Blad 1 van 3 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Jan Gerbens (Girbes) WINT


 
I.1    Jan Gerbens (Girbes) WINT, boer, geboren ca 1710 te Oosterzee, overleden 00-00-1782 te Oosterzee, zoon van Gerben Jans WIND en Lutske.
Gehuwd voor de kerk op 06-02-1735 te Oosterzee met Antje (Annigjen) KARSTES, 24 jaar oud, geboren te Follega, gedoopt (N.H.) op 02-11-1710 te Lemmer, dochter van Karst ELINGS en Aukjen FREERKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Jans (Girbe;Gurbe) WIND (zie II.1).
   2.  Karst Jans (Kerst) WIND, geboren op 31-10-1738 te Oosterzee, gedoopt op 02-11-1738 te Oosterzee.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 02-08-1757 te Oosterzee met Wobbeltje MURKS, geboren ca 1738.
   3.  Hendrik Jans WIND, geboren 00-05-1741 te Oosterzee, gedoopt op 10-05-1741 te Oosterzee, overleden ca 1742, jong gestorven.
   4.  Freerk Jans WIND (zie II.6).
   5.  Lutske Jans WIND, geboren op 03-03-1748 te Oosterzee, gedoopt (N.H.) op 10-03-1748 te Oosterzee.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 11-01-1784 te St.Nicolaasga met Gosse HIJLKES, geboren ca 1762, van Legemar.
   6.  Eling Jans WIND (zie II.10).
   7.  Aukjen Jans WIND, geboren op 14-01-1753 te Oosterzee, gedoopt op 21-01-1753 te Oosterzee.

II.1    Gerben Jans (Girbe;Gurbe) WIND, geboren op 09-04-1735 te Oosterzee, gedoopt op 10-04-1735 te Oosterzee. In het boek "Tussen Tjeukemeer en Tsjonger" komen we het volgende tegen:
"De heer J.J. Bos uit Echtenerbrug liet een ingezonden stuk plaatsen, waarin hij o.m. vermeldt dat hij aan het Tjeukemeer de plaats heeft gekend
waar Girbe WIND woonde, die het meer tot aan de achterdeur had". Zoon van Jan Gerbens (Girbes) WINT (zie I.1) en Antje (Annigjen) KARSTES.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1764 te Oosterzee, 30 december 1763 is de datum van de eerste proclamatie, het huwelijk vond plaats tussen 1 januari en 30 april 1764 met Annigje BOTTES, geboren ca 1735.
Uit dit huwelijk:
   1.  Blijke Gurbes, geboren 00-00-1752 te Lemmer, overleden op 11-02-1818 te Schoterland, weduwe.
   2.  Jan Gurbesz de WINT (Jan Gerbens de WIND) (zie III.2).
   3.  Trijntje Gerbens de WIND (zie III.6).
   4.  Botte Gerbens, geboren op 17-09-1771 te Lemmer, gedoopt op 22-09-1771 te Lemmer, overleden voor 1777.
   5.  Kerst Gerbens, geboren op 09-12-1774 te Lemmer, gedoopt op 18-12-1774 te Lemmer.
   6.  Botte Gerbens, geboren op 21-03-1777 te Lemmer, gedoopt op 30-03-1777 te Lemmer.

III.2    Jan Gurbesz de WINT (Jan Gerbens de WIND), winkelier;koopman, geboren op 08-01-1766 te Lemmer, gedoopt (N.H.) op 12-01-1766 te Lemmer, overleden op 21-11-1832 te Lemmer op 66-jarige leeftijd, weduwnaar. In 1811 neemt hij de naam WINT aan.
Op 21-12-1822 koopt hij voor fl 400,- onroerend goed te Lemmer. Zoon van Gerben Jans (Girbe;Gurbe) WIND (zie II.1) en Annigje BOTTES.
Gehuwd (1) met Janke LIEUWES, geboren 00-00-1775, overleden op 22-02-1827 te Lemsterland, dochter van Lieuwe PIETERS en Ybeltje SYMENS.
Gehuwd (2) met Hendrikje INNES, geboren ca 1770.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lieuwe Jans (Luwe) de WIND, geboren 00-00-1806 te Lemsterland, overleden op 05-01-1831 te Lemsterland, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Annigje Jans de WIND (de WINT) (zie IV.2).
   3.  Girbe Jans de WIND, schipper, geboren op 11-10-1795 te Lemmer;Lemsterland, overleden op 04-07-1836 om 13.30 uur te Lemmer;Lemsterland op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 17-03-1833 te Lemsterland met Rigtje Minnes CONRADI, geboren 00-00-1803 te Wijnjeterp;Opsterland, dochter van Minne Jacobs CONRADI en Korneliske WYBRENS. {Zij is later gehuwd op 21-06-1837 te Lemsterland met Jacob Alberts KALLENKOOT, geboren 00-00-1798 te Noordwolde;Weststellingwerf, zoon van Albert Jans KALLENKOOT en Hendrikje JACOBS.}
   4.  Inne Jans de WIND, militair, gedoopt 00-00-1799 te Lemmer, overleden op 13-12-1844 te Bennekom;Ede.

IV.2    Annigje Jans de WIND (de WINT), geboren 00-00-1793, overleden op 10-11-1893, dochter van Jan Gurbesz de WINT (Jan Gerbens de WIND) (zie III.2) en Hendrikje INNES.
Gehuwd op 07-07-1816 te Lemmer;Lemsterland met Pieter Siedzes ZWART, geboren ca 1790, overleden op 13-07-1852 te Sneek, weduwnaar, zoon van Sieds Louwrens ZWART en Geeske HAAYES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje, geboren op 16-01-1818 te Sneek, overleden ca 1818.
   2.  Hendrikje, geboren op 16-11-1819 te Sneek.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1851 te Sneek met Dirk La MEI, kleermaker;bontwerker, geboren 00-00-1828 te Leeuwarden, zoon van Nicolaas Jans La MEI en Johanna PLOEGSMA.
   3.  Geeske Pieters, geboren op 24-05-1828 te Sneek, overleden op 04-07-1837 te Sneek op 9-jarige leeftijd.
   4.  Janna Pieters, geboren op 12-02-1831 te Sneek.
Gehuwd met Luiten van der HEIDE, mr.bakker.

III.6    Trijntje Gerbens de WIND, geboren op 15-07-1769 te Lemmer, overleden op 05-10-1826 te Lemmer op 57-jarige leeftijd, ook Trijntje Gurbes de WINDT, dochter van Gerben Jans (Girbe;Gurbe) WIND (zie II.1) en Annigje BOTTES.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 03-05-1789 te Lemmer met Tjitte Stevens REITSMA, 23 jaar oud, geboren op 22-09-1765 te Akkrum;Utingeradeel, gedoopt op 27-10-1765 te Akkrum, overleden op 12-12-1833 te Lemmer;Lemsterland op 68-jarige leeftijd, zoon van Steven ALLES en Tintje SAPES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben Tjittes, geboren 00-00-1789 te Lemmer.
Gehuwd op 22-07-1813 te Lemmer;Lemsterland met Sjoerdje Harmanus WITTEVEEN, geboren 00-00-1794, dochter van Hermanus WITTEVEEN en Abeltje WILLEMS.
   2.  Steven Tjittes, geboren 00-00-1793 te Lemmer.
Gehuwd op 28-10-1814 te Sneek met Johanna Hendriks MIEDEMA, geboren 00-00-1793 te Sneek, dochter van Hendrik MIEDEMA en Trijntje FEENSTRA.
   3.  Anne Tjittes (zie IV.11).

IV.11    Anne Tjittes REITSMA, geboren 00-00-1807 te Lemmer;Lemsterland, zoon van Tjitte Stevens REITSMA en Trijntje Gerbens de WIND (zie III.6).
Gehuwd op 01-10-1835 te Hennarderadeel met Klaaske Johannes NOORDENBOS, geboren 00-00-1814 te Oosternijkerk;Oostdongeradeel, dochter van Johannes Ulbes NOORDENBOS en Clara HEERES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren 00-00-1838 te Gaasterland.
Gehuwd op 07-05-1867 te Wisch met Jennij Louise van SANDICK, geboren 00-00-1844 te Wisch, dochter van Ds. Johan Christian Frederik van SANDICK en Susanna Leonora van DEDEM.

II.6    Freerk Jans WIND, geboren op 01-04-1745 te Oosterzee, gedoopt op 07-04-1745 te Oosterzee, overleden 00-00-1807. Hij was huurboer te Langelille onder Munnekeburen en werd op 29-8-1788 curator over de wezen van zijn zwager Foke Jacobs en Rinske Jacobs de twee kinderen Lubkje van 5 jaar en Jacob van 1/2 jaar. Zoon van Jan Gerbens (Girbes) WINT (zie I.1) en Antje (Annigjen) KARSTES.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-03-1775 te Munnekeburen met Tjitske JACOBS, geboren ca 1755, hertrouwde op 11-12-1825 als weduwe te Schoterland met Jelle Roelofs DE HAAN, dochter van Jacob FOKKES, varensgezel te Lemmer, en Baukjen SYBRENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Freerks (zie III.10).
   2.  Jan Freerks, geboren op 30-08-1777 te Munnekeburen, gedoopt op 07-09-1777 te Munnekeburen.
   3.  Gerben Freerks, geboren op 15-12-1778 te Munnekeburen, gedoopt op 20-12-1778 te Munnekeburen.
   4.  Fokke Freerks (Fooke) (zie III.14).

III.10    Jacob Freerks WIND, huisman te Delfstrahuizen, geboren 00-00-1775 te Delfstrahuizen, overleden op 13-03-1862 te Schoterland, weduwnaar, heeft in 1811 de naam WIND aangenomen, zoon van Freerk Jans WIND (zie II.6) en Tjitske JACOBS.
Gehuwd ca 1800 met Luitje Martens (Lutsker;Lutje) KOKSMA (KOK), boerin, geboren ca 1775, dochter van Marten KOKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjitske Jacobs (zie IV.14).
   2.  Marten Jacobs (zie IV.15).
   3.  Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) (zie IV.18).

IV.14    Tjitske Jacobs WIND, geboren 00-00-1801 te Delfstrahuizen;Lemsterland, overleden op 01-10-1831 te Lemsterland, dochter van Jacob Freerks WIND (zie III.10) en Luitje Martens (Lutsker;Lutje) KOKSMA (KOK), boerin.
Gehuwd op 11-12-1825 te Schoterland met Jelle Roelofs de HAAN, geboren 00-00-1799 te Delfstrahuizen, zoon van Roelof Tijsses de HAAN en Roelofjen WYBES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Jelles (zie V.10).
   2.  Luitje Jelles, geboren op 05-12-1829 te Lemsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1856 te Lemsterland met Sytze Sakes ZANDSTRA, geboren 00-00-1820 te Nieuweschoot;Schoterland, zoon van Sake Baukes ZANDSTRA en Getzen Sytzes SYTZEMA.
   3.  Roelof, geboren op 05-06-1831 te Echten;Lemsterland.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-10-1869 te Schoterland met Hendrikje Deddes de VRIES, geboren 00-00-1836 te Rottum, dochter van Dedde Siebes de VRIES en Martje Hendriks POEPJES.

V.10    Roelofje Jelles de HAAN, geboren op 08-03-1826 te Schoterland, overleden op 28-07-1877 te Doniawerstal op 51-jarige leeftijd, dochter van Jelle Roelofs de HAAN en Tjitske Jacobs WIND (zie IV.14).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1854 te Lemsterland met Meine Jolles LANDMAN, 27 jaar oud, geboren op 15-06-1826 te Gaasterland, overleden op 01-03-1904 te Tjerkgaast op 77-jarige leeftijd, zoon van Jolle Wybrens LANDMAN en Meintjen WISPELWEY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Meines (zie VI.1).

VI.1    Jelle Meines LANDMAN, geboren op 19-06-1855 te Follega, overleden op 14-08-1923 te Lemsterland op 68-jarige leeftijd, zoon van Meine Jolles LANDMAN en Roelofje Jelles de HAAN (zie V.10).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1883 te Lemsterland met Akke Jacobus BRANDENBURG, 32 jaar oud, geboren op 02-10-1850 te Lemsterland, overleden op 09-01-1931 te Lemsterland op 80-jarige leeftijd, dochter van Jacobus BRANDENBURG en Lipkje SYTSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meino, geboren op 27-07-1887 te Lemmer, overleden op 08-02-1965 te Appelscha op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1909 te Garzweiler;Dld met Jan Martens van BUITEN, 27 jaar oud, geboren op 03-04-1882 te Fochteloo, overleden op 05-06-1957 te Heerenveen op 75-jarige leeftijd, zoon van Marten Jans van BUITEN en Trijntje Hendriks BARON.

IV.15    Marten Jacobs WIND, kastelein te Echtenerbrug, geboren op 19-03-1805 te Delfstrahuizen;Eesterga, overleden op 10-01-1888 te Lemsterland op 82-jarige leeftijd, gehuwd, hij koopt op 24-11-1853 een zathe en landen te Follega voor fl 15.000,- van zijn broer Gurbe. Zoon van Jacob Freerks WIND (zie III.10) en Luitje Martens (Lutsker;Lutje) KOKSMA (KOK), boerin.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-05-1832 te Schoterland met Jacobje Roelofs KUNST, geboren 00-00-1805 te Follega;Lemsterland, overleden voor 1841, dochter van Roelof Roelofs KUNST, boer, en Baukjen WIEBES.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 29-06-1837 te Doniawerstal met Akke Johannes WIERSMA, 31 jaar oud, geboren op 27-10-1805 te Langweer, overleden op 10-07-1896 op 90-jarige leeftijd, begraven te Follega. Klokkenstoel, dochter van Johannes Durks WIERSMA en Foekjen Jolles HOEKSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Luitje Martens (zie V.16).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jacob Martens, geboren op 25-05-1838 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 06-09-1840 te Schoterland op 2-jarige leeftijd.
   3.  Jacob Martens (zie V.18).
   4.  Foekje Martens (zie V.21).
   5.  Johannes Martens, geboren op 28-10-1845 te Follega;Lemsterland.
   6.  Jolle Martens, geboren op 03-04-1848 te Follega;Lemsterland, overleden op 14-08-1916 te Sloten op 68-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Follega. Klokkenstoel.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 21-08-1902 te Lemsterland met Reinskje KAMPEN, 33 jaar oud, geboren op 30-06-1869 te Harich;Gaasterland, overleden op 02-09-1946 op 77-jarige leeftijd, begraven te Follega. Klokkenstoel, dochter van Hjerre Johannes KAMPEN en Margje Willems van de WETERING. {Zij is later gehuwd ca 1918 met Douwe STEENSMA.}

V.16    Luitje Martens WIND, geboren op 29-12-1832 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 27-06-1909 te Lemsterland op 76-jarige leeftijd, gehuwd, dochter van Marten Jacobs WIND (zie IV.15) en Jacobje Roelofs KUNST.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-05-1852 te Oosterzee;Lemsterland met Jan Dirks de HAAN, landbouwer, geboren 00-00-1829 te Munnekeburen;Weststellingwerf, overleden op 26-06-1923 te Oosterzee, zoon van Dirk Roelofs de HAAN en Tettje Jans KOOPMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, geboren op 11-09-1852 te Lemsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1878 te Lemsterland met Wilhelmina van OMMEN, 24 jaar oud, geboren op 16-04-1854 te Lemmer;Lemsterland, dochter van Jacobus (Jacob) van OMMEN, koetsier, en Roelofke SCHEFFER, dienstbode.
   2.  Jacobje, geboren op 01-11-1854 te Lemmer;Lemsterland, overleden voor 1857.
   3.  Jacobje, geboren op 22-05-1857 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1884 te Lemsterland met Jan Johannes van DIJK, geboren 00-00-1850 te Workum, zoon van Johannes Jans van DIJK en Baukjen Douwes REITSMA.
   4.  Marten, geboren op 21-08-1859 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1885 te Lemsterland met Grietje MAST, geboren 00-00-1864 te Oosterzee, dochter van Fedde Jans MAST en Iebeltje KOOPMANS.
   5.  Tetje, geboren op 26-06-1861 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1888 te Lemsterland met Willem AKKERMAN, geboren 00-00-1863 te Oosterzee, zoon van Harmen Roelofs AKKERMAN en Margjen Jans de JONG.
   6.  Akke, geboren op 13-07-1862 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-11-1885 te Lemsterland met Foppe HUITEMA, geboren 00-00-1859 te Ouwsterhaule;Doniawerstal, zoon van Wiebe HUITEMA en Grietje Jans de JONG.
   7.  Rigtje, geboren op 07-11-1863 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1890 te Lemsterland met Foeke DIJKSTRA, geboren 00-00-1858 te Sintjohannesga;Schoterland, zoon van Bouwe Foekes DIJKSTRA en Klaaske Jans de JONG.
   8.  Roelof, geboren op 06-12-1864 te Oosterzee;Lemsterland.
   9.  Foekje, geboren op 06-12-1864 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1893 te Lemsterland met Hendrik SCHOLTE, geboren 00-00-1864 te Oosterzee, zoon van Jan SCHOLTE en Aaltje van der MEULEN.
   10.  Jacob, geboren op 06-12-1864 te Oosterzee;Lemsterland, overleden voor 1867.
   11.  Jikke (zie VI.21).
   12.  Jacob, geboren op 03-05-1867 te Lemsterland, overleden voor 1868.
   13.  Jacob, geboren op 22-06-1868 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 29-12-1937 te Blankenham op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1892 te Lemsterland met Dirkje van EIJCK, 21 jaar oud, geboren op 09-02-1871 te Echten, overleden op 30-07-1931 te Echtenerpolder op 60-jarige leeftijd, dochter van Klaas Ebeles van EYCK en Egbertje ALTHUISIUS.
   14.  Roelofje, geboren op 25-07-1869 te Oosterzee;Lemsterland, overleden voor 1872.
   15.  Nantje, geboren op 25-07-1869 te Oosterzee;Lemsterland.
   16.  Wiebe, geboren op 14-03-1871 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1902 te Lemsterland met Eeuw de BOER, geboren 00-00-1877 te Oosterzee, dochter van Jouke Geerts de BOER en Rimke Sybolts de VRIES.
   17.  Roelofje, geboren op 19-08-1872 te Lemsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-09-1897 te Lemsterland met Geert de BOER, geboren 00-00-1873 te Sondel;Gaasterland, zoon van Jouke Geerts de BOER en Rimke Sybolts de VRIES.
   18.  Gerben, geboren op 28-02-1874 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1901 te Lemsterland met Nantje KOOY, geboren 00-00-1866 te Oosterzee, dochter van Cornelis Koops KOOY en Roelofje Durks de HAAN.
   19.  Johanna, geboren op 31-08-1875 te Lemsterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-10-1899 te Lemsterland met Hero HOEKSTRA, geboren 00-00-1870 te Follega, zoon van Murk Jelles HOEKSTRA en Jannisje DIJKSTRA.

VI.21    Jikke de HAAN, boerin, geboren op 27-04-1866 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 02-08-1956 te Brummen op 90-jarige leeftijd, dochter van Jan Dirks de HAAN, landbouwer, en Luitje Martens WIND (zie V.16).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-05-1887 te Oosterzee;Lemsterland met Gerben de HAAN, 47 jaar oud, geboren op 16-01-1840 te Oosterzee, overleden op 27-05-1897 te Oosterzee op 57-jarige leeftijd, zoon van Dirk Roelofs de HAAN en Tettje Jans KOOPMANS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 31-03-1898 te Amsterdam, gescheiden na 14 jaar op 26-04-1912 van Leonard Willem RAADSVELD, violist;koopman, geboren op 25-11-1875 te Rotsterhaule;Schoterland, zoon van Jentje Martens RAADSVELD, boerenknecht;veenbaas;kastelein, en Grietje Jans MOERMAN. {Hij was ook ooit gehuwd met Bertha Dammesje de RUYTER, geboren ca 1885.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tetje, geboren op 20-03-1892 te Oosterzee.

V.18    Jacob Martens WIND, geboren op 12-11-1840 te Doniawerstal;Schoterland, overleden op 28-08-1898 te Doniawerstal op 57-jarige leeftijd, zoon van Marten Jacobs WIND (zie IV.15) en Akke Johannes WIERSMA.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18-05-1883 te Lemmer;Lemsterland met Grietje Klazes van der LENDE, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1861 te Spanga;Weststellingwerf, overleden op 25-02-1928 te Spanga op 66-jarige leeftijd, begraven te St.Nicolaasga, dochter van Klaas Heines van der LENDE en Lammigje Lubberts HOOGKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke (zie VI.37).
   2.  levenloos, geboren op 20-02-1896 te Doniawerstal, overleden op 20-02-1896 te Doniawerstal, 0 dagen oud.
   3.  Lammigje, geboren op 20-02-1896 te Doniawerstal.
   4.  Marten, geboren op 24-03-1898 te Doniawerstal.

VI.37    Akke WIND, geboren op 04-03-1894 te St.Nicolaasga;Doniawerstal, dochter van Jacob Martens WIND (zie V.18) en Grietje Klazes van der LENDE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-01-1919 te Doniawerstal met Fedde VOS, geboren 00-00-1892 te Langezwaag;Opsterland, zoon van Sytze VOS en Fokje WALSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 17-02-1920 te Heerlen, overleden op 17-02-1920 te Heerlen, 0 dagen oud.

V.21    Foekje Martens WIND, geboren op 08-02-1843 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 04-09-1918 te Hemelumer Oldeferd op 75-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Marten Jacobs WIND (zie IV.15) en Akke Johannes WIERSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-11-1863 te Workum;Lemsterland met Jelle Hendriks de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 05-07-1837 te Harich;Gaasterland, overleden op 01-04-1881 te Hemelumer Oldeferd op 43-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jelles de VRIES en Trijntje Uilkes WIERSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 04-02-1864 te Lemsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-11-1889 te Hemelumer Oldeferd met Aagje GROENHOF, geboren 00-00-1865 te Oudega, dochter van Brugt Gerbens GROENHOF en Sjuttje Jacobs de VRIES.
   2.  Marten Jelles, geboren op 28-03-1866 te Wijckel;Gaasterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1891 te Hemelumer Oldeferd met Elisabeth van der WAL, geboren 00-00-1866 te Nijega, dochter van Doede Durks van der WAL en Klaaske Koops KNOBBE.
   3.  Akke Jelles, geboren op 24-02-1868 te Wijckel;Gaasterland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1889 te Hemelumer Oldeferd met Sybolt PRUIKSMA, geboren 00-00-1867 te Woudsend;Wymbritseradeel, zoon van Arjen PRUIKSMA en Grietje de VRIES.
   4.  Jacob, geboren op 26-11-1869 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 14-05-1908 te Gaasterland met Harmke BOERSMA, geboren 00-00-1876 te Nijemirdum, dochter van Hans Harmens BOERSMA en Sjoerdje Douwes DIJKSTRA.
   5.  Trijntje Jelles, geboren op 12-09-1871 te Oudega;Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-06-1892 te Hemelumer Oldeferd met Hendrik SCHURER, geboren 00-00-1868 te Koudum, zoon van Jozeph SCHURER en Antje Jacobs HOEKSTRA.
   6.  Jan Jelles, geboren op 10-02-1873 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1902 te Hemelumer Oldeferd met Eelkjen van der WAL, geboren 00-00-1874 te Veenwouden;Dantumadeel, dochter van Jolle Hendriks van der WAL en Johanna Pieters DEINUM.
   7.  Johannes, geboren op 26-05-1874 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-10-1914 te Gaasterland met Iebeltje BOERSMA, geboren 00-00-1883 te Nijemirdum, dochter van Hans Harmens BOERSMA en Hendrikje Hielkes POSTMA.
   8.  Rimke, geboren op 09-01-1876 te Hemelumer Oldeferd.
   9.  Jeltje, geboren op 29-05-1877 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1902 te Gaasterland met Gerben MULDER, geboren 00-00-1880 te Nijemirdum, zoon van Gerrit Gerbens MULDER en Zwaantje Feikes de JONG.
   10.  Lolkjen, geboren op 08-07-1878 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1905 te Hemelumer Oldeferd met Simon de KROON, geboren 00-00-1874 te Hemelum, zoon van Jan Cornelis de KROON en Rinske Jelles LANGERAAP.
   11.  Bokkje, geboren op 29-08-1879 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1901 te Hemelumer Oldeferd met Anne DIJKSTRA, geboren 00-00-1876 te Koudum, zoon van Nanne Meintes DIJKSTRA en Willemke Alberts SYTZEMA.
   12.  Jolle Jelles, geboren op 31-10-1880 te Hemelumer Oldeferd.

IV.18    Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) WIND, huisman te Langelille;boer te Munnekeburen, geboren 00-00-1807 te Delfstrahuizen, overleden op 23-02-1888 te Schoterland, weduwnaar, hij koopt op 02-09-1841 2 zathen en landen te Follega en Eesterga voor
fl 19.077 en op 24-11-1853 verkoopt hij de zathe en landen te Follega aan zijn broer Marten Jacobs WIND voor fl 15.000,-, zoon van Jacob Freerks WIND (zie III.10) en Luitje Martens (Lutsker;Lutje) KOKSMA (KOK), boerin.
Gehuwd op 17-10-1830 te Schoterland met Aukjen Hendriks BOUMA, 17 jaar oud, geboren op 26-04-1813 te Delfstrahuizen;Sintjohannesga, overleden op 28-09-1873 te Schoterland op 60-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans BOUMA en Jeltje IDZES, boerin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Girbes, geboren op 05-09-1831 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 07-02-1915 te Schoterland op 83-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Luitje Girbes (zie V.27).
   3.  Jeltje Girbes (zie V.29).
   4.  Jan Girbes (zie V.30).
   5.  Jacob Girbes (zie V.32).

V.27    Luitje Girbes WIND, geboren op 23-02-1836 te Munnekeburen, overleden op 19-01-1922 te Lemsterland op 85-jarige leeftijd, weduwnaar, begraven te Oosterzee-Buren, dochter van Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) WIND (zie IV.18) en Aukjen Hendriks BOUMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-04-1860 te Workum;Lemsterland met Klaas Harmens KOOPMAN, geboren 00-00-1840 te Oosterzee, overleden op 01-05-1918, begraven te Oosterzee-Buren, zoon van Harmen Johannes KOOPMAN en Palsche Jeltes BOSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Palsche, geboren op 29-05-1862 te Sloten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-04-1886 te Lemsterland met Aant Symens VISSER, geboren 00-00-1861 te Uitwellingerga;Wymbritseradeel, zoon van Symen Aants VISSER en Antje Douwes DOUMA.
   2.  Girbe, bierbrouwer, geboren op 29-07-1864 te Sloten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-09-1893 te Amsterdam met Pietje SCHOTANUS, geboren 00-00-1865 te Wymbritseradeel, dochter van Berend SCHOTANUS, schilder, en Neeltje BOELENS.
   3.  Harmen, winkelier, geboren op 11-10-1865 te Lemsterland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-11-1895 te Amsterdam met Antje Everts KUIPERS, geboren 00-00-1866 te Utingeradeel, dochter van Evert Klazes KUIPERS en Maria Sijmens BOETJE.
   4.  Aukjen, geboren op 19-01-1867 te Lemsterland.
   5.  Hielkjen, geboren op 09-10-1868 te Lemsterland, overleden voor 1872.
   6.  Hendrik, geboren op 21-02-1870 te Lemsterland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-06-1893 te Lemsterland met Ytje COUPERUS, geboren 00-00-1872 te Oosthem;Wymbritseradeel, dochter van Mollerus Epeus COUPERUS, kastelein, en Gooitske SWART (ZWART).
   7.  Jelle, geboren op 14-02-1871 te Lemsterland.
   8.  Hielkjen, geboren op 27-07-1872 te Lemsterland, overleden op 24-07-1912 te Zaandam op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-03-1896 te Lemsterland met Jan SCHUT, geboren 00-00-1868 te Heerhugowaard, zoon van Cornelis SCHUT en Guurtje WISTMEER.
   9.  Jeltje, geboren op 04-04-1875 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-05-1905 te Schoterland met Epeus COUPERUS, geboren 00-00-1876 te Oosthem;Wymbritseradeel, zoon van Mollerus Epeus COUPERUS, kastelein, en Gooitske SWART (ZWART).

V.29    Jeltje Girbes WIND, geboren op 08-03-1841 te Oosterzee, overleden op 22-09-1918 te Schoterland op 77-jarige leeftijd, gehuwd, dochter van Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) WIND (zie IV.18) en Aukjen Hendriks BOUMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1866 te Lemsterland met Hendrik Rinzes KOOPMANS, 25 jaar oud, geboren op 17-02-1841 te Oosterzee, zoon van Rinse Kerstes KOOPMANS en Durkje Hendriks AGES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje (zie VI.79).
   2.  Girbe, geboren op 08-04-1869 te Oosterzee;Lemsterland.
   3.  Aukje, geboren op 24-09-1872 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 22-11-1937 te Sijbrandaburen op 65-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee-Buren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1900 te AEngwirden met Jacob Roelofs de JONG, 31 jaar oud, geboren op 26-01-1869 te Tjalleberd;AEngwirden, zoon van Roelof Jacobs de JONG en Roelofjen Geerts PIJLMAN.
   4.  Jetske, geboren op 22-11-1877 te Oosterzee;Lemsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1903 te Schoterland met Willem VISSER, geboren 00-00-1877 te Sintjohannesga, zoon van Sjoerd VISSER en Sietske Jans BRANDENBURG.

VI.79    Dirkje KOOPMANS, geboren op 27-02-1867 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 22-05-1955 te 't Meer op 88-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Rinzes KOOPMANS en Jeltje Girbes WIND (zie V.29).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 09-05-1889 te AEngwirden met Hendrik Fokkes KERKSTRA, geboren 00-00-1860 te Tjalleberd, zoon van Fokke Jelles KERKSTRA en Pietje Jans WAL.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 02-10-1908 te Schoterland met Binne BERGER, 28 jaar oud, veehouder, geboren op 23-02-1880 te Rottum, overleden op 14-07-1953 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, zoon van Wopke Jans BERGER en Sjoukje van HESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jeltje, geboren op 06-05-1890 te Utingeradeel.
   2.  Fokke Jelle, geboren op 10-07-1891 te Utingeradeel.
   3.  Pietje, geboren op 08-10-1892 te Utingeradeel.
   4.  Hendrik, geboren op 10-02-1894 te Utingeradeel.
   5.  Hielkje, geboren op 18-04-1895 te Utingeradeel.
   6.  Girbe, geboren op 30-10-1896 te Utingeradeel.
   7.  Jan, geboren op 17-07-1898 te Utingeradeel.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Dirk, geboren op 26-07-1908 te Oldeboorn, overleden op 17-10-1971 te Tijnje op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1934 met Ytje de JONG, 20 jaar oud, geboren op 05-02-1914 te Oldeboorn, overleden op 13-03-1998 op 84-jarige leeftijd, dochter van Fokke de JONG en Feikje KLAREN.

V.30    Jan Girbes WIND, geboren op 23-11-1845 om 10.30 uur te Delfstrahuizen, overleden op 09-09-1901 op 55-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen, zoon van Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) WIND (zie IV.18) en Aukjen Hendriks BOUMA.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 30-05-1895 te Schoterland met Margjen CLOO, 36 jaar oud, geboren op 20-04-1859 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 10-08-1916 te Echten op 57-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen, ze verkoopt op 03-09-1915 onroerend goed te Sint Johannesga en op 12-04-1916 leent ze fl 1300,- uit aan Hendrik Jans de VRIES uit
Oosterzee. Dochter van Harmen Jacobs CLOO en Janke Fokkes VELDSTRA. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1885 te Schoterland met Jacob Girbes WIND, 39 jaar oud (zie V.32).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Girbe Jans (zie VI.86).

VI.86    Girbe Jans WIND, geboren op 17-09-1897 te Echten;Schoterland, zoon van Jan Girbes WIND (zie V.30) en Margjen CLOO.
Gehuwd ca 1921 met Eelkje van der WOUDE, geboren op 26-05-1897 te Heerenveen;Schoterland (gezindte: N.H.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 13-06-1912 te Echten;Lemsterland (gezindte: N.H.).
   2.  Theo, geboren op 25-06-1924 te Echten;Lemsterland.
   3.  Margje, geboren op 16-09-1925 te Echten;Lemsterland.
   4.  Andries, geboren op 27-04-1928 te Echten;Lemsterland.
   5.  Klaaske, geboren op 20-06-1929 te Echten;Lemsterland.

V.32    Jacob Girbes WIND, geboren op 23-11-1845 om 10.00 uur te Delfstrahuizen, overleden op 22-04-1894 te Delfstrahuizen op 48-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen, zoon van Girbe Jacobs (Gerbe;Gurbe) WIND (zie IV.18) en Aukjen Hendriks BOUMA.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 22-05-1873 te Lemmer;Lemsterland met Antje Sints KLIJNSMA, geboren 00-00-1850 te Echten, dochter van Sint Alberts KLIJNSMA en Afke Eiles de JONG.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-04-1885 te Schoterland met Margjen CLOO, 25 jaar oud, geboren op 20-04-1859 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 10-08-1916 te Echten op 57-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen, ze verkoopt op 03-09-1915 onroerend goed te Sint Johannesga en op 12-04-1916 leent ze fl 1300,- uit aan Hendrik Jans de VRIES uit
Oosterzee. Dochter van Harmen Jacobs CLOO en Janke Fokkes VELDSTRA. {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-05-1895 te Schoterland met Jan Girbes WIND, 49 jaar oud (zie V.30).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aukje Jacobs (zie VI.89).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Janke Jacobs, geboren op 27-06-1886 te Echten;Schoterland, overleden op 05-05-1938 te Heerenveen op 51-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te St.Johannesga.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-11-1916 te Lemsterland met Kleis OENEMA, 30 jaar oud, geboren op 28-10-1886 te Oldeouwer;Doniawerstal, overleden op 06-03-1980 op 93-jarige leeftijd, begraven te St.Johannesga, zoon van Harmen Kleizes OENEMA en Richtje Jans HOLTROP.

VI.89    Aukje Jacobs WIND, geboren op 13-08-1874 te Doniawerstal, op 09-02-1899 maken ze een testament
, dochter van Jacob Girbes WIND (zie V.32) en Antje Sints KLIJNSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1895 te Lemsterland met Hendrik Pieters van EYCK, geboren ca 1874, zoon van Pieter van EYCK en Antje van WENSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje, geboren op 18-04-1894 te Delfstrahuizen;Schoterland, gewettigd 10-12-1914 en ingeschreven te Lemsterland op 06-01-1915.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-05-1914 te Lemsterland met Sipke HULZINGA, geboren 00-00-1890 te Echten, zoon van Jacob HULZINGA en Trijntje de VRIES.
   2.  Jacob, geboren op 04-06-1896 te Lemsterland, overleden voor 1900.
   3.  Pieter, geboren op 05-02-1898 te Lemsterland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-02-1920 te Lemsterland met Jeltje SCHOLTE, geboren 00-00-1898 te Oosterzee, dochter van Hendrik SCHOLTE en Jantje HOOGEVEEN.
   4.  Jacob, geboren op 17-03-1900 te Lemsterland.

III.14    Fokke Freerks (Fooke) WIND, boer, geboren op 02-03-1782 te Munnekeburen, overleden op 14-01-1867 te Delfstrahuizen;Schoterland op 84-jarige leeftijd. Foke Freriks te Delfstrahuizen heeft op 14-11-1811 de achternaam WIND aangenomen evenals zijn broer Jacob Freerks. Zoon van Freerk Jans WIND (zie II.6) en Tjitske JACOBS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-06-1802 te Delfstrahuizen met Annigjen Annes LEMSTRA, 29 jaar oud, geboren op 09-05-1773 te Oldelamer, gedoopt op 16-05-1773 te Oldelamer, overleden op 28-08-1846 om 03.00 uur te Delfstrahuizen;Schoterland op 73-jarige leeftijd, huis 7, dochter van Anne SJOERDS en Aaltje TIES (THEES).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Fokkes (zie IV.21).
   2.  Jantje Fokkes (zie IV.23).
   3.  Freerk Fokkes (zie IV.24).
   4.  Tjitske Fokkes (zie IV.27).
   5.  Anne Fokkes, geboren op 27-09-1815 te Sintjohannesga;Schoterland, overleden op 19-01-1832 te Delfstrahuizen op 16-jarige leeftijd.

IV.21    Aaltje Fokkes WIND, geboren op 28-05-1803 te Delfstrahuizen, gedoopt op 05-06-1803 te Delfstrahuizen, overleden op 21-02-1827 te Delfstrahuizen; Schoterland op 23-jarige leeftijd, dochter van Fokke Freerks (Fooke) WIND (zie III.14) en Annigjen Annes LEMSTRA.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 31-05-1818 te Schoterland met Warner Jans KROES, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 03-12-1793 te Kuinre, overleden op 20-02-1858 te Garijp op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan KROES en Trijntje BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Warners, geboren 00-07-1819 te Schoterland, overleden op 14-09-1819 te Schoterland.
   2.  Jan Warners, geboren 00-00-1824 te Schoterland, overleden op 18-02-1826 te Schoterland.
   3.  Fokke Warners, geboren 00-12-1825 te Schoterland, overleden op 13-01-1826 te Schoterland.

IV.23    Jantje Fokkes WIND, geboren op 03-08-1806 te Rotsterhaule, gedoopt op 18-08-1806 te Delfstrahuizen, overleden op 18-01-1901 te Workum op 94-jarige leeftijd, dochter van Fokke Freerks (Fooke) WIND (zie III.14) en Annigjen Annes LEMSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1831 te Schoterland met Jan Wiebrens KOOPMANS, 24 jaar oud, boer, geboren op 17-09-1806 te Delfstrahuizen, gedoopt op 10-12-1806 te St. Jansga, overleden op 24-01-1879 te Delfstrahuizen op 72-jarige leeftijd, zoon van Wiebren Jans KOOPMANS en Yke Ruurds VELSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje Jans (zie V.38).
   2.  Wybren Jans, geboren 00-00-1838 te Echten;Lemsterland.
Gehuwd op 10-05-1867 te Weststellingwerf met Sjoerdje Geeukes van der VEEN, geboren 00-00-1843 te Oldelamer, dochter van Geeuke Sjoukes van der VEEN en Dirkje Andries TIMMERMAN.
   3.  Fokke, geboren 00-00-1841 te Echten;Lemsterland.
Gehuwd op 13-05-1870 te Schoterland met Akke Tjittes de VRIES, geboren 00-00-1848 te Terkaple;Utingeradeel, dochter van Tjitte Durks de VRIES en Geertje Doekeles DOUMA.
   4.  Dieuwke Jans, geboren 00-00-1844 te Delfstrahuizen, overleden op 07-07-1921 te Dennenoord;Zuidlaren.
Gehuwd op 18-05-1873 te Schoterland met Hans de BOER, geboren 00-00-1844 te Birdaard;Dantumadeel, zoon van Jetse Jacobs de BOER en Maria Louisa YNSONIDES.
   5.  Ruurd Jans, geboren 00-00-1846 te Delfstrahuizen;Schoterland.
Gehuwd (1) op 13-05-1871 te Weststellingwerf met Jannesje van der VEEN, geboren 00-00-1849 te Oldelamer, dochter van Geeuke Sjoukes van der VEEN en Dirkje Andries TIMMERMAN.
Gehuwd (2) op 05-05-1877 te Weststellingwerf met Grietje TOLMAN, geboren 00-00-1850 te Oldelamer, dochter van Tjibbe Jelles TOLMAN en Lysbert Kornelis HOOGEVEEN.
   6.  Aaltje Jans, geboren op 19-12-1849 te Delfstrahuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-03-1877 te Schoterland met Pier LEFFERTSTRA, geboren 00-00-1844 te Wijckel;Gaasterland, zoon van Gerrit Piers LEFFERTSTRA en Hiltje Stoffels STOFFELSMA.

V.38    Annigje Jans KOOPMANS, geboren 00-00-1835 te Echten;Lemsterland, overleden 00-00-1920, dochter van Jan Wiebrens KOOPMANS, boer, en Jantje Fokkes WIND (zie IV.23).
Gehuwd op 13-06-1860 te Schoterland (getuige(n): Johannes Hermanus BANNING,61jr,bestuursbode en IJntzeBEEKES de GROOT,52jr,veldwachter beide te Heerenveen en Pieter de VRIES,44jr,klerk te Nijehaske en Ate Feddes van IJLZINGA,40jr,veldwachtyer te Heerenveen.) met Jan Joukes AKKERMAN, 34 jaar oud, geboren op 23-03-1826 om 05.00 uur te Rohel;Schoterland (aangifte door: Hendrik TERWEEL,29jr,kantoorbediende en Luitjen Popkes de LANG,26jr,klerk beide te Heerenveen woonachtig.), overleden 00-00-1904, zoon van Jouke Johannes AKKERMAN, boereknegt;veenbaas, en Niesje Hendriks WIND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiebren Jans (zie VI.92).

VI.92    Wiebren Jans AKKERMAN, geboren ca 1863, zoon van Jan Joukes AKKERMAN en Annigje Jans KOOPMANS (zie V.38).
Gehuwd (1) met Sjaakje Douwes MAAT, geboren ca 1863.
Gehuwd (2) met Roelofje Volkens HUISMAN, geboren ca 1865.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren ca 1880.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Volken, geboren ca 1880.
   3.  Jan Wiebren, geboren ca 1880.
   4.  Jan, geboren ca 1880.
   5.  Albert, geboren ca 1880.
   6.  Albert, geboren ca 1880.

IV.24    Freerk Fokkes WIND, boer, geboren op 01-05-1809 te Delfstrahuizen, gedoopt op 22-05-1809 te Delfstrahuizen, overleden op 11-09-1882 te Delfstrahuizen;Schoterland op 73-jarige leeftijd, weduwnaar, zoon van Fokke Freerks (Fooke) WIND (zie III.14) en Annigjen Annes LEMSTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-10-1832 te Schoterland met Hiltje Uilkes de JONG, 23 jaar oud, geboren op 22-02-1809 te Oudehaske;Haskerland, overleden op 13-06-1874 te Delfstrahuizen op 65-jarige leeftijd, dochter van Uilke Siebes de JONG en Geeske Ruurds VELDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Freerks (zie V.50).
   2.  Uilke Freerks (zie V.52).
   3.  Geeske Freerks, geboren op 16-12-1839 te Rottum;Schoterland, overleden op 18-07-1908 te Lemsterland op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1872 te Schoterland met Ype Jans HOLTROP, 32 jaar oud, geboren op 26-11-1839 te Delfstrahuizen, overleden op 20-06-1919 te Lemsterland op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Ypes HOLTROP en Sytske Foekes DIJKSTRA.
   4.  Anne Freerks (zie V.56).
   5.  Annigje Freerks (zie V.59).
   6.  Ruurd Freerks, geboren op 08-02-1850 te Schoterland, overleden op 20-12-1851 te Schoterland op 1-jarige leeftijd.

V.50    Fokke Freerks WIND, boer, geboren op 07-11-1833 te Rottum;Schoterland, overleden op 16-03-1911 te Oosterzee:Lemsterland op 77-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Oosterzee-Buren. Op 24-05-1887 werd hij in Oosterzee opgenomen en op 10-06-1887
werd hij ouderling. Zoon van Freerk Fokkes WIND (zie IV.24) en Hiltje Uilkes de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1860 te Schoterland met Gerbrigje Jacobs SCHAAFSMA, 31 jaar oud, geboren op 28-06-1828 te Scherpenzeel;Weststellingwerf, overleden op 28-12-1913 te Oosterzee op 85-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee-Buren, dochter van Jacob Aukes SCHAAFSMA en Pietertje Pieters HOFSTEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerk Fokkes (zie VI.95).

VI.95    Freerk Fokkes WIND, boer;ouderling, geboren op 21-06-1861 te Schoteruiterdijken;Scherpenzeel;Schoterland, overleden op 01-02-1941 te Oosterzee:Lemsterland op 79-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Oosterzee-Buren, ouderling,in dienst van het Waterschap Oosterzee, medeoprichter van
de Coop. Boterfabriek,boer, medeoprichter en bestuurder van de
Christelijke School, zoon van Fokke Freerks WIND (zie V.50) en Gerbrigje Jacobs SCHAAFSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-08-1884 te Lemsterland met Lamkje Jans de JONG, 20 jaar oud, geboren op 28-10-1863 te Rotstergaast;Gaast;Wonseradeel, overleden op 11-01-1967 te Oosterzee op 103-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee-Buren, dochter van Jan Jans de JONG en Gettje Aizes BOUMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerbrigje (zie VII.32).
   2.  Jan (zie VII.33).
   3.  Fokke (zie VII.35).
   4.  Anne (zie VII.37).
   5.  Aize Freerks, boer, geboren op 31-03-1894 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 04-08-1981 te Oosterzee op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee-Buren, had drie pleegkindren met de naam DIJKSTRA;
Zijn vrouw is Jantje Johannes DIJKSTRA; hij was ouderling, gem.raadslid en lid van de Provinciale Staten, bestuurslid van de Chr.Boeren en Tuinbouwbond.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1919 te Oosterzee;Lemsterland met Jantje Johannes DIJKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 03-05-1894 te Oosterzee, overleden op 21-02-1975 te Oosterzee op 80-jarige leeftijd, trouwde met Aize Freerks WIND 31-3-1894 te Oosterzee; zij hadden drie pleegkinderen genaamd DIJKSTRA. Dochter van Johannes DIJKSTRA en Foekjen SIETSMA.
   6.  Jan jr. (zie VII.42).
   7.  Gettje Freerks (zie VII.45).
   8.  Uilke Freerks (zie VII.46).
   9.  Jelle Freerks (zie VII.48).

VII.32    Gerbrigje WIND, geboren op 22-12-1884 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 22-03-1912 te Oosterzee;Lemsterland op 27-jarige leeftijd, gehuwd, begraven te Oosterzee-Buren, dochter van Freerk Fokkes WIND (zie VI.95) en Lamkje Jans de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1908 te Lemmer;Lemsterland met Fokke van OMMEN, 22 jaar oud, boer;ouderling;bestuurslid Chr. School, geboren op 16-11-1885 te Eesterga;Oosterzee;Lemsterland, zoon van Karel Tobias van OMMEN en Jantje Wiebes KLIJNSMA. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1914 te Lemsterland met Fettje PEEREBOOM, 30 jaar oud, geboren op 03-07-1883 te Lemmer;Lemsterland, dochter van Sjoerd Jans PEEREBOOM en Geertje SLUMP.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Karel, geboren op 05-03-1909 te Oosterzee, overleden op 17-05-1926 te Leeuwarden op 17-jarige leeftijd.
   2.  Freerk, geboren ca 1910.
   3.  Jantje, geboren ca 1912.

VII.33    Jan WIND, boer;ouderling, geboren op 09-05-1886 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 13-10-1963 op 77-jarige leeftijd, begraven te Delfstrahuizen. Hij was 42 jaar bestuurslid en 2 jaar voorzitter van de Onderlinge Brand
verzekering in Sneek, 40 jaar bestuurslid en vele jaren voorzitter van de Coop. Boterfabriek "De Westerbrugsloot" te Twellega, 14 jaar voorzitter van het C.A.F. filiaal te Sneek, 25 jaar voorzitter van het Waterschap Langweer en 10 jaar van het Waterschap Toppenhuizen,
20 jaar bestuurslid en voorzitter van de Geref.School in Toppenhuizen en de Landbouwschool en Huishoudschool in Sneek.
42 jaar voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis en voorzitter van de Wijkverpleging .
Voor dit alles werd hem de gouden eremedaille uitgereikt verbonden aan de "Orde van Oranje Nassau", zoon van Freerk Fokkes WIND (zie VI.95) en Lamkje Jans de JONG.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29-08-1907 te Lemsterland met Geeske WIND, 22 jaar oud (zie VI.101).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26-05-1931 te Sneek met Afke van der LEI, 39 jaar oud, geboren op 03-02-1892 te Toppenhuizen, overleden op 01-03-1959 te Toppenhuizen op 67-jarige leeftijd, dochter van B.G. v.d.Leij.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lamkje, geboren op 11-07-1908 te Rotsterhaule, overleden op 16-07-1994 op 86-jarige leeftijd, begraven te Oppenhuizen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1934 te Sneek met Ds. Wiebe WIERSMA, 28 jaar oud, Gereformeerd predikant o.a. te Kollum, geboren op 26-02-1906 te Sneek, overleden op 28-06-1988 op 82-jarige leeftijd, begraven te Oppenhuizen, zoon van Uiltje WIERSMA en Trijntje VELDHUIS.
   2.  Uilkje Jans, geboren op 10-12-1910 te Rotsterhaule, overleden op 13-09-2001 op 90-jarige leeftijd, begraven te Sneek, alg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Lamgweer met Watte NAUTA (TERZOOL), 26 jaar oud, geboren op 04-12-1908 te Terzool, overleden op 16-06-1988 te Joure op 79-jarige leeftijd, begraven te Sneek, alg.
   3.  Hiltje Antje (zie VIII.8).
   4.  Freerk Jans (zie VIII.9).
   5.  Anne Jans (zie VIII.11).

VIII.8    Hiltje Antje WIND, geboren op 17-03-1913 te Rotsterhaule, dochter van Jan WIND (zie VII.33) en Geeske WIND (zie VI.101).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1934 met Freerk Fokkes WIND, 22 jaar oud (zie VIII.13).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke (Frank) (zie IX.1).
   2.  Jan (John) (zie IX.3).
   3.  Aukje, geboren op 19-01-1939 te Rotsterhaule.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-10-1960 met Rinze de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 18-05-1934 te Garijp.
   4.  Freerk (Fred) (zie IX.7).
   5.  Geeske (Gretta), geboren op 09-10-1943 te Langweer.
   6.  Hiltje Antje Lamkje (Hilda Ann L.), geboren op 04-05-1945 te Langweer.
Gehuwd met Simon RAMOK, geboren op 02-04-1945 te Leiden.
   7.  Sieberen (Sidney) (zie IX.12).
   8.  Lamkje (Linda), geboren op 15-02-1952 te Langweer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-08-1977 met Marlin HENDRICKS, geboren ca 1950, woonde in California USA.
   9.  Martha Irene, geboren op 02-05-1958 te Californie U.S.A. verloofd in oktober 1977 met Rodney Howard CROW.

IX.1    Fokke (Frank) WIND, geboren op 12-04-1935 te Eestrum, zoon van Freerk Fokkes WIND (zie VIII.13) en Hiltje Antje WIND (zie VIII.8).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-01-1956 met Johanna ZIJLSTRA, 18 jaar oud, geboren op 15-02-1937 te Oppenhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grace Helena, geboren op 11-02-1957 te Californie U.S.A.
   2.  Fred Andrew, geboren op 28-12-1958 te Californie U.S.A.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27-10-1977 te Californie U.S.A. Echtgenote is Lore Elizabeth MORENO, geboren ca 1960.
   3.  Joann Alice, geboren op 07-01-1964 te Californie U.S.A.
   4.  Andrew Frank, geboren op 11-11-1969 te Californie U.S.A.
   5.  Allen Dale, geboren op 11-11-1969 te Californie U.S.A.


    Blad 1 van 3 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software