Eerste blad    Vorig blad    Blad 495 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

98522    Sijbrant Klaassen van VOLLENHO, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 29-11-1741 te Broederkerk te Kampen, zoon van Claas Gerbrans van VOLLENHOVE (van VOLLENHO (1741), VOLLENHOO (1748)) (zie 1232) en Sara Sijbrants (Saartje,Santijn) de ROIJ (de ROI (1738), de ROEIJ (1741), de ROOIJ (1743)) (zie 1240).
 
134110    Baernt Luijtenz van VOLLENHOEF, barbier (1542), geboren te Vollenhove. Hij woonde in 1542 (poorterboek Leiden) te Leiden. Pieter JANSZ (barbier te Leiden ( 1542)) stond voor hem in.
 
36678    Klaas Jansz VOLLENHOO (VOLLENHOVE (1733)), geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 03-05-1696 te Kuinre. Hij woonde in 1727 (bij zijn ondertrouw) in de Cuinre, erna te Blankenham. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3271) met zijn vrouw Lummegien PELLEN en hun dochters Trijntien en Stijntien in den Blankenham. Zoon van Jan CLAES (zie 5959) en Hiltjen HIJLKEN (zie 6991).
Ondertrouwd op 17-01-1727 te Kuinre, ondertrouw te Blankenham ook op 17-01-1727. Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11-01-1728 te Blankenham (N.G.). Hij j.m. in de Cuinre, zij j.d. in den Blankenham. Hun voorgenomen huwelijk werd gestuit bij de 3e proclamatie. Hierdoor kregen zij hun 1e kind voordat hun voorgenomen huwelijk voltrokken was. "Haar eerder gebot onverhindert gehad, en zijn daar, op gegevene attest[atie] inbrengende van de Cuinre, 's namiddags getrout [te Blankenham]. Echtgenote is Lummechien (Lammechien) PELLEN (zie 36679).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
98544    Lijsebet Klaassen VOLLENHOO, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 21-01-1748 te Broederkerk te Kampen, dochter van Claas Gerbrans van VOLLENHOVE (van VOLLENHO (1741), VOLLENHOO (1748)) (zie 1232) en Sara Sijbrants (Saartje,Santijn) de ROIJ (de ROI (1738), de ROEIJ (1741), de ROOIJ (1743)) (zie 1240).
 
98538    Claes Claessen van VOLLENHOO, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 18-11-1685 te Broederkerk te Kampen, zoon van Claes Jansz van VOLLENHO (zie 98532) en Maria Hendricks BOS (BOSCH (1678)) (zie 98533).
 
98536    Evertijen Claessen van VOLLENHOO, geboren te Kampen, [tweeling met Heijltjen], gedoopt (N.G.) op 28-04-1682 te Kampen, dochter van Claes Jansz van VOLLENHO (zie 98532) en Maria Hendricks BOS (BOSCH (1678)) (zie 98533).
 
98537    Heijltjen Claessen van VOLLENHOO, geboren te Kampen, [tweeling met Evertijen], gedoopt (N.G.) op 28-04-1682 te Kampen, dochter van Claes Jansz van VOLLENHO (zie 98532) en Maria Hendricks BOS (BOSCH (1678)) (zie 98533).
 
98539    Hendrick Claessen van VOLLENHOO, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 22-02-1691 te Buitenkerk te Kampen, zoon van Claes Jansz van VOLLENHO (zie 98532) en Maria Hendricks BOS (BOSCH (1678)) (zie 98533).
 
98525    Kerst Klaassen van VOLLENHOO, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 19-10-1746 te Broederkerk te Kampen, zoon van Claas Gerbrans van VOLLENHOVE (van VOLLENHO (1741), VOLLENHOO (1748)) (zie 1232) en Sara Sijbrants (Saartje,Santijn) de ROIJ (de ROI (1738), de ROEIJ (1741), de ROOIJ (1743)) (zie 1240).
 
134141    Roeluff van VOLLENHOOF, overleden voor 1594.
Gehuwd voor de kerk voor 1594 met Giertjen HARMENS (zie 134140).
 
134133    Sander ARENSZ van VOLLENHOOF, geboren ca 1552. Hij woonde in 1577 (bij zijn huwelijk) te Vollenhove.
Ondertrouwd in 1577 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk in 1577 (Hervormd), hij van Vollenhoof. Echtgenote is Ael CLAES (zie 134134).
 
134255    Theodorus Cornelis' van VOLLENHOOF, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 18-05-1698 te Amsterdam (getuige(n): Jannes van POOT en Agnis de CHATTILLON), zoon van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134288    Aeltjgen Lubbertsdr van VOLLENHOOFF, geboren ca 1586. Zij woonde in 1611 (bij haar huwelijk) te Utrecht (Ut.). Dochter van Lubbert Lubbertsz van VOLLENHOOFF (van VOLLENHOVEN (1629)) (zie 134290) en Teuntgen Dircx van NOORT (zie 134291).
Ondertrouwd op 07-12-1611 te Gerecht Utrecht (Ut.). Er staat: "Is versocht bij Peter Baltezaer Verdoncq ss woonen[de] tot Rotterdams ende Aeltgen Henrick Lubbertss van Vollenhoofss dr woonen[de] binnen deser Stadt Utrecht; Gesolemniseert voor Nijhoff ende Gemmel [Remmel?] op den 17 Januarij 1612". Gehuwd op 17-01-1612 te Utrecht, hij woonen[de] tot Rotterdam (Z.H.), zij woonen[de] binnen deser Stadt Utrecht (Ut.). Echtgenoot is Peter Baltezaerss VERDONCK (zie 134287). Mogelijk werden van hen in 1616 te Rotterdam (Z.H.) twee kinderen begraven en werd zij begraven te Rotterdam op 05-09-1620. Mogelijk was hij de wed[uwnaer] Pieter VERDONCK die in 1630 te Rotterdam met Grietgen PIETERS en huwde en overleed in 1632 in de Hoogstraat te Rotterdam en waarvan de weduwe in 1635 te Rotterdam huwde met de wed[uwnaer] Teunis ALBERTSZ.
 
134278    Dirck Hubertss van VOLLENHOOFF. Hij woonde in 1605 (bij zijn huwelijk) te Utrecht (Ut.). Zoon van Hubert van VOLLENHOOFF (zie 134285).
Ondertrouwd 00-05-1605 te Gerecht Utrecht (Ut.). Er staat: "Is versocht bij Dirck hubertss van Vollenhooff ende Anna Jasper Coucq [Crucq?] dr beijden binnen deser Stadt Utrecht woonen[de]; gesolemniseert voor driekens D .. helsdingen Schely op den 25 May 1605", gehuwd op 25-05-1605 te Utrecht, beijden binnen deser Stadt Utrecht woonen[de]. Echtgenote is Anna Jaspersdr COUCX (zie 134279).
 
134144    Gerrid Henricsz van VOLLENHOOFF (van VOLLENHOOF (1609)), geboren ca 1584 te Utrecht. Hij woonde in 1609 (bij zijn huwelijk) in de Schoutensteeg te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd op 30-04-1609 te Zaltbommer (Gld.), te Utrecht werd hun huwelijk [ook] ingeschreven op 30-04-1609; [te Zaltbommel] op 21-05-1609 gegeven haer attestatie om t' Utrecht te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk op 16-05-1609 te Utrecht (N.G.), hij j.g. van Utrecht (Ut.), zij j.d. van Saltbommel (Gld.); getrout [met] bescheijdt van Bommel. Echtgenote is Sophia Cornelis COLLART (COLLARTS (1609)) (zie 134145).
 
134283    Gerrit Jansz van VOLLENHOOFF, geboren ca 1556. Zijn naam kwam voor in een notariële akte opgemaakt in 1638 m.b.t. het gebuik van onroerend goed te Utrecht.
Kind:
   1.  Jannichgen Gerritsdr (zie 134281).

134285    Hubert van VOLLENHOOFF, geboren ca 1554.
Kind:
   1.  Dirck Hubertss (zie 134278).

134281    Jannichgen Gerritsdr van VOLLENHOOFF, geboren ca 1582. Zij woonde in 1607 (bij haar huwelijk) te Utrecht (Ut.). Dochter van Gerrit Jansz van VOLLENHOOFF (zie 134283).
Ondertrouwd 00-01-1607 te Gerecht Utrecht (Ut.). Er staat: "Is versocht bij Johan Pauwels Schorels zn ende Jannichgen Gerrit Janss van Vollenhooffs dr beijde woonen[de] binnen deser Stadt Utrecht; Gesolemniseert voor van der Lith ende .smeit, schepen op den 27 January 1607", gehuwd op 17-01-1607 te Utrecht, beijde woonen[de] binnen deser Stadt Utrecht. Echtgenoot is Johan Pauwelsszn SCHOREL (zie 134280), [N.B. Van hen werden te Utrecht geen kinderen gevonden. Maar mogelijk waren Willem, Victor, Emmerentia, Pauwels, Jannetgen (allen met toenaam) van SCHOREL, genoemd in één notariële akte uit 1638 juist hun kinderen. De genoemde Emmerentia werd begraven in 1638 te Utrecht, [vermoedelijk] ongehuwd].
 
134290    Lubbert Lubbertsz van VOLLENHOOFF (van VOLLENHOVEN (1629)), geboren ca 1560, overleden 00-08-1629 te [in het huis staande] op het Nicolaaskerkhof te Utrecht (Ut.), nalatende zijn huisfr[ou] met negen mundige echte kijnderen. Begraven op 31-08-1629 te in of bij de Jacobikerk te Utrecht.
Gehuwd met Teuntgen Dircx van NOORT (zie 134291).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
134452    Willem Johannes' VOLLENHOOVE, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 31-10-1798 te in de Domkerk te Utrecht, overleden op 31-08-1883 te Utrecht (Ut.) op 84-jarige leeftijd, als weduwnaar van Cornelia WIJNGAARD, eerder gescheiden echtgenoot van Johanna DIRKSEN. Zoon van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 09-05-1827 te Utrecht (Ut.), gescheiden voor 1837 van Johanna Hendriks DIRKSE (DIRKSEN (1883)) (zie 134457).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 24-05-1837 te Utrecht (Ut.), [hij weduwnaar] met Cornelia Peters WIJNGAARD (zie 134460).
 
134251    Hendrick Cornelis' van VOLLENHOOVE, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 16-04-1694 te in de Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Mattheus van CONINCKBERGEN en Johanna VLASKAMP), zoon van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134433    Adrianus Isaaks VOLLENHOOVEN, hooploper (1772), geboren te op het Nicolaaskerkhof te Utrecht (Ut.). Zijn moeder overleed toen hij enkele dagen oud was; zijn vader hertrouwde toen hij 3 maanden oud was; zijn stiefmoeder overleed toen hij 7 jaar was; zijn vader overleed toen hij 9 jaar was. Gedoopt (N.G.) op 04-01-1756 te in de Geertekerk te Utrecht. Hij monsterde in december 1771 aan op een VOC-schip dat via Kaapstad naar Ned.Indië voer. Hij kwam daar op 25-08-1772 aan. In december 1772 werd in Azië de verbintenis beëindigd. [Nadien werden van hem geen nadere eggevens gevonden.], zoon van Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)) (zie 134353) en Neeltje Laurens' van ROOJEN (van ROIJEN (1751), van ROOIJEN (1756)) (zie 134431).
 
134210    Geertie Gijsbertsz VOLLENHOOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 13-07-1707 te in de Amstelkerk te Amsterdam (getuige(n): Lambert Jansz VOLLENHOOVEN [vaders broer] en [diens vrouw] Trijntje WILLEMS), dochter van Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)) (zie 134206) en Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
 
134211    Geijsbert Gijsbertsz VOLLENHOOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24-07-1709 te in de Amstelkerk te Amsterdam (getuige(n): Jan Cornelisse VOLLENHOOVEN [vaders vader] en Lijsbet van der HOERST [vaders moeder]), zoon van Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)) (zie 134206) en Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
 
134448    Gertruij Johannes' VOLLENHOOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 19-11-1786 te in de Geertekerk te Utrecht, overleden op 22-10-1818 te Utrecht (Ut.) op 31-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
 
134213    Gijsbert Gijsberts VOLLENHOOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 11-11-1711 te in de Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Lammert VOLLENHOOVEN [vaders broer] en Trijntje JACOBSE), zoon van Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)) (zie 134206) en Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
 
134450    Huibert Johannis' VOLLENHOOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 13-05-1792 te in de Geertekerk te Utrecht, zoon van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
 
134453    Johanna VOLLENHOOVEN (de GRAAF (1776)), geboren te achter de stadswal van Utrecht (Ut.) (bij de Molenstraat), buiten echte geboren; in de doopakte werden geen gegevens over de vader vermeld; in haar overlijdensakte werd Johannes VOLLENHOVEN, de man waarmee haar moeder huwde in 1780, genoemd als haar vader; mogelijk heeft hij haar erkend bij zijn huwelijk, maar dit is in de huwelijksakte niet aangetekend. [vermoedelijk was Johannes VOLLENHOVEN niet haar natuurlijke vader; echter, omdat [zijn zuster] Elisabeth VOLLENHOVEN doopgetuige was bij haar doop, is het mogelijk dat zij dat toen namens hem deed; wat ook vermeld moet worden dat zij Johanna werd genoemd, naar de moeder van Elisabeth en Johannes (de moeder van Gerritje heette Geertruij).], gedoopt (N.G.) op 29-10-1776 te Utrecht (getuige(n): Elisabeth VOLLENHOVEN, vrouw van Laurens PEEREBOOM, [wonende] op de Lange Nieuwstraat te Utrecht (bij de Telingstraat)), overleden op 21-12-1816 te Utrecht (Ut.) op 40-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
 
134408    Johanna Barnarda Johannes' VOLLENHOOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 23-06-1750 te in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden voor 1752 te Utrecht (Ut.), dochter van Johan Gijsbartus Barnardus' van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1749), VOLLENHOOVEN (1750), VOLLENHOVE (1751)) (zie 134403) en Cornelia Johanna VELDHOVEN (van VELTHOVEN (1750), VELTHOVEN (1751)) (zie 134407).
 
134449    Johannis Johannis' VOLLENHOOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 03-01-1790 te in de Domkerk te Utrecht, zoon van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
 
134204    Lijsbetje Lamberts VOLLENHOOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 17-11-1709 te in de Noorderkerk te Amsterdam (getuige(n): Jan Cornelisz VOLLENHOOVEN [vaders vader] en Lijsbet van der HORST [vaders moeder]), overleden voor 1729, dochter van Lambert Jans VOLLENHOVEN (VOLLENHOOVEN (1707)) (zie 134195) en Trijntje WILLEMS (zie 134196).
 
137790    Jannetjen Jans van VOLLENHOOVSE, geboren te Urk, gedoopt (N.G.) op 02-11-1777 te Urk, dochter van Jan Jacobs VISSCHER (van VOLLENHOOVSE (1777), VISSER (1786)) (zie 13183) en Gerrijdjen Evertsz KIERSZ (zie 137320).
 
134409    Berendina Johannes' VOLLENHOVE, geboren te in de Zalistraat [= Zadelstraat?] te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 16-11-1751 te Utrecht, overleden voor 1752 te Utrecht (Ut.), dochter van Johan Gijsbartus Barnardus' van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1749), VOLLENHOOVEN (1750), VOLLENHOVE (1751)) (zie 134403) en Cornelia Johanna VELDHOVEN (van VELTHOVEN (1750), VELTHOVEN (1751)) (zie 134407).
 
134349    Elizabeth Hendriks VOLLENHOVE, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 05-12-1714 te Utrecht (getuige(n): Catharina VERNOU), dochter van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134212    Geertie Gijsbertsz VOLLENHOVE, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 07-07-1702 te in de Oude Kerk te Amsterdam (getuige(n): Jan Cornelisse VOLLENHOVE [vaders vader] en Lijsbet Gerrits [= Gijsberts] van der HORST [vaders moeder]), dochter van Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)) (zie 134206) en Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
 
134208    Geertie Gijsbertsz VOLLENHOVE, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 29-04-1705 te in de Zuiderkerk te Amsterdam (getuige(n): Jan Cornelis' VOLLENHOVE [vaders vader] en Lijsbeth Gijsbertsz van de HORST [vaders moeder]), dochter van Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)) (zie 134206) en Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
 
134451    Hendrika Johannes' VOLLENHOVE, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 17-02-1796 te Utrecht, [naam kerk afgedekt op de scan; in het origineel wel leesbaar.], overleden op 13-04-1883 te Utrecht (Ut.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van Huijbertus HESSING. Dochter van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1817 te Utrecht (Ut.) met Huijbertus Huijbertus' HESSING (zie 134454).
 
134254    IJsbrant Cornelisse VOLLENHOVE, geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 19-04-1711 te Vreeland (getuige(n): Jannetje Tonis de JONG), zoon van Cornelis Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1711)) (zie 134217) en Joosie IJSBRANDSZ (zie 134252).
 
134353    Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 09-04-1724 te Utrecht, overleden op 01-12-1765 te [in het huis staande] onder de Stadswal bij de kameren [Maria] van PALLAES [aan de Agnietenstraat] te Utrecht (Ut.) [ op 41-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Pieternella van WIJK, eerder weduwnaar van Neeltje van ROIJEN]; nalatende drie onmondige kinderen; aangegeven op 09-12-1765. Begraven 00-12-1765 te in of bij de Nicolaaskerk te Utrecht, gratis begraven. Hij woonde in 1751 (bij zijn 1e huwelijk) bij de Vollersbrug [over de Oudegracht] te Utrecht (Ut.). Hij woonde in 1752 (doop zoon Hendrikus) in de Agnietenstraat te Utrecht (bij het Nicolaaskerkhof). Hij woonde in 1756 (doop zoon Adrianus) op het Nicolaaskerkhof te Utrecht ("over het stadskinderhuijs"). Hij woonde! in 1757 (doop zoon Arnoldus) "over het stadskinderhuijs" te Utrecht; hij was toen lidmaat (N.G.). Hij woonde in 1758 (doop zoon Arnoldus Elisa) op het Nicolaaskerkhof te Utrecht. Zoon van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
Ondertrouwd (1) op 07-11-1751 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25-11-1751 te in de Geertekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Neeltje Laurens' van ROOJEN (van ROIJEN (1751), van ROOIJEN (1756)), 27 jaar oud (zie 134431).
Ondertrouwd (2) op 25-04-1756 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11-05-1756 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Petronella van WIJK (zie 134432).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Arnoldus Isaaks VOLLENHOVEN (zie 134437).
   4.  Arnoldus Elisa Izaaks VOLLENHOVEN (zie 134438).
   5.  Johannis Hendrickus Isaaks (Jan) VOLLENHOVEN (zie 134439).

134410    Johanna Gijsbarta Johannes' VOLLENHOVE (VOLLENHOVEN (1774)), geboren te in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.), zij werd genoemd naar haar overleden vader. Gedoopt (N.G.) op 10-12-1752 te in de Domkerk te Utrecht, overleden op 26-05-1830 om 18:00 uur te in het huis No. 125 te Oud-Loosdrecht (gem. Loosdrecht - N.H.) op 77-jarige leeftijd (aangifte door: haar zoon Pieter LEURS en haar behuwd zoon Johannes Woutherus de WIT), als weduwe van Frans LEURS. Zij was op 14-09-1806 te Vreeland (Ut.) doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleinzoon Johannes Gijsbertus Hendriks LEURE. Zij was op 06-03-1808 te Vreeland doopgetuige bij de doop van haar kleindochter Anna Cornelia Hendriks LEURS. Dochter van Johan Gijsbartus Barnardus' van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1749), VOLLENHOOVEN (1750), VOLLENHOVE (1751)) (zie 134403) en Cornelia Johanna VELDHOVEN (van VELTHOVEN (1750), VELTHOVEN (1751)) (zie 134407).
Ondertrouwd op 08-05-1774 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-05-1774 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m.. Echtgenoot is Francois Hendriks (Frans,Francis,Franciscus) LEURS, 24 jaar oud (zie 134412).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134381    Lambertus Hendriks VOLLENHOVE, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 21-07-1748 te Utrecht, zoon van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
 
134446    Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)), geboren te op de Lange Nieuwstraat te Utrecht (Ut.) (bij de Groot Elisteeg [= de Eligenstraat?]), buiten echte geboren; Johannes VOLLENHOVE was bij de doop aanwezig en bekende de vader te zijn. Gedoopt (N.G.) op 17-11-1778 te in de Catharijnekerk te Utrecht (getuige(n): Elisabet VOLLENHOVEN, [vaders zuster], vrouw van Lourens PEEREBOOM, in de Groenestraat te Utrecht), overleden op 31-10-1854 te Utrecht (Ut.) op 75-jarige leeftijd, als weduwnaar van Catharina POUW. Hij woonde in 1801 (bij zijn huwelijk) op de Lange Nieuwstraat te Utrecht (Ut.). Zoon van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
Ondertrouwd op 25-10-1801 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10-11-1801 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde gebo[ren] en woon[ende] alhier [= te Utrecht (Ut.)]. Echtgenote is Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134384    Megteld Bernardus' (Megtelina) VOLLENHOVE (VOLLENHOVEN (1755), VOLLENHOOVEN (1756), VOLLENHOOVE (1766)), geboren te in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 29-08-1726 te in de Jacobikerk te Utrecht, overleden op 21-06-1812 te Utrecht (Ut.) op 85-jarige leeftijd, als weduwe van Marinus GELTLIGTER; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1756 (doop dochter Johanna Catharina) bij de Gaardbrug te Utrecht. Zij woonde in 1758 (doop zoon Bernerdus) aan de Lijnmarkt te Utrecht. Zij woonde in 1760 (doop dochter Jacoba Pieternella) aan de Lijnmarkt te Utrecht (op de hoek bij de Gaardbrug). Dochter van Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386) en Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387).
Ondertrouwd op 20-04-1755 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-05-1755 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Marinus Johannes' GELDSLIGHER (GELDTSLICHER (1755), GELTSLIGTER (1756), GELTSLICHTER (1822)), 27 jaar oud (zie 134385).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
36681    Stijntje Claasen VOLLENHOVE (VOLLENHOO (1848)), geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 06-05-1736 te Blankenham. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3271) met haar beide ouders en haar zus Trijntien in den Blankenham. Dochter van Klaas Jansz VOLLENHOO (VOLLENHOVE (1733)) (zie 36678) en Lummechien (Lammechien) PELLEN (zie 36679).
Ondertrouwd op 07-12-1756 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-12-1756 te Blankenham (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide in den Blankenham. Echtgenoot is Pelle ROMKES, 25 jaar oud (zie 36749).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
29710    Trijntjen Claesen VOLLENHOVE (VOLLENHOO (1748)), geboren te Blankenham, gedoopt (N.G.) op 07-07-1733 te Blankenham. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3271) met haar beide ouders en haar zus Stijntien in den Blankenham. Dochter van Klaas Jansz VOLLENHOO (VOLLENHOVE (1733)) (zie 36678) en Lummechien (Lammechien) PELLEN (zie 36679).
Ondertrouwd op 21-04-1754 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 05-05-1754 te Blankenham (N.G.). Hij j.m. te Blokzijl, zij j.d. in den Blankenham. Echtgenoot is Jan Jans ROESINK, 25 jaar oud (zie 29709).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
134250    Abraham Cornelis' van VOLLENHOVE, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 13-02-1693 te in de Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Johan SOUBBE en Johanna Marija van LEEUWE), zoon van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134120    Andries Dominicusz van VOLLENHOVE, geboren ca 1535. Hij liet in 1582 te Leiden (Z.H.) een notariele akte opstellen voor hemzelf en zijn dochter Margriete geprocureert [= voortgebracht] bij Catharina van BERENDRECHT. In de akte werd ook genoemd: Jan Jansz van BERENDRECHT, stadssmit van Leiden.
Gehuwd ca 1560 met Catharina van BERENDRECHT (zie 134121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1232    Claas Gerbrans van VOLLENHOVE (van VOLLENHO (1741), VOLLENHOO (1748)), geboren ca 1712. Hij woonde in 1738 (bij zijn huwelijk) te Kampen, erna ook. Zoon van Gerrebrant Claesz van VOLLENHOVE (zie 98535) en Margreta GRIPKERELS (GRIEPENKERELS (1705)) (zie 98540).
Ondertrouwd 00-04-1738 te Kampen, gehuwd voor de kerk op 11-05-1738 te Buitenkerk te Kampen (N.G.), hij j.m. van Campen, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenote is Sara Sijbrants (Saartje,Santijn) de ROIJ (de ROI (1738), de ROEIJ (1741), de ROOIJ (1743)), 28 jaar oud (zie 1240).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
134220    Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)), geboren ca 1622. Hij woonde in 1658 (doop dochter Grietgen) te Vreeland (Ut.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1645 met Guert LAMBERTSDR (zie 134221).
Ondertrouwd (2) 00-11-1657 te Vreeland (Ut.), "De geboden waren, volgens vertoonde attestatie van Nederhorst [mede aldaer] aengetekent.", gehuwd voor de kerk op 22-11-1657 te Vreeland (N.G.), hij weduwenaer, zij weduwe. Echtgenote is Aeltgen JANS (zie 134222). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1657 met Geerit Claessen de CONINCK (zie 134223).}
Ondertrouwd (3) 00-01-1659 te Vreeland (Ut.), gehuwd voor de kerk op 23-01-1659 te Vreeland (N.G.), hij weduwenaer, zij weduwe. Echtgenote is Gooltgen Pieters van COCKENGEN (zie 134226). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1659 met Willem WERNAERSZ (zie 134227).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 1 kind.
 
134156    Dirc Jorissen van VOLLENHOVE, geboren ca 1590 te [Utrecht (Ut.)], overleden 00-11-1669 te Utrecht (Ut.), als echtgenoot van [.............]; nalatende mundige kinder[en]. Begraven op 15-11-1669 te in of bij de Buurkerk te Utrecht. Hij woonde in 1615 (bij zijn huwelijk) aan de Vuilsloot te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd op 24-09-1615 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 08-10-1615 te Utrecht (N.G.), hij j.[g.], zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Marijgen Jans (Maeijchje) van der MATHE (de MAET (1682)) (zie 134157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134297    Dirck Lucass van VOLLENHOVE, overleden 00-11-1624 te Utrecht (Ut.), naelat[ende] kinderen ......r. Begraven op 26-11-1624 te in of bij de Buurkerk te Utrecht.
 
134148    Dirrick Lubberts van VOLLENHOVE, geboren ca 1589 te Utrecht (Ut.). Hij woonde in 1614 (bij zijn huwelijk) op het St.Nicolaas Kerkhof te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd op 04-09-1614 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 18-09-1614 te Utrecht (N.G.), hij j.[m.], zij j.[d.], beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Willemtien Aerts van HERWERDEN (zie 134149).
 
134292    Dirrick Lubbertss van VOLLENHOVE, geboren ca 1589. Hij woonde in 1614 (bij zijn huwelijk) op het Nicolaaskerkhof te Utrecht (Ut.). Zoon van Lubbert Lubbertsz van VOLLENHOOFF (van VOLLENHOVEN (1629)) (zie 134290) en Teuntgen Dircx van NOORT (zie 134291).
Ondertrouwd 00-09-1614 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 18-09-1614 te Nicolaaskerk te Utrecht (N.G.), hij [j.m.], zij [j.d.], beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Willemtien Aerts van HERWERDEN (zie 134293).
 
98527    Egberdina Klaassen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOO (1776),), geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 15-10-1752 te Buitenkerk te Kampen, overleden op 23-08-1818 om 03:00 uur te ten haren huize No. 154 staande in de Buiten Nieuwstraat (Wijk 4) te Kampen op 65-jarige leeftijd, als echtgenote van Egbert van der HAAR. Dochter van Claas Gerbrans van VOLLENHOVE (van VOLLENHO (1741), VOLLENHOO (1748)) (zie 1232) en Sara Sijbrants (Saartje,Santijn) de ROIJ (de ROI (1738), de ROEIJ (1741), de ROOIJ (1743)) (zie 1240).
Gehuwd met Egbert van der HAAR (zie 98553).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134119    Evert van VOLLENHOVE, geboren ca 1625, [N.B. Mogelijk was hij een kleinzoon van Evert Heijndricxz van VOLLENHOVEN (zie 134111).], overleden voor 1676.
Kind:
   1.  Neeltje Everts (zie 134116).

98535    Gerrebrant Claesz van VOLLENHOVE, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 15-02-1678 te Kampen, zoon van Claes Jansz van VOLLENHO (zie 98532) en Maria Hendricks BOS (BOSCH (1678)) (zie 98533).
Gehuwd met Margreta GRIPKERELS (GRIEPENKERELS (1705)) (zie 98540).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134153    Hillegond Jacobs van VOLLENHOVE (van VOLLENHOOFF (1620)), geboren ca 1603. Zij woonde in 1620 (bij haar huwelijk) met haar beide ouders op de N[ieuwe] Z[ijds] Voorb[urg]wal te Amsterdam. Dochter van Jacob JANS (zie 134154) en Maritje JOOSTEN (zie 134155).
Ondertrouwd op 30-12-1620 te Amsterdam (getuige(n): zijn moeder J[uffrouw] Elijsabeth van .....segen / haar beide ouders), gehuwd voor de kerk 00-01-1621 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Dordrecht wonen[de] op 't Water, zij [j.d.] van Vollenhove, wonen[de] te Amsterdam. Echtgenoot is Isaac van der MERCT (van den MARCT (1620)) (zie 134152).
 
134137    Jan Gerrijtsz van VOLLENHOVE, geboren ca 1552, overleden voor 1587 te [Delft (Z.H.)].
Gehuwd voor de kerk voor 1587 met Annitgen PIETERS (zie 134138). {Zij is later ondertrouwd op 25-07-1587 te Gerecht Delft (Z.H.), gehuwd op 09-08-1587 te Delft, hij weduwnaar, zij weduwe, beide woonende te Delft (Z.H.). Echtgenoot is Dirck ADRIAENSZ (zie 134139).}
 
98542    Jannegen Jans van VOLLENHOVE. Zij was op 17-12-1641 te Kampen doopgetuige bij de doop (N.G.) van de toen 21-jarige Aeltien Gerrits RIJCKE (zie 98531). Zij (Jannegen) was toen weduwe.
 
134186    Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)), geboren ca 1617 te [Utrecht (Ut.)], overleden te "in de Schupstoel" [staande] op het Vreeburg te Utrecht (Ut.), als echtgenoot van [Adriana van WIJCK]; nalatende onmundige kinderen. Begraven op 09-02-1674 te in de Catharijnekerk te Utrecht. Hij woonde in 1642 (bij zijn huwelijk) in de Elisabethstraat te Utrecht (Ut.), erna op de Steenweg te Utrecht.
Ondertrouwd op 07-08-1642 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 21-08-1642 te Utrecht (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus Lamberts (zie 134188).
   2.  Henderic Lamberts van VOLLENHOVEN (zie 134189).
   3.  Weijntjen Lamberts van VOLLENHOVEN (zie 134190).
   4.  Joannes Lamberts van VOLLENHOVEN (zie 134191).
   5.  Peter Lammerts van VOLLENHOVEN (zie 134192).
   6.  Lambart Lamberts van VOLLENHOVEN (zie 134193).

134188    Lambertus Lamberts van VOLLENHOVE, geboren te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 12-11-1643 te in de Buurkerk te Utrecht, overleden te [in het huis staande] aen de Steenweg te Utrecht (Ut.) op 12-jarige leeftijd, als [12-jarige] jongeman, nalatende [zijn] "echte vader en[de] moeder". Begraven op 18-08-1656 te in of bij de Jacobikerk te Utrecht, zoon van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
134122    Margriete Andriesz van VOLLENHOVE, geboren ca 1565, dochter van Andries Dominicusz van VOLLENHOVE (zie 134120) en Catharina van BERENDRECHT (zie 134121).
 
134179    Marijchjen Peters van VOLLENHOVE, geboren ca 1598 te [Utrecht (Ut.)], overleden 00-11-1672 te [in het huis staande] op het Achter Clarenburg te Utrecht (Ut.), als weduwe van Corn[elis] van LUTSENBORCH; nalatende een mundige J[uffer?]. Begraven op 02-12-1672 te in de Buurkerk te Utrecht, dochter van Pieter van VOLLENHOVEN (zie 134171).
Ondertrouwd op 20-04-1623 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 06-05-1623 te in de Geertekerk te Utrecht (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenoot is Cornelis BARTHOLOMEUSSEN (van LUTSENBORCH) (zie 134180).
 
134116    Neeltje Everts van VOLLENHOVE, geboren ca 1651 te Haarlem (N.H.), haar beide ouders waren overleden voor 1676. Zij woonde in 1676 (bij haar huwelijk) op de Looiersgracht te Amsterdam. Dochter van Evert van VOLLENHOVE (zie 134119).
Ondertrouwd op 08-02-1676 te Amsterdam (getuige(n): zijn oom Willem MUTS / haar nigt Neeltje JOOSTEN), gehuwd voor de kerk 00-02-1676 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Amsterdam, zij [j.d.] van Haarlem (N.H.), beide wonende te Amsterdam. Echtgenoot is Jan Dirksz BLANCK (zie 134117), [N.B. Van hen werden te Amsterdam geen kinderen gedoopt (Hervormd).]. {Hij is later ondertrouwd op 03-01-1688 te Amsterdam (getuige(n): haar moeder Annetje FRANS), gehuwd voor de kerk 00-01-1688 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van A[msterdam], zij [j.d.] van Bentem [= Bentheim (Dld.)?], beide wonende te Amsterdam. Echtgenote is Helena HILBERDINCK (zie 134118).}
 
134174    Swaentgen Peters van VOLLENHOVE, geboren ca 1596 te [Utrecht (Ut.)]. Zij woonde in 1621 (bij haar huwelijk) aan de Voorstraat te Utrecht (Ut.). Dochter van Pieter van VOLLENHOVEN (zie 134171).
Ondertrouwd op 28-10-1621 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 04-11-1621 te Geertekerk te Utrecht (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenoot is Cornelis Janssen van LENTEN (zie 134175).
 
134294    zoon van VOLLENHOVE, geboren 1616<>1637 te [Utrecht (Ut.)], overleden 00-04-1637 te Utrecht (Ut.), begraven op 01-05-1637 te [begraafplaats in] Witte Vrouwen te Utrecht. Er staat: "een zoon van Dirck Joriaenss van Vollenhoven, nalatende echte Vader en moeder, [begraven in] Witte Vrouwen". Zoon van Dirc Jorissen van VOLLENHOVE (zie 134156) en Marijgen Jans (Maeijchje) van der MATHE (de MAET (1682)) (zie 134157).
 
134352    Abraham Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 23-11-1721 te Utrecht, zoon van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134253    Aeltie Cornelissen VOLLENHOVEN, geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 27-09-1705 te Vreeland (getuige(n): Marretie JANS), dochter van Cornelis Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1711)) (zie 134217) en Joosie IJSBRANDSZ (zie 134252).
 
134351    Aletta Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 22-01-1719 te Utrecht (getuige(n): Aletta [toenaam niet vermeld]), dochter van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134260    Annichjen Abrahams VOLLENHOVEN, geboren te in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 13-06-1662 te in de Catharijnenkerk te Utrecht, dochter van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134347    Anthonij Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 23-01-1709 te Utrecht (getuige(n): Catrijn [toenaam niet vermeld]), zoon van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134438    Arnoldus Elisa Izaaks VOLLENHOVEN, geboren te op het Nicolaaskerkhof te Utrecht (Ut.). Toen hij 4 jaar was, overleed zijn moeder, toen hij 7 jaar was overleed zijn vader. Gedoopt (N.G.) op 14-05-1758 te in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden op 09-04-1831 te Utrecht (Ut.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot van Ida de KIEVIT. Hij woonde in 1786 (bij zijn huwelijk) in de Lange Leidsedwarsstraat te Amsterdam. Zoon van Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)) (zie 134353) en Petronella van WIJK (zie 134432).
Ondertrouwd op 19-05-1786 te Amsterdam (getuige(n): sijn getuige: Gerrit WESSEL ([wonende] op de Botermarkt te Amsterdam)), gehuwd voor de kerk 00-06-1786 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Utrecht (Ut.), zij wed[uwe] van Utrecht, beide [wonende] te Amsterdam en beide Gerefor[meert]. Echtgenote is Ida Isaaks de KIEVIT (de KIVIT (1778), de KIEVIET (1837)) (zie 134440), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder ondertrouwd 00-06-1778 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-07-1778 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Hendrikus (Hendrik) VOLLENHOVEN (zie 134443), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
134437    Arnoldus Isaaks VOLLENHOVEN, geboren te "over het stadskinderhuijs" te Utrecht (Ut.) [nabij het Nicolaaskerkhof], gedoopt (N.G.) op 22-05-1757 te in de Geertekerk te Utrecht, overleden op 26-05-1757 te "over het stadskinderhuijs" de Utrecht (Ut.), 4 dagen oud, [naam moeder niet vermeld]; aangegeven op 01-06-1757. Begraven 00-05-1757 te in of bij de Nicolaaskerk te Utrecht, gratis begr[aven]. Zoon van Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)) (zie 134353) en Petronella van WIJK (zie 134432).
 
134485    Catharina Hendriks VOLLENHOVEN, geboren op 20-12-1829 te Utrecht (Ut.), overleden op 09-05-1904 te Utrecht (Ut.) op 74-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Johannes Hendrik Laurens' VOLLENHOVEN (zie 134474) en Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)) (zie 134478).
 
134348    Cornelia Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 16-10-1712 te Utrecht (getuige(n): Aletta VOLLENHOVEN), dochter van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134217    Cornelis Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1711)), geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 04-10-1674 te Vreeland (getuige(n): Calatijn ABRAHAMS). Hij woonde in 1703 (bij zijn huwelijk) te Vreeland (Ut.). Zoon van Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)) (zie 134194) en Alijt JANS (zie 134215).
Ondertrouwd 00-05-1703 te Loenen a/d Vecht (Ut.), [te Loenen a/d Vecht] op 27-05-1703 betoog gegeven [om te mogen trouwen e Vreeland]. Gehuwd voor de kerk 00-06-1703 te [Vreeland] (N.G.), hij jongman te Vreland (Ut.), zij jongedogter te Loenen (Ut.). Echtgenote is Joosie IJSBRANDSZ (zie 134252).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
134218    Cornelis Janszn VOLLENHOVEN, geboren te Vreeeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 15-03-1676 te Vreeland (getuige(n): Eefje Cornelis' VOLLENHOVEN, [vaders zuster]), zoon van Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)) (zie 134194) en Alijt JANS (zie 134215).
 
134298    Dionijsius VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVEN (1665)), geboren ca 1637. Hij woonde in 1662 (bij zijn huwelijk) te Overschie (Z.H.) of te Rotterdam (Z.H.). Hij woonde in 1669 (doop zoon Dirck) te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd 00-02-1662 te Overschie (Z.H.), te Rotterdam was de ondertrouw op 12-02-1662; [te Overschie] op 19-02-1662 attestatie gegeven om te [mogen] trouwen van Rotterdam. Gehuwd voor de kerk 00-02-1662 te [Rotterdam] (N.G.), hij j.m. van Uijtrecht (Ut.), zij j.d. van Rotterdam (Z.H.). Echtgenote is Leena Jansz (Helena) WISSELAER (zie 134299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Dionijs' van VOLLENHOVEN (zie 134301).
   2.  Dirck Dionisius' van VOLLENHOVEN (zie 134300).

134127    Dirck Evertsz VOLLENHOVEN, geboren ca 1595, zoon van Evert Heijndricxz van VOLLENHOVEN (zie 134111) en Grietgen DIRCXDR (zie 134112).
Kind:
   1.  Grietgen Dircx (zie 134128).

134312    Dirkje Laurenss (Theodora) VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVEN (1739)), geboren te Utrecht (Ut.), [buiten echte geboren; mogelijk was dit de reden om haar Oud-Kathiek te laten dopen.], gedoopt (R.C.) op 04-03-1701 te Utrecht (getuige(n): Jannigje CREINEN), overleden op 24-05-1791 te buiten de Weerdpoort in de Kaatstraat te Utrecht (Ut.) op 90-jarige leeftijd, als wed[uwe] van Cornelis MESMAN; nalatende twee dochters; aangegeven op 06-06-1791. Begraven 00-06-1791 te op het Buurkerkhof te Utrecht, gratis begraven. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) achter de Twijntraat te Utrecht (Ut.). Zij was op 27-02-1723 in de Dom te Utrecht getuige bij het 3e huwelijk van haar moeder met [haar schoonvader] Evert MESMAN. Dochter van Laurens MAERTENSE (JANSZ (1678), VOLLENHOVEN (1687), MATTHIJSSE (1719)) (zie 134333) en Aeltje (Aletta) DIRCKS (VOLLENHOVEN (1705), de SWEET (1749)) (zie 134332).
Ondertrouwd op 12-05-1720 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn broeder / haar moeder), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 05-06-1720 te in de Dom te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaer], beijde te Utrecht (Ut.). Echtgenoot is Cornelis Everts MESSEMANS (MESSEMAN (1719), MESMAN (1720), MISMAN (1730)), 24 jaar oud (zie 134311). Voor/op 11-11-1726 werd van hem een kind (overleden op 06-11-1726) gratis begraven in of bij de Geertekerk te Utrecht. Voor/op 20-09-1728 werd van hem een kind (overleden op 12-11-1728) gratis begraven in of bij de Geertekerk te Utrecht. Voor/op 20-02-1730 werd van hem een kind (overleden op 14-02-1730) gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Voor/op 27-02-1736 werd van hem een kind (overleden op 19-02-1736 op het Korte Rozendaal) gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. Voor/op 12-03-1736 werd van hem een kind (overleden op 01-03-1736 op het Korte Rozendaal) gratis begraven in de Geertekerk te Utrecht. {Hij was eerder ondertrouwd op 07-05-1719 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn vader / haar vader [er staat: "utriusq pater", = beider vader]), gehuwd voor de kerk 00-05-1719 te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Annetje (Anna,Annigje) van EIJNDHOVEN (EIJNDHOVEN (1720)) (zie 134313).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
134232    Eefje Cornelis' (Aefje) VOLLENHOVEN, geboren ca 1655. Zij was op 15-03-1676 te Vreeland (Ut.) doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefeje Cornelis Janszn VOLLENHOVEN. Zij was op 26-08-1677 te Vreeland doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Guertje Jans VOLLENHOVEN. Zij woonde in 1680 (bij haar huwelijk) te Vreeland. Zij was op 27-11-1681 te Vreeland doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Aeltje Coenraets van STRANDT. Dochter van Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)) (zie 134220) en Guert LAMBERTSDR (zie 134221).
Ondertrouwd 00-09-1680 te Vreeland (Ut.), gehuwd voor de kerk op 17-10-1680 te Vreeland (N.G.), hij j.m. van Breucklen (Ut.), zij j.d. alhier tot Vrelant, beijde alhier [= tot Vrelant] woonachtigh. Echtgenoot is Marten Hendricksz BICKSTEEN (BIKSTEEN (1686)) (zie 134237).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134377    Elisabeth Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 17-02-1737 te Utrecht, overleden op 07-03-1817 te Utrecht (Ut.) op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Johannes [= Laurens] PEERENBOOM; [namen ouders niet vermeld]. Zij was op 29-10-1776 te Utrecht (Ut.) doopgetuige bij de doop (N.G.) van Johanna de GRAAF, de buiten echte geboren dochter van Gerritje de GRAAF (die vier jaar later zou huwen met haar broer Johannes), mogelijk was dit kind zijn dochter en daarmee haar nichtje; zij woonde toen met haar man Lourens PEEREBOOM op de Lange Nieuwstraat te Utrecht (bij de Telingstraat). Zij was op 17-11-1778 in de Catharijnekerk te Utrecht doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Lourens Johannes VOLLENHOVE; zij woonde toen met haar man Lourens PEEREBOOM, in de Groenestraat te Utrecht. Zij was op 22-11-1780 in de Domkerk te Utrecht doopgetuige bij de doop (N.G.) van Lourens Hendriks PEEREBOOM [een neefje van haar man?]. Dochter van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
Ondertrouwd 00-10-1762 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 28-12-1762 te in de Jacobikerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Laurentius Bernardus' PEEREBOOM (PEERBOOM (1762), PEERENBOOM (1817)), 26 jaar oud (zie 134444).
 
134379    Gerarda Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 24-01-1740 te Utrecht (getuige(n): Johanna VERNO), dochter van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
 
134405    Gerrard Bernardus' VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 22-11-1733 te in de Buurkerk te Utrecht, overleden voor 1772, zoon van Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386) en Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387).
 
134206    Gijsbert Janszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1705)), schoenlapper (1702), geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 24-04-1681 te Vreeland (getuige(n): Annetje Ghijsberts HORST, [moeders zuster]). Hij woonde in 1702 (bij zijn huwelijk) in de Amstelkerkstraat te Amsterdam. Zoon van Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)) (zie 134194) en Lijsbet Ghijsberts HORST (van der HORST (1702), van de HORST (1705), van der HOERST (1709)) (zie 134205).
Ondertrouwd op 17-03-1702 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-03-1702 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Vrelandt, zij [j.d.] van A[msterdam], beijde [thans] wonende te Amsterdam. Echtgenote is Maria Roelofs (Marretie,Maricke) NOOIJ (zie 134207).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
134128    Grietgen Dircx VOLLENHOVEN, geboren ca 1630 te Noordwijk (Z.H.), dochter van Dirck Evertsz VOLLENHOVEN (zie 134127).
Ondertrouwd 00-03-1665 te Leiden (Z.H.) (getuige(n): zijn getuige: bekende Pieter van WATERVLIET (aan de Hooglandse Kerkgracht) / haar getuige: bekende Catharijna van SWANENBURCH (aan de Bierkade)), gehuwd voor de kerk op 15-03-1665 te Voorschoten (Z.H.) (Hervormd), hij wed[uwnaer], zij j.d. van Noortwijck (Z.H.), beide woonende te Leiden (Z.H.). Echtgenoot is Arent Jorisz van den KELDER (van de KELDER (1627), van der KELDER (1646), van de KELLER (1647)) (zie 134129). Zij lieten in 1667 te Leiden (Z.H.) een kind dopen (Hervormd), genaamd: Magdaleentje. {Hij was eerder ondertrouwd op 02-04-1626 te Leiden (Z.H.), gehuwd voor de kerk 00-04-1626 te [Leiden] (Hervormd), hij jongman van Leijden (Z.H.), zij jonged[ogter] mede van Leijden. Echtgenote is Annetgen MICHIELS (zie 134131). Zij lieten tussen 1627 en 1637 te Leiden (Z.H.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Pieter (2x), Weijntien en Joost. Hij was eerder ondertrouwd op 02-08-1641 te Leiden (Z.H.) (getuige(n): zijn vader Joris Engelsz van de KELDER en haar suster Maertgen SERVAES), gehuwd voor de kerk 00-08-1641 te Leiden (Hervormd), hij wed[uwnaer], zij wed[uwe], beide woonende te Leiden (Z.H.). Echtgenote is Sara SERVAES (zie 134130). Zij lieten tussen 1642 en 1658 te Leiden (Z.H.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Maria, Pieter, Servaes, Agniesien, Andries, Angenietjen, Agnietje, Arent, Willem en Magdalena.}
 
134219    Guertje Jans VOLLENHOVEN, geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 26-08-1677 te Vreeland (getuige(n): Eefje Jans VOLLENHOVEN), dochter van Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)) (zie 134194) en Alijt JANS (zie 134215).
 
134484    Hendrik VOLLENHOVEN (SLAGMULDER (1827)), geboren op 21-07-1827 te Utrecht (Ut.), "tweeling met Johannes"; buiten echte geboren; Johannes Hendrik VOLLENHOVEN verklaarde bij de aangifte de vader van dit kind te zijn; gewettigd op 07-10-1829 te Utrecht, bij het huwelijk van zijn moeder met Johannes Hendrik VOLLENHOVEN. [N.B. Na 1846 werd in de database van www.wiewaswie geen akte gevonden waarin hij voorkwam; mogelijk geeft het bevolk.reg. van Utrecht een aanwijzing, wanneer hij uit Utrecht vertrokken is en waarheen.]. Hij meldde zich in 1846 voor de keuring van de militaire dienstplicht. Zijn signalement was toen: ovaal aangezigt, rond voorhoofd, blaauwe oogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbraauwen, geen merkbare teekenen. Hij werd toen afgewezen voor de militaire dienst, omdat hij "te klein" was. Verder genoteerde gegevens: hij was toen "zonder beroep"; hij gaf toen op dat zijn vader Johannes Hendrik VOLLENHOVEN overleden was, dat Cornelia ZUIJDENDORP zijn moeder was [!], en dat hij van deze ouders geboren was op 21-07-1827 te Utrecht; dat hij in 1846 woonde bij "zijn moeder" te Utrecht. Zoon van Johannes Hendrik Laurens' VOLLENHOVEN (zie 134474) en Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)) (zie 134478).
 
134346    Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN, soldaet (1731), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 14-03-1706 te Utrecht. Hij diende in 1731 (bij zijn huwelijk) in het Reg[iment] van den Heer Prins NASSAU ZIEGEN. Zoon van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
Ondertrouwd 00-11-1731 te Utrecht (Ut.), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1731 te Utrecht met Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
134447    Hendrik Johannis' VOLLENHOVEN, geboren te op de Lange Nieuwstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 11-02-1781 te in de Geertekerk te Utrecht, zoon van Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)) (zie 134382) en Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)) (zie 134445).
 
134456    Hendrika VOLLENHOVEN.
Gehuwd met Huijbertus HESSING (zie 134455).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134443    Hendrikus (Hendrik) VOLLENHOVEN, geboren ca 1753, [Mogelijk was hij Hendrikus Isaaks VOLLENOVEN (zie 134434); doordat hij geen kinderen kreeg, ontbreekt de informatie om dit nader vast te stellen.], overleden op 25-03-1781 te [in het huis staande] achter de Twijnstraat te Utrecht (Ut.), als echtgenoot van [Ida de KIEVIT]; nalatende geen kinderen; aangegeven op 09-04-1781. Begraven 00-03-1781 te in of bij de Geertekerk te Utrecht, gratis begraven.
Ondertrouwd 00-06-1778 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 07-07-1778 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Ida Isaaks de KIEVIT (de KIVIT (1778), de KIEVIET (1837)), 24 jaar oud (zie 134440), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij is later ondertrouwd op 19-05-1786 te Amsterdam (getuige(n): sijn getuige: Gerrit WESSEL ([wonende] op de Botermarkt te Amsterdam)), gehuwd voor de kerk 00-06-1786 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Utrecht (Ut.), zij wed[uwe] van Utrecht, beide [wonende] te Amsterdam en beide Gerefor[meert]. Echtgenoot is Arnoldus Elisa Izaaks VOLLENHOVEN (zie 134438), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
134375    Henricus Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 05-11-1732 te Utrecht (getuige(n): Elisabeth van EIK), zoon van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
 
134476    Jakobus Laurens' VOLLENHOVEN, geboren op 29-04-1811 te in de Telingstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 01-05-1811 te in de Domkerk te Utrecht (getuige(n): Fennigje POL, [moeders zuster], woon[ende] in de Telingstraat), overleden op 20-03-1841 te Utrecht (Ut.) op 29-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)) (zie 134446) en Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
 
134194    Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)), geboren ca 1646 te Vreeland (Ut.). Hij woonde in 1671 (bij zijn 1e huwelijk) te Vreeland (Ut.). Hij was op 07-07-1702 in de Oude Kerk te Amsterdam, samen met zijn 3e vrouw Lijsbet Gerrits [= Gijsberts] van der HORST, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn kleindochter Geertie Gijsbertsz VOLLENHOVE. Hij was op 29-04-1705 in de Zuiderkerk te Amsterdam, samen met zijn 3e vrouw Lijsbeth Gijsbertsz van de HORST, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn kleindochter Geertie Gijsbertz VOLLENHOVE. Hij was op 01-04-1707 te Amsterdam aanwezig bij de ondertrouw van zijn zoon Lambert. Hij was op 24-07-1709 in de Amstelkerk te Amsterdam, samen met zijn 3e vrouw Lijsbet van der HOERST, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn kleinzoon Geijsbert Gijsbertsz VOLLENHOOVEN. Zoon van Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)) (zie 134220) en Guert LAMBERTSDR (zie 134221).
Ondertrouwd (1) te Vreeland (Ut.), gehuwd voor de kerk op 22-01-1671 te Vreeland (N.G.), hij j.m. van Vreland (Ut.), zij j.d. van Vreland, beide wonende alhier [= te Vreland]. Echtgenote is Jaapje MARTENS (zie 134216).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1673, [N.B. Hun huwelijk werd mogelijk niet ingeschreven te Vreeland ten gevolge van de komst van een nieuwe predikant in 1673.] met Alijt JANS (zie 134215).
Ondertrouwd (3) 00-02-1680 te Vreeland (Ut.), gehuwd voor de kerk op 07-03-1680 te Vreeland (N.G.), hij weduwnaer woonachtig alhier tot Vrelant (Ut.), zij weduwe wonende in de Niewe Loosdrecht (Ut.). Echtgenote is Lijsbet Ghijsberts HORST (van der HORST (1702), van de HORST (1705), van der HOERST (1709)) (zie 134205). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1680 met Frans Ghijsbertsz PLOOS (zie 134214).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 2 kinderen.
 
134363    Johanna Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 14-03-1734 te Utrecht (getuige(n): Geertruijd KORSENAAR), dochter van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Francijne LIJN (LIN (1733)) (zie 134362).
 
134337    Johanna Laurens' VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 18-11-1705 te Utrecht (getuige(n): Johanna CROES en Lammertje VOLLENHOVEN), overleden op 29-07-1779 te in het Korte Rozendaal te Utrecht op 73-jarige leeftijd, als wed[uwe] van Adrianus MESMAN; nalatende vijf mondige kinderen; aangegeven op 09-08-1779. Begraven 00-08-1779 te in of bij de Geertekerk te Utrecht, gratis begraven. Zij woonde in 1724 (bij haar huwelijk) achter de Twijnstraat te Utrecht (Ut.). Dochter van Laurens MAERTENSE (JANSZ (1678), VOLLENHOVEN (1687), MATTHIJSSE (1719)) (zie 134333) en Aeltje (Aletta) DIRCKS (VOLLENHOVEN (1705), de SWEET (1749)) (zie 134332).
Ondertrouwd op 16-01-1724 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): sijn vader / haer moeder), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 11-02-1724 te in de Dom te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Utrecht (Ut.). Echtgenoot is Adrianus Everts (Janis) MESSEMAN (zie 134357). Zij waren sinds het huwelijk van zijn vader en haar moeder in 1723 stiefzus en stiefbroer van elkaar.
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
134475    Johanna Maria Laurens' VOLLENHOVEN, geboren te op de Nieuwegracht te Utrecht (Ut.) ("onder de Linden"), gedoopt (N.G.) op 24-03-1808 te in de Domkerk te Utrecht (getuige(n): de vader), dochter van Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)) (zie 134446) en Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
 
134474    Johannes Hendrik Laurens' VOLLENHOVEN, schutter (<1832), geboren te op de Nieuwegracht te Utrecht (Ut.) (op de hoek van de Telingstraat), gedoopt (N.G.) op 17-03-1805 te in de Domkerk te Utrecht (getuige(n): Gerrigje POUW, [moeders zuster], woon[ende] in de Telingstraat), overleden op 25-12-1832 te 's Hertogenbosch (N.B.) op 27-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Maria SLAGTMULDER]; wonende te Utrecht. Hij diende in 1832 (bij zijn overlijden) bij de Utrechtse Schutterij. Zoon van Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)) (zie 134446) en Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1829 te Utrecht (Ut.), wettiging van een kind: Hendrik (geboren op 23-07-1827 te Utrecht). Echtgenote is Maria Jans SLAGTMULDER (SLAGMULDER (1827)), 26 jaar oud (zie 134478).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134380    Johannes Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 04-11-1742 te Utrecht, zoon van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
 
134382    Johannes Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1778), VOLLENHOOVEN (1780), VOLLENHOOVE (1798)), soldaet (1778), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 21-03-1751 te Utrecht (getuige(n): Hesther KALF), overleden op 23-12-1801 te in de Telingstraat te Utrecht (Ut.) [vermoedelijk woonde hij hier toen niet] op 50-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Gerrigje de GRAAF]; nalatende minderjarige kinderen; "zijnde bedeeld" aangegeven op 17-04-1809. Begraven 00-12-1801 te in of bij de Nicolaaskerk te Utrecht, bijgezet, voor 3 gulden en 10 stuivers. Hij diende in 1778 (doop van zijn buiten echte geboren zoon Lourens) onder [overste] LEUSDEN, liggende in garnizoen bij Utrecht; hij beloofde toen om de moeder van Lourens "zoodra moogelijk is te trouwe". Hij woonde in 1781 (doop zoon Hendrik) in de Lange Nieuwstraat te Utrecht; hij was toen geen lidmaat (N.G.). In 1786 (doop dochter Gertruij) was hij lidmaat (N.G.) geworden. Zoon van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
Ondertrouwd 00-10-1780 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29-10-1780 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., [zij ongehuwd moeder met twee kinderen]. Echtgenote is Gerarda Johannes' (Gerritje,Gerrigje,Gergje) de GRAAF (de GRAAFF (1776), de GRAAN (1778)), 26 jaar oud (zie 134445).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
134338    Johannes Laurens' VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 06-04-1712 te Utrecht (getuige(n): Abraham van der [niet vermeld], Anna Catharina [niet vermeld] en Lammertje VOLLENHOVEN), zoon van Laurens MAERTENSE (JANSZ (1678), VOLLENHOVEN (1687), MATTHIJSSE (1719)) (zie 134333) en Aeltje (Aletta) DIRCKS (VOLLENHOVEN (1705), de SWEET (1749)) (zie 134332).
 
134473    Johannes Laurens' VOLLENHOVEN, geboren te in de Telingstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 27-03-1803 te in de Geertekerk te Utrecht (getuige(n): Fennigje POUW, [moeders zuster] wonende in de Telingstraat), zoon van Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)) (zie 134446) en Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
 
134439    Johannis Hendrickus Isaaks (Jan) VOLLENHOVEN, geboren te bij de Lange Nieuwstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 23-08-1761 te in de Geertekerk te Utrecht, overleden op 31-08-1762 te [in het huis staande] aan de stadswal bij het [stads]kinderhuis te Utrecht (Ut.) op 1-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld]; aangegeven op 06-09-1762. Begraven 00-09-1762 te in of bij de Nicolaaskerk te Utrecht, gratis begraven. Zoon van Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)) (zie 134353) en Petronella van WIJK (zie 134432).
 
134195    Lambert Jans VOLLENHOVEN (VOLLENHOOVEN (1707)), timmerman (1707), geboren ca 1683 te Vreeland (Ut.), overleden 00-06-1722 te [in het huis staande] in de Rozenstraat te Amsterdam (tussen de 1e en de 2e Dwarsstraat), [als echtgenoot van Trijntje WILLEMS], begraven op 17-06-1722 te Wester Kerkhof te Amsterdam. Hij woonde in april 1707 (bij zijn huwelijk) aan de Anjeliersgracht te Amsterdam. Hij was op 13-07-1707 in de Amstelkerk te Amsterdam, samen met zijn vrouw Trijntje WILLEMS, doopgetuige bij de doop (Hervormd) van zijn nichtje Geertje Gijsbertsz VOLLENHOOVEN. Zoon van Jan Corneliszn VOLLENHOVEN (VOLLENHOVE (1702), VOLLENHOOVEN (1709)) (zie 134194) en Lijsbet Ghijsberts HORST (van der HORST (1702), van de HORST (1705), van der HOERST (1709)) (zie 134205).
Ondertrouwd op 01-04-1707 te Amsterdam (getuige(n): sijn vader / consent van haar moeder), [te Amsterdam] op 22-04-1707 acte verleent om tot Vreelandt te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 24-04-1707 te Vreeland (N.G.), hij jongman van Vreelandt (Ut.), zij j.d. van de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), [thans] beide wonende te Amsterdam. Echtgenote is Trijntje WILLEMS (zie 134196).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbetje Lamberts VOLLENHOOVEN (zie 134204).

134378    Lambertus Hendriks VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 28-12-1738 te Utrecht (getuige(n): Maria OUDENAAR), zoon van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
 
134477    Laurens Laurens' VOLLENHOVEN, geboren op 28-10-1813 te Utrecht (Ut.), overleden op 07-03-1831 te Utrecht (Ut.) op 17-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Laurens Johannes' VOLLENHOVE (de GRAAN (1778), VOLLENHOVEN (1801)) (zie 134446) en Catharina Johannes' PAUW (POUW (1803), POL (1811), PAAUW (1832)) (zie 134463).
 
134339    Lidia Laurens' VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 25-06-1714 te Utrecht (getuige(n): Margrieta MISLOO), dochter van Laurens MAERTENSE (JANSZ (1678), VOLLENHOVEN (1687), MATTHIJSSE (1719)) (zie 134333) en Aeltje (Aletta) DIRCKS (VOLLENHOVEN (1705), de SWEET (1749)) (zie 134332).
 
134376    Petronella Hendriks VOLLENHOVEN (VOLLENHOOVEN (1813)), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 14-11-1734 te Utrecht (getuige(n): Elisabeth REIJNOU, [moeders zuster]), overleden op 15-04-1813 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Jacobus HEUSDEN; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Hendrik Hendriks VOLLENHOVEN (zie 134346) en Johanna van RINAUW (RINAU (1732), REIJNOU (1734), REIJNOUW (1737), RIJNOU (1738), RIJNOUW (1742), RENOU (1751), van RENOUWE (1786)) (zie 134374).
Ondertrouwd 00-06-1762 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-07-1762 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Jacobus van HEUSDEN (HEUSDEN (1813)) (zie 134383), [N.B. Van hen werden [in Utrecht] geen kinderen gedoopt; hoe kan de man dan bij zijn overlijden meerderjarige kinderen hebben? Er werden geen kinderen van hen gevonden die in Nederland nadien zijn overleden (bron: www.wiewaswie.nl). Er woonde [voor zover mij bekend] tussen 1750 en 1815 geen tweede man met zijn naam in Utrecht.].
 
134266    Abraham van VOLLENHOVEN, geboren te op [....]Camp te Utrecht (Ut.), [buiten echte geboren], gedoopt (N.G.) op 02-08-1692 te Utrecht, zoon van Margrietje Abrahams van VOLLENHOVEN (zie 134261).
 
134256    Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)), geboren ca 1629 te [Utrecht (Ut.)]. Hij woonde in 1654 (bij zijn huwelijk) in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.), erna ook.
Ondertrouwd op 01-10-1654 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 17-10-1654 te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde van en te Utrecht. Echtgenote is Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257). Er werd op 20-09-1658 van hen een kind begraven in de Buurkerk (overleden op de Jufferstraat). Er werd op 12-11-1660 van hen een kind begraven in de Buurkerk (gratis, met consent), overleden in [de] Jacobikerk.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
134225    Aeltgen Cornelissen van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1679)), geboren te Vreeland (Ut.), [tweeling met Grietgen], gedoopt (N.G.) op 16-02-1658 te Vreeland (getuige(n): Maritgen GERRITS). Zij woonde in 1679 (bij haar 1e huwelijk) te Vreeland (Utr.), erna ook. Zij was op 23-07-1693 te Vreeland doopgetuige bij de doop (N.G.) van Elisabet Davidts RUARIS. Zij was op 01-12-1695 te Vreeland doopgetuige bij de doop (N.G.) van Jan Janszn JANMAAT. Dochter van Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)) (zie 134220) en Aeltgen JANS (zie 134222).
Ondertrouwd (1) 00-07-1679 te Vreeland (Ut.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-07-1679 te Vreeland (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde alhier van Vrelant (Ut.). Echtgenoot is Coenraet Frericksz van STRANDT (van STRANT (1680)) (zie 134229). Mogelijk hadden zij ca 1787 ook een dochter Rachel gekregen. Rachel Voenraatsz van STRANT huwde in 1712 te Loenen a/d Vecht (Ut.) met Jan Roelofsz van HARDENBERG, kreeg met hem in 1714 te Loenen a/d Vecht een dochter Aaltie en overleed in 1714 [te Loenen a/d Vegt].
Ondertrouwd (2) op 06-10-1695 te Utrecht (Ut.), hun huwelijk werd ook te Kortenhoef ingeschreven; [te Utrecht] op 28-10-1695 acte gegeven om aldaer [= te Cortehoef] te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-11-1695 te [Kortenhoef (N.H.)] (Hervormd), hij j.m. van Cokkengen (Ut.), zij weduwe. Echtgenoot is Dirk Meijndertz van der SLUIJS (zie 134233).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
134160    Agnes Goris' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 05-01-1659 te Utrecht, dochter van Goris (Joris,Gillis) van VOLLENHOVEN (zie 134158) en Gerrichen A[.......] (Gerardina,Gerarda) van LEUSDEN (LEUSDEN (1662)) (zie 134159).
 
134169    Agnes Johans van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 08-07-1675 te Jacobikerk te Utrecht. Zij was in 1705 lidmaat (Hervormd) te Brakel (Gld.). Zij vertrok in 1712 met attestatie naar Rijswijk (Z.H.). Dochter van Johan van VOLLENHOVEN (zie 134165) en Sophia VERNOIJ (VERNOOIJ (1680)) (zie 134166).
 
134247    Andree Cornelis' van VOLLENHOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 05-10-1687 te in de Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Marcus CONS en Anna van RIJSSEN), kind van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134402    Antonia Barnardus' van VOLLENHOVEN, geboren te in de Vinkenburgstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 18-08-1722 te in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden voor 1772, dochter van Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386) en Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387).
 
134258    Arnoldus Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 15-04-1655 te in de Dom te Utrecht, zoon van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134126    Bartholomeeus Willemsz van VOLLENHOVEN, kleermaker (1635), geboren ca 1605 te [Vollenhove]. Hij woonde in 1635 (inschrijving als poorter) te Leiden (Z.H.). Hij betaalde toen 3 gulden en 3 stuivers als toelatingsgeld. Hij werd toegelaten op voorspraak van Jacob Jansz WENDEL (kleermaker) en Henrick Thomasz KEIJSER (kleermaker). Hij woonde in 1742 (bonboeken Leiden) te Leiden, vermoedelijk in de Hooglandsekerk Choorsteeg aldaar.
 
134386    Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)), geboren ca 1697, overleden op 02-11-1772 te [in het huis staande] in de Bakkerstraat te Utrecht (Ut.), als [weduwnaar van Niesje van der BEEK, eerder weduwnaar van Jannetje van STRALEN en van Hijgina HOEVENAAR]; nalatende een mondige dochter [Megtelina] en een onmondig kindskind [Johanna Gijsbarta]; aangegeven op 16-11-1772. Begraven 00-11-1772 te in of bij de Weeskerk te Utrecht, begraven met 8 dragers voor fl. 2,-. Hij woonde in april 1722 (bij zijn huwelijk) in de Wittevrouwenstraat te Utrecht (Ut.). Hij woonde in augustus 1722 (doop dochter Antonia) in de Vinkenburgstraat te Utrecht; hij was toen lidmaat (N.G.). Hij woonde in 1726 (doop dochter Megteld) in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht. Hij woonde in 1731 (doop zoon Mourus) in de [Lange] Jufferstraat (bij de Wittevrouwenpoort van Utrecht). Hij woonde in 1734 (overlijden kind) aan de Lijnmarkt te Utrecht. Hij woonde in 1741 (overlijden 1e vrouw) in de Donkerstraat te Utrecht. Hij woonde in 1750 (overlijden 2e vrouw) op de Steenweg te Utrecht.
Ondertrouwd (1) op 19-04-1722 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn vader / haar vader), gehuwd voor de kerk op 05-05-1722 te Utrecht (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387). Er werd van hen op 00-05-1734 in of bij de Buurkerk te Utrecht (Ut.) een kind gratis beg[raven] (overleden op 13-05-1734 [in het huis staande] aan de Lijnmarkt te Utrecht). Er werd van hen in of bij de Buurkerk te Utrecht een kind beg[raven] voor fl. 1,- (overleden [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (over de Donkerstraat)).
Ondertrouwd (2) op 20-05-1742 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 03-06-1742 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe]. Echtgenote is Regina (Huijgina,Harngina) HOUVENAAR (HOEVENAER (1742), HOEVENAAR (1750)) (zie 134400). {Zij was eerder ondertrouwd op 28-04-1720 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): zijn vader / haar matertera Alarda van WIJK), gehuwd voor de kerk op 14-05-1720 te Utrecht met Johannes Abrahams de KNIJFF (de KNIJF (1742)), 19 jaar oud (zie 134401). Zij lieten tussen 1721 en 1728 te Utrecht vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Neeltje, Abraham, Nikolaas, Abraham en Johannes.}
Ondertrouwd (3) op 20-04-1755 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 08-05-1755 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Niesje Jans van BEEK (van der BEEK (1755)), 40 jaar oud (zie 134406), [Van hen werden te Utrecht geen kinderen gedoopt (bron: www.wiewaswie.nl).].
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
134108    Claesien Joriaens van VOLLENHOVEN, geboren ca 1592 te [Utrecht]. Zij woonde in 1617 (bij haar huwelijk) aan de Vuile Sloot te Utrecht. Dochter van Jouriaen van VOLLENHOVEN (zie 134107).
Ondertrouwd op 16-11-1617 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 25-11-1617 te Utrecht (N.G.), hij ruijter onder ... ridtm[eester] Moesbergen, zij j.d. van Utrecht woonende bij die Vuijlesloot. Echtgenoot is Paulus van GULICK (zie 134109).
 
134161    Cornela Joris' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 24-01-1662 te Utrecht, dochter van Goris (Joris,Gillis) van VOLLENHOVEN (zie 134158) en Gerrichen A[.......] (Gerardina,Gerarda) van LEUSDEN (LEUSDEN (1662)) (zie 134159).
 
134245    Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)), soldaet (1688), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 25-12-1658 te in de Dom te Utrecht (getuige(n): Josina van DRILLENBORCH). Hij woonde in 1687 (bij zijn huwelijk) [vermoedelijk] te Utrecht (Ut.). Hij monsterde in 1688 aan op het VOC-schip "Nieuwland" voor een reis naar Ned.Indië; In 1690 keerde hij terug; hij was "van Uijtreght" en gehuwd met Elisabeth CHATELJON. Zoon van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
Ondertrouwd 00-12-1686 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-01-1687 te in het Ant[honie] Gasth[uijs] te Utrecht (N.G.) (getuige(n): Abraham van VOLLENHOVEN en Johanna de GROOT [geen relatie tot bruid/bruidegom vermeld]), hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
134335    Daniel Laurentss van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Dr.), gedoopt (Evan.Luthers) op 03-07-1687 te Utrecht (getuige(n): Johanna de NIJS en Matthijs JELISZ), zoon van Laurens MAERTENSE (JANSZ (1678), VOLLENHOVEN (1687), MATTHIJSSE (1719)) (zie 134333) en Elisabeth MICHELS (WILLEMS (1698)) (zie 134334).
 
134300    Dirck Dionisius' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 06-01-1669 te in de Dom te Utrecht, zoon van Dionijsius VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVEN (1665)) (zie 134298) en Leena Jansz (Helena) WISSELAER (zie 134299).
 
134265    Dirckje Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1696)), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 17-04-1674 te in de Dom te Utrecht, overleden 00-05-1740 te Utrecht (Ut.), als wed[uwe] van [niet vermeld]. Begraven op 15-05-1740 te Utrecht, ges[oncken] [op kosten van de] Aelmoes[eniers]. Zij woonde in 1697 (bij haar huwelijk) op de [Nieuwe]Kamp te Utrecht (Ut.), erna ook. Dochter van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
Ondertrouwd op 20-12-1696 te Utrecht (Ut.) (getuige(n): hij met consent van sijn Capitein / haar moeder), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-01-1697 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), zij j.d. won[ende] te Utrecht. Echtgenoot is Melchior SMIDT (SMIT (1697), SMITH (1700), SMITHS (1712)) (zie 134307).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134249    Elisabeth Cornelis' van VOLLENHOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24-07-1691 te in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Pieter KUIJPER en Johanna Maria van LEUWE), dochter van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134111    Evert Heijndricxz van VOLLENHOVEN, geboren ca 1560 te Vollenhove. Hij had in 1612 een schoonzoon Muwerns MICHIELS, dus had hij ook een dochter (gehad). [N.B. Mogelijk was hij de grootvader van Evert van VOLLENHOVE (zie 134119).] Overleden voor 1612. Zijn weduwe woonde in 1612 te Noordwijk (Z.H.); mogelijk was hij te Noordwijk overleden. Zoon van Heijndrick van VOLLENHOVEN (zie 134115).
Ondertrouwd 00-03-1585 te Leiden (Z.H.) (getuige(n): zijn getuige: Heijndrick HEIJNDRICX (van Vollenhoven) [relatie niet vermeld] / haar moeder: Haesgen HUIJGEN en haar neef Heijndric van MERENBURCH), gehuwd voor de kerk 00-04-1585 (Hervormd), hij van Vollenhoven, zij van L[eijden]. Echtgenote is Grietgen DIRCXDR (zie 134112).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134172    Frans Peterss van VOLLENHOVEN, schout tot Reder Langbroeck (<1626), overleden 00-07-1626 te in de Telingstraat te Utrecht (Ut.), "nalatende drie onmundige kijnderen, daervan de veerhe van Hleter ROBBERTSEN in de ham bij het vleeshuijs; petemoeder van vaderszijde is Catarinen". Begraven op 10-07-1626 te in of bij de Buurkerk te Utrecht, zoon van Pieter van VOLLENHOVEN (zie 134171).
Kinderen:
   1.  Peter Fransen (zie 134181).
   2.  Laurens Franssen (zie 134173).

134277    Geertken Harmans van VOLLENHOVEN, geboren ca 1578 te [Vollenhove]. Zij woonde in 1603 (bij haar huwelijk) mogelijk te Utrecht (Ut.). Dochter van Harman van VOLLENHOVEN (zie 134284).
Ondertrouwd op 22-05-1603 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk 00-06-1603 te Utrecht (N.G.), hij ionggesel van Bruessel (B.). Echtgenoot is Joachim PETERSSZ (zie 134276).
 
134158    Goris (Joris,Gillis) van VOLLENHOVEN, steenhouwer (1664), geboren ca 1629. Hij woonde in 1659 (doop dochter Agnes) te Utrecht (Ut.), erna ook. Hij woonde in 1664 (begraven kind) op de Ganzenmarkt te Utrecht. Hij was op 15-01-1679 te Utrecht doopgetuige bij de doop (N.G.) van zijn neefje Robbert Cornelis Johans van VOLLENHOVEN. Hij was op 26-08-1680 te Utrecht doopgetuige bij de doop (N.G.) van zijn nichtje Johanna Maria Johans van VOLLENHOVEN. Zoon van Robbert Pietersen van VOLLENHOVEN (zie 134164) en Agnietgen Goris' (Agnita) DARETH (DERET (1671)) (zie 134170).
Ondertrouwd op 18-12-1653 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 01-01-1654 te Cath[olieke] Kerck te Utrecht (R.C.), [geen gegevens over hun status en hun herkomst vermeld] met Gerrichen A[.......] (Gerardina,Gerarda) van LEUSDEN (LEUSDEN (1662)) (zie 134159). Eén van hun drie 1e kinderen werd begraven op 08-08-1664 in de Geertekerk te Utrecht (Ut.). Er staat: "Den kindt van Goris van Vollenhoven, steenhouwer op de gansemerckt, nalatende echte vader ende moeder, gesoncken in de Geertekerck mits betalen ten behoeve van aelmoeseniers ende ambachtscameren 15 gul[den], dus voor de aelmoeseniers armen [de helft =] 7 gulden en 10 stuivers.".
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
134224    Grietgen Cornelissen van VOLLENHOVEN, geboren te Vreeland (Ut.), [tweeling met Aeltgen], gedoopt (N.G.) op 16-02-1658 te Vreeland (getuige(n): Maritgen GERRITS), dochter van Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)) (zie 134220) en Aeltgen JANS (zie 134222).
 
134125    Hanic Rijcksz van VOLLENHOVEN, geboren ca 1577. Hij werd in 1587 de begunstigde van een stedelijke lijfrente van fl. 2,- [per jaar] ter aflossing van het laatste 3e deel van een lening door Sijmon Thomasz van ZWIETEN aan de stad. Zoon van Rijck van VOLLENHOVEN (zie 134123) en Gerijtgen DIRCKSDR (zie 134124).
 
134284    Harman van VOLLENHOVEN, geboren ca 1552.
Kind:
   1.  Geertken Harmans (zie 134277).

134115    Heijndrick van VOLLENHOVEN, geboren ca 1534, [N.B. Hij voerde de toenaam van VOLLENHOVEN [vermoedelijk] zelf niet.].
Kind:
   1.  Evert Heijndricxz (zie 134111).

134189    Henderic Lamberts van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 01-08-1647 te Utrecht, zoon van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
134146    Hubert Dirckss van VOLLENHOVEN, geboren ca 1587. Hij woonde in 1612 (bij zijn huwelijk) te Utrecht (Ut.).
Ondertrouwd (1) 00-07-1612 te Utrecht (Ut.), gehuwd op 08-08-1612 te [Utrecht], beijde woonen binnen dese Stadt Utrecht. Echtgenote is Margriet (Grietgen) STOFFELSDR (zie 134147).
Ondertrouwd (2) 00-10-1620 te Gerecht Utrecht (Ut.), gehuwd op 21-10-1620 te Utrecht, hij weduwaer, zij weduwe, beijde woonende binnen deser Stadt Utrecht. Echtgenote is Mechtelt WILLEM JANSSDR (zie 134150). {Zij was eerder gehuwd voor 1620 met Joost Peterss van SANONEN (zie 134151).}
 
134162    Jacobus Goris' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 09-06-1664 te Utrecht, zoon van Goris (Joris,Gillis) van VOLLENHOVEN (zie 134158) en Gerrichen A[.......] (Gerardina,Gerarda) van LEUSDEN (LEUSDEN (1662)) (zie 134159).
 
134302    Jan van VOLLENHOVEN, schout te Loenhout (B.) (1588), schout en kastelein te Loenhout (B.), geboren ca 1545. In 1588 werd te Breda (N.B.) een vestbrief opgesteld (bron: Schepenbank Breda) waarin zijn naam voorkomt. In 1601 werd te Breda een vestbrief opgesteld waarin zijn naam voorkwam als de overleden echtgenoot van Dingne Jansdr van ARDENNEN.
Gehuwd met Dingne Jans van ARDENNEN (zie 134306).
 
134303    Jan Philipss van VOLLENHOVEN, geboren ca 1564.
Gehuwd voor de kerk voor 1599 met Maeijken WOUTERS (zie 134304). {Zij is later ondertrouwd op 09-11-1599 te Breda (N.B.) (getuige(n): zijn getuigen: Peeters WILLEMSS en Hubert de MEESTER? (soldaten uit de compagnie waaerin hij diende) / haar getuigen: [haar zuster?] Jenneken WOUTERS (huisvrouw van Claes Cornelis van AERDORP) en Lijsken van de RUT? (huijsvrouw van een kennis)), gehuwd voor de kerk 00-11-1599 te Breda, hij jongeman van Antwerpen (B.) thans te Breda (N.B.), zij [weduwe]. Echtgenoot is Peeter COHSON (zie 134305).}
 
134191    Joannes Lamberts van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 26-01-1654 te in de Dom te Utrecht, zoon van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
134165    Johan van VOLLENHOVEN, geboren ca 1637. Hij woonde in juli 1675 (doop dochter Agnes) te Utrecht (Ut.), erna ook. Hij was op 09-10-1675 in de Buurkerk te Utrecht doopgetuige bij de doop (N.G.) van Gerard Adriaen Johans van REUMST, zoontje van not[aris] Johan van REUMST. Hij werd in 1688 te Brakel (Gld.), samen met [zijn vrouw] Sophia VERNOIJ, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie [van Utrecht]. Zoon van Robbert Pietersen van VOLLENHOVEN (zie 134164) en Agnietgen Goris' (Agnita) DARETH (DERET (1671)) (zie 134170).
Ondertrouwd op 26-07-1674 te Utrecht (Ut.), te Brakel was de ondertrouw op 23-07-1674; [te Utrecht] op 09-08-1674 attestatie gegeven om tot Brakel te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1674 te Brakel (Betuwe - Gld.) (N.G.), zij wonende tot Braekel (Gld.). Echtgenote is Sophia VERNOIJ (VERNOOIJ (1680)) (zie 134166).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134403    Johan Gijsbartus Barnardus' van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1749), VOLLENHOOVEN (1750), VOLLENHOVE (1751)), geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 07-05-1724 te in de Buurkerk te Utrecht, overleden op 12-11-1752 te in de Salestraat [= Zadelstraat?] te Utrecht (Ut.) op 28-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Cornelia Johanna VELTHOVEN]; geen kinderen nalatende; aangegeven op 27-11-1752. Begraven 00-11-1752 te in of bij de Buurkerk te Utrecht, begraven met 8 dragers voor fl. 2,-. Hij was in 1750 (doop dochter Johanna Barnarda) lidmaat (N.G.). Hij woonde in 1751 (doop dochter Berendina) in de Zalistraat [= Zadelstraat?] te Utrecht (Ut.). Zoon van Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386) en Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387).
Ondertrouwd op 10-08-1749 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 28-08-1749 te in de Jacobikerk te Utrecht (N.G.), hij jonkman, zij jongedochter. Echtgenote is Cornelia Johanna VELDHOVEN (van VELTHOVEN (1750), VELTHOVEN (1751)) (zie 134407). {Zij is later ondertrouwd op 19-02-1758 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 07-03-1758 te in de Catharijnekerk te Utrecht (N.G.), hij j.m. en rooms, zij wed[uwe]; hij heeft belooft om de voorgelese[n] reseluti[e] te zulle[n] nakoome[n]. Echtgenoot is Pieter KIVIT (zie 134411).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
134262    Johanna Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te buiten de Witte Vrouwenpoort te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 14-04-1667 te in de Janskerk te Utrecht, dochter van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134301    Johanna Dionijs' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 12-11-1665 te in de Jacobikerk te Utrecht, dochter van Dionijsius VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVEN (1665)) (zie 134298) en Leena Jansz (Helena) WISSELAER (zie 134299).
 
134167    Johanna Maria Johans van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 26-08-1680 te in de Jacobikerk te Utrecht (getuige(n): Joris van VOLLENHOVEN, [vaders broer] en joff[er] Johanna LINGNA van LEIJNIP), dochter van Johan van VOLLENHOVEN (zie 134165) en Sophia VERNOIJ (VERNOOIJ (1680)) (zie 134166).
 
134259    Johannes Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 25-12-1656 te in de Dom te Utrecht, overleden voor 1669 te Utrecht (Ut.), zoon van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134263    Johannes Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te buiten de Witte Vrouwenpoort te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 17-02-1669 te in de Dom te Utrecht, zoon van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134350    Johannes Hendricus van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (Evan.Luthers) op 20-05-1717 te Utrecht (getuige(n): Catharijna VERNOU), zoon van Hendrick Laurentsz JANS (VOLLENHOVEN (1703), VOLLENHOVE (1714), van VOLLENHOVEN (1717)) (zie 134344) en Lammertje Cornelis' (Lambertje) VERSCHUER (VOLLENHOVEN (1712), VERSCHUUR (1717), van der TIN (1733)) (zie 134345).
 
134107    Jouriaen van VOLLENHOVEN.
Kinderen:
   1.  Metgen Jouriaens (zie 134106).
   2.  Claesien Joriaens (zie 134108).

134248    Juliana Cornelis' van VOLLENHOVEN, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 03-11-1688 te in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Johanna de GROOT), dochter van Cornelis Abrahams van VOLLENHOVEN (van VOLLENHOVE (1693), van VOLLENHOOVE (1694), van VOLLENHOOF (1698)) (zie 134245) en Elisabet CHATTILION (de CHATTILLON (1687), CHATELJON (1688)) (zie 134246).
 
134193    Lambart Lamberts van VOLLENHOVEN, geboren te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 16-03-1659 te in de Dom te Utrecht, zoon van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
134184    Lammertgen Peterz van VOLLENHOVEN, geboren te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 30-12-1649 te in de Buurkerk te Utrecht. Zij was op 18-11-1705 te Utrecht doopgetuige bij de doop (Evan.Luthers) van Johanna Laurens' VOLLENHOVE. Dochter van Peter Fransen van VOLLENHOVEN (zie 134181) en Aeltjen ALBERTS (van OLDENBORGH (1647), van OLDENBORCH (1649), van OLDENBURCH (1652)) (zie 134182).
 
134173    Laurens Franssen van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 27-02-1620 te Utrecht, zoon van Frans Peterss van VOLLENHOVEN (zie 134172).
 
41886    Magdaleentje van VOLLENHOVEN, geboren ca 1639, overleden te Amsterdam, als weduwe van Jan STOLTE. Begraven op 03-05-1703 te Zuiderkerk te Amsterdam. Zij woonde in 1664 (bij haar huwelijk) te Amsterdam.
Ondertrouwd op 28-11-1663 te Zwolle. Te Amsterdam was de ondertrouw op 30-11-1663; [te Zwolle] attest[atie] gegeven op Amsterdam. Gehuwd voor de kerk 00-12-1663 te [Amsterdam] (N.G.). Hij j.g. van Zwol[le], zij j.d., beide [wonende] t'Amsterdam. Echtgenoot is Jan STOLTE de JONGE (zie 41887).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134261    Margrietje Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 25-11-1664 te in de Dom te Utrecht, dochter van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
Kind:
   1.  Abraham van VOLLENHOVEN (zie 134266).

134075    Maria Pieters van der WALLEN van VOLLENHOVEN (van der WALLEN van VOLLENHOVE (1810)), geboren op 28-02-1773 te Rotterdam (Z.H.), dochter van Pieter Jans van der WALLEN van VOLLENHOVEN (overleden op 10-12-1812 te Rotterdam (Z.H.)) en Cornelia van der WALLEN, die huwden op 27-10-1768 te Rotterdam (hij j.m., zij j.d., beide te Rotterdam). Haar grootouders van vaderszijde waren: Jan Corneliszoon van VOLLENHOVEN en Francina van der WALLEN (overleden voor 1752 te Rotterdam), die huwden op 19-10-1747 te Rotterdam (zij j.d.). Overleden op 10-03-1840 te Rotterdam (Z.H.) op 67-jarige leeftijd, als weduwe van Martinus PRUIJS, eerder weduwe van Abraham van der HOEVEN. Zij woonde in 1810 (bij haar 2e huwelijk) te Rotterdam (Z.H.).
Ondertrouwd (1) op 16-06-1810 te Rotterdam (Z.H.), gehuwd op 37-jarige leeftijd op 04-07-1810 te Rotterdam, hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Rotterdam (Z.H.). Echtgenoot is Martinus Jans PRUIS (PRUIJS (1787)), 58 jaar oud (zie 134099). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-07-1787 te Rotterdam (Z.H.), "aangetekend en getrouwd aan 't huijs van de BRUIJ". Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-08-1787 te Rotterdam, hij j.m., beide te Rotterdam (Z.H.). Echtgenote is Magteld Magdalena Frederiks van WIJNOXBERGEN, 29 jaar oud (zie 134100).}
Gehuwd (2) met Abraham van der HOEVEN (zie 134074).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
134228    Maritgen Corneliszn van VOLLENHOVEN, geboren te Vreeland (Ut.), gedoopt (N.G.) op 12-08-1660 te Vreeland (getuige(n): Crintgen JANS), dochter van Cornelis Jansen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1658)) (zie 134220) en Gooltgen Pieters van COCKENGEN (zie 134226).
 
134106    Metgen Jouriaens van VOLLENHOVEN, geboren ca 1592. Zij woonde in 1617 (bij haar huwelijk) te Utrecht (Ut.). Dochter van Jouriaen van VOLLENHOVEN (zie 134107).
Ondertrouwd 00-08-1617 te Utrecht (Ut.), gehuwd op 23-08-1617 te Gerecht Utrecht, beijde woonende binnen deser Stadt Utrecht. Echtgenoot is Peter Rember DIMMERMANSSOON (zie 134105).
 
134404    Mourus Bernardus' van VOLLENHOVEN, geboren te in de [Lange] Jufferstraat te Utrecht (Ut.) (bij de Wittevrouwenpoort), gedoopt (N.G.) op 14-02-1731 te in de Dom te Utrecht, overleden voor 1772, zoon van Bernardus van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1726)) (zie 134386) en Jannichje (Jannetje) van STRALEN (VOLLENHOVEN (1726), van STRATEN (1742)) (zie 134387).
 
134183    Natthanael Petersen van VOLLENHOVEN, geboren te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 17-01-1647 te in de Buurkerk te Utrecht, zoon van Peter Fransen van VOLLENHOVEN (zie 134181) en Aeltjen ALBERTS (van OLDENBORGH (1647), van OLDENBORCH (1649), van OLDENBURCH (1652)) (zie 134182).
 
134181    Peter Fransen van VOLLENHOVEN, steenhouwer (<1651), geboren ca 1612 te [Utrecht (Ut.)], overleden 00-07-1651 te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), als echtgenoot [van Aeltgen Aelbers van OLDENBORGH]; nalatende echte onmundige kinderen. Begraven op 21-07-1651 te in of bij de Catharijnekerk te Utrecht. Hij woonde in 1637 (bij zijn huwelijk) op de Voorstraat te Utrecht (Ut.), erna op de Steenweg te Utrecht. Zoon van Frans Peterss van VOLLENHOVEN (zie 134172).
Ondertrouwd op 29-10-1637 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 26-11-1637 te in de Buurkerk te Utrecht (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Aeltjen ALBERTS (van OLDENBORGH (1647), van OLDENBORCH (1649), van OLDENBURCH (1652)) (zie 134182). Mogelijk waren er in 1645 en in 1647 in Utrecht twee kinderen van hen begraven, de eerste in of bij de Geertekerk, de tweede op het St. JacobsKerkhof [hun vader werd Peter FRANCKEN genoemd; woonplaats niet vermeld; in 1657 werd weer een kind van Peter FRANCKEN begraven met woonplaats: bij de Tolsteegpoort [van Utrecht]. Dat was niet hun kind, want zij woonden op de Steenstraat.] Op 15-11-1647 werd een kind van hen begraven in of bij de CatharijneKerk te Utrecht. Op 15-09-1651 nog een kind van hen. {Zij is later ondertrouwd op 19-09-1652 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk op 05-10-1652 te in [het] Anthonie Gasthuis te Utrecht (N.G.), hij j.g. van Londen (Gr.Br.), zij wed[uwe], beide woonende te Utrecht. Echtgenoot is Barbits HOREN (zie 134185).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
134163    Peter Gillis' van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 29-07-1666 te Utrecht, zoon van Goris (Joris,Gillis) van VOLLENHOVEN (zie 134158) en Gerrichen A[.......] (Gerardina,Gerarda) van LEUSDEN (LEUSDEN (1662)) (zie 134159).
 
134192    Peter Lammerts van VOLLENHOVEN, geboren te [in het huis staande] op de Steenweg te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 25-03-1656 te in de Geertekerk of de Catharijnekerk te Utrecht, zoon van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
134171    Pieter van VOLLENHOVEN.
Kinderen:
   1.  Robbert Pietersen (zie 134164).
   2.  Swaentgen Peters van VOLLENHOVE (zie 134174).
   3.  Neeltgen Peters van VOLLENHO (zie 134176).
   4.  Marijchjen Peters van VOLLENHOVE (zie 134179).
   5.  Frans Peterss (zie 134172).

134123    Rijck van VOLLENHOVEN, geboren ca 1550. Hij woonde in 1587 (not.akte Leiden) te Leiden (Z.H.).
Gehuwd met Gerijtgen DIRCKSDR (zie 134124).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134168    Robbert Cornelis Johans van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 15-01-1679 te in de Dom te Utrecht (getuige(n): Goris van VOLLENHOVEN, [vaders broer] en Cornelia QUINT), zoon van Johan van VOLLENHOVEN (zie 134165) en Sophia VERNOIJ (VERNOOIJ (1680)) (zie 134166).
 
134164    Robbert Pietersen van VOLLENHOVEN, steenhouwer (<1638), geboren ca 1596 te [Utrecht (Ut.)], overleden op 10-12-1638 te Utrecht (Ut.), nalat[ende] zijn huijsfr[ou] met echte onmundige kijnderen. Begraven op 10-12-1638 te in of bij de Buurkerk te Utrecht. Hij woonde in 1621 (bij zijn huwelijk) in de Voorstraat te Utrecht. Zoon van Pieter van VOLLENHOVEN (zie 134171).
Ondertrouwd 00-08-1621 te Utrecht (Ut.), gehuwd voor de kerk 00-09-1621 te Utrecht (N.G.), hij j.g., zij j.d., beijde van en te Utrecht (Ut.). Echtgenote is Agnietgen Goris' (Agnita) DARETH (DERET (1671)) (zie 134170).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
134264    Sara Abrahams van VOLLENHOVEN, geboren te buiten de Witte Vrouwenpoort te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 19-01-1672 te in de Dom te Utrecht, dochter van Abram (Abraham) van VOLLENHOVEN (VOLLENHOVEN (1662)) (zie 134256) en Sibijlla Aerts (Sijbilla,Sophia) van SITTERT (van SITTEREN (1655), van SITTER (1656), MAES (1669), BAERS (1674)) (zie 134257).
 
134104    Steijntgen Heijndricx van VOLLENHOVEN.
Ondertrouwd op 11-07-1621 te Rotterdam (Z.H.), te Utrecht werd hun huwelijk ingeschreven op 01-7-1621. Gehuwd voor de kerk op 22-07-1621 te St.Jacobskerk te Utrecht (Ut.) (N.G.), hij garnizoen houdende te [Rotterdam of] Nijmegen, zij j.d. van Utrecht woonende op de Neu[de] [te Utrecht]. Echtgenoot is Jacques MOUBRE (zie 134103).
 
134190    Weijntjen Lamberts van VOLLENHOVEN, geboren te Utrecht (Ut.), gedoopt (N.G.) op 08-01-1650 te in de Geertekerk te Utrecht, dochter van Lambert Lambertsen van VOLLENHOVE (van VOLLENHOVEN (1647)) (zie 134186) en Aeriaentjen Jacobsen (Adriana) van WIJCK (WIJCK (1647)) (zie 134187).
 
2613    Alijda Wilhelmus VOLLENHOVIUS, gedoopt (N.G.) op 01-01-1655 te Vollenhove, dochter van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
47643    Anna Dircks VOLLENHOVIUS, geboren te Amsterdam, gedoopt (N.G.) op 23-10-1768 te Westerkerk te Amsterdam (getuige(n): Hendrik WOLTERS en Anna VOORTMAN), dochter van Dirk Rieks VOLLENHOVIUS (zie 47509) en Swaantje WOLTERS (zie 47640).
 
9024    Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHOO (1636)), der beider rechten doctor;Borgemeister deser Stede (= Vollenhove), geboren ca 1605. Arnoldus Vollenhovius legde op 10-12-1630 de eed af als advocaat en op 10-12-1630 ook de eed als adviseur. Dit betekende dat hij al minstens 3 jaar hiervoor werkzaam was als advocaat. (bron: register van advocaten en procureurs werkzaam in de provincie Overijssel vanaf 1630). Kinderen:
   1.  Barnhardus Arnoldus (Barendt) (zie 5851).
   2.  Levina (Lewijna) (zie 2719).
   3.  Ottje (zie 18732).

4290    Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHO (1638)), doctoor (1638,1641,1643), geboren ca 1612.
Gehuwd voor de kerk ca 1640 met Geertien BERENTS (zie 4291).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
5606    Arnoldus Wilhelmus VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-03-1657 te Vollenhove, zoon van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
47603    Barbera Martinus' VOLLENHOVIUS, geboren ca 1686 te [Genemuiden], dochter van Martinus Gerrits VOLLENHOVIUS (zie 47501) en Janien (Jantjen) BARTELTS (RUNTINCK (1685)) (zie 47602).
 
5851    Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS, der beider rechten doctor en borgemeister deser stede (van Vollenhove), geboren ca 1630, zoon van Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHOO (1636)) (zie 9024).
Ondertrouwd op 02-09-1655 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-09-1655 (N.G.) met Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
47511    Claasjen Jochems VOLLENHOVIUS, geboren ca 1755, overleden voor 1790 te [Amsterdam], dochter van Jochem Rieks VOLLENHOVIUS (zie 34964) en Phijgjen (Sophia) JACOBS (van KAMPEN (1765)) (zie 39163).
Ondertrouwd (1) op 26-10-1781 te Amsterdam. Hun huwelijksintekening hing te Amsterdam "aan de Pui". Gehuwd voor de kerk 00-11-1781 (Herv.) met Jan OIJEMAN (zie 47512).
Ondertrouwd (2) op 03-05-1787 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-05-1787 (Herv.). Zij weduwe. Echtgenoot is Thomas EPMAN (zie 47649).
Ondertrouwd (3) op 18-09-1788 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-10-1788 (Herv.). Zij weduwe. Echtgenoot is Peter KLEIJN (zie 47647).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 1 kind.
 
47641    Clasina Chatrina Dirks VOLLENHOVIUS, geboren te Amsterdam, gedoopt (Herv.) op 21-04-1765 te Nieuwe Kerk te Amsterdam (getuige(n): Jochem [Rijks] VOLLENHOVIUS, haar oom en Sophia [Jacobs] van KAMPEN, haar tante), dochter van Dirk Rieks VOLLENHOVIUS (zie 47509) en Swaantje WOLTERS (zie 47640).
 
47478    Dirck Gerrits VOLLENHOVIUS, Burgemeester te Genemuiden, geboren op 18-11-1659 te Genemuiden, overleden na 1719 te Genemuiden, zoon van Gerrit DIRCKS (VOLLENHOOVEN) (zie 47480) en Barbara EVERTS (zie 47481).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1688 met Geesje Rijken ten NAPEL (zie 47479).
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 29-09-1693 te Kampen (N.G.) met Elijsabeth van CAMEN (zie 47502).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
47509    Dirk Rieks VOLLENHOVIUS, geboren ca 1739, zoon van Rijk Dirks VOLLENHOVIUS (zie 47477) en Clasien JOCHEMS (zie 47507).
Ondertrouwd op 04-05-1764 te Amsterdam. Hun huwelijksaantekening hing in Amsterdam "aan de Pui". Gehuwd voor de kerk 00-05-1784 (Herv.) met Swaantje WOLTERS (zie 47640).
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina Chatrina Dirks (zie 47641).
   2.  Hendrik Wolters Dirks (zie 47642).
   3.  Anna Dircks (zie 47643).

4622    Geertruijda Arnoldus' VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-05-1645 te Vollenhove, dochter van Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHO (1638)) (zie 4290) en Geertien BERENTS (zie 4291).
Ondertrouwd op 15-01-1671 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-02-1671 te Vollenhove (N.G.), hij van Kampen en zij van Vollenhove met Thielmanus Oleffs MILIUS (CROUWEL) (zie 6897).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
5820    Geertruijdt Barends VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-09-1661 te Vollenhove, dochter van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
5693    Geertruijt Barents VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-05-1659 te Vollenhove, dochter van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
47510    Gerrit Rieks VOLLENHOVIUS, zoon van Rijk Dirks VOLLENHOVIUS (zie 47477) en Clasien JOCHEMS (zie 47507).
 
5752    Hendricus Barendts VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-08-1660 te Vollenhove, zoon van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
47642    Hendrik Wolters Dirks VOLLENHOVIUS, geboren te Amsterdam, gedoopt (N.G.) op 08-06-1767 te Nieuw kerk te Amsterdam (getuige(n): Hendrik WOLTERS (zijn oom?) en Alida VOS), zoon van Dirk Rieks VOLLENHOVIUS (zie 47509) en Swaantje WOLTERS (zie 47640).
 
47505    Ida Dircks VOLLENHOVIUS, geboren op 25-05-1690 te Genemuiden, dochter van Dirck Gerrits VOLLENHOVIUS (zie 47478) en Geesje Rijken ten NAPEL (zie 47479).
Gehuwd voor de kerk ca 1716 met Jacob te WALLE (zie 47506).
 
47514    Jacobje Jochems (Jacoba) VOLLENHOVIUS, veehoudster (1825,1828), boerenwerkster (1833), geboren ca 1765, overleden op 22-01-1845 te Genemuiden, als weduwe van Hendrik VRIEZE. Zij was op 28-12-1786 te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Herv.) van haar nichtje Jannetje IJans OJEMAN. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Genemuiden, 1795 - nr. 07-4) met haar man Hendrik VRIEZE en 5 andere huisgenoten in wijk no. 2 van Genemuiden. Dochter van Jochem Rieks VOLLENHOVIUS (zie 34964) en Phijgjen (Sophia) JACOBS (van KAMPEN (1765)) (zie 39163).
Gehuwd voor de kerk ca 1785 met Hendrik Jannes' VRIEZE (VRIESEN (1848)) (zie 47515). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1771 met Arendjen Klasen FUITE (zie 47666). Van hen is één dochter bekend: Hilligje Hendriks VRIEZE, geboren ca 1875 te Genemuiden, overleden op 03-12-1855 te Genemuiden als partner van Arend van DIJK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Hendriks (zie 47657).
   2.  Jochem Hendriks (VRIESE (1819)) (zie 47652).
   3.  Rijkje Hendriks (zie 47668).
   4.  Wicherdje Hendriks (zie 47653).
   5.  Rijk Hendriks VRIESE (VRIEZE (1826)) (zie 47654).
   6.  Jansje Hendriks (zie 47655).

2650    Joannes Wilhelmus VOLLENHOVIUS, gedoopt (N.G.) op 07-12-1655 te Vollenhove, zoon van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
 
34964    Jochem Rieks VOLLENHOVIUS, geboren op 05-02-1729 te Genemuiden, overleden 00-08-1782 te Genemuiden. Hij diende in 1748 [vermoedelijk] als inwonende knegt bij een huishouden in Genemuiden. Hij was op 21-04-1765 te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Herv.) van zijn nichtje Clasina CHatrina Dirks VOLLENHOVIUS. Zoon van Rijk Dirks VOLLENHOVIUS (zie 47477) en Clasien JOCHEMS (zie 47507).
Gehuwd voor de kerk ca 1754 met Phijgjen (Sophia) JACOBS (van KAMPEN (1765)) (zie 39163).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
47651    Jochem Rijks VOLLENHOVIUS, rentenier (1861), geboren ca 1788 te Genemuiden, overleden op 13-04-1861 te Genemuiden, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Rijk Jochems VOLLENHOVIUS (zie 47513) en Geesjen Gerrits van EIJKEN (zie 47650).
 
41875    Johannes VOLLENHOVIUS, predikant te Vledder (voor 1655), predikant te Zwolle (1655-1665), predikant te 's Gravenhage (na 1665), geboren ca 1628. Hij woonde in 1657 (bij zijn huwelijk) te Zwolle.
Ondertrouwd op 14-02-1657 te Zwolle, "de proclamatien gaen [mede] tot Vledder (Dr.)" [Vledder was tot twee jaar eerder zijn standplaats als predikant]. Gehuwd voor de kerk op 03-03-1657 te Zwolle (N.G.), beide wonende te Zwolle. Echtgenote is Gesina Antoni's HAKE (zie 41876).
 
2719    Levina (Lewijna) VOLLENHOVIUS, geboren ca 1634, dochter van Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHOO (1636)) (zie 9024).
Ondertrouwd op 17-02-1656 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Blockzijl, gehuwd voor de kerk op 05-03-1656 te Blokzijl, beijde van Vollenhoo met Mr. Herman Dircks POLS (zie 2718).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
18185    Machtelt Arnoldus' VOLLENHOVIUS, geboren ca 1646 te Vollenhove, dochter van Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHO (1638)) (zie 4290) en Geertien BERENTS (zie 4291).
Ondertrouwd op 19-06-1668 te Vollenhove, attestatie afgegeven tot Campen, gehuwd voor de kerk 00-07-1668 te Kampen (N.G.), beijde van Vollenhove met Christoffel SLUIJTER (zie 18186).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
2666    Machtelt Christina Bernards VOLLENHOVIUS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-03-1656 te Vollenhove. Zij woonde in 1709 (bij haar 3e huwelijk) [vermoedelijk] te Kuinre, erna [vermoedelijk] te Giethoorn. Dochter van Barnhardus Arnoldus (Barendt) VOLLENHOVIUS (zie 5851) en Hendrina Johans CRULL (KRUL) (zie 2649).
Ondertrouwd (1) op 11-08-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-09-1678 (N.G.) met Barthelomeus van der HAGEN (zie 865).
Ondertrouwd (2) op 19-10-1702 te Kuinre, gehuwd voor de kerk 00-11-1702 (N.G.), hij weduwnaer uijt Campen, zij weduwe uijt Vollenhove. Echtgenoot is Hr. Helmich WOLFSEN (zie 18635).
Ondertrouwd (3) op 01-02-1709 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd op 14-03-1709 te Kampereiland (N.G.), hij te Giethoorn, zij weduwe tot Cuinre?. Echtgenoot is Johannes Henricus' van UTRECHT (ab UTREGT (1709)), 50 jaar oud (zie 5664). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1700 (N.G.) met NN NN (zie 20159).}
 
29708    Margje Jochems VOLLENHOVIUS, geboren op 07-07-1763, gedoopt op 10-07-1763, overleden op 16-11-1830 te Genemuiden op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob HAMMER. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Genemuiden, 1795 - nr. 13-18) [met haar man Jacob [Wolters] HAMMER en 6 andere huisgenoten in wijk no. 2 van Genemuiden. Dochter van Jochem Rieks VOLLENHOVIUS (zie 34964) en Phijgjen (Sophia) JACOBS (van KAMPEN (1765)) (zie 39163).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 07-06-1783 te Genemuiden (N.G.) met Jacob Wolters HAMMER, 21 jaar oud (zie 27424).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
47604    Maria Martinus' VOLLENHOVIUS, geboren ca 1688 te [Genemuiden], overleden voor 1727, dochter van Martinus Gerrits VOLLENHOVIUS (zie 47501) en Janien (Jantjen) BARTELTS (RUNTINCK (1685)) (zie 47602).
Gehuwd voor de kerk voor 1708 met Wolter Berents GROOTHUIJS (zie 47605).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
47501    Martinus Gerrits VOLLENHOVIUS, geboren op 12-04-1662 te Genemuiden, overleden in 1700 te Genemuiden, zoon van Gerrit DIRCKS (VOLLENHOOVEN) (zie 47480) en Barbara EVERTS (zie 47481).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 18-11-1685 te Meppel (Dr.) (N.G.). Hij j.m. van Genemuiden, zij j.d. [van Meppel]. Echtgenote is Janien (Jantjen) BARTELTS (RUNTINCK (1685)), 32 jaar oud (zie 47602).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4527    Ottien Arnoldus' VOLLENHOVIUS, gedoopt (N.G.) op 12-05-1643 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Ottien doch[ter] van Dockter Arnoldus vollenhoo en geertien berents sijn huijsvrou"], dochter van Arnoldus VOLLENHOVIUS (VOLLENHO (1638)) (zie 4290) en Geertien BERENTS (zie 4291).
 
47477    Rijk Dirks VOLLENHOVIUS, kerkmeester te Genemuiden, geboren op 13-08-1689 te Genemuiden, overleden voor 1737 te Genemuiden, zoon van Dirck Gerrits VOLLENHOVIUS (zie 47478) en Geesje Rijken ten NAPEL (zie 47479).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1721 met Clasien JOCHEMS (zie 47507).
Gehuwd (2) met Janna Gerrits van den BERG (zie 47508).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
47513    Rijk Jochems VOLLENHOVIUS, geboren ca 1757, zoon van Jochem Rieks VOLLENHOVIUS (zie 34964) en Phijgjen (Sophia) JACOBS (van KAMPEN (1765)) (zie 39163).
Gehuwd met Geesjen Gerrits van EIJKEN (zie 47650).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98543    Marija Gerrebrants van VOLLENNA, geboren te Kampen, gedoopt (N.G.) op 11-01-1705 te Bovenkerk te Kampen, dochter van Gerrebrant Claesz van VOLLENHOVE (zie 98535) en Margreta GRIPKERELS (GRIEPENKERELS (1705)) (zie 98540).
 
134434    Hendrikus Isaacs VOLLENOVEN, geboren te in de Agnietenstraat te Utrecht (Ut.) (bij het Nicolaaskerkhof). Zijn moeder overleed toen hij 3 jaar was; zijn vader hertrouwde toen hij 3,5 jaar was; zijn stiefmoeder overleed toen hij 10 jaar was; zijn vader overleed toen hij 12 jaar was. [Mogelijk huwde hij in 1776 te Utrecht als Hendrikus VOLLENHOVEN (zie 134443) met Ida de KIEVIT en overleed in 1781 te Utrecht, kinderloos; de informatie om dit nader vast te stellen, werd niet gevonden.], gedoopt (N.G.) op 17-11-1752 te in de Domkerk te Utrecht, zoon van Isaak Hendriks VOLLENHOVE (VOLLENHOOVEN (1756)) (zie 134353) en Neeltje Laurens' van ROOJEN (van ROIJEN (1751), van ROOIJEN (1756)) (zie 134431).
 
91849    Dirk VOLLINGA, geboren voor 1836.
Gehuwd met Grietje NIEMAN (MUSMAN (1836)) (zie 91850).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91848    Johanna Dirks VOLLINGA, dienstmaagd (1815), geboren ca 1791 te Hoorn (N.H.), overleden op 09-09-1836 om 05:00 uur te in de Kerksteeg te Hoorn (N.H.), als echtgenote van Simon Simonszoon de JONGH. Dochter van Dirk VOLLINGA (zie 91849) en Grietje NIEMAN (MUSMAN (1836)) (zie 91850).
Gehuwd op 19-02-1815 te Hoorn (N.H.) met Simon Simons de JONG (de JONGH (1836)) (zie 91847). {Hij is later gehuwd op 03-05-1837 te Hoorn (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Janna Gerrits AKKERMAN (zie 91863).}
 
112600    Hendrika Hendriks VOLLINK, geboren ca 1831 te Ambt Almelo, dochter van Hendrik Gerrits VOLLINK (landbouwer (1824,1853)) en Hendrina hendriks BROUWER (dienstbaar - 1824), die huwden op 16-01-1824 te Ambt Almelo (beide geboren te Ambt Almelo). Overleden op 12-01-1888 te Ambt Almelo, als echtgenote van Gerrit Jan HAMMINK.
Gehuwd op 17-12-1853 te Ambt Almelo met Gerrit Jan Jans HAMMINK (zie 112599).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
65977    Maartje VOLMER.
Gehuwd met Cornelis ROGGE (zie 65976).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93849    Sara Willems VOLMERINGK, geboren te Amsterdam, dochter van Willem VOLMERINGK en Ariaentje CAMERBEECK. Gedoopt (Hervormd) op 18-06-1684 te Nieuwe Kerk te Amsterdam, overleden 00-03-1720 te in de Zoutsteeg te Amsterdam, begraven op 03-04-1720 te in of bij de Westerkerk te Amsterdam. Zij woonde in 1709 (bij haar huwelijk op de Heiligenweg te Amsterdam.
Ondertrouwd op 25-01-1709 te Amsterdam (getuige(n): [zijn halfbroer] Jacobus BLOK en haar moeder Adriana KAMERBEEK), gehuwd voor de kerk 00-02-1709 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Steenwijk, zij [j.d.] van A[msterdam]. Echtgenoot is Lukes Lukes' JARGES (zie 93846). Zij lieten in 1713 te Amsterdam 1 kind dopen: Anna. {Hij is later ondertrouwd op 21-02-1721 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-03-1721 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Steenwijk, zij wed[uwe] van Weesp (N.H.). Echtgenote is Maria (Marretje) KAMPERT (Campert (1751)) (zie 93850). Zij lieten in 1722 te Amsterdam 1 kind dopen: Johannes. Johannes werd begraven in of bij de Oude Kerk te Amsterdam op 02-05-1750. Hij is later ondertrouwd op 15-10-1751 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-11-1751 te [Amsterdam] (Hervormd), hij wed[uwnaar] van Steenwijk, zij wed[uwe] van Zwoll[e]. Echtgenote is Magthelt BROECKMANS (BROEKMAN (1751)) (zie 93851).}
 
149855    Ignasius VOLPI.
Gehuwd met Maria Elisabeth FRUGTHE (zie 149856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149850    Joanna Louisa Ignasius' (Anna Louisa) VOLPI (VOLPIE (1837), VOLPJE (1883)), dienstmaagd (1819), geboren ca 1795 te Keulen (Dld.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1792 te Steenwijkerwold als dochter van niet vermelde ouders; ik houd me hier aan de gegevens in haar huwelijksakte.], overleden op 20-12-1837 te Willemsoord (gem. Steenwijkerwold), als echtgenote van Jakob Hendrik van OOSTENDORP; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Ignasius VOLPI (zie 149855) en Maria Elisabeth FRUGTHE (zie 149856).
Gehuwd op 09-05-1819 te Alkmaar (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Jacob Hendrik Davids (Jan Hendrik,Jacob) van OOSTENDORP, 34 jaar oud (zie 149849). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-08-1812 te 's Gravenhage (Z.H.) met Maria Jans HUEBENS (zie 149854). Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 09-11-1838 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Alijda Johanna Willems van MUNSTER, 45 jaar oud (zie 149859), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Hij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 30-03-1844 te Norg (Dr.), hij jongman [= weduwnaar], zij jongedochter; beide met Certificaat van Onvermogen. Echtgenote is Engelina Hinderks HOORN (van HOORN (1876)), 45 jaar oud (zie 149853), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
2550    Ab (Abraham) VOLTELEN, geboren op 03-12-1642 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-12-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt A___l___ soon van Domen[ee] Voltelen bedienaer des h[eilige] euangelij tot Vollenhoo en Claes__a zijn huijsvrou"], zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
 
29881    Adolf Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 24-06-1688 te Hasselt, overleden voor 1693 te Hasselt, zoon van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29888    Adolf Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 22-02-1693 te Hasselt, zoon van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29869    Aeltien Arentnoldus' VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 26-12-1618 te Hasselt (getuige(n): Alcken WESSELS), dochter van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
 
3515    Aeltien Arnoldis' VOLTELEN, gedoopt (N.G.) op 10-12-1620 te Vollenhove, [Er staat: "kint Aeltien, Arnoldis Voltelen Drosten-Schrijvers"], dochter van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
 
29889    Aeltien Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 28-07-1695 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29870    Aeltien Laurens' VOLTELEN, geboren ca 1646 te Hasselt, dochter van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 08-01-1675 te Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-01-1675 (N.G.). Hij j.m. van Breda, zij j.d. van Hasselt. Echtgenoot is Reijnier BOSCH (zie 29877).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
29912    Albertus Arnoldus' VOLTELEN, geboren op 02-09-1671 te Zwolle, overleden op 04-12-1718 op 47-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Salomons VOLTELEN (zie 29842) en Susanna Pieters FOCKENBERGH (zie 29901).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-03-1695 te Amsterdam met Susanna CLERMONT (zie 29913).
 
29918    Aldolph Warners Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 24-12-1699 te Windesheim, zoon van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29866    Anna Arnoldus' VOLTELEN, geboren in 1607 te Hasselt, dochter van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
 
29856    Anna Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1610 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), dochter van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
Gehuwd voor de kerk in 1630 met Johannes HIDDINGH (zie 29862).
 
29892    Anna Hendricks VOLTELEN, geboren in 1596 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), begraven te Hellendoorn, dochter van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29850    Arnoldus Hendricks VOLTELEN, geboren ca 1583 te Neuenhaus (Dld.), overleden na 1638 te Zwartsluis/Hasselt, zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Anna HOPPERS (zie 29848).
 
29864    Arnoldus Hendricks VOLTELEN, drosten-schrijvers (1620), gerichtsman te Hasselt, geboren in 1584 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), overleden in 1638 te Hasselt. Hij had een wapen, bestaande uit een boomstronk waaraan drie bladeren; met als helmteken een vlucht. Zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Anna HOPPERS (zie 29848).
Gehuwd voor de kerk ca 1605 met Elsken BENNINCKX (zie 29865).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
29842    Arnoldus Salomons VOLTELEN, predicant te Westzaandijk (1653-1663), predicant te Gorinchem (1663-1669), predicant te Zwolle (1670-1687), geboren op 28-12-1630 te Wanneperveen, zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 21-09-1654 te Westzaandam (N.H.) (N.G.). Hij j.g, bedieneer des Godtlijcken woorts, alhier (= te Westzaandam), zij j.d. tot Amsterdam. Echtgenote is Susanna Pieters FOCKENBERGH (zie 29901).
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 14-06-1674 met Maria CURTOIS (zie 29907). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1655 met Jacob van MUYDEN (zie 29908).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
29916    Arnoldus Wilhelmus Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 10-05-1696 te Windesheim, zoon van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29902    Benjamin Arnoldus' VOLTELEN, geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 12-06-1670 te Zwolle, zoon van Arnoldus Salomons VOLTELEN (zie 29842) en Susanna Pieters FOCKENBERGH (zie 29901).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-04-1693 te Windesheim (N.G.), "op attestatie van Swoll" met Judith Christoffers van DIEPENHEIM, 36 jaar oud (zie 29903).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29920    Benjamin Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 07-01-1703 te Windesheim, zoon van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29852    Bernardus Hendricks VOLTELEN, geboren ca 1581 te Neuenhaus (Dld.), overleden voor 1582 te Neuenhaus (Dld.), zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Anna HOPPERS (zie 29848).
 
29851    Bernardus Hendricks VOLTELEN, geboren ca 1582 te Neuenhaus (Dld.), overleden in 1653 te Neuenhaus (Dld.), zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Anna HOPPERS (zie 29848).
Gehuwd voor de kerk ca 1608 met N.N. N.N. (zie 29855).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
29857    Catharina Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1612 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), overleden op 19-10-1653, dochter van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
Gehuwd voor de kerk in 1632 met Gerrebrant NIHOLT (zie 29863).
 
29896    Catharina Hendricks VOLTELEN, geboren op 14-01-1605 te Ootmarsum, overleden op 16-08-1625 op 20-jarige leeftijd, dochter van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29868    Cathrijna Arnoldus' VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 04-09-1616 te Hasselt (getuige(n): Aeijnt van BREVOORT), dochter van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
 
92639    Catrina VOLTELEN, geboren ca 1600. Zij werd in 1650 te Steenwijkerwold, samen met haar man Harmen CLASEN, ingeschreven als lidmaat (N.G.); zij komende (samen met haar dochter Sophia) met attestatie van Delden.
Gehuwd voor de kerk ca 1625 met Harmen CLASEN (zie 92638).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2575    Christijna Samuels VOLTELEN, geboren te [Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 29-03-1646 te Vollenhove. Zij werd genoemd naar haar oma, Christina BOTHEKKER. Dochter van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
Ondertrouwd op 19-05-1667 te Steenwijk. Te Vollenhove was de ondertrouw op 26-05-1667; [Te Vollenhove] op 08-06-1667 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk 00-06-1667 te Blankenham (N.G.), hij j.m. van Heusden (Gld.), zij j.d. van Vollenhove. Echtgenoot is Gompartus GODDEFROIJ (zie 18125).
 
5031    Clasijntie Samuels VOLTELEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-07-1648 te Vollenhove, dochter van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
 
6321    Clasina Rudolph VOLTELEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-11-1668 te Vollenhove (getuige(n): Angnis van ESSEN drostin van Vollenhove en de heerlijckheijt Cuinre), dochter van Rudolph Samuels VOLTELINGH (zie 2484) en Elisabeth Hermens VALCK (zie 2714).
 
29897    dochter VOLTELEN, geboren in 1606 te Ootmarsum, overleden in 1606 te Ootmarsum, dochter van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29859    dochter Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1615 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), overleden in 1658, dochter van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
 
29853    Ebenhard Ebenhards VOLTELEN, geboren ca 1525 te Osnabruecke Stadt, zoon van Eberhard Jodocus' VOLTELEN (zie 29844) en N.N. N.N. (zie 29845).
 
29844    Eberhard Jodocus' VOLTELEN, geboren in 1490 te Osnabrueck Stadt (Dld.), zoon van Jodocus VOLTELEN en ...... Eberhards HAMELMAN; hij had een 2 jaar jongere broer Johannes VOLTELEN (geb. in 1492 te Osnabrueck Stadt) (bron: Family Search). Overleden in 1536.
Gehuwd voor de kerk in 1515 te Osnabrueck Stadt (Dld.) met N.N. N.N. (zie 29845).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
29858    Elisabeth Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1614 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), dochter van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
 
29893    Gerhardus Hendricks VOLTELEN, geboren op 28-12-1597 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29840    Hendrick VOLTELEN, Burger van Neuenhaus (1582), notaris te Ootmarsum (1600), gerichtsschrijver (1604), plaatsvervangend Schout te Ootmarsum (1602-1614), keurnoot (1617), burgemeester te Ootmarsum (1620), geboren in 1549 te Duelmen, Westfalen (Dld.), zoon van Henricus VOLTELEN (Kanunnik van het Stift St. Viktor te Dulmen) die in 1545 huwde met Catharina KRIETERS, kleinzoon van Eberhard VOLTELEN. Overleden op 24-10-1624 te Steinfurt (Dld.), begraven te in de Groote kerk te Steinfurt (Dld.). Hij woonde in 1582 te Neuenham (Dld.), van 1588 tot 1620 woonde hij te Ootmarsum. Zoon van Henricus VOLTELEN (zie 29843) en Catharina KRIETERS (zie 29846).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-09-1580 te Neuhaus bij Hanover (Dld.) met Anna HOPPERS (zie 29848).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1591 te Duelmen (Dld.). Volgens een andere bron (Stamboom familie WATERHAM) zouden zij alleen een buitenechtelijke relatie hebben gehad. Echtgenote is Elisabeth KARTEN (zie 29849).
Gehuwd voor de kerk (3) op 01-02-1596 te Assen (Dr.). Hij was al twee keer weduwnaar, namelijk van Anna HOPPERS en Elisabeth KARTEN. Echtgenote is Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 9 kinderen.
 
7967    Hendricus Johannes VOLTELEN, predicant te Blankenham (1660-1670), geboren ca 1630, overleden voor 1684 te Steenwijk? Hij publiceerde in 1653 met Jacobus REVIUS een boek geschreven in het latijn over verschillende theologische geschilpunten. Toen hij in 1660 werd beroepen als predicant te Blankenham, was hij net klaar met zijn opleiding. Het is niet bekend waarom hij in 1670 als predicant in Blankenham is gestopt. Zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477).
Ondertrouwd (1) op 17-01-1660 te Vollenhove, attestatie afgegeven op 26-02-1660 om binnen Swol te trouwen.
zij j.d. van Swolle, gehuwd voor de kerk op 26-02-1660 te Zwolle met Geeltjen Jans van KOOTEN (zie 11974).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1684 met Petronella BISSCHOPS (zie 46625). {Zij is later ondertrouwd op 23-11-1684 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1684 te [Beulake] (N.G.). Hij in de Beullaeke, zij weduwe te Steenwijk. Echtgenoot is Hendricus ab UTRECHT (zie 2671).}
 
29899    Hendrikus Hendricks VOLTELEN, geboren op 25-11-1609 te Ootmarsum, zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29843    Henricus VOLTELEN, Kanunnik van het Stift St. Viktor te Duelmen (Dld.), overleden in 1585 te Duelmen (Dld.), zoon van Eberhard Jodocus' VOLTELEN (zie 29844) en N.N. N.N. (zie 29845).
Gehuwd voor de kerk in 1545 met Catharina KRIETERS (zie 29846).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29885    Janna Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 14-09-1690 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29882    Jentien Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 13-01-1684 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29895    Johannes Hendricks VOLTELEN, geboren in 1604 te Ootmarsum, zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29891    Judith Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 15-09-1700 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29861    Lambertus Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1618 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), overleden voor 1642, zoon van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
 
29879    Lauerens Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 10-11-1686 te Hasselt, zoon van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 12-04-1710 (N.G.) met Maritje LANGERAKS (zie 29880).
 
29867    Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)), burgemeester van Hasselt (1668-1679), geboren in 1612 te Hasselt, overleden op 13-09-1680, zoon van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
Gehuwd voor de kerk in 1642 met Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
29927    Lubbert Sijemens VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 29-03-1685 te Hasselt, zoon van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29900    Lubbertus Hendricks VOLTELEN, predicant te Gramsbergen (1615-1621), predicant te Zwartsluis (1621-1625), geboren in 1588 te Steinfurt (Dld.), overleden op 25-09-1625 te Zwartsluis, aan de pest overleden, begraven te onder de preekstoel in de kerk te Zwartsluis. Hij deed zijn opleiding tot predicant aan het Calvinistische gymnasium Ilustre Arnoldinum te Steinfurt (Dld.) (1612-1615). Zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Anna HOPPERS (zie 29848).
 
29959    Machtelt Laurens VOLTELEN, geboren ca 1643, dochter van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Gehuwd voor de kerk ca 1669 met Jan HERCKEN (zie 29960).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
29886    Maghelt Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 30-11-1691 te Hasselt, begraven op 06-08-1760 op 68-jarige leeftijd, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
Ondertrouwd op 22-06-1732 te Hasselt met Arent Gerrits STEENBERGEN van DINGSTEEDE, 20 jaar oud (zie 29887).
 
29883    Maghtelt Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 13-01-1684 te Hasselt, overleden voot 1691 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29894    Odilia Anna Hendricks VOLTELEN, geboren in 1602 te Ootmarsum, dochter van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29890    Peternelle Hendricks VOLTELEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 10-02-1697 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29910    Petrus Arnoldus' VOLTELEN, geboren op 20-10-1662 te Westzaandam, overleden op 03-03-1703 te Windesheim op 40-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Salomons VOLTELEN (zie 29842) en Susanna Pieters FOCKENBERGH (zie 29901).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26-10-1690 te Windesheim (N.G.). Hij dominee [alhier]. Echtgenote is Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
29917    Petrus Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 22-05-1698 te Windesheim, zoon van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29854    Reijneke Ebenhards VOLTELEN, geboren ca 1527 te Osnabruecke Stadt, dochter van Eberhard Jodocus' VOLTELEN (zie 29844) en N.N. N.N. (zie 29845).
 
2477    Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)), predicant (N.G.) te Wanneperveen (1625-1634), 1e predicant (N.G.) te Vollenhove (1634-1663), geboren op 02-02-1600 te Ootmarsum, overleden op 21-05-1663 te Vollenhove op 63-jarige leeftijd. Hij is op 09-05-1634 beroepen in Vollenhove als predikant. Hij woonde in 1636 (doop zoon Jan) te Vollenhove, erna in 1637 (doop zoon Rudolph) en in 1640 (doop zoon Thomas Borger) ook. Hij woonde in 1642 (doop zoon Abraham) ook. Hij woonde in 1661 (bron: register van ledematen van de N.G. kerk) met zijn zoons Rudolf VOLTELEN en Thomas Borgert VOLTELEN in de Groenestraat te Vollenhove; zijn dochter Christina VOLTELEN is later op dit adres bijgeschreven. Mogelijk was in 1661 Jannichien ROETERINCK hun inwonende dienstmaagd. Zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
Gehuwd voor de kerk ca 1633 met Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529), dit huwelijk is niet in Vollenhove gesloten. Kinderen:
   1.  Hendricus Johannes (zie 7967).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
6322    Salomon Rudolph VOLTELEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-04-1666 te Vollenhove, zoon van Rudolph Samuels VOLTELINGH (zie 2484) en Elisabeth Hermens VALCK (zie 2714).
 
5356    Salomon Samuels VOLTELEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-07-1651 te Vollenhove, zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
 
29919    Sa.ni Elisabeth Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 24-04-1701 te Windesheim, dochter van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29925    Sijemen VOLTELEN, seresijen (1674), geboren ca 1645, zoon van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Gehuwd voor de kerk ca 1671 met Mettien LUBBERTS (zie 29926).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
29904    Susanna Benjamins VOLTELEN, geboren te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 30-11-1694 te Zwolle, begraven op 09-05-1763 te Zwolle op 68-jarige leeftijd, dochter van Benjamin Arnoldus' VOLTELEN (zie 29902) en Judith Christoffers van DIEPENHEIM (zie 29903).
 
29914    Susanna Maria Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 27-09-1691 te Windesheim, overleden voor 1694 te Windesheim, dochter van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
29915    Susanna Maria Petrus' VOLTELEN, geboren te Windesheim, gedoopt (N.G.) op 07-11-1694 te Windesheim, dochter van Petrus Arnoldus' VOLTELEN (zie 29910) en Sara Elisabeth VERNIEL (zie 29911).
 
2530    Thomas Borger VOLTELEN, predicant te Meeuwen (1666-1670), predicant te Zwolle (1671-1678), geboren te Vollenhove, [Hij werd genoemd naar de in 1639 overleden Thomas Borchard SLOET (zie 19105).], gedoopt (N.G.) op 06-03-1640 te Vollenhove (getuige(n): Remur Boldewijn [SLOET] peet, heeft het kind ten doop gehouden), [Er staat: "Is gedoopt: Thomas Borger soon van Den E[dele] D[ominee] Salomo[n] Voltelen bedienaert des Godelijkcke woorts tot vollenho en claessijn Sijn huijsvrou daer den Ed[ele] Jonker en heer Remur Boldewijn ___ __ peet en getuijgen ten doop heeft gehoude"], overleden op 13-07-1678 te Zwolle op 38-jarige leeftijd. Hij woonde in 1661 (volgens het register van ledematen van de N.G. kerk) met zijn vader Salomon VOLTELEN en zijn broer Rudolf VOLTELEN in de Groenestraat te Vollenhove. Zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
Gehuwd voor de kerk ca 1665 met Maria RIS (zie 29909).
 
29898    Wilhelmus Hendricks VOLTELEN, geboren op 19-01-1607 te Ootmarsum, zoon van Hendrick VOLTELEN (zie 29840) en Christina BOTHEKKER (BODEKER) (zie 29841).
 
29860    zoon Bernardus' VOLTELEN, geboren in 1616 te Neuenhaus, Hannover (Dld.), zoon van Bernardus Hendricks VOLTELEN (zie 29851) en N.N. N.N. (zie 29855).
 
3565    Jonathan Salomons VOLTELING, geboren te [Vollenhove], [Was hij tweeling met Maria die drie weken eerder werd gedoopt?], gedoopt (N.G.) op 25-02-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jonathan soon van domine Salomon volteling"], zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
 
2484    Rudolph Samuels VOLTELINGH, beroepen predicandt tot Babilonien Broeck, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-06-1637 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Rudolph, soon van samuel voltelingh predikant binnen Vollenhoo"], hij woonde in 1661 (volgens het register van ledematen van de N.G. kerk) met zijn vader Salomon VOLTELEN en zijn broer Thomas Borgert VOLTELEN in de Groenestraat te Vollenhove. Zoon van Salomon Plovier (Samuel) VOLTELEN (VOLTELING (1635), VOLTELINGH (1637)) (zie 2477) en Claessina HENDRICX (ROETERINCK (1642)) (zie 2529).
Ondertrouwd op 15-06-1665 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-07-1665 te Blankenham (N.G.) met Elisabeth Hermens VALCK (zie 2714). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1653 met Gerrebrandt DECKER (zie 2605).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
62151    Aaltje VOLTEN. Zij woonde in 1833 (huwelijk dochter Elisabeth) te Harderwijk (Gld.).
Gehuwd met Hendrik FIJN van DRAAT (zie 62150).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29874    Annegien Laurens' VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 26-12-1655 te Hasselt, dochter van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 19-01-1681 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-02-1681 te Hasselt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beijde van Hasselt. Echtgenoot is Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
29875    Berent Laurens VOLTEN (VOLTELEN (1698)), ruijter onder de garde van zijne Majesteit van Groot-Brittanie (1698), geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 02-05-1658 te Hasselt, zoon van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 17-08-1698 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 11-09-1698 te Hasselt (N.G.). Hij j.m., zij weduwe tot Hasselt. Echtgenote is Elsjen JANS (zie 29950), [Van hen werden te Hasselt geen kinderen gedoopt.]. {Zij was eerder ondertrouwd op 15-10-1689 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 13-11-1689 te Hasselt (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beijde tot Hasselt. Echtgenoot is Jan Frederijck van RECHTEREN (zie 29951).}
 
29958    Berent Siemens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 28-01-1672 te Hasselt, gedoopt samen met zijn neefje Hermanus Jans HERCKEN, zoon van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29871    Geertruijt Laurens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 19-09-1649 te Hasselt, dochter van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 07-01-1679 te Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-01-1679 te Hasselt (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beijde [wonende] alhier [= te Hasselt]. Echtgenoot is Gerrit KEISERSWEERT (van GELLDER (1681)) (zie 29921). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1655 met Aaltien van GALEN (zie 29922).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
29964    Grietien VOLTEN, geboren ca 1629, dochter van Arnoldus Hendricks VOLTELEN (zie 29864) en Elsken BENNINCKX (zie 29865).
Gehuwd voor de kerk ca 1654 met Jan Jansz van STEENWIJCK (zie 29965).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29873    Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)), geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 12-05-1654 te Hasselt, zoon van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 14-03-1683 te Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-04-1683 te Hasselt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Hasselt. Echtgenote is Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
29967    Hendrijck Laurens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 21-06-1648 te Hasselt, overleden voor 1654 te Hasselt, zoon van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
 
29884    Janna Hendricks VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 10-05-1685 te Hasselt, overleden voor 1690 te Hasselt, dochter van Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873) en Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)) (zie 29878).
 
29949    Jentien Siemens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 11-02-1677 te Hasselt, dochter van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29940    Lauerens Siemens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 13-12-1682 te Hasselt, zoon van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29944    Machtelt Sijemens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 29-09-1680 te Hasselt, dochter van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29957    Magriete Siemens VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt op 19-08-1674, dochter van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
29872    Margien Laurens' (Marija) VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 07-11-1651 te Hasselt, dochter van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
Ondertrouwd op 23-02-1681 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-03-1681 te Hasselt (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beijde van Hasselt. Echtgenoot is Albert van EECKEN (zie 29934).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
29876    Peter Laurens' VOLTEN, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 14-09-1659 te Hasselt, zoon van Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867) en Jannetie SIJMONS (zie 3514).
 
29948    Machtelt Sijemens VOLTENLEN, geboren te Hasselt, gedoopt op 24-11-1678 te Hasselt, overleden voor 1680 te Hasselt, dochter van Sijemen VOLTELEN (zie 29925) en Mettien LUBBERTS (zie 29926).
 
125537    Elisabeth Christiaans VONCK (VONK (1821)), geboren ca 1796 te Amsterdam, dochter van Christiaan VONCK en Anna Maria (Maria) LIJTING. Haar beide ouders waren voor 1818 overleden. Overleden voor 1821 te [Amsterdam]. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Amsterdam.
Gehuwd op 03-06-1818 te Amsterdam met Joannes Pieters PIETERSE (zie 125535). {Hij is later gehuwd op 24-10-1821 te Amsterdam, hij weduwnaar van de zus van de bruid; dispensatie verleent bij K.B. dd. 27-09-1821 om met elkaar een huwelijk te mogen aangaan. Echtgenote is Maria Catharina Christiaans VONK (zie 125536). Hij is later gehuwd op 15-02-1843 te Amsterdam, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Johannes' WENNINK (zie 125497).}
 
85329    Rudolphus Joannes' (Roelof) VONCK (FLEER (1835)), boer (1811,<1835), geboren te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij ca 1770 geboren in de Haare (onder Oldemarkt) als zoon van Jan Alfers FLEER en Marijgien OTTEN. Dit was onjuist. Deze ouders woonden toen te Blesdijke.], gedoopt (R.C.) op 29-06-1770 te Steggerda (getuige(n): Joannes OTTEN, [moeders broer] van de Haare), overleden op 20-10-1835 om 06:00 uur te in het huis No.2 te De Haare (gem. Oldemarkt) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Trijntje ten BERGE. Hij was op 29-10-1790 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn neefje Jan CLAASENS; hij woonde toen te De Haare, onder Oldemarkt. Hij woonde in 1804 (bij zijn huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te De Haare. Hij deed op 15-10-1811 te Oldemarkt de aangifte van het overlijden van zijn schoonzuster Anna Maria JANS; hij woonde toen te De Haare. Zoon van Jan (Joannes,Jan Alberts) ALFERTS (FLEER (1835)) (zie 85327) en Maria (Marijgien,Margjen) OTTEN (JANS (1827)) (zie 85321).
Ondertrouwd 00-05-1804 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 17-05-1804 te Steggerda (R.C.), hij te Blesdijke, zij te Steggerda, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Catharina (Trijntje,Trientje) ALBERTS (ten BERGE (1812)), 21 jaar oud (zie 86206).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
19338    Maria VONCK van der LINDEN, geboren ca 1584.
Gehuwd voor de kerk ca 1604? Echtgenoot is Arent SLOET (toe de HAERE) (zie 19335).
 
58057    Geziena VONDER, overleden voor 1866 te Nieuwleusen.
Gehuwd voor 1866 met Klaas Arends GANSEBOER (GANZEBOER (1884)) (zie 58054). {Hij is later gehuwd op 03-02-1866 te Nieuwleusen, hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Koops van der WOLDE (zie 58053).}
 
125176    Aaltje Jans VONK, geboren op 02-04-1835 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan PIETERS (VONK (1822)) (zie 71618) en Geertjen KOOPS (MINK (1822), SMINK (1851)) (zie 71610).
 
147811    Akke Jakobs VONK, geboren op 02-05-1822 om 06:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jacob Egberts VONK (VONCK (1808)) (zie 147805) en Jetske RINKES (de JONG (1822)) (zie 147807).
 
84079    Albert Franssen VONK, geboren ca 1819 te Paasloo (gem. Oldemarkt), [De overlijdensakten van hem en zijn vrouw werden niet ingeschreven in Friesland en te Oldemarkt; waren zij verhuisd naar Amsterdam of geëmigraard?], zoon van Franciscus Japiks (Frans Jacobs) VONK (zie 84075) en Metje EGBERTS (zie 84076).
Gehuwd op 22-07-1842 te Weststellingwerf (Fr.) met Aafjen Karstes KROL, 21 jaar oud (zie 84080).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
109386    Albertjen Jans VONK, dienstmaagd (1819), boerin (1830), geboren te op 't Bult [te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.)], gedoopt (R.C.) op 05-01-1786 te Steggerda (getuige(n): Alberdina DAVIDS), [N.B. Volgens haar doopakte waren haar ouders Jan Alberts VONK en Jantjen GERRITS. Overleden op 08-01-1860 te Steenwijkerwold op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Jannes WENSING, [eerder] weduwe van Pieter de RAM. Zij woonde in 1819 (bij haar 1e huwelijk) te Oldemarkt. Dochter van Joannes Albertus' (Jan,Albert) FUNCK (VONCK (1720)) (zie 109397) en Jantjen HARMS (GERRITS (1786)) (zie 109398).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 30-04-1819 te Oldemarkt met Petrus (Peter) ROELOFS (RAM (1820), de RAM (1860)), 27 jaar oud (zie 109385).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 25-05-1830 te Oldemarkt, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes BERENDS (WENSINK (1812), WENSING (1830)), 25 jaar oud (zie 114141).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
83952    Altje Fransen VONK.
Gehuwd met Jogchem Andries' WESTERKAMP (zie 83951).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Jochems (zie 83950).

114654    Anna Antonius' VONK, dienstmeid (1874), geboren ca 1850 te Oldemarkt, overleden op 25-02-1920 te Molenhoek (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot[e] van Johannes KLEINSMIT, [eerder] weduwe van Albertus MOLLEMAN. Dochter van Antonius Annes (Theunis) VONK (zie 85474) en Geesjen Arents SMIT (zie 114646).
Gehuwd (1) op 18-04-1874 te Steenwijkerwold met Albertus Lambertus' MOLLEMAN (zie 145050).
Gehuwd (2) met Johannes KLEINSMIT (zie 114656).
 
106128    Anna Maria Jans VONK, geboren ca 1829 te Sneek (Fr.), overleden op 15-03-1863 te Steenwijk, als echtgenote van Jan SAPPE. Dochter van Jan VONK (zie 106129) en Aaltje van der MOLEN (zie 106130).
Gehuwd op 15-02-1861 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Jans SAPPE (SAPPÉÉ (1848)), 41 jaar oud (zie 106122). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-11-1844 te Steenwijkerwold, 1 kind gewettigd: Aaltje (geboren op 29-10-1841 te Steenwijkerwold). Echtgenote is Grietje Meinen SCHUTE (SCHUITE (1844), SCHUITEN (1843)), 23 jaar oud (zie 106126).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117091    Anne Antonius' VONK, boerenknecht (1871), geboren ca 1844 te Oldemarkt, zoon van Antonius Annes (Theunis) VONK (zie 85474) en Geesjen Arents SMIT (zie 114646).
Gehuwd op 28-04-1871 te Oldemarkt met Gezina Paulus' BRANDS, 28 jaar oud (zie 117049).
 
114659    Anne Arends VONK, geboren ca 1879 te Steenwijkerwold, zoon van Arend Antonius' VONK (zie 114657) en Johanna Maria Adriana SCHUURMAN (zie 114658).
Gehuwd op 13-05-1905 te Weststellingwerf (Fr.) met Catharina Arnoldus' GERRITSMA (zie 114660).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
25790    Annegjen Derks VONK, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 25-05-1777 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen Jans VONK, haar tante), dochter van Derk Jans VONK (zie 25786) en Hilligjen LUBBERTS (zie 25780).
 
39456    Annigen Joannes' (Annetjen Jans) VONK, geboren te Steggerda Sloot (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 09-08-1773 te Steggerda (getuige(n): Elisabetha GEERS), overleden op 30-07-1826 te Kuinre op 52-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Gerrits KEZEKAMP. Dochter van Jan Alberts VONK (zie 114073) en Jantjen HARMS (zie 114074).
Ondertrouwd op 29-09-1798 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-10-1798 te Steggerda (R.C.) met Henricus (Hendrik) GERRITS (KESEKAMP (1810), KEZEKAMP (1825)), 22 jaar oud (zie 39455).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
85474    Antonius Annes (Theunis) VONK, boerenwerker (1842), arbeider (1871,1874), geboren ca 1817 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 12-12-1892 te Oldemarkt, als partner van Geesjen SMIT. Zoon van Anne SIJBRANDS (VONK (1814)) (zie 85445) en Antjen THEUNIS (BERGHOF (1819)) (zie 85462).
Gehuwd op 29-04-1842 te Oldemarkt met Geesjen Arents SMIT, 21 jaar oud (zie 114646).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
114657    Arend Antonius' VONK, geboren ca 1847 te Oldemarkt, overleden op 28-02-1941 te Gelderingen (gem. Steenwijkerwold), als partner van Johanna Maria Adriana SCHUURMAN. Zoon van Antonius Annes (Theunis) VONK (zie 85474) en Geesjen Arents SMIT (zie 114646).
Gehuwd met Johanna Maria Adriana SCHUURMAN (zie 114658).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114661    Arnoldus Antonius Annes VONK, schoenmaker (<1941), geboren ca 1906 te Steenwijkerwold, overleden op 16-12-1941 te Gelderingen (gem. Steenwijkerwold), [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Anne Arends VONK (zie 114659) en Catharina Arnoldus' GERRITSMA (zie 114660).
 
127932    Bernardus Jans VONK, geboren op 09-07-1855 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 15-12-1933 te Weststellingwerf (Fr.) op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Eisen VONK (zie 83644) en Trijntje Berends (Catharina) de VENT (zie 83637).
 
84101    Catharina Japiks (Trijntjen Jakobs) VONK (FONK (1820)), geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 18-04-1798 te Steggerda (getuige(n): Femme VONK). Zij woonde in 1863 (overlijden dochter Jeltje) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Jacobus Franciscus' (Japik Franses,Jacob) FONK (VONK (1785)) (zie 84096) en Tiertje (Theodora) EIJSEN (zie 86189).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-04-1820 te Weststellingwerf (Fr.) met Joannes Jans SMIT, 25 jaar oud (zie 109520).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
24352    Cornelia Jans VONK, geboren ca 1868 te Bolsward, dochter van Jan Gerrits VONK (zie 24353) en Trijntje Annes de VRIES (zie 24354).
Gehuwd op 23-07-1896 te Kampen met Wichert Gerrits van den BERG (zie 24351).
 
139192    David MEESE Sijnes VONK (FONK (1810)), timmermansknegt (1814), timmerman (1839), rentenier (<1874), geboren ca 1790 te Leeuwarden (Fr.), zoon van Sijne Pieters VONK en Maria Elizabeth MEESE. Overleden op 21-10-1874 om 23:30 uur te Hardegarijp (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), als weduwnaar van Willemina JANSEN, [eerder] van Jeltje ANKRINGA. Hij woonde in 1810 (bij zijn huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1814 (geboorte dochter Jitske) in de Weerklank (Wijk M) te Leeuwarden. Hij woonde in 1839 (huwelijk dochter Jitske) te Leeuwarden.
Ondertrouwd (1) op 15-12-1810 te Gerecht Sneek (Fr.), bij het Gerecht Leeuwarden was de ondertrouw op 14-12-1810. Gehuwd op 30-12-1810 te Leeuwarden, hij te Leeuwarden (Fr.), zij te Sneek (Fr.). Echtgenote is Jeltje Jans ANKRINGA (zie 139193). Zij kregen tussen 1812 en 1833 te Leeuwarden (Fr.) tien kinderen: Maria Elizabeth, Jitske, Jan, Froukje, Sine, Petrus, Eukje, Marten, Petrus Hironimus en Foekje. Maria Elizabeth huwde in 1839 te Leeuwarden met Tjitte Jacobs TROMP en overleed in 1843 te Leeuwarden, als zijn weduwe. Jan huwde in 1843 te Leeuwarden met Alberdina Sikkes DIJKSTRA, huwde in 1846 te Leeuwarden met Anskje Ruurds van der WERF, huwde in 1853 te Leeuwarden met Engeltje Wijbrens POSTMUS, huwde in 1867 te Leeuwarden met Gesina Harings TULP en huwde in 1882 te Leeuwarden met de weduwe Antje Meintes KAIJSER. Froukje huwde in 1841 te Leeuwarden met Jogchum Karels KALT. Petrus overleed met 6 jaar te Leeuwarden. Eukje overleed met 11 jaar te Leeuwarden. Marten overleed met 2 maanden te Leeuwarden. Petrus Hironimus overleed met 3 jaar te Leeuwarden. Foekje overleed met 3 jaar te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 25-10-1837 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar, zij gescheiden echtgenote. Echtgenote is Willemina Jans JANSEN (zie 139197). Zijn zoon Sine Davids VONK en haar dochter Harmina Willems SCHAAP huwden in 1845 te Tietjerksteradeel (Fr.).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
25786    Derk Jans VONK, daghuurder (1795), geboren ca 1737 te [in de Middenkluft te] Wanneperveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders, zijn broers Peter, Hessel en Egbert en zijn zus Merrigjen in de Middenkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij deed op 01-04-1790 te Wanneperveen belijdenis (N.G.) (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 1827). Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 145) met zijn vrouw Hilligjen LUBBERTS, zonder andere huisgenoten in de Middelkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Jan Pieters VONKE (zie 25836) en Trijntjen DERKS (Trijntjen ALBERTS) (zie 25837).
Ondertrouwd op 21-02-1766 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 09-03-1766 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenote is Hilligjen LUBBERTS (zie 25780).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
147809    Egbert Jakobs VONK, geboren op 16-08-1811 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-09-1811 te Tjalleberd, zoon van Jacob Egberts VONK (VONCK (1808)) (zie 147805) en Jetske RINKES (de JONG (1822)) (zie 147807).
 
25841    Egbert Jans VONK, geboren te in de Middenkluft te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-03-1746 te Wanneperveen (getuige(n): Elijzabet JACOBS). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders, zijn broers Derk, Peter en Hessel en zijn zus Merrigjen in de Middenkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1769 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Jan Pieters VONKE (zie 25836) en Trijntjen DERKS (Trijntjen ALBERTS) (zie 25837).
Ondertrouwd 00-10-1769 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-11-1769 te Oudehaske (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Geertjen JACOBS (zie 147800).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
84099    Eise Jacobs VONK, geboren op 25-07-1853 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 27-03-1925 te de Marke (gem. Losser) op 71-jarige leeftijd, als partner vAn Jacobje VONK. Zoon van Jacob Eisen VONK (zie 127929) en Geertruid Aleida Johans EWALD (EWALT (1853)) (zie 127927).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-06-1882 te Weststellingwerf (Fr.) met Jacobje Tjeerds VONK, 23 jaar oud (zie 84098). Zij waren in de zesde graad verwant aan elkaar, beide achterkleinkind van Jacobus Franciscus FONK en Tiertje EIZES.
 
127933    Eise Jans VONK, geboren op 08-05-1858 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 31-12-1939 te Weststellingwerf (Fr.) op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Eisen VONK (zie 83644) en Trijntje Berends (Catharina) de VENT (zie 83637).
 
83645    Eise Japiks VONK, geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens zijn huwelijksakte werd hij geboren te Paasloo (onder Oldemarkt); ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (R.C.) op 16-06-1788 te Steggerda, zoon van Jacobus Franciscus' (Japik Franses,Jacob) FONK (VONK (1785)) (zie 84096) en Tiertje (Theodora) EIJSEN (zie 86189).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-12-1814 te Oldemarkt met Veronica (Froukjen) JANS (SMID (1817), SMIT (1820)) (zie 83646).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
25788    Femmechjen Derks VONK, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 12-12-1773 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen Jans GEELE), dochter van Derk Jans VONK (zie 25786) en Hilligjen LUBBERTS (zie 25780).
 
93475    Fennigje Klaas' VONK.
Gehuwd voor 1847 met Albert ALBERTS (zie 93472). {Hij is later gehuwd op 06-03-1847 te Ruinerwold (Dr.) met Neeltien Jans ROLDEN (ROLDE (1828)), 60 jaar oud (zie 93462).}
 
84075    Franciscus Japiks (Frans Jacobs) VONK, boer (1816), huisman (1822), landbouwer (1842,1866), geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 20-03-1786 te Steggerda (getuige(n): Jan Franses VONK), overleden op 28-07-1874 om 07:00 uur te in het huis No. 24 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 88-jarige leeftijd, als weduwnaar van Metje EGBERTS. Hij woonde in 1816 (overlijden dochter Tjeerdjen) in het huis No. 22 te Paasloo (gem. Oldemarkt). Hij woonde in 1842 (huwelijk zoon Jan) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Jacobus Franciscus' (Japik Franses,Jacob) FONK (VONK (1785)) (zie 84096) en Tiertje (Theodora) EIJSEN (zie 86189).
Gehuwd met Metje EGBERTS (zie 84076).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
113347    Frans Alberts VONK, geboren op 15-10-1842 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Albert Franssen VONK (zie 84079) en Aafjen Karstes KROL (zie 84080).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1870 te Weststellingwerf (Fr.) met Johanna Eises ten BERGE (zie 113351).
 
84088    Frans Jacobs VONK, geboren op 22-08-1839 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jacob Franzen VONK (zie 84074) en Christina (Stijntje) TJIERTS (VALKENA (1816)) (zie 84064).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Weststellingwerf (Fr.) met Lubberta Petrus' ter SCHUUR (zie 84093).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84100    Froukje Jans VONK, geboren op 10-05-1852 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 29-01-1919 te Weststellingwerf (Fr.) op 66-jarige leeftijd, "ongehuwd", dochter van Jan Eisen VONK (zie 83644) en Trijntje Berends (Catharina) de VENT (zie 83637).
 
147808    Geertje Jakobs VONK, dienstmaagd (1842), geboren op 10-01-1809 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-01-1809 te Tjalleberd. Zij woonde in 1842 (bij haar huwelijk) te Gaastmeer (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Dochter van Jacob Egberts VONK (VONCK (1808)) (zie 147805) en Jetske RINKES (de JONG (1822)) (zie 147807).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-03-1842 te Wymbritseradeel (Fr.) (getuige(n): [vermoedelijk niet verwant]) met Arjen Kornelis' KUIPER (zie 147813). Zij waren volle neef en nicht van elkaar: beide kleinkind van Rinke AISES en Geertie AALES. {Hij was eerder gehuwd voor 1842 met Hinke Cornelis' VISSER (zie 147816).}
 
147812    Geertje Jakobs VONK, geboren op 17-09-1825 om 11:00 uur te Tjelleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jacob Egberts VONK (VONCK (1808)) (zie 147805) en Jetske RINKES (de JONG (1822)) (zie 147807).
 
127935    Geertje Jans VONK, geboren op 21-07-1862 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 17-01-1922 te Enschede op 59-jarige leeftijd, als weduwe van Hendricus Johannes BOSMA. Dochter van Jan Eisen VONK (zie 83644) en Trijntje Berends (Catharina) de VENT (zie 83637).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-05-1883 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendricus Johannes Egberts BOSMA, 26 jaar oud (zie 127936).
 
25842    Harm Jans VONK, geboren te in de Middenkluft te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 01-12-1748 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen ARENTS), zoon van Jan Pieters VONKE (zie 25836) en Trijntjen DERKS (Trijntjen ALBERTS) (zie 25837).
 
78355    Harmentie Jans (Harmpje) VONK, arbeidster (1823), geboren te Het Bult te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), "de ouders zijn afkomstig van Sloot (onder Steggerda).", gedoopt (R.K.) op 22-01-1788 te Steggerda (getuige(n): Antie Franses VONK), overleden op 17-07-1861 te Steenwijkerwold op 73-jarige leeftijd. Zij woonde in 1823 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Dochter van Joannes Albertus' (Jan,Albert) FUNCK (VONCK (1720)) (zie 109397) en Jantjen HARMS (GERRITS (1786)) (zie 109398).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-05-1823 te Steenwijkerwold met Theodorus Petrus' (Dirk Pieters) VREDEBERG (VREDENBURG (1823)), 34 jaar oud (zie 78354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Dirks VREDENBURG (zie 78358).
   2.  Jantje Dirks VREDENBURG (zie 78379).

42280    Hendrik Hendriks VONK, arbeider (1891), geboren ca 1867 te Ooststellingwerf (Fr.), zoon van Hendrik Hendriks VONK (zie 42281) en Jantje Johannes' JUTSTRA (zie 42282).
Gehuwd op 12-02-1891 te Den Ham. Hij geboren te Ooststellingwerf (Fr.), zij geboren te Den Ham. Echtgenote is Hermina Jans ZANDBERGEN (zie 42279).
 
42281    Hendrik Hendriks VONK, arbeider (1891).
Gehuwd met Jantje Johannes' JUTSTRA (zie 42282).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107860    Hendrik Jans VONK, arbeider (1838,1839,1843,1847,<1849), geboren op 05-11-1814 te Steenwijkerwold, overleden op 07-09-1849 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 34-jarige leeftijd, als echtgenoot van Susanna GREVELINK. Zoon van Jan HENDRIKS (VONK (1814)) (zie 107854) en Hendrikje Peters DOOP (ZWARTS (1823), DOOPS (1849)) (zie 71399).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-03-1838 te Steenwijkerwold met Suzanna Lamberts GREVELINK, 23 jaar oud (zie 107863). Zij waren in de vijfde graad verwant; hij een achterkleinzoon van Jan BEERENDS en Hermpjen DANIELS, zij hun kleindochter.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
23298    Hendrik Stevens (Hendrikjen) VONK, geboren op 17-09-1792 te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 23-09-1792 te Blokzijl (getuige(n): Aaltje VOLKENS), dochter van Steeven Jans VONK (zie 34958) en Aaltje HERMENS (VAARTJES (1797)) (zie 34959).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-09-1812 te Wanneperveen. Hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Simes KLAVER, 47 jaar oud (zie 23297). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-12-1790 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-01-1791 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van de Zandbeld te Wanneperveen, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Mergjen JANS (BOXEN (1790)), 21 jaar oud (zie 22498).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
122112    Hendrikien (Hendrikje,Hendrika) VONK, arbeidster (1884), geboren op 09-11-1831 te Steenwijk, [buiten echte geboren], overleden op 27-01-1908 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 76-jarige leeftijd, als echtgenote van Wicher van DIJK. Dochter van Femmechien JANS (VONK (1831)) (zie 122113).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-07-1854 te Steenwijkerwold met Wicher Everts van DIJK, 24 jaar oud (zie 122108).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
107887    Hendrikje Hendriks VONK, geboren op 19-05-1839 te Steenwijkerwold, overleden op 19-04-1840 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 336 dagen oud, dochter van Hendrik Jans VONK (zie 107860) en Suzanna Lamberts GREVELINK (zie 107863).
 
144459    Hendrikje Pieters VONK, dienstbode (1871), geboren ca 1849 te Steenwijkerwold, overleden op 02-05-1941 te Steenwijk, als weduwe van Hendrik EBBELINK. Dochter van Peter Jans (Pieter) VONK (zie 107865) en Atjen Eijsen (Atsje) van SLEEN (zie 107864).
Gehuwd op 06-05-1871 te Steenwijk met Hendrik Hendriks EBBELING (EBBELINK (1871)) (zie 144458).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
137086    Henrik Berends VONK, gedoopt (R.C.) op 01-12-1760 te Vollenhove (getuige(n): Geertruij de VRIES), zoon van Berent Hendriks FONKE (FONKEN (1755), VONK (1755), VONKE (1767)) (zie 20077) en Dirkje (Derkje) LAMMERTS (zie 10784).
 
137084    Henrikje Berends VONK, gedoopt (R.C.) op 20-08-1756 te Vollenhove (getuige(n): Dirkje DRIESSEN), dochter van Berent Hendriks FONKE (FONKEN (1755), VONK (1755), VONKE (1767)) (zie 20077) en Dirkje (Derkje) LAMMERTS (zie 10784).
 
83619    Hermanus Tjeerds VONK, arbeider (<1940), geboren op 20-02-1872 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 02-01-1940 te Basse (gem. Steenwijkerwold) op 67-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Tjeerd Fransen VONK (zie 83515) en Veronika Willems (Fronica) FORTUIN (zie 83516).
 
40639    Hermen Stevens VONK, geboren te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 20-07-1783 te Blokzijl, zoon van Steeven Jans VONK (zie 34958) en Aaltje HERMENS (VAARTJES (1797)) (zie 34959).
 
77565    Hilligjen Jans VONK (GROEN (1836)), geboren op 23-11-1806 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-12-1806 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 24-05-1843 te Wanneperveen op 36-jarige leeftijd, als echtgenote van Sander Hendriks SOK. Dochter van Jan GROEN HESSELS (VONK (1806)) (zie 58226) en Margjen LAMMERTS (SLOOTHAAK (1811)) (zie 77566).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-03-1836 te AEngwirden (Fr.) met Sander Hendriks SOK, 31 jaar oud (zie 77564). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-12-1843 te Wanneperveen, hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje MEIJNES (MEINDERS (1867), WAPSTRA (1867)), 35 jaar oud (zie 80313).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
147805    Jacob Egberts VONK (VONCK (1808)), veenwerker (1816), veenbaas (1822,1825,<1827), geboren op 16-08-1785 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-08-1785 te Rottum, overleden op 19-08-1827 om 20:00 uur te in het huis No. 40-A te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jitske Rinkes de JONG; nalatende drie [= vier] kinderen: Geertje, Egbert, Rinke en Akke; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1808 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna te Terbandsterschans (gem. AEngwirden). Hij woonde in 1818 (belijdenis vrouw) te Tjalleberd. Zoon van Egbert Jans VONK (zie 25841) en Geertjen JACOBS (zie 147800).
Ondertrouwd 00-04-1808 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-04-1808 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) (Hervormd), hij te Tjalleberd, zij te Luinjeberd, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenote is Jetske RINKES (de JONG (1822)), 25 jaar oud (zie 147807).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
127929    Jacob Eisen VONK, geboren op 23-06-1817 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 06-02-1894 te Weststellingwerf (Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwnaar van [.............]. Zoon van Eise Japiks VONK (zie 83645) en Veronica (Froukjen) JANS (SMID (1817), SMIT (1820)) (zie 83646).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-08-1850 te Weststellingwerf (Fr.) met Geertruid Aleida Johans EWALD (EWALT (1853)), 22 jaar oud (zie 127927). Zij kregen tussen 1853 en 1867 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen, genaamd: Eise, Johanna, Jan, Hermanus, Tjeerd en Fredrikus Jozefus. Johanna huwde met Bernardus Wilhelmus Jans KROON. Jan overleed in Frederikus Jozefus huwde in 1902 met Maria Cornelis' BAKKER en overleed in 1935 te Hoorn (N.H.), als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
84074    Jacob Franzen VONK, geboren ca 1813 te Paasloo (gem. Oldemarkt), overleden op 20-07-1852 te Weststellingwerf (Fr.), als echtgenoot van Christina Tjeerts VALKENA, nalatende twee kinderen, te weten Frans en Mettje. Er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Franciscus Japiks (Frans Jacobs) VONK (zie 84075) en Metje EGBERTS (zie 84076).
Gehuwd op 24-08-1838 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenote is Christina (Stijntje) TJIERTS (VALKENA (1816)), 39 jaar oud (zie 84064). {Zij was eerder gehuwd op 17-jarige leeftijd op 21-06-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Lieuwe Jans HAERSMA (HAARSMA (1816)) (zie 84065). Zij kregen tussen 1817 en 1836 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) tien kinderen, genaamd: Bondiena, Maria, Jantje, Johanna, Jan, Albartus, Sjoukje, Aaltje (2x) en Sjoukje. Jan huwde in 1851 te Schoterland (Fr.) met Anna Elias' ALGRA. Sjoukje-2 huwde in 1858 te Weststellingwerf met Hendrikus Hendrikus' BENNIK.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
84098    Jacobje Tjeerds VONK, geboren op 10-05-1859 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Tjeerd Fransen VONK (zie 83515) en Veronika Willems (Fronica) FORTUIN (zie 83516).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1882 te Weststellingwerf (Fr.) met Eise Jacobs VONK, 28 jaar oud (zie 84099). Zij waren in de zesde graad verwant aan elkaar, beide achterkleinkind van Jacobus Franciscus FONK en Tiertje EIZES.
 
106129    Jan VONK.
Gehuwd met Aaltje van der MOLEN (zie 106130).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114073    Jan Alberts VONK.
Ondertrouwd 00-04-1772 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-05-1772 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Jantjen HARMS (zie 114074).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83644    Jan Eisen VONK, geboren ca 1820 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 04-08-1887 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenoot van [............]. Zoon van Eise Japiks VONK (zie 83645) en Veronica (Froukjen) JANS (SMID (1817), SMIT (1820)) (zie 83646).
Gehuwd op 26-05-1851 te Weststellingwerf (Fr.) met Trijntje Berends (Catharina) de VENT, 22 jaar oud (zie 83637).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
84083    Jan Franzes VONK, landbouwer (1842,<1866), geboren op 15-03-1817 te Paasloo (gem. Oldemarkt), overleden op 07-07-1866 om 14:00 uur te in het huis No. 142 te Vledder (Dr.) op 49-jarige leeftijd, als weduwnaar van Wilhelmina GORENS. Hij woonde in 1842 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Franciscus Japiks (Frans Jacobs) VONK (zie 84075) en Metje EGBERTS (zie 84076).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-1842 te Vledder (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Willemina Christiaans GOVENS, 55 jaar oud (zie 84084). {Zij was eerder gehuwd voor 1841 met Jochem SLIJFER (zie 84087).}
 
24353    Jan Gerrits VONK, geboren ca 1838.
Gehuwd op 14-06-1863 te Bolsward (Fr.) met Trijntje Annes de VRIES (zie 24354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Jans (zie 24352).

107889    Jan Hendriks VONK, geboren ca 1841 te Steenwijkerwold, overleden op 13-04-1844 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), zoon van Hendrik Jans VONK (zie 107860) en Suzanna Lamberts GREVELINK (zie 107863).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 495 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software