Eerste blad    Vorig blad    Blad 361 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

85577    Marrighjen (Maria) SIJBERS (SIBEN (1748)), geboren ca 1690. Zij woonde in 1715 (bij haar huwelijk) in 't Rondebroek in Blankenham. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3364) als weduwe van Lambert LUBBERTS met hun zoon Sijbe in Kuinre. Dochter van Sibe (zie 85575).
Ondertrouwd op 05-05-1715 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 19-05-1715 te Kuinre ([R.C.]), hij j.m. van Kuinre, zij uit Ronde Broek [in Blankenham]. Echtgenoot is Lammert LUBBERS (zie 85578).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
3388    Hendrick SIJBERTS, geboren ca 1613.
Kind:
   1.  Geertjen HENDRICX (zie 3389).

133460    Aaltje SIJBES, geboren ca 1757, gedoopt (Hervormd) op 24-10-1784 te Oldelamer, gedoopt [als volwassene] op belijdenis des Geloofs. Overleden in 1791. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij werd op 22-10-1784 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), op belijdenis des Geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonde toen met haar man Sipke AITZES te Oldelamer.
Ondertrouwd 00-08-1782 te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-09-1782 te Akkrum (Hervormd), beide te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenoot is Sipke AIZES (zie 133459). Zij kregen in tussen 1786 en ca 1792 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) en Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, benaamd: Baukje, Siebe en Aijse. Siebe en Aise kregen in 1809 (overlijden vader) een voogd (Tiemen POPPES). Voor dochter Baukje hoefde dat niet meer, want die was toen al gehuwd. Tiemen POPPES registreerde voor zijn beide pupille in 1812 de familienaam BOSMA. Siebe huwde in 1818 te Schoterland met Antje Keimpes KEIMPEMA en overleed in 1858 te Schoterland, als haar echtgenoot. Aijse huwde in 1820 te Schoterland met Femke Jans de JONG en overleed in 1872 te Schoterland, als haar weduwnaar.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118426    Akke SIJBES (VISSER (1859)), geboren ca 1773, overleden op 15-03-1809 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1798 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-09-1798 te Heeg (Hervormd), beide te Heeg. Echtgenoot is Jacob Arjens van SLUIS, 31 jaar oud (zie 118423). Zij lieten tussen 1799 en 1805 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerrardus, Arjen, Siebe en Jan. Gerhardus overleed met 16 jaar te Heeg. Arjen huwde in 1820 te Wymbritseradeel met Sijbrig Lijkles LOLKEMA en overleed in 1864 te Heeg, als haar weduwenaar. Siebe overleed voor 1811 te Heeg. Jan huwde in 1829 te Wymbritseradeel met Trijntje Piers van NETTEN en overleed in 1859 te Heeg, als haar echtgenoot. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 23-01-1813 te Wymbritseradeel (Fr.) met Klaaske KLASEN (VISSER (1814)), 23 jaar oud (zie 118424). Zij kregen tussen 1813 en 1829 te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.) tien kinderen, genaamd: Hidde, Aaltje, Harmen, Aaltje (4x), Gerardus, Feikjen en Simkjen. Hidde huwde in 1840 te Lemsterland met Hiltje Cornelis' GROEN, huwde in 1860 te Wymbritseradeel met IJbeltje Eeltjes KNOSSEN en overleed in 1890 te Utingeradeel (Fr.), als weduwnaar van zijn 2e vrouw. Aaltje-1 overleed met 12 weken te Heeg. Harmen overleed met 14 jaar te Heeg. Aaltje-2 overleed met 7 maanden te Heeg. Aaltje-3 overleed met 3 maanden te Heeg. Aaltje-4 overleed met 7 weken te Heeg. Gerardus overleed met 3 maanden te Heeg. Aaltje-5 huwde in 1856 te Wymbritseradeel met Cornelis Pieters NETTINGA en overleed in 1908 te Wymbritseradeel, als zijn weduwe. Feikjen huwde in 1859 te Wymbritseradeel met Sijbe Thomas' BOERSMA en overleed in 1898 te Wymbritseradeel, als zijn echtgenoote. Simkjen overleed met 4 jaar te Heeg.}
 
87581    Atje (Antje) SIJBES, geboren ca 1746, overleden 00-08-1802 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij werd op 27-04-1781 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met haar man Klaas WILLEMS, op belijdenisse des Geloovs aangenoomen als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen in Nijeholtpade.
Ondertrouwd 00-12-1771 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Te Hoornsterzwaag op 15-12-1771 attestatie afgegeven [om te mogen trouwen]. Gehuwd voor de kerk op 22-12-1771 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), zij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Klaas WILLEMS (KUIPER (1819)) (zie 87580). Zij lieten in 1773 en in 1775 te Oudeschoot (gem. Schoterland) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Willem en Jetske. Zij lieten in 1786 te Oldeholtpade een dochter Aatje dopen (Hervormd), geboren te Nijeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.). {Hij is later ondertrouwd 00-04-1810 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Te Oudeschoot op 13-05-1810 attestatie afgegeven naar Oldeholtpade. Gehuwd voor de kerk 00-05-1810 te Oldeholtpade (Hervormd), hij te Ter Idzard, onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Rotstergaast, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Geeske BEENES (BAAS (1811), BINNES (1811)) (zie 87578).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Klasen KUPER (KUIPER (1816), KUIJPER (1817)) (zie 30530).
   2.  Eijtje Klazes KUIPER (KUIPERS (1886)) (zie 127197).

27361    Barber SIJBES, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 23-12-1729 te Giethoorn, overleden voor 1748, dochter van Sijbe Jans WINSEMIUS (zie 27358) en Jutte Jacobs REUSE (zie 27360).
 
73670    Fedde SIJBES, geboren ca 1756, zoon van Sijbe TJIBBES en Grietje FEDDES. Overleden op 16-06-1811 om 23:59 uur te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), [als weduwnaar van Feikje OEBELES, eerder weduwnaar van Ebeltje OENES.]. Hij woonde in 1781 (bij zijn 1e huwelijk) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Hij Hij werd op 07-02-1790 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Ebeltje OENES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende [met attestatie] van SintJohannesga (bron: DTBL773-082). Hij woonde in 1803 (bij zijn 2e huwelijk) te Oldelamer.
Ondertrouwd (1) 00-04-1781 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 06-05-1781 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide van Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Ebeltje OENES (zie 73671).
Ondertrouwd (2) 00-05-1803 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 30-05-1803 te Oldelamer en Oldetrijne (Hervormd), beide van Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Feikje OEBLES (zie 73676).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
27378    Geesjen SIJBES, geboren te [de Westerkluft te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 21-12-1757 te Wanneperveen (getuige(n): Hendrikjen LUBBERTS?), dochter van Sijbe Jans WINSEMIUS (zie 27358) en Reintje Jans van DORSTEN (Reijnchjen HANS) (zie 27359).
 
27377    Hans SIJBES, geboren te [op de Westerkluft te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 29-09-1754 te Wanneperveen (getuige(n): IJdigjen HENDRIKS), zoon van Sijbe Jans WINSEMIUS (zie 27358) en Reintje Jans van DORSTEN (Reijnchjen HANS) (zie 27359).
 
89837    Harmke SIJBES, geboren ca 1742. Zij woonde in 1767 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.).
Gehuwd op 24-10-1767 te Schoterland (Fr.), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Rinke BARTLES (BOK (1825)) (zie 89836).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95165    IJmkje SIJBES.
Gehuwd met Jan Sanders BRUINEWOUD (zie 95164).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127947    Jantje Berends SIJBES (SIEBERTS (1900)), naaister (1840), geboren op 07-07-1817 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Berend Frans SIJBES en Marijke BARENDS. Haar ouders woonde in 1840 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Overleden op 10-08-1885 om 04:00 uur te in het huis No. 81 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) op 68-jarige leeftijd, als echtgenoot van Henrich Franz LÖSSING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-11-1840 te Ooststellingwerf (Fr.) met Henrich Franz Johans (Frans) LÖSSING (LUSSING (1853)) (zie 127946).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38646    Jeltje SIJBES.
Gehuwd met Rindert JACOBS (zie 38645).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97485    Martien (Maartje) SIJBES (ROTSTRA (1822)), geboren ca 1731 te Rottum (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 09-04-1822 om 17:00 uur te in het huis No. 10 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als weduwe van Barteld BARTELDS; nalatende twee zonen: Anne en Bartele; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1753 (bij haar huwelijk) te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1753 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-10-1753 te Haskerhorne (N.G.), hij te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), zij te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Bartel BARTELES (zie 57049). Zij lieten in 1754 te Oudeschoot een zoon Bartel dopen (Hervormd), geboren te Rottum. Zij lieten tussen 1756 en 1762 te SintJohannesga vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijbe (2x), Antje en Anne. Deze kinderen werden geboren onder de klokslag van Rottum. Zij lieten in 1768 te Oudeschoot een kind dopen (Hervormd), genaamd IJke, geboren te Rottum.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
113828    Wisse SIJBES, geboren ca 1714, overleden voor 1749.
Gehuwd voor de kerk voor 1749, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland en in Groningen niet ingeschreven; waar wel?] met Stijntjen TIEPKENS (zie 113827). {Zij is later ondertrouwd op 08-06-1749 te Haren (Gr.), [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Haren.], gehuwd voor de kerk 00-06-1749 (Hervormd), hij van de Rotteval (gem. Smallingerland - Fr.), zij wed[uwe] van Oostermeer (Gr.). Echtgenoot is Warnelt (Warner) TIJSENS (zie 113823).}
 
89631    Hiltje Reitzes SIJBESMA, geboren ca 1791 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), [N.B. Haar doop (N.G.) werd niet ingeschreven (bron: haar 2e huwelijk).]. Zij woonde in 1832 (bij haar 2e huwelijk) te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Dochter van Reitze Durks SIJBESMA (zie 89632) en Berber PIETERS (zie 89633).
Gehuwd (1) ca 1815 met Rintje Tijsses de VRIES (zie 89634).
Gehuwd (2) op 13-05-1831 te Doniawerstal (Fr.) met Willem Hendriks DAM, 22 jaar oud (zie 89626). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-04-1850 te Doniawerstal (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Geertje Jans BERGSMA (zie 89646).}
 
121696    Jantje Ulbes SIJBESMA (SIJBERSMA (1900)), geboren ca 1839 te Baard (gem. Baarderadeel - Fr.), dochter van Ulbe Jans SIJBESMA en Trijntje Klazes de JONG, die huwden op 17-05-1828 te Baarderadeel (Fr.) (hij geboren te Oosterlittens (gem. Baarderadeel), zij geboren te Sneek (Fr.)). Overleden voor 1900.
Gehuwd op 15-09-1866 te Hennaarderadeel (Fr.) met Antoon Willems JOOSTING (JOOSTEN (1900)) (zie 121693). {Hij is later gehuwd op 05-05-1900 te Wymbritseradeel (Fr.) met Geertje Jans NIJENHUIS, 45 jaar oud (zie 121687).}
 
116178    Jeltje Pieters SIJBESMA, geboren ca 1835 te Broek, dochter van Pieter Reitzes SIJBESMA en Pietje Kobus' WATERLANDER, die huwden op 13-05-1831 te Doniawerstal (Fr.) (hij geboren te Broek (gem. Doniawerstal), zij geboren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.)).
Gehuwd op 26-12-1863 te Haskerland (Fr.) met Geert Rienks KOOITJE, 31 jaar oud (zie 116175). Zij kregen tussen 1865 en 1872 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) vier kinderen, genaamd: Corneliske, Pieter, Pietje en Trijntje. Corneliske huwde in 1894 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Jakob Gerrits RODENBURG. Pieter huwde in 1896 te Utingeradeel (Fr.) met Feikje Jans de GROOT. Pietje huwde in 1892 te Doniawerstalmet Siebolt Johannes' BOKMA. Trijntje huwde in 1898 te Utingeradeel met Engele Thomas' ENGELSMA. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 11-05-1879 te Haskerland (Fr.), [hij weduwnaar] met Aaltje Jans TOERING, 43 jaar oud (zie 116152), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
89632    Reitze Durks SIJBESMA. Hij woonde in 1832 (2e huwelijk dochter Hiltje) te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd met Berber PIETERS (zie 89633).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64863    Bouwe SIJBOLTS (van SOLKEMA (1826)), turfmaker (1826), veenman (1838), veenbaas (1845), arbeider (1850,<1876), geboren op 11-05-1802 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-05-1802 te Oosterzee, overleden op 14-02-1876 om 09:30 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 73-jarige leeftijd, als echtgenoot van Martje Fokkes SCHOEGJE, [eerder weduwnaar van. Hij woonde in 1826 (bij zijn 1e huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1845 (bij zijn 2e huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland). Zoon van Sijbold BOUWES (zie 48034) en Swaantje BEERNTS (de LANGE (1820)) (zie 70756).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., met Geesje Jans VAARTJES (VAATJES (1838)), 20 jaar oud (zie 47943).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 26-01-1845 te Lemsterland (Fr.) met Martsjen (Matje) FOKKES (SCHOEGJE (1845)), 35 jaar oud (zie 64864).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Zwaantje Bouwes van SOLKEMA (zie 48033).
   2.  Jantjen Bouwes van SOLKEMA (zie 48035).
   3.  Zwaantje Bouwes van SOLKEMA (zie 70765).
   4.  Beentje Bouwes van SOLKEMA (zie 113792).
   5.  Sijbolt Bouwes van SOLKEMA (zie 113793).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
91087    Gatske (Gotske) SIJBOLTS, geboren te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.), dochter van Sijbolt PIETERS en Foekjen BOUWES (beide overleden te Langweer (gem. Opsterland - Fr.). Gedoopt (Hervormd) op 12-12-1762 te Langweer, overleden 00-10-1806 te Sondel (gem. Gaasterland - Fr.), als echtgenote van [Tijs DOUWES]; nalatende zes kinderen. Begraven op 03-11-1806 te Sondel, dochter van Sibolt PIETERS (zie 91089) en Foekje Bouwes (Foekien) SAMPLONIUS (SIMPLONIUS (1753)) (zie 91090).
Ondertrouwd 00-04-1783 te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 20-04-1783 te Langweer (Hervormd), beide te Indijken, onder Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Thijs DOUWES (DIJKSTRA (1834)), 26 jaar oud (zie 91086). Zij lieten tussen 1784 en 1793 in verschillende plaatsen te Friesland zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Berber, Sijbolt, Foekjen, Afke en Douwe (2x). {Hij was ook ooit gehuwd met Aukje Jans BREMER (zie 91084).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98022    Jetske Sijbrens SIJBRANDA, winkeliersche (1834). Zij woonde in 1834 (1e huwelijk zoon Sijbren) te Irnsum (gem. Rauwerderhem - Fr.). Zij woonde in 1851 (2e huwelijk zoon Sijbren) te Irnsum.
Gehuwd met Alle Klazes SCHEEPSTRA (zie 98021).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133305    Libbe Tijsses SIJBRANDA, geboren ca 1803 te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.), zoon van Thijs Klaases SIJBRANDA en Martje LIBBES.
Gehuwd op 18-12-1825 te Rauwerderhem (Fr.) met Pietje Piers BERGSMA (zie 133306).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133304    Pier Libbes SIJBRANDA, geboren ca 1828 te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.), zoon van Libbe Tijsses SIJBRANDA (zie 133305) en Pietje Piers BERGSMA (zie 133306).
Gehuwd op 15-05-1857 te AEngwirden (Fr.) met Fokjen Wolters KLAREN, 28 jaar oud (zie 133302).
 
128874    Liesbeth Rientzes SIJBRANDIJ.
Gehuwd met Auke IJmes STELLINGWERF (zie 128873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Aukes (zie 128872).

85445    Anne SIJBRANDS (VONK (1814)), huisman (1814), boer (1842), geboren te Steggerda-Overburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 09-03-1779 te Steggerda (getuige(n): Jacob Frantz VONK). Hij woonde in 1804 (bij zijn 1e huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1814 (bij zijn 2e huwelijk) te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1842 (overlijden 2e vrouw) in het huis No. 58 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Sijbrant ANNES (zie 85444) en Anna Franciscus' (Annigje,Antje) FONK (VONK (1781)) (zie 85405).
Ondertrouwd (1) 00-10-1804 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-11-1804 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Henr[icus] GODSCHALG en Mijntje DOORLEIJERS), hij te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Steenwijkerwold. Echtgenote is Clara (Claartje) LUITJENS (LUTEN (1801), WOLBERS (1802)), 39 jaar oud (zie 85446). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-04-1801 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1801 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m. geboren te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij j.d., beide wonende te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jelle PIETERS (zie 85447).}
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 22-04-1814 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwenaar geboren te Steggerda en wonende te Steenwijkerwold, zij weduwe geboren te Steggerda en wonende te Blesdijke (beide te Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antjen THEUNIS (BERGHOF (1819)) (zie 85462). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 08-05-1806 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Albertus ROOSWINKEL en Hendrikjen JOCHEMS), beide te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Meine WIGGERS (SPAAN (1812)), 48 jaar oud (zie 85463), [N.B. Zij lieten in Friesland en in Steenwijkerwold geen kind(eren) dopen (R.C.).].}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Tjeertjen Annes VONK (zie 85479).
   5.  Antonius Annes (Theunis) VONK (zie 85474).
   6.  Jantje Annes VONK (zie 85472).
   7.  Maria Annes VONK (zie 85473).

70028    Geesje Jacobs SIJBRANDS, geboren ca 1828 te Grafhorst, overleden op 18-09-1891 te IJsselmuiden, als partner van Willem de JONGE. Dochter van Jacob SIJBRANDS (zie 70029) en Berendje KATTENBERG (zie 70030).
Gehuwd op 13-06-1857 te IJsselmuiden, hij weduwnaar. Echtgenoot is Willem Arjens de JONGE (de JONG (1857)), 43 jaar oud (zie 70021). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-04-1837 te IJsselmuiden met Harmina Klaassen (Hermina) HUISMAN, 25 jaar oud (zie 70022).}
 
127181    Grietje SIJBRANDS (FOKSTRA (1813), HOMANS (1817)), geboren op 09-03-1775 te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 12-04-1861 om 10:00 uur te in de huizinge No. 53 te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) op 86-jarige leeftijd, als weduwe van Sake Jobs KROMHOUT; nalatende vier kinderen: [Elisabeth, Siebrigje, Doetje en Job]. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Zij erfde in 1830 bloedkoralen ter waarde van fl.15,- van Jeltje Pieters van der WAL (op 14-12-1830 overleden te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.)). Zij woonde in 1845 (overlijden zus Trijntje) te Heerenveen. Dochter van Sijbrand MELIS (HOMANS (1849)) (zie 103111) en Elisabeth Jacobus' (Lijsbert) HOMANS (CHRISTOFFELS (1849)) (zie 103112).
Ondertrouwd 00-01-1810 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), te Terband op 30-01-1810 attestatie afgegeven naar Heerenveen (gem. Schoterland). Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 04-02-1810 te Heerenveen (Schoterland) (Hervormd), hij te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.), zij te Heerenveen (gem. AEngwirden). Echtgenoot is Sake JOBS (KROMHOUT (1790)), 46 jaar oud (zie 127179). Zij kregen tussen 1811 en 1815 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen, genaamd: Elisabeth, Doetje, Siebrigje en Job. Elisabeth huwde in 1830 te AEngwirden met Jan Franciscus' HOLKEMA. Siebrigje huwde in 1841 te AEngwirden (Fr.) met Hendrik Roelofs van REEN. Job huwde in 1841 te Schoterland met Jacomina Pieters LICHTEVOORT. {Hij was eerder ondertrouwd 00-09-1786 te Terband (gem. AEngewirden - Fr.), te Terband op 17-09-1786 attestatie gegeven [naer Heerenveen (gem. Schoterland)]. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-09-1786 te Heerenveen (Schoterland) (Hervormd), hij te Heerenveen (gem. Schoterland), zij te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) met Geiske JANS, 34 jaar oud (zie 127180).}
 
70029    Jacob SIJBRANDS.
Gehuwd met Berendje KATTENBERG (zie 70030).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117320    Jan SIJBRANDS (MOLENAAR (1833)), geboren op 27-12-1809 te SintJohannesga (gem. SChoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-02-1810 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 03-02-1833 te Maastricht (Lb.) op 23-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], zoon van Sijbrand JANS (MULDER (1812), MOLENAAR (1848)) (zie 52436) en Roelofje JANS (KAMPER (1808), KAMPE (1847), CAMPER (1841)) (zie 52437).
 
7490    Jantje SIJBRANDS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 21-08-1678 te Vollenhove, dochter van Sijbrandt KLEIJS (zie 18346) en Grietje JANS (zie 17959).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1698 met Jochem KROESE (zie 16591).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1707 met Lens Hendriks BOVENDEUR (zie 10209). {Hij was ook ooit gehuwd met Geesje WILLEMS (zie 16590).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
11016    Jantjen SIJBRANDS, geboren ca 1692.
Gehuwd voor de kerk ca 1718 met Jochim HENDRICX (zie 8329).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
73406    Lourens SIJBRANDS, geboren op 05-09-1733 te Noordwolde, gedoopt (Hervormd) op 06-09-1733 te Noordwolde en Boyl. Hij woonde in 1754 (bij zijn huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij werd op 08-11-1759 te Noordwolde op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd) (bron: lidmatenregister Noordwolde en Boyl (DTBL770-0478)). Hij woonde op 01-05-1772 te Noordwolde (bron: DTBL770-0730). Zoon van Sijbrand LOURENS (zie 73404) en Hiltien JACOBS (zie 73405).
Ondertrouwd 00-11-1754 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-11-1754 te Noordwolde en Boyl (Hervormd), beide van Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antien ALBERTS (zie 73407). Zij lieten tussen 1755 en 1772 te Noordwolde en Boyl zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Lourens, Femmigjen, Hiltjen, Albert, Hendrik, Jacob en Hiltjen.
 
113165    Lourens SIJBRANDS (BOVENKAMP (1812)), geboren op 05-09-1733 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Sijbrand LOURENS en Hiltien JACOBS. Gedoopt (Hervormd) op 06-09-1733 te Noordwolde en Boyl, overleden op 08-05-1814 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Antjen Alberts BRAAM]. Hij woonde in 1754 (bij zijn huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) te Noordwolde.
Ondertrouwd 00-11-1754 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-11-1754 te Noordwolde (Hervormd), beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antjen (Antien) ALBERTS (BRAAM (1820)), 21 jaar oud (zie 113166). Zij lieten tussen 17550 en 1772 te Noordwolde [en Boyl] zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijbrand, Femmigjen, Hiltjen, Albert, Hendrik, Jacob en Hiltjen. Femmigjen huwde in 1783 te Noorwolde met Everhardus van LOON, verhuisde met hem, als beroepen organist en schoolmeester, naar St.Jacobi Parochie (gem. Het Bildt - Fr.), kreeg daar twee zoons: Lourens en Jan, en was voor 1813 (huwelijk zoon Lourens) overleden.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
78409    Marijke SIJBRANDS (LEEGHOF (1816)), naaister (1816), geboren op 02-03-1794 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 16-03-1794 te Wolvega en Sonnega, overleden op 12-09-1836 te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Berend Jacobs DRAGT; er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap; zij liet geen kinderen na; haar erfenis bedroeg Fl. 2118,29. Zij woonde in 1816 (bij haar huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij verkocht op 29-12-1830 acht percelen onroerend goed voor een bedrag van Fl. 3888,-. De percelen waren gelegen te Nijeholtwolde en elders, elk perceel ging naar een andere koper. Zij was toen gehuwd met Berend Jacobs DRAGT. Dochter van Sijbrand JANS (LEEGHOF (1811), LEEGHOFF (1816)) (zie 78410) en Ymkjen DOUWES (BIJLSMA (1827)) (zie 78411).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-12-1816 te Weststellingwerf (Fr.) (getuige(n): Joost Wijgers de RUITER, zijn aanbehuwd vader) met Berend Jakobs DRAGT, 23 jaar oud (zie 78408). {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 16-02-1837 te Weststellingwerf (Fr.) met Grietjen Egberts DIJKSTRA, 23 jaar oud (zie 78412).}
 
103105    Melis SIJBRANDS (HOMANS (1815), HAMANS (1820)), kuiper (1820), ijker der botervaten (1845,1847,<1849), geboren op 20-12-1779 te de Fok, onder Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 02-01-1780 te Terband, overleden op 04-09-1849 te Oldemarkt op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje RIMKEMA. Hij woonde in 1807 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1812 (bron: register naamsaanneming, Oldemarkt) met zijn vrouw Aaltje RIMKEMA, zonder kinderen, te Oldemarkt. Hij woonde in 1820 (overlijden dochter Elisabeth) in het huis No. 106 te Oldemarkt. Hij woonde in 1845 (overlijden zus Trijntje) te Oldemarkt. Zoon van Sijbrand MELIS (HOMANS (1849)) (zie 103111) en Elisabeth Jacobus' (Lijsbert) HOMANS (CHRISTOFFELS (1849)) (zie 103112).
Ondertrouwd op 21-11-1807 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-12-1807 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide woonende te Oudemarkt. Echtgenote is Aaltjen RINKES (RIMKEMA (1811)), 21 jaar oud (zie 103081).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
86236    Jantjen SIJBRANDTS, geboren te Steggerda Overburen (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) 00-03-1750 te Steggerda (getuige(n): Lubbigen ANNES, [vaders zuster]), overleden 00-08-1779 te Steggerda Sloot (gem. Weststellingwerf - Fr.), [gestorven in het kraambed], begraven op 17-08-1779 te R.C. begraafplaats te Steggerda. Zij woonde in 1774 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Steggerda Sloot. Dochter van Sijbrant ANNES (zie 85444) en Andriesje (Annigen) ANDERS (zie 92803).
Ondertrouwd 00-04-1774 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-05-1774 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), [en beide Rooms; hun huwelijk werd op 02-5-1774 ingezegend in de RK-Kerk te Steggerda; hierbij waren de getuigen Hendrik WILMS en Annigen WILMS. Echtgenoot is Hermanus Willems FORTUIN (FORTUIJN (1774)) (zie 86235). {Hij is later ondertrouwd 00-05-1794 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-05-1794 te Steggerda (Hervormd) met Gertrudes (Geesje) WIGGERS (FORTUIN (1822)), 30 jaar oud (zie 114367). Zij lieten in 1795 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Wiger dopen (R.C.), geboren te Steggerda Sloot, onder Steggerda.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1225    Cleijs SIJBRANTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 20-06-1680 te Vollenhove, zoon van Sijbrandt KLEIJS (zie 18346) en Grietje JANS (zie 17959).
 
110806    Gerbrant SIJBRANTS, geboren ca 1695, [N.B. Of hij inderdaad de vader was van Tjabel SIJBRANDS is onzeker. Hij was wel de enige Sijbrant met kinderen die toen in Nijelamer woonde.]. Hij was in 1728 (bron: stemkohieren Weststellingwerf) mede-eigenaar namens zijn kinderen van de landerijen 16 en 17 in Nijelamer.
Kind:
   1.  Tjabel GERBRANDS (zie 110800).

31948    Hilligjen (Hijltjen) SIJBRANTS (JANS (1748)), geboren ca 1697. Haar doop is te Blokzijl niet ingeschreven. Overleden voor 1758 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1197) met haar man Anders CORNELIS [KOCK] en hun dochter Gretjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl].
Ondertrouwd op 10-05-1722 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-05-1722 (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Andries Cornelis' KOCK (zie 31947). {Hij is later ondertrouwd op 08-01-1758 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 63-jarige leeftijd op 22-01-1758 te Blokzijl (N.G.). Hij weduwnaar, zij weduwe, beide te Blokzijl. Echtgenote is Femmegien (Franseijn) KLAASEN (zie 32816). Dit huwelijk en het huwelijk van zijn dochter Grietje, werden gelijk gesloten.}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
64623    Ike SIJBRANTS.
Gehuwd met Fredrik ADOLF (zie 64620).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3894    Jacobegjen SIJBRANTS, gedoopt (N.G.) op 12-11-1637 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jacobegjen Dochter van sijbrant pieterss"], dochter van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
Ondertrouwd op 08-04-1666 te Vollenhove, attestatie afgegeven naar Kampen Gehuwd voor de kerk 00-05-1666 te Kampen (N.G.), hij j.g. van Vollenhove en zij wonende te Campen met Klaes Gerritsen MOL (zie 18048).
 
1226    Jan SIJBRANTS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 20-06-1680 te Vollenhove, zoon van Sijbrandt KLEIJS (zie 18346) en Grietje JANS (zie 17959).
 
71416    Janke SIJBRANTS (PRAKKEN (1863)), geboren ca 1763. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in februari 1812 (register naamsaanneming) met haar man Jan Geerts PRAKKEN en hun kinderen Annegje, Geert, Sijbrand, Eltjen, Jan, Jelle, Roelof en Aaltje te Steggerda.
Ondertrouwd 00-04-1788 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-05-1788 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jan GEERTS (PRAKKEN (1812)) (zie 107006). Zij lieten tussen 1789 en 1812 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Annigjen, Geert, Sijbrand, Eltje, Jan, Jelle, Roelof, Aaltje en Klaas. Sijbrand huwde in 1819 te Ooststellingwerf (Fr.) met Aaltje Foppes KLOOSTER, huwde in 1825 te Weststellingwerf met Antje Meines BOSMA en huwde in 1841 te Ooststellingwerf met Trijntje Klazes de VOS. Jan huwde in 1827 te Ooststellingwerf met Tjaltje Kiers KIERS. Jelle huwde in 1834 te Weststellingwerf met Antien Jans HOORNSTRA. Klaas huwde in 1836 te Ooststellingwerf met Martjen Jakobs KLOOSTER.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
4462    Jannetien SIJBRANTS, gedoopt (N.G.) op 09-12-1642 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jannetien dochter van sijbrant Jansz kuijper en Swane willems sijn huijsvrou"], dochter van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
 
3744    Pieter SIJBRANTS, gedoopt (N.G.) op 13-09-1636 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Pieter soon van sijbrant pieters Cuijper"], overleden voor 1645 te Vollenhove, zoon van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
 
4667    Piter SIJBRANTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-09-1645 te Vollenhove, overleden voor 1650 te Vollenhove, zoon van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
 
5287    Piter SIJBRANTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-10-1650 te Vollenhove, zoon van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
 
73400    Rinsjen (Rinkjen,Rinskjen) SIJBRANTS (BOVENCAMP (1763), BOVENKAMP (1847)), geboren op 17-01-1731 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-01-1731 te Noordwolde en Boyl. Zij vertrok in 1763, samen met haar man Roelef PETERS, met attestatie nae[r] Zuidveen [onder Steenwijk] (bron: lidmatenregister Noordwolde en Boyl (DTBL770-525)). Dochter van Sijbrand LOURENS (zie 73404) en Hiltien JACOBS (zie 73405).
Ondertrouwd 00-07-1757 te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-07-1757 te Noordwolde (Hervormd), hij van Boyl, zij van Noordwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Roelof PIETERS (OOSTERGA (1763), OOSTERLOO (1836), OOSTERLO (1847)) (zie 73399).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
36812    Swaantjen SIJBRANTS, geboren ca 1696, [Haar doop (N.G.) is te Blokzijl niet ingeschreven], overleden voor 1748 te Blokzijl. Zij woonde in 1721 (bij haar huwelijk) te Blokzijl, erna ook.
Ondertrouwd op 11-05-1721 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 25-05-1721 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Evert ANDRIES (FEDDEN (1721)), 37 jaar oud (zie 36805), [Van hen zijn te Blokzijl geen kinderen gedoopt (N.G.)]. {Hij is later ondertrouwd op 20-04-1749 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 65-jarige leeftijd op 09-05-1749 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], bijde te Blokzijl. Echtgenote is Geertje KOOPS (zie 36826).}
 
2516    Willem SIJBRANTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-10-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Willen soon van sijbrant Jansz kuijper en Swane willems binnen vollenho"] Zoon van Sijbrant PETERS (JANSZ (1639)) (zie 3743) en Swaantje WILLEMS (zie 2515).
Ondertrouwd op 26-09-1658 te Vollenhove, attestatie afgegeven op 13-10-1658 om te trouwen te Alkmaar, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 13-10-1658 te Alkmaar, hij van Vollenhoo en zij van Alkmaar met Marichie JANS (zie 12270).
 
123558    Wobbegjen (Wobbeltje) SIJBRANTS (SIJBRENS (1791), SCHOLTEN (1841)), geboren op 28-12-1768 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Sijbrant (Sijberen) JELLES en Eltje JELLES, die te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vier kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Wobbegjen, Trijntje, Antje en Jacobje. Gedoopt (Hervormd) op 01-01-1769 te Oldeberkoop, overleden op 03-05-1826 te Weststellingwerf (Fr.) op 57-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Beene Klases BROUWER]. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar man Beene Klasen BROUWER en hun kinderen Klaas, Sijbren, Trijntje, Eltjen, Lutske, Jelle, Janke en Aukjen te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij werd op 11-04-1813 te Steggerda (gem. Weststellingwerf), na plechtige belijdenis hares geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij was toen gehuwd met Bene Klaassen BROUWER. Zij woonde in 1820 (huwelijk zoon Siebren) te Vinkega.
Ondertrouwd 00-07-1789 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-07-1789 te Nieuwehorne (Hervormd), beide te Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Beene KLASES (BROUWER (1812)), 26 jaar oud (zie 123557). Zij lieten tussen 1789 en 1799 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Klaas, Sijbberen, Trijntje, Elske en Lutske. Zij lieten tussen 1801 en 1808 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jelle, Janke en Aukjen. Klaas huwde in 1822 te Weststellingwerf met Maria Egberts BAKKER. Siebren huwde in 1820 te Schoterland (Fr.) met Minke Hijlkes BROUWER. Trijltje huwde in 1821 te Schoterland met Tijs Oebeles PLATJE. Elske huwde in 1823 te Weststellingwerf met Pieter Rinkes VEENSTRA. Jelle huwde in 1841 te Schoterland met Foekjen Kornelis' HOFSTRA.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
118124    Aafjen SIJBRENS, boerin (<1812), geboren ca 1740 te Oldeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 09-09-1812 te ten haren huize No. 25 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als weduwe van Jacob KLAESEN; [overlijdenstijdstip niet vermeld]. Zij woonde in 1763 (bij haar huwelijk) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.), erna te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd op 21-02-1765 te SintJohannesga, samen met haar man Jacob KLASIS, op de belijdenis van de Lere des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen te SintJohannesga. Zij was in 1772 lidmaat (Hervormd) te SintJohannesga. Zij was toen gehuwd met Jacob KLASIS. Zij vertrokken op 00-01-1780 met attestatie naar Oldemarkt. Dochter van Siebrand BERENDS (zie 118134) en Antje JANS (zie 118135).
Ondertrouwd 00-04-1763, gehuwd voor de kerk op 15-05-1763 te SintJohannesga (Hervormd), hij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Appelscha, onder Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jacob KLASES (de VRIES (1822)) (zie 118123).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
98249    Akke SIJBRENS (BLOM (1840), SIBRINK (1849)), geboren ca 1751 te Sneek (Fr.), overleden op 21-04-1840 om 23:30 uur te [in het huis] No. 25 (Wijk 1) te Meppel (Dr.), als weduwe van Outger Oukes NIJDAM. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Sneek (Fr.), erna ook.
Ondertrouwd op 01-11-1788 te Gerecht Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1788 te Sneek (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Sneek (Fr.). [N.B. Er is mij geen akte bekend waarin vermeld staat dat hij in 1788 weduwnaar was van Sjoertje JOHANNES. De aanwijzingen hiervoor zijn wel sterk: Er was maar 1 man met zijn naam die gedoopt werd. Hij kreeg met Sjoertje maar 2 kinderen. Hun zoon Auke vernoemde de moeder van Sjoerdje [omdat zij zelf geen dochters had gekregen]. Toen hij [Outger] met zijn [2e] vrouw Akke [uit Blokzijl?] naar Meppel verhuisde, woonde zijn zoon Auke [vermoedelijk] in hun gezin. Echtgenoot is Outger AUKES (NIJDAM (1780)), 28 jaar oud (zie 98248). {Hij was eerder ondertrouwd 00-07-1780 te Harlingen (Fr.). Te Harlingen op 06-08-1780 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-08-1780 te Kimswerd (Hervormd), hij te Harlingen (Fr.), zij te Kimswerd (gem. Wonseradeel - Fr.). Echtgenote is Sjoertje JOHANNES, 26 jaar oud (zie 98306). Zij lieten in 1781 te Harlingen een zoon Auke dopen (Hervormd) en in 1784 te Bolsward een zoon Johannis dopen (Hervormd).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17171    Akke SIJBRENS (DONKER (1858)), dienstmeid (1827), geboren op 07-07-1798 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Sijbrant HESSELS (overleden op 14-03-1812 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.)) en Femmigjen (Fimke) ROELOFS (overleden op 19-12-1824 te Makkinga), die huwden op 14-05-1795 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf) (hij te Donkerbroek, zij van Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) thans te Makkinga). Haar ouders lieten tussen 1797 en 1800 te Donkerbroek drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hessel, Akke en Rinske. Hessel huwde in 1826 te Ooststellingwerf met Grietje Klazes SCHEPER en overleed in 1864 te Makkinga, als haar echtgenoot. Rinske huwde in 1833 te Opsterland (Fr.) met Geert Pieters HAZEWINDES en overleed in 1859 te Gorredijk (gem. Opsterland), als zijn weduwe. Haar moeder huwde in 1819 te Ooststellingwerf met de weduwnaar Jan Meinen NIJEVEEN. Gedoopt (Hervormd) op 28-07-1798 te Donkerbroek, overleden op 28-12-1877 om 04:00 uur te ten haren huize No. 167 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 79-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Kiers BERKENBOS; [namen ouders niet vermeld].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1827 te Vledder (Dr.) met Jan JANNES (BERKENBOSCH (1827), BERKENBOS (1877)), 35 jaar oud (zie 17170).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
110128    Akke SIJBRENS. Zij had in 1810 (bij haar 2e huwelijk) vier kinderen. Voor deze vier kinderen werden toen twee curatoren aangesteld: R. RODENBURG (dominee) en Jan Dirks WAPSTRA. Zij woonde in 1810 (bij haar 2e huwelijk) te Heerenwal [onder Haskerdijken] (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd (1) 00-04-1788 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-05-1788 te Heerenveen (Hervormd), hij te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Lubbert Jans PASVEER (zie 110138).
Ondertrouwd (2) 00-03-1810 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-03-1810 te Nijehaske en Haskerdijken (Hervormd), beide te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hun huwelijk werd gesloten onder huwelijkse voorwaarden, opgesteld voor notaris Lucas Jans MOOI te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenoot is Harmen JANS (SMIT (1818), SMID (1820)) (zie 71019). {Hij was eerder ondertrouwd 00-02-1783 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-03-1783 te Nijehaske (Hervormd), hij te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Annigje HARMENS (zie 71021).}
 
116655    Doutjen SIJBRENS, geboren ca 1736, overleden op 18-08-1811 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwe van Douwe ANSKES.
Ondertrouwd 00-11-1767 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-12-1767 te Lemmer, Follega en Eesterga (Hervormd), beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Douwe AUKES (ANSKES (1811)) (zie 116654). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1748 met Wibbigjen RINKES (zie 116671). Zij lieten tussen 1749 en 1757 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Auke, Johannis, Rincke, Johannes, Froukjen en Jelle. Rinke huwde in 1776 te Lemmer met Sietske DOUWES en overleed in 1812 te Lemmer, als haar echtgenoot.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116057    Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)), arbeidster (1820,1821,1840), geboren te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Sijbren GERRITS [van der MEULEN (1848)] en Antje CORNELIS [de JONG (1848)]. Gedoopt (Hervormd) op 16-04-1769 te Gersloot, overleden op 22-01-1848 om 08:30 uur te in het huis No. 282 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Gerrit Hendriks SIMONS; nalatende kinderen. Zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1808 (overlijden man) te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1820 (huwelijk dochter Limke) te Tjalleberd, erna in 1821 (huwelijk dochter Antje) ook. Zij woonde in 1830 (overlijden dochter Sjuttje) te Tjalleberd, erna in 1840 (huwelijk zoon Gerrit) ook. Dochter van Sijbren GERRITS (MULDER (1826), van der MEULEN (1828)) (zie 116109) en Antie CORNELIS (de JONG (1848)) (zie 116110).
Ondertrouwd 00-11-1795 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-11-1795 te Tjalleberd (Hervormd), hij [weduwnaar] te Tjalleberd, zij te Gersloot, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenoot is Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1785 met Vrouwkje POPKES (zie 69612).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Limke Gerrits (zie 116060).
   2.  Antje Gerrits SIMONS (SIEMONS (1834)) (zie 116063).
   3.  Froukje Gerrits SIMONS (zie 33816).
   4.  Fimmigje Gerrits (zie 67531).
   5.  Sjuttje Gerrits SIMONS (zie 116068).
   6.  Gerrit Gerrits SIMONS (zie 116058).

120647    Janke SIJBRENS. Zij woonde in 1820 (huwelijk zoon Freerk) te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.).
Gehuwd met Sijbren Freerks STEGINGA (zie 120646).
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerk Sijbrens (STEIGINGA (1822), STEIGENGA (1835), STEGENGA (1893)) (zie 120645).

120215    Jantje SIJBRENS (SIEBES (1814), van der SCHAAR (1826), van der SCHAAF (1822)), geboren ca 1773 te Heerenveen (Fr.), dochter van Sijbren ARENDS [van der SCHAAR (1828)] en Leentje JANS (bron: haar overlijdensakte), die huwden voor 1765 (bron: overlijdensakte broer Jan in 1828). Volgens een andere bron (huwelijk kleinzoon Klaas Johannes' WELLES in 1832) was haar vader overleden in 1787 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en haar moeder overleden in 1786 te Nijehaske. Overleden op 05-10-1826 om 14:00 uur te in een ongenummerd huis te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), als weduwe van Johannes Elles WELLES; nalatende zeven kinderen: Leentje, Elle, Sieberen, Klaas, Trijntje, IJkje en Jan; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming) met haar man Johannes Elles WELLES en hun kinderen Leentje, Elle, Siebren, Klaas, Marrigje, Trintje en IJpjen te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Sijbren ARENDS (van der SCHAAR (1828)) (zie 120224) en Leentje JANS (zie 120225).
Ondertrouwd 00-11-1794 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1794 te Tjalleberd (Hervormd), hij te Tjalleberd, zij te Terband, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenoot is Johannes ELLES (WELLES (1827)), 23 jaar oud (zie 120214).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
50475    Johanniske SIJBRENS.
Gehuwd met Johannes Luitjens JAGER (zie 50474).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114210    Jouk SIJBRENS, geboren ca 1740, [N.B. Mogelijk was zij Joukjen SIEBERENS, die gedoopt werd (R.C.) op 14-03-1741 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.), als dochter van Sieberen ALBERTS en Grietje IJMKES. De enige onderbouwing voor deze hypothese is de beschibaarheid. Er werd ca 1740 geen andere dopeling gevonden met haar naam die R.C. werd gedoopt.]. Zij woonde in 1765 (bij haar 1e huwelijk) te Tjerkwerd (gem. Wonseradeel - Fr.). Zij woonde in 1778 (doop dochter Reinzjen) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1786 (bij haar 2e huwelijk) te Noordwolde.
Ondertrouwd (1) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-02-1765 te Joure (Hervormd), hij te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zij te Terkwerd (gem. Wonseradeel - Fr.). Echtgenoot is Gerrijt (Gerardus) HARMENS (zie 93653). Zij lieten tussen 1778 en 1783 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (R.C.), genaamd: Reintzjen, Catharina en Rienskjen; alle drie werden zij geboren te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd (2) 00-01-1786 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-01-1786 te Noordwolde (Hervormd), [zij weduwe], beide te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.); hun huwelijk werd op 24-01-1786 ingezegend in de R.C.-kerk te Steggerda; getuigen waren daarbij Dirk [GEERTS, zijn broer] en Peter LAMMERTS. Echtgenoot is Wessel (Johann Wessel) GEERTS (EILERS (1811), EIJLERS (1812)), 25 jaar oud (zie 114222). {Hij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 27-05-1812 te Weststellingwerf (Fr.) met Catharina Christoffers (Katrina) van ONSEN (van ONZEN (1812)), 27 jaar oud (zie 114225).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
110134    Klaaske SIJBRENS, overleden voor 1818 te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd met Jacob Hendriks TIMMERMANS (zie 110133).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Jacobs (zie 110132).

103012    Lolkjen SIJBRENS, geboren ca 1748. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Dochter van Sijbren GOITZES (zie 103015) en Dieuke ANDRIES (zie 103016).
Ondertrouwd 00-11-1773 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Te Terband op 28-11-1773 attestatie afgegeven naar Noorderdrachten. Gehuwd voor de kerk op 05-12-1773 te Drachten (Hervormd), hij te Oudeweg onder Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), zij te Noorderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik JACOBS, 33 jaar oud (zie 24740).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
79935    Sierd SIJBRENS, geboren ca 1754, [In 1824 verklaarde zijn zoon Jacob dat hij toen "sedert een lengte van jaren overleden" was.]. Hij woonde in 1779 (bij zijn huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna te Mildam, onder Oudeschoot.
Ondertrouwd 00-04-1779 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-05-1779 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oudeschoot, zij te Mildam, beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is IJtijen JACOBS (zie 104394).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
13358    Sanna SIJDES, geboren ca 1750.
Gehuwd voor de kerk ca 1776 met Derk ter HAAR (zie 11209).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4624    Altien SIJE, geboren ca 1623.
Gehuwd voor de kerk ca 1644 met Roelef ALFERS (zie 4623).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4034    Engeltien Teunis (Engel) SIJE, geboren ca 1615.
Gehuwd voor de kerk ca 1634 met Wolter CLAESZ (zie 4035).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
113780    Antjen SIJEN. Zij woonde in 1829 (huwelijk dochter Jantjen) te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.).
Gehuwd met Dirk Jans JONKERS (zie 113779).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38867    Femmichien Jans SIJEN, winkeliersche (1850), geboren ca 1809 te Vledder (Dr.), dochter van Jan SIJEN (zie 38868) en Hillegien DIRKS (zie 38869).
Gehuwd op 04-04-1850 te Steenwijk. Hij geboren te Ambt Vollenhove, zij geboren te Vledder (Dr.). Echtgenoot is Geert Lubberts HEETEBRIJ (zie 38866).
 
38868    Jan SIJEN.
Gehuwd met Hillegien DIRKS (zie 38869).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17734    Cornelis SIJGBERTS, geboren ca 1595.
Kind:
   1.  Maregien (Maria) CORNELIS (zie 5017).

100877    Aaltje SIJGERS (LIEKLEMA (1823), LIJKLAMA (1859)), geboren op 29-08-1780 te Balk (gem. Gaasterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-09-1780 te Balk, overleden op 05-10-1859 om 23:00 uur te Heeg (gem. Wymbritseradeel - Fr.) op 79-jarige leeftijd, als weduwe van Klaas Meinzes NENNEBOOG. Dochter van Sijger IJGES (LIJKLEMA (1820)) (zie 100878) en Aaltie PIJTTERS (zie 100879).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-05-1823 te AEngwirden (Fr.) met Klaas MENSEN (NINNEBOOG (1773), NENNEBOOG (1773), NENNENBOOG (1826)), 73 jaar oud (zie 100861). {Hij was eerder ondertrouwd 00-06-1773 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-06-1773 te Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Lammigjen Jans HUIJSMAN (HUISMAN (1773)), 22 jaar oud (zie 20291).}
 
110259    Aaltje SIJGERS (LIEKLEMA (1819)), geboren ca 1782. Zij woonde in 1807 (bij haar huwelijk) te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Zij woonde in februari 1812 (bron: reg.naamsaanneming Haske) met haar man Albert Engberts SMINK en hun kinderen Engbert, Zieger en Tietje te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1807 te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-03-1807 te Harich (Hervormd), hij weduwnaar, beide te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Echtgenoot is Albert EGBERTS (EIJMBERTS (1786), ENGBERTS (1793), IJMBERTS (1804), EIMBERTS (1807), SMINK (1812)) (zie 110249). {Hij was eerder ondertrouwd 00-01-1785 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-02-1785 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Trijntje HENDRIKS (KOENDERS (1831)) (zie 110250).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
118795    Fokke SIJGERS, overleden voor 1760, als echtgenoot van Geiske ANNES; nalatende drie kinderen: Thijske, Jolke en Jantje. Zijn broers Hendrick en Mintje werden aangesteld als curatoren over zijn kinderen. Gehuwd voor de kerk ca 1739 met Geeske ANNES (zie 118796). Zij kregen tussen ca 1740 en 1750 vier kinderen, genaamd: Thijske, Jolke, Jantje en Anne.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51329    Gerben (Garm) SIJGERS (VEENSTRA (1833), FEENSTRA (1907)), turfmaker (1833), veenbaas (1857,1863), geboren op 17-04-1807 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-04-1807 te Oldeholtpade, overleden op 30-11-1889 te Weststellingwerf (Fr.) op 82-jarige leeftijd, zoon van Sieger (Zieger) OEBLES (VEENSTRA (1833)) (zie 16768) en Klaasjen JANS (LENSTRA (1822), PIEST (1848)) (zie 16769).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-02-1833 te Steenwijkerwold met Trijntje Geerts van BEEK, 26 jaar oud (zie 51330).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 02-03-1843 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Marrigjen Koenen STAPHORST, 37 jaar oud (zie 55778).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  zoon VEENSTRA (zie 71346).
   6.  dochter VEENSTRA (zie 71347).
   7.  Klaasje VEENSTRA (FEENSTRA (1916)) (zie 55752).

72414    Jacob SIJGERS, backer (1727), geboren ca 1685, [zijn doop werd te Steenwijk niet ingeschreven.], overleden voor 1748 te aan het Verlaat (onder Steenwijk).
Gehuwd voor de kerk 00-04-1710 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. van Hoogeveen (Dr.). Echtgenote is Grietje Henriks (Margrietjen) STERK (STERKEN (1731)) (zie 72415). Zij lieten tussen 1711 en 1732 te Steenwijk dertien kinderen dopen (N.G.), genaamd Sijger (2x), Gerhardus, Hendrik, Aaldert, Jannes, Hillebrand, Geertjen (2x), Hillebrant, Hendrikjen, Hermen en Geesjen. De eerste drie werden geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), de laatste tien werden geboren te aan het Verlaat (onder Steenwijk).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijger JACOBS (zie 88335).
   2.  Sijger JACOBS (BAKKER (1738)) (zie 68445).
   3.  Gerhardus JACOBS (zie 88336).
   4.  Hendrik JACOBS (zie 88337).
   5.  Aaldert JACOBS (zie 88338).
   6.  Jannes JACOBS (zie 88339).
   7.  Hillebrand JACOBS (zie 88340).
   8.  Geertjen JACOBS (zie 88341).
   9.  Geertjen JACOBS (zie 88342).
   10.  Hillebrant JACOBS (zie 88343).
   11.  Hendrikjen JACOBS (zie 88344).
   12.  Hermen JACOBS (zie 88345).
   13.  Geesjen JACOBS (zie 88346).

67782    Janke SIJGERS, geboren ca 1740, overleden op 24-04-1815 om 15:00 uur te in het huis No. 82 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenote van Teije Siebes van der LAAN; nalatende vijf kinders; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1765 (bij haar huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1779 (doop zoon Hendrik) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1783 (doop zoon Sjoert te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd op 21-04-1791 te SintJohannesga (gem. Schoterland), op belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonde toen met haar man Teje SIJBES te SintJohannesga.
Ondertrouwd 00-05-1765 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-05-1765 te Lippenhuizen (Hervormd), beide te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Teije SIEBES (LIJBBES (1779), van der LAAN (1812)) (zie 67781). Zij lieten tussen 1766 en 1783 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) en te Sintjohannesga en Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aate (dochter), Sijbbe, Zijger, Hendrik en Sjoert.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
103605    Wijbe SIJGERS.
Gehuwd met Zwaantje GERBENS (zie 103606).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70747    Geertje Dubbelds SIJLSTRA (ZIJLSTRA (1838)), geboren op 27-12-1817 om 16:00 uur te Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Dubbelt BOUWES (SIJLSTRA (1817), ZIJLSTRA (1824)) (zie 57379) en Femmigjen JANS (van de LEGEWEG (1817), LAGEWEG (1850)) (zie 70715).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Bouwe Johannes' SAMPLONIUS, 34 jaar oud (zie 70753).
 
70748    Jan Dubbelds SIJLSTRA, geboren op 27-12-1821 om 06:00 uur te Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 29-04-1870 te Weststellingwerf (Fr.) op 48-jarige leeftijd, zoon van Dubbelt BOUWES (SIJLSTRA (1817), ZIJLSTRA (1824)) (zie 57379) en Femmigjen JANS (van de LEGEWEG (1817), LAGEWEG (1850)) (zie 70715).
 
49189    Aaltje SIJMENS, zij woonde in 1727 (doop dochter) te Slijkenburg (onder Kuinre), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1723, [N.B. Hun huwelijk is niet in Friesland ingeschreven.] met Wijbbe JEPKES (IJPPES (1736)) (zie 49188).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
71952    Aefjen SIJMENS (KLIJNSTRA (1827)), boerin (1827), geboren op 31-05-1784 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-06-1784 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 29-05-1833 om 03:00 uur te in het huis No. 27 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Karstes de JONG, nalatende zes kinderen: Jantje, Siemon, Jentje, Karsje, Albertje en Karst; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1807 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij werd op 01-05-1808 te SintJohannesga, op belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde toen met haar man Jan KARSTENS te SintJohannesga. Zij woonde in 1827 (overlijden man) in het huis No. 7 te SintJohannesga. Zij was in 1832 eigenaresse van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel A708, gelegen te SintJohannesga. Vermoedelijk woonde zij hier toen zelf met haar kinderen. Dochter van Simon FRANKEN (zie 23332) en Jentjen LUCAS (KLIJNSTRA (1837)) (zie 71958).
Ondertrouwd 00-05-1807 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-05-1807 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jan KERSTES (de JONG (1827)), 29 jaar oud (zie 71951). Zij kregen tussen 1808 en 1826 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Jantjen, Siemon, Jentje, Kersjen, Albertje, Karst en Geesjen (2x). Jantje huwde in 1830 te AEngwirden (Fr.) met Hessel Klazes van der WAL. Siemon huwde in 1838 te Schoterland met Frederica Johanna Jans VOLMULLER. Kersjen huwde in 1844 te Schoterland met Wijbe Jans van den BERG. Albertje huwde in 1842 te Leeuwarden (Fr.) met Jacobus Dirks DIRKSE en overleed in 1850 te Leeuwarden als zijn partner. Karst overleed met 3 jaar in het huis No. 7 te SintJohannesga. Geesjen-1 overleed met 3 dagen te SintJohannesga. Geesjen-2 overleed met 7 dagen te SintJohannesga.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7234    Aeltjen SIJMENS, geboren ca 1653, van Wanneperveen.
Ondertrouwd op 26-04-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1674 (N.G.). Hij van Vollenho en zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Stevens PRINS (zie 7233).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
6524    Aeltjen SIJMENS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 15-07-1668 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
 
81351    Agnes Margaretha (Angenis) SIJMENS, geboren ca 1747.
Ondertrouwd (1) op 06-11-1772 te Amsterdam met Hendrik KLEIJN (zie 81352).
Ondertrouwd (2) op 24-06-1791 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-07-1791 te [Amsterdam] (R.K.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes Damassus (Jan) EVERSTEIJN (EVERSTIJN (1791), EVERSTEIN () (zie 81349). {Hij was eerder ondertrouwd op 06-10-1769 te Amsterdam met Joanna Gesina (Gesina,Anna Gesiena) REUVEKAMP (zie 81350). Zij lieten tussen 1770 en 1781 te Amsterdam zes kinderen dopen (R.K.), genaamd: Joanna, Christina, Maria Sebilla, Henrica Francisca Fausta, Johannes Franciscus en Joanna Gezina.}
 
46493    Annechien SIJMENS (SOK (1813)), geboren te op de Zandbeld [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 26-12-1770 te Beulake (getuige(n): Jantjen ALBERTS, haar tante), dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
 
111524    Annigje Hendriks SIJMENS, geboren ca 1764. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 06-03-1789 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-03-1789 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Geert Koops MANDEMAKER (zie 111523).
 
7285    Arendt SIJMENS, geboren ca 1656, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Ondertrouwd op 09-05-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1675 te Vollenhove (N.G.), beide van Vollenhove met Aeltjen Hendricx VISSCHER (JONCKMAN) (zie 7286).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick ARENDTS (zie 7287).
   2.  Jantjen ARENDTS (zie 7489).
   3.  Marchjen ARENDTS (zie 7671).
   4.  Geesjen ARENTS (zie 7897).
   5.  Dirck ARENDTS (zie 8124).
   6.  Marchjen ARENDTS (zie 8343).
   7.  Rijckelt ARENDTS (zie 8510).
   8.  Sijmen ARENDTS (zie 8704).
   9.  Hendrickjen ARENDTS (zie 1107).

8909    Arent SIJMENS, doctor, geboren ca 1670.
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Aeltjen RIJCKENTS (zie 8926).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
59630    Bauke SIJMENS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-03-1767 te Steenwijk, zoon van Simon BAUKEN (zie 59628) en Femmigje Jans PAPE (zie 59627).
 
11890    Beertje SIJMENS, geboren te in de Krijger, gedoopt (N.G.) op 29-10-1730 te Vollenhove, dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Jantje JANS (zie 10117).
 
2966    Beertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-01-1662 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Helprich JANS (zie 8446). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1696 met Trijntjen WILLEMS (zie 9197).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
129523    Claas SIJMENS, overleden voor 1813. Hij woonde in 1771 (bij zijn huwelijk) te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.). erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1771 te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-10-1771 te Midlum (Hervormd), beide te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.). Echtgenote is Epkjen JOHANNES (zie 129524). Zij lieten tussen 1774 en 1795 te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijmen, Akke, Johannes, Pijtter, Tettje, Herre en Durkje. Sijmen huwde met Leena Jans BOERSMA en huwde in 1839 te Franeker (Fr.) met Feijkjen Valentijns SMALLENBERG. Akke huwde met Watzes Jeltes VISSER, huwde met Jan Klazes BAKKER en overleed in 1833 te Leeuwarden (Fr.), als echtgenote van haar 2e man, wonende onder Stiens (Fr.). Pieter huwde in 1813 te Franeker met Grietje Johannes' OOSTERBAAN. Herre huwde in 1818 te Franekeradeel met Trijntje Jans TJERKSTRA. Dirkje huwde in 1817 te Wonseradeel (Fr.) met Jochum Douwes van der BAREN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6428    Dirck SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-07-1667 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1692 met Aechte DIEDEMER (DIETMURS) (zie 3285).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
4993    Dirckien SIJMENS (Evertien), geboren ca 1619, overleden winter1656 te Vollenhove, mogelijk gestorven in het kraambed. Dochter van Sijmen EVERTS (zie 4464) en NN WIJTSES (zie 4565).
Ondertrouwd op 26-11-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-01-1643 (N.G.), hij wed[uwnaer]. Echtgenoot is Bartholt GEERTS (van OMMEN (1643)) (zie 4564). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1639 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-11-1639 te Vollenhove (N.G.), zij tot Vollenhove. Echtgenote is Hendrickien Willems (zie 4463). Hij is later ondertrouwd op 25-07-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 16-08-1657 te Vollenhove (N.G.), hij wed. en beijde tot Vollenhoo met Hendrickjen ALPHERTS (zie 3302).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
7845    Dirckjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-08-1682 te Vollenhove. Zij werd genoemd naar haar oma, Dirckien SIJMENS, dochter van Sijmen Bartelts van OMMEN (zie 2704) en Geertjen LAMBERTS (zie 7027).
 
10831    Eijnbert (Egbert) SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-07-1717 te Vollenhove, zoon van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
125865    Femke (Femmigjen,Fennigje) SIJMENS (BROUWER (1812), BEENS (1825)), werkvrouw (1843,1849), arbeidster (<1875), geboren op 06-03-1792 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Haar moeder overleed voor 1801 te de Compagnie (gem. Schoterland). Zij, Femke, was toen 9 jaar. Doordat haar vader hertrouwde kreeg zij toen een 2e moeder. Gedoopt (Hervormd) op 22-04-1792 te Hoornsterzwaag, overleden op 20-03-1875 te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen) op 83-jarige leeftijd, als partner van Berend BRAAK; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Mildam) [met haar 2e moeder Antje HAIJES], met haar broer Jacob en haar halfzus Aaltje te Jubbega (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1816 (geboorte dochter Stijntjen) in het huis No. 11 te Boyl, onder Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1825 (geboorte zoon Albert) te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.), erna ook. Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Hendrika) te Avereest, erna ook. Zij woonde in 1863 (huwelijk zoon Hendrik) te Ambt Ommen. Zij woonde in 1866 (overlijden man) te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen). Dochter van Simon BEENEZ (BROUWER (1812)) (zie 125868) en Hindrikjen JACOBS (zie 125869).
Gehuwd voor de kerk voor 1825, [N.B. Bij de geboorte van zoon Albert in 1825 waren zij gehuwd. Geboorteaktes van Hendrika en Maria onbreken [zo bleek ook bij hun huwelijken]. Mogelijk waren zij in Duitsland gehuwd.] met Berend de BRAAK (ten BRAAK (1827), ter BRAAK (1832), BRAAK (1866)) (zie 125864). Zij kregen in 1816 te Boyl (Fr.) samen een buiten echte geboren dochter Stijntjen. Zij kregen tussen ca 1819 en 1838 te Hoogeveen (Dr.) zeven kinderen, genaamd: Hendrika, Maria, Albert, Jacob, Hendrik, Femmigje en Margje. Hendrika huwde in 1843 te Avereest met Hendrik Herms BRUINEMEIJER [BRUNEMEIJER (1888)] en overleed in 1888 te Erica (gem. Emmen - Dr.), als zijn echtgenote. Maria huwde in 1849 te Avereest met Jan Jans KONING. Albert huwde in 1849 te Avereest met Petronella Hendrikus' WASSER. Jacob (Jakobus) huwde in 1856 te Avereest met Maria Aleida Berends GERMES en overleed in 1900 te Erica, als haar echtgenoot. Femmigje huwde in 1857 te Avereest met Joseph Jans BLATTER en overleed in 1916 te Emmen (Dr.), als zijn weduwe. Margje overleed met 2 jaar te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
60141    Femmetjen SIJMENS, overleden voor 1748 te Giethoorn.
Gehuwd op 01-03-1708 te Giethoorn, hij wed[uwnaar]. Echtgenoot is Henrik Gerrits KLEENE (zie 60140). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1708 met Aaltjen Jacobs BUIJL (zie 60142).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
68547    Geert Hendriks SIJMENS, veenbaas (1818), veenwerker (1822), geboren ca 1764 te [Giethoorn], overleden op 23-02-1828 om 23:00 uur te in het huis No 73 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwnaar van Grietje Hanzes GRANIS; nalatende zeven kinderen bij haar in echte verwekt. Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Hij werd op 06-02-1811, samen met zijn vrouw Grietje HANSENS, ingeschreven als lidmaat in de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), komende met attestatie van Giethoorn (bron: lidmatenregister Bovenknijpe (DTBL610-1082)). Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Ondertrouwd op 06-03-1789 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-03-1789 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)), 25 jaar oud (zie 24171).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
2967    Geertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-01-1662 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 (N.G.) met Geuje AELDERS (zie 8416).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
11103    Geertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-10-1720 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
6308    Geesjen SIJMENS, geboren ca 1665 (gezindte: N.G.).
Gehuwd voor de kerk ca 1688 met Geuje ALBERTS (BOERTJEN) (zie 5860).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
21346    Geesjen SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 25-02-1666 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Ondertrouwd op 03-05-1685 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 27-09-1685 (N.G.). Hij weduwenaar tot Blockzijl, zij uyt het Clooster op 't Lant [van] Vollenho. Echtgenoot is Pieter BARTELTS (DUIJN (1685)), 32 jaar oud (zie 21347). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1675 met Stientjen Henricx KLINCKERT (zie 21348).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
50258    Geessien Hendricks SIJMENS (van ESSEN (1725)), geboren te Steenwijkerwold, dochter van Hendrick Jan SIJMENS [van ESSEN] en Hendrikje TOMAS, die huwden te Steenwijkerwold op 16-03-1704. Gedoopt (N.G.) op 14-06-1705 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2813) met haar man Mr. Jan EIJTZ en hun kinderen Hendrik, Willemtje, Dirkje, Bato, Albert en Aaltjen in Steenwijkerwold (Westeinde) in het Schoutambt Steenwijk. Vermoedelijk diende hun dochter Hendrikje toen als inwonende meid bij een ander gezin in Steenwijkerwold. Dochter van Hendrick Jans van ESSEN (SIJMENS (1705)) (zie 70560) en Hendrikjen TOMAS (zie 70561).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 28-11-1723 te Steenwijkerwold (N.G.) met Jan Bathen EIJTS (van WITLINGA (1684)), 38 jaar oud (zie 47709).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
88945    Gerke SIJMENS, geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), zoon van Sijmen GERKEN en Egbetijen TALEN SANTINGE. Gedoopt (N.G.) op 03-09-1719 te Diever. Hij woonde in 1759 (bij zijn huwelijk) te Wapse, onder Diever (Dr.), erna te Diever.
Ondertrouwd 00-03-1759 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 15-04-1759 te Diever (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenote is Jantjen SIJMENS, 18 jaar oud (zie 88946). Zij lieten tussen 1760 en 1776 te Diever (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Simen, Egbertien, Simen, Aaltien, Simen, Jan, Janna en Wolter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simen GERKEN (zie 106952).
   2.  Aaltje GERKEN (zie 88950).
   3.  Simen ROELOFS GERKEN (GERRITS (1805)) (zie 106950).
   4.  Janna GERKEN (GARKENS (1811)) (zie 88943).

106955    Gerke SIJMENS, geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-08-1807 te Vledder, zoon van Simen GERKEN (zie 106952) en Geessien JANS (VLEDDER (1841)) (zie 106953).
 
5921    Greete SIJMENS (WILLEMS), geboren ca 1642.
Gehuwd voor de kerk ca 1662 met Gerrit EVERTS (zie 5920).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
8200    Greetjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-04-1686 te Vollenhove, dochter van Sijmen Bartelts van OMMEN (zie 2704) en Geertjen LAMBERTS (zie 7027).
 
5479    Hendrick SIJMENS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 14-08-1658 te Vollenhove, zoon van Sijmon REIJNERS (zie 5583) en Greete ENGBERTS (zie 5584).
 
70563    Hendrickjen Hendricks SIJMENS (van ESSEN (1739)), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 14-10-1708 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1739 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2826) met haar man Jan FREDRIKS en hun kinderen Hendrikje en Aaltje in de Westhoek van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt, een [inwonende] schaapjonge[n] en een [inwonend dienst]meisje. Dochter van Hendrick Jans van ESSEN (SIJMENS (1705)) (zie 70560) en Hendrikjen TOMAS (zie 70561).
Ondertrouwd op 12-04-1739 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1739 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j..d., beide van Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jan FREERICKS (zie 70516).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
71184    Hendrikjen SIJMENS, geboren op 13-08-1773 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 15-08-1773 te Paasloo, dochter van Zijmen (Simon) KEIMPES (KEMPEN (1748), van der WOUDE (1813)) (zie 71182) en Klaasjen LUIJTEN (zie 71183).
 
6736    Jan SIJMENS, visscher, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-01-1670 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Ondertrouwd op 25-05-1692 te Hasselt, met attestatie om te Vollenhove te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-06-1692 te Vollenhove (N.G.). Hij j.m. tot Vollenhove, zij j.d. tot Streuckel [onder Hasselt]. Echtgenote is Dieuwertjen PETERS (zie 8822).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
59629    Jan SIJMENS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 24-05-1761 te Steenwijk, zoon van Simon BAUKEN (zie 59628) en Femmigje Jans PAPE (zie 59627).
 
68544    Jan Jochems SIJMENS, geboren ca 1753 te [Giethoorn]. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Jochem Jans SIJMONS (zie 68537) en Juttien Wichers SCHREUR (zie 68535).
Ondertrouwd (1) op 30-10-1778 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Stijntje Alberts MOL (zie 68545).
Ondertrouwd (2) op 06-08-1785 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-08-1785 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Marrigje Lucas' BROER (zie 68546).
 
2849    Jantjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-06-1659 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
 
6551    Jantjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-08-1668 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
 
120659    Jantjen SIJMENS (KOK (1814)), geboren te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Sijmen CARSTEN en Claasjen FRANKES, die tussen 1737 en 1747 te Lemmer vijf kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Jantjen, Marten, Margjen, Francke en Mai. [N.B. Op basis van deze gegevens zou ik zeggen dat een broer Karsten ontbreekt. Dit kan beteken dat broer Marten eigenlijk Karsten was; of dat haar ouders al een elders geboren zoon Karsten hadden.], gedoopt (Hervormd) op 10-08-1737 te Lemmer, overleden op 04-08-1814 om 06:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, [als partner van Namle Folkerts KOK]; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) in De Kooij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Follega (gem. Lemsterland).
Ondertrouwd 00-04-1761 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 03-05-1761 te Oosterzee (Hervormd), hij te Eesterga, zij te De Kooij te Oosterzee, beide in de gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Namne VOLKERTS, 27 jaar oud (zie 120658). Zij lieten tussen 1762 en 1774 te Lemsterland (Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijmen, Alijd, Klaasjen, Sijmen, Folkert, Hendrik en Tijs; alle zeven werden zij [vermoedelijk] geboren te Follega (gem. Lemsterland). Folkert huwde met Trijntje JANS en overleed in 1813 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), als haar echtgenoot. Thijs overleed in 1835 te Echten (gem. Lemsterland), ongehuwd. Hendrik overleed in 1854 te Lemmer (gem. Lemsterland), vermoedelijk ongehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske NAMLES (KOK (1825), NANNES (1825)) (zie 120635).
   2.  Sijmen NAMLES (KOK (1812)) (zie 120668).
   3.  Folkert (Volken) NAMLES (KOK) (zie 120691).

88946    Jantjen SIJMENS, geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), dochter van Sijmen ROELFS en Aaltien HINDRIKS. Gedoopt (N.G.) op 09-10-1740 te Diever. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna te Diever.
Ondertrouwd 00-03-1759 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 15-04-1759 te Diever (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Gerke SIJMENS, 39 jaar oud (zie 88945). Zij lieten tussen 1760 en 1776 te Diever (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Simen, Egbertien, Simen, Aaltien, Simen, Jan, Janna en Wolter.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
106954    Jantjen SIJMENS (VELDKAMP (1837), GERKE (1841)), arbeidster (1837), geboren te Vledder (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd wij geboren als dochter van Siemen VELDKAMP op 19-09-1802 te Havelte. Ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte]. Gedoopt (N.G.) op 07-10-1804 te Vledder, overleden op 15-12-1865 te Bazuin (gem. Zuidwolde - Dr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit ZOETEVENT. Dochter van Simen GERKEN (zie 106952) en Geessien JANS (VLEDDER (1841)) (zie 106953).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-02-1837 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Gerrit Jans SOETEVENT (SOETEVEND (1816), ZOETEVENT (1826), SOUTEVENT (1850)), 49 jaar oud (zie 106956). Zij kregen in 1837 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) en in 1841 te Westerveld (gem. Zuidwolde - Dr.) twee kinderen, genaamd: Sieme en Geert. Sieme huwde in 1866 te Zuidwolde met Jantje Jeeps SCHREUR, huwde in 1889 te Zuidwolde met Janna Arends BRINKMAN en overleed in 1903 te Zuidwolde als echtgenoot van zijn 2e vrouw. Geert huwde in 1872 te De Wijk (Dr.) met Hendrikje Willems POLS, huwde in 1893 te Zuidwolde met de weduwe Annigje Harms SCHUT, en overleed in 1913 te Zuidwolde als weduwnaar van zijn 2e vrouw. {Hij was eerder gehuwd ca 1815, [N.B. Hun huwelijksakte werd niet gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).] met Wubbiggien HENDRIKS (SCHEEPER (1815), PIJPOT (1826), PIEPOT (1874)) (zie 106959). Zij kregen tussen 1816 en 1826 te Ruinerwold (Dr.), te Smilde (Dr.) en te Uffelte (onder Havelte - Dr.) vier kinderen, genaamd: Jan, Margien, Hendrik en Annegjen. Hendrik overleed met 10 weken te Uffelte. Jan huwde in 1850 te De Wijk (Dr.) met Trijntjen Alberts WESTERVELD en werd in 1890 te Zuidwolde haar weduwnaar. Margje huwde in 1851 te Havelte met Roelof Klasen EMS en overleed in 1902 te Kloosterveen (gem. Assen - Dr.) als zijn weduwe. Annigje overleed in 1874 te Ruinen (Dr.), [vermoedelijk ongehuwd].}
 
37197    Jetske SIJMENS.
Gehuwd met Popke Synes HUIZINGA (zie 37196).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10965    Judith SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-02-1719 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
19021    Knelis SIJMENS, geboren ca 1620, van 't Moer ?
Kind:
   1.  Trijntijn KNELIS (zie 19017).

4095    Kornelis SIJMENS, geboren te vermoedelijk in de Waede bij Zwartsluis, zoon van Sijmen KORNELIS en Aaltjen DERX, gedoopt (N.G.) op 20-03-1664 te Zwartsluis.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1689 met Aaltjen GERRITS (zie 30316).
Ondertrouwd (2) op 06-03-1698 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-03-1698 (N.G.). Hij weduwnaar [wonende] bute [de] Meppelerp[oorte], zij j.d. te Nieuwesluis. Echtgenote is Hillegien HENDRIKS (zie 4334).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
5929    Lijzabeth SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 16-08-1663 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Gehuwd voor de kerk ca 1686 met Dirck JANS (zie 1108).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
70906    Maike SIJMENS.
Gehuwd met Hendrik WIERTS (zie 70905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmen Hendriks (zie 49692).

104020    Margjen SIJMENS (KOK (1841)), geboren ca 1763, [N.B. Mogelijk was zij de op 03-03-1743 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) gedoopte dochter van Sijmen CARSTES en Claasjen FRANKES.], overleden voor 1798 te [Follega (gem. Lemsterland - Fr.)]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1788 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-06-1788 te Oldelamer (Hervormd), beide te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Roelof Roelofs KATENS (KUNST (1837)), 24 jaar oud (zie 104016). Van hen werden in Friesland geen kinderen gedoopt (Hervormd). {Hij is later ondertrouwd 00-08-1798 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), te Lemmer attestatie gegeven om te mogen trouwen onder Tjerkgaast. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 16-09-1798 te Idskenhuizen, onder Tjerkgaast (Hervormd). Hij weduwnaar te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Boukje WIEBES (van der GAAST (1878)) (zie 104017). Zij kregen tussen 1800 en 1814 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Sjoertje, Roelof, Jacobjen, Hendrikje, Wijbe, Jan en Cornelisje.}
 
123659    Margjen SIJMENS (VELDHOF (1840), VELTKAMP (1847)), geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-01-1774 te Diever. Zij was in 1840 Doopsgezind (bron: bevolk.reg.). Overleden op 22-07-1859 om 20:30 uur te ten huize van Jan HOFMAN [met] No. 755 (Wijk D) te Smilde (Dr.) op 85-jarige leeftijd, als weduwe van Sipke HEIDA; wonende te Smilde (gem. Smilde - Dr.). Zij woonde op 01-01-1840 (bevolk.reg.) met haar man Sipke HEIDA in Tuk (gem. Steenwijkerwold). Bij hen dienden toen Jan KRIST (21 jr., uit Steenwijkerwold) en Margje van NOORD (17 jr., uit Zuidveen) als inwonende werkbode. Dochter van Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657) en Femmichien (Femme) GERREBRANDS (zie 123658).
Gehuwd ca 1800, [zij waren voor 1827 gehuwd; plaats niet gevonden (bron: notariële akte Vledder (1827), toen hij, als kennelijk haar man, haar zaken behartigde).] met Sipke Hanzes HEIDA (HEIJDA (1847)) (zie 123660), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
23311    Mensjen SIJMENS, geboren ca 1706 te Wanneperveen. Zij werd genoemd naar haar oma, Mensse Sijmons GROENEWEGEN. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) met haar man Jan Jans SCHUURINK en hun kinderen Nelligjen, Geesjen en Jantjen te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Willem OENEN diende toen bij hen als inwonende knecht. Dochter van Cijmen (Simon) SANDERS (zie 23303) en Nellechien LUIJTEN (zie 23308).
Ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis. Hij met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1731 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar te Zwartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Jans SCHUURINK (zie 23312). Zij lieten hun kinderen niet dopen na de geboorte. Hun kinderen lieten zich later ("als bejaarde", d.w.z. als 25+-er) alsnog in de N.G.-kerk te Zwartsluis dopen. {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1714 te Zwartsluis. Met attestatie van Zwartsluis naar Blokzijl. De ondertrouw te Blokzijl was op 21-10-1714. Gehuwd voor de kerk op 07-11-1714 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te 't Nederlandt [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Marijtje SIJMONS (zie 35048), [Van hen zijn kort na hun geboorte te Blokzijl en te Zwartsluis geen kinderen gedoopt; mogelijk waren zij doopsgezind.].}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
78187    Mensjen SIJMENS, geboren ca 1706. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna [vermoedelijk] te Zwartsluis. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2008) met haar man Jan Jans SCHUURINK en hun kinderen Nelligjen, Geesjen en Jantjen te Zwartsluis (Binnendijx), in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Willem OENEN als [inwonende] knecht.
Ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-08-1731 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Swartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Jans SCHUIRING (SCHUURINK (1748)) (zie 59816). {Hij was eerder ondertrouwd op 31-07-1729 te Zwartsluis. Te Giethoorn was de ondertrouw op 29-07-1729; [Te Zwartsluis] attestatie verleent naar Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 21-08-1729 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Claasje Jacobs REUSE (zie 59815).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
75262    Peter (Pieter) SIJMENS (WOUDSTRA (1828)), geboren op 08-04-1786 te Paasloo (onder Oldemarkt), gedoopt (N.G.) op 23-04-1786 te Paasloo, zoon van Sijmen RIEWERTS (WOUDSTRA (1816)) (zie 75266) en Trijntje JACOBS (zie 75267).
Gehuwd met Jantje Jans BAKKER (zie 75263).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10053    Reijnder SIJMENS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1705 met Annigje TEUNIS (zie 10054).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertje REIJNDERS (zie 10055).
   2.  Theunis REIJNDERS (zie 10255).
   3.  Ida REIJNDERS (zie 8651).
   4.  Simon REIJNDERS (zie 10537).
   5.  Judigjen REIJNDERS (zie 10761).
   6.  Geert REIJNDERS (zie 10963).
   7.  Teunis REIJNDERS (zie 11093).
   8.  Roelof Doggener REIJNDERS (zie 11326).
   9.  Teunis REIJNDERS (zie 11540).
   10.  Beertje REIJNDERS (zie 11791).

18975    Rijck SIJMENS, geboren ca 1649. Hij woonde in 1674 (bij zijn huwelijk) te Genemuiden, erna? Zoon van Simen BERENTS (zie 18977).
Ondertrouwd op 08-02-1674 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Genemuiden, gehuwd voor de kerk op 07-03-1674 te Genemuiden, hij tot Genemuijden, zij wonende alhier [= te Vollenhove]. Echtgenote is Heijle EGBERTS, 26 jaar oud (zie 4919).
 
118394    Roelofjen (Rultje) SIJMENS, geboren op 03-07-1769 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij bij deze ouders op deze datum geboren te Eesterga; ik vermoed dat dit een gevolg is van de invoering van de Burgelijke Stand; toen werd vaak de doopplaats aangenomen ook de geboorteplaats te zijn; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 04-02-1803 te Lemmer, Follega en Eesterga, [als volwassene] gedoopt op belijdenis. Overleden op 20-02-1831 om 01:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Koop Jochems MUURLING. Dochter van Sijmen TETTES (zie 118401) en Andersjen (Andriesjen) LUITSENS (zie 118402).
Ondertrouwd 00-04-1795 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Te Lemmer attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Echten (Hervormd), hij te Oosterzee, zij te Eesterga, beide in de gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Coop Jochems MUURLING, 28 jaar oud (zie 59722). Zij lieten in 1795 en in 1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) twee kinderen dope (Hervormd): Siemen en Harmen. Zij lieten tussen 1797 en 1805 te Lemmer, Follega en Eesterga vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Lammigjen, Jochem (2x) en Lammigjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35347    Thijman SIJMENS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-12-1645 te Blokzijl, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Jantgen TIJMENS (zie 5589).
 
3428    Tijmentjen SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 05-01-1659 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Gehuwd voor de kerk ca 1684 met Jan Coenders ISPEERT (zie 3011).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
6251    Toinis SIJMENS, visscher, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-10-1665 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
127801    Roelof Arents SIJMENTS (SIMENS (1884)), boerknecht (1856), schaapherder (<1871), geboren op 07-09-1808 te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-09-1808 te Nijeveen, overleden op 10-09-1871 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje KUIK. Hij woonde in 1856 (bij zijn huwelijk) te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Arent JANS (SIJMENS (1850)) (zie 127803) en Hilletje (Hilligje) ROELOFS (SIJMENS (1855)) (zie 127804).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 19-01-1856 te Havelte (Dr.) met Hendrikjen Gerrits KUIK, 34 jaar oud (zie 127802).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116052    Aaltje Hendriks SIJMONS, veenwerkster (1852), geboren ca 1819 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1852 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Geerts SIMONS (SIJMONS (1852)) (zie 72120) en Aaltjen Reinders APPERLOO (APPERLO (1852), APPELOO (1853)) (zie 26738).
Gehuwd op 18-04-1852 te AEngwirden (Fr.) met Gerrit Jans SIMONS, 28 jaar oud (zie 116048).
 
119540    Abe SIJMONS, overleden op 25-10-1799 te Sneek (Fr.), als echtgenoot van Hiltje PIETERS.
Gehuwd met Hiltje PIETERS (zie 119541).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21270    Aefjen SIJMONS, geboren te Baarlo bij Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-06-1673 te Blokzijl, overleden na 1748 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1171) als inwoonder bij haar zoon Seijmon en haar schoondochter Geesijjen GUGIJES die toen woonden in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Sijmon (zie 34458) en Geertjen (zie 21278).
Ondertrouwd op 25-05-1710 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 04-06-1710 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaer], zij j.d., beijde van Baarlo [buijten Blokzijl]. Echtgenoot is Evert Everts LOON, 34 jaar oud (zie 21266). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1700 te Blokzijl, met attestatie [van Blokzijl], gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-11-1700 te Blankenham (N.G.), hij j.m. van Baarlo, zij j.d. in den Blankenham met Lummigjen GEERS (GERRITS) (zie 21269).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
45754    Annechien SIJMONS, geboren te op de Zandbelt [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 07-08-1768 te Beulake (getuige(n): Nellechien LUIJTEN, haar tante), overleden voor 1770 te Wanneperveen, dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
 
77327    Annigje Frederiks SIJMONS, geboren op 24-02-1815 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1836 te Giethoorn met Harm Roelofs WUITE (zie 77330).
 
5585    Barteldt SIJMONS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 16-11-1656 te Vollenhove, zoon van Sijmon REIJNERS (zie 5583) en Greete ENGBERTS (zie 5584).
 
116064    Berendje Hendriks SIJMONS, geboren op 27-01-1819 om 02:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 03-05-1886 om 08:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Reinder Tijmens KRIKKE. Dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1846 te AEngwirden (Fr.) met Reinder Tijmens KRIKKE, 31 jaar oud (zie 116072).
 
67531    Fimmigje Gerrits SIJMONS, geboren ca 1801 te [Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.)], overleden 00-04-1811 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), begraven op 02-05-1811 te AEngwirden (Fr.), dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
 
2454    Gebbe SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-04-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Gebbe Dochter [van] sijmon harmens binnen vollenhoe"], dochter van Simon HARMENS (zie 20706) en Hadewich HENRIJX (zie 2453).
 
72096    Geertje Geerts SIJMONS (SIMONS (1820)), arbeidster (1820), geboren ca 1799 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr._, overleden op 30-09-1865 om 12:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Marten Hendriks TROMP; nalatende zes meerderjarige kinderen. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1846 (huwelijk dochter Hendrikje) te Tjalleberd, erna in 1853 (huwelijk dochter Geesje) ook. Zij woonde in 1857 (huwelijk zoon Peter) te Tjalleberd. Dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 68547) en Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)) (zie 24171).
Gehuwd op 02-04-1820 te AEngwirden (Fr.) met Marten Peters TROMP, 30 jaar oud (zie 72095).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Martens (zie 72094).
   2.  Grietje Martens (zie 45433).
   3.  Geesje Martens (zie 72102).
   4.  Femmigje Martens (zie 72104).
   5.  Peter Martens (zie 72105).
   6.  Geert Martens (zie 72107).
   7.  Roelofje Martens (zie 72108).
   8.  Geert Martens (zie 72110).

116111    Geertje Hendriks SIJMONS, dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
 
69611    Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)), geboren ca 1758, [N.B. Er is geen akte gevonden waarin zijn ouders vermeld werden, of waarin staat dat hij in Giethoorn werd geboren. De familienaam SIJMONS werd in Giethoorn gebruikt. Er woonde in Giethoorn een Hendrik Jans SIJMONS die voor en na 1758 kinderen kreeg. De vernoeming klopt wanneer we aannemen dat Limke de vernoeming is van Lummigjen.], overleden op 01-12-1808 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenoot van Elske SIJBRENS; hij was gealimenteerd [= werd onderhouden door de diaconie]. Zij woonde in 1786 (geboorte zoon Hendrik) te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1795 (bij zijn 2e huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1785 met Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Ondertrouwd (2) 00-11-1795 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-11-1795 te Tjalleberd (Hervormd), hij [weduwnaar] te Tjalleberd, zij te Gersloot, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenote is Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)), 26 jaar oud (zie 116057).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
49176    Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1841), SIJMENS (1882)), veenwerker (1841), arbeider (1882), geboren op 20-05-1814 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1841 (bij zijn 1e huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1880 (overlijden 1e vrouw) te Gersloot (gem. AEngwirden). Hij woonde in 1882 (bij zijn 2e huwelijk) te Tjalleberd. Zoon van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 26-09-1841 te AEngwirden (Fr.) met Wemke (Wimke) HENDRIKS (OOSTERHOF (1841)), 33 jaar oud (zie 116070).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 25-11-1882 te Baarderadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Sijtske Pieters HOITEMA, 58 jaar oud (zie 116117), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
59333    Grietien SIJMONS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2304) met haar man Jacob FRERICKS [SMINK], en hun kinderen Frerick, Sijmon, Annegien en Roeloff in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.
Gehuwd op 20-04-1723 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Jacob Freriks SMEENG (MEESTER (1723)), 22 jaar oud (zie 59331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frerik JACOBS (SMEENG (1749)) (zie 59349).
   2.  Sijmon JACOBS (SMEENG (1753)) (zie 59363).
   3.  Aaltje Jacobs SMINK (SMEENG (1755), MEISTER (1813)) (zie 59330).
   4.  Annegien JACOBS (zie 59364).
   5.  Roeloff JACOBS (zie 59365).

29363    Grietjen SIJMONS, geboren ca 1717, overleden voor 1753 te Dinxterveen (Dr.). Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1382) met haar man Jacob ARENTS en hun kinderen Arent en Hermen te Dinsterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Klaasjen ROELOFS als [inwonende] meid.
Ondertrouwd op 10-03-1742 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 15-03-1742 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wanneperveen. Echtgenoot is Jacoob ARENTS (zie 29362). {Hij is later ondertrouwd 00-10-1753 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-10-1753 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar van Dinxterveen (Dr.), zij j.d. van Ruinen (Dr.). Echtgenote is Hilligjen JANNES (zie 29415). Hij is later ondertrouwd 00-12-1757 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-12-1757 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar van Dinxterveen (Dr.), zij j.d. van Tweel. Echtgenote is Petertien BEERENTS, 34 jaar oud (zie 29418).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
71206    Harmke SIJMONS (OZINGA (1812)), geboren op 10-10-1790 te Dokkum (Fr.). Zij woonde in 1811 (bij haar huwelijk) te Dokkum (Fr.). Dochter van Sijmon KLAASES (zie 71207) en Sebeltje HARMENS (zie 71208).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1811 te Dokkum (Fr.) met Hendrik Geerts BROUWER, 21 jaar oud (zie 71179).
 
116059    Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)), turfmaker (1812,1833), veenbaas (1814,1819,1824), veenwerker (1816,1821,1826,1833,1849), arbeider (1829,1841,1845), geboren op 28-03-1786 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-04-1811 te Tjalleberd, [als volwassene] gedoopt op belijdenis des Geloofs. Overleden op 21-03-1854 om 22:00 uur te in de huizinge No. 55 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje Jans MOED; nalatende zes kinderen. Hij woonde in 1810 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Hij werd op 26-04-1811 te Terband (gem. AEngwirden) op belijdensi zijnes Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij verkocht op 23-03-1827 voor fl. 93,- een perceeltje bos en onland gelegen te Tjalleberd aan Harmens Anskes de BRUIN (schipper te Heerenwal) en Thijs Harmens DRENTH (veenbaas te Tjalleberd). Hij was in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van twee huizen met erf, kadastraal bekend als de percelen C1230 en C1496, beide gelegen te Tjalleberd. Vermoedelijk bewoonde hij één van beide huizen toen zelf. Hij woonde in 1841 (huwelijk zoon Gerrit) te Tjalleberd, erna in 1845 (huwelijk dochter Vrouwkjen) ook. Hij woonde in 1849 (huwelijk dochter Geesje) te Tjalleberd. Zoon van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Ondertrouwd 00-11-1810 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-12-1810 te Tjalleberd (Hervormd), beide te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)), 17 jaar oud (zie 33817).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
68517    Hendrik Jans SIJMONS, veenbaas (1811), geboren ca 1786. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 04-12-1811 te AEngwirden (Fr.) met Rinske HARKES (zie 68518).
 
111486    Hendrikje Jans SIJMONS, veenwerkster (1850), geboren ca 1827 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1850 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jan SCHURING Jans SIJMONS (zie 68522) en Annichjen Johannes' KELDERHUIS (zie 68523).
Gehuwd op 17-03-1850 te AEngwirden (Fr.) met Jakob HENDRIKS, 38 jaar oud (zie 111473).
 
2317    Hermen SIJMONS, geboren ca 1578. Hij woonde in 1643 (huwelijk dochter) te Vollenhove.
Ondertrouwd (1) 00-01-1603 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1603 (N.G.) met Harmentien BERENTSEN (zie 20705).
Ondertrouwd (2) 00-01-1604 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1604 (N.G.) met Woltertien WOLTERSEN (zie 20704).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Wolter HARMENSS (zie 3594).
   3.  Wemme HERMENSZ (zie 2318).
   4.  Lijsebeth HERMENS (zie 5007).
   5.  Peter HERMENS (zie 17729).
   6.  Geert HERMENS (zie 13072).

77331    Impkjen Frederiks SIJMONS, geboren ca 1818 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
Gehuwd op 16-02-1854 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaas Roelofs MOED, 35 jaar oud (zie 77332). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-03-1840 te Opsterland (Fr.) met Rinske Pieters BAKKER, 23 jaar oud (zie 77336).}
 
68526    Jacob Jans SIJMONS, scheepstimmerknecht (1823), geboren ca 1798 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 13-10-1826 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1823 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 27-08-1823 te Haskerland (Fr.) met Aukjen FEDDES (VELDSTRA (1818)), 21 jaar oud (zie 68527). {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-02-1828 te AEngwirden (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Cornelis Beerends SCHIPPER (SCHIPPERS (1829)) (zie 82760).}
 
68536    Jan SIJMONS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) [als weduwnaar van ........] met zijn zoons Hendrik, Jochem en Schuurinck in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Bij hem diende toen Gesien Jans BACKER als inwonende meid. Bij hem woonde toen als inwoonder Geertien Hendriks MERTENS.
Kinderen:
   1.  Geertje Jans CIMON (zie 68551).
   2.  Hendrik Jans SIMONS (zie 68534).
   3.  Jochem Jans (zie 68537).
   4.  Schuurinck Jans (zie 68538).

77328    Jan Frederiks SIJMONS, geboren op 20-04-1820 om 11:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwrden - Fr.), zoon van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
 
68516    Jan Hendriks SIJMONS, veenbaas (1811,1814), turfmaker (1816,1817), geboren ca 1752 te Giethoorn, overleden op 17-05-1820 om 19:00 uur te in [het huis] No. 133 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwnaar [van Annigje Freriks MEESTER, eerder weduwnaar van Geesje Jans MEESTER], nalatende zes kinderen. Hij woonde in 1777 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn. Hij woonde in 1787 (bij zijn 2e huwelijk) te Giethoorn. Hij woonde in 1811 (huwelijk zoon Hendrik) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna in 1816 (huwelijk dochter Grietjen) ook. Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Ondertrouwd (1) op 21-02-1777 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 16-03-1777 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., ziij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Geesje Jans MEISTER (MEESTER (1859)) (zie 68521).
Ondertrouwd (2) op 26-01-1787 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 11-02-1787 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
116056    Jan Jans SIJMONS, veenwerker (1857), geboren ca 1818 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1857 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan SCHURING Jans SIJMONS (zie 68522) en Annichjen Johannes' KELDERHUIS (zie 68523).
Gehuwd op 15-05-1857 te AEngwirden (Fr.) met Jentje Jans SIMONS, 35 jaar oud (zie 116047).
 
68522    Jan SCHURING Jans SIJMONS, turfmaker (1817), veenbaas (1850,1857), geboren ca 1792 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1850 (huwelijk dochter Hendrikje) te Tjalleberd, erna in 1857 (huwelijk zoon Jan) ook.. Hij woonde in 1872 (overlijden vrouw) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 04-04-1817 te AEngwirden (Fr.) met Annichjen Johannes' KELDERHUIS, 25 jaar oud (zie 68523).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
3514    Jannetie SIJMONS, geboren ca 1617.
Gehuwd voor de kerk in 1642 met Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machtelt Laurens (zie 29959).
   2.  Sijemen (zie 29925).
   3.  Aeltien Laurens' (zie 29870).
   4.  Hendrijck Laurens VOLTEN (zie 29967).
   5.  Geertruijt Laurens VOLTEN (zie 29871).
   6.  Margien Laurens' (Marija) VOLTEN (zie 29872).
   7.  Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873).
   8.  Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
   9.  Berent Laurens VOLTEN (VOLTELEN (1698)) (zie 29875).
   10.  Peter Laurens' VOLTEN (zie 29876).

59651    Jantien (Jantje) SIJMONS (BAKKER (1770)), geboren ca 1745 te [Giethoorn], overleden op 10-03-1827 te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2436) met haar beide ouders en haar zus Lummegien in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Sijmen Roelofs BACKER (zie 59652) en Grietien Jans SNOEK (zie 59653).
Ondertrouwd op 16-11-1770 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-12-1770 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Gerrit Hendriks DAM (zie 59650).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
21298    Jantjen SIJMONS, geboren ca 1675.
Ondertrouwd op 28-04-1700 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-05-1700 te Blokzijl (N.G.), hij wed[uwnaer], zij j.d., beyde van Baarlo [buiten Blokzijl] met Marten EBEN (zie 21293). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1683 met Aeltjen ALBERTS (zie 21294).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
11421    Jantjen SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-06-1724 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
68537    Jochem Jans SIJMONS, geboren ca 1726. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) met zijn vader en zijn broers Hendrik en Schuurinck in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Jan SIJMONS (zie 68536).
Ondertrouwd op 07-03-1749 te Giethoorn, gehuwd op 28-03-1749 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 17-04-1749 te Giethoorn (N.G.) met Juttien Wichers SCHREUR (zie 68535).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
71185    Kempe SIJMONS, geboren op 28-04-1776 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-05-1776 te Paasloo, zoon van Zijmen (Simon) KEIMPES (KEMPEN (1748), van der WOUDE (1813)) (zie 71182) en Klaasjen LUIJTEN (zie 71183).
 
11302    Klaas SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-12-1722 te Vollenhove, zoon van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
9401    Lijsebeth SIJMONS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1698 met Eijmbert GEERTS (zie 7108).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
116060    Limke Gerrits SIJMONS, dienstmeid (1820), geboren op 23-08-1798 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in novemder 1820 (bij haar huwelijk) te oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) en voor mei 1820 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1820 te Utingeradeel (Fr.) met Sijtze Franzes BIJLSMA, 22 jaar oud (zie 116061).
 
22562    Luite SIJMONS (SOK), geboren ca 1719. Hij werd genoemd naar zijn opa, Luijt HENDRICKX. Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Annigjen STOFFELS en hun drie kinderen Simen, Stoffel en Nelligjen in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hem dienden toen Roelof Jans LOK en Grietjen Jans als inwonende knecht en meid.
Hij deed op 29-03-1768 belijdenis te Wanneperveen, samen met zijn vrouw, Anniegjen STOFFELS. Zij woonden toen in Ronduite te Wanneperveen. Zoon van Cijmen (Simon) SANDERS (zie 23303) en Nellechien LUIJTEN (zie 23308).
Ondertrouwd op 02-08-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-08-1743 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenote is Annigje STOFFELS (zie 22563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390).
   2.  Stoffel LUITEN (SOK (1813)) (zie 22560).
   3.  Nelligjen LUITEN (SOK (1851)) (zie 23391).
   4.  Aeltjen LUIJTEN (zie 23398).
   5.  Grietjen Luijten SOK (zie 23399).
   6.  Jan Luijten SOCK (zie 23400).
   7.  Hendrik LUITEN (zie 23392).
   8.  Grietjen Luiten SOK (SIMENS (1843)) (zie 23401).
   9.  Jantjen LUITEN (SOK (1790)) (zie 23393).

59878    Lummegien SIJMONS (BAKKER (1773)), turfmaakster (1818), geboren ca 1747, overleden op 24-12-1817 te Giethoorn, als partner van Roelof Harms DAM; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2436) met haar beide ouders en haar zus Jantien in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Sijmen Roelofs BACKER (zie 59652) en Grietien Jans SNOEK (zie 59653).
Ondertrouwd op 03-12-1773 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 19-12-1773 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Roelof Harmens DAM (de JONGE (1818)) (zie 59877).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
133590    Lummigjen Geerts SIJMONS. Zij woonde in 1839 (huwelijk dochter Annigjen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd met Hendrik Wichers DAM (zie 133589).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35048    Marijtje SIJMONS, geboren ca 1689 te ['t Nederland? (onder Steenwijkerwold)].
Ondertrouwd op 20-10-1714 te Zwartsluis. Met attestatie van Zwartsluis naar Blokzijl. De ondertrouw te Blokzijl was op 21-10-1714. Gehuwd voor de kerk op 07-11-1714 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te 't Nederlandt [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Jan Jans SCHUURINK (zie 23312), [Van hen zijn kort na hun geboorte te Blokzijl en te Zwartsluis geen kinderen gedoopt; mogelijk waren zij doopsgezind.]. {Hij is later ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis. Hij met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1731 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar te Zwartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenote is Mensjen SIJMENS (zie 23311). Zij lieten hun kinderen niet dopen na de geboorte. Hun kinderen lieten zich later ("als bejaarde", d.w.z. als 25+-er) alsnog in de N.G.-kerk te Zwartsluis dopen.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
69610    Popke Gerrits SIJMONS, veenarbeider (1813), geboren ca 1789 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-01-1858 om 11:00 uur te in de huizinge No. 108 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenoot van Aaltje Teewis de WIT. Hij woonde in 1813 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Gehuwd op 02-04-1813 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Teuwis' de WIT, 22 jaar oud (zie 69607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwkjen Popkes SIMONS (zie 70099).

72098    Roelofje Geerts SIJMONS, geboren ca 1801 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 04-03-1891 om 14:00 uur te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwe van Pieter KROL. Zij woonde in 1827 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 68547) en Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)) (zie 24171).
Gehuwd op 21-05-1827 te AEngwirden (Fr.) met Peter (Pieter) ROELOFS (KROL (1827)), 29 jaar oud (zie 72100).
 
116112    Roelofje Hendriks SIJMONS, dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
 
68538    Schuurinck Jans SIJMONS, geboren ca 1728. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) met zijn vader en zijn broers Hendrik en Jochem in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Jan SIJMONS (zie 68536).
 
35348    Thijmon SIJMONS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 04-04-1647 te Blokzijl, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Jantgen TIJMENS (zie 5589).
 
35349    Thomas SIJMONS, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Geessien Hendricks (Geesjen) ten BERGE (zie 5150).
 
6871    Trijntjen SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-06-1671 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Jan Gerrits SCHUURMAN (zie 3008).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
49177    Vrouwkjen Hendriks SIJMONS, veenwerkster (1845), geboren op 21-08-1816 om 07:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-07-1886 om 18:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Jan KAMP. Zij woonde in 1845 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-04-1845 te AEngwirden (Fr.) met Jan Wijtses KAMP (zie 116071).
 
14319    Dirkjen SIJNEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-05-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Seijne Janszen MARSMAN (zie 13615) en Lutgerritdina van EERDE (zie 13818).
 
71189    Kempe (Keimpe) SIJNES (SIJMENS (1745)), de schut (1745,1751), geboren ca 1709. Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 15-05-1740 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), samen met zijn vrouw Claaske FOOKES, op belijdenis [des Geloofs] aangenomen als lidmaat. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3140) met zijn vrouw Claasje FAKES en hun kinderen Roeloff, Fake, Saakjen, Zijmen en Jochem te Paasloo in het Schoutambt Oldemarkt.
Ondertrouwd 00-08-1734 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-08-1734 te Hoornsterzwaag (Hervormd), beide van Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Claasjen FOOKES (FAKES (1745)) (zie 71190).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
100060    Pieter SIJNES (van der SCHIEF (1816)), pottebakkersknegt (1816). Hij woonde in 1816 (huwelijk dochter Wijpkjen) te Nijehaske (gem Haskerland - Fr.).
Gehuwd met IJtje HEERES (zie 100061).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30609    Hendrik SIJP.
Kind: 1 kind.
 
30608    Kornelia Hendriks SIJP, dienstmeid (1845), geboren op 12-11-1818 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 06-12-1818 te Zwartsluis, dochter van Hendrik SIJP (zie 30609) en Geertje de BOER (zie 30610).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1845 te Zwartsluis, beide geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Klaas Jans LASSCHE, 27 jaar oud (zie 30603).
 
128365    Christina SIJPE.
Gehuwd met Willem STARING (zie 128364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Willems (zie 128363).

65825    Aaltje SIJPESTIJN.
Gehuwd met Cornelis van der ZWAAN (zie 65824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Cornelis' (zie 65823).

71133    Grietje van SIJPVELD.
Gehuwd met Tijmen van den BOGAARD (zie 71132).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12481    Albertien SIJSEN, geboren ca 1615. Zij woonde in 1657 (bij haar 2e huwelijk) aan de Mastenbroekerdijk [nabij Zwolle].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1657 met Arent LUBBERTS (zie 12493).
Ondertrouwd (2) op 09-05-1657 te Zwolle. Te Vollenhove was de ondertrouw op 10-05-1657. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1657 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer] in de Leeuwte in 't Lant van Vollenhove, zij wed[uwe] aen de Mastebroeckerdijck. Echtgenoot is Coop GERRIJTS (zie 12474). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1654 met Aeltien JANS (zie 12942). Hij was eerder ondertrouwd op 11-03-1655 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Wanneperveen (N.G.), hij wed. in de Leeuwte en zij wonende op Wanneperveen met Trijntien (Trijne) JANS (zie 12477).}
 
635    Geertje SIJSEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 03-12-1741 te Vollenhove, dochter van Sijse PETERS (zie 633) en Aleijda KIERS (zie 634).
 
13558    Johanna Geertruijd Juliana SIJTSAMA, freule, baronesse, mevrouw van PLATTENBURG, geboren op 05-09-1732, overleden op 02-03-1771 te Vollenhove op 38-jarige leeftijd. Zij werd op 13-08-1752 opgenomen als lidmaat in de N.G.-gemeente Dantumawoude, etc. (gem. Dantumadeel - Fr.) komende met attestatie van Leeuwarden. Zij is op 07-11-1755 van daar vertrokken naar Vollenhove (bron: lidmatenregister Dantumawoude, etc. 1697-1850).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-09-1753 te Driesum (gem. Dantumadeel - Fr.) (N.G.) met Baron Lodewijk Arent SLOET, 33 jaar oud (zie 11080).
Uit dit huwelijk:
   1.  doodgeboren dochter (zie 22060).
   2.  Anna Johanna Judith SLOET tot PLATTENBURG (zie 13559).
   3.  Egbertus Dannenberg (zie 13648).
   4.  Frouck Juliana Geertruijd (zie 13748).
   5.  Johanna Catharina (Tot PLATTENBURCH) (zie 13845).
   6.  doodgeboren zoon (zie 22067).
   7.  doodgeboren zoon (zie 22066).
   8.  Vrouwk Juliana Geertruid (zie 14095).
   9.  doodgeboren dochter (zie 22068).
   10.  doodgeboren dochter (zie 22065).
   11.  doodgeboren kind (zie 22064).

70327    Aaltje SIJTSES (BOONSTRA (1819)), geboren ca 1761 te [Kuinre], overleden op 08-02-1823 te Kuinre, als weduwe van Dubbeld Michiels PEREBOOM. Dochter van Sijtse TETTES (BOONSTRA (1823)) (zie 98425) en Bauk (Bouwkjen) WIJTSES (zie 98427).
Ondertrouwd 00-09-1780 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-09-1780 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd) met Dubbelt MICHIELS (PEEREBOOM (1819)), 24 jaar oud (zie 17538).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
132797    Albert SIJTSES, boer (1749), geboren ca 1713. Hij woonde in 1738 (doop zoon Sijtse) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1749 (bron: quotisatiekoheren) met twee volwassenen en vijf kinderen te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.); hij werd toen aangeslagen voor 29 gulden en 1 stuiver.
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Jantijn HINDRIKS (zie 132798).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101541    Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)), arbeidster (1835), landbouwster (1836,1848), geboren op 10-06-1780 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-12-1783 te Hemrik, onder Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 21-10-1848 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als partner van Jacob JONKERS, [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te "op 't Bosch" onder Vledder (Dr.). Dochter van Sijtse JITSES (zie 76233) en Aaltje JANS (zie 101656).
Ondertrouwd op 10-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540). {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 15-10-1852 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Maria Catharina Johans DONNER, 55 jaar oud (zie 101554).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
130639    Harke SIJTSES (HARKE (1813)), schipper (1813,<1830), geboren ca 1758, overleden op 03-10-1830 om 03:00 uur te in het huis No. 24 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), als echtgenoot van Sjoukjen POPKES, die [testamentair] het vruchtgebruik erfde van zijn nalateschap; [nalatende vier kinderen: Sijze, Popke, Jan, en Hijlke]; [zijn geboorteplaats en naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1782 (bij zijn huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1813 (huwelijk dochter Popkjen) te Gorredijk (gem. Opsterland).
Ondertrouwd 00-01-1782 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), [mogelijk] op 03-02-1782 te Gorredijk attestatie afgegeven na[ar] Lippenhuizen. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1782 te Lippenhuizen (Hervormd), hij te Lippenhuizen, zij te Gorredijk, beide in de gem. Opsterland (Fr.). Echtgenote is Sjoukjen POPKES (de JONG (1813)) (zie 130640). Zij lieten hun kinderen niet dopen bij de geboorte; mogelijk waren zij Doopsgezind.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130607    Jacob SIJTSES, geboren ca 1754, [mogelijk was hij de op 21-09-1755 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.) gedoopte zoon Jacob van Sijtse JACOBS en Grietie KEIMPES.], overleden op 29-07-1826 om 16:00 uur te in een ongenummerd huis te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.) (aangifte door: [zijn schoonzoon] Jan Egberts HUISMAN (33 jr., arbeider te Luxwolde)), als echtgenoot van Froukjen Ruurds BAKKER; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1787 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1787 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-05-1787 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Froukjen RUURDTS, 23 jaar oud (zie 130608). Zij lieten tussen 1790 en 1796 te Kortezwaag en te Langezwaag, (beide in de gem. Opsterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Grietje Joukjen en Sijtske, Sijtske huwde in 1815 te Opsterland met Hans Lieuwes de JONG en overleed in 1881 te Nijhaske (gem. Haskerland - Fr.), als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
76844    Jan SIJTSES, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-05-1755 te Steenwijk, overleden voor 1760 te Steenwijk, [N.B. Mogelijk was hij de Jan Sietsen van LUBECK die overleed op 09-11-1814 te Steenwijk.], zoon van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
 
76842    Jan van LUBECK SIJTSES, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 06-08-1752 te Steenwijk, overleden op 14-01-1829 te Steenwijk op 76-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Rensje JANS]; [namen ouders niet vermeld]. Zoon van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
Ondertrouwd op 28-01-1776 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-02-1776 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Rensjen JANS, 24 jaar oud (zie 89515).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
126221    Jantje SIJTSES (BIJLSMA (1823)), dienstmaagd (1823), geboren ca 1792 te Franeker (Fr.), dochter van Sijtse JANS [BIJLSMA (1823)] en TRijntje Jacobs SMIT.
Gehuwd op 25-05-1823 te Leeuwarden (Fr.) met Tiete TIJMENS (van der LAAS (1823), van der LAARS (1860)) (zie 126220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtske Tietes van der LAARS (zie 126219).

58570    Klaas SIJTSES, geboren op 16-03-1734 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als zoon van Sijtse AGES en Grietje CORNELIS. Hij woonde in 1774 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), eerder te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij werd op 05-06-1791 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Aafje HARMENS ingeschreven als lidmaat (hervormd), komende met attestatie van Oldelamer. Zij zijn uit Steggerda op 21-03-1799 met attestatie vertrokken naar de Oldemarkt.
Ondertrouwd 00-09-1774 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Te Steggerda op 09-09-1774 attestatie afgegeven naar Peperga. Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 11-09-1774 te Peperga en Blesdijke (Hervormd), hij te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), eerder te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zij in de Blesse, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Aafjen Harmens SCHEERHAGEN (zie 91894). Zij lieten in 1775 en 1777 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hiltje en Harmen. Zij lieten in 1779 en 1781 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Grietje en Dirkje. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33805    Reijtse SIJTSES (de VRIES (1821)), geboren ca 1761. Hij woonde in 1786 (bij zijn huwelijk) te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-08-1786 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr). Te Oldeboorn op 06-09-1786 attestatie afgegeven [naar De Knijpe]. Gehuwd voor de kerk op 10-09-1786 te De Knijpe (Hervormd), hij te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), zij te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Hiltje SYTZES (zie 33806), [N.B. Zij lieten geen kinderen dopen (N.G.), mogelijk waren zij doopsgezind.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Reitzes de VRIES (zie 33804).
   2.  Joukjen Reitzes de VRIES (zie 33819).

118274    Riemke SIJTSES (BUWALDA (1826)), boerinne (1821), overleden op 17-09-1826 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1821 (huwelijk zoon Sijtse) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1782 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Te Joure op 11-05-1782 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 12-05-1782 te Broek (Hervormd), hij te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), zij te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik PIJTERS (zie 118268). Zij lieten tussen 1783 en 1790 te SintNicolaasga en Idskenhuizen (beide gem. Doniawerstal - Fr.) en te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijdtse, Pieter, Claas en Tjepke (zoon). Tjepke huwde in 1812 te Schoterland (Fr.) met Grietje Wiebes van TERWISGA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77047    Trijntje SIJTSES, geboren ca 1726. Zij woonde in 1751 (bij haar huwelijk) te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1751 te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-09-1751 te Woudsend (N.G.), beide te Woudsend (gem. Wmbritseradeel - Fr.). Echtgenoot is Haring JELLES (NAUTA (1756)) (zie 77046). Zij lieten tussen 1752 en 1767 te Woudsend (gem. Wyymbritseradeel - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geertje, Jelle, Aag, Sijtse, Durk, Lolle en Doitze.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
73609    Trijntje SIJTSES (GESTRA (1828)), geboren op 31-01-1778 te Franeker (Fr.), dochter van Sijtse ANNES [GESTRA] en Maaike HANSES. Overleden op 03-06-1835 te Franeker (Fr.) op 57-jarige leeftijd, als weduwe van Gerben Abes van der WERF [= van der HORST] [N.B. Gerben Abes van der WERF was niet gehuwd met haar.]. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Franeker (Fr.).
Ondertrouwd op 30-11-1799 te Franeker (Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15-12-1799 te Franeker (Fr.) (N.G.), beide van Franeker (Fr.). Echtgenoot is Gerben Abes van der HORST, 20 jaar oud (zie 73606).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
76843    Vroutjen SIJTSES, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 07-04-1754 te Steenwijk, overleden voor 1756 te Steenwijk, dochter van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
 
120579    Grietje Sijtses SIJTSMA.
Gehuwd met Johannes Geerts HOEKSTRA (zie 120578).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123741    Pijttje SIJTTES (SIETJES (1842)), geboren ca 1750, [Mogelijk was zij de Pijtje SIJTTES die gedoopt werd op 04-08-1748 te IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel - Fr.) en die ook aldaar was geboren als dochter van Sijtte PIETERS en Tjitske JELLES. Se ouders waren gehuwd op 02-01-1735 te IJbrechtum (hij te Huins, onder Winsum (gem. Baarderadeel - Fr.), zij te IJsbrechtum).]. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1775 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-05-1775 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Oepke JANS (WOUDSTRA (1842)), 36 jaar oud (zie 123740).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97905    Wijtse Jurrits SIJTZEMA.
Gehuwd met Jolle Klazes JANSMA (zie 97904).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110359    Afke (Aafke) SIJTZES (SIJTSMA (1812)), geboren ca 1766 te Broek (gem. Doniaweerstal - Fr.), dochter van Sijtze PIETERS en Tietje GERBENS, beide overleden te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Overleden op 06-06-1832 om 10:00 uur te in het huis No. 242 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van Pieter Aukes de VRIES. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Broek, onder Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij werd op 31-01-1811 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), samen met haar man Pieter Aukes de VRIES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van Goïngarijp. Zij woonde in 1821 (1e huwelijk zoon Sijtze) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1788 te Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-09-1788 te Broek (Hervormd), beide te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Pijter AUKES (de VRIES (1788)), 19 jaar oud (zie 110358). Zij lieten tussen 1789 en 1806 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Auke, Sijtze, Jan, Willem, Afke en Klaas.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
58559    Lambert SIJTZES (BROGGE (1830), BRUGGE (1873)), timmermansknegt (1830), timmerman (1859,1863,<1869), geboren te Vledder (Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij geboren zijn te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Onduidelijk is hoe dit te rijmen valt met zijn doop in Vledder (Dr.).], gedoopt (N.G.) op 23-11-1806 te Vledder, overleden op 14-09-1869 te Kuinre op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Klaasje ATTINGA. Zoon van Sijtze AGES (BROGGE (1830), BRUGGE (1869)) (zie 58584) en Trijntjen JANS (BRINKSMA (1830)) (zie 58585).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-09-1830 te Kuinre, zij weduwe. Echtgenote is Klaasje Jansz ATTINGA, 32 jaar oud (zie 58522). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1819 te Kuinre, beide wonende te Kuinre. Echtgenoot is Hendrik Roelofs BUIS (zie 58521).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
127174    Popke SIJTZES (TEIJEMA (1821)), tapper (1821,1825), arbeider (<1842), geboren op 05-01-1773 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Sijtse POPKES en Stijntje SJOERDS, die huwden op 26-02-1769 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Beetsterzwaag). Zijn ouders woonden vanaf 1770 te Langezwaag (gem. Opsterland). Gedoopt (Hervormd) op 28-01-1773 te Langezwaag, overleden op 13-10-1842 om 10:00 uur te in het huis No. 46 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Froukjen Geerts de JONG]; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1821 (huwelijk dochter Stijntje) te Langezwaag, erna in 1825 (huwelijk dochter Feikjen) ook.
Ondertrouwd 00-08-1798 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-08-1798 te Langezwaag (Hervormd), hij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Vrouwkjen GEERTS (de JONG (1825)) (zie 127175). Zij lieten tussen 1799 en 1815 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Stientje, Sijtze, Feikjen, Tjeerd, Jakob en popke. Sijtze huwde in 1823 te Opsterland (Fr.) met Albertje Sijtzes de VRIES. Tjeerd huwde in 1825 te Ooststellingwerf met Feikjen Folkerts van der ZEEF. Jakob huwde in 1860 te Opsterland met de weduwe Dieuwke Wabes de KROON.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
98428    Tette SIJTZESZ (BOONSTRA (1840), BOSMA (1840)), timmerman (1826), meester timmerman (1829), geboren in 1760 te Kuinre, overleden op 12-12-1840 om 23:00 uur te In het huis No. 15 staande in de Koesteeg te Sloten (Fr.), [weduwnaar van Aafjen Nannes], [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1782 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), erna te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1789 (doop dochter Trijntje) te Slijkenburg (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1826 (overlijden zoon Lense) te Kuinre, erna in 1829 (huwelijk kleindochter Hendrikjen) ook. Hij woonde in 1835 (huwelijk kleindochter Tetje) te Kuinre. Zoon van Sijtse TETTES (BOONSTRA (1823)) (zie 98425) en Bauk (Bouwkjen) WIJTSES (zie 98427).
Ondertrouwd 00-05-1782 te Sintjohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Te SintJohannesga attestatie afgegeven naar Echten. Gehuwd voor de kerk op 02-06-1782 te Oosterzee (Hervormd). Hij te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), zij te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Aefjen NANNES (KOOPMAN (1829), KOOPMANS (1859)), 24 jaar oud (zie 98429).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
20958    Oenen SIJVERTS (de VRIES), geboren te in 't Leegelant bij Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 20-12-1679 te Zwartsluis, zoon van Sieuwert OENEN (zie 20960).
Ondertrouwd (1) op 04-02-1708 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-01-1708 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. op den Noorden [te Barsbeek]. Echtgenote is Zwaantjen Jans te WALLE (zie 30284).
Ondertrouwd (2) op 12-06-1710 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-07-1710 te Zwartsluis (N.G.), hij weduwnaer van Zwartsluis, wonende te Barsbeek, zij j.d. van Zwartsluis met Filippine Filippus van HOEK, 19 jaar oud (zie 20959).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henrikjen OENEN (zie 30285).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
105899    Bontje Jans (Bonsje,Boutje,Bonstje) SIKKEMA (SICCAMA (1838)), dienstmeid (1838), geboren ca 1811 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 27-07-1849 te Steenwijk, als weduwe van Georg Lodewijks BEUTE; overleden negen dagen na haar man. Dochter van Jan Sikkes SIKKEMA (zie 105900) en Egbertje Hendriks VEENSMA (zie 105901).
Gehuwd op 03-08-1838 te Steenwijk met Georg Lodewijk Riekents BEUTE, 23 jaar oud (zie 105898).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
91499    Cornelis Sikkes SIKKEMA.
Gehuwd met Barbertje Wijbes de HOOP (zie 91500).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121116    Hinkje Kornelis' SIKKEMA, geboren ca 1823 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Kornelis Sikkes SIKKEMA (zie 121117) en Barbertje Wijbes de HOOP (zie 121118).
Gehuwd op 06-11-1845 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert Roelofs IJBEN, 25 jaar oud (zie 121110).
 
105900    Jan Sikkes SIKKEMA.
Gehuwd met Egbertje Hendriks VEENSMA (zie 105901).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bontje Jans (Bonsje,Boutje,Bonstje) (SICCAMA (1838)) (zie 105899).

121117    Kornelis Sikkes SIKKEMA.
Gehuwd met Barbertje Wijbes de HOOP (zie 121118).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91498    Wijbe Cornelis' SIKKEMA, geboren ca 1827 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Cornelis Sikkes SIKKEMA (zie 91499) en Barbertje Wijbes de HOOP (zie 91500).
Gehuwd op 20-05-1864 te Weststellingwerf (Fr.) met Femmigjen Jans WIETEN (zie 91497).
 
109701    Margjen (Margien) SIKKEN (SIKKENS (1784)), geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-03-1747 te Diever, overleden voor 1816 te Wapse (gem. Diever - Dr.), [N.B. Vermoedelijk was zij overleden voor 1812 (bron: www.wiewaswie.nl).]. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1776 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-11-1776 te Diever (N.G.), hij j.m. te Dwingelo, zij j.d. te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Berent JANS (DRIJBER (1791)), 31 jaar oud (zie 109700). Zij lieten tussen 1777 en 1791 te Diever (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Hendrikjen, Grietjen, Sikke, Hilligje en Jan. Alle vijf werden geboren te Wapse (onder Diever). Albert overleed met 31 jaar te Diever, als echtgenoot [van .....]. Hendrikje huwde met Hendrik FOLKERTS en overleed in 1833 te Diever als zijn weduwe. Grietje overleed in 1826 te Diever als echtgenote van Stephanus Jacobus van ROIJEN. Hilligje overleed met 42 jaar te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), [vermoedelijk ongehuwd]. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119037    Aafje SIKKENS.
Gehuwd met Eildert van der VLAG (zie 119036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Eilderts (zie 119035).

40562    Aaltje Klaas' SIKKENS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-01-1769 te Blokzijl, overleden voor 1773 te Blokzijl, dochter van Claas Clasen BRUIJN (FIKKEN (1766), SIKKENS (1769), TIKKEN a BRUIJN (1770)) (zie 36565) en Jantje WILMS (BUIJSMAN (1763)) (zie 36270).
 
105050    Anna Hendriks SIKKENS, geboren op 08-09-1769 te Rolde, overleden op 24-02-1820 te Smilde (Dr.) op 50-jarige leeftijd, als echtgenote van Kornelis Reinders de JONGE. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Rolde. Dochter van Hendrik SIKKENS (zie 105063) en Aaltien GEERTS (zie 105064).
Ondertrouwd op 01-06-1794 te Kloosterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-07-1794 te Kloosterveen (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Rolde (Dr.). Echtgenoot is Kees (Cornelis) REINDERS (de JONGE (1820)), 22 jaar oud (zie 24135).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
98922    Christina Geertina Willems SIKKENS, geboren ca 1885 te Groningen (Gr.), dochter van Willem SIKKENS (zie 98923) en Margaretha Catharina ETZER (zie 98924).
Gehuwd op 06-04-1916 te Groningen (Gr.) met Gerrit Wijbes NEISINGH, 27 jaar oud (zie 98914).
 
107252    Grietje Jans SIKKENS, geboren ca 1695. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) te Rolde (Dr.), erna te Echten (onder Ruinen - Dr.). Zij was op 17-01-1783 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleindochtertje Harmina Gerrits KRAAK.
Ondertrouwd op 01-03-1720 te Rolde (Dr.). Te Ruinen was de ondertrouw op 03-03-1720. Gehuwd voor de kerk 00-03-1720 te [Rolde of Ruinen] (N.G.), hij j.g. van De Klink/De Klinke [?] wonende tot Echten (onder Ruinen - Dr.), zij j.d. van Rolde (Dr.) met Harmen KRAAKE (KRAALE (1720), CRAELE (1721), KRAEL (1722), KRAKE (1727), KRAEK (1738)) (zie 78116). Zij lieten tussen 1721 en 1738 te Ruinen (Dr.) en Meppel (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelina Johanna, Harmannus, Anna, Harmina, Jan (2x), [naam niet vermeld], Jantien en Gerrit. Jan-2 huwde in 1755 te Meppel (Dr.) met Trijntje Hendriks PRIK en overleed in 1806 te Meppel (Dr.) in het Carspelhuis aldaar, nalatende 3 getrouwde kinderen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
105063    Hendrik SIKKENS.
Gehuwd met Aaltien GEERTS (zie 105064).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45573    Hendrikje Johannes' SIKKENS, geboren ca 1848 te Wanneperveen, dochter van Johannes Reinders SIKKENS (zie 45574) en Jantje Jans KOLLEN (zie 45575).
Gehuwd op 13-03-1885 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Thijssen SLAGTER (zie 45565). {Hij was eerder gehuwd op 20-05-1881 te Wanneperveen, beiede geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Hilligjen Willems BONSING (zie 45566).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 45583).

45574    Johannes Reinders SIKKENS, veehouder (1885).
Gehuwd met Jantje Jans KOLLEN (zie 45575).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126691    Pieter SIKKENS.
Gehuwd met Kiertje (Kiertien) HENDRIKS (KOTTMES (1820)) (zie 126692).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98923    Willem SIKKENS.
Gehuwd met Margaretha Catharina ETZER (zie 98924).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121045    Grietje SIKKES. Zij woonde in 1742 (doop dochter Aaltje) [onder of te] Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1734 met Beernt Jans HAVEN (zie 121044). Van deze vader werden in 1735 en in 1738 te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen gedoopt (Hervormd), genaamd: Geert en Albert. Deze ouders lieten in 1742 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf) een dochter Aaltje dopen (Hervormd).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
59105    Ibeltje (Ebeltje) SIKKES, arbeidster (1828), geboren op 06-12-1771 te Nijeholtwolde, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Sikke TJIBBES en Bontje MINNES. Gedoopt (Hervormd) op 28-11-1773 te Wolvega en Sonnega.
Ondertrouwd 00-06-1798 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-06-1798 te Wolvega (N.G.), beide van Nijeholtwolde, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Harmen KLAAZEN, 31 jaar oud (zie 59104). Zij lieten in 1799 te Peperga en Blesdijke een zoon dopen (Hervormd), genaamd Sikke; zij lieten tussen 1800 en 1811 te Steggerda en Vinkega vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Dirkje, Bontjen (dochter), Claasje, Tietsje en Antje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66752    Ibeltje (Ebeltje,IJbeltje) SIKKES (SIKKEMA (1848), SIKKINGA (1851)), arbeidster (1830,1833,1834), geboren op 06-12-1771 te Nijeholtwolde, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-11-1773 te Wolvega en Sonnega, overleden op 18-11-1854 te Scheerwolde (gem. Steenwijkerwold) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Harm TIP. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in februari 1812 (bron: register naamsaanneming) met haar man Harmen Klasen TIP en hun kinderen Bontje, Klaasje, Tietje en Antje te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hun zoon Sikke (13 jaar) woonde toen te Nijeholtwolde; hun dochter Dirkjen (11 jaar) woonde toen te Brantgum (gem. Westdongeradeel - Fr.). Dochter van Sikke TJEBBES (SIKKEMA (1819)) (zie 103560) en Bontje MINNES (zie 103561).
Ondertrouwd 00-06-1798 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-06-1798 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Harmen (Harm) KLAAZEN (TIP (1816)), 31 jaar oud (zie 66739).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
90295    Jentje SIKKES.
Gehuwd met Aaltje LUITJENS (zie 90296). Zij lieten tussen 1757 en 1767 te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen, genaamd: Fokje, Aafjen, Luete, Maertien en Sikke.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108946    Minke SIKKES (SIKKEMA (1814)).
Ondertrouwd 00-04-1809 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Te Oldelamer op 30-04-1809 attestatie afgegeven naar Wolvega. Gehuwd voor de kerk 00-05-1809 te Wolvega (Hervormd), hij te Oldetrijne, zij te Nijeholtwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Nuttert JANS (zie 108945). Zij kregen tussen 1810 en 1821 te Weststellingwerf (Fr.) zes kinderen, genaamd: Wobbigjen, Hinkje, Jan, Wijtske, Lammegje en Vroukjen. Wobbigje huwde in 1833 te Weststellingwerf met Wijbe Luitjes TIETEMA. Hinkje huwde in 1829 te Weststellingwerf met Oene Lammerts VEENSTRA. Jan huwde in 1843 te Weststellingwerf met Adriana Abrahams BOOMSMA. Lammigje huwde in 1841 te Weststellingwerf met Heine Sipkes de VRIES. Vroukjen huwde in 1848 te Weststellingwerf met Johannes Wijtzes HOOIJSMA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
124521    Saapke SIKKES, geboren ca 1763, [N.B. Van haar werd in Friesland geen doopakte ingeschreven.]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Harlingen (Fr.).
Ondertrouwd op 07-06-1788 te Gerecht Harlingen (Fr.) (getuige(n): Marten WIJBES (getuige van de bruid)), gehuwd voor de kerk op 29-06-1788 te Harlingen (Hervormd), beide te Harlingen (Fr.). Echtgenoot is Tjeerd DOUWES (SIDERIUS (1792), SEDERIUS (1806)), 27 jaar oud (zie 124520). Zij kregen tussen 1791 en 1794 te Workum (Fr.) vier kinderen, genaamd: Sikke, Fettje, Trijntje en Douwe. Sikke huwde in 1823 te Nieuwendam (N.H.) met Wijntje Dirks KOENE. {Hij is later gehuwd ca 1809, [N.B. Mogelijk was hij toen weduwnaar van de in mei 1809 te Harlingen begraven Sijtske DIRKS.] met Maria Dorothea Gottliebs (Miene,Anna Maria,Anna Maria Elisabeth) GRINDELING (GROENING (1827), GRENLING (1838), GREENLING (1845), GREMBAG (1847), GRIMBAG (1859)) (zie 124519). Zij kregen in 1810 te Harlingen een dochter Catrina; zij kregen tussen ca 1814 en ca 1821 te Nieuwendam (N.H.) drie kinderen, genaamd: Wilhelmina, Jan en Frederik. Catrina huwde in 1842 te Nieuwendam met Willem Hendriks WERNER. Wilhelmina huwde in 1838 te Nieuwendam met Hermanus Gerrits de BOER. Jan huwde in 1845 te Broek in Waterland met Aagje Klaassen de GROOT. Frederik huwde in 1847 te Nieuwendam met Magteltje Johans LUBERT en huwde in 1859 met Maria Klaassen BROODBAKKER.}
 
91994    Sjoertje (Sjurttje) SIKKES, boerin (1811), overleden in 1846. Zij woonde in 1778 (bij haar huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij woonde in 1811 (huwelijk dochter Jitske) te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.). Zij woonde in december 1812 met haar man Sipke Rienks MATSTRA te Eernewoude (bron: register naamsaanneming Bergum). Hun dochter Jitske woonde toen te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1778 te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.), op 27-09-1778 te Warga [attestatie naar Akkrum gegeven]. Gehuwd voor de kerk op 04-10-1778 te Akkrum (Hervormd), hij te Wartena (gem. Idaarderadeel - Fr.), zij te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenoot is Sipke RIENKS (MATSTRA (1817)) (zie 91993).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92149    Berend Jacobs SIKKING (SICKINGH (1734)). Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna te Zuidveen (onder Steenwijk). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0669) met zijn vrouw Stijntjen FRANTZ en hun kinderen Jacobjen, Frantz en Jan in de Stadsjurisdictie in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 03-10-1734 te Steenwijk. Hun huwelijk werd ook ingeschreven te Meppel (Dr.). Gehuwd voor de kerk 00-10-1734 (N.G.), hij j.m. tot Meppel (Dr.), zij weduw[e] in Suidtveen (onder Steenwijck). Echtgenote is Stientje (Stiene) FRANSEN (zie 92148). {Zij was eerder ondertrouwd op 25-03-1731 te Steenwijk. Te Steenwijkerwold was de ondertrouw [ook] op 25-03-1731. De Steenwijkerwold attestatie ontfangen om te Steenwijk of elders te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-04-1731 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m. van Ouwet in Munsterland (Dld.), nu wonende op Steenwijkerwolt, zij j.d. van Zuitveen (onder Steenwijk), nu wonende aan 't Verlaat (onder Steenwijk), en [beijde] Roomsch. Echtgenoot is Albert LUCAS (zie 92150).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
87531    Geertje Arie's SIKKING, geboren ca 1845 te De Bilt (Ut.), dochter van Arie Barends SIKKING en Jannigje Jacobus' SCHOONENBERG, die huwden op 06-12-1844 te De Bilt (Ut.) (hij geboren te Driebergen (Ut.), zij geboren te De Bilt). Overleden op 26-01-1922 te Driebergen (Ut.), als weduwe van Geurt BLIJERVELD. Zij woonde in 1900 (huwelijk zoon Barend) te Driebergen (Ut.).
Gehuwd op 18-10-1866 te Rijsenburg (Ut.) met Geurt Teunis' (Gerrit) BLIJERVELD (zie 87530).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83284    Stijntje Hendriks SIKKING. Zij woonde in 1853 (huwelijk dochter Martentje) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1858 (huwelijk zoon Hendrik) te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd met Gerrit Harmens van de BERG (van den BERG (1858)) (zie 83283).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
132740    Dioeke Hendriks (Dieuwkje) SIKKINGA (SICKENGA (1829)), geboren ca 1754 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), [tweeling met Niesje]; dochter van Hendrik JANSZ [SIKKINGA (1762), SIKKENGA (1814), SICKENGA (1829)] en Marijgje EIJSES, die huwden op 29-12-1748 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Wolvega). Haar ouders lieten tussen 1749 en 1770 te Wolvega en Sonnega, te Oldelamer en te Ter Idzard (alledrie in de gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Albertje (2x), Jantje, Jan, Dioeke, Niesje, Eijsje en Jan. Jan-2 huwde in 1814 te Weststellingwerf met Pietertje Egberts BOSMAN. Overleden om 21:00 uur te in een huis zonder nummer te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwe van Albert Jans TERWEEL. Zij woonde in 1787 (bij haar huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1787 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-04-1787 te Wolvega (Hervormd), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Albert JANS (zie 132739). Zij lieten tussen 1787 en 1797 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Annechje, Jan en Hendrik (3x); allevijf werden zij geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
47738    Jitske Jacobs SIKSMA.
Gehuwd met Haaije Jans van der HELM (zie 47737).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101414    Pieter Barteles SIKSMA, arbeider (1880), geboren ca 1857 te Berlikum (gem. Menaldumadeel), zoon van Bartele Jacobs SIKSMA (overleden voor 1880) en Baukje Pieters OOSTERWOUD (overleden voor 1880). Hij woonde in 1880 (bij zijn huwelijk) te Beets (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 14-08-1880 te Opsterland - Fr.) met Mina Harms de WILDE, 24 jaar oud (zie 101410).
 
63978    Anna Juliana SILBER.
Gehuwd met Johannes Wilhelmus KLEI (zie 63977).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48178    Aake_ SILS_, overleden voor 1815.
Gehuwd met Jacob DIRKS (zie 48177).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35465    Johann Heinrich Johanns SILTMANN, suikerbakkersknecht (1837), geboren ca 1809 te Ruerfort (gem. Hannover - Dld.), zoon van Johann Heinrichs SILTMANN (zie 35466) en Catharina Maria FUERSTE (zie 61957).
Gehuwd op 03-05-1837 te Amsterdam met Marrigje Koops HOLLANDER, 33 jaar oud (zie 61956).
 
35466    Johann Heinrichs SILTMANN, arbeider (1837).
Gehuwd met Catharina Maria FUERSTE (zie 61957).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56113    Fredrika Jans SILVA, geboren op 05-01-1829 te Stad Almelo, dochter van Johannes (Jan) SILVAA (SILVA (1829)) (zie 56114) en Geertruid Fredriks WITVOET (zie 56115).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1850 te Stad Almelo met Jan Hetten BROEKSMA (zie 56112).
 
96304    Rebca de David de SILVA.
Gehuwd met Mordechaij de David a LEVIJ (zie 96303).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56114    Johannes (Jan) SILVAA (SILVA (1829)), wever (1828,1829,1833,1836,1850), diendende bij de Mobile Overijsselsche Schutterij (1831), geboren ca 1796. Hij werd op 24-07-1796 te Amsterdam [samen met zijn zusje Anna] gevonden als vondeling.
Gehuwd op 08-05-1828 te Stad Almelo met Geertruid Fredriks WITVOET (zie 56115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrika Jans SILVA (zie 56113).

41915    Wilhelmus SILVANIUS, geboren ca 1670.
Ondertrouwd op 06-04-1695 te Zwolle, "gaen de proclamatien meede te Vollenhove"; [te Zwolle] op 07-05-1695 att[estatie verleent] na Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-05-1695 te [Vollenhove] (N.G.). Hij j.m., zij j.d. Echtgenote is Aelida [Karsten] KAR (zie 41916).
 
132058    Kornelis Harmens SILVIUS, boerenarbeider (1816), tuinman (1874), geboren te Oosterend (gem. Hennaarderadeel - Fr.), zoon van Harmanus SIGERITS en Elisabeth CORNELIS. Gedoopt (R.C.) op 13-01-1788 te Oosterend. Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-11-1816 te Wymbritseradeel (Fr.) met Mintje (Marijke,Maaike) (MEINDERTS (1816), MEEKHOF (1811)), 20 jaar oud (zie 132057).
 
127800    Aaltje Roelofs SIMENS, dienstmeid (1884), geboren op 02-08-1859 te Havelte (Dr.), overleden op 08-05-1897 te Havelte (Dr.) op 37-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan KORF. Dochter van Roelof Arents SIJMENTS (SIMENS (1884)) (zie 127801) en Hendrikjen Gerrits KUIK (zie 127802).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1884 te Havelte (Dr.) met Jan Halben KORF, 25 jaar oud (zie 127798). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-11-1897 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Jans NIJENHUIS (zie 127805).}
 
23534    Aaltjen SIMENS, gedoopt (N.G.) op 11-07-1784 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen LUITEN, haar tante), dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Ondertrouwd op 13-11-1805 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-01-1806 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren en wonende te Zwartsluis, zij j.d. geboren en wonende op de Zandbeld te Wanneperveen. Echtgenoot is Andries ROELOFS (van DORSTEN (1812)), 23 jaar oud (zie 55096). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-09-1816 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Niesje Herms CORPORAAL, 29 jaar oud (zie 55104).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
23533    Albert SIMENS (SOK (1812)), turfboer (1812), vervener (1843,1851), arbeider (<1857), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 23-04-1780 te Wanneperveen (getuige(n): Mergjen ALBERTS, zijn tante). Hij werd genoemd naar zijn opa, Albert LUITEN. Overleden op 05-06-1857 te Wanneperveen op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Annigje Kornelis LOK. Zoon van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-11-1812 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Annegjen Cornelis' LOK, 21 jaar oud (zie 26622).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
94927    Geertien SIMENS.
Gehuwd met Wouter JANS (zie 94926). {Hij was eerder ondertrouwd op 22-03-1725 te Kuinre. Te Blankenham was de ondertrouw [ook] op 22-03-1725. Gehuwd voor de kerk op 08-04-1725 te Blankenham (N.G.), hij wed[uwnaar] in den Blankenham, zij j.d. in de Cuinre. Echtgenote is Arentien JANS (zie 94928).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111521    Geesje Jans SIMENS (SIEMONS (1828), SIEMENS (1846)), turfmaakster (1825), veehoudersche (1828), geboren in 1777 te Giethoorn, overleden op 02-07-1859 te Giethoorn, als weduwe van Harm Koops MANDEMAKER. zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Geesje Jans MEISTER (MEESTER (1859)) (zie 68521).
Ondertrouwd op 09-10-1795 te Gerecht Giethoorn, gehuwd op 27-10-1795 te Giethoorn, hij lidmaat DG-Noord, zij lidmaat DG-Zuid, beide te Giethoorn; [namen ouders vermeld]. Echtgenoot is Harm Koops MANDEMAKER (zie 111520).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
123656    Grietje SIMENS (VELDHOF (1854)), geboren op 31-03-1777 te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-04-1777 te Diever, overleden op 21-07-1860 om 03:00 uur te ten haren huize No. 757 (Wijk D) te Smilde (Dr.) op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik KOK. Dochter van Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657) en Femmichien (Femme) GERREBRANDS (zie 123658).
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 03-12-1829 te Steenwijkerwold met Hendrik Alberts KOK, 38 jaar oud (zie 27243).
 
93112    Hendrik SIMENS, geboren ca 1691. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2348) met zijn vrouw Lummegien GERRIS [SMIT] en hun kinderen Gerrit, Koop en Sijmon in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Sijmen HENDRICKS (zie 60248) en Aeltjen JANS (zie 93115).
Ondertrouwd 00-06-1716 te Giethoorn, gehuwd op 21-06-1716 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Lummigjen Gerrits SMIT (zie 93113).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit HENDRIX (zie 93116).
   2.  Koop Hendriks BAKKER (zie 61004).
   3.  Sijmon HENDRIX (BAKKER (1762)) (zie 93111).

46845    Jan SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-08-1754 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen LUITEN, [moeders zuster]), zoon van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
88925    Jantjen SIMENS, geboren ca 1692. Zij woonde in 1718 (doop zoon Ariaan) op de Halle [?]. [N.B. "de Halle" verwees doopgaans naar de Halle onder Steenwijkerwold. Een "de Halle" onder Vollenhove ben ik nog niet eerder tegengekomen. Deze ouders waren niet te Steenwijkerwold gehuwd en lieten geen andere kinderen dopen te Steenwijkerwold of te Vollenhove.].
Gehuwd voor de kerk ca 1717 met Jan Berents GUIJKING (zie 10931).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71996    Jentjen SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 29-12-1748 te Wanneperveen, gedoopt met [tweelingzus?] Trijntjen. Dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
110058    Lucas SIMENS (KLIJNSTRA (1813)), veenbaas (1811,1813,1819,1825), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 13-11-1774 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltje FRANKEN, [vaders zuster]), overleden op 16-12-1828 om 14:00 uur te in het huis No. 42 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als weduwenaar van Aaltje Harmens BERGER; nalatende vier kinderen: Jentje, Sijmon, Harmke en Harmen; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld.]. Hij woonde in 1796 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1819 (huwelijk dochter Jentje) te SintJohannesga, erna in 1825 (huwelijk dochter Klaasjen) ook. Zoon van Simon FRANKEN (zie 23332) en Jentjen LUCAS (KLIJNSTRA (1837)) (zie 71958).
Ondertrouwd 00-05-1796 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Te Oudeschoot op 29-05-1796 attestatie gegeven. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12-06-1796 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te SintJohannesga, zij te Rottum (onder Oudeschoot), beiede in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Aaltjen Harmens BARGER (BERGER (1813), BERG (1840)), 22 jaar oud (zie 104557).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
120670    Namle SIMENS, geboren op 21-10-1803 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-10-1803 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 30-07-1867 om 01:00 uur te Workum (Fr.) op 63-jarige leeftijd, "ongehuwd"; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Sijmen NAMLES (KOK (1812)) (zie 120668) en Aaltje WIEGERS (OTTER (1812)) (zie 120637).
 
100196    Reinder SIMENS, geboren ca 1663, [Mogelijk waren hij en Reinder SIJMENS (zie 10053) dezelfde persoon. In dat geval kreeg hij met ca 66 jaar zijn laatste kind. Voor deze hypothese pleit dat Reinder SIJMONS een weinig voorkomende naam was, en dat zij beiden woonden op het Landt van Vollenhove.]. Hij woonde in 1688 (bij zijn huwelijk) op het Land van Vollenhove.
Ondertrouwd 00-03-1688 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 01-04-1688 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. van 't Landt van vollenhove, zij j.d. van de Rumte. Echtgenote is IJtjen Hendricks van de RUMTE (zie 100195).
 
22001    Stijntje SIMENS (VAN HOLTEN), geboren ca 1713 te Holten? Zij was op 14-03-1773 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar kleinzoon Mense Simons BENNEKERS.
Gehuwd voor de kerk 00-09-1738 te Meppel (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar [te Meppel], zij j.d. Echtgenoot is Mensse HENDRIKS (BENNEKENS (1743)) (zie 22000). Zij lieten tussen 1739 en 1762 te Meppel (Dr.) 15 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Rinsje, Sijmen, Hillighje, Rensjen, Hilletje, Gerrit, Hillighje, Marten, Gerrit, Gerrit, Hillighje, Geerjen, Gerrit en Geertjen. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1736 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d. thans wonende te Amsterdam met Aeltjen JACOBS (zie 22002). Zij lieten in 1737 een dochter Hillighje dopen (N.G.) te Meppel (Dr.).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
71995    Trijntjen SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt met [tweelingzus?] Jentjen, gedoopt (N.G.) op 29-12-1748 te Wanneperveen, dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
23531    Luite SIMINS (SOK (1812)), arbeider (1830,1834), gedoopt (N.G.) op 04-08-1776 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen STOFFELS, zijn oma). Hij werd genoemd naar zijn opa, Luite SIJMONS. Zoon van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Ondertrouwd op 20-11-1801 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-12-1801 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Hendrikjen Gerrits KNOBBE, 32 jaar oud (zie 23512).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
38031    Arenda Johanna SIMMER, tapster (1863).
Gehuwd met Joost van GINKEL (zie 38030).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92033    Arjen Coenraads SIMMER, schoenmaker (1853), geboren ca 1817 te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1853 (bij zijn 2e huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Zoon van Coenraad SIMMER (zie 92034) en Durkje Sjerps VERMEER (zie 92035).
Gehuwd (1) voor 1853 met Catharina RIGTERS (zie 92036).
Gehuwd (2) op 19-06-1853 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Berbera Jans WIELINGA (zie 92032).
 
92034    Coenraad SIMMER, overleden voor 1853 te [Leeuwarden (Fr.)].
Gehuwd met Durkje Sjerps VERMEER (zie 92035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen Coenraads (zie 92033).

42645    Anne Frederica SIMMERMAN.
Gehuwd met Peter Hendriks STAKELBEEK (zie 42644).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Peters (zie 105873).
   2.  Maria Peters (zie 42643).

7049    Jacob SIMMERWEL, serg. onder capit. HAELKEET v.h. reg. van overste GRIM te Blockzijll, geboren ca 1652.
Gehuwd voor de kerk ca 1673 met Helena LAMONDT (zie 7050).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7051    Sara SIMMERWEL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-01-1674 te Vollenhove, dochter van Jacob SIMMERWEL (zie 7049) en Helena LAMONDT (zie 7050).
 
98068    Anna Josephine Brugts SIMON, geboren ca 1873 te Brandenburg (Dld.), dochter van Brugt Sjoert SIMON (zie 98069) en Anna SEMLER (zie 98070).
Gehuwd op 26-05-1897 te Deventer met Johannes Leonardus' HUBSCHER, 31 jaar oud (zie 98067).
 
44362    Bernard SIMON, koopman (1841).
Gehuwd met Chanette JACOBS (zie 44363).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96667    Bernard SIMON, koopman (1841).
Gehuwd met Chanette JACOBS (zie 96668).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98069    Brugt Sjoert SIMON.
Gehuwd met Anna SEMLER (zie 98070).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44361    Dina Bernard SIMON, geboren ca 1817 te Saffig (Pruisen - Dld.), dochter van Bernard SIMON (zie 44362) en Chanette JACOBS (zie 44363).
Gehuwd op 21-10-1841 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Saffig (Pruisen - Dld.). Echtgenoot is Salomon Isaacs JACOBS (zie 44360).
 
96666    Dina Bernards SIMON, geboren ca 1817 te Saffig (bij Koblenz - Dld.). Zij woonde vanaf 31-10-1859 met haar man Salomon Isaac[s] JACOBS en hun meid Jantje van KAMPEN (geb. in 1835 te Blokzijl / Ger[eformeerd]) te Zutphen (Gld.), met z'n drieen komende van Blokzijl. Jantje van KAMPEN verhuisde op 26-01-1861 naar Brummen (Gld.). Hun nieuwe meid heette Adriana van den BIGGELAAR (geb. in 1841 te 's Hertogenbosch / Roomsch) en arriveerde op 8-11-1861 (bron: Bevolk.reg. Zutphen (1850-1862)). Dochter van Bernard SIMON (zie 96667) en Chanette JACOBS (zie 96668).
Gehuwd op 21-10-1841 te Blokzijl met Salomon Isaacs JACOBS (zie 96665).
 
105431    Alberdina Wessels (Albertjen Diena) SIMONIUS (FRISSERS (1813)), geboren op 01-07-1813 te Thij (gem. Steenwijkerwold), gedoopt (N.G.) op 18-07-1813 te Steenwijkerwold, overleden op 18-03-1815 te Steenwijkerwold op 1-jarige leeftijd, dochter van Wessel FRITSERS (SIMONIUS (1811), SERMONIUS (1817), CIERMONIUS (1864)) (zie 105428) en Jantjen Jacobs KLEINSTEIN (KLEINSTEEN (1810)) (zie 105429).
 
105430    Immechje Wessels SIMONIUS, geboren op 21-04-1812 te Thij (gem. Steenwijkerwold), gedoopt (N.G.) op 26-04-1812 te Steenwijkerwold, dochter van Wessel FRITSERS (SIMONIUS (1811), SERMONIUS (1817), CIERMONIUS (1864)) (zie 105428) en Jantjen Jacobs KLEINSTEIN (KLEINSTEEN (1810)) (zie 105429).
 
71980    Aaltjen (Hiltje) SIMONS (van REE (1861)), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-03-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen HENDRIX, [de vrouw van moeders broer Jacob]), overleden op 21-06-1816 om 14:00 uur te [in het huis] No. 165 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob Jans DRO[S]T. Vermoedelijk diende zij in 1772 (bij haar huwelijk) [als inwonende dienstmeid] aan de Schutsloot te Wanneperveen. Dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
Ondertrouwd op 03-01-1772 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-10-1772 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van de Schutsloot, zij j.d. aan de Schutsloot (beide te Wanneperveen). Echtgenoot is Jacob JANS (DROST (1817)), 22 jaar oud (zie 71979).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
26773    Aaltjen SIMONS, geboren op 15-02-1800 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-03-1800 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden voor 1814, dochter van Cimen Jochems KNOBBE (zie 23414) en Joukien (Jacobjen) HENDRIKS (zie 26774).
 
125966    Adriaan SIMONS.
Gehuwd met Hendrica Riekens TENGE (zie 125965).
 
33083    Aeltien SIMONS, geboren ca 1688, gedoopt (N.G.) op 22-12-1713 te Blokzijl, "[als volwassene] op belijdenis des Geloofs gedoopt.". Zij woonde in 1713 (bij haar 1e huwelijk) te Giethoorn, erna op de Wetering of in Muggebeet [beide onder Steenwijkerwolt]. Zij woonde in 1732 (bij haar 2e huwelijk) te Muggebeet, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar 2e man Hendrik LUBBERS [SOETVINT] en hun dochter Coopjen te Muggebeeth in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen woonde toen als bijwoonder Harm CORNELIS, haar zoon uit haar 1e huwelijk.
Ondertrouwd (1) op 26-11-1713 te Steenwijkerwold. N.B. Hun ondertrouw is te Giethoorn (N.G.) niet ingeschreven. Vermoedelijk woonde zij dus al niet meer aldaar en mogelijk thans te Muggebeet. Gehuwd voor de kerk 00-12-1713 te Steenwijkerwold (N.G.). Hij j.g. van de Weteringe, zij j.d. van Giethoorn. Echtgenoot is Cornelis JANSZ (zie 33080).
Ondertrouwd (2) op 03-02-1732 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-02-1732 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van de Wetering, zij weduwe te Muggebeet [beide onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Hendrik LUBBERS (SOETVIND (1754)) (zie 33084).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 361 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software