Eerste blad    Vorig blad    Blad 270 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

123435    Pieter Jans de JONG, geboren op 18-03-1808 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 17-03-1808 te Kuinre, overleden voor 1815 te Kuinre, zoon van Jan Hendriks de JONGE (zie 70026) en Welmoed Jans (Wilmoed) HEGERMAN (EEGERMAN (1800), EGERMAN (1801), HEGEMAN (1815), HEGEMANS (1900)) (zie 70027).
 
97536    Pieter Jans de JONG, geboren ca 1822 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Jan Pieters TORS (de JONG (1818)) (zie 97535) en Jentje Jans (Nenne,Nennigje) POORTE (zie 95052).
Gehuwd op 02-04-1848 te Schoterland (Fr.) met Blijke Andries' MODDERMAN (zie 97537).
 
99074    Pieter Jans de JONG (TORS (1816)), arbeider (1816). Hij woonde in 1816 (huwelijk dochter Aukjen) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Siebrigjen JANS (zie 100049).
 
120241    Pieter Watzes de JONG.
Gehuwd met Maaike Jakobs SMITS (zie 120242).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje Pieters (zie 120240).

44161    Pieter Wichers de JONG (de JONGE (1864)), veenbaas (1811,1817,1820,<1822), geboren ca 1765, [N.B. Zijn doop is te St. Johannesga niet ingeschreven], overleden op 10-02-1822 om 20:00 uur te het huis no. 69 te Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.), als weduwnaar van Wichertje Harmens TOERING; nalatende vijf kinderen en eenige kleinkinderen. Hij woonde in 1786 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1811 (huwelijk dochter Hendrikjen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna in 1817 (huwelijk dochter Geesjen) ook. Hij woonde in 1820 (overlijden vrouw) in het huis no. 69 te Tjalleberd.
Ondertrouwd 00-01-1786 te St. Johannesga (gem. Schoterland - Fr.), op 12-02-1786 te St. Johannesga attestatie afgegeven naar Haskerland. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1786 te Oudehaske of Haskerhorne (N.G.), hij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Oudehaske (gem Haskerland - Fr.). Echtgenote is Wijchertje Harmens TOERING (TOERINK (1864)), 22 jaar oud (zie 44162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen PIJETERS (de JONG (1809)) (zie 72376).
   2.  Hendrikjen PIJTERS (de JONG (1811), de JONGE (1860)) (zie 91998).
   3.  Geesje PIJETERS (zie 44181).
   4.  Geesje PIETERS (de JONG (1825)) (zie 44163).
   5.  Harmen (Harm) PIJTERS (de JONG (1820), de JONGE (1864)) (zie 92000).
   6.  Grietje PIJTERS (de JONG (1828)) (zie 44160).
   7.  Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167).

66943    Pieter Wiegers de JONG, geboren op 05-05-1828 om 16:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
 
59479    Pietertje Andries' de JONG, geboren op 26-10-1823 om 05:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Er staat in haar geboorteakte niet dat zij een "in onecht verwekt kind" was, terwijl haar ouders bij haar geboorte nog niet gehuwd waren.], dochter van Andries JANS (de JONG (1824)) (zie 46956) en Frerikjen Gerrits KELDERHUIS (zie 46955).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-12-1846 te Lemsterland (Fr.) met Gerrit Jans KETELAPPER (KEETELLAPPER (1890)), 31 jaar oud (zie 38770).
 
107717    Pietje Bonnes de JONG.
Gehuwd met Klaas Jans van der MEER (zie 107716).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Klazes (zie 107715).

125918    Pijtje Fokkes de JONG, winkeliersche (1840), geboren ca 1795 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), dochter van Fokke Jacobs de JONG en Feikjen KLAZES. Zij woonde in 1840 (huwelijk zoon Marten) te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.).
Gehuwd op 25-02-1815 te Utingeradeel (Fr.) met Jacob Martens BAKKER (zie 125917).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
125920    Reinder Aukes de JONG, geboren ca 1799 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Auke Reinders de JONG en Hendrikje Harmens de GROOT.
Gehuwd op 14-11-1822 te Haskerland (Fr.) met Jacobje Haijes SPOELSTRA (zie 125921).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus Reinders (zie 125919).

80578    Reinder Lammerts de JONG, veehouder (1838).
Gehuwd met Doetje Gerrits MINK (zie 80579).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtske Reinders (zie 80577).

140563    Reinder Lammerts de JONG.
Gehuwd met Albertje Meinderts DRIEST (zie 140564).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103308    Reinder Reinders de JONG, logementhouder (1824), geboren ca 1768 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Reinder REINDERS (overleden op 09-04-1805 te Joure) en Afke AUKES (overleden op 13-03-1824 te Joure). Overleden op 20-09-1826 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Hij was in 1824 (bij zijn 2e huwelijk) weduwnaar van Aaltje EVERTSZE (overleden op 01-02-1824 te Joure.
Gehuwd op 04-08-1824 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Margrietha Eelkes (Grietje) de VRIES, 24 jaar oud (zie 76545). Zij kregen in 1825 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) één dochter, genaamd Afke. Afke overleed met bijna 26 maanden te Joure. {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-05-1834 te Haskerland (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Reinder Hendriks PRINS, 25 jaar oud (zie 76550).}
 
119950    Reitze Jans de JONG.
Gehuwd met Jetske Gerbens de JONG (zie 119947). {Zij was eerder gehuwd op 16-05-1815 te Schoterland (Fr.) met Eeuwe Sijtzes van der LAAN (zie 119946).}
 
117743    Rigtje Klaasses de JONG, huisvrouw (1820), geboren ca 1779 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Klaas Klazes de JONG (overleden op 20-10-1827 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.) en IJttje OENES. kleindochter van vaderszijde van Claes THEUNIS en Tietje OENES. Overleden op 14-08-1826 om 20:00 uur te in de huizinge No. 1 te Goutum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), als echtgenote van Sibbele Folkerts JONGERDIJK; nalatende een zoon: Klaas; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Zij werd op 21-03-1819 op de belijdenis van het christelijk geloof gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente te Tjalleberd en daarna ingeschreven als lidmaat (Doopsgezind). Zij woonde in 1820 (huwelijk zoon Klaas) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1798 te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.). Te Rauwerd op 20-05-1798 [attestatie afgegeve naar Tjalleberd]. Gehuwd voor de kerk op 03-06-1798 te Tjalleberd (Hervormd), hij te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.), zij te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenoot is Sibbele Folckerts JONGEDIJK (JONGERDIJK (1826)) (zie 117742).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Sibbeles (JONGERDIJK (1823), JONGENDIJK (1826)) (zie 117741).

119702    Rinse Wolters de JONG, overleden voor 1815.
Gehuwd met Hantjen JIPPES (zie 119703).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130715    Rinske Berends de JONG, naaister (1872), geboren ca 1846 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Berend Wiebrens de JONG (slager - 1872) en Margjen Harmens van der ZEE (overleden voor 1872). Haar vader woonde in 1872 te Oosterzee. Overleden op 20-09-1890 om 13:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als echtgenoote van Coop DOEVE. Zij woonde in 1872 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd op 05-05-1872 te Lemsterland (Fr.) met Coop Jans DOEVE (DOEVEN (1941)), 28 jaar oud (zie 130714). {Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 03-01-1896 te Blokzijl, hij weduwnaar. Echtgenote is Sijtje Hendriks de JONGE, 47 jaar oud (zie 130696).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
58683    Rinske Johannes' de JONG, geboren ca 1850 te Sloten (Fr.), overleden op 25-05-1917 om 13:00 uur te Amsterdam, als echtgenote van Roelof VISSCHER; wonende te Stavoren (Fr.). Zij woonde in 1878 (bij haar huwelijk) te Sloten (Fr.). Dochter van Johannes Eelkes de JONG (zie 63920) en Hiltje Ymkes KEULEN (zie 63921).
Gehuwd op 19-04-1878 te Sloten (Fr.) met Roelof Sijmens VISSCHER (zie 58682).
Uit dit huwelijk:
   1.  dochter (zie 67655).
   2.  Hiltje Roelofs (zie 67656).
   3.  Sijmen Roelofs (zie 67657).

67450    Rinske Yskes de JONG.
Gehuwd met Sint Jans (Sent) van der MEER (zie 67449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Yske Sints (zie 67451).

133553    Rinze Andries' de JONG, schipper (1850), geboren ca 1803 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1850 (bij zijn 2e huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Andries JANS (zie 133555) en Tapke RINZES (zie 133556).
Gehuwd (1) voor 1850 met Popkjen Wietzes JONGSMA (zie 133554).
Gehuwd (2) op 18-08-1850 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Geeske Pieters BRON, 22 jaar oud (zie 133551). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-02-1864 te Lemsterland (Fr.) met Harmen Willems SCHAAP (zie 133558).}
 
128186    Roel Lefferts de JONG, arbeider (1831), geboren ca 1794 te Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Leffert Roels de JONG en Trijntje FOKKES.
Gehuwd op 14-12-1826 te Opsterland (Fr.) met Uilkjen Ruurds de JONG (zie 128187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukjen Roels (zie 128185).

119164    Roelof de JONG.
Gehuwd met Antje RUWERTS (RIDDER) (zie 119165).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Roelofs (de JONGH (1822)) (zie 119163).

65094    Roelof Berends de JONG, geboren op 21-07-1822 om 19:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Beerend EELKES (HIELKES (1808), de JONG (1813), KRIKKE (1849)) (zie 65083) en Grijtje Klaasses (Grietje) MOET (MOED (1808), MOEDT (1811)) (zie 65088).
 
111479    Roelof Hendriks de JONG, geboren op 31-08-1824 om 13:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
 
111480    Roelof Hendriks de JONG, geboren op 09-06-1826 om 21:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
 
106238    Roelof Jans de JONG, geboren op 18-09-1812 om 09:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Jan (Jantje) CORNELIS (de JONG (1811), DROST (1812)) (zie 67017) en Wigertje ROELFS (BLOEMBERG (1812), BLOEMBERGEN (1840)) (zie 106237).
 
117767    Roelof Wiegers de JONG, arbeider (1864), daglooner (1897,<1900), geboren op 15-07-1840 om 12:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 30-04-1900 te Enschede op 59-jarige leeftijd, als echtgenoot van Roelofjen DAM, [eerder] weduwnaar van Maaike PIJLMAN. Zoon van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-03-1864 te Den Ham met Maaike Jans PIJLMAN (zie 117777).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 26-08-1897 te Enschede, hij weduwnaar. Echtgenote is Roelofjen Koops DAM, 56 jaar oud (zie 117750).
 
50634    Roelof Wytzes de JONG, boereknecht (1839), geboren op 02-06-1807 te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1839 (bij zijn huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Zoon van Wytze Roelofs de JONG (zie 50635) en Geertje Gooitsens HARTSTRA (zie 50636).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-06-1839 te Utingeradeel (Fr.) met Jantje Sanders DRAGT, 25 jaar oud (zie 50633).
 
111482    Roelofjen Hendriks de JONG, naaister (1854), geboren op 13-11-1832 om 22:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1854 (bij haar huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik JACOBS (de JONG (1813)) (zie 68917) en Klaasjen Jans SMID (SMIT (1830)) (zie 111472).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-12-1854 te AEngwirden (Fr.) met Jelle Joukes HOFSTRA (zie 111487).
 
122325    Roelofjen Jans de JONG, geboren op 17-01-1829 om 23:59 uur te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan JANS (de JONG (1818)) (zie 64060) en Koopjen FOLKENS (BUIS (1818)) (zie 64051).
 
120907    Rutger Andries' de JONG (de JONGE (1869)), dienstknecht (1850), arbeider (1869), geboren ca 1832 te Oldemarkt, [N.B. Van hem werd geen overlijdensakte gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Hij woonde in 1840 (bevolk.reg. Oldemarkt) met zijn beide ouders en zijn zussen Janke en Jacobje te Paasloo (gem. Oldemarkt). Hij vertrok in mei 1842 met zijn ouders naar Steenwijkerwold. Hij woonde in 1850 (bevolk.reg. Steenwijkerwold) als [inwonende] knecht [bij J.BO.....] te Thij (gem. Steenwijkerwold). Hij vertrok op 09-09-1867 naar Havelte (Dr.). Hij werd op 11-05-1869 ingeschreven als inwoner van Steenwijk, komende van Havelte. Zoon van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)) (zie 66948).
 
120310    Ruurd Minnes de JONG, overleden voor 1883.
Gehuwd voor 1883 met Grietje Hielkes DIJKSTRA (zie 120309). {Zij is later gehuwd op 06-09-1883 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Johannes' GREEVELINK, 48 jaar oud (zie 120295).}
 
104072    Ruurd Tjeerds de JONG, geboren op 28-04-1801 te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Tjeerd Ruurds de JONG (zie 104074) en Geeske THEUNIS (zie 104075).
Gehuwd (1) voor 1839 met Matsen Roelofs ZANDWIJK (zie 104073).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 08-02-1843 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Johanna Fokkes PRINS, 28 jaar oud (zie 104062).
 
113814    Saapke Tjeerds de JONG, geboren op 24-09-1830 om 22:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 22-11-1900 om 07:00 uur te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Hendricus Bernardus BILLENKAMP. Dochter van Tjeert WIBES (de JONG (1819)) (zie 113815) en Aaltjen JOHANNES (van BOON (1812)) (zie 113816).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-05-1863 te Schoterland (Fr.) met Hendricus Bernardus Cornelis' BILLENKAMP (zie 113813).
 
96658    Sara Eliazars de JONG.
Gehuwd met Levij Izaacs COHEN (zie 96657).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96569    Sara Levies de JONG, geboren ca 1862 te Lemsterland (Fr.), overleden op 01-11-1933 te Steenwijk, als echtgenote van Izaak SLAGER. Dochter van Levie Israels de JONG (zie 96570) en Duifje Mozes' van der WOUDE (zie 96571).
Gehuwd op 25-06-1891 te Steenwijk met Izaak Philips SLAGER, 27 jaar oud (zie 96552).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje Izaaks (zie 96572).
   2.  Philip Izaaks (zie 96576).
   3.  Levie Izaaks (zie 96580).
   4.  Simon Izaaks (zie 96581).

91223    Siebertus Johannes de JONG, geboren op 28-02-1835 te Kuinre, overleden op 08-03-1835 te Kuinre, 8 dagen oud, zoon van Joannes Sauerts de JONGE (de JONG (1834), SUVERTS (1834)) (zie 91217) en Maria Arnoldus KLUMPER (zie 91220).
 
67102    Siene Lolkes de JONG, arbeider (1833). Hij woonde in 1833 (huwelijk zoon Lolke) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Renske HAIJES (zie 67103).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133625    Sies Martens de JONG, geboren ca 1832 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Marten Rinzes de JONG (zie 133626) en Romkjen Machiels FEENSTRA (VEENSTRA (1831)) (zie 133627).
Gehuwd op 28-01-1867 te Opsterland (Fr.) met Jantje Alberts LUIK, 23 jaar oud (zie 133619).
 
148282    Sijbrigje Berends de JONG, huishoudster (1897), geboren ca 1862 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1897 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Berend Pieters de JONG (zie 148283) en Trijntje Hartmans de JONG (zie 148284).
Gehuwd op 18-06-1897 te Lemsterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenoot is Siemon Lambertus' BOTERKOOPER, 50 jaar oud (zie 148281). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-05-1878 te Lemsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Akke Annes VISSER (zie 148280).}
 
149448    Sije Wijbes de JONG, schippersknegt (1825), gardenier (1861), geboren ca 1800 te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), zoon van Wijben Sijes de JONG (schipper (1825)) en Martentje GABES. Zijn ouders woonden in 1825 beide te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.). [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1800 te Berlikum als zoon van Wijbe de JONG en Attje STIENSTRA; ik houd me hier aan de gegevens in zijn huwelijksakte en de huwelijksakte van zijn ouders.], overleden op 08-03-1882 om 23:00 uur te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), als weduwnaar van Geertje WERKHOVEN. Hij woonde in 1861 (huwelijk dochter Martentje) te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.).
Gehuwd op 30-03-1825 te Menaldumadeel (Fr.) met Geertje Klazes WERKHOVEN (zie 149449).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martentje Sijes (zie 149447).

109960    Sijgertje Jacobs de JONG, geboren op 04-02-1831 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), "tweeling met Annigje", overleden op 17-02-1831 te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), 13 dagen oud, dochter van Jacob Hendriks de JONG (zie 82308) en Hendrikje BERENDS (VISSER (1816), HARMENS (1823)) (zie 82304).
 
86915    Sijke IJpes de JONG. Zij woonde in 1864 (huwelijk dochter Wijtske) te Sneek (Fr.).
Gehuwd met Jelle Ages ZOETHOUT (zie 86914).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Jelles (zie 86913).

114779    Sijtske Harmens de JONG, dienstmaagd (1825), geboren ca 1803 te Sloten (Fr.), dochter van Harmen Bouwes de JONG (koopman - 1825) en Anne Wijbes STEGINGA. Overleden voor 1853. Zij woonde in 1825 (bij haar huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd op 03-06-1825 te Doniawerstal (Fr.) met Wouter Cornelis' NOP (zie 114778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Wouters (zie 114777).

80577    Sijtske Reinders de JONG, dienstmeid (1838), geboren ca 1816 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Reinder Lammerts de JONG (zie 80578) en Doetje Gerrits MINK (zie 80579).
Gehuwd op 22-02-1838 te Wanneperveen met Jan Harms WINK, 24 jaar oud (zie 80576).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans (zie 108279).

91861    Simon de JONG.
Gehuwd met Jannetje BARTELS (zie 91862).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125299    Simon Hendriks de JONG, geboren ca 1863 te Amsterdam, zoon van Hendrik Siemens de JONG (zie 125289) en Hilligje Jans ter WAL (zie 125293).
Gehuwd (1) op 09-02-1887 te Amsterdam met Maartjen Jacobs KEUR (zie 61980).
Gehuwd (2) op 30-07-1924 te Amsterdam met Catharina Hendrika Borgerts BOUWMAN (zie 61981). {Zij was eerder gehuwd op 10-04-1889 te Nieuwer-Amstel (N.H.) met Hendrik Jacobs van OOSTEN (zie 125300).}
 
91847    Simon Simons de JONG (de JONGH (1836)), tuinman (1815,1836,1837), geboren ca 1790 te Hoorn (N.H.). Hij woonde in 1836 (overlijden vrouw) in de Kerksteeg te Hoorn (N.H.). Zoon van Simon Simons de JONGH (de JONG (1815)) (zie 91846) en Aafje Dirks DROPSTEEN (DRUPSTEEN (1815)) (zie 53010).
Gehuwd (1) op 19-02-1815 te Hoorn (N.H.) met Johanna Dirks VOLLINGA (zie 91848).
Gehuwd (2) op 03-05-1837 te Hoorn (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Janna Gerrits AKKERMAN (zie 91863).
 
118216    Sipke Douwes de JONG, arbeider (1826), geboren te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), [tweeling met Tiest], gedoopt (R.C.) op 29-03-1797 te Heerenveen (getuige(n): Durk). Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Douwe WIJBES (de JONG (1827)) (zie 118217) en Holk (Holkjen) SIPKES (ZWARTS (1826), SWARTS (1841)) (zie 118218).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1826 te AEngwirden (Fr.) met Jantje Hendriks KLOOSTER (zie 118215).
 
85647    Sipke Gerrits de JONG, boer (1813). Hij woonde in 1813 (2e huwelijk dochter Trijntje) te St. Nicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij verklaarde toen niet te kunnen schrijven.
Gehuwd met Sjoukjen IDZES (zie 85648).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135888    Sipkes Annes de JONG, geboren ca 1833 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Anne Sijtzes de JONG en Sijbrigje Thomas' ROSKAMMER, die huwden op 12-09-1824 te Schoterland (Fr.) (hij geboren te Hemrik, zij geboren te Hoorsterzwaag, beide in de gem. Schoterland).
Gehuwd op 24-03-1861 te Schoterland (Fr.) met Jitske Harmens PLANTENGA (PLANTINGA (1890)) (zie 135889).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike Sipkes (zie 135887).

64854    Sipkje Jans de JONG, geboren ca 1823 te Beers, dochter van Jan Sipkes de JONG (zie 64855) en Elisabeth Johannes' SLOTJE (zie 64856).
Gehuwd op 15-05-1852 te Baarderadeel (Fr.) met Yde Hendriks NITTERS, 36 jaar oud (zie 64849). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 14-05-1862 te Baarderadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Kornelis' KUIPERUS (zie 64857).}
 
133397    Sjoerd Hanzes de JONG, arbeider (1834), soldaat (1834), schipper (1842), geboren op 08-11-1808 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Hans HENDRIX [de JONG (1834)] (overleden op 14-02-1814 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) en Elisabeth MARTENS [APPELMAN (1834) (overleden op 29-09-1817 te Luinjeberd), die huwden op 01-12-1799 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) (hij te De Bovenknijpe, zij te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.)). Overleden op 29-04-1884 om 09:00 uur te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwenaar van Geertje Jans BAKKER. Hij woonde in 1834 (bij zijn huwelijk) te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.); hij diende toen bij de 8e Afdeling infanterie. Hij pachtte in 1837 voor fl. 393,- het gebruik van een praam, voor 7 jaren. Hij werd op 27-04-1842 te De Knijpe, [op belijdenis des Geloofs], ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-07-1834 te Schoterland (Fr.), zij weduwe. Echtgenote is Geertje Jans BAKKER, 39 jaar oud (zie 105529). Zij kregen in 1836 te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.) een dochter Elisabeth. Elisabeth huwde in 1866 te Schoterland met Romke Sjoerds ZANDSTRA en overleed in 1897 te Oudehorne (gem. Schoterland), als zijn echtgenote. {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1817 te Lemsterland (Fr.) met Jan PIERS (MUURLING (1811)), 28 jaar oud (zie 59737). Zij kregen in 1818 en in 1824 in het huis van haar vader te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen, te weten: een levenloos geboren dochter en Tjeerd; zelf woonden zij toen te [Echten onder] Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Tjeerd huwde in 1849 te Schoterland met Wiebrigjen Siebes SCHEPER en overleed in 1860 in een schip [van zijn moeder en stiefvader] liggende te Het Meer (gem. Schoterland), als echtgenoot van Wiebrigje, nalatende drie kinderen: Geertje, Siebe en Sjoukje.}
 
104687    Sjoerd Romkes de JONG, overleden op 04-02-1812 te Doniawerstal (Fr.).
Gehuwd voor de kerk voor 1812 met Tietje Tiedes van der MEER (zie 104686). {Zij is later gehuwd op 11-10-1818 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik WIJCHERS (BAAS (1811)), 57 jaar oud (zie 104677).}
 
79466    Sjoukje de JONG, geboren ca 1799 te Drachten (Fr.), dochter van Saakje Watzes de JONG. Overleden op 09-03-1865 om 21:30 uur te in het huis No. 227 in Wijk A te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Albert MULDER. Zij woonde in 1825 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Gehuwd op 13-05-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert MULDER (zie 79465).
 
92045    Sjoukje Jans de JONG, geboren ca 1835 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1868 (bij haar 2e huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan Klazes de JONG (zie 92046) en Martje Wopkes JONKER (zie 92047).
Gehuwd (1) voor 1868 met Louw IJntzes de BOER (zie 92048).
Gehuwd (2) op 15-11-1868 te Schoterland (Fr.), hij weduwenaar, zij weduwe. Echtgenoot is Lolle Jans WIELINGA (zie 92041). {Hij was eerder gehuwd op 24-01-1847 te Schoterland (Fr.) met Tjitske Durks van der POL (zie 92042).}
 
86294    Steffen Jans de JONG, geboren op 23-08-1839 om 16:00 uur te in het huis van Jan Steffens ten WOLDE te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). N.B. In de geboorteakte staat dat zijn moeder ongehuwd was. Zoon van Joannes (Jan) STEFFENS (ten WOLDE (1816)) (zie 86287) en Annigje Pieters DE JONG (zie 21479).
 
128122    Steffentje de JONG, geboren ca 1836 te Bolsward (Fr.), buiten echte geboren dochter van Sietske Steffens de JONG. Overleden op 26-08-1911 om 23:30 uur te Workum (Fr.), als weduwe van Geert van der WERF, [eerder] weduwe van Oege de JONG. Zij woonde in 1896 (overlijden 1e man) te Makkum (gem. Wonseradeel - Fr.) erna in 1908 (bij haar 2e huwelijk met de weduwnaar Geert Hendriks van der WERF) ook. Zij verhuisde toen naar Workum (Fr.), de woonplaat van haar 2e man. Zij woonde in maart 1911 (overlijden 2e man) te Workum.
Gehuwd op 05-11-1865 te Bolsward (Fr.) met Oege Sjoukes de BOER (zie 128121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
142980    Stijntje Andries' de JONG.
Gehuwd met Jacob Wolters KLAREN (zie 133294).
 
133887    Stijntje Klaassen de JONG, geboren op 01-07-1839 te Kuinre, dochter van Klaas ARIAANSZ (de JONGE (1838), de JONG (1839)) (zie 70006) en Grietien Jans de JONGE (de JONG (1842)) (zie 70007).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1864 te Kuinre met Jochem Jacobs OOST, 36 jaar oud (zie 133888).
 
133683    Tapke Hendriks de JONG, geboren ca 1830 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Hendrik Andries' de JONG en Trijntje Klazes WERKMAN, die huwden op 08-02-1829 te Lemsterland (Fr.) (hij geboren te Oosterzee, zij geboren te Echten, beide in de gem. Lemsterland (Fr.)).
Gehuwd op 04-03-1853 te Lemsterland (Fr.) met Matthijs Jozef Tjeerds (Mathijs) de LANG (zie 133681).
Uit dit huwelijk:
   1.  Popke Mathijs' (zie 71906).

124598    Tapke Jans de JONG, dienstmaagd (1849), geboren op 02-09-1822 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 16-03-1879 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt) op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob PIELEMAN. Zij woonde in 1862 (bevolk.reg.Oldemarkt (1860-1880)) met haar man Jacob PIJLMAN en hun kinderen Willemtje, Geert en Jan in het huis No. 69 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt); later in het huis No. 74-a en het huis No. 27, beide te Ossenzijl. Hun zoon Jacob woonde toen elders en kwam op 07-12-1870 weer thuis wonen. Dochter van Jan Andries' de JONG (zie 116313) en Willemtjen Geerts WIND (zie 56868).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1849 te Oldemarkt met Jacob Jacobs PIELEMAN (PIJLMAN (1852)), 30 jaar oud (zie 124597).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jacobs PIJLMAN (zie 124599).
   2.  Willemtje Jacobs PIJLMAN (zie 124594).
   3.  Geert Jacobs (PIJLMAN (1862)) (zie 124601).
   4.  Jan Jacobs PIJLMAN (zie 124600).

71491    Teede Fokkes de JONG, overleden ca 1800 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Lutske REINDERS (zie 71492).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Taedes (zie 71490).

50540    Tetje Wiebes de JONG, geboren ca 1845 te Workum (Fr.), dochter van Wiebe Wiebrens de JONG (zie 50541) en Gooitske Douwes SCHAKEL (zie 50542).
Gehuwd op 28-12-1876 te Workum (Fr.), 3 kinderen erkend en gewettigd, genaamd Jacobus (geboren op 29-10-1867 te Workum), Gooitske (geboren op 22-01-1869 te Workum) en Yde Jacobus (geboren op 08-11-1876 te Workum). Echtgenoot is IJde Jacobus' ENGELSMA, 58 jaar oud (zie 50529).
 
149220    Thaeke Jacobs de JONG, geboren op 24-03-1850 om 11:30 uur te in het schip van zijn vader toevallig [liggende] te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), de ouders wonende te IJlst (Fr.). Zoon van Jacob Jacobs de JONG (zie 149221) en Lijsbet Taekes (Elisabeth) SCHUURMANS (zie 149222).
Gehuwd met Willemtje Jacobs BULT (zie 149218).
 
126836    Thee Gossen de JONG, boer (1852), geboren ca 1787 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Gosse WOLTERS [de JONG (1816)] en Trijntje THEES. Hij woonde in 1852 (2e huwelijk dochter Trijntje) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 22-05-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Annechje Jacobs de JONGE (KROONDIJK (1812)), 22 jaar oud (zie 126837).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Thees (zie 126835).

87154    Tiemen Harms de JONG, geboren ca 1834 te [Paasloo te] Oldemarkt, zoon van Harmen (Harm) TIJMENS (de JONGE (1812), de JONG (1830)) (zie 87149) en Jantjen Klaassen BIJKERK (zie 87145).
Gehuwd op 30-09-1859 te Weststellingwerf (Fr.) met Grietje Eisen EKKELBOOM (zie 87155).
 
153186    Tijde Sjoerds de JONG, arbeider (1825), geboren ca 1791 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Sjoerd Romkes de JONG (overleden op 04-02-1812 te Teroele (gem. Doniawerstal - Fr.)) en Tietje Tijdes van der MEER. Zijn moeder woonde in 1825 te SintJOhannesga (gem. Schoterland - Fr.). Overleden op 14-11-1828 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Grietje Kolkerts KOK. Hij woonde in 1825 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Sjoerd ROMKES (de JONG (1812)) (zie 153190) en Tietje TIEDES (van der MEER (1825)) (zie 153191).
Gehuwd op 01-05-1825 te Schoterland (Fr.) met Grietjen VOLKERTS, 18 jaar oud (zie 120694). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1833 te Schoterland (Fr.), zij weduwe van de broer van de bruidegom; met dispensatie bij KB nr. 26 dd. 26-09-1833. Echtgenoot is Tjebbe Sjoerds de JONG (zie 153189).}
 
73707    Tjebbe Jacobs de JONG, overleden voor 1903.
Gehuwd met Rinske Andries' van den AKKER (zie 73708).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153189    Tjebbe Sjoerds de JONG, arbeider (1833), geboren ca 1808 te Teroele (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij woonde in 1833 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Sjoerd ROMKES (de JONG (1812)) (zie 153190) en Tietje TIEDES (van der MEER (1825)) (zie 153191).
Gehuwd op 10-11-1833 te Schoterland (Fr.), zij weduwe van de broer van de bruidegom; met dispensatie bij KB nr. 26 dd. 26-09-1833. Echtgenote is Grietjen VOLKERTS, 27 jaar oud (zie 120694). {Zij was eerder gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-05-1825 te Schoterland (Fr.) met Tijde Sjoerds de JONG (zie 153186).}
 
73706    Tjebke Tjebbes de JONG, dienstbode (1903), geboren ca 1882 te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1903 (bij haar huwelijk) te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Tjebbe Jacobs de JONG (zie 73707) en Rinske Andries' van den AKKER (zie 73708).
Gehuwd op 28-05-1903 te Schoterland (Fr.) met Jan Davids KUIPER, 23 jaar oud (zie 73700).
 
104074    Tjeerd Ruurds de JONG, overleden voor 1843.
Gehuwd met Geeske THEUNIS (zie 104075).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd Tjeerds (zie 104072).

133175    Tjitze Hendriks de JONG, geboren ca 1840 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Hendrik Hanzes de JONG en Antje Alles SPIEKHOLT, die huwden op 14-08-1831 te Haskerland (hij geboren te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij geboren te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.)).
Gehuwd op 15-05-1864 te Haskerland (Fr.) met Hendrikje Kiers NIJMEIJER (zie 133176).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Tjitzes (zie 133174).

115614    Trijntje Annes de JONG, geboren ca 1839 te Leeuwarden (Fr.), overleden op 11-03-1903 te Meppel (Dr.), als echtgenote van Harm KEUS, [eerder weduwe van Jacob SWART en Gerrit HOFSCHLAG]. Dochter van Anne Rinzes de JONG (zie 115615) en Maaike Jochums KORTLAND (zie 115616).
Gehuwd (1) op 15-04-1875 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob Jans SWART (zie 115617). {Hij was eerder gehuwd op 02-06-1847 te Leeuwarden (Fr.) met Baukje Sijtses van der MOLEN (zie 115619).}
Gehuwd (2) op 02-02-1889 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Karels HOFFSCHLAG (HOFSCHLAG (1879)), 67 jaar oud (zie 114194). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1847 te Steenwijk met Hillegien Lutiens VEEN, 24 jaar oud (zie 115600). Hij was eerder gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-03-1858 te Weststellingwerf (Fr.) met Anna Elisabeth GREIJDANUS, 35 jaar oud (zie 115603).}
Gehuwd (3) op 31-10-1896 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Koops KEUS (zie 115620).
 
72064    Trijntje Douwes de JONG, geboren op 03-07-1812 om 13:00 uur te Joure (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 08-12-1888 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Jakob Jans DROST. Zij woonde in 1837 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1886 (overlijden man) te Joure. Dochter van Douwe JOHANNES (de JONG (1812)) (zie 72065) en Acke DIRKS (GLAS (1814)) (zie 72066).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1837 te Haskerland (Fr.) met Jakob JANS (DROST (1837)), 32 jaar oud (zie 72063). Zij kregen tussen 1838 en 1844 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Jan, Akke en Douwe. Jan huwde in 1872 te Haskerland met Hendrikje Gerrits DIJKSLAG en overleed in 1917 te Joure, als haar echtgenoot. Akke overleed in 1913 [in het armenhuis] te Joure, vermoedelijk ongehuwd. Douwe woonde bij zijn ouders tot zij beide waren overleden en verhuisde daarna in 1889 naar Gouda (Z.H.) en overleed aldaar in 1916, vermoedelijk ongehuwd.
 
82647    Trijntje Gerbens de JONG.
Gehuwd met Pieter Geerts de VRIES (zie 82646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetske Pieters (zie 82645).

39465    Trijntje Harmens de JONG, overleden voor 1833.
Gehuwd met Abel GEERTS (DRENT ()) (zie 39464).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148284    Trijntje Hartmans de JONG, dienstmeid (1856), geboren ca 1829 te Heerenveen (Fr.), dochter van Hartman Lieuwes de JONG (leerlooijersknecht (1856)) en Jikke Piers de VRIES (overleden voor 1856). Haar vader woonde in 1856 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1856 (bij haar huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1897 (huwelijk dochter Sijbrigje) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd op 18-05-1856 te Schoterland (Fr.) met Berend Pieters de JONG (zie 148283).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104404    Trijntje Jacobs de JONG, dienstmeid (1858), geboren op 30-01-1832 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jacob JANSZ (de JONG (1829)) (zie 104400) en Roelofjen HENDRIKS (van der VEEN (1829)) (zie 104399).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1858 te Kuinre met Hendrik Hendriks de LANGE, 28 jaar oud (zie 120727).
 
119638    Trijntje Jippes de JONG, geboren op 03-05-1825 om 17:00 uur te St.Annaparochie (gem. Het Bildt - Fr.), dochter van Jippe Sijbes de JONG (schoenmakersknegt (1819), schoenmaker (1825)) en Trijntje Boijens ZONDERVAN [SONDERVAN (1901)] (dienstmaagd - 1819), die huwden op 31-01-1819 te Het Bildt (Fr.) (hij geboren te St.Annaparochie (gem. Het Bildt), zij geboren te Herbaijum (gem. Franekeradeel - Fr.)). Overleden op 16-10-1901 om 08:00 uur te in het huis No. 203 staande aan de Gasthuislaan (Wijk 2) te Delft (Z.H.). op 76-jarige leeftijd, als echtgenoote van Matthijs Johannes' STARKENBURG. Zij woonde in 1874 (huwelijk dochter Trijntje) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1895 (overlijden zoon Boin) te Delft (Z.H.).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-02-1847 te Het Bildt (Fr.) met Matthijs Johannes Johannes' STARKENBURG (STERKENBURG (), 25 jaar oud (zie 119637). Zij kregen tussen 1848 en 1872 te AEngwirden (Fr.) negen kinderen, genaamd: Margarieta, Trijntje, Johanna, Jikke, Johannes, Jippe, Hermanus, Boin en Elisabeth. Margarieta huwde in 1870 te AEngwirden met Eibert Hielkes BOUWHUIS en overleed tussen 1907 en 1924 te Amsterdam, als zijn weduwe. Johanna huwde in 1881 te Sloten (Fr.) met Obbe Harmens BOSMA en overleed tussen 1908 en 1917 [te Delft (Z.H.)?], als zijn echtgenote. Jikke huwde in 1899 te Delft met de weduwnaar Leendert Andries' ROMIJN en overleed in 1930 te Delft, als zijn weduwe. Johannes overleed met 9 jaar te AEngwirden. Jippe huwde in 1887 te Schoterland (Fr.) met Brigitta Stevens BRANDSMA, huwde in 1916 te Schoterland met Anna Fronica Johannes' BRANDSMA en overleed in 1949 te Weststellingwerf (Fr.), als weduwnaar van zijn 2e vrouw. Hermanus huwde in 1891 te Opsterland (Fr.) met Aukje Harmens SCHIPPERS en huwde in 1904 te Delft met Janke Koenes bij den BRUG en overleed in 1913 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Boin overleed in 1895 te Delft, ongehuwd. Elisabeth overleed met 10 maanden te AEngwirden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Matthijs' (STERKENBURG (1887)) (zie 119634).

121223    Trijntje Klasen de JONG (de JONGE (1820)), geboren ca 1785 te Krommenie (N.H.), overleden op 15-10-1861 om 01:00 uur te in het huis staande in de Gasthuisstraat te Steenwijk, als weduwe van Jan GEERTS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Klaas IJsbrands de JONG (de JONGE (1828)) (zie 121224) en Jantje Hendriks (Jannetje) BAKKER (zie 121225).
Gehuwd op 26-05-1820 te Steenwijkerwold (getuige(n): zijn broeder Klaas Geerts BROERS en haar [neef] Klaas IJsbrands de JONGE) met Jan GEERTS (BROERS (1820), BROER (1829)), 28 jaar oud (zie 121222), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
100096    Trijntje Luitzens de JONG, geboren ca 1822 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1844 (bij haar huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Luitjen Luitjens de JONG (zie 100097) en Minke Heeres HOENDER (zie 100098).
Gehuwd op 25-02-1844 te AEngwirden (Fr.) met Hans Koops KNOL (zie 100095).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitzen Hanzes (zie 100094).

118856    Trijntje Ruurds de JONG. Zij woonde in 1874 (huwelijk dochter Trijntje) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.).
Gehuwd met Fokke Murks LIEUWES (zie 118855).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Fokkes (zie 118854).

126835    Trijntje Thees de JONG, geboren op 26-09-1819 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 29-08-1904 te Weststellingwerf (Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van [Albert Alberts KEUNING]. Zij woonde in 1852 (bij haar 2e huwelijk) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Thee Gossen de JONG (zie 126836) en Annechje Jacobs de JONGE (KROONDIJK (1812)) (zie 126837).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 04-05-1848 te Weststellingwerf (Fr.) met Jakob Pieters KOLK, 31 jaar oud (zie 120782). Hij huwde samen met zijn zus Antje.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 05-05-1852 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Albert ALBERTS (KEUNING (1811)), 51 jaar oud (zie 73704).
 
52177    Trijntje Thomas' de JONG, geboren op 16-01-1782 te de Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-02-1782 te de Knijpe en het Meer, overleden op 01-10-1858 om 22:00 uur te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Gerrit Gerrits DUIKER. Dochter van Thomas SYBRENS (de JONG (1821)) (zie 52179) en Jetske HANSES (zie 52180).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-03-1821 te Hemelumer Oldeferd (Fr.), weduwnaar van Janke EVERTS. Echtgenoot is Gerrit Gerrits DEUKER (DUIKER (1808), DUIJKER (1830)), 51 jaar oud (zie 52158). {Hij was eerder ondertrouwd 00-05-1805 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 16-05-1805 te Oudehaske (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Janke EVERTS, 24 jaar oud (zie 52181).}
 
118357    Trijntje Thomas' de JONG, geboren ca 1837 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Thomas Ruurds de JONG en Joukjen Karels van der SLUIS. Zij woonde in 1864 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd op 28-02-1864 te Haskerland (Fr.), wettiging van twee kinderen: Geertje en Sjoukje. Echtgenoot is Rijcholt Kornelis' WOUDSTRA, 38 jaar oud (zie 103651).
 
133174    Trijntje Tjitzes de JONG, geboren ca 1868 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Tjitze Hendriks de JONG (zie 133175) en Hendrikje Kiers NIJMEIJER (zie 133176).
Gehuwd op 13-05-1894 te Haskerland (Fr.) met Sjoerd Johannes' van der WAL, 23 jaar oud (zie 133173).
 
133528    Uilkjen Haijes de JONG, geboren ca 1831 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Haije Uilkes de JONG (zie 133529) en Maartje Jeeps (Martje) HUISMAN (zie 133530).
Gehuwd op 13-06-1852 te Schoterland (Fr.) met Geert Rijkens MEIJER, 30 jaar oud (zie 133511).
 
128293    Uilkjen Liekles de JONG, overleden op 15-03-1829 te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Gehuwd met Age Solkes TROMP (zie 128292).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Ages (zie 128291).

116278    Uilkjen Piers de JONG, dienstmeid (1812), geboren ca 1792 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), [Van haar werd in Friesland geen doopakte ingeschreven.], overleden op 29-04-1840 om 10:00 uur te in de huizinge No. 18 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.), als echtgenote van Klaas Gerrits MINK; nalatende zeven kinderen: Gerrit Pier IJtje, Sietze, Anne Margje en Aaltje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Boornzwaag, onder Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.). Dochter van Pier GERRITS (de JONG (1812)) (zie 39339) en IJtjen JACOBS (de JONG (1826)) (zie 97957).
Gehuwd op 16-05-1812 te Doniawerstal (Fr.) met Klaas Gerrits MINK, 28 jaar oud (zie 116276). Hij huwde samen met zijn jongere broer Klaas.
 
128187    Uilkjen Ruurds de JONG, geboren ca 1805 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), dochter van Ruurd Fokkes de JONG en Bontje TEIJES.
Gehuwd op 14-12-1826 te Opsterland (Fr.) met Roel Lefferts de JONG (zie 128186).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90486    Veronica Geerts de JONG, geboren ca 1817 te Edam (N.H.), dochter van Geert Barends de JONG (zie 90487) en Grietje LIEUW (zie 90488).
Gehuwd op 04-12-1850 te Haarlem (N.H.) met Geert Jans KLINKERT (zie 65371).
 
120042    Vroukje Lefferts de JONG.
Gehuwd met Lieuwe Annes OLDERSMA (zie 120041).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Lieuwes (zie 120040).

70002    Welmoed Klaassen de JONG (de JONGE (1876)), geboren op 09-04-1842 te Kuinre, overleden op 26-03-1911 te Kuinre op 68-jarige leeftijd, als weduwe van Rengenerus WAGTER. Dochter van Klaas ARIAANSZ (de JONGE (1838), de JONG (1839)) (zie 70006) en Grietien Jans de JONGE (de JONG (1842)) (zie 70007).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1867 te Kuinre met Rengenerus Jans (Regnerus) WAGTER, 25 jaar oud (zie 70001).
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon (zie 70005).
   2.  Jan Rengenerus' (zie 70008).
   3.  Grietje Regnerus' (zie 70003).
   4.  Geertje Rengenerus' (zie 70012).

117771    Wichertje Wichers de JONG, arbeidersche (<1863), geboren ca 1830 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-10-1863 te Beerze (gem. Ambt Ommen), als partner van Bouke Heeres van der HOEK. Dochter van Wijger PIETERS (de JONG (1820)) (zie 44167) en Claasjen HENDRIKS (de ROO (1823), de GROOT (1857)) (zie 117768).
Gehuwd op 27-03-1857 te Ambt Hardenberg met Rauke Heeres van der HOEK, 22 jaar oud (zie 106212). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-11-1864 te Ambt Hardenberg, hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Arriens HUISMAN (zie 106211).}
 
104670    Wiebe Jacobs de JONG, arbeider (1844), geboren ca 1823 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1844 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Jacob Wiebes de JONG (zie 104671) en Tintje Jans VISSER (zie 104672).
Gehuwd op 12-05-1844 te Schoterland (Fr.) met Jantje Louws POORTE, 22 jaar oud (zie 93075). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1849 te Schoterland (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Lubbert Jans RUITER, 30 jaar oud (zie 60778).}
 
91494    Wiebe Klazes de JONG, molenmakersknecht (1862), geboren ca 1832 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1862 (bij zijn huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Klaas Klazes de JONG (zie 91495) en Joukjen Wijbes AARDEMA (zie 91496).
Gehuwd op 20-11-1862 te Schoterland (Fr.) met Lamina Gesina Jans WIETEN, 29 jaar oud (zie 91483).
 
50541    Wiebe Wiebrens de JONG.
Gehuwd met Gooitske Douwes SCHAKEL (zie 50542).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tetje Wiebes (zie 50540).

31179    Wiegertje Harmens de JONG, geboren op 01-01-1826 om 03:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 27-08-1896 te Kloosterveen (gem. Smilde - Dr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas DIK. Dochter van Harmen (Harm) PIJTERS (de JONG (1820), de JONGE (1864)) (zie 92000) en Grietje Luiten KRIKKE (KRIKKEN (1864)) (zie 42486).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1849 te Smilde (Dr.) met Klaas Jans DIK (zie 133495).
 
99979    Wiekje Feddes de JONG, dienstmeid (1837), geboren op 26-10-1812 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Fedde JACOBS (de JONG (1812), de JONGE (1831)) (zie 91953) en Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-09-1837 te Steenwijkerwold met Luite Roelofs KRUITHOF, 25 jaar oud (zie 99984).
 
115085    Wiepkjen Martens de JONG, geboren ca 1819 te Nieuwehorne, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Marten Willems de JONG (zie 115086) en Antje Tjibbes KERKHOF (zie 115087).
Gehuwd op 23-07-1855 te Opsterland (Fr.) met Gerrit Alberts MEESTER, 34 jaar oud (zie 115083).
 
112062    Wietske Jans de JONG, dienstmeid (1892), geboren ca 1862 te Giethoorn, dochter van Jan Willems de JONG (zie 112063) en Jantje Gerrits DAM (zie 112064).
Gehuwd op 26-11-1892 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Gerards PRINS (zie 112026). {Hij was eerder gehuwd op 02-05-1867 te Oldemarkt met Maria Jans MULDER (zie 112025).}
 
45154    Wijbren Hotzes de JONG, blikslagersknecht (1826), geboren op 11-09-1804 te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Zoon van Hotze Goitzens de JONG (zie 45155) en Claaske WIJBRENS (zie 45156).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1826 te Sneek (Fr.), beide geboren te Sneek (Fr.). Echtgenote is Klaasje Andries' JONGEBLOED, 24 jaar oud (zie 45130).
 
97985    Wijger Jochems de JONG, geboren ca 1826 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Jochum Rinkes de JONG (zie 39326) en Geesje Jans RUITER (zie 39325).
Gehuwd op 18-03-1854 te AEngwirden (Fr.) met Geertje Kornelis' ten HOEVE (zie 97984).
 
110309    Wijpkjen Uilkes de JONG, winkeliersche (1848), landbouwersche (1855), geboren op 01-12-1797 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-12-1797 te Tjalleberd, overleden op 26-04-1883 om 22:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 85-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen Harmens DAM. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Zij werd op 07-05-1820 te Terband (gem. AEngwirden), samen met haar man Harmen Harmens DAM, na gedane Geloofsbelijdenis, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde in 1823 (overlijden zoon Uilke-1) in het huis No. 31-A te Tjalleberd. Zij woonde in 1826 (overlijden moeder) te Tjalleberd. Zij woonde in 1848 (overlijden man) te Tjalleberd. Zij woonde in 1855 (overlijdens vader) te Tjalleberd. Dochter van Uilke MARTENS (de JONG (1818)) (zie 21546) en Janke (Jouke) HAIJES (zie 127130).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-03-1818 te AEngwirden (Fr.) met Harmen Harmens DAM (zie 117738).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
101413    Wijtske Fokkes de JONG, overleden voor 1866.
Gehuwd voor 1866 met Girbe Ottes van der SCHAAF (zie 101412). {Hij is later gehuwd op 13-01-1866 te Schoterland (Fr.) met Geertje Harmens de WILDE, 26 jaar oud (zie 101401).}
 
62711    Wijtske Gerkes de JONG, geboren ca 1869 te Sneek (Fr.), dochter van Gerke de JONG (zie 62712) en IJke FABER (zie 62713).
Gehuwd op 01-11-1894 te Kampen met Jan Alberts SCHUTTE (zie 62710).
 
52675    Wijtske Teijes de JONG, geboren op 26-03-1797 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-05-1797 te Tjalleberd. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij werd op 15-05-1818 te Terband, samen met haar man Gerrit Sijmens DAM, naar gedane Geloofs Belijdenis ingeschreven als lidmaat (Hervormd); Zij woonden toen te Luinjeberd (gem. AEnwirden). Dochter van Teije HARMENS (de JONG (1818)) (zie 52676) en Ykke JACOBUS (zie 66974).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-01-1818 te AEngwirden (Fr.) met Gerrit Sijmons DAM (zie 39344). {Hij is later gehuwd op 06-08-1853 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Gertje Jelmers (Geertje Melis) van der HOEK, 40 jaar oud (zie 89822), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
30520    Willem Adrianus' de JONG, arbeider (1867), geboren ca 1844 te Steenwijkerwold, zoon van Adrianus de JONG (zie 30521) en Cornelia Maria Jacobs LANGENBERG (zie 30522).
Gehuwd op 15-06-1867 te Steenwijkerwold. Beide geboren te Steenwijkerwold / 1 kind gewettigd. Echtgenote is Jennigje Arends HETEBRIJ (zie 30519).
 
112065    Willem Jans de JONG.
Gehuwd met Jantje Jans KRAAK (zie 112066).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willems (zie 112063).

97971    Willem Lammerts de JONG, visscher (1821), geboren ca 1794 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in januari 1712 (reg.naamsaanneming Haskerland) met zijn beide ouders en zijn zus Jebbegien te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1821 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske; hij verklaarde toen "niet te kunnen schrijven". Zoon van Lammert WILLEMS (de JONG (1821)) (zie 97972) en Carsje LIEUWES (LUWES (1788)) (zie 97973).
Gehuwd op 18-08-1821 te Haskerland (Fr.) met Trijntje Jacobs CROES, 21 jaar oud (zie 97968).
 
142499    Willemtje Roelofs de JONG, geboren ca 1821 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Roelof Hendriks de JONG en Wenke JANS.
Gehuwd op 08-05-1842 te Ooststellingwerf (Fr.) met Foppe Pieters DUURSMA (zie 142498).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67963    Wisse Rienks de JONG, korporaal (1815,1821), sergeant (<1838), geboren op 02-08-1790 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 13-09-1838 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.) op 48-jarige leeftijd, als partner van Maria Jan[s] BOCK. Hij woonde in 1805 (doop zusjes en broer) in de Leeuwte op het Land van Vollenhove. Hij verkocht in 1815 zijn 1/5 erfdeel in het huis No. 126 te Bovenknijpe. De koper was Pieter Beenes BROUWER die er fl.327,- voor betaalde. Zoon van Rienk (Rink) WISSES (WESSELS (1806), de JONG (1816), de JONGE (1886)) (zie 67962) en Stijntjen JOCHEMS (DRAGT (1821)) (zie 24280).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-09-1821 te Coevorden (Dr.) met Maria Jans BOK (BOCK (1838)), 25 jaar oud (zie 71911).
 
115217    Wolter Geerts de JONG, geboren op 23-07-1835 om 15:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 07-09-1839 om 03:00 uur te ten huize van zijn ouders met No. 42 [staande] te Tjalleberd op 4-jarige leeftijd, zoon van Geert (Gerrit) JANS (de JONGE (1808), de JONG (1818), PIJLMAN (1834)) (zie 115181) en Roelofjen Hendriks van SWOLLE (van ZWOLLE (1808), van ZWOL (1812)) (zie 100953).
 
77173    Wopke Beernts de JONG, koopman (1872), geboren ca 1844 te Dokkum (Fr.), zoon van Beernt Geerts de JONG (zie 77174) en Rinske Wopkes DOUMA (zie 77175).
Gehuwd op 11-05-1872 te Steenwijkerwold met Antje Johannes' BAIJLÉ, 30 jaar oud (zie 77157).
 
50635    Wytze Roelofs de JONG, arbeider (<1839), overleden voor 1839 te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Geertje Gooitsens HARTSTRA (zie 50636).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
72189    Ynze EILES de JONG, arbeider (1821). Hij woonde in 1821 (huwelijk zoon Eile) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Leena Jans van HOUTEN (zie 72190).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151274    zoon de JONG, geboren op 17-08-1827 te Zwollerkerspel, "levenloos geboren", overleden op 17-08-1827 te Zwollerkerspel, 0 dagen oud, zoon van Jacob ARRIES (de JONGE (1819), de JONG (1827)) (zie 49627) en Janna Hendriks TUIN (zie 15745).
 
69893    Aafje JONGBLOED.
Gehuwd met Sietse WIERDA (zie 69892).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Sietses (zie 69891).

45135    Aaltje Andries' JONGBLOED, geboren op 04-05-1819 om 03:00 uur te Sneek (Fr.) (aangifte door: Johannes OUENDAG (58 jaar, meester hoedemaker) en Jan DEKKER (30 jaar, meester kleermaker)), dochter van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
 
84988    Aaltje Cornelis' JONGBLOED, geboren ca 1852 te Steenwijkerwold, overleden op 14-10-1854 te Steenwijkerwold, dochter van Cornelis Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1845)) (zie 30526) en Cornelisje Jans MULDER (zie 84986).
 
25511    Aaltje Pieters JONGBLOED, geboren ca 1816 te Blokzijl, dochter van Pieter Hendriks JONKBLOET (zie 25507) en Willemina Berents SCHUURMAN (zie 15018).
Gehuwd op 22-08-1840 te Blokzijl met Barend MIETES (zie 25512).
 
138123    Aaltje Pieters JONGBLOED, geboren ca 1822 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), overleden op 07-04-1860 om 22:00 uur te in het huis No. 91 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), [overleden in het kraambed]; als echtgenoot[e] van Jacob van der SCHOOT; nalatende vijf zoons en drie dochters. Zij woonde in 1843 (bij haar huwelijk) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Pieter Pieters JONGBLOED (zie 138121) en Zwaantje Aukes KAT (zie 138122).
Gehuwd op 17-11-1843 te Ooststellingwerf (Fr.) met Jacob IJdes van der SCHOOT, 22 jaar oud (zie 142435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jakobs (zie 142486).
   2.  Pieter Jakobs (zie 142496).
   3.  Trijntje Jacobs (zie 142500).
   4.  Ide Jacobs (zie 142487).
   5.  Auke Jacobs (zie 142488).
   6.  Wijbe Jacobs (zie 142489).
   7.  zoon (zie 142490).
   8.  Anne Jacobs (zie 142491).
   9.  Aaltje Jacobs (zie 142492).

45164    Andries Cornelis' JONGBLOED, koopman (1860,<1880), geboren op 13-02-1829 om 22:00 uur te Sneek (Fr.), overleden op 09-09-1880 om 18:00 uur te huis no. 272 in Sneek (Fr.) op 51-jarige leeftijd, als echtenoot van Jeltje WIARDA. Hij woonde in 1860 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Zoon van Cornelis Andries' JONGBLOED (zie 45129) en Maijke Abes (Marijke) ZIJLSTRA (zie 45143).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-06-1860 te Baarderadeel (Fr.). Hij geboren te Sneek, zij geboren te Bozum (Fr.) met Jeltje Hijltjes WIARDA (zie 45165).
 
45168    Andries Piers JONGBLOED, geboren 00-04-1845 te Sneek (Fr.), overleden op 31-08-1846 om 10:00 uur te huis no. 16 in Wijk 6 in Sneek (Fr.), zoon van Pier Andries JONGBLOED (zie 45153) en Rinske Atses van den DAM (zie 45157).
 
45160    Anne Andries' JONGBLOED, schipper (1849), geboren op 14-03-1817 om 22:00 uur te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1849 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Zoon van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-02-1849 te Sneek (Fr.), beide geboren te Sneek (Fr.). Echtgenote is Francina Tjerks BLEEKER (zie 45161).
 
133239    Annigje Berends JONGBLOED, dienstmeid (1891), geboren op 05-06-1865 te Steenwijkerwold, dochter van Berend Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1868)) (zie 76511) en Grietje Alberts WINTERS (zie 120043).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-01-1891 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenoot is Klaas Alberts de BOER, 33 jaar oud (zie 117654). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1884 te Oldemarkt met Roelofje Klazes ALTEN, 24 jaar oud (zie 132709). Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-07-1894 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Jans GEERTS, 25 jaar oud (zie 133240).}
 
76153    Antje Pieters JONGBLOED, arbeidster (1877), geboren ca 1838 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Pieter Pieters JONGBLOED en Zwaantje Aukes KATS, die huwden op 30-12-1821 te Ooststellingwerf (Fr.) (hij geboren te Makkinga (gem. Ooststellingwerf), zij geboren te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.)). Zij woonde in 1877 (bij zijn 1e huwelijk) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Pieter Pieters JONGBLOED (zie 138121) en Zwaantje Aukes KAT (zie 138122).
Gehuwd op 12-05-1877 te Ooststellingwerf (Fr.) met Sake Johannes' van VEEN, 39 jaar oud (zie 76152). {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 29-10-1886 te Ooststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Margje Hendriks ter SCHUUR, 40 jaar oud (zie 76136).}
 
25519    Barend Pieters JONGBLOED, schoenmaker (1849), geboren ca 1822 te Blokzijl, zoon van Pieter Hendriks JONKBLOET (zie 25507) en Willemina Berents SCHUURMAN (zie 15018).
Gehuwd op 21-09-1849 te Blokzijl met Antje Abrahams HULZEBOOM (zie 25520).
 
99678    Berend Jans JONGBLOED, arbeider (1914), geboren ca 1891 te Steenwijkerwold, zoon van Jan JONGBLOED (zie 99679) en Mensje van ESSEN (zie 99680).
Gehuwd op 16-05-1914 te Steenwijk met Grietje Egberts ELEVELD, 31 jaar oud (zie 99664).
 
76511    Berend Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1868)), landbouwer (1851), arbeider (1861,1865,1868,1877), geboren ca 1825 te Steenwijkerwold, zoon van Roelof KORNELIS (WESTERGA (1812), JONGBLOED (1815)) (zie 76512) en Aaltjen (BERENDS (1815), BROMMER (1826)) (zie 76513).
Gehuwd (1) op 19-04-1851 te Steenwijkerwold met Antje Jans BULT (BULTSMA (1860)), 27 jaar oud (zie 76508).
Gehuwd (2) op 15-03-1861 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Alberts WINTERS (zie 120043).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Annigje Berends (zie 133239).
   3.  Stijntje Berends JONGEBLOED (zie 140643).

45129    Cornelis Andries' JONGBLOED, schippersknegt (1825), schipper (1828,1829,1851), geboren op 05-07-1800 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-07-1800 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 21-10-1877 om 21:30 uur te in het huis No. 770 te Sneek (Fr.) op 77-jarige leeftijd, als echtgenoot van Fokeltje Jakobs GLASTRA, [eerder] weduwnaar van Maijke Abes ZIJLSTRA. Hij woonde in 1828 (bij zijn 1e huwelijk) te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1851 (overlijden schoonvader) te Sneek. Hij woonde in 1870 (bij zijn 2e huwelijk) te Sneek. Zoon van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-04-1828 te Sneek (Fr.) (getuige(n): zijn ouders, haar vader en vier andere mensen) met Maijke Abes (Marijke) ZIJLSTRA, 24 jaar oud (zie 45143). Zij kregen tussen 1829 en 1840 te Sneek (Fr.) vijf kinderen, genaamd: Andries, Meinskjen, Abe, Pietje, Riemke (dochter). Meinskjen huwde in 1859 te Sneek met Jelle Abels POT en overleed in 1918 te Leeuwarden (Fr.), als zijn weduwe, wonende te Huizum (gem. Leeuwarderaqdeel - Fr.). Abe huwde in 1862 te IJlst (Fr.) met Catrina Pieters de JONG en huwde in 1878 te Sneek met Baukje Franzes SIJBRANDIJ. Pietje overleed met 33 jaar te IJlst, ongehuwd. Riemke huwde in 1863 te Sneek met Pieter Pieters de JONG.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 17-03-1870 te Opsterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Fokeltje Jacobs GLASTRA (zie 45145).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andries Cornelis' (zie 45164).

101751    Cornelis Jans JONGBLOED, voerman (1911), geboren op 06-10-1874 te Steenwijkerwold, overleden op 30-04-1953 te Steenwijkerwold op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Maria Cornelia van GAALEN. Zoon van Jan Cornelis' JONGBLOED (zie 84987) en Mensje Hendriks van ESSEN (zie 101750).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15-04-1911 te Steenwijkerwold met Maria Cornelia Hendriks van GAALEN (van GALEN (1892)), 38 jaar oud (zie 101754). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-10-1891 te Steenwijkerwold met Anne Josephs ZWAGA (ZWAGE (1911)), 25 jaar oud (zie 101757).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30526    Cornelis Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1845)), arbeider (1840,1843,1845,1858), geboren op 30-10-1815 te Steenwijkerwold, overleden op 31-07-1858 te Steenwijkerwold op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van Kornelisje MULDER. Zoon van Roelof KORNELIS (WESTERGA (1812), JONGBLOED (1815)) (zie 76512) en Aaltjen (BERENDS (1815), BROMMER (1826)) (zie 76513).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1840 te Steenwijkerwold met Cornelisje Jans MULDER, 21 jaar oud (zie 84986).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Cornelis' (zie 101743).
   2.  Jan Cornelis' (zie 84987).
   3.  Berend Kornelis' JONGEBLOED (JONGBLOED (1870)) (zie 145204).
   4.  Aaltje Cornelis' (zie 84988).
   5.  Annigje Cornelis' JONGEBLOED (JONGBLOED (1920)) (zie 142092).

101749    Cornelis Roelofs JONGBLOED, geboren op 03-06-1871 te Steenwijkerwold, overleden op 12-06-1871 te Wolterholten (gem. Steenwijkerwold), 9 dagen oud, zoon van Roelof Cornelis' JONGBLOED (zie 101743) en Maria Antonetta Rokus' de NEKKER (zie 101740).
 
145202    Cornelisje Berends JONGBLOED, geboren op 28-04-1870 te Steenwijkerwold, dochter van Berend Kornelis' JONGEBLOED (JONGBLOED (1870)) (zie 145204) en Jantje Jacobs KUPERUS (zie 145205).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1893 te Steenwijkerwold met Jan Jans WARDENIER, 23 jaar oud (zie 145197).
 
45132    Elisabeth Andries' JONGBLOED, geboren op 04-08-1805 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-09-1805 te Blokzijl (getuige(n): de moeder). Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Woudsend (gem. Wijmbritseradeel - Fr.). Dochter van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-06-1826 te Wijmbritseradeel (Fr.) (getuige(n): zijn moeder en haar ouders, en vier andere mensen (alle veldwachters)). Hij weduwnaar geboren te Tacozijl (gem. Gaasterland - Fr.), zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Jan Reinders Johannes' MULLER (zie 45139). {Hij was eerder gehuwd voor 1826 met Pietje Bernardus' BORNEMAN (zie 45142).}
 
45133    Geertje Andries' JONGBLOED, geboren op 30-11-1811 om 16:00 uur te Sneek (Fr.) (aangifte door: Gerben LAM (54 jaar, meester blikslager) en Sijbren GERBENS (42 jaar, jager)), dochter van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
 
40623    Geertje Jans JONGBLOED, geboren ca 1824 te Blokzijl, overleden op 20-12-1858 te Blokzijl, als echtgenote van Jan BUISMAN. Dochter van Jan JANS (Jan Johannes JONGBLOED (1823) (zie 33301) en Klaasje GRIJPSMA (ROESINK (1863), ROEZING (1863)) (zie 40626).
Gehuwd op 15-03-1851 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Jan Pieters BUISMAN, 43 jaar oud (zie 40622). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-09-1834 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Ariaantje Thomas' MEIRIK (MIJRINK (1834), MEIRINK (1834)), 29 jaar oud (zie 40071). Hij was eerder gehuwd op 36-jarige leeftijd op 20-01-1844 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Wietske Pieters ANKER, 41 jaar oud (zie 40390).}
 
63106    Geertruij JONGBLOED.
Gehuwd met Andries ZEPHAT (zie 63105).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJpe Andries' (zie 63104).

40636    Geertruij Jans JONGBLOED, overleden in 1887 te Kuinre, [N.B. Haar overlijdens was ingeschreven op de achternaam ROESINK; bij vonnis van de rechtbank te Zwolle dd. 09-07-1890 is dit in de akte gewijzigd in JONGBLOED], dochter van Jan JANS (Jan Johannes JONGBLOED (1823) (zie 33301) en Klaasje GRIJPSMA (ROESINK (1863), ROEZING (1863)) (zie 40626).
 
111271    Gerdiena Zwaneda JONGBLOED, winkeliersche (1825), geboren ca 1801 te Zutphen (Gld.). Zij woonde in 1825 (bij haar 2e huwelijk) te Meppel (Dr.). Dochter van Hendrik JONGBLOED (zie 111272) en Gesiena van BUUREN (zie 111273).
Gehuwd (1) voor 1825 met Jan RINKELAAR SLAGHUIS (zie 111274).
Gehuwd (2) op 09-11-1825 te Meppel (Dr.) (getuige(n): Arent van DIJK (haar zwager), Hendrik Abrahams ROELINK (haar zwager), Hendrik THOMAS (zijn broeder) en Evert VREEBURG (zijn zwager)), zij weduwe. Echtgenoot is Andries Jurjens TOMAS (THOMAS (1851)), 34 jaar oud (zie 111263).
 
108024    Gerrigje Hendriks JONGBLOED, geboren op 13-09-1803 te Zutphen (Gld.), dochter van Hendrik JONGBLOED en Gezina van BUREN. Overleden op 21-06-1850 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.) op 46-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Franciscus POLMAN]; laatst gewoond hebbende te Nieuwleusen.
Gehuwd met Franciscus POLMAN (zie 108023).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Gerhard Franciscus' (zie 108022).

34308    Grietje Hendriks JONGBLOED, geboren op 14-04-1854 te Blokzijl, dochter van Hendrik Pieters JONGBLOED (zie 35537) en Trijntje Klaassen SPITSE (zie 35536).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1882 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Jacob Johannes' de LANGE (zie 34307).
 
25515    Grietje Pieters JONGBLOED, naaister (1844), geboren ca 1814 te Blokzijl, overleden op 26-03-1850 te Blokzijl, als echtgenote van Jacobus BIJLEVELD; [overleden in het kraambed na de geboorte van een tweeling]. Dochter van Pieter Hendriks JONKBLOET (zie 25507) en Willemina Berents SCHUURMAN (zie 15018).
Gehuwd op 19-06-1844 te Blokzijl met Jacobus Jacobus' BIJLEVELD, 27 jaar oud (zie 25516). {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-10-1850 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Lammigje Dirks ZEEFAT (zie 37084). Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10-03-1859 te Blokzijl. Hij weduwnaar, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Jacobje Cornelis' PIERIK, 23 jaar oud (zie 37030).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
111272    Hendrik JONGBLOED, fabrikeur van wollen manufacturen (1825). Hij woonde in 1825 (huwelijk dochter Gerdiena Zwaneda) te Zutphen (Gld.).
Gehuwd met Gesiena van BUUREN (zie 111273).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152483    Hendrik Jans JONGBLOED, arbeider (1904), voerman (<1825), geboren op 19-12-1877 te Steenwijkerwold, overleden op 22-12-1925 te Zwolle op 48-jarige leeftijd, als echtgenoot van Elisabeth BRUINENBERG. Zoon van Jan Cornelis' JONGBLOED (zie 84987) en Mensje Hendriks van ESSEN (zie 101750).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Steenwijkerwold met Elisabeth Geerts BRUINENBERG, 26 jaar oud (zie 152480). {Zij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 26-09-1935 te Apeldoorn (Gld.), [hij weduwnaar, zij weduwe] met Hendrikus Hermannus Hendrikus' VERWEIJ, 58 jaar oud (zie 152484).}
 
35537    Hendrik Pieters JONGBLOED, schippersknecht (1852,1853,1854,1859), winkelier (1882), zeilmaker (1879,1884), geboren op 29-12-1824 te Blokzijl, zoon van Pieter Hendriks JONKBLOET (zie 25507) en Willemina Berents SCHUURMAN (zie 15018).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-01-1852 te Blokzijl met Trijntje Klaassen SPITSE (zie 35536).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hendriks (zie 135273).
   2.  Grietje Hendriks (zie 34308).
   3.  Pietertje Hendriks (zie 135124).

38554    Hendrikjen Pieters JONGBLOED, geboren ca 1820 te Blokzijl, overleden op 14-05-1872 te Blokzijl, als echtgenote van Johannes BOS. Dochter van Pieter Hendriks JONKBLOET (zie 25507) en Willemina Berents SCHUURMAN (zie 15018).
Gehuwd op 01-11-1855 te Blokzijl met Johannes Bertelds BOS (zie 38553).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
30527    Ieke Roelofs JONGBLOED, geboren op 23-10-1817 te Steenwijkerwold, dochter van Roelof KORNELIS (WESTERGA (1812), JONGBLOED (1815)) (zie 76512) en Aaltjen (BERENDS (1815), BROMMER (1826)) (zie 76513).
 
79455    IJpe Jans JONGBLOED, arbeider (1863), geboren ca 1840 te Blokzijl, zoon van Jan JANS (Jan Johannes JONGBLOED (1823) (zie 33301) en Klaasje GRIJPSMA (ROESINK (1863), ROEZING (1863)) (zie 40626).
Gehuwd op 16-10-1863 te Blokzijl met Luitjen Hendriks ZANDBERGEN (zie 79454).
 
45146    Jacob Andries JONGBLOED, schippersknecht (1834), geboren op 13-10-1807 te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1834 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Zoon van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1834 te Sneek (Fr.) (getuige(n): zijn ouders en vier andere mensen). Hij geboren te Sneek (Fr.), zij geboren te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Bregtje Murks BOERSTRA, 25 jaar oud (zie 45147).
 
45131    Jacob Andries' JONGBLOED, geboren op 08-10-1803 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 30-10-1803 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden voor 1808 te Blokzijl of Sneek (Fr.), zoon van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
 
63248    Jacob Murks JONGBLOED, godsdienstonderwijzer (1898), geboren ca 1871 te Koudum, zoon van Murk Jacobs JONGBLOED (zie 63249) en Trijntje AGES (zie 63250).
Gehuwd op 23-09-1898 te Hoorn (N.H.) met Jansje Jans de LANGE (zie 63247).
 
99679    Jan JONGBLOED, voerman (1914).
Gehuwd met Mensje van ESSEN (zie 99680).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84987    Jan Cornelis' JONGBLOED, arbeider (1873,1877,1898), voerman (1904,1911,<1919), geboren op 15-10-1843 te Steenwijkerwold, overleden op 28-08-1919 te Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 75-jarige leeftijd, als echtgenoot van Dina NIEUWENHUIS, [eerder] weduwnaar van Mensje van ESSEN. Zoon van Cornelis Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1845)) (zie 30526) en Cornelisje Jans MULDER (zie 84986).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 26-04-1873 te Steenwijkerwold met Mensje Hendriks van ESSEN (zie 101750).
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 24-09-1898 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Dina Jans NIEUWENHUIS (zie 101752). {Zij was eerder gehuwd op 22-05-1863 te Oldemarkt met Anne Jans BIJKER, 29 jaar oud (zie 84860).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
40634    Jeltje Jans JONGBLOED, winkelierster (<1903), geboren ca 1827 te Blokzijl, overleden op 01-06-1903 te Blokzijl, als weduwe van Willem KROOI. Dochter van Jan JANS (Jan Johannes JONGBLOED (1823) (zie 33301) en Klaasje GRIJPSMA (ROESINK (1863), ROEZING (1863)) (zie 40626).
Gehuwd op 20-05-1864 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Willem Lamberts KROOIJ (KROOI (1903)) (zie 40635).
 
40630    Johannis Jans JONGBLOED, arbeider (1856), geboren ca 1831 te Blokzijl, zoon van Jan JANS (Jan Johannes JONGBLOED (1823) (zie 33301) en Klaasje GRIJPSMA (ROESINK (1863), ROEZING (1863)) (zie 40626).
Gehuwd op 15-08-1856 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Elsje Hendriks KEMPEN (zie 40631).
 
120902    Keunigjen Andries' (Kunnigje) JONGBLOED (de JONG (1825)), geboren op 10-07-1814 om 11:00 uur te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 18-02-1825 te Steenwijkerwold op 10-jarige leeftijd, "overleden bevonden"; [mogelijk overleed zij, net als haar zus Aaltjen, in de watervloed van 04-02-1825]. Dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Jante (Jantje,Jantien) HENDRIKS (de ROO (1813), KIKKERT (1825)) (zie 66942).
 
84985    Lambert Roelofs JONGBLOED, arbeider (1855), veehouder (<1888), geboren op 03-10-1826 te Steenwijkerwold, overleden op 06-03-1888 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 61-jarige leeftijd, als partner van Hendrikje HOVINK. Zoon van Roelof KORNELIS (WESTERGA (1812), JONGBLOED (1815)) (zie 76512) en Aaltjen (BERENDS (1815), BROMMER (1826)) (zie 76513).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-04-1855 te Steenwijkerwold met Hendrikje Simens OVINGE (HOVINK (1888)), 29 jaar oud (zie 101744).
 
66950    Lammert Rutgers JONGBLOED, geboren op 06-12-1828 om 12:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Rutger LAMMERTS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1825)) (zie 66936) en Wijtske JOHANNES (BULT (1820), BULD (1821)) (zie 66939).
 
63249    Murk Jacobs JONGBLOED, koopman (1898).
Gehuwd met Trijntje AGES (zie 63250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45153    Pier Andries JONGBLOED, schippersknecht (1837), schipper (1846), geboren op 26-01-1814 te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1837 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.). Hij woonde in 1846 (overlijden zoon) in huis no. 16 in Wijk 6 in Sneek (Fr.). Zoon van Andries Kornelis' JONKBLOET (JONGBLOED (1796), JONGEBLOED (1802)) (zie 45114) en Pijtje Cornelis' (Pietje) de LOVER (zie 45111).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-08-1837 te Sneek (Fr.) (getuige(n): zijn ouders / haar moeder), beide geboren te Sneek. Echtgenote is Rinske Atses van den DAM, 23 jaar oud (zie 45157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138121    Pieter Pieters JONGBLOED, schoenmaker (1843), geboren ca 1794 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), [buiten echte geboren]; zoon van Aaltje WIEGERS. Hij woonde in 1843 (huwelijk dochter Aaltje) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd op 30-12-1821 te Ooststellingwerf (Fr.) met Zwaantje Aukes KAT, 28 jaar oud (zie 138122).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Pieters (zie 138123).
   2.  Antje Pieters (zie 76153).

135124    Pietertje Hendriks JONGBLOED, geboren op 17-01-1859 te Blokzijl, overleden op 25-07-1935 om 22:30 uur te Enschede op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter BOS. Zij woonde in 1889 (overlijden zoon Willem) in het huis No. 54 in de Groenestraat (Wijk 1) te Blokzijl. Dochter van Hendrik Pieters JONGBLOED (zie 35537) en Trijntje Klaassen SPITSE (zie 35536).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-01-1884 te Blokzijl met Pieter Willems BOS, 24 jaar oud (zie 135120).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
101743    Roelof Cornelis' JONGBLOED, arbeider (1871,<1875), geboren ca 1841 te Steenwijkerwold, overleden op 31-05-1875 te Wolterholten (gem. Steenwijkerwold), als partner van Maria Antoinetta de NEKKER. Zoon van Cornelis Roelofs JONGBLOED (JONGEBLOED (1845)) (zie 30526) en Cornelisje Jans MULDER (zie 84986).
Gehuwd op 13-05-1871 te Steenwijkerwold met Maria Antonetta Rokus' de NEKKER, 28 jaar oud (zie 101740). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-04-1876 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Meinen van ENS, 44 jaar oud (zie 148517). Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 16-11-1889 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Jans de BOER, 59 jaar oud (zie 56648).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Roelofs (zie 101749).

101758    Roelof Cornelis' JONGBLOED, geboren op 07-09-1911 te Steenwijkerwold, zoon van Cornelis Jans JONGBLOED (zie 101751) en Maria Cornelia Hendriks van GAALEN (van GALEN (1892)) (zie 101754).
 
135273    Wilhelmina Hendriks JONGBLOED, geboren op 18-01-1853 te Blokzijl, dochter van Hendrik Pieters JONGBLOED (zie 35537) en Trijntje Klaassen SPITSE (zie 35536).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-07-1879 te Blokzijl met Sake Jacobs KROEZE, 36 jaar oud (zie 135274).
 
31911    Grietje Jannes' JONGBLOET, geboren ca 1746, overleden 00-06-1781 te [buiten] Blokzijl, begraven op 04-07-1781 te de Begraafplaats in Baarlo. Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) in de Rietvink buiten Blokzijl.
Ondertrouwd op 12-05-1771 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 26-05-1771 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van Blokzijl [doch geboren te de Leeuwte], zij j.d. uit de Rietvink buiten Blokzijl. Echtgenoot is Geert Jakobs STAM, 28 jaar oud (zie 1521).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen Geerts (zie 40565).
   2.  Trijntje Geerts (zie 40578).
   3.  Ariaantje Geerts (zie 31916).
   4.  Jentje Geerts (zie 40607).

123436    Aaldert Jans de JONGE, geboren op 01-05-1811 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 19-05-1811 te Kuinre, overleden op 11-10-1859 te Kuinre op 48-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Hendriks de JONGE (zie 70026) en Welmoed Jans (Wilmoed) HEGERMAN (EEGERMAN (1800), EGERMAN (1801), HEGEMAN (1815), HEGEMANS (1900)) (zie 70027).
 
125347    Aaltje de JONGE (SCHOLTEN (1861)), dienstmeid (1883), geboren op 12-01-1861 te Steenwijk (aangifte door: de baker), buiten echte geboren; de natuurlijke vader niet bekend; dit kind werd erkend op 29-08-1867 te Steenwijk bij het huwelijk van haar moeder met Peter Lefferts de JONGE. Zij was toen 6 jaar oud. Overleden op 05-08-1950 te Steenwijk op 89-jarige leeftijd, als partner van Peter HEINEN. Zij woonde in 1923 (overlijden dochter Zwaantje) te Enschede. Dochter van Jantje Hendriks SCHOLTEN (zie 125343).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-01-1883 te Steenwijkerwold met Pieter Remmelts HEINEN (zie 125348).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
105080    Aaltje de JONGE, overleden voor 1844.
Gehuwd met Jan Harms WIND (zie 105066). {Hij was eerder gehuwd op 42-jarige leeftijd op 25-07-1844 te Smilde (Dr.) met IJke Gurbes van BOVEN, 24 jaar oud (zie 105079).}
 
120891    Aaltje Andries' de JONGE, geboren 00-10-1840 te Oldemarkt, overleden op 29-09-1841 te Steenwijkerwold, dochter van Andries RUTGERS (JONGBLOED (1811), JONGEBLOED (1813), de JONG (1822), de JONGE (1825)) (zie 66910) en Antje Jacobs BOONSTRA (BOON (1827)) (zie 66948).
 
106356    Aaltje Berends de JONGE, geboren op 20-10-1836 te Avereest, dochter van Berent PIETERS (de JONGE (1817), de JONG (1858)) (zie 91822) en Jantjen Jans MENGER (zie 106336).
 
57925    Aaltje Bertelds de JONGE, geboren op 11-05-1820 te Zwartsluis, dochter van Berteld de JONGE (schipper - 1846) en Trijntje HEIMEN. Overleden voor 1864 te ZWartsluis, als echtgenote van Andries van RAALTE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1846 te Zwartsluis met Andries Jans van RAALTE, 25 jaar oud (zie 57924). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25-07-1868 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Rijks BOSMA (zie 131463).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Andries' (zie 57923).

115214    Aaltje Geerts de JONGE, geboren op 25-02-1828 om 06:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 08-09-1907 om 05:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 79-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Geert (Gerrit) JANS (de JONGE (1808), de JONG (1818), PIJLMAN (1834)) (zie 115181) en Roelofjen Hendriks van SWOLLE (van ZWOLLE (1808), van ZWOL (1812)) (zie 100953).
 
117524    Aaltje Harmens de JONGE, geboren op 11-07-1839 om 17:00 uur te in het huis van haar ouders [met] No. 76 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Harm (Harmen) ROELOFS (de JONGE (1817), de JONG (1823)) (zie 61046) en Geertjen Timens KLOMP (zie 130003).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1865 te Haskerland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenoot is Pieter Pieters de WITH, 35 jaar oud (zie 117507). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-05-1859 te Schoterland (Fr.) met Sijke Bonnes DIJKSTRA (zie 117520).}
 
125353    Aaltje Hendriks Jans de JONGE, geboren op 11-08-1911 te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen), dochter van Jan Peters de JONGE (zie 125346) en Hendrika Johanna Anthonie's EVERS (zie 125349).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-08-1932 te Steenwijkerwold met Wietze Jan IJnze Ates HAARSMA (zie 125358). Zij huwde samen met haar zus Jantje Catharina.
 
38360    Aaltje Jans de JONGE (de JONG (1880)), arbeidster (1868,1875), geboren ca 1814 te Wetering (gem. Steenwijkerwold) / Opsterland (Fr.), [N.B. volgens de huwelijksakte geboren te Wetering (gem. Steenwijkerwold), volgens de overlijdensakte geboren te Opsterland (Fr.)], overleden op 04-05-1872 te Verlaat (gem. Steenwijkerwold), als echtgenote van Thomas ter HEIDE. Dochter van Jan RUTGERS (JONGBLOED (1811), de JONGE (1832), de JONG (1835)) (zie 38361) en Aaltje Alles WAGT (OLLES (1820), de WAGT (1826)) (zie 128656).
Gehuwd op 14-06-1832 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Muggenbeet (onder Steenwijkerwold), zij geboren te Wetering (gem. Steenwijkerwold). Echtgenoot is Tomas Klaassen ter HEIDE (ter HEIJDE (1833)), 21 jaar oud (zie 25563).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
37515    Aaltje Jans de JONGE, geboren ca 1833 te Giethoorn, overleden op 21-02-1898 te Giethoorn, als weduwe van Wolter Koops DROST, [eerder weduwe van Albert BROER], dochter van Jan TIJMENS (de JONGE (1827)) (zie 37295) en Grietje Harms SCHREUR (zie 37500).
Gehuwd (1) op 26-01-1854 te Giethoorn. Hij weduwnaar, beide geboren te Giethoorn. Echtgenoot is Albert Jans BROER, 37 jaar oud (zie 37516). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-11-1846 te Giethoorn, beide geboren te Giethoorn. Echtgenote is Marrigje Jans MAAT (zie 37519).}
Gehuwd (2) op 17-07-1872 te Giethoorn. Zij weduwe, beide geboren te Giethoorn. Echtgenoot is Wolter Koops DROST (zie 37520).
 
37509    Aaltje Jans de JONGE, geboren ca 1837 te Giethoorn, overleden op 10-01-1839 te Giethoorn, dochter van Jan TIJMENS (de JONGE (1827)) (zie 37295) en Grietje Harms SCHREUR (zie 37500).
 
45591    Aaltje Jans de JONGE, geboren ca 1843 te Oldemarkt, dochter van Jan Hendriks de JONGE (de JONG (1859)) (zie 55680) en Klaasjen Gerrits JONKER (zie 48753).
Gehuwd op 02-11-1860 te Oldemarkt met Cornelis Jans de WAGT, 24 jaar oud (zie 134570).
 
144938    Aaltje Jans de JONGE, dienstmeid (1886), geboren op 29-09-1864 te Steenwijkerwold, overleden op 28-04-1928 om 01:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert SCHAAP. Zij woonde in 1923 (huwelijk dochter Garrigje) te Nieuwebrug, [onder Haskerdijken in de gem. Haskerland (Fr.)]. Dochter van Jan Willems de JONGE (zie 35836) en Marrigje Coenraads (Margje) OOST (zie 35835).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-12-1886 te Oldemarkt met Albert Wolters SCHAAP, 22 jaar oud (zie 144937).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiegertje Alberts (zie 144939).
   2.  Oene Alberts (zie 144940).
   3.  Margje Alberts (zie 144941).
   4.  Jan Alberts (zie 144942).
   5.  Garrigje Alberts (zie 144936).
   6.  Jeltje Alberts (zie 144943).

123262    Aaltje Jans de JONGE, overleden voor 1868. Zij kreeg in 1836 te Steenwijkerwold een zoon Berend; zij was toen ongehuwd.
Kind:
   1.  Berend de JONGE (zie 123261).

147904    Aaltje Netterts de JONGE, geboren ca 1840 te Avereest, overleden op 07-07-1918 te Heerde (Gld.), als weduwe van Hendrik STELLINGWERF. Zij woonde in 1860 (bij haar huwelijk) te Avereest. Dochter van Nettert Klasen de JONGE (zie 28047) en Margje Berends BENTINK (zie 28048).
Gehuwd op 23-03-1860 te Smilde (Dr.) met Hendrik Sjoerds STELLINGWERF, 29 jaar oud (zie 147903).
 
35996    Aaltjen Andries' de JONGE, geboren op 13-05-1803 te Kalenberg [onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 19-06-1803 te Oldemarkt of Paaslo (getuige(n): de moeder), overleden op 06-12-1882 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 79-jarige leeftijd, als echtgenote van Jannes VAARTJES. Dochter van Andries Hendriks de JONGE (BREUR (1814)) (zie 35973) en Hendrikjen Lamberts TIMMERMAN (zie 35971).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-11-1838 te Oldemarkt. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Jannis Alberts VAARTJES, 25 jaar oud (zie 47951).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jannes' (zie 123321).

31576    Aaltjen Franken de JONGE, dienstmeid (1854), geboren ca 1832 te Wanneperveen, overleden op 21-06-1885 te Wanneperveen, als echtgenote van Wolter VELDKAMP. Dochter van Franke Jans de JONGE (zie 27953) en Annegjen ARENTS (WOLF (1835)) (zie 23370).
Gehuwd op 07-10-1854 te Wanneperveen. Beide geboren te Wanneperveen . Echtgenoot is Wolter Dirks VELDKAMP, 37 jaar oud (zie 31577). Zij zijn volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Jan Franken de JONGE en Meensien Hendriks MASTEBROEK. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1843 te Wanneperveen met Trijntje Roelofs STUMMEL, 23 jaar oud (zie 31580).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Wolters (zie 63055).
   2.  Annigje Wolters (zie 63059).
   3.  Aaltje Wolters (zie 63052).
   4.  Aaltje Wolters (zie 63053).
   5.  Hendrik Wolters (zie 63054).
   6.  Aaltje Wolters (zie 63063).
   7.  Femmmigje Wolters (zie 63067).

21980    Aaltjen Jans de JONGE, veehoudersche (1830,1836,1841,1845,1850,1851), geboren te Wanneperveen, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1779 te Wanneperveen als dochter van Jan de JONGE en Geertje de JONGE; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 28-02-1779 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Jans LOK, haar tante), overleden op 06-12-1855 om 22:00 uur te in het huis No. 233 (Wijk C) te Wanneperveen op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Thijs' SLAGTER. Zij woonde in 1826 (overlijden man) in het huis No. 296 in de Westerkluft van Wanneperveen. Zij woonde in 1850 (bevolk.reg.Wanneperveen (1850-1860)) met haar zoon Hendrik en Klaas in het huis No. 253 gelegen te Schutsloot en Zandbeld in Wanneperveen; later in het huis No. 233 aldaar. Dochter van Jan KEESSEN (de JONGE (1774)) (zie 21969) en Geertjen Jans LOK (zie 17763).
Ondertrouwd op 01-03-1805 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-03-1805 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan THIJS (SLAGTER (1826)), 26 jaar oud (zie 24503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Jans SLAGTER (zie 27978).
   2.  Jan JANS (SLAGTER (1836)) (zie 29003).
   3.  Trijntjen Jans SLAGTER (zie 29004).
   4.  Klaas Jans SLAGTER (zie 81065).
   5.  Hendrik Jans SLAGTER (zie 90566).
   6.  Klaas Jans SLAGTER (zie 81070).

44781    Aaltjen Pieters de JONGE, geboren op 03-12-1812 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 25-12-1812 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), dochter van Pieter Hendriks de JONGE (zie 40452) en Sijtje Stevens VONK (zie 34952).
 
22521    Aaltjen Roelofs de JONGE, geboren ca 1820 te Wanneperveen, overleden op 07-07-1882 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Gerrit HUISMAN. Dochter van Roelof Nettert de JONGE (zie 22522) en Jantjen Jans SLAGTER (zie 22523).
Gehuwd op 17-04-1844 te Ambt Vollenhove, 2 kinderen gewettigd met Gerrit Bartelds HUISMAN (zie 22520). {Hij is later gehuwd op 07-08-1884 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jentien Willems LOK (zie 27031).}
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
23268    Aartje Antonie de JONGE, geboren ca 1861 te Ambt Vollenhove, overleden voor 1893, dochter van Antonie Jans de JONGE (zie 23244) en Lammigjen Frederiks KROEK (zie 23245).
Gehuwd op 30-05-1884 te Blokzijl met Willem Derks van der VEGT (zie 23269). {Hij is later gehuwd op 24-09-1893 te Blokzijl, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Trijntje Pieters KUIPER (zie 59179).}
 
136237    Abraham Berends de JONGE, geboren ca 1837 te Steenwijk, overleden op 22-12-1852 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), zoon van Beerent JACOBS (de JONGE (1830)) (zie 81855) en Everdiena Abrams (Dientje) BEVERWIJK (zie 81830).
 
127303    Adriaan Adriaans de JONGE (de JONG (1898)), geboren ca 1846 te Tholen (Zld.), zoon van Adriaen Clements de JONGE (arbeider - 1830) en Jozina Jans ARENDS (dienstmeid - 1830), die huwden op 12-05-1830 te Tholen (Zld.) (hij geboren te Hontenisse (op Zeeuws-vlaanderen - Zld.), zij geboren te Poortvliet (op Tholen)).
Gehuwd op 15-11-1873 te Weststellingwerf (Fr.) met Sjoukje Pieters OOST (zie 127304).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Adriaans de JONG (zie 127302).

141629    Albert Derks de JONGE, arbeider (1886), geboren ca 1860 te Wanneperveen, zoon van Derk Franken de JONGE (zie 31584) en Jennetje Alberts (Jentje) BAAS (zie 31585).
Gehuwd op 11-06-1886 te Wanneperveen met Geertje Geerts STAM, 23 jaar oud (zie 141628). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-04-1890 te Wanneperveen met Lubbert Hendriks LASSCHE, 32 jaar oud (zie 141630). Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-11-1894 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Lambert Meinen MENGER, 33 jaar oud (zie 141616).}
 
31521    Albert Franken de JONGE, boerenknecht (1851), geboren ca 1825 te Wanneperveen, overleden op 05-04-1900 te Schutsloot (gem. Wanneperveen), als echtgenoot van Gezina DOZEMAN. Zoon van Franke Jans de JONGE (zie 27953) en Annegjen ARENTS (WOLF (1835)) (zie 23370).
Gehuwd op 25-04-1851 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Staphorst. Echtgenote is Gezina Roelofs DOZEMAN (zie 31520).
 
132087    Albert Franken de JONGE, visscher (1917), geboren op 05-10-1889 te Wanneperveen, zoon van Franke Jacobs de JONGE (zie 42622) en Aaltje Roelofs KLAVER (zie 42623).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-05-1917 te Wanneperveen met Jantje Klaassen de JONGE (zie 132099).
 
133740    Albert Jochems de JONGE, geboren op 04-12-1858 te Oldemarkt. Hij woonde in 1904 (bij zijn huwelijk) te Zandvoort (N.H.). Zoon van Jochem ALBERTS (de JONGE (1856), de JONG (1894)) (zie 39496) en Maartjen Timens KOK (zie 115500).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Amsterdam, zij weduwe. Echtgenote is Maria Cornelis' ZONDERVAN (zie 133744). {Zij was eerder gehuwd op 05-02-1879 te Nieuwer-Amstel (N.H.) met Pieter Janse TRA (zie 133747).}
 
69855    Albert Roelofs de JONGE, turfmaker (1904), geboren ca 1881 te Oldemarkt, zoon van Roelof Hendriks de JONGE (zie 56583) en Trijntje Alberts VAARTJES (zie 56584).
Gehuwd op 27-02-1904 te Steenwijkerwold met Grietje Jacobs van BEEK (zie 69854).
 
147616    Albert Stevens de JONGE, stalhouder (1889), veehouder (<1922), geboren op 14-03-1855 te Blokzijl, overleden op 07-03-1922 te Blokzijl op 66-jarige leeftijd, als partner van Klaaske NAUTA. Zoon van Steven Pieters de JONGE (zie 34949) en Trijntjen Lucas' MULDER (zie 34950).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-04-1889 te Blokzijl met Klaaske Pieters NAUTA (zie 147630).
 
81208    Albertje Jacobs de JONGE.
Gehuwd met Roelof Teunis' BOELINK (zie 81204).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35973    Andries Hendriks de JONGE (BREUR (1814)), boer (1815,1820,<1825), geboren op 03-04-1758 te Kalenberg [onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 09-04-1758 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 18-05-1825 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikjen Lammerts TIMMERMAN. Zoon van Hendrik HENDRIKS (BEKKER (1763), de JONGE (1770)) (zie 35982) en Grietjen (Geertjen) JANS (KUIPER (1763)) (zie 35983).
Ondertrouwd op 27-01-1788 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw ook op 27-01-1788; [te Blokzijl:] met attestatie naar de Oude Mark. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 17-02-1788 te Oldemarkt (N.G.). Hij j.m. te Calenberg, zij j.d. in 't Nederland. Echtgenote is Hendrikjen Lamberts TIMMERMAN, 22 jaar oud (zie 35971). Hij en [zijn broer] Jan huwden op dezelfde dag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigjen Andries' (Gerritje) (de JONG (1813)) (zie 35990).
   2.  Grietjen ANDRIES (BREUR (1814), de JONGE (1826)) (zie 35988).
   3.  Neeltjen Andries' (zie 35974).
   4.  Lambert Andries' (zie 36004).
   5.  Lambert Andries' (zie 35978).
   6.  Geesjen Andries' (zie 35984).
   7.  Aaltjen Andries' (zie 35996).
   8.  Hendrikje Andries' (zie 35992).

38363    Andries Hendriks de JONGE, boer (1815).
 
47820    Andriesjen Lamberts de JONGE, geboren ca 1826 te [Kalenberg te] Oldemarkt, overleden op 16-04-1897 te Oldemarkt, als partner van Jannes LOK. Zij woonde in 1829 (bron: bevolkingsregister Oldemarkt, 1829 - pag.66) met haar beide ouders in het huis nr. 12a te Kalenberg, onder Oldemarkt. Dochter van Lambert Andries' de JONGE (zie 35978) en Marrigjen LAMMERTS (van der MOLEN (1820)) (zie 35979).
Gehuwd op 07-04-1846 te Oldemarkt met Jannes HENDRIKS Jans LOK (zie 47819).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Jannes' (zie 59212).
   2.  Jan Jannes' (zie 149200).

43710    Anna Barbara Jans de JONGE, geboren ca 1833 te [St.Jans Klooster te] Ambt Vollenhove, overleden op 21-06-1864 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Teunis ZANDBERGEN. Dochter van Jan Willem Daniels de JONGE (zie 15827) en Hendrikje Teunis' de RUITER (zie 15481).
Gehuwd op 26-02-1858 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar; met dispensatie bij KB dd. 03-11-1857. Echtgenoot is Teunis Jans ZANDBERGEN (zie 42133). {Hij was eerder gehuwd op 22-11-1852 te Ambt Vollenhove met Magdalena Jans de JONGE (zie 57790). Hij is later gehuwd op 16-03-1865 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Johanna Jans van der WIJK (zie 42109).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Teunis (zie 43708).
   2.  Hendrikje Teunis' (zie 43739).
   3.  Jan Teunis' (zie 43709).

53884    Anna Christina Hendriks de JONGE, geboren op 14-06-1867 te aan boord van het schip [van haar ouders, genaamd: "Vrouwe Naatje", liggend in de haven te Maassluis (Z.H.), overleden op 12-12-1867 te Amsterdam, 181 dagen oud, "de ouders wonende te Blokzijl.", dochter van Hendrik Jans de JONGE (zie 53858) en Naatje Heinen ZWART (zie 53859).
 
53886    Anna Christina Hendriks de JONGE, geboren 00-05-1870 te Hellevoetsluis (Z.H.), overleden op 27-08-1870 te Amsterdam, "de ouders wonende te Blokzijl.", dochter van Hendrik Jans de JONGE (zie 53858) en Naatje Heinen ZWART (zie 53859).
 
52783    Anna Geerts de JONGE, geboren ca 1822 te Oldemarkt, overleden op 07-12-1892 te Kalenberg (gem. Oldemarkt), als echtgenote van Wolter van BEEK. Zij woonde in 1829 (bron: bevolk.reg. Oldemarkt, 1829 - p.66) met haar beide ouders en haar zus Jantjen in huis No. 11 te Kalenberg (gem. Oldemarkt). Dochter van Geert Hendriks de JONGE (zie 52775) en Annigjen JOCHEMS (HUISMAN (1821)) (zie 48479).
Gehuwd op 20-04-1844 te Steenwijkerwold met Wolter Roelofs van BEEK (zie 52785).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
53888    Anna Hendrika Hendriks de JONGE, geboren ca 1879 te Blokzijl. Zij woonde in 1912 (bij haar 2e huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Hendrik Jans de JONGE (zie 53858) en Naatje Heinen ZWART (zie 53859).
Gehuwd op 31-01-1912 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob Pieters OLIJ (zie 53889).
 
53887    Anna Hendriks de JONGE, geboren ca 1872 te Edam (N.H.), overleden op 09-02-1873 te Blokzijl, dochter van Hendrik Jans de JONGE (zie 53858) en Naatje Heinen ZWART (zie 53859).
 
27623    Anna Sophia de JONGE, geboren ca 1813 te Meppel (Dr.), dochter van Hermannus de JONGE en Stijntje Alberts GOOR. Overleden op 10-08-1841 te Meppel (Dr.), als echtgenote van Engelbert LAMBRECHTS.
Gehuwd op 01-05-1833 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Amsterdam, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Engelbert Lambertus' LAMBRECHTS, 31 jaar oud (zie 27620). Zij kregen 3 kinderen te Meppel in 1833, 1836 en 1839. {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 01-05-1844 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Amsterdam, zij geboren te [Stad] Vollenhove. Echtgenote is Henderina Hendriks MONDRIAAL, 37 jaar oud (zie 16147).}
 
144275    Anna Susanna Harms de JONGE, geboren op 09-01-1887 te Sloten (N.H.). Zij woonde in 1911 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Harm Arends de JONGE (zie 144263) en Lammigje Jans (Lummigje) SCHIPPER (zie 144259).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-11-1911 te Amsterdam met Johannes Harm Dirks RECTER, 27 jaar oud (zie 144276).
 
123869    Anne Jans de JONGE, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 07-03-1787 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen GERRITS), zoon van Jan Klaassen de JONGE (zie 22538) en Geesjen ANNEN (zie 123868).
 
126837    Annechje Jacobs de JONGE (KROONDIJK (1812)), geboren op 08-09-1793 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), "tweeling met [broer] Rinchje", gedoopt (Hervormd) op 11-09-1793 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 03-10-1875 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van [Thee Gosses de JONG]. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met haar beide ouders, met haar broers Ringjen, Hans, Hendrik en IJssebrand, en haar zussen Neeltje en Geertje te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1852 (2e huwelijk dochter Trijntje) te Oldelamer. Dochter van Jacob HANSES (de JONGE (1793), KROONDIJK (1820)) (zie 56886) en Trijntje (Trientje) REINGJENS (RENGJES (1789), RINGJES (1790), RINKES (1790)) (zie 56887).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Thee Gossen de JONG (zie 126836).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119607    Annegien Jans de JONGE, geboren ca 1862 te Zwartsluis, overleden op 21-03-1930 te Zwolle, als partner van Andries KOERS. Dochter van Jan de JONGE (zie 119602) en Geertje Derks KUIPER (zie 119601).
Gehuwd op 21-04-1881 te Zwartsluis met Andries Koenen KOERS (zie 119608).
 
79731    Annegje Peters de JONGE, geboren ca 1689. Zij woonde in 1714 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0260) met haar man Harm [Jans] LANIUS in de Oosterstrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Bij hen woonden toen als inwoonders Magrita van SUIJVEREN, Gerigjen GLASTRA en Aaltjen KISTEMAN.
Ondertrouwd op 15-04-1714 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1714 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Hermen Jans LANIUS (zie 79728).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hermens (zie 79732).

23217    Annegjen Jans de JONGE, arbeidersche (1833), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 13-11-1774 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Jans LOK, haar tante), overleden op 17-01-1850 om 22:00 uur te in het huis No. 282 staande in de Westerkluft van Wanneperveen op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof STEENBERGEN, [eerder weduwe van Gerrit LEUTEN]. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) op de [zand]beld te Wanneperveen. Zij woonde in 1833 (huwelijk zoon Barteld) te Wanneperveen. Dochter van Jan KEESSEN (de JONGE (1774)) (zie 21969) en Geertjen Jans LOK (zie 17763).
Ondertrouwd (1) op 13-04-1799 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28-04-1799 te Wanneperveen (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide geboren en wonende op de Beld te Wanneperveen. Echtgenoot is Gerrit LUITEN (de JONGE (1814)), 28 jaar oud (zie 24029). {Hij was eerder ondertrouwd op 23-11-1792 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-01-1793 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van de Schutsloot, onder Wanneperveen. Echtgenote is Trijntjen Hendriks STAM, 19 jaar oud (zie 26073).}
Ondertrouwd (2) op 26-03-1802 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-04-1802 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Roelof Geerts STEENBERGEN, 27 jaar oud (zie 23218). {Hij was eerder ondertrouwd op 11-10-1799 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-11-1799 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Veeleke Jacobs HANSSELAAR (Teletje), 17 jaar oud (zie 23221).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arrij Gerrits de JONGE (zie 115951).
   2.  Jan Gerrits de JONGE (zie 115952).
   3.  Gerrigjen GERRITS (zie 115953).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Geert Roelofs (zie 23227).
   5.  Geertjen Roelofs (zie 23228).
   6.  Barteld Roelofs (zie 23229).
   7.  Jannes Roelofs (zie 23235).
   8.  Jan Roelofs (zie 23230).
   9.  Harm Roelofs (zie 23234).

45548    Annigje de JONGE.
Gehuwd met Leendert LOK (zie 45547).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Leenderts (zie 45546).

57468    Annigje Arends de JONGE, geboren ca 1841 te Wanneperveen, overleden op 23-10-1927 te Stad Vollenhove, als weduwe van Roelof LENS. Dochter van Arent Franken de JONGE (zie 27955) en Niesjen Harms WUITE (zie 31522).
Gehuwd op 03-04-1868 te Stad Vollenhove met Roelof Berends LENS (zie 57467).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Roelofs (zie 57469).
   2.  Berend Roelofs ("Berend de Flikkert") (zie 57466).
   3.  Niesje Roelofs (zie 57472).
   4.  Arend Roelofs (zie 57476).
   5.  Jantje Roelofs (zie 57470).
   6.  Jan Roelofs (zie 57471).

106352    Annigje Berends de JONGE, dienstmeid (1849), geboren op 22-10-1826 te Steenwijkerwold, overleden op 20-11-1903 te Velp (gem. Rheden - Gld.) op 77-jarige leeftijd, als partner van Johannes GROOTENHUIS. Dochter van Berent PIETERS (de JONGE (1817), de JONG (1858)) (zie 91822) en Jantjen Jans MENGER (zie 106336).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1849 te Nieuwleusen, hij weduwnaar van de zus van de bruid; dispensatie verleend bij KB [dd.......]. Echtgenoot is Johannes Jannes' GROOTENHUIS (zie 106357). {Hij was eerder gehuwd op 31-10-1846 te Stad Ommen met Roelofje Berends de JONGE, 27 jaar oud (zie 106349).}
 
132084    Annigje Franken de JONGE, geboren op 02-12-1883 te Wanneperveen, overleden op 14-02-1884 te Wanneperveen, 74 dagen oud, dochter van Franke Jacobs de JONGE (zie 42622) en Aaltje Roelofs KLAVER (zie 42623).
 
88582    Annigje Hendriks de JONGE, naaister (1873), veehoudster (1894), geboren ca 1843 te Wanneperveen, overleden op 03-05-1909 te Bovenboer (gem. Wanneperveen), als echtgenote van Lubbert SMIT. Dochter van Hendrik Franken de JONGE (zie 28044) en Jantjen Klaas' de JONGE (zie 28043).
Gehuwd op 30-04-1873 te Wanneperveen met Lubbert Jans SMIT (zie 88581).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Lubberts (zie 88580).
   2.  Jantje Lubberts (zie 93647).
   3.  Roelofje Lubberts (zie 108273).
   4.  Femmigje Lubberts (zie 93648).
   5.  Jan Lubberts (zie 108274).
   6.  Hendrik Lubberts (zie 108275).
   7.  Willem Lubberts (zie 108291).

45013    Annigje Jans (Antje Jacobus) de JONGE, geboren op 28-10-1792 te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 04-11-1792 te Blokzijl (getuige(n): Marrigje DIRKS), overleden op 21-01-1872 te Brucht (gem. Ambt Hardenberg) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas Hendriks PRINS; wonende te Odoorn (Dr.). Zij woonde in 1816 (bij haar huwelijk) te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold). Zij woonde in 1870 (overlijden man) te Odoornerveen (gem. Odoorn - Dr.). Dochter van Jan Hendriks de JONGE (BRUIN (1788)) (zie 45008) en Hendrikje Hendriks KOETZE (KOTS (1811), KOETSEN (1872)) (zie 45009).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-01-1816 te Steenwijkerwold met Klaas Hendriks PRINS, 30 jaar oud (zie 33133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Klasen (zie 102070).
   2.  Fokje Klaassen (zie 102067).
   3.  Jan Klaassen (PRINSEN (1849)) (zie 102068).
   4.  Hendrik Klaassen PRINSEN (zie 79915).

141549    Annigje Jans de JONGE, geboren op 19-02-1837 te Wanneperveen, overleden op 03-07-1860 te Wanneperveen op 23-jarige leeftijd, dochter van Jan Franken de JONGE (zie 28045) en Hendrikjen Jans KLAVER (zie 26631).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1858 te Wanneperveen met Jan Hans' KLAVER (zie 141554). Zij waren volle neef en nicht van elkaar: beide kleinkind van Jan Hans' KLAVER en Trijntjen Netterts de JONGE.
 
16985    Annigje Klaas' de JONGE, geboren op 01-12-1812 te [op de] Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 06-12-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Neetje Netterts de JONGE, haar tante), overleden op 07-10-1901 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 88-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas BOES. Dochter van Klaas Nettert de JONGE (zie 16986) en Jacobjen BERENTS (JONKMAN (1793)) (zie 16987).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-05-1832 te Ambt Vollenhove. Hij wonende te Wanneperveen, zij wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Klaas Jans BOES (Klaas Jannes' BOES), 39 jaar oud (zie 1920). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-11-1822 te Ambt Vollenhove, beide wonende te Ambt Vollenhove met Jantjen Willems LOK, 20 jaar oud (zie 2050).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
75917    Annigje Peters de JONGE, geboren te [Zuidveen (onder Steenwijk)], gedoopt (N.G.) op 19-03-1684 te Steenwijk, overleden voor 1686 te Zuidveen (onder Steenwijk), dochter van Peter Japiks de JONGE (zie 75914) en Japikjen WIJBEN (zie 75915).
 
75922    Annigje Peters de JONGE, geboren te [Zuidveen (onder Steenwijk)], gedoopt (N.G.) op 14-11-1694 te Steenwijk, dochter van Peter Japiks de JONGE (zie 75914) en Japikjen WIJBEN (zie 75915).
 
22668    Annigje Roelofs de JONGE, dienstmaagd (1837), geboren op 26-11-1810 te op de Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 02-12-1810 te Wanneperveen (getuige(n): Neeltjen Netters de JONGE, haar tante), overleden op 01-07-1865 om 23:00 uur te in het huis No. 62 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 54-jarige leeftijd, als weduwe van Fredrik SMIT. Zij woonde in 1837 (bij haar huwelijk) te Ambt Vollenhove. Dochter van Roelof Nettert de JONGE (zie 22522) en Jantjen Jans SLAGTER (zie 22523).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-04-1837 te Ambt Vollenhove met Fredrik Jans SMIT, 30 jaar oud (zie 16149).
Kinderen:
   1.  Jan de JONGE (zie 119602).
Uit dit huwelijk:
   2.  Elizabeth Frederiks (zie 40714).
   3.  Jantje Frederiks (zie 126118).
   4.  Jan Frederiks (zie 22662).
   5.  Roelofje Frederiks (zie 40766).
   6.  Roelof Frederiks (zie 126119).
   7.  Christiaan Frederiks (zie 28407).
   8.  Nettert Frederiks (zie 31316).

147335    Annigjen Gerrits (Antje) de JONGE (de JONG (1857)), geboren op 09-12-1821 om 09:30 uur te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte was haar vader in 1870 reeds overleden; ik houd me hier aan de gegevens in de overlijdensakte van haar vader.], overleden op 06-05-1870 om 09:00 uur te in het huis No. 129 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als echtgenoote van Koert SMID. Zij woonde in 1857 (overlijden zoon Gerrit-1) in het huis No. 120 te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Dochter van Gerrit LUITEN (de JONGE (1820), de JONG (1847)) (zie 91037) en Pietertje CORNELIS (SMIT (1811)) (zie 91051).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-04-1850 te AEngwirden (Fr.) met Koert Jans SMIT (SMID (1870)) (zie 147334). Zij kregen tussen 1850 en 1865 te Terband, te Luinjeberd en te Tjalleberd (alledrie in de gem. AEngwirden (Fr.)) zes kinderen, genaamd: Pietje, Trijntje, Gerrit, Sjoerdje, Gerrit en Jan. Pietje huwde in 1872 te Opsterland (Fr.) met Geert Gaukes DIJKSTRA. Trijntje huwde in 1877 te Opsterland (Fr.) met Jan Bonnes POSMA. Gerrit-1 overleed met 1,5 jaar te Luinjeberd. Gerrit-2 overleed in 1944 te Beets (gem. Opsterland - Fr.), vermoedelijk ongehuwd. {Hij is later gehuwd op 11-04-1871 te Opsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Gaukes DIJKSTRA, 26 jaar oud (zie 147336).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje Koerts (SMID (1873)) (zie 147338).
   2.  Sjoerdje Koerts (zie 147330).

117526    Annigjen Harmens de JONGE, arbeidster (1883), geboren op 14-12-1817 om 20:00 uur te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 18-11-1887 om 02:30 uur te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Auke DAMSTRA. Zij woonde in 1860 (overlijden zoon Hans) in het huis No. 155 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1883 (huwelijk zoon Harmen) te Joure. Dochter van Harm (Harmen) ROELOFS (de JONGE (1817), de JONG (1823)) (zie 61046) en Geertjen Timens KLOMP (zie 130003).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-06-1847 te Doniawerstal (Fr.) met Auke Hanzes DAMSTRA, 30 jaar oud (zie 151451). Zij kregen tussen 1848 en 1859 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) vijf kinderen genaamd: Hintje, Harmen, Antje, Geertje en Hans. Hans overleed met 1 jaar te Joure.
 
114932    Antje Martens de JONGE, dienstmeid (1862), geboren ca 1839 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1862 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Marten ROELOFS (de JONGE (1862)) (zie 61051) en Klaasjen Klazes BAAS (zie 91586).
Gehuwd op 11-05-1862 te Schoterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenoot is Wolter Harmens BRINK, 27 jaar oud (zie 114930). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-09-1860 te Schoterland (Fr.) met Grietje Hendriks de GROOT (zie 114931).}
 
108221    Antonia Roelofs de JONGE, landbouwster (1907), geboren op 19-12-1840 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1901 (huwelijk dochter Janna) te Vledder (Dr.). Dochter van Roelof ROELOFS (de JONGE (1840)) (zie 95957) en Janna Jans (Johanna) HUNNEMAN (zie 95958).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-07-1867 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Derk Geerts (Dirk) ten HOEVE, 36 jaar oud (zie 108231). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1857 te Vledder (Dr.) met Jantien Luten ten WOLDE, 24 jaar oud (zie 107320).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
23244    Antonie Jans de JONGE, wever (1851), arbeider (<1866), geboren ca 1825 te [St.Jans Klooster te] Ambt Vollenhove, overleden op 22-06-1866 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Lammigjen KROEK. Zoon van Jan Willem Daniels de JONGE (zie 15827) en Hendrikje Teunis' de RUITER (zie 15481).
Gehuwd op 23-04-1851 te Ambt Vollenhove met Lammigjen Frederiks KROEK (zie 23245). {Zij is later gehuwd op 24-03-1870 te Ambt Vollenhove. Zij weduwe; dispensatie verkregen bij KB van 03-03-1870. Echtgenoot is Daniel Johannes Jans de JONGE (zie 23259).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 23260).
   2.  Magdalena Antonie (zie 23264).
   3.  Aartje Antonie (zie 23268).

106355    Arend Berends de JONGE, bezembinder (1856,1864,1885), kruidenier (<1902), geboren op 07-12-1833 te Avereest, overleden op 02-06-1902 te Zaltbommel (Gld.) op 68-jarige leeftijd, als partner van Berendina Hendrika VOSSEBELT. Zoon van Berent PIETERS (de JONGE (1817), de JONG (1858)) (zie 91822) en Jantjen Jans MENGER (zie 106336).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-11-1856 te Avereest met Berendina Hendrika Jans VOSSEBELT (zie 106361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Arends (zie 147913).

116449    Arend Berends de JONGE, landbouwer (1917), geboren ca 1871 te Vledder (Dr.). Hij woonde in 1917 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Zoon van Berend Jans de JONGE (zie 116448) en Jantje Arends STERKEN (zie 116447).
Gehuwd op 15-12-1917 te Steenwijkerwold, wettiging van 1 kind: Jan, geboren op 02-11-1907 te Havelte (Dr.) en reeds eerder op 10-11-1908 door de moeder erkend. Echtgenote is Janna Jans POUWELS, 39 jaar oud (zie 116450).
 
47365    Arend Gerrits de JONGE, arbeider (1867), geboren op 17-04-1842 te Ruinen (Dr.), zoon van Gerrit Jans de JONGE (zie 47384) en Egbertien Geerts TIBBEN (zie 47385).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1867 te Hoogeveen (Dr.). Hij geboren te Ruinen (Dr.), zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Geesjen Jans HAM, 23 jaar oud (zie 47360). {Zij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 06-09-1906 te Emmen. Hij weduwnaar geboren te Hoogeveen (Dr.), zij weduwe geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan SMIT (zie 47361).}
 
52779    Arend Hendriks de JONGE, geboren op 10-12-1803 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 01-01-1804 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Marrigjen Hendriks de JONGE, zijn tante), zoon van Hendrik HENDRIKS (de JONGE (1782)) (zie 47911) en Jantien (Jantjen) GEERTS (KARSTEN (1789), POTAS (1826)) (zie 52770).
 
91814    Arend Pieters de JONGE, bezembinder (1837,1839,1840,1842), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, [N.B. Volgens zijn huwelijksakte zou hij geboren zijn te Steenwijk. Dit is onjuist. Hij werd gedoopt in Steenwijk.], gedoopt (N.G.) op 10-10-1802 te Steenwijk (getuige(n): Aaltje ARENTS), zoon van Pieter (Peter) BEERENTS (de JONGE (1830)) (zie 60506) en Ebelien Lefferts SCHEPER (zie 60507).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-05-1837 te Steenwijk met Jentjen Everts (Jantje) BOONE (BONEN (1837), BOON (1839)), 22 jaar oud (zie 91815).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
44290    Arendje de JONGE.
Gehuwd voor de kerk voor 1765 (getuige(n): vermoedelijke geboortedatum zoon) met Klaas de GRAAF (zie 44289).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144265    Arendje Harms de JONGE, geboren op 17-11-1879 te Giethoorn, dochter van Harm Arends de JONGE (zie 144263) en Lammigje Jans (Lummigje) SCHIPPER (zie 144259).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-08-1900 te Amsterdam met Cornelis Gerardus Martens RAATSIE (zie 144269).
 
140702    Arendtje Arends TAALEN de JONGE, winkeliersche (1863), huishoudster (<1917), geboren op 30-05-1832 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [buiten echte geboren], overleden op 07-02-1817 om 14:00 uur te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Harmen Berend[s] SCHIPPERS, eerder weduwe van Hendrik BIJL en van Lodewijk Anton VISSING. Zij woonde in 1863 (bij haar 2e huwelijk) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Margijn LUITEN (de JONGE (1811), de JONG (1814)) (zie 91038).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 07-07-1854 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Hendrik Dirks BIJL, 41 jaar oud (zie 140700). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-07-1843 te Weststellingwerf (Fr.) met Oetske Minnes de HOOP (zie 140701).}
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 17-10-1863 te Schoterland (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Lodewijk Anton Antons VISSING (zie 140703).
Gehuwd (3) op 41-jarige leeftijd op 05-10-1873 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harmen Berends SCHIPPER (SCHIPPERS (1917)) (zie 140704). {Hij was eerder gehuwd voor 1873 met Aukje Berends de JONG (zie 140705).}
 
27955    Arent Franken de JONGE, turfmaker (1868), visscher (1848,1868,1872,1875,1879), geboren op 31-01-1808 te Op de Zandbeld te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 07-02-1808 te Wanneperveen (getuige(n): Femmegjen JACOBS, zijn oma). Hij werd genoemd naar zijn opa, Arent ALBERTS. Overleden op 05-09-1879 te Wanneperveen op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van Niesje Harms WUITE. Hij woonde in 1854 (overlijden vrouw) in het huis No. 210-A (Wijk B) te Wanneperveen. Zoon van Franke Jans de JONGE (zie 27953) en Annegjen ARENTS (WOLF (1835)) (zie 23370).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-05-1840 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Niesjen Harms WUITE (zie 31522).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Arends (zie 57468).
   2.  Franke Arends FRANKEN (de JONGE (1914)) (zie 141614).
   3.  Harm Arends (zie 144263).

15507    Arentje de JONGE, geboren ca 1773. Zij deed op 25-03-1793 voor Ds. Proper belijdenis (N.G.) te Vollenhove. Zij is op 03-05-1793 samen met Elisabeth REUMER (zie 14480) vertrokken met attestatie naar Amsterdam (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0064)).
Kind:
   1.  Tiemen de JONGE (zie 15508).

23437    Ariaantje Klaessen de JONGE, geboren te op de Zandbeld te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-09-1759 te Beulake, overleden in 1803 te Wanneperveen, dochter van Klaas JANS (de JONGE (1752), KNOBBE ()) (zie 22532) en Neeltjen GERRITS (HUIGEN (1759), HUGEN (1828)) (zie 22533).
Ondertrouwd op 18-02-1780 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-03-1780 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van de Zandbelt te Wanneperveen. Echtgenoot is Stoffel ROELOFS (KNOBBE (1780)), 24 jaar oud (zie 22787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Stoffels KNOBBE (zie 23439).
   2.  Klaas Stoffels KNOBBE (zie 23440).
   3.  Roelof Stoffels KNOBBE (zie 23441).
   4.  Jan Stoffels KNOBBE (zie 23442).
   5.  Gerrit Stoffels KNOBBE (zie 23443).
   6.  Neeltjen Stoffels KNOBBE (zie 23444).
   7.  Grietjen Stoffels KNOBBE (zie 23445).
   8.  Hendrikjen Stoffels KNOBBE (zie 23446).
   9.  Gerrit Stoffels KNOBBE (zie 23447).
   10.  Jan Stoffel KNOBBE (zie 23448).
   11.  Ariaantjen Stoffels KNOBBE (zie 23521).

49625    Arie Netterts de JONGE, veehouder (1885), geboren ca 1845 te Zwartsluis, overleden op 04-12-1908 te Zwartsluis, als echtgenoot van Annigje LOK. Zoon van Nettert Arries (Netterd) de JONGE (zie 49626) en Jantje Alberts ten HEUVEL (zie 49629).
Gehuwd op 03-12-1885 te Zwartsluis met Annigje Stoffels LOK, 32 jaar oud (zie 26610).
 
123865    Arrien Hendriks (Arie) de JONGE, schipper (1851,<1887), geboren op 17-04-1829 te Zwartsluis, overleden op 23-11-1887 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Femmigje APPELO; wonende te Zwartsluis. Hij woonde in 1851 (bij zijn huwelijk) te Kampen. Zoon van Hendrik Jans de JONGE (zie 123866) en Annegjen ARRIJS (de JONGE (1825), de JONG (1837)) (zie 26209).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-02-1851 te Zwartsluis met Femmigjen Everhardus' APPERLO, 22 jaar oud (zie 123864).
 
23098    Arrien Wijgers de JONGE, gedoopt (N.G.) op 18-10-1750 te Zwartsluis (getuige(n): Jentje JANS), zoon van Wichert WICHERS (de JONGE (1741)) (zie 23086) en Grietjen PETERS (zie 23085).
 
115951    Arrij Gerrits de JONGE, arbeider (<1826), geboren op 24-10-1799 te op de Zandbeld te Wanneperveen, [tweeling met Jan], gedoopt (N.G.) op 27-10-1799 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen Jans de JONGE, [moeders zuster]), overleden op 14-07-1826 om 08:00 uur te in het huis No. 329 staande in de Westerkluft van Wanneperveen op 26-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Op 12 mei 1818 werd hij aangenomen in militaire dienst; zijn laatste woonplaats was toen Staphorst; zijn signalement was toen: Lengte 5 voet + 1 duim + 0 streek, rond aangezigt, hoog voorhoofd, blaauwe oogen, spitse neus, grote mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbraauwen, merkbare teekenen: hij van 2 vinger der regterhand een lid verloren; het veld met info over het afzwaaien werd niet ingevuld. Zoon van Gerrit LUITEN (de JONGE (1814)) (zie 24029) en Annegjen Jans de JONGE (zie 23217).
 
118606    Ate Piers de JONGE, arbeider (1842), geboren ca 1815 te Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Pier Ates de JONG (arbeider - 1842) en Renskje BERENS.
Gehuwd op 09-09-1842 te Smilde (Dr.) met Grietje Gerardus' de VRIES (zie 118607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Ates (zie 118605).

24025    Beertjen Luiten de JONGE, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 06-05-1764 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen HENDRIX, haar tante), dochter van Luite HENDRIKS (de JONGE (1764)) (zie 24017) en Aaltjen Gerrits NOOIJ (zie 24021).
 
123261    Berend de JONGE, landbouwer (1868,<1870), geboren op 17-12-1836 te Steenwijkerwold, [buiten echte geboren], overleden op 24-03-1870 om 19:00 uur te ten zijnen huize No. 2 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje FOKKEN. Hij woonde in 1868 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Zoon van Aaltje Jans de JONGE (zie 123262).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-06-1868 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Roelofs FOKKEN, 33 jaar oud (zie 113229). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-10-1854 te Steenwijkerwold met Jacob Berends FAKEN (JUBBENGA (1866)), 28 jaar oud (zie 104989). Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-12-1871 te Vledder (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Roelof BOS, 32 jaar oud (zie 123264).}
 
116448    Berend Jans de JONGE, landbouwer (1870), geboren ca 1843. Hij woonde in 1917 (huwelijk zoon Arend) te Vledder (Dr.).
Gehuwd op 22-09-1870 te Vledder (Dr.) met Jantje Arends STERKEN, 32 jaar oud (zie 116447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Berends (zie 116449).

119615    Berendina Jans de JONGE, geboren ca 1865 te Zwartsluis, overleden op 26-01-1951 te Oldenzaal, als weduwe van Johannes BOOIJ; wonende te Enschede. Dochter van Jan de JONGE (zie 119602) en Geertje Derks KUIPER (zie 119601).
Gehuwd op 23-11-1889 te Genemuiden met Johannes Jans BOOIJ (zie 119616).
 
389    Berent Klaas' de JONGE, turfmaker (1831,1842), visscher (1857,<1888), arbeider (1865), geboren op 01-05-1806 te op de Zandbeld te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 04-05-1806 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen JANS [ten NAPEL]), overleden op 02-02-1888 te Wanneperveen op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Trijntje SMINK. Zoon van Klaas Nettert de JONGE (zie 16986) en Jacobjen BERENTS (JONKMAN (1793)) (zie 16987).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-02-1831 te Wanneperveen. Beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen Hendriks CLOSSE (KLOSSE (1831)), 21 jaar oud (zie 16990).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 02-04-1842 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Trijntjen Freriks SMING, 34 jaar oud (zie 28046).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
31269    Christina Reinders de JONGE, geboren op 21-09-1813 te Steenwijk, dochter van Reinder de JONGE en Willempje RODERMOND. Overleden op 20-04-1893 te Haagje (gem. Hoogeveen - Dr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Jan HUBERTS, eerder weduwe van Hendrik LEISNER,.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1836 te Hoogeveen (Dr.). Hij weduwnaar van Marta van DALEN en geboren te Hoogeveen (Dr.), zij geboren te Steenwijk met Hendrik Jacobs LEISNER (LEIJSSENAAR (1837)), 33 jaar oud (zie 31268).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hendriks LEIJSSENAAR (zie 31267).

28934    Cornelis de JONGE, geboren ca 1751.
Gehuwd voor de kerk voor 1778 met Pieternella de GROODT (zie 28935).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70234    Cornelis Dirks de JONGE, geboren op 01-08-1804 te Kuinre, tweeling met Hilligje. Gedoopt (N.G.) op 05-08-1804 te Kuinre (getuige(n): Klaasje HENDRIKS), overleden op 23-02-1824 te Kuinre op 19-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Dirk Jansz de JONGE (zie 34793) en Elizabeth JANSZ (zie 34794).
 
123876    Cornelis Klaassen de JONGE, schipper (1841,1864), geboren op 28-12-1812 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 01-01-1813 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen NETTERTS), overleden op 28-11-1887 te Zutphen (Gld.) op 74-jarige leeftijd, als partner vAn Dina SNELLINK, [eerder] weduwnaar van Megchelina EIJCKELHOF. Zoon van Klaas Jans de JONGE (zie 123867) en Elsjen HENDRIKS (OFFEREIN (1806), HOFVEREIN (1820), HOFFEREIN (1822), HOF (1833), OFFERIJN (1841), HOPVEREIN (1849), HOFFEREEN (1903)) (zie 123875).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09-06-1841 te Zutphen (Gld.) met Megchelina Teunis' EIJCKELHOF (zie 123884).
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 16-11-1864 te Zutphen (Gld.), hij weduwnaar. Echtgenote is Dina Jans SNELLINK (zie 123904).
 
94108    Cornelis Lefferts de JONGE, arbeider (1863), geboren op 11-06-1836 te Steenwijkerwold, zoon van Leffert PIETERS (de JONGE (1830)) (zie 91827) en Aaltje CORNELIS (BIJKERK (1830)) (zie 94102).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1863 te Steenwijk met Elisabeth Jans van EERTEN, 25 jaar oud (zie 94113).
 
31622    Cornelis Luten de JONGE, gedoopt (N.G.) op 03-08-1760 te Blokzijl, zoon van Luite Jans de JONGE (zie 24150) en Wichertje CORNELIS (zie 31612).
 
15739    Daniel Johannes Cornelis' de JONGE, arbeider (1826), winkelier (<1855), geboren ca 1778 te Utrecht, overleden op 23-10-1855 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Trijntje Egberts SCHAAP, eerder weduwnaar van Anna Barbara WEIJS. Zoon van Cornelis de JONGE (zie 28934) en Pieternella de GROODT (zie 28935).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1798 met Anna Barbara Johans (Annetje) WIJS (zie 14398).
Gehuwd (2) op 04-01-1841 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Utrecht, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenote is Trijntjen Egberts (Trijntje) SCHAAP, 43 jaar oud (zie 28933). Van hen zijn geen kinderen bekend.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petronella Daniels (Nelligjen) (zie 15740).
   2.  Jan Willem Daniels (zie 15827).

23259    Daniel Johannes Jans de JONGE, arbeider (1870,<1882), geboren ca 1821 te Stad Vollenhove. Hij werd genoemd naar zijn opa, Daniel de JONGE. Overleden op 22-03-1882 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove)Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot van Lammigje KROEK. Zoon van Jan Willem Daniels de JONGE (zie 15827) en Hendrikje Teunis' de RUITER (zie 15481).
Gehuwd op 24-03-1870 te Ambt Vollenhove. Zij weduwe; dispensatie verkregen bij KB van 03-03-1870. Echtgenote is Lammigjen Frederiks KROEK (zie 23245). {Zij was eerder gehuwd op 23-04-1851 te Ambt Vollenhove met Antonie Jans de JONGE (zie 23244).}
 
31584    Derk Franken de JONGE, turfmaker (1855), arbeider (1886), geboren ca 1827 te Wanneperveen, overleden op 08-04-1895 te Wanneperveen, als weduwnaar van Jentje BAAS. Zoon van Franke Jans de JONGE (zie 27953) en Annegjen ARENTS (WOLF (1835)) (zie 23370).
Gehuwd op 24-12-1855 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Amersfoort (Ut.). Echtgenote is Jennetje Alberts (Jentje) BAAS, 29 jaar oud (zie 31585).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119605    Derk Jans de JONGE, arbeider (1878,<1882), geboren ca 1857 te Zwartsluis, overleden op 14-05-1882 te Zwartsluis, als echtgenoot van Gerritdina van der STOUWE,, zoon van Jan de JONGE (zie 119602) en Geertje Derks KUIPER (zie 119601).
Gehuwd op 28-08-1878 te Zwartsluis met Gerritdina Jans van der STOUWE (zie 119606).
 
15858    Derkjen Roelofs de JONGE, arbeidster (1846), geboren op 03-05-1801 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-05-1801 te Vollenhove, overleden op 31-08-1855 te Stad Vollenhove op 54-jarige leeftijd, als weduwe van Michiel BOVEN. Dochter van Roelof JANS (de JONGE (), de JONG (1803)) (zie 17006) en Dina Dirks (Berendina) WENNEMERS (zie 2258).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-11-1822 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Michiel Roelofs BOVEN, 29 jaar oud (zie 2305).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
68163    Dirk de JONGE.
Gehuwd met Hiltjen KEUR (zie 68164).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Dirks (zie 68162).

64416    Dirk Jans de JONGE, schoenmaker (1855), geboren ca 1827 te Kuinre, zoon van Jan Dirksz de JONGE (zie 64417) en IJbeltje Tjeerds van HELDER (zie 64420).
Gehuwd op 18-05-1855 te Kuinre met Lummigjen Karsten KOOPMANS (zie 64415). {Zij is later gehuwd op 03-06-1870 te Kuinre, zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Jochems GLASTRA (zie 64425).}
 
34793    Dirk Jansz de JONGE, schoenmaker (1823).
Ondertrouwd op 23-05-1795 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-04-1795 met Elizabeth JANSZ (zie 34794).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
70033    Dirkjen Arriens de JONGE, geboren ca 1819 te Kuinre, overleden op 29-09-1823 te Kuinre, dochter van Arjen KLAASSEN (de JONGE (1800), de JONG (1818)) (zie 70015) en Hendrina Kornelis' MAKKINGA (zie 58717).
 
37511    dochter de JONGE, geboren op 26-01-1843 te Giethoorn, "levenloos geboren", overleden op 26-01-1843 te Giethoorn, 0 dagen oud, dochter van Jan TIJMENS (de JONGE (1827)) (zie 37295) en Grietje Harms SCHREUR (zie 37500).
 
94101    Ebeltje Alberts de JONGE, geboren op 27-06-1830 te Steenwijkerwold, overleden op 01-07-1846 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 16-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Albert PIETERS (de JONGE (1830)) (zie 91829) en Margareta Eliesabet Rijkents (Grietje) BEUTE (zie 67131).
 
91816    Ebeltje Arends de JONGE, weefster (1860), geboren op 09-01-1839 te Steenwijkerwold, dochter van Arend Pieters de JONGE (zie 91814) en Jentjen Everts (Jantje) BOONE (BONEN (1837), BOON (1839)) (zie 91815).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-09-1860 te Hellendoorn, 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Hermannus Hendriks BRILMAN (zie 91818).
 
106335    Ebeltje Berends de JONGE, dienstmeid (1840), geboren op 01-03-1818 te Steenwijkerwold, overleden op 16-10-1848 te Stad Ommen op 30-jarige leeftijd, als partner van Roelof GROOTENHUIS. Dochter van Berent PIETERS (de JONGE (1817), de JONG (1858)) (zie 91822) en Jantjen Jans MENGER (zie 106336).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-04-1840 te Stad Ommen met Roelof GROOTENHUIS (zie 106334).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94112    Ebeltje Lefferts de JONGE, geboren op 23-06-1844 te [Zuidveen te] Steenwijkerwold, overleden op 11-03-1846 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, dochter van Leffert PIETERS (de JONGE (1830)) (zie 91827) en Aaltje CORNELIS (BIJKERK (1830)) (zie 94102).
 
31796    Egbert de JONGE, veehouder (1872).
Gehuwd met Jantje SLOT (zie 31797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis Egberts (zie 31795).

21994    Egbert Cornelis' de JONGE, geboren ca 1821, zoon van Cornelis EGBERTS (de JONGE (1818)) (zie 21991) en Geesjen Hendriks FLUXE (zie 49755).
 
79827    Elizabeth de JONGE.
Gehuwd met Jannes MORRE (zie 79826).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder Jannes' (zie 79825).

141550    Elizabeth Jans de JONGE, geboren op 09-03-1839 te Wanneperveen, overleden op 16-05-1897 om 22:00 uur te in een huis staande aan de Thomas à Kempisstraat te Zwolle op 58-jarige leeftijd, als weduwe van Jannes MORRE; wonende te Stad Vollenhove. Dochter van Jan Franken de JONGE (zie 28045) en Hendrikjen Jans KLAVER (zie 26631).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1863 te Ambt Vollenhove met Jannes Reinderts MORRE (zie 141555).
 
91813    Evert Arends de JONGE, wever (1877), geboren op 25-07-1840 te Steenwijkerwold, overleden op 16-07-1923 te Almelo op 82-jarige leeftijd, als partner van Johanna DRUPSTEEN. Zoon van Arend Pieters de JONGE (zie 91814) en Jentjen Everts (Jantje) BOONE (BONEN (1837), BOON (1839)) (zie 91815).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-10-1877 te Ambt Almelo met Johanna Teunis' DRUPSTEEN (zie 91812).
 
75923    Evert Peters de JONGE, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 07-06-1696 te Steenwijk, zoon van Peter Japiks de JONGE (zie 75914) en Japikjen WIJBEN (zie 75915).
 
84870    Fedde Jacobs de JONGE, landbouwer (1834).
Gehuwd met Trijntje JANS (zie 84871).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24117    Feijgje Jans de JONGE, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 17-03-1748 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen Geerts MEULENAAR). Zij werd genoemd naar haar oma, Sophia Gerrits MOLENAAR. Overleden ca 1757 te Zwartsluis, dochter van Jan Jans de JONGE (zie 24113) en Klaasjen KIERS (van ZWOLLE (1748)) (zie 24114).
 
24126    Feijgjen Jans de JONGE, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 10-11-1765 te Zwartsluis, dochter van Jan Jans de JONGE (zie 24113) en Klaasjen KIERS (van ZWOLLE (1748)) (zie 24114).
 
123896    Femmechien Jochems de JONGE, geboren op 02-10-1824 te Meppel (Dr.), dochter van Jochem Pieters de JONGE (zie 123897) en Aaltien KOLK (zie 123898).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-06-1849 te Zwartsluis met Jannes Klaassen de JONGE, 26 jaar oud (zie 123879).
 
27956    Femmegjen Franken de JONGE, geboren op 24-02-1809 te [op de Zandbeld te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 26-02-1809 te Wanneperveen (getuige(n): Femmigje ARENTS). Zij werd genoemd naar haar oma, Femmegjen JACOBS. Dochter van Franke Jans de JONGE (zie 27953) en Annegjen ARENTS (WOLF (1835)) (zie 23370).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-03-1843 te Wanneperveen met Harm Jans HOEN, 41 jaar oud (zie 66670).
 
24026    Femmegjen Luiten de JONGE, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-02-1766 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen HENDRIKS), dochter van Luite HENDRIKS (de JONGE (1764)) (zie 24017) en Aaltjen Gerrits NOOIJ (zie 24021).
 
136236    Femmigje Berends de JONGE, geboren op 14-05-1844 te Steenwijkerwold, dochter van Beerent JACOBS (de JONGE (1830)) (zie 81855) en Everdiena Abrams (Dientje) BEVERWIJK (zie 81830).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-07-1866 te Steenwijkerwold met Gerrit Wichers SMIT (zie 89465).
 
103348    Femmigje Hendriks de JONGE, dienstmeid (1872), geboren ca 1849 te Wanneperveen, dochter van Hendrik Franken de JONGE (zie 28044) en Jantjen Klaas' de JONGE (zie 28043).
Gehuwd op 06-04-1872 te Wanneperveen met Willem Wolters PIEFFERS (zie 103347).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Willems (zie 103346).

138208    Femmigje Jans de JONGE, geboren op 22-01-1842 te Wanneperveen, overleden op 18-10-1867 om 07:00 uur te in het huis No. 167 (Wijk B) te Wanneperveen op 25-jarige leeftijd, als echtgenoote van Frederik STAKELBEEK. Dochter van Jan Franken de JONGE (zie 28045) en Hendrikjen Jans KLAVER (zie 26631).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1863 te Wanneperveen met Frederik Hendrik Pieters STAKELBEEK (STAKELBECK (1880)), 23 jaar oud (zie 138205). Hij huwde samen met zijn zuster Elisabeth. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-12-1870 te Wanneperveen, hij weduwnaar, Zij weduwe. Echtgenote is Grietje Jans HUT, 32 jaar oud (zie 138197). Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-11-1880 te Wanneperveen, hij weduwnaar. Echtgenote is Roelofje Fredriks (Roelfien) DEKKER (zie 138210).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Fredriks (zie 151918).

149577    Femmigje Jans de JONGE, geboren op 26-06-1852 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), overleden op 01-02-1895 te Wetering (gem. Steenwijkerwold) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Frederik PEN; [overleden ruim twee weken voor haar man]. Dochter van Jan Hendriks de JONGE (zie 52780) en Gerrigje Tiemens OTTER (OTTEN (1852)) (zie 107322).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1876 te Oldemarkt met Fredrik Harmens PEN (zie 149578).
 
75492    Fokkina Henderika Klaassen de JONGE, geboren op 27-08-1830 te Coevorden (Dr.), dochter van Klaas Jans de JONGE (arbeider - 1859) en Klasina EBELS (arbeidster - 1859).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-12-1859 te Coevorden (Dr.) met Geerlig Geerligs HAGEDOORN, 30 jaar oud (zie 75491).
 
144279    Francisca Lamberta Harms de JONGE, geboren op 29-03-1889 te Sloten (N.H.), dochter van Harm Arends de JONGE (zie 144263) en Lammigje Jans (Lummigje) SCHIPPER (zie 144259).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1911 te Amsterdam met Edvard Johannes Edvards HANSEN, 24 jaar oud (zie 144280).
 
81095    Franke de JONGE, vervener (1921).
Gehuwd met Hendrikje KNOBBE (zie 81096).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Franken (zie 81094).

141558    Franke Franken de JONGE, geboren op 07-10-1861 te Wanneperveen, overleden op 03-09-1870 te Hasselt op 8-jarige leeftijd, zoon van Franke Jans de JONGE (zie 100725) en Evertje Jans van de VELDE (zie 141551).
 
102716    Franke Hendriks de JONGE, turfmaker (1878), geboren ca 1852 te Wanneperveen, zoon van Hendrik Franken de JONGE (zie 28044) en Jantjen Klaas' de JONGE (zie 28043).
Gehuwd op 27-04-1878 te Wanneperveen met Jentje Jans LOK (zie 102715).
 
42622    Franke Jacobs de JONGE, arbeider (1875,1876,1877,1879,1881,1883,1888,1894), visscher (1886,1889,1899,1900,1904,1906,1907,1909,1911,<1917), geboren ca 1854 te Wanneperveen, overleden op 24-08-1917 te [Zand]Belt (gem. Wanneperveen), als echtgenoot van Aaltje KLAVER. Zoon van Jacob Franken de JONGE (zie 31568) en Geertjen Alberts BAAS (zie 31569).
Gehuwd op 01-09-1875 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Staphorst. Echtgenote is Aaltje Roelofs KLAVER (zie 42623).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Franken (zie 42621).
   2.  Frederika Franken (zie 132080).
   3.  Jacob Franken (zie 132081).
   4.  Roelof Franken (zie 132082).
   5.  zoon (zie 132083).
   6.  Annigje Franken (zie 132084).
   7.  Hendrik Franken (zie 132085).
   8.  Roelof Franken (zie 132086).
   9.  Albert Franken (zie 132087).

27953    Franke Jans de JONGE, veehouder (1835), vervener (1831,1842,1843), visscher (<1849), geboren ca 1781 te Wanneperveen, overleden op 21-12-1849 te Wanneperveen, als weduwnaar van Annigjen Arents WOLF. Zoon van Jan FRANKEN (de JONGE (1814)) (zie 23335) en Meensien Hendriks (Mensjen) MASTEBROEK (zie 23430).
Ondertrouwd op 07-02-1806 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 23-02-1806 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Annegjen ARENTS (WOLF (1835)), 16 jaar oud (zie 23370).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
100725    Franke Jans de JONGE, visscher (1855,1890,1891,1897,1902,<1907), arbeider (1855,1858,1861,1890,1894), veehouder (1874,1884), geboren op 09-12-1831 te Wanneperveen, overleden op 11-11-1907 te Hasselt op 75-jarige leeftijd, als weduwnaar van Evertje van de VELDE. Zoon van Jan Franken de JONGE (zie 28045) en Hendrikjen Jans KLAVER (zie 26631).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1855 te Wanneperveen met Evertje Jans van de VELDE (zie 141551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Franken (zie 141556).
   2.  Willem Franken (zie 141557).
   3.  Franke Franken (zie 141558).
   4.  Hendrik Franken (zie 141570).
   5.  Geertje Franken (zie 141574).
   6.  Hendrikje Franken (zie 141579).
   7.  Hermannus Franken (zie 141559).

57786    Frederik Jans de JONGE, geboren op 08-02-1822 te [St.Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove)], overleden op 12-02-1822 te St.Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), 4 dagen oud, zoon van Jan Willem Daniels de JONGE (zie 15827) en Hendrikje Teunis' de RUITER (zie 15481).
 
132080    Frederika Franken de JONGE, geboren op 23-07-1877 te Wanneperveen, overleden op 22-10-1938 te Wanneperveen op 61-jarige leeftijd, als partner van Hendrik KLAVER. Dochter van Franke Jacobs de JONGE (zie 42622) en Aaltje Roelofs KLAVER (zie 42623).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1900 te Wanneperveen met Hendrik Jans KLAVER (zie 132088). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Roelof Roelofs KLAVER en Frerikje Roelofs de JONGE.
 
37286    Freerk Tijmons de JONGE (van der WERFF (1820)), timmerman (<1823), landbouwer (1820), geboren op 06-12-1740 te [Muggebeet, onder Steenijkerwold], overleden op 04-12-1823 te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold) op 82-jarige leeftijd, als echtgenoot [van Lumpje REINTS, eerder weduwnaar van Aaltje KLAASSEN]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn zus Grietjen te Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Tijmen FRERIKS (zie 37529) en Aaltje ALBERS (JANS (1748)) (zie 37530).
Ondertrouwd (1) op 05-05-1765 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-05-1765 te N.G.-kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., bijde van Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Aaltjen Claassen SAGJES (zie 37271).
Ondertrouwd (2) op 26-04-1772 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 10-05-1772 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij weduwnaar, zij j.d., beijde van Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Lummigjen (Lumpje, Lubbetje) REIJNS, 20 jaar oud (zie 37524).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tijmon FREERKS (de JONGE (1820) (zie 37287).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aaltje FREERKS (van der WERF (1830)) (zie 37525).
   3.  Rein FREERKS (van der WERFF (1820)) (zie 37526).

42625    Frerikje Roelofs (Frederikje) de JONGE, geboren ca 1823 te Wanneperveen, overleden op 09-01-1913 te [Zand]Belt (gem. Wanneperveen), als weduwe van Roelof KLAVER. Dochter van Roelof Nettert de JONGE (zie 22522) en Jantjen Jans SLAGTER (zie 22523).
Gehuwd op 21-03-1850 te Wanneperveen, beide geboren te wanneperveen. Echtgenoot is Roelof Roelofs KLAVER (zie 23293). {Hij was eerder gehuwd op 01-05-1840 te Wanneperveen met Femmigje Jans HOEN, 30 jaar oud (zie 23294).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Roelofs (zie 132104).
   2.  Jantje Roelofs (zie 132108).
   3.  Aaltje Roelofs (zie 42623).
   4.  Nettert Roelofs (zie 132105).
   5.  Annigjen Roelofs (zie 80470).
   6.  Steven Roelofs (zie 42624).
   7.  dochter (zie 132106).
   8.  Nettert Roelofs (zie 132107).

52775    Geert Hendriks de JONGE, turfmaker (1821,1829), landbouwer (1832), veehouder (1844), verveener (1845), visscher (<1872), geboren op 13-01-1793 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 20-01-1793 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Geesjen Hendriks de JONGE, zijn tante), overleden op 02-01-1872 te Kalenberg, onder Oldemarkt op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annegjen Jochems HUISMAN. Hij woonde in 1829 (bron: bevolk.reg. Oldemarkt, 1829 - p.66) met zijn vrouw Annigjen Jochems HUISMAN en hun kinderen Jantjen en Anna in huis No. 11 te Kalenberg (gem. Oldemarkt). Hij was in 1832 eigenaar van eenhuis en erf, kadastraal bekend als perceel E1557, gelegen in Kalenberg (gem. Oldemarkt). Vermoedelijk was dit het huis met het nummer 11, waarin hij toen zelf woonde met zijn gezin. Zoon van Hendrik HENDRIKS (de JONGE (1782)) (zie 47911) en Jantien (Jantjen) GEERTS (KARSTEN (1789), POTAS (1826)) (zie 52770).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1821 te Oldemarkt met Annigjen JOCHEMS (HUISMAN (1821)), 25 jaar oud (zie 48479).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
146295    Geertien Jans de JONGE, dienstmeid (1842), geboren op 08-03-1815 om 03:30 uur te in het huis van haar ouders [met] No. 9 (Wijk I - Kanton 1) te Groningen (Gr.) (aangifte door: [moeders vader] Louwrens ARENDS (56 jr., schipper te Groningen)). Zij woonde in 1842 (bij haar huwelijk) te Smilde (Dr.). Dochter van Jan Derks de JONGE (zie 146296) en Aaltje LOUWRENS (zie 146297).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1842 te Smilde (Dr.) met Roelof Krists BEVERWIJK, 27 jaar oud (zie 49216).
 
141574    Geertje Franken de JONGE, dienstbaar (1890), geboren ca 1868 te Zwartsluis, overleden op 17-11-1910 te Watergraafsmeer (N.H.), als echtgenote van Hendrikus NIEZEN. Dochter van Franke Jans de JONGE (zie 100725) en Evertje Jans van de VELDE (zie 141551).
Gehuwd op 28-02-1890 te Nieuwer-Amstel (N.H.) met Hendricus Hendricus' NIEZEN (zie 141575).
 
42621    Geertje Franken de JONGE, dienstbode (1894), geboren op 24-02-1876 te Wanneperveen, overleden op 28-03-1937 te Zwolle op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Harman KISJES, eerder weduwe van GERRIT van de BELD en van Harm KISJES. Dochter van Franke Jacobs de JONGE (zie 42622) en Aaltje Roelofs KLAVER (zie 42623).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 28-11-1894 te Wanneperveen. Hij weduwnaar, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Gerrit Gerrits van de BELD (zie 42615). {Hij was eerder gehuwd op 16-11-1866 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Grietje Willems de GOEDE (zie 42616).}
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 29-04-1899 te Ambt Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Jans KISJES (zie 63839).
Gehuwd (3) op 31-jarige leeftijd op 27-06-1907 te Ambt Vollenhove, zij weduwe van de broer van de bruidegom; met dispensatie bij KB dd. 17-05-1907. Echtgenoot is Harman Jans KISJES (zie 63841).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 270 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software