Eerste blad    Vorig blad    Blad 445 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

69698    Margje SJERPS (SIRPS (1800), VALK (1833), van DIJK (1850)), landbouwster (1833,1836), arbeidster (1834,1835), geboren op 13-04-1777 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 13-04-1777 te Steggerda en Vinkega, overleden op 21-11-1839 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 62-jarige leeftijd, als echtgenote van Cornelis BIJKERK. Dochter van Syrp (Sirp,Sjerp) JACOBS (van DIJK (1813)) (zie 69766) en Aeltjen CLAASEN (zie 69767).
Ondertrouwd 00-10-1800 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-10-1800 te Steenwijkerwold, hij wed[uwnaar] geboren te Oldemarkt, zij j.d. geboren te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide wonende te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Kornelis LUITJENS (BIJKERK (1833)), 36 jaar oud (zie 58925). {Hij was eerder ondertrouwd op 21-04-1794 te Steenwijkerwold, [N.B. Hun huwelijk is te Oldemarkt niet ingeschreven, mogelijk ten gevolge van een hiaat.], gehuwd voor de kerk 00-05-1794 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. van Oldemarkt, zij j.d. van Steenwijkerwold. Echtgenote is Grietjen ALBERS (zie 58927). Zij lieten in 1799 te Steenwijkerwold 1 dochter dopen (N.G.), genaamd Annegjen.}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
24080    Annichjen SJEUWERTS (de VRIES (1777)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 19-10-1755 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltjen OENEN), overleden op 20-09-1831 te Zwartsluis op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Koert MINNEN; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna ook. Dochter van Siewert (Suwert,Sjouwert,Sjeuwert) OENEN (zie 20957) en Geertjen Tijmens MAALMAN (MAALMANS (1748)) (zie 20953).
Ondertrouwd op 30-11-1776 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15-12-1776 te ZWartsluis (N.G.), hij j.m. van Sapmeer (Gr.), zij j.d. van Zwartsluis, thans beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Coert Adams MENNES (MINNES (1776), MINNEN (1783)), 25 jaar oud (zie 125394). Zij lieten tussen 1777 en 1790 te Zwartsluis vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Grietje, Geertien, Theunis, Adam en Tijmen. Grietje huwde in 1796 te Zwartsluis met Jan Derks ENGELSMAN en overleed in 1825 te Zwartsluis als zijn echtgenote. Theunis huwde in 1808 te Zwartsluis met Grietjen TROOST en overleed in 1846 te Zwartsluis, als haar partner. Adam huwde in 1811 te Zwartsluis met Geertruit ROELOFS. Tijmen huwde in 1817 te Zutphen (Gld.) met Johanna Aleida Berends BERENDSEN, en werd in 1839 haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
125459    Gerrit SJEUWERTS (de VRIES (1773)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 29-09-1749 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltje OENEN, [vaders zuster]). Hij woonde in 1773 (bij zijn huwelijk) in de Vierwindenstraat te Amsterdam. Hij was op 24-03-1776 in de Lutherse Kerk te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Evan.Luth.) van zijn vrouws neefje Jacob Martinus' de MEESTER. Zoon van Siewert (Suwert,Sjouwert,Sjeuwert) OENEN (zie 20957) en Geertjen Tijmens MAALMAN (MAALMANS (1748)) (zie 20953).
Ondertrouwd op 09-07-1773 te Amsterdam (getuige(n): consent van zijn moeder / Antjtje DIRKS (haar moeder)), te Zwartsluis was de ondertrouw op 10-07-1773; getrouwt met attestatie [van Zwartsluis]. Gehuwd voor de kerk 00-08-1773 te [Sloterdijk (N.H.)] (Hervormd), hij j.m. van Swartesluis thans wonende te Amsterdam, zij j.d. van en mede te Amsterdam. Echtgenote is Annetje (Antje) IJACOBS (JACOBS (1773), JACOPES (1789)) (zie 125458).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
116297    Trijntje SJIEUWES, turfmakersche (<1834), geboren ca 1785 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 26-09-1834 om 03:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwe van Roelof Harmens AKKERMAN; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1808 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1811 (geboorte zoon Harmen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1818 (geboorte zoon Willem) te Rotsterhaule (gem. Schoterland), erna te Rohel (gem. Schoterland). Zij woonde in 1830 (overlijden man) te Rohel, erna te Oosterzee. Dochter van Sjuwe JANS (zie 46650) en Grietje IJNZES (zie 116317).
Ondertrouwd 00-10-1808 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-10-1808 te Oosterzee en Echten (Hervormd), hij j.m., beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Roelof HARMENS (AKKERMAN (1815)), 23 jaar oud (zie 46660).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
89991    Arent SJIRPS, geboren te aan het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-06-1740 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2689) met zijn beide ouders en zijn broers Reinder, Wijtte en Albert aan 't Verlaath bij Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Sjierp (Sirp) REINDERS (zie 89988) en Grietje ARENTS (zie 89989).
 
89992    Wijte SJIRPS, geboren te aan het Verlaat, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 22-09-1743 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2689) met zijn beide ouders en zijn broers Reinder, Arent en Albert aan 't Verlaath bij Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Sjierp (Sirp) REINDERS (zie 89988) en Grietje ARENTS (zie 89989).
 
41228    Hendrik Harms SJOER (ZOER (1862)), boerknegt (1831), geboren ca 1806 te Nijeveen (Dr.), zoon van Harm MARTENS (overleden voor 1831 te Nijeveen (Dr.)) en Margje HARMS. Overleden voor 1862.
Gehuwd op 07-05-1831 te Ruinerwold (Dr.) met Trijntje WILLEMS (OOSTERVEEN (1831)), 24 jaar oud (zie 41226). {Zij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 29-11-1862 te De Wijk (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Wanneperveen, zij weduwe geboren te Nijeveen (Dr.). Echtgenoot is Hilbert ALBERTS (LINTHORST (1858)), 65 jaar oud (zie 41214).}
 
132856    Akke (Aukjen) SJOERDS (PONNE (1817)), schippersche (1831), arbeidster (1839), geboren ca 1790 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), [Van haar werd in Friesland geen doopakte ingeschreven.], overleden op 20-07-1868 om 09:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwe van Hendrik WOUDSTRA; [naam moeder niet vermeld]. Zij verbleef in 1831 (overlijden vader) met haar schip te Amsterdam. Zij woonde in 1817 (bij haar huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Zij woonde in 1839 (overlijden zoon Sjoerd) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Sjoerd GERRIJTS (PONNE (1814)) (zie 71256) en Neeltje LIEUWES (zie 71257).
Gehuwd op 01-03-1817 te Opsterland (Fr.) met Hendrik EGBERTS (WOUDSTRA (1817), WALSTRA (1821)), 23 jaar oud (zie 132857). Zij kregen tussen 1817 en 1830 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), te Kuinre, te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) en te Blokzijl zeven kinderen, genaamd: Neeltje, Harmina, Egbert, Albertjen, Sjoerd, Froukje en Hielke. Harmina huwde in 1842 te Lemsterland met Pieter Stevens VISSER en huwde in 1849 te Lemsterland met Age Klazes de OUDE. Sjoerd overleed met 12 jaar te Lemsterland. Froukje huwde in 1851 te Lemsterland - Fr.) met Johannes Annes BROUWER en overleed in 1880 te Weststellingwerf (Fr.), als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
64355    Alt (Alte) SJOERDS (de VRIES (1824)), arbeider (1824), geboren op 06-01-1765 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Sjoerd ANNES en Maay DUBBELTS. Gedoopt (Hervormd) op 06-01-1765 te Oldelamer en Oldetrijne.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-01-1788 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) (Hervormd), beide van Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Engeltie REINGJENS (RINGJES (1788), RENGJES (1788), LEMSTRA (1824)), 25 jaar oud (zie 64356). Zij lieten tussen 1788 en 1801 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Annegien, Margjen, Sjoert, Renke en Jantje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91605    An (Anna) SJOERDS.
Ondertrouwd 00-09-1746 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-10-1746 te Oudega (Hervormd) met Wijbe GATZES (zie 91604). Zij lieten tussen 1747 en 1771 te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.) tien kinderen dopen, genaamd: Sjoerd (2x), Wijbe, Jacob, Grietje, Wijbe, Pieter, Antje, An en Sjoerdtje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110229    Antje SJOERDS, geboren ca 1761, overleden op 04-10-1826 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) te Ureterp (gem. Smallingerland - Fr.), erna te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Zij woonde in 1790 (doop zoon Sjoert) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij werd op 03-02-1797 te Nijehaske, samen met haar man Michiel JURJENS, "op belijdenis des geloofs" ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij vertrokken op 09-05-1798 met attestatie naar Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), waar zij op 29-08-1798 werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-12-1786 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.). Te Drachten op 31-12-1786 attestatie verleent na[er] Ureterp. Gehuwd voor de kerk op 07-01-1787 te Ureterp (Hervormd), hij te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), zij te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Miechiel JURJENS (WALSTRA (1831)), 30 jaar oud (zie 95148). {Hij is later gehuwd op 74-jarige leeftijd op 23-02-1831 te Weststellingwerf (Fr.) met Margjen WIJBES (WOUDSMA (1817), BONTE (1831)), 34 jaar oud (zie 95149).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
59615    Antje SJOERDS.
Gehuwd met Rense ROELFS (zie 52176).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30919    Catharina Hendriks SJOERDS, geboren ca 1841, dochter van Hendrik Hendriks POSTMA SJOERDS en Fokeltje BOSCH. Overleden op 30-04-1908 te Leeuwarden (Fr.), als echtgenote.
Gehuwd op 16-10-1869 te Leeuwarden (Fr.) met Harmanus Johannes' TOMBAL (zie 30918).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Harmanus' (zie 30917).

150050    Corneelis SJOERDS (de WAIJ (1812), de WAAIJ (1826)), pottebakkersknegt (1812,1823), aanspreker (1826,1829), koster der Hervormde kerk te Bolsward (<1837), geboren op 03-03-1786 te Workum (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 19-03-1786 te Workum, overleden op 05-09-1837 om 05:30 uur te in het huis No. 511 staande in de Kerkstraat (Wijk D) te Bolsward (Fr.) op 51-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje Gerbens LAMRING; nalatende zes kinderen: Gooike, Cornelia, Sjoerd, Marijke, Klaas en Antje; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1812 (bij zijn huwelijk) te Bolsward (Fr.), erna ook. Hij woonde in 1823 (overlijden zoon Klaas) in het het huis No. 512 (Wijk D) te Bolsward. Hij woonde in 1826 (overlijden vader) te Bolsward. Zoon van Sjoerd KORNELIS (de WAAIJ (1785), de WAIJ (1812)) (zie 150052) en Corneliske CORNELIS (zie 150053).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1812 te Bolsward (Fr.) met Antje Gerbens LAMRING (LAMRINGH (1829), LAMRINGA (1854)), 20 jaar oud (zie 150051). Zij kregen tussen 1812 en 1837 te Bolsward (Fr.) zeven kinderen, genaamd: Gooike (zoon), Corneliske (Cornelia), Sjoerd, Klaas, Marijke, Klaas en Antje. Gooike huwde in 1839 te Bolsward met Sijbrig Jans VELLINGA en huwde in 1853 te Bolsward met de weduwe Berber Doedes PLUIJAAR. Corneliske huwde in 1844 te Bolsward met Gerben Jans de BOER. Sjoerd huwde in 1840 te Bolsward met Trijntje Jacobs PICO. Marijke huwde in 1855 te Bolsward met Lijkle Romkes van der WERF. Klaas-1 overleed met 5 weken te Bolsward. Antje huwde in 1867 te Bolsward met Freerk Hijlkes FABER.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146518    Cornelis SJOERDS (PRANGER (1849)), geboren ca 1735.
Gehuwd voor de kerk ca 1760 met Jacobjen BARTELES (zie 146519).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
151348    Cornelis SJOERDS (de VRIES ()), geboren op 10-11-1761 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Sjoerd ANNES en Maaij DUBBELTS. Gedoopt (Hervormd) op 16-11-1761 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 18-04-1817 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 55-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Wobbigjen de VRIES]; nalatende vier kinderen: Margje, Grietje, Anne en Sjoerd. Hij woonde in 1801 (geboorte dochter Margien) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zijn erfgenamen waren in 1832 eigenaar van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel D0082 gelegen te Oldetrijne (onder Oldelamer); zijn erfgenamen waren toen ook eigenaar van zeven weilanden, negen hooilanden, een weg en een voetpad (als weiland), gelegen te Oldetrijne. Zoon van Sjoerd ANNES (zie 151351) en Marrigjen (Maaij) DUBBELTS (zie 151352).
Ondertrouwd 00-09-1800 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 12-10-1800 te Oldelamer en Oldetrijne (Hervormd), [geen gegevens vermeld over hun herkomst en status] met Wobbigje (Wobbegien,Wibbigje) WIJBRANTS (JACOBS (1800), de VRIES (1820)), 23 jaar oud (zie 151346). Zij lieten tussen 1801 en 1813 te Oldetrijne en Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Margien, Sjoerd (2x), Grijttje, Sjoerd, Anne en Sjoerd. Margje huwde in 1823 te Weststellingwerf met Hans Durks WIERDSMA. Anne huwde in 1846 te Weststellingwerf met Jantjen Hendriks de GRAAF. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 31-05-1820 te Weststellingwerf (Fr.) (getuige(n): haar broeder [= zwager] Dubbeld de VRIES (61 jr., molenmaker te Kuinre (zie 151353)) en zijn zwager Dirk Steffens BIJL (44 jr., huisman te Oldelamer)), hij weduwnaar, zij weduwe; hun huwelijk werd gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Echtgenoot is Wijbe GERBENS (de HOOP (1816)), 59 jaar oud (zie 144949), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grijttje CORNELIS (de VRIES ()) (zie 151349).

70329    Dirkjen SJOERDS (PEREBOOM (1812), PEEREBOOM (1837)), huisvrouw (1835), boerin (<1837), geboren op 15-12-1791 te Spangadijk te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 01-10-1837 om 13:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 45-jarige leeftijd, als echtgenote van Machiel Dubbelds PEREBOOM. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) aan de Schoterzijl (Fr.). Zij woonde in 1835 (huwelijk zoon Dubbeld) in de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Sjoert MICHIELS (PEREBOOM (1817)) (zie 55884) en Marchien DIRKS (OOSTING (1837)) (zie 55885).
Ondertrouwd 00-02-1810 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr), [N.B. Hun huwelijk werd op 23-03-1810 ingeschreven te Kuinre, met de opmerking: "In de kerk alhier (= te Kuinre) gehuwd". Mogelijk betrof het huwelijk in Scherpenzeel hun wettige huwelijk.], gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 13-03-1810 te Scherpenzeel (Hervormd), hij j.m. [wonende] te Agterveen, onder Kuinre, zij j.d. [wonende ]aan de Schoterzijl ( met Mechiel (Machiel,Michiel) DUBBELTS (PEREBOOM (1812), PEEREBOOM (1829)), 27 jaar oud (zie 70328). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Michiel DUBBELTS en Rieukgien SJOERTS.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
151353    Dubbelt SJOERDS (de VRIES (1816)), boer (1816), geboren op 20-04-1759 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-04-1759 te Oldelamer en Oldetrijne. Hij woonde in 1815 (overlijden 1e vrouw) te Ossenzijl (gem. Oldemarkt). Hij woonde in 1816 (huwelijk dochter Jantje) te Ossenzijl. Hij was op 31-05-1820 te Weststellingwerf (Fr.) getuige bij het 2e huwelijk van zijn schoonzus Wobbegjen de VRIES; hij woonde toen te Kuinre. Hij kocht in 1827 voor fl. 54,- een stuk[je] land gelegen te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.); hij woonde toen te Kuinre; de verkopers waren toen Kornelis Alberts KOOPMANS en anderen (wonende te Scherpenzeel). Zoon van Sjoerd ANNES (zie 151351) en Marrigjen (Maaij) DUBBELTS (zie 151352).
Ondertrouwd op 10-04-1790 te Blankenham, te Blokzijl was de ondertrouw op 11-04-1790. Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. te Blankenham, zij j.d. te Baarlo (onder Blokzijl). Echtgenote is Lumpje Alberts (Lammegien,Lampjen) VRIES (de VRIES (1815)), 19 jaar oud (zie 33256).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen DUBBELTS (de VRIES (1816)) (zie 45340).
   2.  Marrigjen DUBBELTS (de VRIES (1848)) (zie 45338).
   3.  Sjoert DUBBELTS (de VRIES (1830)) (zie 45341).
   4.  Hendrikjen DUBBELTS (de VRIES (1822)) (zie 45342).

146574    Eelke SJOERDS (NOORDHOF (1831)), boereknecht (1831), gardeniersarbeider (1833), tuinman (1835,1840,1848,1849,1850), hovenier (1845), tuinier (1846,1851), geboren op 06-05-1809 te Boksum (gem. Menaldumadeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-05-1809 te Boksum, overleden op 20-12-1861 om 23:30 uur te in het huis No. 42 te Marssum (gem. Menaldumadeel - Fr.) op 52-jarige leeftijd, als echtgenoot van Bregtje IJdes ANDRINGA, [eerder] gehuwd geweest met [en weduwnaar van] Rinske Gosses LAVERMAN en met Sjoukje Sijbrens HOEKSTRA. Hij woonde in 1831 (bij zijn 1e huwelijk) te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1835 (overlijden dochter Tabke) in het huis No. 16 onder Huizum. Hij woonde in 1840 (overlijden vader) te Veenwouden (gem. Dantumadeel - Fr.). Hij woonde in mei 1844 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 76 te Veenwouden. Hij deed in oktober 1845 te Dantumadeel (Fr.) de aangifte van de geboorte van [zijn zoon] Ale, de buiten echte geboren zoon van Antje Gosses LAVERMAN, bij welke geboorte hij aanwezig was geweest; hij woonde toen te Veenwouden. Hij woonde in 1846 (bij zijn 2e huwelijk) te Beetgum (gem. Menaldumadeel - Fr.), eerder te Leeuwarden. Hij woonde in 1848 (overlijden zoon Ale) in het huis No. 42 te Beetgum. Hij woonde in 1849 (overlijden vader 2e vrouw) te Beetgum. Hij woonde in 1851 (bij zijn 3e huwelijk) te Beetgum. Hij woonde in 1859 (overlijden zoon Jan) in het huis No. 103 te Marssum (gem. Menaldumadeel). Zoon van Sjoerd ALES (NOORDHOF (1813)) (zie 146562) en Akke EELTJES (zie 146563).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-05-1831 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Rentske (Rinske) GOSSES (LAVERMAN (1812)), 23 jaar oud (zie 141007). Zij kregen tussen 1831 en 1841 te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.) en te Veenwouden (gem. Dantumadeel - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Tabke, Gosse, Sjoerd, IJtje en Ale. Tabke overleed met 3,5 jaar te Huizum. Sjoerd huwde in 1863 te Leeuwarderadeel) met Taltje Hendriks (Toltje) van der MEER en overleed in 1917 te Arnhem (Gld.), als haar echtgenoot. IJtje huwde met Pieter Annes de VRIES en overleed in 1807 te Marssum (gem. Menaldumadeel - Fr.), als zijn echtgenote. Ale overleed met 2 jaar te Veenwouden.
Samenwonend (2) in 1845 met Antje Gosses LAVERMAN (zie 141006). Haar [hun?] zoon Ale LAVERMAN (geboren op 30-09-1845 te Veenwouden (gem. Dantumadeel - Fr.)) overleed op 17-01-1848 in het huis No. 42 te Beetgum (gem. Menaldumadeel - Fr.) als "Ale Eelkes NOORDHOF, zoontje van Eelke Sjoerds NOORDHOF en wijlen Antje Gosses LAVERMAN"; Gehuwd (3) op 37-jarige leeftijd op 16-12-1846 te Menaldumadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Sjoukjen Sijbrens HOEKSTRA, 26 jaar oud (zie 146581). Zij waren [mogelijk] in de vijfde graad verwant: Haar vaders moeder Klaaske was [mogelijk] een zuster van zijn moeder Akke. Zij kregen in 1849 en in 1850 te Beetgum (gem. Menaldumadeel - Fr.) twee kinderen, genaamd: Jan en Akke. Jan overleed met 10 jaar te Marssum (gem. Menaldumadeel). Akke overleed met 4 maanden te Marssum.
Gehuwd (4) op 42-jarige leeftijd op 01-10-1851 te Menaldumadeel (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Brechje IJdes ANDRINGA (zie 146582), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 12-06-1839 te Menaldumadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Klaas Martens KOOPMAN (KOOPMANS (1810)), 62 jaar oud (zie 146583). Zij kregen in 1839 te Beetgum (gem. Menaldumadeel - Fr.) een zoon Marten. Marten overleed met 6 weken te Beetgum.}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
147856    Femmigjen SJOERDS (STELLINGWERF (1836)), dienstmeid (1836), arbeidersche (1843), geboren op 23-03-1806 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-04-1806 te Noordwolde. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met haar vader, [met haar 2e moeder Zwaantje JANS,] met haar zussen Jeltjen en Grietjen, met haar broer Jan en haar halfbroer Jan te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1836 (bij haar 1e huwelijk) te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.); zij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Zij woonde in 1843 (bij haar 2e huwelijk) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf); zij verklaarde toen niet te kunnen schrijven. Dochter van Sjoerdt JANS (STELLINGWERF (1812)) (zie 147857) en IJtien (Ietjen) WESSELS (zie 147858).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28-05-1836 te Ooststellingwerf (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Harm (Harmen) BEST (zie 147859).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 22-03-1843 te Ooststellingwerf (Fr.) (getuige(n): [vermoedelijk niet verwant]), zij weduwe. Echtgenoot is Johannis Alberts JASPER (zie 147829). {Hij is later gehuwd op 15-12-1859 te Ooststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Anna Elisabeth van der VEEN (zie 147860).}
 
38637    Fokjen SJOERDS, gedoopt (N.G.) op 04-05-1755 te Lippenhuizen, enz. (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Sjoerd HENDRIKS en Gielke SIKKES.
Ondertrouwd 00-04-1786 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 14-05-1786 te Lemmer (N.G.), beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Roel (Roelof) HIJLKESZ (BLOKMAKER (1836)), 27 jaar oud (zie 38636). Zij lieten tussen 1787 en 1792 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Janke, Giltje en Hielke. Janke huwde in 1812 te Lemsterland met Tjetse Jans DUIT.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
107530    Geertje SJOERDS, geboren op 16-09-1742 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Sjoert GARBRANTS en Antjen WILLEMS, die huwden op 26-11-1741 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Wolvega). Gedoopt (Hervormd) op 23-09-1742 te Wolvega en Sonnega. Zij woonde in 1767 (bij haar huwelijk) te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1767 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-11-1767 te Wolvega (Hervormd), beide te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jan WOLTERS (DIJKSTRA (1812)), 29 jaar oud (zie 107529). Zij lieten tussen 1768 en 1784 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wolter, Sjoerd, Eva, Hendrik, Annechie en Marrigje. Alle zes werden zij geboren te Nijeholtwolde (onder Wolvega). Wolter woonde in 1812 te [of onder] Wolvega. Margje woonde in 1812 te [of onder] Wolvega.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd JANS (DIJKSTRA (1812)) (zie 107537).
   2.  Annichie (Anke,Antje) JANS (DIJKSTRA (1812), JANNES (1827)) (zie 97672).

91012    Geiske (Geeske) SJOERDS, geboren te [Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.)], dochter van Sjoerd DEDDES en Aukjen ALBERTS, die huwden op 06-04-1710 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Langezwaag). Gedoopt (Hervormd) op 06-11-1720 te Langezwaag.
Ondertrouwd 00-06-1744 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-07-1744 te Langezwaag (Hervormd), hij te Luxwoude (onder Langezwaag), zij te Langezwaag, beide te Opsterland (Fr.). Echtgenoot is Sipke WISSES (zie 91011). Zij lieten tussen 1746 en 1762 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jaauk, Bontje, Wisse, Sjoerd en Jan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wisse Sipkes LUXWOLDA (zie 91006).
   2.  Jan Sipkes LUXWOLDA (zie 68922).

120717    Harmen SJOERDS (DUIM (1821)), visscher (1830), geboren op 20-09-1798 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-10-1798 te Oosterzee. Hij woonde in 1830 (overlijden vader) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Sjoerd Johannes' DOM (DUIJM (1784), DUIM (1795)) (zie 118069) en Roelofjen FOPPES (zie 118070).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11-11-1821 te Lemsterland (Fr.) met Jantje Lourens' de VRIES (zie 120718).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 10-12-1837 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Neeltje Hendriks WOUDSTRA (zie 144768).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelofje Harmens DUIM (zie 120716).

125073    Hiltie (Hilligjen) SJOERDS (de VRIES (1830)), geboren op 19-04-1754 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-04-1754 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 24-09-1826 te Blankenham op 72-jarige leeftijd, als partner van Harm Jans WENDEL, [eerder weduwe van Jan Jannes' WAGTER]. Zij woonde in 1778 (bij haar 1e huwelijk) te Blankenham. Zij woonde in 1785 (bij haar 2e huwelijk) te Blankenham. Dochter van Sjoerd ANNES (zie 125074) en Marigjen (Maaij) DUBBELDS (zie 125075).
Ondertrouwd (1) op 28-08-1778 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-09-1778 te BLankenham (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide alhier [= te Blankenham]. Echtgenoot is Jan Jannes WAGTER (zie 31673). {Hij was eerder ondertrouwd op 27-05-1734 te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-06-1734 te Blankenham? (N.G.). Beide woonagtig in Blankenham. Echtgenote is Marchien JACOBS (PEES (1819)) (zie 31674).}
Ondertrouwd (2) op 13-05-1785 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 29-05-1785 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide woonagtig alhier [= te Blankenham]. Echtgenoot is Herman (Harm) JANS (WENTEL (1785), WENDEL (1826)), 34 jaar oud (zie 34889).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 125076).
   2.  Geesjen Jans (zie 125077).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
71209    Imke (Joukjen) SJOERDS (van GORKUM (1789)), geboren ca 1735. Zij werd op 19-05-1777 te Augustinusga (gem. Achtkarspelen - Fr.), samen met haar man Hendrik GEERTS, ingeschreven als lidmaat komende van Franeker (Fr.). Zij werd op 31-10-1781 te Dokkum (Fr.), samen met haar man Hendrik GEERTS, ingeschreven als lidmaat, komende van Augustinusga.
Gehuwd voor de kerk ca 1760 met Hendrik GEERTS (BROUWER (1789)) (zie 64510).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
92783    Jan SJOERDS (de JONG (1831)), boerenknegt (1831), arbeider (<1863), geboren op 06-06-1797 te Idskenshuizen onder Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gedoopt (R.C.) op 30-07-1797 te Idskenshuizen, overleden op 10-03-1863 te Kuinre op 65-jarige leeftijd, als weduwnaar van Joanna Piekes de VRIES. Zoon van Sjoerd ROMKES (de JONG (1831)) (zie 92784) en Tijdje (Tite) TIJDES (zie 92785).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-11-1831 te Kuinre met Joanna (Jantje) PIKES (de VRIES (1812)), 36 jaar oud (zie 84119).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110374    Janke SJOERDS.
Gehuwd met Jan Elias' de VRIES (zie 103508).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijsje Jans (zie 110375).

128943    Janke SJOERDS.
Gehuwd met Meint Teijes de BOER (zie 128942).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114772    Koene (Coenraad) SJOERDS (VEENSTRA (1792), FEENSTRA (1798), VENSTRA (1802)), geboren te [of onder] Harlingen (Fr.), zoon van Sjoerd ROELS [ROELOFS (1749) en Grietje EKKES, die huwden op 04-05-1748 te Leeuwarden (Fr.) (beide te Leeuwarden). Zijn ouders lieten tussen 1749 en 1763 te Leeuwarden, te Gerkesklooster (gem. Achtkarspelen - Fr.), te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) en te Harlingen (Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Rimke, Ecke, Roelof en Koene. Gedoopt (Hervormd) op 05-05-1763 te in de Westerkerk te Harlingen, overleden op 01-08-1817 om 21:00 uur te [in het huis staande] op het Achterom te Sloten (Fr.) op 54-jarige leeftijd, [als echtgehoot van Johanna Jacobus' EPPINGA]; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1792 (doop zoon Sjoerd) te Harlingen (Fr.), erna te Leeuwarden (Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1791 met Johanna Jakobus (Johanna Jacoba) EPPINGA (zie 114773). Zij lieten tussen 1792 en 1802 te Harlingen (Fr.) en te Leeuwarden (Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sjoerd, Grietie, Jacobus en Froukje. Sjoerd huwde in 1818 te Leeuwarden met Johanna Maria Willems WIEDEMAN en overleed in 1873 te Leeuwarden, als haar weduwnaar. Jacobus huwde in 1831 te Sloten (Fr.) met Luda Jeltes MACHET en overleed in 1878 te Sloten, als haar weduwenaar.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119754    Korneles SJOERDS (LEIKER (1812)), veenarbeider (1814,1815), arbeider (<1818), geboren ca 1749, zoon van Sjoerd MARTENS en Martje OTTES. [N.B. De namen van zijn ouders werden vermeld in zijn overlijdensakte. Van deze ouders werd in Friesland geen huwelijk ingeschreven. Op 10-05-1750 huwden te Drachten Sjoert MARTENS en Antje WILLEMS (beide wonende te Noorderdrachten). Mogelijk was dit een tweede huwelijk van zijn vader; dit is verder niet na te gaan, doordat in deze huwelijksakte de gegevens over de status van deze mensen niet werd vermeld.], overleden op 02-02-1818 om 05:00 uur te in het huis No. 49 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.) (aangifte door: zijn zoon Melle), als weduwenaar van Antje MELLES. Hij woonde in 1780 (doop zoon Sjoerd) te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Hij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Langezwaag) [met zijn vrouw Antje MELLES] te Luxwoude (gem. Opsterland - Fr.). Zij hadden toen vier kinderen: Sjoerd, Sjoeke, Martsen en Melle.
Gehuwd voor de kerk ca 1779 met Antje MELLES (zie 119755).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
107848    Kornelis SJOERDS (de WAIJ, de WAI (1858)), pottenbakker (1779), geboren te Workum (Fr.), zoon van Sjoerd PIJTTERS en Jetske CORNELIS, die huwden op 23-05-1734 te Workum (Fr.) (hij te Workum, zij te Bolsward (Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 11-11-1736 te Workum, overleden op 17-08-1807 te Workum (Fr.) op 70-jarige leeftijd. Hij woonde in 1759 (bij zijn huwelijk) te Workum (Fr.), erna ook. Hij publiceerde op 14-08-1779 de volgende annonce in de Leeuwarder Courant: "Pottenbakker Cornelis Sjoerds de WAIJ te Workum zoekt werk. Zoo een POTTEBAKKER een kundig en veerdig DRAIJER in zijn fabrijk benodigd is, adresseer zig te Workum bij Cornelis Sjoerds de WAIJ." Hij werd op 20-02-1782 te Dokkum (Fr.), samen met zijn vrouw Jantje MEINDERS, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van Workum (Fr.). Zij vertrokken op 07-06-1784 naar Sneek (Fr.). Zij werden op 04-05-1796 te Nijehaske ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Sneek. Zij vertrokken op 06-05-1802 met attestatie naar Stavoren (Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1759 te Workum (Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-09-1759 te Workum (Hervormd), beide te Workum (Fr.). Echtgenote is Jantjen MEINERTS, 22 jaar oud (zie 107849). Zij kregen tussen 1760 en 1773 te Workum (Fr.) minimaal vier kinderen, genaamd: Sjoerd, Jetske, Reinskjen en Hotske. [Zij lieten van hun kinderen alleen Hotske dopen (Hervormd).]. Sjoerd huwde in 1785 te Bolsward (Fr.) met Corneliske CORNELIS, huwde in 1801 te Stavoren met de weduwe Henrica Durks VISSER, werd in 1820 te Bolsward opnieuw weduwnaar en overleed zelf te Bolsward in 1826. Jetske huwde in 1785 te Bolsward met Pieter Johannes ZELDENTHUIS en overleed in 1807 te Bolsward als zijn echtgenoot. Hotske overleed vermoedelijk in 1773 te Workum.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
131690    Lipkje SJOERDS. Zij woonde in 1797 (doop zoon Jan) te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1796 met Johannes (Jannes) JANS (NIJHOLT (1807)) (zie 131689). Zij lieten tussen 1798 en 1815 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jan, Albertje, Sjoerd, Willem, Anne en Auke. Jan huwde in 1835 te Weststellingwerf met Geesje Pieters van der HEIDE. Sjoert huwde in 1836 te Weststellingwerf met Geesje Johannes' HOEKSTEIN.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
116116    Lolckje SJOERDS (RUARDI (1818), van BERG (1826), RUARDIJ (1837)), geboren op 25-08-1776 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-09-1776 te Joure, overleden op 02-10-1819 om 23:00 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 43-jarige leeftijd, als echtgenote van Haremen Egberts KLUWER; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Sjoert FOECKES (zie 135285) en Antje REGNERUS (RUARDIJ (1812)) (zie 135286).
Ondertrouwd 00-07-1797 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), [te Joure] op 23-07-1797 [attestatie verleent nae[r]] Oosterzee. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29-03-1798 te Oosterzee (Hervormd), hij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Hermen (Harmen,Harm) EGBERTS (KLUWER (1797), CLUWER (1804), KLUIVER (1826), KLUVER (1837)), 25 jaar oud (zie 116115). Zij kregen tussen 1798 en 1818 te Oosterzee en Echten (beide in de gem. Lemsterland (Fr.)) negen kinderen, genaamd: Grietje, Antje, Egbertje, Sjoertje, Hindrikje, Rijnderika, Sjoerd, Jeltje en Egbert. Antje huwde in 1820 te Lemsterland met Berend Lammerts CASEMIER. Hendrikje huwde in 1834 te Lemsterland met Jacob Fokkes KLIJNSMA. Sjoerd huwde in 1838 te Lemsterland met Pietertje Tietes HEEGSTRA. {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 20-11-1825 te Lemsterland (Fr.) met Marrigjen Everts VAARTJES (VAATJES (1825), FATIS (1825)), 32 jaar oud (zie 44955). Zij kregen in 1825 en in 1830 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) twee kinderen: Evert en Egbert. Evert huwde in 1848 te Lemsterland met Metje Ebeles van EIJCK. Egbert huwde in 1853 te Lemsterland met Antje Harkes KOOPMANS en overleed in 1877 te Ooststellingwerf (Fr.) als haar echtgenoot.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
142281    Marten SJOERDS, geboren ca 1756, zoon van Sjoerd MARTENS en Antje (Antien) WILLEMS [ZWARTS (1816)], die huwden op 10-05-1750 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) (beide te Noorderdrachten). Overleden op 20-03-1816 om 16:00 uur te ten zijnen huijze No. 109-A (Wijk A) te Smilde (Dr.), als echtgenoot van Afien GERARDUS.
Gehuwd met Afien GERARDUS (zie 142282).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5196    Obbe SJOERDS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-12-1649 te Vollenhove, zoon van Sjoerd (de Vrieseman) (zie 5194) en Geertien (zie 5195).
 
66232    Rienkje (Rijnkje,Reintje,Riempjen,Rinskjen) SJOERDS (GAELES (1795), STIEMSTRA (1826)), arbeidster (1823,1826,1828), geboren te Stiens (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), dochter van Sjoerd BOUWES en Grietje RIENKS, die huwden op 14-06-1761 te Stiens (gem. Leewarderadeel - Fr.) (beide te Stiens). Gedoopt (Hervormd) op 06-02-1763 te Stiens, [naam moeder niet vermeld], overleden 1847<>1855, [N.B. Haar overlijdensakte werd niet gevonden (bron: www.wiewaswie.nl). Wel was er een overlijdensakte van een Rinskjen SJOERDS in 1843, maar dit bleek een vrouw te zijn die niet gehuwd kon zijn met Pijter Minzes ZWERVER, doordat zij kinderen kreeg in dezelfde periode als Pijtter en zijn vrouw.]. Zij woonde in 1788 (doop zoon Minse) te Oudega (gem. Smallingerland - Fr.). Zij woonde in 1790 (doop dochter Grietje) te Garijp, onder Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1794 (doop zoon Jakob) te Oudega, erna ook. Zij woonde in 1823 (huwelijk zoon Melle) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), erna in 1826 en 1828 (huwelijken zoon Bouwe en dochter Janke) ook. Zij woonde in 1847 (overlijden zoon Gaele) te Terwispel.
Ondertrouwd 00-05-1787 te Oudega (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-05-1787 te Oudega, Nijega en Opeinde (Hervormd), hij te Oudega (gem. Smallingerland - Fr.). Echtgenoot is Pijtter MENSES (MINZES (1787), ZWERVER (1823)), 26 jaar oud (zie 66231).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
42819    Sibbeltje (Sippeltje) SJOERDS (JELLES (1828)), geboren op 12-05-1775 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (N.G.) op 28-05-1775 te Gorredijk. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Sjoerd JELLES (zie 49027) en Hiltje FOKKES (zie 49028).
Ondertrouwd 00-11-1797 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-11-1797 te Echten (N.G.) met Dirk Jacobs HAXE (LEEUW (1799), de LEEUW (1843)), 31 jaar oud (zie 29616).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
131548    Simen SJOERDS (MEINTSMA (1830), MEINDSMA (1832), MEINSMA (1848), MEISMA (1865)), arbeider (1830,1832,1834,1839,1841,1843,1844,1845,1870,<1871), geboren op 26-01-1806 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-01-1806 te Langezwaag, overleden op 07-05-1871 te Kuinre op 65-jarige leeftijd, als partner van Kundertje van den BERG; [eerder weduwnaar van Marrigje van KEULEN]. Hij werd uitgeloot voor de militaire dienstplicht. Hij woonde in 1844 (bij zijn 2e huwelijk) te Kuinre. Zoon van Sjoerd MEINDERTS (MEINTSMA (1830)) (zie 131552) en Stijntje BERENDS (POMPER (1830), POMPS (1844)) (zie 131553).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-09-1830 te Kuinre met Marrigjen Leenderts van KEULEN, 19 jaar oud (zie 131549).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 16-04-1844 te Kuinre, hij weduwnaar, beide met Certificaat van Onvermogen. Echtgenote is Kundertje Cornelis' (Keune) van den BERG, 37 jaar oud (zie 152085).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
34083    Sjoukje SJOERDS, [Mogelijk werd zij op 10-04-1768 te SintJohannesga gedoopt (HervormdP als dochter van Sjoerd SIJTZES en Feits ANDERS.], overleden voor 1812 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1790 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-04-1790 te Wijckel (Hervormd), beide van Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.). Echtgenoot is Wietze DAVIDS (de JONG (1812)) (zie 34082).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
114029    Tetje SJOERDS, geboren ca 1729. Zij woonde in 1754 (bij haar huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-02-1754 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-02-1754 te Oosterzee (Hervormd), beide te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Nanne JANS (zie 114028). Zij lieten tussen 1754 en 1773 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje, Feikjen, Aefjen, Annegjen, Jan, Aukjen, Sjoerd en Gretske. Feikjen huwde met Wiebren PIETERS [van der VAART (1828)]. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1743 met Gretske ALBERTS (zie 153192). Zij lieten tussen 1744 en 1751 te [Oosterzee en] Echten (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Djeuke, Albert en Johannes. Albert ondertrouwde op 00-01-1770 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) met Antje WIJBRENS (hij te Delfstrahuizen (onder SintJohannesga), zij te Echten (gem. Lemsterland)).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
50185    Tjeerd SJOERDS, [Mogelijk was hij de op 01-09-1726 in Hallum (gem. Ferwerderadeel - Fr.) gedoopte Tjeerd SJOERDS, zoon van Sjoerd PIJTERS.]. Hij woonde in 1772 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee, erna te Echten (beide gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1772 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-06-1772 te Echten (Hervormd), hij van Oosterzee, zij van Echten, beide in Lemsterland (Fr.). Echtgenote is Japikje MARTENS (zie 50186).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116292    Tjitske SJOERDS, overleden voor 1800 te Almenum (gem. Barradeel - Fr.).
Gehuwd met Jelle Jentjes DIJKSTRA (zie 116291).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67471    Wieberin SJOERDS (DUIM (1817)), meester Kuiper (1817), kuiper (<1873), geboren op 14-05-1792 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-06-1792 te Oosterzee, overleden op 01-08-1873 om 16:30 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aukje Jan KOOPMANS. Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Sjoerd Johannes' DOM (DUIJM (1784), DUIM (1795)) (zie 118069) en Roelofjen FOPPES (zie 118070).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1817 te Lemsterland (Fr.) met Aukje JANS (KOOPMANS (1817)), 34 jaar oud (zie 67456). {Zij was eerder ondertrouwd 00-04-1803 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17-04-1803 te Delfstrahuizen (Hervormd) met Sent (Sint,Cent) MEINES (KLIJNSMA (1816)), 19 jaar oud (zie 67455).}
 
98883    Antje SJOERDSMA, overleden voor 1905.
Gehuwd met Klaas de JONG (zie 98882).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33217    Antjen SJOERTS (GLASTRA (1714)), geboren ca 1684 te Kuinre? Zij woonde in 1748 niet in het schoutambt Kuinre (bron: volkstelling,1748); vermoedelijk was hij toen overleden; of zij was toen naar elders verhuisd. Zij woonde in 1714 (bij haar 1e huwelijk) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1722 (bij haar 2e huwelijk) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1727 (doop zoon Sjoerd) te Harlingen, erna ook. Dochter van Sjoert Lamberts GLASTRA (zie 32706) en Rikje HENDRIKS (zie 32707).
Ondertrouwd (1) op 01-02-1714 te Kuinre, op 25-02-1714 met attestatie na[ar] Blankenham. Gehuwd voor de kerk 00-02-1714 (N.G.). Hij j.m. te Blankenham, zij j.d. te Kuinre. Echtgenoot is Jan Engelberts ARDESCH (zie 33218).
Ondertrouwd (2) op 29-01-1722 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 15-02-1722 te Kuinre (N.G.), hij geboren te Goor en wonende te Kuinre, zij weduwe te Kuinre. Echtgenoot is Cornelis Johannes' EKEMA (EEKEMA (1727), ECKAMA (1730)) (zie 33221).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
40369    Bauke SJOERTS (SCHORTS (1808), SCHOURS (1811), SJOERS (1841)), groenvrouw (1828,1829). Zij woonde in 1796 (geboorte dochter Luijsa Catrina) te Staphorst, erna ook. Zij woonde in 1803 (geboorte zoon Andries) te Zwartsluis, erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1802, [Hun huwelijk is te Zwartsluis niet ingeschreven] met Jan SCHADERING (SCHRADERING (1797), SCHREUDER (1828), SCHREUDERING (1829)) (zie 40368). Zij lieten in 1796 en 1797 te Staphorst twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Luijsa Catrina en Jan Otto. Zij lieten te Zwartsluis tussen 1803 en 1811 vier kinderen dopen, genaamd: Andries, Sjoukje, Jantje en Katharina. Jan Otto huwde in 1829 met Trijntje Jans de JONGE.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
95157    Grietje SJOERTS, geboren ca 1715. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Smalle Ee onder Boornbergum (gem. Smallingerland - Fr.), erna te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.).
Ondertrouwd op 03-04-1740 te Boornbergum (gem. Smallingerland - Fr.). Te Boornbergum attestatie [gegeven] naar Drachten. Gehuwd voor de kerk 00-04-1740 te [Drachten (gem. Smallingerland - Fr.)] (Hervormd), hij te Noorderdrachten, zij te Smalle Ee onder Boornbergum, beide in de gem. Smallingerland (Fr.). Echtgenoot is Jurjen MICHIELS (WALSTRA (1831)) (zie 95156). Zij kregen acht kinderen: Zij lieten in 1787 te Drachten een zoon Jurjen Dopen (Hervormd). Zij lieten tussen 1790 en 1795 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sjoert, Albertje, Grietje en Roelof. Zij lieten tussen 1798 en 1802 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd, genaamd: Karst, Grietje en Albartjen. Jurjen huwde in 1811 te Weststellingwerf met Stijntje Douwes KOEL. Sjoerd huwde in 1815 te Weststellingwerf met Tjertje Willems HOEKSTRA. Karst huwde in 1827 te Weststellingwerf met Dirkje Gosses KORT. Grietje-2 huwde in 1821 te Weststellingwerf met Peter Thomas' PROEMSTRA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80062    Iske SJOERTS.
Gehuwd met Pieter KRAMER (zie 80061).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33214    Klaasjen SJOERTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 12-11-1702 te Kuinre (getuige(n): Fockjen ROUCKES [= ROMKES], haar tante), overleden voor 1748 te Kuinre, dochter van Sjoert Lamberts GLASTRA (zie 32706) en Rikje HENDRIKS (zie 32707).
Ondertrouwd op 21-04-1731 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06-05-1731 te Kuinre (N.G.), beide wonende te Kuinre. Echtgenoot is Klaas ARENTSZ, 32 jaar oud (zie 33222). {Hij is later ondertrouwd op 02-01-1750 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 25-01-1750 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Geertruijt SIBES, 52 jaar oud (zie 55538).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
73252    Leentje (Helena) SJOERTS (IJPMA (1822), IJPINGA (1848), IJPENGA (1850)), dienstmaagd (1822), geboren op 14-08-1798 te Woudsend (Wymbritseradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 19-08-1798 te Woudsend, overleden op 22-08-1848 te Steenwijk op 50-jarige leeftijd, als partner van Eise van SLEEN; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Sjoert HIDDES (IJPENGA (1814), IJPMA (1822), IEPINGA (1840)) (zie 73253) en Atje (Aatje,Antje) JANS (zie 73254).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-1822 te Steenwijk met Eijsen Hendriks van SLEEN, 19 jaar oud (zie 73226). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 14-02-1850 te Steenwijk met Geesjen Luitjens VEEN, 33 jaar oud (zie 19478).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Eijsen (zie 99091).
   2.  Atjen Eijsen (Atsje) (zie 107864).
   3.  Lummegien Eisen (zie 117459).

66479    Petertgien SJOERTS (PEREBOOM (1817), PEEREBOOM (1818)), geboren op 27-11-1783 te Langelille onder Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-11-1783 te Scherpenzeel, overleden op 10-02-1849 te Weststellingwerf (Fr.) op 65-jarige leeftijd, [als echtgenote van Yme Jans KOOPMANS.], dochter van Sjoert MICHIELS (PEREBOOM (1817)) (zie 55884) en Marchien DIRKS (OOSTING (1837)) (zie 55885).
Ondertrouwd (1) op 21-12-1804 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-01-1805 (N.G.) met Rudolf Johannes OOSTING (zie 53229).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 24-09-1817 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Imen (Yme) JANSZ (KOOPMANS (1817)), 25 jaar oud (zie 55245).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
66494    Rieukgien (Reuwkjen) SJOERTS.
Gehuwd voor de kerk ca 1751 met Michiel DUBBELTS (PEEREBOOM (1823)) (zie 66478).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
33212    Swaantjen SJOERTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 12-11-1702 te Kuinre, dochter van Sjoert Lamberts GLASTRA (zie 32706) en Rikje HENDRIKS (zie 32707).
 
33213    Jan SJOERTSZ, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 04-02-1694 te Kuinre, overleden voor 1699 te Kuinre, zoon van Sjoert Lamberts GLASTRA (zie 32706) en Rikje HENDRIKS (zie 32707).
 
33210    Sietse SJOERTSZ (GLASTRA (1814)), geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 07-03-1695 te Kuinre, overleden te Amsterdam, zoon van Sjoert Lamberts GLASTRA (zie 32706) en Rikje HENDRIKS (zie 32707).
Ondertrouwd op 02-03-1720 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-03-1720 te Kuinre (N.G.). Hij j.m. te Kuinre, zij j.d. te Ouderkerk (N.H.). Echtgenote is Jantjen Theunis van BEMMEL (van BEMMELEN (1814)) (zie 33220).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
61763    Dieuwke Andries' SJOLLEMA. Zij woonde in 1887 (huwelijk dochter Elizabeth) te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.).
Gehuwd met Hendrik Durks MENSING (zie 61762).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146124    Frans Andries Sijmens SJOLLEMA, koopman (1896), geboren ca 1870 te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.), zoon van Sijmen Andries' SJOLLEMA (zie 146125) en Tjetje Jelles HOEKSTRA (zie 146126).
Gehuwd op 10-10-1896 te Steenwijk met Jacobje GAAL (STEFFENS (1875)), 21 jaar oud (zie 146123).
 
146125    Sijmen Andries' SJOLLEMA, schrijver (1896), geboren ca 1826 te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.), zoon van Andries Clazes SJOLLEMA (geboren ca 1791 te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.)) en Lijsbert Franzes HOEFNAGEL (geboren ca 1793 te Sneek (Fr.)), die huwden op 12-07-1815 te Sneek.
Gehuwd op 05-05-1855 te Idaarderadeel (Fr.) met Tjetje Jelles HOEKSTRA (zie 146126).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98832    Tettje Johannes' SJOLLEMA.
Gehuwd met Thomas Rinses SMIT (zie 98831).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske Thomas' (zie 98830).

149127    Tettje Johannes' SJOLLEMA.
Gehuwd met Tjebbe Sjoerds VELSING (zie 149126).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Tjebbes (zie 149125).

147929    Aaltje Geerts SJONGER, geboren ca 1798 te Kuinre, [Van haar werd te Kuinre geen doopakte ingeschreven (N.G./R.C.).], overleden op 13-02-1872 om 01:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als echtgenoote van Jacob de VRIES. Zij woonde in 1858 (huwelijk zoon Dirk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Geert FREERKS (SJONGER (1827)) (zie 147925) en Grietje KLAZES (SJONGER (1827)) (zie 147926).
Gehuwd op 23-12-1829 te Weststellingwerf (Fr.) met Jakob Dirks de VRIES (zie 147930).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jacobs (zie 147931).

147928    Akke Freerks SJONGER, arbeidster (<1835), geboren op 25-02-1761 te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-05-1801 te Wolvega en Sonnega, een bejaarde [= volwassene]. Overleden op 05-10-1835 om 19:00 uur te in een huis No. 51 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 74-jarige leeftijd, "ongehuwd"; [haar geboorteplaats niet vermeld]; [van haar ouders alleen de voornamen vermeld]. Dochter van Freerk JANS (ZINGER (1823)) (zie 147924) en Aaltje GEERTS (zie 147927).
 
66715    Akke Geerts SJONGER, geboren ca 1802 te Embden (Dld.), overleden op 21-09-1878 om 14:30 uur te in het schip [liggende] te Beets (gem. Opsterland - Fr.), als weduwe van Harm Karstes BRON; wonende te Beets (gem. Opsterland); [naam moeder niet vermeld]. Dochter van Geert FREERKS (SJONGER (1827)) (zie 147925) en Grietje KLAZES (SJONGER (1827)) (zie 147926).
Gehuwd op 19-04-1826 te Weststellingwerf (Fr.) met Harmen Karstes (Harm) BRON (zie 42190). Zij kregen tussen 1827 en 1835 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) en te Steenwijkerwold vier kinderen: Karst, Geert, Willem en Geert. Karst huwde in 1851 te Weststellingwerf met Fettje Kleizes de BOER. Willem huwde in 1858 te Weststellingwerf met Rimkjen Rimkes WIJKSMA.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
147938    Geert Klaassen SJONGER, geboren op 17-03-1829 te Paasloo, overleden op 05-06-1833 te Weststellingwerf (Fr.) op 4-jarige leeftijd, zoon van Klaas Geerts SJONGER (zie 147936) en Jantje REINDERTS (PIEST (1826)) (zie 147937).
 
147936    Klaas Geerts SJONGER, turfmaker (1829), arbeider (<1849), geboren in 1800 te Sloten (Fr.), overleden op 17-02-1849 om 16:00 uur te in het water te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Jantje Reinders PIEST; wonende te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.); [nalatende kinderen]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Zoon van Geert FREERKS (SJONGER (1827)) (zie 147925) en Grietje KLAZES (SJONGER (1827)) (zie 147926).
Gehuwd op 03-05-1826 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje REINDERTS (PIEST (1826)), 21 jaar oud (zie 147937). Zij kregen tussen 1827 en 1845 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Paasloo (gem. Oldemarkt) en te Blesdijke (gem. Weststellingwerf) zeven kinderen, genaamd: Grietje, Geert, Wijtske, Grietje, Geert, Rinske en Freerk. Grietje-1 overleed met 2 uur te Peperga. Wijtske huwde in 1859 te Weststellingwerf met de weduwnaar Jelte Jans SCHREUR en kreeg met hem tussen 1859 en 1871 te Weststellingwerf zes kinderen [hierna geëmigreerd?]. Grietje-2 huwde in 1864 te Den Ham met Gerrit Jan Jans MEIJERINK en overleed in 1874 te Vroomshoop (gem. Den Ham), als zijn echtgenote. Geert-2 huwde in 1873 te Utingeradeel (Fr.) met Tjitske Joukes KONING en overleed in 1903 te Terhorne (gem. Utingeradeel), als haar echtgenoot. Rinske overleed in 1916 te Weststellingwerf, ongehuwd. Freerk huwde in 1874 te Nieuwstadt (Lb.) met de weduwe Maria Margaretha Paulus' QUIX, huwde in 1914 te Sittard met de weduwe Mechtild Johans SCHOUTEN en overleed in 1917 te Nieuwstadt, als echtgenoot van zijn 2e vrouw.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139078    Samuel Petter Eriks SJÖSTROM, zeeman (1850), geboren op 15-11-1809 te Torekov, bij Båstad (Zweden), zoon van Erik SJÖSTROM en Greta SJÖSTROM; zijn ouders waren beide voor 1850 overleden. Gedoopt op 19-11-1809 te Torekov, overleden voor 1858. Hij woonde in 1850 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17-04-1850 te Amsterdam, zij weduwe; [N.B. De huwelijke bijlagen bevatten 3 documenten: een extract van hun beider doopakte en een verklaring omtrent het overlijden van de eerste man van de bruid.] met Maria Derks ten HOONTE (ter HOONTE (1858)), 50 jaar oud (zie 139077). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1825 te Amsterdam, wettiging van een kind. Echtgenoot is Fredrik Andreas' ANDERSEN (zie 139079). Zij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 12-05-1858 te Amsterdam, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Arnoldus' van TAARLING (zie 139075).}
 
78864    Andries SJOUKES (SCHOUKIEN (1780), KONTERMAN (1785), ANDRIES (1790), LEIDSEBOER (1818), VELDKAMP (1835)), geboren ca 1750, [N.B. Zij doop werd in Friesland en in Steenwijk NIET ingeschreven.], overleden voor 1790 te [De Helder] Aan de Vaart onder Diever (Dr.). Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1780 (doop zoon Schoukien) te Zuidveen (onder Steenwijk). Hij woonde in 1788 (doop dochter Renskjen) aan de Vaart onder Diever (Dr.).
Ondertrouwd 00-04-1775 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-05-1775 te Steggerda en Vinkega (Hervormd), beide van Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Sijpkjen Hans' VELDKAMP, 20 jaar oud (zie 78863). {Zij is later ondertrouwd op 30-05-1790 te Kloosterveen (Dr.). Te Wanneperveen was de ondertrouw op 14-05-1790. Te Diever was de ondertrouw op 29-05-1790; [Te Kloosterveen] op 18-06-1790 attestatie gegeven na[er] Diever. [Te Wanneperveen attestatie gegeven na[er] Diever. Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 27-06-1790 te Diever (Dr.) (N.G.). Hij wed[uwnaar] van Wanneperveen, wonende te Smilde (Dr.), zij wed[uwe] te De Helder gelegen in Dieverder Karspel (onder Diever). Echtgenoot is Jochem Keessen de JONGE (CORNELIS (1790), de JONG (1809)), 36 jaar oud (zie 78862).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje ANDRIES (LEIDSEBOER (1818)) (zie 78865).
   2.  Henderina (Hendrikje) ANDRIES (VELDKAMP (1811)) (zie 78866).
   3.  Schoukien ANDRIES (zie 78870).
   4.  Johanna Andries' KONTERMAN (zie 78892).
   5.  Renske ANDRIES (SJOUKES (1815), VELDKAMP (1815)) (zie 78869).
   6.  Aaltje ANDRIES (VELDKAMP (1845)) (zie 78891).

101387    Janke SJOUKES (SJOERDS (1814)/GJALTS (1821)/RIESINA (1827)), geboren ca 1723, dochter van Gjalt HENDRIKS (in leven arbeider) en Sijbrig PIETERS, beide overleden in De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). [N.B.-1: De namen van haar ouders komen uit haar overlijdensakte en zijn dus erg onzeker. Er kon van deze ouders geen huwelijk gevonden worden in Friesland.] [N.B.-2: Er bestaan meerder onbeantwoorde vragen over haar herkomst: Hoe kan het dat de vrouw die Janke SJOUKES heette bij de doop van haar dochter Sijbrich, bij haar overlijden een dochter van Gjalt blijkt te zijn? En wat betekent haar patroniem SJOERDS dan voorkomt in de huwelijksakte van haar dochter Sijbrich? Hoe kan het dat haar huwelijk in Friesland niet werd ingeschreven?], overleden op 24-10-1821 om 16:00 uur te in het huis No. 106 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van Bartele Pieters KATS; nalatende twee kinderen: Pieter en Sijbrigje; [geboorteplaats niet vermeld]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1765 (doop dochter Anna Catrina) [in De Knijpe] onder De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1774 (doop dochter Sijbrich) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1764 met Bartele PIETERS (KATS (1821)) (zie 101386). Zij lieten tussen 1765 en 1775 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) en te Joure (gem. Haskerland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Anna Catrina, Piter, Jan en Sijbrich (2x). Pieter huwde in 1789 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) met Lijsbet Jans WIJNTJES en overleed in 1827 te Nijehaske als haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
58719    Klaas SJOUKES (de JONG (1818)), geboren te Sloten (Fr.), zoon van Sjouke JAANES en Berber PIERS. Gedoopt (Hervormd) op 19-09-1751 te Sloten.
Ondertrouwd 00-05-1775 te Sloten (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28-05-1775 te Sloten (Hervormd), beide van Sloten (Fr.) met Feykjen (Fijtje) ARJENS (ARRIENS (1818)), 22 jaar oud (zie 58720). Zij lieten te Sloten (Fr.) in 1776 en 1777 twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd Arjen en Mayke, en te Wyckel (Gaasterland) in 1781 en 1783 Berber (2x).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71327    Wytske SJOUKES.
Gehuwd met Jacob Volkerts VISSER (zie 71323).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsabet Jacobs (Lijsbert) (zie 71058).

141213    Meinardus (Meindert) SJOURTS (van der POORT (1815), van der POOT (1837)), arbeider (1825), kolonist (1839,<1840), geboren te Dokkum (Fr.), zoon van Siourt JOEKES [JOUCKES (1760), van der POOT (1840)] en Janke MEINDERTS [DOUTEMA (1840)], die huwden op 17-05-1759 te Aalsum (gem. Oostdongeradeel - Fr.) (hij buiten echte geboren en wonende te Aalsum, zij te Dokkum (Fr.)). Zijn ouders lieten tussen 1760 en 1778 te Dokkum (Fr.) vijf kinderen dopen (R.C.), genaamd: Jouke, Meindert, Joucke, Joanna Christina en Meinardus. Gedoopt (R.C.) op 21-08-1778 te Dokkum (getuige(n): Josephus STEEPPI), overleden op 15-05-1840 te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.) op 61-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Hendrikje Gerrits DOUWES, eerder weduwnaar van Anna REINTJES]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1802 (bij zijn 1e huwelijk) te Dokkum (Fr.), erna ook. Hij woonde in 1825 (bij zijn 2e huwelijk) te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.).
Ondertrouwd (1) 00-07-1802 te Gerecht Dokkum (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-08-1802 te Dokkum (R.C.), beide te Dokkum (Fr.). Echtgenote is Antje (Anna) RINTJES (REINTJES (1806), DEEMTER (1815), REINDERS (1822), DEVENTER (1842)), 23 jaar oud (zie 141214). Zij lieten tussen 1802 en 1818 te Dokkum (Fr.) zeven kinderen dopen (R.C.), genaamd: Letje, Severinus (2x), Wilhelmina Regina, Henricus Joannes, Theotimus (Tjepke) en Johannes. Letje huwde in 1829 te Doniawerstal (Fr.) met Herre Thomas' van der WERF. Wilhelmina Regina huwde in 1842 te Haskerland (Fr.) met Ids Meintes BONTHUIS en overleed in 1887 te Leeuwarden (Fr.), als zijn weduwe.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 17-03-1825 te Vledder (Dr.) met Hendrica GERRIJTS (DOUWES (1837)), 45 jaar oud (zie 141215). {Zij was eerder gehuwd voor 1814 met Pieter Willemsz BAKKER (zie 141218).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
69631    Akke Harmens SLAAF, geboren ca 1777 te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.), overleden op 23-01-1841 om 10:00 uur te in een ongenummerd huis te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Harmen Jans BAKKER; nalatende één kind: Zij woonde in 1804 (bij haar huwelijk) te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1833 (huwelijk zoon Harmen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Harmen Geerts SLAAF (zie 116024) en Klaaske GEERTS (de JONG (1841)) (zie 116026).
Ondertrouwd 00-01-1804 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-01-1804 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik Jans KAMST (BAKKER (1833)) (zie 69630).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116024    Harmen Geerts SLAAF, arbeider (<1819), geboren ca 1744 te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.), zoon van Geert Harmens SLAAF en Aaltje LUBBERTS. Overleden op 15-01-1819 om 04:00 uur te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.), als weduwnaar van Klaaske GEERTS. Hij woonde in 1774 (bij zijn huwelijk) te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1774 te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-04-1774 te Surhuisterveen (Hervormd), beide te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.). Echtgenote is Klaaske GEERTS (de JONG (1841)) (zie 116026). Zij kregen tussen ca 1777 en ca 1787 te Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen - Fr.) vier kinderen: Akke, Hiske, Geert en Lubbert. Geert overleed in 1819 te Surhuisterveen, ongehuwd. Lubbert huwde in 1816 te Achtkarspelen met Geeltje Michiels KRAMER.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
134479    Johannes (Jan) SLAAGMULDER (SLAAGMILDER (1796), SLAGTMULDER (1801), SLAGMULDER (1815)), geboren ca 1760, overleden op 29-04-1812 te Utrecht (Ut.), als echtgenoot van Johanna STRANG. Hij woonde in 1795 (bij zijn huwelijk) in de Zilverstraat te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd op 10-05-1795 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 25-05-1795 te in de Domkerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide [wonende] te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Johanna Jans STRANG (STRENG (1803)), 24 jaar oud (zie 134480). Zij lieten tussen 1796 en 1803 te Utrecht vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Maria, Johanna (2x) en Maria. Johanna-1 overleed met 2 jaar te Utrecht. Johanna-2 overleed met 13 jaar te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)) (zie 134478).

119836    Evertje Gerrits SLAAP, dienstmeid (1832), geboren ca 1814, dochter van Gerrit SLAAP (timmerman - 1832) en Alijda KOK. Overleden voor 1881.
Gehuwd op 18-07-1832 te Harderwijk (Gld.) met Lubbartus Engeles LOUW (zie 119835).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6144    Jan SLAAVUIJR, geboren ca 1643, overleden voor 1681. Zijn zoon Gijse werd in 1681 opgenomen in het weeshuis van Vollenhove.
Gehuwd voor de kerk ca 1663 met Trijntjen (zie 6145).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen Jans SLAAVUIJR (zie 6146).
   2.  Gijse Jans SLAVUIR (zie 22264).

6146    Jantjen Jans SLAAVUIJR, geboren te buijten de Landpoorte, gedoopt (N.G.) op 11-12-1664 te Vollenhove, dochter van Jan SLAAVUIJR (zie 6144) en Trijntjen (zie 6145).
 
45992    Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)), geboren ca 1709. Hij woonde in 1733 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2241) met zijn 3e vrouw Annegien HERMS [GEERLOFS], haar dochters Aeffien en Aeltien [uit haar 2e huwelijk], zijn dochter Hendrikje [uit zijn 2e huwelijk] en hun dochter Mergien te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Bij hen diende toen Jan CRUYTHOFF als inwonende knecht. Zoon van Willem SLACHTER (zie 68443).
Ondertrouwd (1) op 31-12-1733 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 17-01-1734 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Grietje Hendriks BRA (zie 59375).
Ondertrouwd (2) op 28-09-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-10-1736 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar van Grietje Hendriks BRA, zij j.d. [Doopsgezind], beide te Giethoorn. Echtgenote is Wijchertje Hendriks MOL (zie 45993).
Ondertrouwd (3) op 18-10-1743 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 03-11-1743 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide te Giethoorn. Echtgenote is Annigje Harmens GEERLOFS (zie 45991). {Zij was eerder ondertrouwd op 02-12-1729 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 18-12-1729 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Jansen JUFFER, 34 jaar oud (zie 59387). Zij was eerder ondertrouwd op 18-08-1736 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 09-09-1736 te Giethoorn (N.G.). Hij [doopsgezinde] wed[uwnaar] van Lummigje Andries POSCH en eerder weduwnaar van, zij weduwe Jan Jansen JUFFER, beide te Giethoorn. Echtgenoot is Simon Jans HASE (zie 45990).}
Ondertrouwd (4) op 22-08-1749 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 07-09-1749 te Giethoorn (N.G.) met Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het derde huwelijk: 3 kinderen.
Uit het vierde huwelijk:
   5.  Janna Fokken (zie 59377).
   6.  Willem Fokken (zie 59378).
   7.  Wijchertje Fokken (zie 59379).
   8.  Geesje Fokken (zie 59380).
   9.  Wijcherien Fokken (zie 59381).
   10.  Geesje Fokken (zie 59382).
   11.  Jantje Fokken (zie 59384).
   12.  Geertruid Fokken (zie 59383).
   13.  Geertruid Fokken WALLINGA (zie 60392).
   14.  Willem Fokken WALLINGA (zie 78015).
   15.  Albertjen Fokken WALLINGA (zie 78016).

59383    Geertruid Fokken SLACHTER, geboren op 29-07-1761 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 02-08-1761 te Giethoorn (getuige(n): Hendrikje FOKKEN [SLACHTER], haar halfzus), overleden op 06-06-1762 te Giethoorn, 312 dagen oud, dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
59380    Geesje Fokken SLACHTER, geboren op 09-07-1754 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 21-07-1754 te Giethoorn (getuige(n): Petertje KOERTS, haar tante), overleden op 30-10-1754 te Giethoorn, 113 dagen oud, dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
59382    Geesje Fokken SLACHTER, geboren op 25-09-1757 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 02-10-1757 te Giethoorn (getuige(n): Harmpje MENSEN), dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
41291    Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)), arbeidster (1816), geboren ca 1738 te [Giethoorn], gedoopt (N.G.) op 23-12-1744 te Giethoorn, [Zij was 6 jaar bij haar doop, haar moeder was Mennist en voor 1-10-1743 overleden], overleden op 24-11-1825 om 06:00 uur te in het huis No. 67 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwe van Harmen TOERING; nalatende vier kinderen: Hendrik, Grietje; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2241) met haar vader en diens 3e vrouw Annegien HERMS [GEERLOFS], haar stiefzussen Aeffien SIJMONS en Aeltien SIJMONS en haar halfzus Mergien te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zij woonde in 1760 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna ook. Zij was op 02-08-1761 te Giethoorn doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar halfzus Geertruid Fokken SLACHTER. Zij werd op 20-03-1777 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), samen met haar man Harmen Jans TOERINK, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Geithoren. Zij woonden toen te Rotst[erhaule]. Aan hen werd te SintJohannesga op 11-10-1778 attestatie gegeven na[er] de Haske (bron: lidmatenregister SintJohannesga - nr. 379). Zij werd op 08-11-1778 te Oudehaske (gem. Haskerland), samen met haar man Harmen Jans TOERINK, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van SintJohannesga (bron: lidmatenregister Haskerhorne - nr. 074). Zij woonde in 1778 (doop zoon Roelof) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij werd op 08-02-1807 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwe van Harmen Jans TOERING, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Haskerhorne. Zij woonde in 1816 (overlijden zoon Roel) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij gaf in 1823 haar toestemming voor het huwelijk van haar kleinzoon Wicher Pieters de JONG (in plaats van wijlen haar dochter Wichertje), middels een akte opgemaakt bij notaris J.P.J. GREIJDANUS; zij woonde toen te Tjalleberd. Zij was in 1824 te AEngwirden persoonlijk aanwezig bij het huwelijk van haar kleinzoon Harmen Pieters de JONG en gaf toen hiervoor haar toestemming (in plaats van wijlen haar dochter Wichertje); zij woonde toen te Tjalleberd. Dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Wijchertje Hendriks MOL (zie 45993).
Ondertrouwd op 27-12-1760 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 11-01-1761 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)), 26 jaar oud (zie 28807).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harmens TOERING (zie 44175).
   2.  Wijchertje Harmens TOERING (TOERINK (1864)) (zie 44162).
   3.  Margjen Harmens TOERING (zie 28808).
   4.  Hendrikjen Harmens TOERING (zie 44176).
   5.  Fokke Harmens TOERING (zie 44164).
   6.  Hendrik Harmens TOERING (zie 44177).
   7.  Roelof Harmens TOERING (zie 44178).
   8.  Roelof Harmens (Roel) TOERING (zie 44179).
   9.  Geertje Harmens TOERING (zie 44169).

59377    Janna Fokken SLACHTER, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 12-04-1750 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Freriks SMEENG, haar tante). Zij werd op 09-05-1793 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) samen met haar man Jan Alberts PRINS op belijdenis (Hervormd) aangenomen als lidmaat (bron: lidmatenregister Oudehaske en Haskerhorne). Dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-12-1773 te Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan ALBERTS (PRINS (1776)), 20 jaar oud (zie 67980).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
59384    Jantje Fokken SLACHTER, geboren op 25-09-1759 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 30-09-1759 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Jacobs SNIJDER, haar tante), dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
68444    Jantje Willems SLACHTER (WALLINGA (1734)), geboren ca 1698, overleden voor 1759 te Giethoorn. Zij woonde in 1723 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2299) met haar 2e man Zieger JACOBS met haar kinderen Annegien, Hendrikje en Dirck (uit haar 1e huwelijk) en hun kinderen Jacob en Willempje in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Willem SLACHTER (zie 68443).
Ondertrouwd (1) op 25-06-1723 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk 00-07-1723 (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jan DIRKS (zie 68446).
Ondertrouwd (2) op 02-01-1735 te Steenwijk. Te Giethoorn was de ondertrouw op 29-12-1734. Gehuwd voor de kerk op 19-01-1735 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. aan 't Verlaat (onder Steenwijk), zij wed[uwe] te Giethoorn. Echtgenoot is Sijger JACOBS (BAKKER (1738)), 22 jaar oud (zie 68445). {Hij is later ondertrouwd op 05-07-1759 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 29-07-1759 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Giethoorn, zij j.d. van elders, tegenwoordig wonende tte Giethoorn. Echtgenote is Janna Jans van ZWOL (zie 68964).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
59376    Marchje Fokken (Mergien) SLACHTER (WALGA (1773), JOKKEN (1846), WALLINGA (1777), WOLLEGA (1784), MALLIGA (1846)), geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 16-08-1744 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Harmens GEERLOFS, haar tante). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2241) met haar vader en diens 3e vrouw Annegien HERMS [GEERLOFS], haar stiefzussen Aeffien SIJMONS en Aeltien SIJMONS en haar halfzus Hendrikje te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zij was op 08-01-1764 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Peter Jochems KNOBBE [zoontje van haar halfzus Aaltje]. Zij woonde in 1767 (doop dochter Jentien) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1777 (doop dochter Aaltje) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1784 (doop zoon Fokke) te 't Lageveld (onder Havelte - Dr.). Dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Annigje Harmens GEERLOFS (zie 45991).
Gehuwd voor de kerk ca 1766 met Beene JANS (KOK (1784)) (zie 124394).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
59381    Wijcherien Fokken SLACHTER, geboren op 24-09-1755 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 28-09-1755 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Jacobs SNIJDER, haar tante), overleden op 17-03-1826 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 70-jarige leeftijd, k) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij deed op 25-05-1786 belijdenis (Hervormd) en werd toen aangenomen als lidmaat te SintJohannesga (bron: lidmatenregister SintJohannesga, etc.); zij woonde toen met haar man Wolter Jans TUITEN in Rohel, onder SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Op 09-11-1800 werd zij ingeschreven als lidmaat te Terband, komende van SintJohannesga (bron: lidmatenregister Terband, etc.); zij woonde toen met haar man Wolter Jans TUUTEN te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25-12-1781 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) (Hervormd), hij van Rotsterhaule, onder SintJohannesga (gem. Sloterland - Fr.), zij van SintJohannesga. Echtgenoot is Wolter Jans TUITEN (TUUTEN (1800), TUTEN (1814)), 29 jaar oud (zie 64111).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gebbigjen Wolters (TUTEN (1826)) (zie 64105).
   2.  Jan Wolters (zie 64114).

59379    Wijchertje Fokken SLACHTER, geboren op 08-02-1753 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 11-02-1753 te Giethoorn (getuige(n): Grietje FRERIKS), overleden op 05-11-1754 te Giethoorn op 1-jarige leeftijd, dochter van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
68443    Willem SLACHTER.
Kinderen:
   1.  Jantje Willems (WALLINGA (1734)) (zie 68444).
   2.  Fokke Willems (WALLINGA (1744)) (zie 45992).

59385    Willem Fokken SLACHTER, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 11-12-1746 te Giethoorn (getuige(n): Jantje WOUTERS), overleden 00-07-1747 te Giethoorn, zoon van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Annigje Harmens GEERLOFS (zie 45991).
 
59386    Willem Fokken SLACHTER, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 24-03-1748 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Harmens GEERLOFS, zijn tante), overleden op 05-04-1748 te Giethoorn, 12 dagen oud, zoon van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Annigje Harmens GEERLOFS (zie 45991).
 
59378    Willem Fokken SLACHTER, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 05-09-1751 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje JANS, een nicht van zijn vader), overleden op 08-12-1752 te Giethoorn op 1-jarige leeftijd, zoon van Fokke Willems SLACHTER (WALLINGA (1744)) (zie 45992) en Aaltje Freriks SMEENG (zie 59374).
 
111802    Jan Janszen de SLACHTER, geboren ca 1606. Hij woonde in 1631 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd in 1631 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk in 1631 (N.G.), hij van Steenwijk, zij weduwe van Meppel (Dr.). Echtgenote is Grietjen KERST (zie 111803). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1630 met Hendrijck SPEELMAN (zie 111804).}
 
57557    Aaltje SLAG.
Gehuwd met Jacobus Roelofs BOVEN (zie 57556).
 
33782    Harm Jans SLAG, scheepstimmerman (1819), geboren ca 1765. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Kampen.
Ondertrouwd op 03-10-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-10-1790 (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Kampen. Echtgenote is Jantien Bartelts (Jantje) TUGTER (zie 33773).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermens (zie 33783).

33783    Jan Hermens SLAG, scheepstimmerman (1819), geboren op 04-10-1793 te Zwolle, zoon van Harm Jans SLAG (zie 33782) en Jantien Bartelts (Jantje) TUGTER (zie 33773).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1819 te Zwolle. Hij geboren te Zwolle, zij geboren te Hattem (Gld.). Echtgenote is Elisabeth Cornelis' THIJSSEN, 23 jaar oud (zie 33784).
 
143375    Andries Everts SLAGER, geboren ca 1836 te Zwartsluis, overleden op 20-07-1915 te Zwartsluis, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Evert Roelofs SLAGER (zie 15931) en Lijsbet Andries' (Elizabeth) ENGELS (ENGELSZ (1830), over de LINDE (1835)) (zie 143361).
 
96227    Betje Davids SLAGER, geboren ca 1896 te Steenwijk, dochter van David SLAGER (zie 96228) en Klaartje GOKKES (zie 96229).
Gehuwd op 11-06-1919 te Steenwijk met Salomon Mannes' de GROOT, 27 jaar oud (zie 96224).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96575    Betje Izaaks SLAGER, geboren op 30-05-1895 te Steenwijk, overleden op 22-10-1942 te Auschwitz (Polen) op 47-jarige leeftijd, als partner van Jacob GANS. Dochter van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1919 te Steenwijk met Jacob Davids GANS (zie 96592).
 
96527    Betje Marcus' SLAGER, geboren ca 1869 te Steenwijk, dochter van Marcus Isaacs SLAGER (zie 96516) en Saartje Benjamins MESSCHER (METSCHER (1858)) (zie 96517).
Gehuwd op 18-05-1893 te Steenwijk met Mozes Josephs GOKKES (zie 96526).
 
106273    Bontje Alberts SLAGER, overleden op 13-02-1833 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.).
Gehuwd met Jan Sjoerds van der HEIDE (zie 106272).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96228    David SLAGER, exportslager (1919).
Gehuwd met Klaartje GOKKES (zie 96229).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96538    David Isaacs SLAGER, geboren op 13-11-1832 te Steenwijk, overleden op 20-11-1832 te Steenwijk, 7 dagen oud, [naam moeder niet vermeld], zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
96541    David Isaacs SLAGER, koopman (1867,1868,1895), geboren op 24-01-1836 te Steenwijk, overleden op 21-12-1915 te Steenwijk op 79-jarige leeftijd, als partner van Betje BEDDEKOOPER. Zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-06-1867 te Steenwijk met Betje Arons BEDDEKOPER (BEDDEKOOPER (1915)) (zie 96553).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96584    David Izaks SLAGER, arts (1928), geboren op 18-06-1899 te Steenwijk, zoon van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-06-1928 te Amsterdam met Lijdia Amalia Ravels JACOBS (zie 96606).
 
96539    Eleazer Isaacs SLAGER, geboren op 17-10-1833 te Steenwijk, overleden op 01-01-1834 te Steenwijk, 76 dagen oud, [naam moeder niet vermeld], zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
96537    Eva Isaacs SLAGER, geboren op 24-04-1831 te Steenwijk, overleden op 16-06-1837 te Steenwijk op 6-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], dochter van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
96545    Eva Isaacs SLAGER, geboren op 27-06-1846 te Steenwijk, dochter van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-06-1873 te Steenwijk met Benjamin Arons COLTHOF, 28 jaar oud (zie 96560).
 
119329    Evert Harms SLAGER, landbouwer (1840), geboren ca 1820 te Vollenhove, zoon van Harmen (Harm) EVERDS (SLAGER (1818)) (zie 28884) en Jentjen Jans van ECHTEN (zie 15288).
Gehuwd op 18-04-1840 te Ambt Vollenhove met Aaltjen Teunis' MOOIWEER, 18 jaar oud (zie 119326).
 
15589    Evert Roelofs SLAGER, geboren op 17-04-1797 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-04-1797 te Vollenhove, overleden ca 1797, zoon van Roelof EVERTS (SLAGER (1797)) (zie 15588) en Maria Arents BRINK (zie 14586).
 
15931    Evert Roelofs SLAGER, bakker (1830,1858), geboren op 07-09-1802 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 12-09-1802 te Vollenhove, overleden op 25-10-1875 te Zwartsluis op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Lijsbeth ENGELSZ. Hij verhuisde in november 1805 met zijn ouders mee naar Kampereiland (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0167/dup0180)). Hij woonde in 1811 (overlijden beide ouders) te [Kampereiland onder] Kampen. Zoon van Roelof EVERTS (SLAGER (1797)) (zie 15588) en Maria Arents BRINK (zie 14586).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-08-1830 te Zwartsluis met Lijsbet Andries' (Elizabeth) ENGELS (ENGELSZ (1830), over de LINDE (1835)), 32 jaar oud (zie 143361).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52755    Grietjen Roelofs SLAGER, geboren ca 1764. Mogelijk is zij de op 06-12-1767 te Staphorst gedoopte Griet ROELOFS, dochter van Roelof JACOBS en Hilligje JANS, die toen woonde in IJhorst, onder Staphorst. Overleden voor 1797 te Dinxterveen. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Staphorst, erna te Dinxterveen [onder Wanneperveen].
Ondertrouwd op 09-01-1789 te Wanneperveen. Te wanneperveen attestatie gegeven naar Colderveen. [N.B. Hun huwelijk is te Staphorst niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 25-01-1789 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij weduwnaar te Dinxterveen, zij j.d. van Staphorst, thans wonende te Wanneperveen. Echtgenoot is Gerrit Jacobs ELLEN, 34 jaar oud (zie 34204). {Hij was eerder ondertrouwd op 06-02-1784 te Wanneperveen, ondertrouw te Colder- en Dinxterveen was op 08-02-1784; 1e proclamatie adaar was op 22-02-1784. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 21-03-1784 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij j.m. van Dinxterveen, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Leuntjen Peters van BLANKEN, 27 jaar oud (zie 16521). Hij is later ondertrouwd op 03-03-1797 te Wanneperveen. Te Kolder- en Dinxterveen was de ondertrouw ook op 03-03-1797. Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 19-03-1797 te Kolder- en Dinxterveen of Wanneperveen (N.G.), hij weduwnaar, zij j.d., beide te Dinxterveen. Echtgenote is Idegijn (IJdegjen,Ida) PIETERS (DOEVE (1830), DOEVEN (1835)), 29 jaar oud (zie 52756).}
 
16014    Grietjen Roelofs SLAGER, dienstmaagd (1822), landbouwster (1845), geboren op 27-04-1804 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 29-04-1804 te Vollenhove, overleden op 25-02-1864 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 59-jarige leeftijd, als echtgenote van Geugjen ROOKS. Zij verhuisde in november 1805 met haar ouders mee naar Kampereiland (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0167/dup0180)). Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Ambt Vollenhove. Zij woonde in 1811 (overlijden beide ouders) te [Kampereiland onder] Kampen. Dochter van Roelof EVERTS (SLAGER (1797)) (zie 15588) en Maria Arents BRINK (zie 14586).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 05-01-1822 te Ambt Vollenhove. Beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Geugjen Alberts ROOK, 22 jaar oud (zie 15729).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
143374    Harm Everts SLAGER, geboren 00-09-1835 te [Zwartsluis], overleden op 29-11-1835 te Zwartsluis, [zijn geboorteplaats niet vermeld], zoon van Evert Roelofs SLAGER (zie 15931) en Lijsbet Andries' (Elizabeth) ENGELS (ENGELSZ (1830), over de LINDE (1835)) (zie 143361).
 
15817    Hendrikje Roelofs SLAGER, dienstmaagd (1820), koornmolenaarster (1849,1850), korenmolenaarsche (1858), molenaarster (1864), geboren op 29-07-1800 te Barsbeek. Zij had in 1820 (bij haar huwelijk) twee voogden: H.E. SLAGER en H.ISRAELS, die beide aanwezig waren en hunne toestemming gaven voor haar huwelijk. Gedoopt (N.G.) op 03-08-1800 te Vollenhove, overleden op 22-10-1885 te Zwartsluis op 85-jarige leeftijd, als partner van Hendrik APPELO. Zij verhuisde in november 1805 met haar ouders mee naar Kampereiland (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0167/dup0180)). Zij woonde in 1811 (overlijden beide ouders) te [Kampereiland onder] Kampen. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis. Dochter van Roelof EVERTS (SLAGER (1797)) (zie 15588) en Maria Arents BRINK (zie 14586).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-05-1820 te Zwartsluis met Hendrik Derks APPELOO (APPELO (1820), APPERLO (1862)), 35 jaar oud (zie 143341).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
96528    Isaac Marcus' SLAGER, slager (1825,1826,1828,1831,1832,1833,1836,1838,1841,1846), vleeschhouwer (1843,1852,1853,1859), geboren ca 1786 te Amsterdam, overleden op 10-12-1868 om 19:00 uur te in het huis staande in de Neerwoldstraat te Steenwijk, als weduwnaar van Betje Philip[s] FRANK, [eerder] weduwnaar van Rachel Philip[s] FRANK; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1852 (huwelijk zoon Marcus) te Steenwijk, erna in 1859 (huwelijk zoon Philip) ook.
Gehuwd (1) ca 1824 met Rachel Philips FRANCK (FRANK (1825)) (zie 96529).
Gehuwd (2) 00-01-1826 met Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 11 kinderen.
 
96559    Izaak Davids SLAGER, koopman (1895), geboren op 17-04-1868 te Steenwijk, zoon van David Isaacs SLAGER (zie 96541) en Betje Arons BEDDEKOPER (BEDDEKOOPER (1915)) (zie 96553).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-01-1895 te Steenwijk met Roosje Abrahams KLEIN (zie 96577).
 
96595    Izaak Jacob Philips SLAGER, geboren op 04-03-1920 te Steenwijk, overleden op 07-03-1920 te Steenwijk, 3 dagen oud, zoon van Philip Izaaks SLAGER (zie 96576) en Helena Jacobs BAMBERG (zie 96589).
 
96552    Izaak Philips SLAGER, slager (1891,1892,1894,1896,1919,1922,1930), vleeschhouwer (1898), koopman (1832), geboren op 24-07-1863 te Steenwijk, overleden op 06-09-1944 te Oswiecim (Polen) op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Sara de JONG. Zoon van Philip Isaacs SLAGER (zie 96542) en Jantje Gersons de JONG (zie 96549).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-06-1891 te Steenwijk met Sara Levies de JONG (zie 96569).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
96515    Izak Marcus' SLAGER, koopman (1890,1892,1897,1899,1920,1928), slager (1891,1893,1903), vleeschhouwer (1895), exportslager (1917,1919,1922,1934), geboren ca 1858 te Steenwijkerwold, overleden op 06-05-1938 te Steenwijk, als echtgenoot van Grietje GOKKES. Zoon van Marcus Isaacs SLAGER (zie 96516) en Saartje Benjamins MESSCHER (METSCHER (1858)) (zie 96517).
Gehuwd op 01-06-1890 te Steenwijk met Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
96548    Izak Marcus' SLAGER, geboren op 22-02-1858 te Steenwijkerwold, zoon van Marcus Isaacs SLAGER (zie 96516) en Saartje Benjamins MESSCHER (METSCHER (1858)) (zie 96517).
 
96543    Jacob Isaacs SLAGER, koopman (<1905), geboren op 02-01-1841 te Steenwijk, overleden op 27-06-1905 te Steenwijk op 64-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
96572    Jansje Izaaks SLAGER, geboren op 09-05-1892 te Steenwijk, overleden op 04-12-1893 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, dochter van Izaak Philips SLAGER (zie 96552) en Sara Levies de JONG (zie 96569).
 
105513    Jeltje Wiebes SLAGER, geboren ca 1885 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wiebe SLAGER (zie 105514) en Roelofje BERKENBOS (zie 105515).
Gehuwd op 19-12-1908 te Weststellingwerf (Fr.) met Berend Pieters VEEN, 24 jaar oud (zie 94748).
 
96573    Joseph Izaks SLAGER, geboren op 17-06-1892 te Steenwijk, overleden op 19-05-1951 te Assen (Dr.) op 58-jarige leeftijd, als partner van Eva van PRAAGH; wonende te Steenwijk. Zoon van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd met Eva van PRAAGH (zie 96612).
 
115069    Klaas Roelofs SLAGER, scheepstimmerknecht (1828), scheepstimmerman (1854), geboren ca 1804 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1828 (bij zijn huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1854 (huwelijk dochter Rinskjen) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Roelof Lamberts SLAGER (zie 115071) en Trijntje Ruurds van der WERF (zie 115072).
Gehuwd op 20-09-1828 te Haskerland (Fr.) met Mergje Hendriks (Margjen) PRINS (JASPER (1828)), 23 jaar oud (zie 115070).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
96583    Klara Izaks SLAGER, geboren op 09-03-1897 te Steenwijk, tweeling met Reintje. Dochter van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1922 te Steenwijk met Levie Salomons BREST (zie 96602).
 
96580    Levie Izaaks SLAGER, handelsreiziger (1922), manifacturier (<1932), geboren op 28-07-1896 te Steenwijk, overleden op 08-01-1932 te Apeldoorn (Gld.) op 35-jarige leeftijd, als partner van Esther LEEFSMA. Zoon van Izaak Philips SLAGER (zie 96552) en Sara Levies de JONG (zie 96569).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1922 te Apeldoorn (Gld.) met Esther Hijmans LEEFSMA (zie 96603).
 
96516    Marcus Isaacs SLAGER, vleeschhouwer (1852,<1891), slager (1854), arbeider (1858), koopman (1890), geboren op 06-08-1825 te Steenwijk, overleden op 28-12-1891 te Steenwijk op 66-jarige leeftijd, als partner van Saartje METSCHER. Hij woonde in 1852 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, eerder te Steenwijk. Zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Rachel Philips FRANCK (FRANK (1825)) (zie 96529).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-09-1852 te Schoterland (Fr.) met Saartje Benjamins MESSCHER (METSCHER (1858)) (zie 96517).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
96568    Marcus Izaks SLAGER, koopman (1920), geboren op 02-04-1891 te Steenwijk, zoon van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-03-1920 te Steenwijk met Johanna Gosiena Engelina Davids de WIT (zie 96596).
 
133895    Margje Wiebes SLAGER, geboren ca 1873 te Doniawerstal (Fr.), dochter van Wiebe Klazes SLAGER (zie 133896) en Trijntje Pieters van der LEEST (zie 133897).
Gehuwd met Jacob Auken OOST (zie 133891).
 
148750    Mekkina Roelofs SLAGER, geboren ca 1811 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Roelof Lammerts SLAGER en Trijntje RUURDS. Overleden op 31-12-1852 te Weststellingwerf (Fr.), als echtgenote van [Jacob Andries MULDER].
Gehuwd op 27-04-1836 te Weststellingwerf (Fr.) met Jacob Andries' MULDER (zie 148749).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96585    Mozes Izaks SLAGER, veehandelaar (<1925), geboren op 31-03-1903 te Steenwijk, overleden op 31-01-1925 te Zwolle op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; wonende te Steenwijk. Zoon van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
 
96542    Philip Isaacs SLAGER, verwer (1859), schildersknecht (1863), schilder (1891), geboren op 12-06-1838 te Steenwijk, overleden op 21-02-1919 te Steenwijk op 80-jarige leeftijd, als partner van Jansje Gersons de JONG. Hij woonde in 1859 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk. Zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-12-1859 te Lemsterland (Fr.) met Jantje Gersons de JONG (zie 96549).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96576    Philip Izaaks SLAGER, slager (1919), geboren op 20-09-1894 te Steenwijk, overleden op 13-10-1941 te Mauthausen (Oostenrijk) op 47-jarige leeftijd, als partner van Helena BAMBERG. Zoon van Izaak Philips SLAGER (zie 96552) en Sara Levies de JONG (zie 96569).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1919 te Wisch, onder Doetinchem (Gld.) met Helena Jacobs BAMBERG (zie 96589).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96535    Rachel Isaacs SLAGER, koopvrouw (1853,1879,<1896), geboren op 14-10-1826 te Steenwijk, overleden op 24-12-1896 te Steenwijk op 70-jarige leeftijd, als partner van David DAVIDSON. Dochter van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-06-1853 te Steenwijk met David Jacobs DAVIDSON (zie 96099).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96582    Reintje Izaks SLAGER, geboren op 09-03-1897 te Steenwijk, tweeling met Klara. Dochter van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Steenwijk met Meijer Hartogs KAN (zie 96599).
 
96547    Reintje Marcus' SLAGER, geboren op 26-03-1854 te Steenwijkerwold, dochter van Marcus Isaacs SLAGER (zie 96516) en Saartje Benjamins MESSCHER (METSCHER (1858)) (zie 96517).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1874 te Schoterland (Fr.) met Benjamin Salomons van GELDEREN (zie 96563). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Benjamin Salomons MESSCHER en Esther SAMUELS.
 
115068    Rinskjen Klazes SLAGER, geboren ca 1835 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1854 (bij haar huwelijk) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Klaas Roelofs SLAGER (zie 115069) en Mergje Hendriks (Margjen) PRINS (JASPER (1828)) (zie 115070).
Gehuwd op 08-04-1854 te AEngwirden (Fr.) met Jan Klazes KNOL, 22 jaar oud (zie 33948).
 
143373    Roelof Everts SLAGER, bakker (1858,<1875), geboren ca 1831 te Zwartsluis, overleden op 07-02-1875 te Zwartsluis, als echtgenoot van Poulina de GOEDE. Zoon van Evert Roelofs SLAGER (zie 15931) en Lijsbet Andries' (Elizabeth) ENGELS (ENGELSZ (1830), over de LINDE (1835)) (zie 143361).
Gehuwd op 18-12-1858 te Zwartsluis met Poulina Hendriks de GOEDE (zie 143371). {Zij is later gehuwd op 21-06-1879 te Zwartsluis, zij weduwe. Echtgenoot is Simon Engeles OVERDELINDE, 42 jaar oud (zie 143366).}
 
115071    Roelof Lamberts SLAGER, overleden op 21-12-1818 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd met Trijntje Ruurds van der WERF (zie 115072).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Roelofs (zie 115069).

96544    Roosje Izaaks SLAGER, geboren op 21-12-1843 te Steenwijk, overleden op 26-09-1925 te Steenwijk op 81-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
96536    Saartje Isaacs SLAGER, geboren op 08-10-1828 te Steenwijk, overleden op 18-12-1914 te Steenwijk op 86-jarige leeftijd, als partner van Jozeph SWAAB. Dochter van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-04-1868 te Steenwijk met Joseph Hijmans SWAAB (zie 96556).
 
96574    Saartje Izaks SLAGER, geboren op 02-11-1893 te Steenwijk, overleden op 10-04-1934 te Martenshoek (gem. Hoogezand - Gr.) op 40-jarige leeftijd, als partner van Salomon COHEN. Dochter van Izak Marcus' SLAGER (zie 96515) en Grietje Jozefs GOKKES (zie 96514).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-06-1917 te Steenwijk met Salomon Juda's COHEN (zie 96586).
 
118473    Sietske Jans SLAGER.
Gehuwd met Jacob Sakes van der KAMP (zie 118472).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96581    Simon Izaaks SLAGER, slager (1930), geboren op 30-05-1898 te Steenwijk, overleden op 16-01-1945 te Vaihingen (Dld.) op 46-jarige leeftijd, als partner van Jeanette de LEVIE. Zoon van Izaak Philips SLAGER (zie 96552) en Sara Levies de JONG (zie 96569).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-01-1930 te Veendam (Gr.) met Jeanette Davids de LEVIE (zie 96609).
 
105514    Wiebe SLAGER.
Gehuwd met Roelofje BERKENBOS (zie 105515).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133896    Wiebe Klazes SLAGER, geboren ca 1846 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Klaas Roelofs SLAGER (zie 115069) en Mergje Hendriks (Margjen) PRINS (JASPER (1828)) (zie 115070).
Gehuwd op 23-07-1870 te AEngwirden (Fr.) met Trijntje Pieters van der LEEST (zie 133897).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96540    zoon SLAGER, geboren op 18-01-1835 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 18-01-1835 te Steenwijk, 0 dagen oud, zoon van Isaac Marcus' SLAGER (zie 96528) en Betje Philips FRANCK (FRANK (1828)) (zie 96532).
 
135449    Aaltje Seerps van SLAGEREN, geboren ca 1848 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Seerp Hendriks van SLAGEREN (zie 116308) en Jannesien Lubbertus' (Jansje,Jantje) STRAATMAN (STRATEN (1852)) (zie 116311).
Gehuwd op 29-05-1870 te Lemsterland (Fr.) met Jan REIJENGA (zie 135448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118456    Baukien Meijes van SLAGEREN, boeremeid (1812), geboren ca 1791, dochter van Meije Hindriks van SLAGEREN en Akke BAUKES.
Gehuwd op 23-10-1812 te Sloten (Fr.) met Hidde Uilkes van der WAL (zie 118455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Hiddes (zie 118454).

116309    Hendrik Meijes van SLAGEREN, kastelein (1821), slagter (1830,1847,1851), slager (1830,1852,<1859), geboren ca 1790 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.), zoon van Meije HENDRIKS [van SLAGEREN (1825)] (overleden op 05-05-1825 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.)) en Akke BAUKES. Overleden op 10-10-1859 om 07:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwenaar van Aaltje MONKURUS. Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1830 (overlijden vrouw) te Heeg, erna in 1847 (1e huwelijk zoon Seerp) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1852 (2e huwelijk zoon Seerp) te Lemmer.
Gehuwd op 26-05-1817 te Wymbritseradeel (Fr.) met Aaltje Sjerps MUNKERUS (MONKURUS (1819), MUNKERES (1825), MEKURIUS (1830), MONKERUS (1852)) (zie 116310).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116308    Seerp Hendriks van SLAGEREN, verwer (1847,1852), geboren op 26-06-1821 om 06:00 uur te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Hij woonde in 1847 (bij zijn 1e huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1852 (bij zijn 2e huwelijk) te Lemmer. Zoon van Hendrik Meijes van SLAGEREN (zie 116309) en Aaltje Sjerps MUNKERUS (MONKURUS (1819), MUNKERES (1825), MEKURIUS (1830), MONKERUS (1852)) (zie 116310).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 05-02-1847 te Smilde (Dr.) met Jannesien Lubbertus' (Jansje,Jantje) STRAATMAN (STRATEN (1852)), 27 jaar oud (zie 116311).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-04-1852 te Lemsterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Grietje Roelofs AKKERMAN, 29 jaar oud (zie 116304).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje Seerps (zie 135449).

16524    Aaltjen SLAGERS, geboren ca 1742 te Staphorst, [N.B. Haar doop werd te Staphorst niet gevonden; er is één ouderpaar gevonden (Evert REINDERS en Grietjen JANS) die de achternaam SLAGER voerde, maar zij kregen geen dochter Aaltjen.]. Zij woonde in 1767 (bij haar huwelijk) te Hasselt. Erna?
Ondertrouwd op 24-01-1767 te Wanneperveen, ondertrouw te Hasselt "in Huijs" op 21-10-1767. Gehuwd voor de kerk 00-02-1767 te Hasselt (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Staphorst en wonende alhier [= te Hasselt]. Echtgenoot is Hans Jans van BLANKEN (zie 27307). Van hen zijn te Hasselt en te Wanneperveen geen kinderen gedoopt.
 
111657    Aaltjen RINKELAAR Jans SLAGHUIS, naaijster (1815), geboren ca 1798 te Meppel (Dr.), dochter van Jan Hendriks RINKELAAR (zie 111658) en Janna de GROOT (zie 111659).
Gehuwd op 17-06-1815 te Meppel (Dr.) met Jan Hendriks FRANSEN, 22 jaar oud (zie 111654).
 
136016    Jan Jans SLAGHUIS, klompmaker (1878), landbouwer (1917), geboren ca 1853 te Wierden, zoon van Jan Hendrikus' SLAGHUIS (schipper (1852), boerwerker (1878)) en Janna Jannes' KOENDERINK, die huwden op 24-06-1852 te Wierden (hij weduwnaar geboren te Wierden, zij geboren te Rijssen). Zijn vader was eerder gehuwd geweest met Jenneken ALTENA.
Gehuwd op 17-05-1878 te Wierden met Berendina Hendriks de MOOR (zie 136017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111274    Jan RINKELAAR SLAGHUIS, overleden op 05-10-1824 te Meppel (Dr.).
Gehuwd voor 1825 met Gerdiena Zwaneda JONGBLOED (zie 111271). {Zij is later gehuwd op 09-11-1825 te Meppel (Dr.) (getuige(n): Arent van DIJK (haar zwager), Hendrik Abrahams ROELINK (haar zwager), Hendrik THOMAS (zijn broeder) en Evert VREEBURG (zijn zwager)), zij weduwe. Echtgenoot is Andries Jurjens TOMAS (THOMAS (1851)), 34 jaar oud (zie 111263).}
 
136015    Johanna Jans SLAGHUIS, geboren ca 1882 te Wierden, dochter van Jan Jans SLAGHUIS (zie 136016) en Berendina Hendriks de MOOR (zie 136017).
Gehuwd op 17-08-1917 te Lonneker, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Baten PIT, 50 jaar oud (zie 135999). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-04-1893 te Vledder (Dr.) met Reintje Geerts PRINSEN (zie 136011). Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 05-03-1931 te Enschede, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Kooppien Geerts KEIZER, 66 jaar oud (zie 136018).}
 
56103    Regina SLAGHUIS.
Gehuwd met Hendrik HEILENHUIS (zie 56102).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50638    Gaadtske Jans SLAGMAN. Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Poppingawier (gem. Rauwerderhem - Fr.). Dochter van Jan Jans SLAGMAN (zie 50648) en Frouwkje Pieters GROUWSTRA (zie 50649).
Gehuwd op 12-05-1863 te Rauwerderhem (Fr.) met Jacob Sanders DRAGT (zie 50637). Hij en zijn broer huwden samen met zijn vrouw en haar zus.
 
50647    Grietje Jans SLAGMAN, geboren ca 1841 te Poppingawier (Fr.). Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Poppingawier (gem. Rauwerderhem - Fr.). Dochter van Jan Jans SLAGMAN (zie 50648) en Frouwkje Pieters GROUWSTRA (zie 50649).
Gehuwd op 12-05-1863 te Rauwerderhem (Fr.) met Geert Sanders DRAGT (zie 50646). Hij en zijn broer huwden samen met zijn vrouw en haar zus.
 
50648    Jan Jans SLAGMAN, verwer (1863). Hij woonde in 1863 (huwelijken dochters Grietje en Gaadtske) te Poppingawier (gem. Rauwerderhem - Fr.).
Gehuwd met Frouwkje Pieters GROUWSTRA (zie 50649).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
134483    Johannes SLAGMULDER, geboren op 21-07-1827 te Utrecht (Ut.), "tweeling met Hendrik"; buiten echte geboren; Johannes Hendrik VOLLENHOVEN verklaarde bij de aangifte de vader te zijn. Overleden op 09-10-1827 te Utrecht (Ut.), 80 dagen oud, zoon van Johannes Hendrik Laurens' VOLLENHOVEN (zie 134474) en Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)) (zie 134478).
 
98201    Aalderd Rutgers SLAGTER, geboren op 18-01-1811 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 27-01-1811 te Giethoorn, zoon van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
 
71386    Aalderd Rutgers SLAGTER, turfmAker (1840), geboren op 27-01-1812 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 02-02-1812 te Giethoorn (getuige(n): Annigje Klazen DOOP, [moeders zuster]), zoon van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-11-1839 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrikjen HENDRIKS (de WEERD (1868)), 36 jaar oud (zie 71371).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
135152    Aaltien Jans SLAGTER, dienstbode (1881), geboren op 01-11-1858 te Ruinen (Dr.), dochter van Jan Jans SLAGTER (rietdekker (1846,1858)) (overleden op 03-11-1879 te Ruinen (Dr.) en Roelofje Jans DOORTEN (werkbode - 1846), die huwden op 11-04-1846 te Ruinen (hij geboren te Ruinen, zij geboren te Dwingeloo (Dr.)). Overleden op 15-07-1894 om 04:00 uur te ten haren huize te Ruinen (gem. Ruinen - Dr.) op 35-jarige leeftijd, als echtgenoot[e] van Jannes NIJBOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1881 te Ruinen (Dr.) met Jannes Luchiens NIJBOER, 26 jaar oud (zie 135151).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146477    Aaltje SLAGTER, arbeidster (1885).
Gehuwd met Hendrik ENTJES (zie 146476).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111322    Aaltje Klaassen SLAGTER, geboren op 15-12-1859 te Wanneperveen, overleden op 01-02-1930 om 07:00 uur te in het huis No. 251 staande te Schutsloot (Wijk C) in de gem. Wanneperveen op 70-jarige leeftijd, als echtgenoote van Harmannus HALFMOUW. Dochter van Klaas Jans SLAGTER (zie 81070) en Annichje Arends JONKER (zie 81071).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1891 te Wanneperveen met Harmannus Peters HALFMOUW, 29 jaar oud (zie 111316).
 
90546    Aaltje Luten SLAGTER, dienstmeid (1848), geboren op 19-08-1821 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 30-09-1821 te Zwartsluis, dochter van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1848 te Zwartsluis met Hillebrand Hillebrands JASPERS, 23 jaar oud (zie 90547).
 
22542    Aaltjen Jans SLAGTER, landbouwster (1837), arbeidster (1845), geboren te [op de Sandbelt] te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 19-10-1789 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen WICHERS, [moeders zuster]), dochter van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-03-1813 te Wanneperveen met Luite (Leute) PIETERS (van de BELD (1813), van den BELD (1857)), 26 jaar oud (zie 88652).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
45556    Aaltjen Thijssen SLAGTER, geboren ca 1850 te Wanneperveen, dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Gehuwd op 03-02-1887 te Amsterdam. Hij weduwnaar geboren te Amsterdam, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Barend Liekeles CRUIJFF (zie 45557). {Hij was eerder gehuwd voor 1887 met Anthonia Johanna VERBURGT (zie 45560).}
 
90550    Alberdina Luiten SLAGTER, geboren op 26-11-1823 te Zwartsluis, overleden op 17-10-1900 te Zwartsluis op 76-jarige leeftijd, als partner van Jan TROOST. Dochter van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-02-1850 te Zwartsluis met Jan Jannes' TROOST, 23 jaar oud (zie 90551).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans (zie 125382).

143435    Albert Arends SLAGTER, geboren op 14-08-1901 te Avereest, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
127351    Albert Hendriks SLAGTER, geboren ca 1828 te [Zwartsluis], overleden op 20-10-1829 te Zwartsluis, overleden aan scheepsboord. Zoon van Hendrik THIJS (SLAGTER (1823)) (zie 24508) en Jantjen Alberts van RAALTE (zie 127337).
 
90538    Albert Luiten SLAGTER, geboren ca 1815 te [Wanneperveen], overleden op 08-09-1821 te Zwartsluis, zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
 
90554    Albert Luiten SLAGTER, schippersknecht (1858), geboren ca 1826 te Zwartsluis, overleden op 22-10-1910 te Zwartsluis, als partner van Egberta ZEILEMAKER. Zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 07-09-1858 te Zwartsluis met Egberta Jans ZEILEMAKER (zie 90555).
 
45576    Albert Thijssen SLAGTER, arbeider (<1878), geboren ca 1857 te Wanneperveen, overleden op 05-01-1878 te Wanneperveen, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
 
145987    Albertje Aalderts SLAGTER, geboren op 24-07-1846 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Aalderd Rutgers SLAGTER (zie 71386) en Hendrikjen HENDRIKS (de WEERD (1868)) (zie 71371).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-02-1868 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik Jacobs NIJMEIJER (zie 103199).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
58170    Albertje Aalderts SLAGTER.
Gehuwd met Hendrik Jacobs NIJMEIJER (zie 58169).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41187    Annigchien Pieters SLAGTER, dienstmeid (1857), geboren op 15-06-1828 te Nijeveen (Dr.), overleden op 16-06-1894 te Stad Ommen op 66-jarige leeftijd, als weduwe van Harm Hendrik[s] KLOMP. Dochter van Pieter FRERIKS (SLAGTER (1827)) (zie 41181) en Marchje Peters DRAGT (zie 41132).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1857 te Nijeveen (Dr.) met Harm Hendriks KLOMP, 34 jaar oud (zie 123104).
 
143426    Annigje Arends SLAGTER, geboren op 17-01-1892 te Wanneperveen, dochter van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1916 te Avereest met Jan Hendriks HAAR (zie 143438).
 
90563    Annigje Luten SLAGTER, geboren ca 1832 te Zwartsluis, overleden op 01-03-1915 om 23:00 uur te Emmen (Dr.), als weduwe van Berend van EIJKEN. Dochter van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 17-08-1861 te Zwartsluis met Berend Berends van EIJKEN (zie 90564).
 
45561    Annigje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1852 te Wanneperveen, dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Gehuwd op 08-01-1879 te Amsterdam. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Arend Harms ESSEN (zie 45562).
 
143433    Arend Arends SLAGTER, geboren op 21-08-1905 te Avereest, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
143422    Arend Klaassen SLAGTER, arbeider (1884,1891,1892,1894), visscher (1895,1897,1899,1901,1903,1905,1912,1916,1924,1925,1932,<1936), palingvisscher (1907,1909,1910), geboren op 18-03-1864 te Wanneperveen, overleden op 15-12-1936 om 14:00 uur te Avereest op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Stiena MORSINK, eerder weduwnaar van [Gerrigje ter HAAR en van] Grietje van der VAART. Zoon van Klaas Jans SLAGTER (zie 81070) en Annichje Arends JONKER (zie 81071).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 17-04-1884 te Zwartsluis, wettiging van een kind. Echtgenote is Gerrigje Hendriks ter HAAR, 27 jaar oud (zie 143423).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 09-10-1891 te Wanneperveen, hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje van der VAART, 21 jaar oud (zie 143424).
Gehuwd (3) ca 1930 met Stiena MORSINK (zie 143425).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annigje Arends (zie 143426).
   2.  Hendrikus Arends (zie 143427).
   3.  Hendrikus Arends (zie 143428).
   4.  Klaas Arends (zie 143429).
   5.  Boukje Arends (zie 143430).
   6.  Jan Arends (zie 143431).
   7.  Albert Arends (zie 143435).
   8.  Jan Arends (zie 143432).
   9.  Arend Arends (zie 143433).
   10.  Gerrit Arends (zie 143434).
   11.  Hendrika Arends (zie 143436).
   12.  Hendrikus Arends (zie 143437).

122275    Arentje Everts SLAGTER, geboren op 30-07-1824 om 03:00 uur te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 12-10-1826 om 21:00 uur te in een ongenummerd huis te Rottum (gem. Schoterland - Fr.) op 2-jarige leeftijd, dochter van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
 
22546    Arentjen Jans (Arendina) SLAGTER, geboren op 25-03-1804 te op de Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 01-04-1804 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen WICHERS, [moeders zuster]), overleden op 06-07-1869 te Zwartsluis op 65-jarige leeftijd, als partner van Jan de JONGE; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1829 (overlijden zoon Teunis) in het huis No. 327 staande in de Westerkluft van Wanneperveen. Dochter van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-01-1825 te Wanneperveen met Jan TEUNISSEN (de JONG (1825), de JONGE (1825)), 25 jaar oud (zie 122179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Jans de JONGE (zie 122182).
   2.  Jan Jans de JONGE (zie 122183).
   3.  Martje Jans de JONGE (zie 122184).
   4.  Theunis Jans de JONGE (zie 122178).
   5.  Jakoba Jans de JONGE (zie 122186).
   6.  Rense Jans de JONGE (zie 122198).

80454    Arrie Jans SLAGTER, arbeider (1868), geboren ca 1843 te Wanneperveen, zoon van Jan JANS (SLAGTER (1836)) (zie 29003) en Lummigje Arriens FLINTEN (zie 29002).
Gehuwd op 17-04-1868 te Wanneperveen met Trijntje Leenderts STAM (zie 80453).
 
90519    Bartha Thijssen SLAGTER, geboren op 31-03-1855 te Zwartsluis, overleden op 16-04-1855 te Zwartsluis, 16 dagen oud, dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
 
29292    Beerend Everts SLAGTER, arbeider (1858,1860,1862,1869,1872,1876,1882), geboren ca 1819 om 03:00 uur te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 05-07-1889 te Zwartsluis, als echtgenoot van Albertje LASSCHE, [eerder] weduwnaar van Roelofjen van der VEGT. Zoon van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
Gehuwd (1) op 17-06-1858 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Schoterland (Fr.), zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
Gehuwd (2) op 14-10-1876 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar. Echtgenote is Albertje Alberts LASSCHE, 45 jaar oud (zie 122278), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Beerends (zie 113017).
   2.  Hendrik Beerends (zie 122279).
   3.  Hilligje Beerends (zie 122280).
   4.  Maria Beerends (zie 122281).
   5.  Everdiena Berends (zie 122282).

127335    Berendina Hendriks SLAGTER, geboren op 09-07-1830 te Zwartsluis, overleden op 29-08-1903 te Zwartsluis op 73-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob PRINS. Dochter van Hendrik THIJS (SLAGTER (1823)) (zie 24508) en Jantjen Alberts van RAALTE (zie 127337).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-12-1852 te Zwartsluis met Jacob Jacobs PRINS, 22 jaar oud (zie 127334).
 
143430    Boukje Arends SLAGTER, geboren op 08-09-1899 te Slagharen (gem. Ambt Hardenberg), dochter van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
51210    Christiaan Petrus SLAGTER, schipper (1890), geboren ca 1856 te Driel, zoon van Thijs SLAGTER (zie 51212) en Margje FRIJTHOFF (zie 51213).
Gehuwd (1) op 21-11-1890 te Blokzijl, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Tiemens KOOPMANS (zie 51188). {Zij was eerder gehuwd op 04-03-1881 te Blokzijl met Sjoerd Klaassen ENGELSMAN (zie 51187).}
Gehuwd (2) met Hendrika WOELDERINK (zie 51211).
 
90534    Christiaan Petrus Thijssen SLAGTER, schipper (1881), geboren ca 1857 te Driel (Gld.), overleden op 13-04-1939 te Zwartsluis, als partner van Hendrika WOELDERINK. Zoon van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
Gehuwd op 27-02-1881 te Hasselt met Hendrika Hendriks WOELDERINK (zie 90535).
 
41184    dochter SLAGTER, geboren op 20-04-1827 te Venedijk (gem. Havelte - Dr.), "levenloos geboren", overleden op 20-04-1827 te Venedijk (gem. Havelte - Dr.), 0 dagen oud, dochter van Pieter FRERIKS (SLAGTER (1827)) (zie 41181) en Marchje Peters DRAGT (zie 41132).
 
122282    Everdiena Berends SLAGTER, geboren op 22-03-1872 te Ambt Vollenhove. Zij werd genoemd naar vaders vader: Evert Jans SLAGTER. Overleden op 29-07-1873 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 1-jarige leeftijd, dochter van Beerend Everts SLAGTER (zie 29292) en Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
 
71387    Femmegien Rutgers SLAGTER, geboren op 21-07-1805 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 28-07-1805 te Giethoorn (getuige(n): Geesje AALDERS), overleden op 20-08-1830 te Giethoorn op 25-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
 
123117    Femmigchien Pieters SLAGTER, dienstmeid (1859), landbouwster (<1878), geboren op 13-11-1833 te Nijeveen (Dr.), overleden op 31-03-1878 te IJhorst (gem. Staphorst) op 44-jarige leeftijd, als echtgenote van Klaas PORTIEK. Dochter van Pieter FRERIKS (SLAGTER (1827)) (zie 41181) en Marchje Peters DRAGT (zie 41132).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1859 te Nijeveen (Dr.) met Klaas Hendrik PORTIEK, 31 jaar oud (zie 123118).
 
81066    Femmigje Klaassen SLAGTER, geboren ca 1843 te Wanneperveen, dochter van Klaas Jans SLAGTER (zie 81065) en Marchien (Marrigje Frederika) FREDERIKS (BERENDS (1841)) (zie 81041).
Gehuwd op 10-03-1866 te Wanneperveen met Egbert Roelofs van DORSTEN (zie 81067).
 
28287    Femmigjen Everts SLAGTER, geboren op 28-04-1819 om 07:00 uur te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 03-02-1881 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik de LANGE. Dochter van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-04-1850 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik Wolters de LANGE, 39 jaar oud (zie 2152), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1833 te Ambt Vollenhove. Beide wonende te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Catharina Riekents (Trijntje) BRUINTJES, 21 jaar oud (zie 17370).}
 
90520    Femmina Tijssen SLAGTER, geboren ca 1849 te Amsterdam, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren te Amsterdam ca 1840 maar dat kan niet juist zijn, aangezien haar ouders toen nog niet gehuwd waren.], overleden op 22-12-1899 te Rotterdam (Z.H.), als partner van Geert van VEEN. Dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
Gehuwd op 16-02-1877 te Zwartsluis met Geert Hendriks van VEEN (zie 90521).
 
111566    Fokke Rutgerts SLAGTER, arbeider (1863,<1881), geboren op 25-06-1836 te Giethoorn, overleden op 25-06-1881 te Giethoorn op 45-jarige leeftijd, als partner van Lummigje BAKKER. Zoon van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Hendrikje WILLEMS (VONK (1831)) (zie 51922).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-04-1863 te Giethoorn met Lummigje Lukas' BAKKER (zie 111569).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22543    Frerikjen Jans (Fredrica) SLAGTER, geboren op 05-07-1791 te Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 10-07-1791 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen WICHERS, [moeders zuster]), dochter van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-12-1812 te Zwartsluis, [namen ouders bruidegom niet vermeld] met Klaas Theunis' VINKE, 27 jaar oud (zie 122185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakobje Klaassen (zie 131458).
   2.  Grietje Klaassen (zie 35823).

90544    Geertje Luten SLAGTER, geboren op 14-09-1819 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 24-10-1819 te Zwartsluis, overleden op 05-03-1901 om 23:30 uur te ten huize van haar schoonzoon Jan van DALEN (logementhouder) te Nieuw Amsterdam (gem. Emmen - Dr.) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Jan VISSCHER; wonende te Nieuw Amsterdam (gem. Emmen - Dr.). Dochter van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-09-1841 te Zwartsluis met Jan Jans VISSCHER, 30 jaar oud (zie 90545).
 
98197    Geertje Rutgerts SLAGTER, dienstmeid (1835), geboren op 07-04-1807 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 13-04-1807 te Giethoorn (getuige(n): Femmigjen GERRITS, [vaders moeder]), overleden op 04-07-1890 te Giethoorn op 83-jarige leeftijd, als partner van Arend Wolters SNIJDER. Dochter van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1835 te Giethoorn met Arent WOLTERS (SNIJDER (1835)), 28 jaar oud (zie 98195).
 
143434    Gerrit Arends SLAGTER, geboren op 15-12-1907 te Avereest, overleden op 29-10-1916 te Avereest op 8-jarige leeftijd, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
49070    Grietje SLAGTER, geboren ca 1838 te Zwartsluis, overleden op 22-01-1915 te Hasselt, als echtgenote van Jan VOS. Dochter van Leendert THIJS (SLAGTER (1817)) (zie 24506) en Wichertje JAKOBS van IJKEN (van EIJKEN (1837)) (zie 49072).
Gehuwd op 13-06-1863 te Zwartsluis met Jan Jans VOS (zie 49069).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wichertje Jans (zie 49068).

62263    Grietje Klaassen SLAGTER, geboren op 15-05-1852 te Nijeveen (Dr.), overleden op 02-01-1871 te Wanneperveen op 18-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert VENEMA. Dochter van Klaas SLAGTER (zie 62269) en Marchje de LANGE (zie 62270).
Gehuwd op 15-05-1852 te Nijeveen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Albert Klaas' VENEMA (KLOMP (1848)) (zie 62262). {Hij was eerder gehuwd op 26-04-1848 te Meppel (Dr.) met Klaasjen Derks SLOT (zie 62268).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Alberts (zie 62247).
   2.  Frederik Alberts (zie 28426).

127000    Hendrik Aalderts SLAGTER, geboren ca 1843 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Aalderd Rutgers SLAGTER (zie 71386) en Hendrikjen HENDRIKS (de WEERD (1868)) (zie 71371).
Gehuwd op 29-02-1868 te Weststellingwerf (Fr.) met Roelofje Harmens van der WAL, 32 jaar oud (zie 126999).
 
122279    Hendrik Beerends SLAGTER, arbeider (1898), geboren op 25-07-1860 te Ambt Vollenhove, overleden op 02-08-1938 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Tijmentje STRIJLAND. Zoon van Beerend Everts SLAGTER (zie 29292) en Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-12-1898 te Diemen (N.H.), zij weduwe. Echtgenote is Thijmentje Jacobs STRIJLAND (zie 122299). Zij kregen tussen ca 1899 en 1904 te Diemen (N.H.) drie kinderen, te weten: Beerend, een levenloos geboren zoon en Rijk. Beerend huwde in 1930 te Amsterdam met Marie Johannes' PANSE. Rijk overleed met 23 dagen te Diemen. {Zij was eerder gehuwd op 02-01-1885 te Diemen (N.H.) met Hendrik Heimerts APPELDOORN (APPELDOOREN (1885)), 23 jaar oud (zie 122302). Zij kregen tussen 1885 en ca 1890 te Diemen (N.H.) drie kinderen, genaamd: Heimert, Jacob en Dirk Cornelis. Heimert huwde in 1909 te Diemen met Johanna Jans MULDER. Jacob huwde in 1910 te Diemen met Geertje Christiaans van BASTEN. Dirk Cornelis huwde in 1914 te Diemen met Christina Catharina Johannes' PANSE en overleed in 1949 te Diemen, als haar echtgenoot.}
 
90566    Hendrik Jans SLAGTER, veehouder (<1851), geboren op 09-09-1820 te Wanneperveen, overleden op 19-01-1851 te Wanneperveen op 30-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jan THIJS (SLAGTER (1826)) (zie 24503) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 21980).
 
45592    Hendrik Klaassen SLAGTER, geboren op 21-09-1903 te [Zandbelt te] Wanneperveen, overleden op 21-09-1903 te [Zand]belt (gem. Wanneperveen), 0 dagen oud, zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
 
90511    Hendrik Thijssen SLAGTER, geboren 00-01-1834 te [Zwartsluis], overleden op 04-05-1834 te Zwartsluis, zoon van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Maria Hendriks van LINGEN (zie 90495).
 
143436    Hendrika Arends SLAGTER, geboren op 30-06-1910 te Avereest, overleden op 04-05-1911 te Avereest, 308 dagen oud, dochter van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
122612    Hendrikje Fokken SLAGTER, geboren ca 1867 te Giethoorn, dochter van Fokke Rutgerts SLAGTER (zie 111566) en Lummigje Lukas' BAKKER (zie 111569).
Gehuwd op 27-04-1888 te Giethoorn met Wicher Peters JAGER, 23 jaar oud (zie 122610).
 
90513    Hendrikje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1837 te Zwartsluis. Zij woonde in 1861 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Maria Hendriks van LINGEN (zie 90495).
Gehuwd op 27-02-1861 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenoot is Menholt Cornelis' STERK (zie 90514). {Hij was eerder gehuwd voor 1861 met Jacoba van den BERG (zie 90517).}
 
143427    Hendrikus Arends SLAGTER, geboren op 01-01-1894 te Wanneperveen, overleden op 07-09-1894 te Schutsloot (gem. Wanneperveen), 249 dagen oud, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
143428    Hendrikus Arends SLAGTER, geboren op 14-08-1895 te Meppel (Dr.), overleden op 11-06-1909 om 11:00 uur te in het huis No. 121-A (Wijk I) te Avereest op 13-jarige leeftijd, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
143437    Hendrikus Arends SLAGTER, geboren op 27-10-1912 te Avereest, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
45531    Hermina Klaassen SLAGTER, geboren op 24-11-1886 te Wanneperveen, overleden op 25-03-1943 te gem. Vollenhove op 56-jarige leeftijd, als echtgenote van Peter KORTHOEF, eerder weduwe van Cornelis KLAVER. Zij woonde in 1931 (bron: Bevolk.Reg. - Ambt Vollenhove, 1931 - nr. 0355) met haar 2e man Peter [Geujen] KORTHOEF in het huis no. A136 aan de Korte Akkers in de Leeuwte te Ambt Vollenhove. Van 1936 tot 1938 woonde zijn dochter Geertje [uit zijn 1e huwelijk] bij hen in huis. Dochter van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 20-08-1904 te Wanneperveen. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Cornelis Jans KLAVER (zie 45535).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 01-06-1917 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Peter Geujen KORTHOEF, 42 jaar oud (zie 43468). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-05-1904 te Ambt Vollenhove met Willemina Jans VISSCHER (zie 63094).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
98235    Hillechien Pieters SLAGTER, geboren op 03-01-1831 te Nijeveen (Dr.), overleden op 03-04-1864 te Nijeveen (Dr.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik ten OEVER. Dochter van Pieter FRERIKS (SLAGTER (1827)) (zie 41181) en Marchje Peters DRAGT (zie 41132).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-04-1860 te Nijeveen (Dr.) met Hendrik Hendriks ten OEVER, 23 jaar oud (zie 98227). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-04-1869 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Margje Kornelis' OOSTERHOF, 25 jaar oud (zie 98236). Zij kregen tussen 1872 en 1884 te Nijeveen (Dr.) en te Havelte (Dr.) acht kinderen, genaamd: Fijgje, Hendrikje, Cornelis, Hendrikje, Hendrik (2x), Frederik en Fijgje. Fijgje-1 overleed met 7 jaar te Havelte. Hendrikje-1 overleed met 2 maanden te Nijeveen. Hendrikje-2 overleed met 23 jaar te Havelte, [vermmoedelijk ongehuwd]. Hendrik-1 overleed met 2 maanden te Havelte. Hendrik-2 huwde in 1904 te Havelte met Harmpje Klaassen MOL en overleed in 1929 te Havelte, als haar echtgenoot. Frederik overleed met 5 maanden te Havelte.}
 
122280    Hilligje Beerends SLAGTER, dienstmeid (1882), geboren op 22-03-1862 te Ambt Vollenhove, dochter van Beerend Everts SLAGTER (zie 29292) en Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-05-1882 te Ambt Vollenhove met Willem Koenderts KOOIJ (zie 122283).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
39588    Hilligje Jans SLAGTER, geboren ca 1860 te Giethoorn, dochter van Jan SLAGTER (zie 39589) en Lummigje BOSCH (zie 39590).
Gehuwd op 17-05-1879 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Cornelis Harms PEN (zie 39587).
 
84437    Hilligje Rutgers SLAGTER, geboren ca 1895 te Giethoorn, dochter van Rutger SLAGTER (zie 84438) en Jacobje BAKKER (zie 84439).
Gehuwd op 11-08-1916 te Giethoorn met Gerard Jans BUISMAN, 28 jaar oud (zie 84428).
 
45584    Jacob Klaassen SLAGTER, arbeider (1908), geboren ca 1881 te Wanneperveen, overleden op 01-12-1949 te Giethoorn, als ............. van Koopje HAZE. Zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
Gehuwd op 04-07-1908 te Giethoorn met Koopje Roelofs HAZE, 17 jaar oud (zie 141653).
 
49093    Jacoba Leenderts SLAGTER, geboren 00-08-1847 te Zwartsluis, overleden op 02-05-1848 te Zwartsluis, dochter van Leendert THIJS (SLAGTER (1817)) (zie 24506) en Wichertje JAKOBS van IJKEN (van EIJKEN (1837)) (zie 49072).
 
42223    Jacobje Everts SLAGTER, geboren op 12-09-1815 te Nieuweschoot (gem. Schoterland - Fr.). Akte alsnog ingeschreven op vonnis van de regtbank op 03-10-1815 i.v.m. niet tijdige aangifte. [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren te Heerenveen (Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in haar geboorteakte en haar huwelijksakte.], overleden op 30-05-1883 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Geert ZANDBERGEN. Dochter van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-08-1842 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Nieuwe Schoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Geert Hendriks ZANDBERGEN (zie 42222).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Geerts (zie 65199).
   2.  Evert Geerts (zie 42444).

39589    Jan SLAGTER, spekslager (1879), slachter (1879).
Gehuwd met Lummigje BOSCH (zie 39590).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
150852    Jan Alberts SLAGTER, [riet]dekker (1814,1816,1820,1824,1827,<1845), landbouwer (1839), geboren op 23-04-1787 te Ruinen (Dr.), zoon van Albert Jans SLAGTER (rietdekker (1818)) (geboren op 06-10-1754 te Ruinen (Dr.)) (overleden op 23-10-1818 te Ruinen) en Annechien ALBERTS. Overleden op 15-03-1845 om 10:00 uur te ten zijnen huis No. 134 [132?] te Ruinen (gem. Ruinen - Dr.) op 57-jarige leeftijd, als echtgenoot van Henderkien JANS. Hij woonde in 1810 (bij zijn huwelijk) te Ruinen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 05-12-1810 te Ruinen (Dr.), [te Ruinen] op 26-12-1810 attest[atie] na[a]r Zuidw[olde] [afgegeven]. Gehuwd voor de kerk 00-12-1810 te [Zuidwolde] (N.G.), hij j.m. van Ruine[n] (Dr.), zij van Zuidwolde (Dr.). Echtgenote is Hindrikjen (Henderkien) JANS (MULDER (1854), BOER (1879)) (zie 150853). Zij kregen tussen 1811 en 1827 te Ruinen (Dr.) zes kinderen, genaamd: Annechien, Albert (2x), Jentien, Jan en Aaltien. Annigchien huwde in 1839 te Ruinen met Jan Hendriks NEEFJES, huwde in 1851 te Ruinen met Cornelis Jans SLAGTER en overleed in 1889 te Koekange (gem. De Wijk - Dr.), als weduwe van haar 2e man. Albert-2 overleed met 21 jaar te Den Helder, als militair, vermoedelijk ongehuwd, laatst gewoonde hebbende te Ruinen. Jan huwde in 1846 te Ruinen met Roelofje Jans DOORTEN en overleed in 1879 te Ruinen, als haar echtgenoot. Aaltien huwde in 1854 te Ruinerwold (Dr.) met Albert Geerts GRUTTER [GRITTER (1901)] en overleed in 1901 te Nijstad (gem. Zuidwolde - Dr.), als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
143431    Jan Arends SLAGTER, geboren op 14-08-1901 te Avereest, overleden op 20-02-1902 te Avereest, 190 dagen oud, de ouders wonende te Wanneperveen. Zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
143432    Jan Arends SLAGTER, boerenknecht (1924), geboren op 25-11-1903 te Avereest, zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-02-1924 te Avereest met Gerridina Hendrikus' van TOLIE, 18 jaar oud (zie 143453).
 
122276    Jan Everts SLAGTER, geboren op 11-01-1814 te Wanneperveen, zoon van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
 
29005    Jan Jans Slagter, arbeider (1863,1887), veehouder (1906), geboren ca 1837 te Wanneperveen, overleden op 17-04-1906 te Schutsloot (gem. Wanneperveen), als echtgenoot van Aaltjen AARTEN. Zoon van Jan JANS (SLAGTER (1836)) (zie 29003) en Lummigje Arriens FLINTEN (zie 29002).
Gehuwd op 26-06-1863 te Wanneperveen. Beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Aaltjen Jans AARTEN (zie 29006).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111205    Jan Jans SLAGTER, arbeider (1879), geboren ca 1852 te Giethoorn, zoon van Jan SLAGTER (zie 39589) en Lummigje BOSCH (zie 39590).
Gehuwd op 07-11-1879 te Giethoorn met Aaltje Hendriks BIJL, 22 jaar oud (zie 111202).
 
46986    Jan Jans SLAGTER, arbeider (1887), geboren ca 1864 te Wanneperveen, overleden op 06-04-1934 te Wanneperveen, als echtgenoot van Roelofje JONKMAN. Zoon van Jan Jans Slagter (zie 29005) en Aaltjen Jans AARTEN (zie 29006).
Gehuwd op 30-04-1887 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Roelofje Siemens JONKMAN (zie 46985).
 
129937    Jan Klaassen SLAGTER, timmermansknecht (1862), timmerman (1864), geboren ca 1840 te Zwartsluis, overleden op 20-03-1902 om 01:00 uur te Leeuwarden (Fr.), als weduwnaar van Trijntje van RAALTE, [eerder] weduwnaar van Hilligje KIERS. Zoon van Klaas Luiten SLAGTER (zie 90539) en Petronella Philips SCHURINK (SCHUURINK (1867)) (zie 90540).
Gehuwd (1) op 20-12-1862 te Zwartsluis met Hilligje Albertus' KIERS (zie 129936), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
Gehuwd (2) op 15-10-1864 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Karsten van RAALTE (zie 129938). Zij kregen tussen ca 1865 en ca 1869 te Zwartsluis vier kinderen, genaamd: Klaas LUITEN, Karst (2x) en Petronella. Klaas LUITEN huwde in 1902 te Hellevoetsluis (Z.H.) met Arendina Hendrika GROEN. Karst-1 overleed met 5 maanden te Zwartsluis. Karst-2 overleed met 1 maand te Zwartsluis. Petronella overleed met 2 jaar te Zwartsluis.
 
143421    Jan Klaassen SLAGTER, arbeider (1885), visscher (<1923), geboren op 19-08-1851 te Wanneperveen, overleden op 22-01-1923 om 04:00 uur te in het huis No. 265 staande te Schutsloot (gem. Wanneperveen) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje KNOL. Zoon van Klaas Jans SLAGTER (zie 81070) en Annichje Arends JONKER (zie 81071).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-04-1885 te Wanneperveen met Annigje Arrie's KNOL (zie 62876).
 
62877    Jan Klaassen SLAGTER, geboren op 31-08-1868 te Wanneperveen, zoon van Klaas Jans SLAGTER (zie 81070) en Annichje Arends JONKER (zie 81071).
 
45588    Jan Klaassen SLAGTER, visscher (1924), geboren ca 1889 te Wanneperveen, zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
Gehuwd op 02-05-1924 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Luitje Stoffels LOK (zie 45589).
 
45594    Jan Klaassen SLAGTER, geboren 00-12-1894 te [Zandbelt te] Wanneperveen, overleden op 01-06-1895 te [Zand]belt (gem. Wanneperveen), zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
 
90543    Jan Luitens SLAGTER, geboren ca 1829 te Zwartsluis, overleden op 24-04-1839 te Dordrecht (Z.H.), zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
 
111563    Jan Rutgerts SLAGTER, arbeider (1852), riethandelaar (<1902), geboren op 07-10-1832 te Giethoorn, overleden op 12-08-1902 te Giethoorn op 69-jarige leeftijd, als weduwnaar van Lummigje BOSCH. Zoon van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Hendrikje WILLEMS (VONK (1831)) (zie 51922).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-04-1852 te Giethoorn met Lummigje Jans BOSCH, 18 jaar oud (zie 111564).
 
45569    Jan Thijssen SLAGTER, arbeider (1869), veehouder (<1919), geboren ca 1846 te Wanneperveen, overleden op 23-08-1919 te Zandbelt (gem. Wanneperveen), als ........... van Stijntje HOLTKAMP. Zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Gehuwd op 30-04-1869 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Giethoorn. Echtgenote is Stijntje Alberts HOLTKAMP (zie 45570).
 
45565    Jan Thijssen SLAGTER, arbeider (1881,1885), geboren ca 1848 te Wanneperveen, overleden op 30-10-1929 te [Zand]belt (gem. Wanneperveen), zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Gehuwd (1) op 20-05-1881 te Wanneperveen, beiede geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Hilligjen Willems BONSING (zie 45566).
Gehuwd (2) op 13-03-1885 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Hendrikje Johannes' SIKKENS (zie 45573).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
102930    Jantje SLAGTER.
Gehuwd met Hendrik MANDEMAKER (zie 102929).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148575    Jantje SLAGTER.
Gehuwd met Roelof Everts SOER (zie 148574).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Roelofs (zie 148576).

45583    Jantje Jans SLAGTER, geboren ca 1890 te Wanneperveen, dochter van Jan Thijssen SLAGTER (zie 45565) en Hendrikje Johannes' SIKKENS (zie 45573).
Gehuwd op 12-09-1913 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Thijs Klaassen SLAGTER (zie 45582). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Thijs Jans SLAGTER en Trijntjen Jans RINGENIER.
 
111567    Jantje Rutgerts SLAGTER, geboren ca 1834 te Giethoorn, overleden op 09-07-1907 te Giethoorn, als partner van Hendrik MANDEMAKER. Dochter van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Hendrikje WILLEMS (VONK (1831)) (zie 51922).
Gehuwd op 28-04-1855 te Giethoorn met Hendrik Koops MANDEMAKER, 23 jaar oud (zie 111568).
 
90512    Jantje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1841 te Zwartsluis, overleden op 03-07-1855 te Zwartsluis, dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Maria Hendriks van LINGEN (zie 90495).
 
90522    Jantje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1859 te Krommenie (N.H.), dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
Gehuwd op 15-11-1878 te Zwartsluis met Lambertus Meeuwes' WEIDE (zie 90523).
 
22523    Jantjen Jans SLAGTER, landbouwster (1837), veehoudster (1848,1850,1851), geboren te [op de Sandbelt] te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 19-11-1786 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen MULDER, [de zus van moeders moeder]), overleden op 06-03-1872 te Wanneperveen op 85-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof Netten de JONGE. Zij woonde in 1865 (overlijden dochter Annigjen) te Wanneperveen. Dochter van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Ondertrouwd op 16-05-1806 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 01-06-1806 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren op de Belt wonende op de Belt, zij geboren op de Belt en wonende op de Belt. Echtgenoot is Roelof Nettert de JONGE, 23 jaar oud (zie 22522).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
150851    Jentien Jans SLAGTER, geboren op 20-01-1820 om 21:00 uur te Ruinen (Dr.), overleden op 08-05-1852 om 01:00 uur te ten haren huize te Ruinen (gem. Ruinen - Dr.) op 32-jarige leeftijd, als echtgenoot[e] van Egbert DALFSEM. Dochter van Jan Alberts SLAGTER (zie 150852) en Hindrikjen (Henderkien) JANS (MULDER (1854), BOER (1879)) (zie 150853).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-06-1849 te Ruinen (Dr.) met Egbert Gerrits WILLEMS (DALFSEM (1849)), 23 jaar oud (zie 150850).
 
62269    Klaas SLAGTER, veehouder (1852).
Gehuwd met Marchje de LANGE (zie 62270).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
143429    Klaas Arends SLAGTER, geboren op 30-08-1897 te Meppel (Dr.), zoon van Arend Klaassen SLAGTER (zie 143422) en Grietje van der VAART (zie 143424).
 
81065    Klaas Jans SLAGTER, turfmaker (1841), veehouder (1866), geboren op 22-01-1815 te Wanneperveen, overleden op 11-05-1890 te Utrecht (Ut.) op 75-jarige leeftijd, als partner van Margje Frederiks BERENDS; wonende te Wanneperveen. Zoon van Jan THIJS (SLAGTER (1826)) (zie 24503) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 21980).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-09-1841 te Wanneperveen, zij weduwe. Echtgenote is Marchien (Marrigje Frederika) FREDERIKS (BERENDS (1841)), 31 jaar oud (zie 81041). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-07-1836 te Wanneperveen, hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik Hendriks de GOEDE, 65 jaar oud (zie 72807).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81070    Klaas Jans SLAGTER, vervener (1850), boerenknecht (1851), veehouder (1851,1855,1859,1864,1877,1891,<1893), arbeider (1884,1885), geboren op 24-01-1824 te Wanneperveen, overleden op 23-10-1893 te Schutsloot (gem. Wanneperveen) op 69-jarige leeftijd, als partner van Annigje JONKER. Hij woonde in 1850 (bevolk.reg. Wanneperveen (1850-1860)) met zijn moeder en zijn broer Hendrik in het huis No. 253 gelegen te Schutsloot en Zandbeld in Wanneperveen; erna [voor 1855] in het huis No. 233 aldaar. Hier woonde hij ook bij zijn huwelijk in 1851. Zijn vrouw kwam toen bij hen wonen en na het overlijden van zijn moeder in 1855 werd hij de hoofdbewoner van huis No. 233 aldaar. Zoon van Jan THIJS (SLAGTER (1826)) (zie 24503) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 21980).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-02-1851 te Wanneperveen met Annichje Arends JONKER, 24 jaar oud (zie 81071).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
90539    Klaas Luiten SLAGTER, schipper (1831), arbeider (<1859), geboren op 14-04-1811 te Wanneperveen, overleden op 20-08-1859 te Zwartsluis op 48-jarige leeftijd, als echtgenoot van Pietronella SCHURINK. Zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-10-1831 te Zwartsluis met Petronella Philips SCHURINK (SCHUURINK (1867)), 20 jaar oud (zie 90540).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90565    Klaas Luten SLAGTER, geboren op 03-05-1817 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 25-05-1817 te Zwartsluis, overleden op 12-03-1836 te Herwijnen (Gld.) op 18-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
 
51920    Klaas Rutgerts SLAGTER, koopmansbediende (1868), geboren op 02-10-1838 te Giethoorn, zoon van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Hendrikje WILLEMS (VONK (1831)) (zie 51922).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Blankenham met Aaltje Hermens SCHAAP (zie 51900).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45533    Klaas Thijssen SLAGTER, arbeider (1879,1908), herbergier (1904,1917), winkelier (1913), veehouder (1924), koffiehuishouder (<1942), geboren ca 1858 te Wanneperveen, overleden op 13-09-1942 te Zwolle, [vermoedelijk] wonende te Wanneperveen, als weduwnaar van Geertje van de BELT. Zoon van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Gehuwd op 09-10-1879 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
65244    Lammigje Klaassen SLAGTER, geboren ca 1876 te Giethoorn, dochter van Klaas Rutgerts SLAGTER (zie 51920) en Aaltje Hermens SCHAAP (zie 51900).
Gehuwd (1) voor 1922 met Engelbertus GEERDINK (zie 65247).
Gehuwd (2) op 09-02-1922 te Enschede, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Willem Roelofs LASSCHE (zie 65221). {Hij was eerder gehuwd op 04-09-1897 te Stad Vollenhove met Johanna Wolters JONGMAN (zie 65222).}
 
49092    Leendert Leenderts SLAGTER, geboren ca 1845 te Zwartsluis, overleden op 24-08-1849 te Zwartsluis, "overleden aan scheepsboord", zoon van Leendert THIJS (SLAGTER (1817)) (zie 24506) en Wichertje JAKOBS van IJKEN (van EIJKEN (1837)) (zie 49072).
 
49249    Lefert Hendriks SLAGTER, landbouwer (1845).
Gehuwd met Jentjen JANS (zie 49250).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98200    Lummigje Rutgers SLAGTER, geboren op 16-03-1809 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 19-03-1809 te Giethoorn (getuige(n): Annigje Klazen DOOP, [moeders zuster]), overleden op 10-07-1839 te Giethoorn op 30-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Siemens BAKKER; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1834 te Giethoorn met Hendrik Siemens BAKKER (zie 108336).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98667    Lummigje Rutgers SLAGTER, dochter van Rutger SLAGTER (zie 84438) en Jacobje BAKKER (zie 84439).
Gehuwd op 28-02-1913 te Giethoorn met Karst Jakobs PRIKKEN, 25 jaar oud (zie 98666).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90530    Lute Thijssen SLAGTER, schippersknecht (1881), geboren ca 1853 te Ravenstein (N.B.), zoon van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
Gehuwd op 13-10-1881 te Zwartsluis met Maria Everts van den BERG (zie 90531).
 
113017    Maria Beerends SLAGTER, geboren op 07-10-1858 te Ambt Vollenhove, overleden op 13-05-1866 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 7-jarige leeftijd, dochter van Beerend Everts SLAGTER (zie 29292) en Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
 
122281    Maria Beerends SLAGTER, geboren op 09-02-1869 te Ambt Vollenhove, dochter van Beerend Everts SLAGTER (zie 29292) en Roelofjen Hendriks van der VEGT (zie 29285).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1890 te Zwartsluis met Paul Hendriks MUSSCHE (zie 122284).
 
81074    Marrigje Klaassen SLAGTER, dienstmeid (1877), geboren op 28-10-1855 te Wanneperveen, overleden op 08-08-1885 te Wanneperveen op 29-jarige leeftijd, als echtgenote van Aart de GOEDE. Dochter van Klaas Jans SLAGTER (zie 81070) en Annichje Arends JONKER (zie 81071).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1877 te Wanneperveen met Aart Hilberts de GOEDE (zie 81075).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45554    Marrigje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1839 te Wanneperveen, overleden op 13-01-1872 te Wanneperveen, als .......... van Jakob KNOBBE. Dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Neeltjen Wichers de GOEDE (zie 45542).
Gehuwd op 20-04-1861 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jacob Gerrits KNOBBE (zie 45555).
 
141346    Roelof Jans SLAGTER, boerenknecht (1870), arbeider (1870,1873,1875,1878,1881,1884,1892,1895,1896,1906,<1925), landbouwer (1910,1915), geboren op 21-08-1840 te Ruinen (Dr.), zoon van Jan Cornelis' SLAGTER (timmerman 1820) en Marchien Hendriks LEGEVEEN [WEVER (1836)] (dienstmeid - 1829), die huwden op 22-10-1836 te Ruinen (Dr.). Zijn vader was eerder gehuwd, en wel op 22-04-1820 te Ruinen met Roelofje Vrens' KLEIN. Zijn moeder was eerder gehuwd, en wel op 21-11-1829 te Ruinerwold (Dr.) met Gerrit Hendriks de WIT [de WITTE (1836)], overleden op 27-10-1925 om 11:00 uur te Bendersche (gem. Ruinen - Dr.) op 85-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje TUIT. Hij woonde in 1870 (bij zijn huwelijk) te Ruinen (Dr.), erna ook.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-04-1870 te Ruinen (Dr.) met Jantje TUIT, 24 jaar oud (zie 141344). Zij kregen tussen 1870 en 1889 te Ruinen (Dr.) zes kinderen, genaamd: Jan, Roeloffien, Albert, Kornelis, Marchien en Hendrik. Jan huwde in 1895 te Ruinerwold (Dr.) met Hilligjen Roelofs JANSEN en overleed in 1939 te Ruinen, als haar weduwnaar. Roeloffien huwde in 1896 te Ruinen met Albert Geert Jannes' PRENT en overleed in 1958 te Ruinen, als zijn weduwe. Albert overleed met 30 jaar te Ruinen. Kornelis huwde in 1915 te Dwingeloo (Dr.) met Aaltje Hendriks STEGEMAN en overleed in 1930 in [Geriatrisch Centrum] Dennenoord te Zuidlaren (Dr.), als haar echtgenoot. Marchien huwde in 1910 te De Wijk met Egbert Jans KLOUWEN en overleed in 1955 te De Wijk, als zijn echtgenote. Hendrik overleed met 8 jaar te Ruinen.
 
22545    Roelofjen Jans SLAGTER, geboren op 10-01-1796 te op de Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 17-01-1796 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen WICHERS, [moeders zuster]), overleden op 23-08-1858 om 23:00 uur te in het huis No. 1064 staande in de Polstraat te Deventer op 62-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Stoffels KNOBBE; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-01-1816 te Wanneperveen, beide wonende te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Stoffels KNOBBE, 28 jaar oud (zie 23442).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
84438    Rutger SLAGTER, commissionair (1913), koopman (1916).
Gehuwd met Jacobje BAKKER (zie 84439).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
152928    Rutgert Aalderts SLAGTER, geboren op 16-06-1840 te Giethoorn, zoon van Aalderd Rutgers SLAGTER (zie 71386) en Hendrikjen HENDRIKS (de WEERD (1868)) (zie 71371).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-02-1868 te Weststellingwerf (Fr.) met Margjen Alberts SCHIPPERS, 25 jaar oud (zie 152927). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 02-11-1878 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Jurjen Haijen VISSER, 26 jaar oud (zie 152932).}
 
55966    Simon Barend SLAGTER.
Gehuwd met Barendje JANS (zie 55967).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
55965    Sjaake Simonsz SLAGTER, vleeshouwer (1818), geboren ca 1793 te Medemblik (N.H.), zoon van Simon Barend SLAGTER (zie 55966) en Barendje JANS (zie 55967).
Gehuwd op 07-06-1818 te Medemblik (N.H.) met Rikjen Hendriks GLASTRA, 32 jaar oud (zie 32781).
 
51212    Thijs SLAGTER.
Gehuwd met Margje FRIJTHOFF (zie 51213).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127352    Thijs Hendriks SLAGTER, schippersknecht (1850), geboren op 29-05-1824 te Zwartsluis, overleden op 10-11-1905 te Zwartsluis op 81-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hilligje Hendrikje PRINS. Zoon van Hendrik THIJS (SLAGTER (1823)) (zie 24508) en Jantjen Alberts van RAALTE (zie 127337).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1850 te Zwartsluis met Hilligje Hendrikje Jakobs PRINS, 26 jaar oud (zie 127353).
 
27978    Thijs Jans SLAGTER, turfmaker (1830,1845,1861), veehouder (1869), arbeider (<1873), geboren op 03-12-1805 te op de Schutsloot te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-12-1805 te Wanneperveen (getuige(n): Oegjen Thijs SLAGTER, zijn tante), overleden op 11-05-1873 te Wanneperveen op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Trijntje RINGENIER, [eerder weduwnaar van Neeltjen de GOEDE]. Zoon van Jan THIJS (SLAGTER (1826)) (zie 24503) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 21980).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-04-1830 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Neeltjen Wichers de GOEDE, 26 jaar oud (zie 45542).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 30-08-1845 te Wanneperveen. Hij weduwnaar van Neeltje Wichers de GOEDE, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
45582    Thijs Klaassen SLAGTER, visscher (1913), geboren ca 1884 te Wanneperveen, zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
Gehuwd op 12-09-1913 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Jantje Jans SLAGTER (zie 45583). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Thijs Jans SLAGTER en Trijntjen Jans RINGENIER.
 
49090    Thijs Leenderts SLAGTER, geboren ca 1840 te Zwartsluis, overleden op 11-04-1841 te Zwartsluis, zoon van Leendert THIJS (SLAGTER (1817)) (zie 24506) en Wichertje JAKOBS van IJKEN (van EIJKEN (1837)) (zie 49072).
 
49094    Thijs Leenderts SLAGTER, schipper (1866), geboren ca 1841 te Zwartsluis, overleden op 22-01-1918 om 15:00 uur te in een tjalk, liggende in het Noordzeekanaal te IJmuiden, als echtgenoot van Jentje STEENBERGEN; wonende te Velsen (N.H.). Zoon van Leendert THIJS (SLAGTER (1817)) (zie 24506) en Wichertje JAKOBS van IJKEN (van EIJKEN (1837)) (zie 49072).
Gehuwd op 24-02-1866 te Zwartsluis met Jentje Geerts STEENBERGEN (zie 49095).
 
45593    Tijs Klaassen SLAGTER, geboren 00-01-1880 te Ambt Vollenhove, overleden op 02-05-1880 te Wanneperveen, zoon van Klaas Thijssen SLAGTER (zie 45533) en Geertje Jacobs van de BELT (zie 45534).
 
90504    Tijs Luiten SLAGTER, militair (1833), schipper (1861,1877,1878,1880,1881,<1889), geboren op 03-03-1810 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 11-03-1810 te Wanneperveen (getuige(n): Oegjen Thijs' SLAGTER), overleden op 14-05-1889 te Zwartsluis op 79-jarige leeftijd, als echtgenoot van Marrigje FRIJTHOF, [eerder] weduwnaar van Maria van LINGEN. Hij woonde in 1861 (huwelijk dochter Hendrikje) te Zwartsluis. Zoon van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-12-1833 te Zwartsluis met Maria Hendriks van LINGEN, 29 jaar oud (zie 90495).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 05-11-1841 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)), 22 jaar oud (zie 45180).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
90518    Trijntje Thijssen SLAGTER, geboren op 16-11-1844 te Zwartsluis, overleden op 26-10-1845 te Spaarndam (N.H.), 344 dagen oud, dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
 
90526    Trijntje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1847 te Zwartsluis, dochter van Tijs Luiten SLAGTER (zie 90504) en Merrigje Christiaans (Marrigje) FRIETHOF (FRIJTHOF (1841), FRUITHOF (1845)) (zie 45180).
Gehuwd op 05-06-1880 te Zwartsluis met Gerrit Jan Berends HOFMEIJER (zie 90527).
 
45577    Trijntje Thijssen SLAGTER, geboren ca 1854 te Wanneperveen, overleden op 27-11-1871 te Wanneperveen, dochter van Thijs Jans SLAGTER (zie 27978) en Trijntjen Jans RINGENIER (zie 27977).
 
29004    Trijntjen Jans SLAGTER, geboren op 13-09-1812 te [op de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-09-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Margjen Jans de JONGE, haar tante), overleden op 09-01-1828 om 16:00 uur te in het huis No. 296 staande in de Westerkluf van Wanneperveen op 15-jarige leeftijd, [namen ouders niet vermeld], dochter van Jan THIJS (SLAGTER (1826)) (zie 24503) en Aaltjen Jans de JONGE (zie 21980).
 
90558    Trijntjen Luites SLAGTER, geboren op 06-03-1813 te Wanneperveen, overleden op 19-05-1879 om 04:00 uur te ten haren woonhuize te Wachtum (gem. Dalen - Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan van DALEN. Zij woonde in 1859 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis. Dochter van Luit (Leut) TIJS (SLAGTER (1809)) (zie 24510) en Jantjen Klaassen BAST (zie 64169).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-02-1859 te Hoogeveen (Dr.). Hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Klaassen van DALEN, 48 jaar oud (zie 90559). {Hij was eerder gehuwd voor 1859 met Hillegonda MAGER (zie 90562).}
 
22544    Wicher Jans SLAGTER, turfmaker (1821), veenbaas (<1854), geboren op 07-09-1793 te op de Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 16-09-1793 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen WICHERS, [moeders zuster]), overleden op 13-10-1854 te Zwartsluis op 61-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje MULDER. Hij woonde in 1821 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen. Hij verklaarde toen "geen schrijven noch teekenen geleerd te hebben". Zoon van Jan EVERTS (SLAGTER (1786)) (zie 22539) en Jacobjen Wijchers (Jacoba) van OOTMARSUM (de GOEDE (1806), de GROOT (1816)) (zie 68719).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-07-1821 te Meppel (Dr.) met Grietjen Roelefs MULDER, 22 jaar oud (zie 122258).
 
101978    Wichertje Rutgerts SLAGTER, geboren ca 1815 te Giethoorn, overleden op 10-02-1873 te Dwarsgracht (gem. Giethoorn), als echtgenote van Harm RUITER. Zij woonde in 1834 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Rutgert AALDERTS (SLAGTER (1824)) (zie 51921) en Albertjen Claasen DOOP (zie 71388).
Gehuwd op 29-11-1834 te Giethoorn met Herm Jacobs (Harm) RUITER (de RUITER (1882)), 26 jaar oud (zie 101979).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
122274    Wieger Everts SLAGTER, arbeider (1852), geboren op 03-09-1821 om 20:00 uur te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Evert JANS (SLAGTER (1814)) (zie 29293) en Maria Berends GROENEWOUD (zie 29294).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-12-1852 te Wanneperveen met Mensjen Jans KNOBBE (zie 122277).
 
49248    Woltertjen Leferts SLAGTER, werkbode (1845), geboren ca 1825 te Zuidwolde (Dr.), dochter van Lefert Hendriks SLAGTER (zie 49249) en Jentjen JANS (zie 49250).
Gehuwd op 30-08-1845 te Zuidwolde (Dr.) met Jakob Wiegers DRAGT, 22 jaar oud (zie 49247). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 07-06-1860 te Aduard (Gr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Hinderika Peters de BOER (zie 49257).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134478    Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)), geboren te Utrecht (Ut.), de vader Roomsch; de moeder geen lidmaat; de getuige lidmaat (N.G.). Gedoopt (N.G.) op 04-10-1803 te in de Catharijnekerk te Utrecht (getuige(n): Antje HELLINGS), overleden op 09-06-1852 om 02:00 uur te in het 2e Gesticht te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.) op 48-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik VOLLENHOVEN. Zij bleek bij haar overlijden in 1852 te Veenhuizen (te Norg - Dr.) te verblijven. In haar overlijdenakte staat dat zij toen woonachtig was in de stad van herkomst (in haar geval Utrecht). Dat werd toen echter bij alle bewoners van Veenhuizen die daar overleden, zo vermeld. Haar naam kwam niet voor in het bevolkingsregister van de gem. Norg en in de database van de Maatschappij voor Weldadigheid. Ik heb niet kunnen vaststellen wanneer zij vanuit Utrecht naar Veenhuizen verhuisde. Dochter van Johannes (Jan) SLAAGMULDER (SLAAGMILDER (1796), SLAGTMULDER (1801), SLAGMULDER (1815)) (zie 134479) en Johanna Jans STRANG (STRENG (1803)) (zie 134480).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1829 te Utrecht (Ut.), wettiging van een kind: Hendrik (geboren op 23-07-1827 te Utrecht). Echtgenoot is Johannes Hendrik Laurens' VOLLENHOVEN, 24 jaar oud (zie 134474).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes SLAGMULDER (zie 134483).
   2.  Hendrik (SLAGMULDER (1827)) (zie 134484).
   3.  Catharina Hendriks (zie 134485).

114804    Aaltje Jans SLANGE, dienstmeid (<1826), geboren op 08-11-1799 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-12-1799 te Nieuwschoot, overleden op 19-09-1826 om 03:00 uur te in een ongenummerd huis te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 26-jarige leeftijd, "ongehuwd". Zij woonde in december 1811 (reg. naamsaanneming) met zijn beide ouders, met haar broers Gerrit en Jochem, en haar zus Geertje te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan GERRITS (SLANGE (1790)) (zie 114792) en Merrigjen Jochems (Margjen) KNOBBE (zie 23508).
 
114793    Geertjen Jans SLANGE, geboren op 22-10-1790 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-11-1790 te Nieuweschoot, overleden voor 1797 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan GERRITS (SLANGE (1790)) (zie 114792) en Merrigjen Jochems (Margjen) KNOBBE (zie 23508).
 
114789    Geertjen Jans SLANGE, arbeidster (1820), veenwerkersche (1828), veenwerkster (1845,1848,1851), geboren op 12-11-1797 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-11-1797 te Oudeschoot, overleden op 02-01-1880 om 22:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Gerrit Andries OORD. Zij woonde in december 1811 (reg. naamsaanneming) met zijn beide ouders, met haar broers Gerrit en Jochem, en haar zus Aaltje te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1820 (bij haar 1e huwelijk) te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1826 (overlijden man) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1828 (bij haar 2e huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1845 (huwelijk dochter Neeltje) te Terband, erna in 1848 (huwelijk dochter Margjen) en in 1851 (huwelijk dochter Harmke) ook. Dochter van Jan GERRITS (SLANGE (1790)) (zie 114792) en Merrigjen Jochems (Margjen) KNOBBE (zie 23508).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-09-1820 te Schoterland (Fr.) met Jakob Meinses BERGER, 25 jaar oud (zie 114788).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 22-03-1828 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit ANDRIES (OORT (1821), OORD (1880)), 31 jaar oud (zie 77812). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-03-1821 te Haskerland (Fr.) met Neeltje Lourens van VEEN, 25 jaar oud (zie 77813).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
114798    Gerrit Jans SLANGE, turfmaker (1820,1826), veenwerker (<1852), geboren op 01-01-1792 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-01-1792 te Oudeschoot, overleden op 17-07-1852 om 16:00 uur te in de huizinge No. 78 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Harmke Minzes BERGER; nalatende vier kinderen. Hij woonde in december 1811 (reg. naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broer Jochem en zijn zussen Geertje en Aaltje te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1820 (bij zijn huwelijk) te Rottum. Hij woonde in 1826 (overlijden moeder) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan GERRITS (SLANGE (1790)) (zie 114792) en Merrigjen Jochems (Margjen) KNOBBE (zie 23508).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1820 te Schoterland (Fr.) met Harmtje Meinses BERGER, 30 jaar oud (zie 114790).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
145439    Hendrik Jochems SLANGE, veenwerker (1857), geboren ca 1829 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1857 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jochem Jans SLANGE (SLANG (1832)) (zie 114803) en Roelfjen Hendriks STEENBERGEN (zie 52235).
Gehuwd op 07-11-1857 te AEngwirden (Fr.) met Roelofje Jans de GROOT, 22 jaar oud (zie 145431).
 
120568    Jan Gerrits SLANGE, geboren ca 1825 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Gerrit Jans SLANGE (zie 114798) en Harmtje Meinses BERGER (zie 114790).
Gehuwd op 11-05-1851 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Klazes SMIT, 22 jaar oud (zie 120556).
 
114803    Jochem Jans SLANGE (SLANG (1832)), turfmaker (1822,1826), veenbaas (1832,1857,<1870), geboren op 23-12-1794 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-01-1795 te Oudeschoot, overleden op 13-11-1870 om 17:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwenaar van Roelofje Hendriks STEENBERGEN. Hij woonde in december 1811 (reg. naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broer Gerrit en zijn zussen Geertje en Aaltje te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1822 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1826 (overlijden moeder) in AEngwirden (Fr.). Hij woonde in 1832 (overlijden schoonvader) te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Hij was in 1832 (bron: kadaster,1832) eigenaar van een huis en erf kadastraal bekend als perceel C1316 gelegen te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Vermoedelijk woonde hij hier toen zelf met zijn gezin. Hij woonde in 1848 (huwelijk dochter Margjen) te Tjalleberd. Hij woonde in 1857 (huwelijk zoon Hendrik) te Tjalleberd. Zoon van Jan GERRITS (SLANGE (1790)) (zie 114792) en Merrigjen Jochems (Margjen) KNOBBE (zie 23508).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-01-1822 te Haskerland (Fr.) met Roelfjen Hendriks STEENBERGEN, 19 jaar oud (zie 52235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margjen Jochems (zie 133297).
   2.  Hendrik Jochems (zie 145439).

118356    Margjen Gerrits SLANGE, geboren ca 1821 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1878 (huwelijk zoon Harmen) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Gerrit Jans SLANGE (zie 114798) en Harmtje Meinses BERGER (zie 114790).
Gehuwd op 31-03-1844 te AEngwirden (Fr.) met Arend Harmens HOEN (zie 118355).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133297    Margjen Jochems SLANGE, geboren ca 1826 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1848 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jochem Jans SLANGE (SLANG (1832)) (zie 114803) en Roelfjen Hendriks STEENBERGEN (zie 52235).
Gehuwd op 14-05-1848 te AEngwirden (Fr.) met Koop Wolters KLAREN, 23 jaar oud (zie 133290).
 
114444    Elizabeth SLANKENBALG, geboren ca 1825 te Veendam (Gr.), dochter van Johanna Hindriks SLANKENBALG. Overleden op 01-03-1888 om 08:00 uur te [in het huis staande] in Wijk A (gem. Wildervank - Gr.), als echtgenote van Bernardus Johannes ENTHOVEN; [naam moeder niet vermeld].
Gehuwd op 03-08-1857 te Veendam (Gr.) met Bernardus Johannes Gijsbertus' ENTHOVEN, 27 jaar oud (zie 114443). {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Wildervank (Gr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Berendina Hindriks HOVING (zie 114445).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41796    Willemina Berendina Berends SLATING, geboren ca 1840 te Terwolde (gem. Voorst - Gld.), overleden op 18-12-1896 te Deventer, als echtgenote van Everhard Elias BURGEMEISTER. Dochter van Berend Hendrikus' SLATINK (zie 41694) en Willemina Martens VREDENBURG (zie 41695).
Gehuwd op 20-03-1880 te Voorst (Gld.). Hij weduwnaar geboren te Kampen [= Kamperveen], zij geboren te Terwolde. Echtgenoot is Everhard Elias Richards BURGEMEISTER (zie 41794). {Hij was eerder gehuwd op 26-02-1853 te Heerde (Gld.). Hij geboren te Kamperveen, zij geboren te Heerde (Gld.). Echtgenote is Derkjen Jannes' KAMPHUIS (zie 41802). Hij was eerder gehuwd op 20-06-1860 te IJsselmuiden. Hij weduwnaar geboren te Kamperveen, zij geboren te Oldebroek (Gld.). Echtgenote is Aaltje Alberts van de RIET (zie 41795).}
 
41694    Berend Hendrikus' SLATINK, boerenwerk doende (1832), geboren ca 1810 te Diepenveen, zoon van Hendrikus SLATINK (landman - 1832) en Aaltjen HAVERKAMP (landvrouw - 1832).
Gehuwd op 06-09-1832 te Voorst (Gld.). Hij geboren te Diepenveen, zij weduwe geboren te Terwolde (gem. Voorst - Gld.). Echtgenote is Willemina Martens VREDENBURG (zie 41695). {Zij was eerder gehuwd op 08-06-1822 te Voorst (Gld.). Hij geboren te Raalte, zij geboren te Terwolde (gem. Voorst - Gld. ). Echtgenoot is Harmen Gerrits HOOGLAND (HOGELAND (1831)) (zie 41807).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina Berendina Berends SLATING (zie 41796).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 445 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software