Eerste blad    Vorig blad    Blad 464 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

126175    Meindert WYNIA, geboren op 17-10-1856 te Franekeradeel, zoon van Age Meinderts WYNIA (zie 121784) en Akke Sjoerds YPMA (zie 121785).
 
126165    Meindert Lieuwes WYNIA, geboren op 02-10-1838 te Hennaarderadeel, overleden op 12-02-1839 te Hennaarderadeel, 133 dagen oud, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
126167    Meindert Lieuwes WYNIA, geboren op 02-02-1842 te Hennaarderadeel, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
121664    Meindert Theunis WYNIA, geboren ca 1785.
Gehuwd met Akke Foekes WYNIA (zie 121665).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
117132    Meindert Theunis WYNIA, geboren 00-00-1842, overleden op 15-10-1852 te Hennaarderadeel, zoon van Theunis Meinderts WYNIA (zie 121788) en Janke Poppes SLIM (zie 121793).
 
126176    Sjoerd WYNIA, geboren op 02-10-1857 te Franekeradeel, zoon van Age Meinderts WYNIA (zie 121784) en Akke Sjoerds YPMA (zie 121785).
 
126171    Sjoerd Lieuwes WYNIA, geboren op 15-03-1851 te Hennaarderadeel, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
126162    Symon Lieuwes WYNIA, geboren op 19-04-1845 te Hennaarderadeel, overleden op 25-10-1845 te Hennaarderadeel, 189 dagen oud, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
126169    Symon Lieuwes WYNIA, geboren op 18-12-1848 te Hennaarderadeel, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
126161    Symontje Lieuwes WYNIA, geboren op 03-01-1844 te Hennaarderadeel, overleden op 11-10-1847 te Hennaarderadeel op 3-jarige leeftijd, dochter van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
126172    Theunis Lieuwes WYNIA, geboren op 14-09-1853 te Hennaarderadeel, zoon van Lieuwe Meinderts WYNIA (zie 121776) en Trijntje Sijmons YPMA (zie 126159).
 
121788    Theunis Meinderts WYNIA, geboren op 19-06-1813 te Tzum;Franekeradeel, zoon van Meindert Theunis WYNIA (zie 121664) en Akke Foekes WYNIA (zie 121665).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 23-04-1836 te Hennaarderadeel met Anna Jentjes VELLINGA (zie 121789).
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 23-11-1839 te Ferwerderadeel met Janke Poppes SLIM (zie 121793).
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 25-01-1860 te Hennaarderadeel met Antje Reinders RISPENS, 44 jaar oud (zie 121799). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1843 te Hennaarderadeel met Klaas Jobs FABER (zie 179060).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
126178    Tjipke WYNIA, geboren op 13-11-1861 te Hennaarderadeel, zoon van Age Meinderts WYNIA (zie 121784) en Akke Sjoerds YPMA (zie 121785).
 
126173    Tjitske WYNIA, geboren op 28-04-1854 te Tzum;Franekeradeel, dochter van Age Meinderts WYNIA (zie 121784) en Akke Sjoerds YPMA (zie 121785).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Hennaarderadeel met Age BAKKER (zie 126186).
 
122301    Wyger Sybrens WYNIA, geboren ca 1789.
Gehuwd met Lijsbert JELLES (zie 122302).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53794    Claes Witten WYNT (WYTTENWYNT), geboren ca 1500, hij wordt vermeld bij de maandrekening van Zwolle in 1520 blz. 18.
Kind:
   1.  Claas WINT (zie 118170).

111138    Elisabeth WYNTJES, geboren 00-00-1854 te Nijehaske;Haskerland, dochter van Jan Johannes WYNTJES (zie 111139) en Duike Gerhardus van den BERG (zie 111140).
Gehuwd op 15-05-1880 te AEngwirden met Jan WESTRA, 25 jaar oud (zie 111132).
 
111139    Jan Johannes WYNTJES, geboren ca 1823.
Gehuwd met Duike Gerhardus van den BERG (zie 111140).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204723    Foppo WYPCKES, geboren ca 1527 te Oostwold;Midwolda, zoon van Wypcko FOPPENS (zie 204717) en Haycke JOACHIMS (zie 204721).
 
204724    Joachim WYPCKES, geboren ca 1530 te Oostwold;Midwolda, overleden voor 1585 te Noordbroek, zoon van Wypcko FOPPENS (zie 204717) en Haycke JOACHIMS (zie 204721).
Gehuwd voor de kerk ca 1553 te Oostwold;Midwolda met Haycka JURRIENS (zie 204725).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19612    Focko WYPKENS, kerkvoogd te Noordbroek, geboren ca 1580, zoon van Wijpko NYNTKENS (zie 19619) en Anna WIJPKENS (zie 19620).
Gehuwd met Octien EGGES (zie 19613).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
191362    Antje WYTSES, van Harkema Opeinde.
Gehuwd voor de kerk op 09-02-1772 te Tietjerksteradeel, hij met attestatie van Hardegarijp en zij van Harkema Opeinde met Binnert Jacobs CLOOSTERMAN, 27 jaar oud (zie 191310).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
149883    Grietje WYTSES, geboren op 16-02-1781 te Westergeest;Kollumerland, gedoopt (Herv) op 25-03-1781 te Westergeest, dochter van Wytse Wybes KOMRIJ (zie 149875) en Bontje BARTELDS (BARTELES) (zie 149882).
 
151340    Jantje WYTSES, geboren 00-00-1737 te Oldeboorn, overleden op 04-02-1825 te Utingeradeel.
Gehuwd op 24-11-1765 te Oldeboorn met Hendrik Halbes PUTTING (zie 151336). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 18-01-1756 te Oldeboorn met Richt BOUWES (zie 151337).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
139930    Jeltje WYTSES, geboren ca 1734.
Gehuwd met Teye HEDSERS (zie 139929).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68883    Nanne WYTSES, geboren ca 1615, overleden op 03-11-1660 te Ternaard, zoon van Wytse MARTENS (zie 68885) en Beyts (zie 68886).
Gehuwd voor de kerk op 12-02-1637 te Ternaard met Pyttrick PYTTERS (zie 68884).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137260    Sjoukjen WYTSES, geboren ca 1753, overleden op 01-09-1820 te Schoterland.
Gehuwd voor de kerk op 15-06-1777 te Oudehorne (herv.) met Edzer Geeles TUIK (zie 137259).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68855    Wytse WYTSES, overleden 1752 te Warten/Friesland/Nederland.
Gehuwd met Ymkje FEIKES (zie 68856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68853    Wytze WYTSES, overleden 1780 te Warten/Friesland/Nederland, zoon van Wytse WYTSES (zie 68855) en Ymkje FEIKES (zie 68856).
Gehuwd op 12-11-1741 te Warten/Friesland/Nederland met Wypkje JANS (zie 68854).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205473    Hylcke WYTSESZ, geboren ca 1565 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden na 1630 te Oostermeer;Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1590 te Oostermeer;Tietjerksteradeel met Sycke FOLCKES (zie 205472).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1595 te Kooten;Achtkarspelen met Jenth BENNEDR (zie 205474).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
205774    Gerrit WYTSMA, geboren 00-00-1445 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel, overleden na 1480.
Kinderen:
   1.  Oene Gerrits (WIJSMA) (zie 205775).
   2.  NN Gerrits (zie 205772).

205777    Gerrit Oenes WYTSMA, geboren 00-00-1510 te Birdaard;Dantumadeel, overleden op 09-09-1555 te Birdard;Dantumadeel, zoon van Oene Gerrits WYTSMA (WIJSMA) (zie 205775) en Frouck Gerritsdr van OENEMA (zie 205776).
 
205772    NN Gerrits WYTSMA, geboren 00-00-1480 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Gerrit WYTSMA (zie 205774).
Gehuwd voor de kerk ca 1500 te Burum;Kollumerland met NN DOOYINGA (zie 205773).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205775    Oene Gerrits WYTSMA (WIJSMA), geboren 00-00-1470 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel, overleden na-05-1513 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Gerrit WYTSMA (zie 205774).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel met Frouck Gerritsdr van OENEMA (zie 205776).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205771    Janke WYTSMA op DOOYINGA, geboren 00-00-1510 te Augsbuurt;Lutjewoude;Burum;Kollumerland, overleden na 1552, dochter van NN Gerrits WYTSMA (zie 205772) en NN DOOYINGA (zie 205773).
Kind: 1 kind.
 
40431    Aaltje WYTZES, geboren ca 1670, overleden ca 1760 te Hardegarijp, dochter van Wytze JANS (zie 40569) en Sybrich ANNES (zie 40570).
Gehuwd op 23-02-1696 te Hardegarijp met Rinse Klases REITSMA, 27 jaar oud (zie 40430).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
40235    Andries WYTZES, geboren ca 1758.
Gehuwd met Sybrich REITSMA (zie 40234).
 
141078    Eetske (Jetske) WYTZES, geboren 00-00-1675 te Kollumerzwaag;Kollumerland, overleden 00-00-1769 te Westergeest;Kollumerland, dochter van Wytze FEMMES (zie 141079) en Wytske FOLKERTS (zie 141080).
Gehuwd met Jarig EGBERTS (zie 141072).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
206079    Froukien WYTZES, geboren ca 1720.
Gehuwd voor de kerk op 25-05-1754 te Oudeschoot met Albert Johannes HOOYSMA (zie 206078).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
68168    Riemcke WYTZES, overleden 1746. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, 1722
DTB nr: 143, 1695 - 1735
Vermelding: Derde proclamatie van 21 juni 1722
Man: Freerck Bockes, onder Smallebrugge
Vrouw: Riemke Wijtzes, onder Bolsward

Gestandaardiseerde namen: FREERK BOKKES en RIEMKJE WIETSES
NB: attestatie elders.
Gehuwd op 07-06-1722 te Woudsend/Friesland/Nederland met Freerck Bockes BOKMA, 34 jaar oud (zie 68167).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133071    Sybe WYTZES, gedoopt (herv.) op 26-02-1702 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, zoon van Wijtse RITSERTS (zie 79321) en nn (zie 79784).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-04-1728 te Opsterland (herv.) met Tjaltje JANS (zie 133072).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68799    Trijntje WYTZES, geboren op 15-12-1748 te Warten/Friesland/Nederland, dochter van Wytze WYTSES (zie 68853) en Wypkje JANS (zie 68854).
Gehuwd voor de kerk 00-05-1768 te Idaard met Klaas Oeges DIJKSTRA (zie 68798).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40571    Wytze WYTZES, geboren ca 1671, zoon van Wytze JANS (zie 40569) en Sybrich ANNES (zie 40570).
 
110401    Anna Maria XALLINGE, geboren ca 1765.
Gehuwd met Hendrik van EGMOND (zie 110400).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176817    Donna Francisca de XARAVA del CASTILLO, geboren ca 1700.
Gehuwd met Baron Johan Willem RIPPERDA (zie 86659). {Hij was ook ooit gehuwd met Aleida van SCHELLINGWOUDE (zie 176814).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90999    Auke Jelle YBEMA.
Gehuwd met Geeske OORD (zie 90998).
 
204292    Herm YBEN, geboren ca 1675 te Hoogeveen, overleden voor 1705.
Ondertrouwd op 09-07-1699 te Hoogeveen, gehuwd voor de kerk 00-07-1699 te Blijdenstein;Ruinerwold, toestemming werd verkregen op 09-07-1699 te Zwartsluis met Geertruid Derks KLIPPINK (zie 204291).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139352    Jantien YBINGE, geboren ca 1725.
Gehuwd voor de kerk (1) na 1777 met Hendrik Jans BOER (bij NAGTEN) (zie 139350). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1755 met Suzanna Geuchjes LUNENBORGER (STRIJKER) (zie 139351).}
Gehuwd voor de kerk (2) na 1786, zij wed. van Hendrik Jans BOER met Hendrik WARNERS (zie 139353).
 
108968    Ennius YDEMA, geboren ca 1710.
Gehuwd met Maria WINT (zie 108969).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108970    Sytske Ennius YDEMA, gedoopt (N.H.) op 10-02-1734 te Leeuwarden, dochter van Ennius YDEMA (zie 108968) en Maria WINT (zie 108969).
 
199704    Geertien YDES, geboren ca 1535.
Gehuwd met Mr. Wybrand Sjoerds PIEBES (zie 199671). {Hij was ook ooit gehuwd met Lysbet HAYES (zie 199705).}
 
157110    Heintje YDIS, geboren op 03-10-1889 te Amsterdam, overleden op 10-09-1943 te Auschwitz op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-04-1918 te Amsterdam met Mozes de LEEUW, 23 jaar oud (zie 157109).
 
206087    Getje YDSES, geboren ca 1763.
Gehuwd voor de kerk op 27-06-1783 te Schoterland met Johannes Alberts HOOYSMA, 24 jaar oud (zie 206086).
 
199332    Catharina Jeppesdr YDSMA (later ELINGA), geboren 00-00-1520, overleden op 25-12-1542 te Sexbierum;Franekeradeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1538 met Rippert Wygers van EELSMA (zie 199331).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
199222    Saepck Werps YDSMA (YTSMA;IDSMA), geboren 00-00-1485 te Dantumawoude;Dantumadeel, overleden op 17-02-1570 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden. Gallileerkerk.
Gehuwd voor de kerk na 1524 met Douwe Riencks (Dominicus) BURMANIA (zie 199221). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1520 met Ath Piersdr BONNINGA van SJAERDA (zie 198793).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198968    Popck Werpsdr YDSMA van INTHIEMA, geboren 00-00-1489, overleden 00-00-1574 te Dantumawoude;Dantumadeel, begraven te Dantumawoude;Dantumadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1530 met Sjoerd Taeckes van HEEMSTRA (zie 198967).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199137    Auck Lieuwedr YDTSMA, geboren 00-00-1480, overleden 00-00-1545 te Bozum;Baarderadeel, dochter van Lieuwe Syurdtsdr YDTSMA (zie 199138).
Gehuwd met Sybe Seerps BONGA (zie 199136).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199138    Lieuwe Syurdtsdr YDTSMA, geboren 00-00-1467 te Itens;Hennaarderadeel, zoon van Syurdt Pyrs (Syoerdt) YDTSMA (zie 199139).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auck Lieuwedr (zie 199137).

199140    Pyr Werps YDTSMA, geboren 00-00-1400 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1452 te Hennaarderadeel, zoon van Werp YDTSMA (zie 199141).
Kind:
   1.  Syurdt Pyrs (Syoerdt) (zie 199139).

199142    Rienck Werps YDTSMA, geboren 00-00-1410 te Hennaarderadeel, zoon van Werp YDTSMA (zie 199141).
Gehuwd met Wyts TJAERDA (zie 199143).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199139    Syurdt Pyrs (Syoerdt) YDTSMA, geboren 00-00-1435 te Itens;Hennaarderadeel, overleden voor 1511, zoon van Pyr Werps YDTSMA (zie 199140).
Kind:
   1.  Lieuwe Syurdtsdr (zie 199138).

199141    Werp YDTSMA, geboren ca 1375 te Hennaarderadeel.
Kinderen:
   1.  Pyr Werps (zie 199140).
   2.  Rienck Werps (zie 199142).

199144    Werp Riencks (Worp) YDTSMA (later DONIA;IDSMA), geboren 00-00-1440 te Dantumawoude;Dantumadeel, overleden 00-00-1515, zoon van Rienck Werps YDTSMA (zie 199142) en Wyts TJAERDA (zie 199143).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Saepck (later DONIA) (zie 199145).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Werps DONIA (zie 199146).
   2.  Tjaert Werps DONIA (zie 199147).
   3.  Werp Werps DONIA (zie 199148).
   4.  Wyts Werps IDTSMA (YTSMA) (zie 199149).

205917    Hille YDTSZ, geboren na 1520, overleden 00-00-1591, zoon van Ids LYCKLES (zie 205915) en Ebel ULBES (zie 205916).
 
121657    Minke YEDEMA, geboren op 18-02-1870 te Gauw;Wymbritseradeel, dochter van Yde YEDEMA (zie 121658) en Lijsbeth de JONG (zie 121659).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1893 te Hennaarderadeel met Meindert Hessels BOSCHMA, 41 jaar oud (zie 121656). {Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-11-1886 te Wymbritseradeel met Jentsche Willems JORRITSMA (zie 122175).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
121658    Yde YEDEMA, geboren ca 1840.
Gehuwd met Lijsbeth de JONG (zie 121659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
84660    Wijpkje YEENS, geboren ca 1740.
Gehuwd met Sake Oenes DAMSTRA (zie 84659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192717    Anna Channa Salomon Samuel YEKUTHIEL-ZALMAN, geboren 00-00-1736 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1762 te Amsterdam met Mozes Marcus Meyer SCHMALKALEN-LEVIE (zie 117201). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1752 te Amsterdam met Roosje Resiche Levie LEIB GAZ (zie 192716).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
163719    Trijntje YEMES, geboren ca 1660 te verm.Kollum.
Ondertrouwd op 21-11-1685 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 06-12-1685 te Leeuwarden (Herv.), zij is afkomstig van Kollum met Claas Clasen FONCK (VONK) (zie 163718). {Hij is later ondertrouwd op 24-08-1695 te Leeuwarden, beide afkomstig van Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 08-09-1695 te Leeuwarden (Herv.), getrouwd in de Jacobijner Kerk met Antje MARTENS (zie 163728).}
 
201811    Cornelis YES, geboren ca 1780.
Gehuwd met Trientje JANS (zie 201812).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199875    Trijntje YES, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1698 met Hobbe Alles DONIA (zie 199874).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
60239    Aaltje YGES, geboren ca 1760.
Gehuwd met Klaas TJEERDS (zie 60238).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197019    Syger YGES (LYKLEMA), meesterbakker te Balk, onderwijzer te Harich vanaf 1796, geboren ca 1751.
Gehuwd voor de kerk op 31-01-1773 te Balk (Herv) met Aaltie PIETERS, 21 jaar oud (zie 197018).
 
197028    Bregtje YGRAMS, geboren ca 1741 te Balk, dochter van Ygram REINS (zie 197029) en Klaaske PIETERS (zie 197030).
Gehuwd voor de kerk op 15-06-1766 te Balk (Herv) met Jakle Jans POPPES, 24 jaar oud (zie 197027).
 
197036    Meindert YGRAMS, geboren ca 1745, zoon van Ygram REINS (zie 197029) en Klaaske PIETERS (zie 197030).
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1775 te Balk (Herv) met Dettje Jans POPPES, 30 jaar oud (zie 197035).
 
157900    Jeltje Klazes YKEMA, geboren op 29-06-1789 te Hakerhorne, overleden op 24-05-1867 te Schoterland op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-10-1808 te De Knijpe met Marten Jans BAKKER, 23 jaar oud (zie 157899).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197034    Corneliske YKES, geboren op 20-11-1717 te Elahuizen, overleden op 08-11-1780 te Heeg op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-11-1741 te Gaastmeer met Anne Wiegers VISSER, 23 jaar oud (zie 197033).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
86973    Egbert YLKEN, geboren ca 1724.
Ondertrouwd (1) op 04-06-1745 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-06-1745 te Giethoorn met Hendrikje ALBERTS (zie 86974).
Ondertrouwd (2) op 11-02-1748 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 10-03-1748 te Giethoorn met Hendrikje Jans PIEK (zie 86972).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
199090    Berber (Narber) YMES (IMES), geboren ca 1665, overleden voor 1697.
Gehuwd voor de kerk op 17-10-1688 te Hijlaard;Baarderadeel met Jan Wopkes TOLSMA (zie 199089).
 
166312    Idwer YMES, geboren ca 1724.
Gehuwd met Dirk MELIS (zie 166311).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
159662    Wybrigjen (Wiebigje) YMES (IJMENS), geboren 00-00-1760 te Bovenknijpe, begraven op 20-09-1792 te Kuinre.
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1783 te De Knipe met Fokke Oebles VEENEMA (zie 92437). {Hij is later ondertrouwd op 25-11-1796 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 18-12-1796 te Oldemarkt met Hendrikje LIBBES (zie 92438).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149602    Lijsbeth YMKES, geboren ca 1767.
Gehuwd met Jan Annes BOERSMA (zie 149601).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1797    S. YMMEGRUND, geboren op 07-07-1958 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1988 te Harderwijk met Hendrik WIND, 31 jaar oud (zie 1236).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81527    Aukje Pieters YNSEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Cornelis Cornelis de BOER (zie 81526).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100763    Maria Louisa YNSONIDES, geboren ca 1814.
Gehuwd met Jetse Jacobs de BOER (zie 100762).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144511    Bauke Ottes YNTEMA, geboren ca 1806.
Gehuwd met Hittje Martens SIKKEMA (zie 144512).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
144510    Fettje Baukes YNTEMA, geboren 00-00-1836 te Arum;Wonseradeel, dochter van Bauke Ottes YNTEMA (zie 144511) en Hittje Martens SIKKEMA (zie 144512).
Gehuwd op 19-05-1861 te Hemelumer Oldeferd met Meinze Alles BOSMA, 24 jaar oud (zie 144508).
 
45568    Lijsbert Reinders YNTEMA, geboren 00-00-1804 te Cornwerd, dochter van Reinder Doekles YNTEMA (zie 16689) en Geertje Klazes BANGMA (zie 19047).
Gehuwd op 23-10-1830 te Wonseradeel met Sybren Taekes van de WINT, 31 jaar oud (zie 42413). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1824 te Leeuwarderadeel met Ymkje Alberts STRAATSMA (zie 45561).}
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
16689    Reinder Doekles YNTEMA, geboren ca 1774.
Gehuwd met Geertje Klazes BANGMA (zie 19047).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16425    Vrouwkje YNTEMA, geboren op 20-11-1906 te Sloten (NH).
Gehuwd met Hessel TERPSTRA (zie 16424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128901    Martzen YNTES, geboren ca 1764.
Gehuwd met Jan Ronikes de ROOS (zie 128900).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68861    Sipcke YNTES.
Gehuwd 1643 met Richt SYBOLTS (zie 68862).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203058    Geertjen YNTJES, geboren ca 1670.
Gehuwd voor de kerk voor 1693 met Jacob Hendriks BRAA (zie 203057). {Hij is later ondertrouwd op 18-11-1708 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 02-12-1708 te Blokzijl met Geesjen ALBERTS (zie 203059).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
132946    Hindrikje YNTZES, geboren ca 1786.
Gehuwd voor de kerk op 13-05-1804 te Duurswoude (herv.) met Teye Andries PLATJE (zie 132945).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
103445    Jelle YNTZES, geboren ca 1776.
Gehuwd met Aaltje LAMMERTS (zie 103446).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67940    Jeltje YNTZES.
Gehuwd op 09-12-1731 te Kortezwaag/Friesland/Nederland met Meint Hanszes BERGSMA (zie 67939).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57422    Trijntje YNTZES, geboren ca 1773.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1803 met Hamke Jans KEETELLAPPER (zie 57421).
 
184883    Ynskje YNZES, geboren ca 1760.
Gehuwd met Yde JACOBUS (zie 184882).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106163    Wimke YNZONIUS, geboren ca 1829.
Gehuwd met Jan LANGHOUT (zie 106162).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
189540    Annetje van YPEREN, werkster, geboren ca 1790.
Gehuwd met Pieter Petrus van der KOOIJ (zie 189539).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179216    Grietje YPES, geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk op 16-02-1668 te Leeuwarden met Coert ALTHUIS (zie 179213). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 14-12-1634 te Heerenveen met Berber TIAERDS (zie 179214).}
 
4794    Harmke YPES, geboren ca 1725.
Gehuwd met Pieter ROELEFS (zie 190313).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199785    Wytske YPES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Been TETMANS (zie 199784).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108343    Adolf YPEY, geboren 00-00-1822 te Heerenveen, zoon van Jacob YPEY (zie 108344) en Alida Wilhelmina OOSTERLING (zie 108345).
Gehuwd op 26-01-1882 te AEngwirden met Geertje Roelofs KROL, 43 jaar oud (zie 108342).
 
108344    Jacob YPEY, geboren ca 1792.
Gehuwd met Alida Wilhelmina OOSTERLING (zie 108345).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108989    Matthijs YPEY, landbouwmeester, geboren ca 1770.
Ondertrouwd op 24-05-1792 te Sneek, hij van Leeuwarden en zij van Sneek met Maria Louisa de WINT (zie 108988).
 
199763    Lijsbert YPKES, geboren ca 1798.
Gehuwd met Tjeerd Pieters BOSMA (zie 199762).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
182453    Sibbeltje YPKES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Jan Ruurds VELDHUIS (zie 182452).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121785    Akke Sjoerds YPMA, geboren 00-00-1832 te Hempens;Leeuwarderadeel, dochter van Sjoerd Tjipkes YPMA (zie 121786) en Tjitske Sjoerds RUSTICUS (zie 121787).
Gehuwd op 12-05-1853 te Franekeradeel met Age Meinderts WYNIA, 27 jaar oud (zie 121784).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
122259    Akke Sjoerds YPMA, geboren ca 1835.
Gehuwd met Minne Wybes KOOPMANS (zie 122258).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137067    Berendje Roelfs YPMA (IJpma), landbouwersche, geboren op 19-10-1823 te Niebert;Marum, overleden op 08-01-1905 te Tolbert;Leek op 81-jarige leeftijd, dochter van Roelf Simens YPMA (IJpma) (zie 137070) en Trientje Hedzers RINKEMA (zie 137071).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-02-1845 te Marum met Sjoert Geerts VOGELZANG, 25 jaar oud (zie 137066).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2220    Catherine Margaret YPMA, geboren op 15-07-1954.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-08-1975 met Metske (Mike) WIND, 21 jaar oud (zie 2219).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122250    Hette Doekeles YPMA, geboren ca 1807.
Gehuwd met Sjoerdtje Pieters VELLINGA (zie 122251).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126189    levenloos YPMA, geboren op 25-11-1871 te Franekeradeel, overleden op 25-11-1871 te Franekeradeel, 0 dagen oud, zoon van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126181    Lieuwe YPMA, geboren op 24-02-1865 te Hennaarderadeel, zoon van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
137070    Roelf Simens YPMA (IJpma), landbouwer, geboren circa 1800 te Niebert (Marum), zv Simen Ments & Martje Roelfs.
Gehuwd op 19-11-1820 te Marum met Trientje Hedzers RINKEMA (zie 137071).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126180    Sjoerd YPMA, geboren op 14-12-1863 te Hennaarderadeel, zoon van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126185    Sjoerd YPMA, geboren op 07-05-1870 te Franekeradeel, zoon van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126179    Sjoerd Sjoerds YPMA, geboren 00-00-1835 te Kubaard, zoon van Sjoerd Tjipkes YPMA (zie 121786) en Tjitske Sjoerds RUSTICUS (zie 121787).
Gehuwd op 14-05-1862 te Hennaarderadeel met Grietje Lieuwes WYNIA, 21 jaar oud (zie 126166).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
121786    Sjoerd Tjipkes YPMA, geboren ca 1802.
Gehuwd met Tjitske Sjoerds RUSTICUS (zie 121787).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
126182    Trijntje YPMA, geboren op 20-01-1866 te Hennaarderadeel, dochter van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126183    Trijntje YPMA, geboren op 29-09-1867 te Franekeradeel, dochter van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126184    Trijntje YPMA, geboren op 10-05-1869 te Franekeradeel, dochter van Sjoerd Sjoerds YPMA (zie 126179) en Grietje Lieuwes WYNIA (zie 126166).
 
126159    Trijntje Sijmons YPMA, geboren ca 1818.
Gehuwd op 10-05-1838 te Wonseradeel met Lieuwe Meinderts WYNIA, 23 jaar oud (zie 121776). {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 16-01-1856 te Hennaarderadeel met Elisabeth Willems de ROOS (zie 121777).}
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
122249    Willemke Hettes YPMA, geboren 00-00-1837 te Oosterend, dochter van Hette Doekeles YPMA (zie 122250) en Sjoerdtje Pieters VELLINGA (zie 122251).
Gehuwd op 06-05-1865 te Hennaarderadeel met Pier Lieuwes ERINGA, 39 jaar oud (zie 122248).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
26519    Rymerig YSBRANDS.
Gehuwd met Cornelis van der VEEN (zie 26348).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198909    Gysbert Gerrits YSERA, geboren 00-00-1520 te Leeuwarden, overleden op 16-06-1569 te Stiens;Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1550 te Stiens;Leeuwarderadeel met Ymck Sapesdr AERNSMA (zie 198910).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
198911    Jets Gysbertsdr YSERA, geboren 00-00-1540 te Stiens;Leeuwarderadeel, overleden op 06-04-1581 te Stiens;Leeuwarderadeel, dochter van Gysbert Gerrits YSERA (zie 198909) en Ymck Sapesdr AERNSMA (zie 198910).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1580 te Dokkum met Jacobus Hansz (Jacob) BOURICIUS (de oude) (zie 198912).
 
198908    Saepck Gysberts YSERA, geboren 00-00-1542 te Stiens;Leeuwarderadeel, overleden op 02-03-1599 te Stiens;Leeuwarderadeel, dochter van Gysbert Gerrits YSERA (zie 198909) en Ymck Sapesdr AERNSMA (zie 198910).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1570 te Stiens;Leeuwarderadeel met Frans Fockes UNIA (zie 198907).
 
198245    Tieth Gysbertsdr YSERA (DONIA), geboren 00-00-1538 te Stiens;Leeuwarderadeel, overleden te Beetgum;Menaldumadeel, dochter van Gysbert Gerrits YSERA (zie 198909) en Ymck Sapesdr AERNSMA (zie 198910).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1560 met Mintze Buwes BUMA (zie 198244). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1555 met N.N. (zie 198257). Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1557 met Jets Yges SICCAMA (zie 198256).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
69423    Alexander YSEWYN, zoon van Philip YSEWYN (zie 112089) en Amelbergha de WAGHEN (zie 112090).
 
112080    Joanna YSEWYN, geboren ca 1480 te Stekene;België, dochter van Philip YSEWYN (zie 112089) en Amelbergha de WAGHEN (zie 112090).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1507 met Vincent CALLE (zie 112079).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1520 met Gillis de WINT (zie 63538).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
63539    Margaretha (Margriet) YSEWYN, geboren ca 1480, dochter van Philip YSEWYN (zie 112089) en Amelbergha de WAGHEN (zie 112090).
 
112089    Philip YSEWYN, geboren ca 1450.
Gehuwd met Amelbergha de WAGHEN (zie 112090).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
112091    Pieternelle YSEWYN, dochter van Philip YSEWYN (zie 112089) en Amelbergha de WAGHEN (zie 112090).
 
182212    Folkjen Luitzens YSTRA, geboren op 21-09-1834 te Buitenpost, dochter van Luitzen Feddes YSTRA (zie 182211) en Lijsbet Gerkes NICOLA (zie 182210).
 
182211    Luitzen Feddes YSTRA, geboren ca 1810.
Gehuwd met Lijsbet Gerkes NICOLA (zie 182210).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178541    Frederik Henriks YSVEEN, geboren ca 1685.
Gehuwd met Trijntje ROELOFS (zie 178542).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122280    Geeske YTSMA, geboren 00-00-1868 te Drachten;Smallingerland, dochter van Pieter YTSMA (zie 122283) en Reina BOS (zie 122284).
Gehuwd op 15-07-1892 te Opsterland met Dirk ERINGA, 30 jaar oud (zie 122272).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179905    Griet Wilts YTSMA, geboren op 30-10-1670 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, dochter van Wilt Johannes YTSMA (zie 179903) en Sytske WILLEMS (zie 179904).
 
136044    Hendrik YTSMA (Hendrik IJtsma), 1902: arbeider; 1938: landbouwer, geboren op 29-01-1875 te Surhuizum, overleden op 24-03-1938 te Grootegast op 63-jarige leeftijd, begraven te Korhorn, zoon van Poppe Alles YTSMA (zie 136045) en Tjitske Romkes van der KLOET (zie 136046).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1902 te Grootegast met Wilhelmina OOST, 28 jaar oud (zie 136042).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149945    Joukjen Hendriks YTSMA, geboren ca 1782.
Gehuwd met Hendrik Alberts POSTHMUS (zie 149944).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122283    Pieter YTSMA, geboren ca 1838.
Gehuwd met Reina BOS (zie 122284).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136045    Poppe Alles YTSMA, geboren ca 1850.
Gehuwd met Tjitske Romkes van der KLOET (zie 136046).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179305    Sytske YTSMA, geboren ca 1825.
Gehuwd op 15-05-1867 te Wonseradeel met Jan Riemers van ALTHUIS (zie 179304).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
179351    Tjitske YTSMA, geboren ca 1850.
Gehuwd op 17-05-1877 met Jacob Sjoerds POSTMA, 27 jaar oud (zie 179350).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179903    Wilt Johannes YTSMA, gedoopt op 18-01-1643 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden 00-00-1724, zoon van Johannes GERCKS (zie 179900) en Nieske JANS (zie 179902).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1669 met Sytske WILLEMS (zie 179904).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
67952    Uilkje YTYENS.
Gehuwd met Gerrit Ypes KOK (zie 67951).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94343    Alida YWEMA, geboren ca 1812, overleden op 23-02-1902.
Gehuwd met Pieter Ekkes VEENMA (zie 94342).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204865    Broer Mennesz YWEMA, geboren ca 1480 te Kollum, overleden na 1543 te Kollum, zoon van Menno Popckesz YWEMA (zie 204848) en nn Pybesdr MECKEMA (zie 204849).
 
25815    Hisse Popkedr YWEMA, geboren ca 1450 te Kollum, dochter van Popke Wopkesz YWEMA (zie 204840).
Gehuwd voor de kerk ca 1470 te Groningen met Barteld Goossens ten GRAVE (zie 25814).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
196817    Luppo YWEMA, geboren ca 1480.
Kind:
   1.  Harco IWEMA (zie 196815).

204848    Menno Popckesz YWEMA, geboren ca 1455 te Kollum, zoon van Popke Wopkesz YWEMA (zie 204840).
Gehuwd voor de kerk ca 1480 te Kollum met nn Pybesdr MECKEMA (zie 204849).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
204868    Popke Mennes YWEMA, geboren ca 1485 te Kollum, zoon van Menno Popckesz YWEMA (zie 204848) en nn Pybesdr MECKEMA (zie 204849).
Kind:
   1.  Sjuw Popkes JUMA (zie 204869).

204840    Popke Wopkesz YWEMA, geboren ca 1430 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1467 te Kollum, zoon van Wopke Riencksz YWESMA (zie 204841).
Kinderen:
   1.  Hisse Popkedr (zie 25815).
   2.  Menno Popckesz (zie 204848).

204866    Watte Mennesz YWEMA, geboren ca 1480 te Kollum, overleden voor 1552 te Kollum, zoon van Menno Popckesz YWEMA (zie 204848) en nn Pybesdr MECKEMA (zie 204849).
 
204867    Ynte Mennesz YWEMA, geboren ca 1480 te Kollum, overleden na 1543 te Kollum, zoon van Menno Popckesz YWEMA (zie 204848) en nn Pybesdr MECKEMA (zie 204849).
 
204846    Ebel Riencksdr YWESMA, geboren ca 1400 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden na 1456 te Rinsumageest;Dantumadeel, dochter van Rienck Hesselsz YWESMA (zie 204842).
 
204845    Gatze Riencksz YWESMA, geboren ca 1400 te Rinsumageest, zoon van Rienck Hesselsz YWESMA (zie 204842).
 
204844    Gerrolt Riencksz YWESMA, geboren ca 1400 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden ca 1474 te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Rienck Hesselsz YWESMA (zie 204842).
 
204842    Rienck Hesselsz YWESMA, geboren ca 1370 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Hessel JUMA (zie 204843).
Kinderen:
   1.  Wopke Riencksz (zie 204841).
   2.  Gerrolt Riencksz (zie 204844).
   3.  Gatze Riencksz (zie 204845).
   4.  Ebel Riencksdr (zie 204846).

204841    Wopke Riencksz YWESMA, geboren ca 1400 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden ca 1466 te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Rienck Hesselsz YWESMA (zie 204842).
Kinderen:
   1.  Popke Wopkesz YWEMA (zie 204840).
   2.  Wyts Wopckesdr (zie 204847).

204847    Wyts Wopckesdr YWESMA, geboren ca 1430 te Rinsumageest;Dantumadeel, dochter van Wopke Riencksz YWESMA (zie 204841).
 
65511    Geertje ZAADHOF, geboren 00-00-1878 te Vriescheloo;Bellingwolde, dochter van nn (zie 65512) en Harmke ZAADHOF (zie 65513).
Gehuwd op 24-03-1906 te Bellingwolde, 1 kind gewettigd met Derk VENEMA (zie 65510). {Hij is later gehuwd op 08-11-1913 te Beerta met Antje van der LAAN (zie 65522).}
 
65513    Harmke ZAADHOF, dienstbode, geboren ca 1858.
Gehuwd met nn (zie 65512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje ZAADHOF (zie 65511).

129869    Maria ZAADKAMP, geboren ca 1854.
Gehuwd met Jacobus Johannes van den TOORN (zie 129868).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64658    Gerrit Roelofs ZAADNOORDIJK, geboren ca 1714, zoon van Roelof Gerrits SAETNOORDIJK (zie 201702) en Hendrikje Wanders ten BRETELER (zie 201703).
Gehuwd voor de kerk op 17-10-1739 te Eibergen met Gezina Jans LANGENAAL (zie 64659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13028    Jan ZAADNOORDIJK, geboren te Honesch;Haaksbergen, gedoopt op 11-02-1742 te Haaksbergen, zoon van Gerrit Roelofs ZAADNOORDIJK (zie 64658) en Gezina Jans LANGENAAL (zie 64659).
Gehuwd met Geertruijtje KRUGER (zie 12064). {Zij was ook ooit gehuwd met Dirk JORDENS (zie 11780).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
160260    Trijntje Jans ZAAGHOORN, geboren ca 1797.
Gehuwd met Harm Roelfs VELING (zie 160259).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67510    Abel ZAAGMAN, geboren ca 1868.
Gehuwd met Aaltjen OLDENHUIS (zie 67511).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67509    Jurrien ZAAGMAN, geboren ca 1891 te Wittewierum;Ten Boer, zoon van Abel ZAAGMAN (zie 67510) en Aaltjen OLDENHUIS (zie 67511).
Gehuwd op 03-06-1918 te Groningen met Martha JOSÉ (BIERLING), 25 jaar oud (zie 67046).
 
161407    Aaltje Hanses ZAAGMANS, geboren ca 1776.
Gehuwd met Gijsbert Hendriks van der WEIDE (zie 161406).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166316    Gosse Sjoerds ZAAGSMA, geboren 00-00-1762 te Koudum, zoon van Sjoerd GOSSES (zie 166317) en Ietje SIPKES (zie 166318).
Gehuwd op 06-03-1835 te Hemelumer Oldeferd met Jacoba Willems KOOPMANS, 20 jaar oud (zie 166297).
 
51213    Antonius Jacobus ZAAL, slager, geboren 00-00-1865 te Ouder Amstel, zoon van Jacobus Antonius ZAAL (zie 51214) en Elizabeth Maria BUTOT (zie 51215).
Gehuwd op 28-06-1895 te Diemen met Gerarda Maria KASTERMANS (zie 51212). {Zij was eerder gehuwd op 09-10-1884 te Weesperkarspel met Johannes KORTEKAAS (zie 51216).}
 
131769    Cornelis ZAAL, zakjesplakker, geboren ca 1857.
Gehuwd met Maria BOCKMAN (zie 131770).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51214    Jacobus Antonius ZAAL, geboren ca 1838.
Gehuwd met Elizabeth Maria BUTOT (zie 51215).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1691    Janny ZAAL, geboren op 03-01-1958 te Bodegraven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-08-1979 te Bodegraven met Evert WIND, 23 jaar oud (zie 1690).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
131768    Johan Herman ZAAL, metaalbewerker, geboren 00-00-1877 te Zaandam, zoon van Cornelis ZAAL (zie 131769) en Maria BOCKMAN (zie 131770).
Gehuwd op 18-12-1907 te Zaandam met Catharina Geertruida HUIGEN, 24 jaar oud (zie 131760).
 
62736    Lijntje ZAAL, geboren ca 1798.
Gehuwd met Bastiaan KEMP (zie 62735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29758    Jetje ZAALMINK, geboren ca 1850.
Gehuwd met Gerrit SELKER (zie 29757).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33280    Gerrit van ZAANE, geboren 00-00-1885 te Zaandam, zoon van Jan van ZAANE (zie 33281) en Diewertje BONT (zie 33282).
Gehuwd op 17-04-1907 te Zaandam met Femmetje MEINEN (zie 33279).
 
33281    Jan van ZAANE, geboren ca 1850.
Gehuwd met Diewertje BONT (zie 33282).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96719    Klazina van ZAANEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Hermannus HOEKMAN (zie 96718).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
78795    Keimpe ZACHARIAS, geboren ca 1734, overleden ca 1785.
Gehuwd voor de kerk op 09-03-1758 te Sappemeer met Barber Pieters RIJKEN (zie 78836).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
163424    Antonia Arnolda van ZADELHOFF, geboren ca 1855.
Gehuwd met Derk SCHUT (zie 163423).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97056    Gerrit van ZADELHOFF, geboren ca 1805.
Gehuwd met Grada van ZADELHOFF (zie 97057).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie 97055).

97057    Grada van ZADELHOFF, geboren ca 1807.
Gehuwd met Gerrit van ZADELHOFF (zie 97056).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64160    Grada van ZADELHOFF, geboren ca 1868.
Gehuwd met Antonie Herman JANSEN van GALEN (zie 64159).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97055    Jacob van ZADELHOFF, geboren 00-00-1835 te Angerlo, zoon van Gerrit van ZADELHOFF (zie 97056) en Grada van ZADELHOFF (zie 97057).
Gehuwd op 09-04-1863 te Zalk en Veecaten met Hendrina STOEL (zie 97054).
 
52380    Gerrardina ZAGEKUILE, geboren ca 1793.
Gehuwd ca 1813 met Hendrik Fredrik ENGELBERGH (zie 52377). {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 19-05-1830 te Hasselt met Evertje KLOOSTERZIEL, 24 jaar oud (zie 52376).}
 
103704    Antje ZAGERS, geboren ca 1890.
Gehuwd met Koob TEBBERMAN (zie 103703).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43637    Evert ZAGERS, geboren ca 1810.
Gehuwd met Hendrika de JONG (zie 43638).
 
194428    Aaltje Volkens ZAGJES, geboren op 25-08-1765 te Blokzijl, dochter van Volken Klaasz SAGJES (ZAGJES) (zie 194167) en Maartje VOLKENS (zie 194411).
Ondertrouwd op 28-01-1787 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 11-02-1787 te Blokzijl, hij j.m. en zij j.d. beide van Muggebeet met Evert Hermens VAARTJES, 29 jaar oud (zie 171911).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
194072    Klaas Jans ZAGJES, gedoopt (Menn.) op 14-01-1720 te Blokzijl, overleden op 31-07-1769 te Blokzijl op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrikjen KLASEN (zie 194614).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
178906    Margje Jacobs (Maartje) ZAGT, geboren ca 1793.
Gehuwd met Geert Harmens DAMSTRA (zie 178905).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
169051    Adelheid ZAHLER, geboren ca 1579.
Gehuwd voor de kerk op 15-01-1599 te Frutigen;ZW met Thomas RYCHEN, 19 jaar oud (zie 169050).
 
169068    Melchior ZAHLER, geboren ca 1680.
Gehuwd met Anna RYCHEN (zie 169067).
 
40967    Judoca ZAK, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jan Francies van HEES (zie 40966).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199855    Klaas Martens ZAKEMA, geboren ca 1800.
Gehuwd met Wytske Pieters MIEDEMA (zie 199856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199854    Marten Klazes ZAKEMA, geboren 00-00-1822 te Tzum, zoon van Klaas Martens ZAKEMA (zie 199855) en Wytske Pieters MIEDEMA (zie 199856).
Gehuwd op 18-02-1865 te Franekeradeel met Jacoba Harmens DONIA, 42 jaar oud (zie 199853).
 
62122    Hinderkien van ZALEN, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jan MULDER (zie 62121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
151085    Grietje van ZALK, geboren ca 1916.
Gehuwd met Frederik van PIJKEREN (zie 151082). {Hij was ook ooit gehuwd met Adriana Wilhelmina KUIJPERS (zie 151081).}
 
131324    Hanna van ZALK, geboren ca 1792.
Gehuwd met Jacob AARSEN (zie 131323).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30308    Kornelia Jansen ZALM, geboren ca 1800.
Gehuwd met Klaas Pieters KORIDON (zie 30307).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101838    Anna Maria van der ZALM (SALM), geboren ca 1833.
Gehuwd voor 1868 met Willem van ZANTEN (zie 101835). {Hij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24-01-1868 met Peterke van WOERKOM, 30 jaar oud (zie 62616).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 101841).
   2.  Kaatje (zie 101839).
   3.  Ruth (zie 101840).

62014    Anje op 't ZAND, geboren 00-00-1870 te Zuidbroek, dochter van Roelf op 't ZAND (zie 62015) en Harmke MULDER (zie 62016).
Gehuwd op 17-06-1893 te Zuidbroek met Eggo NIEBOER (zie 62013).
 
62015    Roelf op 't ZAND, geboren ca 1840.
Gehuwd met Harmke MULDER (zie 62016).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62636    Adriana van der ZAND, geboren ca 1833.
Gehuwd met Gerrit STAVAST (zie 62635).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106774    Geertje van der ZAND, geboren ca 1860.
Gehuwd met Roelof GERRITS (zie 106773).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61202    Jacob van der ZAND, geboren 00-00-1821 te Giethoorn, zoon van Broer Jacobs van der ZANDE (zie 61235) en Geertje Klasen SCHIPPER (zie 61204).
Gehuwd (1) op 12-05-1876 te Giethoorn met Koopje Roelofs WUITE (zie 61201). {Zij was eerder gehuwd op 22-11-1870 te Giethoorn met Klaas ROOS (zie 61206).}
Gehuwd (2) met Jantje BLOEMERT (zie 61205).
 
150675    Alberdina van 't ZAND, ongehuwd, dochter van Tinus van 't ZAND (zie 150670) en Arendje SCHALEN (zie 149302).
 
106954    Albert van 't ZAND, geboren 00-00-1871 te Zuidwolde, zoon van Reinder van 't ZAND (zie 106955) en Trijntje GERRITS (zie 106956).
Gehuwd op 29-10-1897 te Zuidwolde met Lammigje KLOMP, 25 jaar oud (zie 106953).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90512    Albertje van 't ZAND, geboren 00-00-1856 te Zuidwolde, dochter van nn (zie 90513) en Geesje van 't ZAND (zie 90514).
Gehuwd (1) op 04-11-1910 te Avereest met Koop NIJHUIS (zie 90511). {Hij was eerder gehuwd op 26-03-1874 te Nieuwleusen met Fennigje BRUGGEMAN (zie 90515).}
Gehuwd (2) met Willem BOVERHOF (zie 90516).
 
143498    Berend van 't ZAND, boerenknecht, geboren 00-00-1906 te Zuidwolde, zoon van Albert van 't ZAND (zie 106954) en Lammigje KLOMP (zie 106953).
Gehuwd op 01-05-1931 te Zuidwolde met Hendrikje VEENEMAN (zie 143499).
 
201265    Driesje Jacobs van 't ZAND, geboren ca 1786, overleden op 31-12-1848 te IJsselmuiden.
Gehuwd met Willem Gerrits KANIS (zie 201264).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
150673    Frens Hendrik van 't ZAND, zoon van Tinus van 't ZAND (zie 150670) en Arendje SCHALEN (zie 149302).
Gehuwd met Mieke WIBIER (zie 150674), ze woonden later in Wezep en kregen 1 dochter en 2 zoons.
 
90514    Geesje van 't ZAND, geboren ca 1836.
Gehuwd met nn (zie 90513).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje van 't ZAND (zie 90512).

150676    Gert van 't ZAND, zoon van Tinus van 't ZAND (zie 150670) en Arendje SCHALEN (zie 149302).
 
49198    Grietje Geerts van 't ZAND, geboren ca 1828.
Gehuwd met Roelof Alberts SCHEPER (zie 49197).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17057    Hendrik van 't ZAND, sigarenmaker, geboren ca 1920 te Kampen, zoon van Thomas van 't ZAND (zie 17058) en Aaltje BAKKER (zie 17059).
Gehuwd op 17-09-1948 te Gramsbergen (getuige(n): Jan MIK en Gijsbert van 't ZAND) met Margaretha Johanna (Gretha) van FAASSEN, 26 jaar oud (zie 17056).
 
161624    Jacoba van 't ZAND, geboren 00-00-1893 te Kampen, overleden op 10-02-1955 te Kampen, dochter van Lambertus van 't ZAND (zie 161625) en Lebecca Margrieta REURSLAG (zie 161626).
Gehuwd op 16-05-1929 te Kampen met Jan WIND (zie 3339). {Hij was eerder gehuwd op 11-03-1897 te Grafhorst met Hendrikje RIEZEBOS (zie 2778). Hij was eerder gehuwd op 03-09-1921 te Meppel met Margje HAMMER (zie 2631).}
 
161625    Lambertus van 't ZAND, geboren ca 1863.
Gehuwd met Lebecca Margrieta REURSLAG (zie 161626).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106955    Reinder van 't ZAND, geboren ca 1840.
Gehuwd met Trijntje GERRITS (zie 106956).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
180465    Reinder van 't ZAND, geboren ca 1904.
Gehuwd met Jantje PIEL (zie 180464).
 
150671    Roelofje van 't ZAND, dochter van Tinus van 't ZAND (zie 150670) en Arendje SCHALEN (zie 149302).
Gehuwd met Jan STRIJKER (zie 150672).
 
17058    Thomas van 't ZAND, geboren ca 1890.
Gehuwd met Aaltje BAKKER (zie 17059).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150670    Tinus van 't ZAND.
Gehuwd met Arendje SCHALEN (zie 149302), ze woonden later aan de Langewijk te Dedemsvaart.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
108044    Willempje van 't ZAND, geboren ca 1854.
Gehuwd met Hendrikus HELD (zie 108043).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195009    Jurrien Hendriks ZANDBERG, geboren ca 1822.
Gehuwd 00-00-1848 met Marrigje Jans de OLDE (zie 195008).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127277    Aaltje ZANDBERGEN, geboren ca 1864.
Gehuwd met Jan van BENTHEM (zie 127276).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15421    Agnis Willems ZANDBERGEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 16-01-1785 te Vollenhove, dochter van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1805 met Jan KELLER (zie 11838).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 28-04-1838 te Vollenhove-Ambt met Klaas Keessen POST, 54 jaar oud (zie 13316). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1809 met Jentjen Hendriks BELT (zie 8567). Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-01-1815 te Vollenhove met Aaltje Wolters DIKKEN, 38 jaar oud (zie 9251).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
15422    Albert ZANDBERGEN, arbeider, geboren op 26-09-1816 te Vollenhove, overleden op 27-08-1869 te Vollenhove-Ambt op 52-jarige leeftijd, zoon van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-11-1846 te Ambt Vollenhove met Aaltje ROELINK, 24 jaar oud (zie 13632).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125712    Albert ZANDBERGEN, courantenbesteller, geboren 00-00-1880 te Den Ham, zoon van Derk ZANDBERGEN (zie 186150) en Jantje VISSCHER (zie 186151).
Gehuwd (1) voor 1927 met Dina WEIJTEMAN (zie 125713).
Gehuwd (2) op 17-06-1927 te Vriezenveen met Lamberdina WESSELS (zie 125680). {Zij was eerder gehuwd op 27-06-1908 te Vriezenveen met Hendrik WEIJTEMAN (zie 125681).}
 
175877    Albertje ZANDBERGEN, geboren ca 1859.
Gehuwd met Jakob van LENTE (zie 175876).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141033    Alida ZANDBERGEN, geboren 00-00-1847 te Rijnsburg, dochter van Cornelis ZANDBERGEN (zie 141034) en Antje GLASBERGEN (zie 141035).
Gehuwd op 11-08-1870 te Rijnsburg met Johannes van der MEIJ (zie 141032).
 
15423    Angenis Willems ZANDBERGEN, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 14-12-1777 te Vollenhove, overleden ca 1778, dochter van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
57917    Anna ZANDBERGEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jan KROEK (zie 57916).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81730    Annegien (Anne) ZANDBERGEN, geboren op 31-08-1899 te Volenhove, overleden op 15-08-1986 te Vollenhove op 86-jarige leeftijd, dochter van Piet Jurriens ZANDBERGEN (zie 81731) en Doortje Jurriens MOOIWEER (zie 81732).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-03-1920 te Vollenhove met Arnoldus LENS, 22 jaar oud (zie 81729).
 
15424    Anthony Willems ZANDBERGEN, geboren op 01-11-1806 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 23-11-1806 te Vollenhove, zoon van Anna Jans BOON (zie 8827).
 
81734    Antoinetta ZANDBERGEN, geboren op 16-02-1896 te Vollenhove, dochter van Piet Jurriens ZANDBERGEN (zie 81731) en Doortje Jurriens MOOIWEER (zie 81732).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1916 te Vollenhove met Berend APELDOORN (zie 81735).
 
131832    Antonie ZANDBERGEN, geboren ca 1857.
Gehuwd met Vrouwkje HEETEBRIJ (zie 131833).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15425    Arend Harmens ZANDBERGEN, veehouder / molenaar, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 15-09-1776 te Vollenhove, overleden op 26-04-1836 te Stad Vollenhove op 59-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jurriëns SANDBERGEN (zie 13901) en Trijntje Jans KLAVER (zie 11967).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-02-1798 te Stad Vollenhove met Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
18937    Arendje ZANDBERGEN, geboren ca 1893, dochter van Hendrik ZANDBERGEN (zie 24546) en Jentje BASTIAANNET (zie 24572).
Gehuwd op 09-12-1915 te Genemuiden met Arend Jan BIEZEPOL (zie 18936).
 
123999    Barend ZANDBERGEN, koopman, geboren ca 1844.
Gehuwd met Aaltjen HELEVELD (zie 124000).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85756    Berend Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1698, zoon van Hendrik Hendriks ZANDBERGEN (zie 85755).
 
16095    Berendina Hendriks ZANDBERGEN, geboren op 07-01-1813 te Vollenhove, overleden op 26-07-1840 te Heetveld;Vollenhove-Ambt op 27-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willems ZANDBERGEN (zie 8170) en Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-05-1833 te Vollenhove-Ambt met Jan Jans ROOK, 24 jaar oud (zie 13766).
 
81771    Catharina Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1876 te Vollenhove, dochter van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 01-06-1895 te Vollenhove met Berend Jan ELFRING (zie 81772).
 
98824    Cornelia ZANDBERGEN, geboren ca 1915.
Gehuwd met Jan van der MEIJ (zie 98823).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81763    Cornelia Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1865 te Vollenhove, dochter van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 15-09-1883 te Vollenhove met Jacob Roelofs VIS (zie 81764).
 
141034    Cornelis ZANDBERGEN, geboren ca 1817.
Gehuwd met Antje GLASBERGEN (zie 141035).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15426    Crijntjen Harmens ZANDBERGEN, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 21-10-1780 te Vollenhove, overleden ca 1781, dochter van Harmen Jurriëns SANDBERGEN (zie 13901) en Trijntje Jans KLAVER (zie 11967).
 
186150    Derk ZANDBERGEN, geboren ca 1855.
Gehuwd met Jantje VISSCHER (zie 186151).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123998    Dirkje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1874 te Blokzijl, dochter van Barend ZANDBERGEN (zie 123999) en Aaltjen HELEVELD (zie 124000).
Gehuwd op 02-08-1895 te Blokzijl met Albert SCHEER (zie 123997).
 
90908    Dora ZANDBERGEN, geboren 00-00-1839 te Blokzijl, dochter van Harmen ZANDBERGEN (zie 90909) en Joukje HARJER (zie 90910).
Gehuwd op 20-08-1859 te Blokzijl met Arend Hendriks HUISMAN (zie 90907). {Hij is later gehuwd op 26-09-1862 te Steenwijkerwold met Grietje ZANDBERGEN (zie 90929).}
 
57953    Evert ZANDBERGEN, geboren 00-00-1849 te Vollenhove-Ambt, zoon van Geert ZANDBERGEN (zie 57954) en Jacobje Everts SLAGTER (zie 57955).
Gehuwd op 12-04-1873 te Vollenhove-Ambt met Gerrigje REGELING (zie 57952).
 
61358    Evertje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1842 te Vollenhove-Ambt, dochter van Harm Jans ZANDBERGEN (zie 61359) en Jantje Jurriens STAM (zie 61360).
Gehuwd op 02-04-1890 te Vollenhove-Ambt met Jurrien STAM (zie 61357).
 
8168    Femmegjen Jurriens ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 15-09-1748 te Vollenhove, overleden op 06-12-1825 te Vollenhove-Ambt op 77-jarige leeftijd, dochter van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS (zie 7962).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 26-10-1781 te Vollenhove met Jan Hendriks POST, 46 jaar oud (zie 8054). {Hij was eerder ondertrouwd op 31-10-1756 te Wanneperveen met Jacobje Hermens van der LINDE, 22 jaar oud (zie 12346). Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1787 met Jentjen Jurriens ZANDBERGEN (zie 15449).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
193402    Femmigje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1894 te Vollenhove-Ambt, dochter van Willem ZANDBERGEN (zie 193403) en Berendina (Berendiena) MEIJLOF (zie 193404).
Gehuwd op 18-05-1912 te Wanneperveen met Berthus KLOMP (zie 193401).
 
19983    Frederik Hendriks ZANDBERGEN, geboren 00-00-1823 te Vollenhove-Ambt, zoon van Hendrik Teunis ZANDBERGEN (zie 15434) en Albertjen Freriks STEENBERGEN (zie 75421).
Gehuwd (1) circa 1845 te Vollenhove met Aaltje BAUKES (zie 19982).
Gehuwd (2) op 04-01-1849 te Vollenhove-Ambt met Riekje Cornelis WESTHUIS (zie 55435). {Zij was eerder gehuwd op 15-12-1843 te Vollenhove-Ambt met Albert Alberts de OUDE, 34 jaar oud (zie 8214).}
 
57954    Geert ZANDBERGEN, geboren ca 1821.
Gehuwd met Jacobje Everts SLAGTER (zie 57955).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15427    Geert Willems ZANDBERGEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 18-10-1789 te Vollenhove, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
81744    Geertien Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1855 te Vollenhove, dochter van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 01-04-1876 te Vollenhove met Hendrik Harms MANSVELD (zie 81745).
 
131827    Geertjen Jans ZANDBERGEN, geboren 00-00-1831 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Willems ZANDBERGEN (zie 15445) en Lammigjen MEILOF (zie 93385).
Gehuwd op 16-12-1854 te Vollenhove-Ambt met Jan Harms KISJES (zie 131826).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
185156    Geertruij ZANDBERGEN, geboren ca 1785.
Gehuwd met Isaac VERMEER (zie 185155).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81796    Geesje Hendriks ZANDBERGEN, geboren 00-00-1839 te Vollenhove, dochter van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 06-04-1867 te Vollenhove met Teunis Wichers ROZEBOOM (zie 81797).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90929    Grietje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1841 te Blokzijl, dochter van Harmen ZANDBERGEN (zie 90909) en Joukje HARJER (zie 90910).
Gehuwd op 26-09-1862 te Steenwijkerwold met Arend Hendriks HUISMAN (zie 90907). {Hij was eerder gehuwd op 20-08-1859 te Blokzijl met Dora ZANDBERGEN (zie 90908).}
 
61359    Harm Jans ZANDBERGEN, geboren 00-00-1823 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Willems ZANDBERGEN (zie 15444) en Lammigje Harms MEIJLOF (zie 15459).
Gehuwd op 02-06-1849 te Vollenhove-Ambt met Jantje Jurriens STAM (zie 61360).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85757    Harmannus Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1698, zoon van Hendrik Hendriks ZANDBERGEN (zie 85755).
 
15428    Harmannus Jurjans ZANDBERGEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-04-1724 te Vollenhove (getuige(n): Magtelt LINDENHOVIUS), overleden op 09-12-1797 te Vollenhove-Ambt op 73-jarige leeftijd, zoon van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Hermina GERRITS (zie 9995).
Gehuwd met Hendrikje Hendriks van den BERG (zie 7916). {Zij was ook ooit gehuwd met Jan Stoffels LOK (LOCK) (zie 8010).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
90909    Harmen ZANDBERGEN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Joukje HARJER (zie 90910).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15429    Harmen Arents ZANDBERGEN, geboren op 18-07-1798 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-07-1798 te Vollenhove, overleden ca 1798 te Vollenhove, zoon van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
 
13908    Harmpje Teunis ZANDBERGEN, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 16-02-1780 te Vollenhove, overleden op 13-08-1848 te Vollenhove-Ambt op 68-jarige leeftijd, dochter van Teunis Jurrien ZANDBERGEN (zie 15456) en Jentjen Hendriks (Jantje) van den BRINK (zie 8997).
Ondertrouwd op 19-06-1801 te Vollenhove, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-07-1801 te Vollenhove met Jan Jans POST, 18 jaar oud (zie 13294).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
15430    Hendericus Willems ZANDBERGEN, geboren te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 02-06-1791 te Vollenhove, gedoopt door Ds. PROPER, overleden ca 1791, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
15431    Hendericus Willems ZANDBERGEN, geboren op 05-09-1792 te Heetvelt, gedoopt (N.G.) op 09-09-1792 te Vollenhove, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
57958    Hendrik ZANDBERGEN, geboren ca 1822.
Gehuwd met Jantje ter WEE (zie 57959).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75513    Hendrik ZANDBERGEN, geboren 00-00-1847 te Vollenhove-Ambt, zoon van Jan ZANDBERGEN (zie 75514) en Rensjen SCHUIT (zie 82272).
Gehuwd op 24-12-1873 te Den Ham met Martha DRAGT (zie 44396).
 
24546    Hendrik ZANDBERGEN, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jentje BASTIAANNET (zie 24572).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71823    Hendrik ZANDBERGEN, geboren ca 1870.
Gehuwd met Grietje KNOBBE (zie 71824).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
81733    Hendrik ZANDBERGEN, geboren op 03-01-1896 te Vollenhove, overleden 00-00-1909 te Heeten;Vollenhove-Ambt, begraven te Vollenhove, zoon van Piet Jurriens ZANDBERGEN (zie 81731) en Doortje Jurriens MOOIWEER (zie 81732).
 
81743    Hendrik ZANDBERGEN, geboren ca 1918 te Vollenhove, zoon van Piet Jurriens ZANDBERGEN (zie 81731) en Doortje Jurriens MOOIWEER (zie 81732).
 
85755    Hendrik Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1676 te Steenderen.
Gehuwd met Geesje EGBERTS (zie 89346).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
Kinderen:
   2.  Berend Hendriks (zie 85756).
   3.  Harmannus Hendriks (zie 85757).
   4.  Teunis Hendriks (zie 85759).
   5.  Hendrik Hendriks (zie 85758).

85758    Hendrik Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1710, zoon van Hendrik Hendriks ZANDBERGEN (zie 85755).
 
8169    Hendrik Hendriks ZANDBERGEN, geboren op 04-11-1810 te Barsbeek op de Kluitenberg, gedoopt (N.G.) op 02-12-1810 te Vollenhove, zoon van Hendrik Willems ZANDBERGEN (zie 8170) en Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
 
81802    Hendrik Hendriks ZANDBERGEN, geboren 00-00-1846 te Vollenhove, overleden 00-06-1931 te Zwolle, zoon van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 08-09-1868 te Vollenhove met Geertje Riekents JONGMAN (zie 81803).
 
15433    Hendrik Hermannus ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 08-12-1748 te Vollenhove, zoon van Harmannus Jurjans ZANDBERGEN (zie 15428) en Hendrikje Hendriks van den BERG (zie 7916).
Gehuwd met Luite Jacobs van EMST (zie 9739).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
80788    Hendrik Jurriens ZANDBERGEN, metselaar, geboren op 24-02-1803 te Kampen, zoon van Jurriaan Hendriks SANDBERGEN (zie 13917) en Antje ALBERTS (zie 8216).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-09-1833 te Vollenhove met Kunnigje Simons JONGMAN, 30 jaar oud (zie 11735).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
81748    Hendrik Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1857 te Vollenhove, zoon van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 03-03-1883 te Vollenhove met Sophia Jans JONGMAN (zie 81749).
 
81767    Hendrik Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1873 te Vollenhove, zoon van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 08-02-1896 te Vollenhove met Grietje Hendriks KNOBBE (zie 81768).
 
80855    Hendrik Siemens ZANDBERGEN, geboren 00-00-1854 te Vollenhove, zoon van Siemen Hendriks ZANDBERGEN (zie 80852) en Lammigje Tiemens SCHURING (zie 80851).
Gehuwd op 20-01-1877 te Vollenhove met Jentje Arents JONGMAN (zie 52865).
 
15434    Hendrik Teunis ZANDBERGEN, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 12-10-1777 te Vollenhove, zoon van Teunis Jurrien ZANDBERGEN (zie 15456) en Jentjen Hendriks (Jantje) van den BRINK (zie 8997).
Gehuwd met Albertjen Freriks STEENBERGEN (zie 75421).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
8170    Hendrik Willems ZANDBERGEN, veehouder, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 18-04-1779 te Vollenhove, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
Gehuwd met Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
75497    Hendrikje ZANDBERGEN, geboren ca 1808.
Gehuwd met nn (zie 75498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje (Marretje) ZANDBERGEN (zie 75496).

61276    Hendrikje ZANDBERGEN, geboren ca 1868, dochter van Teunis Jans ZANDBERGEN (zie 111703) en Johanna Jans van der WIJK (zie 111704).
Gehuwd op 23-03-1895 te Vollenhove-Ambt met Geuje WINTERS (zie 61275).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15435    Hendrikje Hendriks ZANDBERGEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 08-10-1788 te Vollenhove, dochter van Hendrik Hermannus ZANDBERGEN (zie 15433) en Luite Jacobs van EMST (zie 9739).
 
101640    Hendrikje Willems ZANDBERGEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Hendrik Teunissen HIJWEGEN (zie 101639).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15436    Hermen Arents ZANDBERGEN, geboren op 30-05-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 06-06-1802 te Vollenhove, overleden ca 1802 te Vollenhove, zoon van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
 
15437    Hermen Arents ZANDBERGEN, geboren op 15-07-1805 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-07-1805 te Vollenhove, zoon van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
 
15438    Hermtje Herms ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 25-12-1751 te Vollenhove, dochter van Harmannus Jurjans ZANDBERGEN (zie 15428) en Hendrikje Hendriks van den BERG (zie 7916).
Gehuwd met Hendrik Goosens BOUWMEESTER (zie 8901).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15439    Jacob Hendriks ZANDBERGEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 12-02-1786 te Vollenhove, zoon van Hendrik Hermannus ZANDBERGEN (zie 15433) en Luite Jacobs van EMST (zie 9739).
 
81800    Jacobje Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1844 te Vollenhove, dochter van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 15-09-1866 te Vollenhove met Wolter Riekents JONGMAN, 22 jaar oud (zie 81801).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75514    Jan ZANDBERGEN, geboren ca 1820.
Gehuwd met Rensjen SCHUIT (zie 82272).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15440    Jan Arent ZANDBERGEN, geboren op 03-06-1809 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-06-1809 te Vollenhove, zoon van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
 
15441    Jan Harmens ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 20-10-1771 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Harmen Jurriëns SANDBERGEN (zie 13901) en Trijntje Jans KLAVER (zie 11967).
 
169239    Jan Hendriks ZANDBERGEN, arbeider, geboren 00-00-1822 te Vollenhove-Ambt, zoon van Hendrik Willems ZANDBERGEN (zie 8170) en Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
Gehuwd op 21-11-1850 te Vollenhove-Ambt met Jantjen Hendriks STAM (zie 169238).
 
15442    Jan Teunis ZANDBERGEN, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 10-08-1783 te Vollenhove, zoon van Teunis Jurrien ZANDBERGEN (zie 15456) en Jentjen Hendriks (Jantje) van den BRINK (zie 8997).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 14-02-1825 te Vollenhove-Ambt met Maria Teunis WEIJS, 25 jaar oud (zie 15213). {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-01-1830 te Vollenhove-Ambt met Klaas Hendriks POST, 30 jaar oud (zie 13315).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15443    Jan Willems ZANDBERGEN, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 30-04-1780 te Vollenhove, overleden 00-00-1783 te Vollenhove, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
15444    Jan Willems ZANDBERGEN, landbouwer, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 01-06-1783 te Vollenhove, overleden op 24-02-1840 te Vollenhove-Ambt op 56-jarige leeftijd, zoon van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 05-11-1819 te Vollenhove met Lammigje Harms MEIJLOF, 25 jaar oud (zie 15459).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15445    Jan Willems ZANDBERGEN, geboren op 08-11-1804 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 02-12-1804 te Vollenhove, zoon van Anna Jans BOON (zie 8827).
Gehuwd met Lammigjen MEILOF (zie 93385).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
202436    Jan Willems ZANDBERGEN, geboren op 06-03-1860 te Vollenhove-Ambt, overleden op 10-05-1860 te Vollenhove-Ambt, 65 dagen oud, zoon van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
 
202439    Jan Willems ZANDBERGEN, geboren op 17-02-1864 te Vollenhove-Ambt, registratie op 18-02-1864, overleden op 07-02-1940 te Emmen op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
 
8171    Jannetje Jurriëns (Jantjen) ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 02-10-1740 te Vollenhove, overleden op 25-09-1828 te Vollenhove-Ambt op 87-jarige leeftijd, dochter van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS (zie 7962).
Gehuwd met Albert Arriëns ROOK (zie 8084).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
15446    Jantien ZANDBERGEN, geboren op 26-11-1848 te Vollenhove-Ambt, overleden op 19-10-1910 te Vollenhove-Ambt op 61-jarige leeftijd, dochter van Albert ZANDBERGEN (zie 15422) en Aaltje ROELINK (zie 13632).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1870 te Ambt Vollenhove met Albert REGELINK, 23 jaar oud (zie 13523).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15447    Jennigje Willems ZANDBERGEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 12-08-1787 te Vollenhove, dochter van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
Gehuwd met Lubbert Everts HEETEBRIJ (zie 10320).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
202437    Jennigje Willems ZANDBERGEN, geboren op 09-02-1861 te Vollenhove-Ambt, overleden op 01-03-1872 te Vollenhove-Ambt op 11-jarige leeftijd, dochter van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
 
15448    Jentjen Hendriks ZANDBERGEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-03-1779 te Vollenhove, dochter van Hendrik Jurriens SANDBERGEN (zie 13905) en Dorothea (Dora) KELLER (zie 47995).
 
15449    Jentjen Jurriens ZANDBERGEN, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 23-09-1757 te Vollenhove, dochter van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS (zie 7962).
Gehuwd voor de kerk ca 1787 met Jan Hendriks POST (zie 8054). {Hij was eerder ondertrouwd op 31-10-1756 te Wanneperveen met Jacobje Hermens van der LINDE, 22 jaar oud (zie 12346). Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 26-10-1781 te Vollenhove met Femmegjen Jurriens ZANDBERGEN, 33 jaar oud (zie 8168).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101200    Johannes Jacobus Gerardus (John) ZANDBERGEN, medewerker begraafplaats, geboren op 16-09-1962 te Pijnacker, zoon van Theodorus Nicolaas (Theo) ZANDBERGEN (zie 101133) en Catharina Maria Theresia (Toos) de VREEDE (zie 101132).
 
167934    Judithje ZANDBERGEN, geboren ca 1880.
Gehuwd met Albert Jan TJONK (zie 167933).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
15450    Juriaan Hermans ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 17-03-1756 te Vollenhove, zoon van Harmannus Jurjans ZANDBERGEN (zie 15428) en Hendrikje Hendriks van den BERG (zie 7916).
 
15451    Jurriaan Hermans ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 08-10-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Harmen Jurriëns SANDBERGEN (zie 13901) en Trijntje Jans KLAVER (zie 11967).
 
8114    Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN), gedoopt op 01-01-1705 te Vollenhove, overleden op 21-06-1759 te Vollenhove-Ambt op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Hendriks ZANDBERGEN (zie 85755) en Geesje EGBERTS (zie 89346).
Gehuwd (1) ca 1723 met Hermina GERRITS (zie 9995).
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 16-05-1732 te Ambt Vollenhove met Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS, 20 jaar oud (zie 7962).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 10 kinderen.
 
81738    Jurrien ZANDBERGEN, metselaar, geboren op 17-02-1902 te Vollenhove. Heiligegeeststeeg, overleden op 20-02-1977 te Kampen op 75-jarige leeftijd, zoon van Piet Jurriens ZANDBERGEN (zie 81731) en Doortje Jurriens MOOIWEER (zie 81732).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 25-11-1921 te Vollenhove met Grada NIEUWENHUIS, 19 jaar oud (zie 81739).
Gehuwd (2) met Lena Jans MONDRIA (zie 81740).
 
80853    Jurrien Hendriks ZANDBERGEN, metselaar, geboren op 02-05-1828 te Vollenhove, overleden op 14-12-1911 te Vollenhove op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-10-1853 te Vollenhove met Annegien Tiemens SCHURINK, 21 jaar oud (zie 80789).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
15452    Jurrien Teunis ZANDBERGEN, geboren te op 't Zand, gedoopt (N.G.) op 28-02-1776 te Vollenhove, zoon van Teunis Jurrien ZANDBERGEN (zie 15456) en Jentjen Hendriks (Jantje) van den BRINK (zie 8997).
 
202438    Lammigje Willems ZANDBERGEN, geboren op 13-10-1862 te Vollenhove-Ambt, overleden op 01-07-1898 te Roswinkel;Emmen op 35-jarige leeftijd, dochter van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
 
202440    Lubje Willems ZANDBERGEN, geboren op 22-09-1865 te Vollenhove-Ambt, registratie 23-09-1865, overleden op 08-10-1865 te Vollenhove-Ambt, 16 dagen oud, dochter van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
 
202441    Lubje Willems ZANDBERGEN, geboren op 12-10-1866 te Vollenhove-Ambt, dochter van Willem Jans ZANDBERGEN (zie 12662) en Seintien Lubberts HEETEBRIJ (zie 61361).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-05-1895 te Steenwijk met Kier ABERCROMBIE (zie 202442).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13919    Luite Jurriens ZANDBERGEN, geboren op 26-03-1810 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-05-1810 te Vollenhove, zoon van Jurriaan Hendriks SANDBERGEN (zie 13917) en Antje ALBERTS (zie 8216).
 
81792    Luitjen Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1836 te Vollenhove, overleden 00-00-1912 te Deventer, dochter van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 16-10-1863 te Blokzijl met IJpe Jans JONGBLOED (zie 81793).
 
15453    Machteltje ZANDBERGEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 02-06-1791 te Vollenhove, gedoopt door Ds. PROPER, dochter van Willem Hendriks van SANDBERGEN (ZANDBERGEN) (zie 8111) en Seijntje Jans (Sijntje) WINTER (zie 8167).
 
111721    Maria ZANDBERGEN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Geuje WINTERS (zie 111720).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
181092    Maria ZANDBERGEN, geboren ca 1833.
Gehuwd met Hendrik Hendriks DUINKERKEN (zie 181091).
 
15454    Maria Hermens ZANDBERGEN, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 24-01-1779 te Vollenhove, overleden ca 1780, dochter van Harmen Jurriëns SANDBERGEN (zie 13901) en Trijntje Jans KLAVER (zie 11967).
 
101202    Maria Theresia Helena (Marijke) ZANDBERGEN, verkoopster, geboren op 02-01-1966 te Pijnacker, dochter van Theodorus Nicolaas (Theo) ZANDBERGEN (zie 101133) en Catharina Maria Theresia (Toos) de VREEDE (zie 101132).
 
15455    Maria Willems ZANDBERGEN, geboren op 30-09-1809 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 29-10-1809 te Vollenhove, dochter van Anna Jans BOON (zie 8827).
Gehuwd met Geuje WINTER (zie 61352).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
13922    Marijgje Jurriens ZANDBERGEN, geboren te op de Halle onder de Oldenhof, gedoopt (N.G.) op 08-06-1738 te Vollenhove, overleden op 03-12-1812 te Vollenhove op 74-jarige leeftijd, dochter van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS (zie 7962).
Gehuwd met Albert Coenders de RUIJTER (zie 13851).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
80794    Marregje Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Pieter Antoniesz JONGMAN (zie 80793).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75496    Marrigje (Marretje) ZANDBERGEN, geboren op 01-07-1828 te Oldebroek, overleden op 14-10-1900 te Hoogeveen op 72-jarige leeftijd, dochter van nn (zie 75498) en Hendrikje ZANDBERGEN (zie 75497).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1852 te Wanneperveen met Gerrit Bartelds WILDEBOER, 28 jaar oud (zie 75495).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
81789    Marrigje Hendriks ZANDBERGEN, geboren op 19-04-1831 te Vollenhove, overleden op 11-02-1869 te Vollenhove op 37-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1854 te Vollenhove met Pieter Antonies JONGMAN, 21 jaar oud (zie 81790).
 
57957    Neeltje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1850 te Vollenhove-Ambt, dochter van Hendrik ZANDBERGEN (zie 57958) en Jantje ter WEE (zie 57959).
Gehuwd op 19-04-1873 te Vollenhove-Ambt met Hendrik REGELING (zie 57956). {Hij is later gehuwd op 04-03-1886 te Vollenhove-Ambt met Klaasje DIKKEN (zie 57960). Hij is later gehuwd op 31-03-1892 te Vollenhove-Ambt met Lammigje van VEEN (zie 57963).}
 
56588    Nelligje Hendriks ZANDBERGEN, geboren op 25-04-1815 te Vollenhove, overleden op 10-04-1862 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Teunis ZANDBERGEN (zie 15434) en Albertjen Freriks STEENBERGEN (zie 75421).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 27-07-1833 te Vollenhove-Ambt met Hendrik Alberts LASSCHE, 21 jaar oud (zie 56587).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 10-08-1861 te Vollenhove-Ambt met Peter Peters ROOK, 29 jaar oud (zie 160299).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
81731    Piet Jurriens ZANDBERGEN, metselaar, geboren op 28-08-1871 te Vollenhove, overleden te Deventer, begraven te Vollenhove, zoon van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1895 te Vollenhove met Doortje Jurriens MOOIWEER, 19 jaar oud (zie 81732).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
143229    Pleuntje ZANDBERGEN, geboren ca 1806.
Gehuwd met Cornelis ZWAAN (zie 143228).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelis (zie 143227).

71822    Roelof ZANDBERGEN, geboren 00-00-1900 te Vollenhove, zoon van Hendrik ZANDBERGEN (zie 71823) en Grietje KNOBBE (zie 71824).
Gehuwd op 09-12-1921 te Vollenhove met Hendrikje IJSPEERD (zie 71821).
 
101201    Rudolphus Cornelis Adrianius (Ruud) ZANDBERGEN, agrarisch medewerker, zoon van Theodorus Nicolaas (Theo) ZANDBERGEN (zie 101133) en Catharina Maria Theresia (Toos) de VREEDE (zie 101132).
 
80852    Siemen Hendriks ZANDBERGEN, metselaar, geboren op 25-08-1825 te Vollenhove, overleden op 16-08-1858 te Vollenhove op 32-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jurriens ZANDBERGEN (zie 80788) en Kunnigje Simons JONGMAN (zie 11735).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-11-1853 te Vollenhove met Lammigje Tiemens SCHURING, 23 jaar oud (zie 80851).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
81756    Siemen Jurriens ZANDBERGEN, geboren ca 1861 te Vollenhove, zoon van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd (1) op 24-05-1883 te Kampen met Jennigje Aarts van VEEN (zie 81757).
Gehuwd (2) op 04-04-1889 te Kampen met Geesje Willems van MARLE (zie 81760). {Zij was eerder gehuwd op 04-08-1881 te Kampen met Jan BROEKHUIS (zie 86400).}
 
93329    Sijntje ZANDBERGEN, geboren ca 1818.
Gehuwd met Frederik WIJS (zie 93328).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
93383    Sijntjen Jans ZANDBERGEN, geboren 00-00-1825 te Vollenhove-Ambt, dochter van Jan Willems ZANDBERGEN (zie 15445) en Lammigjen MEILOF (zie 93385).
Gehuwd op 25-08-1853 te Vollenhove-Ambt met Willem Everts LOK (zie 76741).
 
170134    Suzanna Teunisen ZANDBERGEN, geboren op 05-02-1866 te Leeuwte;Vollenhove-Ambt, overleden op 21-06-1929 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt op 63-jarige leeftijd, dochter van Teunis Jans ZANDBERGEN (zie 111703) en Johanna Jans van der WIJK (zie 111704).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-07-1891 te Vollenhove-Ambt met Berend Hendriks JORDENS (zie 160318).
 
8172    Teunis ZANDBERGEN, geboren op 27-01-1804 te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 05-02-1804 te Vollenhove, zoon van Hendrik Willems ZANDBERGEN (zie 8170) en Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
 
85759    Teunis Hendriks ZANDBERGEN, geboren ca 1700, zoon van Hendrik Hendriks ZANDBERGEN (zie 85755).
 
111703    Teunis Jans ZANDBERGEN, arbeider;timmerman, geboren 00-00-1826 te Vollenhove-Ambt, overleden op 06-12-1885 te Barsbeek;Vollenhove-Ambt, zoon van Jan Teunis ZANDBERGEN (zie 15442) en Maria Teunis WEIJS (zie 15213).
Gehuwd met Johanna Jans van der WIJK (zie 111704).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
15456    Teunis Jurrien ZANDBERGEN, landbouwer, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 28-09-1742 te Vollenhove, overleden op 24-01-1822 te Vollenhove-Ambt op 79-jarige leeftijd, zoon van Jurrien ZANDBERGEN (van SANDBERGEN) (zie 8114) en Jentje Teunis (Janna) DOEVENDANS (zie 7962).
Gehuwd met Jentjen Hendriks (Jantje) van den BRINK (zie 8997).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
131831    Teuntje ZANDBERGEN, geboren 00-00-1887 te Vollenhove-Ambt, dochter van Antonie ZANDBERGEN (zie 131832) en Vrouwkje HEETEBRIJ (zie 131833).
Gehuwd op 15-09-1905 te Vollenhove-Ambt met Cornelis ROOK (zie 131830).
 
101133    Theodorus Nicolaas (Theo) ZANDBERGEN, molenaarsknecht;timmerman, geboren op 01-03-1931 te Pijnacker.
Gehuwd met Catharina Maria Theresia (Toos) de VREEDE (zie 101132).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
81752    Tiemen Jurriens ZANDBERGEN, metselaar, geboren ca 1858 te Vollenhove, zoon van Jurrien Hendriks ZANDBERGEN (zie 80853) en Annegien Tiemens SCHURINK (zie 80789).
Gehuwd op 11-07-1891 te Vollenhove met Jansje Alberts KWAST (zie 81753).
 
80787    Tiemen Siemens ZANDBERGEN, vissersknecht, geboren ca 1857 te Vollenhove, zoon van Siemen Hendriks ZANDBERGEN (zie 80852) en Lammigje Tiemens SCHURING (zie 80851).
Gehuwd op 27-04-1882 te Vollenhove met Koos ROZEBOOM, 25 jaar oud (zie 80786).
 
88581    Trijntje ZANDBERGEN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Andries Jans DRIEZEN (DRIESEN) (zie 9497).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
15457    Trijntje Jans Hendriksx ZANDBERGEN, geboren te Suurbeeke, gedoopt (N.G.) op 08-01-1741 te Vollenhove, dochter van Hendrik van SANDBERGEN (zie 13931) en Aagje EGBERTS (zie 9643).
Gehuwd met Jan JANS (zie 11415).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
15458    Trijntjen Arents ZANDBERGEN, geboren op 30-11-1799 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-12-1799 te Vollenhove, dochter van Arend Harmens ZANDBERGEN (zie 15425) en Trijntje Hermens KWAST (zie 12153).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-12-1822 te Vollenhove met Fredrik Gerrits HORSELENBERG, 23 jaar oud (zie 10842).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 31-10-1838 te Vollenhove met Hendrik Gerrits HOLTRIGTER (zie 195481).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
193403    Willem ZANDBERGEN, geboren ca 1867.
Gehuwd met Berendina (Berendiena) MEIJLOF (zie 193404).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
8110    Willem Hendriks ZANDBERGEN, arbeider, geboren op 05-03-1806 te Barsbeek Op den Klutenberg, gedoopt (N.G.) op 30-03-1806 te Vollenhove, zoon van Hendrik Willems ZANDBERGEN (zie 8170) en Teuntje Teunis LOK (zie 8013).
Gehuwd (1) voor 1838 met Hillichjen Jochems KLOOSTERZIEL (zie 52383).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 05-10-1839 te Hasselt met Trientje Stevens ROOK (zie 155896).
 
12662    Willem Jans ZANDBERGEN, geboren op 17-05-1821 te Vollenhove-Ambt, overleden op 17-04-1888 te Steenwijk op 66-jarige leeftijd, zoon van Jan Willems ZANDBERGEN (zie 15444) en Lammigje Harms MEIJLOF (zie 15459).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-01-1859 te Steenwijkerwold met Seintien Lubberts HEETEBRIJ, 28 jaar oud (zie 61361).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
118975    Willemina ZANDBERGEN, geboren ca 1873.
Gehuwd met Jan BRUINTJES (zie 118976).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
194939    Femmigjen van ZANDBERGEN, geboren ca 1789.
Gehuwd voor de kerk op 24-12-1812 te Blokzijl (DGZ) met Pieter Pietersz de LIEFDE, 23 jaar oud (zie 194527).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130881    Gerrit van ZANDBERGEN, geboren ca 1862.
Gehuwd met Wytske HOENEVELD (zie 130882).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
90958    Jacob H. van ZANDBERGEN.
Gehuwd met Margje Jacobs OORD (zie 90957).
 
130880    Marten van ZANDBERGEN, geboren 00-00-1892 te Grouw;Idaarderadeel, zoon van Gerrit van ZANDBERGEN (zie 130881) en Wytske HOENEVELD (zie 130882).
Gehuwd op 27-05-1920 te Leeuwarderadeel met Elsien OLTHOF (zie 130879).
 
121065    Geertje Tjerks ZANDBURG (SANDBURG), geboren 00-00-1818 te Leeuwarden.
Gehuwd op 02-06-1849 te Tietjerksteradeel met Gjalt Harrits WESTER, 27 jaar oud (zie 121082). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-10-1864 te Tietjerksteradeel met Lolkje Binnerts JONKER (zie 121093). Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 23-05-1868 te Tietjerksteradeel met Ettje Klazes OFFERINGA (zie 121099).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
186118    Gerrit van de ZANDE, geboren ca 1800.
Gehuwd met Berendje LANGEVOORD (zie 186119).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
186117    Gerrit van de ZANDE, boerenknecht, geboren 00-00-1824 te Oldebroek, zoon van Gerrit van de ZANDE (zie 186118) en Berendje LANGEVOORD (zie 186119).
Gehuwd op 06-02-1851 te Zwollerkerspel met Geziena KLUMPER, 27 jaar oud (zie 186116).
 
140125    Broer van der ZANDE, daghuurder, geboren 00-00-1869 te Giethoorn, zoon van Gerrit Broers van der ZANDE (zie 140126) en Aaltje BAAS (zie 140127).
Gehuwd op 17-05-1895 te Giethoorn met Merrigje PETTER (zie 140124).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
61235    Broer Jacobs van der ZANDE, geboren ca 1800, gedoopt (DGZ Zuid) 00-00-1822 te Giethoorn.
Gehuwd met Geertje Klasen SCHIPPER (zie 61204).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
67808    Cornelia van der ZANDE, geboren 00-00-1784 te Vianen.
Gehuwd op 14-02-1802 te Vianen/Utrecht/Nederland met Bartholomeus LEERINTVELD, 21 jaar oud (zie 67807).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195464    Geesje van der ZANDE, geboren ca 1888.
Gehuwd met Jan OORD (zie 195463).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22228    Gerrit van der ZANDE, geboren ca 1835.
Gehuwd met Aaltje BAAS (zie 22227). {Zij was eerder gehuwd op 23-07-1879 te Giethoorn, weduwnaar van Geesje PETTER; weduwe van Gerrit van der ZANDE met Klaas Roelofs MIGGELS (zie 22193).}
 
191472    Gerrit van der ZANDE, geboren op 26-01-1896 te Giethoorn, overleden op 21-02-1972 te Boijl;Wedststellingwerf op 76-jarige leeftijd, zoon van Broer van der ZANDE (zie 140125) en Merrigje PETTER (zie 140124).
Gehuwd met Carolina OTTER (zie 191471).
 
140126    Gerrit Broers van der ZANDE, geboren ca 1839.
Gehuwd met Aaltje BAAS (zie 140127).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
191474    Hendrikje van der ZANDE, geboren op 13-10-1897 te Giethoorn, overleden op 03-02-1989 te Meppel op 91-jarige leeftijd, dochter van Broer van der ZANDE (zie 140125) en Merrigje PETTER (zie 140124).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-03-1925 te Giethoorn met Berend OTTER, 29 jaar oud (zie 191473).
 
120641    Jeltje van der ZANDE, geboren op 12-06-1923 te 's-Gravendeel, overleden op 03-08-2005 te Dronten op 82-jarige leeftijd, begraven op 08-08-2005 te Zwartsluis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-11-1946 te Vlaardingen met Jan ELBERS, 26 jaar oud (zie 120639).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
64344    Jentien van der ZANDE, geboren 00-00-1848 te Zwartsluis, dochter van Roelof van der ZANDE (zie 64345) en Hilligje Peters LOK (zie 64346).
Gehuwd op 13-06-1868 te Zwartsluis met Jan HAMMER (zie 64343).
 
43691    Maria van der ZANDE, geboren op 19-09-1775 te Haarlem, overleden op 04-08-1822 te Haarlem op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmus van der WIND (zie 43690).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
174849    Maria van der ZANDE, geboren op 27-10-1882, overleden op 05-07-1966 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Hendrikus Johannes de WINKEL (zie 174787). {Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-02-1916 te Amsterdam, gescheiden 1916 van Bartelina CROUWERS (zie 174449).}
Gehuwd (2) te ? Echtgenoot is Theodorus Johannes de WINKEL (zie 174840).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
64345    Roelof van der ZANDE, geboren ca 1822.
Gehuwd met Hilligje Peters LOK (zie 64346).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79489    Roelofje van der ZANDE, geboren ca 1827.
Gehuwd met Lambert JUT (zie 79488).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
168098    Teunisje van der ZANDE, geboren ca 1831.
Gehuwd met Pieter TIMMERMAN (zie 168097).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61234    Wiegger van der ZANDE, geboren 00-00-1827 te Giethoorn, zoon van Broer Jacobs van der ZANDE (zie 61235) en Geertje Klasen SCHIPPER (zie 61204).
Gehuwd op 11-10-1856 te Giethoorn met Aaltje Roelofs WUITE (zie 61233).
 
36567    Wietske Freerks van ZANDEN, geboren 00-00-1788, overleden 00-00-1818, vervenersdochter.
Gehuwd met Jacob Beenes KRIKKE (zie 36566). {Hij was eerder gehuwd op 11-05-1822 te AEngwirden met Antje Ebes de JONG (zie 51782).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149433    Antjen Sjoukes ZANDHUIS, geboren 00-00-1834 te Vinkega, dochter van Sjouke Jans ZANDHUIS (zie 149434) en Elisabeth Pieters SCHIPPER (zie 149435).
Gehuwd op 11-01-1868 te Weststellingwerf met Harmen Jans VONK (zie 149423). {Hij was eerder gehuwd op 05-05-1859 te Ooststellingwerf met Antje Hendriks PUNTER (zie 149429). Hij is later gehuwd op 18-11-1876 te Weststellingwerf met Annigje Durks (Antje) van der WEIDE (zie 149439).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
48033    Fennigje ZANDHUIS, geboren ca 1865.
Gehuwd met Hendrik STOKKING (zie 48032).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149431    Grietje Jans ZANDHUIS, geboren ca 1798.
Gehuwd met Hendrik Jans PUNTER (zie 149430).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129657    Margje ZANDHUIS, geboren 00-00-1898 te Oranjewoud, dochter van Pieter ZANDHUIS (zie 129658) en Froukje HOEKSTRA (zie 129659).
Gehuwd op 18-09-1919 te Schoterland met Hendrik LOEK, 26 jaar oud (zie 129654).
 
129658    Pieter ZANDHUIS, geboren ca 1868.
Gehuwd met Froukje HOEKSTRA (zie 129659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149434    Sjouke Jans ZANDHUIS, geboren ca 1804.
Gehuwd met Elisabeth Pieters SCHIPPER (zie 149435).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149519    Antje ZANDHUIZEN, geboren ca 1865.
Gehuwd met Johannes HAANSTRA (zie 149518).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51255    Gerrit van ZANDIJK, geboren 00-00-1888 te Utrecht.
Gehuwd op 06-07-1916 te Loosdrecht met Hendrika Clasina van ter MEY (zie 51254).
 
165096    Geertje ZANDINK, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jan NIEUWLAAR (zie 165095).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18828    Jacob Jans ZANDJES, overleden voor 1845.
Gehuwd met Fennigje Jacobs LUDELING (zie 18827). {Zij was eerder gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-03-1845 te Delfzijl met Geert Harms DONTJE, 27 jaar oud (zie 18826).}
 
107050    Johanna ZANDKAMP, geboren ca 1795.
Gehuwd met Arnoldus EISINK (zie 107049).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
131402    Agnes ZANDMAN, geboren ca 1853.
Gehuwd met Mannes KOPPELMAN (zie 131401).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179161    Berend Jan ZANDMAN, leerling machinist, geboren 00-00-1889 te Ommen-Ambt, zoon van Jan ZANDMAN (zie 95917) en Jennigje KELDER (zie 95918).
Gehuwd op 05-08-1915 te Enschede met Hermina HEUTINK (zie 179160).
 
22906    Betjen ZANDMAN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Willem GOSELINK (zie 22905).
 
29287    Derk ZANDMAN, geboren ca 1828.
Gehuwd met Hendrikje POELARENDS (zie 29288).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
177357    Geertjen ZANDMAN, geboren ca 1892, dochter van Herman ZANDMAN (zie 177358) en Gerritdina LEFERTS (zie 177359).
Gehuwd op 26-04-1918 te Hellendoorn met Berend Jan DUBBINK (zie 177356).
 
45441    Geertruij ZANDMAN, geboren ca 1804.
Gehuwd met Egbert BRIL (zie 45440).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
96728    Gerridina ZANDMAN, geboren 00-00-1891 te Ommen-Ambt, dochter van Jan ZANDMAN (zie 95917) en Jennigje KELDER (zie 95918).
Gehuwd op 02-10-1915 te Raalte, gescheiden na 9 jaar op 27-10-1924 te Raalte van Gerrit Jan AAFTINK (zie 96729).
 
96724    Harm ZANDMAN, geboren ca 1826.
Gehuwd met Lubbigje WERMINK (zie 96725).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
177358    Herman ZANDMAN, wegwerker, geboren ca 1862.
Gehuwd met Gerritdina LEFERTS (zie 177359).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95917    Jan ZANDMAN, geboren 00-00-1856 te Ommen-Ambt, zoon van Harm ZANDMAN (zie 96724) en Lubbigje WERMINK (zie 96725).
Gehuwd op 28-10-1881 te Ommen-Ambt met Jennigje KELDER (zie 95918).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
95916    Johanna ZANDMAN, geboren 00-00-1887 te Dalfsen, dochter van Jan ZANDMAN (zie 95917) en Jennigje KELDER (zie 95918).
Gehuwd op 03-05-1907 te Ommen-Ambt met Gerhard WAAIJERINK (zie 95915). {Hij is later gehuwd op 12-04-1912 te Ommen-Ambt met Egberdina RUITERKAMP (zie 95919).}
 
122598    Lammigje Jans ZANDMAN, geboren ca 1790.
Gehuwd met Egbert Gerrits HARDER (zie 164867). {Hij was eerder gehuwd op 01-02-1816 te Kuinre met Aaltje Wiegers MINK, 31 jaar oud (zie 164864).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29286    Mannes ZANDMAN, geboren 00-00-1856 te Ommen-Ambt, zoon van Derk ZANDMAN (zie 29287) en Hendrikje POELARENDS (zie 29288).
Gehuwd op 17-05-1883 te Ambt Ommen met Hendrikje MARSMAN (zie 29285).
 
161280    Maria ZANDMAN, geboren ca 1808.
Gehuwd met Jan van ELBURG (zie 161279).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
177343    Willemina ZANDMAN, geboren ca 1857.
Gehuwd met Hendrik KAPPERT (zie 177342).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150494    Albert ZANDSTEGE, geboren ca 1836.
Gehuwd met Janna VELDMAN (zie 150495).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150493    Jannes ZANDSTEGE, landbouwarbeider, geboren 00-00-1866 te Den Ham, overleden op 24-12-1910 te Vroomshoop;Den Ham, zoon van Albert ZANDSTEGE (zie 150494) en Janna VELDMAN (zie 150495).
Gehuwd op 20-05-1897 te Ommen-Ambt met Hendrika Jans STOBBELAAR (zie 150479). {Zij was eerder gehuwd op 08-09-1877 te Ommen-Ambt met Gerrit Gerrits TIGCHELHOF (zie 150480).}
 
126698    Aafje Luites ZANDSTRA, geboren ca 1838.
Gehuwd met Geert PEREBOOM (zie 126697).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
22050    Antje Fredriks ZANDSTRA (SANSTRA), geboren op 26-02-1805 te Rottum, gedoopt op 17-03-1805 te Oudeschoot, dochter van Fredrik Tjebbes ZANDSTRA (zie 100701) en Jantje Andries de HAAN (zie 100702).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1828 te Schoterland met Gerrit Koops SCHIEVING (SCHIEVINK), 28 jaar oud (zie 15575). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1822 te Schoterland met Grietje Lubberts OOM (zie 100698).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
182684    Douwe Hans ZANDSTRA, geboren 00-00-1877 te Langweer;Doniawerstal, zoon van Pieter Douwes ZANDSTRA (zie 182685) en Luutske Annes ZANDSTRA (zie 182686).
Gehuwd op 02-05-1907 te Opsterland met Aurelia OTTER, 32 jaar oud (zie 182683).
 
100701    Fredrik Tjebbes ZANDSTRA, geboren ca 1775.
Gehuwd met Jantje Andries de HAAN (zie 100702).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197092    Harmen Heineman ZANDSTRA, geboren op 05-10-1857 te Wonseradeel, zoon van Willem Heineman ZANDSTRA (zie 197091) en Eelkje Harmens POPPES (zie 197086).
 
108574    Henke Sjuks ZANDSTRA, geboren ca 1812.
Gehuwd met Lolke Annes de GROOT (zie 108573).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82311    Jantje Baukes ZANDSTRA (SANDSTRA), geboren ca 1780.
Gehuwd met Sybren Hendriks WOUDSTRA (zie 82310).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
61076    Johanna Alberdina ZANDSTRA, geboren ca 1836.
Gehuwd met Albert MARTENS (zie 61075). {Hij was eerder gehuwd op 52-jarige leeftijd op 19-05-1888 te Ruinen met Jentje REMKEN, 42 jaar oud (zie 61071).}
 
182686    Luutske Annes ZANDSTRA, geboren ca 1850.
Gehuwd met Pieter Douwes ZANDSTRA (zie 182685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Hans (zie 182684).

199812    Marten Gerrits ZANDSTRA, geboren 00-00-1795 te Oosthem;Wymbritseradeel.
Gehuwd op 10-05-1820 te Wymbritseradeel met Jakobje Anes DONIA, 27 jaar oud (zie 199811).
 
191913    Oeble Klaas ZANDSTRA, geboren 00-00-1812 te Leeuwarden, zoon van Klaas JOHANNES (zie 191914) en Fimke FRANK (zie 191915).
Gehuwd op 18-05-1845 te Sneek met Akke Egberts SMILDE (zie 191912).
 
182685    Pieter Douwes ZANDSTRA, geboren ca 1847.
Gehuwd met Luutske Annes ZANDSTRA (zie 182686).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128988    Sake Baukes ZANDSTRA, geboren ca 1790.
Gehuwd met Getzen Sytzes SYTZEMA (zie 128989).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1151    Sijtske ZANDSTRA, geboren op 12-09-1907, overleden op 17-10-1988 op 81-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden. Noorderbegraafplaats.
Gehuwd met Kerst WIND (zie 639).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50264    Sijtske Geerts ZANDSTRA, geboren ca 1785.
Gehuwd met Harmen Tjeerds SPOELSTRA (zie 50263).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111990    Sytske Hepkes ZANDSTRA, geboren ca 1814.
Gehuwd met Abel Roelofs de VRIES (zie 111989).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
128987    Sytze Sakes ZANDSTRA, geboren 00-00-1820 te Nieuweschoot;Schoterland, zoon van Sake Baukes ZANDSTRA (zie 128988) en Getzen Sytzes SYTZEMA (zie 128989).
Gehuwd op 11-05-1856 te Lemsterland met Luitje Jelles de HAAN, 26 jaar oud (zie 81538).
 
149766    Trijntje Barteles ZANDSTRA, geboren ca 1824.
Gehuwd met Wytze Pieters SMEDINGA (zie 149765).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197091    Willem Heineman ZANDSTRA.
Gehuwd met Eelkje Harmens POPPES (zie 197086).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150166    Zwopkien ZANDSTRA, geboren ca 1786.
Gehuwd met Egbert HULSINGA (zie 150165).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67431    Grietje ZANDT, geboren ca 1860.
Gehuwd met Jan HOEKSTRA (zie 67430).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61985    Eppe op 't ZANDT, geboren 00-00-1889 te Zuidbroek, zoon van Koene op 't ZANDT (zie 61986) en Ettje NIPPERUS (zie 61987).
Gehuwd op 25-05-1912 te Zuidbroek met Klasina WATERMULDER (zie 61984).
 
61986    Koene op 't ZANDT, geboren ca 1858.
Gehuwd met Ettje NIPPERUS (zie 61987).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74549    Jentje Jans van't ZANDT, geboren ca 1855.
Gehuwd met Lefert WEMMENHOVE (zie 74548).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134230    Jantje ZANDVOORT, geboren op 05-10-1855 te Eexterveen (Anloo), overleden op 12-11-1896 te Gieterveen (Gieten) op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-06-1892 te Gieten met Reinder SLOOTS, 39 jaar oud (zie 134229).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150450    Christoffel ZANDWIJK, bakker, geboren 00-00-1878 te Vledderveen;Vledder, zoon van Cors Meindert ZANDWIJK (zie 150451) en Jacoba BAKKER (zie 150452).
Gehuwd op 15-12-1905 te Almelo.
 
150451    Cors Meindert ZANDWIJK, arbeider, geboren ca 1848.
Gehuwd met Jacoba BAKKER (zie 150452).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
4743    Jacobus van ZANEN, geboren op 17-07-1958.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1979 met Aaltje WIND, 19 jaar oud (zie 1754).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
166197    Jan Pietersz. van ZANEN (van ZAANEN), nachtwacht, gedoopt op 17-07-1763 te Oostzaandam, overleden op 22-10-1853 te Zaandam op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-06-1788 te Oostzaandam, hij j.m. op de Zuiddyk en zij j.d. op 't Fransepad met Reinsjen Jans KRIKKE, 26 jaar oud (zie 77687).
 
4744    van ZANEN, dochter van Jacobus van ZANEN (zie 4743) en Aaltje WIND (zie 1754).
 
4745    van ZANEN, dochter van Jacobus van ZANEN (zie 4743) en Aaltje WIND (zie 1754).
 
132550    Cornelia Theodora Johanna ZANONI, geboren op 12-11-1873 om 20.00 uur te Den Haag (aangifte door: Johannes Martinus Geneste en Pieter van den Berg), dochter van Jacobus ZANONI (zie 132551) en Cornelia Theodora Johanna TOETENEL (zie 132552).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 28-02-1894 te Den Haag met Johannes Adrianus BANNING, 25 jaar oud (zie 132897).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 22-02-1906 te Den Helder met Jan NONKES, 31 jaar oud (zie 132416).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
75461    Jacobus ZANONI, mattenmaker, geboren ca 1813.
Gehuwd met Maria INNEMEE (zie 76796).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132551    Jacobus ZANONI, 1863: arbeider; 1888: mattenmaker, geboren op 17-03-1843 om 11.00 uur te Den Haag, overleden op 31-01-1888 om 07.00 uur te Den Haag op 44-jarige leeftijd, zoon van Jacobus ZANONI (zie 75461) en Maria INNEMEE (zie 76796).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-09-1863 te Den Haag met Cornelia Theodora Johanna TOETENEL, 19 jaar oud (zie 132552).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94857    Jantien ZANTBERGEN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Albert REGELING (zie 94856).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
112274    Dielia van ZANTE, geboren ca 1857.
Gehuwd op 18-11-1880 te Vuren met Hendrik EKELMANS (zie 112273).
 
207153    A van ZANTEN.
Gehuwd op 21-09-1973 te Maasbracht met Johannes Albertus ten KATE, 25 jaar oud (zie 207005).
 
96797    Aaltje van ZANTEN, geboren op 29-07-1799 te IJsselmuiden, dochter van Berend Jans van ZANTEN (zie 96798) en Trijntje HENDRIKS (zie 96799).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-05-1838 te IJsselmuiden met Hendrik FELIX, 26 jaar oud (zie 96796). {Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 25-08-1876 te IJsselmuiden met Berendje STOEL (zie 96807).}
 
173428    Abraham van ZANTEN, geboren ca 1851.
Gehuwd met Jantien HARMS (zie 173429).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176126    Andries van ZANTEN, geboren op 12-09-1751 te Drongelen, zoon van Roelof van ZANTEN (zie 176128) en Teuntje van OS (zie 176129).
Gehuwd met Dingena KROESKOP (zie 176127).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
50568    Andries van ZANTEN, geboren ca 1764.
Gehuwd met Hendrina KROEZE (KROESKOP) (zie 50569).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
26520    Anna Amelia van ZANTEN.
Gehuwd 1622 met Osebrandt CLANT (zie 24552). {Hij was eerder gehuwd 1603 met Margaretha LEWE (zie 25421). Hij was eerder gehuwd op 03-03-1610 met Josina MANNINGA (zie 25511).}
 
94587    Arie van ZANTEN, geboren ca 1765.
Gehuwd met Reintje de WIND (zie 94584).
 
96798    Berend Jans van ZANTEN, geboren ca 1770.
Gehuwd met Trijntje HENDRIKS (zie 96799).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96829    Berendina van ZANTEN, geboren ca 1796.
Gehuwd met nn (zie 96828).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van ZANTEN (zie 96827).

73354    Clara van ZANTEN, geboren op 09-07-1878, overleden op 15-01-1956 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Nicolaas Jan van der DUYN SCHOUTEN (zie 73353).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176133    Dingena van ZANTEN, geboren op 11-12-1757 te Eethen, dochter van Roelof van ZANTEN (zie 176128) en Teuntje van OS (zie 176129).
 
123771    Hendrik van ZANTEN, geboren ca 1771.
Gehuwd met Maijke STORM (zie 123772).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
176147    Hendrik van ZANTEN, geboren op 02-10-1791 te Zuilichem, gedoopt op 09-10-1791 te Aalst;Poederoijen, zoon van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
 
101841    Hendrik van ZANTEN, geboren ca 1860, zoon van Willem van ZANTEN (zie 101835) en Anna Maria van der ZALM (SALM) (zie 101838).
 
158637    Hendrika van ZANTEN, geboren ca 1826.
Gehuwd met Harm HOLLANDER (zie 158636).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19369    Hendrina van ZANTEN, geboren ca 1820 te Drongelen,Hagoort,Gansoijen en Doeveren, overleden op 24-07-1887 te Drongelen, dochter van Willem van ZANTEN (zie 50561) en Johanna in 't VELD (zie 50562).
Gehuwd op 09-05-1849 te Drongelen met Frans de WIND, 55 jaar oud (zie 19361). {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-04-1827 te Drongelen met Janneke COLIJN (zie 50570).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
149462    Hindrikje Jacobs van ZANTEN, landgebruiker, geboren 00-00-1813 te Sebaldeburen, overleden op 21-11-1869 te Sint Annen;Ten Boer, dochter van Jacob Jans van ZANTEN (zie 134676) en Jantje Jans VENEKAMP (zie 134677).
Gehuwd met Siert Jans de BOER (zie 149463).
 
134676    Jacob Jans van ZANTEN, 1831: landbouwer, geboren 00-00-1772 te Roderwolde;Roden, overleden op 17-05-1850 te Grootegast, zoon van Jan JAKOBS (zie 149456) en Jantje OTTES (zie 149457).
Gehuwd met Jantje Jans VENEKAMP (zie 134677).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
96827    Jacobus van ZANTEN, geboren 00-00-1816 te Hattem, zoon van nn (zie 96828) en Berendina van ZANTEN (zie 96829).
Gehuwd op 30-04-1840 te Zalk en Veecaten met Harmpje STOEL (zie 96826).
 
62619    Jantje (Jaantje) van ZANTEN, geboren op 12-11-1801 te Herwijnen, gedoopt op 15-11-1801 te Herwijnen, overleden op 25-01-1891 te Herwijnen op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van ZANTEN (zie 123771) en Maijke STORM (zie 123772).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-04-1821 te Herwijnen met Dirk Gijsberts HUIGEN, 25 jaar oud (zie 62618).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
124711    Jantje Jacobs van ZANTEN, landbouwster, geboren 00-00-1856 te Rouveen;Staphorst, overleden op 12-02-1936 te Staphorst, dochter van Jacob Jans van SANTEN (zie 124794) en Margje van LEUSEN (zie 124795).
Gehuwd op 24-06-1882 te Staphorst met Hendrik Hendriks COMPAGNER (zie 124710).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
176142    Jenne Mieke van ZANTEN, geboren op 08-02-1787 te Zuilichem, gedoopt op 11-02-1787 te Zuilichem, overleden voor 1794, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
 
176148    Jenne Mieke van ZANTEN, geboren op 17-05-1794 te Zuilichem, gedoopt op 25-05-1794 te Nieuwaal;Gameren, overleden voor 1800, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
 
176152    Jenne Mieke van ZANTEN, geboren op 29-03-1800 te Zuilichem, gedoopt op 06-04-1800 te Zuilichem, overleden op 12-01-1879 te Poederoijen op 78-jarige leeftijd, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23-05-1844 te Poederoijen met Adrianus BOON, 32 jaar oud (zie 176153).
 
176132    Jenneke van ZANTEN, geboren op 18-01-1756 te Eethen, dochter van Roelof van ZANTEN (zie 176128) en Teuntje van OS (zie 176129).
 
176140    Johanna van ZANTEN, geboren op 10-09-1785 te Zuilichem, gedoopt op 11-09-1785 te Zuilichem, overleden op 10-04-1822 te Drongelen op 36-jarige leeftijd, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
Gehuwd met Peter NOUWENS (zie 176141).
 
50567    Judik Andries van ZANTEN, geboren ca 1797 te Eethen, overleden op 30-03-1860 te Drongelen, dochter van Andries van ZANTEN (zie 50568) en Hendrina KROEZE (KROESKOP) (zie 50569).
Gehuwd op 29-08-1818 te Drongelen met Teunis Frans de WIND, 46 jaar oud (zie 110868).
 
176134    Judith van ZANTEN, geboren op 08-02-1761 te Drongelen, dochter van Roelof van ZANTEN (zie 176128) en Teuntje van OS (zie 176129).
 
101839    Kaatje van ZANTEN, geboren voor 1868, dochter van Willem van ZANTEN (zie 101835) en Anna Maria van der ZALM (SALM) (zie 101838).
 
63648    Klaas van ZANTEN, geboren ca 1828.
Gehuwd met Grietje van DELDEN (zie 63649).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
106431    Lutcherdina Willems van ZANTEN, geboren ca 1792.
Gehuwd met Hindrik Klasen van der WAL (zie 106430).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176139    Maria van ZANTEN, geboren op 03-06-1813 te Zuilichem, overleden op 13-01-1855 te Drongelen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-02-1838 te Drongelen met Bernardus van BAREN (zie 176138).
 
75839    Marijtje Klaasse van ZANTEN, geboren ca 1775.
Gehuwd met Pieter OOSTERLEE (zie 75838).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134675    Martje Jacobs van ZANTEN, geboren op 23-01-1811 te Sebaldeburen, gedoopt (herv.) op 24-02-1811 te Sebaldeburen, overleden op 18-03-1834 te Grootegast op 23-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans van ZANTEN (zie 134676) en Jantje Jans VENEKAMP (zie 134677).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-03-1831 te Grootegast met Willem Pieters HARKEMA, 27 jaar oud (zie 134674). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-05-1841 te Grootegast met Anje Jobs (Antje) OUWINGA, 26 jaar oud (zie 134701).}
 
35714    Monique van ZANTEN.
Gehuwd met Arjo LENTEN (zie 34375).
 
62526    Neeltje Arieze van ZANTEN, geboren ca 1765.
Gehuwd met Gerrit van der VELDE (zie 62523).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
63647    Pieter van ZANTEN, koopman, geboren 00-00-1857 te Steenwijk, zoon van Klaas van ZANTEN (zie 63648) en Grietje van DELDEN (zie 63649).
Gehuwd (1) op 06-09-1884 te Steenwijk met Anna KETEL (zie 63646).
Gehuwd (2) op 03-02-1894 te Steenwijk, dispensatie KB 31-01-1894 met Femmigje KETEL (zie 63779).
 
149460    Renske Jacobs van ZANTEN, geboren op 13-10-1808 te Sebaldeburen, overleden op 01-03-1856 te Leutingewolde;Roden op 47-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans van ZANTEN (zie 134676) en Jantje Jans VENEKAMP (zie 134677).
Gehuwd met Heverijn Krythe DATEMA (zie 149461).
 
176128    Roelof van ZANTEN, geboren 00-00-1725.
Gehuwd met Teuntje van OS (zie 176129).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
176143    Roelof van ZANTEN, geboren op 26-04-1789 te Zuilichem, gedoopt op 03-05-1789 te Zuilichem, overleden op 24-01-1861 te Brakel op 71-jarige leeftijd, zoon van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27-03-1810 te Zuilichem met Heijltje van MAREN, 15 jaar oud (zie 176144).
 
101834    Roelof van ZANTEN, geboren ca 1870, zoon van Willem van ZANTEN (zie 101835) en Peterke van WOERKOM (zie 62616).
 
190752    Roelof Jacobs van ZANTEN, landbouwer, geboren op 26-05-1814 te Roden, overleden op 24-10-1881 te Foxwolde;Roden op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacob WILLEMS (zie 190753) en Roelofje ROELOFS (zie 190754).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-06-1848 te Roden met Bouchien Abrahams STAAL, 37 jaar oud (zie 190751).
 
101840    Ruth van ZANTEN, geboren voor 1868, dochter van Willem van ZANTEN (zie 101835) en Anna Maria van der ZALM (SALM) (zie 101838).
 
176131    Teunis van ZANTEN (van SANTE), geboren op 02-09-1753 te Drongelen, overleden op 18-04-1802 te Zuilichem op 48-jarige leeftijd, zoon van Roelof van ZANTEN (zie 176128) en Teuntje van OS (zie 176129).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-03-1781 te Zuilichem met Catrina EKELMANS, 18 jaar oud (zie 176135).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
176151    Teunis van ZANTEN, geboren op 03-01-1798 te Zuilichem, gedoopt op 07-01-1798 te Zuilichem, zoon van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
 
176136    Teuntje van ZANTEN, geboren op 31-10-1783 te Zuilichem, gedoopt op 09-11-1783 te Zuilichem, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1811 te Zuilichem met Joannes van BAREN, 26 jaar oud (zie 176137).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176155    Tonia van ZANTEN, geboren op 14-08-1802 te Zuilichem, gedoopt op 04-09-1802 te Zuilichem, dochter van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
 
136598    Trientje Hendriks van ZANTEN, dienstmeid, geboren op 13-07-1800 te Kropswolde (Hoogezand), overleden op 28-10-1873 te Borgercompagnie (Muntendam) op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik JANS (zie 136599) en Roelofje HINDRIKS (zie 136600).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-08-1837 te Slochteren met Jan Stevens ten CATE, 34 jaar oud (zie 136593).
 
50561    Willem van ZANTEN, geboren 00-00-1800, overleden op 11-09-1856 te Drongelen, zoon van Andries van ZANTEN (zie 176126) en Dingena KROESKOP (zie 176127).
Gehuwd met Johanna in 't VELD (zie 50562).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101835    Willem van ZANTEN, rijwielhandelaar, geboren op 29-09-1831 te Brakel, overleden op 06-08-1910 te Brakel op 78-jarige leeftijd, zoon van Roelof van SANTEN (zie 101836) en Marijtje MAREN (van MARENBEIDE) (zie 101837).
Gehuwd (1) voor 1868 met Anna Maria van der ZALM (SALM) (zie 101838).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 24-01-1868 met Peterke van WOERKOM, 30 jaar oud (zie 62616). {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1863 te Herwijnen met Peter Dirks HUIGEN, 27 jaar oud (zie 62617).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
176149    Willem Frederik van ZANTEN, geboren op 11-01-1796 te Zuilichem, gedoopt op 17-01-1796 te Zuilichem, overleden op 06-08-1846 te Zuilichem op 50-jarige leeftijd, zoon van Teunis van ZANTEN (van SANTE) (zie 176131) en Catrina EKELMANS (zie 176135).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-06-1822 te Poederoijen met Maaijke van WIJK, 27 jaar oud (zie 176150).
 
149452    Willem Jacobs van ZANTEN, landbouwer, geboren 00-00-1821 te Sebaldeburen, overleden op 14-02-1886 te Oldekerk, zoon van Jacob Jans van ZANTEN (zie 134676) en Jantje Jans VENEKAMP (zie 134677).
Gehuwd op 22-12-1842 te Grootegast met Geeske Jacobs MEERVELD, 19 jaar oud (zie 149453).
 
173427    Zwaantien van ZANTEN, geboren 00-00-1881 te Roden, dochter van Abraham van ZANTEN (zie 173428) en Jantien HARMS (zie 173429).
Gehuwd op 10-05-1917 te Roden met Cornelis RADEMAKER, 36 jaar oud (zie 173423).
 
86215    Aaltje ZANTING, geboren ca 1855.
Gehuwd met Roelof van VEEN (zie 86214).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
179090    Aaltje ZANTING, geboren ca 1871.
Gehuwd met Jan MUSKEE (zie 179089).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17590    Albert Leferts ZANTING.
Gehuwd met Geesje Roelofs WEMMENHOVE (zie 17591).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40542    Frederik ZANTING, geboren ca 1705.
Kind:
   1.  Vrouchien Frederiks (zie 40387).

161177    Hendrik ZANTING, geboren ca 1813, overleden voor 1866.
Gehuwd voor 1866 met Aleida STOKVIS (zie 161169). {Zij is later gehuwd op 25-05-1867 te De Wijk met Willem Alberts HENDRIKS, 54 jaar oud (zie 64302).}
 
17589    Hendrikjen ZANTING, geboren op 16-01-1841 te Nolde;Zuidwolde, dochter van Albert Leferts ZANTING (zie 17590) en Geesje Roelofs WEMMENHOVE (zie 17591).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-12-1875 te Avereest met Willem POORTMAN, 38 jaar oud (zie 17588).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
36745    Hilligje ZANTING, geboren ca 1840.
Gehuwd met Albertus KEUKEN (zie 36744).
 
182141    Hilligje ZANTING, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jans de GROOT (zie 182140).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
115634    Hiltje Jans ZANTING, geboren ca 1815.
Gehuwd met Hendrik HAMSTRA (zie 115633).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126119    Jan ZANTING, geboren ca 1842, overleden voor 1889.
Gehuwd voor 1889 met Geesje KOELING (zie 126118). {Zij is later gehuwd op 18-05-1889 te Beilen met Kornelis Harms van NUIL, 32 jaar oud (zie 126117).}
 
61159    Jan Geerts ZANTING (HAAR), geboren ca 1788.
Gehuwd met Aaltjen Gerards KOSTER (zie 61160).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
181073    Jan Geerts ZANTING, geboren ca 1827.
Gehuwd met Hilligje Geerts SMIT (zie 181072).
 
29877    Jan Harms ZANTING, geboren 00-00-1820 te Zuidwolde, zoon van Harm Jans ZANTINGH (zie 29878) en Zwaantje Jans PRUSEN (zie 29879).
Gehuwd op 23-11-1853 te Zuidwolde met Jentien Jans BOTTER, 22 jaar oud (zie 29853). {Zij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-12-1855 te Zuidwolde, weduwnaar van Roelofje Egberts DEKKER; weduwe van Jan Harms ZANTING met Albert Alberts ZOMER (zie 29880).}
 
32939    Jentje Jans (Jantje) ZANTING, geboren op 07-02-1819 te Hoogeveen, dochter van Jan Geerts ZANTING (HAAR) (zie 61159) en Aaltjen Gerards KOSTER (zie 61160).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1842 te Hoogeveen met Gerrit Hendriks GRUPPEN, 24 jaar oud (zie 32938).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
62081    Roelofje ZANTING, geboren 00-00-1849 te Zuidwolde, dochter van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 62082) en Aaltje Alberts LINDE (zie 62083).
Gehuwd (1) op 06-11-1880 te Zuidwolde met Gerrit Harms DRAGT, 41 jaar oud (zie 62077). {Hij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Zuidwolde met Geesje Hendriks KRAAL (zie 62078).}
Gehuwd (2) met Pieter ARENDS (zie 62084).
 
40387    Vrouchien Frederiks ZANTING, geboren 00-00-1724, overleden op 23-04-1815 te Dwingeloo, dochter van Frederik ZANTING (zie 40542).
Gehuwd met Harm PRAKKEN (zie 40386).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
60677    Hilje Alberts ZANTINGA, geboren ca 1800.
Gehuwd met Duurt Pieters RITSEMA (zie 60676).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
79783    Hillegien Jakobs ZANTINGA, geboren ca 1802.
Gehuwd met Abraham Alberts LEUTSCHER (zie 79782).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31367    Aaltje ZANTINGE, geboren 00-00-1836 te Zuidwolde, dochter van Jannes Jans ZANTINGE (zie 30362) en Hilligje Jakobs BOTTER (zie 30361).
Gehuwd op 22-11-1862 te Zuidwolde met Harm STRIJKER (zie 31368).
 
150689    Aaltje ZANTINGE, geboren ca 1860.
Gehuwd met Roelof van VEEN (zie 150688).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
40329    Albert ZANTINGE, geboren ca 1745.
Gehuwd met Hilligje Lefferts BAZUIN (zie 40330).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
40096    Albert Alberts ZANTINGE, geboren 00-00-1768 te Zuidwolde, overleden op 13-06-1830 te Steenbergen;Zuidwolde, zoon van Albert ZANTINGE (zie 40329) en Hilligje Lefferts BAZUIN (zie 40330).
Gehuwd met Hendrikje HARMS (zie 40097).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
154780    Albert Jannes ZANTINGE, geboren op 02-11-1792 te Zuidwolde, overleden op 05-01-1870 te Kerkenbosch;Zuidwolde op 77-jarige leeftijd, zoon van Jannes Alberts ZANTINGE (zie 127364) en Albertje Willems VEENINGEN (zie 127365).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 10-06-1837 te Zuidwolde met Hilligje Hendriks DROGT, 21 jaar oud (zie 154779). {Zij is later gehuwd na 1838 met Albert Willems ZANTINGE (zie 154781).}
 
154781    Albert Willems ZANTINGE, overleden na 1887.
Gehuwd na 1838 met Hilligje Hendriks DROGT (zie 154779). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-06-1837 te Zuidwolde met Albert Jannes ZANTINGE, 44 jaar oud (zie 154780).}
 
152088    Albertje Alberts ZANTINGE (ZANTINGH), geboren 00-00-1807 te Zuidwolde, dochter van Albert Alberts ZANTINGE (zie 40096) en Hendrikje HARMS (zie 40097).
Gehuwd op 05-11-1836 te Zuidwolde met Harm Jans VELDMAN (zie 152087).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
142746    Annigje Frederiks ZANTINGE, geboren ca 1778.
Gehuwd met Jan Frederik WESTERHOFF (zie 142745).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75033    Frerik Willems ZANTINGE, geboren te Uffelte, gedoopt op 08-08-1723 te Havelte, zoon van Willem HENDRIKS (zie 75035) en Margje FRERIKS (zie 75036).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 19-10-1765 te Havelte met Trijntje MIJLOFS, 35 jaar oud (zie 75034).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110368    Gozem ZANTINGE, geboren ca 1845.
Gehuwd met Geertje WEIDE (zie 110367).
 
40533    Hendrik ZANTINGE, geboren ca 1738, overleden op 25-01-1823.
Gehuwd met Grietje Willems WEMMENHOVE (zie 40532).
 
127371    Hendrikje Willems ZANTINGE, geboren op 05-06-1846 te Zuidwolde, overleden op 26-11-1924 te Veeningen;Zuidwolde op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem Jannes ZANTINGE (zie 127363) en Margje Hendriks (Margien) DROGT (zie 127362).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-06-1878 te Zuidwolde met Klaas Willems VEENINGEN (zie 127370).
 
40331    Hilligje Alberts ZANTINGE, geboren op 22-09-1770 te Zuidwolde, overleden op 14-11-1856 te Linde;Zuidwolde op 86-jarige leeftijd, dochter van Albert ZANTINGE (zie 40329) en Hilligje Lefferts BAZUIN (zie 40330).
Gehuwd met Jasper Jans LUBBERD (zie 40332).
 
31371    Jacob ZANTINGE, geboren 00-00-1840 te Zuidwolde, zoon van Jannes Jans ZANTINGE (zie 30362) en Hilligje Jakobs BOTTER (zie 30361).
Gehuwd op 14-05-1869 te Zuidwolde met Johanna KOOBS (zie 31372).
 
164069    Jan Jacobs ZANTINGE.
Gehuwd met Trijntje HUMMEL (zie 164070).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127366    Jan Willems ZANTINGE, landbouwer, geboren op 10-01-1843 te Zuidwolde, overleden op 18-04-1909 te Kerkenbosch;Zuidwolde op 66-jarige leeftijd, zoon van Willem Jannes ZANTINGE (zie 127363) en Margje Hendriks (Margien) DROGT (zie 127362).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-12-1874 te Zuidwolde met Zwaantje Willems VEENINGEN (zie 127367).
 
127364    Jannes Alberts ZANTINGE, geboren ca 1766.
Gehuwd met Albertje Willems VEENINGEN (zie 127365).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
30362    Jannes Jans ZANTINGE, geboren 00-00-1806 te Zuidwolde, zoon van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 30363) en Aaltje JANS (zie 30364).
Gehuwd op 31-10-1835 te Zuidwolde met Hilligje Jakobs BOTTER, 28 jaar oud (zie 30361).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
39504    Jentje Alberts ZANTINGE, geboren op 27-06-1813 te Zuidwolde, overleden op 08-04-1871 te Hoogeveen op 57-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1871 te Hoogeveen, dochter van Albert Alberts ZANTINGE (zie 40096) en Hendrikje HARMS (zie 40097).
Gehuwd met Roelof Harms WEMMENHOVE (zie 39503).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
164057    Roelofje ZANTINGE, dochter van Jan Jacobs ZANTINGE (zie 164069) en Trijntje HUMMEL (zie 164070).
Gehuwd op 12-05-1894 te De Wijk met Tieme van DIJK, 31 jaar oud (zie 164054).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
127363    Willem Jannes ZANTINGE, geboren 00-00-1796 te Zuidwolde, overleden op 30-05-1866 te Kerkenbosch;Zuidwolde, zoon van Jannes Alberts ZANTINGE (zie 127364) en Albertje Willems VEENINGEN (zie 127365).
Gehuwd op 08-05-1830 te Zuidwolde met Margje Hendriks (Margien) DROGT, 21 jaar oud (zie 127362).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
65315    Aaltje ZANTINGH, geboren 00-00-1891 te Zuidwolde, dochter van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
Gehuwd op 06-05-1910 te Zuidwolde (getuige(n): vgdbg: Hendrik BOTTER; tzndvgd: Otto DUINKERKEN) met Hendrik DUINKERKEN (zie 65314).
 
99841    Aaltje Jans ZANTINGH, geboren op 05-02-1853 te Zuidwolde, overleden op 24-12-1881 te Altveer;Hoogeveen op 28-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 127372) en Margje Willems VONK (zie 127373).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-06-1873 te Hoogeveen met Roelof Roelofs POL, 34 jaar oud (zie 50875).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
192319    Albert ZANTINGH, geboren 00-00-1874 te Hoogeveen, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
Gehuwd op 30-04-1898 te Hoogeveen met Klaasje STRIJKER (zie 192320).
 
192278    Albert ZANTINGH, geboren op 25-02-1887 te Westerveld;Zuidwolde, overleden op 09-08-1946 te Zuidwolde op 59-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
Gehuwd met Aaltje STRIJKER (zie 192280).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192306    Albert Alberts ZANTINGH, landbouwer, geboren ca 1818.
Gehuwd met Albertje Stevens BOSMAN (zie 192307).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192304    Albertus ZANTINGH, geboren op 15-03-1878 te Hoogeveen, overleden op 29-04-1961 te Hoogeveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1906 te Hoogeveen met Hilligje STEENBERGEN (zie 192305).
 
192282    Geesje ZANTINGH, geboren op 22-01-1894 te Lubbinge;Zuidwolde, overleden op 23-02-1894 te Lubbinge;Zuidwolde, 32 dagen oud, dochter van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
 
192281    Gerrit ZANTINGH, geboren op 25-11-1895 te Zuidwolde, overleden op 06-12-1896 te Lubbinge;Zuidwolde op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
 
192311    Harm ZANTINGH, geboren op 21-08-1886 te Noord;Hoogeveen, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
 
29878    Harm Jans ZANTINGH, geboren 00-00-1805 te Zuidwolde, zoon van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 30363) en Aaltje JANS (zie 30364).
Gehuwd op 06-03-1830 te Zuidwolde met Zwaantje Jans PRUSEN (zie 29879).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192287    Hendrik ZANTINGH, landbouwer, geboren ca 1710.
Gehuwd met Hendrikjen JANS (zie 192288).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
65316    Hendrik ZANTINGH, arbeider, geboren op 05-03-1863 te Bazuin;Zuidwolde, zoon van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 127372) en Margje Willems VONK (zie 127373).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-02-1884 te Zuidwolde met Hendrikje DROGT, 21 jaar oud (zie 65317).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
192309    Hendrik ZANTINGH, geboren op 14-10-1883 te Noord;Hoogeveen, overleden op 18-12-1894 te Noord;Hoogeveen op 11-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
 
192283    Hendrik ZANTINGH, geboren op 31-10-1907 te Zuidwolde, overleden op 09-12-1907 te Zuidwolde, 39 dagen oud, zoon van Albert ZANTINGH (zie 192278) en Aaltje STRIJKER (zie 192280).
 
192303    Hendrik Alberts ZANTINGH, arbeider, geboren op 15-11-1845 te Zuidwolde, overleden op 14-05-1899 te Noord;Hoogeveen op 53-jarige leeftijd, zoon van Albert Alberts ZANTINGH (zie 192306) en Albertje Stevens BOSMAN (zie 192307).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-04-1873 te Hoogeveen met Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
192299    Hendrik Jans ZANTINGH, geboren ca 1790.
Gehuwd met Aaltjen JANS (zie 192324).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152082    Hendrikje ZANTINGH, geboren ca 1850, dochter van Herm Alberts ZANTINGH (zie 152090) en Gerritdina EKKEL (zie 152091).
Gehuwd (1) voor 1884 met Hendrik STUIFZAND (zie 152089).
Gehuwd (2) op 11-04-1884 te Hardenberg-Ambt met Jan Hendrik HUBERS (zie 152078). {Hij was eerder gehuwd op 12-05-1876 te Hardenberg-Ambt met Hendrikje VELDMAN (zie 152081). Hij is later gehuwd op 27-05-1887 te Hardenberg-Ambt met Geertruida HUISJES (zie 152077).}
 
192295    Hendrikje ZANTINGH, geboren op 10-03-1856 te Zuidwolde, overleden op 26-07-1883 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 27-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 127372) en Margje Willems VONK (zie 127373).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-11-1877 te Zuidwolde met Arend SMINK (zie 192296).
 
192290    Hendrikje ZANTINGH, geboren op 21-12-1866 te Schottershuizen;Zuidwolde, dochter van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 62082) en Aaltje Alberts LINDE (zie 62083).
 
31370    Hendrikje Hendriks ZANTINGH, geboren ca 1798.
Gehuwd met Albert Alberts STRIJKER (zie 31369).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
152090    Herm Alberts ZANTINGH, geboren ca 1825.
Gehuwd met Gerritdina EKKEL (zie 152091).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192308    Jacob ZANTINGH, geboren op 25-02-1876 te Achterom;Hoogeveen, overleden op 18-08-1893 te Hoogeveen op 17-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
 
192279    Jan ZANTINGH, boerenknecht, geboren op 15-04-1884 te Lubbinge;Zuidwolde, overleden op 26-02-1904 te Lubbinge;Zuidwolde op 19-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
 
192289    Jan Hendriks ZANTINGH, landbouwer, geboren 00-00-1739 te Zuidwolde, overleden op 25-01-1823 te Kerkenbosch;Zuidwolde, zoon van Hendrik ZANTINGH (zie 192287) en Hendrikjen JANS (zie 192288).
 
30363    Jan Hendriks ZANTINGH, geboren ca 1780.
Gehuwd met Aaltje JANS (zie 30364).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
62082    Jan Hendriks ZANTINGH, geboren ca 1817.
Gehuwd met Aaltje Alberts LINDE (zie 62083).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
127372    Jan Hendriks ZANTINGH, boerenknecht;landbouwer, geboren 00-00-1823 te Zuidwolde, zoon van Hendrik Jans ZANTINGH (zie 192299) en Aaltjen JANS (zie 192324).
Gehuwd (1) op 01-05-1852 te Zuidwolde, zij woonde te Sleen met Margje Willems VONK (zie 127373).
Gehuwd (2) op 28-08-1869 te Zuidwolde, zij woonde te De Wijk met Jantien Jans NES (zie 192323).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
192313    Jentje ZANTINGH, geboren op 29-08-1891 te Noord;Hoogeveen, dochter van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
 
192310    Johannes ZANTINGH, geboren op 13-10-1880 te Noord;Hoogeveen, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-08-1906 te Hoogeveen met Aleida SCHONEWILLE (zie 192316).
 
192284    levenloos ZANTINGH, geboren op 28-07-1889 te Lubbinge;Zuidwolde, overleden op 28-07-1889 te Lubbinge;Zuidwolde, 0 dagen oud, zoon van Hendrik ZANTINGH (zie 65316) en Hendrikje DROGT (zie 65317).
 
192312    Steven ZANTINGH, geboren op 29-08-1891 te Noord;Hoogeveen, zoon van Hendrik Alberts ZANTINGH (zie 192303) en Jentje Jacobs VOS (zie 192302).
 
192291    Willemtje ZANTINGH, geboren op 10-05-1859 te Bazuin;Zuidwolde, dochter van Jan Hendriks ZANTINGH (zie 127372) en Margje Willems VONK (zie 127373).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-04-1881 te Zuidwolde met Geuchien VOGELZANG (zie 192292).
 
55033    Christiaan Jacobs ZANTJER, geboren op 09-03-1760 te Siddeburen, zoon van Jacob CHRISTIAANS (zie 55034) en Annechien JANS (zie 55035).
Gehuwd (1) op 58-jarige leeftijd op 16-09-1818 te Siddeburen met Hindrikje Hindriks SLUIZINGA, 29 jaar oud (zie 55032).
Gehuwd (2) met Anje TONNIS (zie 55036).
 
181796    Jannetje Hendriks ZANTMAN, gedoopt (N.G.) op 11-10-1733 te Hardenberg, zoon van Hendrik Gerritz SANTMAN (ZANTMAN) (zie 123155) en Mattje Evertz (Metje) TIMMERMAN (zie 123154).
 
200823    Meintjen Jans ZANTMAN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Adam Jans LENS (zie 200822).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195599    Albert Klaas ZARKEMA, verversgezel, geboren op 26-04-1842 te Stedum, overleden op 27-02-1860 te Stedum op 17-jarige leeftijd, dood gevonden op de Nieuwe Weg. Zoon van Klaas Alberts ZARKEMA (zie 195597) en Sara Klasens (Saartje) BOS (zie 195598).
 
48853    Albert Klaassens ZARKEMA, verver;glazenmaker, geboren op 06-05-1776 te Stedum, gedoopt (N.H.) op 16-05-1776 te Stedum, overleden op 31-10-1826 te Stedum op 50-jarige leeftijd, zoon van Claas (Klaas) IJSEBRANTS (zie 48847) en Ebelina Albertus ELLERI (ELLERIJ) (zie 48846).
Gehuwd met Jakobje Hindriks (Jaapgien;Jaapje) BAKKER (zie 195594).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
195600    Albert Klasens ZARKEMA, geboren op 14-03-1837 te Stedum, overleden op 05-07-1838 te Stedum op 1-jarige leeftijd, zoon van Klaas Alberts ZARKEMA (zie 195597) en Sara Klasens (Saartje) BOS (zie 195598).
 
195609    Albertje Alberts ZARKEMA, geboren op 19-12-1820 te Stedum, dochter van Albert Klaassens ZARKEMA (zie 48853) en Jakobje Hindriks (Jaapgien;Jaapje) BAKKER (zie 195594).
 
59566    Fokjen Klasen ZARKEMA, boerenmeid;landgebruikster, geboren 00-00-1812 te Stedum, dochter van Klaas IJzebrands ZARKEMA (zie 101980) en Jantje Hindriks FORMA (zie 101981).
Gehuwd (1) op 14-12-1833 te Kantens met Lammert Pieters WIERSINGA (zie 102023).
Gehuwd (2) op 15-09-1860 te Ten Boer met Jan Jakobs EISSENS (zie 102016). {Hij was eerder gehuwd voor 1860 met Harmina MEIJER (zie 102019).}
Gehuwd (3) met Jakob Pieters MARING (zie 59565).
Uit het derde huwelijk: 1 kind.
 
101979    Geertje Klasens ZARKEMA, geboren op 14-07-1814 te Stedum, overleden op 23-07-1891 te Hellum;Slochteren op 77-jarige leeftijd, dochter van Klaas IJzebrands ZARKEMA (zie 101980) en Jantje Hindriks FORMA (zie 101981).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-07-1841 te Groningen met Jan UDES, 25 jaar oud (zie 101978).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
102007    Harremtje Klasens ZARKEMA, geboren 00-00-1819 te Stedum, dochter van Klaas IJzebrands ZARKEMA (zie 101980) en Jantje Hindriks FORMA (zie 101981).
Gehuwd op 02-06-1847 te Stedum met Harm Pieters MARING (zie 102008).
 
101998    Hinderika Klasens ZARKEMA, dagloonster, geboren 00-00-1816 te Stedum, overleden op 25-11-1882 te Uithuizermeeden, dochter van Klaas IJzebrands ZARKEMA (zie 101980) en Jantje Hindriks FORMA (zie 101981).
Gehuwd (1) op 16-02-1842 te Stedum met Pieter Derks HUIZENGA (zie 101999).
Gehuwd (2) op 21-01-1854 te Uithuizermeeden met Okke Jans ENGELKES (zie 102015). {Hij was eerder gehuwd voor 1854 met Geertje Gerbrands ROSENBOOM (zie 102020).}
Gehuwd (3) op 05-11-1864 te Uithuizermeeden met Meindert Onnes SMIT (zie 102011). {Hij was eerder gehuwd ca 1844 met Fenna HOOGHUIS (zie 102014).}
 
195602    Hindrik ZARKEMA, geboren op 02-10-1854 te Stedum, zoon van Klaas Alberts ZARKEMA (zie 195597) en Trijntje Jurriens RENSEMA (zie 195601).
 
195596    Hindrik Alberts ZARKEMA, geboren op 29-12-1812 te Stedum, overleden op 24-04-1829 te Stedum op 16-jarige leeftijd, zoon van Albert Klaassens ZARKEMA (zie 48853) en Jakobje Hindriks (Jaapgien;Jaapje) BAKKER (zie 195594).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 464 van 472 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software