Eerste blad    Vorig blad    Blad 417 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

47071    Engbert ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, gedoopt (N.G.) op 26-04-1767 te IJsselmuiden, zoon van Roelof TEUNIS (zie 47054) en Geesje ENGBERTS (zie 47068).
 
116498    Engbert ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, gedoopt (N.G.) op 26-04-1767 te IJsselmuiden, zoon van Roelof THEUNIS (de GOEDE (1783)) (zie 116496) en Geesje ENGBERTS (EMBERTS (1768), EGBERTS (1813)) (zie 116497).
Ondertrouwd op 04-04-1792 te Havelte (Dr.). Te IJsselmuiden was de ondertrouw op 07-04-1792. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-04-1792 te IJsselmuiden (N.G.), hij j.m. te IJsselmuiden, zij wed[uwe] te Hesselterveen (onder Havelte - Dr.); getrouwd op vertoonde adtestatie van Havelte. Echtgenote is Grietje JANS (zie 116501).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
59146    Engbert ROELOFS (WALLINGA (1830)), boer (1817,1833,1845), geboren te De Wal, onder Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-11-1769 te Havelte. Hij werd op 15-04-1798 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.) [op belijdenis des Geloofs] aangenoomen tot lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1802 (bij zijn 1e huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Oldemarkt. Hij en zijn vrouw Jantje JANS vertrokken op 15-07-1803 met attestatie naar Oldemarkt. Hij woonde in 1807 (doop zoon Roelof) in Den Dal te Paasloo, onder Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1816 (overlijden zoon Jan) in huis No. 40 te Paasloo (gelegen in Den Dal), onder Oldemarkt. Hij woonde in 1817 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 43 te IJsselham (onder Oldemarkt). Hij kocht in april 1825 van Johan Eckhart WERFELMAN te Oldemarkt voor fl. 1500,- twee zathen land met huis en schuur gelegen te Blesdijk, nr. 51. Hij woonde toen te Blesdijke. Hij werd op 18-12-1825 te Peperga, samen met zijn dochter Hendrikje, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oldemarkt. Hij woonde in 1833 (bij zijn 2e huwelijk) te Blesdijke. Zoon van Roelof ROELOFS (zie 90388) en Hendrikje ALBERTS (zie 90389).
Ondertrouwd (1) 00-04-1802 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 02-05-1802 te Peperga en Blesdijke (Hervormd), beide te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Jantjen JANS (NIJHOLT (1816)), 24 jaar oud (zie 59147).
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 03-06-1833 te Weststellingwerf (Fr.) met Margje SIEGERS (NIJHOLT (1833)), 49 jaar oud (zie 56752). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1806, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland, in Oldemarkt en in Steenwijkerwold niet ingeschreven.] met Jan LOUWRENS (BIJKERK (1814), BIJKER (1832)) (zie 56751).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
108699    Evert ROELOFS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 03-10-1743 te Steenwijk, overleden voor 1746 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Roelof ROELOFS (BOEL (1737)) (zie 108693) en Willemina Gerrits van ERKELENS (ERKELENS (1740), EERKELENS (1742), HERCULES (1743)) (zie 108694).
 
98189    Evert ROELOFS (SJOER (1816), SOER (1828), ZOER (1892)), geboren te aan de Wal, onder Havelte (Dr.), zoon van Roelof WOLTERS [SJOER (1821)] en Trijntje EVERTS, die huwden op 10-01-1761 te Havelte (Dr.) (hij j.m. te Havelte, zij j.d. te Oversinge (onder Havelte)). [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren op 01-08-1766 te Havelte. Dit zou betekenen dat hij 1 jaar was bij zijn doop.], gedoopt (N.G.) op 06-09-1767 te Havelte, overleden op 12-10-1821 te Nijeveen (Dr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Jentje Roelofs de GROOT]. Hij woonde in 1801 (bij zijn huwelijk) te Uffelte (onder Havelte - Dr.), erna te Nijeveen (Dr.).
Gehuwd met Jentien (Jentje,Jantien) ROELOFS (de GROOT (1837)) (zie 98190). Zij kregen tussen 1803 en 1820 te Nijeveen (Dr.) zes kinderen, genaamd: Wolter, Niesijn, Roelof JANS, Trintien, Geesje en Roelofje. Niesje huwde in 1830 te Havelte met Hans Reijers van de POL. Roelof huwde in 1841 te Nijveen met Jantje Frederiks SLAGTER. Trintien huwde in 1837 te Ruinerwold met Willem Hendriks POLS en overleed in 1892 te Westerveld (gem. Zuidwolde - Dr.) als zijn weduwe. Geesje overleed met 12 jaar te Nijentap (gem. Havelte - Dr.), waar zij toen diende als boermeid. Roelofje overleed in 1893 te Meppel (Dr.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wolter EVERTS (SOER (1830)) (zie 98188).

99748    Evert ROELOFS (OTTEN (1829)), arbeider (1828,1842,1845), geboren ca 1774 te Wezep (Gld.), overleden op 19-01-1848 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van Trijntje GEERTS; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1842 (overlijden zoon Geert) te Steenwijkerwold.
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Trijntjen GEERTS (zie 99749).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
10285    Evertje ROELOFS, geboren ca 1685.
Gehuwd voor de kerk ca 1708 met Dirk GERRITS (zie 10284).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
128450    Feijke ROELOFS (HOGETERP (1812)), huisman (1818,1825), kerkvoogd (1818), geboren op 22-05-1755 te Nijega, onder Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Roelof FEIKES en Swaantje TIJTES [TJETTES (1751)], die huwden op 31-05-1750 te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.) (hij te Ouwsterhaule, zij te Oldeouwer [onder Ouwsterhaule]). Zijn ouders lieten in 1751 en in 1755 te Ouwsterhaule twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Reijnskjen en Feijke. Zijn zuster Reinskjen huwde in 1782 te Ouwsterhaule [of te Langweer] en overleed voor 1806 te Boornzwaag [onder Langweer (gem. Doniawerstal)]. Gedoopt (Hervormd) op 25-05-1755 te Ouwsterhaule, [naam moeder niet vermeld], overleden op 01-05-1826 te Weststellingwerf (Fr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Aukje THEES]. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Nijega onder Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.), erna te Delfstrahuizen onder SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 13-05-1779 te SintJohannesga, samen met zijn vrouw Aukje THEES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Ouwsterhaule; zij woonden toen te Delfstrahuizen. Zij vertrokken op 00-05-1782 met attestatie naar Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.); gingen toen echter naar Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zij werden op 26-10-1788 te Oldelamer ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Lemmer. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met zijn [vrouw Aukje THEES en hun] kinderen Jeltje en Tjitte te Oldetrijne (onder Oldelamer); hun zoon Thee woonde toen te Sloten (Fr.); hun zoon Jelle woonde toen te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.); hun dochter Zwaantje woonde toen te Harich; hun zoon Auke woonde toen te Rohel; en hun zoon Wijtse woonde toen te Wolvega (gem. Weststellingwerf). Hij regelde in 1818 als kerkvoogd, samen met Keimpe Nutterts GOUMA, de verhuur van de bezittingen van de kerk; zijzelf woonde toen te Oldetrijne. Hij woonde in 1819 (overlijden van zijn vrouws zus Aaltje) te Oldetrijne.
Ondertrouwd 00-04-1778 te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Ouwsterhaule (Hervormd), hij te Nijega [onder Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.)], zij te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Aukje TEES, 22 jaar oud (zie 128451). Zij lieten tussen 1779 en 1797 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), te Follega en te Lemmer (beide gem. Lemsterland - Fr.) en te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Roelof, Thee, Jelle, Swaantje, Franke, Auke, Wijtse, Jeltje en Tjitte. Roelof was overleden voor 1812. Thee huwde in 1807 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) met Hiltje HARMENS [de JONG (1814)] en overleed in 1826 te Tjerkgaast, als haar echtgenoot. Zwaantje huwde in 1808 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal) met Theeuwis FEDDES [de JONG (1813)] en overleed in 1822 te Rotsterhaule (gem. Schoterland (Fr.)), toen zij samen met haar man en dochter Trijntje door het ijs zakten en zij toen alledrie verdronken. Franke was overleden voor 1812. Wijtse werd in april 1813 opgeroepen voor de militaire dienstplicht en werd in november 1813 als vermist opgegeven. Jeltje huwde in 1814 te Weststellingwerf met Pier Annes FABRIEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle FEIJKES (HOGETERP (1812), HOOGETERP (1833)) (zie 72077).
   2.  Auke Feikes HOGETERP (zie 128449).
   3.  Tjitte FEIJKES (HOGETERP (1812)) (zie 97402).

10798    Felike ROELOFS, geboren te op den Kluijtenberg, gedoopt (N.G.) op 03-03-1717 te Vollenhove, overleden ca 1717, dochter van Roelof EGBERTS (zie 7686) en Geertje EGBERTS (zie 367).
 
11357    Felike ROELOFS, geboren te op den Kluijtenburg, gedoopt (N.G.) op 31-10-1723 te Vollenhove, overleden in 1760 te in 't Klooster. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0767) als inwonende meid bij Dirk PETERS [ten NAPEL] en Aaltje GEERTS [MAASKAMP], die toen woonden in Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Zij woonde in 1751 (na haar huwelijk) in 't Klooster op het Land van Vollenhove, erna ook. Dochter van Roelof EGBERTS (zie 7686) en Marrigje GEERDS (zie 10911).
Gehuwd voor de kerk ca 1750 met Jan HENDRIX (VISSCHER (1850)) (zie 10869). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1760 met Geertje Arnoldus' ter MEER (zie 11754).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
59944    Femmegijen (Femmigje) ROELOFS, geboren ca 1702, overleden voor 1736 te Giethoorn. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna ook.
Ondertrouwd 00-01-1727 te Giethoorn, gehuwd op 26-01-1727 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Gehuwd voor de kerk ca 1731 met Harmen Gerrits DAM (zie 59943). {Hij is later ondertrouwd op 05-04-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-04-1736 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Geesje Alberts KLOOT (zie 59945).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
14534    Femmegjen ROELOFS, geboren te Staphorst, gedoopt (N.G.) op 21-08-1740 te Staphorst, overleden voor 1787 te in 't Klooster [op 't Land van Vollenhove], dochter van Roelof HARMS (zie 89399) en Aaltjen (Ale) JANS (zie 89400).
Ondertrouwd (1) op 28-12-1765 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-02-1766 te Rouveen (N.G.), hij te Rouveen, zij te Staphorst. Echtgenoot is Poul JANS (zie 10634).
Ondertrouwd (2) op 25-04-1772 te Rouveen, met attestatie van Rouveen naar Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-05-1772 te Vollenhove (N.G.), hij van 't Land Vollenhove, zij weduwe wonende te Rouveen. Echtgenoot is Lens HENDRIKS (zie 12887). {Hij is later gehuwd voor de kerk voor 1787 (N.G.) met Hester Jans van DAALEN (zie 2130).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
72668    Femmichjen ROELOFS (KOSTER (1820)), turfmaakster (1828), veehoudster (1849), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-02-1786 te Kolder- en Dnxterveen, overleden op 31-05-1867 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 81-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan PUT. Dochter van Roelof BERENDS (KOSTERS (1785), KOSTER (1867)) (zie 72688) en Harmpje GERRITS (zie 72689).
Ondertrouwd 00-08-1805 te Kolder- en Dixterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 15-09-1805 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Jan Peters PUTTER (PUT (1808)), 22 jaar oud (zie 72667).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
59544    Femmigje ROELOFS, geboren ca 1718. Zij woonde in 1743 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2205) met haar man Hendrik Wichers PUTTE en hun kinderen Grietien en Wicher te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 31-05-1743 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 16-06-1743 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Wijchers PUITE (PUTTE (1748)) (zie 59543).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
36106    Femmigje ROELOFS (MIDDELHOF (1837)), geboren op 27-08-1799 te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], dochter van Roelof TIJMENS (MIDDELHOF) (zie 36095) en Aaltje Jans SLOOTHEER (zie 36096).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-11-1822 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Wetering, zij geboren te Muggenbeet, beide onder Steenwijkerwold. Echtgenoot is Evert IJNTJES (TIMMERMAN (1822)), 24 jaar oud (zie 36142).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
67621    Femmigjen ROELOFS, geboren ca 1679. Zij woonde in 1704 (bij haar huwelijk) te Ellerslo, erna te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0578) als wed[uwe van Hermen] van GUNST met hun kinderen Hermina en Roelof iin de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 20-04-1704 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1704 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. van Ellerlo. Echtgenoot is Hermen van GEUNS (van GUNST (1748)) (zie 67619). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-04-1701 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1701, hij j.m te Steenwijk, zij j.d. van Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Heijltjen WESSELS (zie 67622).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
138547    Femmigjen ROELOFS (WOLTMAN (1730)), geboren te Meppel (Dr.), er staat: "[is gedoopt] Roelof Hendriks Dogtertjen genaamt Femmigj[en]"; [dus: naam moeder niet vermeld]. Gedoopt (N.G.) op 12-10-1708 te Meppel. Zij woonde in 1731 (doop zoon Jan) te Meppel (Dr.), erna ook. Dochter van Roelof HENDRICKSZ (WOLTMAN (1704)) (zie 138539) en Aeltjen PIETERS (zie 138542).
Ondertrouwd op 31-08-1730 te Amsterdam, te Meppel werd hun huwelijk ingeschreven op 00-08-1730; te Amsterdam op 17-09-1730 acte verleent om tot Meppelt te [mogen] trouwen. [Hun huwelijk werd te Ruinerwold niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Meppel.], gehuwd voor de kerk 00-09-1730 te Meppel (N.G.), hij j.m. van Ruinerwolt (Dr.), zij j.d. van Meppel (Dr.); [één van hen had onlangs te Amsterdam gewoond]. Echtgenoot is Klaas JANS (TJABELS (1730)) (zie 138548).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
84964    Femmigjen ROELOFS (DEKKER (1791)), geboren in 1753, [N.B. Haar doopakte (N.G.) werd in Drenthe niet ingeschreven.], overleden op 25-01-1817 te Steenwijk, als partner van Roelof NIJENHUIS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Roelof BEERENTS (zie 101514) en Zwaantie PIETERS (zie 101515).
Ondertrouwd op 20-04-1783 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 04-05-1783 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Roelof Gerhardus' NIJENHUIS (NIENHUIS (1774), NIJENHUIJS (1778)), 34 jaar oud (zie 75412). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-12-1773 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-01-1774 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Marchje Jans CREDIT (HARTINK (1851)), 25 jaar oud (zie 84963).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
102541    Femmigjen ROELOFS (BOER), geboren ca 1770. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.), erna te Steenwijk.
Ondertrouwd op 17-05-1795 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 07-06-1795 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Bastiaan JACOBS (KOCK (1795), KOK (1796)), 29 jaar oud (zie 90762). {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 26-06-1818 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Albertjen Jans RODERMOND, 37 jaar oud (zie 27755).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
47073    Femmigjen ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, gedoopt (N.G.) op 12-08-1770 te IJsselmuiden, dochter van Roelof TEUNIS (zie 47054) en Geesje ENGBERTS (zie 47068).
 
116500    Femmigjen ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, [N.B. Van haar werd in IJsselmuiden geen huwelijk ingeschreven.], gedoopt (N.G.) op 12-08-1770 te IJsselmuiden, dochter van Roelof THEUNIS (de GOEDE (1783)) (zie 116496) en Geesje ENGBERTS (EMBERTS (1768), EGBERTS (1813)) (zie 116497).
 
80348    Fiegijn (Fijgje,Sophia) ROELOFS (van de KOLK (1789)), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-03-1768 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1812, dochter van Roelof EGBERTS (zie 80341) en Geesjen Roelofs de GOEDE (zie 80342).
Ondertrouwd te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-05-1789 te Kolder- en Dinxerveen (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), zij j.d. van Colderveen. Echtgenoot is Harmen Hendriks (Harm) KLOSSE, 22 jaar oud (zie 60186).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
89793    Fijgien ROELOFS (BEERTJES (1829)), veehoudster (1829), geboren ca 1784. Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-03-1809 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-03-1809 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Jannes Hendriks JONKER, 26 jaar oud (zie 89792).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
106559    Fijgjen (Fijgien) ROELOFS (OOSTERVEEN ()), arbeidster (1812,1846,1854), geboren op 26-08-1789 te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-08-1789 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 17-10-1870 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Jan TUIT. Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Dochter van Roelof WILLEMS (OOSTERVEEN (1826)) (zie 106554) en Geertje HARMS (zie 106555).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-09-1812 te Nijeveen (Dr.) met Jan ALBERTS (TUIT (1812)), 30 jaar oud (zie 106560).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
61052    Fijgjen ROELOFS (de JONGE (1830), de JONG (1871)), dienstmeid (1830), geboren op 01-07-1808 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-07-1808 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 12-05-1871 om 04:00 uur te in het huis No. 30-B te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als echtgenote van Johannes Gerardus BOING. Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Dochter van Roelof GEERTS (de JONGE (1828)) (zie 61039) en Annigje Harmens BRINK (zie 61040).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-04-1830 te Schoterland (Fr.) met Johannes Gerardus Geerts (Geert) BOING (BOIENG (1830)), 27 jaar oud (zie 152186). Zij kregen in 1830 en in 1841 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen, genaamd: Marijke en Hendrikje. Marijke huwde in 1859 te Schoterland met Jan Gjalts KEIMPEMA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77446    Fokke ROELOFS (de BOER (1804)), schoolmeester (1804,1829,1830), onderwijzer (1826,1845), schoolonderwijzer (1836), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-01-1780 te Meppel (getuige(n): zijn peete: Jentje FOKKEN, vaders zuster), overleden op 05-03-1863 te De Blesse (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 83-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Aafjen SCHULTINGA]. Hij woonde in 1804 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1845 (overlijden 2e vrouw) te Steggerda; hij was toen testamentair haar enige erfgenaam. Zoon van Roelof FOCKEN (de BOER (1822)) (zie 70657) en Aaltien Berends (Aaltjen) TUIJN (TUIN (1824)) (zie 70658).
Ondertrouwd (1) 00-05-1804 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-05-1804 te Blesdijke (Hervormd), hij te Steggerda, zij te of onder Peperga, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Aaffien Gerrits (Aafje) SCHULTING (SCHULTINGA (1826)), 19 jaar oud (zie 77440).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 05-06-1822 te Weststellingwerf (Fr.) met Jebbigjen JANS (SMIT (1873)), 41 jaar oud (zie 70636), [van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantien Fokkes (Jantje Fokkien) de BOER (zie 131137).
   2.  Aaltjen Fokkes de BOER (zie 135834).
   3.  Zwaantje Fokkes de BOER (zie 135831).
   4.  Anna Maria Fokken de BOER (zie 70656).
   5.  Hendrikjen Fokken de BOER (zie 135835).

95780    Folkert ROELOFS (WISMAN (1825)), boer (1818), landbouwer (1819,1822,1825,1831,<1846), geboren op 07-08-1782 te Zandhuizen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-09-1782 te Noordwolde, overleden op 17-10-1846 te Steenwijkerwold op 64-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje GROEN. Hij woonde in 1818 (bij zijn huwelijk) op de Buld te Steenwijkerwold. Zoon van Roelof (Roel) PIETERS (zie 95772) en Trijntjen HATES (WISMAN (1847)) (zie 95773).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-04-1818 te Steenwijkerwold met Geertjen GEERTS (GROEN (1822)), 19 jaar oud (zie 87329).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
73839    Frederikje ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 29-05-1746 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2568) met haar beide ouders, met haar broer Cent en haar zussen Merrigien, Geertje, Albertje en Aaltje in Onna in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Roelof CENTS (zie 73831) en Femmmigjen FRERIKS (zie 73829).
 
73840    Fredrik ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 13-04-1749 te Steenwijk, zoon van Roelof CENTS (zie 73831) en Femmmigjen FRERIKS (zie 73829).
 
149752    Frens ROELOFS (STRICK (1774), STRIK (1783)), timmerman (1811,1830,<1831), geboren te Hesselingen, onder Staphorst, zoon van Roelof FRENS (geboren te Het Strik [onder IJhorst], gedoopt (N.G.) op 29-09-1720 te IJhorst en De Wijk) en Hendrikjen ENGBERTS (gedoopt (N.G.) op 13-02-1724 te Staphorst), die huwden op 03-09-1747 te Staphorst (hij j.m. [te Het Strik] in de IJhorst, zij j.d. van Staphorst). Zijn ouders lieten tussen 1709 en 1730 te IJhorst en De Wijk zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Albert, Grietjen, Albert, Roelof en Jan BENNINK. Zijn grootouders van vaderszijde waren Frens ROELOFS en Lammichjen ALBERTS, die ondertrouwden op 12-09-1706 te IJhorst en De Wijk (hij j.m. in De Wijk, zij j.d. op 't Strik) en die vanaf 1710 (doop van vaders broer Albert) woonden te Het Strik, onder IJhorst. Zijn grootouders van moederszijde waren [vermoedelijk]: Engbert Gerrits ter HORST en Geesjen PETERS (hij j.m. van Geesteren [thans] van Staphorst, zij j.d. uit en in De Wijk (Dr.)), gedoopt (N.G.) op 28-04-1748 te Staphorst, overleden op 01-08-1831 te Hesselingen (gem. Staphorst) op 83-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantje Rijks VOOGD. Hij woonde in 1830 (2e huwelijk zoon Roelof) te Hesselingen (gem. Staphorst).
Ondertrouwd 00-04-1774 te Staphorst, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-05-1774 te Staphorst (N.G.), hij j.m. van en te Hesselingen (onder Staphorst), zij j.d. van Hilversum (N.H.) [en] [thans] te Staphorst. Echtgenote is Jannigje Rijkse (Jantien,Jantjen,Jentien) VOOGT (VOOGD (1777), VOOGDS (1780), RIJKSVOOGD (1846), RIJKSEVOOGD (1853)) (zie 149753). Zij lieten tussen 1775 en 1785 te Staphorst en te Meppel (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Rijk, Jan, Hendrik en Arend. Roelof huwde in 1806 te Kloosterveen (Dr.) (hij j.m. op Kloosterveen, zij j.d. te Westerborg (Dr.)) met Aaltien HINDRIKS, huwde later met Jantien NIJSING en overleed in 1840 te Smilde (Dr.), als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Rijke huwde met Geertruida van KLEEF en overleed in 1853 te Hesselingen (gem. Staphorst), als haar weduwnaar. Hendrik huwde in 1807 te Kloosterveen (hij j.m. van Heslingen (onder Staphorst) [thans te Kolderveen (Dr.)], zij wed[uwe] op Kloosterveen) met Trijntje KORNELIS [WIJKEL (1858)] en overleed in 1858 te Smilde, als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof FRENS (STRIK (1806)) (zie 149754).
   2.  Jan FRENS (STRIK (1835)) (zie 149750).
   3.  Arend Frens' STRIK (zie 118025).

88445    Frerick ROELOFS, geboren ca 1653. Hij woonde in 1678 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 20-01-1678 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-02-1678 (N.G.), hij j.g. te Kolderveen (Dr.), zij wed[uwe] te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Geesjen GERRITS (zie 88446). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-11-1668 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 18-01-1668 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jacob RIJCKELTS (zie 88447), [N.B. Van hen werden te Steenwijk geen kinderen gedoopt (N.G.).]. Zij was eerder ondertrouwd op 09-05-1675 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1675 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe] te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Govert HENDRIKS (zie 88448), [N.B. Van hen werden te Steenwijk geen kinderen gedoopt (N.G.).].}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29432    Frerik ROELOFS, geboren ca 1735. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vader en zijn stiefmoeder Femmigjen van den BERG, zijn zus Geesjen, zijn halfzus Niesjen en zijn halfbroer Peter [in de Blauwehand] in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Roelof FREDERIKS (zie 29422) en Trijntje JANS (zie 29423).
 
113338    Frerikje ROELOFS.
Gehuwd met Abel KLAESEN (LENSEN (1779)) (zie 113337).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150957    Froukje ROELOFS (JACOBS (1756)), geboren ca 1728. Zij woonde in 1753 in het Klooster [bij Ossenzijl] onder Oldemarkt, erna te Kuinre.
Ondertrouwd op 06-05-1753 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 20-05-1753 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar] aan de Kuinder, zij j.d. in 't Klooster (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Jan SIJBEN, 28 jaar oud (zie 150955). {Hij was eerder ondertrouwd op 08-05-1751 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30-05-1751 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Dirkjen Tijmens SCHIPPERS, 26 jaar oud (zie 150956).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marij JANS (zie 150958).
   2.  Claasje JANS (zie 150959).
   3.  Sijbbigje JANS (zie 150960).
   4.  Roelof JANS (zie 150961).

143049    Froukje ROELOFS.
Gehuwd met Arend Roelofs ELZINGA (zie 143048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104131    Geerlof ROELOFS (HOFMAN (1812), HOFFMAN (1833)), geboren ca 1805 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Roelof Jacobs HOFMAN en Jeltje Geerlofs WESTERKAMP. Zoon van Roelof JACOBS (HOFMAN (1812)) (zie 75126) en Jeltien Geerlofs (Jeltje) WESTERKAMP (zie 75127).
Gehuwd op 18-01-1832 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantjen Roelofs SCHULTING, 20 jaar oud (zie 104130). {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 16-01-1851 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Annen NIJK, 48 jaar oud (zie 83158).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Geerlofs HOFFMAN (HOFMAN (1858)) (zie 104134).
   2.  Roelof Geerlofs HOFMAN (zie 104139).
   3.  Jacob Geerlofs HOFMAN (zie 104135).

3050    Geert ROELOFS, geboren ca 1610, overleden voor 1661.
Kinderen:
   1.  Albert GEERS (VROM (1669)) (zie 4979).
   2.  Jan GEERS (zie 6456).
   3.  Jan GEERTS (VROM (1671)) (zie 7523).

25204    Geert ROELOFS (STEENBERGEN), geboren ca 1694. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Roelofjen JOCHEMS en hun kinderen Roelof, Albertjen en Aaltjen in de Bovenbuurte in het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Roeloff GEERTS (STEENBERGEN (1695)) (zie 25219) en Lammighjen ARENTS (zie 49111).
Gehuwd voor de kerk ca 1720 (getuige(n): huwelijk dochter Lammichjen in 1747 te Wanneperveen) met Roelofjen JOCHEMS (zie 25205).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
79343    Geert ROELOFS, gedoopt (N.G.) op 29-12-1715 te Steenwijk, zoon van Roelef GEERS (zie 79339) en Margareta DANIELS (DAENELS (1710), PETERS (2837)) (zie 79340).
 
11063    Geert ROELOFS, geboren te op den Kluijtenberg, gedoopt (N.G.) op 14-01-1720 te Vollenhove, zoon van Roelof EGBERTS (zie 7686) en Marrigje GEERDS (zie 10911).
 
54835    Geert ROELOFS, geboren ca 1724. Hij woonde in 1747 (bij zijn huwelijk) te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-07-1749 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-08-1749 te Oldetrijne (Hervormd), beide van Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Marrigjen (Margje) UULKES (UILKES (1750), OELKES (1795)) (zie 54836). Zij lieten tussen 1750 en 1760 te Oldelamer en Oldetrijne (Fr.) 4 kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Uilke (zoon), Frouwkjen en Menchien.
Uit dit huwelijk:
   1.  Menchien (Menke,Minke) GEERTS (zie 54832).

149368    Geert ROELOFS, geboren ca 1733, [N.B. Er werd op 03-04-1730 te Oudehorne gedoopt: Geertjen, kind van Roel BARTELS en Fem AUKES; mogelijk was dit zijn doopakte.]. Hij woonde in 1758 (bij zijn huwelijk) te Oudehorne onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 01-05-1759 te Hoonsterzwaag, samen met zijn vrouw Antje RENKES, na gedane belijdenisse 's geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Schurega (onder Hoornsterzwaag).
Ondertrouwd 00-03-1758 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-03-1758 te Oudehorne (Hervormd), beide te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Antje RINKES, 28 jaar oud (zie 149369). Zij lieten tussen 1759 en 1768 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Renke, Femke, Roele, Albert, Abel en Lijkel.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
100137    Geert ROELOFS, geboren te onder Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-04-1737 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Roelof GEERTS (zie 100135) en N.N. N.N. (zie 100136).
 
26584    Geert ROELOFS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 07-10-1764 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen Jans KONINK), zoon van Roeloff STEVENS (SNIP(PE) (1768)) (zie 26582) en Albertjen GEERTS (zie 23940).
 
21682    Geert ROELOFS (van BEEK (1803)), turfmaker (1832), landbouwer (1833), arbeider (1837), geboren te ['t Nederland onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 09-04-1775 te Blokzijl, overleden op 25-11-1845 te Steenwijkerwold op 70-jarige leeftijd, als partner van Trijntje Jacobs VLEDDER. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) in 't Nederland, erna ook. Hij was in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel O449, gelegen in Nederland (gem. Steenwijkerwold). Hij woonde hier toen [vermoedelijk] ook zelf, met zijn vrouw Trijntje Jacobs VLEDDER en hun kinderen Jantje, Trijntje, Jacob en Arendje. Zoon van Roelof WILLEMS (zie 66011) en Jantje GERRITS (HUIJSMAN (1765)) (zie 33098).
Ondertrouwd op 20-03-1803 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 11-04-1803 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij weduwe, beide in 't Nedeland [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Trijntje Jacobs (Trientje) VEDDER (SMITH (1796), VLEDDER (1803), SMIT (1844)), 32 jaar oud (zie 21683). {Zij was eerder ondertrouwd op 22-11-1795 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-01-1796 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van 't Nederland [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Dirk Berends HOLKAMP, 38 jaar oud (zie 33103), [Van hen zijn te Blokzijl geen kinderen gedoopt (N.G.).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Geerts (Jantien) van BEEK (zie 35038).
   2.  Trijntje Geerts van BEEK (zie 51330).
   3.  Jacob Geerts van BEEK (zie 48692).
   4.  Arendje Geerts van BEEK (zie 51331).

46939    Geert ROELOFS (FERDINANDS (1814), FERNAND (1817)), turfwerker (1814,<1817), geboren op 06-03-1790 te Haskerland (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-03-1790 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 20-08-1817 om 21:30 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 27-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Aaltje Willems de HEIJ]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Roelof Jacobs PUIS (FERDINAND (1813), FERDINANDS (1813)) (zie 83288) en Geesjen KLASES (KORT (1853)) (zie 71067).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1814 te Lemsterland (Fr.) met Aaltje Willems den HIJ (de HEI (1814), de HEIJ (1832)), 17 jaar oud (zie 71059). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-09-1832 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, beide met Certificaat van Onvermogen. Echtgenoot is Harm Harmens (Harmen GEERTS) MEIJER, 54 jaar oud (zie 71047).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
124451    Geert ROELOFS (KONING (1828)), dienstknegt (1817), arbeider (1817,1818,1819,1821,1828,1846), schaapherder (1848), geboren te Kolderveen (Dr.) [of Dinxterveen], [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij bij deze ouders geboren ca 1790 te Havelte (Dr.); ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte]. Gedoopt (N.G.) op 10-04-1791 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 27-10-1853 om 03:00 uur te in [het huis] No. 16-B (Wijk 1) te Meppel (Dr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geertje Hendriks JONKMAN; wonende te Havelte (Dr.). Hij woonde in 1818 (geboorte dochter Hendrikjen) in het huis No. 108 te Havelte (Dr.), erna in 1819 (geboorte zoon Hendrik-1) ook. Hij woonde in maart 1821 (overlijden dochter Hendrikjen) in het huis No. 47 te Havelte. Hij woonde in mei 1821 (geboorte zoon Roelof en overlijden zoon Hendrik-1) in het huis No. 31 te Havelte. Hij woonde in 1823 (geboorte zoon Hendrik- 2) in het huis No. 29 te Havelte. Hij woonde in 1827 (overlijden zoon Roelof) in het huis No. 132 te Veendijk (gem. Havelte). Hij woonde in 1828 (geboorte zoon Roelof-2) te Veendijk. Zoon van Roelf GEERTS (KONING (1864)) (zie 118154) en Hendrikje JACOBS (GEERTS (1853)) (zie 118155).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-07-1817 te Havelte (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Geertjen (Geertien) HENDRIKS (JONGERMAN (1852), JONKMAN (1853)), 22 jaar oud (zie 124452). Zij kregen tussen 1817 en 1828 te Havelte (Dr.) kinderen, genaamd: Gesien, Hendrikjen, Hendrik, Roelof, Hendrik en Roelof. Hendrikjen overleed met 2 jaar te Havelte. Hendrik overleed met ruim 1 jaar te Havelte. Roelof-1 overleed met 6 jaar te Havelte. Geesje huwde in 1848 te Havelte met Hendrik Arends SIJMENS en overleed in 1854 te Havelte, als zijn echtgenote. Roelof-2 huwde in 1857 te Zuidwolde (Dr.) met Hilligje Teunis' SCHOEMAKER.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60851    Geert ROELOFS (WEVER (1837)), schutter bij de Mobiele Schutterij van Vriesland (1837), arbeider (1837), geboren op 27-04-1804 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-05-1804 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, zoon van Roelof Wouters WEEWER (WEVER (1816)) (zie 71028) en Annigjen GEERTS (BOS (1816)) (zie 60853).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-06-1837 te Schoterland (Fr.) met Roelofjen Jans SLOOTHAAK, 27 jaar oud (zie 60846).
 
128525    Geert ROELOFS (BROUWER (1798)).
Gehuwd met Wemke JANS (JANNIS (1798), BROUWER (1822)) (zie 128526). Zij lieten tussen 1739 en 1759 te Oldeberkoop zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Reijnder, Jantje, Antje, Judik en Janke. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136138    Geert ROELOFS. Hij woonde in 1801 (bij zijn 2e huwelijk) te Nijeveen.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1801 met Klaasje HENDRIKS (zie 136139).
Ondertrouwd (2) op 28-06-1801 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-07-1801 te Nijeveen (N.G.), hij wed[uw]naar, zij wed[uwe], beide van Nieuwveen (Dr.). Echtgenote is Hillechien BARTELS (zie 136137). {Zij was eerder ondertrouwd op 31-01-1779 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 19-02-1779 te Nijeveen (N.G.), hij weduwenaar te Nijeveen, zij j.d. van Nijeveen en [thans te] IJsveen [onder] Steenwijk. Echtgenoot is Jan Jans SANTING (ZANTING (1801)) (zie 136136). Zij lieten tussen 1780 en 1796 te Nijeveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jentien, Bartelt, Grietien, Jantien, Bartelt, Evertien en Santing. Jantien overleed in 1850 te Meppel (Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Bartelt-2 huwde in 1820 te De Wijk (Dr.) met Aaltjen Bartelds GORT en overleed in 1873 te Hoogeveen (Dr.), als haar weduwnaar. Everdje overleed met 33 jaar te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), vermoedelijk ongehuwd. Santing overleed met 45 jaar te Nijeveen, vermoedelijk ongehuwd.}
 
87348    Geert Volkerts ROELOFS (WISMAN (1854)), geboren op 28-07-1822 te Steenwijkerwold, overleden op 12-04-1854 te Steenwijkerwold op 31-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Folkert ROELOFS (WISMAN (1825)) (zie 95780) en Geertjen GEERTS (GROEN (1822)) (zie 87329).
 
81282    Geertien ROELOFS, geboren ca 1737. Zij woonde in 1762 (bij haar huwelijk) te Onna (onder Steenwijk), erna te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 05-12-1762 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 19-12-1762 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. te Onna, beide onder Steenwijk. Echtgenoot is Hermen Jans (Harmen,Harm) MAST, 28 jaar oud (zie 81281).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
26013    Geertje ROELOFS (BAAS (1756)), geboren ca 1708. Zij woonde in 1733 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna in 1734, 1735, 1736 en 1739 in die Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0965) met haar man Jacob Henrix WEERT en hun kinderen Henrik, Roelof en Jantje te Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Zij verhuisde in 1752 met haar man Jacob Hendriks WEERT [en hun kinderen Hendrik, Roelof en Jentjen] naar [de Schutsloot te] Wanneperveen en werd op 25-03-1752 ingeschreven te Wanneperveen komende met attestatie van Beulake (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 0987). Zij woonde op 01-09-1756 als vrouw van Jacob Hendriks WEERDT aan de Schutsloot te Wanneperveen (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 1068). Ondertrouwd op 01-02-1733 te Beulake, zij met attestatie van Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 01-03-1733 te Beulake (N.G.). Hij schoolm[eeste]r te Beulake, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Jacob HENDRIKS (WEERT (1734)) (zie 26012).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
60804    Geertje ROELOFS, geboren ca 1718. Zij was op 24-05-1750 en op 21-11-1751 te Giethoorn doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Harmen PETERS en haar nichtje Grietje PETERS. Zij was op 12-11-1752 en op 06-07-1755 te Giethoorn doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Grietje PETERS en haar neefje Hendrik PETERS. Dochter van Roelof (zie 60803).
 
117939    Geertje ROELOFS, geboren ca 1731 te De Eese. Zij woonde in 1756 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd 00-04-1756 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 02-05-1756 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. op Steenwijkerwold, zij j.d. uit de Heerlijkheid Eeze, mede wonende op Steenwijkerwold. Echtgenoot is Harmen (Harm,Herm) JANS, 28 jaar oud (zie 83104).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
82533    Geertje ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 27-03-1750 te Steenwijk, dochter van Roelof JANS (OOSTEN (1769)) (zie 82530) en Aaltje DIRKS (zie 82532).
 
85225    Geertje ROELOFS (ZONDERVAN (1842)), geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-11-1751 te Steenwijk, overleden voor 1803, [N.B. Van haar overlijden werd in de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van haar dochter Anna in 1817, geen bewijs bewaard.], dochter van Roelof ALBERTS (zie 85213) en Vrouchjen ENGBERTS (zie 85218).
Ondertrouwd op 21-11-1779 te Ruinerwold (Dr.), te Meppel was de ondertrouw op 19-11-1779; [te Ruinerwold] op 08-12-1779 met attestatie vertrokken [naar] Meppel. Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 10-12-1779 te Meppel (N.G.), hij j.m. alhier [= te Meppel (Dr.)], zij j.d. van IJsveen, laatst gewoond hebbende op Haagswold, onder Ruinerwold (Dr.) [en thans te Meppel woonende]. Echtgenoot is Hermannus Adolfs TELGENHOF (TELLINGENHOF (1780), TELGENHOFF (1789), TELLEGENHOF (1821)) (zie 28803). {Hij is later ondertrouwd op 10-06-1803 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-07-1803 te DG-Zuid (Doopsgezind), hij wed[uwnaar] van Almelo, zij wed[uwe] van Giethoorn. Echtgenote is Aaltjen Wichers SMIT (zie 135362).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Margreta Hermanus' (Margarietha) TELLINGENHOF (TELGENHOF (1842)) (zie 106264).
   2.  Vrougien Hermannus' (zie 28804).
   3.  Roelof Hermannus' (TELGRAAF (1815), TELLINGENHOF (1836)) (zie 28802).
   4.  Anna Harmannus' (zie 135358).

13868    Geertje ROELOFS, geboren te op het Land [van] Vollenhove, [N.B. Haar moeders naam staat geschreven als Aafje HENDRIKS.], gedoopt (N.G.) op 21-01-1761 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden ca 1761, dochter van Roelof JANS (van der LINDE) (zie 1410) en Aafje Hendriks (Aaltje) de LANGE (zie 24440).
 
50862    Geertje ROELOFS.
Gehuwd met Jan Meinderts LEIJ (zie 50843).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89478    Geertje ROELOFS.
Ondertrouwd op 28-08-1774 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 18-09-1774 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Willem HENDRIKS (zie 89477).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
138541    Geertjen ROELOFS, geboren ca 1643, [N.B. Er werd geen akte gevonden waarin zij de familienaam WOLTMAN droeg; Toch neem ik aan dat zij een dochter was van Roelof Roelofs WOLTMAN. Dit omdat hun zoon Roelof bij diens huwelijk in Meppel de naam WOLTMAN voerde.]. Zij woonde in 1670 (doop zoon Roelof) te Blokzijl, erna ook. Dochter van Roeloff ROELOFS (WOLTMAN (1658)) (zie 40200) en Aeltjen GEUVERTS (zie 40201).
Gehuwd voor de kerk ca 1769 te [Blokzijl] met HendriCk LAMMERTSZ (zie 138540).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
6548    Geertjen ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 26-08-1668 te Vollenhove, dochter van Roelef JANS (zie 4552) en Berentjen RIJCKELS (zie 6547).
 
85000    Geertjen ROELOFS, geboren ca 1698, overleden voor 1735 te [Onna, onder Steenwijk]. Zij woonde in 1723 (bij haar huwelijk) te Hesselte (onder Havelte - Dr.). Zij woonde in 1730 met haar man Jan OOST te Onna (bron: lidmatenregister Steenwijk).
Ondertrouwd op 28-03-1723 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-04-1723 (N.G.), hij j.m. te Onna (onder Steenwijk), zij j.d. van Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Jan OOSTEN (HOOST (1735)) (zie 84998). {Hij is later ondertrouwd op 04-12-1735 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1735 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Onna (onder Steenwijk), zij j.d. te Staphorst. Echtgenote is Aaltjen HERMS (zie 85001). Hij is later ondertrouwd op 08-01-1741 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 29-01-1741 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwmaar], zij j.d., beide te Onna (onder Steenwijk). Echtgenote is Hilligjen GEERTS (zie 84999).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10624    Geertjen ROELOFS, geboren te Suurbeeke, gedoopt (N.G.) op 27-03-1715 te Vollenhove, dochter van Roelof HENDRIX (zie 8195) en Lammichjen ALBERTS (zie 8073).
 
60010    Geertjen ROELOFS, geboren in 1716 te [onder] Kolderveen (Dr.), [N.B. Doordat in haar doopakte de naam van haar moeder niet werd vermeld, en doordat er drie bruidegommen met de naam Roelof HERMS in Kolder- en Dinxterveen huwden tussen 1695 en 1713, is de naam van haar moeder niet met zekerheid vast te stellen.], gedoopt (N.G.) in 1716 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna ook. Dochter van Roelof HERMS (zie 82403).
Ondertrouwd op 04-10-1740 te Wapserveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-10-1740 (N.G.), hij j.m. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Jan KARSTEN (zie 98046). Zij lieten tussen 1741 en 1756 te Kolder- en Dinxterveen 5 kinderen dopen genaamd: Geertjen, Hendrikje, Roelof, Peter en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
125413    Geertjen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 01-05-1718 te Zwartsluis (getuige(n): Annigjen NANNINK[S], [vaders zuster]), dochter van Roelof NANNINGS (zie 125412) en Niesjen Dircks BOECKWEIJT (zie 1088).
 
103991    Geertjen ROELOFS (de WILDE (1748)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 12-12-1728 te Zwartsluis (getuige(n): Trijntjen BERTELTS), [N.B. Vermoedelijk overleden voor 1812 te Zwartsluis (bron: www.wiewaswie.nl).]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2007) met haar beide ouders, met haar broer Bartelt en haar zus Femmigjen te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Roelof BERTELTS (de WILDE (1744)) (zie 103988) en Ummigjen (Emme) ARJAANS (ARENDS (1744), ARRIS (1748)) (zie 103989).
Ondertrouwd op 15-01-1751 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08-02-1751 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Harmen Jacobs SNEUR (SNOER (1751)) (zie 103993). Zij lieten tussen 1754 en 1772 te Zwartsluis tien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jacob, Hendrikjen, Roelof, Hendrikjen, Immetjen, Ummigjen, Roelof, Niesjen, Roelof en Koop.
 
19766    Geertjen ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-07-1734 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove in 1748) NIET bij heer ouders in de Visschersstraat. Verbleef ook niet elders binnen kwartier Vollenhove. --> overleden of verblijvend elders buiten kwartier Vollenhove. Dochter van Roelof EGBERTS (zie 19724) en Johanna VEENEMAN (zie 12095).
 
73836    Geertjen ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 12-08-1739 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2568) met haar beide ouders, met haar broer Cent en haar zussen Merrigjen, Albertje, Aaltje en Frerikje in Onna in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Roelof CENTS (zie 73831) en Femmmigjen FRERIKS (zie 73829).
 
113521    Geertjen ROELOFS (KUIPERS (1827)), geboren ca 1753, [N.B. Haar overlijdensakte werd niet gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Zij woonde in 1778 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij woonde in februari 1812 (reg. naamsaanneming Noordwolde) met haar man Dirk Geerts EILERS en hun dochters Marijke en Elisabeth te Noordwolde. Zij woonde in 1827 (overlijden man) in een ongenummerd huis te Wolvega (gem. Weststellingwerf).
Ondertrouwd 00-06-1778 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-06-1778 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): P.A. FISCHER en Vemmigje ANDRIES), beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Derek Geerts EILERS (EIJLERS (1827)) (zie 113520). Zij lieten tussen 1779 en 1794 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (R.C.), genaamd: Catharina (Trientje), Roelof, Joannes, Franciscus, Maria (Marijke), Anna en Elizabeth; alle zeven werden zij geboren te Noordwolde (gem. Weststellingwerf). Franciscus overleed met 0 jaar [te Noordwolde]. Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
13970    Geertjen (Grietje) ROELOFS (van der LINDE (1824)), landbouwster (1812,1814), geboren te op 't Land van Vollenhove, [N.B. De naam van haar moeder staat geschreven als Aeltjen HENDRIX.], gedoopt (N.G.) op 17-09-1762 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, overleden op 06-05-1824 te [de Leeuwte te] Ambt Vollenhove op 61-jarige leeftijd, [als echtgenote van Teunis BOXEM, eerder weduwe van Jan van der LINDE.]. Zij woonde van 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. L011) met haar man Jan [Harmens] van der LINDEN en elf andere gezinsleden in het Ca[r]spel de Leeuwte. De inwonende dienstmeid Gerritdiene BRUNNIKS was één van hen. Dochter van Roelof JANS (van der LINDE) (zie 1410) en Aafje Hendriks (Aaltje) de LANGE (zie 24440).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1780 met Jan HERMANS (van der LINDEN (1781), van der LINDE (1843)) (zie 1823).
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 22-03-1814 te gem. Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Teunis JANS (BOXEM (1780), BOXUM (1814)), 58 jaar oud (zie 18528). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-06-1779 te Wanneperveen. Te Beulake was de ondertrouw ook op 09-06-1779; te Wanneperveen attestatie gegeven naar ???. Gehuwd voor de kerk 00-07-1779 (N.G.). Hij j.m. van W[anneperveen], zij j.d. in die Beulake. Echtgenote is Margjen Jans HUIJSMAN (zie 20292).}
Uit het eerste huwelijk: 13 kinderen.
 
86954    Geertjen ROELOFS, geboren op 04-06-1802 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-06-1802 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden voor 1804 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Roelof Pieters KRUL (KROL (1827)) (zie 86946) en Aaltjen ROELEFS (KROL (1827), BLOEMBERGEN (1829)) (zie 72114).
 
63144    Geertjen ROELOFS.
Gehuwd met Tjede KLAASSEN (zie 63143).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105376    Geertruid ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 13-09-1724 te Zwartsluis (getuige(n): Arjana PETERS), dochter van Roeloff JANS (PRONCK (1748)) (zie 105370) en Leentjen Jansz (Helena,Magdalena) HERTZIG (HERTOG (1712)) (zie 105371).
 
105374    Geertruit ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 12-02-1721 te Zwartsluis (getuige(n): Trijntjen JANS), overleden voor 1724 te Zwartsluis, dochter van Roeloff JANS (PRONCK (1748)) (zie 105370) en Leentjen Jansz (Helena,Magdalena) HERTZIG (HERTOG (1712)) (zie 105371).
 
18865    Geesien ROELOFS, geboren ca 1626. Zij woonde in 1651 (bij haar huwelijk) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove]. Dochter van Roelof LUCAS (zie 18866).
Ondertrouwd op 12-09-1651 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 28-09-1651 te Vollenhove (N.G.), hij wed[euwnaer] in Quadoelen, zij wonende in de Leeuwte. Echtgenoot is Jan JANSSEN (zie 74372). {Hij was eerder ondertrouwd op 07-03-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-04-1640 te Vollenhove (N.G.), wonende beide in Quadoelen. Echtgenote is Jacobijen (Jacobegien) ANDRIES (zie 4327).}
 
31470    Geesien ROELOFS, geboren te Staphorst, gedoopt (N.G.) op 08-07-1759 te Staphorst, dochter van Roelof KLAASZ (zie 31463) en Stijntjen JANS (zie 31464).
 
46463    Geesien ROELOFS. Zij woonde in 1682 (doop zoon) te Beulake. Zij woonde in 1691 (doop dochter) te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1680 (N.G.) met Jacob Hermens HULSMEIJER (zie 46462).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
60648    Geesje ROELOFS, geboren ca 1722. Zij woonde in 1747 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2245) met haar man Albert Tiemens MEIJSTER zonder andere huisgenoten in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd op 20-01-1747 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-02-1747 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Albert Tiemens MEISTER (zie 60640).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
11571    Geesje ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 26-05-1726 te Vollenhove, overleden ca 1726, dochter van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
 
11691    Geesje ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 16-11-1727 te Vollenhove, overleden ca 1728, dochter van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
 
13752    Geesje ROELOFS, geboren ca 1733.
Gehuwd voor de kerk ca 1758 met Hendrik ANTONIS (zie 10307).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
12114    Geesje ROELOFS, geboren te Bersbeek, gedoopt (N.G.) op 14-05-1733 te Vollenhove. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) bij een gezin in het Schoutambt Vollenhove. Dochter van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
Gehuwd voor de kerk ca 1757 met Hendrik van DIJK (zie 12009).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
77426    Geesje ROELOFS, geboren ca 1749, [Afgaande op de vermelding: "eerder te Holtwolde" bij haar 1e huwelijk, werd zij [vermoedelijk] geboren te Oldeholtwolde of te Nijeholtwolde (beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.)). Als dit zo was, dan was zij [vermoedelijk] de Geesje ROELOFS die op 08-05-1746 (Hervormd) werd gedoopt te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf) als dochter van Roelof BAARTEN en Trijntjen JANS. Deze ouders huwden op 14-05-1741 te Wolvega (beide te Nijeholtwolde) en lieten tussen 1742 en 1763 te Wolvega en Sonnega en te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Baerte, Jelle, Geesje, Jan, Wessel, Antje, Wessel en Jelle.], overleden 00-05-1795 te Oldemarkt, begraven op 15-05-1795 te Oldemarkt. Zij woonde in 1774 (bij haar 1e huwelijk) te Oldemarkt, eerder te Holtwolde. Zij woonde in 1778 (bij haar 2e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 14-08-1774 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 04-09-1774 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Hollwolde thans wonende aan de Oudemarkt. Echtgenoot is Hessel GEERTS (CLARENBERG (1737), CLARENBERGH (1741), CLAARENBARGH (1743), KLARENBERG (1811)), 70 jaar oud (zie 77424). {Hij was eerder ondertrouwd op 27-10-1753 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 05-10-1738 te Oldemarkt (N.G.). Hun huwelijk werd pas na 10 maanden bevestigd, wegens geschut zijn der huw[elijks]geboden. Hij j.m. te Oldemarkt, zij j.d. te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Aaltjen ALBERTS (zie 77425).}
Ondertrouwd (2) op 01-02-1778 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 15-02-1778 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe]. Echtgenoot is Roelof JANS (JANSONIUS (1778), JANZONENS (1795), JANZONIUS (1813)), 40 jaar oud (zie 76552). {Hij is later ondertrouwd op 06-08-1800 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 62-jarige leeftijd op 24-08-1800 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide wonende te Oldemarkt. Echtgenote is Aafjen BARTELDS (BAAS (1821)), 36 jaar oud (zie 76553).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
39742    Geesje ROELOFS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 22-07-1759 te Blokzijl, overleden voor 1760 te Blokzijl, dochter van Roelof POUWELS (SCHUTTE (1775)) (zie 39735) en Geertje Jans LOK (zie 39736).
 
39741    Geesje ROELOFS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 16-11-1760 te Blokzijl, dochter van Roelof POUWELS (SCHUTTE (1775)) (zie 39735) en Geertje Jans LOK (zie 39736).
 
108690    Geesje ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 17-06-1776 te Steenwijk, dochter van Roelof ROELOFS (zie 108689) en Hendrikjen (Hendrika) GEERTS (ENNINK (1748), HINNIKS (1775), HENNINKS (1777), ENNIKS (1783)) (zie 88422).
 
66137    Geesje ROELOFS (STRIJKER (1826)), arbeidster (1850), geboren te Hoogeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-08-1800 te Hoogeveen, overleden op 16-05-1880 te Avereest op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Jan de LANGE. Dochter van Roelof ALBERTS (STRIJKER (1796)) (zie 27387) en Hilligje HENDRIKS (PIT (1847)) (zie 66163).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-11-1826 te Avereest met Jan JANS (EMMELO (1826), de LANGE (1827)), 27 jaar oud (zie 66131).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101891    Geesje ROELOFS, geboren op 03-05-1805 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 05-05-1805 te Steenwijk (getuige(n): Eliesabeth STEEVENS), dochter van Roelof STEEVENS (zie 101887) en Geertjen HENDRIKS (zie 101888).
 
6284    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1644.
Gehuwd voor de kerk ca 1665 met Peter DIRCX (zie 6283).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18043    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1644, dochter van Roelof CLAESEN (zie 18042).
Ondertrouwd op 01-04-1666 te Vollenhove, attestatie afgegeven op 29-04-1666 om te trouwen te Blanckenham, gehuwd voor de kerk 00-05-1666 te Blankenham (N.G.), hij van de Leeuwte en zij van Blanckenham met Rijkent JANSSEN (zie 18044).
 
20076    Geesjen ROELOFS, geboren te aen de Hoochte van Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 13-06-1686 te Zwartsluis, dochter van Roelof LAMBERTS (zie 19813) en Heijltien PIETERS (zie 3367).
 
103737    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1689. Zij woonde in 1714 (bij haar 1e huwelijk) te Hesselte (onder Havelte - Dr.), erna op 't Westeinde van Hesselte. Zij woonde in 1725 (bij haar 2e huwelijk) te Wester-Hesselte, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2557) met haar man Jan LUBBERTS en hun kinderen Lubbert en Jantje te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] schaepjonge[n]. Bij hen woonde toen [haar schoonmoeder] Jantje JANS als kostganger.
Ondertrouwd (1) op 20-04-1714 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1714 te Havelte (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Albert ROELOFS (zie 103738). Zij lieten in 1715 en in 1720 te Havelte (Dr.) twee zoons dopen (N.G.), genaamd: Roelof en Jan. Jan werd geboren op het Westeinde van Hesselte (onder Havelte), Roelof [vermoedelijk] ook.
Ondertrouwd (2) op 22-07-1725 te Steenwijk, te Havelte was de ondertrouw op 15-07-1725. Gehuwd voor de kerk op 12-08-1725 te Havelte (N.G.), hij j.m. te Kallenkote (onder Steenwijk), zij wed[uwe] te Wester-Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenoot is Jan KIERS LUBBERTS (zie 103736).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
10969    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk ca 1718 met Lambert HERMENS (zie 8582). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1705 met Jantjen TIJSZ (zie 1190).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10912    Geesjen ROELOFS, geboren te op den Kluijtenberg, gedoopt (N.G.) op 08-05-1718 te Vollenhove, dochter van Roelof EGBERTS (zie 7686) en Marrigje GEERDS (zie 10911).
 
11463    Geesjen ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 17-12-1724 te Vollenhove, overleden ca 1725, dochter van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
 
109584    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1728, [N.B. Haar doop werd niet te Zuidhorn ingeschreven.]. Zij woonde in 1753 (bij haar huwelijk) te Zuidhorn (Gr.), erna te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd in 1754 te Noordwolde, samen met haar man Meine JANS, op belijdenisse des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd op 10-06-1753 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), "getrouwd eind juni", gehuwd voor de kerk 00-06-1753 te Noordwolde (Hervormd), hij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Zuidhorn (Gr.). Echtgenoot is Meijne JANS (MOL (1818)) (zie 109583). Zij lieten tussen 1754 en 1768 te Noordwolde en Boyl zes kidneren dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Lammigjen, Claas, Roelof, Femmigjen en Hendrikjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40458    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1731. Zij woonde in 1756 (bij haar huwelijk) te Zuidveen [onder Steenwijk]. Zij was op 30-11-1796 te Steenwijk doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleindochter Geesje AALDERTS.
Ondertrouwd op 06-06-1756 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 27-06-1756 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Arend JACOBS (de JONGE (1841)), 26 jaar oud (zie 40457).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
106515    Geesjen ROELOFS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-05-1735 te Kolder- en Dinxterveen, overleden 1737<>1739 te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), dochter van Roelof WOLTERS (HOORN (1737), HOREN (1756), HOOREN (1758)) (zie 27318) en Hermtjen Frens' STELLINKS (zie 27319).
 
29433    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1737. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar vader en haar stiefmoeder Femmigjen van den BERG, haar broer Frerik, haar halfzus Niesjen en haar halfbroer Peter [in de Blauwehand] in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Roelof FREDERIKS (zie 29422) en Trijntje JANS (zie 29423).
 
23    Geesjen (Geeske) ROELOFS (VISSER (1845)), geboren ca 1748.
Gehuwd voor de kerk ca 1765 met Johannes van der BEEK (zie 22).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
123903    Geesjen ROELOFS, geboren ca 1760, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 18-08-1760 als dochter van Roelof MICHIELS; haar geboorteplaats werd niet vermeld; het curieuze is dat in de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van haar zoon Jan in 1828 een extract van haar overlijdensakte aanwezig is, waarin wèl haar geboorteplaats werd vermeld: Colderveen; verder is dit extract woordelijk gelijk aan het origineel. Onderzoek in Colderveen levert geen aanknopingspunten op: Er is daar geen Roelof MICHIELS gehuwd, en ook liet geen Roelof MICHIELS te Kolderveen een kind dopen (N.G.). Feitelijk is er in Drenthe één Roelof MICHIELS geweest die voor 1760 huwde: Deze huwde op 17-02-1754 te Wapserveen (Dr.) met Geessien JANS (hij j.m. van Nieuwenschlijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. van Wapserveen). Deze ouders lieten tussen 1754 en 1770 te Wapserveen en te Vledder (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.): Jan, Michiel, Aaltijn, Jantien, Aaltien en Jan. In deze kinderrij is tussen Aaltijn en Jantien ruimte voor een kind geboren in 1760. De aanname dat dit haar ouders waren, sluit aan bij de vernoeming: Zij noemde haar 2e dochter Geesjen, nadat haar 1e dochter naar haar schoonmoeder was genoemd.], overleden op 24-10-1822 om 05:00 uur te ten haren huize No. 127 (Wijk B) te Smilde (Dr.), als echtgenote van Hendrik OFFEREIN; nalatende zeven kinderen: Elsien, Gesien, Annechie, Aaltien, Kornelis, Klasien en Jan; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1785 (bij haar huwelijk) te Hijkersmilde (onder Beilen - Dr.).
Ondertrouwd 00-09-1785 te Beilen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 18-09-1785 te Beilen (N.G.), hij j.m. op Cloosterveen, zij j.d. op de Hijkersmilde, beide onder Beilen (Dr.). Echtgenoot is Hindrik (Hendrik) CORNELIS (OFFERREIN (1789), OFFEREIN (1792), OFFEREINS (1816)), 27 jaar oud (zie 123902). Zij lieten tussen 1786 en 1803 te Beilen (Dr.) en te Kloosterveen (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Elsjen, Geesjen, Henrikje, Aaltje, Annegien, Kornelis, Klaasje en Jan. Annegien huwde in 1816 te Smilde met Jan BERNIER Barelts HOMAN. Kornelis huwde in 1829 te Smilde met Jacobje Kornelis' WESSEMIUS. Jan huwde in 1828 te Smilde met Trijntje Kornelis' WESSEMIUS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103923    Geesjen ROELOFS (WIJCHERIJ (1810)), geboren ca 1777. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 28-03-1802 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 11-04-1802 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Hendrik Luijtjens KUIPER (KUPERS (1810)), 22 jaar oud (zie 82010).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
77586    Geesjen ROELOFS (MEESTER (1830)), naaister (1830), geboren op 15-12-1803 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-01-1804 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 05-11-1833 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 29-jarige leeftijd, als echtgenote van Koendert Sipkes MOLENAAR. Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Roelof Klazes MEESTER (zie 17680) en Annigje GEERTS (DUIMELING (1826), OENSTRA (1830), HOENSTRA (1830)) (zie 17681).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-06-1830 te AEngwirden (Fr.) met Koendert SIPKES (MOLENAAR (1830), van der MOLEN (1836), van der MEULEN (1881)), 26 jaar oud (zie 77590). {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-12-1836 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Marijke HARMENS (de VRIES (1836)), 34 jaar oud (zie 140211).}
 
47246    Geesjen ROELOFS, geboren op 17-02-1808 te Rouveen, gedoopt (N.G.) op 21-02-1808 te Rouveen, dochter van Roelof KOOPS (TIMMERMAN (1830)) (zie 47200) en Lubbertien (Lubbegien,Lubbigje) DERKS (DEKKER (1834)) (zie 47208).
 
108415    Geesjen (Geertien) ROELOFS (JANS (1799), LANGE (1826)), landbouwster (1826), overleden voor 1830. Zij woonde in 1826 (huwelijk dochter Marchjen) te Havelte (Dr.).
Gehuwd voor de kerk op 04-11-1797 te Havelte (Dr.), hij j.m. in 't Dorp Havelte (Dr.), zij j.d. van Dievere (Dr.) thans aan de Wal (onder Havelte) woonagtig). Echtgenoot is Steeven LAMBERTS (KEIZER (1826)) (zie 108414).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
86563    Geeske ROELOFS, geboren op 16-06-1781 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-07-1781 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden voor 1785 te SintJohannesga of Oosterzee, dochter van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
 
86538    Geeske (Geesje) ROELOFS (SLUMP (1812)), geboren op 20-07-1785 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-08-1785 te Oosterzee, overleden op 25-10-1827 om 10:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Anne Gerrits MINK. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) te Oosterzee. Dochter van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
Ondertrouwd 00-09-1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 23-09-1810 te Oosterzee en Echten (Hervormd), beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Anne Gerrits MINK, 22 jaar oud (zie 116260). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 26-04-1835 te Lemsterland (Fr.) met Reingjen (Rein,Reintje,Rinske) HIJLKES (de JONGE (1818), de JONG (1818), JANS (1832)), 55 jaar oud (zie 116258).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
123609    Geessien (Geesje) ROELOFS, geboren te Nijeveen (Dr.), dochter van Roelof JANS en Niesjen (Neessien) HENDRIKS, die huwden op 09-11-1777 te Nijeveen (Dr.) (hij j.m. van Nieuwveen, zij j.d. van Rouveen). Gedoopt (N.G.) op 18-11-1787 te Nijeveen, overleden op 22-02-1811 te Nijeveen (Dr.) op 23-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Geerts OOSTERHUIS. Zij woonde in 1811 (bij haar huwelijk) te Havelte (Dr.), erna te Nijeveen (Dr.).
Ondertrouwd op 06-01-1811 te Ruinen (Dr.). Te Havelte was de ondertrouw op 28-12-1810; [te Ruinen] op 20-01-1811 attestatie [afgegeven] na[er] Hafelte. Gehuwd voor de kerk 00-01-1811 te Havelte (N.G.), hij van Ruinerwold (Dr.), wonende te Ruinen (Dr.), zij van Nijveen (Dr.), wonende te Havelte. Echtgenoot is Jan GEERTS (OOSTERHUIS (1811)) (zie 123604). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-02-1813 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltien (Aaltje) JANS, 23 jaar oud (zie 123608). Zij kregen tussen 1813 en 1826 te Nijeveen (Dr.) vijf kinderen, genaamd: Jantje, Jan, Roelof, Kornelis en Geert. Roelof overleed met 13 dagen te Nijeveen. Kornelis overleed met 10 dagen te Nijeveen. Geert overleed met bijna 3 jaar te Nijeveen. Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 15-04-1831 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jentjen Abels WESTERHOF, 29 jaar oud (zie 123605). Zij kregen tussen 1835 en 1851 te [Kolderveen in] Nijeveen (Dr.) zes kinderen, genaamd: Abel, Geert, Roelofje (2x), Jentje en Jantje. Geert overleed met 6 weken te Nijeveen. Roelofje-1 overleed met 10 maanden te Nijeveen.}
 
128094    Gelmer (Gelmerus Rulofs) ROELOFS, geboren ca 1674, overleden 00-12-1725 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), begraven op 15-12-1725 te Weststellingwerf. Hij was in 1698, samen met anderen, eigenaar van drie stukken land in Weststellingwerf (Fr.), gelegen te Peperga, te Blesdijke en te Nijeholtwolde; van het stuk land te Blesdijke was hij toen ook de enige gebruiker. Er werd toen vermeld dat hij "papist" was (bron: Stemkohieren). Hij was toen ook de curator van de kinderen van wijlen Jan HOEK.
Kinderen:
   1.  Nicolaus (Claas) GELMERS (zie 128095).
   2.  Anna Maria HELMERS (GELMERS (1736)) (zie 128093).

106665    Gelmer ROELOFS (van NOORD (1829)), landbouwer (1829), geboren te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-02-1770 te Nijeveen, overleden op 17-03-1834 te Nijeveen (Dr.) op 64-jarige leeftijd. Hij woonde in 1833 (huwelijk zoon Hendrik) te Nijeveen (Dr.). Zoon van Roelof GELMERS (zie 75031) en Trijntjen (Trintjen) HENDRIKS (zie 75032).
Ondertrouwd op 19-03-1797 te Nijeveen (Dr.). Te Dingeloo was de ondertrouw op 18-03-1797. Na 1e proclamatie te Dwingeloo (op 19-03-1797) "werden de geboden gestuit". [Kennelijk maakte iemand bezwaar tegen hun voorgenomen huwelijk.] De proclamatie te Dwingeloo werd hervat op 09-07-1797. [Te Nijeveen] was op 17-04-1797 attestatie [verleent]. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 16-07-1797 te Dwingeloo (N.G.), hij j.m. te Nieuwveen (Dr.), zij weduwe wonende te Lhee (onder Dwingeloo - Dr.). Echtgenote is Stientje (Stijna) JANS, 30 jaar oud (zie 106666). {Zij was eerder ondertrouwd op 24-04-1790 te Havelte (Dr.). Te Dwingeloo was de ondertrouw [ook] op 24-04-1790. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-05-1790 te Dwingeloo (N.G.), hij j.m. te Uffelte (onder Havelte - Dr.), zij j.d. te Lhee (onder Dwingeloo - Dr.). Echtgenoot is Jan Harmens SNOEK, 28 jaar oud (zie 106668). Zij lieten tussen 1791 en 1794 te Dwingeloo (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.) genaamd: Jantje (2x) en Hendrikje.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101641    Gerbrand ROELOFS, geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), [N.B. Het is niet heel zeker dat de in 1704 te Nijensleek gedoopte Gerbrand ROELOFS dezelfde persoon is als de Gerbrand ROELOFS die in 1735 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote woonde. Een minpunt van deze hypothese is dat de vernoeming niet klopt. Er werd echter te Steenwijk geen Gerbrand ROELOFS gedoopt.], gedoopt (N.G.) op 22-06-1704 te Vledder. Hij woonde in 1735 (bij zijn huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2542) met zijn vrouw Jacobje JANS, met haar kinderen Jan, Jacobje en Harm (uit haar 1e huwelijk) en hun kinderen Jantje en Albert te Kallenkote in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen diende toen een [inwonende] knegt. Zoon van Roelof GERBRANDTS (zie 101645) en Roelofjen ALBERTS (zie 101646).
Ondertrouwd op 15-05-1735 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1735 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kallenkote (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobje JANS (zie 101635). {Zij was eerder ondertrouwd op 29-11-1722 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1722 te [Steenwijk] (N.G.), hij w[eduwnaar], zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Kornelis Janssen BOLDINGE (zie 101634).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
56973    Gerhardus ROELOFS, kleermaker (1859).
Gehuwd met Hendriena SCHOENMAKERS (zie 56974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermiena Gerhardus' (zie 56972).

109787    Gerret (Gerrit,Geert) ROELOFS (KEISER (1812), KEIJZER (1815), KEIZER (1829)), arbeider (1812,1815,1818,1820,<1827), geboren te aan het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 11-03-1778 te Steenwijk, overleden op 20-03-1827 te Steenwijk op 49-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Petertje Hendriks KOOPMAN]; [namen ouder niet vermeld]. Hij woonde in 1812 (geboorte dochter Femmegjen) te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Roelof GERRITS (KEIZER (1813), KEISER (1828), KEIZERS (1855)) (zie 109785) en Femmigje JURRIENS (zie 109786).
Gehuwd voor de kerk ca 1811, [N.B. Hun huwelijk werd niet ingeschreven in Drenthe, te Steenwijkerwold en te Steenwijk.] met Pietertjen (Petertje) HENDRIKS (de BOER (1812), KOOPMAN (1820), KOOPMANS (1830)) (zie 121226). {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 23-04-1829 te Steenwijkerwold, beide met Certificaat van Onvermogen, verstrekt door de burgemeesters van Steenwijkerwold en van Steenwijk. Echtgenoot is Claas GEERTS (BROERS (1829), de BOER (1857)), 53 jaar oud (zie 121219).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52055    Gerrijt ROELOFS (STRUIK (1734)), geboren te Nijeveen (Dr.), zoon van Roelof REIJNTS en Anna JANS. Gedoopt (N.G.) op 30-09-1707 te Nijeveen.
Ondertrouwd 00-04-1734 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07-05-1734 te KOlder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Nieuveen, laatste gewoond hebbende te Ruinen (Dr.), zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Hendrikjen JANS (zie 52056). Zij lieten tussen 1735 en 1748 te Kolder- en Dinxterveen zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan (2x), Arend, Anna (2x) en Gerrit (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18717    Gerrit ROELOFS, geboren ca 1584, overleden voor 1635 te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove].
Kind:
   1.  Huge (Huijgen) GERRITSZ (GEERTSS (1636)) (zie 3898).

56267    Gerrit ROELOFS, geboren ca 1669. Hij woonde in 1694 (bij haar huwelijk) te Kuinre, erna te Veen (onder Kuinre). Zoon van Roelof (zie 70224).
Ondertrouwd op 25-05-1694 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 10-06-1694 te KUinre (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Annigjen (Antjen) CLAAS (JANS (1695)) (zie 56268).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
111525    Gerrit ROELOFS, geboren ca 1694.
Ondertrouwd 00-10-1719 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 19-11-1719 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe]. Echtgenote is Beerte SIMONS (zie 111515). {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1724 met Harmen Geers MANDEMAKER (zie 59449).}
 
24061    Gerrit ROELOFS, geboren ca 1702, overleden voor 1756 te op de Sandbelt te Wanneperveen. Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) met zijn vrouw Leuntjen JACOBS en hun kinderen Hendrik, Jacob en Leuntjen op de Sandbeld te Wanneperveen. Bij hen dienden toen Grietjen JACOBS en Kunnigjen HENDRIX als inwonende meiden.
Gehuwd voor de kerk ca 1727 met Leuntjen JACOBS (zie 24062).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
90073    Gerrit ROELOFS, geboren ca 1707.
[N.B. Hun huwelijk werd in Friesland en in Drenthe niet ingeschreven. Ook niet te Steenwijk, te Steenwijkerwold en te Oldemarkt.], gehuwd voor de kerk ca 1732 met Sietske (zie 90074). Zij lieten tussen 1733 en 1747 te [Elsloo, gem.] Ooststellingwerf zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacob, Antjen, niet genoemd, Pier, Roelof, Hendrik en Antje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier GERRITS (BROUWER (1817)) (zie 90069).
   2.  Antje (Antien,Annigjen) GERRITS (zie 148423).

22789    Gerrit ROELOFS (KNOBBE (1763)), geboren ca 1733 te [op de Sandbelt te Wanneperveen]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1706) met zijn vader, met zijn broer Coop en zijn zus Trijntjen, met zijn 2e moeder Hendrikjen LEENDERS, met zijn halfbroers Leendert en Jan, en zijn halfzus Annigjen op de Sandbeld in het Schoutambt Wanneperveen. Hij deed op 17-04-1764 belijdenis (N.G.) te Wanneperveen, samen met zijn vrouw Geesjen BARTELTS. Hij woonde toen aan de Schutsloot te Wanneperveen (bron: Lidmatenregister Wanneperveen - 1354). Zoon van Roelof Gerrits KNOBBE (zie 22784) en Evertjen COOPS (zie 31455).
Ondertrouwd op 07-12-1760 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-12-1760 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van de Zandbelt, zij j.d. van de Schutsloot, beide te Wanneperveen. Echtgenote is Geesjen BARTELTS (BOXEM (1832), BOKSEM (1836)), 20 jaar oud (zie 23449). Er wonen drie Geesjens BARTELDS in Schutsloot, die oud genoeg zijn om te huwen. Welke Geesje huwt met Gerrit Roelofs KNOBBE? De keuze valt op Geesje dochter van Barteld ALBERTS. Dit omdat haar stiefmoeder (Femmigjen ROELOFS) doopgetuige is (in 1771) bij haar zoon Barteld.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
102819    Gerrit ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 05-07-1737 te Zwartsluis (getuige(n): Femmigje JAKOBS), overleden voor 1741 te Zwartsluis, zoon van Roelof Teunis' SCHRA (zie 102812) en Grietjen Jansz MODDERMAN (zie 102813).
 
13086    Gerrit ROELOFS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 16-03-1749 te Vollenhove, zoon van Roelof GERRITS (zie 11215) en Geesje UIJLEN (zie 12853).
 
48638    Gerrit ROELOFS (RIETVELD (1829)), vischer (1795), daghuurder (1795), arbeider (<1830), geboren te [Kalenberg, onder] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-03-1749 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 29-07-1830 te Oldemarkt op 81-jarige leeftijd, als partner van Jantjen [.......]. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 021) met zijn vrouw Jantjen JACOBS [JONKER] en hun kinderen Roelof en Trijntjen en nog vier andere huisgenoten in Kalenberg, onder Oldemarkt. Zoon van Roelof GERRITS (zie 42173) en Trijne HENDRIKS (zie 42174).
Ondertrouwd op 09-07-1780 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30-07-1780 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Jantjen JACOBS (JONKER (1854)) (zie 48370).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
132360    Gerrit ROELOFS (SCHOEMAKER (1823)), landbouwer (1823), geboren ca 1768. Hij woonde in 1793 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.1793 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 06-10-1793 te Ruinerwold (Dr.), gehuwd voor de kerk op 03-11-1793 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Ruinerwolt (Dr.). Echtgenote is Margjen ALBERTS (zie 132363). Zij lieten tussen 1794 en 1807 te Ruinerwold (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aaltjen, Albert, Geertjen, Roelofjen, Roelof, Jentjen en Roelof.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48691    Gerrit ROELOFS, geboren te 't Nederland [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 02-09-1770 te Blokzijl, zoon van Roelof WILLEMS (zie 66011) en Jantje GERRITS (HUIJSMAN (1765)) (zie 33098).
 
128529    Gerrit ROELOFS (HUFFELER (1824), UFFELTE (1824)), arbeider (1824), visscher (1824,<1828), geboren op 24-01-1773 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-02-1773 te Nijetrijne, overleden op 26-10-1828 om 14:00 uur te in het huis No. 38 staande te Ossenzijl (gem. Oldemarkt) op 55-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje VELDKAMP, [eerder weduwnaar van Jantjan Arents SNIEDER]; [van zijn ouders alleen de voornaam vermeld]. Hij woonde in 1824 (overlijden vrouw) in het huis No. 32 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt). Zoon van Roelof JACOBS (zie 128538) en Marchien GERRIETS (zie 128539).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1824 met Jantjen ARENDS (BROUWER (1824), SNIEDER (1824)) (zie 128528).
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 05-11-1824 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikjen HILBERTS (VELTKAMP (1803), VELDKAMP (1815)), 40 jaar oud (zie 35873), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder ondertrouwd op 13-03-1803 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 03-04-1803 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. in 't Nederland [onder Steenwijkerwold], zij j.d. te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.). [N.B. Volgens de inschrijving van dit huwelijk in het trouwregister van Scherpenzeel, Spanga, etc. (DTB775) vond de bevestiging plaats op 03-03-1803] met Willem Jans TIMMERMAN, 26 jaar oud (zie 35861).}
 
65910    Gerrit ROELOFS, geboren op 11-06-1802 te in 't Rondebroek te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 13-06-1802 te Blankenham, overleden op 27-02-1835 te Blankenham op 32-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; overleden 6 dagen na zijn zuster Elizabeth. Zoon van Roelof GERRITS (JONGSCHAAP (1842)) (zie 65905) en Elisabeth (Lizabeth) MEINEN (MEIJNEN (1801)) (zie 65906).
 
36648    Gerrit ROELOFS.
Ondertrouwd op 28-02-1692 te Blokzijl, gehuwd op 14-03-1692 te Blokzijl. Hij j.g., zij wed[uwe] [Doopsgezind], beijde van Blockzijl. Echtgenote is Lammetjen HENDRIKS (zie 36647). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1675 met Jochem Jansen VISSCHER (zie 36646).}
 
75458    Gerrit ROELOFS.
Gehuwd met Sieske (zie 75460).
Kinderen:
   1.  Wijtske GERRITS (zie 75459).
Uit dit huwelijk:
   2.  Femmigjen (Femigjen,Fennigjen) GERRITS (zie 14699).

124890    Gerrit Harms ROELOFS (TIMMER (1844)), landbouwer (1844), arbeider (<1897), geboren op 19-02-1815 te De Wijk (Dr.), overleden op 18-01-1897 te Collendoorn (gem. Ambt Hardenberg) op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aaltjen HUSINK. Zoon van Harm Hendrik Harms (Herm) ROELFS (TIMMER (1830), ROELOFS ()) (zie 124893) en Jentje (Jantjen,Jentien) GERRITS (de RUIJTER (1846), de RUITER (1846)) (zie 124894).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1844 te Avereest met Aaltjen Jans HUZEN (HUISINK (1844), HUIZING (1845), HUSINK (1860)), 27 jaar oud (zie 108507). Zij kregen tussen 1844 en 1860 te Avereest, te Hoogeveen (Dr.) en te Ambt Hardenberg zes kinderen, te weten: een levenloos geboren zoon, een levenloos geboren dochter, Harm, Femmigje, Jentje en Jan. Harm overleed met 5 jaar te Hoogeveen. Femmigje huwde in 1876 te Avereest met Egbert Hendriks WEGTER en kreeg met hem drie kinderen te Avereest. Jentje overleed in 1933 te Den Ham, vermoedelijk ongehuwd. Jan huwde in 1884 te Ambt Hardenberg met Zwaantje Hermannes' VELTMAN en overleed in 1932 te Den Ham, als haar partner.
 
18569    Gerritt ROELOFS, geboren ca 1600, van Vollenhoo.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1644 met Jantien TIERENS ? (zie 18572).
Ondertrouwd (2) op 23-11-1644 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 08-12-1644 te Vollenhove (N.G.), hij wed. van Vollenhoo en zij woondende te Haarlem met Susanne JANS (zie 18573).
 
48515    Gesien ROELOFS, geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-02-1722 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Stientien [..........]), dochter van Roelof JANS (zie 48508) en Grietje EGBERTS (zie 48509).
 
113297    Gesina (Maria Cusina) ROELOFS (BERENDS (1806)), geboren ca 1778, overleden op 13-01-1807 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Hendrik Alberts SPIN. Zij woonde in 1803 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 21-03-1803 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1803 te Steenwijkerwold (R.C.), hij wed[uwnaar], beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Henricus Alberts DAMMEIJER (SPIN (1792), DAMHUIS (1830)) (zie 92685). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30-04-1797 te Steggerda (R.C.), [geen gegevens over herkomst en status vermeld] met Trintje BERENTS (zie 113254). Hij is later gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 26-04-1807 te Steggerda (R.C.), hij [weduwnaar] te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Stadlohn, bij Vreden (Dld.). Echtgenote is Aleijda GEUUCKING (GEUTINK (1830)) (zie 113303).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101893    Geziena Eliesabeth ROELOFS, geboren op 19-11-1812 te Steenwijk (aangifte door: aangifte door Margje VIERHOVEN), gedoopt (N.G.) op 09-12-1812 te Steenwijk, dochter van Roelof STEEVENS (zie 101887) en Geertjen HENDRIKS (zie 101888).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-10-1833 te Steenwijk met Harmen Hanzes WIJNGAARDEN (zie 101894).
 
4428    Gijseltie (Gijs) ROELOFS, geboren te [Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 07-08-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Gijseltie dochter van roelef cleijs schipper en anna Dircks sijn huijsvrou"]. Zij woonde in 1677 (bij haar huwelijk) te Vollenhove. Dochter van Rolof CLEIS (zie 4222) en Anne (Anna) DERCKS (zie 4223).
Ondertrouwd op 08-04-1677 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1677 te Vollenhove (N.G.), hij j.g., beide van Vollenhove met Claas LAMBERTS (zie 74352).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38635    Giltje ROELOFS (BLOKMAKER (1836)), geboren op 23-02-1791 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-02-1791 te Lemmer, overleden op 13-01-1876 te Lemsterland (Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe [van Jan Hendriks ROOS]. Zij woonde in 1836 (bij haar huwelijk) te Lemmer (Dr.), erna [vermoedelijk] te Kuinre. Zij woonde in 1752 (overlijden man) te Kuinre. Dochter van Roel (Roelof) HIJLKESZ (BLOKMAKER (1836)) (zie 38636) en Fokjen SJOERDS (zie 38637).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-06-1836 te Lemsterland (Fr.). Hij [weduwnaar] geboren te [Baarlo buiten] Blokzijl, zij geboren te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) met Jan Hendriks ROOS, 54 jaar oud (zie 38633), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 48-jarige leeftijd op 09-11-1830 te Kuinre. Hij geboren op het Land van Vollenhove. zij geboren te Kuinre. Echtgenote is Wijsje Dirks ZWATERS (zie 38634), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
79401    Goosen (Gosem) ROELOFS (WIERBOS (1884)), boerenknegt (1827), landbouwer (<1884), geboren te Hoogeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-10-1797 te Hoogeveen, overleden op 25-01-1884 te Schrapveen (gem. Zuidwolde - Dr.) op 86-jarige leeftijd, als partner van Geesje HAZE. Zoon van Roelof HENDRIKS (WIERBOS (1812)) (zie 79402) en Jantje GOOSENS (BOTTER (1812)) (zie 79403).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-05-1827 te Ruinerwold (Dr.) met Geesje Hendriks HAZE (HAAZE (1930)) (zie 79400).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
46135    Goossen ROELOFS (SPIJKERMAN (1818)), arbeider (1818,<1833), geboren ca 1759 te Zuidwolde (Dr.), overleden op 17-10-1833 te Noord (gem. Hoogeveen - Dr.), als echtgenoot van Geesje Jacobs KLUNDER. Zoon van Roelof (SPIJKERMAN (1833)) (zie 72586) en Roelofje HENDRIKS (zie 72587).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1789 met Janna ALBERTS (METSELAAR (1835)) (zie 72588). Zij lieten in 1790 en 1798 te Hoogeveen (Dr.) twee kinderen dopen (N.G.), genaamd Roelof en Engeltje.
Ondertrouwd (2) op 05-08-1808 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-08-1808 te Hoogeveen (N.G.), hij weduwnaar, zij j.d., met Geesjen JACOBS (ARENTS (1808), KLUNDER (1818)), 23 jaar oud (zie 46125).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
102340    Goossen HEN[DRIKS] ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 19-07-1672 te Steenwijk, zoon van Roelof GOOSSENS (zie 102337) en Elsjen HARMS (zie 102336).
 
98116    Greetje ROELOFS, geboren te [Nijensleek onder] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-06-1786 te Vledder, dochter van Roelof PIETERS (zie 98109) en Lammegien (Lamme) JANS (CORNELIS (1775)) (zie 98110).
 
82894    Greetjen ROELOFS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 06-08-1676 te Steenwijk, dochter van Roeloff RIJKENTS (zie 82889) en Jantjen ROELOFFS (zie 82890).
 
9413    Greetjen ROELOFS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 02-08-1699 te Vollenhove, overleden ca 1700 te Vollenhove, dochter van Roelof JANS (de Kater) (zie 9266) en Jantje HENDRIKS (zie 9265).
 
82536    Gretjen ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 12-02-1758 te Steenwijk, dochter van Roelof JANS (OOSTEN (1769)) (zie 82530) en Jantje ALBERTS (zie 82531).
 
5448    Griete ROELOFS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 19-08-1654 te Vollenhove, dochter van Roelof ALBERTS (ALFERS (1647)) (zie 4779) en Jannetien JANS (zie 4780).
 
81316    Grietje ROELOFS, geboren ca 1622, overleden voor 1669 te [Steenwijk]. Zij woonde in 1657 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 19-05-1657 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1657 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g. te Callencote (onder Steenwijk), zij wed[uwe] te Steenwijk. Echtgenoot is Marten JANSZ (MAST (1669)) (zie 81314). {Hij is later ondertrouwd op 06-04-1669 te Amsterdam. Te Steenwijk was de ondertrouw op 04-04-1669. Gehuwd voor de kerk 00-04-1669 te Amsterdam (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. van Zwartsluis, thans wonende tot Amsterdam. Echtgenote is Hendrickjen WIJCHERS (zie 81315).}
 
6455    Grietje ROELOFS, geboren ca 1636, dochter van Roelof ARENTS (overleden voor 1661 [te Staphorst]). Zij woonde in 1661 (bij haar huwelijk) te Staphorst.
Ondertrouwd op 10-02-1661 te Staphorst, gehuwd voor de kerk op 03-03-1661 te Staphorst (N.G.), hij j.m. van Staphorst, zij j.d. van Staphorst. Echtgenoot is Albert GEERS (VROM (1669)) (zie 4979). Zij lieten tussen 1661 en 1671 te Staphorst vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geert, Roelof, Femmegien en Jan. Geert en Roelof werden geboren op [Hoeve] Zuid 84 te Staphorst; Femmegien en Jan werden geboren op [Hoeve] Zuid 87 te Staphorst. Geert huwde voor 1702 met Jantje (Jentje) KLAAS.
 
126021    Grietje ROELOFS, geboren ca 1661, overleden voor 1698 te Hoogeveen (Dr.). Zij woonde in 1696 (bij haar 2e huwelijk) te Hoogeveen (Dr.). [N.B. De naam van wijlen haar vorige man is niet met zekerheid vast te stellen.].
Ondertrouwd op 06-06-1696 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-06-1696 te Hoogeveen (Hervormd), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide op 't Hoge-veen (Dr.). Echtgenoot is Lens FULKERS (zie 126019). {Hij was eerder ondertrouwd 00-12-1687 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-01-1688 te Hoogeveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide op 't Hoge-veen (Dr.). Echtgenote is Femmighje JANS (zie 126022). Hij is later ondertrouwd op 10-08-1698 te Kolderveen (Dr.). Te Hoogeveen was de ondertrouw op 12-08-1698. Gehuwd voor de kerk op 04-09-1698 te Hoogeveen (N.G.), hij wed[uwnaar] op 't Hooge-veen (Dr.), zij wed[uwe] op Colderveen (Dr.). Echtgenote is Marrigjen JANS (zie 126020).}
 
59806    Grietje ROELOFS, geboren ca 1689. Zij woonde in 1714 (bij haar huwelijk) te Oldeholtpade (gem.. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1714 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-10-1714 te Wolvega (Hervormd), hij [weduwnaar] van Wolvega, zij van Oldeholtpade (beide te Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Abraham PIETERS (zie 59805). {Hij was eerder ondertrouwd 00-02-1707 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-03-1707 te Wolvega (Hervormd), hij van Wolvega, zij van Noordwolde. Echtgenote is Jantje WOLTERS (zie 59807).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48115    Grietje ROELOFS, geboren ca 1694, overleden voor 1729.
Gehuwd ca 1719 met Adriaan KLAASSEN (zie 48114). {Hij is later ondertrouwd op 10-12-1729 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-12-1729 (N.G.), hij weduwnaar. Echtgenote is Metje JANS (zie 48113).}
 
110706    Grietje ROELOFS, geboren ca 1704 te Staphorst, [N.B. Er werden tussen 1700 en 1713 te Staphorst drie meisjes gedoopt (N.G.) met de naam Grietje ROELOFS.]. Zij woonde in 1729 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd 00-05-1729 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 15-05-1729 te Meppel (N.G.), hij j.m. van Baakelt [= Bookholt?] onder Noorthoorn (Dld.), zij j.d. van Staphorst, beide wonende alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Beerent Gerrits TEEDERS (zie 110705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Garrit (Gerrit) BERENTS (TEEDERS (1763), TEETERS (1766), TETER (1767)) (zie 110640).

10008    Grietje ROELOFS, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 04-10-1705 te Vollenhove, dochter van Roelof JANS (de Kater) (zie 9266) en Jantje HENDRIKS (zie 9265).
 
27906    Grietje ROELOFS (van der MEULEN (1765)), geboren te Zwartsluis, dochter van Roelof Jans MULDER (van Zwartsluis) en Geertje JANS (van Zwartsluis), die huwden (N.G) op 22-02-1733 te Zwartsluis. Gedoopt (N.G.) op 03-11-1737 te Zwartsluis (getuige(n): Jentjen JANS). Zij woonde in 1765 (bij haar huwelijk) te Nieuwesluis [onder Zwartsluis].
Ondertrouwd op 25-11-1765 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-12-1765 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. geboren in Oost Vriesland (Fr.), thans wonende te Meppel (Dr.), zij j.d. van de Nieuwesluis onder Zwartsluis. Echtgenoot is Gerrit TJEERTS (zie 27905). Zij lieten in Zwartsluis tussen 1766 en 1777 zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geertien, Tjeert, Jan, Roelof, Frerik en Reijnder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeert GERRITS (de VRIES (1804)) (zie 27904).
   2.  Frerik (Frederik) GERRITS (de VRIES (1804)) (zie 46862).

85222    Grietje ROELOFS, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-03-1743 te Steenwijk, overleden op 12-02-1816 om 07:00 uur te ten huize van [haar schoonzoon] Albert [Dirks] Snijder, [zijnde huis] No. 8 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas KOOPS; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2498) met haar beide ouders, met haar broer Albert en haar zus Karsjen in Eesveen in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Roelof ALBERTS (zie 85213) en Vrouchjen ENGBERTS (zie 85218).
Ondertrouwd op 05-05-1771 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20-05-1771 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Klaas KOOPS (zie 85226).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
1578    Grietje ROELOFS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 21-11-1751 te Vollenhove, dochter van Roelof Roelofs van der LINDE (zie 1505) en Jantje PETERS (zie 1556).
 
82537    Grietje ROELOFS, geboren te Onna (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 17-12-1760 te Steenwijk, dochter van Roelof JANS (OOSTEN (1769)) (zie 82530) en Jantje ALBERTS (zie 82531).
 
148729    Grietje ROELOFS, arbeidster (1818), arbeiderse (1822), spinster (1840), geboren te Leggeloo, onder Diever (Dr.), dochter van Roelof ALBERTS en Aaltje PIETERS. [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren bij deze ouders in 1762 te Dwingeloo (Dr.); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar 1e huwelijksakte.], gedoopt (N.G.) op 19-05-1762 te Diever, overleden op 06-02-1842 om 07:00 uur te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Egbert VOS, [eerder weduwe van Hendrik GRONINGER]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1790 (bij haar 1e huwelijk) te Leggelo (onder Diever (Dr.)), erna te de Wal, onder Havelte (Dr.). Zij woonde in 1797 (bij haar 2e huwelijk) te Havelte, erna te Eursinge (onder Havelte) Zij woonde in 1801 (doop zoon Jan-2) te Uffelte (onder Havelte), erna ook. Zij woonde in 1815 (huwelijk zoon Jan) te Havelte, erna in 1818 (huwelijk dochter Margje) ook. Zij woonde in 1822 (1e huwelijk zoon Roelof) te Uffelte; zij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Zij woonde in 1840 (2e huwelijk zoon Roelof) te Uffelte.
Ondertrouwd (1) op 17-10-1790 te Ruinerwold (Dr.), [Hun huwelijk werd te Groningen niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen te Ruinerwold.], gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 31-10-1790 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. van Groningen (Gr.), zij j.d. van Leggelo (onder Diever (Dr.)). Echtgenoot is Hendrik JANS (GRONINGER (1822)) (zie 148730). Zij lieten tussen 1791 en 1796 te Havelte (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Roelof en Marchje. Jan huwde in 1815 te Ruinerwold (Dr.) met Hendrikje JANS en overleed in 1871 te Havelte, als haar weduwnaar. Margje huwde in 1818 te Ruinerwold met Sent Jans SENTS en werd in 1768 zijn weduwe.
Ondertrouwd (2) 00-03-1797 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 09-04-1797 te Havelte (N.G.), jok wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Havelte (Dr.). Echtgenoot is Egbert JANS (VOS (1797)), 53 jaar oud (zie 148728). Zij lieten tussen 1798 en 1806 te Havelte (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan EGBERTS, Jan, Pieter en Arend. Jan-2 huwde in 1829 te Meppel met Berendine Gradus' BEUINK [BEUNK (1833), BEUK (1836)] en woonde in 1844 met zijn vrouw en kinderen in het 3e etablissement te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.). Arent overleed met 11 jaar te Uffelte (gem. Havelte). {Hij was eerder ondertrouwd 00-10-1775 te Havelte (Dr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-10-1775 te Havelte (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Havelte (Dr.). Echtgenote is Vrouwtje MEEUWES (zie 148731), [Van hen werden in Drenthe geen kinderen gedoopt (N.G.) (bron: www.alledrenten.nl).].}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
86565    Grietje (Greeltje) ROELOFS (SLUMP (1812)), arbeidster (1833), geboren op 20-12-1777 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-12-1777 te SintJOhannesga en Delfstrahuizen, overleden op 04-02-1855 om 22:00 uur te [in het huis] No. 155 (Wijk 1) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Jans WESTERHOF. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) te Oosterzee. Zij woonde in 1833 (huwelijk dochter Jantje) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
Ondertrouwd 00-05-1799 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-06-1799 te SintNicolaasga (Hervormd), hij j.m., beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Jan Jans WESTERHOF (JACOBS (1801), WESTERHOFF (1825)), 33 jaar oud (zie 86566).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 86567).
   2.  Roelof JANS (WESTERHOF (1828)) (zie 38764).
   3.  Aaltje Jans (zie 38765).

139775    Grietje (Grietien) ROELOFS (WEMMENHOEVE (1856)), landbouwster (1853), geboren ca 1788 te Zuidwolde (Dr.), overleden op 11-12-1856 te Avereest, als echtgenote van Jan Derks HEIN; [namen ouders niet vermeld].
Gehuwd met Jan Derks HEIN (HEIJN (1857)) (zie 139774).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
117407    Grietje ROELOFS (GROENLAND (1812)), dienstmaagd (1831), geboren op 24-06-1810 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1810 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) als dochter van Roelof GROENLAND; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 01-07-1810 te Steggerda en Vinkega, overleden op 13-08-1864 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 54-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik PIT; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders en hara zus Geertje te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Roelof BAARTEN (GROENLAND (1812)) (zie 117408) en Annechje (Antje) JANNES (JOHANNES (1815), JANS (1848), HENKEN (1848)) (zie 117409).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-05-1831 te Steenwijkerwold met Hendrik Remmels (Hendrikje) PIT, 19 jaar oud (zie 90268).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
24876    Grietje ROELOFS (BAKKERS (1784)).
Ondertrouwd (1) op 08-01-1769 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 08-02-1769 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Steenwijk, eerder te Enkhuizen (N.H.). Echtgenoot is Jan LAMPE (zie 72817).
Ondertrouwd (2) op 18-01-1784 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 08-02-1784 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] van Zuidveen (onder Steenwijk), zij wed[uwe] van Steenwijk. Echtgenoot is Douwe Hendriks VOERMAN (VEURMAN (1764)), 42 jaar oud (zie 24856). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-04-1763 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-05-1763 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Zuidveen, zij j.d. aan het Verlaat, beide onder Steenwijk. Echtgenote is Roelofje Jans SMIT (SMID (1764)) (zie 24872).}
 
129714    Grietje Aalderts ROELOFS (VEEN (1838)), geboren op 08-03-1816 te Nijensleek, onder Vledder (gem. Diever - Dr.), overleden op 11-11-1848 om 11:00 uur te ten haren huize te Vledder (gem. Vledder - Dr.) op 32-jarige leeftijd, [als echtgenote van Jan ELEVELD]. Zij woonde in 1838 (bij haar huwelijk) te Eesveen (gem. Steenwijkerwold), erna te Vledder (Dr.). Dochter van Aaldert ROELOFS (VEEN (1828)) (zie 129715) en Jantjen Egberts CARSTEN (KARSTEN (1809)) (zie 129716).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1838 te Vledder (Dr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Jan Hendriks ELEVELD (zie 131757). {Hij is later gehuwd op 04-06-1851 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Femmigje Frens' STEENBERGEN, 25 jaar oud (zie 142679).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79667    Grietjen (Greete) ROELOFS, geboren ca 1646. Zij woonde in 1681 (bij haar 2e huwelijk) te Steenwijk, erna te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 11-12-1681 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijkerwold ingeschreven op 16-07-1682 [?].], gehuwd voor de kerk 00-12-1681 (N.G.), hij wed[uwnaar] van Wesel (Dld.), zij wed[uwe] te Steenwijk. Echtgenoot is Boele EVERTS (zie 79666).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
148691    Grietjen ROELOFS (BONKEN (1791)), geboren ca 1710, overleden voor 1748.
Gehuwd voor de kerk ca 1735 met Teunis Jans de GOEDE (zie 25259).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24520    Grietjen ROELOFS, geboren ca 1718. Zij woonde in 1743 (bij haar huwelijk) te Dwingelo (Dr.), erna in 1744, 1745, 1748, 1750 en 1752 in [de Westerkluft van] Wanneperveen. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Arent JANS en hun drie dochters Vroukjen, Geesjen en Femmigjen in de Westerkluft van Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 25-01-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 13-02-1743 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Dwingelo. Echtgenoot is Arent Jans MOOIJ (zie 23784). {Hij is later ondertrouwd op 25-01-1755 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 09-02-1755 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar op Wanneperveen, zij j.d. van Dinxterveen, het laatst gewoond hebbend te Ruijnderwolt. Echtgenote is Roeloffijen Jacobs ELLEN, 26 jaar oud (zie 80405).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
47072    Grietjen ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, gedoopt (N.G.) op 27-11-1768 te IJsselmuiden, dochter van Roelof TEUNIS (zie 47054) en Geesje ENGBERTS (zie 47068).
 
116499    Grietjen ROELOFS, geboren te IJsselmuiden, gedoopt (N.G.) op 27-11-1768 te IJsselmuiden, overleden 00-08-1783 te [de Koekkoek onder] IJsselmuiden, begraven op 15-08-1783 te IJsselmuiden. Er staat: "Grietjen, dogter van Roelof de Goede". Dochter van Roelof THEUNIS (de GOEDE (1783)) (zie 116496) en Geesje ENGBERTS (EMBERTS (1768), EGBERTS (1813)) (zie 116497).
 
70278    Grietjen ROELOFS (HUFFELAAR (1820)), scheepstimmerwerfse (1825,1833,1836), scheepstimmerwerf doende (<1846), geboren ca 1770 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Van haar werd in Friesland geen doopakte ingeschreven.], overleden op 06-05-1846 te Kuinre, als weduwe van Haije Kaspers van der WERF. Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) te Kuinre, eerder te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1791 (doop dochter Aaltje) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1820 (huwelijk dochter Aaltje) te Kuinre. Dochter van Roelof JACOBS (zie 121430) en Marrigje GERRITS (zie 121431).
Ondertrouwd 00-03-1790 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-04-1790 te Kuinre (N.G.), hij j.m. te Kuinre, zij j.d. te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Haije CASPERS (van der WERFF (1815), van der WERF (1820)) (zie 70277).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
142155    Grietjen ROELOFS, dienstmeid (1819), geboren te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-08-1792 te Wapserveen, overleden op 02-02-1862 om 17:00 uur te ten huize van haren echtgenoot [met] No. 54 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot[e] van Jan KARSTEN. Hij woonde in 1819 (bij zijn huwelijk) te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.), erna ook. Zij woonde in 1823 (geboorte dochter Margjen) in het huis No. 50-A te Wapserveen, erna in 1834 (geboorte dochter Femmegje) ook. Zij woonde in 1856 (huwelijk dochter Femmegjen) te Wapserveen. Dochter van Roelof ROELOFS (KLEIS (1814)) (zie 112959) en Marijgijn (Margijn,Margjen,Marregien) EGBERTS (KLEIS (1862)) (zie 112960).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-11-1819 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) (getuige(n): haar broeder Kleis ROELOFS (25 jr., landbouwer te Havelte)) met Jan Karsten KARSTEN (GEERTS (1878)) (zie 142154). Zij kregen tussen 1820 en 1834 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) zes kinderen, te weten: Trientjen, Margjen, een levenloos geboren zoon, Karst, Roelof en Femmegje. Trientjen huwde in 1845 te Havelte met Derk Jans MONSUUR. Roelof overleed met 4 jaar te Wapserveen.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
118153    Grietjen ROELOFS (KONING (1845)), dienstmeid (1828), arbeidster (1863), geboren te Kolderveen (Dr.) [of Dinxterveen], gedoopt (N.G.) op 25-03-1798 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 25-12-1864 om 01:00 uur te in [het huis] No. 16 (Wijk 1) te Meppel (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als weduwe van Jan HUISMAN. Dochter van Roelf GEERTS (KONING (1864)) (zie 118154) en Hendrikje JACOBS (GEERTS (1853)) (zie 118155).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-05-1828 te Meppel (Dr.) met Jan Jans HUISMAN, 22 jaar oud (zie 118151). Zij kregen tussen 1829 en 1845 te Wanneperveen en te Meppel (Dr.) vier kinderen: Hilligjen (2x), Hendrikje en Jan. Hilligje-1 overleed met 17 maanden te Meppel. Hilligje-2 huwde in 1865 te Meppel met Gerrit Lubbertus' HELLENDOORN (zoon van Lambertus HELLENDOORN (zie 78151) en Annechien PODDE (zie 78152)). Hilligje-2 overleed in 1910 te Meppel, als zijn weduwe. Hendrikje overleed met 3 jaar te Meppel. Jan overleed met 18 jaar te Meppel.
 
31027    Grietjen ROELOFS (RAAK (1824)), dienstmeid (1824), geboren op 15-10-1800 te de Westerslag te Staphorst, gedoopt (N.G.) op 19-10-1800 te Staphorst, overleden op 11-04-1890 te Kerkenveld (gem. Zuidwolde - Dr.) op 89-jarige leeftijd, als partner van Hendrik SCHOLTEN. Dochter van Roelof GEERTS (zie 31028) en Jantjen BARTELS (zie 31029).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-09-1824 te Staphorst. Hij geboren te Havelte (Dr.), zij geboren te Staphorst. Echtgenoot is Jan BENEN (KRIKKEN (1823)), 36 jaar oud (zie 31016). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-09-1817 te Ruinerwold (Dr.). Hij geboren te Havelte (Dr.), zij geboren te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Hiltien (Hillegien) PIETERS (VOLKERS (1817), ZIJNEN (1819), LAMBERS (1820)), 30 jaar oud (zie 31023). Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-08-1822 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Havelte, zij geboren te Ruinerwold. Echtgenote is Albertjen ROELOFS (BÜT (1823), BINT (1824)), 27 jaar oud (zie 31022).}
 
33314    Grietjen ROELOFS (RIETVELD (1816)), geboren op 24-03-1808 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 21-04-1808 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): de moeder), overleden op 29-01-1816 te Kalenberg (gem. Oldemarkt) op 7-jarige leeftijd, dochter van Roelof GERRITS (RIETVELD (1829)) (zie 48368) en Annichien GEERTS (van HULST (1832)) (zie 48354).
 
28114    Grietjen ROELOFS. Zij was op 06-08-1747 en op 21-11-1751 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefjes Roelof HENDRIKS [TOORN] en Wolter HENDRIKS [TOORN]. Dochter van Roelof (zie 28113).
 
71998    Grietjen ROELOFS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1489) met haar man Simen KEIJSER en zijn [hun?] zoon Jan in de Bovenbuurte in het Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd met Simen KEIJSER (zie 71997).
 
77062    Grijtje ROELOFS.
Gehuwd met Durk PIERS (zie 77061).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95776    Haete (Hette) ROELOFS (WISMAN (1816), ROELS (1843)), kastelein (1819), geboren op 02-04-1770 te Zandhuizen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-04-1770 te Noordwolde, overleden op 20-01-1843 om 05:00 uur te in het huis No. 248 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Renkjen Wijbes DIJKSTRA, [eerder weduwnaar van Annigje JANS]. Hij woonde in 1796 (bij zijn 1e huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1819 (huwelijk dochter Trijntje) te Oldeberkoop. Zoon van Roelof (Roel) PIETERS (zie 95772) en Trijntjen HATES (WISMAN (1847)) (zie 95773).
Ondertrouwd (1) 00-04-1796 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-05-1796 te Oldeberkoop (Hervormd), hij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Nijberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Annigje JANS (zie 87338). Zij lieten tussen 1799 en 1804 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntie (2x) en Jan. Trijntje-2 huwde in 1819 te Ooststellingwerf met Jakob Roelofs NIJHUIS en overleed in 1842 te Oldeberkoop, als zijn echtgenote, nalatende zeven kinderen.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 28-11-1816 te Ooststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Renkjen Wijbes (Rinkje) DIJKSTRA (zie 95783).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
86564    Hains ROELOFS, geboren op 13-06-1784 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-07-1784 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden in 1784 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
 
46558    Hanneke ROELOFS, geboren ca 1661.
Gehuwd voor de kerk ca 1686 met Immegien (Ummichien) JACOBS (zie 46557).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86545    Hans ROELOFS (SCHLEIM, SLUMP (1812)), fusilier (<1813), geboren in 1789 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 24-12-1813 te Militair Hospitaal nr. 1 te Maagdenburg (Dld.). Hij was loteling lichting 1809 en diende in het 134e regiment, 3e battiljon, 4e compagnie. Hij werd op 30-10-1823 opgenomen in Militair Hospitaal nr. 1 te Maagdenburg. Hij woonde in februari 1812 [volgens opgave door zijn vader in het reg.naamsaanneming] te Oosterzee (gem. Lemsterland (Fr.). [N.B. Hij zou toen [volgens zijn vader] 26 jaar oud zijn geweest. Dan was hij zijn oudere broer HAINS. Maar dit kan niet kloppen, omdat dan 1809 niet het jaar van zijn lichting was geweest.], zoon van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
 
52014    Harm ROELOFS (GENESIS (1830)), geboren ca 1729 te [Kolderveen], zoon van Roelof ARENTS (GENESIUS (1731)) (zie 52019) en Albertjen HARMS (zie 52020).
Ondertrouwd op 28-07-1758 te Wanneperveen, [N.B. Hun ondertrouw werd te Kolder- en Dinxterveen niet ingeschreven; Mogelijk betekent dit dat hij in 1758 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen woonde, b.v. als inwonende knecht. Gehuwd voor de kerk op 13-08-1758 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van Kolderveen (Dr.), zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Woltertjen ROELOFS (zie 52015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Harms GEENSENS (GENESIS (1830)) (zie 52004).
   2.  Albertjen HERMS (GENESINS (1792), GENESIS (1867)) (zie 52016).
   3.  Roelof HERMENS (zie 52017).
   4.  Grietjen HARMENS (zie 52018).

122798    Harm ROELOFS, geboren ca 1730, overleden voor 1808 te [Nijeveen (Dr.)]. Hij woonde in 1756 (doop zoon Wolter) te Nijeveen (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1755 met Marregjen WOLTERS (zie 122799). Zij lieten tussen 1756 en 1764 te Nijeveen (Dr.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Wolter, Hendrikje, Aeltjen en Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan HARMS (KREUN ()) (zie 122767).

45743    Harm ROELOFS, geboren ca 1733. Hij woonde in 1758 (bij zijn huwelijk) in Colderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 28-07-1758 te Wanneperveen, [N.B. Te Colder- en Dinxterveen is hun huwelijk niet ingeschreven], gehuwd voor de kerk op 13-08-1758 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Kolderveen, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Woltertjen ROELOFS (zie 45742).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertjen HERMS (zie 45744).

106558    Harm ROELOFS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-11-1787 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 15-03-1809 te Kolderveen (Dr.) op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], begraven op 21-03-1809 te in of bij de Kerk te Kolderveen (Dr.), zoon van Roelof WILLEMS (OOSTERVEEN (1826)) (zie 106554) en Geertje HARMS (zie 106555).
 
61046    Harm (Harmen) ROELOFS (de JONGE (1817), de JONG (1823)), turfmaker (1817,1820,1829,1839), veenbaas (1834), geboren op 20-06-1793 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-06-1793 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 21-08-1864 om 12:30 uur te in de huizinge No. 26 (Wijk 2) te Franeker (Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van [..............]; wonende te Joure. Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij werd op 24-03-1823 te SintJohannesga (gem. Schoterland), samen met zijn vrouw Geertjen Tiemens KLOMP, op belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Rotsterhaule. Hij woonde in 1839 (geboorte dochter Aaltje) in het huis No. 76 te Rotsterhaule. Hij verbleef in 1862 (huwelijk zoon Thijmen) in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker; hij was toen weges krankzinnigheid in de onmogelijkheid om zijn wil te verklaren [met betrekking tot het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Thijmen]; zijn woonplaats was toen Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.). Zoon van Roelof GEERTS (de JONGE (1828)) (zie 61039) en Annigje Harmens BRINK (zie 61040).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1817 te Schoterland (Fr.) met Geertjen Timens KLOMP, 20 jaar oud (zie 130003).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
46221    Harm ROELOFS (BEERTJES (1820)), veehouder (1820,1822,1825,1828,<1830), landbouwer (1827), gedoopt (N.G.) op 15-11-1795 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 29-09-1830 om 19:00 uur te ten zijnen huize te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 34-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje Alberts KONING. Zoon van Roelof JANS (BEERTJES (1820)) (zie 46228) en Albertje Harms KOK (zie 46229).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-04-1820 te Nijeveen (Dr.) met Grietjen Alberts KONING, 28 jaar oud (zie 27226). {Zij was eerder samenwonend ca 1813 met Jan STELLING Claassen KLOMP (zie 133130).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
143495    Harm ROELOFS (LIESTEN (1841)).
Gehuwd met Engeltje REINDERS (zie 143496).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95781    Harmannus ROELOFS, geboren op 17-03-1786 te Zandhuizen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-04-1786 te Noordwolde, zoon van Roelof (Roel) PIETERS (zie 95772) en Trijntjen HATES (WISMAN (1847)) (zie 95773).
 
140823    Harmannus ROELOFS (ERKELENS (1832), van ERKELENS (1832)), onderwijzer in den Godsdienst (1832), onderwijzer (1845), geboren op 11-12-1805 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 15-12-1805 te Steenwijk (getuige(n): Hendrikje [JANS], [vaders moeder]), overleden op 25-02-1875 om 09:00 uur te in het huis No. 172 staande op de Gedempte Oude Gracht (Wijk 3) te Haarlem (N.H.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aarendina Johanna Wilhelmina KUCHLEIN, eerder gehuwd geweest met [en weduwnaar van] Barbara Maria VOS. Zoon van Roelof JANS (van ERKELENS (1814), ERKELENS (1832)) (zie 106109) en Grietje van der WAL (zie 140815).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28-11-1832 te Haarlem (N.H.) met Barbara Maria Theodorus' VOS (zie 140826).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 06-11-1845 te Amsterdam met Aurendina Johanna Wilhelmina Jacobus' KUCHLEIN (zie 140829).
 
30238    Harmen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 19-01-1721 te Zwartsluis (getuige(n): Anna VERHOEK), zoon van Roelof HERMENS (VERHOEK (1719)) (zie 30237) en Elijzabeth LEULIFFS (van WENDELOO (1719)) (zie 8782).
 
30245    Harmen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 31-05-1739 te Zwartsluis (getuige(n): Jentjen JANS). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1891) als inwoonder bij Derk TUITEMAN en Grietjen ALBERTS te Zwartsluis, Binnendijx in het Schoutambt Wanneperveen. Dit betekent vermoedelijk dat zijn vader overleden is, en zijn stiefmoeder Hiske TIMENS mogelijk ook. Zoon van Roelof HERMENS (VERHOEK (1719)) (zie 30237) en Lijsbet Willems ZWART (zie 30244).
 
48641    Harmen ROELOFS (RIETVELD (1817)), turfmaker (<1817), geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 27-07-1755 te Paasloo, overleden op 09-11-1817 om 01:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zoon van Roelof GERRITS (zie 42173) en Trijne HENDRIKS (zie 42174).
 
97392    Harmen ROELOFS, geboren te [onder Steggerda] Weststellingwerf (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-04-1761 te Steggerda, zoon van Roelof EIJSSEN (d'GRAAFF (1752), de GRAAF (1842)) (zie 94231) en Aukje HARMENS (KLARENBURG (1842)) (zie 94232).
 
68875    Harmen ROELOFS (MEESTER (1823)), geboren op 13-09-1768 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-09-1768 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden op 27-12-1810 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Sytske FOLKERTS], nalatende 5 kinderen. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Roelof Jacobs BEUL (BUIL (1760), MEESTER (1817)) (zie 68869) en Geesje Hendriks van HELDER (van HELDEREN (1748), van HELDEN (1757)) (zie 44195).
Ondertrouwd 00-01-1794 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-02-1794 te Terband (Hervormd), hij te Luinjeberd, zij te Terbandsterschans, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenote is Sijtske FOLKERTS (BOUMA (1812)), 24 jaar oud (zie 124847).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
116300    Harmen ROELOFS, geboren op 22-12-1808 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-01-1809 te De Knijpe en Het Meer, overleden voor 1811 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) of Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Roelof HARMENS (AKKERMAN (1815)) (zie 46660) en Trijntje SJIEUWES (zie 116297).
 
116301    Harmen ROELOFS (AKKERMAN (1835)), turfmaker (1835), veenbaas (1854), veenman (<1885), geboren op 29-05-1811 om 10:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 26-02-1885 om 14:30 uur te in het huis No. 221 (Wijk O) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Margje Jans de JONG, [eerder weduwenaar van Lamke Wiegers KRUIS]. Hij woonde in 1835 (bij zijn 1e huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1854 (bij zijn 2e huwelijk) te Oosterzee. Zoon van Roelof HARMENS (AKKERMAN (1815)) (zie 46660) en Trijntje SJIEUWES (zie 116297).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-10-1835 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij j.d.; gehuwd met Certificaat van Onvermogen, waarin vermeld werd dat zij: "onvermogend zijn de kosten te kunnen betalen welke er vereischt worden tot het opmaken en produceren der acten en schrifturen bij hun voorgenomen huwelijk benoodigd". Echtgenote is Lammigjen Wiegers (Lamke) KRUIS, 23 jaar oud (zie 116306).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 22-12-1854 te Lemsterland (Fr.), hij wduwenaar. Echtgenote is Margjen Jans de JONG (zie 116312).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
68863    Harmen ROELOFS (SMID (1830)), overleden voor 1802 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1789 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Te Oudeschoot op 03-05-1789 attestatie verleent naar SintJohannesga. Gehuwd voor de kerk op 11-05-1789 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij van SintJohannesga, zij van Rottum (onder Oudeschoot), beide in gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Geeske Hettes HETTEMA (ANNES (1836)) (zie 68864). {Zij is later ondertrouwd 00-08-1802 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 05-09-1802 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide van Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Schelte JOHANNES (VELLINGA (1847)), 28 jaar oud (zie 68868).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105826    Harmpje (Hermina) ROELOFS (OOSTERVEEN (1848), OOSTERMAN (1868)), dienstmeijd (1813), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-04-1791 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 22-12-1848 te Avereest op 57-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit SCHIPPERS. Zij woonde in 1813 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), erna te Wanneperveen. Dochter van Roelof WILLEMS (zie 41229) en Geertje HARMS (zie 41230).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-02-1813 te Nijeveen (Dr.), [Huwelijkse bijlagen zijn niet bewaard gebleven.] met Gerrit Klaas' SCHIPPER (SCHIPPERS (1825)) (zie 105825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Gerrits (zie 143457).
   2.  Klaas Gerrits (SCHIPPERS (1843)) (zie 143477).
   3.  Roelof Gerrits (zie 143478).
   4.  Roelof Gerrits (zie 143497).
   5.  Harmen Gerrits SCHIPPERS (zie 143492).
   6.  Jasper Gerrits SCHIPPERS (zie 143493).
   7.  Jan Gerritsz SCHIPPERS (zie 143513).

106561    Harmpje ROELOFS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-04-1791 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Roelof WILLEMS (OOSTERVEEN (1826)) (zie 106554) en Geertje HARMS (zie 106555).
 
122677    Heiltien ROELOFS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 29-09-1771 te Steenwijk, dochter van Roelof JANS (BARBERS (1748), van DIJK (1861)) (zie 117211) en Arentje CLAASSEN (HOOGHOF (1861)) (zie 122675).
 
93770    Hendericus ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-06-1767 te Steenwijk, zoon van Roeloff WESSELS (zie 88807) en Annigjen Henrijcus' LODEWIJK (zie 93769).
 
48640    Henderik ROELOFS, geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-08-1754 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1755 te Kalenberg, onder Oldemarkt, zoon van Roelof GERRITS (zie 42173) en Trijne HENDRIKS (zie 42174).
 
1636    Henderik ROELOFS, geboren te in d'Leeuwte, [N.B. de naam van zijn moeder werd geschreven als Aaltje HENDERIKS.] Gedoopt (N.G.) op 19-09-1759 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, zoon van Roelof JANS (van der LINDE) (zie 1410) en Aafje Hendriks (Aaltje) de LANGE (zie 24440).
 
133974    Hendikje ROELOFS (JANS (1739)), geboren ca 1701, overleden in 1739 te Paasloo, onder Oldemarkt, [mogelijk was zij overleden in het kraambed]. Zij woonde in 1726 (bij haar huwelijk) te Paasloo (onder Oldemarkt), erna te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1739 (doop dochter Hendricjen) te Paasloo.
Ondertrouwd op 10-03-1726 te Steenwijkerwold, te Oldemarkt was de ondertrouw op 09-03-1726; [te Steenwijkerwold] attestatie [afgegeven] om aen de Oldemarkt te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-03-1726 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] uijt Het Dal (onder Oldemarkt), zij j.d. te Paaslo (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Jannis ARIENS (SCHUT (1748)) (zie 133936). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-04-1722 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-04-1722 te [Oldemarkt] (N.G.), beide te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Immigien (Immigje) FREDERIKS (zie 133975). Hij is later ondertrouwd op 01-08-1739 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-08-1739 te [Oldemarkt] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide thans te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Trijntje (Trijntien) ANNES (zie 133976).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
102632    Hendrekien (Hendrikje) ROELOFS, overleden voor 1820 te Meppel (Dr.).
Gehuwd voor 1820 met Evert Hendriks NIP (zie 102629). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06-09-1820 te Meppel (Dr.) met Elisabeth Caspars STERKEN, 35 jaar oud (zie 102625).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111748    Hendrick ROELOFS, geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-11-1636 te Meppel, zoon van Roeloff LUICHIEN (zie 111744) en Geesie JACOBS (zie 111745).
 
7684    Hendrick ROELOFS, gedoopt op 04-08-1650 te Vollenhove, zoon van Roelof DIRKS (zie 3729) en Trijntje HENDRIKS (zie 4541).
Ondertrouwd op 03-10-1680 te Vollenhove, hij j.g. en zij j.d. beide te Wendel, gehuwd voor de kerk 00-00-1680 te Vollenhove met Geertjen JANS (zie 7683).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
13914    Hendrick ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-10-1761 te Vollenhove, zoon van Roelof Roelofs van der LINDE (zie 1505) en Jantje PETERS (zie 1556).
 
19969    Hendrickien ROELOFS, geboren ca 1653.
Gehuwd voor de kerk voor 1685 (N.G.) met Harmen Egberts DUNNINK (zie 19967).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
23310    Hendrickien ROELOFS.
Kind: 1 kind.
 
5326    Hendrickje ROELOFS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 17-10-1649 te Vollenhove, dochter van Roelof Ariaens ISPEERT (zie 3444) en Claesjen HENDRICX (zie 3445).
Ondertrouwd op 10-05-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-06-1673 te Beulake (N.G.), beijde in 't Klooster met Cornelis EVERTS (KRUIJCKEN), 22 jaar oud (zie 267).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
18418    Hendrickjen ROELOFS, geboren ca 1593. Zij woonde in 1648 (bij haar tweede huwelijk) buiten de Zuiderpoort van Blokzijl, erna is ze op den Duin gaan wonen, zo blijkt uit het huwelijk van haar dochter in 1654 met een zoon van haar 2e man. Ondertrouwd (1) op 09-05-1618 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1618 (N.G.) met Gijsse THOMAS (zie 12447).
Ondertrouwd (2) op 05-03-1648 te Blokzijl, ondertrouw te Vollenhove was op 03-03-1648. Gehuwd voor de kerk op 29-03-1648 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer] op den Duin [buijten Blockzijll], zij wed[uwe] buyten de Zuijderpoort van Blockzijll. Echtgenoot is Peter JOCHEMS (zie 9205). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1623 met Marrichien ALBERS (zie 18419). Dit echtpaar woonde voor 1648 op het Duin. In Vollenhove is hun huwelijk niet gesloten. Mogelijk in Blokzijl?}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Merrichien GIJSEN (zie 18421).
   2.  Trijne GIJSSEN (zie 18132).
   3.  Thomas GIJSEN (zie 21005).
   4.  Arent GIJSEN (zie 21009).

2854    Hendrickjen ROELOFS, geboren ca 1640.
Gehuwd voor de kerk ca 1659 met Hendrick SMIDT (zie 2903).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje HENDRIKS (zie 2904).

81327    Hendrickjen ROELOFS. Zij woonde in 1685 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd op 01-11-1685 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-11-1685 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] aan het Verlaat (onder Steenwijk), zij j.d. van Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jacob JANS (zie 81325). {Hij was eerder ondertrouwd op 03-01-1675 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 17-01-1675 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Roelofjen JACOBS (zie 81326).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
107917    Hendrik ROELOFS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-02-1702 te Kolder- en Dinxterveen, [naam moeder niet vermeld] [N.B. Let op: Deze datum ligt te dicht bij de doopdatum van zijn "zusje" Jantien.], zoon van Roelof Jans KIBBESTIJL (KUBSTIJL (1709), HIJBBESTIJL (1748)) (zie 107913) en Sjoukje HEPKES (zie 107914).
 
48511    Hendrik ROELOFS, geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 10-10-1706 te Oldemarkt of Paasloo, zoon van Roelof JANS (zie 48508) en Swaantien (zie 47756).
 
18431    Hendrik ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-08-1709 te Vollenhove, woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove in 1748 - nr. 73) met zijn drie dochters (Aaljen, Teune en Jantjen) en zijn zoon Roelof in de Visscherstraat. Zoon van Roelof HENDRIKS (zie 9906) en Aaltje KLAAS (zie 9907).
Gehuwd voor de kerk ca 1731 met Marrigje KIERS (zie 19709).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
705    Hendrik ROELOFS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 11-07-1725 te Vollenhove, zoon van Roelof JANS (zie 679) en Jantje ROELOFS (zie 680).
Gehuwd voor de kerk ca 1751 met Geesje UIJLEN (zie 12853). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1743 met Roelof GERRITS (zie 11215).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik HENDRIKS (zie 13316).

104917    Hendrik ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 03-12-1727 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0640) met zijn moeder in de Meerwoldstrate in de Westerkluft van Stad Steenwijk. Zoon van Roelof HENDRIKS (zie 104916) en Arendje GERRITS (zie 104909).
 
89545    Hendrik ROELOFS (CUPERS (1748)), geboren ca 1728 te [Steenwijk] (gezindte: N.G.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0619) met zijn beide ouders, met zijn broers Jacob en Jan, en zijn zussen Jantjen en Hendrikjen in de Meerwoldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Hij woonde in 1753 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk. Zoon van Roelof Henriks KUPER (CUIJPER (1738), CUPERS (1748)) (zie 89544) en Grietje Jacobs BOLLEN (zie 89543).
Ondertrouwd op 19-08-1753 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 05-09-1753 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Bertina de GRAAF (zie 89547). {Zij was eerder ondertrouwd op 19-01-1738 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-02-1738 (N.G.), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Jacob GOLDSMIT (GOUDSMIT (1738)) (zie 89548).}
 
52412    Hendrik ROELOFS, geboren ca 1731 te Nijensleek (Dr.), [Mogelijk was hij de op 14-06-1716 te Vledder (Dr.) gedoopte Hendrik ROELOFS, zoon van Roelof HENDRIKSen Annigje AALDERTS.] Hij woonde in 1756 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd (1) op 05-02-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-02-1756 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. geboren te Nijensleek (Fr.), zij j.d. van Calenberg, beide thans wonende te Giethoorn. Echtgenote is Jantje Berends KREMER (OTTEN (1765)) (zie 52413). Zij lieten tussen 1756 en 1765 te Giethoorn vijf zoons dopen (N.G.), genaamd: Roelof, Berend, Aaldert, Hendrik en Geert.
Ondertrouwd (2) op 16-11-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-12-1771 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Nelle (Nelligje) KOOPS (BUTER (1818)) (zie 52423). {Zij was eerder ondertrouwd op 01-09-1758 te Giethoorn, zoon van Jacob Herms ROOSE en Femmegien WILLEMS. Gehuwd voor de kerk op 24-09-1758 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Wijcher Jacobs ROOSE (ROSE (1748)) (zie 52427). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2331) met zijn beide ouders en zijn broer Albert in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
11967    Hendrik ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 28-10-1731 te Vollenhove, overleden voor 1737, zoon van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
 
20078    Hendrik ROELOFS, geboren ca 1732. Hij woonde in 1756 (bij zijn huwelijk) te Zwolle.
Ondertrouwd op 24-12-1756 te Zwolle, "de geboden gaan mede te Vollenhove"; [te Zwolle] op 09-01-1757 attestatie verleent om te Vollenhove te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-01-1757 te [Vollenhove] (N.G.). Hij j.m. van Zwolle, zij j.d. van 't Lant van Vollenhove. Echtgenote is Roelofje JANS (zie 11918).
 
12421    Hendrik ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 27-10-1737 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn stiefvader Teunis ARRIENS en zijn moeder en zijn zus Woltertje in Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Zoon van Roelof HENDRIKS (zie 9840) en Annegje WOLTERS (zie 9283).
Gehuwd voor de kerk ca 1760 met Femmigjen GERRITS (zie 486).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
56248    Hendrik ROELOFS, geboren te Baarlo bij Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 27-03-1740 te Zwartsluis (getuige(n): Hilligje ROELOFS, zijn oma). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Hasselercarspel, 1748 - nr. Baarloo-0060) met zijn beide ouders, met zijn broer Beerent en zijn zus Hilligijn te Baarloo in het Hasselercarspel [nabij Zwartsluis]. Zoon van Roelof HARMENS (TIMMERMAN (1754), KONINGH (1758)) (zie 56228) en Jantjen (Janna) HENDRIKS (zie 56230).
 
136218    Hendrik ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 23-04-1741 te Steenwijk, overleden voor 1748 te Steenwijk, zoon van Roelof AELDERS (zie 136214) en Annegien (Annegjen) HENDRIKS (GERRITS (1741)) (zie 136215).
 
25250    Hendrik ROELOFS (BRUIN (1762)), turfmaker (1811), geboren te [Bovenbuurte te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-10-1741 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen ARRIES), zoon van Roelof HENDRIKS (zie 45740) en Geertjen ARRIES (zie 45741).
Ondertrouwd op 10-12-1762 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26-12-1762 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenote is Wijchertjen Jans BAAS, 22 jaar oud (zie 25243).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
66391    Hendrik ROELOFS, geboren te [Paasloo te] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 29-10-1741 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1748 te Paasloo, onder Oldemarkt, zoon van Roelof HENDRIKS (SPIJKKER (1745), SPIJKER (1756)) (zie 66383) en Geesje BAARTEN (zie 66389).
 
1934    Hendrik ROELOFS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 26-06-1744 te Vollenhove, zoon van Roelof JANS (KROES (1748)) (zie 11037) en Annegje HENDRIKS (zie 12574).
 
48639    Hendrik ROELOFS, geboren te [Kalenberg, onder] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-07-1751 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1754 te Kalenberg, onder Oldemarkt, zoon van Roelof GERRITS (zie 42173) en Trijne HENDRIKS (zie 42174).
 
66392    Hendrik ROELOFS, geboren te [Paasloo of IJsselham te] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-02-1755 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1759, zoon van Roelof HENDRIKS (SPIJKKER (1745), SPIJKER (1756)) (zie 66383) en Lammertien WARNERS (zie 66384).
 
48623    Hendrik ROELOFS (RIETVELD (1819)), turfmaker (1826), geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 27-07-1755 te Paasloo, overleden op 01-04-1843 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwnaar van Klaasjen Hendriks DOEVEN; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Roelof GERRITS (zie 42173) en Trijne HENDRIKS (zie 42174).
Ondertrouwd op 04-08-1782 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-08-1782 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide uit Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Klaasjen HENDRIKS (DOEVEN (1876)), 23 jaar oud (zie 45633).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
13759    Hendrik ROELOFS, geboren te Suurbeek, gedoopt (N.G.) op 01-07-1759 te Vollenhove, gedoopt door Ds.J.H.BRUNING, zoon van Roelof Roelofs van der LINDE (zie 1505) en Jantje PETERS (zie 1556).
 
66381    Hendrik ROELOFS (SPIJKER (1784)), arbeider (1818,1826), geboren op 20-11-1759 te IJsselham te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-11-1759 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 14-12-1853 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 94-jarige leeftijd, als weduwnaar van Lammigjen Lucas BIJKER, [eerder weduwnaar van Luitjen ANDRIES en van Pietertje PIETERS]. Hij woonde in 1782 (bij zijn 1e huwelijk) te Oldemarkt. Hij woonde in 1793 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldemarkt. Hij woonde in 1826 (overlijden 3e vrouw) in het huis No. 8 te De Haare (gem. Oldemarkt). Zoon van Roelof HENDRIKS (SPIJKKER (1745), SPIJKER (1756)) (zie 66383) en Lammertien WARNERS (zie 66384).
Ondertrouwd (1) op 22-09-1782 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-10-1782 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Oudemarkt, zij j.d. in de Haere (onder Oldemarkt). Echtgenote is Luitjen ANDRIES (zie 66382).
Ondertrouwd (2) op 16-05-1793 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 14-07-1793 te Oldemarkt (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe, beide te Oudemarkt. Echtgenote is Pietertje PIETERS (zie 66385). {Zij was eerder ondertrouwd 00-04-1788 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-05-1788 te Wolvega (Hervormd) met Peter GOSSEN (zie 66386). Zij lieten in 1789 en 1791 te Wolvega en Sonnega twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Lammechje en Pieter.}
Gehuwd (3) op 58-jarige leeftijd op 30-05-1818 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Lammigje LUCAS (BIJKER (1818)), 42 jaar oud (zie 66396).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
68872    Hendrik ROELOFS, geboren op 05-08-1764 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-08-1764 te Nijehaske en Haskerdijken, zoon van Roelof Jacobs BEUL (BUIL (1760), MEESTER (1817)) (zie 68869) en Geesje Hendriks van HELDER (van HELDEREN (1748), van HELDEN (1757)) (zie 44195).
 
149741    Hendrik ROELOFS (TOUWSMA (1836)), geboren ca 1769, overleden op 18-12-1813 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), als echtgenoot van [. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), erna te Oudehaske (gem. Haskerland).
Ondertrouwd 00-04-1794 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-05-1794 te Joure (Hervormd), beide te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Antje HESSELS, 24 jaar oud (zie 149742). Zij lieten tussen 1796 en 1811 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aaltje, Roel, Hessel, Boukje en Willem. Aaltje huwde in 1831 te Achtkarspelen (Fr.) met Hendrik Hanzes van der BOON en overleed in 1872 te Drogeham (gem. Achtkarspelen), als zijn weduwe. Willem huwde in 1831 te Haskerland met Antje IJmes DIKKERBOOM en overleed in 1871 te Nijehaske, als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
113743    Hendrik ROELOFS (HOGT (1814)), landbouwer (1814,1821,1840,1845,<1855), geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-01-1784 te Vledder, overleden op 30-08-1855 om 19:00 uur te ten zijnen huize No. 126 te Vledder (gem. Vledder - Dr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van Margje FRANS. Zoon van Roelof HENDRIKS (HOGT (1814)) (zie 113741) en Annetje (Annigjen) ALBERTS (EISEN (1825)) (zie 113742).
Gehuwd met Margje ROELOFS (FRANS (1845), FRANSEN (1888)) (zie 113749).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelf HENDRIKS (zie 113750).
   2.  Trijntje Hendriks HOGT (ROELOFS (1840)) (zie 113751).
   3.  Jan Hendriks HOGT (zie 84799).
   4.  Albert Hendriks HOGT (zie 113754).
   5.  Anniggien Hendriks HOGT (zie 113752).

86546    Hendrik ROELOFS (SLUMP (1815), SLIM (1815)), infanterist (1812), geboren op 01-01-1791, [N.B. Hij werd in februari 1812 (reg.naamsaanneming) door zijn vader niet vermeld als zijn [nog levende] zoon. Lotening voor de lichting 1811. Hij diende bij het 125e regiment, 5e battiljon, 4e compagnie. Hij diende op 12-03-1813 in het 134e linieregiment (bron: Friese militairen onder Napoleon). Zoon van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Eelkje (Hijlkjen,Jelkjen) HANSES (zie 86543).
 
149473    Hendrik ROELOFS (SMIT (1825)), boerknegt (1825), landbouwer (1833), veehouder (<1869), geboren op 06-01-1793 te Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-01-1793 te Ruinerwold, overleden op 12-01-1869 om 08:00 uur te Oosterboer (gem. Meppel - Dr.) op 76-jarige leeftijd, als echtgenoot van Harmpje van VEEN, [eerder weduwnaar van Aaltje Thijmens de JONGE]; [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1825 (bij zijn 1e huwelijk) in de gem. Ruinerwold (Dr.); hij verklaarde toen "niet te kunnen schrijven". Hij woonde in 1833 (bij zijn 2e huwelijk) te Oosterboer (gem. Meppel - Dr.). Zoon van Roelof HENDRIKS (SMIT (1825), JONGERMAN (1826), JONGEMAN (1832), SMID (1846)) (zie 149471) en Annichijn (Annigje,Annegien) JANS (SMIT (1817)) (zie 149472).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 12-11-1825 te Ruinerwold (Dr.) (getuige(n): haar zwager Hendrik Jacobs SCHRA (25 jr., arbeider te De Wijk) [de man van haar zus Lummigjen]) met Aaltjen (Aaltien) TIJMENS (de JONGE (1825)), 28 jaar oud (zie 37293).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 01-06-1833 te Ruinerwold (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Harmpjen Stevens van VEEN (zie 149474).
 
73815    Hendrik ROELOFS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 04-06-1797 te Steenwijk, overleden voor 1801 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Roelof WIJCHERS (AKSE (1829)) (zie 73803) en Grietjen WIJCHERS (zie 73813).
 
79406    Hendrik ROELOFS (WIERBOS), geboren te Hoogeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-09-1799 te Hoogeveen, zoon van Roelof HENDRIKS (WIERBOS (1812)) (zie 79402) en Jantje GOOSENS (BOTTER (1812)) (zie 79403).
Gehuwd met Trijntje Harms FAAS (VAAS (1868)) (zie 79407).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80691    Hendrik ROELOFS, geboren op 17-05-1801 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-06-1801 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 31-01-1814 te Leeuwarden (Fr.) op 12-jarige leeftijd, zoon van Roulof HENDRIKS (van den BERG (1816)) (zie 80688) en Marchjen Alberts (Mergjen) VINK (JASPER (1816)) (zie 80690).
 
73817    Hendrik ROELOFS (AKSE (1829)), schoe[n]maker (1829,1831,1834,1836,1840,1842,1844,1847,1849,1852,1864,1866), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-06-1801 te Steenwijk (getuige(n): Marrigje ARENTS), zoon van Roelof WIJCHERS (AKSE (1829)) (zie 73803) en Grietjen WIJCHERS (zie 73813).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1829 te Steenwijkerwold met Trijntje Wijben KOLK (zie 103550).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
71002    Hendrik ROELOFS (SLUMP (1837)), boereknecht (1837,1855), soldaat bij het 3e bataillon der 8e afdeling (1837), arbeider (1837,1841,1843,1846,1847,1857,1866,1873), daglooner (1860,1863), geboren op 16-07-1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-07-1810 te Oosterzee, overleden op 21-10-1896 om 03:30 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als echtgenoot van Catharina van der TUIN, [eerder] weduwnaar van Jantje SMIT [en van Sjoukje Thijsses HAGA]. Hij woonde in februarie 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn beide ouders te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1837 (bij zijn 1e huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1841 (geboorte zoon Jan) te Oosterzee, erna ook. Hij woonde in 1855 (bij zijn 2e huwelijk) te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.). Hij woonde in 1856 (geboorte kind) te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1873 (bij zijn 3e huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1883 (huwelijk zoon Roelof) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Roelof PETERS (SLUMP (1812)) (zie 66439) en Lummigien (Lammigje,Limmigje,Lubbigje,Linke) WOLTERS (RAM (1814)) (zie 70999).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-07-1837 te Schoterland (Fr.) met Jantje Jans SMIT (SMID (1837)), 21 jaar oud (zie 71013).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 19-05-1855 te Wymbritseradeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Sjoukje Tijsses HAGA (zie 77685).
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 12-10-1873 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Fokkes van der TUIN, 51 jaar oud (zie 77684). {Zij was eerder gehuwd voor 1873 met Jan TUININGA (zie 77705).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lummigjen Hendriks SLUMP (zie 77679).
   2.  Jan Hendriks SLUMP (zie 77680).
   3.  Jan Hendriks SLUMP (zie 77681).
   4.  Roelof Hendriks SLUMP (zie 77682).
   5.  Nenne Hendriks SLUMP (zie 77683).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
122726    Hendrik ROELOFS (SCHOELING (1834), SCHOELLING (1835)), boerknecht (1834), arbeider (1835,<1837), geboren te [Wapserveen onder] Havelte (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-03-1811 te Havelte, overleden op 05-05-1837 om 07:00 uur te ten zijnen huize No. 86 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 26-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje Pieters MAST. Zoon van Roelof LAMMERTS (SCHOELING (1834), SCHOELINK (1843)) (zie 122727) en Femmegje BARTELTS (zie 122728).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-12-1834 te Havelte (Dr.) met Grietje Pieters MAST, 24 jaar oud (zie 107175). {Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 28-12-1850 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Dirk Andries' KREMER, 32 jaar oud (zie 94671).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120182    Hendrik ROELOFS (LUIK (1812), ROELS (1842)), arbeider (1832,<1875), veenwerker (1838,1842), geboren op 15-08-1811 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-09-1811 te Langezwaag, overleden op 04-03-1875 om 01:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje Pieters BAKKER, [eerder weduwnaar van Margjen Bartelds de LEEUW]. Hij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Langezwaag) [volgens opgave door zijn grootvader] met zijn beide ouders en zijn zussen Jantje en IJtze te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1832 (bij zijn 1e huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland). Hij woonde in 1838 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 47 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1842 (bij zijn 2e huwelijk) te Luinjeberd. Zoon van Roelof (Roel) ALBERTS (LUIK (1812), LUXTRA (1812), LUIJK (1853)) (zie 64079) en Antje HENDRIKS (MINKEMA (1812), MENKEMA (1853)) (zie 64080).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 20-12-1832 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Marrigjen (Margjen) BARTELDS (de LEEUW (1832)), 23 jaar oud (zie 151588).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 15-05-1842 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Pieters BAKKER, 24 jaar oud (zie 120194).
 
152425    Hendrik ROELOFS (TOUWSMA (1837)).
Ondertrouwd 00-04-1794 te Oudehaske (gem. Haskerlan - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-05-1794 te Joure (Hervormd), beide te Haskerhorne, onder Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Antje HESSELS (zie 152426). Zij lieten tussen 1796 en 1811 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aaltje, Roel, Hessel, Boukje en Willem; alle vijf werden zij geboren te Oudehaske. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68802    Hendrika ROELOFS.
Gehuwd met Hendrik Roelofs MURRIS (zie 68801).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75625    Hendrikje ROELOFS, geboren ca 1690. Zij woonde in 1727 (doop dochter Braagjen) te Steenwijk.
Gehuwd voor de kerk ca 1715 met Egbert ALBERTS (TOLMEESTER (1716)) (zie 75623).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19553    Hendrikje ROELOFS, geboren ca 1695 te 'van Koekange', overleden voor 1741 te Beulake.
Ondertrouwd op 07-11-1720 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-12-1720 (N.G.). Hij j.m. in die Beulake, zij j.d. van Koekange. Echtgenoot is Geuchien WICHERS (zie 18519). {Hij is later ondertrouwd op 24-11-1741 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 13-12-1741 (N.G.) met Engeltjen Teunis' DOEVENDANS, 23 jaar oud (zie 10882).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukien GEUCHIES (zie 20393).
   2.  Roelof GEUCHIENS (zie 20394).
   3.  Jantien (Jentje) GEUCHIENS (van den BRINK (1850)) (zie 20395).
   4.  Vrouwkjen GEUGJENS (zie 20124).
   5.  Wijchger GEUGIES (zie 20396).

44758    Hendrikje ROELOFS, geboren ca 1715 te Oosterboer? Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Oosterboer, erna [vermoedelijk] te Ruinerwold.
Ondertrouwd 00-10-1740 te Meppel, gehuwd voor de kerk op 06-11-1740 te Ruinerwold (N.G.). Hij wed[uwnaar] van Ruinerwolt, zij j.d. van Oosterboer. Echtgenoot is Willem KLAAS (BUT (1742)) (zie 44757). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1740 met Albertje JANS (zie 44759).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104008    Hendrikje ROELOFS, geboren ca 1731. Zij woonde in 1756 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 05-05-1756 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 06-06-1756 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Bartelt ARJANS (de WILDE (1748)), 35 jaar oud (zie 104002).
 
19800    Hendrikje ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-08-1736 te Vollenhove, woonde in 1748 met vader Roelof Egberts, stiefmoeder Aaltje Jans van Smirre, en twee jongere kinderen van Aaltje, in de Visschersstraat. Zusje Geertje Roelofs woonde hier toen niet. Dochter van Roelof EGBERTS (zie 19724) en Johanna VEENEMAN (zie 12095).
 
112988    Hendrikje ROELOFS (van 't ENDE (1830)), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 14-11-1802 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 30-05-1887 te Nijeveen (Dr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Geerts BOXEM. Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Dochter van Roelof BARTELS (van 't ENDE (1830), van het ENDE (1865)) (zie 112985) en Jentijn WOLTERS (WOLTERSEN (1830)) (zie 112984).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-01-1830 te Nijeveen (Dr.) met Jan Geerts BOXEM (zie 112989).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
140822    Hendrikje ROELOFS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 27-11-1802 te Steenwijk, overleden voor 1809 te Steenwijk, dochter van Roelof JANS (van ERKELENS (1814), ERKELENS (1832)) (zie 106109) en Grietje van der WAL (zie 140815).
 
140824    Hendrikje ROELOFS, geboren op 15-02-1809 te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-02-1809 te Steenwijk (getuige(n): Hendrikje [JANS], [vaders moeder]), dochter van Roelof JANS (van ERKELENS (1814), ERKELENS (1832)) (zie 106109) en Grietje van der WAL (zie 140815).
 
117357    Hendrikje ROELOFS (BEENEN (1857)).
Gehuwd met Albert KOOPS (ELEVELD (1857)) (zie 117356).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128058    Hendrikje ROELOFS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3144) met haar man Hendrik CORNELIS en hun zoon Roelof, hun schoondochter Barber CLAASEN en hun kleinzoon Hendrik te Paasloo in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Jan PETERS als [inwonende] knegt. Bij hen woonden toen Aaltje HARMS en Harm JANS als inwoonders.
Gehuwd met Hendrik CORNELIS (zie 128057).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97381    Hendrikjen ROELOFS, geboren te [onder Steggerda] Weststellingwerf (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-04-1753 te Steggerda, dochter van Roelof EIJSSEN (d'GRAAFF (1752), de GRAAF (1842)) (zie 94231) en Aukje HARMENS (KLARENBURG (1842)) (zie 94232).
 
85069    Hendrikjen ROELOFS, geboren ca 1757, overleden voor 1793 te Steenwijk. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 20-10-1782 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 03-11-1782 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Daniel NIJENHUIS (NIJENHUIJS (1782)) (zie 85068). {Hij was eerder ondertrouwd op 01-06-1777 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 15-06-1777 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Cornelia (Cornelusjen) FRENS (zie 106073). Hij is later ondertrouwd op 15-12-1793 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 29-12-1793 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Mergien Rijkens (Margjen) TEUGE (TINGEN (1858)) (zie 33993).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
66395    Hendrikjen ROELOFS, geboren op 05-01-1766 te IJsselham te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-01-1766 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Roelof HENDRIKS (SPIJKKER (1745), SPIJKER (1756)) (zie 66383) en Lammertien WARNERS (zie 66384).
 
106563    Hendrikjen ROELOFS (OOSTERVEEN (1829)), turfmaakster (1825), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-01-1796 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 19-06-1843 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenote van Harm Roelofs KNOL. Dochter van Roelof WILLEMS (OOSTERVEEN (1826)) (zie 106554) en Geertje HARMS (zie 106555).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1825 te Nijeveen (Dr.) met Harm Roelofs KNOL (zie 93322). Zij kregen tussen 1825 en 1840 te Nijeveen (Dr.) zes kinderen, genaamd: Roelofjen, Geertje, Grietjen, Roelof, Harm en Roelof. Geertjen huwde in 1884 te Nijeveen met Albert Wolters KREUN en overleed in 1903 te Nijeveen als zijn echtgenote. Harm overleed met 30 jaar te Kolderveen (gem. Nijeveen), [vermoedelijk ongehuwd]. Roelof-2 huwde in 1868 te Nijeveen met Femmigje Harms BROESE en overleed in 1920 te Meppel (Dr.) als haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
61048    Hendrikjen ROELOFS, geboren op 28-01-1799 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-02-1799 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden voor 1801 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Roelof GEERTS (de JONGE (1828)) (zie 61039) en Annigje Harmens BRINK (zie 61040).
 
61049    Hendrikjen ROELOFS (de JONGE (1826)), geboren op 29-04-1801 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-05-1801 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 11-11-1826 om 15:00 uur te in huis No. 44 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 25-jarige leeftijd, als echtgenote van Jakob Minnes HOGEBOOM; nalatende een zoon. Dochter van Roelof GEERTS (de JONGE (1828)) (zie 61039) en Annigje Harmens BRINK (zie 61040).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-08-1826 te Schoterland (Fr.) met Jacob MINNESZ (HOOGEBOOM (1826), HOGEBOOM (1828)), 24 jaar oud (zie 104763). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-02-1828 te Schoterland (Fr.) met Aaltje Jans KLOMP, 28 jaar oud (zie 80724).}
 
66460    Hendrikjen ROELOFS (MOL (1812)), landbouwster (1868), geboren op 28-10-1802 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-11-1802 te Noordwolde, overleden op 03-09-1871 te Kallenkote (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als echtgenote van Egbert de VRIES; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in februari 1812 (bron: reg.naamsaanneming) met haar beide ouders en haar zussen Geesjen, Imkjen en Antje te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Roelof MEIJNES (MOL (1812)) (zie 109563) en Wijtske WILLEMS (SANDSTRA (1812), ZANDSTRA (1825)) (zie 109564).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-11-1827 te Steenwijkerwold met Egbert HINKES (de VRIES (1827)), 27 jaar oud (zie 66459).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
130294    Hendrikjen ROELOFS (BERENDS (1831), WANNINGEN (1884)), dienstbaar (1831), geboren op 11-12-1804 te Wapserveen (Dr.), dochter van Roelof BERENDS en Batijn JANS [KIERS (1849)]. Overleden op 22-06-1849 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Pieters MIDDELBRINK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-07-1831 te Havelte (Dr.) met Jan PIETERS (MIDDELBRINK (1831)), 26 jaar oud (zie 130293). Zij kregen tussen 1831 en 1842 te Wapserveen (gem. Havelte - Dr.) drie kinderen, genaamd: Pieter, Berend en Roelof. Berend overleed in 1884 te Wapserveen, ongehuwd. Roelof overleed in 1922 te Wapserveen, ongehuwd.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62934    Hendrikjen ROELOFS.
Gehuwd met Teunis ROELOFS (zie 62933).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofjen TEUNIS (VELD (1820)) (zie 62932).

103271    Hendrikjen ROELOFS, overleden voor 1751 te [Staphorst].
Ondertrouwd op 07-01-1730 te Staphorst, gehuwd voor de kerk 00-01-1730 te Staphorst (N.G.), hij [j.m.]. Echtgenoot is Jan DERKS (zie 103269). {Hij is later ondertrouwd op 04-12-1751 te Staphorst, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 26-12-1751 te Staphorst (N.G.), hij wed[uwnaar]. Echtgenote is Aaltien ALBERTS (ARENDS (1756)) (zie 103270). Zij lieten tussen 1752 en 1762 te Staphorst vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelofjen, Albertjen, Roelofjen, Trijntie en Dirk.}
 
46555    Henrickien ROELOFS, geboren ca 1666, overleden voor 1701 te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk voor 1701 met Jan Hendriks de LANGE (zie 46554). {Hij is later ondertrouwd op 25-02-1701 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-03-1701 (N.G.). Hij weduwnaar van Wanneperveen, zij j.d. in die Beulake. Echtgenote is Leuntien WILLEMS (zie 46556).}
 
23902    Henrik ROELOFS, geboren ca 1689.
Ondertrouwd 00-05-1714, gehuwd voor de kerk op 16-06-1714 te Beulake (N.G.). Hij j.m. van Vollenhove, zij weduwe in de Leeuwte. Echtgenote is Margien JANS (zie 23903). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1704 met Claas GEERTS (zie 23904).}
 
102815    Henrikjen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 05-10-1727 te Zwartsluis (getuige(n): Jantjen ALBERTS), overleden voor 1735 te Zwartsluis, dochter van Roelof Teunis' SCHRA (zie 102812) en Grietjen Jansz MODDERMAN (zie 102813).
 
31449    Herm ROELOFS, geboren ca 1758, overleden voor 1797 te Zwartsluis, [als echtgenoot van Grietje PETERS].
Gehuwd voor de kerk voor 1784 met Grietje PETERS (zie 16998). {Zij is later ondertrouwd op 08-09-1797 te Zwartsluis, met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-10-1797 (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende op de Schutsloot [te Wanneperveen], zij weduwe geboren te Nieuwleusden en wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Harm Jans KNOBBE (zie 16997).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
110454    Hermen ROELOFS (SMIT (1717), SMITH (1748)), geboren ca 1689. Hij woonde in januari 1714 (bij zijn huwelijk) [mogelijk te Steenwijk, eerder] te Uffelte (onder Havelte - Dr.). Hij woonde in augustus 1714 (doop zoon Geert) [vermoedelijk] te Steenwijk, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0323) als weduwenaer [van Zwaantje Geerts SMIT] met hun kinderen Roelof en Lamme aan de oostzijde van de Markt in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 21-01-1714 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-02-1714 (N.G.), hij j.m. te Uffelte (onder Havelte - Dr.), zij j.d. te Smilde (onder Diever - Dr.).. Echtgenote is Swaentijen Geerts SMIT (zie 110455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert HERMENS (zie 110458).
   2.  Geert Hermens SMIT (zie 110447).
   3.  Roelof Hermens SMIT (SMITH (1748), SMIDT (1750), SMID (1768)) (zie 110459).
   4.  Lammigjen Herms (Lamme) SMIT (SMITH (1748) (zie 110460).

30240    Hermen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 31-10-1728 te Zwartsluis (getuige(n): Annegjen JANS), zoon van Roelof HERMENS (VERHOEK (1719)) (zie 30237) en Betjen JANS (zie 30239).
 
102816    Hermen (Harmen) ROELOFS (SCHRA (1757)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 10-01-1731 te Zwartsluis (getuige(n): Jantjen GRANIS). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2053) NIET bij zijn ouders, die toen woonden te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Waar woonde hij toen wel? Zoon van Roelof Teunis' SCHRA (zie 102812) en Grietjen Jansz MODDERMAN (zie 102813).
Ondertrouwd op 04-11-1757 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-12-1757 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenote is Trijntje Alberts (Trientjen) SMIT, 21 jaar oud (zie 102822).
 
123764    Hermens ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 24-05-1779 te Zwartsluis (getuige(n): Liezabeth Thijs' de BOER, [moeders moeder]), [N.B. Van hem werd geen overlijdenakte gevonder (bron: www.wiewaswie.nl).], zoon van Roelof LEFFERTS (zie 123761) en Geertjen HERMENS (KAPER (1775), KAAPER (1792)) (zie 47149).
 
56972    Hermiena Gerhardus' ROELOFS, geboren ca 1824 te Apeldoorn (Gld.), dochter van Gerhardus ROELOFS (zie 56973) en Hendriena SCHOENMAKERS (zie 56974).
Gehuwd op 29-09-1859 te Deventer, hij weduwnaar. Echtgenoot is Lambertus Johannes Pieters LOUKES (zie 56964). {Hij was eerder gehuwd op 28-06-1849 te Deventer met Hendrika Jans RONDEEL (zie 56965). Hij is later gehuwd op 20-08-1868 te Deventer, hij weduwnaar. Echtgenote is Johanna Jans RIBBEDOORN (zie 56975).}
 
91912    Hessel ROELOFS (OOSTEN (1849)), geboren ca 1748, [N.B. Zijn doop werd in Friesland en te Kuinre, te Blankenham, te Oldemarkt, te Steenwijkerwold en te Steenwijk niet ingeschreven.] Overleden 1786<>1809 te [Langelille (gem. Weststellingwerf - Fr.) of Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.)]. Hij woonde in 1773 (bij zijn huwelijk) te Echten. Hij woonde in 1783 (doop zoon Jacob) te Langelille (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-08-1773 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-08-1773 te Echten (Hervormd), beide te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Beertje (Betgien,Bettje,Beerentje) MEINES, 23 jaar oud (zie 91913). Zij lieten tussen 1774 en 1786 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) en te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Roelof, Meijne, Hiltgien, Aukgien, Jacob en Stijntje.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
38622    Hielke ROELOFS (BLOKMAKER (1836), BLOKKEMAKER (1836)), timmerman (1836), geboren op 09-12-1792 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 16-12-1792 te Lemmer, overleden op 16-11-1864 om 14:00 uur te in het huis No. 156 staande op de Steenwijkerkolk te Blokzijl op 71-jarige leeftijd, als weduwenaar van Magteltje GREVELINK. Zoon van Roel (Roelof) HIJLKESZ (BLOKMAKER (1836)) (zie 38636) en Fokjen SJOERDS (zie 38637).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 02-08-1836 te Blokzijl met Magteltje (Machteld) KLAAS (GREVELING (1795), GREVELINK (1833)), 64 jaar oud (zie 114870). {Zij was eerder ondertrouwd op 18-04-1795 te Blankenham. Te Blokzijl was de ondertrouw op 19-04-1795. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. van de Langelille, onder Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) thans te Blankenham, zij j.d. van Baarlo, [onder Blokzijl]. Echtgenoot is Harmen (Herm,Hermen) ALBERTS (de LANGE (1795)), 29 jaar oud (zie 114876). Zij was eerder gehuwd op 63-jarige leeftijd op 29-06-1835 te Blokzijl met Jacob JACOBS (de JONGE (1820), de JONG (1836)), 76 jaar oud (zie 38659).}
 
139820    Hilbert ROELOFS (PASOP (1827)), dienstknecht (1827), geboren te Koekange (Dr.), "tweeling met Hindrik", gedoopt (N.G.) op 30-03-1807 te Koekange. Hij woonde in 1827 (bij zijn huwelijk) onder De Wijk (Dr.). Zoon van Roelof HINDRIKS (PASOP (1827)) (zie 79142) en Annigjen ROELOFS (POT (1827)) (zie 118206).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-07-1827 te Zuidwolde (Dr.) met Beertien Roelofs DROGT, 23 jaar oud (zie 139821).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107925    Hilbert ROELOFS, overleden voor 1809 te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-05-1780 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-05-1780 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe] van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Albertien ROELOFS (zie 107926). {Zij was eerder ondertrouwd op 17-06-1763 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 17-07-1763 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwenaer, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Wolther JANS, 52 jaar oud (zie 35695). Zij lieten tussen 1764 en 1777 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jentijn (3x), Jan, Roelof en Arent (2x). Vermoedelijk werden deze zeven kinderen allen geboren te De Bovenboer (onder Kolderveen - Dr.).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68874    Hilbrand ROELOFS (MEESTER (1825)), geboren op 05-03-1767 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 10-03-1767 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden 00-05-1805 te [Wolvega], "op 25-05-1805 ontfangen [12 stuyvers] voor het gebruyk van het lycklaken van Hylbrant Roelof". Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Hij werd op 28-04-1791 te Terband, samen met zijn 1e vrouw Lutske JANS, op belijdenis [des Geloofs] aangenomen als lidmaat (Hervormd). Hij vertrok op 09-02-1798 uit Terband naar Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.); hij werd daar op 18-02-1798 ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zoon van Roelof Jacobs BEUL (BUIL (1760), MEESTER (1817)) (zie 68869) en Geesje Hendriks van HELDER (van HELDEREN (1748), van HELDEN (1757)) (zie 44195).
Ondertrouwd (1) 00-02-1789 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22-02-1789 te Tjalleberd (Hervormd), hij van Luinjeberd, zij van Terband, beide in gem. AEngwirden. Echtgenote is Lutske JANS, 18 jaar oud (zie 68899).
Ondertrouwd (2) 00-11-1796 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-12-1796 te Wolvega, beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Grietje DOUWES (de HAAN (1824)), 19 jaar oud (zie 95116). {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 19-05-1824 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrijt HARMS (VRIEND (1791), VRINT (1791), FRIEND (1792)), 60 jaar oud (zie 95082).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
13823    Hillebert ROELOFS, geboren te op 't Zand, gedoopt (N.G.) op 23-04-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds. J.H.BRUNING, zoon van Roelof EGBERTS (zie 19724) en Aaltje Jans van SMIRNEN (zie 19479).
 
112990    Hillechien ROELOFS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 02-05-1799 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Roelof BARTELS (van 't ENDE (1830), van het ENDE (1865)) (zie 112985) en Jentijn WOLTERS (WOLTERSEN (1830)) (zie 112984).
 
66022    Hillegien ROELOFS, geboren ca 1712. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar moeder en haar zus Heiltien te Nederland en Scherwolde in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Roelef HERMS (zie 66013) en Hillechien (Hiltje) JANS (zie 66020).
 
128774    Hillegien ROELOFS (CREMER (1787), KREMER (1813)), landbouwersche (1813), arbeidersche (<1830), geboren ca 1756, dochter van Roelof KREMER en Vrouwgje JANS. Overleden op 29-06-1830 om 21:00 uur te ten haren huize No. 52 te De Wijk (gem. De Wijk - Dr.), [als weduwe van Jan Everts VOETER, eerder weduwe van Geert HARMS]. Hij woonde in 1782 (bij haar 1e huwelijk) onder IJhorst en De Wijk (Dr.), erna te Oosterwijk (onder De Wijk). Zij woonde in 1785 (bij haar 2e huwelijk) te IJhorst en De Wijk (Dr.). Zij woonde in 1813 (2e huwelijk dochter Vrouwgjen) te De Wijk.
Ondertrouwd (1) op 05-05-1782 te Meppel (Dr.), te IJhorst en De Wijk was de ondertrouw op 02-05-1782. Gehuwd voor de kerk 00-05-1782 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij j.m. van Meppel (Dr.), beide wonende in de IJhorst. Echtgenoot is Geert HARMS (zie 128775). Zij lieten in 1783 te IJhorst en De Wijk een zoon Harm dopen (N.G.).
Ondertrouwd (2) 00-09-1785 te IJhorst, onder De Wijk (Dr.), gehuwd voor de kerk op 01-10-1785 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij j.m. van Avereest, zij wed[uwe], beide wonende alhier [= te IJhorst en De Wijk (Dr.)]. Echtgenoot is Jan EVERTS (VOETER (1813)) (zie 128773). Zij lieten tussen 1787 en 1801 te Ijhorst en De Wijk (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Vrougie, Evert, Grietjen, Evert, Roelf en Jan.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
127648    Hillegien ROELOFS.
Gehuwd met Wicher STEENBERGEN (zie 127647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wichers (zie 127646).

112992    Hillegjen ROELOFS, geboren ca 1724, overleden voor 1790 te Nijeveen (Dr.). Zij woonde in 1750 (doop dochter Jantjen) te Nijeveen (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1749, [N.B. Hun huwelijk werd te Wanneperveen, te Steenwijk, te Staphorst, te Rouveen, te Nieuwleusen en in Drenthe niet ingeschreven.] met Bartelt GERRITS (zie 123646). Zij lieten tussen 1750 en 1757 te Nijeveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jantjen, Neesjen en Roelof. {Hij is later ondertrouwd op 02-09-1790 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-09-1790 te [Nijeveen] (N.G.), hij weduwenaar, zij weduwe, beide wonende alhier [= te Nijeveen (Dr.)]. Echtgenote is Trijntjen (Trintjen) HENDRIKS (zie 75032).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
74909    Hillegjen ROELOFS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 17-12-1727 te Zwartsluis (getuige(n): Mensjen ARENTS, de halfzus van haar vader), dochter van Roelof AERENTS (zie 74892) en Henrikjen JANS (zie 74894).
 
6393    Hilletien ROELOFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-02-1667 te Vollenhove, dochter van Roelef ROELEFS (NAP (1668)) (zie 135) en Albertjen HENDRICX (HENDRIKS) (zie 4811).
 
104983    Hilletje ROELOFS, geboren ca 1666 te [Amsterdam], haar beide ouders waren voor 1704 overleden. Zij woonde in 1704 (bij haar huwelijk) op de Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd op 14-03-1704 te Amsterdam (getuige(n): [zijn zuster] Marretie HILLEBRANTS en haar swager Willem STRAALBEEK), gehuwd voor de kerk 00-03-1704 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsyerdam. Echtgenoot is Luijcas HILLEBRANTS (zie 104971).
 
127804    Hilletje (Hilligje) ROELOFS (SIJMENS (1855)), spinster (<1855), geboren te de Wal, onder Havelte (Dr.), dochter van Roelof ARENTS [SIJMENS (1855)] en Aaltje HENDRIKS, die huwden op 03-09-1780 te Havelte (Dr.) (hij j.m., zij wed[uwe], beijde aan de Wal (onder Havelte - Dr.)). haar moeder was eerder, namelijk in 1772 te Ruinerwold) gehuwd met FREDERIK GEERTS (hij j.m. van Wapsterveen, zij j.d. van Uffelte (onder Havelte)). Gedoopt (N.G.) op 02-02-1783 te Havelte, overleden op 12-01-1855 te Havelte (Dr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Arent Jans SIJMENS.
Ondertrouwd op 30-05-1808 te Ruinerwold (Dr.). Te Nijeveen was de ondertrouw op 28-05-1808; [te Ruinerwold] op 18-06-1808 attestatie afgegeven na[er] Nieuweveen. Gehuwd voor de kerk 00-06-1808 te Nijeveen (N.G.), hij j.m. van Nieuwveen (Dr.) [thans] te Ruinderwold (Dr.), zij j.d. op Nieuwveen. Echtgenoot is Arent JANS (SIJMENS (1850)) (zie 127803).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134202    Hilletjen (Hille,Heijltien) ROELOFS, geboren ca 1590 te Steenwijk. Zij woonde in 1616 (bij haar huwelijk) op de Oudezijds Voorburgwal. Zij leefde in 1643 (huwelijk dochter Aefgen) [en woonde toen mogelijk (zoals haar dochter Aefgen) op het Francepat [?] te Amsterdam]. Dochter van Roelof (zie 134203).
Ondertrouwd op 08-10-1616 te Amsterdam (getuige(n): met consent van haar vader), gehuwd voor de kerk 00-10-1616 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.g.] uitte Cuijnder, zij [j.d.] van Steenwijck, [thans] beijde wone[nde] te Amsterdam. Echtgenoot is Pieter PIETERSSE (zie 134201).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141952    Hillichien ROELOFS, geboren te Kolderveen (Dr.), [N.B. Het is niet heel zeker dat zij een kind was van deze ouders; Wat bekend is, is dat zij volgens haar huwelijksakte geboren was te Kolderveen en dat zij volgens haar overlijdensakte geboren was ca 1761; de hier vermelde ouders waren de enige ouders de tussen 1740 en 1780 te Kolderveen een dochter Hilligje ROELOFS lieten dopen (N.G.); het is echter mogelijk dat haar ouders Doopsgezind waren en hun kind niet lieten dopen; doordat zij en haar man [vermoedelijk] geen kinderen kregen, is een check via de vernoeming niet mogelijk.], gedoopt (N.G.) op 27-02-1763 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 14-02-1825 om 08:00 uur te Dinxterveen in de Oosterkluft van Wanneperveen op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Geert Everts BAKKER; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1818 (overlijden man) in het huis No. 30 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen). Dochter van Roelof JANS (zie 141953) en Vrouchijn ALBERTS (zie 141954).
Ondertrouwd op 14-05-1790 te Wanneperveen, te Zwartsluis was de ondertrouw op 15-05-1790; [te Wanneperveen èn te Zwartsluis] att[estatie] gegeven na[ar] Colderveen. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-06-1790 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. geb[oren] en won[ende] te Dinxterveen [onder Kolderveen (Dr.)], zij j.d. van Kolderveen, wonende aan de Zomerdijk (onder Wanneperveen) en eerder te Zwartsluis. Echtgenoot is Geert EVERTS (BAKKER (1790)), 30 jaar oud (zie 141951). Zij woonde in 1790 (bij haar huwelijk) aan de Zomerdijk (onder Wanneperveen), eerder te Zwartsluis.
 
53090    Hillightje ROELOFS, overleden voor 1695 te Blokzijl.
Gehuwd voor de kerk voor 1695 met Coert JANSEN (zie 53089). {Hij is later ondertrouwd op 13-04-1695 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 08-05-1695 te Blokzijl (N.G.), hij wed[uwnaar] tot Blockzijl, zij [j.d.] van Staphorst. Echtgenote is Hermtjen (Harmpje) TIJMENS, 24 jaar oud (zie 53088).}
 
56253    Hilligijn ROELOFS, geboren te Baarlo bij Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 12-12-1745 te Zwartsluis (getuige(n): Jentjen HERMS), [N.B. In het doopboek staat haar naam niet vermeld en staat vermeld dat haar vader Hendrijk zou heten. De naam van de moeder klopt echter wel, bovendien blijkt uit de volkstelling in 1748 dat zij tussen 1744 en 1748 geboren moet zijn. Haar broers en zus werden gedoopt te Zwartsluis, daarom vermoed ik dat de naam van haar vader berust op een vergissing van de dominee bij het inschrijven. Het feit dat haar voornaam en het patroniem van de vader in het doopboek ook ontbreekt, geeft mogelijk aan dat de inschrijving pas later heeft plaats gevonden. Verder is een huwelijk tussen een Hendrik en een Janna Hendriks te Zwartsluis niet ingeschreven.]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Hasselercarspel, 1748 - nr. Baarloo-0060) met haar beide ouders en haar broers Henderik en Beerent te Baarloo in het Hasselercarspel [nabij Zwartsluis]. Dochter van Roelof HARMENS (TIMMERMAN (1754), KONINGH (1758)) (zie 56228) en Jantjen (Janna) HENDRIKS (zie 56230).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 417 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software