Eerste blad    Vorig blad    Blad 443 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

103605    Wijbe SIJGERS.
Gehuwd met Zwaantje GERBENS (zie 103606).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135976    Jeen Hendriks SIJGERSMA, geboren op 06-07-1817 te (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1818 (overlijden vader halfbroer Pieter) en in 1819 (geboorte broer Pieter) met zijn ouders te Blankenham (gem. Kuinre). Zoon van Hendrik JEENS (SIEGERSMA (1812), SIJGERSMA (1817)) (zie 135971) en Aaltje BOUWES (DIJKSTRA (1812)) (zie 135970).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1842 te Doniawerstal (Fr.) met Fimmigjen Reinders DIJKSTRA (zie 135977). Zij waren volle neef en nicht van elkaar, beide kleinkind van Bouwe Sijbolts DIJKSTRA en Geertje Meintes ZIJLSTRA.
 
70747    Geertje Dubbelds SIJLSTRA (ZIJLSTRA (1838)), geboren op 27-12-1817 om 16:00 uur te Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Dubbelt BOUWES (SIJLSTRA (1817), ZIJLSTRA (1824)) (zie 57379) en Femmigjen JANS (van de LEGEWEG (1817), LAGEWEG (1850)) (zie 70715).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1838 te Weststellingwerf (Fr.) met Bouwe Johannes' SAMPLONIUS, 34 jaar oud (zie 70753).
 
70748    Jan Dubbelds SIJLSTRA, geboren op 27-12-1821 om 06:00 uur te Schoteruiterdijken (gem. Schoterland - Fr.), overleden op 29-04-1870 te Weststellingwerf (Fr.) op 48-jarige leeftijd, zoon van Dubbelt BOUWES (SIJLSTRA (1817), ZIJLSTRA (1824)) (zie 57379) en Femmigjen JANS (van de LEGEWEG (1817), LAGEWEG (1850)) (zie 70715).
 
141602    Liesbet IJntes (Elisabeth) SIJLSTRA (ZIELSTRA (1856)), geboren ca 1752. Zij woonde in 1777 (bij haar huwelijk) te Bozum (gem. Baarderadeel - Fr.), erna te Sneek (Fr.).
Ondertrouwd op 13-12-1777 te Gerecht Sneek (Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-12-1777 te Sneek (Hervormd), hij te Sneek (Fr.), zij te Bozum (gem. Baarderadeel - Fr.). Echtgenoot is Jelle Jurjens de KOE, 24 jaar oud (zie 141601). Zij lieten tussen 1782 en 1789 te Sneek drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Claaske, Baukjen en Jurjen.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
49189    Aaltje SIJMENS, zij woonde in 1727 (doop dochter) te Slijkenburg (onder Kuinre), erna ook.
Gehuwd voor de kerk ca 1723, [N.B. Hun huwelijk is niet in Friesland ingeschreven.] met Wijbbe JEPKES (IJPPES (1736)) (zie 49188).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
71952    Aefjen SIJMENS (KLIJNSTRA (1827)), boerin (1827), geboren op 31-05-1784 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 06-06-1784 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 29-05-1833 om 03:00 uur te in het huis No. 27 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als weduwe van Jan Karstes de JONG, nalatende zes kinderen: Jantje, Siemon, Jentje, Karsje, Albertje en Karst; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1807 (bij haar huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij werd op 01-05-1808 te SintJohannesga, op belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Zij woonde toen met haar man Jan KARSTENS te SintJohannesga. Zij woonde in 1827 (overlijden man) in het huis No. 7 te SintJohannesga. Zij was in 1832 eigenaresse van een huis en erf, kadastraal bekend als perceel A708, gelegen te SintJohannesga. Vermoedelijk woonde zij hier toen zelf met haar kinderen. Dochter van Simon FRANKEN (zie 23332) en Jentjen LUCAS (KLIJNSTRA (1837)) (zie 71958).
Ondertrouwd 00-05-1807 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-05-1807 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), beide te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Jan KERSTES (de JONG (1827)), 29 jaar oud (zie 71951). Zij kregen tussen 1808 en 1826 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen, genaamd: Jantjen, Siemon, Jentje, Kersjen, Albertje, Karst en Geesjen (2x). Jantje huwde in 1830 te AEngwirden (Fr.) met Hessel Klazes van der WAL. Siemon huwde in 1838 te Schoterland met Frederica Johanna Jans VOLMULLER. Kersjen huwde in 1844 te Schoterland met Wijbe Jans van den BERG. Albertje huwde in 1842 te Leeuwarden (Fr.) met Jacobus Dirks DIRKSE en overleed in 1850 te Leeuwarden als zijn partner. Karst overleed met 3 jaar in het huis No. 7 te SintJohannesga. Geesjen-1 overleed met 3 dagen te SintJohannesga. Geesjen-2 overleed met 7 dagen te SintJohannesga.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7234    Aeltjen SIJMENS, geboren ca 1653, van Wanneperveen.
Ondertrouwd op 26-04-1674 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1674 (N.G.). Hij van Vollenho en zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Stevens PRINS (zie 7233).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
6524    Aeltjen SIJMENS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 15-07-1668 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
 
81351    Agnes Margaretha (Angenis) SIJMENS, geboren ca 1747.
Ondertrouwd (1) op 06-11-1772 te Amsterdam met Hendrik KLEIJN (zie 81352).
Ondertrouwd (2) op 24-06-1791 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk 00-07-1791 te [Amsterdam] (R.K.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Johannes Damassus (Jan) EVERSTEIJN (EVERSTIJN (1791), EVERSTEIN () (zie 81349). {Hij was eerder ondertrouwd op 06-10-1769 te Amsterdam met Joanna Gesina (Gesina,Anna Gesiena) REUVEKAMP (zie 81350). Zij lieten tussen 1770 en 1781 te Amsterdam zes kinderen dopen (R.K.), genaamd: Joanna, Christina, Maria Sebilla, Henrica Francisca Fausta, Johannes Franciscus en Joanna Gezina.}
 
46493    Annechien SIJMENS (SOK (1813)), geboren te op de Zandbeld [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 26-12-1770 te Beulake (getuige(n): Jantjen ALBERTS, haar tante), dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
 
111524    Annigje Hendriks SIJMENS, geboren ca 1764. Zij woonde in 1789 (bij haar huwelijk) te Giethoorn.
Ondertrouwd op 06-03-1789 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-03-1789 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Geert Koops MANDEMAKER (zie 111523).
 
7285    Arendt SIJMENS, geboren ca 1656, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Ondertrouwd op 09-05-1675 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1675 te Vollenhove (N.G.), beide van Vollenhove met Aeltjen Hendricx VISSCHER (JONCKMAN) (zie 7286).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick ARENDTS (zie 7287).
   2.  Jantjen ARENDTS (zie 7489).
   3.  Marchjen ARENDTS (zie 7671).
   4.  Geesjen ARENTS (zie 7897).
   5.  Dirck ARENDTS (zie 8124).
   6.  Marchjen ARENDTS (zie 8343).
   7.  Rijckelt ARENDTS (zie 8510).
   8.  Sijmen ARENDTS (zie 8704).
   9.  Hendrickjen ARENDTS (zie 1107).

8909    Arent SIJMENS, doctor, geboren ca 1670.
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Aeltjen RIJCKENTS (zie 8926).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
59630    Bauke SIJMENS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 01-03-1767 te Steenwijk, zoon van Simon BAUKEN (zie 59628) en Femmigje Jans PAPE (zie 59627).
 
11890    Beertje SIJMENS, geboren te in de Krijger, gedoopt (N.G.) op 29-10-1730 te Vollenhove, dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Jantje JANS (zie 10117).
 
2966    Beertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-01-1662 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Helprich JANS (zie 8446). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1696 met Trijntjen WILLEMS (zie 9197).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
129523    Claas SIJMENS, overleden voor 1813. Hij woonde in 1771 (bij zijn huwelijk) te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.). erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1771 te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 20-10-1771 te Midlum (Hervormd), beide te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.). Echtgenote is Epkjen JOHANNES (zie 129524). Zij lieten tussen 1774 en 1795 te Midlum (gem. Franekeradeel - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijmen, Akke, Johannes, Pijtter, Tettje, Herre en Durkje. Sijmen huwde met Leena Jans BOERSMA en huwde in 1839 te Franeker (Fr.) met Feijkjen Valentijns SMALLENBERG. Akke huwde met Watzes Jeltes VISSER, huwde met Jan Klazes BAKKER en overleed in 1833 te Leeuwarden (Fr.), als echtgenote van haar 2e man, wonende onder Stiens (Fr.). Pieter huwde in 1813 te Franeker met Grietje Johannes' OOSTERBAAN. Herre huwde in 1818 te Franekeradeel met Trijntje Jans TJERKSTRA. Dirkje huwde in 1817 te Wonseradeel (Fr.) met Jochum Douwes van der BAREN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146522    Cornelis SIJMENS (KOK (1812)), schoenmaker (1830,1846,1850,<1852), geboren op 19-05-1804 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte werd hij geboren bij deze ouders in 1804 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in zijn doopakte en zijn huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 21-05-1804 te Echten, overleden op 21-09-1852 om 23:00 uur te in [het huis] No. 7 te Echten (Wijk 1) in de gem. Lemsterland (Fr.) op 48-jarige leeftijd, als weduwenaar van Jantje Hendriks HUISMAN. Hij woonde in 1830 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.). Hij woonde in 1846 (overlijden schoonzus Marrigje) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Zoon van Sijmen FRANKES (KOK (1812)) (zie 146521) en Barbertje (Berber) CORNELIS (PRANGER (1820)) (zie 146520).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1830 te Lemsterland (Fr.), hij j.m., Echtgenote is Jantje Hendriks HUISMAN, 18 jaar oud (zie 64834). Zij kregen tussen 1844 en 1848 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) drie kinderen, genaamd: Berber, Hendrik en Siementje. Berber huwde in 1869 te Doniawerstal (Fr.) met Gerben Freerks BOKMA. Siementje huwde in 1878 te Wymbritseradeel (Fr.) met Hendrik Jelles HARSMA. Hendrik huwde in 1881 te Het Bildt (Fr.) met Aaltje Idzes WIERSMA.
 
6428    Dirck SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-07-1667 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1692 met Aechte DIEDEMER (DIETMURS) (zie 3285).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
4993    Dirckien SIJMENS (Evertien), geboren ca 1619, overleden winter1656 te Vollenhove, mogelijk gestorven in het kraambed. Dochter van Sijmen EVERTS (zie 4464) en NN WIJTSES (zie 4565).
Ondertrouwd op 26-11-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 01-01-1643 (N.G.), hij wed[uwnaer]. Echtgenoot is Bartholt GEERTS (van OMMEN (1643)) (zie 4564). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1639 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-11-1639 te Vollenhove (N.G.), zij tot Vollenhove. Echtgenote is Hendrickien Willems (zie 4463). Hij is later ondertrouwd op 25-07-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 16-08-1657 te Vollenhove (N.G.), hij wed. en beijde tot Vollenhoo met Hendrickjen ALPHERTS (zie 3302).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
7845    Dirckjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-08-1682 te Vollenhove. Zij werd genoemd naar haar oma, Dirckien SIJMENS, dochter van Sijmen Bartelts van OMMEN (zie 2704) en Geertjen LAMBERTS (zie 7027).
 
10831    Eijnbert (Egbert) SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 28-07-1717 te Vollenhove, zoon van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
125865    Femke (Femmigjen,Fennigje) SIJMENS (BROUWER (1812), BEENS (1825)), werkvrouw (1843,1849), arbeidster (<1875), geboren op 06-03-1792 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Haar moeder overleed voor 1801 te de Compagnie (gem. Schoterland). Zij, Femke, was toen 9 jaar. Doordat haar vader hertrouwde kreeg zij toen een 2e moeder. Gedoopt (Hervormd) op 22-04-1792 te Hoornsterzwaag, overleden op 20-03-1875 te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen) op 83-jarige leeftijd, als partner van Berend BRAAK; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1812 (reg.naamsaanneming Mildam) [met haar 2e moeder Antje HAIJES], met haar broer Jacob en haar halfzus Aaltje te Jubbega (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1816 (geboorte dochter Stijntjen) in het huis No. 11 te Boyl, onder Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Zij woonde in 1825 (geboorte zoon Albert) te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen - Dr.), erna ook. Zij woonde in 1843 (huwelijk dochter Hendrika) te Avereest, erna ook. Zij woonde in 1863 (huwelijk zoon Hendrik) te Ambt Ommen. Zij woonde in 1866 (overlijden man) te Beerzerveld (gem. Ambt Ommen). Dochter van Simon BEENEZ (BROUWER (1812)) (zie 125868) en Hindrikjen JACOBS (zie 125869).
Gehuwd voor de kerk voor 1825, [N.B. Bij de geboorte van zoon Albert in 1825 waren zij gehuwd. Geboorteaktes van Hendrika en Maria onbreken [zo bleek ook bij hun huwelijken]. Mogelijk waren zij in Duitsland gehuwd.] met Berend de BRAAK (ten BRAAK (1827), ter BRAAK (1832), BRAAK (1866)) (zie 125864). Zij kregen in 1816 te Boyl (Fr.) samen een buiten echte geboren dochter Stijntjen. Zij kregen tussen ca 1819 en 1838 te Hoogeveen (Dr.) zeven kinderen, genaamd: Hendrika, Maria, Albert, Jacob, Hendrik, Femmigje en Margje. Hendrika huwde in 1843 te Avereest met Hendrik Herms BRUINEMEIJER [BRUNEMEIJER (1888)] en overleed in 1888 te Erica (gem. Emmen - Dr.), als zijn echtgenote. Maria huwde in 1849 te Avereest met Jan Jans KONING. Albert huwde in 1849 te Avereest met Petronella Hendrikus' WASSER. Jacob (Jakobus) huwde in 1856 te Avereest met Maria Aleida Berends GERMES en overleed in 1900 te Erica, als haar echtgenoot. Femmigje huwde in 1857 te Avereest met Joseph Jans BLATTER en overleed in 1916 te Emmen (Dr.), als zijn weduwe. Margje overleed met 2 jaar te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
60141    Femmetjen SIJMENS, overleden voor 1748 te Giethoorn.
Gehuwd op 01-03-1708 te Giethoorn, hij wed[uwnaar]. Echtgenoot is Henrik Gerrits KLEENE (zie 60140). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1708 met Aaltjen Jacobs BUIJL (zie 60142).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135981    Femmigien SIJMENS, boerin (1821), landbouwersche (1832), geboren te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Simon HENDRIKS en Greetjen HANSES, die huwden op 25-07-1756 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf) (hij te Oldelamer, zij te Nijelamer (gem. Weststellingwerf)), en die in 1782 met hun kinderen verhuisden naar Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf). Haar ouders lieten tussen 1758 en 1769 te Oldelamer en Oldetrijne vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hendrik, Hans, Femmigje en Luitjen; allevier geboren te Oldetrijne. Haar broer Hendrik onverleed in 1828 te Scherpenzeel, ongehuwd. Haar broer Hans huwde in 1793 te Scherpenzeel met Geertruijt ANNES [LEMSTRA (1823)] en overleed voor 1812 te Scherpenzeel; zijn zoon (geboren ca 1796 te Scherpenzeel) werd Hans genoemd, wat er op wijst dat haar broer Hans voor diens geboorte was overleden. Gedoopt (Hervormd) op 29-11-1762 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 28-11-1834 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als weduwe van Wubbe Pieters BLOM. Zij woonde in 1792 (bij haar huwelijk) te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij vertrok op 12-08-1797 van Scherpenzeel, samen met haar man Wubbe PETERS, met attestatie naar SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1821 (overlijden man) in het huis No. 13 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland). Zij was in 1832 (bron: kadaster,1832) als weduwe van Wubbe Pieters BLOM, eigenaar van 14 percelen gelegen in de gem. SintJohannesga, waaronder een huis en erf (perceel D0076) tegenover de kerk in Delfstrahuizen en naastgelegen boomgaard; vermoedelijk woonde zij hier toen zelf.
Ondertrouwd 00-04-1792 te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-05-1792 te Scherpenzeel (Hervormd), beide te Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Wubbe PIETERS, 28 jaar oud (zie 82129).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
144757    Francke SIJMENS (KOK (1822)), schipper (<1822), geboren 00-06-1744 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zoon van Sijmen CARSTES en Claasjen FRANKES. Zijn ouders lieten tussen 1737 en 1747 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jantjen, Marten, Margjen, Francke en Mai. Gedoopt (Hervormd) op 07-06-1744 te Lemmer, overleden op 09-02-1822 om 15:00 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), als weduwnaar van [Nanke AUKES]; [namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1767 (bij zijn huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.). Hij verhuisde ca 1777 met zijn vrouw en drie kinderen naar Echten (gem. Lemsterland) terug.
Ondertrouwd 00-05-1767 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-05-1767 te Echten (Hervormd), beide te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Nanke (Namke) AUKES, 23 jaar oud (zie 144758). Zij lieten tussen ca 1768 en 1778 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en te Echten (gem. Lemsterland) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Aukje, Claaske, Klaasjen, Jantjen en Hendrikje. Zij kregen ook ca 1768 te Echten (gem. Lemsterland) een zoon Sijmen. Hendrikje huwde in 1806 te Echten (gem. Lemsterland) met Folkerd Hindriks KOK en woonde in 1822 met hem te Amsterdam.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
68547    Geert Hendriks SIJMENS, veenbaas (1818), veenwerker (1822), geboren ca 1764 te [Giethoorn], overleden op 23-02-1828 om 23:00 uur te in het huis No 73 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwnaar van Grietje Hanzes GRANIS; nalatende zeven kinderen bij haar in echte verwekt. Hij woonde in 1789 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Hij werd op 06-02-1811, samen met zijn vrouw Grietje HANSENS, ingeschreven als lidmaat in de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), komende met attestatie van Giethoorn (bron: lidmatenregister Bovenknijpe (DTBL610-1082)). Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Ondertrouwd op 06-03-1789 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-03-1789 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)), 25 jaar oud (zie 24171).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
2967    Geertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-01-1662 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 (N.G.) met Geuje AELDERS (zie 8416).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
11103    Geertjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-10-1720 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
6308    Geesjen SIJMENS, geboren ca 1665 (gezindte: N.G.).
Gehuwd voor de kerk ca 1688 met Geuje ALBERTS (BOERTJEN) (zie 5860).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
21346    Geesjen SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 25-02-1666 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Ondertrouwd op 03-05-1685 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 27-09-1685 (N.G.). Hij weduwenaar tot Blockzijl, zij uyt het Clooster op 't Lant [van] Vollenho. Echtgenoot is Pieter BARTELTS (DUIJN (1685)), 32 jaar oud (zie 21347). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1675 met Stientjen Henricx KLINCKERT (zie 21348).}
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
50258    Geessien Hendricks SIJMENS (van ESSEN (1725)), geboren te Steenwijkerwold, dochter van Hendrick Jan SIJMENS [van ESSEN] en Hendrikje TOMAS, die huwden te Steenwijkerwold op 16-03-1704. Gedoopt (N.G.) op 14-06-1705 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2813) met haar man Mr. Jan EIJTZ en hun kinderen Hendrik, Willemtje, Dirkje, Bato, Albert en Aaltjen in Steenwijkerwold (Westeinde) in het Schoutambt Steenwijk. Vermoedelijk diende hun dochter Hendrikje toen als inwonende meid bij een ander gezin in Steenwijkerwold. Dochter van Hendrick Jans van ESSEN (SIJMENS (1705)) (zie 70560) en Hendrikjen TOMAS (zie 70561).
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 28-11-1723 te Steenwijkerwold (N.G.) met Jan Bathen EIJTS (van WITLINGA (1684)), 38 jaar oud (zie 47709).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
88945    Gerke SIJMENS, geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), zoon van Sijmen GERKEN en Egbetijen TALEN SANTINGE. Gedoopt (N.G.) op 03-09-1719 te Diever. Hij woonde in 1759 (bij zijn huwelijk) te Wapse, onder Diever (Dr.), erna te Diever.
Ondertrouwd 00-03-1759 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 15-04-1759 te Diever (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenote is Jantjen SIJMENS, 18 jaar oud (zie 88946). Zij lieten tussen 1760 en 1776 te Diever (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Simen, Egbertien, Simen, Aaltien, Simen, Jan, Janna en Wolter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simen GERKEN (zie 106952).
   2.  Aaltje GERKEN (zie 88950).
   3.  Simen ROELOFS GERKEN (GERRITS (1805)) (zie 106950).
   4.  Janna GERKEN (GARKENS (1811)) (zie 88943).

106955    Gerke SIJMENS, geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 09-08-1807 te Vledder, zoon van Simen GERKEN (zie 106952) en Geessien JANS (VLEDDER (1841)) (zie 106953).
 
5921    Greete SIJMENS (WILLEMS), geboren ca 1642.
Gehuwd voor de kerk ca 1662 met Gerrit EVERTS (zie 5920).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
8200    Greetjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-04-1686 te Vollenhove, dochter van Sijmen Bartelts van OMMEN (zie 2704) en Geertjen LAMBERTS (zie 7027).
 
5479    Hendrick SIJMENS, geboren te Kadoelen, gedoopt (N.G.) op 14-08-1658 te Vollenhove, zoon van Sijmon REIJNERS (zie 5583) en Greete ENGBERTS (zie 5584).
 
70563    Hendrickjen Hendricks SIJMENS (van ESSEN (1739)), geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 14-10-1708 te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1739 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2826) met haar man Jan FREDRIKS en hun kinderen Hendrikje en Aaltje in de Westhoek van Steenwijkerwold in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt, een [inwonende] schaapjonge[n] en een [inwonend dienst]meisje. Dochter van Hendrick Jans van ESSEN (SIJMENS (1705)) (zie 70560) en Hendrikjen TOMAS (zie 70561).
Ondertrouwd op 12-04-1739 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1739 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j..d., beide van Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jan FREERICKS (zie 70516).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
71184    Hendrikjen SIJMENS, geboren op 13-08-1773 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 15-08-1773 te Paasloo, dochter van Zijmen Keimpes (Simon) SCHUT (KEMPEN (1748), van der WOUDE (1813)) (zie 71182) en Klaasjen LUITEN (zie 76609).
 
6736    Jan SIJMENS, visscher, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-01-1670 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Ondertrouwd op 25-05-1692 te Hasselt, met attestatie om te Vollenhove te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-06-1692 te Vollenhove (N.G.). Hij j.m. tot Vollenhove, zij j.d. tot Streuckel [onder Hasselt]. Echtgenote is Dieuwertjen PETERS (zie 8822).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
140060    Jan SIJMENS (IPPER (1767), UPPER (1839)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 03-06-1731 te Zwartsluis (getuige(n): Metjen JANS). Hij woonde in 1767 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, eerder te Oudeschild (gem. Texel - N.H.). Zoon van Simon Kornelis' IPPER (UPPER (1733)) (zie 30321) en Geertjen Henriks BOUWER (zie 30322).
Ondertrouwd (1) op 07-04-1767 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 06-05-1767 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. gevaren hebbende van het Oudeschilt [op Texel (N.H.)] tegenwoordig alhier [= te Zwartsluis], zij j.d. alhier [= te Zwartsluis]. Echtgenote is Marregie Jans MUSSCHER (GERRITS (1773)) (zie 140061).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1772, [N.B. Het is onduidelijk of en zoja waar dit huwelijk heeft plaatsgevonden. De reden dat is aanneem dat hij opnieuw gehuwd was, is, dat de moeder van zijn 2e kind Margjen GERRITS heette, terwijl zijn eerste vrouw Margjen JANS was; dit lijkt erop te wijzen dat het om twee verschillende vrouwen gaat.] met Margjen GERRITS (zie 140062).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
59629    Jan SIJMENS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 24-05-1761 te Steenwijk, zoon van Simon BAUKEN (zie 59628) en Femmigje Jans PAPE (zie 59627).
 
68544    Jan Jochems SIJMENS, geboren ca 1753 te [Giethoorn]. Hij woonde in 1778 (bij zijn huwelijk) te Giethoorn. Zoon van Jochem Jans SIJMONS (zie 68537) en Juttien Wichers SCHREUR (zie 68535).
Ondertrouwd (1) op 30-10-1778 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 22-11-1778 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Stijntje Alberts MOL (zie 68545).
Ondertrouwd (2) op 06-08-1785 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 21-08-1785 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Marrigje Lucas' BROER (zie 68546).
 
2849    Jantjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 27-06-1659 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Theunissien PETERS (zie 2748).
 
6551    Jantjen SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-08-1668 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
 
120659    Jantjen SIJMENS (KOK (1814)), geboren te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Sijmen CARSTEN en Claasjen FRANKES, die tussen 1737 en 1747 te Lemmer vijf kinderen lieten dopen (Hervormd), genaamd: Jantjen, Marten, Margjen, Francke en Mai. [N.B. Op basis van deze gegevens zou ik zeggen dat een broer Karsten ontbreekt. Dit kan beteken dat broer Marten eigenlijk Karsten was; of dat haar ouders al een elders geboren zoon Karsten hadden.], gedoopt (Hervormd) op 10-08-1737 te Lemmer, overleden op 04-08-1814 om 06:00 uur te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) op 76-jarige leeftijd, [als partner van Namle Folkerts KOK]; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1761 (bij haar huwelijk) in De Kooij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Follega (gem. Lemsterland).
Ondertrouwd 00-04-1761 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 03-05-1761 te Oosterzee (Hervormd), hij te Eesterga, zij te De Kooij te Oosterzee, beide in de gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Namne VOLKERTS, 27 jaar oud (zie 120658). Zij lieten tussen 1762 en 1774 te Lemsterland (Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijmen, Alijd, Klaasjen, Sijmen, Folkert, Hendrik en Tijs; alle zeven werden zij [vermoedelijk] geboren te Follega (gem. Lemsterland). Folkert huwde met Trijntje JANS en overleed in 1813 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), als haar echtgenoot. Thijs overleed in 1835 te Echten (gem. Lemsterland), ongehuwd. Hendrik overleed in 1854 te Lemmer (gem. Lemsterland), vermoedelijk ongehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske NAMLES (KOK (1825), NANNES (1825)) (zie 120635).
   2.  Folkert (Volken) NAMLES (KOK (1813)) (zie 120691).
   3.  Sijmen NAMLES (KOK (1812)) (zie 120668).

88946    Jantjen SIJMENS, geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), dochter van Sijmen ROELFS en Aaltien HINDRIKS. Gedoopt (N.G.) op 09-10-1740 te Diever. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna te Diever.
Ondertrouwd 00-03-1759 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 15-04-1759 te Diever (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Gerke SIJMENS, 39 jaar oud (zie 88945). Zij lieten tussen 1760 en 1776 te Diever (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Simen, Egbertien, Simen, Aaltien, Simen, Jan, Janna en Wolter.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
106954    Jantjen SIJMENS (VELDKAMP (1837), GERKE (1841)), arbeidster (1837), geboren te Vledder (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd wij geboren als dochter van Siemen VELDKAMP op 19-09-1802 te Havelte. Ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar huwelijksakte]. Gedoopt (N.G.) op 07-10-1804 te Vledder, overleden op 15-12-1865 te Bazuin (gem. Zuidwolde - Dr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Gerrit ZOETEVENT. Dochter van Simen GERKEN (zie 106952) en Geessien JANS (VLEDDER (1841)) (zie 106953).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-02-1837 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar. Echtgenoot is Gerrit Jans SOETEVENT (SOETEVEND (1816), ZOETEVENT (1826), SOUTEVENT (1850)), 49 jaar oud (zie 106956). Zij kregen in 1837 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) en in 1841 te Westerveld (gem. Zuidwolde - Dr.) twee kinderen, genaamd: Sieme en Geert. Geert huwde in 1872 te De Wijk (Dr.) met Hendrikje Willems POLS, huwde in 1893 te Zuidwolde met de weduwe Annigje Harms SCHUT, en overleed in 1913 te Zuidwolde als weduwnaar van zijn 2e vrouw. {Hij was eerder gehuwd ca 1815, [N.B. Hun huwelijksakte werd niet gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).] met Wubbiggien HENDRIKS (SCHEEPER (1815), PIJPOT (1826), PIEPOT (1874)) (zie 106959). Zij kregen tussen 1816 en 1826 te Ruinerwold (Dr.), te Smilde (Dr.) en te Uffelte (onder Havelte - Dr.) vier kinderen, genaamd: Jan, Margien, Hendrik en Annegjen. Hendrik overleed met 10 weken te Uffelte. Jan huwde in 1850 te De Wijk (Dr.) met Trijntjen Alberts WESTERVELD en werd in 1890 te Zuidwolde haar weduwnaar. Margje huwde in 1851 te Havelte met Roelof Klasen EMS en overleed in 1902 te Kloosterveen (gem. Assen - Dr.) als zijn weduwe. Annigje overleed in 1874 te Ruinen (Dr.), [vermoedelijk ongehuwd].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Sieme Gerrits (zie 135217).

37197    Jetske SIJMENS.
Gehuwd met Popke Synes HUIZINGA (zie 37196).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
10965    Judith SIJMENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-02-1719 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
19021    Knelis SIJMENS, geboren ca 1620, van 't Moer ?
Kind:
   1.  Trijntijn KNELIS (zie 19017).

4095    Kornelis SIJMENS, geboren te vermoedelijk in de Waede bij Zwartsluis, zoon van Sijmen KORNELIS en Aaltjen DERX, gedoopt (N.G.) op 20-03-1664 te Zwartsluis.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1689 met Aaltjen GERRITS (zie 30316).
Ondertrouwd (2) op 06-03-1698 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-03-1698 (N.G.). Hij weduwnaar [wonende] bute [de] Meppelerp[oorte], zij j.d. te Nieuwesluis. Echtgenote is Hillegien HENDRIKS (zie 4334).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
5929    Lijzabeth SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 16-08-1663 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Gehuwd voor de kerk ca 1686 met Dirck JANS (zie 1108).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
70906    Maike SIJMENS.
Gehuwd met Hendrik WIERTS (zie 70905).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmen Hendriks (zie 49692).

104020    Margjen SIJMENS (KOK (1841)), geboren ca 1763, [N.B. Mogelijk was zij de op 03-03-1743 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.) gedoopte dochter van Sijmen CARSTES en Claasjen FRANKES.], overleden voor 1798 te [Follega (gem. Lemsterland - Fr.)]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1788 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-06-1788 te Oldelamer (Hervormd), beide te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Roelof Roelofs KATENS (KUNST (1837)), 24 jaar oud (zie 104016). Van hen werden in Friesland geen kinderen gedoopt (Hervormd). {Hij is later ondertrouwd 00-08-1798 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), te Lemmer attestatie gegeven om te mogen trouwen onder Tjerkgaast. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 16-09-1798 te Idskenhuizen, onder Tjerkgaast (Hervormd). Hij weduwnaar te Follega (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Boukje WIEBES (van der GAAST (1878)) (zie 104017). Zij kregen tussen 1800 en 1814 te Follega (gem. Lemsterland - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Sjoertje, Roelof, Jacobjen, Hendrikje, Wijbe, Jan en Cornelisje.}
 
123659    Margjen SIJMENS (VELDHOF (1840), VELTKAMP (1847)), geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-01-1774 te Diever. Zij was in 1840 Doopsgezind (bron: bevolk.reg.). Overleden op 22-07-1859 om 20:30 uur te ten huize van Jan HOFMAN [met] No. 755 (Wijk D) te Smilde (Dr.) op 85-jarige leeftijd, als weduwe van Sipke HEIDA; wonende te Smilde (gem. Smilde - Dr.). Zij woonde op 01-01-1840 (bevolk.reg.) met haar man Sipke HEIDA in Tuk (gem. Steenwijkerwold). Bij hen dienden toen Jan KRIST (21 jr., uit Steenwijkerwold) en Margje van NOORD (17 jr., uit Zuidveen) als inwonende werkbode. Dochter van Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657) en Femmichien (Femme) GERREBRANDS (zie 123658).
Gehuwd ca 1800, [zij waren voor 1827 gehuwd; plaats niet gevonden (bron: notariële akte Vledder (1827), toen hij, als kennelijk haar man, haar zaken behartigde).] met Sipke Hanzes HEIDA (HEIJDA (1847)) (zie 123660), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
23311    Mensjen SIJMENS, geboren ca 1706 te Wanneperveen. Zij werd genoemd naar haar oma, Mensse Sijmons GROENEWEGEN. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) met haar man Jan Jans SCHUURINK en hun kinderen Nelligjen, Geesjen en Jantjen te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen. Willem OENEN diende toen bij hen als inwonende knecht. Dochter van Cijmen (Simon) SANDERS (zie 23303) en Nellechien LUIJTEN (zie 23308).
Ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis. Hij met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1731 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar te Zwartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Jans SCHUURINK (zie 23312). Zij lieten hun kinderen niet dopen na de geboorte. Hun kinderen lieten zich later ("als bejaarde", d.w.z. als 25+-er) alsnog in de N.G.-kerk te Zwartsluis dopen. {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1714 te Zwartsluis. Met attestatie van Zwartsluis naar Blokzijl. De ondertrouw te Blokzijl was op 21-10-1714. Gehuwd voor de kerk op 07-11-1714 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te 't Nederlandt [onder Steenwijkerwold]. Echtgenote is Marijtje SIJMONS (zie 35048), [Van hen zijn kort na hun geboorte te Blokzijl en te Zwartsluis geen kinderen gedoopt; mogelijk waren zij doopsgezind.].}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
78187    Mensjen SIJMENS, geboren ca 1706. Zij woonde in 1731 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna [vermoedelijk] te Zwartsluis. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2008) met haar man Jan Jans SCHUURINK en hun kinderen Nelligjen, Geesjen en Jantjen te Zwartsluis (Binnendijx), in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Willem OENEN als [inwonende] knecht.
Ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk 00-08-1731 (N.G.), hij wed[uwnaar] te Swartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Jans SCHUIRING (SCHUURINK (1748)) (zie 59816). {Hij was eerder ondertrouwd op 31-07-1729 te Zwartsluis. Te Giethoorn was de ondertrouw op 29-07-1729; [Te Zwartsluis] attestatie verleent naar Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 21-08-1729 te Giethoorn (N.G.), hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Claasje Jacobs REUSE (zie 59815).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
148808    Peter (Pieter) SIJMENS (WOUDTSTRA (1812), WOUDSTRA (1828)), boer (1850), geboren op 08-04-1786 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 23-04-1786 te Paasloo, overleden op 03-02-1858 te Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 71-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Jantje Jans BAKKER]; nalatende zes kinderen: Trijntje, Jantje, Aaltje, Sijbigje, Jan en Jacobje. Hij woonde in februari 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn beide ouders, met zijn broers Jakob en Rieuwert, en zijn zussen Jantje en Trijntje te Noordwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1850 (overlijden schoonvader) te Wolvega (gem. Weststellingwerf). Zoon van Simen RIEUWERTS (WOUDTSTRA (1812), WOUDSTRA (1816), RUURDS (1828)) (zie 148810) en Trijntje JACOBS (zie 148811).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 23-04-1828 te Weststellingwerf (Fr.) met Jantje JANS (BAKKER (1828)), 27 jaar oud (zie 75263).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
10053    Reijnder SIJMENS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1705 met Annigje TEUNIS (zie 10054).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertje REIJNDERS (zie 10055).
   2.  Theunis REIJNDERS (zie 10255).
   3.  Ida REIJNDERS (zie 8651).
   4.  Simon REIJNDERS (zie 10537).
   5.  Judigjen REIJNDERS (zie 10761).
   6.  Geert REIJNDERS (zie 10963).
   7.  Teunis REIJNDERS (zie 11093).
   8.  Roelof Doggener REIJNDERS (zie 11326).
   9.  Teunis REIJNDERS (zie 11540).
   10.  Beertje REIJNDERS (zie 11791).

18975    Rijck SIJMENS, geboren ca 1649. Hij woonde in 1674 (bij zijn huwelijk) te Genemuiden, erna? Zoon van Simen BERENTS (zie 18977).
Ondertrouwd op 08-02-1674 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Genemuiden, gehuwd voor de kerk op 07-03-1674 te Genemuiden, hij tot Genemuijden, zij wonende alhier [= te Vollenhove]. Echtgenote is Heijle EGBERTS, 26 jaar oud (zie 4919).
 
118394    Roelofjen (Rultje) SIJMENS (KOOPMANS (1817)), geboren op 03-07-1769 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij bij deze ouders op deze datum geboren te Eesterga; ik vermoed dat dit een gevolg is van de invoering van de Burgelijke Stand; toen werd vaak de doopplaats aangenomen ook de geboorteplaats te zijn; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte.], gedoopt (Hervormd) op 04-02-1803 te Lemmer, Follega en Eesterga, [als volwassene] gedoopt op belijdenis. Overleden op 20-02-1831 om 01:00 uur te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) op 61-jarige leeftijd, als echtgenote van Koop Jochems MUURLING. Zij woonde in 1817 (1e huwelijk zoon Sijmon) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Dochter van Sijmen TETTES (zie 118401) en Andersjen (Andriesjen) LUITSENS (zie 118402).
Ondertrouwd 00-04-1795 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.). Te Lemmer attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-05-1795 te Echten (Hervormd), hij te Oosterzee, zij te Eesterga, beide in de gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenoot is Coop Jochems MUURLING, 28 jaar oud (zie 59722). Zij lieten in 1795 en in 1810 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) twee kinderen dope (Hervormd): Siemen en Harmen. Zij lieten tussen 1797 en 1805 te Lemmer, Follega en Eesterga vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Lammigjen, Jochem (2x) en Lammigjen.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
61375    Ruurd SIJMENS (KOK (1812)), landbouwer (1849), boer (1851,1852), geboren op 01-05-1810 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-05-1810 te Oldelamer en Oldetrijne, overleden op 06-03-1896 om 03:00 uur te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) op 85-jarige leeftijd, als echtgenoot van Betje Roelofs OOSTEN. Hij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnega) met zijn beide ouders te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1849 (overlijden schoonvader) te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.). Hij woonde in 1851 (levenloos geboren dochter) in het huis No. 2 te Doniaga. Hij woonde in 1852 (levenloos geboren dochter) in het huis No. 34 te Delfstrahuizen. Zoon van Sijmen RUURDS (KOK (1812)) (zie 149146) en Femmigjen ANDRIES (de BOER (1814)) (zie 149147).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1837 te Weststellingwerf (Fr.) met Betje Roelofs OOSTEN, 22 jaar oud (zie 61376). Zij kregen tussen 1838 en 1857 te Schoterland (Fr.) en te Doniawerstal (Fr.) negen kinderen, te weten: een levenloos geboren zoon, Femmigjen, Jacobje, Sijmen, Roelofje, twee levenloos geboren dochters, Marrigjen en Roelof. Jacobje huwde in 1866 te Lemsterland (Fr.) met Dirk Elings KOOPMANS. Sijmen huwde in 1869 te Schoterland met Heertje IJnzes BLOEMBERG en huwde in 1875 te Schoterland met Egbertje Jacobs HARKEMA. Roelofje huwde in 1870 te Lemsterland met Rimmer Elings KOOPMANS. Marrigje huwde in 1874 te Lemsterland met Rinze Elings KOOPMANS. Roelof huwde in 1911 te Schoterland met Geertje IJntes KINGMA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35347    Thijman SIJMENS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-12-1645 te Blokzijl, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Jantgen TIJMENS (zie 5589).
 
3428    Tijmentjen SIJMENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 05-01-1659 te Vollenhove, dochter van Simon SIMONS (VOS) (zie 2380) en Grietjen (Grete) JANSE (zie 13031).
Gehuwd voor de kerk ca 1684 met Jan Coenders ISPEERT (zie 3011).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
6251    Toinis SIJMENS, visscher, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-10-1665 te Vollenhove, zoon van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1687 met Aeltjen Rijcken SCHUIRMAN (zie 6447).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
127801    Roelof Arents SIJMENTS (SIMENS (1884)), boerknecht (1856), schaapherder (<1871), geboren op 07-09-1808 te Nijeveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 11-09-1808 te Nijeveen, overleden op 10-09-1871 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje KUIK. Hij woonde in 1856 (bij zijn huwelijk) te Uffelte (gem. Havelte - Dr.). Zoon van Arent JANS (SIJMENS (1850)) (zie 127803) en Hilletje (Hilligje) ROELOFS (SIJMENS (1855)) (zie 127804).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 19-01-1856 te Havelte (Dr.) met Hendrikjen Gerrits KUIK, 34 jaar oud (zie 127802).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116052    Aaltje Hendriks SIJMONS, veenwerkster (1852), geboren ca 1819 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1852 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Geerts SIMONS (SIJMONS (1852)) (zie 72120) en Aaltjen Reinders APPERLOO (APPERLO (1852), APPELOO (1853)) (zie 26738).
Gehuwd op 18-04-1852 te AEngwirden (Fr.) met Gerrit Jans SIMONS, 28 jaar oud (zie 116048).
 
119540    Abe SIJMONS, overleden op 25-10-1799 te Sneek (Fr.), als echtgenoot van Hiltje PIETERS.
Gehuwd met Hiltje PIETERS (zie 119541).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
21270    Aefjen SIJMONS, geboren te Baarlo bij Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-06-1673 te Blokzijl, overleden na 1748 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1171) als inwoonder bij haar zoon Seijmon en haar schoondochter Geesijjen GUGIJES die toen woonden in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Sijmon (zie 34458) en Geertjen (zie 21278).
Ondertrouwd op 25-05-1710 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 04-06-1710 te Blokzijl (N.G.). Hij wed[uwnaer], zij j.d., beijde van Baarlo [buijten Blokzijl]. Echtgenoot is Evert Everts LOON, 34 jaar oud (zie 21266). {Hij was eerder ondertrouwd op 20-10-1700 te Blokzijl, met attestatie [van Blokzijl], gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-11-1700 te Blankenham (N.G.), hij j.m. van Baarlo, zij j.d. in den Blankenham met Lummigjen GEERS (GERRITS) (zie 21269).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
45754    Annechien SIJMONS, geboren te op de Zandbelt [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 07-08-1768 te Beulake (getuige(n): Nellechien LUIJTEN, haar tante), overleden voor 1770 te Wanneperveen, dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
 
77327    Annigje Frederiks SIJMONS, geboren op 24-02-1815 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1836 te Giethoorn met Harm Roelofs WUITE, 19 jaar oud (zie 77330). {Hij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 01-09-1880 te Gramsbergen, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Berendina BOS (zie 140228).}
 
139404    Antje Berends SIJMONS (SIMONS (1928)), geboren ca 1819 te Smallingerland (Fr.), overleden op 18-05-1899 te Weststellingwerf (Fr.), als weduwe van [Hendrik JANSEN]. Dochter van Berend Hendriks SIJMONS (zie 139405) en Sietske Jurjens NAUTA (zie 139406).
Gehuwd op 24-10-1844 te Steenwijkerwold met Hendrik Wouters JANSEN, 35 jaar oud (zie 139403). Zij kregen tussen 1845 en 1856 te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen, genaamd: Wouter, Beerend, Geertruida en Sietske. Wouter overleed in 1928 te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.), ongehuwd, wonende te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Beerend overleed in 1925 te Weststellingwerf, vermoedelijk ongehuwd. Geertruida huwde in 1873 te Weststellingwerf met Geerle Martens van der VEEN en overleed in 1937 te Weststellingwerf, als [zijn] weduwe. Sietske huwde in 1883 te 's Gravenhage (Z.H.) met Abraham Timons MOJET en overleed in 1907 te 's Gravenhage, als zijn echtgenoote.
 
5585    Barteldt SIJMONS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 16-11-1656 te Vollenhove, zoon van Sijmon REIJNERS (zie 5583) en Greete ENGBERTS (zie 5584).
 
139405    Berend Hendriks SIJMONS.
Gehuwd met Sietske Jurjens NAUTA (zie 139406).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
116064    Berendje Hendriks SIJMONS, geboren op 27-01-1819 om 02:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 03-05-1886 om 08:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van Reinder Tijmens KRIKKE. Dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1846 te AEngwirden (Fr.) met Reinder Tijmens KRIKKE, 31 jaar oud (zie 116072).
 
67531    Fimmigje Gerrits SIJMONS, geboren ca 1801 te [Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.)], overleden 00-04-1811 te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), begraven op 02-05-1811 te AEngwirden (Fr.), dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
 
2454    Gebbe SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-04-1635 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Gebbe Dochter [van] sijmon harmens binnen vollenhoe"], dochter van Simon HARMENS (zie 20706) en Hadewich HENRIJX (zie 2453).
 
72096    Geertje Geerts SIJMONS (SIMONS (1820)), arbeidster (1820), geboren ca 1799 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr._, overleden op 30-09-1865 om 12:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenote van Marten Hendriks TROMP; nalatende zes meerderjarige kinderen. Zij woonde in 1820 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Zij woonde in 1846 (huwelijk dochter Hendrikje) te Tjalleberd, erna in 1853 (huwelijk dochter Geesje) ook. Zij woonde in 1857 (huwelijk zoon Peter) te Tjalleberd. Dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 68547) en Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)) (zie 24171).
Gehuwd op 02-04-1820 te AEngwirden (Fr.) met Marten Peters TROMP, 30 jaar oud (zie 72095).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje Martens (zie 72094).
   2.  Grietje Martens (zie 45433).
   3.  Geesje Martens (zie 72102).
   4.  Femmigje Martens (zie 72104).
   5.  Peter Martens (zie 72105).
   6.  Geert Martens (zie 72107).
   7.  Roelofje Martens (zie 72108).
   8.  Geert Martens (zie 72110).

116111    Geertje Hendriks SIJMONS, dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
 
69611    Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)), geboren ca 1758, [N.B. Er is geen akte gevonden waarin zijn ouders vermeld werden, of waarin staat dat hij in Giethoorn werd geboren. De familienaam SIJMONS werd in Giethoorn gebruikt. Er woonde in Giethoorn een Hendrik Jans SIJMONS die voor en na 1758 kinderen kreeg. De vernoeming klopt wanneer we aannemen dat Limke de vernoeming is van Lummigjen.], overleden op 01-12-1808 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenoot van Elske SIJBRENS; hij was gealimenteerd [= werd onderhouden door de diaconie]. Zij woonde in 1786 (geboorte zoon Hendrik) te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1795 (bij zijn 2e huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden). Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1785 met Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Ondertrouwd (2) 00-11-1795 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-11-1795 te Tjalleberd (Hervormd), hij [weduwnaar] te Tjalleberd, zij te Gersloot, beide in de gem. AEngwirden (Fr.). Echtgenote is Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)), 26 jaar oud (zie 116057).
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 6 kinderen.
 
49176    Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1841), SIJMENS (1882)), veenwerker (1841), arbeider (1882), geboren op 20-05-1814 om 23:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1841 (bij zijn 1e huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1880 (overlijden 1e vrouw) te Gersloot (gem. AEngwirden). Hij woonde in 1882 (bij zijn 2e huwelijk) te Tjalleberd. Zoon van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 26-09-1841 te AEngwirden (Fr.) met Wemke (Wimke) HENDRIKS (OOSTERHOF (1841)), 33 jaar oud (zie 116070).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 25-11-1882 te Baarderadeel (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Sijtske Pieters HOITEMA, 58 jaar oud (zie 116117), [N.B. Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
 
59333    Grietien SIJMONS. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2304) met haar man Jacob FRERICKS [SMINK], en hun kinderen Frerick, Sijmon, Annegien en Roeloff in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn.
Gehuwd op 20-04-1723 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Jacob Freriks SMEENG (MEESTER (1723)), 22 jaar oud (zie 59331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frerik JACOBS (SMEENG (1749)) (zie 59349).
   2.  Sijmon JACOBS (SMEENG (1753)) (zie 59363).
   3.  Aaltje Jacobs SMINK (SMEENG (1755), MEISTER (1813)) (zie 59330).
   4.  Annegien JACOBS (zie 59364).
   5.  Roeloff JACOBS (zie 59365).

29363    Grietjen SIJMONS, geboren ca 1717, overleden voor 1753 te Dinxterveen (Dr.). Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1382) met haar man Jacob ARENTS en hun kinderen Arent en Hermen te Dinsterveen in de Oosterkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Klaasjen ROELOFS als [inwonende] meid.
Ondertrouwd op 10-03-1742 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 15-03-1742 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Wanneperveen. Echtgenoot is Jacoob ARENTS (zie 29362). {Hij is later ondertrouwd 00-10-1753 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 26-10-1753 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar van Dinxterveen (Dr.), zij j.d. van Ruinen (Dr.). Echtgenote is Hilligjen JANNES (zie 29415). Hij is later ondertrouwd 00-12-1757 te Colder- en Dinxterveen (Dr.), gehuwd voor de kerk op 23-12-1757 te Colder- en Dinxterveen (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar van Dinxterveen (Dr.), zij j.d. van Tweel. Echtgenote is Petertien BEERENTS, 34 jaar oud (zie 29418).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
71206    Harmke SIJMONS (OZINGA (1812)), geboren op 10-10-1790 te Dokkum (Fr.). Zij woonde in 1811 (bij haar huwelijk) te Dokkum (Fr.). Dochter van Sijmon KLAASES (zie 71207) en Sebeltje HARMENS (zie 71208).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1811 te Dokkum (Fr.) met Hendrik Geerts BROUWER, 21 jaar oud (zie 71179).
 
116059    Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)), turfmaker (1812,1833), veenbaas (1814,1819,1824), veenwerker (1816,1821,1826,1833,1849), arbeider (1829,1841,1845), geboren op 28-03-1786 te Terbandsterschans (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-04-1811 te Tjalleberd, [als volwassene] gedoopt op belijdenis des Geloofs. Overleden op 21-03-1854 om 22:00 uur te in de huizinge No. 55 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenoot van Geertje Jans MOED; nalatende zes kinderen. Hij woonde in 1810 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Hij werd op 26-04-1811 te Terband (gem. AEngwirden) op belijdensi zijnes Geloofs ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij verkocht op 23-03-1827 voor fl. 93,- een perceeltje bos en onland gelegen te Tjalleberd aan Harmens Anskes de BRUIN (schipper te Heerenwal) en Thijs Harmens DRENTH (veenbaas te Tjalleberd). Hij was in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van twee huizen met erf, kadastraal bekend als de percelen C1230 en C1496, beide gelegen te Tjalleberd. Vermoedelijk bewoonde hij één van beide huizen toen zelf. Hij woonde in 1841 (huwelijk zoon Gerrit) te Tjalleberd, erna in 1845 (huwelijk dochter Vrouwkjen) ook. Hij woonde in 1849 (huwelijk dochter Geesje) te Tjalleberd. Zoon van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Ondertrouwd 00-11-1810 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-12-1810 te Tjalleberd (Hervormd), beide te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)), 17 jaar oud (zie 33817).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
68517    Hendrik Jans SIJMONS, veenbaas (1811), geboren ca 1786. Hij woonde in 1811 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 04-12-1811 te AEngwirden (Fr.) met Rinske HARKES (zie 68518).
 
111486    Hendrikje Jans SIJMONS, veenwerkster (1850), geboren ca 1827 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1850 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Jan SCHURING Jans SIJMONS (zie 68522) en Annichjen Johannes' KELDERHUIS (zie 68523).
Gehuwd op 17-03-1850 te AEngwirden (Fr.) met Jakob HENDRIKS, 38 jaar oud (zie 111473).
 
2317    Hermen SIJMONS, geboren ca 1578. Hij woonde in 1643 (huwelijk dochter) te Vollenhove.
Ondertrouwd (1) 00-01-1603 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1603 (N.G.) met Harmentien BERENTSEN (zie 20705).
Ondertrouwd (2) 00-01-1604 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-02-1604 (N.G.) met Woltertien WOLTERSEN (zie 20704).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wolter HARMENSS (zie 3594).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Wemme HERMENSZ (zie 2318).
   4.  Lijsebeth HERMENS (zie 5007).
   5.  Peter HERMENS (zie 17729).
   6.  Geert HERMENS (zie 13072).

77331    Impkjen Frederiks SIJMONS, geboren ca 1818 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
Gehuwd op 16-02-1854 te Weststellingwerf (Fr.) met Klaas Roelofs MOED, 35 jaar oud (zie 77332). {Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-03-1840 te Opsterland (Fr.) met Rinske Pieters BAKKER, 23 jaar oud (zie 77336).}
 
68526    Jacob Jans SIJMONS, scheepstimmerknecht (1823), geboren ca 1798 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 13-10-1826 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1823 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 27-08-1823 te Haskerland (Fr.) met Aukjen FEDDES (VELDSTRA (1818)), 21 jaar oud (zie 68527). {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-02-1828 te AEngwirden (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Cornelis Beerends SCHIPPER (SCHIPPERS (1829)) (zie 82760).}
 
68536    Jan SIJMONS. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) [als weduwnaar van ........] met zijn zoons Hendrik, Jochem en Schuurinck in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Bij hem diende toen Gesien Jans BACKER als inwonende meid. Bij hem woonde toen als inwoonder Geertien Hendriks MERTENS.
Kinderen:
   1.  Geertje Jans CIMON (zie 68551).
   2.  Hendrik Jans SIMONS (zie 68534).
   3.  Jochem Jans (zie 68537).
   4.  Schuurinck Jans (zie 68538).

77328    Jan Frederiks SIJMONS, geboren op 20-04-1820 om 11:00 uur te Luinjeberd (gem. AEngwrden - Fr.), zoon van Frederik Jans (Freerk) SIMONS (zie 77317) en Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
 
68516    Jan Hendriks SIJMONS, veenbaas (1811,1814), turfmaker (1816,1817), geboren ca 1752 te Giethoorn, overleden op 17-05-1820 om 19:00 uur te in [het huis] No. 133 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwnaar [van Annigje Freriks MEESTER, eerder weduwnaar van Geesje Jans MEESTER], nalatende zes kinderen. Hij woonde in 1777 (bij zijn 1e huwelijk) te Giethoorn. Hij woonde in 1787 (bij zijn 2e huwelijk) te Giethoorn. Hij woonde in 1811 (huwelijk zoon Hendrik) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna in 1816 (huwelijk dochter Grietjen) ook. Zoon van Hendrik Jans SIMONS (zie 68534) en Lummegien Berents OTTEN (zie 52417).
Ondertrouwd (1) op 21-02-1777 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 16-03-1777 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., ziij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Geesje Jans MEISTER (MEESTER (1859)) (zie 68521).
Ondertrouwd (2) op 26-01-1787 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 11-02-1787 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenote is Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen.
 
116056    Jan Jans SIJMONS, veenwerker (1857), geboren ca 1818 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1857 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan SCHURING Jans SIJMONS (zie 68522) en Annichjen Johannes' KELDERHUIS (zie 68523).
Gehuwd op 15-05-1857 te AEngwirden (Fr.) met Jentje Jans SIMONS, 35 jaar oud (zie 116047).
 
68522    Jan SCHURING Jans SIJMONS, turfmaker (1817), veenbaas (1850,1857), geboren ca 1792 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1850 (huwelijk dochter Hendrikje) te Tjalleberd, erna in 1857 (huwelijk zoon Jan) ook.. Hij woonde in 1872 (overlijden vrouw) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 04-04-1817 te AEngwirden (Fr.) met Annichjen Johannes' KELDERHUIS, 25 jaar oud (zie 68523).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
3514    Jannetie SIJMONS, geboren ca 1617.
Gehuwd voor de kerk in 1642 met Laurens Arnoldus' VOLTELEN (VOLTEN (1649)) (zie 29867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machtelt Laurens (zie 29959).
   2.  Sijemen (zie 29925).
   3.  Aeltien Laurens' (zie 29870).
   4.  Hendrijck Laurens VOLTEN (zie 29967).
   5.  Geertruijt Laurens VOLTEN (zie 29871).
   6.  Margien Laurens' (Marija) VOLTEN (zie 29872).
   7.  Henderijcks Laurens' VOLTEN (VOLTELEN (1683)) (zie 29873).
   8.  Annegien Laurens' VOLTEN (zie 29874).
   9.  Berent Laurens VOLTEN (VOLTELEN (1698)) (zie 29875).
   10.  Peter Laurens' VOLTEN (zie 29876).

59651    Jantien (Jantje) SIJMONS (BAKKER (1770)), geboren ca 1745 te [Giethoorn], overleden op 10-03-1827 te Giethoorn. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2436) met haar beide ouders en haar zus Lummegien in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Dochter van Sijmen Roelofs BACKER (zie 59652) en Grietien Jans SNOEK (zie 59653).
Ondertrouwd op 16-11-1770 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 02-12-1770 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Gerrit Hendriks DAM (zie 59650).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
21298    Jantjen SIJMONS, geboren ca 1675.
Ondertrouwd op 28-04-1700 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-05-1700 te Blokzijl (N.G.), hij wed[uwnaer], zij j.d., beyde van Baarlo [buiten Blokzijl] met Marten EBEN (zie 21293). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1683 met Aeltjen ALBERTS (zie 21294).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
11421    Jantjen SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 25-06-1724 te Vollenhove, dochter van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
68537    Jochem Jans SIJMONS, geboren ca 1726. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) met zijn vader en zijn broers Hendrik en Schuurinck in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Jan SIJMONS (zie 68536).
Ondertrouwd op 07-03-1749 te Giethoorn, gehuwd op 28-03-1749 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Gehuwd voor de kerk op 17-04-1749 te Giethoorn (N.G.) met Juttien Wichers SCHREUR (zie 68535).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
71185    Kempe SIJMONS, geboren op 28-04-1776 te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-05-1776 te Paasloo, zoon van Zijmen Keimpes (Simon) SCHUT (KEMPEN (1748), van der WOUDE (1813)) (zie 71182) en Klaasjen LUITEN (zie 76609).
 
11302    Klaas SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 16-12-1722 te Vollenhove, zoon van Simon Claessen VIS (zie 10829) en Hendrina EGBERTS (zie 10830).
 
9401    Lijsebeth SIJMONS, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1698 met Eijmbert GEERTS (zie 7108).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
116060    Limke Gerrits SIJMONS, dienstmeid (1820), geboren op 23-08-1798 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in novemder 1820 (bij haar huwelijk) te oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) en voor mei 1820 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1820 te Utingeradeel (Fr.) met Sijtze Franzes BIJLSMA, 22 jaar oud (zie 116061).
 
22562    Luite SIJMONS (SOK), geboren ca 1719. Hij werd genoemd naar zijn opa, Luijt HENDRICKX. Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met zijn vrouw Annigjen STOFFELS en hun drie kinderen Simen, Stoffel en Nelligjen in de Westerkluft van het Schoutambt Wanneperveen. Bij hem dienden toen Roelof Jans LOK en Grietjen Jans als inwonende knecht en meid.
Hij deed op 29-03-1768 belijdenis te Wanneperveen, samen met zijn vrouw, Anniegjen STOFFELS. Zij woonden toen in Ronduite te Wanneperveen. Zoon van Cijmen (Simon) SANDERS (zie 23303) en Nellechien LUIJTEN (zie 23308).
Ondertrouwd op 02-08-1743 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-08-1743 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide van Wanneperveen. Echtgenote is Annigje STOFFELS (zie 22563).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390).
   2.  Stoffel LUITEN (SOK (1813)) (zie 22560).
   3.  Nelligjen LUITEN (SOK (1851)) (zie 23391).
   4.  Aeltjen LUIJTEN (zie 23398).
   5.  Grietjen Luijten SOK (zie 23399).
   6.  Jan Luijten SOCK (zie 23400).
   7.  Hendrik LUITEN (zie 23392).
   8.  Grietjen Luiten SOK (SIMENS (1843)) (zie 23401).
   9.  Jantjen LUITEN (SOK (1790)) (zie 23393).

59878    Lummegien SIJMONS (BAKKER (1773)), turfmaakster (1818), geboren ca 1747, overleden op 24-12-1817 te Giethoorn, als partner van Roelof Harms DAM; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2436) met haar beide ouders en haar zus Jantien in de Duijnsater Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zij woonde in 1773 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Sijmen Roelofs BACKER (zie 59652) en Grietien Jans SNOEK (zie 59653).
Ondertrouwd op 03-12-1773 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 19-12-1773 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Giethoorn. Echtgenoot is Roelof Harmens DAM (de JONGE (1818)) (zie 59877).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
35048    Marijtje SIJMONS, geboren ca 1689 te ['t Nederland? (onder Steenwijkerwold)].
Ondertrouwd op 20-10-1714 te Zwartsluis. Met attestatie van Zwartsluis naar Blokzijl. De ondertrouw te Blokzijl was op 21-10-1714. Gehuwd voor de kerk op 07-11-1714 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. te 't Nederlandt [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Jan Jans SCHUURINK (zie 23312), [Van hen zijn kort na hun geboorte te Blokzijl en te Zwartsluis geen kinderen gedoopt; mogelijk waren zij doopsgezind.]. {Hij is later ondertrouwd op 04-08-1731 te Zwartsluis. Hij met attestatie naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-08-1731 te Wanneperveen (N.G.). Hij weduwnaar te Zwartsluis, zij j.d. te Wanneperveen. Echtgenote is Mensjen SIJMENS (zie 23311). Zij lieten hun kinderen niet dopen na de geboorte. Hun kinderen lieten zich later ("als bejaarde", d.w.z. als 25+-er) alsnog in de N.G.-kerk te Zwartsluis dopen.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
69610    Popke Gerrits SIJMONS, veenarbeider (1813), geboren ca 1789 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-01-1858 om 11:00 uur te in de huizinge No. 108 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), als echtgenoot van Aaltje Teewis de WIT. Hij woonde in 1813 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zoon van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Vrouwkje POPKES (zie 69612).
Gehuwd op 02-04-1813 te AEngwirden (Fr.) met Aaltje Teuwis' de WIT, 22 jaar oud (zie 69607).
Uit dit huwelijk:
   1.  Vrouwkjen Popkes SIMONS (zie 70099).
   2.  Teeuwis Popkes SIMONS (zie 145418).

72098    Roelofje Geerts SIJMONS, geboren ca 1801 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 04-03-1891 om 14:00 uur te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), als weduwe van Pieter KROL. Zij woonde in 1827 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Geert Hendriks SIJMENS (zie 68547) en Grietjen Hansen GRANIS (GRAANIJS (1816)) (zie 24171).
Gehuwd op 21-05-1827 te AEngwirden (Fr.) met Peter (Pieter) ROELOFS (KROL (1827)), 29 jaar oud (zie 72100).
 
116112    Roelofje Hendriks SIJMONS, dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
 
68538    Schuurinck Jans SIJMONS, geboren ca 1728. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2136) met zijn vader en zijn broers Hendrik en Jochem in Giethoorn in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Jan SIJMONS (zie 68536).
 
35348    Thijmon SIJMONS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 04-04-1647 te Blokzijl, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Jantgen TIJMENS (zie 5589).
 
35349    Thomas SIJMONS, zoon van Sijmen THOMAS (BALCK (1654)) (zie 5374) en Geessien Hendricks (Geesjen) ten BERGE (zie 5150).
 
6871    Trijntjen SIJMONS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-06-1671 te Vollenhove, dochter van Sijmen DIRCKS (JONGMAN) (zie 2747) en Grietie JANS (zie 6250).
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Jan Gerrits SCHUURMAN (zie 3008).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
49177    Vrouwkjen Hendriks SIJMONS, veenwerkster (1845), geboren op 21-08-1816 om 07:00 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), overleden op 11-07-1886 om 18:00 uur te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als weduwe van Jan KAMP. Zij woonde in 1845 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-04-1845 te AEngwirden (Fr.) met Jan Wijtses KAMP (zie 116071).
 
151802    Tjitske Thomas' SIJMONSMA (SIEMONSMA (1889)), geboren op 14-08-1857 om 04:00 uur te Workum (Fr.), dochter van Thomas Sijmons SIJMONSMA [SIMONSMA (1865)] (boer (1857,<1865)) (geboren ca 1817 te Greonterp (gem. Wonseradeel - Fr.)) (overleden op 28-12-1865 te Workum (Fr.)) en Antje Hijltjes van der ZEE (geboren ca 1817 te Tjerkwerd (gem. Wonseradeel)) (overleden op 09-03-1873 te Workum), die huwden op 25-05-1839 te Wonseradeel. Haar grootouders van vaderszijde waren: Sijmon Thomas' SIJMONSMA en Hotske Reins LOLKEMA. Haar grootouders van moederszijde waren: Hijltje Hepkes van der ZEE en Tjerkje Jans TACOMA. Overleden op 01-02-1919 om 11:00 uur te Nijmegen (Gld.) op 61-jarige leeftijd, als weduwe van Johannes JORNA; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1910 (overlijden man) te Zwolle.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1879 te Bolsward (Fr.) met Johannes Durks JORNA, 23 jaar oud (zie 151801).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
138049    Jan SIJMONSZ (BUIJS (1811)), geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (N.G.) op 23-10-1750 te Enkhuizen (getuige(n): Hiltie CLAAS), overleden op 26-04-1811 te Enkhuizen (N.H.) op 60-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jacobje SIMONS; [naam moeder niet vermeld]. Zoon van Sijmon Jans BUIJS (zie 44428) en Trijntje SIMONS (zie 44429).
 
137577    Willem SIJMONSZ, geboren ca 1671. Hij woonde in december 1696 (doop dochter Jannitje) te [of onder] Durgerdam (N.H.), erna ook.
Ondertrouwd 00-11-1695 te Durgerdam (N.H.), [te Durgerdam] op 16-11-1696 [een] betoog gegeven dat haar geboden [hier] waren gegaan. Gehuwd voor de kerk 00-11-1695 (Hervormd), [geen gegevens over hun status en herkomst vermeld]; [vermoedelijk woonde één van beide toen te [of onder] Durgerdam]. Echtgenote is Femmitje JANS (zie 137578). Zij lieten tussen 1796 en 1717 te Durgerdam (N.H.) elf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jannitje, Aaltje, Marritje (Marrij), Neeltje, Eegje, Sijmon, Annetje, Sijmon, Lijsbet, Aaltje en Grietje. Mogelijk huwde Jannitje voor 1725 met Rutgert MEIJNDERTSZ en overleed ca 1728 [te Durgerdam], als zijn echtgenote. Marritje huwde in 1722 te Durgerdam met Pieter Jacobs BLIJ. Neeltje huwde in 1724 te Durgerdam met Cornelis Tijmons STAATS en huwde in 1747 te Durgerdam met de Urker Nol Harmensz MUIJN. Eegje huwde in 1725 te Durgerdam met Barent BARENTSZ. Sijmon-2 huwde in 1734 te Durgerdam met Geertje KAASKOPER. Aaltje-2 huwde in 1739 te Durgerdam met Michiel ADRIAANSZ. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
14319    Dirkjen SIJNEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 31-05-1769 te Vollenhove, gedoopt door Ds. Samuel van der KEESSEL, dochter van Seijne Janszen MARSMAN (zie 13615) en Lutgerritdina van EERDE (zie 13818).
 
139588    Egbert SIJNES (SIMENS (1748), DIJKSTRA (1826)), geboren te [of onder] Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), zoon van Sijne ALGERS en Trijn EGBERTS, die huwden op 20-02-1701 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.) ([zij weduwe], beide te Oudehaske). Zijn moeder had uit haar 1e huweljk met Claas CLASEN drie kinderen [namen niet vermeld], waarvan Oene JEENS en Hendrik JANS de curatoren waren. Zijn ouders lieten tussen 1702 en 1712 te Haskerhorne en te Oudehaske (beide in de gem. Haskerland) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Egbert, Antie en Pijter. Gedoopt (Hervormd) op 22-10-1702 te Haskerhorne. Hij woonde in 1725 (bij zijn huwelijk) te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), erna ook. Hij werd op 16-05-1732 te Oudehaske, samen met zijn vrouw Hendrikje KLEISES, op de Belijdenis haars Geloov, ingeschreven als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, nr. 3070) met zijn vrouw Hendrikje CLEIJS en hun zoon Cleijs te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt; bij hen woonden toen als inwoonders Jan ALTES en Steven JANS.
Ondertrouwd 00-12-1725 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-12-1725 te Haskerhorne (Hervormd), beide te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Hendrikje KLEISES (DIJKSTRA (1826)) (zie 139589). {Zij was eerder ondertrouwd 00-05-1719 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 11-06-1719 te Nijehaske (Hervormd), hij te Wildehorne (onder Oudehaske), zij te Westermeer (onder Joure), beide in de gem. Haskerland (Fr.). Echtgenoot is Jan GOVERTS, 25 jaar oud (zie 139590).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
71189    Kempe (Ceimpe) SIJNES (SIJMENS (1745)), de schut (1745,1748,1751), geboren ca 1709. Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 15-05-1740 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), samen met zijn vrouw Claaske FOOKES, op belijdenis [des Geloofs] aangenomen als lidmaat (Hervormd). Hij woonde in 1745 (doop zoom Sijmen) te Paasloo (onder Oldemarkt), erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3140) met zijn vrouw Claasje FAKES en hun kinderen Roeloff, Fake, Saakjen, Zijmen en Jochem te Paasloo in het Schoutambt Oldemarkt.
Ondertrouwd 00-08-1734 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-08-1734 te Hoornsterzwaag (Hervormd), beide van Nieuwehorne, onder Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Claasjen FOOKES (FAKES (1745)) (zie 71190).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
100060    Pieter SIJNES (van der SCHIEF (1816)), pottebakkersknegt (1816). Hij woonde in 1816 (huwelijk dochter Wijpkjen) te Nijehaske (gem Haskerland - Fr.).
Gehuwd met IJtje HEERES (zie 100061).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147759    Rigtje (Richicheltje) SIJNES (HUISINGA (1824), HUIZINGA (1857)), geboren op 22-12-1769 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), dochter van Sijne NOLLES en Jikke POPKES, die huwden op 16-05-1762 te Echten onder Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) (hij te Oosterzee, zij te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.); gehuwd met attestatie van Delfstrahuizen, aldaar afgegeven op 09-05-1762). Haar ouders lieten tussen 1763 en 1776 te Oosterzee of Echten zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijmentje, Nolle, Popke, Rigtje, Sijmmentje en Arrien. Haar broer Nolle huwde in 1790 te Oosterzee met Geertje WIJTZES. Haar broer Popke huwde in 1795 te Oosterzee met Jetske (Sikke) SIEMENS [KOK (1830)] en overleed in 1828 te Oosterzee, als heur weduwnaar. Haar zus Sijmentje huwde in 1795 te Oosterzee met Sijtse KARSTENS [KOK (1827)] en overleed in 1827 te Oosterzee, als zijn weduwe. Haar broer Arrien overleed als jong kind te Oosterzee, gedoopt (Hervormd) op 26-12-1769 te Echten, overleden op 09-09-1857 te Munnekeburen (gem. Weststellingwerf - Fr.) op 87-jarige leeftijd, als weduwe van [Jan Nannes KOOPMAN]; nalatende zes kinderen: Arjen, Jikke, Tetje, Annigje, Sijne en Sjoerd. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1788 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 12-05-1788 te Echten (Hervormd), hij te Echten, zij te Oosterzee, beide in de gem. Lemsterland (Fr.). Echtgenoot is Jan NANNES (COOPMAN (1813), KOOPMAN (1819)), 27 jaar oud (zie 147758). Zij lieten tussen 1789 en 1813 te Echten of Oosterzee acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Nanne, Sijnne, Arjen, Rikke, Tetje, Annigje, Siene en Sjoerd. Nanne huwde met Aaltje Jacobs SCHOTANUS en overleed in 1826 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), als haar echtgenoot. Arjen huwde in 1819 te Lemsterland met Antje WIEBRENS. Jikke huwde in 1821 te Lemsterland met Ruurd Wijbrens KOOPMAN. Siene-2 huwde in 1835 te Lemsterland met Trijntje IJkes van der VEEN. Sjoerd huwde in 1837 te Schoterland (Fr.) met Egbertje Hendriks PRINS.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
30609    Hendrik SIJP.
Kind: 1 kind.
 
30608    Kornelia Hendriks SIJP, dienstmeid (1845), geboren op 12-11-1818 te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 06-12-1818 te Zwartsluis, dochter van Hendrik SIJP (zie 30609) en Geertje de BOER (zie 30610).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1845 te Zwartsluis, beide geboren te Zwartsluis. Echtgenoot is Klaas Jans LASSCHE, 27 jaar oud (zie 30603).
 
128365    Christina SIJPE.
Gehuwd met Willem STARING (zie 128364).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Willems (zie 128363).

133883    Anders SIJPEN, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) 00-05-1750 te Kuinre, zoon van Sippe (Sijpe) OTTEN (zie 133869) en Henrikjen MARTENS (zie 133878).
 
133882    Otte (Otto) SIJPEN, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 20-01-1748 te Kuinre. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3463) met zijn beide ouders, met zijn broer Marten en zijn zus Maartje in de Heerlijkheid Kuinre. Zoon van Sippe (Sijpe) OTTEN (zie 133869) en Henrikjen MARTENS (zie 133878).
 
134428    Gerrit SIJPESTEIJN (SIJPENSTEIJN (18), schoolmeester (<1817), geboren ca 1775, overleden op 16-07-1817 te Nieuwkoop (Z.H.), als echtgenoot van Aletta LEURS; [namen ouder niet vermeld].
Gehuwd voor de kerk ca 1802 met Aletta Franciscus' LEURS (zie 134427).
 
65825    Aaltje SIJPESTIJN.
Gehuwd met Cornelis van der ZWAAN (zie 65824).
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Cornelis' (zie 65823).

138313    Helena Elizabeth Meertinus' SIJPKENS, geboren ca 1900 te Meeden (Gr.), dochter van Meertinus Helenius' SIJPKENS (zie 138314) en Roelfke Jans HEMMES (zie 138315).
Gehuwd op 28-07-1927 te Meeden (Gr.) met Pieter BLOEMERS Andries' MIDDENDORP, 49 jaar oud (zie 138307).
 
138314    Meertinus Helenius' SIJPKENS, landbouwer (1891,1927), geboren ca 1865 te Meeden (Gr.), zoon van Helenius Meertens SIJPKENS (landbouwer - 1853) en Eppien Geerts DIJKSTERHUIS, die huwden op 08-06-1853 te Midwolda (Gr.) (hij geboren te Meeden (Gr.)), zij geboren te Winschoten (Gr.)).
Gehuwd op 18-11-1891 te Delfzijl (Gr.) met Roelfke Jans HEMMES (zie 138315).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71133    Grietje van SIJPVELD.
Gehuwd met Tijmen van den BOGAARD (zie 71132).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
12481    Albertien SIJSEN, geboren ca 1615. Zij woonde in 1657 (bij haar 2e huwelijk) aan de Mastenbroekerdijk [nabij Zwolle].
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1657 met Arent LUBBERTS (zie 12493).
Ondertrouwd (2) op 09-05-1657 te Zwolle. Te Vollenhove was de ondertrouw op 10-05-1657. Gehuwd voor de kerk op 27-05-1657 te Vollenhove (N.G.). Hij wed[uwnaer] in de Leeuwte in 't Lant van Vollenhove, zij wed[uwe] aen de Mastebroeckerdijck. Echtgenoot is Coop GERRIJTS (zie 12474). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1654 met Aeltien JANS (zie 12942). Hij was eerder ondertrouwd op 11-03-1655 te Vollenhove, attestatie afgegeven om te trouwen te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk 00-00-1655 te Wanneperveen (N.G.), hij wed. in de Leeuwte en zij wonende op Wanneperveen met Trijntien (Trijne) JANS (zie 12477).}
 
635    Geertje SIJSEN, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 03-12-1741 te Vollenhove, dochter van Sijse PETERS (zie 633) en Aleijda KIERS (zie 634).
 
13558    Johanna Geertruijd Juliana SIJTSAMA, freule, baronesse, mevrouw van PLATTENBURG, geboren op 05-09-1732, overleden op 02-03-1771 te Vollenhove op 38-jarige leeftijd. Zij werd op 13-08-1752 opgenomen als lidmaat in de N.G.-gemeente Dantumawoude, etc. (gem. Dantumadeel - Fr.) komende met attestatie van Leeuwarden. Zij is op 07-11-1755 van daar vertrokken naar Vollenhove (bron: lidmatenregister Dantumawoude, etc. 1697-1850).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-09-1753 te Driesum (gem. Dantumadeel - Fr.) (N.G.) met Baron Lodewijk Arent SLOET, 33 jaar oud (zie 11080).
Uit dit huwelijk:
   1.  doodgeboren dochter (zie 22060).
   2.  Anna Johanna Judith SLOET tot PLATTENBURG (zie 13559).
   3.  Egbertus Dannenberg (zie 13648).
   4.  Frouck Juliana Geertruijd (zie 13748).
   5.  Johanna Catharina (Tot PLATTENBURCH) (zie 13845).
   6.  doodgeboren zoon (zie 22067).
   7.  doodgeboren zoon (zie 22066).
   8.  Vrouwk Juliana Geertruid (zie 14095).
   9.  doodgeboren dochter (zie 22068).
   10.  doodgeboren dochter (zie 22065).
   11.  doodgeboren kind (zie 22064).

135460    Hendrik SIJTSEN, geboren op 18-01-1740 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zoon van Sijtse AGES en Grietje CORNELIS. Zijn ouders kregen tussen 1724 en 1740 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Aaltje, Geertje, Age, Cornelis, Klas, Hiltje en Hendrik. Gedoopt (Hervormd) op 31-01-1740 te Oldeberkoop, overleden 00-09-1809 te Makkinga (gem. Ooststellingwerf - Fr.), "de overledene was 70 jaar"; in 1820 verklaarde zijn dochter Antje onder ede dat hij "sedert lange jaren te Makkinga overleden was". Begraven op 20-09-1809 te Makkinga.
Gehuwd voor de kerk ca 1777 met Froukje LUBBERTS (BROUWER (1844)) (zie 135461). Zij lieten tussen 1778 en 1793 te Weststellingwerf (Fr.) en te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Grietje, Lubbert, Jannisjen, Sijtske, Sietse en Antje. Grietje overleed in 1847 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf), ongehuwd. Sijtse ging op 22-02-1812 in militaire dienst bij het 33e regiment lichte infanterie (Jagers) van het 5e bataljon der 2e compagnie; Sijtse werd in november 1813 en eind 1814 als vermist opgegeven; zijn laatste bericht werd op 05-05-1812 verstuurd vanuit Keulen (Dld.). Antje huwde in 1820 te Weststellingwerf met Evert Hendriks DRIJFHOUT.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
70327    Aaltje SIJTSES (BOONSTRA (1819)), geboren ca 1761 te [Kuinre], overleden op 08-02-1823 te Kuinre, als weduwe van Dubbeld Michiels PEREBOOM. Dochter van Sijtse TETTES (BOONSTRA (1823)) (zie 98425) en Bauk (Bouwkjen) WIJTSES (zie 98427).
Ondertrouwd 00-09-1780 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-09-1780 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd) met Dubbelt MICHIELS (PEEREBOOM (1819)), 24 jaar oud (zie 17538).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
132797    Albert SIJTSES, boer (1749), geboren ca 1713. Hij woonde in 1738 (doop zoon Sijtse) te Appelscha (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1749 (bron: quotisatiekohieren) met twee andere volwassenen en vijf kinderen te Elsloo (gem. Ooststellingwerf - Fr.); hij werd toen aangeslagen voor 29 gulden en 1 stuiver.
Gehuwd voor de kerk ca 1738 met Jantijn HINDRIKS (zie 132798). Zij lieten tussen 1739 en 17.. te Appelscha en te Makkinga (beide in gem. Weststellingwerf (Fr.)) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijtse, Hendrik, Grietjen, Trijntje, Jan, Annichjen, Lamke, Hendrikjen en Hendrik.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
140406    Antje SIJTSES, geboren ca 1774, dochter van Sijtze MINDERTS (boer (<)) (overleden voor 1806 te Joure (gem. Haskerland - Fr.)) en Geertje ULBES (geboren ca 1732 te Joure) (overleden op 07-12-1814 te Joure) (bron: akte van kennelijkheid opgesteld in 1829 (bewaard als huwelijkse bijlage bij huwelijk zoon Sijtze)), die huwden op 00-03-1760 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.) (hij te De Knijpe, zij te Joure). Haar grootouders van moederszijde waren: Ulbe JOHANNES en Trijntje JEEPS (overleden in 1771 [te Joure]), die huwden op 00-03-1828 te Joure (hij te Nijehaske (gem. Haskerland), zij te Joure). (gezindte: Doopsgezind), overleden op 09-05-1806 te Haskerland (Fr.), [N.B. Volgens een verklaring van haar nabestaanden in 1829 was zij overleden in 1805.]. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-02-1799 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-03-1799 te Joure (Doopsgezind), hij te De Benedenknijpe (gem. Schoterland - Fr.), zij te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Sijtse JANS (de VRIES (1812)) (zie 56778). Zij kregen tussen ca 1800 en ca 1805 [te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.)] vier kinderen, genaamd: Jan, Geertje, Sijtze en Anne; mogelijk waren er meer kinderen. Jan huwde in 1824 te Schoterland met Sjoukje Sijtzes van der VEEN (dochter van Sijtze GEEUKES [van der VEEN] (zie 90952)) en overleed in 1852 te Schoterland, als haar weduwenaar, nalatende zes kinderen. Geertje huwde in 1829 te Haskerland met Tijleman Wijbes TIJLEMAN en overleed in 1868 te Joure, als zijn weduwe. Anne overleed met 25 jaar te Joure, ongehuwd.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101541    Fokje SIJTSES (JANS (1824), JITZES (1833), op 't BOSCH (1836), VEENSTRA (1848), DIJKSTRA (1851)), arbeidster (1835), landbouwster (1836,1848), geboren op 10-06-1780 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 14-12-1783 te Hemrik, onder Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), overleden op 21-10-1848 te Eesveen (gem. Steenwijkerwold) op 68-jarige leeftijd, als partner van Jacob JONKERS, [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna te "op 't Bosch" onder Vledder (Dr.). Dochter van Sijtse JITSES (zie 76233) en Aaltje JANS (zie 101656).
Ondertrouwd op 10-04-1806 te Gerecht Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-04-1806 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Jacob HERMS (JONKERS (1820)) (zie 101540). {Hij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 15-10-1852 te Steenwijkerwold, hij weduwnaar. Echtgenote is Maria Catharina Johans DONNER, 55 jaar oud (zie 101554).}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
129128    Geuke SIJTSES (van der VEEN (1815)), veenbaas (<1811), geboren ca 1735, overleden op 01-10-1811 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van [Trijntje JARIGS]; "76 jaar oud". Hij woonde in 1768 (bij zijn huwelijk) te Gorredjk (gem. Opsterland - Fr.), erna [vermoedelijk] te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Hij werd op 14-09-1799 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), samen met zijn vrouw Trijntje JARINGS, ingeschreven als lidmaat (Doopsgezind), komende met attestatie van Terhorne.
Ondertrouwd 00-12-1767 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), [te Gorredijk] op 20-12-1767 attestatie verleent na[ar] Terhorne. Gehuwd voor de kerk 00-01-1768 te Terhorne, hij te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), zij te Terhorne (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenote is Trijntje JARIGS (zie 129129).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
145317    Grietie SIJTSES, geboren op 14-04-1775 te Tzummarum (gem. Barradeel - Fr.), dochter van Sijtse OEPKES en Stijntje DIRKS, die huwden op 08-09-1765 te Wijnaldum (gem. Barradeel - Fr.) (beide te Wijnaldum). Haar ouders lieten tussen 1766 en 1776 te Tzummarum (gem. Barradeel) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: IJnske, Dirk, Oepke, Sjoukjen en Grietie. Gedoopt (Hervormd) op 07-05-1775 te Tzummarum, overleden op 30-04-1813 om 01:00 uur te in het huis No. 35 te Welsrijp, onder Dronrijp (gem. Menaldumadeel - Fr.) op 38-jarige leeftijd, als echtgenote van Sikke Hessels HOEKSTRA. Zij woonde in 1800 (bij haar huwelijk) te Achlum (gem. Franekeradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1800 te Achlum (gem. Framekeradeel - Fr.), [te Achlum] op 15-06-1800 attestatie gegeven [naar Welsrijp]. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-06-1800 te Welsrijp (Hervormd), hij te Welsrijp (gem. Hennaarderadeel - Fr.), zij te Achlum (gem. Franekeradeel - Fr.). Echtgenoot is Sikke HESSELS (HOEKSTRA (1812)), 25 jaar oud (zie 145315). Zij lieten tussen 1802 en 1812 te Welsrijp (gem. Hennaarderadeel - Fr.) en te Welsrijp (toen onder Dronrijp in de gem. Menaldumadeel (Fr.)) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Jantje (2x), Sijtse en Stientje. Stientje overleed met 26 weken te Welsrijp. {Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 08-10-1815 te Franeker (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Bregtje KLASES (LAUTENBACH (1815), LOUTENBACH (1841), LOUTERBACH (1852), LOUTENBAK (1856)) (zie 145316). Zij kregen tussen 1816 en 1832 te Achlum (gem. Franekeradeel - Fr.), onder Almenum (gem. Barradeel - Fr.) en te Frederiksoord (gem. Vledder - Dr.) zeven kinderen: Hessel, Klaas, Durkje, Abe, Gabe, Hendrika en Hendrik. Hessel overleed in 1839 te Breda (N.B.) tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht, wonende in de gem. Vledder. Klaas huwde in 1841 te Vledder met Bartholomea Berends van LIMBEEK en overleed in 1888 te Weststellingwerf (Fr.), als haar echtgenoot. Abe huwde in 1844 te Vledder met Cornelia Abrams OOSTMEIJER en overleed in 1859 te Weststellingwerf, als haar weduwnaar. Gabe overleed in 1895 te Zwollerkerspel, wonende te Zwolle, vermoedelijk ongehuwd. Hendrika huwde in 1851 te Vledder met Johannes Broers van BELKUM en overleed in 1903 te Frederiksoord (gem. Vledder), als zijn echtgenoote. Hendrik huwde in 1856 te Vledder met Magdalena Wilhelmina (Helena Wilhelmina) Johannes' FUNCKE en overleed in 1875 te Frederiksoord (gem. Vledder), als haar echtgenoot.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
130639    Harke SIJTSES (HARKE (1813)), schipper (1813,<1830), geboren ca 1758, overleden op 03-10-1830 om 03:00 uur te in het huis No. 24 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), als echtgenoot van Sjoukjen POPKES, die [testamentair] het vruchtgebruik erfde van zijn nalateschap; [nalatende vier kinderen: Sijze, Popke, Jan, en Hijlke]; [zijn geboorteplaats en naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1782 (bij zijn huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1813 (huwelijk dochter Popkjen) te Gorredijk (gem. Opsterland).
Ondertrouwd 00-01-1782 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.), [mogelijk] op 03-02-1782 te Gorredijk attestatie afgegeven na[ar] Lippenhuizen. Gehuwd voor de kerk op 10-02-1782 te Lippenhuizen (Hervormd), hij te Lippenhuizen, zij te Gorredijk, beide in de gem. Opsterland (Fr.). Echtgenote is Sjoukjen POPKES (de JONG (1813)) (zie 130640). Zij lieten hun kinderen niet dopen bij de geboorte; mogelijk waren zij Doopsgezind.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135416    Jacob SIJTSES, geboren te [of bij] Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 21-09-1755 te Gersloot, overleden op 29-07-1826 om 16:00 uur te in een ongenummerd huis te Luxwolde (gem. Opsterland - Fr.) op 70-jarige leeftijd (aangifte door: [zijn schoonzoon] Jan Egberts HUISMAN (33 jr., arbeider te Luxwolde)), als echtgenoot van Froukjen Ruurds BAKKER; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Hij woonde in 1787 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna in de Wijngaarden (onder Langezwaag). Zoon van Sijtske (Sijtze) JACOBS (zie 135414) en Grietie KEIMPES (zie 135415).
Ondertrouwd 00-05-1787 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20-05-1787 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Froukjen RUURDTS (BAKKER (1826)), 23 jaar oud (zie 130608).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
97458    Jakobjen SIJTSES (SCHARSTRA (1817), GAASTRA (1821), SCHAARSTRA (1838)), arbeidersche (1840), geboren op 25-12-1793 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca. 1792 te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) als dochter van Sietze SCHARSTRA en Tjeeke [..............]; ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar 2e huwelijksakte.], gedoopt (Hervormd) op 26-01-1794 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 10-12-1863 om 15:30 uur te in het huis No. 15-A te Rohel (gem. Schoterland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als [partner van Klaas Roelofs SCHIPPERS, eerder] weduwe van Karst Hendriks SCHIPPERS; wonende te Echten (gem. Lemsterland - Fr.); [van haar moeder alleen de voornaam vermeld]. Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming SintJohannesga) [volgens opgave door haar vader] te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1817 (bij haar 1e huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna te Weststellingwerf (Fr.). Zij woonde in 1821 (geboorte zoon Hendrik) te Echten (gem. Lemsterland), erna ook. Zij woonde in 1838 (bij haar 2e huwelijk) te Echten (gem. Lemsterland), erna in 1840 (1e huwelijk dochter Tjitske) ook. Zij woonde in 1847 (overlijden 2e man) te Echten (gem. Lemsterland), erna in 1855 (2e huwelijk dochter Tjitske) en in 1859 (huwelijk dochter Margjen) ook. Dochter van Sijtse JACOBS (SCHARSTRA (1811), SCHAARSTRA (1826)) (zie 97459) en Tjitske (Tjetske,Tjeeke) BRANDS (BRANTES (1793)) (zie 97460).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-01-1817 te Weststellingwerf (Fr.) met Carst Louwrens' (Karst Hendriks) SCHIPPERS (zie 97457).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 15-04-1838 te Lemsterland (Fr.), hij weduwenaar, zij weduwe; beide met acte van onvermogen. Echtgenoot is Klaas ROELOFS (SCHIPPERS (1801)), 60 jaar oud (zie 39446). {Hij was eerder ondertrouwd 00-12-1801 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20-12-1801 te Lemmer (Hervormd), beide te Follega (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Jantjen Geerts JONKER, 20 jaar oud (zie 86933).}
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
76844    Jan SIJTSES, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 04-05-1755 te Steenwijk, overleden voor 1760 te Steenwijk, [N.B. Mogelijk was hij de Jan Sietsen van LUBECK die overleed op 09-11-1814 te Steenwijk.], zoon van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
 
76842    Jan van LUBECK SIJTSES, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 06-08-1752 te Steenwijk, overleden op 14-01-1829 te Steenwijk op 76-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Rensje JANS]; [namen ouders niet vermeld]. Zoon van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
Ondertrouwd op 28-01-1776 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-02-1776 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Rensjen JANS, 24 jaar oud (zie 89515).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
126221    Jantje SIJTSES (BIJLSMA (1823)), dienstmaagd (1823), geboren ca 1792 te Franeker (Fr.), dochter van Sijtse JANS [BIJLSMA (1823)] en TRijntje Jacobs SMIT.
Gehuwd op 25-05-1823 te Leeuwarden (Fr.) met Tiete TIJMENS (van der LAAS (1823), van der LAARS (1860)) (zie 126220).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtske Tietes van der LAARS (zie 126219).

140416    Jelke SIJTSES (SIJTSEMA (1869)), geboren ca 1741. Hij woonde in 1766 (bij zijn huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.). Hij woonde in 1815 (2e huwelijk zoon Jurrit) te Rotstergaast (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-06-1766 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 22-06-1766 te Lippenhuizen (Hervormd), beide te Terwispel, onderLippenhuisen (gem. Opsterland - Fr.). Echtgenote is Lutske (Jitske) JURRIJTS (zie 140417). Zij lieten tussen 1768 en 1782 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) en te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijtse, Jurrijt en Aukjen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
58570    Klaas SIJTSES, geboren op 16-03-1734 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), als zoon van Sijtse AGES en Grietje CORNELIS. Hij woonde in 1774 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), eerder te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.). Hij werd op 05-06-1791 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), samen met zijn vrouw Aafje HARMENS ingeschreven als lidmaat (hervormd), komende met attestatie van Oldelamer. Zij zijn uit Steggerda op 21-03-1799 met attestatie vertrokken naar de Oldemarkt.
Ondertrouwd 00-09-1774 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Te Steggerda op 09-09-1774 attestatie afgegeven naar Peperga. Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 11-09-1774 te Peperga en Blesdijke (Hervormd), hij te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), eerder te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.), zij in de Blesse, onder Peperga (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Aafien Hermans SCHEERHAGEN (zie 58571). Zij lieten in 1775 en 1777 te Oldeberkoop (gem. Ooststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Hiltje en Harmen. Zij lieten in 1779 en 1781 te Oldelamer en Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Grietje en Dirkje. Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
33805    Reijtse SIJTSES (de VRIES (1821)), geboren ca 1761. Hij woonde in 1786 (bij zijn huwelijk) te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-08-1786 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr). Te Oldeboorn op 06-09-1786 attestatie afgegeven [naar De Knijpe]. Gehuwd voor de kerk op 10-09-1786 te De Knijpe (Hervormd), hij te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.), zij te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Hiltje SYTZES (zie 33806), [N.B. Zij lieten geen kinderen dopen (N.G.), mogelijk waren zij doopsgezind.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke Reitzes de VRIES (zie 33804).
   2.  Joukjen Reitzes de VRIES (zie 33819).

118274    Riemke SIJTSES (BUWALDA (1826)), boerinne (1821), overleden op 17-09-1826 te Lemmer (gem. Lemsterland - Fr.), er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1782 (bij haar huwelijk) te Joure (gem. Haskerland - Fr.), erna te Doniaga (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1821 (huwelijk zoon Sijtse) te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1782 te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Te Joure op 11-05-1782 attestatie afgegeven. Gehuwd voor de kerk op 12-05-1782 te Broek (Hervormd), hij te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), zij te Joure (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenoot is Hendrik PIJTERS (zie 118268). Zij lieten tussen 1783 en 1790 te SintNicolaasga en Idskenhuizen (beide gem. Doniawerstal - Fr.) en te Heerenveen (gem. AEngwirden - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijdtse, Pieter, Claas en Tjepke (zoon). Tjepke huwde in 1812 te Schoterland (Fr.) met Grietje Wiebes van TERWISGA.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
146039    Roel (Roelof) SIJTSES, geboren ca 1743, overleden in 1792. Hij woonde in 1768 (bij haar huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1777 (doop zoon Gosse) te Hemrik (onder Lippenhuizen), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1768 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 13-11-1768 te Lippenhuizen (Hervormd), hij te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), zij te Hemrik (onder Lippenhuizen). Echtgenote is Akke BINNES (JELKES (1772)) (zie 146040). Zij lieten tussen 1770 en 1780 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sijtse, Fimke, Binne, Gosse en Gjalt. Gosse nam in april 1812 de familienaam ROELSMA aan en huwde in 1812 te Opsterland met Fettie JANS. {Zij is later ondertrouwd 00-03-1795 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 12-04-1795 te Hemrik (Hervormd), [hij weduwnaar, zij weduwe], beide te Hemrik (onder Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.)). Echtgenoot is Sjoerd JEENS (zie 146041), [Van hem werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
135420    Sijtske SIJTSES, boerinne (1818,<1827), geboren ca 1760, [N.B. Op basis van de vernoeming zou haar moeder Joukjen geheten hebben. Het enige huwelijk van een Sijtze en een Joukjen rond 1750 was dat van Sijds BEERNTS en Joukjen FRANZES dat werd gesloten op 28-12-1749 te Oldeboorn; mogelijk waren dit haar ouders. Deze hypothese wordt iets sterker doordat deze ouders hun kinderen niet lieten dopen (Hervormd/RK) en dus mogelijk Doopsgezind waren.] Overleden op 22-09-1827 om 05:00 uur te in het huis No. 87 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Keimpe SIJTZES; nalatende een dochter: Joukjen; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde ca 1787 (geboorte dochter Joukjen) te Heerenveen (gem. Schoterland), erna in 1810 (overlijden man) ook. Zij woonde in 1818 (huwelijk dochter Joukjen) te Heerenveen (gem. Schoterland).
Ondertrouwd 00-06-1783 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), [te Langezwaag] op 15-06-1783 attestatie [afgegeven] naa[r] De Knijpe. Gehuwd voor de kerk op 22-06-1783 te De Knijpe (Hervormd), hij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Keimpe SIJTZES, 25 jaar oud (zie 135418). Zij kregen ca 1787 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) een dochter Joukjen.
 
138812    Suster SIJTSES, geboren ca 1737. Zij woonde in 1763 (geboorte zoon Tjeerd) te Oudega (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1762 met Ansche TJEERDS (de VRIES (1828)) (zie 138811). Zij lieten tussen 1763 en 1774 te Oudega (gem. Wymbritseradeel - Fr.) drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tjeerd, Baukje en Sijtse. Tjeerd huwde met Tietje JANS [VISSER (1828)] en overleed in 1828 te Oosterend (gem. Hennarderadeel - Fr.), als haar weduwnaar.
Ondertrouwd (2) 00-01-1779 te Oudega (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 14-02-1779 te Oudega (Hervormd), hij te Idzega, zij weduwe te Oudega, beide in de gem. Wymbritseradeel (Fr.). Echtgenoot is Sijbren ANDRIJS (zie 138813).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Baukjen ANSKES (zie 138802).
   2.  Sytse ANSKES (de VRIES (1811)) (zie 69938).

140325    Tjitske SIJTSES, geboren ca 1733, overleden voor 1794. Zij woonde in 1758 (bij haar huwelijk) te Nieuwehorne (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-03-1758 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), getrouwd met consent van wederzijdse ouders. Gehuwd voor de kerk op 09-04-1758 te De Knijpe (Hervormd), hij te Het Meer (onder Oudeschoot), zij te Nieuwehorne (onder Hoornsterzwaag), beide in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Andreas JACOBS (zie 140324). Zij lieten tussen 1759 en 1769 te Schoterland (Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Renske, Goitske, Antje, Sijtske, Jacob en Hijlkjen. Goitske huwde met Jan ROELOFS en overleed in 1819 te Weststellingwerf (Fr.), als zijn weduwe.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
77047    Trijntje SIJTSES, geboren ca 1726. Zij woonde in 1751 (bij haar huwelijk) te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1751 te Woudsend (gem. Wymbritseradeel - Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-09-1751 te Woudsend (N.G.), beide te Woudsend (gem. Wmbritseradeel - Fr.). Echtgenoot is Haring JELLES (NAUTA (1756)) (zie 77046). Zij lieten tussen 1752 en 1767 te Woudsend (gem. Wyymbritseradeel - Fr.) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Geertje, Jelle, Aag, Sijtse, Durk, Lolle en Doitze.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
73609    Trijntje SIJTSES (GESTRA (1828)), geboren op 31-01-1778 te Franeker (Fr.), dochter van Sijtse ANNES [GESTRA] en Maaike HANSES. Overleden op 03-06-1835 te Franeker (Fr.) op 57-jarige leeftijd, als weduwe van Gerben Abes van der WERF [= van der HORST] [N.B. Gerben Abes van der WERF was niet gehuwd met haar.]. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Franeker (Fr.).
Ondertrouwd op 30-11-1799 te Franeker (Fr.), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 15-12-1799 te Franeker (Fr.) (N.G.), beide van Franeker (Fr.). Echtgenoot is Gerben Abes van der HORST, 20 jaar oud (zie 73606).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
76843    Vroutjen SIJTSES, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 07-04-1754 te Steenwijk, overleden voor 1756 te Steenwijk, dochter van Sijtse JANS (zie 75879) en Grietjen Jans van LUBEEK (van LUBECK (1748), van LUBEK (1748)) (zie 75878).
 
59280    Vrouwkjen SIJTSES (PIERS (1829), GAASTRA (1820), SCHARSTRA (1837), VISSER (1840), SCHETSTRA (1846)), arbeidster (1840), turfmakersche (1841), geboren op 09-10-1786 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1784 te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte; overigens verhuisden haar ouders voor 1794 naar Rotsterhaule.], gedoopt (Hervormd) op 15-10-1786 te Oudehaske en Haskerhorne, overleden op 05-11-1865 om 12:00 uur te Echten (gem. Lemsterland - Fr.) op 79-jarige leeftijd, weduwe van Harmen Andries' OORD; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.), erna te SintJohannesga (gem. Schoterland). Zij werd op 01-05-1808 te SintJohannesga, samen met haar man Andries Harms OORT, op belijdenis des Geloofs aangenomen als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te SintJohannesga. Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming SintJohannesga) [volgens opgave door haar vader en haar man] te SintJohannesga, met haar man Andries Harms OORT en hun zoon Harm. Zij woonde in 1820 (geboorte zoon Tjitze) te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij woonde in 1829 (overlijden man) te Oosterzee (gem. Lemsterland). Zij woonde in 1832 (huwelijk zoon Harmen) te Echten (gem. Lemsterland - Fr.), erna in 1837 (huwelijk zoon Sytze) en in 1841 (1e huwelijk zoon Gerrit) ook. Zij woonde in 1840 (overlijden zoon Tjitse) [weer] te Oosterzee, erna in 1844 (huwelijk zoon Haaye) ook. Zij woonde in 1846 (overlijden zoon Harmen) [weer] te Echten. Dochter van Sijtse JACOBS (SCHARSTRA (1811), SCHAARSTRA (1826)) (zie 97459) en Tjitske (Tjetske,Tjeeke) BRANDS (BRANTES (1793)) (zie 97460).
Ondertrouwd 00-06-1806 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 06-07-1806 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij van SintJohannesga, zij van Rotsterhaule, beide te Schoterland (Fr.). Echtgenoot is Andries Harmens OORD (OORT (1808)), 33 jaar oud (zie 59279).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
123741    Pijttje SIJTTES (SIETJES (1842)), geboren ca 1750, [Mogelijk was zij de Pijtje SIJTTES die gedoopt werd op 04-08-1748 te IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel - Fr.) en die ook aldaar was geboren als dochter van Sijtte PIETERS en Tjitske JELLES. Deze ouders waren gehuwd op 02-01-1735 te IJbrechtum (hij te Huins, onder Winsum (gem. Baarderadeel - Fr.), zij te IJsbrechtum).]. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.).
Ondertrouwd 00-05-1775 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-05-1775 te Oudeschoot (Hervormd), hij te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), zij te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Oepke JANS (WOUDSTRA (1842)), 36 jaar oud (zie 123740).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
110359    Afke (Aafke) SIJTZES (SIJTSMA (1812)), geboren ca 1766 te Broek (gem. Doniaweerstal - Fr.), dochter van Sijtze PIETERS en Tietje GERBENS, beide overleden te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Overleden op 06-06-1832 om 10:00 uur te in het huis No. 242 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), als weduwe van Pieter Aukes de VRIES. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Broek, onder Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.). Zij werd op 31-01-1811 te Joure (gem. Haskerland - Fr.), samen met haar man Pieter Aukes de VRIES, ingeschreven als lidmaat (Hervormd) komende met attestatie van Goïngarijp. Zij woonde in 1821 (1e huwelijk zoon Sijtze) te Joure (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1788 te Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 28-09-1788 te Broek (Hervormd), beide te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Pijter AUKES (de VRIES (1788)), 19 jaar oud (zie 110358). Zij lieten tussen 1789 en 1806 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Auke, Sijtze, Jan, Willem, Afke en Klaas.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
114770    Antje SIJTZES (de VRIES (1817), SIJTZEMA (1838), SIETSMA (1875)), geboren ca 1776 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), overleden op 20-04-1838 om 16:00 uur te in de huizing No. 6 te Ruigahuizen (gem. Gaasterland - Fr.), als echtgenote van Johannes Sjerps SAMPLONIUS. Zij woonde in 1799 (bij haar huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), erna ook. Dochter van Sijtze PIETERS (zie 152961) en Tietje GERBENS (zie 152962).
Ondertrouwd 00-05-1799 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 02-06-1799 te SintNicolaasga (Hervormd), beide te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenoot is Johannes Sjerps SAMPLONIUS (SIMPLONIUS (1803)), 24 jaar oud (zie 114769). Zij kregen lieten tussen 1799 en 1817 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), te Idskenhuizen (gem. Doniawerstal), te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) en te Sloten (Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Sjerp (2x), Sijtze, Jan, Geeske, Tiede, Pieter en Grietje. Sijtze huwde in 1836 te Doniawerstal met Johanneske Klazes van der WIJK. Jan overleed in 1875 te Balk (gem. Gaasterland), vermoedelijk ongehuwd. Tiede huwde in 1834 te Gasterland (Fr.) met Grietje Herres de BOER en huwde in 1853 te Gaasterland met Evertie Jans KUIPER. Grietje huwde in 1852 te Doniawerstal met Hans Jans KUPERUS.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
24035    Douwe SIJTZES (BOUMA (1832)), boereknegt (1832), arbeider (1833,1839), boer (1845), geboren op 25-02-1808 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 27-03-1808 te Lippenhuizen, overleden op 12-10-1886 om 01:00 uur te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.) op 78-jarige leeftijd, als echtgenoot van Wijtske Hendriks JONKER. Hij woonde in 1832 (bij zijn huwelijk) te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij werd op 20-04-1835 te Lippenhuizen (gem. Opsterland), samen met zijn vrouw Wietske Hendriks JONKER, op de belijdenis des geloofs, ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Terwispel. Hij woonde in 1845 (overlijden schoonvader) te Terwispel. Zoon van Sijtze (Sijse) HEIJNES (BOUWMA (1812), BOUMA (1819)) (zie 73681) en Antje ANNES (zie 149725).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-04-1832 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Wietske HENDRIKS (JONKER (1812)), 21 jaar oud (zie 149719). Zij huwde samen met haar broer Pieter, hij huwde samen met zijn zus Sjoukjen. Zij en haar man kregen tussen 1833 en 1852 te Opsterland (Fr.) negen kinderen, genaamd: Antje (2x), Hendrik, Albertje, Sijtze, Beene, Anne, Albertus en Albertje. Antje-2 huwde in 1860 te Opsterland met Kornelis Foppes de VRIES. Sijtze huwde in 1864 te Opsterland met Geeske Popkes de VRIES. Beene huwde in 1871 te Schoterland met Aaltje Joukes de BOER. Albertje-2 huwde in 1877 te Opsterland met Oebele Alberts KAMMINGA, scheidde van hem in 1886 te Opsterland, huwde in 1890 te Opsterland met Roel Harmens NIEUWLAND en overleed in 1902 te Groningen, als echtgenoot van haar 2e man, wonende te Ooststellingwerf (Fr.).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
148778    Gerben SIJTZES (SIJTSMA (1811), SIJTSEMA (1814), ZIJTZEMA (1822), SIETSEMA (1848), SIETSEMA (1848), SIETSMA (1865)), huisman (1822,1826), boer (1826,<1848), landbouwer (1832), geboren ca 1773 te Broek (gem. Doniawerstal - Fr.), zoon van Sijtze PIETERS en Tietje GERBENS, die huwden op 31-05-1764 te Goïngarijp (gem. Doniawerstal - Fr.) (beide te Broek (onder Goïngarijp)). Hij had een zus Aafke. (gezindte: Doopsgezind), overleden op 04-01-1848 om 11:00 uur te in de huizinge No. 23 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), als echtgenoot van Afke Rimmelts REMERIE, [eerder weduwnaar van Grietje Sjerps SAMPLONIUS]; nalatende drie kinderen: Sjerp (uit zijn 1e huwelijk) en Lamkje en Sietze (uit zijn 2e huwelijk); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1799 (bij zijn huwelijk) te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), erna ook. Hij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Sloten) met [zijn 2e vrouw Afke Remmelts REMMERIE en] zijn kinderen Tietje en Sjerp, en hun dochter Lammegjen te Tjerkgaast. Hij woonde in 1822 (overlijden schoonmoeder) te Tjerkgaast. Hij woonde in 1826 (huwelijk en overlijden dochter Tietje) te Tjerkgaast; hij woonde in 1826 (overlijden schoonvader) te Tjerkgaast. Hij was in 1832 (bron: kadaster, 1832) eigenaar van ee huis en erf, kadastraal bekend als het perce3el E0793 gelegen onder Langweer (gem. Doniawerstal; hij woonde toen zelf te Tjerkgaast; ook was hij toen eigenaar van 3 percelen weiland en 5 percelen hooiland, alle gelegen onder Langweer. Zoon van Sijtze PIETERS (zie 152961) en Tietje GERBENS (zie 152962).
Ondertrouwd (1) 00-08-1799 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 01-09-1799 te Idskenhuizen (Hervormd), beide te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.). Echtgenote is Grietje Sjerps SAMPLONIUS, 33 jaar oud (zie 148779). Zij lieten in 1800 en in 1804 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.) twee kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Tiettje en Sjerp. Sjerp huwde in 1830 te Doniawerstal met Imkjen Johannes' LANGIUS en overleed in 1884 te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.), als haar weduwnaar.
Ondertrouwd (2) 00-12-1809 te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), gehuwd voor de kerk op 17-12-1809 te SintNicolaasga (Hervormd), hij weduwnaar te Tjerkgaast (gem. Doniawerstal - Fr.), zij te SintNicolaasga (onder Tjerkgaast). Echtgenote is Aafke (Afke) REMMELTS (REMMERIE (1811), REMERI (1826), REMERIE (1865)), 22 jaar oud (zie 148780). Zij kregen tussen 1810 en 1814 te Tjerkgaast drie kinderen, genaamd: Remmelt, Lammegjen en Sietze. Remmelt overleed met 10 weken te Tjerkgaast. Sietze overleed in 1887 te Tjerkgaast, ongehuwd.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
135418    Keimpe SIJTZES, boer (1790), geboren te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 23-04-1758 te Langezwaag. Hij liet zich op 27-01-1790 te Heerenveen (gem. Schoterland) opnieuw dopen (Doopsgezind) op de Belijdenis zijnes Geloofs en werd ingeschreven als lidmaat (Doopsgezind); hij was toen gehoed met Sietske SIETSES. Overleden 00-07-1810 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.), als echtgenoot van [Sietske SIETSES]. Begraven op 31-07-1810 te Schoterland (Fr.). Hij woonde in 1783 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.). Zoon van Sijtske (Sijtze) JACOBS (zie 135414) en Grietie KEIMPES (zie 135415).
Ondertrouwd 00-06-1783 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), [te Langezwaag] op 15-06-1783 attestatie [afgegeven] naa[r] De Knijpe. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 22-06-1783 te De Knijpe (Hervormd), hij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij te Het Meer (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Sijtske SIJTSES (zie 135420). Zij kregen ca 1787 te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.) een dochter Joukjen.
 
58559    Lambert SIJTZES (BROGGE (1830), BRUGGE (1873)), timmermansknegt (1830), timmerman (1859,1863,<1869), geboren te Vledder (Dr.), [N.B. Volgens zijn overlijdensakte zou hij geboren zijn te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Onduidelijk is hoe dit te rijmen valt met zijn doop in Vledder (Dr.).], gedoopt (N.G.) op 23-11-1806 te Vledder, overleden op 14-09-1869 te Kuinre op 62-jarige leeftijd, als echtgenoot van Klaasje ATTINGA. Zoon van Sijtze AGES (BROGGE (1830), BRUGGE (1869)) (zie 58584) en Trijntjen JANS (BRINKSMA (1830)) (zie 58585).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-09-1830 te Kuinre, zij weduwe. Echtgenote is Klaasje Jansz ATTINGA, 32 jaar oud (zie 58522). {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1819 te Kuinre, beide wonende te Kuinre. Echtgenoot is Hendrik Roelofs BUIS (zie 58521).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
127174    Popke SIJTZES (TEIJEMA (1821)), tapper (1821,1825), arbeider (<1842), geboren op 05-01-1773 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Sijtse POPKES en Stijntje SJOERDS, die huwden op 26-02-1769 te Beetsterzwaag (gem. Opsterland - Fr.) (beide te Beetsterzwaag). Zijn ouders woonden vanaf 1770 te Langezwaag (gem. Opsterland). Gedoopt (Hervormd) op 28-01-1773 te Langezwaag, overleden op 13-10-1842 om 10:00 uur te in het huis No. 46 te Kortezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 69-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Froukjen Geerts de JONG]; nalatende kinderen; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. [begraven] met Certificaat van Onvermogen. Hij woonde in 1798 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1821 (huwelijk dochter Stijntje) te Langezwaag, erna in 1825 (huwelijk dochter Feikjen) ook.
Ondertrouwd 00-08-1798 te Terband (gem. AEngwirden - Fr.), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-08-1798 te Langezwaag (Hervormd), hij te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zij te Gersloot (gem. AEngwirden - Fr.). Echtgenote is Vrouwkjen GEERTS (de JONG (1825)) (zie 127175). Zij lieten tussen 1799 en 1815 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Stientje, Sijtze, Feikjen, Tjeerd, Jakob en popke. Sijtze huwde in 1823 te Opsterland (Fr.) met Albertje Sijtzes de VRIES. Tjeerd huwde in 1825 te Ooststellingwerf met Feikjen Folkerts van der ZEEF. Jakob huwde in 1860 te Opsterland met de weduwe Dieuwke Wabes de KROON.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
73680    Sjoukjen SIJTZES (BOUMA (1832)), boeremeid (1832), geboren op 06-12-1805 te Terwispel (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 26-12-1805 te Lippenhuizen, overleden op 29-09-1854 om 08:00 uur te in het huis No. 170 te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.) op 48-jarige leeftijd, als echtgenote van Pieter Hendriks JONKER; nalatende drie kinderen: Albertje, Sietze en Antje; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1832 (bij haar huwelijk) te Lippenhuizen (gem. Opsterland - Fr.). Dochter van Sijtze (Sijse) HEIJNES (BOUWMA (1812), BOUMA (1819)) (zie 73681) en Antje ANNES (zie 149725).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-04-1832 te Opsterland (Fr.) (getuige(n): [niet verwant]) met Pieter HENDRIKS (JONKER (1812)), 32 jaar oud (zie 149715). Zij huwde samen met haar broer Douwe; hij huwde samen met zijn zus Wijtske.
 
149419    Trijntje SIJTZES, arbeidster (1820). Zij woonde in 1820 (huwelijk zoon Sijtze) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.); zij verklaarde toen "niet te kunnen schrijven vermits zij zulks niet geleerd had".
Gehuwd met Roelof JANS (zie 149418).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
93055    Uijlke SIJTZES (de HAAN (1812)), winkelier (<1824), geboren te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), [N.B. Zijn overlijdensakte vermeld: "geboren te Langezwaag"; dit lees ik als: "gedoopt te Langezwaag".], gedoopt (Hervormd) op 22-09-1765 te Langezwaag, overleden op 26-05-1824 om 18:00 uur te in het huis No. 26 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) op 58-jarige leeftijd, als echtgenoot van Jitske Meinderts MEINSMA; nalatende negen kinderen: Grietje, Antje, Sijtze, Meindert, Pieter, Sijtske, Popke, Maaike en Keimpe; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1794 (bij zijn huwelijk) te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in april 1812 (reg.naamsaanneming) met zijn [vrouw Jitske MEINDERTS en hun] kinderen Trintje [= Grietje], Antje, Sietze, Meindert, Pieter, Sietsche, Popke en Maaike te Langezwaag. Zoon van Sijtske (Sijtze) JACOBS (zie 135414) en Grietie KEIMPES (zie 135415).
Ondertrouwd 00-08-1794 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24-08-1784 te Kortezwaag (Hervormd), beide te Langezwaag (gem. Opserland - Fr.). Echtgenote is Jitske MEINDERTS (MEINDERSMA (1827), MEINSMA (1827), MEINTSMA (1835)), 12 jaar oud (zie 93056). Zij lieten tussen 1797 en 1815 te Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.) tien kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Grietje, Antje, Sijtske, Sijtze, Meindert, Pieter, Sietske, Popke (zoon), Maaike en Keimpe. Grietje overleed in 1877 te Langezwaag, ongehuwd. Antje huwde in 1816 te Opsterland met Albert Annes WIJNSTRA en overleed in 1873 te Langezwaag, als zijn weduwe. Sijtze huwde in 1835 te Opsterland met zijn volle nicht Antje Alberts BOUMA en overleed in 1845 te Langezwaag, als haar echtgenoot. Meindert huwde in 1831 te Utingeradeel (Fr.) met Jantje Gosses PUTTING, en overleed in 1876 te Langewaag, als haar echtgenoot. Popke overleed met 20 jaar te Langezwaag, ongehuwd. Maaike huwde in 1843 te Utingeradeel met Jelle Heeres van VEEN en overleed in 1879 te Akkrum (gem. Utingeradeel), als zijn weduwe. Keimpe overleed in 1897 te Langezwaag, ongehuwd.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
135419    Uilke SIJTZES, geboren te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 05-12-1762 te Langezwaag, overleden voor 1765 te [of onder] Langezwaag (gem. Opsterland - Fr.), zoon van Sijtske (Sijtze) JACOBS (zie 135414) en Grietie KEIMPES (zie 135415).
 
98428    Tette SIJTZESZ (BOONSTRA (1840), BOSMA (1840)), timmerman (1826), meester timmerman (1829), geboren in 1760 te Kuinre, overleden op 12-12-1840 om 23:00 uur te In het huis No. 15 staande in de Koesteeg te Sloten (Fr.), [weduwnaar van Aafjen Nannes], [geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Hij woonde in 1782 (bij zijn huwelijk) te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), erna te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Hij woonde in 1789 (doop dochter Trijntje) te Slijkenburg (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1826 (overlijden zoon Lense) te Kuinre, erna in 1829 (huwelijk kleindochter Hendrikjen) ook. Hij woonde in 1835 (huwelijk kleindochter Tetje) te Kuinre. Zoon van Sijtse TETTES (BOONSTRA (1823)) (zie 98425) en Bauk (Bouwkjen) WIJTSES (zie 98427).
Ondertrouwd 00-05-1782 te Sintjohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Te SintJohannesga attestatie afgegeven naar Echten. Gehuwd voor de kerk op 02-06-1782 te Oosterzee (Hervormd). Hij te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), zij te Echten (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Aefjen NANNES (KOOPMAN (1829), KOOPMANS (1859)), 24 jaar oud (zie 98429).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
20958    Oenen SIJVERTS (de VRIES), geboren te in 't Leegelant bij Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 20-12-1679 te Zwartsluis, zoon van Sieuwert OENEN (zie 20960).
Ondertrouwd (1) op 04-02-1708 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-01-1708 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. op den Noorden [te Barsbeek]. Echtgenote is Zwaantjen Jans te WALLE (zie 30284).
Ondertrouwd (2) op 12-06-1710 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-07-1710 te Zwartsluis (N.G.), hij weduwnaer van Zwartsluis, wonende te Barsbeek, zij j.d. van Zwartsluis met Filippine Filippus van HOEK, 19 jaar oud (zie 20959).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henrikjen OENEN (zie 30285).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
105899    Bontje Jans (Bonsje,Boutje,Bonstje) SIKKEMA (SICCAMA (1838)), dienstmeid (1838), geboren ca 1811 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), overleden op 27-07-1849 te Steenwijk, als weduwe van Georg Lodewijks BEUTE; overleden negen dagen na haar man. Dochter van Jan Sikkes SIKKEMA (zie 105900) en Egbertje Hendriks VEENSMA (zie 105901).
Gehuwd op 03-08-1838 te Steenwijk met Georg Lodewijk Riekents BEUTE, 23 jaar oud (zie 105898).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
121116    Hinkje Kornelis' SIKKEMA, geboren ca 1823 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), dochter van Kornelis Sikkes SIKKEMA (zie 91499) en Barbertje WIJBES (de HOOP (1818)) (zie 91500).
Gehuwd op 06-11-1845 te Weststellingwerf (Fr.) met Albert Roelofs IJBEN, 25 jaar oud (zie 121110).
 
105900    Jan Sikkes SIKKEMA.
Gehuwd met Egbertje Hendriks VEENSMA (zie 105901).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bontje Jans (Bonsje,Boutje,Bonstje) (SICCAMA (1838)) (zie 105899).

140715    Jeltje Jans SIKKEMA.
Gehuwd met Gerrit SCHIPPERS WAGTER (zie 140714).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Gerrits (Piet) (WACHTER (1875)) (zie 125096).

91499    Kornelis Sikkes SIKKEMA, geboren ca 1787 te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Sikke TJEBBES (SIKKEMA (1819)) (zie 103560) en Hinkje JOLKES (zie 103562).
Gehuwd op 14-01-1818 te Weststellingwerf (Fr.) met Barbertje WIJBES (de HOOP (1818)), 21 jaar oud (zie 91500).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinkje Kornelis' (zie 121116).
   2.  Wijbe Cornelis' (zie 91498).

91498    Wijbe Cornelis' SIKKEMA, geboren ca 1827 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Kornelis Sikkes SIKKEMA (zie 91499) en Barbertje WIJBES (de HOOP (1818)) (zie 91500).
Gehuwd op 20-05-1864 te Weststellingwerf (Fr.) met Femmigjen Jans WIETEN (zie 91497).
 
136086    Grietje SIKKEN (DOLFSMA (1842), DOLSMA (1845)), geboren op 09-08-1809 te Wapserveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 13-08-1809 te Wapserveen, overleden op 02-09-1855 om 10:00 uur te ten haren huize te Rheebruggen (gem. Ruinen - Dr.) op 46-jarige leeftijd, als echtgenoote van Jacob SNIJDER; er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1842 (bij haar huwelijk) te Vledder (Dr.). Dochter van Sikkend (Sikke) JANS (DOLSMA (1816), DOLFSMA (1842)) (zie 84801) en Geertje Hendriks (Geertien,Grietje) OVINGE (OVING (1832)) (zie 113753).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-04-1842 te Dwingeloo (Dr.) met Jacob Klaassen SNIJDER (zie 142403). Zij waren volle neef en nicht van elkaar: beide kleinkind van Hendrik Frederiks OVINGE en Grietien SIEMENS. Zij kregen tussen 1843 en ca 1847 te Dwingeloo (Dr.) en te Rheebruggen (onder Ruinen - Dr.) drie kinderen, genaamd: Geesje, Sikke en Klaas. Geesje huwde in 1867 te Vledder (Dr.) met Jan Alberts SCHREUDER en overleed in 1870 te Vledder, als zijn echtgenoote, nalatende twee kinderen: Albert (overleden met 19 jaar) en Jacob (overleden met 3 maanden). Sikke overleed met 28 jaar te Havelte (Dr.), ongehuwd. Klaas overleed met 1 jaar te Rheebruggen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jacobs (zie 148836).

109701    Margjen (Margien) SIKKEN (SIKKENS (1784)), geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-03-1747 te Diever, overleden voor 1816 te Wapse (gem. Diever - Dr.), [N.B. Vermoedelijk was zij overleden voor 1812 (bron: www.wiewaswie.nl).]. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Wapse (onder Diever - Dr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1776 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-11-1776 te Diever (N.G.), hij j.m. te Dwingelo, zij j.d. te Wapse (onder Diever - Dr.). Echtgenoot is Berent JANS (DRIJBER (1791)), 31 jaar oud (zie 109700). Zij lieten tussen 1777 en 1791 te Diever (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Albert, Hendrikjen, Grietjen, Sikke, Hilligje en Jan. Alle vijf werden geboren te Wapse (onder Diever). Albert overleed met 31 jaar te Diever, als echtgenoot [van .....]. Hendrikje huwde met Hendrik FOLKERTS en overleed in 1833 te Diever als zijn weduwe. Grietje overleed in 1826 te Diever als echtgenote van Stephanus Jacobus van ROIJEN. Hilligje overleed met 42 jaar te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.), [vermoedelijk ongehuwd]. Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
119037    Aafje SIKKENS.
Gehuwd met Eildert van der VLAG (zie 119036).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Eilderts (zie 119035).

40562    Aaltje Klaas' SIKKENS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 01-01-1769 te Blokzijl, overleden voor 1773 te Blokzijl, dochter van Claas Clasen BRUIJN (FIKKEN (1766), SIKKENS (1769), TIKKEN a BRUIJN (1770)) (zie 36565) en Jantje WILMS (BUIJSMAN (1763)) (zie 36270).
 
98922    Christina Geertina Willems SIKKENS, geboren ca 1885 te Groningen (Gr.), dochter van Willem SIKKENS (zie 98923) en Margaretha Catharina ETZER (zie 98924).
Gehuwd op 06-04-1916 te Groningen (Gr.) met Gerrit Wijbes NEISINGH, 27 jaar oud (zie 98914).
 
107252    Grietje Jans SIKKENS, geboren ca 1695. Zij woonde in 1720 (bij haar huwelijk) te Rolde (Dr.), erna te Echten (onder Ruinen - Dr.). Zij was op 17-01-1783 te Wanneperveen doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar kleindochtertje Harmina Gerrits KRAAK.
Ondertrouwd op 01-03-1720 te Rolde (Dr.). Te Ruinen was de ondertrouw op 03-03-1720. Gehuwd voor de kerk 00-03-1720 te [Rolde of Ruinen] (N.G.), hij j.g. van De Klink/De Klinke [?] wonende tot Echten (onder Ruinen - Dr.), zij j.d. van Rolde (Dr.) met Harmen KRAAKE (KRAALE (1720), CRAELE (1721), KRAEL (1722), KRAKE (1727), KRAEK (1738)) (zie 78116). Zij lieten tussen 1721 en 1738 te Ruinen (Dr.) en Meppel (Dr.) negen kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelina Johanna, Harmannus, Anna, Harmina, Jan (2x), [naam niet vermeld], Jantien en Gerrit. Jan-2 huwde in 1755 te Meppel (Dr.) met Trijntje Hendriks PRIK en overleed in 1806 te Meppel (Dr.) in het Carspelhuis aldaar, nalatende 3 getrouwde kinderen.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
45573    Hendrikje Johannes' SIKKENS, geboren ca 1848 te Wanneperveen, dochter van Johannes Reinders SIKKENS (zie 45574) en Jantje Jans KOLLEN (zie 45575).
Gehuwd op 13-03-1885 te Wanneperveen, beide geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Jan Thijssen SLAGTER (zie 45565). {Hij was eerder gehuwd op 20-05-1881 te Wanneperveen, beiede geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Hilligjen Willems BONSING (zie 45566).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Jans (zie 45583).

45574    Johannes Reinders SIKKENS, veehouder (1885).
Gehuwd met Jantje Jans KOLLEN (zie 45575).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
126691    Pieter SIKKENS.
Gehuwd met Kiertje (Kiertien) HENDRIKS (KOTTMES (1820)) (zie 126692).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98923    Willem SIKKENS.
Gehuwd met Margaretha Catharina ETZER (zie 98924).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
147896    Feddrikje (Fedderijkje,Feddigje) SIKKES (de GRAAF (1811)), geboren op 16-04-1811 om 17:00 uur te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 05-05-1811 te Grouw, overleden op 03-02-1875 om 12:00 uur te in het huis No. 21-B te Rotsterhaule (gem. Schoterland - Fr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan Jans KRAGT; [van haar moeder alleen de voornaam vermeld]. Zij woonde in december 1811 (reg.naamsaanneming Sneek) met haar beide ouders en haar zussen Rinske, Tjitske en IJke te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.). Dochter van Sikke FEDDES (de GRAAF (1811)) (zie 147897) en Sjoukje DOUWES (REITSMA (1834)) (zie 147898).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-10-1836 te Idaarderadeel (Fr.) met Jan Jans KRAGT (KRACHT (1865)), 24 jaar oud (zie 147893). Zij kregen in 1837 en in 1841 te Grouw (gem. Idaarderadeel - Fr.) drie kinderen: Sjoukje en Sikke (2x). Sjoukje huwde in 1860 te Schoterland met IJme Andries' de VRIES. Sikke-2 huwde in 1865 te Schoterland met Wilhelmina Geerts JONKMAN.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
121045    Grietje SIKKES. Zij woonde in 1742 (doop dochter Aaltje) [onder of te] Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Gehuwd voor de kerk ca 1734 met Beernt Jans HAVEN (zie 121044). Van deze vader werden in 1735 en in 1738 te Noordwolde en Boyl (gem. Weststellingwerf - Fr.) twee kinderen gedoopt (Hervormd), genaamd: Geert en Albert. Deze ouders lieten in 1742 te Steggerda en Vinkega (gem. Weststellingwerf) een dochter Aaltje dopen (Hervormd).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
66752    Ibeltje (Ebeltje,IJbeltje) SIKKES (SIKKEMA (1848), SIKKINGA (1851)), arbeidster (1828,1830,1833,1834), geboren op 06-12-1771 te Nijeholtwolde, onder Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 28-11-1773 te Wolvega en Sonnega, overleden op 18-11-1854 te Scheerwolde (gem. Steenwijkerwold) op 82-jarige leeftijd, als weduwe van Harm TIP. Zij woonde in 1798 (bij haar huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Zij woonde in februari 1812 (bron: register naamsaanneming) met haar man Harmen Klasen TIP en hun kinderen Bontje, Klaasje, Tietje en Antje te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hun zoon Sikke (13 jaar) woonde toen te Nijeholtwolde; hun dochter Dirkjen (11 jaar) woonde toen te Brantgum (gem. Westdongeradeel - Fr.). Dochter van Sikke TJEBBES (SIKKEMA (1819)) (zie 103560) en Bontje MINNES (zie 103561).
Ondertrouwd 00-06-1798 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17-06-1798 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Harmen (Harm) KLAAZEN (TIP (1816)), 31 jaar oud (zie 66739).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
90295    Jentje SIKKES.
Gehuwd met Aaltje LUITJENS (zie 90296). Zij lieten tussen 1757 en 1767 te Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen, genaamd: Fokje, Aafjen, Luete, Maertien en Sikke.
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
108946    Minke SIKKES (SIKKEMA (1814)), geboren ca 1784. Zij woonde in 1809 (bij haar huwelijk) te Nijeholtwolde (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf). Zij woonde in januari 1812 (reg.naamsaanneming Sonnema) met haar man Nuttert Jans GOUMA en hun kinderen Wobbegjen en Hinke te Oldetrijne.
Ondertrouwd 00-04-1809 te Oldelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Te Oldelamer op 30-04-1809 attestatie afgegeven naar Wolvega. Gehuwd voor de kerk 00-05-1809 te Wolvega (Hervormd), hij te Oldetrijne, zij te Nijeholtwolde, beide in de gem. Weststellingwerf (Fr.). Echtgenoot is Nuttert JANS (zie 108945). Zij kregen tussen 1810 en 1821 te Weststellingwerf (Fr.) zes kinderen, genaamd: Wobbigjen, Hinkje, Jan, Wijtske, Lammegje en Vroukjen. Hinkje huwde in 1829 te Weststellingwerf met Oene Lammerts VEENSTRA. Jan huwde in 1843 te Weststellingwerf met Adriana Abrahams BOOMSMA. Lammigje huwde in 1841 te Weststellingwerf met Heine Sipkes de VRIES. Vroukjen huwde in 1848 te Weststellingwerf met Johannes Wijtzes HOOIJSMA.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
124521    Saapke SIKKES, geboren ca 1763, [N.B. Van haar werd in Friesland geen doopakte ingeschreven.]. Zij woonde in 1788 (bij haar huwelijk) te Harlingen (Fr.).
Ondertrouwd op 07-06-1788 te Gerecht Harlingen (Fr.) (getuige(n): Marten WIJBES (getuige van de bruid)), gehuwd voor de kerk op 29-06-1788 te Harlingen (Hervormd), beide te Harlingen (Fr.). Echtgenoot is Tjeerd DOUWES (SIDERIUS (1792), SEDERIUS (1806)), 27 jaar oud (zie 124520). Zij kregen tussen 1791 en 1794 te Workum (Fr.) vier kinderen, genaamd: Sikke, Fettje, Trijntje en Douwe. Sikke huwde in 1823 te Nieuwendam (N.H.) met Wijntje Dirks KOENE. {Hij is later gehuwd ca 1809, [N.B. Mogelijk was hij toen weduwnaar van de in mei 1809 te Harlingen begraven Sijtske DIRKS.] met Maria Dorothea Gottliebs (Miene,Anna Maria,Anna Maria Elisabeth) GRINDELING (GROENING (1827), GRENLING (1838), GREENLING (1845), GREMBAG (1847), GRIMBAG (1859)) (zie 124519). Zij kregen in 1810 te Harlingen een dochter Catrina; zij kregen tussen ca 1814 en ca 1821 te Nieuwendam (N.H.) drie kinderen, genaamd: Wilhelmina, Jan en Frederik. Catrina huwde in 1842 te Nieuwendam met Willem Hendriks WERNER. Wilhelmina huwde in 1838 te Nieuwendam met Hermanus Gerrits de BOER. Jan huwde in 1845 te Broek in Waterland met Aagje Klaassen de GROOT. Frederik huwde in 1847 te Nieuwendam met Magteltje Johans LUBERT en huwde in 1859 met Maria Klaassen BROODBAKKER.}
 
91994    Sjoertje (Sjurttje) SIKKES, boerin (1811), overleden in 1846. Zij woonde in 1778 (bij haar huwelijk) te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Zij woonde in 1811 (huwelijk dochter Jitske) te Eernewoude (gem. Tietjerksteradeel - Fr.). Zij woonde in december 1812 met haar man Sipke Rienks MATSTRA te Eernewoude (bron: register naamsaanneming Bergum). Hun dochter Jitske woonde toen te Haskerhorne (gem. Haskerland - Fr.).
Ondertrouwd 00-09-1778 te Warga (gem. Idaarderadeel - Fr.), op 27-09-1778 te Warga [attestatie naar Akkrum gegeven]. Gehuwd voor de kerk op 04-10-1778 te Akkrum (Hervormd), hij te Wartena (gem. Idaarderadeel - Fr.), zij te Akkrum (gem. Utingeradeel - Fr.). Echtgenoot is Sipke RIENKS (MATSTRA (1817)) (zie 91993).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92149    Berend Jacobs SIKKING (SICKINGH (1734)). Hij woonde in 1734 (bij zijn huwelijk) te Meppel (Dr.), erna te Zuidveen (onder Steenwijk). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0669) met zijn vrouw Stijntjen FRANTZ en hun kinderen Jacobjen, Frantz en Jan in de Stadsjurisdictie in de Westerkluft van de Stad Steenwijk.
Ondertrouwd op 03-10-1734 te Steenwijk. Hun huwelijk werd ook ingeschreven te Meppel (Dr.). Gehuwd voor de kerk 00-10-1734 (N.G.), hij j.m. tot Meppel (Dr.), zij weduw[e] in Suidtveen (onder Steenwijck). Echtgenote is Stientje (Stiene) FRANSEN (zie 92148). {Zij was eerder ondertrouwd op 25-03-1731 te Steenwijk. Te Steenwijkerwold was de ondertrouw [ook] op 25-03-1731. De Steenwijkerwold attestatie ontfangen om te Steenwijk of elders te mogen trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-04-1731 te Steenwijkerwold (R.C.), hij j.m. van Ouwet in Munsterland (Dld.), nu wonende op Steenwijkerwolt, zij j.d. van Zuitveen (onder Steenwijk), nu wonende aan 't Verlaat (onder Steenwijk), en [beijde] Roomsch. Echtgenoot is Albert LUCAS (zie 92150).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
87531    Geertje Arie's SIKKING, geboren ca 1845 te De Bilt (Ut.), dochter van Arie Barends SIKKING en Jannigje Jacobus' SCHOONENBERG, die huwden op 06-12-1844 te De Bilt (Ut.) (hij geboren te Driebergen (Ut.), zij geboren te De Bilt). Overleden op 26-01-1922 te Driebergen (Ut.), als weduwe van Geurt BLIJERVELD. Zij woonde in 1900 (huwelijk zoon Barend) te Driebergen (Ut.).
Gehuwd op 18-10-1866 te Rijsenburg (Ut.) met Geurt Teunis' (Gerrit) BLIJERVELD (zie 87530).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
132740    Dioeke Hendriks (Dieuwkje) SIKKINGA (SICKENGA (1829)), geboren ca 1754 te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.), [tweeling met Niesje]; dochter van Hendrik JANSZ [SIKKINGA (1762), SIKKENGA (1814), SICKENGA (1829)] en Marijgje EIJSES, die huwden op 29-12-1748 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.) (beide te Wolvega). Haar ouders lieten tussen 1749 en 1770 te Wolvega en Sonnega, te Oldelamer en te Ter Idzard (alledrie in de gem. Weststellingwerf - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Albertje (2x), Jantje, Jan, Dioeke, Niesje, Eijsje en Jan. Jan-2 huwde in 1814 te Weststellingwerf met Pietertje Egberts BOSMAN. Overleden om 21:00 uur te in een huis zonder nummer te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), als weduwe van Albert Jans TERWEEL. Zij woonde in 1787 (bij haar huwelijk) te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-04-1787 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 15-04-1787 te Wolvega (Hervormd), beide te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Albert JANS (zie 132739). Zij lieten tussen 1787 en 1797 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vijf kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Annechje, Jan en Hendrik (3x); allevijf werden zij geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
47738    Jitske Jacobs SIKSMA.
Gehuwd met Haaije Jans van der HELM (zie 47737).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
101414    Pieter Barteles SIKSMA, arbeider (1880), geboren ca 1857 te Berlikum (gem. Menaldumadeel), zoon van Bartele Jacobs SIKSMA (overleden voor 1880) en Baukje Pieters OOSTERWOUD (overleden voor 1880). Hij woonde in 1880 (bij zijn huwelijk) te Beets (gem. Opsterland - Fr.).
Gehuwd op 14-08-1880 te Opsterland - Fr.) met Mina Harms de WILDE, 24 jaar oud (zie 101410).
 
63978    Anna Juliana SILBER.
Gehuwd met Johannes Wilhelmus KLEI (zie 63977).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
48178    Aake_ SILS_, overleden voor 1815.
Gehuwd met Jacob DIRKS (zie 48177).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
35465    Johann Heinrich Johanns SILTMANN, suikerbakkersknecht (1837), geboren ca 1809 te Ruerfort (gem. Hannover - Dld.), zoon van Johann Heinrichs SILTMANN (zie 35466) en Catharina Maria FUERSTE (zie 61957).
Gehuwd op 03-05-1837 te Amsterdam met Marrigje Koops HOLLANDER, 33 jaar oud (zie 61956).
 
35466    Johann Heinrichs SILTMANN, arbeider (1837).
Gehuwd met Catharina Maria FUERSTE (zie 61957).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56113    Fredrika Jans SILVA, geboren op 05-01-1829 te Stad Almelo, dochter van Johannes (Jan) SILVAA (SILVA (1829)) (zie 56114) en Geertruid Fredriks WITVOET (zie 56115).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1850 te Stad Almelo met Jan Hetten BROEKSMA (zie 56112).
 
96304    Rebca de David de SILVA.
Gehuwd met Mordechaij de David a LEVIJ (zie 96303).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
56114    Johannes (Jan) SILVAA (SILVA (1829)), wever (1828,1829,1833,1836,1850), diendende bij de Mobile Overijsselsche Schutterij (1831), geboren ca 1796. Hij werd op 24-07-1796 te Amsterdam [samen met zijn zusje Anna] gevonden als vondeling.
Gehuwd op 08-05-1828 te Stad Almelo met Geertruid Fredriks WITVOET (zie 56115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fredrika Jans SILVA (zie 56113).

41915    Wilhelmus SILVANIUS, geboren ca 1670.
Ondertrouwd op 06-04-1695 te Zwolle, "gaen de proclamatien meede te Vollenhove"; [te Zwolle] op 07-05-1695 att[estatie verleent] na Vollenhove. Gehuwd voor de kerk 00-05-1695 te [Vollenhove] (N.G.). Hij j.m., zij j.d. Echtgenote is Aelida [Karsten] KAR (zie 41916).
 
141113    Cornelis Hendrikus SILVIUS, kleermaker (1936). Hij woonde in 1936 (huweijk dochter Elizabeth Catharina) te Sneek (Fr.).
Gehuwd met Maria Catharina KRAMPS (zie 141114).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
141112    Elizabeth Catharina Cornelis' SILVIUS, geboren ca 1814 te Sneek (Fr.). Zij woonde in 1936 (bij haar huwelijk) te Sneek (Fr.). Dochter van Cornelis Hendrikus SILVIUS (zie 141113) en Maria Catharina KRAMPS (zie 141114).
Gehuwd op 16-05-1936 te Sneek (Fr.) met Petrus Bernardus Katharinus Petrus' POSTMA, 23 jaar oud (zie 141111).
 
132058    Kornelis Harmens SILVIUS, boerenarbeider (1816), tuinman (1874), geboren te Oosterend (gem. Hennaarderadeel - Fr.), zoon van Harmanus SIGERITS en Elisabeth CORNELIS. Gedoopt (R.C.) op 13-01-1788 te Oosterend. Hij woonde in 1816 (bij zijn huwelijk) te IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel - Fr.).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-11-1816 te Wymbritseradeel (Fr.) met Mintje (Marijke,Maaike) (MEINDERTS (1816), MEEKHOF (1811)), 20 jaar oud (zie 132057).
 
127800    Aaltje Roelofs SIMENS, dienstmeid (1884), geboren op 02-08-1859 te Havelte (Dr.), overleden op 08-05-1897 te Havelte (Dr.) op 37-jarige leeftijd, als echtgenote van Jan KORF. Dochter van Roelof Arents SIJMENTS (SIMENS (1884)) (zie 127801) en Hendrikjen Gerrits KUIK (zie 127802).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1884 te Havelte (Dr.) met Jan Halben KORF, 25 jaar oud (zie 127798). {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 26-11-1897 te Havelte (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Aaltje Jans NIJENHUIS (zie 127805).}
 
23534    Aaltjen SIMENS, gedoopt (N.G.) op 11-07-1784 te Wanneperveen (getuige(n): Jantjen LUITEN, haar tante), dochter van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Ondertrouwd op 13-11-1805 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-01-1806 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. geboren en wonende te Zwartsluis, zij j.d. geboren en wonende op de Zandbeld te Wanneperveen. Echtgenoot is Andries ROELOFS (van DORSTEN (1812)), 23 jaar oud (zie 55096). {Hij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 27-09-1816 te Zwartsluis, hij weduwnaar. Echtgenote is Niesje Herms CORPORAAL, 29 jaar oud (zie 55104).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
23533    Albert SIMENS (SOK (1812)), turfboer (1812), vervener (1843,1851), arbeider (<1857), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 23-04-1780 te Wanneperveen (getuige(n): Mergjen ALBERTS, zijn tante). Hij werd genoemd naar zijn opa, Albert LUITEN. Overleden op 05-06-1857 te Wanneperveen op 77-jarige leeftijd, als weduwe van Annigje Kornelis LOK. Zoon van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-11-1812 te Wanneperveen. Hij geboren te Wanneperveen. Echtgenote is Annegjen Cornelis' LOK, 21 jaar oud (zie 26622).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
94927    Geertien SIMENS.
Gehuwd met Wouter JANS (zie 94926). {Hij was eerder ondertrouwd op 22-03-1725 te Kuinre. Te Blankenham was de ondertrouw [ook] op 22-03-1725. Gehuwd voor de kerk op 08-04-1725 te Blankenham (N.G.), hij wed[uwnaar] in den Blankenham, zij j.d. in de Cuinre. Echtgenote is Arentien JANS (zie 94928).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111521    Geesje Jans SIMENS (SIEMONS (1828), SIEMENS (1846)), turfmaakster (1825), veehoudersche (1828), geboren in 1777 te Giethoorn, overleden op 02-07-1859 te Giethoorn, als weduwe van Harm Koops MANDEMAKER. zij woonde in 1795 (bij haar huwelijk) te Giethoorn. Dochter van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Geesje Jans MEISTER (MEESTER (1859)) (zie 68521).
Ondertrouwd op 09-10-1795 te Gerecht Giethoorn, gehuwd op 27-10-1795 te Giethoorn, hij lidmaat DG-Noord, zij lidmaat DG-Zuid, beide te Giethoorn; [namen ouders vermeld]. Echtgenoot is Harm Koops MANDEMAKER (zie 111520).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
94834    Grietien SIMENS, geboren te Wapse, onder Diever (Dr.), dochter van Sijmen ROELFS en Aaltien HINDRIKS. Haar ouders lieten tussen 1740 en 1746 te Diever (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jantien, Hindrik en Grietien; alle drie werden zij geboren te Wapse (onder Diever). [Van haar ouders werd in Drenthe en in Steenwijk geen huwelijk gevonden.], gedoopt (N.G.) op 16-01-1746 te Diever. Zij woonde in 1775 (bij haar huwelijk) [mogelijk te of onder Dwingeloo (Dr.), eerder] te Wapse (onder Diever (Dr.)). Zij woonde in 1777 (doop dochter Geertje te Lhee (onder Dwingeloo), erna ook.
Ondertrouwd op 18-11-1775 te Dwingeloo (Dr.), [Hun huwelijk werd te Diever niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] onder Dwingeloo.] Gehuwd voor de kerk 00-12-1775 te Dwingeloo (N.G.), hij weduwn[aar] te Lhee (onder Dwingelo (Dr.)), zij j.d. van Wapze [onder Diever (Dr.)]. Echtgenoot is Hendrik Frederiks OVINGE (zie 94824). Zij lieten tussen 1777 en 1787 te Dwingeloo (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geertje, Aaltje (2x), Jantjen, Simen en Geesje. {Hij was eerder ondertrouwd 00-10-1770 te Dwingeloo (Dr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11-11-1770 te Dwingeloo (N.G.), [beide] van Lhee [onder Dwingeloo (Dr.)]. Echtgenote is Geessien BERENTS, 19 jaar oud (zie 142380). Zij lieten in 1771 en in 1772 te Dwingeloo (Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Geertje, Berend en Frerik.}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
123656    Grietje SIMENS (VELDHOF (1854)), geboren op 31-03-1777 te Wapse, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 06-04-1777 te Diever, overleden op 21-07-1860 om 03:00 uur te ten haren huize No. 757 (Wijk D) te Smilde (Dr.) op 83-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik KOK. Dochter van Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657) en Femmichien (Femme) GERREBRANDS (zie 123658).
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 03-12-1829 te Steenwijkerwold met Hendrik Alberts KOK, 38 jaar oud (zie 27243).
 
93112    Hendrik SIMENS, geboren ca 1691. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2348) met zijn vrouw Lummegien GERRIS [SMIT] en hun kinderen Gerrit, Koop en Sijmon in de Swarte Kluft in het Schoutambt Giethoorn. Zoon van Sijmen HENDRICKS (zie 60248) en Aeltjen JANS (zie 93115).
Ondertrouwd 00-06-1716 te Giethoorn, gehuwd op 21-06-1716 te Giethoorn, hij j.m., zij j.d.. Echtgenote is Lummigjen Gerrits SMIT (zie 93113).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit HENDRIX (zie 93116).
   2.  Koop Hendriks BAKKER (zie 61004).
   3.  Sijmon HENDRIX (BAKKER (1762)) (zie 93111).

106403    Hendrikje SIMENS, geboren ca 1758, [Mogelijk was zij een dochter van Sijmen JANS en Pijtje PIEKES, die huwden op 30-05-1755 te Oldeboorn (gem. Utingeradeel - Fr.) (hij te Joure (gem. Haskerland - Fr.), zij te Oldeboorn). Deze ouders lieten hun kinderen niet dopen (Hervormd/R.C.), mogelijk waren zij Doopsgezind.], overleden voor 1788. Zij woonde in 1783 (bij haar huwelijk) te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-05-1783 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 08-06-1783 te Nijehaske (Hervormd), beide te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.), [en beide Doopsgezind]. Echtgenoot is Jan WATZES (DIJKSTRA (1813)) (zie 106402). Zij kregen ca 1884 en ca 1786 te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.) twee kinderen, genaamd: Pietje en Jeltje. Jeltje huwde in 1819 te Utingeradeel - Fr.) met Hendrik Harmens NOORDBEEK en overleed in 1831 te Utingeradeel, als zijn weduwe. {Hij is later ondertrouwd 00-05-1788 te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). Te De Knijpe op 08-06-1788 attestatie afgegeven naar Haskerdijken. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1788 te Nijehaske (Hervormd), hij [weduwnaar] te Haskerdijken, onder Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), zij te De Knijpe (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Tijtte (Tietje) JELLES (zie 106405). Zij kregen tussen ca 1789 en ca 1801 te Haskerdijken (gem. Haskerland - Fr.) zeven kinderen, genaamd: Watze, Jelle, Lamkje, Rixtje, Hielke, Hette en Sepkje. Watse huwde in 1824 te Doniawersal met Regina Jacobs ELZINGA Jelle huwde in 1814 te Doniawerstal (Fr.) met Neeltje Sjierks KNOSSEN. Hielke huwde in 1824 te Doniawerstal met Afke Gerbens HOITEMA. Hette huwde in 1838 te Utingeradeel (Fr.) met Jeltje Thomas' KOOPMANS. Sepkje huwde in 1824 te Doniawerstal met Pieter Everts HETTINGA.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje Jans DIJKSTRA (zie 106401).

46845    Jan SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 18-08-1754 te Wanneperveen (getuige(n): Trijntjen LUITEN, [moeders zuster]), zoon van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
88925    Jantjen SIMENS, geboren ca 1692. Zij woonde in 1718 (doop zoon Ariaan) op de Halle [?]. [N.B. "de Halle" verwees doopgaans naar de Halle onder Steenwijkerwold. Een "de Halle" onder Vollenhove ben ik nog niet eerder tegengekomen. Deze ouders waren niet te Steenwijkerwold gehuwd en lieten geen andere kinderen dopen te Steenwijkerwold of te Vollenhove.].
Gehuwd voor de kerk ca 1717 met Jan Berents GUIJKING (zie 10931).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
71996    Jentjen SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 29-12-1748 te Wanneperveen, gedoopt met [tweelingzus?] Trijntjen. Dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
110058    Lucas SIMENS (KLIJNSTRA (1813)), veenbaas (1811,1813,1819,1825), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 13-11-1774 te Wanneperveen (getuige(n): Aaltje FRANKEN, [vaders zuster]), overleden op 16-12-1828 om 14:00 uur te in het huis No. 42 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.) op 54-jarige leeftijd, als weduwenaar van Aaltje Harmens BERGER; nalatende vier kinderen: Jentje, Sijmon, Harmke en Harmen; er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap; [zijn geboorteplaats en namen ouders niet vermeld.]. Hij woonde in 1796 (bij zijn huwelijk) te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Hij woonde in 1819 (huwelijk dochter Jentje) te SintJohannesga, erna in 1825 (huwelijk dochter Klaasjen) ook. Zoon van Simon FRANKEN (zie 23332) en Jentjen LUCAS (KLIJNSTRA (1837)) (zie 71958).
Ondertrouwd 00-05-1796 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.). Te Oudeschoot op 29-05-1796 attestatie gegeven. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12-06-1796 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (Hervormd), hij te SintJohannesga, zij te Rottum (onder Oudeschoot), beiede in de gem. Schoterland (Fr.). Echtgenote is Aaltjen Harmens BARGER (BERGER (1813), BERG (1840)), 22 jaar oud (zie 104557).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
120670    Namle SIMENS, geboren op 21-10-1803 te Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-10-1803 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 30-07-1867 om 01:00 uur te Workum (Fr.) op 63-jarige leeftijd, "ongehuwd"; er behoorde geen onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Sijmen NAMLES (KOK (1812)) (zie 120668) en Aaltje WIEGERS (OTTER (1812)) (zie 120637).
 
100196    Reinder SIMENS, geboren ca 1663, [Mogelijk waren hij en Reinder SIJMENS (zie 10053) dezelfde persoon. In dat geval kreeg hij met ca 66 jaar zijn laatste kind. Voor deze hypothese pleit dat Reinder SIJMONS een weinig voorkomende naam was, en dat zij beiden woonden op het Landt van Vollenhove.]. Hij woonde in 1688 (bij zijn huwelijk) op het Land van Vollenhove.
Ondertrouwd 00-03-1688 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 01-04-1688 te Zwartsluis (N.G.), hij j.g. van 't Landt van vollenhove, zij j.d. van de Rumte. Echtgenote is IJtjen Hendricks van de RUMTE (zie 100195).
 
22001    Stijntje SIMENS (VAN HOLTEN), geboren ca 1713 te Holten? Zij was op 14-03-1773 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam doopgetuige bij de doop (Hervormd) van haar kleinzoon Mense Simons BENNEKERS.
Gehuwd voor de kerk 00-09-1738 te Meppel (Dr.) (N.G.). Hij weduwnaar [te Meppel], zij j.d. Echtgenoot is Mensse HENDRIKS (BENNEKENS (1743)) (zie 22000). Zij lieten tussen 1739 en 1762 te Meppel (Dr.) 15 kinderen dopen (N.G.), genaamd: Hendrik, Rinsje, Sijmen, Hillighje, Rensjen, Hilletje, Gerrit, Hillighje, Marten, Gerrit, Gerrit, Hillighje, Geerjen, Gerrit en Geertjen. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk 00-00-1736 te Meppel (N.G.), hij j.m., zij j.d. thans wonende te Amsterdam met Aeltjen JACOBS (zie 22002). Zij lieten in 1737 een dochter Hillighje dopen (N.G.) te Meppel (Dr.).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
144981    Tjetske SIMENS.
Gehuwd met Sjoerd Johannes' DOM (DUIJM (1784), DUIM (1795)) (zie 118069). {Hij was eerder ondertrouwd 00-09-1784 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-10-1784 te Oosterzee (Hervormd), hij j.m., beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Roelofjen FOPPES (zie 118070). Zij lieten tussen 1785 en 1798 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) zes kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Johannes, Foppe, Antje, Wieberin (zoon), Marchjen en Harmen. Antje huwde in 1815 te Doniawerstal (Fr.) met Foppe Bartles HOITEMA. Wijbren huwde in 1817 te Lemsterland met Aukje Jans KOOPMANS.}
 
71995    Trijntjen SIMENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt met [tweelingzus?] Jentjen, gedoopt (N.G.) op 29-12-1748 te Wanneperveen, dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
 
137332    Merrijtjen SIMENSZ, geboren ca 1714. Zij woonde in 1739 (bij haar huwelijk) te Urk, erna ook.
Ondertrouwd (1) op 25-03-1739 te Urk, gehuwd voor de kerk op 12-04-1739 te Urk (N.G.), hij jongman, zij jongedogter, beijde tot Urk. Echtgenoot is IJde JANSZ (MARS (1748)) (zie 137331). Zij lieten tussen 1740 en 1753 te Urk zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Simen, Claas, IJde, Jan, Jan BACKER (2x) en Claas. Klaas-2 huwde in 1783 te Urk met Lammertie Lubberts CAMPER en overleed in 1816 te Urk, als neef van Dirk Pieters ROMKES (de aangever).
Ondertrouwd (2) op 01-06-1764 te Urk, gehuwd voor de kerk op 24-06-1764 te Urk (N.G.), hij weduwenaar, zij weduwe, beijde alhier [= te Urk]. Echtgenoot is Ocke MEIJNDERTSZ (de BOER (1764)) (zie 137659). {Hij was eerder ondertrouwd op 15-05-1740 te Urk, gehuwd voor de kerk op 06-06-1740 te Urk (N.G.), hij jongman van Norden (Oostvriesland - Dld.), zij jongedogter tot Urk. Echtgenote is Aaltient Jans (Aaltjen) SNOEK, 21 jaar oud (zie 137658).}
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
 
23531    Luite SIMINS (SOK (1812)), arbeider (1830,1834), gedoopt (N.G.) op 04-08-1776 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen STOFFELS, zijn oma). Hij werd genoemd naar zijn opa, Luite SIJMONS. Zoon van Sijmen LUITEN (SOK (1812)) (zie 23390) en Lummichjen ALBERTS (zie 23362).
Ondertrouwd op 20-11-1801 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-12-1801 te Wanneperveen (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide geboren en wonende te Wanneperveen. Echtgenote is Hendrikjen Gerrits KNOBBE, 32 jaar oud (zie 23512).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
38031    Arenda Johanna SIMMER, tapster (1863).
Gehuwd met Joost van GINKEL (zie 38030).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92033    Arjen Coenraads SIMMER, schoenmaker (1853), geboren ca 1817 te Leeuwarden (Fr.). Hij woonde in 1853 (bij zijn 2e huwelijk) te Leeuwarden (Fr.). Zoon van Coenraad SIMMER (zie 92034) en Durkje Sjerps VERMEER (zie 92035).
Gehuwd (1) voor 1853 met Catharina RIGTERS (zie 92036).
Gehuwd (2) op 19-06-1853 te Leeuwarden (Fr.), hij weduwnaar. Echtgenote is Berbera Jans WIELINGA (zie 92032).
 
149313    Catharina Frederika Hendriks (Catharina,Catharina Hendrica) SIMMER (ZIMMER (1789), SIMMEN (1848)), geboren te Leeuwarden (Fr.), dochter van Hendrik SIMMER [ZIMMER (1789)] (soldaat (1788)) en Johanna Wilhelmina (Wilhelmina,Mietje) DRIJSSEN [DRIESE (1789), DRIESEN (1795), DRIEGE (1798)], die huwden op 18-05-1788 in de Westerkerk te Leeuwarden (beide te Leeuwarden, Lutheranen). Haar ouders lieten tussen 1789 en 1798 te Leeuwarden vier kinderen dopen (Evan.Luthers), genaamd: Catharina Frederika, Geertruij, Margaretha en Geertruij. Haar zus Margaretha huwde in 1824 te Dokkum (Fr.) met Tjeerd Lucas' IJTSMA en overleed in 1879 te Leeuwarderadeel (Fr.), als zijn weduwe. Gedoopt (Evan.Luthers) op 05-04-1789 te Leeuwarden, overleden op 05-10-1865 om 06:30 uur te in het huis No. 346 (Wijk G) te Harlingen (Fr.) op 76-jarige leeftijd, als echtgenoot van George Casper DIJKHOUT (wonende te Deventer); wonende te Deventer en verblijf houdende te Harlingen; [van haar moeder alleen de voornaam vermeld]. Zij woonde in 1810 (bij haar huwelijk) te Leeuwarden (Fr.), erna ook. Zij woonde in 1829 (bevolk.reg.Leeuwarden (1829)) met haar man George Caspar DIJKHOUT en hun kinderen Johan Hendrik, Johanna Wilhelmina, Johanna Catharina en Johannes in het huis No. 2 (Wijk M) te Leeuwarden (Fr.). Zij woonde in 1848 (huwelijk dochter Johanna Wilhelmina) te Nijehaske (hem. Haskerland - Fr.). Zij woonde in 1854 (overlijden dochter Johanna Wilhelmina) te Heerenveen (Fr.).
Ondertrouwd op 09-07-1810 te Gerecht Leeuwarden (Fr.), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-07-1810 te Leeuwarden, beide te Leeuwarden (Fr.). Echtgenoot is George Caspar Johans (Kasper) DIJKHOUT (zie 149312).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
92034    Coenraad SIMMER, overleden voor 1853 te [Leeuwarden (Fr.)].
Gehuwd met Durkje Sjerps VERMEER (zie 92035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen Coenraads (zie 92033).

150536    Geertruida Hermannus' SIMMERMAN (ZIMMERMAN (1856)), geboren op 20-12-1822 te Zwolle, dochter van Hermannus SIMMERMAN [ZIMMERMAN (1856)] en Geertruida ARINK. Overleden op 09-08-1856 te IJsselmuiden op 33-jarige leeftijd, als echtgenote van Hermanus van REGTEREN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-04-1853 te Kampen met Hermanus Peters van REGTEREN, 29 jaar oud (zie 150528). {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-04-1859 te Zwolle, hij weduwnaar. Echtgenote is Niesje Jans PUT, 25 jaar oud (zie 150490).}
 
7049    Jacob SIMMERWEL, serg. onder capit. HAELKEET v.h. reg. van overste GRIM te Blockzijll, geboren ca 1652.
Gehuwd voor de kerk ca 1673 met Helena LAMONDT (zie 7050).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
7051    Sara SIMMERWEL, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 11-01-1674 te Vollenhove, dochter van Jacob SIMMERWEL (zie 7049) en Helena LAMONDT (zie 7050).
 
98068    Anna Josephine Brugts SIMON, geboren ca 1873 te Brandenburg (Dld.), dochter van Brugt Sjoert SIMON (zie 98069) en Anna SEMLER (zie 98070).
Gehuwd op 26-05-1897 te Deventer met Johannes Leonardus' HUBSCHER, 31 jaar oud (zie 98067).
 
44362    Bernard SIMON, koopman (1841).
Gehuwd met Chanette JACOBS (zie 44363).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
96667    Bernard SIMON, koopman (1841).
Gehuwd met Chanette JACOBS (zie 96668).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
98069    Brugt Sjoert SIMON.
Gehuwd met Anna SEMLER (zie 98070).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
44361    Dina Bernard SIMON, geboren ca 1817 te Saffig (Pruisen - Dld.), dochter van Bernard SIMON (zie 44362) en Chanette JACOBS (zie 44363).
Gehuwd op 21-10-1841 te Blokzijl. Hij geboren te Blokzijl, zij geboren te Saffig (Pruisen - Dld.). Echtgenoot is Salomon Isaacs JACOBS (zie 44360).
 
96666    Dina Bernards SIMON, geboren ca 1817 te Saffig (bij Koblenz - Dld.). Zij woonde vanaf 31-10-1859 met haar man Salomon Isaac[s] JACOBS en hun meid Jantje van KAMPEN (geb. in 1835 te Blokzijl / Ger[eformeerd]) te Zutphen (Gld.), met z'n drieen komende van Blokzijl. Jantje van KAMPEN verhuisde op 26-01-1861 naar Brummen (Gld.). Hun nieuwe meid heette Adriana van den BIGGELAAR (geb. in 1841 te 's Hertogenbosch / Roomsch) en arriveerde op 8-11-1861 (bron: Bevolk.reg. Zutphen (1850-1862)). Dochter van Bernard SIMON (zie 96667) en Chanette JACOBS (zie 96668).
Gehuwd op 21-10-1841 te Blokzijl met Salomon Isaacs JACOBS (zie 96665).
 
147181    Fredericus Josephus Johanns SIMON, stucadoor (1883,1893), koffiehuishouder (1895), geboren ca 1849 te Mettingen (Pruissen - Dld.), overleden op 22-05-1909 om 08:30 uur te in het huis No. 322 staande aan de Havenweg (Wijk 2) te Enkhuizen (N.H.), als echtgenoot van Anna Cornelia van SCHARENBURG, [eerder] weduwe van Gesina Willemina ROBBEN. Hij woonde in 1893 (overlijden vrouw) op de Nieuwe Haven te Enkhuizen (N.H.). Zoon van Johann Friederich SIMON (zie 147182) en Bernardina BÜCHER (BÜCKER (1895)) (zie 147183).
Gehuwd (1) op 29-03-1883 te Enkhuizen (N.H.), zij weduwe. Echtgenote is Gesina Willemina Antons ROBBEN, 54 jaar oud (zie 147168), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-11-1858 te Enkhuizen (N.H.) met Simon Dirks HARMSEN (ZEEMAN (1858)) (zie 147170), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).]. Zij was eerder gehuwd op 46-jarige leeftijd op 04-02-1875 te Enkhuizen (N.H.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Franciscus Bernhardus Johanns OOSTERMEIJER (zie 147177), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
Gehuwd (2) op 21-05-1895 te Texel (N.H.), hij weduwnaar. Echtgenote is Anna Cornelia Pieters van SCHARENBURG (van SCHAARENBURG (1910)), 44 jaar oud (zie 147184).
 
147182    Johann Friederich SIMON, schoenmaker (1883).
Gehuwd met Bernardina BÜCHER (BÜCKER (1895)) (zie 147183).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
105431    Alberdina Wessels (Albertjen Diena) SIMONIUS (FRISSERS (1813)), geboren op 01-07-1813 te Thij (gem. Steenwijkerwold), gedoopt (N.G.) op 18-07-1813 te Steenwijkerwold, overleden op 18-03-1815 te Steenwijkerwold op 1-jarige leeftijd, dochter van Wessel FRITSERS (SIMONIUS (1811), SERMONIUS (1817), CIERMONIUS (1864)) (zie 105428) en Jantjen Jacobs KLEINSTEIN (KLEINSTEEN (1810)) (zie 105429).
 
105430    Immechje Wessels SIMONIUS, geboren op 21-04-1812 te Thij (gem. Steenwijkerwold), gedoopt (N.G.) op 26-04-1812 te Steenwijkerwold, dochter van Wessel FRITSERS (SIMONIUS (1811), SERMONIUS (1817), CIERMONIUS (1864)) (zie 105428) en Jantjen Jacobs KLEINSTEIN (KLEINSTEEN (1810)) (zie 105429).
 
71980    Aaltjen (Hiltje) SIMONS (van REE (1861)), geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 30-03-1750 te Wanneperveen (getuige(n): Annegjen HENDRIX, [de vrouw van moeders broer Jacob]), overleden op 21-06-1816 om 14:00 uur te [in het huis] No. 165 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.) op 66-jarige leeftijd, als echtgenote van Jacob Jans DRO[S]T. Vermoedelijk diende zij in 1772 (bij haar huwelijk) [als inwonende dienstmeid] aan de Schutsloot te Wanneperveen. Dochter van Simon KOOPS (zie 11889) en Albertje LUIJTEN (zie 12276).
Ondertrouwd op 03-01-1772 te Wanneperveen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-10-1772 te Wanneperveen (N.G.), hij j.m. van de Schutsloot, zij j.d. aan de Schutsloot (beide te Wanneperveen). Echtgenoot is Jacob JANS (DROST (1817)), 22 jaar oud (zie 71979).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
26773    Aaltjen SIMONS, geboren op 15-02-1800 te Nijehaske (gem. Haskerland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 30-03-1800 te Nijehaske en Haskerdijken, overleden voor 1814, dochter van Cimen Jochems KNOBBE (zie 23414) en Joukien (Jacobjen) HENDRIKS (zie 26774).
 
125966    Adriaan SIMONS.
Gehuwd met Hendrica Riekens TENGE (zie 125965).
 
33083    Aeltien SIMONS, geboren ca 1688, gedoopt (N.G.) op 22-12-1713 te Blokzijl, "[als volwassene] op belijdenis des Geloofs gedoopt.". Zij woonde in 1713 (bij haar 1e huwelijk) te Giethoorn, erna op de Wetering of in Muggebeet [beide onder Steenwijkerwolt]. Zij woonde in 1732 (bij haar 2e huwelijk) te Muggebeet, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar 2e man Hendrik LUBBERS [SOETVINT] en hun dochter Coopjen te Muggebeeth in het Schoutambt Steenwijk. Bij hen woonde toen als bijwoonder Harm CORNELIS, haar zoon uit haar 1e huwelijk.
Ondertrouwd (1) op 26-11-1713 te Steenwijkerwold. N.B. Hun ondertrouw is te Giethoorn (N.G.) niet ingeschreven. Vermoedelijk woonde zij dus al niet meer aldaar en mogelijk thans te Muggebeet. Gehuwd voor de kerk 00-12-1713 te Steenwijkerwold (N.G.). Hij j.g. van de Weteringe, zij j.d. van Giethoorn. Echtgenoot is Cornelis JANSZ (zie 33080).
Ondertrouwd (2) op 03-02-1732 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 24-02-1732 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m. van de Wetering, zij weduwe te Muggebeet [beide onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Hendrik LUBBERS (SOETVIND (1754)) (zie 33084).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
130603    Anna Jans SIMONS, geboren ca 1825 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Jan SCHURING Jans SIJMONS (zie 68522) en Annichjen Johannes' KELDERHUIS (zie 68523).
Gehuwd op 11-05-1851 te AEngwirden (Fr.) met Jakob Egberts KRIKKE, 27 jaar oud (zie 130588).
 
116066    Annigje Hendriks SIMONS, geboren op 06-05-1824 om 23:30 uur te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.), dochter van Hendrik Gerrits SIJMONS (SIJMENS (1882)) (zie 116059) en Geertje Jans MOET (MOED (1803), MOEDT (1814)) (zie 33817).
 
47967    Annigjen SIMONS (VAARTJES (1816)), geboren op 10-01-1800 te Ossenzijl, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 19-01-1800 te Oldemarkt of Paasloo (getuige(n): Jantjen KOOPS), "ouders waren in ondertrouw", overleden op 09-02-1816 te Ossenzijl (gem. Oldemarkt) op 16-jarige leeftijd, dochter van Simon Jans VAARTJES (zie 44953) en Marrigjen JACOBS (de WEERTH (1816), de WEERD (1837), de WEERT (1850)) (zie 47965).
 
138048    Antie SIMONS, geboren te Enkhuizen (N.H.), gedoopt (N.G.) op 01-10-1747 te Enkhuizen (getuige(n): Duijvje RIKKES), dochter van Sijmon Jans BUIJS (zie 44428) en Trijntje SIMONS (zie 44429).
 
116063    Antje Gerrits SIMONS (SIEMONS (1834)), dienstmeid (1821), geboren ca 1800 te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1821 (bij haar huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Zij woonde in 1847 (huwelijk zoon Gerrit) te Tjalleberd. Zij woonde in 1867 (huwelijk zoon Hannes) te Luinjeberd (gem. AEngwirden). Dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
Gehuwd op 18-03-1821 te AEngwirden (Fr.) met Wijcher Hannes' HAXE, 25 jaar oud (zie 67528).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
123661    Arend SIMONS (VELDHOF (1802)), boer (1821), geboren te Vledder (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-02-1761 te Vledder, overleden op 19-04-1826 om 06:00 uur te ten huize van zijn broeder Jan KOOPS VELDHOF [met] No. 139 [staande] te Wapse (Diever op 65-jarige leeftijd, als weduwnaar van [Wichertje ANDRIES]; wonende te Nijensleek (gem. Vledder - Dr.); er behoorde onroerend goed tot zijn nalatenschap. Zoon van Simen ARENDS (VELDHOF (1860)) (zie 123657) en Femmichien (Femme) GERREBRANDS (zie 123658).
Ondertrouwd op 04-04-1801 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 26-04-1801 te Diever (N.G.), hij j.m. te Wapze (onder Diever - Dr.), zij wed[uwe] te Diever. Echtgenote is Wiggertien Anderis' HUMMELEN (LAMBERTS (1816)), 42 jaar oud (zie 123662). {Zij was eerder ondertrouwd op 11-10-1783 te Diever (Dr.), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-11-1783 te Diever (N.G.), hij j.m. van Ouden Diever (onder Diever - Dr.), zij j.d. te Diever. Echtgenoot is Lammert HENDRIKS (zie 123663). Zij lieten tussen 1786 en 1791 te Oldendiever (onder Diever - Dr.) drie kinderen dopen (N.G.), genaamd: Andries, Andriesje en Aaltje. Andriesje huwde met Aaldert HENDRIKS, huwde in 1813 te Diever met Meine HENDRIKS en huwde in 1816 te Diever met Sikke Berents DRIJBER. Vermoedelijk waren Andries en Aaltje voor 1812 overleden of verhuisd naar elders.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
111515    Beerte SIMONS, geboren ca 1784, overleden voor 1748 te Giethoorn. Zij was in 1719 (bij haar 2e huwelijk) weduwe. [N.B. Er werd niet vermeld hoe haar eerdere man geheten had. In Giethoorn was er geen huwelijk gesloten met een bruid met haar naam. Er werd in de akte niet vermeld waar zij in 1719 woonde.].
Ondertrouwd (1) 00-10-1719 te Giethoorn, gehuwd voor de kerk op 19-11-1719 te Giethoorn (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe]. Echtgenoot is Gerrit ROELOFS (zie 111525).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1724 met Harmen Geers MANDEMAKER (zie 59449).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
 
46212    Chrisje (Cretie) SIMONS, geboren ca 1766 te Amsterdam, dochter van Simon COHEN en Frouwelien ........ . [N.B. Te Amsterdam is haar doop niet ingeschreven], overleden op 02-11-1814 te Ruinen (Dr.), [als echtgenote van Godschalk DAVIDS]. Zij woonde in 1799 (geboorte zoon) in Ruinen (Dr.).
Gehuwd voor de kerk voor 1799 met Godschalk DAVIDS (zie 46211), [N.B. Hun ondertrouw is te Amsterdam niet ingeschreven].
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
37976    Claesjen SIMONS (van DIJK (1761)), geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 18-06-1741 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1087) met haar beide ouders, haar broers Jan, Gerrit, Tijmon en Hendrik en haar zussen Lijepjen en Gretjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Sijmen TIJMENS (van DIJK (1738)) (zie 32344) en Trijntje Gerrits DON (zie 32345).
Ondertrouwd op 06-12-1761 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 20-12-1761 te Blokzijl (N.G.), hij weduwn[aar], zij j.d., bijde te Blokzijl. Echtgenoot is Claes GERRITS (van DIJK (1767)), 38 jaar oud (zie 51298). {Hij was eerder ondertrouwd op 16-01-1757 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 30-01-1757 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Blokzijl. Echtgenote is Jacobjen EVERTS, 33 jaar oud (zie 51304). Hij was eerder ondertrouwd op 30-07-1758 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 13-08-1758 te Blokzijl (N.G.) met Geertjen Klaes' BAKKER (zie 33484).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
3238    Cornelijs SIMONS, geboren ca 1630, overleden voor 1654, wonende tot Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk voor 1654 (N.G.) met Hendrickien JANS (zie 5516). {Zij is later ondertrouwd op 28-09-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 12-11-1654 te Vollenhove (N.G.), zij woonde ter tijd tot Amsterdam. Echtgenoot is Koendert Aerjaens ISPEERT (zie 5515).}
 
96377    Eva SIMONS (gezindte: Israelitisch), overleden voor 1792 te Steenwijk.
Gehuwd ca 1770 met Marcus Isaacs de LEEUW (zie 96087). {Hij is later gehuwd ca 1792 met Sara Isaacs van GELDER (zie 96088).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20724    Evert SIMONS, geboren ca 1572, overleden voor 1622 te Vollenhove?
Kinderen:
   1.  Luijtjen EVERTS (zie 3596).
   2.  Altien EVERTS (zie 2518).

146791    Frans SIMONS, overleden voor 1762 te Kampen.
Gehuwd voor de kerk voor 1762 met Maike (Marijke) de VRIES (zie 146790). {Zij is later ondertrouwd 00-02-1762 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk 00-03-1762 te Kampen (N.G.), hij wed[uwnaar] te Meppel (Dr.), zij weduw[e] te Campen. Echtgenoot is Harmanus (Hermanus) VOOGT (VOOGD (1837)) (zie 146788). Zij lieten in 1764 te Meppel één kind dopen (N.G.), genaamd: Antjen. Van Antjen VOOGT werd geen huwelijk gevonden.}
 
77317    Frederik Jans (Freerk) SIMONS, veenarbeider (1814), turfmaker (1820,1822,1836), arbeider (1825,1828), geboren ca 1788. Hij woonde in 1814 (bij zijn huwelijk) te Tjalleberd (gem. AEngwirden - Fr.). Hij woonde in 1822 (geboorte zoon Klaas) te Luinjeberd (gem. AEngwirden - Fr.), erna ook. Zoon van Jan Hendriks SIJMONS (zie 68516) en Annigje Freriks MEISTER (MEESTER (1811)) (zie 68515).
Gehuwd op 01-09-1814 te AEngwirden (Fr.) met Wiggeltje Klazes HUISMAN (zie 77318).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
118047    Fredrik Jacobs SIMONS, turfmaker (1917), geboren ca 1860 te Ter Idzard (gem. Weststellingwerf - Fr.), zoon van Jacob Freerks SIMONS (zie 77319) en Janke Geerts WAGENMAKER (zie 77320).
Gehuwd op 20-12-1890 te Weststellingwerf (Fr.) met Geertje Jans PIEK (zie 118048).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
33816    Froukje Gerrits SIMONS, geboren ca 1801 te Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.), [N.B. Volgens haar huwelijksakte was zij een dochter van Gerrit Gerrits SIMON en Elske Sijbrens van der MEULEN; ik houd me hier aan de gegevens in de huwelijksakte van haar ouders en de overlijdensakte van haar moeder.], dochter van Gerrit Hendriks SIJMONS (SIMONS (1795)) (zie 69611) en Elske SIJBRENS (van der MEULEN (1820), MULDER (1849)) (zie 116057).
Gehuwd op 06-01-1828 te Schoterland (Fr.). Hij [weduwnaar] geboren te Steenwijk, zij geboren te Tjalleberd (gem. Aengwirden - Fr.). Echtgenoot is Evert Lammerts PRINSEN, 36 jaar oud (zie 33803). {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-09-1820 te Schoterland (Fr.). Hij geboren te Steenwijk, zij geboren te Heerenveen (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenote is Janke Reitzes de VRIES (zie 33804).}
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 443 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software