Eerste blad    Vorig blad    Blad 105 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

20096    Stijntje EGBERTS (BOUWMEESTER, SCHILDER), geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 26-12-1637 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt stijntje Dochter van Egbert Janss inde lute"], dochter van Egbert Jans BOUMEIJSTER (zie 3559) en Jantien PIETERS (zie 68).
Ondertrouwd op 25-02-1666 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01-04-1666 te Vollenhove (N.G.), wonende beijde in de Leeuwte. Echtgenoot is Wicher GEERTS (zie 910).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien WICHERS (zie 949).
   2.  Geert WICHERS (zie 937).
   3.  Annigje Wichers SCHILDER (zie 16423).
   4.  Egbert Schilder WICHERS (zie 912).

19067    Stijntjen EGBERTS, geboren ca 1696, overleden voor 1729.
Gehuwd voor de kerk voor 1728 met Timen ROELOFS (VINK (1766)) (zie 19065). {Hij is later ondertrouwd op 22-10-1729 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 09-11-1729 te Giethoorn (N.G.), hij weduwnaer tot Giethoorn, zij j.d. tot Giethoorn met Marchje ALBERTS (zie 19066). Hij is later ondertrouwd 00-01-1766 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Steenwijkerwold niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 02-02-1766 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Steenwijkerwold. Echtgenote is Duwke JOHANNES (zie 103672).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje TIMENS (VINK (1758)) (zie 19079).

9125    Stijntjen EGBERTS, geboren te Suirbeeck, gedoopt (N.G.) op 27-10-1696 te Vollenhove, dochter van Egbert EGBERTS (zie 9124) en Stijntjen ROELOFFS (zie 7145).
Gehuwd voor de kerk ca 1722 met Jan JANS (zie 9528).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje JANS (zie 11331).

11438    Stijntjen EGBERTS, geboren ca 1700.
Gehuwd voor de kerk ca 1723 met Jan ELIS (zie 11439).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter JANS (zie 11440).
   2.  Aafje JANS (zie 11598).
   3.  Egbert JANS (zie 11770).
   4.  Jan JANS (ELIES (1757)) (zie 12113).

30128    Swaantien EGBERTS, geboren ca 1691.
Ondertrouwd op 23-03-1708 te De Wijk (Dr.). Te Hasselt was de ondertrouw op 24-03-1708. Gehuwd voor de kerk 00-04-1708 te [Hasselt] (N.G.), hij wed[uwnaar in de Wijk (Dr.), zij j.d. tot Hasselt. Echtgenoot is Jan BERENTS (BUIJTER (1713), HUIJSMAN (1713)) (zie 30127). Zij lieten tussen 1713 en 1720 te Hasselt vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aaltjen (2x), Berent en Egbert.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12789    Swaentien EGBERTS, geboren ca 1630, dochter van Egbert LUBBERTS (zie 12794).
Ondertrouwd op 17-04-1656 te Vollenhove, attestatie afgegeven 14-05-1656 om te trouwen te Oldemarkt Gehuwd voor de kerk op 14-05-1656 te Oldemarkt, hij wed. van Oldemarkt en zij van Oldenzel met Hendrick ROETERS (zie 12785). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1656 met Hendrickien JANS (zie 12788).}
 
113190    Talligje (Tjalligjen) EGBERTS (TROMP (1816)), geboren te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), dochter van Egbert BERENTS en Margien OOSTINGS, die huwden op 05-11-1721 te Vledder (Dr.) (hij j.g. van Nienslijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. mede te Nienslijk). Gedoopt (N.G.) op 26-07-1722 te Vledder, overleden ca 1801 te Nijensleek, onder Vledder (Dr.). Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.).
Ondertrouwd op 15-07-1742 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 12-08-1742 te Vledder (N.G.), hij weduman tot Nijenslijk (onder Vledder - Dr.), zij j.d. meede tot Nijenslijk. Echtgenoot is Coendert JANS GEERTS (HOUWER (1816), GERRITS (1816)), 31 jaar oud (zie 113189). Zij lieten tussen 1743 en 1766 te Vledder (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geert, Jacobjien, Marrigien, Jacobjien, Jantjen, Egbert, Hendrikien, Berend en Annichien. Alle negen werden zij geboren te Nijensleek (onder Vledder). {Hij was eerder ondertrouwd op 24-02-1732 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 16-03-1732 te Vledder (N.G.), hij j.g. van Vledder (Dr.), zij j.d. van Nienslijk (onder Vledder). Echtgenote is Reintjen GERRIJTS (zie 113191). Zij lieten tussen 1732 en 1739 te Vledder (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Klaas (2x), Jeltje en Geert (2x). [Vermoedelijk] alle vijf geboren te Nijensleek (onder Vledder).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert KOENDERTS (HOUWER (1799), HOUWINK ()) (zie 79607).
   2.  Marrigien COENDERTS (GRITTER (1837)) (zie 66398).
   3.  Hendrikien COENDERTS (GRITTER (1780), HOUWER (1816)) (zie 42171).
   4.  Berend COENDERTS (HOUWER (1813)) (zie 104423).

132614    Teije EGBERTS (WASLANDER (1816)), veenbaas (1816), boer (1855), landman (1855), geboren ca 1794 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) te Oudeschoot. Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1831 (belijdenis vrouw) te Rotstergaast (gem. Schoterland). Hij woonde in 1855 (overlijden vrouw) in het huis No. 11 te Rottum. Zoon van Egbert LIBBES (WASLANDER (1824)) (zie 131841) en Aate (Atje,Aaltje,Aafje) TEIJES (van der LAAN (1846)) (zie 131842).
Gehuwd op 15-12-1816 te Schoterland (Fr.) met Blike (Blijke) THEUNIS (BLOK (1811)), 24 jaar oud (zie 132615). Zij kregen tussen 1817 en 1837 te Rottum en Rotstergaast (beide in de gem. Schoterlad - Fr.) acht kinderen genaamd: Egbert, Antje, Theunis, Antje, Ate, Klaas (2x) en Hiltje. Egbert overleed in 1890 te Rottum, ongehuwd. Antje-1 overleed met 4 jaar te Rotstergaast. Theunis huwde in 1856 te Utingeradeel (Fr.) met Trijntje Sijmens BOETJE en overleed in 1911 te Utingeradeel, als haar echtgenoot. Antje-2 huwde in 1878 te Schoterland met de weduwnaar Sijne Meines EIJSEMA. Ate huwde in 1859 te Menaldumadeel (Fr.) met Sara Klazes BOONSTRA. Klaas-1 overleed met 2 jaar te Rotstergaast. Klaas-2 huwde in 1870 te Schoterland met Antje Hanzes LUKKES. Hiltje huwde in 1862 te Schoterland met Kornelis Gerrits BROUWER.
 
52261    Teunis EGBERTS, varensgezel (1832), geboren op 07-04-1787 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-04-1787 te Nijehaske of Haskerdijken, overleden op 24-11-1841 om 19:00 uur te de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Uilkjen Ebeles de VRIES. Hij woonde in 1832 (bij zijn huwelijk) in de Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Egbert THEUNIS (zie 48524) en Lammiggie (Lamkjen) PIETERS (GERBENS (1841)) (zie 52260).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 12-06-1832 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., zij weduwe. Echtgenote is Uilkjen Ebeles de VRIES (zie 52262). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1831 met Aldert JANS (zie 52265).}
 
12373    Tijmen EGBERTS, geboren ca 1625, zoon van Egbert JACOBS (zie 20256).
Ondertrouwd op 21-10-1652 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 21-11-1652 te Vollenhove met Marrichien CORNELIJS (zie 12366). {Zij is later ondertrouwd op 01-05-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 31-05-1658 te Vollenhove (N.G.), hij in de Leuwte en zij wed. van de Beulacker met Jan ARENTS (zie 12374).}
 
11223    Trientje EGBERTS, geboren ca 1690.
Gehuwd voor de kerk ca 1721 met Hndrick Hermens van PUTHOF (zie 8631).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hendriks (zie 11224).

107199    Trijntien EGBERTS (EDINGA (1823)), geboren ca 1775, overleden voor 1803 te [Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.)]. Zij woonde in 1800 (bij haar huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-02-1800 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-02-1800 te [Peperga en Blesdijke] (Hervormd), hij te Ter Idzard, onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Otto HARMENS (AKKERMAN (1823)) (zie 107198). Zij lieten in augustus 1800 te Peperga en Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) een dochter Femmegien (Vennigje) dopen (Hervormd). Femmegien huwde in 1823 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan Hendriks OOSTERHOF, huwde in 1834 te Weststellingwerf (Fr.) met Sijtze Douwes MULDER en overleed in 1867 te Weststellingwerf als echtgenote van haar 2e man. {Hij is later ondertrouwd op 30-07-1803 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 21-08-1803 te Peperga en Blesdijke (Hervormd), hij wed[uwnaar] geboren te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.) en thans wonende te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenote is Trijntien VOLKERTS (BIJKER (1829)), 26 jaar oud (zie 107188).}
 
515    Trijntje EGBERTS, geboren ca 1713. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Schoutambt Vollenhove, 1748) met haar man Jacob JANSZ, zoon Egbert en dochters Trijntje en Aaltje in Barsbeek.
Gehuwd voor de kerk voor 1738 (N.G.) met Jacob JANSZ (zie 516).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert JAKOBS (zie 12433).
   2.  Catharina (Trijntje) JAKOBS (zie 12639).
   3.  Aaltje JACOBS (zie 637).
   4.  Klaas JACOBS (zie 650).
   5.  Christina JACOBS (zie 517).
   6.  Marrigje JACOBS (zie 551).

114927    Trijntje EGBERTS (THIJS (1812)), dienstmaagd (1812), geboren op 01-04-1787 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-04-1787 te SintJohannesga en Delftsrahuizen. Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1834 (1e huwelijk dochter Aaltje) te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1856 (2e huwelijk dochter Aaltje) te Rottum. Dochter van Egbert JANS (THIJS (1812), WOUDSTRA (1817)) (zie 86935) en Harmtje (Harmke,Harmentje,Harmenke) EELKES (HIJLKES (1780), WOUDSTRA (1813)) (zie 86936).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-09-1812 te Schoterland (Fr.) met Wijger HARMENS (ten HOEVE (1812)), 27 jaar oud (zie 46775).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Wijgers ten HOEVE (zie 114926).

26808    Trijntje EGBERTS.
Kind: 1 kind.
 
81854    Trijntje EGBERTS.
Gehuwd met Jan LAMBERTS (zie 81853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof JANS (van OMMEN (1818)) (zie 81852).

84226    Trijntje EGBERTS, overleden 00-11-1810 te Steenwijkerwold, als echtgenote van Jan NIEDINGS. Begraven op 20-11-1810 te Steenwijkerwold.
Ondertrouwd op 30-08-1789 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-09-1789 te [Steenwijkerwold] ([R.C.]), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Joannes (Jan) NIETEN (NIJDINKS (1821), STEGEMAN (1814)) (zie 84223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijbe JOANNES (zie 84233).
   2.  Geesje JOANNES (STEGEMAN (1814)) (zie 84234).
   3.  Henrica JOANNES (zie 84235).
   4.  Niedink (Nijdink) JOANNES (STEGEMAN (1822)) (zie 84236).
   5.  Egbertus JOANNES (zie 84237).
   6.  Lutte JOANNES (zie 84238).
   7.  Elisabeth (Liebigje,Wijbigje) JANS (STEGEMAN (1828)) (zie 84239).
   8.  Peter JANS (zie 84240).
   9.  Aeltje JANS (zie 84241).

99876    Trijntje EGBERTS.
Gehuwd met Jan Annen de GROOT (zie 99875).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Jans (zie 99874).

124526    Trijntje EGBERTS.
Gehuwd met Kornelis KLEIN (zie 124525).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Kornelis' (zie 124524).

110840    Trijntjen EGBERTS, geboren te [Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.)], gedoopt (Hervormd) op 27-06-1702 te Wolvega, [naam moeder niet vermeld], dochter van Egbert Janssen GREVELING (zie 110827) en Machtelt KIERS (zie 110828).
 
75627    Vrougjen EGBERTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 15-03-1730 te Steenwijk, dochter van Egbert ALBERTS (TOLMEESTER (1716)) (zie 75623) en Hendrikje ROELOFS (zie 75625).
 
92705    Wibbelt (Wigbolt,Wichbold) EGBERTS (PORT (1812), EGBERS (1819)), boereknegt (1814), arbeider (1814,1816,1819,1822,1825,<1827), geboren te [Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 09-03-1785 te Steggerda (getuige(n): Albert LUBBERTS, [mogelijk] afkomstig uit Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.)), overleden op 04-09-1827 te Steenwijkerwold op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Petertje EVERS]; [namen ouders niet vermeld]. Zoon van Egbert (Eijbert,Egbertus) WIGBOLTS (PORT (1812)) (zie 85755) en Aaltien (Aleidis Gerhardus') GERRITS (zie 92701).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1814 te Oldemarkt met Petertjen Everts TIK (RUITER (1854)), 29 jaar oud (zie 53263).
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon EGBERTS (zie 92677).
   2.  Egbert Wichbolds EGBERTS (zie 92708).
   3.  Hendrica Wigbolts EGBERS (EGBERTS (1847)) (zie 92709).
   4.  Aaltje Wigbelts EGBERS (zie 114339).
   5.  Evert Wigbelts EGBERS (zie 114334).

5769    Wicher EGBERTS, geboren ca 1639, zoon van Egbert JACOBS (zie 20256).
Ondertrouwd op 08-01-1660 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-03-1660 te Vollenhove, beide wonende in de Beulacker met Annichjen Jacobs CORTEHOEF (zie 5770).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
102351    Wicher EGBERTS (VEEN (1812)), turfmaaker (1812), veenbaas (1837), geboren ca 1764 te [Zuidveen, onder Steenwijk], overleden voor 1862. Hij woonde in 1792 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Egbert WIGGERS (VEEN (1815)) (zie 74262) en Mettien LUITJES (VEEN (1815)) (zie 99104).
Ondertrouwd op 15-07-1792 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 29-07-1792 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Geertje BEERENTS (de JONGE (1837)), 23 jaar oud (zie 81874).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
99977    Wiekjen (Wikje,Wijke,Wiegen) EGBERTS (WIJLAND (1814), WEILAND (1858)), boerin (<1821), geboren te Schoterland (Fr.), dochter van Egbert PIETERS [WIJLAND (1821)] en Antjen ABELS, die huwden op 25-04-1756 te Makkinga (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Makkinga), en die in 1759 (doop zus Trientjen) woonden te Rijsberkamp, onder Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 16-01-1757 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), [Haar vader deed geen belijdenis (Hervormd); haar moeder, Antje ABELS, werd op 07-08-1766 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd).], overleden op 09-04-1821 om 06:00 uur te in het huis No. 94 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van [Jannes Lammerts BIJKER]; [haar geboorteplaats en het patroniem van haar moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd op 26-05-1790 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op belijdenis [des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde toen te Blesdijke (onder Peperga). Zij en haar man Jannes LAMBERTS waren op 08-02-1803 lidmaat te Peperga en vertrokken toen met attestatie naar Steggerda (gem. Weststellingwerf), waar zij op 28-02-1803 werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-04-1777 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 11-05-1777 te Noordwolde (Hervormd), beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes (Jannis) LAMMERTS (BIJKER (1813)), 27 jaar oud (zie 99976). Zij lieten tussen 1778 en 1797 te Noordwolde/Boyl en te Peperga/Blesdijke (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Antje, Lambert, Trijntje, Egbert, Mekjen, Egbertje, Grietjen en Jantien. Antje huwde met Luitzen Gjats de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert JANNIS (BIJKER (1812)) (zie 106744).
   2.  Trijntje (Trientje) JANNES (LAMS (1829), BIJKER (1845)) (zie 77447).
   3.  Mekjen (Mekkina,Metje Jans,Mekke,Mikkina) JANNIS (BIJKER (1819)) (zie 75133).
   4.  Grietjen JANNES (BIJKER (1814)) (zie 130926).
   5.  Jantien (Jantje) JANNIS (BIJKER (1813)) (zie 91696).

82324    Wiggertijn EGBERTS (VISSER (1824)), dienstmeid (<1824), geboren op 01-09-1755 te [Oudehaske] (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-09-1755 te Oudehaske, overleden op 23-08-1824 om 17:00 uur te in het huis No. 14 te Oudehaske (gem Haskerland - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als weduwe van Mintje IDES; nalatende twee kinderen: Egbert en Jitske; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1812 (huwelijk zoon Egbert) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1819 (overlijden dochter Hendrikjen) te Oudega (gem. Gaasterland - Fr.). Dochter van Egbert IJLKEN (EIJLIKEN (1748), EELKEN (1752), HIELKES (1828)) (zie 82318) en Hendrikje JANS (PIEK (1749)) (zie 82319).
Gehuwd voor de kerk ca 1780, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven.] met Mentie (Mintje) IJDES (VISSCHER (1812), VISSER (1812)) (zie 33869).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert MENTIES (VISSCHER (1812), VISSER (1812)) (zie 109926).
   2.  Jetske Mentjes (Jitske) VISSCHER (zie 109927).
   3.  Hendrikjen MENTIES (VISSER (1819)) (zie 109929).

74264    Wijcher EGBERTS.
Gehuwd met Jantje CLAESSEN (zie 74265).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
82323    Wijgertjen EGBERTS, geboren te [Oudehaske] (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 12-05-1754 te Haskerhorne, overleden voor 1755 te [Oudehaske] (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Egbert IJLKEN (EIJLIKEN (1748), EELKEN (1752), HIELKES (1828)) (zie 82318) en Hendrikje JANS (PIEK (1749)) (zie 82319).
 
61711    Willem EGBERTS, geboren te aen de Hoochte, onder Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 01-11-1685 te Zwartsluis, zoon van Egbert WILLEMS (SMIT (1688)) (zie 61706) en Femme KLAAS (zie 61707).
 
72732    Willem EGBERTS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-10-1730 te Kolder- en Dinxterveen, zoon van Egbert WILLEMS (zie 72726) en Hendrickje GEERTS (zie 72727).
 
87069    Willem EGBERTS, geboren ca 1737, [Mogeljk was hij de op 14-02-1740 te IJsselmuiden gedoopte zoon van Egbert LAMBERTS en Annatien AARTS]. Hij woonde in 1772 (bij zijn 2e huwelijk) te Grafhorst onder IJsselmuiden.
Ondertrouwd op 10-01-1772 te IJsselmuiden, [Mogelijk was zij de op 23-03-1749 te IJsselmuiden gedoopte dochter van Berent DRIESSEN en Hendrina BERENT.], gehuwd voor de kerk op 26-01-1772 te IJsselmuiden (N.G.), hij weduw[naar], zij j.d., beide van Grafhorst (onder IJsselmuiden). Echtgenote is Jannigjen (Jennigjen) BERENDS (zie 90331). Zij lieten tussen 1772 en 1787 te IJsselmuiden en te Grafhorst vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikjen, Berend, Jan, Albert en Lammert.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84213    Willem EGBERTS, geboren te Eesveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 25-07-1751 te Steenwijk, zoon van Egbert JACOBS (zie 84208) en Hilligjen LUUTJENS (LUIGJES (1742), LUCAS (1745)) (zie 84205).
 
84792    Willem EGBERTS (BOSSCHA (1820)), landbouwer (1820), geboren te [Nijensleek te] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 21-11-1790 te Vledder. Hij woonde in 1820 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Zoon van Egbert BERENTS (BOSSCHA (1820)) (zie 84793) en Geessien WILLEMS (zie 84794).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-01-1820 te Vledder (Dr.) met Eliesabet GEERTS (SNIJDER (1820)), 20 jaar oud (zie 84788).
 
90485    Willem EGBERTS.
Kind:
   1.  Egbert WILLEMS (zie 72726).

108706    Willem EGBERTS.
Ondertrouwd op 01-07-1780 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-07-1780 te [Vledder] (N.G.), hij j.m. van Nieuwenslijk (gem. Vledder - Dr.), zij j.d. op Nieuwenslijk. Echtgenote is Hendrikien GEERTS (BAKKER (1839)) (zie 108682).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligjen WILLEMS (VEENHOF (1814)) (zie 108705).

114337    Willem Egberts EGBERTS, arbeider (<1920), geboren op 12-10-1850 te Steggerda, overleden op 21-02-1920 te Gelderingen (gem. Steenwijkerwold) op 69-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Egbert Wichbolds EGBERTS (zie 92708) en Trijntje Jans RATERMAN (zie 92678).
 
514    Willemina EGBERTS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 06-10-1748 te Vollenhove, dochter van Egbert ALBERTS (zie 502) en Jennigjen LAMBERTS (Jantje) (zie 503).
 
4712    Willempie EGBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-03-1646 te Vollenhove, overleden ca 1649, dochter van Egbert BERENTS (POLAC (1640), POLACK (1642)) (zie 2505) en Maregien CLAES (zie 2506).
 
46051    Willempjen EGBERTS, werkvrouw (1827).
Gehuwd met Jan Hendriks KATTENBERG (zie 46050).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 46049).

25284    Willemtjen EGBERTS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) 00-08-1725 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Jan Jacobs FRANTSEN in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde op 01-09-1756 met haar man Jan [Jacobs] FRANSSEN bij de Kettingbrugge-kerk [in de Westerkluft] te Wanneperveen (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 1127). Dochter van Egbert LAMBERTS (zie 25286) en Petertjen JANS (zie 25292).
Ondertrouwd op 02-08-1748 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 18-08-1748 te Wanneperveen (N.G.), hij weduwnaar op Wanneperveen, zij j.d. van Colderveen (Dr.). Echtgenoot is Jan Jacobs FRANS (zie 25283). {Hij was eerder ondertrouwd op 03-03-1747 te Kolderveen (Dr.), met attestatie naar Wanneperveen; ondertrouw te Wanneperveen op 24-02-1747. Gehuwd voor de kerk op 12-03-1747 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. op Wanneperveen, zij j.d. van Dinxterveen. Echtgenote is Marrigie Wolters WOLTMAN (zie 25285).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petertjen Jans FRANSSEN (zie 25287).
   2.  Petertjen Jans FRANTSEN (zie 25429).
   3.  Jacob Jans FRANTSEN (FRANTZEN (1816)) (zie 25266).
   4.  Egbert Jans FRANTSEN (zie 25288).
   5.  Egbert Jans FRANSEN (zie 25291).
   6.  Reinder Jans FRANSEN (zie 25289).
   7.  Hendrik Jans FRANSEN (zie 25290).

72729    Willemtjen EGBERTS (KLEPPER (1779)), geboren ca 1738 te [Dinxterveen (onder Wanneperveen)], [N.B. Haar doop (N.G.) werd in Drente en te Wanneperveen niet ingeschreven.]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1381) met haar beide ouders en haar zussen Grietjen en Jantjen in Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Dochter van Egbert WILLEMS (zie 72726) en Hendrickje GEERTS (zie 72727).
Ondertrouwd op 12-04-1779 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.). Te Kolderveen attestatie gegeven naar Hoogeveen (Dr.). Gehuwd voor de kerk 00-05-1779 te [Hoogeveen] (N.G.). Hij weduwnaar van Hogeveen, zij j.d. van Dinxterveen (onder Wanneperveen). Echtgenoot is Johannes Jans SMIT (zie 72733).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Johannes' (zie 72734).
   2.  Jan Thomas Johannis' (zie 72735).

5414    Wilmpien EGBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 15-08-1652 te Vollenhove, dochter van Egbert BERENTS (POLAC (1640), POLACK (1642)) (zie 2505) en Maregien CLAES (zie 2506).
 
60687    Wolter EGBERTS, geboren ca 1661, [N.B. Zijn huwelijk werd in Drente niet ingeschreven.] Hij woonde in 1687 (doop dochter Lammigjen) te Dinxterveen (Dr.), erna?
Kind:
   1.  Lammichjen WOLTERS (zie 60686).

11030    Wolter EGBERTS, geboren te op 't Sandt, gedoopt (N.G.) op 27-09-1719 te Vollenhove, zoon van Egbert JANS (zie 11028) en Marrigjen JANS (zie 11029).
 
46352    Wolter EGBERTS (SCHAAP (1831)), geboren ca 1727. Egbert WOLTERS en Jentjen WOLTERS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn zus Femmigjen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 23-01-1752 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-02-1752 (N.G.). Hij j.m. van Kolderveen (Dr.), zij j.d. van Hoogeveen (Dr.). Echtgenote is Trijntje HENDRIKS (MOES (1831)) (zie 46353). Zij lieten tussen 1753 en 1759 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aaltjen, Hendrik en Egbert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert WOLTERS (SCHAAP (1786)) (zie 28936).

90156    Wolter EGBERTS (PIEST (1840)), landbouwer (1840,1841,1845,1849,1852,1853), geboren te [Nijensleek, onder] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-12-1792 te Vledder. Hij woonde in 1840 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder). Zoon van Egbert WOLTERS (PIEST (1827)) (zie 120956) en Geertje WILLEMS (ALBERTS (1795), ALBERTSMA (1884)) (zie 120957).
Gehuwd 1812-1840 te Vledder (Dr.) met Elsje Hendriks BRINKSMA (HENDRIKS (1812), MIDDELBRINK (1841)) (zie 90141).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
92677    zoon EGBERTS, geboren op 28-10-1814 te Oldemarkt, "doorgeboren kind"; "vader wonende te Steenwijkerwold". Overleden op 28-10-1814 te Oldemarkt, 0 dagen oud, zoon van Wibbelt (Wigbolt,Wichbold) EGBERTS (PORT (1812), EGBERS (1819)) (zie 92705) en Petertjen Everts TIK (RUITER (1854)) (zie 53263).
 
41103    Zwaantje EGBERTS, geboren ca 1801 te Meppel (Dr.), dochter van Marchien EGBERTS. Overleden op 05-06-1872 te Meppel (Dr.), als echtgenote van Jannes ARENDSHORST.
Gehuwd op 19-06-1833 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Den Ham, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Jannes Jans ARENDSHORST (zie 41099). {Hij was eerder gehuwd op 19-08-1826 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Den Ham, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenote is Roelofje KOERTS (zie 41100).}
 
19056    Hadewijch EGBERTSEN (ten NAPEL??), geboren ca 1588, dochter van Egbert HENDRIX (ten NAPEL) (zie 4323) en Alit (Aaltje) JANS (zie 14365).
Ondertrouwd (1) 00-03-1613 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1613 (N.G.) met Andries JANSEN (COOLHOF) (zie 16898).
Ondertrouwd (2) op 29-09-1629 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-10-1629 te Vollenhove (N.G.) met Tijmen EVERTS (zie 12187).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rolofien ANDRIES (COOLHOF) (zie 3212).
   2.  Wolter ANDRIESZ (zie 3144).
   3.  Jan ANDRIJS (zie 18000).
   4.  Gerbrig ANDRIES (zie 12938).
   5.  Hendrick ANDRIJS (zie 18839).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Egbert TIJMENS (zie 12182).
   7.  Jantien TIJMENS (zie 12884).

39147    Heijltje EGBERTSZ, geboren te Blokzijl / buiten Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 31-08-1735 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1217) met haar beide ouders, met haar broers Hermen, Bertelt en Jacob, en haar zus Gretjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Egbert Bartels SMIT (zie 39141) en Berentje Hermans TERHEIJDE (zie 32236).
 
17280    Kornelis EGBERTSZ, geboren ca 1713.
Gehuwd op 20-02-1735 te Oosterwolde met Hilletje Hendriks op den HUL (zie 17281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Kornelis van den HUL (zie 17250).

35669    Maertje EGBERTSZ, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-10-1684 te Blokzijl, overleden voor 1691 te Blokzijl, dochter van Engbert PIETERSZ (DECKER (1696)) (zie 35667) en Grietjen Joannes' RAVEN (zie 35668).
 
64394    Tieden EGBERTSZ, geboren op 18-03-1792 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 25-03-1792 te Kuinre, zoon van Egbert ANDRIES (CREMER (1788), KREMER (1789)) (zie 64353) en Jantjen TIJDEN (LUGJES (1789)) (zie 64354).
 
114349    Aaltie EGBERTUS, geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 21-07-1792 te Steggerda (getuige(n): Anna WANDERS), dochter van Egbert (Eijbert,Egbertus) WIGBOLTS (PORT (1812)) (zie 85755) en Aaltien (Aleidis Gerhardus') GERRITS (zie 92701).
 
91843    Jantjen EGBERTZ, geboren ca 1678 te Wanneperveen?
Ondertrouwd op 02-06-1703 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-06-1703 te Hoogeveen (N.G.), hij j.m. van Bazel, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Teunissen KOK (zie 91842).
 
25909    Frederik Lucas' EGELING, geboren ca 1794 te Hemmen (Gld.), overleden op 29-09-1836 te Utrecht, als echtgenoot. Hij verhuisde in 1794 met zijn ouders naar Vollenhove, waar hij 8 jaar verbleef. In 1803 verhuisde hij met zijn ouders naar Hoorn. Zoon van Lucas EGELING (zie 15523) en Martina Adriana van VLOTEN (zie 15524).
Gehuwd op 22-05-1823 te Utrecht met Cornelia Catharina PELLEKAAN (zie 25910).
 
15523    Lucas EGELING, predikant te Hemmen (Gld.) (voor 1794), 2e predikant van Vollenhove (1794-1802), predikant te Hoorn (na 1802), geboren ca 1760. Hij werd op 14-09-1794 ingeschreven als lidmaat van Vollenhove, samen met zijn vrouw Martina Adriana van VLOTEN, komende met attestatie van Hemmen. Zij haden toen 1 zoon (Frederik). In oktober 1803 zijn zij weer vertrokken uit Vollenhove, ditmaal naar Hoorn, samen met hun vier kinderen (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0129)).
Gehuwd voor de kerk ca 1793 met Martina Adriana van VLOTEN (zie 15524).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Lucas' (zie 25909).
   2.  Helena Lucas' ENGELING (zie 15525).
   3.  Adriana Cornelia Lucas' ENGELING (zie 15669).
   4.  Jacob Lucas' ENGELING (zie 15926).

125805    Maria Christina Hermans EGEMAN, geboren ca 1839 te Amsterdam, dochter van Herman Heinrich EGEMAN en Maria Magdalena KROM. Overleden op 16-12-1874 te Rotterdam (Z.H.), als echtgenote van Christoph Heinrich GEHNEN.
Gehuwd op 01-11-1865 te Amsterdam met Christoph Heinrich Johan's GEHNER (GEHNEN (1874)), 30 jaar oud (zie 125801). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-08-1875 te Amsterdam met Marrigje Luten POST, 38 jaar oud (zie 125799), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl.).].}
 
85254    Friedrike Wilhelmine Florentine EGGEMEIER, overleden voor 1834 te Heesten (Kreis Lippe - Dld.).
Gehuwd met Conrad MULLER (zie 85253).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heinrich Anton Christoph Conrads (zie 85252).

25711    Hendrik EGGEN, geboren te Hoogeveen, overleden voor 1831. Hij woonde in 1775 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis. Eerder had hij te Meppel gewoond.
Ondertrouwd op 04-02-1775 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 25-02-1775 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. geboren te Hogeveen, thans wonende te Zwartsluis en eerder wonende te Meppelt, zij j.d. geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenote is Jacoba Hermannus' HOLLIUS, 20 jaar oud (zie 25698).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna HENDRIKS (zie 25712).
   2.  Lummigjen HENDRIKS (zie 25713).
   3.  Hermannus HENDRIKS (zie 25714).
   4.  Elizabet HENDRIKS (zie 25715).
   5.  Johanna HENDRIKS (zie 25716).
   6.  Teunis HENDRIKS (zie 25717).
   7.  Lummegje HENDRIKS (zie 25718).
   8.  Hermina HENDRIKS (zie 25719).
   9.  Hermannus HENDRIKS (zie 25720).

57994    Jentje EGGEN.
Gehuwd met Arend Jans MOSKAMP (zie 57993).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Arends (zie 57992).

128512    Maria EGGENBERGER, overleden voor 1824.
Gehuwd voor 1824 met Willem Frederiks MUR (zie 128509). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-11-1824 te Amsterdam met Maria Elisabet Maggiels EGGERS, 21 jaar oud (zie 128510).}
 
97944    Anna Maria Agatha EGGERDING.
Gehuwd met Jan Bernardus ASBEEK BRUSSE (zie 97943).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110313    Albert Hendriks EGGERS, arbeider (<1841), geboren op 11-05-1819 om 12:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 16-02-1841 te Avereest op 21-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Hendrik PIETERS (EGGERS (1814)) (zie 45436) en Coopjen ALBERTS (de HOOP (1814)) (zie 45412).
 
75730    Dirk EGGERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 06-09-1676 te Steenwijk, zoon van Egger Dircks van de BILT (zie 75727) en Katrijna (Trijntje) JANS (zie 75728).
 
128173    Grietje Bartelds EGGERS, geboren op 12-03-1834 om 23:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 15-07-1840 om 05:00 uur te in een ongenummerd huis te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 6-jarige leeftijd, dochter van Bareld (Barteld) PIETERS (EGGERS (1831)) (zie 65117) en Fimmigjen (Femmigje,Fimke) HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITH (1829), WITMUTS (1832), de WIT (1843)) (zie 71489).
 
128174    Grietje Bartelds EGGERS (EILDERS (1873), EGGES (1878)), geboren op 14-11-1843 om 07:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1867 (bij haar huwelijk) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Bareld (Barteld) PIETERS (EGGERS (1831)) (zie 65117) en Fimmigjen (Femmigje,Fimke) HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITH (1829), WITMUTS (1832), de WIT (1843)) (zie 71489).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-03-1867 te AEngwirden (Fr.) met Karst Douwes MAAT (zie 128175).
 
65119    Grietje Pieters (Eelkjen) EGGERS, arbeidster (1822), geboren op 18-12-1798 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-01-1799 te Tjalleberd, overleden op 20-01-1865 om 20:00 uur te in een schip [liggende] te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit Franzes SLOT; wonende te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1838 (geboorte zoon Hendrik) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1853 (huwelijk dochter Reingjen) in hun schip, doch was toen gedomiliceerd te Nijehaske. Zij woonde in 1861 (huwelijk dochter Klaasjen) in hun schip, doch was toen gedomiliceerd te Menaldum (gem. Menaldumadeel - Fr.). Hij woonde in 1893 (huwleijk zoon Hendrik) te Menaldum. Dochter van Pijter Hendriks EGGERS (zie 45437) en Reintje (Reinchien,Reino,Reine,Rinskjen,Ringjen,Renske) BARTELS (BARELDS (1794), WOLF (1827)) (zie 45438).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-06-1822 te AEngwirden (Fr.) met Gerrit Frans SLOT, 22 jaar oud (zie 23984).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Gerrits (zie 65128).
   2.  Pieter Gerrits (zie 65129).
   3.  Reingjen Gerrits (Rinske) (zie 50513).
   4.  Frans Gerrits (zie 65130).
   5.  Klaasjen Gerrits (zie 65131).
   6.  Hendrik Gerrits (zie 65132).
   7.  Hendrik Gerrits (zie 65133).
   8.  Ummigjen Gerrits (zie 65134).
   9.  Thijs Gerrits (zie 65135).

110815    Hendrik Bartelds EGGERS, geboren op 07-02-1829 om 19:30 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), buiten echte geboren; de aangever erkent de vader te zijn; dit kind werd niet gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders in 1831. Overleden op 02-08-1890 om 19:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacoba BOSMA. Zoon van Bareld (Barteld) PIETERS (EGGERS (1831)) (zie 65117) en Fimmigjen (Femmigje,Fimke) HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITH (1829), WITMUTS (1832), de WIT (1843)) (zie 71489).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1853 te Schoterland (Fr.) met Jacoba Pieters BOSMA (zie 128176).
 
50091    Janna Margaretha EGGERS.
Gehuwd met Daniel MACKENO (zie 50090).
Uit dit huwelijk:
   1.  George Hendrik Daniels (zie 50089).

110312    Jentje Hendriks (Jantjen) EGGERS, geboren op 01-09-1816 om 20:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 17-08-1817 om 05:00 uur te in het huis No. 178 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), 350 dagen oud, dochter van Hendrik PIETERS (EGGERS (1814)) (zie 45436) en Coopjen ALBERTS (de HOOP (1814)) (zie 45412).
 
67644    Katrijne (Trijntje) EGGERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 25-11-1668 te Steenwijk, dochter van Egger Dircks van de BILT (zie 75727) en Katrijna (Trijntje) JANS (zie 75728).
Ondertrouwd op 30-10-1692 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-11-1692 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Peter Johannes' ABERKROMME (ABERKROM (1693), ABERCROM (1697)) (zie 67643).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
128510    Maria Elisabet Maggiels EGGERS, geboren te Amsterdam, dochter van Maggiel EGGERS (sjouwer - 1824) en Elisabet SCHRAM. Gedoopt op 30-03-1803 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-11-1824 te Amsterdam met Willem Frederiks MUR, 35 jaar oud (zie 128509). {Hij was eerder gehuwd voor 1824 met Maria EGGENBERGER (zie 128512).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elizabet Willems (zie 128508).

45437    Pijter Hendriks EGGERS, arbeider (1822), timmerman (<1827), geboren ca 1745, overleden op 17-08-1827 om 15:00 uur te in het huis No. 30 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd geweest met [en weduwnaar van] Ringjen Barteles WOLF; nalatende zes kinderen; [zijn genoorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1814 (huwelijk zoon Hendrik) aan de Welle onder Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1822 (huwelijk dochter Grietje) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Hendrik PIETERS (zie 80787) en Marrijgjen JANS (zie 80788).
Ondertrouwd 00-09-1789 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-09-1789 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Reintje (Reinchien,Reino,Reine,Rinskjen,Ringjen,Renske) BARTELS (BARELDS (1794), WOLF (1827)) (zie 45438).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
128171    Reinder Bartelds EGGERS, geboren op 13-08-1832 om 11:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 09-04-1833 om 13:00 uur te ter huize van zijn ouders [met] No. 44 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), 239 dagen oud, zoon van Bareld (Barteld) PIETERS (EGGERS (1831)) (zie 65117) en Fimmigjen (Femmigje,Fimke) HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITH (1829), WITMUTS (1832), de WIT (1843)) (zie 71489).
 
110314    Reingje Hendriks (Ringjen,Regina,Rijgjen) EGGERS (EGGENS (1850)), arbeidster (1847), arbeidersche (1858), geboren op 15-01-1822 om 02:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 17-06-1879 te Sibculo (gem. Ambt Hardenberg) op 57-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob de HOOP, [eerder] weduwe van Meine KOSTERS; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Hendrik PIETERS (EGGERS (1814)) (zie 45436) en Coopjen ALBERTS (de HOOP (1814)) (zie 45412).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 09-01-1847 te Avereest met Meijne HENDRIKS (KOSTER (1829), KOSTERS (1847)), 41 jaar oud (zie 110315). Zij kregen in 1847 en in 1850 te Ambt Hardenberg een zoon Hendrik en een zoon Jacobus. Hendrik huwde in 1878 te Ambt Hardenberg met Jantien Johannes' REINDERS. Jacobus overleed met 1 jaar te Slagharen (gem. Ambt Hardenberg). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-10-1829 te Dwingeloo (Dr.) met Hendrikje JANS (DOLLEN (1835), DOLFINK (1837), DOLVING (1841), DOLFFING (1847)), 27 jaar oud (zie 110318). Zij kregen tussen 1829 en 1841 te Dwingeloo (Dr.), Ambt Ommen en Zuidwolde (Dr.) vijf kinderen, genaamd: Hendrik, Hilligje, Gerrit (2x) en Jannes. Hendrik huwde in 1855 te Avereest met Hilligje Harms GIETHOVEN. Hilligje huwde in 1860 te Avereest met Dirk Jans SEINEN en overleed in 1923 te Avereest, als zijn weduwe. Gerrit-1 overleed met 4 dagen te Zuidwolde. Gerrit-2 huwde in 1874 te De Wijk (Dr.) met Hendrikje Hendriks STRIJKER, huwde in 1876 te Zuidwolde met de zus van wijlen zijn 1e vrouw Albertje Hendriks STRIJKER, huwde in 1882 met Annigje Roelofs BREMER en overleed in 1889 te Zuidwolde, als echtgenoot van zijn 3e vrouw. Jannes huwde in 1875 te De Wijk met Annigje Jans SCHREURS en overleed in 1883 te De Wijk, als haar echtgenoot.}
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 22-08-1857 te Ambt Hardenberg, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jacob Gerrits de HOOP, 40 jaar oud (zie 110319). Zij kregen in 1858 en in 1860 te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg) een dochter Jacoba en een zoon Barteld. Jacoba huwde in 1882 te Den Ham met Fredrik Jan Derks NIJENBOER en overleed in 1923 te Enschede als zijn echtgenote. Barteld overleed met 21 jaar te Sibcelo (gem. Ambt Hardenberg), vermoedelijk ongehuwd. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-07-1843 te Ambt Hardenberg met Egberdina Berends (Epjen) van DIJK (zie 110320).}
 
65116    Reingjen Bartelds EGGERS, dienstmeid (1863), geboren op 19-10-1837 om 03:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 07-01-1894 om 03:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 56-jarige leeftijd, als weduwe van Geeugjen Jacobs de WITH. Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), eerder te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Bareld (Barteld) PIETERS (EGGERS (1831)) (zie 65117) en Fimmigjen (Femmigje,Fimke) HENDRIKS (WITMUS (1811), de WITH (1829), WITMUTS (1832), de WIT (1843)) (zie 71489).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-10-1863 te AEngwirden (Fr.) met Geugjen Jacobs de WIT, 51 jaar oud (zie 65115).
 
110311    Reingjen Hendriks EGGERS, geboren op 07-01-1815 om 17:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 30-03-1818 om 12:00 uur te in een ongenummerd huis te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 3-jarige leeftijd, er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Dochter van Hendrik PIETERS (EGGERS (1814)) (zie 45436) en Coopjen ALBERTS (de HOOP (1814)) (zie 45412).
 
128828    Trijntje Pieters EGGERS, geboren ca 1854 te Heerenveen (Fr.), dochter van Pieter Bartelds EGGERS WITMUS (zie 128829) en Jantje Reitzes HAZEWIND (zie 128830).
Gehuwd op 05-04-1874 te AEngwirden (Fr.) met Pieter Jozeph Johannes' WOLFS, 23 jaar oud (zie 128820).
 
51756    Jantje Harms EGGES.
Gehuwd met Johannes Rudolph HUIGENS (zie 51755).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Harm Rudolph Johannes' (zie 51754).

94816    Albertje Gerrits EGGINK, dienstmeid (1860), geboren op 30-11-1817 te Dwingeloo (Dr.), overleden op 07-06-1882 te Diever (Dr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van Dirk POSTHUMUS. Dochter van Gerrit Hendrik Derks EGGINK (zie 94817) en Trijntje (Trientje) HENDRIKS (KIERS (1813)) (zie 94818).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 12-05-1860 te Diever (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Dirk Lucas' (Durk,Derk) POSTHUMUS (zie 69578). {Hij was eerder gehuwd op 15-11-1834 te Diever (Dr.) met Frouwgje Jans HUBERTS, 27 jaar oud (zie 94803). Hij was eerder gehuwd op 26-04-1850 te Diever (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Antina Klaas' FRANKEN (zie 94812).}
 
94817    Gerrit Hendrik Derks EGGINK, tuinman (1817), geboren te Dwingeloo (Dr.), zoon van Derk Jan EGGINK (hovenier op Batinge (1776), hovenier (1813)) en Francina BEKKINK [BEKKING], waarvan het huwelijk ca 1776 in Drenthe niet werd ingeschreven / niet bewaard gebleven is (hij eerder weduwnaar van Aaltje WIBBELING). Gedoopt (N.G.) op 30-08-1778 te Dwingeloo.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-05-1813 te Dwingeloo (Dr.) met Trijntje (Trientje) HENDRIKS (KIERS (1813)), 25 jaar oud (zie 94818).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje Gerrits (zie 94816).

63766    Roelof Roelofs EGGINK (EGGING (1928)), arbeider (1884), geboren ca 1860 te Hoogeveen (Dr.).
Gehuwd op 03-10-1884 te Den Ham met Armtje Roelofs ROSKAM (zie 63765).
 
17892    Aaltie EGHBERTS, geboren ca 1620, dochter van Eghbert VOLCKINGS (zie 13008).
Ondertrouwd (1) op 03-01-1655 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 16-01-1655 te Vollenhove, hij van Vollenhoo en zij wonende in 't Cuijnder met Jan REURICX (zie 3895). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1635 met Griete HENDRICKS (zie 13007).}
Ondertrouwd (2) op 06-03-1664 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Blokzijl, gehuwd voor de kerk ca 1664 te Blokzijl met Jan Jansen KIEVIJT (KIJVE) (zie 17890). {Hij was eerder ondertrouwd op 25-02-1653 te Vollenhove, hij van Campen en zij van Ottenstein;attestatie afgegeven naar Campen, gehuwd voor de kerk 00-03-1653 te Kampen met Annichien BERENTS (zie 17891).}
 
17801    Aeltien EGHBERTS, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 27-04-1662 te Vollenhoo, attestatie 12-05-1662 om te trouwen op de Swarte Sluijs, gehuwd voor de kerk op 12-05-1662 te Zwartsluis, hij van de Swarte Sluijs en zij van 't Landt van Vollenhoo met Albert JANS (zie 17800).
 
12494    Annichien EGHBERTS, geboren ca 1636, dochter van Eghbert Berents van BENTHEM (zie 11776).
Ondertrouwd op 10-05-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 24-05-1657 te Vollenhove, hij wonende te Steenwijck en zij van Vollenhoo met Jan Berents HELMERINCK (zie 12495).
 
74377    Claes EGHBERTS, geboren ca 1590. Hij woonde in 1641 (1e huwelijk dochter Aeltien) in Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove].
Kind:
   1.  Aaltien (Alit) CLAESSEN (zie 3247).

2778    Gerrijt EGHBERTS, geboren ca 1606.
 
18647    Gerrit EGHBERTS, geboren ca 1590. Hij woonde ca 1616 (geboorte zoon Jan) [vermoedelijk] te Ommen.
Kind:
   1.  Jan GERRITS (van OMME (1647)) (zie 2760).

18837    Gosen EGHBERTS, geboren ca 1600, overleden voor 1650. Strookale.
Kind:
   1.  Heiltien GOOSENS (zie 18838).

17904    Harmen EGHBERTS, geboren ca 1610 te verm. Staphorst.
Kind:
   1.  Stijntjen (Stijne) HARMENS (zie 6472).

24288    Jan EGHBERTS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 01-05-1712 te Beulake, zoon van Egbert Jansen MAURIS (MAURICK? (1691) / MAURIT? (1709) / MOURIJKE (1713)) (zie 1298) en Clara (Claartien) JANS (zie 9574).
 
24289    Janten EGHBERTS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 11-06-1713 te Beulake, dochter van Egbert Jansen MAURIS (MAURICK? (1691) / MAURIT? (1709) / MOURIJKE (1713)) (zie 1298) en Clara (Claartien) JANS (zie 9574).
 
17739    Jantien EGHBERTS, geboren ca 1638, dochter van Eghbert WILLEMS (zie 17740) en Egbertien DRIES (zie 18449).
Ondertrouwd op 15-12-1661 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-01-1662 (N.G.), hij van Vollenho en zij van de Swarte Sluijs met Thoenis PETERS (zie 17738).
 
18031    Judte EGHBERTS, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 11-02-1666 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen op de Sluijs, gehuwd voor de kerk 00-03-1666 te Zwartsluis (N.G.), hij wonende aan de Suarte Sluijs en zij op Rhooveen met Kier CLAASSEN (zie 17955). Van dit echtpaar zijn in Rouveen, in Zwartsluis en in Vollenhove geen kinderen gevonden. {Hij was eerder ondertrouwd op 05-02-1665 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen tot Suarte Sluijs, gehuwd voor de kerk 00-03-1665 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. in de Leeute en zij j.d. van Barsbeke met Marichie BRUINIS (zie 17956).}
 
82935    Karst (Kerst) EGHBERTS, geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-10-1685 te Vledder. Hij woonde in 1710 (bij zijn huwelijk) te Vledder (Dr.), erna te Steenwijkerwold. Hij wooonde in 1714 (doop zoon Egbert) [weer] te Vledder. Zoon van Eghbert JANS (zie 82937).
Ondertrouwd op 21-01-1710 te Vledder (Dr.). Te Steenwijkerwold was de ondertrouw op 16-02-1710. Gehuwd voor de kerk 00-02-1710 te [Vledder of Steenwijkerwold] (N.G.), hij j.m. van Vledder (Dr.), zij j.d. in de Eese (onder Steenwijkerwold). Echtgenote is Geesien PETERS (zie 82936).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan KARSTEN (zie 82938).
   2.  Egbert KARSTEN (zie 82949).
   3.  Meintje KARSTEN (zie 77204).
   4.  Peter (Pieter) KARSTEN (KERSTEN (1749)) (zie 82951).
   5.  Arent KARSTEN (zie 82952).
   6.  Albert KARSTEN (zie 82953).
   7.  Trijntje KARSTEN (zie 82954).
   8.  Geesje KARSTEN (zie 82955).
   9.  Geert KARSTEN (zie 82956).
   10.  Jacob KARSTEN (zie 82957).
   11.  Lubbert KARSTEN (zie 82958).
   12.  Geesje KARSTEN (zie 82959).

77966    Marrichijen EGHBERTS, geboren te Nijensleek (onder Vledder - Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-04-1705 te Vledder. Zij woonde in 1747 (bij haar 1e huwelijk) te Nijensleek (onder Vledder - Dr.). Zij woonde in 1751 (bij haar 2e huwelijk) te Nijensleek, erna [vermoedelijk] te Steenwijk. Dochter van Eghbert WESSELS (zie 77967) en Grietien EEVERTS (zie 77968).
Ondertrouwd op 15-05-1751 te Vledder (Dr.). Te Steenwijk was de ondertrouw op 16-05-1751. Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 06-06-1751 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij wed[uwe] te Nijensleek (onder Vledder - Dr.). Echtgenoot is Abram Jans (Abraham) GREVELING (GREVELINK (1720)), 55 jaar oud (zie 77951). {Hij was eerder ondertrouwd op 23-06-1720 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1720 te [Steenwijk] (N.G.), hijj j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Aaltjen JACOBS (zie 77965). Hij was eerder ondertrouwd op 19-03-1739 te Amsterdam. Te steenwijk was de ondertrouw op 15-03-1739. Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 08-04-1739 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij wed[uwe] te Amsterdam. Echtgenote is Annetje Reijnders (Annegje,Antje) FONS (FOENS (1722), FONDS (1748)) (zie 77964).}
 
24287    Niessien EGHBERTS, gedoopt (N.G.) op 01-06-1710 te Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Schoutambt Vollenhove, 1748 - nr. 926) met haar man Henrik HARMS en hun kinderen Harmen, Femmetje, Clara, Henrikje, Geert en Jacob te Beulaeke. Dochter van Egbert Jansen MAURIS (MAURICK? (1691) / MAURIT? (1709) / MOURIJKE (1713)) (zie 1298) en Clara (Claartien) JANS (zie 9574).
Ondertrouwd op 14-10-1731 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-11-1731 te Beulake (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide in die Beulake. Echtgenoot is Hendrick HARMENS, 19 jaar oud (zie 24299).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman HENDRIKS (zie 24300).
   2.  Femmegje HENDRIKS (zie 12200).
   3.  Klaartje HENDRIKS (zie 722).
   4.  Geert HENDRIKS (zie 12449).
   5.  Hendrikje HENDRIKS (zie 24304).
   6.  Geert HENDRIKS (zie 24301).
   7.  Jacob HENDRIKS (zie 24302).
   8.  Jan HENDRIKS (zie 24303).

6024    Eltjen (Elsien) EGHMONDTS, geboren ca 1631, woonde voor haar huwelijk (1656) te Amsterdam, erna in 1661 en 1664 te Vollenhove.
Ondertrouwd op 19-10-1656 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen tot Amstelredam. Gehuwd voor de kerk 00-11-1656 te Amsterdam (N.G.), hij van Vollenhove, zij wonende tot Amstelredam. Echtgenoot is Gerrit Cornelis van BLANCKEN (BRANDEWIJN / ANNETJENSOON) (zie 6023).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
106083    Lisebeth Jacobs EGMOND, geboren ca 1716. Zij woonde in 1741 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 30-12-1740 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 15-01-1741 te Gerecht Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Wichers TENGE (zie 106082). Hij huwde samen met [zijn neef] Hendrik Gerbrands TENGE.
 
42684    Annigjen Berends van EGTEN, geboren ca 1827 te Ambt Vollenhove, overleden op 11-06-1876 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Roelof ter HAAR, [eerder] weduwe van Arrien DIK[KE]. Dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd (1) op 01-05-1850 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Arrien Harms DIKKEN (DIK (1876)), 25 jaar oud (zie 42681).
Gehuwd (2) op 11-04-1874 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Wouters ter HAAR (zie 63809). {Hij was ook ooit gehuwd met Annigje LOK (zie 63810). Hij was ook ooit gehuwd met Annigje SANTBERGEN (zie 63811).}
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
28404    Arend Berends van EGTEN, rietdekker (1875,<1898), geboren ca 1838 te Ambt Vollenhove, overleden op 19-01-1898 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Jantien BRUINTJES. Zoon van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd op 10-06-1875 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jantien BRUINTJES (zie 28403).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132118    Berend Arends van EGTEN, pakhuisknecht (1906), geboren ca 1876 te Ambt Vollenhove, zoon van Arend Berends van EGTEN (zie 28404) en Jantien BRUINTJES (zie 28403).
Gehuwd op 07-06-1906 te Zwolle met Frederika Petrus' LOK, 27 jaar oud (zie 132113).
 
46264    Berend Jans van EGTEN, rietdekker (1882,1909,1913,1917), geboren ca 1855 te Ambt Vollenhove, overleden op 04-05-1946 te gem. Vollenhove, als partner van Fennechien van der VEEN, [eerder weduwnaar van Lupje LASSCHE]. Zoon van Jan Berends van EGTEN (zie 42913) en Geertjen Everts MOOIWEER (zie 42914).
Gehuwd (1) op 20-04-1882 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Lupje Hendriks LASSCHE (zie 46265).
Gehuwd (2) op 28-08-1913 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Fennechien Egberts van der VEEN (zie 63816). {Zij was eerder gehuwd op 06-08-1903 te Kampen met Cornelis Geerts HEETEBRIJ (zie 63819).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertje Berends (zie 46268).
   2.  Hendrikje Berends (zie 43514).
   3.  Jan Berends (zie 46263).

69019    Cornelia van EGTEN.
Gehuwd met Hendrik van DALFSEN (zie 69018).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63812    Cornelia Jans van EGTEN, dienstmeid (1880), geboren ca 1859 te Ambt Vollenhove, overleden op 15-04-1937 te Hengelo (Ov.), als partner van Hendrik van DALFSEN. Dochter van Jan Berends van EGTEN (zie 42913) en Geertjen Everts MOOIWEER (zie 42914).
Gehuwd op 22-04-1880 te Genemuiden met Hendrik Jans van DALFSEN (zie 63813).
 
62873    Derk Filips (Dirk) van EGTEN, arbeider (1867), molenknecht (<1897), geboren ca 1839 te Ambt Vollenhove, overleden op 06-07-1897 te Blokzijl, als partner van Trijntje HOLTREGTER. Zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 22-03-1867 te Ambt Vollenhove met Trijntje Hendriks HOLTREGTER (zie 62874).
 
13923    Dirk Philips van EGTEN, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 15-11-1761 te Vollenhove. Hij deed op 08-04-1794 als 32-jarige belijdenis voor Ds. Sanders te Vollenhove (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0108)). Zoon van Phlip Jans TWENT (van EGTEN) (zie 24970) en Hermina DIRCKS (zie 13922).
 
42906    Evert Jans van EGTEN, rietdekker (1895,1915,<1936), geboren ca 1862 te Ambt Vollenhove, overleden op 29-12-1936 te Ambt Vollenhove, als echtgenoot van Jantje WIND. Zoon van Jan Berends van EGTEN (zie 42913) en Geertjen Everts MOOIWEER (zie 42914).
Gehuwd op 04-01-1895 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te IJsselmuiden. Echtgenote is Jantje Teunis' WIND (zie 42905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Everts (zie 80095).

63798    Flip Berends van EGTEN, boerenknecht (1853), arbeider (<1900), geboren op 05-03-1829 te Ambt Vollenhove, overleden op 04-09-1900 te Gijsselte (gem. Ruinen - Dr.) op 71-jarige leeftijd, als partner van Hendrikje BRUINS. Hij woonde in 1853 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.). Zoon van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-10-1853 te Ruinen (Dr.) met Hendrikje Alberts BRUINS, 23 jaar oud (zie 63799).
 
56450    Flip Jans van EGTEN, rietdekker (1908), geboren ca 1866 te Ambt Vollenhove, overleden op 01-06-1958 te Hengelo (Ov.), als partner van Hilligje HARSEVOORT. Zoon van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Gehuwd op 30-05-1908 te Ambt Vollenhove met Hilligje Alberts HARSEVOORT (zie 56451).
 
16109    Geert Jans van EGTEN, geboren op 10-02-1806 te Barsbeek erve Gogelkamp, gedoopt (N.G.) op 23-02-1806 te Vollenhove, zoon van Jan Philips van EGTEN (zie 15222) en Jantjen (Jentjen) JANS (zie 15223).
 
46268    Geertje Berends van EGTEN, geboren ca 1883 te Ambt Vollenhove, dochter van Berend Jans van EGTEN (zie 46264) en Lupje Hendriks LASSCHE (zie 46265).
Gehuwd op 22-04-1904 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Dirk Jans van EERDE (zie 46269).
 
57875    Geertje Jans van EGTEN, geboren op 05-12-1869 te Ambt Vollenhove, overleden op 07-12-1869 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), 2 dagen oud, dochter van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
 
57882    Geertje Jans van EGTEN, geboren ca 1872 te Ambt Vollenhove, overleden op 15-11-1914 te Blokzijl, als partner van Pieter ZIEL. Dochter van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Gehuwd op 18-03-1899 te Ambt Vollenhove, 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Pieter Geujes ZIEL (zie 56449). {Hij is later gehuwd op 11-07-1928 te Deventer, hij weduwnaar, zij gescheiden echtgenote. Echtgenote is Hubertina Elisabeth Peters PAQUÉ (zie 56453).}
 
80095    Geertjen Everts van EGTEN, geboren ca 1895 te Ambt Vollenhove, dochter van Evert Jans van EGTEN (zie 42906) en Jantje Teunis' WIND (zie 42905).
Gehuwd op 23-09-1915 te Ambt Vollenhove met Barend Jans JORDENS (zie 80094).
 
57876    Gerrit Jan Jans van EGTEN, rietdekker (1880), arbeider (<1885), geboren ca 1859 te Ambt Vollenhove, overleden op 24-12-1885 te Blokzijl, als partner van Femmigje ZIJLSTRA. Zoon van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Gehuwd op 01-04-1880 te Ambt Vollenhove met Femmigje Jans ZIJLSTRA (zie 57877).
 
34253    Harmina Derks van EGTEN, dienstbaar (1833), geboren op 14-05-1777 te Hasselt, dochter van Derk Hendriks van EGTEN en Gerrigje WICHERS. Overleden op 11-04-1864 te Hasselt op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas ADMIRAAL.
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 06-03-1833 te Hasselt. Hij weduwnaar, beide geboren te Hasselt. Echtgenoot is Klaas Jans ADMIRAAL, 61 jaar oud (zie 34251). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1805 te Hasselt (N.G.) met Japikje DERKS (zie 34252).}
 
63806    Harmpjen Berends van EGTEN, geboren ca 1835 te Ambt Vollenhove, overleden op 11-02-1917 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Jan de LANGE. Dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd op 22-10-1864 te Ambt Vollenhove met Jan Hendriks de LANGE (zie 63807).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmpjen Jans (zie 127719).
   2.  Trijntje Jans (zie 29478).
   3.  Hendrik Jans (zie 69198).
   4.  Berend Jans (zie 43733).

43514    Hendrikje Berends van EGTEN, geboren ca 1888 te Ambt Vollenhove, overleden op 23-11-1909 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Jan van der LINDE. Dochter van Berend Jans van EGTEN (zie 46264) en Lupje Hendriks LASSCHE (zie 46265).
Gehuwd op 04-09-1909 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Jan Klaassen van der LINDE, 22 jaar oud (zie 43513). {Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1913 te Wanneperveen. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geborente Wanneperveen. Echtgenote is Hendrikje Jochems STEENBERGEN (zie 43517).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 43549).

16709    Hendrikje Jans van EGTEN (van ECHTEN (1879)), dienstmaagd (1822), geboren op 15-08-1799 te Barsbeek, erve Gagelkamp, gedoopt (N.G.) op 18-08-1799 te Vollenhove, overleden op 09-01-1869 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Jan ten NAPEL, [eerder] weduwe van Mannes MULDER. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Ambt Vollenhove. Dochter van Jan Philips van EGTEN (zie 15222) en Jantjen (Jentjen) JANS (zie 15223).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02-08-1822 te Ambt Vollenhove met Mannes Jans (Hermannus) MULDER, 31 jaar oud (zie 16708).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 06-07-1850 te Ambt Vollenhove met Jan Reuriks ten NAPEL, 44 jaar oud (zie 16087). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-10-1830 te Ambt Vollenhove met Hendrikje Jans ten NAPEL, 29 jaar oud (zie 15860).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Mannes' (zie 16706).
   2.  Derk Mannes' (zie 42582).
   3.  Jan Mannes' (zie 43681).
   4.  Hendrik Mannes' (zie 88676).
   5.  Egbert Hermannus' (zie 88673).

42913    Jan Berends van EGTEN, arbeider (1854,1882), landbouwer (1880), rietdekker (1895), geboren ca 1825 te Ambt Vollenhove, overleden op 09-12-1914 te Ambt Vollenhove, als weduwnaar van Jentje WINTER, [eerder weduwnaar van Geertjen MOOIWEER]. Zoon van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd (1) op 24-11-1854 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Geertjen Everts MOOIWEER (zie 42914).
Gehuwd (2) op 19-04-1865 te Ambt Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jentje WINTER (zie 63764). {Zij was eerder gehuwd op 06-03-1850 te Ambt Vollenhove met Jan Klaassen POST (zie 63763).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Berend Jans (zie 46264).
   2.  Cornelia Jans (zie 63812).
   3.  Evert Jans (zie 42906).

46263    Jan Berends van EGTEN, rietdekker (1917), geboren ca 1890 te Ambt Vollenhove, zoon van Berend Jans van EGTEN (zie 46264) en Lupje Hendriks LASSCHE (zie 46265).
Gehuwd op 26-04-1917 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jentje Hoegen HEETEBRIJ (zie 46262).
 
52081    Jan Derks van EGTEN, arbeider (1860), geboren ca 1834 te Ambt Vollenhove, zoon van Derk Jans van ECHTEN (zie 15963) en Grietjen Klaas ROOK (zie 15866).
Gehuwd op 16-04-1860 te Zuidwolde (Dr.) met Jantje Roelofs BOTTER, 21 jaar oud (zie 52080).
 
62865    Jan Flips van EGTEN, geboren ca 1826 te [Barsbeek te Ambt Vollenhove], overleden op 30-08-1828 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
 
57857    Jan Flips van EGTEN, arbeider (1855), rietdekker (1877,1880,1886,1899), landbouwer (1908), geboren ca 1832 te Ambt Vollenhove, overleden op 15-12-1916 te Baarlo (gem. Ambt Vollenhove), als weduwnaar vann Aaltjen TUKKER. Zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 26-10-1855 te Ambt Vollenhove met Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantien Jans (zie 57844).
   2.  Gerrit Jan Jans (zie 57876).
   3.  Roelofje Jans (zie 57880).
   4.  Flip Jans (zie 56450).
   5.  Geertje Jans (zie 57875).
   6.  Geertje Jans (zie 57882).

15222    Jan Philips van EGTEN, arrebijder (1795), boer (1811), landbouwer (1820,1822,1823,1825,<1830), bouwman (1825), geboren te op 't land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-09-1758 te Beulake, overleden op 14-03-1830 om 18:00 uur te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jentje JANS; nalatende acht kinderen; [namen ouders niet vermeld]. Hij deed op 03-04-1792 als 33-jarige voor Ds. Proper belijdenis te Vollenhove (bron: lidmatenregister Vollenhove (dup0032)). Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. B027) met zijn vrouw Jantje JANS en vijf andere gezinsleden in het Ca[r]spel Barsbeek. Zoon van Phlip Jans TWENT (van EGTEN) (zie 24970) en Hermina DIRCKS (zie 13922).
Gehuwd voor de kerk ca 1788 met Jantjen (Jentjen) JANS (zie 15223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina Jans van ECHTEN (zie 15224).
   2.  Jentjen Jans van ECHTEN (zie 15288).
   3.  Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336).
   4.  Jan Jans van ECHTEN (van EGTEN (1823)) (zie 15433).
   5.  Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585).
   6.  Hendrikje Jans (van ECHTEN (1879)) (zie 16709).
   7.  Klaas Jans van ECHTEN (zie 15884).
   8.  Derk Jans van ECHTEN (zie 15963).
   9.  Geert Jans (zie 16109).
   10.  Klaasjen Jans (Klaasien) (van ECHTEN (1868)) (zie 16268).

52520    Jannes Flips van EGTEN, arbeider (1867,1879,1894,<1905), geboren ca 1844 te Ambt Vollenhove, overleden op 10-08-1905 te Zwartsluis, als partner van Jentje POST. Zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd (1) op 24-01-1867 te Ambt Vollenhove met Jentje Keessen POST (zie 52519).
Gehuwd (2) op 19-07-1879 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Hendriks ter HAAR (zie 62875). {Zij was eerder gehuwd voor 1879 met Jan Willem SCHIPHORST (zie 46276).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kees Jannes' (zie 117902).

42363    Jansje Berends van EGTEN, geboren ca 1841 te Ambt Vollenhove, overleden op 22-10-1876 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Hendrik DOEVENDANS. Dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd op 11-04-1862 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Lamberts DOEVENDANS (zie 42362). {Hij is later gehuwd op 27-04-1877 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar, zij weduwe, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Hendrikjen Wolters WIND (zie 42459). Hij is later gehuwd op 23-01-1879 te Zwolle, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Hannegien Gerrits EIKENAAR (zie 49003).}
 
57844    Jantien Jans van EGTEN, geboren ca 1856 te Stad Vollenhove, overleden op 09-05-1947 te gem. Vollenhove, als weduwe van Barteld PRINS. Dochter van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Gehuwd op 03-05-1877 te Stad Vollenhove met Barteld Stevens PRINS (zie 57843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Bartelds (zie 57861).
   2.  Jan Bartelds (zie 57869).
   3.  Harm Jan Bartelds (zie 57842).
   4.  Steven Bartelds (zie 57859).
   5.  Aaltjen Bartelds (zie 57865).
   6.  Steven Bartelds (zie 57846).
   7.  Elisabeth Bartelds (zie 57867).
   8.  Geertje Bartelds (zie 57873).
   9.  Gerrit Jan Bartelds (zie 57860).

89081    Jantje Klaassen van EGTEN, geboren ca 1876 te Ambt Vollenhove, overleden op 09-05-1955 te gem. Vollenhove, als weduwe van Willem Jan BERGKAMP. Zij werd op 12-11-1895 te Ambt Vollenhove moeder van Jansje. Dochter van Klaas Flips van EGTEN (zie 42442) en Grietje Tiemens REGELING (zie 42441).
Gehuwd op 03-07-1897 te Ambt Vollenhove, 1 kind gewettigd: Jansje, geboren op 12-11-1895 te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Willem Jan Jannes' BERGKAMP (zie 89080).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
28968    Jentje Jans van EGTEN, dienstmeid (1845), arbeidster (1870,1882,<1894), geboren ca 1824 te Zwartsluis, overleden op 11-01-1894 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Jan POST, eerder gehuwd met [en weduwe van] Teunis BOXUM. Dochter van Jan Jans van ECHTEN (van EGTEN (1823)) (zie 15433) en Jentien Hendriks (Jantje) VISSCHER (zie 2090).
Gehuwd (1) op 31-05-1845 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Teunis Jans BOXUM (zie 28967).
Gehuwd (2) op 15-09-1866 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar geboren te Ambt Vollenhove, zij weduwe geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Keessen POST (zie 42907). {Hij was eerder gehuwd op 15-11-1862 te Ambt Vollenhove met Idigje Berends REGELING (zie 52512).}
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
62852    Jentje Philips (Jantje) van EGTEN (van ECHTEN (1857)), arbeidersche (1843), geboren ca 1822 te Ambt Vollenhove, overleden op 20-06-1904 te Urk, als echtgenote van Harmen Hendrik ten NAPEL. Dochter van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
Gehuwd op 20-05-1843 te Ambt Vollenhove met Harm Hendrik Jacobs (Harmen) ten NAPEL (zie 62851).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje Harms (zie 62880).
   2.  Jacob Harms (zie 62904).
   3.  Jantje Harms (zie 62884).
   4.  Philippus Harms (zie 62891).
   5.  Geertje Harmens (zie 62878).
   6.  Neeltje Harmens (zie 62879).
   7.  Jan Maarten Harmens (zie 46277).

63808    Jentjen Berends van EGTEN, geboren ca 1830 te Ambt Vollenhove, overleden op 09-12-1865 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
 
62871    Jochem Flips van EGTEN, arbeider (1866), fabrieksarbeider (<1906), geboren ca 1841 te Ambt Vollenhove, overleden op 07-03-1906 te Stad Vollenhove, als partner van Maria HUISMAN. Zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 04-01-1866 te Stad Vollenhove met Maria Martens HUISMAN (zie 62872).
 
124987    Johanna (Janna) van EGTEN (van ECHTEN (1781)), geboren ca 1744, overleden op 16-09-1793 te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1769 (bij haar huwelijk) te Meppel, eerder te Amsterdam. Zij woonde in 1770 (doop zoon Harm) te Meppel, erna ook.
Ondertrouwd op 21-04-1769 te Amsterdam. Te Meppel was de ondertrouw op 15-04-1769; [te Amsterdam] op 07-05-1769 acte verleent om te Meppel te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1769 te Meppel (N.G.), hij j.m. woonachtig alhier [= te Meppel (Dr.)], zij j.d. thans wonende alhier [= te Meppel] (dog heeft voor een jaar gewoont te Amsterdam). Echtgenoot is Andries (Andreas) HARMENS (MASTENBROEK (1769), MASTEBROEK (1773)) (zie 124986). Zij lieten tussen 1770 en 1781 te Meppel (Dr.) vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harm, Femmetjen, Jentjen, Lucas en Hendrik. {Hij is later ondertrouwd op 19-04-1794 te IJhorst en De Wijk (Dr.). Te Meppel was de ondertrouw op 17-04-1794; te IJhorst ingeschreven met attest[atie] van Meppel; weer met attest om te [mogen] trouwen derwaarst vertrokken. Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 07-05-1794 te Meppel (Dr.) (N.G.), hij wed[uwnaar] alhier [= te Meppel (Dr.)], zij j.d. wonende onder de IJhorst. Echtgenote is Aaltjen JANS (ROUW (1824)), 37 jaar oud (zie 124989).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Andries' (Harmen) MASTENBROEK (MASTEBROEK (1797)) (zie 124990).
   2.  Femmetjen Andries' (Femmigje) MASTEBROEK (MASTENBROEK (1797)) (zie 132763).
   3.  Lucas Andries' MASTEBROEK (MASTENBROEK (1805)) (zie 124985).

117902    Kees Jannes' van EGTEN, arbeider (1894), geboren ca 1867 te Ambt Vollenhove, zoon van Jannes Flips van EGTEN (zie 52520) en Jentje Keessen POST (zie 52519).
Gehuwd op 12-05-1894 te Zwartsluis met Annigje Hendriks DRIESEN, 21 jaar oud (zie 117893).
 
62866    Klaas Filips van EGTEN, geboren ca 1828 te [Barsbeek te Ambt Vollenhove], overleden op 16-05-1829 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
 
42442    Klaas Flips van EGTEN, arbeider (1870), rietdekker (1897,<1907), geboren ca 1836 te Ambt Vollenhove, overleden op 26-04-1907 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Grietje REGELING. Zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 23-04-1870 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Grietje Tiemens REGELING (zie 42441).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Klaassen (zie 89081).

62864    Klaasje Filips van EGTEN, geboren ca 1826 te [Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove)], overleden op 29-10-1827 te Kadoelen (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
 
42646    Klaasjen Flips van EGTEN, geboren ca 1831 te Ambt vollenhove, overleden op 18-11-1870 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als echtgenote van Hendrik VISSCHER. Dochter van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 06-06-1863 te Ambt Vollenhove, beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Hendrik Pieters VISSCHER (VISSER (1908)) (zie 42642). {Hij is later gehuwd op 15-04-1871 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Maria Peters STAKELBEEK (zie 42643).}
 
16268    Klaasjen Jans (Klaasien) van EGTEN (van ECHTEN (1868)), dienstbaar (1835), geboren op 03-12-1808 te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 08-01-1809 te Vollenhove. Zij woonde in 1835 (bij haar huwelijk) te Ambt Vollenhove. Dochter van Jan Philips van EGTEN (zie 15222) en Jantjen (Jentjen) JANS (zie 15223).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-01-1835 te Ambt Vollenhove met Geert Jans NIJENHUIS, 24 jaar oud (zie 84950).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Geerts (zie 41040).
   2.  Femmigje Geerts (zie 41041).
   3.  Jentje Geerts (zie 125366).
   4.  Roelof Geerts (zie 82863).

28659    Neeltje Flips van EGTEN, bakkersche (1854), geboren ca 1823 te Ambt Vollenhove, overleden op 12-12-1896 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Peter VISSCHER. Dochter van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
Gehuwd (1) op 09-04-1845 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Meppel, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Wolter Wolters BEIJER (zie 28658).
Gehuwd (2) op 10-05-1854 te Ambt Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Peter Teunis' VISSCHER (zie 62868).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Peter Peters (zie 63023).
   5.  Flip Peters (zie 124620).
   6.  Jan Peters (zie 63026).

43583    Niesje Flips van EGTEN, geboren ca 1835 te Ambt Vollenhove, overleden op 10-03-1900 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), als partner van Hanne van VEEN. Dochter van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jantjen Klaas ROOK (zie 351).
Gehuwd op 29-04-1859 te Ambt Vollenhove met Anne Hilberts (Hanne) van VEEN (zie 43587).
 
9579    Philip Gerrit van EGTEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-04-1701 te Vollenhove, zoon van Reijnt Wolter Reijnolts van ECHTEN (zie 7279) en Johanna Helena Catharina BLANCKVOORT (zie 7801).
 
57880    Roelofje Jans van EGTEN, geboren ca 1863 te Ambt Vollenhove, overleden op 03-04-1935 te Hengelo (Ov), als partner van Simon PRINS. Dochter van Jan Flips van EGTEN (zie 57857) en Aaltjen Jans TUKKER (zie 57858).
Gehuwd op 01-05-1886 te Stad Vollenhove met Simon Stevens PRINS (zie 57881).
 
63795    Steven Berends van EGTEN, geboren ca 1828 te [Ambt Vollenhove], overleden op 27-03-1829 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), zoon van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
 
63802    Steven Berends van EGTEN, arbeider (1864), geboren ca 1833 te Ambt Vollenhove, overleden op 27-06-1911 te Zwolle, als partner van Aaltien KROESEMAN. Zoon van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
Gehuwd op 10-03-1864 te Zwolle met Aaltien Hendrikus KROESEMAN (zie 63803).
 
63796    Trijntje Berends van EGTEN, geboren 00-11-1842 te Ambt Vollenhove, overleden op 25-01-1843 te Heetveld te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
 
63797    Trijntje Berends van EGTEN, geboren op 03-10-1846 te [Barsbeek te] Ambt Vollenhove, overleden op 15-10-1846 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), 12 dagen oud, dochter van Berent Jans van ECHTEN (van EGTEN (1850)) (zie 15585) en Hermtje Stevens (Hermpjen) GREVELING (GREVELINK (1865)) (zie 28405).
 
62863    zoon van EGTEN, geboren op 20-06-1824 te in het Karspel Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), "levenloos geboren", overleden op 20-06-1824 te in het Karspel Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), 0 dagen oud, zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
 
44156    zoon van EGTEN, geboren op 06-08-1825 te in het Karspel Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), "levenloos geboren", overleden op 06-08-1825 om 18:00 uur te in het Karspel Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove), 0 dagen oud, zoon van Philip Jans (Flip) van ECHTEN (zie 15336) en Jentjen Klaas ROOK (zie 302).
 
67091    Bertha Louise Friedrichs EHMKE, geboren ca 1880 te Franzenhof (Dld.), dochter van Friedrich EHMKE (zie 67092) en Erdmund MEULLER (zie 67093).
Gehuwd op 23-12-1903 te Westhofen (Kreis Hörde-Dortmund - Dld.) met Hendrik Harmens (Heinrich) PEN, 33 jaar oud (zie 67072).
 
67092    Friedrich EHMKE.
Gehuwd met Erdmund MEULLER (zie 67093).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha Louise Friedrichs (zie 67091).

118300    Carel Hendrik EHRENFELD.
Gehuwd met Wesselina van den BERGH (zie 118301).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118299    Gerrit Jan Frederik Willem Carels EHRENFELD, opzichter-machinist bij de publieke werken van Amsterdam (1924), geboren ca 1866 te Kampen, zoon van Carel Hendrik EHRENFELD (zie 118300) en Wesselina van den BERGH (zie 118301).
Gehuwd (1) voor 1924 met Eulalie Adélaïde SUPLI (zie 118302).
Gehuwd (2) op 28-02-1924 te Amsterdam, hij weduwnaar, zij gescheide echtgenote. Echtgenote is Geertje Jentjes RAADSVELD, 52 jaar oud (zie 118289). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-02-1893 te Amsterdam, gescheiden na 15 jaar op 17-10-1908 te Amsterdam van Fokke Titus Hendriks DEKKER (zie 118293).}
 
131891    Wilhelmina Allegonda Johanna Gerardus' EHRISMANN, geboren ca 1869 te 's Hertogenbosch (N.B.), dochter van Gerardus Henricus Heinrichs EHRISMANN en Adriana Adrianus' KEIJZERS [KEIJSERS (1896)], die huwden op 30-07-1864 te 's Hertogenbosch (N.B.) (beide geboren te 's Hertogenbosch).
Gehuwd op 22-01-1896 te Rotterdam (Z.H.), [hij weduwnaar], gescheiden na 4 jaar op 27-03-1900 te Rotterdam (Z.H.) van Pieter Jacobus Johannes' van der HOEVEN (zie 131888). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-12-1881 te Hellevoetsluis (Z.H.) met Christina Josephina Pieters LENSVELT (zie 131892). Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-12-1900 te Utrecht (Ut.), hij gescheiden echtgenoot. Echtgenote is Johanna Hendrika Hendriks KUPER, 34 jaar oud (zie 131886).}
 
84001    Joanna Georgius' (Anna) EIFFERT (EIJVAART (1805), IJVAART (1807), EVART (1812), EVAART (1815)), koloniste (1832,1834), geboren te Bergen op Zoom (N.B.), gedoopt (R.C.) op 28-09-1778 te Bergen op Zoom (getuige(n): Joannes DIETVORST en Maria van OPDORP), overleden op 29-01-1860 te Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 81-jarige leeftijd, als weduwe van Nicolaas SCHEFFER. Zij woonde in 1805 (bij haar huwelijk) te Bergen op Zoom (N.B.), erna ook. Dochter van Joris Hans Jurrie (Georgius) AIJFART (EIFFERT (1764), EIJVAERT (1782), HEIJVAARD, HIJVAARD (1824)) (zie 109309) en Antonia Joannes' (Antonetta) DIETVORST (DITVORST (1763), van DITVORST (1769)) (zie 109310).
Ondertrouwd op 03-08-1805 te Bergen op Zoom (N.B.), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-08-1805 te Bergen op Zoom, hij j.m. gebooren van Margraten bij Maestricht (Lb.), zij j.d. gebooren en woonende binnen deze stad [= Bergen op Zoom]; 1 kind gewettigd: [Maria (gedoopt op 26-02-1805)]. Echtgenoot is Nicolaus Cornelius' SCHE[V]ER (SCHEFFER (1805), SCHEFERS (1807), SCHEFFERS (1817)), 28 jaar oud (zie 84000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Nicolaus' SCHEFFER (zie 109312).
   2.  Anna Catharina Nicolaus' (Johanna Catharina,Johanna) SCHEFERS (SCHEFFER (1832)) (zie 83985).
   3.  Wilhelmina Francisca Nicolaas' SCHEFFER (zie 109307).
   4.  Nicolaas Nicolaas' SCHEFFER (zie 109311).
   5.  Johannis Nicolaas' (Jan) SCHEFFERS (SCHEFFER (1834)) (zie 84006).
   6.  Franciscus Nicolaas' SCHEFFER (zie 109308).
   7.  Gerardus Nicolaas' SCHEFFERS (SCHEFFER (1839)) (zie 109210).

38421    Geesjen Hendriks EIJBERGEN.
Ondertrouwd op 29-06-1780 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 09-07-1780 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beijde behorende onder [= buiten] Blokzijl. Echtgenoot is Roelof Harmens KROESE, 21 jaar oud (zie 38419). {Hij is later ondertrouwd op 13-01-1811 te Blokzijl. De ondertrouw voor het gericht was op 12-01-1811 te Blokzijl. Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 27-01-1811 te Blokzijl. Hij weduwenaar, zij weduwe, [bijde] wonende te Blokzijl. Echtgenote is Aaltjen Alberts DEKKER, 51 jaar oud (zie 32320).}
 
92351    kind EIJBERGEN, geboren op 30-07-1815 te Steenwijk, [levenloos geboren], overleden op 30-07-1815 te Steenwijk, 0 dagen oud, kind van Albert EKXBERGEN (EXBERGEN (1811), EIJBERGEN (1813)) (zie 92345) en Klasina Philippus' (Clantina) DISPO (zie 92336).
 
92349    Philip Alberts EIJBERGEN, geboren op 01-11-1813 te Steenwijk, overleden op 07-02-1815 te Steenwijk op 1-jarige leeftijd, zoon van Albert EKXBERGEN (EXBERGEN (1811), EIJBERGEN (1813)) (zie 92345) en Klasina Philippus' (Clantina) DISPO (zie 92336).
 
6117    Hendrick Thomas van EIJBERGEN, geboren ca 1660.
Ondertrouwd op 27-03-1681 te Vollenhove, hij j.g. tot Campen en j.d. te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1681 te Vollenhove met Aeltjen Jans van HAANBERGEN (zie 6949).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margareta Hendricks (zie 7943).

1533    Hermtje Gerrits van EIJBERGEN, geboren ca 1722.
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Hendrik Hendrix van HELLENDOORN (van HELDEREN) (zie 1532).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus HENDRIKS (zie 12581).
   2.  Geesje Hendrix van GELDEREN (zie 12726).
   3.  Jantjen HENDRIKS (zie 1534).
   4.  Gerrit HENDRIKS (zie 1539).
   5.  Jan Hendrix van HELDEREN (zie 1563).
   6.  Hendrikje HENDRIKS (MOES (1776), van HELDEREN (1842)) (zie 1585).
   7.  Gerrigje HENDRIKS (zie 13508).

7943    Margareta Hendricks van EIJBERGEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-08-1683 te Vollenhove, dochter van Hendrick Thomas van EIJBERGEN (zie 6117) en Aeltjen Jans van HAANBERGEN (zie 6949).
 
55644    Grietjen EIJBERTS.
Ondertrouwd op 19-06-1705 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 19-07-1705 te Stavoren (Fr.) (Hervormd), hij wed[uwnaar] te Stavoren (Fr.), zij j.d. van Kuinre. Echtgenoot is Theunis JOUKES (zie 55643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke THEUNIS (BONKEL) (zie 55639).

22284    Marijtje EIJBERTS, geboren ca 1716. Zij woonde in 1741 (bij haar huwelijk) in de Oude Riedijk [te Enkhuizen].
Ondertrouwd op 17-09-1741 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk 00-19-1741 te [Enkhuizen] (N.G.) met Bartelt JOCHEMS (zie 10925). {Hij was eerder ondertrouwd op 18-10-1739 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-11-1739 te Enkhuizen (Hervormd). Hij woonde bij zijn huwelijk "op 't Noord" (te Enkhuizen). Echtgenote is Grietjen MAARTENS (zie 22283).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje BARTELS (zie 101046).
   2.  Egbert BARTELTS (zie 119148).
   3.  Jochem BARTELTS (zie 101057).
   4.  Hendrik BARTELS (zie 119146).
   5.  Tetje BARTELS (zie 119149).
   6.  Egbert BARTELS (zie 119150).
   7.  Gerrit BARTELS (zie 119151).

110882    Maria Anthonie's (Maria Johanna) EIJBRINK, winkelierster (1847), geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24-11-1784 te Zuiderkerk te Amsterdam (getuige(n): Davidt van BERGHEM en Maria BRUIJNINMEIJER, [vaders moeder]). Zij woonde in 1804 (bij haar huwelijk) in de Kerkstraat, bij de Spiegelstraat "bij de Capper", te Amsterdam. Zij woonde in 1847 (huwelijk dochter Gesina Johanna) te Amsterdam. Dochter van Teunis Hendriks (Anthonie) EIJBRINK (zie 110883) en Seijtje (Gezina,Geesje) KOONING (KONING (1784)) (zie 110884).
Ondertrouwd op 01-06-1804 te Amsterdam (getuige(n): haar moeder (wonende op hetzelfde adres als bruid en bruidegom)), gehuwd voor de kerk 00-06-1804 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.]. van Amst[erdam] en geref[ormeert], zij [j.d.] van Amst[erdam] en geref[ormeert], beide [wonende] te Amsterdam. Echtgenoot is Dirk Hendriks WITMONDT (zie 110870).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Dirks (zie 110885).
   2.  Petrus Dirks (zie 110886).
   3.  Gesina Johanna Dirks (zie 110887).

110883    Teunis Hendriks (Anthonie) EIJBRINK, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik EIBRINK en Maria BRUIJNINGMEIJER, die ondertrouwden op 04-09-1750 te Amsterdam (hij wed[uwnaar] van Geesie REUWENKAMP, zij [j.d.] van Amster[dam], beide te Amsterdam), gedoopt (Hervormd) op 09-10-1757 te Zuiderkerk te Amsterdam (getuige(n): Gerret PEPPELENBOS en Johanna EIJBRINK). Hij woonde in 1784 (bij zijn huwelijk) in de Weteringstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd op 31-12-1784 te Amsterdam (getuige(n): zijn moeder / haar getuige: Barend van der MAAS (op de Baangracht)), gehuwd voor de kerk 00-01-1785 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.] van Amsterdam en Gerefor[meert], zij [j.d.] van Creveld bij Wesel (Dld.) en Gerefor[meert], beide [wonende] te Amsterdam. Echtgenote is Seijtje (Gezina,Geesje) KOONING (KONING (1784)) (zie 110884).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anthonie's (Maria Johanna) (zie 110882).

114902    Antje Lammerts van EIJCK, dienstmeid (1860), geboren ca 1834 te Amsterdam. Zij woonde in 1860 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Lammert van EIJCK (zie 114903) en Cornelia SMINGA (zie 114904).
Gehuwd op 24-05-1860 te Schoterland (Fr.) met Marten Jochems KEETELLAPPER, 26 jaar oud (zie 114894). {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 23-07-1882 te Schoterland (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenote is Antje Kornelis' HOEKSTRA (zie 114896).}
 
114903    Lammert van EIJCK, arbeider (1860). Hij woonde in 1860 (huwelijk dochter Antje) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Cornelia SMINGA (zie 114904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Lammerts (zie 114902).

123884    Megchelina Teunis' EIJCKELHOF, dienstmeid (1841), dochter van Teunis EIJCKELHOF (zie 123885) en Maria HOBRINK (zie 123886).
Gehuwd op 09-06-1841 te Zutphen (Gld.) met Cornelis Klaassen de JONGE, 28 jaar oud (zie 123876). {Hij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 16-11-1864 te Zutphen (Gld.), hij weduwnaar. Echtgenote is Dina Jans SNELLINK (zie 123904).}
 
123885    Teunis EIJCKELHOF, arbeider (1841).
Gehuwd met Maria HOBRINK (zie 123886).
Uit dit huwelijk:
   1.  Megchelina Teunis' (zie 123884).

51407    Antje Barends EIJDENBERG.
Gehuwd met Klaas Jans de LANGE (zie 51406).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje Klaassen (zie 51393).

128564    Maria Jans EIJER (EIJERS (1893)), geboren ca 1806 te Amsterdam, dochter van Jan EIJER en Margaretha van den BERG.
Gehuwd op 21-11-1827 te Amsterdam met Adrianus Laurentius Jacobus' LAUWERS (zie 128563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha Adrianus' (zie 128562).

108798    Grietje EIJES (BOSMA (1817)), overleden voor 1806.
Gehuwd voor de kerk voor 1806 met Kerst (Karst) KLAAZES (COOPMANS (1812), KOOPMANS (1826)) (zie 108796). {Hij is later ondertrouwd 00-05-1806 te Grouw (Fr.). Te Grouw op 18-05-1806 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 25-05-1806 te Oosterzee (Hervormd), hij weduwnaar te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Grouw (Fr.). Echtgenote is Jetske Ruerds COOPMANS (KOOPMANS (1806)) (zie 108797). Zij lieten tussen 1807 en 1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: IJbeltje, Eling en Rinse. Zij kregen in 1812 te Oosterzee een dochter Iebeltje. IJbeltje overleed met 6 maanden te Oosterzee. Eling huwde in 1832 te Doniawerstal (Fr.) met Antje Durks de JONG. Rinse huwde in 1836 te Lemsterland met Durkje Hendriks AGES.}
 
98955    Anna Willemina M[....] van EIJK.
Gehuwd met Antonie HAKKERT (zie 98954).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonie Antonie's (zie 98953).

66791    Klaasje van EIJK.
Gehuwd met Jan Isaacsz KORVER (zie 66790).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jansz (zie 66789).

115375    Maria Willems van EIJK, dienstbaar (1864), geboren ca 1836 te Amsterdam, dochter van Willem Teunis' van EIJK (kleermaker (1836,1864)) en Aaltje Gijssen van der VEGT,die huwden op 03-02-1836 te Amsterdam (hij van Gouda (Z.H.), zij van Weesp (N.H.)). Zij woonde in 1864 (bij haar huwelijk) te Amsterdam. Zij woonde in 1890 (huwelijk zoon Hermanus Jozef) te Amsterdam.
Gehuwd op 04-05-1864 te Amsterdam met Hendrik Adrianus' LADRU (zie 115374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Jozef Hendriks (zie 115373).

39762    Trijntje van EIJK.
Gehuwd met Cornelis de BEER (zie 39761).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119871    Albertus van EIJKEN, arbeider (1854,<1858), geboren ca 1831 te Ambt Ommen, overleden op 24-05-1858 te Avereest, als echtgenoot van Trientje SMIT. Zoon van Jennigje (Jantje) van EIJKEN (zie 119872).
Gehuwd op 21-10-1854 te Avereest, wettigig van 1 kind. Echtgenote is Trijntje Gerrits (Trientje) SMIT, 21 jaar oud (zie 119869). {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-06-1859 te Avereest met Hendrik Georgius' SCHULER (SCHÜLER (1897)) (zie 119873).}
 
74672    Beerend Beerends van EIJKEN, schippersknecht (1828), schipper (1861), geboren op 08-02-1801 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 15-02-1801 te Zwartsluis (getuige(n): Geesje van EIJKEN), zoon van Beerent Beerents van IJKEN (van EIJKEN (1836)) (zie 59601) en Jantje Theunis' KIKKE (zie 59602).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-12-1828 te Zwartsluis met Geesje Jans van EIJKEN, 26 jaar oud (zie 74665). Zij waren volle achterneef en achternicht van elkaar, beide achterkleinkind van Egbert JAKOBS en Annigje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Berends (zie 90564).

90564    Berend Berends van EIJKEN, schippersknecht (1861), geboren ca 1830 te Zwartsluis, zoon van Beerend Beerends van EIJKEN (zie 74672) en Geesje Jans van EIJKEN (zie 74665).
Gehuwd op 17-08-1861 te Zwartsluis met Annigje Luten SLAGTER (zie 90563).
 
59592    Egbert Beerends van EIJKEN, schippersknecht (1836), sjouwerman (1875), arbeider (<1886), geboren op 26-02-1806 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 02-03-1806 te Zwartsluis (getuige(n): Geertje [Theunis] KIKKE), overleden op 21-08-1886 te Zwartsluis op 80-jarige leeftijd, als wweduwnaar van Maria SCHRAA. Zoon van Beerent Beerents van IJKEN (van EIJKEN (1836)) (zie 59601) en Jantje Theunis' KIKKE (zie 59602).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-05-1836 te Zwartsluis met Maria Teunis' SCHRAA, 22 jaar oud (zie 59593).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje Egberts (zie 59591).

126463    Egbert Gerrits van EIJKEN, arbeider (1860), geboren ca 1824 te Ambt Hardenberg, zoon van Gerrit Egberts van EIJKEN (zie 126464) en Teuntje GERRITS (zie 126465).
Gehuwd (1) op 21-01-1852 te Avereest, wettiging van 1 kind. Echtgenote is Niesje Harmens de LEEUW, 25 jaar oud (zie 126466).
Gehuwd (2) op 31-03-1860 te Avereest, hij weduwnaar. Echtgenote is Gepke Jochums (Gepje) NIKS, 37 jaar oud (zie 126458).
 
74665    Geesje Jans van EIJKEN, naaister (1828), geboren op 15-01-1802 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 24-01-1802 te Zwartsluis (getuige(n): Hendrikje GERRITS KOLK), dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-12-1828 te Zwartsluis met Beerend Beerends van EIJKEN, 27 jaar oud (zie 74672). Zij waren volle achterneef en achternicht van elkaar, beide achterkleinkind van Egbert JAKOBS en Annigje GERRITS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47650    Geesjen Gerrits van EIJKEN.
Gehuwd met Rijk Jochems VOLLENHOVIUS (zie 47513).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem Rijks (zie 47651).

74668    Gerhardus Jans van EIJKEN, geboren op 08-12-1808 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 18-12-1808 te Zwartsluis (getuige(n): Hendrikje Gerrits KOLK), zoon van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
74671    Gerrigje Jans van EIJKEN, geboren op 15-06-1820 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 25-06-1820 te Zwartsluis (getuige(n): Jentje van EIJKEN), dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
126464    Gerrit Egberts van EIJKEN.
Gehuwd met Teuntje GERRITS (zie 126465).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Gerrits (zie 126463).

122132    Gerrit Jakobs van EIJKEN, schippersknecht (1831), schipper (1858,1870), geboren op 23-09-1808 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 02-10-1808 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltje LUBBERTS, [moeders moeder]), overleden op 10-06-1897 te Zwartsluis op 88-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geertje SMIT. Hij woonde in 1831 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis. Zoon van Jakob Hendriks van IJKEN (van EIJKEN (1808)) (zie 49071) en Grietje GERRITS (van HAAST (1863)) (zie 49073).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1831 te Zwartsluis met Geertje Herms SMIT, 21 jaar oud (zie 122133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herm Gerrits (zie 127339).
   2.  Jentje Gerrits (zie 122129).

74667    Gerrit Jans van EIJKEN, geboren op 01-02-1804 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 04-02-1804 te Zwartsluis (getuige(n): Jentje VERRIK_), zoon van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
57948    Grietje Jans van EIJKEN, geboren op 15-07-1817 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 03-08-1817 te Zwartsluis (getuige(n): Jennigje van EIJKEN), overleden op 18-11-1826 te Zwartsluis op 9-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
23052    Hendrik Herms van EIJKEN, geboren op 04-05-1810 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 09-05-1810 te Zwartsluis (getuige(n): Geertje SCHURINK), zoon van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
 
57936    Hendrikje Jans van EIJKEN, geboren op 08-12-1806 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 17-12-1806 te Zwartsluis (getuige(n): Hendrikje Gerrits KOLK), overleden op 17-09-1829 te Zwartsluis op 22-jarige leeftijd, als echtgenote van Lukas van RAALTE. Dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1829 te Zwartsluis met Lucas Wichers van RAALTE, 22 jaar oud (zie 57933). {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 13-08-1852 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltjen Hendriks de OLDE, 46 jaar oud (zie 2094).}
 
127339    Herm Gerrits van EIJKEN, schipper (1858), geboren ca 1833 te Zwartsluis, overleden op 08-01-1913 te Zwartsluis, als echtgenoot van Geesje PRINS. Zoon van Gerrit Jakobs van EIJKEN (zie 122132) en Geertje Herms SMIT (zie 122133).
Gehuwd op 03-07-1858 te Zwartsluis met Geesje Jacobs PRINS (zie 127338).
 
23054    Jacomina Herms van EIJKEN, geboren op 13-12-1816 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 18-12-1816 te Zwartsluis (getuige(n): Jakobje HOLANDER, haar tante), dochter van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
 
23056    Jan Herms van EIJKEN, schipper (1851), geboren op 10-06-1821 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 01-07-1821 te Zwartsluis, zoon van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Zwartsluis met Geertje Jans POL, 29 jaar oud (zie 54769).
 
74670    Jan Jans van EIJKEN, geboren op 12-08-1815 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 16-08-1815 te Zwartsluis (getuige(n): Jentje van EIJKEN), zoon van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
119872    Jennigje (Jantje) van EIJKEN.
Kind:
   1.  Albertus van EIJKEN (zie 119871).

62137    Jentje van EIJKEN.
Gehuwd met Jan van 't OEVER (zie 62136).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Lucas Jans (zie 62135).

59591    Jentje Egberts van EIJKEN, geboren ca 1845 te Zwartsluis, overleden op 31-05-1921 te Blokzijl, als partner van Johannes van SMIRREN. Dochter van Egbert Beerends van EIJKEN (zie 59592) en Maria Teunis' SCHRAA (zie 59593).
Gehuwd op 15-05-1875 te Zwartsluis met Johannes Jacobus' van SMIRREN (zie 59590).
 
122129    Jentje Gerrits van EIJKEN, geboren ca 1845 te Zwartsluis, dochter van Gerrit Jakobs van EIJKEN (zie 122132) en Geertje Herms SMIT (zie 122133).
Gehuwd op 11-06-1870 te Zwartsluis met Jacobus Jacobs FRANSEN (zie 122128).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jacobus' (zie 122127).

23051    Jentje Herms van EIJKEN, geboren op 15-08-1807 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 19-08-1807 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltje van EIJKEN), dochter van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
 
74666    Jentje Jans van EIJKEN, geboren op 11-01-1800 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 19-01-1800 te Zwartsluis (getuige(n): Geeje van IJKEN), dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-04-1829 te Zwartsluis met Hendrik Lucas' STROOMBERG, 26 jaar oud (zie 74675).
 
23057    Lukas Herms van EIJKEN, geboren op 20-10-1814 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-10-1814 te Zwartsluis (getuige(n): Zwaantje van der WOUDE), zoon van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
 
23055    Wicher Herms van EIJKEN, geboren op 28-04-1818 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 17-05-1818 te Zwartsluis, zoon van Hermen Hendriks (Herm) van IJKEN (van EIJKEN (1807)) (zie 23048) en Jacobje Hendriks KISJES (zie 23034).
 
88752    Willempje van EIJKEN.
Gehuwd met Harmen BRINK (zie 88751).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74669    Willempje Jans van EIJKEN, geboren op 21-02-1810 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 25-02-1810 te Zwartsluis (getuige(n): Jennigje de GROOT), dochter van Jan Gerrits van IJKEN (van EIJKEN (1829)) (zie 57937) en Grietjen Gerhardus' van Gladbach (zie 57938).
 
111637    Anna Maria Elisabeth EIJKMAN.
Gehuwd met Jan van ASPEREN (zie 111636).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123751    Anna Maria EIJKMANS.
Gehuwd met Ruth Gerrit KAMANS (zie 123750).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia Johanna Ruths (zie 123749).

81668    Wilhelma Henricus' EIJLAERS, geboren te Bathmen (onder Colmschate), gedoopt (R.K.) op 20-02-1763 te Colmschate (getuige(n): Joanna SCHIPPERS), dochter van Hendrick (Henricus) EIJLDERS (WEEVERS (1757), WEVER (1765)) (zie 81662) en Berendina Gerrits (Beerentjen,Bernarda) DOLDERMAN (STOEVENBELT (1763)) (zie 11502).
 
51283    Maartje EIJLAND.
Gehuwd met Pieter ZWART (zie 51282).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Pieters (zie 51281).

86886    Trijntje EIJLANDER.
Gehuwd met Jan WESTERIK (zie 86885).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Jans (zie 86884).

81662    Hendrick (Henricus) EIJLDERS (WEEVERS (1757), WEVER (1765)), de spater? wever (1769), geboren ca 1724 te Rijssen. Hij woonde in 1749 (bij zijn huwelijk) aen de Wevershuis op [erve] de Belte in Ortele (onder Colmschate). Hij woonde in 1757 (doop zoon Eijlert) te Bathmen (onder Colmschate), erna ook. Zoon van Eilard EILARDSEN (zie 81692).
Ondertrouwd op 27-09-1749 te Colmschate, gehuwd voor de kerk op 19-10-1749 te Colmschate (N.G.) (getuige(n): (R.K.) zijn zuster, haar neef?), hij j.m. uijt Riesen, [thans] aen de Wevershuis in [erve] de Belte in Ortele, zij j.d. [thans] aen [erve] Brinckman in Lettele, beide onder Colmschate. Het R.K.-huwelijk was op 14-10-1749. Echtgenote is Berendina Gerrits (Beerentjen,Bernarda) DOLDERMAN (STOEVENBELT (1763)), 24 jaar oud (zie 11502).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
81664    Maria Hendricks EIJLDERS, geboren te Rijssen, gedoopt (R.K.) op 02-08-1750 te Colmschate (getuige(n): Margariet HUIJS in 't VELT), dochter van Hendrick (Henricus) EIJLDERS (WEEVERS (1757), WEVER (1765)) (zie 81662) en Berendina Gerrits (Beerentjen,Bernarda) DOLDERMAN (STOEVENBELT (1763)) (zie 11502).
 
81667    Wilm Hendricks EIJLDERS, geboren te in den Kruijpin (onder Colmschate), gedoopt (R.K.) op 08-12-1758 te Colmschate (getuige(n): Grietjen HUIJS in 't VELT), zoon van Hendrick (Henricus) EIJLDERS (WEEVERS (1757), WEVER (1765)) (zie 81662) en Berendina Gerrits (Beerentjen,Bernarda) DOLDERMAN (STOEVENBELT (1763)) (zie 11502).
 
92660    Anna Johannes' EIJLERS, geboren op 08-01-1829 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 28-05-1898 te De Haare (gem. Oldemarkt) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik BRUNSWIJK, eerder weduwe van Jan SCHUURMAN. Dochter van Joannes DIRKS (EIJLERS (1807), EILERS (1848)) (zie 83690) en Maria Anna Pieters JANSSEN (JANSEN (1829)) (zie 83691).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-08-1855 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan SCHUURMAN (zie 113519).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 28-05-1870 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrik Piters BRUNSWIJK (BRONSWIJK (1849)) (zie 92634). {Hij was eerder gehuwd op 15-04-1847 te Weststellingwerf (Fr.) met Anna Lamberts SPIN (DAMHUIS (1849)), 32 jaar oud (zie 92635). Zij kregen tussen 1849 en 1855 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr) drie kinderen, genaamd: Pieter, Henderica en Hendricus.}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
113478    Dirk Johannes' (Theodorus Joannes) EIJLERS (EILERS (1873)), arbeider (1873,1875), geboren ca 1819 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Joannes DIRKS (EIJLERS (1807), EILERS (1848)) (zie 83690) en Maria Anna Pieters JANSSEN (JANSEN (1829)) (zie 83691).
Gehuwd op 29-04-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Dirkje Andries' de VRIES (zie 113479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Dirks EILERS (zie 95622).
   2.  Albert Dirks EILERS (zie 95623).

114223    Gerardus Bernards EIJLERS, wever (<1780), geboren ca 1729, zoon van Bernard EILERS (begraven op 03-01-1763 te Ochtrup) en Anna Catharina EILERTSGERTH (begraven op 10-12-1798 te Ochtrup). Overleden in 1780 te Ochtrup, onder Steinfurt (Dld.), wonende op de Weinerstrasze te Ochtrup.
Gehuwd voor de kerk ca 1754 met Catharina DIRKSEN Johanns (Anna Katharina) KOCK (COK (1812), KOK (1825)) (zie 114224).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derek Geerts EILERS (EIJLERS (1827)) (zie 113520).
   2.  Wessel (Johann Wessel) GEERTS (EILERS (1811), EIJLERS (1812)) (zie 114222).

81633    Joanna Henricus' EIJLERS (EILARS (1826), HEIJLARS (1874)), arbeidster (1826,1830), geboren te Bathmen, gedoopt (R.K.) op 31-01-1762 te Colmschate (getuige(n): Geritruij JANSSEN), overleden op 05-05-1845 te Stad Vollenhove op 83-jarige leeftijd, [als weduwe van Willem IMHOF.] [N.B. Zij had een jongere zus Joanna, maar gezien haar opgegeven leeftijd bij overlijden (85 jaar), was het de oudere Joanna, die huwde met Willem IMHOFF.]. Zij woonde in 1830 (bron: bevolk.reg. Stad Vollenhove, 1830 - nr. 0334) [vermoedelijk als inwoonder bij haar zoon Willem IMHOF] te Stad Vollenhove. Zij was toen weduwe [van Willem IMHOF]. Dochter van Hendrick (Henricus) EIJLDERS (WEEVERS (1757), WEVER (1765)) (zie 81662) en Berendina Gerrits (Beerentjen,Bernarda) DOLDERMAN (STOEVENBELT (1763)) (zie 11502).
Gehuwd met Willem IMHOF (zie 81661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus Willems (Willem,Wilhelmus) (zie 81632).

78349    Maria Anna EIJLERS.
Gehuwd met Bernardus HARDENBERG (zie 78348).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Bernardus' (zie 78347).

91159    Maria Anna Petrus' EIJLERS, dienstmeid (1879), geboren ca 1848 te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.). Zij woonde in 1879 (bij haar huwelijk) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.). Dochter van Petrus Johannes EIJLERS (zie 91160) en Lijsbert Idzes BAKKER (zie 91161).
Gehuwd op 15-02-1879 te Doniawerstal (Fr.), hij weduwenaar. Echtgenoot is Bernardus Alten HARDENBERG (zie 91150). {Hij was eerder gehuwd op 15-04-1866 te Lamsterland (Fr.) met Doike Bouwes (Dorethea) BAKKER (zie 91151).}
 
91160    Petrus Johannes EIJLERS, overleden voor 1879 te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.).
Gehuwd met Lijsbert Idzes BAKKER (zie 91161).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113474    Roelof Johannes' EIJLERS (EILERS (1841)), geboren op 05-02-1816 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 14-12-1858 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Trijntje Hartmans WIERSTRA]; nalatende zes kinderen: Johannes, Hartman, Hendricus, Maria, Jan en Trijntje. Zoon van Joannes DIRKS (EIJLERS (1807), EILERS (1848)) (zie 83690) en Maria Anna Pieters JANSSEN (JANSEN (1829)) (zie 83691).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-03-1841 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Trijntjen Hartmans WIERDSTRA (WIERSTRA (1850)) (zie 113475). {Zij was eerder gehuwd op 05-11-1830 te Weststellingwerf (Fr.) met Johannes Douwes ZELDENTHUIS (zie 113497).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartman Roelofs EILERS (zie 113473).
   2.  Hendrikus Roelofs EILERS (zie 113525).
   3.  Maria Roelofs EILERS (zie 113527).
   4.  Jan Roelofs EILERS (zie 113522).

113410    Trientje Dirks (Trijntje,Katharina) EIJLERS (EILERS (1817)), geboren ca 1781, overleden op 31-08-1822 te Weststellingwerf (Fr.), als echtgenote van [Hendrik Pieters WOUDSTRA]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Wolvega (gem. Weststellingwerf). Zij woonde in februari 1812 (reg. naamsaanneming Wolvega) met haar man Hendrik Pieters WOUDBERG en hun kinderen Anna en Petrus te Wolvega.
Gehuwd voor de kerk op 28-01-1806 te Steggerda (R.C.), hij te Wolvega, zij te Noordwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.) met Henricus (Hendrik Pieters) PETRUS (WOUDBERG (1806)), 32 jaar oud (zie 95641). {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 02-02-1826 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Elisabetha Sijbes STRAAT, 21 jaar oud (zie 95636).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Hendriks WOUDBERG (zie 113411).
   2.  Anna Hendriks WOUDBERG (zie 113412).
   3.  Anna Hendriks WOUDBERG (zie 113413).
   4.  Pieter Hendriks (Petrus) WOUDBERG (zie 113414).
   5.  Johannes Theodorus Hendriks WoUDBERG (zie 113408).
   6.  Jakobus Lodewijkus Hendriks (Lodewijcus) WOUDBERG (zie 113415).
   7.  Geertruid Hendriks WOUDBERG (zie 113416).

108560    Janna EIJLERTS.
Gehuwd met Hendriks BRINKHUIS (zie 108559).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
9402    Aeltjen EIJMBERTS, geboren te Kadoelem, gedoopt (N.G.) op 18-05-1699 te Vollenhove, dochter van Eijmbert GEERTS (zie 7108) en Lijsebeth SIJMONS (zie 9401).
 
26176    Albert EIJMBERTS, geboren ca 1759, overleden op 09-01-1819 te Terband (gem. Engwirden - Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1784 met Trijntje HENDRIKS (KOENDERS (1819)) (zie 26177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Alberts de VRIES (zie 26175).

7735    Annetjen EIJMBERTS, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk ca 1680 met Hendrick GEERTS (zie 7734).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillichjen HENDRICX (zie 7736).

104640    Arendt EIJMBERTS (ENGBERTS (1799), PAS (1831)), huisman (1819), boer (1827), winkelier (1831,<1835), geboren op 18-07-1780 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 30-07-1780 te Oldemarkt, overleden op 30-04-1835 om 17:00 uur te in een huis No. 1 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Trijntje Klazes RETSMA, [eerder weduwnaar van Pietertjen HIDDEN]. Hij woonde in 1800 (doop dochter Japikje) te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in januari 1812 (register naamsaanneming) met zijn dochter Jacobjen [en mogelijk zijn zuster Mientje] te Oldetrijne. Hij woonde in 1819 (overlijden moeder) [vermoedelijk] te Oldetrijne. Hij werd op 18-03-1821 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn zuster Harmina, op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij was in 1822 lidmaat (Hervormd) en woonde toen [te Oldetrijne] onder Oldelamer. Zijn zuster Mientje woonde toen bij hem in huis. Hij woonde in 1827 (overlijden dochter Jacobje) [in het huis No. 1] te Oldetrijne. Hij woonde in 1831 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldetrijne, erna ook. Zoon van Engbert (Eijmbert) ARENTS (zie 104642) en Jacobje Abels (Japikjen) BOOTSMAM (EBELS (1779), BOOTSMA (1819)) (zie 104643).
Ondertrouwd (1) 00-12-1799 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 22-12-1799 te Oldelamer (Hervormd) met Petertjen HIDDES, 24 jaar oud (zie 69751).
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 11-10-1831 te Weststellingwerf (Fr.) (getuige(n): haar vader), hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Klazes RETSMA (zie 104645).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Japikje (Jacobje) ARENDS (PAS (1827)) (zie 104641).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Engbert Arends PAS (zie 104648).

51484    Claes EIJMBERTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 24-02-1717 te Blokzijl, overleden voor 1722 te Blokzijl, zoon van Egbert Wijchers (Wolf) ROT (KLINKERT (1712), WOLF (1713)) (zie 51469) en Wijchertjen Klaas' VOS (zie 51472).
 
8249    Elijzabeth EIJMBERTS (van Lingen), geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk ca 1685 met Gerrit GERRITS (zie 8248).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen GERRITS (zie 8250).
   2.  Alijt Geertruijt GERRITS (zie 8423).
   3.  Egbert GERRITS (zie 8978).
   4.  Jannis GERRITS (zie 9583).

5678    Evert EIJMBERTS, geboren ca 1637.
Gehuwd voor de kerk ca 1658 met Evertjen EIJMBERTS (zie 5679).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesse EVERTS (zie 5680).

5679    Evertjen EIJMBERTS, geboren ca 1637.
Gehuwd voor de kerk ca 1658 met Evert EIJMBERTS (zie 5678).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7024    Femmichjen EIJMBERTS, geboren ca 1650.
Gehuwd voor de kerk ca 1672 met Scherp Hendricx GORTEMAKER (zie 6833). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1668 met Hendrickjen ENGHBERTS (zie 4704).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aucke (zie 7025).
   2.  Eijmbert SCHERPS (zie 27531).

9696    Geert EIJMBERTS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 05-03-1702 te Vollenhove, zoon van Eijmbert GEERTS (zie 7108) en Lijsebeth SIJMONS (zie 9401).
 
104644    Harmine (Mientje) EIJMBERTS (ENGBERTS (1819), PAS (1819)), winkeliersche (1819), geboren op 04-02-1783 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-02-1783 te Oldemarkt. Zij woonde in 1819 (overlijden moeder) [vermoedelijk] te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd op 18-03-1821 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met haar broer Arend, op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij was in 1822 lidmaat (Hervormd) en woonde toen in huis bij haar broer Arend, die toen woonde [in Oldetrijne] onder Oldelamer. Dochter van Engbert (Eijmbert) ARENTS (zie 104642) en Jacobje Abels (Japikjen) BOOTSMAM (EBELS (1779), BOOTSMA (1819)) (zie 104643).
 
7176    Helprich EIJMBERTS, geboren te Kadoelen in Barsbeek, op het Land van Vollenhove, [tweeling met Jan], gedoopt (N.G.) op 15-02-1675 te Vollenhove. Er staat: "[Sijn gedoopt] Jan en Helprich, beijde Soons van Eijmbert Jacobs Ende Trijntjen Jans in Quadoelen.". Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1748 - nr 891) in bij zijn dochter Styntje Helprichs, zijn schoonzoon Geert Dirks en hun twee zoons Peter en Helprich in de Leeuwte. Zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
Ondertrouwd (1) op 15-11-1705 te Zwartsluis, beide met attestatie van 't Lant [van] Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-12-1705 (N.G.). Zij j.d., beide van 't Lant [van] Vollenhove. Echtgenote is Jantje HELPERIGS (zie 10059).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1708 met Petertje Hendriks KROEZE (zie 763).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje HELPERIGS (zie 10060).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Trijntje HELPRIGS (zie 10270).
   3.  Stijntje HELPRIGS (zie 5778).
   4.  Jantje HELPRIGS (zie 10426).
   5.  Eijnbert HELPRIGS (zie 764).

1116    Hendrick EIJMBERTS, geboren ca 1665.
Gehuwd voor de kerk ca 1688 met Machtelt LUBBERS (zie 1117).
Uit dit huwelijk:
   1.  Greetjen HENDRICX (zie 1118).

20454    Hendrikje EIJMBERTS (De LANGE / SCHERP), geboren ca 1710 te 'van Beulake'. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0975) met haar man Henrik ARENTS en hun kinderen Jantje, Harmpje, Arent en Harmen in Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Dochter van Eijmbert SCHERPS (zie 27531).
Ondertrouwd (1) op 16-01-1738 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 30-03-1738 te Beulake (N.G.), hij weduwnaar in die Beulake, zij j.d. in die Beulake met Hendrik ARENTS (CONING / de KONINGH), 44 jaar oud (zie 20447). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-02-1714 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-03-1714 te [Beulake] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide in die Beulake. Echtgenote is Jantjen (Jentje) JASPERS (zie 20448).}
Ondertrouwd (2) op 26-03-1751 te Beulake, met attestatie van Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1751 te Beulake (N.G.). Hij weduwnaar van Vollenhove, zij weduwe in die Beulake. [N.B. Is hun huwelijk voltrokken? (trouwdatum ontbreekt)] met Jannes BRAVE (zie 11935). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1730 met Aleijda van RAALTE (zie 11936).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
7619    Jacob EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, [tweeling met Jan], gedoopt (N.G.) op 07-03-1680 te Vollenhove. Er staat: "[Sijn] Gedoopt Jacob en Jan beijde soons van Eijmbert Jacobs Ende Trijne Jans zijn huijsv[rou] wonende tot Berschop.", overleden voor 1684 te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
8056    Jacob EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-11-1684 te Vollenhove. Er staat: "[Is gedoopt] Jacob, Soon van Eijnbert Jacobs Ende Trijntjen Jans zijn huijsv[rou] tot Berschop.", zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
3434    Jan EIJMBERTS, geboren ca 1638.
Gehuwd voor de kerk ca 1658 met Hendrickjen HENDRICKS (zie 3917).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eijmbert JANS (zie 3436).

7175    Jan EIJMBERTS, geboren te Kadoelen in Barsbeek, op het Land van Vollenhove, [tweeling met Helprich], gedoopt (N.G.) op 15-02-1675 te Vollenhove. Er staat: "[Sijn gedoopt] Jan en Helprich, beijde Soons van Eijmbert Jacobs Ende Trijntjen Jans in Quadoelen.", overleden voor 1680 te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
7402    Jan EIJMBERTS, geboren te op den Duijn, gedoopt (N.G.) op 18-03-1677 te Vollenhove, zoon van Eijmbert JANS (zie 3436) en Altien ROELEFS (zie 7039).
 
7620    Jan EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, [tweeling met Jacob], gedoopt (N.G.) op 07-03-1680 te Vollenhove. Er staat: "[Sijn] Gedoopt Jacob en Jan beijde soons van Eijmbert Jacobs Ende Trijne Jans zijn huijsv[rou] wonende tot Berschop.", zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
6176    Jantjen EIJMBERTS, geboren ca 1644.
Gehuwd voor de kerk ca 1663, dit huwelijk is niet te Vollenhove voltrokken. Echtgenoot is Thomas Jansen MEPPEL (zie 6177).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eijnbert Thomas (zie 6178).
   2.  Hendrick Tomes (zie 9371).
   3.  Evertjen Thomas (zie 6579).
   4.  Jan Thomas (zie 7396).
   5.  Aeltjen Thomas (zie 7718).

8378    Jantjen EIJMBERTS, geboren ca 1663.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1685 te vermoedelijk Vollenhove met Jan Toinis van OOSTROM (zie 19003). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1691 te vermoedelijk Vollenhove met Jantjen HENDRICX (zie 8762).}
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1686 met Jan Joosten van OOSTROM (zie 5906).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Eijmbert Jans (zie 8379).
   2.  Toinis Jans (zie 8503).

8591    Jantjen EIJMBERTS, geboren ca 1665.
Gehuwd voor de kerk ca 1689 met Jacob JANS (zie 6197).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan JACOBS (zie 8592).
   2.  Geertjen JACOBS (zie 9820).

5037    Lubbegjen EIJMBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-08-1648 te Vollenhove, dochter van Engbert (Eijndert) ALBERTS (zie 3932) en Vrouke ANKES (OUKEN) (zie 5036).
Gehuwd voor de kerk ca 1681 met Jacob JANS (zie 1199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vroucke JACOBS (zie 1200).

5257    Mette EIJMBERTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 30-06-1650 te Vollenhove, dochter van Engbert (Eijndert,Eijnbert) HENDRICX (BRUINTJES) (zie 20099) en Marrichijen TEUNIS (zie 19050).
Ondertrouwd op 29-03-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-04-1674 te Vollenhove (N.G.). Hij in Quadoelen, zij wonende tot Vollenhove. Echtgenoot is Helprich JANSEN (zie 7200).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrichjen HELPRICHS (zie 7201).
   2.  Hendrickjen HELPRICHS (zie 7465).
   3.  Metjen HELPRICHS (zie 7678).

51486    Pieter EIJMBERTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 26-12-1727 te Blokzijl, zoon van Egbert Wijchers (Wolf) ROT (KLINKERT (1712), WOLF (1713)) (zie 51469) en Wijchertjen Klaas' VOS (zie 51472).
 
6685    Pouwel EIJMBERTS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 08-10-1669 te Vollenhove, zoon van Eijnbert Pauls HARTKAMP (zie 3691) en Geertien EIJNBERTS (zie 4716).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1694 met Stijntjen ROELOFS (zie 1051).
Gehuwd (2) met Lijzabeth ROELOFS (zie 1242).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roeloff POUWELS (zie 1052).
   2.  Eijmbert POUWELS (zie 1050).
   3.  Jacobjen POUWELS (zie 1261).
   4.  Geertjen POUWELS (zie 1272).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Eijmbert POUWELS (zie 1243).

6953    Ricxe EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, [N.B. Dit kind werd, gelet op de plaats in de kinderrij, kennelijk gedoopt toen ze een half jaar of ouder was.] Gedoopt (N.G.) op 02-09-1672 te Vollenhove. Er staat: "[Is] Ged[oopt] Ricxe d[oc]h[te]r van Eijmbert Jacobs Ende Thrijne Jans tot Barschop.", overleden voor 1673 te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, dochter van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
6995    Ricxe EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-02-1673 te Vollenhove. Er staat: "[Is] Gedoopt Ricxe d[oc]h[te]r van Eijmbert Jacobs Ende Trijne Jans tot Barschop". Dochter van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
Gehuwd voor de kerk ca 1697 met Hendrick JACOBS (zie 6426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen HENDRICX (zie 9299).
   2.  Jacob HENDRICX (zie 9409).
   3.  Wolter HENDRIKS (zie 9550).
   4.  Jan HENDRICX (zie 9931).
   5.  Kunnegje HENDRIKS (zie 10066).
   6.  Eijnbert HENDRIKS (zie 9628).
   7.  Jan HENDRIKS (BRUIJNIS (1748), BRUIJNTJES (1756)) (zie 10573).

51487    Stijn EIJMBERTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 23-10-1728 te Blokzijl, overleden voor 1733 te Blokzijl, dochter van Egbert Wijchers (Wolf) ROT (KLINKERT (1712), WOLF (1713)) (zie 51469) en Wijchertjen Klaas' VOS (zie 51472).
 
51488    Stijntje EIJMBERTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-12-1733 te Blokzijl, dochter van Egbert Wijchers (Wolf) ROT (KLINKERT (1712), WOLF (1713)) (zie 51469) en Wijchertjen Klaas' VOS (zie 51472).
 
19253    Toinis EIJMBERTS, geboren ca 1647.
Gehuwd voor de kerk na 1668 met Machtelt STEVENS (zie 3353). {Zij is later ondertrouwd op 21-05-1671 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-06-1671 te Vollenhove, beide wonende te Wendele met Teunis ENGBERS (zie 6934).}
 
7316    Toinisjen EIJMBERTS, geboren ca 1640.
Ondertrouwd (1) op 25-04-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-05-1675 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. van Barsbeek en zij j.d. van 't Swolle met Arent RIJCKENTS, 35 jaar oud (zie 3202).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1686 met Claes ROELOFFS (zie 5785).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantjen ARENDTS (zie 7317).
   2.  Geesjen ARENTS (zie 7923).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aerentjen CLAES (zie 8370).

51489    Wicher EIJMBERTS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-03-1726 te Blokzijl. Hij diende in 1748 (bron volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) als inwonende [varens]knecht bij Wieger KLAES en Petertjen KLAES, die toen woonden in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Egbert Wijchers (Wolf) ROT (KLINKERT (1712), WOLF (1713)) (zie 51469) en Wijchertjen Klaas' VOS (zie 51472).
 
6744    Wolter EIJMBERTS, geboren te Barsbeek, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-03-1670 te Vollenhove. Er staat: "[Is] Gedoopt Wolter, Soon van Eijmbert Jacobs, ende Thrijne Jans tot Berschop.", zoon van Eijnber (Engbert,Eijmbert) JACOBS (zie 4183) en Trijntie JANS (BOUWMEESTER) (zie 3226).
 
7622    Aeltjen Jans EIJNBERTS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 07-03-1680 te Vollenhove, dochter van Jan EIJNBERTS (BRUINTJES) (zie 4507) en Alijt GEERTS (zie 7621).
Gehuwd voor de kerk ca 1706 (N.G.) met Lambert Wolters DOGGENAER (zie 922).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
3360    Alit EIJNBERTS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 09-07-1651 te Vollenhove, dochter van Engbert HENDRICX (zie 5449) en Aeltien TEUNIS (zie 3349).
 
3176    Andries EIJNBERTS, geboren te Barsbeek [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 08-02-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Andries en Willem soons van Eijnbert Willemss uit Barsbeecq"], zoon van Eijnbert WILLEMS (zie 3175).
 
4719    Arent EIJNBERTS, geboren te op 't Moer, gedoopt (N.G.) op 13-03-1646 te Vollenhove, zoon van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
 
6291    Berent EIJNBERTS, geboren te de Munniken molen op 't Land, gedoopt (N.G.) op 01-01-1711 te Vollenhove, zoon van Eijmbert GEERTS (zie 7108) en Lijsebeth SIJMONS (zie 9401).
 
4716    Geertien EIJNBERTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 11-03-1646 te Vollenhove, dochter van Engbert (Eijndert,Eijnbert) HENDRICX (BRUINTJES) (zie 20099) en Marrichijen TEUNIS (zie 19050).
Ondertrouwd (1) op 12-03-1665 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 09-04-1665 te Vollenhove (N.G.), hij wonende in Kadoelen en zij in de Leeuwte met Eijnbert Pauls HARTKAMP, 29 jaar oud (zie 3691).
Ondertrouwd (2) op 04-04-1680 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1680 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. op 't Swol en zij wed. in Quadoelen met Jan GEERTS (zie 17185).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pouwel EIJMBERTS (zie 6685).
   2.  Jantjen EIJNBERTS (HARTCAMP (1704)) (zie 6686).

3350    Geesien EIJNBERTS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 23-07-1648 te Vollenhove, dochter van Engbert HENDRICX (zie 5449) en Aeltien TEUNIS (zie 3349).
 
5068    Gerrit EIJNBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-09-1710 te Vollenhove, zoon van Eijmbert GERRITS (zie 33433) en Geertruijt Dircx KAMPHUIJS (zie 8485).
 
5742    Grete EIJNBERTS, geboren ca 1639.
Gehuwd voor de kerk ca 1659 met Gijse REINDERS (zie 5741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesse GIJSEN (zie 5743).

18828    Hendrick EIJNBERTS, geboren te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 05-09-1641 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt hendrick soon van eijnbert hendricks [en] Maregien teunis in cadoelen"], zoon van Eijnbert HENDRICKS (zie 18827) en Maregien TEUNIS (zie 74371).
Gehuwd voor de kerk ca 1666 met Greetjen POUWELS (zie 964).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen HENDRICX (zie 965).

4507    Jan EIJNBERTS (BRUINTJES), geboren te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 05-03-1643 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jan soon van eijnbert hendricks en alit teunis in cadoelen"], zoon van Engbert HENDRICX (zie 5449) en Aeltien TEUNIS (zie 3349).
Ondertrouwd op 13-03-1670 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-04-1670 te Vollenhove, hij wonende in Quadoelen en zij op 't Swoll met Alijt GEERTS (zie 7621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen Jans EIJNBERTS (zie 7622).
   2.  Hendrick JANS (zie 7852).

6292    Jan EIJNBERTS, geboren te de Munniken molen op 't Land, gedoopt (N.G.) op 01-01-1711 te Vollenhove, zoon van Eijmbert GEERTS (zie 7108) en Lijsebeth SIJMONS (zie 9401).
 
5878    Jantjen EIJNBERTS, geboren ca 1642, dochter van Engbert HENDRICX (zie 5449) en Aeltien TEUNIS (zie 3349).
Gehuwd voor de kerk ca 1662 met Thomas PETERS (zie 5879).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter THOMAS (zie 5880).
   2.  Willem Tomas ZWARTJE (zie 18669).

6686    Jantjen EIJNBERTS (HARTCAMP (1704)), geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 08-10-1669 te Vollenhove, dochter van Eijnbert Pauls HARTKAMP (zie 3691) en Geertien EIJNBERTS (zie 4716).
Gehuwd voor de kerk ca 1692 met Hessel Jans van der MEULEN (zie 6702).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna HESSELS (zie 8838).
   2.  Jan Goosen HESSELS (zie 9095).
   3.  Goossen HESSELS (zie 9592).
   4.  Lummigjen (zie 9911).
   5.  Lummetje (zie 10101).
   6.  Berent (zie 6779).

2724    Juriaen EIJNBERTS, geboren ca 1635.
Gehuwd voor de kerk ca 1656 met Trijntjen BEERENTS (zie 3320).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
5270    Lijsbet EIJNBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-08-1650 te Vollenhove. Zij werd vernoemd naar de eerste vrouw van haar vader, Lijsebeth HERMENS. Dochter van Eghbert PETERS (zie 5006) en Griete GEERTS (zie 2502).
 
3331    Machtelt EIJNBERTS, geboren te Kadoelen [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 17-02-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt machtelt dochter van eijnbert hendricks en marregien teunis sijn huijsvrou in kadoelen"], dochter van Engbert (Eijndert,Eijnbert) HENDRICX (BRUINTJES) (zie 20099) en Marrichijen TEUNIS (zie 19050).
Ondertrouwd op 28-09-1662 te Vollenhoo, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19-10-1662 te Vollenhoo, hij van Vollenhoo en zij wonende in de Leeuwte met Pouwel Henricx VIS (zie 5988).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Pouwels (zie 6485).
   2.  Hendrick Pouwels (zie 5990).
   3.  Eijmbert Pouwels (zie 6883).
   4.  Marchjen Pouwels (zie 7161).

5603    Niesjen EIJNBERTS, geboren te Surbeecke, gedoopt (N.G.) op 11-02-1657 te Vollenhove, dochter van Eijmpert EVERTS (zie 3323).
Gehuwd voor de kerk ca 1678 met Willem Jansen ROEST (zie 867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 869).

3208    Paul EIJNBERTS, geboren te Barsbeek [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 22-03-1640 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Paul sooon van eijnbert Paulus en geetien wichers van barschip"], overleden voor 1642, zoon van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
 
4374    Paulis EIJNBERTS, geboren te oppen Swolle [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 07-01-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt paulis soon van eijnberts pauls en geetien [..........] opt Swol."], zoon van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
Ondertrouwd op 23-05-1669 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-06-1669 te Vollenhove (N.G.). Hij op 't Swol, zij op 't Moer [beijde op het Lant van Vollenhoo]. Echtgenote is Trijne PETERS (zie 16631). {Zij was eerder ondertrouwd op 11-02-1655 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-03-1655 te Vollenhove, hij wonende op het Moer en zij bij den Cluijtenbergh met Wilhelm HENDRICKS (zie 13024).}
 
5008    Piter EIJNBERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-05-1648 te Vollenhove, hij werd vernoemd naar zijn opa Peter ARENTS. Zoon van Eghbert PETERS (zie 5006) en Lijsebeth HERMENS (zie 5007).
 
3233    Rentinck EIJNBERTS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 11-01-1643 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Renti[n]ck soon van eijnbert Rentinck en lumme paulis te barschip"], zoon van Egbert (Eingbert) EGBERTS (RENTINCKS (1643)) (zie 3529) en Lummichien (Lumme) PAUWELS (zie 3231).
Ondertrouwd (1) op 12-04-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-05-1668 te Vollenhove, hij van Bersbeeck en zij van Quadoelen met Evertien JANS, 19 jaar oud (zie 3348).
Ondertrouwd (2) op 04-09-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 25-10-1681 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar, zij weduwe tot Blockzijl met Aeffjen GOOSENS (zie 8265). {Zij was eerder ondertrouwd op 09-01-1670 te Vollenhove, attestatie afgegeven naar Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-01-1670 te Blokzijl (N.G.), hij weduwnaer tot Blockzijl en zij in de Suyrbeeck met Gerrit Alberts VEEN (zie 16612).}
Ondertrouwd (3) op 03-02-1684 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1684 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaar, zij j.d. van Wendele met Jantjen Jans BOUWMEESTER (zie 5753).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marchjen RENTINCKS (zie 6696).
   2.  Eijmbert RENTINCKS (zie 6829).
   3.  Marchjen RENTINCKS (zie 7186).
   4.  Eijmbert RENTINCK (zie 7657).
Uit het derde huwelijk: 2 kinderen.
 
104    Sijmon EIJNBERTS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 01-01-1708 te Vollenhove, zoon van Eijmbert GEERTS (zie 7108) en Lijsebeth SIJMONS (zie 9401).
 
4891    Vrouken EIJNBERTS, gedoopt (N.G.) op 05-05-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Vrouken dochter van eijnbert paulis en geertien wichers."], dochter van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
 
3237    Wichert EIJNBERTS, geboren te Barsbeek [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 22-05-1643 te Vollenhove, [Er staat "Wichert soon van eijnbert paulis en geetien wichers te Barschip"], zoon van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
 
3177    Willem EIJNBERTS, geboren te Barsbeek [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 08-02-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Andries en Willem soons van Eijnbert Willemss uit Barsbeecq"], zoon van Eijnbert WILLEMS (zie 3175).
 
263    Willem EIJNBERTS, geboren te op 't Veen, gedoopt (N.G.) op 01-01-1651 te Vollenhove, zoon van Eijnbert (Enbert,Engbert) POUWELS (PAINUS (1636)) (zie 264) en Geese (Geetien) WICHERS (zie 265).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 105 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software