Eerste blad    Vorig blad    Blad 329 van 501 bladen Volgend blad    Laatste blad

45711    Kleis OENEMA, geboren op 28-10-1886 te Oldeouwer;Doniawerstal, overleden op 06-03-1980 op 93-jarige leeftijd, begraven te St.Johannesga, zoon van Harmen Kleizes OENEMA (zie 128953) en Richtje Jans HOLTROP (zie 128954).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-11-1916 te Lemsterland met Janke Jacobs WIND, 30 jaar oud (zie 2947).
 
191899    Kleis Harmens OENEMA, geboren ca 1818.
Gehuwd met Neltje Rintjes SIETSMA (zie 191900).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rintje Kleisses (zie 191898).
   2.  Harmen Kleizes (zie 128953).

146840    Lisa OENEMA, dochter van Sjoerd OENEMA (zie 146838) en Zwanette BOS (zie 8031).
 
197692    Luts Feyckes OENEMA, geboren ca 1413 te Blija;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1477, dochter van Feycke Oenes OENEMA (zie 197690) en Graets (zie 197691).
Gehuwd met Feycke Bockes van HARINXMA THOE SLOOTEN (zie 192502). {Hij was ook ooit gehuwd met Catharina Douwes SJAERDA (SJAERDEMA) (zie 192503).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
199893    Oene Wytzes OENEMA, geboren 00-00-1437 te Wirdum;Leeuwarden, overleden 00-00-1463 te Irnsum;Boarnsterhim, gevallen in de Donia oorlog, zoon van Wytse Oenes OENEMA (zie 198158) en His Sickes SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 198741).
 
216228    Oentze Ernstz OENEMA, geboren 00-00-1452 te Jislum;Blija;Ferwerderadeel, overleden na 1493, zoon van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd met Tjets Janckesdr van DOUMA (zie 216227).
 
191898    Rintje Kleisses OENEMA, geboren 00-00-1848 te St.Nicolaasga;Doniawerstal, zoon van Kleis Harmens OENEMA (zie 191899) en Neltje Rintjes SIETSMA (zie 191900).
Gehuwd op 16-04-1914 te Schoterland met Reinske Jans SMILDE, 62 jaar oud (zie 191887). {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1875 te Schoterland met Nicolaas Hendriks BAKKER (zie 191892).}
 
199894    Sascker Wytzes OENEMA, geboren 00-00-1440 te Wirdum;Leeuwarden, overleden 00-00-1481, zoon van Wytse Oenes OENEMA (zie 198158) en His Sickes SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 198741).
 
128935    Sipke Wytzes OENEMA, geboren 00-00-1823 te Ouwsterhaule, zoon van Wytze Rinkes OENEMA (zie 182562) en Grietje Sipkes SEVENSMA (zie 182563).
Gehuwd op 10-05-1855 te Doniawerstal met Tjerkjen Douwes van der MEER, 27 jaar oud (zie 182557). {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-05-1848 te Schoterland met Johannes Douwes ACKERMAN (AKKERMAN) (zie 182561).}
 
146838    Sjoerd OENEMA.
Gehuwd met Zwanette BOS (zie 8031).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
198218    Teth Gatzedr (Tetske;Tetke;Tietke) OENEMA (BUWALDA), geboren 00-00-1539, overleden op 23-08-1605.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1555 te Buitenpost;Achtkarspelen met Wybe Buwes (Wybeth) van JELTINGA (IELCAMA) (zie 198217).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
198656    Tieth Wytzesdr OENEMA, geboren 00-00-1435 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden ca 1464, dochter van Wytse Oenes OENEMA (zie 198158) en His Sickes SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 198741).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1455 te Wirdum;Leeuwarderadeel met Jelger FEYTSMA THOE JELGERSMA (zie 198654).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1463 met Ruurt Hettes (Ruurd) DEKEMA (zie 198655). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1465 met His Geroltsdr van HEREMA (zie 192574).}
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
198285    Tjets Janckesdr OENEMA (UNEMA), geboren 00-00-1512 te Blija;Ferwerderadeel, overleden na 1542, dochter van Jancke Oentzes van OENEMA (zie 198286) en Teth WYBOLTSMA (WUBOLSMA) (zie 198287).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1530 met Idzart Sjoerds GROVESTINS (THOE GROUSTINS) (zie 198284).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205883    Watze OENEMA.
Gehuwd met Wick Juwsdr DEKEMA (zie 205882).
 
197910    Wick Wytzesdr OENEMA, geboren ca 1420 te Wirdum;Leeuwarderadeel, overleden 00-00-1465, dochter van Wytse Oenes OENEMA (zie 198158) en His Sickes SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 198741).
Gehuwd voor de kerk (1) 00-00-1440 met Hessel Keimpes van ABBEMA (zie 197911).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1454 met Watze Abbes DEKEMA (zie 197909). {Hij is later gehuwd voor de kerk na 1468 met Jel Bockesdr HARINXMA (zie 198299).}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
100590    Wietze OENEMA, geboren ca 1855.
Gehuwd met Jeltje KOK (zie 100591).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198158    Wytse Oenes OENEMA, geboren 00-00-1400, overleden 00-00-1459.
Gehuwd met His Sickes SJAERDA (SJAARDEMA) (zie 198741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wick Wytzesdr (zie 197910).
   2.  Feycke Wytzes (zie 199892).
   3.  Tieth Wytzesdr (zie 198656).
   4.  Oene Wytzes (zie 199893).
   5.  Sascker Wytzes (zie 199894).
   6.  dochter Wytzes (zie 199895).

182562    Wytze Rinkes OENEMA, geboren ca 1793.
Gehuwd met Grietje Sipkes SEVENSMA (zie 182563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sipke Wytzes (zie 128935).

205792    Beyts (Botke) van OENEMA, geboren 00-00-1457 te Blija;Ferwerderadeel, dochter van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
 
205947    Douwe Tjepckes van OENEMA, geboren ca 1440 te Terkaple;Utingeradeel, overleden 00-00-1488 te Goingaryp;Langweer;Doniawerstal, zoon van Tjepcke Oenes van OENEMA (zie 197736) en Rinck Ulckedr DOUWAMA (zie 197735).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1474 te Oudeboorn;Utingeradeel met Riem Focke Aesgesdr HERINGA (zie 205951).
 
205781    Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA), geboren 00-00-1415 te Blija;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1465 te Blija;Ferwerderadeel, zoon van Taco van OENEMA (zie 205782).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1440 met Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1432 met Jeppe Keimpes (Eppa of Jeppe) van JEPPEMA (zie 198754).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
197742    Foeck Janckes van OENEMA (DOUWEMA van OENEMA), geboren 00-00-1440 te Langweer;Skarsterlan, overleden na 1511.
Gehuwd voor de kerk ca 1465 met Seerp Sybrens OSINGA (zie 197741).
Uit dit huwelijk:
   1.  Riem Seerps (zie 197743).

205776    Frouck Gerritsdr van OENEMA, geboren 00-00-1475 te Tjerkwerd;Wonseradeel, dochter van Gerrit Ernsts van OENEMA (zie 205778) en NN BUWALDA (zie 205780).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Birdaard;Rinsumageest;Dantumadeel met Oene Gerrits WYTSMA (WIJSMA) (zie 205775).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Oenes (zie 205777).

205778    Gerrit Ernsts van OENEMA, geboren 00-00-1440 te Blija;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1495, zoon van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd met NN BUWALDA (zie 205780).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
197739    Hylck Tjepckes van OENEMA, geboren ca 1435 te Terkaple, dochter van Tjepcke Oenes van OENEMA (zie 197736) en Rinck Ulckedr DOUWAMA (zie 197735).
Gehuwd met Seerp Sybrens OSINGA (zie 197740).
Uit dit huwelijk:
   1.  Seerp Sybrens (zie 197741).

198286    Jancke Oentzes van OENEMA, geboren 00-00-1485 te Blija;Ferwerderadeel, overleden op 13-11-1540 te Blija;Ferwerderadeel, begraven te Blija;Ferwerderadeel, zoon van Oentze Ernstsz van OENEMA (zie 205784) en Tjets Janckesdr DOUWAMA (van DOUMA) (zie 205816).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1509 met Teth WYBOLTSMA (WUBOLSMA) (zie 198287). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1508 met Lubbe HEDDEMA (zie 198288).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjets Janckesdr OENEMA (UNEMA) (zie 198285).
   2.  Deytzen Janckes OENEMA (zie 198289).

205856    Jeppe van OENEMA, overleden 00-00-1496, zoon van Feye Ernsts HELBADA OENEMA (zie 205844) en Sybrich Lyuwesdr van JELLINGA (zie 205845).
 
198887    May Bottesdr van OENEMA (ONNAMA), geboren ca 1473 te Snikzwaag;Joure;Haskerland, overleden 00-00-1535 te Grouw;Idaarderadeel, dochter van Botte Tjesses DOUWAMA (DOUMA) (zie 198884) en Abcke OENEMA (OENNINGA) (zie 198885).
Gehuwd met Idsert Janckes DOUMA van GRALDA (zie 198888). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1490 met Gaets Foppes POPMA (zie 198889).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205784    Oentze Ernstsz van OENEMA, geboren ca 1452 te Westernijkerk;Marrum;Ferwerderadeel, overleden op 19-06-1493 te Westernijkerk;Marrum;Ferwerderadeel, zoon van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd met Tjets Janckesdr DOUWAMA (van DOUMA) (zie 205816).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198669    Rempt Keimpes (Rink) van OENEMA, geboren 00-00-1475 te Terkaple;Skarsterlan, overleden op 29-11-1516, dochter van Keympe Tjepckesz (Keimpe) DOUMA van OENEMA (zie 198670) en Jel Gales (Ydt) van GALAMA (zie 198671).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1495 te Sexbierum;Barradeel met Schelte Gerlofs LATSMA (zie 198668).
 
197738    Sipcke Tjepckes van OENEMA, geboren 00-00-1430 te Terkaple, zoon van Tjepcke Oenes van OENEMA (zie 197736) en N.N. (zie 197737).
 
205782    Taco van OENEMA, geboren ca 1390.
Kind:
   1.  Ernst Feyes (Yrnst) (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781).

205793    Taecke van OENEMA (HELBADA), overleden na 1487, hij woont in 1475 op de Mockemastins te Dokkum, zoon van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd voor de kerk ca 1477 met Doedt Gabbes van HOLDINGA (zie 204857). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1465 met Taecke Juws van MOCKEMA (zie 205794).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
197736    Tjepcke Oenes van OENEMA, geboren 00-00-1410 te Terkaple;Skarsterland, overleden 00-00-1485 te Terkaple;Skarsterlan, begraven te Terkaple, zoon van Oene Keimpes DONIA (zie 199258) en Hylck KEIMPESDR (zie 199259).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1430 met N.N. (zie 197737).
Gehuwd (2) met Rinck Ulckedr DOUWAMA (zie 197735).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sipcke Tjepckes (zie 197738).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
205786    Ulck van OENEMA, geboren ca 1445, dochter van Ernst Feyes (Yrnst) van OENEMA (later JEPPEMA;UNAMA) (zie 205781) en Frouck Bockes HELBADA (van HELVRADA) (zie 198755).
Gehuwd met Sybeth van SCHELTEMA (zie 205787). {Hij was ook ooit gehuwd met Frouck Hessels RIEMERSMA (zie 205789).}
 
205817    van OENEMA.
 
205779    Abbe Gerckes OENEMA Thoe BUWALDA (BUALDA), geboren 00-00-1470 te Tjerkwerd;Wonseradeel, overleden na 1503, zoon van Gerrit Ernsts van OENEMA (zie 205778) en NN BUWALDA (zie 205780).
 
205843    Frouck Feyes OENEMA van JEPPEMA, op de Jeppema state, geboren 00-00-1471 te Nijkerk;Ferwerderadeel, overleden 00-00-1535 te Ferwerderadeel, dochter van Feye Ernsts HELBADA OENEMA (zie 205844) en Sybrich Lyuwesdr van JELLINGA (zie 205845).
Gehuwd met Tjepcke Feyes van GOSLINGA (zie 205842).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205801    Taecke Taeckes OENEMA van MOCKEMA, geboren 00-00-1486, zoon van Taecke van OENEMA (HELBADA) (zie 205793) en Doedt Gabbes van HOLDINGA (zie 204857).
Gehuwd met Auck Tjallingsdr JELLINGA (zie 205813).
 
211218    Femmigje Gerrits van OENEN, geboren op 08-10-1837 te Nijeveen;Meppel, overleden op 17-09-1882 te Echten;Ruinen op 44-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van OENEN (zie 211221) en Jentje Jans DAMAST (zie 211222).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-12-1861 te Nijeveen met Roelof Jans van VEEN, 25 jaar oud (zie 86214). {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 24-02-1883 te Ruinen met Aaltje ZANTINGE (ZANTING), 30 jaar oud (zie 150689).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 211223).

211221    Gerrit van OENEN, geboren ca 1810.
Gehuwd met Jentje Jans DAMAST (zie 211222).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
53066    Gerrit Jans van OENEN, geboren ca 1724.
Gehuwd met Berentje JANS (zie 53067).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
109221    Jannes van OENEN, geboren ca 1828.
Gehuwd met Geesje van der SLUIS (zie 109222).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jentje (zie 105458).

105458    Jentje van OENEN, geboren 00-00-1858 te Ruinerwold, dochter van Jannes van OENEN (zie 109221) en Geesje van der SLUIS (zie 109222).
Gehuwd op 09-03-1878 te Staphorst met Jan TALEN (zie 105457).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie 109217).
   2.  Hendrik (zie 105456).
   3.  Grietje (zie 124409).

210213    Antie OENES, geboren ca 1645.
Ondertrouwd op 05-05-1666 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 27-05-1666 te Leeuwarden met Ruyerd (Ruurd) DOUWES, 23 jaar oud (zie 210212). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1670 te Terband met Catharina CHRIJNS (zie 210214).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
199066    Doeckle OENES, geboren 00-00-1570.
Gehuwd met Jouck DJURRESDR (DJURREZ) (zie 199065).
 
147143    Hendrik OENES, geboren ca 1745, overleden op 29-06-1796 te Ureterp.
Gehuwd voor de kerk op 27-05-1770 te Ureterp met Joukje Metzes DUURSMA, 23 jaar oud (zie 147142).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
133015    Hendrik OENES, geboren ca 1772.
Gehuwd voor de kerk op 15-02-1801 te Lippenhuizen (herv.) met Grietje JALDERTS (zie 133016).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
162332    Jelle OENES, geboren ca 1717.
Gehuwd met Elizabet HINDRIKS (zie 162333).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
171047    Saakje OENES, geboren ca 1766.
Gehuwd met Jan Eeltjes LUXEN (zie 171046).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
16847    Sjurtjen OENES, geboren ca 1764.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1799 te St.Johannesga met Roelof Jans MIGCHELS (zie 16846).
 
198960    Semcke OENESZ, geboren 00-00-1455 te Akmarijp;Utingeradeel, overleden 00-00-1511.
Kind:
   1.  Roucke Tjamckes ROUCKEMA (zie 198959).

68834    Semke OENESZ.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roucke TJAMKES (zie 68833).

214522    Janna Hendricks OENK, geboren op 08-03-1690 te Almen;Lochem, een kind vanm Henrick Roelofs op OIJNCK en Jenneken Jansen DRAEFSEL, dochter van Henrick Roelofs op OIJNCK (zie 214523) en Jenneken Jansen DRAEFSEL (zie 214525).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-05-1718 te Almen;Lochem met Peter Tonnis KLEIN OVINK (zie 214521).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
39860    Martje OENSES, geboren ca 1780, overleden voor 1858.
Gehuwd met Dirk Tevis TAMMINGA (zie 39858). {Hij was ook ooit gehuwd met Akke Andries HOORNSMA (zie 39859).}
 
198206    Rints Feyckes OENTSEMA (UMPTEDA), geboren 00-00-1480, overleden 00-00-1538 te Buitenpost;Achtkarspelen, dochter van Fecke UMPTEDAA (zie 198213).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1505 met Benne Rumpts EYSMA op JELTINGA JELTCAMA (zie 198203).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
186947    Johanna OEPTS, geboren 00-00-1774, overleden op 01-02-1848 te Ballum.
Gehuwd met Sieds GERRITS (MEESTER) (zie 186946).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
205588    Aelse (Allthie) OERCKS, geboren ca 1570 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden ca 1642 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, zoon van Orck DOUWES (zie 205595) en Mary (Tiesck) AELSES (zie 205598).
Gehuwd voor de kerk ca 1598 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel met Bauck GERCKS (zie 205589).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
205600    Syts OERCKS, geboren ca 1570 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden na 1609 te Buitenpost;Achtkarspelen, zoon van Orck DOUWES (zie 205595) en Mary (Tiesck) AELSES (zie 205598).
 
205599    Romckjen OERCKSDR, geboren ca 1570 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, overleden na 1629 te Drogeham;Achtkarspelen, dochter van Orck DOUWES (zie 205595) en Mary (Tiesck) AELSES (zie 205598).
Gehuwd voor de kerk ca 1595 te Eesttum;Oostermeer;Tietjerksteradeel met Arien SIMONSZN (zie 205603).
Uit dit huwelijk:
   1.  Symen ARRYENS (zie 205605).

205602    Syedts OERCKSZ, geboren ca 1570 te Eestrum;Oostermeer;Tietjerksteradeel, zoon van Orck DOUWES (zie 205595) en Mary (Tiesck) AELSES (zie 205598).
 
160809    Hillechijn Alberts OERKER, gedoopt op 13-08-1769 te Onstwedde.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 27-04-1794 te Onstwedde met Willem Jans SCHOLTENS (zie 160808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Tools Willems (zie 29754).
   2.  Jan Willems (zie 160810).

168862    Adriana OERLEMANS, geboren ca 1809.
Gehuwd met Goverd van der SCHANS (zie 168861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouterina (zie 168860).

34702    Alberta OERLEMANS, geboren ca 1925, dochter van Arnoldus OERLEMANS (zie 34703) en Aalbarta Johanna SCHREUDER (zie 35121).
Gehuwd met Fredrik LENTEN (zie 34408). {Hij was ook ooit gehuwd met Johanna de JONGE (zie 34086).}
 
34703    Arnoldus OERLEMANS, geboren ca 1900.
Gehuwd met Aalbarta Johanna SCHREUDER (zie 35121).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberta (zie 34702).

75390    Noldina OERLEMANS, geboren ca 1772.
Gehuwd met Jacobus van der SCHANS (zie 75389).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie 53442).

216238    Margaretha Hendrikus van OERS, geboren ca 1838 te Den Helder.
Gehuwd op 24-02-1859 te Den Helder, 3 kinderen gewettigd met Jan Antonie Jans van VEEN (zie 216237).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jans (van der VEEN 1915) (zie 216233).

207850    Christiena J. OESTEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-10-1802 te Winschoten met Willem BERENTS, 26 jaar oud (zie 207849).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
192819    Abraham Meyer OESTERMAN, geboren op 02-11-1821 te Amsterdam, overleden op 28-01-1823 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd, zoon van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
192814    Abraham Philip OESTERMAN, geboren 00-00-1846 te Amsterdam, zoon van Philip Meyer OESTERMAN (zie 192812) en Naatje Levie PEEKEL (zie 192813).
Gehuwd op 04-12-1872 te Amsterdam met Hanna Aron CALO (zie 192815).
 
192823    David Hartog OESTERMAN, geboren op 16-07-1798 te Amsterdam, zoon van Hartog Hirts Mozes OESTERMAN FREMDER (zie 192799) en Judic Jettele Mozes OSSEDRIJVER O"T DRIEDUITEN (zie 192800).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1823 te Amsterdam met Rachel David SCHRIJVER (zie 192824).
 
192803    Eva Meyer OESTERMAN, geboren 00-00-1811 te Amsterdam, dochter van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
192804    Joel Meyer OESTERMAN, geboren 00-00-1813 te Amsterdam, overleden op 30-09-1853 te Amsterdam, zoon van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
Gehuwd op 07-12-1836 te Amsterdam met Rebecca Jacob Salomon SCHAAP (zie 192805).
 
192822    Levie Meyer OESTERMAN, geboren 00-00-1829 te Amsterdam, zoon van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
192812    Philip Meyer OESTERMAN, geboren 00-00-1815 te Amsterdam, overleden 00-00-1891 te Amsterdam, zoon van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
Gehuwd op 29-12-1841 te Amsterdam met Naatje Levie PEEKEL, 24 jaar oud (zie 192813).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Philip (zie 192814).

192797    Rebecca Hartog OESTERMAN, geboren op 09-08-1795 te Amsterdam, dochter van Hartog Hirts Mozes OESTERMAN FREMDER (zie 192799) en Judic Jettele Mozes OSSEDRIJVER O"T DRIEDUITEN (zie 192800).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1819 te Amsterdam met Levie David van WEZEL, 25 jaar oud (zie 192796).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Levie David (zie 192798).

192820    Rebekka Meyer OESTERMAN, geboren 00-00-1826 te Amsterdam, dochter van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
192799    Hartog Hirts Mozes OESTERMAN FREMDER, geboren 00-00-1764 te Amsterdam, overleden op 25-05-1835 te Amsterdam.
Gehuwd met Judic Jettele Mozes OSSEDRIJVER O"T DRIEDUITEN (zie 192800).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meyer Hartog Hirts (zie 192801).
   2.  Rebecca Hartog OESTERMAN (zie 192797).
   3.  David Hartog OESTERMAN (zie 192823).

192818    Judic Gittele Meyer OESTERMAN FREMDER, geboren op 27-12-1818 te Amsterdam, dochter van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
192801    Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER, geboren op 22-01-1789 te Amsterdam, overleden 00-00-1841, zoon van Hartog Hirts Mozes OESTERMAN FREMDER (zie 192799) en Judic Jettele Mozes OSSEDRIJVER O"T DRIEDUITEN (zie 192800).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1808 te Amsterdam met Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
192821    Mietje Meyer OESTERMAN FREMDER, geboren 00-11-1827 te Amsterdam, overleden op 05-01-1829 te Amsterdam, dochter van Meyer Hartog Hirts OESTERMAN FREMDER (zie 192801) en Sientje Tsipora Falk Katsioon COHEN-TURFKRUIJER (zie 192802).
 
48370    Theodora H. OETGENS van WAVEREN PANCRAS CLIFFORD.
Gehuwd met Lambertus CORVER (zie 48369).
 
32977    Trientje OETJES, geboren 00-00-1810, dochter van Oetjen INZES (zie 32978) en Grietje LEEUWES (zie 32979).
Gehuwd op 05-01-1831 te Ruinen met Harm Everts WANINGE, 43 jaar oud (zie 32975). {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje Alberts TRESPERING (zie 32976).}
 
74611    Harm OETS, geboren op 22-10-1817 te Dalen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-05-1850 te Hoogeveen met Gesina van OOSTEN, 29 jaar oud (zie 74610).
 
151444    Jantje OETS, geboren ca 1827, overleden voor 1880.
Gehuwd voor 1880 met Johan Karel HORN (zie 151441). {Hij is later gehuwd op 27-08-1881 te Hoogeveen met Aleida Petronella VEENHOVEN, 49 jaar oud (zie 79560).}
 
143519    Zusje OETSEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Hendrik LIEZEN (zie 143518).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
205280    Jancke OETSES, geboren ca 1678 te Dantumawoude;Dantumadeel, overleden voor 1722 te Dantumawoude;Dantumadeel, dochter van Oeds HEDMANS (zie 205236) en Jelske JANS (zie 205235).
Gehuwd voor de kerk op 24-05-1694 te Dantumadeel met Roelof PIETERS (PYTTERS) (zie 205279).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pytter ROELOFS (zie 205277).
   2.  Foeck ROELOFS (zie 205281).
   3.  Grietje ROELOFS (zie 205282).
   4.  Oeds ROELOFS (zie 205283).
   5.  Meyndert ROELOFS (zie 205284).
   6.  Mayke ROELOFS (zie 205285).
   7.  Hedman ROELOFS (zie 205286).
   8.  Jelske ROELOFS (zie 205287).

166393    Oetske OETSES, geboren te Kooten, gedoopt op 28-07-1677 te Nijega, dochter van Uutse UUTSES (zie 166394) en Aaltzen JANS (zie 166395).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Nijega met Wierdt TJEERDS (zie 166392).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltzen WIERDTS (zie 166391).

209701    Trijnje OETSES, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk op 05-02-1688 te Niekerk;Vliedorp met Rijcke Jans BOIJKEMA, 28 jaar oud (zie 209700). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1693 te Leens met Metjen PETERS (zie 209702).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
80651    Aaltje ten OEVER, geboren op 26-06-1848 te Havelte, overleden voor 1901.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-09-1873 te Havelte met Roelof Jans HILBERTS, 27 jaar oud (zie 80650). {Hij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 19-10-1901 te Meppel met Aaltje ULRICH (zie 80652).}
 
98325    Adolphini ten OEVER, geboren ca 1885.
Gehuwd met Carolus Dominicus BECKMAN (zie 98324).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
211917    Albert Jans ten OEVER, geboren ca 1638 te Emmen, begraven op 31-07-1703 te Emmen, zoon van Jan Peters ten OEVER (zie 211919) en Aelke Harmens BOELKEN (zie 211920).
Gehuwd voor de kerk ca 1670 met Geesje Warners GARMING (zie 211918).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
206598    Albert Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1753 te Vriezenveen, zoon van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
206592    Albertus ten OEVER, geboren ca 1685.
Gehuwd met Aeltien ten DRETELER (zie 206593).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
206595    Berent Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1746 te Vriezenveen, zoon van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
110432    Egbert ten OEVER, geboren ca 1832.
Gehuwd met Aaltje Roelofs OTTEN (zie 110433). {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1871 te Hoogeveen met Gerrit ZWIGGELAAR (zie 146423). Zij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 15-07-1885 te Hoogeveen met Klaas Jans VELD (zie 35421).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie 110431).

49643    Egbert Geuchies ten OEVER, landbouwer, geboren 00-00-1777, overleden 00-00-1837, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
Gehuwd met Hendrikje JANS (zie 49644).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
41288    Femmechien Geuchies ten OEVER, geboren ca 1797 te Avereest.
Gehuwd op 10-11-1821 te Ruinerwold met Klaas Hendriks PRIK (zie 41287).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna (zie 41283).
   2.  Hendrikje Klaas (zie 41291).

154039    Femmichje Johannes ten OEVER, geboren op 09-08-1823 te Hoogeveen, dochter van Johannes ten OEVER (zie 29069) en Seijertje Karst SEMPEL (zie 70978).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23-02-1842 te Hoogeveen met Roelof Lucas ROBAARD, 22 jaar oud (zie 154038).
 
176026    Femmigje ten OEVER, geboren op 19-09-1863 te Buiksloot;NH, overleden op 06-03-1865 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 1-jarige leeftijd, dochter van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
 
207258    Femmigje nGeugjens ten OEVER, geboren 00-00-1796, dochter van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Jacobje Egberts SMIT (zie 203600).
 
176025    Geert ten OEVER, geboren op 24-10-1850 te Smilde, overleden op 24-08-1855 te Zuidwaddinxveen op 4-jarige leeftijd, zoon van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
 
171114    Geert Jans ten OEVER, geboren ca 1760, zoon van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
 
216939    Geeske ten OEVER, geboren 00-00-1400 te Zwolle.
Gehuwd met Volkert van HAERSOLTE (zie 216938).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
206596    Gerhardus Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1749 te Vriezenveen, zoon van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
207254    Geuchien Geuchjes ten OEVER, geboren 00-00-1779, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
17642    Geuchien Jans ten OEVER, boerenknecht, geboren op 26-01-1816 te Meppel, overleden op 07-05-1890 te Meppel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-04-1847 te De Wijk met Hilligjen POORTMAN, 28 jaar oud (zie 17641).
 
203570    Geuchien Warners ten OEVER, geboren te Lutten Oever, gedoopt op 16-01-1735 te IJhorst, hij doet samen met zijn vrouw belijdenis op 3 april 1768 (Pasen) in de kerk te Avereest. Overleden in 1800 te De Kleine Oever;Avereest, ze wonen op Lutten Oever.
Op 29 januari 1785 wordt bepaald dat de kinderen uit het eerste huwelijk uit de nalatenschap van hun moeder ieder f 800 zal ontvangen.
Hun oudste zoon Warner GEUCHIES krijgt het recht om op de boerderij te blijven wonen en deze over te nemen.
De kleren van Zwaantje gaan naar haar dochters en die van Geuchien na zijn overlijden naar zijn zoons. Zoon van Warner Geuchies ten OEVER (zie 203571) en Hendrikje HARMS (zie 203572).
Ondertrouwd (1) op 11-11-1761 te Avereest, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-12-1761 te Avereest met Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009). Zwaantje verloor haar ouders op jonge leeftijd en in verband met haar huwelijk wordt ze in oktober/november 1761 uitgekocht uit de boedel van haar ouders. Ze wordt met f 3200 uitgekocht van het erf Den Kaat dat haar broer zal erven en verder krijgt ze nog f 200 voor haar uitzet.
Deze scheiding en deling wordt opgesteld door Willem Egberts WESTERHUIS en Klaas Everts WEEME als voogden van Zwaantje en Egbert, en mede ondertekend door de ooms Geert Egberts ten CATE en Albartus van BENTHEM en Hilbert Willems ten CATE als nabuur. Met goedkeuring door de Landdrost van Salland. Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 09-05-1784 te IJhorst met Jacobje Egberts SMIT, 29 jaar oud (zie 203600), ze blijven gedurende hun huwelijk op Lutten Oever wonen.

Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Jan Geuchies (zie 207255).
   10.  Zwaantje Geugjens (zie 207256).
   11.  Willem Geuchies (zie 207257).
   12.  Femmigje nGeugjens (zie 207258).

207233    Geugjen Alberts ten OEVER (Geuchien WERNERS), geboren ca 1674 te IJhorst;Staphorst, zoon van Werner GEUCHJENS (zie 18383) en Roelofje Arents SCHOONVELDE (zie 207236).
Gehuwd met Hilligje CLAES (zie 207234).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
17906    Grietje ten OEVER, geboren op 30-03-1813 te Avereest;Ommen-Ambt, overleden op 29-01-1869 te De Wijk op 55-jarige leeftijd, dochter van Geuchien GEUCHIES (zie 17824) en Aaltje JANS (zie 17857).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-04-1833 te De Wijk met Arend SCHOONVELDE, 23 jaar oud (zie 18028).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend (zie 18029).

145474    Harm ten OEVER, geboren ca 1850.
Gehuwd met Marchien WERNERS (zie 145475).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 145473).

207253    Harm Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1775, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
206597    Hendrick Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1751 te Vriezenveen, zoon van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
64418    Hendrik ten OEVER, geboren 00-00-1832 te Avereest, zoon van Meilof ten OEVER (zie 64419) en Trientjen HOOGENKAMP (zie 64420).
Gehuwd op 09-09-1865 te De Wijk met Klaasje GORTEMAKER, 22 jaar oud (zie 64417).
 
17951    Hendrikje ten OEVER, geboren op 19-02-1838 te Ruinerwold.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1864 te Ruinerwold met Roelof LOMMERS, 32 jaar oud (zie 17950).
 
167539    Hendrikje ten OEVER, geboren ca 1839.
Gehuwd met Johannes STEENBERGEN (zie 167538).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margje (zie 167536).

207250    Hendrikje Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1766, dochter van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
206594    Hendrine Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1744 te Vriezenveen, dochter van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
29068    Hilligje ten OEVER, geboren op 20-04-1839 te Hoogeveen, dochter van Johannes ten OEVER (zie 29069) en Seijertje Karst SEMPEL (zie 70978).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-09-1859 te Hoogeveen, voogd bruid Roelof ROBAARD; tzdvgd Warner ten OEVER met Thomas FERNHOUT, 21 jaar oud (zie 29067).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
203573    Hilligje Warners ten OEVER, geboren op 08-01-1747 te De Kleine Oever;Avereest. Lutten-Oever;Avereest, overleden op 24-12-1828 te Den Kaat;Avereest op 81-jarige leeftijd, dochter van Warner Geuchies ten OEVER (zie 203571) en Hendrikje HARMS (zie 203572).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 11-10-1768 te Avereest met Egbert Roelofs ten CATE (ten CAATEN), 21 jaar oud (zie 200011).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
54364    Jacobje ten OEVER, geboren ca 1815.
Gehuwd met Hendrik SIEBEN (zie 54363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis (zie 54362).

145473    Jan ten OEVER, geboren 00-00-1880 te Ruinen, zoon van Harm ten OEVER (zie 145474) en Marchien WERNERS (zie 145475).
Gehuwd op 28-06-1905 te Ruinen met Geertje van der LINDE, 21 jaar oud (zie 145468).
 
207255    Jan Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1785, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Jacobje Egberts SMIT (zie 203600).
 
171109    Jan Jans ten OEVER, geboren ca 1735 te Avereest, overleden op 25-05-1811 te Kolderveen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-04-1757 te Meppel met Geesien Jans van GRONINGEN, 20 jaar oud (zie 171110).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-11-1786 te Meppel met Claasjen ROELOFS (zie 171116).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Jentien Jans (zie 171117).

171113    Jan Jans ten OEVER, gedoopt op 17-02-1758 te Steenwijk, zoon van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
 
211919    Jan Peters ten OEVER, geboren ca 1602 te Zuidbarge;Emmen.
Gehuwd voor de kerk op 12-05-1627 te Emmen met Aelke Harmens BOELKEN (zie 211920).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
211916    Jantjen Alberts ten OEVER, gedoopt op 25-03-1674 te Emmen, dochter van Albert Jans ten OEVER (zie 211917) en Geesje Warners GARMING (zie 211918).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-05-1698 te Emmen met Roelef Remmelts CREMERS (zie 211915).
 
18468    Jentien ten OEVER, geboren op 01-08-1828 te Avereest, overleden op 02-02-1891 te Ruinerwold op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd ca 1856 met Lukas van SCHOT (zie 18461).
 
171117    Jentien Jans ten OEVER, geboren ca 1787, dochter van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Claasjen ROELOFS (zie 171116).
 
207251    Jentje Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1768, overleden 00-00-1842, dochter van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
206591    Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER, geboren 00-00-1710 te Ootmarsum, zoon van Albertus ten OEVER (zie 206592) en Aeltien ten DRETELER (zie 206593).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1743 te Vriezenveen met Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
29069    Johannes ten OEVER, geboren op 28-11-1798 te Hoogeveen, zoon van Roelof ten OEVER (zie 74656) en Hendrikje Jannes SEMPEL (zie 74663).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1822 te Hoogeveen met Seijertje Karst SEMPEL, 17 jaar oud (zie 70978).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmichje Johannes (zie 154039).
   2.  Karst (zie 52426).
   3.  Roelofje (zie 33152).
   4.  Hilligje (zie 29068).

52426    Karst ten OEVER, winkelier, geboren op 30-09-1825 te Het Schut;Hoogeveen, overleden op 28-01-1866 te Kerkenveld;Zuidwolde op 40-jarige leeftijd, zoon van Johannes ten OEVER (zie 29069) en Seijertje Karst SEMPEL (zie 70978).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-07-1846 te Hoogeveen met Pietertjen RIESENBRIJ, 23 jaar oud (zie 52427).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert (zie 176025).
   2.  Seijertje (zie 176041).
   3.  Stientje (zie 52425).
   4.  levenloos (zie 176042).
   5.  Seijertje (zie 176036).
   6.  Femmigje (zie 176026).

207231    Klaas Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1712 te Avereest, zoon van Geugjen Alberts ten OEVER (Geuchien WERNERS) (zie 207233) en Hilligje CLAES (zie 207234).
Gehuwd met Roelofje Klaas PIEPERIJ (zie 207232).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Klaas PIEPERIJ (zie 207229).

18062    Lammegien Jans ten OEVER, geboren ca 1789.
Gehuwd met Jan Jans VLOT (zie 18060).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelofje Jans (zie 18058).
   2.  Jan (zie 55373).
   3.  Jan Evert (zie 17748).

176042    levenloos ten OEVER, geboren op 23-11-1856 te Maastricht, overleden op 23-11-1856 te Maastricht, 0 dagen oud, dochter van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
 
171111    Lukas Jans ten OEVER, gedoopt op 08-09-1754 te Meppel, overleden voor 1758, zoon van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
 
171115    Lukas Jans ten OEVER, gedoopt op 31-10-1758 te Steenwijk, overleden voor 1776, zoon van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
 
152121    Lukas Jans ten OEVER, geboren ca 1776, overleden op 05-10-1843 te Meppel, zoon van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
Ondertrouwd 00-00-1804 te Meppel, gehuwd 00-00-1804 te Meppel met Aagjen Jans BAARS (zie 77255).
 
171112    Marrigje Jans ten OEVER, geboren op 10-09-1755 te Meppel, dochter van Jan Jans ten OEVER (zie 171109) en Geesien Jans van GRONINGEN (zie 171110).
 
64419    Meilof ten OEVER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Trientjen HOOGENKAMP (zie 64420).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
17907    P. ten OEVER, geboren ca 1925.
Gehuwd met Henry van de WETERING (zie 18077).
 
74656    Roelof ten OEVER, geboren ca 1768.
Gehuwd met Hendrikje Jannes SEMPEL (zie 74663).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 29069).

110431    Roelof ten OEVER, geboren 00-00-1862 te Meppel, zoon van Egbert ten OEVER (zie 110432) en Aaltje Roelofs OTTEN (zie 110433).
Gehuwd op 01-05-1886 te Ruinerwold met Geertje STEENBERGEN (zie 110430).
 
49642    Roelof Egberts ten OEVER, landbouwer, geboren op 05-06-1815 te Broekhuizen;Ruinerwold, zoon van Egbert Geuchies ten OEVER (zie 49643) en Hendrikje JANS (zie 49644).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-04-1835 te Ruinerwold met Grietje JAGER, 21 jaar oud (zie 49641).
 
207252    Roelof Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1774, overleden 00-00-1837, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
200073    Roelofje ten OEVER, geboren ca 1805.
Gehuwd met Albert Jans VELDMAN (zie 200072).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 200071).

33152    Roelofje ten OEVER, geboren op 26-12-1836 te Kleine Kerksteeg;Hoogeveen, dochter van Johannes ten OEVER (zie 29069) en Seijertje Karst SEMPEL (zie 70978).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1857 te Hoogeveen met Harm Welmers IJMKER, 19 jaar oud (zie 33151).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
37085    Roelofje ten OEVER, geboren op 15-12-1849 te Avereest, overleden op 11-01-1910 te Dedemsvaart op 60-jarige leeftijd, begraven te Dedemsvaart, graffoto aanwezig.
Gehuwd met Johan Heinrich DAMAN (zie 37084).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96449    Roelofje ten OEVER, geboren 00-00-1851 te Hoogeveen, dochter van Warner ten OEVER (zie 96462) en Jacoba Aleida ESSELBRUGGE (zie 96463).
Gehuwd op 02-05-1872 te Hoogeveen met Roelof BOMERT, 24 jaar oud (zie 96448).
 
176041    Seijertje ten OEVER, geboren op 28-07-1852 te Den Helder, dochter van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
 
176036    Seijertje ten OEVER, geboren 00-00-1858 te Zwartsluis, overleden op 16-04-1936 te Rotterdam, dochter van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
Gehuwd (1) op 06-11-1878 te Kralingen met Klaas LAMMENS (zie 176038).
Gehuwd (2) op 20-11-1901 te Rotterdam met Jan VERWAAL (zie 176037).
 
52425    Stientje ten OEVER, geboren op 30-08-1854 te Den Helder, overleden op 03-03-1928 te Arnhem op 73-jarige leeftijd, dochter van Karst ten OEVER (zie 52426) en Pietertjen RIESENBRIJ (zie 52427).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1875 te Hoogeveen, vgd bruid: Roelof ROBAARD;tzdvgd: Harm Welmers YMKER met Herman Christiaan BERENDS (zie 52424).
 
207249    Trijntje Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1765, overleden 00-00-1845, dochter van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
17853    Vrougje Meilofs ten OEVER, geboren 00-00-1824 te Avereest, overleden op 08-11-1886 te Avereest, dochter van Meijlof HARMS (zie 17855) en Hendrikje JANS (zie 17864).
Gehuwd op 17-11-1846 te De Wijk met Jan Koops OOSTINGH, 32 jaar oud (zie 17852).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (zie 17883).
   2.  Roelof (zie 17900).
   3.  Hendrikje (zie 17887).
   4.  Koop (zie 17897).

96462    Warner ten OEVER, geboren ca 1823.
Gehuwd met Jacoba Aleida ESSELBRUGGE (zie 96463).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
203571    Warner Geuchies ten OEVER, gedoopt op 26-12-1705 te IJhorst, zoon van Geugjen Alberts ten OEVER (Geuchien WERNERS) (zie 207233) en Hilligje CLAES (zie 207234).
Gehuwd met Hendrikje HARMS (zie 203572).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
203603    Warner Geuchies ten OEVER, geboren 00-03-1763 te Avereest, overleden op 17-06-1827 te Meppel, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Zwaantje Roelofs (Swaantje) ten CATE (ten KATE) (zie 200009).
 
206599    Wilhelmine Joannes ten OEVER, geboren 00-00-1755 te Vriezenveen, dochter van Joannes Wilhelmus Albertusz ten OEVER (zie 206591) en Jenneke Jansdr ten CATE (zie 206400).
 
149213    Wilhelmus ten OEVER, geboren ca 1660.
Gehuwd voor de kerk op 20-04-1685 te Steenwijkerwold met Johanna Elisabeth SICHTERMAN (zie 149212).
 
207257    Willem Geuchies ten OEVER, geboren 00-00-1792, overleden 00-00-1870, zoon van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Jacobje Egberts SMIT (zie 203600).
 
77897    Zwaantje ten OEVER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Harm Roelofs KOSTER (zie 77896).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
207256    Zwaantje Geugjens ten OEVER, geboren 00-00-1787, overleden 00-00-1873, dochter van Geuchien Warners ten OEVER (zie 203570) en Jacobje Egberts SMIT (zie 203600).
 
131808    Aaldert van den OEVER, geboren 00-00-1757, overleden op 04-01-1817 te Herwijnen.
Ondertrouwd op 29-05-1789 te Herwijnen, gehuwd op 21-06-1789 te Herwijnen met Maijke Dirks HUIJGEN, 21 jaar oud (zie 123855).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
131816    Aart Aalderts van den OEVER, geboren op 23-02-1803 te Haaften, zoon van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
146575    Arien Geurtse van den OEVER, geboren ca 1700 te Brakel, overleden ca 1741 te Gameren.
Ondertrouwd op 11-03-1741 te Gameren, gehuwd voor de kerk op 03-04-1741 te Gameren (N.H.) met Johanna Franken van ZUIDAM (zie 146573).
 
53351    Catharina van den OEVER, geboren ca 1800.
Gehuwd met Wouter van der WENS (zie 53350).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 53352).

62511    Cornelia van den OEVER, geboren op 18-12-1791 te Nieuwaal, dochter van Peter van den OEVER (zie 62514) en Jenneken LEUVESTIJN (zie 62515).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-03-1817 te Gameren met Marcelis van ZUIJDAM, 25 jaar oud (zie 62510).
 
100321    Cornelia van den OEVER, geboren ca 1820.
Gehuwd met Johannes van OOIJEN (zie 100320).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 38400).

131810    Dirk Aalderts van den OEVER, geboren op 04-12-1790 te Haaften, gedoopt op 12-02-1790 te Haaften, zoon van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131814    Dirkje Aalderts van den OEVER, gedoopt op 09-06-1798 te Haaften, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131813    Dirkse Aalderts van den OEVER, geboren op 11-11-1796 te Haaften, gedoopt op 13-11-1796 te Haaften, overleden voor 1798 te Haaften, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
113567    Dominicus van den OEVER, geboren ca 1858.
Gehuwd voor 1888 met Elisabeth Jacoba van der MEER (zie 113566). {Zij was eerder gehuwd voor 1888 met Gerardus GROENHUIZEN (zie 113565).}
 
98879    Francina van den OEVER, geboren ca 1920.
Gehuwd met Willem van der POL (zie 98878).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie 98861).

131811    Hendrik Aalderts van den OEVER, geboren op 12-06-1792 te Haaften, gedoopt op 17-06-1792 te Haaften, zoon van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131815    Hendrika Aalderts van den OEVER, geboren op 10-10-1800 te Haaften, gedoopt op 19-10-1800 te Haaften, overleden op 26-06-1865 te Haaften op 64-jarige leeftijd, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131809    Jantje van den OEVER, geboren op 20-10-1789 te Haaften, gedoopt op 25-10-1789 te Haaften, overleden voor 1793 te Haaften, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131812    Jantje Aalderts van den OEVER, geboren op 10-11-1793 te Haaften, gedoopt op 17-11-1793 te Haaften, overleden voor 1811 te Haaften, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
131817    Maria Aalderts van den OEVER, geboren op 09-02-1811 te Haaften, dochter van Aaldert van den OEVER (zie 131808) en Maijke Dirks HUIJGEN (zie 123855).
 
207013    Marrigje van den OEVER, geboren op 23-02-1926 te Bergambacht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-10-1946 te Bergambacht met Jacob ten KATE, 21 jaar oud (zie 206892).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62514    Peter van den OEVER, geboren ca 1768.
Gehuwd met Jenneken LEUVESTIJN (zie 62515).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132173    Gerrit Beert van 't OEVER, geboren ca 1841.
Gehuwd met Johanna MARKUS (zie 132174).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
97052    Gerrit Beerts van 't OEVER, geboren ca 1775.
Gehuwd met Aaltje EGBERTS (zie 97053).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
167519    Hendrik van 't OEVER, geboren ca 1867.
Gehuwd met Pieternella Maria Margaretha MEIJER (zie 167520).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96933    Jannigje van 't OEVER, landbouwster, geboren op 04-04-1805 te Kamperveen, dochter van Gerrit Beerts van 't OEVER (zie 97052) en Aaltje EGBERTS (zie 97053).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-12-1830 te Wilsum met Zwier STOEL, 19 jaar oud (zie 96932).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Zwiers (zie 96954).
   2.  Jan (zie 97058).
   3.  Aaltje (zie 96914).
   4.  Hendrina (zie 97054).

132172    Laurens van 't OEVER, geboren 00-00-1871 te Snelrewaard, zoon van Gerrit Beert van 't OEVER (zie 132173) en Johanna MARKUS (zie 132174).
Gehuwd op 06-11-1897 te Meppel met Margje OOSTERVEEN (zie 132171).
 
167518    Maria Margaretha van 't OEVER, geboren 00-00-1897 te Kampen, dochter van Hendrik van 't OEVER (zie 167519) en Pieternella Maria Margaretha MEIJER (zie 167520).
Gehuwd op 16-10-1924 te Kampen met Willem SEINEN, 30 jaar oud (zie 167466).
 
150894    Antje Lammerts van OEVEREN, geboren 00-00-1841 te Rhenen, overleden op 26-08-1857 te Rhenen, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
 
100374    Arien van OEVEREN, geboren op 01-02-1839 te Opheusden, overleden op 07-05-1840 te Kesteren op 1-jarige leeftijd, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150869    Arien van OEVEREN, geboren op 15-10-1842 te Opheusden, overleden op 20-03-1861 te Kesteren op 18-jarige leeftijd, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150872    Barendina Lammerts van OEVEREN, geboren op 27-12-1825 te Rhenen, overleden op 01-08-1904 te Rhenen op 78-jarige leeftijd, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-11-1861 te Rhenen met Jan Willem Derks HULSMAN (zie 150895). {Hij was eerder gehuwd voor 1860 met Gardina van VIEGEN (zie 150896).}
 
100371    Catharina van OEVEREN, geboren 00-00-1825 te Opheusden, overleden op 04-03-1826 te Kesteren, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
42309    Catharina van OEVEREN, dienstmeid, geboren 00-00-1829 te Kesteren;Opheusden, overleden op 22-02-1892 te Zutphen, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
Gehuwd op 16-02-1856 te Ede met Johannes Wilhelmus SNIJDERS (zie 42317).
 
42283    Cornelia van OEVEREN, dienstmeid, geboren 00-00-1842 te Opheusden, overleden op 26-02-1917 te Wageningen, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
Gehuwd op 04-02-1870 te Wageningen met Johannes TOMASSEN (zie 63082).
 
63077    Cornelis van OEVEREN, arbeider, geboren 00-00-1838 te Opheusden, overleden op 20-01-1914 te Kesteren, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
Gehuwd op 20-06-1862 te Kesteren met Hendrika Maria de ROOIJ (zie 63078).
 
150871    Hendrijntje Lammerts van OEVEREN, dienstbode, geboren op 29-01-1824 te Rhenen, overleden op 14-10-1883 te Arnhem op 59-jarige leeftijd, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 01-05-1850 te Arnhem met Hendrik Jans KAPPERS (zie 150878). {Hij was eerder gehuwd voor 1849 met Martina GRADES (zie 150881).}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 18-02-1863 te Arnhem met Cornelis Fredriks MAGENDANS (zie 150899). {Hij was eerder gehuwd voor 1862 met Derkje DEKKERS (zie 150902).}
 
150912    Hendrik van OEVEREN, geboren ca 1767.
Gehuwd met Neeltje OVERGOUW (zie 150913).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert Hendriks (zie 150870).

100372    Jacob van OEVEREN, geboren 00-00-1830 te Opheusden, overleden op 11-09-1831 te Kesteren, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
100378    Jacob van OEVEREN, geboren op 16-10-1831 te Opheusden;Kesteren, overleden op 16-11-1855 te Kesteren op 24-jarige leeftijd, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150874    Katharina Lammerts van OEVEREN, geboren 00-00-1822 te Vlaardingen, overleden op 19-06-1892 te Rhenen, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd op 25-04-1846 te Rhenen met Rijk Rijks KLAASSEN (zie 150875).
 
100380    Lambert van OEVEREN, geboren 00-00-1827 te Opheusden;Kesteren, overleden op 18-09-1864 te Zutphen, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150886    Lambertus Lammerts van OEVEREN, vischboer;koopman, geboren 00-00-1830 te Maurik, overleden op 18-03-1900 te Arnhem, zoon van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd (1) op 01-08-1855 te Rhenen, gescheiden na 3 jaar op 20-05-1859 te Rhenen van Elisabeth Alexanders DROST (zie 150887).
Gehuwd (2) op 20-11-1869 te Maurik met Geertrui van STOUTENBURG (zie 150904).
 
125885    Lammert van OEVEREN, geboren ca 1773.
Gehuwd met Tijtje HOOGEBOOM (zie 125886).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
150870    Lammert Hendriks van OEVEREN, vischboer;visverkoper;koopman, geboren 00-00-1797, overleden op 28-02-1876 te Rhenen, zoon van Hendrik van OEVEREN (zie 150912) en Neeltje OVERGOUW (zie 150913).
Gehuwd met Teuntje ESSING (zie 104873).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
150873    levenloos van OEVEREN, geboren op 24-10-1836 te Eck en Wiel;Maurik, overleden op 24-10-1836 te Eck en Wiel;Maurik, 0 dagen oud, zoon van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
 
150907    Neeltje Lammerts van OEVEREN, waschmeid, geboren 00-00-1827 te Rhenen, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd op 16-08-1871 te Arnhem met Paulus Peters SAGER (zie 150908). {Hij was eerder gehuwd voor 1870 met Teuntje TEUNISSEN (zie 150911).}
 
100375    Peter van OEVEREN, geboren op 26-11-1843 te Opheusden;Kesteren, overleden op 08-02-1844 te Kesteren, 74 dagen oud, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
100373    Pietertje van OEVEREN, geboren op 04-04-1834 te Opheusden, overleden op 07-11-1835 te Kesteren op 1-jarige leeftijd, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
74166    Pietertje van OEVEREN, geboren 00-00-1837 te Opheusden, overleden op 01-08-1871 te Ede, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
Gehuwd op 08-10-1862 te Amsterdam met Frederik George Eduard de BIJE (zie 74167).
 
100379    Sophia van OEVEREN, geboren op 02-10-1823 te Elst;Rhenen, overleden op 14-04-1861 te Kesteren op 37-jarige leeftijd, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150890    Sophia Lammerts van OEVEREN, geboren 00-00-1832 te Maurik, overleden op 15-03-1900 te Rhenen, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd op 27-08-1856 te Rhenen met Jan Hendrik Pieters PLUIGERS (zie 150891).
 
42363    Teunis van OEVEREN, koopman;viskoopman;zoutevisverkoper, geboren 00-00-1803 te Vlaardingen, overleden op 09-08-1885 te Wageningen, zoon van Lammert van OEVEREN (zie 125885) en Tijtje HOOGEBOOM (zie 125886).
Gehuwd met Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia (zie 100379).
   2.  Catharina (zie 100371).
   3.  Lambert (zie 100380).
   4.  Catharina (zie 42309).
   5.  Jacob (zie 100372).
   6.  Jacob (zie 100378).
   7.  Teunis (zie 100384).
   8.  Pietertje (zie 100373).
   9.  Pietertje (zie 74166).
   10.  Cornelis (zie 63077).
   11.  Arien (zie 100374).
   12.  Cornelia (zie 42283).
   13.  Arien (zie 150869).
   14.  Peter (zie 100375).
   15.  Teuntje (zie 100376).
   16.  Teuntje (zie 100377).

100384    Teunis van OEVEREN, geboren 00-00-1833 te Opheusden;Kesteren, overleden op 27-05-1912 te Zutphen, zoon van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
100376    Teuntje van OEVEREN, geboren op 22-11-1844 te Opheusden;Kesteren, overleden op 23-05-1846 te Kesteren op 1-jarige leeftijd, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
100377    Teuntje van OEVEREN, geboren op 21-12-1846 te Opheusden;Kesteren, overleden op 04-02-1848 te Kesteren op 1-jarige leeftijd, dochter van Teunis van OEVEREN (zie 42363) en Catharina (Kaatje) van der WINT (van der WINDT) (zie 42362).
 
150882    Teuntje Lammerts van OEVEREN, geboren 00-00-1829 te Maurik, overleden op 25-06-1891 te Rhenen, dochter van Lammert Hendriks van OEVEREN (zie 150870) en Teuntje ESSING (zie 104873).
Gehuwd op 08-03-1851 te Rhenen met Arris Jans DROST (zie 150883).
 
46177    Annechien OEVERMANS, geboren ca 1780.
Gehuwd 1 met Willem MARISSEN (zie 46176). {Hij is later gehuwd 2 met Willemtjen ELLING (zie 46178).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
83153    Geert OEVERMANS, geboren ca 1780.
Gehuwd met Hendrika JANSEN (zie 83154).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
160969    Grietien Klaassens OEVERMANS, geboren op 06-02-1814 te Emmen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1839 te Emmen met Jan Roelofs OORTWIJN, 34 jaar oud (zie 160968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Jans (zie 160973).
   2.  Klaas Jans (zie 160974).

91694    Henderika OEVERMANS, geboren ca 1858.
Gehuwd met Lambert Koops van 't JAGT (zie 91693).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
83152    Jan Geerts OEVERMANS, geboren op 06-05-1804 te Emmen, zoon van Geert OEVERMANS (zie 83153) en Hendrika JANSEN (zie 83154).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1826 te Odoorn met Geesien Jans (Geesje) SCHUTRUPS, 32 jaar oud (zie 83151).
 
145291    Jantien OEVERMANS, geboren ca 1751 te Dalen, overleden op 28-01-1824 te Coevorden.
Gehuwd voor de kerk op 30-06-1784 te Coevorden met Harmannus Gerrits SUFFEERT, 33 jaar oud (zie 145276).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltien (zie 145292).
   2.  Aaltien (zie 145293).
   3.  Gerritdina (zie 145298).
   4.  Agnieta (zie 145299).

142159    Catrina van OFFENBEEK, geboren 00-00-1786 te Driel, overleden op 24-11-1886 te Driel.
Gehuwd op 02-09-1810 te Driel met Nicolaas van BRAKEL, 24 jaar oud (zie 142158).
 
36364    Johanna Eduarda van OFFENBEEK, geboren ca 1860, dochter van Johannes Antonie van OFFENBEEK (zie 62046) en Johanna Cornelia KAMERMANS (zie 62047).
Gehuwd op 28-06-1894 te Aalten met Frederik BOTERMAN (zie 36362). {Hij was eerder gehuwd op 17-08-1882 te Goes met Elisabeth MAGIELSE (zie 36363).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
62046    Johannes Antonie van OFFENBEEK, geboren ca 1846.
Gehuwd met Johanna Cornelia KAMERMANS (zie 62047).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
208169    Jansje OFFENBERG, geboren op 10-04-1855 te Zaandam, overleden op 19-10-1908 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, dochter van Jouke OFFENBERG (zie 208177) en Feijtje BARNEVELD (zie 208178).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-10-1875 te Zaandam met Jan van der MEER, 23 jaar oud (zie 208168).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
208177    Jouke OFFENBERG, timmerman, geboren op 06-03-1819 te Zaandam, overleden op 03-11-1887 te Zaandam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-06-1846 te Zaandam met Feijtje BARNEVELD, 23 jaar oud (zie 208178).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
198174    Catharina Hansdr OFFENHUSEN, overleden op 31-12-1530, begraven te Leeuwarden. Oldehove, dochter van Hans Douwes OFFENHUSEN (OFFENHUIZEN) (zie 198172) en Saeck Saeckles POPCKEMA (zie 198173).
Gehuwd met Douwe Goffes van AEBINGA (zie 198175).
 
198171    Douwe Hanzes OFFENHUSEN, geboren 00-00-1513, overleden voor 1573, zoon van Hans Douwes OFFENHUSEN (OFFENHUIZEN) (zie 198172) en Saeck Saeckles POPCKEMA (zie 198173).
Gehuwd met Rints Frederick ROORDA (zie 198170).
 
198172    Hans Douwes OFFENHUSEN (OFFENHUIZEN), geboren 00-00-1488 te Achlum;Franekeradeel, overleden voor 1561.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1505 met Saeck Saeckles POPCKEMA (zie 198173).
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Hanzes (zie 198171).
   2.  Catharina Hansdr (zie 198174).

209367    Bauck van OFFENHUSEN.
Gehuwd met Alef van AYLVA (zie 209366).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147410    Elsje Hendriks OFFEREIN, geboren ca 1780, dochter van Hendrik Cornelis OFFEREINS (zie 5509) en Geesje Roelofs HOFMAN (zie 5510).
Gehuwd met Klaas Jans de JONGE (zie 147411).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49132    Hendrik OFFEREIN, geboren ca 1855.
Gehuwd met Maria MENNINK (zie 49133).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49131    Jan OFFEREIN, geboren 00-00-1882 te Zuidwolde, zoon van Hendrik OFFEREIN (zie 49132) en Maria MENNINK (zie 49133).
Gehuwd op 27-08-1909 te Zuidwolde met Lammigje DUNNEWIND, 21 jaar oud (zie 49130).
 
69252    Kornelis Fredriks OFFEREIN, smid en landbouwer, gedoopt op 19-04-1776 te Diever, overleden op 28-01-1858 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-06-1811 te Diever met Anna Catharina HUMMELEN, 37 jaar oud (zie 69251).
 
111012    Aaltje OFFEREINS, landbouwersche, geboren ca 1805.
Gehuwd met Ruurd BLOMSMA (zie 95086).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
200340    Albert OFFEREINS, geboren te Assen, zoon van Hendrik OFFEREINS (zie 200269) en Jeltje UITERWIJK (zie 200331).
 
200268    Albertje OFFEREINS, geboren op 26-01-1911 te Smilde, overleden op 22-07-1994 te Brantford;Ontario;Canada op 83-jarige leeftijd, dochter van Evert OFFEREINS (zie 200264) en Geessien FERNHOUT (zie 200173).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1933 te Smilde met Willem VOS, 27 jaar oud (zie 200316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje (zie 200319).
   2.  Hendrikje (Hennie) (zie 200320).
   3.  Evert (zie 200321).
   4.  Jantje (Jannie) (zie 200322).
   5.  Hendrika Reina (zie 200323).
   6.  Hendrika (Rieka) (zie 200324).
   7.  Jan (zie 200325).
   8.  Griet Anneke Geesje (Tanneke) (zie 200326).
   9.  Jakob Lammert (Jack) (zie 200327).
   10.  Engberta Hendrika (Betty) (zie 200328).
   11.  Willemina Alberta (Winnie) (zie 200329).
   12.  Hendrik (Hank) (zie 200330).

102422    Annegien OFFEREINS, geboren 00-00-1896 te Vries, dochter van Harm OFFEREINS (zie 102423) en Jantien BROUWER (zie 102424).
Gehuwd op 08-05-1919 te Vries met Fokke HESSELS (zie 102421).
 
5471    Annigje Hendriks OFFEREINS, geboren op 28-06-1795 te Smilde, overleden op 11-08-1859 te Smilde op 64-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Cornelis OFFEREINS (zie 5509) en Geesje Roelofs HOFMAN (zie 5510).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-11-1816 te Smilde met Jan Bernier HOMAN, 32 jaar oud (zie 5470).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
5615    Cornelis Klaassen OFFEREINS, keuter en smid, gedoopt op 01-12-1720 te Diever, overleden voor 1790, zoon van Klaas CORNELIS (zie 5733) en Hendrikje COOPS (zie 51347).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 02-12-1742 te Beilen met Elsien Freriks HUMMEL, 21 jaar oud (zie 5616).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200264    Evert OFFEREINS, geboren op 05-03-1882 te Bovensmilde;Smilde, overleden op 27-11-1914 te Johan Willem Frisokazerne;Assen op 32-jarige leeftijd, aan de Spaanse Griep, zoon van Hendrik OFFEREINS (zie 200265) en Albertje van VEEN (zie 200266).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1910 te Smilde met Geessien FERNHOUT, 26 jaar oud (zie 200173). {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-12-1917 te Smilde met Jan de VROOME, 38 jaar oud (zie 200267).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
200272    Evert OFFEREINS, geboren op 31-01-1915 te Smilde, overleden op 02-02-1915 te Smilde, 2 dagen oud, zoon van Evert OFFEREINS (zie 200264) en Geessien FERNHOUT (zie 200173).
 
200338    Evert OFFEREINS, geboren te Assen, zoon van Hendrik OFFEREINS (zie 200269) en Jeltje UITERWIJK (zie 200331).
 
200337    Geesje OFFEREINS, geboren te Assen, dochter van Hendrik OFFEREINS (zie 200269) en Jeltje UITERWIJK (zie 200331).
 
51348    Geesje Hendriks (Geessien) OFFEREINS, geboren op 24-09-1787 te Beilen, gedoopt op 24-09-1787 te Smilde, overleden op 16-06-1856 te Smilde op 68-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Cornelis OFFEREINS (zie 5509) en Geesje Roelofs HOFMAN (zie 5510).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-01-1808 te Kloosterveen (Smilde) met Jan Teunis BOERHUIS, 27 jaar oud (zie 5477).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
102423    Harm OFFEREINS, geboren ca 1868.
Gehuwd met Jantien BROUWER (zie 102424).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200265    Hendrik OFFEREINS, geboren ca 1858.
Gehuwd met Albertje van VEEN (zie 200266).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert (zie 200264).

200269    Hendrik OFFEREINS, geboren op 27-02-1912 te Bovensmilde;Smilde, overleden op 19-07-2002 te Norg op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-07-2002 te Assen, zoon van Evert OFFEREINS (zie 200264) en Geessien FERNHOUT (zie 200173).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 07-09-1933 te Assen met Jeltje UITERWIJK, 35 jaar oud (zie 200331).
Gehuwd (2) op 71-jarige leeftijd op 12-07-1983 te Norg met Geesje MULDER, 55 jaar oud (zie 200334).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje (zie 200337).
   2.  Evert (zie 200338).
   3.  Jeltje (Jellie) (zie 200339).
   4.  Albert (zie 200340).

5509    Hendrik Cornelis OFFEREINS, smid, gedoopt op 24-02-1758 te Diever, overleden op 21-01-1823 te Smilde op 64-jarige leeftijd, wijk B nr.127, zoon van Cornelis Klaassen OFFEREINS (zie 5615) en Elsien Freriks HUMMEL (zie 5616).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-09-1785 te Beilen met Geesje Roelofs HOFMAN, 25 jaar oud (zie 5510).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
200271    Hendrik Jan OFFEREINS, geboren op 18-12-1913 te Smilde, overleden op 16-04-1994 te Salinas op 80-jarige leeftijd, zoon van Evert OFFEREINS (zie 200264) en Geessien FERNHOUT (zie 200173).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-03-1942 te Ned.Indie met Richtje Sipje van der BRUG, 23 jaar oud (zie 200344).
 
200270    Hendrikje OFFEREINS, geboren op 04-02-1913 te Smilde, overleden op 26-04-1994 te Meppel op 81-jarige leeftijd, dochter van Evert OFFEREINS (zie 200264) en Geessien FERNHOUT (zie 200173).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1934 te Smilde met Harm Jan SCHROTEN, 27 jaar oud (zie 200341).
 
200339    Jeltje (Jellie) OFFEREINS, geboren te Assen, dochter van Hendrik OFFEREINS (zie 200269) en Jeltje UITERWIJK (zie 200331).
 
145260    Anna Maria OFFERGELTS, geboren rond 1685.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1712 met Christiaan MEURS (zie 145261).
Gehuwd voor de kerk (2) op 22-01-1712 te Coevorden met Harmannus FEERT (zie 145253). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 01-02-1709 te Coevorden met Geesien BERENS (zie 145259). Hij is later gehuwd voor de kerk op 17-05-1741 te Coevorden met Jantien (zie 145262).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
107906    Edo Johannes OFFERHAUS, grondbezitter, geboren ca 1812.
Gehuwd met Aafje Johanna van SLOTERDIJK (zie 107907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Catharina Geertruida (zie 107905).

107905    Johanna Catharina Geertruida OFFERHAUS, geboren op 17-02-1842 te Groningen, dochter van Edo Johannes OFFERHAUS (zie 107906) en Aafje Johanna van SLOTERDIJK (zie 107907).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1870 te Groningen met Mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de RANITZ, 31 jaar oud (zie 107904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 107971).
   2.  Cornelis (zie 107967).

116966    Aafje OFFERHEIN, geboren 00-00-1875 te De Wijk, dochter van Hendrik OFFERHEIN (zie 116967) en Margje SPIJKERMAN (zie 116968).
Gehuwd op 20-07-1895 te Meppel met Jan WINK, 21 jaar oud (zie 116965).
 
116967    Hendrik OFFERHEIN, geboren ca 1845.
Gehuwd met Margje SPIJKERMAN (zie 116968).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje (zie 116966).

123343    Femmigje OFFERIJNS, geboren ca 1836.
Gehuwd met Wijtse Siegers de VRIES (zie 123342).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba (zie 123341).
   2.  Grietje (zie 200207).

27913    Gerrit OFFERIJNS, geboren op 26-08-1893 te Olst, zoon van Jan Hendrik OFFERIJNS (zie 59876) en Wilhelmina SERRIS (zie 59877).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1918 te Hardenberg met Truida ZWEERS, 24 jaar oud (zie 28981).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Truida (zie 27916).
   2.  Gezina (zie 27914).
   3.  Jantina (zie 27915).

27914    Gezina OFFERIJNS, geboren ca 1920, dochter van Gerrit OFFERIJNS (zie 27913) en Truida ZWEERS (zie 28981).
Gehuwd met Addo Nanno MULDERS (zie 27853).
 
59876    Jan Hendrik OFFERIJNS, geboren ca 1868, overleden 00-00-1910 te Deventer.
Gehuwd met Wilhelmina SERRIS (zie 59877).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie 27913).

27915    Jantina OFFERIJNS, geboren ca 1920, dochter van Gerrit OFFERIJNS (zie 27913) en Truida ZWEERS (zie 28981).
Gehuwd met Jan Gerrit MAATS (zie 27790).
 
27916    Wilhelmina Truida Offerijns, geboren op 02-07-1919 te Diepenveen, overleden ca 1991, dochter van Gerrit OFFERIJNS (zie 27913) en Truida ZWEERS (zie 28981).
Gehuwd met Engbert Jan Marie KOERSEN (KOERTS) (zie 27666). RFN293
CHAN18 Sep 1997.
 
121099    Ettje Klazes OFFERINGA, geboren 00-00-1818 te Oudega, dochter van Klaas Eits OFFERINGA (zie 121100) en Brechtje ALLES (zie 121101).
Gehuwd op 23-05-1868 te Tietjerksteradeel met Gjalt Harrits WESTER, 46 jaar oud (zie 121082). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1849 te Tietjerksteradeel met Geertje Tjerks ZANDBURG (SANDBURG) (zie 121065). Hij was eerder gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-10-1864 te Tietjerksteradeel met Lolkje Binnerts JONKER (zie 121093).}
 
166619    Fennigjen Hillebrants OFFERINGA, geboren op 27-02-1732 te Groningen, gedoopt op 27-02-1732 te Groningen, overleden op 26-04-1773 te Groningen op 41-jarige leeftijd, dochter van Hillebrant OFFRINGA (zie 166620) en Jantje Cornelis ANSINCK (zie 166621).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 01-11-1757 te Groningen met Jannes Alefs MOLENBERG, 46 jaar oud (zie 166618).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121100    Klaas Eits OFFERINGA, geboren ca 1788.
Gehuwd met Brechtje ALLES (zie 121101).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
214905    Jannetge Joosten OFFERMANS, geboren ca 1614.
Gehuwd voor de kerk (1) op 14-11-1634 te Rotterdam met Jan Egberts van der HEUL (zie 214904).
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-04-1648 te Rotterdam met Willem van ALLER (zie 214906).
 
197857    Doedt OFFINGA, geboren 00-00-1410.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1430 te Wetsens;Dongeradeel met Minne Bottes JARLA (zie 197856).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
123680    Dave OFFORD, geboren ca 1960.
Gehuwd op 12-07-1997 met Christine Marie WIND, 40 jaar oud (zie 123665). {Zij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-01-1992 met Phil DAVIES (zie 123681).}
 
179260    Fetje Eelkes OFFRINGA.
Gehuwd voor de kerk 00-00-1756 met Tjeerd Tjepkes ALTHUIS (zie 179259). {Hij is later gehuwd voor de kerk 00-00-1771 met Japke SIKKES (zie 179261).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
166620    Hillebrant OFFRINGA, geboren ca 1700, overleden op 10-04-1751 te Groningen.
Gehuwd met Jantje Cornelis ANSINCK (zie 166621).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
178873    Jenke Klazes OFFRINGA, geboren ca 1794.
Gehuwd met Wikke Jans HOEKSTRA (zie 178872).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
95106    Wietske OFFRINGA, geboren ca 1890.
Gehuwd op 10-05-1912 te Ooststellingwerf met Hylke WIERENGA (zie 95105).
 
47413    Andrea Jane OGDEN, geboren op 14-03-1967 te Newmarket, dochter van Robert Bryden OGDEN (zie 47411) en Greta Jane TIENKAMP (zie 47240).
 
47411    Robert Bryden OGDEN, geboren op 10-06-1924 te Winnipeg.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 06-07-1963 te Kettleby met Greta Jane TIENKAMP, 28 jaar oud (zie 47240).
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Jeffrey (zie 47412).
   2.  Andrea Jane (zie 47413).

47412    Robert Jeffrey OGDEN, geboren op 02-08-1965 te Newmarket, zoon van Robert Bryden OGDEN (zie 47411) en Greta Jane TIENKAMP (zie 47240).
 
74060    Armand OGIER.
Gehuwd op 27-02-2001 met Irene Dorothea WIND, 30 jaar oud (zie 74059).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mack (zie 74061).
   2.  Lou (zie 74062).

74062    Lou OGIER, geboren op 03-05-2004, zoon van Armand OGIER (zie 74060) en Irene Dorothea WIND (zie 74059).
 
74061    Mack OGIER, geboren op 30-09-2001, zoon van Armand OGIER (zie 74060) en Irene Dorothea WIND (zie 74059).
 
115999    Sophia OGINSKI, geboren 00-00-1643, overleden op 16-04-1723, dochter van Szymon Karol OGINSKI (zie 116000) en Anna STAAKMAN (zie 116001).
Gehuwd met Jean Francois van IDDEKINGE (zie 115996).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116000    Szymon Karol OGINSKI, geboren ca 1610.
Gehuwd met Anna STAAKMAN (zie 116001).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia (zie 115999).

17925    Albertus OGTEROP, geboren ca 1835 te Meppel.
Gehuwd op 11-12-1869 te Meppel met Alberta LOMMERS (zie 17924).
 
108013    Egbertje van OGTEROP (van UCHTEROP), geboren op 14-02-1812 te Hattem, overleden op 09-05-1879 te Zwollerkerspel op 67-jarige leeftijd, dochter van Jan van OGTEROP (zie 108016) en Gerrigjen ALBERTS (zie 108017).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-01-1836 te Zalk en Veecaten met Albert GOUDBEEK, 24 jaar oud (zie 108012).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
108016    Jan van OGTEROP, geboren ca 1782.
Gehuwd met Gerrigjen ALBERTS (zie 108017).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
85780    Gerrigje van OGTROP, geboren 00-00-1861 te Hattem, dochter van Jacob van OGTROP (zie 103466) en Berendina van de WORP (zie 103467).
Gehuwd op 08-03-1883 te Kampen met Harmen BARNEVELD (zie 85779).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
103466    Jacob van OGTROP, geboren ca 1831.
Gehuwd met Berendina van de WORP (zie 103467).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje (zie 85780).

56304    Wilhelmina Henriette OHLER, geboren ca 1840.
Gehuwd met Berend ten BOSCH (zie 56303).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
200492    Jan OIJEMAN, geboren ca 1755 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk ca 1780 met Claasjen Jochems VOLLENHOVIUS (zie 200491).
 
192109    Gerrit van OIJEN, geboren ca 1829.
Gehuwd op 13-09-1854 te Meppel met Marchien EEUWIG, 24 jaar oud (zie 192108). {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 18-01-1873 te Meppel met Harm van URK (zie 192110).}
 
167020    Hendrikus van OIJEN, geboren ca 1845.
Gehuwd met Grietje RIJKEBOER (zie 167021).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ida (zie 26553).

26553    Ida van OIJEN, geboren op 04-04-1875 te Meppel, overleden op 20-12-1940 te Beverwijk op 65-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus van OIJEN (zie 167020) en Grietje RIJKEBOER (zie 167021).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-11-1901 te Groenlo met Egbert ter HOEVE, 28 jaar oud (zie 25052).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
210710    Lena van OIJEN (OOIJEN), geboren ca 1791, overleden op 01-03-1829 te Delft.
Gehuwd met Joannes TULFER (zie 210711).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (TULSER) (zie 210706).

173687    Trijntje OIJEVAAR, geboren ca 1797.
Gehuwd met Gerrit DEKKER (zie 173686).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
214523    Henrick Roelofs op OIJNCK, geboren op 12-05-1639 te Almen;Lochem, overleden voor 1691, zoon van Roelof op OIJNCK (zie 214524).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 13-01-1667 te Almen;Lochem. Hendrick SWIERTSEN ende Jenneken LAMBERTS dogter van Lambert OONCK. Echtgenote is Jenneken LAMBERTS (zie 214526).
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 10-11-1672 te Lochem. Henrick SWIERTSEN ende Jenneken DRAEFSELS met Jenneken Jansen DRAEFSEL (zie 214525).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
214524    Roelof op OIJNCK, geboren ca 1600.
Kind:
   1.  Henrick Roelofs (zie 214523).

10284    Klaas Jans OIRSCHOT, gedoopt (N.G.) op 14-10-1764 te Wanneperveen (getuige(n): Jentjen Jans MOOIJ), zoon van Jan Hendriks OORSCHOT (OIRSCHOT) (zie 77368) en Hillegjen GERRITS (zie 147722).
 
67368    Margaretha IJsbranda OKHORST, geboren ca 1850.
Gehuwd met Abraham van der VELDEN (zie 67367).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrikus (zie 67366).

203098    Anna OKHUIJSEN, gedoopt op 26-08-1759 te Haastrecht, overleden op 01-05-1838 te Reeuwijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-03-1785 te Haastrecht met Teunis Pieters TRIMP, 23 jaar oud (zie 203097).
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie 203102).

185936    Antje Julia OKHUIZEN, dienstbode, geboren 00-00-1903 te Rotterdam, dochter van Jan OKHUIZEN (zie 185937) en Anna Julia BEUZENBERG (zie 185938).
Gehuwd op 10-12-1921 te Almelo, 1 kind gewettigd met Jan SCHIPDAM, 24 jaar oud (zie 185910).
 
21188    Elisabeth OKHUIZEN, geboren 00-00-1893 te Utrecht, overleden op 13-02-1962 te Assen, dochter van Leonardus OKHUIZEN (zie 169115) en Elisabeth TIENHOOVEN (zie 169116).
Gehuwd op 13-11-1918 te Assen met Mettinus HUMMEL, 25 jaar oud (zie 20872).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
185937    Jan OKHUIZEN, geboren ca 1880.
Gehuwd met Anna Julia BEUZENBERG (zie 185938).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
169115    Leonardus OKHUIZEN, machinebankwerker, geboren ca 1864.
Gehuwd met Elisabeth TIENHOOVEN (zie 169116).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (zie 21188).

193362    Klaarke Tjipkes OKKEMA, geboren ca 1790.
Gehuwd met IJsbrand Jans van GOSLIGA (zie 193361).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
199792    Kristje Kornelis OKKEMA, geboren ca 1813.
Gehuwd met Sytze Andries van der VEER (zie 199791).
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries Sytzes (zie 199790).

209650    Minje Pieters van OKKEMA, geboren te Loppersum, gedoopt op 08-11-1810 te Loppersum, overleden op 07-06-1896 om 09.00 uur te Middelstum op 85-jarige leeftijd, dochter van Pieter Klasen van OKKEMA (zie 209652) en Grietje Hindriks TOPPENS (zie 209653).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-04-1841 te Loppersum met Hindrik Jans OLDENHUIS, 37 jaar oud (zie 209649).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 30-11-1854 te Ten Boer met Jan Pieters WOLDINGA, 51 jaar oud (zie 209651).
 
209652    Pieter Klasen van OKKEMA, geboren ca 1785.
Kind:
   1.  Minje Pieters (zie 209650).

64216    Aaltje OKKEN, geboren op 30-11-1861 te Krakeel;Hoogeveen, dochter van Okko Writsers OKKEN (zie 64217) en Jantje Hendriks BAAS (zie 63924).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1883 te Westerbork met Teunis de VRIES, 24 jaar oud (zie 64215).
 
74642    Aaltje OKKEN, geboren op 16-01-1862 te Achterom;Hoogeveen, dochter van Roelof Fristers OKKEN (zie 74651) en Wichertje Harms IJKEN (zie 74652).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1889 te Hoogeveen met Derk SPALLING, 25 jaar oud (zie 74641).
 
119448    Albert OKKEN, geboren ca 1840, overleden voor 1891.
Gehuwd voor 1891 met Aaltje Jans BOER (zie 119444). {Zij is later gehuwd op 20-03-1891 te Westerbork met Roelof Douwes van ZWOL, 50 jaar oud (zie 119440).}
 
105694    Annigje OKKEN, geboren op 16-12-1838 te Hoogeveen, dochter van Writser OKKEN (zie 155740) en Aaltje Pieters KLEINE (zie 16904).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1864 te Hoogeveen met Egbert van der WEIDE, 22 jaar oud (zie 105693).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie 105720).
   2.  Fijchje (zie 105692).
   3.  Fritser (zie 105724).

74653    Barta OKKEN, geboren op 25-10-1812 te Pesserveld;Hoogeveen, dochter van Berend Jacobs OKKEN (zie 32091) en Aaltje DISSELS (zie 32092).
 
119209    Berend OKKEN, geboren ca 1865, overleden voor 1920.
Gehuwd voor 1920 met Geesje SPIJKERMAN (zie 119190). {Zij is later gehuwd op 10-04-1920 te Hoogeveen met Hendrik Hendriks OELEN, 62 jaar oud (zie 109068).}
 
32091    Berend Jacobs OKKEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Aaltje DISSELS (zie 32092).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
74654    Berta OKKEN, geboren op 25-12-1813 te De Huizen;Hoogeveen, dochter van Berend Jacobs OKKEN (zie 32091) en Aaltje DISSELS (zie 32092).
 
32090    Engelina OKKEN, geboren op 30-11-1828 te Hoogeveen, dochter van Berend Jacobs OKKEN (zie 32091) en Aaltje DISSELS (zie 32092).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-04-1853 te Hoogeveen met Albert HUT of MULDER, 30 jaar oud (zie 32089).
 
125973    Frister (Frisscher) OKKEN, heideplukker;arbeider, gedoopt op 03-06-1759 te Hoogeveen, overleden op 08-05-1819 te Hoogeveen op 59-jarige leeftijd, zoon van Okke Jacobs LAP (zie 139354) en Roelofje FRISTERS (WRISTERS) (zie 139355).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 18-06-1779 met Grietje Jans SWART, 25 jaar oud (zie 126095).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1803 te Hoogeveen met Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Fritser (zie 139271).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Meintje Fritsers (zie 125972).
   3.  Roelofje Fristers (zie 34706).
   4.  Jan Frisscher (zie 125977).
   5.  Roelof Fristers (zie 74651).
   6.  Jantje Fristers (zie 125979).

72051    Geesje Jacobs OKKEN, geboren ca 1800.
Gehuwd met Jan Theunis NIJBOER (zie 72050).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34704    Helena Jacobs OKKEN, geboren op 06-04-1783 te Hoogeveen, overleden op 08-03-1856 te Hoogeveen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd 1810 te Balk Balk met Arent Hendrik VOS (zie 35442).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Arends (zie 35572).

67093    Hindrik OKKEN, geboren ca 1858.
Gehuwd met Berendina ELEVELT (zie 67094).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34705    Jacob OKKEN, geboren 00-00-1750 te Hoogeveen.
Gehuwd met Maria Berends KAMPER (zie 34135).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74655    Jacob OKKEN, geboren op 14-11-1816 te Noord;Hoogeveen, zoon van Berend Jacobs OKKEN (zie 32091) en Aaltje DISSELS (zie 32092).
 
125977    Jan Frisscher OKKEN, geboren 00-00-1809 te Noord;Hoogeveen, overleden op 01-12-1814 te Noord;Hoogeveen, zoon van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
 
139271    Jan Fritser OKKEN, arbeider, gedoopt op 07-03-1784 te Hoogeveen, overleden op 31-03-1831 te Hoogeveen op 47-jarige leeftijd, hij wordt op 21-02-1821 veroordeeld wegens turfdiefstal van de zilversmid Johannes van der WOLDE, zoon van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Grietje Jans SWART (zie 126095).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 27-01-1811 te Hoogeveen, hij j.m. van Hoogeveen en zij j.d. van Smilde; met attestatie naar Hoogeveen Echtgenote is Jantien Alberts KLOK, 18 jaar oud (zie 139299).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
67092    Jantje OKKEN, geboren ca 1881 te Groningen, dochter van Hindrik OKKEN (zie 67093) en Berendina ELEVELT (zie 67094).
Gehuwd op 27-06-1912 te Groningen met Roelf DOST (zie 66675).
 
125979    Jantje Fristers OKKEN, geboren op 19-10-1817 te Achterom;Hoogeveen, dochter van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 07-08-1858 te Avereest met Philip Jans van LAAR (zie 91183). {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Grietje Geerts STRIK (zie 125984). Hij is later gehuwd op 11-04-1874 te Gramsbergen met Margaretha Jans BENJAMINS, 51 jaar oud (zie 139823).}
 
139297    Jantje Jans OKKEN, geboren op 28-03-1828 te Hoogeveen, overleden op 26-04-1881 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd, dochter van Jan Fritser OKKEN (zie 139271) en Jantien Alberts KLOK (zie 139299).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-04-1850 te Hoogeveen met Hendrik Jans OTTEN, 31 jaar oud (zie 139296).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 139284).

105662    Margaretha OKKEN, geboren ca 1817.
Gehuwd met Geert ZWIERS (zie 105661).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha (zie 43731).

125972    Meintje Fritsers OKKEN, geboren op 09-08-1804 te Hoogeveen, overleden op 03-04-1893 te Nieuweroord;Westerbork op 88-jarige leeftijd, dochter van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1826 te Hoogeveen met Klaas Jans LUNENBORG, 21 jaar oud (zie 125971).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
64217    Okko Writsers OKKEN, geboren op 09-06-1832 te Hoogeveen, zoon van Writser OKKEN (zie 155740) en Aaltje Pieters KLEINE (zie 16904).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1859 te Hoogeveen met Jantje Hendriks BAAS, 24 jaar oud (zie 63924). {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 18-09-1874 te Westerbork met Albertus Assiens BRUINENBERG (BRUNENBERG), 45 jaar oud (zie 63922). Zij was ook ooit gehuwd met Harm KROEZE (zie 155739).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
218054    Pieter Writzers OKKEN, geboren op 12-08-1841 te Het Krakeel;Hoogeveen, overleden op 23-05-1902 te Het Krakeel;Hoogeveen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aaltje Roelofs KOOPMAN (zie 218055).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
74651    Roelof Fristers OKKEN, arbeider, geboren op 10-10-1814 te Noord,Hoogeveen, overleden op 30-05-1887 te Noord;Hoogeveen op 72-jarige leeftijd, zoon van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-05-1848 te Hoogeveen met Wichertje Harms IJKEN, 21 jaar oud (zie 74652).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34706    Roelofje Fristers OKKEN, geboren op 19-04-1807 te Hoogeveen, overleden op 07-10-1857 te Hoogeveen op 50-jarige leeftijd, dochter van Frister (Frisscher) OKKEN (zie 125973) en Reintje Jans (Reina) VISSCHER (zie 125974).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-12-1828 te Hoogeveen met Jan Gelmers DOLDERSUM, 24 jaar oud (zie 33802).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
34707    Roelofje Jacobs OKKEN, geboren op 25-01-1789 te Hoogeveen, gedoopt op 25-01-1789 te Hoogeveen, overleden op 27-12-1879 te Nieuweroord;Westerbork op 90-jarige leeftijd, dochter van Jacob OKKEN (zie 34705) en Maria Berends KAMPER (zie 34135).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 28-03-1818 te Hoogeveen met Albert Derks GROOTE, 25 jaar oud (zie 33901). {Hij was ook ooit gehuwd met Roelofje Jacobs OKKEN (zie 34707).}
Gehuwd (2) met Albert Derks GROOTE (zie 33901). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-03-1818 te Hoogeveen met Roelofje Jacobs OKKEN, 29 jaar oud (zie 34707).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
218051    Roelofje Pieters OKKEN, geboren op 22-02-1877 te Het Krakeel;Hoogeveen, overleden op 17-12-1965 te Hollandscheveld;Hoogeveen op 88-jarige leeftijd, dochter van Pieter Writzers OKKEN (zie 218054) en Aaltje Roelofs KOOPMAN (zie 218055).
Gehuwd met Jan BRAKER (zie 139850).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
155740    Writser OKKEN, geboren ca 1802.
Gehuwd met Aaltje Pieters KLEINE (zie 16904).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
147606    Alke OKKES, geboren op 26-11-1741 te Nieuw Beerta, dochter van Ocko Hindriks OCKENS (zie 147608) en Fockjen JANS (zie 147609).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 25-04-1762 te Nieuw Beerta met Gerrit Geerts de KRAKER, 26 jaar oud (zie 147605).
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 31-10-1773 te Oostwold met Stoffer HARKES, 28 jaar oud (zie 147607).
 
209641    Derk OKKES, geboren ca 1760.
Gehuwd met Anje STEVENS (zie 209642).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Derks van LENGEN (zie 209639).

122024    Eelke OKKES, geboren ca 1691 te Wolsum, overleden op 12-04-1763 te Wolsum.
Gehuwd met Grietje Johannes BANGMA (zie 122025).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
58809    Grietje OKKES, geboren ca 1795.
Gehuwd met nn (zie 58808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Okke Schellens ERENGA (zie 58807).

147612    Swaantje OKKES, gedoopt op 20-12-1744 te Nieuw Beerta, overleden voor 1773, dochter van Ocko Hindriks OCKENS (zie 147608) en Fockjen JANS (zie 147609).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 10-03-1763 te Westerlee met Sune TIDDENS, 30 jaar oud (zie 147613).
 
199795    Atte Klases OKKINGA, geboren ca 1787.
Gehuwd met Aaltje JANS (zie 199796).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
149760    Jantje Attes OKKINGA, geboren op 05-08-1813 te Herbaijum, overleden op 31-01-1897 te Kollumerland op 83-jarige leeftijd, weduwe, dochter van Atte Klases OKKINGA (zie 199795) en Aaltje JANS (zie 199796).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1840 te Barradeel met Dirk Harmens (Durk) DONIA, 33 jaar oud (zie 149759).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
136209    Anje OLCHERS, gedoopt (herv.) op 17-07-1701 te Uithuizen.
 
136210    Geert OLCHERS, gedoopt (herv.) op 01-04-1694 te Warffum.
 
218513    Hindrikje OLCHERS, geboren ca 1750.
Gehuwd met Sijfke WILLEMS (zie 218512).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Sieuwkes TUINIER (zie 218511).

31258    Harmke Jans OLDBROER, geboren ca 1830.
Gehuwd met Antoon Okkes van der LAAN (zie 31257).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212437    Beertje Stoffers OLDE, geboren op 06-03-1755 te Hoogeveen, overleden op 11-09-1836 te Noord;Hoogeveen op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Hendriks (Stoffer) OLDE (SCHONEWILLE) (zie 212431) en Annechien Hendriks JONGEVOS (VOS) (zie 212432).
Gehuwd met Roelof Karst OTTEN (zie 212438).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stoffer Roelofs (zie 92352).

212434    Beertjen Hendriks Stoffers OLDE, geboren op 26-03-1730 te Hoogeveen, overleden op 18-08-1755 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik Hendriks JONGEVOS (zie 212433).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77922    Hendrik OLDE, geboren ca 1815.
Gehuwd met Annigje Harms KOSTER (zie 77923).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212431    Hendrik Hendriks (Stoffer) OLDE (SCHONEWILLE), geboren op 04-01-1728, overleden 00-00-1761, zoon van Hendrik Stoffers Olde LUNENBORG (SCHONEWILLE) (zie 212435) en Roelofjen JANS (zie 212436).
Gehuwd met Annechien Hendriks JONGEVOS (VOS) (zie 212432).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
212430    Hendrik Stoffers OLDE (SCHONEWILLE), geboren 00-00-1752 te Hoogeveen, overleden op 28-10-1814 te Noord;Hoogeveen, begraven te Hoogeveen, zoon van Hendrik Hendriks (Stoffer) OLDE (SCHONEWILLE) (zie 212431) en Annechien Hendriks JONGEVOS (VOS) (zie 212432).
Kind:
   1.  Klaas Hendriks (zie 212429).

77929    Hendrika OLDE, geboren ca 1815.
Gehuwd met Arend KOSTER (zie 77928).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
212262    Jacob Frederiks OLDE (FREDRIX), geboren ca 1660 te Hoogeveen.
Gehuwd met Helena Jansen (Lena) HARTMAN (zie 212261).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
212263    Jantien Jacobs OLDE, geboren ca 1692, begraven op 06-11-1753 te Hoogeveen, dochter van Jacob Frederiks OLDE (FREDRIX) (zie 212262) en Helena Jansen (Lena) HARTMAN (zie 212261).
Gehuwd voor de kerk ca 1720 met Albert Sijmens SCHOLTEN (zie 212264).
 
150631    Jantje Roelofs OLDE, geboren 00-00-1852 te Hoogeveen, dochter van Roelof Roelofs OLDE (zie 150632) en Hermanna Harms BOERTIEN (zie 150633).
Gehuwd op 17-11-1877 te Hoogeveen met Hendrik Derks ten KATE, 23 jaar oud (zie 150624).
 
212429    Klaas Hendriks OLDE, geboren op 02-11-1785 te Hoogeveen, zoon van Hendrik Stoffers OLDE (SCHONEWILLE) (zie 212430).
Gehuwd met Geesje Egberts ZOMER (zie 212428).
 
150637    Klaas Willems OLDE, geboren 00-00-1857 te Hoogeveen, zoon van Willem OLDE (zie 150638) en Janna SMIT (zie 150639).
Gehuwd op 12-05-1883 te Hoogeveen met Hendrikje ten KATE (zie 150636).
 
77921    Lambert OLDE, geboren 00-00-1849 te Hoogeveen, zoon van Hendrik OLDE (zie 77922) en Annigje Harms KOSTER (zie 77923).
Gehuwd op 26-05-1875 te Hoogeveen met Jantje KOSTER, 20 jaar oud (zie 77920).
 
30263    Lambert Hendriks OLDE, geboren ca 1785.
Gehuwd met Hendrikje Willems OOGJES (zie 30264).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammigje Lamberts (zie 30261).

30261    Lammigje Lamberts OLDE, geboren op 01-08-1810 te Hoogeveen, overleden op 06-11-1878 te De Slood;Hoogeveen op 68-jarige leeftijd, dochter van Lambert Hendriks OLDE (zie 30263) en Hendrikje Willems OOGJES (zie 30264).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1835 te Hoogeveen met Harmen Klaas BOTTER, 24 jaar oud (zie 30260).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
212260    Marrigje Jacobs OLDE, geboren ca 1691, dochter van Jacob Frederiks OLDE (FREDRIX) (zie 212262) en Helena Jansen (Lena) HARTMAN (zie 212261).
Gehuwd met Christiaan Jans HARTMAN (zie 212259).
 
161632    Roelof OLDE, geboren op 04-01-1855 te Hoogeveen, overleden op 19-05-1938 te Hoogeveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Roelof Roelofs OLDE (zie 150632) en Hermanna Harms BOERTIEN (zie 150633).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-08-1885 te Hoogeveen met Jantien WACHTMEESTER, 27 jaar oud (zie 161631).
 
150632    Roelof Roelofs OLDE, geboren op 28-05-1824 te Hoogeveen, overleden op 02-09-1877 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1848 te Hoogeveen met Hermanna Harms BOERTIEN, 25 jaar oud (zie 150633).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
150638    Willem OLDE, geboren ca 1826.
Gehuwd met Janna SMIT (zie 150639).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Willems (zie 150637).

13032    Aaltjen Hendriks de OLDE, geboren op 10-11-1805 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 01-12-1805 te Vollenhove, overleden 00-00-1891, dochter van Hendrik Jans de OLDE (zie 13040) en Trijntje Alberts MEIJLOF (zie 12670).
Gehuwd (1) met Lucas Wichers van RAALTE (zie 180065). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1829 te Zwartsluis met Hendrikje Jans van EIJKEN, 22 jaar oud (zie 180064).}
Gehuwd (2) met Jan TIBOUT (zie 13048).
Gehuwd (3) met Jan HOLLANDER (zie 46510).
 
195025    Albertje Arents de OLDE, geboren 00-00-1832, overleden 00-00-1866, dochter van Arent Leenderts de OLDE (zie 13033) en Geesjen Alberts KWAST (zie 12133).
Gehuwd ca 1854 met Harm Stoffers VIS (zie 159994). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-07-1870 te Vollenhove met Lammigjen Dirks OOSTERKAMP, 31 jaar oud (zie 159995).}
 
13033    Arent Leenderts de OLDE, geboren op 25-07-1806 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 17-08-1806 te Vollenhove, overleden 00-00-1873, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd met Geesjen Alberts KWAST (zie 12133).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13034    Cornelis Willems de OLDE, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 25-07-1784 te Vollenhove, zoon van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Beertjen Cornelis HOLLANDER (zie 10809).
 
61438    Egberdiena de OLDE, geboren 00-00-1888 te Vollenhove-Ambt, dochter van Egbert Willems de OLDE (zie 57912) en Hendrikje BOVENDEUR (zie 57913).
Gehuwd op 23-07-1903 te Vollenhove-Ambt met Hendrik PRINS (zie 61439).
 
16324    Egbert de OLDE, geboren op 07-10-1907 te Vollenhove-Ambt, overleden op 17-05-1982 te Vollenhove-Ambt op 74-jarige leeftijd, zoon van Peter (Piet) de OLDE (zie 16325) en Geesje VISSCHER (zie 16326).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-06-1936 te Ambt Vollenhove met Willemina WIND, 24 jaar oud (zie 1122).
 
195016    Egbert Jans de OLDE, geboren 00-00-1832, overleden 00-00-1868, zoon van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd 00-00-1860 met Geertrui Alida Jans JONGMAN (zie 195017).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
13035    Egbert Leenderts de OLDE, geboren op 12-03-1795 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 19-03-1795 te Vollenhove, overleden ca 1795, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
 
13036    Egbert Leenderts de OLDE, geboren op 12-01-1800 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 26-01-1800 te Vollenhove, overleden op 29-06-1853 te Zuidwolde op 53-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd 00-00-1830 met Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
195006    Egbert Pieters de OLDE, geboren 00-00-1851, overleden 00-00-1905, zoon van Pieter Jans de OLDE (zie 195004) en Grietje Hendriks van DALEN (zie 195005).
Gehuwd met Marrigje SLOFFE (zie 195007).
 
57912    Egbert Willems de OLDE, landbouwer, geboren 00-00-1838 te Vollenhove-Ambt, zoon van Willem Alberts de OLDE (zie 61430) en Egberdiena WOLD (zie 61431).
Gehuwd op 26-04-1872 te Vollenhove-Ambt met Hendrikje BOVENDEUR (zie 57913).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
36729    Femmigje de OLDE, geboren 00-00-1880 te Hardenberg-Ambt, dochter van Harm Egberts de OLDE (zie 195034) en Geesje de BOER (zie 44910).
Gehuwd op 22-03-1901 te Den Ham met Hendrik REINDERS, 25 jaar oud (zie 36728).
 
195024    Femmigje Egberts de OLDE, geboren 00-00-1831, dochter van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd (1) 00-00-1859 met Barend van WERKEN (zie 195026).
Gehuwd (2) 00-00-1870 met Dirk Pieters ABBO (zie 195027).
 
201611    Frans de OLDE, geboren op 19-01-1885 te Wanneperveen, op 06-04-1916 aangenomen en op 09-04-1916 bevestigd te Wanneperveen.
 
79603    Geertje de OLDE, geboren 00-00-1895 te Wanneperveen, dochter van Lute de OLDE (zie 79604) en Geertruida Frans de GOEDE (zie 79436).
Gehuwd op 27-12-1918 te Wanneperveen met Stoffel KLAVER, 36 jaar oud (zie 79602).
 
195011    Geertje Leenderts de OLDE, geboren ca 1848, dochter van Leendert Jans de OLDE (zie 195012) en Lumpje IJsbrants ENGELSMAN (zie 195013).
Gehuwd met Marten Jurriens SANDBERG (zie 195010).
 
13037    Geertjen Leenderts de OLDE, geboren op 21-11-1801 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-11-1801 te Vollenhove, dochter van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd met Harm Berents LASSCHE (zie 12204).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
195003    Geertjen Peters de OLDE, geboren 00-00-1797, overleden 00-00-1837, dochter van Pieter Jans de OLDE (zie 119869) en Koopjen Jans LEEUW (zie 52929).
Gehuwd 00-00-1817 met Jan Leenderts de OLDE (zie 13044).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jans (zie 195004).
   2.  Leendert Jans (zie 195012).
   3.  Marrigje Jans (zie 195008).
   4.  Koopjen Jans (zie 195014).
   5.  Egbert Jans (zie 195016).
   6.  Willem Jans (zie 195021).

13038    Geertjen Willems de OLDE, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 03-09-1780 te Vollenhove, dochter van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Beertjen Cornelis HOLLANDER (zie 10809).
 
13039    Geesje Jans de OLDE, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 17-04-1757 te Beulake (getuige(n): Janna BARTELS), overleden 00-00-1825, dochter van Jan Peters de OLDE (zie 52994) en Geertjen Willems KLAKJEN (CLAKKE) (zie 52932).
Ondertrouwd op 15-01-1786 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-02-1786 te Wanneperveen, hij van de Ronduite en zij van 'Land van Vollenhove met Sander Luiten LOK, 35 jaar oud (zie 41479).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
56654    Geesjen Peters de OLDE, geboren ca 1810, dochter van Pieter Jans de OLDE (zie 119869) en Koopjen Jans LEEUW (zie 52929).
Gehuwd op 14-02-1822 te Vollenhove-Ambt met Gerrit Luiten van DAALEN, 26 jaar oud (zie 9184).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
121540    Gerrigje de OLDE, geboren ca 1880.
Gehuwd voor 1907 met Hendrik SLOT (zie 121538). {Hij is later gehuwd op 12-07-1907 te Hardenberg-Ambt met Geertruida WESTERMAN (zie 121539).}
 
195029    Gerrigje Egberts de OLDE, geboren 00-00-1836, overleden 00-00-1910, dochter van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd (1) 00-00-1864 met Hendrik Joosten ISTIE (ESTIE) (zie 195030).
Gehuwd (2) 00-00-1882 met Steven Hendrik Jans KOELEWIJN (zie 195031).
 
111523    Grietje de OLDE, geboren ca 1812.
Gehuwd met Arend SCHOUTEN (zie 111522).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertje (zie 100234).

1124    Grietje de OLDE, geboren op 21-12-1916 te Vollenhove, dochter van Peter de OLDE en Geesje VISSCHER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-09-1942 te Vollenhove Ambt met Wolter WIND, 28 jaar oud (zie 1123).
 
195034    Harm Egberts de OLDE, geboren 00-00-1841 te Vollenhove, overleden 00-00-1925 te Vroomshoop, zoon van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd (1) 00-00-1878 met Geesje de BOER (zie 44910).
Gehuwd (2) 00-00-1878 met Klaasje (Karsje) BUNSKOEKEN (zie 36736).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
61434    Hein de OLDE, geboren 00-00-1884 te Vollenhove-Ambt, zoon van Egbert Willems de OLDE (zie 57912) en Hendrikje BOVENDEUR (zie 57913).
Gehuwd op 28-12-1912 te Vollenhove-Ambt met Catharina van der LINDE (zie 61435).
 
195020    Hendrik Jan Egberts de OLDE, geboren 00-00-1862, overleden 00-00-1891, zoon van Egbert Jans de OLDE (zie 195016) en Geertrui Alida Jans JONGMAN (zie 195017).
 
13040    Hendrik Jans de OLDE, gedoopt op 23-08-1767 te Beulake (getuige(n): Marchien Jans de OLDE), overleden 00-00-1837, zoon van Jan Peters de OLDE (zie 52994) en Aeltjen Jans CORTHOEFF (CORTHOEVEN) (zie 52955).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 17-02-1805 te Vollenhove met Trijntje Alberts MEIJLOF (zie 12670). {Zij was eerder ondertrouwd op 27-11-1795 te Vollenhove-Ambt, gehuwd op 13-12-1795 te Vollenhove-Ambt met Koop Jans MORAAL, 29 jaar oud (zie 12822).}
Gehuwd (2) 00-00-1815 met Geesjen Arents BORREL (zie 8846). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-04-1793 te Vollenhove met Hermen Alberts MEIJLOF (zie 12659).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
92109    Hendrik Peters de OLDE, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 26-09-1728 te Beulake, zoon van Pieter Jans de OLDE (de OUDE) (zie 92107) en Lammigjen Hendriks OLIEKRUIJCK (zie 92108).
 
2450    Hendrik Willems de OLDE, geboren op 26-08-1787 te Vollenhove, gedoopt (Herv) op 26-08-1787 te Vollenhove, overleden op 29-06-1867 te Luinjeberd;AEngwirden op 79-jarige leeftijd, hij was raadslid van 01-12-1851 tot 29-06-1867 en woonde in Luinjeberd, zoon van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Hester Hendriks van DAALEN (zie 10552).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 29-04-1813 te Haskerland met Geesjen Jans MOED (MOET), 20 jaar oud (zie 2451).
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 18-04-1844 te Luinjeberd;AEngwirden met Tietje Egberts MOED, 19 jaar oud (zie 46535). {Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 08-05-1872 te AEngwirden met Jan Geerts RUITER, 55 jaar oud (zie 92851).}
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 10 kinderen.
 
13042    Hermen Willems de OLDE, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 15-05-1791 te Vollenhove, gedoopt door Ds. ZWANENBURG van Blokzijl, zoon van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Hester Hendriks van DAALEN (zie 10552).
 
195037    Jan Egberts de OLDE, geboren 00-00-1848 te Vollenhove, overleden 00-00-1913 te Emmen, zoon van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd 00-00-1878 met Catharina NOPPERS (zie 195038).
 
195018    Jan Egberts de OLDE, geboren 00-00-1861, overleden 00-00-1957, zoon van Egbert Jans de OLDE (zie 195016) en Geertrui Alida Jans JONGMAN (zie 195017).
Gehuwd met Geertje (zie 195019).
 
13044    Jan Leenderts de OLDE, turfmaker, geboren op 21-10-1793 te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 27-10-1793 te Vollenhove, overleden 00-00-1858, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd 00-00-1817 met Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
92114    Jan Peters de OLDE, gedoopt op 23-09-1721 te Beulake, overleden ca 1721 te Beulake, zoon van Pieter Jans de OLDE (de OUDE) (zie 92107) en Lammigjen Hendriks OLIEKRUIJCK (zie 92108).
 
52994    Jan Peters de OLDE, gedoopt op 15-11-1722 te Beulake, overleden op 03-12-1776 te Vollenhove op 54-jarige leeftijd, diaken te Beulake, zoon van Pieter Jans de OLDE (de OUDE) (zie 92107) en Lammigjen Hendriks OLIEKRUIJCK (zie 92108).
Ondertrouwd (1) op 13-09-1743 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 28-09-1743 te Beulake (N.G.), hij j.m. en zij j.d. beide in die Beulake met Geertjen Willems KLAKJEN (CLAKKE), 21 jaar oud (zie 52932).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1766 met Aeltjen Jans CORTHOEFF (CORTHOEVEN) (zie 52955). {Zij was eerder ondertrouwd op 28-11-1748 te Beulake, attestatie van Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22-12-1748 te Beulake (NG), hij j.m. van de Ronduite en zij j.d. van Beulake met Jan Egberts HUIJSMAN (zie 52985).}
Uit het eerste huwelijk: 9 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
Uit het eerste huwelijk: 9 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
84134    Jan Willems de OLDE, gedoopt op 19-01-1777 te Beulake (getuige(n): Marchjen Jans de OLDE), zoon van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Beertjen Cornelis HOLLANDER (zie 10809).
Gehuwd 00-00-1818 met Willempjen Willems VELD (zie 93401). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1805 met Albert Jans JARRINGA (zie 93400).}
 
13046    Jentje de OLDE, geboren op 10-07-1810 te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 22-07-1810 te Vollenhove, dochter van Hendrik Jans de OLDE (zie 13040) en Trijntje Alberts MEIJLOF (zie 12670).
 
61440    Jentje de OLDE, geboren 00-00-1880 te Vollenhove-Ambt, dochter van Egbert Willems de OLDE (zie 57912) en Hendrikje BOVENDEUR (zie 57913).
Gehuwd op 05-10-1906 te Vollenhove-Ambt met Piet DRIEGEN (zie 61441).
 
56589    Koopjen de OLDE, geboren ca 1828.
Gehuwd ca 1850 met Geert Alberts HEETEBRIJ (zie 56585). {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-10-1861 te Vollenhove-Ambt met Albertjen Hendriks LASSCHE, 25 jaar oud (zie 56586). Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 05-10-1875 te Vollenhove-Ambt met Roelofje ROOK (zie 56597).}
 
195014    Koopjen Jans de OLDE, geboren 00-00-1828, overleden 00-00-1861, dochter van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd 00-00-1849 met Willem Egberts TIMMERMAN (zie 195015).
 
79607    Kunnigje de OLDE, geboren op 18-09-1889 te Wanneperveen, op 13-03-1913 aangenomen en op 16-03-1913 bevestigd te Wanneperveen, dochter van Lute de OLDE (zie 79604) en Geertruida Frans de GOEDE (zie 79436).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-07-1912 te Wanneperveen met Cornelis KLAVER (zie 79606).
 
84167    Lammechien Jans de OLDE, geboren ca 1740.
Gehuwd voor de kerk ca 1765 met Jan Teunis DRAGT (zie 9464). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1761 met Merchien Peters MASTEBROEK (zie 84204). Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1772 met Vrouwtje Jans KIERS (zie 11598).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
61317    Lammigje de OLDE, geboren ca 1805.
Gehuwd met Albert van der STEEG (zie 61316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje (zie 61313).
   2.  Hendrikje (zie 75432).
   3.  Aaltje (zie 111624).

13047    Lammigjen Hendriks de OLDE, geboren op 02-02-1808 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 06-03-1808 te Vollenhove, dochter van Hendrik Jans de OLDE (zie 13040) en Trijntje Alberts MEIJLOF (zie 12670).
Gehuwd met Albert Hendriks van der STEEG (zie 195002).
 
56657    Leendert de OLDE, geboren 00-00-1849 te Vollenhove-Ambt, zoon van Peter Leenderts de OLDE (zie 13050) en Grietjen Luiten van DALEN (zie 9185).
Gehuwd met Trijntje de GOEDE (zie 56658).
 
127268    Leendert de OLDE, geboren ca 1851.
Gehuwd met Oeda DRAGT (zie 127269).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
195028    Leendert Egberts de OLDE, geboren 00-00-1833, overleden 00-00-1859 te Lottergreppel;Zuidwolde, zoon van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
 
119809    Leendert Jans de OLDE (de OUDE), turfmaker, geboren te Roduijtte, gedoopt (N.G.) op 29-08-1759 te Beulake (getuige(n): Vrouwkjen JANS), overleden 00-00-1834 te Vollenhove, zoon van Jan Peters de OLDE (zie 52994) en Geertjen Willems KLAKJEN (CLAKKE) (zie 52932).
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 05-12-1792 met Marrigjen Egberts de WIT, 22 jaar oud (zie 15365).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Leenderts (zie 13044).
   2.  Egbert Leenderts (zie 13035).
   3.  Stientje Leendert (zie 13052).
   4.  Egbert Leenderts (zie 13036).
   5.  Geertjen Leenderts (zie 13037).
   6.  Willem Leenderts (zie 13054).
   7.  Arent Leenderts (zie 13033).
   8.  Peter Leenderts (zie 13050).

195012    Leendert Jans de OLDE, geboren ca 1820, zoon van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd met Lumpje IJsbrants ENGELSMAN (zie 195013).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
75434    Lubbina de OLDE, geboren 00-00-1853 te Vollenhove-Ambt, overleden op 11-11-1879 te de Leeuwte;Vollenhove-Ambt, dochter van Peter Leenderts de OLDE (zie 13050) en Grietjen Luiten van DALEN (zie 9185).
Gehuwd op 22-11-1877 te Vollenhove-Ambt met Albert Hendriks LASSCHE, 27 jaar oud (zie 75433). {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-09-1880 te Vollenhove-Ambt met Zwaantien PRINS (zie 943).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
79604    Lute de OLDE, geboren 00-00-1850 te Vollenhove-Ambt.
Gehuwd op 25-03-1882 te Wanneperveen met Geertruida Frans de GOEDE (zie 79436). {Zij was eerder gehuwd op 01-12-1880 te Wanneperveen met Geert Alberts WINK, 26 jaar oud (zie 79435).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
61445    Marregien de OLDE, geboren 00-00-1839 te Vollenhove, dochter van Willem Leenderts de OLDE (zie 13054) en Jentien Jans POST (zie 61447).
Gehuwd op 23-07-1864 te Vollenhove met Willem Lens BOVENDEUR (zie 61444).
 
195032    Marregien Egberts de OLDE, geboren 00-00-1839, overleden 00-00-1930 te Hardenberg, dochter van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd met Arend Gerrit-Jans van FAASSEN (zie 195033).
 
92113    Marrigien Peters de OLDE, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 14-04-1726 te Beulake, dochter van Pieter Jans de OLDE (de OUDE) (zie 92107) en Lammigjen Hendriks OLIEKRUIJCK (zie 92108).
 
195008    Marrigje Jans de OLDE, geboren 00-00-1821, overleden 00-00-1848, dochter van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd 00-00-1848 met Jurrien Hendriks ZANDBERG (zie 195009).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marten Jurriens SANDBERG (zie 195010).

16325    Peter (Piet) de OLDE, geboren op 10-12-1882 te Wanneperveen, op 06-04-1916 aangenomen en op 09-04-1916 bevestigd te Wanneperveen.
Gehuwd met Geesje VISSCHER (zie 16326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert (zie 16324).

195039    Peter Egberts de OLDE, geboren 00-00-1852 te Vollenhove, overleden 00-00-1928 te Enschede, zoon van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd 00-00-1877 met Roelofje LOFF (zie 195040).
 
13050    Peter Leenderts de OLDE, geboren op 10-12-1808 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 22-01-1809 te Vollenhove, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd ca 1833 met Grietjen Luiten van DALEN (zie 9185).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
13051    Peter Willems de OLDE, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 11-01-1789 te Vollenhove, zoon van Willem Jans de OLDE (zie 47578) en Hester Hendriks van DAALEN (zie 10552).
 
92107    Pieter Jans de OLDE (de OUDE), diaken Beulake, geboren op 23-02-1696 te Beulake, zoon van Jan Pietersz MAASKAMP (de Olde) (zie 195001) en Marchien Pieters MAASKAMP (zie 92650).
Ondertrouwd op 29-11-1720 te Beulake, hij j.m. en zij j.d. beide in die Beulake met Lammigjen Hendriks OLIEKRUIJCK, 30 jaar oud (zie 92108).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Peters (zie 92114).
   2.  Jan Peters (zie 52994).
   3.  Marrigien Peters (zie 92113).
   4.  Hendrik Peters (zie 92109).

119869    Pieter Jans de OLDE, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 26-04-1750 te Beulake, zoon van Jan Peters de OLDE (zie 52994) en Geertjen Willems KLAKJEN (CLAKKE) (zie 52932).
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 11-03-1797 te Vollenhove met Koopjen Jans LEEUW, 30 jaar oud (zie 52929).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
195004    Pieter Jans de OLDE, geboren 00-00-1817, overleden 00-00-1868, zoon van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd met Grietje Hendriks van DALEN (zie 195005).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
13052    Stientje Leendert de OLDE, geboren op 11-06-1797 te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 14-06-1797 te Vollenhove, overleden 00-00-1858, dochter van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd met Frans SUURMOND (zie 195023).
 
195035    Stijntje Egberts de OLDE, geboren 00-00-1844 te Vollenhove, overleden 00-00-1927 te Vroomshoop, dochter van Egbert Leenderts de OLDE (zie 13036) en Gerrigje Gerrits (Garrigje) KRIKKE (zie 12065).
Gehuwd met Harm Willems BONTE (zie 195036).
 
79605    Trijntje de OLDE, geboren 00-00-1899 te Wanneperveen, dochter van Lute de OLDE (zie 79604) en Geertruida Frans de GOEDE (zie 79436).
Gehuwd op 15-04-1921 te Wanneperveen met Dirk de JONGE (zie 79628).
 
182936    Wichertje de OLDE, geboren ca 1792.
Gehuwd met Albrecht Jans DRIEGEN (zie 182935).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
57911    Willem de OLDE, geboren 00-00-1873 te Vollenhove-Ambt, zoon van Egbert Willems de OLDE (zie 57912) en Hendrikje BOVENDEUR (zie 57913).
Gehuwd op 19-10-1899 te Vollenhove-Ambt met Catharina REGELINK (zie 57910).
 
127267    Willem de OLDE, landbouwer, geboren 00-00-1881 te Vollenhove, zoon van Leendert de OLDE (zie 127268) en Oeda DRAGT (zie 127269).
Gehuwd op 30-05-1908 te Vollenhove met Hendrikjen DIKKEN (zie 127266).
 
61430    Willem Alberts de OLDE, geboren ca 1810.
Gehuwd met Egberdiena WOLD (zie 61431).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert Willems (zie 57912).

47578    Willem Jans de OLDE, gedoopt (N.G.) op 13-08-1752 te Beulake (getuige(n): Neeltjen Willems KLAKJEN), zoon van Jan Peters de OLDE (zie 52994) en Geertjen Willems KLAKJEN (CLAKKE) (zie 52932).
Ondertrouwd (1) op 02-09-1776 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-10-1776 te Beulake (N.G.) met Beertjen Cornelis HOLLANDER, 26 jaar oud (zie 10809).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1787 met Hester Hendriks van DAALEN (zie 10552).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
195021    Willem Jans de OLDE, geboren 00-00-1835, zoon van Jan Leenderts de OLDE (zie 13044) en Geertjen Peters de OLDE (zie 195003).
Gehuwd met Barta Jans BOSMAN (zie 195022).
 
13054    Willem Leenderts de OLDE, geboren op 04-03-1804 te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 29-04-1804 te Vollenhove, overleden 00-00-1878, zoon van Leendert Jans de OLDE (de OUDE) (zie 119809) en Marrigjen Egberts de WIT (zie 15365).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-08-1838 te Vollenhove met Jentien Jans POST (zie 61447).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marregien (zie 61445).

6447    Jan Freriks d'OLDE, burgemeester van Hardenberg, geboren ca 1668.
Gehuwd met Aeltien JANSEN (zie 6448).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
5714    Jannes Hendriks d'OLDE (ODINK), burgemeester van Hardenberg, geboren ca 1692, overleden ca 1721, zoon van Jan Freriks d'OLDE (zie 6447) en Aeltien JANSEN (zie 6448).
Gehuwd voor de kerk op 20-09-1713 te Heemse met Evertien Jansdr ODINK, 17 jaar oud (zie 5713). {Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-01-1723 te Hardenberg met Hannes Hendriks WIJCHMINK (zie 5712).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
206620    Coert Hendriksz van OLDE, geboren ca 1708.
Gehuwd met Jennegjen SMIT (zie 206621).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Coertsz (zie 206479).

131902    Elisabeth van OLDE, geboren 00-00-1815 te Schoondijke.
Gehuwd op 08-03-1843 te Schoondijke met Pieter Pieters WISSE (zie 131901).
 
206479    Hendrik Coertsz van OLDE, geboren 00-00-1733 te Vriezenveen, zoon van Coert Hendriksz van OLDE (zie 206620) en Jennegjen SMIT (zie 206621).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1754 met Jenneken van OLDEN (zie 206622).
Gehuwd voor de kerk (2) 00-00-1755 te Vriezenveen met Frederika Egbertsdr ten CATE (zie 206480).
 
46477    Geesjen OLDE EYTINGE, geboren ca 1695, overleden op 17-10-1745, dochter van Luijten OLDE EYTINGE (zie 212404) en Aeltien BANTINGE (zie 212405).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1695 met Jan Tijmens OLDENHUIS (zie 46475). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1690 met Lammetjen BUITINGE (zie 46476).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijmen Jans (zie 39322).

212404    Luijten OLDE EYTINGE, geboren ca 1640.
Gehuwd met Aeltien BANTINGE (zie 212405).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48654    Willem OLDE EYTINGE, geboren ca 1673.
Gehuwd (1) op 21-10-1695 met Jantjen OLDENHUIS (zie 48653). {Zij is later gehuwd op 20-05-1857 te Zuidhorn met Johanna HILBING (zie 48652).}
Gehuwd (2) met Harmen HUISINGE (zie 48655). {Hij was eerder gehuwd 00-00-1656 met Lammechje HILBINGE (zie 48656).}
 
48536    Hindrik OLDE SCHAANGE, geboren ca 1618.
Gehuwd met Jantje ROSING (zie 48537).
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbertien Hendriks SCHAINK (zie 48538).
   2.  Marchien OLDENSCHAANGE (OLDE SCHAYNGE) (zie 46504).
   3.  Jan OLDE SCHAENGE (zie 46497).
   4.  Hendrik OLDE SCHAENGE (zie 48540).
   5.  Willem SCHAANGE (OLDENHUISINGE) (zie 40515).

48683    Jan OLDE SCHAANGE, geboren ca 1618.
Gehuwd met Jantien HENDRIX (zie 48684).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
48540    Hendrik OLDE SCHAENGE, geboren ca 1660 te Benneveld, overleden 00-04-1725, zoon van Hindrik OLDE SCHAANGE (zie 48536) en Jantje ROSING (zie 48537).
Gehuwd met Jantien BANDRINGE (zie 48541).
 
46497    Jan OLDE SCHAENGE, geboren ca 1656 te Benneveld, zoon van Hindrik OLDE SCHAANGE (zie 48536) en Jantje ROSING (zie 48537).
Gehuwd met Jantien SEGERINGE (SCHAINK ELVING) (zie 46498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annechien OLDEN SCHAENGE (zie 46496).

211266    Jan Alberts OLDE SIKKINGE, geboren ca 1670 te Valthe.
Gehuwd voor de kerk op 06-11-1701 te Emmen met Jantje Eises SIKKING (zie 211267).
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof SIKKING (SIKKES) (zie 211268).
   2.  Roelofjen Jans SIKKING (zie 211269).
   3.  Eise Jans SIKKING (zie 211264).

198627    Johan Bauckes OLDE TIETEMA (ROORDA), geboren 00-00-1485 te Elahuizen, overleden op 14-01-1541 te Hennaard;Hennaarderadeel, begraven te Kubaard;Littenseradeel.
Gehuwd voor de kerk ca 1510 met Anna Hesselsdr HANCKEMA (HAUCKEMA) (zie 198628).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176639    Evert OLDE WERGER, geboren ca 1775.
Gehuwd met Johanna HARBERT (HALBERINK) (zie 176638).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
176640    Geertruida OLDE WERGER, geboren ca 1805, dochter van Evert OLDE WERGER (zie 176639) en Johanna HARBERT (HALBERINK) (zie 176638).
Gehuwd op 16-05-1828 te LOsser met Hermannus GERRITSEN (zie 176641).
 
162184    Roelofje OLDEBESTEN, geboren ca 1731.
Gehuwd met Lucas Jacobs ZOET (zie 162183).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaassien Lucas ZOETEN (zie 162180).

111966    Geertje OLDEBOOM, geboren 00-00-1863 te Ditzumer Verlaat;Dld, overleden voor 1895, dochter van Jaje Bruns OLDEBOOM (zie 116166) en Grietje WIEMAN (zie 116167).
Gehuwd op 27-06-1889 te Scheemda met Lubbertus GROEN (zie 111965). {Hij is later gehuwd op 03-10-1895 te Scheemda met Imkea Eefkelina OLDEBOOM (zie 116170).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
142250    Hinderk OLDEBOOM, timmerman, geboren ca 1861.
Gehuwd met Antje ROTGERS (zie 142251).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka (zie 142249).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 329 van 501 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software