Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

18682    Petronella ARENTS, geboren ca 1626, dochter van Arent LUITEN (zie 18683) en Margrieta CLEERMONT (zie 19618).
Ondertrouwd op 05-07-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-07-1647 te Vollenhove (N.G.) met Derck van CAL (zie 18680).
 
85453    Petrus ARENTS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 16-04-1741 te Steggerda (getuige(n): Timen PETERS), overleden voor 1744 te Oldemarkt, zoon van Arent LUIJTJES (LUDGERS (1746)) (zie 85450) en Clara PIETERS (zie 85451).
 
85454    Petrus ARENTS (WOUDBERG (1826)), geboren te Oldemarkt, gedoopt (R.C.) op 07-05-1744 te Steggerda (getuige(n): Jantin PETERS), overleden 00-06-1784 te Oldemarkt, als weduwnaar [van de 4 jaar eerder overleden Annigen HENDRIKS]. Begraven op 08-06-1784 te R.C.-begraafplaats te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3037) met zijn moeder, met zijn broer Luitien en zijn zus Jacobjen in Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Hij woonde in 1767 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Zoon van Arent LUIJTJES (LUDGERS (1746)) (zie 85450) en Clara PIETERS (zie 85451).
Ondertrouwd op 03-01-1767 te Oldemarkt, [Te Oldemarkt] op 24-01-1767 att[estatie] ontfangen om te trouwen in [de R.C.-kerk in Steggerda en] de Blesse (gem. Weststellingwerf - Fr.). [N.B. In Weststellingwerf werd hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk 00-01-1767 ([R.C.]), hij j.m. te Oldemarkt, zij j.d. te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Annigjen HENDRIKS (zie 85843).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus PETRUS (zie 85844).
   2.  Clara (Klaartje) PETRUS (WOUDBERG (1813)) (zie 85842).
   3.  Henricus (Hendrik Pieters) PETRUS (WOUDBERG (1806)) (zie 95641).
   4.  Aarend (Arnoldus) PETRUS (WOLDBERG (1804), WOLTBERG (1814)) (zie 85845).
   5.  Anna PETRUS (zie 85846).

144763    Pier ARENTS (MULING (1809), MUURLING (1811)), veenbaas (1811), geboren op 15-09-1775 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-09-1775 te Oosterzee, overleden voor 1812 te Amsterdam. Hij woonde in 1803 (bij zijn huwelijk) te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), erna ook. Hij verkocht in 1811 voor fl. 2902,- een huis liggende te Oosterzee aan Jochem Jans RUITER (wonende te Oosterzee); hijzelf woonde toen ook te Oosterzee. Zoon van Arend Jochems MUURLINK (MUURLING (1771)) (zie 77756) en Alijth AGES (HOTTINGA (1836)) (zie 144760).
Ondertrouwd 00-05-1803 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 02-05-1803 te Oosterzee en Echten (Hervormd), beide te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.). Echtgenote is Wijtske EIJSES (EISEMA (1812), EIZEMA (1830), EIDSMA (1840)), 21 jaar oud (zie 144766). Zij lieten tussen 1804 en 1809 te Oosterzee (gem. Lemsterland - Fr.) en te Amsterdam drie kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Arend, Uilkjen en Alida Engelina. Arend overleed met 24 jaar te Oosterzee, ongehuwd. Uilktjen huwde in 1835 te Lemsterland met Anne Hijlkes LANDMAN. Alida Engelina huwde in 1836 te Hemelumer Oldeferd (Fr.) met Sijtze Jans HOLLANDER en overleed in 1840 te Hemelumer Oldeferd, als zijn echtgenote. {Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-12-1812 te Lemsterland (Fr.), zij weduwe. Echtgenoot is Foppe Sjoerds DUIJM (DUIM (1812)), 25 jaar oud (zie 144767).}
 
87110    Pieter ARENTS (BIJKERK (1817)), huisman (1817), geboren te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 24-12-1758 te Peperga en Blesdijke, [N.B. Zijn moeder werd in de doopakte niet genoemd. Bij zijn 2e huwelijk blijkt dat dit wel zijn doopakte is (zie de huwelijkse bijlagen).], overleden op 16-09-1822 te Weststellingwerf (Fr.) op 63-jarige leeftijd, als echtgenoot van [Klaasjen Jans ATEN]. Hij woonde in 1817 (bij zijn huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Zoon van Arent JACOBS (BIJKERK (1817)) (zie 87111) en Antje PIETERS (zie 87112).
Gehuwd op 58-jarige leeftijd op 21-05-1817 te Weststellingwerf (Fr.) met Klasien Jans ATEN, 34 jaar oud (zie 87109).
 
149047    Reijnder ARENTS, boer (1749), geboren ca 1719. Hij woonde in 1744 (bij zijn huwelijk) te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), erna te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.). Hij werd op 21-02-1747 te SintJohannesga, samen met zijn vrouw Wigger HANSES, op belijdenisse van de Leere des Geloovs ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te SintJohannesga. Hij woonde in 1749 (bron: quotisatiekohieren Schoterland) met zijn vrouw [Wiggertje HANSES] en twee kinderen in het dorp SintJohannesga. Hij was in mei 1772 lidmaat (Hervormd) te SintJohannesga; hij vertrok op 15-08-1772, samen met zijn vrouw Wigger HANSES, met attestatie naar Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), waar zij dezelfde dag werden ingeschreven als lidmaat (Hervormd).
Ondertrouwd 00-01-1744 te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.), gehuwd voor de kerk op 09-02-1744 te Nijehaske (Hervormd), beide te Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.). Echtgenote is Wiggertje (Wigger) HANSES (zie 149048). Zij lieten tussen 1744 en 1768 te SintJohannesga en Delfstrahuizen (gem. Schoterland - Fr.) negen kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Trijntje, Bontje (2x), Jan, Grietje, Arent, Jan, Wietsje (2x). Jan-1 overleed met 7 jaar in het water te Oldetrijne (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietsje (Wijtske) REINDERS (ZUIL (1825)) (zie 149046).

45380    Reinder ARENTS, soldaet (1673), geboren ca 1647, [mogelijk was hij de Reinder ARENS die in 1682 te Steenwjkerwold een zoon Arent liet dopen (N.G.); dan woonde hij niet in Blokzijl, maar te 't Nederland.].
Gehuwd voor de kerk ca 1672 met Leuntje FELIX (zie 45377).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesien REINDERS (zie 45381).
   2.  Aeltien REINIERS (zie 45382).
   3.  Jantje REIJNDERSZ (zie 45383).
   4.  Arent REIJ[N]DERSZ (zie 45384).
   5.  Arent REIJNDERSZ (zie 45385).
   6.  Felixje REIJNDERSZ (zie 45386).

140082    Reinder ARENTS (BOUWER (1828)), wever (1828,<1852), geboren te [op de Vaart te] Oldendiever, onder Diever (Dr.), gedoopt (N.G.) op 20-03-1808 te Diever, overleden op 12-12-1852 om 18:00 uur te ten zijnen huize No. 107 te Vledder (gem. Vledder - Dr.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenoot van Roelfje Harms MIDDELBRINK. Zoon van Arent JACOBS (BOUWER (1812)) (zie 140083) en Arentje REINDERS (zie 140084).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-09-1828 te Diever (Dr.) met Roelofje HARMS (MIDDELBRINK (1838)), 27 jaar oud (zie 113703).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Reinders BOUER (zie 140081).
   2.  Hermpje Reinders (Harmpje) BOUWER (BROUWER (1928)) (zie 152502).

45229    Reint ARENTS (KLOSSEN (1824)), dagloner (1824), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-05-1790 te Meppel, zoon van Arent ALBERTS (KLOSSEN (1824)) (zie 45234) en Hendrikjen Reinds VOERMAN (zie 45241).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-07-1824 te Meppel (Dr.). Hij geboren te Meppel (Dr.). Echtgenote is Hendrikje Theunes' LASSCHE (LASKE (1848)), 31 jaar oud (zie 45226). {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24-03-1830 te Meppel (Dr.). Hij weduwnaar geboren te Meppel, zij weduwe geboren te Wanneperveen. Echtgenoot is Arent Jans van 't VEER, 38 jaar oud (zie 45238).}
 
17811    Reintjen ARENTS, geboren ca 1637, zij woonde in 1662 (bij haar huwelijk) op't Land van Vollenhove, erna in 1665, 1668, 1671, 1674 en 1675 te Zwartsluis.
Ondertrouwd op 20-09-1662 te Vollenhoo, [te Vollenhove] attestatie verleend om te trouwen aan de Sluijs. Gehuwd voor de kerk 00-10-1662 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaar van de Swarte Sluijs, zij j.d. van 't Landt van Vollenhoo. Echtgenoot is Cornelis GERRITSEN (zie 17810).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertien CORNELIS (zie 20904).
   2.  Vrouke CORNELIS (zie 20905).
   3.  Beertien CORNELIS (zie 20906).
   4.  Gerrit Cornelis BESTEVAER (zie 20907).
   5.  Gerrit CORNELIS (zie 20908).

21240    Remmeltjen ARENTS, geboren ca 1628.
Ondertrouwd op 27-11-1653 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 11-12-1653 te Blokzijl? (N.G.). Hij [j.m.] wonende op den Duijn [buijten Blockzijl], zij j.d. van het Hoogelandt. Echtgenoot is Gerrit Gerrits ZAIJ (de JONGE (1663), SAIJ (1663)) (zie 21241).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Gerritsz SAIJ (zie 21243).
   2.  Gerrit Gerritsz SAIJ (zie 21244).
   3.  Arendt Gerritsz SAIJ (zie 21245).
   4.  Jacobjen Gerrits (zie 21246).

77944    Rensjen ARENTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 26-11-1721 te Steenwijk, overleden voor 1723 te Steenwijk, dochter van Arent JOCHEMS (zie 77936) en Trijntje Jans GREVELING (GREVELINK (1711)) (zie 77937).
 
77945    Rensjen ARENTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 17-03-1723 te Steenwijk, dochter van Arent JOCHEMS (zie 77936) en Trijntje Jans GREVELING (GREVELINK (1711)) (zie 77937).
 
3201    Rijckelt (Rijckent) ARENTS, ramaker (1635,1639), geboren ca 1617. Hij woonde in 1631 (bij zijn 1e huwelijk) in Barsbeek [op het Land van Vollenhove]. Hij woonde in 1635 (doop dochter Geertruijt] te Kadoelen [in Barsbeek]. Hij woonde in 1639 (doop zoon Arent) te Barsbeek. Zoon van Arent PIETERSZ (zie 19059).
Ondertrouwd (1) op 25-03-1631 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1631 te Vollenhove (N.G.), beijde te Barspick. Echtgenote is Jannetien GERRIJTS (zie 3200).
Ondertrouwd (2) op 23-08-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 09-09-1668 te Vollenhove (N.G.). Hij weduwnaer, zij weduwe, beijde van Barsebeque. Echtgenote is Lummichien (Lumme) PAUWELS (zie 3231). {Zij was eerder ondertrouwd op 11-04-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 25-04-1640 te Vollenhove (N.G.) met Egbert (Eingbert) EGBERTS (RENTINCKS (1643)), 19 jaar oud (zie 3529). Zij is later ondertrouwd op 01-06-1677 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-07-1677 te Vollenhove (N.G.), hij wed. van Barsbeek en zij wed. uit Quadoelen met Jan MARTENS (zie 18058).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruijt RIJCKERTS (zie 3390).
   2.  Arent RIJCKENTS (zie 3202).
   3.  Egbert RIJCKENTS (zie 3340).
   4.  Luijtien RIJCKELS (zie 6296).

10170    Rijkent ARENTS, geboren ca 1680.
Gehuwd voor de kerk ca 1706 met Geertje TEUNIS (zie 10171).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent RIJKENTS (zie 10172).
   2.  Teunis RIJCKENTS (zie 494).
   3.  Neeltje RIJCKENTS (zie 10337).
   4.  Teunis RIJCKENTS (zie 10543).
   5.  Neeltje (Divertje) RIJKENTS (zie 10850).

17997    Roelef ARENTS, geboren ca 1614.
Kind:
   1.  Gerrit Roeleffsen WILTSANG (zie 17996).

67635    Roeleffjen ARENTS, geboren ca 1676. Zij woonde in 1701 (bij haar huwelijk) te Hogenkamp [onder IJhorst?]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0688) met haar man Hendrik [Jans] MEIJSTERS in de Stadsjurisdictie gelegen buiten de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Bij hen diende toen een knegt. Naast hen (nr. 0689) woonde toen hun zoon Jan met zijn gezin.
Ondertrouwd 00-07-1701 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 31-07-1701 te IJhorst en De Wijk (Dr.) (N.G.), hij j.m. van Meppel (Dr.), zij j.d. van Hogenkamp. Echtgenoot is Hendrick JANS (MEISTERS (1710)) (zie 67634).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendriks MEISTERS (MEESTERS (1735)) (zie 67629).

18006    Roelefie ARENTS, geboren ca 1644, dochter van Arent JAKOBS (overleden te Zwolle voor 1665). Zij woonde in 1665 (bij haar huwelijk) te Zwolle.
Ondertrouwd op 30-07-1665 te Vollenhove. Te Zwolle was de ondertrouw op 29-07-1665; [te Vollenhove] attestatie afgegeven om te trouwen te Hasselt; [te Zwolle] attest[atie] gegeven op Hasselt; procl[amatien] gaan [mede] te Kuinre. Gehuwd voor de kerk 00-08-1665 te Hasselt (N.G.). Hij j.m. te Hasselt, zij [j.d.] wonende tot Swoll[e]. Echtgenoot is Roelef HARMENS (zie 18005).
 
144128    Roelf ARENTS (WEURINK (1834)), geboren te Ruinerwold (Dr.), zoon van Aerent JANS en .............. . Zijn ouders lieten tussen 1721 en 1737 te Ruinerwold (Dr.) acht kinderen dopen (N.G.), genaamd: Roelf, Jantien, Jan, Stijntjen (2x), Jantijn, Jan en Arent. [Mogelijk waren de laatste drie kinderen van Arent JANS en Jantijn LAMMERTS, die huwden in 1731 te Ruinerwold.], gedoopt (N.G.) op 26-01-1721 te Ruinerwold, [naam moeder niet vermeld], overleden 00-11-1796 te De Kale Kluft, onder Ruinerwold (Dr.), begraven op 30-11-1796 te Ruinerwold. Hij woonde in 1750 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-12-1750 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. van Ruinerwolt (Dr.), zij j.d. van Hesselte [onder Havelte (Dr.)]. Echtgenote is Jantijn WOLTERS (de KLEINE (1847)) (zie 144129), [Er huwden in 1750 en in 1751 twee mannen met de naam Roelf ARENTS te Ruinerwold; beide kregen kinderen waarbij in de doopakte de naam van de moeder niet werd vermeld; hierdoor is bij vijf kinderen niet met zekerheid te zeggen bij welke ouders zij hoorden.] Met zekerheid waren kinderen van hen: de tussen 1760 en 1766 te Ruinen (N.G.) gedoopte: Arent, Woltertijn en Aeltijn. Vermoedelijk waren ook twee of drie van vijf eerder gedoopte kinderen van hen. [De namen van de vijf tussen 1751 en 1757 te Ruinerwold gedoopte kinderen met een vader Roelf ARENTS waren: Marchijn, Lammichijn, Hillichijn, Trijntijn en Jentijn.] Woltertje ROELOFS [WEURING (1836), WIERING (1847)] huwde in 1790 te Ruinerwold met Egbert LUTEN (hij j.m. van Wapsterveen (Dr.), zij j.d. van Ruinerwolt) en overleed in 1847 te Uffelte (gem. Havelte - Dr.), als zijn weduwe. Marchje ROELOFS [WEURING (1842)] huwde in 1780 te Havelte met Wolter LUCAS, kreeg met hem o.a. een dochter Jantje en overleed in 1842 te Smilde (Dr.), als zijn weduwe, [namen ouders niet vermeld]. [ik neem daarom aan dat Marchijn ook een kind van hen was.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent ROELOFS (WEURING (1821), WUBBINGE (1828), WEURINK (1834)) (zie 93339).

116429    Roelf ARENTS, geboren ca 1726. Hij woonde in 1751 (bij zijn huwelijk) te Ruinerwold (Dr.), erna ook.
Ondertrouwd op 14-11-1751 te Ruinerwold (Dr.), [N.B. Hun huwelijk werd te Havelte niet ingeschreven; mogelijk woonde zij toen [al] te Ruinerwold.], gehuwd voor de kerk 00-12-1751 te [Ruinerwold] (N.G.), hij j.m. van Ruinerwolt (Dr.), zij j.d. van Uffelte (onder Havelte - Dr.). Echtgenote is Albertjen Helmichs BEEKMAN (zie 116430), [N.B. Doordat in de doopaktes van Ruinerwold de naam van de moeder niet vermeld werd, en er tegelijk meerdere mannen met de naam Roelof ARENTS in Ruinerwold woonden, is niet te achterhalen welke namen zij aan hun kinderen gaven.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammechien ROELOFS (zie 116417).

17357    Roelfien ARENTS, geboren ca 1620.
Gehuwd voor de kerk voor 1639 met Jelis PETERSEN (zie 17356).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje Ariana JELIS (zie 17351).

2693    Roelof ARENTS, geboren ca 1635.
Gehuwd voor de kerk ca 1655 met Claesien HENDRICX (zie 2694).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan ROELOFS (zie 2695).

12325    Roelof ARENTS, geboren ca 1635.
Ondertrouwd op 15-01-1658 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 10-02-1658 te Vollenhove, beijde wonende op 't Moer met Luijtjen GERRIJTS (zie 12321).
 
52019    Roelof ARENTS (GENESIUS (1731)), geboren ca 1703 te [Steenwijk], [mogelijk is hij de op 10-04-1700 te Steenwijk N.G. gedoopte Roelef ARENTS, zoon van Arent ROELOFS en Grietjen Jans KLOPPENBURG die huwden te Steenwijk op 18-05-1699 (beide te Steenwijk).].
Ondertrouwd 00-09-1728 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), [N.B. Te Steenwijk was hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 16-10-1728 te Kolder- en Dinxterveen (N.G.), hij j.m. van Steenwijk, zij weduwe van Colderveen (Dr.). Echtgenote is Albertjen HARMS (zie 52020).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm ROELOFS (GENESIS (1830)) (zie 52014).
   2.  Arent Roelofs GENESINS (GEUSSING (1731), GENESIS (1826)) (zie 52021).

52024    Roelof ARENTS, geboren te Kolderveen (Dr.), gedoopt (N.G.) op 15-09-1762 te Kolder- en Dinxterveen (getuige(n): Harmen Vreens WOLF, zijn opa), overleden voor 1767 te Kolderveen (Dr.), zoon van Arent Roelofs GENESINS (GEUSSING (1731), GENESIS (1826)) (zie 52021) en Grietjen HERMS (WOLF (1767), WOLFS (1824)) (zie 49977).
 
87115    Roelof ARENTS, geboren te [Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.)], gedoopt (Hervormd) op 03-12-1769 te Peperga en Blesdijke, zoon van Arent JACOBS (BIJKERK (1817)) (zie 87111) en Antje PIETERS (zie 87112).
 
84848    Roelof ARENTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 29-03-1786 te Steenwijk (getuige(n): Trijntjen OOIJERS, zijn tante), overleden voor 1789 te Steenwijk, zoon van Arendt OIJERS (zie 75366) en Trijntien HANNEN (ANNEN (1822)) (zie 84847).
 
84849    Roelof ARENTS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 15-11-1789 te Steenwijk (getuige(n): Vrougjen [ARENTS], zijn oma), overleden voor 1792 te Steenwijk, zoon van Arendt OIJERS (zie 75366) en Trijntien HANNEN (ANNEN (1822)) (zie 84847).
 
84850    Roelof ARENTS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 10-06-1792 te Steenwijk, zoon van Arendt OIJERS (zie 75366) en Trijntien HANNEN (ANNEN (1822)) (zie 84847).
 
122503    Roeloffien ARENTS (PIEPER (1825)), veehoudster (1834), geboren ca 1779 te Zuidwolde (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte was zij een ca 1775 te Zuidwolde geboren dochter van Arend PIEPER en Hilligje KLAASSEN; ik houd me hier aan de gegevens vermeld in de akte van haar 2e huwelijk, die waren gebaseerd op een Akte van Notoriteit opgesteld in 1834 op basis van de verklaring van zeven getuigen dat zij omstreeks 1779 te Zuidwolde werd geboren; deze Akte van Notoriteit vermeld tevens een verklaring van de burgemeester van Zuidwolde dat van haar geen geboortebewijs geproduceerd kon worden doordat het doopboek van Zuidwolde "door den noodlottigen brand op den zeventienden en achttienden augustus 1824 nevens zoovele andere stukken mede is vernield geworden" en vermeldt ook: "volgens haar [eigen] opgaaf zou zij alhier [= te Zuidwolde] geboren zijn den Elfden Augustus 1779", zijnde haar ouders geweest Arend Klaas Pieper en Hilligje Willems in leven Ehelieden en als thoen wonende te Zuidwolde ......".], overleden op 08-05-1846 te Zwartsluis, als partner van Johannes SCHRIJVER. Zij woonde in 1799 (bij haar 1e huwelijk) te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1834 (bij haar 2e huwelijk) te Wanneperveen. Zij woonde in 1839 (huwelijk dochter Aaltjen) te Zwartsluis. Dochter van Arend Klaas PIJPERE (PIEPER (1834)) (zie 122514) en Hilligje WILLEMS (zie 122515).
Ondertrouwd (1) op 30-06-1799 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 14-07-1799 te Nijeveen (N.G.), hij j.m. van Nijeveen (Dr.), zij j.d. van de Avereest, thans beide alhier [= te Meppel (Dr.)]. Echtgenoot is Roelof LEFFERTS (OOSTERVEEN (1828)), 35 jaar oud (zie 122502).
Gehuwd (2) op 31-05-1834 te Zwartsluis, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Johannis Hermannis' (Jannes) SCHRIJVER (SCHRIBER (1808)), 61 jaar oud (zie 122511). {Hij was eerder ondertrouwd op 14-04-1808 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 08-05-1808 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. van Zwartsluis, zij j.d. van Zwartewatersklooster, [thans] beide te Zwartsluis. Echtgenote is Janna ARENDS (zie 122512).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leffert ROELOFS (OOSTERVEEN (1850)) (zie 122507).
   2.  Aafjen ROELOFS (zie 122504).
   3.  Arendje ROELOFS (OOSTERVEEN (1830)) (zie 122513).
   4.  Arent ROELOFS (OOSTERVEEN (1825)) (zie 122505).
   5.  Aaltjen ROELOFS (zie 122501).
   6.  Jan Roelofs OOSTERVEEN (zie 122506).

121356    Roelofje ARENTS (RIKKERS (1791), DEKKER (1815)), arbeister (1820), arbeidersche (1826,1829,1831), geboren te Overlankhorst, onder IJhorst, [N.B. Volgens haar 2e huwelijksakte en haar overlijdensakte werd zij geboren te De Leijen (onder IJhorst); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte; overigens woonden haar ouders in 1765 (dus toen zij 3 jaar was) te De Leijen.], gedoopt (N.G.) op 14-03-1762 te IJhorst en De Wijk, overleden op 03-08-1834 om 07:00 uur te ten huize van Klaas Egberts ENGELS [met] No. 17 staande te Nijeveen (Dr.) op 72-jarige leeftijd, als weduwe van Willem PIEST, [eerder] weduwe van Koop SCHEPER; wonende te Nijeveen (gem. Nijeveen - Dr.); nalatende vijf kinderen verwekt bij wijlen haren 1e man: [Harm, Marchjen, Geert, Arend en Jantjen]; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. Zij woonde in 1809 (bij haar 2e huwelijk) te De Wijk (Dr.). Zij woonde in 1815 (overlijden 2e man en 1e huwelijk dochter Margjen) in het huis No. 25 te Nijeveen (Dr.). Zij woonde in 1820 (huwelijken zoon Geert en dochter Niesjen) te Ruinerwold (Dr.), erna in 1826 (1e huwelijk dochter Jantjen) ook. Zij woonde in 1829 (huwelijk zoon Arend) te De Wijk, erna in 1831 (2e huwelijk dochter Marchjen) ook. Dochter van Arend WILLEMS (DEKKER (1766)) (zie 121357) en Marrigje JANS (POMPHAAR (1834)) (zie 121358).
Ondertrouwd (1) 00-01-1787 te IJhorst, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-02-1787 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij j.m. geb[oren] op den Tweel [= te Tweeloo] onder Ruinerwold, zij j.d. geb[oren] in de Leijen onder IJhorst, beide won[ende] thans in Dikkelinge [= Dickninge, onder De Wijk (Dr.)]. Echtgenoot is Koob HARMS (SCHEPER (1807), SCHEEPER (1837)) (zie 121362). Zij lieten tussen 1788 en 1805 te IJhorst en De Wijk (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Harm, Marchjen, Geert, Niesjen, Arend en Jantjen. Harm huwde in 1813 te Ruinerwold (Dr.) met Lammegje Roelofs KARSTEN en overleed in 1856 te Ruinen (Dr.), als haar weduwnaar. Geert huwde in 1820 te Ruinerwold met Aaltjen WILLEMS [HENDRIKS (1879)] en overleed in 1879 te Havelte (Dr.), als haar weduwenaar.
Ondertrouwd (2) 00-12-1808 te IJhorst, gehuwd voor de kerk 00-01-1809 te IJhorst en De Wijk (N.G.), hij op 't Nieuweveen (Dr.), thans wonen[de] onder de Avereest, zij wed[uwe] geb[oren] in de Leijen onder de IJhorst, thans wonende in de Wijk (Dr.). Echtgenoot is Willem Jans PIESTEN (PIEST (1815)) (zie 121355), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marchien Koops SCHEPER (zie 49571).
   2.  Niesjen (Niessien) COOBS (SCHEPER (1907)) (zie 144150).
   3.  Arend COOBS (SCHEEPER (1829), SCHEPER (1833)) (zie 121352).
   4.  Jantjen (Jantien) COOBS (SCHEPER (1829), SCHEEPER (1837)) (zie 144149).

144130    Roelofjen ARENTS (WUBBINGE (1828), WEURING (1829)), dienstmeid (<1828), geboren te Ruinerwold (Dr.), gedoopt (N.G.) op 05-08-1798 te Ruinerwold, overleden op 04-06-1828 om 04:00 uur te ten huize van Willem Klaas' PIEPERIJ [met] No. 100 [staande te De Wildenberg] in de gem. Zuidwolde (Dr.) op 29-jarige leeftijd, [vermoedelijk ongehuwd]; wonende te Drentsche Reest (onder Zuidwolde); nalatende haar beide ouders en drie zusters: Jantien, Woltertien en Hendrikjen; er behoorde geen onroerend goed tot haar nalatenschap. [Dat huis No. 100 stond aan De Windenberg in de gem. Zuidwolde, bleek uit de Volkstelling Zuidwolde (1829) / Omdat de Wildenberg lag in de Drentsche REEST (haar woonplaats), lijkt het erop dat zij bij haar overlijden ook diende bij Willem Klaas' PIEPERIJ, als inwonende meid.], dochter van Arent ROELOFS (WEURING (1821), WUBBINGE (1828), WEURINK (1834)) (zie 93339) en Greetijn (Grietje) HENDRIKS (KLUVER (1828), KLEUVER (1829), WEVER (1833)) (zie 93340).
 
18657    Rutger ARENTS, geboren ca 1591. Hij woonde in 1635 (doop zoon Arent) te Barsbeek [op hhet Land van Vollenhove].
Ondertrouwd (1) 00-10-1616 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1616 (N.G.) met Trijne JANSE (zie 20174).
Ondertrouwd (2) op 12-02-1657 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 04-03-1657 (N.G.), hij wed[uwnaer], zij wed[uwe]. Echtgenote is Altien (Aelijt) JANS (zie 4787). {Zij was eerder ondertrouwd op 09-05-1645 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-06-1645 (N.G.), zij in de Leuwte met Jan JOCHEMS (zie 4786).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aeltjen RUTGERS (zie 6079).
   2.  Marrichien ROTGERS (zie 4702).
   3.  Hillichien (Hille) ROTGERS (zie 3071).
   4.  Jan ROTGERS (zie 18520).
   5.  Hendrick ROTGERS (zie 4690).
   6.  Arijaen RUTGERS (zie 3153).
   7.  Gerrijt ROTGERS (zie 18095).
   8.  Arent RUTGERS (zie 18658).
   9.  Willem ROTGERS (zie 3959).
   10.  Arentien RUTGERS (zie 5950).

76797    Salomon ARENTS, corporaal (1686), geboren ca 1661 te Ernsborg (Pruisen - Dld.).
Ondertrouwd op 11-04-1686 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 02-05-1686 te Steenwijk (N.G.), hij van Ernsborg in Pruijsen (Dld.), zij j.d. te Steenwijk. Echtgenote is Hilletjen Hilbrants MOERMAN (zie 76798).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilbrant SALOMONS (zie 76799).
   2.  Christ[.....] SALOMONS (zie 76800).
   3.  Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781).

111862    Sanneke (Sanke) ARENTS, geboren ca 1680 te Embden (Dld.). Zij woonde in 1705 (bij haar huwelijk) op de Fluwelenburgwal te Amsterdam, erna te Hoogeveen (Dr.).
Ondertrouwd op 10-04-1705 te Amsterdam. Op 02-05-1705 te Amsterdam acte verleent om tot Hoogeveen te [mogen] trouwen. Op 27-04-1705 te Hoogeveen met attestatie vertrokken. Gehuwd voor de kerk 00-05-1705 (N.G.), hij j.m. op 't Hogeveen, zij j.d. van Embden (Dld.) [thans] wonende te Amsterdam. Echtgenoot is Lambert Roelofs TALEN (zie 111861).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Lamberts (zie 111863).

61686    Seijne ARENTS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 25-02-1742 te Zwartsluis (getuige(n): Geertjen KORNELIS). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1779) met zijn vader en Matjen ARENTS zijn 2e moeder, met zijn broer Gerrit, met zijn zus Jentjen, met zijn stiefzus Femme, met zijn halfbroer Arent en zijn halfzus Margjen te Zwartsluis in het Schoutambt Wanneperveen. Zoon van Arent REINEN (SEINE (1732), ZIJNE (1733), SEIJNEN (1736)) (zie 61679) en Aaltjen GERRITS (zie 61681).
 
61684    Seijnen ARENTS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 16-09-1736 te Zwartsluis (getuige(n): Aaltje JANS), overleden voor 1742 te Zwartsluis, zoon van Arent REINEN (SEINE (1732), ZIJNE (1733), SEIJNEN (1736)) (zie 61679) en Aaltjen GERRITS (zie 61681).
 
61682    Seine ARENTS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 01-11-1732 te ZWartsluis (getuige(n): Geesjen GERRITS), overleden voor 1733 te Zwartsluis, zoon van Arent REINEN (SEINE (1732), ZIJNE (1733), SEIJNEN (1736)) (zie 61679) en Aaltjen GERRITS (zie 61681).
 
66237    Sibrigjen ARENTS (van den BERG (1818)), geboren op 20-11-1797 te SintJohannesga (gem. Schoterland - Fr.), gedoopt (Hervormd) op 17-12-1797 te SintJohannesga en Delfstrahuizen, overleden op 25-01-1818 te Gorredijk (gem. Opsterland - Fr.) op 20-jarige leeftijd, [als echtgenote van Jan Jans van der DUIM.], dochter van Arien (Arent) HENDRIKS (van den BERG (1813)) (zie 80687) en Hendrikjen (Hindrikjen) JANS (KETELLAP (1813), KEETLAPPER (1818), KETELLAPPER (1828)) (zie 66230).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-09-1816 te Opsterland (Fr.) met Jan JANS (DUIMKE (1811), van der DUIM (1819)), 21 jaar oud (zie 67790). {Hij is later gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-12-1819 te Opsterland (Fr.) met Marchjen Alberts SCHEER (zie 67794). Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 31-01-1850 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe; beide met Certificaat van Onvermogen. Echtgenote is Antje Sierds de VOS (VOS (1819)), 50 jaar oud (zie 119761).}
 
8927    Sijmon ARENTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 04-09-1694 te Vollenhove, zoon van Arent SIJMENS (zie 8909) en Aeltjen RIJCKENTS (zie 8926).
 
9077    Steven ARENTS, geboren te in 't Clooster, gedoopt (N.G.) op 10-05-1696 te Vollenhove, zoon van Arent STEVENS (zie 5780) en Greetjen (Grietje) JANS (zie 8571).
 
48257    Swaantien ARENTS, geboren te Paasloo, onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 05-07-1711 te Paasloo (getuige(n): haar moeije [= oma] Grietjen HENDRIX). Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te IJsselham (onder Oldemarkt), erna te Zuidveen (onder Steenwijk). Dochter van Arent LUITJENS (zie 98208).
Ondertrouwd op 03-03-1742 te Oldemarkt. Te Steenwijk was de ondertrouw op 04-03-1742. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01-04-1742 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. van Kolderveen, [thans] wonende [te] Zuidveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Ossenzijl (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Wolter JACOBS (zie 48256).
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje WOLTERS (zie 98207).
   2.  Marrigje WOLTERS (zie 48255).
   3.  Arent WOLTERS (KLEERMAKER (1827)) (zie 36009).

87114    Swaantjen ARENTS, geboren te [Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.)], gedoopt (Hervormd) op 06-02-1763 te Peperga en Blesdijke, dochter van Arent JACOBS (BIJKERK (1817)) (zie 87111) en Antje PIETERS (zie 87112).
 
100209    Swaantjen ARENTS. Zij woonde in 1776 (bij haar huwelijk) te Broekhuizen (onder Ruinerwold - Dr.), erna [vermoedelijk] ook.
Ondertrouwd op 13-11-1774 te Meppel (Dr.), gehuwd voor de kerk op 11-12-1774 te Ruinerwold (N.G.), hij j.m. uit de Oosterbour (onder Meppel - Dr.), zij j.d. uit Broekhuisen (onder Ruinerwold - Dr.). Echtgenoot is Arent HENDRIKS (RUMPT (1842)) (zie 100208).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend ARENDS (RUNT (1810), RUND (1811), RUNTH (1822)) (zie 100210).
   2.  Hendrik ARENDS (RUMPT (1842)) (zie 100211).
   3.  Roelof ARENDS (zie 100212).

135486    Swaen (Zwaantje) ARENTS, geboren te [Nieuwehorne onder] Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), dochter van Arent GERRIJTS en IJpkjen ANNES, die huwden op 00-08-1732 te Nieuwehorne [onder Hoornsterzwaag] (gem. Schoterland - Fr.) (beide te Nieuwehorne / [gehuwd] met consent van de vader van de bruid). Haar ouders deden op 19-02-1733 te Hoornsterzwaag samen belijdenis (Hervormd). Haar ouders lieten tussen 1734 en 1747 te Oudehorne (onder Hoornsterzwaag) zeven kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Swaen, Gerrijt, Anne (2x), Hiltje, Jetske en Gerritje. Gedoopt (Hervormd) op 31-10-1734 te Oudehorne, overleden 00-04-1807 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), als weduwe van Pieter LANGIUS. Begraven op 29-04-1807 te Oudeschoot. Zij woonde in 1759 (bij haar huwelijk) te Nieuwehorne [onder Hoornsterzwaag] (gem. Schoterland - Fr.). Zij woonde in 1762 (doop zoon Johannes-1) te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.), erna ook. Zij werd op 05-06-1763 te Oudeschoot, samen met haar man Pijter Johannes LANGIUS, op gedane Belijdenis [des Geloofs] ingeschreven als lidmaat (Hervormd); zij woonden toen te Oudeschoot. Zij en haar man lieten in 1792 [in de Kerk te Oudeschoot] een kroonluchter ophangen met daarop de inscriptie: "Dees kroon vereert aan de kerk, Tot dienst van Godes heilig werk, [geschonken] Door Pieter Langius ontfanger van Rottum en de Gaast en syn huysvrou Zwaantje Arents, den 20 november 1792".
Ondertrouwd 00-05-1759 te Hoornsterzwaag (gem. Schoterland - Fr.), gehuwd met consent van de wederzijdse ouders. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-05-1759 te Nieuwehorne (Hervormd), beide te Nieuwehorne [onder Hoornsterzwaag] (gem. Schoterland - Fr.). Echtgenoot is Pijter Johannes' LANGIUS, 31 jaar oud (zie 135485). Zij lieten tussen 1760 en 1774 te Oudeschoot (gem. Schoterland - Fr.) acht kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Poptjen, Johannes, IJkke (IJpkjen), Johannes, Grietje (2x), Ulcke en Grietje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Poptjen (Popkjen) PIETERS (LANGIUS (1780)) (zie 135484).
   2.  IJkke Pieters (IJpkjen,Ikke,Iempkjen) (zie 140424).
   3.  Johannes Pijtters (zie 110107).

142569    Tale ARENTS (TALEN (1848)). Hij woonde in 1821 (huwelijk dochter Hendrikje) te Meppel (Dr.).
Gehuwd met Grietje GEERTS (zie 142570).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen Talen ARENTS (TALEN (1848)) (zie 142567).

10996    Teunis ARENTS, geboren ca 1695.
Gehuwd voor de kerk ca 1718 met Johanna van der HAL (zie 10997).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judik TEUNIS (zie 10998).

30130    Teunis ARENTS (PEKELHARING (1731)), geboren ca 1696, overleden voor 1748 te Zwartsluis (Binnendijx). Hij woonde in 1721 (bij zijn huwelijk) te Zwartsluis, erna ook.
Ondertrouwd op 11-01-1721 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 02-02-1721 te Zwartsluis (N.G.), hij j.m. te Zwartsluis, zij j.d. aan de Zandbelt onder Wanneperveen. Echtgenote is Trijntjen Bartels van RAALTE (zie 30129).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartelt TEUNIS (PEKELHARING) (zie 30135).
   2.  Grietjen TEUNIS (PEKELHARING) (zie 30137).
   3.  Arent TEUNIS (PEKELHARING) (zie 30136).
   4.  Henrik TEUNIS (PEKELHARING) (zie 30138).
   5.  Geertjen Teunisz PEKELHARING (zie 30131).
   6.  Arent Teunis PEKELHARING (zie 30132).
   7.  Cornelia Teunis' PEKELHARING (zie 30133).
   8.  Jantje TEUNIS (PEKELHARING) (zie 30134).

5211    Teunissien ARENTS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 30-01-1650 te Vollenhove, overleden voor 1714 te Blokzijl, dochter van Arent GERRITS (zie 4410) en Aeltie BERENTS (zie 5210).
Ondertrouwd op 30-03-1704 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 13-04-1704 te Blokzijl (N.G.). Hij j.g. van Blokzijl, zij j.d. van Vollenhove. Echtgenoot is Pieter Pietersz BLEUKE (zie 33417). {Hij is later ondertrouwd op 07-01-1714 te Blokzijl. Te Blokzijl op 22-01-1714 attestatie verleent na[ar] d'Oldemarkt. Gehuwd voor de kerk 00-01-1714 te Oldemarkt? (N.G.). Hij weduwnaar tot Blokzijl, zij j.d. tot Ossenzijl [onder Oldemarkt]. Echtgenote is Jannetjen Evers AKKERMAN (zie 33431).}
 
5888    Tijmen ARENTS (van der WEIJDE), geboren ca 1602.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1627 (N.G.) met Aeltien Janz BUDDE (zie 9988).
Ondertrouwd (2) 00-00-1659 te Meppel, gehuwd voor de kerk 00-00-1659 te Amsterdam (N.G.) met Jeesien JACOBS (zie 10243).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan TIJMENS (zie 10095).
   2.  Hendrick TIJMENS (van der WEIJDE) (zie 10103).
   3.  Grietie TIJMENS (van der WEIJDE) (zie 7479).
   4.  Roelef TIMENS (zie 10140).
   5.  Petertien TIJMENS (zie 10158).
   6.  Jeesien TIMENS (zie 10168).
   7.  Roelef TIMENS (zie 10221).

17874    Tijmen ARENTS, geboren ca 1614.
Kind:
   1.  Engeltien TIJMENS (zie 6236).

119204    Tijs ARENTS, geboren te in of onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 09-12-1731 te Oldemarkt (getuige(n): Hendrikjen TIJSSEN, [moeders zuster]), zoon van Arent WOUTERS (zie 119190) en Aefjen THIJSSEN (zie 119189).
 
20158    Treintje (Catharina) ARENTS (van VEEN (1733)), geboren te Meppel (Dr.), gedoopt (N.G.) op 30-01-1707 te Meppel. Zij woonde in 1733 (bij haar huwelijk) te Amsterdam, eerder te Meppel (Dr.). Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling kwartier Vollenhove, 1748 - nr. ...) met haar man Hendericus ab UTRECHT en hun kinderen Femme Margrita, Anna Elisabeth, Johannis, Arent, Martha en Maria Catharina te Zwartsluis (Binnendyx) in het Schoutambt Wanneperveen. Zij was op 18-12-1754 te Meppel doopgetuige bij de doop (N.G.) van haar neefje Arent Arents van URK. Dochter van Arent HENDRICKS (zie 122246) en Jentjen ARENTS (zie 122247).
Ondertrouwd op 17-05-1733 te Steenwijk. Te Amsterdam was de ondertrouw op 22-05-1733. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-06-1733 te Giethoorn (N.G.). Hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. van Meppel woonende te Amsterdam. Echtgenoot is Henricus van UTRECHT (zie 20157).
Uit dit huwelijk:
   1.  Femme Margarite Henricus' ab UITREGT (zie 20160).
   2.  Anna Elisabeth Henricus' ab UITREGT (zie 20161).
   3.  Johannis Hendriks UIJTREGT (ab UTREGT (1761), van UITREGHT (1761), van UTRECHT (1761)) (zie 91403).
   4.  Arent Hendrikus' van UIJTREGT (zie 20163).
   5.  Martha ab UTRECHT (zie 20164).
   6.  Maria Katrina Hendrikus' van UITREGT (zie 20165).

148369    Trientjen (Trijntje) ARENTS (SCHREUDER (1817)), winkeliersche (1828), geboren te Vledder (Dr.), dochter van Arent GEERTS [SCHREUDER (1817)] (kleermaker (1817)) en Geertjen ALBERTS [CORNELIS (1791)] (overleden voor 1817 te Vledder (Dr.)), die huwden op 25-05-1783 te Vledder (hij j.m. te Vledder, zij j.d. van Wapsderveen (Dr.)). Haar ouders lieten tussen 1784 en 1799 te Vledder vijf kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jantjen, Geert, Trientjen, Albert en Aaltien. [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren bij deze ouders op 20-11-1791 te Havelte (Dr.); ik houd me hier aan de gegevens in haar doopakte en haar beide huwelijksakten.], gedoopt (N.G.) op 20-11-1791 te Vledder, overleden op 22-05-1833 om 19:00 uur te ten huize van [haar zus] Jantien Arends SCHREUDER te Vledder (Dr.) op 41-jarige leeftijd, [als echtgenote van Hermannus Hendriks ROELINK, eerder weduwe van Berend Jans BOER]; wonende te Vledder (gem. Vledder); er behoorde onroerend goed tot haar nalatenschap.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-07-1817 te Vledder (Dr.) met Berent Jans BOER (zie 148370).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 12-09-1828 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Hermannus Hendriks ROELINK (zie 115814). {Hij was eerder gehuwd op 24-12-1824 te Meppel (Dr.), zij weduwe. Echtgenote is Jantje EGBERTS (EISEN (1824)), 30 jaar oud (zie 115815). Hij was ook ooit gehuwd met Anna Maria Bernardus' CAMPHUIJSEN (zie 148366).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Henderika Geertruida Hermannus' (ROELING (1892)) (zie 148365).

75925    Trijne ARENTS, geboren te Zuidveen (onder Steenwijk), gedoopt (N.G.) op 29-08-1688 te Steenwijk, dochter van Arent HENDRICKS (zie 75901) en Annigjen JANS (zie 75906).
 
21350    Trijntgen ARENTS, geboren ca 1613.
Ondertrouwd op 11-11-1638 te Blokzijl, [te Vollenhoo] op 02-12-1638 getuigenis verleend om te trouwen in Blocksyl. Gehuwd voor de kerk op 16-12-1638 te Blokzijl. Hij j.m. zij j.d., beijde van den Duijn [buijten Blockzijl]. Echtgenoot is Bartelt GERRIJTS (DUIJN) (zie 21349).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mettjen BERTOLDTS (zie 21351).
   2.  Geertjen BERTELTS (zie 21352).
   3.  Gerrit BERTHOLTS (zie 21353).
   4.  Arent BARTELTS (zie 21354).
   5.  Pieter BARTELTS (DUIJN (1685)) (zie 21347).
   6.  Jan BARTHELTS (zie 21355).
   7.  Jantjen BARTOLTS (zie 21356).

30373    Trijntien ARENTS (LOUWEN (1791)), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 19-10-1763 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen JANS), dochter van Arent LOUWEN (zie 30375) en Merrigjen JANS (SNIJDER (1765)) (zie 30376).
Ondertrouwd (1) op 15-10-1790 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 07-11-1790 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij j.d., beide te Zwartsluis. Echtgenoot is Jan Gerrits HOEFHAMER (zie 30374).
Ondertrouwd (2) op 25-12-1795 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-01-1796 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beide geboren en wonende te Zwartsluis. Echtgenoot is Peeter Wijchers (Piet) IJSPEERT, 34 jaar oud (zie 30361).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beertje Jans (zie 30377).
   2.  Marregje Jans (zie 30378).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Wobbigje Peters (zie 30379).
   4.  Wicher Peters IJSPAARD (zie 30380).
   5.  Arendje Peters (zie 30381).

29400    Trijntje ARENTS, geboren ca 1702, dochter van Arent Dircks DOOSIEN (zie 29364) en de weduwe Arent DOOSJEN (zie 29401).
 
79087    Trijntje ARENTS, geboren ca 1720. Zij woonde in 1745 (bij haar huwelijk) te Wanneperveen, erna te Dinxterveen [onder Wanneperveen]. Zij woonde in augustus 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1373) met haar man Lambert JANS en hun dochter Merrigjen in de Oosterkluft van Dinxterveen in het Schoutambt Wanneperveen. Bij hen diende toen Hendrikjen ROELOFS als inwonende meid.
Ondertrouwd op 17-10-1745 te Kolder- en Dinxterveen (Dr.), [Te Kolderveen] op 09-11-1745 atttestatie verleent na[er] Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-11-1745 te [Wanneperveen] (N.G.). Hij j.m. van Dinxterveen, zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenoot is Lambert JANS (zie 50855).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesijn LAMBERTS (zie 79108).
   2.  Marretje (Merrigjen) LAMBERTZ (zie 79109).
   3.  Geessie LAMBERTZ (zie 79110).
   4.  Jan LAMBERS (zie 79111).
   5.  Jan LAMBERTS (zie 79112).
   6.  Geesjen LAMERTS (zie 79113).

94546    Trijntje ARENTS, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 10-04-1757 te Kuinre, dochter van Arent MEIJNDERTZEN (KRAMER (1752)) (zie 94545) en Wijbegien Hillebrants MONIS (zie 94527).
 
90972    Trijntje ARENTS, geboren op 24-02-1782 te [Oudehaske (gem. Haskerland - Fr.)], gedoopt (Hervormd) op 17-03-1782 te Oudehaske en Haskerhorne, dochter van Aarent FREERKS (RAADSVELD (1813)) (zie 58214) en IJbeltje WILLEMS (KUIPER (1837)) (zie 58219).
 
46098    Trijntje ARENTS.
Gehuwd voor de kerk voor 1766, [N.B. Hun huwelijk is in Drente niet ingeschreven] met Albert Jans KLINKIEN (KLINKJEN (1766), KLINKJE (1770)) (zie 46097). Zij lieten tussen 1766 en 1789 te Hoogeveen (Dr.) zes kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jan, Arent, Aaltje, Jan, Jantje en Margje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen Alberts KLINKJEN (KLINKIEN (1814)) (zie 46095).

2582    Trijntjen ARENTS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 12-04-1675 te Beulake, dochter van Arent HARMANS (zie 3670) en Hendrickjen ARENTS (JANS (1666)) (zie 3551).
 
94957    Trijntjen ARENTS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 31-03-1737 te Oldemarkt, overleden voor 1739 te Oldemarkt, dochter van Arent DIRKS (zie 94951) en Aaltjen Fransen CREUNDER (zie 94952).
 
94956    Trijntjen ARENTS, geboren ca 1739 te [Oldemarkt], dochter van Arent DIRKS (zie 94951) en Aaltjen Fransen CREUNDER (zie 94952).
 
23376    Trijntjen ARENTS (WOLF (1822)), koopvrouw (1827), schipperse (1848), geboren op 18-09-1798 te op de Zandbeld te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 23-09-1798 te Wanneperveen (getuige(n): Mergjen ALBERTS, haar tante), dochter van Arent ALBERTS (WOLF (1816)) (zie 23368) en Femmegjen JACOBS (BOXEM (1816), BOKSEM (1848)) (zie 23369).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 23-02-1822 te Wanneperveen met Jan Willems MEINDERTS (MEINDERS (1824)), 27 jaar oud (zie 111604).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 13-10-1828 te Wanneperveen, zij weduwe. Echtgenoot is Willem Lubberts BOERENDANS (zie 111601).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arend Jans (zie 111605).
   2.  Maria Jans MEINDERS (MEINDERTS (1849)) (zie 111606).
   3.  Jan MEINDERTS Jans (zie 111607).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Lubbertje Willems (zie 111620).
   5.  Femmigje Willems (zie 111619).
   6.  Lubbert Willems (zie 111621).
   7.  Jacob Willems (zie 111625).

75362    Vrouckien ARENTS, geboren te Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 07-07-1726 te Steenwijkerwold, dochter van Arent JANS (zie 75383) en Trijntien JANS (zie 75384).
Ondertrouwd op 12-04-1750 te Steenwijk, [N.B. Te Steenwijkerwold werd hun huwelijk niet ingeschreven.], gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-05-1750 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. van Steenwijkerwold. Echtgenoot is Ojer ROELOFS, 23 jaar oud (zie 75361).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arendt OOJERS (zie 75363).
   2.  Lammigjen OOIJERS (zie 75364).
   3.  Lammigjen OOJERS (zie 75365).
   4.  Trijntjen OJERS (OOIJERS (1864)) (zie 75355).
   5.  Arendt OIJERS (zie 75366).
   6.  Roelofje OJERS (zie 75367).
   7.  Jantien OJERS (zie 75368).

84851    Vrougje ARENTS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 07-01-1798 te Steenwijk, overleden voor 1804 te Steenwijk, dochter van Arendt OIJERS (zie 75366) en Trijntien HANNEN (ANNEN (1822)) (zie 84847).
 
84853    Vrougje ARENTS, geboren te Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 07-07-1804 te Steenwijk (getuige(n): Trijntje OJERS, haar tante), dochter van Arendt OIJERS (zie 75366) en Trijntien HANNEN (ANNEN (1822)) (zie 84847).
 
23661    Vrouke ARENTS, geboren ca 1653.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1679 met Gerrit WILLEMS (zie 23662).
Ondertrouwd (2) 00-09-1688 te Beulake, gehuwd voor de kerk 00-10-1688 (N.G.), hij wed[uwnaer] uit [het] Land van Vollenhove, zij wed[uwe] van Rouveen. Echtgenoot is Wolter ROELEFS (DOGGENAER) (zie 4500). {Hij was eerder ondertrouwd op 08-04-1666 te Vollenhove. Op 29-04-1666 attestatie afgegeven naar Wanneperveen. Gehuwd voor de kerk 00-05-1666 (N.G.). Hij j.g. wonende in de Leeuwte en zij j.d. van Wanneperveen. Echtgenote is Jantjen LAMBERTS (zie 888). Hij was eerder ondertrouwd op 02-03-1679 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30-03-1679 te Vollenhove (N.G.), hij wed. in de Leeute en zij j.d. van Nijeveen met Roelofje LUCAS (zie 1223). Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1682 met Gesien HENRIKS (zie 23660).}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arent Wolters DOGGENAAR (zie 23663).

119203    Weijntien ARENTS, geboren te in of onder Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 03-10-1722 te Oldemarkt (getuige(n): Henderien [TIJSSEN]), dochter van Arent WOUTERS (zie 119190) en Aefjen THIJSSEN (zie 119189).
 
70036    Weintje ARENTS, geboren ca 1713. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3178) met haar man Jansen TINGEN [de bOER] en hun kinderen Tinge, Arent en Lutgertien in IJsselham in het Schoutambt Oldemarkt. Bij hen diende toen hun buurjongen Peter WERNERS (zie 70047) als inwonende kecht.
Ondertrouwd op 20-09-1738 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-10-1738 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., beide te Oldemarkt. Echtgenoot is Janszen TINGEN (de BOER (1747)) (zie 70035).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tinge JANCHEMS (zie 70043).
   2.  Arent JANSZENS (zie 70037).
   3.  Lutgertien Jansens (Lutte,Luijtjen) de BOER (zie 70038).
   4.  Thijsje JANSZENS (de BOER (1782)) (zie 70039).
   5.  Jan JANSZENS (de BOER) (zie 70032).
   6.  Aafjen JANSSENS (zie 70040).
   7.  Hendrik Janssens de BOER (zie 70041).
   8.  Albert Janssens de BOER (zie 70042).

92721    Wijbigjen ARENTS.
Gehuwd met Jan KLAASSEN (JANS (1816)) (zie 92720).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meintjen (Mientjen) JANS (ZANDMAN (847)) (zie 92719).

3257    Willem ARENTS, geboren ca 1687.
Gehuwd voor de kerk ca 1709 met Geesje GERRITS (zie 3316).
Uit dit huwelijk:
   1.  Merrijtje WILLEMS (zie 3258).

747    Willem ARENTS, geboren te Heetveld, gedoopt (N.G.) op 17-02-1709 te Vollenhove, zoon van Arent WILLEMS (zie 736) en Aaltjen MEIJLOF (zie 735).
 
60566    Willem ARENTS (LITTHOUW (1739)), geboren ca 1711 te [Zuidveen, onder Steenwijk]. Hij woonde in 1732 en in 1739 (bij zijn 1e en 2e huwelijk) te Zuidveen (onder Steenwijk). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling KKwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0673) met zijn 2e vrouw Henderina TOBIAS [van der HEIDEN] en hun kinderen Arendt, Tobiasz, Lummigjen en Jacob in de Stadsjurisdictie, behorende tot de Westerkluft van Stad Steenwijk. Zoon van Arent Willems LITTOUW (zie 60565) en Annigjen JACOBS (zie 60569).
Ondertrouwd (1) op 21-10-1731 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-11-1731 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Zuidveen (onder Steenwijk). Echtgenote is Elsje DERKS (zie 60567).
Ondertrouwd (2) op 01-03-1739 te Steenwijk. Te Giethoorn was de ondertrouw op 28-02-1739. Gehuwd voor de kerk op 15-03-1739 te Giethoorn (N.G.), hij wed[uwnaar] te Suitveen (onder Steenwijk), zij j.d. te Giethoorn. Echtgenote is Hendriena Tobias' van der HEIDEN (zie 60568).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elsjen WILLEMS (zie 60570).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Arent WILLEMS (zie 60573).
   3.  Tobias WILLEMS (LITTOUW (1829)) (zie 60571).
   4.  Lammigje WILLEMS (zie 60572).
   5.  Jacob WILLEMS (zie 60574).
   6.  Lummigjen WILLEMS (LITTOUW (1786), LITTO (1867)) (zie 60575).
   7.  Anna WILLEMS (LITTOUW (1786), LITTAUW (1838)) (zie 60576).

41603    Willem ARENTS (ARENDS (1814), KLOMP (1862)), veehouder (<1814), geboren ca 1745, overleden op 23-02-1814 te Blokzijl, als echtgenoot van Aafjen LOEN. Hij woonde in 1784 (doop dochter Geesje) op den Duin [buiten Blokzijl], erna ook. Zoon van Arent PIETERS (zie 41604) en Geesjen HENDRIKS (zie 41605).
Ondertrouwd op 17-04-1784 te Blankenham, gehuwd voor de kerk op 09-05-1784 te Blankenham (N.G.). Hij j.m., zij j.d. Echtgenote is Aafje Jochems LOEN, 30 jaar oud (zie 21323). Zij huwde samen met haar zus Dirkjen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje WILLEMS (KLOMP (1837)) (zie 53211).
   2.  Berendje (Berendina) WILLEMS (zie 41593).

95932    Willem ARENTS, geboren te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 18-02-1748 te Oldemarkt, overleden voor 1748 te Oldemarkt, zoon van Arent FRANSSEN (zie 40488) en Claasjen Willems BUIJS (zie 40489).
 
9304    Wolter ARENTS, geboren ca 1609, overleden voor 1659.
Kind:
   1.  Claes WOLTERS (zie 9303).

3297    Wolter ARENTS (KOEKOECK), geboren ca 1630.
Gehuwd voor de kerk ca 1654 met Jantien ARENTS (zie 3298).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
27777    Wolter ARENTS, geboren te in de Waede [onder Zwartsluis], gedoopt (N.G.) op 02-06-1689 te Zwartsluis, zoon van Arent JANS (zie 18210) en Aeltjen WOLTERS (zie 18211).
Ondertrouwd (1) op 25-01-1715 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-02-1715 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m., zij weduwe, beide van de Nieuwesluis [onder Zwartsluis]. Echtgenote is Geesjen HENRIKS (zie 27779).
Ondertrouwd (2) op 12-10-1726 te Zwartsluis, op 19-10-1726 geproclameerd te IJhorst. Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 10-11-1726 te Zwartsluis (N.G.). Hij weduwnaar van Zwartsluis, zij j.d. van de Lankhorst (onder IJhorst). Echtgenote is Marrigje ROELOFS, 29 jaar oud (zie 27778).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Arent WOUTERS (BORREL (1756)) (zie 27768).

27766    Wolter ARENTS (van VEEN (1812) / BORREL (1843)), daghuurder (1814), geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 29-10-1758 te Zwartsluis (getuige(n): Margien ROELOFS, zijn oma). Hij werd genoemd naar zijn opa, Wolter ARENTS. Overleden op 25-12-1826 te Zwartsluis op 68-jarige leeftijd, als weduwnaar van Aaltje HOFMANS. Zoon van Arent WOUTERS (BORREL (1756)) (zie 27768) en Geertjen PETERS (zie 27769).
Ondertrouwd op 29-03-1783 te Zwartsluis, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-04-1783 te Zwartsluis (N.G.). Hij j.m. geboren en wonende te Zwartsluis, zij j.d. geboren te de Wijk (Dr.) en wonende te Zwartsluis. Echtgenote is Aaltje HERMS (HOFMAN (1814)) (zie 27767).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herm Wolters BORREL (van VEEN (1812)) (zie 27765).
   2.  Jan Wolters BORREL (zie 49707).

12163    Woltertje ARENTS, geboren te Barsbeek, gedoopt (N.G.) op 20-12-1733 te Vollenhove, dochter van Arent GEERTS (zie 12161) en Aaltje WILLEMS (zie 12162).
 
10290    Woutertje ARENTS, geboren te op de Haare, op het Land van Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-04-1709 te Vollenhove, overleden voor 1732 te Barsbeek, op het land van Vollenhove, dochter van Arent Geerts HAEREBOER (zie 10288) en Hendrikje HILBERTS (zie 10289).
Gehuwd voor de kerk ca 1731 met Dirck PETERS (ten NAPEL) (zie 12141). {Hij is later gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-10-1732 te Beulake met Aaltje GEERTS (MAASKAMP (1744)), 21 jaar oud (zie 1679).}
 
61683    Zeine ARENTS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 08-11-1733 te Zwartsluis (getuige(n): Geesjen GERRITS), overleden voor 1736 te Zwartsluis, zoon van Arent REINEN (SEINE (1732), ZIJNE (1733), SEIJNEN (1736)) (zie 61679) en Aaltjen GERRITS (zie 61681).
 
110538    Zwaantje ARENTS (de BOER (1845), GROEN (1853), GROENEN (1871), GROENENBERG (1875)), arbeidster (1834), geboren te Eursinge, onder Havelte (Dr.), [N.B. Volgens haar overlijdensakte werd zij geboren ca 1770 te Havelte (Dr.).], gedoopt (N.G.) op 08-08-1784 te Havelte, overleden op 15-03-1845 te Steenwijk op 60-jarige leeftijd, als weduwe van Lambert Meine[n] de BOER; [namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1806 (bij haar huwelijk) te Kallenkote (onder Steenwijk), erna ook. Dochter van Arent ALBERTS (zie 87744) en Grietje JANS (zie 87745).
Ondertrouwd op 13-04-1806 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-05-1806 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Callencote (onder Steenwijk). Echtgenoot is Lambert (Lammert) MEIJNEN (de BLAAUW (1817), de BOER (1823)), 44 jaar oud (zie 110536).
Uit dit huwelijk:
   1.  Meine LAMMERTS (zie 110539).
   2.  Arent LAMMERTS (MEINEN (1841), de BOER (1853)) (zie 110540).
   3.  Grietje LAMMERTS (de BOER (1834), MEINEN (1866)) (zie 87743).
   4.  Roelofje Lamberts de BLAAUW (MEINEN (1854)) (zie 110537).
   5.  Egbertje Lamberts de BLAAUW (BLAAUW (1849), MEINEN (1860), BLOUW (1892)) (zie 110542).

89773    Zwaantje ARENTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 23-04-1786 te Steenwijk (getuige(n): Zwaantjen ARENTS, [vaders moeder]), dochter van Arent WOLTERS (KLEERMAKER (1827)) (zie 36009) en Grietje JANS (SUNTER (1835)) (zie 36694).
 
98205    Zwaantje ARENTS, geboren te Zuidveen, onder Steenwijk, gedoopt (N.G.) op 19-07-1795 te Steenwijk (getuige(n): Marrigje WOLTERS, [vaders zuster]), dochter van Arent WOLTERS (KLEERMAKER (1827)) (zie 36009) en Grietje JANS (SUNTER (1835)) (zie 36694).
 
76803    Alida Alberts ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 13-10-1720 te Steenwijk, overleden voor 1723 te Steenwijk, dochter van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Geesje JANS (zie 76782).
 
76804    Alida Alberts ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 24-02-1723 te Steenwijk, overleden voor 1725 te Steenwijk, dochter van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
 
76801    Salomon Alberts ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 14-05-1717 te Steenwijk, overleden voor 1718 te Steenwijk, zoon van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Geesje JANS (zie 76782).
 
76802    Salomon Alberts ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-10-1718 te Steenwijk. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0530) met zijn vrouw Hilligjen JANSZ in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Bij hen woonde toen Jacobus BEUKER als costganger. Zoon van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Geesje JANS (zie 76782).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1746 te Oldemarkt. Te Steenwijk was de ondertrouw op 10-04-1746; [Te Oldemarkt] op 29-04-1746 attestatie verleent na[ar] Steenwijk. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 01-05-1746 te Steenwijk (N.G.), hij j.m. te Steenwijk, zij j.d. van Oldemarkt. Echtgenote is Hilligje JANS (zie 76805).
Ondertrouwd (2) op 14-03-1756 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 28-03-1756 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij wed[uwe], beide te Steenwijk. Echtgenote is Maria BENTHEM (zie 73297). {Zij was eerder ondertrouwd op 08-08-1734 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk 00-08-1734 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Migchiel Jans SNOEK (zie 73296).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geesje Salomons ARENDSBERGEN (zie 76806).
   2.  Jan Salomons ARENDSBERGEN (zie 76807).
   3.  Geesjen Salomons ARENSBERGEN (zie 76808).

76784    Alijda Alberts van ARENTSBERGEN (ARENSBERGEN (1752)), geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 09-09-1725 te Steenwijk, overleden in 1768 te Steenwijk, [mogelijk overleden in het kraambed]; als echtgenote van Arent BAKKER. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0533) met haar beide ouders, met haar broer Lucas en haar zus Hillegonda in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Zij woonde in 1752 (bij haar huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Dochter van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
Ondertrouwd op 31-12-1752 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-01-1753 te Steenwijk (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenoot is Arent BACKER (BAKKER (1762)) (zie 76809).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Arends (zie 76810).
   2.  Johanna Arends (zie 76811).
   3.  Aeltjen Arends (zie 76812).
   4.  Aeltjen Arends (zie 76813).
   5.  Aeltien Arents (zie 76814).
   6.  Albertus Arends (zie 76815).
   7.  Albartus Arends (zie 76816).
   8.  Albertus Arendts BAKKER (zie 76817).
   9.  Albertus Arents BAKKER (zie 76818).
   10.  Aeltje Arents BAKKER (zie 76819).
   11.  Albartus Arends BAKKER (zie 99292).

76786    Hillebrand Alberts van ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 22-06-1731 te Steenwijk, zoon van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
 
76787    Hillegonda Alberts van ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-07-1734 te Steenwijk, overleden in 1806 te Steenwijk (aangifte door: aangegeven door J[an] V[EEN] van SLEEN (zie 73195)), "ongehuwd". Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0533) met haar beide ouders, met haar broer Lucas en haar zus Alida in de Woldstrate in de Westerkluft van de Stad Steenwijk. Dochter van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
 
76785    Johannis Alberts van ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 27-07-1727 te Steenwijk, overleden voor 1737 te Steenwijk, zoon van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
 
76788    Johannis Alberts van ARENTSBERGEN, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 08-05-1737 te Steenwijk, overleden voor 1748 te Steenwijk, zoon van Albert SALOMONS (van ARENTSBERGEN (1716), ARENBERG (1748)) (zie 76781) en Janna Lukes' (Johanna) BOVERHOV (BOVERHOF (1722)) (zie 76783).
 
41510    Claes ARENTSEN, geboren ca 1580. Hij woonde in 1640 (huwelijk dochter) te Vollenhove.
Ondertrouwd 00-02-1605 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1605 (N.G.) met Aeltjen HARMSE (zie 41511).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandrina CLAESSEN (zie 41509).

41487    Claes ARENTSEN, geboren ca 1588. Hij woonde in 1639 (huwelijk zoon) in de Roggenstraat te Zwolle.
Kind:
   1.  Egbert (Engbert) CLAESEN (zie 41486).

116483    Hendrik ARENTSEN, overleden voor 1827 te Deventer.
Gehuwd met Gerritjen ATTINK (zie 116484).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Lodewijk Hendriks ARENDSEN (ARENTZEN (1808), ARENDZEN (1810), ARENDS (1826), AARNSEN (1827)) (zie 116469).

22457    Jannes ARENTSEN, geboren ca 1673. Hij woonde in 1698 (bij zijn huwelijk) [mogelijk te Kampereiland, eerder] op het Land van Vollenhove.
Ondertrouwd op 10-09-1698 te Kampereiland, gehuwd voor de kerk op 02-10-1698 te Kampereiland (N.G.), hij j.g. van 't Lant [van] Vollenho, zij j.d. van Grafhorst. Echtgenote is Klaasjen JANS (zie 152806). Van hen werden te Kampereiland geen kinderen gedoopt (N.G.).
 
40012    Aaltje Jans ARENTSHORST, geboren op 02-10-1862 te Meppel (Dr.), dochter van Jan Jannes' ARENTSHORST (zie 40004) en Trijntje Alberts DIKKE (zie 39999).
 
40004    Jan Jannes' ARENTSHORST, boekdrukkersgezel (1856,1858,1860,1862), arbeider (1864,1866), geboren ca 1831 te Meppel (Dr.), zoon van Jannes ARENTSHORST (zie 40005) en Roelofje KOERTS (zie 40006).
Gehuwd op 02-08-1855 te Blokzijl, beide geboren te Meppel. Echtgenote is Trijntje Alberts DIKKE, 24 jaar oud (zie 39999).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Jans ARENDSHORST (zie 40007).
   2.  Stientje Jans ARENDSHORST (zie 40010).
   3.  Jannes Jans ARENDSHORST (zie 40011).
   4.  Aaltje Jans (zie 40012).
   5.  Albertus Jans ARENDSHORST (zie 40013).
   6.  Roelof Jans ARENDSHORST (zie 40014).

40005    Jannes ARENTSHORST.
Gehuwd met Roelofje KOERTS (zie 40006).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jannes' (zie 40004).

3795    Thijmon ARENTSS, kuijper (1646), geboren ca 1611.
Gehuwd voor de kerk ca 1636 met Geerlich ROTGERS (Geertien) (zie 4336).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltjen THIJMONS (zie 3796).
   2.  Arent THIJMENS (zie 3992).
   3.  Engeltien TIJMENS (zie 4337).
   4.  Heijle TIJMENS (zie 4777).

65564    Etjen ARENTSZ, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 01-04-1781 te Kuinre, dochter van Arent JANS (BUIS (1801)) (zie 65560) en Hendrikje WOUTERS (zie 65562).
 
3030    Goeszen ARENTSZ, geboren te St.Jansklooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 19-09-1619 te Vollenhove, [Er staat: "Sone gen[aemt] Goeszen, Arent Rolofsz, int Clooster."], overleden voor 1677 te in St.JansKlooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove]. Hij woonde in 1641 (bij zijn 1e huwelijk) te St.JansKlooster [in Barsbeek op het Land van Vollenhove], erna ook. Hij woonde in 1660 (bij zijn 2e huwelijk) op het Land van Vollenhove, erna te St.Jansklooster. Zoon van Arent ROLOFSZ (zie 3029) en Greete GOOSSENS (zie 3143).
Ondertrouwd (1) op 24-07-1641 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-08-1641 te Vollenhove? (N.G.). Hij wonend op St. Jans Camp, zij wonend in Mastebroeck. Echtgenote is Aeltien CORNELISSEN (zie 11793).
Ondertrouwd (2) op 29-09-1660 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 28-10-1660 te Vollenhove, hij wed[uwnaer] van 't Land, zij j.d. uit Mastenbroek. Echtgenote is Marijtien (Marina (1673)) CORNELIS (zie 3068). {Zij is later ondertrouwd op 20-02-1677 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-03-1677 te Vollenhove (N.G.), hij j.g. in de Leeuwte en zij wed. in 't Clooster met Jan VRERIKS (zie 2955).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Griete GOOSENS (zie 3069).
   2.  Hillegien (Hille) GOOSSENS (zie 6372).
   3.  Heijle GOOSENS (zie 3074).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelis GOOSENS (zie 3067).
   5.  Greete GOOSENS (zie 6346).
   6.  Jan GOOSEN (zie 6490).
   7.  Hendrick GOOSEN (zie 6989).

65565    Harmpje ARENTSZ (BAAY (1817), BAI (1817), BUIS (1817)), naaijster (1817), vroedvrouw (<1840), geboren op 01-07-1796 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 03-07-1796 te Kuinre, overleden op 10-08-1840 te Ermelo (Gld.) op 44-jarige leeftijd, als echtgenote van Roelof ZEEVAT. Dochter van Arent JANS (BUIS (1801)) (zie 65560) en Klaasje BERENDS (BARENDS (1814), van VEEN (1822)) (zie 65561).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-03-1817 te Lemsterland (Fr.) met Roelof Gerrits SEEPHAT (ZEEVAT (1817), ZEEVAART (1864)), 26 jaar oud (zie 48684).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Roelofs ZEEVAT (zie 64987).
   2.  Klaasjen Roelofs ZEEVAT (zie 64988).
   3.  Gerrit Roelofs ZEEVAT (zie 64989).
   4.  Annetje Roelofs ZEEVAT (ZEEVAART (1904)) (zie 65593).
   5.  Jannetje Roelofs ZEEVAT (ZEEVAART (1894)) (zie 65590).
   6.  Trijntje Roelofs ZEEVAT (ZEEVAART (1864)) (zie 65591).

51633    Herman ARENTSZ, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 09-10-1664 te Blokzijl, zoon van Arent MAESSEN (zie 51627) en Grietjen JANS (zie 51630).
 
65559    Jantje ARENTSZ (BUIS (1822)), dienstbode (1855), geboren op 11-08-1798 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 19-08-1798 te Kuinre, overleden op 30-06-1859 te Blokzijl op 60-jarige leeftijd, als weduwe van Hendrik GROEN. Zij woonde in 1855 (huwelijk dochter Klaasje) te Blokzijl. Dochter van Arent JANS (BUIS (1801)) (zie 65560) en Klaasje BERENDS (BARENDS (1814), van VEEN (1822)) (zie 65561).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1822 te Blokzijl met Hendrik Nollen GROEN, 22 jaar oud (zie 65534).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nol Hendriks (zie 65606).
   2.  Klaasje Hendriks (zie 65609).
   3.  Nol Hendriks (zie 65607).
   4.  Mijntje Hendriks (zie 65618).
   5.  Zwaantje Hendriks (zie 65608).
   6.  Arendina Hendriks (zie 65613).

3120    Jennichen ARENTSZ, [mogelijk] tweeling met Roloff. Gedoopt (N.G.) op 17-10-1619 te Vollenhove, [Er staat: "1. Sone g[enaemt] Roloff, 2. Dochter g[enaemt] Jennichen, Arent Geertsz, de wever."], dochter van Arent GEERTSZ (zie 3118).
 
33222    Klaas ARENTSZ, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 30-04-1699 te Kuinre (getuige(n): Grietjen EIJBERTS). Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3351) [als weduwnaar van Klaesje Sjoerts GLASTRA] zonder gezinsleden in het Schoutambt Kuinre. Bij hem diende toen Willempje ARENTS als inwonende meid. Zoon van Arent CLAASZ (zie 33223) en Tetjen KLAAS (zie 33224).
Ondertrouwd (1) op 21-04-1731 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 06-05-1731 te Kuinre (N.G.), beide wonende te Kuinre. Echtgenote is Klaasjen SJOERTS, 28 jaar oud (zie 33214).
Ondertrouwd (2) op 02-01-1750 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 25-01-1750 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Geertruijt SIBES, 52 jaar oud (zie 55538).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent CLAASSEN (zie 33229).
   2.  Sjoerd CLAASSEN (zie 33230).
   3.  Arent CLAASSEN (zie 55539).
   4.  Rikje CLAASSEN (zie 55540).

44440    Lubbert ARENTSZ (VEEN), geboren ca 1615, zoon van Arent VEEN (zie 44441).
Gehuwd voor de kerk in 1642 met Aeltjen JANS (zie 44442), [N.B. Hun huwelijk valt in een hiaat in het ondertrouwboek van Blokzijl.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritje LUBBERTS (VEEN (1677)) (zie 44437).
   2.  Jan LUBBERTS (zie 44443).
   3.  Arent LUBBERTSZ (VEEN (1672)) (zie 25947).
   4.  Neeltje LUBBERTSZ (zie 44444).
   5.  Henrickjen LUBBERTSZ (zie 44445).
   6.  Neltjen LUBBERTSZ (zie 44446).

3459    Pieter ARENTSZ, vischer (1620), geboren ca 1598.
Kinderen:
   1.  Eghbert PETERS (zie 5006).
   2.  Swaentgen PIETERSZ (zie 3460).
   3.  Huijch PETERS (zie 18601).

3119    Roloff ARENTSZ, cleermaker (1641), [mogelijk] tweeling met Jennichen. Gedoopt (N.G.) op 17-10-1619 te Vollenhove, [Er staat: "1. Sone g[enaemt] Roloff, 2. Dochter g[enaemt] Jennichen, Arent Geertsz, de wever."]. Hij woonde in 1639 (bij zijn huwelijk) te Vollenhove. Zoon van Arent GEERTSZ (zie 3118).
Ondertrouwd op 23-03-1639 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 15-04-1639 te Vollenhove (N.G.), beide van Vollenho. Echtgenote is Aeltien RIJKENS (zie 4863).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert ROELEFS (zie 4305).
   2.  Jan ROELEFS (zie 4511).
   3.  Jan ROELEFS (zie 4648).
   4.  Nietien ROELEFS (zie 4917).
   5.  Arent ROELEFS (zie 5281).

55546    Simen ARENTSZ, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 13-04-1705 te Kuinre (getuige(n): Grietjen JANS, de vroetvr[ouw]), zoon van Arent CLAASZ (zie 33223) en Tetjen KLAAS (zie 33224).
 
55545    Willem ARENTSZ, geboren te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 22-04-1703 te Kuinre, zoon van Arent CLAASZ (zie 33223) en Tetjen KLAAS (zie 33224).
 
51299    Gerrit ARENTZ, geboren ca 1695, overleden voor 1748 te Blokzijl. Hij woonde in 1720 (bij zijn huwelijk) in 't Nederland [onder Steeenwijkerwold].
Ondertrouwd op 09-11-1720 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 03-12-1720 te Blokzijl (N.G.), hij j.m.van 't Nederland, zij j.d. buiten Blokzijl. Echtgenote is Trijntjen KLAASSEN (zie 51300).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit GERRITS (zie 51303).
   2.  Claes GERRITS (van DIJK (1767)) (zie 51298).
   3.  Jan GERRITS (zie 51302).
   4.  Aaltjen GERRITS (zie 51301).

16436    Peter ARENTZ, voerman (1637,1641), geboren ca 1611. Hij woonde in 1641 (doop zoon Arent) aan de Doelen [te Vollenhove]. Zoon van Arent PETERSZ (zie 22169).
Ondertrouwd op 20-03-1636 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-04-1636 (N.G.) met Marichien Berents ten VELDE (zie 16437).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent PIETERS (zie 3844).
   2.  Arent Piters (QUAST) (zie 1202).
   3.  Aeltjen Peters QUAST (zie 6629).

40319    Gargje Jans ARENTZEN, dienstmeid (1834), geboren te Heerde (Gld.), gedoopt (N.G.) op 20-11-1808 te Heerde (getuige(n): Grietje HERMS, [moeders zuster]). Zij woonde in 1834 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.). Dochter van Jan Lodewijk Hendriks ARENDSEN (ARENTZEN (1808), ARENDZEN (1810), ARENDS (1826), AARNSEN (1827)) (zie 116469) en Magteldt Harmens MUIJS (zie 116470).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-08-1834 te Meppel (Dr.) met Gerrit Pieters van OOSTEN, 24 jaar oud (zie 116481). {Hij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op 30-12-1857 te Meppel (Dr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Margje Egberts NIJEMEIJER (zie 116482).}
 
135346    Hendrika ARENTZEN, geboren ca 1768 te Gronau (Dld.) (gezindte: Evangelisch), overleden op 13-12-1906 om 23:00 uur te in het huis van haar man te Gronau (Dld.), als echtgenoot van Conrad JANSEN.
Gehuwd voor 1906 te [Gronau (Dld.)] met Coenraad Derks JANSEN (zie 135339). {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-03-1908 te Losser met Hinderina Gesina Hermanns DELLBRÜGGE, 26 jaar oud (zie 135343).}
 
94547    Meijndert ARENTZEN, geboren ca 1689. Hij woonde in 1714 (bij zijn 1e huwelijk) te Kuinre. Hij woonde in 1725 (bij zijn 2e huwelijk) te Kuinre. Zoon van Arent MEINDERTS (zie 94551) en Dieuwertjen SCHELLINGER (zie 94552).
Ondertrouwd (1) op 16-11-1714 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 09-12-1714 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Trijntjen TIJSSEN (zie 94548).
Ondertrouwd (2) op 13-04-1725 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 29-04-1725 te Kuinre (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d., beide te Kuinre. Echtgenote is Jantjen ROELEFS (zie 94549). {Zij is later ondertrouwd op 18-04-1738 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 18-05-1738 te Kuinre (N.G.), hij j.m., zij wed[uwe], beide te Kuinre. Echtgenoot is Harmen THIJMES (zie 94559).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent MEIJNDERTZEN (KRAMER (1752)) (zie 94545).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Roelofs MEIJNERTS (zie 94563).
   3.  Roelof MEIJNDERTS (zie 94550).

62110    Jan Willems ARGELO, boekbinder (1869,<1871), geboren op 31-01-1845 te Zwolle, zoon van Willem Jans ARGELO (scheerder (1838,1843,1845)) en Geertruit Berents van DALSEN, die huwden op 18-01-1838 te Zwolle (beide geboren te Zwolle). Zijn grootouders van vaderszijde waren Jan ARGELO (kleermaker (1838)) en Sofia van ANCUM. Overleden op 24-08-1871 te Zwolle op 26-jarige leeftijd, als echtgenoot van Hendrikje HANSEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1869 te Zwolle met Hendrikje Jochems HANZEN (HANSEN (1869)), 25 jaar oud (zie 62107). Van hen werden in 1869 en in 1871 twee kinderen geboren, genaamd: Willem Geertrudes en Jantina. Willem Geertrudes huwde in 1899 te Elburg (Gld.) met Driesje Coenraads PRUIS en overleed in 1953 te Utrecht (Ut.), als haar weduwnaar. Jantina overleed met 10 maanden te Zwolle. {Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 20-02-1890 te Zwolle, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Jan Derks LOHMAN, 40 jaar oud (zie 62099), [Van hen werden geen kinderen gevonden (bron: www.wiewaswie.nl).].}
 
113887    Johanna Barends ARGELO (ARGELOO (1803)), geboren ca 1772 te Amsterdam, dochter van Barend ARGELO en Francina Janse de GRAAF. Zij woonde in 1821 (bij haar huwelijk) te Amsterdam.
Gehuwd op 17-01-1821 te Amsterdam, hij gescheiden echtgenoot. Echtgenoot is Abraham Jans van KELLER (zie 113886). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-04-1779 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader en haar vader), gehuwd voor de kerk 00-04-1779 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsterdam en beide Gereformeerd. Gescheiden op 22-08-1820 te Amsterdam van Aaltje Davids ARIS (zie 113889).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Abrahams (zie 113885).

10535    Aaltje ARIAANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 24-01-1714 te Vollenhove, overleden ca 1714 te Vollenhove, dochter van Arien JANS (zie 7922) en Harmtje Wolters van PUTHOF (zie 7918).
 
11139    Aaltje ARIAANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 05-03-1721 te Vollenhove, dochter van Arien JANS (zie 7922) en Harmtje Wolters van PUTHOF (zie 7918).
 
48336    Claas ARIAANS (KOOIJ (1756)), geboren ca 1729, zoon van Adriaan KLAASSEN (zie 48114) en Metje JANS (zie 48113).
Ondertrouwd op 19-04-1755 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 18-05-1755 te Oldemarkt (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Kalenberg (onder Oldemarkt). Echtgenote is Margien GERRITS (zie 48205).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aigien (Aaijtjen,Aaigjen,Aaltje) KLAESEN (KOOIJ (1783)) (zie 55656).
   2.  Ariaan Clasen KOOIJ (zie 48337).
   3.  Aaltjen KLAASSEN (COOIJ (1779), KOOY (1837), WOLF (1861)) (zie 48303).
   4.  Ariaan Klaasen KOOIJ (zie 48338).
   5.  Gerrit KLAASEN (KOOIJ (1788), KOOI (1842)) (zie 7674).
   6.  Jannes KLAASSEN (KOOIJ (1806)) (zie 48339).

33327    Jannetje ARIAANS, geboren ca 1737. Zij woonde in 1765, 1796 en 1771 te Blokzijl.
Ondertrouwd 00-09-1763 te Amsterdam, getrout op attestatie van Amsterdam. Gehuwd voor de kerk op 09-10-1763 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d. Echtgenoot is Jakob JOUKES (zie 33326).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouke JACOBS (GRUTTER (1790)) (zie 33328).
   2.  Ariaan JACOBS (zie 33329).
   3.  Aafje JACOBS (GRUTTER (1790), SCHREUR (1834), JOUKES (1848)) (zie 33316).

116084    Jeltje ARIAANS, overleden voor 1879.
Gehuwd voor 1879 met Harmen Kornelis Alexanders SMIT (zie 116082). {Hij is later gehuwd op 01-10-1879 te Steenwijk, hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenote is Grietien Peters KROP (zie 116083). Hij is later gehuwd op 22-12-1882 te Steenwijk met Jacoba Rinkes FABER, 38 jaar oud (zie 116086).}
 
76370    Jurrien ARIAANS, geboren ca 1663. Hij woonde in 1688 (bij zijn huwelijk) te Steenwijk, erna ook. Zoon van Arijen WIJCHERS (zie 76397) en Henrikjen JURIENS (zie 76398).
Ondertrouwd op 14-10-1688 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 04-11-1688 te Steenwijk (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijk. Echtgenote is Bauckjen HENDRICKS (zie 76371).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hen[drik] JURRIJENS (zie 76372).
   2.  Arijen JURRIJENS (zie 76368).
   3.  Hendrik JURRIJENS (zie 76373).
   4.  Jan JURRIJENS (zie 76374).
   5.  Hendri[k] JURRIJENS (VOS (1719), de VOS (1723)) (zie 76375).
   6.  Roelof JURRIJENS (VOS (1721)) (zie 76376).
   7.  Japikje JURRIJENS (zie 76377).
   8.  Jan JURRIJENS (de VOS (1730), TABAK (1748)) (zie 76378).
   9.  Wij[......] JURRIJENS (zie 76379).
   10.  Jellis JURRIJENS (zie 76380).

52766    Lumme ARIAANS (KOOIJ (1760)), geboren ca 1737. Zij woonde in 1760 (bij haar huwelijk) in het Nederland [onder Steenwijkerwold]. Dochter van Adriaan KLAASSEN (zie 48114) en Metje JANS (zie 48113).
Ondertrouwd op 19-12-1760 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 29-12-1760 te Blokzijl (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide in het Nederland. Echtgenoot is Hendrik PETERS, 30 jaar oud (zie 67951).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigjen HENDRIKS (zie 67959).
   2.  Metjen HENDRIKS (DOEVE (1786), BLIJ (1794), van de WETERING (1822), BLEI (1845)) (zie 38730).
   3.  Grietje HENDRIKS (zie 67961).

10777    Margareta ARIAANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 17-01-1717 te Vollenhove, dochter van Arien JANS (zie 7922) en Harmtje Wolters van PUTHOF (zie 7918).
 
76629    Reinder ARIAANS, geboren op 11-05-1802 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-05-1802 te Oldemarkt (getuige(n): Cornelia KUIPER), zoon van Ariaan AALDERTS (AALDRIKS (1795)) (zie 76622) en Hendrikjen REINDERS (zie 76626).
 
10944    Wolter ARIAANS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-11-1718 te Vollenhove, zoon van Arien JANS (zie 7922) en Harmtje Wolters van PUTHOF (zie 7918).
 
70017    Jannes ARIAANSZ, geboren op 16-01-1805 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 27-01-1805 te Kuinre, zoon van Arjen KLAASSEN (de JONGE (1800), de JONG (1818)) (zie 70015) en Stijntje Johannes' HUISMAN (JOHANNES (1803)) (zie 70016).
 
70006    Klaas ARIAANSZ (de JONGE (1838), de JONG (1839)), smidsknecht (1838,1839,1842,<1846), geboren op 17-03-1803 te Kuinre, gedoopt (N.G.) op 20-03-1803 te Kuinre, overleden op 05-03-1846 te Kuinre op 42-jarige leeftijd, als partner van Grietje Jans de JONGE. Zoon van Arjen KLAASSEN (de JONGE (1800), de JONG (1818)) (zie 70015) en Stijntje Johannes' HUISMAN (JOHANNES (1803)) (zie 70016).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-08-1838 te Kuinre, beide wonende te Kuinre. Echtgenote is Grietien Jans de JONGE (de JONG (1842)), 36 jaar oud (zie 70007).
Uit dit huwelijk:
   1.  Stijntje Klaassen de JONG (zie 133887).
   2.  Welmoed Klaassen de JONG (de JONGE (1876)) (zie 70002).

74298    Adriaen ARIAENS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 01-01-1621 te Vollenhove, [Er staat: "kint Adriaen, Ariaen Janssen in Leuwte"], zoon van Ariaen JANSSEN (zie 74299).
 
126    Aeltien ARIAENS, geboren ca 1625.
Gehuwd voor de kerk ca 1644 met Roelof ALBERTS (zie 125).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
18908    Annegien ARIAENS, gedoopt (N.G.) op 05-05-1647 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Annegien dochter van Ariaen cleijs en hase hillebrants."], dochter van Ariaen CLAESSEN (zie 18798) en Hase (Hasse) HILLEBRANDS (zie 20127).
 
2354    Else ARIAENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 19-10-1620 te Vollenhove, [Er staat: "dochter Else, Ariaen Lubberts tot Vollenhoeve"]. Zij woonde in 1633 (bij haar huwelijk) te Vollenhove, erna? (geen kinderen te Vollenhove gevonden). Dochter van Ariaen LUBBERTS (zie 2353).
Ondertrouwd op 05-01-1644 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10-02-1644 (N.G.), hij van Kampen, zij van Vollenho. Echtgenoot is Evert JORRIENS (zie 10655).
 
240    Evert ARIAENS, geboren te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 17-09-1620 te Vollenhove, [Er staat: "Kint Evert, Ariaen Claeszen opt Veen."], zoon van Ariaen CLAESZEN (zie 241).
 
13023    Gerrichien ARIAENS, geboren ca 1633. Zij woonde in 1655 (bij haar huwelijk) op 't Moer.
Ondertrouwd op 28-01-1655 te Vollenhove, attestatie afgegeven Gehuwd voor de kerk op 13-02-1655 (N.G.), hij van d'Grondtbeldt en zij van het Moer met Jan LOUWEN (zie 13020).
 
133932    Grietjen ARIAENS (VOETBERG (1825)), geboren op 01-04-1759 te De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 08-04-1759 te Steenwijkerwold, overleden op 28-10-1826 te Weststellingwerf (Fr.) op 67-jarige leeftijd, als echtgenote van [.........]. Zij woonde in 1787 (bij haar 1e huwelijk) te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook. Dochter van Adriaens (Arien) JANNIS (zie 133977) en Catrijn Margriet Harms (Catrina,Trientien.Trijntje) MÖLLER (MULLER (1751), MAN (1825)) (zie 133934).
Ondertrouwd (1) 00-03-1787 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18-03-1787 te Wolvega (Hervormd), beide te Nijelamer (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Marten GEERTS (zie 133931).
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 21-09-1825 te Weststellingwerf (Fr.), hij weduwnaar, zij weduwe. Echtgenoot is Rindert Jans POSTMA (zie 133951).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Akke MARTENS (zie 133937).
   2.  Arjan MARTENS (zie 133938).
   3.  Geert MARTENS (zie 133939).
   4.  Trijntje MARTENS (zie 133940).
   5.  Johannes MARTENS (de GRAUW (1820)) (zie 133941).
   6.  Arendje Martens GROUWSTRA (de GROUW (1838), de GROU (1879)) (zie 133930).

133955    Harm ARIAENS, geboren op 07-02-1755 te in De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 09-02-1755 te Steenwijk, zoon van Adriaens (Arien) JANNIS (zie 133977) en Catrijn Margriet Harms (Catrina,Trientien.Trijntje) MÖLLER (MULLER (1751), MAN (1825)) (zie 133934).
 
4739    Hendrickien ARIAENS, geboren ca 1624.
Gehuwd voor de kerk ca 1645 met Kees CORNELIS (zie 4740).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltien KEESSEN (zie 4741).

133956    Jan ARIAENS, geboren op 02-12-1761 te De Heerlijkheid Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 06-12-1761 te Steenwijkerwold, zoon van Adriaens (Arien) JANNIS (zie 133977) en Catrijn Margriet Harms (Catrina,Trientien.Trijntje) MÖLLER (MULLER (1751), MAN (1825)) (zie 133934).
 
133954    Jannes ARIAENS, geboren te [in De Heerlijkheid Eese onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 07-05-1752 te Steenwijkerwold, zoon van Adriaens (Arien) JANNIS (zie 133977) en Catrijn Margriet Harms (Catrina,Trientien.Trijntje) MÖLLER (MULLER (1751), MAN (1825)) (zie 133934).
 
3163    Jannetien ARIAENS, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 11-09-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jannetien dochter van Ariaen Jansz duijn en Altien Arents sijn huijsvrou inde leute"], dochter van Ariaen JANSEN (DUIJN (1639)) (zie 3162) en Altien ARENTS (zie 3161).
 
4684    Jantien ARIAENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 02-11-1645 te Vollenhove, woonde bij haar huwelijk (1668) op 't Moer, en in 1669 in Wanneperveen. Dochter van Ariaen CLAESSEN (zie 18798) en Hase (Hasse) HILLEBRANDS (zie 20127).
Ondertrouwd op 30-08-1668 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-09-1668 (N.G.), hij van Wanneperveen en zij van 't Moer. Echtgenoot is Geert DIRCKS (zie 16569).
Uit dit huwelijk:
   1.  Merchien GEERTS (zie 16553).

18463    Luimbjen ARIAENS, geboren ca 1620, van Enckhuizen.
Ondertrouwd op 07-10-1643 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1643 (N.G.). Hij van Vollenho, zij van Enckhuisen met Wouter JANSSEN (zie 18462).
 
4952    Maregien ARIAENS, geboren te in de Hal[le] [te Barsbeke], gedoopt (N.G.) op 15-12-1647 te Vollenhove. Er staat: "Is gedoopt Maregien, dochter van Ariaen JANS en Jannetien WILLE[MS] in de Hal.", dochter van Arrien JANS (zie 748) en Jantien WILLEMS (zie 749).
 
3993    Metjen ARIAENS, gedoopt (N.G.) op 28-11-1638 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Metjen Dochter van Ariaen Claessen"], dochter van Ariaen CLAESZEN (zie 241).
 
5002    Mette ARIAENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 03-05-1648 te Vollenhove, dochter van Ariaen (Adriaen) ROELOFFS (zie 3671) en Trijntien EVERTS (zie 5001).
 
18937    Piter ARIAENS, geboren te op 't Moer, gedoopt (N.G.) op 23-09-1649 te Vollenhove, zoon van Ariaen CLAESSEN (zie 18798) en Hase (Hasse) HILLEBRANDS (zie 20127).
 
18948    Steven ARIAENS, geboren te op 't Moer, gedoopt (N.G.) op 23-11-1651 te Vollenhove, zoon van Ariaen CLAESSEN (zie 18798) en Hase (Hasse) HILLEBRANDS (zie 20127).
 
111252    Stijntjen ARIAENS, geboren ca 1666 te Grolloo (Dr.). Zij woonde in 1691 (bij haar huwelijk) te Meppel (Dr.), eerder te Amsterdam.
Ondertrouwd op 17-02-1691 te Amsterdam. Te Meppel was de ondertrouw op 27-02-1691; [te Amsterdam] acte verleent op 05-03-1691. Gehuwd voor de kerk 00-03-1691 te Meppel (N.G.), hij j.g. van Blockzijl, zij j.d. van Grol[loo] (Dr.), gewoont hebbende tot Amsterdam, [thans] beijde woonende tot Meppelt (Dr.). Echtgenoot is Albert CLAESSEN (zie 111251), [N.B. Er woonden rond 1700 drie mannen met de naam Albert CLAES in Meppel (Dr.) die kinderen lieten dopen. Doordat de namen van de moeders in de aktes niet werden vermeld, is moeilijk na te gaan welke kinderen bij welk ouderpaar hoorden. Ariaan zal een zoon geweest zijn van Stijntje ARIAENS. Van Adriaan zou je dat ook denken, maar deze werd gelijk gedoopt met Hendrickjen en Hendrikjen was doopgetuige bij de doop van één van de kleinkinderen van Stijntje ARIAENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas CUIJNER ALBERTS (zie 111249).
   2.  Adriaan ALBERTS (zie 111254).
   3.  Ariaan ALBERTS (zie 111253).

5160    Teunis ARIAENS, geboren ca 1627, overleden voor 1656 te Beulake, zoon van Aerijaen TOENIJS (zie 2585).
Ondertrouwd op 01-09-1648 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-09-1648 te Vollenhove (N.G.), beide wonende in de Beulacke. Echtgenote is Barber HENDRICKS (zie 5161). {Zij is later ondertrouwd op 30-08-1656 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 24-09-1656 te Vollenhove (N.G.), beide wonende in die Beulacker met Jan HERMENS (zie 1829).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick TEUNIS (zie 5162).

18960    Theunisjen ARIAENS, geboren te op 't Moer, gedoopt (N.G.) op 13-12-1656 te Vollenhove, dochter van Ariaen CLAESSEN (zie 18798) en Hase (Hasse) HILLEBRANDS (zie 20127).
 
4045    Trijne ARIAENS, geboren ca 1590, overleden voor 1653. Zij woonde in 1639 (doop zoon Ariaen) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove].
Ondertrouwd 00-04-1615 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-05-1615 (N.G.) met Brunijs (Bruino) CLAESSEN (zie 856). {Hij is later ondertrouwd op 20-01-1654 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-02-1654 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer],zij wed[uwe], beijde wonende te Vollenho. Echtgenote is Geertien HENDRICKS (zie 18729).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Marichien BRUNIJS (zie 12694).
   2.  Jennichien BRUNIJS (zie 18461).
   3.  Claesz BRUINSZ (zie 857).
   4.  Geertien BRUNIJS (BRUIJNS (1646)) (zie 4585).
   5.  Toenisjen BRUIJNS (zie 972).
   6.  Jan BRUINIS (zie 5560).
   7.  Gerrebrant BRUIJNIS (zie 3756).
   8.  Ariaen BRUIJNES (zie 4046).

20197    Tuenis ARIAENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 09-01-1670 te Beulake, zoon van Arien STEVENS (zie 280) en Claassien JANS (zie 281).
 
18567    Wicher (Willem) ARIAENS (ADRIAENS (1642), ISPEERT), geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-01-1621 te Vollenhove, [Er staat: "kint Wicher, Ariaen Henrichs in Vollehoe.". Hij woonde in 1682 in een eigen woning aan de Kerkstraat met 1 vuurplaats (bron: vuurstedenregister 1752 - nr. 69) op 1/3 vanaf de Landpoort. Zoon van Arrien HENDRICKSZ (zie 2367) en Jantien ALBERS (zie 74273).
Ondertrouwd op 07-05-1642 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-06-1642 te Vollenhove (N.G.), hij j.m., zij j.d. tot Groningen. Echtgenote is Rijckentien (Rijckie) HARMENS (zie 4491).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaen WICHERTS (ISPEERT) (zie 4492).
   2.  Herman Wicherts ISPEERT (zie 18875).
   3.  Jan WICHERTS (zie 4953).
   4.  Jannetien Wicherts ISPEERT (zie 5290).
   5.  Johannes Wicherts ISPEERT (zie 2646).

3518    Willem ARIAENS, schoolmeester (1620), geboren ca 1594.
Kinderen:
   1.  Pietter WILLEMS (zie 3519).
   2.  Evert WILLEMS (zie 5552).

74272    Mersen ARIAENSZ, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 01-12-1619 te Vollenhove, [Er staat: "Mersen, Ariaen Henricksz binnen Vollenhoe."], kind van Arrien HENDRICKSZ (zie 2367) en Jantien ALBERS (zie 74273).
 
855    Mette ARIAENSZ, geboren te de Leeuwte [op het Land van Vollenhove], gedoopt (N.G.) op 20-08-1620 te Vollenhove, [Er staat: "Mette, Ariaen Jansz, in de Leeuwte."], overleden voor 1665 te [Zwartsluis]. Zij woonde in 1647 (bij haar huwelijk) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove]. Dochter van Ariaen JANSEN (DUIJN (1639)) (zie 3162) en Jannicken JANSEN (zie 11308).
Ondertrouwd op 02-04-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-04-1647 te Vollenhove (N.G.), hij op 't Swolle, zij in de Leuwte. Echtgenoot is Jan ANDRIJS (zie 18000). {Hij is later ondertrouwd op 09-07-1665 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-08-1665 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer] won[ende] op de Suarte Sluijs, zij wed[uwe] wonende te Barsebeke. Echtgenote is Heijle ARIENS (zie 18002).}
 
11351    Jan ARIANS (DIKKE (1745)), geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 24-11-1720 te Vollenhove. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0903) met zijn vrouw Teunisje HARMS [PREEK] en hun kinderen Geesje, Arrien en Harmen in [het Carspel] de Leeuwte in het Schoutambt Vollenhove. Bij hen dienden toen Rutger GERRITS (zie 00728) als inwonende knegt en Neeltjen WILLEMS (zie 09888) als inwonende meid. Zoon van Arijen (Arian,Arriën) JANS (DIKKE (1733)) Stamvader DIKKEN (zie 11364) en Geertruijt JANS (zie 6246).
Gehuwd voor de kerk ca 1744 met Teunisjen HERMENS (PREEK (1745), KWAST) (zie 1374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje Jans DIKKE (zie 1537).
   2.  Arrien Jans DIKKE (zie 1544).
   3.  Herman Jans DIKKE (zie 1560).
   4.  Geertruyd Jans DIKKE (zie 1535).
   5.  Klaas Jans DIKKEN (zie 1577).
   6.  Aaltjen Jans DIKKE (zie 1584).
   7.  Herman Jans DIKKE (zie 1601).
   8.  Hermen Jans DIKKE (zie 1612).
   9.  Geertruijd Jans DIKKE (zie 1626).
   10.  Jan Jans DIKKE (zie 13865).
   11.  Theunis JANS (zie 14010).
   12.  Echbert Jans DIKKE (zie 14134).

44801    Jantje ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-11-1733 te Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1045) met haar beide ouders, met haar broer Peter en haar zussen Diewertjen en Neeltjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
44648    Klaes ARIANS.
Kind:
   1.  Jan KLASE (zie 44646).

44796    Neeltjen ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 03-05-1744 te Blokzijl, overleden voor 1746 te Blokzijl, dochter van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
44800    Peter ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 22-07-1735 te Blokzijl, overleden voor 1736 te Blokzijl, zoon van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
44799    Peter ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 25-11-1736 te Blokzijl. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1045) met zijn beide ouders en zijn zussen Jantjen, Diewertjen en Neeltjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Zoon van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
44797    Petertje ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 12-02-1741 te Blokzijl, overleden voor 1748 te Blokzijl, dochter van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
44798    Volken ARIANS, geboren te Blokzijl, gedoopt (N.G.) op 25-11-1739 te Blokzijl, overleden voor 1748 te Blokzijl, zoon van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
 
96058    Caspar ARIANUS (ARENTS (1778)), geboren ca 1752. Hij woonde in 1777 (bij zijn huwelijk) te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd 00-10-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.). Hun huwelijk werd ingezegend op 17-11-1777 in de RK-Kerk te Steggerda. Echtgenote is Geesjen JANS (zie 96059). Zij lieten tussen 1778 en 1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.), genaamd: Margarita, Joannes, Aarent, Claas, Thijs, Harmina, Wibbelt, Henrica en Catharina.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margarita (Grietje) CASPARS (van den BERG (1825)) (zie 96050).

92305    Casper ARIANUS (AARENTS (1778), van den BERG (1821)), geboren ca 1752. Hij woonde in 1777 (bij zijn huwelijk) te Steggerda [Sloot] (gem. Weststellingwerf - Fr.), erna ook.
Ondertrouwd 00-10-1777 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 16-11-1777 te Vinkega (Hervormd), beide te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.); Hun huwelijk werd een dag later ook in de R.K.-kerk gevierd. Daarbij waren de getuigen: P.A. FISCHER en Bartjen PETERS. Echtgenote is Geesjen JANS (zie 92306). Zij lieten tussen 1778 en 1800 te Steggerda (gem. Weststellingwerf - Fr.) negen kinderen dopen (R.C.) genaamd: Margarita, Joannes, Aarent, Claas, Thijs, Harmina, Wibbelt (dochter), Henrica en Catharina.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmina CASPARS (van den BERG (1813)) (zie 92304).
   2.  Wibbelt (Wigberta,Wijbrigje,wijbigje) CASPARS (van den BERG (1821)) (zie 92307).

104007    Aafjen ARIENS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 23-01-1735 te Zwartsluis (getuige(n): Geertje JANS), overleden voor 1748 te Zwartsluis, dochter van Arjaan Bartels de WILDE (zie 103995) en Mergjen JANSZ (zie 103997).
 
10622    Aaltjen ARIENS, geboren ca 1694.
Gehuwd voor de kerk ca 1714 met Hendrick GERRITS (zie 8945). {Hij is later gehuwd voor de kerk ca 1722 met Maria WINTERS (zie 11310).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetjen HENDRIKS (zie 10623).

24155    Albert ARIENS, geboren te Hasselt, gedoopt (N.G.) op 25-08-1748 te Hasselt, zoon van Arien Bertelts HUISMAN (zie 24152) en Catharina Alberts VOS (zie 24153).
 
76388    Anna ARIENS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 10-01-1712 te Steenwijk, dochter van Arijen JURRIJENS (zie 76368) en Jantje KEURS (zie 76369).
 
133966    Anna Maria ARIENS, geboren te [De Baars onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 18-11-1708 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], overleden voor 1715 te [De Baars onder] Steenwijkerwold, dochter van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
 
2878    Ariaantjen ARIENS, geboren ca 1696. Zij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove in 1748 - nr. 1649) met haar man Gerrit HUIGEN, hun zoon Arrien en hun vier dochters Hendrikjen, Merrigjen, Geesjen en Jentjen op de Schutsloot in het Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1721 met Gerrit HUIJGEN (zie 2848).
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltjen GERRITS (HUIGEN (1759), HUGEN (1828)) (zie 22533).
   2.  Hendrikjen Gerrits HUIGEN (zie 2569).
   3.  Marchien GERRITS (zie 27165).
   4.  Geesjen Gerrits (HUIGEN (1766)) (zie 3225).
   5.  Arrien GERRITS (zie 1553).
   6.  Jentjen Gerrits HUIGEN (zie 3244).

24058    Beertjen ARIENS, geboren ca 1707, dochter van Arrien (zie 24060).
Gehuwd voor de kerk ca 1733 (getuige(n): Volkstelling, 1748 / doopboek Wanneperveen () met Albert Bertels van RAALTE (zie 24050). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ca 1730 met Jentjen Jans POST (zie 24051). De gegevens over de kinderen van dit echtpaar zijn onderling strijdig. Zij zijn gehuwd (bron: lidmatenregister Wanneperveen - 0939) voor 1732. Zij krijgen een kind in 1746. In 1748 (bron: volkstelling, 1748) hebben zij 6 kinderen. 2 daarvan hebben volgens hun doopakte een andere moeder (nl. Beertien ARIENS) en zijn geboren in 1742 en 1744. Dan kun je nog denken dat er 2 broers zijn geweest die allebei Albert heetten. Maar dan is niet te verklaren waarom beide kinderen van Beertien dan bij de broer van haar man in het gezin wonen. }
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntjen Alberts (zie 24055).
   2.  Bartelt ALBERTS (zie 24056).
   3.  Annegjen Alberts (zie 24057).

11880    Claes ARIENS, geboren ca 1625, van Mastenbroeck, zoon van Arien LAMBERS (zie 18474).
Ondertrouwd op 10-06-1653 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 17-07-1653 te Vollenhove, hij van Mastenbroeck, zij wed[uwe] tot Vollenho. Echtgenote is Marichien Kornelis' KARSTEN (zie 4472). {Zij was eerder ondertrouwd 00-03-1634 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 07-04-1634 te Vollenhove (N.G.), hij j.m.. Echtgenoot is Jan Janssen CUIJPER (KUIJPER (1643)) (zie 2449).}
 
133959    Elisabeth ARIENS, geboren te De Eese, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 13-05-1694 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], dochter van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
 
133965    Eutse ARIENS, geboren te De Baars, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 24-01-1706 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], dochter van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
 
107532    Eva ARIENS, geboren ca 1711, overleden 00-05-1744 te [Sonnega onder] Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), [vermoedelijk] overleden in het kraambed; voor de doop van haar zoontje Evert. Zij woonde in 1836 (bij haar huwelijk) te Oldemarkt, erna te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 07-04-1736 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk op 06-05-1736 te Wolvega (Hervormd), hij te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.), zij te Oldemarkt. Echtgenoot is Wolter JANS (zie 107531). {Hij is later ondertrouwd 00-09-1746 te Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), gehuwd voor de kerk op 18-09-1746 te Wolvega (Hervormd), [hij weduwnaar], beide te Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenote is Reinkje (Reinstje) JACOBS (zie 107536). Zij lieten tussen 1747 en 1755 te Wolvega en Sonnega (gem. Weststellingwerf - Fr.) vier kinderen dopen (Hervormd), genaamd: Marchje, Jacob, Hendrik en. Marten. Allevier werden zij geboren te Sonnega.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantjen WOLTERS (zie 107533).
   2.  Jan WOLTERS (DIJKSTRA (1812)) (zie 107529).
   3.  Jantje WOLTERS (zie 107534).
   4.  Evert WOLTERS (zie 107535).

18053    Evertjen ARIENS, geboren ca 1644.
Ondertrouwd op 06-05-1666 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 23-05-1666 te Vollenhove, beide te Vollenhove met Reurick JANS (zie 18052).
 
133963    Freerik ARIENS, geboren te [De Eese onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 03-07-1702 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], zoon van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
 
87238    Garrigjen (Gerrigjen) ARIENS, geboren ca 1702, overleden voor 1744 te Paasloo, onder Oldemarkt. Zij woonde in 1727 (bij haar huwelijk) te Paasloo (onder Oldemarkt.
Ondertrouwd op 18-10-1727 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-11-1727 te [Oldemarkt] (N.G.), beide te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenoot is Jan JACOBS (zie 83190). {Hij is later ondertrouwd op 19-09-1744 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-05-1744 te [Oldemarkt] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Zuidveen (onder Steenwijk), thans [beide] wonende te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Geesje HARMENS (zie 83189).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Japik JANS (zie 92936).
   2.  Merregien (zie 92937).

33110    Geertien ARIENS, geboren ca 1665, overleden voor 1701 te 't Nederlant, onder Steenwijkerwolt.
Ondertrouwd op 27-12-1690 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk 00-01-1691 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide van 't Nederland [onder Steenwijkerwold]. Echtgenoot is Derk (Dirk) CLAESSEN (de WOLT (1701)) (zie 33108). {Hij is later ondertrouwd op 06-11-1701 te Steenwijkerwold. Hun huwelijk is te Giethoorn niet ingeschreven. Gehuwd voor de kerk 00-11-1701 te Steenwijkerwold (N.G.). Hij weduwnaar, zij van Giethoorn. Echtgenote is Grietje GEERTS (zie 33109).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geessje DIRCX (zie 33111).

138026    Geertje (Gerritje) ARIENS (ARENS (1770), van GENT (1851)), geboren ca 1732, overleden op 22-01-1814 om 08:30 uur te in het huis staande en gelegen in de Sint Janstraat te Enkhuizen (N.H.), als weduwe van Meindert EWOUD; [haar geboorteplaats en namen ouders niet vermeld]. Zij woonde in 1770 (doop zoon Arien) te Enkhuizen (N.H.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk op 03-11-1769 te Enkhuizen (N.H.), [geen gegevens vermeld over hun status of herkomst] met Meijndert EWOUDTS (SCHILD (1853)) (zie 138023). Zij lieten tussen 1770 en 1774 te Enkhuizen vier kinderen dopen (N.G.), te weten: Arien, Jan, Maritje en [naam niet vermeld]. Arien overleed in 1853 te Bovenkarspel (N.H.), ongehuwd. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 11-08-1759 te Enkhuizen (N.H.), [geen gegevens vermeld over hun status of herkomst] met Ida JANS (zie 138024). Zij lieten in 1759 en in 1760 te Enkhuizen twee kinderen dopen (N.G.), genaamd: Ewoudt en Jan. Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-05-1762 te Enkhuizen (N.H.), [geen gegevens vermeld over hun status of herkomst] met Geesje JACOBS (zie 138025). Zij lieten tussen 1763 en 1767 te Enkhuizen (N.H.) vier kinderen dopen (N.G.), genaamd: Jacob (2x), Adam en Jacob.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan MEIJNDERTS (EWOUD (1798), SCHILT (1798), SCHILD (1824)) (zie 138022).

18002    Heijle ARIENS, geboren ca 1626. Zij woonde in 1651 (bij haar 1e huwelijk) te Genemuiden. Dochter van Arien EGBERTS (zie 18003).
Ondertrouwd (1) op 11-03-1651 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-05-1651 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer], zij wonende te Genemuiden. Echtgenoot is Jan HENDRICX (zie 3197). {Hij was eerder ondertrouwd 00-04-1634 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 19-04-1634 (N.G.), hij op 't Swol. Echtgenote is Teunissien PIETERS (zie 3198).}
Ondertrouwd (2) op 09-07-1665 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 20-08-1665 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer] won[ende] op de Suarte Sluijs, zij wed[uwe] wonende te Barsebeke. Echtgenoot is Jan ANDRIJS (zie 18000). {Hij was eerder ondertrouwd op 02-04-1647 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 29-04-1647 te Vollenhove (N.G.), hij op 't Swolle, zij in de Leuwte. Echtgenote is Mette ARIAENSZ, 26 jaar oud (zie 855).}
 
20316    Henderikien ARIENS (MODDERMAN (1741)), naaijster (1795), geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 27-02-1724 te Beulake. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 0977) met haar man Henrik STOFFELS en hun kinderen Aaltje, Elisabeth, Luintje en Jacob in Beulake in het Schoutambt Vollenhove. Zij woonde in 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. L040) met één ander gezinslid in het Ca[r]spel de Leeuwte. Dochter van Arrien Jacobs MODDERMAN (BOON (1732)) (zie 20317) en Aaltje HERMS (zie 20318).
Ondertrouwd op 16-01-1739 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 14-jarige leeftijd op 11-02-1739 te Beulake (N.G.). Hij j.m. van Dorsten, nu wonende te Beulake, zij j.d. in die Beulake. Echtgenoot is Hendrik STOFFELS (de SWARTE (1741), SERKEL (1757)) (zie 20315).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Hendriks de SWARTE (zie 1855).
   2.  Eliesabet Hendriks de SWARTE (zie 14232).
   3.  Leuntje (Luintje) HENDRIKS (zie 21238).
   4.  Jacob Hendriks Modderman HENDRIKS (zie 21803).
   5.  Stoffel HENDRIKS (zie 21804).
   6.  Geertruijt (Geertjen) HENDRIKS (SERKEL, SERKER (1819)) (zie 18387).
   7.  Jacob Hendriks Modderman HENDRIKS (zie 21805).
   8.  Jacob Hendriks SERRIKEL (zie 23896).
   9.  Aerjen Hendriks SERKEL (zie 21806).
   10.  Femmigjen Hendriks SERKEL (ZIRKE (1786)) (zie 21807).
   11.  Engeltje Hendriks SERKEL (zie 21808).
   12.  Jan Hendriks SERKEL (zie 21809).
   13.  Hillechie Hendriks SERKEL (ZARKER (1869)) (zie 2308).
   14.  Grietjen Hendriks SERKEL (zie 21810).
   15.  Hendrik Hendriks ZERKEL (zie 21811).

74283    Henrick ARIENS, geboren ca 1570. Hij woonde in 1621 (huwelijk dochter Arentjen) in de Leeuwte [op het Land van Vollenhove]. Hij woonde in 1631 (bij zijn 2e huwelijk) hier ook.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1595 met Jantijen WICHERS (zie 74284).
Ondertrouwd (2) op 01-07-1631 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-07-1631 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer], zij wed[uwe], beide wonende in de Leeute. Echtgenote is Ide TEUNIS (zie 74285). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1631 met Teunis GEERTS (zie 74286).}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arentjen HENRICKS (zie 44214).

4085    Jan ARIENS, geboren te Zandbelt [te Wanneperveen], gedoopt (N.G.) op 22-10-1639 te Vollenhove, [Er staat: "Is gedoopt Jan soon van Arien Jansz en stijntien Jacobs op de santbelt"], zoon van Arien JANSZ (zie 4083) en Stijntien JACOBS (zie 4084).
 
7038    Jan ARIENS, geboren te van 't Landt [van Vollenhove], [N.B. Er staat: "Jan, soon van Arrijaen JANS ende Jan ne Willem van 't Landt." In de andere aktes in dit boek werd de naam van de dopeling steeds als eerste genoemd. Ik lees hier dus niet dat Arrijaen JANS twee kinderen liet dopen, genaamd Jan en Willem (zoals door andere onderzoekers werd aangenomen.] Gedoopt (N.G.) op 09-07-1658 te Vollenhove, zoon van Arrien JANS (zie 748) en Jantien WILLEMS (zie 749).
Ondertrouwd (1) op 27-04-1673 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 14-jarige leeftijd op 19-05-1673 te Beulake (N.G.), beijde wonende in de Halle (te Barsbeek) met Altien ROELEFS, 23 jaar oud (zie 7039). {Zij is later gehuwd voor de kerk ca 1676 met Eijmbert JANS (zie 3436).}
Ondertrouwd (2) op 19-11-1681 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-12-1681 (N.G.). Hij weduwnaar in de Halle (te Barsbeek), j.d. te Vollenhove. Echtgenote is Trijntje CLAASSEN (zie 30275).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Roeloff JANS (zie 7040).
   2.  Jantjen JANS (zie 7232).

10617    Jan ARIENS, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 13-02-1715 te Vollenhove, zoon van Arien JANS (zie 7922) en Harmtje Wolters van PUTHOF (zie 7918).
 
133960    Jan Harm ARIENS, geboren te [De Eese onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 01-12-1695 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], zoon van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
 
133936    Jannis ARIENS (SCHUT (1748)), de schut (1741), geboren te De Eese, onder Steenwijkerwold, [N.B. In 1741 en in 1748 voerde hij de familienaam SCHUT. Het lijkt erop dat 'de schut' een beroep was dat [vooral] door bewoners van Paasloo werd uitgeoefend. Na hem werd in 1743 Keimpe SAAKES 'de schut'. Was 'de schut' hetzelfde als 'de schout'?; vermoedelijk niet, de schout werd toen de scholtus genoemd.], gedoopt (N.G.) op 17-01-1697 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1722 (bij zijn 1e huwelijk) te Paasloo (onder Oldemarkt). Hij woonde in 1726 (bij zijn 2e huwelijk) te De Dal (onder Oldemarkt), erna te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1739 (bij zijn 3e huwelijk) te Paasloo, erna ook. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 3108) met zijn 3e vrouw Trijntje ANNIS en hun dochter Hilligien te Oldemarkt in het Schoutambt Oldemarkt. Zoon van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
Ondertrouwd (1) op 10-04-1722 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-04-1722 te [Oldemarkt] (N.G.), beide te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Immigien (Immigje) FREDERIKS (zie 133975).
Ondertrouwd (2) op 10-03-1726 te Steenwijkerwold, te Oldemarkt was de ondertrouw op 09-03-1726; [te Steenwijkerwold] attestatie [afgegeven] om aen de Oldemarkt te trouwen. Gehuwd voor de kerk 00-03-1726 te Oldemarkt (N.G.), hij wed[uwnaar] uijt Het Dal (onder Oldemarkt), zij j.d. te Paaslo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Hendikje ROELOFS (JANS (1739)) (zie 133974).
Ondertrouwd (3) op 01-08-1739 te Oldemarkt, gehuwd voor de kerk 00-08-1739 te [Oldemarkt] (N.G.), hij wed[uwnaar], zij j.d. van Wolvega (gem. Weststellingwerf - Fr.), beide thans te Paasloo (onder Oldemarkt). Echtgenote is Trijntje (Trijntien) ANNES (zie 133976).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Roelof (Arien) JANNIS (JOHANNES (1825), VOETBERG (1825)) (zie 133933).
   2.  Adriaens (Arien) JANNIS (zie 133977).
   3.  Marchien JANNIS (zie 133978).
   4.  Lambert JANNIS (JANS (1757), BERGVOET (1774), VOETBERG (1810)) (zie 133979).
   5.  Jantien JANNIS (zie 133980).
   6.  Hendricjen JANNES (zie 133981).
Uit het derde huwelijk: 1 kind.
 
133968    Jantien ARIENS, geboren te De Baars, onder Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], gedoopt (N.G.) op 18-02-1714 te Steenwijkerwold, dochter van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Trientien (Trijntien) JANS (zie 133957).
 
18473    Jantjen ARIENS, geboren ca 1620, van Mastenbroek, dochter van Arien LAMBERS (zie 18474).
Ondertrouwd op 26-10-1643 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 15-11-1643 te Vollenhove (N.G.), zij uit Mastebroeck met Jan HELPRICHS (zie 18471).
 
23830    Kornelis ARIENS, geboren te Beulake, gedoopt (N.G.) op 27-08-1724 te Beulake. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Schoutambt Vollenhove in 1748 - nr. 917) met zijn beide ouders te Beulaeke. Zoon van Arien CORNELIS (zie 16634) en Beertjen LUIJTEN (zie 23676).
Ondertrouwd op 03-09-1751 te Beulake, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 26-09-1751 te Beulake (N.G.). Hij j.m., zij j.d. , beide in die Beulake. Echtgenote is Neeltie Willems KLAKJE, 19 jaar oud (zie 23867).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beertjen KORNELIS (zie 24281).
   2.  Lummigjen KORNELIS (zie 24282).
   3.  Arjen CORNELIS (zie 24283).
   4.  Marrechien CORNELIS (zie 24284).
   5.  Arjen CORNELIS (zie 24285).

133962    Lambert ARIENS (VOETBORGH (1725)), geboren te [De Eese onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 05-11-1699 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld]. Hij woonde in 1725 (bij zijn huwelijk) te Steenwijkerwold. Hij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) NIET te Steenwijkerwold. Zoon van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Marrechien JANS (zie 133958).
Ondertrouwd op 06-05-1725 te Steenwijk, te Oldemarkt was de ondertrouw op 05-05-1725. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-05-1725 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. van Steenwijkerwolt, wonende te Steenwijk, zij j.d. van Dwinglo (Dr.) wonende te Steenwijkerwold. [N.B. Hun huwelijk werd ook te Oldemarkt ingeschreven; in de akte aldaar werd vermeld dat zij 'van Eesveen' was.] met Jantje Alberts (Jantien) JONKERS (zie 133972), [N.B. Van hen werden in Friesland en in Drenthe geen kinderen gedoopt.].
Uit dit huwelijk:
   1.  Marchien LAMBERTS (zie 133973).

47161    Margjen ARIENS, geboren ca 1703. Zij woonde in 1729 (doop dochter) te Zwartsluis.
Gehuwd voor de kerk ca 1728, [N.B. Hun huwelijk is te Zwartsluis niet ingeschreven] met Tijs JANSZ (zie 47160).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth TIJS (de BOER (1779)) (zie 47148).

50190    Maria ARIENS, geboren ca 1717. Zij woonde in 1742 (bij haar huwelijk) te Steenwijkerwold, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2827) met haar man Hendrik [Hendriks] van ESSEN en hun kinderen Hendrik en Maria in het Westeinde van Steenwijkerwold in het schoutambt Steenwijk. Bij hen dienden toen een [inwonende] knegt en een [inwonende] meid. Naast hen woonde toen haar mans broer Meine met zijn gezin.
Ondertrouwd 00-09-1742 te Steenwijkerwold, gehuwd voor de kerk op 07-10-1742 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m., zij j.d., beide te Steenwijkerwold. Echtgenoot is Hendrick Hendricx van ESSEN, 41 jaar oud (zie 47927).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Hendrikx (zie 70436).
   2.  Adriaen Hendricks (zie 70450).
   3.  Maria Hendricx (zie 70452).
   4.  Ariaen Hendricx (zie 70451).
   5.  Maria Hendricks (Marijgjen) (zie 50191).
   6.  Geertien Hendricks (zie 70453).
   7.  Annegien Hendricx (zie 70454).
   8.  Arien Hendricks (zie 70455).
   9.  Geert Hendricks (zie 70456).
   10.  Geert Hendriks (zie 70457).

74322    Marrichijen ARIENS, geboren ca 1602. Zij woonde in 1627 (bij haar huwelijk) te Zuurbeek (in de Leeuwte op het Land van Vollenhove]. Dochter van Arien EGBERTS (zie 74323).
Ondertrouwd op 30-11-1627 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 13-01-1628 te Vollenhove (N.G.), hij j.m. op den Duijn, zij j.d. in de Suijrbeeck. Echtgenoot is Geert JANSZ (zie 74320). {Hij is later ondertrouwd op 08-02-1640 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 12-04-1640 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer] van den Duin, zij j.d. opt Swoll. Echtgenote is Aeltien HENDRICX (zie 74324). Hij is later ondertrouwd op 06-08-1641 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk op 29-08-1641 te Vollenhove (N.G.), hij wed[uwnaer], zij j.d.. Echtgenote is Evertien MEUWES (zie 18584).}
 
46445    Niesien ARIENS, geboren ca 1641, [N.B. Mogelijk is zij Niesjen ARRIENS (zie 7725)]. Zij woonde in 1667 (doop zoon) te Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1666 met Jan Janssen ACKERMAN (zie 3747). {Hij was eerder ondertrouwd op 25-10-1634 te Vollenhove, gehuwd voor de kerk 00-11-1634 te Vollenhove (N.G.). Hij van S. Jans Camp, zij van Vollenhove. Echtgenote is Lammegien (Lammerttien) EVERTS (zie 4225).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
76617    Stijntje ARIENS, geboren ca 1737. Zij woonde in 1762 (bij haar huwelijk) te Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.).
Ondertrouwd op 19-06-1762 te Oldemarkt, [Zij hebben te Oldemarkt] op 10-07-1762 attestatie ontfangen om te trouwen te Blesdijke. [N.B. De inschrijving van hun huwelijk is in Friesland niet te vinden; mogelijk door een hiaat in het trouwboek van Peperga en Blesdijke.], gehuwd voor de kerk 00-07-1762 (N.G.), hij j.m. op de Dal (onder Oldemarkt), zij j.d. van Blesdijke (gem. Weststellingwerf - Fr.). Echtgenoot is Aaldert JOCHEMS (zie 76616).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jochem AALDERTS (zie 76618).
   2.  Ariaan AALDERTS (zie 76619).
   3.  Remmelt AALDERTS (zie 76620).
   4.  Remmelt AALDERTS (zie 76621).
   5.  Ariaan AALDERTS (AALDRIKS (1795)) (zie 76622).
   6.  Hendrikjen AALDERTS (zie 76623).
   7.  Vroukjen AALDERTS (zie 76624).
   8.  Jochem AALDERTS (zie 76625).

76630    Stijntjen ARIENS, geboren op 08-06-1805 te Oldemarkt, gedoopt (N.G.) op 16-06-1805 te Oldemarkt (getuige(n): Aafjen BARTELS), overleden voor 1813 te Oldemarkt, dochter van Ariaan AALDERTS (AALDRIKS (1795)) (zie 76622) en Hendrikjen REINDERS (zie 76626).
 
18252    Trijntien ARIENS, geboren ca 1640, overleden voor 1669.
Gehuwd voor de kerk voor 1669 met Jan LUCAS (zie 2925). {Hij is later ondertrouwd op 19-09-1669 te Vollenhove, [te Vollenhove] attestatie afgegeven op 07-10-1669 naar Lemmer Schans. Gehuwd voor de kerk op 07-10-1669 te Lemmer Schans, hij van de Lemmer Schans, zij j.d. van Vollenhoo. Echtgenote is Claesjen TEUNIS (TOINIS) (zie 6942).}
 
138021    Trijntje ARIENS (de JONG (1843)), geboren ca 1756. Zij woonde in 1783 (doop zoon Arien) te Enkhuizen (N.H.), erna ook.
Gehuwd voor de kerk op 11-08-1781 te Enkhuizen (N.H.) met Ewoudt MIJNDERTSZ (SCHILD (1810)), 21 jaar oud (zie 138020). Zij lieten tussen 1783 en 1797 te Enkhuizen (N.H.) zeven kinderen dopen (N.G.), genaamd: Arien, Geertje, Jan, Adam, Magdaleentje, Maretje en Marijtje. Magdaleentje huwde in 1819 te Enkhuizen met Pieter Cornelis' HARLAAR. Marretje overleed met 1 jaar te Enkhuizen. Marijtje huwde in 1834 te Enkhuizen met Barend Pietersz SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien EWOUDSZ (SCHILD (1811)) (zie 138019).

87055    Wolter ARIENS (BOER (1812), de BOER (1820)), landbouwer (<1812), boer (<1812), geboren ca 1742, overleden op 07-12-1812 te Steenwijkerwold, als echtgenoot van [Aaltje Tijmens BOER]. Hij woonde in 1776 (bij zijn huwelijk) te Oldemarkt, erna ook. Hij woonde in 1784 (doop zoon Tijmen) te Steenwijkerwold, erna in 1794 op 't erve de Basse, te Steenwijkerwold..
Ondertrouwd op 15-04-1776 te Oldemarkt, [Te Oldemarkt] attestatie gegeven op het Woldt [= Steenwijkerwold]. Gehuwd voor de kerk op 05-05-1776 te Steenwijkerwold (N.G.), hij j.m. te Oudemarkt, zij j.d. te Steenwijkerwoldt. Echtgenote is Aeltien Thijmens BOER (de BOER (1849), MEINEN (1849)), 20 jaar oud (zie 87056).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaan WOLTERS (BOER (1812), de BOER (1814)) (zie 87061).
   2.  Marrigjen WOUTERS (zie 87062).
   3.  Tijmen WOLTERS (de BOER (1835)) (zie 87047).
   4.  Marchien (Marrigje) WOLTERS (BOER (1822), de BOER (1823)) (zie 87059).
   5.  Hendrik WOLTERS (de BOER (1820)) (zie 87060).

101049    Anthonij ARIENSZ, geboren ca 1748. Hij woonde in 1773 (bij zijn huwelijk) te Enkhuizen (N.H.). Zoon van Marijtje RIJKETS (zie 101050).
Ondertrouwd op 13-03-1773 te Enkhuizen (N.H.) (getuige(n): zijn moeder / haar vader), gehuwd voor de kerk 00-04-1773 (Hervormd), hij j.m. van Enchuijsen (N.H.), zij j.d. van Vollenhoof, [thans] te Enchuijsen. Echtgenote is Aaltje Arents JONGMAN (zie 19959).
 
74276    Hinrich ARIENSZ, geboren ca 1593. Hij woonde in 1619 (doop zoon Kier) op het Heetveld [in Barsbeek op het Land van Vollenhove].
Kind:
   1.  Kier HINRICHSZ (zie 3137).

28102    Hendrikjen ARIES, geboren op 04-08-1812 te [op de] Zandbelt te Wanneperveen, gedoopt (N.G.) op 09-08-1812 te Wanneperveen (getuige(n): Arentjen Aries PEREBOOM, haar oudste zus), dochter van Arrien (Arrie) JANS (PEREBOOM (1812)) (zie 28093) en Marchjen Wijchers (Marrigje,Marije) van OOTMARSUM (de GROOT (1812)) (zie 28094).
 
23498    Pieter ARIES, geboren ca 1678, overleden na 1748 te Sandbelt te Wanneperveen. Hij deed op 25-12-1705 belijdenis (N.G.) te Wanneperveen, samen met zijn vrouw Lijzabeth THIJS. Hij woonde toen op de Sandbeld (bron: Lidmatenregister Wanneperveen (0565). Hij woonde op 28-10-1726 in een huis met 1 schoorsteen op de Sandbelt (bron: Vuurstedenregister, 1726 - nr. 272). Hij woonde in 1748 (bron: Volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748) met zijn zoon Jan op de Sandbeld te wanneperveen. Hij was toen weduwnaar. Bij hen diende Jacobjen HANS als inwonende meid.
Gehuwd voor de kerk voor 1705 (N.G.) met Lijzabeth THIJS (zie 23499).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien (Arie) PETERS (zie 23492).
   2.  Jan PIETERS (zie 23081).

133970    Claas ARIJAANS, geboren te [De Baars onder] Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 08-12-1715 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], zoon van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Trientien (Trijntien) JANS (zie 133957).
 
279    Lubbertjen ARIJAANS, geboren te van 't Veen, gedoopt (N.G.) op 05-08-1660 te Vollenhove, dochter van Arien STEVENS (zie 280) en Claassien JANS (zie 281).
Gehuwd voor de kerk ca 1688 met Hendrick CLAESEN (zie 8526).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas HENDRIKS (zie 8527).
   2.  Annichjen HENDRICX (zie 8765).
   3.  Claesjen HENDRICX (zie 8868).
   4.  Annichjen HENDRICX (zie 9087).
   5.  Arijaen HENDRICX (zie 9215).
   6.  Claesje HENDRICX (zie 8788).

3369    Aeltjen ARIJAENS, geboren ca 1635.
Gehuwd voor de kerk ca 1655 met Rutger JANSZ (zie 3368).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntjen Jans RUTGERS (zie 3370).

830    Jan ARIJAENS, geboren ca 1637.
Kind:
   1.  Jan ARIJAENS (zie 831).

831    Jan ARIJAENS, geboren te Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 28-02-1658 te Vollenhove, zoon van Jan ARIJAENS (zie 830).
Gehuwd voor de kerk ca 1685 met Geesjen THIJS (zie 8284).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs JANS (zie 8285).
   2.  Claesjen JANS (zie 8601).
   3.  Tijs JANS (zie 8820).

3154    Jan ARIJAENS, geboren te op 't Zwol, gedoopt (N.G.) op 19-09-1658 te Vollenhove, zoon van Arijaen RUTGERS (zie 3153) en Aeltjen JURIAENS (zie 3152).
Gehuwd voor de kerk ca 1679 met Marchjen ROELOFFS (zie 7672).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltjen JANS (zie 7673).

6761    Jorjen ARIJAENS, geboren te Berschop, gedoopt (N.G.) op 12-05-1670 te Vollenhove, zoon van Arijaen RUTGERS (zie 3153) en Aeltjen JURIAENS (zie 3152).
 
133971    Marijgien ARIJAENS, geboren te De Baars, onder Steenwijkerwold, gedoopt (N.G.) op 16-01-1718 te Steenwijkerwold, [naam moeder niet vermeld], dochter van Ariaen LAMBERS (van EELEN (1698), VOETBERGH (1748)) (zie 133935) en Trientien (Trijntien) JANS (zie 133957).
 
18656    Roelof ARIJAENS, geboren ca 1633.
Gehuwd voor de kerk ca 1653 met Crijne (zie 18965).
 
6032    Hendrickjen ARIJENS, geboren te Barschop, gedoopt (N.G.) op 21-02-1664 te Vollenhove, dochter van Arijaen RUTGERS (zie 3153) en Aeltjen JURIAENS (zie 3152).
 
76402    Hermannus ARIJENS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 28-02-1669 te Steenwijk, zoon van Arijen WIJCHERS (zie 76397) en Henrikjen JURIENS (zie 76398).
 
76401    Hermanus ARIJENS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 12-05-1667 te Steenwijk, overleden voor 1669 te Steenwijk, zoon van Arijen WIJCHERS (zie 76397) en Henrikjen JURIENS (zie 76398).
 
9094    Jan ARIJENS, geboren ca 1671.
Gehuwd voor de kerk ca 1697 met Hendrickjen GERRITS (zie 6895).
Uit dit huwelijk:
   1.  Evertje Jans ISRAEL (zie 9337).

919    Jan ARIJENS, geboren te de Leeuwte, gedoopt (N.G.) op 21-10-1673 te Vollenhove, zoon van Ariaen JANS (KLEIJN) (zie 918) en Marchien BERENS (zie 917).
Gehuwd voor de kerk ca 1694 met Jantjen GERRITS (zie 6936).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arijen (Arian,Arriën) JANS (DIKKE (1733)) Stamvader DIKKEN (zie 11364).

76403    Lijsebet ARIJENS, geboren te [Steenwijk], gedoopt (N.G.) op 03-08-1670 te Steenwijk, dochter van Arijen WIJCHERS (zie 76397) en Henrikjen JURIENS (zie 76398).
 
6026    Steven ARIJENS, geboren te in 't Klooster, gedoopt (N.G.) op 17-02-1664 te Vollenhove, zoon van Arien STEVENS (zie 280) en Claassien JANS (zie 281).
 
35645    Diewertjen ARIJIANS, geboren ca 1743 te Blokzijl, [Haar doop (N.G.) is te Blokzijl niet ingeschreven, mogelijk is zij haar zus Petertje]. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 1045) met haar beide ouders, met haar broer Peter en haar zussen Jantjen en Neeltjen in het Schoutambt Blokzijl [= Stad Blokzijl]. Dochter van Arent (Arian) PETERS (DERGIJS (1748)) (zie 44793) en Maria (Marijtjen) VOLKENS (zie 44794).
Ondertrouwd op 26-05-1768 te Blokzijl, gehuwd voor de kerk op 12-06-1768 te Blokzijl (N.G.). Hij j.m., zij j.d., bijde te Blokzijl. Echtgenoot is Gerrit HARJER (zie 35643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beerend Gerrits (Barend) HERRIAR (HARJAR (1813), HARJER (1822)) (zie 32072).
   2.  Marritje Gerrits HERRIAR (zie 35627).
   3.  Volken Ariaans Gerrits HERRIAR (zie 35647).
   4.  Catrina Gerrits (Catharina) HERRIAR (HERREJAN (1795), HANJER (1797), HARJER (1848)) (zie 35648).
   5.  Ariaantje Gerrits HERRIAR (zie 35649).
   6.  Neeltje Gerrits HERRIAR (zie 35650).
   7.  Neeltje Gerrits HERRIAR (zie 35651).
   8.  Anna Gerrits HARRIAR (HARJER (1883)) (zie 35646).

113889    Aaltje Davids ARIS, geboren ca 1754 te Amsterdam, dochter van David ARIS. Zij woonde in 1779 (bij haar huwelijk) in de Taanstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd op 02-04-1779 te Amsterdam (getuige(n): zijn vader en haar vader), gehuwd voor de kerk 00-04-1779 te [Amsterdam] (Hervormd), hij [j.m.], zij [j.d.], beide van Amsterdam en beide Gereformeerd. Gescheiden op 22-08-1820 te Amsterdam van Abraham Jans van KELLER (zie 113886). {Hij is later gehuwd op 17-01-1821 te Amsterdam, hij gescheiden echtgenoot. Echtgenote is Johanna Barends ARGELO (ARGELOO (1803)) (zie 113887).}
 
125531    Elisabeth Johannes' ARISSE (TRISSE (1902)), geboren op 20-08-1877 te Echteld, bij Tiel (Gld.), dochter van Johannis Arie's ARISSE [TRISSE (1902)] (arbeider (1870,1877)) en Dirkje Gerrits de HAAS, die huwden op 21-10-1870 te Echteld (bij Tiel - Gld.).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-03-1902 te Rotterdam (Z.H.), wettiging van 1 kind: Jeannette (geboren op 06-10-1900 te Rotterdam). Gescheiden na 14 jaar op 24-05-1916 te Rotterdam van Jacobus Martinus' SIEVEKING (zie 125530). Bij hun huwelijk in 1902 te Rotterdam (Z.H.) werd haar voorkind Jeannette door hen beide erkend als hun kind. Zij kregen tussen 1903 en 1910 te Rotterdam vier kinderen, genaamd: Martinus Johannes, Elisabeth, Pieternella en Jan Albert.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 21-03-1917 te Rotterdam (Z.H.), zij gescheiden echtgenote. Echtgenoot is Jacobus Jans van UDEN (zie 125532).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jeannette (ARISSE (1900)) (zie 125533).
   2.  Martinus Johannes Jacobus' (zie 125534).

9350    Lammichje ARIX, geboren ca 1675.
Gehuwd voor de kerk ca 1697 met Peter Clasen KORTHOECK (zie 9349).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes (zie 9351).

104005    Aafjen ARJAANS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 12-05-1726 te Zwartsluis (getuige(n): Geertjen JANS), overleden voor 1729 te Zwartsluis, dochter van Arjaan Bartels de WILDE (zie 103995) en Mergjen JANSZ (zie 103997).
 
104003    Jan ARJAANS, geboren te Zwartsluis, gedoopt (N.G.) op 18-04-1723 te Zwartsluis (getuige(n): Leentjen TEUNIS), zoon van Arjaan Bartels de WILDE (zie 103995) en Mergjen JANSZ (zie 103997).
 
103989    Ummigjen (Emme) ARJAANS (ARENDS (1744), ARRIS (1748)), geboren ca 1700. Zij woonde in 1726 (doop zoon Bertelt) te Zwartsluis, erna ook. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 - nr. 2007) met haar man Roelof [Bartels] de WILDE en hun kinderen Geertjen, Femmigjen en Bartelt te Zwartsluis (Binnendijx) in het Schoutambt Wanneperveen.
Gehuwd voor de kerk ca 1725 te [Wanneperveen] met Roelof BERTELTS (de WILDE (1744)) (zie 103988).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertelt ROELOFS (zie 104001).
   2.  Arjaan ROELOFS (zie 103996).
   3.  Geertjen ROELOFS (de WILDE (1748)) (zie 103991).
   4.  Bertelt ROELOFS (zie 103998).
   5.  Arij ROELOFS (zie 103999).
   6.  Femmigje Roelofs de WILDE (zie 103987).
   7.  Bartelt Roeloffs de WILDE (zie 103990).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 534 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software