Eerste blad    Vorig blad    Blad 56 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

65999    Emmigje (Immigje,Imme) BOUWES, geboren op 12-02-1769 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 19-02-1769 te Oldelamer en Oldetrijne, dochter van Bouwe DUBBELTS (zie 66005) en Hiltie JANS (zie 66006).
Ondertrouwd op 30-04-1790 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-05-1790 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenoot is Berent HARMENSZ (BOERSMA (1815)), 30 jaar oud (zie 65998). {Hij is later ondertrouwd op 09-09-1809 te Kuinre, gehuwd voor 1820 met Aaltjen STEFFENS (zie 86288). Hij is later gehuwd op 61-jarige leeftijd op 20-04-1821 te Kuinre met Revertje Jacobsz (Reukjen) KEIZER, 26 jaar oud (zie 55955).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouwe BERENTSZ (zie 123447).
   2.  Harmen BERENTSZ (BOERSMA (1822)) (zie 65997).
   3.  Hiltje BARENTSZ (zie 66000).
   4.  Hiltje BARENTS (zie 66001).
   5.  Wiebe BARENTS (BOERSMA (1815)) (zie 66002).
   6.  Knelis BERENTS (zie 66003).
   7.  Jentje BERENDS (BOERSMA (1816)) (zie 66004).

91104    Fokeltie BOUWES (BUWES (1659)), geboren ca 1627. Zij woonde in 1653 (doop zoon Laes) te Harlingen (Fr.), erna ook. Zij woonde in 1659 (bij haar 2e huwelijk) te Harlingen, erna zowel in Leeuwarden als in Harlingen.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1652 te [Harlingen (Fr.)] met Laes LAESSEN (zie 91105). Zij lieten in 1651 en 1653 te Harlingen (Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Laes en Jacobus.
Ondertrouwd (2) 00-05-1659 te Harlingen (Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-06-1659 te Harlingen (Hervormd), [zij weduwe], beide te Harlingen (Fr.). Echtgenoot is SEEROP LAMBERTS (SWARMS (1659), SWERMS (1671)), 27 jaar oud (zie 91103). Zij lieten tussen 1660 en 1675 te Harlingen (Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Siouckjen, Lammert, Steeven, Fockin, Gijsbert, Aefke en Hotse.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Fockin (Fuikje,Foekje) SEERPS (SWERMS (1687), SJERPS (1688)) (zie 91096).

95028    Geertje BOUWES, geboren te Marssum (gem. Menaldumadeel - Fr.), dochter van Bouwe MARTENS en Grijtje HOTZES, die huwden op 26-02-1699 te Marssum (gem. Menaldumadeel - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 25-10-1705 te Marssum. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Dokkum (Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-09-1731 te Gerecht Dokkum (Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-09-1731 te Dokkum (Hervormd), beide te Dokkum (Fr.). Echtgenoot is Marten REINERS, 21 jaar oud (zie 95027). Zij lieten tussen 1732 en 1748 te Dokkum (Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Doikje, Reinder, Johannis, Doikjen, Hotse, Sjoukjen (2x), Grijtje, Reiner en Marten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukjen MARTENS (PEKELSMA (1767), PEEKELSMA (1768), PEKELMA (1850)) (zie 95024).

70793    Hiltjen BOUWES, geboren te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-07-1750 te Scherpenzeel. Zij werd op 07-02-1780 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) samen met haar man Botte HEINES op belijdenis [des Geloofs] aangenomen als lidmaat (Hervormd). Zij en haar man kregen op 03-10-1780 attestatie naar Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) (bron: lidmatenregister Oldelamer). Dochter van Bouwe DUBBELTS (SIJLSTRA (1817)) (zie 57380) en Geertjen GERRITS (zie 70742).
Ondertrouwd op 16-04-1778 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-05-1778 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij j.d.. Echtgenoot is Botte HEIJNEN (KOOPMANS (1829)), 33 jaar oud (zie 70794).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heine BOTTES (zie 70795).
   2.  Hein BOTTES (zie 70796).

115551    Jeltje BOUWES, overleden voor 1821.
Gehuwd met Sjoerd Jelles VISSER (zie 115550).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJttje Sjoerds (zie 115548).

63471    Lijsabert BOUWES, overleden voor 1805 te Weststellingwerf (Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1792 met IJsebrant Dirks OOSTEN (zie 63466), [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven.] Zij lieten tussen 1793 en 1803 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Barbertje (2x), Bouwe en Roelf. {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1784 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 09-05-1784 te Scherpenzeel (Hervormd), zij van Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Stientjien KLAESEN (zie 63467). Hij is later ondertrouwd 00-08-1805 te Weststellingwerf (Fr.), gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 30-08-1805 te Sccherpenzeel (Hervormd) met Aaltjen JACOBS (BONNEMAN (1806), BOSMAN (1813), BORMAN (1821)) (zie 63470). Zij lieten tussen 1806 en 1811 te Scherpenzeel drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacob, Pietertje en Jacob. Zij kregen tussen 1813 en 1821 nog vier kinderen, genaamd: Janniggien, Alte, Margjen en Chrisje.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbertjen IJssebrands (zie 70725).
   2.  Bouwe IJSEBRANTS (OOSTEN) (zie 33193).

95547    Pietje BOUWES (HEINEMAN (1823), HEIEMAN (1833)), arbeidster (<1833), geboren ca 1769 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Bouritius (Bouwe) HEIJNEMAN [HEINEMAN (1773)] en Antje TAEKES, die huwden op 11-09-1768 te Buitenpost (gem. Achtkarspelen - Fr.) (beide te Buitenpost). Haar vader was in 1771 opzichter bij de molen te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.). [N.B. Gelet op haar leeftijd bij overlijden zou zij hun dochter met de doopnaam Sijtje geweest zijn. Sijtje werd geboren te Buitenpost; ik houd hier de gegevens uit haar overlijdensakte aan.], overleden op 18-05-1833 om 04:30 uur te in een kuil onder den dorpe Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Hendrik Davids DAMHUIS (die volgens haar testament haar enige erfgenaam was; wonende te Steggerda; nalatende zeven kinderen: David, Antje, Bouwe, Aaltje, Johannes Grietje en Pieter; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap ad. fl. 215,- . Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr,), erna ook. Zij woonde in 1823 (huwelijk zoon David) te Steggerda.
Ondertrouwd 00-03-1796 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-04-1796 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), en beide Roomsch. Hun huwelijk werd ingezegend op 03-02-1797 in de RK-kerk te Steggerda. Hierbij waren Lubbert JANS en Grietje SACHARIUS de getuigen. Echtgenoot is Henricus (Hendrik) DAVIDS (DAMHUIJSEN (1798), DAMHUIS (1823)), 26 jaar oud (zie 95546). Zij lieten tussen 1798 en 1809 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (R.C.), genaamd: Albert, Bouwen, Joannes, Grietje, Bouwe, Aaltje en Petrus. Van hun 1e zoon David en hun 1e dochter Joanna ontbreken de doopaktes. Grietje huwde met Hendrik MEIJER en woonde in 1838 (overlijden vader) te Weesp (N.H.).
Uit dit huwelijk:
   1.  David Hendriks DAMHUIS (zie 95544).
   2.  Joanna Hendriks (Antje) DAMHUIS (zie 113357).
   3.  Petrus Hendriks DAMHUIJSEN (DAMHUIS (1855)) (zie 95548).

58470    Rintske (Renske) BOUWES, geboren ca 1772, overleden voor 1807 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-01-1797 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-02-1797 te Lemmer (Hervormd), hij weduwnaar, beiide van Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Marten HENDRIKS (KOOPMANS (1814)), 31 jaar oud (zie 38675). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 03-07-1785 te Oosterzee (Hervormd), hij van Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij van Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Antje JOHANNES (zie 58438), zij lieten te Follega (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Yke, Hendrik en Harke. Hij is later ondertrouwd 00-06-1807 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 21-06-1807 te Lemmer (Hervormd), hij weduwnaar, beide van Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Akke Aukes BAKKER (zie 58471).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouwe Martens KOOPMANS (zie 56139).
   2.  Jelle MARTENS (KOOPMANS (1834)) (zie 58472).

129798    Sietske BOUWES, overleden voor 1829.
Gehuwd met Hijlke LUITJES (zie 129797).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje HIJLKES (JAGER (1892)) (zie 129796).

48034    Sijbold BOUWES, geboren op 27-01-1763 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Bouwe SIJBOLTS en Trijntje ANDRIJS, die huwden op 23-10-1757 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) (hij te Eesterga (onder Lemmer), zij van Rohel en te Delfstrahuizen (beide onder SintJohannesga in de gem. Schoterland - Fr.)). Gedoopt (Hervormd) op 06-03-1763 te Lemmer, overleden op 13-10-1808 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 45-jarige leeftijd. Hij woonde in 1802 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1802 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 21-02-1802 te Oosterzee (Hervormd), beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Swaantje BEERNTS (de LANGE (1820)), 18 jaar oud (zie 70756). Zij lieten tussen 1802 en 1806 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Bouwe, Berend en Okke. Berend huwde in 1827 te Workum (Fr.) met Gettje Johannes' VEENSTRA. Okke huwde in 1850 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Antje Gerbens van der MEULEN. {Zij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1811 te Lemsterland, hij j.m., zij weduwe. Echtgenoot is Bartelt JANS (van de LEGEWEG (1812), LAGEWEG (1820)), 29 jaar oud (zie 70713).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66503    Tijmens BOUWES (HOFSTEE (1812)), veehouder (1831), landbouwer (1832), geboren op 28-09-1765 te [Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) 00-10-1765 te Scherpenzeel, overleden op 03-07-1846 te Weststellingwerf (Fr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Sjoukjen HARMENS]. Hij woonde in 1793 (bij zijn huwelijk) te Nijetrijne, onder Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Sjoukje HARMENS en hun] kinderen Bouwe, Harmen, Jannesjen en Arentjen te Scherpenzeel. Hij was in 1832 eigenaar van een stuk hooiland, kadastraal bekend als perceel D0777 gelegen te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hijzelf woonde toen te Scherpenzeel. Hij was toen tevens eigenaar van vele stukken land (in gebruik als hooiland, rietland, weiland, bosch en water) gelegen te Scherpenzeel. Daarnaast was hij toen eigenaar van drie huizen met erf, een molen met erf en een boomgaard, kadastraal bekend als de percelen C1423, C1591, C1592, C1464 en C1419, alle gelegen te Scherpenzeel. Vermoedelijk woonde hij toen zelf in één van deze huizen. Zoon van Bouwe TIEMENS (zie 18420) en Jannisien JANS (zie 66502).
Ondertrouwd 00-10-1793 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 03-11-1793 te Oldetrijne (Hervormd), hij te Nijetrijne, onder Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij van Steenwijkerwold. Echtgenote is Sjoukien HARMS, 28 jaar oud (zie 85375).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertjen TIJMENS (zie 120581).
   2.  Bouwe TIJMENS (HOFSTEE (1812)) (zie 120582).
   3.  Harmen TIJMENS (HOFSTEE (1812)) (zie 120584).
   4.  Jannisjen TIJMENS (HOFSTEE (1812), HOFSTEDE (1832), HOFSTE (1836)) (zie 120585).
   5.  Pieterjen TIJMENS (zie 120586).
   6.  Arentjen TIJMENS (HOFSTEE (1812)) (zie 120580).
   7.  Pietertje TIJMENS (zie 120587).
   8.  Pieter TIJMENS (zie 120588).
   9.  Jan TIJMENS (zie 120589).

110152    Trijntje (Trientje) BOUWES, geboren ca 1700. Zij woonde in 1725 (bij haar huwelijk) te [Schoteruiterdijken onder] Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd op 10-03-1725 te Gerecht Franeker (Fr.). Te Franeker op 27-03-1725 attestatie afgegeven [naar Scherpenzeel?]. Gehuwd voor de kerk 00-04-1725 te [Scherpenzeel] (Hervormd), hij te Franeker (Fr.), zij te [Schoteruiterdijken onder] Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes Gerhardus' SAMPLONIUS (zie 91112).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bouke Johannes' (zie 70056).
   2.  Gerrit Johannes' (zie 91113).
   3.  Nelligje Johannes' (zie 110151).
   4.  Sjerp JOHANNES (SAMPLONIUS (1760)) (zie 91115).

62769    Anton Arend Dirk Antons BOUWHOF, luitenant (1917), militair bij de KNIL (1940), geboren ca 1886 te 's Gravenhage, zoon van Anton Reinder BOUWHOF (zie 62770) en Cornelia Christina Maria MOLIER (zie 62771).
Gehuwd op 02-07-1917 te Stad Vollenhove met Jacoba Douwe Egberts HELDERMAN, 27 jaar oud (zie 62768).
 
62770    Anton Reinder BOUWHOF.
Gehuwd met Cornelia Christina Maria MOLIER (zie 62771).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton Arend Dirk Antons (zie 62769).

93355    Egbert Hendrikus' BOUWHUIJS, geboren op 11-08-1808 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 28-08-1808 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder), zoon van Henricus EGBERTS (BOUWHUIS (1805), BOUWHUIJS (1808)) (zie 112956) en Jennechien (Jentje) DERKS (HENDRIKS (1825)) (zie 112967).
 
130788    Arend Hanzes BOUWHUIS, timmerman (1868), geboren ca 1842 te Noordwolde (Fr.), zoon van Hans Arends BOUWHUIS (zie 77464) en Aafjen Roelofs BUITENGA (van BUITEN (1882)) (zie 77465).
Gehuwd op 17-07-1868 te Steenwijk met Jentje Jans STEENBERGEN, 25 jaar oud (zie 130767).
 
124355    Berend BOUWHUIS, boedrenbedrijf doende (1832).
Gehuwd met Aaltje KLAZEN (zie 124356).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Berends (zie 91708).

71430    Durk Rienks BOUWHUIS, timmermansknecht (1825), geboren ca 1798 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1825 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), eerder te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Rienk Durks BOUWHUIS (zie 71431) en Akke JANS (zie 71432).
Gehuwd op 08-06-1825 te Schoterland (Fr.) met Jantjen Hendriks MAST, 22 jaar oud (zie 71423).
 
116549    Egbert Berends BOUWHUIS (BOUHUIS (1836)), dienstknecht (1833), arbeider (1834,1836,1838,<1840), geboren te Dinxterveen, onder Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 04-01-1807 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 24-06-1840 te Steenwijkerwold op 33-jarige leeftijd, als partner van Mijntje van BUITEN; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zoon van Berend Jan EGBERTS (zie 93353) en Aaltjen KLAAS (zie 116548).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-08-1833 te Steenwijkerwold met Meintjen JACOBS (van BUITEN (1833)), 28 jaar oud (zie 90065).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Egberts (zie 116550).
   2.  Geesje Egberts BOUHUIS (zie 116551).
   3.  Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552).
   4.  Egbert Egberts BOUHUIS (zie 116553).

132480    Egbert Jacobs BOUWHUIS, geboren op 07-12-1871 om 06:00 uur te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), overleden op 29-07-1872 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), 235 dagen oud, zoon van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
 
132482    Egbert Jacobs BOUWHUIS, geboren op 09-09-1873 te Steenwijkerwold, overleden op 24-09-1873 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), 15 dagen oud, zoon van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
 
132479    Egbert Jakops BOUWHUIS, geboren op 24-09-1870 te Steenwijkerwold, overleden op 04-10-1870 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), 10 dagen oud, zoon van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
 
132481    Elsje Jacobs BOUWHUIS, geboren op 09-09-1873 te Steenwijkerwold, overleden op 26-06-1874 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), 290 dagen oud, dochter van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
 
98410    Geertien Harms BOUWHUIS, dochter van Harm BOUWHUIS (overleden te Hoogeveen (Dr.) op 05-05-1814) en Stientjen Warners ten CATE (overleden te Hoogeveen op 23-05-1820). Overleden op 04-11-1818 te Meppel (Dr.).
Gehuwd met Albert Alberts BROUWER (zie 98409).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Alberts (zie 98408).

93354    Geesjen Hendrikus' BOUWHUIS, geboren op 16-10-1805 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 27-10-1805 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder), dochter van Henricus EGBERTS (BOUWHUIS (1805), BOUWHUIJS (1808)) (zie 112956) en Jennechien (Jentje) DERKS (HENDRIKS (1825)) (zie 112967).
 
116550    Grietje Egberts BOUWHUIS, geboren op 26-03-1834 te Steenwijkerwold, dochter van Egbert Berends BOUWHUIS (BOUHUIS (1836)) (zie 116549) en Meintjen JACOBS (van BUITEN (1833)) (zie 90065).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Steenwijkerwold met Wolter Tiemens de BOER, 19 jaar oud (zie 87052).
 
77464    Hans Arends BOUWHUIS, timmerman (1862), geboren ca 1814 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Arend Kornelis' BOUWHUIS en Antje Hanzes WEERMAN, die huwden op 04-11-1812 te Weststellingwerf (Fr.) (zij geboren te Kloosterveen (Dr.)). Zijn grootouders van vaderszijde waren: Kornelis Koops BOUWHUIS en Elsjen ARENDS. Zijn grootouders van moederszijde waren: Hans Wallis WEERMAN en Antje KLASEN.
Gehuwd op 04-05-1832 te Weststellingwerf (Fr.) met Aafjen Roelofs BUITENGA (van BUITEN (1882)) (zie 77465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hanzes (zie 77463).
   2.  Arend Hanzes (zie 130788).

27761    Harm BOUWHUIS.
Gehuwd voor de kerk voor 1794 met Stijntjen Jacobs ten CAAT (zie 27762).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Harms (zie 27760).

93350    Hendrik Hendrikus' BOUWHUIS, weversknegt (1833), geboren op 22-06-1811 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 07-07-1811 te Wanneperveen (getuige(n): Mientje BERENDS), [N.B. Volgens zijn doopakte heette zijn moeder Jentje DIRKS en volgens zijn verklaring van de militaire dienstplicht (aanwezig als huw.bijlage) heette zijn moeder Jentje HENDRIKS, net als in haar overlijdensakte. In de huw. bijlage zit een akte van bekendheid opgesteld in 1833 t.b.v. zijn huwelijk, waarin getuigen verklaarden dat zij zijn moeder niet anders gekend hebben dan als Jentje DERKS, en dat de benaming Jentje HENDRIKS abief gebruikt is.]. Hij woonde in 1833 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.). Zoon van Henricus EGBERTS (BOUWHUIS (1805), BOUWHUIJS (1808)) (zie 112956) en Jennechien (Jentje) DERKS (HENDRIKS (1825)) (zie 112967).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1833 te Wanneperveen, beide met Certificaat van Onvermogen, vertrekt door de burgemeester van de stad Meppel. Echtgenote is Grietje Hendriks LOVER, 28 jaar oud (zie 93351).
 
126646    Hendrikje BOUWHUIS.
Gehuwd met Arent Hendriks HULLEMAN (zie 126644). {Hij was ook ooit gehuwd met Roelofje Jans de MAST (DAMAST (1836)) (zie 126645).}
 
99800    Jan Harmen BOUWHUIS.
Gehuwd met Hermina WES (zie 99801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik Jans (zie 99799).

99799    Jan Hendrik Jans BOUWHUIS, steenbakker (1904), geboren ca 1864 te Goor, zoon van Jan Harmen BOUWHUIS (zie 99800) en Hermina WES (zie 99801).
Gehuwd (1) voor 1904 met Johanna BOKDAM (zie 99802).
Gehuwd (2) op 20-04-1904 te Losser, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Geesje Hendriks OTTEN, 50 jaar oud (zie 99773). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-10-1873 te Steenwijkerwold met Albert Jans HAARMAN (zie 99783).}
 
131961    Jan Lolkes BOUWHUIS, arbeider (1825), fuselier (1825), geboren ca 1801 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Hij diende in 1825 (bij zijn huwelijk) bij het 1e Bataillon der 8e Afdeeling Infanterie. Hij woonde toen in de Compagnie onder Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Lolke Durks BOUWHUIS (zie 131962) en Wimke JANS (zie 131963).
Gehuwd op 20-02-1825 te Schoterland (Fr.), hij met Certificaat van Onvermogen. Echtgenote is Leentje JAKOBS STOUW (zie 131960).
 
37456    Jan Lolkes BOUWHUIS, arbeider (1852).
Gehuwd met Helena Jacobs STOUW (zie 37457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lolke Jans (zie 37455).

77463    Jantje Hanzes BOUWHUIS, dienstmeid (1862), geboren ca 1838 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 22-02-1882 te Steenwijk, als echtgenote van Hendrikus STUVE. Dochter van Hans Arends BOUWHUIS (zie 77464) en Aafjen Roelofs BUITENGA (van BUITEN (1882)) (zie 77465).
Gehuwd op 14-05-1862 te Oldemarkt met Hendrikus Jans STUVE, 29 jaar oud (zie 77460).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Hendrikus' (zie 77466).
   2.  Jan Hendrikus' (zie 77467).
   3.  Jan Hendrikus' (zie 77468).
   4.  Johannes Hendrikus' (zie 77469).
   5.  Klaas Hendrikus' (zie 77470).
   6.  Hendrik Hendrikus' (zie 77471).

91708    Klaas Berends BOUWHUIS, dienstknecht (1832), geboren ca 1811, zoon van Berend BOUWHUIS (zie 124355) en Aaltje KLAZEN (zie 124356).
Gehuwd op 18-03-1832 te Nijeveen (Dr.) met Marchien (Marrechien) WOLTERS (SNIJDER (1832)), 36 jaar oud (zie 124349).
 
131962    Lolke Durks BOUWHUIS, timmermansknecht (1825). Hij woonde in 1825 (huwelijk zoon Jan) in de Compagnie onder Jubbega-Schurega (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Wimke JANS (zie 131963).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lolkes (zie 131961).

37455    Lolke Jans BOUWHUIS, arbeider (1852), geboren ca 1828 te Haskerland (Fr.), zoon van Jan Lolkes BOUWHUIS (zie 37456) en Helena Jacobs STOUW (zie 37457).
Gehuwd op 22-04-1852 te Ambt Hardenberg. Hij geboren te Haskerland (Fr.), zij geboren te Ambt Hardenberg. Echtgenote is Geertjen Jans DRENTH (zie 37454).
 
114528    Maria BOUWHUIS.
Gehuwd met Petrus Klaassen DRAAISMA (zie 114514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Petrus' (zie 114529).
   2.  Hendrika Petrus' (zie 114531).
   3.  Hendrika Jacoba Petrus' (zie 114533).
   4.  Jacobus Petrus' (zie 114534).
   5.  Gerhardus Bernardus Petrus' (zie 114535).

27760    Maria Harms BOUWHUIS, veehoudersche (1851), geboren ca 1794, dochter van Harm BOUWHUIS (zie 27761) en Stijntjen Jacobs ten CAAT (zie 27762).
Gehuwd op 21-11-1819 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Jans RODERMOND, 29 jaar oud (zie 27752).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jans (zie 46254).
   2.  Gerrit Jans (zie 108037).

132477    Meintje Jacobs BOUWHUIS, geboren op 06-05-1868 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1893 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Dochter van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1893 te Steenwijkerwold met Lubbert Lamberts KRUITHOF (zie 132484).
 
71431    Rienk Durks BOUWHUIS, timmerman (1825). Hij woonde in 1825 (huwelijk zoon Durk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Akke JANS (zie 71432).
Uit dit huwelijk:
   1.  Durk Rienks (zie 71430).

92615    Rinske Siemens BOUWHUIS, dienstmeid (1856), geboren ca 1832 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1856 (bij haar huwelijk) te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1907 (overlijden man) te Westhem (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Dochter van Siemen Egberts BOUWHUIS (zie 92616) en Marijke Pieters RIJPKEMA (zie 92617).
Gehuwd op 01-05-1856 te Doniawerstal (Fr.) met Epke Sietzes LEENSTRA, 25 jaar oud (zie 92595).
 
92616    Siemen Egberts BOUWHUIS, boer (1856). Hij woonde in 1856 (huwelijk dochter Rinske) te Oudemirdum (gem. Gaasterland - Fr.).
Gehuwd met Marijke Pieters RIJPKEMA (zie 92617).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske Siemens (zie 92615).

26186    Willem Johannes BOUWHUIS, geboren op 22-08-1758. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Vollenhove. Zoon van Johannes WILLEMS (zie 26187) en Johanna HERMENS (zie 26191).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1793 met Maria JANSEN (zie 26192).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 01-11-1811 te Vollenhove. Hij weduwnaar wonende te Vollenhove. Echtgenote is Berendijn WILMS, 41 jaar oud (zie 26189).
 
132478    zoon BOUWHUIS, geboren op 30-08-1869 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 30-08-1869 te Achterbuurt (gem. Steenwijkerwold), 0 dagen oud, zoon van Jacob Egberts BOUHUIS (BOUWHUIS (1868)) (zie 116552) en Geertje Wichers KOLK (zie 116554).
 
36824    Grietje BOUWKENS.
Ondertrouwd (1) op 14-04-1776 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 28-04-1776 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij we[uwe], beijde te Blokzijl. Echtgenoot is Jan Andries' FEDDEN, 23 jaar oud (zie 36823). {Hij is later ondertrouwd op 12-10-1783 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-10-1783 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar [te Blokzijl], zij j.d. van Molqueren [gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.]. Echtgenote is Marijtjen HENDRIKS (KNUIST (1794)) (zie 36828).}
Gehuwd (2) met Jan ABRAHAMS (zie 36825).
 
30733    Marrigjen BOUWKES, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 04-02-1759 te Beulake (getuige(n): Grietje JANS), dochter van Bauke ABRAHAMS (FRERIKS (1759)) (zie 30729) en Jantjen (Jentjen) JANS (zie 23841).
 
74177    Femmigje Thomas' BOUWKNECHT, geboren op 13-05-1881 te Zwolle, geboren aan scheepsbooord; de ouders wonende te Avereest. Dochter van Thomas Lucas' BOUWKNECHT (BOUWKNEGT (1884)) (zie 74173) en Hendrikje Frederiks EBINK (zie 74157).
 
74176    Frederik Thomas' BOUWKNECHT, geboren op 23-03-1879 te Genemuiden, overleden op 27-03-1879 te Genemuiden, 4 dagen oud, zoon van Thomas Lucas' BOUWKNECHT (BOUWKNEGT (1884)) (zie 74173) en Hendrikje Frederiks EBINK (zie 74157).
 
59625    Geertje Roelofs BOUWKNECHT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-08-1732 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Roelof GOSENS (BOUKNEGT (1730), MONT (1751)) (zie 60046) en Aeltien ROELOFS (zie 60988).
Ondertrouwd op 28-03-1761 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-04-1761 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Giethoorn, zij j.d. van Kolderveen (Dr.), [thans wonende] te Giethoorn. Echtgenoot is Arent Jans PAPE (PAAPE (17488)), 22 jaar oud (zie 59624).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Arends (zie 60989).
   2.  Aaltje Arends (zie 60990).

82446    Hilligje Bartelds BOUWKNECHT, geboren op 21-11-1817 om 02:00 uur te [Kolderveen te] Nijeveen (Dr.), dochter van Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437) en Koopjen Alberts (Koba) SMINK (MINK (1817), ROL (1847), MINT (1890)) (zie 82442).
 
82447    Jan Bartelds BOUWKNECHT, geboren op 12-09-1819 om 03:00 uur te [Kolderveen te] Nijeveen (Dr.), zoon van Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437) en Koopjen Alberts (Koba) SMINK (MINK (1817), ROL (1847), MINT (1890)) (zie 82442).
 
108030    Margjen Johannes' BOUWKNECHT, geboren op 08-01-1817 te Wanneperveen, dochter van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
 
74173    Thomas Lucas' BOUWKNECHT (BOUWKNEGT (1884)), schipper (1878,1884,1886,1890), geboren ca 1853 te Avereest, overleden op 08-02-1937 te Zwolle, als weduwnaar van Albertje KLOMP, eerder weduwnaar van Hendrikje EBINK. Zoon van Lucas THIJSSEN (BOUWKNEGT (), BOUWKNECHT () (zie 74174) en Femmegjen ALBERTS (KLAAS (1834), KOEKKOEK (1870), KOEKOEK (1873)) (zie 74175).
Gehuwd (1) op 04-09-1878 te Avereest, zij weduwe. Echtgenote is Hendrikje Frederiks EBINK (zie 74157). {Zij was eerder gehuwd op 17-10-1867 te Zwolle met Jan Jans van EMMEN, 30 jaar oud (zie 74158).}
Gehuwd (2) op 25-06-1915 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Albertje Jans KLOMP (zie 131803). {Zij was eerder gehuwd op 17-09-1896 te Weesp (N.H.), hij gescheiden echtgenoot. Echtgenoot is Jacobus Jans ROODA (zie 131806).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frederik Thomas' (zie 74176).
   2.  Femmigje Thomas' (zie 74177).
   3.  Frederik Thomas' BOUWKNEGT (zie 74186).
   4.  Geesje Thomas' BOUWKNEGT (zie 74187).

46995    Albert Bartelds BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1896)), turfmaker (1836,1838,1841,1843,1844), arbeider (1861,1869,1874,<1890), geboren op 08-05-1810 te in de Bovenboer [te Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 13-05-1810 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 13-10-1890 te Schoonoord (gem. Sleen - Dr.) op 80-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geessien KLOMP. Hij woonde in 1836 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Zoon van Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437) en Koopjen Alberts (Koba) SMINK (MINK (1817), ROL (1847), MINT (1890)) (zie 82442).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-12-1836 te Nijeveen (Dr.) met Geesjen Hendriks KLOMP, 21 jaar oud (zie 118584).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartelt Alberts (zie 118597).
   2.  Hendrik Alberts (zie 118598).
   3.  Koba Alberts (zie 118599).
   4.  zoon (zie 118600).

100693    Albert Jans BOUWKNEGT, turfmaker (1829), geboren ca 1799, zoon van Jan Roelofs BOUWKNEGT (zie 100694) en Beerentijen Albers KNOL (zie 100695).
Gehuwd met Femmechien Jans KNOL (zie 100690).
 
124208    Albertien Jans (Albertje) BOUWKNEGT, dienstmeid (1877), geboren ca 1850 te Nijeveen (Dr.), overleden voor 1881, dochter van Jan Klaasen BOUWKNEGT (BOUKNECHT (1863)) (zie 99400) en Jantien Geerts KEIJZER (KEIZER (1877)) (zie 99392).
Gehuwd voor 1881 met Arent Jans VRIELINK (FRIELINK (1905)) (zie 123100). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-06-1881 te Wanneperveen, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Harms KOERTS, 19 jaar oud (zie 124189).}
 
99409    Albertjen Klaas' BOUWKNEGT, gedoopt (N.G.) op 22-01-1804 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Klaes Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1789), BOUKNECHT (1863)) (zie 99401) en Hillichien Harms KOK (zie 99402).
 
51226    Annigje BOUWKNEGT.
Gehuwd met Harm DRIESEN (zie 51225).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Harms (zie 51224).

93441    Annigje Berends BOUWKNEGT, geboren op 22-11-1836 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), overleden op 30-06-1868 om 04:00 uur te ten haren woonhuize [met] No. 58 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenote van Lambertus SCHROTENBOER. Dochter van Berend Jans BOUWKNEGT (zie 130217) en Geesjen Coops (Gezien) THOMAS (zie 130218).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1859 te Wanneperveen met Lambertus Jans SCHROTENBOER, 25 jaar oud (zie 130213). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 13-03-1872 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Stijntje Sanders SOK, 36 jaar oud (zie 80310).}
 
118597    Bartelt Alberts BOUWKNEGT, arbeider (1861,1874,<1891), geboren op 03-02-1838 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), overleden op 20-03-1891 te Schoonoord (gem. Sleen - Dr.) op 53-jarige leeftijd, a;s echtgenoot van Jantje de JONG, [eerder weduwnaar van Hendrikje HARMS]. Zoon van Albert Bartelds BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1896)) (zie 46995) en Geesjen Hendriks KLOMP (zie 118584).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-07-1861 te Havelte (Dr.) met Hendrikje Fredriks HARMS (zie 118601).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 25-09-1874 te Sleen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Ates de JONGE (zie 118605).
 
46980    Bartha Jannes' BOUWKNEGT, geboren op 22-12-1827 te Wanneperveen, overleden op 31-05-1883 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 55-jarige leeftijd, als echtgenote van Siemen JONMAN. Dochter van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-11-1851 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Siemen Jacobs JONGMAN (zie 46979).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietjen Siemens JONKMAN (zie 46988).
   2.  Jannes Siemens JONKMAN (zie 46983).
   3.  Jacob Siemens JONKMAN (zie 46984).
   4.  Albert Siemens (zie 46987).
   5.  Roelofje Siemens JONKMAN (zie 46985).
   6.  Albertje Siemens JONKMAN (zie 46982).
   7.  Marrigje Siemens JONKMAN (zie 46981).

120856    Berend Jacobs BOUWKNEGT, geboren te [Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 22-07-1804 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 15-12-1808 te [Kolderveen (Dr.)] op 4-jarige leeftijd, [naam moeder niet vermeld], zoon van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
 
130217    Berend Jans BOUWKNEGT, timmerman (1831), veehouder (1836,<1851), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-06-1803 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 28-04-1851 om 12:00 uur te ten zijnen woonhuize [met] No. 54 staande aan De Dijk te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 47-jarige leeftijd, als echtgenoot van Gezien THOMAS; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Jan Berents BOUWKNEGT (zie 120849) en Jantje (Jentien,Jantien) LAMBERTS (SNIJDER (1848)) (zie 120851).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-04-1831 te Nijeveen (Dr.) met Geesjen Coops (Gezien) THOMAS, 26 jaar oud (zie 130218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Berends (zie 93441).

120858    Berendjen Jacobs BOUWKNEGT, dienstmeid (1841), geboren te aan de Dijk, onder Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 03-02-1811 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1841 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.). Dochter van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1841 te Nijeveen (Dr.) met Roelof Roelofs BOUWKNEGT, 31 jaar oud (zie 82182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martien Roelofs (zie 133186).

120847    Berent Jans BOUWKNEGT, pander van Kolderveen (1774), pander (1776), geboren ca 1749. Hij woonde in 1774 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (Dr.).
Ondertrouwd op 11-09-1774 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 02-10-1774 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. te Colderveen (Dr.), zij j.d. van Uffelte (onder Havelte - Dr.) woonagtig op Colderveen. Echtgenote is Roelofie ROELFS (zie 120848).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Berents (zie 120849).
   2.  Roelof Berents BOUKNEGT (zie 120850).
   3.  Jacob Berends (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843).

93297    Breggien Koops BOUWKNEGT, landbouwster (1898), geboren ca 1869 te Nijeveen (Dr.), dochter van Koop BOUWKNEGT (zie 93298) en Grietje KUIPER (zie 93299).
Gehuwd op 28-10-1898 te Wanneperveen met Jan Roelofs BONNES, 36 jaar oud (zie 93287).
 
99721    Evert Jans BOUWKNEGT, turfmaker (1832,1835,1837), veehouder (1834,1839,1841,1843,1847,1859,1860), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-10-1804 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1878, zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-03-1832 te Nijeveen (Dr.) met Aaltjen JANS (OOSTENBRINK (1834)), 29 jaar oud (zie 99722). Zij kregen tussen 1834 en 1847 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) zeven kinderen, genaamd: Jan, Jantje, Reinsje, Hendrikje, Hendrik en Willem (2x). Jantje huwde in 1859 te Nijeveen met Koob Alberts de WEERT en overleed in 1869 te Smilde (Dr.) als zijn echtgenote. Hendrikje huwde in 1865 te Smilde met Jan Jacobs BRUGGINK en overleed in 1871 te Smilde als zijn echtgenote. Hendrik overleed met 22 jaar te Dwingeloo (Dr.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Everts (zie 106210).
   2.  Reinsje Everts (zie 99720).

88069    Femmigje Klaasen BOUWKNEGT.
Gehuwd met Harm Alberts KOK (zie 88068).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Harms (zie 88067).

82448    Frederik Bartelts BOUWKNEGT, geboren op 25-10-1822 om 04:00 uur te [Kolderveen te] Nijeveen (Dr.), overleden op 06-04-1823 om 02:00 uur te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), 163 dagen oud, zoon van Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437) en Koopjen Alberts (Koba) SMINK (MINK (1817), ROL (1847), MINT (1890)) (zie 82442).
 
74186    Frederik Thomas' BOUWKNEGT, geboren op 11-02-1884 te Zwolle. De ouders wonende te Avereest. Overleden op 16-05-1886 te Zwolle op 2-jarige leeftijd, overleden aan scheepsboord [op het schip van zijn ouders]; wonende te Avereest. Zoon van Thomas Lucas' BOUWKNECHT (BOUWKNEGT (1884)) (zie 74173) en Hendrikje Frederiks EBINK (zie 74157).
 
108031    Geert Jannes' BOUWKNEGT, geboren op 06-05-1819 te Wanneperveen, zoon van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
 
108032    Geert Jannes' BOUWKNEGT, boerenknecht (1849), veehouder (1868,1876), geboren op 13-11-1822 te Wanneperveen, zoon van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-04-1849 te Wanneperveen met Jantjen Hendriks KLEPPER (zie 108034).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03-07-1868 te Wanneperveen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltjen Willems DRIESEN, 35 jaar oud (zie 108036). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1858 te Wanneperveen met Gerrit Jans RODERMOND (zie 108037).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Geerts (zie 121668).

82177    Geertien Roelofs BOUWKNEGT, veehoudster (1835), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-03-1805 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1835 (bij haar 2e huwelijk) te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Dochter van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (THAALEN (1762)) (zie 82178) en Jentien DERKS (DURKS (1799)) (zie 82179).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1835 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Tomas Egberts TOMAS (THOMAS (1835)), 25 jaar oud (zie 82176). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1833 te Wanneperveen met Annigje Alberts WILDEBOER (zie 82175).}
 
80320    Geertje Roelofs BOUWKNEGT, dienstmeid (1827), veehoudster (1856), geboren ca 1806, dochter van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (zie 80324) en Jentjen DERKS (zie 80325).
Gehuwd op 19-01-1827 te Nijeveen (Dr.) met Hendrik Alberts de BOER, 27 jaar oud (zie 80319).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27072    Geertjen Jannes' BOUWKNEGT, geboren op 09-10-1814 te Wanneperveen, overleden op 21-12-1881 te Wanneperveen op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert WINK. Dochter van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1843 te Wanneperveen. Hij geboren te Dinxterveen (gem. Wanneperveen), zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Albert Harms WINK, 32 jaar oud (zie 27071).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Alberts (zie 80557).
   2.  Albertjen Alberts (zie 72629).
   3.  Harm Alberts (zie 93512).
   4.  Jannes Alberts (zie 108293).
   5.  Geert Alberts (zie 27061).

49122    Geesje Jans BOUWKNEGT, geboren te Colderveen (Dr.), dochter van Jan Gosen BOUWKNEGT en Trijnnie Jans [BUIL], die huwden op 28-04-1776 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (hij j.m., zij j,d,, beide te Colderveen). Gedoopt (N.G.) op 23-05-1786 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 21-12-1834 te Avereest op 48-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Wessels DRENTS. Zij woonde in 1803 (bij haar huwelijk te Colderveen (Dr.), erna ook. Zij was op 17-11-1805 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar nichtje Aaltjen ROELOFS [DRENT]. Zij woonde in 1815 (geboorte dochter Albertje) te Ambt Ommen. Zij woonde in 1821 (geboorte zoon Jan) te Avereest, erna ook.
Ondertrouwd 00-11-1803 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), [N.B. Hun huwelijk is te Wanneperveen niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 20-11-1803 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Hendrik Wessels DRENTH (DRENTHE (1840)), 26 jaar oud (zie 49121). Zij lieten te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) tussen 1804 en 1810 vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Wessel, Trijntjen, Aafjen, en Jantien. In 1815, 1817, 1821, 1822, 1829 en 1834 werden bij hen daarna de kinderen Albertje, Jan, Jan, Willemtje, Gosen en Roelof geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Hendriks DRENTE (zie 49120).

74187    Geesje Thomas' BOUWKNEGT, geboren op 02-08-1886 te Zwolle. De ouders wonende te Avereest. Dochter van Thomas Lucas' BOUWKNECHT (BOUWKNEGT (1884)) (zie 74173) en Hendrikje Frederiks EBINK (zie 74157).
 
82440    Geesjen Jans BOUWKNEGT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 23-05-1786 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Jan Gosems BOUWKNEGT (zie 31583) en Trijnnie (Trijntje) JANS (BUIJL (1778), HOEKMAN (1847)) (zie 46991).
 
131813    Gezina Jans BOUWKNEGT, geboren ca 1842 te Avereest, overleden op 20-05-1881 te Zwolle, overleden aan scheepsboord; als echtgenote van Jan MOED. Zij woonde in 1865 (bij haar huwelijk) te Zuidwolde (Dr.). Dochter van Jan THIJSSEN (BOUWKNEGT (1835)) (zie 131812) en Grietje Harmens NOOIJ (zie 131811).
Gehuwd op 13-05-1865 te Zuidwolde (Dr.) met Jan Aarts MOED, 27 jaar oud (zie 131814).
 
99728    Goosem Jans BOUWKNEGT, geboren 00-06-1815 te [Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.)], overleden op 19-07-1815 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
 
82436    Goosen Jans BOUWKNEGT, geboren te Dinxterveen (onder Wanneperveen), gedoopt (N.G.) op 28-03-1779 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1780 te Kolderveen (Dr.), zoon van Jan Gosems BOUWKNEGT (zie 31583) en Trijnnie (Trijntje) JANS (BUIJL (1778), HOEKMAN (1847)) (zie 46991).
 
99406    Goossem Klaas' BOUWKNEGT, gedoopt (N.G.) op 27-09-1795 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Klaes Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1789), BOUKNECHT (1863)) (zie 99401) en Hillichien Harms KOK (zie 99402).
 
99729    Gosem Jans BOUWKNEGT, geboren op 25-07-1816 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-11-1836 te Nijeveen (Dr.) met Jantje Reijnders HENDRIKS (WITHAAR (1836)), 21 jaar oud (zie 112857).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Gosems (Hendrikje) (zie 112855).

27455    Gozen Jans BOUWKNEGT, geboren ca 1720 te [Kolderveen (Dr.)]. Hij woonde in 1745 (bij zijn 1e huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna ook. Zoon van Jan Gosens BOUWKNEGT (zie 27457) en Jacobjen LUBBERTS (zie 46992).
Ondertrouwd (1) op 17-09-1745 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 17-10-1745 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beijde van Kolderveen (Dr.). Echtgenote is Batje (Bartien,Bartje) JANS, 16 jaar oud (zie 46993). Zij lieten tussen 1746 en 1768 te Kolder- en Dinxterveen zestien kinderen dopen (N.G.), genaamd: Annegje, Hillegien (2x), Annegjen, Lubbert, Klaes, Jan ZEUNE (2x), Jantjen, Jacob GOLT, Jacob, Evert (2x), Jan, Evert en Thijs.
Ondertrouwd (2) op 12-04-1776 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 05-05-1776 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide van Colderveen. Echtgenote is Marchijn FREERIKS (zie 27456). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1760. Hun huwelijk is niet gesloten te Colder- en Dinxterveen. Waar wel? Echtgenoot is Pieter LUTIENS (zie 27696).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Gosems (zie 31583).
   2.  Klaes Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1789), BOUKNECHT (1863)) (zie 99401).
   3.  Jacob Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1799)) (zie 129047).
   4.  Thijs Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1813)) (zie 131807).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jacobje Gozens (zie 27454).

120855    Grietjen Jacobs BOUWKNEGT, geboren te [Kolderveen (Dr.)], [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1801 te Kolderveen (Dr.) als dochter van Jacob BOUWKNEGT en Marchien [......]; ik houd me hier aan de gegevens in hara doopakte en haar huwelijksakte.], gedoopt (N.G.) op 18-01-1801 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 31-10-1828 te Meppel (Dr.) op 27-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Jans GORTER; nalatende drie kinderen; [van haar moeder alleen de voornaam vermeld]. Dochter van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-08-1822 te Nijeveen (Dr.) met Jan Jans GOTTER (zie 120862).
 
99405    Harm Klaas' BOUWKNEGT, geboren op 23-11-1789 te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-11-1789 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 06-02-1871 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 81-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Klaes Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1789), BOUKNECHT (1863)) (zie 99401) en Hillichien Harms KOK (zie 99402).
 
118598    Hendrik Alberts BOUWKNEGT, arbeider (1869,<1908), geboren op 09-05-1841 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), overleden op 20-06-1908 te Odoornerveen (gem. Odoorn - Dr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje WESTERHOF. Zoon van Albert Bartelds BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1896)) (zie 46995) en Geesjen Hendriks KLOMP (zie 118584).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-03-1869 te Diever (Dr.) met Annigje Fredriks WESTERHOF (zie 118604).
 
112855    Hendrika Gosems (Hendrikje) BOUWKNEGT, dienstmeid (1865), geboren ca 1838 te Nijeveen (Dr.), dochter van Gosem Jans BOUWKNEGT (zie 99729) en Jantje Reijnders HENDRIKS (WITHAAR (1836)) (zie 112857).
Gehuwd op 13-04-1865 te Wanneperveen met Gerrit Harms JONKERS (zie 112854).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits (zie 112853).

89775    Hendrikje BOUWKNEGT.
Gehuwd met Jan Tiemes OORT (zie 89774).
 
100709    Hendrikje Jans BOUWKNEGT, geboren op 09-04-1809 te Nijeveen, overleden op 14-12-1839 om 09:00 uur te ten haren woonhuize No. 40 staande en gelegen te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 30-jarige leeftijd, als echtgenoote van Jene Abels WESTERHOF; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1836 (geboorte dochter Berendje) in het huis No. 40 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), erna in 1839 (geboorte levenloos geboren zoon) ook. Dochter van Jan Roelofs BOUWKNEGT (zie 100694) en Beerentijen Albers KNOL (zie 100695).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-02-1830 te Nijeveen (Dr.) met Jeene Abels WESTERHOF, 26 jaar oud (zie 100708). Zij kregen tussen 1832 en 1839 drie kinderen, te weten: Abel, Berendje en een levenloos geboren zoon. {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-07-1840 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Albertje Harms BEERTJES, 20 jaar oud (zie 70990). Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-02-1842 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jantje Jans (Jantien) OOSTERHUIS, 28 jaar oud (zie 124465). Hij was de broer van haar stiefmoeder. Zij kregen tussen 1843 en 1859 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) drie kinderen, genaamd: Roelofje, Diekjen en Jan. Roelofje huwde in 1865 te Nijeveen met Hendrik Derks de BOER en overleed in 1872 te Kolderveen, als zijn echtgenote. Diekjen overleed met 3 jaar te Kolderveen. Jan overleed met 4 jaar te Kolderveen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Abel Jenes (zie 106653).
   2.  Berendje Jenes (zie 124466).

99727    Hendrikje Jans BOUWKNEGT, geboren op 01-11-1811 te de Bovenboer te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-11-1811 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 13-07-1836 om 03:00 uur te ten haren woonhuize [met] No. 17 staande te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 24-jarige leeftijd, als echtgenoote van Gerrit BENTHEM; nalatende één kind: [Johanna]. Dochter van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1835 te Nijeveen (Dr.) met Gerrit Lamberts BENTHEM, 21 jaar oud (zie 116910). {Hij is later gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1837 te Nijeveen (Dr.) (getuige(n): Dirk [Hendriks] SCHUITE (31 jr., koopman te Steenwijk) (zie 105920)) met Zeintje DIRKS (van der HEIDE (1837)), 25 jaar oud (zie 116909).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130735    Hilligje Johannes' BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1857)), geboren ca 1772 te Kolderveen (Dr.), overleden op 02-03-1845 om 20:00 uur te in [het huis] No. 891 (Wijk 11) te Meppel (Dr.), als echtgenoot van Roelof Wolters MIDDELVEEN. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Dochter van Johannes Jans BOUKNEGT (zie 130736) en Trijntjen BERENDS (zie 72604).
Gehuwd voor de kerk op 09-05-1802 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Dinxterveen (onder Colderveen). Echtgenoot is Roelof WOLTERS (MIDDELVEEN (1830)), 29 jaar oud (zie 130734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Roelofs MIDDELVEEN (WILDEBOER (1855)) (zie 118176).

120843    Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)), turfboer (1813), dagloner (1816), boerenbedrijf houdende (1822), veehouder (1819,1824,1830,1841,1842,<1859), geboren te [Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 21-05-1780 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 14-02-1859 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwnaar van Metje Jans WIND. Hij woonde in 1797 (bij zijn huwelijk) te Rouveen. Zoon van Berent Jans BOUWKNEGT (zie 120847) en Roelofie ROELFS (zie 120848).
Ondertrouwd op 14-10-1797 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 29-10-1797 te Rouveen (N.G.), hij j.m. geboren op Colderveen (Dr.), zij j.d. geboren te Rouveen, beide wonende te Rouveen. Echtgenote is Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)), 19 jaar oud (zie 120844).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof[je] Jacobs BAUKNEGT (BOUWKNEGT (1837)) (zie 120854).
   2.  Grietjen Jacobs (zie 120855).
   3.  Berend Jacobs (zie 120856).
   4.  Jan Jacobs (zie 120857).
   5.  Berendjen Jacobs (zie 120858).
   6.  Berend Jacobs BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1842)) (zie 120841).
   7.  Willemtje Jacobs (zie 120860).
   8.  Willempje Jacobs (zie 120861).

27454    Jacobje Gozens BOUWKNEGT, veehoudersche (1834); veehoudster (1846), geboren te de Bovenboer te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 31-08-1777 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 16-06-1858 te Wanneperveen op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Barteld van ZETTEN; geboren te Nijeveen - Dr.. Dochter van Gozen Jans BOUWKNEGT (zie 27455) en Marchijn FREERIKS (zie 27456).
Ondertrouwd op 05-05-1804 te Wanneperveen, 1e proclamatie te Colder- en Dinxterveen (Dr.) op 20-05-1804; zij met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-05-1804 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Colderveen. Echtgenoot is Bartholt Roelofs van SETTEN, 31 jaar oud (zie 27452).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijn Bartelds van ZETTEN (van SETTEN (1836)) (zie 27458).
   2.  Margjen Bartelds van ZETTEN (van SETTEN (1834)) (zie 27459).
   3.  Roelof Bartelds van ZETTEN (zie 27460).
   4.  Roelof Bartelds (zie 27464).
   5.  Gerardus (zie 27469).

130737    Jacobjen Joannes' BOUWKNEGT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-12-1765 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Johannes Jans BOUKNEGT (zie 130736) en Trijntjen BERENDS (zie 72604).
Ondertrouwd op 11-04-1794 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 04-05-1794 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Colderveen, [thans] beide aan de Nieuwesluis met Hendrik Hendriks de GOEDE, 24 jaar oud (zie 105320).
 
26975    Jan BOUWKNEGT, veehouder (1888), geboren ca 1864 te Steenwijkerwold, zoon van Jan BOUWKNEGT en Jantje HOFMAN. Overleden 00-00-1889 te Zwartsluis, [als echtgenoot van Lammigje PLUIM].
Gehuwd op 12-05-1888 te Zwartsluis. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Zwartsluis. Echtgenote is Lammigje Remmelts PLUIM (zie 26974). {Zij is later gehuwd op 22-11-1890 te Zwartsluis. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij weduwe geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Lamberts HULLEMAN (zie 26973).}
 
120849    Jan Berents BOUWKNEGT, timmerman (<1849), geboren te [Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 04-12-1774 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 17-01-1849 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 74-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantien Lamberts SNIJDER; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Berent Jans BOUWKNEGT (zie 120847) en Roelofie ROELFS (zie 120848).
Ondertrouwd 00-05-1802 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-05-1802 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Jantje (Jentien,Jantien) LAMBERTS (SNIJDER (1848)), 37 jaar oud (zie 120851). Zij kregen tussen 1803 en 1811 te Kolderveen (Dr.) drie kinderen, te weten: Berend, Lambert en een levenloos geboren kind. [Van Lambert werd na 1812 geen akte meer gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Jans (zie 130217).

82449    Jan Bertelds BOUWKNEGT (BOUKNEGT (1811)), geboren te in de Bovenboer [te Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 16-06-1811 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 28-06-1811 te [in de Bovenboer te] Kolderveen (Dr.), 12 dagen oud, begraven 00-07-1811 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437) en Koopjen Alberts (Koba) SMINK (MINK (1817), ROL (1847), MINT (1890)) (zie 82442).
 
106210    Jan Everts BOUWKNEGT, arbeider (1878), geboren op 27-03-1834 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Evert Jans BOUWKNEGT (zie 99721) en Aaltjen JANS (OOSTENBRINK (1834)) (zie 99722).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 16-02-1878 te Emmen (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Jantje Arriens HUISMAN (zie 106211). {Zij was eerder gehuwd op 19-11-1864 te Ambt Hardenberg, hij weduwnaar. Echtgenoot is Rauke Heeres van der HOEK, 30 jaar oud (zie 106212).}
 
99726    Jan EVERTS Jans BOUWKNEGT, geboren op 29-09-1810 te de Bovenboer te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-10-1810 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 05-01-1811 te Kolderveen (Dr.), 98 dagen oud, zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
 
31583    Jan Gosems BOUWKNEGT, turfboer (1811), turfmaker (<1823), geboren te Kolderveen (Dr.) [na 1811 behorende tot de gem. Nijeveen], gedoopt (N.G.) op 10-09-1747 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 26-07-1823 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 75-jarige leeftijd, als ............ van [Trijntje Jans BUIJL]. Hij woonde in 1777 (geboorte kind) in de Bovenboer [onder Wanneperveen?]. Zoon van Gozen Jans BOUWKNEGT (zie 27455) en Batje (Bartien,Bartje) JANS (zie 46993).
Ondertrouwd op 04-04-1776 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-04-1776 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Trijnnie (Trijntje) JANS (BUIJL (1778), HOEKMAN (1847)) (zie 46991).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 82435).
   2.  Goosen Jans (zie 82436).
   3.  Bartelt Jans BOUMEESTER (BOUKNEGT (1812), BOUWKNEGT (1816), BOUWKNECHT (1817)) (zie 82437).
   4.  Gosen Jans BOUMEESTER (zie 82438).
   5.  Hendrik Jans BOUKNEGT (zie 82439).
   6.  Geesjen Jans (zie 82440).
   7.  Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074).
   8.  Willem Jans BOUKNEGT (zie 82441).

27457    Jan Gosens BOUWKNEGT, geboren ca 1692, [N.B. Hij had een broer Klaas die in 1722 te Staphorst met zijn schoonmoeder trouwde die toen weduwe was geworden]. Hij woonde in 1717 (bij zijn huwelijk) te Colderveen (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 16-10-1717 te Staphorst. Te Kolderveen was de ondertrouw op 17-10-1717. Gehuwd voor de kerk 00-11-1717 te Kolder- en Dinxterveen of Staphorst (N.G.). Hij j.m. te Colderveen (Dr.), zij j.d. te op de Gast [ook wel genoemd: op de Monnickegast, te Hesselingen (N8)], onder Staphorst. Echtgenote is Jacobjen LUBBERTS (zie 46992).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Jans (Jantje) (zie 46725).
   2.  Gozen Jans (zie 27455).
   3.  Geertjen Jans BOUKNEGT (BOUWKNECHT (1844)) (zie 27216).

120857    Jan Jacobs BOUWKNEGT, schoppemaker (1830), veehouder (1860), kastelein (1860), geboren te [Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 25-10-1807 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-10-1830 te Nijeveen (Dr.) met Lammechien Jacobs SCHUURMAN (zie 120867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matje Jans (Martje) (zie 122806).

46994    Jan Jannes' BOUWKNEGT, vervener (1834), azijnmakersknecht (<1857), geboren op 24-07-1812 om 08:00 uur te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Wanneperveen; ik houd me hier aan de gegevens uit zijn geboorteakte.], overleden op 29-10-1857 te Meppel (Dr.) op 45-jarige leeftijd, als partner van Trijntje BOUWKNEGT. Zoon van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-03-1834 te Wanneperveen met Trijntje Bartelds BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1834)), 21 jaar oud (zie 82443).
 
82435    Jan Jans BOUWKNEGT, turfmaker (1811,1816,1823,<1824), veehouder (1823), geboren te in de Bovenboer [te Kolderveen (Dr.)], gedoopt (N.G.) op 31-08-1777 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 10-04-1824 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Geertje EVERTS]. Hij woonde in 1801 (bij zijn huwelijk) te Kolderveen (Dr.). Zoon van Jan Gosems BOUWKNEGT (zie 31583) en Trijnnie (Trijntje) JANS (BUIJL (1778), HOEKMAN (1847)) (zie 46991).
Ondertrouwd 00-07-1801 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-08-1801 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Colderveen (Dr.). Echtgenote is Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)), 19 jaar oud (zie 99723).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen Jans (zie 99724).
   2.  Evert Jans (zie 99721).
   3.  Jan Jans (zie 99725).
   4.  Jan EVERTS Jans (zie 99726).
   5.  Hendrikje Jans (zie 99727).
   6.  Goosem Jans (zie 99728).
   7.  Gosem Jans (zie 99729).
   8.  Willem Jans (zie 99733).

99725    Jan Jans BOUWKNEGT, turfmaker (1829), veehouder (1862), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-08-1807 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-12-1829 te Nijeveen (Dr.) met Albertje Jannes' JONKER, 19 jaar oud (zie 99734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 81072).

81072    Jan Jans BOUWKNEGT, veehouder (1862), geboren op 11-06-1830 te Nijeveen (Dr.), overleden voor 1868 te Nijeveen (Dr.), zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 99725) en Albertje Jannes' JONKER (zie 99734).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-08-1862 te Nijeveen (Dr.) met Jantje Hendriks HOFMAN, 21 jaar oud (zie 105013). {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1868 te Nijeveen (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Lucas Lefferts OOSTERVEEN (zie 81073).}
 
99400    Jan Klaasen BOUWKNEGT (BOUKNECHT (1863)), turfm[aker] (1832), veehouder (1832,1843), arbeider (<1863), geboren op 07-10-1800 te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-10-1800 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 17-09-1863 te Sleen (Dr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwnaar van Jantien KEIZER. Zoon van Klaes Gosens BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1789), BOUKNECHT (1863)) (zie 99401) en Hillichien Harms KOK (zie 99402).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 07-02-1832 te Nijeveen (Dr.) met Jantje Arends LUBBERTS (zie 99403).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 05-08-1843 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jantien Geerts KEIJZER (KEIZER (1877)), 21 jaar oud (zie 99392).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Albertien Jans (Albertje) (zie 124208).

100694    Jan Roelofs BOUWKNEGT, overleden op 17-12-1828 te Nijeveen (Dr.).
Gehuwd met Beerentijen Albers KNOL (zie 100695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jans (zie 100693).
   2.  Kleisjen Jans (zie 123163).
   3.  Hendrikje Jans (zie 100709).
   4.  Jentjen Jans (zie 112987).

121667    Jantje Johannes' BOUWKNEGT, fabriekarbeidster (1904), geboren ca 1883 te Wanneperveen, dochter van Johannes Geerts BOUWKNEGT (zie 121668) en Woltertje Thijssen STAM (zie 121669).
Gehuwd op 05-10-1904 te Losser met Abraham Jans AKKERMAN, 21 jaar oud (zie 121665).
 
46725    Jentjen Jans (Jantje) BOUWKNEGT, geboren ca 1718 te [Colderveen (Dr.)], overleden op 06-03-1796 te [Wanneperveen]. Zij woonde in 1740 (bij haar huwelijk) te Colderveen (Dr.). Zij woonde in 1741 (doop kind) te Wanneperveen, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Gerrit Jacobs SOETEVENT en hun kinderen Bregjen, Jacobjen, Geesjen en Jan in de Bovenbuurte in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Roelof BERENTS als inwonende knecht. Zij deed op 02-04-1765 te Wanneperveen, als vrouw van Gerrit [Jacobs] SOETEVENT, belijdenis (N.G.) (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 1363). Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 181) met 2 andere huisgenoten [in de Bovenbuurte] in de Middelkluft van Wanneperveen. Zij was toen weduwe. Dochter van Jan Gosens BOUWKNEGT (zie 27457) en Jacobjen LUBBERTS (zie 46992).
Ondertrouwd op 01-12-1740 te Wanneperveen. De ondertrouw te Colder- en Dinxterveen was op 02-12-1740. Gehuwd voor de kerk 00-12-1740 te Colderveen (N.G.). Hij weduwnaar van Wanneperveen, zij j.d. van Colderveen. Echtgenoot is Gerrit Jacoobs SOETEVENT (zie 46724).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobjen Gerrits (Jacoba,koba) (zie 46726).
   2.  Geesjen Gerrits ZOETEVENT (SOETEVENT (1748)) (zie 46727).
   3.  Jan Gerrits ZOETEVENT (SOETEVENT (1748)) (zie 46728).
   4.  Henderina Garrits (zie 46729).
   5.  Henderina Gerrits (zie 46730).
   6.  Jacob Gerrits (zie 46731).
   7.  Henderina Gerrits (zie 46739).
   8.  Henderina Gerrits (zie 46732).
   9.  Jacob Gerrits (zie 46733).
   10.  Jacob Gerrits (zie 46734).
   11.  Lubbert Gerrits (zie 46735).
   12.  Lubbert Gerrits (Lubbertus) (zie 46736).
   13.  Klaas Gerrits (ZOETEVENT (1818)) (zie 46737).
   14.  Hilligjen Gerrits (zie 46738).

112987    Jentjen Jans BOUWKNEGT, geboren ca 1813 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), dochter van Jan Roelofs BOUWKNEGT (zie 100694) en Beerentijen Albers KNOL (zie 100695).
Gehuwd op 09-12-1836 te Nijeveen (Dr.) met Barteld ROELOFS (van 't ENDE (1836)), 31 jaar oud (zie 112986).
 
121668    Johannes Geerts BOUWKNEGT, arbeider (1876), landbouwer (1904), geboren ca 1853 te Wanneperveen, zoon van Geert Jannes' BOUWKNEGT (zie 108032) en Jantjen Hendriks KLEPPER (zie 108034).
Gehuwd op 18-03-1876 te Wanneperveen met Woltertje Thijssen STAM (zie 121669).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Johannes' (zie 121667).

123163    Kleisjen Jans BOUWKNEGT, geboren ca 1802 te Kolderveen (Dr.), dochter van Jan Roelofs BOUWKNEGT (zie 100694) en Beerentijen Albers KNOL (zie 100695).
Gehuwd op 02-05-1833 te Nijeveen (Dr.) met Wolter Gelmers DUIVEN, 28 jaar oud (zie 123162). Hij trouwde samen met zijn broer Jannes.
 
82181    Kleisjen Roelofs BOUWKNEGT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 31-01-1796 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1801 te Kolderveen (Dr.), dochter van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (THAALEN (1762)) (zie 82178) en Jentien DERKS (DURKS (1799)) (zie 82179).
 
82183    Kleisjen Roelofs BOUWKNEGT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-11-1801 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (THAALEN (1762)) (zie 82178) en Jentien DERKS (DURKS (1799)) (zie 82179).
 
118599    Koba Alberts BOUWKNEGT, geboren op 25-09-1843 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), overleden op 01-10-1843 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), 6 dagen oud, dochter van Albert Bartelds BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1896)) (zie 46995) en Geesjen Hendriks KLOMP (zie 118584).
 
93298    Koop BOUWKNEGT.
Gehuwd met Grietje KUIPER (zie 93299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Breggien Koops (zie 93297).

99428    Lammigje Roelofs BOUWKNEGT, geboren ca 1837 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), dochter van Durk (Derk) ROELOFS (BOUWKNEGT (1822)) (zie 82184) en Petertje Gerrits (Pieterje) RODERMOND (zie 99432).
Gehuwd op 03-04-1867 te Nijeveen (Dr.) met Hendrik Jans KARSTEN, 37 jaar oud (zie 99427).
 
27969    Marrigjen Jannes' BOUWKNEGT, geboren op 13-07-1820 te Wanneperveen, dochter van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-11-1843 te Wanneperveen. Beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Luite Jans RINGENIER (zie 27968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Luiten (zie 27967).

133186    Martien Roelofs BOUWKNEGT, geboren ca 1845 te Nijeveen (Dr.), dochter van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (zie 82182) en Berendjen Jacobs BOUWKNEGT (zie 120858).
Gehuwd op 18-05-1867 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan Jans ELZENGA (ELZINGA (1882)) (zie 133185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Jans ELZINGA (zie 133184).

122806    Matje Jans (Martje) BOUWKNEGT, geboren op 14-08-1838 te Nijeveen (Dr.), overleden op 23-02-1872 te Veendijk (gem. Havelte - Dr.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenote van Arend KREUN. Zij woonde in 1838 (bij haar huwelijk) te Havelte (Dr.). Dochter van Jan Jacobs BOUWKNEGT (zie 120857) en Lammechien Jacobs SCHUURMAN (zie 120867).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1860 te Nijeveen (Dr.) met Arend Wolters KREUN, 25 jaar oud (zie 122805). Zij kregen tussen 1860 en 1869 te Havelte (Dr.) en te Staphorst vijf kinderen, genaamd: Lammegje (1860), Jan, Wolter, Geesje (ca 1866) en Aaltje (1869). Jan overleed in 1938 te Staphorst, vermoedelijk ongehuwd. Aaltje overleed met 22 maanden te Havelte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Arends (zie 122809).
   2.  Wolter Arends (zie 122811).

38605    Pietertje BOUWKNEGT, dienstmeid (1884), geboren ca 1872 te Steenwijkerwold, dochter van Gerrit BOUWKNEGT (landbouwer - 1884) en Maria SCHURINK (landbouwster - 1884). Overleden op 09-08-1949 te Steenwijk, als weduwe van Lieffert ten WOLDE.
Gehuwd op 23-08-1884 te Steenwijk. Hij weduwnaar geboren te Steenwijk, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Lieffert Harms ten WOLDE (zie 38594). {Hij was eerder gehuwd op 25-05-1876 te Steenwijk. Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Hilligje Hendriks WINTERS (zie 38595).}
 
121317    Pietertje Roelofs BOUWKNEGT, dienstmeid (1885), geboren ca 1861 te Nijeveen (Dr.), overleden op 03-09-1888 te Giethoorn, [overleden in het kraambed]; als echtgenote van Tieme Koob STEVENS. Dochter van Roelof Derks BOUWKNEGT (zie 121318) en Hilligje Harms DRAGT (zie 41190).
Gehuwd op 13-03-1885 te Nijeveen (Dr.) met Tieme Koob (Tiemen) STEVENS, 34 jaar oud (zie 121316). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 02-09-1892 te Giethoorn, hij weduwnaar. Echtgenote is Geertruida Hendriks DRIESEN (DRIESSEN (1906)), 23 jaar oud (zie 117891).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Tiemes (zie 121319).
   2.  Geert Tiemes (zie 121320).

99720    Reinsje Everts BOUWKNEGT, geboren op 16-05-1837 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.). Zij woonde in 1860 (bij haar huwelijk) te Havelte (Dr.), dochter van Evert Jans BOUWKNEGT (zie 99721) en Aaltjen JANS (OOSTENBRINK (1834)) (zie 99722).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-02-1860 te Nijeveen (Dr.) met Gerrit Pieters HOF, 23 jaar oud (zie 99719).
 
121318    Roelof Derks BOUWKNEGT, timmerman (1853,1885), geboren op 22-02-1828 te Nijeveen (Dr.), zoon van Durk (Derk) ROELOFS (BOUWKNEGT (1822)) (zie 82184) en Petertje Gerrits (Pieterje) RODERMOND (zie 99432).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-03-1853 te Nijeveen (Dr.) met Hilligje Harms DRAGT, 24 jaar oud (zie 41190).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Roelofs (zie 121317).

82178    Roelof Roelofs BOUWKNEGT (THAALEN (1762)), turfmaker (1812), geboren te Kolderveen (Dr.), [N.B. Dat hij een zoon is van Roelof Jan THAALEN en Cleisjen Jan BOUKNEGT, wordt ondersteund doordat hij volgens zijn 2e huwelijksakte geboren was ca 1762 in Kolderveen. In het doopboek van Kolder- en Dinxterveen was zijn doop (N.G.) de enige die hieraan voldoet. Verder noemde hij zijn 1e dochter Kleisje.], gedoopt (N.G.) op 03-01-1762 te Kolder- en Dinxterveen, [N.B. Het is mogelijk dat zijn vader bij zijn geboorte al overleden was en hij naar hem genoemd werd.], overleden op 03-08-1818 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 56-jarige leeftijd, [N.B. In de huwelijkse bijlage bij het 2e huwelijk van zijn weduwe in 1819 zit een extract uit zijn overlijdensakte. Deze overlijdensakte is in de verzameling overlijdensakten van Nijeveen kennelijk verloren gegaan.]. Hij woonde in 1812 (bij zijn 2e huwelijk) te Kolderveen (Dr.). Zoon van Roelof Jans THAALEN (zie 82185) en Cleisjen Jans BOUKNEGT (zie 82186).
Ondertrouwd (1) op 08-03-1795 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 29-03-1795 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m., zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Jentien DERKS (DURKS (1799)) (zie 82179).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03-12-1812 te Nijeveen (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Jans KROIJ (KROOIJ (1812), KROOI (1878)), 24 jaar oud (zie 82180). {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-08-1819 te Wanneperveen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Jans KOK, 46 jaar oud (zie 45491).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kleisjen Roelofs (zie 82181).
   2.  Durk (Derk) ROELOFS (BOUWKNEGT (1822)) (zie 82184).
   3.  Kleisjen Roelofs (zie 82183).
   4.  Geertien Roelofs (zie 82177).
   5.  Roelof Roelofs (zie 82182).

82182    Roelof Roelofs BOUWKNEGT, kuiper (1841), veehouder (<1847), geboren op 15-12-1809 te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-12-1809 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 15-02-1847 te Nijeveen (Dr.) op 37-jarige leeftijd, als echtgenoot van Berendje Jacobs BOUWKNEGT. Zoon van Roelof Roelofs BOUWKNEGT (THAALEN (1762)) (zie 82178) en Jentien DERKS (DURKS (1799)) (zie 82179).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-05-1841 te Nijeveen (Dr.) met Berendjen Jacobs BOUWKNEGT, 30 jaar oud (zie 120858).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80324    Roelof Roelofs BOUWKNEGT, overleden voor 1827.
Gehuwd met Jentjen DERKS (zie 80325).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Roelofs (zie 80320).

120840    Roelofje Berends BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1902)), dienstmeid (1875), geboren ca 1855 te Nijeveen (Dr.), dochter van Berend Jacobs BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1842)) (zie 120841) en Marrigje Derks HENDRIKS (BOSCH (1842), BOS (1857)) (zie 120842).
Gehuwd op 16-10-1875 te Ruinerwold (Dr.) met Jan Gerrits SMILDE (zie 120839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Jans (zie 120838).

31154    Roelofje Roelofs BOUWKNEGT, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-07-1745 te Kolder- en Dinxterveen, overleden voor 1808 te Giethoorn. Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Roelof GOSENS (BOUKNEGT (1730), MONT (1751)) (zie 60046) en Aeltien ROELOFS (zie 60988).
Ondertrouwd (1) op 28-09-1771 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13-10-1771 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Geert Kornelis' OOSTINDIEN, 44 jaar oud (zie 60043).
Ondertrouwd (2) op 14-03-1775 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 09-04-1775 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Giethoorn, zij laatst weduwe van Geert Cornelis OOSTINDIEN en van Giethoorn. Echtgenoot is Peter Jans BAKKER, 26 jaar oud (zie 31153). {Hij is later ondertrouwd op 08-01-1808 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 59-jarige leeftijd op 24-01-1808 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar te Giethoorn, zij weduwe van Govert van OOSTEN en van Zijpe (N.H.) wonende nu te Giethoorn. Echtgenote is Grietjen HOEVES (zie 31160).}
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
102713    Trijntjen Jannes' BOUWKNEGT, veehoudster (1894), geboren op 11-04-1825 te Wanneperveen, overleden op 11-01-1899 te Wanneperveen op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Jan LOK. Dochter van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1850 te Wanneperveen met Jan Jacobs LOK (zie 102712).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jans (zie 102717).
   2.  Albertje Jans (zie 102714).
   3.  Jentje Jans (zie 102715).
   4.  Jannes Jans (zie 102722).
   5.  Albertje Jans (zie 102719).
   6.  Stoffel Jans (zie 102720).
   7.  Jan Jans (zie 102724).

99724    Trijntjen Jans BOUWKNEGT, veehoudster (1823), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 29-11-1801 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-04-1823 te Nijeveen (Dr.) met Hendrik Jans STAD (zie 99730).
 
108033    Willem Jannes' BOUWKNEGT, boerenknecht (1859), geboren op 10-09-1831 te Wanneperveen, zoon van Jannes Jans (Johannes) BOUKNEGT (BOUWKNEGT (1812), BOUWKNECHT (1817)) (zie 27074) en Albertjen Geerts STEENBERGEN (zie 27075).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1859 te Wanneperveen met Roelofjen Jacobs BAKKER (zie 108035).
 
99733    Willem Jans BOUWKNEGT, geboren op 13-04-1823 te [Kolderveen te] Nijeveen (Dr.), overleden op 18-06-1824 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 1-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans BOUWKNEGT (zie 82435) en Geertjen EVERTS (GERRIETS (1852)) (zie 99723).
 
120861    Willempje Jacobs BOUWKNEGT, geboren op 19-11-1819 te [Kolderveen te] Nijeveen (Dr.), overleden op 09-04-1824 om 06:00 uur te ten huize van haar ouders te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 4-jarige leeftijd, dochter van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
 
120860    Willemtje Jacobs BOUWKNEGT, geboren op 14-07-1816 te Nijeveen (Dr.), dochter van Jacob Berends BOUWKNEGT (BAUKNEGT (1798), BOUKNEGT (1808)) (zie 120843) en Metjen (Mattien,Marchien,Martien) JANS (WIND (1798), WINDE (1819)) (zie 120844).
 
118600    zoon BOUWKNEGT, geboren op 15-09-1844 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), "levenloos geboren", overleden op 15-09-1844 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), 0 dagen oud, zoon van Albert Bartelds BOUWKNEGT (BOUWKNECHT (1896)) (zie 46995) en Geesjen Hendriks KLOMP (zie 118584).
 
83727    Theresia Tiessen BOUWMA, arbeidster (<1870), geboren op 02-09-1851 om 19:00 uur te Onna (gem. Steenwijkerwold), overleden op 30-03-1870 te Onna (gem. Steenwijkerwold) op 18-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Tijs Geerts (Thiesse) BOUWMA (BOUMA (1851)) (zie 83721) en Margaritha Hendriks (Margaretha) GAARMAN (zie 83722).
 
83721    Tijs Geerts (Thiesse) BOUWMA (BOUMA (1851)), dienstknecht (1850), landbouwer (1851,1862), arbeider (1853,1855,1858,1860,1884), veehouder (1859), geboren op 13-03-1815 te Noordwolde (Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1859 (overlijden moeder) te Onna (gem. Steenwijkerwold). Zoon van Geert JOHANNES (BOUMAN (1812), BOUMA (1826), BOUWMA (1850)) (zie 85956) en Goitske (Gudula) TIJSSEN (de GROOT (1812)) (zie 85957).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-11-1850 te Steenwijk met Margaritha Hendriks (Margaretha) GAARMAN, 21 jaar oud (zie 83722).
Uit dit huwelijk:
   1.  Theresia Tiessen (zie 83727).
   2.  Maria Catharina Berendina Tiessen BOUMA (zie 83728).
   3.  Gozina Tijssen BOUMA (zie 83729).
   4.  Geert Tijssen BOUMA (zie 83730).
   5.  Maria Thiessen BOUMA (zie 83720).
   6.  Hendrika Tiessen (Hendrikje) BOUMA (zie 83731).

50222    Aaltje Klaassen BOUWMAN, geboren ca 1844 te Oldemarkt, dochter van Klaas WOUTERS (BOUWMAN (1865)) (zie 82164) en Trijntje Jentes RINDERTS (RINDERS (1865)) (zie 67942).
Gehuwd op 03-03-1865 te Oldemarkt met Jan Jans LOK (zie 50221). {Hij is later gehuwd op 12-06-1868 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Klaasje Jans DUIVEN (zie 50838).}
 
64266    Arend BOUWMAN, landbouwer (1875).
Gehuwd met Hilligje SCHUURMAN (zie 64267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje Arends (zie 64265).

61982    Borgert BOUWMAN.
Gehuwd met Margrieta Catharina BOOL (zie 61983).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61981    Catharina Hendrika Borgerts BOUWMAN, geboren ca 1866 te Utrecht (Ut.), dochter van Borgert BOUWMAN (zie 61982) en Margrieta Catharina BOOL (zie 61983).
Gehuwd (1) op 10-04-1889 te Nieuwer-Amstel (N.H.) met Hendrik Jacobs van OOSTEN (zie 125300). {Hij was eerder gehuwd op 16-10-1874 te Hoogeveen (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Annigje Roelofs KROL, 25 jaar oud (zie 125301).}
Gehuwd (2) op 30-07-1924 te Amsterdam met Simon Hendriks de JONG (zie 125299). {Hij was eerder gehuwd op 09-02-1887 te Amsterdam met Maartjen Jacobs KEUR (zie 61980).}
 
8778    Ernst Harmen BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-12-1692 te Vollenhove, zoon van Harmen Egberts BOUWMAN (zie 8777) en Aeltjen Wolters DOGGENAER (zie 950).
 
8726    Geesjen Jans BOUWMAN, geboren ca 1670, dochter van Jan Jansen BOUWMAN (zie 7649) en Aeltien JANS (zie 7650).
Gehuwd voor de kerk ca 1691 met Egbert Egberts BOS (zie 1255). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1694 met Aeffjen ROELOFFS (zie 957).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50729    Gerrigje Peters BOUWMAN, geboren op 25-11-1828 te Zwartsluis, overleden op 05-10-1855 te Zwartsluis op 26-jarige leeftijd, als echtgenote van Evert HORSELENBERG. Dochter van Peter BOUWMAN (zie 50730) en Gerritdina van der KAMP (zie 50731).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-06-1850 te Zwartsluis met Evert Hermens HORSELENBERG, 25 jaar oud (zie 50728). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-04-1860 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Elizabeth Klaassen van den BERG, 37 jaar oud (zie 50732).}
 
8777    Harmen Egberts BOUWMAN, geboren ca 1668.
Gehuwd voor de kerk ca 1691 (N.G.) met Aeltjen Wolters DOGGENAER (zie 950).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ernst Harmen (zie 8778).

10148    Hendrik Jans BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-01-1707 te Vollenhove, zoon van Jan Stevens BOUWMAN (zie 7574) en Merretje HENDRIKS (zie 6896).
 
36604    Hermina Petronella Andries BOUWMAN, geboren 00-02-1834 te [Blokzijl], overleden op 14-06-1834 te Blokzijl, dochter van Andries Stevens BOUMAN (zie 36598) en Sophia Wilhelmina Johans WERFELMAN (zie 36600).
 
7651    Jan BOUWMAN, geboren te Suirbeecke, gedoopt (N.G.) op 19-09-1680 te Vollenhove, zoon van Jan Jansen BOUWMAN (zie 7649) en Aeltien JANS (zie 7650).
 
72957    Jan BOUWMAN, geboren ca 1687. Hij woonde in 1712 (bij zijn huwelijk) te Groningen (Gr.).
Ondertrouwd op 03-04-1712 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-04-1712 (N.G.), hij wed[uwnaar te Groningen (Gr.)], zij te Steenwijk. Echtgenote is Femmigjen MEINDERTS (zie 72954).
 
7649    Jan Jansen BOUWMAN, geboren ca 1652.
Ondertrouwd op 29-04-1677 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1677 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. van Vollenhove en zij j.d. in de Leeute met Aeltien JANS (zie 7650).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Jans (zie 8726).
   2.  Jan (zie 7651).
   3.  Jannetjen (zie 7851).
   4.  Jantjen (zie 8039).

7574    Jan Stevens BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-08-1679 te Vollenhove, zoon van Steven JANS (BOUWMAN) (zie 6537) en Annichien Jans MEPPEL (zie 3277).
Gehuwd voor de kerk ca 1701 met Merretje HENDRIKS (zie 6896).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen Jans BOUMAN (zie 9720).
   2.  Roelofjen Jans BOUMAN (zie 9719).
   3.  Steven Jansen (zie 9990).
   4.  Hendrik Jans (zie 10148).
   5.  Krijntje Jans (zie 1091).
   6.  Klaas Jans (zie 10373).
   7.  Krijntjen Jans BOUMAN (zie 10576).

7851    Jannetjen BOUWMAN, geboren te Suirbeecke, gedoopt (N.G.) op 10-09-1682 te Vollenhove, dochter van Jan Jansen BOUWMAN (zie 7649) en Aeltien JANS (zie 7650).
 
8039    Jantjen BOUWMAN, geboren te Suirbeeck, gedoopt (N.G.) op 13-07-1684 te Vollenhove, dochter van Jan Jansen BOUWMAN (zie 7649) en Aeltien JANS (zie 7650).
 
57335    Johanna BOUWMAN, arbeidster (1876).
Gehuwd met Marijn van OS (zie 57333).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hermannus Marijns (zie 57332).

10373    Klaas Jans BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-04-1712 te Vollenhove, zoon van Jan Stevens BOUWMAN (zie 7574) en Merretje HENDRIKS (zie 6896).
 
1091    Krijntje Jans BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-10-1709 te Vollenhove, overleden ca 1710, dochter van Jan Stevens BOUWMAN (zie 7574) en Merretje HENDRIKS (zie 6896).
 
64265    Margje Arends BOUWMAN, geboren ca 1855 te Dalfsen, dochter van Arend BOUWMAN (zie 64266) en Hilligje SCHUURMAN (zie 64267).
Gehuwd op 17-06-1875 te Nieuwleusen, gescheiden na 18 jaar op 10-07-1893 te Avereest van Pieter Jochems ROOK (zie 64264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters (zie 64272).
   2.  Grietje Pieters (zie 64273).

68073    Maria BOUWMAN. Zij woonde in 1860 (huwelijk zoon Johannes Wilhelmus) te Haarlem (N.H.).
Gehuwd met Abram FRANKEN (zie 68072).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus Abrams (zie 68071).

65602    Marij BOUWMAN, dagloonster (1860).
Gehuwd met Beene van den BERG (zie 65601).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33556    Marten Stevens BOUWMAN, touwslager (1823,1855), geboren op 22-11-1796 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-11-1796 te Blokzijl (getuige(n): Sijtje [Stevens] BAANMAN, zijn oma). Hij woonde in 1823 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl. Zoon van Steven Andries' BOUMAN (zie 33549) en Lammigjen MARTENS (NOORBEEK (1823)) (zie 32949).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-04-1823 te Blokzijl met Aaltje Klaassen MASTENBROEK, 23 jaar oud (zie 36264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamprose Martens BOUMAN (zie 104122).

50730    Peter BOUWMAN, arbeider (1850).
Gehuwd met Gerritdina van der KAMP (zie 50731).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje Peters (zie 50729).

32769    Pietertje Jurjans BOUWMAN, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 21-02-1751 te Blokzijl, dochter van Jurjan HERMENS (BOUMAN (1750)) (zie 32768) en Riekjen Hendriks GLASTRA (zie 32763).
 
9990    Steven Jansen BOUWMAN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-06-1705 te Vollenhove, zoon van Jan Stevens BOUWMAN (zie 7574) en Merretje HENDRIKS (zie 6896).
 
13545    Trijntje BOUWMAN, geboren ca 1712.
Gehuwd voor de kerk ca 1755 met Sweer Mourits FRANTZEN (zie 19680). {Hij was eerder ondertrouwd 00-01-1729 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 14-02-1729 te Zwolle (N.G.). Hij woonde vermoedelijk te Vollenhove met Maria Willemina BOERS (zie 11833).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegje Swiers (zie 13546).

26996    Trijntje Peters BOUWMAN, dienstmeid (1846), geboren op 12-04-1816 te Zwartsluis, dochter van Peter BOUWMAN (veehouder - 1846) en Gerritdina van der KAMP. Zij werd niet gedoopt te Zwartsluis.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1846 te Zwartsluis. Beide geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Arends van der STOUWE, 29 jaar oud (zie 26995).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Jans (zie 26994).
   2.  Gerritdina Jans (zie 119606).
   3.  Geertje (zie 27014).

82426    Pouwel Claassen BOUWMEEESTER, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-06-1777 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Klaas PAUWELS (BOUWMEESTER (1776)) (zie 45736) en Geesien HENDRIKS (zie 45737).
 
82431    Aaltje Bartelts BOUWMEESTER, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 13-09-1744 te Kolder- en Dinxterveen, dochter van Bartelt CLAASSEN (zie 82429) en Aeltjen Albert van VEENINGEN (van VEENINGE (1744)) (zie 82430).
 
119005    Aaltjen Louis' BOUWMEESTER, geboren op 03-09-1810 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-09-1810 te Oldemarkt (getuige(n): Roelofjen Wiechers KOOIJ, [moeders moeder]), "bij absentie van de vader", dochter van Louis Geerts BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1808)) (zie 53371) en Lummigjen Egberts MINTJES (zie 53343).
 
6190    Aefje Peters BOUWMEESTER, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 30-04-1665 te Vollenhove, dochter van Peter Goosens BOUWMEESTER (zie 120) en Geesje JANS (zie 6118).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Egbert Hoegen SINNIGH (zie 5636).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje EGBERTS (zie 1134).
   2.  Jantjen EGBERTS (zie 1113).
   3.  Jantjen EGBERTS (zie 1103).
   4.  Marrigje EGBERTS (zie 700).
   5.  Aaltjen Egberts (zie 1258).

788    Aegtje Tijmens BOUWMEESTER, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 09-01-1663 te Vollenhove. Bij haar huwelijk wordt zij Aaltien genoemd. Dochter van Thijmen Goosens BOUMEIJSTER (zie 787) en Aeltjen JANS (zie 810).
Ondertrouwd 00-10-1690 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-11-1690 te Beulake of Vollenhove (N.G.) met Bartelt Harmens van GULIK (zie 8705).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijmen Bartelts van GULICK (zie 8706).
   2.  Jacobjen Bartelts van GULICK (zie 8760).
   3.  Altjen Bartelts van GULICK (zie 8915).
   4.  Marchjen Bartelts van GULICK (zie 8916).
   5.  Thijmen Bartels (zie 9072).
   6.  Aeltjen Bartelts van GULICK (zie 9367).
   7.  Harmen Bartels van GULICK (zie 9680).

42121    Albertdina Jans BOUWMEESTER, boerenmeid (1862), geboren ca 1832 te Dalfsen, dochter van Jan BOUWMEESTER (zie 42122) en Lambertdina KAPPERT (zie 42123).
Gehuwd op 02-10-1862 te Zwollerkerspel. Hij geboren te Wanneperveen, zij geboren te Dalfsen. Echtgenoot is Geert Hendriks ZIEL (zie 42120).
 
60669    Albertje Harmens BOUWMEESTER. Zij woonde in 1748 (bij haar huwelijk) te Kolderveen (Dr.), erna te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2234) met haar man Tiemen Herms MAAT en zijn zoon Herm [uit zijn 1e huwelijk] in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn.
Ondertrouwd (1) op 01-01-1748 te Kolderveen (Dr.). Te Giethoorn was de ondertrouw op 06-01-1748; te Kolderveen attestatie verleend naar Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 24-01-1748 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Timen Harmens MAET (MAAT (1748)) (zie 60667). {Hij was eerder ondertrouwd op 16-09-1740 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-10-1740 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Hendrikje Timens MEISTER (zie 60668).}
Ondertrouwd (2) op 20-10-1780 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 05-11-1780 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Geerts JUFFER (JOFFER (1848)), 56 jaar oud (zie 25435). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-12-1745 te Wanneperveen, te Giethoorn was de ondertrouw op 11-12-1745. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-01-1746 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. van Giethoorn, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Heiltjen HENDRIX (MATTEMAKER (1745)) (zie 25436).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annigje Timens MAAT (zie 100803).

11558    Annegje Wichers BOUWMEESTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 24-03-1726 te Vollenhove, dochter van Wijcher Goosens BOUWMEESTER (zie 7758) en Trijntje Hermens HAASJES (d'HAAS) (zie 9943).
 
72593    Arend Bartelts BOUWMEESTER, boer (1812), landbouwer (1814,1840), arbeider (1816,1820,1825,1828,1840,1841,1847,<1855), dagloner (1822), geboren te Kolderveen (Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Wanneperveen.], gedoopt (N.G.) op 22-04-1787 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 27-02-1855 te Wanneperveen op 67-jarige leeftijd, als weduwnaar van Maria SCHUTTE. Zoon van Bartelt POUWELS (BOUMEESTER (1778), BOUWMEESTER (1812)) (zie 72603) en Trijntjen BERENDS (zie 72604).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-11-1812 te Wanneperveen met Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)), 19 jaar oud (zie 15348).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605).
   2.  Jan Arents (zie 72594).
   3.  Trintje Arends (Trijntje) (zie 72596).
   4.  Klaas Arends (zie 72595).
   5.  Berendje Arends (zie 51987).
   6.  Klaas Arends (zie 72597).
   7.  Berend Arends (zie 72598).
   8.  Roelof Arends (zie 72626).

72658    Arendje Bartelds BOUWMEESTER, geboren ca 1855 te Steenwijkerwold, overleden op 24-08-1917 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), als partner van Hendrik LUCHTMEIJER. Dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd op 13-12-1890 te Steenwijk met Hendrik Hendriks LUCHTMEIJER (zie 72659).
 
67429    Barteld Arend BOUWMEESTER, arbeider (1871).
Gehuwd met Geertje Jans TEKELENBURG (zie 67430).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lummigje Bartelds (Hilligje,Lammigje) (zie 22937).

72598    Berend Arends BOUWMEESTER, arbeider (1856,<1879), geboren op 04-05-1828 te Nijeveen (Dr.), overleden op 07-06-1879 te Wanneperveen op 51-jarige leeftijd, als partner van Annigje DRIESEN. Zoon van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-11-1856 te Wanneperveen met Annigjen Jans DRIESEN (zie 72623).
 
51987    Berendje Arends BOUWMEESTER, geboren op 22-10-1822 te Nijeveen (Dr.), overleden op 06-01-1865 te Wanneperveen op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik van OOSTEN. Dochter van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1847 te Wanneperveen met Hendrik Pieters van OOSTEN, 25 jaar oud (zie 51986).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hendriks (zie 124649).
   2.  Peter Hendriks (zie 129388).
   3.  Hilligje Hendriks (zie 51985).

72639    Berendje Bartelds BOUWMEESTER, dienstbode (1871), geboren ca 1847 te Steenwijkerwold, overleden op 17-09-1921 te Steenwijk, als partner van Jan KANON. Dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd op 22-07-1871 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Jan Hendriks KANON (zie 72640). {Hij was eerder gehuwd voor 1871 met Grietje PANHUIS (zie 72641).}
 
6930    Christina BOUWMEESTER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-03-1672 te Vollenhove, dochter van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
 
797    Claas Dircks BOUWMEESTER, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 12-10-1662 te Vollenhove, zoon van Dirrick JANSZ (BOUMEIJSTER) (zie 795) en Greete Jans BEUCKMAN (zie 796).
 
9823    Dirck Goosens BOUWMEESTER, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 29-07-1703 te Vollenhove, zoon van Goosen Roelofs BOUWMEESTER (zie 930) en Annigje Wichers SCHILDER (zie 16423).
 
119008    Dirk Kornelis Geerts BOUWMEESTER, geboren op 14-01-1768 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 14-01-1768 te Oldemarkt, zoon van Geert Hans Jannes' BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1767)) (zie 119006) en Aaltje Dirks CLARENBERG (KLARENBERG (1778)) (zie 119007).
 
69071    Elisabeth Jans BOUWMEESTER, fabriekarbeidster (1873), geboren ca 1845 te Lonneker, dochter van Jan BOUWMEESTER (zie 69072) en Gerritdina LUBBERINK (zie 69073).
Gehuwd op 18-09-1873 te Lonneker met Arent Christiaans SCHOLTEN (zie 69070).
 
57534    Femmichien Claas' BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1800)), ventersche (1834), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-03-1783 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 23-04-1858 om 05:00 uur te in het huis No. 141 (Wijk B) te Wanneperveen op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Kornelis SPAANHOUWER; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1800 (bij haar huwelijk) te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.), erna ook. Dochter van Klaas PAUWELS (BOUWMEESTER (1776)) (zie 45736) en Geesien HENDRIKS (zie 45737).
Ondertrouwd op 18-04-1800 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 11-05-1800 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij van Dinxterveen. Echtgenoot is Cornelis Alberts SPAARHOUWER (SPAANHOUWER (1811), OTTEN (1871), SPAANHOUDER (1899)) (zie 103232). Zij lieten tussen 1801 en 1811 te Kolder- en Dinxterveen drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelofjen, Geesjen en Albert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofjen Cornelis' ALBERTS (OTTEN (1826), SPAANHOUWER (1841)) (zie 103231).
   2.  Geesjen Cornelis ALBERTS (SPAANHOUWER (1876)) (zie 57532).
   3.  Albert Cornelis' SPAANHOUDER (zie 103234).

119014    Geert Hans Jannes' BOUWMEESTER, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 24-08-1732 te Oldemarkt (getuige(n): Stijntjen BOUWM[EESTER]), overleden voor 1737 te Oldemarkt, zoon van Johannes (Jannes,Johan) BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1735), BOUWMESTER (1739)) (zie 119011) en Neeltjen CORTON (CORTOM (1731)) (zie 119012).
 
119006    Geert Hans Jannes' BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1767)), geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 26-05-1737 te Oldemarkt. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3017) met zijn beide ouders, met zijn broer Louis en zijn zussen Neeltje en Trijntje te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Zoon van Johannes (Jannes,Johan) BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1735), BOUWMESTER (1739)) (zie 119011) en Neeltjen CORTON (CORTOM (1731)) (zie 119012).
Ondertrouwd op 06-11-1767 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 21-11-1767 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Oldemarkt. Echtgenote is Aaltje Dirks CLARENBERG (KLARENBERG (1778)) (zie 119007).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Kornelis Geerts (zie 119008).
   2.  Johannes Geerts BOUMEESTER (zie 119009).
   3.  Geesjen Geerts BOUMEESTER (zie 119010).
   4.  Louis Geerts (BOUMEESTER (1808)) (zie 53371).

6680    Geertruijt BOUWMEESTER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-09-1669 te Vollenhove, overleden voor 1676 te Blokzijl, dochter van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
 
20932    Geertruijt Johannes' BOUWMEESTER, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-12-1682 te Blokzijl, dochter van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Cornelia HOLLIUS (zie 19010).
 
20929    Geertruit Joannes' BOUWMEESTER, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 02-04-1676 te Blokzijl, overleden voor 1682 te Blokzijl, dochter van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Cornelia HOLLIUS (zie 19010).
 
938    Geesjen Dircks BOUWMEESTER, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 20-02-1670 te Vollenhove, dochter van Dirrick JANSZ (BOUMEIJSTER) (zie 795) en Greete Jans BEUCKMAN (zie 796).
 
7149    Goosen Peters BOUWMEESTER, geboren te Suurbeeck, gedoopt (N.G.) op 06-12-1674 te Vollenhove, zoon van Peter Goosens BOUWMEESTER (zie 120) en Geesje JANS (zie 6118).
 
930    Goosen Roelofs BOUWMEESTER, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 23-08-1670 te Vollenhove, zoon van Roeloff Dircx BOERTJEN (zie 827) en Stijntjen GOOSENS (BOUMEIJSTER) (zie 828).
Ondertrouwd (1) 00-03-1695 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-04-1695 te Beulake? (N.G.), hij uit het Land van Vollenhove, zij uit het Land van Vollenhove. Echtgenote is Annigje Wichers SCHILDER (zie 16423). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1690 (N.G.) met Claes ROELOFFS (zie 8940).}
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1698 met Trijntjen HENDRICX (zie 1252).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Stijntjen Goosens (zie 9052).
   2.  Wijcher Goosens (zie 7758).
   3.  Dirck Goosens (zie 9823).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Roeloff GOOSENS (zie 1253).

11743    Goozen Wichers BOUWMEESTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 26-09-1728 te Vollenhove, zoon van Wijcher Goosens BOUWMEESTER (zie 7758) en Trijntje Hermens HAASJES (d'HAAS) (zie 9943).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1757 met Jentje Hendriks KLAVER (zie 727).
Gehuwd (2) met Jantje Hendriks BOVENDEUR (zie 12576).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje GOOSSENS (zie 13709).
   2.  Hendrik GOOSSEN (zie 13792).
   3.  Hendrik Goosens (zie 13856).
   4.  Trijntje Goosen (zie 13975).
   5.  Wicher GOOSSENS (zie 14104).
   6.  Evertjen GOOSSENS (BOUWMEESTER) (zie 14231).
   7.  Roelof GOOSSENS (zie 14336).
   8.  Roelof GOOSSENS (zie 14463).
   9.  Willem GOOSENS (zie 14597).
   10.  Geertjen GOOZENS (zie 14727).
   11.  Geertjen GOOSENS (BOUWMEESTER (1806)) (zie 14826).

82422    Grietjen Pouwels BOUWMEESTER, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) 00-03-1741 te Kolder- en Dinxterveen (getuige(n): Hendrik Hendriks JESSER en Roelof WOLDMANS), dochter van Paul CLASEN (BOUWMEESTER (1741), BOUMEESTER (1821)) (zie 72618) en Femmigjen JANS (ROELOFS (1741), ZOETEN (1821)) (zie 72619).
 
1351    Hendrick Janssen BOUWMEESTER, geboren ca 1628. Hij woonde in 1653 (bij zijn huwelijk) te Wendele. Zoon van Johan KEERS (BOUMEISTER?) (zie 16460) en Merriken HENDRICKS (zie 16461).
Ondertrouwd op 16-04-1653 te Vollenhove. Op 07-05-1653 attestatie gegevens om in Mastebroek te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1653 te Mastebroek (N.G.). Hij tot Wendele, zij weduwe wonende in Mastebroeck. Echtgenote is Aeltien JANS (zie 18580). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1653 met Hendrick JANS (zie 18688).}
 
13856    Hendrik Goosens BOUWMEESTER, boer (1811), geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 16-11-1760 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, overleden op 30-10-1822 te Ambt Vollenhove op 61-jarige leeftijd, als weduwnaar [van Hermtjen Herms ZANDBERGEN]; [zijn geboorteplaats niet vermeld], zoon van Goozen Wichers BOUWMEESTER (zie 11743) en Jentje Hendriks KLAVER (zie 727).
Gehuwd voor de kerk ca 1791 met Hermtje Herms ZANDBERGEN (zie 13246).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Hendriks (zie 15326).

62778    Hendrika Christina BOUWMEESTER.
Gehuwd met Andries HEIKAMP (zie 62777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsken Andries' (zie 62776).

28272    Hendrikje BOUWMEESTER.
 
15326    Hendrikjen Hendriks BOUWMEESTER, landbouwster (1838,1849), landbouwersche (1841,1845), geboren op 22-04-1792 te Barsbeek erve Middeldorp, gedoopt (N.G.) op 22-04-1792 te Vollenhove, overleden op 16-06-1856 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan de OLDE, eerder gehuwd geweest met Jan Klaassen van der LINDE. Dochter van Hendrik Goosens BOUWMEESTER (zie 13856) en Hermtje Herms ZANDBERGEN (zie 13246).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 08-11-1811 te Stad Vollenhove. Beide wonende te [Ambt] Vollenhove. Echtgenoot is Jan Klaas van der LINDE (BELD van der LINDE (1857)), 24 jaar oud (zie 1841).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 05-11-1841 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Leendert de OLDE, 48 jaar oud (zie 15374). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-02-1817 te gem. Vollenhove met Geertjen Pieters de OLDE, 19 jaar oud (zie 1992).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas Jan Jans (zie 28273).
   2.  Harmpje Jans (zie 24389).
   3.  Neeltje Jans (zie 17513).
   4.  Jan Jans (zie 1985).
   5.  Roelof Jans (zie 28267).
   6.  Harm Jans (zie 26486).
   7.  Hendrik Jans (zie 28279).
   8.  Jan Jans (zie 16950).
   9.  Jacob Jans (zie 17534).

121255    Hendrikjen Pouls BOUWMEESTER, arbeidster (1858), geboren op 12-06-1818 te Diever (Dr.), overleden op 20-03-1880 om 08:00 uur te ten haren huize No. 62 staande te Kloosterveen (wijk B [= C]) in de gem. Smilde (Dr.) op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Evert KAPPE. Dochter van Poul Klaas' BOUWMEESTER (zie 121259) en Femmigje Willems VEENHOF (zie 121260).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06-08-1858 te Smilde (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Evert Alberts KAPPE, 51 jaar oud (zie 52476). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-12-1829 te Nijeveen (Dr.) met Jantjen Bartelts WESTERVEEN (WESTRA (1855)), 21 jaar oud (zie 121242).}
 
20933    Henricus Joannes' BOUWMEESTER, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 14-01-1685 te Blokzijl, zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Cornelia HOLLIUS (zie 19010).
 
6493    Hermannus BOUWMEESTER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-03-1668 te Vollenhove, zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
 
20930    Hermannus Joannes' BOUWMEESTER, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 19-04-1678 te Blokzijl, overleden voor 1680 te Blokzijl, zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Cornelia HOLLIUS (zie 19010).
 
72654    Hilligje Bartelds BOUWMEESTER, dienstmeid (1884), geboren ca 1858 te Steenwijk, overleden op 14-06-1939 om 18:00 uur te Laren (N.H.), als partner van Roelof van DIJK. Dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd op 03-05-1884 te Steenwijk met Roelof Berends van DIJK, 25 jaar oud (zie 113911).
 
20934    Jacobus Joannes' BOUWMEESTER, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 14-01-1685 te Blokzijl, zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Cornelia HOLLIUS (zie 19010).
 
42122    Jan BOUWMEESTER.
Gehuwd met Lambertdina KAPPERT (zie 42123).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertdina Jans (zie 42121).

69072    Jan BOUWMEESTER, landbouwer (1873).
Gehuwd met Gerritdina LUBBERINK (zie 69073).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Jans (zie 69071).

72594    Jan Arents BOUWMEESTER, boerenknegt (1841), geboren op 09-10-1814 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), overleden op 28-01-1892 te Wanneperveen op 77-jarige leeftijd, als partner van Geesjen BRUIN. Zoon van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1841 te Wanneperveen met Geesje Arries BRUIN (zie 72601). Zij waren achterneef en achternicht van elkaar, beide achterkleinkind van Paul Clasen BOUWMEESTER en Femmigjen Jans ROELOFS.
 
72650    Jan Bartelds BOUWMEESTER, arbeider (1876,1898), geboren ca 1851 te Steenwijkerwold, overleden op 03-08-1930 te Steenwijk, als partner van Trijntje AKKERMAN, eerder weduwnaar van Klaartje MARTIJN. Zoon van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd (1) op 04-11-1876 te Steenwijk met Klaartje Carels MARTIJN (zie 72651).
Gehuwd (2) op 08-10-1898 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Trijntje Roelofs AKKERMAN (zie 72662). {Zij was eerder gehuwd voor 1898 met Gerrit BAKKER (zie 72665).}
 
16434    Jan Jans BOUWMEESTER, geboren ca 1625, te Wendele, zoon van Johan KEERS (BOUMEISTER?) (zie 16460) en Merriken HENDRICKS (zie 16461).
Ondertrouwd op 09-04-1647 te Vollenhoo, gehuwd voor de kerk op 10-05-1647 te Vollenhoo (N.G.), hij van Wendele en zij in Quadoelen met Mette JANS (zie 16435).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maregien Jans (zie 5149).
   2.  Maregien Jans (zie 5271).
   3.  Jantjen Jans (zie 5753).
   4.  Jan Jansen (zie 7643).

7643    Jan Jansen BOUWMEESTER, geboren ca 1665, zoon van Jan Jans BOUWMEESTER (zie 16434) en Mette JANS (zie 16435).
Gehuwd voor de kerk ca 1688 met Machtelt Gerrits (Willems) BORN (BERTELINK) (zie 6476).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
10069    Janna BOUWMEESTER, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1705 met Assien Rutgers van den BRINK (zie 7383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes Assies (zie 10070).
   2.  Maria Assies (zie 10239).
   3.  Roelofje Assies (zie 10333).

72644    Jantje Bartelds BOUWMEESTER, geboren 00-06-1849 te [Zuidveen te] Steenwijkerwold, overleden op 31-10-1849 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
 
5753    Jantjen Jans BOUWMEESTER, geboren te Wendele, gedoopt (N.G.) op 03-08-1660 te Vollenhove, van Wendelo, dochter van Jan Jans BOUWMEESTER (zie 16434) en Mette JANS (zie 16435).
Ondertrouwd op 03-02-1684 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1684 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar, zij j.d. van Wendele met Rentinck EIJNBERTS (zie 3233). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-04-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-05-1668 te Vollenhove, hij van Bersbeeck en zij van Quadoelen met Evertien JANS, 19 jaar oud (zie 3348). Hij was eerder ondertrouwd op 04-09-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 25-10-1681 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe tot Blockzijl met Aeffjen GOOSENS (zie 8265).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Eijmbert RENTINCK (zie 8142).
   2.  Geertjen RENTINCKS (zie 8266).

49367    Johanna BOUWMEESTER.
Gehuwd met Cornelis de MOL (zie 49366).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Cornelis' (zie 49365).

6166    Johannes BOUWMEESTER, dominus (= predikant) te Hellendoorn (1691), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-02-1665 te Vollenhove. Hij is in 1673 (na het 2e huwelijk van zijn vader) met zijn vader van Vollenhove verhuisd naar Blokzijl. Zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
Ondertrouwd op 26-04-1691 te Blokzijl, [te Blokzijl] attestatie "verleent om t' Drijhuisen te trouwen". Gehuwd voor de kerk 00-05-1691 te Driehuizen? (N.G.). Hij [j.m.], zij j.d., beide van Blockzijl. Echtgenote is Claasje Jacobs van der WEIJDE (zie 40520). Door het huwelijk van zijn vader en haar moeder in 1688 werden zij stiefbroer en stiefzus van elkaar.
 
119011    Johannes (Jannes,Johan) BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1735), BOUWMESTER (1739)), geboren ca 1699. Hij woonde in 1724 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3017) met zijn vrouw Neeltje CORTOM en hun kinderen Louis, Neeltje, Geert Hans en Trijntje te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Jeltjen als [inwonende] meid.
Ondertrouwd op 29-01-1724 te Oldemarkt. Te Kuinre was de ondertrouw op 12-03-1724. Gehuwd voor de kerk op 25-03-1724 te Kuinre (N.G.), hij j.m. te Oldemarkt, zij j.d. te Kuinre. Echtgenote is Neeltjen CORTON (CORTOM (1731)) (zie 119012).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lowijs Jannis' (zie 119013).
   2.  Geert Hans Jannes' (zie 119014).
   3.  Neeltjen Jannes' BOUMEESTER (BOUWMEESTER (1748)) (zie 119015).
   4.  Geert Hans Jannes' (BOUMEESTER (1767)) (zie 119006).
   5.  Trijntjen Johannes' (Trientjen) BOUWMESTER (BOUWMEESTER (1748), BOUMEESTER (1770)) (zie 119016).

1367    Judith Jans BOUWMEESTER (Juditien), gedoopt (N.G.) op 27-11-1700 te Vollenhove, dochter van Jan Jansen BOUWMEESTER (zie 7643) en Machtelt Gerrits (Willems) BORN (BERTELINK) (zie 6476).
Gehuwd voor de kerk ca 1722 met Jan Hermens van der LINDE (zie 1366). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1735 met Grietje Jans ten NAPEL (zie 16806).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman JANS (van der LINDE (1816)) (zie 1368).
   2.  Jan JANS (van der LINDE (1754)) (zie 11482).
   3.  Jakobje JANS (van der LINDE) (zie 1149).
   4.  Jantje JANS (van der LINDE) (zie 11913).
   5.  Niesje JANS (zie 1445).

16493    Kier Willems BOUWMEESTER, geboren ca 1570.
Gehuwd voor de kerk ca 1568 met Trijne JANS (zie 16494).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan KEERS (BOUMEISTER?) (zie 16460).
Kinderen:
   2.  Willem KIERS (BOUMEISTER?) (zie 16443).

72595    Klaas Arends BOUWMEESTER, geboren op 08-04-1820 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), overleden op 06-08-1823 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.) op 3-jarige leeftijd, zoon van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
 
72597    Klaas Arends BOUWMEESTER, arbeider (1847), veehouder (1874), geboren op 11-11-1825 te Nijeveen (Dr.), overleden op 17-05-1893 te Wanneperveen op 67-jarige leeftijd, als partner van Geesjen MOL. Zoon van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-04-1847 te Wanneperveen, zij weduwe. Echtgenote is Geesjen Gerrits MOL, 39 jaar oud (zie 72599). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-10-1827 te Wanneperveen met Hans Jacobs DOOSJEN, 24 jaar oud (zie 72702).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Klaassen (zie 111100).

79010    Lammert Kleis' BOUWMEESTER, geboren ca 1724. Hij woonde in 1749 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen.
Ondertrouwd 00-01-1749 te Lemmer (Gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Wanneperveen niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen al te Lemmer.], gehuwd voor de kerk op 16-02-1749 te Lemmer (Hervormd), hij van Wanneperveen, zij van Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Grijttje DIJMES (zie 79011).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Lammerts BOUMAN (zie 79012).
   2.  Geertruida Lammerts BOUMAN (zie 79013).

53371    Louis Geerts BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1808)), leerling zeeman (1812), geboren op 20-07-1778 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 26-07-1778 te Oldemarkt, overleden op 23-05-1812 te St.Bernard (gem. Antwerpen - B.) op 33-jarige leeftijd. Hij was gelegerd in Brest (Fr.). Zoon van Geert Hans Jannes' BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1767)) (zie 119006) en Aaltje Dirks CLARENBERG (KLARENBERG (1778)) (zie 119007).
Ondertrouwd op 21-05-1808 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-06-1808 te Paasloo (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide woonende te Oldemarkt; "in den H[eilige] Echt ingezegend en bevestigd in de Paasloër kerk." met Lummigjen Egberts MINTJES, 20 jaar oud (zie 53343). {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 30-12-1834 te Oldemarkt, zij weduwe, 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Jacob Sjoerds MEIJER, 31 jaar oud (zie 53352).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Louis' BOUMEESTER (zie 119004).
   2.  Aaltjen Louis' (zie 119005).

119013    Lowijs Jannis' BOUWMEESTER, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 25-03-1731 te Oldemarkt. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3017) met zijn beide ouders, met zijn broer Geert Hans en zijn zussen Neeltje en Trijntje te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Zoon van Johannes (Jannes,Johan) BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1735), BOUWMESTER (1739)) (zie 119011) en Neeltjen CORTON (CORTOM (1731)) (zie 119012).
 
10731    Lubbigje Jans BOUWMEESTER, geboren ca 1689, dochter van Jan Jansen BOUWMEESTER (zie 7643) en Machtelt Gerrits (Willems) BORN (BERTELINK) (zie 6476).
Gehuwd voor de kerk ca 1715 met Hendrik Lulofs SPANS (zie 8509).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Hendriks (zie 10732).
   2.  Aaltje Hendriks (zie 10867).
   3.  Lulof Hendriks (zie 11074).
   4.  Jan Hendriks (zie 11285).
   5.  Berent Hendriks (zie 11393).
   6.  Evert Hendriks SPAANS (zie 11590).

22937    Lummigje Bartelds (Hilligje,Lammigje) BOUWMEESTER, geboren ca 1841 te Steenwijk, overleden op 06-03-1902 te Blokzijl, als echtgenote van Jan van der MEER. Dochter van Barteld Arend BOUWMEESTER (zie 67429) en Geertje Jans TEKELENBURG (zie 67430).
Gehuwd op 01-06-1871 te Kuinre met Jan Hendriks van der MEER, 34 jaar oud (zie 22936).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans (zie 67431).
   2.  Barteld Jans (zie 22934).
   3.  Sint Jans (zie 67435).

72635    Lummigje Bartelds (Lammigje) BOUWMEESTER, geboren ca 1841 te Steenwijk, overleden op 06-03-1902 te Blokzijl, als partner van Jan van der MEER. Dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd op 01-06-1871 te Kuinre met Jan Hendriks van der MEER (zie 72636).
 
5149    Maregien Jans BOUWMEESTER, geboren te Wendel, gedoopt (N.G.) op 21-09-1649 te Vollenhove, overleden ca 1649 te Vollenhove, dochter van Jan Jans BOUWMEESTER (zie 16434) en Mette JANS (zie 16435).
 
5271    Maregien Jans BOUWMEESTER, geboren te Wendel, gedoopt (N.G.) op 25-08-1650 te Vollenhove, dochter van Jan Jans BOUWMEESTER (zie 16434) en Mette JANS (zie 16435).
 
111100    Maria Klaassen BOUWMEESTER, veehoudster (1919), geboren ca 1848 te Wanneperveen, dochter van Klaas Arends BOUWMEESTER (zie 72597) en Geesjen Gerrits MOL (zie 72599).
Gehuwd op 11-11-1874 te Wanneperveen met Arend Lamberts RODERMOND, 32 jaar oud (zie 111099).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Arends (zie 111098).

72645    Marijgje Bartelds BOUWMEESTER, dienstmeid (1873), geboren ca 1845 te Steenwijkerwold, overleden op 22-04-1933 te Onna (gem. Steenwijkerwold), als partner van Kornelis JONAS. Dochter van Bartelt Arends BOUMEESTER (zie 72605) en Geertien Jans MULDER (TEKELENBURG (1871)) (zie 72606).
Gehuwd op 27-09-1873 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenoot is Kornelis Stoffers JONAS (zie 72646). {Hij was eerder gehuwd voor 1873 met Sjoukje van BUITEN (zie 72648).}
 
120    Peter Goosens BOUWMEESTER, geboren ca 1635. Hij woonde in 1660 (bij zijn huwelijk) in de Leeuwte, erna in 1661 ook. Zoon van Gooszen JANS (BOUMEIJSTER) (zie 11178) en Aeffken (Ave) TIMENSEN (zie 16487).
Ondertrouwd op 11-02-1660 te Vollenhove, op 01-03-1660 attestatie gegeven om op Wanneperveen te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-03-1660 te Wanneperveen (N.G.), hij wonende in de Leeuwte, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Geesje JANS (zie 6118).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmichjen PETERS (zie 6119).
   2.  Aefje Peters (zie 6190).
   3.  Hendrick PETERS (zie 6324).
   4.  Femmichjen PETERS (zie 6559).
   5.  Goosen PETERS (zie 6950).
   6.  Marchien PETERS (zie 6951).
   7.  Goosen Peters (zie 7149).

121259    Poul Klaas' BOUWMEESTER.
Gehuwd met Femmigje Willems VEENHOF (zie 121260).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Pouls (zie 121255).

72626    Roelof Arends BOUWMEESTER, arbeider (1857), veehouder (<1895), geboren ca 1832 te Wanneperveen, overleden op 18-09-1895 te Haagje (gem. Wanneperveen), als partner van Jacobje de JONGE. Zoon van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd op 03-04-1857 te Wanneperveen met Jacobje Jans de JONGE (zie 72627).
 
9052    Stijntjen Goosens BOUWMEESTER, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 16-02-1696 te Vollenhove, overleden 00-02-1745, begraven op 18-02-1745 te Vollenhove, dochter van Goosen Roelofs BOUWMEESTER (zie 930) en Annigje Wichers SCHILDER (zie 16423).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1721 met Hendrick Jacobs van den BERG (zie 9407).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1731 met Joost Frans HAMERS (zie 7871).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Frans Joosten (zie 12007).
   6.  Goozen Joost (zie 12133).
   7.  Roelof Joost (zie 12134).
   8.  Femmegje Utterwijx (zie 12225).

13975    Trijntje Goosen BOUWMEESTER, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 20-10-1762 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. B077) met haar man Jan WIJS en drie andere gezinsleden in het Ca[r]spel Barsbeek. Zij was op 03-04-1811 te Zwartsluis doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Goosen Wichers van RAALTE. Dochter van Goozen Wichers BOUWMEESTER (zie 11743) en Jentje Hendriks KLAVER (zie 727).
Gehuwd voor de kerk ca 1786 met Jan Leenderts WIJS (WEIJS (1824)) (zie 13937).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Jans (WEIJS (1822)) (zie 15143).
   2.  Goosen Jans (Gozewienus) (WEIJS (1816)) (zie 15256).
   3.  Jentjen Jans (Jantjen,Jannetje) (WEIJS (1824), WEIS (1828)) (zie 15346).
   4.  Jan Willem (zie 15491).
   5.  Margjen Jans (zie 15825).
   6.  Wiecher Jans (WEIJS (1827)) (zie 15938).

72596    Trintje Arends (Trijntje) BOUWMEESTER, dienstmeid (1841), geboren op 03-02-1816 te Nijeveen (Dr.), overleden op 12-04-1896 te Avereest op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Fredrik de LANGE, [eerder] weduwe van Jan Jacobus BOKSEM. Dochter van Arend Bartelts BOUWMEESTER (zie 72593) en Maria Jans SCHUT (SCHUTTER (1822), SCHUTTE (1825)) (zie 15348).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 30-10-1841 te Wanneperveen met Jan Jacobs BOXEN (BOXEM (1841), BOKSEM (1896)), 29 jaar oud (zie 72609).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 10-04-1865 te Avereest, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Frerik (Fredrik) JANS (EMMELO (1823), de LANGE (1823)), 68 jaar oud (zie 66133). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-04-1823 te Nijeveen (Dr.) met Grietje (Greetje) LUCAS (KARSTEN (1823), van VEEN (1834)), 23 jaar oud (zie 66143).}
 
7758    Wijcher Goosens BOUWMEESTER, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 25-08-1697 te Vollenhove, overleden op 12-05-1761 te Vollenhove op 63-jarige leeftijd. Hij deed op 26-09-1726 als 29 jarige belijdenis te Vollenhove en werd daarna aangenomen als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Vollenhove. Hij woonde toen in Barschup in het Karspel Barsbeek. Hij woonde in 1726 en 1728 te Barsbeek. Zoon van Goosen Roelofs BOUWMEESTER (zie 930) en Annigje Wichers SCHILDER (zie 16423).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-04-1725 te Vollenhove met Trijntje Hermens HAASJES (d'HAAS), 42 jaar oud (zie 9943). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1703 met Pieter ALBERTS (SCHEER) (zie 9942).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annegje Wichers (zie 11558).
   2.  Goozen Wichers (zie 11743).

57601    Adriaan den BOUWMEESTER.
Gehuwd met Willemina GLASMAKER (zie 57602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Korstiaan Adriaans (zie 57585).

57589    Adrianus Korstiaans den BOUWMEESTER, koopman (<1838), geboren op 14-02-1783 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 16-02-1783 te Zwolle, overleden op 19-02-1838 te Zwolle op 55-jarige leeftijd, als partner van Margaretha VISSCHER. Zoon van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
Gehuwd voor de kerk ca 1803 te [Zwolle] met Grietjen Willems (Margaretha) VISSCHER (zie 57597).
Uit dit huwelijk:
   1.  Korstiaan Adrianus' (zie 57598).

62083    Adrianus Korstiaans den BOUWMEESTER, commissionair (1882), geboren ca 1846 te Zwolle, zoon van Korstiaan Adrianus' den BOUWMEESTER (zie 57598) en Martina Geziena HOOGKLIMMER (zie 57599).
Gehuwd op 27-08-1882 te Alkmaar (N.H.) met Elisabeth Jacoba Alberts KEUTER (zie 62082).
 
57586    Egbert Korstiaans den BOUWMEESTER, geboren op 31-07-1784 te voor de Dieserpoort van Zwolle, gedoopt (N.G.) op 01-08-1784 te Zwolle, overleden voor 1786 te Zwolle, zoon van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
 
57588    Egbert Korstiaans den BOUWMEESTER, geboren op 22-11-1786 te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 26-11-1786 te Zwolle (getuige(n): Oede JACOBS, lidmaat te Vollenhove, zijn oma), overleden voor 1791 te Zwolle, zoon van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
 
57590    Egbert Korstians den BOUWMEESTER, geboren op 28-07-1791 te voor de Dieserpoort van Zwolle, gedoopt (N.G.) op 31-07-1791 te Zwolle, overleden voor 1794 te Zwolle, zoon van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
 
57585    Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER, koopman (1815,1830), timmerman (1818), molenmaker (1818), winkelier (<1836), geboren op 11-01-1756 te Heukelum, overleden op 10-10-1836 te Kampen op 80-jarige leeftijd, als echtgenoot van Catharina PASTOOR, [eerder weduwnaar van Maria Elizabeth PRINS]. Zoon van Adriaan den BOUWMEESTER (zie 57601) en Willemina GLASMAKER (zie 57602).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1782 met Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op 06-08-1818 te Kampen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Catharina Jans PASTOOR, 52 jaar oud (zie 57600). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1817 met Arend Jan van der STEEGE (zie 57603).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus Korstiaans (zie 57589).
   2.  Egbert Korstiaans (zie 57586).
   3.  Wilhelmina Korstiaans (zie 57587).
   4.  Egbert Korstiaans (zie 57588).
   5.  Oede Korstiaans (zie 57593).
   6.  Egbert Korstians (zie 57590).
   7.  Egbert Korstiaans den BOUMEESTER (zie 57591).
   8.  Egbert Korstiaans den BOUMEESTER (zie 57592).

57598    Korstiaan Adrianus' den BOUWMEESTER, apothecar (<1859), geboren ca 1818 te Zwolle, overleden op 18-03-1859 te Zwolle, als partner van Martina Geziena HOOGKLIMMER. Zoon van Adrianus Korstiaans den BOUWMEESTER (zie 57589) en Grietjen Willems (Margaretha) VISSCHER (zie 57597).
Gehuwd met Martina Geziena HOOGKLIMMER (zie 57599).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Korstiaans (zie 62083).

57593    Oede Korstiaans den BOUWMEESTER, geboren ca 1788 te Zwolle, overleden op 21-12-1830 te Groningen (Gr.), als partner van Petrus Rosier van WARFUM. Dochter van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
Gehuwd op 02-03-1815 te Groningen (Gr.), hij wed[uwnaar]. Echtgenoot is Petrus Rosier Hendrikus' van WARFUM (zie 57594).
 
57587    Wilhelmina Korstiaans den BOUWMEESTER, geboren op 11-11-1785 te op de Nieuwstad te Zwolle, gedoopt (N.G.) op 13-11-1785 te Zwolle, dochter van Korstiaan Adriaans den BOUWMEESTER (zie 57585) en Marrechie Egberts (Maria Elizabeth) PRINS (zie 57584).
 
7628    Aeltjen BOUWMEIJSTER, geboren te voor de Landtpoorte, gedoopt (N.G.) op 13-04-1680 te Vollenhove, dochter van Egbert Jansz BOUWMEIJSTER (zie 7443) en Marchjen REIJNDERS (zie 7444).
 
5521    Claesjen Jans BOUWMEIJSTER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-01-1656 te Vollenhove. Mogelijk is zij de Claasje Jans KNOL die in 1682 te Beulake huwt met Lambert Jans DEUTEKOM. Dochter van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
 
7443    Egbert Jansz BOUWMEIJSTER, geboren ca 1654, zoon van Joannes Jans BOUMEESTER (zie 5520) en Hendrickjen Bastiaens BOOTSMAN (zie 19063).
Ondertrouwd (1) op 01-11-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 28-11-1674 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. van Vollenhove en zij wed. van Wanneperveen met Marchjen REIJNDERS (zie 7444).
Ondertrouwd (2) op 17-07-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-08-1681 te Beulake (N.G.), hij wed en zij j.d. beide te Vollenhove met Geesje EGBERTS (zie 18181).
Gehuwd voor de kerk (3) ca 1684 met Hendrickjen HENDRICX (zie 2815).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermannus (zie 7445).
   2.  Aeltjen (zie 7628).
   3.  Jantjen (zie 7629).
Uit het derde huwelijk:
   4.  Geesjen (zie 8083).
   5.  Hillichjen (zie 8084).

8083    Geesjen BOUWMEIJSTER, geboren te buijten de Lantpoorte, gedoopt (N.G.) op 18-01-1685 te Vollenhove, dochter van Egbert Jansz BOUWMEIJSTER (zie 7443) en Hendrickjen HENDRICX (zie 2815).
 
7445    Hermannus BOUWMEIJSTER, geboren te buijten de Lantpoorte, gedoopt (N.G.) op 17-10-1677 te Vollenhove, zoon van Egbert Jansz BOUWMEIJSTER (zie 7443) en Marchjen REIJNDERS (zie 7444).
 
8084    Hillichjen BOUWMEIJSTER, geboren te buijten de Lantpoorte, gedoopt (N.G.) op 18-01-1685 te Vollenhove, dochter van Egbert Jansz BOUWMEIJSTER (zie 7443) en Hendrickjen HENDRICX (zie 2815).
 
7629    Jantjen BOUWMEIJSTER, geboren te voor de Landtpoorte, gedoopt (N.G.) op 13-04-1680 te Vollenhove, dochter van Egbert Jansz BOUWMEIJSTER (zie 7443) en Marchjen REIJNDERS (zie 7444).
 
119016    Trijntjen Johannes' (Trientjen) BOUWMESTER (BOUWMEESTER (1748), BOUMEESTER (1770)), geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 19-04-1739 te Oldemarkt. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3017) met haar beide ouders, met haar broers Louis en Geert Hans, en haar zus Neeltje te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Dochter van Johannes (Jannes,Johan) BOUWMEESTER (BOUMEESTER (1735), BOUWMESTER (1739)) (zie 119011) en Neeltjen CORTON (CORTOM (1731)) (zie 119012).
Ondertrouwd op 01-12-1769 te Amsterdam. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 19-11-1769; [te Amsterdam] op 18-12-1769 acte verleent om in Oldemarkt te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26-12-1769 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. wonende te Amsterdam, zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenoot is Philippus Engels van NASSOU (van NASSOUW (1769), van NASSAU (1792)), 24 jaar oud (zie 119017). {Hij is later ondertrouwd op 18-05-1792 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 20-06-1792 te Steenwijk, hij wed[uwnaar] van Amsterdam en wonende in Oudemarkt, zij juffer van Leeuwarden (Fr.) thans wonende in Oudemarkt. Echtgenote is Charlotta GERRITSMA (GEROLTSMA (1792)) (zie 119020).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltjen Phillippus' NASSOUW (zie 119023).

69285    Aaltje Everts BOVEN, geboren ca 1833 te Giethoorn, overleden op 21-09-1858 te Giethoorn, als echtgenote van Otto van SETTEN. Dochter van Evert Jans BOVEN (zie 69277) en Geesje Hendriks SMIT (zie 69278).
Gehuwd op 14-11-1857 te Giethoorn met Otto Otten van SETTEN (zie 27505).
 
2303    Aarent Roelofs BOVEN, kleermaker (1820,1821,1823,1824,1826,1829,1844), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-06-1790 te Vollenhove, zoon van Roelof Arents BOVEN (zie 14406) en Jacobjen Michiels (Jakoba) HONAS (zie 14227).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 15-07-1820 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Femmigjen Jans SCHOLTEN (SCHOUTEN (1821)), 32 jaar oud (zie 31180).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 20-10-1858 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Femmigien Claassen KOOL (zie 57542).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roelof Arends (zie 57545).
   2.  Jan Arents (zie 31183).
   3.  Jacobus Arents (zie 31181).
   4.  Jacob Arents (zie 31182).
   5.  Jan Arents (zie 57546).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 56 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software