Eerste blad    Vorig blad    Blad 361 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

123573    Jakob MOLLES (van den BOS (1812), BOS (1830), MOL (1834)), arbeider (1830), landbouwer (<1832), geboren op 08-06-1807 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens zijn huwelijksakte was hij bij deze ouders geboren op 18-03-1804 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 05-07-1807 te Blesdijke, overleden op 25-02-1832 te Steenwijk op 24-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Hilligje Freriks BULT]; gene kinderen nalatende; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn beide ouders, met zijn broers Tamme en Hans, en zijn zussen Sjoukjen en Antje te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Molle (Melle) TAMMES (van den BOS (1812), van de BOSCH (1813), van den BOSCH (1818), BOS (1830)) (zie 123571) en Grietje HANZES (de JONG (1842)) (zie 123572).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1830 te Steenwijkerwold met Hilligje FRERIKS (BULT (1830), PIETERS (1832)), 23 jaar oud (zie 85178). {Zij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-09-1834 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenoot is Adelbertus (Albert Jans) JOANNIS (SPIN (1834)), 35 jaar oud (zie 113256).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149817    Lutske (Luds) MOLLES, geboren op 21-07-1740 te Kortezwaag, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Molle OTTES en Antje JOHANNES, die huwden op 29-05-1718 te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Kortezwaag (onder Langezwaag)). Haar ouders lieten tussen 1720 en 1743 te Kortezwaag tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jauk, Otte, Johannes, Tamme, Linse, Jaukjen, Gees, Linse, Luds en Hijlke. Gedoopt (Hervormd) op 24-07-1740 te Kortezwaag. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) te Kortezwaag, onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zij werd in mei 1769 te Langezwaag, samen met haar man Girbe OEBELES, [op belijdenis des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Kortezwaag. Zij vertrokken op 16-11-1778 met attestatie naar Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Molle OTTES (zie 136594) en Antje JOHANNES (zie 136595).
Ondertrouwd 00-09-1761 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-09-1761 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Girbe OEBLES, 33 jaar oud (zie 149816). Zij lieten tussen 1773 en 1783 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Vledder (Dr.) en te Harlingen (Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Heine, Antje, Linse en Otte. Eerder kregen zij ca 1765 een zoon Oebele en ca 1770 een zoon Molle. Linse huwde in 1811 te Opsterland (Fr.) met Aaltje JELKES. Otte huwde in 1815 te Opsterland met Trijntje Jans de JONG. Molle huwde voor 1805 met Antje HENDRIKS [POSTMA (1832)] en overleed in 1832 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), als haar echtgenoot, nalatende vier kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oebele GERBES (ZWAAGSTRA (1811)) (zie 72764).
   2.  Heine GIRBES (GURBES (1805), ZWAAGSTRA (1812)) (zie 114697).

104332    Sjoukjen MOLLES (van den BOS (1812), van den BOSCH (1814), van den BOZCH (1844)), arbeidster (1838,1844), geboren op 02-04-1790 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-05-1790 te Kortezwaag. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broers Tamme, Hans en Jacob, en haar zus Antje te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1838 (huwelijk zoon Molle) te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Dochter van Molle (Melle) TAMMES (van den BOS (1812), van de BOSCH (1813), van den BOSCH (1818), BOS (1830)) (zie 123571) en Grietje HANZES (de JONG (1842)) (zie 123572).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-10-1814 te Weststellingwerf (Fr.) met Roelof Peeters OOST (zie 104333).
Uit dit huwelijk:
   1.  Molle Roelofs (Melle) (zie 138663).
   2.  Pieter Roelofs (zie 105552).

136596    Tamme MOLLES, geboren op 22-03-1726 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-03-1726 te Kortezwaag. Hij woonde in 1757 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij werd in mei 1762 te Langezwaag, samen met zijn vrouw Lutske JACOBS, [op belijdenis des Geloofs], ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Langezwaag. Zoon van Molle OTTES (zie 136594) en Antje JOHANNES (zie 136595).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-01-1757 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Lutske JAKOBS, 26 jaar oud (zie 136597). Zij lieten tussen 1758 en 1778 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sjouk, Molle, Lense, Girbe en Ruurd. Zij kregen ca 1768 [ook] een zoon Otte. Otte huwde in 1803 te Langezwaag met Tjitske GIRBES [OEBELES (1837)] en overleed in 1837 te Kortezwwag (gem. Opsterland), als haar weduwnaar. Ruurd huwde met Siebigje JELLES en overleed in 1820 te Langezwaag, als haar weduwnaar, geen kinderen nalatende.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
68335    Trijntje (Trientje) MOLLES (van der ZEE (1824), DIJKSTRA (1874)), schoenmakersche (1820), geboren op 07-11-1771 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Molle MERKS en Hanke OENES, die huwden op 20-01-1771 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Kortezwaag) en in 1772 te Gorredijk (gem. Opsterland) één kind kregen: Hanke. Haar vader hertrouwde, en wel op 21-01-1785 te Gorredijk met Metje Jans IJTSMA (hij te Kortezwaag, zij te Nieuwe Zijl, onder Engwierum (gem. Oostdongeradeel - Fr.)) en kreeg met haar nog twee kinderen: Aaltje en Baukje. Aaltje huwde met Pieter JANS, werd in 1810 zijn weduwe en huwde in 1818 te Smallingerland (Fr.) met Jan Willems van VEGTEN. Baukje huwde in 1818 te Smallingerland (Fr.) met Theunis Ates SCHAAF. Gedoopt (Hervormd) op 05-04-1772 te Gorredijk, overleden op 06-08-1835 om 04:00 uur te in het huis No. 16 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 63-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Kornelis' BLOK; [haar geboorteakte niet vermeld]. Zij woonde in 1793 (bij haar huwelijk) te Kortezwaag onder Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna te Langezwaag. Zij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming) met haar man Jan Kornelis' BLOK en hun kinderen Kornelis, Hanke, Griettje, Antje, Molle en Elske te Langezwaag. Zij woonde in 1816 (overlijden zoon Cornelis) in het huis No. 16 te Langezwaag. Zij woonde in 1820 (huwelijk dochter Hanke) te Langezwaag.
Ondertrouwd 00-01-1793 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-01-1793 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Jan KORNELIS (BLOK (1812)), 24 jaar oud (zie 68334). Zij lieten tussen 1793 en 1809 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Cornelis, Hanke, Grietje, Antje, Molle, Berend (2x), Elske en Sjoukjen. Cornelis overleed met 22 jaar te Langezwaag, vermoedelijk ongehuwd. Sjoukje huwde met Pieter Pieters POSTHUMUS [POSTHUMA (1844)] en overleed in 1844, als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
21744    Maria Magdalena MOLLET, geboren ca 1793.
Gehuwd voor 1828 met Samuel Christoffel GEBHARDT (zie 21743).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57697    Jan Dirk Jans MOLLING, schilder (1814), geboren te Amsterdam, gedoopt (Evan.Lut.) op 06-06-1790 te Lutherse Kerk (getuige(n): Jan Harmen KLAASSEN en Maria MOLLING). Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Johan Dirk MÜLLING (MOLLING (1782)) (zie 57698) en Margaretha MEIJER (zie 57699).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-09-1814 te Amsterdam met Anna Geertruida Jacobus' van den AKKER, 21 jaar oud (zie 57696). Zij lieten tussen 1782 1n 1790 te Amsterdam vijf kinderen dopen (Evan.Lut.), genaamd: Jan Dirk, Margaretha Elizabeth, Maria, Anna Frederika en Jan Dirk.
 
90588    Jennichjen MOLLINK, arbeidster (1882).
Gehuwd met Klaas BAAS (zie 90587).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83897    Geert Berend Jacobs MÖLLMAN (MULMAN (1894)), koopman (1823), geboren ca 1775 te Witteringen (Munsterland - Dld.), overleden op 13-07-1845 te Oldemarkt, als echtgenoot van Vrouwkjen PLAT. Zoon van Jacob MÖLLMAN (zie 83928) en Maria Aleida MOLMAN (MILMAN (1845)) (zie 83929).
Gehuwd op 15-05-1823 te Steenwijkerwold met Vrouwkjen Jans PLAT, 30 jaar oud (zie 83896).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna MULMAN (zie 83930).

83928    Jacob MÖLLMAN.
Gehuwd met Maria Aleida MOLMAN (MILMAN (1845)) (zie 83929).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Berend Jacobs (MULMAN (1894)) (zie 83897).

104809    Trijntje Fokkes van der MOLM, overleden voor 1874.
Gehuwd voor 1874 met Johannes Arij's VERHOEFF (zie 104808). {Hij is later gehuwd op 22-05-1874 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Annigjen Jochems MAST (zie 104806).}
 
83929    Maria Aleida MOLMAN (MILMAN (1845)).
Gehuwd met Jacob MÖLLMAN (zie 83928).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63685    Cornelia van MOLSBERGEN, overleden voor 1889.
Gehuwd voor 1889 met Johannes Hendrik Hermanus' SLOTHOUWER (zie 63682). {Hij is later gehuwd op 14-11-1889 te Wormerveer (N.H.) met Catharina Aleida Jacobs van GULIK (zie 63681).}
 
112440    Hendrikus Lamberts MOLT, schipper (1859), schuitenvoerder (1878), geboren ca 1824 te Hoogeveen (Dr.), overleden voor 1896 te [Amsterdam]. Hij woonde in 1878 (huwelijk dochter Jantina Jacobina) te Amsterdam. Zoon van Lambert MOLT (zie 112441) en Jantje van GOOR (zie 112442).
Gehuwd op 08-04-1859 te Oldemarkt met Geesje Albels BOOIJ (zie 112439). Zij kregen tussen 1860 en 1872 te Amsterdam drie kinderen, genaamd: Jantina Jacobina, Abraham en Gesina Jacoba. Jantina Jacobina huwde in 1878 te Amsterdam met Pieter Pieters de JONG. Abraham huwde in 1896 te Amsterdam met Anna Petronella Piers BOERSMA. Gesina Jacoba huwde in 1896 te Amsterdam met Gerrit WESTERHUIS.
 
112470    Jan Lamberts MOLT, kleerenmaker (1831), geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24-06-1795 te Zuiderkerk te Amsterdam. Hij woonde in 1831 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Lambert MOLT (zie 112471) en Jannetje SMIT (zie 112472).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-02-1831 te Amsterdam met Hester Roelofs PIETERSON, 27 jaar oud (zie 112458).
 
112441    Lambert MOLT.
Gehuwd met Jantje van GOOR (zie 112442).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112471    Lambert MOLT, kleerenmaker (1831). Hij woonde in 1831 (huwelijk zoon Jan) te Amsterdam.
Gehuwd met Jannetje SMIT (zie 112472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lamberts (zie 112470).

111976    Elizabeth MOLTER.
Gehuwd met Johannes van EE (zie 111975).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54429    Diena Hermanus' MOMMENDE, dienstmeid (1820), geboren op 05-12-1820 te Schokland. Zij woonde in 1852 (bij haar huwelijk) te Kampen, erna op Schokland. Dochter van Hermanus Hendriks MOMMENDE (zie 81373) en Maria Harmsen NET (zie 81374).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-05-1852 te Schokland, hij wonende te Schokland, zij wonende te Kampen. Echtgenoot is Louwe Kobus DIENDER, 31 jaar oud (zie 54428).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
81373    Hermanus Hendriks MOMMENDE, geboren ca 1783 te Schokland, zoon van Hendrik MOMMENDE (overleden voor 1814) en Katharina HOLTSAPPEL (overleden voor 1814).
Gehuwd op 27-10-1814 te Schokland met Maria Harmsen NET (zie 81374). Zij kregen tussen 1820 en 1833 [te Emmeloord] op Schokland zeven kinderen, genaamd: Diena, Johanna, Hendrika, Aaltje Manis, Jan Manis en Aaltje (2x).
Uit dit huwelijk:
   1.  Diena Hermanus' (zie 54429).

27392    Arijaantje Sijmens MONDIUS, gedoopt (N.G.) op 01-07-1607 te Wilsveen (Z.H.) (getuige(n): Jan DIRCXZ, Aechtgen CORNELISDR, Trijntge GERRITSDR), overleden voor 1647, dochter van Simon Leenderts MONDIUS (zie 27395) en Neeltgen Cornelis KEYSEROOM (zie 27396).
Ondertrouwd op 27-10-1630 te Zoetermeer (Z.H.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-11-1630 te Zoetermeer (Z.H.) (N.G.) (getuige(n): met consent [door] Willem LENERTSS [AFTERIN], zijn vader en Lenert LENERTSS, [haar] voocht.). Hij j.g., zij j.d., beide won[ende] in Soetermeer. Echtgenoot is Leendert Willems DOES (AFTERIN / GROENEWEGEN (1630)), 23 jaar oud (zie 27391). Van hen werden 9 kinderen gedoopt (1632-1646) te Zoetermeer. {Hij is later ondertrouwd op 10-02-1647 te Zoetermeer (Z.H.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 14-02-1647 te Zoetermeer (Z.H.) (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe van Huijbert Cornelisz HUISMAN. Echtgenote is Grietje Huijchsdr. van der SMAN (zie 27400). Van hen werden 3 kinderen gedoopt te Zoetermeer (Z.H.). Hij is later gehuwd voor de kerk op 59-jarige leeftijd op 18-03-1666 te [Zoetermeer] (N.G.) met Anna ADRIAANSDR (zie 27401).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27395    Simon Leenderts MONDIUS, geboren ca 1574.
Gehuwd voor de kerk op 17-01-1599 te Wilsveen (Z.H.) (N.G.). Hij van Soetermeer, zij [wonende] aen den Ommedijck [te Wilsveen]. Echtgenote is Neeltgen Cornelis KEYSEROOM (zie 27396). Van hen werden 3 kinderen gedoopt te Wilsveen (Z.H.).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84506    Aaltje Heinen MONDRIA, geboren op 10-05-1899 te Enschede, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1922 te Enschede met Gerrit Jan Peters FORTUIN, 23 jaar oud (zie 84512).
 
84483    Aaltje Roelofs MONDRIA, fabriekarbeidster (1920), geboren ca 1899 te Stad Vollenhove, dochter van Roelof Matthijs' MONDRIA (zie 62983) en Margaretha Jans IJSPEERD (zie 62984).
Gehuwd op 22-04-1920 te Enschede, gescheiden na 3 jaar op 22-10-1923 te Enschede van Gerhard Derks van 't OEVER (van 't OVER (1920)) (zie 84484).
 
2222    Aaltjen Jans MONDRIA, geboren op 04-02-1792 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-02-1792 te Vollenhove, overleden ca 1792 te Vollenhove, dochter van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
 
2313    Aaltjen Jans MONDRIA, veehoudster (1837), geboren op 06-02-1793 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-02-1793 te Vollenhove, overleden op 08-10-1865 te Vollenhove op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1814 te Vollenhove. Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Vollenhove. Echtgenoot is Jan Kornelis JANS (van LUBECK (1814)), 21 jaar oud (zie 21157).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
62813    Albartus Jans MONDRIA, tuinman (1893), geboren ca 1870 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Klaassen MONDRIA (zie 26226) en Grietje Jans (Geertje) VOLKERS (zie 26227).
Gehuwd op 12-05-1893 te Stad Vollenhove met Koosje Hendriks PRINS (zie 62812).
 
84510    Annigje Heinen MONDRIA, geboren op 09-12-1907 te Enschede, overleden op 08-07-1908 te Enschede, 212 dagen oud, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
 
84511    Annigje Johanna Heinen MONDRIA, geboren 00-06-1910 te Enschede, overleden op 27-11-1910 te Enschede, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
 
62979    Annigje Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1863 te Ambt Vollenhove, overleden op 21-10-1864 te Ambt Vollenhove, dochter van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
 
62981    Annigje Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1866 te Ambt Vollenhove, overleden op 21-03-1951 te Hengelo (Ov.), als weduwe van Klaas BOES. Dochter van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Gehuwd op 18-05-1895 te Stad Vollenhove met Klaas Jans BOES (zie 62982).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
27624    Arendina Matthijs' MONDRIA, geboren 00-02-1844 te [St. Jans Klooster te] Ambt Vollenhove, overleden op 04-07-1844 te St. Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
 
48995    Arendina Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1853 te Ambt Vollenhove, overleden op 06-10-1896 te Zwartsluis, als partner van Sjoerd ROOK. Dochter van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
Gehuwd op 07-02-1873 te Ambt Vollenhove met Sjoerd Jochems ROOK (zie 48996).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem Sjoerds (zie 61833).

49002    Arent Matthijs' MONDRIA, geboren op 22-07-1849 te Ambt Vollenhove, overleden op 09-05-1920 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.) op 70-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
 
111347    Barteld Hendriks MONDRIA, vischventer (1928), geboren ca 1898 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Pieters MONDRIA (zie 111348) en Aaltje Bartelds HUISMAN (zie 111349).
Gehuwd op 23-03-1928 te Ambt Vollenhove met Geertje Willems BERGKAMP, 23 jaar oud (zie 111336).
 
111352    Berend Pieters MONDRIA, visschersknecht (1894), gemeenteveldwachter (<1923), geboren op 26-10-1870 te Stad Vollenhove, overleden op 01-07-1923 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 52-jarige leeftijd, "overleden bevonden"; als partner van Trijntje BRUINTJES. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1894 te Stad Vollenhove, 1 kind gewettigd. Echtgenote is Trijntje Hendriks BRUINTJES (zie 111355).
 
62505    Bernardus Matthijs' MONDRIA, timmermansknecht (<1868), geboren ca 1840 te Stad Vollenhove, overleden op 26-04-1868 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Maria Geerts PRINS (zie 2310).
 
27599    dochter MONDRIA, geboren op 22-03-1836 te St. Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), 'levenloos geboren', overleden op 22-03-1836 te St. Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), 0 dagen oud, dochter van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
 
153269    Dorothea Margaretha Jans MONDRIA, geboren op 11-01-1857 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1887 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Jan Klaassen MONDRIA (zie 26226) en Grietje Jans (Geertje) VOLKERS (zie 26227).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-11-1887 te Amsterdam (getuige(n): zijn vaders broer Gerrit WESSELING (60 jr., timmerman te Nieuwer-Amstel)) met Mels Gerrit Hendriks WESSELING (zie 153270).
 
26224    Femmigje Klaassen MONDRIA, landbouwster (1883), geboren ca 1826 te Stad Vollenhove, overleden op 24-09-1887 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als weduwe van Harm de VRIES. Dochter van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
Gehuwd op 08-05-1848 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Harm Klaassen de VRIES (zie 26225).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Harms (zie 57902).
   2.  Johanna Harms (zie 63852).
   3.  Klaas Harms (zie 63845).
   4.  Roelofje Harms (zie 52976).
   5.  Jan Harms (zie 63835).
   6.  Annigje Harms (zie 63844).
   7.  Annigje Harms (zie 63849).
   8.  Pietertjen Harms (zie 63847).
   9.  Harm Harms (zie 63851).

24379    Florentina Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1825 te Stad Vollenhove, overleden op 21-09-1905 te Stad Vollenhove, als weduwe van Peter VIS. Dochter van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Johanna Assuerus' van AALDEREN (zie 21163).
Gehuwd op 30-04-1849 te Stad Vollenhove met Peter Stoffels (Pieter) VIS (zie 24378).
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon (zie 125731).
   2.  Stoffer Peters (zie 42848).
   3.  Matthijs Peters (zie 125734).
   4.  Mathijs Pieters (zie 125735).
   5.  Johannes Pieters (zie 125736).
   6.  Johanna Pieters (zie 125727).
   7.  Jacobus Pieters (zie 125737).
   8.  Trijntje Pieters (zie 125738).
   9.  Trijntje Pieters (zie 125739).

84487    Garrigje Roelofs MONDRIA, fabriekarbeidster (1926), geboren ca 1901 te Stad Vollenhove, dochter van Roelof Matthijs' MONDRIA (zie 62983) en Margaretha Jans IJSPEERD (zie 62984).
Gehuwd op 22-05-1926 te Enschede met Hendrik Hendriks van GOOR (zie 84488).
 
84507    Geertje Heinen MONDRIA, fabriekarbeidster (1923), geboren op 01-10-1900 te Enschede, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-07-1923 te Enschede met Willem Remmelts van der HULST (zie 84515).
 
62501    Gerhard Matthijs' MONDRIA, verwer (1867), geboren ca 1837 te Stad Vollenhove. Hij woonde in 1867 (bij zijn huwelijk) te Arnhem (Gld.). Zoon van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Maria Geerts PRINS (zie 2310).
Gehuwd op 21-08-1867 te Arnhem (Gld.) met Sandrina Godefriedus' de VRIES (zie 62502).
 
43100    Gerhard Pieters MONDRIA, geboren op 20-04-1936 te Ambt Vollenhove. Hij werd geboren in huis no. 199a te Ambt Vollenhove, of verhuisde kort na zijn geboorte hierheen. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16689) en Harmpje Jans POST (zie 16699).
 
43099    Grada Pieters MONDRIA, geboren op 06-11-1923 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0499) met haar beide ouders en haar broers Jan en Jan in het huis no. B062 in St. Jansklooster in Ambt Vollenhove. Zij verhuisde tussen 1931 en 1939 met hen naar huis no. A199a te Ambt Vollenhove. Dochter van Pieter Jans MONDRIA (zie 16689) en Harmpje Jans POST (zie 16699).
 
42851    Harmpje MONDRIA, geboren op 25-11-1913 te Stad Vollenhove.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-07-1936 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Gerrit Jan Hendriks EDELENBOS, 26 jaar oud (zie 42850).
 
62985    Hein Matthijs' MONDRIA, fabrieksarbeider (1898,1899,1900,1903,1905,1908,1922,1923), textielarbeider (1928), geboren ca 1873 te Stad Vollenhove, overleden op 08-06-1957 om 5:30 uur te Enschede, als weduwnaar van Martha HUISMAN. Zoon van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Gehuwd op 02-07-1898 te Stad Vollenhove met Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
22659    Henderina Jans MONDRIA, geboren ca 1852 te Stad Vollenhove, dochter van Jan Hendriks MONDRIA (zie 16361) en Lammigje (Lammertje) PRINS (zie 16690).
Gehuwd (1) op 24-05-1873 te Ambt Vollenhove met Jan Frederiks SMIT, 26 jaar oud (zie 22662).
Gehuwd (2) op 05-12-1892 te Stad Vollenhove met Berend Jans APELDOORN (zie 22658).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frederik Jans (zie 22678).
   2.  Jan Jans (zie 22673).
   3.  Lammigje Jans (zie 22669).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
134880    Hendrik Jans MONDRIA, geboren op 23-05-1899 om 04:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) (aangifte door: Jan Gerardus VISSER (57 jr., geneesheer te Lemmer)), zoon van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1926 te Havelte (Dr.) met Dina Berends ORSEL (zie 134888).
 
57439    Hendrik Jans MONDRIA, visschersknecht (1864), zoon van Jan Hendriks MONDRIA (zie 16361) en Lammigje (Lammertje) PRINS (zie 16690).
Gehuwd op 31-12-1864 te Stad Vollenhove met Luitje Harms MANSVELD (zie 57438). {Zij is later gehuwd op 16-05-1869 te Stad Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Jacob Riekents JONGMAN (zie 57440).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14070    Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)), kuiper (1795,1824,1835,1837,<1838), geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-03-1764 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden op 05-08-1838 te Stad Vollenhove op 74-jarige leeftijd, als echtgenoot van Zwaantje JONKMAN. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Stad Vollenhove, 1795 - nr. 58) met zijn vrouw Zwaantjen, zijn dochter Sophia en één ander gezinslid in Vollenhove. Zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Ondertrouwd op 09-08-1794 te Vollenhove, met attestatie van Vollenhove naar Giethoorn op 24-08-1794, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24-08-1794 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. binnen Vollenhove. zij j.d. binnen Vollenhove met Zwaantje Riekens JONKMAN, 25 jaar oud (zie 14320).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
48971    Hendrik Matthijs' MONDRIA, kuiper (1872), winkelier (1901), geboren ca 1842, overleden op 22-10-1905 om 01:00 uur te Heerde (Gld.), als weduwnaar van Stijntje IJZERMAN. Hij woonde in 1901 (huwelijk dochter Susanna) te Heerde (Gld.). Zoon van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
Gehuwd op 02-03-1872 te Heerde (Gld.) met Stijntje IJZERMAN (zie 48972).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111348    Hendrik Pieters MONDRIA, visschersknecht (1896), vischventer (1928), geboren op 09-02-1875 te Stad Vollenhove, overleden op 15-01-1954 te Noordoostelijke Polder (Fld.) op 78-jarige leeftijd, als patner van Aaltje HUISMAN; wonende te gem. Vollenhove. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-11-1896 te Stad Vollenhove met Aaltje Bartelds HUISMAN (zie 111349).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26230    Hendrika Maria Klaassen MONDRIA, geboren ca 1831 te Stad Vollenhove, overleden op 29-11-1852 te Stad Vollenhove, dochter van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
 
134879    Jacob Jans MONDRIA, geboren op 06-04-1895 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
 
16361    Jan Hendriks MONDRIA, kuiper (1838), geboren op 29-05-1810 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-06-1810 te Vollenhove, overleden op 12-10-1859 te Stad Vollenhove op 49-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1838 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Oosterzee (Fr.). Echtgenote is Lammigje (Lammertje) PRINS, 25 jaar oud (zie 16690).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans (zie 16685).
   2.  Henderina Jans (zie 22659).
   3.  Hendrik Jans (zie 57439).

134839    Jan Hendriks MONDRIA, visschersknecht (1894,1895,1899,1904,1907), visscher (1897,1901,1926,1927), fabrieksarbeider (1911), arbeider (1916,1926), geboren ca 1867 te Stad Vollenhove, overleden op 08-08-1959 te Vollenhove, als weduwnaar van Jacobje JONGMAN. Zoon van Hendrik Jans MONDRIA (zie 57439) en Luitje Harms MANSVELD (zie 57438).
Gehuwd op 19-05-1894 te Stad Vollenhove met Jacobje Hendriks JONGMAN, 22 jaar oud (zie 134840).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
143283    Jan Johannes' MONDRIA, vischventer (1928), geboren ca 1899 te Stad Vollenhove, zoon van Johannes Pieters MONDRIA (zie 111353) en Geesje Jans APELDOORN (zie 111356).
Gehuwd op 11-05-1928 te Ambt Vollenhove met Harmina Berends REGELING, 21 jaar oud (zie 143278).
 
26226    Jan Klaassen MONDRIA, landbouwer (1848), arbeider (1857,1885,1893), tuinman (1887), geboren ca 1822 te Stad Vollenhove, overleden op 26-01-1910 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenoot. Hij woonde in 1887 (huwelijk dochter Dorothea Margaretha) te Ambt Vollenhove. Zoon van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
Gehuwd op 17-08-1848 te Stad Vollenhove met Grietje Jans (Geertje) VOLKERS (zie 26227).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 63833).
   2.  Dorothea Margaretha Jans (zie 153269).
   3.  Albartus Jans (zie 62813).

27551    Jan Machiels MONDRIA, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 12-10-1783 te Giethoorn (getuige(n): Grietje Jans LANGE), zoon van Michiel Matthijs (Machiel) MONDRIAAL (zie 13379) en Geesje Jans SMIT (ZUID (1816), ZUIDERT (1821)) (zie 27550).
 
48990    Jan Matthijs' MONDRIA, kuiper (1864,1873), geboren ca 1838, overleden op 30-10-1913 te Heerde (Gld.), als weduwnaar van Everdina PLUIM, later weduwnaar van Dina HOLTDIJK en van Neeltje KOOPMAN. Zoon van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
Gehuwd (1) op 31-03-1864 te Heerde (Gld.) met Everdina Jurriens PLUIM (zie 48991).
Gehuwd (2) op 08-11-1873 te Heerde (Gld.), hij weduwnaar. Echtgenote is Dina Berends HOLTDIJK (zie 48997).
Gehuwd (3) op 27-03-1897 te Heerde (Gld.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Neeltje Roelofs KOOPMAN (zie 49000). {Zij was ook ooit gehuwd met Gerrit IJZERMAN (zie 49001).}
 
16687    Jan Pieters MONDRIA, visschersknecht (1893), vischventer, geboren op 23-10-1868 te Stad Vollenhove, overleden op 23-12-1945 te Vollenhove op 77-jarige leeftijd, als partner van Grada SCHURING. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-02-1893 te Stad Vollenhove met Grada Piets SCHUURING (SCHURING (1945)), 21 jaar oud (zie 16688).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans (zie 16689).

43098    Jan Pieters MONDRIA, metaalbewerker, geboren op 17-09-1919 te Ambt Vollenhove. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0499) met zijn beide ouders, met zijn broer Jan en zijn zus Grada in het huis no. B062 in St. Jansklooster in Ambt Vollenhove. Hij verhuisde tussen 1931 en 1939 met hen naar huis no. A199a te Ambt Vollenhove. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16689) en Harmpje Jans POST (zie 16699).
 
16700    Jan Pieters MONDRIA, chauffeur, geboren op 17-03-1921 te Ambt Vollenhove, overleden op 24-02-1982 te Blokzijl op 60-jarige leeftijd. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0499) met zijn beide ouders, met zijn broer Jan en zijn zus Grada in het huis no. B062 in St. Jansklooster in Ambt Vollenhove. Hij verhuisde tussen 1931 en 1939 met hen naar huis no. A199a te Ambt Vollenhove. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16689) en Harmpje Jans POST (zie 16699).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-07-1952 te Blokzijl met Grietje Klaassen ten NAPEL, 28 jaar oud (zie 43436).
 
27631    Jannigje Matthijs' MONDRIA, geboren op 22-02-1831 te Stad Vollenhove, overleden op 30-03-1917 om 04.30 uur te 's Gravenhage op 86-jarige leeftijd (aangifte door: Bernardus SCHOENMAKERS, 54 jaar en Jan TIMP, 50 jaar, beide wonende te Den Haag.). Als weduwe van Roelof Jans Edelenbos. Zij woonde tot 09-03-1907 te Blokzijl. Daarna verhuisde zij met haar zoon Peter naar Den Haag (bron: mondeling van nazaten te Blokzijl). Zij woonde in 1917 te Den Haag. Dochter van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Maria Geerts PRINS (zie 2310).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-08-1857 te Stad Vollenhove met Roelof Jan Peters Edelenbos, 23 jaar oud (zie 27632).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
27552    Jantje Miggiels MONDRIA, boerin (<1820), geboren ca 1785, overleden op 19-11-1820 te Giethoorn, als echtgenote van Harm Jans SCHREUR. Dochter van Michiel Matthijs (Machiel) MONDRIAAL (zie 13379) en Geesje Jans SMIT (ZUID (1816), ZUIDERT (1821)) (zie 27550).
Gehuwd op 15-06-1816 te Giethoorn met Harm Gerrits SCHREUR (zie 27553).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Harms (zie 27558).

134882    Johanna Jans MONDRIA, geboren op 16-08-1904 te Stad Vollenhove, dochter van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1926 te Avereest met Wilhelmus Hendriks KELDER (zie 134885).
 
84522    Johannes Johannes' MONDRIA, geboren op 28-06-1912 te Enschede, zoon van Johannes Matthijs' MONDRIA (zie 62987) en Sietsche Wolters ten VEEN (zie 62988).
 
27598    Johannes Matthijs MONDRIA, geboren ca 1832 te Stad Vollenhove, overleden op 02-08-1834 te [Stad] Vollenhove, zoon van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Maria Geerts PRINS (zie 2310).
 
27595    Johannes Matthijs' MONDRIA, geboren op 18-02-1827 te Stad Vollenhove, overleden op 26-02-1827 te Stad Vollenhove, 8 dagen oud, zoon van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Johanna Assuerus' van AALDEREN (zie 21163).
 
27616    Johannes Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1835 te Ambt Vollenhove, overleden op 22-09-1840 te Stad Vollenhove, zoon van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Maria Geerts PRINS (zie 2310).
 
62987    Johannes Matthijs' MONDRIA, fabriekarbeider (1907,1908,1912), geboren ca 1880 te Stad Vollenhove, overleden op 16-12-1951 om 20:00 uur te Enschede, als partner van Sietsche ten VEEN. Zoon van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Gehuwd op 08-05-1907 te Enschede met Sietsche Wolters ten VEEN (zie 62988).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Johannes' (zie 84521).
   2.  Johannes Johannes' (zie 84522).

111353    Johannes Pieters MONDRIA, fabrieksarbeider (1897), vischventer (1928), geboren op 24-01-1877 te Stad Vollenhove, overleden op 03-12-1954 te gem. Vollenhove op 77-jarige leeftijd, als partner van Geesje APELDOORN. Zoon van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-03-1897 te Stad Vollenhove met Geesje Jans APELDOORN (zie 111356).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134838    Keetje Jans MONDRIA, geboren op 14-02-1897, dochter van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-11-1916 te Stad Vollenhove met Roelof Berends LENS, 21 jaar oud (zie 134837).
 
63833    Klaas Jans MONDRIA, koetsier (1885), geboren ca 1854 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Klaassen MONDRIA (zie 26226) en Grietje Jans (Geertje) VOLKERS (zie 26227).
Gehuwd op 27-11-1885 te Stad Vollenhove met Jansje Jans KISJES (zie 63832).
 
62980    Klaas Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1860 te Stad Vollenhove, overleden op 22-01-1866 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
 
31253    Klaasje Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1869 te Stad Vollenhove, overleden op 13-02-1949 om 15:45 uur te Enschede, als echtgenote van Teunis ten NAPEL. Dochter van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Gehuwd op 02-05-1896 te Stad Vollenhove met Teunis Jans ten NAPEL, 28 jaar oud (zie 31252).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Marten Teunis' (zie 84498).
   2.  Matthijs Teunis' (zie 84495).
   3.  Jantje Teunis' (zie 84496).
   4.  Aaltje Teunis' (zie 84497).
   5.  Jan Marten Teunis' (zie 84499).

111351    Lammigje Pieters MONDRIA, geboren op 26-01-1867 te Stad Vollenhove, overleden op 18-02-1867 te Stad Vollenhove, 23 dagen oud, dochter van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
 
62237    Lammigje Pieters MONDRIA, geboren op 17-12-1872 te Stad Vollenhove, overleden op 22-12-1947 te Enschede op 75-jarige leeftijd, als echtgenote van Jannes SCHUURMAN. Dochter van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-06-1893 te Stad Vollenhove met Jannes Teunis' SCHUURMAN (zie 62236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansjen Jannes' (zie 63479).
   2.  Jansje Jannes' (zie 63487).
   3.  Jannigje Jannes' (zie 63483).
   4.  Teunis Jannes' (zie 63495).
   5.  Geertje Jannes' (zie 63499).
   6.  Steven Jannes' (zie 63478).

134883    Lena Jans MONDRIA, geboren op 14-05-1907 te Stad Vollenhove, dochter van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
 
26223    Leonarda Klaassen (Leentje) MONDRIA, geboren ca 1820 te Vollenhove, overleden op 28-02-1903 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als weduwe, dochter van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
Gehuwd op 24-05-1845 te Stad Vollenhove met Jan Harms van der LINDE, 30 jaar oud (zie 26221).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134881    Luitje Jans MONDRIA, geboren op 23-10-1901 om 11:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
 
26222    Mannes Klaassen MONDRIA, geboren 00-01-1824, overleden op 09-04-1824 te Stad Vollenhove, zoon van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
 
14585    Marcus Matthijs' (Mercus) MONDRIA (MONDRIAAL (1816)), kuiper (1816,1848,<1855), geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-02-1775 te Vollenhove, overleden op 23-11-1855 te Vollenhove op 80-jarige leeftijd, als echtgenoot van Lummigje Jans MOL. Zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1804 met Annigjen Otten van GULIK (zie 14583).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 10-05-1816 te Vollenhove met Hilligjen Hendriks SMEENK, 42 jaar oud (zie 14562).
Gehuwd (3) op 73-jarige leeftijd op 17-06-1848 te Giethoorn, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Lummigje Jans MOL (zie 27564). {Zij was eerder gehuwd op 22-03-1828 te Giethoorn. Beide geboren te Giethoorn. Echtgenoot is Geert Koops VOS (zie 27565).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
27596    Martha Matthijs' MONDRIA, geboren 00-06-1828 te Stad Vollenhove, overleden op 15-12-1828 te Stad Vollenhove, dochter van Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)) (zie 15944) en Johanna Assuerus' van AALDEREN (zie 21163).
 
13377    Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)), geboren ca 1724. Hij woonde ca 1750 (geboorte zoon Jan) te Stad Vollenhove, erna ook. Hij woonde in 1779 (1e huwelijk zoon Jan) te Vollenhove. Hij woonde in 1781 (huwelijk dochter Maria) te Vollenhove. Hij was op 06-07-1785 te Amsterdam, samen met zijn vrouw Sofia BACKERS, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van hun kleindochter Willemina Gerrits BOM (dochter van Maria MONDRIA).
Gehuwd voor de kerk ca 1749 met Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
15991    Matthijs Hendriks MONDRIA, kuiper (1835,1872,1873,<1886), geboren op 01-12-1803 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-12-1803 te Vollenhove, overleden op 20-09-1886 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 82-jarige leeftijd, als weduwnaar van Marrigje PRINS, [eerder] weduwnaar van Zwaantje van den BERG, zoon van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 23-05-1835 te Stad Vollenhove. Beide geboren te Stad Volenhove. Echtgenote is Zwaantje Jans van den BERG, 27 jaar oud (zie 16220).
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 20-11-1862 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Marrigje Harms PRINS (zie 42359). {Zij was eerder gehuwd op 23-04-1836 te Ambt Vollenhove, beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Lambert Hendriks DOEVENDANS, 28 jaar oud (zie 16196).}
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
 
84521    Matthijs Johannes' MONDRIA, geboren op 02-05-1908 te Enschede, zoon van Johannes Matthijs' MONDRIA (zie 62987) en Sietsche Wolters ten VEEN (zie 62988).
 
26231    Matthijs Klaassen MONDRIA, landbouwer (1859), arbeider (1895,1896), geboren ca 1829 te Stad Vollenhove, overleden op 17-11-1897 te Stad Vollenhove, als echtgenoot van Aaltje ISRAEL. Zoon van Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)) (zie 15537) en Johanna Leonardus' VOS (zie 21160).
Gehuwd op 27-06-1859 te Stad Vollenhove. Beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
362    Matthijs Marcus' MONDRIA, arbeider (<1844), geboren op 22-06-1805 te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-08-1805 te Vollenhove, overleden op 01-08-1844 te Blokzijl op 39-jarige leeftijd, zoon van Marcus Matthijs' (Mercus) MONDRIA (MONDRIAAL (1816)) (zie 14585) en Annigjen Otten van GULIK (zie 14583).
 
84491    Matthijs Roelofs MONDRIA, kantoorbediende (1931), geboren ca 1905 te Stad Vollenhove, zoon van Roelof Matthijs' MONDRIA (zie 62983) en Margaretha Jans IJSPEERD (zie 62984).
Gehuwd op 13-06-1931 te Enschede met Truitje Marinus' BOONE (zie 84492).
 
16685    Pieter Jans MONDRIA, arbeider (1864,1896,1897), vischventer (1867,1868,1870,1872,1875,1877,1881,1893,1894), geboren op 31-03-1841 te Stad Vollenhove, overleden op 02-11-1900 te Wolvega op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks MONDRIA (zie 16361) en Lammigje (Lammertje) PRINS (zie 16690).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1864 te Stad Vollenhove met Jansje Hendriks EDELENBOS, 22 jaar oud (zie 16684).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 02-06-1888 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [hij weduwnaar] met Zwaantje Egberts DIJKSTRA, 40 jaar oud (zie 16686).
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen.
 
16689    Pieter Jans MONDRIA, vischventer (1931), handelaar, geboren op 28-10-1896 te Stad Vollenhove, overleden op 09-03-1973 te Zwolle op 76-jarige leeftijd. Hij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0499) met zijn vrouw Harmpje [Jans] POST en hun kinderen Jan, Jan en Grada in het huis no. B062 in St. Jansklooster in Ambt Vollenhove. Hij verhuisde met zijn gezin tussen 1931 en 1939 naar huis no. A199a te Ambt Vollenhove. Zoon van Jan Pieters MONDRIA (zie 16687) en Grada Piets SCHUURING (SCHURING (1945)) (zie 16688).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-04-1919 te Stad Vollenhove met Harmpje Jans POST, 20 jaar oud (zie 16699).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters (zie 43098).
   2.  Jan Pieters (zie 16700).
   3.  Grada Pieters (zie 43099).
   4.  Gerhard Pieters (zie 43100).

111354    Rika Pieters MONDRIA, geboren op 24-07-1881 te Stad Vollenhove, dochter van Pieter Jans MONDRIA (zie 16685) en Jansje Hendriks EDELENBOS (zie 16684).
 
62983    Roelof Matthijs' MONDRIA, fabrieksarbeider (1897,1926), nachtwaker (1920), textielarbeider (1931), geboren ca 1861 te Stad Vollenhove, overleden op 05-07-1936 te Enschede, als partner van Margaretha IJSPEERD. Zoon van Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231) en Aaltje Gerrits ISRAëL (zie 26232).
Gehuwd op 27-11-1897 te Stad Vollenhove met Margaretha Jans IJSPEERD (zie 62984).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
27549    Sophia Machiels MONDRIA, geboren ca 1799 te Giethoorn, overleden op 13-03-1872 te Giethoorn, als weduwe van Harm Jans SMIT. Dochter van Michiel Matthijs (Machiel) MONDRIAAL (zie 13379) en Geesje Jans SMIT (ZUID (1816), ZUIDERT (1821)) (zie 27550).
Gehuwd op 09-07-1821 te Giethoorn met Harm Jans SMIT (zie 27548).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakobje Harms (zie 27556).
   2.  Jacobje Harms (zie 27521).
   3.  Jan Harms (zie 27568).
   4.  Geesje Harms (zie 27530).
   5.  Roelofje Harms (zie 27572).
   6.  Jan Harms (zie 27557).
   7.  Jantje Harms (zie 27576).
   8.  dochter (zie 27562).
   9.  Geertje Herms (zie 27563).

48970    Susanna Hendriks MONDRIA, geboren ca 1877 te Heerde (Gld.). Zij woonde in 1901 (bij haar huwelijk) te Heerde (Gld.). Dochter van Hendrik Matthijs' MONDRIA (zie 48971) en Stijntje IJZERMAN (zie 48972).
Gehuwd op 13-06-1901 te Heerde (Gld.) met Jan Barels Christoffels DRAGT (zie 48969).
 
15101    Thijs Jans (Matthijs) MONDRIA, dienstknegt (<1815), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-11-1786 te Vollenhove, overleden op 11-10-1815 te gem. Vollenhove op 28-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [zijn geboorteplaats niet vermeld]. Zoon van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
 
134884    Tiemen Jans MONDRIA, geboren op 03-05-1911 te Stad Vollenhove, zoon van Jan Hendriks MONDRIA (zie 134839) en Jacobje Hendriks JONGMAN (zie 134840).
 
84509    Trijntje Heinen MONDRIA, geboren op 07-07-1905 te in het huis in de 2e Bothofdwarsstraat te Enschede, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
 
84508    Wilhelmina Heinen MONDRIA, geboren op 25-01-1903 te in het huis in de Lipperkerkstraat te Enschede, dochter van Hein Matthijs' MONDRIA (zie 62985) en Martha Willems HUISMAN (zie 62986).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-12-1928 te Enschede met Jan Jans LEUSSINK (zie 84518).
 
27625    Zwaantje Matthijs' MONDRIA, geboren ca 1839 te [St. Jans Klooster te] Ambt Vollenhove, overleden op 01-11-1844 te St. Jans Klooster (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
 
48994    Zwaantje Matthijs' MONDRIA, dienstmeid (1872), geboren ca 1846 te Ambt Vollenhove, overleden op 18-04-1926 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Hendrik SPANS. Dochter van Matthijs Hendriks MONDRIA (zie 15991) en Zwaantje Jans van den BERG (zie 16220).
Gehuwd op 10-05-1872 te Ambt Vollenhove met Hendrik Peters SPANS (zie 40774). {Hij was eerder gehuwd op 22-03-1867 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove; 1 kind gewettigd. Echtgenote is Geesje Hendrikus' EDELENBOS (zie 40773).}
 
14248    Anna Catharina Matthijs' MONDRIAAL, geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-12-1767 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
 
13683    Anna Margrieta Matthijs' MONDRIAAL, geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-03-1758 te Vollenhove, dochter van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
 
13849    Anna Maria Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIJAL (1781)), geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-10-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING. Zij woonde in 1781 (bij haar huwelijk) in de Goudsbloemstraat te Amsterdam. Zij woonde in 1812 (huwelijk dochter Willemina) te Amsterdam. Dochter van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Ondertrouwd op 20-04-1781 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader / consent van haar vader), gehuwd voor de kerk 00-05-1781 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Amst[erdam], zij [j.d.] van Vollenhoven, beide wonende te Amsterdam en beide Gereformeert. Echtgenoot is Gerrit Willem Gerrits BOM (zie 153257).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15212    Annigje Jans MONDRIAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-04-1789 te Vollenhove, dochter van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
 
15907    Henderina Hendriks MONDRIAAL, geboren op 23-04-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-04-1802 te Vollenhove, overleden ca 1802 te Vollenhove, dochter van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
 
16147    Henderina Hendriks MONDRIAAL, geboren op 02-10-1806 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-10-1806 te Vollenhove, dochter van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-05-1844 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Amsterdam, zij geboren te [Stad] Vollenhove. Echtgenoot is Engelbert Lambertus' LAMBRECHTS, 42 jaar oud (zie 27620). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-05-1833 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Amsterdam, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenote is Anna Sophia de JONGE (zie 27623). Zij kregen 3 kinderen te Meppel in 1833, 1836 en 1839.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15162    Hendrik Jans MONDRIAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-04-1788 te Vollenhove, overleden ca 1788 te Vollenhove, zoon van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
 
15262    Hendrik Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1812)), daghuurder (<1812), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-09-1790 te Vollenhove, overleden op 05-04-1812 te gemeente Vollenhove op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
 
13991    Hendrik Matthhijs' MONDRIAAL, geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-01-1763 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, overleden ca 1763 te Vollenhove, zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
 
14839    Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)), kuijper (1795), karreman (1814), arbeider (1832), geboren ca 1750 te Stad Vollenhove, overleden op 22-01-1842 te Stad Vollenhove, als weduwnaar van Jentjen HENDRIKS. Hij woonde in 1779 (bij zijn 1e huwelijk) te Vollenhove. Zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1779 te Amsterdam, [te Amsterdam] op 25-04-1779 acte verleent om te Vollenhoven te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1779 te Vollenhove (Hervormd), hij [j.m.] van en te Vollenhoven, zij [j.d.]. van Zwolle en wonende te Amsterdam, en beide Gereformeert. Echtgenote is Louisa Andries' LOOS (zie 14840).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1785 met Jentjen HENDRIKS (zie 35).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 8 kinderen.
 
14412    Johannes Matthijs' MONDRIAAL, bakker (1824,1830,<1838), geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-03-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, overleden op 12-12-1838 te Stad Vollenhove op 67-jarige leeftijd, als weduwnaar van Florentina TIJSING. Zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Gehuwd voor de kerk ca 1795 met Florentina Willems TIJSEN (TIJSING (1830)) (zie 15552).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Johannes (zie 15553).
   2.  Matthijs Johannes (zie 15654).
   3.  Matthijs Johannes' (MONDRIA (1824)) (zie 15944).

15537    Klaas Jans MONDRIAAL (MONDRIA (1845)), karreman (1818), landbouwer (1845,1848,1859), geboren op 30-06-1796 te [Stad] Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-07-1796 te Vollenhove, overleden op 22-10-1866 te Stad Vollenhove op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot, zoon van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1818 te Vollenhove met Johanna Leonardus' VOS, 30 jaar oud (zie 21160).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonarda Klaassen (Leentje) MONDRIA (zie 26223).
   2.  Jan Klaassen MONDRIA (zie 26226).
   3.  Mannes Klaassen MONDRIA (zie 26222).
   4.  Femmigje Klaassen MONDRIA (zie 26224).
   5.  Matthijs Klaassen MONDRIA (zie 26231).
   6.  Hendrika Maria Klaassen MONDRIA (zie 26230).

15718    Maria Hendriks MONDRIAAL, dienstmaagd (1837), geboren op 02-02-1799 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-02-1799 te Vollenhove, dochter van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 01-12-1837 te Stad Vollenhove. Beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Jans van den BERG (zie 27600). {Hij is later gehuwd op 18-05-1850 te Blokzijl. Hij weduwnaar geboren te [Stad] Vollenhove, zij geboren te Blokzijl. Echtgenote is Aafjen Willems SCHAAP (zie 27607).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14841    Marijtjen Jans (Maria,Mija) MONDRIAAL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-06-1780 te Vollenhove, overleden op 30-11-1849 te Blokzijl op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Piet SCHEFFER. Dochter van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Louisa Andries' LOOS (zie 14840).
Ondertrouwd op 11-12-1796 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 26-12-1796 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. te Vollenho; attest gegeven op 23-01-1797 [t.b.v. de civiele inschrijving van hun huwelijk]. Echtgenoot is Pieter Johans SCHOFFENS (SCHEFFER (1796)), 27 jaar oud (zie 27586).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Pieters SCHEFFER (zie 27591).
   2.  Jantje Pieters SCHEFFER (zie 27589).
   3.  Arendje Pieters SCHEFFER (zie 27592).
   4.  Jan Pieters SCHEFFER (zie 31884).
   5.  Jan Pieters SCHEFFER (zie 27593).
   6.  Johannes Pieters (Jannes) SCHEFFER (zie 27594).
   7.  Louisa Pieters SCHEFFER (zie 16247).
   8.  Hendrikjen Pieters SCHEFFER (zie 27626).

15654    Matthijs Johannes MONDRIAAL, geboren op 12-02-1798 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-02-1798 te Vollenhove, overleden ca 1798 te Vollenhove, zoon van Johannes Matthijs' MONDRIAAL (zie 14412) en Florentina Willems TIJSEN (TIJSING (1830)) (zie 15552).
 
15944    Matthijs Johannes' MONDRIAAL (MONDRIA (1824)), bakker (1824,1830), arbeider (1857), geboren op 28-12-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-01-1803 te Vollenhove, overleden op 18-02-1881 te Stad Vollenhove op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Maria PRINS, [eerder] weduwnaar van Johanna van AALDEREN. Zoon van Johannes Matthijs' MONDRIAAL (zie 14412) en Florentina Willems TIJSEN (TIJSING (1830)) (zie 15552).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 02-11-1824 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Zwolle. Echtgenote is Johanna Assuerus' van AALDEREN (zie 21163).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 12-08-1830 te Stad Vollenhove. Hij weduwnaar, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Maria Geerts PRINS, 33 jaar oud (zie 2310).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jannigje Matthijs' MONDRIA (zie 27631).
   5.  Johannes Matthijs MONDRIA (zie 27598).
   6.  Johannes Matthijs' MONDRIA (zie 27616).
   7.  Gerhard Matthijs' MONDRIA (zie 62501).
   8.  Bernardus Matthijs' MONDRIA (zie 62505).

13379    Michiel Matthijs (Machiel) MONDRIAAL, geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-09-1753 te Vollenhove, overleden op 29-12-1815 te Giethoorn op 62-jarige leeftijd, zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
Ondertrouwd op 10-01-1783 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-01-1783 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Geesje Jans SMIT (ZUID (1816), ZUIDERT (1821)) (zie 27550).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Machiels MONDRIA (zie 27551).
   2.  Jantje Miggiels MONDRIA (zie 27552).
   3.  Sophia Machiels MONDRIA (zie 27549).

2199    Pieter Matthijs MONDRIAAL, geboren te Stad Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-11-1755 te Vollenhove, zoon van Matthijs MONDRIA (MONDRIAAL (1750), MONDRIJAL (1781)) (zie 13377) en Sophia BAKKERS (BACKERS (1785), BAKKER (1855)) (zie 13378).
 
15546    Riekend Hendriks MONDRIAAL, geboren op 10-09-1796 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-09-1796 te Vollenhove, zoon van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
 
15411    Sophia Hendriks MONDRIAAL (MONDRIA (1839)), dienstmaagd (1824), geboren op 19-09-1794 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-09-1794 te Vollenhove, overleden op 18-05-1854 te Stad Vollenhove op 59-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert SCHEER. Dochter van Hendrik Matthijs' MONDRIA (MONDRIAAL (1824)) (zie 14070) en Zwaantje Riekens JONKMAN (zie 14320).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-10-1824 te Stad Vollenhove met Albert SCHEER, 26 jaar oud (zie 15700).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Albert (zie 22896).
   2.  Albert Alberts (zie 74439).
   3.  Lubbigjen Zwaantje Alberts (zie 74491).
   4.  Zwaantje Alberts (zie 74486).
   5.  Riekent Alberts (zie 74488).
   6.  Jantje Alberts (zie 27612).

15666    Sophia Jans MONDRIAAL, dienstmaagd (1832), geboren op 30-04-1798 te [Stad] Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-05-1798 te Vollenhove, overleden op 02-03-1886 te Zwolle op 87-jarige leeftijd, als echtgenote van Johannes REIMERINK. Dochter van Jan Matthijs' MONDRIAAL (MONDRIA (1812)) (zie 14839) en Jentjen HENDRIKS (zie 35).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-08-1832 te Zwolle met Johannes Derks REIMERINK, 25 jaar oud (zie 62967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Johannes' (zie 62971).
   2.  Herm Jan Johannes' (zie 62970).
   3.  Johanna Magrita Johannes' (zie 62975).

15553    Willem Johannes MONDRIAAL, geboren op 18-10-1796 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-10-1796 te Vollenhove, zoon van Johannes Matthijs' MONDRIAAL (zie 14412) en Florentina Willems TIJSEN (TIJSING (1830)) (zie 15552).
 
12835    Marrigje MONDS, geboren ca 1720, dochter van vader MONS (zie 12834).
 
9736    Evertjen MONDT, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 06-08-1702 te Vollenhove, dochter van Jan Jansen MONDT (zie 9735) en Trijntjen Gerrits SUIJCK (zie 9734).
 
9735    Jan Jansen MONDT, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1701 met Trijntjen Gerrits SUIJCK (zie 9734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertjen (zie 9736).

139485    Albertus Hendriks MONEN, arbeider (1879), geboren ca 1855 te Hoogeveen (Dr.), zoon van Hendrik Jans MONEN (zie 139476) en Dina Pieters FICTORIE (FICTORI (1941)) (zie 139477).
Gehuwd op 26-04-1879 te Zuidwolde (Dr.) met Arendje Jans WESTERBEEK (zie 139486).
 
139461    Alte Lammerts MONEN, geboren ca 1848 te Oldemarkt, overleden op 13-02-1855 te Oldemarkt, zoon van Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)) (zie 139454) en Grietjen Alten OOST (zie 139455).
 
139462    Alte Lammerts MONEN, geboren op 14-05-1856 te Oldemarkt, overleden op 26-05-1862 te Oldemarkt op 6-jarige leeftijd, zoon van Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)) (zie 139454) en Grietjen Alten OOST (zie 139455).
 
139467    Betje Lammerts MONEN, geboren ca 1846 te Oldemarkt, overleden op 29-11-1902 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), als echtgenote van Harm TIP. Dochter van Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)) (zie 139454) en Grietjen Alten OOST (zie 139455).
Gehuwd op 08-05-1875 te Steenwijkerwold met Harm Luitjens TIP (zie 139468).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luite Harms (zie 139487).

139464    Harm Lammerts MONEN (MOONEN (1860)), geboren op 25-02-1860 te Oldemarkt, overleden op 07-09-1860 te Oldemarkt, 195 dagen oud, zoon van Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)) (zie 139454) en Eltje Egberts HULSINGA (zie 139458).
 
139480    Hendrik Hendriks MONEN, arbeider (1882), turfhandelaar (1897), geboren op 14-02-1857 te Alteveen (gem. Hoogeveen - Dr.), overleden op 17-01-1941 te Enschede op 83-jarige leeftijd, als weduwnaar van Arendje van de BULT, eerder weduwnaar van Pietertje BOS. Zoon van Hendrik Jans MONEN (zie 139476) en Dina Pieters FICTORIE (FICTORI (1941)) (zie 139477).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 22-04-1882 te Zuidwolde (Dr.) met Pietertje Gosems BOS, 22 jaar oud (zie 139481).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 26-06-1897 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Arendje Meinen van de BULT (zie 139482). {Zij was eerder gehuwd voor 1897 met Roelof Harms NIJKAMP (zie 139483).}
 
139476    Hendrik Jans MONEN, boereknecht (1849), milicien (1849), arbeider (1850,1852,1854,1857,1859,1863,1875,1878,1879,1882,1884,1887), turfmaker (<1891), geboren op 25-09-1817 te Oldemarkt, overleden op 08-02-1891 te Alteveer (gem. Hoogeveen - Dr.) op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Dina FICTORIE. Hij woonde in 1849 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), [mogelijk meegekomen met vaders moeder Harmtjen Tjeerds de BOER]; hij diende toen bij het 8e Regiment Infanterie gder Nationale Militie. Zoon van Jan LAMMERTS (MOONEN (1812), MONEN (1819)) (zie 139456) en Bregtje HENDRIKS (HOLTEN (1821), van HOUTEN (1828), van HOLTEN (1891)) (zie 139457).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-11-1849 te Meppel (Dr.) met Dina Pieters FICTORIE (FICTORI (1941)), 20 jaar oud (zie 139477). Zij kregen tussen 1850 en 1863 te Alteveer (gem. Hoogeveen - Dr.) zeven kinderen, genaamd: Jan, Pieter, Albertus, Hendrik, Lambert, een levenloos geboren zoon en Derk. Jan huwde in 1875 te Hoogeveen met Johanna Harms ter STEGE. Pieter huwde in 1878 te Hoogeveen met Barbera Johannes' van der HAAR. Lambert huwde in 1884 te Hoogeveen met Femmichje Harms KLOEZEN, huwde in 1897 te Hoogeveen met Zwaantje Alberts STEENBERGEN en huwde in 1913 te Hoogeveen met de weduwe Hilligje Lamberts HOOIJER. Derk overleed met 24 jaar te Hoogeveen, vermoedelijk ongehuwd.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
139460    Jan Lammerts MONEN, arbeider (1883), geboren op 25-05-1854 te Oldemarkt, overleden op 01-02-1928 te Weststellingwerf (Fr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Obigje de ROO]. Zoon van Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)) (zie 139454) en Grietjen Alten OOST (zie 139455).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1883 te Oldemarkt met Obigje de ROO (zie 139469).
 
139454    Lammert Jans MONEN (MOONEN (1851)), arbeider (1847,1854,1856,1859,1860,1861,1875,1883), geboren op 24-02-1821 te Oldemarkt, overleden op 27-11-1900 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 79-jarige leeftijd, als weduwnaar van Eltje HULSINGA, eerder weduwenaar van Grietjen OOST; wonende te Oldemarkt. Zoon van Jan LAMMERTS (MOONEN (1812), MONEN (1819)) (zie 139456) en Bregtje HENDRIKS (HOLTEN (1821), van HOUTEN (1828), van HOLTEN (1891)) (zie 139457).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-08-1847 te Oldemarkt met Grietjen Alten OOST, 27 jaar oud (zie 139455).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 08-04-1859 te Oldemarkt met Eltje Egberts HULSINGA, 27 jaar oud (zie 139458). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1857 te Weststellingwerf (Fr.) met Dirk Fokes van der MOLEN, 38 jaar oud (zie 139459).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Betje Lammerts (zie 139467).
   2.  Alte Lammerts (zie 139461).
   3.  Geesje Lammerts MOONEN (zie 139453).
   4.  Jan Lammerts (zie 139460).
   5.  Alte Lammerts (zie 139462).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
43180    Hermanus Kaspers MONES, arbeider (1902), geboren ca 1867 te Zwartsluis, zoon van Kasper MONES (zie 43187) en Derkje van der MEULEN (zie 43188).
Gehuwd op 03-05-1902 te Ambt Vollenhove. Hij geborente Zwartsluis, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Trijntje Klaassen ROSKAM (zie 43179).
 
43187    Kasper MONES.
Gehuwd met Derkje van der MEULEN (zie 43188).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40423    Cornelia Frans' MONIR, geboren ca 1738 te Blokzijl, [N.B. Haar geboortejaar is gebaseerd op de vermelding bij de volkstelling,1748 - nr. 1018 als "kind jonger dan 10 jaren". Maar het is niet logisch dat zij niet gedoopt zou zijn, terwijl haar ouders al hun hun [andere] kinderen lieten dopen (N.G.). Mogelijk was zij de in 1713 gedoopt Thernia Cornelis, die dan dus een meisje was. Of mogelijk was zij haar zus Aefjen die in 1748 inderdaad diende, en wel bij Jacob [Klaassen] de LIEFDE] (zie 34460).]. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1018) (als 9-jarig meisje!) bij een gezin binnen of buiten Blokzijl als [inwonende] meit. Dochter van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
94529    Andries Hilbrands MONIS, geboren te Steenwijk[erwold], gedoopt (N.G.) op 11-03-1714 te Steenwijk, zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
Ondertrouwd 00-04-1742 te Havelte (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijkerwold en te Rolde niet ingeschreven. Mogelijk woonden zij beide toen [al] te Havelte.], gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15-04-1742 te Havelte (N.G.), hij j.m. van Steenwijkerwold, zij j.d. van Rolde (Dr.). Echtgenote is Grietje Thies BLOEMINGE (zie 94534).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
94515    Arentien Andries' MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 29-12-1686 te Steenwijkerwold, dochter van Anders (Andries) PETERS (MONIS (1686)) (zie 94513).
 
102673    Elizabeth Hilbrands MONIS, geboren te Zwartsluis, [tweeling met Hermannus], gedoopt (N.G.) op 03-08-1766 te Zwartsluis (getuige(n): Swaantjen MONIS, [vaders zuster]), dochter van Hilbrand Hansen MONIS (MONES (1761)) (zie 94532) en Anna Maria Juliana (Juliana,Julia) ESCHMANS (ESMANS (1761), HESMAN (1762)) (zie 102669).
Ondertrouwd op 29-04-1787 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-05-1787 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. van de Wildervank, gevaaren hebbende van Meppel (Dr.), thans alhier [= te Zwartsluis], zij j.d. alhier [= te Zwartsluis]. Echtgenoot is Jasper JASPERS (zie 102684). Zij lieten tussen 1788 en 1803 te Zwartsluis acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jasper, Hendrikje, Maria, Juliana, Hillebrand (2x), Maria Julia, en Maria. Hendrikje huwde in 1814 te Meppel (Dr.) met Jan Arents ter LOO en overleed in 1849 te Meppel als zijn weduwe. Hillebrand-2 huwde in 1817 te Zwartsluis met Trijntje HENDRIKS (Alias Trijntje Bouwe SNIP) en overleed in 1864 te Zwartsluis als haar partner.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
94519    Geertien Hillebrandts MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 21-11-1717 te Steenwijkerwold, dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
129220    Geertruid Hermanus' MONIS, geboren op 12-12-1806 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 14-12-1806 te Zwartsluis (getuige(n): Elizabeth MONIS), overleden op 30-08-1871 te Zwartsluis op 64-jarige leeftijd, als weduwe van Willem STOFFER, [eerder] weduwe van Cornelis van den BONGAARD. Dochter van Hermannus Hilbrands (Mannes) MONIS (MONES (1832)) (zie 102672) en Hendrikjen KASPERS (CASPERS (1863)) (zie 102674).
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 27-11-1841 te Zwartsluis met Kornelis Hendrikus' van den BONGAARD, 31 jaar oud (zie 102686).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 13-10-1854 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Willem BOOIJS (STOFFER (1822), STOFFERS (1826)), 51 jaar oud (zie 129214). {Hij was eerder gehuwd ca 1821, [N.B. Hun huwelijk werd tussen 1818 en 1824 niet gesloten te Elburg (Gld.), te Kampen of te Zutphen (Gld.). Waar wel?] met Berendje SMIT (zie 129215). Zij kregen tussen 1822 en 1830 te Elburg (Gld.) en te Kampen vijf kinderen, genaamd: Booij, Johanna, Steven, Roelof en Jansje.}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
88870    Grietje Andries' MONIS, geboren ca 1798. Zij woonde in 1723 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0580) met haar man Andries [Janssen] CREDIJT zonder andere huisgenoten in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 11-04-1723 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-04-1723 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Andries Janssen CREDIJT (zie 88856). Zij lieten te Steenwijk geen kinderen dopen (N.G.).
 
94605    Grietje Wiebes MONIS, geboren te Uffelte (onder Havelte - Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-03-1786 te Havelte, dochter van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
 
94518    Hans de JONGE Hillebrandts MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 15-03-1716 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1745 (doop dochter Hendricjen) te Zwartsluis. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1721) met zijn vrouw Hendrikjen POUWELS [AULIANDER] en hun kinderen Hilbrand, Swaantjen en Jannetjen in Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Hendrikjen Pouwels AULIANDER (zie 94531).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
94535    Hendricjen Hansen MONIS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 14-03-1745 te Zwartsluis, overleden voor 1748 te Zwartsluis, dochter van Hans de JONGE Hillebrandts MONIS (zie 94518) en Hendrikjen Pouwels AULIANDER (zie 94531).
 
94526    Hendrick Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 02-09-1731 te Steenwijkerwold (getuige(n): Grietien HARMS), zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94524    Hendrickien Hillebrands MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 04-09-1729 te Steenwijkerwold (getuige(n): [de] vrou[w] van Nijklaas HANSEN), dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94610    Hendrik Wiebes MONIS, geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-09-1799 te Havelte, zoon van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
 
102671    Hendrikjen Hilbrands MONIS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 18-11-1764 te Zwartsluis (getuige(n): Swaantjen MONIS, [vaders zuster]). Zij was op 05-04-1790 te Zwartsluis doopgetuige bij de doop van haar neefje Jasper JASPERS. Dochter van Hilbrand Hansen MONIS (MONES (1761)) (zie 94532) en Anna Maria Juliana (Juliana,Julia) ESCHMANS (ESMANS (1761), HESMAN (1762)) (zie 102669).
 
102672    Hermannus Hilbrands (Mannes) MONIS (MONES (1832)), arbeider (<1832), geboren te Zwartsluis, [tweeling met Elizabeth], gedoopt (N.G.) op 03-08-1766 te Zwartsluis (getuige(n): Jantjen MONIS, [vaders zuster]), overleden op 04-09-1932 te Zwartsluis op 166-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje KASPERS; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zoon van Hilbrand Hansen MONIS (MONES (1761)) (zie 94532) en Anna Maria Juliana (Juliana,Julia) ESCHMANS (ESMANS (1761), HESMAN (1762)) (zie 102669).
Ondertrouwd op 15-11-1798 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 09-12-1798 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. geboren te Hattem (Gld.), laatst wonende te Zwolle en thans te Zwartsluis. Echtgenote is Hendrikjen KASPERS (CASPERS (1863)) (zie 102674). Zij lieten tussen 1799 en 1809 te Zwartsluis zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hillebrand (2x), Kasper, Geertruid, Maria Juliana, Hendrica en Kasper. Hillebrand-2 overleed met 30 jaar te Zwartsluis, [vermoedelijk ongehuwd]. Casper-1 overleed met 7 jaar te Zwartsluis. Maria Juliana huwde in 1840 te Meppel (Dr.) met Berend Derks KRUIF en overleed in 1886 te Zwartsluis als zijn partner. Hendrikje huwde in 1851 te Meppel met Jan Derks KRUIJF en overleed in 1878 te Meppel als zijn weduwe. Kasper-2 huwde in 1865 te Zwartsluis met Derkje Jans van der MEULEN en overleed in 1900 te Zwartsluis als haar partner.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94532    Hilbrand Hansen MONIS (MONES (1761)), geboren ca 1739. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1721) met zijn beide ouders en zijn zussen Swaantjen en Jannetjen in Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1761 (bij zijn huwelijk) aan het Vollenhoofse Einde (onder Zwartsluis). Zoon van Hans de JONGE Hillebrandts MONIS (zie 94518) en Hendrikjen Pouwels AULIANDER (zie 94531).
Ondertrouwd op 05-04-1761 te Hardenberg. Te Zwartsluis was de ondertrouw op 03-04-1761. Gehuwd voor de kerk op 26-04-1761 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. woonende aan het Vollenhoofse Einde (onder Zwartsluis), zij j.d. geboren te Brogterbeek, gewoond hebbende te Hardenberg, dog tegenwoordig alhier [= te Zwartsluis]. Echtgenote is Anna Maria Juliana (Juliana,Julia) ESCHMANS (ESMANS (1761), HESMAN (1762)) (zie 102669).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
94511    Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)), militair (1727,1729,1731,1734,1736), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 07-04-1689 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1712 (bij zijn huwelijk) te Tuk (onder Steenwijkerwold). Zoon van Anders (Andries) PETERS (MONIS (1686)) (zie 94513).
Ondertrouwd op 22-02-1712 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-03-1712 (N.G.), hij j.g. van 't Tuk (onder Steenwijkerwold), zij j.d. van de Oudemerkt. Echtgenote is Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Hillebrants (zie 94517).
   2.  Andries Hilbrands (zie 94529).
   3.  Hans de JONGE Hillebrandts (zie 94518).
   4.  Geertien Hillebrandts (zie 94519).
   5.  Jantien Hillebrandts (zie 94520).
   6.  Wijtske Willebrants (zie 94521).
   7.  Wijbe Hillebrants (zie 94522).
   8.  Wijbe Hillebrants (zie 94523).
   9.  Wijtsien Hillebrants (Wiesjen) (MEURS (1757)) (zie 14417).
   10.  Hendrickien Hillebrands (zie 94524).
   11.  Wijbe Hillebrants (zie 94525).
   12.  Hendrick Hillebrants (zie 94526).
   13.  Wijbegien Hillebrants (zie 94527).
   14.  Pietertien Hillebrants (zie 94528).

94607    Jan Wiebes MONIS, geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-02-1791 te Havelte, zoon van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
 
69434    Janna Pieters MONIS, dienstmeid (1867), geboren op 18-09-1834 om 23:00 uur te ten huize van haar ouders [met] No. 12 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), overleden op 03-09-1905 om 04:30 uur te te haren woonhuize No. 108 te Diever (gem. Diever - Dr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Harm MEERBEEK, [eerder weduwe van Albert NIJENHUIS]. Zij woonde in 1883 (overlijden 1e man) te Eesveen (gem. Steenwijkerwold). Zij woonde in 1897 (huwelijk dochter Grietje) te Diever (Dr.). Zij woonde in 1899 (overlijden 2e man) in het huis No. 108 te Diever (gem. Diever). Dochter van Peeter Wieben (Pieter) MONIS (MONES (1872)) (zie 94608) en Grietje Jans POL (zie 94612).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 01-06-1867 te Steenwijkerwold met Albert Alberts NIJENHUIS, 43 jaar oud (zie 122840). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1850 te Havelte (Dr.) met Stijntje Jans BOLDING, 32 jaar oud (zie 122839). Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op 26-03-1864 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Jans PIEST, 41 jaar oud (zie 84619).}
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25-04-1885 te Diever (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Harm Berents MEERBEEK, 61 jaar oud (zie 113048).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Alberts (zie 69435).

94509    Jannetje Hansen (Johanna) MONIS, geboren ca 1743. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1721) met haar beide ouders, met haar broer Hilbrand en haar zus Swaantjen in Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1766 (bij haar 1e huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Zij woonde in 1780 (bij haar 2e huwelijk) te Zwartsluis. Dochter van Hans de JONGE Hillebrandts MONIS (zie 94518) en Hendrikjen Pouwels AULIANDER (zie 94531).
Ondertrouwd (1) op 15-02-1766 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 09-03-1766 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Harmen Albartus' (Hermen) KIERS, 25 jaar oud (zie 94508). Zij lieten tussen 1766 en 1775 te Zwartsluis vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aeltjen Helena, Albertus, Johannes, Aeltjen Helena en Hubertus.
Ondertrouwd (2) op 23-06-1780 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 16-07-1780 te Zwartsluis (N.G.), [N.B. Er staat: "op 23 junij ingeschrev[en], getrouwt op 16 junij alhier". Dat jaar was 16 juni geen trouwdag, 16 juli wel. Bovendien kan een huwelijk niet voltrokken worden voor de inschrijving.] hij j.m. van Dalfsen, zij weduwe alhier [= te Zwartsluis]. Echtgenoot is Berend SANDERS (zie 94510), [Van hen werden te Zwartsluis geen kinderen gedoopt (N.G.).].
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
94537    Jantien Andries' MONIS (MONES (1816)), landbouweresse (1813), geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-10-1743 te Havelte, overleden op 02-12-1816 om 01:00 uur te Havelte (Dr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Jochems IZEBRANDS; nalatende drie kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1769 (bij haar huwelijk) te Overcinge (gem. Havelte - Dr.). Zij woonde in 1813 (huwelijk dochter Grietjen) te Havelte (Dr.). Dochter van Andries Hilbrands MONIS (zie 94529) en Grietje Thies BLOEMINGE (zie 94534).
Ondertrouwd op 12-08-1769 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-09-1769 te Havelte (N.G.), hij j.m. van de Bles[se] (gem. Weststellingwerf - Fr.) thans te Overcinge (onder Havelte - Dr.), zij j.d. te Overcinge (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Jochem IJZEBRANDS (zie 94598).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94520    Jantien Hillebrandts MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 15-10-1719 te Steenwijkerwold, dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94517    Jantien Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 04-12-1712 te Steenwijkerwold, overleden voor 1719 te Steenwijkerwold, dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94606    Jentje Wiebes MONIS, geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 03-01-1790 te Havelte, dochter van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
 
94609    Jentje Wiebes MONIS, geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-12-1796 te Havelte, dochter van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
 
102670    Johannes Hilbrants MONIS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 31-10-1762 te Zwartsluis (getuige(n): Zwaantien MONIS, [vaders zuster]), zoon van Hilbrand Hansen MONIS (MONES (1761)) (zie 94532) en Anna Maria Juliana (Juliana,Julia) ESCHMANS (ESMANS (1761), HESMAN (1762)) (zie 102669).
 
94608    Peeter Wieben (Pieter) MONIS (MONES (1872)), landbouwer (1818,1820,1822,1824,1826,1828,1830,1832,1834,1837,1838,1839,1841,1844,1847,1852,<1857), geboren te Uffelte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-12-1793 te Havelte, overleden op 27-05-1857 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Klaasje KUILER. Hij woonde in 1834 (geboorte dochter Janna) in het huis No. 12 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Wiebe Andries' MONIS (zie 94539) en Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-08-1818 te Havelte (Dr.) met Grietje Jans POL (zie 94612). Zij kregen tussen 1818 en 1832 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) negen kinderen, genaamd: Kaatjen, Jan, Kaatjen, Wijbe, Kaatje, Pietertje, Jan, Pietertje en Janna. Kaatjen-1 overleed met 1 jaar te Uffelte. Jan-1 overleed met 4 weken te Uffelte. Kaatjen-2 overleed met 1 jaar te Uffelte. Wijbe overleed met 12 jaar te Uffelte. Kaatje-3 overleed met 10 jaar te Uffelte. Pietertje-1 overleed met 7 weken te Uffelte. Pietertje- huwde in 1861 te Ruinerwold met Roelof Willems SANTING.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 30-06-1838 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar; wettiging van 1 kind: Wijbe (geboren op 11-12-1837 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Echtgenote is Klaaske Reinders KUILDERT (KUILER (1836)), 26 jaar oud (zie 94611). Zij kregen tussen 1837 en 1852 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) zes kinderen, genaamd: Wijbe (2x), Reinder, Hilligje, Jan en Jentje. Wijbe-1 overleed met 1 jaar te Uffelte. Wijbe-2 huwde in 1867 te Havelte met Willempje Berends van den BERG en overleed in 1872 te Koekange (gem. De Wijk - Dr.), als haar echtgenoot. Reinder huwde in 1870 te Havelte met Jantje Geerts LENTE en overleed in 1912 te Havelte als haar echtgenoot. Hilligje overleed met 9 jaar te Uffelte. Jan overleed met 35 jaar te Uffelte, "ongehuwd". Jentje overleed met 12 jaar te Uffelte.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Janna Pieters (zie 69434).

94528    Pietertien Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 08-04-1736 te Steenwijkerwold (getuige(n): vrouw van Hendrick GARRIS), dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94603    Sara Andries' MONIS, geboren te aan de Wal, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-01-1757 te Havelte, dochter van Andries Hilbrands MONIS (zie 94529) en Grietje Thies BLOEMINGE (zie 94534).
Ondertrouwd op 09-09-1786 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-09-1786 (N.G.), hij j.m. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. te Havelte (Dr.). Echtgenoot is Lucas LAMBERTS (zie 94604).
 
94533    Swaantjen Hansen MONIS, geboren ca 1741. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1721) met haar beide ouders, met haar broer Hilbrand en haar zus Jannetjen in Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1763 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis. Dochter van Hans de JONGE Hillebrandts MONIS (zie 94518) en Hendrikjen Pouwels AULIANDER (zie 94531).
Ondertrouwd op 19-08-1763 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 11-09-1763 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Peter Willems BLOKZIJL (zie 94536).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
94538    Thie Andries' MONIS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-01-1746 te Havelte, zoon van Andries Hilbrands MONIS (zie 94529) en Grietje Thies BLOEMINGE (zie 94534).
 
94539    Wiebe Andries' MONIS, geboren te Hesselte, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 17-08-1748 te Havelte, overleden voor 1818 te Uffelte, onder Havelte (Dr.), zoon van Andries Hilbrands MONIS (zie 94529) en Grietje Thies BLOEMINGE (zie 94534).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1782 met Annetje JANS (zie 94599).
Ondertrouwd (2) op 18-10-1782 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-11-1782 te [Havelte] (Hervormd), hij wed[uwnaar] te Uffelte (onder Havelte - Dr.), zij j.d. geboortig in De Wijk (Dr.) doch woonagtig te Havelte. Echtgenote is Petertje HARMSZ (HOPMAN (1818)) (zie 94600).
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
94522    Wijbe Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 30-04-1724 te Steenwijkerwold, overleden voor 1725 te Steenwijkerwold, zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94523    Wijbe Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 20-05-1725 te Steenwijkerwold, overleden voor 1731 te Steenwijkerwold, zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94525    Wijbe Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 02-09-1731 te Steenwijkerwold (getuige(n): Meijntien JAKOOPS), zoon van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
94527    Wijbegien Hillebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 18-07-1734 te Steenwijkerwold (getuige(n): Zwane LEBBERS, vrou[w] van Berent CLASEN). Zij woonde in 1752 (bij haar huwelijk) te Blokzijl, erna te Kuinre. Dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
Ondertrouwd op 13-10-1752 te Kuinre. Te Blokzijl was de ondertrouw op 15-10-1752. Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 29-10-1752 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. aan de Cuinre, zij j.d. te Blokzijl. Echtgenoot is Arent MEIJNDERTZEN (KRAMER (1752)), 28 jaar oud (zie 94545).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14417    Wijtsien Hillebrants (Wiesjen) MONIS (MEURS (1757)), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 30-05-1727 te Steenwijkerwold (getuige(n): [de] vrou[w] van Nijklaas [HANSEN]). Zij woonde in 1756 (bij haar huwelijk) te Blokzijl, erna te Meppel (Dr.). Dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
Ondertrouwd op 02-05-1756 te Blokzijl, [te Blokzijl] op 22-05-1756 attestatie gegeven naar Meppelte. Gehuwd voor de kerk 00-05-1756 te Meppel (N.G.), hij wed[uwnaar] tot Meppelte (Dr.), zij j.d. te Blokzijl. Echtgenoot is Willem REMMELTS (van VEEN (1756)) (zie 14416). {Hij was eerder ondertrouwd 00-02-1748 te Meppel (Dr.). Te Kolderveen was de ondertrouw op 18-02-1748. Gehuwd voor de kerk op 17-04-1748 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. te Meppel (Dr.), zij wed[uwe] te Dinxterveen. Echtgenote is Trijntje Jans HOEGEN (HOEIJER (1756)) (zie 94540), [N.B. Van hen werden in Drenthe geen kinderen gedoopt (N.G.).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Remmelt WILLEMS (zie 94541).
   2.  Hillighje WILLEMS (zie 94542).
   3.  Abraham IJSINK WILLEMS (zie 102680).
   4.  Hillebrand WILLEMS (zie 14418).

94521    Wijtske Willebrants MONIS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 21-12-1721 te Steenwijkerwold, overleden voor 1727 te Steenwijkerwold, dochter van Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511) en Swaentjen WIJBEN (zie 94512).
 
34774    Aefjen Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 26-01-1729 te Blokzijl. Zij heeft zich op 18-01-1750 in de Breestraat te Blokzijl opnieuw laten dopen als Doopsgezind (bron: doopboek DG-Breedstraat - nr. 1-112). Overleden op 05-12-1815 te Blokzijl op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas de LIEFDE; [geboorteplaats niet vermeld]. [N.B. In haar overlijdensakte staan haar (Doopsgezinde) schoonouders genoemd als haar ouders. Feitelijk was dit onjuist. Heeft dit iets te maken met haar overstap naar het Doopsgezind geloof?]. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1097) als [inwonende] meit bij Jacob [Klaassen] de LIEFDE, haar toekomstige schoonvader, in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
Ondertrouwd op 09-01-1757 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 23-01-1757 te N.G.-Kerk te Blokzijl (Doopsgezind). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Klaas Jacobs de LIEFDE (zie 34487).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
34804    Fardinandus Josephusz Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 26-01-1727 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34803    Gerrit ROL Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-06-1725 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34799    Henricus Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) 00-05-1716 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34800    Jah..es Anna Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 08-01-1719 te Blokzijl, dochter van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34796    Octavianus (Frans) MONJE, mons[ieur] (1713), geboren ca 1687, overleden voor 1748 te Blokzijl. Hij woonde in 1713 (doop Thernia Cornelis) te Blokzijl, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1712 met Mettje TIMONS (zie 34797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thernia Cornelis Octavianus' (zie 34798).
   2.  Henricus Octavianus' (zie 34799).
   3.  Jah..es Anna Octavianus' (zie 34800).
   4.  Peter LIEPE Octavianus' (zie 34801).
   5.  Timotius Josephus Octavianus' (zie 34802).
   6.  Gerrit ROL Octavianus' (zie 34803).
   7.  Fardinandus Josephusz Octavianus' (zie 34804).
   8.  Aefjen Octavianus' (zie 34774).
   9.  Cornelia Frans' MONIR (zie 40423).

34801    Peter LIEPE Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 07-02-1720 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34798    Thernia Cornelis Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 22-12-1713 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
34802    Timotius Josephus Octavianus' MONJE, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-02-1723 te Blokzijl, zoon van Octavianus (Frans) MONJE (zie 34796) en Mettje TIMONS (zie 34797).
 
128021    Jantje MONKELBAAN.
Gehuwd met Pieter ADEMA (zie 128020).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64872    Hendrik Hendriks MONKELBEEK (MONKENBEEK (1829)), broodbakker (<1829), geboren op 03-04-1762 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 04-04-1762 te Oldemarkt, overleden op 21-01-1829 om 22:00 uur te Zaandam (N.H.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Neeltje van AALST. Zoon van Hendrik MONKENBEEK (MONKELBEEK (1759)) (zie 39803) en Merrigjen (Margien,Maartje) HENDRIKS (GAST (1748)) (zie 57154).
Gehuwd voor de kerk ca 1790 met Neeltje Lodewijks van AALST (zie 64873).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
64871    Pieter Hendriks MONKELBEEK, geboren op 21-12-1759 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-12-1759 te Oldemarkt, zoon van Hendrik MONKENBEEK (MONKELBEEK (1759)) (zie 39803) en Merrigjen (Margien,Maartje) HENDRIKS (GAST (1748)) (zie 57154).
 
39803    Hendrik MONKENBEEK (MONKELBEEK (1759)), geboren ca 1734. Hij woonde in 1759 (bij zijn huwelijk) te Zwolle.
Ondertrouwd op 03-03-1759 te Zwolle. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 06-02-1759; [Te Zwolle] att[estatie] verleent op 19-03-1759 om te Oldemarktte mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk op 01-04-1759 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Zwol[le], zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenote is Merrigjen (Margien,Maartje) HENDRIKS (GAST (1748)), 30 jaar oud (zie 57154).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
51416    Hendrik MONKENBEEK, timmerman (1849).
Gehuwd met Hanna Christina FöLLER (zie 51417).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64874    Hendrik Hendriks MONKENBEEK, molenmaker (1820), geboren 00-12-1795 te Zaandam (N.H.), overleden op 24-01-1853 om 14:00 uur te in het huis No. 627 staande aan de Westzijde te Zaandam (N.H.), als weduwnaar van Hanna Christina FÖLLER. Zoon van Hendrik Hendriks MONKELBEEK (MONKENBEEK (1829)) (zie 64872) en Neeltje Lodewijks van AALST (zie 64873).
Gehuwd op 06-08-1820 te Zaandam (N.H.) met Hanna Christina Pieters FÖLLER (zie 64875).
 
51404    John Jacob MONKENBEEK, timmerman (1849), geboren ca 1823 te Zaandam (N.H.), zoon van Hendrik MONKENBEEK (zie 51416) en Hanna Christina FöLLER (zie 51417).
Gehuwd op 01-04-1849 te Zaandam (N.H.) met Jansje Jans van AKEN (zie 51403). {Zij is later gehuwd op 10-10-1858 te Zaandam (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Jans BAKKER (zie 51405).}
 
64878    Maartje Hendriks MONKENBEEK, geboren ca 1795 te Zaandam (N.H.), overleden op 18-01-1840 om 02:00 uur te in het huis No. 715 staande aan de Westzijde te Zaandam (N.H.), "zijnde ongehuwd", dochter van Hendrik Hendriks MONKELBEEK (MONKENBEEK (1829)) (zie 64872) en Neeltje Lodewijks van AALST (zie 64873).
 
136982    Joannes Bernhardus Joannes' MÖNNICH (MINNICH (1860)), kuiper (1850), geboren ca 1816 te Wietmarschen (Hannover - Dld.), overleden voor 1860 te Amsterdam. Hij woonde in 1850 (voor zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Joannes Wilhelmus MÖNNICH (zie 136983) en Maria Catharina BÖRGER (zie 136984).
Gehuwd op 14-11-1850 te Amsterdam met Hendrikje ENGELSMAN POLMAN, 36 jaar oud (zie 136977). Zij kregen ca 1858 te Amsterdam een zoon Hermanus Henricus. Hermanus Henricus huwde in 1882 te Amsterdam met Alida Margaretha Jacobs de BRUIJN. {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 31-05-1860 te Amsterdam, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Joseph Hermans BICKHOF (zie 136978).}
 
136983    Joannes Wilhelmus MÖNNICH, geboren ca 1790, overleden voor 1850. Hij woonde ca 1816 (geboorte zoon Joannes Bernardus) te Wietmarschen (Hannover - Dld.).
Gehuwd ca 1815 met Maria Catharina BÖRGER (zie 136984).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150139    Alexander Gabriels MONNICKENDAM, overleden voor 1854.
Gehuwd met Veronica de WILDE (zie 150140).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabriel Alexander (zie 150144).
   2.  Meijer Alexanders (zie 150138).

150144    Gabriel Alexander MONNICKENDAM, koopman (1854), bode (1879), geboren ca 1827 te 's Gravenhage (Z.H.). Hij woonde in 1854 (bij zijn 1e huwelijk) te Amsterdam, eerder te 's Gravenhage (Z.H.). Hij woonde in 1879 (bij zijn 2e huwelijk) te Londen (Gr.Brit.). Zoon van Alexander Gabriels MONNICKENDAM (zie 150139) en Veronica de WILDE (zie 150140).
Gehuwd (1) op 21-06-1854 te Amsterdam (getuige(n): haar broer Joseph Jonas' BENJAMINS (25 jr., diamantslijper te Amsterdam) en haar oom Moses Israels BENJAMINS (47 jr., wonende te Amsterdam)) met Bertha Jonas' BENJAMINS (zie 150145).
Gehuwd (2) op 05-11-1879 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Rijntje Levie's van GELDER, 36 jaar oud (zie 150135).
 
150138    Meijer Alexanders MONNICKENDAM, sergeant-majoor (1869), geboren ca 1839 te 's Gravenhage (Z.H.) (gezindte: Israeliet). Hij woonde in 1869 (bij zijn huwelijk) te Hoorn (N.H.); hij diende toen bij het 7e Regiment Infanterie. Zoon van Alexander Gabriels MONNICKENDAM (zie 150139) en Veronica de WILDE (zie 150140).
Gehuwd op 01-09-1869 te 's Gravenhage (Z.H.) (getuige(n): zijn broer Moses Alexanders MONNICKENDAM (36 jr., koopman te Loosduinen), zijn oom Moses Eliazar de WILDE (59 jr., winkelier te 's Gravenhage) en haar broer Abraham Levij's van GELDER (28 jr., koopman te Nieuwer-Amstel)) met Roossette Levie's van GELDER, 31 jaar oud (zie 150132).
 
80115    Matthijs MONREAEL, geboren ca 1725. Hij woonde in 1750 (bij zijn huwelijk) te Ochtendonk.
Ondertrouwd op 30-08-1750 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 16-09-1750 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Ochtendock, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Sophia Jans BACKER (BAKKER (1748)), 17 jaar oud (zie 80114).
 
107654    Johan Fredrik Willems MONROIJ, timmermansknecht (1846), timmerman (1874), geboren op 02-12-1817 te Nijmegen (Gld.), zoon van Willem Adrianus MONROIJ (zie 107655) en Anna ZIELDORFF (zie 107656).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 05-08-1846 te Amsterdam met Christina Barends LUBBERS (zie 107657).
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 26-03-1874 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Diderika Johanna Ottho's BRAMER (zie 107653). Zij kregen ca 1876 te Amsterdam een zoon Everhardus. Everhardus huwde in 1904 te Amsterdam met Johanna Tekela Hendrika Johannes' de BEUK en overleed in 1946 te Nijmegen (Gld.) als haar weduwnaar. {Zij is later gehuwd op 04-12-1885 te Nijmegen (Gld.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Jan Hendriks RIBBERINK, 67 jaar oud (zie 107658).}
 
107655    Willem Adrianus MONROIJ.
Gehuwd met Anna ZIELDORFF (zie 107656).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Fredrik Willems (zie 107654).

111125    Zara MONROIJ, overleden voor 1820.
Gehuwd met Christiaan VLEIJSHOUWER (zie 111124).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacob Christiaans (zie 111123).

80066    Elisabeth MONS.
Gehuwd met Cornelis SWIER (zie 80065).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Cornelis' (zie 80064).

12834    vader MONS, geboren ca 1700.
Kinderen:
   1.  Wiggertje (zie 19941).
   2.  Marrigje MONDS (zie 12835).

19941    Wiggertje MONS, geboren ca 1717. Zij is op 16-06-1735 aangekomen als lidmaat te Vollenhove, met attestatie van Steenwijk. Zij woonde tussen 1744 en 1760 te Vollenhove. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 158) met haar man Arjen Jans Geukink, hun twee zoons en hun dochter Jantjen in de Kerkstraat. Inwonend: Kaatje van Albergen (10140) en Arend Hopman (9107). Dochter van vader MONS (zie 12834).
Gehuwd voor de kerk ca 1743 met Ariaan Jans GUIJKING (zie 19551).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
101170    Maria Dorethea MONSIEUR, geboren ca 1813 te Leeuwarden (Fr.), overleden op 05-09-1846 te Steenwijk, [overleden in het kraambed]; als echtgenote van Jan Christiaan van VELZEL; [namen ouders niet vermeld].
Gehuwd met Jan Christiaan Davids van VELZEL (VELZEL (1837)) (zie 101157). {Hij was eerder gehuwd op 17-02-1837 te Steenwijk, zij weduwe. Echtgenote is Jentjen (Jantje) HARMS (SCHANS (1824)), 37 jaar oud (zie 101151).}
Uit dit huwelijk:
   1.  dochter (zie 101171).
   2.  zoon (zie 101172).

122957    Meijndert Teunis' MONSIEUR, schrijnwerker (1843), geboren ca 1816 te Beverwijk (N.H.), zoon van Teunis Meinderts MONSIEUR (zie 122958) en Wiggertje Theunis' MONSIEUR (zie 122959).
Gehuwd op 17-09-1843 te Steenwijk met Geertruida Hendriks ten HEUVEL, 25 jaar oud (zie 122948).
 
122958    Teunis Meinderts MONSIEUR, zaakwaarnemer (1843), geboren ca 1786 te Enkhuizen (N.H.), zoon van Meindert MONSIEUR en Maria Dorothea BERGKNEGT.
Gehuwd op 15-08-1811 te Alkmaar (N.H.) met Wiggertje Theunis' MONSIEUR (zie 122959).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijndert Teunis' (zie 122957).

122959    Wiggertje Theunis' MONSIEUR, geboren ca 1786 te Enkhuizen (N.H.), dochter van Theunis MONSIEUR en Jantje WALLINGA.
Gehuwd op 15-08-1811 te Alkmaar (N.H.) met Teunis Meinderts MONSIEUR (zie 122958).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5076    Aaltje MONT, geboren ca 1710, overleden na 1748. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0137) met haar man Tijmen Roos in de Kerkstraate in Stad Vollenhove. Bij hen diende toen Lammigjen Jans als inwonende meid.
Gehuwd voor de kerk voor 1748 met Tijmen Sieriks ROOS (zie 5075). {Hij was eerder ondertrouwd op 03-04-1707 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-04-1707 te Zwartsluis? (N.G.). Hij j.m. van Cuinre en thans wonende te Vollenhove, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenote is Jantjen ARENDTS (zie 7489). Van hen zijn te Vollenhove en te Zwartsluis geen kinderen gedoopt.}
 
54812    Adriana Johannes' MONTÉ, geboren ca 1864 te Dordrecht (Z.H.), dochter van Johannes Engelbert MONTÉ (zie 54813) en Janna van PELT (zie 54814).
Gehuwd op 12-06-1889 te Rotterdam (Z.H.) met Arend Jochems OOSTEN (zie 54811).
 
54813    Johannes Engelbert MONTÉ.
Gehuwd met Janna van PELT (zie 54814).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Johannes' (zie 54812).

16840    Christina MONTENIJ, dienstmaagd, gedoopt op 19-12-1677 te Markelo, dochter van Jacob MONTENIJ (zie 16875) en Margriet GORKINK (zie 16876).
Gehuwd voor de kerk voor 1701 met Johan Herman HEILERSIG (zie 16839).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16875    Jacob MONTENIJ, geboren ca 1650, begraven op 20-01-1694 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk voor 1677 met Margriet GORKINK (zie 16876).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112316    Anthonetta van MONTFOORT.
Gehuwd met George JACETT (zie 112315).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114161    Hendrikje Jans MONTUSAN (MONTUZAN (1883)), werkster (1857), geboren te Nijkerk (Gld.), gedoopt op 15-11-1807 te Nijkerk, overleden op 22-05-1887 te Nijmegen (Gld.) op 79-jarige leeftijd, als echtgenote van Cornelis van DINTEREN, [eerder weduwe van Josephus SOMMERS]. Dochter van Jan MONTUSAN (zie 114162) en Maria de BRUIN (zie 114163).
Gehuwd (1) voor 1857 met Josephus SOMMERS (zie 114164).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 13-08-1857 te Nijmegen (Gld.), zij weduwe. Echtgenoot is Cornelis Johannes' van DINTER (van DINTEREN (1887)) (zie 114160).
 
114162    Jan MONTUSAN.
Gehuwd met Maria de BRUIN (zie 114163).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7708    Catharina MOOCK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-03-1681 te Vollenhove (getuige(n): Catharina MOOCK), dochter van Petrus MOOCK (zie 7604) en Aleijda d 'RHEE (de REE) (zie 7603).
 
7605    Jacob MOOCK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-02-1680 te Vollenhove, zoon van Petrus MOOCK (zie 7604) en Aleijda d 'RHEE (de REE) (zie 7603).
 
7925    Johannes MOOCK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 29-04-1683 te Vollenhove (getuige(n): Elsabe van Utrecht), zoon van Petrus MOOCK (zie 7604) en Aleijda d 'RHEE (de REE) (zie 7603).
 
7604    Petrus MOOCK, ministerii candidats; rector, geboren ca 1655.
Ondertrouwd op 23-03-1679 te Vollenhove, met attestatie naar Groningen, gehuwd voor de kerk op 06-04-1679 te Groningen met Aleijda d 'RHEE (de REE) (zie 7603).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie 7605).
   2.  Catharina (zie 7708).
   3.  Johannes (zie 7925).

134706    Albert Harmens MOOI, geboren op 16-01-1833 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 30-12-1907 te Weststellingwerf (Fr.) op 74-jarige leeftijd, als weduwnaar van [.............]. Zoon van Harm Alberts (Harmen) MOOI (MOOIJ (1836)) (zie 134708) en Jantjen Jans BOS (zie 134709).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-01-1856 te Weststellingwerf (Fr.) met Lutje Lamberts (Luitje Lammerts) HAVEN, 23 jaar oud (zie 134707). Zij kregen tussen 1859 en 1881 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen, te weten: Antje, Stijntje, een levenloos geboren zoon, Stijntje, Frans en Lambert. Stijntje-1 overleed met 9 jaar te Weststellingwerf. Stijntje-2 huwde in 1904 te Weststellingwerf met Willem Derks ZWIERS en overleed in 1958 te Barsingerhorn (N.H.), als zijn echtgenote. Frans huwde in 1901 te Weststellingwerf met Jantje Derks ZWIERS en overleed in 1950 te Weststellingwerf, als haar echtgenoot. Lambert overleed met 2 jaar te Weststellingwerf.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144450    Albert Harmens MOOI, arbeider (1892), geboren op 16-01-1833 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Harm Alberts (Harmen) MOOI [MOOIJ (1836)] (geboren ca 1808 te Oude Pekela (Gr.)) en Jantjen Jans BOS (geboren ca 1810 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.)), die huwden op 12-12-1832 te Weststellingwerf (Fr.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-01-1856 te Weststellingwerf (Fr.) met Lutjen Lamberts (Lutske) HAVEN (zie 144451).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134705    Antje Alberts MOOI (MOOIJ (1882)), geboren op 22-05-1858 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 20-06-1927 te Steenwijk op 69-jarige leeftijd, als partner vAn Wicher de RUITER. Dochter van Albert Harmens MOOI (zie 134706) en Lutje Lamberts (Luitje Lammerts) HAVEN (zie 134707).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1880 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Wicher Wijchers de RUITER (KOK (1831), RUITER (1888)), 49 jaar oud (zie 77905). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1855 te Steenwijk met Geugje Geerts EZINGA, 25 jaar oud (zie 77899).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wichers (zie 149021).
   2.  Albert Wichers (zie 149022).
   3.  Albert Wichers (zie 149023).
   4.  Roelofje Wichers (zie 149024).
   5.  Geert Wichers (zie 149025).
   6.  Lubartus Wichers (zie 149026).
   7.  Wichertje Wichers (zie 149027).
   8.  Lubbertus Wichers (zie 149028).
   9.  Luske Wichers (zie 149029).
   10.  Anna Wichers (zie 149030).

149020    Geertje Harmens MOOI, geboren op 04-12-1841 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Harm Alberts (Harmen) MOOI (MOOIJ (1836)) (zie 134708) en Jantjen Jans BOS (zie 134709).
Gehuwd met Rimmert Gerrits de VRIES (zie 149016).
 
108879    Griettie Jans MOOI (MOOIJ (1791), NOOIJ (1830)), arbeidster (<1826), geboren op 14-11-1761 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 16-11-1761 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 11-01-1826 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van Fetse Deddes BOERSMA. Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) te Kuinre. Dochter van Jan ALBERTS (MOOI (1761), MOOIJ (1817)) (zie 108888) en Kleisjen HENDERIKSZ (zie 108889).
Ondertrouwd op 07-05-1790 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30-05-1790 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenoot is Fetse DEDDES (BROERSMA (1812), BOERSMA (1827), BROEDSMA (1849)), 39 jaar oud (zie 108878).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134708    Harm Alberts (Harmen) MOOI (MOOIJ (1836)), geboren te Oude Pekela (Gr.), gedoopt (Hervormd) op 25-09-1808 te Oude Pekela, overleden op 11-05-1877 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Jantjen Jans BOS]. Hij woonde in 1833 (geboortes zoon Albert) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zoon van Albert Jacobs MOOIJ (MOOI (1806)) (zie 68093) en Trijntje Harms (Trientje) BIJZE (BIEZE (1812), BIEZEN (1832), BIESE (1833), BIJSE (1835)) (zie 68094).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-12-1832 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantjen Jans BOS (zie 134709). Zij kregen tussen 1833 en 1852 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Albert, Jan, Frans, Geertje, Trijntje, Klaas en Evina. Jan huwde in 1862 te Weststellingwerf met Antje Jacobs MENGER. Frans huwde in 1862 te Weststellingwerf met Jantjen Jacobs MENGER en huwde in 1884 te Weststellingwerf met Betje Jacobus' van LEER. Trijntje huwde in 1866 te Weststellingwerf met Jan Reinders ZUIL. Klaas overleed met 24 jaar te Weststellingwerf, ongehuwd. Evina overleed met 1 jaar te Noordwolde.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
22680    Hendriktje MOOI, geboren ca 1875 te Bierum (Gr.), overleden op 06-07-1922 te Groningen.
Gehuwd voor 1909 met Frederik Jans SMIT (zie 22678). {Hij was ook ooit gehuwd met Aaltje STOFFERS (zie 22679).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbert Frederiks (zie 22681).

144449    Jacoba Alberts MOOI, geboren ca 1869 te (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Albert Harmens MOOI (zie 144450) en Lutjen Lamberts (Lutske) HAVEN (zie 144451).
Gehuwd op 02-07-1892 te Steenwijk met Wicher Jans ter HORST (zie 144448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63133    Jacobjen Alberts MOOI, arbeidster (1820), geboren op 13-04-1798 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-04-1798 te Oosterzee. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te St.Johannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Albert PYTTERS (MOOI (1817)) (zie 63134) en Durkjen OENES (zie 63135).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-07-1820 te Schoterland (Fr.) met Klaas JACOBS (KEIZER (1820)), 29 jaar oud (zie 63132).
 
61998    Maria MOOI.
Gehuwd met Sijtse ALBERS (zie 61997).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26593    Roelof Fredriks MOOI, schippersknecht (1818), geboren te aan de Nieuwesluis [te Zwartsluis], gedoopt (N.G.) op 05-10-1794 te Zwartsluis (getuige(n): Annegje [Annes] KUNST, zijn tante), zoon van Frederik Roelofs MOOIJ (zie 26594) en Hendrikje Annes KUNST (zie 26595).
Gehuwd met Geesje Jacobs HUTTEN (zie 26592).
 
77344    Sjoerdtje Alberts MOOI (MOOIJ (1849)), dienstmaagd (1817), geboren ca 1794 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1817 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Albert PYTTERS (MOOI (1817)) (zie 63134) en Durkjen OENES (zie 63135).
Gehuwd (1) op 11-05-1817 te Schoterland (Fr.) met Hilbert Harmens ter HOEVE, 34 jaar oud (zie 46774).
Gehuwd (2) op 20-04-1845 te Schoterland (Fr.) met Willem Martens SLOF, 50 jaar oud (zie 77346). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-08-1824 te Opsterland (Fr.) met Pijttje JANS (LOOPSTRA (1824)), 23 jaar oud (zie 77347).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
24519    Aaltjen Jacobs MOOIJ, geboren op 10-03-1812 te [aan de] Baauwehand te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-03-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Egberts MENS, haar tante), dochter van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
27109    Aaltjen Jans MOOIJ, geboren ca 1717. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2162) met haar man Jan Hendriks PUTTER en hun kinderen Jan, Niesien en Hendrik in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 26-01-1742 te Wanneperveen. De ondertrouw te Giethoorn was op 27-01-1742; [te Wanneperveen] attestatie gegeven naar Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 11-02-1742 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. tot Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Hendriks SCHERF (PUTTER (1720)), 21 jaar oud (zie 24624).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans PUTTER (zie 59956).
   2.  Nijsje Jans PUTTER (zie 59954).
   3.  Hendrik Jans PUTTER (PUT (1825)) (zie 41231).
   4.  Geert Jans PUTTER (zie 59958).
   5.  Jan Jans PUTTER (Jan Jans MOOIJ) (zie 27107).
   6.  Peter Jans (Pieter) PUTTER (PUT (1868)) (zie 59955).
   7.  Arend Jans PUTTER (PUT (1812)) (zie 59959).

49076    Aeltjen Freriks MOOIJ, geboren te Nieuwesluis, onder Zwartsluis, dochter van Frerik Roelofs MOOIJ en Annigjen Peters van den BERG. Gedoopt (N.G.) op 10-02-1773 te Zwartsluis (getuige(n): Femmigjen Koerts van VEEN), overleden voor 1805 te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 16-12-1797 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-12-1797 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren en wonende te Wijerswoud (onder Coevorden - Dr.), zij geboren en wonende te Nieuwesluis (onder Zwartsluis). Echtgenoot is Hendericus ALBERTS (van der WOUDE (1797)), 27 jaar oud (zie 49075). {Hij is later ondertrouwd op 17-08-1805 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 01-09-1805 te Zwartsluis (N.G.), hij weduwnaar geboren te Wijerswold (onder Coevorden - Dr.), zij j.d. geboren te Zwartsluis, beide wonende te Zwartsluis. Echtgenote is Jentien Hendriks (Jentje) WILDEBOER, 26 jaar oud (zie 49077). Zij lieten tussen 1805 en 1819 te Zwartsluis tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Hendrik, Albert (2x), Roelofje, Geert, Jan, Geertruida, Arendje en Hendrika. In hun gezin woonde ook Annegje, zijn dochter uit zijn 1e huwelijk. Hendrik overleed met 37 jaar te Zwartsluis, vermoedelijk ongehuwd. Albert-3 overleed in 1839 te Zwartsluis, vermoedelijk ongehuwd. Roelofje overleed met ruim 4 maanden te Zwartsluis. Geert huwde in mei 1839 te Zwolle met Fennechien Jans BAARSLAG en overleed in augustus 1839 te Zwartsluis, als haar echtgenoot. Jan overleed met 11 dagen te Zwartsluis. Geertruida overleed met 33 weken te Zwartsluis. Arendje overleed met 19 dagen te Zwartsluis. Hendrika overleed met 11 dagen te Zwartsluis.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68093    Albert Jacobs MOOIJ (MOOI (1806)), arbeider (1812,1815,1819,<1833), geboren ca 1768 te Pekela (Gr.), zoon van Jakob JANS [MOOI (1770), MOOIJ (1801)] (schuitenvaarder) (overleden op 24-11-1817 te Oude Pekela (Gr.)) en Geertjen JANS [KREUTER (1833)] (overleden voor 1801 te Oude Pekela), die huwden op 20-04-1766 te Veendam (Gr.) (beide van Veendam). Zijn vader huwde in 1801 met de weduwe Ettijn (Etje) JACOBS. Zij ouders lieten tussen 1766 en 1780 te Veendam, te Nieuwe Pekela (Gr.) en te Oude Pekela vijf kinderen dopen, genaamd: Jan, Hendrik, Greetje, Hinderk en Annechien. Van hun zoons Jacob en Albert werd geen doopakte gevonden. Greetje huwde met Jacob CORNELIS. Annegijn huwde met Jacob HOIJTES. Overleden op 13-05-1833 om 01:00 uur te in een huis No. 54 in de Kolonie Frederiksoord, onder Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenoot van Trijntje Harms BIESE.
Ondertrouwd op 19-08-1804 te Oude Pekela (Gr.), te Sappemeer was de ondertrouw op 17-08-1804. Gehuwd voor de kerk op 07-09-1804 te Sappemeer (Hervormd), hij van de Pekela (Gr.), zij van Sappemeer (Gr.). Echtgenote is Trijntje Harms (Trientje) BIJZE (BIEZE (1812), BIEZEN (1832), BIESE (1833), BIJSE (1835)), 26 jaar oud (zie 68094). Zij lieten tussen 1805 en 1819 te Oude Pekela (Gr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Efijn, Harm, Jacob, Geertje en Frans. Frans overleed in 1850 te Batavia in Ned.Indië.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
125992    Albert Jacobs MOOIJ, arbeider (1868), geboren op 12-03-1840 te Hoogeveen (Dr.), zoon van Jacob Jacobs MOOIJ (zie 144359) en Hendrikje Alberts KOEKKOEK (zie 144360).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Hoogeveen (Dr.) met Catharina Berends POL, 25 jaar oud (zie 125993).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Alberts (zie 125991).

23783    Annegjen Jacobs MOOIJ, geboren op 25-04-1792 te Aan de kettingbrug te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 29-04-1792 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen ALBERTS, haar tante), dochter van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Geesjen ALBERTS (zie 23778).
 
34839    Arend Albertus' MOOIJ, predikant (1896), geboren ca 1832 te Apeldoorn (Gld.), als zoon van Albertus MOOIJ en Aleida Maria van BAAK. Overleden op 21-12-1915 te Ermelo (Gld.), als weduwnaar van Henriette de FOUCHIER.
Gehuwd op 04-09-1867 te Middelburg (Zl.). Hij geboren e Apeldoorn (Gld.), zij geboren te Middelburg (Zl.). Echtgenote is Henrietta Theodures de FOUCHIER (zie 34840).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
23782    Arent Jacobs MOOIJ, geboren te [aan de Kettingbrug te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-05-1788 te Wanneperveen (getuige(n): Roelofjen Jacobs ELLEN, zijn oma), zoon van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Geesjen ALBERTS (zie 23778).
 
24518    Arent Jacobs MOOIJ, geboren op 20-09-1809 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-10-1809 te Wanneperveen (getuige(n): zijn moeder zelf), zoon van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
23784    Arent Jans MOOIJ, geboren ca 1718. Hij woonde in 1743 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen, erna in 1744, 1745, 1748, 1750 en 1752 in [de Westerkluft van] Wanneperveen. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Grietjen ROELOFS en hun drie dochters Vroukjen, Geesjen en Femmigjen in de Westerkluft van Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 119668) en Geesjen LUCAS (zie 119669).
Ondertrouwd (1) op 25-01-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 13-02-1743 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Dwingelo. Echtgenote is Grietjen ROELOFS (zie 24520).
Ondertrouwd (2) op 25-01-1755 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 09-02-1755 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar op Wanneperveen, zij j.d. van Dinxterveen, het laatst gewoond hebbend te Ruijnderwolt. Echtgenote is Roeloffijen Jacobs ELLEN, 26 jaar oud (zie 80405).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Vrouken Arents (zie 24521).
   2.  Geesjen Arents (zie 24522).
   3.  Femmegjen Arents (zie 24523).
   4.  Jan Arents (zie 24524).
   5.  Roelof Arents (zie 24525).
   6.  Jan Arents (zie 24526).
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
24535    Arent Jans MOOIJ, geboren op 06-09-1794 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-09-1794 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Arents MOOIJ, zijn tante), zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
24545    Arent Krijnen MOOIJ, geboren op 09-09-1803 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 11-09-1803 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Arents MOOIJ). Hij werd genomed naar zijn opa, Arent Jans MOOIJ. Zoon van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
24514    Egbert Jacobs MOOIJ, geboren op 18-05-1800 te aan de Blauwehand te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 22-05-1800 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Arents MOOIJ, zijn tante), overleden ca 1800, zoon van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
24515    Egbert Jacobs MOOIJ, geboren op 29-05-1801 te aan de Blauwehand te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 31-05-1801 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Arents MOOIJ, zijn tante), zoon van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
24523    Femmegjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 11-02-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen JANS), dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
 
26594    Frederik Roelofs MOOIJ, schipper (1795), geboren ca 1747 te Hogeveen? zoon van Roelof MOOIJ en Aaltje Frederiks DOLDE. Hij woonde in 1772 (bij zijn 1e huwelijk) te Zwartsluis, erna aan de Nieuwesluis [te Zwartsluis]. Hij woonde in 1795 (bron volkstelling Hogschoutambt Hasselt, 1795 - nr. 120) aan de Nieuwesluis, bij Zwartsluis.
Ondertrouwd (1) op 17-07-1772 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 12-08-1772 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. van Hogeveen, thans wonende te Swartesluis, zij weduwe te Nieuwesluis [te Swartesluis]. Echtgenote is Annigjen Peters van den BERG, 33 jaar oud (zie 26596). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-06-1756 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 04-07-1756 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. van Meppelt, zij j.d. van de Nieuwesluis [te Zwartsluis]. Echtgenoot is Coert Hendriks van der VEEN (zie 26597).}
Ondertrouwd (2) op 25-10-1793 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 10-11-1793 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beide te Nieuwesluis (te Zwartsluis). Echtgenote is Hendrikje Annes KUNST (zie 26595).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
24529    Geertjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 27-10-1765 te Wanneperveen (getuige(n): Wichertjen MARTENS), overleden voor 1770, dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
 
24531    Geertjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 16-09-1770 te Wanneperveen (getuige(n): Klaasjen JANS), overleden op 17-11-1813 om 01:00 uur te in het huis No. 215 te Wanneperveen op 43-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Willems HUISMAN; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1793 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna ook. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling,1795) in de Middelkluft van Wanneperveen. Dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
Ondertrouwd op 21-11-1792 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-01-1793 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Willems HUIJSMAN (HUISMAN (1798)), 35 jaar oud (zie 25144).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
144363    Geesje Jacobs MOOIJ, geboren op 17-02-1836 te Hoogeveen (Dr.), overleden op 22-08-1913 om 19:30 uur te ten haren huize No. 613 te Hollandscheveld (Wijk C) in de gem. Hoogeveen (Dr.) op 77-jarige leeftijd, als echtgenoote van Lieffert NIJENHUIS. Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). Dochter van Jacob Jacobs MOOIJ (zie 144359) en Hendrikje Alberts KOEKKOEK (zie 144360).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-02-1863 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Lieffert Hendriks NIJENHUIS, 33 jaar oud (zie 113250). {Hij was eerder gehuwd voor 1863 met Geertje de VRIES (zie 144364).}
 
24522    Geesjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 25-12-1745 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen JANS), overleden op 26-11-1827 om 02:00 uur te in [het huis] No. 200 (Wijk 3) te Meppel (Dr.) op 81-jarige leeftijd, als echtgenote van Leffert LINDENHOVIUS; nalatende 1 kind. Zij woonde in 1, dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
Ondertrouwd op 21-04-1776 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1776 te Meppel (N.G.), hij j.m. van Den Ham, zij j.d. van Wanneperveen, beide wonende te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Leffert LINDENHOVIUS (zie 126797).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
24536    Grietjen Jans MOOIJ (MOOI (1861)), dienstmeid (1834), geboren op 16-04-1796 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 17-04-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Willems HUIJSMAN, haar tante), overleden op 26-04-1858 te Zwolle op 62-jarige leeftijd, als echtgenote van Andries BROEKHUIZEN. Dochter van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 06-03-1834 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenoot is Andries Jans BROEKHUIJSEN (BROEKHUIZEN (1812), BROEKHUISEN (1830)), 52 jaar oud (zie 108890). {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-07-1812 te Zwolle met Hendrina Johanna Willems ADELINK (ADELENK (1834)), 28 jaar oud (zie 108893).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63708    Guurtje Aries MOOIJ, geboren ca 1815 te Egmond-Binnen (N.H.), dochter van Arie Pietersz MOOIJ (kastelein - 1838) en Trijntje van der BON. Overleden op 24-11-1841 te Uitgeest (N.H.), als echtgenote van Maarten ZAADNOORDIJK.
Gehuwd op 25-11-1838 te Uitgeest (N.H.) met Maarten Barends ZAADNOORDIJK (zie 63707). {Hij is later gehuwd op 21-06-1846 te Uitgeest (N.H.) met Trijntje Cornelis' KOETER (zie 63713). Hij was ook ooit gehuwd met Johanna Margaretha ZAADNOORDIJK (zie 63714). Hij was ook ooit gehuwd met Christina Hendrika SEIJLHOUWER (zie 63715).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Maartens (zie 63711).
   2.  Elizabet Maartens (zie 63680).

24516    Hendrik Jacobs MOOIJ, geboren op 14-07-1803 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 17-07-1803 te Wanneperveen (getuige(n): Derkjen EGBERTS [MENS], zijn tante), zoon van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
144361    Hendrik Jacobs MOOIJ, arbeider (1844), landbouwer (1873,1875,<1891), geboren op 03-04-1820 te Hoogeveen (Dr.), overleden op 24-10-1891 om 11:00 uur te ten zijnen huize No. 182 te Het Schut (Wijk B) in de gem. Hoogeveen (Dr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geesje KUIK. Hij woonde in 1873 (huwelijk zoon Jacob) te Hoogeveen (Dr.), erna in 1875 (huwelijk zoon Jan) ook. Hij woonde in 1890 (overlijden vrouw) in het huis No. 183 te Het Schut (Wijk B) in de gem. Hoogeveen. Zoon van Jacob JACOBS (MOOIJ (1812)) (zie 144356) en Geesjen ALBERTS (VEIJER (1840)) (zie 144357).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-04-1844 te Hoogeveen (Dr.) met Geesje Jans KUIK, 21 jaar oud (zie 144362). Zij waren sinds het huwelijk van hun ouders in 1841 stiefbroer en stiefzus van elkaar.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
22254    Hendrik Jans MOOIJ, geboren ca 1732, overleden voor 1773 te Dinxterveen? Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1469) met zijn beide ouders, met zijn broer Lucas en zijn zus Jentjen in de Bovenbuurte in het Schoutamt Wanneperveen. Zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 119668) en Geesjen LUCAS (zie 119669).
Ondertrouwd 00-09-1757 te IJhorst en De Wijk (Dr.), te Wanneperveen was de ondertrouw op 18-10-1757. Gehuwd voor de kerk op 16-10-1757 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. uijt de Schiphorst. [N.B. Volgens het ondertrouwboek van IJhorst en de Wijk gehuwd te IJhorst op 19-10-1757.] met Woltertjen Koops WILDEBOER, 22 jaar oud (zie 22253). Zij huwde samen met haar broer Hendrik. Zij en haar man hebben 4 kinderen gekregen in Wanneperveen. {Zij is later ondertrouwd op 16-06-1773 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 04-07-1773 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van het land Vollenhove, nu wonende te Wanneperveen, zij weduwe op Dinxterveen. Echtgenoot is Willem HERMANS, 43 jaar oud (zie 11842).}
 
110436    Hendrikje Alberts MOOIJ, geboren ca 1869 te Hoogeveen (Dr.), dochter van Albert Jacobs MOOIJ (arbeider (1868)) en Catharina Berends POL, die huwden op 09-05-1868 te Hoogeveen (Dr.) (beide geboren te Hoogeveen).
Gehuwd op 12-08-1892 te Vriezenveen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Gerrit Jan Jans LEUSSINK, 38 jaar oud (zie 110432). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-11-1877 te Vriezenveen met Hilligje Berends PLATJE (zie 110433).}
 
24532    Hendrikjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-05-1773 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen Jans MOOIJ), dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
 
134710    Jacob Alberts MOOIJ, geboren in 1812 te Oude Pekela (Gr.), overleden op 16-08-1886 te Weststellingwerf (Fr.), als weduwnaar van [..............]. Zoon van Albert Jacobs MOOIJ (MOOI (1806)) (zie 68093) en Trijntje Harms (Trientje) BIJZE (BIEZE (1812), BIEZEN (1832), BIESE (1833), BIJSE (1835)) (zie 68094).
Gehuwd op 25-01-1837 te Weststellingwerf (Fr.) met Trijntien Alberts van der SLUIS (zie 134711).
 
23781    Jacob Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-08-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Jans MOOIJ, zijn tante). Hij woonde op 22-10-1795 met 5 andere huisgenoten in de Westerkluft te Wanneperveen (bron: Volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 254). Zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
Ondertrouwd (1) op 24-05-1783 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-06-1783 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Wanneperveen, zij weduwe van Wanneperveen. Echtgenote is Geesjen ALBERTS (zie 23778). {Zij was eerder ondertrouwd op 28-01-1780 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 20-02-1780 te Wanneperveen (N.G.). Hij van de Blauwehand te Wanneperveen, zij van de Zandbelt te Wanneperveen. Echtgenoot is Jannis Roelofs KROES, 28 jaar oud (zie 23772).}
Ondertrouwd (2) op 05-01-1799 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 27-01-1799 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Berkum (gem. Zwolle) en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
144365    Jacob Hendriks MOOIJ, brievenbesteller (1873,1874), geboren ca 1849 te Hoogeveen (Dr.). Hij woonde in 1873 (bij zijn huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). Hij woonde in 1930 (overlijden vrouw) in het huis No. 38 aan de Alteveerstraat te Hoogeveen. Zoon van Hendrik Jacobs MOOIJ (zie 144361) en Geesje Jans KUIK (zie 144362).
Gehuwd op 17-05-1873 te Hoogeveen (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Joukien Alberts MULDER, 23 jaar oud (zie 144366).
 
144359    Jacob Jacobs MOOIJ, arbeider (1835,<1874), landbouwer (1863,1868), geboren te Hoogeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-09-1810 te Hoogeveen, overleden op 18-03-1874 te Drogteropslagen (gem. Zuidwolde - Dr.) op 63-jarige leeftijd, als partner van Hendrikje KOEKKOEK; wonende te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.). Hij woonde in 1835 (bij zijn huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). Hij woonde in 1863 (huwelijk dochter Geesje) te Hoogeveen. Zoon van Jacob JACOBS (MOOIJ (1812)) (zie 144356) en Geesjen ALBERTS (VEIJER (1840)) (zie 144357).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1835 te Hoogeveen (Dr.) met Hendrikje Alberts KOEKKOEK, 23 jaar oud (zie 144360).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
24539    Jacob Jans MOOIJ, geboren 29-02-1802 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 04-04-1802 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Egberts MENSCH), zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
22900    Jakob MOOIJ, ladingmeester (1873), geboren ca 1842 te Zwolle.
Gehuwd op 30-10-1873 te Zwolle. Hij weduwnaar van Aaltje Grevenstein. Echtgenote is Creelesje LOUWEN (zie 22901).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68092    Jan Alberts MOOIJ (MOOI (1849)), schipper (1849), geboren te Oude Pekela (Gr.), gedoopt (Hervormd) op 13-01-1805 te Oude Pekela. Hij woonde in 1851 (geboorte zoon Hendrik te Lemmer (gem. Lemsterland) - Fr.)) in Noordwelle (gem. Schouwen-Duiveland - Zld.). Zoon van Albert Jacobs MOOIJ (MOOI (1806)) (zie 68093) en Trijntje Harms (Trientje) BIJZE (BIEZE (1812), BIEZEN (1832), BIESE (1833), BIJSE (1835)) (zie 68094).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 08-04-1835 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje Martens HARDER (zie 68095).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18-07-1849 te Vledder (Dr.) met Grietje Hendriks ROOM, 24 jaar oud (zie 68091).
 
119668    Jan Arents MOOIJ, geboren ca 1692. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1469) met zijn vrouw Geesjen LUCAS en hun kinderen Lucas, Hendrik en Jentjen in de Bovenbuurte in het Schoutamt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1717 met Geesjen LUCAS (zie 119669).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
24524    Jan Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-03-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen JANS), gedoopt met [zijn tweelingbroer] Roelof, overleden voor 1752 te Wanneperveen, zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
 
24526    Jan Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 12-11-1752 te Wanneperveen (getuige(n): Willempien EGBERTS), overleden voor 1763 te Wanneperveen, zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
 
24528    Jan Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-05-1763 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen Jans MOOIJ), zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
Ondertrouwd op 15-01-1790 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07-02-1790 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenote is Wijchertjen Willems HUISMAN, 29 jaar oud (zie 24533).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
144371    Jan Hendriks MOOIJ, schipper (1875), geboren ca 1851 te Hoogeveen (Dr.). Hij woonde in 1875 (bij zijn huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). Zoon van Hendrik Jacobs MOOIJ (zie 144361) en Geesje Jans KUIK (zie 144362).
Gehuwd op 29-12-1875 te Hoogeveen (Dr.) met Beertje Alberts MULDER, 24 jaar oud (zie 144368).
 
24538    Jan Jans MOOIJ, geboren op 02-01-1801 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 04-01-1801 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Willems HUISMAN, zijn tante), zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
119671    Jentjen Jans MOOIJ, geboren ca 1735. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1469) met haar beide ouders en haar broers Lucas en Hendrik in de Bovenbuurte in het Schoutamt Wanneperveen. Dochter van Jan Arents MOOIJ (zie 119668) en Geesjen LUCAS (zie 119669).
 
24530    Krijn Arents (Krien) MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 23-10-1767 te Wanneperveen (getuige(n): zijn moeder zelf), overleden op 05-08-1814 te Wanneperveen op 46-jarige leeftijd, [als echtgenoot], zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
Ondertrouwd op 15-12-1797 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 31-12-1797 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Niesjen Tijs BRAND, 24 jaar oud (zie 24540). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-06-1815 te Wanneperveen. Zij weduwe, beide wonende te Wanneperveen. Echtgenoot is Gerrit MENSEN (MENSINK (1836)), 32 jaar oud (zie 24637).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
119670    Lucas Jans MOOIJ, geboren ca 1727. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1469) met zijn beide ouders, met zijn broer Hendrik en zijn zus Jentjen in de Bovenbuurte in het Schoutamt Wanneperveen. Zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 119668) en Geesjen LUCAS (zie 119669).
Ondertrouwd op 08-10-1752 te Wanneperveen. Te Wanneperveen att[estatie] verleent na[er] 't Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.); te Heerenveen was de 3e proclamatie op 22-10-1752. Gehuwd voor de kerk 00-10-1752 te [Heerenveen] (Hervormd), hij j.m. van Wanneperveen, zij van 't Heerenfeen, beijde woonagtig onder de klokslag van 't Heerenveen [(gem. Schoterland - Fr.)]. Echtgenote is Jantjen RIENKS (zie 119672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan LUCAS (MOOI (1832)) (zie 119673).
   2.  Sijs (Sieds) LUCAS (MOOI (1812), MOOIJ (1813)) (zie 119674).
   3.  Margjen LUCAS (zie 119675).
   4.  Margjen LUCAS (zie 119676).
   5.  Geisjen LUCAS (zie 119677).
   6.  Getjen LUCAS (zie 119678).
   7.  Rienk LUCAS (zie 119679).
   8.  Rienk LUCAS (zie 119680).
   9.  Gertje (Geertje) LUCAS (MOOI (1829)) (zie 119681).
   10.  Popkjen LUCAS (MOOI (1812), MOOIJ (1829)) (zie 119682).

24527    Margjen Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-09-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Vroukjen ARENTS, haar halfzus), dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Roeloffijen Jacobs ELLEN (zie 80405).
 
24537    Margjen Jans MOOIJ, geboren op 06-07-1798 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-07-1798 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Arents MOOIJ, haar tante), dochter van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
24547    Margjen Krijnen MOOIJ, geboren op 13-11-1810 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 02-12-1810 te Wanneperveen (getuige(n): haar moeder zelf), overleden op 22-05-1811 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, 190 dagen oud, dochter van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
24548    Margjen Krijnen MOOIJ, geboren op 28-09-1812 te aan de Blaauwehand te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 04-10-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Arents MOOIJ), dochter van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
24525    Roelof Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-03-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen JANS), gedoopt met [zijn tweelingbroer] Jan, zoon van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
 
24517    Roelofjen Jacobs MOOIJ, geboren op 04-01-1806 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 05-01-1806 te Wanneperveen (getuige(n): Wichertjen Willems HUISMAN, haar tante), dochter van Jacob Arents MOOIJ (zie 23781) en Marrigjen Egberts (Margjen) MENS (MENSCH (1800)) (zie 24511).
 
24534    Roelofjen Jans MOOIJ, geboren op 09-07-1791 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 10-07-1791 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen Arents MOOIJ, haar tante), dochter van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
24543    Roelofjen Krijnen MOOIJ, geboren op 11-02-1799 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 13-02-1799 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Arends MOOIJ, haar tante). Zij werd genoemd naar haar oma, Roelofjen Jacobs ELLEN. Dochter van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
34838    Theodoor Arends MOOIJ, directeur gasfabriek (1896), geboren ca 1870 te Ambt Almelo, zoon van Arend Albertus' MOOIJ (zie 34839) en Henrietta Theodures de FOUCHIER (zie 34840).
Gehuwd op 15-07-1896 te Hoorn (N.H.). Hij geboren te Ambt Almelo, zij geboren te Goes (Zl.). Echtgenote is Jacoba Willems de LIEFDE (zie 34837).
 
24546    Thijs Krijnen MOOIJ, geboren op 16-01-1807 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-01-1807 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen Freriks MEIJER). Hij werd genoemd naar zijn opa, Tijs Jans BRAND. Overleden ca 1807, zoon van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
24562    Tijs Krijnen MOOIJ, geboren op 16-08-1808 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 28-08-1808 te Wanneperveen (getuige(n): Swaantjen Jans KOK, zijn tante), zoon van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
125991    Trijntje Alberts MOOIJ, arbeidster (1901), geboren ca 1877 te Avereest, dochter van Albert Jacobs MOOIJ (zie 125992) en Catharina Berends POL (zie 125993).
Gehuwd op 14-11-1901 te Hellendoorn met Teunis Abrahams POST (zie 40963).
 
48049    Trijntje Jans MOOIJ (MOIJ (1757)), geboren ca 1712 te [Wanneperveen]. Zij zou een dochter zijn van Jan Koenders MOOIJ (bron: haar trouwakte). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2281) met haar man Jochem Jans RUIJTER in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Bij hen diende toen Berend SPITTE als inwonende knecht. Zij werd op 27-05-1756 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), samen met haar man Jochem Jans RUITER, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van Giethoorn. Zij woonden toen te SintJohannesga. Zij stond op 01-05-1772 te SintJohannesga, samen met haar man Jochem Jans RUITER, ingeschreven als lidmaat (Hervomd).
Ondertrouwd op 15-12-1737 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 05-01-1738 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Jochem Jans RUITER (RUIJTER (1748)) (zie 48048). Hij huwde op dezelfde dag als zijn broer Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (Klaaske) JOCHUMS (de RUITER (1861)) (zie 106394).
   2.  Jan Jochems RUIJTER (RUITER (1779)) (zie 48046).
   3.  Annechien JOCHEMS (zie 106395).

24544    Trijntjen Krijnen MOOIJ, geboren op 08-07-1801 te [aan de Blauwehand te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 12-07-1801 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen Fredriks MIJER, haar oma). Zij werd genoemd naar haar oma, Trijntjen Freriks MEIJER. Dochter van Krijn Arents (Krien) MOOIJ (zie 24530) en Niesjen Tijs BRAND (zie 24540).
 
24521    Vrouken Arents MOOIJ, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-08-1744 te Wanneperveen (getuige(n): Marrigje JANS), dochter van Arent Jans MOOIJ (zie 23784) en Grietjen ROELOFS (zie 24520).
 
24561    Willem Jans MOOIJ, geboren op 25-02-1793 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 03-03-1793 te Wanneperveen (getuige(n): Geertjen Willems HUIJSMAN, zijn tante), zoon van Jan Arents MOOIJ (zie 24528) en Wijchertjen Willems HUISMAN (zie 24533).
 
22899    Willempje MOOIJ, dienstbode (1909), geboren ca 1891 te Zwolle, dochter van Jakob MOOIJ (zie 22900) en Creelesje LOUWEN (zie 22901).
Gehuwd op 22-07-1909 te Zwolle met Berend SCHEER (zie 22898).
 
26463    Berend Klaassen MOOIJAARDS, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk voor 1785 met Jacobje ROELOFS (zie 26464).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwtje BERENTS (MOOIJAARDS (1850)) (zie 26447).

123858    Johannes Gerardus Izaaks (Jan) MOOIJEN, boerenknecht (1814), geboren ca 1787 te Genemuiden, zoon van Izaak Jacobus MOOIJEN en Margarita ZWIJGHUIZEN.
Gehuwd op 07-10-1814 te Genemuiden met Elisabeth Jans van de WETERING (zie 123859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johannes' (zie 123853).

123853    Maria Johannes' MOOIJEN, broodbakster (1857), geboren op 10-01-1819 te Genemuiden, dochter van Johannes (Jan) MOOIJEN en Elisabeth Jans van de WETERING (overleden op 02-02-1824 te Genemuiden). Overleden voor 1861 te Genemuiden, dochter van Johannes Gerardus Izaaks (Jan) MOOIJEN (zie 123858) en Elisabeth Jans van de WETERING (zie 123859).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 10-05-1843 te Genemuiden met Tijmen Dirks BROUWER, 22 jaar oud (zie 123857).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 11-08-1847 te Genemuiden, zij weduwe. Echtgenoot is Peter Hendriks HELLENTHAL, 29 jaar oud (zie 123854).
Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 22-10-1857 te Genemuiden, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes Lamberts STEENBERGEN (zie 123850). {Hij is later gehuwd op 08-03-1861 te Genemuiden, hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrikje Jannes' APPELO (APPERLO (1900)), 27 jaar oud (zie 123835).}
 
21236    Aaltje Everts MOOIJWEER, geboren op 06-11-1816 te [Ambt Vollenhove in de] gem. Vollenhove, overleden op 15-12-1882 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Jan Peters ROOK. Dochter van Evert Roelofs MOOIJWEER (MOOIWEER (1819)) (zie 15078) en Harmina Jans (Hermina) van ECHTEN (van EGTEN (1811)) (zie 15224).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-08-1840 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Jans ROOK (zie 13863).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina Hendriks (zie 42306).
   2.  Nelligje Hendriks (zie 42312).
   3.  Evert Hendriks (zie 27921).
   4.  Evertje Hendriks (zie 42315).
   5.  Willempien Hendriks (zie 42310).
   6.  Evert Hendriks (zie 42320).
   7.  Hendrik Hendriks (zie 42319).

43479    Aaltje Jannes' MOOIJWEER, geboren op 04-06-1930 te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0513) met haar beide ouders in het huis A046 (= herberg de Moespot) in Ambt Vollenhove. Dochter van Jannes Roelofs MOOIJWEER (zie 16736) en Trijntje Alberts BROUWER (zie 16737).
 
16738    Albert Jannes' MOOIJWEER, administrateur, geboren op 17-07-1934 te het huis no. A046 (= herberg de Moespot) in Ambt Vollenhove, zoon van Jannes Roelofs MOOIJWEER (zie 16736) en Trijntje Alberts BROUWER (zie 16737).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-10-1960 te Blokzijl met Agina BUNT, 23 jaar oud (zie 16739).
 
320    Arriën Jacobs MOOIJWEER, landbouwer (1833), geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 03-10-1773 te Vollenhove, overleden op 25-01-1842 te Ambt Vollenhove op 68-jarige leeftijd, zoon van Jakop Arriens MOOIJWEER (zie 12622) en Cornelia Hendriks BOON (zie 14532).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-10-1801 te Stad Vollenhove met Lubbigje Everts SPAANS, 36 jaar oud (zie 321).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Arriens MOOIWEER (zie 319).
   2.  Jacob Arriens MOOIWEER (zie 16074).
   3.  Roelofjen Arriens MOOIWEER (zie 16165).
   4.  Jacob Arriens MOOIWEER (zie 16309).

8956    Arriën Roelofs MOOIJWEER, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 26-04-1711 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0793) met zijn 2e vrouw Geertje JACOBS, met zijn dochter Jantje [uit zijn 1e huweliijk] en hun kinderen Jacob, Claasje en Jantje in [het Carspel] Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Roeloff JANS (zie 7040) en Claesjen CORNELIS (zie 7171).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1735 met Femmetje ARENTS (zie 10377).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1736 met Geertje JAKOBS (zie 10763).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
105    Cornelis Roelofs MOOIJWEER, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 08-01-1708 te Vollenhove, zoon van Roeloff JANS (zie 7040) en Claesjen CORNELIS (zie 7171).
 
750    Evert Roelofs MOOIJWEER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 18-03-1714 te Vollenhove, overleden op 07-07-1789 te Vollenhove op 75-jarige leeftijd, zoon van Roeloff JANS (zie 7040) en Claesjen CORNELIS (zie 7171).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1643 met Grietje Jacobs SMIT (zie 10689).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1753 met Anna TEUNIS (zie 13419).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof Everts (zie 411).
   2.  Jakob Everts (zie 12924).
   3.  Jakob Everts (zie 10542).
   4.  Jan Everts EVERTS (zie 13138).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Janna Everts (MOOIWEER (1871)) (zie 403).
   6.  Jan Everts (zie 13661).
   7.  Jan Everts (zie 13806).

421    Evert Roelofs MOOIJWEER, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 22-12-1782 te Vollenhove, overleden ca 1783, zoon van Roelof Everts MOOIJWEER (zie 411) en Aaltje GEERTS (GERRITS) (zie 412).
 
15078    Evert Roelofs MOOIJWEER (MOOIWEER (1819)), boerenknegt (1811), daghuurder (1814,1819), arbeider (1816,1822,1835,1836,1838,1840,1846,<1849), landbouwer (1827,1830), geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 11-06-1786 te Vollenhove, overleden op 25-07-1849 om 04:00 uur te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Harmina van EGTEN. Zoon van Roelof Everts MOOIJWEER (zie 411) en Aaltje GEERTS (GERRITS) (zie 412).
Ondertrouwd op 13-06-1811 te Vollenhove, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-06-1811 te Vollenhove. Beide wonende te [Ambt] Vollenhove. Echtgenote is Harmina Jans (Hermina) van ECHTEN (van EGTEN (1811)), 21 jaar oud (zie 15224).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
14976    Geert Roelofs MOOIJWEER, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 12-04-1784 te Vollenhove, zoon van Roelof Everts MOOIJWEER (zie 411) en Aaltje GEERTS (GERRITS) (zie 412).
Gehuwd voor de kerk ca 1804 met Wemmigien (Femmigje) JACOBS (DOEVE (1858)) (zie 48906). {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1805 met Arend SCHURINK (zie 16150).}
 
318    Geertje Jacobs (ook Grietje) MOOIJWEER (MOOIWEER (1870)), landbouwster (1829), arbeidster (1823,1833,1835,1836,1838,1845), geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 30-01-1780 te Vollenhove, overleden op 29-01-1857 te Ambt Vollenhove op 76-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan VISSCHER. Dochter van Jakop Arriens MOOIJWEER (zie 12622) en Cornelia Hendriks BOON (zie 14532).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-10-1798 te Vollenhove met Jan Jacobs VISSCHER, 26 jaar oud (zie 317).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Jans (zie 15703).
   2.  Jacob Jans (VISSER (1830)) (zie 316).
   3.  Jan Jans (zie 16038).
   4.  Anthony Jans (zie 350).
   5.  Cornelia Jans (zie 16412).
   6.  Geertje Jans (zie 40980).
   7.  Jacob Jans (zie 25482).
   8.  Hanna Jans (Johanna) (zie 28865).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 361 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software