Eerste blad    Vorig blad    Blad 99 van 462 bladen Volgend blad    Laatste blad

198043    Bauck Siercksdr DONIA, geboren 00-00-1405 te Oosterend;Hennarderadeel, overleden te Irnsum;Rauwerderhem, dochter van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1435 te Irnsum;Rauwerderhem met Botte Aesges (Botte Eeskes) HERINGA (zie 198042).
 
199261    Benedictus DONIA, geboren 00-00-1350 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden ca 1424 te Burgwerd, zoon van Keympe (Keimpe) DONIA (zie 199260).
Gehuwd voor de kerk ca 1375 te Oosterend;Hennaarderadeel met Etheke Epesdr van OCKINGA (zie 199262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Auck Benedictusdr (zie 197758).
   2.  Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) (DOYNGA) (zie 199263).

197761    Benedictus Siercks DONIA, geboren 00-00-1399 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden na 1463 te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1449 te Heeg;Wymbritseradeel met Jouck JOHANNESDR (zie 197762).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Benedictusz (zie 197763).

149759    Dirk Harmens (Durk) DONIA, geboren op 20-05-1806 te Pietersbierum;Franekeradeel, overleden op 04-03-1872 te Kollumerland op 65-jarige leeftijd, zoon van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-05-1840 te Barradeel met Jantje Attes OKKINGA, 26 jaar oud (zie 149760).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Durks (zie 199789).
   2.  Akke Durks (zie 149758).
   3.  Harmen Durks (zie 199797).
   4.  Atte Durks (zie 199801).

199659    Douwe Abbes DONIA, geboren 00-00-1495 te Arum, overleden 00-00-1525, zoon van Abbe Gerlofs DONIA (zie 199635) en Gerland Douwes OENEMA (zie 199656).
Gehuwd met Doedt Folkerts HANIA (zie 199681).
Uit dit huwelijk:
   1.  Watze Douwes HANIA (zie 199682).

199146    Douwe Werps DONIA, geboren na 1470, overleden na 1519, zoon van Werp Riencks (Worp) YDTSMA (later DONIA;IDSMA) (zie 199144) en Saepck (later DONIA) (zie 199145).
Gehuwd met Jey Johansdr SICKINGHE van WALTA (zie 199150).
 
199347    Edo Sydses DONIA, geboren 00-00-1549 te Menaldum;Menaldumadeel, overleden op 02-02-1551 te Leeuwarden, zoon van Syds Keimpes DONIA (zie 199345) en Jouck Sybrensdr STENSTERA (zie 199346).
 
166282    Elisabeth Anes DONIA, schippersche, geboren op 09-11-1853 te Tirns;Wymbritseradeel, overleden op 09-12-1933 te Baarderadeel op 80-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-05-1878 te Baarderadeel met Jacob Tjerks KAMSTRA, 30 jaar oud (zie 199768).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 02-08-1884 te Baarderadeel met Minne Aukes JELLEMA, 33 jaar oud (zie 166281).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sipkje Jacobs (zie 199816).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Auke Minnes (zie 199818).
   3.  Gerrit Minnes (zie 199819).
   4.  Ane Minnes (zie 199820).
   5.  Jelle Minnes (zie 199821).

199343    Frau Sydtses (Frauw) DONIA, geboren 00-00-1552 te Menaldum;Menaldumadeel, overleden op 02-12-1576 te Menaldum;Menaldumadeel, op het kraambed, begraven te Leeuwarden. Oldenhove, dochter van Syds Keimpes DONIA (zie 199345) en Jouck Sybrensdr STENSTERA (zie 199346).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1575 met Sybrant Heres BURMANIA (zie 199342).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199813    Freerk Anes DONIA, geboren op 22-08-1793 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 25-08-1793 te Wommels;Hennaarderadeel, zoon van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
 
199814    Freerkje Anes DONIA, geboren op 04-06-1797 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 05-06-1797 te Wommels;Hennaarderadeel, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-08-1825 te Hennaarderadeel met Jan Jans GLASTRA van LOON, 27 jaar oud (zie 199815).
 
199865    Frouwk Harmens DONIA, geboren 00-00-1680 te Sexbierum;Franekeradeel, dochter van Harmen Hobbes DONIA (zie 199864).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1705 te Oosterbierum met Pyter Jochums MEYER (zie 199866).
 
199782    Geertje Anes DONIA, geboren op 20-08-1802 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 12-09-1802 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 29-01-1880 te Hennaarderadeel op 77-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-01-1830 te Rauwerderhem met Bouwe Beens SINGELSMA (zie 199783).
 
199756    Geertje Anes DONIA, geboren op 20-05-1859 te Lutkewierum;Hennaarderadeel, overleden op 13-07-1923 te Doniawerstal op 64-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-11-1890 te Hemelumer Oldeferd met Jozeph Theodoors WESTHOF (zie 199757).
 
199829    Geertje Gerrits DONIA, geboren op 03-08-1762 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 29-08-1762 te Wommels;Hennaarderadeel, dochter van Gerrit PIETERS (zie 199802) en Jacobje (Japke) JACOBS (zie 199803).
 
199266    Gerlant Louwdr DONIA, geboren 00-00-1430, dochter van Louw Popckes DONIA (zie 197664).
Gehuwd met Johannes Gerroltsz van HEREMA (zie 199267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tieth Johansdr (zie 199268).

199660    Gerlof Abbes DONIA, geboren 00-00-1500, zoon van Abbe Gerlofs DONIA (zie 199635) en Gerland Douwes OENEMA (zie 199656).
Gehuwd met Gerland Douwesdr OENEMA (zie 199743).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abbe Gerlofs (zie 199683).

199648    Gerlof Aenes DONIA, geboren 00-00-1519 te Kimswerd, overleden ca 1560, zoon van Aene PIEBES (zie 199637) en Tyedt Gerlofs DONIA (zie 199633).
Gehuwd met Teecke HEERES (zie 199673).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier GERLOFFSZ (zie 199674).
   2.  Heere GERLOFS (zie 199675).
   3.  Douwe GERLOFS (zie 199676).
   4.  Dirk GERLOFS (zie 199677).
   5.  Romke Gerlofs (zie 199678).

199265    Gerlof Piers DONIA (PIERSMA), geboren 00-00-1448 te Kimswerd;Wonseradeel, overleden 00-00-1505 te Kimswerd;Wonseradeel, zoon van Pier Popckes DONIA (zie 199264).
Gehuwd met Fokel Sybrands BONGA (zie 199629).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
199760    Gerrit Anes DONIA, geboren op 26-09-1798 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 28-10-1798 te Wommels;Hennaarderadeel, overleden op 18-04-1876 te Hennaarderadeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-03-1823 te Hennaarderadeel met Sytske Alles DIJKSTRA, 30 jaar oud (zie 199761).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
199787    Gerrit Anes DONIA, geboren op 20-10-1855 te Wymbritseradeel, zoon van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
 
199825    Gerritje Anes DONIA, geboren op 24-03-1801 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 05-04-1801 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 03-12-1874 te Hennaarderadeel op 73-jarige leeftijd, woonde te Oostereind, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
 
199827    Grietje Anes DONIA, geboren op 24-10-1806 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 23-11-1806 te Itens;Hennaarderadeel, overleden voor 1809, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
 
199828    Grietje Anes DONIA, geboren op 03-02-1809 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 26-02-1809 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 05-10-1838 te Baarderadeel op 29-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
 
197759    Haring Siercks DONIA, geboren 00-00-1396 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1492 te Akkrum;Boornsterhem, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
 
199793    Harmen Dirks DONIA, geboren 00-00-1776, overleden op 20-01-1826 te Barradeel, zoon van Dirk PIETERS (zie 199860) en Ymkje Harmens DONIA (zie 199859).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1798 met Jetske JANS (zie 199857).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1803 met Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ymkje Harmens (zie 199858).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Ulrik Harmens (zie 199848).
   3.  Dirk Harmens (Durk) (zie 149759).
   4.  Yte Harmens (zie 199852).
   5.  Jacoba Harmens (zie 199850).
   6.  Jacoba Harmens (zie 199853).
   7.  Reintje Harmens (zie 199851).

199797    Harmen Durks DONIA, geboren op 02-07-1845 te Oudwoude;Kollumerland, zoon van Dirk Harmens (Durk) DONIA (zie 149759) en Jantje Attes OKKINGA (zie 149760).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-04-1879 te Oostdongeradeel met Renske Tjipkes BIJLSMA (zie 199798).
 
199884    Harmen Hobbes DONIA, geboren 00-00-1570 te Harlingen, zoon van Hobbe DONIA (zie 199883).
 
199864    Harmen Hobbes DONIA, geboren 00-00-1650 te Midlum;Harlingen, zoon van Hobbe Tymens DONIA (zie 199867) en N.N. (zie 199868).
Kinderen:
   1.  Frouwk Harmens (zie 199865).
   2.  Hobbe Harmens (zie 199863).

199862    Harmen Hobbes DONIA, geboren 00-00-1720, zoon van Hobbe Harmens DONIA (zie 199863).
Kind:
   1.  Ymkje Harmens (zie 199859).

199870    Hiltie Alles DONIA, geboren 00-00-1670 te Mislum;Harlingen, dochter van Alle Hobbes DONIA (zie 199869).
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1692 te Midlim;Harlingen met Jacob DOUWES (zie 199871).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alle Jacobs DONIA (zie 199872).

199883    Hobbe DONIA, geboren 00-00-1545.
Kinderen:
   1.  Harmen Hobbes (zie 199884).
   2.  Tymen Hobbes (zie 199879).

199874    Hobbe Alles DONIA, geboren 00-00-1675 te Midlum;Harlingen, zoon van Alle Hobbes DONIA (zie 199869).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1698 met Trijntje YES (zie 199875).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alle Hobbes (zie 199876).

199863    Hobbe Harmens DONIA, geboren 00-00-1690 te Sexbierum;Franekeradeel, zoon van Harmen Hobbes DONIA (zie 199864).
Kind:
   1.  Harmen Hobbes (zie 199862).

199867    Hobbe Tymens DONIA, geboren 00-00-1611 te Midlum;Harlingen, overleden 00-00-1667 te Midlum;Harlingen, hij was eigenaar van Doniazate aan de Halle te Wijnaldum, zoon van Tymen Hobbes DONIA (zie 199879) en Dued BARTELDSDR (zie 199880).
Gehuwd voor de kerk ca 1635 met N.N. (zie 199868).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alle Hobbes (zie 199869).
   2.  Harmen Hobbes (zie 199864).

197764    Hottia Syrcks (Hotze) DONIA, geboren 00-00-1400 te Heeg;Wymbritseradeel, overleden op 12-10-1463 te Hemelum, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1440 te Edens;Littenseradeel met Ayl Lieuwesdr (Aeltien) JUCKAMA (zie 197765).
 
198094    Hylck Romckesdr DONIA, geboren ca 1455 te Hallum;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1494 te Hallum;Ferwerderadeel, begraven te Hallum;Ferwerderadeel, dochter van Romcke Sasckers JELMERA (later DONIA) (zie 199179) en Catharina ADELEN (zie 199180).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1475 met Botte Hobbes LIUNIA (zie 198095).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1475 te Hallum;Ferwerderadeel met Schelte Feyckes van AEBINGA (zie 198127).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
199831    Iede Gerrits DONIA, geboren op 15-02-1780 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 27-02-1780 te Wommels;Hennaarderadeel, zoon van Gerrit PIETERS (zie 199802) en Jacobje (Japke) JACOBS (zie 199803).
 
146829    Ienne Jakles DONIA, geboren ca 1773.
Gehuwd met Riemer Hendriks POOL (zie 146828).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijke Riemers (zie 146827).

199826    Ike Anes DONIA, geboren op 12-11-1803 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 27-11-1803 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 21-03-1860 te Hennaarderadeel op 56-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
 
199850    Jacoba Harmens DONIA, geboren op 24-05-1818 te Barradeel, dochter van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
 
199853    Jacoba Harmens DONIA, geboren op 01-08-1822 te Barradeel, dochter van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 18-02-1865 te Franekeradeel met Marten Klazes ZAKEMA (zie 199854).
 
199804    Jakob Gerrits DONIA, geboren op 25-11-1771 te Hidaard;Hennaarderadeel, overleden op 02-11-1824 te Koudum;Hemelumer Oldeferd op 52-jarige leeftijd, zoon van Gerrit PIETERS (zie 199802) en Jacobje (Japke) JACOBS (zie 199803).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-10-1796 te IJsbrechtum;Wymbritseradeel met Minke Douwes (Meinke) BUMA (zie 199805).
 
199811    Jakobje Anes DONIA, geboren op 13-11-1792 te Hidaard;Hennaarderadeel, gedoopt op 26-12-1792 te Wommels;Hennaarderadeel, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1820 te Wymbritseradeel met Marten Gerrits ZANDSTRA (zie 199812).
 
166265    Jeltje Gerrits DONIA, geboren op 27-10-1775 te Hidaard;Hennaarderadeel, overleden op 02-11-1856 te Koudum;Hemelumer Oldeferd op 81-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Gerrit PIETERS (zie 199802) en Jacobje (Japke) JACOBS (zie 199803).
Gehuwd met Willem Ruurds KOOPMANS (zie 166264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Willems (zie 166309).
   2.  Ruurd Willems (zie 117789).
   3.  Vrouwkje Willems (zie 166285).
   4.  Gerrit Willems (zie 166289).
   5.  Elizabeth Willems (Lijsbert) (zie 166293).
   6.  Hendrik Willems (zie 166319).
   7.  Jacoba Willems (zie 166297).

199881    Jents Tymens DONIA, geboren 00-00-1609 te Midlum;Harlingen, zoon van Tymen Hobbes DONIA (zie 199879) en Dued BARTELDSDR (zie 199880).
 
199661    Jets Abbes DONIA, geboren 00-00-1520, overleden na 1571, dochter van Abbe Gerlofs DONIA (zie 199635) en Gerland Douwes OENEMA (zie 199656).
Gehuwd voor de kerk (1) na 1556 met Ulcke Douwes DOUMA OENEMA (zie 199687).
Gehuwd (2) met Schelte Watzes AYLVA (zie 199684).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jets Ulckesdr (Eets) (zie 199688).
   2.  Schelte Ulckes (LATSMA OENEMA) (zie 199689).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
197763    Johan Benedictusz DONIA, geboren 00-00-1450, overleden 00-00-1494, zoon van Benedictus Siercks DONIA (zie 197761) en Jouck JOHANNESDR (zie 197762).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1470 te Jelsum;Leeuwarderadeel met Lolck Keimpesdr HINNEMA (zie 199159).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keimpe Johans DONIA van HINNEMA (zie 199158).

199873    Johannes Alles DONIA, geboren 00-00-1730, zoon van Alle Jacobs DONIA (zie 199872).
 
197653    Keimpe Sasckers DONIA, geboren 00-00-1431 te Ballum;Ameland, zoon van Sascker Ritsckes (Zacharias) JELMERA (JELMERS) (zie 197652) en Jeltoca (zie 197648).
 
197770    Keimpe Siercks DONIA, geboren 00-00-1402 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1463 te Hemelum, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1454 te Hemelum met Ydt Feytesdr GALAMA (zie 197771).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sierck Keimpes (zie 197772).

199348    Keimpe Sydsesz DONIA, geboren 00-00-1547 te Menaldum;Menaldumadeel, overleden op 04-09-1593 te Menaldum;Menaldumadeel, begraven te Menaldum;Menaldumadeel, zoon van Syds Keimpes DONIA (zie 199345) en Jouck Sybrensdr STENSTERA (zie 199346).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1575 te Menaldum;Menaldumadeel met Margaretha Aedes GERBRANDA (zie 199349).
 
199260    Keympe (Keimpe) DONIA, geboren 00-00-1340 te Oosterend;Hennaarderadeel.
Kinderen:
   1.  Benedictus (zie 199261).
   2.  Oene Keimpes (zie 199258).

199823    Klaas Gerrits DONIA, geboren op 16-03-1827 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 20-01-1895 te Hennaarderadeel op 67-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Anes DONIA (zie 199760) en Sytske Alles DIJKSTRA (zie 199761).
 
199694    Lolke Abbes DONIA, geboren ca 1530, zoon van Abbe Gerlofs DONIA (zie 199635) en Gerland Douwes OENEMA (zie 199656).
Kind:
   1.  Abe Lolckes (zie 199201).

197664    Louw Popckes DONIA, geboren 00-00-1410, zoon van Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263) en NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Kinderen:
   1.  NN Louwesdr (zie 197694).
   2.  Gerlant Louwdr (zie 199266).

197694    NN Louwesdr DONIA, geboren 00-00-1430, dochter van Louw Popckes DONIA (zie 197664).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1450 met Pieter Lolles van OCKINGA (zie 197693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louw Pieters van DONIA (DOEIJNGA) (zie 192481).

199258    Oene Keimpes DONIA, geboren 00-00-1370, zoon van Keympe (Keimpe) DONIA (zie 199260).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1395 te Terkaple;Skarsterlan met Hylck KEIMPESDR (zie 199259).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjepcke Oenes van OENEMA (zie 197736).

199824    Oetske Gerrits DONIA, geboren op 26-10-1830 te Hennaarderadeel, overleden op 07-05-1833 te Hennaarderadeel op 2-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Anes DONIA (zie 199760) en Sytske Alles DIJKSTRA (zie 199761).
 
199628    Pier Gerlofs DONIA (GRUTTE PIER), krijgsheer, geboren 00-00-1480 te Kimswerd, overleden op 28-10-1520 te Sneek, begraven te Sneek, in de Martinikerk, hij was een boom van een kerel wiens boerderij in 1515 door een groep Saksische huurlingen werd geplunderd en in brand gestoken. Ze doodden zijn vrouw en vele dorpsgenoten en andere familieleden. Hij verloor alles en verzamelde een groep mensen die bestond uit arme boeren en verarmde edelen enz. Hij noemde hen de Arumer Zwarte Hoop. Later zouden zich vele Gelderse huurlingen aanmelden en kregen ze de bijnaam Gelderse Friezen wat voor hen als een geuzennaam werd. Hun opdrachtgever was hertog Karel van Gelre.
Onder leiding van Grote Pier opereerde de Arumer Zwarte Hoop tevens als kapervloot op de Zuiderzee waarbij zij Hollandse schepen en steden plunderden. Zoon van Gerlof Piers DONIA (PIERSMA) (zie 199265) en Fokel Sybrands BONGA (zie 199629).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Kimswerd met Rintze SYRTSEMA (zie 199650).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerloff GERLOFS (zie 199651).
   2.  Wobble GERLOFS (zie 199652).

199264    Pier Popckes DONIA, geboren 00-00-1420 te Oosterend;Hennaarderadeel, zoon van Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263) en NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Kind:
   1.  Gerlof Piers (PIERSMA) (zie 199265).

199775    Pieter Anes DONIA, geboren op 13-02-1805 te Itens;Hennaarderadeel, gedoopt op 03-03-1805 te Itens;Hennaarderadeel, overleden op 31-10-1862 te Hennaarderadeel op 57-jarige leeftijd, zoon van Ane Gerrits DONIA (zie 199771) en Oedske Freeks (Aetske) ABMA (zie 199772).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1830 te Hennaarderadeel met Geertje Ruurds de VRIES (zie 199776).
 
199156    Pieter Keimpes DONIA, geboren 00-00-1504 te Jelsum;Leeuwarderadeel, overleden op 12-05-1542 te Amsterdam, begraven te Jelsum;Leeuwarderadeel, zoon van Keimpe Johans DONIA van HINNEMA (zie 199158) en Auck Pietersdr AUCKAMA (zie 199157).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1522 te Jelsum;Leeuwarderadeel met Jantje Hayesdr SICKINGHE van WALTA (SICCAMA) (zie 199155).
 
199263    Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA), geboren ca 1375 te Rinsumageest;Dantumadeel, overleden 00-00-1467, zoon van Benedictus DONIA (zie 199261) en Etheke Epesdr van OCKINGA (zie 199262).
Gehuwd voor de kerk ca 1395 met NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjouck Popckesdr (zie 197665).
   2.  Tjebbe Popckes (zie 197696).
   3.  Popcke Popckes (zie 198123).
   4.  Louw Popckes (zie 197664).
   5.  Pier Popckes (zie 199264).

198123    Popcke Popckes DONIA, geboren 00-00-1408, overleden 00-00-1467, zoon van Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263) en NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Gehuwd met Jouck Ritsckes JELMERA (HERINGA) (zie 198122).
 
199861    Pytje Dirks DONIA, geboren op 21-12-1789 te Oosterbierum;Franekeradeel, dochter van Dirk PIETERS (zie 199860) en Ymkje Harmens DONIA (zie 199859).
 
199851    Reintje Harmens DONIA, geboren op 24-09-1824 te Barradeel, dochter van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
 
197878    Rienck Bockes (Renenic) DONIA (BOCKAMA), geboren 00-00-1350 te Sneek;Wymbritseradeel, overleden op 29-02-1436 te Sneek;Wymbritseradeel, zoon van Bocke DOEDINGHA (DONIA) (zie 197695) en Reyncke Heres REWENICKZ (zie 198307).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1373 te Sneek;Wymbritseradeel met Both Feickes (Bott) SICKINGA (zie 197879).
Uit dit huwelijk:
   1.  His Riensckdr BOCKAMA (BOCKEMA) (zie 197877).
   2.  Tryn Riencksdr (Trijntje) BOCKEMA (zie 197881).
   3.  Sjoerd Riencks BOCKEMA (BUCAMA) (zie 199304).

197760    Rienk Siercks DONIA, geboren 00-00-1397 te Oosterend;Hennaarderadeel, overleden 00-00-1459 te Oosterend;Hennaarderadeel, zoon van Sierck Haringhs van HARINXMA DONIA THOE HEEG (zie 197757) en Auck Benedictusdr DONIA (zie 197758).
 
199678    Romke Gerlofs DONIA, geboren 00-00-1555 te Hichtum, overleden 00-00-1618 te Hichtum, zoon van Gerlof Aenes DONIA (zie 199648) en Teecke HEERES (zie 199673).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1585 met Lisbet SCHELTES (zie 199736).
Gehuwd (2) met Teunke HOYTES (zie 199732).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tiets GERLOFS (zie 199737).
   2.  Jelte Romckes TIEBBINGA (zie 199738).
   3.  Gerlof Romckes TIEBBINGA (zie 199739).
   4.  Ancke GERLOFS (zie 199740).
   5.  Lijsbet GERLOFS (zie 199741).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Romcke GERLOFS (zie 199733).
   7.  Hoyte GERLOFS (zie 199734).
   8.  Romck GERLOFS (zie 199735).

199200    Sepck Abbesdr (Sipck) DONIA, geboren ca 1590 te Kimswerd;Wonseradeel, overleden na 1666, dochter van Abe Lolckes DONIA (zie 199201) en Aeff Sytses (Aaf) ROPTA (zie 199202).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1617 met Upt JOUCKES (zie 199199). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1600 te Wanswerd met Siets Piers (Syts) DONIA (zie 199198).}
 
198138    Sierck Agges DONIA, geboren 00-00-1455 te Sloten;Gaasterland, overleden voor 1500.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1475 met Beyts Pybes van HAERDA (zie 198139). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1470 met Hessel Feddes MERNSTRA (later HAERDA) (zie 198140).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sierckje Siercksdr (zie 198136).

197772    Sierck Keimpes DONIA, geboren 00-00-1460 te Hemelum;Nijefurd, overleden op 18-01-1533 te Menaldum;Menaldumadeel, begraven te Menaldum, zoon van Keimpe Siercks DONIA (zie 197770) en Ydt Feytesdr GALAMA (zie 197771).
 
198136    Sierckje Siercksdr DONIA, geboren 00-00-1477, overleden op 22-01-1549, begraven te Leeuwarden. Gallileerkerk, dochter van Sierck Agges DONIA (zie 198138) en Beyts Pybes van HAERDA (zie 198139).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1510 met Gosse Goffes van AEBINGA (zie 198135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
199198    Siets Piers (Syts) DONIA, geboren 00-00-1579 te Kimswerd, overleden 00-00-1616 te Warnswerd.
Gehuwd voor de kerk ca 1600 te Wanswerd met Upt JOUCKES (zie 199199). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1617 met Sepck Abbesdr (Sipck) DONIA (zie 199200).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Antie UPTSDR (zie 199197).

199788    Sipkjen Anes DONIA, geboren op 01-06-1862 te Hennaarderadeel, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
 
197665    Sjouck Popckesdr DONIA, geboren ca 1395 te Rinsumageest;Dantumadeel, dochter van Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263) en NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1414 met Rienck Hesselsz (Renick) JUWSMA (zie 197663).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1430 met Wopcke Bauckes JONGEMA (JUWSMA;JUWINGA) (zie 192483).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ebel Rienckdr (zie 197666).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Wyts Wopckesdr JONGEMA JUWSMA (JUWINGA) (zie 198301).

199634    Sybren Gerlofs DONIA, geboren 00-00-1482 te Kimswerd, overleden voor 1537, zoon van Gerlof Piers DONIA (PIERSMA) (zie 199265) en Fokel Sybrands BONGA (zie 199629).
 
199345    Syds Keimpes DONIA, geboren 00-00-1519 te Menaldum;Menaldumadeel, overleden op 28-01-1573 te Bremen;Dld, begraven te Bremen;Dld.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1545 met Jouck Sybrensdr STENSTERA (zie 199346).
Uit dit huwelijk:
   1.  Keimpe Sydsesz (zie 199348).
   2.  Edo Sydses (zie 199347).
   3.  Frau Sydtses (Frauw) (zie 199343).

199764    Sytske Anes DONIA, geboren op 10-06-1852 te Tirns;Wymbritseradeel, overleden op 25-01-1938 te Appingedam op 85-jarige leeftijd, dochter van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Baarderadeel met Tjerk Klazes FOKKENS (zie 199765).
 
199147    Tjaert Werps DONIA, zoon van Werp Riencks (Worp) YDTSMA (later DONIA;IDSMA) (zie 199144) en Saepck (later DONIA) (zie 199145).
 
197696    Tjebbe Popckes DONIA, geboren 00-00-1405, zoon van Popcke Benedictus Theerns (Poppeke) DONIA (DOYNGA) (zie 199263) en NN Hessels JUWSMA (zie 197661).
Gehuwd met Womck Keympes UNIA (zie 197697).
 
199786    Tjeerd Anes DONIA, geboren op 14-01-1858 te Wymbritseradeel, overleden op 03-02-1858 te Wymbritseradeel, 20 dagen oud, zoon van Ane Gerrits DONIA (zie 166283) en Sipkje Tjeerds BOSMA (zie 166284).
 
199633    Tyedt Gerlofs DONIA, geboren ca 1475 te Kimswerd, dochter van Gerlof Piers DONIA (PIERSMA) (zie 199265) en Fokel Sybrands BONGA (zie 199629).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1513 met Aene PIEBES (zie 199637).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pybe Aenes (zie 199643).
   2.  Douwe Aenes (zie 199644).
   3.  Doeke Aenes (zie 199645).
   4.  Sjoerdt Aenes (zie 199646).
   5.  Adriaen Aenes (zie 199647).
   6.  Gerlof Aenes DONIA (zie 199648).
   7.  Pier Aenes (zie 199649).

199879    Tymen Hobbes DONIA, geboren 00-00-1580 te Harlingen, zoon van Hobbe DONIA (zie 199883).
Gehuwd met Dued BARTELDSDR (zie 199880).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
199848    Ulrik Harmens DONIA, geboren 00-00-1804 te Pietersbierum, zoon van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
Gehuwd op 22-05-1825 te Franekeradeel met Pierke Riemers LAMMINGA (zie 199849).
 
199148    Werp Werps DONIA, zoon van Werp Riencks (Worp) YDTSMA (later DONIA;IDSMA) (zie 199144) en Saepck (later DONIA) (zie 199145).
 
198348    Wick (Wisk) DONIA, geboren 00-00-1465 te Hallum;Ferwerderadeel.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1490 met Rienk Epes van AYLVA (zie 198346). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1480 met Jets (zie 198347).}
 
199859    Ymkje Harmens DONIA, geboren ca 1750, dochter van Harmen Hobbes DONIA (zie 199862).
Gehuwd met Dirk PIETERS (zie 199860).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Dirks DONIA (zie 199793).
   2.  Pytje Dirks DONIA (zie 199861).

199858    Ymkje Harmens DONIA, geboren 00-00-1799, overleden op 18-02-1827, dochter van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Jetske JANS (zie 199857).
 
199852    Yte Harmens DONIA, geboren op 01-07-1813 te Barradeel, zoon van Harmen Dirks DONIA (zie 199793) en Akke Ulriks LOURENSZ (zie 199794).
 
199632    Zus Gerlofs DONIA, geboren ca 1473 te Kimswerd, dochter van Gerlof Piers DONIA (PIERSMA) (zie 199265) en Fokel Sybrands BONGA (zie 199629).
Gehuwd met Jarig Wybesz JELCKEMA (zie 199636).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijerd Jarigs JELCKAMA (zie 199638).

196730    Akke Baukes van DONIA, geboren 00-00-1823 te Berlikum, dochter van Bauke Ruurds van DONIA (zie 196731) en Angnietje Sipkes BIJLSMA (zie 196732).
Gehuwd op 28-05-1857 te Baarderadeel met Wijbe Willems HOLLANDER, 30 jaar oud (zie 196727).
 
196731    Bauke Ruurds van DONIA, geboren ca 1795.
Gehuwd met Angnietje Sipkes BIJLSMA (zie 196732).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
192481    Louw Pieters van DONIA (DOEIJNGA), geboren 00-00-1455 te Sneek;Wymbritseradeel, overleden op 27-01-1533, zoon van Pieter Lolles van OCKINGA (zie 197693) en NN Louwesdr DONIA (zie 197694).
Gehuwd voor de kerk ca 1490 met Catharina Feyckesdr (Trijn) HARINXMA (zie 192480). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1470 met Tjaert Douwes van SJAERDA (zie 192464).}
 
198406    Tjebbe Haringhs van DONIA, geboren ca 1370 te Heeg;Wymbritseradeel, zoon van Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA (zie 197749) en Jelck (zie 197748).
 
197874    Douw DONIA van HARINXMA THOE SNEEK THOE SLOTEN, geboren voor 1303.
Kinderen:
   1.  Haringh Douwesz (Haring) van HARINXMA (zie 197749).
   2.  IJmck Douwes van HARINXMA (zie 197875).

199158    Keimpe Johans DONIA van HINNEMA, geboren 00-00-1475 te Jelsum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1513 te Jelsum;Leeuwarderadeel, begraven te Jelsum;Leeuwarderadeel, zoon van Johan Benedictusz DONIA (zie 197763) en Lolck Keimpesdr HINNEMA (zie 199159).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1501 te Jelsum;Leeuwarderadeel met Auck Pietersdr AUCKAMA (zie 199157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198513    Andries DONIA van SMINIA, geboren ca 1540, overleden voor 1570.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1568 met Hack Seerps AYTTA (zie 198512). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1560 met Bernardus Sybes MEYLEMA (zie 198514). Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1570 met Sjoerd Sickes van RHEEN (zie 198511).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198913    Wyts Gysbertsdr DONIA YSERA, geboren 00-00-1544 te Stiens;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1573 te Roordahuizum;Idaarderadeel, dochter van Gysbert Gerrits YSERA (zie 198909) en Ymck Sapesdr AERNSMA (zie 198910).
 
90577    Johannes Hubertus DONK, geboren ca 1782.
Gehuwd met Maria HAGEMAN (zie 90578).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 90576).

90576    Pieter DONK, geboren op 04-05-1812 te Amsterdam, zoon van Johannes Hubertus DONK (zie 90577) en Maria HAGEMAN (zie 90578).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1839 te Groningen met Catrina Jacoba van der VEUR, 30 jaar oud (zie 90575).
 
187984    Jannigje van DONK, geboren ca 1875.
Gehuwd met Arie den UYL (zie 187983).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie 187982).

199586    G. van der DONK, geboren 00-00-1907 te Briltil.
Ondertrouwd 00-06-1929 te Zuidhorn met Sietze de WIND (zie 123814).
 
55048    Hedde Heeres van der DONK, geboren ca 1833.
Gehuwd met Doetje HERINGA (zie 55049).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 55047).

55047    Pieter van der DONK, geboren 00-00-1855 te Tolbert, zoon van Hedde Heeres van der DONK (zie 55048) en Doetje HERINGA (zie 55049).
Gehuwd op 02-02-1878 te Leek met Geertje OOSTING (zie 55046).
 
176940    Elsje DONKELAAR, geboren ca 1847.
Gehuwd met Gerrit BINNEMARS (zie 176939).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132037    Gardina den DONKELAAR, geboren ca 1803.
Gehuwd met Hendrik HUISMAN (zie 132036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Hendriks (zie 53629).

179184    Gerritdina ten DONKELAAR, textielarbeidster, geboren 00-00-1897 te Lonneker, dochter van Hendrik ten DONKELAAR (zie 179185) en Janna LANSINK (zie 179186).
Gehuwd op 01-10-1932 te Enschede met Fredrik Antonie HEUTINK (zie 179183).
 
179185    Hendrik ten DONKELAAR, geboren ca 1867.
Gehuwd met Janna LANSINK (zie 179186).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina (zie 179184).

101631    Jan van DONKELAAR, geboren ca 1854.
Gehuwd met Sijmetje van MAAREN (zie 101632).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje (zie 101630).

101630    Jannetje van DONKELAAR, geboren op 19-02-1884 te Soest, dochter van Jan van DONKELAAR (zie 101631) en Sijmetje van MAAREN (zie 101632).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-07-1908 te Leusden met Aalt DOORNEKAMP, 26 jaar oud (zie 101629).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 140883).
   2.  Melia (zie 140885).
   3.  Wouter (zie 140886).

38817    Aaltje Everts DONKER, geboren 00-00-1823, overleden 00-00-1895, dochter van Evert Jans DONKER (zie 72023) en Albertjen BERENDS (zie 72024).
Gehuwd op 13-03-1846 te Avereest met Jan van HEERINGEN (zie 38816).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje van HAERINGEN (zie 38828).

9426    Aaltje Geerts DONKER, geboren ca 1710.
Gehuwd met Dirk Jans van SMIRRE (van SMIRREN) (zie 14348), volkstelling 1748: Dirk Jans van Smirre, vrouw Aaltjen Geerts. Kinderen beneden 10 jaar: Jan,Geert,Jacobje,Hendrik Dirks van Smirre. Knecht een jonge uyt het armhuys, met name Lubbert Alberts, die zedert een week heeft helpen visschen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirks van SMIRNEN (zie 14371).
   2.  Geert Dirks van SMIRNEN (zie 14350).
   3.  Jantje Dirks van SMIRNEN (zie 14375).
   4.  Jacobje Dirks van SMIRNEN (zie 14364).
   5.  Hendrik Dirks van SMIRNEN (zie 14357).
   6.  Dirk Dirks van SMIRNEN (zie 14345).
   7.  Johannes Dirks van SMIRNEN (zie 14379).
   8.  Jantjen Dirks van SMIRNEN (zie 14377).
   9.  Judith Dirks van SMIRNEN (zie 14382).

9427    Aaltje Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-09-1770 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
 
9428    Aaltje Hendriks DONKER, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 02-06-1707 te Vollenhove, dochter van Hendrick HENDRICX (zie 10424) en Neeltjen HELPERIGS (zie 10343).
Gehuwd met Gerrit ARENTS (zie 8370).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
152998    Aaltjen DONKER, geboren ca 1765.
Gehuwd met Hermen SCHUURMAN (zie 152997).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertjen Hermens (zie 19948).

42355    Adriana DONKER, geboren ca 1845.
Gehuwd op 29-09-1867 te Lemsterland met Rintje de JONG (zie 42352). {Hij is later gehuwd op 12-01-1911 te Apeldoorn met Hillegonda Margaretha Geertruida van de WINT, 43 jaar oud (zie 42351).}
 
9429    Albert Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1777 te Vollenhove, zoon van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
Gehuwd met Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwaantje Alberts (zie 9445).
   2.  Jan Alberts (zie 9438).
   3.  Geert Alberts (zie 9432).
   4.  Jan Alberts (zie 9439).
   5.  Gerrigje (zie 9435).

125280    Albert Geerts DONKER, geboren 00-00-1837 te Meppel, zoon van Geert Jans DONKER (zie 125285) en Hendrikien Davids RUMPH (zie 125286).
Gehuwd op 24-07-1869 te Meppel met Annigje Jans KLOMP, 26 jaar oud (zie 125275).
 
129404    Anne Jans DONKER, geboren ca 1777.
Gehuwd met Geertje Teekes POSTMA (zie 129405).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teeke Annes (zie 129403).

177700    Cornelia Cornelis DONKER, gedoopt op 14-11-1745 te Goedereede, dochter van Cornelis DONKER (zie 177701) en Kommertje Krijns van der BAAN (zie 177702).
Ondertrouwd op 25-07-1766 te Goedereede, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17-08-1766 te Goedereede. Als mede ten zelven dage Teunis Pieterse van der Wende met Cornelia Cornelis Donker getrouwt. Echtgenoot is Teunis Pieters van der WENDE, 29 jaar oud (zie 177697).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Teunis (zie 177707).
   2.  Kommertje Teunis (zie 177704).
   3.  Cornelis Teunis (zie 177705).
   4.  Krijn Teunis (zie 177706).

177701    Cornelis DONKER, geboren ca 1718.
Gehuwd met Kommertje Krijns van der BAAN (zie 177702).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129407    Cornelis Teekes DONKER, geboren op 07-04-1826 te Workum, zoon van Teeke Annes DONKER (zie 129403) en Margreta KROESE (zie 129400).
 
9430    Derk Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 18-05-1783 te Vollenhove, zoon van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
 
193825    Derk Lamberts DONKER, landbouwer, geboren ca 1823.
Gehuwd met Roelofje Jans WEVER (zie 193826).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Derks (zie 193805).

9431    Dirk Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-07-1720 te Vollenhove, zoon van Geert HENDRIKS (zie 10515) en Jantje DIRKS (zie 9343).
Gehuwd met Aaltje JANS (zie 11156).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Dirks (zie 9433).
   2.  Jan Dirks (zie 9440).
   3.  Jantje Dirks (zie 9442).

113423    Elisabeth DONKER, geboren 00-00-1876 te Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Jans DONKER (zie 114039) en Eltje Egberts MENGER (zie 114040).
Gehuwd (1) voor 1928 met Jan VOS (zie 114041).
Gehuwd (2) op 19-04-1928 te Enschede met Teunis POST (zie 32791). {Hij was eerder gehuwd op 02-03-1892 te Ommen Ambt met Klaasje Jogchums STUIVER (zie 32792).}
 
101869    Everd Lamberts DONKER, sluiswachter;tapper, geboren 00-00-1798.
Gehuwd (1) ca 1824 met Roelofje Jans SCHIPHORST (zie 101870).
Gehuwd (2) na 1834 met Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
Gehuwd (3) ca 1838 met Grietjen WILLEMS (zie 155398).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lambert Everts (zie 155394).
   2.  Jentje Everts (zie 23610).
   3.  Lammigje Everts (Lammechien) (zie 82414).
   4.  Jan Everts (zie 155362).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jan Everds (zie 155396).
   6.  Geertje Everts (zie 155397).
   7.  Jan Everds (zie 155400).
   8.  Geertje Everds (zie 155401).
   9.  Jentje Everds (zie 155402).
Uit het derde huwelijk:
   10.  levenloos (zie 155399).

72023    Evert Jans DONKER, geboren op 14-11-1790, zoon van Jan Everts DONKER (zie 155406) en Aaltjen Arends LOKKEN (zie 155407).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-11-1818 te De Wijk met Albertjen BERENDS, 29 jaar oud (zie 72024).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155367    Evertje DONKER, geboren op 24-08-1863 te Koekange;De Wijk, overleden op 24-01-1894 te De Stapel;De Wijk op 30-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-11-1888 te Zuidwolde met Albert van de BELT (zie 155374).
 
134592    Fardoun Pieters DONKER, gedoopt (herv.) op 07-02-1768 te Terhorne, gedoopt als Ferdu, later geschreven als Ferdou, Fardoung, Fardowng enz. Dochter van Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker) (zie 134601) en Gepke HATTUMS (zie 136090).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-05-1792 te Duurswoude (herv.) met Theunis Hendriks BOERSMA (zie 134591).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
55819    Folkert Jans DONKER, geboren ca 1860.
Gehuwd met Antje Martens PALMBOS (zie 55820).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 55818).

9432    Geert Alberts DONKER, geboren op 09-07-1807 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-07-1807 te Vollenhove, overleden ca 1807 te Vollenhove, zoon van Albert Geerts DONKER (zie 9429) en Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
 
9433    Geert Dirks DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 23-05-1748 te Vollenhove, zoon van Dirk Geerts DONKER (zie 9431) en Aaltje JANS (zie 11156).
Gehuwd met Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Geerts (zie 9427).
   2.  Jannetje Geerts (zie 9441).
   3.  Albert Geerts (zie 9429).
   4.  Hendrikje Geerts (Hendrika) (zie 9437).
   5.  Derk Geerts (zie 9430).
   6.  Jentjen Geerts (zie 9443).
   7.  Roelof Geerts (zie 9444).

10403    Geert Hendriks DONKER, meijer van Jonckheer Volckier SLOET, geboren ca 1637.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1658 met Mette Jans SCHUIRMAN (zie 14184).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Geerts VISSCHER (zie 9987).
   2.  Berentjen GEERTS (zie 9881).
   3.  Jan Gerrits SCHUURMAN (zie 14166).
   4.  Woltertjen GEERTS (zie 9931).

150665    Geert Hendriks DONKER, landbouwer, geboren op 06-04-1836 te Meppel, overleden op 26-08-1877 te Weerwille;Ruinerwold op 41-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Everts DONKER (zie 155410) en Margje GEERTS (zie 155411).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-09-1867 te Beilen met Aaltje Jans NIJENHUIS, 28 jaar oud (zie 150666).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 155412).
   2.  Hendrik (zie 121228).
   3.  Willem (zie 155413).

125285    Geert Jans DONKER, geboren 00-00-1801 te De Wijk, zoon van Jan Everts DONKER (zie 155406) en Aaltjen Arends LOKKEN (zie 155407).
Gehuwd op 19-11-1828 te Meppel met Hendrikien Davids RUMPH (zie 125286).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Geerts (zie 125280).

155401    Geertje Everds DONKER, geboren op 20-02-1846 te De Wijk, dochter van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
 
155397    Geertje Everts DONKER, geboren op 18-09-1838 te De Wijk, dochter van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
 
129406    Geertje Teekes DONKER, geboren op 21-05-1824 te Workum, dochter van Teeke Annes DONKER (zie 129403) en Margreta KROESE (zie 129400).
 
9434    Geesje Geerts DONKER, geboren ca 1723.
Gehuwd met Hugo Jans (Hoege) van SMIRNEN (zie 14360).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Hoegen (zie 14376).
   2.  Jan Hoegen (zie 14372).
   3.  Geert Hoegen van SMIRREN (zie 14402).
   4.  Dirk Hoegen (zie 14346).
   5.  Jacobje Hoegen (zie 14365).
   6.  Jacob Hoegen (zie 14362).
   7.  Jentje Hoegen (zie 14378).
   8.  Jacob Hoegen (zie 14363).
   9.  Judith Hoegen (zie 14383).

63792    Geesjen Hendriks DONKER, geboren 00-00-1831 te Blankenham, dochter van Hendrik DONKER (zie 155429) en Wijbigjen Jettes NIEUWENHOUT (zie 155430).
Gehuwd met Kornelis ROEK (zie 63791). {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje KROES (zie 155435).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (zie 155436).
   2.  Laurens (zie 155431).
   3.  Wiebigje (zie 22315).

9435    Gerrigje DONKER, geboren op 27-01-1811 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 24-02-1811 te Vollenhove, dochter van Albert Geerts DONKER (zie 9429) en Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1837 te Vollenhove met Gerrit Jans VISSER (zie 65357).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 70662).
   2.  Gerrit (zie 70658).

33286    Gerritje DONKER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Abram DOEVES (zie 33285).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155366    Grietje DONKER, geboren op 12-08-1861 te Koekange;De Wijk, overleden op 16-05-1930 te De Wijk op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-11-1884 te De Wijk met Klaas OOSTERVEEN (zie 155371).
 
45692    Grietje DONKER, geboren ca 1877 te Schiedam, dochter van Jeen DONKER (zie 91143) en Trijntje KOLMER (zie 91144).
Gehuwd op 04-07-1907 te Ameland met IJsbrand de WIND, 33 jaar oud (zie 90114).
 
119612    Grietjen Roelofs DONKER, geboren ca 1720.
Ondertrouwd op 01-01-1747 te Rouveen, gehuwd voor de kerk op 15-01-1747 te Rouveen, hij wed. en zij j.d. Echtgenoot is Hendrik Klaes TROOST, 29 jaar oud (zie 119605). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1747 met Barber JANS (zie 119665).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Hendriks (zie 119580).
   2.  Evert Hendriks (zie 119615).
   3.  Lambert Hendriks (zie 50051).
   4.  Harm Hendriks (zie 119617).
   5.  Jan Hendriks (zie 119618).

134603    Hattum Pieters DONKER, gedoopt (herv.) op 08-07-1770 te Terhorne, zoon van Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker) (zie 134601) en Gepke HATTUMS (zie 136090).
 
155429    Hendrik DONKER, geboren ca 1801.
Gehuwd met Wijbigjen Jettes NIEUWENHOUT (zie 155430).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Hendriks (zie 63792).

196192    Hendrik DONKER, kantoorbediende, geboren ca 1830.
Gehuwd met Adriana Petronella van WAESBERGE (zie 196193).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Adrianus (zie 196191).

183013    Hendrik DONKER, geboren 00-00-1865 te Nijetrijne, zoon van Jette DONKER (zie 183014) en Margje Alberts OOSTERHOF (zie 183015).
Gehuwd op 09-05-1891 te Weststellingwerf met Rieuwkje OOSTEN, 20 jaar oud (zie 183012).
 
35863    Hendrik DONKER, geboren 00-00-1866 te Ommen-Ambt, zoon van Jan DONKER (zie 35864) en Hendrika de WOLDE (zie 35865).
Gehuwd op 21-11-1890 te Ambt Ommen met Jennigje POST (zie 35862).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis (zie 160479).

121228    Hendrik DONKER, landbouwer, geboren op 31-03-1871 te Lieving;Beilen, overleden op 14-05-1924 te Vuile Riete;Zuidwolde op 53-jarige leeftijd, woonde Schottershuizen te Zuidwolde, zoon van Geert Hendriks DONKER (zie 150665) en Aaltje Jans NIJENHUIS (zie 150666).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 10-02-1894 te Ruinerwold met Aaltje KLAREN, 24 jaar oud (zie 150667).
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 14-01-1921 te Zuidwolde met Evertien KLEINE, 42 jaar oud (zie 150662). {Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1900 te Zuidwolde met Frens SCHALEN, 24 jaar oud (zie 142359).}
 
196191    Hendrik Adrianus DONKER, kantoorbediende, geboren 00-00-1857, zoon van Hendrik DONKER (zie 196192) en Adriana Petronella van WAESBERGE (zie 196193).
Gehuwd op 02-11-1900 te Putten met Maria van KOUSWIJK, 33 jaar oud (zie 196186).
 
155410    Hendrik Everts DONKER, geboren ca 1806.
Gehuwd met Margje GEERTS (zie 155411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Hendriks (zie 150665).

9436    Hendrik Geerts DONKER, geboren ca 1625, overleden ca 1644.
Gehuwd met Beerte EVERS (zie 9757). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 08-01-1646 te Vollenhove met Sijmen Dirks JONGMAN (VISSCHER) (zie 9230).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendriks VIS (zie 14952).
   2.  Hendrickjen HENDRICX (zie 10426).
   3.  Evert HENDRICX (zie 10398).
   4.  Roelef HENDRICX (zie 10466).

114039    Hendrik Jans DONKER, landbouwer, geboren ca 1846.
Gehuwd met Eltje Egberts MENGER (zie 114040).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 113423).

187414    Hendrik Sybrands DONKER, geboren ca 1843.
Gehuwd met Rensje Harmens SCHIPPER (zie 187415).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 187409).

9437    Hendrikje Geerts (Hendrika) DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-10-1779 te Vollenhove, overleden op 23-01-1866 te Vollenhove op 86-jarige leeftijd, dochter van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-11-1797 te Vollenhove met Hendrik Jacobs VISSCHER (KOMDAN), 27 jaar oud (zie 15014).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentjen Hendriks (zie 15040).
   2.  Geert Hendriks (zie 15002).
   3.  Geert Hendriks (zie 15003).
   4.  Jacob Hendriks (zie 15022).
   5.  Zwaantje (zie 15061).
   6.  Geertje Hendriks (zie 52760).
   7.  Albert Hendriks (zie 75401).
   8.  Derk (zie 57934).

62528    Jacob DONKER, arbeider, geboren op 10-06-1797 te Gameren, zoon van Jan DONKER (zie 62529) en Jenneke van ANROOIJ (zie 62530).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-06-1834 te Gameren met Gijsbertje van ZUIDAM, 36 jaar oud (zie 62527).
 
62529    Jan DONKER, geboren ca 1772.
Gehuwd met Jenneke van ANROOIJ (zie 62530).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35864    Jan DONKER, geboren ca 1837.
Gehuwd met Hendrika de WOLDE (zie 35865).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 35863).

155412    Jan DONKER, geboren op 02-04-1868 te Lieving;Beilen, zoon van Geert Hendriks DONKER (zie 150665) en Aaltje Jans NIJENHUIS (zie 150666).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28-09-1889 te Ruinerwold met Jantje KREUZE (zie 155414).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 15-03-1907 te Ruinerwold met Geertje BURGWAL (zie 155417).
 
187409    Jan DONKER, geboren 00-00-1870 te Makkinga;Ooststellingwerf, zoon van Hendrik Sybrands DONKER (zie 187414) en Rensje Harmens SCHIPPER (zie 187415).
Gehuwd op 29-10-1909 te Ooststellingwerf met Trijntje REMERIE, 39 jaar oud (zie 187408).
 
9438    Jan Alberts DONKER, geboren op 20-11-1804 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-11-1804 te Vollenhove, zoon van Albert Geerts DONKER (zie 9429) en Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 12-05-1848 te Vollenhove met Jacobje MIETES (zie 70676).
 
9439    Jan Alberts DONKER, geboren op 26-01-1810 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-01-1810 te Vollenhove, overleden ca 1810 te Vollenhove, zoon van Albert Geerts DONKER (zie 9429) en Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
 
9440    Jan Dirks DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-08-1750 te Vollenhove, zoon van Dirk Geerts DONKER (zie 9431) en Aaltje JANS (zie 11156).
 
155396    Jan Everds DONKER, geboren op 06-11-1837 te De Wijk, zoon van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
 
155400    Jan Everds DONKER, geboren op 08-11-1843 te De Wijk, zoon van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
 
155406    Jan Everts DONKER, geboren ca 1760.
Gehuwd met Aaltjen Arends LOKKEN (zie 155407).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Jans (zie 72023).
   2.  Geert Jans (zie 125285).

155362    Jan Everts DONKER, arbeider, geboren op 08-10-1833 te De Wijk, overleden op 19-05-1904 te De Wijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Roelofje Jans SCHIPHORST (zie 101870).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1858 te Staphorst met Hendrikje van LINGEN, 25 jaar oud (zie 155363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje (zie 155361).
   2.  Grietje (zie 155366).
   3.  Evertje (zie 155367).
   4.  Margje (zie 155368).
   5.  Jan Willem (zie 155369).
   6.  Lammigje (zie 155370).

134604    Jan Pieters DONKER, gedoopt (herv.) op 27-07-1760 te Terhorne, zoon van Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker) (zie 134601) en Gepke HATTUMS (zie 136090).
 
155369    Jan Willem DONKER, geboren op 18-07-1869 te De Stapel;De Wijk, overleden op 23-05-1943 te Ruinerwold op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-01-1909 te Ruinerwold met Hendrika GRONINGER (zie 155380).
 
188596    Jannetje DONKER, geboren op 25-03-1753 te Ouderkerk aan den IJssel.
Gehuwd met Paulus Jacobusz van der SPECK (zie 188593). {Hij was eerder ondertrouwd op 24-03-1775 te Berkel, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-04-1775 te Berkel met Adriaantje Ariensdr HOFLAND (zie 188594). Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 25-06-1797 te Kralingen met Metje VERHAGEN (zie 188595).}
 
9441    Jannetje Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-01-1774 te Vollenhove, dochter van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
 
65331    Jantien Lamberts DONKER, geboren 00-00-1805, dochter van Lambert Everts DONKER (zie 65350) en Lammigje Roelofs DEKKER (zie 65351).
Gehuwd op 30-01-1834 te Zuidwolde met Jacob Alberts DROGT (zie 65330).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie 65346).
   2.  Lambert (zie 65306).

55818    Jantje DONKER, geboren 00-00-1883 te Ooststellingwerf, dochter van Folkert Jans DONKER (zie 55819) en Antje Martens PALMBOS (zie 55820).
Gehuwd op 28-04-1905 te Diever met Marinus BRINK, 22 jaar oud (zie 55817).
 
193805    Jantje Derks DONKER, geboren 00-00-1851 te De Wijk, overleden op 05-11-1918 te De Wijk, dochter van Derk Lamberts DONKER (zie 193825) en Roelofje Jans WEVER (zie 193826).
Gehuwd op 16-04-1875 te Zuidwolde met Jan Geerts WOLTINGE, 31 jaar oud (zie 193804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 193816).
   2.  Dirk (zie 193814).
   3.  levenloos (zie 193822).
   4.  Derk (zie 193817).
   5.  Roelofje (zie 193815).
   6.  Hilbert (zie 193806).
   7.  Lambert (zie 193800).

9442    Jantje Dirks DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-07-1752 te Vollenhove, dochter van Dirk Geerts DONKER (zie 9431) en Aaltje JANS (zie 11156).
 
91143    Jeen DONKER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Trijntje KOLMER (zie 91144).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (zie 45692).

147367    Jentien DONKER, geboren ca 1854.
Gehuwd met Jan BAKKER (zie 147366).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129142    Jentje DONKER, geboren ca 1856.
Gehuwd met Roelof BARELDS (zie 129141).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155402    Jentje Everds DONKER, geboren op 28-04-1848 te De Wijk, overleden op 10-01-1916 te De Wijk op 67-jarige leeftijd, dochter van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Trijntje Jans STOKVIS (zie 155395).
Gehuwd met Roelof BARELDS (zie 155403).
 
23610    Jentje Everts DONKER, geboren op 28-10-1827 te De Wijk, overleden op 03-12-1896 te Sleen op 69-jarige leeftijd, dochter van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Roelofje Jans SCHIPHORST (zie 101870).
Gehuwd (1) voor 1859 met Roelof KLOUWEN (zie 23609).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 27-10-1860 te Zuidwolde met Berend Jacobs KRIKKEN (zie 101868). {Hij was eerder gehuwd voor 1859 met Jentje Egberts REINS (zie 82416). Hij is later gehuwd op 16-02-1901 te Ruinerwold met Luitien Berends van den BERG (zie 101867).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jentje (zie 23608).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jakob (zie 82415).
   3.  Evert (zie 155319).
   4.  Hilligje (zie 155320).
   5.  Roelof (zie 155321).

9443    Jentjen Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-03-1786 te Vollenhove, dochter van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
 
183014    Jette DONKER, geboren ca 1835.
Gehuwd met Margje Alberts OOSTERHOF (zie 183015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 183013).

65350    Lambert Everts DONKER, geboren ca 1777.
Gehuwd met Lammigje Roelofs DEKKER (zie 65351).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
155394    Lambert Everts DONKER, geboren op 01-03-1825 te De Wijk, zoon van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Roelofje Jans SCHIPHORST (zie 101870).
 
155370    Lammigje DONKER, geboren op 19-08-1872 te De Stapel;De Wijk, overleden op 14-08-1876 te De Stapel;De Wijk op 3-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
 
82414    Lammigje Everts (Lammechien) DONKER, dienstmeid, geboren 00-00-1831 te De Wijk, overleden op 05-08-1902 te De Wijk, dochter van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Roelofje Jans SCHIPHORST (zie 101870).
Gehuwd (1) op 20-05-1854 te Zuidwolde met Egbert Gerrits de LANGE, 25 jaar oud (zie 82346).
Gehuwd (2) met nn (zie 155359).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacoba (zie 82417).
   2.  Aaltje (zie 82418).
   3.  Evert (zie 82422).
   4.  Gerrit (zie 82426).
   5.  Lummigje (zie 82427).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Roelofje DONKER (zie 155358).

155399    levenloos DONKER, geboren op 30-01-1838 te De Wijk, overleden op 30-01-1838 te De Wijk, 0 dagen oud, zoon van Everd Lamberts DONKER (zie 101869) en Grietjen WILLEMS (zie 155398).
 
136085    Lolkjen DONKER, gedoopt (herv.) op 12-12-1762 te Terhorne, dochter van Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker) (zie 134601) en Gepke HATTUMS (zie 136090).
 
136086    Lolkjen DONKER, gedoopt (herv.) op 02-09-1764 te Terhorne, dochter van Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker) (zie 134601) en Gepke HATTUMS (zie 136090).
 
155368    Margje DONKER, geboren op 04-06-1866 te Koekangerveld;De Wijk, overleden op 26-09-1868 te Koekangerveld;De Wijk op 2-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
 
169760    Neeltje DONKER, geboren ca 1610.
Gehuwd met Cornelis Willemszn VERDUIJN (zie 169759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemtje Cornelisdr (zie 169758).

134601    Pieter Jans DONKER (Pijtter Jans Donker), schoolmeester in Terhorne, gedoopt (herv.) op 15-03-1742 te Harlingen, zoon van Jan Pytters DONCKER (zie 136087) en Catharina HAASELAER (zie 136088).
Ondertrouwd op 14-04-1759 te Bergum met Gepke HATTUMS, 21 jaar oud (zie 136090).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieters (zie 134604).
   2.  Lolkjen (zie 136085).
   3.  Lolkjen (zie 136086).
   4.  Fardoun Pieters (zie 134592).
   5.  Hattum Pieters (zie 134603).

187383    Rinske Sybrands DONKER, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jan Jans KOOPMANS (zie 187382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jans (zie 187381).

9444    Roelof Geerts DONKER, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-02-1788 te Vollenhove, zoon van Geert Dirks DONKER (zie 9433) en Swaantje Alberts HAARINK (zie 10217).
 
155358    Roelofje DONKER, geboren 00-00-1852 te De Wijk, dochter van nn (zie 155359) en Lammigje Everts (Lammechien) DONKER (zie 82414).
Gehuwd op 29-04-1881 te Wanneperveen met Jan Andries HEITE (zie 85666). {Hij was eerder gehuwd voor 1881 met Geesje BAAS (zie 85667).}
 
155361    Roelofje DONKER, geboren op 16-08-1859 te Ossesluis;De Wijk, overleden op 28-01-1947 te Ruinerwold op 87-jarige leeftijd, dochter van Jan Everts DONKER (zie 155362) en Hendrikje van LINGEN (zie 155363).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-03-1882 te Ruinerwold met Jan Hendriks SCHIPHORST, 45 jaar oud (zie 155360).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 23-04-1898 te Ruinerwold met Jan Johannes MULDER (zie 155377).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jentje (zie 155383).
   2.  levenloos (zie 155384).
   3.  Jan (zie 155385).
   4.  Hendrikje (zie 155390).

31115    Roelofje Lamberts DONKER, dienstmeid, geboren 00-00-1807 te IJhorst;De Wijk, overleden op 03-11-1856 te Avereest, dochter van Lambert Everts DONKER (zie 65350) en Lammigje Roelofs DEKKER (zie 65351).
Gehuwd op 01-11-1828 te Ommen-Ambt met Meindert Klaas HAVEMAN (zie 31114).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Meinderts (zie 155341).
   2.  Hendrikje Meinderts (zie 155336).
   3.  Hendrikje Meinderts (zie 155337).
   4.  Klaas Meinderts (zie 155345).
   5.  Jan Meinderts (zie 31113).
   6.  Jentje Meinderts (zie 155354).
   7.  Evert Meinderts (zie 36476).
   8.  Roelof Meinderts (zie 155349).

89148    Saartje DONKER, waschster, geboren ca 1815.
Gehuwd voor de kerk ca 1835 met Jan LAUFFER (zie 89147).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 89083).

129403    Teeke Annes DONKER, geboren ca 1803 te Workum, zoon van Anne Jans DONKER (zie 129404) en Geertje Teekes POSTMA (zie 129405).
Gehuwd op 17-03-1824 te Hindeloopen met Margreta KROESE, 20 jaar oud (zie 129400).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Teekes (zie 129406).
   2.  Cornelis Teekes (zie 129407).

160479    Teunis DONKER, fabrieksarbeider, geboren 00-00-1893 te Ommen-Ambt, overleden voor 1929, zoon van Hendrik DONKER (zie 35863) en Jennigje POST (zie 35862).
Gehuwd op 08-11-1913 te Almelo met Willemina SEINEN (zie 142388). {Zij is later gehuwd op 14-02-1929 te Enschede met Frederikus GOMMER (zie 160480).}
 
79143    Trijntjen Everts DONKER, geboren ca 1720.
Ondertrouwd (1) op 03-05-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 26-05-1743 te Wanneperveen met Kier Alberts KAPPE (zie 79138). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1725 met Hillichjen GEERTS (zie 82557).}
Ondertrouwd (2) op 17-10-1761 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 08-11-1761 te Wanneperveen met Hendrik HILBERTS, 65 jaar oud (zie 88269).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Swaantjen Kiers (zie 77522).
   2.  Femmechien Kiers (zie 82559).
   3.  Annegjen Kiers (zie 76656).
   4.  Albert Kiers (zie 79140).

155413    Willem DONKER, geboren op 20-10-1874 te Weerwille;Ruinerwold, zoon van Geert Hendriks DONKER (zie 150665) en Aaltje Jans NIJENHUIS (zie 150666).
 
172997    Zwaantje DONKER, geboren ca 1825, overleden voor 1858.
Gehuwd ca 1845 met Jacob Jans de VRIEZE (zie 172996). {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-09-1859 te Onstwedde met Wubke Thomas van der VEEN (zie 172998).}
 
9445    Zwaantje Alberts DONKER, geboren op 07-07-1802 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-07-1802 te Vollenhove, dochter van Albert Geerts DONKER (zie 9429) en Maria MESSCHENDORP (MESKENDORP) (zie 65352).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-02-1827 te Vollenhove (getuige(n): lenhove-Ambt) met Jan van DAALEN ROOZEBOOM (zie 65353). {Hij was ook ooit gehuwd met Elizabeth HENDRIKS (zie 65356).}
 
57220    Zwaantje Jans DONKER, geboren ca 1822.
Gehuwd met Jakob Jans de VRIEZE (zie 57219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 57218).

20109    Antje DONKERBROEK, geboren op 20-08-1811 te Tolbert, dochter van Jan Alberts DONKERBROEK (zie 20110) en Jeltje PIETERS (zie 21208).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-07-1843 te Leek met Geert HUMMEL, 25 jaar oud (zie 20424).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 20425).
   2.  Jeltje (zie 20655).
   3.  Annegien (zie 20305).
   4.  Jan (zie 20593).

20110    Jan Alberts DONKERBROEK.
Gehuwd met Jeltje PIETERS (zie 21208).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje (zie 20109).

110890    Cornelis DONKERS, geboren 00-00-1856 te Oosterhout, zoon van Johannes DONKERS (zie 110891) en Elisabeth van TRIER (zie 110892).
Gehuwd op 09-06-1881 te Gorinchem met Maria van der MADE (zie 110889).
 
110891    Johannes DONKERS, geboren ca 1826.
Gehuwd met Elisabeth van TRIER (zie 110892).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 110890).

58447    Alida DONKERSLOOT, geboren ca 1750.
Gehuwd met Jan SCHOUTEN (zie 58446).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Otto (zie 58445).

129983    Antonie Cornelis DONKERSLOOT, geboren op 16-06-1831 te Dussen, zoon van Cornelis Antonius DONKERSLOOT (zie 30773) en Sijke DALM (zie 30774).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-04-1852 te Wijk en Aalburg met Leske van HELDEN, 26 jaar oud (zie 129984).
 
129972    Antonius DONKERSLOOT, geboren ca 1773.
Gehuwd met Johanna van der WIEL (zie 129973).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Antonius (zie 30773).

30934    Catalina DONKERSLOOT, geboren op 12-11-1786 te Dussen, dochter van Hendricus DONKERSLOOT (zie 30957) en Helena van DAALEN (zie 30958).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1811 te Dussen met Jan Zegerse PELLIKAAN, 28 jaar oud (zie 30933).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Jans (zie 30935).

30773    Cornelis Antonius DONKERSLOOT, geboren ca 1804 te Emmikhoven, zoon van Antonius DONKERSLOOT (zie 129972) en Johanna van der WIEL (zie 129973).
Gehuwd op 01-03-1828 te Almkerk met Sijke DALM, 26 jaar oud (zie 30774). {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 18-11-1848 te Almkerk met Adam NIEUWKOOP (zie 129976).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
129987    Gerrit Cornelis DONKERSLOOT, geboren op 02-11-1837 te Dussen, zoon van Cornelis Antonius DONKERSLOOT (zie 30773) en Sijke DALM (zie 30774).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-02-1858 te Wijk en Aalburg met Teuntje KAMERMAN, 22 jaar oud (zie 129988).
 
30957    Hendricus DONKERSLOOT, geboren ca 1766.
Gehuwd met Helena van DAALEN (zie 30958).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
129979    Jenneke Cornelis DONKERSLOOT, geboren op 23-11-1829 te Dussen, dochter van Cornelis Antonius DONKERSLOOT (zie 30773) en Sijke DALM (zie 30774).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-03-1851 te Wijk en Aalburg met Bastiaan NIEUWKOOP, 25 jaar oud (zie 129980).
 
30542    Johanna Cornelis DONKERSLOOT, geboren op 05-09-1834 te Dussen, overleden op 11-06-1901 te Vuren op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Antonius DONKERSLOOT (zie 30773) en Sijke DALM (zie 30774).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-04-1857 te Wijk en Aalburg met Christoffel Gerrits PELLIKAAN, 45 jaar oud (zie 29497). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Andel met Gijsbertje BOOM (zie 30793).}
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 23-12-1887 te Vuren met Arie van de GIESSEN (zie 129998). {Hij was eerder gehuwd voor 1887 met Teuntje VERDOORN (zie 129999).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Christina (zie 30781).
   2.  Josina (zie 30787).
   3.  Jenneke (zie 30779).
   4.  Christoffel (zie 58510).
   5.  Cornelia (zie 30775).

129991    Teuntje Wilhelmina DONKERSLOOT, geboren op 22-09-1840 te Dussen, dochter van Cornelis Antonius DONKERSLOOT (zie 30773) en Sijke DALM (zie 30774).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 25-04-1860 te Wijk en Aalburg met Arie Goverts van STIGT, 38 jaar oud (zie 129992).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-03-1876 te Almkerk en Uitwijk met Corstiaan GROENENBERG, 38 jaar oud (zie 129995).
 
109844    Geertrui DONKERVOORT, geboren ca 1841.
Gehuwd met Jacobus Jan Frederik van WOUDENBERG (zie 109843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend (zie 109842).

140727    Johannes van DONKERVOORT, geboren 00-00-1818 te Ede, overleden voor 1872, zoon van Mas van DONKERVOORT (zie 140728) en Margrietha KRUGER (zie 140729).
Gehuwd op 22-07-1842 te Leusden met Woutera Hendriks DOORNEKAMP, 20 jaar oud (zie 140726). {Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 07-02-1872 te Nijkerk met Arie van GERENSTEIN, 51 jaar oud (zie 140730).}
 
140728    Mas van DONKERVOORT, geboren ca 1788.
Gehuwd met Margrietha KRUGER (zie 140729).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 140727).

156051    Carolina Philippina Charlotte DONNER, geboren 00-00-1823 te Arnhem, overleden op 31-08-1902 te Renkum, dochter van nn (zie 156055) en Catharina Louisa DONNER (zie 156056).
Gehuwd op 06-04-1842 te Arnhem met Johannes MAGER (zie 156050). {Hij was eerder gehuwd voor 1841 met Magelina van VEENENDAAL (zie 156057).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina Hendrica Louise (zie 156058).
   2.  Johannes Hendricus (zie 156067).
   3.  Catharina Carolina (zie 156075).
   4.  Hendrica Charlotta Albertina (zie 156059).
   5.  Hendrica Catharina (zie 156079).
   6.  Maria Philippina (zie 133346).
   7.  Jolis Cornelis (zie 156060).
   8.  Jacoba Megchelina (zie 156071).
   9.  Jelis Cornelis (zie 156062).
   10.  Carel Godfried (zie 156061).
   11.  Johanna Cornelia (zie 156063).
   12.  Cornelia Carolina (zie 156064).
   13.  Cornelia Carolina (zie 156065).
   14.  Cornelia Carolina (zie 156066).

156056    Catharina Louisa DONNER, geboren ca 1800.
Kind:
   1.  Carolina Philippina Charlotte DONNER (zie 156051).

113694    Hendrikje DONS, geboren ca 1837.
Gehuwd met Hendrik NIJBOER (zie 113693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 113692).

132098    Aaltjen DONSELAAR, geboren ca 1783, overleden voor 1834.
Gehuwd voor 1834 met Gerrit Jan ARINK (zie 132095). {Hij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 13-03-1834 te Kampen met Willempje BRANDS, 38 jaar oud (zie 132094).}
 
85694    Jacobus DONSELAAR, geboren ca 1749.
Gehuwd met Marrigje Thijs VOERMAN (zie 85693). {Zij was ook ooit gehuwd met Peter Jans van URK (zie 88060).}
 
24667    Christianus Harmannus DONTJE, verz.inspect. te Winschoten, geboren op 01-03-1909 te Groningen, overleden op 18-05-1972 te Groningen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-05-1941 te Winschoten met Anna Catharina STARKE, 26 jaar oud (zie 25967).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maya Catharina (zie 24668).

18831    Derk Harms DONTJE, geboren ca 1805, zoon van Harm Derks DONTJE (zie 18824) en Elisabeth Harms ELDERMAN (zie 18825).
Gehuwd met Metje Adams TIMMER (zie 18832).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertje (zie 18833).
   2.  Hillechijn (zie 18837).

18833    Evertje DONTJE, geboren 00-00-1828, dochter van Derk Harms DONTJE (zie 18831) en Metje Adams TIMMER (zie 18832).
Gehuwd op 23-09-1855 te Midwolda met Geert LINDEMAN (zie 18834).
 
18790    Folgert Cornelis DONTJE, geboren op 29-10-1801 te Meedhuizen, zoon van Kornelis Jans BOS (zie 18788) en Gepke FOLKERTS (zie 18789).
Gehuwd met IJktje Freerks MUSCH (zie 18844).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gepke (zie 2594).

18826    Geert Harms DONTJE, geboren op 19-03-1817 te Midwolda, zoon van Harm Derks DONTJE (zie 18824) en Elisabeth Harms ELDERMAN (zie 18825).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-03-1845 te Delfzijl met Fennigje Jacobs LUDELING, 43 jaar oud (zie 18827). {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob Jans ZANDJES (zie 18828).}
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 18-11-1871 te Nieuwe Pekela met Anna HARMS (zie 18841). {Zij was ook ooit gehuwd met Johannes BOULAND (zie 18842).}
 
2594    Gepke DONTJE, dienstmeid;arbeidster, geboren op 14-01-1833 te Nieuwolde, overleden op 25-02-1865 te Wagenborgen;Termunten op 32-jarige leeftijd, dochter van Folgert Cornelis DONTJE (zie 18790) en IJktje Freerks MUSCH (zie 18844).
Ondertrouwd op 03-06-1855 te Wagenborgen;Termunten, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-07-1855 te Termunten (getuige(n): Lukas SMIT bakker en Derk ARENDS hoefsmid) met Derk Tjades (Tjaard) WINDT (WIND), 27 jaar oud (zie 3756). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-08-1865 te Termunten met Geertruida OTTENS (zie 2755). Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 27-01-1873 te Termunten met Frouwke HAM (zie 2630). Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 24-04-1877 te Delfzijl met Kornelske Pouwels RAAD, 51 jaar oud (zie 2773).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjaart WIND (zie 5015).
   2.  Tjaart WIND (zie 5034).
   3.  Folgert (zie 3757).
   4.  Tjade (Tjaard) WIND (zie 3675).
   5.  Kundina WIND (zie 5017).
   6.  levenloos WIND (zie 78815).

32913    Grietje DONTJE, geboren ca 1855.
Gehuwd met Adriaan SCHILTKAMP (zie 32912).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten (zie 32911).

18824    Harm Derks DONTJE, geboren ca 1795.
Gehuwd met Elisabeth Harms ELDERMAN (zie 18825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Harms (zie 18831).
   2.  Geert Harms (zie 18826).

18801    Harm Jans DONTJE, dagloner, gedoopt op 03-07-1774 te Nieuw Scheemda, overleden op 24-04-1847 te Slochteren op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan Harms DONTJE (zie 18791) en Eeje CORNELIS (zie 18792).
 
18837    Hillechijn DONTJE, geboren 00-00-1831, dochter van Derk Harms DONTJE (zie 18831) en Metje Adams TIMMER (zie 18832).
Gehuwd op 22-10-1855, wettiging 1 kind met Egbert PRINS (zie 18838).
 
9777    Jan DONTJE, geboren ca 1882.
Gehuwd met Hillechien VROOM (zie 78838).
 
18791    Jan Harms DONTJE, gedoopt op 21-02-1734 te Nieuw Scheemda, begraven op 27-05-1808 te Nieuw Scheemda op 74-jarige leeftijd, zoon van Harm JANS (zie 18806) en Dietje JANS (zie 18807).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 13-05-1763 te Nieuw Scheemda met Eeje CORNELIS (zie 18792).
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 14-05-1786 te Nieuw Scheemda met Aafke BERENDS (zie 18793).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
18812    Klaas Harms DONTJE, gedoopt op 16-03-1745 te Nieuw Scheemda, overleden op 19-11-1812 te Scheemda? op 67-jarige leeftijd, zoon van Harm JANS (zie 18806) en Dietje JANS (zie 18807).
Gehuwd met Alke HARMS (zie 18813).
 
24668    Maya Catharina DONTJE, dochter van Christianus Harmannus DONTJE (zie 24667) en Anna Catharina STARKE (zie 25967).
 
169022    Albert Remmerts DOOD, geboren op 24-09-1806 te Nieuwe Pekela, zoon van Remmert Jans DOOD (zie 169014) en Stientje Alberts OLDENBURGER (zie 169015).
 
26959    Derk Hendriks DOOD, geboren ca 1765.
Gehuwd met Hendrina Hendriks DOODS (zie 26960).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica (zie 26940).

169013    Eppien Remmerts DOOD, geboren op 11-09-1798 te Nieuwe Pekela, dochter van Remmert Jans DOOD (zie 169014) en Stientje Alberts OLDENBURGER (zie 169015).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-12-1827 te Nieuwe Pekela met Rutgert Berends KOEKKOEK, 37 jaar oud (zie 169012).
Uit dit huwelijk:
   1.  Katrina Rutgers (zie 169016).
   2.  Jan Rutgerts (zie 169017).

165082    Fennigje DOOD, geboren ca 1851.
Gehuwd met Lefert OUDELAAR (zie 165081).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 165080).

169023    Hemme Remmerts DOOD, geboren op 16-06-1808 te Nieuwe Pekela, zoon van Remmert Jans DOOD (zie 169014) en Stientje Alberts OLDENBURGER (zie 169015).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-02-1835 te Nieuwe Pekela met Annechien Deddes van WIJK, 25 jaar oud (zie 169024).
 
26940    Hendrica DOOD, geboren 00-00-1790 te Den Ham, dochter van Derk Hendriks DOOD (zie 26959) en Hendrina Hendriks DOODS (zie 26960).
Gehuwd (1) op 01-09-1824 te Den Ham, weduwe van Frerik Jan VRIELINK met Jan SCHUURMAN (zie 26939).
Gehuwd (2) met Frerik Jan VRIELINK (zie 26963).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemina (zie 26938).

26946    Hendrik DOOD, geboren 00-00-1870 te Den Ham.
Gehuwd op 29-11-1894 te Hellendoorn, weduwe van Willem en Hendrik SAMSON / SAMSEN met Johanna MOLLINK (zie 26941). {Zij was eerder gehuwd op 01-06-1882 te Hellendoorn met Willem SAMSON (SAMSEN) (zie 26943). Zij was eerder gehuwd op 24-07-1885 te Hellendoorn, weduwe van Willem SAMSON / SAMSEN; dispensatie KB 07-07-1885 met Hendrik SAMSON (SAMSEN) (zie 26942).}
 
165000    Hendrikje DOOD, geboren 00-00-1877 te Den Ham, dochter van Roelof DOOD (zie 165001) en Johanna KAMPHUIS (zie 165002).
Gehuwd op 06-05-1904 te Den Ham met Hendrik Jan SOEPENBERG (zie 164999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Berendina (zie 165024).
   2.  levenloos (zie 165060).

169018    Jantje Remmerts DOOD, geboren op 27-09-1800 te Nieuwe Pekela, overleden op 09-12-1873 te Oude Pekela op 73-jarige leeftijd, dochter van Remmert Jans DOOD (zie 169014) en Stientje Alberts OLDENBURGER (zie 169015).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-07-1826 te Nieuwe Pekela met Rutgert Willems de BOER, 23 jaar oud (zie 169019).
 
53288    Marchien Remmerts DOOD, geboren ca 1820.
Gehuwd met Hindrik Hindriks voor de WIND (zie 52071).
Uit dit huwelijk:
   1.  Remmert Hindriks (zie 78792).
   2.  Christina (zie 7769).

169014    Remmert Jans DOOD, schipper, geboren op 20-02-1771 te Oude Pekela, gedoopt op 27-02-1771 te Oude Pekela, overleden op 28-02-1853 te Nieuwe Pekela op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-12-1797 te Nieuwe Pekela met Stientje Alberts OLDENBURGER, 20 jaar oud (zie 169015).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eppien Remmerts (zie 169013).
   2.  Jantje Remmerts (zie 169018).
   3.  Albert Remmerts (zie 169022).
   4.  Hemme Remmerts (zie 169023).

165001    Roelof DOOD, klompenmaker, geboren ca 1847.
Gehuwd met Johanna KAMPHUIS (zie 165002).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje (zie 165000).

160271    Harm de DOOD, arbeider, geboren 00-00-1862 te Steenwijkerwold, zoon van Jan de DOOD (zie 160272) en Magalina ARENDSEN (zie 160273).
Gehuwd op 03-05-1890 te Steenwijkerwold met Grietje GORT (zie 160270).
 
160272    Jan de DOOD, hoofd der school, geboren ca 1832.
Gehuwd met Magalina ARENDSEN (zie 160273).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
18680    Peter de DOOD, visser, geboren op 31-10-1859 te Steenwijkerwold, overleden op 31-03-1913 te Utrecht op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-04-1887 te Steenwijkerwold met Trijntje PRINS, 19 jaar oud (zie 18679). {Zij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 30-05-1914 te Steenwijkerwold met Geert HOUWER, 47 jaar oud (zie 18681).}
 
165803    Piet de DOOD, geboren ca 1829.
Gehuwd met Femmigje NIJENHUIS (zie 165804).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 165802).

165802    Roelof de DOOD, arbeider, geboren 00-00-1859 te Steenwijk, zoon van Piet de DOOD (zie 165803) en Femmigje NIJENHUIS (zie 165804).
Gehuwd op 03-01-1885 te Steenwijk met Hendrikje van der KNOKKE (zie 165801).
 
94692    Agatha DOODEMAN, geboren ca 1885.
Gehuwd met Gerardus Aloysius BUIJSMAN (zie 94689). {Hij was eerder gehuwd op 08-08-1916 te Ursem, 1 kind gewettigd met Emmetje RUIJTER (zie 94688).}
 
94684    Jan DOODEMAN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Stijntje PRINS (zie 94685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 94683).

94683    Jantje DOODEMAN, naaister, geboren 00-00-1885 te Nibbixwoud, gedoopt (RK) op 23-02-1885 te Nibbixwoud (getuige(n): Geertje DOODEMAN uit Berkhout), door Kapelaan C.J. Bouwman, dochter van Jan DOODEMAN (zie 94684) en Stijntje PRINS (zie 94685).
Ondertrouwd op 09-09-1909 te Venhuizen, gehuwd op 05-11-1909 te Nibbixwoud met Theodorus (Dirk) APPELMAN (zie 94682).
 
26960    Hendrina Hendriks DOODS, geboren ca 1765.
Gehuwd met Derk Hendriks DOOD (zie 26959).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
69255    Jacob DOOIJEN, geboren ca 1760.
Gehuwd op 06-02-1795 te Diever met Janna HUMMELEN, 34 jaar oud (zie 69254).
 
89902    Jacob DOOIJER, geboren ca 1720.
Gehuwd met Geertruit Jans HOVINK (zie 89901). {Zij was eerder ondertrouwd op 19-07-1748 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 11-08-1748 te Zwartsluis met Lucas van RAALTE (zie 89900).}
 
186520    Arend Jan DOOIJES, geboren op 30-03-1883 te Groningen, zoon van Derk DOOIJES (zie 186517) en Grietje HOFKAMP (zie 186511).
 
186517    Derk DOOIJES, geboren op 29-07-1850 te Groningen, overleden op 27-03-1940 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1877 te Groningen met Grietje HOFKAMP, 24 jaar oud (zie 186511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelfina Wilhelmina (zie 186518).
   2.  Wilhelmina Lammerdina (zie 186519).
   3.  Arend Jan (zie 186520).
   4.  Marchienus Klaas (zie 186521).

66904    Jantje DOOIJES, geboren op 10-11-1855 te Groningen, dochter van Klaas DOOIJES (zie 66905) en Jantien GEERLINGS (zie 66906).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-07-1876 te Groningen met Menne VEENHUIS, 27 jaar oud (zie 66531).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie 66907).

66905    Klaas DOOIJES, geboren ca 1828.
Gehuwd met Jantien GEERLINGS (zie 66906).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje (zie 66904).

186521    Marchienus Klaas DOOIJES, geboren op 19-09-1889 te Groningen, zoon van Derk DOOIJES (zie 186517) en Grietje HOFKAMP (zie 186511).
 
72519    Meike Pieters DOOIJES, geboren ca 1790.
Gehuwd met Jacob Jacobs VENEMA (zie 72518).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Jacobs (zie 72517).

186518    Roelfina Wilhelmina DOOIJES, geboren op 26-07-1878 te Hijon;BelgiĆ«, dochter van Derk DOOIJES (zie 186517) en Grietje HOFKAMP (zie 186511).
 
90328    Trijntje DOOIJES, geboren ca 1770.
Gehuwd met Hendrik Klasens BOSMA (zie 90327).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
186519    Wilhelmina Lammerdina DOOIJES, geboren op 12-04-1881 te Groningen, dochter van Derk DOOIJES (zie 186517) en Grietje HOFKAMP (zie 186511).
 
72255    Willempje DOOIJEWEERD, geboren ca 1858.
Gehuwd met Marten FOPPEN (zie 72254).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 72253).

129200    Annetje van den DOOL, geboren ca 1825.
Gehuwd met Leendert POST (zie 129199).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 58535).

189860    Bastiaantje van den DOOL, geboren op 08-12-1868 te Benthuizen, overleden op 04-11-1897 te Benthuizen op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1891 te Benthuizen met Pleun QUALM, 36 jaar oud (zie 189859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje (zie 189858).

188383    Cornelia Cornelisse van den DOOL, gedoopt ca 1750 te De Lier, overleden 00-00-1824 te Pijnacker.
Ondertrouwd op 11-04-1778 te Delft met Abraham Paulsz van der SPEK, 30 jaar oud (zie 188382).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Abrahamse (zie 188384).
   2.  Pouwelis Abrahamsz (zie 188385).
   3.  Kornelis Abrahamsz (zie 188386).
   4.  Gerrit Abrahamsz (zie 188387).
   5.  Neeltje Abrahamse (zie 188388).
   6.  Geertje Abrahamse (zie 188390).
   7.  Pouwel Abrahamsz (zie 188394).

189731    Gerritje van den DOOL, geboren ca 1798.
Gehuwd met Arij van VEEN (zie 189730).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Arijs (zie 189729).

188365    Jacob van den DOOL, bouwman, gedoopt op 23-02-1744 te De Lier, overleden op 31-03-1816 te Delfgauw op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 26-02-1773 te Maasland met Trijntje Meesen van der SPEK, 23 jaar oud (zie 188364).
 
188068    L. van den DOOL.
Gehuwd met Jacobus van der SPEK (witte Koos) (zie 188067).
 
73324    Louise van der DOOL, huisvrouw, geboren op 07-04-1918 te Gouda.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-12-1951 te Gouda, gescheiden 00-00-1966 te Gouda van Dirk LICHT (zie 73065). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-02-1924 te Gouda met Pieternella Hendrika Martina SCHOUTEN, 17 jaar oud (zie 73321).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 73325).

185671    Michael DOOLAN.
Gehuwd met Louisa Christafana ROJER (zie 185670).
 
91286    Harm Jans DOOMINE, geboren 00-00-1841 te Rouveen;Staphorst, zoon van Jan Kleis DOMINE (DOOMINE) (zie 57142) en Klaasje Berends SPIJKER (van SPIJKER) (zie 57143).
Gehuwd op 01-03-1862 te Staphorst met Aaltje BALDER (zie 91287).
 
91302    Hendrikje Jans DOOMINE, geboren 00-00-1849 te Staphorst, dochter van Jan Kleis DOMINE (DOOMINE) (zie 57142) en Klaasje Berends SPIJKER (van SPIJKER) (zie 57143).
Gehuwd op 03-02-1872 te Staphorst met Klaas BALDER (zie 91301).
 
4098    Hilligje Jans DOOMINE, geboren 00-00-1844 te Rouveen;Staphorst, dochter van Jan Kleis DOMINE (DOOMINE) (zie 57142) en Klaasje Berends SPIJKER (van SPIJKER) (zie 57143).
Gehuwd (1) op 31-10-1874 te Staphorst met Hendrik PATER (zie 91285).
Gehuwd (2) op 05-04-1884 te Staphorst met Jan Koobs TALEN (zie 4214). {Hij was eerder gehuwd op 26-01-1867 te Staphorst met Jantje BOUWMAN (zie 91284).}
 
84530    Aaltje Jannis DOOP, geboren ca 1719, uit Giethoorn.
Ondertrouwd (1) op 12-02-1739 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 14-02-1739 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. van Dinxterveen en j.d. van Geithoorn met Klaas Martens KUIJLDERT (zie 84531).
Ondertrouwd (2) op 12-11-1746 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-11-1746 te Giethoorn (NG-NH), beide wed. van Giethoorn met Hendrik Jans KOLLEN (COLLEN) (zie 84528). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-11-1717 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-12-1717 te Giethoorn (NG-NH), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Nijsje Harms MAAT (zie 84529).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Femmigje Klasen KUILDERT (zie 145719).
   2.  Jannes Klaasen KUILDERT (zie 49416).

85072    Aaltje Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 08-06-1749 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jannis DOOP), dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
 
55633    Albertjen Klasen DOOP, geboren op 15-08-1771 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 18-08-1771 te Giethoorn (getuige(n): Albertje FRANSEN), overleden op 24-03-1830 te Giethoorn op 58-jarige leeftijd, dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Ondertrouwd (1) op 25-09-1795 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-10-1795 te Giethoorn (NG) met Hendrik Roelofs BAKKER (zie 47886). {Hij was eerder ondertrouwd op 28-08-1762 te Giethoorn, hij j.m. en zij wed. van Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 12-09-1762 te Giethoorn (N.G.) met Jantje Hendriks SLOT (zie 130285).}
Ondertrouwd (2) op 27-10-1804 te Giethoorn, hij j.m. en zij wed beide van Giethoorn (NH) met Rutgert Aalders SLAGTER (zie 55628).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Femmegien Rutgers (zie 70545).
   3.  Geertje Rutgers (zie 70543).
   4.  Lummigje Rutgers (zie 55627).
   5.  Aalderd Rutgers (zie 84617).
   6.  Aalderd Rutgers (zie 84615).

84616    Annigje Klasen DOOP, geboren op 24-07-1778 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 02-08-1778 te Giethoorn (getuige(n): Beertjen Jans DOOP), overleden voor 1779, dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
 
118855    Annigje Klazen DOOP, geboren op 09-11-1779 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 07-11-1779 te Giethoorn (getuige(n): Albertje FRANSEN), overleden voor 1781, dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
 
118856    Annigje Klazen DOOP, geboren op 15-07-1781 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 22-07-1781 te Giethoorn (getuige(n): Margje Jacobs DROST), dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Ondertrouwd op 31-12-1802 te Giethoorn, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-01-1803 te Giethoorn, hij wed. en zij j.d. (N.H.) met Arent Jans PUTTER, 45 jaar oud (zie 85049). {Hij was eerder ondertrouwd op 26-01-1787 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11-02-1787 te Giethoorn met Roelofje Jacobs MEISTER, 24 jaar oud (zie 21537).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Arents (zie 146884).

145761    Beertje Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 01-08-1734 te Giethoorn, overleden voor 1745, dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
 
145759    Beertje Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 04-04-1745 te Beulake (getuige(n): Aaltje Jannis DOOP), overleden op 14-01-1754 te Giethoorn op 8-jarige leeftijd, aan de pokken, dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
 
84550    Beertje Jans DOOP, geboren op 19-03-1754 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 24-03-1754 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jannis DOOP), dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 09-04-1779 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 02-05-1770 te Kolderveen (NG), hij j.m. van Colderveen en zij j.d. van Giethoorn met Hendrik JANS (zie 145775).
 
84547    Claas Jans (Klaas) DOOP, arbeider;visser, gedoopt (NG-NH) op 13-02-1743 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jans DOOP), overleden op 15-04-1824 te Spanga op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 07-03-1766 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31-03-1766 te Giethoorn (NG), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Lammigjen Jacobs DROST, 21 jaar oud (zie 84546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margjen Klaasen (zie 112069).
   2.  Jacob Klazen (zie 118853).
   3.  Albertjen Klasen (zie 55633).
   4.  Geesje Klazen (zie 55632).
   5.  Jan Klazen (zie 118854).
   6.  Annigje Klasen (zie 84616).
   7.  Annigje Klazen (zie 118855).
   8.  Annigje Klazen (zie 118856).
   9.  Jantjen Klaazen (zie 118857).
   10.  Jan Klazen (zie 118858).
   11.  Geertje Klasen (zie 145772).

57597    Geertje Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 23-04-1741 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans DOOP), dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 07-02-1766 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23-02-1766 te Giethoorn (NG), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Klaas Jans JETTEN, 14 jaar oud (zie 57595). {Hij is later gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1778 te Giethoorn, zij van Oosterzee; hij van Giethoorn met Annigje Klaasen RUITER (BOTTEN) (zie 57598).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Klaasen JETTE (zie 85069).
   2.  Jannes Klasen (zie 84922).
   3.  Wolter Klaassen (zie 57599).
   4.  Roelof Klazes (zie 85070).
   5.  Beene Klaas JETTE (zie 47575).
   6.  Gerrit Claassen (zie 85071).

145772    Geertje Klasen DOOP, geboren op 23-10-1789 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 25-10-1789 te Giethoorn, dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
 
55632    Geesje Klazen DOOP, geboren op 05-08-1773 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 08-08-1773 te Giethoorn (getuige(n): Beertjen Jans DOOP), dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-11-1799 te Kolderveen (N.G.), hij j.m. van Nieveen en zij j.d. van Geithoorn, beide won. op Colderveen met Hendrika Adriana DEKKERS (zie 140584).
 
85236    Geesje Pieters DOOP, geboren te Sintjohannesga, gedoopt op 17-08-1766 te Sintjohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 04-01-1852 te Heerenveen;AEngwirden op 85-jarige leeftijd, dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
Gehuwd met Tymmen Hendriks STOBBE (zie 170731).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Tiemens (zie 87796).
   2.  Jantjen Tiemens (zie 170762).
   3.  Pieter Tymens (zie 86999).
   4.  Geesjen Tiemens (zie 85234).
   5.  Grietje Tiemens (zie 91221).
   6.  Jeltien Tiemens (zie 170766).
   7.  Jelle Tiemens (zie 170767).

84198    Geesjen Jans DOOP, geboren ca 1730, dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 19-03-1762 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 07-04-1762 te Wanneperveen, beide van de Zandbelt met Kees ARRIENS (zie 84197).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
80308    Geesjen Klaas DOOP, geboren 00-00-1774 te Giethoorn, overleden op 10-05-1856 te Kolderveen;Nijeveen, dochter van Klaas Jans DOOP (zie 168232) en Lammigje Jacobs MEESTERS (zie 168233).
Gehuwd met Hans Jans KIST (zie 80307).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hans (zie 80303).
   2.  Lammechien Hans (zie 168249).
   3.  Marchien Hans (zie 168243).
   4.  Klaas Hans (zie 168241).
   5.  Jacob Hans (zie 168260).

145760    Gerrit Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 29-01-1747 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jannis DOOP), zoon van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
 
74017    Gerrit Jans DOOP, geboren 00-00-1804 te Tjalleberd, overleden op 01-02-1854 te AEngwirden, zoon van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
Gehuwd op 17-05-1835 te AEngwirden met Aaltje Harmens de WILDE, 28 jaar oud (zie 132121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lummigje Gerrits (zie 87014).

82907    Grietje Peters DOOP, geboren op 10-02-1772 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 16-02-1772 te Giethoorn (getuige(n): Femmigje LUCAS), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
Ondertrouwd op 16-02-1798 te Giethoorn, hij meerderjarig en zij met consent van ouders, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-03-1798 te Giethoorn (N.H.), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Volken Andries BAAS (zie 127742).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
145769    Hendrik Peters DOOP, geboren op 04-10-1779 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 07-10-1779 te Giethoorn (getuige(n): Maria PETERS), zoon van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
145771    Hendrikje Peters DOOP, geboren op 10-11-1784 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 14-11-1784 te Giethoorn (getuige(n): Trijntje LUCAS), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
118853    Jacob Klazen DOOP, in 1811 turfleverancier, geboren op 11-02-1769 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 12-02-1769 te Giethoorn (getuige(n): Albertje FRANSEN), overleden op 13-02-1816 te Giethoorn op 47-jarige leeftijd, zoon van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Ondertrouwd op 21-11-1801 te Meppel, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-12-1801 te Giethoorn, hij j.m. en zij j.d. (DGZ) met Wijchertien Wijchers KNOL (zie 140138).
 
145767    Jacobje Peters DOOP, geboren op 17-12-1774 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 01-01-1775 te Giethoorn (getuige(n): Geesje ROELOFS), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
74015    Jan Gerrits DOOP, geboren ca 1776, overleden op 07-05-1860 te AEngwirden.
Gehuwd op 28-10-1804 te Tjalleberd met Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jans (zie 74017).
   2.  Trijntje Jans (zie 74021).
   3.  Sibbeltje Jans (zie 74022).
   4.  Trijntje Jans (zie 74023).
   5.  Sibbeltje Jans (zie 74027).
   6.  Margjen Jans (zie 74014).

84548    Jan Jannis DOOP (BOESEKER), geboren ca 1718.
Gehuwd met Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Jans (zie 84198).
   2.  Beertje Jans (zie 145761).
   3.  Peter Jans (zie 145762).
   4.  Jannis Jans (zie 145773).
   5.  Geertje Jans (zie 57597).
   6.  Claas Jans (Klaas) (zie 84547).
   7.  Beertje Jans (zie 145759).
   8.  Gerrit Jans (zie 145760).
   9.  Aaltje Jans (zie 85072).
   10.  Jantje Jans (zie 145763).
   11.  Beertje Jans (zie 84550).

118854    Jan Klazen DOOP, geboren op 05-02-1776 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 09-02-1776 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans DOOP), overleden voor 1786, zoon van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
 
118858    Jan Klazen DOOP, geboren op 17-10-1786 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 22-10-1786 te Giethoorn (getuige(n): Wichertje Martens STOBBE), overleden op 09-05-1864 te Munnekeburen op 77-jarige leeftijd, zoon van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 20-02-1817 te Giethoorn met Hendrikje Gerrits SCHREUR (zie 118859).
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 08-10-1828 te Giethoorn met Grietje Hendriks PEN, 19 jaar oud (zie 118860).
 
145766    Jan Peters DOOP, geboren op 13-06-1769 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 18-06-1769 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Peters de VRIES), zoon van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
145773    Jannis Jans DOOP, geboren ca 1738, zoon van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 06-07-1757 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 31-07-1757 te Giethoorn (NG), hij j.m. van Giethoorn en zij j.d. van Calenberg (onder de kerk van Oldemarkt) met Lummigje CORNELIS (zie 145774).
 
145770    Jantien Peters DOOP, geboren op 16-04-1781 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 22-04-1781 te Giethoorn (getuige(n): Marchje Peters de VRIES), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
136614    Jantien Pieters DOOP (Jantje Peters Zwart), geboren circa 1781 te Giethoorn, dv Peter Zwart & Geesjen Jacobs Bra, overleden op 23-10-1852 te Ossenzijl.
Gehuwd voor de kerk op 16-04-1803 te Oldemarkt (herv.) met Wolter Jansen NIJMEIJER (zie 136613).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Wolters (zie 171832).
   2.  Albert Wolters (zie 132503).
   3.  Marrigjen Wolters (zie 97287).
   4.  Geesje Wolters (zie 97125).

145763    Jantje Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 12-09-1751 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jannis DOOP), dochter van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
 
118857    Jantjen Klaazen DOOP, geboren op 17-06-1784 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 27-06-1784 te Giethoorn (getuige(n): Margje Jacobs DROST), dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1806 te Scherpenzeel met Klaas Harmens PEN, 23 jaar oud (zie 76458).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Klaazen (zie 159477).
   2.  Harmen Klazes (zie 129690).

145768    Jantjen Peters DOOP, geboren op 10-06-1777 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 22-06-1777 te Giethoorn (getuige(n): Femmigje LUCAS), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
168232    Klaas Jans DOOP, geboren 00-00-1743, overleden op 15-04-1824 te Weststellingwerf.
Gehuwd met Lammigje Jacobs MEESTERS (zie 168233).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen Klaas (zie 80308).

87014    Lummigje Gerrits DOOP, geboren op 03-04-1835 te Tjalleberd;AEngwirden, dochter van Gerrit Jans DOOP (zie 74017) en Aaltje Harmens de WILDE (zie 132121).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-05-1870 te AEngwirden met Arend Alberts PIEK, 34 jaar oud (zie 87010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Arends (zie 87135).
   2.  Albert (zie 87068).

74028    Lummigjen Jans DOOP, geboren op 06-11-1844 te Gersloot, overleden op 09-06-1924 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, dochter van nn (zie 118814) en Sibbeltje Jans DOOP (zie 74027).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1865 te AEngwirden met Jacob Bartelds PIJLMAN, 28 jaar oud (zie 74029).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjibbeltje (zie 118815).
   2.  Bartele (zie 118819).
   3.  Rindert (zie 118821).
   4.  Femmigje Jacobs (zie 118825).
   5.  Wieger (zie 118827).
   6.  Wieger (zie 118828).

74014    Margjen Jans DOOP, geboren op 21-12-1821 te Tjalleberd, dochter van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 24-03-1866 te AEngwirden met Jochem Douwes MAAT (zie 74013).
 
112069    Margjen Klaasen DOOP, geboren op 13-04-1767 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 20-04-1767 te Giethoorn (getuige(n): Geertje Jans DOOP), dochter van Claas Jans (Klaas) DOOP (zie 84547) en Lammigjen Jacobs DROST (zie 84546).
Ondertrouwd op 25-01-1793 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-02-1793 te Giethoorn (NG), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Wolter Andries BUS (BUIS), 27 jaar oud (zie 112070).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
145765    Margjen Peters DOOP, geboren op 17-09-1764 te Giethoorn, gedoopt (NG-NH) op 23-09-1764 te Giethoorn (getuige(n): Aaltje Jans DOOP), dochter van Peter Jans DOOP (zie 145762) en Geesje Jacobs BRA (zie 145764).
 
145762    Peter Jans DOOP, gedoopt (NG-NH) op 12-02-1736 te Giethoorn, zoon van Jan Jannis DOOP (BOESEKER) (zie 84548) en Marchje Peters de VRIES (zie 84549).
Ondertrouwd op 08-04-1763 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-04-1763 te Giethoorn (NG), hij j.m. en zij j.d. beide van Giethoorn met Geesje Jacobs BRA (zie 145764), in 1748 huisgezin 001 (ouders).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
74022    Sibbeltje Jans DOOP, geboren op 27-02-1813 te AEngwirden, overleden op 14-07-1815 te AEngwirden op 2-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
 
74027    Sibbeltje Jans DOOP, geboren op 23-07-1818 te AEngwirden, overleden op 24-09-1906 op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
Gehuwd met nn (zie 118814).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lummigjen Jans DOOP (zie 74028).

74021    Trijntje Jans DOOP, geboren ca 1810, overleden op 27-09-1813 te Slagharen;Hardenberg-Ambt, dochter van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
 
74023    Trijntje Jans DOOP, geboren op 07-02-1816 te Tjalleberd, overleden op 21-01-1875 te Idaarderadeel op 58-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits DOOP (zie 74015) en Lummigjen Wichers TALEN (zie 74016).
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 16-04-1870 te Idaarderadeel met Hoite Annes NIJDAM (zie 74024).
 
190040    Arent Centsz DOORDUIJN, bouwman in de Oranjepolder, gedoopt op 26-12-1689 te 's-Gravenzande.
Ondertrouwd op 17-04-1716 te Delft, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-05-1716 te Delft, langstlevende testament met Sara Pietersdr SONNEVELD, 22 jaar oud (zie 190039).
 
189987    Hilletje Ijsbrandsdr DOORDUIN, geboren ca 1698.
Gehuwd met Ijsbrand Pietersz KOOLE (COOLEN) (zie 189986).
Uit dit huwelijk:
   1.  IJsbrand IJsbrandsz (zie 189985).

114409    Adriana DOORE, geboren 00-00-1844 te Schinnen, dochter van Adrianus DOORE (zie 114410) en Johanna KLEIN (zie 114411).
Gehuwd op 07-02-1872 te Dordrecht met Arie van ASPEREN (zie 114405). {Hij was eerder gehuwd op 05-09-1866 te Dordrecht met Adriana BAGGERMAN (zie 114406).}
 
114410    Adrianus DOORE, geboren ca 1814.
Gehuwd met Johanna KLEIN (zie 114411).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (zie 114409).

132242    Frederika DOOREN, geboren ca 1883, overleden voor 1922.
Gehuwd voor 1922 met Gerrit Jan WEBBINK (zie 132239). {Hij is later gehuwd op 11-02-1922 te Enschede met Annigje Aleida STOTER, 26 jaar oud (zie 132233).}
 
146714    Aafjen Hermanus van DOOREN, geboren op 22-01-1825 te Ruinen, dochter van Hermanus van DOOREN (zie 146727) en Geertje SCHURING (zie 146728).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-11-1849 te Hoogeveen met Evert BRUGGENWIRTH, 26 jaar oud (zie 146713).
 
62256    Christiaan van DOOREN, geboren 00-00-1862 te Maastricht, zoon van Jozef van DOOREN (zie 103637) en Anna Judith FROITZHEIM (zie 103638).
Gehuwd op 04-04-1888 te Rotterdam met IJmkjen KOK, 30 jaar oud (zie 42584).
 
151032    Hendrikus van DOOREN, paardenslager, geboren 00-00-1911 te Borbeck, zoon van Johannes Lambertus van DOOREN (zie 151033) en Hendrika DUITMAN (zie 151034).
Gehuwd op 06-11-1930 te Kampen met Jansje SIJBRAND (zie 151031).
 
146727    Hermanus van DOOREN, geboren ca 1795.
Gehuwd met Geertje SCHURING (zie 146728).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafjen Hermanus (zie 146714).

151033    Johannes Lambertus van DOOREN, paardenslager, geboren ca 1881.
Gehuwd met Hendrika DUITMAN (zie 151034).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus (zie 151032).

103637    Jozef van DOOREN, geboren ca 1832.
Gehuwd met Anna Judith FROITZHEIM (zie 103638).
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan (zie 62256).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 99 van 462 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software