Eerste blad    Vorig blad    Blad 188 van 487 bladen Volgend blad    Laatste blad

178683    Styntie Bernardus HOLTROP, geboren ca 1645, overleden 00-00-1723.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1667 met Jan Hendriks HOLTROP (zie 178682).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
178642    Sytske HOLTROP, geboren op 30-12-1863 te Weststellingwerf, overleden op 29-05-1867 te Delfstrahuizen op 3-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178640) en Minke Jans KOOPMAN (zie 178641).
 
178645    Sytske HOLTROP, geboren op 27-09-1870 te Weststellingwerf, overleden op 14-01-1944 op 73-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178640) en Minke Jans KOOPMAN (zie 178641).
 
178671    Sytske Bernardus HOLTROP, geboren op 12-11-1779 te Delfstrahuizen, overleden 00-00-1811, dochter van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178658) en Grietje BROERS (zie 178659).
 
178675    Sytze Bernardus HOLTROP, geboren op 12-01-1784, zoon van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178658) en Grietje BROERS (zie 178659).
Gehuwd met Antje Hendriks BAAS (zie 178685).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6907    S. HOLTROP.
Gehuwd met Folkert WIND (zie 6906).
 
178664    Theunis Bernardus HOLTROP, geboren 00-00-1850, overleden 00-00-1912, zoon van Bernardus Broers HOLTROP (zie 178662) en Baukje BOUMA (zie 178663).
Gehuwd met Sjoukje BROUWER (zie 178665).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178657    Trijntje Ypes HOLTROP, geboren op 21-03-1821 te Delfstrahuizen, overleden op 13-10-1824 op 3-jarige leeftijd, dochter van Ype Bernardus HOLTROP (zie 178654) en Klaasje Ydes MIEDEMA (zie 178655).
 
178668    Volken HOLTROP, geboren 00-00-1918, zoon van Bernardus Theunis HOLTROP (zie 178666) en Antje PEN (zie 178667).
Gehuwd met Baukje MODDERMAN (zie 178669).
Uit dit huwelijk:
   1.  Minne (zie 178670).

178672    Yke Bernardus HOLTROP, geboren op 21-08-1773 te Delfstrahuizen, overleden 00-00-1777 te Delfstrahuizen, dochter van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178658) en Grietje BROERS (zie 178659).
 
178654    Ype Bernardus HOLTROP, geboren op 24-07-1781 te Delfstrahuizen, overleden op 05-10-1837 te Delfstrahuizen op 56-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Jans HOLTROP (zie 178658) en Grietje BROERS (zie 178659).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 24-08-1801 te Cornwerd met Klaasje Ydes MIEDEMA (zie 178655).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Ypes (zie 100760).
   2.  Kornelis Ypes (zie 178656).
   3.  Trijntje Ypes (zie 178657).

8033    Ype Jans HOLTROP, geboren op 26-11-1839 te Delfstrahuizen, overleden op 20-06-1919 te Lemsterland op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Ypes HOLTROP (zie 100760) en Sytske Foekes DIJKSTRA (zie 100761).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1872 te Schoterland met Geeske Freerks WIND, 32 jaar oud (zie 655).
 
178678    Jeltje Jans HOLTRUP, dochter van Jan Bernardus HOLTROP (zie 178676) en Reinske WALLES (zie 178677).
 
191418    Gerrigje HOLTRUST, geboren ca 1806.
Gehuwd met Jan DORGELO (zie 191417).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
59515    Fenna HOLTSCHUTTE, geboren ca 1867.
Gehuwd met Johannes LUTTERS (zie 59514).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenna Dina (zie 59513).

202187    Bette (Bartraut) van HOLTSENDE, overleden 00-00-1495 te Kampen, dochter van Johan van HOLTSENDE (zie 202188) en Femme Arents BOELMANS (zie 202189).
Gehuwd met Henrick Arents to BOECOP (zie 202186).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Henricks (zie 202185).

202219    Boelman van HOLTSENDE, zoon van Johan van HOLTSENDE (zie 202188) en Femme Arents BOELMANS (zie 202189).
 
202220    Egbert van HOLTSENDE, lid van de gezworenen te Kampen 1476-1497, overleden 00-00-1497 te Kampen, zoon van Johan van HOLTSENDE (zie 202188) en Femme Arents BOELMANS (zie 202189).
Gehuwd met Marriken Bartolts van WILSUM (zie 202221).
 
202190    Ernst van HOLTSENDE, opgeroepen gezworene (Horstespel)1374;gemeensman ca 1377-ca1384;gemeensman (Bovensespel)1398, overleden voor 1399.
Gehuwd met Femme van VOORNE (zie 202191).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie 202188).

202218    Ernst van HOLTSENDE, raadslid Kampen 1460-1470, overleden voor 1484, zoon van Johan van HOLTSENDE (zie 202188) en Femme Arents BOELMANS (zie 202189).
Gehuwd met Alijt van den SONNENBERG (van HOLTSENDE) (zie 202217).
 
202239    Folkier Otten van HOLTSENDE, overleden ca 1435, 27 september 1422:Belening - Vollenhove
Den tiende over Henric Persijnsguedt, smal ende grof, als hij gelegen is teen Wenlo. Item den tiende over der Monekegoed toe Wenlo. Item den tiende over Gheerdsgoedt toe Wenlo. Item den tiende over Egbertsgoed teen Wenlo. Item den tiende over dat goet ter Dorheyde. Artikel als die gelegen is. ---. Item den tiende over inen acker, ruerende van Vulveken. Item den tiende over inen acker, rurende van Aelbert Putepansgoed, ook als dese voerscreven tiende gelegen is. 1403 nov 21 (BB ??fol 13) Herman ter Hansouwe. 1410 feb 14 (BB fol 13) Wycherus van Holtsende na de dood van zijn vader. 1422 sep 27 (BB fol 102) Folkier van Holtsende na de dood van zijn broer Wycher van Holtsende.

Op 7 oktober 1420 (BB fol 98) had Folkier uitstel gekregen zijn leen te geven na de dood van zijn broer Wycher. 1433 okt 14 (BC fol 21v) Volker van Holtsende.Enen tienden, groff ende smal, gelegen teen Vollenhoe toe Wendel. 1435 19 jul (BC fol 45) Gese, dochter van Volkier van Holtsende na diens dood. Hulder Johan van Holtsende, haar "momber".
Bronnen: HCO Repertorium Leenprotocol

rond 1435:Dood
Folkier werd nog herbeleend in 1434 maar hij moet kort zijn gestorven, wil zijn dochter Gese van Holtsende werd met deze tienden beleend 'na dode haers vaders' in 1435.

Bronnen: K. Schilder, Het Kamper geslacht van Holtsende, Kamper Almanak 1994

Zoon van Otto Gosens van HOLTSENDE (zie 202241) en n.n. Wychers SCHUERSACK (zie 202243).
Kinderen:
   1.  Otto Folkiers (zie 202238).
   2.  Gese Folkiers (zie 202240).

202245    Gerbert van HOLTSENDE, 23 Maart 1327 :Vermelding - Kampen
Anno Domini MCCC vicesimo septimo feria secunda post Letare venis coram nobilis scabnis in Campen dominus Johannes Radinc miles tamquam principalis debitor et fideiussor et cum eo sui fideiussores Bertoldus filius Ade, Rodolphus Butenpans, Jacobus Gysekini, Rodolphus Wevel, Winekinus filius Volkeri et Helpricus filius Parvi Wicheri, Hernestus de Holtesende, Gerbertus suus cocnatus et Rutere de IJselmuden et fatebantur, quod tenerentus Godefrido Lanchore 20 lb. gr. tur., solvendas eosdem in festo Omnium sanctorum proxime sequenti et istam promiserunt solvere iuncta manu. Et si unus de fedeiussoribus moritur, tune infra quindenam sebsequentem Campis intrabunt et alium loco sui statuent eque dignum. Et is predictam pecuniam non solvering tali termino, tunc debent moneri et tertia die postquam moniti fuerint Campis intrabunt et ibidem iacebunt in hospicio ipsis ostensum, onmibus induciis, fraude et dolo exeptis. Et si necesse eis faceret,, quod ibidem iacere non possint, tunc alium loco sui statuent et ponent eque dignum et eque sumptuosum.
Getuige : Ernst van Holtsende +
Getuige : Rodolphus Wevel

Bron: Dr. Johanna A. Kossmann-Putto, Kamper Schepenacten 1316-1354 no 290.
Kinderen:
   1.  Gosen (zie 202242).
   2.  n.n. (zie 202246).

202240    Gese Folkiers van HOLTSENDE, overleden ca 1442, 19 juli 1435:Belening - Vollenhove
1435 19 jul (BC fol 45) Gese, dochter van Volkier van Holtsende na diens dood. Hulder Johan van Holtsende, haar "momber".
Den tyenden over Henrixgoet Persijns teen Wenlo, kleine ende groff, gelegen teen Wenlo, over Geertsgoet teen Wenlo, over der Monikeguet teen Wenlo, over Egbertsguet teen Wenloe, over dat goet ter Dorreheyden, ---, over enen acker lands, roerende van Wulvikensguede ende over enen acker landes, roerende van Albert Putepansguede myt all hoeren toebehoeren, als de gelegen sijn. 1442 apr 6 (BC fol 45) Niese Paels, Dochter van Otte van Holtsende, na de dood van haar tante Gese, Dochter van Folkier van Holtsende. Hulder ....
Getuige: Johan van Holtsende overleden 1459
Bronnen: HCO Repertorium Leenprotocol

rond 1442:Dood
vrijdag na Pasen 1442 werd Niese (Agnes) de dochter van Otto van Holtsende, na de dood van haar tante Gese Folkiersdochter van Holtsende, beleend metemmen tienden te Vollenhove.

Getuige: Niese Otten van Holtsende + / 1477

Bronnen: K. Schilder, Het Kamper geslacht van Holtsende, Kamper Almanak 1994, dochter van Folkier Otten van HOLTSENDE (zie 202239).
 
202242    Gosen van HOLTSENDE, zoon van Gerbert van HOLTSENDE (zie 202245).
Kind:
   1.  Otto Gosens (zie 202241).

202188    Johan van HOLTSENDE, raadslid van Kampen 1418,1424,1426,1434,1442-1443,1450,1454-1455, overleden voor 1459, zoon van Ernst van HOLTSENDE (zie 202190) en Femme van VOORNE (zie 202191).
Gehuwd met Femme Arents BOELMANS (zie 202189).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
202169    Nese van HOLTSENDE, geboren ca 1365, overleden voor 1464, dochter van Egbert HERING (zie 202170) en n.n. van HOLTSENDE (zie 202246).
Gehuwd voor de kerk voor 1416 met Tideman GHEYE (zie 202168).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
202237    Niese Otten van HOLTSENDE, overleden voor 1477, dochter van Otto Folkiers van HOLTSENDE (zie 202238).
Gehuwd voor de kerk ca 1476 met n.n PAEL (zie 202236).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrick (zie 202234).

202246    n.n. van HOLTSENDE, dochter van Gerbert van HOLTSENDE (zie 202245).
Gehuwd met Egbert HERING (zie 202170).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202238    Otto Folkiers van HOLTSENDE, overleden voor 1435, zoon van Folkier Otten van HOLTSENDE (zie 202239).
Kind:
   1.  Niese Otten (zie 202237).

202241    Otto Gosens van HOLTSENDE, burger van Kampen 1378, overleden voor 1410, 4 Februari 1382 :Volmacht - Vollenhove
Otto van Holtsende magtigt te Vollenhoe Gerbert van Holtsende zijn neef, in de zaak, welke hij te vorderen heeft tegen Elseken Stonijngs wegens een tiende. Aanwezig: Lambert van IJselmuden, Everd van Essen en Johan Hagen. Voor deze zaak wordt de dag bepaald op den 1en regtdag aan deze zijde van den IJssel na Vastenavond.
Getuige : Gerbert van Holtsende overleden ca 1433

Bron: J. van Doorninck, Tijdkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

382 :Eigendom - Vollenhove
Otto van Holtsende bezat in 1382 een maat land in het kerspel van Vollenhove, waaruit Lumme, de vrouw van Hugo van der Halle de tienden had, als een bisschoppelijk leen. Gerbert van Holtsende, misschien een nakomeling van de gelijknamige man die voorkomt in de Kamper schepenakten uit het eerste kwart van de 14e eeuw, staat op de lijst van 1382 als leenman van een stuk land in het kerspel Raalte en van de helft van een tiende, gelegen Opten Swollein Vollenhove.Hij werd in mei 1394 met deze goederen herbeleend. Met tienden op Kamperveen werd Gerbert beleend in 1401
Getuige: Lumme Suzeler

Bron: K. Schilder, Het Kamper geslacht van Holtsende, Kamper Almanak 1994

Mei 1394 Belening - Vollenhove
In mei 1394 verzocht ook Otto Gosenszoon van Holtsende om te worden beleend met zijn goederen, bestaande uit een aantal tienden uit landerijen in het land van Vollenhove. Deze tienden worden ook genoemd in het register van 1382, maar daarin is de naam van de leenvrouw, Elsken Stovynck doorgehaald en het woord 'vacat' -in dit geval betekenend dat er geen leenman voor dit goed bekend was- er voor in de plaats gezet.

Bron: K. Schilder, Het Kamper geslacht van Holtsende, Kamper Almanak 1994

voor 1 Mei 1394 :Belening - Vollenhove
Dien tienden, grof ende smal, over 't goet ter Dorreheyden. Item den tienden, grof ende smal, over Persiinsgoet mit al sinen toebehoren. Item den tienden, grof ende smal, over Gerdesgoet. Item over Hermansgoet Uustes, uytghenomen die drie acker, daerop sit den groven tienden daerof. Item den tienden over vier stucken lants, die gheleghen siin in Ecbertsgoede van Wentlo. Item den tienden over een stuc lants, dat gheleghen is mits in Aelbertsgoede Putepans. Item over een stucke lants van Wulvekensgoede. Item den tienden over een stucke lants, dat Katharine Gerdswijf Aleydensoen onder hevet. Item den tienden over een stucke lants alse groet, daernaest gheleghen. --- . Ende dese tiende siin al gheleghen op den Lande van Vollenho.

* "Lijst leenmannen", blzz. 734 en 787. Z.d. [1379-1382] (BA1 fol 45) Elzeke Stoenynx. Hulder haar man Wycher die Hovessche.
BA2 fol 47 heeft "Stonynx". In BA1 is deze post doorgehaald. Z.d. [1382-1383 ?] (BA1 fol 81) Otte van Holtsende.

Die tienden, smal ende grof, over Henricsgoed Persijns to Wenlo, over Gerdsgoed to Wenlo, over der monyke goed to Wenlo, over dat goed ter Dorreheyden, ---, over een acker lants, rorende van Wulvikensgoede ende over een acker lands, rorende rorende [sic] van Aelbert Putepansgoede, mit als horen toebehoren, als die gelegen syn in den kerspel van Vollenho.
De overige tienden worden in deze belening niet genoemd.
Het op fol 81 aangetekend dateert waarschijnlijk van 1383 of kort daarvóór. 1394 mei 1 (BB fol 13) Otte Gosenssoen van Holteseijnde.
Den tiende over Henric Persijnsguedt, smal ende grof, als hij gelegen is toe Wenlo
is toe Wenlo. Item den tiende over der Monekegoed toe Wenlo. Item den tiende over Gheerdsgoedt toe Wenlo. Item den tiende over Egbertsgoed toe Wenlo. Item den tiende over dat goet ter Dorheyde. Item als die gelegen is. --- . Item den tiende over inen acker, ruerende van Vulveken. Item den tiende over inen acker, rurende van Aelbert Putepansgoed, also als dese voerscreven tiende gelegen is. 1403 nov 21 (BB fol 13) Herman ter Hansouwe. 1410 feb 14 (BB fol 13) Wycherus van Holtsende na de dood van zijn vader.

Bron: HCO Repertorium Leenprotocol

, zoon van Gosen van HOLTSENDE (zie 202242).
Gehuwd met n.n. Wychers SCHUERSACK (zie 202243).
Uit dit huwelijk:
   1.  Folkier Otten (zie 202239).

81655    Adriana Christina HOLTSINGEL, geboren 00-00-1840 te Deventer, dochter van Albartus HOLTSINGEL (HOLTZINGER) (zie 81638) en Geertruida Harmina FRINKS (zie 81579).
Gehuwd op 20-10-1864 te Deventer met Johannes Petrus de VOS (zie 81656). {Hij was ook ooit gehuwd met Aaltje BOONEN (zie 81659).}
 
81638    Albartus HOLTSINGEL (HOLTZINGER), geboren op 08-01-1797 te Deventer, zoon van Albartus HOLTZENGER (zie 81639) en Cornelia WEDEMEIJER (zie 81578).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-04-1828 te Deventer met Geertruida Harmina FRINKS, 20 jaar oud (zie 81579).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
81651    Albartus HOLTSINGEL, geboren 00-00-1837 te Deventer, zoon van Albartus HOLTSINGEL (HOLTZINGER) (zie 81638) en Geertruida Harmina FRINKS (zie 81579).
Gehuwd (1) op 08-04-1858 te Deventer met Johanna Mechtelina WALLAARDT (zie 81652).
Gehuwd (2) op 11-10-1877 te Deventer met Harmina Theodora WALLAARDT (zie 81668). {Zij was ook ooit gehuwd met Hendrik BRAND (zie 81669).}
 
81647    Grada HOLTSINGEL, geboren 00-00-1831 te Deventer, dochter van Albartus HOLTSINGEL (HOLTZINGER) (zie 81638) en Geertruida Harmina FRINKS (zie 81579).
Gehuwd op 20-08-1857 te Deventer met Gerrit Hendrik van der WAARDE (zie 81648).
 
75777    Jacob HOLTSINGER, geboren ca 1788.
Gehuwd met Grietje Jans BUIS (zie 75778).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75776    Jan Jacobs HOLTSINGER, geboren 00-00-1817 te Warffum, zoon van Jacob HOLTSINGER (zie 75777) en Grietje Jans BUIS (zie 75778).
Gehuwd op 30-10-1839 te Warffum met Henderika Roelfs HOEK (zie 75775).
 
51138    Daniël Meinhart HOLTSLAG, machinist;arbeider, geboren op 18-06-1865 te Brummen, overleden 00-00-1929 te Losser, zoon van Hendrik HOLTSLAG (zie 52699) en Maria Catharina du CROO (zie 52700).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1890 te Hardenberg-Ambt met Margje WIND, 17 jaar oud (zie 1013).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 125927).
   2.  Johannes Albertus (Jan) (zie 51139).
   3.  Maria Catharina (zie 175586).
   4.  Gerhard (zie 159652).

159652    Gerhard HOLTSLAG, textielarbeider, geboren 00-00-1904 te Losser, overleden op 23-06-1936 te Enschede, zoon van Daniël Meinhart HOLTSLAG (zie 51138) en Margje WIND (zie 1013).
 
52699    Hendrik HOLTSLAG, landbouwer;dagloner, geboren op 29-03-1825 te Spankeren;Rheden, overleden op 05-11-1891 te Brummen op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-04-1856 te Rheden met Maria Catharina du CROO, 31 jaar oud (zie 52700).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
125927    Hendrik HOLTSLAG, geboren 00-00-1891 te Hardenberg-Ambt, overleden op 10-05-1894 te Westervoort, zoon van Daniël Meinhart HOLTSLAG (zie 51138) en Margje WIND (zie 1013).
 
51139    Johannes Albertus (Jan) HOLTSLAG, geboren 00-00-1893 te Westervoort, zoon van Daniël Meinhart HOLTSLAG (zie 51138) en Margje WIND (zie 1013).
Gehuwd (1) op 28-05-1918 te Losser met Nisje JONKER (zie 51140).
Gehuwd (2) op 03-10-1924 te Hardenberg-Ambt met Egberdina FILM (zie 175571).
 
175586    Maria Catharina HOLTSLAG, fabrieksarbeidster, geboren 00-00-1902 te Gronau;Dld, dochter van Daniël Meinhart HOLTSLAG (zie 51138) en Margje WIND (zie 1013).
Gehuwd op 28-06-1927 te Losser met Johannes Lambertus LOTTERMAN, 29 jaar oud (zie 42601).
 
175569    Albert HOLTVLUWER, geboren ca 1875.
Gehuwd met Janna RIBBERINK (zie 175570).
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina (zie 175568).

175568    Berendina HOLTVLUWER, geboren 00-00-1905 te Hardenberg-Ambt, dochter van Albert HOLTVLUWER (zie 175569) en Janna RIBBERINK (zie 175570).
Gehuwd op 13-11-1925 te Hardenberg-Ambt met Jan VENEMAN (zie 114653).
 
199615    D.J. HOLTVLÜWER.
Gehuwd met R. WESSELINK (zie 199614).
 
167940    Hendrika HOLTVOORT, arbeidster, geboren ca 1822.
Gehuwd met Jan Willem SCHUTTE (zie 167939).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 167935).

148172    Elizabeth HOLTZEN, geboren ca 1837.
Gehuwd met Jacob LAAN (zie 148171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas (zie 16376).

81639    Albartus HOLTZENGER, geboren ca 1770.
Gehuwd met Cornelia WEDEMEIJER (zie 81578).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albartus HOLTSINGEL (HOLTZINGER) (zie 81638).
   2.  Jacob HOLTZINGER (zie 81576).

81643    Bartjen Helena HOLTZINGER, geboren 00-00-1831 te Deventer, dochter van Jacob HOLTZINGER (zie 81576) en Klara (Klaartje) FRINKS (zie 81575).
Gehuwd op 26-07-1852 te Deventer, 1 kind gewettigd met Martinus HENSEN (zie 81644).
 
81576    Jacob HOLTZINGER, geboren op 15-03-1809 te Deventer, zoon van Albartus HOLTZENGER (zie 81639) en Cornelia WEDEMEIJER (zie 81578).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-08-1830 te Deventer met Klara (Klaartje) FRINKS, 20 jaar oud (zie 81575). {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-07-1835 te Deventer met Jacobus REMMIG, 24 jaar oud (zie 81580).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67416    Geertruida HOLVAST, geboren ca 1857.
Gehuwd met Jakob SISSING (zie 67415).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 67414).

43562    Jacob HOLVAST, touwslager, geboren 00-00-1825 te Oude Pekela, zoon van Jan Geerts HOLVAST (zie 43564) en Geertruida Jacobs de GROOT (zie 43565).
Gehuwd (1) ca 1845 met Willemina WIJBELING (zie 43563).
Gehuwd (2) op 13-04-1858 te Oude Pekela, wettiging van 1 kind met Hinderika de HAAN (zie 43561).
 
43564    Jan Geerts HOLVAST, touwslager, geboren ca 1800.
Gehuwd met Geertruida Jacobs de GROOT (zie 43565).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
172928    Sieben HOLVAST, brievenbesteller, geboren 00-00-1908 te Oude Pekela, zoon van Tjebbe HOLVAST (zie 172930) en Geessien TUIN (zie 172931).
Gehuwd op 24-05-1937 te Onstwedde met Geertje DRENTH, 25 jaar oud (zie 172927).
 
172930    Tjebbe HOLVAST, geboren ca 1882.
Gehuwd met Geessien TUIN (zie 172931).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sieben (zie 172928).

41874    Albertus Wilhelmus HOLWARDA, geboren op 09-04-1869 te Emmen, zoon van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
 
41880    Berendina HOLWARDA, geboren op 08-01-1877 te Odoorn, dochter van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-04-1899 te Coevorden met Mikkelis RUDDIJS (zie 41881).
 
41828    Engelbert Alettus Johannes HOLWARDA, commies rijksbelastingen, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jacomina Hendrina BELLO (zie 41829).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41857    Engelbertus Alectus Johannes HOLWARDA, timmerman;meubelmaker, geboren op 07-08-1897 te Coevorden, hij woonde in de Rijnsestraat, zoon van Engelbertus Alettus Johannes HOLWARDA (zie 41852) en Lucresa Olina KIERS (zie 41853).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1920 te Coevorden met Annichje KAMPING, 25 jaar oud (zie 41867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelbertus Alettus Johannes (zie 41870).
   2.  Johannes Gezinus (zie 41871).
   3.  Jacob (zie 41872).

41873    Engelbertus Alettus Johannes HOLWARDA, geboren op 16-06-1865 te Coevorden, overleden op 26-10-1865 te Steenwijksmoer, 132 dagen oud, begraven op 30-10-1865 te Coevorden, zoon van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
 
41852    Engelbertus Alettus Johannes HOLWARDA, landbouwer, geboren op 05-02-1867 te Nieuw Schoonebeek, overleden op 05-04-1936 te Coevorden op 69-jarige leeftijd, zoon van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-01-1891 te Dalen met Lucresa Olina KIERS, 23 jaar oud (zie 41853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Olf (zie 41856).
   2.  Engelbertus Alectus Johannes (zie 41857).

41870    Engelbertus Alettus Johannes HOLWARDA, geboren op 02-04-1921 te Coevorden, zoon van Engelbertus Alectus Johannes HOLWARDA (zie 41857) en Annichje KAMPING (zie 41867).
 
41888    Francina HOLWARDA, geboren op 08-06-1883 te Zandberg;Odoorn, dochter van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
 
41872    Jacob HOLWARDA, geboren op 13-09-1938 te Coevorden, zoon van Engelbertus Alectus Johannes HOLWARDA (zie 41857) en Annichje KAMPING (zie 41867).
 
41884    Jan HOLWARDA, geboren op 10-09-1880 te Odoorn, zoon van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1907 te Oosterhesselen met Hillechien ZWAAN (zie 41885).
 
41865    Jan HOLWARDA, geboren op 13-11-1920 te Coevorden, zoon van Olf HOLWARDA (zie 41856) en Frederika KOLLEN (zie 41862).
 
41858    Jantiena Jacomina Hendrina HOLWARDA, geboren op 10-09-1880 te Odoorn, overleden op 18-07-1934 te Deventer op 53-jarige leeftijd, dochter van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
Gehuwd met Jan GERRITS (zie 41859).
 
41871    Johannes Gezinus HOLWARDA, geboren op 14-08-1923 te Coevorden, zoon van Engelbertus Alectus Johannes HOLWARDA (zie 41857) en Annichje KAMPING (zie 41867).
 
41866    Lucreza Oliena HOLWARDA, geboren 00-00-1924 te Coevorden, overleden op 24-08-1926 te Coevorden, dochter van Olf HOLWARDA (zie 41856) en Frederika KOLLEN (zie 41862).
 
41827    Martinus Jacobus HOLWARDA, commies rijksbelastingen, geboren op 13-09-1835 te Harderwijk, ze vertrokken op 01-05-1906 naar Deventer, zoon van Engelbert Alettus Johannes HOLWARDA (zie 41828) en Jacomina Hendrina BELLO (zie 41829).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1865 te Coevorden met Berendina BIELEVELT, 21 jaar oud (zie 41814).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
41875    Martinus Jacobus HOLWARDA, geboren op 13-09-1871 te Emmen, zoon van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
 
41856    Olf HOLWARDA, arbeider, geboren op 08-08-1894 te Coevorden, zoon van Engelbertus Alettus Johannes HOLWARDA (zie 41852) en Lucresa Olina KIERS (zie 41853).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-06-1920 te Coevorden met Frederika KOLLEN, 22 jaar oud (zie 41862).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 41865).
   2.  Lucreza Oliena (zie 41866).

41876    Wilhelmina Berendina HOLWARDA, geboren op 18-04-1874 te Emmen, dochter van Martinus Jacobus HOLWARDA (zie 41827) en Berendina BIELEVELT (zie 41814).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-01-1897 te Coevorden met Lucas HESSELS, 24 jaar oud (zie 41877).
 
179828    Aaltje Wytzes HOLWERDA, geboren op 28-12-1820 te Engwierum;Dongeradeel, overleden op 17-05-1883 te Surguisterveen;Achtkarspelen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Andries Jacobs BEKKEMA (zie 179827).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178802    Fennechien HOLWERDA, geboren 00-00-1899 te Gasselternijveen, dochter van Hein HOLWERDA (zie 178803) en Geertje LUTH (zie 178804).
Gehuwd op 08-07-1927 te Beilen met Jetse SIKKEMA, 24 jaar oud (zie 178800).
 
178803    Hein HOLWERDA, beurtschipper, geboren ca 1869.
Gehuwd met Geertje LUTH (zie 178804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fennechien (zie 178802).

46920    NN HOLWERDA, geboren ca 1890.
Gehuwd ca 1970 met Zwaantje TIENKAMP (zie 46789). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-04-1917 te Rolde, gescheiden te Assen van Albert KOOPS (zie 46919), ze zijn gescheiden omdat Albert wilde gaan emigreren en Zwaantje trok bij haar ouders in en verdiende bij door naaiwerk te doen.}
 
182596    Rinske HOLWERDA, geboren ca 1900.
Gehuwd met Hendrik GREEVELINK (zie 182592).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
54728    Frouktje HOLWIJNS, geboren ca 1793.
Gehuwd met Harm Tonnis POPPEMA (zie 54727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnis Harms (zie 54726).

128442    Anna Charlotte HOLZ, geboren ca 1863.
Gehuwd met Cäsar Max BECKER (zie 128441).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153692    Marie Susanne J. HOLZKLAU, geboren ca 1855.
Gehuwd met Jan Daniel C. W. d'ABLAING van GIESSENBURG (zie 153691).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
30229    Aaltje HOMAN, geboren 00-00-1876 te Emmen, dochter van Popke HOMAN (zie 30230) en Trijntje HUTTINGA (zie 30231).
Gehuwd op 10-07-1896 te Emmen met Christiaan BOTTER, 27 jaar oud (zie 30228).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
71633    Aaltje Garmts HOMAN, geboren op 05-10-1816 te Uithuizen, overleden op 05-07-1873 te Assen op 56-jarige leeftijd, dochter van Garmt Harkes HOMAN (zie 71574) en Hindrikje Kornelis van den BERG (HAMBURG) (zie 71632).
 
23954    Abel HOMAN, geboren ca 1832.
Gehuwd met Janna Evert PIETERS (zie 23955).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 23921).

23941    Abel HOMAN, geboren op 23-06-1888 te Donderen; Vries, zoon van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-01-1913 te Vries met Barelliena TOLNER (zie 23942).
 
86898    Adolf HOMAN, geboren ca 1557 te Yde;Vries, overleden ca 1609 te Groningen, zoon van Johan HOMAN (zie 6387) en Henricka BAVINCK (zie 6389).
Gehuwd met Annetien (zie 86899).
 
71572    Albert HOMAN, geboren ca 1784 te Baflo, overleden op 05-02-1833 te Warffum, zoon van Harke Alberts ZIJLMAN (zie 71548) en Menje Egberts HOMAN (zie 71571).
 
153767    Albert HOMAN, geboren ca 1828.
Gehuwd met Aaltje SIBRING (zie 153768).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Jantina (zie 38233).

23956    Albert HOMAN, geboren op 22-09-1890 te Donderen; Vries, zoon van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
 
55109    Aleida HOMAN, landbouwersche, geboren op 04-09-1793 te Rolde, overleden op 16-03-1875 te Peize op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOMAN (zie 89837) en Roelofje VOS (zie 153758).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-08-1818 te Rolde met Berend Willinge KYMMELL, 26 jaar oud (zie 55108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha (zie 153759).
   2.  Lucas Oldenhuis (zie 153760).
   3.  Roelofje (zie 153761).
   4.  Johannes HOMAN KYMMELL (zie 89859).
   5.  Margaretha Johanna (zie 153762).
   6.  Roelina (zie 55094).
   7.  Anna (zie 153763).

38233    Alida Jantina HOMAN, geboren 00-00-1858 te Vries, overleden op 31-01-1909 te Wildervank, dochter van Albert HOMAN (zie 153767) en Aaltje SIBRING (zie 153768).
Gehuwd op 16-11-1877 te Rolde met Teunis Everhardus OOSTERWIJK (zie 38232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rense Everts Johannes (zie 153769).
   2.  Albert Arend (zie 153770).
   3.  Tonnis Everdienand Hendrik (zie 38180).
   4.  Altine Marchine Hindrike (zie 153771).
   5.  Everdina Tonnisje Henderika Jantina (zie 153772).
   6.  Hendrik Jan (zie 153773).

23950    Annechien HOMAN, geboren 00-00-1780, dochter van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Jantien Fake BOOIJS (zie 23949).
Gehuwd op 17-06-1814 te Anloo met Jacob EMMEN (zie 23951).
 
23960    Annechien HOMAN, geboren op 20-12-1845 te Smilde, overleden op 06-02-1846 te Smilde, 48 dagen oud, dochter van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
 
52119    Annechien HOMAN, geboren op 14-04-1850 te Smilde, dochter van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1874 te Smilde, wettiging van 1 kind met Johannes KOK, 23 jaar oud (zie 52120).
 
59872    Annechien HOMAN, geboren 00-00-1865 te Woltersum;Ten Boer, dochter van Reinder Klaassens HOMAN (zie 59841) en Martje REINDERS (zie 59842).
Gehuwd op 02-07-1887 te Ten Boer met Hinderikus HAMMINGA (zie 59873).
 
23884    Annigje HOMAN, geboren op 02-12-1876 te Noordbarge;Emmen, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
 
60732    Annigje HOMAN, geboren op 09-04-1892 te Kloosterveen;Smilde, overleden op 24-01-1901 te Kloosterveen;Smilde op 8-jarige leeftijd, dochter van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
60729    Antje HOMAN, geboren op 29-02-1888 te Kloosterveen;Smilde, dochter van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
153735    Antonij HOMAN, notaris, gedoopt op 06-03-1794 te Vries, zoon van Johannes LINTHORST HOMAN (zie 153733) en Trijntje EMMEN (zie 153734).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-12-1821 te De Wijk met Trina Elisabeth TONCKENS, 25 jaar oud (zie 153736).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes LINTHORST HOMAN (zie 153741).

86903    Arend HOMAN, geboren 00-00-1576 te Yde;Vries, overleden 00-00-1651 te Peize, zoon van Johan HOMAN (Olde Johan) (zie 6375) en nn (zie 86901).
 
42644    Barbara HOMAN, geboren ca 1858, dochter van Hindrik Egberts HOMAN (zie 60709) en Katharina GROENEVELD (zie 60710).
Gehuwd (1) op 18-02-1874 te Bedum met Jurjen KNOL (zie 42643). {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje BIRZA (zie 42655).}
Gehuwd (2) met Jurjen HOVING (zie 60711).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina Maria (zie 42642).

60735    Bareld Jan HOMAN, geboren op 30-04-1858 te Smilde, overleden op 03-06-1859 te Smilde op 1-jarige leeftijd, zoon van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
 
60727    Bareld Jan HOMAN, geboren op 01-04-1860 te Smilde, overleden op 01-05-1860 te Smilde, 30 dagen oud, zoon van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
 
60728    Bareld Jan HOMAN, geboren op 18-04-1861 te Smilde, overleden op 16-03-1862 te Hijkersmilde;Smilde, 332 dagen oud, zoon van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
 
52165    Bareld Jan HOMAN, geboren op 19-12-1862 te Hijkersmilde;Smilde, overleden op 08-01-1912 te Hijkersmilde;Smilde op 49-jarige leeftijd, zoon van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-01-1886 te Smilde met Aukje van BUITEN (zie 52166).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
5507    Bareld Jans HOMAN, ette;veenbaas;raadslid Gem. Smilde, geboren op 12-05-1753 te Zuidlaren, overleden op 19-08-1820 te Smilde op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan HOMAN (zie 5611) en Gesina HOMAN (zie 5612).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17-11-1782 te Anloo met Geesje SIKKENS, 19 jaar oud (zie 5508).
Gehuwd (2) met Jantien Fake BOOIJS (zie 23949).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Bernier (zie 5470).
   2.  Evert Reinder (zie 60734).
   3.  Bernier Lukas (zie 60716).
   4.  Henderika Gezina (zie 23889).
   5.  Gesina Henderica Helena Lammina (zie 60720).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
52159    Barelt Jans HOMAN, vervener, geboren op 27-10-1817 te Smilde, overleden op 23-06-1880 te Kloosterveen;Smilde op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
 
5831    Barelt Julsingh HOMAN, ette voor Oostermoer 1714-1735, schatbeurder, kerkvoogd 1732, gedoopt op 18-02-1677 te Eext, overleden voor 1739 te Eext, zoon van Jan HOMAN (zie 5833) en Hindrikjen JULSINGH (zie 5834).
Gehuwd (1) voor 1714 met Hilligjen CLUVINGE (zie 5832).
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 06-09-1716 te Anloo met Jeigien OTTENS (zie 24007).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
86914    Barelt Willems HOMAN, geboren op 27-07-1689 te Gieten, zoon van Willem HOMAN (zie 86906) en Grietje OTTENS (zie 86907).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-09-1716 te Anloo met Jeigje OTTENS, 29 jaar oud (zie 86915).
 
60716    Bernier Lukas HOMAN, geboren 00-00-1788 te Zuidlaren, zoon van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Geesje SIKKENS (zie 5508).
Gehuwd op 19-06-1818 te Smilde met Jantje NIEUWOLD (zie 60717).
 
20194    Catharina Homan, geboren op 15-06-1882.
Gehuwd 1902 met Albert HUMMEL (zie 20258).
Uit dit huwelijk:
   1.  Living (zie 20796).
   2.  Living (zie 20797).
   3.  Living (zie 20798).
   4.  Living (zie 20801).
   5.  Living (zie 20805).
   6.  Living (zie 20807).

98470    Cornelia HOMAN, geboren ca 1905.
Gehuwd met Hendrik Jan BOON (zie 98469).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71635    Cornelia Garmts HOMAN, geboren ca 1821 te Uithuizen, dochter van Garmt Harkes HOMAN (zie 71574) en Hindrikje Kornelis van den BERG (HAMBURG) (zie 71632).
 
161614    Cornelis Jans HOMAN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Auktje Jennes DEELSTRA (zie 161613).
 
60731    Dirk HOMAN, geboren op 06-06-1890 te Kloosterveen;Smilde, overleden op 05-06-1905 te Hijkersmilde;Smilde op 14-jarige leeftijd, zoon van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
20195    Douwe Klasens Homan.
Gehuwd op 17-06-1841 te Grootegast met Fenje HUMMEL, 19 jaar oud (zie 20402).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jelles Hummel (zie 20622).

48807    Ebelie Egberts HOMAN, geboren ca 1740 te Usquert, dochter van Egbert Jans HOMAN (zie 48801) en Etthien ELLERI (zie 48800).
Ondertrouwd op 20-09-1761 te Garnwerd, gehuwd op 11-10-1761 te Usquert met Harm REINTJES (zie 48809).
 
23980    Egbert HOMAN, geboren op 14-11-1791 te Eext; Anloo, gedoopt op 18-12-1791 te Anloo, overleden op 04-08-1875 te Eext; Anloo op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23982) en Grietje EGBERTS (zie 23983).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-10-1823 te Anloo met Jeigjen OTTENS, 34 jaar oud (zie 23981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 24004).
   2.  Otte (zie 23986).
   3.  Grietien (zie 24005).
   4.  Willem (zie 23987).

24001    Egbert HOMAN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Lugien Hilberts NIJSING (zie 23996).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willems (zie 24002).
   2.  Roelof (zie 24003).

23992    Egbert HOMAN, geboren op 20-10-1861 te Eext; Anloo, overleden op 28-01-1929 te Anloo op 67-jarige leeftijd, zoon van Willem HOMAN (zie 23987) en Grietien JULSING (zie 23989).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-08-1885 te Anloo met Roelfje BOER, 23 jaar oud (zie 23993).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71573    Egbert Harkes HOMAN, ijzersmid, geboren ca 1785 te Baflo, zoon van Harke Alberts ZIJLMAN (zie 71548) en Menje Egberts HOMAN (zie 71571).
Gehuwd met Barbera Hindriks COMPAAN (zie 71628).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
48801    Egbert Jans HOMAN, winkelier;koopman, gedoopt op 26-11-1707 te Zuidhorn , overleden ca 1774 te Usquert, zoon van Jan Reiners HOMAN (zie 48802) en Jantjen GEERTS (zie 48803).
Gehuwd (1) ca 1730 met Etthien ELLERI (zie 48800).
Gehuwd (2) ca 1744 met Stijntien MEINDERS (zie 48804).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
140634    Egbertje HOMAN, geboren ca 1864.
Gehuwd met Klaas TULP (zie 140633).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesina (zie 140632).

53890    Eit Freerks HOMAN, geboren ca 1848.
Gehuwd met Antje Douwes WOUDHUIZEN (zie 53891).
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerk (zie 53889).

52161    Eldina HOMAN, geboren op 06-11-1837 te Smilde, overleden op 26-03-1853 te Smilde op 15-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
 
52130    Engbertus Willem HOMAN, geboren op 29-04-1855 te Smilde, overleden op 18-07-1856 te Smilde op 1-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
52132    Engbertus Willem HOMAN, geboren op 28-03-1859 te Smilde, overleden op 10-11-1920 te Smilde op 61-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
86904    Engelbert HOMAN, geboren 00-00-1577 te Yde;Vries, overleden te Tynaarlo, zoon van Johan HOMAN (Olde Johan) (zie 6375) en nn (zie 86901).
 
190995    Engelbert HOMAN, wijnkoper, gedoopt op 06-09-1682 te Vries, overleden op 18-09-1748 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Herman) HOMAN (zie 5835) en Gesina LINTHORST (zie 5836).
 
48805    Etje Egberts HOMAN, gedoopt op 02-02-1738 te Uithuizermeeden, overleden voor 1775, dochter van Egbert Jans HOMAN (zie 48801) en Etthien ELLERI (zie 48800).
 
23929    Everdina HOMAN, geboren op 29-05-1898 te Donderen; Vries, dochter van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1922 te Vries met Roelof WESTERHOF (zie 23930). {Hij was eerder gehuwd op 11-05-1918 te Vries met Grietje HOMAN, 22 jaar oud (zie 23940).}
 
23976    Evert HOMAN, geboren op 17-11-1853 te Donderen; Vries, zoon van NN NN (zie 23977) en Hendrikien HOMAN (zie 23966).
 
23921    Evert HOMAN, geboren op 05-06-1857 te Donderen; Vries, overleden op 04-02-1938 te Norg op 80-jarige leeftijd, zoon van Abel HOMAN (zie 23954) en Janna Evert PIETERS (zie 23955).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-01-1884 te Vries met Marchien van der VELDS (zie 23922).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmtien (zie 23923).
   2.  Janna (zie 23945).
   3.  Abel (zie 23941).
   4.  Albert (zie 23956).
   5.  Grietje (zie 23940).
   6.  Everdina (zie 23929).

23970    Evert HOMAN, geboren op 01-12-1859 te Donderen; Vries, zoon van Roelof HOMAN (zie 23974) en Aaltje ter BORGH (zie 23969).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1883 te Zuidlaren met Zwaantje STOFFERS (zie 23971).
 
23957    Evert Geerts HOMAN, geboren op 30-12-1799 te Vries, overleden op 10-12-1879 te Donderen; Vries op 79-jarige leeftijd, zoon van Geert HOMAN (zie 23958) en Hinderkien EVERTS (zie 23959).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-09-1833 te Vries met Trientien Roelofs LUCHIES (KREGEL), 28 jaar oud (zie 23961).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikien (zie 23966).
   2.  Roelof (zie 23974).
   3.  Geertje (zie 23962).

60734    Evert Reinder HOMAN, geboren op 17-03-1786 te Zuidlaren, overleden op 08-07-1827 te Smilde op 41-jarige leeftijd, zoon van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Geesje SIKKENS (zie 5508).
 
31309    Evert Reinder HOMAN, geboren op 21-09-1824 te Smilde, overleden op 16-08-1904 te Hijkersmilde;Smilde op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-08-1843 te Smilde met Annigje HOVINGH (zie 52136).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Henderika Helena Lammina (zie 23912).
   2.  Annechien (zie 23960).
   3.  Jan Bernier (zie 52141).
   4.  Bareld Jan (zie 60735).
   5.  Bareld Jan (zie 60727).
   6.  Bareld Jan (zie 60728).
   7.  Bareld Jan (zie 52165).

52133    Evert Reinder HOMAN, geboren op 23-10-1865 te Smilde, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
52123    Evert Reinder HOMAN, geboren 00-00-1866 te Smilde, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
Gehuwd op 01-05-1897 te Smilde met Vroukje NUMAN, 30 jaar oud (zie 52124). {Zij was eerder gehuwd ca 1887 met Klaas RUITER (zie 52127).}
 
52145    Evert Reinder HOMAN, geboren op 22-10-1880 te Noordbarge;Emmen, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-03-1912 te Smilde met Johanna Maria BREMER, 35 jaar oud (zie 52146).
 
60730    Evert Reinder HOMAN, geboren op 11-10-1886 te Hijkersmilde;Smilde, zoon van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
190994    Frederik HOMAN, gedoopt op 21-09-1680 te Vries, overleden op 21-07-1707 te Vries op 26-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Herman) HOMAN (zie 5835) en Gesina LINTHORST (zie 5836).
 
86897    Freerk HOMAN, geboren ca 1555 te Yde;Vries, overleden ca 1600, zoon van Johan HOMAN (zie 6387) en Henricka BAVINCK (zie 6389).
 
6333    Freerk HOMAN, landbouwer te Zeegse, schatbeurder te Vries, geboren ca 1575 te Yde, overleden ca 1656 te Zeegse, zoon van Johan HOMAN (Olde Johan) (zie 6375) en nn (zie 86901).
Kind:
   1.  J(oh)an (zie 6294).

53889    Freerk HOMAN, geboren 00-00-1872 te Ooststellingwerf, zoon van Eit Freerks HOMAN (zie 53890) en Antje Douwes WOUDHUIZEN (zie 53891).
Gehuwd op 28-04-1900 te Borger met Tjiptjen van der VINNE (zie 53888).
 
71574    Garmt Harkes HOMAN, stelmaker;wagenmaker, geboren op 13-09-1789, zoon van Harke Alberts ZIJLMAN (zie 71548) en Menje Egberts HOMAN (zie 71571).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-04-1816 te Loppersum met Hindrikje Kornelis van den BERG (HAMBURG), 28 jaar oud (zie 71632).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
23958    Geert HOMAN, geboren ca 1760.
Gehuwd met Hinderkien EVERTS (zie 23959).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
59679    Geertje HOMAN, geboren ca 1833.
Gehuwd met Marius Everts HOFSTEDE (zie 59678).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
23962    Geertje HOMAN, geboren op 18-09-1843 te Donderen; Vries, overleden op 28-06-1913 te Peize op 69-jarige leeftijd, dochter van Evert Geerts HOMAN (zie 23957) en Trientien Roelofs LUCHIES (KREGEL) (zie 23961).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Peize, wettiging van 1 kind met Markus ROZEVELD (zie 23963).
 
52135    Geesje HOMAN, geboren op 15-10-1819 te Smilde, overleden op 29-11-1869 te Smilde op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-01-1843 te Smilde met Jan de VROOME, 26 jaar oud (zie 31308).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmannus (zie 31313).
   2.  Hendrikje (zie 16077).
   3.  Jan Bernier (zie 71722).
   4.  Harmannus (zie 16078).
   5.  Annechien (zie 20117).
   6.  Froukje (zie 23894).
   7.  Bareld Jan (zie 47903).

59868    Gepke HOMAN, geboren 00-00-1873 te Woltersum, dochter van Reinder Klaassens HOMAN (zie 59841) en Martje REINDERS (zie 59842).
Gehuwd op 09-11-1895 te Ten Boer met Oltman AKKERMAN (zie 59869).
 
5612    Gesina HOMAN, gedoopt op 23-07-1716 te Vries, overleden ca 1758 te Eext, van Amsterdam, dochter van Lucas HOMAN (zie 5727) en Lammigjen HOMAN (zie 5728).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-05-1750 te Zuidlaren met Jan HOMAN (zie 5611).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bareld Jans (zie 5507).

23882    Gesina HOMAN, geboren op 20-02-1830 te Smilde, overleden op 03-06-1880 te Kloosterveen; Smilde op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1850 te Smilde met Leffert HOVINGH, 21 jaar oud (zie 23883).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannes (zie 23886).
   2.  Evert Reinder (zie 23888).
   3.  Henderika Gesina (zie 23887).

60720    Gesina Henderica Helena Lammina HOMAN, geboren 00-00-1802 te Smilde, dochter van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Geesje SIKKENS (zie 5508).
Gehuwd op 15-06-1823 te Smilde met Jannes HOVINGH (zie 60721).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (zie 52136).
   2.  Geesje Jannes (Geertje) (zie 31366).
   3.  Leffert (zie 23883).

23912    Gezina Henderika Helena Lammina HOMAN, geboren op 07-02-1844 te Smilde, dochter van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
 
52157    Gezina Henderika Helena Lammina HOMAN, geboren op 14-09-1885 te Smilde, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-06-1921 te Assen met Jan THIE (zie 52158).
 
24005    Grietien HOMAN, geboren op 23-03-1827 te Anloo, overleden op 27-05-1888 te Eext; Anloo op 61-jarige leeftijd, dochter van Egbert HOMAN (zie 23980) en Jeigjen OTTENS (zie 23981).
 
59970    Grietje HOMAN, geboren 00-00-1833 te Zuidhorn, dochter van Jacobus HOMAN (zie 59971) en Aagtje BAKKER (zie 59972).
Gehuwd op 17-05-1851 te Aduard met Abel Abels IWEMA (zie 59969).
 
23940    Grietje HOMAN, geboren op 01-03-1896 te Donderen; Vries, overleden op 04-03-1930 te Zeijen; Vries op 34-jarige leeftijd, dochter van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1918 te Vries met Roelof WESTERHOF (zie 23930). {Hij is later gehuwd op 13-05-1922 te Vries met Everdina HOMAN, 23 jaar oud (zie 23929).}
 
38032    Grietje Jans HOMAN, geboren 00-00-1815, overleden 00-00-1870.
Gehuwd met Jan Gerrit STOKER (zie 38031).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 38300).

71630    Harke Egberts HOMAN, geboren ca 1812 te Bierum, overleden op 10-05-1879 te Groningen, zoon van Egbert Harkes HOMAN (zie 71573) en Barbera Hindriks COMPAAN (zie 71628).
 
71636    Harkelina Garmts HOMAN, geboren op 18-01-1818 te Uithuizen, overleden op 01-01-1847 te Uithuizen op 28-jarige leeftijd, dochter van Garmt Harkes HOMAN (zie 71574) en Hindrikje Kornelis van den BERG (HAMBURG) (zie 71632).
 
59843    Harmanna HOMAN, geboren 00-00-1890 te Woltersum, dochter van Klaas HOMAN (zie 59775) en Geessien LEGGELO (zie 59776).
Gehuwd op 20-05-1911 te Ten Boer met Thomas BOUWMAN (zie 59844).
 
5835    Harmen (Herman) HOMAN, landdagcomparant in 1671, ette voor Oostermoer, geboren ca 1650, overleden op 11-03-1714 te Vries, zoon van Hendrik HOMAN (zie 6298) en Grietien Hermans KIERS (zie 6299).
Gehuwd voor de kerk op 29-05-1671 te Vries met Gesina LINTHORST (zie 5836).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus (zie 190992).
   2.  Johannes (zie 190993).
   3.  Frederik (zie 190994).
   4.  Engelbert (zie 190995).
   5.  Lucas (zie 5727).
   6.  Jan ten BERGE HOMAN (zie 190996).

23923    Harmtien HOMAN, geboren op 16-02-1884 te Donderen; Vries, dochter van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1907 te Vries met Roelf HOLT (zie 23924).
 
52137    Helena Lammina HOMAN, geboren op 28-05-1835 te Smilde, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1857 te Smilde met Hendrik JONKER (zie 52138).
 
23889    Henderika Gezina HOMAN, geboren op 05-11-1790 te Zuidlaren, overleden op 28-10-1818 te Smilde op 27-jarige leeftijd, dochter van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Geesje SIKKENS (zie 5508).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-09-1815 te Smilde met Jacobus BIJNEMA (zie 23890).
 
52168    Henderika Gezina HOMAN, geboren op 03-02-1823 te Smilde, overleden op 01-05-1884 te Kloosterveen;Smilde op 61-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
 
190992    Hendricus HOMAN, gedoopt op 11-11-1674 te Vries, overleden op 27-04-1736 te Vries op 61-jarige leeftijd, ongehuwd, zoon van Harmen (Herman) HOMAN (zie 5835) en Gesina LINTHORST (zie 5836).
 
6298    Hendrik HOMAN, landbouwer te Vries, ette voor Oostermoer 1653-1669, geboren ca 1610 te Yde, overleden ca 1670 te Vries, zoon van Johan HOMAN (zie 6336).
Gehuwd ca 1642 te Vries met Grietien Hermans KIERS (zie 6299). {Zij is later gehuwd voor 1642 met Johan Kiers ten BERGE (zie 6300).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen (Herman) (zie 5835).

23982    Hendrik HOMAN, geboren ca 1765.
Gehuwd met Grietje EGBERTS (zie 23983).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
23891    Hendrik HOMAN, geboren op 14-07-1821 te Smilde, overleden op 29-12-1871 te Smilde op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-02-1850 te Smilde met Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER, 25 jaar oud (zie 23892).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien (zie 52119).
   2.  Reinder (zie 52129).
   3.  Jan Bernier (zie 52128).
   4.  Engbertus Willem (zie 52130).
   5.  Hendrikje (zie 52131).
   6.  Engbertus Willem (zie 52132).
   7.  Evert Reinder (zie 52133).
   8.  Evert Reinder (zie 52123).
   9.  levenloos (zie 52134).

24004    Hendrik HOMAN, geboren op 20-12-1823 te Anloo, overleden op 26-03-1838 te Anloo op 14-jarige leeftijd, zoon van Egbert HOMAN (zie 23980) en Jeigjen OTTENS (zie 23981).
 
83038    Hendrik HOMAN, geboren 00-00-1853 te Rolde, zoon van Jan HOMAN (zie 83106) en Hilligje WEERSING (zie 83107).
Gehuwd (1) op 25-05-1894 te Odoorn met Janna WOLF, 38 jaar oud (zie 83035). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1880 te Odoorn met Harm Willems SCHUTRUPS, 32 jaar oud (zie 83034).}
Gehuwd (2) met Jantje WEGGEMANS (zie 83105).
 
71629    Hendrik Egberts HOMAN, geboren op 19-02-1813 te Bierum, overleden op 14-04-1870 te Bedum op 57-jarige leeftijd, zoon van Egbert Harkes HOMAN (zie 71573) en Barbera Hindriks COMPAAN (zie 71628).
 
135431    Hendrik Luitjes HOMAN, arbeider, geboren ca 1750.
Gehuwd met Grietje Jans DIK (zie 135432).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
23966    Hendrikien HOMAN, geboren op 14-12-1833 te Vries, overleden op 04-08-1907 te Vries op 73-jarige leeftijd, dochter van Evert Geerts HOMAN (zie 23957) en Trientien Roelofs LUCHIES (KREGEL) (zie 23961).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 21-05-1855 te Vries, wettiging van 1 kind met Pieter DARNEVIEL (zie 23967).
Gehuwd (2) met NN NN (zie 23977).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Evert HOMAN (zie 23976).

5453    Hendrikje HOMAN, geboren op 09-01-1827 te Smilde, overleden op 30-05-1910 te Hijkersmilde;Smilde op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-02-1855 te Smilde met Johannes DRENTHEN, 28 jaar oud (zie 5452).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
52131    Hendrikje HOMAN, geboren op 10-12-1856 te Smilde, overleden op 16-01-1859 te Smilde op 2-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
6376    Herman HOMAN, landbouwer, ette voor Oostermoer 1609-1627, geboren ca 1550 te Yde, hij bewoonde plaats 4 te Yde de "erve Homan" 1627-1630, zoon van Johan HOMAN (zie 6387) en Henricka BAVINCK (zie 6389).
Gehuwd op 11-11-1573 te Vries met Wendele then HOVE (zie 6377).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan (zie 6336).

60709    Hindrik Egberts HOMAN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Katharina GROENEVELD (zie 60710).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86905    Hoveman HOMAN, geboren ca 1560, zoon van Johan HOMAN (Olde Johan) (zie 6375) en nn (zie 86901).
 
52164    Jacob HOMAN, geboren op 24-04-1889 te Kloosterveen;Smilde, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1915 te Opsterland met Grietje NIEBOER (zie 52169).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bernier (zie 52170).

59971    Jacobus HOMAN, geboren ca 1806.
Gehuwd met Aagtje BAKKER (zie 59972).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5833    Jan HOMAN, geboren ca 1655 te Eext, overleden ca 1709 te Eext, zoon van J(oh)an HOMAN (zie 6294) en Jantien JULSINGH (zie 6295).
Gehuwd ca 1676 te Anloo met Hindrikjen JULSINGH (zie 5834).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barelt Julsingh (zie 5831).

5611    Jan HOMAN, schulte van Anloo 1741-1760, geboren ca 1710, overleden 00-09-1760 te Eext, zoon van Barelt Julsingh HOMAN (zie 5831) en Hilligjen CLUVINGE (zie 5832).
Gehuwd op 22-05-1750 te Zuidlaren met Gesina HOMAN, 33 jaar oud (zie 5612).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83106    Jan HOMAN, geboren ca 1828.
Gehuwd met Hilligje WEERSING (zie 83107).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 83038).

202966    Jan HOMAN, geboren ca 1860.
Gehuwd met Grietje MENNES (zie 202967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maike (Maai) (zie 202965).

67219    Jan HOMAN, geboren ca 1862.
Gehuwd met Annegina Maria Fekkes CREMER (zie 67220).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5470    Jan Bernier HOMAN, veevener;landbouwer, geboren op 13-03-1784 te Eext;Zuidlaren, gedoopt op 21-03-1784 te Anloo, overleden op 09-01-1850 te Smilde op 65-jarige leeftijd, zoon van Bareld Jans HOMAN (zie 5507) en Geesje SIKKENS (zie 5508).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-11-1816 te Smilde met Annigje Hendriks OFFEREINS, 21 jaar oud (zie 5471).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barelt Jans (zie 52159).
   2.  Geesje (zie 52135).
   3.  Hendrik (zie 23891).
   4.  Henderika Gezina (zie 52168).
   5.  Evert Reinder (zie 31309).
   6.  Hendrikje (zie 5453).
   7.  Gesina (zie 23882).
   8.  Jan Kornelis (zie 52160).
   9.  Helena Lammina (zie 52137).
   10.  Eldina (zie 52161).

52141    Jan Bernier HOMAN, geboren op 08-03-1847 te Smilde, overleden op 03-01-1926 te Assen op 78-jarige leeftijd, zoon van Evert Reinder HOMAN (zie 31309) en Annigje HOVINGH (zie 52136).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-03-1876 te Smilde met Saartje Jacobs SUIR, 23 jaar oud (zie 52142).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje (zie 23884).
   2.  Tietje (zie 23885).
   3.  Evert Reinder (zie 52145).
   4.  Tietje (zie 52149).
   5.  Gezina Henderika Helena Lammina (zie 52157).
   6.  Jacob (zie 52164).
   7.  Pieter Jannes (zie 52153).

52128    Jan Bernier HOMAN, geboren op 06-03-1853 te Smilde, overleden op 27-01-1908 te Smilde op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
52163    Jan Bernier HOMAN, geboren op 30-12-1865 te Smilde, overleden op 28-02-1909 te Kloosterveen;Smilde op 43-jarige leeftijd, zoon van Jan Kornelis HOMAN (zie 52160) en Janke MANAK (zie 52162).
 
52167    Jan Bernier HOMAN, geboren op 22-06-1897 te Kloosterveen;Smilde, overleden op 20-08-1915 te Smilde op 18-jarige leeftijd, zoon van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
52170    Jan Bernier HOMAN, geboren op 05-02-1916 te Smilde, overleden op 07-02-1916 te Smilde, 2 dagen oud, zoon van Jacob HOMAN (zie 52164) en Grietje NIEBOER (zie 52169).
 
48812    Jan Egberts HOMAN, gedoopt op 16-12-1742 te Uithuizen, jong overleden, zoon van Egbert Jans HOMAN (zie 48801) en Etthien ELLERI (zie 48800).
 
135430    Jan Hendriks HOMAN, 1812: veenbaas, geboren 00-00-1778, zoon van Hendrik Luitjes HOMAN (zie 135431) en Grietje Jans DIK (zie 135432).
Gehuwd op 15-10-1812 te Leek met Geeske Cornelis BIJZITTER, 20 jaar oud (zie 133200). {Zij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 28-12-1842 te Oldekerk met Geert Lukas KLAMER, 59 jaar oud (zie 135433).}
 
52160    Jan Kornelis HOMAN, geboren op 22-10-1832 te Smilde, overleden op 31-03-1880 te Kloosterveen;Smilde op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 5470) en Annigje Hendriks OFFEREINS (zie 5471).
Gehuwd met Janke MANAK (zie 52162).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bernier (zie 52163).

48802    Jan Reiners HOMAN, geboren ca 1680.
Gehuwd met Jantjen GEERTS (zie 48803).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86911    Jan Willems HOMAN, geboren op 23-03-1684 te Anloo;Eext, overleden op 27-04-1684 te Anloo, 35 dagen oud, zoon van Willem HOMAN (zie 86906) en Grietje OTTENS (zie 86907).
 
86912    Jan Willems HOMAN, geboren op 10-05-1685 te Anloo, zoon van Willem HOMAN (zie 86906) en Grietje OTTENS (zie 86907).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 19-03-1724 te Anloo met Annigje Jansen LUDDINGE (zie 86913).
 
24002    Jan Willems HOMAN, geboren op 03-06-1818 te Westerbork, overleden op 15-09-1866 te Beilen op 48-jarige leeftijd, zoon van Egbert HOMAN (zie 24001) en Lugien Hilberts NIJSING (zie 23996).
 
23945    Janna HOMAN, geboren op 14-04-1886 te Donderen; Vries, dochter van Evert HOMAN (zie 23921) en Marchien van der VELDS (zie 23922).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-11-1907 te Vries met Jannes WILKENS (zie 23946).
 
60722    Jannes HOMAN, geboren op 21-04-1894 te Kloosterveen;Smilde, zoon van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1921 te Smilde met Geertje SNIJDER (zie 60723).
 
86910    Jantje Willems HOMAN, geboren op 21-05-1682 te Anloo;Eext, dochter van Willem HOMAN (zie 86906) en Grietje OTTENS (zie 86907).
 
6387    Johan HOMAN, geboren ca 1520 te Yde, overleden te Vries, zoon van Johan HOMAN / HAUEMAN (zie 6399).
Gehuwd (1) ca 1542 met nn (zie 6388).
Gehuwd (2) ca 1546 met Henricka BAVINCK (zie 6389).
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
6375    Johan HOMAN (Olde Johan), ette voor Oostermoer 1595, gevolmachtigde van ds. Eildert HUISMAN, geboren ca 1547 te Yde, overleden ca 1609 te Yde. In 1577 werd Olde Johan verbannen wegens moord op Reyner Jans BAVINCK.
Hij werd later gerehabiliteerd. Hij was de "nije leere" toegedaan. Zoon van Johan HOMAN (zie 6387) en Henricka BAVINCK (zie 6389).
Gehuwd met nn (zie 86901).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hoveman (zie 86905).
   2.  Roelof (zie 86902).
   3.  Freerk (zie 6333).
   4.  Arend (zie 86903).
   5.  Engelbert (zie 86904).

6336    Johan HOMAN, landbouwer te Yde, ette voor Oostermoer van 1646-1648, geboren ca 1580 te Yde, overleden ca 1650, zoon van Herman HOMAN (zie 6376) en Wendele then HOVE (zie 6377).
Kind:
   1.  Hendrik (zie 6298).

153752    Johanna HOMAN, geboren 00-00-1805 te Vries, dochter van Johannes LINTHORST HOMAN (zie 153733) en Trijntje EMMEN (zie 153734).
Gehuwd op 09-04-1824 te Vries met Albert ZEPER (zie 153753).
 
48808    Johanna Egberts (Jantje) HOMAN, geboren 00-00-1736 te Uithuizen, gedoopt op 23-09-1736 te Oldenzijl, wegens ziekte van de predikant te Uithuizen werd de doop in Oldenzijl
gehouden, dochter van Egbert Jans HOMAN (zie 48801) en Etthien ELLERI (zie 48800).
Ondertrouwd op 18-05-1760 te Usquert, gehuwd op 11-06-1760 te Uithuizermeeden met Arent HELMERS (HELMICHS) (zie 48810).
 
190993    Johannes HOMAN, gedoopt op 30-04-1678 te Vries, overleden op 20-08-1735 te Vries op 57-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Herman) HOMAN (zie 5835) en Gesina LINTHORST (zie 5836).
 
153756    Johannes HOMAN, geboren ca 1728.
Gehuwd met Johanna RIKKENGA (zie 153757).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes LINTHORST HOMAN (zie 153733).

89837    Johannes HOMAN, geboren 00-00-1760.
Gehuwd met Roelofje VOS (zie 153758).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida (zie 55109).

48806    Johannes Egberts HOMAN, gedoopt op 22-03-1739 te Uithuizermeeden, zoon van Egbert Jans HOMAN (zie 48801) en Etthien ELLERI (zie 48800).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-03-1767 te Usquert met Anna PIETERS (zie 48811).
 
71631    Judina Egberts HOMAN, geboren ca 1817 te Bierum, overleden op 15-12-1872 te Bedum, dochter van Egbert Harkes HOMAN (zie 71573) en Barbera Hindriks COMPAAN (zie 71628).
 
6294    J(oh)an HOMAN, landbouwer te Eext, geboren 00-00-1620 te Zeegse;Vries, begraven op 31-01-1690 te Zeegse, hij was de hoogst aangeslagen boer te Zeegse, zoon van Freerk HOMAN (zie 6333).
Gehuwd ca 1655 met Jantien JULSINGH (zie 6295).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 5833).
   2.  Willem (zie 86906).
   3.  Fredrik HOMAN(S) (zie 5837).

59775    Klaas HOMAN, geboren 00-00-1860 te Woltersum;Ten Boer, zoon van Reinder Klaassens HOMAN (zie 59841) en Martje REINDERS (zie 59842).
Gehuwd op 29-05-1884 te Ten Boer, 1 kind gewettigd met Geessien LEGGELO (zie 59776).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder (zie 59774).
   2.  Martje (zie 59847).
   3.  Harmanna (zie 59843).

60733    Klaas HOMAN, geboren op 24-06-1899 te Kloosterveen;Smilde, overleden op 04-06-1910 te Hijkersmilde;Smilde op 10-jarige leeftijd, zoon van Bareld Jan HOMAN (zie 52165) en Aukje van BUITEN (zie 52166).
 
59866    Klaas Engberts HOMAN, geboren ca 1805.
Gehuwd met Trientje Hebels WIGBOLDIE (zie 59867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder Klaassens (zie 59841).

71634    Kornelis Garmts HOMAN, geboren ca 1824 te UIthuizen, overleden op 26-10-1870 te Uithuizen, zoon van Garmt Harkes HOMAN (zie 71574) en Hindrikje Kornelis van den BERG (HAMBURG) (zie 71632).
 
54589    Lamina HOMAN, geboren ca 1815.
Gehuwd met Albert BEIJERINK (zie 54588).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5728    Lammigjen HOMAN, gedoopt op 14-06-1691 te Eext, overleden op 02-05-1722 te Vries op 30-jarige leeftijd, dochter van Fredrik HOMAN(S) (zie 5837) en Hindrikjen MEIJERS (zie 5838).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-08-1715 te Anloo met Lucas HOMAN, 30 jaar oud (zie 5727).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina (zie 5612).

148639    Leentje HOMAN, geboren 00-00-1866 te Sebaldeburen;Grootegast, dochter van Tjebbe HOMAN (zie 148640) en Janke BERGHUIS (zie 148641).
Gehuwd op 27-05-1908 te Scheemda met Sibrand TIMMER, 45 jaar oud (zie 148638).
 
52134    levenloos HOMAN, geboren op 26-08-1871 te Smilde, overleden op 26-08-1871 te Smilde, 0 dagen oud, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
5727    Lucas HOMAN, in 1717 landdagcomparant, gedoopt op 11-11-1684 te Vries, overleden op 07-08-1728 te Vries op 43-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Herman) HOMAN (zie 5835) en Gesina LINTHORST (zie 5836).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-08-1715 te Anloo met Lammigjen HOMAN, 24 jaar oud (zie 5728).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
202965    Maike (Maai) HOMAN, geboren op 27-05-1889 te Zuidhorn, overleden op 04-05-1978 te Voorburg op 88-jarige leeftijd, begraven te Kampen. Algemene Begraafplaats De Zandberg. Dochter van Jan HOMAN (zie 202966) en Grietje MENNES (zie 202967).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-04-1911 te Haren met Leendert Cornelis (Leen) BRINKMAN, 24 jaar oud (zie 202964).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
67218    Maria Afien HOMAN, geboren 00-00-1891 te Groningen, dochter van Jan HOMAN (zie 67219) en Annegina Maria Fekkes CREMER (zie 67220).
Gehuwd op 13-02-1913 te Groningen met Adam SCHOENMAKER (zie 66755).
 
59847    Martje HOMAN, geboren 00-00-1887 te Woltersum, dochter van Klaas HOMAN (zie 59775) en Geessien LEGGELO (zie 59776).
Gehuwd op 22-05-1915 te Ten Boer met Geert TOOI (zie 59848).
 
71571    Menje Egberts HOMAN, geboren ca 1762 te Bedum.
Gehuwd op 27-04-1783 te Bedum met Harke Alberts ZIJLMAN (zie 71548).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert HOMAN (zie 71572).
   2.  Egbert Harkes HOMAN (zie 71573).
   3.  Garmt Harkes HOMAN (zie 71574).

23986    Otte HOMAN, geboren op 06-10-1825 te Anloo, overleden op 12-10-1907 te Eext; Anloo op 82-jarige leeftijd, zoon van Egbert HOMAN (zie 23980) en Jeigjen OTTENS (zie 23981).
 
52153    Pieter Jannes HOMAN, geboren op 07-09-1893 te Bovensmilde;Smilde, zoon van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1919 te Assen met Gesina Siebedina BOERMA (zie 52154).
 
30230    Popke HOMAN, geboren ca 1850.
Gehuwd met Trijntje HUTTINGA (zie 30231).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 30229).

52129    Reinder HOMAN, geboren op 09-01-1852 te Smilde, overleden op 27-04-1926 te Smilde op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik HOMAN (zie 23891) en Gesiena Magrietha (Gesijna) KRAMER (zie 23892).
 
59774    Reinder HOMAN, geboren 00-00-1885 te Woltersum, zoon van Klaas HOMAN (zie 59775) en Geessien LEGGELO (zie 59776).
Gehuwd op 18-05-1912 te Ten Boer met Jantje DALLINGA (zie 59773).
 
59841    Reinder Klaassens HOMAN, geboren 00-00-1833 te Hellum;Slochteren, zoon van Klaas Engberts HOMAN (zie 59866) en Trientje Hebels WIGBOLDIE (zie 59867).
Gehuwd op 14-05-1855 te Ten Boer met Martje REINDERS (zie 59842).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie 59775).
   2.  Annechien (zie 59872).
   3.  Gepke (zie 59868).

58903    Roelfje Roelfs HOMAN, geboren ca 1818.
Gehuwd met Marten LUIKEN (zie 58902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 58956).
   2.  Cornelsien (zie 58897).

86902    Roelof HOMAN, geboren ca 1570 te Yde;Vries, overleden 00-00-1654 te Yde;Vries, zoon van Johan HOMAN (Olde Johan) (zie 6375) en nn (zie 86901).
 
24003    Roelof HOMAN, geboren op 06-06-1820 te Westerbork, overleden op 23-07-1820 te Zwiggelte; Westerbork, 47 dagen oud, zoon van Egbert HOMAN (zie 24001) en Lugien Hilberts NIJSING (zie 23996).
 
23974    Roelof HOMAN, geboren op 03-09-1835 te Donderen; Vries, overleden op 23-10-1928 te Oudemolen; Vries op 93-jarige leeftijd, zoon van Evert Geerts HOMAN (zie 23957) en Trientien Roelofs LUCHIES (KREGEL) (zie 23961).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1859 te Vries met Aaltje ter BORGH (zie 23969).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
86900    Sicke HOMAN, geboren ca 1560 te Yde;Vries, zoon van Johan HOMAN (zie 6387) en Henricka BAVINCK (zie 6389).
 
38286    Sientje HOMAN, geboren 00-00-1904.
Gehuwd met Jan SPIER (zie 38285).
 
23885    Tietje HOMAN, geboren op 15-11-1877 te Noordbarge;Emmen, overleden op 09-03-1883 te Kloosterveen;Smilde op 5-jarige leeftijd, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
 
52149    Tietje HOMAN, geboren op 09-05-1883 te Kloosterveen;Smilde, dochter van Jan Bernier HOMAN (zie 52141) en Saartje Jacobs SUIR (zie 52142).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-09-1913 te Smilde met Pieter MULDER (zie 52150).
 
148640    Tjebbe HOMAN, geboren ca 1836.
Gehuwd met Janke BERGHUIS (zie 148641).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
153726    Wilhelmina Aleida HOMAN, geboren 00-00-1871 te Assen, overleden op 11-11-1943 te Dwingeloo, dochter van Johannes LINTHORST HOMAN (zie 39325) en Ida Elisabeth Catharina KYMMELL (zie 39324).
Gehuwd op 28-04-1896 te Assen met Johannes Govert WESTRA van HOLTHE (zie 153725).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalt Willem (zie 153729).
   2.  Johannes (zie 153716).

86906    Willem HOMAN, geboren 00-00-1658 te Anloo;Eext, overleden 00-00-1714 te Anloo;Eext, zoon van J(oh)an HOMAN (zie 6294) en Jantien JULSINGH (zie 6295).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1681 te Anloo met Grietje OTTENS (zie 86907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Willems (zie 86910).
   2.  Jan Willems (zie 86911).
   3.  Jan Willems (zie 86912).
   4.  Barelt Willems (zie 86914).

23987    Willem HOMAN, geboren op 16-07-1830 te Eext; Anloo, overleden op 23-02-1906 te Gieten op 75-jarige leeftijd, zoon van Egbert HOMAN (zie 23980) en Jeigjen OTTENS (zie 23981).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 15-05-1861 te Anloo met Grietien JULSING, 25 jaar oud (zie 23989).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 03-07-1869 te Anloo, weduwnaar van Grietien JULSING met Marchien NESSING (zie 23988).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Egbert (zie 23992).

23997    Willem HOMAN, geboren op 29-11-1885 te Eext; Anloo, zoon van Egbert HOMAN (zie 23992) en Roelfje BOER (zie 23993).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-11-1912 te Anloo met Albertje HOMMES (zie 23998).
 
106365    Wubbigje HOMAN, geboren ca 1839.
Gehuwd met Remmeld SMEENGE (zie 106364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje (zie 54598).

89859    Johannes HOMAN KYMMELL, vervener te Smilde en wethouder van 1887 tot 1893, geboren op 19-10-1827 te Peize, overleden op 07-04-1894 te Hijkersmilde;Smilde op 66-jarige leeftijd, in 1875 staat hij op de lijst van hoogstaangeslagenen.
Hij bezat veel grond te Smilde. Zoon van Berend Willinge KYMMELL (zie 55108) en Aleida HOMAN (zie 55109).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 30-01-1868 te Leens met Petronella Catharina DOORENBOS (DOORNBOSCH) (zie 89860).
 
6399    Johan HOMAN / HAUEMAN, ette voor Oostermoer 1516-1518,1532/3,1547,1553 en 1557, geboren ca 1480 te Yde, overleden na 1565 te Yde, zoon van Johan HOUEMAN (zie 6401).
Kind:
   1.  Johan HOMAN (zie 6387).

37691    Albertje HOMANS, geboren op 10-04-1875 te Ooststellingwerf, overleden op 06-12-1934 te Emmen op 59-jarige leeftijd, dochter van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1900 te Emmen met Foppe ten HOOR, 21 jaar oud (zie 37692).
 
94323    Antje HOMANS, geboren 00-00-1868, overleden op 27-04-1869 te Ooststellingwerf, dochter van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
 
94336    Antje HOMANS, geboren op 05-03-1884 te Oranjedorp;Emmen, dochter van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
 
50216    Christoffel Jacobus HOMANS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Anna Marts NICOLAAS (HES) (zie 50217).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Christoffels (zie 50215).

94332    Cor HOMANS, zoon van Tjalling HOMANS (zie 94331).
 
23525    Cornelis HOMANS, geboren op 08-02-1900 te Nieuw Dordrecht; Emmen, zoon van Tjalling HOMANS (zie 22397) en Jantje STEVENS (zie 22396).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1923 te Emmen met Chatelaine Christina Margaretha MERKS (zie 151118).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjalling (zie 94331).

39014    Cornelis HOMANS, geboren op 17-02-1936, overleden 00-00-1985, begraven te Vroomshoop, graffoto aanwezig.
 
94326    Cornelus HOMANS, geboren op 11-12-1899 te Oranjedorp;Emmen, zoon van Gooitzen HOMANS (zie 37689) en Jantina Lamberdina de ROODE (zie 37690).
 
22398    Cornelus Gooitzens HOMANS, veenbaas en sluiswachter te Oranjedorp, geboren op 25-09-1841 te Appelscha;Ooststellingwerf, overleden op 25-05-1924 te Oranjedorp;Emmen op 82-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Dordrecht. Hij oefenede zijn functie uit voor de Oranjekanaal Maatschappij. Zoon van Gooitzen Cornelus HOMANS (zie 37685) en Albertje Jans VEENSTRA (zie 37686).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1866 te Ooststellingwerf met Grietje Tjallings HELDRING, 25 jaar oud (zie 22399).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
37689    Gooitzen HOMANS, geboren op 17-11-1869 te Ooststellingwerf, overleden 00-00-1946, zoon van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-04-1898 te Emmen met Jantina Lamberdina de ROODE, 24 jaar oud (zie 37690).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelus (zie 94326).
   2.  Hendrik (zie 94327).
   3.  Grietje (zie 94328).
   4.  Grietje (zie 94329).
   5.  levenloos (zie 94330).

37685    Gooitzen Cornelus HOMANS, geboren 00-00-1810, overleden op 19-11-1846 te Ooststellingwerf.
Gehuwd op 07-05-1840 te Ooststellingwerf met Albertje Jans VEENSTRA (zie 37686).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelus Gooitzens (zie 22398).

94328    Grietje HOMANS, geboren 00-12-1903 te Emmen, overleden op 29-12-1903 te Emmen, dochter van Gooitzen HOMANS (zie 37689) en Jantina Lamberdina de ROODE (zie 37690).
 
94329    Grietje HOMANS, geboren ca 1904 te Emmen, overleden op 05-03-1909 te Emmen, dochter van Gooitzen HOMANS (zie 37689) en Jantina Lamberdina de ROODE (zie 37690).
 
50215    Grietje Christoffels HOMANS, geboren op 22-12-1778 te Nijehaske, gedoopt (N.H.) op 10-01-1779 te Nijehaske, overleden op 12-12-1849 om 08.30 uur te Nijehaske op 70-jarige leeftijd, dochter van Christoffel Jacobus HOMANS (zie 50216) en Anna Marts NICOLAAS (HES) (zie 50217).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 18-03-1798 te Haskerdijken met Willem Arends RAADSVELD, 23 jaar oud (zie 50214).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christoffel Willems (zie 50241).
   2.  IJbeltje Willems (zie 50245).
   3.  Arend Willems (Arent) (zie 36846).
   4.  Antje Willems (zie 50250).
   5.  Freerk Willems (zie 50254).
   6.  Jacob Willems (zie 50258).
   7.  Trijntje Willems (zie 50261).
   8.  Jentje Willems (zie 50265).
   9.  Aaltje Willems (zie 50266).

149210    Harm Jan HOMANS, geboren ca 1762.
Gehuwd met Jantien ASSIS (zie 149211).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
166330    Harmke HOMANS, geboren ca 1860.
Gehuwd met Jan Reinders van der WAL (zie 166329).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder Evert Jan (zie 166328).

94334    Hendrik HOMANS, geboren op 07-08-1881 te Oranjedorp;Emmen, zoon van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-03-1908 te Emmen met Geertje KUIK, 22 jaar oud (zie 94335).
 
94327    Hendrik HOMANS, geboren op 28-06-1901 te Oranjedorp;Emmen, zoon van Gooitzen HOMANS (zie 37689) en Jantina Lamberdina de ROODE (zie 37690).
 
22570    Jacob HOMANS, geboren op 25-06-1877 te Ooststellingwerf, overleden 00-00-1950, zoon van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1907 te Emmen met Hendrikje Louissen BOERHOF, 30 jaar oud (zie 22571).
 
22566    Jan HOMANS, geboren op 09-07-1879 te Ooststellingwerf, zoon van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1908 te Emmen met Annechien PALS, 22 jaar oud (zie 22567).
 
6500    Jannes HOMANS, winkelier, geboren 00-00-1903 te Emmen, zoon van Tjalling HOMANS (zie 22397) en Jantje STEVENS (zie 22396).
Gehuwd op 07-10-1930 te Emmen met Hendrikje NIEZING (zie 6497).
 
94333    levenloos HOMANS, geboren op 02-02-1874 te Ooststellingwerf, overleden op 02-02-1874 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud, kind van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
 
94330    levenloos HOMANS, geboren op 17-01-1909 te Emmen, overleden op 17-01-1909 te Emmen, 0 dagen oud, kind van Gooitzen HOMANS (zie 37689) en Jantina Lamberdina de ROODE (zie 37690).
 
38151    Marchien (Margien) HOMANS, geboren 00-00-1792, overleden 00-00-1854, dochter van Harm Jan HOMANS (zie 149210) en Jantien ASSIS (zie 149211).
Gehuwd met Hindrik Berends HOGEN ESCH (zie 38149).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
208647    Pieter Hayes HOMANS.
Gehuwd met Antje Melles van der WAL (zie 208644). {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Beetsterzwaag;Opsterland met Ibele Berends BODZINGA, 31 jaar oud (zie 208643).}
 
22547    Roelofje HOMANS, geboren op 22-03-1886 te Oranjedorp;Emmen, dochter van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-01-1911 te Emmen met Hendrik van DIJK (zie 22548).
 
22397    Tjalling HOMANS, arbeider;winkelier, geboren op 25-12-1871 te Ooststellingwerf, overleden op 17-02-1949 te Emmen op 77-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Dordrecht, zoon van Cornelus Gooitzens HOMANS (zie 22398) en Grietje Tjallings HELDRING (zie 22399).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-04-1899 te Emmen met Jantje STEVENS, 25 jaar oud (zie 22396).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 23525).
   2.  Jannes (zie 6500).

94331    Tjalling HOMANS, zoon van Cornelis HOMANS (zie 23525) en Chatelaine Christina Margaretha MERKS (zie 151118).
Kind:
   1.  Cor (zie 94332).

132339    Trijntje Pieters HOMANS, geboren ca 1844.
Gehuwd met Roel Berends de BOER (zie 132338).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5837    Fredrik HOMAN(S), overleden voor 1712, wonende te Eext, zoon van J(oh)an HOMAN (zie 6294) en Jantien JULSINGH (zie 6295).
Gehuwd voor 1689 met Hindrikjen MEIJERS (zie 5838).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigjen HOMAN (zie 5728).

128245    Henderikus HOMBERG, geboren ca 1864.
Gehuwd met Trijntje BRANDSEN (zie 128246).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7254    Johanna Cornelia HOMBERG, geboren 00-00-1894 te Amsterdam, dochter van Henderikus HOMBERG (zie 128245) en Trijntje BRANDSEN (zie 128246).
Gehuwd op 29-09-1921 te Amsterdam met Joannes Petrus Henricus (Jan) WINDT, 23 jaar oud (zie 7146).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos (zie 7255).
   2.  Geertruida Catharina (zie 7256).
   3.  Catharina Johanna (zie 7257).
   4.  Anthonius (zie 7258).
   5.  nog 3 kinderen? (zie 7259).

57334    Caroliena Wienolda Johanna HOMBRINK, geboren 00-00-1900 te Hardenberg, dochter van Leendert Christianus Aleidus HOMBRINK (zie 57335) en Jantien de JONGE (zie 57336).
Gehuwd op 03-05-1917 te Hardenberg met Jan Fredrik STEGEMAN (zie 57333).
 
57335    Leendert Christianus Aleidus HOMBRINK, geboren ca 1875.
Gehuwd met Jantien de JONGE (zie 57336).
Uit dit huwelijk:
   1.  Caroliena Wienolda Johanna (zie 57334).

143184    Adrianus HOMBROEK, geboren 00-00-1844 te Dordrecht, zoon van Johannes Wilhelmus HOMBROEK (zie 143185) en Kaatje PLAZIER (zie 143186).
Gehuwd op 14-11-1877 te Dordrecht met Cornelia Hendriks SCHOTEL (zie 143183).
 
143185    Johannes Wilhelmus HOMBROEK, geboren ca 1814.
Gehuwd met Kaatje PLAZIER (zie 143186).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (zie 143184).

61953    Gebbina HOMBURG, geboren ca 1838.
Gehuwd met Cornelus SIENOT (zie 61952).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Franciscus (zie 61951).

75659    Albertus HOMEIJER, geboren 00-00-1820 te Den Ham, zoon van Hendrik HOMEIJER (zie 75660) en Hendrikjen HOMEIJER (zie 75661).
Gehuwd op 23-03-1850 te Hardenberg-Ambt met Jennechien GRENDELMAN (zie 75658).
 
75660    Hendrik HOMEIJER, geboren ca 1793.
Gehuwd met Hendrikjen HOMEIJER (zie 75661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus (zie 75659).

75661    Hendrikjen HOMEIJER, geboren ca 1795.
Gehuwd met Hendrik HOMEIJER (zie 75660).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
29256    Hendrikjen HOMEIJER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jannes OLDEGBERTS (zie 29255).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertha (zie 29250).

116708    Hermina Arnoldina HOMEIJER, geboren ca 1871.
Gehuwd met Hermanus MULDER (zie 116707).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 116706).

45315    Zwaantje HOMEIJER, geboren ca 1810.
Gehuwd ca 1830 met Jan OLDENZEEL (zie 45312). {Hij is later gehuwd op 14-08-1846 te Den Ham met Elsje AAFTINK, 25 jaar oud (zie 45311).}
 
169026    Marchien HOMFELD, geboren 00-00-1786 te Nieuwe Pekela, overleden op 16-04-1868 te Nieuwe Pekela, dochter van Johannes HOMFELDT (zie 169027) en Maria Martina MULDER (zie 169028).
Gehuwd voor de kerk op 21-10-1808 te Nieuwe Pekela met Dedde Roelfs van WIJK (zie 169025).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien Deddes (zie 169024).
   2.  Maria Deddes (WIJK) (zie 169029).

169027    Johannes HOMFELDT, geboren ca 1750.
Gehuwd met Maria Martina MULDER (zie 169028).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien HOMFELD (zie 169026).

48052    Jan HOMKES, geboren ca 1830.
Gehuwd met Hillegien HAZELAAR (zie 48053).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48051    Jan HOMKES, geboren 00-00-1864 te Assen, zoon van Jan HOMKES (zie 48052) en Hillegien HAZELAAR (zie 48053).
Gehuwd op 15-12-1894 te Smilde met Wubbechien KLOK, 35 jaar oud (zie 48050).
 
168868    Cornelia HOMMEL, geboren ca 1810.
Gehuwd met Marijnus van KAMPEN (zie 168867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 168866).

10821    Geesje JANS HOMMELS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-02-1709 te Vollenhove, dochter van Jan HOMMELS (zie 41447) en Geesjen JANS (zie 11293).
 
41447    Jan HOMMELS, wever, geboren ca 1683.
Gehuwd met Geesjen JANS (zie 11293).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje JANS (zie 10821).

108585    Gerhardus Hessels HOMMEMA, geboren ca 1820.
Gehuwd met Grietje Sytzes HUMALDA (zie 108586).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Gerhardus (zie 108584).

108584    Grietje Gerhardus HOMMEMA, geboren 00-00-1850 te Deinum, dochter van Gerhardus Hessels HOMMEMA (zie 108585) en Grietje Sytzes HUMALDA (zie 108586).
Gehuwd op 02-05-1872 te Menaldumadeel met Hotze Piers PIERSMA (zie 108583).
 
192602    Frederick Hommes (Freerck) van HOMMEMA, geboren 00-00-1415 te Dronrijp;Menaldumadeel, overleden op 26-11-1455 te Dronrijp;Menaldumadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1435 te Dronrijp;Menaldumadeel met Etheke Tietesdr van HETTINGA (zie 197898).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198408    Homme (Humme) van HOMMEMA (HUMMINGHA), geboren 00-00-1370, overleden op 13-07-1459 te Dronrijp;Menaldumadeel, begraven op 22-07-1459 te Dronrijp;Menaldumadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1390 met Ymck Haringhs van HARINXMA DONIA (zie 198407).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198409    Hylck Hommes van HOMMEMA, geboren ca 1394, overleden na 1435, dochter van Homme (Humme) van HOMMEMA (HUMMINGHA) (zie 198408) en Ymck Haringhs van HARINXMA DONIA (zie 198407).
Gehuwd met Foppe Gosses van SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 192512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Foppe Foppes SJAERDAMA (SIAERDA;SJAARDEMA) (zie 197725).
   2.  Allart Foppes van SJAERDEMA (zie 198410).

197901    Rints Tietesdr van HOMMEMA, geboren 00-00-1465, overleden 00-00-1494, dochter van Tiete Fredericks van HOMMEMA (zie 197899) en Tryn Ofckesdr van FOPPINGA (zie 199235).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1483 met Frans Sipckes MINNEMA (zie 197902). {Hij was ook ooit gehuwd met Luts Hesselsdr FEYTSMA (FEITSMA) (zie 209985).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Rints Fransdr (zie 197903).

197899    Tiete Fredericks van HOMMEMA, geboren ca 1443, overleden op 29-09-1505 te Dronrijp;Menaldumadeel, zoon van Frederick Hommes (Freerck) van HOMMEMA (zie 192602) en Etheke Tietesdr van HETTINGA (zie 197898).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1465 te Dronrijp;Menaldumadeel met Tryn Ofckesdr van FOPPINGA (zie 199235).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192603    Ymck Fredericksdr van HOMMEMA, geboren 00-00-1440, overleden op 09-01-1485, dochter van Frederick Hommes (Freerck) van HOMMEMA (zie 192602) en Etheke Tietesdr van HETTINGA (zie 197898).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1460 met Goffe Goffes ROORDA (van ROORDA) (zie 197897). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1488 met Both Riencks van GLINS (zie 197896).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Schelte Goffes van ROORDA (zie 192601).
   2.  Sybrant Goffes van ROORDA (zie 192610).

169358    Janna HOMMERS, geboren ca 1840.
Gehuwd op 06-08-1863 te Almelo met Hendrik ROMPELMAN (zie 169357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 169359).
   2.  Hendrika Janna (zie 186071).

167685    Aaltje Hendriks HOMMES, geboren op 22-06-1794 te Vries, overleden op 04-02-1870 te Zuidlaren op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Harmannus HOMMES (zie 167686) en Geesje GEERTS (zie 167687).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1820 te Zuidlaren met Geert Alberts RUITER, 25 jaar oud (zie 167684).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Geerts (zie 171611).
   2.  Hendrik Geerts (zie 171612).
   3.  Geesje Geerts (zie 171613).
   4.  Hendrik Geerts (zie 171617).
   5.  Margje Geerts (zie 171618).
   6.  Hendrik Geerts (zie 171623).
   7.  Hendrikje Geerts (zie 171624).

75324    Aike HOMMES, dienstknecht, geboren op 01-12-1867 te Maten;Emmen, zoon van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-12-1898 te Vlagtwedde met Anna BUSKER (zie 100733).
 
23998    Albertje HOMMES, geboren 00-00-1886 te Anloo, dochter van Tinus HOMMES (zie 23999) en Aaltje DEKKER (zie 24000).
Gehuwd op 02-11-1912 te Anloo met Willem HOMAN, 26 jaar oud (zie 23997).
 
107118    Anje HOMMES, geboren 00-00-1834 te Oldenzijl, dochter van Simen Derks HOMMES (zie 107119) en Trijntje Hindriks ELEMA (zie 107120).
Gehuwd op 13-11-1857 te Uithuizermeeden met Arend Willems BIEWENGA (zie 107117).
 
75855    Annegien HOMMES, tappersche, geboren ca 1798.
Gehuwd met Johan Hendrik MATTHIJS (zie 75854).
Uit dit huwelijk:
   1.  Swaantje Hinderika (zie 66752).

107414    Edzo Hommes HOMMES, geboren op 08-04-1777 te Zuidbroek, overleden op 30-11-1833 te Zuidbroek op 56-jarige leeftijd, zoon van Hommo Eltjes EPPES (zie 107417) en Imke EDZES (zie 107418).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-06-1803 te Zuidbroek met Martje BONNES, 20 jaar oud (zie 107415).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
107413    Eetje Edzes HOMMES, geboren op 03-10-1805 te Zuidbroek, overleden op 12-09-1841 te Zuidbroek op 35-jarige leeftijd, dochter van Edzo Hommes HOMMES (zie 107414) en Martje BONNES (zie 107415).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1827 te Zuidbroek met Hommo Eltjes BURINGH, 31 jaar oud (zie 107412).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
25073    Elizabeth HOMMES, geboren ca 1868, overleden te Termunterzijl.
Gehuwd met Ahrend BOUWMAN (zie 24461).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
43267    Engeltje HOMMES, geboren 00-00-1874 te Marum, dochter van Jan HOMMES (zie 42649) en Heiltje Wybrens WIERINGA (zie 43269).
Gehuwd op 26-05-1905 te Marum met Jan de WIND, 28 jaar oud (zie 43266).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina (zie 123825).
   2.  Jan Frederik (zie 105990).

105995    Engeltje HOMMES, geboren 00-00-1915 te Marum, overleden op 08-11-1917 te Marum, dochter van Frederik HOMMES (zie 42648) en Aaltje Marcus de WIND (zie 42647).
 
41387    Epke HOMMES, geboren op 11-12-1700 te Zuidbroek, overleden op 02-08-1768 te Bellingwolde op 67-jarige leeftijd, dochter van Hommo ELTIES (zie 107426) en Jantje EDZENS (zie 107427).
Gehuwd met Hillenius ELLERI (zie 41386).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
107420    Eppo HOMMES, geboren op 11-12-1701 te Zuidbroek, begraven op 02-08-1768 te Zuidbroek op 66-jarige leeftijd, zoon van Hommo ELTIES (zie 107426) en Jantje EDZENS (zie 107427).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13-04-1730 te Meeden met Eelberen SYBOLTS, 29 jaar oud (zie 107421).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hommo Eltjes EPPES (zie 107417).
   2.  Eetje EPPES (zie 107438).

107419    Eppo Hommes HOMMES, geboren op 14-05-1766 te Zuidbroek, overleden op 14-06-1824 te Zuidbroek op 58-jarige leeftijd, zoon van Hommo Eltjes EPPES (zie 107417) en Imke EDZES (zie 107418).
 
75325    Fenna HOMMES, geboren op 05-02-1872 te Ter Apel;Vlagtwedde, dochter van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-02-1896 te Bedum met Olgert BULTHUIS (zie 100726).
 
42648    Frederik HOMMES, arbeider, geboren 00-00-1878 te Marum, overleden op 07-01-1933 te Marum, zoon van Jan HOMMES (zie 42649) en Heiltje Wybrens WIERINGA (zie 43269).
Gehuwd op 26-05-1905 te Marum met Aaltje Marcus de WIND, 29 jaar oud (zie 42647).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje (zie 105995).

59899    Freerk Jan HOMMES, geboren ca 1800.
Gehuwd met Engeltje Sipkes PRUIM (zie 59902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 42649).

65591    Friedrik HOMMES, landbouwer, geboren ca 1840.
Gehuwd met Alida MULDER (zie 65592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina (zie 65562).
   2.  Harmanna (zie 65570).

134610    Friesken HOMMES, geboren ca 1862.
Gehuwd met Jan HOMMES (zie 134408).
 
168416    Geertje HOMMES, geboren ca 1821.
Gehuwd met Marcus Jans EILDERS (zie 168415).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75323    Geertje HOMMES, geboren op 20-04-1859 te Ter Apel;Vlagtwedde, overleden op 12-08-1947 te Vlagtwedde op 88-jarige leeftijd, dochter van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-04-1896 te Vlagtwedde met Wessel MEENDERING (zie 75326). {Hij was eerder gehuwd voor 1896 met Antiena Willemina HUITING (zie 100725).}
 
59473    Geertje HOMMES, geboren ca 1870.
Gehuwd met Elzo WAARSING (zie 59472).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 59471).

20196    Geertje Roels HOMMES, dochter van Roelf HOMMES (zie 20197) en Jantje JANS (zie 21079).
Gehuwd op 13-12-1820 te Norg met Albert Roelfs HUMMEL, 25 jaar oud (zie 20272).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 20580).
   2.  Roelf (zie 20907).
   3.  Jan (zie 20581).
   4.  Klaas (zie 20693).
   5.  Jetske Alberts (zie 20675).
   6.  Jantje (zie 20642).

195948    Geertruida HOMMES, geboren ca 1866, overleden voor 1896.
Gehuwd voor 1896 met Jan van VEEN (zie 195945). {Hij is later gehuwd op 14-11-1896 te Meppel met Aaltje van der HORST, 26 jaar oud (zie 195944).}
 
59266    Geesien HOMMES, geboren ca 1873.
Gehuwd met Jan PANNEMAN (zie 59265).
Uit dit huwelijk:
   1.  Martha (zie 59264).

65562    Gezina HOMMES, geboren ca 1862, dochter van Friedrik HOMMES (zie 65591) en Alida MULDER (zie 65592).
Gehuwd op 17-10-1889 te Muntendam met Wiert BLAAUW (zie 65561).
 
59903    Grietje Jans HOMMES, geboren 00-00-1875 te Marum, dochter van Jan HOMMES (zie 42649) en Heiltje Wybrens WIERINGA (zie 43269).
Gehuwd op 20-04-1901 te Marum met Jan BOEREMA (zie 59904).
 
135674    Hanne Jans HOMMES, dienstknecht;arbeider;landbouwer, geboren 00-00-1815 te Ter Apel;Vlagtwedde, zoon van Jan Heijes HOMMES (zie 69383) en Geertje AIKES (zie 69384).
Gehuwd op 29-03-1856 te Vlagtwedde met Haike Hindriks WILTS, 26 jaar oud (zie 135675).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 69385).
   2.  Geertje (zie 75323).
   3.  Jan (zie 134408).
   4.  Hindertje (zie 135673).
   5.  Aike (zie 75324).
   6.  Fenna (zie 75325).

65570    Harmanna HOMMES, geboren 00-00-1866 te Muntendam, dochter van Friedrik HOMMES (zie 65591) en Alida MULDER (zie 65592).
Gehuwd op 05-05-1887 te Muntendam met Berend BLAAUW (zie 65569).
 
46077    Hebeltien HOMMES, geboren ca 1790 te Vlagtwedde.
Gehuwd met Hendrik (Hindrik) SMEGEN (zie 46076).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elsien (zie 71197).

167686    Hendrik Harmannus HOMMES, geboren ca 1765.
Gehuwd met Geesje GEERTS (zie 167687).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48030    Hendrik Remmelts HOMMES, koopman, geboren op 06-09-1875 te Noord Willemskanaal;Vries, overleden voor 1915, zoon van Remmelt Geertsz HOMMES (zie 200262) en Margien Hendriks KOOPS (zie 200263).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1902 te Smilde met Henderika Elsiena Aaltina ten KATE, 23 jaar oud (zie 48029).
 
173485    Hendriktje HOMMES, geboren 00-00-1855 te Grijpskerk.
Gehuwd op 02-06-1888 te Meeden met Geert RADEMAKER, 30 jaar oud (zie 173484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokko (zie 173487).

135673    Hindertje HOMMES, 1892: dienstbode, geboren op 18-04-1864 te Ter Apel;Vlagtwedde, overleden op 26-02-1942 te Vlagtwedde op 77-jarige leeftijd, dochter van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1892 te Vlagtwedde met Albert DUBBELBOER, 26 jaar oud (zie 135661).
 
42705    Hindrikje Jacobs HOMMES, geboren ca 1780 te Kantens.
Gehuwd voor de kerk op 13-11-1803 te Rottum met Albartus Pieters de WINDT (de WIND), 39 jaar oud (zie 42706). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1790 met Anje EVERTS (zie 42535).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Margrieta Albertus de WIND (zie 42711).
   2.  Jakob Hommes de WIND (zie 42707).

107416    Hommo Edzes HOMMES, geboren op 05-07-1803 te Zuidbroek, overleden op 02-05-1816 te Zuidbroek op 12-jarige leeftijd, zoon van Edzo Hommes HOMMES (zie 107414) en Martje BONNES (zie 107415).
 
181277    Jan HOMMES, timmerman, geboren ca 1831.
Gehuwd met Ezau van der TUUK (zie 181278).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 181268).

42649    Jan HOMMES, geboren 00-00-1833 te Marum, zoon van Freerk Jan HOMMES (zie 59899) en Engeltje Sipkes PRUIM (zie 59902).
Gehuwd op 05-10-1872 te Marum met Heiltje Wybrens WIERINGA (zie 43269).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje (zie 43267).
   2.  Grietje Jans (zie 59903).
   3.  Frederik (zie 42648).

134408    Jan HOMMES, landbouwer, geboren 00-00-1862 te Vlagtwedde, overleden op 18-03-1913 te Vlagtwedde, zoon van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
Gehuwd met Friesken HOMMES (zie 134610).
 
69383    Jan Heijes HOMMES, geboren ca 1790.
Gehuwd met Geertje AIKES (zie 69384).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95077    Jantien Hendriks HOMMES, geboren ca 1796.
Gehuwd met Goossen Geerts van der LAAN (zie 95076).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Goossens (zie 95075).

65768    Jantje HOMMES, geboren ca 1820.
Gehuwd met Jobs Hindrik BRINKMAN (zie 65767).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
69385    Jantje HOMMES, geboren op 26-06-1857 te Ter Apel;Vlagtwedde, overleden op 31-08-1883 te Ter Apel;Vlagtwedde op 26-jarige leeftijd, dochter van Hanne Jans HOMMES (zie 135674) en Haike Hindriks WILTS (zie 135675).
 
181268    Jantje Jans HOMMES, geboren 00-00-1861 te Onderdendam;Bedum, dochter van Jan HOMMES (zie 181277) en Ezau van der TUUK (zie 181278).
Gehuwd op 08-08-1885 te Ten Boer met Fenno Tiemens de VRIES, 49 jaar oud (zie 181266). {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1861 te Bedum met Anje Engberts FERINGA (zie 181267).}
 
200262    Remmelt Geertsz HOMMES, geboren ca 1850.
Gehuwd met Margien Hendriks KOOPS (zie 200263).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Remmelts (zie 48030).

25074    Rixte HOMMES, gedoopt op 28-12-1760 te Bellingwolde, overleden op 02-01-1828 te Hamdijk op 67-jarige leeftijd, dochter van Hommo Hillenius ELLERIUS (zie 24711) en Anna Margrieta HARTOG (zie 24914).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1784 te Bellingwolde met Heere Pieters STARKE, 30 jaar oud (zie 26052).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Margaretha Heres (zie 25973).
   2.  Tjaduwe Heres (zie 26161).
   3.  Pieter Heres (zie 26123).
   4.  Epke Heres (zie 26005).
   5.  Homme Heres (zie 26071).

20197    Roelf HOMMES.
Gehuwd met Jantje JANS (zie 21079).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Roels (zie 20196).

107119    Simen Derks HOMMES, landbouwer, geboren ca 1804.
Gehuwd met Trijntje Hindriks ELEMA (zie 107120).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
204889    Taeco HOMMES, geboren ca 1565 te Kollum, overleden voor 1613 te Kollum.
Gehuwd voor de kerk ca 1595 met Anna Jansdr WYERSMA (zie 204890).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietke TAECKESDR (zie 204888).

25075    Tiaeke HOMMES, geboren ca 1645.
Gehuwd met Geert HAICKENS (zie 24878).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
23999    Tinus HOMMES, geboren ca 1860.
Gehuwd met Aaltje DEKKER (zie 24000).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
102723    Tyets HOMMES, geboren ca 1730.
Gehuwd voor de kerk op 07-03-1756 te Oldeboorn met Doeke TETTES (van der LINDEN) (zie 102722).
Uit dit huwelijk:
   1.  Homme Doekes van der LINDEN (zie 102726).
   2.  Tette Doekes van der LENDE (zie 102720).

107441    HOMMES.
Gehuwd met Eltjo EPPENS (zie 107439).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
112656    Cornelia Jans HOMPENS, geboren ca 1672.
Gehuwd met Johannes van der WINT (zie 112655).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertie Johannes (zie 112657).
   2.  Jan Johannes (zie 112664).
   3.  Bastiaen Johannes (zie 112625).

86828    Annechien HOMVELD, geboren ca 1841, dochter van Hans Harmannus HOMVELD (zie 86835) en Elsien Alberts DOCTER (zie 86836).
Gehuwd op 19-04-1866 te Nieuwe Pekela met Hindrik WIJKENS (zie 86824). {Hij is later gehuwd op 12-11-1881 te Oude Pekela met Grietje Geerts de BOER (zie 86825).}
 
37646    Gerhardus Hendricus Fredericus HOMVELD, geboren ca 1855.
Gehuwd met Tecla Tubbina LUBBERMAN (zie 37645).
 
86835    Hans Harmannus HOMVELD, geboren ca 1818.
Gehuwd met Elsien Alberts DOCTER (zie 86836).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
94597    Maria de HON, geboren ca 1730.
Gehuwd met Cornelis van der WIND (zie 94596).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 94592).

10822    Annigje Michiels HONAS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-09-1772 te Vollenhove, dochter van Michiel HONAS (zie 41414) en Harmtje Jans (Harmeken) van ANKEN (van AUKEN) (zie 8286).
 
10823    Jacobjen HONAS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 10-05-1767 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Michiel HONAS (zie 41414) en Harmtje Jans (Harmeken) van ANKEN (van AUKEN) (zie 8286).
Gehuwd met Roelof Arends BOVEN (zie 41475).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
10824    Johannes HONAS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-10-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, zoon van Michiel HONAS (zie 41414) en Harmtje Jans (Harmeken) van ANKEN (van AUKEN) (zie 8286).
 
41414    Michiel HONAS, geboren ca 1733.
met attestatie van Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 06-11-1763 te Blankenham, hij J.M. van Gulpen bij Maastricht en zij J.D. van Vollenhove met Harmtje Jans (Harmeken) van ANKEN (van AUKEN), 30 jaar oud (zie 8286).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
53433    Pieternella van HONCK, geboren ca 1850.
Gehuwd met Jakobus van EMDEN (zie 53432).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5802    Geert ten HONCKE, geboren te Dinxperlo.
Kind:
   1.  Harmen (zie 5696).

5696    Harmen ten HONCKE, zoon van Geert ten HONCKE (zie 5802).
Gehuwd op 12-04-1711 te Dinxperlo met Hendersken HOOFDIJZER (zie 5697).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje HONKE (zie 5574).

192826    Sara Mozes HOND.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1788 te Amsterdam met David Nathan SCHRIJVER SOFER (zie 192825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel David SCHRIJVER (zie 192824).

94262    Johannes de HOND, geboren ca 1805.
Gehuwd met Jantje Gerrits de GROOT (zie 94260). {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob Hendriks CLOO (LOEK / LUIK) (zie 94261).}
 
161776    Johannes Jans de HOND, geboren ca 1789.
Gehuwd met Jantje Willems de GROOT (zie 161777).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
161696    Rachel Israels de HOND, geboren ca 1827.
Gehuwd met Philip Israel VENETIANER (zie 161695).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka (zie 161694).

161312    Willemtje Johannes (Willemke) de HOND, geboren op 08-04-1811 te Lemmer;Lemsterland, overleden op 19-10-1887 op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jans de HOND (zie 161776) en Jantje Willems de GROOT (zie 161777).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-01-1836 te Lemsterland met Engbert Jans de VRIES, 24 jaar oud (zie 161311).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Engberts (zie 40723).
   2.  Johannes Engberts (zie 161778).
   3.  Jantjen Johannes (zie 161779).
   4.  Johannes Engberts (zie 161780).
   5.  Hans Engberts (zie 161781).
   6.  Jantje Engberts (zie 161782).
   7.  Hendrik Engberts (zie 161783).
   8.  Sjoeke Engberts (zie 161784).
   9.  Geertje Engberts (zie 161785).

132290    Evert Jan HONDEBRINK, wever, geboren 00-00-1893 te Almelo-Ambt, zoon van Hendrikus HONDEBRINK (zie 132291) en Johanna AFINK (zie 132292).
Gehuwd op 03-08-1918 te Almelo met Jantien JURJENS (zie 132289).
 
45281    Geesken HONDEBRINK, overleden ca 1794 te Zenderen;Borne.
Gehuwd 00-00-1788 te Borne met Abraham WEBBEN (zie 45277). {Hij was eerder gehuwd 00-00-1780 te Borne met Aaltje STORKSEL (zie 45278). Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 15-11-1797 te Borne met Janna PIEPERIET (zie 45282).}
 
185777    Gezina HONDEBRINK, geboren ca 1840.
Gehuwd met Johannes SCHIPDAM (zie 185776).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannes Johannes (zie 185724).
   2.  Gerrit Jan (zie 185789).
   3.  Johanna Gezina (zie 185790).

209903    Hendrik HONDEBRINK, geboren ca 1740.
Gehuwd met Janna MULHOF (zie 209904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina Hendriks (Henrica;Hendrika) (zie 209902).

110037    Hendrik Jan HONDEBRINK, arbeider Grutterij Erve ten Cate, geboren 00-00-1909 te Borne.
Gehuwd op 31-03-1933 te Borne met Pieternella (Nella) TEUSINK, 23 jaar oud (zie 110036).
 
162457    Hendrika Grada HONDEBRINK, geboren ca 1871.
Gehuwd met Mannes KOTTIER (zie 162456).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman (zie 162455).

132291    Hendrikus HONDEBRINK, wever, geboren ca 1863.
Gehuwd met Johanna AFINK (zie 132292).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
209902    Hendrina Hendriks (Henrica;Hendrika) HONDEBRINK, landbouwster, gedoopt op 19-07-1769 te Borne, overleden op 01-01-1843 te IJpelo op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HONDEBRINK (zie 209903) en Janna MULHOF (zie 209904).
Gehuwd met Hermannus Garrits (Harmen;Herm) KROMMENDAM (zie 130980).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendricus (Hendrik) (zie 130978).

154650    Jenneken HONDEBRINK, geboren ca 1840.
Gehuwd met Hein GROOTHENGEL (zie 154649).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64645    Engbert HONDELINK, gedoopt op 10-06-1708 te Neede.
Gehuwd met Geesken BROEKERS (zie 64646).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64534    Henders HONDELINK, geboren op 01-12-1792 te Neede, gedoopt op 09-12-1792 te Neede, dochter van Jan HONDELINK (zie 64574) en Jenneken KUIPERS (zie 64575).
Gehuwd met Hermannus MENGERINK (zie 64533).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (zie 64515).

64574    Jan HONDELINK, geboren ca 1747 te Neede, zoon van Engbert HONDELINK (zie 64645) en Geesken BROEKERS (zie 64646).
Gehuwd (1) met Jenneken KUIPERS (zie 64575).
Gehuwd (2) met Aaltjen KUIPERS (zie 64576).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henders (zie 64534).

63833    Johanna Willemina HONDELINK, geboren ca 1850.
Gehuwd met Teunis VIERDAG (zie 63832).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje (zie 63831).

117057    Annetje HONDIUS, gedoopt (N.H.) op 06-11-1757 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit VOGELESANG en Annetje BLOK). Noorderkerk pastor Rutgerus SCHUTTE, dochter van Ludovicus (Lodewijk) HONDIUS (zie 5648) en Marijtje (Marritje) VOGELSANG (zie 5649).
 
5459    Elisabeth Petronella HONDIUS, geboren op 17-08-1822 te Middelburg, overleden op 19-11-1890 te Middelburg op 68-jarige leeftijd, dochter van Pieter Vogelesang HONDIUS (zie 5481) en Magdalena Alida GASTELAAR (zie 5482).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-12-1845 te Middelburg met Cornelis VENEMA, 27 jaar oud (zie 5458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel Juliaan (zie 5448).

6313    Johannes HONDIUS, predikant te Edam, geboren op 01-09-1638 te Schagen, overleden op 15-01-1690 te Edam op 51-jarige leeftijd, zoon van Ludovicus HONDIUS (zie 6345) en Cathalina Hendricks de BONT (zie 6346).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 15-03-1662 te Utrecht met Beatrix van BAARDENBERGH (zie 6315).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 11-10-1676 te Edam met Catharina JONGEBLOM (zie 6314).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
5772    Lucas HONDIUS, chirurgijn, geboren op 11-11-1696 te Watergang, overleden te Spaarndam, zoon van Ludovicus HONDIUS (zie 6254) en Cornelia KUIPER (zie 6255).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1721 te Watergang met Lucya Harmens ABBERING (zie 5773).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6345    Ludovicus HONDIUS, predikant te Schagen, geboren ca 1598 te Amsterdam, overleden 00-00-1659 te Schagen, zoon van Jodocus DE HONT / HONDIUS (zie 6384) en Colletta van der KEERE (zie 6385).
Gehuwd op 06-10-1623 te Schagen met Cathalina Hendricks de BONT (zie 6346).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
6254    Ludovicus HONDIUS, predikant te Watergang, geboren op 20-10-1666 te Edam, overleden op 17-01-1726 te Watergang op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes HONDIUS (zie 6313) en Beatrix van BAARDENBERGH (zie 6315).
Gehuwd met Cornelia KUIPER (zie 6255).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas (zie 5772).

5648    Ludovicus (Lodewijk) HONDIUS, koopman te Amsterdam later te Amersfoort, gedoopt op 01-04-1725 te Ilpendam, overleden op 19-07-1804 te Amersfoort op 79-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1804 te Amersfoort, zoon van Lucas HONDIUS (zie 5772) en Lucya Harmens ABBERING (zie 5773).
Gehuwd (1) ca 1747 met nn (zie 5650).
Ondertrouwd (2) op 30-11-1753 te Amsterdam, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-12-1753 te Amsterdam met Marijtje (Marritje) VOGELSANG, 24 jaar oud (zie 5649).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annetje (zie 117057).
   2.  Pieter (zie 5533).

5533    Pieter HONDIUS, predikant, geboren op 29-04-1760 te Amsterdam, gedoopt (N.H.) op 04-05-1760 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit VOGELESANG en Annetje BLOK). Noorderkerk pastor Nicolaus TETTERODE, overleden op 17-04-1833 te Leerdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Ludovicus (Lodewijk) HONDIUS (zie 5648) en Marijtje (Marritje) VOGELSANG (zie 5649).
Ondertrouwd op 05-10-1786 te Amersfoort, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1786 te Ravenswaay met Magdalena Johanna BONTE, 24 jaar oud (zie 5534).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5481    Pieter Vogelesang HONDIUS, winkelier / kaarsemaker, geboren op 24-11-1795 te Rhenoy, overleden op 25-12-1867 te Middelburg op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter HONDIUS (zie 5533) en Magdalena Johanna BONTE (zie 5534).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1820 te Middelburg met Magdalena Alida GASTELAAR (zie 5482).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
167622    Jacob Pieters HONDJE, boerenknecht, geboren op 19-03-1807 te Noordbroek, zoon van Pieter JACOBS (zie 167621) en Aagtje Jans KIP (zie 43278).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-05-1838 te Noordbroek met Geesien Jans DALLINGA, 22 jaar oud (zie 167623).
 
76153    Anthony HONDORP, geboren ca 1850.
Gehuwd met Johanna WESTENBERG (zie 76154).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrude (zie 75673).

75673    Gertrude HONDORP, geboren op 13-09-1882 te Grand Rapids;Michigan;USA, overleden op 16-05-1952 te Grand Rapids;Michigan;USA op 69-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1952 te Grand Rapids;Michigan;USA, dochter van Anthony HONDORP (zie 76153) en Johanna WESTENBERG (zie 76154).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 06-07-1900 te Grand Rapids;Michigan;USA met Jakob KRUIZENGA, 20 jaar oud (zie 75672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony (zie 76157).
   2.  Fay (zie 76159).
   3.  Hilda (zie 76155).
   4.  Raymond (zie 75674).

6396    Olivier DE HONDT, schepen van de heerlijkheid Wakken. Hij woonde in Wakken in West Vlaanderen, een dorpje gelegen tussen Gent en Kortrijk., waar hij schepen was. Zij kwam hij geregeld te Gent en ontmoette Petronella die uit een Gentse familie kwam. In 1565 gingen ze in Gent wonen. Toen Parma voor Philips II heel Vlaanderen veroverde moesten de remonstranten de stad verlaten en zo vluchtten ze naar Londen.
Gehuwd met Petronella D'HAVERTUYN (zie 6397).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49983    Andries d'HONDT, geboren ca 1790.
Gehuwd met Dorothea ASSELMAN (zie 49984).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
139135    Maria d'HONDT, geboren ca 1823.
Gehuwd met Jacobus Willem VERPLANKE (zie 139134).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert (zie 139133).

49982    Petrus d'HONDT, geboren 00-00-1817 te Stoppeldijk, zoon van Andries d'HONDT (zie 49983) en Dorothea ASSELMAN (zie 49984).
Gehuwd op 30-05-1843 te Ossenisse met Antonia de WITTE (zie 49981).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 188 van 487 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software