Eerste blad    Vorig blad    Blad 387 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

86314    Geertje TJEERDS, geboren op 28-02-1799 te Idskenhuizen, onder Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-03-1799 te Idskenhuizen, [N.B. in haar overlijdensakte staat dat zij geboren werd op 15-04-1798 te Idskenhuizen. Ik houd hier de gegevens uit haar doopakte aan.], overleden op 10-11-1876 om 20:00 uur te in de huizige No. 51 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob MEESTER. Dochter van Tjeerd WIJBES (POESKE (1822), AKKERMAN (1849)) (zie 86312) en Tjitske SIERDS (zie 86313).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1822 te Haskerland (Fr.) met Jacob Jans MEESTER (zie 86315).
 
131551    Geertruij TJEERDS (AKKERMAN (1842)), geboren te Kuinre, [Bij haar huwelijk werd vermeld dat zij een te Scherpenziel geboren dochter was van Wijlen Tjeerde JUBBINGA en Ebeltje WIJBES. Dit leverde geen enkele link op naar haar doopakte of naar een huwelijk van haar ouders. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1767 te Kuinre als dochter van Tjeerd LUITJES en Tjiske WIJBES. Dit leverde een link op naar haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 18-01-1767 te Kuinre, overleden op 18-10-1842 te Kuinre op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Leendert van KEULEN. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Kuinre. Dochter van Tjeerd LUIJTES (zie 131554) en Tjiske WIJBES (zie 131555).
Ondertrouwd op 13-12-1810 te Kuinre (getuige(n): consent van zijn moeder), gehuwd op 43-jarige leeftijd op 06-01-1811 te Kuinre, hij j.m. geboren te Zwartsluis, zij j.d. geboren te Scherpenziel (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide woonachtig alhier [= te Kuinre] en beide van de hervormde Godsdienst. Echtgenoot is Leendert WIJGERS (van KEULEN (1830)), 41 jaar oud (zie 81179).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen Leenderts van KEULEN (zie 131549).

97970    Gertsje (Geertje) TJEERDS (BOLTJE (1814), BALTJE (1852)), naaister (1814), geboren ca 1790 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1814 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Tjeerd Jacobs BOLTJE (zie 133534) en Reinske Hendriks VLEER (zie 133535).
Gehuwd op 17-02-1814 te Schoterland (Fr.) met Jan HENDRIKS (BOSCH (1814), BOS (1839)), 32 jaar oud (zie 68032).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
122442    Hendrik TJEERDS (OOSTERLOO (1836)), schipper (1840,1859), geboren op 12-03-1811 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Tjeerd HINDRIKS [OOSTERLOO (1847)] en Eltien KORNELIS [SCHREUR (1847)], die huwden op 31-05-1807 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) (hij te Noordwolde, zij te Vinkega (gem. Weststellingwerf)). Gedoopt (Hervormd) op 07-04-1811 te Boyl, overleden op 26-05-1868 te Weststellingwerf (Fr.) op 57-jarige leeftijd, [als partner van Lammigje Jans WESTERHOF, eerder weduwnaar van Trijntien Jans SLOT]. Hij woonde in 1859 (geboorte dochter Joukje) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 17-11-1836 te Weststellingwerf (Fr.) met Trijntien Jans SLOT (zie 122443). Zi kregen in 1837 en in 1840 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen, genaamd: Tjeerd en Jan. Tjeerd overleed met 24 jaar te Weststellingwerf, vermoedelijk ongehuwd. Jan overleed met 37 jaar te Weststellingwerf, ongehuwd.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 15-05-1847 te Weststellingwerf (Fr.) met Lammigje Jans WESTERHOF, 28 jaar oud (zie 77904). Zij kregen tussen 1848 en 1859 te Avereest en te Weststellingwerf (Fr.) zes kinderen, genaamd: Jan, Eltje, Fokje, Berend, Wemmigje en Joukje. Berend overleed met 7 weken te Weststellingwerf. Wemmigje huwde in 1889 te Haarlem (N.B.) met de weduwnaar Hendrik Jacobus de WILDE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Eltje Hendriks OOSTERLOO (zie 122448).
   2.  Fokje Hendriks OOSTERLOO (zie 122444).
   3.  Joukje Hendriks OOSTERLOO (zie 122445).

101688    Hiltjen TJEERDS (de BOER (1834)), kleermaakster (1834), geboren ca 1776, overleden op 01-08-1851 te Weststellingwerf (Fr.). Zij werd begraven met een certificaat van onvermogen. Er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij werd op 30-04-1804 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op belijdenis des Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij was toen gehuwd met Coert JANS. Zij woonde in 1827 (overlijden man) te Steggerda. Zij woonde in 1834 (huwelijk zoon Reijnt) te Steggerda. Zij vertrok op 01-06-1836 met attestatie naar Oldemarkt.
Gehuwd met Coert JANS (OOSTERLOO (1827), OOSTERLO (1833), SMIT (1834)) (zie 101687).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
56760    Jan TJEERDS.
Gehuwd met Hendrikjen GERBENS (zie 56761).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52703    Japke TJEERDS.
Gehuwd met Marten NOLLES (zie 52702).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104700    Klaaske TJEERDS (BOLTJE (1811)), geboren op 29-04-1792 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-05-1792 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 25-07-1820 om 02:00 uur te in het huis No. 16 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 28-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert Lammerts SLOOTHAAK; nalatende drie kinderen bij hem in echte verwekt: Lammert, Tjeerd en Hillegien; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in december 1811 (reg. naamsaanneming) te SintJohannesga (gem. Schoterland (Fr.). Zij woonde in 1812 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga. Zij woonde in 1815 (overlijden zoon Tjeerd) in het huis No. 37 te SintJohannesga. Dochter van Tjeerd JACOBS (BOLTJE (1789)) (zie 104701) en Renskjen (Rinske,Reinske) HENDRIKS (VLEER (1814), FLEER (1836)) (zie 104702).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-01-1812 te Schoterland (Fr.) met Albert Lammerts SLOOTHAAK (zie 104699).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
64870    Koopje TJEERDS.
Gehuwd met Jan HENDRIKS (zie 64869).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125264    Lammert TJEERDS, geboren ca 1733. Hij had een broer Meine TJEERDS (in 1788 herbergier te Oudehaske). Hij woonde in 1758 (bij zijn 1e huwelijk) [vermoedelijk] te of onder Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1759 (doop zoon Teunis) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1780 (bij zijn 2e huwelijk) te Het Meer (gem. Schoterland). Hij woonde in 1788 (akte nedergerechten) te Oudehaske.
Ondertrouwd (1) 00-05-1758 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-05-1758 te Haskerhorne (Hervormd), zij te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Foekje TEUNIS (zie 132998). Zij lieten tussen 1759 en 1774 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.), te Oldelamer en Oldetrijen (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf), te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.) en te Heerenveen (gem. Schoterland) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Teunis, Tjeert, Trijntje, Gerke en Lubbert. Theunis huwde in 1794 te Heerenveen (gem. Schoterland) met Hiltje WIJNANDS. Tjeerd huwde in 1793 te Heerenveen (gem. Schoterland) met Maria WIJNANDS en overleed in 1807 te Heerenveen, als haar echtgenoot. Lubbert was voor 1788 overleden.
Ondertrouwd (2) 00-04-1780 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 07-05-1780 te De Knijpe (Hervormd), beide te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Renske (Rensche,Rinskjen) EKKES (zie 120231). Zij lieten in 1781 en in 1785 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) twee kinderen dopen, genaamd: Lieuwe en Jolle. Lieuwe overleed in 1808 te Haskerland. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1768 met Jan JACOBS (zie 120230).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
120173    Lolkje TJEERDS.
Gehuwd met Douwe JELLES (zie 120172).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86324    Luite TJEERDS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3085) met zijn vrouw Annigje PETERS en hun zoon Peter in Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt.
Ondertrouwd op 14-04-1736 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-05-1736 te [Oldemarkt] (N.G.), hij j.m. wonende te Paasloo (nder Oldemarkt), zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenote is Annigje PIETERS (zie 86325).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
88930    Marten TJEERDS (DRAGTSMA (1823)), boer (<1823), geboren ca 1763 te [Noorder]Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), zoon van Tjeerd SIJDRANDS en Eltje HENDRIKS, die huwden op 03-12-1758 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) (beide te Noorderdrachten). Zijn ouders lieten hun kinderen niet dopen. Overleden op 05-03-1823 om 07:00 uur te in het huis No. 79 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenoot van Eltje FOPPEN. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), erna te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf). Hij woonde in 1803 (doop zoon Tjeerd) te Laagduurswoude (onder Oosterwolde), erna ook. Hij woonde in 1808 (doop dochter Eltjen) te Nijeberkoop, onder Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf), erna ook. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Eltje FOPPES en hun] kinderen Foppe, Tjeerdt, Hendrik, Eltjen en Geesjen te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1799 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-05-1799 te Oosterwolde (Hervormd), hij te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), zij van Hoge Duurswolde (gem. Opsterland - Fr.) [thans te of onder Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.)]. Echtgenote is Eltjen (Eltijn,Eeltje) FOPPES (DUURSMA (1831)), 26 jaar oud (zie 88931). Zij lieten tussen 1800 en 1815 te Oosterwolde en te Oldeberkoop (beide gem. Ooststellingwerf - Fr.) en te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kidneren dopen (Hervormd), genaamd: Foppe, Tjeerd, Hendrik, Eltjen, Geesje en Maartjen. Foppe huwde in 1827 te Weststellingwerf met Grietje Gerbens BOSCH en overleed voor 1830 als haar echtgenoot. Tjeerd huwde in 1830 te Weststellingwerf met diens weduwe Grietje Gerbens BOSCH. Eltjen huwde in 1841 te Weststellingwerf met Geert Jans OOSTERKAMP.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
83908    Minke Jans TJEERDS (van der WIJK (1838)), geboren te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 04-03-1808 te Oldeholtpade (getuige(n): Akke JANS, [vaders zuster]), dochter van Joannes JOANNES (Jan) TJEERTS (van der WIJK (1812)) (zie 83933) en Arendtie PIERS (de VRIES (1831)) (zie 83934).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-04-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Thomas Berends ELFRINK (zie 83907).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
131843    Neeltje (Nieltje) TJEERDS, geboren ca 1758, overleden voor 1792. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Rotstergaast (gem. SChoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1783 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), te Oldeholtpade attestatie afgegeven om elders te [mogen] trouwen. Gehuwd voor de kerk op 26-10-1783 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oldeholtwolde, onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Egbert LIBBES (WASLANDER (1824)), 24 jaar oud (zie 131841). Zij lieten tussen 1784 en 1789 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) en te Oudeschoot en te Sintjohannesga en Delfstrahuizen (beide in de gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aafke en Libbe (2x). Libbe-2 was vanaf 14-10-1811 in militaire dienst als trinsoldaat bij het 14 bat[aillon] van de 6e comp[agnie] en werd in november 1813 als vermist opgegeven. {Hij is later ondertrouwd 00-11-1792 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-11-1792 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zij de Rotstergaast (onder Oudeschoot). Echtgenote is Aate (Atje,Aaltje,Aafje) TEIJES (van der LAAN (1846)), 26 jaar oud (zie 131842). Zij lieten tussen 1794 en 1808 te Oudeschoot en te SintJohannesga en Delfstrahuizen (beide in de gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Teije, Ikke, Koert, Afke en Jacob.}
 
63474    Pierkjen TJEERDS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1822)), geboren op 05-08-1779 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Tjeerd CORNELIS en Lijsbert LAMMERS. Gedoopt (Hervormd) op 12-09-1779 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 25-09-1822 te Weststellingwerf (Fr.) op 43-jarige leeftijd, [als echtgenote van Rommert Hendriks DIJKSTRA.]. Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met haar man Rommert Hendriks DIJKSTRA, met zijn kinderen Jantjen, Femmigjen, Jakob, Dubbeld, Jantjen en Durkjen [uit zijn 1e huwelijk] en hun kinderen Tjeerd, Eukjen en Elisabeth te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1805 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-03-1805 te Oldetrijne (Hervormd), beide van Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Rommert HENDRIKS (DIJKSTRA (1812), DIEKSTRA (1812)), 49 jaar oud (zie 63472), "op dezelfde dag trouwet zijn zoon Hendrik ROMMERTS te Oldelamer met Sjoukjen Jans"; zij kregen tussen 1805 en 1821 zeven kinderen, genaamd: Tjeerd, Uunkjen, Elisabeth, Hendrikjen, Hendrik, Jan en Jouke. {Hij was eerder ondertrouwd 00-06-1783 te Weststellingwerf (Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06-07-1783 te Scherpenzeel (Hervormd), zij van Nijetrijne. Echtgenote is Uwkjen (Eeuwkje,Eeckjien,Eeukgien) JAKOBS (zie 63473). Zij lieten tussen 1783 en 1801 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik (2x), Jantjen, Jacob, Femmigjen (2x), Jacob, Dubbelt, Jantien en Dirkien. Hendrik huwde in 1805 met Sjoukjen JANS. Jantjen huwde in 1813 te Weststellingwerf met Wijbe Hendriks OOSTERHOF. Jacob-2 overleed in 1861 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf), ongehuwd. Femmigjen-2 huwde in 1818 te Weststellingwerf met Beene Foppes BROUWER.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100581    Pietertje TJEERDS (van der ZEE (1808)), geboren op 05-04-1785 te Roordahuizen (gem. Idaarderadeel - Fr.), dochter van Tjeerd SIJTZES [LEMSTRA (1777)), van der ZEE (1793)] en Tjitske Pieters HOITEMA [HUITEMA (1856], die huwden op 16-11-1777 te Roordahuizen (gem. Idaarderadeel - Fr.) (hij te Sneek (Fr.), zij te Wirdum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), met attestie van Sneek en Wirdum) en die tussen 1778 en 1793 te Roordahuizen en Sneek negen kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Sijze, Pieter, Antje, Aaltje, Pietertje, Coene, Hendrikjen, Pieter en Sijtze. Gedoopt (Hervormd) op 10-04-1785 te Roordahuizen, overleden op 19-01-1856 om 13:30 uur te in het huis No. 334 te Sneek (Fr.) op 70-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik Feites PYTTERSEN; nalatende drie kinderen: Feite, Titia en Tjeerd; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap van fl. 11.470,-; zij had een testament. Zij verhuisde ca 1787 met haar ouders naar Sneek (Fr.). Te Sneek overleed haar moeder voor 1797. Wijtske Elias MEDEMA werd toen haar stiefmoeder, die overleed voor 1800 te Sneek. Sijtske IJDSES werd toen haar 2e stiefmoeder. Zij woonde in 1808 (bij haar huwelijk) te Sneek, erna ook. Zij woonde in 1842 (huwelijk dochter Titia) te Sneek.
Ondertrouwd op 13-08-1808 te Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28-08-1808 te Sneek (N.G.), beide te Sneek (Fr.). Echtgenoot is Hendrik Feijtes PIETERSEN (PYTTERSEN (1811)), 20 jaar oud (zie 100580). Zij kregen tussen 1809 en 1825 te Sneek (Fr.) zes kinderen, genaamd: Feite, Tjeerd, Sachgiejus Johannes, Zacheus Johannes, Titia en Zacheus Johannes. Feite huwde in 1842 te Sneek met Grietje Annes VLINK. Tjeerd huwde in 1837 te Sneek met Anke Baukes HAGA. Sachgiejus Johannes overleed met 15 maanden te Sneek. Zacheus Johannes-2 overleed met 7 maanden te Sneek.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71737    Pietje TJEERDS. Zij woonde in 1835 (huwelijk dochter Hiltje) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.).
Gehuwd met Jacob Gerrits POL (zie 71736).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
72372    Pietje TJEERDS. Zij woonde in 1829 (huwelijk zoon Tjeerd) te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd met Jacob Gerrits PAL (zie 72371).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26179    Pytter (Piet) TJEERDS (de VRIES (1812)), dagloonder (1812), arbeider (1820,1822,<1826), geboren 00-10-1773 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1774 te de Wetering (onder Steenwijkerwold) als zoon van niet vermelde ouders; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 21-08-1774 te Echten (getuige(n): Griet[je] GERBENS), overleden op 08-08-1826 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van [Geertjen Harms van ESSEN]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1801 (bij zijn huwelijk) op de Wetering [onder Steenwijkerwold]. Zoon van Tjeerd SJOERDS (zie 50185) en Japikje MARTENS (zie 50186).
Ondertrouwd op 28-12-1800 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 27-12-1800. Gehuwd voor de kerk op 25-01-1801 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. tot Egten (gem. Lemsterland - Fr.), [thans] op de Wetering [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van Steenwijkerwold, [thans] wonende te Paasloo (onder Oldemarkt). Huwelijk gesloten door Ds. VRIESENDORP. Echtgenote is Geertjen HARMS (van ESSEN (1827)), 17 jaar oud (zie 26180).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
118818    Tijttje TJEERDS, arbeidster (1818,1827), geboren ca 1759 te Haulerwijk, onder Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), dochter van Tjeert en Wiebrigje. [N.B.-1: Van deze ouders werd in Friesland geen huwelijk ingeschreven.] [N.B.-2: Haar doop werd in Friesland niet ingeschreven.], overleden op 09-05-1843 te Niebert (gem. Marum - Gr.), [als weduwe van Klaas Joukes ZONDERVAN, eerder weduwe van Jakon AEbeles van der VEEN]; [van haar ouders alleen de voornamen vermeld]. Zij woonde in 1786 (bij haar 1e huwelijk) aan de Oudeweg onder Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1811 (bij haar 2e huwelijk) te Zevenhuizen (onder Leek - Gr.). Zij woonde in 1818 (huwelijk dochter Antje) te Leek (Gr.).
Ondertrouwd (1) 00-04-1786 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-05-1786 te Tjalleberd (Hervormd), beide aan de Oudeweg [onder Gersloot] (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenoot is Jacob AEBLES (zie 71698). Zij kregen tussen ca 1787 en 1806 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) en te Leek (Gr.) vier kinderen: Antje, Wiebrigje, Tjeert en Jan. Wiebrigje huwde in 1818 te Smallingerland (Fr.) met de weduwnaar Hans Jans BARON. Tjeert huwde in 1827 te Leek met Wietske Pieters POOL. [N.B. Zij lieten in Friesland hun kinderen niet dopen. In Groningen wel.].
Ondertrouwd (2) op 28-04-1811 te Midwolde en Leek (Gr.), gehuwd voor de kerk 00-05-1811 te Midwolde en Leek (Hervormd), beide van Zevenhuizen (onder Leek - Gr.). Echtgenoot is Claas JOUKES (ZONDERVAN (1839)) (zie 118819).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
114022    Trijntje TJEERDS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1815)), geboren op 10-06-1777 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-06-1777 te SintJohannesga en Delfstrahuizen. Zij stond in 1843 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met haar man Roel Johannes OOSTERKAMP, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen te Nijelamer (onder Wolvega). Dochter van Tjeert CORNELIS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1812), BOLDJES (1826)) (zie 114023) en Lijsbert LAMBERTZ (zie 114024).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1800 met Nanne WIJBES (BROUWER) (zie 114025). Zij lieten tussen 1801 en 1806 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijbe, Elisabet en Tjeerd. Wijbe (geboren te Wolvega) huwde in 1829 te Weststellingwerf met Sentje Foppes de JONG.
Ondertrouwd (2) 00-02-1810 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11-03-1810 te Wolvega (Hervormd), hij weduwnaar te Nijeholtwolde, zij [weduwe] te Wolvega, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Roelof Johannes OOSTERKAMP (zie 114021).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabet NANNES (BROUWER (1823)) (zie 128208).
   2.  Tjeert NANNES (BROUWER (1847)) (zie 121142).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
86322    Wijbe TJEERDS (AKKERMAN (1818)), huisman (1818), arbeider (1832), geboren op 08-06-1773 te Ossenzijl (onder Oldemarkt), gedoopt (N.G.) op 20-06-1773 te Paasloo, overleden op 21-02-1849 om 13:00 uur te in het huis No. 7 te Schoteruitterdijken (gem. Schoterland - Fr.) op 75-jarige leeftijd, "ongehuwd". Hij woonde in 1818 (verkoop roerende goederen en levende have voor fl.1217,-) te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij was in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van een huis en erf gelegen bij SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), kadastraal bekend als perceel D859. Vermoedelijk woonde hij hier toen zelf. Hij woonde toen te Schoteruitdijken. Zoon van Tjeerdt LUITEN (zie 86320) en IJbegjen WIJBES (zie 86321).
 
56720    Zwaantje Jans TJEERDS (ZIJLSTRA (1831)), geboren ca 1801, dochter van Jan TJEERDS (zie 56760) en Hendrikjen GERBENS (zie 56761).
Gehuwd op 25-05-1827 te Kuinre, hij wonende te Kuinre, zij wonende te Blankenham. Echtgenoot is Andreis (Andries) MARTENS (OOSTERKAMP (1827)), 27 jaar oud (zie 56719).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
70458    Anders TJEERDTS (KOSTER (1757)), mees[ter] te Steenwijkerwold (1757,1759,1765,1768,1769,1772,1775,1776,1780,1782,1786). Geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-08-1732 te Steggerda. Hij woonde in 1757 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, erna ook. Zoon van Tjeerd ANDERS (KOSTER (1734)) (zie 92935).
Ondertrouwd 00-02-1757 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-02-1757 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. [geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.)], zij j.d., beide wonende te Steenwijkerwold. Echtgenote is Geertien Meijnen van ESSEN, 16 jaar oud (zie 70449).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
109862    Aafjen Jans TJEERTS (ZIJLSTRA (1822), ZEILSTRA (1834)), dienstmaagd (1820), arbeidster (1856), geboren ca 1796 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Blokzijl, erna ook. Zij woonde in 1821 (overlijden zoon Jan) in het huis No. 189 staande bij de Breestraat te Blokzijl. Zij woonde in 1826 (overlijden zoon Jan-2) in een huis staande aan de Steenwijkerkolk te Blokzijl. Zij woonde in 1829 (overlijden zoon Jan-3) in het huis No. 346 staande bij de Zuiderstraat te Blokzijl. Dochter van Jan TJEERTS (zie 109863) en Hendrikje GERBENS (zie 109864).
Gehuwd op 19-10-1820 te Blokzijl met Jan Jansen KROOIJ (KROOI (1826)), 35 jaar oud (zie 36409).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
119982    Akke TJEERTS (van der MEER (1815), van der MEULEN (1829), KERSTES (1843)), veenwerkster (1811), geboren ca 1790, overleden op 13-02-1828 om 05:00 uur te in het huis NO. 116 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), als echtgenote van Jan Jans de WITH. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1824 (overlijden moeder) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Tjeerd KARSTES (van der MEER (1813)) (zie 120011) en Fokje OEBELES (zie 120012).
Ondertrouwd 00-01-1810 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-01-1810 te Nijehaske (Hervormd), hij te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jan Jans de WIT (de WITT (1811), de WITH (1819)), 28 jaar oud (zie 77541). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 22-02-1829 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Johannes' (Trintje) VOS (zie 119981).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jans (de WITT (1811), de WITH (1836)) (zie 119983).
   2.  Tjeerd Jans (zie 119984).
   3.  Fokje Jans de WITH (de WIT (1843)) (zie 119985).
   4.  Jan Jans de WITH (zie 119986).
   5.  Tjeerdtje Jans de WITH (de WIT (1869)) (zie 119978).

84060    Broer TJEERTS, geboren ca 1695, zoon van Tjeert BONTJES (zie 84051) en Popk BROERS (zie 84058).
 
35168    Cornelis TJEERTS (BOLTJEN (1813), BOLTJES (1820), BOLDJES (1829)), boer (1850), geboren op 23-08-1786 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-08-1786 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 22-03-1867 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwnaar van [.............]. Hij woonde in 1850 (overlijden vrouw) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij erfde toen het vruchtgebruik over haar nalatenschap. Zoon van Tjeert CORNELIS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1812), BOLDJES (1826)) (zie 114023) en Lijsbert LAMBERTZ (zie 114024).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-04-1813 te Weststellingwerf (Fr.) met Jeltjen EGBERTS (van der MOLEN (1813)), 17 jaar oud (zie 35169). Zij kregen tussen 1813 en 1838 te Oldetrijne en te Oldelamer (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.) twaalf kinderen, genaamd: Tjeerdt, Egbert, Lambert, Jannesjen, Elisabeth, Jouke (2x), Geertje, Pierkjen, Jeltjen, Pieterje en Jan. Egbert huwde in 1846 te Weststellingwerf met Eelkjen Abeles WIJTSMA. Jannesjen huwde in 1841 te Weststellingwerf met Jan Egberts GREVELING.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
27905    Gerrit TJEERTS, geboren ca 1740. Hij woonde in 1765 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna in Ondertrouwd op 25-11-1765 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 22-12-1765 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. geboren in Oost Vriesland (Fr.), thans wonende te Meppel (Dr.), zij j.d. van de Nieuwesluis onder Zwartsluis. Echtgenote is Grietje ROELOFS (van der MEULEN (1765)), 28 jaar oud (zie 27906). Zij lieten in Zwartsluis tussen 1766 en 1777 zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geertien, Tjeert, Jan, Roelof, Frerik en Reijnder.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
86323    Hiltjen TJEERTS, geboren op 03-10-1775 te Ossenzijl (onder Oldemarkt), gedoopt (N.G.) op 07-10-1775 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Tjeerdt LUITEN (zie 86320) en IJbegjen WIJBES (zie 86321).
 
109863    Jan TJEERTS, overleden voor 1820 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Gehuwd met Hendrikje GERBENS (zie 109864).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83933    Joannes JOANNES (Jan) TJEERTS (van der WIJK (1812)), geboren te [Weststellingwerf (Fr.)], [N.B. Zijn broer Jeroen JANNIS [TJEERDS] was doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn oudste kind, waarmee duidelijk is dat hij zoon was van Johannes TJEERDS en Sijgje Geerts HULS, vermoedelijk gedoopt als "Johannes".] [Volgens zijn overlijdensakte zou hij geboren zijn ca 1773 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.).], gedoopt (R.C.) op 08-02-1771 te Oldeholtpade (getuige(n): Joseph JANS), overleden op 01-01-1850 op 78-jarige leeftijd, als weduwenaar van Arendje JANS, "zoon van Johannes TJEERDS en van Sijgje .....". Zoon van Johannes TJEERTS (TEERTS (1761), VALKENA (1839)) (zie 83758) en Sijgje Geerts (Zeij,Sijke) HULS (JANS (1843)) (zie 83759).
Ondertrouwd 00-05-1796 te Weststellingwerf (Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-06-1796 te Oldeholtpade (R.C.) met Arendtie PIERS (de VRIES (1831)), 25 jaar oud (zie 83934). Zij kregen tussen 1797 en 1812 zes kinderen, genaamd: Joannes, Mettie, Petrus, Lucia, Minke en Jeroen. Joannes werd geboren te Nijelamer en Petrus, Lucia en Minke te Oldetrijne (in Weststellingwerf - Fr.).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
83758    Johannes TJEERTS (TEERTS (1761), VALKENA (1839)), geboren ca 1736, overleden 00-09-1807, begraven op 28-09-1807 te Oldeholtpade. Hij woonde in 1761 (bij zijn huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij was op 10-01-1789 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf) doopgetuige bij de doop (R.C.) van zijn kleinzoon Johannes JOHANNES. Zoon van Tjeert BONTJES (zie 84051) en Meintjen (Wenkje,Minckgen) JANS (JOHANNES (1820)) (zie 84054).
Ondertrouwd (1) 00-04-1759 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 03-05-1759 te Oldeholtpade (R.C.), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Willemtje BARTELS (zie 84069).
Ondertrouwd (2) 00-11-1761 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 06-12-1761 te Oldeholtpade (R.C.), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Sijgje Geerts (Zeij,Sijke) HULS (JANS (1843)) (zie 83759).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 8 kinderen.
 
117486    Wijpkjen (Wibigjen) TJEERTS (BOLTJES ()), geboren op 09-08-1783 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), "tweeling met Aaltjen", gedoopt (Hervormd) op 07-09-1783 te Oldelamer en Oldetrijne, dochter van Tjeert CORNELIS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1812), BOLDJES (1826)) (zie 114023) en Lijsbert LAMBERTZ (zie 114024).
Gehuwd met Fokke Johannes' (Foke) GOUMA (zie 117485).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95039    Pier TJEERTZ, geboren ca 1743. Hij woonde in 1769 (doop dochter Reinsje) in de graverij onder Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), erna te Rohel (gem. Schoterland).
Gehuwd voor de kerk ca 1768 met Trijntje (Trientje) FOEKES (zie 95043). Zij kregen tussen 1769 en 1773 onder SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen: Reinsje en Anderske. Anderske overleed als jong kind.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
36501    Jantje TJEIJPS, geboren te 't Nederland [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 31-07-1754 te Blokzijl, dochter van Tjiip (Jeep) YBLES (van der SCHOOT (1794)) (zie 25617) en Jantje LUBBERTS (zie 25618).
 
79959    Ieseltje Hibbes TJEPKEMA, overleden voor 1861.
Gehuwd met Bouwe Gelts de VRIES (zie 79958).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Bouwes (Derk) (zie 58204).

132895    Laurens Martens TJEPKEMA, landbouwer (1832), geboren ca 1814 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), overleden op 26-10-1841. Hij woonde in 1832 (bij zijn huwelijk) te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.). Zoon van Marten Sakes TJEPKEMA (zie 132896) en Lieuwkje Lourens' POSTHUMUS (zie 132897).
Gehuwd op 19-12-1832 te Menaldumadeel (Fr.) met Antje JANS (van HAZINGA (1832), van HASINGA (1842)), 23 jaar oud (zie 132892). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-11-1842 te Baarderadeel (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Pieter Pieters FIERS (zie 132904).}
 
132896    Marten Sakes TJEPKEMA, overleden voor 1832.
Gehuwd met Lieuwkje Lourens' POSTHUMUS (zie 132897).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126386    Antie TJEPKES (PAPPES (1761)), geboren ca 1732. Zij woonde in 1757 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Zij woonde in 1761 (doop zoon Tjebbe) te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd op 08-10-1757 te Leeuwarden (Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-10-1757 te Jacobijnerkerk te Leeuwarden (Hervormd), beide te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is Johannes Davids PAPPES (PAPPE (1761)) (zie 126385).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
133325    Grietje TJEPKES, geboren ca 1725. Zij woonde in 1750 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1750 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-05-1750 te Joure (Hervormd), beide te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jacobus Davids van der PUT (zie 133324). Zij lieten tussen 1751 en 1771 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Davijdt, Tjipke, Hijlkje, Leentje, Marija, Eva, Hijlkje, Tjepke, Hijlkjen en Davijd.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
91802    Grietje TJEPKES (PUTZES (1821), van PUTTEN (1841)), naaister (1821), geboren op 11-11-1798 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), Haar ouders lieten tussen 1791 en 1798 te Joure vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jacobus, Cornelis, Anne en Grietje. Haar broer Jacobus huwde in 1821 te Haskerland met Jeltje Wijpkes van DAM. Haar broer Cornelis huwde in 1830 te Lemsterland (Fr.) met Johanna Johannes' KRIPS en overleed in 1880 te Lemmer (gem. Lemsterland), als heur weduwenaar. Haar broer Anne huwde in 1816 te Sneek (Fr.) met IJnske Diemerts VISSER en overleed in 1870 te Joure, als heur weduwenaar. Haar grootouders van vaderszijde waren: Jacobus Davids van der PUT [PUT (1751)] en Grijtje TJEPKES, die huwden op 24-05-1750 te Joure (beide te Joure). Gedoopt (Hervormd) op 02-12-1798 te Joure, overleden op 28-06-1841 om 03:00 uur te in het huis No. 64 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) op 42-jarige leeftijd, als echtgenote van Hans Ulbes van der ZEE. Zij woonde in 1821 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1841 (overlijden moeder) te Joure. Dochter van Tjepke Jacobus' PUT (van der PUT (1791), PUTZES (1821), van PUTTEN (1830)) (zie 133326) en Wijtske CORNELIS (KUIPER (1841)) (zie 133327).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-07-1821 te Haskerland (Fr.) met Hans ULBES (van der ZEE (1812)), 27 jaar oud (zie 91801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjirk Hanzes van der ZEE (zie 91800).

118863    Janke TJEPKES, arbeidster (1834,1845). Zij woonde in 1812 (geboorte dochter Margjen) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1817 (overlijden dochter Margjen) in het huis No. 13 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1843 (huwelijk zoon Tjepke) te Rottum (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1845 (huwelijk zoon Beerend) te [Rotster]Gaast (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1809 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-04-1809 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Koop Berends KNOBBE (zie 118862), [N.B. Zij lieten hun dochter Margjen (voor zover bekend) niet dopen (Hervormd). Mogelijk waren zij (net als zijn ouders) Doopsgezind.].
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
39123    Antien TJERKS, geboren op 25-10-1773 te Noordwolde (Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-10-1773 te Noordwolde, overleden op 22-08-1829 om 03:00 uur te in het huis No. 42 staande te Oldemarkt (gem. Oldemarkt) op 55-jarige leeftijd, als weduwe van Jan PAUW. Zij woonde in 1819 (overlijden moeder) te Oldemarkt. Dochter van Tjerk DOUWES (zie 98815) en Swaantje JANS (SCHIPPER (1844)) (zie 98816).
Ondertrouwd op 13-11-1807 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 29-11-1807 te Oldemarkt (N.G.), hij weduwenaar, zij j.d., beide woonende te Oudemarkt. Echtgenoot is Jan Jans PAUW, 50 jaar oud (zie 38992), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bronnen: doopboek Oldemarkt en www.wiewaswie.nl).].
 
104277    Betje TJERKS, geboren op 20-10-1780 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-10-1780 te Noordwolde, dochter van Tjerk DOUWES (zie 98815) en Swaantje JANS (SCHIPPER (1844)) (zie 98816).
Gehuwd met Lambert HENDRIJKS (LOS (1812)) (zie 48820).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
98800    Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)), geboren te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-06-1770 te Noordwolde, overleden op 20-12-1844 te Oldemarkt op 74-jarige leeftijd, als partner van Hendrik TOL. Zij woonde in 1819 (overlijden moeder) te Oldemarkt. Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Janke) te Oldemarkt. Dochter van Tjerk DOUWES (zie 98815) en Swaantje JANS (SCHIPPER (1844)) (zie 98816).
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk Hendriks (zie 98803).
   2.  Dieuke Hendriks (TOLL (1845)) (zie 98801).
   3.  Hendrik Hendriks (zie 34063).
   4.  Zwaantje Hendriks (zie 98802).
   5.  Douwe Hendriks (zie 55734).
   6.  Janke Hendriks (zie 98811).

58229    Feikjen TJERKS (DUBLING (1828), DUBBELE (1855)), geboren op 01-11-1752 te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.), dochter van Tjerk AUKES (overleden voor 1801) en Hendrikjen FEYES (overleden voor 1801). Gedoopt (Hervormd) op 14-05-1801 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 29-01-1828 om 03:00 uur te in een ongenummerd huis te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Uilke Wytzes BOONEMMER; nalatende drie kinderen. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Nes (gem. Utingeradeel - Fr.).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18-05-1777 te Terband (Hervormd), hij van Gersloot (gem. AEngwirden), zij van Nes (Fr.). Echtgenoot is Uilke WIJTSES (BOONEMMER (1855)), 29 jaar oud (zie 57011).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobje (Jacoba,Japikjen,Joukjen) UIJLKES (WYTZES (1831), BOONEMMER (1831), HEMMER (1849)) (zie 28823).

51433    Feitske TJERKS.
Gehuwd met Kornelis JANS (zie 51432).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76650    Jannis (Johannes) TJERKS (KEMMELINK (1812), KAMERLINK (1836), KRAMMER (1854), KAMMER (1856)), boerenknegt (1818), arbeider (1836,1854,1856), geboren op 06-03-1795 te in de Heerlijkheid De Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 08-03-1795 te Steenwijkerwold. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn beide ouders en zijn zussen Trijntje, Klaasjen en Tijssen te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zoon van Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646) en Jantjen JANNES (JANS (1795), BULT (1825), van der BULT (1834)) (zie 76648).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-09-1818 te Steenwijkerwold met Maria (Marijtje,Marrijgjen) GEERTS (DE BOER ()), 26 jaar oud (zie 76651).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
76655    Klaasjen TJERKS (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1825)), geboren op 28-04-1800 te De Halle, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 04-05-1800 te Steenwijkerwold, overleden op 19-11-1858 te Weststellingwerf (Fr.) op 58-jarige leeftijd, [als partner van Thomas Meines BOSMA.]. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broer Johannes en haar zussen Trijntje en Tijssen te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646) en Jantjen JANNES (JANS (1795), BULT (1825), van der BULT (1834)) (zie 76648).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Thomas Meines BOSMA (zie 76665).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
46953    Laurens TJERKS, geboren op 07-02-1766 te Rottevalle (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Tjerk JANS en Albertje LOURINS, die huwden op 20-03-1763 te Rottevalle (gem. Smallingerland - Fr.) (hij te Rottevalle, zij te Witveen (onder Rottevalle)), gedoopt (Hervormd) op 25-04-1791 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, [als volwassene] gedoopt op belijdenis [des Geloofs]. Overleden op 05-03-1805 te St.Johannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 39-jarige leeftijd. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1790 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-05-1790 te Oudeschoot of SintJohannesga (Hervormd), hij te SintJohannesga, zij te Rottum, beide in de gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Meintje (Meintsjen) BARTELS, 23 jaar oud (zie 46954). Zij kregen tussen 1791 en 1804 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Tjerk, Antje, Albertje, Barteld en Tjalling. Tjerk huwde in 1812 te Haskerland (Fr.) met IJbeltje Piers VEENSTRA. Barteld overleed met 24 jaar te Gaast (gem. Schoterland - Fr.), ongehuwd.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
95325    Meintje TJERKS (TJEERDS (1853)), dienstmaagd (1814), tapster (<1844), geboren op 17-01-1784 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 25-01-1784 te Noordwolde, overleden op 19-12-1844 te Oldemarkt op 60-jarige leeftijd, als partner van Ferdinand GROENINK. Zij woonde in 1819 (overlijden moeder) te Oldemarkt. Dochter van Tjerk DOUWES (zie 98815) en Swaantje JANS (SCHIPPER (1844)) (zie 98816).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1814 te Oldemarkt met Ferdinand Andries' (Ferdinandus) GROENINK, 31 jaar oud (zie 88362).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
52360    Romke TJERKS (JOUWSTRA (1798), JOUSTRA (1801)), schoolmeester (<1813), geboren op 04-12-1778 te Sneek (Fr.), zoon van Tjerk ROMKES [JOUSTRA] (koperslager - 1813) en Hendrikjen RUURDS. Gedoopt (Hervormd) op 20-12-1778 te Sneek, overleden op 29-12-1813 om 02:00 uur te in het huis No. 46 (wijk 5) te Sneek (Fr.) op 35-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacoba de RAAD. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Sneek (Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1798 te Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 08-03-1798 te Sneek (Hervormd), beide van Sneek. Echtgenote is Jacoba Arnoldus' de RAAD (zie 52361). Zij lieten tussen 1798 en 1808 te Sneek vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrikjen, Maartje, Tjerk, Arnoldina en Antje.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
76656    Tijsjen TJERKS (KEMMELINK (1812), TIESSEN (1829), KAMERLINK (1834), KAMERLING (1836)), dienstmeid (1829), geboren op 10-07-1805 te De Halle, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 14-07-1805 te Steenwijkerwold, overleden op 25-05-1884 te Meppel (Dr.) op 78-jarige leeftijd, als weeduwe van Jacob ter WAL. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broer Johannes en haar zussen Trijntje en Klaasjen te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1829 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.), erna ook. Zij woonde in 1839 (geboorte zoon Tjirk) in het huis No. 45 (Wijk 1) te Meppel. Dochter van Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646) en Jantjen JANNES (JANS (1795), BULT (1825), van der BULT (1834)) (zie 76648).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-11-1829 te Meppel (Dr.) met Jacob Jans ter WAL (zie 126839).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jacobs (zie 126840).
   2.  Jan Jacobs (zie 126845).
   3.  Tjirk Jacobs (zie 126854).
   4.  Jantien Jacobs (zie 126846).

76636    Tijsse TJERKS, geboren ca 1729 te [Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.)]. Hij woonde in 1754 (bij zijn 1e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 11-04-1755 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 04-05-1755 te Paasloo (N.G.), hij j.m. van Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), [thans] wonende aaan de Oldemarkt, zij j.d. aan de Oldemarkt. Echtgenote is Trijntje Tobias' VOS (zie 76640).
Ondertrouwd (2) op 18-04-1774 te Vledder. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 10-04-1774. [Te Vledder] attestie gegeven naar Oldemarkt. Gehuwd voor de kerk op 08-05-1774 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] aan de Oudemarkt, zij j.d. van Nijenslijk (onder Vledder - Dr.). Echtgenote is Hendriktje (Hendrikjen) JANS, 40 jaar oud (zie 76637).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantjen TIJSEN (zie 76643).
   2.  Tobias TIJSEN (zie 76644).
   3.  Tjerk TIJSEN (zie 76645).
   4.  Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646).
   5.  Roelof TIJSEN (zie 76647).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
76649    Trijntjen TJERKS (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817)), geboren op 14-12-1791 te Erve "Isselmuiden" te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-12-1791 te Paasloo (getuige(n): Hermpjen FRANSEN), overleden op 17-02-1868 te Weststellingwerf (Fr.) op 76-jarige leeftijd, [als partner van Douwe Reinders TIMMERMAN.]. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met haar beide ouders, met haar broer Johannes en haar zussen Klaasjen en Tijssen te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646) en Jantjen JANNES (JANS (1795), BULT (1825), van der BULT (1834)) (zie 76648).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-06-1817 te Weststellingwerf (Fr.) met Douwe REINDERTS (TIMMERMAN (1812)), 22 jaar oud (zie 76658).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
76654    Vrouwgje TJERKS (KEMMELINK (1812), KAMERLINK (1824)), geboren op 06-12-1797 te bij [de Heerlijkheid] De Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 10-12-1797 te Steenwijkerwold. Zij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met 13 jaar te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), terwijl haar ouders, haar broer Johannes en haar zussen Trijntje, Klaasjen en Tijssen toen te Vinkega (gem. Weststellingwerf) woonden. Dochter van Tjerk TIJSEN (KEMMELINK (1812), KAMERLING (1817), KAMERLINK (1824), KEMMELING (1834)) (zie 76646) en Jantjen JANNES (JANS (1795), BULT (1825), van der BULT (1834)) (zie 76648).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1824 te Schoterland (Fr.) met Jan Gerrits MULDER, 23 jaar oud (zie 80669).
 
37930    Dirk TJERS (TUIJNIER (1745)), geboren ca 1702 (aangifte door: doop kind te Blokzijl), gedoopt (N.G.) op 17-12-1728 te Blokzijl, [gedoopt] een bejaerde [= volwassene], overleden voor 1748 te Blokzijl. Hij woonde in 1727 (bij zijn huwelijk) te Blokzijl, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 12-01-1727 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 26-01-1727 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Maritjen Harms KUIP (GRAUS (1829), KUIJK (1845)) (zie 37931).
Ondertrouwd (2) op 19-11-1745 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-12-1745 (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], bijde te Blokzijl. Echtgenote is Bartjen (Berentje, Geertjen, Beertjen) JACOBS (zie 37925). {Zij was eerder ondertrouwd op 08-03-1722 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 06-04-1722 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenoot is Jacob Claasz VALCK (zie 37895).}
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
 
58467    Kornelis Dirks TJESSEMA, geboren ca 1797 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.).
Gehuwd op 02-01-1853 te Gaasterland (Fr.), hij weduwnaar van Elizabeth Johanna SCHOOT (overleden te Balk - gem. Gaasterland - Fr.), zij weduwe. Echtgenote is Harmke Hendriks HOOGHOED (zie 58449). {Zij was eerder gehuwd voor 1849, [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven.] met Teunis Annes SCHOTANUS (zie 58464). Zij was eerder gehuwd op 13-07-1851 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik MARTENS (KOOPMANS (1814)), 62 jaar oud (zie 56617).}
 
39511    Antje TJESSES.
Gehuwd met Hendrik Jans BERGSMA (zie 39510).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29631    Albertjen TJIBBES (TJEBBES (1815)), geboren op 10-06-1761 te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-06-1761 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 29-01-1815 om 19:00 uur te in het huis No. 95 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 53-jarige leeftijd, als weduwe van Harmen Geerts BROER; nalatende zes kinderen; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Tjebbe JOCHUMS (zie 125937) en Swaantjen JANS (zie 125938).
Ondertrouwd 00-02-1788 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-03-1788 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Harm (Harmen) GEERTS (BROER) (zie 29630).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
27738    Freerik TJIBBES (SANDSTRA (1797), SANTRA (1797), ZANDSTRA (1798)), schoolmeester (1798,1801), onderwijzer der jeugd (1826), geboren te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Tjibbe LIEUWES en Antje HENDRIKS. [Dat hij een zoon van deze ouders was bleek uit de akte opgemaakt in het register naamsaanneming SintJohannesga. Alleen hier werd zijn patroniem vermeld.], gedoopt (Hervormd) op 20-01-1765 te Lippenhuizen, overleden op 08-02-1831 om 16:00 uur te in huis No. 20 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.) op 66-jarige leeftijd, als weduwnaar van Trijntje [= Jantje] Andries' de HAAN; nalatende eene dochter. Hij woonde in 1797 (bij zijn 1e huwelijk) [vermoedelijk] te Oosterhesselen (Dr.). Hij werd op 19-05-1798 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.) ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oosterhesselen. Hij woonde in 1801 (bij zijn 2e huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in december 1811 (bron: register naamsaanneming SintJohannesga, 1811) met zijn 2e vrouw Jantje Andries de HAAN en hun dochter Antje in Rottum (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd (1) 00-08-1797 te Oosterhesselen (Dr.). Te Oosterhesselen op 17-09-1797 met attestatie van afkondiging vertrokken naar Dalen (Dr.). Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 17-09-1797 te Dalen (N.G.), hij j.m. van Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) [thans te Oosterhesselen (Dr.)], zij wed[uwe] te Dalen (Dr.). Echtgenote is Maria Jacoba Hendrietta de KERBER (zie 98003).
Ondertrouwd (2) 00-04-1801 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 26-04-1801 te Steggerda (Hervormd), hij [weduwnaar] te Steggerda, zij te Noordwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Jantje Andries' de HAAN (zie 27739).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
132994    Geertje TJIBBES, geboren ca 1742, overleden 00-12-1807 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Jeen WIETZES. Begraven op 12-12-1807 te AEngwirden. Zij woonde in 1771 (bij haar huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1771 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-11-1771 te Lippenhuizen (Hervormd), beide te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenoot is Jeen WIJTSES (de WILDE (1812)) (zie 132993). Zij lieten tussen 1772 en 1781 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijtse, Martsen, Aaltje en Martsen. Wijtse huwde in 1796 te Oudehaske met Maria (Marijke) RUTGERS en overleed voor in februari 1811 te Leeuwarden (bron: huwelijk kleindochter Geertje Wijtzes de JONG). Martsen-1 overleed als jong kind te Lippenhuizen. {Hij is later ondertrouwd 00-02-1811 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-03-1811 te De Knijpe (Hervormd). Hij te Het Meer, zij te De Bovenknijpe, beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Sjutsje (Sjoerdje) JANS (KLOMPSTRA (1816), KLOMPMAKER (1835)) (zie 132995). Zij kregen in 1812 en in 1816 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen, genaamd: Antje en Jantje. Antje huwde in 1842 te Vlissingen (Zld.) met de weduwnaar Nicolaas Janus' van BIEMEN en overleed in 1869 te Vlissingen, als zijn echtgenoot[e]. Jantje woonde in 1819 (overlijden vader) te Het Meer (gem. Schoterland) [Van Jantje werden geen verdere aktes gevonden.].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje JEENS (WILDE (1811), de WILDE (1847)) (zie 132992).
   2.  Martsen (Martjen,Matsje) JEENS (WIJLSCHUT (1818), de WILDE (1828)) (zie 110419).

110079    Geeske (Geiske) TJIBBES, geboren te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Tjibbe HESSELS en Wempke HENDRIKS, die huwden op 03-09-1758 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Langezwaag). Gedoopt (Hervormd) op 19-02-1761 te Langezwaag, overleden op 25-03-1806 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) op 45-jarige leeftijd. Zij woonde in februari 1794 (bij haar huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna te Rottum, onder Oudeschoot. Zij werd op 23-04-1794 te Oudeschoot, op belijdenis des Geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde toen met haar man Durk GOSSES, te Rottum.
Ondertrouwd 00-02-1794 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23-02-1794 te Oudeschoot (Hervormd), hij [weduwnaar] te Rottum (onder Oudeschoot), zij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Durk (Dirk) GOSSES (van der MOLEN (1819)), 38 jaar oud (zie 110076). Zij lieten tussen 1795 en 1799 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wimke en Berend (2x). Wimke overleed in 1825 te Rottum, onder Oudeschoot, "ongehuwd". Berend-2 overleed in 1835 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland), "ongehuwd". {Hij was eerder ondertrouwd 00-08-1778 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-09-1778 te Rottum (Hervormd), hij te De Knipe, zij te Nieuwehorne (onder Hoornsterzwaag), beide in de gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Hiske HANZES (zie 110077). Zij lieten tussen 1779 en 1789 te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gosse, Hans (2x), Douwe en Jan. Alle vijf werden zij geboren te Rottum. Gosse huwde in 1807 te SintJohannesga met Grietje JANS [HOEKSTRA] en overleed in 1839 als haar weduwenaar. Jan huwde in 1819 te Schoterland met Anke Gerbens de JONG en overleed in 1854 te Rottum als haar weduwenaar. Hij is later ondertrouwd 00-08-1806 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Hun voorgenomen huwelijk werd op 17-08-1806 bij de 3e proclamatie wettelijk gesperd. Gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 28-09-1806 te Oudeschoot of SintJohannesga (Hervormd), hij [weduwnaar] te Rottum, zij [weduwe] te SintJohannesga, beide ind e gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Fokjen HENDRIKS, 34 jaar oud (zie 110078). Zij lieten ca 1807 en in 1810 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geert en Hendrikjen. Beide werden zij geboren te Rottum (onder Oudeschoot). Geert huwde in 1830 te Utingeradeel (Fr.) met Doutje Jans van der POL.}
 
125258    Grietje TJIBBES, geboren ca 1746. Zij woonde in 1777 (doop zoon Jan) te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1771 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-06-1771 te Kortezwaag (Hervormd), [geen gegevens over hun herkomst en/of status vermeld] met Haje JOCHEMS (zie 125257).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51789    Hendrik TJIBBES (de VRIES (1829)), arbeider (<1829), geboren op 30-12-1774 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Tjibbe HOMMES en Gepke EGBERTS. Gedoopt (Hervormd) op 21-12-1777 te Lippenhuizen, overleden op 01-05-1829 om 08:00 uur te in een ongenummerd huis te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Martzen HIJL[K]ES; [van zijn moeder alleen de voornaam vermeld]. Hij woonde in 1800 (bij zijn huwelijk) te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Hij woonde in maart 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Martzen HIJLKES en hun] kinderen Hindrikjen, Tjebbe, Hijlke, Gepke en Homme te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1800 te Goingarijp (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12-01-1800 te Terhorne (Doopsgezind), hij te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.), zij te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Martsen HIJLKES (zie 51790).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128957    Hendrik TJIBBES (LENSTRA (1812)), geboren op 13-09-1795 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 20-09-1795 te Peperga en Blesdijke, zoon van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
 
110080    Hessel TJIBBES (JONGSMA (1812)), geboren op 24-04-1769 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Tjibbe HESSELS en Wempke HENDRIKS, die huwden op 03-09-1758 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Langezwaag). Gedoopt (Hervormd) op 04-05-1769 te Oudeschoot, overleden voor 1806 te Rottum of SintJohannesga. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-12-1798 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-01-1799 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Rottum (onder Oudeschoot), zij te SintJohannesga, beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Fokjen HENDRIKS, 26 jaar oud (zie 110078). Zij lieten tussen 1799 en 1803 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjibbe, Jeltje en Wimke. Alledrie werden zij geboren te Rottum (onder Oudeschoot). Tjibbe huwde in 1827 te Leek (Gr.) met Aaltje Jans van der MOLEN en overleed in 1875 te Leek als haar echtgenoot. Jeltje huwde in 1828 te Schoterland met Pieter Harmens BOSSCHER en overleed in 1878 te Schoterland als zijn weduwe. Wimke was voor 1812 overleden. {Zij is later ondertrouwd 00-08-1806 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Hun voorgenomen huwelijk werd op 17-08-1806 bij de 3e proclamatie wettelijk gesperd. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 28-09-1806 te Oudeschoot of SintJohannesga (Hervormd), hij [weduwnaar] te Rottum, zij [weduwe] te SintJohannesga, beide ind e gem. Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Durk (Dirk) GOSSES (van der MOLEN (1819)), 51 jaar oud (zie 110076). Zij lieten ca 1807 en in 1810 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geert en Hendrikjen. Beide werden zij geboren te Rottum (onder Oudeschoot). Geert huwde in 1830 te Utingeradeel (Fr.) met Doutje Jans van der POL.}
 
126381    Jacobus (Jacob) TJIBBES (PAPJES (1824)), geboren op 24-03-1794 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-03-1794 te Nijehaske en Haskerdijken, zoon van Tjebbe Johannes' (Tjibbe) PAPPE (PAPJES (1823)) (zie 126382) en Trijntje JACOBS (JACOBUS (1793), KOBUS (1814), PRANG (1814), PIETERS (1824)) (zie 126383).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-02-1824 te Schoterland (Fr.) met Trijntje Douwes KOEL, 21 jaar oud (zie 126379).
 
37649    Jan TJIBBES (LENSTRA (1812), LINSTRA (1815)), turfmaker (1821,1832), veenbaas (1827,1839,1840), vervener (1843), geboren op 30-05-1787 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 10-06-1787 te Peperga en Blesdijke (getuige(n): de vader), "de vader is getuige, maar is zelf ongedoopt". Hij deed op 06-05-1815 belijdenis te Steggerda/Vinkega samen met zijn vrouw Barbertje WILLEMS. Hij woonde op 31-10-1815 (geboorte kind) in Wetering te Steenwijkerwold. Op 10-12-1816 werden hij en Barbertje uitgeschreven als lidmaat (Hervormd) te Steggerda/Vinkega met attestatie naar de N.G.-kerck te Blokzijl. (bron: lidmatenregister Steggerda/Vinkega). Hij kocht in 1816, samen met zijn vader, voor fl. 570,- een perceel land gelegen te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde toen te Steenwijkerwold. Hij verkocht in 1818, samen met zijn vader, voor fl. 380,- de huisinge No. 6 te Peperga met schuur, brink, hovinge en vruchtbomen. Hij woonde toen te Muggenbeet (gem. Steenwijkerwold). Hij was in 1832 eigenaar van een huis en erf en naastgelegen tuin, kadastraal bekend als de percelen O74 en O75, gelegen in Wetering (gem. Steenwijkerwold). Vermoedelijk woonde hij daar toen ook zelf, met zijn 3e vrouw Aafje Everts OTTEN. Zoon van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
Ondertrouwd (1) 00-03-1811 te Steggerda/Vinkega (Gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-03-1811 te Steggerda/Vinkega (N.G.), beide van Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Barbertje WILLEMS (zie 35855).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 06-09-1821 te Steenwijkerwold. Hij weduwnaar, beide geboren te Blesdijke (Fr.). Echtgenote is Trijntje Sirps van DIJK (zie 37650).
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 21-08-1827 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Peperga (Fr.), zij geboren te Steenwijkerwold. Echtgenote is Aafje Evers OTTEN, 21 jaar oud (zie 40152).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tjebbe Jans LENSTRA (zie 40157).
   2.  Willem Jans LENSTRA (zie 40161).
   3.  Jeltje Jans LENSTRA (zie 40165).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 2 kinderen.
 
73677    Jelle TJIBBES (TOLMAN (1813)), arbeider (1845,1850), geboren op 04-12-1787 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-02-1788 te Oldeboorn, overleden op 07-04-1867 te Weststellingwerf (Fr.) op 79-jarige leeftijd, zoon van Tjibbe ALES (TOLSMA (1813), TOLMAN (1830)) (zie 73680) en Wijtske JELLES (zie 73681).
Ondertrouwd 00-11-1810 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-12-1810 te Oldelamer en Oldetrijne (Hervormd), beide van Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Grietje FEDDES (FEIJES (1817)), 25 jaar oud (zie 73675). Van hen werden tussen 1811 en 1825 te Weststellingwerf (Fr.) zeven kinderen geboren, genaamd: Tjibbe, Fedde, Wijtske, Jeltje, Antje, Pietje en Abe.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
128950    Meijnt TJIBBES, geboren ca 1729. Hij woonde in 1754 (bij zijn huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd (1) 00-11-1754 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-11-1754 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Gaeitske AUKES (zie 128951). Zij lieten 1755 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Auke dopen (Hervormd). Auke huwde in 1781 te Smallingerland (Fr.) met Froukjen JANS (beide wonende te Noorderdrachten (gem. Smallingerland)); Auke en Froukjen lieten tussen 1782 en 1791 te Drachten vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Meint, Barber, Rigtje, Gaitske en Wijtske. Barber woonde in 1805 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.), huwde toen te Steggerda (gem. Weststellingwerf) met Jan CLASEN [VISSER (1814)] en overleed in 1854 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf), als zijn weduwe. Rigtje huwde in 1812 te Opsterland met Jochem Jans ZWART. Wijtske huwde met Wopke Gerbens LAP en overleed in 1830 te Drachten, als zijn echtgenote. Zij voerde toen de familienaam ROT. Auke MEINTS overleed op 00-03-1802 te Drachten en Froukjen JANS overleed op 00-05-1805 te Drachten [hun overlijdensdata vermeld in de huwelijksakte van dochter Rigtje].
Ondertrouwd (2) 00-11-1764 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-11-1764 te Drachten (Hervormd), [hij weduwnaar] te Noorderdrachten, zij te Zuiderdrachten, beide in de gem. Smallingerland (Fr.). Echtgenote is Fokje WIJBES (zie 128952). Zij lieten in 1770 en in 1773 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) twee kineren dopen (Hervormd), genaamd: Tjibbe en Rixtje.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
128953    Mindert TJIBBES (LENSTRA (1815)), geboren ca 1725, overleden op 26-12-1815 om 10:00 uur te in het huis [van zijn dochter Akke met] No. 19 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwnaar van Seerske HENDRIKS [= TABES]. Hij woonde in 1756 (bij zijn huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1756 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 10-10-1756 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Ceetske (Sjeeske,Seerske,Tseerske) TABES (zie 128954). Zij lieten hun kinderen niet dopen (Hervormd); [mogelijk waren zij Doopsgezind.].
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
59098    Mindert (Meindert) TJIBBES (LENSTRA (1812)), turfmaker (1818), geboren op 29-11-1792 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-12-1792 te Peperga en Blesdijke, overleden voor 1822. Hij werd op 02-05-1813 opgenomen in militaire dienst, als fuselier bij het 124e regiment infanterie van het 5e battaillon in de 1e compagnie; hij as toen licht pokdalig; in 1813 werd gemeld dat hij was gedeserteerd; eind november 1813 werd hij als vermist opgegeven (bron: Friese militairen onder Napoleon (NN_01-3292)). Zoon van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1818 te Steenwijkerwold, beide wonende op de Wetering (gem. Steenwijkerwold). Echtgenote is Aaltje SIEGERS (OEBLES (1818), VEENSTRA (1835)), 19 jaar oud (zie 59099). {Zij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-12-1822 te Steenwijkerwold, zij weduwe. Echtgenoot is Sikke HARMENS (TIP (1812)), 23 jaar oud (zie 66738).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126384    Pieter TJIBBES (PAPJES (1840)), boerenbedrijf doende (1840), arbeider (1842,1845), geboren op 08-07-1803 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren ca 1803 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) als zoon van Tjibbe Pieters PAPJES en Trijntje HENDRIKS; ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn huwelijkakte.], gedoopt (Hervormd) op 31-07-1803 te Terband, overleden op 02-06-1848 om 15:00 uur te in een ongenummerd huis te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenoot van Pietertje Jacobs van der KLOK; nalatende twee kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1840 (bij zijn huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), erna te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zoon van Tjebbe Johannes' (Tjibbe) PAPPE (PAPJES (1823)) (zie 126382) en Trijntje JACOBS (JACOBUS (1793), KOBUS (1814), PRANG (1814), PIETERS (1824)) (zie 126383).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15-03-1840 te AEngwirden (Fr.) met Pietertjen JACOBS (van der KLOK (1811)), 35 jaar oud (zie 94997). Zij kregen in 1842 en in 1845 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) twee kinderen, genaamd: Tjibbe en Jacob. Tjibbe huwde in 1877 te Opsterland (Fr.) met Antje Jans JASPERS (dochter van Jan Alberts JASPER en Lutske Siebes HOORNSTRA). Jacob overleed met 3 jaar te Tjalleberd.
 
128956    Seetske TJIBBES, geboren op 23-01-1790 te aan de Lende, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 31-01-1790 te Peperga en Blesdijke, overleden voor 1798 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
 
50261    Seetske TJIBBES, geboren ca 1798, dochter van Tjibbe MINDERTS (zie 50262) en Jettjen JANS (zie 50263).
Gehuwd op 27-12-1826 te Steenwijkerwold, beide wonende te Scherwolde (gem. Steenwijkerwold). Echtgenoot is Beene Willems PAPE (van BEEK (1816)), 29 jaar oud (zie 50260).
 
128958    Seetske TJIBBES (LENSTRA (1812)), geboren op 16-09-1798 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-09-1798 te Peperga en Blesdijke, dochter van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
 
128959    Taabe TJIBBES, geboren op 25-10-1801 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 15-11-1801 te Peperga en Blesdijke, overleden voor 1812 te Peperga of Steggerda (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Tjibbe (Tjebbe) MINDERTS (LENSTRA (1812), LINSTRA (1832)) (zie 59100) en Jeltien (Jettjen) JANS (zie 59101).
 
119166    Baukje TJIDDES, dienstmaagd (1812), dienstbode (1822), particuliere (<1850), geboren ca 1790 te Enkhuizen (N.H.), overleden op 07-06-1850 te Brouwershaven (Zld.) (aangifte door: haar aanbehuwd zoons [= stiefzoons] Roelof EDELENBOS en Jan EDELENBOSCH), als echtgenoote van Bartel Henderik[s] EDELENBOS, [eerder weduwe van Jan GOOS]; [namen ouders niet vermeld]. Dochter van Tjidde RIEMERS (zie 119167) en Rient (Rins) AUKES (ANSCHES (1824)) (zie 119168).
Gehuwd (1) op 09-09-1812 te Enkhuizen (N.H.) met Jan Freeksz GOOS (zie 119169). Zij kregen tussen 1815 en 1819 te Enkhuizen (N.H.) drie kinderen, genaamd: Fredrik, Tjidde en Jan. Fredrik overleed met 2 jaar te Enkhuizen. Tjidde huwde in 1840 te Enkhuizen met Antje Roelofs BOOTSMAN, huwde in 1859 te Zierikzee (Zld.) met Adriana Jacobus' de BLOK en overleed in 1892 te Dordrecht (Z.H.), als partner van zijn 2e vrouw, wonende te Brouwershaven (Zld.). Jan overleed met 2 jaar te Enkhuizen.
Gehuwd (2) op 08-12-1822 te Enhkuizen (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Bartel HENDRIKS (EDELENBOSCH (1822)), 37 jaar oud (zie 119162). {Hij was eerder ondertrouwd op 05-04-1806 te Enkhuizen (N.H.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 20-04-1806 te Enkhuizen (Hervormd) met Elizabeth Roelofs de JONG (de JONGH (1822)), 19 jaar oud (zie 119163).}
 
84063    Aaltie TJIERTS, geboren te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 05-02-1795 te Oldeholtpade (getuige(n): Lammeghien JANS, moeders zuster), dochter van Tjeerd BONTJES (VALKENA (1816)) (zie 84061) en Jantie JANS (PLAT (1820)) (zie 84062).
 
84064    Christina (Stijntje) TJIERTS (VALKENA (1816)), boerin (1852), geboren te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 04-11-1798 te Oldeholtpade (getuige(n): Tietske PIETERS), overleden op 06-05-1883 te Weststellingwerf (Fr.) op 84-jarige leeftijd, als weduwe van Jacob Fransen VONK, [eerder weduwe van Lieuwe Jans HAARSMA]. Er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap, gelegen te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dat bij de verkoop fl. 5610,- opleverde. Dit bedrag moest gedeeld worden door haar 18 erfgenamen. In 1820 (na het overlijden van haar opa Bontje Tjeerds VALKENA) verwierf zij het recht op het vruchtgebruik van de nalatenschap van haar oma Aaltje ROELOFS. Dochter van Tjeerd BONTJES (VALKENA (1816)) (zie 84061) en Jantie JANS (PLAT (1820)) (zie 84062).
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 21-06-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Lieuwe Jans HAERSMA (HAARSMA (1816)) (zie 84065). Zij kregen tussen 1817 en 1836 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) tien kinderen, genaamd: Bondiena, Maria, Jantje, Johanna, Jan, Albartus, Sjoukje, Aaltje (2x) en Sjoukje. Jan huwde in 1851 te Schoterland (Fr.) met Anna Elias' ALGRA. Sjoukje-2 huwde in 1858 te Weststellingwerf met Hendrikus Hendrikus' BENNIK.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 24-08-1838 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Jacob Franzen VONK (zie 84074).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Frans Jacobs (zie 84088).
   7.  Metje Jacobs (zie 84089).

84068    Tecla TJIERTS, geboren te Weststellingwerf (Fr.), gedoopt (R.C.) op 01-10-1741 te Oldeholtpade (getuige(n): Tiets JANS), dochter van Tjeert BONTJES (zie 84051) en Meintjen (Wenkje,Minckgen) JANS (JOHANNES (1820)) (zie 84054).
 
25616    Trijntjen TJIIPS (van der SCHOOT (1794), EBELS (1819)), veehoudster (1819), geboren te 't Nederland [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 04-05-1760 te Blokzijl, overleden op 21-12-1826 te Baarlo (gem. Ambt Vollenhove) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Lute te LANGE. Dochter van Tjiip (Jeep) YBLES (van der SCHOOT (1794)) (zie 25617) en Jantje LUBBERTS (zie 25618).
Ondertrouwd op 21-12-1794 te Blokzijl. Op 09-01-1795 te Blokzijl attestatie gegeven naar Blankenham. Ondertrouw te Blankenham op 19-12-1794. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 10-01-1795 te Blankenham (N.G.). Hij j.m. [geboren en wonende] te Blankenham, zij j.d. van 't Nederland [thans] wonende onder [= bij] Blokzijl. Echtgenoot is Jan Luijten de LANGE, 34 jaar oud (zie 25613).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
36504    Grietje TJIJPS, geboren te 't Nederland [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 17-08-1763 te Blokzijl, dochter van Tjiip (Jeep) YBLES (van der SCHOOT (1794)) (zie 25617) en Jantje LUBBERTS (zie 25618).
 
36503    Lubbert TJIJPS, geboren te 't Nederland [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 12-11-1758 te Blokzijl, zoon van Tjiip (Jeep) YBLES (van der SCHOOT (1794)) (zie 25617) en Jantje LUBBERTS (zie 25618).
 
115149    Antje TJIPKES. Zij woonde in 1833 (huwelijk zoon Geeuke) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Jeen Theunis' BROEKSTRA (zie 115148).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114540    Grietje TJIPKES (VISSER (1847)).
Gehuwd met Arjen KLASES (DRAAISMA) (zie 114539).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
58795    Antje TJISSES (TIJSSES (1821), TJETZES (1861), de LEEUW (1861)), geboren op 10-11-1768 te [Drachten te] Smallingerland (Fr.), dochter van Tjisse DOUWES en Baukjen ROELS. Gedoopt (Hervormd) op 01-01-1769 te Drachten.
Ondertrouwd 00-11-1791 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-11-1791 te Drachten (Hervormd), hij van Noorder Drachten, zij van Zuider Drachten. Echtgenoot is Hendrik (Hendrik Anne) JANS (BERGSMA (1821)) (zie 58794). Zij lieten in 1792 en 1793 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Baukjen en Dieuke.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104579    Reinder TJITSES, overleden voor 1813 te Stavoren (Fr.).
Gehuwd met Baukjen ROELOFS (zie 104580).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102987    Albert Jan Jans TJONK, arbeider (1904), geboren ca 1877 te Den Ham, zoon van Jan TJONK (zie 102988) en Jennigje KLEINLUCHTENBELD (zie 102989).
Gehuwd op 29-07-1904 te Den Ham met Judithje Derks ZANDBERGEN, 18 jaar oud (zie 102978).
 
102988    Jan TJONK, landbouwer (1904).
Gehuwd met Jennigje KLEINLUCHTENBELD (zie 102989).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48449    Antje TOBIAS (VOS (1817)), geboren ca 1721, overleden voor 1766 te Paasloo, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3128) met haar man Karste KARSTEN [KUIK] en hun zoon Pape in Paasloo in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Menst WICHERS als inwonende knegt.
Ondertrouwd op 16-04-1746 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 08-05-1746 te Oldemarkt of Paasloo (N.G.). Hij j.m. te Paasloo (onder Oldemarkt), zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenoot is Karst KARSTEN (zie 48448). {Hij is later ondertrouwd op 20-11-1766 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 14-12-1766 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] wonende te Paasloo, zij j.d. van Paasloo, thans wonende te Steenwijkerwold. Echtgenote is Vrouke MEINEN (zie 48450).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
60581    Hendrina TOBIAS (LITTOUW (1837)), havenmeesteresse (1837), geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 12-08-1770 te Steenwijk, dochter van Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571) en Willemijna Jannis' ROESCHERS (RUSKES (1748), RUSCUS (1770)) (zie 60580).
Gehuwd met Albertus SCHINKEL (zie 60586).
 
60583    Jan (Jan Casper) TOBIAS (LITTOUW (1807)), geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 09-10-1776 te Steenwijk, overleden op 22-11-1834 te Steenwijk op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Jantje WINTERS]. Zoon van Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571) en Willemijna Jannis' ROESCHERS (RUSKES (1748), RUSCUS (1770)) (zie 60580).
Ondertrouwd op 09-08-1807 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23-08-1807 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Jantje WINTERS (zie 60585).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Tobias Jans LITTOUW (zie 60587).

60582    Jannes TOBIAS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), tweeling met Willem, gedoopt (N.G.) op 02-10-1774 te Steenwijk, zoon van Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571) en Willemijna Jannis' ROESCHERS (RUSKES (1748), RUSCUS (1770)) (zie 60580).
 
60584    Willem TOBIAS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), tweeling met Jannes, gedoopt (N.G.) op 02-10-1774 te Steenwijk, zoon van Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571) en Willemijna Jannis' ROESCHERS (RUSKES (1748), RUSCUS (1770)) (zie 60580).
 
113850    Pieter Hindriks TOBIE, wieldraaijersknecht (1835), stoeldraaijer (<1841), geboren op 25-03-1792 te Groningen (Gr.), zoon van Hindrik TOBIE (soldaat (1835), blaauwverver (1841)) en Domina BARTELS. Overleden op 12-05-1841 te Groningen (Gr.) op 49-jarige leeftijd, als echtgenoot van Antje BUS.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 13-12-1835 te Groningen (Gr.), zij weduwe. Echtgenote is Antje Hendriks BUS (zie 113844). {Zij was eerder gehuwd op 31-10-1833 te Groningen (Gr.), hij weduwnaar; huwelijk gesloten met voor beide een Certificaat van Onvermogen. Echtgenoot is Tjebbe DOEKES (van der WOUDE (1819)), 46 jaar oud (zie 113841).}
 
74453    Dirk Leonardus' TOBIJ, geboren 00-01-1889 te Blokzijl, overleden op 15-03-1889 te Blokzijl, zoon van Leonardus Martinus Jans TOBIJ (zie 74444) en Luutje Dirks GRUNE (zie 74443).
 
74462    Geertje Leonardus' TOBIJ, geboren ca 1885 te Blokzijl, dochter van Leonardus Martinus Jans TOBIJ (zie 74444) en Luutje Dirks GRUNE (zie 74443).
Gehuwd op 21-01-1909 te Blokzijl met Hijlke Eeltjes VISSERMAN (zie 74463).
 
74466    Helena Leonardus' TOBIJ, geboren ca 1882 te Blokzijl, dochter van Leonardus Martinus Jans TOBIJ (zie 74444) en Luutje Dirks GRUNE (zie 74443).
Gehuwd op 02-09-1909 te Blokzijl met Johan Derks VOSSERS (zie 74467).
 
74445    Jan Hendrik TOBIJ, timmerman (1881).
Gehuwd met Helena ARENTS (zie 74446).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74444    Leonardus Martinus Jans TOBIJ, schoenmaker (1881,1909), geboren ca 1856 te Zwolle, zoon van Jan Hendrik TOBIJ (zie 74445) en Helena ARENTS (zie 74446).
Gehuwd op 12-08-1881 te Blokzijl met Luutje Dirks GRUNE (zie 74443).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
60578    Willem TOBIJAS (LITTOUW (1876)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-08-1785 te Steenwijk (getuige(n): Annigjen GROEN), zoon van Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571) en Willemijna Jannis' ROESCHERS (RUSKES (1748), RUSCUS (1770)) (zie 60580).
 
69138    Berendina TOBSVOORT.
Gehuwd met Willem van der KOLK (zie 69137).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74953    Barent Gerrets TOEBUS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-09-1783 te Steenwijk (getuige(n): Swaantje Beerents TOEBUS), zoon van Gerrit BERENTS (TOEBUS (1782)) (zie 74951) en Barbara PUNTER (zie 74952).
 
74949    Geertjen Alberts TOEBUS, winkeliersche (<1839), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 30-01-1780 te Steenwijk, overleden op 05-07-1839 te Steenwijk op 59-jarige leeftijd, als partner van Hendrik VOLKERS. Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming) met haar man Hendrik VOLKERS en hun kinderen Berend Jan, Hilligje en Albert te Steenwijk. Dochter van Albert BEERENDS (TOEBUS (1771)) (zie 74940) en Hilligje GEERTS (zie 74941).
Ondertrouwd op 27-04-1806 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-05-1806 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Dalfsen, zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Henrik Berends (Hendrik) VOLKERTS (VOLKENS (1806), VOLKERS (1807)), 23 jaar oud (zie 115672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Jan Hendriks VOLKERS (zie 115673).
   2.  Hilligje Hendriks (Hillegien) VOLKERS (zie 115674).
   3.  Albert Hendriks VOLKERS (zie 115675).
   4.  Berend Hendriks VOLKERS (zie 115670).
   5.  Albert Hendriks VOLKERS (zie 115676).
   6.  Aleida Hendriks VOLKERS (zie 115677).

74937    Grietje Alberts TOEBUS (TAEBUS (1797), TOEBRIS (1799)), winkeliersche (1812), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 27-01-1771 te Steenwijk, dochter van Albert BEERENDS (TOEBUS (1771)) (zie 74940) en Hilligje GEERTS (zie 74941).
Ondertrouwd (1) op 10-10-1794 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-10-1794 te Amsterdam (Hervormd), hij weduwnaar. Echtgenoot is Coenraad van der PLAS (zie 74936). Zij lieten tussen 1795 en 1806 te Amsterdam vijf kinderen dopen (Herv.), genaamd: Wouter, Hilletje, Albertus, Barend TOEBUS en Johannes. {Hij was eerder ondertrouwd op 08-09-1780 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-09-1780 te Amsterdam (Hervormd) met Jacomina (Jacomijntje) OX (zie 74938).}
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 08-04-1812 te Steenwijk met Dirk Gerrits BONKINK (zie 74939).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
74948    Hilligjen Alberts TOEBUS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 13-11-1776 te Steenwijk, dochter van Albert BEERENDS (TOEBUS (1771)) (zie 74940) en Hilligje GEERTS (zie 74941).
 
74947    Niesje Alberts TOEBUS (TOEBES (1811), TOUBES (1814)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-11-1773 te Steenwijk, overleden op 16-03-1831 te Steenwijk op 57-jarige leeftijd, als partner van Berend HEGEN [= HAGEN]; [namen ouders niet vermeld]. Zij was op 16-04-1809 te Steenwijk doopgetuige bij de doop van haar nichtje Hilligje Hendriks VOLKERS. Dochter van Albert BEERENDS (TOEBUS (1771)) (zie 74940) en Hilligje GEERTS (zie 74941).
Ondertrouwd op 17-12-1809 te Steenwijk. Te Meppel was de ondertrouw op 10-12-1809. Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 26-12-1809 te Meppel (N.G.), hij wed[uwnaar] te Meppel (Dr.), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Barent Gerrits (Berend) HAGEN, 29 jaar oud (zie 122998). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-05-1802 te Meppel (Dr.). Te Meppel attestatie verleent naar Ruinerwold. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-05-1802 te Ruinerwold (N.G/), hij j.m., zij j.d., beide te Meppel (Dr.). Echtgenote is Niesjen DOGGEN (zie 123001).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
57212    Zwaantje TOEBUS, geboren ca 1764.
Ondertrouwd op 31-08-1794 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 14-09-1794 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Jacobus Jans SMIT (zie 31335). Zij lieten in 1796 te Steenwijk 1 kind dopen (N.G.), genaamd: Jan Geerart. {Hij was eerder ondertrouwd op 16-10-1768 te Steenwijk. Te Amsterdam was de ondertrouw op 21-10-1768. Gehuwd voor de kerk 00-11-1768 te Amsterdam (Hervormd), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Amsterdam. Echtgenote is Fran├žoise Catherine (Fransien Catrina) BERGER (BURGER (1768)) (zie 31336). Zij lieten tussen 1769 en 1776 te Steenwijk vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Johannis Antoni, Geesje, Cornelia, Antoni en Jacobus.}
 
10549    Henderijckijn Sanders (Hendrikkien) TOECK? Gedoopt (N.G.) op 08-10-1682 te Beulake. Zij woonde in 1712 (voor haar huwelijk) te Beulake, erna in 1714, 1715, 1718 en 1722 in 't Klooster. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1748 - nr. 871) als weduwe van haar overleden man Tymen ROELOFS met hun zoon Albert in de Leeuwte. Dochter van Sander JACOBS (SOCK) (zie 18968) en Mensse Cijmons GROENEWEGEN (zie 20376).
Ondertrouwd op 28-05-1712 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-06-1712 (N.G.). Hij weduwnaar in 't Lant van Vollenhove, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Tijmen Roelofs REGELINK (zie 9448). {Hij was eerder ondertrouwd 00-03-1695 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-04-1695 (N.G.). Hij j.m. uit Land van Vollenhove, zij j.d. in die Beulake. Echtgenote is Claartien (Claesjen) PETERS (zie 9447).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
56031    Baukjen Jacobs TOEKSMA.
Gehuwd met Lolke Ynzes FABER (zie 56030).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68908    Froukje Jurjens TOEKSTRA, geboren ca 1797 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jurjen Hendriks TOEKSTRA (zie 68909) en Trijntje LUITJENS (zie 68910).
Gehuwd op 19-05-1825 te Weststellingwerf (Fr.) met Douwe HILLEBRANDS (MEESTER (1825)), 21 jaar oud (zie 68906).
 
106410    Froukje Jurjens TOEKSTRA, geboren ca 1797 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jurjen Hendriks TOEKSTRA (zie 106411) en Trijntje LUITES (zie 106412).
Gehuwd op 21-11-1828 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Kornelis FEDDES (HORNSTRA (1822)), 41 jaar oud (zie 106407). {Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-02-1822 te Dorniawerstal (Fr.) met Rixtje Jans DIJKSTRA (zie 106406).}
 
59159    Hendrik TOEKSTRA, timmerman (1867).
Gehuwd met Jantjen Jans LEITSEN (zie 59160).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56622    Hendrik Jurgens TOEKSTRA, molenmaker (1862).
Gehuwd met Jantje Jans LIETZEN (zie 56623).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50362    Hendrik Jurjens TOEKSTRA, arbeider (1852), molenmaker (1855,1870), geboren ca 1802 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 08-04-1875 te Wetering (gem. Steenwijkerwold), als echtgenoot van Jantje LIETSEN. Zoon van Jurrien Hendriks TOEKSTRA (zie 68182) en Trijntje LUITEN (LUITJENS (1875)) (zie 68183).
Gehuwd op 02-06-1824 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje Jans LIETZEN (LIETSEN (1881)) (zie 68171).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
68180    Jan Hendriks TOEKSTRA, molenmaker (1855,<1906), geboren op 26-05-1829 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 25-10-1906 te Wetering (gem. Steenwijkerwold) op 77-jarige leeftijd, als echtgenoot van Marrigje HULSINGA. Zoon van Hendrik Jurjens TOEKSTRA (zie 50362) en Jantje Jans LIETZEN (LIETSEN (1881)) (zie 68171).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1855 te Steenwijkerwold met Marrigje Koenderts HULSINGA (zie 68179), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
28214    Jan Jurriens TOEKSTRA, timmerman (1905), geboren ca 1869 te Steenwijkerwold, zoon van Jurrien TOEKSTRA (zie 28215) en Trijntje PRINSEN (zie 28216).
Gehuwd (1) op 16-09-1905 te Steenwijkerwold. Hij geboren te Steenwijkerwold, zij geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Harpje Kleis' van HEERDE (zie 28201). {Zij was eerder gehuwd op 10-04-1891 te Ambt Vollenhove. Beide geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenoot is Jan Leenderts LASSCHE (zie 28200).}
Gehuwd (2) met Albertje van der MOLEN (zie 28217).
 
59149    Jantien Hendriks TOEKSTRA, dienstmaagd (1867), geboren ca 1836 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik TOEKSTRA (zie 59159) en Jantjen Jans LEITSEN (zie 59160).
Gehuwd op 25-07-1867 te Oldemarkt met Fredrik Klaassen PIJPEN (zie 59148).
 
68909    Jurjen Hendriks TOEKSTRA.
Gehuwd met Trijntje LUITJENS (zie 68910).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106411    Jurjen Hendriks TOEKSTRA.
Gehuwd met Trijntje LUITES (zie 106412).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28215    Jurrien TOEKSTRA.
Kind: 1 kind.
 
68182    Jurrien Hendriks TOEKSTRA, geboren ca 1763, overleden op 27-05-1853 te Weststellingwerf (Fr.).
Gehuwd met Trijntje LUITEN (LUITJENS (1875)) (zie 68183).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56621    Jurrien Hendriks TOEKSTRA, molenmaker (1862), geboren ca 1834 te Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Jurgens TOEKSTRA (zie 56622) en Jantje Jans LIETZEN (zie 56623).
Gehuwd op 21-02-1862 te Steenwijkerwold met Trijntje Luiten PRINSEN (zie 56620).
 
67043    Trijntje Hendriks TOEKSTRA, geboren op 20-02-1825 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 13-11-1896 te Nederland (gem. Steenwijkerwold) op 71-jarige leeftijd, als partner van Machiel HULZINGA. Dochter van Hendrik Jurjens TOEKSTRA (zie 50362) en Jantje Jans LIETZEN (LIETSEN (1881)) (zie 68171).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-01-1852 te Steenwijkerwold met Michiel Koenderts (Machiel) HULSINGA (HULZINGA (1872)) (zie 67042).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
120796    Vrouwkje Hendriks TOEKSTRA, geboren ca 1842 te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik Jurjens TOEKSTRA (zie 50362) en Jantje Jans LIETZEN (LIETSEN (1881)) (zie 68171).
Gehuwd op 19-02-1870 te Steenwijkerwold met Jan Reinhard Hendrikus' SCHELHAAS, 34 jaar oud (zie 120795).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
2585    Aerijaen TOENIJS, geboren ca 1598.
Kinderen:
   1.  Alijt AERJAENS (zie 18582).
   2.  Cornelijsien AERJAENS (zie 18790).
   3.  Teunis ARIAENS (zie 5160).

4475    Geertien TOENIJS (TEUNIS (1643)), geboren ca 1607. Zij woonde in 1626 (bij haar huwelijk) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove]. Zij woonde in 1643 (doop dochter Alit) te oppen Swolle [op het Land van Vollenhove], erna in 1658 (bij haar 2e huwelijk) ook. Dochter van Toenijs (Tonijs) GOESSENS (zie 10885) en Alijt ALBERTSEN (zie 16574).
Ondertrouwd (1) op 20-05-1626 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1626 te Vollenhove (N.G.), hij wonende op Cadoelen, zij in de Leeute met Egbert HENDRICKS (zie 3988).
Ondertrouwd (2) op 06-11-1658 te Vollenhove, attestatie verleend om te trouwen te Genemuiden, gehuwd voor de kerk 00-12-1658 te Genemuiden (N.G.), hij wed[uwnaer] tot Genemuiden, zij wed[uwe] op 't Swolle. Echtgenoot is Wolter RIJCKSEN (zie 12303). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1657 te Genemuiden? Echtgenote is Grietien BERENDS (zie 12308).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
18672    Hendrick TOENIJS, geboren ca 1596, overleden voor 1647 te Hasselt.
Kinderen:
   1.  Aeltien HENDRICX (zie 2593).
   2.  Claesjen HENDRICX (zie 3445).

12934    Jan TOENIJS (TEUNIS), geboren ca 1605, van Blokzijl.
Kinderen:
   1.  Altien JANS (zie 18605).
   2.  Jacob JANSEN (zie 18967).
   3.  Leuntien JANS (zie 12933).
   4.  Reijner JANSSEN (zie 5876).

13673    Jan TOENIJS, geboren ca 1620.
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met Geese JANS (zie 13660). {Zij is later ondertrouwd op 21-07-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-08-1654 te Vollenhove, hij wed. en zij wed. beide wonende op 't Heetvelt met Claes JANSSEN (zie 13594).}
 
259    Jantien TOENIJS, geboren ca 1613. Zij woonde in 1638 (bij haar huwelijk) in Wanneperveen. Zij woonde in 1640 (doop dochter Femme) op het Moer [onder Vollenhove]. Dochter van Toenijs GEERTS (zie 20972).
Ondertrouwd op 11-11-1638 te Vollenhove, getrout op 't Veen, gehuwd voor de kerk op 12-12-1638 te Wanneperveen (N.G.), beijde wonende aan Wanneperveen met Luijtien ALBERTS (zie 258).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
17574    Jan TOENIS, geboren ca 1640, overleden voor 1680 te Vollenhove.
Gehuwd voor de kerk voor 1680 met Grietie TIJES (zie 17542). {Zij is later ondertrouwd op 12-04-1680 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1680 (N.G.), hij wed. tot Blockzijl en zij wed. tot Vollenhove met Jan EGBERTS (zie 17540).}
 
4047    Euse (Eefs) TOENISZ, geboren ca 1612. Zij woonde in 1639 (doop zoon Albert Teunis) te oppen Swolle [op het Land van Vollenhove]. Dochter van Toenis HARMENSZ (zie 20980).
Ondertrouwd op 23-12-1637 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-01-1638 (N.G.), hij weduwnaer met Rijck (Rijcquaert) ALBERTS (zie 3393). {Hij was eerder ondertrouwd op 25-03-1621 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 15-04-1621 te Vollenhove (N.G.), hij j.m. in de Leeuwte, zij j.d. van d' Oldemarkt met Gertjen (Geertjen) JANS (zie 20978).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
29820    Guliam Cornelis TOERAPPEL, broodbakker, gedoopt op 08-12-1790 te Grootebroek, zoon van Jan Willem TOERAPPEL (zie 29821) en Grietje HELLINGA (zie 29822).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1813 te Grootebroek met Arjaantje Tijmens GUIJKING, 20 jaar oud (zie 29819).
 
29821    Jan Willem TOERAPPEL, geboren ca 1760.
Gehuwd met Grietje HELLINGA (zie 29822).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
59669    Annegien Hendriks TOERINCK. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2433) met haar vader in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Hendrik Jacobs TOERINK (zie 59668).
 
59913    Jantien Jacobs TOERINCK (TOERING (1749), TOERINK (1821)), geboren ca 1728 te [Giethoorn]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2325) met haar vader en zijn 2e vrouw Jantien Hendriks SLOT, en met haar stiefbroer Hendrik in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zij woonde in 1749 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Jacob Hendriks TOERINK (zie 59663) en Aefjen Jans BIJL (zie 59665).
Ondertrouwd op 14-03-1749 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 30-03-1749 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Gerrit Wijchers BROER (zie 59912).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
23759    Beerentjen TOERINCKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 22-03-1685 te Beulake, dochter van Toerinck PITERS (zie 4070) en Agnis CHRISTOFFELS (zie 7662).
 
23758    Fije TOERINCKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 19-07-1675 te Beulake, dochter van Toerinck PITERS (zie 4070) en Aeltjen BEENEN (zie 22260).
 
23753    kint TOERINCKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 12-10-1673 te Beulake. Mogelijk heette dit kind Harm, en is het de vader van Jan Harms TOERING (zie 41289) die zich op 22-12-1726 liet dopen als 25 jarige zoon van Mennisten ouders. Kind van Toerinck PITERS (zie 4070) en Aeltjen BEENEN (zie 22260).
 
5454    Neeltje TOERINCKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 30-01-1682 te Beulake. Zij deed op 15-12-1707 te Beulake belijdenis (N.G.) (bron: lidmatenregister Beulake - nr. 092). Zij werd op 31-03-1709 te Wanneperveen ingeschreven als lidmaat, komende met attestatie [van de Beulake] (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 0637). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1617) met haar man Klaas Jans KLUNDER en zijn zoon Aart in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zij woonde in 1756 als weduwe van Klaas KLUNDER aan de Ronduite te Wanneperveen (bron: lidmatenregister Wanneperveen - nr. 1108). Haar zoon Aart KLUNDER woonde daar toen ook met zijn vrouw Hillegonda. Dochter van Toerinck PITERS (zie 4070) en Agnis CHRISTOFFELS (zie 7662).
Ondertrouwd (1) op 04-11-1699 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-11-1699 te Beulake (N.G.). Hij j.m. in die Beulake, zij j.d. in die Beulake. Echtgenoot is Philips PIETERS (zie 20362).
Ondertrouwd (2) op 07-11-1708 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-11-1708 (N.G.). Hij weduwnaar van Wanneperveen, zij weduwe in die Beulake. Echtgenoot is Klaas Jans KLUNDER (zie 5376). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1700 (N.G.) met Grietien Roelofs SCHOLTEN (zie 5632).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
23760    Pieter TOERINCKS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 27-10-1699 te Beulake, zoon van Toerinck PITERS (zie 4070) en Agnis CHRISTOFFELS (zie 7662).
 
98006    Aafjen Hendriks TOERING, dienstbode (1840), geboren op 23-08-1812 om 15:00 uur te onder Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1840 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Dochter van Hendrik JANS (TOERING (1808)) (zie 97981) en Annigjen PIETERS (PIEK (1825)) (zie 97982).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1840 te Leeuwarden (Fr.) met Pieter Andries' BOS (zie 98007).
 
116152    Aaltje Jans TOERING, dienstmeid (1879), huishoudster (<1910), geboren op 18-09-1835 om 19:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 29-10-1910 om 14:00 uur te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.) op 75-jarige leeftijd, als weduwe van Geert Rienks KOOITJE. Zij woonde in 1879 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 11-05-1879 te Haskerland (Fr.), [hij weduwnaar] met Geert Rienks KOOITJE, 46 jaar oud (zie 116175), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-12-1863 te Haskerland (Fr.) met Jeltje Pieters SIJBESMA (zie 116178). Zij kregen tussen 1865 en 1872 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) vier kinderen, genaamd: Corneliske, Pieter, Pietje en Trijntje. Corneliske huwde in 1894 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Jakob Gerrits RODENBURG. Pieter huwde in 1896 te Utingeradeel (Fr.) met Feikje Jans de GROOT. Pietje huwde in 1892 te Doniawerstalmet Siebolt Johannes' BOKMA. Trijntje huwde in 1898 te Utingeradeel met Engele Thomas' ENGELSMA.}
 
116145    Andries Jans TOERING, arbeider (1865), geboren op 05-06-1841 om 20:05 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), [tweelling met Geertje], overleden op 21-05-1922 om 18:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 80-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jantje Hanzes MAST; wonende te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1865 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1865 te AEngwirden (Fr.) met Jantje Hanzes MAST (zie 90937).
 
70127    Beerendjen Harms TOERING, geboren op 02-04-1809 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-05-1809 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, dochter van Harmen JANS (TOERING (1809), TOERINK (1814)) (zie 70120) en Geesje Wijchers van OOTMARSUM (de GROOT (1814)) (zie 68720).
 
44164    Fokke Harmens TOERING, veenbaas (1812,1818,1826), veenwerker (1820), geboren op 01-01-1770 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 07-01-1770 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Freriks SMINK), overleden op 26-10-1826 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 56-jarige leeftijd, als echtgenoot van Annigje Cornelis' de JONG. Hij woonde in 1820 (huwelijk dochter Aaltje) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), erna in 1826 ook. Zoon van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Ondertrouwd 00-03-1793 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-03-1793 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)), 19 jaar oud (zie 44165).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
125259    Fokke Harmens TOERING, geboren op 15-11-1821 om 22:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij was 5 jaar toen zijn vader overleed. Zijn moeder hertrouwde 8 jaar later met Derk Jans de RUITER. Hij was 12 jaar toen zijn moeder overleed. Zijn stiefvader werd toen zijn voogd. Zoon van Harmen FOKKES (TOERING (1821)) (zie 66970) en Geesjen Simons DAM (zie 39342).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1846 te AEngwirden (Fr.) met Elizabeth Alberts PRINS, 26 jaar oud (zie 72365).
 
122027    Fokke Pieters TOERING, turfventer (<1916), geboren op 06-09-1826 om 23:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 15-06-1916 te Zwolle op 89-jarige leeftijd, als weduwnaar van Hendrikje VELDKAMP; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1854 (bij zijn huwelijk) te Avereest. Hij was in 1857, samen met zijn ooms en tantes, verkoper van 13 percelen land uit de nalatenschap van zijn grootouders Fokke Harmens TOERING en Annigje Cornelis' de JONG. Hijzelf woonde toen te Dedemsvaart (gem. Ambt Hardenberg). Zoon van Pieter Fokken TOERING (zie 44168) en Beertje Simons DAM (zie 66975).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1854 te Avereest met Hendrikje Hendriks VELTKAMP (VELDKAMP (1916)) (zie 122028).
 
44169    Geertje Harmens TOERING, geboren op 14-08-1781 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (N.G.) op 26-08-1781 te Oudehaske of Haskerhorne. Zij vertrok op 11-11-1812 met attestatie van Terband (gem AEngwirden - Fr.) naar Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), waar zij op 15-11-1812 werd ingeschreven als lidmaat. Zij vertrok op 06-11-1818 met attestatie van Langezwaag naar Gersloot (onder Terband - gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Ondertrouwd 00-02-1802 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 28-02-1802 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Egbert EELKES (HIELKES (1802), VISSCHER (1812), VISSER (1818)), 27 jaar oud (zie 44170).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
28858    Geertje Jans TOERING, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 05-02-1730 te Giethoorn, overleden voor 1793 te Giethoorn. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) als inwonende meid bij Abbe Jans in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Jan Harms TOERINK (zie 41289) en Mergjen Jans MULDER (zie 68731).
Ondertrouwd (1) op 04-01-1754 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20-01-1754 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide wonende te Giethoorn. Echtgenoot is Gerhardus (Gerrit) ABRAHAMS (zie 28859).
Ondertrouwd (2) op 05-02-1763 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 20-02-1763 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Giethoorn, zij weduwe te Giethoorn. Echtgenoot is Roelof Beenen KRICKE (KRIKKE (1813)) (zie 28857). {Hij is later ondertrouwd op 15-01-1793 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 17-02-1793 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) (N.G.). Hij wed[uwnaar], zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Geesjen HENDRIKS (ten BOOM (1793)), 52 jaar oud (zie 38822).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
116154    Geertje Jans TOERING, geboren op 05-06-1841 om 20:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 20-03-1925 om 19:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Bjintze Hijlkes HIJLKEMA. [tweeling met Andries], dochter van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-05-1878 te AEngwirden (Fr.) met Bjintze Hijlkes HIJLKEMA (zie 116163).
 
116149    Geesje Jans TOERING, arbeidster (1863), geboren op 05-10-1826 om 17:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (02:00) op 06-06-1913 te Tjalleberd (gem. AEngwrirden - Fr.), als weduwe van Hendrik Jacobs WARNER. Zij woonde in 1863 (bij haar huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-03-1863 te AEngwirden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Hendrik Jacobs WARNER, 43 jaar oud (zie 116157). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-04-1850 te AEngwirden (Fr.) met Annigje Geerts KRUIS (zie 116160).}
 
106301    Geesje WIJGERS TOERING (SLOF (1825)), geboren op 15-11-1823 om 03:00 uur te in een ongenummerd huis te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zijnde het huis van haar moeders vader (aangifte door: haar moeder vader, Harmen Jans TOERING), geboren buiten echte; zij werd genoemd naar moeders moeder (reeds overleden). Zij werd erkend bij het huwelijk van haar moeder op 23-07-1825 met Wieger Jacobs SLOF. [N.B. De pasgehuwden verklaarden toen: "dat van hen een kind is geboren .... met de voor- en toenaam van Geesje WIJGERS." Dit zou betekenen dat Wieger Jacobs SLOF ook haar natuurlijke vader was.], dochter van Aaltjen HARMENS (zie 70126).
 
44188    Harmen Cornelis TOERING, geboren ca 1676, overleden voor 1733 te Giethoorn.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1700, [hun huwelijk is te Giethoorn niet ingeschreven] met Geertjen BEENEN (zie 44213).
Ondertrouwd (2) op 18-08-1700 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 01-09-1700 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d. Echtgenote is Marrichjen Jans (Merrigje) BRAVERT (zie 44202). {Zij is later ondertrouwd op 07-06-1733 te Steenwijk, ondertrouw te Giethoorn was op 06-06-1733. Gehuwd voor de kerk op 28-06-1733 te Giethoorn (N.G.). Hij weduwnaar te Zuidveen [onder Steenwijk], zij weduwe [Doopsgezind] te Giethoorn. Echtgenoot is Meijne DIRKS (zie 79555).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
52100    Harmen Hendriks TOERING, geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 17-09-1742 te Oldemarkt of Paasloo, [N.B. Mogelijk is hij de "zus" Margjen, die in 1748 bij zijn ouders woonde.]. Mogelijk was hij een dochter, genaamd Margje. Zij woonde dan in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3219) met haar beide ouders en haar zussen Hendrikje en Jantje in Kalenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Zoon van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
 
116150    Harmen Jans TOERING, turfmaker (1860), geboren op 10-11-1828 om 17:00 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 23-04-1908 om 14:00 uur te [in het Armhuis te] Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Ette WIERSMA (52 jr., armvader te Heerenveen)), als weduwnaar van Jentje van der KLOK. Hij woonde in 1860 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-03-1860 te AEngwirden (Fr.) met Jentje Jacobs van der KLOK (zie 116155).
 
72093    Harmina Harmens TOERING, geboren op 18-08-1825 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij was 0 jaar toen haar vader overleed. Haar moeder hertrouwde 8 jaar later met Derk Jans de RUITER. Zij was 9 jaar toen haar moeder overleed. Haar stiefvader werd toen haar voogd. Zij woonde in 1847 (overlijden vaders moeder) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Harmen FOKKES (TOERING (1821)) (zie 66970) en Geesjen Simons DAM (zie 39342).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-10-1845 te AEngwirden (Fr.) met Haje Harmens DROST, 25 jaar oud (zie 72089).
 
44177    Hendrik Harmens TOERING, geboren op 14-11-1772 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 15-11-1772 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Freriks SMINK), zoon van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
 
44173    Hendrikje Fokken TOERING, veenwerkster (1829), geboren op 29-06-1808 te Terbandsterschans bij Tjalleberd (gem. Aengweirden - Fr.), gedoopt (N.G.) op 17-07-1808 te Tjalleberd. Zij woonde in 1858 (huwelijk zoon Jan) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-02-1829 te AEgwirden (Fr.) met Hendrik Jans PIEK (zie 66976).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44176    Hendrikjen Harmens TOERING, geboren op 16-08-1767 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 23-08-1767 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans TOERING, haar tante), begraven op 04-09-1809 te Haskerland (Fr.) op 42-jarige leeftijd, dochter van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Ondertrouwd 00-03-1791 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Attestatie afgegeven naar Oudehaske op 20-03-1791 in Terband. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-03-1791 te Oudehaske (Hervormd), hij van Luinjeberd (gem.AEngwirden - Fr.), zij van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Jan JACOBS (PLAK (1792), PLASSE (1810), PLASJE (1832)), 24 jaar oud (zie 50651). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 21-10-1810 te Oudehaske (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Lijsbert Elizabeth MERKS (HOEKSMA (1825), HOEKSEMA (1832)), 34 jaar oud (zie 48127).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67783    IJdigje Hendriks TOERING, arbeidster (1819), geboren ca 1756 te Kalenberg, onder Oldemarkt, overleden op 23-12-1829 om 03:00 uur te in het huis No. 57 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), als Idigjen JANS, weduwe van Albert Arjens SCHEER. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1819 (huwelijk dochter Marchjen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
Ondertrouwd 00-11-1788 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-12-1788 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd) met Albert Arjens SCHEER (zie 67784).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
70128    Jakobjen Harms TOERING, arbeidster (1830), geboren op 02-04-1809 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-05-1809 te SintJohannesga en Delfstrahuizen. Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.). Dochter van Harmen JANS (TOERING (1809), TOERINK (1814)) (zie 70120) en Geesje Wijchers van OOTMARSUM (de GROOT (1814)) (zie 68720).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-09-1830 te Haskerland (Fr.) met Jan Kriens HUISMAN, 26 jaar oud (zie 68587).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66972    Jan Fokkes TOERING, veenwerker (1834), veenbaas (1838), boerenbedrijf doende (1852), geboren op 16-12-1812 om 19:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1838 (overlijden schoonvader) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1852 (overlijden schoonmoeder) te Haulerwijk (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-12-1834 te AEngwirden (Fr.) met Jantje Geerts MEESTER (zie 66979). Zij huwde samen met haar zus Geesje.
 
44175    Jan Harmens TOERING, geboren op 18-12-1761 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 20-12-1761 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans TOERING, zijn tante), zoon van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
 
44189    Jantje Harmens TOERING, geboren ca 1718. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2192) met haar man Hendrik Jans van HELDEREN en hun kinderen Gesien, Aeltien en Mergien te Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Harmen Cornelis TOERING (zie 44188) en Marrichjen Jans (Merrigje) BRAVERT (zie 44202).
Gehuwd voor de kerk ca 1736, [N.B. Hun huwelijk is te Giethoorn niet ingeschreven.] met Hendrik Jans van HELDER (van HELDEREN (1748)) (zie 44194).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
98000    Jantje Hendriks TOERING, geboren op 08-08-1808 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-08-1808 te Tjalleberd, dochter van Hendrik JANS (TOERING (1808)) (zie 97981) en Annigjen PIETERS (PIEK (1825)) (zie 97982).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1834 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Andries Jacobs WITMARSUM, 38 jaar oud (zie 97990). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1821 te Schoterland (Fr.) met Jentjen RINKS (de JONG (1821)) (zie 2085).}
 
116153    Joukje Jans TOERING, geboren op 23-06-1838 om 17:00 uur te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
 
44174    Kornelis Fokken TOERING, geboren op 09-07-1810 te Terbandsterschans bij Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.), gedoopt (N.G.) op 22-07-1810 te Tjalleberd, zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
 
44166    Kornelius Fokken TOERING, geboren op 28-09-1802 te Terbandsterschans bij Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.), gedoopt (N.G.) op 10-10-1802 te Tjalleberd, overleden voor 1810 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
 
52103    Lummigjen Hendriks TOERING, geboren te [Kalenberg, onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 15-09-1748 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1754 te Kalenberg, onder Oldemarkt, dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
 
52104    Lummigjen Hendriks TOERING (TOERINK (1778)), arbeidster (1813), veenarbeidersche (1814), geboren te Kalenberg, onder Oldemarkt, [N.B. Bij haar 2e huwelijk werd niet vermeld dat zij toen weduwe was [van Gerrit Beerends WEEVER]. In de voogdijbeschikking voor haar kinderen werd dit wel vermeld (bron: nedergerecht Haskerland (031-430).], gedoopt (N.G.) op 07-04-1754 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 13-12-1826 om 09:00 uur te in een ongenummerd huis te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Theeuwis de WITH. Zij woonde in 1779 (bij haar 1e huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1783 (bij haar 2e huwelijk) te Oudehaske. Zij woonde in 1813 (huwelijk dochter Aaltje) te Tjalleberd (gem. AEngwirden (Fr.), erna in 1814 ook. Dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
Ondertrouwd (1) 00-11-1778 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-12-1778 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Gerrijt Beernts WEEWER (zie 133597).
Ondertrouwd (2) 00-12-1783 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28-12-1783 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), [zij weduwe], beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Teeuwis Jacobs de WIT (de WITH (1826)) (zie 69603).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beerend Gerrits WEEVER (zie 133598).
   2.  Geertjen Gerrits WEEVER (WEVER (1813)) (zie 133568).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jacob Teuwis' (zie 69604).
   4.  Hendrik Teuwis' (de WITH (1821)) (zie 69605).
   5.  Jan Teuwis' (zie 69606).
   6.  Aaltje Teuwis' (zie 69607).
   7.  Trijntje Teuwis' (zie 69608).
   8.  Jacobjen Teuwis' (zie 69609).

28808    Margjen Harmens TOERING, geboren op 24-08-1765 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 25-08-1765 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans TOERING, haar tante), overleden op 15-08-1826 om 18:00 uur te in het huis No. 133 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 60-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof Koops KNOBBE. Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in januari 1812 (bron: register naamsaanneming) met haar man Roelof Koops KNOBBE en hun kinderen Grietje, Koop en Harmen te Oudehaske. Zij woonde in 1818 (huwelijk dochter Grietje) te Oudehaske, erna in 1823 (huwelijk zoon Koop) ook. Dochter van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Ondertrouwd 00-04-1797 te Oudehaske en Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11-05-1797 te Oudehaske en Haskerhorne (N.G.), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Roelof Koops KNOBBE, 37 jaar oud (zie 23520).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
100973    Minze Jacobs TOERING, geboren ca 1832 te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), zoon van Jacob MEINTJES (TOERING (1831)) (zie 98012) en Stientjen Hendriks (Stijntje) CLOMP (KLOMP (1831)) (zie 98013).
Gehuwd op 19-12-1863 te Opsterland (Fr.) met Grietje Hendriks SCHOKKER (zie 100974).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44168    Pieter Fokken TOERING, veenwerker (1826), geboren op 07-04-1805 te Terbandsterschans bij Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.), gedoopt (N.G.) op 21-04-1805 te Tjalleberd, overleden op 04-10-1827 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.) op 22-jarige leeftijd. Hij woonde in 1826 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-04-1826 te AEngwirden (Fr.) met Beertje Simons DAM (zie 66975). {Zij is later gehuwd op 21-06-1829 te AEngwirden (Fr.), zij weduwe; gehuwd met schiftelijk concent van haar grootvader Gerrit Hendriks DAM, wonende te Giethoorn. Echtgenoot is Jan Hermens KNOL, 26 jaar oud (zie 68430).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66973    Roelof Fokkes TOERING, veenwerker (1845), geboren op 21-01-1818 om 15:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1845 (bij zijn huwelijk) te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1845 te AEngwirden (Fr.) met Hilligjen Klazes de BOER (zie 66991).
 
44178    Roelof Harmens TOERING, geboren op 07-09-1775 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 10-09-1775 te Giethoorn (getuige(n): Hendrikje Roelofs WALLINGA), overleden voor 1778 te Giethoorn, Rotsterhaule of Oudehaske, zoon van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
 
44179    Roelof Harmens (Roel) TOERING, visscher (1811,<1816), visserman (1813), geboren op 18-06-1778 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren te Tjalleberd. Gelet op de gegevens in zijn doopakte en zijn trouwakte is dit onjuist]. Gedoopt (N.G.) op 05-07-1778 te Oudehaske of Haskerhorne, overleden op 12-03-1816 om 16:00 uur te in het water bij de Hooidam onder Oudega (gem. Tietjerksteradeel - Fr.) op 37-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jitske SIPKES. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in december 1812 (bron: register naamsaanneming Bergum) met zijn vrouw Jitske Sipkes MATSTRA te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1813 (geboorte zoon Rienk) te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.), erna ook. Zoon van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-10-1811 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Jitske SIPKES (MATSTRA (1812)) (zie 91992). Zij kregen in 1813 en 1815 te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.) twee kinderen, genaamd: Rienk en Jan. {Zij is later gehuwd op 21-06-1817 te Tietjerksteradeel (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Auke Douwes VEENSTRA (zie 91995). Zij kregen tussen 1818 en 1836 te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.) zes kinderen, genaamd: Douwe, Sjoerdtje, Sipke, Martsen (dochter), Jetske en Jitse (zoon).}
 
125260    Simon Harmen TOERING, geboren op 14-09-1823 om 01:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 27-03-1826 te Tjalleberd (gem. AENgwirden - Fr.) op 2-jarige leeftijd, er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Harmen FOKKES (TOERING (1821)) (zie 66970) en Geesjen Simons DAM (zie 39342).
 
100972    Stijntje Minzes TOERING, geboren ca 1869 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), dochter van Minze Jacobs TOERING (zie 100973) en Grietje Hendriks SCHOKKER (zie 100974).
Gehuwd op 21-03-1890 te Doniawerstal (Fr.) met Klaas Luites KRIKKE (zie 100971).
 
44162    Wijchertje Harmens TOERING (TOERINK (1864)), geboren op 06-08-1763 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 07-08-1763 te Giethoorn (getuige(n): Harmpje Jans PAPE), overleden op 07-08-1820 om 07:30 uur te het huis no. 69 te Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.) op 57-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter Wichers de JONG; nalatende vijf kinderen: Hendrikje, Geesje, Harmen, Grietje en Wieger; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1817 (huwelijk dochter Geesjen) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hermen Jans (Harmen) TOURING (TOERING (1760), TOERINK (1778)) (zie 28807) en Hendrikje Fokken SLACHTER (WALLINGA (1761)) (zie 41291).
Ondertrouwd 00-01-1786 te St. Johannesga (gem. Schoterland - Fr.), op 12-02-1786 te St. Johannesga attestatie afgegeven naar Haskerland. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 12-02-1786 te Oudehaske of Haskerhorne (N.G.), hij te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zij te Oudehaske (gem Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Pieter Wichers de JONG (de JONGE (1864)) (zie 44161).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
116151    Willemke Jans TOERING, dienstmeid (1862), geboren op 24-09-1830 om 17:30 uur te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), overleden op 16-01-1909 om 04:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Jan OTTER. Zij woonde in 1862 (bij haar huwelijk) te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jan HARMS (TOERING (1826)) (zie 106293) en Willemtje ANDRIES (OORT (1826), OORD (1838)) (zie 77817).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1862 te AEngwirden (Fr.) met Jan Egberts OTTER, 32 jaar oud (zie 116156).
 
48565    Harmen Hendriks TOERINGH, geboren te [Kalenberg, onder] Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 26-03-1752 te Oldemarkt of Paasloo, zoon van Hendrik HARMENS (TOERINGH (1752)) (zie 48561) en Reintje EGBERTS (zie 48560).
 
44187    Geertjen Jans TOERINK, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 15-07-1727 te Giethoorn, overleden voor 1730 te Giethoorn, dochter van Jan Harms TOERINK (zie 41289) en Mergjen Jans MULDER (zie 68731).
 
106289    Geesjen Harmens TOERINK, geboren op 22-05-1814 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), "tweeling met Margjen". Zij werd genoemd naar haar overleden moeder. [N.B. Geboortetijd niet vermeld: "des voor de middags".], dochter van Harmen JANS (TOERING (1809), TOERINK (1814)) (zie 70120) en Geesje Wijchers van OOTMARSUM (de GROOT (1814)) (zie 68720).
 
52102    Harmen Hendriks TOERINK, geboren te [Kalenberg, onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 28-03-1747 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1748 te Kalenberg, onder oldemarkt, zoon van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
 
69638    Harmtje Hendriks TOERINK (TOERING (1784)), geboren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-04-1758 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 02-09-1827 om 17:00 uur te in het huis No. 105 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik Berends WEVER. Zij woonde in 1784 (bij haar huwelijk) te Sneek (Fr.). Dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
Ondertrouwd op 24-04-1784 te Sneek (Fr.). De 3e proclamatie te Sneek was op 17-05-1784 (!). Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-05-1784 te Haskerhorne (Hervormd) met Hendrik BERENTS (WEVER (1827)), 22 jaar oud (zie 25966).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
52097    Hendrik Harmens TOERINK, geboren ca 1712. Hij deed in 1742, samen met zijn vrouw Geertje BERENDS, belijdenis en werd daarna ingeschreven als lidmaat van de N.G.-kerk te Oldemarkt. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3219) met zijn vrouw Geertje BERENS en hun kinderen Hendrikje, Margjen en Jantje in Kalenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Jantje SLENGER als inwonende meid. [N.B. Van hun dochters Hendrikje en Margjen is de doop (N.G.) in het doopboek van Oldemarkt niet ingeschreven. Voor Margjen was in de kinderrij ook geen plaats, wat misschien betekent dat Harmen en Margjen dezelfde persoon zijn geweest.], zoon van Harmen Cornelis TOERING (zie 44188) en Marrichjen Jans (Merrigje) BRAVERT (zie 44202).
Ondertrouwd op 23-11-1737 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-12-1737 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d. te Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenote is Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
106295    Hendrik Harmens TOERINK, geboren op 10-09-1812 om 15:00 uur te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Harmen JANS (TOERING (1809), TOERINK (1814)) (zie 70120) en Geesje Wijchers van OOTMARSUM (de GROOT (1814)) (zie 68720).
 
59668    Hendrik Jacobs TOERINK. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2433) met zijn dochter Annegien in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn.
Kinderen:
   1.  Jacob Hendriks (zie 59663).
   2.  Annegien Hendriks TOERINCK (zie 59669).

52106    Hendrikje Hendriks TOERINK, geboren ca 1738 te [Kalenberg, onder Oldemarkt], [Mogelijk is zij haar op 25-01-1740 gedoopt "broer" Hendrik.]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3219) met haar beide ouders en haar zussen Margjen en Jantje in Kalenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
 
44186    Hendrikje Jans TOERINK, geboren te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 23-09-1731 te Giethoorn, overleden in 1744 te Giethoorn, dochter van Jan Harms TOERINK (zie 41289) en Mergjen Jans MULDER (zie 68731).
 
59663    Jacob Hendriks TOERINK, geboren ca 1702, overleden voor 1762 te Giethoorn. Hij woonde in 1727 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2325) met zijn 2e vrouw Jantien Hendriks SLOT, met zijn dochter Jantien [uit zijn 1e huwelijk] en haar zoon Hendrik [uit haar 1e huwelijk] in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.`, zoon van Hendrik Jacobs TOERINK (zie 59668).
Ondertrouwd (1) op 14-02-1727 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-03-1727 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Aefjen Jans BIJL (zie 59665).
Ondertrouwd (2) op 01-12-1747 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 16-12-1747 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenote is Jantje Hendriks SLOT (zie 59662). {Zij was eerder ondertrouwd op 10-12-1740 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-12-1740 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Gerrit Jacobs BEIERT (zie 59664). Zij is later ondertrouwd op 28-08-1762 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-09-1762 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Giethoorn. Echtgenoot is Hendrik Roelofs BAKKER (BACKER (1795)) (zie 59659).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
66971    Jan Fokkes TOERINK, geboren op 25-11-1794 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-11-1794 te Oudehaske en Haskerhorne, zoon van Fokke Harmens TOERING (zie 44164) en Annigjen CORNELIS (KEESES (1820), de JONG (1818), ZWART (1826), DROST (1829)) (zie 44165).
 
41289    Jan Harms TOERINK, geboren ca 1701. Van zijn ouders is weinig bekend. Zijn vader heette Harm TOERING. Mogelijk is zijn vader het op 12-10-1673 te Beulake geboren kind (zie 23753) van Toerick PITERS (zie 4070) en Aeltien BENEN (zie 22260). Gedoopt (N.G.) op 22-12-1726 te Giethoorn, "van Mennisten ouders, gedoopt op belijdenis.", overleden voor 1748 te [De Zwarte Kluft te] Giethoorn. Hij woonde in 1726 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn, erna ook. Zoon van Harmen Cornelis TOERING (zie 44188) en Marrichjen Jans (Merrigje) BRAVERT (zie 44202).
Ondertrouwd op 22-08-1726 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 08-09-1726 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m., zij j.d, beide te Giethoorn. Echtgenote is Mergjen Jans MULDER, 27 jaar oud (zie 68731).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
52101    Jantjen Hendrix TOERINK (TOERING (1780), THOENINK (1792)), geboren te [Kalenberg, onder Oldemarkt], gedoopt (N.G.) op 28-06-1744 te Oldemarkt of Paasloo. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3219) met haar beide ouders en haar zussen Hendrikje en Margjen in Kalenberg in het Schoutambt Oldemarkt. Zij woonde in 1792 (bij haar 1e huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1792 (bij haar 2e huwelijk) te Oudehaske. Dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
Ondertrouwd (1) 00-03-1771 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-04-1777 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), beide van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Peter Alberts (Pieter) ELLEN (zie 46530).
Ondertrouwd (2) 00-03-1792 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 25-11-1792 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) (Hervormd), hij van Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), thans te Oudehaske, zij van Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Pieter LUBBERTS (STOBBE (1792)), 30 jaar oud (zie 69601).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
108412    Klaas Alberts TOERINK, overleden op 04-02-1803 te Staphorst.
Gehuwd met Hendrikje BARTELDS (zie 108413).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106290    Margjen Harmens TOERINK, geboren op 22-05-1814 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), "tweeling met Geesjen". Hun moeder overleed twee dagen na hun geboorte. [N.B. Geboortetijd niet vermeld: "des voor de middags".], dochter van Harmen JANS (TOERING (1809), TOERINK (1814)) (zie 70120) en Geesje Wijchers van OOTMARSUM (de GROOT (1814)) (zie 68720).
 
52105    Tietjen Hendriks TOERINK, geboren op 08-01-1756 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 11-01-1756 te Paasloo, dochter van Hendrik Harmens TOERINK (zie 52097) en Geertje (Geesje) BERENS (zie 52098).
 
35010    Been TOERNINCKS, geboren te Barel [= Baarlo buiten Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 31-03-1665 te Blokzijl, zoon van Toerinck PITERS (zie 4070) en Aeltjen BEENEN (zie 22260).
 
35011    Faije TOERNINCKS, geboren te [Baarlo buiten Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 16-05-1667 te Blokzijl, [Er staat "een sone", maar gezien de vernoeming kan dit niet juist zijn.], dochter van Toerinck PITERS (zie 4070) en Aeltjen BEENEN (zie 22260).
 
8521    Evert Jan TOESINGH, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-08-1689 te Vollenhove (getuige(n): Hendrina ten BURGH), zoon van Davit Thomas TUIJSINCK (THEUSING) (zie 7607) en Elisabeth van der WIJNDE (van der WINDE) (zie 7606).
 
129033    Frerik Hendriks TOET, arbeider (1825), landbouwer (<1865), geboren te Ruinerwold, gedoopt (N.G.) op 30-11-1794 te Ruinerwold, overleden op 06-04-1865 te Blijdenstein (gem. Ruinerwold - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Woltertje NOOIJ. Hij woonde in 1825 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.). Zoon van Hendrik WICHERS (zie 129034) en Jantjen FRERIKS (zie 129035).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1825 te Ruinerwold (Dr.) met Woltertjen Timens NOOIJ, 29 jaar oud (zie 73259).
 
122043    Jantje Gerrits TOETEN (STOETEN (1848)), geboren op 21-06-1823 te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.), dochter van Gerrit Roelofs TOETEN [SMANT (1848)] en Annigje Geerts ZWIEP (arbeidersche - 1848).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-04-1848 te Ambt Hardenberg met Derk Jans MINK, 26 jaar oud (zie 122042). Zij kregen tussen 1848 en 1864 te Avereest en te Ambt Hardenberg acht kinderen, genaamd: Grietje, Gerrit, Jan, Roelof, Piet, Annigjen, Hendrik en Anna. Gerrit huwde in 1878 te Ambt Hardenberg met Hilligje Jans WATERHAM.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54287    Albert Alberts TOETER.
Gehuwd met Maria FLORES (zie 54288).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54451    Albert Hendriks TOETER, schipper (1922), geboren op 27-09-1894 te Kampen, overleden op 24-12-1968 op 74-jarige leeftijd, als weduwnaar van Antonia Hermina de BOER. Begraven 00-12-1968 te R.K. Begraafplaats te Vollenhove, bijgezet in het 6e graf in de 10e rij aan de linkerzijde, het graf van zijn vrouw Antonia Hermina de BOER. Anno 2014 is hun graf(steen) in redelijk goede staat. Zoon van Hendrik TOETER (zie 54452) en Jacoba BROODBAKKER (zie 54453).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Stad Vollenhove met Antonia Hermina Alberts de BOER, 27 jaar oud (zie 54450).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54701    Cornelis Stevens TOETER.
Gehuwd met Maria Willems BAPE (zie 54702).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54452    Hendrik TOETER, schipper (1922).
Gehuwd met Jacoba BROODBAKKER (zie 54453).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54375    Hendrika Stevens TOETER, geboren ca 1869 te Kampen, dochter van Steven TOETER (zie 54376) en Jannetje BOTTER (zie 54377).
Gehuwd op 05-02-1891 te Kampen met Albert Jansen DIENDER (zie 54374).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54462    Hermanus Hendrikus Josephus TOETER, geboren ca 1927 te Stad Vollenhove, overleden op 22-05-1928 te Stad Vollenhove, zoon van Albert Hendriks TOETER (zie 54451) en Antonia Hermina Alberts de BOER (zie 54450).
 
54699    Jacoba Cornelis' TOETER, geboren ca 1848 te Schokland, dochter van Cornelis Stevens TOETER (zie 54701) en Maria Willems BAPE (zie 54702).
Gehuwd (1) op 06-06-1868 te Stad Vollenhove met Cornelis Kobus' MOSSEL, 28 jaar oud (zie 54749).
Gehuwd (2) op 03-06-1892 te Stad Vollenhove, zij weduwe. Echtgenoot is Dubbel Jansen CORJANUS (KARJANUS (1918)), 42 jaar oud (zie 54695).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
81481    Jacobje TOETER.
Gehuwd met Jan KLAPPE (zie 81480).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54223    Jacobje Alberts TOETER (DIENDER (1817)), geboren te Schokland, gedoopt (R.K.) op 11-12-1795 te Schokland, overleden op 06-06-1858 te Schokland op 62-jarige leeftijd, als echtgenote van Bruijn VISSCHER, [eerder weduwe van Albert DIENDER]. Dochter van Albert Alberts TOETER (zie 54287) en Maria FLORES (zie 54288).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 13-04-1816 te Schokland, gehuwd voor de kerk op 14-04-1816 te Emmeloord op Schokland (N.G.) (getuige(n): Dubbel Derks VEEN en Derk Dubbels VEEN) met Albert Jansen DIENDER, 27 jaar oud (zie 54217).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 10-04-1835 te Schokland, hij weduwnaar, zij weduwe. Gehuwd voor de kerk op 11-04-1835 te Emmeloord op Schokland (R.K.), getrouwd ten aanschouwe van de kerk. Echtgenoot is Bruin PETERS (VISSCHER (1835), VISSER (1838)), 46 jaar oud (zie 54482). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-03-1818 te Schokland, hij j.m, zij j.d., beide te Schokland. Gehuwd voor de kerk op 07-03-1818 te Emmeloord op Schokland (R.K.), getrouwd ten aanschouwe van de kerk. Echtgenote is Grietje Jacobs (Margaretha) ALBERTS (CONTER (1818), KONTER (1823)), 22 jaar oud (zie 54483).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
81409    Jan Hendriks TOETER.
Gehuwd met Maria Dirks GROOTJEN (zie 81410).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54682    Maria Hendriks TOETER, overleden op 28-09-1834.
Gehuwd met Evert Alberts MOSSEL (zie 54681).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
36964    Maria Jansen (Marrietjen) TOETER (VISSCHER (1830)), geboren te Schokland, gedoopt (R.K.) op 20-09-1805 te Schokland, overleden op 07-09-1830 te Schokland op 24-jarige leeftijd, als echtgenote van Albert Thijmens de BOER. Dochter van Jan Hendriks TOETER (zie 81409) en Maria Dirks GROOTJEN (zie 81410).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-07-1828 te Schokland, gehuwd voor de kerk op 13-09-1828 te Emmeloord op Schokland (R.K.), getrouwd ten aanschouwe van de kerk. Echtgenoot is Albert Thijmens (Albertus) de BOER, 29 jaar oud (zie 36963). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 03-04-1836 te Schokland, gehuwd voor de kerk op 06-04-1836 te Emmeloord op Schokland (R.K.), getrouwd ten aanschouwe van de kerk. Echtgenote is Klaasje Everts (Nicola) MOSSEL (zie 81464).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54376    Steven TOETER, visscher (1891).
Gehuwd met Jannetje BOTTER (zie 54377).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56294    Albertus Henrici TOETERT, geboren te Emmeloord op Schokland, gedoopt (R.K.) op 02-10-1765 te Emmeloord (getuige(n): Hermanno Harmsen SUL), zoon van Henricus ALBERTI (TOETERT (1765)) (zie 56289) en Nicolae STEVENSE (SCHOUT (1765)) (zie 56290).
 
98494    Janneke van TOEVER.
Gehuwd voor de kerk ca 1765 met Willem Sijbrants de ROOIJ (de ROON (1737)) (zie 98488). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1781 met Anna van LEUSEN (zie 98498).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
8679    Aefjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-06-1691 te Vollenhove, dochter van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
7509    Aeltjen TOINIS, geboren ca 1650.
Gehuwd voor de kerk ca 1675 met Roelof Wolters SUIJCK (zie 6368). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1665 met Heijltien Egberts POLAC (zie 4199).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6935    Aeltjen TOINIS, geboren te Wendel, gedoopt (N.G.) op 21-04-1672 te Vollenhove, overleden ca 1672, dochter van Teunis ENGBERS (zie 6934) en Machtelt STEVENS (zie 3353).
 
8006    Andrees TOINIS, geboren te op den Cluijtenborgh, gedoopt (N.G.) op 10-02-1684 te Vollenhove, zoon van Toinis JANSSE (ZWARDS) (zie 5086) en Neeltjen ANDREES (zie 7802).
 
8313    Berentjen TOINIS, geboren ca 1664.
Gehuwd voor de kerk ca 1686 met Gerrit BERENS (zie 8312).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7508    Eijmbert TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-10-1678 te Vollenhove, zoon van Teunis ENGBERS (zie 6934) en Machtelt STEVENS (zie 3353).
 
8067    Geertjen TOINIS, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk ca 1683 met Hendrick Willems WESTERMAN (zie 8066).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bereltjen (zie 8068).
   2.  Jantjen (zie 8256).

7010    Geertjen TOINIS, geboren te Huize Bonckenhave bij St.Jansklooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 04-05-1673 te Vollenhove, dochter van Teunis STEVENS (zie 3047) en Aeltjen JOCHEMS (zie 7009).
 
7803    Geertjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-03-1682 te Vollenhove, dochter van Toinis JANSSE (ZWARDS) (zie 5086) en Neeltjen ANDREES (zie 7802).
 
8381    Geesjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-07-1695 te Vollenhove, dochter van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
1022    Greetjen TOINIS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1695 met Louw ALBERTS (zie 1021).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
7368    Greetjen TOINIS, geboren te Wendelo, gedoopt (N.G.) op 06-11-1676 te Vollenhove, dochter van Teunis ENGBERS (zie 6934) en Machtelt STEVENS (zie 3353).
 
9263    Grietjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-10-1697 te Vollenhove, dochter van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
9635    Grietjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-10-1701 te Vollenhove, dochter van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
9613    Hendrikjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 07-08-1701 te Vollenhove, dochter van Toinis TOINIS (zie 9391) en Lijzabet JOCHIMS (zie 9392).
 
9853    Jacob TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-11-1703 te Vollenhove, zoon van Toinis TOINIS (zie 9391) en Lijzabet JOCHIMS (zie 9392).
 
9954    Jan TOINIS, geboren ca 1675.
Ondertrouwd op 22-02-1704 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-03-1704 (N.G.). Hij j.m. uit [het] land van Vollenhove, zij j.d. in die Beulake. Echtgenote is Zwaantjen PETERS (zie 9955).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5811    Jan TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-09-1698 te Vollenhove, zoon van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
6753    Jan Willems TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-04-1670 te Vollenhove. Hij werd in november 1681 (bij de opening van het weeshuis) als 11-jarige opgenomen in het weeshuis van Vollenhove. Ook in 1688 woonde hij daar. In 1690 is hij uit het weeshuis vertrokken. Hij kreeg toen een uitzet mee. Zoon van Toinis WILLEMS (KLEIN) (zie 2971) en Marchjen WOLTERS (zie 2970).
 
9393    Janna TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-04-1699 te Vollenhove, dochter van Toinis TOINIS (zie 9391) en Lijzabet JOCHIMS (zie 9392).
 
8442    Jantjen TOINIS, geboren ca 1666, "van Wendel", dochter van Toinis WILLEMS (KLEIN) (zie 2971) en Marchjen WOLTERS (zie 2970).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Roelof Karsten van der WOLDE (zie 6218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Toinis ROELOFFS (zie 8443).
   2.  Toinis ROELOFS (zie 9353).

8198    Jantjen TOINIS, geboren ca 1670.
Gehuwd voor de kerk ca 1685 met Claes JACOBS (zie 6592).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5886    Jochem TOINIS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 18-04-1663 te Vollenhove, zoon van Toinis JANSSEN (zie 18997) en Grietien JOCHEMS (zie 5884).
 
2796    Lutgertjen TOINIS, geboren ca 1632. Zij woonde in 1657 (bij haar huwelijk) te Vollenhoo. Eerder had zij gewoond te Giethoorn. Dochter van Theunis Jans DECKER (zie 27356).
Ondertrouwd op 05-07-1657 te Vollenhove, attestatie afgegeven te Vollenhove op 09-06-1657 om te trouwen te Giethoorn; ondertrouw te Giethoorn op 03-07-1657. Gehuwd voor de kerk op 06-09-1657 te Giethoorn (N.G.), zij j.d. van Giethoorn, beijde wonende tot Vollenhoo met Claes Jans SCHUIRMAN (SCHUURMAN) (zie 2795). {Hij was eerder ondertrouwd op 16-02-1649 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 08-04-1649 te Vollenhove (N.G.), [beide te Vollenho] met Hendrickien Wolters DORHEIJDE (zie 18759). Hij is later ondertrouwd op 21-12-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-01-1674 te Vollenhove (N.G.) met Jantjen Lubberts KNAPHUIJS, 28 jaar oud (zie 4576).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
2830    Marchien TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 24-12-1658 te Vollenhove, dochter van Theunis ENBERTS (zie 3728).
Gehuwd voor de kerk ca 1681 met Jan HENDRICX (zie 5537).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
8170    Maria TOINIS, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk ca 1684 met Claes HENDRICX (zie 8171).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5470    Ricxe TOINIS, geboren te op de Haer, gedoopt (N.G.) op 15-11-1654 te Vollenhove, dochter van Teunijs TIJMENS (zie 17897) en Geertien JANSE (zie 5469).
Gehuwd voor de kerk ca 1682 met Jannis JORDAEN (zie 7951).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
8382    Rijckelt TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1688 te Vollenhove, zoon van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
9391    Toinis TOINIS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1698 met Lijzabet JOCHIMS (zie 9392).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
9827    Toinis TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-08-1703 te Vollenhove, zoon van Toinis SIJMENS (zie 6251) en Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
 
8206    Trijntjen TOINIS, gedoopt (N.G.) op 18-04-1686 te Vollenhove, wonende op 't Moer, dochter van Toinis JANSSE (ZWARDS) (zie 5086) en Neeltjen ANDREES (zie 7802).
 
2972    Willem TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-02-1662 te Vollenhove, zoon van Toinis WILLEMS (KLEIN) (zie 2971) en Marchjen WOLTERS (zie 2970).
 
6191    Woltertjen TOINIS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-04-1665 te Vollenhove, dochter van Toinis WILLEMS (KLEIN) (zie 2971) en Marchjen WOLTERS (zie 2970).
 
105932    Aaltje Hendriks TOL, geboren ca 1834 te Oldemarkt. Zij verhuisde na haar moeders 2e huwelijk in 1839 naar Steenwijk, waar zij verder opgroeide. Dochter van Hendrik Hendriks TOL (zie 34063) en Marija (Marrigje) DIRKS (van ESSEN (1834)) (zie 34062).
Gehuwd op 17-08-1860 te Steenwijk met Jannes Jans GREVEN, 28 jaar oud (zie 105928).
 
55733    Annigjen Douwes TOL, geboren ca 1831 te Oldemarkt. Zij werd genoemd naar haar oma Annigjen Klaasen PIT. Dochter van Douwe Hendriks TOL (zie 55734) en Luitjen Roelofs SPIJKER (zie 55735).
Gehuwd op 03-04-1857 te Oldemarkt met Roelof Gerrits JONKER, 29 jaar oud (zie 48757).
 
118914    Bieuwkjen Douwes TOL, geboren ca 1835 te Oldemarkt, dochter van Douwe Hendriks TOL (zie 55734) en Luitjen Roelofs SPIJKER (zie 55735).
Gehuwd op 21-09-1860 te Oldemarkt, wettiging van 2 kinderen. Echtgenoot is Willem Peters ten VEEN, 26 jaar oud (zie 118905). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-08-1861 te Oldemarkt met Roelofjen Franssen DEKKER (zie 66698).}
 
98801    Dieuke Hendriks TOL (TOLL (1845)), dienstmaagd (1820), geboren op 18-07-1800 te Dokkum (Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte was zij een ca 1800 te Dokkum (Fr.) geboren dochter van Hendrik TOL en Dieuwke TJERKS. Afgaande op de gegevens uit haar doopakte en haar huwelijksakte was de voornaam van haar moeder onjuist vermeld. Haar moeder heette Bieukje.], gedoopt (Hervormd) op 20-08-1800 te Dokkum, [N.B. Zij liet in 1845 te Leiden notarieel vastleggen dat zij sinds 1835 lidmaat was van de Doopgezinde Gemeente. Voor 1835 lidmaat te Sneek, tot 1845 lidmaat te Harlingen, tot 1847 lidmaat te Leiden, na 1847 lidmaat et Harlingen.], overleden op 11-12-1869 om 08:30 uur te in het huis No. 314 (Wijk G) te Harlingen (Fr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenote van Wiebe NEISINGH. Zij woonde in 1853 (huwelijk dochter Berendina) te Harlingen (Fr.). Dochter van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-11-1820 te Blokzijl met Wiebe Jans NEIJZING (NEISINGH (1833), NEIJSINGH (1836)) (zie 98804).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
55734    Douwe Hendriks TOL, timmerman (1830,1857,1860,1865,<1866), geboren op 11-03-1808 te Dokkum (Fr.), overleden op 24-10-1866 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 58-jarige leeftijd, als partner van Luitjen SPIJKER. Zoon van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1830 te Oldemarkt met Luitjen Roelofs SPIJKER, 19 jaar oud (zie 55735).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
98799    Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL, opziender der jagt (<1815), geboren ca 1769, zoon van Hendrik ANDRIES [TOL] en Janke HENDRIKS, gehuwd ca 1764, in leven echtelieden te Akkerwoude (gem. Dantumadeel - Fr.). [N.B. Deze informatie over zijn ouders is afkomstig uit de overlijdensakte van zijn broer Andries Hendriks TOL, overleden op 22-06-1829 te Dokkum (Fr.). Het huwelijk van deze ouders werd in Friesland niet ingeschreven.], overleden op 22-01-1815 om 00:30 uur te ten zijnen huize No. 26 (nieuw 27) staande op de Hoogstraat (Wijk B) te Hasselt, [als echtgenoot van Bieukje TJERKS]; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld].
Gehuwd voor de kerk ca 1797 met Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
34063    Hendrik Hendriks TOL, schoenmaker (1834,<1835), geboren op 22-12-1802 te Dockum (Fr.), overleden op 13-04-1835 te Oldemarkt op 32-jarige leeftijd, als echtgenoot van Maria van ESSEN. Zoon van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 31-01-1834 te Oldemarkt. Hij geboren te Dockum (Fr.), zij geboren te Oldemarkt. Echtgenote is Marija (Marrigje) DIRKS (van ESSEN (1834)), 28 jaar oud (zie 34062). {Zij is later ondertrouwd op 09-08-1839 te Steenwijk, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-08-1839 te Steenwijk. Hij weduwnaar, zij weduwe, beide wonende te Steenwijk. Echtgenoot is Geert MACHIELS (van DIJK (1823)), 43 jaar oud (zie 79286). Zij kregen tussen 1841 en 1846 te Steenwijk 3 kinderen: Dirk (2x) en Evertje.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98817    Hendrika Douwes TOL, geboren ca 1840 te Oldemarkt, overleden op 23-07-1889 te Oldemarkt, als partner van Gerrit PONNE. Dochter van Douwe Hendriks TOL (zie 55734) en Luitjen Roelofs SPIJKER (zie 55735).
 
75887    Hillegonda TOL, geboren ca 1685, overleden voor 1723 te Steenwijk. Zij woonde in 1710 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 19-10-1710 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-11-1710 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Andries Andries' LAMPE (zie 75885). {Hij is later ondertrouwd op 30-05-1723 te Steenwijk. In Amsterdam was de ondertrouw op 28-05-1723. Gehuwd voor de kerk 00-06-1723 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij te Amsterdam. Echtgenote is Amijlia Schipio's (Emilia) JORNA (JURNA (1748)) (zie 75888).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
98811    Janke Hendriks TOL, naaister (1843), geboren op 03-06-1814 te Oldemarkt. Zij woonde in 1843 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt. Dochter van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-04-1843 te Oldemarkt met Gerd Gerds STUVEL, 25 jaar oud (zie 98812).
 
98798    Klaasje TOL.
Gehuwd met Hendrik KUIPER (zie 98797).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116101    Roelofje Douwes TOL, geboren ca 1842 te Oldemarkt, dochter van Douwe Hendriks TOL (zie 55734) en Luitjen Roelofs SPIJKER (zie 55735).
Gehuwd op 14-09-1865 te Oldemarkt met Pieter Theunis' ter VELDE, 21 jaar oud (zie 116090). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-11-1873 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenote is Jacoba Rinkes FABER, 29 jaar oud (zie 116086).}
 
98803    Tjerk Hendriks TOL, koopman (<1862), geboren op 21-06-1798 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-07-1798 te Noordwolde, overleden op 17-04-1862 te Assen (Dr.) op 63-jarige leeftijd, als weduwnaar van Andrissina BAKKER. Zoon van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-05-1834 te Groningen (Gr.) met Andriessijna Jans BACKER (BAKKER (1862)), 30 jaar oud (zie 98807).
 
98802    Zwaantje Hendriks TOL, naaister (1837), geboren op 26-08-1804 te Dokkum (Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-09-1804 te Dokkum, overleden op 03-05-1886 te Deventer op 81-jarige leeftijd, als partner van Jan MOOLENBEEK. Dochter van Hendrik Hendriks (Hendrik Jan) TOL (zie 98799) en Bieuwkien (Baukje,Bjuuwkjen) TJERKS (GROEVE (1886)) (zie 98800).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-07-1837 te Oldemarkt met Jan Jans MOOLENBEEK, 40 jaar oud (zie 98808).
 
125067    Aaltje TOLHUIJS.
Gehuwd met Jacob BRUIJN (zie 125066).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34411    Aaltje Everts TOLHUIJS, winkelierster (<1812), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-03-1752 te Blokzijl, overleden op 10-04-1812 te Blokzijl op 60-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Pieters HULSEBOOM. Dochter van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Hendrikje JANS (VONK (1812)) (zie 34410).
Ondertrouwd op 13-04-1788 te Blokzijl, [te Blokzijl] attestatie gegeven na[ar] Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-04-1788 te Vollenhove? (N.G.) met Jan PETERS (HULSEBOOM (1812)) (zie 34413).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34406    Claesje Everts TOLHUIJS, geboren te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 07-01-1731 te Blokzijl. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1065) als inwonende meid binnen of buiten het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje JOCHEMS (zie 34403).
 
34408    Claesz Everts TOLHUIJS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 11-03-1739 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1065) met zijn beide ouders in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje Klaassen HOKKELING (zie 34402).
 
9510    Evert Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-08-1700 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1065) met zijn vrouw Aeltjen KLAES [HOKKELING] en hun zoon Klaes in het Schoutambt Blokzijl [= stad Blokzijl]. Zijn dochters Aanna en Klasjen dienden toen in een ander gezin als inwonende meid. Zijn zoon Jan diende toen als inwonende knegt in een ander gezin. Zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1724 met Aaltje JOCHEMS (zie 34403).
Ondertrouwd (2) op 25-05-1738 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 07-06-1738 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar] [van het Gereformeerde geloof], zij j.d. [van het Doopsgezinde geloof] bijde te Blokzijl. Echtgenote is Aaltje Klaassen HOKKELING (zie 34402).
Ondertrouwd (3) op 23-05-1751 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 06-06-1751 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaar] te Blokzijl, zij j.d van Havelte (Dr.) [thans] wonende te Blokzijl. Echtgenote is Hendrikje JANS (VONK (1812)) (zie 34410).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
Uit het derde huwelijk: 2 kinderen.
 
34409    Fumgjen Everts TOLHUIJS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 17-09-1741 te Blokzijl, overleden voor 1748 te Blokzijl, dochter van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje Klaassen HOKKELING (zie 34402).
 
8036    Geert Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 22-06-1684 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Margareta Jans METSELAAR (zie 7832).
 
9154    Geertruida Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-01-1697 te Vollenhove, dochter van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
34412    Hendrikje Everts TOLHUIJS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 27-02-1754 te Blokzijl, dochter van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Hendrikje JANS (VONK (1812)) (zie 34410).
 
7831    Jan TOLHUIJS, glasemaker, geboren ca 1656. Hij woonde in 1682 in een eigen woning midden in de Kerkstraat met 1 vuurplaats (bron: vuurstedenregister 1752 - nr. 46).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1681 met Margareta Jans METSELAAR (zie 7832).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1693 met Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 8 kinderen.
 
9824    Jan Croon Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-08-1703 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
8335    Jan Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-06-1687 te Vollenhove, overleden ca 1693 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Margareta Jans METSELAAR (zie 7832).
 
8898    Jan Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-05-1694 te Vollenhove, overleden ca 1697 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
9295    Jan Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-03-1698 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
34407    Jochem Everts TOLHUIJS, geboren te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 28-08-1735 te Blokzijl, overleden voor 1748 te Blokzijl, zoon van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje JOCHEMS (zie 34403).
 
30276    Johan TOLHUIJS, geboren ca 1656. Hij woonde in 1681 (bij zijn huwelijk) te Zwolle.
Ondertrouwd op 04-12-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-12-1681 te Vollenhove (N.G.). Hij j.g. van Swol, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenote is Grietie JANS (zie 30277).
 
9377    Johanna Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-02-1699 te Vollenhove, dochter van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
9012    Margareta Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-10-1695 te Vollenhove, dochter van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
9626    Maria Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-09-1701 te Vollenhove, dochter van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Annichjen CRONENBORGH (Croenemans) (zie 8897).
 
7833    Peter Jans TOLHUIJS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 09-07-1682 te Vollenhove, zoon van Jan TOLHUIJS (zie 7831) en Margareta Jans METSELAAR (zie 7832).
 
89685    Annigjen Jans (Anna) TOLL (TOL (1702)). Zij woonde in 1702 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 24-04-1701 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 08-05-1701 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar van Haarlem (N.H.), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenoot is Jan VERSCHUIJL (VERSCHUIL (1702)) (zie 89684). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1700 met Klaasjen LAMBERTS (zie 89686).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Abram Jans VERSCHUIL (zie 89687).
   2.  Janne[...] Jans VERSCHUIL (zie 89688).
   3.  Jan Jans (zie 89689).
   4.  Ever[....] Jans VERSCHUIL (zie 89690).
   5.  Peter Jans VERSCHUIL (zie 89691).
   6.  Hendrik Jans VERSCHUIL (zie 89692).
   7.  Sara Jans VERSCHUIL (zie 89693).
   8.  Jacobus Jans VERSCHUIL (zie 89678).

65435    Cornelia Clasina Dirks TOLL, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 09-06-1751 te Zuiderkerk te Amsterdam (getuige(n): willem TOLL en Cornelis TOLL), overleden op 01-05-1838 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd, dochter van Dirk TOLL (zie 65440) en Maria HUBERT (zie 65441).
Ondertrouwd op 18-05-1787 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-06-1787 te [Amsterdam] (Hervormd) met Hendrik Adriaans KLINKERT (zie 65423).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
65440    Dirk TOLL, geboren ca 1720.
Ondertrouwd op 23-07-1745 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-08-1745 te [Amsterdam] (Hervormd) met Maria HUBERT (zie 65441). Zij lieten 1746 en 1762 te Amsterdam tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Willem, Maria Eva, Dirk, Cornelia Clasina, Jacob, Arnolda Catharina, Jacob, Arnoud (2x) en Ncolaas.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
28996    Johanna Clasina van TOLL.
Gehuwd met Jannes Hansen STAL (zie 28993). {Hij was eerder gehuwd op 16-06-1864 te Kampen. Hij weduwnaar geboren te Kampen, zij weduwe geboren te Ambt Vollenhove. Echtgenote is Jantien Arriens (Jansje) FLINTEN, 49 jaar oud (zie 28989).}
 
73368    Bartelt Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-12-1670 te Steenwijk, zoon van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
73364    Berent TOLLING, geboren ca 1641. Hij woonde in 1666 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd op 18-02-1666 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 16-03-1666 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
73371    Berent Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 05-04-1685 te Steenwijk, zoon van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
97017    Geertruijd TOLLING.
Ondertrouwd op 01-01-1666 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 17-01-1666 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Wolter (Wouter) HAAXWOLDT (HAAGSWOLT (1666)) (zie 97015). {Hij was eerder ondertrouwd op 12-01-1662 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 12-02-1662 te Steenwijk (N.G.), hij j.m, zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Geesjen SMEEINGS (zie 97016).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
73357    Hendrika Berents TOLLING (TOLLENS (1715)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-03-1681 te Steenwijk, overleden voor 1728 te Steenwijk, dochter van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
Ondertrouwd op 06-05-1714 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1714 te [Steenwijk] (N.G.), beide te Steenwijk. Echtgenoot is Hendrikus Archibald STUART (zie 73356). {Hij is later ondertrouwd op 03-10-1728 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-10-1728 te [Steenwijk] (N.G.), beide te Steenwijk. Echtgenote is Beeltje van CRALEN (van KRALEN (1740)) (zie 73358).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
73366    IJda Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 16-05-1667 te Steenwijk, overleden voor 1668 te Steenwijk, dochter van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
73367    IJda Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-05-1668 te Steenwijk, overleden voor 1678 te Steenwijk, dochter van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
73370    IJda Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-11-1678 te Steenwijk, dochter van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
73369    Jan Berents TOLLING, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-02-1676 te Steenwijk, zoon van Berent TOLLING (zie 73364) en Lammetje (Lammigjen) OIJERS (OOJERS (1668)) (zie 73365).
 
34404    Anna Everts TOLLINS (TOLHUIJS (1748)), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 07-01-1725 te Blokzijl. Zij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1065) als inwonende meid binnen of buiten het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje JOCHEMS (zie 34403).
 
34422    Hermen Everts TOLLINS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 10-01-1748 te Blokzijl, overleden in 1748 te Blokzijl, zoon van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje Klaassen HOKKELING (zie 34402).
 
34405    Jan Everts TOLLINS (TOLHUIJS (1748)), geboren te [Blokzijl], gedoopt (N.G.) op 17-09-1727 te Blokzijl. Hij diende in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1065) als inwonende knegt binnen of buiten het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Evert Jans TOLHUIJS (zie 9510) en Aaltje JOCHEMS (zie 34403).
 
95321    Abe Tjibbes TOLMAN.
Gehuwd met Klaaske Kerstes ZWAAGSTRA (zie 95322).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtske Abes (zie 95320).

91795    Ale Tjebbes TOLMAN, overleden voor 1866.
Gehuwd met Jelkien Pieters AARZEN (zie 91796).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48028    Fedde Jelles TOLMAN, boereknecht (1850), veehouder (1881), geboren in 1813 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 14-01-1906 te Oldemarkt, als partner van Rinske PALS. Zoon van Jelle TJIBBES (TOLMAN (1813)) (zie 73677) en Grietje FEDDES (FEIJES (1817)) (zie 73675).
Gehuwd op 10-05-1850 te Blankenham met Renske Teunis (Rinske) PALS, 21 jaar oud (zie 70697).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
91936    Hilligje Feddes TOLMAN, geboren ca 1860 te Oldemarkt, dochter van Fedde Jelles TOLMAN (zie 48028) en Renske Teunis (Rinske) PALS (zie 70697).
Gehuwd op 29-04-1881 te Oldemarkt met Albert Roelofs MEINEN, 25 jaar oud (zie 91935).
 
73678    Jelle Feddes TOLMAN, geboren op 27-11-1856 te [Nederland te] Steenwijkerwold), overleden op 04-12-1856 te Nederland (gem. Steenwijkerwold), 7 dagen oud, zoon van Fedde Jelles TOLMAN (zie 48028) en Renske Teunis (Rinske) PALS (zie 70697).
 
73679    Jelle Feddes TOLMAN, geboren 00-07-1861 te [IJsselham te] Oldemarkt, overleden op 28-08-1861 te IJsselham (gem. Oldemarkt), zoon van Fedde Jelles TOLMAN (zie 48028) en Renske Teunis (Rinske) PALS (zie 70697).
 
48027    Jeltje Jelles TOLMAN (TOLMA (1857)), dienstmaagd (1845), geboren op 15-03-1817 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 14-02-1898 te Weststellingwerf (Fr.) op 80-jarige leeftijd, [als echtgenote van Harm Davids KUIPER.], dochter van Jelle TJIBBES (TOLMAN (1813)) (zie 73677) en Grietje FEDDES (FEIJES (1817)) (zie 73675).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-08-1845 te Blankenham met Harmen Davids KUIPER (zie 48026).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
41092    Tjebbe Ales TOLMAN, geboren ca 1837 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Ale Tjebbes TOLMAN (zie 91795) en Jelkien Pieters AARZEN (zie 91796).
Gehuwd op 13-05-1866 te Lemsterland (Fr.) met Vrouwkje Jans ZIEL (zie 41091).
 
95320    Wijtske Abes TOLMAN, geboren ca 1839 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Abe Tjibbes TOLMAN (zie 95321) en Klaaske Kerstes ZWAAGSTRA (zie 95322).
Gehuwd op 25-04-1874 te Weststellingwerf (Fr.) met Sijger Jans LENSTRA, 52 jaar oud (zie 95318).
 
120099    Wijtske Jelles TOLMAN, geboren op 07-04-1815 te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Jelle TJIBBES (TOLMAN (1813)) (zie 73677) en Grietje FEDDES (FEIJES (1817)) (zie 73675).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-07-1836 te Lemsterland (Fr.) met Jan FLORIS, 31 jaar oud (zie 120098).
 
75624    Albert Egberts TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 05-01-1716 te Steenwijk, zoon van Egbert ALBERTS (TOLMEESTER (1716)) (zie 75623) en Hendrikje ROELOFS (zie 75625).
 
75649    Geesjen Jans TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 23-05-1732 te Steenwijk, dochter van Jan ALBERTS (TOLMEEESTER (1719)) (zie 75643) en Swaantien Wijchers KOLK (COLK (1716)) (zie 75790).
 
75653    Jacob Alberts TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 02-11-1749 te Steenwijk, zoon van Albert JANS (TOLMEESTER (1749)) (zie 75645) en Trijntje JANS (zie 75651).
 
75655    Jan Alberts TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-04-1756 te Steenwijk, zoon van Albert JANS (TOLMEESTER (1749)) (zie 75645) en Trijntje JANS (zie 75651).
 
75646    Jantjen Jans TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-01-1719 te Steenwijk, dochter van Jan ALBERTS (TOLMEEESTER (1719)) (zie 75643) en Swaantien Wijchers KOLK (COLK (1716)) (zie 75790).
 
75659    Vrougjen Alberts TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 26-07-1722 te Steenwijk. Zij woonde in 1743 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0583) met haar man Jan [Jans] van der VEEN en hun dochter Marrigjen in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Bij hen woonde toen als inwoonder haar schoonmoeder, de weduwe [van Jan] van der VEEN. Dochter van Albert ALBERTS (TOLMEESTER (1722)) (zie 75657) en Geertjen JANSEN (zie 75658).
Ondertrouwd op 27-04-1743 te Wanneperveen, met attestatie van Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 19-05-1743 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Wanneperveen, zij j.d. van Steenwijk. Echtgenoot is Jan JANSSEN (van der VEEN (1746)) (zie 75660).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
75647    Vrougjen Jans TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 21-08-1720 te Steenwijk, dochter van Jan ALBERTS (TOLMEEESTER (1719)) (zie 75643) en Swaantien Wijchers KOLK (COLK (1716)) (zie 75790).
 
75654    Vroutjen Alberts TOLMEESTER, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-11-1752 te Steenwijk, dochter van Albert JANS (TOLMEESTER (1749)) (zie 75645) en Trijntje JANS (zie 75651).
 
133455    Beerend Bartelds TOLSMA (TALSMA (1866)), arbeider (1849,1850), geboren ca 1823 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Barteld Ritses TOLSMA (arbeider - 1849) en Maatje Beerends WALDUS. Zijn ouders woonde in 1849 beide te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1849 (bij zijn huwelijk) te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.), erna te Nieuwehorne (gem. Schoterland).
Gehuwd op 20-05-1849 te Schoterland (Fr.) met Gatske Tjitses BOONSTRA (zie 133454). {Zij is later gehuwd op 17-10-1866 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jacob (RUITER (1834)), 61 jaar oud (zie 133452).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133456    Martjen Berends TOLSMA, dienstmeid (1870), geboren op 26-02-1850 om 01:00 uur te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1870 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), doch verbleef toen te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Beerend Bartelds TOLSMA (TALSMA (1866)) (zie 133455) en Gatske Tjitses BOONSTRA (zie 133454).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-04-1870 te AEngwirden (Fr.) met Hendrik Wolters MANDEMAKER, 24 jaar oud (zie 133457).
 
132546    Pietje Pieters TOLSMA, geboren ca 1812 te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.), dochter van Pieter Tiedes TOLSMA en Lijbert Kornelis' MEIJER. Overleden op 19-04-1852 te Groningen (Gr.), als echtgenote van Karel Tamme[s] STUUL. Zij woonde in 1835 (bij haar huwelijk) te Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.).
Gehuwd op 19-03-1835 te Harlingen (Fr.) met Karel Tammes STUIL (STUUL (1822)), 26 jaar oud (zie 132542), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 12-12-1852 te Groningen (Gr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Geertien Filippus' (Geertje) SMIT, 38 jaar oud (zie 132547), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 14-03-1866 te Borger (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Willemtien Roelofs ALINGH, 41 jaar oud (zie 132545), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Hij is later gehuwd op 69-jarige leeftijd op 10-08-1878 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Aaltje Jans TIEMENS, 32 jaar oud (zie 106205).}
 
100959    Swobjen Doekeles TOLSMA, overleden voor 1844.
Gehuwd met Okke Tjipkes OKKEMA (zie 100958).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29403    Andries Jans TOMANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 26-04-1729 te Blokzijl, overleden in 1793 te Wanneperveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn moeder (Hendrikje TIMONS) en haar 3e man Derk Arents DOOSJEN en zijn oudere halfzus Niesjen [JANS] in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Jan Jansen THOMAS (zie 29367) en Hendrikjen TIMENS (zie 29366).
Ondertrouwd op 08-03-1754 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 31-03-1754 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide op Wanneperveen. Echtgenote is Wijchertjen Alberts KUIJPER (zie 24846).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 387 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software