 59 jaar oud (zie 153026).}
 
119701    Gepke Rinses de JONG, geboren ca 1778 te Compagnie, onder Schurega (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 28-10-1854 om 01:00 uur te in het huis No. 90 te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Sieger Durks ZWIGT; nalatende twee kinderen: Rinze en Durk; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1815 (bij haar huwelijk) te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1820 (geboorte zoon Rinze) te De Bovenknijpe (gem. Schoterland). Zij woonde in maart 1854 (overlijden man) in het huis No. 90 te De Bovenknijpe. Dochter van Rinse Wolters de JONG (zie 119702) en Hantjen JIPPES (zie 119703).
Gehuwd op 02-05-1815 te Schoterland (Fr.) met Sieger Durks ZWIGT, 32 jaar oud (zie 119700).
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk Siegers (zie 145497).
   2.  Rinze Ziegers (ZWICHT (1849)) (zie 145499).

119974    Gepke Roelofs de JONG, geboren op 10-05-1823 om 23:30 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Roelof Beenen KRIKKE (de JONG (1816)) (zie 28855) en Hendrikje Kornelis' HOEKSTRA (zie 119976).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1852 te Schoterland (Fr.) met Harmen Klazes MIKKES, 27 jaar oud (zie 119972).
 
131665    Gerben Luitjes de JONG.
Gehuwd met Egbertje ANDRIES (zie 131666).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62712    Gerke de JONG, goudsmid (1894).
Gehuwd met IJke FABER (zie 62713).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66214    Gerrit de JONG, schipper (1912).
Gehuwd met Hendrikje de WAGT (zie 66215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Gerrits (zie 66213).

145472    Gerrit Cornelis' de JONG, overleden voor 1851.
Gehuwd met Akke Jans EINTJE (zie 145473).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119933    Gerrit Hendriks de JONG, scheepstimmerknecht (1848,1849,1853), scheepstimmerman (1875,1879), sluiswachter (<1888), geboren op 17-09-1822 om 15:00 uur te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.), overleden op 04-03-1888 om 06:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Roelofje Johannes NOPPERT. Hij woonde in 1848 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1875 (huwelijk zoon Hendrik) te Nijehaske, erna in 1879 (huwelijk zoon Johannes) ook. Zoon van Hendrik Lieuwes de JONG (zie 119934) en Stijntjen Gerrits DEUTMAN (DUITMAN (1816), DUTMAN (1867)) (zie 110000).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1848 te Schoterland (Fr.) met Roelofjen Johannes' NOPPERT, 31 jaar oud (zie 119926). Zij kregen in 1849 en in 1853 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) twee kinderen, genaamd: Hendrik en Johannes. Johannes huwde in 1879 te Haskerland met Meintje Gerrits van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerrits (zie 130607).

56607    Gerrit Jans de JONG (de JONGE (1890)), milicien (1861), turfmaker (1883,1890), arbeider (1888), geboren ca 1839 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Hendriks de JONGE (de JONG (1859)) (zie 55680) en Klaasjen Gerrits JONKER (zie 48753).
Gehuwd op 17-08-1861 te Oldemarkt met Fokje Jans de WAGT, 23 jaar oud (zie 56608).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Gerrits (zie 56606).
   2.  Jantje Gerrits de JONGE (zie 102013).

105794    Gerrit Jans de JONG (de JONGE (1898)), arbeider (1898), geboren ca 1839 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 30-01-1875 te Opsterland (Fr.) met Grietje Andries' LUITEN (zie 105795).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gerrits de JONGE (zie 105793).

96550    Gerson Israels de JONG, slager (1859). Hij woonde in 1859 (huwelijk dochter Jantje) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd met Sara van MESSEL (zie 96551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Gersons (zie 96549).

67168    Gesina de JONG (de JONGH (1824)), geboren ca 1793, overleden op 22-05-1824 te Kampen, als echtgenote van Pieter Cornelis SCHORSE. Zij woonde in 1813 (geboorte zoon Albert Willem) te Blokzijl. Zij woonde in 1818 (overlijden zoon Albertus) te Kampen.
Gehuwd voor de kerk ca 1811 met Pieter Cornelis Carels SCHORSE (zie 67167). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 11-06-1826 te Kampen, hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Sjoerd BRUGTS, 22 jaar oud (zie 67173).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Pieters (zie 67172).
   2.  Albert Willem Pieters (zie 67169).
   3.  Albertus Pieters (zie 67170).
   4.  Albertus Pieters (zie 67171).

70274    Getje Sipkes (Geertjen) de JONG, geboren ca 1792 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.), overleden op 05-07-1870 te Kuinre, als echtgenote van Botte Haijes van der WERF. Zij woonde in 1824 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Sipke Gerrits de JONG (zie 85647) en Sjoukjen IDZES (zie 85648).
Gehuwd op 09-07-1824 te Kuinre met Botte HAIJES (van der WERFF (1824)), 26 jaar oud (zie 70273).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
122323    Gouda Jans de JONG, turfmaakster (1881), geboren op 17-01-1829 om 23:00 uur te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 29-07-1901 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 72-jarige leeftijd, als partner van Reinder BERGER. Dochter van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-04-1856 te Steenwijkerwold met Reinder Tijssen BERGER, 25 jaar oud (zie 122318).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
111613    Grietje de JONG, winkelierster (1849).
Gehuwd met Klaas KOK (zie 111612).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Klaassen (zie 111611).

143511    Grietje de JONG, overleden voor 1869.
Gehuwd voor 1869 met Gerrit Roelofs BOS (zie 143510). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 02-04-1869 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Lubbegien Hendriks de JONGE, 32 jaar oud (zie 143507).}
 
99982    Grietje Feddes de JONG, geboren op 18-11-1820 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1845 (bij haar huwelijk) te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Fedde JACOBS (de JONG (1812), de JONGE (1831)) (zie 91953) en Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1845 te Ooststellingwerf (Fr.) met Samme Wiebes de VRIES (zie 130424).
 
140717    Grietje Foppes de JONG, dienstmeid (1831), geboren ca 1802 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Foppe Andries' de JONG (arbeider - 1831) en Grietje Andries' ANDREA. Haar ouders woonden in 1831 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1831 (bij haar hwuelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 17-03-1831 te Weststellingwerf (Fr.) met Fokke EGBERTS (OPPERSMA (1831)), 22 jaar oud (zie 140716). Zij kregen tussen 1832 en 1845 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Jeltje, Foppe, Egbert, Gerrit, Grietje, Andries en Margjen. Foppe huwde in 1861 te Weststellingwerf met Aaltje Sakes KOELMA. Egbert huwde in 1859 te Weststellingwerf met Harmke Martens van der HOEF. Grietje huwde in 1861 te Weststellingwerf met Sieger Reitzes VISSER. Andries huwde in 1868 te Weststellingwerf met Oetske Martens van der VEEN.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135411    Grietje Hanzes (Greetje) de JONG, geboren op 29-01-1833 om 10:30 uur te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 22-10-1895 om 23:00 uur te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik de JONG. Zij woonde in 1869 (overlijden zoon Fedde) in het huis No. 33 te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Hans Lieuwes de JONG (zie 135412) en Sijtske Jacobs de HAAN (zie 135413).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Ooststellingwerf (Fr.) met Hendrik Feddes de JONG, 26 jaar oud (zie 135410). Zij kregen tussen 1863 en 1874 te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Johanna, Hans, Sietske, Antje, Fedde, IJbeltje en Jantje. Johanna huwde in 1887 te Utrecht (Ut.) met Edouard Franciscus Edouards MILLECAM. Sietske huwde in 1892 te Ooststellingwerf met Jochum Renzes de GROOT en overleed in 1948 te Appelscha, als zijn weduwe. Antje huwde in 1892 te Ooststellingwerf met Hendrik Sierts de VRIES. Fedde overleed met 17 dagen te Elsloo. IJbeltje huwde in 1903 te Utrecht met Gerrit Adrianus Aarts van EWIJK en overleed in 1949 te Utrecht, als zijn echtgenote..
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Hendriks (zie 135409).
   2.  Jantje Hendriks (zie 135421).

110409    Grietje Hendriks de JONG. Zij woonde in 1849 (huwelijk dochter Jantje) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Kind:
   1.  Jantje de JONG (de JONGE (1849), EGBERTS (1879)) (zie 110408).

104407    Grietje Jacobs de JONG, geboren op 05-05-1837 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
 
104409    Grietje Jacobs de JONG, geboren op 11-06-1843 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1867 te Weststellingwerf (Fr.) met Hidde Jans van BUITEN (zie 104410).
 
66708    Grietje Jans de JONG, geboren op 20-04-1819 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
 
113136    Grietje Jans de JONG (de JONGE (1857)), dienstbode (1857), geboren op 07-02-1824 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 27-08-1911 te Steenwijk op 87-jarige leeftijd, als partner van Karst de DOOD. Dochter van Jan Jans de JONG (zie 113137) en Meintje (Mientje,Mintje,Mijntje) JACOBS (KUPEERUS (1816), CUPERUS (1819)) (zie 113138).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-05-1857 te Steenwijk met Karst Gerrits de DOOD (zie 113135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114983    Grietje Jans de JONG, geboren ca 1836 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jan Roelofs de JONG (zie 114984) en Janke Eites de VRIES (zie 114985).
Gehuwd op 10-11-1859 te Doniawerstal (Fr.) met Wiebe Foppes HUITEMA, 23 jaar oud (zie 114982).
 
80544    Grietje Jans de JONG, geboren ca 1881 te Oosstellingwerf (Fr.). Zij woonde in 1909 (bij haar huwelijk) te Odoorn (Dr.). Dochter van Jan Piers de JONG (zie 80545) en Martje van der VELDE (zie 80546).
Gehuwd op 04-02-1909 te Emmen (Dr.) met Teunis Jakobs LASSCHE, 39 jaar oud (zie 80526). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-02-1892 te Emmen (Dr.) met Gesien Harms JEURING (zie 80534).}
 
104825    Grietje Jans de JONG. Zij woonde in 1808 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1835 (huwelijk dochter Jantje) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1843 (huwelijk dochter Aafje) ook.
Ondertrouwd 00-05-1808 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-05-1808 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Klaas LOLKES (de JONG (1843)) (zie 104824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Klazes de JONG (zie 131540).
   2.  Jantje Klazes de JONG (zie 104823).

92015    Grietje Roelofs de JONG, geboren op 11-11-1820 om 04:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Roelof JACOBS (de JONG (1811)) (zie 68928) en Jantje Jans BOUWER (zie 92013).
 
125287    Grietje Siemons de JONG, geboren op 17-05-1834 te Blokzijl, overleden op 05-11-1836 om 02:00 uur te in het huis No. 372 staande in de Zuiderstraat te Blokzijl op 2-jarige leeftijd, dochter van Siemon Hendriks de JONGE (de JONG (1834)) (zie 33342) en Arendje Pieters van der WERF (zie 33322).
 
125290    Grietje Simons de JONG, geboren op 15-12-1838 te Blokzijl, dochter van Siemon Hendriks de JONGE (de JONG (1834)) (zie 33342) en Arendje Pieters van der WERF (zie 33322).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1864 te Amsterdam met Lammert Jans ter WAL (zie 125297).
 
117769    Grietje Wiegers de JONG, geboren op 01-03-1835 om 23:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-03-1856 te Ambt Hardenberg met Pieter Heeres van der HOEK, 25 jaar oud (zie 117773).
 
33688    Grietjen Pellen de JONG, geboren ca 1817 te Blokzijl, overleden op 18-01-1840 te Blokzijl, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Pelle Herresz de JONGE (de JONG (1835)) (zie 33686) en Grietje Jacobs van der MEULEN (van der MOLEN (1835)) (zie 40614).
 
133529    Haije Uilkes de JONG, geboren ca 1803 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Uilke Martens HUISMAN en Janke HAJES.
Gehuwd op 16-10-1825 te AEngwirden (Fr.) met Maartje Jeeps (Martje) HUISMAN (zie 133530).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150107    Hanne Cohens de JONG.
Gehuwd met Joseph COHEN (zie 150106).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151751    Hans Hendriks de JONG, daglooner (<1865), geboren op 30-06-1820 om 17:00 uur te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Hendrik Hanzes de JONG (arbeider (1820), wegwerker (<1877)) (geboren op 28-12-1797 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) en gedoopt (Hervormd) op 21-01-1798 te SintNicolaasga) (overleden op 21-03-1877 te SintNicolaasga) en Gats[ke] HENDRIKS [SIKKEN (1820)] (geboren te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal) en gedoopt (R.C.) op 01-11-1792 te SintNicolaasga) (overleden op 20-09-1834 te Idskenhuizen). Zijn grootouders van vaderszijde waren: Hans MEIJNSES [de JONG (1877)] en Pijtje CORNELIS, die huwden op 25-11-1787 te SintNicolaasga (beide te SintNicolaasga). Zijn grootouders van moederszijde waren Hendrik ARENDS [SIKKEN (1834)] en Martentje PIERS, die huwden op 20-11-1778 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal) ([hij en] zij te SintNicolaasga; hun huwelijk werd de volgende dag ingezegend (R.C.) te 'Op de Heide' (gem. Doniawerstal))). Overleden op 09-03-1865 om 17:00 uur te in de huizinge No. 78 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje Lammerts de JAGER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-11-1844 te Gaasterland (Fr.) met Jantie Lammerts de JAGER, 28 jaar oud (zie 151752).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135409    Hans Hendriks de JONG, machinist (1903), geboren op 19-01-1864 om 20:30 uur te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zoon van Hendrik Feddes de JONG (zie 135410) en Grietje Hanzes (Greetje) de JONG (zie 135411).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-08-1903 te Steenwijkerwold met Trijntje Benen VAARTJES (zie 135408).
 
135412    Hans Lieuwes de JONG, scheepstimmerknegt (1833,<1836), geboren op 28-01-1789 te op de Heerenwal, onder Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), [tweeling met Hendrik], gedoopt (Hervormd) op 08-02-1789 te Nijehasje en Haskerdijken, overleden op 17-11-1836 om 20:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenoot van Sijtske Jacobs de HAAN. Zoon van Lieuwe HANZES (de JONG (1826)) (zie 119938) en Trijntje HENDRIKS (BLES (1853)) (zie 119939).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1815 te Opsterland (Fr.) met Sijtske Jacobs de HAAN, 18 jaar oud (zie 135413).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138797    Harmen Tjeerds de JONG, schipper (1826), arebeider (<1829), geboren ca 1767, overleden op 24-09-1829 om 12:00 uur te in een ongenummerd huis te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), als weduwnaar van Saakje Gerrits de VRIES; nalatende vier kinderen: Tjeerd, Gerrit, Eertje en Baukje; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.). Hij woonde in 1826 (huwelijk dochter Eettje) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1827 (overlijden vrouw) in het huis No. 37 te Langezwaag.
Ondertrouwd 00-05-1794 te Grouw, te Grouw op 01-06-1794 attestatie afgegeven na[ar] Drogeham. Gehuwd voor de kerk op 08-06-1794 te Drogeham (gem. Achtkarspelen - Fr.) (Hervormd), hij te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.), zij te Harkema Opeinde onder Drogeham (gem. Achtkarspelen - Fr.). Echtgenote is Saakjen GERRITS (de JONG (1827), de VRIES (1829)) (zie 138798), [N.B. Zij lieten hun kinderen niet dopen (Hervormd); mogelijk waren zij Doopsgezind.] Zij kregen tussen ca 1791 en ca 1808 te Eernewoude (gem. Tetjerksteradeel - Fr.), te Opeinde (gem. Smallingerland - Fr.) en te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) vier kinderen, genaamd: Tjeerd, Eettje, Baukjen en Gerrit.Tjeerd huwde in 1821 te Opsterland met Klaske Jans van der DUIM, Baukjen huwde in 1830 te Utingeradeel (Fr.) met Jan Jelles van VEEN. Gerrit huewde in 1832 te Opsterland met Tjitske Jans de HAAS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34873    Helena Jans de JONG, geboren ca 1804 te Blokzijl, dochter van Jan Jans de JONG (zie 38298) en Antonia FORTUIN (zie 38323).
Gehuwd op 29-09-1827 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Hermen Hendriks WILGENKAMP, 27 jaar oud (zie 34902). {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1829 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Lumpje Daniels BRANS (BRANDS (1922)), 23 jaar oud (zie 32701).}
 
125919    Hendricus Reinders de JONG, geboren ca 1825 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Reinder Aukes de JONG (zie 125920) en Jacobje Haijes SPOELSTRA (zie 125921).
Gehuwd op 25-05-1855 te Haskerland (Fr.) met Kornelisje Louws POORTE, 28 jaar oud (zie 93076).
 
124456    Hendrik de JONG (de JONGH (1791)), geboren ca 1711, overleden voor 1807. Hij woonde in 1736 (bij zijn huwelijk) te Barneveld (Gld.). Hij werd op 01-03-1791 ingeschreven als lidmaat te Nunspeet. Hij woonde daar toen vermoedelijk, samen met zijn vrouw Neeltjen SCHENK, als inwoonders bij hun dochter Alida, in het woonhuis van de predikant (hun schoonzoon).
Ondertrouwd op 04-05-1736 te Barneveld (Gld.), te Barneveld attestatie verleent na[er] Arnhem. Gehuwd voor de kerk 00-05-1736 (N.G.), hij j.m. van Barnevelt (Gld.), zij j.d. wooende te Arnhem (Gld.). Echtgenote is Neeltje SCHENK (zie 124457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Hendriks de JONGH (zie 124455).

45845    Hendrik Albertsen de JONG, geboren ca 1739 te [Weesp].
Ondertrouwd op 24-03-1764 te IJsselmuiden, "ingeschreven te Campen", gehuwd voor de kerk op 08-04-1764 te Bovenkerk te Kampen (N.G.), hij j.m. van Weesp (N.H.), zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen Hermens de LANGE (zie 45825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Hendriksen de JONGH (zie 45848).
   2.  Zwaantjen Hendriks de JONGH (zie 45846).
   3.  Grietjen Hendriks de JONGH (zie 45849).

141020    Hendrik Bartholomeus' de JONG, arbeider (1848,1880), geboren op 04-10-1822 te Utrecht (Ut.), zoon van Bartholomeus de JONG (arbeider - 1848) en Jannigje FRANKENHUIZEN (arbeidster - 1848); zijn beide ouders woonden in 1848 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.). Hij woonde in 1848 (bij zijn huwelijk) te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.). Hij woonde in 1880 (1e huwelijk dochter Jantsje) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-10-1848 te Vledder (Dr.) met Hendrina Bernardus' (Hendrica) van LIMBEEK (zie 141021).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantsje Hendriks (zie 141019).

135410    Hendrik Feddes de JONG, schoenmaker (1864,1874,1903), geboren op 20-03-1835 om 10:00 uur te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Fedde Hendriks de JONG (leerlooijersknegt - 1835) en Janna Jannes' JONKER. Hij woonde in 1869 (overlijden zoon Fedde) in het huis No. 33 te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Ooststellingwerf (Fr.) met Grietje Hanzes (Greetje) de JONG, 28 jaar oud (zie 135411). Zij kregen tussen 1863 en 1874 te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Johanna, Hans, Sietske, Antje, Fedde, IJbeltje en Jantje. Johanna huwde in 1887 te Utrecht (Ut.) met Edouard Franciscus Edouards MILLECAM. Sietske huwde in 1892 te Ooststellingwerf met Jochum Renzes de GROOT en overleed in 1948 te Appelscha, als zijn weduwe. Antje huwde in 1892 te Ooststellingwerf met Hendrik Sierts de VRIES. Fedde overleed met 17 dagen te Elsloo. IJbeltje huwde in 1903 te Utrecht met Gerrit Adrianus Aarts van EWIJK en overleed in 1949 te Utrecht, als zijn echtgenote..
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
130607    Hendrik Gerrits de JONG, arbeider (1875), geboren op 08-07-1849 om 11:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 27-09-1927 om 19:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aafje Berends STUIVER. Hij woonde in 1875 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Gerrit Hendriks de JONG (zie 119933) en Roelofjen Johannes' NOPPERT (zie 119926).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-01-1875 te AEngwirden (Fr.) met Aafke Berends STUIVER, 20 jaar oud (zie 135417). Zij kregen tussen 1875 en 1892 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Roelofje, Geesje, Gerrit (2x), Berend, Grietje, Berend (2x). Roelofje huwde in 1897 te Haskerland met Jan Siebes de JONG en overleed in 1944 te Leeuwarden (Fr.), als zijn weduwe. Geesje huwde in 1899 te Haskerland met Jan Tammes de WAGT en overleed in 1956 te Leeuwarden, als zijn weduwe. Gerrit-1 overeleed met 9 maanden te Nijehaske. Gerrit-2 huwde in 1907 te Utingeradeel (Fr.) met Jeltje Atzes VELDSTRA en overleed in 1954 te Heerenveen (Fr.), als haar weduwnaar. Berend-1 overleed met 6,5 week te Nijehaske. Grietje overleed met 2 jaar te Nijehaske. Berend-2 overleed met 2 maanden te Nijehaske. Berend-3 overleed met 4 maanden te Nijehaske.
 
35553    Hendrik Hanzes de JONG, geboren ca 1806 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hans Hendriks de JONG en Elisabet Martens APPELMAN.
Gehuwd op 15-06-1834 te Schoterland (Fr.) met Aaltje Doekles HIJLKAMA (HIJLKEMA (1811)), 24 jaar oud (zie 35554).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87158    Hendrik Harmens de JONG, arbeider (1864,1896), geboren ca 1838 te [Paasloo te] Oldemarkt, overleden op 09-11-1920 te Oldemarkt, als partner van Trijntje BOSSCHA. Zoon van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
Gehuwd op 29-04-1864 te Oldemarkt met Trijntje Wichers BOSSCHA (zie 94244).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89866    Hendrik Jacobs de JONG, dragonder (<1840), geboren op 10-06-1818 om 19:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 20-06-1840 te in het Garnizoenshospitaal te Deventer op 22-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; wonende te Nijehaske; tot zijn nalatenschap á fl. 22,19 behoorde geen onroerend goed. Zoon van Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)) (zie 72315) en Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)) (zie 82333).
 
151275    Hendrik Jacobs de JONG, geboren op 06-11-1828 te Zwollerkerspel, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
151277    Hendrik Jacobs (Jacob) de JONG, geboren op 27-01-1831 te Zwollerkerspel, overleden op 21-02-1831 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), 25 dagen oud, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
151280    Hendrik Jacobs de JONG, geboren op 18-01-1837 te Zwollerkerspel, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
109956    Hendrik Jakobs de JONG, geboren op 07-09-1819 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), overleden op 28-02-1872 te Langedijke (gem. Ooststellingwerf - Fr.) op 52-jarige leeftijd, als weduwnaar van Maaike Thijsses ZIJLSTRA. Zoon van Jacob Hendriks de JONG (zie 82308) en Hendrikje BERENDS (VISSER (1816), HARMENS (1823)) (zie 82304).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1846 te Ooststellingwerf (Fr.) met Maaike Thijsses ZIJLSTRA, 22 jaar oud (zie 109972).
 
152842    Hendrik Jans de JONG, arbeider (1833), geboren te [of onder] Kampen, gedoopt (N.G.) op 26-04-1795 te Kampen, overleden op 30-04-1865 te Kampen op 70-jarige leeftijd, als weduwnaar van Elisabeth van UENEN. Zoon van Jan Hendriks de JONGE (de JONG (1795)) (zie 40449) en Jannigjen (Jannegien) JANS (de JONG (1821)) (zie 152841).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-03-1833 te Kampen, zij weduwe. Echtgenote is Elisabeth Lulofs van UENEN (ten KAATEN (1827)), 63 jaar oud (zie 152843). {Zij was eerder gehuwd op 52-jarige leeftijd op 07-03-1822 te Kampen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Mattheus Eimberts BRANDENBURG, 63 jaar oud (zie 152847).}
 
39534    Hendrik Jelles de JONG, geboren ca 1838 te [Giethoorn], overleden op 09-02-1910 te Leeuwarden (Fr.), ongehuwd, zoon van Jelle ALBERTS (zie 39498) en Janke Hendriks BERGSMA (zie 39509).
 
21550    Hendrik Joukes DE JONG, geboren ca 1808 te Knijpe (Fr.), overleden op 09-02-1887 te Opsterland (Fr.), gehuwd.
Gehuwd op 20-05-1838 te Schoterland (Fr.) met Sietske UULKES (de HAAN (1812)), 31 jaar oud (zie 21549). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1827 te Opsterland (Fr.) met Pieter Inzes NIJENHUIS (zie 21548).}
 
119934    Hendrik Lieuwes de JONG, arbeider (1822), scheepstimmerbaas (1842), scheepstimmerman (1845,<1867), geboren op 09-01-1791 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-02-1791 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 26-06-1867 om 18:30 uur te in een vaartuig gelegen te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwenaar van Stijntje Gerrits DUTMAN; wonende te Nijehaske. Hij woonde in 1822 (overlijden vrouw) te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Hij woonde in 1845 (huwelijk dochter Neesje) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Lieuwe HANZES (de JONG (1826)) (zie 119938) en Trijntje HENDRIKS (BLES (1853)) (zie 119939).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1816 te Haskerland (Fr.) met Stijntjen Gerrits DEUTMAN (DUITMAN (1816), DUTMAN (1867)), 22 jaar oud (zie 110000). Zij kregen tussen 1816 en 1822 te .. en te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.) drie kinderen, genaamd Lieuwe, Nieske en Gerrit. Lieuwe overleed met 24 jaar in het militair hospitaal te Breda (N.B.), vermoedelijk ongehuwd. Neesje huwde in 1845 te Schoterland met Hendrik Martizus Freerks van der WIJK.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26812    Hendrik Piers de JONG, boer (1847), geboren ca 1810 te Katlijk (Fr.), [N.B. Van hem werd geen doopakte ingeschreven in Friesland.], zoon van Pier HENDRIKS (de JONG (1812)) (zie 26813) en Uilkjen Pieters BROUWER (zie 26814).
Gehuwd op 08-07-1854 te Schoterland (Fr.). Hij geboren te Katlijk (Fr.), zij geboren te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Sipkjen Sijmons JELSMA (Lipkjen), 25 jaar oud (zie 26802).
 
82309    Hendrik Roelofs de JONG. Hij woonde in 1816 (huwelijk zoon Jacob) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd met Aaltje JACOBS (zie 82310).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125289    Hendrik Siemens de JONG, schuitenvoerder (1861,1887,1888,1890,1892,1894), geboren op 14-05-1837 te Blokzijl, overleden op 25-01-1900 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd. Hij woonde in februari 1890 (bron: bevolk.reg.) met zijn 1e vrouw Hilligje ter WAL en hun dochter Leentje op het adres: Kleine Kattenburgerstraat 32. Hij verhuisde op 07-08-1794 naar: Amstel 100, op 23-11-1897 naar Korte Koningstraat 4, op 29-07-1898 naar Hoogte Kadijk 144 en op 29-10-1900 samen met zijn 2e vrouw naar Commeliusstraat 11, (alle adressen te Amsterdam). Zoon van Siemon Hendriks de JONGE (de JONG (1834)) (zie 33342) en Arendje Pieters van der WERF (zie 33322).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-05-1861 te Amsterdam met Hilligje Jans ter WAL (zie 125293). Zij kregen tussen ca 1863 en ca 1871 te Amsterdam vier kinderen: Simon, Jan Albertus, Leuntje en Hieleke (zoon). Jan Albertus huwde in 1888 te Amsterdam met Adriana Elisabetha Hendricus' TAATJES en huwde in 1914 te Amsterdam met Elisabeth Sophia Sijmens van OOSTVEEN. Leuntje huwde in 1892 te Amsterdam met Jan DERWIG. Hieleke huwde in 1894 te Amsterdam met Maria Johanna Catharina Frederiks MEIJER.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 21-06-1899 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Pieters VERMEULEN (zie 37825).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Simon Hendriks (zie 125299).

52113    Hendrik Wichers de JONG, arbeider (1855,1856,<1864), schipper (1861), geboren op 14-02-1826 om 07:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 23-04-1864 te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen) op 38-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje Jans van DAM. Zoon van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-03-1855 te Ambt Hardenberg met Annigjen Jans DAM (zie 117772). Zij kregen in 1856 en 1861 te Ambt Hardenberg twee kinderen, genaamd: Klaasjen en Jan. Jan overleed met 4 jaar te Den Ham. Klaasjen huwde in 1877 te Ambt Hardenberg met Harm Geerts de Lange en overleed in 1935 te Bergentheim (gem. Ambt Hardenberg), als zijn echtgenote. {Zij is later gehuwd op 19-12-1866 te Den Ham, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Geert Willems de LANGE (zie 104513).}
 
120901    Hendrikje Andries' de JONG, geboren op 28-07-1822 te Steenwijkerwold, [N.B. Van haar werd geen overlijdensakte gevonden (bron: www.wiewaswie.nl); zij woonde in 1829 (bevolk.reg. Oldemarkt) niet bij haar (inmiddels hertrouwde) vader; mogelijk verdronk zij, net als haar zussen Kunnigje en Aaltjen, in de watervloed van 04-02-1825, zonder dat haar lichaam werd gevonden.], dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Jante (Jantje,Jantien) HENDRIKS (de ROO (1813), KIKKERT (1825)) (zie 66942).
 
120001    Hendrikje Geerts de JONG, geboren op 13-02-1861 om 13:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Geert Roelofs de JONG (zie 119977) en Tjeerdtje Jans de WITH (de WIT (1869)) (zie 119978).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-12-1882 te Schoterland (Fr.) met Bauke Hijlkes de VRIES (zie 120002).
 
133492    Hendrikje Harmens (Henderkien) de JONG, geboren op 10-02-1831 om 03:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), [N.B. Volgens haar huwelijksakte en haar overlijdenakte werd zij te Joure geboren; bedoeld werd 'te Haskerland', waarin Joure de grootste plaats was.], overleden op 22-05-1862 om 16:00 uur te in het huis No. 876 staande te Hijkersmilde (Wijk C) te Smilde (Dr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacobus NEDERHOED. Dochter van Harmen (Harm) PIJTERS (de JONG (1820), de JONGE (1864)) (zie 92000) en Grietje Luiten KRIKKE (KRIKKEN (1864)) (zie 42486).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1857 te Smilde (Dr.) met Jacobus Alberts NEDERHOED, 23 jaar oud (zie 133498).
 
151269    Hendrikje Jacobs de JONG, veehouderesse (1850), geboren op 09-08-1821 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), dochter van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 18-09-1840 te Zwollerkerspel met Harm Hendriks de LANGE, 23 jaar oud (zie 151283).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 05-01-1850 te Hasselt, zij weduwe. Echtgenoot is Jannes Egbartus' HEIJSMAN, 21 jaar oud (zie 151268).
 
104406    Hendrikje Jacobs de JONG, geboren op 14-05-1835 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
 
116100    Hendrikjen Gerbens de JONG, geboren ca 1798 te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Gerben Luitjes de JONG (zie 131665) en Egbertje ANDRIES (zie 131666).
Gehuwd op 13-01-1819 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik JANS (WOUDSMA (1812)), 24 jaar oud (zie 131655).
 
120906    Hendrikjen Rutgers de JONG, geboren op 31-05-1825 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 17-08-1828 om 23:59 uur te in de huizinge 30-B te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 3-jarige leeftijd, dochter van Rutger HARMENS (de JONG (1840)) (zie 66914) en Aaltjen FOKKES (TOERING (1820)) (zie 66915).
 
77474    Hendrina de JONG.
Gehuwd met Jan Willem SCHUTTEVAER (zie 77473).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klasina Jans (zie 77472).

132704    Hermanus Hermanus' de JONG, tuinman (1900), geboren ca 1774 te Zaandijk (N.H.), zoon van Hermanus Jans de JONG (zie 132705) en Christina Catharina Cornelis' de JONGH (zie 132706).
Gehuwd op 25-03-1900 te Alkmaar (N.H.) met Liefke Dirks de RUITER, 26 jaar oud (zie 132700).
 
132705    Hermanus Jans de JONG, metselaar (1869), stadswerkman te Alkmaar (1900), geboren ca 1849 te Leiden (Z.H.), zoon van Jan Barts de JONG (sjouwer (1836), stratenmaker (1869)) en Maria Abrahams PARDON (spinster - 1811), die huwden op 01-09-1836 te Leiden (Z.H.) (hij geboren te Leiderdorp, zij geboren te Leiden).
Gehuwd op 01-08-1869 te Alkmaar (N.H.), wettiging van 1 kind. Echtgenote is Christina Catharina Cornelis' de JONGH (zie 132706).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hermanus' (zie 132704).

114767    Hermen Hermens de JONG, geboren op 09-12-1812 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-12-1812 te Oldemarkt (getuige(n): Hestertje HENDRIKS), zoon van Hermen LUBBERTS (de JONG (1812)) (zie 114764) en Marrigjen REINTJES (de VOS (1837)) (zie 114765).
 
120274    Hessel Reintjes de JONG.
Gehuwd met Jacobje KOOPMANS (zie 120275).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederica Hessels (zie 120273).

118309    Hessel Rintjes de JONG, geboren ca 1798, zoon van Rintje HESSELS (de JONG (1818)) (zie 118311) en Baukje TJALLINGS (KOSTER (1818)) (zie 118312).
Gehuwd op 24-05-1818 te Lemsterland (Fr.) met Jacobjen Nicolaas' KOOPMANS, 17 jaar oud (zie 118310).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederica Hessels (zie 118308).

65093    Hijlke Beerents de JONG, geboren op 27-09-1815 om 21:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Beerend EELKES (HIELKES (1808), de JONG (1813), KRIKKE (1849)) (zie 65083) en Grijtje Klaasses (Grietje) MOET (MOED (1808), MOEDT (1811)) (zie 65088).
 
65092    Hilligjen Beerents de JONG, geboren op 18-04-1813 om 17:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Beerend EELKES (HIELKES (1808), de JONG (1813), KRIKKE (1849)) (zie 65083) en Grijtje Klaasses (Grietje) MOET (MOED (1808), MOEDT (1811)) (zie 65088).
 
39395    Hiltje Hendriks de JONG, geboren ca 1845 te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 17-11-1869 te AEngwirden (Fr.). Hij [weduwnaar] geboren te Utrecht, zij geboren te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Wiecher Hermans de RUITER, 32 jaar oud (zie 39392). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-11-1865 te Utrecht, beide geboren te Utrecht. Echtgenote is Johanna Barendina van DAALEN, 20 jaar oud (zie 39393).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Maria Wiechers (zie 39396).
   2.  Elisabeth Wiegers (zie 39397).
   3.  Annamie Wichers (zie 39398).

34092    Hiltje Luitjens de JONG, geboren ca 1829 te Oldemarkt, overleden op 23-09-1865 te Blokzijl, als echtgenote van Hendrik van der VELDE; [overleden in het kraambed]. Dochter van Luitjen Jacobs de JONG (zie 34091) en IJpkjen Wietzes de JONG (zie 34088).
Gehuwd op 21-12-1860 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Oldemarkt. Echtgenoot is Hendrik Jacobs van der VELDE (zie 34093).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Hendriks (zie 51171).
   2.  IJpkje Hendriks (zie 51172).
   3.  Annigjen Hendriks (zie 51173).
   4.  Annigje Hendriks (zie 51178).

66922    Hinke Douwes de JONG, veenwerkster (1815), geboren ca 1783 te Garijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.). Haar doop is te Friesland niet ingeschreven. Zij woonde in 1815 (bij haar huwelijk) te Luxwoude (Fr.). Dochter van Douwe TEUNIS (de JONG (1815)) (zie 66923) en Uilkjen GEELES (zie 66924).
Gehuwd op 21-08-1815 te AEngwirden (Fr.) met Jan HARMENS (de JONG (1815)), 18 jaar oud (zie 66916).
 
45155    Hotze Goitzens de JONG, blikslager (1826). Hij woonde in 1826 (huwelijk zoon) te Sneek (Fr.).
Gehuwd met Claaske WIJBRENS (zie 45156).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijbren Hotzes (zie 45154).

41258    Hylke Jakobs de JONG, geboren op 29-06-1821 om 23:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Jacob HENDRIKS (de JONG (1813)) (zie 72315) en Klaasjen (Klaaske) EELKES (KORVER (1816), HIELKES (1870)) (zie 82333).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1845 te AEngwirden (Fr.). Hij geboren te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zij geboren te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Margjen Martens KRIKKE, 23 jaar oud (zie 41250).
 
104868    IJke Fokkes de JONG, geboren ca 1825 te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 07-04-1845 te Opsterland (Fr.) met Koop Hilberts MAST, 26 jaar oud (zie 104858).
 
133451    IJke Gerbens de JONG, geboren op 11-03-1818 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Gerben JANS (de JONG (1823)) (zie 71871) en Trijntje BARTELES (POSTMA (1811)) (zie 71872).
 
51457    IJmkien Wijtzes (IJpkjen) de JONG, dienstmaagd (1812), kraambewaarster (1852), geboren ca 1791 te [Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.)]. Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Wietze DAVIDS (de JONG (1812)) (zie 34082) en Sjoukje SJOERDS (zie 34083).
Gehuwd op 11-06-1812 te Lemsterland (Fr.) met Arend Jannis' ZEPHAT (ZEEFAT (1812), SEEFAT (1812)), 26 jaar oud (zie 50433).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keunigjen Arends ZEVAT (zie 66325).
   2.  dochter ZEVAT (zie 66326).
   3.  Sjoukjen Arends ZEVAT (zie 66327).
   4.  Jannes Arends ZEVAT (zie 66328).
   5.  Wijtze Arends ZEEVAT (zie 51458).
   6.  Sjoukje Arends ZEEVAT (zie 66329).
   7.  Jan Arends ZEEVAT (zie 66330).
   8.  Hierophus Pheugudrou Arends ZEEVAT (zie 66331).

128631    IJnske Jans de JONG, dienstmeid (1857), geboren ca 1834 te Lemsterland (Fr.), overleden op 24-02-1859 te Oldemarkt, als echtgenote van Jan van VEEN. Dochter van Jan Andries' de JONG (zie 116313) en Willemtjen Geerts WIND (zie 56868).
Gehuwd op 10-04-1857 te Oldemarkt met Jan Jans van VEEN (zie 128629). {Hij is later gehuwd op 13-04-1860 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Tijmens VISSER (zie 128630).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 128632).

148885    IJntske Martens de JONG, dienstmeid (1844), geboren ca 1815 te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Marten Willems de JONG (arbeider (1844)) en Antje Tjibbes KERKHOF. Haar ouders woonden in 1844 beide te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1844 (bij haar huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 02-06-1844 te Schoterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Jacob Jans de JONG (zie 148884).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jacobs (zie 66897).

34088    IJpkjen Wietzes de JONG, geboren ca 1790 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.), overleden op 03-02-1869 te Blokzijl, als weduwe van Luitjen de JONG. Dochter van Wietze DAVIDS (de JONG (1812)) (zie 34082) en Sjoukje SJOERDS (zie 34083).
Gehuwd op 30-12-1827 te Weststellingwerf (Fr.) met Luitjen Jacobs de JONG (zie 34091).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje Luitjens (zie 34092).

121230    IJsbrand Klaasz de JONG, geboren ca 1772, zoon van Klaas IJsbrands de JONG (de JONGE (1828)) (zie 121224) en Jantje Hendriks (Jannetje) BAKKER (zie 121225).
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Antje Cornelis' SWART (ZWART (1836)) (zie 121232). Zij kregen ca 1798 en ca 1807 te Krommenie (N.H.) twee kinderen, genaamd: Klaas en Hendrik. Hendrik huwde in 1836 te Krommenie met Geesje Poulus' IJKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas IJsbrands de JONGE (zie 121231).

152380    IJtje Gerrits de JONG, naaister (1843), geboren ca 1813 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Gerrit Cornelis' de JONG (overleden voor 1843) en Akke Jans EINTJE (arbeidster (1843)). Haar moeder woonde in 1843 te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1843 (bij haar huwelijk) te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1876 (overlijden man) in het huis No. 2 te Nieuwehorne (gem. Schoterland).
Gehuwd op 12-03-1843 te Schoterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenoot is Wijger Andries' DOUWENGA (DOUWINGA (1832)), 37 jaar oud (zie 77132). {Hij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-12-1824 te Schoterland (Fr.) met Jantjen Beenen MOET (MOED (1824), MOEDT (1846), NOED (1916)), 22 jaar oud (zie 71704). Zij kregen tussen 1825 en 1842 te Heerenveen, te De Bovenknijpe en te Niuewehorne, alledrie in de gem. Schoterland (Fr.) acht kinderen, genaamd: Andries, Beene, Janke, Jente, Antje, Beene, Geeske en Lijsbert (Elisabeth). Andries huwde in 1853 te Doniawerstal (Fr.) met Martzen Everts ELZINGA. Beene-1 overleed met 2 jaar te De Bovenknijpe. Antje huwde in 1859 te Ooststellingwerf (Fr.) met Andries JACOBS. Beene-2 overleed met 7 weken te De Bovenknijpe. Lijsbert overleed met 5 maanden in het huis No. 6 te Nieuwehorne.}
 
134625    Ike Hommes de JONG, geboren ca 1845 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 19-10-1872 te Weststellingwerf (Fr.) met Bartelt Cornelis' STAPHORST (zie 134624).
 
60801    Imkjen Obbes de JONG, boerin (1837,1852,<1857), huismansche (1842), geboren op 16-01-1786 te Tacozijl, onder Sondel (gem. Gaasterland - Fr.). Zij werd genoemd naar haar vaders moeder: Iemkjen EELKES. Gedoopt (Hervormd) op 22-01-1786 te Sondel, overleden op 12-04-1857 om 16:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Wiegers OTTER, nalatende één kind: Feike; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1815 (bij haar huwelijk) te Sondel, onder Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Zij woonde in 1842 (huwelijk zoon Wieger) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1852 (huwelijk zoon Feike) ook. Dochter van Obe Obes (Obbe) de JONG (zie 60802) en Gerbrig JANS (KOK (1825)) (zie 66438).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1815 te Lemsterland (Fr.) met Jan Wijgers OTTER, 28 jaar oud (zie 60800).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wieger Jans (zie 104839).
   2.  Obbe Jans (zie 104845).
   3.  Feikje Jans (Feike) (zie 104843).

68122    Jacob de JONG.
Gehuwd met Hendrikje FRANKFORT (zie 68123).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81728    Jacob de JONG.
Gehuwd voor 1864 met Tjitske Alberts (Tjietske) RADERSMA (zie 81725). {Zij was eerder gehuwd op 25-05-1845 te Sneek (Fr.) met Siemon Jans BEVERWIJK, 31 jaar oud (zie 81729). Zij is later gehuwd op 22-01-1864 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan EZINGA Hendriks WARNERS, 47 jaar oud (zie 81718).}
 
106257    Jacob Arends de JONG, arbeider (1859), geboren ca 1830 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1859 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Arend JACOBS (de JONG (1822)) (zie 68920) en Sjoukjen Hylkes WIJNSMA (zie 68924).
Gehuwd op 04-06-1859 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [vermoedelijk niet verwant]) met Antje Jippes de JONG, 26 jaar oud (zie 106256).
 
118373    Jacob Ebeles de JONG, boer (1843).
Gehuwd met Eelske (Teetske) HOMMES (zie 118374).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82308    Jacob Hendriks de JONG, arbeider (1816,1824,1831,1834), geboren ca 1792 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), overleden op 29-07-1880 om 18:00 uur te in het huis No. 20 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als weduwnaar van Hendrikje Berends VISSER. Hij woonde in 1816 (zij zijn huwelijk) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zoon van Hendrik Roelofs de JONG (zie 82309) en Aaltje JACOBS (zie 82310).
Gehuwd op 23-05-1816 te Haskerland met Hendrikje BERENDS (VISSER (1816), HARMENS (1823)), 26 jaar oud (zie 82304).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
149221    Jacob Jacobs de JONG, schipper (1850), geboren ca 1820 te IJlst (Fr.), zoon van Jacob Jacobs de JONG (schipper (1841)) en Aukjen Rimmerts BAKKER. Zijn ouders woonden in 1841 beide te IJlst (Fr.). Hij woonde in 1841 (bij zijn huwelijk) te IJlst (Fr.).
Gehuwd op 25-04-1841 te IJlst (Fr.) met Lijsbet Taekes (Elisabeth) SCHUURMANS, 21 jaar oud (zie 149222).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thaeke Jacobs (zie 149220).

151278    Jacob Jacobs de JONG, geboren ca 1829, overleden op 16-11-1831 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
151276    Jacob Jacobs de JONG, geboren op 30-12-1829 te Zwollerkerspel, overleden op 02-09-1830 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), 246 dagen oud, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
151281    Jacob Jacobs de JONG, geboren op 23-08-1838 te Zwollerkerspel, overleden op 30-09-1838 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel), 38 dagen oud, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
151282    Jacob Jacobs de JONG, geboren op 28-05-1840 te Zwollerkerspel, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
68121    Jacob Jacobs de JONG, visser (1889), geboren ca 1869 te Enkhuizen (N.H.), zoon van Jacob de JONG (zie 68122) en Hendrikje FRANKFORT (zie 68123).
Gehuwd op 14-11-1889 te Enkhuizen (N.H.) met Catharina Wolters de LANGE (zie 68120).
 
148884    Jacob Jans de JONG, boereknecht (1844), arbeider (1876), geboren ca 1820 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Jan Ekkes de JONG (arbeider (1844)) en Martzen (Marijke) Jakobs MEIJER (overleden voor 1844). Zijn vader woonde in 1844 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1844 (bij zijn huwelijk) te Katlijk (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 02-06-1844 te Schoterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met IJntske Martens de JONG (zie 148885).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120237    Jacob Jans de JONG.
Gehuwd met Martje Jeens de WILDE (zie 120238).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacobs (zie 120236).

104671    Jacob Wiebes de JONG, arbeider (1813,1844), geboren ca 1787 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Wiebe Pieters de JONG (arbeider - 1813) en Renske JACOBS (beide in 1813 wonende te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.)). Hij woonde in 1813 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1844 (huwelijk zoon Wiebe) te Rotsterhaule.
Gehuwd op 22-09-1813 te Schoterland (Fr.) met Tintje Jans VISSER (zie 104672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiebe Jacobs (zie 104670).

142481    Jacoba Maartens de JONG, geboren ca 1804 te Assendelft (N.H.), dochter van Maarten de JONG en Grietje Jacobsd AAFIES. Overleden voor 1841.
Gehuwd op 04-05-1828 te Assendelft (N.H.) met Jan Maartens BAKKER (zie 142478). {Hij is later gehuwd op 17-01-1841 te Assendelft (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Rinsje (Renske) IJDES (van der SCHOOT (1841)), 29 jaar oud (zie 142438).}
 
120896    Jacobje Andries' de JONG, geboren 00-07-1826 te Paasloo (gem. Oldemarkt), overleden op 19-10-1826 te Paasloo (gem. Oldemarkt), dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)) (zie 66948).
 
120904    Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)), geboren ca 1836 te [Paasloo te] Oldemarkt, [Volgens haar overlijdensakte werd zij bij deze ouders geboren te Steenwijkerwold; ik houd me hier aan de gegevens in haar geboorteakte een haar huwelijksakte.], overleden op 08-03-1889 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), als weduwe van Jan ROELES. Zij woonde in 1840 (bevolk.reg. Oldemarkt) met haar beide ouders, met haar broer Rutger en haar zus Janke te Paasloo (gem. Oldemarkt). Zij vertrok in mei 1842 met haar ouders naar Steenwijkerwold. Dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)) (zie 66948).
Gehuwd op 25-05-1867 te Steenwijkerwold met Jan Jannes' ROELES, 31 jaar oud (zie 120905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Jans (zie 120908).
   2.  zoon (zie 120909).
   3.  Jentien Jans (zie 120910).
   4.  Jacob Jans (zie 120911).
   5.  Jan Jans (zie 120912).
   6.  zoon (zie 120913).
   7.  dochter (zie 120914).

99980    Jacobjen Feddes de JONG, geboren op 09-01-1815 te Weststellingwerf (Fr.), dochter van Fedde JACOBS (de JONG (1812), de JONGE (1831)) (zie 91953) en Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
 
58924    Jacobjen Jans de JONG, geboren op 24-06-1816 te [Luxwoude onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Jan RUTGERS (JONGBLOED (1811), de JONGE (1832), de JONG (1835)) (zie 38361) en Aaltje Alles WAGT (OLLES (1820), de WAGT (1826)) (zie 128656).
 
66772    Jacobjen Jans de JONG.
Gehuwd met Auke Jans VISSER (zie 66771).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Aukes (zie 66770).

105520    Jakob Anskes de JONG.
Gehuwd met Annigje Martens VOCHTELOO (zie 105521).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Jakobs (zie 105519).
   2.  Jeltje Jakobs (zie 105522).

99981    Jakob Feddes de JONG, geboren op 16-04-1817 te Weststellingwerf (Fr.), overleden voor 1845 (memorie van successie bij overlijden vader). Zoon van Fedde JACOBS (de JONG (1812), de JONGE (1831)) (zie 91953) en Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
 
113140    Jakob Jans de JONG, schipper (<1906), geboren op 19-09-1819 te Weststellingwerf (Fr.), overleden op 25-03-1906 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt) op 86-jarige leeftijd, overleden aan scheepsboord; als echtgenoot van Annigje Andries' KUPERUS. Zoon van Jan Jans de JONG (zie 113137) en Meintje (Mientje,Mintje,Mijntje) JACOBS (KUPEERUS (1816), CUPERUS (1819)) (zie 113138).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-04-1855 te Weststellingwerf (Fr.) met Annigje Andries' KUPERUS, 26 jaar oud (zie 113141).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Jacobs (zie 135333).

120233    Jakob Lijkeles de JONG.
Gehuwd met Grietje HANSES (zie 120234).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68929    Jakob Roelofs de JONG, veenbaas (1842), geboren op 20-06-1816 om 01:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1842 (bij zijn huwelijk) te Luineberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij kocht samen met zijn vrouw, haar twee broers Jan en Jacob en haar moeder in 1852 van Gilliam Rudolph NAUTA te Heerenveen (Fr.) voor fl. 570,- een perceel gelegen te Tjalleberd. Zoon van Roelof JACOBS (de JONG (1811)) (zie 68928) en Jantje Jans BOUWER (zie 92013).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-02-1842 te AEngwirden (Fr.) met Niesjen Jans WUITE, 24 jaar oud (zie 114987).
 
53250    Jakoba Barta Bartels de JONG, geboren ca 1872, dochter van Bartel de JONG (zie 53251) en Fransina HOEK (zie 53252).
Gehuwd op 31-12-1897 te Huizen (N.H.) met Marinus Jeltes POSTMA (zie 53249).
 
120232    Jalle Jakobs (Jolle) de JONG, mr. slager (1826), geboren ca 1800 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1826 (overlijden schoonouders) te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Jakob Lijkeles de JONG (zie 120233) en Grietje HANSES (zie 120234).
Gehuwd op 07-03-1824 te Schoterland (Fr.) met Leentje JOHANNES (WELLES (1812)), 28 jaar oud (zie 120227). Zij kregen tussen 1824 en 1831 te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen: Grietje (2x), Jacob en Johannes. Grietje-1 overleed met 7 weken te De Benedenknijpe. Grietje-2 overleed in 1870 te De Benedeknijpe, ongehuwd. Jacob overleed in 1894 te Heerenveen (gem. Schoterland), ongehuwd. Johannes huwde in 1859 te Schoterland met Durkje Baukes POSTHUMUS en overleed in 1903 te De Benedenknijpe, als haar weduwnaar.
 
63050    Jan de JONG, schoenmaker (1879).
Gehuwd met Jantje DAM (zie 63051).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146930    Jan de JONG, overleden voor 1887.
Gehuwd voor 1887 met Wichertje Rijkens OORT (zie 146929). {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 30-03-1887 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Jans GORTE, 44 jaar oud (zie 146909).}
 
116313    Jan Andries' de JONG, turfmaker (1822), geboren ca 1798 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), overleden voor 1854. Hij woonde in 1822 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Andries Jans de JONG (zie 116314) en Japke RINZES (zie 116315).
Gehuwd op 28-04-1822 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Willemtjen Geerts WIND, 20 jaar oud (zie 56868).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tapke Jans (zie 124598).
   2.  Margjen Jans (zie 116312).
   3.  IJnske Jans (zie 128631).

31851    Jan Bennis de JONG, schippersknegt (1818), geboren ca 1791 te Ureterp (Fr.), zoon van Binne Jans de JONG (zie 31852) en Trijntje LAMMERTS (zie 31853).
Gehuwd op 13-01-1818 te Blokzijl. Hij geboren te Ureterp (Fr.), [zij geboren te Blokzijl]. Echtgenote is Antje Tomasz VISSER, 44 jaar oud (zie 31839).
 
132979    Jan Ekkes de JONG, geboren ca 1795 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 02-05-1850 om 10:00 uur te in de strafgevangenis te Leeuwarden (Fr.) (aangifte door: twee bedienden in de strafgevangenis te Leeuwarden), [als echtgenoot van Renske Jacobs de JONG]. Zoon van Ekke JANS (de JONG (1812)) (zie 132991) en Aaltje JEENS (WILDE (1811), de WILDE (1847)) (zie 132992).
Gehuwd op 02-01-1829 te Opsterland (Fr.) met Renskje JACOBS, 23 jaar oud (zie 119771). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Jeen Wijtzes de WILDE en Geertje TJIBBES.
 
122906    Jan Gerbens de JONG, geboren op 07-02-1813 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Gerben JANS (de JONG (1823)) (zie 71871) en Trijntje BARTELES (POSTMA (1811)) (zie 71872).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1835 te Schoterland (Fr.) met Froukje Tiemens HOGEVEEN, 22 jaar oud (zie 122907).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87152    Jan Harmens de JONG, geboren ca 1840 te Paasloo (gem. Oldemarkt), overleden op 27-12-1841 te Paasloo (gem. Oldemarkt, zoon van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
 
111476    Jan Hendriks de JONG, arbeider (1864), geboren op 07-05-1817 om 19:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1864 (bij zijn huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 30-07-1864 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Jans KROES (zie 111493).
 
145446    Jan Hendriks de JONG, boerenbedrijf doende (1871). Hij woonde in 1871 (huwelijk dochter Janke) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Tjitske Wietzes EPPINGA (zie 145447).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149420    Jan Hinkes de JONG, arbeider (1827), geboren ca 1802 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1827 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.); hij verklaarde toen "niet te kunnen schrijven vermits hij zulks niet geleerd had". Zoon van Hinke RUSKERTS (zie 149421) en Jeltje JANS (zie 149422).
Gehuwd op 22-02-1827 te Opsterland (Fr.), wettiging van een kind; Jeltje (geboren in 1825 te Opsterland). Echtgenote is Lolkjen GOSSES, 27 jaar oud (zie 149412).
 
120236    Jan Jacobs de JONG, arbeider (1831), geboren ca 1799 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1831 (overlijden vrouw) in een ongenummerd huis te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Jacob Jans de JONG (zie 120237) en Martje Jeens de WILDE (zie 120238).
Gehuwd op 07-02-1828 te Opsterland (Fr.) met IJpkjen JOHANNES (WELLES (1812)) (zie 120235).
 
104079    Jan Jacobs de JONG, arbeider (1864), geboren ca 1819 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1864 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 08-05-1864 te Schoterland (Fr.), zij wettig gescheiden echtgenote. Echtgenote is Grietje Fokkes PRINS, 39 jaar oud (zie 104067). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1849 te Haskerland (Fr.), gescheiden na 14 jaar op 17-06-1863 te Heerenveen (Fr.). Hun huwelijk werd ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 17 juni 1863. Echtgenoot is Auke Martens KOOPMANS (zie 104076).}
 
104408    Jan Jacobs de JONG, geboren op 29-07-1839 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-10-1861 te Weststellingwerf (Fr.) met Aukjen Jans NOOIJ, 30 jaar oud (zie 57021).
 
95404    Jan Jans de JONG, turfmaker (1816,<1822), geboren ca 1773, overleden op 30-10-1822 om 08:00 uur te in een ongenummerd huis te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenoot van Akke Jans BERGSMA; nalatende zes kinderen; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1816 (geboorte zoon Johannes) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), erna in 1822 (geboorte zoon Anne) ook.
Ondertrouwd op 29-11-1799 te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-12-1799 te Heerenveen (R.C.), hij te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.), zij te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Akke JANS (BERGSMA (1816)) (zie 95405).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113137    Jan Jans de JONG, schipper (1826,1857), geboren ca 1775 te Noordwolde (Dr.), zoon van Jan Jans de JONG en Grietjen ALBERTS.
Gehuwd op 15-04-1815 te Weststellingwerf (Fr.) met Meintje (Mientje,Mintje,Mijntje) JACOBS (KUPEERUS (1816), CUPERUS (1819)), 22 jaar oud (zie 113138). Zij kregen tussen 1817 en 1836 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) en Kuinre acht kinderen, genaamd: Jan, Jakob, Bauke, Grietje, Baukjen, Trijntje, Albert en Tjetske. Jan huwde in 1851 te Weesp (N.H.) met Aaltje HOETMER. Bauke huwde in 1851 te Weststellingwerf met Hendrikje Meines EITS.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
66709    Jan Jans de JONG, geboren op 25-11-1820 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
 
122327    Jan Jans de JONG, geboren op 04-02-1840 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
 
38298    Jan Jans de JONG.
Gehuwd met Antonia FORTUIN (zie 38323).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92046    Jan Klazes de JONG, scheepstimmerknecht (1829), scheepstimmerman (1868), geboren op 13-08-1805 te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.), zoon van Klaas Hanzes de JONG (scheepstimmerknecht - <1808) en Marijke Jans KOOISTRA (wonende te Nijehaske - 1829). Hij woonde in 1829 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1868 (2e huwelijk dochter Sjoukje) te Nijehaske.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1829 te Haskerland (Fr.) met Martje Wopkes JONKER, 28 jaar oud (zie 92047).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje Jans (zie 92045).

28160    Jan Luten de JONG, arbeider (1893), geboren ca 1864 te Ambt Hardenberg, overleden op 13-01-1936 te Gramsbergen, als echtgenoot van Jantje HUIGEN. Zoon van Luite Jans de JONG (zie 28161) en Annegien Jans de LANGE (zie 28162).
Gehuwd op 12-05-1893 te Gramsbergen. Hij geboren te Ambt Hardenberg, zij geboren te Coevorden (Dr.). Echtgenote is Jantje Aries HUIGEN, 23 jaar oud (zie 28159).
 
80545    Jan Piers de JONG, overleden voor 1909.
Gehuwd met Martje van der VELDE (zie 80546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans (zie 80544).

114984    Jan Roelofs de JONG, veenwerker (1833), geboren op 22-07-1812 om 18:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1833 (bij zijn huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwriden - Fr.). Zoon van Roelof JACOBS (de JONG (1811)) (zie 68928) en Jantje Jans BOUWER (zie 92013).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-03-1833 te Schoterland (Fr.) met Janke Eites de VRIES (zie 114985).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans (zie 114983).

64855    Jan Sipkes de JONG.
Gehuwd met Elisabeth Johannes' SLOTJE (zie 64856).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sipkje Jans (zie 64854).

112063    Jan Willems de JONG, schoenmaker (1853), geboren ca 1826 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Willem Jans de JONG (zie 112065) en Jantje Jans KRAAK (zie 112066).
Gehuwd op 22-12-1853 te Giethoorn met Jantje Gerrits DAM, 24 jaar oud (zie 112064).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120899    Janke Andries' de JONG, dienstmeid (1878), geboren op 08-01-1829 te Oldemarkt, overleden op 02-01-1904 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 74-jarige leeftijd, als partner van Jan BRUINEWOUD. Zij woonde in 1829 (bevolk.reg. Oldemarkt) samen met haar beide ouders in een veentent die toen stond te Paasloo (gem. Oldemarkt). Zij woonde in 1840 (bevolk.reg. Oldemarkt) met haar beide ouders, met haar broer Rutger en haar zus Jacobje te Paasloo (gem. Oldemarkt). Zij vertrok in mei 1842 met haar ouders naar Steenwijkerwold. Zij woonde in 1878 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij verklaarde toen "haar naam niet te kunnen schrijven als zulks in het geheel niet geleerd hebbende". Zij woonde na haar huwelijk in het huis No. 9-A in de Onnastraat (Wijk 4) te Steenwijk. Zij en haar man Jan BRUINEWOUD verhuisden op 05-05-1879 naar Steenwijkerwold, waar zij op 14-05-1879 werden ingeschreven als inwoner komende uit Steenwijk. Zij woonde hierna met haar man Jan BRUINEWOUD in Wijk I (gem. Steenwijkerwold). Zij woonde in 1880 (bevolk.reg. Steenwijkerwold) met haar man Jan BRUINEWOUD (zonder andere huisgenoten) in het huis No. 58 in Kallenkote (= Wijk II [of IV]) te Steenwijkerwold. Dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)) (zie 66948).
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 27-04-1878 te Steenwijk met Jan Klazes BRUINEWOUD, 54 jaar oud (zie 95977), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
87165    Janke Harmens de JONG, geboren ca 1853 te [Paasloo te] Oldemarkt, overleden op 04-05-1879 te Paasloo (gem. Oldemarkt), [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
 
152942    Janke Hendriks de JONG, geboren op 14-12-1836 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), [buiten echte geboren]; de aangever erkende haar [natuurlijke] vader te zijn; zij werd gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 02-02-1837 te Weststellingwerf. Overleden op 09-10-1873 te Avereest op 36-jarige leeftijd, als echtgenote van Andries ter HAAR. Dochter van Hendrik LUITEN (de JONG (1836), de JONGE (1891)) (zie 91042) en Fetje (Fetsje) JACOBS (WEVER (1826)) (zie 91054).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1862 te Avereest met Andries Hendriks ter HAAR, 25 jaar oud (zie 152944). Zij kregen tussen 1863 en 1873 te Avereest zes kinderen, genaamd: Hendrik Jan, Fetje, Geertje, Andries, Hendrik en Fetje. Fetje-1 overleed met 3 jaar te Avereest. Andries huwde in 1893 te Avereest met Hendrika Frederiks LIJST, scheidde van haar op 23-11-1899 te Avereest, huwde met Margje Berends KOOPS en overleed in 1954 te Ubach over Worms (Lb.), als haar echtgenoot. Hendrik huwde [in Duitsland?] met Emma Friedrichs SANDER en overleed in 1954 te Ubach over Worms, als haar echtgenoot. Fetje-2 overleed met 2 maanden te Avereest. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-04-1874 te Avereest (getuige(n): [verwantschap niet vermeld]), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Geertje Hendriks KAPPERT, 26 jaar oud (zie 152948). Zij kregen tussen 1875 en 1880 te Avereest drie kinderen, genaamd: Liberta, Lambert Jan en Willem. Liberta huwde in 1898 te Avereest met Albert Meinen OLDEJANS en overleed in 1959 te Avereest, als zijn echtgenote. Lambert Jan huwde in 1900 te Zuidwolde (Dr.) met Geertje Leferts BATTERINK, huwde in 1909 te Zuidwolde met Lammigje Klaassen WITHAAR en overleed in 1954 te Zuidwolde, als echtgenoot van zijn 2e vrouw.}
 
145445    Janke Jans de JONG, geboren ca 1849 te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1871 (bij haar huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Jan Hendriks de JONG (zie 145446) en Tjitske Wietzes EPPINGA (zie 145447).
Gehuwd op 04-11-1871 te AEngwirden (Fr.) met Frederik Jans de GROOT, 22 jaar oud (zie 145437).
 
86541    Janke Rutgers de JONG, geboren ca 1823 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1846 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Rutger HARMENS (de JONG (1840)) (zie 66914) en Aaltjen FOKKES (TOERING (1820)) (zie 66915).
Gehuwd op 15-03-1846 te AEngwirden (Fr.) met Jogchem Lucas' RUITER, 28 jaar oud (zie 86531).
 
71490    Janke Taedes de JONG, dienstmeid (1823), geboren ca 1790 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1823 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Teede Fokkes de JONG (zie 71491) en Lutske REINDERS (zie 71492).
Gehuwd op 08-11-1823 te Haskerland (Fr.) met Geugjen Jans de WIT, 49 jaar oud (zie 71469).
 
99983    Jannes Feddes de JONG, geboren op 29-01-1829 te Steenwijkerwold, overleden voor 1845 (memorie van successie bij overlijden vader). Zoon van Fedde JACOBS (de JONG (1812), de JONGE (1831)) (zie 91953) en Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
 
91851    Jannetje Simons de JONG, geboren ca 1787 te Hoorn (N.H.), overleden op 30-04-1815 om 06:00 uur te in de Havensteeg Hoorn (N.H.), als echtgenote va Dirk GLEIJSTEEN. Dochter van Simon Simons de JONGH (de JONG (1815)) (zie 91846) en Aafje Dirks DROPSTEEN (DRUPSTEEN (1815)) (zie 53010).
Gehuwd met Dirk GLEIJSTEEN (zie 91852).
 
35411    Jansje de JONG.
Gehuwd voor 1861 met Klaas BEETS (zie 35410).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22905    Jantien de JONG, geboren ca 1865 te Kampen.
Gehuwd op 08-08-1889 te Kampen (getuige(n): BS - Kampen - huwelijken (nr. 1889-67)) met Arent Jan van SANTEN (zie 22904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 22903).

110408    Jantje de JONG (de JONGE (1849), EGBERTS (1879)), dienstmeid (1849), geboren ca 1827 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), "buitenechtelijk geboren kind". Zij woonde in 1849 (bij haar huwelijk) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Grietje Hendriks de JONG (zie 110409).
Gehuwd op 13-05-1849 te Lemsterland (Fr.) met Evert Geerts VAARTJES, 21 jaar oud (zie 110400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Everts (zie 58919).

115218    Jantje Geerts de JONG, geboren op 03-11-1837 om 20:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 28-12-1837 om 07:00 uur te ten huize van haren ouders met No. 42 [staande] te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), 55 dagen oud, dochter van Geert (Gerrit) JANS (de JONGE (1808), de JONG (1818), PIJLMAN (1834)) (zie 115181) en Roelofjen Hendriks van SWOLLE (van ZWOLLE (1808), van ZWOL (1812)) (zie 100953).
 
66213    Jantje Gerrits de JONG, huishoudster (1912), geboren ca 1891 te Giethoorn, dochter van Gerrit de JONG (zie 66214) en Hendrikje de WAGT (zie 66215).
Gehuwd op 06-04-1912 te Steenwijkerwold met Jan Alberts MIDDELHOF (zie 66212). {Hij is later gehuwd op 27-04-1918 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Maike Tjeerds HOLTROP, 48 jaar oud (zie 66216).}
 
96549    Jantje Gersons de JONG, dienstmeid (1859), geboren ca 1835 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1859 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Gerson Israels de JONG (zie 96550) en Sara van MESSEL (zie 96551).
Gehuwd op 06-12-1859 te Lemsterland (Fr.) met Philip Isaacs SLAGER, 21 jaar oud (zie 96542).
Uit dit huwelijk:
   1.  Izaak Philips (zie 96552).

87153    Jantje Harmens de JONG, geboren ca 1842 te Oldemarkt, overleden op 20-09-1844 te Paasloo (gem. Oldemarkt), dochter van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
 
87162    Jantje Harmens de JONG, dienstmeid (1878), geboren ca 1845 te Oldemarkt, overleden op 13-01-1888 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als partner van Lubbert EKKELBOOM. Dochter van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
Gehuwd op 01-11-1878 te Oldemarkt met Lubbert EKKELBOOM, 22 jaar oud (zie 87163). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-10-1888 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Roelofje Wijbes MOLENAAR, 36 jaar oud (zie 117308). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 29-09-1900 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Jantje Rommerts (Jannetje) DIJKSTRA, 49 jaar oud (zie 123694).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
135421    Jantje Hendriks de JONG, geboren op 16-04-1874 om 23:00 uur te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Hendrik Feddes de JONG (zie 135410) en Grietje Hanzes (Greetje) de JONG (zie 135411).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-08-1903 te Steenwijkerwold met Gerrit Klaassen van BUITEN (zie 135422).
 
109958    Jantje Jacobs de JONG, geboren op 18-05-1825 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren in 1825 te Ooststellingwerf als dochter van Harm Wild de JONG en Gebke BAKKER; ik houd me hier aan de gegevens in haar geboorteakte en haar huwelijksakte.], overleden op 06-05-1866 om 20:00 uur te Schoonoord (gem. Sleen - Dr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenote van Koert Teuns de VRIES. Dochter van Jacob Hendriks de JONG (zie 82308) en Hendrikje BERENDS (VISSER (1816), HARMENS (1823)) (zie 82304).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1851 te Ooststellingwerf (Fr.) met Koert Theunis' de VRIES, 22 jaar oud (zie 109966). Hij huwde samen met zijn broer Homme. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16-07-1867 te Sleen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Maria Geertruida Laurents' ALTENKIRCHEN (ALTERKERK (1897)) (zie 117391).}
 
95396    Jantje Jans de JONG, geboren ca 1804 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1832 (bij haar huwelijk) te Oranjewoud, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan Jans de JONG (zie 95404) en Akke JANS (BERGSMA (1816)) (zie 95405).
Gehuwd op 03-06-1832 te Schoterland (Fr.) met Petrus Johannes' (Pieter Jans) SMIT, 27 jaar oud (zie 95395).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieters (zie 95394).

58899    Jantje Jans de JONG, geboren ca 1837 te Weststellingwerf (Fr.), dochter van Jan Hendriks de JONGE (de JONG (1859)) (zie 55680) en Klaasjen Gerrits JONKER (zie 48753).
Gehuwd op 17-03-1859 te Oldemarkt met Klaas Thomas' ter HEIJDE (ter HEIDE (1859)), 25 jaar oud (zie 58898).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
63049    Jantje Jans de JONG, dienstmeid (1879), geboren ca 1854 te Giethoorn, dochter van Jan de JONG (zie 63050) en Jantje DAM (zie 63051).
Gehuwd op 01-05-1879 te Wanneperveen met Roelof Wolters VELDKAMP, 34 jaar oud (zie 63048).
 
99846    Jantje Jans de JONG.
Gehuwd met Jan Thaes' BOS (zie 99845). {Hij was ook ooit gehuwd met Romkje Johannes' AKKERMAN (zie 99847).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122905    Jantje Jans de JONG, dochter van Jan Gerbens de JONG (zie 122906) en Froukje Tiemens HOGEVEEN (zie 122907).
Gehuwd op 09-09-1860 te Schoterland (Fr.) met Sierd Harmens van der VEEN (zie 122904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Sierds (zie 122903).

147042    Jantje Johannes' de JONG.
Gehuwd met Pieter Jans SMIT (zie 147041).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Pieters (zie 147040).

104823    Jantje Klazes de JONG, dienstbaar (1835), geboren op 12-10-1815 om 11:00 uur te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1835 (bij haar huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Klaas LOLKES (de JONG (1843)) (zie 104824) en Grietje Jans de JONG (zie 104825).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 10-05-1835 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Koop Willems MAST, 31 jaar oud (zie 104812).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 15-11-1850 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harmen Geugjes LUIK (LUK (1812)), 38 jaar oud (zie 131565). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1834 te Lemsterland (Fr.) met Hendrica Jans (Hendrikje) AKKERMAN (zie 131567). Zij kregen tussen 1835 en 1838 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Jan, Geugje en Feikje. Jan overleed met 6 jaar te Oosterzee. Geugjen overleed met 10 jaar te Oosterzee. Feikje overleed met 7 maanden te Oosterzee. Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-11-1840 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aafke (Afke,Aafje) ANNES (FABER (1812)) (zie 131568). Zij kregen tussen 1841 en 1847 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen genaamd: Jantje (2x) en Anne. Jantje-1 overleed met 9 maanden te Oosterzee. Jantje-2 huwde in 1873 te Schoterland (Fr.) met Arent Dirks SPEK. Anne overleed met 4 maanden te Oosterzee.}
 
104405    Jantjen Jacobs de JONG, geboren op 31-07-1830 te Weststellingwerf (Fr.), zoon van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
 
141019    Jantsje Hendriks de JONG, arbeidster (1898), geboren op 11-11-1855 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1880 (bij haar 1e huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Hendrik Bartholomeus' de JONG (zie 141020) en Hendrina Bernardus' (Hendrica) van LIMBEEK (zie 141021).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31-07-1880 te Coevorden (Dr.) met Hendrik Geerts BAKKER (zie 141022).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 27-10-1898 te Coevorden (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gosse FRATERMAN (LAVERMAN (1844)), 54 jaar oud (zie 141015). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-12-1874 te Ambt Hardenberg, wettiging van een kind. Echtgenote is Hendrikje Lamberts SNIJDERS, 24 jaar oud (zie 141016).}
 
65044    Jebbegien Lammerts (Gepke) de JONG, naaister (1817), geboren ca 1790 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in januari 1712 (reg.naamsaanneming Haskerland) met haar beide ouders en haar broer Willem te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1817 (bij haar huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland). Zij woonde in 1841 (huwelijk dochter Aaltje) te Oudehaske. Dochter van Lammert WILLEMS (de JONG (1821)) (zie 97972) en Carsje LIEUWES (LUWES (1788)) (zie 97973).
Gehuwd op 30-10-1817 te Haskerland (Fr.) met Fedde Hanzes BOOIJ (zie 65043).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119773    Jeen Jacobs de JONG, geboren op 25-08-1814 te Terband (gem. Heerenveen - Fr.), zoon van Jacob JANS (de JONG ()) (zie 110415) en Martsen (Martjen,Matsje) JEENS (WIJLSCHUT (1818), de WILDE (1828)) (zie 110419).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-10-1842 te Opsterland (Fr.) met Wijtske Ottes OTTEMA (zie 132984).
 
71840    Jelle de JONG.
Gehuwd met Trijntje Hendriks BOS (zie 71835). {Zij was eerder gehuwd op 43-jarige leeftijd op 23-04-1893 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Jurjen Hilberts GROENEWOUD, 54 jaar oud (zie 68957).}
 
56059    Jelle Jetzes de JONG, timmerknegt (1820), overleden op 05-09-1826 te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zoon van Jetze Jelles de JONG (zie 56060) en Trijntje Ansches KUIPER (zie 56061).
Gehuwd op 15-07-1820 te Woudend (gem. Wymbritseradeel - Fr.) met Gelsche VOLKERTSZ (de VRIES (1820)), 24 jaar oud (zie 56050). {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-06-1828 te Wymbritseradeel (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Siebe Pieters AREMA (zie 56068).}
 
70375    Jelte Jans de JONG.
Gehuwd met Antje HESSELS (BESTEVAAR (1812)) (zie 70376).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141146    Jeltje Feddes de JONG, geboren op 07-12-1847 om 03:00 uur te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.), overleden op 28-01-1926 te Stad Vollenhove op 78-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerhardus Hermannus POSTMA. Dochter van Fedde Eesges de JONG (zie 141147) en Aaldertje Cornelis' (Aaltje,Antje) de RIJK (zie 141148).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-05-1879 te Kuinre met Gerhardus Hermannus Pieters POSTMA, 27 jaar oud (zie 141144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fronica Gerhardus' (zie 54187).

120262    Jeltje Fokkes de JONG.
Gehuwd met Jan Hendriks van der MEULEN (zie 120261).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 120259).

105522    Jeltje Jakobs de JONG, geboren ca 1888 te Langedijke (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Jakob Anskes de JONG (zie 105520) en Annigje Martens VOCHTELOO (zie 105521).
Gehuwd op 14-06-1912 te Ooststellingwerf (Fr.) met Dirk Pieters VEEN, 24 jaar oud (zie 105510).
 
49313    Jeltje Johannes' de JONG, geboren ca 1838 te Friens (gem. Idaarderadeel - Fr.). Zij woonde in 1865 (bij haar huwelijk) te Irnsum (Fr.). Dochter van Johannes Fokkes de JONG (zie 49314) en Klaaske Rintjes UILKEMA (zie 49315).
Gehuwd op 29-06-1865 te Rauwerderhem (Fr.) met Harmen Jochems DRAGT, 27 jaar oud (zie 49292). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-09-1875 te Idaarderadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Jogchums de BOER (zie 49316).}
 
96893    Jeltje Piebes de JONG, winkeliersche (1836), geboren ca 1801 te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), dochter van Piebe Baukes de JONG en Grietje Alefs van der SCHAAF.
Gehuwd op 09-07-1825 te Utingeradeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Klaas Frederich BORCHERT (zie 96892). {Hij was eerder gehuwd op 13-07-1821 te Utingeradeel (Fr.) met Metje Martens BAKKER (zie 123185). Zij kregen te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) in 1822 een zoon Marten. Marten overleed met 8 weken te Oldeboorn.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71950    Jentje Jans de JONG, naaister (1837), geboren ca 1814 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd in 1833 na het overlijden van haar moeder wees en kreeg toen een voogd: haar zwager Hessel Klazes van der WAL [de man van haar zus Jantje]. Zij woonde in 1837 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan KERSTES (de JONG (1827)) (zie 71951) en Aefjen SIJMENS (KLIJNSTRA (1827)) (zie 71952).
Gehuwd op 17-09-1837 te Schoterland (Fr.) met Wolter JACOBS (MEESTER (1837)), 32 jaar oud (zie 71949). {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 21-02-1857 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Harmens de WILDE, 46 jaar oud (zie 71974).}
 
15958    Jentjen Roelofs (Jantje) de JONG (de JONGE (1843)), winkelierster (1836,1851), geboren op 04-04-1803 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-04-1803 te Vollenhove, overleden op 18-03-1883 te Stad Vollenhove op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Berend LENS, [eerder] weduwe van Willem ISRAEL. Dochter van Roelof JANS (de JONGE (), de JONG (1803)) (zie 17006) en Dina Dirks (Berendina) WENNEMERS (zie 2258).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 02-04-1825 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove; 1 kind gewettigd [genaamd Hendrika]. Echtgenoot is Willem Jans ISRAEL (ISRAëLS (1828)), 23 jaar oud (zie 15872).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 06-05-1836 te Stad Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Berent Teunis LENS, 26 jaar oud (zie 16348).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Roelofje Berends (zie 38131).
   7.  Johanna Berends (zie 38130).
   8.  Teunis Berends (zie 57477).
   9.  Roelof Berends (zie 57467).

119947    Jetske Gerbens de JONG, arbeiderse (1815), geboren ca 1783 te Jubbega (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Gerben Ruurds de JONG en Grietje JOLLES (srbeiderse - 1815). Zij woonde in 1845 (huwelijk dochter Jeltje) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd (1) op 16-05-1815 te Schoterland (Fr.) met Eeuwe Sijtzes van der LAAN (zie 119946).
Gehuwd (2) met Reitze Jans de JONG (zie 119950).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jeltje Eeuwes (zie 119945).

56060    Jetze Jelles de JONG, timmerman (1820).
Gehuwd met Trijntje Ansches KUIPER (zie 56061).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Jetzes (zie 56059).

149280    Jieke Ages (Jikke) de JONG, dienstmeid (1842), geboren op 07-06-1817 om 20:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 22-03-1889 om 19:00 uur te Akmarijp (gem. Utingeradeel - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter Jans KLOMPMAKER. Zij woonde in 1842 (bij haar huwelijk) te Terkaple (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij woonde in 1862 (overlijden man) in het huis No. 38 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Age PIETERS (de JONG (1817), PIEKES (1842)) (zie 149281) en Jikke BOOTES (de WIT (1817)) (zie 149282).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1842 te Haskerland (Fr.) met Pieter Jans KLOMPMAKER, 27 jaar oud (zie 140377). Zij kregen tussen 1843 en 1860 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) zes kinderen, genaamd: Jan, Age, Trijntje, Jan, Jieke en Aagje. Trijntje huwde in 1874 te Utingeradeel (Fr.) met Klaas Siebolts HOEKSTRA en overleed in 1939 te Utingeradeel, als zijn weduwe. Jan-2 huwde in 1881 te Haskerland met Sijtske Pieters van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jieke Pieters (zie 149287).

84721    Joanna de JONG. Zij woonde in 1844 (huwelijk dochter Joanna) te Amsterdam.
Gehuwd met Eugenius van STEENBRUGGE (zie 84720).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Eugenius' (zie 84718).

40304    Jochem Jans de JONG, boereknegt (1811), geboren op 28-11-1783 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte was hij een ca 1784 geboren zoon van Jan ROELS en Jantje JOCHEMS; volgens zijn huwelijksakte was hij een zoon van Jan ROELOFS en Antje TJEBBES; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en de huwelijksakte van zijn ouders.], gedoopt (Hervormd) op 14-12-1783 te Oudeschoot, overleden op 22-02-1831 om 13:00 uur te in het huis No. 115 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenoot van IJtje Jacobs HEIDA; nalatende zes kinderen: Jantje, Antje, Sijtske, Jacob, Jan en Tjibbe; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in juni 1811 (bij zijn huwelijk) te Het Meer (gem. schoterland - Fr.) dienende bij Jacob SIEZES. Tot half mei had hij gediend bij Uldrik HOTZES, die woonde op de Zestien Roeden, onder Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan ROELOFS (de JONG (1814)) (zie 118346) en Jantje TJEBBES (zie 118347).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1811 te AEngwirden (Fr.) met IJdtje JACOBS (HEIDA (1831)), 24 jaar oud (zie 42651).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
39326    Jochum Rinkes de JONG, geboren ca 1794 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 20-04-1816 te Haskerland (Fr.) met Geesje Jans RUITER, 27 jaar oud (zie 39325).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijger Jochems (zie 97985).

58279    Johanna de JONG, geboren ca 1843.
Kind:
   1.  Petrus de JONG (zie 58278).

78543    Johanna de JONG.
Gehuwd met Petrus ROBBEN (zie 78542).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cornelia Petrus' (zie 78541).

131587    Johanna Heinzes (Janna) de JONG, arbeidster (1830), geboren ca 1804 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), dochter van Heinze Siegers de JONG (overleden in 1805 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.)) en Sijbrigjen JOHANNES (arbeidster - 1830). haar moeder woonde in 1830 te Drachten. Zij werd in 1829 ongehuwd moeder door de geboorte van haar zoon Egbert. Zij woonde toen met haar aanstaande man Wijtze Egberts WEILAND in een ongenummerd huis te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Luxwolde. Zij woonde in 1856 (huwelijk zoon Egbert) te Luxwolde.
Gehuwd op 20-10-1830 te Opsterland (Fr.), wettiging van 1 kind: Egbert (geboren [op 01-08-1829] te Opsterland (Fr.)). Echtgenoot is Wijtze Egberts WEILAND (zie 131586). Zij kregen tussen 1829 en 1846 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Egbert, Heinse, Gerben, Sijbrigjen, Gepke, Kornelis, Trijntje en Jan. {Hij was ook ooit gehuwd met Wipke LEEMBORG (zie 131591).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Wijtzes (zie 131585).
   2.  Gepke Wijtzes (zie 131592).

125529    Johanna Isaaks de JONG, geboren ca 1841 te Amsterdam, dochter van Isaak Simon Simons de JONG (toneelspeler (1825), ambtenaar (1865)) en Debora Isaeks KEIJZER (borduurster - 1825), die huwden op 19-03-1825 te Amsterdam (beide geboren te Amsterdam).
Gehuwd op 16-02-1865 te Amsterdam met Martinus Martinus' SIEVEKING (zie 125528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Martinus' (zie 125530).

118345    Johanna Jochems de JONG, naaister (1844), geboren ca 1812 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1844 (bij haar huwelijk) te Wijngaarden, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Jochem Jans de JONG (zie 40304) en IJdtje JACOBS (HEIDA (1831)) (zie 42651).
Gehuwd op 09-06-1844 te AEngwirden (Fr.) met Jacob Jans HUISMAN, 27 jaar oud (zie 118341).
 
88757    Johanna Maria Nicolaas' de JONG, geboren ca 1839 te Alkmaar (N.H.), dochter van Nicolaas de JONG (zie 88758) en Gesina NABER (zie 88759).
Gehuwd op 25-12-1859 te Alkmaar (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Theunis' van de BELD, 26 jaar oud (zie 88749). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1855 te Zwartsluis met Grietje Harmens BRINK, 19 jaar oud (zie 88750). Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-01-1867 te Alkmaar (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Agnes Pieters van der HOORN (zie 88760).}
 
128107    Johannes Aalten de JONG, geboren in 1840 te Oldemarkt, overleden op 09-07-1852 te Oldemarkt, zoon van Aalte (Alte) Andries (de JONG (1812)) (zie 128098) en Berentje Jans BISSCHOP (de VRIES (1833)) (zie 128099).
 
63920    Johannes Eelkes de JONG, schippersknecht (1849), schipper (1878,<1909), geboren ca 1824 te Sloten (Fr.), zoon van Eelke Hettes de JONG (schipper - 1849) en Jetske Jogchems de BOER. Overleden op 11-08-1909 te Ransdorp (N.H.), als weduwnaar van Hiltje Imkes KEUL[EN]; wonende te Stavoren (Fr.). Hij woonde in 1878 (huwelijk dochter Rinske) te Sloten (Fr.). Hij was in 1883 te Sloten (Fr.) getuige bij de geboorteaangifte van zijn kleinzoon Sijmon Roelofs VISSCHER. Hij woonde toen in Stavoren (Fr.).
Gehuwd op 13-05-1849 te Sloten (Fr.) met Hiltje Ymkes KEULEN (zie 63921).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Johannes' (zie 58683).

49314    Johannes Fokkes de JONG, overleden voor 1865.
Gehuwd met Klaaske Rintjes UILKEMA (zie 49315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Johannes' (zie 49313).

98879    Johannes Frankes de JONG, arbeider (1904). Hij woonde in 1904 (huwelijk dochter Geertje) te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.).
Gehuwd met Gerbrigje Piers HOFSTRA (zie 98880).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133756    Johannes Freerks de JONG, geboren ca 1811 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Freerk Johannes' de JONG en Rigtje WIJBES. Overleden op 14-09-1855 om 08:00 uur te in het huis No. 344-E te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als echtgenoot van Jitske Jans HOLLANDER. [eerder] weduwenaar van Uilkjen Johannes' van der WERF.
Gehuwd (1) voor 1851 met Uilkjen Johannes' van der WERF (zie 133762).
Gehuwd (2) op 11-05-1851 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar; [zij gescheiden echtgenote]. [N.B. Volgens haar 2e huwelijksakte, opgemaakt in 1851, was zij toen "ongehuwd"; ik houd me hier aan de gegevens in haar 1e huwelijksakte, opgemaakt in 1831, en haar echtscheidingakte, opgemaakt in 1835.] met Jetske Jans (Jitske) HOLLANDER (zie 51794). {Zij was eerder gehuwd op 10-10-1832 te Opsterland (Fr.), wettiging van 1 kind. Gescheiden na 2 jaar op 30-06-1835 te Leeuwarden (Fr.), echtgescheiding ingeschreven op 16-12-1835 van Keimpe Sijbes DEKKER (zie 133755). Zij is later gehuwd op 05-09-1856 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe en eerdergescheiden echtgenote. Echtgenoot is Hendrik Baartes van der VEEN, 44 jaar oud (zie 51786).}
 
98881    Johannes Klases de JONG, timmerman (1905), geboren ca 1884 te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.). Hij woonde in 1905 (bij zijn huwelijk) te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.). Zoon van Klaas de JONG (zie 98882) en Antje SJOERDSMA (zie 98883).
Gehuwd op 20-05-1905 te Idaarderadeel (Fr.) met Etje Gerrits OKKEMA, 22 jaar oud (zie 98864).
 
95808    Johannes Wijbes de JONG, arbeider (1863).
Gehuwd met Antje Bartelds KROL (zie 95809).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokeltje Johannes' (zie 95807).

75921    kind Peters de JONG, geboren te [Zuidveen (onder Steenwijk)], gedoopt (N.G.) 00-02-1691 te Steenwijk, kind van Peter Japiks de JONGE (zie 75914) en Japikjen WIJBEN (zie 75915).
 
98882    Klaas de JONG, schilder (1905). Hij woonde in 1905 (huwelijk zoon Johannes) te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.).
Gehuwd met Antje SJOERDSMA (zie 98883).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Klases (zie 98881).

111478    Klaas Hendriks de JONG, geboren op 08-09-1822 om 08:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
 
121224    Klaas IJsbrands de JONG (de JONGE (1828)), arbeider (1818<), geboren ca 1744 te Krommenie (N.H.), overleden op 18-12-1818 te Steenwijk, [als echtgenoot van Jannetje Hendriks BAKKER]; [namen ouders niet vermeld]. Hij had een broer Dirk IJsbrandsz de JONG, die ca 1766 [te Krommenie (N.H.)] huwde met Grietje Klaas ROOD.
Gehuwd voor de kerk ca 1771 met Jantje Hendriks (Jannetje) BAKKER (zie 121225).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
132973    Klaas Jakobs de JONG, geboren op 22-08-1817 om 22:00 uur te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Jacob JANS (de JONG ()) (zie 110415) en Martsen (Martjen,Matsje) JEENS (WIJLSCHUT (1818), de WILDE (1828)) (zie 110419).
 
132974    Klaas Jakobs de JONG, geboren op 23-11-1818 om 19:00 uur te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Jacob JANS (de JONG ()) (zie 110415) en Martsen (Martjen,Matsje) JEENS (WIJLSCHUT (1818), de WILDE (1828)) (zie 110419).
 
91495    Klaas Klazes de JONG, overleden voor 1862.
Gehuwd met Joukjen Wijbes AARDEMA (zie 91496).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135488    Klaas Piers de JONG, boerenbedrijf doende (1878), geboren ca 1853 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1878 (bij zijn huwelijk) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1879 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 20 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Pier Jacobs de JONG (zie 135489) en Joltje Fokkes VELDSTRA (zie 135490).
Gehuwd (1) op 16-05-1878 te Schoterland (Fr.) met Jeltje Hommes HEIDA (zie 135487).
Gehuwd (2) op 12-05-1881 te Schoterland (Fr.) met Jantje Freerks de ROOS, 21 jaar oud (zie 135491).
 
30506    Klaasie Geijsberts de JONG, dienstbaar (1822), geboren te Amsterdam, dochter van Gijsbert de JONG en Geertruij NAGEL. Gedoopt (Hervormd) op 31-07-1796 te Amstelkerk te Amsterdam (getuige(n): Albert de JONG en Marija de JONG).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-04-1822 te Diemen (N.H.). Hij geboren te Muiderberg, zij geboren te Amsterdam. Echtgenoot is Sijmen Lourens' KOOT (zie 30505).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Dirkze Sijmens (zie 30504).

56606    Klaasje Gerrits de JONG, dienstmeid (1883), geboren ca 1862 te Oldemarkt, dochter van Gerrit Jans de JONG (de JONGE (1890)) (zie 56607) en Fokje Jans de WAGT (zie 56608).
Gehuwd (1) op 28-04-1883 te Steenwijkerwold met Jan Jans de JONGE, 25 jaar oud (zie 149574).
Gehuwd (2) op 27-10-1888 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Klaassen van der VEEN (zie 56598). {Hij was eerder gehuwd op 16-04-1870 te Steenwijkerwold met Geertje Luten PRINSEN (zie 56599).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Petertje Hendriks (zie 127565).
   2.  Grietje Hendriks (zie 134569).

130721    Klaaske Pieters de JONG, geboren ca 1875 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.), dochter van Pieter Eeuwes de JONG en Geertje Reins BIJKERK, die huwden op 29-03-1873 te Wymbritseradeel (Fr.) (hij geboren te Woudsend, zij geboren te Heeg, beide in de gem. Wymbritseradeel).
Gehuwd op 19-08-1898 te Lemsterland (Fr.) met Jan Koops DOEVE, 24 jaar oud (zie 130717).
 
92011    Klaaske Teijes de JONG, geboren op 05-11-1802 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-11-1802 te Tjalleberd, overleden op 29-01-1876 om 06:00 uur te in de huizinge No. 3 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Willem KELDERHUIS. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Teije HARMENS (de JONG (1818)) (zie 52676) en Ykke JACOBUS (zie 66974).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-1826 te AEngwirden (Fr.) met Willem Johannes' KELDERHUIJS (KELDERHUIS (1826)), 24 jaar oud (zie 92005). Zij kregen tussen 1827 en 1834 vier kinderen, genaamd: Johannes (geboren te Terband), Teije (geboren te Oudehaske), Hendrica (geboren te Delft) en Willemke (geboren te Oudehaske).
 
70374    Kornelisje Jeltes de JONG, dienstmeid (1869), geboren op 11-10-1842 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 23-02-1923 te Kuinre op 80-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob MULDER. Dochter van Jelte Jans de JONG (zie 70375) en Antje HESSELS (BESTEVAAR (1812)) (zie 70376).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1869 te Kuinre met Jacob Lucas' MULDER (zie 70373).
Uit dit huwelijk:
   1.  Saakje Jacobs (zie 70382).
   2.  Antje Jacobs (zie 70384).
   3.  Lucas Jacobs (zie 70388).
   4.  Jette Jacobs (zie 70390).
   5.  Jan Jacobs (zie 70392).

118836    Korneliske Kornelis' de JONG. Zij woonde in 1839 (huwelijk zoon Jacob) te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Wieger Jacobs WIEGERSMA (zie 118835).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Wiegers (zie 118834).

115932    Kunnigje Wiegers de JONG, geboren op 08-06-1833 om 02:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
 
117770    Kunnigje Wiegers de JONG, geboren op 18-07-1838 om 08:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
 
111474    Kunnigjen Hendriks de JONG, dienstmeid (1841), geboren op 18-03-1813 om 19:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 29-07-1862 om 07:00 uur te in het huis No. 212-b te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.) op 49-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter Harmens KERKHOF. Zij woonde in 1841 (bij haar huwelijk) te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-12-1841 te Schoterland (Fr.) met Pieter Harmens KERKHOF (zie 111483).
 
151750    Lammigje Hanzes de JONG, geboren op 05-12-1859 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.), overleden op 16-05-1931 om 21:30 uur te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Johannes FLEER. Zij woonde in 1917 (huwelijk dochter Hendrika) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1924 (overlijden man) te SintNicolaasga. Dochter van Hans Hendriks de JONG (zie 151751) en Jantie Lammerts de JAGER (zie 151752).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-06-1887 te Doniawerstal (Fr.) met Johannis Andries' FLEER (zie 151749). Zij kregen tussen 1889 en 1901 te Doniawerstal (Fr.) tien kinderen, te weten: Maria, Johanna, Hendrika, Andrina, Hermina, Andries, Geertruida, Cornelia, Albertus en een levenloos geboren zoon. Maria huwde in 1913 te Leeuwarden (Fr.) met Johannes Andries' KOOPMANSen overleed in 1962 te Leeuwarden, als zijn echtgenote. Johanna huwde met Jihannes Hendricus BECKERS en overleed in 1941 te Leeuwarden, als zijn echtgenote. Andrina huwde in 1917 te Leeuwarden met Paulus Hendricus Paulus' BECKERS. Geertruida huwde in 1925 te Menaldumadeel (Fr.) met Jacobus Herres VELDMAN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150165    Lea Davids de JONG, geboren ca 1838 te Hindeloopen (Fr.) (gezindte: Israeliet), dochter van David Jozephs de JONG (zie 150166) en Roosje Levij's HAAXMA (zie 150167).
Gehuwd op 17-05-1860 te Harlingen (Fr.) met David Machiels van GELDER, 21 jaar oud (zie 150155). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-08-1875 te Harlingen (Fr.), [hij weduwnaar] met Sara Joëls de LEEUW (zie 150171).}
 
98927    Lemke de JONG.
Gehuwd met Gerardus POLITIEK (zie 98926).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtze Gerardus' (zie 98925).

96499    Levi Eliasars de JONG, koopman (1825), geboren ca 1794. Hij woonde in 1825 (bij zijn huwelijk) te Bolsward (Fr.). Zoon van Eliazar Salomons de JONG (zie 96500) en Rooske BENJAMINS (zie 96660).
Gehuwd op 15-06-1825 te Blokzijl met Saartje JACOBS (zie 96498).
 
96570    Levie Israels de JONG.
Gehuwd met Duifje Mozes' van der WOUDE (zie 96571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Levies (zie 96569).

96558    Lija Israels de JONG.
Gehuwd met Hijman Josephs SWAAB (zie 96557).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Hijmans (zie 96556).

67101    Lolke Sienes de JONG, boerenknecht (1833), geboren ca 1811 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1833 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Siene Lolkes de JONG (zie 67102) en Renske HAIJES (zie 67103).
Gehuwd op 03-02-1833 te Schoterland (Fr.) met Jacobje Hendriks WEGGEN, 26 jaar oud (zie 36709).
 
113516    Loltje Jeips de JONG, geboren ca 1825 te Heerenveen (Fr.), dochter van Jeip Douwes de JONG en Korneliske Jelles VEENSTRA. Overleden op 06-01-1897 te Weststellingwerf (Fr.), als echtgenote van [..............].
Gehuwd op 27-05-1849 te AEngwirden (Fr.) met Jan Kornelis' DRAGT (zie 113515).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152941    Luite jans de JONG, geboren op 29-09-1832 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan LUITEN (de JONGE (1826), de JONG (1830)) (zie 91041) en Fetje (Fetsje) JACOBS (WEVER (1826)) (zie 91054).
 
28161    Luite Jans de JONG, arbeider (1861), geboren ca 1833 te Weststellingwerf (Fr.), zoon van Lan Luiten de JONG en Fetje Jacobs WEVER (arbeidersche - 1861). Overleden in 1874 te Ambt Hardenberg.
Gehuwd op 23-03-1861 te Ambt Hardenberg. Hij geboren te Weststellingwerf (Fr.), zij geboren te Coevorden (Dr.). Echtgenote is Annegien Jans de LANGE (zie 28162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Luten (zie 28160).

34091    Luitjen Jacobs de JONG, arbeider (<1838), geboren ca 1787 te Oranjewoud (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Jacob Jans de JONG en Hiltje LUITJENS. Overleden op 06-11-1838 te Hare (gem. Oldemarkt), als echtgenoot van Iepkje Wietzes de JONG.
Gehuwd op 30-12-1827 te Weststellingwerf (Fr.) met IJpkjen Wietzes de JONG (zie 34088).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100097    Luitjen Luitjens de JONG, boerenknegt (1816), geboren ca 1789 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Luitjen LUITJENS [de JONG (1816)] en Froukjen JANS. Overleden voor 1844 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) in Het Meer (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 13-04-1816 te Schoterland (Fr.) met Minke Heeres HOENDER (zie 100098).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135887    Maaike Sipkes de JONG, geboren ca 1862 te Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Sipkes Annes de JONG (zie 135888) en Jitske Harmens PLANTENGA (PLANTINGA (1890)) (zie 135889).
Gehuwd op 08-05-1890 te Opsterland (Fr.) met Gerrit Roelofs HOF, 32 jaar oud (zie 135880).
 
100944    Maartje de JONG, slaapsteehoudster (1842).
Gehuwd met Gerrit HOLLENKAMP (zie 100943).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30771    Maartje Andries' (Maatje) de JONG, geboren ca 1801 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Andries JANS (de JONG (1824)) (zie 46956) en Tapke Rinzes (Japke) de RUITER (RUITER) (zie 71093).
Gehuwd op 24-05-1829 te Lemsterland (Fr.) met Jochem GERRITS (MUURLING (1812)), 25 jaar oud (zie 30770).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
116294    Maartje Annes (Martje) de JONG, geboren ca 1823 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1852 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Anne Jans de JONG (zie 116298) en Harmke Jans de GROOT (zie 116299).
Gehuwd op 02-04-1852 te Lemsterland (Fr.) met Sipke Roelofs AKKERMAN, 24 jaar oud (zie 116293).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
58718    Maike Arriens de JONG, dienstmeid (1846), geboren ca 1823 te Kuinre, overleden op 01-10-1855 te IJsselmuiden, als partner van Jan van 't ENDE. Dochter van Arjen KLAASSEN (de JONGE (1800), de JONG (1818)) (zie 70015) en Hendrina Kornelis' MAKKINGA (zie 58717).
Gehuwd op 05-03-1846 te IJsselmuiden met Jan Andries' van 't ENDE (zie 58721).
 
116312    Margjen Jans de JONG, geboren ca 1824 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1854 (bij haar huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1885 (overlijden man) in het huis No. 221 te Oosterzee (gem. Lemsterland). Dochter van Jan Andries' de JONG (zie 116313) en Willemtjen Geerts WIND (zie 56868).
Gehuwd op 22-12-1854 te Lemsterland (Fr.), hij wduwenaar. Echtgenoot is Harmen ROELOFS (AKKERMAN (1835)), 43 jaar oud (zie 116301). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-10-1835 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij j.d.; gehuwd met Certificaat van Onvermogen, waarin vermeld werd dat zij: "onvermogend zijn de kosten te kunnen betalen welke er vereischt worden tot het opmaken en produceren der acten en schrifturen bij hun voorgenomen huwelijk benoodigd". Echtgenote is Lammigjen Wiegers (Lamke) KRUIS, 23 jaar oud (zie 116306).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Harmens AKKERMAN (zie 133198).

94242    Marijtje Hendriks de JONG, geboren ca 1867 te Oldemarkt, dochter van Hendrik Harmens de JONG (zie 87158) en Trijntje Wichers BOSSCHA (zie 94244).
Gehuwd op 02-05-1896 te Oldemarkt met Roelof Annes KOENEN (zie 94241).
 
118369    Marike Jacobs de JONG, dienstmaagd (1843), geboren ca 1814 te Nes (gem. Utingeradeel - Fr.), overleden op 12-02-1883 te Ooststellingwerf (Fr.), als weduwe van Klaas OTTEN. Zij woonde in 1869 (huwelijk dochter Deeltje) te Oldemarkt. Zij woonde in 1882 (overlijden man) te Oldemarkt. Dochter van Jacob Ebeles de JONG (zie 118373) en Eelske (Teetske) HOMMES (zie 118374).
Gehuwd op 13-05-1843 te Oldemarkt met Klaas Berends OTTEN, 38 jaar oud (zie 118368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Deeltje Klaassen (zie 118365).

105519    Marten Jakobs de JONG, geboren ca 1882 te Langedijke (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zoon van Jakob Anskes de JONG (zie 105520) en Annigje Martens VOCHTELOO (zie 105521).
Gehuwd op 02-09-1910 te Ooststellingwerf (Fr.) met Femmigje Pieters VEEN, 24 jaar oud (zie 94749).
 
133626    Marten Rinzes de JONG, geboren ca 1798 te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), zoon van Rinze WIJTZES en TIJTJE SIEDZES.
Gehuwd op 22-01-1843 te AEngwirden (Fr.), wettiging van zes kinderen: Rinze (geboren op 09-10-1819 te Huizum), Aukje (geboren op 25-04-1823 te Terwispel), Tiettje (geboren op 03-08-1828 te Gersloot), Sies (geboren op 19-05-1831 te Gersloot), Martzen (geboren op 14-01-1834 te Gersloot) en Willemke (geboren op 31-03-1840 te Gersloot). Echtgenote is Romkjen Machiels FEENSTRA (VEENSTRA (1831)) (zie 133627).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103028    Marten Rinzes de JONG, arbeider (1843). Hij woonde in 1843 (huwelijk dochter Aukje) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd met Romkjen Michiels VEENSTRA (zie 103029).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Martens (Akke) (zie 103026).

115086    Marten Willems de JONG.
Gehuwd met Antje Tjibbes KERKHOF (zie 115087).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiepkjen Martens (zie 115085).

149447    Martentje Sijes de JONG, geboren ca 1839 te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), overleden voor 1826. Zij woonde in 1861 (bij haar huwelijk) te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1892 (huwelijk dochter Geertje-2) te Amsterdam, erna ook. Zij woonde in 1906 (1e huwelijk zoon Klaas) te Amsterdam, erna in 1914 (2e huwelijk zoon Jacob) ook. Dochter van Sije Wijbes de JONG (zie 149448) en Geertje Klazes WERKHOVEN (zie 149449).
Gehuwd op 06-03-1861 te Menaldumadeel (Fr.) met Bartele Jacobs RUITER, 22 jaar oud (zie 149388). Zij kregen tussen 1862 en 1877 te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), te Ossenzijl (gem. Oldemarkt), te Leeuwarden (Fr.), te Sneek (Fr.) en te Beers (gem. Baarderadeel - Fr.) tien kinderen, te weten: Jacob, Geertje, Sije, Geertje, Hendrik, Antje, Hendrik, een levenloos geboren dochter, Antje en Klaas. Jacob huwde in 1896 te Amsterdam met Antonia van MAANEN en huwde in 1914 te Amsterdam met de weduwe Geertje Janna Willems BÖHMER. Sije huwde in 1893 te Amsterdam met Frijtzen Geerts de HAAN en overleed in 1925 te Nigtevecht (Ut.), als haar partner. Geertje-2 huwde in 1892 te Amsterdam met Harmen Jans de VRIES. Hendrik-1 overleed met 1 jaar te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), wonende te Berlikum. Antje-1 overleed met 3 maanden te Leeuwarden (Fr.), wonende te Berlikum. Klaas huwde in 1906 te Amsterdam met Sjoukje Sijbrands ZWAAL en huwde in 1926 te Lemsterland (Fr.) met Sjoukje Obbes BANGMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Bartles (zie 149451).

109962    Martsen Jakobs de JONG, geboren op 20-01-1834 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), overleden op 09-09-1835 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.) op 1-jarige leeftijd, dochter van Jacob Hendriks de JONG (zie 82308) en Hendrikje BERENDS (VISSER (1816), HARMENS (1823)) (zie 82304).
 
47941    Martzen Douwes de JONG, geboren op 28-02-1812 om 09:00 uur te de houtzaagmolen gelegen aan de Oppedijk No. 4 te IJlst (Fr.), overleden op 01-01-1870 om 18:00 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 57-jarige leeftijd, als echtgenoote van Folken Alberts STRAMPEL, [eerder weduwe van Pieter Jans ZEELTE]. Zij woonde in 1832 (bij haar 1e huwelijk) te Sneek (Fr.), eerder te IJsbrechtum Fr.). Zij woonde in 1865 (bij haar 2e huweli`jk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Douwe KLAZES (de JONG (1812)) (zie 48597) en Trijntje PIETERS (de JONG (1832)) (zie 48598).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 10-01-1832 te Wymbritseradeel (Fr.) met Pieter JANS (ZEELTE), 30 jaar oud (zie 47999).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 06-08-1865 te Lemsterland (Fr.), hij weduwenaar, zij weduwe. Echtgenoot is Volken (Folkert) ALBERTS (STRAMPEL (1814)), 73 jaar oud (zie 48585). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-02-1814 te Lemsterland (Fr.) (getuige(n): Jan Alberts STRAMPEL, zijn broer) met Rensje (Riensjen,Rinske,Rinskje) GEERTS (BOS (1814)), 30 jaar oud (zie 37224).}
 
52633    Martzen Hendriks de JONG, geboren ca 1798 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), [N.B. Haar doop (Hervormd) is niet ingeschreven te Smallingerland (Fr.).], overleden op 05-03-1848 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Barteld Jacobs de LEEUW; nalatende vier kinderen, waarvan één meerderjarig. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Trijntje DOEKES (OOSTERLING (1851)) (zie 52637).
Gehuwd op 03-03-1822 te AEngwirden (Fr.) met Barteld Jacobs LEEUW, 30 jaar oud (zie 52628).
 
57791    Meindert Jans de JONG, geboren op 18-12-1844 te Urk, overleden op 20-04-1849 te Urk op 4-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem Daniels de JONGE (zie 15827) en Grietje Juriaans VISSER (VISSCHER (1864)) (zie 28938).
 
140562    Meindert Reinders de JONG, geboren ca 1825 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Reinder Lammerts de JONG (zie 140563) en Albertje Meinderts DRIEST (zie 140564).
Gehuwd op 08-02-1873 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar, zij weduwe] met Margje Hendriks VISSER, 35 jaar oud (zie 140556). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1859 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan Martens DOUMA (zie 140558).}
 
56709    Meintje Tijsses de JONG, dochter van Tijs Bouwes de JONG en Friskjen Sipkes SCHAWEER. Overleden voor 1859.
Gehuwd met Jan Jans van der MEER (zie 56708).
Uit dit huwelijk:
   1.  Friskjen Jans (zie 56707).

115861    Merretje Simons de JONG, dienstbaar (1873), geboren op 21-08-1851 te Schoonhoven (Z.H.). Zij woonde in 1873 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Siemon Hendriks de JONGE (de JONG (1834)) (zie 33342) en Arendje Pieters van der WERF (zie 33322).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-05-1873 te Amsterdam met Hendrik Jans ZAGT, 25 jaar oud (zie 115858). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-11-1886 te Heerde (Gld.), hij weduwnaar, zij j.d.. Echtgenote is Aartje Jacobs MULDER (zie 115865).}
 
96638    Mette Simons de JONG, geboren ca 1818 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) (gezindte: Israeliet). Zij woonde in 1848 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Blokzijl. Zij woonde in 1876 (huwelijk zoon Jacob) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Simon (Shimon Chaim) HEIMAN (de JONG (1813)) (zie 96639) en Jantje Jacobs ELKAN (zie 96640).
Gehuwd op 09-07-1848 te Lemsterland (Fr.). Hij gebren te Blokzijl, zij geboren te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Asser Jacobs JACOBS, 33 jaar oud (zie 44318).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151279    Neeltje Jacobs de JONG, geboren op 27-06-1832 te Zwollerkerspel, overleden op 23-08-1835 te Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel) op 3-jarige leeftijd, dochter van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
88758    Nicolaas de JONG.
Gehuwd met Gesina NABER (zie 88759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Nicolaas' (zie 88757).

60802    Obe Obes (Obbe) de JONG, huisman (1820), zeedijkopziener (1825), boer (1825), rentenier (<1829_, geboren te Tacozijl, onder Sondel (gem. Gaasterland - Fr.), zoon van Obe Obes de JONG (huisman) en Iemkje EELKES (huismansche), waarvan het huwelijk ca 1753 in Friesland niet werd ingeschreven. [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren bij deze ouders op 00-10-1756 te Tacozijl.], gedoopt (Hervormd) op 11-09-1757 te Oudemirdum, overleden op 08-01-1829 te Tacozijl, onder Sondel (gem. Gaasterland - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwenaar van Gerbrig Jans KOK, nalatende twee kinderen: IJmkje en Jan; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1815 (huwelijk dochter Imkjen) te Sondel, onder Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Hij woonde in 1820 (overlijden zoon Obbe) te Tacozijl (onder Sondel). Hij woonde in 1825 (overlijden vrouw) in de huizinge No. 40 te Tacozijl.
Ondertrouwd 00-03-1780 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09-04-1780 te Oosterzee (Hervormd), beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Gerbrig JANS (KOK (1825)), 25 jaar oud (zie 66438). Zij lieten tussen 1780 en 1798 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), te Eesterga (gem. Lemsterland) en Tacozijl, onder Sondel (gem. Gaasterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Kjille, Renktje, Imkjen, Obbe, Jan (2x). Jan-2 huwde in 1821 te Gaasterland met Sipkjen Foekes van der WERF.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
39348    Oentje Andries' de JONG, huisvrouw (1823). Zij woonde in 1823 (huwelijk dochter Beintje) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd met Wijbren JOHANNES (PROPSMA (1823)) (zie 39347).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
86905    Okjen Taedes de JONG. Zij woonde in 1854 (2e huwelijk zoon Albert) te Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Gehuwd met Pieter Rienses KOOPMANS (zie 86904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Pieters (zie 86903).

97608    Petonella Hillegonda de JONG, overleden voor 1842.
Gehuwd met De Heer Barend Jan WEIJMAR (zie 97607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Barends (zie 97606).

58278    Petrus de JONG, matroos in Marinedienst (1892), geboren ca 1869 te Dokkum (Fr.). Hij woonde in 1892 (bij zijn huwelijk) te Den Helder (N.H.). Zoon van Johanna de JONG (zie 58279).
Gehuwd op 06-10-1892 te Amsterdam met Aaltje Klaassen de LANGE (zie 58277).
 
135489    Pier Jacobs de JONG, boerenbedrijf doende (1846), boer (1878), geboren op 20-05-1825 te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Jacob Piers de JONG en Geesje Jochums OENEMA. Zijn ouders woonden in 1846 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1846 (bij zijn huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1878 (huwelijk zoon Klaas) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-08-1846 te Haskerland (Fr.) met Joltje Fokkes VELDSTRA, 23 jaar oud (zie 135490).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Piers (zie 135488).

125950    Pier Jelles de JONG, arbeider (1850), geboren op 14-05-1815 om 17:00 uur te in het huis No. 60 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) (aangifte door: Janke Eelkes WOUDSTRA (66 jr., veenderse en noodvroedvrouw te Rotsterhaule (weduwe van Jan KARSTES)), buiten echte geboren, in het huis van moeders moeder. Hij woonde in 1850 (bij zijn 2e huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Anna Jelles de JONG (zie 125951).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 19-05-1844 te Schoterland (Fr.) met Roelofjen Hendriks POEPJES, 28 jaar oud (zie 71863). Zij kregen in 1847 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) een zoon Jelle. Jelle huwde in 1875 te Schoterland met Trijntje Hendriks BOS.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 04-08-1850 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Arendtje Geerts BROER, 33 jaar oud (zie 125946). Van hen werden in 1850 en in 1853 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen geboren: Antje en Geert. Antje huwde in 1874 te Schoterland met Jochem Jans GROEN.
 
137916    Pieter Cornelisz de JONG, zijlemak[er] (1714), geboren ca 1689 te Amsterdam, zijn ouders waren beide overleden voor 1714. Hij woonde in 1714 (bij zijn huwelijk) in de Anjelierstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd op 30-12-1713 te Amsterdam (getuige(n): zijn broer Cornelis / haar zuster Dirckje), gehuwd voor de kerk 00-01-1714 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beijde wonende te Amsterdam. Echtgenote is Anna BRONCKHORST (BROCKHOST (1713), BRONKHORST (1824)) (zie 137917). Zij lieten tussen 1715 en 1722 te Amsterdam vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Adriana, Jan, Alida, Joanna en Jacobus.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133493    Pieter Harmens de JONG, geboren op 28-11-1833 om 19:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 10-12-1833 om 17:00 uur te ten huize van zijn ouders [met] No. 7 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), 12 dagen oud, er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Harmen (Harm) PIJTERS (de JONG (1820), de JONGE (1864)) (zie 92000) en Grietje Luiten KRIKKE (KRIKKEN (1864)) (zie 42486).
 
133494    Pieter Harmens de JONG, geboren op 14-04-1836 om 01:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 22-04-1838 om 14:00 uur te in de huizinge van zijn ouders [met] No. 8 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 2-jarige leeftijd, er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Harmen (Harm) PIJTERS (de JONG (1820), de JONGE (1864)) (zie 92000) en Grietje Luiten KRIKKE (KRIKKEN (1864)) (zie 42486).
 
66921    Pieter Harms de JONG, veenwerker (1845), geboren op 23-06-1814 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 17-06-1855 om 20:00 uur te in de huizinge No. 187? te Tjallebert (gem. AEngwirden- Fr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenoot van Harmke Roelofs LUIK; nalatende 4 minderjarige kinders. Hij woonde in 1845 (bij zijn huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1871 (overlijden vrouw) te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zoon van Harmen RUTGERS (JONGBLOED (1811), de JONG (1832)) (zie 66912) en Janke (Jantje) PIETERS (KORT (1832)) (zie 66913).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-06-1845 te AEngwirden (Fr.) met Harmke Roelofs LUIK, 26 jaar oud (zie 59287).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 269 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software