Eerste blad    Vorig blad    Blad 338 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

89649    Claas RINTIES (van BOVEN (1814), van BOOGEN (1835)), geboren te Lemsterland (Fr.), zoon van Rintie JANS en IJke CLASES, die tussen 1745 en 1754 te Lemmer vier kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Claas, Jan, Jantjen en Eibert. Gedoopt (Hervormd) op 07-03-1745 te Lemmer, overleden op 12-12-1810 te [Heerenveen te] Schoterland (Fr.) op 65-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1810 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1775 (doop dochter IJke) te Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), erna te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1782 (bij zijn 2e huwelijk) te Benedenknijpe. Hij werd op 21-01-1807 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), samen met zijn 2e vrouw Jikke JANS, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van De Knijpe.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1772 met Janke GURBES (GURBENS (1814)) (zie 89650). Zij kregen tussen 1775 en 1779 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen, genaamd: IJke, Gurbe (2x) en Janke. Mogelijk kregen zij eerder (in 1773) te Lemmer een zoon Rintje.
Ondertrouwd (2) 00-06-1782 te De Knijpe en Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 23-06-1782 te De Knijpe (Hervormd), hij [weduwnaar] te Benedenknijpe, zij [weduwe] te Bovenknijpe, beide te Schoterland (Fr.). Echtgenote is Jikke JANS (zie 105087), [N.B. Van hen werden in Friesland geen kinderen gedoopt.]. {Zij was eerder ondertrouwd 00-03-1752 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-04-1752 te Schoterland (Fr.) (Hervormd), hij te Bovenknijpe, zij te Heerenveen, beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Lijkle SAAKES (KUIPER (1822)), 27 jaar oud (zie 105088).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
133335    Gerben RINTIES, geboren ca 1670, zoon van Rintje RIENKS. Zijn ouders kregen een zoon Gerben en een zoon Rienk, overleden in 1707 te [Joure (gem. Haskerland - Fr.)], als echtgenoot van Sioertje JARIGS; nalatende drie kinderen: [Rintje, Jarig en Jeltje]. Hij woonde in 1695 (bij zijn huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1695 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-10-1695 te Joure (Hervormd), beide te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Sioerdtie JARIGS (zie 133336). Zij lieten tussen 1696 en 1707 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jeltie, Jarigh, Jeltie (2x), Jarigh (3x), Rintje en Jeltje. {Zij is later gehuwd voor de kerk voor 1718, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven. Hij was in 1718 stiefvader over haar drie kinderen uit haar vorige huwelijk.] met Coert (Cornelis) DIRKX (zie 133337). Zij lieten tussen 1708 en 1717 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijtse, Johannes (2x), Sijtske, Aafke, Sijtske, Johan en Aefke.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95353    Antje Tjeerds RINTJEMA, dienstbode (1844), geboren ca 1820 te Giekerk (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), dochter van Tjeerd Binnes RINTJEMA en IJttje Jans de ROOS. Overleden voor 1861 te Leeuwarden (Fr.).
Gehuwd op 24-11-1844 te Leeuwarden (Fr.) met Gosse Cornelis' BIJLENGA, 22 jaar oud (zie 95335). Zij kregen tussen 1845 en 1859 te Leeuwarden (Fr.) zeven kinderen, genaamd: Cornelis (2x), Itje, Tjeerd, Andries en Romkje (2x). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 02-11-1861 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Elizabeth Hermannus' GROENINK, 31 jaar oud (zie 80829).}
 
55574    Anthonij RINTJES (van der SCHAAF (1827)), timmermansknegt (<1822), geboren op 17-09-1766 te Lemmer (Fr.), zoon van Rintje PIJTTERS en Aaltje ANTHONIJ, die tussen 1766 en 1777 te Lemmer (Fr.) vijf kinderen lieten dopen (N.G.), genaamd: Anthonij, Janke, Akke, Pijtter en Hans. Gedoopt (N.G.) op 21-09-1766 te Lemmer, overleden op 24-02-1822 om 07:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 55-jarige leeftijd, als weduwenaar van Hiltje DIRKS, vijftien dagen na haar overlijden.
Ondertrouwd 00-10-1790 te [Lemmer], gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-11-1790 te Lemmer (Fr.) (Hervormd), beide van Lemmer (Fr.). Echtgenote is Hiltje DIRKS (zie 55575). Zij lieten in 1792 te Sloten (Fr.) een dochter Aaltje dopen (Herv.). Zij lieten tussen 1796 en 1802 te Lemmer (Fr.) drie kinderen dopen (Herv.), genaamd: Dirk, Rintje (zoon) en Saara.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64088    Froukje RINTJES.
Gehuwd met Andries Wiebes de VRIES (zie 64087).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lampke Andries' (zie 64086).

77849    Froukje RINTJES, overleden voor 1838 te Veenhuizen (Dr.).
Gehuwd met Andries Wiebes de VRIES (zie 77848).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rintje Andries' (zie 77847).

79488    Hendrik RINTJES.
Gehuwd met Antjes IDSES (zie 79489).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114830    Pieter RINTJES (van der SCHAAF (1835)), timmerknegt (1835), geboren ca 1780. Hij woonde in 1805 (bij zijn huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1835 (overlijden vrouw te Lemmer.
Ondertrouwd 00-07-1805 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-08-1805 te Lemmer (Hervormd), hij j.m., [zij weduwe], beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Leentje ROELOFS (VISSER (1835)), 34 jaar oud (zie 114829). {Zij was eerder ondertrouwd 00-04-1797 te Lemmmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23-04-1797 te Lemmer (Hervormd), beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Gerrit PIETERS (ter VELDE (1829)) (zie 114828).}
 
133580    Lutske RINTSES. Zij woonde in 1823 (huwelijk dochter Tjitske) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Jan Johannes' MOL (zie 133579).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71914    Antje RINTZES (BOONSTRA (1813)), geboren ca 1761 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 06-05-1825 om 19:00 uur te in het huis No. 67 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.), als echtgenote van Theunis Jans BEULAKKER. Zij woonde in 1784 (bij haar huwelijk) aan de Oudeweg te AEngwirden. Zij woonde in 1815 (huwelijk zoon Rinze) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Rinze JANS (zie 71929) en Johanna SIERDS (zie 71930).
Ondertrouwd 00-11-1784 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-12-1784 te Terband (Hervormd), beide aan de Oudeweg te AEngwirden (Fr.). Echtgenoot is Teunis JOCHEMS (DRAGSTRA (1813), BEULAKKER (1825)), 27 jaar oud (zie 24276).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
30911    Grietje Kornelis' RINZEMA.
Gehuwd met Rinze Lammerts HARMSMA (zie 30910).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116315    Japke RINZES, overleden voor 1822.
Gehuwd met Andries Jans de JONG (zie 116314).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91036    Lutske RINZES.
Gehuwd met Jan JOHANNES (zie 91035).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133556    Tapke RINZES, overleden voor 1850.
Gehuwd met Andries JANS (zie 133555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98949    Alida Maria Wilhelmina RIP.
Gehuwd met Gerhardus van DOORNUM (zie 98948).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109984    IJke Tijmens RIPPEN, pottebakkersknecht (1853), geboren ca 1831 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 16-03-1902 om 23:45 uur te in het huis staande aan de Vloeddijk No. 1 te Kampen, als echtgenoot van Wietske VISSER. Hij woonde in 1853 (bij zijn huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde ca 1871 (geboorte zoon Pieter) te Kampen, erna in 1899 (huwelijk zoon Pieter) ook.. Zoon van Tijmen IJkes RIPPEN (zie 109985) en Grietje Pieters WALSTRA (zie 109986).
Gehuwd op 29-05-1853 te Lemsterland (Fr.) met Wietske Gerrits VISSER, 23 jaar oud (zie 109979). Zij kregen tussen 1853 en 1857 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Tijmen, Maria en Grietje. Zij kregen ca 1871 te Kampen een zoon Pieter. Grietje huwde in 1882 te Dordrecht (Z.H.) met Evert Johannes' BOLTE. Pieter huwde in 1899 te Amsterdam met Christina Maria Willems ANHUISER.
 
109985    Tijmen IJkes RIPPEN, pottebakkersknecht (1853). Hij woonde in 1853 (huwelijk zoon IJke) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd met Grietje Pieters WALSTRA (zie 109986).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJke Tijmens (zie 109984).

20896    Henrica Maurits RIPPERDA, geboren in 1561 te Vorden? (Gelderland), overleden voor 1630, dochter van Maurits RIPPERDA (zie 22753) en Maria WYLICH (zie 22754).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1590 met Gerrit van den CLOOSTER (zie 22752).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1605 met Rutger Joachims van den BOETZELAER (zie 20877). {Hij is later ondertrouwd op 12-04-1630 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-05-1630 te Vollenhove (N.G.) met Anna Reinolts van ECHTEN (zie 20894). Hij is later gehuwd op 07-12-1639 met Battina Caspers van LOON (zie 20895). Dit paar schonk in 1665 een orgel aan de N.G. Kerk in Dwingelo (Drente). Op dit orgel stonden op 2 panelen de geschilderde portretten van de Rutger en Battina. Deze panelen zijn nu noch steeds in de kerk te bewonderen. Het orgel werd bespeeld door de koster die tevens schoolmeester was. In 1661 komen Rutger en Battina niet voor in het register van ledematen in Vollenhove. Mogelijk verbleven zij toen in Dwingelo.}
 
22753    Maurits RIPPERDA, geboren ca 1530.
Kind:
   1.  Henrica Maurits (zie 20896).

108750    Alida RIS, geboren op 11-07-1766 te Hoorn (N.H.), overleden op 04-05-1832 te Haarlem (N.H.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter MOERBEEK. Zij woonde in 1823 (huwelijk dochter Anna) in de Grote Houtstraat te Haarlem (N.H.).
Gehuwd met Pieter Simons MOERBEEK (zie 108749).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94887    Anna Maria Klaassen RIS, geboren ca 1871 te Wormerveer (N.H.), dochter van Klaas RIS (zie 94888) en Hendrika WINDHOUWER (zie 94889).
Gehuwd op 25-08-1895 te Wormerveer (N.H.), 1 kind erkend met Pieter Jans VELTKAMP (zie 94886).
 
94888    Klaas RIS, fabrieksarbeider (1895).
Gehuwd met Hendrika WINDHOUWER (zie 94889).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Klaassen (zie 94887).

29909    Maria RIS, geboren ca 1640.
Gehuwd voor de kerk ca 1665 met Thomas Borger VOLTELEN (zie 2530).
 
129807    Seitje Gerrits RIS, overleden voor 1812.
Gehuwd voor 1809 met Klaas Hendriks OOSTINDIE (OOSTINDIEN (1850)) (zie 38781). {Hij is later gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1812 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenote is Grietje Harms TON (JANS (1813)) (zie 129802). Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18-02-1830 te Vledder (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Steenwijk, zij geboren [= gedoopt!] te Blokzijl. Echtgenote is Geertjen Geerts PEN, 34 jaar oud (zie 38785). Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 10-03-1837 te Steenwijk. Hij weduwnaar, zij weduwe, beide geboren te Steenwijk. Echtgenote is Geesjen FRANKENBERG (FRANKENBURG (1817), AALDERS (1837)) (zie 35832), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie).].}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83577    Joannes RISEVELD, geboren ca 1720. Hij was op 03-02-1780 te Steggerda (Fr.) doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn kleindochtertje Hendrika Maria RIJSEVELT.
Kind:
   1.  Johannes Joannes' RIJSEVELD (BIJLEVELD (1771), RIJSEVELT (1772), RIJZEVELD (1782), RIJSENVELD (1815)) (zie 83551).

71808    Cornelis RISON, pakhuisknecht (1888).
Gehuwd met Neeltje LUTTIK (zie 71809).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71807    Hendrik Cornelis' RISON, loodgieter (1888), geboren ca 1861 te Weesp (N.H.), zoon van Cornelis RISON (zie 71808) en Neeltje LUTTIK (zie 71809).
Gehuwd op 26-07-1888 te Weesp (N.H.) met Grietje Hendriks van URK, 31 jaar oud (zie 71797). {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-12-1876 te Zwolle met Jacob Alberts SEIJDEL (SEIDEL (1888)) (zie 71798).}
 
78759    Jakob RISPHUIS (RIESTHUIJS (1723)), geboren ca 1695. Hij woonde in 1720 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam, erna te Steenwijk.
Ondertrouwd op 02-02-1720 te Amsterdam. Te Steenwijk was de ondertrouw op 28-01-1720. Gehuwd voor de kerk 00-02-1720 (N.G.), hij j.m. te Amsterdam, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Anna Jans de GRAAF (zie 78760).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
114549    Bernardus Mannus' (Berend) RISSINK (RESINK (1842), REESINK (1845), REESING (1856)), wever (1841,1842,1845,1848,1849,1851,1853,1857), geboren op 12-10-1813 te Steenwijkerwold, zoon van Hermen Joseph (Mannes,Hermannus) RESINK (REESZINK (1810), RISSINK (1814), RESING (1832), REESINK (1841)) (zie 92288) en Geesjen (Geertjen) HENDRIKS (BOS (1841), KETEL (1843)) (zie 92289).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-05-1841 te Steenwijk met Evenia Johannes' (Femia) WANSING (WANSINK (1845)), 25 jaar oud (zie 114550).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 05-05-1848 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Poike Oenes (Poika,Froukje,Fronika) LANTING (LANTINK (1851)), 33 jaar oud (zie 114563). {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-11-1843 te Schoterland (Fr.) met Beerend Josephs WANSING (zie 114566).}
Gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 17-04-1857 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Feicke (Felicitas,Falitius) DOEDES (GEERTS (1857)), 48 jaar oud (zie 114583).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mannes Bernardus' (Hermannes) RESINK (zie 85083).
   2.  Geertruida Bernardus' REESINK (zie 114561).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
105434    Geesjen RISTHUIS, overleden voor 1773.
Gehuwd voor de kerk voor 1773 met Jacob (Jakobus) KLEINSTEIN (KLEIJNSTEIN (1777), KLEIJNSTEIJN (1780), KLIJNSTEIN (1855)) (zie 88793). {Hij is later ondertrouwd op 04-07-1773 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 18-07-1773 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d.. Echtgenote is Albertje Hans' (Albertje Dina) STEFFENS, 28 jaar oud (zie 75074).}
 
17934    Evert Hendriks van RITBERGEN, geboren ca 1615.
Kind:
   1.  Hendrik Everts (zie 17937).

17937    Hendrik Everts van RITBERGEN, geboren ca 1642, zoon van Evert Hendriks van RITBERGEN (zie 17934).
Ondertrouwd op 06-11-1664 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Blatedam ? Gehuwd voor de kerk 00-12-1664 te Vollenhove (N.G.), beide van Vollenhove met Marichien Everts (Maritie) PELSER (zie 17933). {Zij is later ondertrouwd op 23-06-1667 te Vollenhove, op 01-07-1667 attestatie afgegeven om te trouwen te Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-07-1667 te Hasselt (N.G.), zij weduwe wonende tot Vollenhoo met Jan GERRITS (zie 6392).}
 
21220    Sina (Gezina) RITJES (ROTJES (1841), BOTJES (1844), RITZE (1846)), spinster (1822), geboren ca 1775 te Edinburg (G.B.), overleden op 24-11-1846 om 04:00 uur te in het huis staande in de Molenstraat No. 292 te Deventer, als weduwe van Pieter KINSBACH. Zij woonde in 1822 (1e huwelijk zoon Hannes) te Deventer.
Gehuwd voor de kerk ca 1798 met Peter Ernst (Pieter) KINSBACH (zie 17186).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121132    Aaltje Sipkes RITMAN, geboren ca 1863 te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), dochter van Sipke Hendriks RITMAN (zie 121133) en Tjitske Reinders NIEMENDAL (zie 121134).
Gehuwd op 03-04-1895 te Leeuwarden (Fr.) met Klaas Gerrits GREVELING, 24 jaar oud (zie 121126).
 
121133    Sipke Hendriks RITMAN.
Gehuwd met Tjitske Reinders NIEMENDAL (zie 121134).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13534    Anna Dorothea RITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-11-1755 te Vollenhove, overleden in 1836 te Stad Vollenhove, dochter van George Lucas Hermann RITZ (zie 13267) en Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
Gehuwd voor de kerk ca 1783 met Jan Jans GROENEWOUT (zie 13657).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
13911    Arent Harmen RITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-09-1761 te Vollenhove, zoon van George Lucas Hermann RITZ (zie 13267) en Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
 
13268    Bartina George RITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-03-1752 te Vollenhove, dochter van George Lucas Hermann RITZ (zie 13267) en Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
 
13744    Frederik Willem RITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-01-1759 te Vollenhove, zoon van George Lucas Hermann RITZ (zie 13267) en Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
 
382    Joan Engelbart RITS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-04-1754 te Vollenhove, zoon van George Lucas Hermann RITZ (zie 13267) en Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
 
39121    Jacob Coenraads RITSEMA, boekhandelaar (1833), geboren ca 1804 te Haarlem (N.H.), zoon van Coenraad RITSEMA (ontvanger sted[elijke] belastingen - 1833) en Geertruij WOUTERS. Overleden voor 1873.
Gehuwd op 15-07-1833 te Hoorn (N.H.). Hij geboren te Haarlem (N.H.), zij geboren te Hoorn (N.H.). Echtgenote is Trijntje Gerrits PET (zie 39122).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
39120    Neletta RITSEMA, dochter van Jacob Coenraads RITSEMA (zie 39121) en Trijntje Gerrits PET (zie 39122).
Gehuwd op 18-12-1873 te Sassenheim (Z.H.). Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Haarlem (N.H.). Echtgenoot is Marten Klaassen POORTER (zie 39119), [Van hen zijn geen kinderen bekend].
 
36147    Grietje RITSKES.
Gehuwd met Lucas Hendriks de GRAAF (zie 36146).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67658    Gerben Kornelis' RITSMA, spoorwegarbeider (1910), geboren ca 1885 te Sloten (Fr.). Hij woonde in 1910 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Kornelis RITSMA (zie 67659) en Trijntje GROENHOF (zie 67660).
Gehuwd op 19-01-1910 te Amsterdam met Hiltje Roelofs VISSCHER, 29 jaar oud (zie 67656).
 
67659    Kornelis RITSMA, schipper (1910). Hij woonde in 1910 (huwelijk zoon Gerben) te Amsterdam.
Gehuwd met Trijntje GROENHOF (zie 67660).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118384    Trijntje Baukes RITSMA, geboren ca 1835 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 12-05-1856 te Lemsterland (Fr.) met Koop Jans MAST, 32 jaar oud (zie 100037).
 
13267    George Lucas Hermann RITZ, geboren ca 1720.
Gehuwd voor de kerk ca 1751 met Hendrica Catharina FRANTZEN (zie 11146).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
109123    Arendje Claassen RIXEN, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 16-10-1748 te Steenwijkerwold (getuige(n): Maria JOACHIMS, [moeders zuster]). Zij werd genoemd naar moeders moeder: Arentien JANS. Overleden voor 1757 te Steenwijkerwold, dochter van Claas ANDREES (RIX (1748), RIXEN (1748)) (zie 109118) en Geertje JOCHIMS (zie 85841).
 
24374    Johanna Elisabeth Lucassen ROBAARD, geboren op 24-01-1827 te Hoogeveen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 12-03-1844 te Hoogeveen (Dr.), voogd van de bruid: Roelof Steenbergen; toeziend voogd van de bruid: Warner Robaard; grootouders bruid vermeld in de akte. Echtgenoot is Johannes Philippus Herderikus' BEENS, 30 jaar oud (zie 24373).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
34278    Aaltje ROBART.
Gehuwd met Michiel ENGEL (zie 34277).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31303    Alnold Abraham de VRIES ROBBé.
Kind: 1 kind.
 
31305    Arnolda Cornelia Frans' ROBBé, geboren ca 1802 te Terschelling (N.H.), dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 04-05-1828 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Lekkum (Fr.), zij geboren op Terschelling (N.H.). Echtgenoot is Petrus Conradi Johannes' FLORISON (zie 31306).
 
31288    Frans Pieter ROBBé, rentenier (1814,1815), gemeenteraadslid Vollenhove (<1817), geboren ca 1760, overleden op 12-04-1817 te [Stad] Vollenhove, echtgenoot, zoon van Pieter Frederik ROBBé (zie 31290) en Wilhelmina Eva de VRIES (zie 31291).
Kinderen: 8 kinderen.
 
31302    Henriëtte Georgette de VRIES Arnolds ROBBé, geboren ca 1798 te Den Haag, dochter van Alnold Abraham de VRIES ROBBé (zie 31303) en Cornelia van DIEST (zie 31304).
Gehuwd op 14-11-1816 te Den Haag. Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Den Haag. Echtgenoot is Nicolaas Jacobus Frans' ROBBé (zie 31301).
 
31293    Maria Johanna Frans' ROBBé, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 05-01-1794 te Steenwijk, dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-05-1814 te Vollenhove. Hij geboren te Jelsum (gem. Leeuwarden - Fr.), zij geboren te Steenwijk. Echtgenoot is Age Hylkes Johannes' FLORISON (zie 31294).
 
31282    Meijna Chatharina Frans' ROBBé, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-02-1797 te Steenwijk, dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-05-1829 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Steenwijk. Echtgenoot is Justus Mauritz SANDERS, 31 jaar oud (zie 15606).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Pieter Catharinus Justus' (zie 31283).
   2.  Joanna Bernardina Justus' (zie 31285).
   3.  Justus Mauritz Justus' (zie 31284).

16382    Mijnarda Theodora Johanna ROBBÉ, geboren op 02-08-1810 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-10-1810 te Vollenhove, dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1835 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Antonie Hendriks GROSKAMP (zie 16380).
 
31301    Nicolaas Jacobus Frans' ROBBé, geboren ca 1791 te Steenwijk, zoon van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 14-11-1816 te Den Haag. Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Den Haag. Echtgenote is Henriëtte Georgette de VRIES Arnolds ROBBé (zie 31302).
 
31290    Pieter Frederik ROBBé.
Kind:
   1.  Frans Pieter (zie 31288).

31292    Pieter Frederik Frans' ROBBé, geboren ca 1799, overleden op 09-12-1830 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
 
31297    Regina Anna Frans' ROBBé, geboren ca 1787 te Steenwijk, overleden op 26-07-1849 te Onderdendam (gem. Bedum - Gr.), als echtgenote van Johan Christoffer BEELER. Dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd op 10-04-1815 te Vollenhove. Hij geboren te Deventer, zij geboren te Steenwijk [thans wonende te Vollenhove]. Echtgenoot is Johan Christoffer Johans BEELER (zie 31298).
 
31309    Wilhelmina Eva Frans' ROBBé, geboren ca 1789 te Steenwijk, overleden op 18-05-1850 te Nijmegen, als echtgenote van Hendrikus Franciscus ARNOLD, eerder weduwe van Johan Wilhel KRANCK. Dochter van Frans Pieter ROBBé (zie 31288) en Catharina Alida KIERS (zie 31289).
Gehuwd (1) met Johan Wilhelm KRANCK (zie 31310).
Gehuwd (2) met Hendrikus Franciscus ARNOLD (zie 31311).
 
78541    Anna Cornelia Petrus' ROBBEN, geboren te Berkel-Enschot, dochter van Petrus ROBBEN (zie 78542) en Johanna de JONG (zie 78543).
Gehuwd op 29-04-1885 te Berkel-Enschot met Andreas Jacobus Bartelds BULT (zie 78540).
 
113277    Anton ROBBEN, arbeider (1853).
Gehuwd met Berendina ter BRAAK (zie 113278).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113276    Hendricus Theodorus Antons (Hendrikus) ROBBEN (ROBBE (1877)), schoenmaker (1853), geboren ca 1826 te Steenwijkerwold, zoon van Anton ROBBEN (zie 113277) en Berendina ter BRAAK (zie 113278).
Gehuwd op 02-07-1853 te Steenwijkerwold met Klaasje Jans MULDER, 22 jaar oud (zie 113271). {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 28-04-1877 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Roelof Peters RAM, 56 jaar oud (zie 109411).}
 
78542    Petrus ROBBEN.
Gehuwd met Johanna de JONG (zie 78543).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
39276    Frederik ROBBERS.
Gehuwd met Lisabeth Peters BAKKER (zie 39277).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38212    Hendrikus Jacobus Johannes ROBBERS.
Gehuwd met Marie Nicolette COKART (zie 38213).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38211    Hester Petronella Hendrikus' ROBBERS, geboren ca 1877 te Rotterdam (Z.H.), dochter van Hendrikus Jacobus Johannes ROBBERS (zie 38212) en Marie Nicolette COKART (zie 38213).
Gehuwd op 12-09-1912 te Amsterdam. Hij geboren te Kampen, zij geboren te Rotterdam (Z.H.). Echtgenoot is Evert Cornelis Alberts EKKER (zie 38210). {Hij was eerder gehuwd op 03-08-1892 te Bergen op Zoom, gescheiden na 14 jaar op 27-06-1907 te Arnhem van Lucie van DAM van ISSELT (zie 38214).}
 
39272    Maria ROBBERS, dochter van Frederik ROBBERS (zie 39276) en Lisabeth Peters BAKKER (zie 39277).
Ondertrouwd op 16-11-1794 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 30-11-1794 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Gerrit Franssen KROON, 24 jaar oud (zie 39251).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
99335    Roelef ROBBERTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-02-1701 te Steenwijk, zoon van Robbert ROELOFS (zie 99332) en Marije FRANSZEN (zie 99331).
 
99336    Roelof ROBBERTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) 00-05-1703 te Steenwijk, zoon van Robbert ROELOFS (zie 99332) en Marije FRANSZEN (zie 99331).
 
78678    Roeloff ROBBERTS, geboren ca 1641.
Ondertrouwd op 28-01-1666 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 25-02-1666 te Havelte (Dr.) (N.G.), hij j.m., zij j.d. te Hesselte (onder Havelte - Dr.). Echtgenote is Hilletje HENRIKS (zie 78677). {Zij is later ondertrouwd op 18-10-1674 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-11-1674 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g., zij wed[uwe] te Steenwijk. Echtgenoot is Michiel HEIJDEN (HEIDEN (1712)) (zie 78676).}
 
100340    Susanna ROBBERTS. Zij woonde in 1667 (doop dochter Aaltje) te De Oosterwijk (bij De Wijk - Dr.), erna op het Hooge. Zij woonde in 1680 (bij haar 2e huwelijk) op het Hooge. Zij woonde in 1684 (lidmaten IJhorst en De Wijk) te De Oosterwijk.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1666, [N.B. Hun huwelijk werd niet ingeschreven te IJhorst en De wijk.] met Roelof BERENDS (KLAAS (1668)) (zie 100339). Zij lieten tussen 1667 en 1679 te IJhorst en De Wijk zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Aaltje, Jacob, Isaack, Geesje, Berend KLAAS en Roelofjen.
Ondertrouwd (2) op 24-07-1680 te IJhorst en De Wijk, gehuwd voor de kerk 00-08-1680 te Koekange (N.G.), hij j.m. in De Wijck (Dr.), zij wed[uwe] op het Hooge (onder IJhorst en De Wijk). Echtgenoot is Jan MEVES (zie 100353).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
4636    Frans ROBERTS, geboren ca 1622.
Gehuwd voor de kerk ca 1644 met Altien CRABBERS (zie 4637).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113069    Jannetje Abrahams ROBIJ, geboren ca 1793 te Amsterdam, dochter van Abraham ROBIJ en Japikij van OTTERLOO. Overleden op 24-12-1878 te Haren (Gr.), als weduwe van Johannes Arnold Cornelis VERHOEVEN, [eerder weduwe van Johan Hendrik Adam KETTMAN].
Gehuwd (1) ca 1817 met Johan Hendrik Adam KETTMAN (zie 113068). Zij kregen tussen 1818 en 1833 te Amsterdam drie kinderen, genaamd: Abraham, Hendrik en Willem. Abraham overleed met 32 jaar te Apeldoorn (Gld.) [vermoedelijk ongehuwd]. Hendrik huwde in 1858 te Ambt Almelo met Aaltje Johans van LEEUWEN en overleed in 1866 te Hellendoorn als haar echtgenoot.
Gehuwd (2) op 08-10-1835 te Amsterdam, zij weduwe. Echtgenoot is Johannis Aarnout Cornelis Cornelis' VERHOEVEN (zie 113071). Zij kregen ca 1837 te Amsterdam een dochter Jannetje Cornelia Jakoba, die in 1866 te Goor huwde met Harm Jans DEKENS.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
120049    Adriana ROCHER.
Gehuwd met Cornelis HILDERS (zie 120048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29943    Adolf Cneles' ROCK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 01-03-1685 te Hasselt, zoon van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
29933    Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)), geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 07-03-1688 te Hasselt, zoon van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
Ondertrouwd (1) op 07-01-1719 te Zwolle. Te Hasselt was de ondertrouw op 31-12-1718; [Te Zwolle] op 22-01-1719 attest[atie] gegeven na[er] Hasselt om te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-01-1719 te Hasselt (N.G.), hij j.m. van Hasselt, zij j.d. woonagtig voormaals te Zwol[le], nu te Hasselt. Echtgenote is Aleida van der VEEN (zie 65703).
Ondertrouwd (2) op 21-08-1734 te Zwartsluis. Te Hasselt was de ondertrouw op 17-08-1734. Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 25-09-1734 te Hasselt (N.G.), hij weduwenaar van Hasselt, zij j.d. te Zwartesluis. Echtgenote is Albertje WILLEMS, 39 jaar oud (zie 65810).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Albertus' ROEK (zie 65704).
   2.  Jan ROEK (zie 65705).
   3.  Laurens Albertus' ROEK (zie 65698).
   4.  Berent Albertus' ROEK (zie 65706).
   5.  Aleijda Albertus' ROEK (zie 65707).
   6.  Berent Albertus' ROEK (zie 65708).
   7.  Aleijda Albertus' ROEK (zie 65709).

29946    Lauerens Knelis' ROCK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 07-12-1681 te Hasselt, zoon van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
132775    Caroline Friederike Hendriette Johanns RODEN, geboren ca 1871 te Lübeck (Dld.), overleden op 26-05-1949 te Zwolle, als weduwe van Peter Reinier TERWEEL; wonende te Geleen (Lb.). Dochter van Johann Heinrich Otto RODEN (zie 132776) en Johanna Christina Elisabeth SAAGE (zie 132777).
Gehuwd op 02-03-1897 te Zwolle met Peter Reinier Alberts TERWEEL, 24 jaar oud (zie 132768).
 
132776    Johann Heinrich Otto RODEN, koopman (1897).
Gehuwd met Johanna Christina Elisabeth SAAGE (zie 132777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Caroline Friederike Hendriette Johanns (zie 132775).

81743    Albert RODENBURG.
Gehuwd met Gepkjen BLAUW (zie 81744).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81742    Albert Alberts RODENBURG, geboren op 23-09-1810, gedoopt (Hervormd) op 14-10-1810 te Sneek (Fr.), zoon van Albert RODENBURG (zie 81743) en Gepkjen BLAUW (zie 81744).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-10-1840 te Schoterland (Fr.) met IJtske Koenraads KAMSTRA (zie 81741).
 
77578    Bauke Dirks RODENBURG, overleden voor 1849 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.).
Gehuwd met Sophia LODEGIETER (zie 77579).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77577    Dirk Baukes RODENBURG, geboren ca 1811 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Hij woonde in 1849 (bij zijn 2e huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Bauke Dirks RODENBURG (zie 77578) en Sophia LODEGIETER (zie 77579).
Gehuwd (1) voor 1849 met Janke Jans FABER (zie 77580).
Gehuwd (2) op 04-03-1849 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Annigjen JANS, 44 jaar oud (zie 77568). {Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-06-1834 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik Martens RAM, 31 jaar oud (zie 69475).}
 
25694    Johanna RODENBURG, geboren ca 1719 te Leeuwarden? Zij woonde in 1744 (bij haar huwelijk) te Zwartsluis, erna verhuisde zij naar Wanneperveen. Zij werd, zijnde de vrouw van Hermannus HOLLIUS, op 19-11-1744 ingeschreven als lidmaat te Wanneperveen komende met attestatie van Zwartsluis. In 1747 verhuisde zij met haar man en hun gezin weer terug naar Zwartsluis. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Hermannus HOLLIUS, zijn kinderen Mergjen en Liesebeth (uit zijn 1e huwelijk) en hun kinderen Jacobus en Johanna te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 31-10-1744 te Wanneperveen, ondertrouw te Zwartsluis op 30-10-1744, gehuwd voor de kerk op 18-11-1744 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaar te Wanneperveen, zij j.d. van Leeuwarden, thans wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Hermannus Tijmons FLIPS (HOLLIUS (1724)), 48 jaar oud (zie 25688). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-04-1724 te Blokzijl, [te Blokzijl] op 22-04-1724 attestatie [gegeven] na[ar] Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-04-1724 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. van Blokzijl, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Geertruda ten ZWEGE (zie 25689).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
39532    Eelkje Jetzes RODENHUIS.
Gehuwd met Albert Rienks de GROOT (zie 39531).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111107    Aafjen Lamberts RODERMOND, geboren op 09-07-1849 te Wanneperveen, overleden op 07-12-1849 om 09:00 uur te in het huis No. 92 staande in de Oosterbuurt te Wanneperveen, 151 dagen oud, dochter van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
 
113973    Aaltje Jans RODERMOND, dienstmeid (1869), geboren ca 1839 te Wanneperveen, dochter van Jan Alberts RODERMONT (RODERMOND (1834)) (zie 27701) en Annechien Jans HOFF (HOF (1853)) (zie 41185).
Gehuwd op 17-09-1869 te Wanneperveen met Egbert Bartelds WILDEBOER, 28 jaar oud (zie 113965).
 
27700    Aaltjen Alberts RODERMOND, geboren op 15-11-1812 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 06-12-1812 te Wanneperveen (getuige(n): de moeder zelfs), dochter van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-12-1840 te Genemuiden met Jan Jacobs KERKHOF, 33 jaar oud (zie 113977).
 
87615    Albert Egberts RODERMOND, landbouwer (1858,1871,1893), geboren op 28-02-1821 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden op 01-02-1910 te Vledder (Dr.) op 88-jarige leeftijd, als partner van Roelofje BEEN, [eerder] weduwnaar van Jantien KLAASSEN. Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 29-04-1858 te Vledder (Dr.) met Jantien Klaassen WANDERS (zie 87620).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 21-10-1871 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Roelofje Jacobs BEEN, 45 jaar oud (zie 87623). {Zij was eerder gehuwd voor 1871 met Roelof SLONT (zie 87626).}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
123142    Albert Hendriks RODERMOND, veehouder (1896), geboren ca 1874 te Wanneperveen, zoon van Hendrik Alberts RODERMOND (zie 66665) en Hendrikjen Bartelds WILDEBOER (zie 66662).
Gehuwd op 21-03-1896 te Wanneperveen met Jentje Pieters van den BERG, 32 jaar oud (zie 123134).
 
73161    Albert Jans RODERMOND, geboren op 18-09-1837 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden op 03-08-1838 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), 319 dagen oud, zoon van Jan Arends RODERMOND (zie 86624) en Grietje ALBERTS (SNIJDER (1833)) (zie 86623).
 
27755    Albertjen Jans RODERMOND, dienstbaar (1818), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 05-11-1780 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen), overleden op 16-10-1848 te Steenwijk op 67-jarige leeftijd, als partner van Bastiaan KOK; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-06-1818 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Bastiaan JACOBS (KOCK (1795), KOK (1796)), 52 jaar oud (zie 90762). {Hij was eerder ondertrouwd op 17-05-1795 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-06-1795 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Meppel (Dr.). Echtgenote is Femmigjen ROELOFS (BOER) (zie 102541).}
 
27756    Annegjen Jans RODERMOND, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 10-08-1783 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen CORNELIS, haar oma uit Giethoorn). Zij werd genoemd naar haar overgrootmoeder Annigjen Peter MEIJER. Dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
 
94936    Arend RODERMOND, geboren ca 1726. Hij woonde in 1752 (doop dochter Hendrikjen) te Nijeveen (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1751 met Hendrikje Lamberts BOLDINGS (zie 94937). Zij lieten tussen 1752 en 1758 te Nijeveen (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikjen, Lambert en Jan.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94931    Arend Jans RODERMOND, landbouwer (1825), geboren te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 22-02-1795 te Nijeveen, zoon van Jan Arents RODERMOND (RODERMONT (1851)) (zie 94934) en Geertje Arents MANDE (MANDEN (1814)) (zie 94935).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 05-11-1812 te Staphorst met Trijntjen BARTELTS (ter VEEN (1810)), 33 jaar oud (zie 83614). {Zij was eerder ondertrouwd op 25-09-1810 te Nijeveen (Dr.). Te Staphorst was de ondertrouw op 27-09-1810. Gehuwd voor de kerk 00-10-1810 te Staphorst (N.G.), hij wed[uwnaar] te Staphorst, zij j.d. te Nieuwveen (Dr.). Echtgenoot is Theodorus Gerhardus' van RHEE (zie 83613).}
 
87664    Arend Jans RODERMOND, geboren op 07-01-1834 te Vledder (Dr.), overleden op 04-02-1834 te Vledder (Dr.), 28 dagen oud, zoon van Jan Arends RODERMOND (zie 86624) en Grietje ALBERTS (SNIJDER (1833)) (zie 86623).
 
87665    Arend Jans RODERMOND, geboren op 05-06-1835 te Vledder (Dr.), overleden op 17-04-1840 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 4-jarige leeftijd, zoon van Jan Arends RODERMOND (zie 86624) en Grietje ALBERTS (SNIJDER (1833)) (zie 86623).
 
111099    Arend Lamberts RODERMOND, boerenknecht (1874), geboren op 07-03-1842 te Wanneperveen, zoon van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-11-1874 te Wanneperveen met Maria Klaassen BOUWMEESTER (zie 111100).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87630    Arent Egberts RODERMOND, landbouwer (1868,<1895), kastelein (1878), geboren op 29-03-1824 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden op 28-01-1895 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 70-jarige leeftijd, als partner van Jantje VELDKAMP. Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 21-11-1868 te Vledder (Dr.) met Jentje Harms (Jantje) VELDKAMP (zie 87631).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Arends (zie 87646).

94938    Arentien Jans RODERMOND (RODERMONT (1851)), landbouwster (1845), veehoudersche (<1851), geboren te Nijeveen (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren op 27-09-1789. Haar geboortedatum is niet bekend, doordat deze in haar doopakte niet werd vermeld. In zo'n geval werd bij de invoering van de Burgelijke Stand de doopdatum beschouwd als de geboortedatum.], gedoopt (N.G.) op 27-09-1789 te Nijeveen, overleden op 23-12-1851 om 07:00 uur te ten haren huize No. 59 te Nijeveen (Dr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof GROENEBOER. Zij woonde in september 1814 (overlijden Schoonmoeder) in het huis No. 56 te Nijeveen (Dr.), erna in 1845 (overlijden man) ook. Dochter van Jan Arents RODERMOND (RODERMONT (1851)) (zie 94934) en Geertje Arents MANDE (MANDEN (1814)) (zie 94935).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1814 te Nijeveen (Dr.) met Roelof BARTELTS (GROENEBOER (1845)), 39 jaar oud (zie 94939). Zij waren bij hun huwelijk zwager en schoonzus van elkaar. Zij kregen in 1817 en 1821 te Nijeveen (Dr.) twee kinderen: Hilligje en Geertje. Hilligje huwde in 1839 te Meppel (Dr.) met Willem Willems SCHIPHORST. Zij overleed in 1845 te Nijeveen (wonende te Meppel). Geertje huwde in 1847 te Nijeveen met Derk Kornelis DERKS. Zij overleed in 1875 te Broekhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.).
 
87614    Egbert Arends RODERMOND, landbouwer (1820,1824,1827,1830,1832,1835,1839,1843,1858,1860,1865,1870,1871,1879), arbeider (1821), geboren te [Nijensleek, onder] Vledder (Dr.). Hij werd genoemd naar zijn overgrootvader, Egbert BERENTS. Gedoopt (N.G.) op 26-03-1797 te Vledder, overleden op 04-03-1888 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 90-jarige leeftijd, als weduwnaar van Trijntje SNIJDER. Zoon van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1820 te Vledder (Dr.) met Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)), 21 jaar oud (zie 86620).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
87646    Egbert Arends RODERMOND, landbouwer (1906,1932), geboren op 25-05-1878 te Steenwijkerwold, zoon van Arent Egberts RODERMOND (zie 87630) en Jentje Harms (Jantje) VELDKAMP (zie 87631).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-08-1905 te Vledder (Dr.) met Jacoba Arends de WIT, 22 jaar oud (zie 87651).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentina Egberts (zie 87654).

87650    Egbert Jans RODERMOND, geboren op 28-11-1879 te Nijensleek (gem. Vledder), overleden op 20-11-1888 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 8-jarige leeftijd, zoon van Jan Egberts RODERMOND (zie 87633) en Roelofje Jans BOLDING (zie 87642).
 
87638    Egbert Marinus' RODERMOND, geboren op 25-09-1862 te Steenwijkerwold, overleden op 20-10-1929 te Vledder (Dr.) op 67-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Marinus Egberts RODERMOND (zie 87598) en Aaltje Roelofs FOKKEN (zie 87599).
 
111098    Frederik Arends RODERMOND, veehouder (1919), geboren ca 1891 te Wanneperveen, zoon van Arend Lamberts RODERMOND (zie 111099) en Maria Klaassen BOUWMEESTER (zie 111100).
Gehuwd op 10-10-1919 te Wanneperveen met Ummigje Arries KLAVER, 29 jaar oud (zie 111096).
 
93249    Fredrik Lamberts RODERMOND, boerenknecht (1863), geboren op 10-03-1838 te Wanneperveen, zoon van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1863 te Wanneperveen met Oegjen Hendriks BOXEM (zie 93248).
 
87632    Geesje Egberts RODERMOND, geboren op 10-04-1830 te Steenwijkerwold, overleden op 26-01-1922 te Vledder (Dr.) op 91-jarige leeftijd, als weduwe van Arend de WIT. Dochter van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-11-1860 te Vledder (Dr.) met Arend Teeuwus' de WIT, 35 jaar oud (zie 87635).
 
108038    Gerrit Gerrits RODERMOND, geboren op 08-12-1858 te Wanneperveen. Hij werd genoemd naar zijn overleden vader. Overleden op 04-10-1944 te Wanneperveen op 85-jarige leeftijd, als partner van Aaltje KOK. Zoon van Gerrit Jans RODERMOND (zie 108037) en Aaltjen Willems DRIESEN (zie 108036).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-07-1884 te Wanneperveen met Aaltje Jans KOK, 26 jaar oud (zie 108039).
 
108037    Gerrit Jans RODERMOND, boerenknecht (<1858), arbeider (<1858), geboren ca 1825 te Wanneperveen, overleden op 13-06-1858 te Wanneperveen, als echtgenoot van Aaltjen DRIESEN. Zoon van Jan Jans RODERMOND (zie 27752) en Maria Harms BOUWHUIS (zie 27760).
Gehuwd op 24-04-1858 te Wanneperveen met Aaltjen Willems DRIESEN, 25 jaar oud (zie 108036). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-07-1868 te Wanneperveen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Geert Jannes' BOUWKNEGT, 45 jaar oud (zie 108032).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111104    Gerrit Lamberts RODERMOND, veehouder (<1867), geboren op 30-12-1835 te Wanneperveen, overleden op 13-08-1867 te Meppel (Dr.) op 31-jarige leeftijd, als echtgenoot van berentdina HOLTERMAN. Zoon van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1859 te Meppel (Dr.) met Berentdina Hendriks HOLTERMAN, 24 jaar oud (zie 111108). Zij kregen tussen 1861 en 1867 te Meppel (Dr.) drie kinderen, genaamd: Trientje, Femmigje en Lambert. Trientje huwde in 1885 te Meppel met Jan Jans WESTENBRIN, huwde in 1888 te Meppel met Roelof Jans WESTENBRINK en overleed in 1935 te Meppel als weduwe van haar 2e man. Femmigje huwde in 1885 te Meppel met Roelof Roelofs GROENEBOER en overleed in 1946 als zijn weduwe. Lambert overleed met bijna 1 jaar te Meppel.
 
88574    Gerrit Wolters RODERMOND, veehouder (1880), geboren ca 1849 te Wanneperveen, zoon van Wolter Gerrits RODERMOND (zie 69384) en Pietertje Lolkes (Pietje,Petertje) van den BURG (van de BURG (1880)) (zie 59960).
Gehuwd op 23-04-1880 te Wanneperveen met Jentjen Roelofs DAM (zie 88573).
 
16932    Grietje Jans RODERMOND, geboren ca 1720. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0731) met haar man Andries Jans DRIESEN, met zijn kinderen Jan Piet, Jan Kaper, Annegje, Jantje en Jochem (uit zijn 1e huwelijk) en hun dochters Willempje en Geesje in [het Carspel] Barsbeek in het Schoutambt Vollenhove. Dochter van Jan RODERMOND (zie 16952) en Willempje JURRIENS (zie 16954).
Ondertrouwd op 28-12-1742 te Wanneperveen. Zij met attestatie naar ......; inschr[ijving] te Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-01-1743 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaar tot Vollenhove, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Andreas Jans DRIESE (PETERS (1741)) (zie 12030). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1731 met Lammegje Jans KAPER (zie 12029).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
27757    Grietjen Jans RODERMOND, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 20-04-1788 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Jans RODERMOND), overleden op 03-03-1869 te Meppel (Dr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwe van Harm van VEEN. Dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1812 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Zwartsluis, zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Herm Wolters BORREL (van VEEN (1812)), 23 jaar oud (zie 27765).
 
46254    Harm Jans RODERMOND, boerenknecht (1851), geboren ca 1822 te Wanneperveen, zoon van Jan Jans RODERMOND (zie 27752) en Maria Harms BOUWHUIS (zie 27760).
Gehuwd op 27-06-1851 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Hendrika Jans WIND (zie 46253).
 
66665    Hendrik Alberts RODERMOND, veehouder (1869), geboren op 17-03-1827 te Wanneperveen, overleden voor 1878, zoon van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 21-05-1869 te Wanneperveen met Hendrikjen Bartelds WILDEBOER, 35 jaar oud (zie 66662). {Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 20-07-1878 te Wanneperveen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Teunis Klaassen SMIT (zie 66639).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Hendriks (zie 123142).

87658    Hendrik Arends RODERMOND, arbeider (<1850), geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 19-10-1807 te Vledder, overleden op 15-02-1850 te Havelte (Dr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje Hendriks TIMENS. Zoon van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
 
87619    Hendrik Egberts RODERMOND, hulp-onderwijzer (<1865), geboren op 06-10-1843 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden op 13-12-1865 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 22-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; wonende te Smilde (Dr.). Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
 
87597    Hendrikje Marinus' RODERMOND, geboren ca 1869 te Steenwijkerwold, dochter van Marinus Egberts RODERMOND (zie 87598) en Aaltje Roelofs FOKKEN (zie 87599).
Gehuwd op 23-04-1898 te Steenwijkerwold met Thomas Willems van ESSEN, 25 jaar oud (zie 87590).
 
16952    Jan RODERMOND, geboren ca 1700. Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling, Kwartier Vollenhove, 1748) met zijn vrouw Willemtjen JURRIENS zonder kinderen in de Middelkluft van Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1719 met Willempje JURRIENS (zie 16954).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113974    Jan Alberts RODERMOND, geboren op 06-06-1815 te Wanneperveen, overleden op 22-03-1816 om 19:00 uur te ten zijnen huize No. 73 te Dinxterveen staande in de Oosterkluft van Wanneperveen, 290 dagen oud, [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld], zoon van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
 
113986    Jan Alberts RODERMOND, geboren op 21-03-1817 te Wanneperveen, zoon van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
 
113976    Jan Alberts RODERMOND, veehouder (1866), geboren op 24-08-1822 te Wanneperveen, zoon van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 28-04-1866 te Nijeveen (Dr.) met Geesje Kiers VENEMA, 19 jaar oud (zie 113983).
 
86624    Jan Arends RODERMOND, landbouwer (1833,1834,1835), arbeider (1837), geboren op 03-07-1805 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), gedoopt (N.G.) op 07-07-1805 te Vledder, overleden op 30-07-1845 om 19:00 uur te ten zijnen huize te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 40-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Grietje SNIJDER.]. Hij woonde in 1833 (bij zijn huwelijk) te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Zoon van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-01-1833 te Steenwijkerwold met Grietje ALBERTS (SNIJDER (1833)), 23 jaar oud (zie 86623).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
94934    Jan Arents RODERMOND (RODERMONT (1851)), geboren te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G,) op 19-03-1758 te Nijeveen, overleden op 27-08-1823 te Nijeveen (Dr.) op 65-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Geertje ARENDS]. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.), zoon van Arend RODERMOND (zie 94936) en Hendrikje Lamberts BOLDINGS (zie 94937).
Ondertrouwd 00-01-1778 te Nijeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 15-02-1778 te Nijeveen (N.G.), hij j.m., zij j.d, beide te Nieuwveen (Dr.). Echtgenote is Geertje Arents MANDE (MANDEN (1814)), 18 jaar oud (zie 94935). Zij lieten tussen 1779 en 1797 te Nijeveen (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrikjen (4x), Arentien, Jentien, Arend en Lammert.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
86625    Jan Arents RODERMOND (RODERMOMD (1809)), geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 24-09-1809 te Vledder, overleden op 22-10-1845 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 36-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
 
87633    Jan Egberts RODERMOND, landbouwer (1870,1878,1879,1888,<1907), geboren op 15-12-1832 te Steenwijkerwold, overleden op 22-10-1907 te Vledder (Dr.) op 74-jarige leeftijd, als partner van Roelofje BOLDING, [eerder] weduwnaar van Geesje VEEN. Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 02-02-1870 te Vledder (Dr.) met Geesje Marinus' VEEN (zie 87641).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 30-03-1878 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Roelofje Jans BOLDING, 24 jaar oud (zie 87642). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1874 te Dwingeloo (Dr.) met Koob Jans ZOER (zie 87645).}
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
27702    Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)), turfmaker (1795), vervener (<1818), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 24-04-1746 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen JANS), overleden op 29-07-1818 om 09:00 uur te ten zijnen huize No. 133 staand in de Oosterkluft van Wanneperveen op 72-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Marrigje Gerrits WIND], [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1748 (bron: volksteling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1435) met zijn beide ouders in de Middelkluft van Wanneperveen in het Schoutambt Wanneperveen. Hij woonde in 1770 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen, erna ook. Hij woonde in 1795 met 8 andere huisgenoten in de Middelkluft van het Schoutambt Wanneperveen (bron: volkstelling Wanneperveen, 1795 - nr. 148). Zoon van Jan JANS (RODERMONT (1748)) (zie 113987) en Jantjen (Jentjen) ALBERTS (zie 113988).
Ondertrouwd op 12-01-1770 te Giethoorn. De ondertrouw te Wanneperveen vond plaats op 13-01-1770. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-02-1770 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Geithoorn. Echtgenote is Marrigjen Gerrits WIND, 19 jaar oud (zie 27703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Jans RODERMONDT (zie 27750).
   2.  Jan Jans (zie 27753).
   3.  Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759).
   4.  Jantjen Jans (zie 27754).
   5.  Albertjen Jans (zie 27755).
   6.  Annegjen Jans (zie 27756).
   7.  Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699).
   8.  Grietjen Jans (zie 27757).
   9.  Jan Jans (zie 27752).
   10.  Willemtjen Jans (zie 27758).

27753    Jan Jans RODERMOND, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-02-1773 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen ALBERS), zoon van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
 
27752    Jan Jans RODERMOND, vervener (1819), veehouder (<1848), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 08-08-1790 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen RODERMOND, zijn tante), overleden op 10-06-1848 te Wanneperveen op 57-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria BOUWHUIS. Zoon van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-11-1819 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Maria Harms BOUWHUIS (zie 27760).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
117854    Jan Jans RODERMOND, geboren ca 1843 te Kolderveen (gem. Nijeveen - Dr.), zoon van Jan Alberts RODERMONT (RODERMOND (1834)) (zie 27701) en Annechien Jans HOFF (HOF (1853)) (zie 41185).
Gehuwd op 04-12-1869 te Nijeveen (Dr.) met Geesjen Harms MULDER, 19 jaar oud (zie 117852).
 
111106    Jan Lamberts RODERMOND, landeigenaar (1878), geboren op 17-11-1844 te Wanneperveen, zoon van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-11-1878 te Giethoorn met Zusje Hendriks VOS (zie 111112).
 
113212    Jantje Arends RODERMOND, landbouwersche (1843), geboren op 21-01-1817 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), dochter van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-03-1843 te Vledder (Dr.) met Jan AARTS (de WIT (1843)), 40 jaar oud (zie 113206).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27754    Jantjen Jans RODERMOND, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 06-07-1777 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen ALBERTS), overleden op 18-03-1833 te Meppel (Dr.) op 55-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Smit IJDEN. Dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-06-1813 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Meppel (Dr.), zij geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan IJdes SMIT (zie 27751).
 
120955    Jeltien Arends (Jeltje) RODERMOND, geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-04-1800 te Vledder, overleden op 17-03-1862 te Onna (gem. Steenwijkerwold) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert PIEST. Dochter van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Vledder (Dr.) met Albert Egberts PIEST, 29 jaar oud (zie 120954).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
87654    Jentina Egberts RODERMOND, geboren op 12-06-1906 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), dochter van Egbert Arends RODERMOND (zie 87646) en Jacoba Arends de WIT (zie 87651).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1932 te Steenwijkerwold met Harm Jan Jans KOLK (zie 87655).
 
93432    Jentjen Gerrits RODERMOND, dienstmeid (1837), geboren op 14-02-1808 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-02-1808 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen [Jans] RODERMOND, [vaders zuster]), overleden op 17-06-1844 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 36-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan van EERTEN. Dochter van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)) (zie 80611).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-04-1837 te Steenwijkerwold met Jan Beerents van EERTEN, 32 jaar oud (zie 90719).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
87634    Lambert Egberts RODERMOND, landbouwer (1879), geboren op 22-10-1835 te Steenwijkerwold, overleden op 03-04-1927 te Vledder (Dr.) op 91-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hilligje IJBEN. Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03-05-1879 te Vledder (Dr.) met Hilligje Roelofs IJBEN, 39 jaar oud (zie 87647).
 
93433    Lambert Gerrits RODERMOND, turfmaker (1835), vervener (1835,1838,1840,1842), veehouder (1844,1849,1859,1863,1867,<1870), geboren op 10-08-1805 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 25-08-1805 te Wanneperveen (getuige(n): Geesjen VELDMANS), overleden op 11-08-1870 om 07:00 uur te in het huis No. 88 (Wijk B) te Wanneperveen op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Trijntje Freriks SMINK. Zoon van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)) (zie 80611).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-04-1835 te Wanneperveen met Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Lamberts (zie 111104).
   2.  Fredrik Lamberts (zie 93249).
   3.  Wolter Lamberts (zie 111105).
   4.  Arend Lamberts (zie 111099).
   5.  Jan Lamberts (zie 111106).
   6.  Aafjen Lamberts (zie 111107).

87618    Lammegien Egberts RODERMOND, geboren op 07-02-1839 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), dochter van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 03-05-1879 te Vledder (Dr.) met Hendrik Remmelts RIEMERSMA (zie 87627).
 
88575    Marchien Gerrits (Margje) RODERMOND, dienstmeid (1824), geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 25-12-1801 te Kolder- en Dinxterveen, overleden op 20-03-1851 te Steenwijk op 49-jarige leeftijd, als partner van Egbert ELEVELD. Dochter van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)) (zie 80611).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1824 te Steenwijk met Egbert Luijkas' ELEVELD, 25 jaar oud (zie 88576).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
86626    Margje Arents RODERMOND, landbouwersche (<1832), geboren op 24-11-1802 te Vledder (Dr.), [N.B. Haar doop werd (N.G.) te Vledder niet ingeschreven.], overleden op 05-11-1832 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 29-jarige leeftijd, [als echtgenote van Roelof Geerts FOKKEN]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Dochter van Arend JANS (RODERMOND (1796)) (zie 87616) en Geessien (Geesjen) HENDRIKS (HOFMAN (1820)) (zie 87617).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-08-1821 te Vledder (Dr.), gehuwd voor de kerk op 01-09-1821 te Vledder (N.G.), beide van Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Echtgenoot is Roelof Geerts FOKKEN, 20 jaar oud (zie 87661). {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-10-1834 te Vledder (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Vrougje AALDERTS (BIJKER (1834)), 24 jaar oud (zie 102409).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
43519    Maria RODERMOND.
Gehuwd met Jochem STEENBERGEN (zie 43518).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Jochems (zie 43517).

87598    Marinus Egberts RODERMOND, landbouwer (1854,1862,1898,<1904), geboren op 04-09-1827 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), overleden op 17-05-1904 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 76-jarige leeftijd, als partner van Aaltje FOKKEN. Zoon van Egbert Arends RODERMOND (zie 87614) en Trijntjen ALBERTS (SNIJDER (1820)) (zie 86620).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1854 te Vledder (Dr.) met Aaltje Roelofs FOKKEN, 28 jaar oud (zie 87599). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Arend JANS [RODERMOND] en Geesjen HENDRIKS [HOFMAN].
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
73734    Marrigje RODERMOND.
Gehuwd met Hendrik KEUKEN VELDKAMP (zie 73733).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hendriks (zie 73732).

111103    Marrigje Wolters RODERMOND, dienstmeid (1869), geboren ca 1845 te Wanneperveen, dochter van Wolter Gerrits RODERMOND (zie 69384) en Pietertje Lolkes (Pietje,Petertje) van den BURG (van de BURG (1880)) (zie 59960).
Gehuwd op 28-04-1869 te Wanneperveen met Jan Jans HUISMAN (zie 111102).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113975    Marrigjen Alberts RODERMOND, naaister (1847), geboren op 31-07-1820 te Wanneperveen, dochter van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1847 te Meppel (Dr.) met Harm Jans van DINGSTEE (zie 113980).
 
99432    Petertje Gerrits (Pieterje) RODERMOND, dienstmeid (1822), geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-02-1800 te Kolder- en Dinxterveen. Zij woonde in 1822 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)) (zie 80611).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1822 te Nijeveen (Dr.) met Durk (Derk) ROELOFS (BOUWKNEGT (1822)), 23 jaar oud (zie 82184).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Derks BOUWKNEGT (zie 121318).
   2.  Lammigje Roelofs BOUWKNEGT (zie 99428).

106622    Trijntje RODERMOND, overleden voor 1892.
Gehuwd voor 1892 met Jan Peters GROEN (zie 106621). {Hij is later gehuwd op 23-04-1892 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Jantje Hendriks HOFMAN, 30 jaar oud (zie 105008).}
 
98641    Trijntje Alberts RODERMOND, geboren ca 1874 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.). Zij woonde in 1920 (huwelijk dochter Roelofje) te Steenwijkerwold. Dochter van Albert Egberts RODERMOND (zie 87615) en Roelofje Jacobs BEEN (zie 87623).
Gehuwd op 14-10-1893 te Vledder (Dr.) met Jacob Jans UFFELS, 23 jaar oud (zie 98637).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Jacobs (zie 98642).
   2.  Jan Jacobs (zie 98643).

27758    Willemtjen Jans RODERMOND, geboren op 07-10-1792 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-10-1792 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Jans RODERMOND, haar 15-jarige zus?), overleden op 07-06-1836 te Groote Kerksteeg te Hoogeveen (Dr.) op 43-jarige leeftijd, als echtgenote van Reinder DODEVIS de JONGE. Dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Gehuwd met Reinder DODEVIS (de JONGE (1836)) (zie 27764).
 
69384    Wolter Gerrits RODERMOND, turfmaker (1842), veehouder (1869,1880), geboren ca 1817 te Wanneperveen, zoon van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Annigjen Wolters van der VEGT (van de VEGT (1842)) (zie 27763).
Gehuwd op 11-11-1842 te Wanneperveen met Pietertje Lolkes (Pietje,Petertje) van den BURG (van de BURG (1880)), 27 jaar oud (zie 59960).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
111105    Wolter Lamberts RODERMOND, veenhouder (1872), geboren op 18-02-1840 te Wanneperveen, zoon van Lambert Gerrits RODERMOND (zie 93433) en Trijntje Freriks (Trientje) SMINK (zie 93434).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-05-1872 te Wanneperveen, zij weduwe. Echtgenote is Jentjen Mensen HAAKMAN (zie 93540). {Zij was eerder gehuwd op 27-11-1863 te Wanneperveen met Berend Koops MORAAL (zie 93545). Zij waren volle neef en nicht van elkaar: beide kleinkind van Berend Mensen HAAKMAN en Jentje Koerts POL.}
 
27699    Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)), turfboer (1812), veehouder (1815,1817,1820,1834,1840,<1842), vervener (1820,1822,1827), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-07-1785 te Wanneperveen (getuige(n): Anna Arents VEEN?), overleden op 12-08-1842 te Wanneperveen op 57-jarige leeftijd, als partner van Geertjen Jans WIND. Hij woonde in 1815 (overlijden zoon Jan) in het huis No. 73 te Dinxterveen (gem. Wanneperveen). Zoon van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Ondertrouwd op 16-04-1810 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-05-1810 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren te Dinxterveen en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Geertjen Jans WIND, 24 jaar oud (zie 27329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Alberts RODERMONT (RODERMOND (1834)) (zie 27701).
   2.  Aaltjen Alberts RODERMOND (zie 27700).
   3.  Jan Alberts RODERMOND (zie 113974).
   4.  Jan Alberts RODERMOND (zie 113986).
   5.  Marrigjen Alberts RODERMOND (zie 113975).
   6.  Jan Alberts RODERMOND (zie 113976).
   7.  Hendrik Alberts RODERMOND (zie 66665).

27750    Jentjen Jans RODERMONDT, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-04-1771 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen ALBERTS), dochter van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
 
27759    Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)), vervener (1817,1835,1842), arbeider (1824), boer (1837), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 15-01-1775 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen CORNELIS, zijn oma uit Giethoorn). Hij werd genoemd naar zijn opa uit Giethoorn, Gerrit Hendriks WINT. Overleden op 21-12-1846 te Wanneperveen op 71-jarige leeftijd, als weduwnaar van Annigje Wolters van de VEGT. Hij woonde in 1799 (bij zijn 1e huwelijk) te Wanneperveen. Zoon van Jan Jans RODERMOND (ROODERMOND (1799)) (zie 27702) en Marrigjen Gerrits WIND (zie 27703).
Ondertrouwd (1) op 12-10-1799 te Kolderveen (Dr.). Te Wanneperveen was de ondertrouw op 11-10-1799. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-11-1799 te Wanneperveen [of Kolderveen] (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Wanneperveen, zij j.d. geboren en wonende te Dinxterveen (onder Kolderveen - Dr.). Echtgenote is Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)), 22 jaar oud (zie 80611).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 30-04-1817 te Wanneperveen met Annigjen Wolters van der VEGT (van de VEGT (1842)) (zie 27763).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Wolter Gerrits RODERMOND (zie 69384).

27701    Jan Alberts RODERMONT (RODERMOND (1834)), turfmaker (1834), vervener (1869), veehouder (1869,<1877), geboren op 06-10-1810 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 14-10-1810 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen JANS [RODERMONT]), overleden op 14-03-1877 te Nijeveen (Dr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje HOF. Zoon van Albert Jans van RODERMOND (RODERMOND (1812)) (zie 27699) en Geertjen Jans WIND (zie 27329).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-12-1834 te Wanneperveen, zij weduwe. Echtgenote is Annechien Jans HOFF (HOF (1853)), 29 jaar oud (zie 41185). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-04-1828 te Havelte (Dr.). Hij geboren te Havelte (Dr.), zij geboren te Nijeveen (Dr.) met Harme Peters (Harm) DRAGT, 35 jaar oud (zie 41167).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
93435    Jantjen Gerrits RODERMONT, geboren op 26-04-1810 te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 06-05-1810 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Jans RODERMONT, [vaders zuster]), dochter van Gerrit Jans RODERMONT (RODERMOND (1799), ROODERMOND (1799)) (zie 27759) en Trijntie (Trintje Lamberts) LAMMERTS (van VEEN (1799), van der VEEN (1799)) (zie 80611).
 
67080    Abel Sipkes RODERS.
Gehuwd met Trijntje Klazes FOPPES (zie 67081).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67079    Albertje Abels RODERS, geboren ca 1870 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Abel Sipkes RODERS (zie 67080) en Trijntje Klazes FOPPES (zie 67081).
Gehuwd op 01-04-1893 te Weststellingwerf (Fr.) met Wicher Harms PEN (zie 67078).
 
71271    Annigjen Franken RODERS.
Gehuwd met Lijkel Hendriks BERKENBOSCH (zie 71270).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114627    Everardus Johannes Arnoldus' RODING, graveur (1873), goudsmid (1922), geboren ca 1850 te Amsterdam, zoon van Arnoldus Everardus' RODING (broodbakker - 1848) en Berendina Gradus' de LAAK (dienstbaar - 1848), die huwden op 03-05-1848 te Amsterdam (hij geboren te Didam (Gld.), zij geboren te Doesburg (Gld.)).
Gehuwd op 24-04-1873 te Amsterdam met Nulda Gerrits KLOPPER (zie 114628).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114626    Gerardus Johannes Everardus' RODING, koopman (1922), geboren ca 1883 te Amsterdam, zoon van Everardus Johannes Arnoldus' RODING (zie 114627) en Nulda Gerrits KLOPPER (zie 114628).
Gehuwd op 17-10-1922 te Steenwijk, zij weduwe. Echtgenote is Elisabeth Maria Jacobs' ROORDA (zie 114621). {Zij was eerder gehuwd op 22-05-1901 te Franeker (Fr.) met Jozeph Johannes' RESINK, 21 jaar oud (zie 114600).}
 
41356    Johannes RODOLPHI, predicant te Wanneperveen (1601-1614), geboren ca 1577, overleden 00-00-1614 te [Wanneperveen].
Ondertrouwd 00-09-1610 te Zwolle, gehuwd voor de kerk 00-10-1610 te Wanneperveen? (N.G.). Hij tot Wanneperveen, zij tot Hattum. Echtgenote is Wendele HARMANS (zie 41357). {Zij is later ondertrouwd op 05-05-1619 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 28-05-1619 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer] tot Campen, zij wed[uwe] op Wanneperveen. Echtgenoot is Rotgier PIETERSZ (zie 41373).}
 
41558    Hector Abel RODRIGUEZ.
Gehuwd met Mercedes Julio's LIERNUR (zie 41552). Zij kregen 1 kind, genaamd: Nahuel Cruz RODRIGUEZ.
 
17642    Marchien Jans de RODULE, geboren ca 1743, Zij woonde op 01-05-1772 als vrouw van Harmen Jans ACKERMAN te St.Johannesga (bron: lidmatenregister St. Johannesga, etc.).
Gehuwd 00-00-1768 te St.Johannesga met Harmen Jans AKKERMAN (zie 17641).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
51024    Arent Albert Jacobs ROEBERS, geboren ca 1866 te Stad Vollenhove, overleden op 28-01-1869 te Stad Vollenhove, zoon van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
 
61853    Cornelia ROEBERS.
Gehuwd met Johann FUHREN (zie 61852).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31347    Evertje Gerrits ROEBERS, geboren ca 1824 te Stad Vollenhove, overleden op 09-03-1900 te Zwolle, als weduwe van Jacobus IJSPEERT; wonende te Stad Vollenhove. Dochter van Gerrit Jan Jans ROEBERS (zie 24391) en Jentjen Jacobs BERGKAMP (zie 15133).
Gehuwd op 25-04-1846 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Jacobus Jans IJSPEERT, 28 jaar oud (zie 31346).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
51038    Evertje Jacobs ROEBERS, geboren ca 1868 te Stad Vollenhove, overleden op 02-05-1901 te Hessum (gem. Dalfsen), als partner van Carel Paul Gerard ROELOFSEN. Dochter van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 02-07-1891 te Stad Vollenhove met Carel Paul Gerard Carels ROELOFSEN (zie 51039).
 
26382    Geertje Gerrits (Geertien) ROEBERS, geboren op 16-09-1821 te Stad Vollenhove, overleden op 15-01-1924 te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove) op 102-jarige leeftijd, als weduwe van Willem BOVENDEUR. Zij woonde in januari 1880 (bevolk.reg.) als weduwe van Willem BOVENBOER met hun drie zoons Willem, Gerrit Jan en Jan in het huis No. 86 B.K. te Barsbeek (gem. Ambt Vollenhove). Later verhuisde zij naar huis No. 92 aldaar, en nog later weer terug naar No. 86. Dochter van Gerrit Jan Jans ROEBERS (zie 24391) en Jentjen Jacobs BERGKAMP (zie 15133).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1846 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Stad Vollenhove. Echtgenoot is Willem Willems BOVENDEUR, 27 jaar oud (zie 26381).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
51037    Geertje Jacobs ROEBERS, geboren ca 1858 te Stad Vollenhove, dochter van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 09-12-1885 te Stad Vollenhove, hij weduwnaar van haar zus Jentje; met dispensatie bij KB dd. 13-11-1885.. Echtgenoot is Hijltje Johans SMIT (zie 51034). {Hij was eerder gehuwd op 16-06-1883 te Stad Vollenhove met Jentje Jacobs ROEBERS (zie 51033).}
Uit dit huwelijk:
   1.  zoon (zie 89308).
   2.  Jacob Hijltjes (zie 89309).
   3.  Hendrika Alberdina Hijltjes (zie 89310).
   4.  Hendrik Albert Hijltjes (zie 89311).
   5.  Hildebrand Hijltjes (zie 89312).

51026    Geesje Jacobs ROEBERS, geboren ca 1861 te Stad Vollenhove, overleden op 11-03-1878 te Stad Vollenhove, dochter van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
 
43806    Gerrit Jan Hendriks ROEBERS, landbouwer (1877,<1895), geboren ca 1855 te Stad Vollenhove, overleden op 03-07-1895 te Stad Vollenhove, als echtgenoot van Krientje DRIEZEN. Zoon van Hendrik Gerrits ROEBERS (zie 43804) en Geertien Reinderds MORRE (zie 43794).
Gehuwd op 23-11-1877 te Stad Vollenhove met Krientjen Harms DRIEZEN, 24 jaar oud (zie 43807), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl.).]. {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 29-04-1899 te Stad Vollenhove, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Gerrit Jan Jacobus' IJSPEERT, 46 jaar oud (zie 31350), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl.).].}
 
51027    Gerrit Jan Jacobs ROEBERS, schippersknecht (1878), schipper (1886), geboren ca 1851 te Stad Vollenhove, overleden op 13-02-1886 te Zwartsluis, als partner van Jantje van RAALTE. Zoon van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 06-04-1878 te Zwartsluis met Jantje Mattheus' van RAALTE (zie 51028).
 
24391    Gerrit Jan Jans ROEBERS, landbouwer (<1845), geboren op 11-11-1787 te Junne (gem. Ommen), overleden op 16-02-1845 te de Leeuwte (gem. Ambt Vollenhove) op 57-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje BORGKAMP. Zoon van Jan Hannes' ROEBERS (zie 31348) en Geertje BERENDS (zie 31349).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-04-1817 met Jentjen Jacobs BERGKAMP, 29 jaar oud (zie 15133). {Zij was eerder ondertrouwd op 27-04-1810 te Vollenhove, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1810 te Vollenhove. Hij j.m., zij j.d., bijde van het land [van] Vollenhove. Echtgenoot is Jan Keessen POST, 20 jaar oud (zie 15221).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
24392    Gerrit Jan Jans ROEBERS, landbouwer (1866), geboren ca 1846 te Ambt Vollenhove, zoon van Jan Gerrits ROEBERS (zie 24390) en Jentien WINTER (zie 17428).
Gehuwd op 25-10-1866 te Stad Vollenhove met Koopje Wichers HUISMAN (zie 24393).
 
58755    Gerrit Jans ROEBERS.
 
51016    Hendrik Albert Jacobs ROEBERS, timmerman (1883,1886,1888,1889,1890,1892,1893,1894), geboren ca 1857 te Stad Vollenhove, overleden op 14-03-1903 te Stad Vollenhove, als echtgenoot van Gerritje VIS. Zoon van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 05-05-1883 te Stad Vollenhove met Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Alberdina Hendriks (zie 69195).
   2.  zoon (zie 89131).
   3.  Hendrika Alberdina Hendriks (zie 89132).
   4.  Marrigje Hendriks (zie 89133).
   5.  Jacoba Hendriks (zie 89134).
   6.  Jacobus Hendriks (zie 89135).
   7.  Jacob Hendriks (zie 89136).
   8.  Stoffel Hendriks (zie 89130).
   9.  Oeda Hendriks (zie 89137).

43804    Hendrik Gerrits ROEBERS, landbouwer (1854,<1876), geboren ca 1826 te Stad Vollenhove, overleden op 01-05-1876 te Stad Vollenhove, als weduwnaar van Geertien MORRE. Zoon van Gerrit Jan Jans ROEBERS (zie 24391) en Jentjen Jacobs BERGKAMP (zie 15133).
Gehuwd op 05-05-1854 te Stad Vollenhove, beide geboren te Stad Vollenhove. Echtgenote is Geertien Reinderds MORRE (zie 43794).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
69195    Hendrika Alberdina Hendriks ROEBERS, geboren op 27-12-1883 te Stad Vollenhove, overleden op 12-08-1884 te Stad Vollenhove, 229 dagen oud, dochter van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
 
89132    Hendrika Alberdina Hendriks ROEBERS, geboren op 08-09-1886 te Stad Vollenhove, dochter van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
 
51017    Jacob Gerrits ROEBERS, landbouwer (1850), winkelier (1878,1880,1883,1885,1891), geboren ca 1819 te Stad Vollenhove, overleden op 11-08-1904 te Stad Vollenhove, als weduwnaar van Hendrika Alberdina EKKER. Zoon van Gerrit Jan Jans ROEBERS (zie 24391) en Jentjen Jacobs BERGKAMP (zie 15133).
Gehuwd op 16-11-1850 te Stad Vollenhove met Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
89136    Jacob Hendriks ROEBERS, wagenmaker (1922), geboren op 26-09-1892 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1922 te Ambt Vollenhove met Evertje Peters VISSCHER (zie 89142).
 
89134    Jacoba Hendriks ROEBERS, geboren op 12-03-1889 te Stad Vollenhove, overleden op 25-03-1889 te Stad Vollenhove, 13 dagen oud, dochter van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
 
89135    Jacobus Hendriks ROEBERS, timmerman (1919), geboren op 01-06-1890 te Stad Vollenhove, overleden op 21-07-1922 te Stad Vollenhove op 32-jarige leeftijd, als partner van Gerritje NUMMERDOR. Zoon van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-09-1919 te Ermelo (Gld.) met Gerritje Peters NUMMERDOR (zie 89138).
 
24390    Jan Gerrits ROEBERS, landbouwer (1846,1862,<1865), geboren ca 1818 te Vollenhove, overleden op 20-05-1865 te de Leeuwte te Ambt Vollenhove, als echtgenoot, zoon van Gerrit Jan Jans ROEBERS (zie 24391) en Jentjen Jacobs BERGKAMP (zie 15133).
Gehuwd (1) op 23-01-1846 te Ambt Vollenhove met Jentien WINTER (zie 17428).
Gehuwd (2) op 24-05-1862 te Ambt Vollenhove. Hij weduwnaar. Echtgenote is Hendrikje Hermens de LANGE (zie 24388). {Zij is later gehuwd op 31-10-1867 te Ambt Vollenhove. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij weduwe geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Joost Hermens PRINS (zie 24385).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Jan Jans (zie 24392).

31348    Jan Hannes' ROEBERS, geboren ca 1755.
Gehuwd voor de kerk ca 1780 met Geertje BERENDS (zie 31349).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51042    Jan Jacobs ROEBERS, arbeider (1918), geboren ca 1863 te Stad Vollenhove, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
 
51033    Jentje Jacobs ROEBERS, geboren ca 1855 te Stad Vollenhove, overleden op 22-05-1884 te Tubbergen, als echtgenote van Hyltje SMIT. Dochter van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 16-06-1883 te Stad Vollenhove met Hijltje Johans SMIT (zie 51034). {Hij is later gehuwd op 09-12-1885 te Stad Vollenhove, hij weduwnaar van haar zus Jentje; met dispensatie bij KB dd. 13-11-1885.. Echtgenote is Geertje Jacobs ROEBERS (zie 51037).}
 
130509    Margarita Theodora Joannes' ROEBERS, geboren ca 1832, dochter van Joannes Theodorus' ROEBERS (smitsknecht - 1826) en Joanna Henrica Jans SIEBELDER, die huwden op 25-07-1826 te Groenlo (Gld.).
Gehuwd op 20-04-1860 te Groenlo (Gld.) met Jan Willem Antonie's GROOT ZEVERT (zie 130508).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
89133    Marrigje Hendriks ROEBERS, geboren op 27-01-1888 te Stad Vollenhove, dochter van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
 
89137    Oeda Hendriks ROEBERS, geboren op 23-11-1894 te Stad Vollenhove, dochter van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-07-1921 te Stad Vollenhove met Hendrik Jans LASSCHE (zie 89141).
 
51031    Oeda Jacobs ROEBERS, winkelierster (1920), geboren ca 1853 te Stad Vollenhove, overleden op 08-12-1938 te Stad Vollenhove, als partner van Hendrik KLAVER. Dochter van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
Gehuwd op 01-05-1880 te Stad Vollenhove met Hendrik Roelofs KLAVER, 24 jaar oud (zie 51032).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43805    Reinderd Hendriks ROEBERS, geboren ca 1856 te Stad Vollenhove, overleden op 24-11-1865 te Stad Vollenhove, zoon van Hendrik Gerrits ROEBERS (zie 43804) en Geertien Reinderds MORRE (zie 43794).
 
89130    Stoffel Hendriks ROEBERS, schilder (1920), geboren op 05-11-1893 te Stad Vollenhove. Hij woonde in 1920 (bij zijn huwelijk) te Stad Vollenhove. Zoon van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1920 te Stad Vollenhove met Christina Berends OLDENHOF, 26 jaar oud (zie 89124).
 
51025    zoon ROEBERS, geboren op 19-08-1870 te Stad Vollenhove, "levenloos geboren", overleden op 19-08-1870 te Stad Vollenhove, 0 dagen oud, zoon van Jacob Gerrits ROEBERS (zie 51017) en Hendrika Alberdina Hendriks EKKER (zie 51018).
 
89131    zoon ROEBERS, geboren op 11-10-1885 te Stad Vollenhove, "levenloos geboren", overleden op 11-10-1885 te Stad Vollenhove, 0 dagen oud, zoon van Hendrik Albert Jacobs ROEBERS (zie 51016) en Gerritje Jacobus' VIS (zie 51015).
 
84925    Fennetje Aalberts (Fenneken,Teuntje) ROEBERTS (ROEBELS (1851)), huiswerk doende (1826), naaister (1851,1856), geboren ca 1797 te Beekbergen, dochter van Aalbert ROEBERTS (overleden op 10-11-1805 te Beekbergen) en Jantje AALBERTS (in 1826 wonende te Beekbergen). Overleden op 19-12-1873 te Apeldoorn, echtgenote van Jannes van de CRAATS, eerder weduwe van Arnoldus JETHS. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) te Beekbergen (gem. Apeldoorn - Gld.), erna te Apeldoorn.
Gehuwd (1) op 28-04-1826 te Apeldoorn (Gld.) met Arnoldus Hendriks (Aart) JETS (JETHS (1829)) (zie 84924). Zij kregen tussen 1829 en 1836 te Apeldoorn (Gld.) drie kinderen, genaamd: Aalbert, Jannetje en Hendrik Jan.
Gehuwd (2) op 28-11-1851 te Apeldoorn, zij weduwe. Echtgenoot is Jannes Maassen van de CRAATS (zie 84930).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
1069    Aefjen Willems ROECK, geboren te op 't Zandt, gedoopt (N.G.) op 27-10-1691 te Vollenhove, dochter van Willem Arriëns ROOK (zie 5643) en Greetjen DIRCX (zie 1124).
 
10392    Aeltjen Willems ROECK, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 17-06-1683 te Vollenhove, overleden op 15-05-1742 op 58-jarige leeftijd, begraven te Vollenhove, dochter van Willem Arriëns ROOK (zie 5643) en Jantje HENDRIKS (zie 16869).
Gehuwd voor de kerk ca 1711 met Arent HOEGEN (zie 10391).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1125    Annigjen Willems ROECK, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 10-10-1688 te Vollenhove, dochter van Willem Arriëns ROOK (zie 5643) en Greetjen DIRCX (zie 1124).
 
8744    Arrijen ROECK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-08-1692 te Vollenhove, zoon van Thijmen HENDRICX (Stumpertjen) (zie 5635) en Geertjen Arriëns ROOK (zie 6106).
 
29928    Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)), meselaer (1684), messelaer (1686), gedoopt ca 1656.
Ondertrouwd op 19-01-1681 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 09-02-1681 te Hasselt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beijde van Hasselt. Echtgenote is Annegien Laurens' VOLTEN, 25 jaar oud (zie 29874).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lauerens Knelis' ROCK (zie 29946).
   2.  Janna Kneles' (zie 29939).
   3.  Adolf Cneles' ROCK (zie 29943).
   4.  Peter Kneles' (zie 29938).
   5.  Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933).
   6.  Jannies Kneles' (zie 29932).
   7.  Siemen Kneles' ROOCK (zie 29929).
   8.  Siemen Kneles' ROOCK (zie 29930).
   9.  Matjen Cornelis' ROEK (zie 29931).

1154    Dirck Willems ROECK, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 25-07-1686 te Vollenhove, zoon van Willem Arriëns ROOK (zie 5643) en Greetjen DIRCX (zie 1124).
Kind:
   1.  Willem Dirks ROOK (zie 19951).

6240    Hermijntjen Egberts ROECK, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-10-1665 te Vollenhove, dochter van Egbert Dircks ROOCK (ROECK) (zie 6239) en Christina Daniels BREDAN (zie 6238).
 
8140    Jan Willems ROECK, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 12-07-1685 te Vollenhove, zoon van Willem Arriëns ROOK (zie 5643) en Jantje HENDRIKS (zie 16869).
 
29939    Janna Kneles' ROECK, geboren te Hasselt, gedoopt op 14-09-1684 te Hasselt, dochter van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
29932    Jannies Kneles' ROECK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 22-12-1689 te Hasselt, zoon van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
29938    Peter Kneles' ROECK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 03-02-1686 te Hasselt, zoon van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
29878    Judith Adolfs ROECKS (ROEK (1697)), geboren ca 1658. Haar doop werd in Hasselt niet gevonden. Zij woonde in 1683 (bij haar huwelijk) te Hasselt, erna ook.
Ondertrouwd op 14-03-1683 te Hasselt, gehuwd voor de kerk 00-04-1683 te Hasselt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Hasselt. Echtgenoot is Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentien Hendricks VOLTELEN (zie 29882).
   2.  Maghtelt Hendricks VOLTELEN (zie 29883).
   3.  Janna Hendricks (zie 29884).
   4.  Lauerens Hendricks VOLTELEN (zie 29879).
   5.  Adolf Hendricks VOLTELEN (zie 29881).
   6.  Janna Hendricks VOLTELEN (zie 29885).
   7.  Maghelt Hendricks VOLTELEN (zie 29886).
   8.  Adolf Hendricks VOLTELEN (zie 29888).
   9.  Aeltien Hendricks VOLTELEN (zie 29889).
   10.  Peternelle Hendricks VOLTELEN (zie 29890).
   11.  Judith Hendricks VOLTELEN (zie 29891).

18263    Rutgher Arens ROEDEMAECKER, soldaat van de heer Capitein GRIEK, geboren ca 1640.
Ondertrouwd op 05-12-1669 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-01-1670 te Beulake (N.G.), zij wonende alhier (= te Vollenhove). Echtgenote is Ottien (Otjen) LUBBERS (zie 3717). {Zij was eerder ondertrouwd op 26-01-1662 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1662 (N.G.), zij j.d. van Dalssen, wonende tot Vollenho. Echtgenoot is Hendrick WIBBELTS (zie 17770). Zij was eerder ondertrouwd op 09-03-1666 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-04-1666 te Vollenhove (N.G.), hij wonende aan de Renneboom en zij tot Vollenhove met Tijmen JACOBS (SPRANCK) (zie 4459).}
 
83982    Wietske Wiebes van ROEDEN. Zij woonde in 1866 (huwelijk dochter Lieuwkjen) in het dorpe het Meer (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd met Gaele Lieuwes van HOUTEN (zie 83981).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
11816    Willemina ROEDIJK, geboren ca 1707.
Gehuwd voor de kerk ca 1728 met Jan Wolters ZWARTJES (zie 10155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter (zie 11817).

85557    Anna (Annigjen) ROEDOLPHUS (Van der LENDE (1820)), dienstmeid (1820), geboren te Kuinre, gedoopt (R.C.) op 17-02-1797 te Kuinre (getuige(n): Anna GEERDS, [vaders moeder]), overleden op 11-11-1820 te Kuinre op 23-jarige leeftijd, als partner van Bruin Jans KLAPPE. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Kuinre. Dochter van Roedolphus (Roelof) PETERS (van de LENDE (1814), van der LENDE (1820)) (zie 85556) en Ava Hendriks (Aafjen) de RUGE (zie 85543).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-06-1820 te Schokland met Bruin Jans KLAPPE, 33 jaar oud (zie 85558).
 
15243    Johannes ROEF, soldaat in 't reg. mariniers onder capitein van den BUSCH, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk ca 1789 met Elizabet Jans POST (zie 13843).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15244    Lambertus ROEF, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-03-1790 te Vollenhove, "in onegt geprocureert", zoon van Johannes ROEF (zie 15243) en Elizabet Jans POST (zie 13843).
 
57616    Sabilla ROEGHOLT.
Gehuwd met Hendrikus Dunnink NIJHUIS (zie 57615).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3617    Marten ROEIJERS, gedoopt (N.G.) op 17-10-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Marten soon van Roeijer den Ontfangers swager"], zoon van Roeijer (zie 3616).
 
58625    Aaltje Cornelis' ROEK, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 25-10-1789 te Blokzijl, overleden voor 1791 te Blokzijl, dochter van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
 
58626    Aaltje Cornelis' ROEK, dienstmeid (1815), kuipersche (<1854), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 20-02-1791 te Blokzijl, overleden op 03-03-1854 te Kuinre op 63-jarige leeftijd, als partner van Roelof Gerrits HARDER. Dochter van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1815 te Kuinre, hij weduwnaar. Echtgenoot is Roelof Gerrits HARDER, 33 jaar oud (zie 65710). {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-12-1811 te Kuinre met Tettje TETTES (BOONSTRA (1812)), 25 jaar oud (zie 98461).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
65685    Aaltje Gerrits ROEK, geboren ca 1841 te Blokzijl, overleden op 08-03-1901 te Kuinre, als partner van Wessel de RUITER. Dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
Gehuwd op 18-03-1875 te Blokzijl, hij weduwnaar. Echtgenoot is Wessel Geerts RUITER (de RUITER (1901)), 40 jaar oud (zie 65686).
 
58593    Aaltje Laurens' ROEK, geboren ca 1846 te Kuinre, overleden op 23-03-1851 te Kuinre, dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
 
58624    Albertus Cornelis' ROEK, geboren op 27-10-1801 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-11-1801 te Blokzijl (getuige(n): Aaltje DOETSEN), [Vermoedelijk overleden voor 1812 (bron: www.wiewaswie.nl).], zoon van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
 
65701    Albertus Lourens' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 01-12-1751 te Hasselt, zoon van Laurens Albertus' ROEK (zie 65698) en Christina MOET (zie 65699).
 
58602    Albertus Louwrens' ROEK, grofsmid (1867,<1893), geboren ca 1840 te Kuinre, overleden op 05-12-1893 te Kuinre, als partner van Boukje KAMMAN, zoon van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
Gehuwd op 15-11-1867 te Kuinre met Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
65707    Aleijda Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 22-04-1725 te Hasselt, overleden voor 1732 te Hasselt, dochter van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
65709    Aleijda Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 04-05-1732 te Hasselt, dochter van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
58627    Anna Christina Cornelis' ROEK, geboren op 01-08-1794 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 03-08-1794 te Blokzijl (getuige(n): Aaltjen Wiegers DOESTEN), [Vermoedelijk overleden voor 1812 (bron: www.wiewaswie.nl).], dochter van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
 
58589    Anna Laurens' ROEK, geboren ca 1823 te Kuinre, overleden op 08-08-1859 te Kuinre, als partner van Lubertus de BOER. Dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Geesje JANSZ (KOOPMANS (1817)) (zie 55244).
Gehuwd op 22-04-1843 te Kuinre met Lubbertus Tortel Egberts de BOER (zie 58590).
 
65706    Berent Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 18-12-1723 te Hasselt, overleden voor 1728 te Hasselt, zoon van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
65708    Berent Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 17-03-1728 te Hasselt, zoon van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
65704    Cornelis Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 27-09-1719 te Hasselt, zoon van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
58622    Cornelis Gerrits ROEK (van ROEK (1923)), kleermaker (1876,<1890), geboren ca 1846 te Blokzijl, overleden op 05-06-1890 te Blokzijl, als partner van Dirkje AGES. Hij woonde in 1876 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl. Zoon van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
Gehuwd op 18-06-1876 te Lemsterland (Fr.) met Dirkje Tjeerds AGES, 28 jaar oud (zie 58623), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
58586    Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK, diaken te Blokzijl (1790,1794), smit (1817), geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 26-10-1755 te Hasselt, zoon van Laurens Albertus' ROEK (zie 65698) en Christina MOET (zie 65699).
Ondertrouwd op 18-06-1786 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-07-1786 te Blokzijl (N.G.), hij j.m. van Hasseld, thans wooonachtig te Blokzijl, zij j.d. te Blokzijl. Echtgenote is Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lourens Cornelis' (zie 58578).
   2.  Aaltje Cornelis' (zie 58625).
   3.  Aaltje Cornelis' (zie 58626).
   4.  Anna Christina Cornelis' (zie 58627).
   5.  Gerrit Cornelis' (zie 58620).
   6.  Albertus Cornelis' (zie 58624).

65680    Ettje Gerrits ROEK, geboren ca 1836 te Blokzijl, overleden op 16-11-1867 te Kuinre, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
 
67665    Geesje Albertus' ROEK, geboren ca 1876 te Kuinre, dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 03-05-1906 te Kuinre met Jan Hermans VISSCHER (zie 67664).
 
58611    Geesje IJmes ROEK, geboren ca 1886 te Kuinre, overleden op 27-11-1888 te Kuinre, dochter van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
 
58596    Geesje Laurens' ROEK, geboren ca 1831 te Kuinre, overleden op 03-09-1856 te Kuinre, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
 
58620    Gerrit Cornelis' ROEK, smitsknegt (1833), grofsmid (<1858), geboren op 09-02-1798 te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 18-02-1798 te Blokzijl (getuige(n): Aaltje DOESSEN), overleden op 20-05-1858 te Blokzijl op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje HOEKSTRA. Zoon van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25-05-1833 te Kuinre met Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)), 24 jaar oud (zie 65657).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
115321    Grietje Albertus' ROEK, geboren ca 1880 te Kuinre, overleden op 14-12-1919 te Kuinre, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
 
58597    Grietjen Laurens' ROEK, geboren ca 1836 te Kuinre, overleden op 01-04-1862 te Kuinre, als echtgenote van Jacob ZWOLSMAN. Dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
Gehuwd op 11-10-1861 te Kuinre met Jacob Jans ZWOLSMAN (zie 58598).
 
58608    IJme Laurens' ROEK, grofsmid (1878), smid (1912,1917), geboren op 06-08-1849 te Kuinre, overleden op 15-09-1917 te Kuinre op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Marrigje PALS. Zoon van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-06-1878 te Kuinre met Marrigje Wouters PALS, 24 jaar oud (zie 128434).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
65705    Jan ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 09-10-1720 te Hasselt, zoon van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
 
58614    Jan Laurens' ROEK, geboren ca 1834 te Kuinre, overleden op 13-02-1905 te Kuinre, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
 
65702    Jan Lourens' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 10-10-1753 te Hasselt, zoon van Laurens Albertus' ROEK (zie 65698) en Christina MOET (zie 65699).
 
115317    Jantje Albertus' ROEK, geboren ca 1871 te Kuinre, overleden op 11-12-1919 te Kuinre, als partner van Alardus FLEDDERUS. Dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 29-05-1896 te Kuinre met Alardus Reinders FLEDDERUS, 28 jaar oud (zie 115318).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
65679    Jantje Gerrits ROEK, geboren ca 1835 te Kuinre, overleden op 09-09-1857 te Blokzijl, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
 
58615    Jantjen Laurens ROEK, geboren ca 1819 te Kuinre, overleden op 08-07-1908 te Kuinre, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Geesje JANSZ (KOOPMANS (1817)) (zie 55244).
 
65691    Johanna Gerrits ROEK, geboren ca 1851 te Blokzijl, overleden op 19-11-1917 om 04:00 uur te in het huis staande aan de Raamsingel No. 32 te Haarlem (N.H.), als weduwe van Gerardus Johannes KOK. Zij woonde in 1879 (bij haar huwelijk) te Haarlem (N.H.). Dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
Gehuwd op 10-12-1879 te Haarlem (N.H.) met Gerardus Johannes Gerardus' KOK (zie 65692). {Hij was eerder gehuwd voor 1879 met Gijsbertje SCHOENMAKER (zie 65693).}
 
67667    Klaasje Albertus' ROEK, geboren ca 1876 te Kuinre, dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 04-06-1908 te Kuinre met Johannes Hermans VISSCHER (zie 67666).
 
128436    Klaasje IJmes ROEK, geboren ca 1880 te Kuinre, overleden op 05-02-1924 om 20:00 uur te in het huis No. 115 (Wijk 1) te Blankenham, als echtgenoote van Wouter PALS. Dochter van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
Gehuwd op 25-04-1912 te Kuinre met Wouter Peters PALS (zie 128437). Zij waren in de 5e graad verwant aan elkaar; zijn grootouders Teunis Gerrits PALS en Marrigje Wouters SLEMP waren haar overgrootouders.
 
70391    Koopjen IJmes ROEK, geboren ca 1883 te Kuinre, dochter van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
Gehuwd op 24-05-1917 te Kuinre met Jette Jacobs MULDER (zie 70390).
 
58621    Kornelia Gerrits ROEK, geboren ca 1838 te Kuinre, dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
Gehuwd op 16-11-1862 te Westzaan (N.H.) met Jan Willems HARWIJNE (zie 65667).
 
58594    Kornelis Laurens' ROEK, grofsmid (1856,1864,1887), smid (<1897), geboren ca 1829 te Kuinre, overleden op 22-04-1897 te Kuinre, als partner van Geesje DONKER. Zoon van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
Gehuwd (1) op 15-06-1856 te Kuinre met Geesjen Hendriks DONKER (zie 58595).
Gehuwd (2) op 22-01-1864 te Kuinre, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietjen Klaassen KROES (zie 58600). {Zij was eerder gehuwd voor 1864 met Willem ZWOLSMAN (zie 58601).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
58588    Kornelis Laurens' ROEK, overleden op 22-02-1816 te Kuinre, zoon van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Grietjen Jans ZWATERS (zie 58579).
 
65698    Laurens Albertus' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 05-04-1722 te Hasselt, zoon van Albertus Knelies' ROCK (ROEK (1719), ROOK (1734)) (zie 29933) en Aleida van der VEEN (zie 65703).
Ondertrouwd op 14-10-1750 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-11-1750 te Hasselt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Hasselt. Echtgenote is Christina MOET (zie 65699).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
115314    Laurens Albertus' ROEK, geboren ca 1869 te Kuinre, overleden op 08-09-1873 te Kuinre, zoon van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
 
115315    Laurens Albertus' ROEK, geboren op 11-04-1875 te Kuinre, overleden op 27-04-1875 te Kuinre, 16 dagen oud, zoon van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
 
58616    Laurens Albertus' ROEK, smid (1915), geboren ca 1887 te Kuinre, overleden op 21-09-1955 te Doesburg (Gld.), als partner van IJtje van der LINDE. Zoon van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 04-03-1915 te Kuinre met IJtje Harms van der LINDE (zie 58617).
 
58612    Laurens Kornelis' ROEK, grofsmid (1887), geboren ca 1859 te Kuinre, overleden op 16-04-1931 te Kuinre, als weduwnaar van Antje STEENBEEK. Zoon van Kornelis Laurens' ROEK (zie 58594) en Geesjen Hendriks DONKER (zie 58595).
Gehuwd op 19-05-1887 te Blankenham met Antje Roelofs STEENBEEK (zie 58613).
 
65681    Lolkje Gerrits ROEK, geboren ca 1847 te Blokzijl, overleden op 08-04-1928 om 11:30 uur te in het huis staande aan de Kamperlaan No. 4 te Haarlem (N.H.), als weduwe van Dirk KOK; wonende aan de Gasthuissingel No. 52 te Haarlem (N.H.). Zij woonde in 1872 (bij haar huwelijk) te Haarlem (N.H.). Dochter van Gerrit Cornelis' ROEK (zie 58620) en Grietje ANNEN (HOEKSTRA (1833)) (zie 65657).
Gehuwd op 14-08-1872 te Haarlem (N.H.) met Dirk Gerardus' KOK (zie 65682).
 
58578    Lourens Cornelis' ROEK, smitsbaas (1817), grofsmid (1843,1847,1849,<1853), hoefsmid (1828,1843,1847), geboren ca 1787 te Blokzijl, overleden op 08-09-1853 te Kuinre, als partner van Klaasjen KOOPMANS, [eerder weduwnaar van Grietje ZWATERS en van Geesje KOOPMANS]. Zoon van Cornelius Laurents (Cornelis) ROEK (zie 58586) en Jantjen VELDHUIS (VELTHUIS (1815)) (zie 58587).
Gehuwd (1) op 08-06-1817 te Kuinre, hij weduwnaar. Echtgenote is Geesje JANSZ (KOOPMANS (1817)), 28 jaar oud (zie 55244).
Gehuwd (2) op 01-08-1828 te Kuinre, hij weduwnaar, beide wonende te Kuinre; met dispensatie bij KB dd. 01-07-1828. Echtgenote is Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)), 23 jaar oud (zie 55262).
Gehuwd (3) met Grietjen Jans ZWATERS (zie 58579).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 8 kinderen.
Uit het derde huwelijk:
   12.  Kornelis Laurens' (zie 58588).

58577    Lummigjen Laurens ROEK, geboren ca 1821 te Kuinre, overleden op 14-05-1904 te Kuinre, als weduwe van Gerrit ACHTERBERG. Dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Geesje JANSZ (KOOPMANS (1817)) (zie 55244).
Gehuwd op 13-06-1847 te Kuinre met Gerrit Wouters AGTERBERG (ACHTERBERG (1904)) (zie 58572).
 
29931    Matjen Cornelis' ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 04-06-1699 te Hasselt, dochter van Cornelis Adolfs ROECK (ROOCK (1691)) (zie 29928) en Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
 
115316    Thijsje Albertus' ROEK, geboren ca 1879 te Kuinre, overleden op 10-05-1882 te Kuinre, dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
 
115312    Thijsje Albertus' ROEK, geboren op 26-03-1884 te Kuinre, overleden op 15-09-1950 te Oldemarkt op 66-jarige leeftijd, als partner van Alardus FLEDDERUS. Dochter van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1910 te Oldemarkt met Alardus Jans FLEDDERUS (zie 115313).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
115319    Tiemen Albertus' ROEK, smid (1906), geboren ca 1872 te Kuinre, zoon van Albertus Louwrens' ROEK (zie 58602) en Boukje Tiemens KAMMAN (zie 58603).
Gehuwd op 03-05-1906 te Kuinre met Renske Meinen MEINEN (zie 115320).
 
65700    Timon Laurens ROEK, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 30-09-1757 te Hasselt, zoon van Laurens Albertus' ROEK (zie 65698) en Christina MOET (zie 65699).
 
58606    Wijbigje Laurens' ROEK, geboren ca 1842 te Kuinre, overleden op 17-12-1932 te Oldemarkt, als weduwe van Jan FLEDDERUS. Dochter van Lourens Cornelis' ROEK (zie 58578) en Klaasjen JANS (KOOPMANS (1828)) (zie 55262).
Gehuwd op 31-12-1874 te Kuinre met Jan Alardus FLEDDERUS (zie 58607).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
58609    Wouter Ijmes ROEK, geboren ca 1881 te Kuinre, overleden op 29-09-1883 te Kuinre, zoon van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
 
128435    Wouwina IJmes ROEK, geboren op 14-07-1895 te Kuinre, dochter van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
 
58610    zoon ROEK, geboren op 12-05-1885 te Kuinre, "levenloos geboren", overleden op 12-05-1885 te Kuinre, 0 dagen oud, zoon van IJme Laurens' ROEK (zie 58608) en Marrigje Wouters PALS (zie 128434).
 
63557    Johanna Francisca ROEKENS.
Gehuwd met Johannes Ernest Constantin KELDERMAN (zie 63556).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63344    Hendrika Jacoba Stephania ROëL.
Gehuwd voor 1889 met Gerhardus Wilhelmus Martinus' BEIJSENS (zie 63341). {Hij is later gehuwd op 06-02-1889 te Amsterdam, hij weduwnaar. Echtgenote is Juliana Peters DOEDEL (zie 63340).}
 
105351    Berendina Jans ROELAND, geboren ca 1766, dochter van Jan ROELAND en Trijntje KERKHOF.
Gehuwd met Jacob BRUINTJES (zie 101010). Zij kregen tussen 1783 en 1804 te Genemuiden zeven kinderen, genaamd: Harm (1790), Trijntje (1796). Harm huwde met Jentje DROST en overleed in 1850 te Genemuiden als haar partner.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
38075    Geesje Alberts ROELAND, geboren op 14-06-1823 te Genemuiden, dochter van Albert ROELAND (beurtschipper - 1843 / overleden op 27-07-1860 te Genemuiden) en Grietje Jochems VISSCHER (overleden op 02-06-1830 te Genemuiden). Overleden op 25-09-1849 te Genemuiden op 26-jarige leeftijd, als echtgenote van Wouter GROOTHUIS. Haar moeder overleed toen zij 6 jaar was; haar vader hertrouwde toen met haar tante Hermina Jochems VISSCHER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-05-1843 te Genemuiden, beide geboren te Genemuiden. Echtgenoot is Wouter Harms GROOTHUIS, 21 jaar oud (zie 38074). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-03-1856 te Genemuiden. Hij weduwnaar geboren te Genemuiden, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Aaltje Derks WINTERS (zie 47632).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52861    Klaasje ROELAND.
Gehuwd met Klaas Koops BAKKER (zie 52860).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98015    Marietje Klaassen (Marchien) ROELDEN (ROLDEN (1812)), geboren te [de Korte Prinsengracht te] Amsterdam, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren te Kolderveen (Dr.). Dit was (gelet op de gegevens uit haar doopakte) onjuist. Wel was het zo dat zij in Kolderveen woonde, voor zij naar Friesland verhuisde.], gedoopt (Hervormd) op 07-05-1783 te Zuiderkerk te Amsterdam (getuige(n): Henderk EEVERS, [vaders stiefvader] en Margijn KLAESEN, [vaders moeder]), overleden op 05-06-1823 om 05:00 uur te [in het huis] No. 10-b te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 40-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Jans KLOMP; nalatende vijf kinderen; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1805 (bij haar huwelijk) te Nijeveen (Dr.), erna te Kolderveen (Dr.). Dochter van Claes PETERS (ROLDEN (1778), ROELDEN (1778)) (zie 93485) en Jaapie Jacobs (Jacoba) GUIKUM (GUIJKUM (1778)) (zie 93490).
Ondertrouwd 00-11-1805 te Kolderveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08-12-1805 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Nieveen (Dr.). Echtgenoot is Hendrik JANS (CLOMP (1808), KLOMP (1812)), 24 jaar oud (zie 98014). {Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 23-06-1839 te AEngwirden (Fr.) met Johanna Freriks (Janna,Anna) SMINK (DUIKER (1826)) (zie 104697).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
100302    Coop ROELEFFS, geboren ca 1666. Hij woonde in 1691 (bij zijn huwelijk) te Wanneperveen.
Ondertrouwd 00-01-1691 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 21-01-1691 te Meppel (N.G.), hij j.g. van Wanneperveen, zij wed[uwe] van Meppel (Dr.). Echtgenote is Luijtgert LAURENS (TOUW (1687)) (zie 100301). {Zij was eerder ondertrouwd 00-03-1687 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 03-04-1687 te Kolderveen (N.G.), hij j.g. van Colderveen (Dr.), zij j.d. van Meppel (Dr.). Echtgenoot is Pouwel Jansen DORENBOSCH (zie 100300).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
99426    Engbert ROELEFFS, geboren te op Kolderveen (Dr.), [N.B. In Drenthe werd van een Engbert ROELOFS geen huwelijk ingeschreven. In Kolder- en Dinxterveen huwden een man met de naam Egbert ROELOFS twee keer, beide "van Dingsterveen". Er was echter geen Egbert ROELOFS gedoopt in Kolder- en Denxterveen.], gedoopt (N.G.) op 12-01-1679 te Kolder- en Dinxterveen. Er staat: "Roeleff Frerix sijn kint gedoopt en genaemt Engbert Roeleffs". Zoon van Roeleff FRERICX (zie 80975).
 
18208    Femme ROELEFFS, geboren ca 1620, woonde bij haar tweede huwelijk (1669) in Zuurbeek.
Ondertrouwd (1) op 05-01-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-02-1642 te Vollenhove (N.G.). Hij van den Noorden, zij tot Wendele. Echtgenoot is Wolter HENDRICKS (zie 20179).
Ondertrouwd (2) op 29-01-1669 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-02-1669 te Vollenhove (=alhier) (N.G.). Hij weduwnaer op Bendijck, zij weduwe in de Suijrbeke. Echtgenoot is Jan Stevens KLEIJFORST (zie 4612). {Hij was eerder ondertrouwd op 17-12-1658 te Vollenhove, aan Bendijck, gehuwd voor de kerk 00-01-1659 (N.G.) met Jacobjen GIJSEN (zie 19091).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
18457    Hendrick ROELEFFS, geboren ca 1650, van Berschip, zoon van Roeloff ALPHERTS (zie 5618) en Jantjen JANS (zie 5619).
Ondertrouwd op 29-03-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1674 te Vollenhove (N.G.), hij te Berschop en zij in Quadoelen met Jentjen JANS (zie 18458).
 
100163    Jan ROELEFFS, geboren ca 1618, overleden voor 1669.
Kind:
   1.  Roeleff JANSS (zie 100161).

74788    Jentjen ROELEFFS, geboren ca 1668. Zij woonde in 1693 (bij haar huwelijk) te Broekhuijsen, erna te Meppel (Dr.).
Ondertrouwd 00-01-1693 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 22-01-1693 te Blijdenstein, hij j.m. van Meppell, zij j.d. van Broekhuijsen. Echtgenoot is Adolphus (Adolph) BERENTS (NOEST (1693)), 29 jaar oud (zie 74787). Zij lieten tussen 1694 en 1697 te Meppel (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Berent (2x) en Grietjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100254    Lukas ROELEFFS, geboren ca 1652 te Onna, onder Steenwijk. Hij woonde in 1677 (bij zijn huwelijk) in de IJhorst, erna op de Brammskamp (onder IJhorst en De Wijk). Zoon van Roeleff STEVENS (zie 100255) en N.N. N.N. (zie 126672).
Gehuwd voor de kerk op 27-05-1677 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij j.m. van Onnen (onder Steenwijk) [thans] in de IJhorst, zij j.d. op den Braemskamp (onder IJhorst en De Wijk). Echtgenote is Judtjen HERMS (zie 100256), [N.B. Van hen of hun kinderen werd na 1683 (doop kind) geen akte meer gevonden in IJhorst en De Wijk. Mogelijk waren zij na 1683 naar elders verhuisd.].
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
72114    Aaltjen ROELEFS (KROL (1827), BLOEMBERGEN (1829)), arbeidster (1831), geboren te Scharmer (Gr.), gedoopt (N.G.) op 24-12-1769 te Scharmer. Er staat: "alhier een dogtertje gedoopt van de E[gtelieden] Roelef Jans en Geertjen Arends en genaamt Aaltjen Roelefs". Overleden op 06-07-1843 om 07:00 uur te in de huizinge No. 31 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 73-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof Pieters KROL; nalatende vijf kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot haar erfenis. Zij woonde in 1827 (huwelijk zoon Pieter) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1829 (huwelijk zoon Roelof) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1831 (huwelijk dochter Geertje) [weer] te Luinjeberd. Dochter van Roelof Jans BLOEMBERGEN (zie 86956) en Geertje Arents KUIK (CUIK (1769)) (zie 49434).
Ondertrouwd 00-02-1797 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19-03-1797 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te SintJohannesga, zij te Ouwsterhaule, beide te Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Roelof Pieters KRUL (KROL (1827)), 33 jaar oud (zie 86946).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
4542    Aeltien ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 23-06-1643 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt aeltie doch[ter] van Roelef Jansz en eefs"], dochter van Roelef Willems van DALEN (JANSZ (1643)) (zie 4355) en Eue Hansen (Eva,Eefs) REPPEL (zie 4356).
 
229    Albertien ROELEFS, geboren ca 1614. Zij woonde in 1640 (doop zoon Albert) te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1635 met Henrick JANS (zie 74364).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7039    Altien ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-10-1649 te Vollenhove, overleden voor 1681 te de Halle (te Barsbeek), in de Halle, dochter van Roelef HENDRICKS (zie 4726) en Aelheijt (Alijt,Aeltien) WILMS (zie 851).
Ondertrouwd (1) op 27-04-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19-05-1673 te Beulake (N.G.), beijde wonende in de Halle (te Barsbeek) met Jan ARIENS, 14 jaar oud (zie 7038). {Hij is later ondertrouwd op 19-11-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1681 (N.G.). Hij weduwnaar in de Halle (te Barsbeek), j.d. te Vollenhove. Echtgenote is Trijntje CLAASSEN (zie 30275).}
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1676 met Eijmbert JANS (zie 3436).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
4625    Andries ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-05-1645 te Vollenhove, zoon van Roelef ALFERS (zie 4623) en Altien SIJE (zie 4624).
 
5174    Anna ROELEFS, geboren ca 1615.
Gehuwd voor de kerk ca 1635 met Jan BITTER (zie 5175).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
86964    Arend ROELEFS (BLOEMBERG (1799)), arbeider (1813), veenbaas (1815,1817,1819,1836,1844), old veenbaas (1834), koemelker (1839), boer (1844), geboren te Scharmer (Gr.), gedoopt (N.G.) op 29-05-1773 te Scharmer. Er staat: "Is ter dezer plaatse gedoopt een zoontje van de E[gtelieden] Roelef Jans en Geertjen Arends en genaemt Arend". Overleden op 19-12-1846 om 03:00 uur te in het huis No. 14 te Snikzwaag, onder Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 73-jarige leeftijd, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij een zoon zijn van Roelof ARENDS en Geertje ALBERTS. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.), erna te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) Hij woonde in 1801 (doop zoon Roelof) te Snikzwaag (gem. Haskerland), erna ook. Hij woonde in 1834 (huwelijk dochter Duikjen) te Snikzwaag, erna in 1836 (huwelijk dochter Geertje) ook. Hij woonde in 1839 (huwelijk zoon Luite) te Snikzwaag, erna in 1844 (huwelijk dochter Jitske) ook. Zoon van Roelof Jans BLOEMBERGEN (zie 86956) en Geertje Arents KUIK (CUIK (1769)) (zie 49434).
Ondertrouwd 00-02-1799 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Te Haskerhorne attestatie gegeven naar SintJohannesga. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-03-1799 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te Rohel, onder SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Geertje HENDRIKS (de JONG (1825)), 22 jaar oud (zie 86965).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
5281    Arent ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 29-09-1650 te Vollenhove, zoon van Roloff ARENTSZ (zie 3119) en Aeltien RIJKENS (zie 4863).
 
3089    Ariaen ROELEFS (IJPEERT (1679)), geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 28-12-1651 te Vollenhove, zoon van Roelof Ariaens ISPEERT (zie 3444) en Claesjen HENDRICX (zie 3445).
Ondertrouwd (1) op 08-01-1676 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1676 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. in 't Klooster en zij j.d. uit de Beulake met Claesjen MEIJNARDS (MEIJLOFS (1680)) (zie 7473).
Ondertrouwd (2) op 17-10-1680 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1680 te Beulake (N.G.), hij weduwnaer in 't Clooster, zij weduwe op 't Heijdevelt met Geertie HINDRIKS (zie 18107). {Zij was eerder ondertrouwd op 04-02-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-02-1675 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. van Zwartesluis en zij j.d. van 't Lant van Vollenhove met Arent WOUTERS (zie 18108).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
4313    Beerent ROELEFS, tweeling met Geertien, gedoopt (N.G.) op 25-07-1641 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt beerent en geertien twelingen van Roelef Jansz en swaentien Jans"], zoon van Roelef JANSZ (zie 4311) en Swaentien JANS (zie 4312).
 
54834    Berentien ROELEFS, geboren ca 1725. Zij woonde in 1750 (bij haar huwelijk) te Blankenham, erna ook.
Ondertrouwd op 22-08-1750 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 06-09-1750 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide in den Blankenham. Echtgenoot is Jan Beenen DUIN (DUIJN (1750)) (zie 54833).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
5687    Claes ROELEFS (ROKLAAS (= Rode Klaas?)), timmerman (1681), geboren ca 1637, overleden voor 1681? Zijn jongste zoon Hendrik werd in 1681 opgenomen in het weeshuis van Vollenhove. Zoon van Roelef HENDRICKS (zie 12502).
Ondertrouwd op 29-05-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-06-1657 te Vollenhove (N.G.), hij van Vollenhoo en zij van Leggeloo met Hendrickjen JANS (zie 5763).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
10889    Claessien ROELEFS, geboren ca 1620, overleden voor 1655.
Gehuwd voor de kerk voor 1655 met Hendrick HENDRICKS (zie 10628). {Hij is later ondertrouwd op 03-01-1655 te Vollenhove, attestatie afgegeven op 12-01-1655 om te trouwen te Dwingelo, gehuwd voor de kerk op 12-01-1655 te Dwingelo, hij wed. van Dwingelo en zij wonende in de Leeuwte met Petertien BERENTS (zie 10627).}
 
4224    Cleijs ROELEFS, geboren te [Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 09-10-1640 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt cleijs soon van Roelef cleijsz schipper en Anna Dircks sijn huijsvrou"], zoon van Rolof CLEIS (zie 4222) en Anne (Anna) DERCKS (zie 4223).
 
12872    Dirck ROELEFS, geboren ca 1600.
Kind:
   1.  Mr. Herman Dircks POLS (zie 2718).

122260    Egbert ROELEFS (MULDER (1826)), molenaar (1826,1827,1828,1830), koornmolenaar (1832,1834,<1838), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-04-1804 te Meppel, overleden op 05-09-1838 te Meppel (Dr.) op 34-jarige leeftijd, als echtgenote van Jentje MIDDELVELD. Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.). Zoon van Roelof Egberts MULDER (zie 122257) en Janna Kiers (Johanna) van OOTMARSUM (van OOTMARSSEN (1798), van OORTMARSSUM (1821), van OORTMARSUM (1821), OORTMASSEN (1879)) (zie 27311).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-08-1826 te Meppel (Dr.) met Jentien Hendriks MIDDELVELD (zie 122261). Zij kregen tussen 1827 en 1834 te Meppel (Dr.) zes kinderen, genaamd: Johanna, Roelof, Hendrik, Albertus, Alberta en Janna. Johanna huwde in 1847 te Meppel met Klaas Alberts van REGTEREN en overleed in 1868 te Meppel, als zijn weduwe. Roelof huwde in 1855 te Meppel met Hendrikje Alberts RIJKEBOER en overleed in 1886 te De Wijk (Dr.), als haar echtgenoot. Hendrik huwde in 1864 te Meppel met Jansje Derks HILBERDINK, huwde in 1878 te Meppel met Jentien Jans MULDER en overleed in 1900 te Veenhuizen (gem. Norg - Dr.), als, weduwnaar van zijn 2e vrouw. Albertus overleed met 1,5 jaar te Meppel. Alberta overleed met 3,5 jaar te Meppel. Janna overleed met 17 dagen te Meppel. {Zij is later gehuwd op 23-03-1853 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Lubbert THEUNIS Gerrits van den BERG (zie 122270).}
 
122783    Femmigjen ROELEFS, landbouwersche (1841), geboren te Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 08-11-1801 te Ruinerwold, overleden op 13-02-1870 te Dijkhuizen (gem. Ruinerwold - Dr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenote van Geert Jans ENGBERTS. Dochter van Roelof ALBERTS (KEISER (1799)) (zie 112947) en Swaantijn BERENTS (POL (1837)) (zie 122775).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-06-1841 te Ruinerwold (Dr.) met Geert Jans ENGBERTS (zie 122784).
 
17980    Geert ROELEFS, geboren ca 1615.
Kind:
   1.  Aeltie GEERTS (zie 17979).

5665    Geert ROELEFS, geboren ca 1637 te verm. Beulake, zoon van Roelef JANS (zie 10950).
Ondertrouwd op 23-12-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 24-01-1658 te Vollenhove (N.G.), beijde in de Beulacker met Roelefie HENDRICKS (Hendrickjen ROELOFFS) (zie 12457).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4305    Geert ROELEFS, geboren te [Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 20-06-1641 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt geert soon van Roelef arents en altien Rijckens cleermaker"], zoon van Roloff ARENTSZ (zie 3119) en Aeltien RIJKENS (zie 4863).
 
4551    Geertien ROELEFS, geboren ca 1621.
Gehuwd voor de kerk ca 1642 met Jan KOOPS (zie 2411).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18079    Geertien ROELEFS, geboren ca 1641 te Vollenhove? Overleden voor 1669 te Zwartsluis, dochter van Roeloff JANS (zie 18080) en Swane JANS (zie 2647).
Ondertrouwd op 09-12-1666 te Vollenhove, attestatie afgegeven op 29-12-1666 om te trouwen te Suarte Sluijs, gehuwd voor de kerk 00-01-1667 te Zwartsluis (N.G.), hij wonende op de Suarte Sluijs en zij tot Vollenhoo met Andries HENRIKS (zie 18077). {Hij is later ondertrouwd op 11-05-1669 te Vollenhove, attestatie afgegeven den 20-05-1669 naar Swarte Sluijs, gehuwd voor de kerk 00-06-1669 te Zwartsluis (N.G.), hij weduwnaer tot Swarte Sluijs en zij in Quadoelen met Heijltien PIETERS (zie 3367).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4314    Geertien ROELEFS, tweeling met Beerent, gedoopt (N.G.) op 25-07-1641 te Vollenhove, dochter van Roelef JANSZ (zie 4311) en Swaentien JANS (zie 4312).
 
124    Geertien ROELEFS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 26-11-1645 te Vollenhove, dochter van Roelof ALBERTS (zie 125) en Aeltien ARIAENS (zie 126).
 
122259    Geertruid (Geertruida) ROELEFS (MULDER (1826)), winkeliersche (1830), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 01-04-1801 te Meppel, overleden op 29-04-1876 te Stad Hardenberg op 75-jarige leeftijd, als echtgenote van Evert AMSINK; [eerder weduwe van Kier de VRIES]; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1826 (bij haar huwelijk) ter Meppel (Dr.). Dochter van Roelof Egberts MULDER (zie 122257) en Janna Kiers (Johanna) van OOTMARSUM (van OOTMARSSEN (1798), van OORTMARSSUM (1821), van OORTMARSUM (1821), OORTMASSEN (1879)) (zie 27311).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-09-1826 te Meppel (Dr.) met Kier Reiniers de VRIES, 19 jaar oud (zie 122264).
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 08-05-1830 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenoot is Evert Berends AMSINK (zie 122267).
 
12598    Geesien ROELEFS, geboren ca 1635, van Veesen.
Ondertrouwd op 15-06-1656 te Vollenhove, attestatie afgegeven 19-06-1656 om te trouwen te Veesen, gehuwd voor de kerk 00-07-1656 te Vaassen (N.G.), zij van Veessen met Jan Eghberts van der HEIJN (zie 12590).
 
4383    Gerrit ROELEFS, geboren ca 1616.
Gehuwd voor de kerk ca 1641 met Evertien JANS (zie 4384).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4357    Gerrit ROELEFS, geboren te op 't Sant [in de Leeuwte op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 01-12-1641 te Vollenhove, [Er staat: "is gedoopt gerrit soon van Roelef willems en Eva hans opt Sant"], zoon van Roelef Willems van DALEN (JANSZ (1643)) (zie 4355) en Eue Hansen (Eva,Eefs) REPPEL (zie 4356).
 
4941    Griete ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 07-11-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt griete dochter van Roelef willems en eefs"], dochter van Roelef Willems van DALEN (JANSZ (1643)) (zie 4355) en Eue Hansen (Eva,Eefs) REPPEL (zie 4356).
 
4594    Hadewich ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-03-1645 te Vollenhove, overleden voor 1647, dochter van Roelef JANSZ (zie 4389) en Lijsbet JANS (zie 4390).
 
4954    Hadewich ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 29-12-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt hadewich dochter van Roelef Jans en lijsbet Jans"], dochter van Roelef JANSZ (zie 4389) en Lijsbet JANS (zie 4390).
 
5220    Hans ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-03-1650 te Vollenhove, zoon van Roelef Willems van DALEN (JANSZ (1643)) (zie 4355) en Eue Hansen (Eva,Eefs) REPPEL (zie 4356).
 
4126    Hendrick ROELEFS, snijder (1640), biertapper, geboren ca 1609.
Ondertrouwd (1) 00-04-1634 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 30-04-1634 (N.G.), zij tot Vollenhove. Echtgenote is Jannetien MAURIS (zie 4127).
Ondertrouwd (2) op 05-11-1652 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-12-1652 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer]. Echtgenote is Merrichien JANSE (zie 18897).
Ondertrouwd (3) op 25-05-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-07-1654 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer], beide van Vollenhoo. Echtgenote is Mense ROELEFS (zie 13959).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
18068    Hendrick ROELEFS, geboren ca 1643, zoon van Roelef HENDRIX (zie 18069).
Ondertrouwd op 04-11-1666 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 11-11-1666 te Vollenhove, beide van Vollenhove met Trijntje JANS (zie 18070).
 
4943    Hendrick ROELEFS, peperhaelder, gedoopt (N.G.) op 28-11-1647 te Vollenhove. Er staat: "Is gedoopt hendrick en Jacobegien soon en dochter van Roelef Alfers en Jannetien Jans."], zoon van Roelof ALBERTS (ALFERS (1647)) (zie 4779) en Jannetien JANS (zie 4780).
Gehuwd voor de kerk ca 1665 (N.G.) met Crij JANSS (zie 2450). {Zij is later ondertrouwd op 11-08-1678 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 12-09-1678 te Vollenhove (N.G.) met Gerrit Jans GROENVIS (zie 7840).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
19042    Hendrick ROELEFS, geboren ca 1650, zoon van Roeleff KLEIJS (zie 19043).
Ondertrouwd op 23-03-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-04-1673 te Vollenhove (N.G.), beijde van Vollenhoo met Theunisje JOCHEMS, 35 jaar oud (zie 3910).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
5266    Hendrick ROELEFS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 04-08-1650 te Vollenhove, overleden ca 1650 te Vollenhove, zoon van Roeloff PHEIJEN (zie 984) en Trijntien HENDRICX (zie 5099).
 
5365    Hendrick ROELEFS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 24-08-1651 te Vollenhove, zoon van Roeloff PHEIJEN (zie 984) en Trijntien HENDRICX (zie 5099).
 
4509    Hendrickien ROELEFS, geboren ca 1621.
Gehuwd voor de kerk ca 1642 met Jan Jansz VISCHER (zie 4508).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claesien Jans (zie 4510).
   2.  Hendrickien Jans (zie 5070).
   3.  Jan Jans (zie 5325).
   4.  Reingien Jans (zie 5415).
   5.  Roelof Jans (zie 5503).

17962    Hendrickien ROELEFS, geboren ca 1630, dochter van Roolef KLAASSEN (zie 17963).
Ondertrouwd op 15-01-1665 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Campen, gehuwd voor de kerk 00-02-1665 te Kampen (N.G.), hij weduwnaer van Campen en zij van Vollenhove met Steven JANS (zie 17960). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1665 met Trijntie KASPERS (zie 17961).}
 
99430    Hendrickjen ROELEFS, geboren te op Kolderveen (Dr.), [N.B. In Drenthe werd van haar geen huwelijk ingescheven.], gedoopt (N.G.) op 26-09-1680 te Kolder- en Dinxterveen. Er staat: "Roeleff Frerix sijn kint gedoopt ende genaemt Hendrickjen Roelefs". Dochter van Roeleff FRERICX (zie 80975).
 
17914    Henrik ROELEFS, geboren ca 1614.
Kind:
   1.  Neele HENRIKS (zie 17912).

5100    Hillegien ROELEFS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-02-1649 te Vollenhove, dochter van Roeloff PHEIJEN (zie 984) en Trijntien HENDRICX (zie 5099).
 
4944    Jacobegien ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 28-11-1647 te Vollenhove. Er staat: "Is gedoopt hendrick en Jacobegien soon en dochter van Roelef Alfers en Jannetien Jans."], dochter van Roelof ALBERTS (ALFERS (1647)) (zie 4779) en Jannetien JANS (zie 4780).
Ondertrouwd op 30-04-1671 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1671 te Vollenhove (N.G.), beide wonende in de Leeuwte met Sijbrandt KLEIJS (zie 18346). {Hij is later ondertrouwd op 18-02-1677 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1677 te Vollenhove (N.G.), hij wedenaar in de Leeute, zij j.d. in 't Clooster met Grietje JANS (zie 17959).}
 
12268    Jan ROELEFS, geboren ca 1610.
Kind:
   1.  Albertjen JANS (zie 6646).

118    Jan ROELEFS, geboren ca 1625.
Gehuwd voor de kerk ca 1644 met Geertien JANS (zie 119).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4511    Jan ROELEFS, geboren te [Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 19-04-1643 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jan soon van Roelef arent en Altien Rijckens"], overleden voor 1645 te [Vollenhove], zoon van Roloff ARENTSZ (zie 3119) en Aeltien RIJKENS (zie 4863).
 
4648    Jan ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-08-1645 te Vollenhove, zoon van Roloff ARENTSZ (zie 3119) en Aeltien RIJKENS (zie 4863).
 
4764    Jan ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-08-1646 te Vollenhove, zoon van Roelef JANSZ (zie 4389) en Lijsbet JANS (zie 4390).
 
97088    Jan ALBERTS ROELEFS (KIST (1824)), arbeider (1824,1848,1855), landbouwer (<1865), geboren te Hoogeveen (Dr.), [N.B. Volgens zijn huwelijksakte was hij een ca 1802 te Hoogeveen geboren zoon van Jan ALBERS en Trijntje Jans KIST; ik houd mij hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 13-01-1802 te Hoogeveen, overleden op 04-01-1865 om 13:00 uur te Kolonie Willemsoord (gem. Steenwijkerwold) op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertruida LODEWIJK; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1824 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Zoon van Roelof JANS (zie 126265) en Trijntjen (Trientjen) JANS (KIST (1820)) (zie 126268).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-10-1824 te Steenwijkerwold met Geertruit Jans LODEWIJK (LODEWIJKS (1824)), 19 jaar oud (zie 97089).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
98351    Jannegien ROELEFS.
Gehuwd voor de kerk ca 1767 met Lifferd Arendts (Liefhart,lufhart) van GRAFHORST (van GRAFFERS (1757)) (zie 98349). {Hij was eerder ondertrouwd 00-11-1757 te Kampen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20-11-1757 te Buitenkerk te Kampen (N.G.), hij j.m. van Campen, zij wed[uwe] van Steenwik. Echtgenote is Hendrikjen Teunis' PERRIS (van PARIJS (1757)), 38 jaar oud (zie 98328).}
 
78    Jannetien ROELEFS, geboren ca 1614. Zij woonde in 1640 [doop zoon Volkert) te Beulake.
Gehuwd voor de kerk ca 1639 met Huijge VOLCKENS (VOLKERS (1640)) (zie 77).
Uit dit huwelijk:
   1.  Volkert HUIJGEN (zie 76).
   2.  Grietje Huijgen VOLCKERS (zie 4699).
   3.  Willempie HUIJGEN (zie 134).
   4.  Swaentien HOEGEN (zie 175).

93    Jannetien ROELEFS, geboren ca 1615. Zij woonde in 1640 (bij haar huwelijk) te Beulake, erna in 1641 (dooop dochter Altien) ook.
Ondertrouwd op 28-02-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1640 te Vollenhove (N.G.), zij uit die Beulacker. Echtgenoot is Harmen TEUNIS (zie 92).
Uit dit huwelijk:
   1.  Altien HARMENS (zie 91).
   2.  Teunis HARMENS (zie 17942).
   3.  Reijndert HARMENS (zie 4905).
   4.  Albert HARMENS (zie 160).

182    Jannetien ROELEFS, geboren ca 1631.
Gehuwd voor de kerk ca 1650 met Harmen KOSTER (zie 181).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
18399    Jannetien ROELEFS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 26-06-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jannetien dochter van Roelef Jansz en lummetien kneelis ind[e] beulaken"], dochter van Roelef JANSZ (zie 80) en Leuntien (Lummegien,Leeuwtien,Leentien,Lummetien) CORNELIJS (HEETIEN (1647)) (zie 11305).
 
5262    Jannetien ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-07-1650 te Vollenhove, dochter van Roelef JANSZ (zie 4389) en Lijsbet JANS (zie 4390).
 
109    Jantien ROELEFS, geboren ca 1640 te Staphorst? Overleden voor 1669 te Beulake, dochter van Roelof ROELEFS (zie 17952).
Ondertrouwd op 01-01-1665 te Vollenhove, 1e proclamatie in Staphorst op 29-12-1664, 2e proclamatie in Staphorst op 19-01-1665;
met attestatie van Staphorst naar Vollenhove. Gehuwd voor de kerk op 21-01-1665 te Vollenhove (N.G.), hij j.m. van de Beulacker, zij j.d. wonende te Staphorst. Echtgenoot is Piter FLIPS (PHILIPS, MAASKAMP), 23 jaar oud (zie 94). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1669 met Aeltjen GEERTS (zie 14117).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
94549    Jantjen ROELEFS, geboren ca 1700. Zij woonde in 1725 (bij haar huwelijk) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1738 (bij haar 2e huwelijk) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3356) met haar 2e man Harmen TIMENS, met haar zoon Roelof (uit haar 1e huwelijk) en hun kinderen Aefjen, Timen en Peter te Kuinre.
Ondertrouwd (1) op 13-04-1725 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 29-04-1725 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenoot is Meijndert ARENTZEN (zie 94547). {Hij was eerder ondertrouwd op 16-11-1714 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 09-12-1714 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Trijntjen TIJSSEN (zie 94548).}
Ondertrouwd (2) op 18-04-1738 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 18-05-1738 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kuinre. Echtgenoot is Harmen THIJMES (zie 94559).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aafjen HARMENS (zie 94560).
   4.  Tijmen HARMENS (zie 94561).
   5.  Peter HARMENS (zie 94562).

4276    Joriaen (Jurrien) ROELEFS, cleermaker (1639,1641), geboren ca 1597. Hij woonde in 1632 (bij zijn 2e huwelijk) in het begijnenklooster bij Vollenhove [vermoedelijk als inwonende knecht]. Hij woonde in 1639 en in 1641 (2x doop zoon Jacob) buiten de poort [van Stad Vollenhove].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1632 met Geertjen PIETERS (zie 806).
Ondertrouwd (2) op 23-10-1632 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1632 te Vollenhove (N.G.), hij weduwnaer in 't Beginenclooster, zij j.d. wonende aen den Dijck. Echtgenote is Pitertien JACOBS (zie 4277).
Ondertrouwd (3) op 01-02-1658 te Vollenhove. Te Zwolle was de ondertrouw op 30-01-1658; [Te Vollenhove] attestatie afgegeven om te Swolle te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 02-03-1658 te Zwolle (N.G.). Hij wed[uwnaer] van Vollenhoo, zij weduwe buiten de Sassenpoorte van Swolle. Echtgenote is Lammetien ROELOFS (zie 12328). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1658 met Gerrit ARENTS (zie 12327).}
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
4523    Lenert ROELEFS, geboren ca 1617, zoon van Roelof GERRITS (zie 4524).
Ondertrouwd op 10-07-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-08-1642 te Vollenhove (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe]. Echtgenote is Lieve (Leeuwe) LAMBERTS (zie 4110). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-04-1632 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1634 te Vollenhove (N.G.), beijde tot Vollenhove. Echtgenoot is Herman HENDRICX (zie 2456).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
4042    Lumme ROELEFS, geboren ca 1613.
Gehuwd voor de kerk ca 1638 met Willem MARTENS (zie 4043).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5057    Maregien ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 29-11-1648 te Vollenhove, dochter van Rolof CLEIS (zie 4222) en Anne (Anna) DERCKS (zie 4223).
 
5288    Maregien ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-10-1650 te Vollenhove, dochter van Rolof CLEIS (zie 4222) en Anne (Anna) DERCKS (zie 4223).
 
183    Maria ROELEFS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 26-11-1651 te Vollenhove, dochter van Roelef HENDRICKS (zie 184) en Altien PITERS (zie 185).
 
13682    Marichien ROELEFS, geboren ca 1632, dochter van Roelef GERRIJTS (zie 13695).
Ondertrouwd (1) op 16-07-1654 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 26-07-1654 te Blokzijl, beide van Vollenhoo met Jan RUTGERS (zie 13821).
Ondertrouwd (2) op 04-04-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-04-1674 te Beulake, beijde van Vollenho met Jan GERRITSEN (zie 19045).
 
13959    Mense ROELEFS, geboren ca 1629, dochter van Roelef JANS (zie 13961).
Ondertrouwd op 25-05-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-07-1654 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer], beide van Vollenhoo. Echtgenoot is Hendrick ROELEFS (zie 4126). {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1634 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 30-04-1634 (N.G.), zij tot Vollenhove. Echtgenote is Jannetien MAURIS (zie 4127). Hij was eerder ondertrouwd op 05-11-1652 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-12-1652 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer]. Echtgenote is Merrichien JANSE (zie 18897).}
 
4917    Nietien ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 10-09-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Nietien dochter van Roelef Arents en Altien Rijckens.""], dochter van Roloff ARENTSZ (zie 3119) en Aeltien RIJKENS (zie 4863).
 
4391    Oude ROELEFS, gedoopt (N.G.) op 07-05-1642 te Vollenhove, [Er staat: "is gedoopt oude dochter van Roelef Jansz en lijsbet sijn huijsvrou"], dochter van Roelef JANSZ (zie 4389) en Lijsbet JANS (zie 4390).
 
100156    Reijnt ROELEFS, geboren ca 1600, overleden ca 1674 te De Wijk (Dr.). Hij woonde in 1652 (huwelijk dochter Aeltjen) [vermoedelijk] in De Wijk (Dr.), erna in 1660 (huwelijk dochter Jentjen) ook.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1626 met N.N. N.N. (zie 100222). Hij en zijn vrouw kregen tussen ca 1627 en ca 1636 vier kinderen, genaamd Aeltjen, Jentjen, Roelof, Grietjen en Geuchjen. Aeltjen huwde in 1652 te IJhorst en de Wijk met Wilhelm ALBERTS (schoolmeester in [vermoedelijk] De Wijk). Roelof huwde in 1661 te IJhorst en De Wijk met Aeltjen REIJNERS.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1648 met Aaltje JANS (zie 100247). Zij kregen tussen ca 1649 en 1655 in De Wijk (Dr.) twee kinderen genaamd Geuchjen en Elisabeth. Geuchjen huwde in 1674 te Ruinen (Dr.) met Aeltjen HILBERTS en in 1679 te Ijhorst en De Wijk met Annachjen Lamberts MENTINCK. Elizabeth huwde in 1674 te Meppel (Dr.) met Jacob WOLMERS. [N.B. Het is niet zeker dat Geugjen een kind van Aaltje JANS was. Deze hypothese wordt gesteund doordat Geugjen zijn 1e dochter Aaltje noemde en doordat het 1e huwelijk van Geugjen pas in 1674 was (20 jaar na het huwelijk van zijn [half]zus Aeltjen). Maar mogelijk was Geuchjen een kind van de 1e vrouw van zjn vader.].
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
135    Roelef ROELEFS (NAP (1668)), geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 31-10-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Roelef soon van Roelef alberts en Aeltien Ariaens inde beulaken."], zoon van Roelof ALBERTS (zie 125) en Aeltien ARIAENS (zie 126).
Ondertrouwd (1) op 26-02-1665 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 15-03-1665 te Vollenhove, hij wonende in de Leeuwte, zij tot Vollenhoo. Echtgenote is Albertjen HENDRICX (HENDRIKS) (zie 4811). {Zij was eerder ondertrouwd op 15-11-1645 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-12-1645 te Vollenhove (N.G.). Hij van Vollenho en zij uit de Leuwte [op het land van Vollenho]. Echtgenoot is Frans WOLTERS (SMIT (1646)) (zie 18599).}
Ondertrouwd (2) op 23-06-1667 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 12-07-1667 te Vollenhove, hij van Vollenhove en zij Amstelredam met Geertien HELPRICHS (van de HAER (1675)), 23 jaar oud (zie 4553).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
133    Roelefien ROELEFS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 05-09-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Roelefien dochter van Roelef Jansz en Lummegien heetien in de beulaken."], dochter van Roelef JANSZ (zie 80) en Leuntien (Lummegien,Leeuwtien,Leentien,Lummetien) CORNELIJS (HEETIEN (1647)) (zie 11305).
Ondertrouwd op 15-10-1665 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen op Wanneperbrug, gehuwd voor de kerk 00-11-1665 te Wanneperveen (N.G.), hij wonende op Wanneperveen en zij wonende in de Beulacker met Albert HENDRIKS (zie 18017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17952    Roelof ROELEFS, geboren ca 1615. Hij woonde in 1665 (bij huwelijk dochter) te Staphorst.
Kind:
   1.  Jantien ROELEFS (zie 109).

18221    Roelofje ROELEFS, geboren ca 1650, van Staphorst.
Ondertrouwd op 29-11-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1675 (N.G.), hij j.g. van 't Swolle en zij j.d. van Staphorst met Claes ENGBERTS (zie 5038). Dit echtpaar krijgt ook in Staphorst geen kinderen. {Hij is later ondertrouwd op 23-06-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-07-1681 te Staphorst (N.G.), hij wed. op 't Lant Vollenhove en zij j.d. op Staphorst met Aeltjen GEERTS (zie 8132).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18063    Rutger ROELEFS, geboren ca 1635.
Ondertrouwd (1) op 17-04-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-04-1654 te Vollenhove, zij wed. en beijde wonende te Barsbeke met Griete (Grietien) JANS, 33 jaar oud (zie 2364). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1624 met Jan HENDRICKS (zie 217).}
Ondertrouwd (2) op 16-10-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 31-10-1658 te Vollenhove, hij wed. tot Berschup en zij tot Wendele met Marrichien (Margje) NOLLEN (zie 6404). {Zij is later ondertrouwd op 29-06-1666 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 18-07-1666 te Vollenhove (N.G.), hij van Mastenbroeck en zij van Barsbecke met Goosen PETERS (zie 6403).}
 
18021    Willem ROELEFS, geboren ca 1615.
Kind:
   1.  Jan WILLEMS (zie 18020).

4632    Willem ROELEFS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-06-1645 te Vollenhove, zoon van Roelef Willems van DALEN (JANSZ (1643)) (zie 4355) en Eue Hansen (Eva,Eefs) REPPEL (zie 4356).
 
4500    Wolter ROELEFS (DOGGENAER), gedoopt (N.G.) op 22-02-1643 te Vollenhove. Hij werd genoemd naar zijn opa, Wolter Jochems DOGGENAER. [Er staat: "Is gedoopt wolter soon van Roelef wolters en mette teunis"], zoon van Roelef Wolters DOGGENER (DOGGENAER) (zie 4498) en Annichien (Mette) TUENIS (zie 5171).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1666 te Vollenhove. Op 29-04-1666 attestatie afgegeven naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1666 (N.G.). Hij j.g. wonende in de Leeuwte en zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Jantjen LAMBERTS (zie 888).
Ondertrouwd (2) op 02-03-1679 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30-03-1679 te Vollenhove (N.G.), hij wed. in de Leeute en zij j.d. van Nijeveen met Roelofje LUCAS (zie 1223).
Gehuwd voor de kerk (3) ca 1682 met Gesien HENRIKS (zie 23660).
Ondertrouwd (4) 00-09-1688 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-10-1688 (N.G.), hij wed[uwnaer] uit [het] Land van Vollenhove, zij wed[uwe] van Rouveen. Echtgenote is Vrouke ARENTS (zie 23661). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1679 met Gerrit WILLEMS (zie 23662).}
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het vierde huwelijk: 1 kind.
 
72791    Wolter ROELEFS (HOORN (1719), HOREN (1724)), geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 13-02-1676 te Kolder- en Dinxterveen. Er staat: "Roeleff Frerix sijn kint gedoopt ende genaempt Wolter Roelefs". Hij woonde in 1711 (bij zijn 1e huwelijk) te Kolderveen (Dr.). Hij woonde in 1724 (bij zijn 2e huwelijk) te Kolderveen. Zoon van Roeleff FRERICX (zie 80975).
Gehuwd voor de kerk (1) op 35-jarige leeftijd op 28-02-1711 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Kolderveen. Echtgenote is Beerentjen JANS (zie 72792).
Ondertrouwd (2) 00-08-1724 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 07-09-1724 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij [weduwnaar], zij [weduwe?], beide van Colderveen. Echtgenote is Marchien HINDRIKS (zie 72793).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
18620    Alphert ROELEFSEN, geboren ca 1600, van Genemuiden.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1646 met Merrichien HENDRICKS (zie 18621).
Ondertrouwd (2) op 28-02-1646 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 11-04-1646 (N.G.), hij wed. van Genemuiden en zij wed. van Vollenhoo met Anne BERNTS (zie 18623). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1646 met Jan WILLEMS (zie 17731).}
 
109558    Beerend Jans ROELES, geboren op 11-05-1851 te Steenwijk, zoon van Jan ROELOFS SIRPS (ROELES (1830)) (zie 81921) en Geertje Roeloffs KARSTEN (zie 81934).
 
87134    Berend Sirps ROELES, turfmaker (1861).
Gehuwd met Trijntje BOVERHOF (zie 87135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120914    dochter ROELES, geboren op 03-09-1875 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), "levenloos geboren", overleden op 03-09-1875 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 0 dagen oud, dochter van Jan Jannes' ROELES (zie 120905) en Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
 
120919    Hendrik Jannes' ROELES, geboren op 01-01-1845 te Steenwijkerwold, overleden op 18-06-1846 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 1-jarige leeftijd, zoon van Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278) en Femmigjen Jacobs HOLLANDER (zie 24996).
 
120915    Hendrik Jannes' ROELES, arbeider (<1891), geboren op 18-11-1847 te Steenwijkerwold, overleden op 11-07-1891 te Meppel (Dr.) op 43-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278) en Femmigjen Jacobs HOLLANDER (zie 24996).
 
87133    Hendrika Berends ROELES, geboren ca 1835 te Steenwijkerwold, dochter van Berend Sirps ROELES (zie 87134) en Trijntje BOVERHOF (zie 87135).
Gehuwd op 13-09-1861 te Steenwijkerwold met Hendrik Roelofs BIJKERK, 23 jaar oud (zie 87125).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
120918    Jacob Jannes' ROELES, arbeider (<1900), geboren op 20-09-1841 te Steenwijkerwold, overleden op 07-08-1900 te Meppel (Dr.) op 58-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278) en Femmigjen Jacobs HOLLANDER (zie 24996).
 
120911    Jacob Jans ROELES, geboren op 24-12-1871 te Steenwijkerwold, overleden op 12-01-1872 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 19 dagen oud, zoon van Jan Jannes' ROELES (zie 120905) en Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
 
120917    Jacobje Jannes' (Jacoba) ROELES, geboren op 13-11-1839 te Steenwijkerwold, overleden op 03-12-1839 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 20 dagen oud, dochter van Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278) en Femmigjen Jacobs HOLLANDER (zie 24996).
 
109549    Jan Berends ROELES, schipper (1860), geboren ca 1833 te Steenwijkerwold, zoon van Beerent SIRPS (ROELES (1830)) (zie 81916) en Trijntje Jans BOVERHOFF (zie 109552).
Gehuwd op 20-05-1860 te Steenwijkerwold met Jantje Martens van DIJK, 24 jaar oud (zie 109538).
 
120905    Jan Jannes' ROELES, arbeider (1867,1870,1871,1873,<1882), geboren op 09-06-1835 te Steenwijkerwold, overleden op 22-01-1882 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacobje de JONG. Hij werd op 17-02-1870 ingeschreven als inwoner van Steenwijkerwold, komende van Steenwijk. Hij woonde hierna met zijn vrouw Jacobje de JONG in het huis No. 90 in Zuidveen (= Wijk II) te Steenwijkerwold. Zoon van Jannes JANS (ROELES (1835)) (zie 90278) en Femmigjen Jacobs HOLLANDER (zie 24996).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-05-1867 te Steenwijkerwold met Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
120912    Jan Jans ROELES, geboren op 04-04-1873 te Steenwijkerwold, overleden op 04-03-1889 te Steenwijkerwold op 15-jarige leeftijd, zoon van Jan Jannes' ROELES (zie 120905) en Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
 
120908    Jannes Jans ROELES, geboren op 18-07-1867 te Steenwijkerwold, overleden op 25-09-1867 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 69 dagen oud, zoon van Jan Jannes' ROELES (zie 120905) en Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
 
120910    Jentien Jans ROELES, geboren op 16-05-1870 te Steenwijkerwold, overleden op 04-08-1870 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), 80 dagen oud, dochter van Jan Jannes' ROELES (zie 120905) en Jacobje Andries' de JONG (de JONGE (1872)) (zie 120904).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 338 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software