Eerste blad    Vorig blad    Blad 416 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

21469    Akke Wiebes WIERDA, geboren op 26-12-1780 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 04-02-1781 te Echten, overleden op 30-11-1844 te Haskerland (Fr.) op 63-jarige leeftijd, gehuwd, dochter van Wiebe Sierps WIERDA (zie 106430) en Saakjen JANS (zie 106431).
Gehuwd voor de kerk ca 1805 met Jan Jans POST (zie 401).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
128524    Annigje Wijbes WIERDA, geboren op 27-01-1757 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wijbe WIERDA en Femmegien DIRKS, die huwden op 26-12-1751 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Wolvega). Gedoopt (Hervormd) op 30-01-1757 te Wolvega en Sonnega, overleden voor 1799. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-08-1777 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 31-08-1777 te Wolvega (Hervormd), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Auke Folkerts KOK (KOCK (1777)), 29 jaar oud (zie 128521). Zij lieten tussen 1777 en 1795 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijpkje, Hendrik, Folkert, Femmechie, Antjen en Sijbrigje; alle zes werden zij geboren te Wolvega. Hendrik huwde in 1819 te Weststellingwerf met Meintje Klazen LANTINGA en huwde in 1832 te Weststellingwerf met Altjen Jakobs BOS. Sijbrigjen huwde in 1821 te Weststellingwerf met Thijs Hendriks BOELEN. {Hij is later ondertrouwd op 13-12-1798 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 06-01-1799 te Wolvega (Hervormd), hij wed[uwnaar] geboren te Oldelemmer thans te Wolvega (beide in de gem. Weststellingwerf - Fr.), zij wed[uwe] geboren te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) thans te Oldemarkt. Echtgenote is Judik GEERTS, 43 jaar oud (zie 128520).}
 
131569    Cornelis Jelles WIERDA, geboren ca 1789 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Jelle Wiebes WIERDA en Tietje Cornelis' de BOER.
Gehuwd op 06-05-1832 te Lemsterland (Fr.) met Aafke (Afke,Aafje) ANNES (FABER (1812)) (zie 131568). Zij kregen in 1833 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) een dochter Tietje. Tietje overleed met 44 jaar te Echten (gem. Lemsterland), ongehuwd. {Zij is later gehuwd op 01-11-1840 te Lemsterland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Harmen Geugjes LUIK (LUK (1812)), 28 jaar oud (zie 131565). Zij kregen tussen 1841 en 1847 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen genaamd: Jantje (2x) en Anne. Jantje-1 overleed met 9 maanden te Oosterzee. Jantje-2 huwde in 1873 te Schoterland (Fr.) met Arent Dirks SPEK. Anne overleed met 4 maanden te Oosterzee.}
 
99010    Eltje Sijtzes WIERDA.
Gehuwd met Wijbe Eizes EIZEMA (zie 58526).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118072    Hendrik Hielkes WIERDA, arbeider (1854), geboren ca 1832 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij woonde in 1854 (bij zijn huwelijk) te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.). Zoon van Hielke Sjerps WIERDA (zie 118073) en Rinske Hendriks FLEER (zie 118074).
Gehuwd op 15-12-1854 te Doniawerstal (Fr.) met Marrigje Koops SCHOENMAKER (SCHOEMAKER (1897)) (zie 118071).
 
118073    Hielke Sjerps WIERDA, overleden voor 1854 te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd met Rinske Hendriks FLEER (zie 118074).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120889    Hinke Wiebes (Hendrikje,Minke) WIERDA, geboren ca 1767, overleden 00-03-1799 te [Lemmer te] Lemsterland (Fr.), begraven 00-03-1799 te [Lemmer te] Lemsterland, "op 12-03-1799 betaald 6 stuivers [door] Anne ANSKES wegen huur [doods]laken". Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1792 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-02-1792 te Lemmer (Hervormd), hij wed[uwnaar], beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Anne ANSKES (SCHOTANUS (1787)), 31 jaar oud (zie 120887). Zij lieten in 1787 te Lemmer een dochter Bieke dopen (Hervormd). Bieke huwde in 1813 te Lemsterland (Fr.) met Klaas Heinrich de JONGE. {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1786 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Lemmer (Hervormd), beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Hiltjen PIETERS (zie 120888). Van hen werden in 1787 en in 1788 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) twee kinderen gedoopt (Hervormd), genaamd: Fransjen en Hiltje. Hij is later ondertrouwd 00-03-1801 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 29-03-1801 te Lemmer (Hervormd), hij wed[uwnaar], beide te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Antje BEERENDS (zie 120890).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106427    IJmkjen Wiebes (Umkjen) WIERDA, geboren op 09-09-1775 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-09-1775 te Echten, overleden voor 1803 te het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1797 (bij haar huwelijk) te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd op 08-11-1799 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) op belijdenis des Geloovs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij was toen gehuwd met Jannes CORNELIS. Dochter van Wiebe Sierps WIERDA (zie 106430) en Saakjen JANS (zie 106431).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 11-06-1797 te De Knijpe (Hervormd) met Jannes (Johannes) CORNELIS (LUKKES (1825), LUCKES (1820)), 26 jaar oud (zie 52258). Zij lieten in 1798 en in 1800 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Saakje en Froukjen. {Hij is later ondertrouwd 00-02-1803 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20-02-1803 te De Knijpe (Hervormd), beide te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Hiltje HANZES (RONDUITE (1825), RONDUIT (1839)), 23 jaar oud (zie 106421). Zij kregen tussen 1803 en 1820 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) zes kinderen, genaamd: Jantje, Froukje, Hans, Cornelis, Jan en Trijntje. }
 
104612    Mark Wijbes (Marcus) WIERDA, huisman (<1825), geboren op 10-10-1754 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Wijbe WIERDA en Femmegien DIRKS. Gedoopt (Hervormd) op 13-10-1754 te Wolvega en Sonnega, overleden op 19-11-1825 om 02:00 uur te in het huis No. 86 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van Klaasje Ottes COLLÉ; nalatende vijf kinderen: Lummigje, Stijntje, Wijbe, Judigje en Otte; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap.
Ondertrouwd 00-11-1784 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 05-12-1784 te [Scherpenzeel] (Hervormd), zij te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Klaasjen Otten KALLEE (COLLE (1827), KOLLÉ (1828), KOLE (1859)), 26 jaar oud (zie 104613).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
104611    Ottho Marks WIERDA, boereknegt (1825,1827), landbouwer (1832), arbeider (1857,<1859), geboren op 31-01-1801 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [tweeling met Wijbe], gedoopt (Hervormd) op 08-02-1801 te Wolvega en Sonnega, overleden op 07-11-1859 om 22:00 uur te in het huis No. 129 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Bregtje Jacobs ten HOEVE. Hij woonde in 1827 (bij zijn huwelijk) te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Hij kocht in 1829 voor fl. 364,- een huis met erf gelegen in Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde toen te Wolvega. Hij was in 1832 (bron: kadaster) eigenaar van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel A510 gelegen te Wolvega. Vermoedelijk woonde hij hier toen zelf met zijn vrouw. Hij bezat toen ook twee percelen weiland (A528a en A532a). Hij woonde in 1857 (overlijden schoonmoeder) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Mark Wijbes (Marcus) WIERDA (zie 104612) en Klaasjen Otten KALLEE (COLLE (1827), KOLLÉ (1828), KOLE (1859)) (zie 104613).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1827 te Opsterland (Fr.) met Bregtje JACOBS (ten HOEVE (1827)), 29 jaar oud (zie 104608).
 
69892    Sietse WIERDA.
Gehuwd met Aafje JONGBLOED (zie 69893).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105528    Sietske Alberts WIERDA, geboren ca 1815 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), dochter van Albert Folkerts WIERDA en Trijntje Bouwes de JONG.
Gehuwd op 26-03-1837 te Lemsterland (Fr.) met Hessel Jans MUURLING (zie 105527).
 
103109    Stijntje Marks WIERDA.
Gehuwd met Wijbe Wolters van der VEEN (zie 103108).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106430    Wiebe Sierps WIERDA, geboren ca 1748. Hij woonde in 1773 (bij zijn huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), erna te Echten, onder Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Hij werd op 28-10-1781 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Saakjen JANS, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van Oosterzee. Zij vertrokken van Oldeholtpade op 07-08-1782 met attestatie naar de Knijpe (gem. Schoterland - Fr.), waar hij en zijn vrouw op dezelfde dag werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-04-1773 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 02-05-1773 te Idskenshuizen (Hervormd) (getuige(n): zijn vader en haar vader), hij te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), zij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Saakjen JANS (zie 106431). Zij kregen tussen 1775 en 1784 vijf kinderen, genaamd: IJmkjen, Jan, Akke, Willemke en Sjerp. IJmkjen, Jan en Akke werden geboren te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), Willemke en Sjerp werden geboren te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
92486    Grietjen Ruurds WIERDS (REURS (1826), WIERSMA (1826)), boerin (1855), geboren ca 1790. Zij woonde in 1855 (huwelijk dochter Tjitske) te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Ruurd WIERDS (zie 92501) en Tiets ALBERTS (zie 92502).
Gehuwd op 30-05-1816 te Kuinre met Wibe Reinerus' (Wiebe Regnerus') van VEEN, 29 jaar oud (zie 92485).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
92501    Ruurd WIERDS, boer (1816). Hij woonde in 1816 (huwelijk dochter Grietje) te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.).
Gehuwd met Tiets ALBERTS (zie 92502).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91204    Marijke Ruurds WIERDSMA.
Gehuwd met Harmen Jelles BOSMA (zie 91203).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113477    Andriesje Annes WIERDSTRA (WIERDSMA (1841)).
Gehuwd met Hartman Pieters WIERDSTRA (zie 113476).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen Hartmans (WIERSTRA (1850)) (zie 113475).

113476    Hartman Pieters WIERDSTRA.
Gehuwd met Andriesje Annes WIERDSTRA (WIERDSMA (1841)) (zie 113477).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113475    Trijntjen Hartmans WIERDSTRA (WIERSTRA (1850)), geboren ca 1813 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Hartman Pieters WIERDSTRA (zie 113476) en Andriesje Annes WIERDSTRA (WIERDSMA (1841)) (zie 113477).
Gehuwd (1) op 05-11-1830 te Weststellingwerf (Fr.) met Johannes Douwes ZELDENTHUIS (zie 113497).
Gehuwd (2) op 11-03-1841 te Weststellingwerf (Fr.), [zij weduwe] met Roelof Johannes' EIJLERS (EILERS (1841)), 25 jaar oud (zie 113474).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andriesjen Johannes' (JANS (1857)) (zie 113495).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
126037    Jan van WIERENGEN, overleden voor 1828.
Gehuwd met Maria RIESEPADT (zie 126038).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126036    Jan Carel Jans van WIERENGEN, stadsgraver (1828), geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 03-04-1795 te Westerkerk te Amsterdam. Hij woonde in 1828 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Jan van WIERENGEN (zie 126037) en Maria RIESEPADT (zie 126038).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-02-1828 te Amsterdam, zij weduwe. Echtgenote is Hendrina VOLKERS (LENSEN (1822)), 33 jaar oud (zie 126026). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-07-1822 te Amsterdam met Hendrik Gerrits WILLEMS (zie 126030).}
 
74057    Jacob Jans WIERGA (WIERINGA (1737), WIERIK (1739)), soldaat (1739), geboren ca 1708.
Kinderen:
   1.  Johanna Jacobs (zie 74058).
   2.  Johanna Jacobus' (Janna Jacobs) WIERINGA (zie 74045).
   3.  Antjen Jacobs WIERIK (zie 74059).

74058    Johanna Jacobs WIERGA, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 06-01-1734 te Steenwijk, overleden voor 1737 te [Steenwijk], dochter van Jacob Jans WIERGA (WIERINGA (1737), WIERIK (1739)) (zie 74057).
 
74059    Antjen Jacobs WIERIK, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 30-03-1739 te Steenwijk, dochter van Jacob Jans WIERGA (WIERINGA (1737), WIERIK (1739)) (zie 74057).
 
104568    Evert Arends WIERING (WURING (1812)), schoolonderwijzer (1812,1836), geboren op 11-09-1792 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-09-1792 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in 1812 (bij zijn 1e huwelijk) te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Hij woonde in 1836 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudega. Zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 30-12-1812 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Christiana Wilhelmina Jacobs BOSMAN (zie 104575).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 07-08-1836 te Hemelumer Oldeferd (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Jaintje Jogchums HAAGSMA (zie 104592). {Zij was eerder gehuwd voor 1836 met Tjibbe Ulbes DEINUM (zie 104595).}
 
104570    Jacob Arends WIERING, geboren op 15-06-1796 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-07-1796 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden voor 1812 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104565    Jan Arends WIERING (WURING (1812)), geboren op 22-02-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-02-1786 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in januari 1812 (register naamsaanneming Oudehaske) te Leeuwarden (Fr.). Zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104574    Johannes Arends WIERING, geboren op 26-08-1807 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-09-1807 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden voor 1812 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104566    Meeuwes Arends WIERING (WURING (1812), WEENING (1813)), boerknegt (1813), geboren op 07-05-1789 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-05-1789 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in januari 1812 (register naamsaanneming Oudehaske) te Eesterga (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1813 (bij zijn 1e huwelijk) te Nijega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Hij woonde in 1827 (bij zijn 2e huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-06-1813 te Haskerland (Fr.) met Hinke REINDERS (zie 104578).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 06-10-1827 te Haskerland (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Wijpkjen Siezes BROUWER (zie 104584).
 
104572    Roelof Arends WIERING, geboren op 19-05-1801 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-06-1801 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden voor 1812 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104573    Trientje Arends WIERING (WURING (1812)), werkster (1831), geboren op 23-10-1802 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 07-11-1802 te Oudehaske en Haskerhorne. Zij woonde in januari 1812 (register naamsaanneming) met haar beide ouders en haar broer Wijbren te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1831 (bij haar huwelijk) te Balk (gem. Gaasterland - Fr.). Dochter van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-12-1831 te Gaasterland (Fr.) met Johannes Lubberts HOFSTRA (zie 104587).
 
104567    Trijntje Arends WIERING, geboren op 22-09-1791 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 09-10-1791 te Oudehaske en Haskerdijken, overleden voor 1802 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104569    Wijberen Arends WIERING, geboren op 12-02-1795 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 01-03-1795 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden voor 1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
 
104571    Wijbren Arends WIERING (WURING (1812)), timmerknecht (1824), geboren op 05-06-1798 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-06-1798 te Oudehaske en Haskerhorne. Hij woonde in januari 1812 (register naamsaanneming) met zijn beide ouders en zijn zus Trijntje te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij woonde in 1824 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske. Zoon van Arend Meuwis' WUURINGH (WURINGH (1783), WIERING (1785), WURING (1812), WEURING (1812)) (zie 104562) en Elisabeth (Lijsbert) JANS (ten HOEVE (1783)) (zie 104563).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1824 te Haskerland (Fr.) met Tjerkje Hendriks DRAIJER (zie 104581).
 
62426    Hendrik Sikkes WIERINGA, winkelier (1877). Hij woonde in 1877 (huwelijk zoon Sikke) te Amsterdam.
Gehuwd met Riemke Jans BREMER (zie 62427).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74045    Johanna Jacobus' (Janna Jacobs) WIERINGA, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 26-06-1737 te Steenwijk. Waar zij verbleef in 1748 is onduidelijk. In Steenwijk staat zij niet vermeld. Zij was toen te jong om als inwonende te meid te werken. Dochter van Jacob Jans WIERGA (WIERINGA (1737), WIERIK (1739)) (zie 74057).
Ondertrouwd (1) op 09-10-1757 te Steenwijk. Te Havelte was de ondertrouw op 07-10-1757. [Te Steenwijk] attestatie afgegeven naar Havelte (Dr.). Gehuwd voor de kerk 00-10-1757 te Havelte (N.G.), hij j.m. van 't Dorp te Havelte (Dr.), zij j.d. van Kallenkate [= Callencote] (onder Steenwijk), [thans] te Steenwijk. Echtgenoot is Lambert JANSZ (van der WOLDE (1782)) (zie 74046).
Ondertrouwd (2) op 04-08-1782 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 21-08-1782 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenoot is Ebel DOORNEVELD (DOORNEVELDT (1760)) (zie 74044). {Hij was eerder ondertrouwd op 13-04-1760 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 04-05-1760 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Beertje Berents WAGTER, 17 jaar oud (zie 74037).}
Uit het eerste huwelijk: 10 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
112661    Pieter Tjapkes WIERINGA, arbeider (1865), geboren ca 1843 te Groningen (Gr.), zoon van Tjapke Pieters WIERINGA (zie 112662) en Roelfien Roelfs MEPSCHEN (zie 112663).
Gehuwd op 21-10-1865 te Steenwijkerwold met Aletta Piebes LAVERMAN (zie 112660).
 
62425    Sikke Hendriks WIERINGA, voerman (1877), geboren ca 1851 te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1877 (bij zijn huwelijk) te Amsterdam. Zoon van Hendrik Sikkes WIERINGA (zie 62426) en Riemke Jans BREMER (zie 62427).
Gehuwd op 31-01-1877 te Amsterdam met Hilligje Lambertus' BROUWER (zie 62424).
 
112662    Tjapke Pieters WIERINGA, zeepziedersknecht (1839), geboren ca 1810, zoon van Pieter WIERINGA (arbeider - 1839) en Jantje TJAPKES.
Gehuwd op 03-01-1839 te Groningen (Gr.) met Roelfien Roelfs MEPSCHEN, 23 jaar oud (zie 112663).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75013    Nela van WIERINGEN, geboren ca 1658, overleden voor 1702 te Hoogeveen (Dr.). Zij woonde in 1683 (bij haar huwelijk) te Kampen, erna [vermoedelijk] te Hoogeveen (Dr.).
Ondertrouwd 00-09-1683 te Hoogeveen (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-10-1683 (N.G.), hij van Hogeveen, zij van Campen. Echtgenoot is Petrus CURTENIUS (zie 75012). {Hij is later ondertrouwd op 16-04-1702 te Steenwijk. Te Hoogeveen was de ondertrouw op 07-04-1702. Gehuwd voor de kerk op 03-05-1702 te Hoogeveen (Dr.), hij wed[uwnaar] van Hogeveen, zij j.d. van Steenwijk. Echtgenote is Geertruida RAM (zie 75014).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
83706    Agatha Johanna WIERSMA.
Gehuwd voor 1874 met Hendrikus Jans van de BULT (zie 83694). {Hij is later gehuwd op 19-11-1874 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Christina Maria Johannes' KISFELT (zie 83693).}
 
68174    Antje Klaassen WIERSMA, geboren ca 1888 te Oosterbierum (gem. Barradeel - Fr.), dochter van Klaas WIERSMA (zie 68175) en Klaaske HAADSMA (zie 68176).
Gehuwd (1) op 04-05-1911 te Blokzijl met Jan Luiten de LANGE (zie 68173).
Gehuwd (2) met Luit Luiten de LANGE (zie 68149). {Hij was eerder gehuwd op 10-06-1893 te Stad Vollenhove met Hilligje Andries' HEETEBRIJ (zie 68148).}
 
63865    Barend Wabes WIERSMA, schippersknecht (1852), geboren op 31-10-1828 om 06:00 uur te Bolsward (Fr.), zoon van Wabe Feddes WIERSMA (zie 63866) en Lolkjen Beerents KEILMAN (zie 63867).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-09-1852 te Blokzijl met Hiltjen Franssen VOS (zie 63864), [N.B. Van hen zijn geen kinderen bekend (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
131975    Catharina Ignatius' WIERSMA, overleden voor 1844 te Leeuwarden (Fr.).
Gehuwd voor de kerk voor 1844 met Hendrik Cornelis' VISSER (zie 131972). {Hij is later gehuwd op 06-10-1844 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Tjitske Hendriks KLOPPER, 26 jaar oud (zie 131970).}
 
84124    Dirk WIERSMA, herbergier (1831), kastelein (1832), timmerman (1832,1838,1862,1863), geboren ca 1800. Hij woonde in 1831 (geboorte zoon Reinerus) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Gehuwd met Cornelia Terschuur (zie 84125).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
30509    Edze Gerhardus' WIERSMA, geboren op 05-12-1837 te Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Gerhardus WIERSMA en Baukje Edzes WESTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1866 te Leeuwarden (Fr.) met Paulina Annes de VRIES, 24 jaar oud (zie 30510). Zij kregen 9 kinderen te Leeuwarderadeel tussen 1869 en 1881.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95648    Elisabeth WIERSMA.
Gehuwd met Albertus Bernardus MAANEMAN (zie 95647).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113460    Franciscus Johannes' WIERSMA, timmerman (1907), geboren ca 1880 te Oldemarkt, zoon van Johannes Dirks (Jannes) WIERSMA (zie 113461) en Catharina Johannes' HEINTZ (zie 113462).
Gehuwd op 26-10-1907 te Oldemarkt met Geetruida Francisca Hermanus' de LANGE, 22 jaar oud (zie 113459).
 
113463    Fronica Dirks WIERSMA, geboren op 03-04-1832 om 12:30 uur te Joure (gem. Haskerland - Fr.), dochter van Dirk WIERSMA (zie 84124) en Cornelia Terschuur (zie 84125).
 
66956    Gjettie Jacobs (Geertje) WIERSMA, geboren ca 1806. Zij woonde in 1856 (bij haar 2e huwelijk) te Deinum (gem. Manaldumadeel - Fr.). Dochter van Jacob SEERPS (zie 66957) en Namkje MEINTES (zie 66958).
Gehuwd op 02-08-1856 te Menaldumadeel (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Rutger LAMMERTS (JONGEBLOED (1820), JONGBLOED (1825)), 65 jaar oud (zie 66936). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1820 te Haskerland (Fr.) met Wijtske JOHANNES (BULT (1820), BULD (1821)), 22 jaar oud (zie 66939).}
 
131982    Grietje Annes WIERSMA (WIEDSMA (1830)), geboren ca 1798 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1830 (bij haar huwelijk) te Luinejeberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Dochter van Anne Wierds WIEDSMA (zie 131983) en Maria Uilkes JONGSMA (zie 131984).
Gehuwd op 14-11-1830 te AEngwirden (Fr.) (getuige(n): Pieter Berends KLOPPER, [moeders broer]) met Bernardus Arriens BUSKE (BURKE (1830)), 26 jaar oud (zie 131981).
 
41733    Jetse Sjoerds WIERSMA, fabrieksarbeider (1916), geboren ca 1860 te Workum (Fr.), zoon van Sjoerd Pieters WIERSMA en Jahanna Douwes NAGTEGAAL, die huwden op 08-12-1847 te Workum (Fr.) (beide geboren te Workum). Overleden op 04-12-1949 om 00:30 uur te Leeuwarden (Fr.), als weduwnaar van Anna Catharina TOMBAL, eerder weduwnaar van Klaaske van den BERG.
Gehuwd (1) op 15-05-1889 te Wonseradeel (Fr.) met Klaaske Meijes van den BERG, 22 jaar oud (zie 130142).
Gehuwd (2) op 19-02-1916 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Anna Catharina Harmanus' TOMBAL, 44 jaar oud (zie 30917), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-10-1896 te Weststellingwerf (Fr.). Hij [weduwnaar] geboren te Vollenhove, zij geboren te Leeuwarden. Echtgenoot is Arrien Martens SCHEER, 38 jaar oud (zie 30904), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
113461    Johannes Dirks (Jannes) WIERSMA, timmerman (1863,1867), geboren ca 1835 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Dirk WIERSMA (zie 84124) en Cornelia Terschuur (zie 84125).
Gehuwd (1) op 07-05-1863 te Oldemarkt met Annigen Philips REKAMP (zie 113466).
Gehuwd (2) op 30-04-1867 te Oldemarkt, hij weduwnaar. Echtgenote is Catharina Johannes' HEINTZ (zie 113462).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
68175    Klaas WIERSMA, smid (1911).
Gehuwd met Klaaske HAADSMA (zie 68176).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
66969    Klaaske Feikes WIERSMA. Zij woonde in 1876 (huwelijk dochter Trijntje) te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.).
Gehuwd met Klaas Jans van DIJK (zie 66968).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63349    Marijke Ruurds WIERSMA.
Gehuwd met Harmen Jelles BOSMA (zie 63348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84123    Reinerus Dirks WIERSMA, timmerman (1862), geboren op 19-01-1831 om 19:30 uur te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Dirk WIERSMA (zie 84124) en Cornelia Terschuur (zie 84125).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1862 te Oldemarkt met Tjeerdje Jans SMIT, 26 jaar oud (zie 84114). Zij gehuwd samen met haar zus Jeltje. {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-06-1870 te Oldemarkt, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Tiemen Andries' van VEEN (zie 84126).}
 
30508    Sjoukje Edzes WIERSMA, geboren op 01-04-1877 te Leeuwarderadeel, dochter van Edze Gerhardus' WIERSMA (zie 30509) en Paulina Annes de VRIES (zie 30510).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-02-1904 te Edam (N.H.). Hij geboren te Nieuwer-Amstel, zij gebren te Leeuwarderadeel. Echtgenoot is Sijmen Nicolaas Willems KOOT (zie 30507).
 
113464    Titus Dirks WIERSMA, kleermaker (1867), geboren op 06-10-1838 te Steenwijkerwold, zoon van Dirk WIERSMA (zie 84124) en Cornelia Terschuur (zie 84125).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1867 te Oldemarkt met Hendrikje Pieters DAMHUIS (zie 113465).
 
63866    Wabe Feddes WIERSMA, schoenmaker (1824,1828,1852,<1861), geboren ca 1800 te Bolsward (Fr.), zoon van Fedde Wabes WIERSMA (overleden op 13-08-1822 te Bolsward) en Mayke GERRITS. Overleden op 01-05-1861 om 03:00 uur te in het huis No. 654 te Bolsward (Fr.), als weduwnaar van Lolkjen Berends KEILMAN. Hij woonde in 1824 (bij zijn huwelijk) te Bolsward (Fr.).
Gehuwd op 20-06-1824 te Bolsward (Fr.) met Lolkjen Beerents KEILMAN (zie 63867).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117261    Geesje Hendriks WIERSTRA, geboren ca 1788 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 22-05-1847 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als echtgenote van Jannes DAMHUIS. Dochter van Hendrik KLASEN (WIERDSTRA (1820), WIERSTRA (1847)) (zie 78508) en Grietje JANS (WIERSTRA (1847)) (zie 78509).
Gehuwd met Joannes (Jannis Louws) LAURENTIUS (DAMHUIS (1847)) (zie 117260).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78485    Geesjen Hendriks WIERSTRA.
Gehuwd met Jannis DAMHUIS (zie 78484).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114427    Harmtjen Hendriks WIERSTRA.
Gehuwd met Jan Christoffel MEIJER (zie 114426).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78333    Harmtjen Klazen WIERSTRA, naaister (1826), geboren ca 1802 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 30-07-1865 te Weststellingwerf (Fr.), [als partner van Harm VREDENBURG.], dochter van Klaas Jans WIERSTRA (zie 78352) en Jeltjen Geerts KUIKEN (zie 78353).
Gehuwd op 24-05-1826 te Oldemarkt met Hermannus Petrus' (Harm Peters) VREEDENBERG (VREDENBURG (1826)), 26 jaar oud (zie 78332).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109458    Heebeltjen Hendriks (IJbeltje) WIERSTRA (WIERDSTRA (1864)), geboren ca 1797 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Hendrik Klasen WIERSTRA en Grietjen JANS.
Gehuwd op 13-06-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Bernardus Jans (Beerend) SLOOT, 26 jaar oud (zie 109457).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
78352    Klaas Jans WIERSTRA, overleden op 26-06-1817 te Weststellingwerf (Fr.), [als partner van Jeltje Geerts KUIKEN.].
Gehuwd met Jeltjen Geerts KUIKEN (zie 78353).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78454    Klaasjen Hendriks WIERSTRA (WIERDSTRA (1820)), geboren ca 1794 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 13-05-1851 te Paasloo (gem. Oldemarkt), als partner van Jacob Meinen van de HAL. Dochter van Hendrik KLASEN (WIERDSTRA (1820), WIERSTRA (1847)) (zie 78508) en Grietje JANS (WIERSTRA (1847)) (zie 78509).
Gehuwd op 04-10-1820 te Weststellingwerf (Fr.) met Jacob (Jacobus) MIJNEN (van der HAL (1812), van der HALLE (1832), van de HAL (1835)), 59 jaar oud (zie 78453). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 04-02-1803 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Jan AATEN en Mijntje DOORLEIJERS), hij te Steggerda, zij te Blesdijke, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenote is Geesjen Joannes' (Gijsjen) SCHOCKER (SCHOKKER (1803), SCHOKKERS (1832)), 30 jaar oud (zie 85342).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
14067    Adriana Wijnands WIERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-03-1764 te Vollenhove, gedoopt door Ds.Johannis CUPERUS, dochter van Wijnand Adriaan WIERTS (zie 14065) en Magdalena Charlotte FRANK (zie 14066).
 
70905    Hendrik WIERTS, mulder (1822).
Gehuwd met Maike SIJMENS (zie 70906).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49690    Hendrik Sijmens WIERTS, schippersknecht (1848,1853), geboren op 07-11-1823 te Zwartsluis, zoon van Sijmen Hendriks WIERTS (zie 49692) en Femmigje Hendriks PEUK (zie 49693).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-04-1848 te Zwartsluis met Geesje Hendriks JOOSTEN, 21 jaar oud (zie 49691).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 17-12-1853 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Trijntje Alberts van der STEEG, 24 jaar oud (zie 49689). {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 01-07-1865 te Zwartsluis met Andries Joosten ESTIë (ESTIE (1862), ESTIÉ (1905)), 53 jaar oud (zie 49701).}
 
49692    Sijmen Hendriks WIERTS, koopmansbediende (1822), geboren ca 1794 te Groningen (Gr.), zoon van Hendrik WIERTS (zie 70905) en Maike SIJMENS (zie 70906).
Gehuwd op 14-12-1822 te Zwartsluis, gescheiden na 5 jaar op 14-04-1828 te Zwartsluis. Na echtscheidingsvonnis op 21-02-1827 door de Rechtbank te Zwolle. Echtgenote is Femmigje Hendriks PEUK (zie 49693).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14065    Wijnand Adriaan WIERTS, luijtenant in 't reg. caval. van generaal majoor FAMARES, geboren ca 1740.
Gehuwd voor de kerk ca 1763 met Magdalena Charlotte FRANK (zie 14066).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
14142    Willem Wijnands WIERTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-08-1765 te Vollenhove, gedoopt door Ds. van der KEESSEL, zoon van Wijnand Adriaan WIERTS (zie 14065) en Magdalena Charlotte FRANK (zie 14066).
 
70123    Anna Catharina WIESEN, overleden ca 1833 te Bextre.
Gehuwd met Christaan KRÜGER (zie 70122).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92185    Anna Margreta WIESMAN.
Gehuwd met Joan Everardus BRUGGEWERT (zie 92184).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109634    Johannes WIEST, kleermaker (1844). Hij woonde in 1844 (huwelijk dochter Martha Maria) te Groningen (Gr.).
Gehuwd met Christina VISSER (zie 109635).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109633    Martha Maria Johannes' WIEST, geboren op 06-09-1822 te Groningen (Gr.). Zij woonde in 1844 (bij haar huwelijk) te Groningen (Gr.). Dochter van Johannes WIEST (zie 109634) en Christina VISSER (zie 109635).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1844 te Groningen (Gr.) met Jan Willems HOFSTEDE, 24 jaar oud (zie 109626).
 
29092    Aaltien Cornelis' WIETEN, geboren ca 1810 te Meppel (Dr.), overleden op 05-12-1826 te Meppel (Dr.), dochter van Cornelis WIETEN (zie 29087) en Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
 
91479    Adriana Jans WIETEN, geboren op 01-11-1817 te Steenwijk, overleden op 17-02-1818 te Steenwijk, 108 dagen oud, dochter van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
 
91484    Adrianus Jans WIETEN, geboren ca 1824 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 23-03-1885 om 17:00 uur te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van Baulje Jans KUIPER. Zoon van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 07-10-1847 te Weststellingwerf (Fr.) met Baukje Jans KUIPER (zie 91485).
 
29091    Anna Cornelis' WIETEN, geboren op 31-07-1822 te Meppel (Dr.), overleden op 25-05-1846 te Meppel (Dr.) op 23-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Cornelis WIETEN (zie 29087) en Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
 
29087    Cornelis WIETEN, timmerman (1813-1822), geboren ca 1766 te Meppel, overleden op 08-11-1844 te Meppel (Dr.), als echtgenoot van Zwaantje van BENTHEM. Zoon van Wiecher WIETEN (zie 29093) en Aaltje Derks van NIMWEGEN (zie 29094).
Gehuwd met Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
29088    Femmegien Cornelis WIETEN, geboren op 12-01-1813 te Meppel (Dr.), overleden op 16-03-1847 te Meppel (Dr.) op 34-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Cornelis WIETEN (zie 29087) en Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
 
91497    Femmigjen Jans WIETEN, geboren ca 1827 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 20-05-1864 te Weststellingwerf (Fr.) met Wijbe Cornelis' SIKKEMA (zie 91498).
 
80400    Geertje WIETEN, overleden op 09-06-1815.
Gehuwd met Jan Jans KUURMAN (zie 80399).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29090    Geertjen Cornelis WIETEN, geboren op 22-06-1818 te Meppel (Dr.), overleden op 20-02-1848 te Meppel (Dr.) op 29-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Cornelis WIETEN (zie 29087) en Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
 
81926    Hendrikje WIETEN, geboren ca 1764, overleden voor 1838.
Gehuwd voor de kerk ca 1789 met Hendrik GROND (zie 81925).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43908    Jan WIETEN.
Gehuwd met Klasiena van GELDER (zie 43909).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
91476    Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)), bakkersknegt (1813), bakker (1817,1819), nachtwacht (1857,<1860), geboren ca 1792 te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 16-09-1792 te Meppel (getuige(n): zijn peete: Jantje Jans BROUWER), overleden op 27-11-1860 om 20:00 uur te in het huis No. 264 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), als weduwenaar van Catharina Lucas' STEUNEBRINK. Hij woonde in 1853 (huwelijk zoon Lucas) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1857 (overlijden vrouw) in het huis No. 264-a te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Meeuwes Jans WIJTEN (zie 91477) en Klaesje Roelofs (Klaasien) TJABELS (KUIPER (1860)) (zie 91478).
Gehuwd op 11-06-1813 te Steenwijk met Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)), 22 jaar oud (zie 91457).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
29089    Jannes Cornelis WIETEN, knecht houtzaagmolen (<1879), geboren op 01-12-1815 te Meppel (Dr.), overleden op 13-05-1879 te Meppel (Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Aaltje KEL. Zoon van Cornelis WIETEN (zie 29087) en Zwaantjen Jannes van BENTHEM (zie 14941).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-09-1847 te Meppel (Dr.). Beide geboren te Meppel (Dr.). Echtgenote is Aaltje Jans KEL, 31 jaar oud (zie 29095). Van hen zijn geen kinderen bekend. {Zij was ook ooit gehuwd met Roelof Hendriks TIMMERMAN (zie 29096).}
 
43907    Johanna Geertruida Jans WIETEN, modemaakster (1848), geboren ca 1824 te Meppel (Dr.), overleden op 14-01-1898 te Stad Vollenhove, als echtgenote van Gerrit Jan van SMIRREN. Dochter van Jan WIETEN (zie 43908) en Klasiena van GELDER (zie 43909).
Gehuwd op 08-09-1848 te Stad Vollenhove. Hij geboren te Stad Vollenhove, zij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenoot is Gerrit Jan van SMIRREN (zie 43906).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
91481    Klaasjen Jans WIETEN, geboren op 05-04-1822 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 27-11-1869 om 20:00 uur te in het huis No. 206 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 47-jarige leeftijd, als weduwe van Pieter Siebes van der ZEE. Dochter van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 22-06-1860 te Schoterland (Fr.) met Pieter Siebes van der ZEE (zie 91491).
 
91483    Lamina Gesina Jans WIETEN, naaister (1862), geboren op 27-09-1833 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 12-02-1910 om 07:00 uur te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, als weduwe van Wiebe de JONG. Zij woonde in 1862 (bij haar huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-11-1862 te Schoterland (Fr.) met Wiebe Klazes de JONG (zie 91494).
 
91480    Lucas Jans WIETEN, bakkersknecht (1853), geboren op 02-04-1819 te Steenwijk, overleden op 10-07-1899 om 03:30 uur te in de huizinge No. 6 (wijk UB) te Franeker (Fr.) op 80-jarige leeftijd, als weduwnaar van Sibbeltje WOBMA. Hij woonde in 1853 (bij zijn huwelijk) te Finkum, onder Feinsum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.). Zoon van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09-05-1853 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Sibbeltje Thomas' WOBMA (zie 91488).
 
91482    Roelof Jans WIETEN, geboren op 27-05-1831 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 01-01-1876 om 11:00 uur te in het huis No. 17 te Beleden-Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenoot van Janna Klazes BILIJAM. Zoon van Jan Meeuwes WIETEN (WETEN (1816)) (zie 91476) en Katrina Luijkas' STEUNEBRINK (STEUNENBRINK (1813)) (zie 91457).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 12-10-1871 te Schoterland (Fr.) met Janna Klazes (Jantje) BILIJAM (zie 91501). {Zij was eerder gehuwd voor 1871 met Anna Jochems WIJNSTRA (zie 91504).}
 
29093    Wiecher WIETEN.
Kind: 1 kind.
 
32168    Antje WIETSES.
Gehuwd met Eef JOCHEMS (zie 32167).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63783    Klaas WIETSES.
Gehuwd met Baukje JAKOBS (zie 63784).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128045    Tietje (Tekela) WIETSES, boerenwerkster (1850), geboren te [de Haare onder] Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 22-08-1803 te Steggerda (getuige(n): Elisabet AATE, [vaders zuster]), overleden op 05-02-1885 te Oldemarkt op 81-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]. Zij woonde in 1850 (bevolk.reg.Oldemarkt (1850-1862)) met haar vader, met haar halfbroer Andries en haar halfzus Jantje in het huis No. 6 te De Haare (gem. Oldemarkt). Dochter van Witske (Wietze) AHTES (AATENS (1811), MEERMAN (1812)) (zie 128042) en Anna Maria JANS (FLEER (1859), JOANNES (1870)) (zie 128035).
 
87771    Eit Wietzes WIETZEMA, koopman (1846). Hij woonde in 1846 (huwelijk dochter Janke) te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.).
Gehuwd met Hiltje Binnes BOLLEMAN (zie 87772).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87770    Janke Eits WIETZEMA (WIETSEMA (1863)), geboren ca 1820 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), overleden op 14-04-1861 te Winschoten (Gr.), als echtgenote van Egbertus van der VOORT; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1846 (bij haar huwelijk) te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1849 (geboorte dochter Hiltej) te Winschoten (Gr.), erna ook. Dochter van Eit Wietzes WIETZEMA (zie 87771) en Hiltje Binnes BOLLEMAN (zie 87772).
Gehuwd op 20-05-1846 te Smallingerland (Fr.) met Egbertus Gerrits van der VOORT, 26 jaar oud (zie 111996). Zij kregen tussen 1847 en 1861 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) en te Winschoten (Gr.) zeven kinderen, genaamd: Hendrikje, Hiltje, Saakje, Ettina, Maria Sara, Janke en Gerrit. Hendrikje huwde in 1876 te Winschoten met Teunis Zweitses van VEEN en overleed in 1923 te Drachten, als zijn weduwe. Hiltje overleed met 24 jaar te Winschoten, vermoedelijk ongehuwd. Saakje huwde in 1876 te Winschoten met Carel Hendrik Georges GAARLANDT [GAARLAND (1919)] en overleed in 1919 te Deventer, als zijn weduwe, wonende te Baarn (Ut.). Ettina huwde in 1881 te Winschoten met de weduwnaar Fokko KLAASSENS Geerts KOOPS en overleed in 1942 te Groningen (Gr.), als zijn weduwe. Maria Sara huwde in 1878 te Winschoten met Hessel Hinderikus' ADDENS en overleed in 1915 te Winschoten, als zijn echtgenote. Janke huwde in 1881 te Winschoten met Johannes Hendriks UPMEIJER en overleed in 1918 te Assen (Dr.), als zijn echtgenote. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23-12-1863 te Winschoten (Gr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Margarietha Johanna Johans SCHÖNFELD (zie 126903).}
 
71925    Grietje WIETZES. Zij woonde in 1815 (huwelijk dochter Sietske) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd met Wiebe Jans AANS (zie 71924).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77992    Hendrik WIFFEN (WUFFEN (1710)), geboren ca 1673. Hij woonde in 1698 (bij zijn huwelijk) te Eesveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 05-06-1698 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 26-06-1698 te Steenwijk (N.G.), hij j.g., zij j.d., beide te IJsveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Pietertjen BERENTS (zie 77993).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
85752    Joannes (Jan) WIGBELTS (WIKBOLS (1770), WIGBOLDS (1832)), geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (R.C.) op 08-09-1734 te Steenwijkerwold (getuige(n): Neintje JACOBS). Hij woonde in 1768 (overlijden vrouw) te Steggerda Sloot (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1774 (doop zoon Josephus) in de Halle [onder Steenwijkerwold], erna ook. Zoon van Wiggbel JACOBS (zie 92699) en Anna JEURIGES (JURGENS (1734)) (zie 92700).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 13-03-1758 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Joan JEURJANS en Hendrik TROMP) met Helena ALERTS (zie 92702).
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 27-11-1769 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Petrus CLAASEN (van Blesdijke) en Jan CLAASEN (van Overbueren, bij Steggerda)), [hij weduwnaar]. Echtgenote is Anna WERNERS (WANDERS (1769)), 27 jaar oud (zie 85753).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
85325    Casper WIGBERS, geboren ca 1758.
Gehuwd voor de kerk ca 1783 met Aleid VERWES (zie 85326).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92695    Jacob WIGBERS, geboren ca 1729. Hij woonde in 1754 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wiggbel JACOBS (zie 92699) en Anna JEURIGES (JURGENS (1734)) (zie 92700).
Ondertrouwd 00-03-1754 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 14-04-1754 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide op Steenwijkerwold, [en beide Rooms]. Echtgenote is Aaltje JANS, 25 jaar oud (zie 92690).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
95370    Johannes Anthonij Caspers WIGBERS, stucadoor (1873), geboren ca 1850 te Steenwijk (gezindte: R.C.), zoon van Casper Fredriks WIGBERTS (WIGBERS (1873)) (zie 85280) en Zwaantje Jannes' (Susanna) POELMAN (zie 85279).
Gehuwd op 19-07-1873 te Meppel (Dr.) met Wilhelmina Johanna Derks GROENINK, 23 jaar oud (zie 95359).
 
85283    Casper Frederiks WIGBERTS, geboren op 04-10-1816 te Steenwijk, zoon van Frederik Caspers WIGBERTS (zie 85281) en Petronella Bernardus' GRASSO (GRASSAUER (1819), GRASSAUW (1821), GRASSOUW (1828)) (zie 85282).
 
85280    Casper Fredriks WIGBERTS (WIGBERS (1873)), timmerman (1847,1873), geboren op 24-05-1821 te Steenwijk (gezindte: R.C.), zoon van Frederik Caspers WIGBERTS (zie 85281) en Petronella Bernardus' GRASSO (GRASSAUER (1819), GRASSAUW (1821), GRASSOUW (1828)) (zie 85282).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1847 te Oldemarkt met Zwaantje Jannes' (Susanna) POELMAN, 21 jaar oud (zie 85279).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85281    Frederik Caspers WIGBERTS, hoedemaker (1812,1819,1821,1828), arbeider (1847), geboren ca 1784 te Lingen (bij Nordhorn - Dld.), zoon van Casper WIGBERS (zie 85325) en Aleid VERWES (zie 85326).
Gehuwd op 15-05-1812 te Steenwijk met Petronella Bernardus' GRASSO (GRASSAUER (1819), GRASSAUW (1821), GRASSOUW (1828)), 24 jaar oud (zie 85282).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
85285    Johannes Barnardus Fredriks WIGBERTS, geboren op 15-05-1828 te Steenwijk, zoon van Frederik Caspers WIGBERTS (zie 85281) en Petronella Bernardus' GRASSO (GRASSAUER (1819), GRASSAUW (1821), GRASSOUW (1828)) (zie 85282).
 
85284    kind WIGBERTS, geboren op 21-12-1819 te Steenwijk, "levenloos geboren", overleden op 21-12-1819 te Steenwijk, 0 dagen oud, kind van Frederik Caspers WIGBERTS (zie 85281) en Petronella Bernardus' GRASSO (GRASSAUER (1819), GRASSAUW (1821), GRASSOUW (1828)) (zie 85282).
 
85641    Anna (Annigje) WIGBERTUS (van der WONING (1826)), arbeidster (1826), geboren te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 21-04-1797 te Kuinre of Steenwijkerwold (getuige(n): Warner JOANNES'), [N.B. Haar doop werd op dezelfde dag zowel te Steenwijkerwold als te Kuinre ingeschreven; met dezelfde getuige. Werd zij 2x gedoopt?], overleden op 31-03-1863 te Gerritshoek (gem. Steenwijkerwold) op 65-jarige leeftijd, als partner van Jannes Harms DIJKSTRA. Dochter van Wibbold (Wijbolt,Wubbelt,Wigbertus,Wigbold) JANS (van der WOONING (1808), van der WONING (1813)) (zie 85639) en Jaantjen PETERS (zie 85566).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1826 te Steenwijkerwold met Joannes (Jannes Harms) HERMANUS (DIJKSTRA (1826)), 35 jaar oud (zie 85787).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
85755    Egbert (Eijbert,Egbertus) WIGBOLTS (PORT (1812)), boer (1812), arbeider (1814), geboren ca 1752. Hij woonde in 1777 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1812 (bron: register naamsaanneming) volgens zijn zoon Wigbolt te Vrouwenbuurt [mogelijk gelegen te Vrouwenparochie (gem. Het Bildt - Fr.)]. Zoon van Wiggbel JACOBS (zie 92699) en Anna JEURIGES (JURGENS (1734)) (zie 92700).
Ondertrouwd 00-04-1777 te Steggerda, gehuwd voor de kerk op 04-05-1777 te Steenwijkerwold (N.G.), hij te Steenwijkerwold, zij te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [en beide Rooms]. Echtgenote is Aaltien (Aleidis Gerhardus') GERRITS (zie 92701).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
24226    Gerrit WIGCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 01-11-1711 te Beulake, zoon van Wijger GERRITS (zie 153) en Treijne CLAES (zie 16554).
 
55347    Trijntjen WIGCHERS.
Ondertrouwd op 22-01-1768 te Blankenham, gehuwd voor de kerk 00-02-1768, hij weduwnaar te Blankenham, zij j.d. van Steenwijkerwold met Reinder TIJMENS (STEENBEEK (1786)) (zie 55345). {Hij was eerder ondertrouwd op 21-08-1756 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 12-09-1756 te Blankenham (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide uit den Blankenham. Echtgenote is Aefjen Jans (Afijn) LEGEN (LEEGEN (1753)) (zie 55346).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
88820    Geesjen Roelofs WIGERIJ, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 14-09-1783 te Steenwijk, dochter van Roelof WIJCHERUS (WIJCHEN (1775), WIGERIJ (1783)) (zie 88812) en Jantjen ENGBERS (EIJNBERTS (1798)) (zie 88811).
 
23104    Henrikjen WIGERS, gedoopt (N.G.) op 19-02-1721 te Zwartsluis (getuige(n): Hendrikjen DERKS), dochter van Wicher WICHERS (zie 23101) en Beatrix LUIJTEN (zie 23103).
 
23105    Jan WIGERS, gedoopt (N.G.) op 03-04-1715 te Zwartsluis (getuige(n): Gerrigjen BLIJ), zoon van Wicher WICHERS (zie 23101) en Beatrix LUIJTEN (zie 23103).
 
47182    Klaas WIGERS (KRABBE (1760)), geboren te Zwartsluis, zoon van Wiger KLAAS en Leuntjen HENDRIK, die ondertrouwden op 10-04-1717 te Zwartsluis (hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. van Zwolle). Gedoopt (N.G.) op 28-10-1722 te Zwartsluis (getuige(n): Judith PETERS), [N.B. Waar hij in 1748 verbleef, heb ik niet kunnen achterhalen].
Ondertrouwd op 13-02-1750 te Zwartsluis, [N.B. Hun huwelijk is te Wanneperveen niet ingeschreven], gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 01-03-1750 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. van Zwartsluis, zij j.d. van de Schutsloot te Wanneperveen, nu [wonende te] Zwartsluis. Echtgenote is Femmigje GERRITS (zie 47183).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
129597    Haantje Roimers WIGERSMA, geneesheer (<1872), geboren op 18-06-1838 te Havelte (Dr.), zoon van Roimer Haantjes WIGERSMA (chirurgijn (1837), heelmeester (1838), vroedmeester (1837,1838)) en Dirkje Lodewijks KRAMER, die huwden op 14-09-1837 te Leeuwarden (Fr.) (beide te Leeuwarden). Overleden op 13-02-1872 te Vaassen (gem. Epe - Gld.) op 33-jarige leeftijd, als echtgenoot van Bondina FOPMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-12-1867 te Tietjerksteradeel (Fr.) met Bondina Bernardus' FOPMA, 25 jaar oud (zie 129596). Van hen werden in 1869 en in 1872 te Smallingerland (Fr.) en te Tietjerksteradeel (Fr.) twee kinderen geboren: Roimer en Henriëtte. Roimer overleed met 7 maanden te Smallingerland. Henriëtte werd geboren 2,5 maand na het overlijden van haar vader en overleed met 6 dagen te Tietjerksteradeel. {Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 10-05-1883 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is George Jillerts CAMMENGA, 43 jaar oud (zie 129594). Zij kregen in 1884 en in 1886 te Leeuwarden (Fr.) twee kinderen, genaamd: Bondina en Jacobus Martinus. Bondina huwde in 1910 te Leeuwarden met Johan Georg Johans SNIJDER en overleed in 1952 te Leeuwarden, als zijn weduwe. Jacobus Martinus huwde in 1913 te Smallingerland (Fr.) met Anna Gerhards POSTHUMA en overleed in 1967 te Haren (Gr.), als haar echtgenoot.}
 
38825    Hendrik WIGERTS, geboren te de Wetering [onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 06-06-1773 te Blokzijl, overleden voor 1777 te de Wetering [onder Steenwijkerwold], zoon van Wicher HENDRIKS (BOOM (1777), ten BOOM (1782), BOON (1784)) (zie 38818) en Jacobje ARENTS (zie 33168).
 
121301    Simon WIGGELAAR, overleden voor 1861.
Gehuwd voor 1861 met Lijsbeth Jans (Elisabeth) KOSTER (zie 121298). {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-05-1861 te Hoorn (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes Johannes' SCHUPHOF, 40 jaar oud (zie 121291).}
 
77326    Imkje WIGGELES.
Gehuwd met Klaas Kornelis HUISMAN (zie 77325).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
45506    Johanna WIGGER.
Gehuwd met Gerriet JEURINK (zie 45505).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62044    Louis WIGGERINK, overleden voor 1882.
Gehuwd met Aartje JURLING (zie 62045).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62043    Theodorus Johannes Louis' WIGGERINK (WIGGERING (1929)), koopman (1882), geboren ca 1856 te Amsterdam. Hij woonde in 1882 (bij zijn huwelijk) te Apeldoorn (Gld.). Zoon van Louis WIGGERINK (zie 62044) en Aartje JURLING (zie 62045).
Gehuwd op 26-07-1882 te Apeldoorn (Gld.) met Henriette Anna Albertina Gerrits UITERWIJK (zie 62042).
 
74262    Egbert WIGGERS (VEEN (1815)), landbouwer (<1815), geboren ca 1736 te Zuidveen (onder Steenwijk), overleden op 15-06-1815 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold), zoon van Wijcher EGBERTS (zie 74264) en Jantje CLAESSEN (zie 74265).
Ondertrouwd op 30-10-1763 te Steenwijk, gehuwd op 17-11-1763 te Steenwijk, hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk); beide Mennoniet [= Doopsgezind]. Echtgenote is Mettien LUITJES (VEEN (1815)) (zie 99104).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
114367    Gertrudes (Geesje) WIGGERS (FORTUIN (1822)), boerin (<1822), geboren te Giethoorn, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij ca 1764 geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) als dochter van Wijger MEINEN en Annigjen KLAZEN; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (R.C.) op 21-04-1764 te Steenwijkerwold (getuige(n): Clara SOBBEN [= JOBBEN]), overleden op 08-07-1822 om 18:00 uur te in het huis No. 53 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als weduwe van Hermanus Willems FORTUIN; nalatende één zoon: Wijger; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Steggerda Sloot (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
Ondertrouwd 00-05-1794 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 24-05-1794 te Steggerda (Hervormd) met Hermanus Willems FORTUIN (FORTUIJN (1774)) (zie 86235). Zij lieten in 1795 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Wiger dopen (R.C.), geboren te Steggerda Sloot, onder Steggerda. {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1774 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-05-1774 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), [en beide Rooms; hun huwelijk werd op 02-5-1774 ingezegend in de RK-Kerk te Steggerda; hierbij waren de getuigen Hendrik WILMS en Annigen WILMS. Echtgenote is Jantjen SIJBRANDTS (zie 86236).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114369    Henrica WIGGERS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 04-06-1750 te Steenwijkerwold (getuige(n): Geesje THIJSSE, [moeders moeder]), dochter van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
 
114372    Henrica WIGGERS, geboren te Giethoorn, gedoopt (R.C.) op 15-03-1756 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje JANS), dochter van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
 
114375    Jacoba WIGGERS, geboren te Giethoorn, gedoopt (R.C.) op 10-01-1766 te Steenwijkerwold (getuige(n): Anna MULLER), dochter van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
 
94420    Jan WIGGERS, geboren ca 1735 (gezindte: Doopsgezind). Hij woonde in 1760 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 16-03-1760 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 06-04-1760 te de Grote Kerk te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), beide Mennoniten. Echtgenote is Grietjen THIJSSEN (zie 94421).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
114371    Joannes WIGGERS (SPAAN (1812)), boer (1817), veehouder (<1829), winkelier (<1829), geboren te Giethoorn, gedoopt (R.C.) op 03-04-1754 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje JANSEN), overleden op 22-02-1829 om 10:00 uur te in het huis No. 39 staande te Paasloo (gem. Oldemarkt) [zijnde het huis van haar dochter Grietje] op 74-jarige leeftijd, als weduwe van Geesjen JANS. Hij woonde in 1786 (bij zijn huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij was op 18-08-1795 te Steggerda, samen met zijn vrouw Geesjen JANS, doopgetuige bij de doop (R.C.) van hun neefje Wiger Hermanus' FORTUIN. Hij woonde in januari 1812 te Dal (gem. Oldemarkt) (bron: not.akte). Hij huurde in juli 1812 een stuk weiland van de Hervormde gemeente te Noordwolde (gem. Weststellingwerf) (bron: not.akte). Hij kocht in 1818 voor 1324 daalders het hout staande op 20 percelen [in Weststellingwerf]. Hij kocht in 1820 voor fl. 1580,- het kaphout staande op 17 percelen [in Weststellingwerf]. Hij kocht in 1821 voor fl. 1852,- het pakhout staande op percelen in Weststellingwerf. Hij woonde bij deze transacties te Oldemarkt. Hij woonde in 1819 (overlijden vrouw) in het huis No. 35 staande in Dal te Paasloo (gem. Oldemarkt). Zoon van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
Ondertrouwd 00-04-1786 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 23-04-1786 te Steggerda (Hervormd), hij te Blesdijke, zij te Steggerda, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.); hun huwelijk werd ook ingezegend in de R.C.-kerk te Steggerda; getuigen daarbij waren: Eise H[...]SENS en Wi[...] ROELOFS. Echtgenote is Geesjen (Geitzien,Geretrudis) JOANS (SPEK (1819)), 37 jaar oud (zie 85477).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
114374    Lodivicus WIGGERS, geboren te Giethoorn, gedoopt (R.C.) op 26-05-1760 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje JANSE), zoon van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
 
85463    Meine WIGGERS (SPAAN (1812)), geboren te Giethoorn, gedoopt (R.C.) op 07-01-1758 te Steenwijkerwold (getuige(n): Aaltje JANSE), overleden op 20-11-1812 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 54-jarige leeftijd. Hij woonde in 1806 (bij zijn huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in januari 1812 (reg. naamsaanneming Noordwolde) [met zijn vrouw Antjen THEUNIS] zonder kinderen te Blesdijke. Hij kocht in september 1812 [met mede-koper Bokke Roelofs SCHELINGA] voor fl. 1995,- een huis (nr. 34) met schuur, huisje en tuin. Verkoper was de R.K.-kerk te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf). Zoon van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 08-05-1806 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Albertus ROOSWINKEL en Hendrikjen JOCHEMS), beide te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Antjen THEUNIS (BERGHOF (1819)) (zie 85462), [N.B. Zij lieten in Friesland en in Steenwijkerwold geen kind(eren) dopen (R.C.).]. {Zij is later gehuwd op 22-04-1814 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwenaar geboren te Steggerda en wonende te Steenwijkerwold, zij weduwe geboren te Steggerda en wonende te Blesdijke (beide te Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Anne SIJBRANDS (VONK (1814)), 35 jaar oud (zie 85445).}
 
114370    Nicolaus WIGGERS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (R.C.) op 23-10-1751 te Steenwijkerwold (getuige(n): Geesjen THIJSSE, [moeders moeder]), zoon van Wijcher Meinen SPAANHOUWER (zie 114368) en Anna Nicolaus' (Annigje Claasen) SCHOCKER (SCHOKKER (1749)) (zie 86174).
 
23106    Harmen WIGHERS, gedoopt (N.G.) op 05-08-1716 te Zwartsluis (getuige(n): Mergjen LUIJTEN), zoon van Wicher WICHERS (zie 23101) en Beatrix LUIJTEN (zie 23103).
Ondertrouwd op 26-01-1743 te Zwartsluis. Ondertrouw te Wanneperveen op 28-01-1743. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-02-1743 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. van Zwartsluis, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Geertjen PETERS (zie 23107).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
30353    Jentjen WIGHERS (MANSHOOFD (1718)), geboren te aan de Baarler Stouwe nabij Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-04-1693 te Zwartsluis, [mogelijk is zij niet de Jantje Wichers MANSHOOFD die in 1718 huwt met Peter Arriens ISPEERT.] Als zij dit wel is, dan woonde zij in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ZB-2018) met haar man Peter [Arriens] IJSPEERT en hun kinderen Arrien en Peter te Zwartsluis, Binnendijx in het Schoutambt Wanneperveen.
Ondertrouwd op 10-12-1718 te Zwartsluis, met attestatie naar .....? Gehuwd voor de kerk 00-01-1719 te Vollenhove? (N.G,). Hij weduwnaar te Vollenhove, zij j.d. te Zwartsluis. Echtgenoot is Peter Arrijens ISPEERT (zie 8468). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1713 met N.N. N.N. (zie 30354).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
24227    Roeloffen WIGHGERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 14-07-1714 te Beulake, dochter van Wijger GERRITS (zie 153) en Treijne CLAES (zie 16554).
 
87005    Klaas Annes WIGLEDAM, boer (1827), landbouwer (<1844), geboren 00-01-1780 te Nuk (Fr.), zoon van Anne KLAZES en Jonkje HASSELS. Overleden op 14-04-1844 om 19:00 uur te in het huis No. 26 te Poppenwier (gem. als weduwnaar van Hinke Holtzes SCHILSTRA. Hij woonde in 1827 (overlijden vrouw) in het huis No. 24 te Poppenwier (gem. Rauwerderhem - Fr.).
Gehuwd met Hinke HOTZES (SCHILSTRA (1827)) (zie 87006).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87004    Oentje Klazes (Uilkje) WIGLEDAM, dienstmeid (1850), geboren ca 1819 te Poppenwier (gem. Rauwerderhem - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte was zij dochter van Klaas WIGLEDAM nen Trijntje DIJKSTRA. Ik houd hier de gegevens uit haar huwelijksakte aan.], overleden op 13-03-1861 om 18:30 uur te in het huis No. 28 te Goutum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), als echtgenote van Arend Jans ZEELTE. Zij woonde in 1850 (bij haar huwelijk) te Rauwerd (gem. Rauwerderhem - Fr.). Zij woonde op 12-05-1852 met haar man Arend Jans ZEELTE in het huis No. 51 (later huis 68a) te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.). Zij verhuisden op 11-11-1854 naar Leeuwarden. Dochter van Klaas Annes WIGLEDAM (zie 87005) en Hinke HOTZES (SCHILSTRA (1827)) (zie 87006).
Gehuwd op 09-05-1850 te Rauwerderhem (Fr.) met Arend JANS (ZEELTE (1850)), 43 jaar oud (zie 86994).
 
16255    Agnes Allegonda Maria WIGLEVEN, geboren op 29-09-1904 te 's-Gravenhage, overleden op 30-12-1980 te Alphen a.d. Rijn op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-07-1928 te Loosduinen met Jacob Jacobs PEES, 23 jaar oud (zie 15770).
 
113262    Egberdina WIJBBELTS, geboren te [onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.)], gedoopt (R.C.) op 15-03-1737 te Oldeholtpade (getuige(n): Antijn JURJENS), overleden 00-02-1789 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), begraven op 17-02-1789 te de R.C.-begraafplaats te Steggerda. Zij woonde in 1766 (doop dochter Lucia) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Wiggbel (Wilbrordus) JACOBS (zie 114137) en Anna JEURIGES (zie 114138).
Gehuwd voor de kerk ca 1765 met Bernardus Berns WENSING (WETZING (1766)) (zie 113261). Zij lieten tussen 1766 en 1780 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (R.C.), genaamd: Lucia, Anne, Regina, Johanna, Aaltje, Wilmtje, Anna Maria (Marijke) en Bernardus. Deze kinderen werden geboren te De Blesse en te Blesdijke. Marijke huwde met Berend Frans' SIJBES en overleed in 1857 te Oldemerkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) als zijn weduwe. Bernardus huwde met Aaltje JOHANNES [KUIPERS].
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
56039    Akke WIJBBES, geboren te Slijkenburg (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 11-06-1730 te Kuinre, dochter van Wijbbe JEPKES (IJPPES (1736)) (zie 49188) en Aaltje SIJMENS (zie 49189).
 
56040    Aske WIJBBES, geboren te Slijkenburg (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (N.G.) op 18-11-1736 te Kuinre, dochter van Wijbbe JEPKES (IJPPES (1736)) (zie 49188) en Aaltje SIJMENS (zie 49189).
 
49187    Margjen (Maretje) WIJBBES (WIEBES (1751)), geboren te tot Slijkenburg (Fr.), gedoopt (N.G.) op 05-01-1727 te Kuinre, overleden voor 1764 te Kuinre, dochter van Wijbbe JEPKES (IJPPES (1736)) (zie 49188) en Aaltje SIJMENS (zie 49189).
Ondertrouwd op 01-06-1751 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-06-1751 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van Kuinre. Echtgenoot is Jacob Pietersz CAREL (KAREL (1764)) (zie 17410). {Hij is later ondertrouwd op 20-01-1764 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 12-02-1764 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar] van Kuinre, zij j.d. van Slijkenburg (onder Kuinre). Echtgenote is Puije Johannes' (Vrouwke) VERBEEK (zie 17411).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
88234    Geert WIJBEN, geboren te Eesveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 28-09-1755 te Eesveen, zoon van Wijbe GEERTS (zie 88222) en Jantien GEERTS (zie 88229).
 
122884    Harm (Harmen) WIJBEN (BOSMA (1812)), landbouwer (1838), geboren ca 1780. Hij woonde in 1805 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Noordwolde) met zijn [vrouw Trijntje WILLEMS en hun] dochter Froukjen te Steggerda.
Ondertrouwd 00-12-1805 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-12-1805 te Steggerda (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Trijntje WILLEMS (zie 122885). Zij lieten tussen 1806 en 1814 te Steggerda een Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wiebe, Sijbrigjen (2x), Vroukje en Sibrigjen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vroukje HARMS (BOSMA (1812), BOSMAN (1844)) (zie 122883).

83181    Hendrick WIJBEN, geboren ca 1622. Hij woonde in 1748 (doop zoon Henderick) te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1656 (bij zijn 2e huwelijk) te Steenwijkerwold, erna ook.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1647.
Ondertrouwd (2) op 02-11-1656 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-11-1656 (N.G.), hij weduwenaer van Steenwijckerwolt, zij j.d. van Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Trijntien EVERS (zie 83182).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henderick HENDERICKS (zie 83183).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
61144    Hilkjen WIJBEN, geboren ca 1706. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Kuinre, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3451) als weduwe [van] Jan Jansen BUIJSMAN, met hun kinderen Jan en Wijbe in het Schoutambt Kuinre. Ondertrouwd op 23-05-1731 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 10-06-1731 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenoot is Jan Jansz BUISMAN (BUIJSMAN (), 26 jaar oud (zie 61143).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
49453    Jacob WIJBEN (van den BOS (1829), van den BOSCH (1849)), landbouwer (<1829), geboren op 03-05-1757 te Holtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-05-1757 te Holtpade, zoon van Wijbe JACOBS en Vroukje SIPPES. Overleden op 14-09-1829 te Steenwijk op 72-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Grietje LUCAS.]. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook.
Ondertrouwd op 23-05-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 06-06-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Grietje LUIJKAS (zie 49454). Zij lieten tussen 1790 en 1812 te Steenwijk negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Wiebbe, Vroukjen, Luijkas, Saake (z), Wiebe, Wiebigje, Wiebe, Grietje en Luitje. Hun 10e, 11e en 12e kind, alledrie genaamd Lucas, werden geboren te Steenwijk in 1815, 1816 en 1819.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
87941    Jantien Jans WIJBEN, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 24-02-1746 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2751) met haar beide ouders en haar broers Henricus, Peter en Aaldert in de Oosterkluft van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Jan PETERS (ten WOLDE (1749)) (zie 87939) en Hilligjen Hendriks KWANS (QUANTS (1753), QUANDS (1760), QUANS (1831)) (zie 74219).
 
75915    Japikjen WIJBEN, geboren ca 1654. Zij woonde in 1679 (bij haar huwelijk) aan 't Verlaat (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 12-01-1679 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-01-1679 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. aan 't Verlaat (beide onder Steenwijk). Echtgenoot is Peter Japiks de JONGE (zie 75914).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
103516    Lambert WIJBEN, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 20-01-1737 te Steenwijk, overleden voor 1743 te Zuidveen, onder Steenwijk, zoon van Wijbe LAMBERTS (zie 103513) en Jantje WESSELS (zie 103514).
 
91049    Lammert WIJBEN (KOLK (1811)), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 16-10-1743 te Steenwijk, overleden op 21-11-1813 om 16:00 uur te in het huis No. 91 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 70-jarige leeftijd, als echtgenoot van Nelligjen AGES, [die een uur later ook overleed]; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]; nalatende drie kinderen: Jantje, Wiebe en Lijsbert. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2588) met zijn beide ouders, met zijn halfzus Grietje en zijn broer Wessel in de Oosterkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Hij woonde in 1768 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Hij werd op 10-05-1781 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), samen met zijn vrouw Nelligje AGES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd), komende met attestatie van Oosterzee. Zij woonden toen te Rotsterhaule. Hij woonde in 1811 (bron: reg.naamsaanneming) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zoon van Wijbe LAMBERTS (zie 103513) en Jantje WESSELS (zie 103514).
Ondertrouwd 00-10-1768 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-10-1768 te Oosterzee (Hervormd), beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Nelliggien AAGES, 25 jaar oud (zie 103511). Zij lieten tussen 1770 en 1779 te Oosterzee zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jantje (2x), Lijsbet, Wijbe, Liesbet en Age.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88216    Lubbert (Lebbert) WIJBEN, arbeider (<1829), geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), [N.B. Zijn doopakte vermeldt Onna (onder Steenwijk) als zijn geboorteplaats; mogelijk woonden zijn ouders toen te Onna en verbleven zij te Nijensleek.], gedoopt (N.G.) op 04-02-1759 te Steenwijk, overleden op 13-03-1829 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 70-jarige leeftijd, [als echtgenoot van Jantien JACOBS]. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wijbe GEERTS (zie 88222) en Jantien GEERTS (zie 88229).
Ondertrouwd op 20-04-1783 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-05-1783 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Jantien JACOBS (BEEN (1831)) (zie 88217).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
107074    Marrigje Jans WIJBEN, geboren op 08-09-1819 te Steenwijkerwold, dochter van Jan WIEBEN (BONT (1824)) (zie 100436) en Klaasjen Geerts SCHOLTEN (FLODDER (1824)) (zie 105119).
 
65797    Neeltjen WIJBEN, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 17-11-1689 te Kuinre (getuige(n): Geesien JANS, de vrouw van Jan Klaassen JAGERS), dochter van Wiebe FREDERIKS (zie 65795) en Aaltien CLAAS (zie 65796).
 
76299    Peter WIJBEN (ten WOLDE (1721)), geboren ca 1681. Hij woonde in 1706 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna te Steenwijkerwold. Hij verhuisde ca 1718 met zijn gezin naar Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0274) met zijn vrouw Geesjen JANS en hun dochter Lumme in de Oosterstrate in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 09-01-1706 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-01-1706 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Oldemarkt, zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenote is Geessien JANS (zie 76300).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
97325    Reinder WIJBEN, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-06-1766 te Steenwijk. Hij woonde in 1790 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wijbe GEERTS (zie 88222) en Jantien GEERTS (zie 88229).
Ondertrouwd op 31-01-1790 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21-02-1790 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen, zij j.d. te Onna, beide onder Steenwijk. Echtgenote is Aeltjen RENSJES (zie 97328).
 
94512    Swaentjen WIJBEN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 24-06-1691 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): wed[uwe] van Seijger ARENS). Zij woonde in 1712 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna te Steenwijkerwold. Dochter van Wiebe LEBBERTS (zie 94530).
Ondertrouwd op 22-02-1712 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-03-1712 (N.G.), hij j.g. van 't Tuk (onder Steenwijkerwold), zij j.d. van de Oudemerkt. Echtgenoot is Hillebrant Andries' MONIS (SIMONIS (1712)) (zie 94511).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
103517    Wessel WIJBEN, turfmaker (1812), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 31-03-1741 te Steenwijk, overleden op 04-02-1815 te Zuidveen (gem. Steenwijkerwold) op 73-jarige leeftijd, [als weduwnaar van Trijntje Arends KOLK, eerder weduwnaar van Trijntjen HARMS]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2588) met zijn beide ouders, met zijn halfzus Grietje en zijn broer Lambert in de Oosterkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk. Hij woonde in 1770 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wijbe LAMBERTS (zie 103513) en Jantje WESSELS (zie 103514).
Ondertrouwd op 04-03-1770 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18-03-1770 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), en beide Gereformeerd. Echtgenote is Trijntje (Trijne,Trientje) HARMS (KOLK (1812)), 23 jaar oud (zie 64516).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
117131    Elisabeth IJntzes WIJBENGA, geboren ca 1889 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.), dochter van IJntze Wijdes WIJBENGA (zie 117132) en Jantje Jans de VOS (zie 117133).
Gehuwd op 14-12-1907 te Weststellingwerf (Fr.) met Hendrikus Antonius Sjerps VORMEER, 31 jaar oud (zie 117117).
 
117132    IJntze Wijdes WIJBENGA, geboren ca 1838 te Oudehorne (gem. Schoterland - Fr.), zoon van Wijbe IJntzes WIJBENGA en Antje Harmens HULZINGA.
Gehuwd op 10-05-1863 te Schoterland (Fr.) met Jantje Jans de VOS (zie 117133).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113434    Jetze Klazes WIJBENGA, melktapper (1897), geboren ca 1837 te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.), zoon van Frans Johannes' WIJBENGA en Thecla Mients van der WERF. Hij woonde in 1897 (huwelijk dochter Thecla) te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.).
Gehuwd op 07-01-1864 te Idaarderadeel (Fr.) met Beitske Klazes BOEKEMA (zie 113435).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113433    Thecla Jetzes WIJBENGA, dienstbode (1897), geboren ca 1865 te Huizum (gem. Leeuwarderadeel - Fr.). Zij woonde in 1897 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Dochter van Jetze Klazes WIJBENGA (zie 113434) en Beitske Klazes BOEKEMA (zie 113435).
Gehuwd op 15-05-1897 te Leeuwarderadeel (Fr.) met Hendrikus Johannes Jans PRINS (zie 113432).
 
58969    Aaltje WIJBES (WIJBINGA (1811), WIEBINGA (1835)), arbeidster (1835), geboren op 08-01-1804 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 05-02-1804 te Langezwaag. Zij woonde in 1811 (register naamsaanneming Langezwaag) met haar beide ouders, met haar broer Wiebe en haar zus Jakobje te Langezwaag (gem. Opsterland (Fr.). Zij woonde in 1835 (bij haar huwelijk) te Langezwaag, dochter van Iede WIJBES (WIJBINGA (1812), WIEBINGA (1814), WIEBING (1859)) (zie 42744) en Stijntje Jacobs MAST (zie 71448).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-05-1835 te Opsterland (Fr.) met Jakob Martens SLOF (zie 84755).
 
87796    Aaltje WIJBES, arbeidster (1822).
Kind:
   1.  Wijbigjen Willems WIJBES (zie 87795).

104497    Aeltien WIJBES (RUITER (1825)). De ouders wonende te Oldemarkt. Gedoopt (N.G.) op 16-08-1750 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Dochter van Wijbe EERTS (EEJSES (1748), HEERTS (1750)) (zie 104505) en Annigje KOOPS (zie 104506).
Ondertrouwd 00-04-1783 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 21-04-1783 te Steenwijkerwold (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jannis HILBERTS (MAST (1825)) (zie 104496). {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1770 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 06-05-1770 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Aaltien JANS (zie 104498).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
73997    Aeltjen WIJBES, arbeidster (1814), geboren ca 1776 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wijbe JANSZ (zie 83057) en Stijntje FAKES (zie 83058).
Gehuwd op 04-03-1814 te Steenwijk, hij weduwnaar. Echtgenoot is Arent Alberts DAPPER, 53 jaar oud (zie 83052). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-06-1784 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-07-1784 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Trijntjen PIETERS (WILLEMS (1785)) (zie 83053). Hij was eerder ondertrouwd op 21-05-1809 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 04-06-1809 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Liesebet Pieters (Eliesabet,Liebe) van den BERGH (van den BERG (1791)), 41 jaar oud (zie 83054).}
 
91597    An WIJBES (VISSER (1827)), werkvrouw (1835), geboren te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-07-1769 te Oudega, overleden op 20-08-1847 om 07:00 uur te in de huizinge No. 44 te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als weduwe van Paulus AKKERMAN. Zij woonde in 1801 (bij haar huwelijk) te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Zij woonde in 1827 (overlijden zoon Wiebe) te Wijckel (gem. Gaasterland - Fr.). Dochter van Wijbe GATZES (zie 91604) en An (Anna) SJOERDS (zie 91605).
Ondertrouwd 00-03-1801 te Harich (gem. Gaasterland - Fr.). Te Harich op 22-03-1801 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 05-04-1801 te Oudega (Hervormd), hij te Harich (gem. Gaasterland - Fr.), zij te Oudega (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.). Echtgenoot is Paulus Paulus' AKKERMAN (POSTMA (1803)), 22 jaar oud (zie 46664).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97453    Anna (Johanna) WIJBES (van der VEEN (1838)), geboren op 17-07-1759 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) najaar1759 te Noordwolde en Boyl, [doopdatum niet duidelijk vermeld], overleden op 20-12-1825 te Weststellingwerf (Fr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Willem Gerrits van der VEEN; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1784 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1784 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16-05-1784 te Noordwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Wolter GERRITS (van der VEEN (1813)), 19 jaar oud (zie 70295). Zij lieten tussen 1784 en 1803 te Noordwolde en te Oldelamer en Oldetrijne (beide te Weststellingwerf - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Gerrit (2x), Wijbe, Geertje, Aaltje, Harmtje, Elisabet, Andersie, Jan en Aaltie.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
91322    Antje WIJBES, arbeidster (1816), geboren ca 1761 te Mildam (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Wijbe JOHANNES en Grietje REITSES, die huwden op 11-05-1760 te Nieuwschoot (gem. Schoterland - Fr.) (beide te Mildam (gem. Schoterland)) (bron: huwelijk van haar zoon Wiebe in 1827). [N.B. Volgens haar overlijdensakte was zij geboren bij deze ouders ca 1755 te Mildam; ik houd me hier aan haar huwelijksdatum en het huwelijk van haar ouders.], gedoopt (R.C.) op 20-12-1782 te SintNicolaasga (getuige(n): A.G. MULDER), [als volwassene gedoopt]; de ouders niet gedoopt. Overleden op 13-12-1827 om 03:00 uur te in het huis No. 6 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van SAKE SIJBRENS; [van haar ouders alleen de voornamen vermeld]. Zij woonde in 1784 (bij haar huwelijk) te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.), erna te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal). Zij woonde in 1816 (huwelijk dochter Wiegertje) te SintNicolaasga.
Ondertrouwd 00-10-1784 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-10-1784 te SintNicolaasga (Hervormd), hij te SintNicolaasga, zij te Doniaga, beide in de gem. Doniawerstal (Fr.). Hun huwelijk werd de volgende dag ingezegend in de RK-kerk te SintNicolaasga; daarbij was Afke HESSELS de getuige. Echtgenoot is Zaake WIEBERENS (EEKHORST (1837)) (zie 91321). Zij lieten tussen 1786 en 1808 te SintNicolaasga (gem. Doniawerstal - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Claes (2x), Grietje, Wiegertjen, Wieberen, Wiebe, Joannes, Marijken en Johanne[s]. Grietje huwde in 1811 te Haskerland (Fr.) met Johannes Carel Johannes' UNGERING. Wiebe huwde in 1829 te Doniawerstal met Pietje Ooijes VOLMAAR. Marijke huwde in 1837 te Sloten (Fr.) met Sipke Idzes de JONG en overleed in 1859 te Sloten, als zijn echtgenote.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53356    Antje WIJBES (van der SCHOOT (1850)), geboren te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 29-10-1766 te Oudeschoot, overleden op 21-02-1850 te de Hare (gem. Oldemarkt) op 83-jarige leeftijd, als echtgenote van Hendrik MINTJES. Dochter van Wybe COOPS (zie 53374) en Rinske (Reinsje) OENES (zie 53375).
Gehuwd voor de kerk ca 1810 met Hendrik Egberts MINTJES (zie 53342).
 
56591    Antje WIJBES (SLACHTER (1881)), arbeidster (1836), geboren ca 1775.
Ondertrouwd 00-12-1799 te Schoterland (Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-01-1800 te St.Johannesga (Hervormd), beide vaan Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Hans MINNES (de RUITER (1814)) (zie 56585).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
47722    Antje WIJBES, turfmaakster (1828), arbeidster (1833).
Gehuwd met Hans Minnes de RUITER (zie 47721).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116245    Antje WIJBES.
Gehuwd met Hendrik Andries' FLEER (zie 116244).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
131039    Aukje WIJBES (OOSTERHOF (1840), WESTERHOF (1858)), geboren op 27-11-1785 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wiebe ANDERS (WESTERHOF - 1858) en Hendrikje EGBERTS, die huwden op 21-08-1785 te Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Oldeholtpade). Gedoopt (Hervormd) op 27-11-1785 te Oldeholtpade, overleden op 14-10-1858 om 17:00 uur te ten zijnen [= haren] huize No. 153 te Havelte (gem. Havelte - Dr.) op 72-jarige leeftijd, als echtgenoot[e] van Willem EKKER.
Gehuwd voor 1840 met Willem Jans EKKER (zie 131037). {Hij is later gehuwd op 71-jarige leeftijd op 07-12-1861 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar; wettiging van 1 kind: Willem (geboren op 26-10-1861 te Havelte); beide met Certificaat van Onvermogen; [in de huwelijkse bijlagen werden geen extracten bewaard van de overlijdensakten van zijn vader en van zijn moeder.] met Roelofje Jannes' van LUNSEN, 27 jaar oud (zie 131038). Zij kregen in 1860 en 1864 te Havelte (Dr.) twee kinderen: Willem en Grietje. Willem overleed met 19 maanden te Havelte. Grietje huwde in 1890 te Zuidwolde (Dr.) met Lucas Jans BRAND en overleed in 1942 te Zuidwolde, als zijn weduwe.}
 
128073    Baukjen WIJBES, geboren ca 1695. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-12-1720 te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-12-1720 te Wartena (Hervormd), beide te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.); hun huwelijk werd ingezegend op 29-12-1720 in de RK-kerk te Warga; getuigen daarbij waren Wilmke TABES en Antje LOLKES, [vaders zuster]. Echtgenoot is Wijtse LOLKES (zie 113310).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92944    Claasje WIJBES, geboren ca 1702. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2782) met haar man Jannis Jannis' SMIT en hun kinderen Jan, Blijdeje en Wijbe in de Oosterkluft van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd 00-10-1727 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 09-11-1727 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide op Steenwijkerwolt, en [beide] Roomsch. Echtgenoot is Jannis JANS (JANNIS (1748), SMIT (1748)) (zie 83895).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
118217    Douwe WIJBES (de JONG (1827)), geboren ca 1763, overleden voor 1806. Hij woonde in 1788 (bij zijn huwelijk) te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1788 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Te Nijehaske op 01-06-1788 attestatie afgegeven naar Heerenveen. Gehuwd voor de kerk op 01-06-1788 te Heerenveen (R.C.) (getuige(n): Boukjen LIKKELEMA en Pietje IJDZES.), hij te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), zij te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Holk (Holkjen) SIPKES (ZWARTS (1826), SWARTS (1841)), 27 jaar oud (zie 118218). Zij lieten tussen 1790 en 1797 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) vijf kinderen dopen (R.C.), genaamd: Wijbe, Douwe, Wijbe, Sipke en Tiest (Tjitte). Wiebe-2 huwde in 1819 te Schoterland met Jacoba Gerrits POSTHUMUS. Tjitte huwde in 1829 te Schoterland met Anna Margrieta Cornelis' FABER. {Zij is later gehuwd 1810<>1818 met Philip (Philippus) LEEMAN (LEENMAN (1793), LEMANS (1841)) (zie 118219).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107735    Ebeltjen WIJBES, geboren ca 1735, [N.B. Haar doopakte werd in Kuinre, in Oldemarkt in Steenwijkerwold en in Friesland niet ingeschreven.]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollanhove, 1748) NIET te Oldemarkt. Zij woonde in 1760 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna ook.
Ondertrouwd op 11-04-1760 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 27-04-1760 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Oldemart. Echtgenoot is Hanne Lamberts de VRIES (zie 107734).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122599    Elske WIJBES, geboren ca 1757, dochter van Wijbe TJEERDS (overleden in 1761 [te Lippenhuizen]) en zijn 2e vrouw Fettje JANS (overleden in 1762), die huwden op 19-05-1748 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Elske zelf had in 1761 een 2 jaar oudere broer Hendrik en een 10 jaar oudere broer Jeen, die samen met haar werden gedoopt. Zij en haar broers kregen op 12-04-1762 drie curatoren: Alle FEDDES (huisman te Terwispel), Wijtse WIJBES (huisman te Lippenhuizen) en Jeen JELLES (huisman te Lippenhuizen) (bron: Nedergerecht Opsterland - aktenr. 55-215). Gedoopt (Hervormd) op 08-11-1761 te Lippenhuizen, overleden voor 1789 te [Oudehaske te] Haskerland (Fr.). Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Zij werd op 16-05-1784 te Haskerhorne (gem. Haskerland), samen met haar man Roelof JANS, op belijdenis des Christelijken Geloovs ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-11-1777 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 30-11-1777 te Oudehaske en Haskerhorne (Hervormd), hij te Haskerhorne, zij te Oudehaske, beide in de gem. Haskerland (Fr.). Echtgenoot is Roel JANS, 30 jaar oud (zie 122598). Zij lieten tussen 1779 en 1785 te Oudehaske en Haskerhorne en in 1786 te Nijehaske en Haskerdijken, zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijbe, Jan, Hendrik, Fedde, Fetjen en Wietske. Fedde huwde in 1812 te Opsterland met Lamkje JANS. Fetjen overleed voor 1789. Wietske overleed voor 1789.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119247    Eltje (Elske) WIJBES (SIJBES), geboren ca 1739. Zij woonde in 1764 (bij haar 1e huwelijk) te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1776 (bij haar 2e huwelijk) te Kuinre.
Ondertrouwd (1) 00-02-1764 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-03-1764 te Oldelamer (Hervormd), beide te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Luitje FRANKES (zie 119250). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1742 met Roelofke OEGES (zie 119254). Zij lieten tussen 1743 en 1755 te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.) en te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Antje, Oege, Roelof en Auke.}
Ondertrouwd (2) op 06-12-1776 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 29-12-1776 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kuinre. Echtgenoot is Jan LEEUWES (zie 119246).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
122438    Faakjen (Faken,Fokkien,Fokje,Takie) WIJBES (BRALS (1851)), arbeidster (1837), geboren op 26-12-1788 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Wijbe JANS en Stijntien FAKES, die tussen 1779 en 1798 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Aeltje, Froukje, Jantje, Faakje, Jan en Faake (Foke). Haar broer Foke huwde in 1824 te Weststellingwerf met Jantje Hendriks de BOER. Gedoopt (Hervormd) op 04-10-1789 te Noordwolde, overleden op 01-09-1851 te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.) op 62-jarige leeftijd, [als weduwe van Jan Berends WESTERHOF]; [naam moeder niet vermeld]. Zij woonde in 1814 (geboorte dochter Stijntje) te Nijensleek, onder Vledder (gem. Diever - Dr.). Zij woonde in 1837 (huwelijk dochter Stijntjen) te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1813, [N.B. Hun huwelijksakte werd tussen 1800 en 1814 niet gevonden.] met Jan BERENDS (WESTERHOF (1818)) (zie 122437).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
128952    Fokje WIJBES, geboren ca 1739. Zij woonde in 1764 (bij haar huwelijk) te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), erna te Noorderdrachten.
Ondertrouwd 00-11-1764 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-11-1764 te Drachten (Hervormd), [hij weduwnaar] te Noorderdrachten, zij te Zuiderdrachten, beide in de gem. Smallingerland (Fr.). Echtgenoot is Meijnt TJIBBES (zie 128950). Zij lieten in 1770 en in 1773 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.) twee kineren dopen (Hervormd), genaamd: Tjibbe en Rixtje. {Hij was eerder ondertrouwd 00-11-1754 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-11-1754 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Gaeitske AUKES (zie 128951). Zij lieten 1755 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Auke dopen (Hervormd). Auke huwde in 1781 te Smallingerland (Fr.) met Froukjen JANS (beide wonende te Noorderdrachten (gem. Smallingerland)); Auke en Froukjen lieten tussen 1782 en 1791 te Drachten vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Meint, Barber, Rigtje, Gaitske en Wijtske. Barber woonde in 1805 te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.), huwde toen te Steggerda (gem. Weststellingwerf) met Jan CLASEN [VISSER (1814)] en overleed in 1854 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf), als zijn weduwe. Rigtje huwde in 1812 te Opsterland met Jochem Jans ZWART. Wijtske huwde met Wopke Gerbens LAP en overleed in 1830 te Drachten, als zijn echtgenote. Zij voerde toen de familienaam ROT. Auke MEINTS overleed op 00-03-1802 te Drachten en Froukjen JANS overleed op 00-05-1805 te Drachten [hun overlijdensdata vermeld in de huwelijksakte van dochter Rigtje].}
 
76532    Froukjen WIJBES, geboren ca 1741. Zij woonde in 1766 (bij haar huwelijk) te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1766 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-06-1766 te Oldelamer en Oldetrijne (N.G.), beide van Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Jan ROELOFS (MULDER (1843)) (zie 76531). Zij lieten tussen 1767 en 1782 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijbe, Eisjen, Geesjen, Hendrikje, Piertje, Roelof en Sybrant.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
101838    Geertruida WIJBES, veehoudster (1826).
Gehuwd voor de kerk ca 1787 met Wijtse HARTMANS (DONKER (1826)) (zie 101837).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
114347    Goijtske (Gauske) WIJBES (HIELKIS (1753)), geboren ca 1717. Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Zij was op 20-02-1791 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) doopgetuige bij de doop (R.C.) van haar kleindochter Goitse TIJSSES.
Ondertrouwd 00-05-1742 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-05-1742 te Oudehaske (Hervorm), beide te Haskerhorne, onder Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), [en beide Rooms]. Echtgenoot is Hijlke TIJSSES (de GROOT (1835)) (zie 114346). Zij lieten tussen 1750 en 1766 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) zeven kinderen dopen (R.C.), genaamd: Maria, Wibe, Jeltje, Sietske, Wipke (Wiburga), Thijs en Acca.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
75257    Harmen WIJBES (BOSMA (1828)), geboren op 14-12-1784 te Nijeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), tweeling met Grietje. Gedoopt (Hervormd) op 19-12-1784 te Oldeholtpade, overleden op 15-09-1839 te Weststellingwerf (Fr.) op 54-jarige leeftijd, als echtgenoot van Oedske Hendriks de VRIES, [eerder weduwnaar van Jantje Luiten PUNTER]. Zoon van Wijbe JACOBS (zie 75252) en Grietje SAAKES (zie 75253).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 25-07-1816 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje LUITEN (PUNTER (1816)), 28 jaar oud (zie 75254). Zij kregen in 1820 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) een zoon Luite. Luite huwde in 1841 te Weststellingwerf met Aaltje Gerbens BOSCH.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 03-09-1828 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Oedske HENDRIKS (de VRIES (1824), NOLLES (1827)), 26 jaar oud (zie 99858). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-09-1824 te Weststellingwerf (Fr.) met Willem ALBERTS (KOONING (1812), KONING (1824)), 33 jaar oud (zie 99857). Zij kregen tussen 1824 en 1827 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen: Albert (2x) en Jan. Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 19-10-1843 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik EGBERTS (OOSTERHOF (1843)), 35 jaar oud (zie 99871). Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 21-12-1848 te Weststellingwerf (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Egbert Jans de GROOT (zie 99874).}
 
122360    Heine WIJBES, gebruiker van een stuk land (1728); boer (1749), geboren ca 1693. Hij woonde in 1728 te Nijeholpade, onder Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij was in 1741 lidmaat (Hervormd) te Oldeholtpade; hij woonde toen te Nijeholtpade. Hij woonde in 1749 te Nijeholtpade (bron: quotosatie-kohieren).
Gehuwd voor de kerk ca 1718 met Jeltje (zie 122361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Foekje HEINES (zie 122369).
   2.  Wijbe HEINES (zie 122363).
   3.  Geert HEINES (zie 122362).
   4.  Jan HEINES (NIJHOLT (1812), BRINKSMA (1814)) (zie 122355).

122365    Heine WIJBES (NIJHOLT (1812)), geboren ca 1759 te Nijeholtpade, overleden op 09-12-1838 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als echtgenoot van Gerritje Siezes BROUWER, die het vruchtgebruik erfde, [eerder weduwnaar van Trijntje BERENDS]; nalatende vijf kinderen: Wijbe, Jan, Antje, Geert en Trijntje; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Wijbe HEINES (zie 122363) en Geertje HENDRIKS (zie 122364).
Gehuwd (1) met Trijntje BERENDS (zie 122366).
Gehuwd (2) met Gerritje Siezes BROUWER (zie 122367).
 
132835    Hendrik WIJBES (de BOER), boer (<1824), geboren te Nijeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zoon van Wijbe JANS en Grietje HENDRIKS, die huwden op 00-02-1753 te Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) (hij te Schurega (gem. Schoterland - Fr.), zij te Boyl). Gedoopt (Hervormd) op 27-02-1757 te Oldeberkoop, overleden op 17-03-1824 om 15:00 uur te in het huis No. 8 te Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje EGBERTS; nalatende zeven kinderen: Tjeerd, Wijbe, Egbert, Grietje, Jan, Hendrik en Jantje; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap.
Ondertrouwd 00-12-1786 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-01-1787 te Noordwolde (Hervormd), zij te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Hendrikje EGBERTS (zie 132836). Zij lieten tussen 1787 en 1804 te Boyl acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjeerd, Wijbe, Egbert, Grietje, Jan, Hendrik (2x) en Jantien. Tjeerd overleed in in 1829 te Weststellingwerf, ongehuwd. Wijbe huwde in 1818 te Weststellingwerf met Antjen Harmens MENGER. Egbert huwde in 1816 te Weststellingwerf met Jacobjen Harmens (Joukjen) MENGER. Grietjen huwde in 1817 te Weststellingwerf met Wijbrandus Bouritius' HEINEMAN. Jan huwde in 1835 te Ooststellingwerf (Fr.) met Rinske Jacobs BAASJantje huwde in 1824 te Weststellingwerf met Foke Wijbes BRALTS.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95153    Hendrik WIJBES (BONT (1814)), dienstknegt (1814), schutter (1832), geboren te [Nijensleek te] Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 12-08-1792 te Vledder, overleden op 13-01-1832 om 06:00 uur te Hulst (Zld.) op 39-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Wobbigje Harms KUPER]; wonende te Steenwijk; [geboorteplaats niet vermeld.]. Hij diende in 1832 (bij zijn overlijden) bij de Overijsselde Scutterij. Zoon van Wijbe JANS (BONT (1832), BONTE (1831)) (zie 95150) en Eijsien (Elsjen) HENDRIKS (SIEKENGA (1831), SICKENGA (1831)) (zie 95151).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-01-1814 te Steenwijkerwold met Wobbegien HARMS (KUPER (1814), KUIPER (1843)), 21 jaar oud (zie 94287). {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-09-1834 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik Everts DEKKER (DEKKER (1811), ERRITS (1837)), 49 jaar oud (zie 38874).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
52498    Hendrik WIJBES, overleden in 1809 te Leeuwarden (Fr.).
Gehuwd met Akke SYTZES (zie 52499).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71765    Hendrikje WIJBES (SCHOTERKAMP (1825)), geboren ca 1769, overleden op 21-12-1829 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Klaas Gabriels WEERMAN; nalatende acht kinderen: Wijbe, Vroukje, Gabriel, Jantje, Sake, Walle, Hans en Jacoba; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Noorwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1794 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-04-1794 te Noordwolde en Boyl (Hervormd), beide van Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Klaas Gabriels WEERMAN, 21 jaar oud (zie 71764). Zij lieten tussen 1795 en 1820 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijbe, Froukje, Gabriel, Jantien, Sake, Walle, Hans en Jakoba.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
115081    Hendrikje (Hinke) WIJBES (BILJEAM (1812), HINDRIK (1815), BILIAM (1829), BIELIAM (1820), BIJLIAM (1836)), boerenbedrijf doende (1846), arbeidster (1853), geboren ca 1777. Zij woonde in 1802 (bij haar huwelijk) te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). Zij werd op 27-04-1809 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), samen met haar man Jelle JOUKES, op gedane belijdenis [des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming Langezwaag) met haar man Jelle Joukes HOFSTRA en hun kinderen Trintje, Wiebe, Zwaantje, Grietje en Jouke te Luxwolde (gem. Opsterland). Zij woonde in 1846 (overlijden man) in het huis No. 67 te Langezwaag. Zij woonde in 1846 (huwelijk dochter Hendrikjen) te Langezwaag, erna in 1853 (huwelijk dochter Klaaske) ook.
Ondertrouwd 00-02-1802 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-02-1802 te Tjalleberd (Hervormd), hij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij te De Knipe (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jelle JOUKES (HOFSTRA (1812)), 22 jaar oud (zie 115080). Zij lieten tussen 1802 en 1824 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) elf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trientje, Wijbe, Zwaantje, Grietje, Jouke, Jan, Wijtske, Hendrik, Antje, Hendrikjen en Klaaske. Trijntje huwde in 1829 te Schoterland (Fr.) met Foppe Gerbens HEIDSTRA en huwde in 1836 te Opsterland met de weduwenaar Kornelis Jans de VRIES. Zwaantje huwde in 1836 te Schoterland met Gauke Wijtzes BOSGA. Jouke huwde in 1831 te Opsterland met Pietje Jans STOKER. Wijtske overleed met 39 jaar te Langezwaag. Hendrik overleed met 2 jaar in het water te Langezwaag. Antje huwde in 1843 te Schoterland met Rein Rinzes SOETENDAL en overleed in 1904 et Schoterland, als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
114685    Hinderina WIJBES (van der VEEN (1835)), geboren ca 1761. Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1786 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-06-1786 te Noordwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes ALDOLFS (van der VEEN (1812)) (zie 114684).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
132236    Hinderina (Hendrina) WIJBES, geboren ca 1761. Zij woonde in 1786 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-06-1786 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-06-1786 te Noordwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Johannes ADOLFS (van der VEEN (1814)) (zie 86890).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
42744    Iede WIJBES (WIJBINGA (1812), WIEBINGA (1814), WIEBING (1859)), veenbaas (1814,1822), geboren ca 1767, overleden op 22-06-1822 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1797 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1811 (register naamsaanneming Langezwaag) met zijn vrouw Stijntje JACOBS en hun kinderen Wiebe, Aaltje en Jakobje te Langezwaag. Hij woonde in 1822 (huwelijk zoon Wijbe) te Langezwaag.
Ondertrouwd 00-12-1797 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-12-1797 te Langezwaag (Hervormd), beide te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Stijntje Jacobs MAST, 23 jaar oud (zie 71448).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
86321    IJbegjen WIJBES, geboren ca 1741. Zij woonde in 1766 (bij haar huwelijk in Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 18-01-1766 te Oldemarkt, [Te Oldemarkt] op 05-02-1766 att[estatie] ontfangen om te trouwen in Scherpenzijl. [N.B. Hun huwelijk werd in Friesland niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-02-1766 te [Scherpenzeel] (Hervormd), hij j.m. te Oldemarkt, zij j.d. van Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Tjeerdt LUITEN (zie 86320).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
67458    IJmkjen WIJBES (HAAGSTRA (1792), GAASTRA (1836)), huisvrouw (1818), vroedvrouw (1830,<1836), geboren op 19-02-1772 te Tjerkgaast (gem. Dorniawerstal - Fr.), dochter van Wijbe JANS en Sjoertje MEINES. Gedoopt (Hervormd) op 22-03-1772 te Tjerkgaast, overleden op 20-04-1836 om 03:30 uur te in het huis No. 7a te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 64-jarige leeftijd, als weduwe van Wiebe Jans van der MEER; nalatende negen kinderen: Tjebbe, Antje, Tiede, Meine, Hendrik, Sjoerdje, Jan, Jaartje en Wiebe; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.). Zij had in 1806 (overlijden neefje Jan Wijbes PONNE) een zus Saakje, een zus Antje, een broer Meine en een zus Baukje. Zij woonde in 1818 (huwelijk dochter Antje) te Rotsterhaule. Zij woonde in 1830 (huwelijk zoon Hendrik) te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1833 (huwelijk zoon Meine) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1792 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-05-1792 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij van Rohel, zij van Rotsterhaule, beide in gem. Schoterland (Fr.) met Jan TJEBBES (van der MEER (1792)), 19 jaar oud (zie 69242). Zij lieten tussen 1793 en 1810 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjebbe, Sjoerdjen, Wiebe, Antje, Tiede, Meijne, Hendrik, Sjurtjen, Jan en Jaartjen. Zij kregen in 1813 te Rohel (gem. Schoterland) een zoon Wiebe. Tjebbe huwde in 1833 te Schoterland met Anke Jans de JONG. Tiede huwde in 1821 te Lemsterland (Fr.) met Lolkjen Arkens KUIPER. Sjurtjen-2 huwde in 1830 te Gaasterland (Fr.) met Pieter Hanzes ROSKAM. Jan huwde in 1832 te Lemsterland met Meintie Tijsses SPEKBOER. Wiebe-2 huwde in 1842 te Schoterland met Atje Jans KERSMA en huwde in 1846 te Schoterland met Neltje Hanzes van der LAAN.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
131663    IJtjen (IJtsje) WIJBES, overleden op 24-04-1821 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), als echtgenote van Hendrik Johannes' OOSTERHOF; nalatende negen kinderen: Wijbe, Johannes, Kornelisje, Antje, IJtsje, Tjitske, Albert, Hiltje en Femmichje; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap.
Gehuwd met Hendrik Johannes' OOSTERHOF (zie 131662).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106419    Jacobje WIJBES (van der WERF (1819)), geboren op 10-08-1790 te Sneek (Fr.), dochter van Wijbe ELERTS [van der WERF (1785)] (uurwerkmaker - 1819) en Rinske JACOBS (overleden voor 1819), die huwden op 23-05-1779 te Sneek (Fr.) (beide te Sneek). [N.B. Volgens haar 2e huwelijksakte werd zij geboren ca 1791 te Joure (gem. Haskerland - Fr.) als dochter van Wiebe Eelderts van der WERF en Rinske JACOBS; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 26-08-1790 te Sneek, overleden op 01-04-1853 om 02:00 uur te in het huis No. 50 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) op 62-jarige leeftijd, als weduwe van Wilt Haijes ZWART, [eerder] weduwe van Durk Eelkes WOUDSTRA; nalatende twee kinderen: Bonje (uit haar 1e huwelijk) en Jeltje (uit haar 2e huwelijk); er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1808 (bij haar 1e huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1819 (bij haar 2e huwelijk) te Joure, erna te Het Meer (gem. Schoterland (Fr.). Zij woonde in 1827 (huwelijk dochter Rinske) te Het Meer. Zij woonde in 1838 (huwelijk dochter Bonjé) te Het Meer.
Ondertrouwd (1) 00-09-1808 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 25-09-1808 te Joure (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Dirk EELKES (WOUDSTRA (1817)) (zie 106418). {Hij was eerder ondertrouwd 00-01-1773 te Oppenhuizen (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Hun huwelijk werd ook ingeschreven te Oudehaske. Gehuwd voor de kerk op 14-02-1773 te Nijehaske (Hervormd). Hij te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel - Fr.). Echtgenote is Akke Jarigs MENGER (zie 106420). Zij lieten tussen 1773 en 1783 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) en te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Rigt, Lambert, Bontje en Trientje. Rigt werd geboren te Oudehaske. Lambert te Steenbergen (Zld. [N.B.?]), Bontje te Tergouw (Z.H.) en Trientje te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.).}
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 03-01-1819 te Schoterland (Fr.) met Wilt HAIJES (SWART (1817), ZWART (1827)), 52 jaar oud (zie 106422). {Hij was eerder ondertrouwd 00-12-1799 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 19-01-1800 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) (Doopsgezind). Hij te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), zij te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Jeltje KERSTES (zie 111465). Zij kregen tussen 1801 en 1807 te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Akke, Geeske en Kerst. Akke huwde in 1833 te Schoterland (Fr.) met Tjibbe Eites de VRIES en overleed in 1849 te Het Meer als zijn echtgenote. Geeske huwde met Romke Wiebrens SCHUT en woonde met hem in 1846 te Delft (Z.H.).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
95155    Jacobjen WIJBES (BONTE (1828)), geboren op 24-03-1803 te bij de Baarsmolen te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 27-03-1803 te Steenwijkerwold, dochter van Wijbe JANS (BONT (1832), BONTE (1831)) (zie 95150) en Eijsien (Elsjen) HENDRIKS (SIEKENGA (1831), SICKENGA (1831)) (zie 95151).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-01-1828 te Weststellingwerf (Fr.) met Kornelis Jans BRUINEWOUD (zie 95163).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 24-06-1831 te Weststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar, zij weduwe] met Jacob Jans BIJL, 40 jaar oud (zie 95158). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1812 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje Egberts BOSMAN (zie 95161).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
122339    Jantje WIJBES (NIJHOLT (1812), NIJHOUT (1827)), dienstmeid (1821), veehoudster (1827), geboren op 12-11-1789 te Nijeholtpade (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 22-11-1789 te Oldeholtpade. Zij woonde in 1821 (bij haar 1e huwelijk) in 't Rondebroek onder de gem. Blankenham. Zij woonde in 1827 (bij haar 2e huwelijk) te Blankenham. Dochter van Wijbe JANS (NIJEHOLT (1818), NIJHOLT (1826)) (zie 122332) en Geesje FOPPES (zie 122338).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 25-10-1821 te Kuinre met Jochem JANS (NIEUWENHOUT (1821)), 51 jaar oud (zie 122340).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 13-07-1827 te Kuinre, zij weduwe. Echtgenoot is Bartelt ALBERTS (de BOER (1812)), 29 jaar oud (zie 122344).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
117142    Jantje WIJBES (van VEEN (1823), van der VEEN (1826)), boerin (1829). Zij woonde in 1796 (bij haar huwelijk) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zij woonde in 1800 (doop dochter Margje) te Vinkega (gem. Weststellingwerf), erna ook. Zij woonde in 1829 (overlijden man) te Vinkega. Zij erfde toen het vruchtgebruik.
Ondertrouwd 00-02-1796 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 06-03-1796 te Vinkega (Hervormd), hij te Vinkega, zij te Noordwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Haete Martens (Hate,Haite,Hoite,Hette) DOUMA (DOUWMA (1796)), 21 jaar oud (zie 117141).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
70671    Leentjen WIJBES.
Gehuwd met Albert JANS (zie 70670).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100594    Luckas WIJBES, geboren te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 19-04-1733 te Steggerda, overleden voor 1816 te Oldemarkt. Hij woonde in 1766 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Zoon van Wijbe LUIJTIES (zie 100597) en N.N. N.N. (zie 88073).
Ondertrouwd op 07-11-1766 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23-11-1766 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. van Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) thans wonende te Oldemarkt, zij wed[uwe] te Oldemarkt. Echtgenote is Grietje PETERS (zie 100595). {Zij was eerder ondertrouwd op 27-09-1755 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 26-10-1755 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Oldemarkt. Echtgenoot is Jan JOOSTEN, 25 jaar oud (zie 100596).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
95154    Margje WIJBES, geboren te Nijensleek, onder Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-09-1795 te Vledder, dochter van Wijbe JANS (BONT (1832), BONTE (1831)) (zie 95150) en Eijsien (Elsjen) HENDRIKS (SIEKENGA (1831), SICKENGA (1831)) (zie 95151).
 
95149    Margjen WIJBES (WOUDSMA (1817), BONTE (1831)), arbeidster (1831), geboren te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), [N.B. Volgens de akte opgemaakt bij haar 1e huwelijk was zij bij deze ouders geboren ca 1798 te Steenwijkerwold; ik houd mij hier aan de gegevens in haar doopakte en de akte opgemaakt bij haar 2e huwelijk.], gedoopt (N.G.) op 08-01-1797 te Vledder, overleden op 25-06-1868 te Weststellingwerf (Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van [.............]. Zij woonde in 1831 (bij haar 2e huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Dochter van Wijbe JANS (BONT (1832), BONTE (1831)) (zie 95150) en Eijsien (Elsjen) HENDRIKS (SIEKENGA (1831), SICKENGA (1831)) (zie 95151).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-06-1817 te Weststellingwerf (Fr.) met Jan LAMBERTS (BONTE (1817)), 32 jaar oud (zie 110242).
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 23-02-1831 te Weststellingwerf (Fr.) met Miechiel JURJENS (WALSTRA (1831)), 74 jaar oud (zie 95148). {Hij was eerder ondertrouwd 00-12-1786 te Drachten (gem. Smallingerland - Fr.). Te Drachten op 31-12-1786 attestatie verleent na[er] Ureterp. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 07-01-1787 te Ureterp (Hervormd), hij te Zuiderdrachten (gem. Smallingerland - Fr.), zij te Ureterp (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Antje SJOERDS (zie 110229).}
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
114025    Nanne WIJBES (BROUWER), geboren op 02-09-1777 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), overleden op 27-12-1808 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 31-jarige leeftijd, zoon van Wijbe JANS (BROUWER (1826)) (zie 114031) en Trijntje NANNES (zie 114030).
Gehuwd voor de kerk ca 1800 met Trijntje TJEERDS (BOLTJEN (1812), BOLTJES (1815)) (zie 114022). Zij lieten tussen 1801 en 1806 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Wijbe, Elisabet en Tjeerd. Wijbe (geboren te Wolvega) huwde in 1829 te Weststellingwerf met Sentje Foppes de JONG. {Zij is later ondertrouwd 00-02-1810 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11-03-1810 te Wolvega (Hervormd), hij weduwnaar te Nijeholtwolde, zij [weduwe] te Wolvega, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Roelof Johannes OOSTERKAMP (zie 114021).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1886    Pieter WIJBES (TIMMERMAN (1811)), geboren op 20-04-1768 te [Terwispel in] Opsterland, zoon van Wijbe SIJTZES en IJttje HENDRIKS. [N.B. Volgens zijn overlijdensakte was hij een ca 1768 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) geboren zoon van Wijbe KORNELIS en IJtje SIJTSES. Ik houd hier de gegevens aan vermeld in zijn doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 24-04-1768 te Lippenhuizen, overleden op 07-05-1856 om 01:00 uur te in het huis No. 104 (Wijk A) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 88-jarige leeftijd, als echtgenoot van Willemke JANS. Hij woonde in 1791 (doop dochter Ietje) te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1811 (bron: register naamsaanneming) met zijn vrouw Willemtje JANS en hun kinderen IJtsje, Jan, Wijbe, Grietje en Sijtse te Noordwolde. Hij kocht in 1815 van Willem Jans (wonende te Westerbeek (onder Vledder - Dr.) voor fl. 115,- een huis (met No. 200) en hovinge gelegen te Noordwolde. Hij was toen gehuwd met Willemtje JANS.
Ondertrouwd 00-07-1790 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Opsterland niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Weststellingwerf.] Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 15-08-1790 te Noorwolde (Hervormd), zij te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Willemtjen JANS (BEUKJES (1840)) (zie 1922). Zij lieten tussen 1791 en 1808 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Ietje, IJtje, Jan, Wijbe, Grietjen en Sijtse. IJtje huwde in 1818 te Weststellingwerf met Jan Taekes KNOL en overleed in 1843 te Weststellingwerf, [vermoedelijk] als zijn echtgenote. Wijbe huwde in 1841 te Ooststellingwerf (Fr.) met Zijtske van der VELDE en overleed in 1882 te Weststellingwerf, [vermoedelijk] als haar echtgenoot. Sietze huwde in 1840 te Weststellingwerf met Aafjen Jacobs MULDER en overleed in 1860 te Weststellingwerf, [vermoedelijk] als haar echtgenoot.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
55417    Rommert WIJBES (BRANDSMA (1817)), boer (1819), veehouder (1825), geboren ca 1750 te Ter Oele (gem. Doniawerstal - Fr.), [zijn geboorteplaats werd genoemd in zijn 2e trouwakte.]e, overleden op 21-12-1817 te Rondebroek te Blankenham, als partner van Piertjen Jans MOLENAAR, [eerder weduwnaar van Jantjen PEES]. Zoon van Wijbe Rommerts BRANDSMA (zie 76523) en Renske (Rienske) WILLEMS (zie 76524).
Ondertrouwd (1) op 06-12-1782 te Kuinre. Te Blankenham was de ondertrouw op 05-12-1782. Gehuwd voor de kerk op 29-12-1782 te Blankenham (N.G.), hij j.m. van Cuijnre, zij j.d. in den Blankenham. Echtgenote is Jantien Jans (Jantjen) PEES, 25 jaar oud (zie 55419).
Ondertrouwd (2) op 13-08-1796 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 04-09-1796 te Blankenham (N.G.), hij wed[uwnaar] woonachtig in den Blankenham, zij j.d. geboortig van Oldetrijne en [thans] won[ende] te Blankenham. Echtgenote is Piertjen JANS (MULDER (1819), MOLENAAR (1817)), 21 jaar oud (zie 55418).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 7 kinderen.
 
61361    Saakjen WIJBES (GAASTRA (1832)), boerin (1826,1842,1854), geboren op 26-09-1782 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), dochter van Wiebe JANS [GAASTRA (1869)] en Sjoerdtje MEINES. Gedoopt (Hervormd) op 24-11-1782 te Tjerkgaast, overleden op 05-11-1869 om 14:00 uur te in het huis No. 18 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof Broers VOETBERG, [alleen voornaam moeder vermeld]. Zij woonde in 1803 (bij haar huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), erna te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1826 (overlijden man) in het huis No. 18 te Delfstrahuizen. Zij woonde in 1842 (huwelijk dochter Margjen) te Delfstrahuizen, erna in 1854 (2e huwelijk dochter Sjurtjen) ook.
Ondertrouwd 00-05-1803 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 22-05-1803 te Delfstrahuizen (Hervormd), hij te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), zij te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Roelof BROERS (VOETBERG (1812)), 28 jaar oud (zie 61360). Zij kregen tussen 1804 en 1821 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Jantjen, Wiebe, Broer, Sjurtjen, Margjen, Jan, Meine en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
103583    Sijlje (Cecilia,Sijgertje) WIJBES (BOSMA (1826)), geboren ca 1780 te Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf - Fr.), overleden op 11-07-1834 te Ooststellingwerf (Fr.), als echtgenote van Jacob Lubberts MULDER. Zij woonde in 1802 (bij haar 1e huwelijk) te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Dochter van Wijbe SIJGERS (zie 103605) en Zwaantje GERBENS (zie 103606).
Ondertrouwd (1) 00-05-1802 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-05-1802 te Makkinga (Hervormd), beide te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Hendrik JANS (WERKMAN (1816)) (zie 103607). Zij kregen tussen 1803 en 1816 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vijf kinderen, genaamd: Jan, Wijbe, Andries, Rinze en Geert. Jan huwde in 1827 met Grietje Tielemans van GANS en overleed in 1873 te Ooststellingwerf als haar weduwnaar. Wijbe huwde in 1836 met Aukje Feddes KIES en overleed in 1842 te Ooststellingwerf als haar echtgenoot. Andries huwde in 1845 te Ooststellingwerf met Antje Hillebrands DORENBOS en overleed in 1849 te Ooststellingwerf als haar echtgenoot. Rinse overleed met 29 jaar te Ooststellingwerf, ongehuwd. Geert overleed met 10 jaar te Ooststellingwerf.
Gehuwd (2) op 24-12-1826 te Ooststellingwerf (Fr.), [hij weduwnaar] met Jacob LUBBERTS (MULDER (1811)), 55 jaar oud (zie 53407), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Hij was eerder ondertrouwd 00-12-1794 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Te Terband op 24-12-1794 attestatie afgegeven naar Oudeschoot. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-12-1794 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Rottum, onder Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), zij te Zestienroeden, onder Terband (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Lamkjen (Lammigje) BEENES (BAAS (1811)) (zie 87579).}
 
94795    Sipke WIJBES, boer (1749), geboren ca 1696. Hij werd op 18-05-1727 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Trijntje TAMMES, op belijdenis des Geloofs aangenomen als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1746 en 1756 met zijn vrouw Trijntie TAMMES te Mildam (gem. Schoterland - Fr.) (bron: lidmatenregister Oudeschoot, etc. (DTB608-0087+0351)). Hij woonde in 1747 te Mildam (bron: Quotisatiekohieren Schoterland - nr. 25571). Hij werd toen aangeslagen voor 48 gulden en 7 stuivers. In zijn huishouding verbleven toen zes volwassenen en 3 kinderen.
Gehuwd voor de kerk ca 1719 met Trijntje TAMMES (zie 94796). Zij lieten tussen 1720 en 1744 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) zes kidneren dopen (Hervormd), genaamd: Hans, Tamme, Anne, Hendrikjen, Hendrik en Samme. Alle zes werden zij geboren te Mildam, onder Oudeschoot.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
86312    Tjeerd WIJBES (POESKE (1822), AKKERMAN (1849)), arbeider (<1819), geboren ca 1769, overleden op 19-05-1819 om 12:00 uur te in het huis No. 158 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), als echtgenoot van Tjitske SIERDS; nalatende drie kinderen. Hij woonde in 1796 (bij zijn huwelijk) te Legemeer, onder Tjerkgaast (gem. Doniawerstal (Fr.).
Ondertrouwd 00-08-1796 te Langweer (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 04-09-1796 te Tjerkgaast (Hervormd), hij te Lagemeer, onder Tjerkgaast, zij te Indijken, onder Langweer (beide gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Tjitske SIERDS (zie 86313).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
131555    Tjiske WIJBES.
Gehuwd ca 1766. Hun huwelijk werd niet ingeschreven te Kuinre en in Friesland. Echtgenoot is Tjeerd LUIJTES (zie 131554).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
38632    Vrouwkje WIJBES.
Gehuwd met Jan Roelofs MULDER (zie 38631).
 
83570    Walburga (Wijberia) WIJBES (JOUSTRA (1772)), klopje [= werelds begijntje] (<1790), geboren ca 1726, overleden 00-03-1790 te Oldemarkt, als weduwe van [Jarig JOUSTRA, eerder weduwe van Henricus MUURLINK]. Begraven op 29-03-1790 te R.C.-begraafplaats te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1751 (bij haar 1e huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Zij woonde in 1756 (bij haar 2e huwelijk) te Oldemarkt. Zij was op 05-07-1772 en op 03-02-1780 te Steggerda (Fr.) doopgetuige bij de doop van haar kleinkinderen Everdina Veronica RIJSEVELT en Hendrika Maria RIJSEVELT.
Ondertrouwd (1) op 22-10-1751 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 07-11-1751 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Henricus de JONGE, Andries PETERS, Grietjen RöDGERS en Marrigen CORNELIS), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Oldemarkt. Echtgenoot is Hendricus (Hendrik) MUURLINCK (MUIRLINK (1748), MUURLINK (1751)) (zie 83569). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1718 met Phardo (Ferduw,Ferdo) JANSEN (d'JONGE (1748), de JONGH (1751), MUURLINK (1751)) (zie 83571).}
Ondertrouwd (2) op 14-08-1756 te Oldemarkt. Te Sneek was de ondertrouw op 19-08-1756. Op 29-08-1756 te Oldemarkt "attestatie ontvangen om te trouwen voor 't Schouten Gerichte van d' Oldemarkt 't welk op diezelve dag geschied is.", gehuwd op 29-08-1756 te Oldemarkt, hij j.m. te Sneek (Fr.), zij wed[uwe] te Oldemarkt. Gehuwd voor de kerk op 29-08-1756 te Steggerda (R.C.) (getuige(n): Claas de JONGE, Cornelis de JONGE en Volker COESBURG) met Jarig (Jurik) JOUSTRA (GOUSTRA (1756)) (zie 83575).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
83048    Wemmeetien (Wemmigjen,Wummigje) WIJBES, arbeidster (1832,1836), geboren ca 1787 te "Steenwijkerwold", dochter van Wijbe JANS (zie 83050) en Eijsjen HENDRIKS (zie 83051).
Ondertrouwd (1) op 31-03-1811 te Steenwijk. De inschrijving in het Stadhuis van Steenwijk was op 29-03-1811. Gehuwd voor de kerk op 15-04-1811 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Albert Arents DAPPER, 25 jaar oud (zie 83049).
Gehuwd (2) op 17-02-1832 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hendrik HARMS (SMIT (1814)), 46 jaar oud (zie 83033). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-11-1814 te Steenwijk met Hendrica Jans van der MOLEN (zie 76713).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
95152    Wemmichien WIJBES, geboren op 02-11-1787 te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 04-11-1787 te Steenwijkerwold, dochter van Wijbe JANS (BONT (1832), BONTE (1831)) (zie 95150) en Eijsien (Elsjen) HENDRIKS (SIEKENGA (1831), SICKENGA (1831)) (zie 95151).
 
87795    Wijbigjen Willems WIJBES, dienstmaagd (1822), geboren ca 1802 te Vinkega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Aaltje WIJBES (zie 87796).
Gehuwd op 10-05-1822 te Steenwijk met Klaas HENDRIKS (van der VEEN (1822)), 34 jaar oud (zie 87794).
 
122080    Willem WIJBES (LAP (1826)), geboren ca 1758. Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), erna op de Oudeweg onder gersloot (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd op 28-06-1783 te Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), [te Wijnjeterp] zijn zij op 13-07-1783 vertrokken met attestatie na[ar] Langezwaag [!], gehuwd voor de kerk op 10-08-1783 te Gersloot (Hervormd), hij van Wijnjeterp (gem. Opsterland - Fr.), zij van de Oudeweg onder Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Antje POPKES (zie 122081). Zij lieten tussen 1784 en 1792 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Limke, Johantjen, Modtske, Wijbe, Popke en Mootske. Van hun dochter Froukjen (geboren in 1796) zoon Popke-2 (geboren in 1798) werd geen doopakte ingeschreven. Al hun kinderen werden geboren op de Oudeweg, onder Gersloot (gem. AEngwirden). Limke huwde in 1809 te Tjalleberd met Meint PIETERS [HOF (1840)]. Johantje huwde in 1827 te Opsterland (Fr.) met Luite Jacobs van DIJK. Wijbe huwde in 1819 te Haskerland (Fr.) met Trijntje Jacobs PRAAMSMA. Mootske huwde in 1829 te Schoterland (Fr.) met Kornelis Jacobs van der WERF. Froukjen huwde in 1832 te Opsterland met Jan Sijtzes BOSMA.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
82764    Willem WIJBES.
Gehuwd voor de kerk ca 1745 met Sjoukien HEERES (zie 82765). Zij lieten tussen 1746 en 1760 te Oudeschoot en SintJohannesga (beide gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen dopen, genaamd: Hamme, Wijbe, Andrijs, Hijlkjen, Hero, Jan, Hendrik en Willem; alle geboren te Rotstergaast, alleen Willem werd geboren te Westermeer.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12352    Willemtje WIJBES, geboren ca 1715.
Gehuwd voor de kerk ca 1735 met Jan Roelofs ter HORST (zie 12353).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
64364    Willemtje WIJBES.
Gehuwd met Klaas Egberts SCHEEPER (zie 64363).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
46683    Zijger WIJBES (POT (1820)), slagter (<1820), geboren 00-01-1754 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - ), zoon van Wijbe SIJGERS en Tjaltje JACOBS, die huwden op 27-09-1750 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) (hij te Terwispel, zij te Lippenhuizen). Gedoopt (Hervormd) op 03-02-1754 te Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, "[de dopeling is] bij de week oud", overleden op 06-03-1820 om 12:30 uur te in het huis No. 112 te Rottevalle (gem. Smallingerland - Fr.), als weduwnaar van Henke [JANS]; [geboorteplaats en patroniem moeder niet vermeld]; nalatende twee kinderen: Wiebe en Tjaltje; er behoorde geen onroerend goe tot zijn nalatenschap.
Ondertrouwd 00-09-1776 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-09-1776 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde; [N.B. Zij hadden een voorkind Wijbe (geboren in 1783 onder Noorderdrachten), dat zij in 1787 te Rottevalle (gem. Smallingerland lieten dopen (Hervormd).] met Henke (Hinke) JANS (zie 100107).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118748    Hermtje WIJBRANTS, geboren ca 1635. Zij woonde in 1660 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 04-03-1660 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 01-04-1660 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Jackob (Japik) HENRIKS (KUPERTJES (1668)) (zie 73540), [N.B. Van hen werden te Steenwijk geen kinderen gedoopt (N.G.).]. {Hij is later ondertrouwd op 26-01-1668 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 12-02-1668 te Steenwijk [er staat: Zuidveen] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Jacobie (Japikje) CLAAS (zie 73541).}
 
95060    Nijn WIJBRENDS, geboren ca 1740, overleden op 29-08-1801 te Sloten (Fr.), als echtgenote van Sipke TJEERDS. Zij woonde in 1765 (bij haar huwelijk) te Zuidermee onder Warns (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1765 te Hemelum (gem. Hemelumer Oldeferd - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-02-1765 te Hemelum (Hervormd), hij te Hemelum, zij te Zuidermee onder Warns, beide in de gem. Hemelumer Oldeferd (Fr.). Echtgenoot is Sipke TIERDTS (SIJTSMA (1814)), 21 jaar oud (zie 95059). Zij lieten tussen 1758 en 1792 te Sloten (Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjeerd, Wijbren, Trijntje, IJfke, Wijbren, Sike, Hessel, Wieger, Elisabeth en Sietske.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
70582    Aafke WIJBRENS (van der VEEN (1833)), geboren op 16-02-1805 te Gerkesklooster (gem. Achtkarspelen - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-03-1805 te Gerkesklooster, overleden op 03-05-1898 te Stroobos (gem. Grootegast - Gr.) op 93-jarige leeftijd, als weduwe van Berend BIJKERK. Zij woonde op 01-01-1850 (bevolk.reg.Oldemarkt (1850-1860)) met haar man Berend BIJKERK en hun kinderen Hendrikje, Jatje en Sibrigje in het huis No. 12 te Paasloo (gem. Oldemarkt; bij hen dienden toen Klaas POSTEMA en Hilligje BUISMAN. Zij verhuisde op 01-05-1851 met haar man en drie kinderen naar [Gerkeskooster] (gem. Achtkarspelen - Fr.). Dochter van Wijbren DURKS (van der VEEN (1813)) (zie 128453) en Jatje (Jetje) PIETERS (FABER (1813)) (zie 131492).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-06-1833 te Weststellingwerf (Fr.) met Berend KARSTEN (BIJKERK (1812)), 24 jaar oud (zie 55876).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
45156    Claaske WIJBRENS. Zij woonde in 1826 (huwelijk zoon) te Sneek (Fr.).
Gehuwd met Hotze Goitzens de JONG (zie 45155).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115899    Grietje WIJBRENS.
Gehuwd met Sijbe Hendriks HELDER (zie 115898).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
88993    Sijtze WIJBRENS (WESTRA (1812)), overleden voor 1812. Hij woonde in 1807 (bij zijn huwelijk) te De Scharren, onder Oldeouwer (gem. Doniawerstal - Fr.), erna te Broek (gem. Doniawerstal).
Ondertrouwd 00-05-1807 te Ouwsterhaule (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-05-1807 te Joure (Doopsgezind), hij te De Scharren onder Oldeouwer, zij te Nijega, beide in de gem. Doniawerstal (Fr.). Echtgenote is Trijntje Jacobs BORST (zie 71593). Zij kregen ca 1811 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.) een dochter Hiltje. Hiltje huwde in 1851 te Rauwerderhem (Fr.) met Wijbe Jans SIJPERSMA. {Zij is later gehuwd op 28-08-1812 te Doniawerstal (Fr.) met Auke Pieters de VRIES, 22 jaar oud (zie 71592).}
 
104591    Trijntje WIJBRENS, geboren op 16-05-1732 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 18-05-1732 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 08-07-1822 om 09:00 uur te in het huis No. 13 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 90-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Jacobs ten HOEVE; nalatende geen kinderen en wel kleinkinderen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna [vermoedelijk] ook. Zij werd op 17-05-1767 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), samen met haar man Jan JACOBS, op belijdenisse [des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen te Oudehaske. In 1768 en in 1773 werd zij vermeld als lidmaat (ingeschreven te Haskerhorne). In 1798 woonde zij onder Nijehaske en vertrok op 11-11-1798, samen met haar man Jan Jacobs ten HOEVE, met attestatie naar Haskerhorne. Op 12-05-1808 vertrokken zij met attestatie naar AEngwirden (Fr.). Op 25-04-1813 vertrokken zij van AEngwirden met attestatie naar Oudehaske. Zij verkochten in 1816 voor fl 310,- een mad weiland gelegen te Oudehaske aan Bartelt Kiers NIJMEIER (zie 46697) (alledrie wonende te Oudehaske). Zij verkochten in 1816 voor fl 60,- een stuk hooiland gelegen te Oudehaske aan Wieger Jans de WIT (alledrie wonende te Oudehaske). Zij verkochten in 1817 voor fl 250,- een halve mad weiland gelegen te Oudehaske aan Pieter Thijs KLOMPEMAKER (alledrie wonende te Oldemarkt). Dochter van Wijbren ULBES (zie 104600) en Geertje IJDSES (zie 104601).
Ondertrouwd 00-08-1759 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-08-1759 te Haskerhorne (N.G.) met Jan JACOBS (ten HOEVE (1798)) (zie 104590).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
23091    Harm WIJCHARS, gedoopt (N.G.) op 19-06-1746 te Zwartsluis (getuige(n): Geesje PIETERS), overleden voor 1748 te Zwartsluis, zoon van Wichert WICHERS (de JONGE (1741)) (zie 23086) en Grietjen PETERS (zie 23085).
 
88819    Aeltje Roelofs WIJCHEN (WIJCHERIJ (1794), WIECHERIE (1813)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-02-1775 te Steenwijk, overleden op 29-09-1813 te Steenwijk op 38-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Klaassen van den BERG. Zij woonde in 1794 (bij haar huwelijk) te Steenwijk. Dochter van Roelof WIJCHERUS (WIJCHEN (1775), WIGERIJ (1783)) (zie 88812) en Jantjen ENGBERS (EIJNBERTS (1798)) (zie 88811).
Ondertrouwd op 26-01-1794 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 02-16-1794 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d te Steenwijk. Echtgenoot is Jan KLAASSEN (van den BERG (1794)) (zie 121474).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
88814    Geesje Willemina Roelofs WIJCHERIUS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-01-1748 te Steenwijk, overleden voor 1772 te Steenwijk. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0325) met haar beide ouders in het gezin van haar grootouders Peter VOLLENBROEK en Geesjen SNOEK, die toen woonden aan de Merkt in de Oosterkluft van de Stad Steenwijk. Zij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Roelof WIJCHERUS (WIJCHEN (1775), WIGERIJ (1783)) (zie 88812) en Berentjen Peters VOLLENBROEK (zie 88813).
Ondertrouwd op 03-04-1768 te Steenwijk, [N.B. Hun huwelijk werd te Staphorst niet ingeschreven; mogelijk woonde hij toen [al] te Steenwijk.], gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 06-05-1768 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Staphorst, zij te Steenwijk. Echtgenoot is Jan Jans (Jan Willems) SMIT (SMID (1768), RECTOR (1785), EKKER (1790), STAPHORST (1793), EKKEN (1814)) (zie 131022). {Hij is later ondertrouwd op 01-08-1772 te Meppel (Dr.), te Steenwijk was de ondertrouw op 26-07-1772. Gehuwd voor de kerk op 23-08-1772 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Diever (Dr.), laatst gewoont hebbende alhier [= te Meppel (Dr.)] nu te Steenwijk. Echtgenote is Grietien Harms BONDA (JANS (1793), BAN (1828), BONDEN (1868)), 15 jaar oud (zie 131023).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
55723    Aaltje WIJCHERS (COENEN (1740)), geboren ca 1700. Zij woonde in 1725 (bij haar huwelijk) in de Westwijk [van Steenwijk], erna te Paasloo (onder Oldemarkt). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3123) met haar man Roeloff WESSELS en hun kinderen Wicher, Annigjen, Coene, Swaantje en Jacob in Paasloo in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen Wicher COENEN [haar vader] als inwonende knecht. Dochter van Wicher COENEN (zie 64533).
Ondertrouwd 00-02-1725 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 11-03-1725 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. van Steenwijkerwolt, zij j.d. uit de Westwijk [van Steenwijkerwolt]. Echtgenoot is Roelof WESSELS, 27 jaar oud (zie 103521).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
102352    Aaltje WIJCHERS, geboren te [Zuidveen, onder] Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-12-1792 te Steenwijk, dochter van Wicher EGBERTS (VEEN (1812)) (zie 102351) en Geertje BEERENTS (de JONGE (1837)) (zie 81874).
 
76998    Aaltje WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 22-05-1796 te Steenwijk (getuige(n): Maria Geertruijt STUART, haar tante), dochter van Wicher MEIJNEN (zie 76994) en Ida Gerardus' STUARDT (STUART (1791)) (zie 76993).
 
48011    Aaltjen WIJCHERS, geboren op 31-10-1759 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 04-11-1759 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Wicher HANS (BRAAT (1757), BRAAD (1826)) (zie 48001) en Jantje ROELOFS (SIKKENS (1826)) (zie 48002).
 
90281    Aaltjen WIJCHERS, geboren op 17-03-1760 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-03-1760 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Wijcher COENEN (zie 75170) en Arentje WOLTERS (JANS (1755), HENDRIKS (1839)) (zie 90279).
 
64519    Aaltjen WIJCHERS, geboren op 24-07-1760 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 27-07-1760 te Paasloo, dochter van Wijcher ROELOFS (KOLK (1812)) (zie 64514) en Geesjen LUITJES (van der WOUDE (1828)) (zie 90109).
 
47891    Aaltjen WIJCHERS, geboren op 13-04-1761 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 19-04-1761 te Oldemarkt of Paasloo, dochter van Wijcher WILLEMS (SCHAAP (1771), ANDRIES (1728)) (zie 47873) en Margjen HENDRIKS (BEKKER (1771)) (zie 47874).
 
94249    Adriaens VOETBERG (Arrien,Arie) WIJCHERS (BOSSCHA (1822)), landbouwer (1822), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 29-10-1749 te Steenwijkerwold, overleden op 12-11-1831 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 82-jarige leeftijd, als weduwnaar van Geertjen JANS. Hij woonde in 1793 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1794 (doop zoon Wicher) in Den Dal (onder Oldemarkt), erna ook. Hij woonde in 1828 (overlijden vrouw) in het huis No. 13 te Paasloo (gem. Oldemarkt). Zoon van Wijcher REIJNDERS (zie 94257) en Maria ARIAENS (zie 94258).
Ondertrouwd op 14-04-1793 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1793 (N.G.), hij j.m. te Steenwijkerwold, zij j.d. te Zuijdveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Geertjen JANS (zie 94250).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
100166    Aeltjen WIJCHERS, geboren ca 1644. Zij woonde in 1669 (bij haar huwelijk) bij Echtingervaart (onder IJhorst en De Wijk). Dochter van Wijcher ALBERTS (zie 100168).
Ondertrouwd op 06-11-1669 te IJhorst en De Wijk, gehuwd voor de kerk op 12-12-1669 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij [j.m.] van Wanneperveen, zij j.d. bij Echtingervaart. Echtgenoot is Coop CLAES (zie 100165).
 
31    Aeltjen WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 22-12-1759 te Beulake (getuige(n): Jantjen Hendriks OORT), dochter van Wijcher GEUGJES (zie 24809) en Hendrikjen Jans RUIJTER (zie 23922).
 
3702    Albert WIJCHERS, schoenmaker (1636,1638,1647), geboren ca 1607. Hij woonde in 1632 (bij zijn huwelijk) te Nijeveen (Dr.). Zoon van Wicher BEENS (zie 23813).
Ondertrouwd op 06-10-1632 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1632 (N.G.), hij tot Nieveen (Dr.), zij weduwe tot Vollenho. Echtgenote is Hendrickijen ROELOFFS (zie 4817). {Zij was eerder ondertrouwd op 02-05-1629 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1629 te Vollenhove (N.G.), beijde tot Vollenhove; getrouwd op pijnxtermaendach met Hans Jans van BLANCKEN (zie 23814).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
32867    Albert WIJCHERS, geboren ca 1699. Hij woonde in 1724 (bij zijn huwelijk) te Muggebeet [onder Steenwijkerwold], erna ook.
Ondertrouwd op 01-10-1724 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 22-10-1724 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beijde tot Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Aeltje JANSZ (STIK (1711)), 38 jaar oud (zie 32864). {Zij was eerder ondertrouwd op 18-10-1711 te Steenwijkerwolt, gehuwd voor de kerk 00-11-1711 te Steenwijkerwolt (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Muggenbeet [onder Steenwijkerwolt]. Echtgenoot is Bartelt GEERTS (zie 32866).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
118520    Albert Thijssen WIJCHERS, geboren te Dwingeloo (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-06-1802 te Dwingeloo (getuige(n): de vader), overleden op 14-08-1816 te Dwingeloo (Dr.) op 14-jarige leeftijd, zoon van Thijs Jan WIJCHERS (WICHERS (1790), WIECHERS (1812)) (zie 118506) en Geesje Alberts (Geesje VIERKANT) ten HEUVEL (zie 118507).
 
47893    Andries WIJCHERS, geboren op 02-09-1766 te Kalenberg, gedoopt (N.G.) op 07-09-1766 te Oldemarkt of Paasloo, overleden voor 1771 te Kalenberg, onder Oldemarkt, zoon van Wijcher WILLEMS (SCHAAP (1771), ANDRIES (1728)) (zie 47873) en Margjen HENDRIKS (BEKKER (1771)) (zie 47874).
 
94263    Annegien WIJCHERS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 14-11-1751 te Steenwijkerwold, dochter van Wijcher REIJNDERS (zie 94257) en Maria ARIAENS (zie 94258).
 
72757    Annegien WIJCHERS, arbeidster (1829), geboren op 19-10-1789 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 08-11-1789 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 09-12-1853 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) op 64-jarige leeftijd, als echtgenote van Harmen Oebeles ZWAAGSTRA; geen kinderen nalatende; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap, ad fl. 2,50. Zij woonde in 1829 (bij haar huwelijk) te Mildam (gem. Schoterland - Fr.). Dochter van Wijcher Klaasen MINK (zie 60909) en Klaaske HESSELS (de JONG (1816)) (zie 72754).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26-04-1829 te Schoterland (Fr.) met Harmen Oebeles ZWAAGSTRA (zie 72763).
 
118516    Annigje Thijssen WIJCHERS (WIECHERS (1850)), geboren te Dwingeloo (Dr.), gedoopt (N.G.) op 27-02-1791 te Dwingeloo (getuige(n): Annigje [ten HEUVEL, de vrouw van Lucas Jans] PREUPER, moeders zuster), overleden op 21-03-1850 te Dwingeloo (Dr.) op 59-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Jacobs SNIJDER. Dochter van Thijs Jan WIJCHERS (WICHERS (1790), WIECHERS (1812)) (zie 118506) en Geesje Alberts (Geesje VIERKANT) ten HEUVEL (zie 118507).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-05-1812 te Dwingeloo (Dr.) met Jan Jacobs SNIJDER, 23 jaar oud (zie 118524).
 
99931    Antjen WIJCHERS, boerin (1816,1818), geboren ca 1748. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna te Paasloo (onder Oldemarkt).
Ondertrouwd op 18-04-1773 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 02-05-1773 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Paasloo (onder Oudemarkt), zij j.d. te Oudemarkt. Echtgenoot is Jacob ROLOFS (KOLK (1816)), 29 jaar oud (zie 64531).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
76397    Arijen WIJCHERS, geboren ca 1636. Hij woonde in 1661 (bij zijn 1e huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Hij woonde in 1674 (bij zijn 2e huwelijk) te Steenwijk.
Ondertrouwd (1) op 14-04-1661 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 12-05-1661 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Bellenhoef. Echtgenote is Henrikjen JURIENS (zie 76398).
Ondertrouwd (2) op 25-10-1674 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 15-11-1674 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Luijtjen Luijcas' PRINS (zie 76399). {Zij was eerder ondertrouwd op 06-03-1664 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-03-1664 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Michiel Jansen SPANGIAARD (zie 76400).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
94495    Barteld WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 20-01-1782 te Steenwijk, zoon van Wijger GEERTS (de GOEDE (1781), de LANGE (1814)) (zie 94494) en Trijntjen Bertelts KOK (zie 94483).
 
34258    Bastiaan WIJCHERS, geboren ca 1742 te [Muggebeet, onder Steenwijkerwold], gedoopt (N.G.) op 23-12-1781 te Oldemarkt of Paasloo, "[Komt] uit het Mennonitendom over, na belijdenis des Geloovs gedoopt.". Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn broers Wijcher en Jan in Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijkerwolt. Hij woonde in 1771 (bij zijn huwelijk) te Muggenbeet, erna te Kalenberg, onder Oldemarkt. In 1782 (doop jongste zoon) woonde hij hier nog. Zoon van Wicher GEERS (WICHERS (1748)) (zie 34256) en Geesje BASTIAENSZ (zie 34257).
Ondertrouwd op 26-01-1771 te Oldemarkt. Te Oldemarkt attestatie verleent naar Blokziel. Gehuwd voor de kerk op 12-02-1771 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. [Doopsgezind] van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j.d. [N.G.] van Calenberg [onder Oldemarkt]. Echtgenote is Geertjen JACOBS, 24 jaar oud (zie 37315).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
1004    Christina WIJCHERS, geboren ca 1685.
Gehuwd voor de kerk ca 1708 met Jan Hendrix KLUWERT (zie 1076).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
60738    Claas WIJCHERS (ZWIER (1766)), geboren ca 1732, [N.B. Zijn doop (N.G.) werd te Steenwijk niet ingeschreven.] Waar hij woonde in 1748 (bron: volkstelling,1748) is niet bekend, mogelijk diende hij toen als inwonende knegt bij één van de gezinnen in Zuidveen. Mogelijk is hij een zoon van Wijcher EGBERTS en Jantien CLAESSEN die in 1748 woonden in de Westerkluft van Zuidveen in het Schoutambt Steenwijk (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2646), en waarvan het huwelijk niet is ingeschreven te Steenwijk. Hij woonde in 1756 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn, eerder te Zuidveen, onder Steenwijk. Zoon van Wijcher EGBERTS (zie 74264) en Jantje CLAESSEN (zie 74265).
Ondertrouwd (1) op 26-12-1756 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 14-01-1757 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. van Zuidveen [onder Steenwijk], nu won[ende] te Giethoorn, zij wed[uwe] te Giethoorn. Echtgenote is Berentje CLAASEN (KOOL (1756), KNOL (1765)) (zie 59862). {Zij was eerder ondertrouwd op 02-12-1739 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 20-12-1739 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Wijcher Gerrits HAITE (zie 59861).}
Ondertrouwd (2) op 31-05-1765 te Giethoorn, gehuwd op 22-06-1765 te Giethoorn, hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Aaltjen JANS (zie 60739).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
94266    Claas WIJCHERS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 01-03-1733 te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2869) met zijn vader en zijn stiefmoeder Maria ARIENS [VOETBERG], met zijn halfbroers Lambert en Albert, en zijn halfzussen Grietje en Trijntje in het Westeinde van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Wijcher REIJNDERS (zie 94257) en Hendrikje CLAASSEN (zie 94259).
 
38738    Claas WIJCHERS, geboren ca 1746 te [de Wetering, onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn broer Harm te Nederland en Scherwolde in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Wicher HERMANS (zie 38735) en Vrouke CLAASZ (zie 38736).
 
72756    Claas WIJCHERS (MINK (1821)), turfmaker (1849), arbeider (1853), geboren op 24-10-1787 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-10-1787 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 11-03-1875 om 17:30 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als echtgenoot van Grietje Abrahams WIND. Hij woonde in 1849 (huwelijk dochter Annigjen) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1853 (1e huwelijk dochter Klaaske) ook. Zoon van Wijcher Klaasen MINK (zie 60909) en Klaaske HESSELS (de JONG (1816)) (zie 72754).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-02-1821 te Lemsterland (Fr.) met Grietjen Abrams WIND, 24 jaar oud (zie 29652).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Klazes MINK (zie 103200).
   2.  Klaaske Klazes MINK (zie 29650).

15565    Cornelis WIJCHERS (ROZEBOOM (1831)), visventer (1828), geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 14-08-1763 te Beulake, overleden op 22-09-1831 te Stad Vollenhove op 68-jarige leeftijd, als .......... van Grietje van GULIK. Zoon van Wijcher GARRETS (zie 21841) en Meensien (Mensje) CORNIELIS (zie 12654).
Gehuwd voor de kerk ca 1795 met Grietje Otto van GULIK (zie 14521).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
125425    Feikjen WIJCHERS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 20-11-1687 te Oldemarkt (getuige(n): bestem[oeder] Geertjen SEIJGERS), dochter van Wijcher PETERS (zie 125424).
 
47144    Fennigje WIJCHERS, geboren te Mastenbroek, dochter van Wijcher JANS en Haduina HENDRIKS. Gedoopt (N.G.) op 21-03-1734 te Mastenbroek, overleden voor 1786 te Mastenbroek.
Ondertrouwd (1) op 15-04-1763 te Mastenbroek, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 08-05-1763 te Mastenbroek (N.G.). Hij j.m. te Mastebroek, eerder gewoond hebbende te Camper-Eijland, zij j.d., te Mastenbroek. Echtgenoot is Harmen Wessels KOCK (zie 47145). Zij lieten te Mastenbroek in 1765 en 1768 twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Trijntje en Hermijntje.
Ondertrouwd (2) op 06-04-1776 te Mastenbroek, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 28-04-1776 te Mastenbroek (N.G.). Hij j.m. van de Hasselerdijk, zij weduwe te Mastebroek. Echtgenoot is Jan PETERS (KRAGT (1882)) (zie 45927), [N.B. Van hen zijn te Mastenbroek geen kinderen gedoopt]. {Hij is later ondertrouwd op 22-12-1786 te Mastenbroek, gehuwd voor de kerk op 14-01-1787 te Mastenbroek (N.G.). Hij weduwnaar, zij j.d., beide van Mastebroek. Echtgenote is Derkjen (Dirkje) JANS (van DIJK (1882)) (zie 45928). Zij lieten te Mastenbroek tussen 1788 en 1800 zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Peter (2x), Marrigjen, Jan, Hendrik en Aaltjen.}
 
38639    Frank WIJCHERS (DIJKSTRA (1828)).
Gehuwd met Grietje WOPKES (zie 38640).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Frankes DIJKSTRA (zie 38638).
   2.  Wopke FRANKES (DIJKSTRA (1828), FRANKENS ()) (zie 67052).

118518    Frederica Thijssen WIJCHERS (WICHERS (1840)), geboren te Dwingeloo (Dr.), gedoopt (N.G.) op 10-09-1797 te Dwingeloo (getuige(n): Hendrikje Alberts ten HEUVEL, moeders zuster), overleden op 09-06-1840 te Dwingeloo (Dr.) op 42-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd], dochter van Thijs Jan WIJCHERS (WICHERS (1790), WIECHERS (1812)) (zie 118506) en Geesje Alberts (Geesje VIERKANT) ten HEUVEL (zie 118507).
 
79316    Geert WIJCHERS (SWOL (1674)), geboren ca 1648. Hij woonde in 1673 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Zoon van Wijcher SWOL (zie 79325).
Ondertrouwd op 23-11-1673 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-12-1673 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g. te Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. aan het Verlaat (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantje HERMENS (zie 79317).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
125423    Geertjen WIJCHERS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-07-1693 te Oldemarkt (getuige(n): Jannisjen GARRITS), overleden voor 1739 te Zwartsluis. Zij woonde in 1714 (bij haar huwelijk) [vermoedelijk] te Oldemarkt, erna te Zwartsluis. Dochter van Wijcher PETERS (zie 125424).
Ondertrouwd op 07-04-1714 te Zwartsluis, te Zwartsluis attestatie verleent na[er] Oldemarkt. Gehuwd voor de kerk 00-04-1714 te [Oldemarkt] (N.G.), hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te Oldemarkt. Echtgenoot is Derk NANNINKS (zie 125422). {Hij is later ondertrouwd op 29-05-1739 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 14-06-1739 te Zwartsluis (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Zwartsluis. Echtgenote is Geesjen Sijnen van der VELDEN (zie 125427), [N.B. Er werden van hen geen kinderen gedoopt te Zwartsluis.].}
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
18893    Geesien WIJCHERS, geboren ca 1598, overleden voor 1652, dochter van Wijcher GEIJSENS (zie 19717).
Ondertrouwd op 08-03-1623 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-03-1623 te Vollenhove (N.G.). Beide wonende in de Beulhaeck (=Beulake). Echtgenoot is Jan GEERTS (zie 18894). {Hij is later ondertrouwd op 02-10-1652 te Vollenhove, attestatie gegeven om te trouwen te Campen. Gehuwd voor de kerk 00-11-1652 te Kampen (N.G.). Hij wonende in die Beulacker. Echtgenote is Bettien Dries van NIJENHUIS (zie 18895).}
 
39559    Geesien WIJCHERS.
Ondertrouwd op 31-12-1659 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-01-1660 te [Steenwijkerwold] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Jan Jansz RUIJTER (zie 35002). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1647 met Trijne JANS (zie 39560).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27798    Geesjen WIJCHERS, geboren te [de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 05-11-1758 te Wanneperveen (getuige(n): Grietjen Peters, één van zijn beide tantes met die naam), dochter van Wicher PETERS (zie 27782) en Annegjen Peters DRIESSEN (zie 27784).
 
48012    Geesjen WIJCHERS (BRAAD (1826)), arbeidster (<1826), geboren op 11-09-1762 te Kalenberg, onder Oldemarkt, [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren bij deze ouders ca 1766 te Kalenberg (onder Oldemarkt); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (N.G.) op 12-09-1762 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 19-10-1826 om 01:00 uur te in een tente die niet genummerd is, staande te Ossenzijl, onder Oldemarkt op 64-jarige leeftijd (aangifte door: haar zoons Jan en Wieger), als weduwe van Evert ALTEN. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) [mogelijk te Steenwijkerwold, eerder] te Kalenberg (onder Oldemarkt). Dochter van Wicher HANS (BRAAT (1757), BRAAD (1826)) (zie 48001) en Jantje ROELOFS (SIKKENS (1826)) (zie 48002).
Ondertrouwd 00-01-1792 te Steenwijkerwold, [N.B. Hun huwelijk werd te Oldemarkt niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Steenwijkerwold.], gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29-01-1792 te Steenwijkerwold (N.G.), hij wed[uwnaar, zij j.d. van Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Eevert ALTEN, 43 jaar oud (zie 84321). {Hij was eerder ondertrouwd op 05-04-1779 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1779 te [Steenwijkerwold] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenote is Aaltje KLEISEN (zie 94914).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
103868    Geesjen Elisabet (Grietje,Geesina) WIJCHERS (de BOER (1817)), geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 14-09-1788 te Steenwijk (getuige(n): Marrigje WIJCHERS), overleden op 30-04-1850 te Steenwijk op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik WICHERSON. Dochter van Wicher WICHERS (zie 103869) en Vrouwtjen Hendriks de BOER (zie 103870).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-12-1814 te Steenwijk met Hendrik WIJCHERS (WIJCHERSON (1814), WICHERSON (1817)), 21 jaar oud (zie 94416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukjen Hendriks WIJCHERSON (zie 107033).
   2.  Wicher JANS Hendriks WICHERSON (zie 107034).
   3.  Zwaantje Hendriks WICHERSON (zie 121589).
   4.  Jan PIETERSON Hendriks WICHERSON (zie 107032).
   5.  Aaltien Hendriks WICHERSON (zie 121590).
   6.  Jacobus Johannes Hendriks WICHERSON (zie 121591).
   7.  Hendrik Hendriks WICHERSON (zie 121592).

76997    Gerart Archibald WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 10-05-1795 te Steenwijk (getuige(n): Marij STUART, zijn tante), overleden voor 1798 te Steenwijk, zoon van Wicher MEIJNEN (zie 76994) en Ida Gerardus' STUARDT (STUART (1791)) (zie 76993).
 
76999    Gerart Archibald WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 23-09-1798 te Steenwijk (getuige(n): Maria Geertruijt STUART, zijn tante), zoon van Wicher MEIJNEN (zie 76994) en Ida Gerardus' STUARDT (STUART (1791)) (zie 76993).
 
76995    Gerart Argibald WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 27-02-1791 te Steenwijk (getuige(n): Grietje MEIJNEN), overleden voor 1795 te Steenwijk, zoon van Wicher MEIJNEN (zie 76994) en Ida Gerardus' STUARDT (STUART (1791)) (zie 76993).
 
23296    Gerrit WIJCHERS, geboren ca 1711. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Alberdina van den BERG en hun kinderen Wicher en Mettjen in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1736 met Alberdina van den BERG (zie 41104).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
46369    Gerrit WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 22-12-1759 te Beulake (getuige(n): Janna BERTELS [HUISMAN], zijn tante), zoon van Wijcher GARRETS (zie 21841) en Meensien (Mensje) CORNIELIS (zie 12654).
 
65396    Gerrit WIJCHERS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1583) met zijn vrouw Alberdina van den BERG en hun kinderen Wicher en Mettjen [aan de Blauwehand] in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1735 met Alberdina van den BERG (zie 65395).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
75960    Gerrit WIJCHERS.
Ondertrouwd op 08-05-1718 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-05-1718 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Gesine Jans van LAAR (van 't LAAR (1735)) (zie 75952).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
24811    Geuchien WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 21-08-1763 te Beulake, zoon van Wijcher GEUGJES (zie 24809) en Hendrikjen Jans RUIJTER (zie 23922).
 
94261    Grietien WIJCHERS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 11-12-1740 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2869) met haar beide ouders, met haar halfbroer Klaas (uit het 2e huwelijk van haar vader), met haar broers Lambert en Albert, en haar zus Trijntje in het Westeinde van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk. Dochter van Wijcher REIJNDERS (zie 94257) en Maria ARIAENS (zie 94258).
 
98097    Grietje Thijssen WIJCHERS (WICHERS (1818), RIJKMANS (1828)), geboren te Dwingeloo (Dr.), gedoopt (N.G.) op 26-12-1792 te Dwingeloo (getuige(n): de vader), overleden op 04-12-1859 te Westenwold (gem. Steenwijkerwold) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit DEDDEN. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Dwingeloo (Dr.). Zij woonde in augustis 1859 (overlijden dochter Annigje) te Steenwijkerwold. Dochter van Thijs Jan WIJCHERS (WICHERS (1790), WIECHERS (1812)) (zie 118506) en Geesje Alberts (Geesje VIERKANT) ten HEUVEL (zie 118507).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-03-1818 te Steenwijkerwold met Gerriet Koops (Gerrit) DEDDEN, 24 jaar oud (zie 83322).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
89444    Grietjen WIJCHERS, geboren ca 1671. Zij woonde in 1696 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna ook.
Ondertrouwd op 19-01-1696 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 09-02-1696 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk), beide [vermoedelijk] Doopsgezind. Echtgenoot is Rijkman TIJSSEN (zie 37531).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
26037    Grietjen WIJCHERS, geboren ca 1713. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Reint PETERS en hun kinderen Hilligjen, Peter en Klaas in de Bovenbuurte in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Lucas ....... als inwonende knecht. Dochter van Wijcher (zie 26041).
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Reint (Reinder) PETERS (zie 26036).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
27802    Grietjen WIJCHERS, geboren te [de Schutsloot te] Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 16-11-1760 te Wanneperveen (getuige(n): Reingjen JURJENS), dochter van Wicher PETERS (zie 27782) en Annegjen Peters DRIESSEN (zie 27784).
 
73813    Grietjen WIJCHERS.
Ondertrouwd op 04-09-1791 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-09-1791 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is Roelof WIJCHERS, 19 jaar oud (zie 73803).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijcher (Wicher) ROELOFS (HAXSE (1814), AKSE (1844)) (zie 41679).
   2.  Wijcher ROELOFFS (zie 73814).
   3.  Hendrik ROELOFS (zie 73815).
   4.  Vrougje ROELOFS (zie 73816).
   5.  Hendrik ROELOFS (AKSE (1829)) (zie 73817).
   6.  Jan ROELOFS (zie 73818).

112919    Harm WIJCHERS, geboren ca 1744. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0665) met zijn beide ouders, met zijn broers Hendrik, Jan, Meijne en Wijcher, en zijn zus Marrigjen in de Stadjurisdictie gelegen in de Westerkluft van de Stad Steenwijk, [buiten de Woldpoort]. Zoon van Wijcher HENDRIKS (zie 112913) en Jantje JANS (zie 112914).
 
66714    Harm WIJCHERS, geboren ca 1748 te [de Wetering, onder Steenwijkerwold]. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn broer Claas te Nederland en Scherwolde in het Schoutambt Steenwijk. Zoon van Wicher HERMANS (zie 38735) en Vrouke CLAASZ (zie 38736).
 
72752    Harmke WIJCHERS (MINK (1818)), dienstmeid (1818), arbeidster (1853), geboren op 18-02-1791 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte zou zij dochter zijn van Klaaske PIETERS en geboren te SintJohannesga. Ik houd hier de gegevens aan uit haar huwelijkakte en haar doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 06-03-1791 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 08-05-1863 om 05:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Roelof Roelofs KUNST [= Roelof Johannes' KUNST]. Zij woonde in 1818 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1853 (overlijden zus Annigje) ook. Dochter van Wijcher Klaasen MINK (zie 60909) en Klaaske HESSELS (de JONG (1816)) (zie 72754).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1818 te Lemsterland (Fr.) met Roelof (Roel) JOHANNES (KUNST (1812), KATEN (1853)), 24 jaar oud (zie 72751).
 
20982    Hendrick WIJCHERS, geboren ca 1582, overleden voor 1632 te Vollenhove.
Kind:
   1.  Wijcher HENDRIJX (zie 2462).

125426    Hendrick WIJCHERS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-03-1690 te Oldemarkt (getuige(n): bestem[oeder] Geertien SEIJCHERS), zoon van Wijcher PETERS (zie 125424).
 
24229    Hendrickien WIJCHERS, geboren te [Beulake], gedoopt (N.G.) op 01-01-1701 te Beulake, dochter van Wijger GERRITS (zie 153) en Leuntien ROELOFFS (MASTEBROEK) (zie 8007).
 
81315    Hendrickjen WIJCHERS, geboren ca 1644. Zij woonde in 1669 (bij haar huwelijk) te Amsterdam, erna te Steenwijk.
Ondertrouwd op 06-04-1669 te Amsterdam. Te Steenwijk was de ondertrouw op 04-04-1669. Gehuwd voor de kerk 00-04-1669 te Amsterdam (N.G.), hij wed[uwnaar] te Steenwijk, zij j.d. van Zwartsluis, thans wonende tot Amsterdam. Echtgenoot is Marten JANSZ (MAST (1669)) (zie 81314). {Hij was eerder ondertrouwd op 19-05-1657 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-06-1657 te [Steenwijk] (N.G.), hij j.g. te Callencote (onder Steenwijk), zij wed[uwe] te Steenwijk. Echtgenote is Grietje ROELOFS (zie 81316).}
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
16504    Hendrik WIJCHERS, geboren ca 1573.
Kind:
   1.  Merriken HENDRICKS (zie 16461).

106674    Hendrik WIJCHERS, geboren ca 1722. Hij woonde in 1747 (bij zijn huwelijk) te Onna (onder Steenwijk).
Ondertrouwd op 01-01-1747 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 22-01-1747 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Onna (onder Steenwijk). Echtgenote is Jantje BERTELS (zie 106684).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
112915    Hendrik WIJCHERS, geboren ca 1732. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0665) met zijn beide ouders, met zijn broers Jan, Meijne, Wijcher en Harm, en zijn zus Marrigjen in de Stadjurisdictie gelegen in de Westerkluft van de Stad Steenwijk, [buiten de Woldpoort]. Zoon van Wijcher HENDRIKS (zie 112913) en Jantje JANS (zie 112914).
 
47853    Hendrik WIJCHERS (SCHAAP (1791), BOS (1813)), turfmaker (1795,1811), arbeider (1827), geboren op 29-05-1759 te Kalenberg, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 04-06-1759 te Oldemarkt of Paasloo. Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Kalenberg (onder Oldemarkt), erna ook. Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Kalenberg, 1795 - nr. 67) met vijf huisgenoten in Kalenberg. Dit waren zijn vrouw Jantjen HENDRIKS en hun vier kinderen Marigjen, Roelofjen, Wicher en Hendrik. Zoon van Wijcher WILLEMS (SCHAAP (1771), ANDRIES (1728)) (zie 47873) en Margjen HENDRIKS (BEKKER (1771)) (zie 47874).
Ondertrouwd op 22-03-1789 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw ook op 22-03-1789; [te Blokzijl] attestatie gegeven op 09-04-1789. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-04-1789 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Kalenberg, onder Oldemarkt, zij j.d. van de Weteringe [onder Steenwijkerwold. Echtgenote is Jantjen HENDRIKS (ELLEN (1846)) (zie 47854).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
104677    Hendrik WIJCHERS (BAAS (1811)), veenbaas (1814,1818,1819,1821), geboren op 06-08-1761 te Giethoorn, gedoopt (N.G.) op 25-04-1791 te Giethoorn, [als volwassene] "gedoopt op belijdenis", overleden op 22-09-1827 om 01:00 uur te in het huis No. 90 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 66-jarige leeftijd, als weduwenaar van Annegjen JANS; nalatende vier kinderen; [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. [N.B. Wat opvalt is dat "echtgenoot van Tietje Tietes van der MEER" in de akte ontbreekt. In haar overlijdensakte ontbreekt ook "later weduwnaar van Hendrik Wiegers BAAS". Onduidelijk is of zij bij zijn overlijden feitelijk nog samen waren. Mogelijk had hun huwelijk niet gebracht wat zij ervan hadden verwacht.]. Hij woonde in 1786 (bij zijn 1e huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 21-04-1791 te SintJohannesga, samen met zijn 1e vrouw Antje JANNES, op belijdenis des geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonden toen te SintJohannesga. Hij woonde in december 1811 (register naamsaanneming) met zijn vrouw 1e Annigjen JANS en hun kinderen Wieger, Trijntje, Stijntje en Margje te SintJohannesga. Hij woonde in 1814 (huwelijk dochter Trijntje) te SintJohannesga. Hij woonde in 1815 (overlijden 1e vrouw) in het huis No. 98 te SintJohannesga. Hij woonde in 1818 (bij zijn 2e huwelijk) te SintJohannesga, erna in 1819 en 1821 (huwelijk dochters Stijntje en Marrigjen) ook. Zoon van Wicher Hendriks BAAS (zie 59317) en Trijntje MARTENS (zie 104681).
Ondertrouwd (1) 00-02-1786 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-03-1786 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Antje (Annigjen) JANNES (JANS (1785), JOHANNES (1815)) (zie 104678).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 11-10-1818 te Schoterland (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Tietje Tiedes van der MEER (zie 104686). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1812 met Sjoerd Romkes de JONG (zie 104687).}
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
73804    Hendrik WIJCHERS (AKSE (1829)), geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 10-10-1773 te Steenwijk. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), zoon van Wicher ROELOFS (zie 73801) en Vroutje HENDRIKS (SPIJKERVET (1793)) (zie 73788).
Ondertrouwd op 14-01-1798 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28-01-1798 te Steenwijk (N.G.), beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Margje (Marrigje) ARENTS, 18 jaar oud (zie 89772).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
103871    Hendrik WIJCHERS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 24-09-1779 te Steenwijk, zoon van Wicher WICHERS (zie 103869) en Vrouwtjen Hendriks de BOER (zie 103870).
 
94416    Hendrik WIJCHERS (WIJCHERSON (1814), WICHERSON (1817)), bakker (1814,1815,1817,1819,1821,1823,1825,1828,1829), afslager van vis (1841,<1842), geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 09-01-1793 te Steenwijk (getuige(n): Jacobjen JANS), overleden op 11-10-1842 te Steenwijk op 49-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geesje Wichers de BOER. Hij was in 1829 samen met Jan Alberts WILLINGE (grietman der Grietenij Ooststellingwerf) betrokken bij een royement. Hij woonde toen zelf met zijn vrouw Geesje WICHERS te Steenwijk. Zoon van Wiecher JANS (WICHERSON (1828), WIJCHERSON (1839), WIJCERSON (1845)) (zie 62123) en Aeltje JANS (ZOOMER (1789), ZOMER (1814)) (zie 62122).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-12-1814 te Steenwijk met Geesjen Elisabet (Grietje,Geesina) WIJCHERS (de BOER (1817)), 26 jaar oud (zie 103868).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
37403    Hendrikjen WIJCHERS, geboren ca 1695. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) te Giethoorn, erna vermoedelijk te Muggebeet [onder Steenwijkerwold]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Eevert BEERENS en hun kinderen Beerend en Lammegien in Muggebeeth in het Schoutambt Steenwijk.
Ondertrouwd op 02-11-1720 te Blokzijl, [te Blokzijl] op 20-11-1720 attestatie verleent / hun huwelijk is te Giethoorn niet ingeschreven. Gehuwd voor de kerk 00-11-1720 (N.G.). Hij j.m. van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j.d. van Geithoorn. Echtgenoot is Evert BERENTS (zie 17590), [Zij lieten hun kinderen niet N.G. dopen, mogelijk waren zij Doopsgezind.].
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
64518    Hendrikjen WIJCHERS, geboren op 25-08-1758 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 27-08-1758 te Paasloo, dochter van Wijcher ROELOFS (KOLK (1812)) (zie 64514) en Geesjen LUITJES (van der WOUDE (1828)) (zie 90109).
 
48364    Herman WIJCHERS (KOOIJ (1748)), geboren ca 1711, overleden voor 1763 te Kalenberg, onder Oldemarkt. Hij woonde in 1736 (bij zijn 1e huwelijk) te Kalenberg, erna ook. Zoon van Wicher (zie 48463).
Ondertrouwd (1) op 12-02-1736 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 10-02-1736; [te Blokzijl] attestatie gegeven na[ar] de Oldemarkt op 17-03-1736. Gehuwd voor de kerk 00-03-1736 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. te Kalenberg (onder Oldemarkt), zij j.d. van 't Nederland [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Roelofje JANS (zie 48365).
Ondertrouwd (2) op 13-01-1747 te Kolderveen (Dr.). Te Oldemarkt was de ondertrouw op 12-01-1747; [te Kolderveen] attestatie [gegeven] naar de Oude Mark. Gehuwd voor de kerk op 05-02-1747 te Paasloo (N.G.), hij wed[uwnaar] te Kalenberg (onder Oldemarkt), zij j.d. van Onnen, laatst gewoond [hebbende] te Kolderveen (Dr.), thans wonende te Kalenberg. Echtgenote is Grijtje BARTELS (OTTEN (1792)) (zie 48353). {Zij is later ondertrouwd op 08-05-1763 te Blokzijl. Te Oldemarkt was de ondertrouw op 07-05-1763; [te Blokzijl] attestatie gegeven na[ar] de Oldemarkt op 22-05-1763. Gehuwd voor de kerk op 23-05-1763 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m. gewoond hebbende aan de Wetering [onder Steenwijkerwold], thans te Kalenberg (onder Oldemarkt), zij wed[uwe] mede te Kalenberg. Echtgenoot is Lucas JANS (KARSTEN (1804)), 26 jaar oud (zie 48352).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
77360    Hijlkjen WIJCHERS (THALEN (1811), TAAL (1815), TALEN (1819)), arbeidster (1828), arbeidersche (1840), geboren op 26-08-1787 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 12-02-1809 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, gedoopt op belijdenis [des Geloofs]. Zij werd op 10-02-1809 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op belijdenis [des Geloofs] aangenomen als lidmaat (Hervormd). Zij was toen gehuwd met Leffert WILLEMS en woonde [met hem en hun zoon Willem] te Rohel (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1828 (overlijden man) te Nijetrijne (gem. Weststellingwerf- Fr.). Zij woonde in 1840 (huwelijk zoon Willem) te Echten (gem. Lemstarland - Fr.). Zij woonde in 1860 (overlijden dochter Jantje) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Wieger Lubberts THALEN (zie 77354) en Sibbeltje MICHIELS (zie 77359).
Gehuwd voor de kerk ca 1807 met Leffert Willems STELLINGWERF (WESTRA (1811), WESSTRA (1828)) (zie 71319).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
24231    Hillegien WIJCHERS, geboren te [Beulake], gedoopt (N.G.) op 18-05-1710 te Beulake, dochter van Wijger GERRITS (zie 153) en Treijne CLAES (zie 16554).
 
108768    Hilligjen WIJCHERS, geboren ca 1676, overleden voor 1710 te Zuidveen, onder Steenwijk. Zij woonde in 1701 (bij haar huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk), erna [vermoedelijk] ook.
Ondertrouwd op 02-01-1701 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-01-1701 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenoot is IJntjen LAMBERTS (zie 108767). {Hij was eerder ondertrouwd op 10-12-1693 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 31-12-1693 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Hermtjen Lubberts BEUKER (zie 108769). Hij is later ondertrouwd op 22-06-1710 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-07-1710 te [Steenwijk] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Albertjen WILLEMS (zie 108770).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
24230    Hilligjen WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 25-04-1706 te Beulake, overleden voor 1710 te Beulake, dochter van Wijger GERRITS (zie 153) en Treijne CLAES (zie 16554).
 
103630    Jacob WIJCHERS, turfmaker (1829), geboren op 21-02-1808 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 03-04-1808 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, zoon van Wijcher ANDRIES (BUIS (1815)) (zie 103620) en Geertje JACOBS (KLOK (1821), van der KLOK (1825)) (zie 46662).
 
3347    Jan WIJCHERS, geboren ca 1603. Hij woonde in 1628 (bij zijn huwelijk) in Kadoelen, erna in 1641 (doop dochter Altien) en in 1648 ook. Zoon van Wijcher HENDRIJX (zie 3325).
Ondertrouwd op 04-05-1628 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-05-1628 te Vollenhove (N.G.). Beijde in Cadoelen. Echtgenote is Maregien HELPRICH (zie 4306).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
71    Jan WIJCHERS, geboren ca 1610. Hij woonde in 1635 (doop dochter Beertje) te Beulake, erna in 1637 (doop zoon Wichert) ook. Erna in 1639 (doop dochter Geertien) ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1634 met Maregien ARENTS (zie 72).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
108256    Jan WIJCHERS, geboren te [Dinxterveen onder] Kolderveen (Dr.), [N.B. Van hem werd in Drenthe geen huwelijk ingeschreven.], gedoopt (N.G.) op 08-12-1709 te Kolder- en Dinxterveen. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Volelnhove, 1748 - nr. 1297) met zijn vader en zijn zus Annigje te Dinxterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Wijchger HILBERTS (zie 108254) en Hillechjen JANS (zie 108255).
 
112916    Jan WIJCHERS, geboren ca 1735. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0665) met zijn beide ouders, met zijn broers Hendrik, Meijne, Wijcher en Harm, en zijn zus Marrigjen in de Stadjurisdictie gelegen in de Westerkluft van de Stad Steenwijk, [buiten de Woldpoort]. Zoon van Wijcher HENDRIKS (zie 112913) en Jantje JANS (zie 112914).
 
34259    Jan WIJCHERS (SOOTJES (1776), ZOOTJES (1817)), veehouder (<1826), geboren ca 1744 te [Muggenbeet, onder Steenwijkerwold], overleden op 30-08-1826 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn beide ouders en zijn broers Wijcher en Bastiaan in Muggenbeeth in het Schoutambt Steenwijkerwolt. Hij woonde in 1814 (met zijn vrouw Lampje Hendriks TOETER) te Blokzijl (bron: huwelijk dochter Sijtje). Zoon van Wicher GEERS (WICHERS (1748)) (zie 34256) en Geesje BASTIAENSZ (zie 34257).
Ondertrouwd op 03-11-1776 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk 00-11-1776 te Blokzijl (N.G.). HIj j.m. van Muggebeet [onder Steenwijkerwold], zij j. van Blokzijl. Echtgenote is Lampje Hendriks HELDER (TOETER (1814)) (zie 34260).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
47892    Jan WIJCHERS (SCHAEP (1792), SCHAAP (1819)), turfmaker (<1828), geboren op 22-06-1763 te Kalenberg, onder Oldemarkt, [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij een ca 1763 te Kalenberg geboren zoon zijn van Wijger Andries' SCHAAP en Margje HENDRIKS. Hier hou ik de gegevens aan uit zijn doopakte.], gedoopt (N.G.) op 26-06-1763 te Oldemarkt of Paasloo, overleden op 15-08-1828 om 02:00 uur te een ongenummerd huis te Spanga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 65-jarige leeftijd, als echtgenoot van Niesje ROELOFS. Zoon van Wijcher WILLEMS (SCHAAP (1771), ANDRIES (1728)) (zie 47873) en Margjen HENDRIKS (BEKKER (1771)) (zie 47874).
Ondertrouwd op 21-03-1790 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-04-1790 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide uit Calenberg, onder Oldemarkt. Echtgenote is Niesjen ROELOFS (RIETVELD (1819)), 27 jaar oud (zie 48643).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
64521    Jan WIJCHERS (KOLK (1812)), arbeider (<1825), geboren op 15-12-1768 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-12-1768 te Paasloo, overleden op 03-11-1825 om 04:00 uur te in het huis No. 31 te Paasloo (gem. Oldemarkt) op 56-jarige leeftijd, "zijnde ongehuwd", zoon van Wijcher ROELOFS (KOLK (1812)) (zie 64514) en Geesjen LUITJES (van der WOUDE (1828)) (zie 90109).
 
46373    Jan WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 12-11-1769 te Beulake (getuige(n): Beertje CORNELIS, zijn tante), zoon van Wijcher GARRETS (zie 21841) en Meensien (Mensje) CORNIELIS (zie 12654).
 
46371    Jan WIJCHERS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 11-07-1773 te Beulake (getuige(n): Albertje CORNELIS (zie 24206)), zoon van Wijcher GARRETS (zie 21841) en Meensien (Mensje) CORNIELIS (zie 12654).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 416 van 433 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software