Eerste blad    Vorig blad    Blad 331 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

71864    Antje LIBBES (WASLANDER (1816)), arbeidster (1835), naaister (1840), geboren op 28-02-1774 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1773 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) als dochter van Libbe JANS en IJkke ANDRIES, ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en de huwlijksakte van haar ouders.], gedoopt (Hervormd) op 13-03-1774 te Oudeschoot, overleden op 16-12-1844 om 17:00 uur te in het huis No. 17 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Jacobs POEPJES. Zij woonde in 1835 (huwelijk dochter Femmigjen) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1840 (huwelijk zoon Jacob) te Rotsterhaule. Dochter van Libbe JANS (WASLANDER (1844)) (zie 71866) en Gijke (Hijlkien,Gieke,IJke) EGBERTS (de WILDE (1844)) (zie 71867).
Ondertrouwd 00-10-1801 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Oudeschoot niet ingeschreven, mogelijk woonde zij toen al in SintJohannesga.], gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-10-1801 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij van SintJohannesga, zij van Oudeschoot, beide te Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Hendrik Jacobs POEPJES, 25 jaar oud (zie 68316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmegien HENDRIKS (POEPJES (1835)) (zie 71868).
   2.  Ikke Hendriks (zie 71869).
   3.  Jacob Hendriks (zie 95037).
   4.  Libbe HENDRIKS (POEPJES (1839)) (zie 68314).
   5.  Martje Hendriks (zie 71862).
   6.  Hendrikjen Hendriks (zie 68317).
   7.  Roelofjen Hendriks (zie 71863).

131841    Egbert LIBBES (WASLANDER (1824)), veenbaas (1816), arbeider (1821), geboren te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-07-1759 te Oudeschoot, overleden op 12-11-1821 om 07:00 uur te in het huis No. 38 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Atje TEIJES. Hij woonde in 1792 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Schoterland) met zijn [2e vrouw Aate TEIJES en hun] kinderen Teije, Ike, Koert, Afke en Jacob te SintJohannesga (gem. Schoterland); zijn zoon Libbe (uit zijn 1e huwelijk) was toen "fallende in de concrips" [= zat in militaire dienst]. Hij woonde in 1816 (huwelijk zoon Teije) te Rottum (gem. Schoterland). Zoon van Libbe JANS (WASLANDER (1844)) (zie 71866) en Gijke (Hijlkien,Gieke,IJke) EGBERTS (de WILDE (1844)) (zie 71867).
Ondertrouwd (1) 00-10-1783 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Oldeholtpade attestatie afgegeven om elders te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-10-1783 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oldeholtwolde, onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Neeltje (Nieltje) TJEERDS (zie 131843). Zij lieten tussen 1784 en 1789 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) en te Oudeschoot en te Sintjohannesga en Delfstrahuizen (beide in de gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aafke en Libbe (2x). Libbe-2 was vanaf 14-10-1811 in militaire dienst als trinsoldaat bij het 14 bat[aillon] van de 6e comp[agnie] en werd in november 1813 als vermist opgegeven.
Ondertrouwd (2) 00-11-1792 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-11-1792 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zij de Rotstergaast (onder Oudeschoot). Echtgenote is Aate (Atje,Aaltje,Aafje) TEIJES (van der LAAN (1846)), 26 jaar oud (zie 131842). Zij lieten tussen 1794 en 1808 te Oudeschoot en te SintJohannesga en Delfstrahuizen (beide in de gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Teije, Ikke, Koert, Afke en Jacob.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Teije EGBERTS (WASLANDER (1816)) (zie 132614).
   2.  Koert EGBERTS (WASLANDER (1811)) (zie 131840).

70109    Hendrikjen LIBBES, boerin (1819), naaister (1840), geboren ca 1773 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar huwelijksakte was zij geboren te Oldelamer als dochter van Libbe OEBLES en Aaltjen TJEERDTS; ik houd me hoer aan de gegevens in de huwelijksakte van haar ouders en de doopakte van haar eveneens in Oldelamer geboren zus Trijntje, die zich als volwassene liet dopen (Hervormd).], overleden op 14-10-1855 om 18:00 uur te in het huis No. 44 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van Fokke Oebeles FEENEMA; nalatende zeven kinderen: Aaltje Wijbrigje, Klaas, Wiebe, Jeltje, Hendrik en Klaaske; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [van haar beide ouders alleen de voornaam vermeld]. Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Oldemarkt - nr. 094) met haar man Fokke Oebles VENEMA, met zijn dochter Willemke en hun kinderen Aaltie, Oeble, Wiebigje, Lubbe, Klaas, Jelte en Wiebe te Oldemarkt. Zij werd op 03-04-1817 te Heerenveen (gem. Schoterland), samen met haar man Fokke Oebeles VEENEMA, ingeschreven als lidmaat (Doopsgezind) komende met attestatie van Blokzijl. Zij woonde in 1819 (overlijden man) in het huis No. 10 te Haskerdijken, onder Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1840 (huwelijk zoon Wijbe en overlijden zoon Libbe) te Nijehaske. Zij woonde in 1855 (overlijden zoon Oebele te Nijehaske. Dochter van Libbe Oebeles JUSTU (zie 133408) en Aaltjen HENDRIKS (zie 133409).
Ondertrouwd op 25-11-1796 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 18-12-1796 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren te Gersloot (gem. AEngwirden) in Vriesland, zij j.d. geboren te Oldelemmer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Fokke Oebeles (Fake) VENEMA (FENEMA (1814), VEENEMA (1819)) (zie 70108). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1796 met Wijbrigjen IMES (zie 133405).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltie Fokken (VENEMAN (1835)) (zie 70110).
   2.  Oeble Fokken (FEENEMA (1855)) (zie 146260).
   3.  Wiebigje Fokken (Wijbrigje) (VEENEMA (1829)) (zie 146261).
   4.  Lubbe Fokken (Libbe) (zie 146262).
   5.  Klaas Fokken (zie 70107).
   6.  Jeltie Fokken (zie 146263).
   7.  Wiebe Fokken (VEENEMA (1840)) (zie 133404).
   8.  Hendrik Fokkes (zie 146264).
   9.  Klaaske Fokkes (zie 146265).

77612    Jeltje LIBBES (LIBBERTS (1860), LIBBETS (1871)), geboren ca 1756, overleden 00-11-1794 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde 1781 (bij haar huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), erna te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1788 (geboorte dochter Tetje) te Kuinre.
Ondertrouwd 00-10-1781 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-11-1781 te Oosterzee en Echten (Hervormd), hij van Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij van Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Age Lourens HOTTINGA, 39 jaar oud (zie 77611).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
136922    Jeltje LIBBES, geboren ca 1773 te Oldelamer, overleden voor 1801 te Ossenzijl, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1798 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Libbe OEBES (zie 136926) en Aaltjen TJEERTS (zie 136927).
Ondertrouwd op 13-04-1798 te Oldemarkt, te Oldemarkt op 26-04-1798 [attestatie afgegeven na[er] Oldeholtpade]. Gehuwd voor de kerk op 13-05-1798 te Oldeholtpade (Hervormd), hij j.m. geboren op de Haare onder het Scholtampt van Oldemarkt en thans wonende te Ossenzijl, zij j.d. geboren te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) en thans wonende te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf). Echtgenoot is Harm Jans (Harmen) de GRAAF, 33 jaar oud (zie 136915). {Hij is later ondertrouwd op 06-06-1801 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 01-07-1801 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] geboren op de Haare (onder Oldemarkt), zij j.d. geboren tot Baarlo, thans beide wonende te Ossenzijl (onder Oldemarkt). Echtgenote is Eilkjen Hendriks (Hilletje) ROOS, 22 jaar oud (zie 35566). Zij kregen in 1811 en in 1820 te Houtrijk en Polanen (N.H.) twee kinderen: Jan en Rijndert. Rijndert overleed met 35 jaar te Sloten (N.H.).}
 
118869    Tetjen LIBBES (BOUMAN (1817), BOUMA (1820)), geboren op 05-09-1794 te Rotstergaast, onder Rottum (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Libbe JANS [BOUMAN (1817), BOUMA (1868)] (huisman - 1817) en Martjen (Marchjen) HALBES [ALBERTS (1794), HALBERTS (1794)] (huisvrouw - 1817), die huwden op 01-07-1792 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) (beide te Nieuweschoot, onder Oudeschoot). [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1794 te Rotstergaast (gem. Schoterland), als dochter van Libbe Jans BOUMA en Martha Geerts WASLANDER; ik houd mij hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 28-09-1794 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 12-11-1868 om 08:00 uur te in het huis No. 162 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Klazes BEENEN; wonende te Oranjewoud (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1817 (bij haar huwelijk) als inwoonster bij haar ouders die toen woonden te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd op 21-04-1820 te Oudeschoot (gem. Schoterland), op belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonde toen met haar man Hindrik Klaazes BEENEN te Oudeschoot, erna ook. Zij woonde in 1822 (geboorte dochter Jeltje) te Oranjewoud (onder Oudeschoot). Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Margjen) te Oranjewoud. Zij woonde in 1868 (overlijden man) in het huis No. 61-FF te Oudeschoot.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1817 te Schoterland (Fr.) met Hindrik (Hendrik) CLAZES (BEENEN (1817)), 21 jaar oud (zie 118868). Zij kregen tussen 1818 en 1840 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) en te Oranjewoud (onder Oudeschoot) zeven kinderen, genaamd: Margjen, Janke, Jeltje, Klaske, Klaas, Jeltje en Roel. Janke huwde in 1841 te Schoterland met Jogchum Reinders VOS. Klaas huwde in 1856 te Schoterland met Antje Jakobs de VRIES. Jeltje-2 huwde in 1859 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaas Klazes de BOER.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
133410    Trijnie LIBBES, geboren op 26-05-1768 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-05-1799 te Scherpenzeel, [gedoopt als volwassene op belijdenis des Geloofs], overleden op 07-09-1847 te Weststellingwerf (Fr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van [Hijlke Aukes DELFSTRA]; nalatende drie kinderen: Aukje, Marijke en Auke; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met haar man Hijlke Aukes DELFSTRA en hun kinderen Aaltje, Aukje, Marijke en Auke te Munnekeburen. Zij woonde in 1826 (overlijden dochter Aaltje) te Munnekeburen. Dochter van Libbe Oebeles JUSTU (zie 133408) en Aaltjen HENDRIKS (zie 133409).
Ondertrouwd 00-12-1796 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-01-1797 te Scherpenzeel (Hervormd), beide te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Hijlke AUKES (DELFSTRA (1825)), 28 jaar oud (zie 133411). Zij lieten tussen 1798 en 1809 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Auke, Aaltie, Aukien, Marijke, Libbiggjen en Auke; alle zes werden geboren te Munnekeburen. Auke-1 overleed als jong kind. Aaltje overleed met 25 jaar te Munnekeburen, ongehuwd. Aukje huwde in 1825 te Weststellingwerf met Heine Andries' de BOER. Marijke huwde in 1840 te Weststellingwerf met Hendrik Wijbes OOSTERHOF. Libbiggjen overleed als jong kind. Auke-2 overleed met 49 jaar te Spanga (gem. Weststellingwerf), ongehuwd.
 
68815    Trijntje LIBBES, geboren ca 1767. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1792 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd op 27-05-1792 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, hij van Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), zij van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan Jans MULDER, 26 jaar oud (zie 68813).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmtje Jans (zie 68816).
   2.  Jan Jans (zie 68817).
   3.  Ike Jans (zie 68818).
   4.  Hendrikjen Jans (zie 68819).
   5.  Libbe Jans (zie 68820).
   6.  Hendrikjen Jans (zie 68821).
   7.  Jacobjen Jans (zie 68822).
   8.  Harmen Jans (zie 68823).

103601    Zijtske LIBBES.
Gehuwd met Klaas Jans KUIPERS (zie 103600).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101842    Gerben Joans van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 31-08-1768 te Steenwijk, zoon van Joan van der LICHT (zie 101832) en Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)) (zie 96980).
 
80915    Heindrina Jacobs van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 29-04-1770 te Steenwijk, dochter van Jacob Jan van der LICHT (van der LIGT (1768)) (zie 80912) en Trijntje WILLEMS (zie 80913).
 
58664    Hendrina (Hendrika) van der LICHT, geboren ca 1727. Zij woonde in 1752 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna [vermoedelijk] ook.
Ondertrouwd op 30-04-1752 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 21-05-1752 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Gerhardus MAKKINGA (MACKINGA (1752)) (zie 58663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina Gererdus' MACKINGE (zie 94425).
   2.  Kornelis Gerhardus' (zie 58661).

80912    Jacob Jan van der LICHT (van der LIGT (1768)), procurator (1776). Hij woonde in 1755 (bij zijn 1e huwelijk) te Steenwijk. Hij woonde in 1768 (bij zijn 2e huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd (1) op 09-11-1755 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 03-12-1755 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Aukjen Mertens JAARSMA, 44 jaar oud (zie 80914), [N.B. Zij lieten te Steenwijk geen kinderen dopen (N.G.).].
Ondertrouwd (2) op 24-07-1768 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Vledder niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen al te Steenwijk.], gehuwd voor de kerk op 14-08-1768 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. van Vledder (Dr.). Echtgenote is Trijntje WILLEMS, 28 jaar oud (zie 80913).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Heindrina Jacobs (zie 80915).
   2.  Joan Jacobs (zie 80916).
   3.  David Jacobs van der LIGT (zie 80917).
   4.  Johanna Elisabet Jacobs van der LIGT (zie 80918).
   5.  Pieter Jacobs (van de LICHT (1817)) (zie 80909).

101832    Joan van der LICHT, geboren ca 1741. Hij woonde in 1766 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 14-09-1766 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 05-10-1766 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)), 20 jaar oud (zie 96980). {Zij is later ondertrouwd op 14-01-1781 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 28-01-1781 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Evert Everherdus' KETEL (KEITEL (1783)), 26 jaar oud (zie 101830). Zij is later ondertrouwd op 09-12-1810 te Oldemarkt, te Kuinre was de ondertrouw op 08-12-1810; [te Oldemarkt] op 24-12-1810 attestatie ontvangen om te [mogen] trouwen in de Cuinre. Gehuwd op 64-jarige leeftijd op 26-12-1810 te Gerecht Kuinre, hij weduwenaar geboren te Hoogcarspel (N.H.), zij wed[uwe] geboren te Steenwijk, beide woonagtig alhier [= te Cuinre] en [beide] van de Hervormde Godsdienst. Echtgenoot is Albert Pieters ter VELDE (zie 101821).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Joans (zie 101833).
   2.  Gerben Joans (zie 101842).
   3.  Wouter VOGELSANG Joans (zie 101843).
   4.  Willem Albertus Jans (zie 101844).
   5.  Wolter VOGELSANG Jans (zie 101845).

80916    Joan Jacobs van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-04-1774 te Steenwijk, zoon van Jacob Jan van der LICHT (van der LIGT (1768)) (zie 80912) en Trijntje WILLEMS (zie 80913).
 
80909    Pieter Jacobs van der LICHT (van de LICHT (1817)), timmerman (1813), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 14-07-1782 te Steenwijk. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk. Zoon van Jacob Jan van der LICHT (van der LIGT (1768)) (zie 80912) en Trijntje WILLEMS (zie 80913).
Ondertrouwd op 21-07-1811 te Steenwijk. De civiele ondertrouw was op 16-07-1811 te Steenwijk. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-08-1811 te Steenwijk, hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. geboren te Raalte. Echtgenote is Gerritdina Willems NIJKAMP (zie 80910). {Zij is later gehuwd op 13-05-1817 te Steenwijk, zij weduwe. Echtgenoot is Hidde Jans BRUIJNENBERG (BRUINENBERG (1817)), 38 jaar oud (zie 85057).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Willems Pieters (Trintje) (zie 68500).

101833    Pieter Joans van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 31-05-1767 te Steenwijk, zoon van Joan van der LICHT (zie 101832) en Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)) (zie 96980).
 
68500    Trijntje Willems Pieters (Trintje) van der LICHT, arbeidster (1838,1858), geboren op 02-10-1813 te Steenwijk, dochter van Pieter Jacobs van der LICHT (van de LICHT (1817)) (zie 80909) en Gerritdina Willems NIJKAMP (zie 80910).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-03-1838 te Steenwijk met Hendricus Johannis (Hendrik) van HOUTEN (EBBELING (1834), EBBELINK (1841)), 26 jaar oud (zie 34771).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 04-06-1858 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Lebbert Jacobs SEVERINK, 52 jaar oud (zie 82097). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1828 te Steenwijk met Iebeltien (Ebeltje,Ebeltien) HENDRIKS (KNOL (1828)), 20 jaar oud (zie 82100).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
101844    Willem Albertus Jans van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 09-02-1772 te Steenwijk, zoon van Joan van der LICHT (zie 101832) en Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)) (zie 96980).
 
101845    Wolter VOGELSANG Jans van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-04-1776 te Steenwijk, zoon van Joan van der LICHT (zie 101832) en Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)) (zie 96980).
 
101843    Wouter VOGELSANG Joans van der LICHT, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 14-01-1770 te Steenwijk, zoon van Joan van der LICHT (zie 101832) en Elsje Jacoba Gerbrands VOGELENSANG (VOGELSANG (1795), VOGELENZANG (1824), VOGELZANG (1837)) (zie 96980).
 
66678    Arendje LICHTENDONK.
Gehuwd met Berteld de WOLF (zie 66677).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Bertelds (zie 66676).

16531    Wiechertje Henricus' (Wigerdiena) LICHTENDONK (LIGTENDONKER (1832)), geboren op 21-02-1792 te aan de Nieuwesluis [onder Zwartsluis], gedoopt (N.G.) op 22-02-1792 te Zwartsluis (getuige(n): Janna Roelofs AALDERING). Zij werd genoemd naar haar overgrootmoeder, Wijchertje Arents de BOER. Overleden op 08-04-1832 om 11:00 uur te in het schip liggende voor het huis met No. 1 te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Jans POL; wonende te Zwartsluis. Dochter van Hendricus Hermens (Hendrik) LIGTENDONKER (LIGTENDONK (1783), LICHTENDONK (1792)) (zie 16542) en Wobbegien Arents LOUWEN (zie 16543).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-01-1812 te Zwartsluis met Jan Jans POL, 23 jaar oud (zie 16529). Zij lieten tussen 1812 en 1821 te Zwartsluis 5 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Adriana, Wobbigje, Jan, Hendrikus en Geertje. Tussen 1823 en 1829 werden te Zwartsluis van hen nog 4 kinderen geboren, genaamd: Herm, Anna, Jansje en Martha. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 22-06-1833 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hermina Heinen van den BOOMGAARD, 41 jaar oud (zie 16530).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Jans (Adriaantje) (zie 16514).
   2.  Geertje Jans (zie 54769).
   3.  Anna Jans (zie 16564).
   4.  Jansje Jans (zie 46813).

81044    Maria Catharina LIDEN. Zij woonde in 1837 (huwelijk zoon Alexis) te Burg Steinfurt (Pruisen - Dld.).
Gehuwd met Henrich Philip SPIELMEIER (zie 81043).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexis Henrichs (Alexander) (SPIELMEYER (1838)) (zie 81042).

55115    Anna Geertruid Johannes' (Johanna) LIEBEN, geboren ca 1787 te Winschoten (Gr.), dochter van Johannes LIEBEN en Maria FURDA. Overleden op 05-07-1839 te Winschoten (Gr.).
Gehuwd op 24-05-1812 te Schokland met Jacob JANS (BUTER (1812)), 21 jaar oud (zie 55114).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
122962    Maria Geertruida LIEBERT.
Gehuwd met Willem van HERPE (zie 122961).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119599    Beerendje Jans (Berendina) LIEF, dienstmaagd (1821), geboren op 03-03-1797 te [De Reuverstede, onder] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 03-03-1797 te Zwartsluis (getuige(n): Hermtje DERKS, [moeders moeder]), overleden op 05-11-1853 te Zwartsluis op 56-jarige leeftijd, als partner van Derk KUIPER; wonende te Dalfsen. Dochter van Jan HENDRIKS (LIEF (1789), LIEV (1804)) (zie 119519) en Margien (Marrigje) HERMENS (de BOER (1821)) (zie 119520).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-1821 te Nieuwleusen met Derk Jans KUIPER, 29 jaar oud (zie 119600).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139066    Aafje Jacobs de LIEFDE, geboren op 16-03-1785 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 03-04-1803 te Leiden, gedoopt door Ds. van GEURS. Overleden op 14-12-1825 om 19:00 uur te in het Bethlehemshof [met] No. 501 (Wijk 2) te Leiden (Z.H.) op 40-jarige leeftijd (aangifte door: Jan de LIEFDE (32 jr., geemploijeerde te 's Gravenhage) en [haar schoonvader] Arnoldus van SAARLING (66 jr., kuiper te Leiden)), als weduwe van Samuel van TAARLING. Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) aan de Nieuwe Rijn te Leiden (Z.H.). Dochter van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
Ondertrouwd op 09-02-1809 te Leiden (Z.H.) (getuige(n): zijn vader Arnoldus TAARLING ([wonende] aan de Oude Rijn ([tegen]over de Haven) / haar broer Nicolaas de LIEFDE ([wonende] aan de Nieuwe Rijn)), ook met consent van haar ouders. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-02-1809 te Leiden, hij jongman van Leijden (Z.H.), zij jonged[ogter] van Blokzijl, beide wonende te Leiden. Echtgenoot is Samuel Arnoldus' van TAARLING (zie 139070). Zij kregen tussen ca 1810 en 1814 drie kinderen, te weten: Maria, Jannetje en een levenloos geboren dochter. Maria huwde in 1838 te Stompwijk (Z.H.) met Hendrik Adolphs SPRUIJT [SPRUIT (1849)] en overleed in 1849 te Stompwijk, als zijn partner. Jannetje huwde in 1836 te Amsterdam met de weduwnaar Willem Willems JULIUS en overleed in 1884 te Utrecht (Ut.), als zijn weduwe.
 
32464    Aafje Pieters de LIEFDE, geboren va 1704, overleden voor 1748 te [de Rietvink] buiten Blokzijl.
Ondertrouwd op 01-01-1730 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 15-01-1730 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde te Blokzijl [en beijde Doopsgezind]. Echtgenoot is Coop Willems LOOS (zie 32463).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Coops (zie 32465).
   2.  Willem Coops (zie 32466).
   3.  Aeltjen Coops (zie 32467).
   4.  Pieter Coops (zie 32468).

36558    Aaltje Pieters de LIEFDE, geboren ca 1819 te Blokzijl, overleden op 26-09-1826 te Blokzijl, dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
 
139012    Adrianus Jans de LIEFDE, kleermaker (1844), geboren op 04-06-1816 te Zwolle, overleden op 13-05-1894 om 23:30 uur te in het huis staande in de Wagenmakerstraat te Zwolle op 77-jarige leeftijd, als weduwnaar van Magreta Suutteberbera NAAS. Zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1844 te Zwolle met Magreta Suutteberbera Hendriks NAAS, 35 jaar oud (zie 139022).
 
130730    Alberdina Jans de LIEFDE, geboren ca 1872 te Blokzijl, overleden op 21-06-1922 om 07:00 uur te in het huis staande in de Kuinderstraat te Blokzijl, als echtgenoote van Johannes DOEVEN. Dochter van Jan Pieters de LIEFDE (zie 130731) en Hillechien Hendriks TIP (zie 130732).
Gehuwd op 27-04-1900 te Blokzijl met Johannes Jacobs DOEVEN, 29 jaar oud (zie 130729).
 
34826    Alida Johanna Jacobs de LIEFDE, geboren ca 1828 te Amsterdam, overleden op 15-03-1910 te Driebergen (Ut.), als weduwe van Carl Richard FROWEIN. Dochter van Jacob Jacobs de LIEFDE (zie 34817) en Johanna Jans OVERBEEK (zie 34818).
Gehuwd op 16-05-1855 te Amsterdam. Hij weduwnaar geboren te Ronsdorff (Pruisen - Dld.), zij geboren te Amsterdam. Echtgenoot is Carl Rochard Johanns FROWEIN (zie 34823). {Hij was eerder gehuwd op 05-07-1849 te Amsterdam. Hij geboren te Ronsdorf (Pruisen - Dld.), zij geboren te Amsterdam. Echtgenote is Henriette Jacobs de LIEFDE (zie 34822).}
 
68038    Alida Pieters de LIEFDE, geboren ca 1842 te Blokzijl, overleden op 09-06-1844 te Blokzijl, dochter van Pieter Harmens de LIEFDE (zie 34453) en Geesje Hermens TIP (zie 68037).
 
53864    Anke Pieters de LIEFDE, geboren 00-07-1903 te Blokzijl. Zij werd genoemd naar moeders moeder: Anke Pieters LOOIJENGA. Overleden op 20-08-1904 om 09:30 uur te in het huis No. 327 staande in de Zuiderstraat (Wijk 4) te Blokzijl, dochter van Pieter Jans de LIEFDE (zie 53862) en Geertje Fransen POORTER (zie 53861).
 
32189    Anne Kleisen de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-12-1784 te Blokzijl, [N.B. Van hem werd geen overlijdensakte gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).], zoon van Kleijs Klaassen de LIEFDE (zie 32187) en Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
 
34500    Bartjen Jacobs de LIEFDE, geboren op 18-09-1772 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 06-04-1792 te Blokzijl, "[als bejaarde (= volwassene) op belijdenis [des Geloofs] gedoopt.", dochter van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
36551    Beertje Wiegers de LIEFDE, geboren op 26-01-1792 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 29-01-1792 te Blokzijl (getuige(n): Lisabeth Klaasen VALK), overleden op 21-05-1831 te Den Helder (N.H.) op 39-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik SMIT. Dochter van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
Gehuwd met Hendrik SMIT (zie 36576).
 
139016    Carel Lodewijk Jans de LIEFDE, timmerman (1859), geboren op 29-07-1826 te Zwolle, overleden op 12-01-1914 te Buurmalsen (Gld.) op 87-jarige leeftijd, als weduwnaar van Anna Louise PILGER, [eerder] weduwnaar van Johanna Teuntje STAP. Hij woonde in 1879 (overlijden 1e vrouw) te Zwolle. Hij woonde in 1905 (overlijden 2e vrouw) te Buurmalsen (Gld.). Zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 12-05-1859 te Zwolle met Johanna Teuntje STAP, 28 jaar oud (zie 139035).
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 09-08-1882 te Leiden (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Anna Louisa Hendriks PILGER, 52 jaar oud (zie 139046).
 
55667    Christina de LIEFDE.
Ondertrouwd op 03-11-1786 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1786 met Gerrit SMIT (zie 55666).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattewis Pieter Gerrits (zie 55665).

139064    Christina Jacobs de LIEFDE, geboren op 25-05-1778 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 28-05-1778 te Zwolle (getuige(n): Hendriena VOLKERING), dochter van Jacob Lambertus Klaassen de LIEFDE (zie 26195) en Marta Elisabet van der SEL (van de SEL (1812)) (zie 26196).
 
34482    Claes Peters de LIEFDE, geboren ca 1602, overleden voor 1658 te Blokzijl?
Kinderen:
   1.  Maaritjen Claes' (zie 34483).
   2.  Peter Claessen (zie 34479).

34459    Claes Pietersz de LIEFDE, geboren ca 1664 te [Blokzijl], zoon van Peter Claessen de LIEFDE (zie 34479) en Grietjen JACOBS (zie 34480).
Ondertrouwd op 09-12-1688 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 01-01-1689 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.g., zij j.f. [= juffrou?], beijde van Blockzijl. Echtgenote is Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Klaasz (zie 34460).
   2.  Siberig Klaas' (zie 34474).
   3.  Sjoerd Klaasz (Souwert) (zie 34461).
   4.  Klaasje Klaasz (zie 34462).
   5.  Pieter Klaas' (zie 34450).
   6.  Jantje Klaasz (zie 34463).
   7.  Klaas Klaasz (zie 34464).

139006    Clara Louiza Jans de LIEFDE, dienstbode (1842), geboren op 12-06-1812 te Zwolle, overleden op 05-09-1885 te Leiden (Z.H.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Johannes SLEGTENHORST. Dochter van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1842 te Leiden (Z.H.) met Johannes Adrianus' SLEGTENHORST, 27 jaar oud (zie 139019).
 
139007    Cleis Jans de LIEFDE, timmerman (1836,1870), timmermansknecht (1850), opzichter van het binnengasthuis te Zwolle (<1882), geboren op 06-05-1810 te Zwolle, overleden op 03-01-1882 te Zwolle op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrika Johanna van EEKEREN, [eerder] weduwnaar van Everdina van RAAN en van Gerridiena ALTENA. Zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-03-1836 te Zwolle met Everdina Gerrits van RAAN (zie 139008).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 08-05-1850 te Zwolle met Gerridiena Gerrits ALTENA, 35 jaar oud (zie 139027).
Gehuwd (3) op 60-jarige leeftijd op 03-11-1870 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrika Johanna Ariaans van EEKEREN, 49 jaar oud (zie 139041).
 
139055    Cleis Klaassen de LIEFDE, geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 28-03-1753 te Zwolle, overleden voor 1754 te Zwolle, zoon van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
 
14689    Cornelis Egberts de LIEFDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-02-1777 te Vollenhove, overleden ca 1777 te Vollenhove, zoon van Egbert Jacobs de LIEFDE (MOSSEL) (zie 14511) en Lijsbeth Cornelis APELDOORN (zie 13309).
 
14746    Cornelis Egberts de LIEFDE, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-03-1778 te Vollenhove, zoon van Egbert Jacobs de LIEFDE (MOSSEL) (zie 14511) en Lijsbeth Cornelis APELDOORN (zie 13309).
 
34808    Cornelisje Klaassen de LIEFDE, geboren op 11-05-1763 te Blokzijl, overleden op 08-09-1827 te Blokzijl op 64-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
139056    Derk Claassen de LIEFDE, geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 07-03-1759 te in de Grote Kerk te Zwolle, zoon van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
 
139065    Derkje Jacobs de LIEFDE, geboren op 15-03-1781 te "voor de Camperpoort" van Zwolle, gedoopt (N.G.) op 18-03-1781 te Zwolle, dochter van Jacob Lambertus Klaassen de LIEFDE (zie 26195) en Marta Elisabet van der SEL (van de SEL (1812)) (zie 26196).
 
70256    Derkjen Pieters de LIEFDE, geboren op 27-11-1784 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 01-12-1784 te Zwolle (getuige(n): Eva VETH, de weduwe HASELHORST), dochter van Pieter Claassen (Piet) de LIEFDE (zie 139057) en Johanna Rutgers (Janna) HASELHORST (HAZELHORST (1864)) (zie 139062).
 
36556    dochter de LIEFDE, geboren op 12-02-1814 te Blokzijl, "levenloos geboren", overleden op 12-02-1814 te Blokzijl, 0 dagen oud, dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
 
139017    dochter de LIEFDE, geboren op 23-03-1829 te Zwolle, "levenloos geboren", overleden op 23-03-1829 te Zwolle, 0 dagen oud, dochter van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
 
139018    dochter de LIEFDE, geboren op 15-03-1831 te Zwolle, "levenloos geboren", overleden op 15-03-1831 te Zwolle, 0 dagen oud, dochter van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
 
14511    Egbert Jacobs de LIEFDE (MOSSEL), geboren ca 1752.
Gehuwd voor de kerk ca 1772 met Lijsbeth Cornelis APELDOORN (zie 13309).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
35636    Eva Pieters de LIEFDE, geboren op 22-03-1783 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 23-03-1783 te Zwolle (getuige(n): Eva VET (lidmaat N.G.)), overleden op 22-06-1864 om 15:00 uur te in het huis No. 2 en No. 3 [staande] in de Schoolstraat (Wijk 5) te Delft (Z.H.) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Albertus RAMAKERS. Zij woonde in 1833 (overlijden man) in het huis No. 43 aan het Rietveld (Wijk 4) te Delft (Z.H.). Dochter van Pieter Claassen (Piet) de LIEFDE (zie 139057) en Johanna Rutgers (Janna) HASELHORST (HAZELHORST (1864)) (zie 139062).
Gehuwd met Albertus Johannes' RAMAKER (RAMAKERS (1864)) (zie 139058). Zij kregen tussen ca 1806 en 1823 te Zwolle en te Delft (Z.H.) zes kinderen, genaamd: Jan, Johanna, Hendrica, Pieter, Albertus en Eva. Jan huwde in 1834 te Delft met Anna Petronilla Jacobus' (Petronella) HOFHUIZEN en overleed in 1872 te Delft, als haar echtgenoot. Johanna overleed met 41 jaar te Delft, ongehuwd. Hendrica huwde in 1838 te Zaandam (N.H.) met Adriaan Gerrits de BOER en werd in 1860 te Zaandam zijn weduwe. Pieter huwde in 1836 te Delft met Helena Adrianus' van der VALK en overleed in 1849 te Delft, als haar echtgenoot. Albertus huwde in 1852 te Zaandam met Grietje Klaas' KEIJZER en overleed in 1882 te Zaandam, als haar echtgenoot. Eva overleed met 8 jaar te Delft.
38550    Fempje Pieters de LIEFDE, geboren ca 1822 te Blokzijl, overleden op 20-02-1892 om 19:30 uur te in het huis No. 265 staande in de Kerkstraat (Wijk 3) te Blokzijl, als weduwe van Klaas ENGELSMAN. Dochter van Pieter Pieters de LIEFDE (zie 34449) en Femmigjen Hendriks van ZANDBERGEN (ZANDBERGEN (1848)) (zie 34454).
Gehuwd op 05-02-1848 te Blokzijl met Klaas Sjoerds ENGELSMAN, 25 jaar oud (zie 38549).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
147734    Frans Pieters de LIEFDE, schilder (1931), geboren ca 1897 te Blokzijl. Hij werd genoemd naar moeders vader: Frans Lourens' POORTER. Zoon van Pieter Jans de LIEFDE (zie 53862) en Geertje Fransen POORTER (zie 53861).
Gehuwd op 25-06-1931 te Almelo met Hendrika Berendina Gerrits ter STEEGE (zie 147735).
 
36555    Geert Wiechers de LIEFDE, geboren op 16-06-1802 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-06-1802 te Blokzijl (getuige(n): Elisabeth [Klaassen] VALK), zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
 
139015    Grietje Jans de LIEFDE, geboren op 15-11-1823 te Zwolle, overleden op 28-08-1879 om 22:30 uur te in het huis No. 9 staande in het Eva van Hoogeveenhof te Leiden (Z.H.) op 55-jarige leeftijd, als weduwe van Johan Fredrik WASSEM. Zij woonde in 1855 (bij har huwelijk) op het Rapenburg te Leiden (Z.H.). Dochter van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-10-1855 te Leiden (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Johan Fredrik Johans WASSEM, 59 jaar oud (zie 139030). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1823 te Leiden (Z.H.) met Catharina Johanna Jans TUPKER, 22 jaar oud (zie 139034). Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-11-1827 te Leiden (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Willemijntje Elisabeth Willems van ALTENA, 31 jaar oud (zie 139033).}
 
34806    Grietje Klaassen de LIEFDE, geboren op 11-09-1758 te Blokzijl, overleden op 10-02-1827 te Blokzijl op 68-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
32190    Grietje Kleisen de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-11-1786 te Blokzijl, overleden op 26-03-1859 te Zwolle op 72-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Kleijs Klaassen de LIEFDE (zie 32187) en Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
 
34447    Harm Pieters de LIEFDE, bakker (1840), geboren op 19-05-1777 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 14-01-1798 te Breedstraat te Blokzijl, zoon van Pieter Pietersz de LIEFDE (zie 34446) en Fempje Harms (Femmigje) BOS (zie 34439).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-11-1805 te Blokzijl (Doorpsgezind) met Aaltjen HENDRIKS (zie 34452).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34841    Hendrik Willems de LIEFDE, geboren ca 1865 te Goes, overleden op 28-01-1938 te Wassenaar (Z.H.), als weduwnaar van Marie Cornelie GEERLING, wonende te Culemborg (Gld.). Zoon van Willem Jacobs de LIEFDE (zie 34827) en Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828).
Gehuwd ca 1894 met Marie Cornelie GEERLING (zie 34842).
 
34455    Hendrik ZANDBERGEN Pieters de LIEFDE, schipper (1848), geboren op 12-09-1813 te Blokzijl, [N.B. Het doopboek (N.G.) vermeldt 13-09-1813 als zijn geboortedatum; dit verschil 1 dag met de vermelding in het Lidmatenboek van DG-Noorderkaaij te Blokzijl.], gedoopt (N.G.) op 26-09-1813 te Blokzijl (getuige(n): Luitjen [Jacobs] van EMDT [= van EMST], zijn oma), overleden op 01-01-1891 om 16:00 uur te in het huis No. 265 staande in de Kerkstraat (Wijk 3) te Blokzijl op 77-jarige leeftijd, als weduwnaar van Marritje VEEN. Zoon van Pieter Pieters de LIEFDE (zie 34449) en Femmigjen Hendriks van ZANDBERGEN (ZANDBERGEN (1848)) (zie 34454).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-08-1848 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Marritje Jans VEEN (zie 34456).
 
36560    Hendrikje Pieters de LIEFDE, winkeliersche (1898), geboren op 23-10-1811 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 11-11-1811 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 24-01-1898 te Blokzijl op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Hein ZWART. Dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1835 te Blokzijl. Hij geboren te Edam (N.H.), zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Hein Andries Cornelis' SWART (zie 36562).
Uit dit huwelijk:
   1.  Naatje Heinen ZWART (zie 53859).

115891    Hendrikje Wiechers de LIEFDE, geboren ca 1837 te Blokzijl. Zij woonde in 1860 (bij haar huwelijk) te Delft (Z.H.), eerder te Blokzijl. Dochter van Wieger Pieters de LIEFDE (zie 34102) en Marritje Wiechers (Maartje) ZOOTJES (zie 34103).
Gehuwd op 29-08-1860 te Delft (Z.H.) met IJsbrand Jans VISSER, 20 jaar oud (zie 115884). Zij waren stiefbroer en stiefzus van elkaar.
 
139068    Hendrikus Jacobs (Hendrik) de LIEFDE, behanger (<1813), geboren op 18-05-1791 te Leiden (Z.H.), gedoopt (Doopsgezind) op 31-03-1811 te Leiden, overleden op 24-07-1813 om 14:00 uur te in het huis No. 828 staande in de orte Bagijnestraat (Wijk 1) te Haarlem (N.H.) op 22-jarige leeftijd, "ongehuwd", zoon van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
 
34832    Henriette Alberta Willems de LIEFDE, geboren ca 1872 te Goes (Zl.), dochter van Willem Jacobs de LIEFDE (zie 34827) en Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828).
Gehuwd op 30-08-1893 te Hoorn (N.H.). Hij weduwnaar geboren te Leiden (Z.H.), zij geboren te Goes (Zl.). Echtgenoot is Antonie Lambertus Hubertus' GERRITSEN (zie 34833). {Hij was eerder gehuwd op 31-12-1886 te Barradeel (Fr.) met Reinofke Petronella Jacoba POSTHUMUS (zie 34836).}
 
34822    Henriette Jacobs de LIEFDE, geboren ca 1829 te Amsterdam, dochter van Jacob Jacobs de LIEFDE (zie 34817) en Johanna Jans OVERBEEK (zie 34818).
Gehuwd op 05-07-1849 te Amsterdam. Hij geboren te Ronsdorf (Pruisen - Dld.), zij geboren te Amsterdam. Echtgenoot is Carl Rochard Johanns FROWEIN (zie 34823). {Hij is later gehuwd op 16-05-1855 te Amsterdam. Hij weduwnaar geboren te Ronsdorff (Pruisen - Dld.), zij geboren te Amsterdam. Echtgenote is Alida Johanna Jacobs de LIEFDE (zie 34826).}
 
68040    Herman Pieters de LIEFDE, schilder (1869), geboren ca 1844 te Blokzijl, zoon van Pieter Harmens de LIEFDE (zie 34453) en Geesje Hermens TIP (zie 68037).
Gehuwd op 18-02-1869 te Blokzijl met Jantje Roelofs VISSCHER (zie 68041).
 
36549    Hermen Wiegers de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 30-12-1787 te Blokzijl, overleden voor 1793 te Blokzijl, zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
 
36552    Hermen Wiegers de LIEFDE, arbeider (<1836), geboren op 19-11-1793 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 24-11-1793 te Blokzijl (getuige(n): Lisabeth [Klaassen] VALK), overleden op 15-04-1836 te Blokzijl op 42-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
 
31992    Hiltje Pieters de LIEFDE, geboren op 03-02-1755 te [Baarlo buiten] Blokzijl, dochter van Pieter Wijchers de LIEFDE (zie 34477) en Beertje CLAAS (zie 34382).
 
34497    Jacob Jacobs de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 31-08-1783 te Blokzijl, zoon van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
34499    Jacob Jacobs de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 15-01-1786 te Blokzijl, zoon van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
34817    Jacob Jacobs de LIEFDE, mattenmaker (1810), koster (1826), geboren op 02-04-1789 te Leiden (Z.H.), gedoopt (Doopsgezind) op 03-04-1808 te Leiden, gedoopt door ds. van GEURS. Hij woonde in maart 1810 (bij zijn huwelijk) te Haarlem (N.H.). Hij vertrok op 04-03-1810 van Leiden met attestatie naar Haarlem (N.H.). Zoon van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
Ondertrouwd (1) op 08-02-1810 te Gerecht Leiden (Z.H.), gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-03-1810 te Leiden (Hervormd) met Aaltje Jans OVERBEEK (zie 34819).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 22-07-1826 te Hengelo (Ov.). Hij weduwnaar wonende te Amsterdam, zij geboren te Hengelo (Ov.); dispensatie [verkregen per] KB [van] 18-06-1826. Echtgenote is Johanna Jans OVERBEEK (zie 34818).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jacobs (zie 139072).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Alida Johanna Jacobs (zie 34826).
   3.  Henriette Jacobs (zie 34822).
   4.  Willem Jacobs (zie 34827).

34472    Jacob Jansz de LIEFDE, geboren ca 1680, zoon van Jan de LIEFDE (zie 34471).
Ondertrouwd op 04-10-1705 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-10-1705 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beijde van Blokzijl. Echtgenote is Trintje Petrus' (Trijntje) HOLLEGRAAF, 18 jaar oud (zie 34473). {Zij is later ondertrouwd op 04-02-1714 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18-02-1714 te Blokzijl (N.G.) met Arent SIBELS (ter MEER (1756)) (zie 51530).}
 
34805    Jacob Klaassen de LIEFDE, winkelier (1788), conducteur bij de waterstaat (1818), geboren op 02-04-1757 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 17-01-1779 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 22-12-1824 te Texel (N.H.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje KLAASSEN. Zij werd op 01-04-1788 te Leiden (Z.H.), samen met haar man Jacob de LIEFDE ingeschreven als lidmaat (Doopsgezind) van de Verenigde Gemeente te Leiden, komende [met attestatie] van Blokzijl. Hij werd op 19-05-1788 te Leiden (Z.H.) aangenomen tot poorter van Leiden; dit gebeurde op getuijgenisse van Ds. Daniel HOVENS en Cornelis van der POST (bode met de roede) en tegen betaling van 12 gulden en 1 stuiver. Hij vertrok op 24-06-1806, samen met zijn vrouw Jantje KLAASZ, met attestatie van Leiden naar Texel (N.H.). Hij woonde in 1812 (overlijden zoon Nicolaas) te Texel (N.H.), [erna in 1813 (overlijden zoon Hendrik) ook]. Zoon van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
Ondertrouwd op 04-01-1784 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18-01-1784 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. van de Joure (Fr.). Echtgenote is Jantje KLASES (zie 34813).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
34460    Jacob Klaasz de LIEFDE, geboren ca 1691, gedoopt (Doopsgezind) op 13-01-1715 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 27-09-1769 te Blokzijl. Hij woonde in 1715 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1097) [als weduwnaar van Grietjen TIMONS] met zijn zus Jantje [Klaassen] de LIEFDE en zijn zoon Klaes in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Aafjen MONJE (zijn toekomstige schoondochter) als [inwonende] meit. Zoon van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Ondertrouwd op 24-11-1715 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 08-12-1715 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind), hij j.m., zij j.d., beide van Blokzijl. Echtgenote is Grietjen TIMONS (zie 34466).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacobs (zie 34486).
   2.  Klaas Jacobs (zie 34487).

26195    Jacob Lambertus Klaassen de LIEFDE, timmerman (1812,<1819), geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 25-10-1756 te Zwolle, overleden op 19-07-1819 te gem. Vollenhove op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot [van Teunisjen STOKEBRAND], [eerder weduwnaar van Marta van SEL]. Hij woonde in 1781 (doop dochter Derkje) "voor de Camperpoort" van Zwolle. Zoon van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Gehuwd (1) ca 1793 met Marta Elisabet van der SEL (van de SEL (1812)) (zie 26196).
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 08-05-1812 te Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Zwolle, zij geboren te Vollenhove. Echtgenote is Teunisjen Harmens STOKEBRAND, 43 jaar oud (zie 14303).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Christina Jacobs (zie 139064).
   2.  Derkje Jacobs (zie 139065).

34492    Jacob Pieters de LIEFDE, geboren ca 1745 te [Blokzijl], gedoopt (Doopsgezind) op 15-01-1769 te Breedstraat te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1013) met zijn beide ouders, met zijn broers Peter en Jacob, en zijn zus Lutjen [= Sijtje] in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. "in 1778 weggegaan na[ar] de Groote Kerk.", zoon van Pieter Klaas' de LIEFDE (zie 34450) en Jantjen Pieters ROOM (zie 34451).
Ondertrouwd op 06-01-1771 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-01-1771 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. [Doopsgezind], zij j.d. [N.G.], bijde te Blokzijl. Echtgenote is Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartjen Jacobs (zie 34500).
   2.  Jantje Jacobs (zie 34495).
   3.  Klaasje Jacobs (zie 34496).
   4.  Jacob Jacobs (zie 34497).
   5.  Pieter Jacobs (zie 34498).
   6.  Jacob Jacobs (zie 34499).

53863    Jacob Pieters de LIEFDE, schipper (<1866), geboren ca 1818 te Blokzijl, overleden op 14-03-1866 te Blokzijl, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Pieter Pieters de LIEFDE (zie 34449) en Femmigjen Hendriks van ZANDBERGEN (ZANDBERGEN (1848)) (zie 34454).
 
34489    Jacob Sjoerds de LIEFDE, geboren ca 1743 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 18-01-1767 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 26-02-1778 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1148) met zijn beide ouders en zijn zus Seijtjen in het Schoutambt Blokzijl [= stad Blokzijl]. Zoon van Sjoerd Klaasz (Souwert) de LIEFDE (zie 34461) en Trijntje Jakobs MENDZEN (MENS (1736)) (zie 34470).
 
36554    Jacob Wieggers de LIEFDE, schutter bij de overijsselsche schutterij (<1832), geboren op 14-06-1798 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-07-1798 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 20-04-1832 te Hulst (Zl.) op 33-jarige leeftijd, wonende te Blokzijl; [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
 
34837    Jacoba Willems de LIEFDE, geboren ca 1867 te Goes (Zl.), overleden op 25-07-1944 te Zeist (Ut.), als echtgenote van Theodoor MOOIJ. Dochter van Willem Jacobs de LIEFDE (zie 34827) en Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828).
Gehuwd op 15-07-1896 te Hoorn (N.H.). Hij geboren te Ambt Almelo, zij geboren te Goes (Zl.). Echtgenoot is Theodoor Arends MOOIJ (zie 34838).
 
34471    Jan de LIEFDE, geboren ca 1654.
Kinderen:
   1.  Jacob Jansz (zie 34472).
   2.  Wijcher Janssen (zie 34468).
   3.  Steven Jansen (zie 36342).

62108    Jan Cleissen de LIEFDE, timmermansknegt (1815,1816), timmerman (1818,1819,1821,1823,1826,1836,1844,1845,<1847), geboren ca 1785 te Blokzijl, overleden op 19-06-1847 te Zwolle, als echtgenoot van Johanna Maria NAAS. Zoon van Kleijs Klaassen de LIEFDE (zie 32187) en Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
Gehuwd voor de kerk ca 1809 met Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cleis Jans (zie 139007).
   2.  Clara Louiza Jans (zie 139006).
   3.  Klaas Jans (zie 139011).
   4.  Adrianus Jans (zie 139012).
   5.  Klaas Jans (zie 139013).
   6.  Joseph Jans (zie 62101).
   7.  Jantien Klaassien Jans (zie 139014).
   8.  Grietje Jans (zie 139015).
   9.  Carel Lodewijk Jans (zie 139016).
   10.  dochter (zie 139017).
   11.  dochter (zie 139018).

34486    Jan Jacobs de LIEFDE, geboren ca 1710 te [Blokzijl], gedoopt (Doopsgezind) op 17-01-1734 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 12-05-1769 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1194) met zijn vrouw Jantjen HENDRIKS en hun dochter Lijsebet in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Jacob BRUIN als [inwonende] knegt. Zoon van Jacob Klaasz de LIEFDE (zie 34460) en Grietjen TIMONS (zie 34466).
Gehuwd voor de kerk ca 1733 met Jantje HENDRIKS (zie 40619), [Hun huwelijk werd te Blokzijl niet ingeschreven; mogelijk viel dit in een hiaat in het ondertrouwboek van Blokzijl.].
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139072    Jan Jacobs de LIEFDE, geboren op 17-08-1813 te in het huis No. 77 aan de Nieuwe Rijn (Kanton 3 - Wijk 7) te Leiden (Z.H.), zoon van Jacob Jacobs de LIEFDE (zie 34817) en Aaltje Jans OVERBEEK (zie 34819).
 
139069    Jan Jakobs de LIEFDE, geboren op 08-08-1793 te Leiden (Z.H.), zoon van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
 
130731    Jan Pieters de LIEFDE, schipper (<1874), geboren ca 1825 te Blokzijl, overleden op 10-08-1874 om 03:00 uur te in een huis [zijnde het Krankzinnigengesticht] [staande] in de Bagijnenstraat te Deventer (aangifte door: Willem Nicolaas van der BOOM (32 jr., opzichter in het Krankzinnigengesticht te Deventer)), als echtgenoot van Hillechien TIP; wonende te Blokzijl. Zoon van Pieter Pieters de LIEFDE (zie 34449) en Femmigjen Hendriks van ZANDBERGEN (ZANDBERGEN (1848)) (zie 34454).
Gehuwd op 15-03-1865 te Blokzijl met Hillechien Hendriks TIP, 32 jaar oud (zie 130732).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans (zie 53862).
   2.  Alberdina Jans (zie 130730).

34831    Jan Willems de LIEFDE, geboren op 01-02-1874, overleden op 07-02-1874 te Goes (Zl.), 6 dagen oud, zoon van Willem Jacobs de LIEFDE (zie 34827) en Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828).
 
138005    Jannetje Claas' de LIEFDE, geboren te Amsterdam, dochter van Claas de LIEFDE en Marretje Adriaans RUIJTENBERG [ROUTENBERGH (1789)], die ondertrouwden op 01-03-1754 te Amsterdam (hij [j.m.], zij [j.d.], beijde van A[msterdam] en beijde wonende op het Prinseneiland te Amsterdam). Haar ouders lieten tussen 1755 en 1770 te Amsterdam zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Antje, Maria, Claas, Aaltje, Jannetje en Albert. Haar grootouders van vaderszijde waren: Arie Gijsen (Arent) de LIEFDE en Marretje JANS [VIS (1722), VISSER (1729)], die ondertrouwden op 28-09-1708 te Amsterdam (hij [j.m.] santschipper van de N[ieuwe] Loosdregt en wonende te scheep, zij [j.d.] van A[msterdam] wonende op Marken [= bij de Valkenburgerstraat] te Amsterdam). Haar overgrootmoeders van vaderzijde waren: Pieteje WILLEMSE en Wijntie CLAAS. Haar grootvader van moederszijde was Adriaan RUIJTENBERG. Gedoopt (Hervormd) op 22-03-1767 te Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Albert RUIJTENBERG en Aaltje RUIJTENBERG). Zij woonde in 1818 (huwelijk zoon Cornelis) te Amsterdam.
Ondertrouwd op 17-11-1786 te Amsterdam (getuige(n): zijn [moeder] / haar moeder), gehuwd voor de kerk 00-12-1786 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beijde van Amsterdam en wonende te Amsterdam en beide Geref[ormeert]. Echtgenoot is Kornelis Kornelis' VERNIS (VERNIST (1789)) (zie 138004).
Uit dit huwelijk:
   1.  Corneelis Cornelis' VERNIST (zie 138003).

139014    Jantien Klaassien Jans de LIEFDE, geboren op 20-09-1821 te Zwolle, overleden op 06-12-1881 te Zwolle op 60-jarige leeftijd, als gescheiden echtgenote van Jan Hendrik de BAAS. Dochter van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 06-11-1867 te Leiden (Z.H.), gescheiden na 12 jaar op 25-08-1880 te Leiden (Z.H.). Hun huwelijk werd ontbonden bij vonnis dd. 01-06-1880 door de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage. Echtgenoot is Hendrik Jan Leenderts de BAAS (zie 139038).
 
34495    Jantje Jacobs de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 02-05-1773 te Blokzijl, dochter van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
34812    Jantje Klaassen de LIEFDE, geboren op 27-12-1771 te Blokzijl. Zij ging in 1802, in 1803 en in 1807 met attestatie naar Hoorn (N.H.) (bron: lidmatenboek DG-Noorderkaaij - nr. 157). Dochter van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
34463    Jantje Klaasz de LIEFDE, geboren ca 1697, gedoopt (Doopsgezind) op 12-01-1721 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 12-04-1771 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1097) met haar broer Jacob [Klaassens] de LIEFDE en diens zoon Klaes in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Aafjen MONJE (de toekomstige vrouw van haar neef Klaes) als [inwonende] meit. Dochter van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
 
31993    Jantje Pieters de LIEFDE, geboren ca 1742 te [Baarlo buiten] Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) niet bij haar vader en haar 2e moeder, Lampjen Peters MASTEBROEK, en haar broer Wijcher in Kuinderdijk en Baarlo in het Schoutambt Vollenhove. Zij woonde toen "bij Besjen t'huis". Dochter van Pieter Wijchers de LIEFDE (zie 34477) en Arentje Bastiaans VISSCHER (zie 36343).
 
34448    Jantje Pieters de LIEFDE, geboren op 17-07-1785 te Blokzijl, overleden op 17-11-1789 te Blokzijl op 4-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pietersz de LIEFDE (zie 34446) en Fempje Harms (Femmigje) BOS (zie 34439).
 
139049    Johanna Cleissen de LIEFDE, geboren op 06-12-1788 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 12-12-1788 te Zwolle, overleden op 17-09-1847 te Zwolle op 58-jarige leeftijd, als echtgenote van Berend KOLKMAN. Zij woonde in 1815 (bij haar huwelijk) te Zwolle, erna ook. Dochter van Kleijs Klaassen de LIEFDE (zie 32187) en Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1815 te Zwolle (getuige(n): haar vader, zijn behuwd vader, Jan KOLKMAN en haar oom Peter de LIEFDE) met Berend Jans (Barent) KOLKMAN, 28 jaar oud (zie 139050). Zij kregen tussen 1817 en 1831 te Zwolle zes kinderen, genaamd: Elisabeth, Klaasje de LIEFDE, Jaantien, Margaretha, Berendiena en Kleis. Elisabeth huwde in 1842 te Zwolle met Jan Gerrits BAADER en overleed in 1889 te Zwolle, als zijn weduwe. Klaasje de LIEFDE huwde in 1847 te Zwolle met Willem Gerrits BOMBERGEN en overleed in 1888 te Zwolle, als zijn weduwe. Jaantien huwde in 1848 te Zwolle met de weduwnaar Derk Jan Berends PLAS en overleed in 1849 te Zwolle, als zijn echtgenote. Margaretha huwde in 1854 te Zwolle met Gerrit Jans ter STEGE en huwde in 1859 te Zwolle met de weduwnaar Derk Jan Willems van den BERG en overleed in 1883 te Zwolle, als weduwe van haar 2e man. Berendiena overleed in 1874 te Zwolle, vermoedelijk ongehuwd.
 
34843    Johanna Louise Frederique Willems de LIEFDE, geboren ca 1876, overleden op 10-01-1960 te Zeist (Ut.), ongehuwd, dochter van Willem Jacobs de LIEFDE (zie 34827) en Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828).
 
62100    Johanna Maria Josephs de LIEFDE, geboren op 02-09-1845 te Stad Almelo, dochter van Joseph Jans de LIEFDE (zie 62101) en Hendrica Martens van SANTEN (zie 62102).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-09-1876 te Zwolle met Jan Derks LOHMAN, 26 jaar oud (zie 62099). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-02-1890 te Zwolle, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Jochems HANZEN (HANSEN (1869)), 45 jaar oud (zie 62107), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
62101    Joseph Jans de LIEFDE, kleermaker (1845,1876), geboren op 04-10-1819 te Zwolle, overleden op 28-06-1906 te Zwolle op 86-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hendrica van SANTEN. Zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1845 te Zwolle met Hendrica Martens van SANTEN, 30 jaar oud (zie 62102).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Josephs (zie 62100).

34487    Klaas Jacobs de LIEFDE, geboren ca 1720 te [Blokzijl], gedoopt (Doopsgezind) op 21-01-1744 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 24-05-1781 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1097) met zijn vader en zijn tante Jantje [Klaassen] de LIEFDE in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Aafjen MONJE (zijn toekomstige vrouw) als [inwonende] meit. Zoon van Jacob Klaasz de LIEFDE (zie 34460) en Grietjen TIMONS (zie 34466).
Ondertrouwd op 09-01-1757 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 23-01-1757 te N.G.-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Aefjen Octavianus' MONJE, 27 jaar oud (zie 34774).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Klaassen (zie 34805).
   2.  Grietje Klaassen (zie 34806).
   3.  Metje Klaassen (zie 34807).
   4.  Cornelisje Klaassen (zie 34808).
   5.  Klaasje Klaassen (zie 34809).
   6.  Pieter Klaassen (zie 34811).
   7.  Klaas Klaassen (zie 34810).
   8.  Jantje Klaassen (zie 34812).

139067    Klaas Jacobs (Nicolaas) de LIEFDE, behanger (<1812), geboren op 16-11-1786 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 23-03-1806 te Leiden, gedoopt door Ds. van GEURS. Overleden op 28-03-1812 om 11:00 uur te ten zijnen huize No. 90 staande aan de Nieuwe Rijn (Kanton 1 - Wijk 7) te Leiden (Z.H.) op 25-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria KLOMP. Hij was op 04-03-1810 te Leiden (Z.H.) getuige bij het huwelijk van zijn broer Jacob. Zoon van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
Gehuwd met Maria KLOMP (zie 139071).
 
139011    Klaas Jans de LIEFDE, geboren op 05-03-1815 te Zwolle, overleden op 02-04-1815 te Zwolle, 28 dagen oud, [zijn geboorteplaats en naam moeder niet vermeld], zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
 
139013    Klaas Jans de LIEFDE, geboren op 27-10-1818 te Zwolle, overleden op 11-11-1818 te Zwolle, 15 dagen oud, [zijn geboorteplaats en naam moeder niet vermeld]. Zoon van Jan Cleissen de LIEFDE (zie 62108) en Johanna Maria Josephs (Maria,Anna Maria) NAAS (zie 62109).
 
34810    Klaas Klaassen de LIEFDE, geboren op 30-11-1768 te Blokzijl, overleden op 28-07-1788 te Blokzijl op 19-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
34464    Klaas Klaasz de LIEFDE, geboren ca 1700, gedoopt (Doopsgezind) op 13-07-1721 te Breedstraat te Blokzijl, zoon van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Ondertrouwd op 20-12-1722 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 03-01-1723 te N.G-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij wed[uwe], beide tot Blokzijl. Echtgenote is Willempjen PETERS (zie 34467). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-01-1706 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 21-01-1706 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.g., zij j.d., beide van Blokzijl. Echtgenoot is Wijcher Janssen de LIEFDE (zie 34468).}
 
32188    Klaas Kleisen de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 23-11-1783 te Blokzijl, [N.B. Van hem werd geen overlijdensakte gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).], zoon van Kleijs Klaassen de LIEFDE (zie 32187) en Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
 
34490    Klaas Pieters de LIEFDE, geboren ca 1737, gedoopt (Doopsgezind) op 17-01-1762 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 06-03-1765 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1013) met zijn beide ouders, met zijn broers Peter en Jacob, en zijn zus Lutjen [= Sijtje] in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Pieter Klaas' de LIEFDE (zie 34450) en Jantjen Pieters ROOM (zie 34451).
 
34496    Klaasje Jacobs de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 05-02-1777 te Blokzijl, dochter van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
34814    Klaasje Jakobs (Clasina) de LIEFDE, geboren op 02-04-1796 te Leiden (Z.H.), [N.B. Volgens de overlijdenakte zou zij op Texel geboren zijn; ik houd me hier aan de gegevens opgetekend in het geboorteboek van de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.], overleden op 02-12-1828 te Texel (N.H.) op 32-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter LIST. Dochter van Jacob Klaassen de LIEFDE (zie 34805) en Jantje KLASES (zie 34813).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1818 te Texel (N.H.). Hij geboren te Texel (N.H.), zij geboren te Leiden (Z.H.). Echtgenoot is Pieter Jansz LIST (zie 34815).
 
34809    Klaasje Klaassen de LIEFDE, geboren op 30-04-1765 te Blokzijl, overleden op 12-05-1765 te Blokzijl, 12 dagen oud, dochter van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
34462    Klaasje Klaasz de LIEFDE, geboren ca 1695, gedoopt (Doorsgezind) op 14-01-1720 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 20-08-1763 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1149) met haar man Willem de GRAAF en hun kinderen Jantjen, Seijtjen en Jan in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen diende toen Klaes LUICHS als [inwonende] knegt. Dochter van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Ondertrouwd op 19-02-1730 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 05-03-1730 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beijde te Blokzijl. Echtgenoot is Willem Jansz de GRAAF (zie 34469).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
32187    Kleijs Klaassen de LIEFDE, timmerman (1815,<1827), geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 18-12-1754 te Zwolle, overleden op 13-01-1827 om 04:00 uur te in het huis No. 90 staande in de Nieuwstraat te Zwolle op 72-jarige leeftijd (aangifte door: [zijn schoonzoon] Berend KOLKMAN (41 jr., timmerman te Zwolle)), als echtgenoot van Johanna ten ROUWELAAR; [eerder weduwnaar van Jantje van der SLUIS]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl, erna ook. Hij woonde in 1788 (doop dochter Johanna) te Zwolle. Hij was in op 25-05-1815 te Zwolle getuige bij het huwelijk van zijn dochter Johanna; hij woonde toen te Zwolle. Zoon van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Ondertrouwd (1) op 18-05-1783 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-06-1783 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Jantje (Jannetje,Jantien) ANNES (van SLUIJS (1788), van der SLUIS (1815)) (zie 32176).
Gehuwd (2) met Johanna ten ROUWELAAR (zie 139054).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
139059    Lambarta Jocomina Claassen (Barta,Berta,Alberta) de LIEFDE, geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 09-09-1770 te in de Grote Kerk te Zwolle. Zij was op 17-03-1784 te Zwolle doopgetuige bij de doop (N.G.) van Hendrika, dochter van Willem VISSCHER en Aaltjen STEVENAKKER. Dochter van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Gehuwd met Jan Andries' VISSCHER (zie 139063). Zij lieten tussen 1780 en 17.. te Zwolle kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan (1780), Margrieta Sophia (1781). Margritha Sophia huwde met Abraham van STEENIS en overleed in 1818 te 's Gravenhage (Z.H.), als zijn echtgenote.
 
36553    Lambert Wiechers de LIEFDE, schipper (1825), geboren op 23-05-1796 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 05-06-1796 te Blokzijl (getuige(n): Lisabeth [Klaassen] VALK), zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
Gehuwd met Lutien DANSER (zie 36574).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35635    Lamberta Jacomijna Pieters de LIEFDE, geboren op 02-10-1781 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 04-10-1781 te Zwolle (getuige(n): Marta Elisabet van der SEL (lidmaat N.G.), [de vrouw van vaders broer Jacob Lambertus]), overleden op 28-07-1873 te Zwolle op 91-jarige leeftijd, als weduwe van Tiel CIERAAD. Dochter van Pieter Claassen (Piet) de LIEFDE (zie 139057) en Johanna Rutgers (Janna) HASELHORST (HAZELHORST (1864)) (zie 139062).
Gehuwd voor de kerk ca 1805 met Tiel Jans CIERAAD (zie 35634). Zij kregen tussen 1806 en 1817 te Zwolle zeven kinderen, genaamd: Pieter, Klaas de LIEFDE, Jansien, Hendrina, Christina, Geesje en Johanna. Pieter huwde in 1829 te Zwolle met Aaltje Stevens MEULENBELT, huwde in 1843 te Zwolle met Teuntje Wollems ZWEP en overleed in 1855 te Zwolle, als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Klaas de LIEFDE huwde in 1837 te Zwolle met Anna Magrita Gerrits RAAN en overleed in 1856 als kolonist te Ommerschans (gem. Stad Ommen), als haar echtgenoot. Jansien overleed in 1888 te Zwolle, vermoedelijk ongehuwd. Hendrina overleed in 1877 te Zwolle, vermoedelijk ongehuwd. Christina huwde met Leonardus FRANKEN en overleed in 1874 te Soeren (gem. Rheden - Gld.), als zijn weduwe. Johanna huwde in 1851 te Zwolle met Johannes Bernardus Derks ZWIERSEN.
 
40620    Lijsebet Jans de LIEFDE, geboren ca 1734, gedoopt (Doopsgezind) op 15-01-1758 te Breestraat te Blokzijl, overleden 00-07-1761 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1194) met haar beide ouders in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Jan Jacobs de LIEFDE (zie 34486) en Jantje HENDRIKS (zie 40619).
 
147729    Lourens Pieters de LIEFDE, schilder (1925), geboren ca 1900 te Blokzijl. Hij werd genoemd naar de vader van moeders vader: Louwrens Pieters POORTER. Zoon van Pieter Jans de LIEFDE (zie 53862) en Geertje Fransen POORTER (zie 53861).
Gehuwd op 27-08-1925 te Blokzijl met Klaasje Roelofs NOBACK (zie 147728).
 
34483    Maaritjen Claes' de LIEFDE, geboren ca 1629, dochter van Claes Peters de LIEFDE (zie 34482).
Ondertrouwd op 24-12-1654 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 14-01-1655 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij [j.m.], zij [j.d.]. Echtgenoot is Timen JANSZ (zie 34484).
 
15291    Margjen Claassen (Marrigje) de LIEFDE, naaister (1831), geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 27-11-1763 te Zwolle, overleden op 16-07-1837 te Stad Vollenhove op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Jan SCHURINK. Dochter van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Gehuwd voor de kerk ca 1790 met Jan Simons SCHUURINK (SCHURINK (1831)) (zie 42678).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Jans (Christina) (SCHURING (18..)) (zie 1075).
   2.  Simon Jans (zie 15357).
   3.  Jacobjen Jans (SCHURINK (1874)) (zie 15598).
   4.  Simon Jans (zie 15820).
   5.  Klaas Jans SCHURINK (zie 15948).

28636    Maria Antonia Pieters de LIEFDE, geboren ca 1863 te Zeist (Ut.), dochter van Pieter de LIEFDE (schilder - 1883) en Wilhemina KOEMAN.
Gehuwd op 17-10-1883 te Amsterdam. Hij geboren te Utrecht, zij geboren te Zeist (Ut.). Echtgenoot is Jan Jacobs van der STROOM (zie 28635).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna Jans (zie 28632).

34807    Metje Klaassen de LIEFDE, naaister (<1821), geboren op 26-01-1760 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 21-01-1781 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 31-05-1821 te Blokzijl op 61-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
34479    Peter Claessen de LIEFDE, geboren ca 1633, zoon van Claes Peters de LIEFDE (zie 34482).
Ondertrouwd op 16-01-1658 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-01-1658 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij [j.m.], zij [j.d.]. Echtgenote is Grietjen JACOBS (zie 34480).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139057    Pieter Claassen (Piet) de LIEFDE, verver (1781), glasemaker (1781), sjouwer (1815), kraanmeester (<1822), kramer (<1822), geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 15-03-1761 te in de Grote Kerk te Zwolle, overleden op 30-01-1822 te Zwolle op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Johanna HASELHORST; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in juli 1781 (bij zijn huwelijk) in de Voorstraat te Zwolle. Hij woonde in oktober 1781 (doop dochter Lamberta Jacomijna) te Zwolle, erna ook. Hij was op 25-05-1815 te Zwolle getuige bij het huwelijk van zijn nicht Johanna KLaassen de LIEFDE; hij woonde toen te Zwolle. Zoon van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Ondertrouwd op 23-06-1781 te Zwolle (getuige(n): zijn broeder Klaas de LIEFDE ([wonende] in de Voorstraat) / haar moeder Eva VETS, de vrouw van Rutgert HASELHORST ([wonende] op de Jufferenwal)), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-07-1781 te Zwolle (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide [wonende] te Zwolle. Echtgenote is Johanna Rutgers (Janna) HASELHORST (HAZELHORST (1864)), 20 jaar oud (zie 139062).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
34453    Pieter Harmens de LIEFDE, bakker (1840,1869), geboren op 06-10-1807 te Blokzijl, overleden op 15-05-1880 te Blokzijl op 72-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geesjen TIP. Hij woonde in 1880 (huwelijk zoon Pieter Hendrik) te Blokzijl. Zoon van Harm Pieters de LIEFDE (zie 34447) en Aaltjen HENDRIKS (zie 34452).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-11-1840 te Blokzijl met Geesje Hermens TIP (zie 68037).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Pieters (zie 68038).
   2.  Herman Pieters (zie 68040).
   3.  Pieter Hendrik Pieters (zie 68039).
   4.  Pieter Hendrik Pieters (zie 68044).

68039    Pieter Hendrik Pieters de LIEFDE, geboren ca 1846 te Blokzijl, overleden op 21-04-1849 te Blokzijl, zoon van Pieter Harmens de LIEFDE (zie 34453) en Geesje Hermens TIP (zie 68037).
 
68044    Pieter Hendrik Pieters de LIEFDE, koopman (1880), geboren ca 1858 te Blokzijl, overleden op 10-02-1936 om 12:30 uur te Essenstraat 24K te Haarlem (N.H.), als weduwnaar van Maria Johanna Elizabeth CRUIJNINGEN. Hij woonde in 1880 (bij zijn huwelijk) te Haarlem (N.H.). Zoon van Pieter Harmens de LIEFDE (zie 34453) en Geesje Hermens TIP (zie 68037).
Gehuwd op 17-03-1880 te Haarlem (N.H.) met Maria Johanna Elizabeth Hendriks van CRUIJNINGEN (zie 68045).
 
34498    Pieter Jacobs de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 31-08-1783 te Blokzijl, zoon van Jacob Pieters de LIEFDE (zie 34492) en Lumpje Jacobs PETTEN (zie 34494).
 
53862    Pieter Jans de LIEFDE, schilder (1894,1904,1925), geboren ca 1869 te Blokzijl, overleden op 10-05-1955 om 10:45 uur te Blokzijl, als weduwnaar van Geertje POORTER. Hij woonde in 1904 (overlijden dochter Anke) in het huis No. 327 aan de Zuiderstraat (Wijk 4) te Blokzijl. Zoon van Jan Pieters de LIEFDE (zie 130731) en Hillechien Hendriks TIP (zie 130732).
Gehuwd op 09-03-1894 te Blokzijl met Geertje Fransen POORTER (zie 53861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Pieters (zie 147734).
   2.  Lourens Pieters (zie 147729).
   3.  Anke Pieters (zie 53864).

34811    Pieter Klaassen de LIEFDE, geboren op 05-04-1766 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 18-01-1789 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 02-03-1803 te Blokzijl op 36-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487) en Aefjen Octavianus' MONJE (zie 34774).
 
34450    Pieter Klaas' de LIEFDE, geboren ca 1696, gedoopt (Doopsgezind) op 14-01-1720 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 12-05-1763 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1013) met zijn vrouw Jantjen [Peters] ROOMEN en hun kinderen Klaas, Lutjen [= Sijtje], Peter en Jacob in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Bij hen woonde toen als inwoonder Bartjen [Klaassens VALK], de wedu[we] van Jan S[imons] REUIJ. Zoon van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Gehuwd voor de kerk ca 1736 met Jantjen Pieters ROOM (zie 34451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Pieters (zie 34490).
   2.  Sijtjen Pieters (zie 34491).
   3.  Pieter Pietersz (zie 34446).
   4.  Jacob Pieters (zie 34492).

34449    Pieter Pieters de LIEFDE, verwer (1848), schilder (<1855), geboren op 21-03-1789 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 21-01-1810 te Noorderkaaij te Blokzijl, overleden op 01-10-1855 te Blokzijl op 66-jarige leeftijd, als weduwnaar van Femmigje ZANDBERGEN. Zoon van Pieter Pietersz de LIEFDE (zie 34446) en Fempje Harms (Femmigje) BOS (zie 34439).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-12-1812 te Breedstraat te Blokzijl (Doopsgezind) met Femmigjen Hendriks van ZANDBERGEN (ZANDBERGEN (1848)) (zie 34454).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik ZANDBERGEN Pieters (zie 34455).
   2.  Jacob Pieters (zie 53863).
   3.  Fempje Pieters (zie 38550).
   4.  Jan Pieters (zie 130731).

34446    Pieter Pietersz de LIEFDE, geboren op 08-08-1742 te Blokzijl, gedoopt (Doopsgezind) op 20-01-1765 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 05-07-1809 te Blokzijl op 66-jarige leeftijd. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1013) met zijn beide ouders, met zijn broers Klaas en Jacob, en zijn zus Lutjen [= Sijtje] in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Pieter Klaas' de LIEFDE (zie 34450) en Jantjen Pieters ROOM (zie 34451).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 21-01-1776 te Blokzijl (Doopsgezind) met Fempje Harms (Femmigje) BOS (zie 34439). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 03-03-1771 te Blokzijl (Doopsgezind) met Klaas Koops EPPEN (zie 34436).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
33683    Pieter Wiechers de LIEFDE, venter (1835,1842), schipper (1846,<1851), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 19-02-1786 te Blokzijl, overleden op 14-09-1851 te Blokzijl op 65-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hendrikje van DIJK. Zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
Ondertrouwd op 28-11-1808 te Blokzijl, de ondertrouw in de kerk te Blokzijl was op 07-12-1808. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-12-1808 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d. te Blokzijl; getrouwt door Ds. J. Dobbelman; att[est] geg[even] op 13-01-1809 [t.b.v. de civiele inschrijving van hun huwelijk]. Echtgenote is Hendrikje Tiemons van DIJK, 23 jaar oud (zie 33684).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
34101    Pieter Wiegers de LIEFDE, schipper (1858), geboren ca 1834 te Blokzijl, zoon van Wieger Pieters de LIEFDE (zie 34102) en Marritje Wiechers (Maartje) ZOOTJES (zie 34103).
Gehuwd op 11-02-1858 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Merrigjen Jacobs (Marrigjen) van der VELDE, 23 jaar oud (zie 34100).
 
34477    Pieter Wijchers de LIEFDE, geboren ca 1716 te [Blokzijl], gedoopt (Doopsgezind) op 29-07-1742 te Breestraat te Blokzijl, overleden op 24-04-1769 te [buiten] Blokzijl. Hij woonde in 1741 (bij zijn 1e huwelijk) te Blokzijl, Hij woonde in 1746 (bij zijn 2e huwelijk) te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Lampjen Peters MASTEBROEK en zijn zoon Wijcher in Kuinderdijk en Baarlo in het Schoutambt Vollenhove. Zijn dochter Jantje woonde toen "bij Besjen t'huis". Hij woonde in 1751 (bij zijn 3e huwelijk) te Blokzijl. [N.B. Mogelijk woonde hij bij al zijn huwelijken buiten Blokzijl!], zoon van Wijcher Janssen de LIEFDE (zie 34468) en Willempjen PETERS (zie 34467).
Ondertrouwd (1) op 15-01-1741 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-01-1741 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Arentje Bastiaans VISSCHER (zie 36343).
Ondertrouwd (2) op 11-12-1746 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-12-1746 (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., bijde te Blokzijl. Echtgenote is Lampje Pieters MASTENBROEK (zie 36344).
Ondertrouwd (3) op 06-06-1751 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 01-07-1751 te N.G.-kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Blokzijl [N.B. Dit klopt niet want hij woonde in 1748 buiten Blokzijl!]. Echtgenote is Beertje CLAAS (zie 34382). {Zij was eerder ondertrouwd op 19-05-1743 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 02-06-1743 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m. alhier [= te Blokzijl], zij j.d. tot Oostzaandam (N.H.). Echtgenoot is Joost Joosten PERSON (zie 34381).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Pieters (zie 31993).
   2.  Wijcher Pieters (zie 31994).
Uit het derde huwelijk: 2 kinderen.
 
36548    Rikje Wiegers de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-10-1784 te Blokzijl, dochter van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
 
36566    Rikjen Pieters de LIEFDE, geboren ca 1823 te Blokzijl, dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
Gehuwd op 30-01-1846 te Blokzijl. Hij geboren te Middelburg, zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Arend Jacobs BARNEVELD (zie 36567).
 
36550    Roellof Wiegers de LIEFDE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 06-12-1789 te Blokzijl, zoon van Wigger Pieters de LIEFDE (zie 36537) en Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1814 te Kuinre. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Den Oever (N.H.). Echtgenote is Geertje Klaassen de BOER (zie 36570).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34474    Siberig Klaas' de LIEFDE, geboren ca 1692, overleden voor 1720 te Blokzijl, dochter van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Ondertrouwd op 17-01-1717 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-01-1717 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beid van Blokzijl. Echtgenoot is Ariaan Henriks STUURMAN (zie 34475). {Hij is later ondertrouwd op 14-01-1720 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 28-01-1720 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Blokzijl. Echtgenote is Jannetje Henriksz (Annetjen) OUDE (zie 34476).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maertje Aarjans (zie 32379).

34488    Sijtje Sjoerds de LIEFDE, geboren ca 1737 te [Blokzijl], gedoopt (Doopsgezind) op 18-01-1761 te Breedstraat te Blokzijl, overleden 00-00-1799 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1148) met haar beide ouders en haar broer Jacob in het Schoutambt Blokzijl [= stad Blokzijl]. Dochter van Sjoerd Klaasz (Souwert) de LIEFDE (zie 34461) en Trijntje Jakobs MENDZEN (MENS (1736)) (zie 34470).
Ondertrouwd op 03-07-1785 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 17-07-1785 te Blokzijl (Doopsgezind), [Volgens de registratie van de Doopsgezinde Gemeente in de Breestraat gehuwd op 18-07-1785] Hij j.m. van Campen (gereformeerd) thans woonachtig te Blokzijl, zij j.d. te Blokzijl (doopsgezind). Echtgenoot is Reinier Hendriks van der MEULEN (zie 47761). {Hij is later ondertrouwd op 24-11-1799 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 15-12-1799 te Blokzijl (N.G.), hij weduwnaar; op 07-01-1800 attest gegeven [voor de inschrijving in het Civiele register]. Echtgenote is Klaasje Jelles LANGERAAP (LANGEROEP (1827)) (zie 47762). Hij is later gehuwd op 22-01-1821 te Blokzijl, hij weduwnaar. Echtgenote is Margjen Willems MICHIELS (WILLEMS (1843)) (zie 47780).}
 
34491    Sijtjen Pieters de LIEFDE, geboren ca 1738 te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 17-01-1762 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 23-10-1779 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1013) met haar beide ouders en haar broers Klaas, Peter en Jacob in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Pieter Klaas' de LIEFDE (zie 34450) en Jantjen Pieters ROOM (zie 34451).
Ondertrouwd op 10-01-1768 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 30-01-1768 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. [N.G.], zij j.d. [Doopsgezind], bijde te Blokzijl. Echtgenoot is Jacobz Hansen d' BURGGRAEFF, 28 jaar oud (zie 34138). {Hij is later ondertrouwd op 22-04-1781 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 14-05-1781 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwn[aar] te Blokzijl, zij geboren te Zwol[le], onlangs gewoond hebbende te Amsteldam. Echtgenote is Gesina VISSER (zie 34140), [Van hen zijn te Blokzijl geen kinderen gedoopt (N.G.)]. Hij is later gehuwd op 72-jarige leeftijd op 10-09-1811 te Blokzijl. Hij weduwnaar geboren te Blokzijl, zij weduwe. Echtgenote is Luite Jacobs (Luitje) van EMST, 61 jaar oud (zie 15053).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
34461    Sjoerd Klaasz (Souwert) de LIEFDE, geboren ca 1693, gedoopt (Doopsgezind) op 17-01-1717 te Breedstraat te Blokzijl, overleden op 09-04-1770 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1148) met zijn 2e vrouw Trijntjen JACOBS [MENDZEN] en hun kinderen Seijtjen en Jacob in het Schoutambt Blokzijl [= stad Blokzijl]. Zoon van Claes Pietersz de LIEFDE (zie 34459) en Sijtje SOUWERTS (zie 34478).
Ondertrouwd (1) op 30-11-1714 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-12-1714 (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beijde van Blokzijl. Echtgenote is Trijntje ENGBERTS (zie 34465).
Ondertrouwd (2) op 31-03-1736 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-04-1736 te N.G.-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij wed[uwnaa]r, zij j.d., beide in Blokzijl. Echtgenote is Trijntje Jakobs MENDZEN (MENS (1736)) (zie 34470).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Sijtje Sjoerds (zie 34488).
   2.  Jacob Sjoerds (zie 34489).

36342    Steven Jansen de LIEFDE, geboren ca 1686, overleden voor 1720 te Blokzijl. Hij woonde in 1711 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl, erna ook. Zoon van Jan de LIEFDE (zie 34471).
Ondertrouwd op 11-01-1711 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-01-1711 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beijde van Blokzijl. Echtgenote is Jannetje Henriksz (Annetjen) OUDE (zie 34476). {Zij is later ondertrouwd op 14-01-1720 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 28-01-1720 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Blokzijl. Echtgenoot is Ariaan Henriks STUURMAN (zie 34475).}
 
36557    Tiemon Pieters de LIEFDE, geboren ca 1817, overleden op 12-05-1819 te Blokzijl, zoon van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
 
36559    Trijntje Pieters de LIEFDE, geboren ca 1824, overleden op 05-10-1826 te Blokzijl, dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
 
15484    Trijntjen Claassen de LIEFDE, naaister (1825), geboren te Zwolle, [N.B. Er werd geen akte gevonden waaruit blijkt dat de Trijntjen Claassen de LIEFDE die in 1768 te Zwolle werd gedoopt dezelfde persoon is als de Trijntje de LIEFDE die vanaf 1795 met haar man Jan SEIJNE te Vollenhove woonde; er is niets gevonden dat deze relatie in twijfel trekt: De vernoeming klopt, evenals de haar leeftijd bij haar overlijden.], gedoopt (N.G.) op 24-07-1768 te Zwolle, overleden op 23-08-1829 te Blokzijl op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Jan SEIJNEN; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Dochter van Claas JACOBS (de LIEFDE (1752)) (zie 26197) en Stijntjen (Christina) DIRKS (TUIJNIERS (1752), TUINIERS (1753), TUIJNIER (1763), TUINIER (1812)) (zie 26198).
Gehuwd voor de kerk ca 1794 met Jan SEIJNE (zie 15483).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiecher JANS (SIJNEN (1822)) (zie 15485).
   2.  Klaas JANS (zie 15549).
   3.  Stijntjen JANS (SEINEN (1826)) (zie 15737).
   4.  Dirkjen JANS (SEINEN (1825), SEIJNEN (1837), SEIJNE (1839)) (zie 15811).
   5.  Grietjen JANS (zie 15871).
   6.  Grietjen JANS (zie 15975).
   7.  Klaas JANS (zie 16029).
   8.  Klaasjen JANS (zie 16119).

36575    Wiebechien Lamberts de LIEFDE, geboren op 28-07-1825 te Meppel (Dr.), dochter van Lambert Wiechers de LIEFDE (zie 36553) en Lutien DANSER (zie 36574).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 09-05-1863 te Meppel (Dr.), beide geboren te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Johannes Hendrikus Hendriks ter LOO (zie 36580).
 
36573    Wiebigjen Roelofs de LIEFDE, geboren op 24-12-1814 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), "Vader is schipper en thans met zijn schip te Lemmer liggende.", dochter van Roellof Wiegers de LIEFDE (zie 36550) en Geertje Klaassen de BOER (zie 36570).
 
36561    Wiebrigje Pieters (Wiebigje) de LIEFDE, geboren op 05-04-1815 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 09-04-1815 te Blokzijl (getuige(n): Wiebrigje HARMENS, haar oma). Zij woonde in 1851 (geboorte zoon te Bodegraven) te Blokzijl. Dochter van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-03-1842 te Blokzijl, beide geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Hendrik Hendriks van EEKEN, 31 jaar oud (zie 31990).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
34102    Wieger Pieters de LIEFDE, schippersknegt (1831), koopman (1832,1858,1860,<1861), schipper (1859,<1861), geboren op 28-11-1808 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 18-12-1808 te Blokzijl (getuige(n): de ouders), overleden op 24-06-1861 te Baarlo (gem. Ambt Vollenhove) op 52-jarige leeftijd, wonende te Blokzijl, [overleden] als echtgenoot van Elizabeth ENGELSMAN, [eerder] weduwnaar van Marritje ZOOTJES. Hij was in 1860 (huwelijk dochter Hendrikje) als getuige aanwezig bij dit huwelijk dat gesloten werd in Delft (Z.H.). Hij woonde toen te Blokzijl. Zoon van Pieter Wiechers de LIEFDE (zie 33683) en Hendrikje Tiemons van DIJK (zie 33684).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-12-1832 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Oldemarkt. Echtgenote is Marritje Wiechers (Maartje) ZOOTJES (zie 34103).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 23-04-1859 te Blokzijl. Hij weduwnaar, zij weduwe, beide geboren te Blokzijl. Echtgenote is Eliezabeth IJsbrands ENGELSMAN, 42 jaar oud (zie 36568). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-08-1838 te Blokzijl. Hij weduwnaar geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Blokzijl. Echtgenoot is Jan ELLES (SIRPS (1821), VISSER (1825)), 39 jaar oud (zie 41616).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Wiegers (zie 34101).
   2.  Hendrikje Wiechers (zie 115891).

36537    Wigger Pieters de LIEFDE, geboren op 18-11-1761 te [Baarlo buiten] Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 02-03-1783 te Blokzijl, "als bejaarde [= volwassene] gedoopt [op belijdenis des Geloofs].", zoon van Pieter Wijchers de LIEFDE (zie 34477) en Beertje CLAAS (zie 34382).
Ondertrouwd op 11-01-1784 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-02-1784 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. van de Cuinre. Echtgenote is Wiebigje HERMENS (DOORNSTRA (1787), DAMSTRA (1814)) (zie 36547).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
34468    Wijcher Janssen de LIEFDE, geboren ca 1681, overleden voor 1722 te Blokzijl, zoon van Jan de LIEFDE (zie 34471).
Ondertrouwd op 10-01-1706 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 21-01-1706 te N.G.-Kerck te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.g., zij j.d., beide van Blokzijl. Echtgenote is Willempjen PETERS (zie 34467). {Zij is later ondertrouwd op 20-12-1722 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 03-01-1723 te N.G-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij wed[uwe], beide tot Blokzijl. Echtgenoot is Klaas Klaasz de LIEFDE (zie 34464).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Wijchers (zie 34477).

31994    Wijcher Pieters de LIEFDE, geboren ca 1744 te [Baarlo buiten] Blokzijl, [N.B. Mogelijk is zijn moeder Lampjen Peters MASTEBROEK], overleden voor 1761 te [Baarlo buiten] Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vader en zijn 2e moeder, Lampjen Peters MASTEBROEK in Kuinderdijk en Baarlo in het Schoutambt Vollenhove. Zijn zus Jantje woonde toen "bij Besjen t'huis". Zoon van Pieter Wijchers de LIEFDE (zie 34477) en Arentje Bastiaans VISSCHER (zie 36343).
 
34827    Willem Jacobs de LIEFDE, directeur gasfabriek (1862,1893,1896), geboren ca 1834 te Amsterdam, overleden op 28-01-1911 te Zeist (Ut.), als echtgenoot van Johanna Jacoba OVERBEEK. Zoon van Jacob Jacobs de LIEFDE (zie 34817) en Johanna Jans OVERBEEK (zie 34818).
Gehuwd op 01-03-1862 te Hengelo (Ov.). Hij geboren te Amsterdam, zij geboren te Hengelo (Ov.). Echtgenote is Johanna Jacoba Hendriks OVERBEEK (zie 34828). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Jan OVERBEEK en Geertruij KRAIJENFELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willems (zie 34841).
   2.  Jacoba Willems (zie 34837).
   3.  Henriette Alberta Willems (zie 34832).
   4.  Jan Willems (zie 34831).
   5.  Johanna Louise Frederique Willems (zie 34843).

42026    Femmegje LIEFERS, geboren ca 1724. Zij woonde in 1749 (bij haar huwelijk) op den Dijk [bij Zwolle].
Ondertrouwd 00-04-1749 te Vollenhove, "[de] proclamatie [gaat mede] te Vollenhove"; te Zwolle was de ondertrouw op 05-04-1749, [getrout met] att[estatie] van Vollenhove. Gehuwd voor de kerk op 05-05-1749 te Zwolle (N.G.) (getuige(n): van hem: Hendricus VOORDENHOUT - van haar: Anna Marg[are]ta HELLENDOON). Hij j.m., zij j.d., beide op den Dijk [nabij Zwolle]. Echtgenoot is Hendricus VOORDENHOUT (zie 42025).
 
129208    Gerrigje LIEFERS, overleden voor 1887.
Gehuwd voor 1887 met Berend Gerrits EILANDER (zie 129205). {Hij is later gehuwd op 16-06-1887 te Zalk en Veecaten, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jentje Hendriks BOES, 36 jaar oud (zie 129183).}
 
86821    Gerrit Willem LIEFERS, stoker (1919).
Gehuwd met Aaltje HAAS (zie 86822).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86820    Gerrit Willem Gerrits LIEFERS, sigarenmaker (1919), geboren ca 1896 te Kampen, zoon van Gerrit Willem LIEFERS (zie 86821) en Aaltje HAAS (zie 86822).
Gehuwd op 06-03-1919 te Kampen met Willemina Jans BOS (zie 86819).
 
100279    Willem LIEFERTS, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 03-03-1675 te Hasselt, zoon van Liefert JANS (zie 100275) en Jannetje Gerritsz (Jantien) BLOEMBERGS (BLOEMBARGEN (1669), BLOEMBERGEN (1674)) (zie 100274).
 
100278    Willemiena LIEFERTS, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 18-01-1674 te Hasselt, dochter van Liefert JANS (zie 100275) en Jannetje Gerritsz (Jantien) BLOEMBERGS (BLOEMBARGEN (1669), BLOEMBERGEN (1674)) (zie 100274).
 
11509    Claes LIEFFERS, geboren ca 1640, zoon van Lieffert MENSSEN (zie 11514).
Ondertrouwd op 15-11-1661 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-12-1661 te Kampen (N.G.), hij van Browepe? en zij van Vollenhove met Jantien Hermens VOS (zie 11506).
 
87870    Geesjen LIEFFERTS, geboren ca 1669. Zij woonde in 1694 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 17-06-1694 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 11-07-1694 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Albert Arents NIJLAND (zie 87869).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen ALBERTS (zie 87871).
   2.  Jantje ALBERTS (NIJLAND (1730)) (zie 87872).
   3.  Arendje Alberts (zie 87873).
   4.  Niesje ALBERTS (NIJLAND (1748)) (zie 87874).
   5.  Albert ALBERTS (zie 87875).

75408    Willem LIEFFERTS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 15-04-1753 te Steenwijk, zoon van Lijffert WILLEMS (zie 75406) en Jantjen DANIELS (DANEN (1753)) (zie 82571).
 
75409    Willem LIEFFERTS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-11-1755 te Steenwijk, zoon van Lijffert WILLEMS (zie 75406) en Jantjen DANIELS (DANEN (1753)) (zie 82571).
 
82268    Willem LIEFFERTS (HARTING (1824), HARDING (1812)), landbouwer (1824), geboren ca 1758. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 27-04-1783 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-05-1783 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Engeltjen Gerrits van OORT, 34 jaar oud (zie 82269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien WILLEMS (HERTTING (1814), HARTINK (1817), HARTING (1824), HARDING (1824), HERDINK (1834), LIEFERTS (1834), HESSELING (1835), HERDINK (1840)) (zie 82261).
   2.  Janna WILLEMS (zie 82270).
   3.  Grietjen WILLEMS (zie 82271).
   4.  Hilligjen WILLEMS (zie 82272).
   5.  Gerret WILLEMS (HARDING (1812), LIEFFERTS (1835), HARDINK (1815)) (zie 82273).

117804    Femmetje LIEFHEBBER.
Gehuwd met Willem van Zoelen (zie 117803).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Willems (zie 117802).

146134    Geertruij Margaretha Martinus' LIEFHEBBER, naaister (1830), geboren ca 1781 te Haarlem (N.H.), overleden op 11-05-1861 te Steenwijk, als weduwe van Jan van den DOLDER. Dochter van Martinus LIEFHEBBER (zie 146135) en Alijda van den BERG (zie 146136).
Gehuwd op 25-06-1830 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Jacobs van den DOLDER (van den DALDER (1792), van DOLDER (1825)) (zie 73961). {Hij was eerder ondertrouwd op 03-10-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 20-10-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Jantjen Hendriks WAGTER (WAGTERS (1812)), 34 jaar oud (zie 73960).}
 
146135    Martinus LIEFHEBBER.
Gehuwd met Alijda van den BERG (zie 146136).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124498    Pieter Simons LIEFHEBBER, arbeider (1864), geboren ca 1839 te Barsingerhorn (N.H.), zoon van Simon LIEFHEBBER (zie 124499) en Geesje BOMHOF (zie 124500).
Gehuwd op 10-07-1864 te Barsingerhorn (N.H.) met Willempien Harms BUSMAN, 28 jaar oud (zie 124491).
 
124499    Simon LIEFHEBBER.
Gehuwd met Geesje BOMHOF (zie 124500).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96953    Hendrika LIEFVRINK.
Gehuwd met Jannes ten DONKELAAR (zie 96952).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61003    Engbert Jacobs LIEKEDIEK, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) in 1790 te Giethoorn, zoon van Jacob ENGBERTS (LIEKEDIEK (1790), LIJKENDIJK (1825)) (zie 72227) en Catharina Harms (Katjen,Kate) PAPE (zie 72228).
 
72230    Harmen Jacobs LIEKEDIEK (LIJKENDIJK (1825), LIEKENDIEK (1846)), arbeider (1825,1839,1841), schipper (1846,1849,<1857), geboren op 01-02-1792 te Giethoorn, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1793 te Giethoorn als zoon van Jacob LIJKENDIJK en Anna Harms PAPE; ik houd mij hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn 2e huwelijksakte. Gedoopt (N.G.) op 05-02-1792 te Giethoorn (getuige(n): Johanna Catharina DRILLINGER, zijn oma), overleden op 22-02-1857 te Zwolle op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje NIEUWENHUIS, [eerder weduwnaar van Willemke Meints KOOPMANS]; wonende te Giethoorn. Hij woonde in 1825 (bij zijn 1e huwelijk) te De Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Jacob ENGBERTS (LIEKEDIEK (1790), LIJKENDIJK (1825)) (zie 72227) en Catharina Harms (Katjen,Kate) PAPE (zie 72228).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 16-01-1825 te Schoterland (Fr.) met Willemke Meints KOOPMANS, 21 jaar oud (zie 72242).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 26-10-1839 te Giethoorn, hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltjen Hendriks NIJENHUIJS (NIJENHUIS (1839), NEIJENHUIS (1846)), 31 jaar oud (zie 72246).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Grietje Harms LIJKENDIJK (zie 136715).
   2.  Jacoba Herms LIKKENDIJK (zie 129374).
   3.  Jakob Herms LIEKENDIEK (zie 136716).
   4.  Harm Harms LIJKENDIJK (zie 136717).

106873    Elsje Alberts LIEKEDIJK, geboren ca 1832 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Albert JACOBS (LIEKEDIEK (1832), LIEKEDIJK (1858)) (zie 72236) en Hendrika Meints (Hendrikje) KOOPMANS (zie 89912).
Gehuwd op 12-11-1858 te Steenwijkerwold met Jan Timens van der POL, 31 jaar oud (zie 106866). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-05-1862 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Geesje Jans DEKKER (zie 106874).}
 
151723    Sjourd LIEKELES (NIJHOLT (1836)), boereknegt (1836), arbeider (1839,1845,1853), daglooner (<1863), geboren te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gedoopt (R.C.) op 20-09-1804 te Balk, overleden op 03-10-1863 om 09:00 uur te in de huizinge No. 69 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) op 59-jarige leeftijd, als echtgenoot van Marijke Jetzes BOSMAN. Hij woonde in 1836 (bij zijn huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij woonde in 1853 (overlijden schoonmoeder) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zoon van Likle HERMENS (NIJHOLT (1826)) (zie 151727) en Sjouk IJDES (zie 151726).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-05-1836 te Doniawerstal (Fr.) met Marijke JETSES (BOSMAN (1836)), 24 jaar oud (zie 151714). Zij kregen tussen 1837 en 1856 te zeven kinderen, genaamd: Jetske, Sjoukjen, Martentje, Lijkle, Jetze, Wijbigjen en Antje. Jetske huwde in 1865 te Doniawerstal met Hendricus Roelofs DIJKSTRA. Jetze huwde in 1877 te Idaarderadeel met Richtje Simmes SPOEKSTRA. Wijbigjen huwde in 1878 te Doniawerstal met Sjoerd Lucas' GROENENDAL.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
121062    Vroukien LIEKELS.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1759 te Noordwolde (Hervormd) met Peter (Pieter) TIEDEN (zie 76497). Zij lieten tussen 1760 en 1774 te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje, Tijde, Lijkle, Roelof, Jan, Hendrik, Marrigien en Trijntien.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijde PIETERS (BERKENBOSCH (1812), BERKENBOS (1825)) (zie 69276).
   2.  Lijkle PETERS (BERKENBOSCH (1806), BERKENBOS (1819)) (zie 76496).
   3.  Hendrik PETERS (zie 151741).

136716    Jakob Herms LIEKENDIEK, arbeider (1871), geboren op 29-05-1846 te Hasselt, de ouders wonende te Giethoorn. Zoon van Harmen Jacobs LIEKEDIEK (LIJKENDIJK (1825), LIEKENDIEK (1846)) (zie 72230) en Aaltjen Hendriks NIJENHUIJS (NIJENHUIS (1839), NEIJENHUIS (1846)) (zie 72246).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1871 te Den Ham, wettiging van één kind. Echtgenote is Geertruida Eppen van der WOUDE (zie 136721).
 
149387    Antje Lourens' LIEMBERG (LEENBERG (1822), LIENBERG (1824), LIJMBERG (1831), LEEMBERG (1835), DOUWES (1842)), arbeidster (1822), schippersche (1835,1844), geboren op 08-01-1801 te Luxwoude, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-02-1801 te Langezwaag, overleden op 19-07-1868 om 17:00 uur te in het schip [van haar man liggende] te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob Hendriks RUITER; wonende te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zij woonde in 1822 (bij haar 1e huwelijk) te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1824 (geboorte dochter Baukje) te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), erna te St.Jacobiparochie (gem. Het Bildt - Fr.). Zij woonde in 1835 (overlijden 1e man) "in het schip". Zij woonde in december 1835 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijkerwold, erna ook. Zij woonde in 1861 (huwelijk zoon Bartele) te Berlikum (gem. Menaldumadeel - Fr.), erna in 1863 (huwelijk dochter Hendrikje) ook. Dochter van Laurens BARTELS (LIEMBURG (1816), LIEMBERG (1816), LIJMENBERG (1816), LEENBERG (1822), LEEMBERG (1835)) (zie 149391) en Baukjen DURKS (KROL (1822), LIEMBURG (1837)) (zie 149392).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 07-11-1822 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Mindert Jans ZWART (zie 149393).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 31-12-1835 te Steenwijkerwold (getuige(n): [niet verwant]) met Jacob Hendriks RUITER, 31 jaar oud (zie 34957). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-11-1826 te Steenwijkerwold met Grietje WIJTZES (JEENS (1826), de JONGE (1827), de JONG (1827)), 20 jaar oud (zie 149386). Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-02-1830 te Steenwijkerwold met Bontje HARMENS (TIP (1812)), 27 jaar oud (zie 80170).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Minderts (zie 149396).
   2.  Baukje Minderts (zie 149397).
   3.  Lourens Minderts (zie 149398).
   4.  Sjoerd Minderts (zie 149399).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Hendrikje Jacobs (Henderika) (zie 149390).
   6.  Bartele Jacobs (zie 149388).
   7.  Hendrik Jacobs (zie 149389).

145482    Jakob Alts LIEMBERG, veenwerker (1848), arbeider (1860), geboren ca 1823 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1848 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1860 (overlijden vrouw) in het huis No. 9 te Tjalleberd. Zoon van Alt JANS (LIEMBURG (1822)) (zie 114696) en Aaltjen Jacobs van ZWOL (van ZWOLLE (1848)) (zie 106244).
Gehuwd op 12-11-1848 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Arents SPORREL, 29 jaar oud (zie 145475).
 
149821    Afke Jacobus' LIEMBURG, naaister (1872), geboren ca 1837 om 05:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1872 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 06-04-1872 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): Jan Pieters BAKKER (63 jr., arbeider te Tjalleberd) (zie 120190)) met Wiebe Joukes HOFSTRA (zie 149822). {Hij was eerder gehuwd voor 1872 met Geertje Hendriks SIMONS (zie 149829).}
 
149827    Anne Jacobus' LIEMBURG, arbeider (1877), geboren op 24-11-1852 om 17:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1877 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-07-1877 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Trijntje Jans de RUITER (zie 149828). Zij kregen tussen 1877 en 1899 te AEngwirden (Fr.) en te Enschede negen kinderen, genaamd: Jacobus, Jan, Aukje, Hendrik, Martje, Theunes, Jelke, Jacob en Afke. Jacobus huwde in 1906 te AEngwirden met Pietje Hendriks HOFSTRA. Jan huwde in 1904 te Enschede met Limke Johannes ELZINGA. Aukje huwde in 1904 te Enschede met Johan Gerrits HOBBELINK. Martje huwde in 1913 te Enschede met Johannes Gerrits WESSELS. Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Annes (zie 149830).

66898    Hendrik Jacobus' LIEMBURG, arbeider (1868), geboren op 07-10-1830 om 17:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1868 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 16-05-1868 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Jantje Harmens HOEN, 32 jaar oud (zie 29219).
 
149830    Jacob Annes LIEMBURG, schilder (1918), geboren ca 1897 te (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Anne Jacobus' LIEMBURG (zie 149827) en Trijntje Jans de RUITER (zie 149828).
Gehuwd op 28-02-1918 te Enschede met Annegien Rieuwerts BRUINEWOUD (zie 149831).
 
149819    Jelke Jacobus' LIEMBURG, arbeider (1861), geboren op 19-05-1833 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1861 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-04-1861 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [vermoedelijk niet verwant]) met Annigjen Geerts ten BOOM, 22 jaar oud (zie 149820). {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-01-1865 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): haar [half]broeder Jan Geerts ten BOOM (32 jr., veenwerker te Luinjeberd), haar [half]broeder Wolter Geerts ten BOOM (30 jr., veenwerker te Luinjeberd) en haar aanbehuwd broeder Jan WIND (26 jr., veenwerker te Luinjeberd)), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Arjen Jans van den BERG, 29 jaar oud (zie 110412).}
 
149823    Trijntje Jacobus' LIEMBURG, geboren ca 1844 om 05:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1873 (bij haar huwelijk) Te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 17-05-1873 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [vermoedelijk niet verwant]) met Jan Hendriks WIND (zie 149824).
 
149825    Wijtske Jacobus' LIEMBURG, dienstmeid (1869), geboren op 30-05-1839 om 05:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1869 (bij haar huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jakobus JANS (LIEMBURG (1829)) (zie 66899) en Martjen JELKES (IDSENGA (1829), IDZENGA (1835), IDSINGA (1843)) (zie 66900).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1869 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Hendrik Joukes HOFSTRA (zie 149826).
 
86766    Clasina van LIENDEN. Zij woonde in 1915 (huwelijk dochter Wijntje) te Amerongen (Ut.).
Gehuwd met Gerard van de GRIFT (zie 86765).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104792    Berend Jans LIENES, geboren ca 1824 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Jan Geert Berents LINES (LIENOS (1805), LIENESCH (1811), LIENJES (1826), LIENES (1842)) (zie 50345) en Jentjen Engberts KOK (zie 50346).
Gehuwd op 12-03-1851 te Weststellingwerf (Fr.) met Grietje Gerrits KEIZER (zie 104793). {Zij was eerder gehuwd op 05-06-1845 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaas Siegers de HOOP, 24 jaar oud (zie 104796).}
 
104776    Hermanus Christiaans (Harmen) LIENES, tuinman (1853), geboren te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (R.C.) op 28-10-1804 te Heerenveen (getuige(n): Harmen GERRITS), overleden op 27-02-1886 om 09:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 81-jarige leeftijd, "ongehuwd". Hij woonde in 1853, in 1863 en in 1873 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Hij kocht in 1853 voor fl. 122,- 33 percelen hooiland te Terband. Hij kocht in 1863 voor fl. 425,- een huis gelegen in de 20e stelle te Terband. Hij kocht in 1873 een perceel land te Tjalleberd. Hij deed in 1868 de aangifte van het overlijden van zijn zus Anna Maria. Hij woonde toen (net als zij) te Terband. Zoon van Christiaan LENAS (LINES (1785), LINEZ (1792), LIENES (1804), LENOS (1813), LEENES (1818)) (zie 104768) en Stientje GERRITS (de HEIJ (1850)) (zie 104769).
 
50344    Maria Jans LIENES, geboren ca 1822 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Jan Geert Berents LINES (LIENOS (1805), LIENESCH (1811), LIENJES (1826), LIENES (1842)) (zie 50345) en Jentjen Engberts KOK (zie 50346).
Gehuwd op 20-03-1842 te Lemsterland (Fr.) met Klaas Jans RUITER (zie 50343).
 
71617    Elsjen Antoons LIENOS, dienstmeid (1834), geboren op 21-04-1810 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-04-1810 te SintJohannesga en Delfstrahuizen. Zij woonde in december 1811 (register naamsaanneming) met haar beide ouders met haar broer Beerent en haar zus Willemke in huis bij haar opa [vaders vader] die toen woonde te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1834 (bij haar huwelijk) te Oldeouwer (gem. Doniawerstal - Fr.). Dochter van Antonius Gerardus Berendts (Anthoon) LINES (LENORS (1804), LIENESCH (1811), LEENOS (1821), LENOS (1832), LIENOS (1834), LINOS (1859)) (zie 71616) en Lijsabet (Lijsbert,Elisabeth) ABRAHAMS (VISSER (1811), BROERS (1816), VISSCHER (1859)) (zie 97526).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-09-1835 te Doniawerstal (Fr.) met Anne Wiebes de BOER (zie 97527). {Hij was eerder gehuwd voor 1833 met Hendrikje Wiebes HARSMA (zie 104782).}
 
104044    Harmens Beerends LIENOS (LEENDERTS (1808), LEENAERD (1809), LENOS (1813), HENDRIKS (1819), LEENES (1819), LENES (1838), LENIS (1841)), turfmaker (1813,1816,1819), veenwerker (1826,<1853), geboren ca 1771 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 24-03-1853 om 21:00 uur te in de huizinge No. 26 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwnaar van Jantje Willems LAAGLAND; nalatende zes kinderen: Kornelis, Elisabeth, Metje, Bernardus, Johannes en Willem; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1808 (bij zijn huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), erna te Rotsterhaule (gem. Schoterland). Hij woonde in 1813 (geboorte dochter Lijsbert) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1826 (geboorte soon Johannes) te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Hij woonde in februari 1853 (overlijden vrouw) in de huizinge No. 26 te Luinjeberd. Zoon van Beerend Berends (Hendrik) LENIS (LINES (1779), LINESCH (1811), LENOS (1816), LEINIS (1816), LYNES (1822), LENES (1853)) (zie 77835) en Elizabeth Elzebeen (Elsje,Catharina Elisabetha) MIDDELBERG (MIDDELBURG (1788), de BOER (1853), BEINTS (1859)) (zie 77836).
Ondertrouwd 00-05-1808 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Op 22-05-1808 het attestatie [vertrokken] naar de R.K.-gemeente "Het Meer" [te Heerenveen]. Gehuwd voor de kerk 00-05-1808 te Parochiekerk "Het Meer" te Heerenveen (R.C.), hij te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), zij te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Jansje (Jantje) WILLEMS (LAAGLANT (1808), LAAGLAND (1816), LAGELAND (1819)) (zie 104045). Zij kregen tussen 1809 en 1826 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) en te Terband en Luinjeberd (beide in de gem. AEngwirden - Fr.) zes kinderen, genaamd: Cornelis, Elisabeth, Martha, Bernardus, Willem en Johannes. Martha huwde in 1845 te AEngwirden met Petrus Migchael Hendriks SCHMIT. Bernardus huwde in 1844 te AEngwirden met Johanna Leopolds HERGARDEN. Johannes huwde in 1852 (te AEngwirden met Marijke Hendriks VOS. Mogelijk had hij een bij Jacobjen Jans MULDER verwekte en in 1803 te Rotsterhaule geboren zoon Hendrik. Deze Hendrik voerde namelijk bij zijn huwelijk in 1828 te Schoterland met Janke Tobias HUIZENGA de naam Hendrik Harmens LENOS. Hendrik overleed in 1885 te Heerenveen als weduwnaar van Janke Tobias HUIZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Harmens LENIS (LEENES (1864)) (zie 141230).
   2.  Elisabeth Harmens LENES (zie 114625).
   3.  Willem Harmens LEENES (LENES (1860)) (zie 104037).

95697    Maria Beerends (Anna Maria) LIENOS (LIENES (1811), LENOS (1811), LEENIS (1820), LEENES (1830),), geboren ca 1785, overleden op 09-05-1827 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Beerend Berends (Hendrik) LENIS (LINES (1779), LINESCH (1811), LENOS (1816), LEINIS (1816), LYNES (1822), LENES (1853)) (zie 77835) en Elizabeth Elzebeen (Elsje,Catharina Elisabetha) MIDDELBERG (MIDDELBURG (1788), de BOER (1853), BEINTS (1859)) (zie 77836).
Ondertrouwd 00-01-1810 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-02-1810 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), zij te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Hilbert Jacobs ter HOEVE (ten HOEVE (1810)), 22 jaar oud (zie 58845). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 29-08-1830 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina (Trijntje Bernardus') BEINTES (de BOER (1817)), 35 jaar oud (zie 95695).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
49682    Annigje Everts LIER, geboren op 13-05-1819 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-05-1819 te Zwartsluis (getuige(n): Annigje GOLDS), dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1842 te Zwartsluis met Jan Wichers ZEILMAKER, 22 jaar oud (zie 49681). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 19-05-1860 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Janna Derks van der WEIDE, 48 jaar oud (zie 49678).}
 
61719    Clazina Everts LIER, geboren op 10-07-1806 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 13-07-1806 te Zwartsluis (getuige(n): Annigje GOLTS), dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
 
49674    Evert Everts LIER, scheepsbouwer (1902), geboren ca 1879 te Rotterdam, zoon van Evert Hendriks LIER (zie 49675) en Ummigje Hendriks PEREBOOM (zie 49676).
Gehuwd op 27-09-1902 te Zwartsluis met Roelofje Remmelts PLUIM (zie 49672).
 
17064    Evert Hendriks LIER, scheepstimmerman (1819,1823,1831,1838), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 03-11-1773 te Zwartsluis (getuige(n): Vrougjen Jans LIER, zijn tante), overleden op 14-04-1852 te Zwartsluis op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans LIER (zie 17066) en Niesje EVERTS (zie 17067).
Ondertrouwd op 23-02-1797 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-03-1797 te Zwartsluis (N.G.), beide geboren en wonende te Nieuwesluis [onder Zwartsluis]. Echtgenote is Klaasjen Jans POST, 18 jaar oud (zie 30852). Zij lieten tussen 1797 en 1819 te Zwartsluis tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jantje, Niesje, Hilligje, Grietje, Clazina, Hendrik, Jan Post, Klaas, Roelof en Annigje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Everts (zie 45081).
   2.  Niesje Everts (zie 16538).
   3.  Hilligje Everts (zie 30850).
   4.  Grietje Everts (zie 28595).
   5.  Clazina Everts (zie 61719).
   6.  Hendrik Everts (zie 49677).
   7.  Jan Post Everts (zie 34789).
   8.  Klaas Everts (zie 61720).
   9.  Roelof Everts (zie 61721).
   10.  Annigje Everts (zie 49682).

49675    Evert Hendriks LIER, timmermansknecht (1862), scheepstimmerman (<1899), geboren ca 1837 te Zwartsluis, overleden op 04-01-1899 te Zwartsluis, als weduwnaar van Ummigje PEREBOOM. Zoon van Hendrik Everts LIER (zie 49677) en Janna Derks van der WEIDE (zie 49678).
Gehuwd op 26-05-1862 te Zwartsluis met Ummigje Hendriks PEREBOOM (zie 49676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Everts (zie 109852).
   2.  Evert Everts (zie 49674).

144181    Femmechien Gerrits GULDEN LIER, geboren te [of onder] Kolderveen (Dr.), [buiten echte geboren]; [mogelijk dochter van Gerrit GULDEN]. Gedoopt (N.G.) op 08-12-1805 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 14-08-1828 om 07:00 uur te in het huis No. 134 staande in de Midelkluft van Wanneperveen op 22-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [haar geboorteplaats niet vermeld]. Dochter van Jentjen JANS (LIER (1847)) (zie 65951).
 
136903    Geesje Everds LIER. Zij woonde in 1850 (2e huwelijk zoon Hendrik) te De Wijk (Dr.).
Gehuwd met Lubbertus BOS (zie 136902).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28595    Grietje Everts LIER, geboren op 21-07-1804 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 22-07-1804 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje LIER), overleden op 17-11-1871 te Kuinre op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Karel van der HULST. Dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-02-1831 te Zwartsluis met Karel Asjens van der HULST, 27 jaar oud (zie 100825).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
49677    Hendrik Everts LIER, scheepstimmerman (1831), scheepstimmermansknecht (<1849), geboren op 30-12-1808 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 08-01-1809 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje LIER), overleden op 22-07-1849 te Zwartsluis op 40-jarige leeftijd, als echtgenoot van Janna van der WEIDE. Zoon van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1831 te Zwartsluis met Janna Derks van der WEIDE, 19 jaar oud (zie 49678). {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 19-05-1860 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Wichers ZEILMAKER, 40 jaar oud (zie 49681).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Hendriks (zie 49675).

109852    Hendrik Everts LIER, schipper (1900), geboren ca 1865 te Zwartsluis, zoon van Evert Hendriks LIER (zie 49675) en Ummigje Hendriks PEREBOOM (zie 49676).
Gehuwd op 13-10-1900 te Zwartsluis met Geesje Alberts de GROOT (zie 109851).
 
17066    Hendrik Jans LIER, scheepstimmerman, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 09-02-1744 te Zwartsluis (getuige(n): Grietjen LIERS), overleden op 09-06-1821 te Zwartsluis op 77-jarige leeftijd. Hij woonde in 1748 (volkstelling Hasselercarspel, 1748 - B0036) met zijn beide ouders, met zijn broer Jan en zijn zussen Grietjen en Hilligijn te Baarloo in het Hasselercarspel. Zoon van Jan HENRIKS (LIER (1731)) (zie 17068) en Jantjen JANS (zie 17069).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1768 te Zwartsluis met Niesje EVERTS (zie 17067).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
30850    Hilligje Everts LIER, geboren op 19-04-1802 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 25-04-1802 te Zwartsluis (getuige(n): Annegje GOLTS?), overleden op 01-04-1886 te Zwartsluis op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Hermen HORSELENBERG. Dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1823 te Zwartsluis. Hij geboren te Vollenhove, zij geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Hermen Gerrits HORSELENBERG (HORZELENBERG (1854)), 20 jaar oud (zie 15933).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
17076    Jan LIER, zeilmakersknecht, geboren op 31-12-1775 te Zwartsluis, overleden op 06-05-1859 te Zwartsluis op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans LIER (zie 17066) en Niesje EVERTS (zie 17067).
Gehuwd ca 1812 te Hasselt met Jentjen Everts van EERDEN (zie 17077).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34789    Jan Post Everts LIER, schipper (1838), geboren op 10-11-1810 te Zwartsluis, zoon van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1838 te Zwartsluis. Hij geboren te Zwartsluis, zij geboren te Vollenhove. Echtgenote is Jentjen Gerrits HORSELENBERG (Jannetjen), 32 jaar oud (zie 16100).
 
146850    Jan Wolters LIER, klompmaker (1836), arbeider (<1874), geboren op 21-06-1811 te Kolderveen (Dr.), overleden op 08-08-1874 te Meppel (Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenootvan Rolofje Klaas' REDDER. Zoon van Wolter Jans LIER (zie 146851) en Jentien Klaassen LIER (zie 146852).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-08-1836 te Meppel (Dr.) met Roelofje Klaas' REDDER, 22 jaar oud (zie 146849).
 
45081    Jantje Everts LIER, geboren op 06-09-1797 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 10-09-1797 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje POST), dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1818 te Zwartsluis met Jacob Jacobs BROEK (zie 45080).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
146852    Jentien Klaassen LIER.
Gehuwd met Wolter Jans LIER (zie 146851).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wolters (zie 146850).

61720    Klaas Everts LIER, geboren op 05-02-1813 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 10-02-1813 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje POST), zoon van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
 
16538    Niesje Everts LIER, geboren op 02-11-1799 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 03-11-1799 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje LIER), overleden op 07-09-1884 te Zwartsluis op 84-jarige leeftijd, dochter van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-09-1819 te Zwartsluis, beide geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Jacob Jans POL, 22 jaar oud (zie 1802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jacobs (zie 16580).

61721    Roelof Everts LIER, geboren op 03-10-1816 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 20-10-1816 te Zwartsluis, zoon van Evert Hendriks LIER (zie 17064) en Klaasjen Jans POST (zie 30852).
 
88664    Vrougjen Jans LIER, geboren te [Baarlo onder] Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 17-09-1749 te Zwartsluis (getuige(n): Grietje JANS, [haar 21-jarige zuster]). Zij woonde in 1779 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Dochter van Jan HENRIKS (LIER (1731)) (zie 17068) en Jantjen JANS (zie 17069).
Ondertrouwd op 02-04-1779 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-04-1779 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Carels VISSCHER (zie 88663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 40862).

17073    Wiechertje LIER, geboren op 22-02-1813 te Tiel, overleden op 22-02-1898 te Meppel op 85-jarige leeftijd, dochter van Jan LIER (zie 17076) en Jentjen Everts van EERDEN (zie 17077).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1837 te Zwartsluis met Kornelis VISSCHER, 20 jaar oud (zie 17072).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Kornelis' (zie 17070).

146851    Wolter Jans LIER, klompmaker (1836).
Gehuwd met Jentien Klaassen LIER (zie 146852).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153640    Aaltje Harms van LIER, geboren op 15-04-1873 te Steenwijk, overleden op 23-01-1940 om 07:30 uur te Meppel (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoote van Roelof LANGMAN. Dochter van Harm Geerts van LIER (zie 107527) en Catharina Joosten GREVEN (zie 107528).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 14-11-1918 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Harms LANGMAN, 42 jaar oud (zie 153600), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-08-1900 te Steenwijk met Anna Maria Everts van NOORT, 21 jaar oud (zie 153592).}
 
79208    Alber[...] Jans van LIER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 13-07-1707 te Steenwijk, kind van Jan HERBERTS (van LIER (1700), DAPPERS (1727)) (zie 79202) en Stijntjen GERRITS (zie 79203).
 
79207    Fe[......] Jans van LIER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-01-1705 te Steenwijk, kind van Jan HERBERTS (van LIER (1700), DAPPERS (1727)) (zie 79202) en Stijntjen GERRITS (zie 79203).
 
107539    Geert van LIER.
Gehuwd met Aaltje WOLTERS (zie 107540).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Geerts (zie 107527).

107526    Gerrit Harms van LIER, schipper (1909), geboren ca 1875 te Odoorn (Dr.), zoon van Harm Geerts van LIER (zie 107527) en Catharina Joosten GREVEN (zie 107528).
Gehuwd op 26-11-1909 te Wanneperveen met Hendrikje Klaassen SLOT, 22 jaar oud (zie 107494).
 
96717    Gustav Meijers van LIER, commissionair (1900), geboren ca 1851 te Dusseldorf (Dld.), zoon van Meijer van LIER (zie 96718) en Sophia FRANK (zie 96719).
Gehuwd op 24-10-1900 te Zaandam (N.H.) met Jettjen JACOBS (zie 96716), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl)].
 
107527    Harm Geerts van LIER, schipper (1867,1873), geboren ca 1835 te Smilde (Dr.), zoon van Geert van LIER (zie 107539) en Aaltje WOLTERS (zie 107540).
Gehuwd op 16-05-1867 te Zwolle met Catharina Joosten GREVEN, 28 jaar oud (zie 107528).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
55119    Hendrik Peter Peters van LIER, onderwijzer te Emmeloord op Schokland (1829), geboren op 13-12-1804 te Wilsum, overleden voor 1837. Hij woonde op 31-12-1829 (bron: bevolk.reg. Schokland - nr. 084) met zijn vrouw Johanna [= Jacomina] Elizabeth [Lucas] SEIDEL en hun zoon Pieter in huis nr. 19 te Emmeloord op Schokland. Zoon van Peter Hendrik van LIER (zie 55120) en Geesje HOFSTEDE (zie 55121).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-07-1827 te Schokland. Zij geboren te Vollenhove, hij geboren te Wilzum. Echtgenote is Jacomina Elizabet SEIDEL, 17 jaar oud (zie 16366). Zij huwde samen met haar zus Dirkje. {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-06-1837 te Schokland met Peter Lambertus' de WAAL, 20 jaar oud (zie 55134).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Hendrix (zie 56281).

105569    Hendrikus Jans van LIER, geboren ca 1812 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jan Hendriks van LIER (zie 105570) en Hendrikjen Joosten POSTMA (zie 105571).
Gehuwd op 15-05-1835 te Weststellingwerf (Fr.) met Meintje Jans BOSCH, 21 jaar oud (zie 95301).
 
79216    Hildegonda Jans van LIER, geboren ca 1739 te [Steenwijk]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0398) met haar moeder, met haar broer Albert en haar zus Magreta in de Scholestrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Dochter van Jan HERBERTS (van LIER (1700), DAPPERS (1727)) (zie 79202) en Margreet Everts (Grietjen) GOSLING (KEMELINK (1713), KEMELINGS (1727), GOSSEN (1730)) (zie 79204).
 
105570    Jan Hendriks van LIER.
Gehuwd met Hendrikjen Joosten POSTMA (zie 105571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Jans (zie 105569).

41787    Jan Peter Hendrik Peters van LIER, onderwijzer (1840), geboren op 06-04-1808 te Wilsum, zoon van Peter Hendriks van LIER (zie 41788) en Geesje Berends HOFSTEDE (zie 41789).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-05-1840 te Wilsum. Hij geboren te Wilsum, zij geboren te Doetinchem (Gld.). Echtgenote is Catharina Harramina Anthonia Everhards BURGEMEISTER, 33 jaar oud (zie 41786).
 
142308    Jantje Hermens (Jaantje) van LIER (van LEER (1821)), geboren ca 1796 te Zevenhuizen, onder Leek (Gr.), dochter van Hermen van LIER. Overleden op 22-12-1855 te Zwolle, als weduwe van Hessel de VRIES; [naam moeder niet vermeld].
Gehuwd, [N.B. Van werd geen huwelijk ingeschreven; mogelijk leefden zij als man en vrouw en waren zij niet gehuwd.] met Hessel SIEBES (de WILDE (1821), de VRIES (1823)) (zie 142307). Zij kregen tussen 1821 en 1839 te Zevenhuizen (gem. Leek - Gr.), te Ambt Ommen, te Zwolle en te Avereest zeven kinderen, genaamd: Jantje, Klaasjen, Harmen (2x), Geert (2x), en Aaije. Jantien overleed met 18 jaar te Smilde (Dr.). Klaasje huwde in 1857 te Zwolle met Klaas Derks KLUNDER, werd in 1865 te Zwolle zijn weduwe en overleed zelf in 1886 te Delft (Z.H.). Harmen-1 overleed met 1 jaar te Ambt Ommen. Herme-2 overleed met 16 jaar te Avereest. Geert-1 overleed met 1 jaar te Zwolle. [Van Geert-2 werd geen andere akte gevonden].
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaije Hessels (Antje,Anje) de VRIES (zie 142306).

79205    Lijsebet Jans van LIER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 09-05-1700 te Steenwijk, dochter van Jan HERBERTS (van LIER (1700), DAPPERS (1727)) (zie 79202) en Stijntjen GERRITS (zie 79203).
 
150744    Maria Martinus' van LIER, geboren ca 1863 te Berghem (N.B.), dochter van Martinus Jans van LIER en Johanna Hendricus' van den ANKER, die huwden op 03-05-1856 te Berghem (N.B.) (beide geboren te Berghem).
Gehuwd op 25-01-1902 te Herpen (N.B.) met Johannes Hendriks van DEELEN, 52 jaar oud (zie 150742). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1880 te Elst (Gld.) met Louisa Antonius' DIEMAN (zie 150743).}
 
96718    Meijer van LIER.
Gehuwd met Sophia FRANK (zie 96719).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
55120    Peter Hendrik van LIER. Hij woonde in 1827 (huwelijk zoon Hendrik Peter) te Wilzum.
Gehuwd met Geesje HOFSTEDE (zie 55121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41788    Peter Hendriks van LIER.
Gehuwd met Geesje Berends HOFSTEDE (zie 41789).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56281    Pieter Hendrix van LIER, geboren in 1828 te Emmeloord op Schokland. Hij woonde op 31-12-1829 (bron: bevolk.reg. Schokland - nr. 086) met zijn beide ouders in huis nr. 19 te Emmeloord op Schokland. Zoon van Hendrik Peter Peters van LIER (zie 55119) en Jacomina Elizabet SEIDEL (zie 16366).
 
41545    Adolfo Julio's LIERNUR, zoon van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
 
41548    Alberto Julio Julio's LIERNUR, geboren op 13-05-1912 te Buenos Aires (Argentinië), overleden op 26-05-1973 te Buenos Aires (Argentinië) op 61-jarige leeftijd, zoon van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-09-1936 te Argentinië met Angela Cetronlogo LITERAS, 20 jaar oud (zie 41556). Zij kregen 1 zoon, genaamd: Alberto Julio LIERNUR, van hem 2 kleinkinderen, en van hen drie achterkleinkinderen.
 
41536    Bartolome Juans LIERNUR, geboren op 01-10-1900 te Tandil (Argentinië), overleden 00-01-1960 te Tandil (Argentinië), zoon van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-10-1922 te Tandil (Argentinië) met Clara CADARIO, 19 jaar oud (zie 41559). Zij kregen vier kinderen, genaamd: Ricardo LIERNUR (geboren op 11-08-1923 / overleden op 23-08-2008), Roberto LIERNUR (geboren op 25-05-1925 / overleden op 29-05-2008), Angel LIERNUR (geboren op 31-01-1932) en Beatriz LIERNUR, en via hen een omvangrijke schare kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 
41546    Berta Julio's LIERNUR, dochter van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd met Alberto CANGIANI (zie 41554).
 
41535    Carlos Juans LIERNUR, geboren ca 1895 te [Argentinie], zoon van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
 
41533    Emilio Carlos Juans LIERNUR, zoon van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
 
41550    Guillermo Julio's LIERNUR, geboren in 1918, overleden in 2004, zoon van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd met Angellina GOGLIOTTI (zie 41557). Zij kregen 1 zoon, en van hem 1 kleindochter.
 
41547    Ines Julio's LIERNUR, dochter van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd met Roberto SOLITO (zie 41555). Zij kregen 2 kinderen, genaamd: Roberto SOLITO en Maria SOLITO.
 
41532    Jacoba Guilermina Juans LIERNUR, overleden in 1979, dochter van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
Gehuwd met Domingo LOPEZ (zie 41539).
Uit dit huwelijk:
   1.  Domingo Juan Domindo's (zie 41540).

41529    Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR, geboren op 02-01-1864 om 19:00 uur te 's Gravenhage, overleden in 1943.
Gehuwd met Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Julio Alberto Juans (zie 41534).
   2.  Carlos Juans (zie 41535).
   3.  Bartolome Juans (zie 41536).
   4.  Rosa Dolores Julia Juans (zie 41537).
   5.  Juan Juans (zie 41530).
   6.  Nicolasa Juans (zie 41531).
   7.  Jacoba Guilermina Juans (zie 41532).
   8.  Emilio Carlos Juans (zie 41533).

41549    Juan Gerago Julio's LIERNUR, geboren 00-11-1914 te Tandil (Argentinia), zoon van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
 
41530    Juan Juans LIERNUR, zoon van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
 
41534    Julio Alberto Juans LIERNUR, geboren op 25-12-1890, overleden op 01-12-1970 op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
Gehuwd (1) met Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd (2) met Consuelo FERNANDEZ (zie 41551).
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
41552    Mercedes Julio's LIERNUR, dochter van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Consuelo FERNANDEZ (zie 41551).
Gehuwd met Hector Abel RODRIGUEZ (zie 41558). Zij kregen 1 kind, genaamd: Nahuel Cruz RODRIGUEZ.
 
41531    Nicolasa Juans LIERNUR, dochter van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
Gehuwd met Miguel DABOUL (zie 41538). Zij kregen drie kinderen genaamd: Juan DABOUL, Miguel DABOUL en Nicolas DABOUL.
 
41537    Rosa Dolores Julia Juans LIERNUR, geboren op 16-05-1915 te Buenos Aires (Argentinia), dochter van Johannes Gerardus Johannes' LIERNUR (zie 41529) en Mariette Gerardus' NICOLA (zie 41528).
 
41544    Rosa Olga LIERNUR, dochter van Julio Alberto Juans LIERNUR (zie 41534) en Rosa CUCCI (zie 41543).
Gehuwd met Pedro GATTO (zie 41553). Zij kregen drie kinderen, genaamd: Norma GATTO, Pedro GATTO en Maria Rosa GATTO.
 
135742    Albertje Derks LIESEN (LIJSEN (1836)), spinster (1828), geboren ca 1804 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), overleden voor 1836 te Havelte (Dr.), dochter van Derk Jans LIESEN (zie 135743) en Aaltje LENSEN (zie 135744).
Gehuwd op 06-12-1828 te Havelte (Dr.), wettiging van 2 kinderen. Echtgenoot is Geert EGBERTS (TUIN (1828)), 23 jaar oud (zie 93972). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltien Jans DENEKAMP (zie 135752).}
 
68210    Albertje Derks LIESEN (LIJSEN (1834)), spinster (1828), geboren op 22-04-1804 te Uffelte, onder Havelte (Dr.), dochter van Derk Jans LIESEN (landbouwer - 1828) en Aaltje LENSEN. Overleden op 29-07-1834 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 30-jarige leeftijd, als echtgenote van Geert Egberts TUIN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1828 te Havelte (Dr.), 2 kinderen gewettigd. Echtgenoot is Geert EGBERTS (TUIN (1827)), 23 jaar oud (zie 68208). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltien Jans (Aaltje) DENEKAMP (zie 68209).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103992    Annetje Willems (Annechien) LIESEN, geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), dochter van Willem HARMS [LIESEN] en Lammechien HENDRIKS, die huwden op 11-12-1740 te Havelte (Dr.) (hij j.v. van Holtingen (onder Havelte), zij j.d. van Ansen (onder Ruinerwold - Dr.). Gedoopt (N.G.) op 19-03-1752 te Havelte. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 22-08-1782 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 22-08-1782 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Uffelte (onder Havelte - Dr.), [thans] beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Bartelt Roeloffs de WILDE, 37 jaar oud (zie 103990). Zij lieten tussen 1783 en 1797 te Zwartsluis vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelof (2x), Willem (2x) en Lammigje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Bertels (zie 30038).
   2.  Lammigje Bertelds (zie 138230).

135743    Derk Jans LIESEN, landbouwer (1828).
Gehuwd met Aaltje LENSEN (zie 135744).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121784    Anthonius Franciscus Reinderts van LIESHOUT, barbier (1884), geboren ca 1861 te Alkmaar (N.H.), zoon van Rijndert Antonius' van LIESHOUT (zie 121785) en Neeltje Jacobs KLOS (zie 121786).
Gehuwd op 05-10-1884 te Alkmaar (N.H.) met Geesje Stevens de BOER, 26 jaar oud (zie 121778).
 
121787    Antonius Franciscus Floris' van LIESHOUT, kleermaker (1814,1829), geboren ca 1791 te Alphen, overleden op 18-05-1865 om 16:00 uur te in het huis No. 499 staande op het Luttik Oudorp (Wijk C) te Alkmaar (N.H.) (aangifte door: zijn zoons Reindert en Louis), als echtgenoot van Geertje BEUTE, [eerder] weduwnaar van Agnes HANSEN. Zoon van Floris van LIESHOUT (zie 121789) en Anna KOK (KOKS (1827)) (zie 121790).
Gehuwd (1) op 18-08-1814 te Alkmaar (N.H.) met Agnes Jans (Angenitha) HANSEN (zie 121791).
Gehuwd (2) op 07-06-1829 te Alkmaar (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Harms BEUTE (BEUTING (1800), BUTE (1831)), 28 jaar oud (zie 121788).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
121789    Floris van LIESHOUT.
Gehuwd met Anna KOK (KOKS (1827)) (zie 121790).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144622    Johanna Maria Pieters van LIESHOUT, dienstbode (1893), geboren ca 1852, overleden voor 1903, dochter van Pieter van LIESHOUT (zie 144623) en Neeltje SNIJDERS (zie 144624).
Gehuwd op 01-11-1893 te 's Gravenhage (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Karst Roelofs SMIDT, 44 jaar oud (zie 144615). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-12-1875 te Vledder (Dr.) met Gerrigje Abrahams van PUFFELEN (zie 144619). Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 11-11-1903 te 's Gravenhage (Z.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Arends van WIJK (zie 144625).}
 
144623    Pieter van LIESHOUT, schoenmaker (1893).
Gehuwd met Neeltje SNIJDERS (zie 144624).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Pieters (zie 144622).

121785    Rijndert Antonius' van LIESHOUT, scheermeester (1855), barbier (1884,1893), geboren ca 1831 te Alkmaar (N.H.), zoon van Antonius Franciscus van LIESHOUT (kleermaker - 1855) en Geertje BUTE. Overleden op 19-01-1900 te Alkmaar (N.H.), als echtgenoot van Maria de BEIJ, [eerder] weduwnaar van Neeltje KLOS. Zoon van Antonius Franciscus Floris' van LIESHOUT (zie 121787) en Geertje Harms BEUTE (BEUTING (1800), BUTE (1831)) (zie 121788).
Gehuwd (1) op 29-04-1855 te Alkmaar (N.H.) met Neeltje Jacobs KLOS (zie 121786).
Gehuwd (2) op 17-04-1893 te Heerhugowaard (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe van Gerardus Marinus KALF. Echtgenote is Maria Anna Theodora de BEIJ (zie 121792).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
153614    Heinrich LIESSEN (LIESSEM (1966)), geboren ca 1894.
Gehuwd voor 1933, gescheiden voor 1933 van Henriette Emma Michaels LORENZ (zie 153613). {Zij is later gehuwd op 21-12-1933 te Zuilen (Ut.), hij weduwnaar, zij gescheiden echtgenote. Echtgenoot is Pieter Benjamin Benjamins van DULST, 56 jaar oud (zie 153609).}
 
49716    Hendrikje Willems LIESSINK (LIJZING (1783)), geboren ca 1754 te [Uffelte (Dr.)], overleden voor 1783 te Baarlo (onder Zwartsluis). Zij woonde in 1779 (bij haar huwelijk) bij 't Schut aan de Zomerdijk te Wanneperveen, erna in Baarlo (onder Zwartsluis).
Ondertrouwd op 08-01-1779 te Wanneperveen. Te Zwartsluis was de ondertrouw ook op 01-01-1779. Gehuwd voor de kerk op 31-01-1779 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. te Baarlo (onder Zwartsluis), zij j.d. van Uffelte (Dr.), laatst gewoond [hebbende] aan de Zomerdijk te Wanneperveen, bij 't Schut. Echtgenoot is Jacob JANS (van den BERG (1812)), 30 jaar oud (zie 49714). {Hij is later ondertrouwd op 07-11-1783 te Wanneperveen. Te Zwartsluis was de ondertrouw ook op 07-11-1783. [Te Wanneperveen] att[estatie] geg[even] naar Zwartsluis. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 23-11-1783 te Zwartsluis (N.G.), hij weduwnaar te Baarlo (onder Zwartsluis), zij j.d. van de Zandbeld te Wanneperveen. Echtgenote is Annegje Roelofs LOK, 26 jaar oud (zie 49715).}
 
149918    Maria Willems van der LIET, geboren te Amsterdam, dochter van Willebrandus Jacobsz (Willem) van der LIET (geboren ca 1725 te Amsterdam) (overleden vooor 1796 [te Amsterdam]) en Agatha UDEMANS [UDEMAN (1755)] (geboren ca 1728 te Amsterdam) (begraven op 06-09-1796 op het Kerkhof van de Noorderkerk te Amsterdam), die ondertrouwden op 08-05-1749 te Amsterdam (hij [j.m.] van A[msterdam], zij [j.d.] van A[msterdam], beide wonende te Amsterdam). Haar ouders lieten tussen 1750 en 1772 te Amsterdam negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Jannetje, Maria, Susanna, Jacob, Dirkje, Theodorus, Joannes, Rijnier en Joannes. Haar broer Jacob huwde met Maria CLERIOT. Haar grootmoeder van moederszijde was: Maria van WEGE. Gedoopt (R.C.) op 26-11-1752 te in de Kerk "De Lely" te Amsterdam (getuige(n): Jan UDEMANS en Joanna van der LIET), overleden 00-09-1807 te [in het huis staande] op de Haarlemmerdijk te Amsterdam, als echtgenote van Pieter DEKKER; [nalatende] twee kinderen. Begraven op 23-09-1807 te Karthuizer Kerkhof te Amsterdam. Zij woonde in 1778 (bij haar huwelijk) op de Brouwersgracht te Amsterdam. Zij woonde 1779 (doop dochter Anna) te Amsterdam, erna ook. Zij was op 12-02-1793 in de kerk "'t Boompje" te Amsterdam, samen met haar man Petrus DEKKER, doopgetuige bij de doop (R.C.) van Petrus Hermanus ten HAAK, zoon van Grietje DEKKER.
Ondertrouwd op 17-07-1778 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader en haar vader), gehuwd 00-08-1778 te [Amsterdam], hij [j.m.] van Am[sterdam], zij [j.d.] van Am[sterdam], beide wonende te Amsterdam en beide Rooms. Echtgenoot is Pieter Fransz (Petrus) DEKKER (DEKKERS (1756)) (zie 48478). Zij lieten tussen 1779 en 1793 te Amsterdam drie kinderen dopen (R.C.), genaamd: Anna, Franciscus en Wilhelmina Agatha.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119734    Jan Jans LIETZE.
Gehuwd met Trijntje Arends BOS (zie 119735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68184    Jan Luiten LIETZEN, geboren ca 1771, overleden op 13-03-1831 te Weststellingwerf (Fr.).
Gehuwd met Jantje JANS (zie 68185).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68171    Jantje Jans LIETZEN (LIETSEN (1881)), geboren ca 1798 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 27-08-1881 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), als weduwe van Hendrik TOEKSTRA. Dochter van Jan Luiten LIETZEN (zie 68184) en Jantje JANS (zie 68185).
Gehuwd op 02-06-1824 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik Jurjens TOEKSTRA (zie 50362).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Hendriks (zie 67043).
   2.  Jan Hendriks (zie 68180).
   3.  Vrouwkje Hendriks (zie 120796).

56623    Jantje Jans LIETZEN.
Gehuwd met Hendrik Jurgens TOEKSTRA (zie 56622).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurrien Hendriks (zie 56621).

90488    Grietje LIEUW.
Gehuwd met Geert Barends de JONG (zie 90487).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91694    Hendrikje LIEUWEN, geboren ca 1748. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1773 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-05-1773 te Oldeholtpade (Hervormd), beide te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Hendrik ALBERTS (OOSTRA (1813)), 32 jaar oud (zie 91693). Zij lieten tussen 1773 en 1791 te Oldeholtpade en Steggerda/Vinkega (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Kleisje, Albert, Jantje, Lieuwe, Jantje en Jan.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
71127    Aarjen LIEUWES (de VRIES (1783)), schoenmakersknecht (<1814), geboren te Leeuwarden (Fr.), tweeling met Jan. Gedoopt (Hervormd) op 03-03-1748 te in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden (Fr.), overleden op 19-10-1814 te Oldemarkt op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Wiebegjen VEENSTRA. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Hij vertrok op 06-02-1791 samen met zijn vrouw Wijpkjen Andries VEENSTRA en hun dochter Elisabeth met attestatie naar Oldemarkt (bron: lidmatenregister Heerenveen). Zoon van Lieuwe JANS (de VRIES (1814)) (zie 71143) en Catrina ARJENS (zie 71144).
Ondertrouwd 00-06-1783 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 13-07-1783 te Heerenveen (Hervormd), beide van Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Wijpkje (Wiebigjen) ANDRIES (FEENSTRA (1783), VEENSTRA (1798)), 21 jaar oud (zie 71142).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
152428    Akke LIEUWES (de JONG (1826)), geboren ca 1799 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Lieuwe HANZES (de JONG (1826)) (zie 119938).
Gehuwd op 19-04-1826 te Haskerland (Fr.) met Hessel HENDRIKS (TOUWSMA (1826)) (zie 152427).
 
97973    Carsje LIEUWES (LUWES (1788)), geboren ca 1748 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Lieuwe [........] en [........] SIERDS. Overleden op 28-01-1838 om 22:00 uur te in het huis No. 149 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Lammert Willems de JONG; nalatende twee kinderen: [Gepke en Willem]; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij erfde in 1806 fl. 600,- na het overlijden van Janke ROELOFS de vrouw van wijlen [haar moeders broer] Tjeerd SIERDS (wegens het vervallen van het in 1785 ingestelde vruchtgebruik); zijzelf woonde toen met haar man Lammert WILLEMS te Nijehaske. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Haskerland) met haar man Lammert Willems de JONG en hun kinderen Jebbegien en Willem te Oudehaske (gem. Haskerland). Zij woonde in 1817 (huwelijk dochter Gepke) te Oudehaske, erna in 1821 (huwelijk zoon Willem) ook.
Ondertrouwd 00-07-1788 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-07-1788 te Haskerdijken (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Lammert WILLEMS (de JONG (1821)) (zie 97972). {Hij was eerder ondertrouwd 00-09-1783 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-09-1783 te Nijehaske (Hervormd), beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Tettje JINNES (zie 149243). Zij lieten in 1786 en 1787 te Nijehaske en Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Willem en Jebbigjen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jebbegien Lammerts (Gepke) de JONG (zie 65044).
   2.  Willem Lammerts de JONG (zie 97971).

118855    Fokke Murks LIEUWES, overleden voor 1874.
Gehuwd met Trijntje Ruurds de JONG (zie 118856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132060    Gooitje LIEUWES, overleden voor 1830.
Gehuwd op 24-01-1830 te Sneek (Fr.) met Antje HARMENS (zie 132061).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137644    Grietje (Margaretha) LIEUWES, geboren te Hindeloopen (Fr.), dochter van Lieuwe REINDERS (herbergier (<)) (overleden voor 1829 te Koudum (Fr.)) en Jantien (Jantje) ALERTS [ALLERTS (1768), ALDERTS (1829)] (overleden voor 1829 te Koudum), die huwden op 21-09-1767 te Hindeloopen (Fr.) (de volgende dag R.C. ingezegend te Bakhuizen (Fr.)) (beide [wonende] te Hindeloopen). Haar ouders kregen tussen 1768 en 1774 te Hindeloopen en te Koudum drie kinderen: Grietje, Reinder en Alert (alledrie R.C. gedoopt te Bakhuizen). Gedoopt (R.C.) op 24-06-1768 te Bakhuizen, overleden op 21-06-1827 om 05:00 uur te in het huis No. 25 (Wijk C) te Hindeloopen (Fr.) op 58-jarige leeftijd, als weduwe van Albert KLAZES; nalatende een kind: Leentje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1791 (bij haar huwelijk) te Hindeloopen (Fr.), erna ook. Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming) met haar man Albert Klases KLASES en hun dochter Leentje te Hindeloopen. Hun zoon Lieuwe woonde toen in het buitenland, onbekend waar. Zij woonde in 1825 (overlijden man) in het huis No. 31 (Wijk B) te Hindeloopen.
Ondertrouwd 00-01-1791 te Hindeloopen (Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-01-1791 te Hindeloopen (Hervormd), beide te Hindeloopen (Fr.); [hij Hervormd, zij Rooms]. Echtgenoot is Albert KLASES (KLASES (1811)), 31 jaar oud (zie 137643). Zij lieten in 1791 en in 1800 te Workum (Fr.) twee kinderen dopen (R.C.), genaamd Leeuwe (Lieuwe,Leo) en Helena (Leentjen); mogelijk werden zij gebooren te Hindeloopen (Fr.).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
99954    Hendrik LIEUWES (OOSTRA (1812)), arbeider (<1842), geboren op 25-11-1810 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-12-1810 te Peperga, overleden op 04-10-1842 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Elisabeth Pieters WAPSE]; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zoon van Lieuwe HENDRIKS (OOSTRA (1812), OOSTERHOF (1821)) (zie 58757) en Mekjen (Mekkina,Metje Jans,Mekke,Mikkina,Machteld) JANNIS (BIJKER (1819), JANSSEN (1821)) (zie 75133).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-01-1836 te Weststellingwerf (Fr.) met Elisabeth Pieters WAPSE (WAPSTRA (1845)), 23 jaar oud (zie 105553). {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-04-1844 te Vledder (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Roelofs OOST, 24 jaar oud (zie 105552).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe Hendriks OOSTRA (zie 133658).
   2.  Pieter Hendriks OOSTRA (zie 133659).
   3.  Lieuwe Hendriks OOSTRA (zie 133660).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 331 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software