Eerste blad    Vorig blad    Blad 222 van 484 bladen Volgend blad    Laatste blad

36965    Jan Berend JUURLINK, geboren 00-00-1795, overleden 00-00-1866, zoon van Berend Hendrik JUURLINK (zie 36955) en Aleida SCHOLTEN (zie 36956).
Gehuwd met Anna Maria NIJMAN (zie 36968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Hendrik (zie 36969).
   2.  Hendrik (zie 36971).
   3.  Jannes (zie 36972).
   4.  Mannes (zie 36975).
   5.  Bernardus (zie 36976).

36972    Jannes JUURLINK, geboren 00-00-1834, zoon van Jan Berend JUURLINK (zie 36965) en Anna Maria NIJMAN (zie 36968).
Gehuwd met Aleida KNUVERS (zie 36974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus (zie 36984).
   2.  Maria Elisabeth (zie 36986).

36977    Johan Hendrik JUURLINK, geboren 00-00-1869, overleden 00-00-1952, zoon van Geert Hendrik JUURLINK (zie 36969) en Maria Catharina im ESSCHE (zie 36970).
Gehuwd met Hendrika KNUVERS (zie 36978).
 
36975    Mannes JUURLINK, geboren 00-00-1837, zoon van Jan Berend JUURLINK (zie 36965) en Anna Maria NIJMAN (zie 36968).
 
36982    Maria JUURLINK, geboren 00-00-1879, overleden 00-00-1939, dochter van Geert Hendrik JUURLINK (zie 36969) en Maria Catharina im ESSCHE (zie 36970).
Gehuwd met Adolf Daniël FROELING (zie 36983).
 
36986    Maria Elisabeth JUURLINK, geboren 00-00-1883, overleden 00-00-1914, dochter van Jannes JUURLINK (zie 36972) en Aleida KNUVERS (zie 36974).
Gehuwd met Johannes Gerhardus PETERS (zie 36987).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus (zie 36988).
   2.  Hendrikus Hermanus Bernardus (zie 36989).
   3.  Hermannus Bernardus (zie 36991).

75955    Wilhelmina Susanna Maria JUURLINK, geboren 00-06-1920 te Emmen, overleden op 08-03-1921 te Emmen, dochter van Herman Hendrik JUURLINK (zie 36979) en Maria Helena VROLING (zie 36980).
 
42673    Albert Martens JUURSEMA, geboren ca 1818.
Gehuwd met Itje Louwes van der MOLEN (zie 42674).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louw (zie 42672).

42672    Louw JUURSEMA, boerenknecht, geboren 00-00-1845 te Munnekezijl, overleden op 09-03-1877 te Kommerzijl;Grijpskerk, zoon van Albert Martens JUURSEMA (zie 42673) en Itje Louwes van der MOLEN (zie 42674).
Gehuwd op 11-05-1872 te Grijpskerk met Grietje SIERSEMA, 24 jaar oud (zie 42671). {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 13-05-1882 te Grijpskerk met Sibbel FROENTJES (zie 42675).}
 
129755    Siebrig JUURSEMA, geboren ca 1829.
Gehuwd met Jan SOL (zie 129754).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelfke Jans (zie 129753).

197634    Ansck Juwsdr JUWINGA, geboren 00-00-1380 te Wirdum;Leeuwarderadeel, dochter van Juw Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 197632) en Wopka DOYEM (zie 197633).
Gehuwd voor de kerk ca 1400 met Goslick Heres HOTTINGA JUWINGA (zie 197635).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192484    Goslyck Juws JUWINGA, geboren 00-00-1420, overleden op 24-11-1464, zoon van Juw Goslycks HOTTINGA van JUWINGA (zie 198302) en Rixt Tjercksdr van WALTA (zie 197641).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1447 te Bolsward met Syts Tjaerdtsdr van AYLVA (zie 197751).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
197642    Juw Juws JUWINGA (JUWSMA), geboren 00-00-1390, overleden te Wirdum;Leuwarderadeel, zoon van Juw Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 197632) en Wopka DOYEM (zie 197633).
Gehuwd voor de kerk voor 1414 met Auck Siercksdr DONIA (zie 197756). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1426 met Sybrant Pieters AUCKAMA (zie 198853).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197640    Rints Juwsdr JUWINGA (JONGEMA), geboren 00-00-1419 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1482 te Nijland;Wymbritseradeel, begraven te Berlikum;Menaldumadeel. Klooster Anjum, dochter van Juw Goslycks HOTTINGA van JUWINGA (zie 198302) en Rixt Tjercksdr van WALTA (zie 197641).
 
198154    Rixt Goslicks JUWINGA, geboren 00-00-1452, overleden 00-00-1499 te Burgwerd;Wonseradeel, dochter van Goslyck Juws JUWINGA (zie 192484) en Syts Tjaerdtsdr van AYLVA (zie 197751).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1485 met Here Lolles van OCKINGA (zie 198153). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1478 te Burgwerd;Wonseradeel met Gaets Watzesdr DEKEMA (zie 198152).}
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1485 met Pieter Watzes HARINXMA (zie 198155).
 
197643    Siouck Juws JUWINGA (JUWSMA), geboren 00-00-1395, dochter van Juw Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 197632) en Wopka DOYEM (zie 197633).
Gehuwd voor de kerk ca 1415 met Sjuck Doeckes DEKEMA (DOKEMA) (zie 197644). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1433 met Ansck Ritskes JELMERA (zie 197646).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205876    Ansck Tjercksdr JUWINGA van WALTA, geboren 00-00-1457, overleden 00-00-1535 te Wirdum;Leeuwarderadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1485 met Aucke Kempes UNIA (zie 205875).
Uit dit huwelijk:
   1.  Juw Auckes (zie 198061).
   2.  Keimpe Auckes (Kempo) (zie 205877).
   3.  Teth Auckesdr (zie 205874).

198618    Tjerck Tjercks JUWINGA van WALTA (ook JONGEMA), geboren 00-00-1449 te Tjerkwerd;Wonderadeel, overleden 00-00-1522 te Bolsward, zoon van Tjerk Juws JUWINGA van WALTA (zie 198306) en Ebel Sybrandts van WALTA (zie 198308).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1464 met Ydt Douwes SJAARDA (zie 198619).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1470 met Tieth Johansdr van HEREMA (zie 199268).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
198306    Tjerk Juws JUWINGA van WALTA, geboren 00-00-1420 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden voor 1493, zoon van Juw Goslycks HOTTINGA van JUWINGA (zie 198302) en Rixt Tjercksdr van WALTA (zie 197641).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1440 te Wirdum;Leeuwarderadeel met Ebel Sybrandts van WALTA (zie 198308).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerck Tjercks (ook JONGEMA) (zie 198618).

198969    Ayl Gatzedr JUWSMA, geboren 00-00-1454, overleden 00-00-1505, dochter van Gatse Juws van JUWSMA (BOTTEMA) (zie 197671) en Eelck Feyesdr EYSINGA (zie 197672).
 
197631    Ebel Juws (Ebela) JUWSMA (JUUWSMA), geboren 00-00-1433 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1498 te Witmarsum;Wonseradeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1450 te Witmarsum;Wonseradeel met Epo Epos (Epe) van AYLVA (zie 197630).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
197666    Ebel Rienckdr JUWSMA, geboren 00-00-1415 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1498 te Berlikum;Menaldumadeel, dochter van Rienck Hesselsz (Renick) JUWSMA (zie 197663) en Sjouck Popckesdr DONIA (zie 197665).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Hette Doeckes van HEMMEMA (zie 197667). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1455 met Syts Ruurds van ROORDA (zie 197668).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
197670    Gaets Gatses Her JUWSMA, geboren 00-00-1460, dochter van Gatse Juws van JUWSMA (BOTTEMA) (zie 197671) en Eelck Feyesdr EYSINGA (zie 197672).
Gehuwd met Ruurd Hettes van HEMMEMA (zie 197669).
 
197657    Hessel Juws JUWSMA, geboren ca 1355 te Bolsward, overleden na 1421 te Rinsumageest, zoon van Juw HOYTINGA (zie 197656).
Gehuwd voor de kerk ca 1375 met Ebel Gossesdr SJAARDEMA (zie 197658).
Uit dit huwelijk:
   1.  NN Hessels (zie 197661).
   2.  Juw Hesselsz (BOTTEMA) (zie 197662).
   3.  Rienck Hesselsz (Renick) (zie 197663).

197662    Juw Hesselsz JUWSMA (BOTTEMA), geboren 00-00-1390 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1455 te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Hessel Juws JUWSMA (zie 197657) en Ebel Gossesdr SJAARDEMA (zie 197658).
 
205839    Juw Juws JUWSMA, geboren 00-00-1500 te Wirdum;Leeuwarden, overleden 00-00-1548 te Wirdum;Leeuwarden, zoon van Juw Oenesz JUWSMA (zie 205838) en Eelck Pietersdr OCKINGA (zie 205837).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1540 met Mary Sydses (Jens) TJAERDA (SIERDAMA) (zie 199322). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1545 met Feye Tjepkes van GOSLIGA (zie 205840).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lisck Juwsdr van JUWSMA (zie 199324).

205838    Juw Oenesz JUWSMA, geboren 00-00-1460 te Wirdum;Leeuwarden, overleden 00-00-1541 te Wirdum;Leeuwarden.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1485 te Wirdum;Leeuwarden met Eelck Pietersdr OCKINGA (zie 205837).
Uit dit huwelijk:
   1.  Juw Juws (zie 205839).

197661    NN Hessels JUWSMA, geboren 00-00-1375 te Rinsumageest;Dantumadeel, dochter van Hessel Juws JUWSMA (zie 197657) en Ebel Gossesdr SJAARDEMA (zie 197658).
Gehuwd voor de kerk ca 1395 met Popcke Benedictus Theerns (Popcka;Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
197663    Rienck Hesselsz (Renick) JUWSMA, geboren ca 1390, overleden voor 1452 te Rinsumageest;Dantumadeel, zoon van Hessel Juws JUWSMA (zie 197657) en Ebel Gossesdr SJAARDEMA (zie 197658).
Gehuwd voor de kerk ca 1414 met Sjouck Popckesdr DONIA (zie 197665). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1430 met Wopcke Bauckes JONGEMA (JUWSMA;JUWINGA) (zie 192483).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192621    Ayl van JUWSMA, geboren ca 1460.
Gehuwd met Fecke van BOTNIA (zie 192620).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198714    Douwe Oenesz van JUWSMA, geboren 00-00-1462 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden op 04-03-1532 te Warga;Idaarderadeel, begraven te Warga;Idaarderadeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1488 met His Sasckersdr van CAMSTRA (zie 198713).
 
197671    Gatse Juws van JUWSMA (BOTTEMA), geboren 00-00-1425 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1495.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1450 te Rinsumageest;Dantumadeel met Eelck Feyesdr EYSINGA (zie 197672). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1435 te Stiens;Leeuwarderadeel met Werp Lieuwesz JUCKEMA (zie 197673).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
197632    Juw Juws van JUWSMA (JUWINGA), geboren ca 1360 te Bolsward, overleden op 29-08-1396, zoon van Juw HOYTINGA (zie 197656).
Gehuwd met Wopka DOYEM (zie 197633).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
199323    Juw Oenes van JUWSMA, geboren ca 1450 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1541 te Wirdum;Leeuwarderadeel, begraven te Wirdum;Leeuwarderadeel.
 
199324    Lisck Juwsdr van JUWSMA, geboren 00-00-1536 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden op 16-12-1565 te Wirdum;Leeuwarderadeel, begraven te Wirdum;Leeuwarderadeel, dochter van Juw Juws JUWSMA (zie 205839) en Mary Sydses (Jens) TJAERDA (SIERDAMA) (zie 199322).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1565 met Frans Aedes EYSINGA (zie 199325).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197755    Oene Juws van JUWSMA, geboren 00-00-1415 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden na 1492, zoon van Juw Juws JUWINGA (JUWSMA) (zie 197642) en Auck Siercksdr DONIA (zie 197756).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1440 te Wirdum;Leeuwarderadeel met Lisck Douwesdr HARINXMA van DONIA (zie 197754).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192463    Swob Juws van JUWSMA (JUWINGA), geboren 00-00-1388 te Witmarsum;Wonseradeel, overleden 00-00-1438, dochter van Juw Juws van JUWSMA (JUWINGA) (zie 197632) en Wopka DOYEM (zie 197633).
Gehuwd met Tjaert Epes (Tjaard) van AYLVA (zie 198036).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
198712    Tjets Oenesdr van JUWSMA, geboren 00-00-1443 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1523 te Marssum;Menaldumadeel, dochter van Oene Juws van JUWSMA (zie 197755) en Lisck Douwesdr HARINXMA van DONIA (zie 197754).
Gehuwd voor de kerk ca 1488 met Sascker Wigles Camstra van HERINGA (HEERINGA) (zie 198150). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1480 met His Watze-Abbesdr DEKEMA (zie 198151).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
169320    Hendrikje Jans KA (RAS), geboren ca 1785.
Gehuwd met Jan Wouters OTTER (zie 118484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 86443).
   2.  Jan Jans (zie 171468).
   3.  Wouter Jans (zie 118483).
   4.  Grietje Jans (zie 171467).
   5.  Hiltje Jans (zie 171465).

203018    Jantje Jans KA, geboren 00-00-1785 te Oldemarkt, overleden op 07-10-1871 te Kalenberg;Oldemarkt.
Gehuwd voor de kerk op 29-03-1807 te Oldemarkt met Hendrik Hendriks de JONGE, 25 jaar oud (zie 203017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
172566    Andries van der KAA, geboren ca 1825.
Gehuwd met Cornelia van ANDEL (zie 172567).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
2700    Elisabeth Maria van der KAA, onderwijzeres, geboren 00-00-1869 te Zwolle, dochter van Herm Jan van der KAA (zie 4155) en Hendrika van SCHEEPEN (zie 49948).
Gehuwd op 02-11-1893 te Zwolle met Johannes WIND, 29 jaar oud (zie 3484).
 
75958    Frederik Jan van der KAA, geboren op 25-07-1806 te Gorinchem, zoon van Johannes van der KAA (zie 75966) en Hanna HUIJSMAN (zie 75967).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 15-07-1830 te Zwolle met Zwaantje BRUGGEMAN, 24 jaar oud (zie 75968).
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 14-11-1833 te Zwolle met Maria WILDEMAN, 26 jaar oud (zie 75959).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna Catharina (zie 75969).
   2.  Herm Jan (zie 4155).
   3.  Johannes Jakobus (zie 75977).
   4.  Maria (zie 75973).

75960    Frederik Jan van der KAA, geboren 00-00-1873 te Zwolle, zoon van Herm Jan van der KAA (zie 4155) en Hendrika van SCHEEPEN (zie 49948).
Gehuwd op 28-09-1911 te Utrecht met Geertruida Mc.PHERSON (zie 75961).
 
4155    Herm Jan van der KAA, geboren 00-00-1842 te Zwolle, zoon van Frederik Jan van der KAA (zie 75958) en Maria WILDEMAN (zie 75959).
Gehuwd op 20-05-1868 te Zwolle met Hendrika van SCHEEPEN (zie 49948).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria (zie 2700).
   2.  Frederik Jan (zie 75960).

75969    Johanna Catharina van der KAA, geboren 00-00-1835 te Zwolle, dochter van Frederik Jan van der KAA (zie 75958) en Maria WILDEMAN (zie 75959).
Gehuwd op 24-04-1856 te Zwolle met Hermannus VOS (zie 75970).
 
75966    Johannes van der KAA, geboren ca 1775.
Gehuwd met Hanna HUIJSMAN (zie 75967).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75977    Johannes Jakobus van der KAA, geboren 00-00-1850 te Zwolle, zoon van Frederik Jan van der KAA (zie 75958) en Maria WILDEMAN (zie 75959).
Gehuwd op 16-08-1877 te Zwolle met Grietje van der GRONDEN (zie 75978).
 
172565    Johannis van der KAA, geboren op 18-03-1855 te Woudrichem, zoon van Andries van der KAA (zie 172566) en Cornelia van ANDEL (zie 172567).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1883 te Woudrichem met Cornelia van der WIEL, 21 jaar oud (zie 172564).
 
75973    Maria van der KAA, geboren 00-00-1853 te Zwolle, dochter van Frederik Jan van der KAA (zie 75958) en Maria WILDEMAN (zie 75959).
Gehuwd op 16-03-1876 te Zwolle met Hermannus JANSEN (zie 75974).
 
189813    Marijtje Jacobsdr van der KAAG, geboren 00-00-1699 te Schiebroek, gedoopt op 11-01-1699 te Overschie (getuige(n): Hilletje Abrahamsdr van der KOOIJ), overleden op 08-10-1768 te Zoeterwoude, zij verkoopt op 13-04-1765 samen met de broer van haar overleden man, een boerderij, 2 schuren en erven gelegen in de Zuydbuurt van Zoeterswoude met 8 morgen 51 roeden land voor f 3202,-
Dochter van Jacob Jacobsz VEGTER van der KAEGH (zie 189814) en Annetje Davidsdr LEEFLANG (LEEVLANGH) (zie 189815).
Ondertrouwd op 10-03-1724 te Overschie, gehuwd voor de kerk op 26-03-1724 te Overschie met Leendert Dirksz QUALM, 25 jaar oud (zie 189812).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Leendertsz (zie 189816).
   2.  Arij Leendertsz (zie 189817).
   3.  Diderik Leendertsz (zie 189818).
   4.  Jacob Leendertsz (zie 189819).
   5.  Dirk Leendertsz (zie 189820).

42294    Catharina KAAL, geboren ca 1800.
Gehuwd met Willem WIJERS (zie 42293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamert (zie 42292).

167910    Engeltje KAAL, geboren ca 1827.
Gehuwd met Hendrik KUIJKEN (zie 167909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 167907).

167905    Engeltje KAAL, geboren ca 1834.
Gehuwd met Jacob BLANK (zie 167904).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49359    Dirkje Raijers KAALE, geboren ca 1800.
Gehuwd met Klaas Jans GILLOT (zie 49358).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123186    Adrianus van KAAM, arbeider, geboren ca 1839.
Gehuwd met Maria BIRKHOFF (zie 123187).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
123185    Maria van KAAM, geboren 00-00-1869 te Ooltgensplaat, dochter van Adrianus van KAAM (zie 123186) en Maria BIRKHOFF (zie 123187).
Gehuwd op 02-12-1892 te Wanneperveen met Jan HUISMAN (zie 123184).
 
85673    Maria van KAAM, geboren ca 1875.
Gehuwd met Jan HUISMAN (zie 85672).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
100437    Antje KAAN, geboren op 23-07-1860 te Wieringerwaard, dochter van Dirk KAAN (zie 100438) en Aaltje SCHENK (zie 100439).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-10-1882 te Wieringerwaard met Evert WIND, 29 jaar oud (zie 7580).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ouke (zie 4801).

100438    Dirk KAAN, geboren ca 1830.
Gehuwd met Aaltje SCHENK (zie 100439).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 100437).

100427    Trijntje KAAN, geboren ca 1798.
Gehuwd met Jacob ZOMERDIJK (zie 100426).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 100425).

73645    Catharina Clazina Maria KAANDORP, geboren op 25-07-1950 te UItgeest (gezindte: R.K.), dochter van Theodorus Johannes KAANDORP (zie 73646) en Afra Margaretha SCHUYT (zie 73647).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1973 te Uitgeest met Johannes Hendrik LICHT, 23 jaar oud (zie 73382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieter Theodorus Hendrik (zie 73648).
   2.  Ewart Cornelis Guusytaf (zie 73649).
   3.  Carlijn Afra Johanna (zie 73650).

73651    Johanna Maria KAANDORP, geboren op 04-05-1951 te Heiloo (gezindte: R.K.).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-11-1970 te Heiloo met Laurus Bastiaan LICHT, 18 jaar oud (zie 73383).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mario Markus Mattheus (zie 73652).
   2.  Sandra Adriana Catharina (zie 73653).

73646    Theodorus Johannes KAANDORP, geboren op 21-01-1920, overleden op 30-11-1990 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Afra Margaretha SCHUYT (zie 73647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Clazina Maria (zie 73645).

94888    Aaltien van der KAAP, geboren op 03-03-1857 te Vries, overleden op 18-12-1917 te Nieuw-Buinen op 60-jarige leeftijd, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Grietje Alberts VEENHOVEN (zie 5233).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1879 te Borger met Jan KAMPS, 23 jaar oud (zie 94889).
 
5203    Aaltje van der KAAP, geboren op 01-12-1847 om 23.00 uur te Zevenhuizen, overleden op 21-12-1939 om 15.30 uur te Hoogeveen op 92-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1939 te Klazienaveen, graffoto aanwezig, na het overlijden van Pieter KLOOSTERMAN ging Aaltje met haar dochter
Temmiena Fokkeliena en haar kleinzoon Pieter op 04-11-1927 naar de Boven Havenstraat 11 te Kampen. De oudere broer van Pieter, Johannes Christoffel was al op 09-10-1925 naar Kampen gegaan.
De vrouwen zijn op 05-07-1933 naar Van Heutszsingel 35 te Coevorden verhuisd en op 03-05-1939 naar de Van Echtenstraat 44 te Hoogeveen. Dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-02-1874 te Borger met Pieter KLOOSTERMAN, 24 jaar oud (zie 5202).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjiptje (Tjip) (zie 16787).
   2.  Aaltje (zie 16788).
   3.  Sipke (Sip) (zie 16789).
   4.  Aaltje (zie 16790).
   5.  Engelina (zie 16791).
   6.  Hazina Harmina (Sien) (zie 16792).
   7.  Femmiena Fokkeliena (Mien) (zie 16793).
   8.  Roelfien (Roel) (zie 30).
   9.  Harm Karst (zie 16794).
   10.  Bouwina Karstina (zie 16795).
   11.  Fokkeliena (Fokje) (zie 8).

151467    Aaltje van der KAAP, geboren op 07-05-1852 te Marum, overleden op 20-12-1917 te Weerdingermond;Vlagtwedde op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Hendriks van der KAAP (zie 143898) en Bieuwkjen Johannes WIJNALDA (zie 143899).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-03-1873 te Onstwedde met Frederik van der LAAN (zie 151469).
 
143900    Aaltje van der KAAP, geboren op 03-02-1874 te Musselkanaal;Onstwedde, dochter van Johannes Gerrits van der KAAP (zie 143893) en Aaltje ZUIDEMA (zie 143894).
 
22604    Aaltje van der KAAP, geboren op 30-03-1882 te Drouwenermond; Borger, overleden op 26-10-1918 te Valthermond; Odoorn op 36-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-04-1910 te Odoorn met Siert de VOS, 30 jaar oud (zie 22605). {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-12-1920 te Emmen met Metje GOEREE (zie 76765).}
 
151466    Aaltje Gerrits van der KAAP, geboren op 27-02-1845 te Nuis;Marum, overleden op 05-03-1845 te Marum, 6 dagen oud, dochter van Gerrit Hendriks van der KAAP (zie 143898) en Bieuwkjen Johannes WIJNALDA (zie 143899).
 
22575    Abraham van der KAAP, geboren op 22-04-1877 te Drouwenermond; Borger, overleden op 17-09-1953 te Emmen op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-02-1899 te Odoorn met Harmanna HOLMAN, 22 jaar oud (zie 22639).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
5243    Albert van der KAAP, geboren op 11-09-1831 te Zevenhuizen, overleden op 18-10-1913 te Drouwenermond op 82-jarige leeftijd, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
 
31722    Albert van der KAAP, schipper, geboren op 29-10-1836 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 12-10-1904 te Groningen op 67-jarige leeftijd. Albert werd op 08-02-1859 door de Arrondissementsrechtbank te Groningen tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld, wegens mishandeling.
Op 23-03-1885 verhuisde hij naar Groningen. Zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1860 te Leek met Johanna FEENSTRA, 26 jaar oud (zie 31723).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
94892    Albert van der KAAP, geboren op 15-10-1864 te Tolbert, overleden op 02-10-1916 te Groningen op 51-jarige leeftijd, zoon van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1893 te Groningen met Kassina BEIKES, 24 jaar oud (zie 94893).
 
94926    Albertje van der KAAP, geboren op 15-06-1949 te Emmen, overleden op 15-03-2004 te Emmen op 54-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
94913    Albertus van der KAAP, geboren op 04-06-1922 te Emmen, overleden op 01-05-1986 te Emmen op 63-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Dordrecht, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
Gehuwd met Lammie OTTENS (zie 88655).
 
22606    Alida Hazina van der KAAP, geboren op 18-07-1866 te Exloërveen; Odoorn, overleden op 13-11-1945 te Drouwenermond op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1890 te Emmen met Pieter de JONGE, 30 jaar oud (zie 22607).
 
22640    Alida Hazina van der KAAP, geboren 00-00-1911 te Emmen, overleden op 28-12-1916 te Emmen, dochter van Abraham van der KAAP (zie 22575) en Harmanna HOLMAN (zie 22639).
 
172421    Anna van der KAAP, geboren 00-04-1931 te Marum, overleden op 15-11-1931 te Marum, dochter van Willem van der KAAP (zie 172417) en Willemke ROFFEL (zie 172418).
 
5237    Anna Maria van der KAAP, geboren op 23-09-1826 te Zevenhuizen, overleden op 06-07-1872 te Vries op 45-jarige leeftijd, dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Elisabeth JASPERS (zie 5231).
Gehuwd 00-05-1852 met Geert Berends RINK (zie 5238).
 
22638    Antje van der KAAP, geboren op 20-03-1870 te Drouwenermond; Odoorn, overleden op 16-04-1872 te Drouwenermond; Borger op 2-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
 
22610    Antje van der KAAP, geboren op 11-02-1873 te Drouwenermond; Borger, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-12-1891 te Emmen met Berend LEUTSCHER, 20 jaar oud (zie 22611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitske (zie 22688).

22684    Antje van der KAAP, geboren op 06-07-1891 te Drouwenermond; Borger, dochter van Jan van der KAAP (zie 22624) en Aaltien OTTENS (zie 22625).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-04-1911 te Gieten met Hindrik KORS (zie 22685).
 
94925    Antje van der KAAP, geboren op 19-01-1946 te Emmen, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
22579    Antje Karstens van der KAAP, geboren op 23-04-1813 te Zevenhuizen;Leek, overleden op 27-08-1886 te Oranjedorp;Emmen op 73-jarige leeftijd, dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-07-1832 te Leek, beide hebben een certificaat van onvermogen met Tjalling Jacobs HELDRING, 26 jaar oud (zie 22578).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
32393    Antje Karstes van der KAAP, geboren op 17-10-1811 te Leek, overleden op 25-06-1812 te Leek, 252 dagen oud, dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
 
97328    Be van der KAAP, zoon van Geert van der KAAP (zie 94915) en Tjeerske KLASTER (zie 97326).
 
143901    Bieuwkjen van der KAAP, geboren op 15-06-1876 te Musselkanaal;Onstwedde, dochter van Johannes Gerrits van der KAAP (zie 143893) en Aaltje ZUIDEMA (zie 143894).
 
22618    Bouwina van der KAAP, geboren op 06-08-1884 te Chicago;USA, overleden op 23-06-1957 te Emmen op 72-jarige leeftijd, wonende Chicago; USA, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 10-02-1903 te Odoorn met Otte VOS, 26 jaar oud (zie 135559).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 30-08-1917 te Emmen, weduwnaar van Sijchina HENDRIKS; weduwe van Otte VOS met Hendrik WITTEVEEN (zie 22628). {Hij was ook ooit gehuwd met Sijchina HENDRIKS (zie 22631).}
 
31764    Derk van der KAAP, geboren op 10-02-1876 te Groningen, overleden op 05-09-1877 te Onstwedde op 1-jarige leeftijd, zoon van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
 
31765    Derk van der KAAP, geboren op 24-04-1878 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 24-02-1881 te Groningen op 2-jarige leeftijd, zoon van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
 
94919    Dina van der KAAP, geboren op 18-10-1944 te Emmen, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1967 te Emmen met Lute WOLTERS, 22 jaar oud (zie 94920).
 
94901    Doetse van der KAAP, geboren op 19-01-1870 te Groningen, zoon van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-06-1891 te Groningen met Thomelina BAKKER, 30 jaar oud (zie 94902).
 
5241    Elisabeth van der KAAP, geboren op 03-02-1830 te Zevenhuizen, overleden op 15-01-1869 te Stadskanaal op 38-jarige leeftijd, dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Elisabeth JASPERS (zie 5231).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-07-1857 te Roden met Jobst Henrich Ludwig WINTER, 24 jaar oud (zie 5242).
 
94942    Elizabeth van der KAAP, geboren op 13-05-1865 te Vries, overleden op 02-03-1928 te Nieuwe Pekela op 62-jarige leeftijd, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1895 te Gasselte met Otte OOSTING, 25 jaar oud (zie 94943).
 
32391    Elske Karstens van der KAAP, arbeidster, geboren op 08-11-1796 te Tolbert, overleden op 16-04-1859 te Marum op 62-jarige leeftijd, dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 23-08-1828 te Leek met Louwe Luitzens van der LEI (zie 94905).
Samenwonend (2) onecht met nn (zie 151465).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolke Louwes (zie 178060).
Uit de tweede relatie:
   2.  Gerrit Hendriks van der KAAP (zie 143898).

31737    Geert van der KAAP, geboren op 18-05-1843 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 07-04-1861 te Zevenhuizen; Leek op 17-jarige leeftijd, zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
 
94900    Geert van der KAAP, geboren op 03-11-1862 te Leek, overleden op 31-12-1871 te Groningen op 9-jarige leeftijd, zoon van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
 
94915    Geert van der KAAP, geboren op 05-07-1927 te Emmen, overleden op 19-09-2003 te Emmen op 76-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Dordrecht, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
Gehuwd met Tjeerske KLASTER (zie 97326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis Harm (zie 97327).
   2.  Be (zie 97328).
   3.  Gerda (zie 97329).

94923    Geert van der KAAP, geboren op 15-07-1939 te Emmen, overleden op 11-12-1995 te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
16695    Geertje Karstens van der KAAP, arbeidster, geboren op 27-11-1801 te Zevenhuizen; Leek, gedoopt op 29-11-1801 te Midwolde, overleden op 28-08-1830 te Zevenhuizen; Leek op 28-jarige leeftijd, dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1825 te Leek met Derk Gerkes FEENSTRA, 26 jaar oud (zie 31711). {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-09-1831 te Leek met Grietje Hendriks KOERTS, 21 jaar oud (zie 31714).}
 
94932    Geessien van der KAAP, geboren op 08-07-1854 te Vries, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Grietje Alberts VEENHOVEN (zie 5233).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-03-1875 te Gasselte met Roelof SCHUTRUP, 24 jaar oud (zie 94933).
 
97329    Gerda van der KAAP, dochter van Geert van der KAAP (zie 94915) en Tjeerske KLASTER (zie 97326).
 
143895    Gerrit van der KAAP, geboren op 25-10-1872 te Musselkanaal;Onstwedde, zoon van Johannes Gerrits van der KAAP (zie 143893) en Aaltje ZUIDEMA (zie 143894).
 
143898    Gerrit Hendriks van der KAAP, schoenmakersknecht;schoenmaker, geboren 00-00-1822 te Zevenhuizen;Leek, zoon van nn (zie 151465) en Elske Karstens van der KAAP (zie 32391).
Gehuwd op 28-12-1843 te Marum met Bieuwkjen Johannes WIJNALDA (zie 143899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Gerrits (zie 151466).
   2.  Johannes Gerrits (zie 143893).
   3.  Aaltje (zie 151467).
   4.  Jakob (zie 151468).

31747    Grietje van der KAAP, geboren op 11-04-1863 te Zuidhorn, overleden op 08-03-1942 te Groningen op 78-jarige leeftijd, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1885 te Groningen met Harm FOEKENS, 25 jaar oud (zie 136257).
 
31673    Grietje Karstens van der KAAP, geboren op 18-02-1807 te Midwolde, gedoopt op 08-03-1807 te Midwolde, overleden op 24-09-1868 te Exloërveen op 61-jarige leeftijd, dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-09-1830 te Leek met Hendrik Karstens HAGEDOORN, 23 jaar oud (zie 31674).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
31733    Harm van der KAAP, geboren op 26-09-1841 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 28-10-1877 te Zevenhuizen; Leek op 36-jarige leeftijd, zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-10-1873 te Leek met Dina TALENS, 29 jaar oud (zie 31734).
 
94928    Harm van der KAAP, geboren op 19-03-1851 te Noordlaren;Haren, overleden op 14-11-1898 te Musselkanaal op 47-jarige leeftijd, zoon van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Grietje Alberts VEENHOVEN (zie 5233).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-09-1877 te Gasselte met Annechien VORENKAMP, 26 jaar oud (zie 94929).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 20-07-1889 te Vlagtwedde met Janna Wubbes VELEMA (zie 151460).
 
22603    Harm van der KAAP, geboren op 17-10-1875 te Drouwenermond; Borger, overleden op 08-06-1894 te Valthermond; Odoorn op 18-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
 
94916    Harm van der KAAP, geboren op 19-08-1931 te Emmen, overleden op 15-11-2003 te Emmen op 72-jarige leeftijd, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
 
5252    Harm Harms van der KAAP, geboren op 18-05-1844 te Leek (gezindte: Chr. Geref), overleden 00-00-1882, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1868 te Borger met Marchien Pieters de JONGE, 22 jaar oud (zie 5253).
 
5228    Harm Karstens van der KAAP, vervener;landbouwer, geboren op 08-05-1798 te Zevenhuizen;Leek, gedoopt op 20-05-1798 te Midwolde, overleden op 26-08-1876 te Drouwenermond; Borger op 78-jarige leeftijd,
bij de volkstelling van 1830 woonde hij Oostindië 114 naast het huis van zijn vader,zijn zus Antje woonde daar ook. Hij verhuisde in 1851 naar Drouwenermond, gemeente Borger, waar hij vervener werd.
Bij zijn huwelijk met Aaltje was hij bij het regiment Huzaren te Deventer.
Omstreeks 1882 vertrok hij naar Z.O. Drenthe, zoon van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-12-1822 te Leek met Elisabeth JASPERS, 20 jaar oud (zie 5231).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 17-04-1831 te Leek, weduwnaar van Elisabeth JASPERS met Aaltje Alberts MULDER, 23 jaar oud (zie 5229).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Albert (zie 5243).
   7.  Jacob (zie 5244).
   8.  Hasina (Siena) (zie 5245).
   9.  Jan (zie 5247).
   10.  Hendrik (zie 5249).
   11.  Hendrik (zie 5250).
   12.  Harm Harms (zie 5252).
   13.  Aaltje (zie 5203).
   14.  Tonnis (zie 5254).
   15.  Hindrikje (zie 5255).

94927    Harmina van der KAAP, geboren op 09-08-1953 te Emmen, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
5245    Hasina (Siena) van der KAAP, geboren op 24-09-1835 te Zevenhuizen, overleden op 21-07-1903 te Emmen op 67-jarige leeftijd, dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-03-1860 te Zevenhuizen. Jan was weduwnar van Antje SLAGTER met Jan de JONGE, 23 jaar oud (zie 5246).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94950    Henderika van der KAAP, geboren op 19-03-1869 te Vries, overleden op 03-07-1960 op 91-jarige leeftijd, begraven te Drouwenermond, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1892 te Gasselte met Jan SPEELMAN, 26 jaar oud (zie 94951).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm (zie 97332).

5249    Hendrik van der KAAP, geboren op 29-01-1840 te Zevenhuizen, overleden op 04-06-1842 te Zevenhuizen op 2-jarige leeftijd, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
 
31729    Hendrik van der KAAP, geboren op 10-05-1840 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 27-09-1913 te Tolbert; Leek op 73-jarige leeftijd, zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-07-1867 te Leek met Jantje ALBERTS, 23 jaar oud (zie 31730).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5250    Hendrik van der KAAP, geboren op 01-08-1842 te Zevenhuizen (gezindte: N.H.), overleden op 24-02-1895 te Valthermond; Odoorn op 52-jarige leeftijd, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1866 te Borger met Antje Jans SPREEN, 20 jaar oud (zie 5251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Hazina (zie 22606).
   2.  Jan (zie 22624).
   3.  Antje (zie 22638).
   4.  Antje (zie 22610).
   5.  Harm (zie 22603).
   6.  Abraham (zie 22575).
   7.  Sina (zie 22614).
   8.  Aaltje (zie 22604).
   9.  Bouwina (zie 22618).
   10.  Tonnis Harm (zie 22634).

22551    Hendrik van der KAAP, geboren op 25-01-1867 te Vries, overleden op 24-03-1868 te Vries op 1-jarige leeftijd, zoon van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
 
22574    Hendrik van der KAAP, geboren op 02-07-1872 te Gasselternijveen; Gasselte, overleden op 26-12-1873 te Gasselternijveen op 1-jarige leeftijd, zoon van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
 
22680    Hendrik van der KAAP, geboren 00-00-1892 te Nuis, zoon van Karst van der KAAP (zie 22677) en Anna HOVINGA (zie 22674).
Gehuwd op 14-05-1921 te Grootegast met Fetje de VRIES (zie 22681).
 
22641    Hendrik van der KAAP, geboren op 01-10-1899 te Valthermond; Odoorn, overleden op 28-11-1920 te Emmen op 21-jarige leeftijd, zoon van Abraham van der KAAP (zie 22575) en Harmanna HOLMAN (zie 22639).
 
94909    Hendrik van der KAAP, geboren op 08-07-1911 te Emmen, overleden op 13-04-1970 te Emmen op 58-jarige leeftijd, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-09-1934 te Emmen met Trijntje de ROO, 23 jaar oud (zie 94910).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis Harm (zie 94921).
   2.  Trijntje (zie 94922).
   3.  Geert (zie 94923).
   4.  Hendrik (zie 22691).
   5.  Hendrik (zie 94924).
   6.  Dina (zie 94919).
   7.  Antje (zie 94925).
   8.  Albertje (zie 94926).
   9.  Harmina (zie 94927).

22691    Hendrik van der KAAP, geboren 00-10-1940 te Emmen, overleden op 06-02-1941 te Emmen, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
94924    Hendrik van der KAAP, geboren op 03-10-1940 te Emmen, overleden op 06-02-1941 te Emmen, 126 dagen oud, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
94895    Hiltje van der KAAP, geboren op 31-01-1859 te Tolbert;Leek, overleden op 21-06-1945 te Emmen op 86-jarige leeftijd, woonplaats Amsterdam, dochter van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1883 te Groningen met Jan van DIJK, 22 jaar oud (zie 94896).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
5255    Hindrikje van der KAAP, geboren op 27-11-1852 te Drouwenermond, overleden op 16-09-1853 te Drouwenermond, 293 dagen oud, dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
 
5244    Jacob van der KAAP, geboren op 04-11-1833 te Zevenhuizen, overleden op 27-01-1916 te Borger op 82-jarige leeftijd, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
 
32392    Jacob Karstens van der KAAP, schippersknecht, geboren op 17-11-1804 te Leek, gedoopt op 02-12-1804 te Midwolde, overleden op 26-10-1841 te Leek op 36-jarige leeftijd, zoon van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-02-1826 te Ezinge met Elisabeth Pieters (Lijsebeth) KOOIJMA, 26 jaar oud (zie 94908). {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 25-09-1842 te Leek met Albert Sipkes van der HEIDE (zie 178069).}
 
31738    Jakob van der KAAP, geboren op 25-07-1845 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 30-01-1889 te Groningen op 43-jarige leeftijd, zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-03-1874 te Leek met Geeske BUIST, 24 jaar oud (zie 31739).
 
151468    Jakob van der KAAP, geboren op 20-05-1854 te Nuis;Marum, overleden op 13-07-1879 te Nuis;Marum op 25-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Hendriks van der KAAP (zie 143898) en Bieuwkjen Johannes WIJNALDA (zie 143899).
 
22642    Jakob van der KAAP, geboren 00-00-1904 te Odoorn, overleden op 09-06-1913 te Emmen, zoon van Abraham van der KAAP (zie 22575) en Harmanna HOLMAN (zie 22639).
 
5247    Jan van der KAAP, geboren op 08-11-1837 te Zevenhuizen, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
Gehuwd op 66-jarige leeftijd op 31-08-1904 met Lukje SMIT, 26 jaar oud (zie 5248).
 
22624    Jan van der KAAP, geboren op 31-07-1867 te Exloërveen; Odoorn, overleden op 23-04-1907 te Drouwenermond op 39-jarige leeftijd, begraven te Drouwenermond, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-05-1890 te Borger met Aaltien OTTENS, 24 jaar oud (zie 22625).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 22684).

94938    Jantien van der KAAP, geboren op 04-02-1864 te Vries, overleden op 08-03-1941 te Gasselternijveen op 77-jarige leeftijd, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1886 te Gasselte met Reinder HOVING, 24 jaar oud (zie 94939).
 
31755    Jantje van der KAAP, geboren op 26-10-1867 te Zuidhorn, overleden op 09-06-1869 te Zuidhorn op 1-jarige leeftijd, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
 
31760    Jantje van der KAAP, geboren 00-00-1872 te Kooten, overleden op 03-02-1874 te Groningen, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
 
37624    Johannes van der KAAP, geboren 00-00-1895 te Emmen, zoon van Johannes Gerrits van der KAAP (zie 143893) en Aaltje ZUIDEMA (zie 143894).
Gehuwd op 07-05-1919 te Odoorn met Grietje VELDKAMP (zie 37623).
 
143893    Johannes Gerrits van der KAAP, arbeider, geboren op 13-09-1846 te Nuis;Marum, overleden op 10-12-1919 te Emmen op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Hendriks van der KAAP (zie 143898) en Bieuwkjen Johannes WIJNALDA (zie 143899).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1872 te Onstwedde met Aaltje ZUIDEMA (zie 143894).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 143895).
   2.  Aaltje (zie 143900).
   3.  Bieuwkjen (zie 143901).
   4.  Johannes (zie 37624).

5235    Karst van der KAAP, geboren op 28-12-1824 te Zevenhuizen;Leek, overleden te Winschoten, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Elisabeth JASPERS (zie 5231).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-05-1858 te Winschoten met Bouwiena SIES, 36 jaar oud (zie 5236).
 
31718    Karst van der KAAP, schipper, geboren op 08-02-1834 te Zevenhuizen;Leek, overleden op 20-12-1871 te Groningen op 37-jarige leeftijd, zoon van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-02-1857 te Leek met Sjoukje KAJUITER, 26 jaar oud (zie 31719).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje (zie 94894).
   2.  Hiltje (zie 94895).
   3.  Karst (zie 94899).
   4.  Geert (zie 94900).
   5.  Albert (zie 94892).
   6.  Doetse (zie 94901).

94899    Karst van der KAAP, geboren op 20-10-1860 te Leek, overleden op 01-01-1872 te Groningen op 11-jarige leeftijd, dochter van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
 
22677    Karst van der KAAP, geboren 00-00-1868 te Niebert, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 31729) en Jantje ALBERTS (zie 31730).
Gehuwd op 21-03-1891 te Leek met Anna HOVINGA (zie 22674).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
31761    Karst van der KAAP, geboren op 12-04-1873 te Zevenhuizen; Leek, overleden ca 1874, zoon van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
 
31762    Karst van der KAAP, geboren op 22-12-1874 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 28-09-1906 te Groningen op 31-jarige leeftijd, zoon van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-02-1894 te Groningen met Hendrikje KREEKEL, 29 jaar oud (zie 31763).
 
5230    Karst Jakobs van der KAAP, daglooner;arbeider, geboren 00-00-1770 te Tolbert, overleden op 09-07-1843 om 21.00 uur te Zevenhuizen;Leek, wonende te Zevenhuizen op nummer 140. Karst nam de naam van der Kaap aan in 1811. De naam "De Kaap" komt waarschijnlijk van de streek met die naam onder Terheijl en ten westen van Roden. Bij de volkstelling van 1830 woonde hij Oostindie 113. Karst en Roelfke woonden toen nog in het ouderlijk huis en Antje woonde bij Harm op 114.
Hij werkte voor de vervener en glazenmaker POPPEMA. Zoon van Jacob JANS (zie 71) en Elske CARSTENS (KARSTENS) (zie 2691).
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1797 te Tolbert met Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER), 21 jaar oud (zie 31672).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
133373    Karst Karstens van der KAAP, 1832: arbeider; later schipper, geboren op 22-08-1808 te Midwolde, gedoopt (herv.) op 18-09-1808 te Midwolde, overleden op 24-07-1849 om 07.00 uur te Zevenhuizen, gem. Leek op 40-jarige leeftijd, zoon van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-09-1832 te Leek met Stijntje Alberts OOST, 18 jaar oud (zie 31669). {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 22-01-1859 te Marum met Jan Gerkes VEENSTRA (FEENSTRA), 47 jaar oud (zie 133903).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Karst (zie 31718).
   2.  Albert (zie 31722).
   3.  Roelfke (zie 31726).
   4.  Hendrik (zie 31729).
   5.  Harm (zie 31733).
   6.  Geert (zie 31737).
   7.  Jakob (zie 31738).
   8.  Trientje (zie 31742).

94946    Lamiena Klaziena van der KAAP, geboren op 17-01-1868 te Vries, overleden op 28-09-1897 te Buinerveen op 29-jarige leeftijd, dochter van Willem Harms van der KAAP (zie 5232) en Aaltien KRUIZE (KROEZE) (zie 5234).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1892 te Borger met Hendrik KROEZE, 24 jaar oud (zie 94947).
 
172424    levenloos van der KAAP, geboren op 07-12-1932 te Marum, overleden op 07-12-1932 te Marum, 0 dagen oud, zoon van Willem van der KAAP (zie 172417) en Willemke ROFFEL (zie 172418).
 
32394    Roelf Karsten van der KAAP, arbeidster, geboren op 26-08-1816 te Zevenhuizen;Leek, overleden op 13-03-1817 te Zevenhuizen;Leek, 199 dagen oud, zoon van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
 
31726    Roelfke van der KAAP, geboren op 31-08-1838 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 02-04-1912 te Niebert; Marum op 73-jarige leeftijd, dochter van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-09-1867 te Leek, wettiging van 3 kinderen met Take Jans FEENSTRA (VEENSTRA), 30 jaar oud (zie 31727).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
31751    Roelfke van der KAAP, geboren op 03-02-1865 te Zuidhorn, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
Gehuwd met Hindrik van der VEEN (zie 31752).
 
5239    Roelfke Harms van der KAAP, geboren op 18-04-1828 te Roden, overleden op 15-01-1893 te Peize op 64-jarige leeftijd, dochter van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Elisabeth JASPERS (zie 5231).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Zevenhuizen met Klaas TIMMER, 22 jaar oud (zie 5240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderkien Klaas (zie 54779).
   2.  Hinderkien Klaas (zie 54795).
   3.  Harm (zie 54787).
   4.  levenloos (zie 54799).
   5.  Aaltje (zie 54783).
   6.  Jan (zie 54791).
   7.  Willem (zie 54796).
   8.  Elisabeth (zie 54797).
   9.  Elizabeth (zie 54798).
   10.  Geert (zie 54775).
   11.  Willem (zie 54771).

31679    Roelfke Karstens van der KAAP, arbeidster, geboren op 12-10-1820 te Zevenhuizen;Leek, overleden op 26-01-1912 te Assen op 91-jarige leeftijd. Aanvankelijk bij de aangifte van de tweeling op 28-04-1862 werd in de BS van Assen vermeld dat de vader onbekend was.
Tjeert heette toen van der KAAP. Eerst op 08-11-1879 wordt in Beilen onder nummer 135 Renske BRUINSMA ingeschreven met de vermelding: vader niet overleden en in Assen onder nummer 234 Tjeert BRUINSMA met de vermelding: naamswijziging en vader niet overleden.
Enkele maanden voor haar huwelijk met Albert PATER is dat dus gecorrigeerd.
Vreemd of toevallig is wel dat de naam Renske eerst bij PATER voorkomt.
Was Cornelis BRUINSMA vermist- of had hij de benen genomen- sinds eind jaren 40 ? en gingen Albert en Roelfke al die tijd al met elkaar om? Dochter van Karst Jakobs van der KAAP (zie 5230) en Roelfke Harms BROUWER (VLINT;WINT;MULDER) (zie 31672).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-03-1843 te Leek met Corneles Willems BRUINSMA, 23 jaar oud (zie 31680).
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 19-03-1880 te Westerbork, weduwe van Kornelis BRUINSEMA met Albert PATER (zie 31793).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
22614    Sina van der KAAP, geboren op 01-10-1879 te Drouwenermond; Borger, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-01-1900 te Odoorn met Harm HOLMAN (zie 22615).
 
31743    Stientje van der KAAP, geboren op 03-01-1861 te Zevenhuizen; Leek, overleden op 17-02-1903 te Groningen op 42-jarige leeftijd, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
Gehuwd met Johannes SCHOKKER (zie 31744).
 
94894    Stijntje van der KAAP, geboren op 22-02-1858 te Leek, overleden op 24-03-1858 te Leek, 30 dagen oud, dochter van Karst van der KAAP (zie 31718) en Sjoukje KAJUITER (zie 31719).
 
5254    Tonnis van der KAAP, geboren op 25-02-1849 te Zevenhuizen, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Aaltje Alberts MULDER (zie 5229).
 
94914    Tonnis van der KAAP, geboren op 22-11-1924 te Emmen, overleden op 18-03-1999 te Emmen op 74-jarige leeftijd, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
 
22634    Tonnis Harm van der KAAP, geboren op 07-04-1887 te Drouwenermond;Borger, overleden op 14-04-1943 te Emmen op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 5250) en Antje Jans SPREEN (zie 5251).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-03-1911 te Odoorn met Geertruida HUIZING, 23 jaar oud (zie 22635).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
94921    Tonnis Harm van der KAAP, geboren op 15-04-1935 te Emmen, overleden 00-00-1980 te Emmen, zoon van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
97327    Tonnis Harm van der KAAP, geboren op 29-08-1951, overleden op 11-07-1968 op 16-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Dordrecht, zoon van Geert van der KAAP (zie 94915) en Tjeerske KLASTER (zie 97326).
 
31742    Trientje van der KAAP, geboren op 13-06-1848 te Tolbert of Marum;Leek, overleden op 25-07-1935 te Groningen op 87-jarige leeftijd, dochter van Karst Karstens van der KAAP (zie 133373) en Stijntje Alberts OOST (zie 31669).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-03-1873 te Marum met Siete Wietses NEEF, 25 jaar oud (zie 136212).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietze (zie 54272).
   2.  Stientje (zie 54562).
   3.  Jan (zie 59796).
   4.  Aaltje (zie 60816).
   5.  Roelfke (zie 60943).

31756    Trijntje van der KAAP, geboren op 26-10-1867 te Zuidhorn, overleden op 24-01-1897 te Groningen op 29-jarige leeftijd, dochter van Albert van der KAAP (zie 31722) en Johanna FEENSTRA (zie 31723).
Gehuwd met Hindrik Johannes KREEKEL (zie 31757).
 
94922    Trijntje van der KAAP, geboren op 16-11-1936 te Emmen, dochter van Hendrik van der KAAP (zie 94909) en Trijntje de ROO (zie 94910).
 
172417    Willem van der KAAP, landbouwer;veehouder, geboren ca 1903 te Marum, zoon van Karst van der KAAP (zie 22677) en Anna HOVINGA (zie 22674).
Gehuwd op 12-05-1928 te Leek met Willemke ROFFEL, 23 jaar oud (zie 172418).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 172421).
   2.  levenloos (zie 172424).

94911    Willem van der KAAP, geboren 00-04-1913 te Emmen, overleden op 27-05-1913 te Emmen, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
 
94912    Willem van der KAAP, geboren op 17-01-1917 te Emmen, overleden op 02-05-1967 te Emmen op 50-jarige leeftijd, zoon van Tonnis Harm van der KAAP (zie 22634) en Geertruida HUIZING (zie 22635).
 
5232    Willem Harms van der KAAP, broodbakker, geboren op 03-10-1823 te Zevenhuizen;Leek, overleden op 22-05-1916 te Gasselte op 92-jarige leeftijd, zoon van Harm Karstens van der KAAP (zie 5228) en Elisabeth JASPERS (zie 5231).
Gehuwd (1) ca 1845 met Grietje Alberts VEENHOVEN (zie 5233).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-05-1863 met Aaltien KRUIZE (KROEZE), 33 jaar oud (zie 5234).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harm (zie 94928).
   2.  Geessien (zie 94932).
   3.  Aaltien (zie 94888).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jantien (zie 94938).
   5.  Elizabeth (zie 94942).
   6.  Hendrik (zie 22551).
   7.  Lamiena Klaziena (zie 94946).
   8.  Henderika (zie 94950).
   9.  Hendrik (zie 22574).

22069    Hermen Hendriks KAAPER, geboren ca 1740, gedoopt (DGZ Zuid) op 01-02-1767 te Giethoorn.
Gehuwd met Aaltje Lucas KOOIJMAN (zie 22070).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beerent Herms KAPER (zie 140062).
   2.  Peter Herms KAPER (zie 89703).
   3.  Gerrit Herms KAPER (zie 89701).
   4.  Frans Herms KAPER (zie 85140).
   5.  Aaltje Harms KAPER (zie 22068).
   6.  Hendrik Hermens KAPER (zie 140372).

193955    Annigjen KAARELS, gedoopt (N.G.) op 09-09-1731 te Zwartsluis (getuige(n): Jentien Jans POST), dochter van Kaarel KAARELS (zie 193954) en Grietjen Jans POST (zie 70828).
 
193954    Kaarel KAARELS.
Gehuwd met Grietjen Jans POST (zie 70828). {Zij was eerder ondertrouwd op 14-08-1717 te Zwartsluis, met attestatie van Zwartsluis en Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 29-08-1717 te Beulake, hij wed. van Zwartsluis en zij j.d. van Wanneperveen met Nettert CLAAS, 32 jaar oud (zie 71085).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen KAARELS (zie 193955).

73684    Carla Gaugerica Petronella KAARSEMAKER, geboren op 04-01-1968 te Wervershoof.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-08-1996 te Wervershoof met Dennis LICHT, 26 jaar oud (zie 73408).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Anna (zie 73685).

16617    Marijtje KAARSENMAKER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jacob MOLENAAR (zie 16616).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 16613).

104254    Willemina KAARTSTEKER, geboren op 19-08-1877 te Veere, overleden op 05-10-1912 te Delft op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-10-1897 te Rotterdam met Hendrik KLINGE, 21 jaar oud (zie 104253). {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 10-03-1920 te Delft met Maria den BREEMS, 34 jaar oud (zie 104260).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Cornelia (zie 104255).
   2.  Pietronella (zie 104257).
   3.  levenloos (zie 104259).

129333    Margaretha KAASENBROOD, geboren ca 1804.
Gehuwd met Gerrit NOOM (zie 129332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Gerritz. (zie 129331).

187968    Abraham KAASHOEK, geboren ca 1867.
Gehuwd met Pieternella BUIJS (zie 187969).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
187967    Adriaan KAASHOEK, landbouwer te Benthuizen, geboren op 07-10-1895 te Sint-Annaland, zoon van Abraham KAASHOEK (zie 187968) en Pieternella BUIJS (zie 187969).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-04-1925 te Zevenhuizen met Neeltje van der SPEK, 26 jaar oud (zie 187966).
 
179597    Cornelia KAASHOEK, geboren ca 1792.
Gehuwd met Johan Philip KEIM (zie 179596).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cathalijntje Johanna (zie 179595).

108470    Francois KAASHOEK, geboren ca 1844.
Gehuwd met Maria Wilhelmina STRUIK (zie 108471).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozina Adriana (zie 108469).

108469    Jozina Adriana KAASHOEK, geboren 00-00-1874 te Sint Philipsland, dochter van Francois KAASHOEK (zie 108470) en Maria Wilhelmina STRUIK (zie 108471).
Gehuwd op 24-04-1900 te Vlissingen met David SCHILLEMAN (zie 108468).
 
182025    Jelle Sjerps KAASTRA, arbeider, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jitske VONK (zie 182026).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje Jelles (zie 182023).

182023    Jeltje Jelles KAASTRA, geboren 00-00-1840 te Leeuwarden, dochter van Jelle Sjerps KAASTRA (zie 182025) en Jitske VONK (zie 182026).
Gehuwd op 19-12-1868 te Steenwijkerwold met Gabriel NICOLA, 29 jaar oud (zie 182022). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-01-1863 te Steenwijkerwold met Willemina Jans KIST (zie 182024).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Andries (zie 182124).
   2.  Elisabeth (zie 182298).

201380    Grietje KAAT.
Gehuwd met Klaas Pietersz DEKKER (zie 201378). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-08-1811 te Westzaandam met Alida van SUREL (SOEVEL;SUVEL), 21 jaar oud (zie 201379).}
 
203550    Geertjen Coops ten KAAT, geboren te Pesse, dochter van Coop Alberts ten KATE (zie 63879) en Annechien Hendriks HENDRIKS (zie 193290).
 
96208    Hillegien Wolters ten KAAT, gedoopt 00-00-1700, begraven op 22-03-1774 te Hoogeveen, dochter van Wolter Hilberts ten KATE (ten CATE) (zie 96209) en Hendrikje Luichies STEENBERGEN (zie 154889).
Gehuwd met Aaldert Gerritsz ten KLEIJ (zie 96207).
 
129356    Hermanus Heronimus KAATEE, geboren ca 1802.
Gehuwd met Catharina van NES (zie 129357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Hermanus (zie 129355).

129355    Matthijs Hermanus KAATEE, veehouder, geboren 00-00-1832 te Abcoude, zoon van Hermanus Heronimus KAATEE (zie 129356) en Catharina van NES (zie 129357).
Gehuwd op 16-04-1856 te Nieuwer-Amstel met Johanna Christina HELSLOOT (zie 129354).
 
4985    Trijntje Jans (Triene) KAATJES, boerenmeid, geboren op 12-05-1799 te Farmsum;Delfzijl, gedoopt (N.H.) op 15-05-1799 te Farmsum, overleden op 14-06-1865 te Wagenborgen;Termunten op 66-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1865 te Farmsum, dochter van Jan HINDRIKS (zie 45741) en Kunje JANS (zie 45742).
Gehuwd (1) ca 1820 met Uipke WEEMHOF (zie 2775).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 07-07-1827 te Termunten met Tjade Derks (Tjaart) WIND, 25 jaar oud (zie 4986).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Derk Tjades (Tjaard) WINDT (WIND) (zie 3756).
   2.  Freerk (Vreerk) (zie 3078).
   3.  Grietje Tjades (zie 3159).
   4.  Hindrikje (zie 3312).
   5.  Kundina (zie 18823).
   6.  Aafke (zie 78809).
   7.  Lisabeth Tjaards (zie 78783).
   8.  Hindriktje (Hindertje) (zie 3313).

84417    Tietje Jans KAATMAN, geboren ca 1805.
Gehuwd met Hindrik Redmers PERDOK (zie 84416).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob (zie 84415).

211556    Claasje Jacobs van der KADE, geboren ca 1720.
Gehuwd met Claas Jacobsz HUIJSMAN (zie 211555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141331    Mietje KADIKS, geboren op 09-11-1895 te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1923 te Rotterdam met Alexander de WIND, 38 jaar oud (zie 141281).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roosje (zie 141332).
   2.  Eliasar (Eddy) (zie 141333).
   3.  Max (zie 141334).

127701    Carolina Christina Henriette KAEMPFF (KAEMPH), geboren ca 1775 te Amsterdam (gezindte: Luthers).
Ondertrouwd (1) op 11-01-1799 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-01-1799 te Giethoorn, hij j.m. van Giethoorn en zij j.d. van Amsterdam met Jan Gerrits DAM (zie 84815). {Hij was eerder ondertrouwd op 23-01-1789 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 08-02-1789 te Giethoorn, hij j.m. te Giethoorn onlangs in 't Lageveld en zij j.d. te Giethoorn met Marchjen Wichers TENGE (TINGE) (zie 84816).}
Gehuwd (2) met Jan Gerrits DAM (zie 140236).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
82496    Christiaan Frederik KAEMPFF, geboren op 20-05-1831 te Wanneperveen, overleden op 19-01-1923 te Meppel op 91-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendrik KAEMPFF (zie 82498) en Niesjen VOS (zie 102704).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-06-1855 te Wanneperveen met Klaasjen Hendriks BAAS (zie 82497).
Gehuwd (2) met Harmina DOOSJEN (zie 82495).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
56363    Christiaan Fredrik KAEMPFF, geboren ca 1760.
Gehuwd met Adriana van BAARSEL (zie 56364).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56367    Christiaan Fredrik KAEMPFF, geboren 00-00-1840 te Giethoorn, zoon van Fredrik Cornelis Theodoor KAEMPFF (zie 39155) en Geertruida Cornelia van MARLE (zie 5274).
Gehuwd op 19-07-1872 te Steenwijk met Letje MEESTERS (zie 56368).
 
39155    Fredrik Cornelis Theodoor KAEMPFF, burgemeester van Giethoorn, geboren op 03-10-1788, overleden op 18-08-1863 te Giethoorn op 74-jarige leeftijd, begraven te Giethoorn, zoon van Christiaan Fredrik KAEMPFF (zie 56363) en Adriana van BAARSEL (zie 56364).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 29-04-1836 te Giethoorn met Geertruida Cornelia van MARLE (zie 5274).
Uit dit huwelijk:
   1.  W.E. (zie 39156).
   2.  Christiaan Fredrik (zie 56367).

85200    Jacoba Wilhelmina KAEMPFF, geboren op 09-04-1838, overleden op 25-11-1858 op 20-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendrik KAEMPFF (zie 82498) en Niesjen VOS (zie 102704).
 
82498    Johannes Hendrik KAEMPFF, burgemeester van Wanneperveen, geboren ca 1800.
Gehuwd met Niesjen VOS (zie 102704).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan Frederik (zie 82496).
   2.  Wilhelmus Jacobus (zie 102702).
   3.  Jacoba Wilhelmina (zie 85200).

175835    Niesje KAEMPFF, geboren 00-00-1859 te Wanneperveen, overleden op 21-01-1940 te Meppel, dochter van Christiaan Frederik KAEMPFF (zie 82496) en Klaasjen Hendriks BAAS (zie 82497).
Gehuwd met Henderikus Frederikus van DIJK (zie 175836).
 
102702    Wilhelmus Jacobus KAEMPFF, geboren op 18-10-1833 te Wanneperveen, zoon van Johannes Hendrik KAEMPFF (zie 82498) en Niesjen VOS (zie 102704).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1859 te Coevorden met Lammegien SCHOLTEN, 27 jaar oud (zie 102701).
 
39156    W.E. KAEMPFF, geboren op 19-11-1837 te Giethoorn, overleden op 05-03-1847 te Giethoorn op 9-jarige leeftijd, begraven te Giethoorn, dochter van Fredrik Cornelis Theodoor KAEMPFF (zie 39155) en Geertruida Cornelia van MARLE (zie 5274).
 
54716    Jan Jans KAESMAN.
Gehuwd met Margriete de WINDT (zie 54252).
 
32802    Maartje KAGER, geboren ca 1870.
Gehuwd met Jacob van WONDEREN (zie 32801).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mina (zie 32800).

101646    Elisabeth KAHN, geboren 00-00-1796 te Zwammerdam, dochter van Simon KAHN (zie 101647) en Sara LEVIJ (zie 101648).
Gehuwd op 28-09-1836 te Uithoorn met Izaac SCHLAGTER (SLAGTER), 49 jaar oud (zie 101645). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-12-1815 te Mijdrecht met Hilletje HARTOG (zie 101649).}
 
101647    Simon KAHN, slagter, geboren 00-00-1760.
Gehuwd met Sara LEVIJ (zie 101648).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 101646).

97475    Anna Ilsabein Henriëtte KAHRE, geboren 00-00-1748.
Gehuwd voor de kerk op 16-10-1779 met Johann Christopher SIKMANN (zie 97474). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 24-09-1785 met Anna Maria KISOW (zie 97477).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Friedrich Wilhelm KAHRE (zie 97476).

97476    Friedrich Wilhelm KAHRE, geboren 00-00-1782, zoon van Johann Christopher SIKMANN (zie 97474) en Anna Ilsabein Henriëtte KAHRE (zie 97475).
 
195747    Jantje KAISER.
Gehuwd met Wubbertus Eerke IJSENBRAND (zie 195746).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53942    Aafke KAJUITER, geboren 00-00-1876 te Zevenhuizen, dochter van Jan KAJUITER (zie 53943) en Jantje HOOGD (zie 53944).
Gehuwd op 23-03-1907 te Leek met Geert LINKER (zie 53934). {Hij was eerder gehuwd op 27-06-1903 te Leek met Wietske KALFSBEEK (zie 53935).}
 
32029    Doodse KAJUITER, geboren ca 1865.
Gehuwd met Margje de JONGE (zie 32030).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31720    Geert Lammerts KAJUITER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Hilthe Hendriks PATER (zie 31721).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje (zie 31719).

32028    Hiltje KAJUITER, geboren 00-00-1893 te Zevenhuizen; Leek, dochter van Doodse KAJUITER (zie 32029) en Margje de JONGE (zie 32030).
Gehuwd op 30-05-1914 te Leek met Iwe HUT (zie 32027).
 
53943    Jan KAJUITER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jantje HOOGD (zie 53944).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
31719    Sjoukje KAJUITER, geboren op 27-11-1830 te Zevenhuizen; Leek, dochter van Geert Lammerts KAJUITER (zie 31720) en Hilthe Hendriks PATER (zie 31721).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-02-1857 te Leek met Karst van der KAAP, 23 jaar oud (zie 31718).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
162016    Adriaan Mattijse KAKEBEEKE, geboren op 01-01-1735 te Kloetinge, overleden op 04-09-1795 te Kloetinge op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-03-1756 te Schore met Cornelia Jacobse ROTTIER, 23 jaar oud (zie 162015).
 
142646    Geertruida KALBERG, geboren ca 1794.
Gehuwd met Jean Tousains DELINCÉE (zie 142645).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
211283    Henderina KALDERS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Albert HINDRIKS (zie 211282).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34900    Aaltien Jans KALENBERG, geboren ca 1803.
Gehuwd met Steven Jans BOSMAN (zie 34892).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136916    Baafje KALF, geboren ca 1820.
Gehuwd met Dirk KUNST (zie 136915).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 132786).

73783    Geertruida KALFERINK, geboren ca 1800.
Gehuwd met Christiaan Fredrik DIETZIGUS (zie 73782).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
184167    Fokjen Jochums KALFSBEEK, geboren op 10-05-1795 te Boornbergum, gedoopt op 19-07-1795 te Boornbergum, overleden op 29-11-1838 te AEngwirden op 43-jarige leeftijd, dochter van Jochum Johannes KALFSBEEK (zie 184168) en Froukjen GERBENS (zie 184169).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-02-1830 te AEngwirden met Sierd Theunis DRAGSTRA (DRAGTSTRA) (zie 184166). {Hij is later gehuwd op 02-09-1840 te AEngwirden met Barber Jentjes van der VEER, 23 jaar oud (zie 184170).}
 
41345    Foktje KALFSBEEK, geboren ca 1910, overleden op 05-01-1954 te Lieveren, begraven op 09-01-1954 te Lieveren.
Gehuwd met Anne KEMKERS (zie 25261).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien (zie 25262).
   2.  Hindrik (zie 25268).
   3.  Jantje (zie 25274).

21095    Ieke KALFSBEEK, geboren op 07-03-1858 te Zevenhuizen, dochter van Wijtse Johannes KALFSBEEK (zie 21096) en Jantje Geerts LOUWES (zie 136510).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1880 te Leek met Abel HUMMEL, 27 jaar oud (zie 20234).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
184168    Jochum Johannes KALFSBEEK, geboren ca 1765.
Gehuwd met Froukjen GERBENS (zie 184169).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53936    Johannes KALFSBEEK, geboren ca 1855.
Gehuwd met Lutske HOOFT (zie 53937).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21148    Johannes Wijtses KALFSBEEK, geboren ca 1791.
Gehuwd met Fokkien Egberts SCHEEPSTRA (zie 38425).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtse Johannes (zie 21096).

53935    Wietske KALFSBEEK, geboren 00-00-1883 te Zevenhuizen, dochter van Johannes KALFSBEEK (zie 53936) en Lutske HOOFT (zie 53937).
Gehuwd op 27-06-1903 te Leek met Geert LINKER (zie 53934). {Hij is later gehuwd op 23-03-1907 te Leek met Aafke KAJUITER (zie 53942).}
 
21096    Wijtse Johannes KALFSBEEK, arbeider, geboren op 19-05-1821 te Donkerbroek;Ooststellingwerf, zoon van Johannes Wijtses KALFSBEEK (zie 21148) en Fokkien Egberts SCHEEPSTRA (zie 38425).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-04-1851 te Leek met Jantje Geerts LOUWES, 24 jaar oud (zie 136510).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ieke (zie 21095).

53525    Cornelis KALIS, geboren ca 1800.
Gehuwd met Goverdina Gijsberta van der PIJL (zie 53526).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost (zie 53527).

53527    Joost KALIS, geboren ca 1838 te Andel, overleden voor 1912, zoon van Cornelis KALIS (zie 53525) en Goverdina Gijsberta van der PIJL (zie 53526).
Gehuwd op 31-10-1861 te Dussen met Heijltje KOEKKOEK (zie 53528).
 
197183    KALIS.
Gehuwd met Willemina (Wil) WIND (zie 197182).
 
7890    Anna KALK, dienstmeid, geboren op 01-04-1855 te Kalkwijk;Hoogezand, overleden op 06-04-1926 te Foxham op 71-jarige leeftijd, dochter van Fokke KALK (zie 51258) en Geertruida (Treintje) ROZEBOOM (zie 51259).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-06-1878 te Sappemeer met Derk WIND, 23 jaar oud (zie 3884).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-01-1891 te Hoogezand met Jan HAZELHOF, 45 jaar oud (zie 51283).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje (zie 42774).
   2.  Focko (zie 87352).
   3.  Catharina Engelina (zie 42817).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
144480    Antje Harms KALK, winkeliersche, geboren ca 1801.
Gehuwd met Poppe Harms KAMPHUIS (zie 144479).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Poppes (zie 144478).

185322    Auktje KALK, geboren ca 1870.
Gehuwd met Arend SLOOTS (zie 185321).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien (zie 17041).

115801    Fenna KALK, geboren op 23-04-1805 te Groningen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13-03-1845 met Coenraad Heinrich KIENECKER, 42 jaar oud (zie 115791). {Hij was ook ooit gehuwd met Bartha OLFFEN (van OLFFEN) (zie 88378). Hij was ook ooit gehuwd met Fenna Harms KLOSTER (zie 115802).}
 
51258    Fokke KALK, scheepstimmerknecht(1854), geboren op 19-09-1813 te Sappemeer, overleden op 03-02-1890 te Hoogezand op 76-jarige leeftijd, zoon van Thomas Fokkens KALK (zie 51256) en Anna Simons de VRIES (zie 51257).
Gehuwd met Geertruida (Treintje) ROZEBOOM (zie 51259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 7890).

61934    Harm KALK, geboren 00-00-1891 te Sappemeer, zoon van Jakob KALK (zie 61935) en Aaltje BOS (zie 61936).
Gehuwd op 19-05-1917 te Sappemeer met Lammechien WATERMULDER (zie 61933).
 
173199    Hendrik KALK, geboren op 18-01-1851 te Zuidbroek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-05-1876 te Zuidbroek met Freerkje KONING, 24 jaar oud (zie 173198).
 
61935    Jakob KALK, geboren ca 1868.
Gehuwd met Aaltje BOS (zie 61936).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
51256    Thomas Fokkens KALK, geboren ca 1800.
Gehuwd met Anna Simons de VRIES (zie 51257).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke (zie 51258).

55275    Aaltje KALKDIJK, geboren ca 1808.
Gehuwd met Johannes van der HAAR (zie 55272). {Hij was eerder gehuwd op 16-05-1873 te Gramsbergen met Zwaantje HAMBERG (zie 55271).}
 
192030    Harm Geerds KALKEMA (KALMAN), timmerman, geboren op 13-06-1817 te Weenber;Leer;Dld, overleden op 06-08-1889 te Veendam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1868 met Fentje Harms SCHOLTE (zie 192032).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Veendam met Fetje Harms (Tetje) BOEDELTJE, 42 jaar oud (zie 192029). {Zij was eerder gehuwd voor 1868 met Freerk SCHUTTER (zie 192031).}
 
173172    Harmannus KALKEMA, rangeerder, geboren 00-00-1893 te Hoogezand.
Gehuwd op 25-10-1919 te Veendam met Janneke KONING (zie 173171).
 
86478    Klaassien Fokkes KALKEMA, geboren op 13-10-1799.
Gehuwd met Renger Harms STARKE (zie 135039).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanna Rengers (zie 86479).

42168    Stijntje Geerts KALKEMA, geboren ca 1778.
Gehuwd met Jab SIKKENS (zie 42167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbera (zie 42166).

192778    Joseph David KALKER, geboren 00-00-1804 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-06-1843 te Amsterdam met Elisabeth Joseph MACHIELS (zie 192777).
 
6151    Janna KALKHAAR.
Gehuwd met Willem Frederikus BRAAKMAN (zie 6150).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53766    Hendrika Christina KALKHOF.
Gehuwd met Albert WOELDERS (zie 53760). {Hij was eerder gehuwd op 18-07-1818 te Hardenberg met Janna Frederika Christina KALKHOF (zie 53761).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 53777).
   2.  Karel (zie 53771).
   3.  Barta (zie 53767).
   4.  Albert Jan (zie 53741).

53762    Jan Karel KALKHOF, geboren ca 1765.
Gehuwd met Maria ROESKEN (zie 53763).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Frederika Christina (zie 53761).

53761    Janna Frederika Christina KALKHOF, geboren 00-00-1797, dochter van Jan Karel KALKHOF (zie 53762) en Maria ROESKEN (zie 53763).
Gehuwd op 18-07-1818 te Hardenberg met Albert WOELDERS (zie 53760). {Hij was ook ooit gehuwd met Hendrika Christina KALKHOF (zie 53766).}
 
130502    Cornelis KALKHOVEN, geboren ca 1846.
Gehuwd met Hendrika MACKAY (zie 130503).
Uit dit huwelijk:
   1.  Goverdina Carolina (zie 130481).

130481    Goverdina Carolina KALKHOVEN, geboren 00-00-1875 te Utrecht, overleden op 08-11-1950 te Zuilen, dochter van Cornelis KALKHOVEN (zie 130502) en Hendrika MACKAY (zie 130503).
Gehuwd op 12-04-1899 te Utrecht met Johannes VELO (zie 130480).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Sophia Maria (zie 130479).
   2.  Jan Willem (zie 130506).
   3.  levenloos (zie 130507).

34128    Johannes Hendrik KALKHOVEN, geboren op 21-05-1922 te Rotterdam, overleden op 19-01-1981 te Krimpen ad IJssel op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-06-1963 te Krimpena/d Yssel met Zwaantje SPIJKERMAN, 42 jaar oud (zie 35232). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1942 te Avereest met Jan Hendrik KLEINEBUUL, 21 jaar oud (zie 34232).}
 
136217    Baukje Willems KALKHUIS, geboren op 04-04-1793 te Vrouwenparochie (Het Bildt), dochter van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
126962    Baukjen Willems KALKHUIS, geboren 00-00-1793 te Vrouwenparochie;Ureterp, overleden op 05-04-1869 te Marum, dochter van Willem Marcus KALKHUIS (zie 166988) en Aaltje MATTEUS (zie 166989).
Gehuwd op 21-10-1814 te Gorredijk met Harmen Harmens OTTER, 26 jaar oud (zie 126961).
 
134714    Geeske Willems KALKHUIS, geboren op 16-01-1788 te Ureterp, gedoopt (herv.) op 24-02-1788 te Ureterp en Siegerswoude, overleden op 07-07-1870 te De Wilp (Marum) op 82-jarige leeftijd, dochter van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-1814 te Langezwaag met Ate Heins van der VLIET, 25 jaar oud (zie 134713).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (zie 134708).

136219    Gijsbertje Willems KALKHUIS, geboren op 05-09-1785 te Ureterp, gedoopt (herv.) op 09-10-1785 te Ureterp en Siegerswoude, dochter van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
129484    Jan Mattias KALKHUIS, geboren ca 1754.
Gehuwd met Wendel WUBBES (zie 129485).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wubbina (zie 62175).

136221    Jan Willems KALKHUIS, geboren op 13-12-1791 te Ureterp, gedoopt (herv.) op 15-01-1792 te Ureterp en Siegerswoude, zoon van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
136222    Jan Willems KALKHUIS, geboren op 11-01-1796 te Vrouwenparochie, gedoopt (herv.) op 31-01-1796 te Vrouwenparochie, zoon van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
136218    Markus Willems KALKHUIS, geboren op 22-02-1783 te Ureterp, gedoopt (herv.) op 09-03-1783 te Ureterp en Siegerswoude, zoon van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
136220    Matthias Willemsa KALKHUIS, geboren op 20-02-1790 te Ureterp, gedoopt (herv.) op 07-03-1790 te Ureterp en Siegerswoude, zoon van Willem Marcus KALKHUIS (zie 136215) en Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
 
136215    Willem Marcus KALKHUIS, 1793: schuitevoerder te Ureterp, geboren ca 1760.
Gehuwd met Aaltje MATTHEUS (zie 136216).
Uit dit huwelijk:
   1.  Markus Willems (zie 136218).
   2.  Gijsbertje Willems (zie 136219).
   3.  Geeske Willems (zie 134714).
   4.  Matthias Willemsa (zie 136220).
   5.  Jan Willems (zie 136221).
   6.  Baukje Willems (zie 136217).
   7.  Jan Willems (zie 136222).

166988    Willem Marcus KALKHUIS, geboren ca 1763.
Gehuwd met Aaltje MATTEUS (zie 166989).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukjen Willems (zie 126962).

62175    Wubbina KALKHUIS, geboren op 24-01-1784 te Nieuweschans, gedoopt op 25-01-1784 te Nieuweschans, overleden op 15-06-1869 te Nieuweschans op 85-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Jan Mattias KALKHUIS (zie 129484) en Wendel WUBBES (zie 129485).
Gehuwd met Roelf George FUNT (zie 62174).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
188120    Jan KALKMAN, geboren ca 1788.
Gehuwd met Rageltje SLIEDRECHT (zie 188121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jans (zie 188119).

188119    Neeltje Jans KALKMAN, geboren op 13-12-1815 te Waddinxveen, overleden op 20-12-1896 te Bleiswijk op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan KALKMAN (zie 188120) en Rageltje SLIEDRECHT (zie 188121).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10-06-1859 te Moerkapelle met Jan Jacobs van der SPEK, 50 jaar oud (zie 188112). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-01-1837 te Hazerswoude met Willemijntje Janse van VELDE, 23 jaar oud (zie 188113). Hij was eerder gehuwd op 48-jarige leeftijd op 29-01-1858 te Zevenhuizen met Dirkje Wouters de HAAS, 33 jaar oud (zie 188116).}
 
160908    Pieter Marinus KALKMAN, geboren ca 1873.
Gehuwd met Magdalena LENTZ (zie 160909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria (zie 160907).

160907    Wilhelmina Maria KALKMAN, geboren 00-00-1903 te Hof van Delft, dochter van Pieter Marinus KALKMAN (zie 160908) en Magdalena LENTZ (zie 160909).
Gehuwd op 03-02-1927 te Schipluiden met Jacobus van der WINDT, 23 jaar oud (zie 160906).
 
59554    Aafke KALKWIJK, geboren op 22-06-1881 te Wirdum;Loppersum, overleden op 29-12-1944 te Wirdum;Loppersum op 63-jarige leeftijd, dochter van Wiert KALKWIJK (zie 59555) en Jantje MARING (zie 59556).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-11-1904 te Loppersum met Harm KRUIZENGA, 24 jaar oud (zie 59553). {Hij is later gehuwd op 67-jarige leeftijd op 26-11-1947 te Loppersum met Jantje SCHILDHUIS, 65 jaar oud (zie 15845).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrik KRUIZINGA (zie 16182).
   2.  Jan (zie 16212).
   3.  Wiert Jan (zie 16237).

59569    Foktje KALKWIJK, geboren 00-00-1872 te Wirdum, dochter van Wiert KALKWIJK (zie 59555) en Jantje MARING (zie 59556).
Gehuwd op 17-05-1899 te Loppersum met Klaas HUTTEMA (zie 59570).
 
59561    Jakob KALKWIJK, geboren 00-00-1869 te Wirdum, zoon van Wiert KALKWIJK (zie 59555) en Jantje MARING (zie 59556).
Gehuwd op 27-05-1905 te Appingedam met Grietje CORPORAAL (zie 59562).
 
59573    Jan KALKWIJK, geboren 00-00-1869 te Wirdum, zoon van Wiert KALKWIJK (zie 59555) en Jantje MARING (zie 59556).
Gehuwd op 17-05-1899 te Loppersum met Biewke MOORLACH (zie 59574).
 
59567    Jan Wierts KALKWIJK, geboren ca 1811.
Gehuwd met Aafke Eltjes DIJKEMA (zie 59568).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
59555    Wiert KALKWIJK, geboren 00-00-1838 te Woltersum, zoon van Jan Wierts KALKWIJK (zie 59567) en Aafke Eltjes DIJKEMA (zie 59568).
Gehuwd op 20-05-1868 te Loppersum met Jantje MARING (zie 59556).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob (zie 59561).
   2.  Jan (zie 59573).
   3.  Foktje (zie 59569).
   4.  Aafke (zie 59554).

140509    Pieter KALLE, geboren ca 1685.
Ondertrouwd op 08-10-1709 te Axel met Louise de WINT (zie 140507). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1696. Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1709 met Christoffel STEIJAERT (zie 140508).}
 
102490    Johanna Cecilia van der KALLEN, geboren ca 1798, overleden voor 1825.
Gehuwd ca 1818 met Berardus TOBE (zie 102487). {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-07-1825 te Groningen met Femke Feikes KLOK, 29 jaar oud (zie 102486).}
 
161651    Albert Jans KALLENKOOT, geboren ca 1768.
Gehuwd met Hendrikje JACOBS (zie 161652).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101040    Jacob Alberts KALLENKOOT, geboren 00-00-1798 te Noordwolde;Weststellingwerf, zoon van Albert Jans KALLENKOOT (zie 161651) en Hendrikje JACOBS (zie 161652).
Gehuwd op 21-06-1837 te Lemsterland met Rigtje Minnes CONRADI, 34 jaar oud (zie 94). {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-03-1833 te Lemsterland met Girbe Jans de WIND, 37 jaar oud (zie 1135).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
161653    Korneliske Jacobs KALLENKOOT, geboren 00-00-1840 te Ezinge, dochter van Jacob Alberts KALLENKOOT (zie 101040) en Rigtje Minnes CONRADI (zie 94).
Gehuwd op 22-06-1865 te Deventer, 1 kind gewettigd met Harmen Jans HULLEMAN (zie 161654).
 
101042    Lutske Jacobs KALLENKOOT, geboren op 01-10-1843 te Leeuwarden, dochter van Jacob Alberts KALLENKOOT (zie 101040) en Rigtje Minnes CONRADI (zie 94).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 12-07-1871 te Amsterdam met Jan Jans BOOM (zie 161657). {Hij was eerder gehuwd voor 1870 met Helena Wilhelmina HALSTIJN (zie 161660).}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 07-01-1880 te Amsterdam met Ludovicus Pieters BAART (zie 161661).
 
101041    Minne Jacobs KALLENKOOT, geboren op 29-06-1837 te Weststellingwerf, zoon van Jacob Alberts KALLENKOOT (zie 101040) en Rigtje Minnes CONRADI (zie 94).
 
18925    Pieter KALLEWAARD, geboren 00-00-1800 te Retranchement, zoon van Vincent KALLEWAARD (zie 18926) en Francina Pieternella BOGAARD (zie 18927).
Gehuwd op 01-05-1822 te Retranchement met Maria Kornelia de GRAAF (zie 18924).
 
18926    Vincent KALLEWAARD.
Gehuwd met Francina Pieternella BOGAARD (zie 18927).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43697    Rindertje Nannes KALMA, geboren ca 1865.
Gehuwd op 06-09-1890 te Baarderadeel met Johannes Wilhelmus SOUWERBREN (zie 43696).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijske (zie 4485).
   2.  Reintje (zie 50030).

187447    Cornelia Margaretha KALMEIJER, geboren op 12-01-1828 te Rotterdam, overleden op 04-03-1895 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, dochter van Johannes KALMEIJER (zie 190386) en Cornelia RADEMAKER (zie 190387).
Gehuwd ca 1854 met Hendrik Adolf SCHREUDER (zie 187446).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Adolf (zie 187473).
   2.  Hendrik Adolf (zie 187422).
   3.  Cornelia Margaretha (zie 187478).
   4.  Johannes (zie 190388).
   5.  Willem (zie 187490).

190386    Johannes KALMEIJER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Cornelia RADEMAKER (zie 190387).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Margaretha (zie 187447).

161348    Aaltje KALSBEEK, geboren ca 1877, overleden voor 1918.
Gehuwd voor 1918 met Willem MOES (zie 161347). {Hij is later gehuwd op 29-03-1919 te Emmen met Alberdina Henderika SPIEGELAAR, 36 jaar oud (zie 61027).}
 
160782    Anna KALSBEEK, geboren 00-00-1876 te Amsterdam, dochter van Geert Jochems KALSBEEK (zie 77306) en Anna Catarina Teodora SAUERBREIJ (zie 88273).
 
153152    Annigjen Johannes KALSBEEK, geboren op 30-08-1827 te Terwispel;Opsterland, dochter van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-03-1849 te Opsterland met Egbert Ernstes HUISMAN, 26 jaar oud (zie 153157).
 
153176    Ate Freerks KALSBEEK, geboren 00-00-1801 te Terwispel, zoon van Freerk Johannes KALSBEEK (zie 153165) en Intskjen Ates LAGEVEEN (zie 153166).
Gehuwd op 02-06-1825 te Opsterland met Grietje Hendriks van DUINEN (zie 153177).
 
153170    Bonne Johannes KALSBEEK, geboren op 20-05-1839 te Opsterland, zoon van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
149554    Durk Gatzes KALSBEEK, geboren ca 1825.
Gehuwd met Neentske Meeuwes HOEKSTRA (zie 149555).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153165    Freerk Johannes KALSBEEK, geboren ca 1774.
Gehuwd met Intskjen Ates LAGEVEEN (zie 153166).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Freerks (zie 153173).
   2.  Ate Freerks (zie 153176).
   3.  Johannes Freerks (zie 119450).

153167    Freerk Johannes KALSBEEK, geboren op 28-09-1829 te Opsterland, overleden voor 1831, zoon van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
150085    Freerk Johannes KALSBEEK, geboren op 22-10-1831 te Smallingerland, zoon van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
Gehuwd met Jantje Hendriks BAKKER (zie 150086).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
168639    Freerk Oenes KALSBEEK, geboren ca 1838.
Gehuwd met Martzen Hendriks HOF (zie 168640).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77306    Geert Jochems KALSBEEK, zeeman;zeemilicien, geboren op 21-01-1846 te Amsterdam, zoon van Jochem KALSBEEK (zie 144842) en Johanna Gesina WIND (zie 144843).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-11-1869 te Amsterdam met Anna Catarina Teodora SAUERBREIJ (zie 88273).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 160782).
   2.  Johan Karel August (zie 160783).
   3.  Hendricus Theodorus (zie 160785).
   4.  Hillegonda Theodora (zie 160787).

22464    Geertje Jolkes KALSBEEK, geboren op 23-10-1835 te Appelscha;Ooststellingwerf, overleden op 09-03-1891 te Nieuw Amsterdam;Emmen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-03-1856 te Ooststellingwerf met Jan Martens van BUITEN, 25 jaar oud (zie 22463).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
153173    Grietje Freerks KALSBEEK, geboren ca 1800, dochter van Freerk Johannes KALSBEEK (zie 153165) en Intskjen Ates LAGEVEEN (zie 153166).
Gehuwd met Meine Gerrits LAGEVEEN (zie 153174).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Meines (zie 153175).

160785    Hendricus Theodorus KALSBEEK, geboren 00-00-1885 te Amsterdam, zoon van Geert Jochems KALSBEEK (zie 77306) en Anna Catarina Teodora SAUERBREIJ (zie 88273).
Gehuwd op 18-11-1914 te Hilversum met Goosina Maria van BEMMELEN (zie 160786).
 
172740    Hendrik KALSBEEK, boorder, geboren ca 1910 te Hoogezand, zoon van Klaas KALSBEEK (zie 172741) en Grietje GEORG (zie 172742).
Gehuwd op 01-12-1934 te Hoogezand met Jantje LUIKEN (zie 172739).
 
144847    Hillegina Johanna KALSBEEK, geboren 00-00-1860 te Amsterdam, dochter van Jochem KALSBEEK (zie 144842) en Johanna Gesina WIND (zie 144843).
Gehuwd op 14-07-1897 te Amsterdam met Gerrit van den BERG (zie 144848).
 
160787    Hillegonda Theodora KALSBEEK, geboren 00-00-1888 te Amsterdam, dochter van Geert Jochems KALSBEEK (zie 77306) en Anna Catarina Teodora SAUERBREIJ (zie 88273).
Gehuwd op 22-06-1910 te Amsterdam met Philip LUTERAAN (zie 160788).
 
210329    Hinke Wijtses KALSBEEK, geboren op 19-04-1804 te Lippenhuizen;Opsterland, overleden op 24-05-1886 te Ooststellingwerf op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-11-1822 te Opsterland met Wiebe Gerrits HOGEVEEN, 23 jaar oud (zie 210322).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153169    Inskjen Johannes KALSBEEK, geboren op 11-04-1837 te Opsterland, dochter van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
144842    Jochem KALSBEEK, aannemer, geboren ca 1823.
Gehuwd met Johanna Gesina WIND (zie 144843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Jochems (zie 77306).
   2.  Johan Karel August (zie 144844).
   3.  Sierk (zie 149294).
   4.  Hillegina Johanna (zie 144847).

144844    Johan Karel August KALSBEEK, timmerman, geboren 00-00-1853 te Amsterdam, zoon van Jochem KALSBEEK (zie 144842) en Johanna Gesina WIND (zie 144843).
Gehuwd (1) op 12-09-1877 te Amsterdam, gescheiden na 18 jaar op 21-11-1895 te Amsterdam van Maria Margaretha VISSER (zie 144846).
Gehuwd (2) op 07-05-1896 te Amsterdam met Anna Pieternella VERDORST (zie 144845).
 
160783    Johan Karel August KALSBEEK, geboren 00-00-1883 te Amsterdam, zoon van Geert Jochems KALSBEEK (zie 77306) en Anna Catarina Teodora SAUERBREIJ (zie 88273).
Gehuwd op 11-06-1913 te Amsterdam met Elisabeth Catharina Geertuida van ROOIJEN (zie 160784).
 
150084    Johannes KALSBEEK, geboren 00-00-1865 te Terwispel, zoon van Freerk Johannes KALSBEEK (zie 150085) en Jantje Hendriks BAKKER (zie 150086).
Gehuwd op 11-03-1887 te Opsterland met Jantje ZWART, 21 jaar oud (zie 150077).
 
119450    Johannes Freerks KALSBEEK, geboren 00-00-1804 te Terwispel, zoon van Freerk Johannes KALSBEEK (zie 153165) en Intskjen Ates LAGEVEEN (zie 153166).
Gehuwd op 08-02-1827 te Opsterland met Jantje Wiegers MULDER, 19 jaar oud (zie 76002).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen Johannes (zie 153152).
   2.  Freerk Johannes (zie 153167).
   3.  Freerk Johannes (zie 150085).
   4.  Roelofjen Johannes (zie 153168).
   5.  Inskjen Johannes (zie 153169).
   6.  Bonne Johannes (zie 153170).
   7.  Wieger Johannes (zie 153171).
   8.  Ynskjen Johannes (zie 153172).
   9.  Yntze Johannes (zie 119449).

136195    Johannes Wietses KALSBEEK, arbeider, geboren ca 1828.
Gehuwd met Pietronella Jans FLONK (zie 136196).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
172741    Klaas KALSBEEK, geboren ca 1880.
Gehuwd met Grietje GEORG (zie 172742).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
136194    Kunje KALSBEEK, geboren 00-00-1852 te Zevenhuizen;Leek, dochter van Johannes Wietses KALSBEEK (zie 136195) en Pietronella Jans FLONK (zie 136196).
Gehuwd op 13-08-1870 te Leek met Freerk PRUIM, 29 jaar oud (zie 134126). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-08-1876 te Odoorn met Geertje Jacobs OOST, 31 jaar oud (zie 133368).}
 
46957    Lezina Alberts KALSBEEK, geboren ca 1832.
Gehuwd op 23-07-1857 te Idaarderadeel met Hylke Sybrens van OOSTRUM, 25 jaar oud (zie 46956).
 
168638    Oene KALSBEEK, geboren 00-00-1868 te Terwispel;Opsterland, zoon van Freerk Oenes KALSBEEK (zie 168639) en Martzen Hendriks HOF (zie 168640).
Gehuwd op 23-11-1922 te Lemsterland met Jannesje TIMMERMAN, 30 jaar oud (zie 168637).
 
153168    Roelofjen Johannes KALSBEEK, geboren op 18-10-1834 te Opsterland, dochter van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
149294    Sierk KALSBEEK, werkman, geboren 00-00-1859 te Amsterdam, zoon van Jochem KALSBEEK (zie 144842) en Johanna Gesina WIND (zie 144843).
Gehuwd op 09-03-1887 te Amsterdam met Alida van den BOS (zie 149295).
 
153171    Wieger Johannes KALSBEEK, geboren op 28-11-1841 te Opsterland, zoon van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
149553    Wiepke KALSBEEK, geboren 00-00-1855 te Benedenknijpe, dochter van Durk Gatzes KALSBEEK (zie 149554) en Neentske Meeuwes HOEKSTRA (zie 149555).
Gehuwd op 24-05-1883 te Schoterland met Yntze JONGSMA, 31 jaar oud (zie 149552).
 
153172    Ynskjen Johannes KALSBEEK, geboren op 23-03-1844 te Opsterland, dochter van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
 
119449    Yntze Johannes KALSBEEK, geboren op 17-09-1846 te Terwispel;Opsterland, zoon van Johannes Freerks KALSBEEK (zie 119450) en Jantje Wiegers MULDER (zie 76002).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-03-1872 te Opsterland met Hinke Hendriks de JONG, 22 jaar oud (zie 119435).
 
208633    Fiepjen Keesen KALSLACH, geboren ca 1650, dochter van Cornelis Jans van KALSLACH (zie 208634) en Wijbigje JACOBS (zie 208635).
Gehuwd met Louwe LEENDERS (zie 208632).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (Kees) LOUWEN (zie 21424).
   2.  Hendrikje LOUWEN (zie 88447).

208634    Cornelis Jans van KALSLACH, geboren ca 1610.
Gehuwd met Wijbigje JACOBS (zie 208635).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176660    Gerradus KALTER, landbouwer, geboren 00-00-1855 te Losser, zoon van Gerradus Joannes KALTER (zie 176661) en Johanna NIJHUIS (zie 176662).
Gehuwd op 01-07-1887 te Losser met Joanna HARBERT (zie 176659). {Zij is later gehuwd op 10-07-1901 te Losser met Hendrikus Johannes REIMER (zie 176671).}
 
176661    Gerradus Joannes KALTER, geboren ca 1835.
Gehuwd met Johanna NIJHUIS (zie 176662).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerradus (zie 176660).

155929    Maria KALTER, geboren ca 1842.
Gehuwd met Roelof SPIJKERMAN (zie 155928).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 155927).

93745    Geesje Hendriks van KALTEREN, geboren op 20-09-1814 te Nijeveen, overleden op 28-05-1898 te Havelte op 83-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans van KALTEREN (zie 93752) en Woltertje Gerrits WIENHAUS (zie 93753).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-08-1843 te Kolderveen;Nijeveen met Tiemen Willems DIJKSMA, 29 jaar oud (zie 93744).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
93752    Hendrik Jans van KALTEREN, geboren ca 1785.
Gehuwd met Woltertje Gerrits WIENHAUS (zie 93753).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Hendriks (zie 93745).

29323    Aaltjen Gerrits KALVENHAAR, geboren ca 1770.
Gehuwd met Gerrit Jan HENDRIKS op 't KLEIN ISAK (zie 29322).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneken KLEIN ISAK (zie 29319).

121339    Tryne Jans KALVERBOER, geboren ca 1740 te Gorredijk.
Gehuwd met Jouke Jochems HOFSTRA (zie 121338).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
192171    Neeltgen KALVERKAMP, geboren ca 1710.
Gehuwd met Cornelis Roelofs MOOIJWEER (zie 12780).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina Cornelis (zie 192172).

70253    Eise Eisinga van der KAM, geboren ca 1900.
Gehuwd op 15-09-1939 te Penang;Malakka;Indonesië met Maria Klasina JONKHEID, 33 jaar oud (zie 70247). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-04-1926 te 's-Gravenhage, bij volmacht, gescheiden na 13 jaar op 15-05-1939 te Soerabaja;Indonesië van Lodewijk Hendrik SCHENKENBERG van MIEROP (zie 70246).}
 
137143    Folkert Folkerts KAMAN, arbeider, geboren ca 1780.
Gehuwd met Marieke JOCHUMS (zie 137144).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
137142    Grietje Folkerts KAMAN (Grietje Folgerts), geboren op 09-11-1810 te Wedde, gedoopt (herv.) op 18-11-1810 te Wedde, dochter van Folkert Folkerts KAMAN (zie 137143) en Marieke JOCHUMS (zie 137144).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-12-1840 te Wildervank met Berend Gerrits BOS, 33 jaar oud (zie 137141).
 
182047    Margreta KAMANS, geboren ca 1844.
Gehuwd met Hendrikus DOORNBOS (zie 182046).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141855    Ruth Gerrit KAMANS, geboren ca 1802.
Gehuwd met Anna Maria EIJKMANS (zie 141856).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141854    Sophia Johanna KAMANS, geboren 00-00-1834 te Ede, dochter van Ruth Gerrit KAMANS (zie 141855) en Anna Maria EIJKMANS (zie 141856).
Gehuwd op 29-04-1870 te Steenwijk met Wiebe Everts PRINSEN, 42 jaar oud (zie 108977). {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Steenwijk met Hendrika Lucas BRINKERINK (zie 141836).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 141898).
   2.  Anna Maria (zie 141899).

73829    Hendrikje Jans KAMER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jacob Arends HILBRINK (zie 73828).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
185407    Jan Roelofs KAMER, dagloner, geboren 00-00-1791 te Ruinerwold, zoon van Roelof Jans KAMER (zie 185408) en Lammegje EGBERTS (zie 185409).
Gehuwd op 03-05-1817 te Ruinerwold met Jentje Hendriks SCHUT, 22 jaar oud (zie 185406).
 
61620    Lammigje Jans KAMER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Klaas Harms BAKKER (zie 61619).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
185408    Roelof Jans KAMER, geboren ca 1768.
Gehuwd met Lammegje EGBERTS (zie 185409).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108708    Aaltje KAMERLING, geboren ca 1826.
Gehuwd met nn (zie 108709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas KAMERLING (zie 108691).

113320    Aaltje Dirks KAMERLING, geboren 00-00-1857 te Steenwijk, dochter van Dirk KAMERLINK (zie 113321) en Grietje de VRIES (zie 113322).
Gehuwd op 28-08-1877 te Steenwijk met Meindert Lucas ELEVELD (zie 113311).
 
148417    Bartelt Jans KAMERLING, geboren ca 1768.
Gehuwd met Harmke JANS (zie 148418).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113325    Geert KAMERLING, geboren ca 1829.
Gehuwd met Jantje Wolters BOS (zie 113326). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-03-1838 te Zwartsluis met Wicher Gerrits SCHAART (zie 149725).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108690    Janna KAMERLING, geboren 00-00-1870 te Nieuwleusen, overleden op 15-02-1938 te Dalfsen, dochter van Klaas KAMERLING (zie 108691) en Aaltje GANSEBOER (zie 108692).
Gehuwd op 31-01-1889 te Nieuwleusen met Gerrit KRAAKE (zie 108689).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 81645).

148415    Jenne Bartelts KAMERLING, geboren 00-00-1798, overleden op 25-03-1826 te Tolbert, zoon van Bartelt Jans KAMERLING (zie 148417) en Harmke JANS (zie 148418).
Gehuwd op 31-12-1821 te Leek met Ieke Harms KOBUS, 25 jaar oud (zie 148416). {Zij is later gehuwd ca 1830 met Roelf Joostes van VONDEL (zie 148419).}
 
108691    Klaas KAMERLING, geboren 00-00-1846 te Staphorst, zoon van nn (zie 108709) en Aaltje KAMERLING (zie 108708).
Gehuwd op 21-06-1883 te Nieuwleusen, 1 kind gewettigd met Aaltje GANSEBOER (zie 108692).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
113323    Maria Geerts KAMERLING, geboren 00-00-1859, dochter van Geert KAMERLING (zie 113325) en Jantje Wolters BOS (zie 113326).
Gehuwd (1) voor 1889 met Sander BRUINEWOUD (zie 113324).
Gehuwd (2) op 23-03-1889 te Steenwijk met Gerrit Lucas ELEVELD, 35 jaar oud (zie 113312).
 
66563    Wubbina KAMERLING, geboren ca 1816.
Gehuwd met Willem de WIT (zie 66562).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba (zie 66561).

113321    Dirk KAMERLINK, geboren ca 1827.
Gehuwd met Grietje de VRIES (zie 113322).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Dirks KAMERLING (zie 113320).

166760    Aartje KAMERMAN, geboren op 22-11-1838 te Veen, dochter van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
 
166756    Aartje Neeske KAMERMAN, geboren op 11-03-1843 te Veen, dochter van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-02-1864 te Veen met Gerrit NAAIJEN, 25 jaar oud (zie 166757).
Uit dit huwelijk:
   1.  Betje (zie 166937).

166917    Aartje Nesia KAMERMAN, geboren ca 1889 te Andel, overleden op 24-02-1892 te Andel, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166915) en Jannigje NAAIJEN (zie 166916).
 
166924    Aartje Nezia KAMERMAN, geboren ca 1892 te Andel, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166915) en Jannigje NAAIJEN (zie 166916).
Gehuwd op 03-05-1917 te Andel met Arie VERWAARD (zie 166921).
 
166728    Alida (Aaltje) KAMERMAN, geboren ca 1783.
Gehuwd met Michiel KAMERMAN (zie 166727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert (Gijs) (zie 166739).
   2.  Arie (zie 166783).

166903    Alida KAMERMAN, geboren 00-00-1838 te Veen, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166783) en Maaike VERKUIJL (zie 166784).
Gehuwd op 30-08-1872 te Haarlemmermeer met Teunis JANZWEERT (zie 166904).
 
166748    Alida KAMERMAN, overleden op 01-07-1915 te Veen, dochter van Michiel KAMERMAN (zie 166745) en Neeltje van der WIEL (zie 166747).
 
141181    Andrikus KAMERMAN, overleden op 22-12-1890 te Drongelen, zoon van Marinus KAMERMAN (zie 53346) en Johanna Wilmina de WIND (zie 53462).
 
166775    Arie KAMERMAN, geboren op 13-02-1796 te Waardhuizen, zoon van Gerrit Janse KAMERMAN (zie 166793) en Maria VOS (zie 166794).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-06-1824 te Veen met Hendrika VERBEEK, 21 jaar oud (zie 166776).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 166773).
   2.  Johanna (zie 166787).
   3.  Johannes (zie 166795).
   4.  Arie (zie 166782).
   5.  Gerardina Teuntje (zie 166780).
   6.  Gerrit Teunis (zie 166779).
   7.  Hendrika (zie 166781).

166783    Arie KAMERMAN, arbeider, geboren op 29-05-1809 te Veen, overleden op 07-10-1878 te Haarlemmermeer op 69-jarige leeftijd, zoon van Michiel KAMERMAN (zie 166727) en Alida (Aaltje) KAMERMAN (zie 166728).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-12-1837 te Veen met Maaike VERKUIJL, 22 jaar oud (zie 166784).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida (zie 166903).
   2.  Michiel (zie 166907).
   3.  Mattijs (zie 166911).

166782    Arie KAMERMAN, geboren op 26-07-1838 te Veen, zoon van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
 
166910    Arie KAMERMAN, geboren op 31-08-1844 te Veen, zoon van Teunis KAMERMAN (zie 166908) en Aaltje SCHREUDERS (zie 166909).
 
166920    Arie KAMERMAN, geboren 00-00-1885, overleden op 12-07-1923 te Sliedrecht, zoon van Marinus KAMERMAN (zie 166919) en Maria HONKOOP (zie 166918).
 
166915    Arie KAMERMAN.
Gehuwd met Jannigje NAAIJEN (zie 166916).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartje Nesia (zie 166917).
   2.  Aartje Nezia (zie 166924).
   3.  Johannes (zie 166925).
   4.  Gerritje (zie 166929).

46561    Asse Jansen KAMERMAN, geboren ca 1670, zoon van Jan KAMERMANS (zie 46560).
Gehuwd voor de kerk op 19-05-1715 te Hellendoorn met Geertje HENDRIKS (zie 46562).
 
177103    Derkjen Assies KAMERMAN, geboren ca 1732.
Gehuwd met Levert Hendriksen PASTINK (zie 177102).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mannes Leeferts KAMERMAN (KAPPERT) (zie 177101).

53396    Frans Marinus KAMERMAN, geboren op 09-04-1886 te Drongelen, zoon van Marinus KAMERMAN (zie 53346) en Johanna Wilmina de WIND (zie 53462).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1907 te Almkerk met Cornelia PULLEN (zie 53397).
 
166780    Gerardina Teuntje KAMERMAN, geboren op 29-04-1841 te Veen, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
 
166765    Gerretje KAMERMAN, geboren op 21-02-1829 te Veen, overleden op 27-10-1870 te Veen op 41-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-12-1860 te Veen met Gerrit VOS, 26 jaar oud (zie 166766).
 
129989    Gerrit KAMERMAN, geboren ca 1805.
Gehuwd met Pieternella van der HEIJDEN (zie 129990).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166752    Gerrit KAMERMAN, geboren op 04-02-1834 te Veen, zoon van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1857 te Veen met Hendrika den DEKKER, 23 jaar oud (zie 166753).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166793    Gerrit Janse KAMERMAN, geboren ca 1766.
Gehuwd met Maria VOS (zie 166794).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie 166775).

166779    Gerrit Teunis KAMERMAN, geboren op 20-02-1843 te Veen, overleden op 04-07-1903 te Veen op 60-jarige leeftijd, zoon van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
 
36288    Gerritdina KAMERMAN (KAMERMANS), geboren 00-00-1786, overleden 00-00-1868.
Gehuwd op 29-04-1816 te Raalte met Jan Gerrits DORGELO, 31 jaar oud (zie 36287).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
166929    Gerritje KAMERMAN, geboren ca 1900 te Andel, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166915) en Jannigje NAAIJEN (zie 166916).
Gehuwd op 17-05-1921 te Andel met Albertus HARTMAN (zie 166930).
 
166739    Gijsbert (Gijs) KAMERMAN, geboren op 30-05-1795 te Veen, overleden op 06-02-1873 te Veen op 77-jarige leeftijd, zoon van Michiel KAMERMAN (zie 166727) en Alida (Aaltje) KAMERMAN (zie 166728).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-05-1827 te Veen met Maria VOS, 28 jaar oud (zie 166740).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerretje (zie 166765).
   2.  Kornelia (zie 166761).
   3.  Michiel (zie 166749).
   4.  Gerrit (zie 166752).
   5.  Maria (zie 53349).
   6.  Michiel (zie 166745).
   7.  Aartje (zie 166760).
   8.  Neeske (zie 166771).
   9.  Aartje Neeske (zie 166756).
   10.  Gijsbert (zie 166746).

166746    Gijsbert KAMERMAN, overleden op 14-07-1921 te Veen, zoon van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
 
91485    Grietje KAMERMAN, geboren 00-00-1875 te Zwartsluis, overleden 00-02-1968 te Zwartsluis.
Gehuwd op 11-12-1902 te Zwartsluis met Jan VEUGER (zie 91475).
 
82170    Hendrik KAMERMAN, geboren ca 1855.
Gehuwd met Hendrikje EILANDER (zie 106506).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166781    Hendrika KAMERMAN, geboren op 17-05-1845 te Veen, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
 
166718    Hendrina KAMERMAN, geboren op 18-05-1896 om 06.00 uur te Drongelen (aangifte door: Peter de WIND 27 jr daglooner te Drongelen en Jan WIJTHOVEN 30 jr landbouwer te Droingelen), overleden op 22-12-1977 te 's-Hertogenbosch op 81-jarige leeftijd, dochter van Marinus KAMERMAN (zie 53346) en Johanna Wilmina de WIND (zie 53462).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1922 met Adriaan Johannes MANDEMAKERS (zie 166719).
 
181696    Hilligjen Derksen KAMERMAN, geboren op 26-03-1754 te Hardenberg-Ambt, overleden op 14-05-1826 te Collendoorn op 72-jarige leeftijd, dochter van Derk LAMBERTS (zie 211843) en Jennechien REINDERS (zie 211844).
Gehuwd met Hermen Egberts BRIL (zie 181695).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
166787    Johanna KAMERMAN, geboren op 20-01-1826 te Veen, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-04-1849 te Veen met Johannes van HONK, 33 jaar oud (zie 166788).
 
166795    Johannes KAMERMAN, geboren op 05-08-1829 te Veen, zoon van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1860 te Veen met Hendrika den BOER, 27 jaar oud (zie 166796).
 
166925    Johannes KAMERMAN, geboren ca 1898 te Andel, zoon van Arie KAMERMAN (zie 166915) en Jannigje NAAIJEN (zie 166916).
Gehuwd op 02-10-1919 te Sprang-Capelle met Jacoba MOLEGRAAF (zie 166926).
 
166761    Kornelia KAMERMAN, geboren op 06-05-1830 te Veen, overleden op 18-03-1912 te Andel op 81-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-02-1857 te Veen met Gerrit den DEKKER, 27 jaar oud (zie 166762).
 
141178    levenloos KAMERMAN, geboren op 14-11-1888 te Drongelen, overleden op 14-11-1888 te Drongelen, 0 dagen oud, kind van Marinus KAMERMAN (zie 53346) en Johanna Wilmina de WIND (zie 53462).
 
16320    Lubbert KAMERMAN, spoorwegwerker, geboren op 28-07-1890 te Zwollerkerspel, overleden op 31-01-1970 op 79-jarige leeftijd, begraven te Zwolle. Westenholte, zoon van Hendrik KAMERMAN (zie 82170) en Hendrikje EILANDER (zie 106506).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1919 te Zwollerkerspel met Wilhelmina Johanna WIND, 27 jaar oud (zie 3707).
 
177101    Mannes Leeferts KAMERMAN (KAPPERT), landbouwer, geboren op 07-02-1762 te Egede;Hellendoorn, zoon van Levert Hendriksen PASTINK (zie 177102) en Derkjen Assies KAMERMAN (zie 177103).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 13-05-1792 te Den Ham met Aaltje Egberts KAPPERT, 34 jaar oud (zie 177098).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Mannes KAPPERT (zie 177104).
   2.  Dina Mannes KAPPERT (zie 177105).
   3.  Egbertdina Mannes KAPPERT (zie 177106).

166773    Maria KAMERMAN, geboren op 27-09-1824 te Veen, dochter van Arie KAMERMAN (zie 166775) en Hendrika VERBEEK (zie 166776).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 25-04-1851 te Veen met Hessel den BOER, 25 jaar oud (zie 166774).
Gehuwd (2) met nn (zie 53461).
Uit het eerste huwelijk: 9 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Marinus KAMERMAN (zie 53346).

53349    Maria KAMERMAN, geboren op 27-07-1835 te Veen, overleden op 30-03-1873 te Dussen op 37-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert (Gijs) KAMERMAN (zie 166739) en Maria VOS (zie 166740).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-12-1861 te Veen met Johannes Gerardus DANKAARTS, 24 jaar oud (zie 166741).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166726    Maria KAMERMAN, geboren op 15-04-1866 te Veen, dochter van Gerrit KAMERMAN (zie 166752) en Hendrika den DEKKER (zie 166753).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-01-1885 te Veen met Andries van der POL, 38 jaar oud (zie 166725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peterke Wilhelmina (zie 166724).
   2.  Maaike (zie 166731).
   3.  Grietje (zie 166735).

42297    Maria KAMERMAN, geboren op 15-07-1893 te Drongelen,Hagoort,Gansoijen en Doeveren, overleden op 10-02-1963 te Eethen op 69-jarige leeftijd, dochter van Marinus KAMERMAN (zie 53346) en Johanna Wilmina de WIND (zie 53462).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-07-1913 te Drongelen met Jan TREFFERS (zie 53348).
Uit dit huwelijk:
   1.  Korstiaan Johan (zie 166720).
   2.  Marinus (zie 166721).

162818    Maria Willems KAMERMAN, geboren 00-00-1838 te Dalfsen, dochter van Willem KAMERMAN (zie 162819) en Willemina SEINEN (zie 162820).
Gehuwd op 12-03-1874 te Zwolle met Lukas Derks KRUISDIJK (zie 123614). {Hij was eerder gehuwd op 22-08-1850 te Zwollerkerspel met Elsje Gerrits KOLTHOORN (zie 123615). Hij was eerder gehuwd op 14-02-1856 te Zwolle met Geesien Hendriks BARTELS (zie 162812). Hij was eerder gehuwd op 22-08-1867 te Zwolle met Aaltjen Teunis de HAAN (zie 162815).}
 
53346    Marinus KAMERMAN, koopman, geboren op 27-09-1857 te Veen, overleden op 11-01-1939 te Eethen,Genderen en Heesbeen op 81-jarige leeftijd, zoon van nn (zie 53461) en Maria KAMERMAN (zie 166773).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1885 te Eethen met Johanna Wilmina de WIND, 28 jaar oud (zie 53462).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Marinus (zie 53396).
   2.  levenloos (zie 141178).
   3.  Maria (zie 42297).
   4.  Hendrina (zie 166718).
   5.  Andrikus (zie 141181).
   6.  Marius (zie 141183).
   7.  Marius Hendrikus (zie 141184).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 222 van 484 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software