Eerste blad    Vorig blad    Blad 222 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

198196    Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA), geboren 00-00-1435 te Oudwoude;Kollumerland, overleden na 1468 te Burum;Kollumerland, dochter van Romt Worps JELTCAMA (zie 198189).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1455 te Oudwoude;Kollumerland met Binnert Jeldts EYSMA (zie 198197).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
198192    Bentic Rommertz JELCKAMA, geboren ca 1475 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Rommert Worps JELTCAMA (op JELTINGA) (zie 198191).
 
199641    Bonga Wijerds JELCKAMA, geboren 00-00-1516, overleden 00-00-1575, dochter van Wijerd Jarigs JELCKAMA (zie 199638) en Fokel (zie 199639).
Gehuwd met Jouke HEERESMA (zie 199695).
 
198193    Buwa Rommertsz JELCKAMA, geboren ca 1475 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Rommert Worps JELTCAMA (op JELTINGA) (zie 198191).
 
198822    Buwa Wybesz (Bubo;Vibius) JELCKAMA, geboren 00-00-1462, zoon van Wybo Jarichsz JELCKAMA (JELKAMA;MESKENWIER) (zie 198821) en Tieth Lieuwesdr JUCKAMA (zie 198820).
 
198823    dochter Wubes JELCKAMA, geboren 00-00-1465 te Akkrum;Boornsterhem, dochter van Wybo Jarichsz JELCKAMA (JELKAMA;MESKENWIER) (zie 198821) en Tieth Lieuwesdr JUCKAMA (zie 198820).
 
198422    dochter Wybes JELCKAMA, geboren 00-00-1408 te Akkrum;Boornsterhem, dochter van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
 
198925    dochter Wybes JELCKAMA, geboren 00-00-1465 te Akkrum;Boornsterhem.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1485 met Focke Aesges HERINGA (JELLEMA) (zie 198924).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199642    Fokel Wijerds JELCKAMA, geboren 00-00-1517, overleden 00-00-1546, dochter van Wijerd Jarigs JELCKAMA (zie 199638) en Fokel (zie 199639).
 
198444    Gerrit Wybesz JELCKAMA (JELGERHUYS), geboren 00-00-1410 te Akkrum;Boarnsterhim, overleden op 14-05-1461 te Huizum;Leeuwarderadeel, zoon van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
Kind:
   1.  Wybe Gerritsz JELGERHUYS (zie 198445).

199640    Janco Douwes JELCKAMA, geboren 00-00-1514, overleden 00-00-1587, zoon van Wijerd Jarigs JELCKAMA (zie 199638) en Fokel (zie 199639).
 
198824    Jel Wubes JELCKAMA (JELCKEMA;MESKENWIER), geboren 00-00-1470 te Akkrum;Boornsterhem, dochter van Wybo Jarichsz JELCKAMA (JELKAMA;MESKENWIER) (zie 198821) en Tieth Lieuwesdr JUCKAMA (zie 198820).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Huizum;Leeuwarderadeel met Hessel Keimpes van ABBEMA (ABINGA) (zie 198825).
 
198265    n.n. Wybedr JELCKAMA, geboren 00-00-1412 te Akkrum;Boornsterhem, dochter van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1435 te Akkrum;Boornsterhem met Focke Aesges HERINGA TOE ACKERUM (van HOXWIER) (zie 198264).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198423    n.n. Wybedr JELCKAMA, geboren 00-00-1413 te Akkrum;Boornsterhem, dochter van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
Gehuwd met Homme Lieuwes JUCKEMA (zie 198441).
 
198194    Reynt Rommertz JELCKAMA, geboren ca 1475 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Rommert Worps JELTCAMA (op JELTINGA) (zie 198191).
 
198195    Syuerd Rommertz JELCKAMA, geboren ca 1475, zoon van Rommert Worps JELTCAMA (op JELTINGA) (zie 198191).
 
199638    Wijerd Jarigs JELCKAMA, geboren ca 1485, zoon van Jarig Wybesz JELCKEMA (zie 199636) en Zus Gerlofs DONIA (zie 199632).
Gehuwd voor de kerk ca 1510 met Fokel (zie 199639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janco Douwes (zie 199640).
   2.  Bonga Wijerds (zie 199641).
   3.  Fokel Wijerds (zie 199642).

198266    Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA), geboren 00-00-1385 te Zuidhorn, overleden na 1413 te Meskewier;Akkrum;Utingeradeel, zoon van Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER (zie 198187) en Siouke Sjoerds (Sjouck) WIJARDA (WYAERDEN) (zie 198443).
Kinderen:
   1.  Jarich Wybes JELCKAMA van METZLAWIER (zie 198442).
   2.  dochter Wybes (zie 198422).
   3.  Gerrit Wybesz (JELGERHUYS) (zie 198444).
   4.  Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424).
   5.  n.n. Wybedr (zie 198265).
   6.  n.n. Wybedr (zie 198423).

198821    Wybo Jarichsz JELCKAMA (JELKAMA;MESKENWIER), geboren 00-00-1435 te Metskewier;Akkrum;Boornsterhem, overleden 00-00-1497 te Grouw;Idaarderadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Tieth Lieuwesdr JUCKAMA (zie 198820). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1500 met Agge Siercksz DONIA (zie 199755).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Buwa Wybesz (Bubo;Vibius) (zie 198822).
   2.  dochter Wubes (zie 198823).
   3.  Jel Wubes (JELCKEMA;MESKENWIER) (zie 198824).

198186    Reynsk Jarichsdr (Rinsk;Reijnsk) JELCKAMA van METSKEWIER (JELKEMA;METSALAWIER), geboren 00-00-1360 te Akkrum;Boornsterhem, overleden 00-00-1416 te Cornjum;Leeuwarderadeel, dochter van Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER (zie 198187) en Siouke Sjoerds (Sjouck) WIJARDA (WYAERDEN) (zie 198443).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1375 te Cornjum;Leeuwarderadeel met Sytze Johans (Syds) MARTENA (zie 198185).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jarich Sytzes (zie 198268).
   2.  Jouck Sytzes (zie 198269).
   3.  Jel Sytzesdr (zie 198184).
   4.  Doecke Sytzes (zie 198270).
   5.  Sicko Sytzes (zie 198271).

198442    Jarich Wybes JELCKAMA van METZLAWIER, geboren 00-00-1406 te Akkrum;Boornsterhem, overleden 00-00-1453 te Metskewier;Akkrum;Boornsterhem, zoon van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1430 met Syouck Fercks HELBADA van HEMRICKSINDE AYTTA (zie 198421).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199636    Jarig Wybesz JELCKEMA.
Gehuwd met Zus Gerlofs DONIA (zie 199632).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205488    Haye JELCKES, geboren ca 1564 te Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden ca 1584 te Oostermeer;Tietjerksteradeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1584 te Oostermeer;Tietjerksteradeel met Bauck WYBEDR (zie 205487).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haije HAIJES (zie 205489).

68501    Sierck JELDERTS, boer te Slappeterp, geboren 00-00-1575, overleden 00-00-1647, zoon van Jeldert JETZES (zie 68702).
Gehuwd met Bauck WYBRENS (zie 68701).
Uit dit huwelijk:
   1.  Doutien SIERCKS (zie 68441).

76817    Jeen JELDERTZ, koemelker, geboren ca 1730.
Gehuwd met Grietje FEITZES (zie 76818).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
209335    Antje Jans JELGERHUIS, geboren op 11-01-1870 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden op 14-06-1870 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, 154 dagen oud, dochter van Jan Klazes JELGERHUIS (zie 209298) en Klaasje Jobs WASSENAAR (zie 209297).
 
209329    Antje Pytters JELGERHUIS, gedoopt op 28-03-1728 te St.Annaparochie;Het Bildt, overleden voor 1745, dochter van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209309    Cornelis Jans JELGERHUIS, geboren op 21-04-1794 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden op 27-05-1867 te Vrouwenparochie;Het Bildt op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Clazen JELGERHUIS (zie 209307) en Grietje Cornelis BOUFEINT (BOUWVEINT) (zie 209308).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-12-1827 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Harmke Ysbrands BROUWER (zie 209310).
 
209301    Cornelis Klases JELGERHUIS, geboren op 02-02-1821 te St.Jacobiparoichie;Het Bildt, zoon van Klaas Jans JELGERHUIS (zie 209306) en Antje Theunis LEISTRA (zie 209300).
 
209328    Douwe Pytters JELGERHUIS, gedoopt op 03-03-1726 te St.Annaparochie;Het Bildt, zoon van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209323    Fedtie Pyters (Fettje) JELGERHUIS, gedoopt op 20-02-1735 te St.Annaparochie;Het Bildt, overleden na 1778, dochter van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 07-04-1754 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Claas MARTENS (zie 209322).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Clazen JELGERHUIS (zie 209307).

209312    Fetje Jans JELGERHUIS, geboren op 04-01-1807 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, gedoopt op 11-04-1807, overleden op 24-03-1882 op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan Clazen JELGERHUIS (zie 209307) en Grietje Cornelis BOUFEINT (BOUWVEINT) (zie 209308).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 06-06-1824 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Lieuwe Wybrens BLOEMSMA, 22 jaar oud (zie 209313).
 
209330    Grettie Pyters JELGERHUIS, geboren 00-00-1729, dochter van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209302    Grietje Klazes JELGERHUIS, geboren op 28-04-1824 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, dochter van Klaas Jans JELGERHUIS (zie 209306) en Antje Theunis LEISTRA (zie 209300).
 
209327    Gryttje Pytters JELGERHUIS, gedoopt op 15-10-1724 te St.Annaparochie;Het Bildt, overleden voor 1730 te St.Annaparochie;Het Bildt, dochter van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209331    Hendrick Pytters JELGERHUIS, gedoopt op 02-04-1730 te St.Annaparochie;Het Bildt, overleden voor 1732, zoon van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209332    Hendrik Pytters JELGERHUIS, geboren 00-00-1732, zoon van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209311    Hendrikje Jans JELGERHUIS, geboren op 03-12-1806 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, dochter van Jan Clazen JELGERHUIS (zie 209307) en Grietje Cornelis BOUFEINT (BOUWVEINT) (zie 209308).
 
209307    Jan Clazen JELGERHUIS, landbouwer in St.Jacobiparochoe, geboren op 16-03-1768 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, gedoopt op 14-05-1769 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden op 26-04-1853 te Minnertsga;Het Bildt op 85-jarige leeftijd, zoon van Claas MARTENS (zie 209322) en Fedtie Pyters (Fettje) JELGERHUIS (zie 209323).
Gehuwd voor de kerk ca 1790 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Grietje Cornelis BOUFEINT (BOUWVEINT) (zie 209308).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
209298    Jan Klazes JELGERHUIS, geboren op 10-10-1818 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden te USA, zoon van Klaas Jans JELGERHUIS (zie 209306) en Antje Theunis LEISTRA (zie 209300).
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 20-02-1868 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Klaasje Jobs WASSENAAR (zie 209297).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jans (zie 209335).
   2.  Klaas Jans (zie 209299).
   3.  Jantje Jans (zie 209336).

209326    Jan Pytters JELGERHUIS, geboren 00-00-1740, zoon van Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324) en Evertje HENDRICKS (zie 209325).
 
209336    Jantje Jans JELGERHUIS, geboren op 11-09-1874 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, dochter van Jan Klazes JELGERHUIS (zie 209298) en Klaasje Jobs WASSENAAR (zie 209297).
 
209306    Klaas Jans JELGERHUIS, geboren op 15-04-1792 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden op 04-11-1831 te St.Jacobiparochie;Het Bildt op 39-jarige leeftijd, zoon van Jan Clazen JELGERHUIS (zie 209307) en Grietje Cornelis BOUFEINT (BOUWVEINT) (zie 209308).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1818 te St.Jacobiparochie;Het Bildt met Antje Theunis LEISTRA (zie 209300).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Klazes (zie 209298).
   2.  Cornelis Klases (zie 209301).
   3.  Grietje Klazes (zie 209302).

209299    Klaas Jans JELGERHUIS, geboren op 04-09-1871 te St.Jacobiparochie;Het Bildt, overleden op 21-02-1895 te St.Jacobiparochie;Het Bildt op 23-jarige leeftijd, zoon van Jan Klazes JELGERHUIS (zie 209298) en Klaasje Jobs WASSENAAR (zie 209297).
 
209324    Pytter Douwes JELGERHUIS, geboren ca 1700, overleden 00-00-1745, zoon van Douwe JELGERHUYS (zie 209333) en Antje ? (zie 209354).
Gehuwd voor de kerk op 12-12-1723 te St.Annaparochie;Het Bildt met Evertje HENDRICKS (zie 209325), hij wonende te St.Annaparochie en zij te Berlikum.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
209333    Douwe JELGERHUYS, geboren 00-00-1680.
Gehuwd met Antje ? (zie 209354).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pytter Douwes JELGERHUIS (zie 209324).

209334    Gerryt Wybesz JELGERHUYS, geboren 00-00-1460 te Huizum;Leeuwarden, zoon van Wybe Gerritsz JELGERHUYS (zie 198445).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1480 te Huizum;Leeuwarden met Iets Wybe MUER (zie 198446).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybe Gerrits (JELGERHUIS) (zie 198447).

198451    Pier Wybesz JELGERHUYS, geboren 00-00-1528 te Huizum;Leeuwarderadeel, zoon van Wybe Gerrits JELGERHUYS (JELGERHUIS) (zie 198447) en Bauck van JAYEMA (zie 198449).
 
198447    Wybe Gerrits JELGERHUYS (JELGERHUIS), burgemeester van Leeuwarden, geboren 00-00-1485 te Huizum;Leeuwarderadeel, overleden op 18-04-1534 te Leeuwarden, zoon van Gerryt Wybesz JELGERHUYS (zie 209334) en Iets Wybe MUER (zie 198446).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1520 te Huizum ? Echtgenote is Siouck (zie 198448).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1527 te Huizum;Leeuwarderadeel met Bauck van JAYEMA (zie 198449).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
198445    Wybe Gerritsz JELGERHUYS, geboren 00-00-1435 te Huizum;Leeuwarderadeel, zoon van Gerrit Wybesz JELCKAMA (JELGERHUYS) (zie 198444).
Kind:
   1.  Gerryt Wybesz (zie 209334).

198452    Gerrit Wybesz van JELGERHUYS (JELGERHUIS;JAEIJEMA), burgemeester van Leeuwarden, geboren 00-00-1530 te Huizum;Leeuwarderadeel, overleden op 20-07-1605, zoon van Wybe Gerrits JELGERHUYS (JELGERHUIS) (zie 198447) en Bauck van JAYEMA (zie 198449).
 
198450    Sjouck Wybesdr van JELGERHUYS (JELGERHUIS), geboren 00-00-1527 te Huizum;Leeuwarderadeel, overleden op 04-06-1573 te Wier;Menaldumadeel, begraven te Wier;Menaldumadeel, dochter van Wybe Gerrits JELGERHUYS (JELGERHUIS) (zie 198447) en Bauck van JAYEMA (zie 198449).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1545 met Andries Arentsz van BESLINGA (zie 198453).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1563 met Goslick Harmens van HIDDEMA (zie 209346). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1545 met Jel Lauta van AYSMA (zie 209371).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
167706    Aafke JELGERS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Taeke Tietes BIJLSMA (zie 167705).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
82287    Antje JELGERS, geboren 00-00-1758 te Drachten, gedoopt op 25-01-1801 te Grouw, overleden op 19-02-1830 te Grouw, dochter van Jelger CORNELIS (zie 167700) en Sytske JACOBS (zie 167701).
Gehuwd voor de kerk op 11-05-1800 te Grouw met Gauke Adams ADAMSE (zie 81265).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
48620    Jelger JELGERS, geboren ca 1670.
Gehuwd (1) met Fokke DOUWES (zie 48621). {Hij was ook ooit gehuwd met Trijntje JANS (zie 48622).}
Gehuwd (2) met Froukje DOUWES (zie 48618). {Zij was ook ooit gehuwd met Ynse PIETERS (zie 48619).}
 
179345    Antje Martens JELGERSMA, geboren op 26-09-1788 te Wirdum;Leeuwarderadeel, gedoopt op 05-10-1788 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden op 15-09-1835 te Leeuwarderadeel op 46-jarige leeftijd, dochter van Marten Thymens JELGERSMA (zie 209987) en Akke Pyters HOITEMA (zie 209988).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1817 met Jacobus Tjeerds ALTHUIS, 30 jaar oud (zie 179344).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
209986    Hette Jelgers JELGERSMA, geboren ca 1460, zoon van Jelger FEYTSMA THOE JELGERSMA (zie 198654) en Tieth Wytzesdr OENEMA (zie 198656).
 
199887    His Jelgers JELGERSMA, geboren 00-00-1465, dochter van Jelger FEYTSMA THOE JELGERSMA (zie 198654) en Tieth Wytzesdr OENEMA (zie 198656).
 
199888    Lieuwe Jelgers JELGERSMA, geboren 00-00-1465, zoon van Jelger FEYTSMA THOE JELGERSMA (zie 198654) en Tieth Wytzesdr OENEMA (zie 198656).
 
209987    Marten Thymens JELGERSMA, geboren ca 1760.
Gehuwd voor de kerk op 09-05-1784 te Roordahuizen met Akke Pyters HOITEMA (zie 209988).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
209991    Pietertje Martens (Pietje;Tietje) JELGERSMA, geboren op 29-03-1795 te Wirdum;Leeuwarderadeel, gedoopt op 12-04-1795 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden op 08-06-1883 te Leeuwarderadeel op 88-jarige leeftijd, dochter van Marten Thymens JELGERSMA (zie 209987) en Akke Pyters HOITEMA (zie 209988).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1821 te Leeuwarderadeel met Hendrik Klazes van der WAL (zie 209992).
 
209989    Vrouwkjen Martens (Froukje) JELGERSMA, geboren op 09-12-1785 te Wirdum;Leeuwarderadeel, gedoopt op 01-01-1786 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden op 09-10-1828 te Rauwerderhem op 42-jarige leeftijd, dochter van Marten Thymens JELGERSMA (zie 209987) en Akke Pyters HOITEMA (zie 209988).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1810 te Rauwerderhem met Pals Geerts (Palts) BLEEKSMA (zie 209990).
 
199889    Wyger Jelgers JELGERSMA, geboren 00-00-1470, overleden na 1540, onwettige zoon, zoon van Jelger FEYTSMA THOE JELGERSMA (zie 198654) en Tieth Wytzesdr OENEMA (zie 198656).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1505 met Auck Tjallingsdr MERCLA JELLINGA (zie 199890). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1505 met Taecke Taeckes MOCKEMA (van OENEMA) (zie 199891).}
 
211409    Catharina JELIJSSEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jan Roelofs LINDE (zie 211407).
 
11675    Femmigjen JELIS, geboren ca 1730.
Gehuwd met Albert JANSZ (zie 11659).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148748    Grietje JELIS, geboren ca 1777.
Gehuwd met Hindrik Jakobs VOS (zie 148747).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jakob Hindriks (zie 148600).

163723    Trijntje JELIS (JILLES), geboren ca 1670.
Ondertrouwd op 26-11-1692 te Leeuwarden, zij afkomstig van Garijp, gehuwd voor de kerk op 13-12-1692 te Leeuwarden (Herv.), attestatie afgegeven met Jochem FONCK (VONK) (zie 163722).
 
4958    Wijchertien JELIS / KIERS, geboren ca 1632.
Gehuwd met Cornelis HENDRICX (zie 4957).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
219026    Frouke Ewes JELKEMA, geboren 00-00-1515 te Niekerk;Grootegast, overleden 00-00-1570, dochter van Ewe Balles Evo Wyger JELTCKAMA op HUMMERSMA (zie 219027) en Ena Mennosdr. JELTCAMA (zie 219028).
Gehuwd met Iwo Bockes AUWEMA (zie 219025).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68032    Binne JELKES (ZWANENBURG), boer, geboren op 29-11-1705 te Ureterp, zoon van Jelke SYBRENS (zie 68139) en Fokje GIRBES (zie 68905).
Gehuwd 1730 met Femke GOITSENS (zie 68033).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135251    Hindrik JELKES, geboren ca 1740.
Gehuwd voor de kerk circa 1765 met Tryntje REMMELTS (zie 135252).
Uit dit huwelijk:
   1.  Remmelt Hendriks de BOSCH (zie 135234).
   2.  Jelke HENDRIKS (zie 135253).

196795    Jelle JELKES, geboren ca 1631 te Sappemeer, gedoopt op 07-02-1647 te Sappemeer, overleden na 1671.
Gehuwd voor de kerk op 19-01-1651 te Sappemeer met Wijger Tjebbes CRUISINGE (zie 196794).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
68908    Sybren JELKES, geboren ca 1650, overleden voor 1674, zoon van Jelke GOYTSES (zie 68912) en Aukje SIERDS (zie 68913).
Gehuwd met Bontje OEDSES (zie 68909).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelke SYBRENS (zie 68139).

134681    Tettje JELKES, geboren ca 1754.
Gehuwd met Roel Fokkes FOKKENGA (zie 134680).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134513    Ybeltje JELKES, overleden voor 1779.
Gehuwd voor de kerk op 30-03-1766 te Drogeham (herv.) met Rykle BAUKES (zie 134512). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 16-05-1779 te Augustinusga (herv.) met Aafke CHRISTOFFELS (zie 134524).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
205508    Auck Wybesdr JELLAMA, geboren ca 1533 te Burgum;Tietjerksteradeel, overleden na 1609 te Beets;Opsterland.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1558 te Burgum;Tietjerksteradeel met Gosse Bottes SCHROETSMA (zie 205509).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1564 te Beets;Opsterland met Sierdt (Syerdt Reincks) RIENCKSZ (zie 205507).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jetske Sierdts (Aeddu) BLAAUW (zie 205506).

198436    Eema JELLAMA, geboren 00-00-1520 te Workum;Nijefurd, zoon van n.n. Eemes JELLAMA (zie 198435).
Kind:
   1.  n.n. Eemes (zie 198437).

198438    Eema JELLAMA, geboren 00-00-1570 te Workum;Nijefurd, zoon van n.n. Eemes JELLAMA (zie 198437).
Kind:
   1.  n.n. Eemes (zie 198439).

198434    Eema Tietes JELLAMA, geboren 00-00-1465, zoon van Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424) en Alle (zie 198425).
Kind:
   1.  n.n. Eemes (zie 198435).

198435    n.n. Eemes JELLAMA, geboren 00-00-1495 te Workum;Nijefurd, zoon van Eema Tietes JELLAMA (zie 198434).
Kind:
   1.  Eema (zie 198436).

198437    n.n. Eemes JELLAMA, geboren 00-00-1545 te Workum;Nijefurd, zoon van Eema JELLAMA (zie 198436).
Kind:
   1.  Eema (zie 198438).

198439    n.n. Eemes JELLAMA, geboren 00-00-1600 te Workum;Nijefurd, zoon van Eema JELLAMA (zie 198438).
Kind:
   1.  Eemcke (Ymcke) JELLEMA (zie 198440).

198426    dochter 1 Tietes JELLAMA van METZLAWIER, geboren 00-00-1460, dochter van Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424) en Alle (zie 198425).
Gehuwd met Uthie Popkes JOLLEMA (zie 198427).
 
198428    dochter 2 JELLAMA van METZLAWIER, geboren 00-00-1462, dochter van Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424) en Alle (zie 198425).
Gehuwd met Eebe JOURIKE (zie 198429).
 
198430    dochter 3 JELLAMA van METZLAWIER, geboren ca 1465, dochter van Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424) en Alle (zie 198425).
Gehuwd met Intie SYTHIA (zie 198431).
 
198432    dochter 4 JELLAMA van METZLAWIER, geboren 00-00-1468, dochter van Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER (zie 198424) en Alle (zie 198425).
Gehuwd met Bonthie LUTIENS (zie 198433).
 
198424    Teeta Jarichs (Tiete) JELLAMA van METZLAWIER, geboren 00-00-1411 te Akkrum;Boornsterhem, overleden 00-00-1472 te Haskerdijken;Haskerland, zoon van Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Alle (zie 198425).
Uit dit huwelijk:
   1.  dochter 1 Tietes (zie 198426).
   2.  dochter 2 (zie 198428).
   3.  dochter 3 (zie 198430).
   4.  Eema Tietes JELLAMA (zie 198434).
   5.  dochter 4 (zie 198432).

199820    Ane Minnes JELLEMA, geboren op 26-08-1889 te Bozum;Baarderadeel, overleden op 08-02-1966 te Bozum;Baarderadeel op 76-jarige leeftijd, zoon van Minne Aukes JELLEMA (zie 166281) en Elisabeth Anes DONIA (zie 166282).
 
117684    Anne JELLEMA, geboren ca 1863.
Gehuwd met Trijntje WITTEVEEN (zie 117685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 117683).

129522    Arent Karstes JELLEMA, geboren 00-00-1794 te Oudehorne, zoon van Karst Jelles JELLEMA (zie 129557) en Grietje MARTENS (zie 129558).
Gehuwd op 30-03-1817 te Schoterland met Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
166280    Auke Minnes JELLEMA, geboren 00-00-1826 te Bozum, zoon van Minne Symons JELLEMA (zie 166331) en Trijntje Alberts SMIDT (zie 166332).
Gehuwd op 30-01-1851 te Baarderadeel met Jeltje Ruurds KOOPMANS, 23 jaar oud (zie 166269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Minne Aukes (zie 166281).
   2.  Willem Aukes (zie 166298).

199818    Auke Minnes JELLEMA, geboren op 31-03-1885 te Bozum;Baarderadeel, zoon van Minne Aukes JELLEMA (zie 166281) en Elisabeth Anes DONIA (zie 166282).
 
129571    Beeke Karstes JELLEMA, geboren ca 1794.
Gehuwd met Aaltje Roels de BOER (zie 129572).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
120017    Benedictus JELLEMA, geboren op 28-10-1885 te Boksum;Menaldumadeel, zoon van Klaas JELLEMA (zie 120018) en Grietje KINGMA (zie 120019).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Utingeradeel met Anna PIJLMAN, 26 jaar oud (zie 120016).
 
198440    Eemcke (Ymcke) JELLEMA, geboren 00-00-1630 te Workum;Nijefurd, dochter van n.n. Eemes JELLAMA (zie 198439).
 
129489    Gatske Arends JELLEMA, geboren 00-00-1826 te Oldeberkoop;Ooststellingwerf, dochter van Arent Karstes JELLEMA (zie 129522) en Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
Gehuwd op 13-05-1849 te Schoterland met Yntze Jans HEIDA (zie 129488).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
199819    Gerrit Minnes JELLEMA, geboren op 15-11-1887 te Bozum;Baarderadeel, overleden op 11-07-1919 te Manhattan;New York op 31-jarige leeftijd, zoon van Minne Aukes JELLEMA (zie 166281) en Elisabeth Anes DONIA (zie 166282).
 
121057    Grietje Arends JELLEMA, geboren op 06-09-1823 te Oldeberkoop;Ooststellingwerf, overleden op 03-12-1926 te Het Meer op 103-jarige leeftijd, dochter van Arent Karstes JELLEMA (zie 129522) en Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-06-1845 te Schoterland met Jeip Jans HEIDA, 29 jaar oud (zie 121056).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
120250    Jacob Joosten JELLEMA, geboren ca 1757 te Rinsumageest.
Gehuwd voor de kerk op 04-06-1786 te Rinsumageest (N.H.), met attestatie naar Ameland met Trijntje GOOITSENS (zie 120251).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
117683    Jan JELLEMA, geboren 00-00-1893 te Wirdum, zoon van Anne JELLEMA (zie 117684) en Trijntje WITTEVEEN (zie 117685).
Gehuwd op 06-11-1915 te Baarderadeel met Neeltje BUSMAN, 24 jaar oud (zie 105506).
 
199821    Jelle Minnes JELLEMA, geboren op 11-07-1891 te Baarderadeel, zoon van Minne Aukes JELLEMA (zie 166281) en Elisabeth Anes DONIA (zie 166282).
 
120246    Joost Jacobs JELLEMA, geboren ca 1787 te Nes;Ameland, zoon van Jacob Joosten JELLEMA (zie 120250) en Trijntje GOOITSENS (zie 120251).
Gehuwd met Tietje Oebeles de JONG (zie 120247).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Joosten (zie 120239).

129516    Joukjen Beekes JELLEMA, geboren 00-00-1824 te Kortezwaag;Opsterland, overleden op 21-12-1860 te Ooststellingwerf, dochter van Beeke Karstes JELLEMA (zie 129571) en Aaltje Roels de BOER (zie 129572).
Gehuwd (1) op 17-05-1849 te Ooststellingwerf met Arend Klazes HARTMANS (zie 129568).
Gehuwd (2) op 28-06-1854 te Ooststellingwerf, kb. 01-06-1854 nr. 87 met Sybe Klazes HARTMANS (zie 129515).
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
164147    Karst JELLEMA, geboren 00-00-1898 te Oldeholtpade;Weststellingwerf, zoon van Reint JELLEMA (zie 164148) en Hendrikje de BOER (zie 164149).
Gehuwd op 11-10-1918 te Ooststellingwerf met Geesje VENEKAMP, 21 jaar oud (zie 164116).
 
129557    Karst Jelles JELLEMA, geboren ca 1763.
Gehuwd met Grietje MARTENS (zie 129558).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Karstes (zie 129522).

129559    Kerst Arents JELLEMA, geboren op 11-09-1817 te Schoterland, zoon van Arent Karstes JELLEMA (zie 129522) en Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1843 te Schoterland met Martzen Beerends RETSMA (zie 129562).
 
120018    Klaas JELLEMA, geboren ca 1855.
Gehuwd met Grietje KINGMA (zie 120019).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benedictus (zie 120017).

179077    Maaike Hylkes JELLEMA, geboren ca 1796.
Gehuwd met Rients Rientses AGEMA (zie 179076).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129560    Marten Arents JELLEMA, geboren op 21-12-1821 te Olderberkoop;Ooststellingwerf, zoon van Arent Karstes JELLEMA (zie 129522) en Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
 
166281    Minne Aukes JELLEMA, schippersknecht, geboren op 08-06-1851 te Bozum;Baarderadeel, overleden op 22-03-1933 te Baarderadeel op 81-jarige leeftijd, zoon van Auke Minnes JELLEMA (zie 166280) en Jeltje Ruurds KOOPMANS (zie 166269).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-08-1884 te Baarderadeel met Elisabeth Anes DONIA, 30 jaar oud (zie 166282). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1878 te Baarderadeel met Jacob Tjerks KAMSTRA, 30 jaar oud (zie 199768).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
166331    Minne Symons JELLEMA, geboren ca 1796.
Gehuwd met Trijntje Alberts SMIDT (zie 166332).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Minnes (zie 166280).

164148    Reint JELLEMA, geboren ca 1868.
Gehuwd met Hendrikje de BOER (zie 164149).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129561    Rinze Arents JELLEMA, geboren op 06-01-1836 te Oldeberkoop;Ooststellingwerf, zoon van Arent Karstes JELLEMA (zie 129522) en Antje Folkerts BOUWMA (zie 129523).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-09-1875 te Schoterland met Akke Roelofs HOEKSTRA (zie 129565).
 
120239    Trijntje Joosten JELLEMA, geboren op 28-02-1823 te Ameland, overleden voor 1901, dochter van Joost Jacobs JELLEMA (zie 120246) en Tietje Oebeles de JONG (zie 120247).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-03-1857 te Westdongeradeel met Gerrit Pieters SCHAAFSMA, 29 jaar oud (zie 120238).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuke (zie 120193).

166298    Willem Aukes JELLEMA, geboren op 28-11-1856 te Baarderadeel, zoon van Auke Minnes JELLEMA (zie 166280) en Jeltje Ruurds KOOPMANS (zie 166269).
 
198263    Wybecke Jarichs JELLEMA (JELLAMA), geboren ca 1431, dochter van Jarich Wybes JELCKAMA van METZLAWIER (zie 198442) en Syouck Fercks HELBADA van HEMRICKSINDE AYTTA (zie 198421).
Gehuwd voor de kerk ca 1465 met Aesge Fockes HERINGA (HERINGHA) (zie 198262). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1460 met dochter Riencks CAMSTRA (zie 198928).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
208094    Yffke Jelles JELLEMA (JEDDEMA), geboren 00-00-1659 te Harlingen (gezindte: DGZ), overleden 00-00-1719 te Arum;Wunseradiel, ook Eva YDEMA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-08-1681 te Harlingen met Tjeerd Feddes (Theotardus;Tjaard) van der SLUYS (zie 208093).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-11-1692 te Franeker met Philippus Lucas de HEERE (zie 208095). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 08-11-1672 te Lutjelollum;Franekeradeel met Antie Jans AGRICOLA (zie 208096).}
 
137898    Hinderkien Stoffers JELLEN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Hindrik DIERTENS (zie 137897).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
134622    Jeltje JELLEN, arbeidster, landbouwersche, geboren op 07-06-1823 te Roden, overleden op 16-12-1906 te Zevenhuizen;Leek op 83-jarige leeftijd, dochter van Reinder Stoffers JELLEN (zie 136880) en Jantje Meinderts SLAGTER (zie 136881).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-07-1841 te Leek met Derk Martens TEL, 22 jaar oud (zie 134621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten (zie 21663).
   2.  Tjaaktje (zie 134620).

136880    Reinder Stoffers JELLEN, arbeider, geboren ca 1793.
Gehuwd met Jantje Meinderts SLAGTER (zie 136881).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltje (zie 134622).

179240    Aake JELLES.
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1700 te Heerenveen met Assuerus Tjepkes ALTHUIS, 20 jaar oud (zie 179239).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
147458    Aaltjen JELLES, gedoopt (N.G.) op 25-03-1781 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltjen JACOBS), dochter van Jelle GEERTS (zie 147456) en Geesjen PETERS (zie 147457).
 
205338    Adser JELLES, geboren ca 1600 te De Westereen;Zwaagwesteinde, overleden 00-00-1666 te De Westereen;Zwaagwesteinde, zoon van Jelle NITTES (zie 205332) en Lijsbeth ADZERS (zie 205333).
 
199081    Aeth (Aet) JELLES, geboren ca 1635.
Gehuwd voor de kerk op 19-03-1654 te Marssum;Menaldumadeel met Wopke Rinnerts TOLSMA (zie 199080). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 14-02-1683 te Oosterlittens;Baarderadeel met Eelck Doeckles ANGAMA (ANGEMA) (zie 199079).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Wopkes (Claas) (zie 199082).
   2.  Jetske Wopkes (zie 199084).
   3.  Rinnert Wopkes (zie 199086).
   4.  Jan Wopkes (zie 199089).
   5.  Jelle Wopkes (zie 199091).

59649    Alle JELLES.
Gehuwd met nn (zie 59650).
Uit dit huwelijk:
   1.  Froukje ALLES (zie 132972).

207981    Anke JELLES, geboren op 12-02-1682 te Marum, gedoopt op 12-02-1682 te Marum, overleden op 06-10-1683 te Marum op 1-jarige leeftijd, dochter van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
207982    Anke JELLES, geboren 00-12-1684 te Marum, gedoopt op 12-12-1684 te Marum, dochter van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
205341    Antie JELLES, geboren ca 1610 te De Westereen;Zwaagwesteinde, overleden op 10-05-1636 te De Westereen;Zwaagwesteinde, dochter van Jelle NITTES (zie 205332) en Lijsbeth ADZERS (zie 205333).
 
207412    Antie JELLES, geboren ca 1736 te Olterterp, overleden voor 1795.
Gehuwd voor de kerk op 21-11-1756 te Olterterp met Bauke Rinzes PLANTING (zie 207411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwkjen Baukes (zie 207410).

68615    Baernd JELLES, huisman, geboren 00-00-1410 te Ferwoude, overleden ca 1450, opgehangen te Franeker op last van hertog Hendrik van SAKSEN, zoon van Jelle Baernds (zie 68623).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gabbe BAERNDS (zie 68603).

208114    Beeuwkjen JELLES, geboren 00-00-1696.
Gehuwd met Jelle JELLES (zie 208113).
Uit dit huwelijk:
   1.  Popkjen Jelles de JONG (zie 208112).

165701    Berber JELLES, geboren ca 1742.
Ondertrouwd te Doniawerstal, attestatie afgegeven op 01-08-1773, gehuwd voor de kerk op 31-07-1773 te Joure, hij j.m. geboren te vollenhove en afkomstig van St.Johannesga en zij wed. van Ouwsterhaule met Lammert Wolters van der BLES (zie 165699). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 22-11-1789 te Schoterland met Geiske Johannes MEESTER (zie 165700).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
207968    Bouwe JELLES, geboren 00-09-1673 te Marum, gedoopt op 24-09-1673 te Marum, overleden voor 1716 te Marum, zoon van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
Gehuwd voor de kerk 00-04-1701 te Tolbert; 't Oldebert;Leek met Aaltien TONNIS (zie 207969). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 20-12-1716 te Leek met Jan JANSSEN (zie 207970).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnijs BOEWES (zie 207984).
   2.  Jelle BOUWES (zie 207985).
   3.  Mieke BOEWES (zie 207993).
   4.  Wijdtse (Wietze) BOUWES (zie 207967).

198917    Dirk JELLES, geboren ca 1450.
Gehuwd met Fedtske Pybes WYAERDA (zie 198916).
 
205340    Doed JELLES, geboren ca 1608 te De Westereen;Zwaagwesteinde, overleden op 24-09-1661 te De Westereen;Zwaagwesteinde, dochter van Jelle NITTES (zie 205332) en Lijsbeth ADZERS (zie 205333).
 
205694    Doetje JELLES, geboren ca 1680 te Driesum;Dantumadeel, overleden op 30-07-1711 te Driesum;Dantumadeel, dochter van Jelle (zie 205695).
Gehuwd voor de kerk voor 1705 te Driesum;Dantumadeel met Meinert HEINES (zie 205693).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
141069    Eelkje JELLES, geboren 00-00-1725, overleden op 06-04-1807, dochter van Jelle JELLES (zie 141070) en Grietje MARCKS (zie 141071).
Gehuwd met Wybe JARIGS (zie 141068).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
191089    Evert JELLES, geboren ca 1765, overleden voor 1800.
Gehuwd voor de kerk voor 1800 met Akke Sytzes FERWERDA (zie 62980). {Zij was ook ooit gehuwd met Hendrik Klazes de WINDT (zie 16697).}
 
205342    Feije JELLES, geboren ca 1615 te De Westereen;Zwaagwesteinde, overleden voor 1657 te De Westereen;Zwaagwesteinde, zoon van Jelle NITTES (zie 205332) en Lijsbeth ADZERS (zie 205333).
Gehuwd voor de kerk ca 1635 te De Westereen;Zwaagwesteinde met Fopk (Fok) FOPKES (zie 205343).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
205350    Feije JELLES, geboren ca 1675 te De Westereen;Zwaagwesteinde, zoon van Jelle FEIES (zie 205348) en Antje HENDRIKS (zie 205349).
Gehuwd voor de kerk ca 1700 te De Westereen;Zwaagwesteinde met Antje FOKKES (zie 205351).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
210012    Fokke JELLES, geboren 00-00-1714 te Veenwouden, gedoopt op 02-08-1771 te Akkerwoude, overleden op 03-06-1786 te Murmerwoude, zoon van Jelle DIDDES (zie 210010) en Wopkjen FOCKES (zie 210011).
Gehuwd voor de kerk op 29-04-1742 te Veenwouden met Biettje (Beertje) HARKES (zie 210013).
 
179247    Froukjen JELLES, gedoopt op 03-12-1724 te Heerenveen, dochter van Jelle GERBENS (zie 179246) en Antje Tjaarts ALTHUIS (zie 179245).
 
179248    Geertje JELLES, gedoopt op 27-04-1727 te Heerenveen, dochter van Jelle GERBENS (zie 179246) en Antje Tjaarts ALTHUIS (zie 179245).
 
132432    Geeske JELLES, geboren op 19-04-1713 te Ureterp, gedoopt (herv.) te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, de doopdatum is helaas niet vermeld, dochter van Jelle JANS (zie 133017) en Ymkjen TABES (zie 133018).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1739 te Ureterp (herv.) met Haije HARMENS (zie 132431).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
218227    Grietje JELLES, geboren 00-00-1728 te Veenwouden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-01-1748 te Veenwouden met Jan Pieters FEENSTRA (zie 218215). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 14-12-1742 te Oudega met Martzen Nicolaus NICOLAI (zie 218216).}
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-01-1754 te Veenwouden met Gerrit Berends MEYERS (zie 218228).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Fokje Gerrits MEYER (zie 218229).

163731    Grietje JELLES, geboren ca 1729.
Ondertrouwd op 02-05-1749 te Leeuwarden, beide afkomstig van Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 25-05-1749 te Leeuwarden (Herv.), getrouwd in de Galileeƫr Kerk met Jan Arjens FONK (VONK) (zie 163730).
 
122013    Heebeltje JELLES, geboren ca 1710.
Gehuwd met Jan Jansen DOKKUM (zie 122012).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198564    Hessel JELLES, geboren ca 1530, overleden voor 1579.
Gehuwd met Duedt Aelckes SYURDTSMA (zie 198563).
 
123460    Hiltje JELLES, geboren ca 1766.
Gehuwd met Cornelis Hylzes DRAAISMA (zie 122664).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
182920    Ids JELLES, gedoopt op 17-05-1691 te Lemmer, zoon van Jelle RUTGERS (zie 182915) en Aetke Jackles WIARDA (zie 182914).
 
207978    Jan JELLES, geboren 00-09-1676 te Marum, gedoopt op 03-09-1676 te Marum, overleden voor 1700 te Marum, zoon van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
178835    Janke JELLES, overleden op 29-06-1784 te Kollum, ongehuwd.
Ondertrouwd op 27-06-1784 te Kollum, derde proclamatie met Sytse JETSES (zie 178811). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 07-05-1758 te Kollum met Wijtske KORNELIS (zie 178822). Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-06-1763 te Oudwoude met Froukjen JOHANNES (zie 178812).}
 
173106    Jantje JELLES, geboren ca 1751.
Gehuwd met Jan Pieters KLEIN (zie 173105).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans (zie 173104).

170760    Jeep JELLES, geboren ca 1751.
Gehuwd met Pytje WYBES (zie 170761).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lolke Jeeps POTTEBAKKER (zie 170759).

141070    Jelle JELLES, geboren ca 1695.
Gehuwd met Grietje MARCKS (zie 141071).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelkje JELLES (zie 141069).

208113    Jelle JELLES, geboren voor 1698, zoon van Jelle Taes (Jolle) HAERDA (zie 208115) en Jouck WYBES (zie 213944).
Gehuwd met Beeuwkjen JELLES (zie 208114).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138275    Jelle JELLES (SMIT), geboren ca 1742.
Gehuwd met Geesjen Peters SMIT (zie 147401).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje JELLES (zie 138274).

139954    Jetske JELLES, geboren ca 1761.
Gehuwd met Reitse Hotses de JONG (zie 139953).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotske Reitses (zie 139950).

68140    Jochem JELLES, geboren ca 1688.
Gehuwd met Mayke JANS (zie 68141).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
122302    Lijsbert JELLES, geboren ca 1789.
Gehuwd met Wyger Sybrens WYNIA (zie 122301).
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Wygers (zie 122241).

40603    Lysbeth JELLES, geboren ca 1700 te Rijperkerk.
Gehuwd met Roel DOUWES (zie 40602).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
205339    Marijke (Mary;May) JELLES, geboren ca 1602 te De Westereen;Zwaagwesteinde, overleden na 1655 te De Westereen;Zwaagwesteinde, dochter van Jelle NITTES (zie 205332) en Lijsbeth ADZERS (zie 205333).
 
210007    Marijke JELLES, geboren 00-00-1715 te Veenwouden, gedoopt op 20-05-1793 te Veenwouden, overleden op 18-03-1795 te Veenwouden, dochter van Jelle DIDDES (zie 210010) en Wopkjen FOCKES (zie 210011).
Gehuwd voor de kerk op 08-02-1739 te Veenwouden met Jelle KLAZES, 25 jaar oud (zie 210006).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jelles HOEKSTRA (zie 210005).
   2.  Wopkje Jelles VEENSTRA (zie 210008).

19424    Peter JELLES, gedoopt (N.G.) op 19-10-1777 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen Peters HUISMAN), zoon van Jelle GEERTS (zie 147456) en Geesjen PETERS (zie 147457).
 
207936    Pyter JELLES, geboren op 24-12-1719 te Jorwerd, zoon van Jelle HERES (zie 207935) en Trijntje Ulbes HESLINGA (zie 207934).
 
72815    Roelfien JELLES, geboren ca 1867.
Gehuwd met Hendrik SANDERS (zie 72814).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 72813).

182916    Rutger JELLES, gedoopt op 25-09-1687 te Lemmer, overleden 00-00-1688 te Lemmer, zoon van Jelle RUTGERS (zie 182915) en Aetke Jackles WIARDA (zie 182914).
 
182917    Rutger JELLES, gedoopt op 09-09-1688 te Lemmer, overleden 00-00-1689 te Lemmer, zoon van Jelle RUTGERS (zie 182915) en Aetke Jackles WIARDA (zie 182914).
 
182918    Rutger JELLES, gedoopt op 01-12-1689 te Lemmer.
 
182919    Rutger JELLES, gedoopt op 01-12-1689 te Lemmer, zoon van Jelle RUTGERS (zie 182915) en Aetke Jackles WIARDA (zie 182914).
 
4706    Sibbeltje Sjoerds JELLES, geboren ca 1778.
Gehuwd op 19-11-1797 te Weststellingwerf met Derk Jacobs LEEUW, 31 jaar oud (zie 52802).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd Dirks (zie 21989).
   2.  Jacob Dirks (zie 4704).

40588    Sjoukje JELLES, geboren ca 1675.
Gehuwd ca 1695 met Jan FRANSES (zie 40587). {Hij was ook ooit gehuwd met Hinke KLAZES (zie 40589).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
138977    Stijntje JELLES (BOSMA), geboren ca 1780.
Gehuwd met Jan Douwes BOSMA (zie 138976).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
32412    Stoffer JELLES, geboren te Roden, gedoopt op 23-01-1763 te Roden, overleden op 10-03-1832 te Roden op 69-jarige leeftijd, zoon van Jelle STOFFERS (zie 32413) en Hendriktien WILLEMS (zie 32414).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-05-1788 te Roden met Jantien Reinders OOSTING, 25 jaar oud (zie 32411).
 
207979    Swaentien JELLES, geboren 00-08-1677 te Marum, gedoopt op 26-08-1677 te Marum, overleden voor 1678 te Marum, dochter van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
207980    Swaentien JELLES, geboren 00-08-1678 te Marum, gedoopt op 01-09-1678 te Marum, overleden op 07-07-1694 te Marum, begraven op 11-07-1694 te Marum, dochter van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
180323    Sybren JELLES, geboren ca 1617.
Kind:
   1.  Jelle SYBRENS (zie 180312).

213941    Thae (Thee) JELLES, geboren 00-00-1690 te Katlijk;Schoterland, overleden 00-00-1746, zoon van Jelle Taes (Jolle) HAERDA (zie 213943).
Gehuwd met Ytien LAMMERTS (zie 213942).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lolke Thaes WOUDSTRA (zie 213939).

205263    Tjaltje (Tjaltje Lammerts) JELLES, geboren ca 1640 te Veenwouden;Dantumadeel, dochter van Jelle (zie 205264).
Gehuwd voor de kerk ca 1667 te Veenwouden;Dantumadeel met Lourens (Louerens) KEIMPES (Ceympes;Kempes) (zie 205262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keimpe Lourens ELSHOUT (zie 205265).
   2.  Antje LOURENTS (zie 205266).
   3.  Oege LOURENS (zie 205261).
   4.  Pope LOURENSES (zie 205274).

133021    Tjeerd JELLES, gedoopt (herv.) op 13-01-1732 te Oostermeer, Eestrum, zoon van Jelle FEYES (zie 133019) en Dieuke TJEERDS (zie 133020).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-03-1752 te Eestrum (herv.) met Barber SYTZES, 21 jaar oud (zie 133022).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ebe Tjeerds STEL (zie 132938).

179249    Tjeert JELLES, gedoopt op 29-04-1731 te Heerenveen, zoon van Jelle GERBENS (zie 179246) en Antje Tjaarts ALTHUIS (zie 179245).
 
162326    Trijntje JELLES, arbeidster;dagloonster, geboren 00-00-1746 te Ouderwijk, overleden op 28-08-1830 te Harkstede;Slochteren, dochter van Jelle OENES (zie 162332) en Elizabet HINDRIKS (zie 162333).
Gehuwd met Oene Ebels VRIESEMA (zie 161453).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Oenes (zie 162327).
   2.  Jelle Oenes (zie 162325).
   3.  Hendrik Oenes (zie 151450).

47124    Trijntje JELLES, geboren ca 1748.
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1766 te Oudehaske met Wolter Jans NENNEN (zie 47125). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1766 te Oudehaske met Jentien Nenne Hendriks WILTS (zie 47172).}
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-02-1795 te St.Johannesga, beide van Sint Johannesga met Pieter Jans VONK, 53 jaar oud (zie 47097). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1780 te St.Johannesga met nn (zie 47123).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Pieters (zie 163665).

47048    Trijntje JELLES (de JONG), geboren ca 1755.
Gehuwd met Haye Machiels de JONG (zie 47047).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Hayes (zie 7823).
   2.  Klaaske Haayes (zie 139).
   3.  Annigjen Hayes (zie 191073).
   4.  Antje Hayes (zie 191074).
   5.  Haye Hayes (zie 191075).

138274    Trijntje JELLES, geboren 00-00-1782 te Wanneperveen, dochter van Jelle JELLES (SMIT) (zie 138275) en Geesjen Peters SMIT (zie 147401).
Gehuwd op 16-05-1817 te Wanneperveen met Jan Herms CORPORAAL, 52 jaar oud (zie 138272). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28-07-1789 te Zwartsluis met Hilligje APPELO (zie 138273).}
 
207983    Wijtze JELLES, geboren 00-11-1687 te Marum, gedoopt op 18-11-1687 te Marum, zoon van Jelle JANSSEN (zie 207976) en Meijke (Mijcke) BOUWES (zie 207977).
 
121336    Wytske JELLES, gedoopt op 20-04-1712 te Drachten, overleden 00-00-1794.
Ondertrouwd op 03-01-1734 te Oudega, hij van Zwartveen en zij van Zaandam met Jochem JOUKES (zie 121335).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pooyke JOCHEMS (zie 121337).
   2.  Jouke Jochems HOFSTRA (zie 121338).
   3.  Grietje Jochems HOFSTRA (zie 121370).
   4.  Ymke Jochems (Emkjen) HOFSTRA (zie 171022).

120719    Lubbert JELLESZ (de Haan), gedoopt op 11-01-1722 te Urk, overleden te Urk op 40-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1762 te Urk, zoon van Jelle JACOBS (LUBBERTS) (zie 120721) en Marritien Claas BOOT (zie 120722).
Ondertrouwd op 05-07-1740 te Urk, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 29-07-1740 te Urk met Jannetjen Jansen SNOEK, 18 jaar oud (zie 120720).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Lubberts SNOEK (zie 120717).

205813    Auck Tjallingsdr JELLINGA, geboren 00-00-1490, dochter van Tjalling Lyuwes JELLINGA (zie 205859) en Luts Jelgers FEYTSMA (zie 198752).
Gehuwd met Taecke Taeckes OENEMA van MOCKEMA (zie 205801).
 
205860    Sipke Tjallings JELLINGA, geboren 00-00-1485 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1540, zoon van Tjalling Lyuwes JELLINGA (zie 205859) en Luts Jelgers FEYTSMA (zie 198752).
Kind:
   1.  Wuck Sipkes (zie 205861).

205846    Tjalling Keimpes JELLINGA (SIKAMA), geboren 00-00-1390 te Britsum;Leeuwarderadeel, zoon van Kempa JELLINGHA (JELLAMA) (zie 205848).
Gehuwd met NN Oenesdr SYTHIEMA (zie 205851).
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene Tjallings SYTHIEMA (zie 199307).
   2.  Lywa Tallings (Lieuwe) JELLINGA van SYTHIEMA (zie 205847).

205859    Tjalling Lyuwes JELLINGA, geboren 00-00-1450 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden na 1504 te Britsum;Leeuwarderadeel, zoon van Lywa Tallings (Lieuwe) JELLINGA van SYTHIEMA (zie 205847) en Ansck Sippesdr van HEEMSTRA (zie 205783).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1480 met Luts Jelgers FEYTSMA (zie 198752). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1475 met Jeppe Jeppes JEPPEMA (zie 198753).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
205858    Worp Lieuwesz JELLINGA, geboren ca 1450 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1496, zoon van Lywa Tallings (Lieuwe) JELLINGA van SYTHIEMA (zie 205847) en Ansck Sippesdr van HEEMSTRA (zie 205783).
 
205861    Wuck Sipkes JELLINGA, geboren 00-00-1535, dochter van Sipke Tjallings JELLINGA (zie 205860).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1555 met Taecke Bottes van MOCKEMA (zie 205862). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1563 met Ysck Gerroltsdr FEYTSMA (zie 205863).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Taeckes (zie 205864).

205845    Sybrich Lyuwesdr van JELLINGA, geboren 00-00-1450, overleden 00-00-1512, zij sloot zich op 08-05-1495 myt Jeppama hues (Jeppema State) aan bij het verbond van Oostergo met Groningen. Dochter van Lywa Tallings (Lieuwe) JELLINGA van SYTHIEMA (zie 205847) en Ansck Sippesdr van HEEMSTRA (zie 205783).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 met Feye Ernsts HELBADA OENEMA (zie 205844).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
205847    Lywa Tallings (Lieuwe) JELLINGA van SYTHIEMA, geboren 00-00-1425 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1480 te Hallum;Ferwerderadeel, zoon van Tjalling Keimpes JELLINGA (SIKAMA) (zie 205846) en NN Oenesdr SYTHIEMA (zie 205851).
Gehuwd met Ansck Sippesdr van HEEMSTRA (zie 205783).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
205848    Kempa JELLINGHA (JELLAMA), geboren 00-00-1370 te Britsum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1415 te Britsum;Leeuwarderadeel.
Kinderen:
   1.  Tjalling Keimpes JELLINGA (SIKAMA) (zie 205846).
   2.  Popka van JELLINGHA (THIESSINGA) (zie 205849).
   3.  Uteka Kempas (zie 205850).

205850    Uteka Kempas JELLINGHA, geboren 00-00-1400 te Britsum;Leeuwarderadeel, zoon van Kempa JELLINGHA (JELLAMA) (zie 205848).
 
205849    Popka van JELLINGHA (THIESSINGA), geboren 00-00-1392 te Britsum;Leeuwarderadeel, zoon van Kempa JELLINGHA (JELLAMA) (zie 205848).
 
197654    Ael Sasckersdr (Eelck) JELMERA (ook HERINGA), geboren voor 1432 te Rauwerd;Rauwerderhem, overleden 00-00-1499 te Hallum;Ferwerderadeel, dochter van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Jeltoca (zie 197648).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1455 te Hijum;Leeuwarderadeel met Feycke Goffes (Fecco;Feicke) van AEBINGA (zie 197655).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
197646    Ansck Ritskes JELMERA, geboren 00-00-1415 te Ballum;Ameland`, dochter van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1433 met Sjuck Doeckes DEKEMA (DOKEMA) (zie 197644). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1415 met Siouck Juws JUWINGA (JUWSMA) (zie 197643).}
 
198160    Eelck Saskersdr JELMERA (HERINGA), geboren 00-00-1433 te Rauwerd;Rauwerderhem, overleden voor 1499 te Hallum;Ferwerderadeel, dochter van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA (zie 192462).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1455 met Wigle Riencks CAMSTRA (CAMSTERA) (zie 198121).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197651    Goitze Ritsckes JELMERA, geboren na 1405, zoon van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
 
197650    Hannyke Ritsckes JELMERA, geboren ca 1418 te Ballum;Ameland, overleden voor 1450 te Beetgum;Menaldumadeel, zoon van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Tjemck Bockesdr HELVRADA (zie 198418).
Gehuwd.
 
199182    Haye Sasckers JELMERA (later HERINGHA en CAMMINGHA DONIA), geboren 00-00-1438 te Ballum;Ameland, overleden op 04-03-1486 te Bilgaard;Leeuwarderadeel, zoon van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA (zie 192462).
Gehuwd met n.n. (zie 199183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Haanty Hayesz (Hanty) HERINGA (zie 199184).

198126    Hilck Ritsckes JELMERA, geboren 00-00-1420 te Ballum;Ameland, dochter van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Tjemck Bockesdr HELVRADA (zie 198418).
 
198124    Jeltzen Ritsckes JELMERA, geboren 00-00-1413 te Ballum;Ameland, dochter van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
 
199178    Jetscke Romckesdr JELMERA, geboren 00-00-1455 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1485 te Holwerd;Westdongeradeel, dochter van Romcke Sasckers JELMERA (later DONIA) (zie 199179) en Catharina ADELEN (zie 199180).
Gehuwd voor de kerk voor 1475 te Holwerd;Westdongeradeel met Sjoele Sydses (Syole) BONGA (zie 199177).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198122    Jouck Ritsckes JELMERA (HERINGA), geboren 00-00-1412 te Ballum;Ameland, dochter van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
Gehuwd met Popcke Popckes DONIA (zie 198123).
 
199179    Romcke Sasckers JELMERA (later DONIA), geboren 00-00-1430 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden ca 1463 te Ameland, zoon van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Jeltoca (zie 197648).
Gehuwd met Catharina ADELEN (zie 199180).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
197652    Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS), geboren 00-00-1407 te Ballum;Ameland, overleden 00-00-1448 te Ternaard;Westdongeradeel, zoon van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1430 te Ternaard;Westdongeradeel met Jeltoca (zie 197648).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1440 te Ballum;Ameland met Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA (zie 192462). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1423 te Rauwerd;Rauwerderhem met Eelcke Aesghes (Eelke) HERINGA (HEERINGHA) (zie 198037).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Romcke Sasckers (later DONIA) (zie 199179).
   2.  Sascker Sasckers (zie 199181).
   3.  Keimpe Sasckers DONIA (zie 197653).
   4.  Ael Sasckersdr (Eelck) (ook HERINGA) (zie 197654).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
199181    Sascker Sasckers JELMERA, geboren na 1430, zoon van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Jeltoca (zie 197648).
 
198522    Swob Sasckers JELMERA (HERINGA), geboren 00-00-1436 te Rauwerd;Rauwerderhem, overleden na 1465, dochter van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA (zie 192462).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Rintze Ferckes AYTTA (zie 198521).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199185    Tyaerdt JELMERA (HERINGA;JORNAHUS), geboren ca 1448 te Kubaard;Hennaarderadeel, overleden voor 1510 te Kubaard;Hennaarderadeel, zoon van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Ydt Tjaerdsdr (Yd;Ida) van AYLVA (zie 192462).
Kinderen:
   1.  Feddrick Tyardtsz HERINGA (zie 199186).
   2.  Minne Tyaerdtsz HERINGA (zie 199187).
   3.  zoon Tyaerdtsz HERINGA (zie 199188).
   4.  Syts Tyaerdts HERINGA (zie 199189).
   5.  Wattye Tyaerdtsz HERINGA (zie 199190).

198125    Wyts Ritsckes JELMERA, geboren 00-00-1414 te Ballum;Ameland, dochter van Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647) en Ael (zie 197649).
 
198161    JELMERA, geboren ca 1360.
Gehuwd met UNGA (zie 198162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA) (zie 197647).

197647    Ritscke (Ritgardus) JELMERA van UNGA (DONIA), Heer van Ameland, geboren 00-00-1383 te Ternaard;Westdongeradeel, overleden op 17-01-1450, hij bezat te Ballum de Jelmerastate; op het vasteland werd hij DONIA genoemd, zoon van JELMERA (zie 198161) en UNGA (zie 198162).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1405 met Ael (zie 197649).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1418 te Ballum met Tjemck Bockesdr HELVRADA (zie 198418).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Goitze Ritsckes JELMERA (zie 197651).
   2.  Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652).
   3.  Jouck Ritsckes JELMERA (HERINGA) (zie 198122).
   4.  Jeltzen Ritsckes JELMERA (zie 198124).
   5.  Wyts Ritsckes JELMERA (zie 198125).
   6.  Ansck Ritskes JELMERA (zie 197646).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
205953    Jarich JELSCKAMA, geboren ca 1290 te Zuidhorn;Westerkwartier;Groningen.
Kind:
   1.  Wijbe Jarichsz (zie 205952).

198267    Tiabeco (Tjebbe) JELSCKAMA, geboren 00-00-1370 te Zuidhorn, overleden te Niekerk;Oldekerk, zoon van Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER (zie 198187) en Siouke Sjoerds (Sjouck) WIJARDA (WYAERDEN) (zie 198443).
 
205952    Wijbe Jarichsz JELSCKAMA, geboren ca 1315 te Zuidhorn;Westerkwartier;Groningen, zoon van Jarich JELSCKAMA (zie 205953).
Kind:
   1.  Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER (zie 198187).

198187    Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER, geboren 00-00-1340 te Zuidhorn, zoon van Wijbe Jarichsz JELSCKAMA (zie 205952).
Gehuwd voor de kerk ca 1365 te Warga;Idaarderadeel met Siouke Sjoerds (Sjouck) WIJARDA (WYAERDEN) (zie 198443).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reynsk Jarichsdr (Rinsk;Reijnsk) JELCKAMA van METSKEWIER (JELKEMA;METSALAWIER) (zie 198186).
   2.  Worp Jarichs JELTCAMA (JELSKAMA) (zie 198188).
   3.  Tiabeco (Tjebbe) JELSCKAMA (zie 198267).
   4.  Wybo Jarichs JELCKAMA (BLECKEMA) (zie 198266).

65375    Eppe JELSEMA, tolgaarder, geboren 00-00-1818 te Pieterburen, zoon van Gabriel Eppes JELSEMA (zie 65376) en Bieuwke Davids STHEEMAN (zie 65377).
Gehuwd op 09-06-1855 te Leek met Aafien RODA (zie 65374).
 
65376    Gabriel Eppes JELSEMA, geboren ca 1790.
Gehuwd met Bieuwke Davids STHEEMAN (zie 65377).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eppe (zie 65375).

179908    Jantien Jurjens JELSEMA, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1701 te Oenkerk;Tietjerkstradeel met Johannes WILTS (zie 179906). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1690 te Oenkerk;Tietjerkstradeel met Aaltje TABES (zie 179907).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurjen Johannes JELSEMA (zie 179909).
   2.  Reinder Johannes JELSEMA (zie 179910).
   3.  Sytske Johannes JELSEMA (zie 179911).
   4.  Nieske JOHANNES (zie 179912).

179909    Jurjen Johannes JELSEMA, geboren ca 1702 te Oenkerk;Tietjerkstradeel, zoon van Johannes WILTS (zie 179906) en Jantien Jurjens JELSEMA (zie 179908).
 
179910    Reinder Johannes JELSEMA, geboren ca 1705 te Oenkerk;Tietjerkstradeel, zoon van Johannes WILTS (zie 179906) en Jantien Jurjens JELSEMA (zie 179908).
 
179911    Sytske Johannes JELSEMA, geboren ca 1705 te Oenkerk;Tietjerkstradeel, dochter van Johannes WILTS (zie 179906) en Jantien Jurjens JELSEMA (zie 179908).
 
162344    Aukje Ottes (Akke;Afke) JELSMA, geboren op 28-06-1822 te Lippenhuizen;Opsterland, overleden op 21-08-1881 te Opsterland op 59-jarige leeftijd, dochter van Otte Ybeles JELSMA (zie 213143) en Martzen Oeges van der WAGEN (zie 213144).
Gehuwd met Hendrik Lammerts HARMSMA (zie 162343).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67782    Grietje Harkes JELSMA, geboren ca 1782 te Lippenhuizen, dochter van Harke Jelkes JELSMA (zie 67854) en Klaaske Pieters (zie 67855).
Gehuwd voor de kerk op 11-04-1802 te Lippenhuizen met Oebele Johannes BLAAUW (zie 40354).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67854    Harke Jelkes JELSMA, geboren 00-00-1761, overleden op 09-02-1829 te Opsterland, zoon van Jelle JELSMA (zie 67946).
Gehuwd voor de kerk op 16-05-1790 te Lippenhuizen met Klaaske Pieters (zie 67855).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Harkes (zie 67782).

129815    Hendrikje JELSMA, geboren op 28-10-1863 te Luxwoude;Opsterland, dochter van Jan Sytzes JELSMA (zie 129816) en Fennigjen Durks (Finne) MINKEMA (zie 129817).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Opsterland met Wieberen de HAAN, 26 jaar oud (zie 129803).
 
157903    Ibele Jelles JELSMA, geboren 00-00-1764 te Lippenhuizen, overleden op 28-10-1816 te Lippenhuizen, zoon van Jelle JELSMA (zie 67946).
Gehuwd met Meintje JANS (zie 157904).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
182690    Ibele Sytzes JELSMA, geboren 00-00-1824 te Terwispel;Opsterland, zoon van Sytze Ibeles JELSMA (zie 162335) en Jeltje Grults BERGSMA (zie 182691).
Gehuwd op 29-12-1848 te Weststellingwerf met Maaike Alberts OTTER, 25 jaar oud (zie 182688).
 
157902    Jacobjen Ybeles JELSMA, geboren op 18-11-1792 te Lippenhuizen;Opsterland, overleden op 13-01-1875 te Rotsterhaule op 82-jarige leeftijd, dochter van Ibele Jelles JELSMA (zie 157903) en Meintje JANS (zie 157904).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1816 te Lippenhuizen met Albert Bouwes van der MEULEN, 23 jaar oud (zie 157901).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meintje Alberts (zie 129506).

129816    Jan Sytzes JELSMA, geboren 00-00-1834 te Langezwaag, zoon van Sytze Ibeles JELSMA (zie 162335) en Hiltje Jans de VRIES (zie 162336).
Gehuwd op 02-08-1860 te Opsterland met Fennigjen Durks (Finne) MINKEMA (zie 129817).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytze (zie 162334).
   2.  Hendrikje (zie 129815).

67946    Jelle JELSMA, geboren 00-00-1736.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harke Jelkes (zie 67854).
   2.  Ibele Jelles (zie 157903).

205520    Jurrien Sytses JELSMA, geboren ca 1585 te Harkema Opeinde;Achtkarspelen, overleden voor 1650 te Harkema Opeinde;Achtkarspelen.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1610 te Harkema Opeinde;Achtkarspelen met Trijntie Wydts LIEUMA (zie 205519).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1645 te Opeinde;Smallingerland met Reintie Hoits LIEUMA (zie 205521). {Zij is later gehuwd voor de kerk op 16-09-1650 te Oudega;Smallingerland met Freerk EDSES (zie 205522).}
 
131487    Lipkjen Ibeles JELSMA, geboren ca 1794, dochter van Ibele Jelles JELSMA (zie 157903) en Meintje JANS (zie 157904).
Gehuwd met Berend Bodzes BODZINGA (zie 131486).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
162351    Maaike Wybes JELSMA, geboren op 24-12-1832 te Bergum, overleden op 17-11-1869 te Oudega;Smallingerland op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1862 te Tietjerksteradeel met Rinze Fokkes WIERSMA, 28 jaar oud (zie 162350).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Rinzes (zie 162352).
   2.  Martinus Rinzes (Tienke) (zie 162349).

144258    Otte Sietzes JELSMA, geboren ca 1852.
Gehuwd met Fimke Hommes de JONG (zie 144259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sietze Ottos (zie 144257).

213143    Otte Ybeles JELSMA, geboren ca 1793 te Lippenhuizen, zoon van Ibele Jelles JELSMA (zie 157903) en Meintje JANS (zie 157904).
Gehuwd met Martzen Oeges van der WAGEN (zie 213144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje Ottes (Akke;Afke) (zie 162344).

144257    Sietze Ottos JELSMA, geboren 00-00-1882 te Kortezwaag;Opsterland, zoon van Otte Sietzes JELSMA (zie 144258) en Fimke Hommes de JONG (zie 144259).
Gehuwd op 14-05-1908 te Opsterland met Annigje BOSSCHA, 20 jaar oud (zie 144250).
 
162334    Sytze JELSMA, geboren op 15-08-1860 te Luxwoude;Opsterland, zoon van Jan Sytzes JELSMA (zie 129816) en Fennigjen Durks (Finne) MINKEMA (zie 129817).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1886 te Opsterland met Elske BERGSMA (zie 162345).
 
162335    Sytze Ibeles JELSMA, geboren ca 1800.
Gehuwd (1) met Hiltje Jans de VRIES (zie 162336).
Gehuwd (2) met Jeltje Grults BERGSMA (zie 182691).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Jan Sytzes (zie 129816).

162202    Wopke Yntzes JELSMA, geboren ca 1820, overleden voor 1855.
Gehuwd op 09-05-1845 te Kollumerland met Wikje Jans BOUMA, 22 jaar oud (zie 162199). {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-06-1856 te Kollumerland met Jan Haikes MELLEMA, 30 jaar oud (zie 162198).}
 
219028    Ena Mennosdr. JELTCAMA, geboren 00-00-1490.
Gehuwd met Ewe Balles Evo Wyger JELTCKAMA op HUMMERSMA (zie 219027).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouke Ewes JELKEMA (zie 219026).
   2.  Tjaert Ewes HUMMERSMA (zie 219029).

198202    Jouck Rompts JELTCAMA, geboren 00-00-1480 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden 00-00-1513, dochter van Rompt Binnerts EYSMA op JELTINGA (zie 198200) en Wye (zie 198201).
 
198191    Rommert Worps JELTCAMA (op JELTINGA), geboren 00-00-1450 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden 00-00-1506 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Worp Rompts JELTCAMA (zie 198190).
Kinderen:
   1.  Bentic Rommertz JELCKAMA (zie 198192).
   2.  Buwa Rommertsz JELCKAMA (zie 198193).
   3.  Reynt Rommertz JELCKAMA (zie 198194).
   4.  Syuerd Rommertz JELCKAMA (zie 198195).

198189    Romt Worps JELTCAMA, geboren 00-00-1400 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Worp Jarichs JELTCAMA (JELSKAMA) (zie 198188).
Kinderen:
   1.  Worp Rompts (zie 198190).
   2.  Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA) (zie 198196).

198188    Worp Jarichs JELTCAMA (JELSKAMA), geboren 00-00-1365 te Zuidhorn, overleden 00-00-1427 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Jarich Wijsbesz (Jarrich) JELSCKAMA van METSINGAWIER (zie 198187) en Siouke Sjoerds (Sjouck) WIJARDA (WYAERDEN) (zie 198443).
Kind:
   1.  Romt Worps (zie 198189).

198190    Worp Rompts JELTCAMA, geboren 00-00-1425 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Romt Worps JELTCAMA (zie 198189).
Kind:
   1.  Rommert Worps (op JELTINGA) (zie 198191).

219027    Ewe Balles Evo Wyger JELTCKAMA op HUMMERSMA, geboren 00-00-1487 te Niekerk;Grootegast, overleden 00-00-1560 te Niehove.
Gehuwd met Ena Mennosdr. JELTCAMA (zie 219028).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
191325    Anne Menses JELTEMA, landbouwer, geboren ca 1800.
Gehuwd met Seeske Reinders KLOOSTERMAN (zie 191300). {Zij was eerder gehuwd voor 1837 met Jacob Fokkes FOKKEMA (zie 191305). Zij was eerder gehuwd na 1837 met Reinder Jacobs FOKKEMA (zie 191306).}
 
144535    Jansje JELTEMA, geboren 00-00-1865 te Kollum;Kollumerland, dochter van Wieger JELTEMA (zie 144536) en Anna Sjoerds van DIJK (zie 144537).
Gehuwd op 09-05-1885 te Weststellingwerf met Wicher Hendriks ZWOLLE (zie 144534).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje (zie 144538).
   2.  Wieger (zie 144539).
   3.  Wieger (zie 144540).
   4.  Hendrik (zie 144545).
   5.  Anna (zie 144546).

144536    Wieger JELTEMA, geboren ca 1835.
Gehuwd met Anna Sjoerds van DIJK (zie 144537).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213118    Caspar Jeronimus JELTEN, gedoopt (Herv) op 29-08-1669 te Coevorden, zoon van Jeronimus (Hieronimus) JELTEN (JELTES) (zie 213108) en Adriaentien Caspars (Ariana) WUSSIM (WISUM;WOSSENS) (zie 213109).
 
213108    Jeronimus (Hieronimus) JELTEN (JELTES), soldaat, geboren ca 1633 te Coevorden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-04-1667 te Groningen met Adriaentien Caspars (Ariana) WUSSIM (WISUM;WOSSENS), 24 jaar oud (zie 213109), in de akte 1-04-1667 Groningen staat Hijronimus JELTENS en Ariana WOSSENS.
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1693 te Groningen met Geertruijdt (zie 213140).
Gehuwd voor de kerk (3) op 29-08-1710 te Groningen met Gretijn HANSEN (zie 213141). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1660 met Hans CHRISTOPHERS (zie 213142).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jelte Jeronimus NEERHOEDT (NEERHOEDS;NEERHOUDT) (zie 23313).
   2.  Anna JERONIMUS (zie 213117).
   3.  Caspar Jeronimus JELTEN (zie 213118).
   4.  Neeltien JERONIMUS (zie 213119).

180247    Albert JELTES, geboren 00-00-1670 te Surhuisterveen;Achtkarspelen, overleden 00-00-1715 te Surhuisterveen;Achtkarspelen.
Gehuwd voor de kerk op 04-02-1700 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Grietje Theunis GAAYCKEMA (zie 180248).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
25236    Antje JELTES, geboren ca 1764 te Groningen, overleden op 05-04-1833 te Groningen, dochter van Jan JELTES (zie 25237) en Jantje Jacobs HAGEL (zie 24877).
Gehuwd met Barteld Pieters de JONGE (zie 25245).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wemelina (zie 25244).
   2.  Jan Jeltes (zie 66359).

54847    Antje JELTES, geboren ca 1796.
Gehuwd met Albert Thomas VERDENIUS (zie 54846).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Alberts (zie 54838).

213113    Ariaentien JELTES (NEERHOEDT), geboren 00-00-1712, dochter van Jelte Jeronimus NEERHOEDT (NEERHOEDS;NEERHOUDT) (zie 23313) en Albertien WILLEMS (zie 23314).
 
213111    Arientien JELTES (NEERHOEDT), geboren 00-00-1706, overleden voor 1712, dochter van Jelte Jeronimus NEERHOEDT (NEERHOEDS;NEERHOUDT) (zie 23313) en Luichjen CLAASSENS (zie 213110).
 
43106    Geertje JELTES, dienstmeid, geboren 00-00-1842 te Zuurdijk, dochter van Jan Simons JELTES (zie 43107) en Eelje Jacobs HELDER (zie 43108).
Gehuwd op 15-10-1863 te Leens met Tjaard WIND (zie 43105).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiko (zie 78814).

169467    Hinne JELTES, geboren ca 1718.
Gehuwd met Itje JENTJES (zie 169468).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna HINNES (HENNES) (zie 141574).

25237    Jan JELTES, schipper, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jantje Jacobs HAGEL (zie 24877).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43107    Jan Simons JELTES, daglooner, geboren ca 1818.
Gehuwd met Eelje Jacobs HELDER (zie 43108).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105640    Klaas JELTES, geboren ca 1742.
Gehuwd met Gerdina HARMS (zie 105641).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
208577    Rink JELTES (JOLTES), geboren ca 1660, dochter van Jelte WYBRANTS (WYBRENS) (zie 208579) en Hid JANS (zie 208580).
Gehuwd voor de kerk op 18-04-1686 te Idskenhuizen;Doniawerstal met Haring CORNELIS (zie 208576).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
151263    Tjitske JELTES, geboren ca 1773.
Gehuwd met Roel Merks VERF (zie 151262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Roels (zie 151261).

215536    Trijntje JELTES, geboren ca 1720.
Gehuwd met Willem MEINDERS (zie 215535).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willems BAKKER (zie 215534).

103443    Ulbe JELTES, geboren ca 1769.
Gehuwd met Albertje EISES (zie 103444).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198215    Benne Buwes (Bene) JELTINGA, geboren ca 1530 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden op 05-05-1577 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Buwe Bennes JELTINGA (zie 198208) en Frouck Wybeths SICCAMA (zie 198214).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1550 te Buitenpost;Achtkarspelen met Rebs Eesckesdr ALLEMA (zie 198228).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198208    Buwe Bennes JELTINGA, geboren 00-00-1503 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden 00-00-1544 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Benne Rumpts EYSMA op JELTINGA JELTCAMA (zie 198203) en Rints Feyckes OENTSEMA (UMPTEDA) (zie 198206).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1530 te Buitenpost;Achtkarspelen met Frouck Wybeths SICCAMA (zie 198214).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benne Buwes (Bene) (zie 198215).
   2.  Syouck Buwedr (Sjouck) (zie 198216).
   3.  Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217).

198223    Sjouckien JELTINGA, geboren 00-00-1590 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Sjuck Wybes van JELTINGA (zie 198222).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1614 met Benno Ofckes TADEMA (zie 198224).
 
198216    Syouck Buwedr (Sjouck) JELTINGA, geboren 00-00-1535 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden op 01-01-1586 te Dokkum;Dongeradeel, dochter van Buwe Bennes JELTINGA (zie 198208) en Frouck Wybeths SICCAMA (zie 198214).
 
198199    Metske Binnerts op JELTINGA, geboren 00-00-1456 te Oudwoude;Kollumerland, overleden 00-00-1504 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Binnert Jeldts EYSMA (zie 198197) en Sybrech Rompts JELCAMA (YELSEMA;JELLINGA) (zie 198196).
 
198219    Buwe Wybes van JELTINGA, geboren 00-00-1557 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden 00-00-1615 te Leeuwarden, zoon van Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217) en Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA) (zie 198218).
 
198221    Frouck Wybessr van JELTINGA, geboren 00-00-1565 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217) en Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA) (zie 198218).
 
198220    Gatze Wybes van JELTINGA, geboren op 06-01-1563 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden op 11-03-1617 te Kollum;Kollumerland op 54-jarige leeftijd, zoon van Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217) en Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA) (zie 198218).
 
198222    Sjuck Wybes van JELTINGA, geboren 00-00-1568 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217) en Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA) (zie 198218).
Kind:
   1.  Sjouckien JELTINGA (zie 198223).

198226    Tieth Bennesdr (Tietcke) van JELTINGA, geboren op 01-10-1555 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Benne Buwes (Bene) JELTINGA (zie 198215) en Rebs Eesckesdr ALLEMA (zie 198228).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1579 met Eelco Harmens MOLLEMA (zie 198227).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1581 met Ofcke Keimpes (Offcke) TADEMA (zie 198225).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frouck Ofckesdr (zie 198237).
   2.  Kempo Ofckes (Keympe) (zie 198238).
   3.  Wyts Ofckesdr (zie 198239).
   4.  Benno Ofckes (zie 198224).

198209    Wya van JELTINGA (IELCAMA), geboren na 1505, overleden 00-00-1538, dochter van Benne Rumpts EYSMA op JELTINGA JELTCAMA (zie 198203) en Rints Feyckes OENTSEMA (UMPTEDA) (zie 198206).
Gehuwd voor de kerk voor 1538 met Tjaert GAYCKEMA (zie 198210). {Hij is later gehuwd voor de kerk na 1538 met Feyck Hayes HERBRANDA (zie 198211).}
 
198217    Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA), geboren op 17-10-1535 te Buitenpost;Achtkarspelen, overleden op 03-07-1576 te Buitenpost;Achtkarspelen op 40-jarige leeftijd, zoon van Buwe Bennes JELTINGA (zie 198208) en Frouck Wybeths SICCAMA (zie 198214).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1555 te Buitenpost;Achtkarspelen met Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA) (zie 198218).
Uit dit huwelijk:
   1.  Buwe Wybes (zie 198219).
   2.  Gatze Wybes (zie 198220).
   3.  Frouck Wybessr (zie 198221).
   4.  Sjuck Wybes (zie 198222).

196724    Berendiena JELTINK, geboren ca 1855.
Gehuwd met Jan HENDRIKS (zie 196723).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130622    Jetske JELTS, geboren ca 1779.
Gehuwd met Willem Wijtses AKKERMAN (zie 130621).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
216696    JELUS.
Gehuwd voor de kerk ca 1703 met Hendrick Everts WINT (KOOL) (zie 5016). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1706 met Jantje JANS (zie 4952). Hij is later gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 04-11-1712 te Vollenhove met Lubbegjen Jans FLEUREN, 25 jaar oud (zie 195526).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbigjen Hendriks (zie 5038).

199499    dochter von JEMGUM, geboren ca 1290.
Gehuwd voor de kerk ca 1310 met Emeco von MIDWOLDE (zie 199498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tammo EWINGA (zie 199510).
   2.  Sebo Ennens Thoe MIDWOLDA (zie 199497).

205662    Sijke JEMMEDR, geboren ca 1605 te Oudwoude;Kollumerland, overleden ca 1652 te Oudwoude;Kollumerland, dochter van Jemme (zie 205663).
Gehuwd voor de kerk ca 1630 te Oudwoude;Kollumerland met Jan Jans CLOPPENBURCH (zie 205661).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
60000    Dettie JENCKEMA, geboren ca 1617.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1641, hij uit Sneek met Tinco van ANDRINGA (zie 59999).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
205503    Feyck (Feikjen Jentes) JENCKES, geboren ca 1602 te Terwispel;Gorredijk;Opsterland, overleden voor 1632 te Lippenhuizen;Opsterland.
Gehuwd voor de kerk op 17-08-1626 te Lippenhuizen;Opsterland met Otte Eebels BLAAUW van WIJK (zie 205502).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
199068    Pytke JENCKES, geboren ca 1580.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1614 te Sneek;Wymbritseradeel met Romcke DJURRES (DJURREZ) (zie 199067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148146    Grietje JENES, geboren ca 1786.
Gehuwd met Lambert Harms SPIJKER (zie 148145).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Lamberts (zie 148144).

77089    Aaltje JENINGA, geboren op 31-10-1874 te Terwispel, overleden op 29-01-1966 te Tijnje op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-07-1898 te Opsterland met Tijs Ales MEESTER, 24 jaar oud (zie 77080).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aale (zie 77090).
   2.  Bauke (zie 77092).
   3.  Anna (zie 77096).
   4.  Feitze (zie 77100).

171023    Feitse Jeens JENINGA, veenbaas, geboren 00-00-1744 te Terwispel (gezindte: DGZ), overleden op 11-09-1827 te Terwispel.
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1771 te Terwispel met Ymke Jochems (Emkjen) HOFSTRA (zie 171022).
 
173820    Jenke Johannes JENINGA, geboren 00-00-1843 te Balk;Gaasterland, dochter van Johannes Feddes JENINGA (zie 173821) en Aaltje Durks MAUWS (zie 173822).
Gehuwd op 16-03-1871 te Opsterland met Egbert Jacobs MEESTER (zie 173816). {Hij was eerder gehuwd op 10-03-1866 te Opsterland met Martzen Jochums van ZWOL (zie 173817).}
 
173821    Johannes Feddes JENINGA, geboren ca 1813.
Gehuwd met Aaltje Durks MAUWS (zie 173822).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenke Johannes (zie 173820).

85292    Wietske Feitzes JENINGA, geboren ca 1788.
Gehuwd met Harmen Jans van ZWOL (zie 85291).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochum Harmens (zie 85290).

123679    Ryan Leigh JENKINS, kind van Lucy WIND (zie 123669).
 
21083    Aaltje JENNES, gedoopt op 09-02-1772 te Leek, dochter van Jenne HENDRIKS (zie 20170) en Antje GEERTS (zie 20131).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05-06-1791 te Leek met Harm Clasens HUMMEL, 29 jaar oud (zie 20505). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 03-05-1789 te Leek met Froukje HENDRIKS (zie 20167).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
76164    Jantje JENNES, geboren ca 1767.
Gehuwd met Roelf Karst KARSTENS (zie 76163). {Hij was ook ooit gehuwd met Sietske Jans AALDERTS (zie 76165).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenne Roelfs (zie 76162).

40521    Saackje JENNES, gedoopt op 18-05-1684 te Oudkerk, van Roodkerk, dochter van Jenne KLAZES (zie 46391) en Minke JARICHS (zie 46392).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-07-1707 te Hallum met Ytzen HETTES (zie 40520).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148402    Wemeltje JENNES, gedoopt op 08-01-1758 te Midwolde, dochter van Jenne Hindriks BUIST (zie 60799) en Hiltje Diewerke JANNES (zie 148401).
 
85240    Baukjen Feddes JENNIGA, geboren ca 1825.
Gehuwd op 11-07-1853 te Opsterland met Hendrik Bartelds ten HOEVE (zie 85239).
 
204828    Betta Rembtsdr JENSEMA, geboren ca 1490 te Oldehove;Zuidhorn, dochter van Rembt Syadosz JENSEMA (zie 204829) en Bawe Hiddedr AYLKUMA (zie 204831).
Gehuwd voor de kerk ca 1522 te Warfhuizen;Leens met Dodo Ludeken (Doco) CLANT (zie 204827).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
215597    Coene Reinders JENSEMA, geboren ca 1730.
Gehuwd met Geeske (zie 215598).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dievertje COENES (zie 215589).

82991    Geertje Jurriens JENSEMA, geboren ca 1790.
Gehuwd met Theodoricus Heines KONINK (zie 82990).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurrien KONING (KONINK) (zie 82989).

204834    Hidde Remptz JENSEMA, geboren 00-00-1497 te Oldehove;Zuidhorn, overleden 00-00-1567 te Oldehove;Zuidhorn, zoon van Rembt Syadosz JENSEMA (zie 204829) en Bawe Hiddedr AYLKUMA (zie 204831).
Gehuwd voor de kerk ca 1523 te Zuidhorn met Dorothea Everts COENDERS (zie 204835).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204810    Joest Remmertsdr (Josina) JENSEMA, geboren ca 1565 te Zuidhorn, dochter van Remmert Hiddes JENSEMA (zie 204812) en Fredericka Fredericksdr GAYCKINGA (zie 204813).
Gehuwd voor de kerk ca 1590 te Zuidhorn met Allard Allards (Aldert Gaykinck) GAYCKINGA (zie 26181).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
204829    Rembt Syadosz JENSEMA, geboren ca 1460 te Oldehove;Zuidhorn, overleden voor 1521 te Oldehove;Zuidhorn, zoon van Syado JENSEMA (zie 204830).
Gehuwd voor de kerk ca 1485 te Oldehove;Zuidhorn met Bawe Hiddedr AYLKUMA (zie 204831).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
204833    Remke Jansma Remtsdr JENSEMA, geboren ca 1485 te Oldehove;Zuidhorn, dochter van Rembt Syadosz JENSEMA (zie 204829) en Bawe Hiddedr AYLKUMA (zie 204831).
 
204812    Remmert Hiddes JENSEMA, geboren ca 1523 te Groningen, overleden ca 1577 te Zuidhorn.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1540 te Zuidhorn met Fredericka Fredericksdr GAYCKINGA (zie 204813).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204836    Remmert Hiddes JENSEMA, geboren ca 1523 te Groningen, overleden ca 1577 te Zuidhorn, zoon van Hidde Remptz JENSEMA (zie 204834) en Dorothea Everts COENDERS (zie 204835).
 
145562    Sientje JENSEMA, geboren ca 1875.
Gehuwd met Johannes TONCKENS (zie 145561).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elzo Jacob (zie 145560).

204830    Syado JENSEMA, geboren ca 1420 te Oldehove;Zuidhorn, overleden na 1476 te Oldehove;Zuidhorn.
Kind:
   1.  Rembt Syadosz (zie 204829).

204832    Tzyado Remtz JENSEMA, geboren ca 1485 te Oldehove;Zuidhorn, overleden te Oldehove;Zuidhorn, zoon van Rembt Syadosz JENSEMA (zie 204829) en Bawe Hiddedr AYLKUMA (zie 204831).
 
130840    Hessel JENSMA, geboren op 02-06-1870 te Holwerd;Westdongeradeel, overleden op 12-08-1948 te Aduard op 78-jarige leeftijd, begraven te Aduard, zoon van Jan Hessels JENSMA (zie 130841) en Sytske Douwes BASCH (zie 130842).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-03-1906 te Kollumerland met Aafke POORTINGA, 26 jaar oud (zie 130833).
 
130841    Jan Hessels JENSMA, geboren ca 1841.
Gehuwd met Sytske Douwes BASCH (zie 130842).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
219970    Bawe JENSUMA, geboren ca 1535.
Gehuwd met Jonker Johan RENGERS van OLDENHUIS tot Ten POST (zie 219969).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edzard RENGERS (zie 25751).

197025    Jakle JENTIES, geboren ca 1695.
Gehuwd met Dedje TYDES (zie 197026).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelkjen JAKLES (zie 197024).

116799    Aaltjen JENTINGEN, geboren ca 1781.
Gehuwd met Asse WAAIJMAN (zie 116798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentdina (zie 116797).

47028    Antje JENTJES.
Gehuwd ca 1782 met Jan Geerts de GLEE (zie 47021).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
194580    Evert JENTJES, geboren op 06-02-1798 te Blokzijl (gezindte: DGZ), zoon van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
219704    Froukjen JENTJES, geboren op 17-01-1734 te Baard;Littenseradiel, overleden 00-00-1805 te Britswerd;Baarderadeel.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-07-1754 te Britswerd;Baarderadeel met Ruurd Ruuds HEMSTRA (KOOPMANS) (zie 219703).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
194735    Hendrik JENTJES, geboren op 03-01-1807 te Blokzijl (gezindte: DGZ), zoon van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
169468    Itje JENTJES, geboren ca 1718.
Gehuwd met Hinne JELTES (zie 169467).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
194732    Jacobjen JENTJES, geboren op 17-01-1801 te Blokzijl, overleden op 22-01-1801 te Blokzijl, 5 dagen oud, dochter van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
194737    Jacobjen JENTJES, geboren op 29-07-1811 te Blokzijl (gezindte: DGZ), dochter van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
194734    Jan JENTJES, geboren op 10-07-1805 te Blokzijl (gezindte: DGZ), zoon van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
194736    Lammert JENTJES, geboren op 16-12-1809 te Blokzijl (gezindte: DGZ), zoon van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
194733    Wieger JENTJES, geboren op 06-08-1803 te Blokzijl (gezindte: DGZ), zoon van Jentjen EVERTS (zie 194578) en Tijmentjen (Tiemontje) WIEGGERS (WIGGERS) (zie 194579).
 
156261    Wimke JENTJES, geboren ca 1771.
Gehuwd met Jan Karels NUMAN (zie 156260).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rientje Jans (zie 81452).

58113    Trijntje JENTS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Jan Jannes SMIT (zie 58112).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanna Jans (zie 58110).

120010    Klaaske Pieters JEPKEMA, geboren ca 1843.
Gehuwd met Ate Tetmans FABER (zie 120009).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192578    Ansck Jeppesdr JEPPEMA, geboren ca 1435 te Westernijkerk;Ferwerderadeel, overleden na 1480, dochter van Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA (zie 198754) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1450 met Syds Tjallinghs BOTNIA (BOTTINGA;TJAERDA) (zie 192577). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1484 met Kinsck Worpsdr (Rinsck) TJAERDA (zie 197868).}
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1475 met Douwe Doeckes van RINIA (zie 198720).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Catharina Douwesdr (zie 198756).
   3.  Wilcko Douwes (RINGIA) (zie 198757).

205822    Jackle JEPPEMA, geboren 00-00-1340, overleden op 02-09-1411, zoon van Jeppe JEPPEMA (zie 205823).
Kind:
   1.  Jeppe Jackles (zie 205815).

205823    Jeppe JEPPEMA, geboren 00-00-1315.
Kinderen:
   1.  Jackle (zie 205822).
   2.  NN Jeppedr (zie 205824).

205815    Jeppe Jackles JEPPEMA, geboren 00-00-1360, overleden 00-00-1393, zoon van Jackle JEPPEMA (zie 205822).
Kind:
   1.  Keimpe Jeppes (Kempa JEPPAMA) (zie 198419).

198753    Jeppe Jeppes JEPPEMA, geboren 00-00-1432 te Westernijkerk;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1480. Jeppe JEPPEMA erfde de Jeppema State. Hij streed in 1481 met ondermeer zijn zwager Syds BOTNIA tegen de Leeuwarder Vetkopers. In 1483 maakte hij zijn testament; hij was de laatste Jeppema in mannelijke lijn. Hij vermaakte Jeppemahuis aan zijn halfbroer Feye UNEMA; zijn oomzegger Tzallingh BOTNIA verkreeg het goed bij Ydsma HAWSZZ onder Westernijkerk; zijn weduwe Luts FEYTSMA kreeg Markla in Hallum; zijn zusters Bottie en Ulke het Saskera-goed in Westernijkerk. Zoon van Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA (zie 198754) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1475 met Luts Jelgers FEYTSMA (zie 198752). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1480 met Tjalling Lyuwes JELLINGA (zie 205859).}
 
198419    Keimpe Jeppes (Kempa JEPPAMA) JEPPEMA, geboren 00-00-1385. Kempa JEPPAMA staat vermeld in 1431 als schenker van de turf voor de kerk van Westernijkerk. De kerk bestaat sinds de 13e eeuw en ligt min of meer op het terrein van Jeppema State. Het ligt onmiddellijk ten noorden en ten westen van het kerkhof van Westernijkerk, dat daarvan deel lijkt uit te maken. De kerk lijkt een adellijke stichting te zijn.
Het kerkhof en het aangrenzende terrein alsmede een klein terrein ten noordwesten daarvan, waar vrijwel zeker de oudste stins heeft gestaan, zijn als archeologisch monument uit de late middeleeuwen beschermd.
Op het terrein staat een woonhuis dat vermoedelijk oorspronkelijk een tuinmanswoning was. In de verkaveling van het terrein ten noordoosten zijn oude tuinpercelen te herkennen, die tegenwoordig ten dele door de weg worden doorsneden.
Zoon van Jeppe Jackles JEPPEMA (zie 205815).
Kind:
   1.  Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA (zie 198754).

205824    NN Jeppedr JEPPEMA, geboren 00-00-1350, overleden voor 1380, van de Jeppema State te Westernijkerk, dochter van Jeppe JEPPEMA (zie 205823).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1375 met Odo Feckesz BOTNIA van SYTHIEMA (zie 205825). {Hij was ook ooit gehuwd met nn (zie 205828).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198365    nn Jeppes JEPPEMA, geboren 00-00-1438, dochter van Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA (zie 198754) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1475 met Anlof Sjoerds (Andlof;Andulff) van AEBINGE (zie 198364). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1485 met Saepck Sydses SCHELTEMA (zie 198093).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
205853    Sipt Feyes (Sixt) JEPPEMA (UNEMA JEPPEMA), geboren 00-00-1472 te Nijkerk;Ferwerderadeel, overleden op 17-01-1509 te Nijkerk;Ferwerderadeel, zoon van Feye Ernsts HELBADA OENEMA (zie 205844) en Sybrich Lyuwesdr van JELLINGA (zie 205845).
Gehuwd met Rints Hessels van FOPPINGA (zie 205857).
 
205855    Ernst Feyes van JEPPEMA, geboren ca 1475, zoon van Feye Ernsts HELBADA OENEMA (zie 205844) en Sybrich Lyuwesdr van JELLINGA (zie 205845).
 
198754    Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA, geboren 00-00-1410 te Westernijkerk;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1460 te Westernijkerk;Ferwerderadeel. Het Jeppemagoed bestond volgens het testament van Jeppe JEPPEMA uit het Jeppemahaus mit dem hornleger; de tuin bij het huis, het oude erf, twee huissteden vor dy boeszder (voorde de deur van de stal), zaadland bij de kerk, en Koegrazen op Jeppema torp. Zoon van Keimpe Jeppes (Kempa JEPPAMA) JEPPEMA (zie 198419).
Gehuwd voor de kerk ca 1432 met Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755). {Zij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1440 met Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
205785    Keimpe van JEPPEMA, geboren ca 1380.
 
152663    Fijtje JEREMIAS, geboren ca 1680.
Ondertrouwd op 10-09-1700 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Johannes SNARENBURG en haar bekende Lidia den HOET) met Jan Andries den HOET, 53 jaar oud (zie 152658). {Hij was eerder ondertrouwd op 24-04-1671 te Leiden (getuige(n): Andries den HOET en haar meoij Jacquemijntje ANDRIES) met Proontje JACOBS (zie 152662).}
 
205527    Harmen JEROENS, geboren ca 1560 te Surhuizum;Achtkarspelen, overleden na 1610 te Surhuisterveen;Achtkarspelen.
Gehuwd voor de kerk ca 1585 te Surhuisterveen;Achtkarspelen met Sibrich EDSEDR (zie 205528).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213117    Anna JERONIMUS, gedoopt op 15-03-1668 te Coevorden, dochter van Jeronimus (Hieronimus) JELTEN (JELTES) (zie 213108) en Adriaentien Caspars (Ariana) WUSSIM (WISUM;WOSSENS) (zie 213109).
 
159922    Hillechiena Johanna JERONIMUS, geboren op 05-09-1884 te Helpman;Groningen, overleden op 14-02-1978 te Groningen op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd met Dato DUSSELJEE (zie 159921).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
213119    Neeltien JERONIMUS, gedoopt op 26-03-1671 te Coevorden, dochter van Jeronimus (Hieronimus) JELTEN (JELTES) (zie 213108) en Adriaentien Caspars (Ariana) WUSSIM (WISUM;WOSSENS) (zie 213109).
 
133095    Fokjen JERRITS, gedoopt (herv.) op 04-01-1761 te Smallingerland, dochter van Erryt JOUKES (zie 133096) en Hylkjen IDSES (zie 133097).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 06-03-1791 te Ureterp (herv.) met Bastiaan HENDRIKS (de JONG), 26 jaar oud (zie 133085).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
185932    Hermina JERUSALEM, geboren ca 1870.
Gehuwd met Hendrikus Everhardus TEERINK (zie 185931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Everhardus (zie 185930).

185773    Janna JERUSALEM, geboren ca 1865.
Gehuwd met Jan ter STAL (zie 185772).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna (zie 185771).

103534    Antje JES, geboren ca 1820.
Gehuwd met Thijs BIJHOUWER (zie 103533).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
185072    Cornelis JES, geboren ca 1814.
Gehuwd met Jantje SCHUITEMAKER (zie 185073).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 185062).

185062    Hendrik JES, schippersknecht, geboren 00-00-1844 te Winkel, zoon van Cornelis JES (zie 185072) en Jantje SCHUITEMAKER (zie 185073).
Gehuwd op 23-09-1880 te Noord Scharwoude met Neeltje HUIGEN (zie 185061).
 
205222    Geertje JETSES, geboren ca 1661 te Veenwouden;Dantumadeel, overleden voor 1706 te Kollumerzwaag;Kollumerland, dochter van Jetse CLASES (zie 205220) en Geertje ADSERS (GEERTSEN) (zie 205221).
 
135190    Hendrik JETSES, geboren ca 1730.
Gehuwd voor de kerk op 15-11-1733 te Boornbergum (herv.) met Mayke GOITSES (zie 135191).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178811    Sytse JETSES, geboren ca 1736 te Oudwoude, zoon van Jetse JACOBS (zie 178820) en Attie DURKS (zie 178821).
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-05-1758 te Kollum met Wijtske KORNELIS (zie 178822).
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-06-1763 te Oudwoude met Froukjen JOHANNES (zie 178812).
Ondertrouwd (3) op 27-06-1784 te Kollum, derde proclamatie met Janke JELLES (zie 178835).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jetse SYTSES (zie 178823).
   2.  Cornelis SYTSES (zie 178824).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Johannes SYTSES (zie 178825).
   4.  Pieter Sytzes LEEGSTRA (zie 178826).
   5.  Jetze Sijtses DIJKSTRA (zie 178810).
   6.  Atje SYTSES (zie 178827).
   7.  Eelkje SYTSES (zie 178829).
   8.  Johanna SYTSES (zie 178830).
   9.  Eelke SYTSES (zie 178831).
   10.  Eelkjen SYTSES (zie 178832).
   11.  Johanna SYTSES (zie 178833).
   12.  Johannes SYTSES (zie 178834).

80616    Annegjen Jans JETTE, gedoopt op 04-08-1748 te Giethoorn, overleden op 26-04-1822 te Legevelt;Havelte op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Claasen JETTEN (zie 52785) en Jacobjen Luijten HAXE (zie 52784).
Ondertrouwd op 30-12-1774 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-01-1775 te Giethoorn met Wilhelmus Bernardus KRUYTHOF, 32 jaar oud (zie 80617).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus KRUITHOF (zie 80620).

47575    Beene Klaas JETTE, geboren op 25-01-1774 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 06-02-1774 te Giethoorn (getuige(n): Grietje KLAASSEN), zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Geertje Jans DOOP (zie 57597).
 
85067    Grietje Klasen JETTE, geboren op 30-11-1781 te Giethoorn, gedoopt op 02-12-1781 te Giethoorn (getuige(n): Jacobjen Luten HAXE), dochter van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Annigje Klaasen RUITER (BOTTEN) (zie 57598).
 
85069    Jan Klaasen JETTE, geboren op 30-10-1766 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 02-11-1766 te Giethoorn (getuige(n): Grietje Klaasen JETTE), overleden ca 1767, zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Geertje Jans DOOP (zie 57597).
 
165903    Aaltien Pieters JETTEN, gedoopt op 31-01-1734 te Nijeveen, dochter van Pieter Jans JETTEN (zie 165901) en Aaltien LAMBERS (zie 165902).
 
127433    Aaltje Wolters JETTEN, geboren 00-00-1864 te Sintjohannesga, dochter van Wolter JETTEN (zie 127434) en Annegien Jacobs REGELING (zie 127435).
Gehuwd op 16-01-1890 te Schoterland met Geert Geerts ten BOOM, 37 jaar oud (zie 127421).
 
80632    Alida Maria JETTEN, gedoopt op 09-08-1807 te Havelte, overleden op 15-06-1896 te Meppel op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan Klaas JETTEN (zie 80627) en Aleida (Alida) DEKKER (zie 80628).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-11-1840 te Havelte met Jan Roelofs HILBERTS, 36 jaar oud (zie 80646).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
80741    Andresina Klazes JETTEN, geboren op 09-10-1850 te Munnekeburen;Weststellingwerf, overleden op 24-12-1940 te Garyp;Tietjerksteradeel op 90-jarige leeftijd, dochter van Klaas Jans JETTEN (zie 80662) en Antje Jentjes OOSTERWIJK (zie 80737).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1878 te Idaarderadeel met Atze Allardus de WINKEL, 31 jaar oud (zie 80758).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Atzes (zie 80761).
   2.  Allardus (zie 80762).
   3.  levenloos (zie 80763).
   4.  Klaas (zie 80764).
   5.  Wytske (zie 80765).
   6.  Andries (zie 80766).

80631    Annegjen Jans JETTEN, gedoopt op 21-11-1802 te Havelte, overleden op 22-11-1876 te Havelte op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan Klaas JETTEN (zie 80627) en Aleida (Alida) DEKKER (zie 80628).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1825 te Havelte met Roelof Hendriks LIJSEN (DIJKERS), 39 jaar oud (zie 80633).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Roelofs LIJZEN (zie 80636).
   2.  Hendrik Roelofs LIJZEN (zie 80637).
   3.  Jan Roelofs LIJZEN (zie 80638).
   4.  Aaltje Roelofs LIJZEN (zie 80640).
   5.  Aleida Roelofs LIJZEN (zie 80641).
   6.  Aleida Roelofs LIJZEN (zie 80642).

80774    Antje Hendrika JETTEN, geboren op 02-08-1913 te Amsterdam, dochter van Hendrik Jans JETTEN (zie 80771) en Johanna RIPHAGEN (zie 80772).
 
80783    Benjamin (Bennie) JETTEN, zoon van Jan Hendrik JETTEN (zie 80776) en Rebecca (Bep) SLAGTER (zie 80777).
 
80713    Cornelia Luites JETTEN, geboren op 30-01-1843 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 30-11-1912 te Opsterland op 69-jarige leeftijd, dochter van Luiten Jans JETTEN (zie 80659) en Marrigjen Hilberts MAST (zie 80708).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1866 te Lemsterland met Sander Wytzes POSTMA, 28 jaar oud (zie 80714).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje (zie 80717).
   2.  Wietze (zie 80718).
   3.  Lute (zie 80719).
   4.  Sander (zie 80723).

140267    Geertje Jannes JETTEN, geboren op 05-06-1795 te Giethoorn, dochter van Jannes Klasen JETTEN (zie 84922) en Wijchertje Jacobs VLEDDER (zie 84166).
Gehuwd met Geert WOLTMAN (zie 183715).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje (zie 47672).

52046    Geertje Klazes JETTEN, geboren ca 1836, dochter van Klaas Roelofs JETTEN (zie 82904) en Martje Annes ROTSTRA (zie 82905).
Gehuwd op 04-06-1858 te Weststellingwerf met Geert Alberts KONING (zie 52045).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 82900).
   2.  Klaas (zie 82899).
   3.  Martje (zie 82901).
   4.  Hendrik (zie 82902).
   5.  Geertje (zie 52044).
   6.  Hendrik (zie 82903).
   7.  Hendrik (zie 82898).

192696    Geertje Wolters JETTEN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jan Louws VERMANING (zie 192695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ynske Jans (zie 192694).

80679    Gerbrand Jans JETTEN, geboren op 16-11-1824 te Echten;Lemsterland, overleden op 09-06-1831 te Echten;Lemsterland op 6-jarige leeftijd, zoon van Jan Luiten JETTEN (zie 80655) en Hendrikje Hendriks HUISMAN (zie 80669).
 
85071    Gerrit Claassen JETTEN, geboren op 10-08-1777 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 17-08-1777 te Giethoorn (getuige(n): Grietje CLAASSEN), zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Geertje Jans DOOP (zie 57597).
 
80675    Gerrit Jans JETTEN, geboren op 30-10-1822 te Echten;Lemsterland, overleden op 06-11-1822 te Lemsterland, 7 dagen oud, zoon van Jan Luiten JETTEN (zie 80655) en Gerrigje Hendriks HUISMAN (zie 80666).
 
200940    Grietijen Klaas JETTEN, gedoopt op 22-08-1706 te Nijeveen, dochter van Klaas Jans JETTEN (zie 165898) en Anneggijen Jans LUKEN (zie 165899).
 
80740    Grietje Klazen JETTEN, geboren op 13-04-1849 te Munnekeburen;Weststellingwerf, overleden op 15-04-1889 te Ooststellingwerf op 40-jarige leeftijd, dochter van Klaas Jans JETTEN (zie 80662) en Antje Jentjes OOSTERWIJK (zie 80737).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-08-1878 te Ooststellingwerf met Jan Geerts ZUIL, 25 jaar oud (zie 80754).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan (zie 80757).

80660    Grietjen Jans JETTEN, geboren op 14-11-1816 te Leiden, overleden op 18-06-1884 te Munnekeburen;Weststellingwerf op 67-jarige leeftijd, dochter van Jan Luiten JETTEN (zie 80665) en Grietje Wygers OTTER (zie 80656).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1837 te Weststellingwerf met Hendrik Freerks SMID, 22 jaar oud (zie 80725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hendriks (zie 80728).
   2.  Grietje Hendriks (zie 80729).
   3.  Wiegertje Hendriks (zie 80730).
   4.  Freerk Hendriks (zie 80731).

165900    Grietjen Klaas JETTEN, gedoopt op 21-05-1719 te Nijeveen, dochter van Klaas Jans JETTEN (zie 165898) en Anneggijen Jans LUKEN (zie 165899).
 
82908    Harmen Roelofs JETTEN, geboren ca 1810, zoon van Roelof Klazes JETTEN (zie 85070).
Gehuwd (1) met Trijntje Klazes SCHIPPERS (zie 82909).
Gehuwd (2) met Margje Kerstes SCHIPPERS (zie 82911).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas Harmens (zie 82910).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Klaas Harmens (zie 82912).

80782    Hendrik (Henk) JETTEN, zoon van Jan Hendrik JETTEN (zie 80776) en Rebecca (Bep) SLAGTER (zie 80777).
 
80674    Hendrik Jans JETTEN, geboren op 08-06-1819 te Echten;Lemsterland, overleden na 1887, zoon van Jan Luiten JETTEN (zie 80655) en Gerrigje Hendriks HUISMAN (zie 80666).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-11-1842 te Lemsterland met Barteltje Barteles LEMSTRA, 19 jaar oud (zie 80676).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks (zie 80767).
   2.  Nieske Hendriks (zie 113391).

80771    Hendrik Jans JETTEN, geboren op 18-06-1881 te Wyckel;Gaasterland, overleden op 08-04-1960 te Blaricum op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks JETTEN (zie 80767) en Antje Leenzes van der HEIDE (zie 80768).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-02-1909 te Amsterdam met Johanna RIPHAGEN, 20 jaar oud (zie 80772).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik (zie 80776).
   2.  Janna Hendrika (zie 80773).
   3.  Antje Hendrika (zie 80774).
   4.  Hendrika Johanna (zie 80775).

80775    Hendrika Johanna JETTEN, geboren 00-00-1916 te Amsterdam, dochter van Hendrik Jans JETTEN (zie 80771) en Johanna RIPHAGEN (zie 80772).
 
80709    Hilbert Luites JETTEN, geboren op 16-04-1840 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 02-10-1842 te Delfstrahuizen;Schoterland op 2-jarige leeftijd, zoon van Luiten Jans JETTEN (zie 80659) en Marrigjen Hilberts MAST (zie 80708).
 
80780    Irma Jeanne JETTEN, dochter van Jan Hendrik JETTEN (zie 80776) en Rebecca (Bep) SLAGTER (zie 80777).
 
15598    Jacobje Luten JETTEN, gedoopt (NG-NH) op 14-11-1790 te Giethoorn, overleden op 05-09-1812 te Lemsterland op 21-jarige leeftijd, dochter van Luite Jans (Lute) JETTEN (zie 15596) en Grietje Jans WIND (zie 418).
 
80663    Jacobjen Jans JETTEN, geboren op 20-04-1824 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 28-01-1848 te Echten;Lemsterland op 23-jarige leeftijd, dochter van Jan Luiten JETTEN (zie 80665) en Grietje Wygers OTTER (zie 80656).
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 24-05-1840 te Schoterland met Albert Roelofs LUIK, 23 jaar oud (zie 80742).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Alberts (zie 80745).
   2.  Jan Alberts (zie 80752).

52785    Jan Claasen JETTEN, gedoopt op 15-11-1711 te Nijeveen, overleden voor 1822, zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 165898) en Anneggijen Jans LUKEN (zie 165899).
Ondertrouwd op 03-01-1744 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 22-01-1744 te Giethoorn (NH), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Jacobjen Luijten HAXE, 24 jaar oud (zie 52784), in 1748 bij de telling huisgezin 363.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
80776    Jan Hendrik JETTEN, geboren op 19-11-1909 te Amsterdam, overleden op 30-07-1979 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans JETTEN (zie 80771) en Johanna RIPHAGEN (zie 80772).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-02-1935 te Amsterdam met Rebecca (Bep) SLAGTER, 23 jaar oud (zie 80777).
Uit dit huwelijk:
   1.  Irma Jeanne (zie 80780).
   2.  Jan Hendrik (zie 80781).
   3.  Hendrik (Henk) (zie 80782).
   4.  Benjamin (Bennie) (zie 80783).

80781    Jan Hendrik JETTEN, zoon van Jan Hendrik JETTEN (zie 80776) en Rebecca (Bep) SLAGTER (zie 80777).
 
80767    Jan Hendriks JETTEN, geboren op 27-08-1843 te Echten;Lemsterland, zoon van Hendrik Jans JETTEN (zie 80674) en Barteltje Barteles LEMSTRA (zie 80676).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-06-1877 te Lemsterland met Antje Leenzes van der HEIDE (zie 80768).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57596    Jan Jans JETTEN, geboren op 26-04-1760 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 27-04-1760 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Luiten HAXE), hij gaat in 1799 van Sint Johannesga naar Luinjeberd, zoon van Jan Claasen JETTEN (zie 52785) en Jacobjen Luijten HAXE (zie 52784).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1780 te Rohel met Marrigje H. MAST (zie 57600).
 
171254    Jan Jans JETTEN, geboren ca 1771.
Gehuwd met Trijntje JAKOBS (zie 171255).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
80627    Jan Klaas JETTEN, geboren op 30-09-1779 te Giethoorn, gedoopt op 03-10-1779 te Oosterzee;Lemsterland, overleden op 16-01-1853 te Havelte op 73-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Annigje Klaasen RUITER (BOTTEN) (zie 57598).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-12-1801 te Havelte met Aleida (Alida) DEKKER, 33 jaar oud (zie 80628).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
117777    Jan Klazes JETTEN, geboren 00-00-1839 te Munnekeburen, zoon van Klaas Roelofs JETTEN (zie 82904) en Martje Annes ROTSTRA (zie 82905).
Gehuwd op 07-03-1868 te Weststellingwerf met Margje Wiegers de RUITER (zie 117778).
 
80655    Jan Luiten JETTEN, geboren te 't Lageveld, gedoopt op 05-09-1784 te Havelte, overleden op 30-11-1847 te Delfstrahuizen;Schoterland op 63-jarige leeftijd, woonde te Giethoorn, zoon van Luite Jans (Lute) JETTEN (zie 15596) en Grietje Jans WIND (zie 418).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 15-04-1813 te Oosterzee;Lemsterland met Gerrigje Hendriks HUISMAN, 23 jaar oud (zie 80666).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 17-08-1823 te Lemsterland met Hendrikje Hendriks HUISMAN, 30 jaar oud (zie 80669).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
80665    Jan Luiten JETTEN, geboren te 't Lageveld, gedoopt op 05-11-1786 te Havelte, overleden op 14-08-1838 te Delfstrahuizen;Schoterland op 51-jarige leeftijd, woonde te Giethoorn, zoon van Luite Jans (Lute) JETTEN (zie 15596) en Grietje Jans WIND (zie 418).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-04-1815 te Leiden met Grietje Wygers OTTER, 29 jaar oud (zie 80656).
Uit dit huwelijk:
   1.  Luiten Jans (zie 80659).
   2.  Grietjen Jans (zie 80660).
   3.  Wieger Jans (zie 80661).
   4.  Klaas Jans (zie 80662).
   5.  Jacobjen Jans (zie 80663).
   6.  Wieger Jans (zie 80664).

57606    Jan Luiten JETTEN, geboren op 11-06-1838 te Echten;Lemsterland, overleden op 18-07-1849 te Delfstrahuizen;Schoterland op 11-jarige leeftijd, zoon van Luiten Jans JETTEN (zie 80659) en Marrigjen Hilberts MAST (zie 80708).
 
80724    Jan Luites JETTEN, geboren op 11-11-1852 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 21-10-1854 te Delfstrahuizen;Schoterland op 1-jarige leeftijd, zoon van Luiten Jans JETTEN (zie 80659) en Aaltje Hilberts MAST (zie 80711).
 
80773    Janna Hendrika JETTEN, geboren op 01-10-1911 te Amsterdam, dochter van Hendrik Jans JETTEN (zie 80771) en Johanna RIPHAGEN (zie 80772).
 
84922    Jannes Klasen JETTEN, geboren op 14-04-1768 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 17-04-1768 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jans DOOP), zoon van Klaas Jans JETTEN (zie 57595) en Geertje Jans DOOP (zie 57597).
Ondertrouwd op 06-03-1791 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20-03-1791 te Giethoorn met Wijchertje Jacobs VLEDDER, 23 jaar oud (zie 84166).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Jannes (zie 140267).

82910    Klaas Harmens JETTEN, geboren op 10-10-1839 te Echten;Lemsterland, zoon van Harmen Roelofs JETTEN (zie 82908) en Trijntje Klazes SCHIPPERS (zie 82909).
 
82912    Klaas Harmens JETTEN, geboren op 27-04-1863 te Schoterland, zoon van Harmen Roelofs JETTEN (zie 82908) en Margje Kerstes SCHIPPERS (zie 82911).
 
165898    Klaas Jans JETTEN, geboren ca 1688.
Gehuwd met Anneggijen Jans LUKEN (zie 165899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietijen Klaas (zie 200940).
   2.  Jan Claasen (zie 52785).
   3.  Grietjen Klaas (zie 165900).

57595    Klaas Jans JETTEN, geboren op 05-12-1751 te Giethoorn (aangifte door: Grietje KLAASEN), gedoopt (DGZ Zuid) op 30-01-1774 te Giethoorn, overleden op 10-02-1841 te Nijeveen op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Claasen JETTEN (zie 52785) en Jacobjen Luijten HAXE (zie 52784).
Ondertrouwd (1) op 07-02-1766 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 14-jarige leeftijd op 23-02-1766 te Giethoorn (NG), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Geertje Jans DOOP, 24 jaar oud (zie 57597).
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Giethoorn, zij van Oosterzee; hij van Giethoorn met Annigje Klaasen RUITER (BOTTEN) (zie 57598).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Jan Klaas (zie 80627).
   8.  Grietje Klasen JETTE (zie 85067).

80662    Klaas Jans JETTEN, geboren op 16-10-1821 te Leiden, overleden op 17-02-1851 te Munnekeburen;Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan Luiten JETTEN (zie 80665) en Grietje Wygers OTTER (zie 80656).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-04-1848 te Schoterland met Antje Jentjes OOSTERWIJK, 28 jaar oud (zie 80737). {Zij was ook ooit gehuwd met Gerrit Jan CROM (zie 111145).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Klazen (zie 80740).
   2.  Andresina Klazes (zie 80741).

80712    Klaas Luites JETTEN, geboren op 19-11-1841 te Delfstrahuizen;Schoterland, overleden op 10-12-1841 te Delfstrahuizen;Schoterland, 21 dagen oud, zoon van Luiten Jans JETTEN (zie 80659) en Marrigjen Hilberts MAST (zie 80708).
 
15599    Klaas Luten JETTEN, geboren op 27-01-1796 te Jonen, gedoopt (NG-NH) op 31-01-1796 te Giethoorn (getuige(n): Willempje Abrahams van OOTMARSUM), zoon van Luite Jans (Lute) JETTEN (zie 15596) en Grietje Jans WIND (zie 418).
 
82904    Klaas Roelofs JETTEN, geboren ca 1800, zoon van Roelof Klazes JETTEN (zie 85070).
Gehuwd met Martje Annes ROTSTRA (zie 82905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margjen Klazes (zie 82906).
   2.  Geertje Klazes (zie 52046).
   3.  Jan Klazes (zie 117777).

15596    Luite Jans (Lute) JETTEN, geboren op 01-02-1756 om 12.00 uur te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 08-02-1756 te Giethoorn (getuige(n): Grietje JANS), overleden op 07-08-1821 te Lemsterland op 65-jarige leeftijd, zoon van Jan Claasen JETTEN (zie 52785) en Jacobjen Luijten HAXE (zie 52784).
Ondertrouwd op 14-11-1783 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-11-1783 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. en zij j.d. van Giethoorn met Grietje Jans WIND, 24 jaar oud (zie 418), op 12-01-1799 met attestatie vertrokken van Giethoorn naar Echten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Luiten (zie 80655).
   2.  Jan Luiten (zie 80665).
   3.  Willempje Luten (zie 15597).
   4.  Jacobje Luten (zie 15598).
   5.  Margje Luiten (zie 80689).
   6.  Klaas Luten (zie 15599).
   7.  Stientje Luiten (zie 80753).

80670    Luite Jans JETTEN, veenwerker, geboren op 27-05-1815 te Echten;Lemsterland, overleden op 01-08-1894 te Munnekeburen;Weststellingwerf op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Luiten JETTEN (zie 80655) en Gerrigje Hendriks HUISMAN (zie 80666).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-03-1846 te Lemsterland met Geertje Dirks RUITER, 26 jaar oud (zie 80671).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 222 van 503 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software